SZÁMVITELI POLITIKA július 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, 1053 Egyetem tér 1-3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVITELI POLITIKA. 2006. július 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, 1053 Egyetem tér 1-3."

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, 1053 Egyetem tér 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI SZAKMAI SZABÁLYAINAK IDEIGLENES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás 6. sz. melléklete július 1 1 Egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás rendelkezéseivel.

2 I. A számviteli politika célja, tartalma 1. A számviteli politika célja A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a évi C. számviteli törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják Egyetemünk sajátosságainak, szakmai feladatainak leginkább megfelelő számviteli rendszer működését. Ennek alapján megbízható, valós információkat tartalmazó éves költségvetési beszámoló állítható össze, amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgál. Az Egyetem fenntartó szerve az Oktatási Minisztérium. Az Egyetem a Magyar Államkincstár elszámolási körébe tartozó, teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szervként működik, melyhez január elsejével a Jogi Továbbképző Intézet és az Idegennyelvű Továbbképző Központ, mint részjogkörű intézmények tartoznak. A vagyoni és pénzügyi helyzetre ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében módosított, teljesítésszemléletű könyvviteli nyilvántartást vezet, magyar nyelven, a Magyar Köztársaság pénznemében, melyet a naptári év végével lezár. A könyvelés és a hozzá kapcsolódó analitikai nyilvántartások számítógépes rendszereken történnek. 2 A Gazdálkodási Szabályzat 1. (2) bekezdés alapján a részjogkörű szervezetekre is az egyetemi számviteli szakmai szabályok az irányadóak. 2. Az intézmény bemutatása Alapító Okiratban rögzített elnevezés: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Székhely: Budapest, 1053 Egyetem tér Alapító: Oktatási és Kulturális Minisztérium. A részjogkörű intézmények könyvvezetési és leltározási feladataikat önállóan saját rendszereikkel látják el. 2 Beiktatta a 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás módosításáról szóló 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás. Hatályos január 20. napjától. 3 Megállapította a 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás módosításáról szóló 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás. Hatályos január 20. napjától. 2

3 3. A számviteli alapelvek alkalmazása - A vállalkozás folytatásának elve úgy érvényesül, hogy az évközi szerkezeti - szervezeti és feladat - változásokkal korrigált bázis képezi a következő évi költségvetés alapját. A működés a jövőben is folytatódik, a tevékenység beszüntetése nem várható. - A teljesség elve úgy érvényesül, hogy a tárgyévben felmerült és teljesült gazdasági eseményeket a beszámoló fordulónapjáig a pénzforgalmi adatok tartalmazzák, annak figyelembevételével, hogy a költségvetés naptári évre készül. A főkönyvi könyvelésben csak a pénzforgalmilag realizált gazdasági események jelennek meg. - A valódiság elve a könyvviteli mérleg adatainak megbízható, leltárral alátámasztott elkészítésén alapszik. Értékelésüknek meg kell felelni a törvényben rögzített értékelési elveknek. - A világosság elvének érvényesülését a beszámoló és annak mellékletei tiszta, világos elkészítésével kell biztosítani. A főkönyvi könyvelésnek, az analitikának áttekinthetően kell kapcsolódni egymáshoz. - A következetesség elvét a költségvetés, az éves (féléves) beszámoló közötti összehasonlíthatóság biztosításával kell érvényesíteni. A beszámoló tartalma és formája azonos az elemi költségvetéssel. - Az egyedi értékelés elve úgy érvényesül, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Sajátosan alkalmazható az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében. - A folytonosság elvének érvényesülését a záró és a nyitó mérleg adatainak azonosságával és az értékelés azonosságával kell biztosítani. Vonatkozik ez a vagyonértékelésre, az előirányzat-maradvány, eredmény számbavételére is. - Az összemérés elve a pénzforgalmi szemlélet miatt úgy érvényesül, hogy egy-egy feladat tárgyévi ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeit és pénzforgalom nélküli bevételeit a tárgyévi kiadásokkal kell összemérni, az előirányzat-maradványt, a vállalkozási eredményt megállapítani. - Az óvatosság elve abban nyilvánul meg, hogy a vállalkozási tevékenységnél a tényleges ráfordítás mellett az értékcsökkenést még abban az esetben is el kell számolni, ha ezzel veszteségessé válik a tevékenység. Az eszközök értékét csak a valamikori leértékelés erejéig szabad visszaírni. - A bruttó elszámolás elve úgy érvényesül, hogy a tartozásokat és a követeléseket, illetve a bevételeket és kiadásokat térítményezés címén egymással szemben nem lehet elszámolni. 3

