Gépkönyv és jótállási jegy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépkönyv és jótállási jegy"

Átírás

1 gimax.qxd :56 Page 1 Gyártási szám: és jótállási jegy TERMOMAX GIMAX zárt égésterû fali gázkészülék Típusok: TERMOMAX GIMAX 24K TERMOMAX GIMAX 24 TERMOMAX GIMAX 18

2 gimax.qxd :56 Page 2 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta meg. Ezzel egy magas mûszaki színvonalú, gazdaságos és biztonságos üzemû készülék tulajdonosa lett. Gratulálunk! Ellenôrizze a termék teljességét és sértetlenségét! A készüléken található feliratokat ne távolítsa el és ne sértse meg! Ez a dokumentum használati útmutató és jótállási bizonylat is egyben. Ôrizze meg! Kérjük saját érdekében olvassa el figyelmesen a következô oldalakon leírt tájékoztatónkat. Amennyiben tanácsainkat megfogadja, akkor termékünk hosszú éveken át megbízhatóan fogja Önt szolgálni.

3 gimax.qxd :56 Page 3 TARTALOMJEGYZÉK Fontos tudnivalók! Általános ismertetés A keringetô szivattyú maradék emelônyomása Alkatrészek megbízhatósága Mûszaki adatok Befoglaló méretek TERMOMAX GIMAX K Hidraulikai ábra: TERMOMAX GIMAX 24K Hidraulikai ábra: TERMOMAX GIMAX 18; Üzemelési ciklusok Fûtési üzemmód Használati melegvíz üzemmód (csak 24K készüléknél) TERMOMAX GIMAX K beszerelése Beszerelési utasítások Hozzáférési szintek Minimális távolságok A készülék felszerelése a falra Bekötési pontok: TERMOMAX GIMAX 24K Égéstermék-elvezetés és levegôbeszívás Füstgázelvezetési lehetôségek Égéstermék- és égési levegô elvezetés (ki- és bevezetô csövek) Hidraulikai és gázcsatlakozások Fûtôberendezés Használati melegvíz ellátás (csak 24K típusnál) Gázcsatlakozás Elektromos csatlakoztatás Szobatermosztát csatlakoztatása a készülékhez Érintésvédelem Mintavétel az égéstermékekbôl és az égéshez szükséges levegôbôl A csôvezetékeknek az épülettôl független hôtágulása Megjelölés, azonosítás Üzembe helyezés Karbantartás javítás A fûtési és HMV oldali NTC szonda ellenállás változása a hômérséklet függvényében A külsô hômérséklet érzékelô szonda ellenállásának értékei a hômérséklet függvényében Vezérlôegység TERMOMAX GIMAX K elektromos kapcsolási rajza A készülék kezelése Fagyásgátló funkció A készülék bekapcsolása Mûködési funkciók és rendellenességek kijelzése Hibakódok listája Ellenôrzés Kikapcsolás Fontos tudnivalók! A hiba elhárítására a következôk szerint járjon el!...16 Karbantartások idôpontjai...17 Kicserélt részek jegyzéke változat

4 gimax.qxd :56 Page 4 Fontos tudnivalók! A készülék beépítését csak arra jogosult tervezô által készített és a helyi gázszolgáltatóval jóváhagyatott hivatalos gáz-kiviteli terv alapján, valamint szakképzett és a tevékenységhez megfelelô engedéllyel rendelkezô kivitelezô (szakember vagy szakvállalat) végezheti! Tervezésnél és kivitelezésnél messzemenôen figyelembe kell venni és be kell tartani az érvényes GOMB- SZ (VII. fejezet), a helyi gázszolgáltató, továbbá az építésügyi és környezetvédelmi (OTÉK), valamint a vonatkozó elektromos szabványok (MSZ 1600, MSZ 172) követelményeit. A készülékhez csatlakozó központi fûtésrendszer kialakítása feleljen meg az idevonatkozó szabvány és a gyártó vagyis e gépkönyv elôírásainak. A kazánok gyárilag H típusú, vezetékes földgázra vannak beállítva. Üzembe helyezést, vagy átállítást más gázfajtára (ill. ismételt üzembe helyezést), javítást csak a TERMOMAX Kft. által megadott szervizhálózat szakemberei végezhetnek. A gyártói elôírások szerinti adatoktól nem szabad eltérni! Javítás csak eredeti gyári alkatrészekkel végezhetô! Hiba esetén a készüléket tartózkodva bármilyen javítási kísérlettôl ki kell kapcsolni. Továbbiakban a Hibajelenségek és az elhárítás módja címszó alatti leírás szerint kell eljárni. Meghibásodást a mellékelt szervizhálózati listában kijelölt szakszervizeknél kell bejelenteni. Közölni kell a készülék típusát, gyári számát, az adattáblán lévô gyártó vállalat nevét, valamint az észlelt hibát. Díjmentes javítást csak szakszerûen, minden rovatában kitöltött és lebélyegzett jótállási bizonylat és üzembe helyezési jegyzôkönyv felmutatására végezhet az illetékes szerviz (a kitöltés olvashatóan, tintával vagy írógéppel történjen). Fentiek figyelmen kívül hagyása a készülék biztonságos üzemét veszélyeztetheti, és garanciájának megvonásával járhat! Amennyiben a készülék eladásra vagy áthelyezésre kerül, ez a gépkönyv mindig kísérje azt, annak érdekében, hogy az új tulajdonos és/vagy szerelô tájékozódhasson. A készüléken a helyes és gazdaságos mûködés érdekében évente legalább egyszer, a gyártó által javasolt felülvizsgálatot, illetve a szükséges karbantartásokat a kijelölt szakszervizekkel javasolt elvégeztetni. A terméken a mindenkori változtatás jogát fenntartjuk, ez azonban csak a termék elônyére válhat. Ez a készülék csak a Minôségi nyilatkozat -ban meghatározott rendeltetésének megfelelô célra használható. A gyártó minden szerzôdéses vagy szerzôdésen kívüli felelôssége kizárt, amennyiben a gyártó, vagyis e gépkönyv elôírásait nem vették figyelembe. 1. Általános ismertetés A GIMAX zárt égésterû fali gázkészülék biztonságát, megbízhatóságát az alkatrészek megbízhatósága, a gyártási folyamat jó minôsége és az eladás utáni szervizszolgáltatás garantálja. Belsô biztosítás: a készülék belsô biztonságát úgy érjük el, hogy a berendezés beszerelésekor az égéshez szükséges levegô beszívása és az égéstermékek eltávolítása a kültérbe történik, vagyis a készüléknek a környezetéhez képest légmentesnek kell lennie. A berendezés belsô biztonságát a konstrukciós elemek és a teljesen újszerû mûködési elvek adják: A légmentes kamra az önszabályozó modulációs elôkeverésen alapuló égôfejjel, ami biztosítja az abszolút higiénikusságát azoknak a helyiségeknek, ahová a készülék be van építve. A légbeszívás, az égés és az ürítés a lakótérhez képest légmentesen el vannak zárva. Nem következhet be CO termelôdéssel járó égési rendellenesség kivéve a helytelen beszerelést, a rongálást vagy a nagyfokú gondatlanságot, mivel az égés önszabályozó és minden körülmények között biztosítja a higiéniát. Elektromos vezérlôpanel, felügyeli a vezérlési ciklust és a lángszabályozást. Bipoláris megszakítással mûködik a gázszelepek tekercseinek áramellátásánál, biztosítva ez által a gázáramlás megszakítását szigetelt hálózat, vagy fordított polaritású fázis-nulla elektromos táphálózat esetén is. A lángôr egy ionizációs szondával, amely biztosítja a gázáramlás blokkolását abban az esetben, ha a láng egy másodpercre kialszik változat 2001.

5 gimax.qxd :56 Page 5 FIGYELEM! Az ionizációs áram értékét befolyásolja a fordított polaritású fázis-nulla elektromos tápfeszültség. 1.1 A keringetô szivattyú maradék emelônyomása A fûtôrendszer számára rendelkezésre álló maradék emelônyomás az alábbi grafikonon látható a vízmennyiség függvényében. A fûtôrendszer csöveinek méretezését a rendelkezésre álló maradék emelônyomás értékét figyelembe véve kell elvégezni. Figyelembe kell venni, hogy a kazán akkor mûködik megfelelôen, ha a fûtôrendszer hôcserélôjében elégséges a vízkeringetés. Ennek érdekében a kazán automatikus by-pass-szal van felszerelve, amely minden körülmények között gondoskodik róla, hogy megfelelô vízmennyiség legyen a fûtôrendszer hôcserélôjében. Fontos, hogy a készüléknek az épületgépészeti rendszerbe való csatlakoztatásakor az alábbiak biztosítva legyenek: 1. Az égéshez szükséges levegô beszívása. 2. Az égéstermékek elvezetése. 3. Rácsatlakozás a vízhálózatra. 4. A csôvezetékeknek az épület szerkezetétôl független hôtágulása. A kazán névleges, üzemi paramétereit a Mûszaki adatok táblázat tartalmazza. 1.2 Alkatrészek megbízhatósága A Termomax GIMAX zárt égésterû fali gázkészülék alkatrészeinek megbízhatóságát az alapanyagok minôségén túlmenôen a technológia és a gyártási folyamat garantálja. A kazántest egy maximálisan megbízható, légmentes kamrájú, öntöttvas hôcserélô berendezés. A háromjáratú váltószelep lehetôséget nyújt a fûtési körrôl a használati melegvíz (HMV) körre való átkapcsolásra, elsôbbséget adva ez utóbbinak. A vezérlôpanel a paneltartó ajtóra van szerelve ami megvédi a mûszereket és a panelhez könnyû hozzáférést biztosít. A mikroprocesszoros szabályzórendszer lehetôvé teszi a kazánok könnyû és jó kezelhetôségét. Az alábbi funkciókkal rendelkezik: az égô és a lángôr bekapcsolása a kazán mûködési ciklusának biztosítása, a hômérséklet beállítása display segítségével, a hômérsékletek ellenôrzése szondák segítségével, mûködteti a kazán összes biztonsági rendszerét és jelzi a vészhelyzetet és rendellenességeket. 2. változat

6 gimax.qxd :56 Page 6 2. Mûszaki adatok GIMAX 18 GIMAX 24 GIMAX 24 K Maximális névleges hôterhelés kw Minimális névleges hôterhelés kw Maximális névleges hôteljesítmény kw 16,6 25,1 25,1 Minimális névleges hôteljesítmény kw 8,7 12,2 12,2 Max. névleges hatásfok T=70 C % 89,9 92,3 92,3 Hatásfok 30% részterhelésen T=50 C % 87,8 90,5 90,5 Fûtôvíz üzemi hôfok szab.-i tartomány C Fûtési hôcserélô próbanyomás bar 4,5 4,5 4,5 Fûtési hôcserélô víztérfogat liter Hidraulikai veszteség (1000 liter/h) mbar Használati víz adatok HMV-hôfok szabályzási tartomány C Tartós vízhozam t 35 C liter/min 10,5 HMV min/max rendszernyomás bar 0,25-6 HMV.-rendszer próbanyomás bar 10 Gáztechnikai adatok G20 (Metán) mbar H Csatlakozási nyomás G25.1 (Metán) mbar S G30 (Bután) mbar 28-30/ / /50 G31 (Propán) mbar 37/50 37/50 37/50 G20 (Metán) m 3 /h H 2,4 3,4 3,4 Gázfogyasztás maximális névleges hôtlejesítm. G25.1 (Metán) m 3 /h S 2,7 3,9 3,9 G30 (Bután) kg/h 1,8 2,5 2,5 G31 (Propán) kg/h 1,8 2,5 2,5 Égéstermék hômérséklet max. (Metán) C Égéstermék tömegáram m 3 /h 45,1 64,9 64,9 Fúvóka átmérôk G20 (Metán) H mm 1,2 1,2 1,2 G25.1 (Metán) S mm 1,3 1,3 1,3 G30 (Bután) mm 0,77 0,77 0,77 G31 (Propán) mm 0,77 0,77 0,77 Fúvóka nyomás (mbar) Max./Min. G20 (Metán) mbar H 7/2 15/3,5 15/3,5 G25.1 (Metán) mbar S 9/2 18,8/2 18,8/2 G30 (Bután) mbar 13/4,5 28/7,5 28/7,5 G31 (Propán) mbar 16,5/9 36,5/9 36,5/9 Méret adatok Fûtôköri elôremenô / visszatérô coll 3/4 3/4 3/4 HMV (hideg-meleg) coll 1/2 1/2 1/2 Gázcsatlakozás coll 1/2 1/2 1/2 Égéstermék elvezetés koax. mérete ømm 60/100 60/100 60/100 Égéstermék elvezetés osztott mérete ømm Elektromos adatok Csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 Maximális teljesítmény felvétel W Védettségi fokozat IP Gyújtás és lángellenôrzés elektromos elektromos elektromos Egyéb Készülék típus C C12-C32-C42-C52-C62-C82 Készülék kategória II2H3B/P II2H,S3B/P Hatásfok megkülönböztetés ** ** ** Minôségtanúsítás HU H 048 Befoglaló méretek Magasság mm Szélesség mm Mélység mm Súly (Bruttó) kg változat 2001.

7 gimax.qxd :56 Page 7 3 Befoglaló méretek 3.1 TERMOMAX GIMAX K 3.2 Hidraulikai ábra: TERMOMAX GIMAX 24K 2. változat

8 gimax.qxd :56 Page Hidraulikai ábra: TERMOMAX GIMAX 18; 24 Felépítése Fôbb elemei: kazántestek, égôegység, ventilátor, keringtetô szivattyú, expanziós és biztonsági egység, tartó- és vázszerkezet, fûtés és HMV oldali elektromos vezérlés, visszacsapó szelep, három utas váltószelep, gáz és hidegvíz csapok. 4 Üzemelési ciklusok 4.1 Fûtési üzemmód A készülék alkalmas a hagyományos egy fûtôkörös fûtési rendszerekhez. A fûtési üzemmód a környezeti hôigény jelentkezésével indul be, mûködésbe lép a szivattyú és a kazán égôje mindaddig, míg a hôigény fenn áll. Amikor a vízhômérsékletet 5 C-kal megközelíti a beállított értéket, mûködésbe lép a lángmoduláció leszabályozása és olyan égôteljesítményt állít be, hogy a beállított hômérséklet értéket folyamatosan tartja. Ha a hôelvonás kevesebb mint a kazán minimális teljesítménye, és a vízhômérséklet meghaladja a beállított értéket, a vezérlés lekapcsolja az égést. Ismételt begyújtás csak akkor lehetséges, ha az elôremenô víz hômérséklete 5 C-kal csökken, és letelt a két perces újraindítási késleltetés idô. Ebben a szakaszban a használati melegvíz igénye kiiktatja ezt a funkciót és lehetôvé teszi az égô azonnali bekapcsolását. A fûtési hôigény jelzése független helyiség termosztáttal történhet. Az elôremenô víz hômérsékletét a kezelôpanelen lévô fûtési hôfokszabályzó displayel lehet beállítani 45 C és 85 C között. A külsô hômérséklet is hatással van a fûtési üzemmódra ( ha külsôérzékelô szonda be van kötve a rendszerbe) úgy, hogy az elôremenô hômérsékletet automatikusan meghatározza a mikroprocesszoros rendszer a szonda által mért külsô hômérséklet és a szabályzó rendszerbe elôre beprogramozott K tényezô alapján. A helyiségek hômérséklet szabályzásának lehetôségei: az elôbb említett külsô hômérsékletnek megfelelô szabályozással, 6 2. változat 2001.

9 gimax.qxd :56 Page 9 szobatermosztát használatával, vagy éjszakai fogyasztást csökkentô idôkapcsolós termosztáttal, illetve ezek kombinációjával. Valamelyik hôérzékelô szonda szakadása vagy zárlata esetén a rendszer leáll és a kijelzôn megjelenik a hiba kódja. 4.2 Használati melegvíz üzemmód (csak 24K készüléknél) Ez az üzemmód akkor lép életbe, amikor a hôcserélô, vagy a bojler hôérzékelôje jelzi annak szükségességét. Mûködésbe lép a keringtetô szivattyú a váltószelep és elindul az égô, míg a hômérséklet el nem éri a beállított értéket. A hômérséklet túllépés elkerülése érdekében, minden hôigény teljesítésének a végén van egy 1 perces utókeringtetés. Ebben a szakaszban az újabb igény kiiktatja ezt a funkciót és lehetôséget ad az azonnali újraindulásra. 5 TERMOMAX GIMAX K beszerelése 5.1 Beszerelési utasítások A kazánok beépítésénél minden esetben be kell tartani az ide vonatkozó gépészeti, tûzrendészeti, villamos és gázipari szabványokat és elôírásokat. A kazánbeszerelést csak jóváhagyott terv alapján, erre jogosult szakember vagy szakvállalat végezheti el. Tervezési szempontoknál messzemenôen figyelembe kell venni és betartani a GOMBSZ VII. fejezet és az OESZ elôírásait. A C kategóriájú készülékek bármilyen helyiségbe telepíthetôk, hiszen az égéstermék elvezetése és az égést tápláló levegô beszívása a helyiségen kívül történik. A TERMOMAX GIMAX 18; 24 és 24 K típusú gázkészülék villamos védettsége IP 44, ami azt jelenti, hogy a készülék vizes helyiségbe beszerelhetô a B zónába, de a fröccsenô víztôl 60 cm-es távolságot kötelezô megtartani! 5.2 Hozzáférési szintek A készüléket négy hozzáférési szinttel tervezték: a hidraulikai csatlakoztatás ( a beszerelô illetékessége) az elektromos csatlakozásra ( a villanyszerelô kompetenciája) a szervizhálózat beüzemelése a felhasználó kezelése A hidraulikai alkatrészek, a villamos és elektronikus alkatrészek hozzáférési lehetôségei: úgy lehet hozzáférni, hogy a külsô burkolat eltávolítása után lehetôségünk van a vezérlôpanel hozzáféréséhez amennyiben eltávolítjuk a négy rögzítô csavart a panel fedôlapjáról. A kazán elektromos csatlakozását közvetlenül a vezérlôpanelen oldottuk meg. A csatlakozó vezetékeket a feliratoknak megfelelôen kell bekötni. A felhasználó csak a fôkapcsolóhoz, a vezérlôegységhez és a berendezés töltô csapjához férhet hozzá. A készülék burkolatán mérhetô hômérsékletek rendkívül alacsonyak, ezért a kazán még bútorok között is elhelyezhetô. 5.3 Minimális távolságok A telepítés során be kell tartani az elôírt minimális távolságokat, hogy a kazán könnyen hozzáférhetô legyen a szokásos karbantartási munkálatok alkalmával. A készülék megfelelô elhelyezése érdekében vegye figyelembe, hogy: nem szabad tûzhely vagy egyéb fôzôberendezés fölé tenni. tilos gyúlékony anyagot tartani abban a helyiségben, ahol a kazán üzemel. 2. változat

10 gimax.qxd :56 Page 10 TERMOMAX GIMAX K 5.4 A készülék felszerelése a falra A készülékhez tartozik egy szerelô-felfogató keret. Ez nagy segítséget nyújt a hidraulikai csôcsatlakozások kiépítésénél. A keretet a falra helyezve, pontosan berajzolhatók a csôcsatlakozások helyei, és a keret rögzítésének pontjai. A csôcsatlakozások kiépítése után a keretet fel kell rögzíteni a falra. Erre több lehetôség adódik a fal típusától és vastagságától függôen. Fel lehet fogatni megfelelô hosszúságú és erôsségû fém, mûanyag tiplivel és csavarral, átmenô csavarral falon keresztül, tôcsavarok falba építésével. A rögzítésnek olyan erôsnek kell lenni, hogy biztonságosan megtartsa a vízzel feltöltött kazánt és szerelvényeit. 5.5 Bekötési pontok: TERMOMAX GIMAX 24K Gázbekötés 1/2 2. Feltöltô csap (csak 24 K típusnál) 3. Fûtés visszatérô 3/4 4. HMV bejövô 1/2 (csak fûtônél 3/4 -os tároló csatlakozási lehetôség) 5. HMV elôremenô 1/2 (csak fûtônél 3/4 -os tároló csatlakozási lehetôség) 6. Fûtés elôremenô 3/ változat 2001.

11 gimax.qxd :56 Page 11 6 Égéstermék-elvezetés és levegôbeszívás Az égéstermék elvezetésénél mindig be kell tartani a helyi Kéményseprô és a Gázszolgáltató elôírásait, valamint az esetleges helyi rendelkezéseket. Az égéstermék elvezetésérôl a tûztérben található centrifugális ventilátor gondoskodik, melynek szabályos mûködését folyamatosan ellenôrzi a nyomásszabályozó (presszosztát). A kazánt a füstgázelvezetô/levegôbeszívó készlet nélkül szállítják azért, hogy azt a felszerelést tudja használni, amelyik a legjobban megfelel a telepítés speciális jellemzôinek. A kazán füstgáz elvezetéséhez és az égést tápláló levegô beszívásához kizárólag a mi eredeti csôvezetékeinket szabad alkalmazni, és pontosan kell bekötni ôket a füstgázfelszerelésekhez mellékelt útmutatások szerint. Több készülék is csatlakoztatható egy füstcsôhöz, amennyiben mindegyik zárt tûzterû. A kazán C típusú (zárt tûzterû) készülék, ezért biztonságosan össze kell kötni a külvilágba torkolló füstgázelvezetô és égésilevegô-beszívó csôvel, melyek nélkül a kazán nem tud mûködni. A rendelkezésre álló kivezetések koncentrikusak vagy elválasztottak. 6.1 Füstgázelvezetési lehetôségek Koncentrikus Koncentrikus Kazán függôleges vízszintes Elválasztott típusa mm 60/100 Ø mm 60/100 Ø mm (80/80) Ø (mt.) C12; (mt.) C32; (mt.) C42; C52; C82; GIMAX levegô +20 füstgáz GIMAX levegô +20 füstgáz GIMAX 24 K levegô +20 füstgáz Az elsôt kivéve, minden további könyök beépítésekor a teljes hosszból 0,8 métert le kell vonni! Az égéstermékek kibocsátása Kémények Kivezetô csövek A kémény biztonsági szempontból a berendezés szerves részét képezi, ezért meg kell felelnie az ide vonatkozó normatíváknak. A sok szigorú elôírás betartása mûszakilag is nehéz feladat, ráadásul költségei sokszor a kazán árát is meghaladhatják. Ezek figyelembevételével ajánljuk a készülékhez társított szabványos ki és bevezetô csöveket. 6.2 Égéstermék- és égési levegô elvezetés (ki- és bevezetô csövek) Zárt égésterû készülékek égéstermék elvezetésére és légellátására nagyon sok lehetôség van. Ezekbôl célszerû kiválasztani és már a tervezés során figyelembe venni a leginkább szokásos, illetve építésügyi és gazdaságossági szempontból is legkedvezôbb megoldásokat, vagyis amelyek a lehetô legrövidebb hoszszon, legkisebb költséggel, viszont szabványossági, környezetvédelmi és nem utolsó sorban esztétikai szempontból megfelelnek a helyi igényeknek. Ajánlásunk a csô a csôben koncentrikus megoldás, mert ez esztétikai és szerelési szempontból is egyszerûbb szebb megoldást eredményez. Természetesen bármilyen megoldás kivitelezhetô, amennyiben a rá vonatkozó szabványok utasításait betartják. Figyelmeztetés! A kazánt csak szabályos gázcsôvel lehet a gázvezetékhez csatlakoztatni. Erre a célra gumitömlôt használni TILOS! A csatlakozásnak meg kell felelni az érvényben lévô gázszabályzat elôírásainak (tömörség-követelmény MSZ szerint). 2. változat

12 gimax.qxd :56 Page 12 Csatlakozás elôtt a csatlakozó vezetéket alaposan ki kell tisztítani. A csôvezeték kifúvásához csak semleges, nem éghetô és az égést nem tápláló gáz (pl.: CO2, N2) használható fel. Oxigénnel a kifúvatás szigorúan tilos! A kazáncsatlakozás elôtt a fogyasztói vezetékbe jól hozzáférhetô helyen gázfôcsapot kell beépíteni. A kazánt szerelhetôségi szempontból úgy kell elhelyezni, hogy minden oldalról hozzáférhetô legyen. A csatlakozó gáz-, fûtôvíz- és égéstermék-elvezetô csöveket oldható kötéssel kell a kazánhoz kapcsolni. Ha az eddig ismertetett szempontok betartása mellet elkészültek a csôcsatlakozások és a tartókeret rögzítve van a falra, a kazánt fel kell akasztani a tartóra. Csatlakoztatni kell a hidraulikai csöveket a kazánnal, majd el kell végezni az elektromos bekötést. 7 Hidraulikai és gázcsatlakozások 7.1 Fûtôberendezés Tanácsos a biztonsági szelepre egy ürítô csövet csatlakoztatni, hogy a készülék belsejében fellépô nyomásnövekedés miatt kiömlô víz megfelelô utat találjon. A rácsatlakozást követôen ellenôrizzük, hogy a berendezésben ne maradjon levegô, szükség esetén légteleníteni kell. Ellenôrizzük az üzemi nyomást: 0,5 és 3 bar között kell legyen. 7.2 Használati melegvíz ellátás (csak 24K típusnál) A készülék vízhálózatra csatlakozásánál 1,5 és 6 bar közötti nyomást kell biztosítani. Ha a vízhálózat nyomása ennél nagyobb, nyomáscsökkentôt kell közbeiktatni. 7.3 Gázcsatlakozás A kazán H és S típusú földgáz eltüzelésére alkalmas. Az üzembe helyezést az illetékes gázszolgáltató engedélyezi. A gázvezeték szerelési és a csatlakoztatás munkáit csak szakember végezheti. A rácsatlakozáskor vigyázni kell, nehogy megrongáljuk a kazán berendezéseit a kötések széthúzásával vagy túlzott megcsavarásával. 7.4 Elektromos csatlakoztatás A vezérlôpanelen találhatóak a fô villamos csatlakozási pontok. Ide kell bekötni a készülék hálózati csatlakozó vezetékét, a szobatermosztát vezetékét, és a külsô érzékelô vezetékét 7.5 Szobatermosztát csatlakoztatása a készülékhez Minden készülékben a szobatermosztát csatlakozási pontjaira a próbák miatt egy csatlakozóhíd van beszerelve. Szobatermosztát csatlakoztatásakor ezt el kell távolítani, és a helyére bekötni a termosztát kapcsoló érintkezôinek vezetékét. 7.6 Érintésvédelem A készülék érintésvédelmi osztálya (II.), szerkezeti kialakítása és burkolata megfelelô védelmet nyújt az üzemszerûen feszültség alatt álló vezetô részek véletlen megérintése, illetve fröccsenô víz és1 mm-nél nagyobb szennyezôdés ellen. A készülék védettsége kielégíti az IP44-es védettségi fokozatot. 7.7 Mintavétel az égéstermékekbôl és az égéshez szükséges levegôbôl Ahhoz, hogy a kazán hatásfokát ellenôrizni lehessen mûködés közben, a csatlakozáshoz közel furat található a az égéstermék elvezetô és a frisslevegô beszívó vezetéken is a mintavételi lehetôségre változat 2001.

13 gimax.qxd :56 Page A csôvezetékeknek az épülettôl független hôtágulása Minden csôvezeték ami hômérsékletváltozásnak van kitéve, tágul vagy összehúzódik. Ezek a tágulások problémát okozhatnak, ha az épületszerkezet ezt gátolja. A falak megrepedezésének elkerülésére szükséges, hogy a falszerkezet és a csôvezetékek közé rugalmas anyag kerüljön. 7.9 Megjelölés, azonosítás A kazánok tartós kivitelû és feliratú adattáblával rendelkeznek, amely tartalmazza az ide vonatkozó szabvány (MSZ EN 297) megjelölési követelménye szerinti adatokat. 8 Üzembe helyezés Az üzembe helyezést az illetékes gázszolgáltató engedélyezi. A beüzemelés idôpontjáról a garanciális és szervizmunkák ellátására kijelölt vállalatot az igény felmerülése elôtt legalább 14 nappal értesíteni kell. A kazánt, illetve az egész fûtési rendszert üzembe helyezés elôtt megfelelôen lágyított 0,5-0,8 Nk0-os vízzel fel kell tölteni úgy, hogy a rendszerben levegô ne maradjon. A légtelenítést mindenkor a fûtéstervezô utasítása szerint kell elvégezni. Az üzembe helyezést végzô szakember, valamint a kazánt üzemeltetô személy a kazán üzembe helyezésérôl a mellékelt jegyzôkönyvet a helyszínen köteles kitölteni. Üzembe helyezési jegyzôkönyv szakszerû kitöltése, illetve aláírásokkal való ellátása nélkül a kazánt üzembe helyezni TILOS! Ellenkezô esetben a garanciális kötelezettségek megszûnnek. A kezelési utasítást a kazán közelében elérhetô helyen kell tartani és megôrizni! A kazánt bekapcsolni, üzembe helyezni csak gázfelhasználási engedély birtokában szabad. A kazánt csak a gyári adattáblán feltüntetett gázfajtával szabad üzemeltetni. A kazán gáz- és villamoshálózatra kapcsolását, a vezeték szerelését, a szükséges javításokat csak szakvállalat, illetve szakember végezheti. 9 Karbantartás javítás A kazán szakszerû beállítása és üzemeltetése mellett is legalább kétévente ellenôrizni kell a kazánt égéspróbával, az égéstermékek elvezetô rendszerét a termosztátokat és a hômérséklet érzékelôk ellenállás értékeit a megadott táblázatnak megfelelôen. 10 A fûtési és HMV oldali NTC szonda ellenállás változása a hômérséklet függvényében 2. változat

14 gimax.qxd :56 Page A külsô hômérséklet érzékelô szonda ellenállásának értékei a hômérséklet függvényében 11 Vezérlôegység A: Hálózati kapcsoló B: ON-OFF; nyár-tél kapcsoló C: Fûtésoldali hôfokszabályzó D: Kéményseprô funkció E: HMV oldali hôfokszabályzó (csak 24 K típusnál) F: Reset gomb 1: A kazán állapotjelzôje 2: Fûtés oldali hômérséklet 3: HMV oldali hômérséklet (csak 24 K típusnál) 4: Fûtés oldali nyomásérték 5: Gyújtásjelzô változat 2001.

15 gimax.qxd :56 Page TERMOMAX GIMAX K elektromos kapcsolási rajza 2. változat

16 gimax.qxd :56 Page 16 Figyelem! A készülék külsô burkolatának tisztítását enyhén nedves ruhával, karcmentes tisztítószerrel lehet végezni. A tisztítást hideg állapotban, zárt gázcsap-állás és a készülék áramtalanítása után szabad végezni. A készülék elsô üzembe helyezését csak a TERMOMAX Kft. által meghatározott szervizhálózatok és márkaszervizek végezhetik. A készülék esetleges átalakítását szobatermosztátos vezérlésre, vagy más vezérlôegység beszerelését jótállási idôn belül csak a szervizjegyzékben megjelölt személyek és szakvállalatok végezhetik. A szobatermosztát helytelen alkalmazásából eredô károsodásokért, meghibásodásokért jótállási kötelezettséget nem vállalunk. A szobatermosztát 230 V-os áramkörbe avatkozik be, ezért a szerelésnél az erôsáramú szabványokat kell figyelembe venni. A kazán javítását és karbantartását, beleértve a hálózati csatlakozókábel cseréjét is csak szakember végezheti! 13 A készülék kezelése E kezelési útmutatóban megtalál minden információt, amit Önnek a készülék mûködtetésérôl tudnia kell. A készülék vízzel való feltöltését kétféle módon lehet leellenôrizni. Amíg a készülék nincs feszültség alá helyezve, a rendszer nyomását leellenôrizheti a nyomásérzékelô fedelén levô ablakban megjelenô színjelzésekbôl. Piros jelzés utal a túl alacsony és túl magas nyomásra. Zöld jelzés, a nyomás értéke megfelelô. Ha a rendszer nyomása alacsony, ki kell nyitni az ábrán jelzett töltôszelepet, amit a kék karról ismerhetünk fel és a kazán alulnézetérôl látható. A csapot nyitva kell hagyni amíg a nyomás el nem éri az 1,5 bar-t, illetve amennyit a fûtési rendszer tervezôje elôírt, de maximum 2,5 bar! Ekkor a csapot el kell zárni: az esetleges késlekedés a nyomás túlzott megemelkedéséhez vezet, ami a biztonsági szelep kinyitását eredményezi. Célszerû a töltés idejére a biztonsági szelep kivezetô csövére hajlékony tömlôt csatlakoztatni és a másik végét egy tartályba helyezni a kiömlô víz szétfolyásának megakadályozására Fagyásgátló funkció A fagyvédelmi funkciót egy, a primer vízkörbe beépített NTC ellenôrzi. Ez a funkció még a fôkapcsoló kikapcsolt (OFF) állásában is aktív marad. Amikor a fûtési körben a víz hômérséklete eléri az 5 C-ot a készülék beindul és addig mûködik, ameddig a víz hômérséklete el nem éri a 40 C-ot A készülék bekapcsolása Helyezzük feszültség alá a készüléket. ( a leválasztó kapcsolót tartalmazza a készülék, ezért ezt fordítsuk bekapcsolt állapotba). Lehetôségünk van a display segítségével a nyári és téli üzemmód kiválasztására, továbbá az elôremenô vízhômérsékletek szabályozására Mûködési funkciók és rendellenességek kijelzése A kondenzációs kazánt egy mikroprocesszoros egység vezérli, ami lehetôvé teszi a funkciók és hibák kijelzését. A funkciók kijelzése a kijelzôn fog megjelenni, és folyamatos fénnyel világít. A hibák kijelzése is ugyanitt lesz látható, de ezt villogva jelzi a kijelzô változat 2001.

17 gimax.qxd :56 Page Hibakódok listája Reteszelt leállás Hibakód Visszaállítási mûvelet Lángellenôrzô elektronika blokkolva E01 Reset gomb megnyomása Alacsony víznyomás E02 A készüléket fel kell tölteni Füstgáz presszosztát lépett mûködésbe E03 Reset gomb megnyomása Fûtési NTC meghibásodása E04 Hívjon szerelôt HMV NTC meghibásodása(csak 24 K típusnál) E05 Hívjon szerelôt Határoló termosztát lépett mûködésbe E06 Reset gomb megnyomása NEM HASZNÁLATOS! E07 Megjegyzés: Ha a reset gomb megnyomása után a hibajelzés nem szûnik meg vagy ismét jelentkezik, akkor gondoskodni kell a hiba megszüntetésérôl! (szerviz) 13.5 Ellenôrzés A nyomást és az esetleges rendellenesség kijelzést ajánlatos havonta ellenôrizni Kikapcsolás Abban az esetben, ha a berendezést hosszabb idôn keresztül nem használjuk, tanácsos kikapcsolni úgy, hogy a fagymentesítô funkció bekapcsolva maradjon. Ha nem maradhat bekapcsolva, akkor célszerû a külsô betáplálás kapcsolóját is kikapcsolni, így mentesítve lesz a készülék a külsô feszültség ingadozások miatt keletkezô meghibásodásoktól, pl. másodlagos villámcsapás stb. Célszerû ezzel egyidejûleg még a gáz és hálózati víz elzárása is Fontos tudnivalók! A kazán elôírt kezelési és karbantartási utasítását be kell tartani! A gépkönyvet kérésre a gázszolgáltatónak vagy a garanciális munkát végzô személynek át kell adni. (A minôségi nyilatkozat, garanciális feltételek, üzembe helyezési jegyzôkönyv a gépkönyvben található.) A kazánon bármilyen hiba észlelése (pl.: gázszivárgás, égéstermék-kiáramlás stb.) vagy hosszabb idejû leállás esetén a kazán elôtti gázcsapot zárja el, az elektromos tápellátást kapcsolja ki, fagyveszély esetén víztelenítse a készüléket! Tájékozódjon a szakszerviz jogosultságát illetôen! (Ide feljegyezheti az Ön választott szakszervizének adatait.) 2. változat

18 gimax.qxd :56 Page A hiba elhárítására a következôk szerint járjon el! Hibajelenség A hiba lehetséges oka Az elhárítás módja Túl nagy a nyomás Ürítés a rendszer vizébôl, a rendszerben, a biztonsági amíg a nyomás be nem áll A kazánból folyik a víz. szelep kinyitott. a névleges értékre. A nyomás jó, mégis folyik Ha a szelepfogantyú megmozgatása a biztonsági szelep. után sem javul meg, cseréje szükséges, hívja a kijelölt szervizt! Kicsi a bejövô hálózati víz Vízmûnek bejelenteni. Nem elegendô a HMV nyomása. szolgáltatás: kevés a Dugulás van a vízrendszerben. Vízszûrôk kitisztítása, vízmennyiség kifolyó vízmennyiség. szabályozók beállítása. Nem megállapítható. Hívja a kijelölt szervizt! Nem elegendô a kifolyó víz Hôfokbeállítás kevés. Állítsa a kazánon a vízhômérsékletet hômérséklete. magasabbra! Túl nagy a kifolyó víz mennyisége. Csökkenteni kell a vízkifolyás mennyiségét. A gázszivárgás a kazánban van. Zárja el a gázóra fôcsapját és hívja a Gázszag van. kijelölt szervizt! A gázszivárgás nem a kazánban Zárja el a gázóra fôcsapját és hívja a van. gázszerelôt! Alacsony a beállított Állítsa magasabbra a fûtési hômérsékletet! Alacsony a kazánhômérséklet. teremhômérséklet. Alacsony a beállított Állítsa be a szobatermosztát hôfokát! szobatermosztát hômérséklete. Levegôsek a radiátorok. Végezze el a légtelenítést! A kazán nem fûti fel Rosszul méretezett Hívja a kijelölt szervizt! a rendszert. a fûtési rendszer. A fûtési rendszerben hiba van. A kazánban a víz hôfoka A hômérô hibás, pontatlan. Hívja a kijelölt szervizt! lényegesen (±8-10 C) eltér Az érzékelô hibás, pontatlan. a beállított értéktôl. A kazánba bevitt teljesítmény Hívja a kijelölt szervizt! a névleges értéket meghaladja változat 2001.

19 gimax.qxd :56 Page 19 Karbantartások idôpontjai Bejelentés idôpontja Karbantartó Elvégzett Karbantartó Sorszám szerviz mûveletek Év, hó, nap Dátum Aláírás Az évenkénti karbantartást az Ön érdekében jelentse be és végeztesse el a TERMOMAX Kft. területileg illetékes szervizképviselôjével! 2. változat

20 gimax.qxd :56 Page 20 Kicserélt részek jegyzéke Szelvény Kicserélt rész Beszerelt rész Kelt és az új jótállás Aláírás száma típusa és megnevezése száma száma határideje változat 2001.

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure Kondenzációs fali fűtő gázkészülék VU 246/7-2 (H-INT II) Szállítási terjedelem VU fali fűtő gázkészülék Készüléktartó konzol, papírsablon Mérőcsonkos égéstermék adapter A felszereléshez szükséges segédanyagok

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

Szerelési utasítások. devireg 130, 131 és 132

Szerelési utasítások. devireg 130, 131 és 132 HU Szerelési utasítások devireg 130, 131 és 132 Tartalom: 1. Felhasználási lehetőségek és beállításaik 2. Szerelési utasítások. a. devireg 130 és 132-es típusok érzékelőinek szerelése b. A termosztát elhelyezése

Részletesebben

Gépkönyv PREMIXX Zárt égésterű gázkazán Típusok: TERMOMAX PREMIXX 24 TERMOMAX PREMIXX 24 V TERMOMAX PREMIXX 24 K TERMOMAX PREMIXX 29 TERMOMAX PREMIXX 29 V TERMOMAX PREMIXX 29 K DIN EN ISO 9001: 2000 CERT.

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Hagyományos KaZánoK < 35 KW BS

Hagyományos KaZánoK < 35 KW BS Hagyományos KAZÁNOK < 35 kw Hagyományos KAZÁNOK < 35 KW tartalomjegyzék 1. Tulajdonságok és alkalmazási terület... 4 2. Áttekintõ bemutatás... 5 3. Fõ részegységek... 7 4. Hidraulikai rajz... 9 5. Méretek

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok Tervezési segédlet Ferroli Econcept tech fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C kondenzációs fali gázkazánok Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK ACO B BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK 24 BFFI 35 BFFI Az intelligencia új formája Hatékony kondenzáció Komfort és energia megtakarítás Ökológiai komfort 35-ot elérő energia megtakarítás

Részletesebben

Szerelési utasítások. devireg 316

Szerelési utasítások. devireg 316 HU Szerelési utasítások devireg 316 A devireg 316 DIN sínre szerelhető, 52 mm magas termosztát, amelynek felhasználási területe szobahőmérséklet, padlóhőmérséklet, szellőztetés vagy hűtés szabályozása,

Részletesebben

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp

Részletesebben

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft.

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft. 1PMC 1 Phase Motor Control H&M Elektronik Kft. 1 Phase Motor Control 1PMC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik Kft. 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok...

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

DecoFlame tűztér leírása

DecoFlame tűztér leírása DecoFlame tűztér leírása A DecoFlame vízteres tűzterek szétszerelhetőek, és csak egy vízbekötési ponttjuk van. A radiátor és a hőcserélő teljesen öntöttvasból lett tervezve a füstelvezető pedig acéllemezből.

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 2 VICTRIX SUPERIOR kw KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Gázkészülék árlista Érvényes: 2007. március 1-tõl

Gázkészülék árlista Érvényes: 2007. március 1-tõl Gázkészülék árlista Érvényes: 2007. március 1-tõl TERMO Öv Color N (õrlángos) alapkivitelû gázkazán melegvizes központifûtésre. TCN2V TCN3V TCN4V TCN5V TCN6V TCN7V Termoelektromos 2v 114.140,- 3v 128.500,-

Részletesebben

HU Használati utasítás. devireg 330

HU Használati utasítás. devireg 330 HU Használati utasítás devireg 330 Ž Felhasználási terület A devireg 330 szobahõmérséklet, padlóhõmérséklet, hûtõházak, fagyvédõk, hójelzõk, ipari létesítmények, tetõcsatornák hõmérsékletének szabályozására

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 66 275 087-00.2O Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

PREMIXX 29 KT Zárt égésterű fali gázkazán beépített HMV tárolóval

PREMIXX 29 KT Zárt égésterű fali gázkazán beépített HMV tárolóval Gépkönyv Zárt égésterű fali gázkazán beépített HMV tárolóval 51BR3203 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta meg. Ezzel egy magas műszaki színvonalú, gazdaságos és biztonságos

Részletesebben

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő C 275-01 made in Italy Tahiti Dual Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülékek Tahiti Dual MEGBÍZHATÓSÁG BIZTONSÁG EGYSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁG MINŐSÉG INNOVÁCIÓ MAGAS

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Sky Klímaberendezések

Sky Klímaberendezések Sky Klímaberendezések Sky-al Működési tartomány -25 és +52 között WI-FI rendszer Sky vezérlőegysége Címzett: TEKNO POINT Klíma Kft Műszaki vevőszolgálat Budapest Öntöde u. 6. 1211 JÓTÁLLÁSI JEGY KÉRJÜK,

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i.

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK IDRABAGNO 13-17 e.s.i. Beretta kazánok 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS BIZTSÁGI ELŐÍRÁSOK Ez a használati utasításokat tartalmazó füzet a termék elválaszthatatlan részét képezi: mindig győződjön

Részletesebben

B - 733 Antidecubitus betét

B - 733 Antidecubitus betét HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B - 733 Antidecubitus betét REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja.. Vj48 Név: Eladószerv tölti ki! JÓTÁLLÁSI JEGY

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

Danfoss Link FT Szerelési útmutató

Danfoss Link FT Szerelési útmutató Danfoss Link FT Szerelési útmutató HU 1. Alkalmazás és funkció A Danfoss Link FT A fűtött helyiségben elhelyezett padlótermosztát a Danfoss Link FT (Floor Thermostat), kapcsolja a beépített fűtőelemet,

Részletesebben

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Vezérlés beüzemelése: A vezérlés bekapcsolása után a kijelző alap állapotba kerül. A kijelző 4x20 karaktert képes megjeleníteni. A vezérlés alapbeállítása

Részletesebben

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

IMMERPAN. Acél lapradiátorok IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket

Részletesebben

HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik

HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik HHC Hydro Heat Control H&M Elektronik Hydro Heat Control HHC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok... 4 Érintésvédelem...

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

Elite RBC 24 Elite RBS 24

Elite RBC 24 Elite RBS 24 Használati útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat!

Részletesebben

ANTeA HU Gázkészülékek

ANTeA HU Gázkészülékek Gázkészülékek ANTEA HU Antea Condensing Magasság 700 mm Szélesség 400 mm Mélység 250 mm Kondenzációs, fali gázkészülék átfolyós rendszerű melegvízkészítéssel és zárt égéstérrel. 24,9 és 27,9 kw-os teljesítménnyel

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS050 MIKROSZAUNA VEZÉRL LED KIJELZ VEL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS050 MIKROSZAUNA VEZÉRL LED KIJELZ VEL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS050 MIKROSZAUNA VEZÉRL LED KIJELZ VEL Tartalom Környezetvédelem...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...3 Tisztítás és karbantartás...4 Rendeltetésszer használat...4

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

ALKON 09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ - C 18 combi R 24 fûtõ - C 24 combi A combi kazán használható csak-fûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333179-2.

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez Főbb funkciók A levegőhőmérséklet szabályozása a ventilátor-fordulatszám automatikus változtatásával A levegőhőmérséklet szabályozása a

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 /01/014 PRODUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel,

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜLT FŰTÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS A RENDSZER HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben