Üzembe helyezési és karbantartási utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzembe helyezési és karbantartási utasítás"

Átírás

1 /00 HU Szakcég részére Üzembe helyezési és karbantartási utasítás Logano GE434 speciális gázkazánhoz Az üzembe helyezés és a karbantartás elõtt kérjük átolvasni

2 Impresszum A készülék megfelel a vonatkozó szabványok és irányelvek alapvetõ követelményeinek. A megfelelõség igazolt. Az erre vonatkozó dokumentumok és a megfelelõségi nyilatkozat (47. oldal) letétbe helyezése a gyártónál megtörtént. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kérésre ennek a kísérõ dokumentációnak a német nyelvû kiadása is elérhetõ. Belgium (BE) számára: ebben az ügyben kérjük a következõhöz forduljon: Buderus Verwarming - Chauffage Ambachtenlaan 42A B-3001 Heverlee Tel.: 016/ Fax: 016/ Európa számára: lásd a gyártó címét ezen az oldalon. A folyamatos továbbfejlesztések miatt az ábrák, a mûködési lépések és a mûszaki adatok kismértékben eltérhetnek. A dokumentáció aktualizálása Ha Önnek javító javaslatai vannak vagy szabálytalanságot állapított meg, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A gyártó címe Buderus Heiztechnik GmbH D Wetzlar Dokumentum száma: Kiadás dátuma: 09/2000 2

3 Tartalomjegyzék 1 Elõírások és irányelvek Üzembe helyezés Üzemkészre állítás Üzembe helyezési jegyzõkönyv Üzembe helyezési munkák Üzemen kívül helyezés Átállítás egy másik gázfajtára Átállítás a földgáz családon belül Átállítás folyékony gázra (csak digitális égõvezérlésnél) Karbantartás Karbantartási jegyzõkönyv Karbantartási munkák Üzemi állapotok és zavarok Analóg égõvezérlés Digitális égõvezérlés Mûszaki adatok Megfelelõségi nyilatkozat

4 1 Elõírások és irányelvek 1 Elõírások és irányelvek A Buderus Logano GE434 atmoszférikus gáztüzelésû speciális gázkazán felépítésében és üzemelési viszonyaiban megfelel a 90/396/EWG gázkészülék irányelvek és a 92/42/EWG hatásfok irányelvek követelményeinek, az EN 437 és az EN 656, továbbá a 97/23/EG nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelvek figyelembe vételével. A rendszer létesítésekor és üzemeltetésekor a mûszaki szabályokat továbbá az építésügyi és törvényi elõírásokat be kell tartani. A szerelsékor és az üzemeltetéskor a következõket kell figyelembe venni: A szellõzõ berendezésekre és a kémény csatlakozásra vonatkozó felállítási feltételeken és helyi építésügyi rendelkezések. Az elektromos csatlakozásra és az áramellátásra vonatkozó meghatározások. A gázszolgáltató vállalat mûszaki elõírásai a gázégõ csatlakozástól a helyi gázhálózatig. A vízfûtési rendszer biztonságtechniaki felszereltségére vonatkozó elõírások és szabványok. Felállítási hely-/hõközpont FIGYELEM! VIGYÁZAT! MÉRGEZÉS VESZÉLY a kilépõ füstgázok miatt. A szellõzõ nyílások keresztmetszetét nem szabad csökkenteni vagy lezárni. KÁROSODÁS a tisztítatlan égési levegõ és a gyúlékony anyagok miatt. A kazán károsodásának elkerülése érdekében ki kell zárni az égési levegõ halogén szénhidrogénekkel történõ szennyezését (ezt tartalmazzák pl. a spray-k, oldó- és tisztítószerek, festékek, ragasztók) és a porosodást. Gyúlékony anyagokat és folyadékokat nem szabad a kazán közelében tárolni vagy használni. BERENDEZÉS KÁROSODÁS ÉLETVESZÉLY a fagyás miatt. FIGYELEM! a gyúlékony gáz robbanása miatt. A gáz- és a füstgáz csatlakozást, az elsõ üzembe helyezést, az elektromos csatlakoztatást továbbá a karbantartást csak szakcég végezheti el. VIGYÁZAT! A kazán felállítási helyének fagymentesnek kell lennie és meg kell felelnie a mértékadó szellõztetési követelményeknek. Gázzal átjárt részeken munkát csak engedéllyel rendelkezõ szakcég végezhet. BERENDEZÉS KÁROSODÁS VIGYÁZAT! a szakszerûtlen ellenõrzés és karbantartás miatt. Az ellenõrzést és a karbantartást évente egyszer el kell végezni. Ekkor a teljes rendszer kifogástalan mûködését ellenõrizni kell. Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni. 4

5 Elõírások és irányelvek 1 A kazán alkalmazási feltélelei Az adattáblán lévõadatok mértékadóak és azokat kell figyelembe venni. Maximális elõremenõ hõm T max : 120 C * Eng. üzemi túlnyomás PMS: 6 bar Maximális idõállandók hõmérséklet korlátozó: biztonsági hõmérséklet határoló: hõmérséklet szabályozó: 30 s 30 s 30 s Építési mód: B 11 vagy B 11BS * A maximális elõremenõ hõmérséklet a helyi elõírások szerint alacsonyabb is lehet. Biztoítási határ (biztonsági hõmérséklet határoló) Maximális lehetséges elõremenõ hõmérséklet = biztosítási határ (STB) - 18 K Például: Biztosítási határ (STB) = 100 C Elõremenõ hõmérséklet = 100 C - 18 K = 82 C. Gáz kategóriák (országtól függõ): Ország Gáz-kategória DK, FI, IT, SE I2H 20 mbar BE I2E(R)B 20/25 mbar CZ, ES, IE, PT, SK II2H3P 20 mbar, 37 mbar BY, CN, ES, GB, RO, RU, SI, TR, UA II2H3P 20 mbar, 50 mbar BA, BG, GR, HR, TR II2H3B/P 20 mbar, 50 mbar FR II2Esi3P 20/25 mbar, 37 mbar HU II2HS3B/P 25 mbar, 50 mbar PL GZ 50, Propan 20 mbar, 36 mbar Elektr. rendszer: 230 VAC, 50 Hz 10 A, IP 40 5