4 - A lényegesség elve úgy érvényesül, hogy a költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének szöveges indoklásánál be kell mutatni minden olyan információt, körülményt, amelynek elhagyása befolyásolja a költségvetési gazdálkodásról a megbízható és valós összkép kialakítását. - A költség-haszon összevetésének elve a könyvvezetésre nem alkalmazható azon információk előállításának tekintetében, amelyeknek szolgáltatását törvények, illetve egyéb más jogszabályok írják elő. A követelést le kell írni abban az esetben is, ha egyértelműen bizonyítható, hogy az adós fizetésképtelensége miatt a behajtást szolgáló intézkedések várható költségei meghaladnák a követelés könyv szerinti értékét. - A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve úgy érvényesül, hogy a beszámolóban, annak mellékleteiben, a beszámolót alátámasztó számvitelben, analitikában elsődleges szempont az adatok tartalmi követelményének megismerése, függetlenül a formai megjelenéstől, a kötelező információigény betartása mellett. - Az időbeli elhatárolás elve a naptári évre készülő költségvetési beszámoló miatt nem alkalmazható. 4. Az egyetem tevékenységének szakfeladatrendi és KSH besorolása Szakágazat száma: Megnevezése: Egyetemi oktatás Alapvető szakfeladat száma: Megnevezése: Egyetemi oktatás Tevékenységek szakfeladatai: Alaptevékenység Megnevezése szakfeladat száma Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi elhelyezése Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Üdültetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kollégiumi intézményi étkeztetés Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Humán társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 4

5 Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása Egyetemi oktatás Főiskolai oktatás Egyetemi, főiskolai továbbképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási célok és egyéb feladatok Vállalkozási tevékenység Megnevezése szakfeladat száma Költségvetési szervek vállalakozási tevékenysége 5. Adóhatósági kapcsolatok és egyéb befizetési kötelezettségek Adóigazgatási szám: Közösségi adószám: HU Fizetendő hatósági díj APEH-nak Felügyeleti szervnek VPOP-nak (OM-nek) Havonkénti: - Áfa X - Szja X - Nyugdíjbiztosítási járulék X - Egészségbiztosítási járulék X - Egészségügyi hozzájárulás X - Munkaadói hozzájárulás X - Munkavállalói hozzájárulás X Negyedévenkénti: - Rehabilitációs hozzájárulás X - Kulturális járulék X Esetenkénti: - Vám X 6. Az Egyetem számviteli politikája a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: - az értékcsökkenések elszámolásának szabályai, - a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti - kis értékű - tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy előállítási költsége elszámolási módjának meghatározása, - a kompenzálás és a káló szabályai, - az értékvesztés, a piaci értéken történő értékelés, értékhelyesbítés és a visszaírás elszámolása, 5

6 - a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos általános forgalmi adó, - az általános kiadások megosztási módszere, - a számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős"-nek minősített árfolyamváltozások, - a számviteli elszámolás szempontjából rendkívülinek tekintendő események minősítése, - a mérlegben értékben nem szereplő, használt és használatban lévő készletek leltározásának módja, - a költségvetési beszámoló elkészítésének időpontja, a tárgyévre vonatkozóan a könyvekben végezhető helyesbítések határideje, valamint a beszámoló elkészítéséért való felelősség, - 4 a költségvetés összeállításával, az előirányzatok évközi módosításával, valamint az előirányzat-felhasználási jogkör gyakorlásával kapcsolatos feladatok, - 5 azon eszközök meghatározása, ahol saját, kincstári körön kívüli tulajdon keletkezhet, a hozzá kapcsolódó elkülönített nyilvántartás módszere, dokumentálása. A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, amelyek a következők: - Számlarend, mely tartalmazza a számlatükröt, - Leltározási Szabályzat, - Önköltségszámítási Szabályzat, - Pénzkezelési Szabályzat, - Értékelési Szabályzat, - Közbeszerzési Szabályzat, - A felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének szabályzata. II. A számviteli politika részletes előírásai 1. Az üzembe helyezés dokumentálásának szabályozása Az állománynövekedést követően az eszközt üzembe kell helyezni. Ezen üzembe helyezés dokumentuma (1. sz. melléklet) az Üzembe helyezési jegyzőkönyv (állománybavételi bizonylat), vagy az Üzembe helyezési okmány (5 MFt feletti építési beruházásoknál), mely az alábbi adatokat tartalmazza: - az üzembe helyezendő eszköz pontos megnevezését, azonosító számát, - az üzemeltető megnevezését és címét, - az eszközzel együtt üzembe helyezett tartozékok részletes jegyzékét, 4 Beiktatta a 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás módosításáról szóló 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás. Hatályos január 20. napjától. 5 Beiktatta a 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás módosításáról szóló 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás. Hatályos január 20. napjától. 6

7 - az üzembe helyezés időpontját, - az üzembe helyezéskor szükséges hatósági igazolásokat(ha szükséges), - az üzembe helyezett eszközök aktivált értékét, - a tervszerinti értékcsökkenés számításának kezdő időpontját, - az üzembe helyezésért felelős személy megnevezését. 2. Az értékcsökkenések elszámolásának szabályai Értékcsökkenés: az immateriális javak és tárgyi eszközök fizikai kopásának, erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke. Amennyiben valamilyen okból az értékcsökkenéstől eltér az elhasználódás mértéke, az eltérés összegét terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni. Ez bekövetkezhet, ha az eszköz: - feleslegessé válik, - leértékelődik (értékvesztés), - megrongálódik, - megsemmisül (káresemény). Az Egyetem a Korm. rendelet által kötelezően előírt lineáris értékcsökkenési leírási módszert alkalmazza általában. Kivételt képeznek az immateriális javak, ahol a szerződés a Korm. rendelettől eltérő időpontot jelölhet meg, mint a leírási kulcsok alapján számított használat és ebben az esetben, a várható használati időt a szerződés szerint kell meghatározni, ennek megfelelően kell a leírási kulcsot megállapítani. Az eszköz értékét egyenletesen, minden évben, azonos összegben kell elszámolni költségként. Az évente leírandó összeget %-os formában határozta meg a jogszabály. A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó eszközök értékcsökkenésénél is ezt a módszert alkalmazzuk. Az alap- és vállalkozási tevékenységhez igénybe vett eszközök arányának meghatározásánál az előző évi nettó bevételek arányát kell alapul venni. Az értékcsökkenést akkor is el kell számolni, ha a vállalkozási tevékenység veszteséges. A leírást az üzembe helyezés évében kell megkezdeni, és addig folytatni, amíg az eszköz nettó értéke nullára nem íródik. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a tárgyi eszközöknél, ha év közben a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a tárgyi eszköz az alaptevékenység változása miatt feleslegessé vált, illetve hiány vagy megrongálódás következtében rendeltetésének megfelelően nem használható. A terven felüli értékvesztés okát és mértékét az egyedi értékeléskor készített jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 7

8 A kis értékű ( ,-Ft egyedi érték alatti) ún. mennyiségi nyilvántartásba vont tárgyi eszközök értéke döntésünk alapján használatba vételkor egy összegben költségként elszámolásra kerül, kivéve a nemesfém eszközöket, valamint a képzőművészeti alkotásokat és a régészeti leleteket. Értékcsökkenés elszámolása negyedévenként, minden negyedév utolsó napjával történik, napra pontosan a Korm. rendeletben meghatározott éves leírási kulcsok szerint: alapítás-átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20 % vagyonértékű jogok 16 % szellemi termékek 33 % épületek 2 % építmények 3 % gépek, berendezések és felszerelések, kivéve a számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközöket 14.5% számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök 33 % járművek 20 % állatok 7 % Nem lehet értékcsökkenést elszámolni: - az értéküket megtartó eszközökre (földterület, telek, erdő, képzőművészeti alkotás, nemesfém, régészeti lelet, polgárvédelmi eszközök), - a nulláig leíródott eszközökre, - az üzembe nem helyezett tárgyi eszközökre, beruházásokra, - valamint az idegen eszközökre. Továbbá nem lehet értékcsökkenést elszámolni a műemlék épületekre, kivéve, ha nem műemléki hasznosítás történik. Az Egyetem műemlék épületeit elsősorban oktatásra/kutatásra használjuk, ezért a 2%-os értékcsökkenést elszámoljuk. Az értékcsökkenés szabályszerű végrehajtásáért a számviteli osztályvezető felelős. 3. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és szellemi termékek elszámolási módjának meghatározása A 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy előállítási költségét az Egyetem dologi kiadásként egy összegben számolja el. (Korm. rendelet 18..). Az így elszámolt tárgyi eszközökkel kapcsolatban - a tulajdon védelme érdekében - biztosítani kell a mennyiségi nyilvántartást. 8

9 A mennyiségi nyilvántartások vezetéséért - az 5.000,-Ft egyedi érték alatt az adott szervezeti egység vezetője felelős (pl. szerszám, ágynemű, ügyviteli és irodai eszközök, konyhai felszerelések, stb.), - az 5.000,-Ft, illetve e feletti nyilvántartásokért a számviteli osztályvezető felelős. 4. A kompenzálás és a káló szabályai A Korm. rendelet 8. -ának (5) bekezdés f) pontjában foglalt káló elszámolási lehetőséggel nem kívánunk élni. Ugyancsak az f) pont ad felhatalmazást a leltározás során észlelt eltérések kompenzálására, melyet az alábbiak szerint szabályozunk: - az elemi beszámolóban szereplő tárgyi eszközöknél és készleteknél nem lehet, - az elemi beszámolóban nem szereplő többnyire mennyiségi nyilvántartású eszközöknél a hiányzó eszközzel egyenértékű (felhasználhatóság, kapacitás stb.) eszközzel valósítható meg a kompenzálás. A kompenzálhatóság elfogadásáról, az érintett szervezeti egység vezetőjének írásbeli javaslata alapján, a számviteli osztályvezető dönt. 5. Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere A Szt. előírja, hogy értékvesztést kell elszámolni: a vásárolt készleteknél, a saját termelésű készleteknél, a gazdasági társaságban lévő - tulajdoni részesedést jelentő - befektetéseknél, valamint az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál abban az esetben, ha a könyvviteli mérleg készítésekor azok piaci értéke alacsonyabb a nyilvántartás szerinti értéknél. Az értékvesztés megállapításához, annak összegének meghatározásához: a) A vásárolt készletek (anyagok, áruk) esetében nyilvántartás szerinti mérlegelt árat össze kell hasonlítani a könyvviteli mérleg készítésekor ismert tényleges piaci értékkel, továbbá felül kell vizsgálni, hogy a vásárolt készletek = megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szakmai-műszaki előírások, stb.) = nem rongálódtak-e meg, = felhasználásuk, értékesítésük nem vált-e kétségessé. A felülvizsgálat során tett megállapításokról, a készletekről az analitikus készletnyilvántartással megegyezően részletező jegyzőkönyvet kell készíteni. 9

10 A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az értékvesztés okát, mértékét. Amennyiben a piaci érték a beszerzési árnál alacsonyabb, úgy a vásárolt készleteket ezen az alacsonyabb értéken kell a mérlegbe felvenni. A vásárolt készletek felülvizsgálatáért, az értékvesztés vagy visszaírás elszámolásának előkészítéséért, a szükséges dokumentumok, bizonylatok összeállításáért az Ellátási Osztály vezetője felelős. b) A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) előállítási költségét össze kell hasonlítani a könyvviteli mérleg készítésekor ismert és várható eladási árral. Ha a könyvviteli mérleg készítésekor ismert és várható eladási ár alacsonyabb, akkor a készlet értékét a mérlegben a várható eladási áron kell kimutatni, ha magasabb a valamikori leírás erejéig visszaírható. A saját termelésű készletek felülvizsgálata során tett megállapításokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az értékvesztés okát és mértékét. A saját termelésű készletek felülvizsgálatáért, az értékvesztés elszámolásának előkészítéséért, a szükséges dokumentumok, bizonylatok összeállításáért felelős: - tankönyv, jegyzet, CD, videokazetta, növénytermesztés kapcsán az adott szervezeti egység vezetője, - egyéb esetben a műszaki főigazgató-helyettes. c) A gazdasági társaságokban lévő befektetéseknél az érintett társaságokról olyan információval kell rendelkezni, melyből kiderül, hogy a Szt.-ben foglalt feltételek nem teljesülése miatt el kell-e számolni az értékvesztést. Az értékvesztés meghatározásához az alábbi információkat kell biztosítani: milyen a gazdasági társaság piaci megítélése, a gazdasági társaság megszűnése esetén várhatóan megtérül-e a gazdasági társaságba befektetett összeg, a gazdasági társaság saját tőke értékének a befektetés névértékével arányos része nem csökkent-e a befektetés könyv szerinti értéke alá. Az értékvesztés elszámolása során a befektetés könyv szerinti értéke a saját tőkéből a befektetés névértékével arányos összegig csökkenthető. A gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztésének meghatározásához biztosítani kell az adatok összegyűjtését, az információk feldolgozását, valamint az értékvesztésre vonatkozó javaslat elkészítését. A gazdasági társaságokban lévő befektetések felülvizsgálata során tett megállapításokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az értékvesztés okát és mértékét. 10

11 A gazdasági társaságokban lévő befektetések felülvizsgálatáért, az értékvesztés elszámolásának előkészítéséért, a szükséges dokumentumok, bizonylatok összeállításáért a pénzügyi osztályvezető felelős. d) Az egy évnél hosszabb lejáratú, valamint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékvesztésének megállapításához azok piaci megítéléséből kell kiindulni. Ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül alacsonyabb az értékpapírok piaci megítélése, mint a nyilvántartás szerinti érték, akkor az értékvesztés elszámolásával egyidejűleg csökkenteni kell a nyilvántartás szerinti értéket, ha magasabb a valamikori leírás erejéig, de legfeljebb a piaci értékig visszaírható. A nyilvántartás szerinti értéket addig kell csökkenteni, hogy azok a könyvviteli mérlegben a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci megítélésnek megfelelően szerepeljenek. Az értékpapírok értékvesztésének meghatározásához biztosítani kell az adatok összegyűjtését, az információk feldolgozását, valamint az értékvesztésre vonatkozó javaslat elkészítését. Az értékpapírok felülvizsgálata során tett megállapításokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az értékvesztés okát és mértékét. Az egy évnél hosszabb lejáratú, valamint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok felülvizsgálatáért, az értékvesztés elszámolásának előkészítéséért, a szükséges dokumentumok, bizonylatok összeállításáért a gazdasági főigazgató-helyettes felelős. A vásárolt készletek, a saját termelésű készletek, a gazdasági társaságokban lévő befektetések, valamint az értékpapírok értékvesztésének felülvizsgálatával kapcsolatos dokumentumot (jegyzőkönyvet) akkor is el kell készíteni, ha a felülvizsgálat eredményeként nem kell értékvesztést elszámolni. Ebben az esetben azt kell írásban rögzíteni, hogy az eszközök felülvizsgálata megtörtént és nem áll fenn olyan körülmény, ami miatt értékvesztést kellene elszámolni. Az értékpapírok befektetett pénzügyi eszközzé, illetve forgóeszközzé történő minősítésére a gazdasági főigazgató-helyettes jogosult. A minősítést a vásárlással egyidejűleg, az értékpapíroknak a könyvviteli nyilvántartásba történő számbavétele előtt el kell végezni. A mérlegvalódiság biztosítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező könyvviteli mérleg készítésekor, a december 31-én meglévő valamennyi értékpapírt felül kell vizsgálni abból a szempontból, hogy azt a könyvviteli mérleggel lezárt évet követően tartósan, vagy nem tartósan szándékozunk megtartani. 11

12 Az adott értékpapírt a minősítésnek megfelelően kell a könyvviteli mérlegben befektetett, vagy forgóeszközként szerepeltetni, és biztosítani kell a könyvviteli nyilvántartások átminősítésnek megfelelő módosítását is. Az értékpapírok év végi minősítése a gazdasági főigazgató-helyettes hatáskörébe tartozik. e) Követelések (adósok, vevők, munkavállalókkal szembeni, egyéb) esetében a követelés megfizetésének határideje lejárt, a követelés bizonytalanná vált. A követeléseket az Értékelési Szabályzatban meghatározottak szerint kell egyidejűleg, követelés típusonként értékelni. 6. A befektetett eszközök piaci értéken történő értékelése, értékhelyesbítése A piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet elszámolásából, a felértékelést, azaz az értékhelyesbítés módszerét az Egyetem nem alkalmazza. 6 A befektetett eszközök piaci értéken történő értékelése szempontjából jelentős összeg, ha az eszközök egyedi piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet eléri vagy meghaladja az éves terv szerinti értékcsökkenés összegét vagy a Ft-ot. 7. A visszaírás feltételrendszere Az előzőleg elszámolt értékvesztések, az elszámolt értékig visszaírandók, ha a változás tartós, legalább egy évet meghaladó és a visszakönyvelt értékvesztés összege jelentős, vagyis a nettó érték 20 %-át, illetve az egyedi 100 ezer forintot meghaladja. 8. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos általános forgalmi adó A vállalkozási tevékenység áfájának elszámolása és könyvelése a tényleges kiadásoknak, ill. bevételeknek megfelelően történik, a mérlegkészítést megelőzően. 9. Vállalkozási tevékenység elszámolása Az Egyetem alapfeladatán túl vállalkozhat, ha a tevékenység nem vesz igénybe támogatást és nem veszélyezteti az alapfeladat ellátását. Vállalkozásnak minősül az a termelés, szolgáltatás, amelyet nyereség (haszon), illetve vagyonszerzés céljából ellenérték fejében, rendszeresen és üzletszerűen (piaci alapon) végez az Egyetem. költségvetési 6 Beiktatta a 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás módosításáról szóló 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás. Hatályos január 20. napjától. 12

13 Vállalkozási tevékenységként külső megrendelésre - az OM jóváhagyása és az SZMSZ-ben rögzítettek alapján: - tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés, - műszaki tesztelés és elemzés, - számítástechnikai szolgáltatás, - szemléltető videofilmek előállítása és értékesítése végezhető. Nyilvántartása munkaszámonként történik. A munkaszámok kiadásáért a pénzügyi osztályvezető felelős. 10. Pályázatok elszámolása A pályázatok nyilvántartása munkaszámonként (alárendelt pénzügyi központonként) elkülönítetten történik. 11. Az általános kiadások megosztási módszerei A felmerüléskor közvetlenül szakfeladatokra terhelhető (elszámolható) folyó kiadásokat a 7. Tevékenységek kiadási előirányzata és előirányzat teljesítése" számlaosztályban, a közvetetten elszámolható folyó kiadásokat a 6. Közvetett (általános) kiadások" számlaosztályban kell elszámolni. A 6. számlaosztályban azokat a kiadásokat kell könyvelni, amelyekről a felmerülésükkor csak azok helye állapítható meg. Ezek a kiadáshelyek több szakfeladattal állnak kapcsolatban. A 6. számlaosztályban a közvetett (általános) kiadások között kell kimutatni az: - egyéb kisegítő részleg = kazánház (621.), vásárolt energia (622.), központi raktár (625), - épületek fenntartása = gondnokságok (651.), közműdíj (652), - nemzetközi támogatási segélyprogramok kiadásai (66), - központi irányítás kiadásait (681). A 6. számlaosztályban könyvelt általános kiadásokat - mivel azok a szakfeladatok érdekében merülnek fel - különböző mutatószámok, vetítési alapok segítségével fel kell osztani a tevékenységek (szakfeladatok) között, a Számlarendben szabályozott módon. A közvetett kiadások szakfeladatokra történő felosztása havonta történik. 13

14 A kiadásfelosztás elkészítéséért a számviteli osztályvezető felelős. 12. A számviteli elszámolás szempontjából mit tekintünk lényegesnek, nem lényegesnek, valamint mit minősítünk jelentős és nem jelentős összegnek A megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló információk tekintetében lényeges, hogy az információ tartalmazza az Egyetem vagyoni, pénzügyi helyzetét. Nem tekinthető lényeges információnak azok az adatok, amelyeknek nincs hatása a gazdálkodás megítélésére. Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a befektetett eszközök, vagyonkezelésbe vett eszközök terven felüli értékcsökkenése meghaladja az éves értékcsökkenést vagy a 100 ezer forintot. Nem tekinthető jelentős összegnek, ha a befektetett eszközök értékelésekor a piaci érték a nyilvántartási értéket 20%-ot el nem érően haladja meg. Jelentős összegű a követelés, ha az értékvesztés összege a bekerülési érték 20 %-át, vagy az egyedi ,-Ft-ot meghaladja. A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős"-nek minősítünk minden olyan árfolyamváltozást, amelynek mértéke nem éri el a valutában, devizában lévő eszközök, források 10 %-át. 13. A megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk Lényeges információnak tekintendő: - az Egyetem feladataiban bekövetkező változások, - szervezeti változások, - a szokásos és rendkívüli események minősítése (bevételeknél és kiadásoknál), - az értékelési módok változása, - a könyvvitel bizonylati rendje. 14. A számviteli elszámolás szempontjából rendkívülinek tekintendő események minősítése A gazdasági események rendkívüli minőségének szempontjait az alábbiakban határozzuk meg: - az előfordulás tekintetében rendkívüli, eseti jellegű, - a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására gyakorolt hatása jelentős. 14

15 Az előzőekben leírtak alapján rendkívüli eseménynek minősül: - az eszközök térítésmentes átvétele, - ajándékként, hagyatékként kapott eszközök átvétele, - a 100 eft egyedi összeghatárt meghaladó kötbér, kártérítés, - az 500 eft egyedi összeghatárt meghaladó be nem folyt, meg nem térült (behajthatatlan) követelés, - az 500 eft egyedi összeghatárt meghaladó káresemény, - a 100 eft egyedi összeghatárt meghaladó késedelmi kamatok, kártérítés, bírság címén kapott bevételek, - járvány, elemi csapás (árvíz, belvíz, villámcsapás, földrengés stb.), - számítógépes program meghibásodása, illetve számítógép ellopása miatti adatvesztés, - egyéb megsemmisülés. 15. A könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő, használt és használatban lévő készletek leltározásának módja A könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő, használt és használatban lévő készletekről mennyiségi nyilvántartást kell vezetni. Az ilyen készletek leltározását, tényleges számbavételét évenként mennyiségi nyilvántartás alapján kell elvégezni a Leltározási Szabályzatban leírtak szerint. Az ide vonatkozó felelősségi szabályokat a Leltározási Szabályzat rögzíti. 16. A beszámoló készítésének határideje, a tárgyévre vonatkozóan a könyvekben végezhető helyesbítések határideje, valamint a beszámoló elkészítéséért való felelősség Az adott naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről pedig december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az eszközök és források alakulásáról, valamint a részesedésekről negyedévenként, a főkönyvi kivonat adataiból összeállított, ún. negyedéves mérlegjelentéseket kell készíteni. Az évközi mérlegjelentéseket az első és harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, a második és negyedik negyedévre vonatkozóan a féléves, illetve az éves beszámoló leadásának határidejével megegyezően kell az Oktatási Minisztériumhoz, mint felügyeleti szervhez benyújtani. A féléves, valamint az éves beszámolót a felügyeleti szerv által meghatározott időpontig kell leadni, mely a féléves beszámoló tekintetében július 31-e, az éves számszaki beszámolónál február 28-a, az éves szöveges beszámoló határideje március 31-e. 15

16 A számszaki beszámolót a Kll jelű szoftver alkalmazásával, valamint az ún. Fekete táblák kitöltésével kell elkészíteni és az Oktatási Minisztériumnak - mint felügyeleti szervnek - megküldeni. Az Egyetem által vezetett könyvekben a tárgyévet követő időszakban február hó 28. napjáig végezhetők helyesbítések a tárgyévre vonatkozóan. A főkönyvi könyvelés költségnemi és költséghelyi bontásban történik: - elsődlegesen a közgazdasági osztályozás szerint, - másodlagosan funkcionálisan a 6-7. számlaosztályban, illetve a 99. számlacsoportban. A könyvviteli mérleget alátámasztó, kötelezően készítendő analitikákat a Számlarend szabályozza. A féléves, valamint az éves beszámoló szakszerű, törvényi, valamint a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelő elkészítése, bizonylatokkal való alátámasztása a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, de elsősorban a számviteli osztályvezető feladatát képezi. A számszaki beszámolót szöveges indoklással is alá kell támasztani. A szöveges indoklásban ismertetni kell az előirányzatok teljesítését befolyásoló tényezőket, a jóváhagyott előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását kiváltó okokat. Be kell mutatni azokat a rendkívüli eseményeket, vagy azokat a körülményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek. A szöveges beszámoló összeállításáért a gazdasági főigazgató és helyettesei felelősek. 17. A költségvetés összeállításával, az előirányzatok évközi módosításával, valamint az előirányzat-felhasználási jogkör gyakorlásával kapcsolatos feladatok. Ezen tevékenységekről a Gazdálkodási Szabályzat és a Számlarend rendelkezik Kincstári körön kívüli, saját vagyon meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása Saját tulajdonú vagyonunk keletkezhet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 123. (1) bekezdése szerint: saját alapítású gazdasági társaság osztalékából, költségtérítéses 7 Beiktatta a 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás módosításáról szóló 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás. Hatályos január 20. napjától. 16

17 képzés bevételének eredményéből, pénzbeli adományból, ingó és ingatlan vagyon adományozásából, örökléséből, valamint külön törvény alapján. A számviteli nyilvántartásokat, a vagyonnyilvántartást, a főkönyvi könyvelést és a saját tőke kimutatást, a kincstári tulajdontól elkülönítve, önálló főkönyvi számokon és eszközcsoportokon kell vezetni. Az adott gazdasági eseményhez a Számlarendben előírt könyvelési bizonylatot kell kiállítani, amelyből egyértelműen ki kell tűnnie a saját tulajdonnak és a tulajdon keletkezésének, forrásának. III. Záró rendelkezések Jelen szabályzat július 15-től lép hatályba. Dr. Klinghammer István Rektor 17

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban II. Fejezet A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számviteli alapelvek:

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA Érvényes: 2011. június 30-tól 1 I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről

Részletesebben

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban II. Fejezet A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számviteli alapelvek:

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék, 1. melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA Budapest, 2012. szeptember TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1.

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2010. január 1. napjától Módosítva: 2011. 01.01-től 2 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika Kötelező érvényű szabályzat sablonok Számviteli politika Tartalomjegyzék: Általános elvi, eljárási, módszerbeli kérdések 1. A beszámolás rendje 2. A könyvvezetés végrehajtása 3. Módszerek és eljárások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Marcali Bajtársi Egyesület 8700 Marcali, Orgona u. 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Marcali, 2016. január 13. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I. Általános

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől.

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/

SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/ SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT - MISKOLC SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/ HATÁLYOS: 2011. JÚLIUS 01. Jóváhagyta: Dr. Kavecsánszki Gyula mint a Széchenyi István Térségi Integrált

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Baglas Néptánc Egyesület 8700 Marcali, Széchenyi u. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. június 10. Takács Gábor képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1.. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor Főigazgató 1 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Fürdőért Közalapítvány 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 12. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

MISKOLCI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Miskolc 2014. 6.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 279/2014. SZ. HATÁROZATA Készült 20 példányban... sorszámú, változás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

MISKOLCI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Miskolc 2016. 6.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 295/2016. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Számviteli Politikája. Pécs július 1. napjától hatályos változat

A Pécsi Tudományegyetem. Számviteli Politikája. Pécs július 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Számviteli Politikája Pécs 2013 2013. július 1. napjától hatályos változat 1 Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Számviteli Politikája a számvitelről szóló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Számviteli Politikája. Pécs Hatályos november 12. napjától

A Pécsi Tudományegyetem. Számviteli Politikája. Pécs Hatályos november 12. napjától A Pécsi Tudományegyetem Számviteli Politikája Pécs 2015. Hatályos 2015. november 12. napjától A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa az Egyetem Számviteli Politikáját a számvitelről szóló

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz. Adószám: 18142031-1-05 Cégjegyzékszám: - - KSH: 18142031-9499-952-05 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Miskolc, 2015.01.31. Készült a FORINT-Soft

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

5. A mérleg és eredmény kimutatás.

5. A mérleg és eredmény kimutatás. A számviteli politika elkészítését a Számviteli Törvény írja elő. Meglétét az Adóhivatal ellenőrzi bármely adónem ellenőrzéséhez kapcsolódóan. A szabályzat elkészítéséhez nagymértékben bele kell vonni

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben