Gépkönyv és jótállási jegy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépkönyv és jótállási jegy"

Átírás

1 gimax.qxd :56 Page 1 Gyártási szám: és jótállási jegy TERMOMAX GIMAX zárt égésterû fali gázkészülék Típusok: TERMOMAX GIMAX 24K TERMOMAX GIMAX 24 TERMOMAX GIMAX 18

2 gimax.qxd :56 Page 2 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta meg. Ezzel egy magas mûszaki színvonalú, gazdaságos és biztonságos üzemû készülék tulajdonosa lett. Gratulálunk! Ellenôrizze a termék teljességét és sértetlenségét! A készüléken található feliratokat ne távolítsa el és ne sértse meg! Ez a dokumentum használati útmutató és jótállási bizonylat is egyben. Ôrizze meg! Kérjük saját érdekében olvassa el figyelmesen a következô oldalakon leírt tájékoztatónkat. Amennyiben tanácsainkat megfogadja, akkor termékünk hosszú éveken át megbízhatóan fogja Önt szolgálni.

3 gimax.qxd :56 Page 3 TARTALOMJEGYZÉK Fontos tudnivalók! Általános ismertetés A keringetô szivattyú maradék emelônyomása Alkatrészek megbízhatósága Mûszaki adatok Befoglaló méretek TERMOMAX GIMAX K Hidraulikai ábra: TERMOMAX GIMAX 24K Hidraulikai ábra: TERMOMAX GIMAX 18; Üzemelési ciklusok Fûtési üzemmód Használati melegvíz üzemmód (csak 24K készüléknél) TERMOMAX GIMAX K beszerelése Beszerelési utasítások Hozzáférési szintek Minimális távolságok A készülék felszerelése a falra Bekötési pontok: TERMOMAX GIMAX 24K Égéstermék-elvezetés és levegôbeszívás Füstgázelvezetési lehetôségek Égéstermék- és égési levegô elvezetés (ki- és bevezetô csövek) Hidraulikai és gázcsatlakozások Fûtôberendezés Használati melegvíz ellátás (csak 24K típusnál) Gázcsatlakozás Elektromos csatlakoztatás Szobatermosztát csatlakoztatása a készülékhez Érintésvédelem Mintavétel az égéstermékekbôl és az égéshez szükséges levegôbôl A csôvezetékeknek az épülettôl független hôtágulása Megjelölés, azonosítás Üzembe helyezés Karbantartás javítás A fûtési és HMV oldali NTC szonda ellenállás változása a hômérséklet függvényében A külsô hômérséklet érzékelô szonda ellenállásának értékei a hômérséklet függvényében Vezérlôegység TERMOMAX GIMAX K elektromos kapcsolási rajza A készülék kezelése Fagyásgátló funkció A készülék bekapcsolása Mûködési funkciók és rendellenességek kijelzése Hibakódok listája Ellenôrzés Kikapcsolás Fontos tudnivalók! A hiba elhárítására a következôk szerint járjon el!...16 Karbantartások idôpontjai...17 Kicserélt részek jegyzéke változat

4 gimax.qxd :56 Page 4 Fontos tudnivalók! A készülék beépítését csak arra jogosult tervezô által készített és a helyi gázszolgáltatóval jóváhagyatott hivatalos gáz-kiviteli terv alapján, valamint szakképzett és a tevékenységhez megfelelô engedéllyel rendelkezô kivitelezô (szakember vagy szakvállalat) végezheti! Tervezésnél és kivitelezésnél messzemenôen figyelembe kell venni és be kell tartani az érvényes GOMB- SZ (VII. fejezet), a helyi gázszolgáltató, továbbá az építésügyi és környezetvédelmi (OTÉK), valamint a vonatkozó elektromos szabványok (MSZ 1600, MSZ 172) követelményeit. A készülékhez csatlakozó központi fûtésrendszer kialakítása feleljen meg az idevonatkozó szabvány és a gyártó vagyis e gépkönyv elôírásainak. A kazánok gyárilag H típusú, vezetékes földgázra vannak beállítva. Üzembe helyezést, vagy átállítást más gázfajtára (ill. ismételt üzembe helyezést), javítást csak a TERMOMAX Kft. által megadott szervizhálózat szakemberei végezhetnek. A gyártói elôírások szerinti adatoktól nem szabad eltérni! Javítás csak eredeti gyári alkatrészekkel végezhetô! Hiba esetén a készüléket tartózkodva bármilyen javítási kísérlettôl ki kell kapcsolni. Továbbiakban a Hibajelenségek és az elhárítás módja címszó alatti leírás szerint kell eljárni. Meghibásodást a mellékelt szervizhálózati listában kijelölt szakszervizeknél kell bejelenteni. Közölni kell a készülék típusát, gyári számát, az adattáblán lévô gyártó vállalat nevét, valamint az észlelt hibát. Díjmentes javítást csak szakszerûen, minden rovatában kitöltött és lebélyegzett jótállási bizonylat és üzembe helyezési jegyzôkönyv felmutatására végezhet az illetékes szerviz (a kitöltés olvashatóan, tintával vagy írógéppel történjen). Fentiek figyelmen kívül hagyása a készülék biztonságos üzemét veszélyeztetheti, és garanciájának megvonásával járhat! Amennyiben a készülék eladásra vagy áthelyezésre kerül, ez a gépkönyv mindig kísérje azt, annak érdekében, hogy az új tulajdonos és/vagy szerelô tájékozódhasson. A készüléken a helyes és gazdaságos mûködés érdekében évente legalább egyszer, a gyártó által javasolt felülvizsgálatot, illetve a szükséges karbantartásokat a kijelölt szakszervizekkel javasolt elvégeztetni. A terméken a mindenkori változtatás jogát fenntartjuk, ez azonban csak a termék elônyére válhat. Ez a készülék csak a Minôségi nyilatkozat -ban meghatározott rendeltetésének megfelelô célra használható. A gyártó minden szerzôdéses vagy szerzôdésen kívüli felelôssége kizárt, amennyiben a gyártó, vagyis e gépkönyv elôírásait nem vették figyelembe. 1. Általános ismertetés A GIMAX zárt égésterû fali gázkészülék biztonságát, megbízhatóságát az alkatrészek megbízhatósága, a gyártási folyamat jó minôsége és az eladás utáni szervizszolgáltatás garantálja. Belsô biztosítás: a készülék belsô biztonságát úgy érjük el, hogy a berendezés beszerelésekor az égéshez szükséges levegô beszívása és az égéstermékek eltávolítása a kültérbe történik, vagyis a készüléknek a környezetéhez képest légmentesnek kell lennie. A berendezés belsô biztonságát a konstrukciós elemek és a teljesen újszerû mûködési elvek adják: A légmentes kamra az önszabályozó modulációs elôkeverésen alapuló égôfejjel, ami biztosítja az abszolút higiénikusságát azoknak a helyiségeknek, ahová a készülék be van építve. A légbeszívás, az égés és az ürítés a lakótérhez képest légmentesen el vannak zárva. Nem következhet be CO termelôdéssel járó égési rendellenesség kivéve a helytelen beszerelést, a rongálást vagy a nagyfokú gondatlanságot, mivel az égés önszabályozó és minden körülmények között biztosítja a higiéniát. Elektromos vezérlôpanel, felügyeli a vezérlési ciklust és a lángszabályozást. Bipoláris megszakítással mûködik a gázszelepek tekercseinek áramellátásánál, biztosítva ez által a gázáramlás megszakítását szigetelt hálózat, vagy fordított polaritású fázis-nulla elektromos táphálózat esetén is. A lángôr egy ionizációs szondával, amely biztosítja a gázáramlás blokkolását abban az esetben, ha a láng egy másodpercre kialszik változat 2001.

5 gimax.qxd :56 Page 5 FIGYELEM! Az ionizációs áram értékét befolyásolja a fordított polaritású fázis-nulla elektromos tápfeszültség. 1.1 A keringetô szivattyú maradék emelônyomása A fûtôrendszer számára rendelkezésre álló maradék emelônyomás az alábbi grafikonon látható a vízmennyiség függvényében. A fûtôrendszer csöveinek méretezését a rendelkezésre álló maradék emelônyomás értékét figyelembe véve kell elvégezni. Figyelembe kell venni, hogy a kazán akkor mûködik megfelelôen, ha a fûtôrendszer hôcserélôjében elégséges a vízkeringetés. Ennek érdekében a kazán automatikus by-pass-szal van felszerelve, amely minden körülmények között gondoskodik róla, hogy megfelelô vízmennyiség legyen a fûtôrendszer hôcserélôjében. Fontos, hogy a készüléknek az épületgépészeti rendszerbe való csatlakoztatásakor az alábbiak biztosítva legyenek: 1. Az égéshez szükséges levegô beszívása. 2. Az égéstermékek elvezetése. 3. Rácsatlakozás a vízhálózatra. 4. A csôvezetékeknek az épület szerkezetétôl független hôtágulása. A kazán névleges, üzemi paramétereit a Mûszaki adatok táblázat tartalmazza. 1.2 Alkatrészek megbízhatósága A Termomax GIMAX zárt égésterû fali gázkészülék alkatrészeinek megbízhatóságát az alapanyagok minôségén túlmenôen a technológia és a gyártási folyamat garantálja. A kazántest egy maximálisan megbízható, légmentes kamrájú, öntöttvas hôcserélô berendezés. A háromjáratú váltószelep lehetôséget nyújt a fûtési körrôl a használati melegvíz (HMV) körre való átkapcsolásra, elsôbbséget adva ez utóbbinak. A vezérlôpanel a paneltartó ajtóra van szerelve ami megvédi a mûszereket és a panelhez könnyû hozzáférést biztosít. A mikroprocesszoros szabályzórendszer lehetôvé teszi a kazánok könnyû és jó kezelhetôségét. Az alábbi funkciókkal rendelkezik: az égô és a lángôr bekapcsolása a kazán mûködési ciklusának biztosítása, a hômérséklet beállítása display segítségével, a hômérsékletek ellenôrzése szondák segítségével, mûködteti a kazán összes biztonsági rendszerét és jelzi a vészhelyzetet és rendellenességeket. 2. változat

6 gimax.qxd :56 Page 6 2. Mûszaki adatok GIMAX 18 GIMAX 24 GIMAX 24 K Maximális névleges hôterhelés kw Minimális névleges hôterhelés kw Maximális névleges hôteljesítmény kw 16,6 25,1 25,1 Minimális névleges hôteljesítmény kw 8,7 12,2 12,2 Max. névleges hatásfok T=70 C % 89,9 92,3 92,3 Hatásfok 30% részterhelésen T=50 C % 87,8 90,5 90,5 Fûtôvíz üzemi hôfok szab.-i tartomány C Fûtési hôcserélô próbanyomás bar 4,5 4,5 4,5 Fûtési hôcserélô víztérfogat liter Hidraulikai veszteség (1000 liter/h) mbar Használati víz adatok HMV-hôfok szabályzási tartomány C Tartós vízhozam t 35 C liter/min 10,5 HMV min/max rendszernyomás bar 0,25-6 HMV.-rendszer próbanyomás bar 10 Gáztechnikai adatok G20 (Metán) mbar H Csatlakozási nyomás G25.1 (Metán) mbar S G30 (Bután) mbar 28-30/ / /50 G31 (Propán) mbar 37/50 37/50 37/50 G20 (Metán) m 3 /h H 2,4 3,4 3,4 Gázfogyasztás maximális névleges hôtlejesítm. G25.1 (Metán) m 3 /h S 2,7 3,9 3,9 G30 (Bután) kg/h 1,8 2,5 2,5 G31 (Propán) kg/h 1,8 2,5 2,5 Égéstermék hômérséklet max. (Metán) C Égéstermék tömegáram m 3 /h 45,1 64,9 64,9 Fúvóka átmérôk G20 (Metán) H mm 1,2 1,2 1,2 G25.1 (Metán) S mm 1,3 1,3 1,3 G30 (Bután) mm 0,77 0,77 0,77 G31 (Propán) mm 0,77 0,77 0,77 Fúvóka nyomás (mbar) Max./Min. G20 (Metán) mbar H 7/2 15/3,5 15/3,5 G25.1 (Metán) mbar S 9/2 18,8/2 18,8/2 G30 (Bután) mbar 13/4,5 28/7,5 28/7,5 G31 (Propán) mbar 16,5/9 36,5/9 36,5/9 Méret adatok Fûtôköri elôremenô / visszatérô coll 3/4 3/4 3/4 HMV (hideg-meleg) coll 1/2 1/2 1/2 Gázcsatlakozás coll 1/2 1/2 1/2 Égéstermék elvezetés koax. mérete ømm 60/100 60/100 60/100 Égéstermék elvezetés osztott mérete ømm Elektromos adatok Csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 Maximális teljesítmény felvétel W Védettségi fokozat IP Gyújtás és lángellenôrzés elektromos elektromos elektromos Egyéb Készülék típus C C12-C32-C42-C52-C62-C82 Készülék kategória II2H3B/P II2H,S3B/P Hatásfok megkülönböztetés ** ** ** Minôségtanúsítás HU H 048 Befoglaló méretek Magasság mm Szélesség mm Mélység mm Súly (Bruttó) kg változat 2001.

7 gimax.qxd :56 Page 7 3 Befoglaló méretek 3.1 TERMOMAX GIMAX K 3.2 Hidraulikai ábra: TERMOMAX GIMAX 24K 2. változat

8 gimax.qxd :56 Page Hidraulikai ábra: TERMOMAX GIMAX 18; 24 Felépítése Fôbb elemei: kazántestek, égôegység, ventilátor, keringtetô szivattyú, expanziós és biztonsági egység, tartó- és vázszerkezet, fûtés és HMV oldali elektromos vezérlés, visszacsapó szelep, három utas váltószelep, gáz és hidegvíz csapok. 4 Üzemelési ciklusok 4.1 Fûtési üzemmód A készülék alkalmas a hagyományos egy fûtôkörös fûtési rendszerekhez. A fûtési üzemmód a környezeti hôigény jelentkezésével indul be, mûködésbe lép a szivattyú és a kazán égôje mindaddig, míg a hôigény fenn áll. Amikor a vízhômérsékletet 5 C-kal megközelíti a beállított értéket, mûködésbe lép a lángmoduláció leszabályozása és olyan égôteljesítményt állít be, hogy a beállított hômérséklet értéket folyamatosan tartja. Ha a hôelvonás kevesebb mint a kazán minimális teljesítménye, és a vízhômérséklet meghaladja a beállított értéket, a vezérlés lekapcsolja az égést. Ismételt begyújtás csak akkor lehetséges, ha az elôremenô víz hômérséklete 5 C-kal csökken, és letelt a két perces újraindítási késleltetés idô. Ebben a szakaszban a használati melegvíz igénye kiiktatja ezt a funkciót és lehetôvé teszi az égô azonnali bekapcsolását. A fûtési hôigény jelzése független helyiség termosztáttal történhet. Az elôremenô víz hômérsékletét a kezelôpanelen lévô fûtési hôfokszabályzó displayel lehet beállítani 45 C és 85 C között. A külsô hômérséklet is hatással van a fûtési üzemmódra ( ha külsôérzékelô szonda be van kötve a rendszerbe) úgy, hogy az elôremenô hômérsékletet automatikusan meghatározza a mikroprocesszoros rendszer a szonda által mért külsô hômérséklet és a szabályzó rendszerbe elôre beprogramozott K tényezô alapján. A helyiségek hômérséklet szabályzásának lehetôségei: az elôbb említett külsô hômérsékletnek megfelelô szabályozással, 6 2. változat 2001.

9 gimax.qxd :56 Page 9 szobatermosztát használatával, vagy éjszakai fogyasztást csökkentô idôkapcsolós termosztáttal, illetve ezek kombinációjával. Valamelyik hôérzékelô szonda szakadása vagy zárlata esetén a rendszer leáll és a kijelzôn megjelenik a hiba kódja. 4.2 Használati melegvíz üzemmód (csak 24K készüléknél) Ez az üzemmód akkor lép életbe, amikor a hôcserélô, vagy a bojler hôérzékelôje jelzi annak szükségességét. Mûködésbe lép a keringtetô szivattyú a váltószelep és elindul az égô, míg a hômérséklet el nem éri a beállított értéket. A hômérséklet túllépés elkerülése érdekében, minden hôigény teljesítésének a végén van egy 1 perces utókeringtetés. Ebben a szakaszban az újabb igény kiiktatja ezt a funkciót és lehetôséget ad az azonnali újraindulásra. 5 TERMOMAX GIMAX K beszerelése 5.1 Beszerelési utasítások A kazánok beépítésénél minden esetben be kell tartani az ide vonatkozó gépészeti, tûzrendészeti, villamos és gázipari szabványokat és elôírásokat. A kazánbeszerelést csak jóváhagyott terv alapján, erre jogosult szakember vagy szakvállalat végezheti el. Tervezési szempontoknál messzemenôen figyelembe kell venni és betartani a GOMBSZ VII. fejezet és az OESZ elôírásait. A C kategóriájú készülékek bármilyen helyiségbe telepíthetôk, hiszen az égéstermék elvezetése és az égést tápláló levegô beszívása a helyiségen kívül történik. A TERMOMAX GIMAX 18; 24 és 24 K típusú gázkészülék villamos védettsége IP 44, ami azt jelenti, hogy a készülék vizes helyiségbe beszerelhetô a B zónába, de a fröccsenô víztôl 60 cm-es távolságot kötelezô megtartani! 5.2 Hozzáférési szintek A készüléket négy hozzáférési szinttel tervezték: a hidraulikai csatlakoztatás ( a beszerelô illetékessége) az elektromos csatlakozásra ( a villanyszerelô kompetenciája) a szervizhálózat beüzemelése a felhasználó kezelése A hidraulikai alkatrészek, a villamos és elektronikus alkatrészek hozzáférési lehetôségei: úgy lehet hozzáférni, hogy a külsô burkolat eltávolítása után lehetôségünk van a vezérlôpanel hozzáféréséhez amennyiben eltávolítjuk a négy rögzítô csavart a panel fedôlapjáról. A kazán elektromos csatlakozását közvetlenül a vezérlôpanelen oldottuk meg. A csatlakozó vezetékeket a feliratoknak megfelelôen kell bekötni. A felhasználó csak a fôkapcsolóhoz, a vezérlôegységhez és a berendezés töltô csapjához férhet hozzá. A készülék burkolatán mérhetô hômérsékletek rendkívül alacsonyak, ezért a kazán még bútorok között is elhelyezhetô. 5.3 Minimális távolságok A telepítés során be kell tartani az elôírt minimális távolságokat, hogy a kazán könnyen hozzáférhetô legyen a szokásos karbantartási munkálatok alkalmával. A készülék megfelelô elhelyezése érdekében vegye figyelembe, hogy: nem szabad tûzhely vagy egyéb fôzôberendezés fölé tenni. tilos gyúlékony anyagot tartani abban a helyiségben, ahol a kazán üzemel. 2. változat

10 gimax.qxd :56 Page 10 TERMOMAX GIMAX K 5.4 A készülék felszerelése a falra A készülékhez tartozik egy szerelô-felfogató keret. Ez nagy segítséget nyújt a hidraulikai csôcsatlakozások kiépítésénél. A keretet a falra helyezve, pontosan berajzolhatók a csôcsatlakozások helyei, és a keret rögzítésének pontjai. A csôcsatlakozások kiépítése után a keretet fel kell rögzíteni a falra. Erre több lehetôség adódik a fal típusától és vastagságától függôen. Fel lehet fogatni megfelelô hosszúságú és erôsségû fém, mûanyag tiplivel és csavarral, átmenô csavarral falon keresztül, tôcsavarok falba építésével. A rögzítésnek olyan erôsnek kell lenni, hogy biztonságosan megtartsa a vízzel feltöltött kazánt és szerelvényeit. 5.5 Bekötési pontok: TERMOMAX GIMAX 24K Gázbekötés 1/2 2. Feltöltô csap (csak 24 K típusnál) 3. Fûtés visszatérô 3/4 4. HMV bejövô 1/2 (csak fûtônél 3/4 -os tároló csatlakozási lehetôség) 5. HMV elôremenô 1/2 (csak fûtônél 3/4 -os tároló csatlakozási lehetôség) 6. Fûtés elôremenô 3/ változat 2001.

11 gimax.qxd :56 Page 11 6 Égéstermék-elvezetés és levegôbeszívás Az égéstermék elvezetésénél mindig be kell tartani a helyi Kéményseprô és a Gázszolgáltató elôírásait, valamint az esetleges helyi rendelkezéseket. Az égéstermék elvezetésérôl a tûztérben található centrifugális ventilátor gondoskodik, melynek szabályos mûködését folyamatosan ellenôrzi a nyomásszabályozó (presszosztát). A kazánt a füstgázelvezetô/levegôbeszívó készlet nélkül szállítják azért, hogy azt a felszerelést tudja használni, amelyik a legjobban megfelel a telepítés speciális jellemzôinek. A kazán füstgáz elvezetéséhez és az égést tápláló levegô beszívásához kizárólag a mi eredeti csôvezetékeinket szabad alkalmazni, és pontosan kell bekötni ôket a füstgázfelszerelésekhez mellékelt útmutatások szerint. Több készülék is csatlakoztatható egy füstcsôhöz, amennyiben mindegyik zárt tûzterû. A kazán C típusú (zárt tûzterû) készülék, ezért biztonságosan össze kell kötni a külvilágba torkolló füstgázelvezetô és égésilevegô-beszívó csôvel, melyek nélkül a kazán nem tud mûködni. A rendelkezésre álló kivezetések koncentrikusak vagy elválasztottak. 6.1 Füstgázelvezetési lehetôségek Koncentrikus Koncentrikus Kazán függôleges vízszintes Elválasztott típusa mm 60/100 Ø mm 60/100 Ø mm (80/80) Ø (mt.) C12; (mt.) C32; (mt.) C42; C52; C82; GIMAX levegô +20 füstgáz GIMAX levegô +20 füstgáz GIMAX 24 K levegô +20 füstgáz Az elsôt kivéve, minden további könyök beépítésekor a teljes hosszból 0,8 métert le kell vonni! Az égéstermékek kibocsátása Kémények Kivezetô csövek A kémény biztonsági szempontból a berendezés szerves részét képezi, ezért meg kell felelnie az ide vonatkozó normatíváknak. A sok szigorú elôírás betartása mûszakilag is nehéz feladat, ráadásul költségei sokszor a kazán árát is meghaladhatják. Ezek figyelembevételével ajánljuk a készülékhez társított szabványos ki és bevezetô csöveket. 6.2 Égéstermék- és égési levegô elvezetés (ki- és bevezetô csövek) Zárt égésterû készülékek égéstermék elvezetésére és légellátására nagyon sok lehetôség van. Ezekbôl célszerû kiválasztani és már a tervezés során figyelembe venni a leginkább szokásos, illetve építésügyi és gazdaságossági szempontból is legkedvezôbb megoldásokat, vagyis amelyek a lehetô legrövidebb hoszszon, legkisebb költséggel, viszont szabványossági, környezetvédelmi és nem utolsó sorban esztétikai szempontból megfelelnek a helyi igényeknek. Ajánlásunk a csô a csôben koncentrikus megoldás, mert ez esztétikai és szerelési szempontból is egyszerûbb szebb megoldást eredményez. Természetesen bármilyen megoldás kivitelezhetô, amennyiben a rá vonatkozó szabványok utasításait betartják. Figyelmeztetés! A kazánt csak szabályos gázcsôvel lehet a gázvezetékhez csatlakoztatni. Erre a célra gumitömlôt használni TILOS! A csatlakozásnak meg kell felelni az érvényben lévô gázszabályzat elôírásainak (tömörség-követelmény MSZ szerint). 2. változat

12 gimax.qxd :56 Page 12 Csatlakozás elôtt a csatlakozó vezetéket alaposan ki kell tisztítani. A csôvezeték kifúvásához csak semleges, nem éghetô és az égést nem tápláló gáz (pl.: CO2, N2) használható fel. Oxigénnel a kifúvatás szigorúan tilos! A kazáncsatlakozás elôtt a fogyasztói vezetékbe jól hozzáférhetô helyen gázfôcsapot kell beépíteni. A kazánt szerelhetôségi szempontból úgy kell elhelyezni, hogy minden oldalról hozzáférhetô legyen. A csatlakozó gáz-, fûtôvíz- és égéstermék-elvezetô csöveket oldható kötéssel kell a kazánhoz kapcsolni. Ha az eddig ismertetett szempontok betartása mellet elkészültek a csôcsatlakozások és a tartókeret rögzítve van a falra, a kazánt fel kell akasztani a tartóra. Csatlakoztatni kell a hidraulikai csöveket a kazánnal, majd el kell végezni az elektromos bekötést. 7 Hidraulikai és gázcsatlakozások 7.1 Fûtôberendezés Tanácsos a biztonsági szelepre egy ürítô csövet csatlakoztatni, hogy a készülék belsejében fellépô nyomásnövekedés miatt kiömlô víz megfelelô utat találjon. A rácsatlakozást követôen ellenôrizzük, hogy a berendezésben ne maradjon levegô, szükség esetén légteleníteni kell. Ellenôrizzük az üzemi nyomást: 0,5 és 3 bar között kell legyen. 7.2 Használati melegvíz ellátás (csak 24K típusnál) A készülék vízhálózatra csatlakozásánál 1,5 és 6 bar közötti nyomást kell biztosítani. Ha a vízhálózat nyomása ennél nagyobb, nyomáscsökkentôt kell közbeiktatni. 7.3 Gázcsatlakozás A kazán H és S típusú földgáz eltüzelésére alkalmas. Az üzembe helyezést az illetékes gázszolgáltató engedélyezi. A gázvezeték szerelési és a csatlakoztatás munkáit csak szakember végezheti. A rácsatlakozáskor vigyázni kell, nehogy megrongáljuk a kazán berendezéseit a kötések széthúzásával vagy túlzott megcsavarásával. 7.4 Elektromos csatlakoztatás A vezérlôpanelen találhatóak a fô villamos csatlakozási pontok. Ide kell bekötni a készülék hálózati csatlakozó vezetékét, a szobatermosztát vezetékét, és a külsô érzékelô vezetékét 7.5 Szobatermosztát csatlakoztatása a készülékhez Minden készülékben a szobatermosztát csatlakozási pontjaira a próbák miatt egy csatlakozóhíd van beszerelve. Szobatermosztát csatlakoztatásakor ezt el kell távolítani, és a helyére bekötni a termosztát kapcsoló érintkezôinek vezetékét. 7.6 Érintésvédelem A készülék érintésvédelmi osztálya (II.), szerkezeti kialakítása és burkolata megfelelô védelmet nyújt az üzemszerûen feszültség alatt álló vezetô részek véletlen megérintése, illetve fröccsenô víz és1 mm-nél nagyobb szennyezôdés ellen. A készülék védettsége kielégíti az IP44-es védettségi fokozatot. 7.7 Mintavétel az égéstermékekbôl és az égéshez szükséges levegôbôl Ahhoz, hogy a kazán hatásfokát ellenôrizni lehessen mûködés közben, a csatlakozáshoz közel furat található a az égéstermék elvezetô és a frisslevegô beszívó vezetéken is a mintavételi lehetôségre változat 2001.

13 gimax.qxd :56 Page A csôvezetékeknek az épülettôl független hôtágulása Minden csôvezeték ami hômérsékletváltozásnak van kitéve, tágul vagy összehúzódik. Ezek a tágulások problémát okozhatnak, ha az épületszerkezet ezt gátolja. A falak megrepedezésének elkerülésére szükséges, hogy a falszerkezet és a csôvezetékek közé rugalmas anyag kerüljön. 7.9 Megjelölés, azonosítás A kazánok tartós kivitelû és feliratú adattáblával rendelkeznek, amely tartalmazza az ide vonatkozó szabvány (MSZ EN 297) megjelölési követelménye szerinti adatokat. 8 Üzembe helyezés Az üzembe helyezést az illetékes gázszolgáltató engedélyezi. A beüzemelés idôpontjáról a garanciális és szervizmunkák ellátására kijelölt vállalatot az igény felmerülése elôtt legalább 14 nappal értesíteni kell. A kazánt, illetve az egész fûtési rendszert üzembe helyezés elôtt megfelelôen lágyított 0,5-0,8 Nk0-os vízzel fel kell tölteni úgy, hogy a rendszerben levegô ne maradjon. A légtelenítést mindenkor a fûtéstervezô utasítása szerint kell elvégezni. Az üzembe helyezést végzô szakember, valamint a kazánt üzemeltetô személy a kazán üzembe helyezésérôl a mellékelt jegyzôkönyvet a helyszínen köteles kitölteni. Üzembe helyezési jegyzôkönyv szakszerû kitöltése, illetve aláírásokkal való ellátása nélkül a kazánt üzembe helyezni TILOS! Ellenkezô esetben a garanciális kötelezettségek megszûnnek. A kezelési utasítást a kazán közelében elérhetô helyen kell tartani és megôrizni! A kazánt bekapcsolni, üzembe helyezni csak gázfelhasználási engedély birtokában szabad. A kazánt csak a gyári adattáblán feltüntetett gázfajtával szabad üzemeltetni. A kazán gáz- és villamoshálózatra kapcsolását, a vezeték szerelését, a szükséges javításokat csak szakvállalat, illetve szakember végezheti. 9 Karbantartás javítás A kazán szakszerû beállítása és üzemeltetése mellett is legalább kétévente ellenôrizni kell a kazánt égéspróbával, az égéstermékek elvezetô rendszerét a termosztátokat és a hômérséklet érzékelôk ellenállás értékeit a megadott táblázatnak megfelelôen. 10 A fûtési és HMV oldali NTC szonda ellenállás változása a hômérséklet függvényében 2. változat

14 gimax.qxd :56 Page A külsô hômérséklet érzékelô szonda ellenállásának értékei a hômérséklet függvényében 11 Vezérlôegység A: Hálózati kapcsoló B: ON-OFF; nyár-tél kapcsoló C: Fûtésoldali hôfokszabályzó D: Kéményseprô funkció E: HMV oldali hôfokszabályzó (csak 24 K típusnál) F: Reset gomb 1: A kazán állapotjelzôje 2: Fûtés oldali hômérséklet 3: HMV oldali hômérséklet (csak 24 K típusnál) 4: Fûtés oldali nyomásérték 5: Gyújtásjelzô változat 2001.

15 gimax.qxd :56 Page TERMOMAX GIMAX K elektromos kapcsolási rajza 2. változat

16 gimax.qxd :56 Page 16 Figyelem! A készülék külsô burkolatának tisztítását enyhén nedves ruhával, karcmentes tisztítószerrel lehet végezni. A tisztítást hideg állapotban, zárt gázcsap-állás és a készülék áramtalanítása után szabad végezni. A készülék elsô üzembe helyezését csak a TERMOMAX Kft. által meghatározott szervizhálózatok és márkaszervizek végezhetik. A készülék esetleges átalakítását szobatermosztátos vezérlésre, vagy más vezérlôegység beszerelését jótállási idôn belül csak a szervizjegyzékben megjelölt személyek és szakvállalatok végezhetik. A szobatermosztát helytelen alkalmazásából eredô károsodásokért, meghibásodásokért jótállási kötelezettséget nem vállalunk. A szobatermosztát 230 V-os áramkörbe avatkozik be, ezért a szerelésnél az erôsáramú szabványokat kell figyelembe venni. A kazán javítását és karbantartását, beleértve a hálózati csatlakozókábel cseréjét is csak szakember végezheti! 13 A készülék kezelése E kezelési útmutatóban megtalál minden információt, amit Önnek a készülék mûködtetésérôl tudnia kell. A készülék vízzel való feltöltését kétféle módon lehet leellenôrizni. Amíg a készülék nincs feszültség alá helyezve, a rendszer nyomását leellenôrizheti a nyomásérzékelô fedelén levô ablakban megjelenô színjelzésekbôl. Piros jelzés utal a túl alacsony és túl magas nyomásra. Zöld jelzés, a nyomás értéke megfelelô. Ha a rendszer nyomása alacsony, ki kell nyitni az ábrán jelzett töltôszelepet, amit a kék karról ismerhetünk fel és a kazán alulnézetérôl látható. A csapot nyitva kell hagyni amíg a nyomás el nem éri az 1,5 bar-t, illetve amennyit a fûtési rendszer tervezôje elôírt, de maximum 2,5 bar! Ekkor a csapot el kell zárni: az esetleges késlekedés a nyomás túlzott megemelkedéséhez vezet, ami a biztonsági szelep kinyitását eredményezi. Célszerû a töltés idejére a biztonsági szelep kivezetô csövére hajlékony tömlôt csatlakoztatni és a másik végét egy tartályba helyezni a kiömlô víz szétfolyásának megakadályozására Fagyásgátló funkció A fagyvédelmi funkciót egy, a primer vízkörbe beépített NTC ellenôrzi. Ez a funkció még a fôkapcsoló kikapcsolt (OFF) állásában is aktív marad. Amikor a fûtési körben a víz hômérséklete eléri az 5 C-ot a készülék beindul és addig mûködik, ameddig a víz hômérséklete el nem éri a 40 C-ot A készülék bekapcsolása Helyezzük feszültség alá a készüléket. ( a leválasztó kapcsolót tartalmazza a készülék, ezért ezt fordítsuk bekapcsolt állapotba). Lehetôségünk van a display segítségével a nyári és téli üzemmód kiválasztására, továbbá az elôremenô vízhômérsékletek szabályozására Mûködési funkciók és rendellenességek kijelzése A kondenzációs kazánt egy mikroprocesszoros egység vezérli, ami lehetôvé teszi a funkciók és hibák kijelzését. A funkciók kijelzése a kijelzôn fog megjelenni, és folyamatos fénnyel világít. A hibák kijelzése is ugyanitt lesz látható, de ezt villogva jelzi a kijelzô változat 2001.

17 gimax.qxd :56 Page Hibakódok listája Reteszelt leállás Hibakód Visszaállítási mûvelet Lángellenôrzô elektronika blokkolva E01 Reset gomb megnyomása Alacsony víznyomás E02 A készüléket fel kell tölteni Füstgáz presszosztát lépett mûködésbe E03 Reset gomb megnyomása Fûtési NTC meghibásodása E04 Hívjon szerelôt HMV NTC meghibásodása(csak 24 K típusnál) E05 Hívjon szerelôt Határoló termosztát lépett mûködésbe E06 Reset gomb megnyomása NEM HASZNÁLATOS! E07 Megjegyzés: Ha a reset gomb megnyomása után a hibajelzés nem szûnik meg vagy ismét jelentkezik, akkor gondoskodni kell a hiba megszüntetésérôl! (szerviz) 13.5 Ellenôrzés A nyomást és az esetleges rendellenesség kijelzést ajánlatos havonta ellenôrizni Kikapcsolás Abban az esetben, ha a berendezést hosszabb idôn keresztül nem használjuk, tanácsos kikapcsolni úgy, hogy a fagymentesítô funkció bekapcsolva maradjon. Ha nem maradhat bekapcsolva, akkor célszerû a külsô betáplálás kapcsolóját is kikapcsolni, így mentesítve lesz a készülék a külsô feszültség ingadozások miatt keletkezô meghibásodásoktól, pl. másodlagos villámcsapás stb. Célszerû ezzel egyidejûleg még a gáz és hálózati víz elzárása is Fontos tudnivalók! A kazán elôírt kezelési és karbantartási utasítását be kell tartani! A gépkönyvet kérésre a gázszolgáltatónak vagy a garanciális munkát végzô személynek át kell adni. (A minôségi nyilatkozat, garanciális feltételek, üzembe helyezési jegyzôkönyv a gépkönyvben található.) A kazánon bármilyen hiba észlelése (pl.: gázszivárgás, égéstermék-kiáramlás stb.) vagy hosszabb idejû leállás esetén a kazán elôtti gázcsapot zárja el, az elektromos tápellátást kapcsolja ki, fagyveszély esetén víztelenítse a készüléket! Tájékozódjon a szakszerviz jogosultságát illetôen! (Ide feljegyezheti az Ön választott szakszervizének adatait.) 2. változat

18 gimax.qxd :56 Page A hiba elhárítására a következôk szerint járjon el! Hibajelenség A hiba lehetséges oka Az elhárítás módja Túl nagy a nyomás Ürítés a rendszer vizébôl, a rendszerben, a biztonsági amíg a nyomás be nem áll A kazánból folyik a víz. szelep kinyitott. a névleges értékre. A nyomás jó, mégis folyik Ha a szelepfogantyú megmozgatása a biztonsági szelep. után sem javul meg, cseréje szükséges, hívja a kijelölt szervizt! Kicsi a bejövô hálózati víz Vízmûnek bejelenteni. Nem elegendô a HMV nyomása. szolgáltatás: kevés a Dugulás van a vízrendszerben. Vízszûrôk kitisztítása, vízmennyiség kifolyó vízmennyiség. szabályozók beállítása. Nem megállapítható. Hívja a kijelölt szervizt! Nem elegendô a kifolyó víz Hôfokbeállítás kevés. Állítsa a kazánon a vízhômérsékletet hômérséklete. magasabbra! Túl nagy a kifolyó víz mennyisége. Csökkenteni kell a vízkifolyás mennyiségét. A gázszivárgás a kazánban van. Zárja el a gázóra fôcsapját és hívja a Gázszag van. kijelölt szervizt! A gázszivárgás nem a kazánban Zárja el a gázóra fôcsapját és hívja a van. gázszerelôt! Alacsony a beállított Állítsa magasabbra a fûtési hômérsékletet! Alacsony a kazánhômérséklet. teremhômérséklet. Alacsony a beállított Állítsa be a szobatermosztát hôfokát! szobatermosztát hômérséklete. Levegôsek a radiátorok. Végezze el a légtelenítést! A kazán nem fûti fel Rosszul méretezett Hívja a kijelölt szervizt! a rendszert. a fûtési rendszer. A fûtési rendszerben hiba van. A kazánban a víz hôfoka A hômérô hibás, pontatlan. Hívja a kijelölt szervizt! lényegesen (±8-10 C) eltér Az érzékelô hibás, pontatlan. a beállított értéktôl. A kazánba bevitt teljesítmény Hívja a kijelölt szervizt! a névleges értéket meghaladja változat 2001.

19 gimax.qxd :56 Page 19 Karbantartások idôpontjai Bejelentés idôpontja Karbantartó Elvégzett Karbantartó Sorszám szerviz mûveletek Év, hó, nap Dátum Aláírás Az évenkénti karbantartást az Ön érdekében jelentse be és végeztesse el a TERMOMAX Kft. területileg illetékes szervizképviselôjével! 2. változat

20 gimax.qxd :56 Page 20 Kicserélt részek jegyzéke Szelvény Kicserélt rész Beszerelt rész Kelt és az új jótállás Aláírás száma típusa és megnevezése száma száma határideje változat 2001.

8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009

8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009 Gépkönyv kétfokozatú gázkészülék Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta

Részletesebben

Gépkönyv. TERMOMAX INDUSTRY kétfokozatú gázkészülék. Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v

Gépkönyv. TERMOMAX INDUSTRY kétfokozatú gázkészülék. Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v Gépkönyv kétfokozatú gázkészülék Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v 1009 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta meg. Ezzel egy magas műszaki színvonalú, gazdaságos

Részletesebben

v Gigant 55 v Gigant 65 v Gigant 75 v Gigant 90 HŐTERM CARBON GIGANT Szilárd tüzelőanyagú, kézi adagolású melegvizes fűtőkazánok.

v Gigant 55 v Gigant 65 v Gigant 75 v Gigant 90 HŐTERM CARBON GIGANT Szilárd tüzelőanyagú, kézi adagolású melegvizes fűtőkazánok. CARBON v Gigant 55 v Gigant 65 v Gigant 75 v Gigant 90 HŐTERM CARBON GIGANT HŐTERM CARBON GIGANT Szilárd tüzelőanyagú, kézi adagolású melegvizes fűtőkazánok. Minőségi bizonyítvány 1. Minőségi bizonyítvány

Részletesebben

HŐTERM, ahol az energia Önnek kamatozik! Gyártási szám: Gyártási év:.

HŐTERM, ahol az energia Önnek kamatozik! Gyártási szám: Gyártási év:. Kereskedelmi jel (Típus): HŐTERM CARBON (M) Típus: HŐTERM CARBON (M) Gyártási szám: Gyártási év:. Megfelelőségi tanúsítvány sz.: MT 081528 1417 Célország: Gyártja: HŐTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT. 5500 Gyomaendrőd,

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató RENOVA MINI C 2 E RENOVA MINI F 2 E fali gázkazán Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató 002005968_0 Forgalmazó: VAILLANT SAUNIER DUVAL KFT Telephely: 238 Budapest, Helsinki út 20. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

VEGYESTÜZELÉSŰ KAZÁN GÉPKÖNYV. Telepítési, Kezelési, Karbantartási utasítás

VEGYESTÜZELÉSŰ KAZÁN GÉPKÖNYV. Telepítési, Kezelési, Karbantartási utasítás UNITHERM VEGYESTÜZELÉSŰ KAZÁN GÉPKÖNYV Telepítési, Kezelési, Karbantartási utasítás KEDVES VÁSÁRLÓ! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy termékünk tetszését és ezzel ügyfeleink között üdvözölhetjük. megnyerte

Részletesebben

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I.

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I. MYNUTE GREEN C. - R. English Installer and user manual Español Manual de instalación y uso Portugûes Manual para instalação e uso Magyar Telepítői és felhasználói kéz ézik ikön önyv yv Romana Manual de

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

GÉPKÖNYV. ,,,... ahol az energia Önnek kamatozik! Gyomaendrôd, Kossuth u. 64. Standard lemez kazánok... Kereskedelmi jel (típus): HÔTERM...

GÉPKÖNYV. ,,,... ahol az energia Önnek kamatozik! Gyomaendrôd, Kossuth u. 64. Standard lemez kazánok... Kereskedelmi jel (típus): HÔTERM... HÔTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT Gyomaendrôd, Kossuth u. 64. GÉPKÖNYV Kereskedelmi jel (típus): HÔTERM...ESB Gyártási szám... Gyártási év:... Gázfajta: H gáz Pn: 25 mbar S gáz B/P gáz Pn: 25 mbar Pn: 30 mbar

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Zárt égésterű (turbós) kombi, fali gázkazán fűtésre és melegvízellátásra, széles sávú lángmodulációval. Themafast E 25 E H-MOD fali gázkazán

Zárt égésterű (turbós) kombi, fali gázkazán fűtésre és melegvízellátásra, széles sávú lángmodulációval. Themafast E 25 E H-MOD fali gázkazán Themafast E 25 E H-MOD fali gázkazán Zárt égésterű (turbós) kombi, fali gázkazán fűtésre és melegvízellátásra, széles sávú lángmodulációval Energiatakarékos Környezetkímélő Biztonságos Beépített időjárás-követő

Részletesebben

ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád

ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád 1 ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád Tervezői tájékoztató 2 TISZTELT TERVEZÕ ÚR / HÖLGY! Ön, egy STARKTHERM Kft által gyártott termékcsalád leírását, mûszaki ismertetõjét tartja kezében. Kívánjuk hogy munkájához

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

T R I T H E R M BIOMASSZA KAZÁN GÉPKÖNYV

T R I T H E R M BIOMASSZA KAZÁN GÉPKÖNYV T R I T H E R M BIOMASSZA KAZÁN GÉPKÖNYV Telepítési, Kezelési, Karbantartási Utasítás KEDVES VÁSÁRLÓ! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy termékünk megnyerte tetszését és ezzel ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Részletesebben

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:... 2 1.1 ÁLTALÁNOSSÁGBAN:... 2 1.2 A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSI HELYE:... 2 2. KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA... 3 3. SZÁLLÍTÁS...4 4. A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE:... 4 4.1 VÍZOLDALI

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. gázüzemű szivattyús központi fűtőkészülékhez C-24H. Makó, 2005 FIGYELEM. Elérhetőség:

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. gázüzemű szivattyús központi fűtőkészülékhez C-24H. Makó, 2005 FIGYELEM. Elérhetőség: FIGYELEM A kazán égéstermék visszaáramlás biztosítóval rendelkezik. A szerkezet működésbe lépésekor a kazán automatikusan leáll. Ismételt újraindítás csak a gyújtóégő kézi gyújtásával lehetséges. Tilos

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez. KOMFORT-EXTRA 25VD KOMFORT-EXTRA 31VD Kondenzációs kazánok

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez. KOMFORT-EXTRA 25VD KOMFORT-EXTRA 31VD Kondenzációs kazánok KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KOMFORT-EXTRA 25VD KOMFORT-EXTRA 31VD Kondenzációs kazánok FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket gondosan tanulmányozza

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Szerelési és beüzemelési útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS Használati útmutató...3. A dokumentáció...3.2 Kapcsolódó dokumentumok...3.3...3 2 A készülék ismertetése...3 2. Biztonsági

Részletesebben

EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE

EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE FIGYELEM (csak az EURA 23/28/32 SE esetében) A SZÛKÍTÕGYÛRÛ ELHELYEZÉSÉHEZ KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A "SZERELÉSI UTASÍTÁS" FEJEZETBEN AZ ELVEZETÉSI

Részletesebben

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy a készülékek a Használati útmutatóban közölt adatoknak megfelelnek.

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Kezelési útmutató RSA 28 /60 készülékhez Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 HU RSA 28.60 - RAD

Részletesebben