6 1 Elõírások és irányelvek Tüzelõanyagok Földgáz, propán és bután/propán-keverék a helyi gázellátó rendszer szerint.. Kérjük vegye figyelembe a kazánvízre vonatkozó követelményeket: lásd a K8 "Fûtési rendszerek vízelõkészítése" munkalapot. A füstgáz felügyelettel felszerelt kazánt nem szabad az áramlásbiztosítóval egy termikus vezérlésû füstgázcsappantyúval felszerelni. B 11 építési mód (füstgáz felügyelet nélkül) Füstgáz felügyelet nélküli kazánok csak azokban a helyiségekben szerelhetõk, amelyek nem tartoznak az épület lakóteréhez és az elõírásoknak megfelelõ szellõzéssel ellátottak, pl. hõközpont. B 11BS építési mód (füstgáz felügyelettel) A helyi rendelkezések vagy törvények elõírhatják a füstgáz felügyelet alkalmazását, pl. a kazán lakótérben vagy hasonló használati célú helyiségben vagy tetõtéri kazánházban. A füstgáz felügyelet gyakori megszólalása esetén a hibát egy szakcéggel el kell háríttani és el kell végezni egy mûködési próbát. Alkatrészek cseréje esetén csak eredeti gyári alkatrészeket szabad használni. A füstgáz felügyelet zárja az égõhöz menõ gáz útját, ha a felállítási helyiségbe füstgáz áramlik. Az égõ leáll. Egy késleltetési idõ letelte után újra elindul, ha van hõigény. MÉRGEZÉS VESZÉLY a kilépõ füstgázok miatt. FIGYELEM! Ha van füstgázfelügyelet és/vagy azt törvény írja elõ, akkor azt nem szabad üzemen kívül helyezni, még vészhelyzetben sem. A füstgáz felügyeletbe történõ beavatkozás a füstgáznak a felállítási helyiségbe jutása esetén emberek életét veszélyeztetheti. A füstgáz felügyelet felszerelése után az adattáblán az építési módra vonatkozó "B11" adatot oldhatatlanul ki kell egészíteni "BS"-sel, pl. egy filctollal. 6

7 Üzembe helyezés 2 2 Üzembe helyezés 2.1 Üzemkészre állítás KAZÁNKÁROK a szennyezett égéslevegõ miatt. VIGYÁZAT! Erõs porosodáskor, pl. építési munkák idején a felállítási helyen, a kazánt nem szabad üzemeltetni. Egy szennyezett égõt az üzembe helyezés elõtt ki kell tisztítani (lásd az 5. fejezetet: Karbantartás ). Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi fontos elemhez történõ hozzáférés érdekében a középsõ és hátsó oldalfalat és az elsõ falat el kell távolítani. A középsõ és hátsó oldalfalak alul vannak felcsavarozva. A gázcsatlakozást a gázszolgáltató vállalat mûszaki szabályai szerint kell szerelni (lásd az 1. táblázatot ill. az 1. ábrát). A gázvezetéket feszültségmentesen kell csatlakoztatni. A gázcsapot a hozzávezetõ gázvezetékbe kell szerelni. Kazánnagyság [kw] Gázcsatlakozás x Rp ¾ (225) x Rp 1¼ Tab. 1 Gázcsatlakozás A helyi elõírások szerint célszerû egy gázszûrõ beépítése a gázvezetékbe. Tömörségi próba Az elsõ üzembe helyezés elõtt a teljes rendszer külsõ tömörségét ellenõrizni kell. A gáz szerelvénysor bemeneténél a próbanyomás nagysága max. 150 mbar lehet. 7

8 2 Üzembe helyezés ÉLETVESZÉLY a gyúlékony gázok miatt. FIGYELEM! Ha Ön a nyomáspróba során tömítetlenséget állapít meg, akkor minden összekötésnél egy habképzõ anyaggal el kell végezni egy lyukadás keresést. A szernek rendelkeznie kell a gáz tömörségvizsgáló szerkénti felhasználási engedéllyel. A szer nem hordható fel az elektromos csatlakozó vezetékekre. A vízállás ellenõrzése a rendszerben Ellenõrizze a vízállást a rendszerben, szükség esetén töltsön utána vizet és légtelenítse a teljes rendszert. Üzemelés közbeni vízveszteség esetén csak lassan töltse be a vizet és légtelenítse a teljes rendszert. A gyakori vízveszteség esetén derítse ki az okot és haladéktalanul háríttassa el. A gázvezeték légtelenítése Vegye le az ellenõrzõ csavar zárócsavarját (1. ábra, 1. poz.). A gázcsapot lassan nyissa ki. Addig légtelenítsen, amíg gáz áramlik ki. Csavarja vissza a zárócsavart. 1 Abb. 1 Ellenõrzõ csavar 8

9 Üzembe helyezés Üzembe helyezési jegyzõkönyv Kérjük, jelölje meg az elvégzett üzembe helyezési munkákat és jegyezze be a mért értékeket. Feltétlenül vegye figyelembe a következõ oldalakon található utasításokat. Üzembe helyezési munkák Megjegyzések vagy mért értékek 1. Gázjellemzõk feljegyzése: Wobbeindex kwh/m3 Üzemi fûtõérték kwh/m3 2. Tömörség ellenõrzés elvégezve? 3. Szellõzõ nyílások és a füstgáz csatlakozás ellenõrzése 4. Készülék szerelvényeinek ellenõrzése 5. Égõ üzembe helyezése 6. Gáz csatlakozási nyomás mérése mbar 7. Tömörség ellenõrzése üzemelési állapotban 8. Mért értékek felvétele Nyomás Pa Füstgáz hõmérséklet, brutto t A C Levegõ hõmérséklett L C Füstgáz hõmérséklet, netto t A - t L C Füstgázveszteség q A % Szénmonoxid tartalom (CO), hígítatlan ppm 9. Funkciók ellenõrzése Ionizációs áram mérése 10. Oldalfalak szerelése bal µa jobb µa 11. Üzemeltetõ kioktatása, mûszaki dokumentációk átadása 9

10 2 Üzembe helyezés 2.3 Üzembe helyezési munkák 1.-hez: Gázjellemzõk feljegyzése Kérje meg a gázjellemzõket az illetékes gázszolgáltató vállalattól. 2.-hez: Tömörség ellenõrzés elvégezve? Igazolja az égõ üzembe helyezés elõtt a tömörség ellenõrzésének elvégzését (lásd a 2.1. fejezetet: Üzemkészre állítás ). 3.-hoz: A szellõzõ nyílások és a füstgáz csatlakozás ellenõrzése Ellenõrizze, hogy a szelleõzõ nyílások megfelelneke a helyi elõírásoknak ill. a gázszerelési elõírásoknak. Gyõzõdjön meg arról, hogy a szellõzõ nyílások mûködõképesek, azaz nincsenek lezárva vagy betömve. ÉLETVESZÉLY a gyúlékony gázok robbanása miatt. FIGYELEM! A nem kielégítõ levegõbevezetés életveszélyes füstgáz kilépéshez vezethet. Ha a levegõbevezetés nem kielégítõ, és a hiba nem szüntethetõ meg haladéktalanul, a kazánt nem zsbad üzemeltetni. Hívja fel az üzemeltetõ figyelmét írásban a hibára és a veszélyre. 10

11 Üzembe helyezés 2 Ország BA, BG, BY, CN, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IT, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA BY, CN, CZ, ES, FR, GB, IE, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA BA, BG, GR, HR, HU, TR BE, FR BE Gázfajta/Kategória Rövid jelölés Földgáz H (G20) Folyékony gáz P Propán (G31) Folyékony gáz B/P (G30) Földgáz (G20) E(R)B, Esi Erdgas (G25) E(R)B Gyári beállítás A szállításkor üzemkészre beállítva. Az égõ beállítása nem szükséges. A nyomásszabályozó beállítva és lepecsételve. Wobbeindex 15 C-on, 1013 mbar-on: 14,1 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,7-tõl 15,2 kwh/m 3 -ig Wobbeindex 0 C-on, 1013 mbar-on: 14,9 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 13,4-tõl 16,1 kwh/m 3 -ig Átállítás után (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ) propánra alkalmas. Átállítás után (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ) butánra, propánra és ezek keverékeire alkalmas. Szállításkor üzemkészre beállítva G20-ra. Az égõ beállítása nem szükséges. A nyomásszabályozó beállítva és lepecsételve. Wobbeindex 15 C-on, 1013 mbar-on: 14,1 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,4-tõl 15,2 kwh/m 3 -ig Wobbeindex 0 C-on, 1013 mbar-on: 14,9 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 13,1-tõl 16,1 kwh/m 3 -ig Az E(R)B (G25) földgázra az átállítást csak a Buderus-szervizszolgálat végezheti. Wobbeindex 15 C-on, 1013 mbar-on: 11,5 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 11,4-tõl 12,4 kwh/m 3 -ig Wobbeindex 0 C-on, 1013 mbar-on: 12,2 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,0-tõl 13,1 kwh/m 3 -ig Fúvókacsere után (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ) Esi (G25) földgázra alkalmas. FR HU Földgáz (G25) Esi Földgáz (G25.1) S Wobbeindex für 15 C-on, 1013 mbar-on: 11,5 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 11,4-tõl 12,4 kwh/m 3 -ig Wobbeindex für 0 C-on, 1013 mbar-on: 12,2 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,0-tõl 13,1 kwh/m 3 -ig Fúvókacsere után (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ) HS (G25.1) földgázra alkalmas. Wobbeindex 15 C-on, 1013 mbar-on: 10,9 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 10,1-tõl 11,6 kwh/m 3 -ig Wobbeindex 0 C-on, 1013 mbar-on: 11,5 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 10,7-tõl 12,2 kwh/m 3 -ig PL Tab. 2 Gyári elõbeállítás Földgáz GZ50 Szállításkor üzemkészre beállítva G20-ra. Az égõ beállítása nem szükséges. A nyomásszabályozó beállítva és lepecsételve. Wobbeindex für 0 C-on, 1013 mbar-on: 13,9 kwh/m 3 -re beállítva Alkalmazható 12,5-tól 15,0 kwh/m 3 -ig 11

12 2 Üzembe helyezés Gyõzõdjön meg arról, hogy a füstgáz csatlakozás a következõ feltételeknek megfelel-e: A füstgázcsõ keresztmetszetének minimálisan az áramlásbiztosítónál lévõ csonk átmérõjének kell megfelelnie. Afüstgáz útját a lehetõ legrövidebbre kell választani. A füstgázcsövet a kéményhez emelkedéssel kell vezetni. Termikus vezérlésû füstgázcsappantyút nem szabad a füstgázcsõbe beépíteni. Gondoskodjon arról, hogy az esetleges rendellenességek elhárítása haladéktalanul megtörténjen. Földgáz H E(R)B Esi GZ50 (G20) Tab. 3 Földgáz E(R)B Esi S (G25) (G25.1) Fõgázfúvóka jelölés Folyékon y gázp Propán (G31) Folyékon y gázs B/P (G30) Fúvóka átmérõ 4.-hez: A készülék szerelvényeinek ellenõrzése A gázszolgáltató által megadott gázjellemzõk továbbá a 3. táblázat és a 2. ábra alapján állapítsa meg, hogy a szolgáltatott gázhoz melyik fúvóka felel meg.. Távolítsa el a kazán oldalfalait (4. ábra, 3. poz.). Ellenõrizze, hogy a fúvóka jelölése egyezik-e ezzel. ROBBANÁSVESZÉLY FIGYELEM! Az égõt csak a megfelelõ fõgázfúvókával szabad üzembe helyezni! Szükség esetén állítsa át a gázfajtát (lásd a 4. fejezetet: Átállítás egy másik gázfajtára ). 1 2 Abb. 2 Fõgázfúvóka Pos. 1: Hosszú kivitel (Földgáz H, E(R)B, Esi, GZ 50 (G20) ill. folyékony gáz) Pos. 2: Rövid kivitel (Földgáz E(R)B, Esi, S (G25), (G25.1)) 12

13 Üzembe helyezés 2 5.-höz: Az égõ üzembe helyezése Helyezze a berendezést elektromosan üzembe, pl. kapcsolja be a hõközpont elõtti fûtési vészkapcsolót. Az Üzem kapcsolót (3. ábra, 1. poz.) állítsa I (BE) állásba. A gázcsapot lassan nyissa ki. A kazánvíz hõmérséklet szabályozót (3. ábra, 2. poz.) állítsa AUT állásba. A szabályozókészülék kezelési utasításában leírtakat be kell tartani! 2 1 Abb. 3 Logamatic 4000 szabályozórendszer Zavar: Ha fellép egy zavar, akkor az a szabályozókészülék kijelzõjén megjelenik (4. ábra, 2. poz.). 2 Kazán G113 W égõvezérléssel (TFI 812 gáztüzelési automatika) Nyomja be a zavarnyugtázó gombot (4. ábra, 1. poz.) Ha a zavarnyugtázó gomb többszöri megnyomása után sem kezd el mûködni az égõ, a hibát egy szakcéggel kell elháríttatni. Kazán G111 W égõvezérléssel (MPA 50 gáztüzelési automatika) A zavarmentesítéshez az Üzem kapcsolót (3. ábra, 1. poz.) állítsa 0 (KI) állásba. kb. 3 másodperc várakozási idõ után az Üzem kapcsolót állítsa I (BE) állásba. Ha az Üzem kapcsoló többszöri kapcsolása után sem kezd el mûködni az égõ, a hibát egy szakcéggel kell elháríttatni. 1 Abb. 4 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: 3 Zavarnyugtázó gomb (G113W-hez) Zavarnyugtázó gomb Szabályozókészülék kijelzõ Kazán oldalfalak 13

14 2 Üzembe helyezés A következõ méréseknél mindkét égõnek üzemelnie kell. 6.-hoz: Gáz csatlakozási nyomás mérése Csavarja ki a zárócsavart a gáz csatlakozási nyomás mérésére szolgáló ellenõrzõ közcsavarból (5. ábra, 1. poz.). Csatlakoztassa az U-csöves manométer tömlõjét az ellenõrzõ közcsavarra (5. ábra, 1. poz.). Mûködõ égõnél mérje meg a gáz csatlakozási nyomását és a mért értéket jegyezze be az üzembe helyezési jegyzõkönyvbe. 1 VIGYÁZAT! A gáz csatlakozási nyomásának a következõ értékeket kell tartania (országtól függõ, lásd a 4. táblázatot a 15. oldalon): Abb. 5 Oldalnézet 14

15 Üzembe helyezés 2 Ország Gázfajta Csatlakozási nyomás Min. [mbar] Névleges [mbar] Max. [mbar] BA, BE, BG, BY, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA Földgáz H, E(R)B, Esi (G20) 17* FR Földgáz Esi (G25) BE Földgáz E(R)B (G25) 20* HU Földgáz HS (G20), (G25.1) BY, CN, ES, GB, RO, RU, SI, TR, UA Propán foly. gáz(g31) 42, ,5 CZ, ES, FR, IE, PT, SK Propán foly. gáz(g31) 25** BA, BG, GR, HR, TR, HU Foly. gáz B/P Bután/Propán (G30) 42, ,5 PL Földgáz GZ PL P Propán foly. gáz 29** Tab. 4 Gázfajták és csatlakozási nyomások *) BE-ra érvényes: Rövid ideig tartó üzem minimum 15,0 mbar-ral lehetséges. **) A fúvókanyomás táblázat folyékony gáznál bejövõ nyomás-függõ (lásd a 7. táblázatot a 25. oldalon). Ha a szükséges csatlakozási nyomás nem áll rendelkezésre, az illetékes gázszolgáltató vállalalttal kell egyeztetni. Magasabb csatlakozási nyomás esetén a gáz szerelvénysor elé egy kiegészítõ gáznyomás szabályozót kell beépíteni. A mérés befejezése után húzza le a tömlõt és gondosan csavarja vissza az ellenõrzõ közcsavar zárócsavarját. 15

16 2 Üzembe helyezés 7.-hez: Tömörség ellenõrzése üzemelési állapotban Mûködõ égõnél a gáz teljes útján ellenõrizze a tömörséget, pl. az ellenõrzõ közcsavarnál, fúvókánál, csavarzatoknál, stb., egy habképzõ a- nyaggal. ÉLETVESZÉLY a gyúlékony gázok robbanása miatt. VIGYÁZAT! Ha Ön a nyomáspróba során tömítetlenséget állapít meg, akkor minden összekötésnél egy habképzõ anyaggal el kell végezni egy lyukadás keresést. A szernek rendelkeznie kell a gáz tömörségvizsgáló szerkénti felhasználási engedéllyel. A szer nem hordható fel az elektromos csatlakozó vezetékekre. 8.-hoz: Mért értékek felvétele Készítsen el egy furatot a füstgázcsõbe az áramlásbiztosító után kb. 2 x ØAA (AA = füstgázcsonk) távolságban a kazánnal ellentétes oldalon (6. ábra, 1. poz.). 1 Ha a rendszer közvetlenül az áramlásbiztosító után (6. ábra, 2. poz.) egy csõívvel csatlakozik, az ív elõtt kell mérni. 2 x øaa Vezesse a szondát a füstgáz áramlásának megjába. Szerszám Segédanyag: Füstgáz hõmérséklet mérõ U-csõ Nyomásmérõ a kéményhuzat méréséhez Abb. 6 2 Mérõhely a füstgázcsõben 16

17 Üzembe helyezés 2 Kéményhuzat A javasolt nyomásérték 3 Pa (0,03 mbar) és 10 Pa 0,1 (mbar) között van. Magasabb nyomásértékek a füstgázveszteség megváltozásához és magasabb fûtési költséggel járó elkerülhetõ hõveszteséghez vezetnek. A füstgázveszteség mérésénél ezáltal mérési hiba is felléphet. 10 Pa (0,1 mbar) feletti értéknél célszerû egy huzatszabályozó beépítése. Füstgázveszteség A füstgázveszteség rendeltetésszerû üzemelés esetén < 9 %. Szénmonoxid tartalom A CO-értéknek hígítatlan állapotban 400 ppm illetve 0,04 tf % alatt kell lennie. 400 ppm körüli illetve azon azon felüli értékek hibás égõbeállításra, felszereltségre, a gázégõ vagy a hõcserélõ szennyezõdésére, vagy égõhibára. Az okot haladéktalanul ki kell deríteni és meg kell szüntetni. 17

18 2 Üzembe helyezés 9.-hez: Funkciók ellenõrzése BERENDEZÉS KÁROSODÁS a hibás mûködés miatt. VIGYÁZAT! Az üzembe helyezéskor és az éves karbantartáskor minden szabályozó-, vezérlõ- és biztonsági szerelvény mûködését és - amennyiben elállítás lehetséges - beállítását ellenõrizni kell. Biztonsági hõmérséklet határoló ellenõrzése Az erre vonatkozó utasítást lásd a Kazán- és fûtõköri szabályozás címû ismertetõben. Ionizációs lángõr ellenõrzése Áramtalanítsa a berendezést, pl. a kazánház elõtti vészkapcsoló kikapcsolásával. Távolítsa el az érintésvédelmet a lángõr kábelérõl (7. ábra, 1. poz.) és húzza ki a csatlakozót. A berendezést elektromosan helyezze ismét üzembe, pl. kapcsolja be a fûtési vészkapcsolót. Kb. 12 sec. után nyit a mágnesszelep, ez egy jól felismerhetõ kattanással jár. Analóg vezérlés esetén kb. 10 sec-mal késõbb (digitális égõvezérlés esetén 20 sec) az égõnek zavarra kell kapcsolnia, azaz a szabályozókészüléken a jelzõlámpa kigyullad. 1 Abb. 7 Érintésvédelem alángõr kábelén 18

19 Üzembe helyezés 2 Ionizációs áram mérése A kábelkészlet kiegészítõ felszerelésként kapható (8. ábra, 3. poz.). 1 Áramtalanítsa a berendezést. A mérõkészüléket kösse sorba a lángõr kábelére (8. ábra, 1. poz.) és az ionizációs elektródára (8. ábra, 2. poz.) (8. ábra). Helyezze fel az érintésvédelmet (8. ábra, 4. poz.) és a csatlakozót. A mérõkészüléken válassza ki a µa-egyenáramú mérési tartományt Helyezze a készüléket elektromosan ismét üzembe és mérje meg az ionizációs áramot. Egy zavarmentes üzem csak akkor lehetséges, ha égõ gyújtóláng mellett (a fõláng nem ég) az ionizációs áram legalább 2,5 µa. A zavarra történõ kikapcsolás kb. 1 µa-nél következik be. Abb. 8 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Mérõkészülék a lángõr kábelén Lángõr kábele Ionizációs lángõr Kábelkészlet Érintésvédelem A mérté értéket jegyezze be a jegyzõkönyvbe (lásd a 2.2.: Üzembe helyezési jegyzõkönyv címû fejezetet). Áramtalanítsa a berendezést. Vegye le a mérõkészüléket, dugja össze a csatlakozót és helyezze fel az érintésvédelmet. Helyezze a készüléket elektromosan ismét üzembe. 19

20 2 Üzembe helyezés Füstgázcsappantyú (kiegészítõ felszerelés) ellenõrzése Hõigény esetén a füstgázcsappantyúnak az AUF (NYIT) állásban kell mennie. 1 Ellenõrizze a füstgázcsappantyú állását az állítómotor mozgása alapján (9. ábra). Csak az AUF (NYIT) végállás elérése után kezdhet el az égõ mûködni. 2 Abb. 9 Pos. 1: Pos. 2: A füstgázcsappantyú állása Füstgázcsappantyú nyit Füstgázcsappantyú zár 20

21 Üzembe helyezés 2 Füstgázfelügyelet ellenõrzése Csavarja ki a füstgázhõmérséklet érzékelõt (két füstgázhõmérséklet érzékelõ együtt, égõnként egy) (10. ábra, 1. poz.) az áramlásbiztosítóból (10. ábra, 3. poz.). A 4000-es szabályozónál nyomja meg a Q gombot és kb. 1 sec-ig tartsa benyomva. Konstans szabályozásnál a kazánvíz hõmérséklet szabályozót állítsa a maximális hõmérsékletre. A füstgázhõmérséklet érzékelõ hegyét (10. ábra, 1. poz.) mûködõ égõ mellett tartsa a füstgázáram magjába. A gázellátás maximum 120 sec után megszakad, az gõ kikapcsol. Egy kb. 20 perces késleltetési idõ után az égõ automatikusan ismét bekapcsol, ha van hõigény. Szerelje vissza a füstgázhõmérséket érzékelõt (10. ábra, 1. poz.) es szabályozónál egyszer nyomja meg a Q gombot a visszaállításhoz. Végezze el a megfelelõ mûveleteket a második füstgázhõmérséklet érzékelõvel is Abb. 10 Füstgázhõmérséklet érzékelõ Pos. 1: Füstgázhõmérséklet érzékelõ Pos. 2: Tartó Pos. 3: Áramlásbiztosító 10.-hez: Oldalfalak felszerelése 11.-hez: Az üzemeltetõ kioktatása, mûszaki dokumentációk átadása Ismertesse az üzemeltetõvel a fûtési rendszer kezelését. Adja át részére a mûszaki dokumentációkat. 21

22 3 Üzemen kívül helyezés 3 Üzemen kívül helyezés Az Üzem kapcsolót (11. ábra, 1. poz.) állítsa "0" (KI) állásba. Zárja el a gázégõ elõtti gázcsapot. BERENDEZÉS KÁROSODÁS a fagy miatt. VIGYÁZAT! Ha üzemen kívül a fûtési rendszer fagyveszélynek van kitéve, vagy például egy zavar miatt önmûködõen kikapcsolt, a fagy által okozott károktól meg kell védeni. A fûtõvizet a rendszer legmélyebb pontján egy ürítõ csap segítségével le kell engedni. A légtelenítõt a rendszer magaspontján ekkor ki kell nyitni. 1 Abb. 11 Logamatic 4000 szabályozórendszer 22

23 Átállítás egy másik gázfajtára 4 4 Átállítás egy másik gázfajtára 4.1 Átállítás a földgázcsaládon belül Belgium (BE) számára érvényes: A másik gázfajtára történõ átállítást csak a Buderus szervizszolgálat végezheti el.. H E(R)B Esi GZ50 (G20) Földgáz E(R)B Esi S (G25) (G25.1) Fõgázfúvóka jelölés Folyékony gáz P Propán (G31) B/P (G30) Tab. 5 Fúvókaátmérõ A szabályozókészüléken lévõ Üzem kapcsolót állítsa 0 (KI) állásba. Zárja el a gázcsapot. Vegye le a kazán oldalfalat. A fõgázfúvókát cserélje ki az új gázfajtának megfelelõen és helyezzen be új tömítést. Ellenõrizze a fúvókát az 5. táblázatban és a 12. ábrán látható jelölések alapján. Végezzen el minden üzembe helyezési munkát, és ekkor töltse ki a jegyzõkönyvet (lásd a 2.2.: Üzembe helyezési jegyzõkönyv címû fejezetet). 1 2 Abb. 12 Fõgázfúvóka Pos. 1: Pos. 2: Hosszú kivitel (Földgáz H, E(R)B, Esi, GZ50, (G20) ill. folyékony gáz) Rövid kivitel (Földgáz E(R)B, Esi, S (G25), (G25.1)) 23

24 4 Átállítás egy másik gázfajtára 4.2 Átállítás folyékony gázra (csak digitális égõvezérlésnél) A szabályozókészüléken lévõ Üzem kapcsolót állítsa 0 (KI) állásba. Zárja el a gázcsapot. Vegye le a kazán oldalfalat. A fõgázfúvókát cserélje ki az új gázfajtának megfelelõen és helyezzen be új tömítést. Ellenõrizze a fúvókát az 5. táblázatban és a 12. ábrán látható jelölések alapján. Cserélje ki a gyújtógáz fúvókát 1 az új gázfajtának megfelelõen. Fúvókajelölés: 6. táblázat. Az átállításkor a következõ sorrendet be kell tartani. Földgázról folyékony gázra: Elõször az A, utána a B folyamatot kell végrehajtani (lásd a következõ oldalakat). Gázfajta Fúvókajelölés Földgáz H, E(R)B, Esi, GZ50 (G20): 5 Földgáz E(R)B, Esi, S (G25) (G25.1): 5 Folyékony gáz P Propán (G31): 3 Folyékony gáz B/P Bután/Propán (G30): 3 Tab. 6 Fúvókajelölés Folyékony gázról földgázra: Elõször a B, utána az A folyamatot kell végrehajtani (lásd a következõ oldalakat). 1 Újabb elnevezés: startgáz fúvóka 24

25 Átállítás egy másik gázfajtára 4 A folyamat Fúvókanyomás mérése illetve korrigálása A gázelosztó csõ közcsavarán lévõ zárócsavaron (13. ábra, 1. poz.) lazítson két fordulatot. Csatlakoztassa az U-csöves manométer mérõtömlõjét a közcsavarra. 1 Kapcsolja be az égõt. Mûködõ égõ mellett olvassa le az U-csöves manométeren a fúvókanyomást és hasonlítsa össze a 6. illetve 7. táblázatban lévõ értékekkel (lásd a 7. Mûszaki adatok címû fejezetet). Gázfajta Parancsolt érték Folyékony gáz P Propán: lásd a 7. táblázatot Folyékony gáz B/P Bután/Propán: 31,5 mbar Földgáz H, HS, Esi, E(R)B, GZ50: 14,0 mbar Bejövõ nyomás [mbar] Abb. 13 Fúvókanyomás mérése > Fúvókanyomás [mbar] Tab. 7 Fúvókanyomás a folyékony gázhoz a gáz csatlakozási nyomás függvényében A bejövõ nyomás mérése(lásd a 2.: Üzembe helyezés : 6.-hoz: Gáznyomás ellenõrzése fejezetet). A parancsolt értéktõl történõ eltérrés esetén a fúvókanyomás korrigálását a szerelvénysor felsõ oldalán lévõ beállító csavarral kell elvégezni. 25

26 4 Átállítás egy másik gázfajtára A müanyag fedelet tolja oldalra és az alatta található beállító csavart (14. ábra, 1. poz.) egy csavarhúzó segítségével forgassa balra vagy jobbra. - jobbra forgatás = nyomás növelés - balra forgatás = nyomás csökkentés 1 A parancsolt érték elérése után húzza le a mérõtömlõt és szorítsa meg a zárócsavart. Végezze el a 7-11 pontokban leírt üzembe helyezési munkákat, és ekkor töltse ki a jegyzõkönyvet (lásd a 2.2.: Üzembe helyezési jegyzõkönyv címû fejezetet. Ellenõrizzen minden az átállításkor érintett tömítési helyet üzemelési állapotban! Ragassza fel az új gázfajtára vonatkozó matricát a kazán adattábláján. Abb. 14 A parancsolt érték beállítása A kiszerelt részeket õrizze meg! 26

27 Átállítás egy másik gázfajtára 4 B folyamat A gáznyomás kapcsoló beálítása A gáznyomás kapcsoló része a Digitális égõvezérlés csomagnak. Az átállításkor a gáznyomás kapcsoló megfelelõ beállítása szükséges. 1 Ellenõrizze illetve korrigálja a gáznyomás kapcsoló beállítását (lásd a 8. táblázatot). Az átállításhoz a csavarok kicsavarása után vegye le a fedelet (15. ábra). Végezze el a beállítást a beállító tárcsán (15. ábra, 1. poz.). Szerelje vissza a fedelet. Végezze el az 1-6 pontokban leírt üzembe helyezési munkákat, és ekkor töltse ki a jegyzõkönyvet (lásd a 2.2.: Üzembe helyezési jegyzõkönyv címû fejezetet. Abb. 15 Gáznyomás kapcsoló A gáznyomás kapcsoló beállítása országtól függõ. Kérjük ellenõrizze ill. korrigálja a beállítást a 8. táblázat szerint. Ország BA, BE, BG, BY, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA BE, FR HU BY, CN, ES, GB, RO, RU, SI, TR, UA CZ, ES, FR, IE, PT, SK BA, BG, GR, HR, TR, HU PL Tab. 8 A gáznyomás kapcsoló beállítása Gázfajta Földgáz H, E(R)B, GZ50, Esi (G20) 20mbar Földgáz E(R)B, Esi (G25) 25mbar Földgáz HS (G20) (G25.1) 25mbar Folyékony gázp Propán (G31) 50mbar Folyékony gázp Propán (G31) 37mbar Folyékony gázb/p Bután/Propán (G30) 50mbar Folyékony gáz P Propán 36 mbar Beállítás [mbar] 10* 10* 10* * Csak kiegészítõ szerelvénykénti gáznyomás kapcsoló ill. folyékony gázról földgázra történõ visszaállítás. 27

28 5 Karbantartás 5 Karbantartás 5.1 Karbantartási jegyzõkönyv Kérjük, jelölje meg az elvégzett karbantartási munkákat és jegyezze be a mért értékeket. Feltétlenül tartsa be a következõ oldalakon leírt utasításokat. Karbantartási munkák Dátum: Dátum: Dátum: 1. A kazán tisztítása 2. A gázégõ tisztítása 3. Belsõ tömörségellenõrzés 4. Gáznyomás ellenõrzése mbar mbar mbar 5. Tömörségellenõrzés üzemi állapotban 6. Mérési értékek felvétele Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Kéményhuzat Pa Pa Pa Pa Pa Pa Füstgáz hõmérséklet, bruttó t A C C C C C C Levegõ hõmérséklet t L C C C C C C Füstgáz hõmérséklet, nettó t A - t L C C C C C C Füstgázveszteség q A % % % % % % Szénmonoxid tartalom (CO) ppm ppm ppm ppm ppm ppm 7. Mûködés ellenõrzése bal jobb bal jobb bal jobb Ionozációs áram mérése - gyújtóégõ üzem µa µa µa µa µa µa Ionozációs áram mérése - fõégõ üzem µa µa µa µa µa µa 8. Karbantartás igazolása Szakszerû karbantartás igazolása (Bélyegzõ, aláírás) 28

29 Karbantartás 5 Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: mbar mbar mbar mbar mbar Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Részt. Teljes t. Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C % % % % % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa µa 29

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 900 0 / 000 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux HT/H 0 W tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és a karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán. 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára

Kezelési útmutató. Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán. 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára Kezelési útmutató Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Kérjük, kezelés elõtt gondosan olvassa el Fontos általános alkalmazási utasítások A készüléket

Részletesebben

6302 5471 02/2003 HU A

6302 5471 02/2003 HU A 6302 5471 02/2003 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Speciális gázkazán Logano GE434 Logano plus GB434 A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni. Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel a rá

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Üzembe helyezési és karbantartási utasítás

Üzembe helyezési és karbantartási utasítás 6304 0796 2005/02 HU Szakemberek számára Üzembe helyezési és karbantartási utasítás Logano GE434 speciális gázkazán Üzembe helyezés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Szervizutasítás. Gázüzemű átfolyós fűtőkészülék Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 6700 12/2000 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Gázüzemű átfolyós fűtőkészülék Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 6700 12/2000 HU Szakemberek számára 7207 6700 2/2000 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Gázüzemű átfolyós fűtőkészülék Logamax U002/U004/U02/U04 Karbantartás előtt gondosan olvassa át. Előszó Fontos, általános jellegű használati tudnivalók

Részletesebben

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 Szerelési segédlet 8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 413 U (2006.11) SM Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

6301 8865 2001/11 HU A

6301 8865 2001/11 HU A 6301 8865 2001/11 HU A kezelő részére Kezelési útmutató Logano GE515 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel a rá vonatkozó

Részletesebben

Szerelési utasítás. Különleges csavarzat készlet rozsdamentes acél tömlővéges csatlakozással rendelkező SKSsíkkollektorokhoz

Szerelési utasítás. Különleges csavarzat készlet rozsdamentes acél tömlővéges csatlakozással rendelkező SKSsíkkollektorokhoz 601 6896 11/000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Különleges csavarzat készlet rozsdamentes acél tömlővéges csatlakozással rendelkező SKSsíkkollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW)

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) BECHNKE VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) Tartalomjegyzék 1 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató és tippek 2 1.3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán. A kezelő részére. A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni. 7 747 009 297 01/2007 HU

Kezelési utasítás. Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán. A kezelő részére. A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni. 7 747 009 297 01/2007 HU Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelő részére A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni. 7 747 009 297 01/2007 HU Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

7 747 004 225 06/2004 HU

7 747 004 225 06/2004 HU 7 747 004 5 06/004 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano S635 és Logano S735 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán kazánajtó csere A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

6303 0515 2002/09 HU A

6303 0515 2002/09 HU A 6303 0515 2002/09 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano S635 és S 735 olaj-/gáztüzelésű kazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel a rá vonatkozó

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

7 747 000 449 02/2006 HU A

7 747 000 449 02/2006 HU A 7 747 000 449 02/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano GE615 túlnyomásos kazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

/01 HU Szakcég részére. Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. A szerelés elõtt kérjük gondosan átolvasni!

/01 HU Szakcég részére. Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. A szerelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! 6301 0512 03/01 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A szerelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 01 897 02/2001 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Szállítási terjedelem..........................................

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamax plus GB K típusú gázfûtõkészülék /2000 CZ/HR/SK/HU/SL (HU) A felhasználó számára

Kezelési útmutató. Logamax plus GB K típusú gázfûtõkészülék /2000 CZ/HR/SK/HU/SL (HU) A felhasználó számára 7205 2900-04/2000 CZ/HR/SK/HU/SL (HU) A felhasználó számára Kezelési útmutató Logamax plus GB 2-23K típusú gázfûtõkészülék Buderus Kérjük használat elõtt alaposan tanulmányozza át! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

7 747 006 088 05/2006 HU A

7 747 006 088 05/2006 HU A 7 747 006 088 05/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás SM10 funkció modul Szolármodul az EMS-hez A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében.......................

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Üzembe helyezési és karbantartási utasítás

Üzembe helyezési és karbantartási utasítás 6302 5454 02/2003 HU Szakemberek számára Üzembe helyezési és karbantartási utasítás Speciális gázkazán Logano GE434 Üzembe helyezés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A PROUENT KOTŁÓW.O. I ETONIREK ZONOSSÁGI NYILTKOZT WE nr 23/R 1/01/4 EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 NYILTKOZZ kizárólagos felelősséggel, hogy az általa

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Kondenzációs gázkazán

Kondenzációs gázkazán Útmutató gázfajta-átszereléshez Kondenzációs gázkazán 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16, 30, 42 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis condens

Részletesebben

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Raychem EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Általános rész Kérjük az üzembe helyezés előtt elolvasni. A zavartalan üzem

Részletesebben

Víz csatlakoztatása falsík előtti öblítőtartály esetén

Víz csatlakoztatása falsík előtti öblítőtartály esetén Víz csatlakoztatása falsík előtti öblítőtartály esetén Ellenőrizze, hogy a falsík alatti öblítőtartály rendelkezik-e előszerelt védőcsővel A vízcsatlakozás típusának megfelelő vízcsatlakozó készlet szükséges.

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Kezelési útmutató FM456 FM457. Funkciómodul. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el /2008 HU

Kezelési útmutató FM456 FM457. Funkciómodul. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el /2008 HU Kezelési útmutató Funkciómodul FM456 FM457 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 667-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................... 3 1.1 Ehhez az

Részletesebben

Kezelési útmutató Logano GE515. Cserekazán Logano G505, G515, SK615, SE625, SK625, SK635 típusokhoz. speciális olaj-/gáztüzelésű kazán

Kezelési útmutató Logano GE515. Cserekazán Logano G505, G515, SK615, SE625, SK625, SK635 típusokhoz. speciális olaj-/gáztüzelésű kazán speciális olaj-/gáztüzelésű kazán 6 720 818 204 (2015/08) HU Kezelési útmutató Logano GE515 Cserekazán Logano G505, G515, SK615, SE625, SK625, SK635 típusokhoz A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE1.1 Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz 6 720 801 640 (2010/01) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék.........................

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6304 3542 2005/ HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB32 kondenzációs gázkazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonság..................................................

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat!

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 43 04/00 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU 400, 500, 750 és 000 tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános leírás

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7204 0000 08/2002 HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U002-24 / U102-24 típusú gáztüzelésû átfolyós fûtõkészülék Logamax U002-24 K / U102-24 K típusú gáztüzelésû kombikészülék

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6301 4217 04/2001 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SF 400/3 1000/3 tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Tartalomjegyzék Tudnivaló!

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6304 6352-03/2006 DE Szakembereknek Szerelési és karbantartási utasítás NE1.1 kondenzátum semlegesítő berendezés Szerelés és karbantartás előtt gondosan olvassa el! 1 Biztonsági előírások.3 1.1 Rendeltetésszerű

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 /01/014 PRODUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel,

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 417 HU (07.02) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic 4313 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 482 HU (07.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i.

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK IDRABAGNO 13-17 e.s.i. Beretta kazánok 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS BIZTSÁGI ELŐÍRÁSOK Ez a használati utasításokat tartalmazó füzet a termék elválaszthatatlan részét képezi: mindig győződjön

Részletesebben

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK 36 150 065 A CLT1 kompresszor tesztelő a kuplung nélküli kompresszorok tesztelésére alkalmas. Ez a készülék a modern kompresszorok tesztelését végzi egyszerűen,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben