Üzembe helyezési és karbantartási utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzembe helyezési és karbantartási utasítás"

Átírás

1 /00 HU Szakcég részére Üzembe helyezési és karbantartási utasítás Logano GE434 speciális gázkazánhoz Az üzembe helyezés és a karbantartás elõtt kérjük átolvasni

2 Impresszum A készülék megfelel a vonatkozó szabványok és irányelvek alapvetõ követelményeinek. A megfelelõség igazolt. Az erre vonatkozó dokumentumok és a megfelelõségi nyilatkozat (47. oldal) letétbe helyezése a gyártónál megtörtént. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kérésre ennek a kísérõ dokumentációnak a német nyelvû kiadása is elérhetõ. Belgium (BE) számára: ebben az ügyben kérjük a következõhöz forduljon: Buderus Verwarming - Chauffage Ambachtenlaan 42A B-3001 Heverlee Tel.: 016/ Fax: 016/ Európa számára: lásd a gyártó címét ezen az oldalon. A folyamatos továbbfejlesztések miatt az ábrák, a mûködési lépések és a mûszaki adatok kismértékben eltérhetnek. A dokumentáció aktualizálása Ha Önnek javító javaslatai vannak vagy szabálytalanságot állapított meg, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A gyártó címe Buderus Heiztechnik GmbH D Wetzlar Dokumentum száma: Kiadás dátuma: 09/2000 2

3 Tartalomjegyzék 1 Elõírások és irányelvek Üzembe helyezés Üzemkészre állítás Üzembe helyezési jegyzõkönyv Üzembe helyezési munkák Üzemen kívül helyezés Átállítás egy másik gázfajtára Átállítás a földgáz családon belül Átállítás folyékony gázra (csak digitális égõvezérlésnél) Karbantartás Karbantartási jegyzõkönyv Karbantartási munkák Üzemi állapotok és zavarok Analóg égõvezérlés Digitális égõvezérlés Mûszaki adatok Megfelelõségi nyilatkozat

4 1 Elõírások és irányelvek 1 Elõírások és irányelvek A Buderus Logano GE434 atmoszférikus gáztüzelésû speciális gázkazán felépítésében és üzemelési viszonyaiban megfelel a 90/396/EWG gázkészülék irányelvek és a 92/42/EWG hatásfok irányelvek követelményeinek, az EN 437 és az EN 656, továbbá a 97/23/EG nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelvek figyelembe vételével. A rendszer létesítésekor és üzemeltetésekor a mûszaki szabályokat továbbá az építésügyi és törvényi elõírásokat be kell tartani. A szerelsékor és az üzemeltetéskor a következõket kell figyelembe venni: A szellõzõ berendezésekre és a kémény csatlakozásra vonatkozó felállítási feltételeken és helyi építésügyi rendelkezések. Az elektromos csatlakozásra és az áramellátásra vonatkozó meghatározások. A gázszolgáltató vállalat mûszaki elõírásai a gázégõ csatlakozástól a helyi gázhálózatig. A vízfûtési rendszer biztonságtechniaki felszereltségére vonatkozó elõírások és szabványok. Felállítási hely-/hõközpont FIGYELEM! VIGYÁZAT! MÉRGEZÉS VESZÉLY a kilépõ füstgázok miatt. A szellõzõ nyílások keresztmetszetét nem szabad csökkenteni vagy lezárni. KÁROSODÁS a tisztítatlan égési levegõ és a gyúlékony anyagok miatt. A kazán károsodásának elkerülése érdekében ki kell zárni az égési levegõ halogén szénhidrogénekkel történõ szennyezését (ezt tartalmazzák pl. a spray-k, oldó- és tisztítószerek, festékek, ragasztók) és a porosodást. Gyúlékony anyagokat és folyadékokat nem szabad a kazán közelében tárolni vagy használni. BERENDEZÉS KÁROSODÁS ÉLETVESZÉLY a fagyás miatt. FIGYELEM! a gyúlékony gáz robbanása miatt. A gáz- és a füstgáz csatlakozást, az elsõ üzembe helyezést, az elektromos csatlakoztatást továbbá a karbantartást csak szakcég végezheti el. VIGYÁZAT! A kazán felállítási helyének fagymentesnek kell lennie és meg kell felelnie a mértékadó szellõztetési követelményeknek. Gázzal átjárt részeken munkát csak engedéllyel rendelkezõ szakcég végezhet. BERENDEZÉS KÁROSODÁS VIGYÁZAT! a szakszerûtlen ellenõrzés és karbantartás miatt. Az ellenõrzést és a karbantartást évente egyszer el kell végezni. Ekkor a teljes rendszer kifogástalan mûködését ellenõrizni kell. Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni. 4

5 Elõírások és irányelvek 1 A kazán alkalmazási feltélelei Az adattáblán lévõadatok mértékadóak és azokat kell figyelembe venni. Maximális elõremenõ hõm T max : 120 C * Eng. üzemi túlnyomás PMS: 6 bar Maximális idõállandók hõmérséklet korlátozó: biztonsági hõmérséklet határoló: hõmérséklet szabályozó: 30 s 30 s 30 s Építési mód: B 11 vagy B 11BS * A maximális elõremenõ hõmérséklet a helyi elõírások szerint alacsonyabb is lehet. Biztoítási határ (biztonsági hõmérséklet határoló) Maximális lehetséges elõremenõ hõmérséklet = biztosítási határ (STB) - 18 K Például: Biztosítási határ (STB) = 100 C Elõremenõ hõmérséklet = 100 C - 18 K = 82 C. Gáz kategóriák (országtól függõ): Ország Gáz-kategória DK, FI, IT, SE I2H 20 mbar BE I2E(R)B 20/25 mbar CZ, ES, IE, PT, SK II2H3P 20 mbar, 37 mbar BY, CN, ES, GB, RO, RU, SI, TR, UA II2H3P 20 mbar, 50 mbar BA, BG, GR, HR, TR II2H3B/P 20 mbar, 50 mbar FR II2Esi3P 20/25 mbar, 37 mbar HU II2HS3B/P 25 mbar, 50 mbar PL GZ 50, Propan 20 mbar, 36 mbar Elektr. rendszer: 230 VAC, 50 Hz 10 A, IP 40 5

6 1 Elõírások és irányelvek Tüzelõanyagok Földgáz, propán és bután/propán-keverék a helyi gázellátó rendszer szerint.. Kérjük vegye figyelembe a kazánvízre vonatkozó követelményeket: lásd a K8 "Fûtési rendszerek vízelõkészítése" munkalapot. A füstgáz felügyelettel felszerelt kazánt nem szabad az áramlásbiztosítóval egy termikus vezérlésû füstgázcsappantyúval felszerelni. B 11 építési mód (füstgáz felügyelet nélkül) Füstgáz felügyelet nélküli kazánok csak azokban a helyiségekben szerelhetõk, amelyek nem tartoznak az épület lakóteréhez és az elõírásoknak megfelelõ szellõzéssel ellátottak, pl. hõközpont. B 11BS építési mód (füstgáz felügyelettel) A helyi rendelkezések vagy törvények elõírhatják a füstgáz felügyelet alkalmazását, pl. a kazán lakótérben vagy hasonló használati célú helyiségben vagy tetõtéri kazánházban. A füstgáz felügyelet gyakori megszólalása esetén a hibát egy szakcéggel el kell háríttani és el kell végezni egy mûködési próbát. Alkatrészek cseréje esetén csak eredeti gyári alkatrészeket szabad használni. A füstgáz felügyelet zárja az égõhöz menõ gáz útját, ha a felállítási helyiségbe füstgáz áramlik. Az égõ leáll. Egy késleltetési idõ letelte után újra elindul, ha van hõigény. MÉRGEZÉS VESZÉLY a kilépõ füstgázok miatt. FIGYELEM! Ha van füstgázfelügyelet és/vagy azt törvény írja elõ, akkor azt nem szabad üzemen kívül helyezni, még vészhelyzetben sem. A füstgáz felügyeletbe történõ beavatkozás a füstgáznak a felállítási helyiségbe jutása esetén emberek életét veszélyeztetheti. A füstgáz felügyelet felszerelése után az adattáblán az építési módra vonatkozó "B11" adatot oldhatatlanul ki kell egészíteni "BS"-sel, pl. egy filctollal. 6

7 Üzembe helyezés 2 2 Üzembe helyezés 2.1 Üzemkészre állítás KAZÁNKÁROK a szennyezett égéslevegõ miatt. VIGYÁZAT! Erõs porosodáskor, pl. építési munkák idején a felállítási helyen, a kazánt nem szabad üzemeltetni. Egy szennyezett égõt az üzembe helyezés elõtt ki kell tisztítani (lásd az 5. fejezetet: Karbantartás ). Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi fontos elemhez történõ hozzáférés érdekében a középsõ és hátsó oldalfalat és az elsõ falat el kell távolítani. A középsõ és hátsó oldalfalak alul vannak felcsavarozva. A gázcsatlakozást a gázszolgáltató vállalat mûszaki szabályai szerint kell szerelni (lásd az 1. táblázatot ill. az 1. ábrát). A gázvezetéket feszültségmentesen kell csatlakoztatni. A gázcsapot a hozzávezetõ gázvezetékbe kell szerelni. Kazánnagyság [kw] Gázcsatlakozás x Rp ¾ (225) x Rp 1¼ Tab. 1 Gázcsatlakozás A helyi elõírások szerint célszerû egy gázszûrõ beépítése a gázvezetékbe. Tömörségi próba Az elsõ üzembe helyezés elõtt a teljes rendszer külsõ tömörségét ellenõrizni kell. A gáz szerelvénysor bemeneténél a próbanyomás nagysága max. 150 mbar lehet. 7

8 2 Üzembe helyezés ÉLETVESZÉLY a gyúlékony gázok miatt. FIGYELEM! Ha Ön a nyomáspróba során tömítetlenséget állapít meg, akkor minden összekötésnél egy habképzõ anyaggal el kell végezni egy lyukadás keresést. A szernek rendelkeznie kell a gáz tömörségvizsgáló szerkénti felhasználási engedéllyel. A szer nem hordható fel az elektromos csatlakozó vezetékekre. A vízállás ellenõrzése a rendszerben Ellenõrizze a vízállást a rendszerben, szükség esetén töltsön utána vizet és légtelenítse a teljes rendszert. Üzemelés közbeni vízveszteség esetén csak lassan töltse be a vizet és légtelenítse a teljes rendszert. A gyakori vízveszteség esetén derítse ki az okot és haladéktalanul háríttassa el. A gázvezeték légtelenítése Vegye le az ellenõrzõ csavar zárócsavarját (1. ábra, 1. poz.). A gázcsapot lassan nyissa ki. Addig légtelenítsen, amíg gáz áramlik ki. Csavarja vissza a zárócsavart. 1 Abb. 1 Ellenõrzõ csavar 8

9 Üzembe helyezés Üzembe helyezési jegyzõkönyv Kérjük, jelölje meg az elvégzett üzembe helyezési munkákat és jegyezze be a mért értékeket. Feltétlenül vegye figyelembe a következõ oldalakon található utasításokat. Üzembe helyezési munkák Megjegyzések vagy mért értékek 1. Gázjellemzõk feljegyzése: Wobbeindex kwh/m3 Üzemi fûtõérték kwh/m3 2. Tömörség ellenõrzés elvégezve? 3. Szellõzõ nyílások és a füstgáz csatlakozás ellenõrzése 4. Készülék szerelvényeinek ellenõrzése 5. Égõ üzembe helyezése 6. Gáz csatlakozási nyomás mérése mbar 7. Tömörség ellenõrzése üzemelési állapotban 8. Mért értékek felvétele Nyomás Pa Füstgáz hõmérséklet, brutto t A C Levegõ hõmérséklett L C Füstgáz hõmérséklet, netto t A - t L C Füstgázveszteség q A % Szénmonoxid tartalom (CO), hígítatlan ppm 9. Funkciók ellenõrzése Ionizációs áram mérése 10. Oldalfalak szerelése bal µa jobb µa 11. Üzemeltetõ kioktatása, mûszaki dokumentációk átadása 9

10 2 Üzembe helyezés 2.3 Üzembe helyezési munkák 1.-hez: Gázjellemzõk feljegyzése Kérje meg a gázjellemzõket az illetékes gázszolgáltató vállalattól. 2.-hez: Tömörség ellenõrzés elvégezve? Igazolja az égõ üzembe helyezés elõtt a tömörség ellenõrzésének elvégzését (lásd a 2.1. fejezetet: Üzemkészre állítás ). 3.-hoz: A szellõzõ nyílások és a füstgáz csatlakozás ellenõrzése Ellenõrizze, hogy a szelleõzõ nyílások megfelelneke a helyi elõírásoknak ill. a gázszerelési elõírásoknak. Gyõzõdjön meg arról, hogy a szellõzõ nyílások mûködõképesek, azaz nincsenek lezárva vagy betömve. ÉLETVESZÉLY a gyúlékony gázok robbanása miatt. FIGYELEM! A nem kielégítõ levegõbevezetés életveszélyes füstgáz kilépéshez vezethet. Ha a levegõbevezetés nem kielégítõ, és a hiba nem szüntethetõ meg haladéktalanul, a kazánt nem zsbad üzemeltetni. Hívja fel az üzemeltetõ figyelmét írásban a hibára és a veszélyre. 10

11 Üzembe helyezés 2 Ország BA, BG, BY, CN, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IT, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA BY, CN, CZ, ES, FR, GB, IE, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA BA, BG, GR, HR, HU, TR BE, FR BE Gázfajta/Kategória Rövid jelölés Földgáz H (G20) Folyékony gáz P Propán (G31) Folyékony gáz B/P (G30) Földgáz (G20) E(R)B, Esi Erdgas (G25) E(R)B Gyári beállítás A szállításkor üzemkészre beállítva. Az égõ beállítása nem szükséges. A nyomásszabályozó beállítva és lepecsételve. Wobbeindex 15 C-on, 1013 mbar-on: 14,1 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,7-tõl 15,2 kwh/m 3 -ig Wobbeindex 0 C-on, 1013 mbar-on: 14,9 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 13,4-tõl 16,1 kwh/m 3 -ig Átállítás után (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ) propánra alkalmas. Átállítás után (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ) butánra, propánra és ezek keverékeire alkalmas. Szállításkor üzemkészre beállítva G20-ra. Az égõ beállítása nem szükséges. A nyomásszabályozó beállítva és lepecsételve. Wobbeindex 15 C-on, 1013 mbar-on: 14,1 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,4-tõl 15,2 kwh/m 3 -ig Wobbeindex 0 C-on, 1013 mbar-on: 14,9 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 13,1-tõl 16,1 kwh/m 3 -ig Az E(R)B (G25) földgázra az átállítást csak a Buderus-szervizszolgálat végezheti. Wobbeindex 15 C-on, 1013 mbar-on: 11,5 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 11,4-tõl 12,4 kwh/m 3 -ig Wobbeindex 0 C-on, 1013 mbar-on: 12,2 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,0-tõl 13,1 kwh/m 3 -ig Fúvókacsere után (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ) Esi (G25) földgázra alkalmas. FR HU Földgáz (G25) Esi Földgáz (G25.1) S Wobbeindex für 15 C-on, 1013 mbar-on: 11,5 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 11,4-tõl 12,4 kwh/m 3 -ig Wobbeindex für 0 C-on, 1013 mbar-on: 12,2 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,0-tõl 13,1 kwh/m 3 -ig Fúvókacsere után (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ) HS (G25.1) földgázra alkalmas. Wobbeindex 15 C-on, 1013 mbar-on: 10,9 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 10,1-tõl 11,6 kwh/m 3 -ig Wobbeindex 0 C-on, 1013 mbar-on: 11,5 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 10,7-tõl 12,2 kwh/m 3 -ig PL Tab. 2 Gyári elõbeállítás Földgáz GZ50 Szállításkor üzemkészre beállítva G20-ra. Az égõ beállítása nem szükséges. A nyomásszabályozó beállítva és lepecsételve. Wobbeindex für 0 C-on, 1013 mbar-on: 13,9 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,5-tól 15,0 kwh/m 3 -ig 11

12 2 Üzembe helyezés Gyõzõdjön meg arról, hogy a füstgáz csatlakozás a következõ feltételeknek megfelel-e: A füstgázcsõ keresztmetszetének minimálisan az áramlásbiztosítónál lévõ csonk átmérõjének kell megfelelnie. Afüstgáz útját a lehetõ legrövidebbre kell választani. A füstgázcsövet a kéményhez emelkedéssel kell vezetni. Termikus vezérlésû füstgázcsappantyút nem szabad a füstgázcsõbe beépíteni. Gondoskodjon arról, hogy az esetleges rendellenességek elhárítása haladéktalanul megtörténjen. Földgáz H E(R)B Esi GZ50 (G20) Tab. 3 Földgáz E(R)B Esi S (G25) (G25.1) Fõgázfúvóka jelölés Folyékon y gázp Propán (G31) Folyékon y gázs B/P (G30) Fúvóka átmérõ 4.-hez: A készülék szerelvényeinek ellenõrzése A gázszolgáltató által megadott gázjellemzõk továbbá a 3. táblázat és a 2. ábra alapján állapítsa meg, hogy a szolgáltatott gázhoz melyik fúvóka felel meg.. Távolítsa el a kazán oldalfalait (4. ábra, 3. poz.). Ellenõrizze, hogy a fúvóka jelölése egyezik-e ezzel. ROBBANÁSVESZÉLY FIGYELEM! Az égõt csak a megfelelõ fõgázfúvókával szabad üzembe helyezni! Szükség esetén állítsa át a gázfajtát (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ). 1 2 Abb. 2 Fõgázfúvóka Pos. 1: Hosszú kivitel (Földgáz H, E(R)B, Esi, GZ 50 (G20) ill. folyékony gáz) Pos. 2: Rövid kivitel (Földgáz E(R)B, Esi, S (G25), (G25.1)) 12

13 Üzembe helyezés 2 5.-höz: Az égõ üzembe helyezése Helyezze a berendezést elektromosan üzembe, pl. kapcsolja be a hõközpont elõtti fûtési vészkapcsolót. Az Üzem kapcsolót (3. ábra, 1. poz.) állítsa I (BE) állásba. A gázcsapot lassan nyissa ki. A kazánvíz hõmérséklet szabályozót (3. ábra, 2. poz.) állítsa AUT állásba. A szabályozókészülék kezelési utasításában leírtakat be kell tartani! 2 1 Abb. 3 Logamatic 4000 szabályozórendszer Zavar: Ha fellép egy zavar, akkor az a szabályozókészülék kijelzõjén megjelenik (4. ábra, 2. poz.). 2 Kazán G113 W égõvezérléssel (TFI 812 gáztüzelési automatika) Nyomja be a zavarnyugtázó gombot (4. ábra, 1. poz.) Ha a zavarnyugtázó gomb többszöri megnyomása után sem kezd el mûködni az égõ, a hibát egy szakcéggel kell elháríttatni. Kazán G111 W égõvezérléssel (MPA 50 gáztüzelési automatika) A zavarmentesítéshez az Üzem kapcsolót (3. ábra, 1. poz.) állítsa 0 (KI) állásba. kb. 3 másodperc várakozási idõ után az Üzem kapcsolót állítsa I (BE) állásba. Ha az Üzem kapcsoló többszöri kapcsolása után sem kezd el mûködni az égõ, a hibát egy szakcéggel kell elháríttatni. 1 Abb. 4 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: 3 Zavarnyugtázó gomb (G113W-hez) Zavarnyugtázó gomb Szabályozókészülék kijelzõ Kazán oldalfalak 13

14 2 Üzembe helyezés A következõ méréseknél mindkét égõnek üzemelnie kell. 6.-hoz: Gáz csatlakozási nyomás mérése Csavarja ki a zárócsavart a gáz csatlakozási nyomás mérésére szolgáló ellenõrzõ közcsavarból (5. ábra, 1. poz.). Csatlakoztassa az U-csöves manométer tömlõjét az ellenõrzõ közcsavarra (5. ábra, 1. poz.). Mûködõ égõnél mérje meg a gáz csatlakozási nyomását és a mért értéket jegyezze be az üzembe helyezési jegyzõkönyvbe. 1 VIGYÁZAT! A gáz csatlakozási nyomásának a következõ értékeket kell tartania (országtól függõ, lásd a 4. táblázatot a 15. oldalon): Abb. 5 Oldalnézet 14

15 Üzembe helyezés 2 Ország Gázfajta Csatlakozási nyomás Min. [mbar] Névleges [mbar] Max. [mbar] BA, BE, BG, BY, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA Földgáz H, E(R)B, Esi (G20) 17* FR Földgáz Esi (G25) BE Földgáz E(R)B (G25) 20* HU Földgáz HS (G20), (G25.1) BY, CN, ES, GB, RO, RU, SI, TR, UA Propán foly. gáz(g31) 42, ,5 CZ, ES, FR, IE, PT, SK Propán foly. gáz(g31) 25** BA, BG, GR, HR, TR, HU Foly. gáz B/P Bután/Propán (G30) 42, ,5 PL Földgáz GZ PL P Propán foly. gáz 29** Tab. 4 Gázfajták és csatlakozási nyomások *) BE-ra érvényes: Rövid ideig tartó üzem minimum 15,0 mbar-ral lehetséges. **) A fúvókanyomás táblázat folyékony gáznál bejövõ nyomás-függõ (lásd a 7. táblázatot a 25. oldalon). Ha a szükséges csatlakozási nyomás nem áll rendelkezésre, az illetékes gázszolgáltató vállalalttal kell egyeztetni. Magasabb csatlakozási nyomás esetén a gáz szerelvénysor elé egy kiegészítõ gáznyomás szabályozót kell beépíteni. A mérés befejezése után húzza le a tömlõt és gondosan csavarja vissza az ellenõrzõ közcsavar zárócsavarját. 15

16 2 Üzembe helyezés 7.-hez: Tömörség ellenõrzése üzemelési állapotban Mûködõ égõnél a gáz teljes útján ellenõrizze a tömörséget, pl. az ellenõrzõ közcsavarnál, fúvókánál, csavarzatoknál, stb., egy habképzõ a- nyaggal. ÉLETVESZÉLY a gyúlékony gázok robbanása miatt. VIGYÁZAT! Ha Ön a nyomáspróba során tömítetlenséget állapít meg, akkor minden összekötésnél egy habképzõ anyaggal el kell végezni egy lyukadás keresést. A szernek rendelkeznie kell a gáz tömörségvizsgáló szerkénti felhasználási engedéllyel. A szer nem hordható fel az elektromos csatlakozó vezetékekre. 8.-hoz: Mért értékek felvétele Készítsen el egy furatot a füstgázcsõbe az áramlásbiztosító után kb. 2 x ØAA (AA = füstgázcsonk) távolságban a kazánnal ellentétes oldalon (6. ábra, 1. poz.). 1 Ha a rendszer közvetlenül az áramlásbiztosító után (6. ábra, 2. poz.) egy csõívvel csatlakozik, az ív elõtt kell mérni. 2 x øaa Vezesse a szondát a füstgáz áramlásának megjába. Szerszám Segédanyag: Füstgáz hõmérséklet mérõ U-csõ Nyomásmérõ a kéményhuzat méréséhez Abb. 6 2 Mérõhely a füstgázcsõben 16

17 Üzembe helyezés 2 Kéményhuzat A javasolt nyomásérték 3 Pa (0,03 mbar) és 10 Pa 0,1 (mbar) között van. Magasabb nyomásértékek a füstgázveszteség megváltozásához és magasabb fûtési költséggel járó elkerülhetõ hõveszteséghez vezetnek. A füstgázveszteség mérésénél ezáltal mérési hiba is felléphet. 10 Pa (0,1 mbar) feletti értéknél célszerû egy huzatszabályozó beépítése. Füstgázveszteség A füstgázveszteség rendeltetésszerû üzemelés esetén < 9 %. Szénmonoxid tartalom A CO-értéknek hígítatlan állapotban 400 ppm illetve 0,04 tf % alatt kell lennie. 400 ppm körüli illetve azon azon felüli értékek hibás égõbeállításra, felszereltségre, a gázégõ vagy a hõcserélõ szennyezõdésére, vagy égõhibára. Az okot haladéktalanul ki kell deríteni és meg kell szüntetni. 17

18 2 Üzembe helyezés 9.-hez: Funkciók ellenõrzése BERENDEZÉS KÁROSODÁS a hibás mûködés miatt. VIGYÁZAT! Az üzembe helyezéskor és az éves karbantartáskor minden szabályozó-, vezérlõ- és biztonsági szerelvény mûködését és - amennyiben elállítás lehetséges - beállítását ellenõrizni kell. Biztonsági hõmérséklet határoló ellenõrzése Az erre vonatkozó utasítást lásd a Kazán- és fûtõköri szabályozás címû ismertetõben. Ionizációs lángõr ellenõrzése Áramtalanítsa a berendezést, pl. a kazánház elõtti vészkapcsoló kikapcsolásával. Távolítsa el az érintésvédelmet a lángõr kábelérõl (7. ábra, 1. poz.) és húzza ki a csatlakozót. A berendezést elektromosan helyezze ismét üzembe, pl. kapcsolja be a fûtési vészkapcsolót. Kb. 12 sec. után nyit a mágnesszelep, ez egy jól felismerhetõ kattanással jár. Analóg vezérlés esetén kb. 10 sec-mal késõbb (digitális égõvezérlés esetén 20 sec) az égõnek zavarra kell kapcsolnia, azaz a szabályozókészüléken a jelzõlámpa kigyullad. 1 Abb. 7 Érintésvédelem alángõr kábelén 18

19 Üzembe helyezés 2 Ionizációs áram mérése A kábelkészlet kiegészítõ felszerelésként kapható (8. ábra, 3. poz.). 1 Áramtalanítsa a berendezést. A mérõkészüléket kösse sorba a lángõr kábelére (8. ábra, 1. poz.) és az ionizációs elektródára (8. ábra, 2. poz.) (8. ábra). Helyezze fel az érintésvédelmet (8. ábra, 4. poz.) és a csatlakozót. A mérõkészüléken válassza ki a µa-egyenáramú mérési tartományt Helyezze a készüléket elektromosan ismét üzembe és mérje meg az ionizációs áramot. Egy zavarmentes üzem csak akkor lehetséges, ha égõ gyújtóláng mellett (a fõláng nem ég) az ionizációs áram legalább 2,5 µa. A zavarra történõ kikapcsolás kb. 1 µa-nél következik be. Abb. 8 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Mérõkészülék a lángõr kábelén Lángõr kábele Ionizációs lángõr Kábelkészlet Érintésvédelem A mérté értéket jegyezze be a jegyzõkönyvbe (lásd a 2.2.: Üzembe helyezési jegyzõkönyv címû fejezetet). Áramtalanítsa a berendezést. Vegye le a mérõkészüléket, dugja össze a csatlakozót és helyezze fel az érintésvédelmet. Helyezze a készüléket elektromosan ismét üzembe. 19

20 2 Üzembe helyezés Füstgázcsappantyú (kiegészítõ felszerelés) ellenõrzése Hõigény esetén a füstgázcsappantyúnak az AUF (NYIT) állásban kell mennie. 1 Ellenõrizze a füstgázcsappantyú állását az állítómotor mozgása alapján (9. ábra). Csak az AUF (NYIT) végállás elérése után kezdhet el az égõ mûködni. 2 Abb. 9 Pos. 1: Pos. 2: A füstgázcsappantyú állása Füstgázcsappantyú nyit Füstgázcsappantyú zár 20

21 Üzembe helyezés 2 Füstgázfelügyelet ellenõrzése Csavarja ki a füstgázhõmérséklet érzékelõt (két füstgázhõmérséklet érzékelõ együtt, égõnként egy) (10. ábra, 1. poz.) az áramlásbiztosítóból (10. ábra, 3. poz.). A 4000-es szabályozónál nyomja meg a Q gombot és kb. 1 sec-ig tartsa benyomva. Konstans szabályozásnál a kazánvíz hõmérséklet szabályozót állítsa a maximális hõmérsékletre. A füstgázhõmérséklet érzékelõ hegyét (10. ábra, 1. poz.) mûködõ égõ mellett tartsa a füstgázáram magjába. A gázellátás maximum 120 sec után megszakad, az gõ kikapcsol. Egy kb. 20 perces késleltetési idõ után az égõ automatikusan ismét bekapcsol, ha van hõigény. Szerelje vissza a füstgázhõmérséket érzékelõt (10. ábra, 1. poz.) es szabályozónál egyszer nyomja meg a Q gombot a visszaállításhoz. Végezze el a megfelelõ mûveleteket a második füstgázhõmérséklet érzékelõvel is Abb. 10 Füstgázhõmérséklet érzékelõ Pos. 1: Füstgázhõmérséklet érzékelõ Pos. 2: Tartó Pos. 3: Áramlásbiztosító 10.-hez: Oldalfalak felszerelése 11.-hez: Az üzemeltetõ kioktatása, mûszaki dokumentációk átadása Ismertesse az üzemeltetõvel a fûtési rendszer kezelését. Adja át részére a mûszaki dokumentációkat. 21

22 3 Üzemen kívül helyezés 3 Üzemen kívül helyezés Az Üzem kapcsolót (11. ábra, 1. poz.) állítsa "0" (KI) állásba. Zárja el a gázégõ elõtti gázcsapot. BERENDEZÉS KÁROSODÁS a fagy miatt. VIGYÁZAT! Ha üzemen kívül a fûtési rendszer fagyveszélynek van kitéve, vagy például egy zavar miatt önmûködõen kikapcsolt, a fagy által okozott károktól meg kell védeni. A fûtõvizet a rendszer legmélyebb pontján egy ürítõ csap segítségével le kell engedni. A légtelenítõt a rendszer magaspontján ekkor ki kell nyitni. 1 Abb. 11 Logamatic 4000 szabályozórendszer 22

23 Átállítás egy másik gázfajtára 4 4 Átállítás egy másik gázfajtára 4.1 Átállítás a földgázcsaládon belül Belgium (BE) számára érvényes: A másik gázfajtára történõ átállítást csak a Buderus szervizszolgálat végezheti el.. H E(R)B Esi GZ50 (G20) Földgáz E(R)B Esi S (G25) (G25.1) Fõgázfúvóka jelölés Folyékony gáz P Propán (G31) B/P (G30) Tab. 5 Fúvókaátmérõ A szabályozókészüléken lévõ Üzem kapcsolót állítsa 0 (KI) állásba. Zárja el a gázcsapot. Vegye le a kazán oldalfalat. A fõgázfúvókát cserélje ki az új gázfajtának megfelelõen és helyezzen be új tömítést. Ellenõrizze a fúvókát az 5. táblázatban és a 12. ábrán látható jelölések alapján. Végezzen el minden üzembe helyezési munkát, és ekkor töltse ki a jegyzõkönyvet (lásd a 2.2.: Üzembe helyezési jegyzõkönyv címû fejezetet). 1 2 Abb. 12 Fõgázfúvóka Pos. 1: Pos. 2: Hosszú kivitel (Földgáz H, E(R)B, Esi, GZ50, (G20) ill. folyékony gáz) Rövid kivitel (Földgáz E(R)B, Esi, S (G25), (G25.1)) 23

24 4 Átállítás egy másik gázfajtára 4.2 Átállítás folyékony gázra (csak digitális égõvezérlésnél) A szabályozókészüléken lévõ Üzem kapcsolót állítsa 0 (KI) állásba. Zárja el a gázcsapot. Vegye le a kazán oldalfalat. A fõgázfúvókát cserélje ki az új gázfajtának megfelelõen és helyezzen be új tömítést. Ellenõrizze a fúvókát az 5. táblázatban és a 12. ábrán látható jelölések alapján. Cserélje ki a gyújtógáz fúvókát 1 az új gázfajtának megfelelõen. Fúvókajelölés: 6. táblázat. Az átállításkor a következõ sorrendet be kell tartani. Földgázról folyékony gázra: Elõször az A, utána a B folyamatot kell végrehajtani (lásd a következõ oldalakat). Gázfajta Fúvókajelölés Földgáz H, E(R)B, Esi, GZ50 (G20): 5 Földgáz E(R)B, Esi, S (G25) (G25.1): 5 Folyékony gáz P Propán (G31): 3 Folyékony gáz B/P Bután/Propán (G30): 3 Tab. 6 Fúvókajelölés Folyékony gázról földgázra: Elõször a B, utána az A folyamatot kell végrehajtani (lásd a következõ oldalakat). 1 Újabb elnevezés: startgáz fúvóka 24

25 Átállítás egy másik gázfajtára 4 A folyamat Fúvókanyomás mérése illetve korrigálása A gázelosztó csõ közcsavarán lévõ zárócsavaron (13. ábra, 1. poz.) lazítson két fordulatot. Csatlakoztassa az U-csöves manométer mérõtömlõjét a közcsavarra. 1 Kapcsolja be az égõt. Mûködõ égõ mellett olvassa le az U-csöves manométeren a fúvókanyomást és hasonlítsa össze a 6. illetve 7. táblázatban lévõ értékekkel (lásd a 7. Mûszaki adatok címû fejezetet). Gázfajta Parancsolt érték Folyékony gáz P Propán: lásd a 7. táblázatot Folyékony gáz B/P Bután/Propán: 31,5 mbar Földgáz H, HS, Esi, E(R)B, GZ50: 14,0 mbar Bejövõ nyomás [mbar] Abb. 13 Fúvókanyomás mérése > Fúvókanyomás [mbar] Tab. 7 Fúvókanyomás a folyékony gázhoz a gáz csatlakozási nyomás függvényében A bejövõ nyomás mérése(lásd a 2.: Üzembe helyezés : 6.-hoz: Gáznyomás ellenõrzése fejezetet). A parancsolt értéktõl történõ eltérrés esetén a fúvókanyomás korrigálását a szerelvénysor felsõ oldalán lévõ beállító csavarral kell elvégezni. 25

26 4 Átállítás egy másik gázfajtára A müanyag fedelet tolja oldalra és az alatta található beállító csavart (14. ábra, 1. poz.) egy csavarhúzó segítségével forgassa balra vagy jobbra. - jobbra forgatás = nyomás növelés - balra forgatás = nyomás csökkentés 1 A parancsolt érték elérése után húzza le a mérõtömlõt és szorítsa meg a zárócsavart. Végezze el a 7-11 pontokban leírt üzembe helyezési munkákat, és ekkor töltse ki a jegyzõkönyvet (lásd a 2.2.: Üzembe helyezési jegyzõkönyv címû fejezetet. Ellenõrizzen minden az átállításkor érintett tömítési helyet üzemelési állapotban! Ragassza fel az új gázfajtára vonatkozó matricát a kazán adattábláján. Abb. 14 A parancsolt érték beállítása A kiszerelt részeket õrizze meg! 26

27 Átállítás egy másik gázfajtára 4 B folyamat A gáznyomás kapcsoló beálítása A gáznyomás kapcsoló része a Digitális égõvezérlés csomagnak. Az átállításkor a gáznyomás kapcsoló megfelelõ beállítása szükséges. 1 Ellenõrizze illetve korrigálja a gáznyomás kapcsoló beállítását (lásd a 8. táblázatot). Az átállításhoz a csavarok kicsavarása után vegye le a fedelet (15. ábra). Végezze el a beállítást a beállító tárcsán (15. ábra, 1. poz.). Szerelje vissza a fedelet. Végezze el az 1-6 pontokban leírt üzembe helyezési munkákat, és ekkor töltse ki a jegyzõkönyvet (lásd a 2.2.: Üzembe helyezési jegyzõkönyv címû fejezetet. Abb. 15 Gáznyomás kapcsoló A gáznyomás kapcsoló beállítása országtól függõ. Kérjük ellenõrizze ill. korrigálja a beállítást a 8. táblázat szerint. Ország BA, BE, BG, BY, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA BE, FR HU BY, CN, ES, GB, RO, RU, SI, TR, UA CZ, ES, FR, IE, PT, SK BA, BG, GR, HR, TR, HU PL Tab. 8 A gáznyomás kapcsoló beállítása Gázfajta Földgáz H, E(R)B, GZ50, Esi (G20) 20mbar Földgáz E(R)B, Esi (G25) 25mbar Földgáz HS (G20) (G25.1) 25mbar Folyékony gázp Propán (G31) 50mbar Folyékony gázp Propán (G31) 37mbar Folyékony gázb/p Bután/Propán (G30) 50mbar Folyékony gáz P Propán 36 mbar Beállítás [mbar] 10* 10* 10* * Csak kiegészítõ szerelvénykénti gáznyomás kapcsoló ill. folyékony gázról földgázra történõ visszaállítás. 27

28 5 Karbantartás 5 Karbantartás 5.1 Karbantartási jegyzõkönyv Kérjük, jelölje meg az elvégzett karbantartási munkákat és jegyezze be a mért értékeket. Feltétlenül tartsa be a következõ oldalakon leírt utasításokat. Karbantartási munkák Dátum: Dátum: Dátum: 1. A kazán tisztítása 2. A gázégõ tisztítása 3. Belsõ tömörségellenõrzés 4. Gáznyomás ellenõrzése mbar mbar mbar 5. Tömörségellenõrzés üzemi állapotban 6. Mérési értékek felvétele Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Kéményhuzat Pa Pa Pa Pa Pa Pa Füstgáz hõmérséklet, bruttó t A C C C C C C Levegõ hõmérséklet t L C C C C C C Füstgáz hõmérséklet, nettó t A - t L C C C C C C Füstgázveszteség q A % % % % % % Szénmonoxid tartalom (CO) ppm ppm ppm ppm ppm ppm 7. Mûködés ellenõrzése bal jobb bal jobb bal jobb Ionozációs áram mérése - gyújtóégõ üzem µa µa µa µa µa µa Ionozációs áram mérése - fõégõ üzem µa µa µa µa µa µa 8. Karbantartás igazolása Szakszerû karbantartás igazolása (Bélyegzõ, aláírás) 28

29 Karbantartás 5 Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: mbar mbar mbar mbar mbar Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C % % % % % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa 29

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 Kondenzációs gázkazán 6 720 801 303-00.1T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 6 720 801 541 (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23 Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás

Szerelési- és karbantartási utasítás Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax plus GB 162-80/100 kondenzációs gázkazán

Kezelési utasítás. Logamax plus GB 162-80/100 kondenzációs gázkazán Kezelési utasítás Logamax plus GB 162-80/100 kondenzációs gázkazán Tartalomjegyzék Előszó... 3 1. A Logamatic BC10 Báziscontroller áttekintése... 3 2. Biztonsági tudnivalók... 4 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató thermotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 54/3-7 VUW 54/3-7 HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban............................ 3

Részletesebben

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 Aquanta gepk NY:Layout 1 11.1.2008 15:27 Page 1 Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 2.

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitopend 100-W Típus: WH1D, 10,7 24,8 kw és 13,2 31 kw Fűtő- vagy kombi kivitelű falikazán a helyiség levegőjétől független üzemhez

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 680 289 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 680 289 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31 hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások.....................

Részletesebben

Gázkazán OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 6 720 608 XXX HU (05.10) JS

Gázkazán OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 6 720 608 XXX HU (05.10) JS Gázkazán OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 HU (05.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszaki adatai 4 1.1 EU-típusbizonyítvány

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás Kombi zárt égésterű falikazán CGG-1K-24/28

Szerelési és kezelési utasítás Kombi zárt égésterű falikazán CGG-1K-24/28 Szerelési és kezelési utasítás Kombi zárt égésterű falikazán CGG-1K-24/28 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fűtéstechnika

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitopend 111-W Típus: WHSB, 10,5 30 kw Kompakt falikazán beépített tárolóval a helyiség levegőjétől függő- és független üzemhez Földgáz

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1C, 6,5 35,0 kw Kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel Az érvényességi tudnivalókat lásd az utolsó

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009

8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009 Gépkönyv kétfokozatú gázkészülék Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ 4228 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Gépkönyv. TERMOMAX INDUSTRY kétfokozatú gázkészülék. Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v

Gépkönyv. TERMOMAX INDUSTRY kétfokozatú gázkészülék. Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v Gépkönyv kétfokozatú gázkészülék Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v 1009 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta meg. Ezzel egy magas műszaki színvonalú, gazdaságos

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez HU KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Kezelési útmutató RSA 28 /60 készülékhez Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 HU RSA 28.60 - RAD

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben