JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén"

Átírás

1 JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság - társadalom - környezet fejlesztése révén egy gyarapodó és saját helyzetével elégedett közösség létrehozását segítjük elő. 7 BUNE PRACTICI Proiecte implementate pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală LEADER Csík Viziune: Integritatea spirituală sufletească materială înseamnă perfecțiunea existenței umane. Prin dezvoltarea economică, socială și a mediului putem să contribuim la formarea unei comunități spornice mulțumită cu propria condiție. 1

2 Jelen kiadvány tartalma nem szükségszerűen tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. Conținutul acestei publicații nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene

3 Tisztelt olvasók! Stimați cititori! A LEADER által nyújtott támogatásrendszer a vidék fejlesztésének egy új dimenzióját nyitotta meg. A helyi elemzések alapján számos olyan igény fogalmazódott meg, amelynek megvalósításához kellett egy új típusú, rugalmasabb támogatási rendszer - és úgy tűnt, hogy a LEADER megfelelő eszköz lehet erre a célra. És valóban, bár az eredeti elképzelések jó része nem jutott át a követelmények sűrű hálóján, az elmúlt évek során sok értékes megvalósítás jött létre. A Tusnádfürdőtől Csíkszentdomokosig tartó Csíki medencét, a Kászonokat és Gyimeseket magába foglaló Csík LEADER Helyi Akciócsoport fejlesztési tervének kivitelezését 2012 elején kezdtük el. Munkánk eredményeként több mint kétszáz pályázat érkezett be, ezekből jelenleg 115 került támogatásra vagy van még mindig elbírálás alatt. Külön sikerként élhetjük meg azt a tényt, hogy a pályázatok felét vállalkozók és civil szervezetek nyerték el. Az a tény, hogy civil szervezetek is támogatást nyertek a LEADER által, hosszas egyeztetések eredményeképpen valósult meg, és ez eltérően az uniós gyakorlattól nem jellemző a hazai viszonyokra. A Jó gyakorlatok sorozatunk a 22 községet és egy kisvárost magába foglaló térség önkormányzatainak, vállalkozóinak, civil szervezeteinek tevékenységeit mutatja be. Amint az a leírásokból is kitűnik, sok esetben kis támogatással lehetett megoldani egy problémát, vagy továbblépni, fejleszteni a kívánt irányba. Tulajdonképpen ez is egy célja a sorozatnak: megmutatni azokat megvalósításokat, amelyekből ötletet lehet meríteni, amelyek elindítanak egy tovább-gondolkodási folyamatot és amelyek által a helyi emberek megvalósíthatóbbnak látják elképzeléseiket, és ettől megerősödve a vidék aktív szereplőivé vállnak. András Zoltán elnök Prin metoda LEADER în perioada pe care o încheiem am experimentat o nouă dimensiune a finanțărilor în domeniul dezvoltării rurale. Analizele realizate la nivel local au adus la iveală o serie de probleme, care necesită un sistemde finanțare mai flexibil, iar soluționarea lor prin LEADER s-a dovedit o soluție viabilă. Cu toate că o parte a inițiativelor nu a trecut de rigurozitatea cerințelor, în anii precedenți s-au realizat multe proiecte valoroase. Implementarea Planului de Dezvoltare Locală al Asociației LEADER Csík, care se desfășoară pe teritoriul cuprinzând Depresiunea Ciucului de la Băile Tușnad până la Sândominic, Zona Casinului și a Ghimeșului a început în În perioada care a trecut de la înființare s-au depus peste două sute de cereri de finanțare, din care 115 sunt considerate eligibile sau se află încă sub evaluare. Considerăm un succes real faptul că jumătate din proiecte au ca beneficiari întreprinzători și organizații nonguvernamentale, mai ales datorită faptului că pentru eligibilitatea organizațiilor a fost nevoie de o serie de consultații, deoarece contrar practicilor din Uniunea Europeană în România finanțarea ONG-urilor prin PNDR nu a fost caracteristică. Seria de broșuri Bune practici prezintă proiectele de succes ale autorităților publice locale, întreprinzătorilor și organizațiilor non-guvernamentale din cele 22 de comune și un oraș mic din aria LEADER. După cum se poate observa și din descrieri, de multe ori a fost posibilă soluționarea problemelor sau implementarea unei activități care a dus la dezvoltare locală chiar și cu un sprijin financiar redus. De fapt este unul dintre obiectivele realizării broșurilor: prezentarea proiectelor implementate poate duce la apariția unor noi idei și generează un proces de reflectare, prin care oamenii locali pot vedea că viziunea lor este realizabilă și astfel vor deveni actori activi al mediului rural. András Zoltán președinte

4

5

6 A projekt címe: Helyi örökségvédelem a Csík LEADER HACs övezetében: jó példák a vidéki örökséget képező lakóházak helyreállítására Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, 2.3 Tervek és tanulmányok, helytörténeti leírások készítése intézkedés A pályázó neve: Felcsík Kistérségi Társulás A megvalósítás helyszíne: Csíkarcfalva, Hargita megye A projekt összértéke: Euró Elnyert támogatás: Euró A faluképvédelemmel való szakmai törődés egyáltalán nem idegen gondolat a Csíki térségben, mára ennek a kérdésnek a relevanciája megyei léptékben is terítékre került. A hatékony és átgondolt faluképvédelmi programnak természetesen számos fontos aspektusa van. A Felcsík kistérségi társulás által elindított program célja az volt, hogy a térségben tapasztalt lakóházépítéssel és rehabilitációval kapcsolatos új igényeket, valamint a térség hagyományos építkezését összehasonlítsa, párhuzamba állítsa. Fontos hangsúlyozni, hogy nem egy utópisztikus, hagyományorientált építészeti gyakorlat kialakítását kívánják elérni, hanem egy olyan folyamat elindítását támogatják, amelyben egyre nagyobb szerepet kap a tudatos, reális igényeken alapuló és a helyi építkezési szokásokat is figyelembe vevő lakóház felújítás és építési gyakorlat. A program kivitelezésére felkért szakemberek feladata az volt, hogy egy térségi példákkal gazdagon illusztrált kiadványt készítsenek, amely egyaránt foglalkozik a korábbi és a jelenlegi építészeti gyakorlattal. Ugyanakkor a kiadványba bele kellett kerüljenek azok az építészeti javaslatok is, amelyek választható alternatívákat kínálnak mindazok számára, akik lakóházakat akarnak építeni vagy felújítani ebben a térségben. A program eredményeképpen elkészített kiadvány 2200 példányából 2000 A4-es, 200 pedig A3-as formátumban került kiadásra. A kisebb méretű kiadványt a térség lakosságának juttatták el a projekt kivitelezői, míg a nagyobb méretű kiadványt az építész szakma képviselői és szakintézmények kapták meg tanulmányozásra. Ugyancsak a projekt részét képezik a sajtótájékoztatók és a kerekasztal beszélgetések, amelyeken kiállítás formájában is megtekinthetőek a kiadvány anyagai, valamint a beszélgetéseken részt vevő, különböző területek szakértői megvitatják az elkészült anyag hasznosításának lehetőségeit. Süket Zsombor, a Felcsíki Kistérség menedzsere így vélekedik: Meglátásom szerint egy igen hasznos és gyakorlati példákkal gazdagon illusztrált anyagot sikerült elkészíteni. Remélem, hogy a program több eleme is hatékonyan hozzá fog járulni annak a folyamatnak az elindulásához, hogy a térségben egyre többen gondolkozzanak el azon a kérdésen, hogy egy újonnan felépített vagy felújított lakóház hogyan kell kinézzen és milyen funkciókat kell betöltsön. Ugyanakkor mindenképpen szeretném, ha lehetőség lenne valamilyen formában arra, hogy a közeljövőben folytatni tudjuk a megkezdett munkánkat. 1

7 Titlul proiectului: Protejarea patrimoniului local privat prin oferirea de exemple corecte de restaurare și modernizare a caselor din comunele și satele zonei GAL Csík Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală, măsura 2.3 Elaborarea de studii și proiecte, istoriografii locale Beneficiar: Asociația Microregională Felcsík Localizarea proiectului: Comuna Cârța, județul Harghita Valoarea totală a proiectului: Euro Ajutorul public nerambursabil: Euro Preocuparea pentru protejarea imaginii satului nu este o idee necunoscută în zona Ciuc, problema a fost abordată mai demult, programul s-a extins deja chiar și pe scară județeană. Bineînțeles, programele eficiente și bine gândite care vizează protejarea imaginii satului au numeroase aspecte importante. Scopul prezentului proiect lansat de către Asociația Microregională Felcsík a fost să realizeze o comparație paralelă între noile cerințe apărute în zonă referitoare la construirea și reabilitarea caselor și modurile tradiționale de construcție din regiune. E important de evidențiat că nu se dorește să se creeze o practică de construcție utopică, tradițională. Sprijină însă lansarea unui proces în care practica de reabilitare și construcție a caselor bazată pe cerințe reale, care să țină seama și de obiceiurile tradiționale de construcție, câștigă o importanță din ce în ce mari mare. Sarcina specialiștilor care au realizat proiectul a fost elaborarea unei publicații bogat ilustrate cu exemple regionale care prezintă atât practica arhitecturală din trecut, cât și cel actual. Publicația trebuia să includă de asemenea propuneri arhitecturale care să ofere alternative pentru cei care doresc să construiască sau să reabiliteze case de locuit în această regiune. Ca rezultat al programului a fost editată o publicație în 2200 de exemplare, din care 2000 de exemplare în format A4 și 200 de exemplare în format A3. Realizatorii programului au destinat publicația cu dimensiunea mai mică locuitorilor zonei, cea cu dimensiune mai mare fiind predate pentru examinare și folosință arhitecților și instituțiilor profesionale. În cadrul proiectului s-au organizat conferințe de prese și mese rotunde cu ocazia cărora materialele ilustrative ale publicației elaborate au fost prezentate și sub formă de expoziție. Specialiști din diferite domenii care au participat la aceste dezbateri au avut ocazia de a discuta posibilitățile de utilizare ale materialului elaborat. Süket Zsombor, administratorul Asociației Microregionale Felcsík apreciază: Consider că am reușit să elaborăm un material extrem de util și bogat ilustrat cu exemple practice. Sper că multe dintre elementele acestui program vor ajunge să contribuie efectiv la lansarea procesului prin care din ce în ce mai mulți dintre locuitorii regiunii vor conștientiza frumusețea aspectului tradițional a unei case de locuit nou construite sau renovate și rolurile care aceasta trebuie să îndeplinească. Totodată aș dori mult ca în viitorul apropiat să avem oportunitatea de a continua activitățile începute. 2

8 A projekt címe: Faluképvédelem a Bogát kistérségben Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, Falufejlesztés intézkedés A pályázó neve: Bogát Önkormányzati Fejlesztési Társulás A megvalósítás helyszíne: Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkrákos és Csíkszentmihály község, Hargita megye A projekt összértéke: Euró Elnyert támogatás: Euró A Bogát Önkormányzati Fejlesztési Társulás négy középcsíki község, Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkrákos és Csíkszentmihály, összefogásából épült ki, a szervezet bejegyzésére 2008 szeptemberében került sor. A társulás viszonylag rövid idő alatt komoly eredményeket mutatott fel azzal, hogy elnyert egy nagy összegű európai uniós pályázatot. Ebből a forrásból a négy községben jelentős mértékű infrastrukturális fejlesztések valósultak meg. Emellett vidékfejlesztési szempontból az is komoly előrelépésnek számít, hogy egy olyan sikeres társulási forma alakult ki a térségben, amely nem településléptékű, hanem települések közötti, azokon átívelő programok és projektek lebonyolításán dolgozik. A jelenlegi falufejlesztési program célja az volt, hogy a fejlesztési társuláshoz tartozó települések azon részein, amelyek komoly közösségi funkciót töltenek be, olyan beavatkozásokat végezzenek, amelyek egyrészt szükségesek, másrészt pedig a beruházások hozzájárulnak a település arculatának javításához. A pályázatba foglaltak értelmében a következő fejlesztések jöttek létre: - Csíkcsicsóban a község központjában három székely kaput állítottak fel; - Madéfalván a temető bejáratához egy székely kapu került és 64 méternyi kerítést is kiépítettek; - Csíkrákoson és Göröcsfalván egy-egy fedett autóbusz megállóhelyet létesítettek; - A Csíkszentmihályhoz tartozó Vacsárcsiban a kultúrház elé, Ajnádon pedig az iskola elé állítottak egy-egy székely kaput. Mindenképpen sikeresnek kell elkönyvelnünk ezt a projektet, habár korántsem beszélhetünk kiemelkedő értékű beruházásról meséli Szentes Antal projektmenedzser. Mind a kivitelezés alatt, mind a projekt befejezése után számtalan pozitív visszajelzést kaptunk a lakosság részéről, amelyek egyrészt azt igazolják, hogy a jelenlegi pályázatba foglalt fejlesztésekre ténylegesen igény volt, másrészt pedig arra biztatnak minket, hogy mindenképpen folytassuk az ehhez hasonló beruházásokat. Remélem, hogy a közeljövőben is meg fogunk tudni felelni a helyi igényeknek és elvárásoknak. 3

9 Titlul proiectului: Ocrotirea și ameliorarea imaginii satelor în microregiunea Bogat Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală, măsura Dezvoltarea satelor Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bogát Localizarea proiectului: Comunele Ciceu, Siculeni, Racu și Mihăileni, județul Harghita Valoarea totală a proiectului: Euro Ajutorul public nerambursabil: Euro Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bogát a fost creat ca urmare a cooperarii dintre cele patru comune din Ciucul de Mijloc (Ciceu, Siculeni, Racu și Mihăileni). Organizația a fost înregistrată în septembrie Asociația a avut rezultate foarte bune la scurt timp după înființare prin realizarea unei dezvoltări semnificative ale infrastructurii în cele patru comune din finanțări ale fondurilor Europene. Pe de altă parte, un progres important în perspectiva dezvoltării rurale este faptul că în regiune s-a format o cooperare care depășește scara locală și care realizează programe și proiecte intercomunitare. Principalul obiectiv al proiectului de dezvoltare actual a fost efectuarea intervențiilor necesare în acele părți ale localităților care fac parte din Asociația de dezvoltare și care au un rol comunitar semnificativ. Pe de altă parte, aceste investiții contribuie la îmbunătățirea imaginii localităților respective. În cadrul proiectului au fost realizate următoarele dezvoltări: - În centrul comunei Ciceu s-au construit trei porți secuiești; - S-au construit o poartă secuiască la intrarea în cimitirul din Siculeni și 64 metri de gard; - În Racu și în Gârciu a înființată câte o stație de autobuz acoperite; - S-a construit o poartă secuiască în fața căminului cultural din Văcărești, comuna Mihăileni, și una în fața școlii din Nădejdea, comuna Mihăileni. Considerăm că acest proiect este unul de succes, cu toate că nu este vorba de o investiție majoră ne povestește Szentes Antal, administratorul proiectului. Am primit numeroase reacții pozitive din partea locuitorilor atât în timpul implementării, cât și după realizarea proiectului. Acestea confirmă faptul că aceste dezvoltări au fost necesare, iar pe de altă parte ne încurajează să realizăm în continuare investiții similare. Sper că vom putea îndeplini și în viitorul apropiat cerințele și să ne ridicăm la exigențele locale. 4

10 A projekt címe: Információs és kulturális központ létesítése Csíkszentsimon községben Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, Falufejlesztés intézkedés A pályázó neve: Csíkszentsimon község A megvalósítás helyszíne: Csíkszentsimon község, Hargita megye A projekt összértéke: Euró Elnyert támogatás: Euró Csíkszentsimon község volt polgármesteri hivatalának épülete több mint 200 évvel ezelőtt épült. Az épület állapota az utóbbi évtizedekben fokozatosan romlott, főleg miután a hivatal egy másik épületbe költözött. A község vezetésének már régóta tervei között szerepelt, hogy a szóban forgó épületet feljavítsa és ezáltal a helyi közösségi élet működését serkentse. A Csík LEADER Egyesület pályázati kiírása igencsak kapóra jött a község vezetőségének, mivel helyi forrásból nem volt lehetőség arra, hogy egy ilyen volumenű infrastrukturális beruházást megvalósítson. Nagyon szerettük volna, hogy a volt polgármesteri hivatal épületének állapotát feljavítsuk. Erre több szempontból is szükség lett volna. A községben nincsen olyan épület, amely az itt működő civil szervezeteknek és más kisebb közösségi tevékenységeknek megfelelő helyszínt tudna biztosítani. Ugyanakkor az épület fontos kulturális örökséget képez a község számára, valamint nem elhanyagolható szempont az sem, hogy jelenlegi formájában jelentős mértékben hozzájárul a falukép javításához - tájékoztat a község polgármestere. A pályázati úton nyert összegből sikerült rehabilitálni az épület külsejét, így jelenleg egy felújított impozáns épület áll a község központjában. Természetesen ez a projekt önmagában nem jelenti azt, hogy a helyi közösségi élet máról holnapra lendületet kap, viszont végre van egy épületünk, amely célzottan a községben működő civil szervezetek tevékenységét fogja segíteni. Reméljük, hogy fokozatosan sikerül minél több olyan tevékenységnek helyet adni, illetve motiválni újak kialakulását, amely által a közösségi házunk egy olyan hellyé válik, ahol egyre több ember fordul meg, aminek eredményeként a helyi közösségi élet központjává válhat. A jelenlegi projekt sikerén felbuzdulva a helyi vezetés több olyan projekt gondolatát felvetette, amelyek a közösségi ház működésének fejlesztésére irányulnak, remélik, hogy a helyi civil szervezetek részéről is lesznek olyan kezdeményezések, amelyek kihasználják a közösségi ház által nyújtott lehetőségeket. 5

11 Titlul proiectului: Înființare centru de informare și de resurse culturale în comuna Sânsimion Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală, măsura Dezvoltarea satelor Beneficiar: Comuna Sânsimion Localizarea proiectului: Comuna Sânsimion, județul Harghita Valoarea totală a proiectului: Euro Ajutorul public nerambursabil: Euro Fostul sediu al consiliului local al comunei Sânsimion a fost construit cu mai mult de 200 de ani în urmă. Starea clădirii s-a deteriorat treptat în ultimele decenii, în special după ce sediul primăriei a fost mutat într-o altă clădire. Conducerea comunei au avut de mult timp în plan restaurarea clădirii, respectiv acordarea acestuia unei funcții prin care va contribui la îmbunătățire infrastructurii și dezvoltării comunitare locale. Lansarea măsurii destinată acestui domeniu de către Asociația LEADER Csík a venit în momentul cel mai potrivit, deoarece nu ar fi fost posibil realizarea unei investiții infrastructurale de acest volum din resurse locale. Am fi vrut foarte mult să îmbunătățim starea clădirii vechi al consiliului local. Acest lucru a fost necesar din mai multe motive. În comună nu există nici o altă clădire care ar putea oferi sediu potrivit pentru organizațiile nonguvernamentale și alte activități comunitare de scară mai redusă. Totodată, clădirea este unul dintre elementele de patrimoniu cultural ale comunei, iar în același timp în starea actuală contribuie semnificativ la îmbunătățirea imaginii satului ne informează primarul comunei. Din programul de finanțare s-a realizat reabilitatea exteriorului clădirii, astfel în prezent în centrul comunei se află o clădire impozantă, renovată. Desigur, acest proiect în sine nu înseamnă că viața comunitară locală va primi un nou impuls de la o zi la alta, dar avem, în sfârșit, o clădire care va sprijini în mod planificat activitățile ONG-urilor din comună. Sperăm că vom reuși să oferim spațiu în mod treptat pentru cât mai multe activități, respectiv să motivăm crearea actitivăților noi prin care casa comunitară va deveni un loc care va atrage un număr crescând de localnici, și ca rezultat, va deveni un centru al vieții comunitare locale. Încurajată de rezultatele acestui proiect, conducerea locală a enunțat ideea mai multor proiecte îndreptate către dezvoltarea funcționării casei comunitare. Ei speră că vor exista inițiative și din partea unor noi ONG-uri locale care vor utiliza posibilitățile oferite de casa comunitară. 6

12 A projekt címe: A csíkszentimrei futballpálya területének rendezése Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, Falufejlesztés intézkedés A pályázó neve: Csíkszentimre község A megvalósítás helyszíne: Csíkszentimre község, Hargita megye A projekt összértéke: Euró Elnyert támogatás: Euró Csíkszentimre község fiataljai számára az utóbbi évek során egyre fontosabbá vált a szabadtéri labdarúgás. Ennek érdekében a korábban bérelt pályát 2011-ben a helyi önkormányzat megvásárolta, de mindeddig nem volt lehetőség arra, hogy saját erőforrásból ki tudjon alakítani egy korszerű focipályát. A foci iránt érdeklődők közössége az utóbbi évek során több kisebb, önkéntességen alapuló karbantartási munkát is elvégzett, de ezek önmagukban nem voltak elegendőek ahhoz, hogy a pályán való sporttevékenységek teljes egészében élvezhetőek legyenek. A Csík LEADER Egyesülethez benyújtott pályázat kivételes lehetőséget jelentett, mivel ebben az évben sem lett volna arra lehetőségünk, hogy egy teljes mértékű rehabilitációs munkát meg tudjunk finanszírozni. Eredeti elképzelésünk is az volt, hogy mindenképpen valamilyen pályázati úton valósítjuk meg ezt az elképzelést, hisz évről évre egyre többen hangoztatták, hogy fontos lenne, hogy a község focipályájának rendbetétele megvalósuljon. A projekt keretében megvalósult a terület szintkülönbségeinek kiegyenlítése, a füvesítés, továbbá pedig két szabványos focikapu, két cserepad és két labdafogó háló felszerelése, valamint a focipálya körül pályavédő- és könyöklő kerítés kiépítése. Csíkszentimre község sportéletében korábban az Ifjúsági Egyesület, jelenleg pedig a Töviske Sportegyesület tölt be meghatározó szerepet. A község rendelkezik egy felnőtt focicsapattal, amely a megyei és körzeti bajnokságban játszik, van egy ifjúsági focicsapata, valamint az egyesület keretében más sportágakat is művelnek, úgymint: taekwando, cselgáncs, asztalitenisz. Mindeddig a helyi sportélet támogatásában a helyi önkormányzat játszott meghatározó szerepet. A jelenlegi fejlesztés fontos előrelépést jelent nemcsak a sportkedvelőknek, hanem a község lakosságának is. Reméljük, hogy ilyen módon hozzá tudunk járulni a sport iránt érdeklődő közösségének növekedéséhez is. Az önkormányzatnak további elképzelései is vannak, hogy csak egyet említsek: remélem, hogy a közeljövőben lehetőség lesz egy kisebb pálya kialakítására is, amely elsősorban a gyerekek számára biztosítaná a sportoláshoz megfelelő teret. Természetesen nem csak a labdarúgás számára, hanem a községben nagyobb népszerűségnek örvendő más sportágak gyakorlásához is fejlesztéseket tervezünk. 7

13 Titlul proiectului: Amenajarea terenului de fotbal în comuna Sântimbru Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală, măsura Dezvoltarea satelor Beneficiar: Comuna Sântimbru Localizarea proiectului: Comuna Sântimbru, județul Harghita Valoarea totală a proiectului: Euro Ajutorul public nerambursabil: Euro În ultimii ani fotbalul în aer liber a devenit din ce în ce mai important în viața generației tinere din comuna Sântimbru. Pentru a încuraja această tendință, în anul 2011 administrația locală a cumpărat terenul de fotbal, pe care-l închiriau până atunci, și căutau surse de finanțare deoarece din surse proprii nu-și permiteau realizarea unui teren de fotbal modern. În ultimii ani comunitatea și în special cei interesați de fotbal au efectuat mai multe lucrări mai mici de întreținere, pe bază de voluntariat, însă aceste lucrări simple nu au fost de ajuns, ca iubitorii sporturilor să poată bucura de adevăratelea de activitățile sportive de pe teren. Proiectul depus la Asociația LEADER Csík a însemnat o oportunitate excepțională, fiindcă nici în acest an nu am fi avut posibilitate să finanțăm o amenajare completă a terenului de fotbal. Planurile noastre inițiale au fost bazate pe finanțări nerambursabile, deoarece pe parcursul anilor am avut din ce în ce mai multe solicitări din partea localnicilor pentru efectuarea reabilitării terenului de fotbal. În cadrul proiectului s-a realizat nivelarea terenului, realizarea gazonului, asigurarea unei zone de siguranță, precum și echiparea cu două porți de fotbal standard noi, două bănci de rezerve și două plase de protecție Trap ball. În viața sportivă a comunei Sântimbru rolul cel mai important îl are Asociația de Sport Töviske. Comuna dispune de o echipă veterană, alcătuită din adulți, care joacă în campionatele microregionale și județene, este o echipă de tineret, iar, în cadrul Asociației sunt practicate și ale sporturi, de exemplu taekwondo, judo, tenis de masă. Administrația publică locală și-a asumat susținerea vieții sportive din comună. Dezvoltarea actuală înseamnă un progres important nu numai iubitorilor sporturilor, dar și pentru toți locuitorii comunei. Sperăm, ca prin această dezvoltare să contribuim la creșterea comunității sportive numeric și prin rezultate. Administrația publică are planuri și pentru viitor. Una dintre aceste inițiative ar fi realizarea și unui teren mai mic, care să asigure spațiu de practicare a sporturilor în primul rând pentru copii. Firește, nu este vorba exclusiv de fotbal, ci planificăm să dezvoltăm posibilitățile pentru celelalte ramuri de sport, populare în comună. 8

14 A projekt címe: A Csíkmadarasi Fiatal Művészek Egyesület felszerelése hagyományos hangszerekkel Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, Térségi szociális, sport és kulturális intézmények, szervezetek infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése intézkedés A pályázó neve: Fiatal Művészek Egyesülete A megvalósítás helyszíne: Csíkmadaras község, Hargita megye A projekt összértéke: Euró Elnyert támogatás: Euró A Csíkmadaras községben bejegyzett Fiatal Művészek Egyesülete már nem először pályázik a Csík LEADER Egyesületnél. Korábbi pályázatához hasonlóan most is az egyesület felszereltségét bővítették. Korábbi pályázatunk egyik célja az volt, hogy olyan felszereléseket szerezzünk be, amelyek megkönnyítik a rendezvényszervezői munkánkat. Mivel azonban az egyesületünk fő profilja a zeneoktatás és a tehetséggondozás, ezért az egyesület hangszerekkel való felszereltsége terén is előre szerettünk volna lépni. A Csík LEADER Egyesület pályázati lehetőségei egy új fejlődési irányt nyitottak meg egyesületünk előtt. Habár korábban is voltak sikeres pályázataink, jelentős előrelépésnek tekintjük, hogy kialakult egy olyan szervezeti forma, amely által helyi szinten is lehetőség adódott az egyesület eszköztárának bővítésére. A jelenlegi pályázatunk célja, hogy a zeneoktatáshoz olyan hangszerek beszerzésére pályázzunk, amelyeket nemcsak hogy nehéz, de igen költséges is beszerezni. Egyes hangszereket külön megrendelésre készítettek neves külföldi hangszerkészítők meséli az egyesület vezetője. A Fiatal Művészek Egyesülete számos térségi léptékű rendezvény megszervezésében és lebonyolításában játszik meghatározó szerepet, ugyanakkor az eddigi fejlesztések eredményeképpen egyre hatékonyabban végezheti zeneoktatási és tehetséggondozási munkáját. A jelenlegi pályázatból cimbalmot, tárogatót, citerát, hegedűt és egy nagybőgőt vásároltak. Az egyesületünk hangszerállományának fokozatos bővülése lehetőséget kínál arra, hogy változatos zeneoktatási kínálatot nyújtsunk a térség tehetséges fiataljai számára, mely révén növekszik annak az esélye, hogy egyre több érdeklődőt be tudjunk kapcsolni ebbe a tevékenységbe. Remélem, hogy továbbra is lehetőségünk lesz az egyesület munkáját pályázati pénzekből finanszírozni. Az utóbbi évek eredményei világosan mutatják, hogy komoly eredményeket értünk el azáltal, hogy a tevékenységeink finanszírozásához szükséges forrásokat be tudtuk csatornázni. A jelenlegi fejlesztések lehetővé, hogy október elején megszervezzünk egy kifejezetten a népzene oktatását célzó tábort, elsősorban térségben élő gyerekeknek számára. Terveik között szerepel külföldi a népzene tanulása iránt érdeklődők bevonására is. A tábort elképzeléseik szerint ezután évi rendszerességgel szeretnék megrendezni. 9

15 Titlul proiectului: Dotarea Asociației Fiatal Művészek Egyesülete cu instrumente muzicale tradiționale Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală, măsura Sprijinirea valorificării produselor, serviciilor culturale și turistice ale zonei, a manifestărilor Beneficiar: Asociația Fiatal Művészek Egyesülete Localizarea proiectului: comuna Mădăraș, județul Harghita Valoarea totală a proiectului: Euro Ajutorul public nerambursabil: Euro Acest proiect al Asociației Fiatal Művészek Egyesülete, cu sediul în comuna Mădăraș nu este primul proiect depus de această organizație la Asociația LEADER Csík. Asemănător proiectului anterior, scopul lor este îmbunătățirea nivelului de echipare al Asociației. Una dintre scopurile proiectului nostru anterior a fost achiziționarea de echipamente speciale care contribuie la efectuarea activității noastre de organizare evenimente. Însă activitatea noastră principală fiind educarea muzicală și promovarea celor talentați, am dorit să ne dezvoltăm inclusiv în privința îmbunătățirii dotării Asociației cu instrumente muzicale. Posibilitățile de finanțare lansate la Asociația LEADER Csík au reprezentat o nouă cale de dezvoltare pentru Asociație. Deși au avut și în trecut proiecte de succes, ei consideră, ca fiind un progres semnificativ crearea unei forme de organizare prin care Asociația lor să aibă posibilitate de dezvoltare eficientă inclusiv pe plan local. Scopul proiectului actual este cumpărarea unor instrumente muzicale pentru activitatea de educare muzicală, a căror achiziționare nu numai că este dificilă, dar este vorba de niște instrumente speciale, și scumpe. Am reușit să achiziționăm unele instrumente confecționate la comandă, de către maiștri renumiți din străinătate. povestește conducătorul Asociației. Asociația Fiatal Művészek Egyesülete ocupă un rol important în organizarea și ducerea la bun sfârșit a multor evenimente regionale, și în același timp, datorită dezvoltărilor premergătoare, reușește să efectueze din ce în ce mai eficient activitatea de educare muzicală și ocrotirea de talente. Din proiect au fost achziționate următoarele: țimbal, țiteră, taragot, vioară, și un contrabas. Dezvoltarea continuă a dotării cu instrumente muzicale asigură posibilitatea de a oferi servicii de educare muzicală variată pentru tinerii talentați din zonă, astfel crescând șansa de a implica cât mai mulți în această activitate. Sper, să avem și în continuare posibilitate de a obține finanțare la activitatea asociației prin fonduri nerambursabile. Rezultatele ultimilor ani reflectează că, prin atragerea de surse de finanțare necesare dezvoltării și a activităților asociației putem avea rezultate semnificative. Ca un rezultat alternativ al dezvoltărilor curente, la începutul lunii octombrie organizăm o tabără, a cărui scop este exclusiv educarea muzicii populare, oferind posibilitate în primul rând pentru copii din zonă, dar este previzibil să avem participanți și din străinătate. În viitor dorim să organizăm această tabără anual, în mod regulat. 10

16 A projekt címe: Zöldövezet és parkoló kialakítása Madéfalva község központjában Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, Falufejlesztés intézkedés A pályázó neve: Madéfalva község A megvalósítás helyszíne: Madéfalva község, Hargita megye A projekt összértéke: Euró Elnyert támogatás: Euró Madéfalva község településfejlesztési programjában mindig is hangsúlyos helyet foglalt el a település arculatának fejlesztése, nem utolsó sorban azért, mert a község fejlődésének egyik meghatározó ágazatául a turizmust jelölte meg. Az utóbbi években több projekt is szorosan kapcsolódott a községháza rehabilitációjához és fejlesztéséhez. A községház körüli tér környezetének rendezésének igénye már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, így a beruházáshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése már 2012-ben megtörtént. A Csík LEADER Egyesülethez benyújtott pályázatból parkolót, járdát, vízelvezető árkot építettek, zöldövezetet alakítottak ki, ahová fákat és dísznövényeket telepítettek. Ugyancsak ebből a pályázatból számos utcabútort (padokat, szemetesládákat, kerékpártartót) is felszereltek a felújított területen. Régóta szerettük volna ezt az elképzelésünket kivitelezni, de csak most adódott olyan alkalom, amit ki is tudtunk használni véleményezi a helyzetet a község polgármestere. Egy élhetőbb és közlekedésbarát környezetet akartunk kialakítani, de természetesen az esztétikai szempontokra egyaránt figyelve. Az utóbbi években több munkálat is zajlott a polgármesteri hivatal körül. A jelenlegi fejlesztés abból a szempontból volt fontos, hogy végre rendezett és esztétikus jelleget kölcsönöz ennek a településrésznek. Ez a pályázat nem vonatkozott a polgármesteri hivatal mögötti terület rendezésére, de a közeljövőben ennek korszerűsítésére is újabb pályázatot nyújtanának be. További fejlesztési terveink is vannak, ezért nem foglalkoztunk egyelőre a telek hátsó részével. Szeretnénk a közeljövőben kialakítani egy kisebb hőközpontot, amelynek a feladata a környéken található közösségi funkciót betöltő épületek hőenergiával való ellátása lenne. Ez a megoldás jóval gazdaságosabb lenne, valamint a központosítással a környezetet is óvnánk. Remélem, hogy minél hamarabb el tudjuk indítani ezt a beruházást is. 11

17 Titlul proiectului: Amenajare parcări și spații verzi în centrul Comunei Siculeni Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală, măsura Dezvoltarea satelor Beneficiar: Comuna Siculeni Localizarea proiectului: Comuna Siculeni, județul Harghita Valoarea totală a proiectului: Euro Ajutorul public nerambursabil: Euro Ocrotirea imaginii satului a ocupat întotdeauna un rol important în programul de dezvoltare a localității comunei Siculeni, datorat nu în ultimul rând faptului că turismul reprezintă una din ramurile de dezvoltare prioritare a comunei. În ultimii ani Comuna Siculeni a avut mai multe proiecte legate de reabilitarea și modernizarea sediului administrativ al primăriei. Nevoia amenajării spațiului din împrejurimea clădirii administrative s-a formulat de mai mulți ani, așadar exista documentația pentru amenajarea terenului încă din anul Din proiectul înaintat la Asociația LEADER Csík au construit parcare, trotuar, șanț, și au amenajat o zonă verde în jurul clădirii, prin plantarea de arbori și plante ornamentale. Prin proiect s-a mai instalat mobilier stradal în spațiul amenajat (bănci, coșuri de gunoi, suport pentru biciclete ). Am dorit de mult să realizăm această inițiativă, însă numai acum am avut posibilitatea, și am și profitat de ocazie. își exprimă părerea despre situație primarul comunei. Am dorit să realizăm un mediu ambiental, care favorizează și traficul public, dar și elementele de imagine au primat. În ultimii ani în jurul primăriei au fost efectuate mai multe lucrări edilitare. Această intervenție realizată prin proiect a fost importantă, pentru că am putut conferi în sfârșit o imagine estetică a acestei părți a localității. Proiectul nu a inclus amenajarea terenului din spatele clădirii primăriei, dar au ca scop înaintarea unui proiect nou pentru modernizarea acestui spațiu. Avem mai multe idei de dezvoltare, așadar până acum nu ne-am ocupat de partea din spate a terenului. În viitor dorim să realizăm o termocentrală mai mică, care să asigure necesarul de energie termică al clădirilor publice aflate în împrejurime. Această soluție ar fi mult mai eficientă și mai economică, iar pe lângă economii ar contribui în același timp și la protecția mediului. Sper să putem începe cât mai curând și această investiție. 12

18 A projekt címe: Sándor Árpád kezdő fiatal gazda támogatása Csíkmadaras községben Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, Kezdő fiatal gazdák támogatása intézkedés A pályázó neve: Sándor Árpád egyéni vállalkozó A megvalósítás helyszíne: Csíkmadaras község, Hargita megye Elnyert támogatás: Euró Sándor Árpád Csíkmadaras községben született és korán kapcsolatba került a gazdálkodói életmóddal. Az örökségként kapott területek megművelését mindig is kötelességének érezte és a Csík LEADER Egyesület fiatal gazdákat támogató kiírásának megjelenésével komoly esélyt látott arra, hogy tevékenységét hatékonyan fejlessze és reális megélhetési formává növelje. Úgy gondolom, hogy önerőből eddig is komoly eredményeket értem el helyi szinten, de csak akkor van lehetőség tényleges megélhetési formaként művelni a gazdálkodást, ha komolyabb befektetést is sikerül megvalósítani. Erre saját magamtól nem lennék képes, ez a pályázat pedig azzal kecsegtetett, hogy megtehetem ebbe az irányba az első komoly lépést. Sándor Árpád gazdasága 8 hektárnyi földterületből áll, melyből 3 hektár bérel,14 áron búzát, 40 áron burgonyát, további 40 áron pedig lucernát termel. A fennmaradó területet kaszálóként hasznosítja. Állatállománya 5 fejőstehénből és 3 borjúból áll, az elkövetkező hónapokban pedig további 2 borjúval gyarapszik az állomány. A gazdaságának része 12 juh és 3 sertés is. Gépparkja főleg használt és régi gépekből áll. Ezek egy részét a közelmúltban vásárolta. Gazdaságának továbbfejlesztéséhez mindenképpen a géppark bővítésén keresztül vezetett az út, ezért a pályázati pénzből egy bálázó gépet vásárolt magának. Leginkább egy bálázó gépre volt szükségem. Az állataim kiteleltetéséhez jelentős mennyiségű takarmányra van szükség. A nemrég vásárolt gép segítségével sokkal gyorsabban tudom betakarítani a takarmányt, és jóval kisebb helyen tudom tárolni, amely számomra jelentős előrelépést jelent összegzi mondandóját a fiatal gazda. A gazdaság további fejlesztése magától értetődő feladatot jelent Sándor Árpád számára. Nem kérdés, hogy a továbblépést csak az ehhez hasonló fejlesztésekkel lehet elérni. Terveim között szerepel egy fejőgép beszerzése, valamint mindenképpen szeretném tovább szaporítani a szarvasmarha állományomat. Ugyancsak jelentős célom, hogy akkora területen gazdálkodjak, hogy meg tudjam termelni az állataim számára szükséges takarmányt. Erre pedig csak akkor van lehetőség, ha a megművelt területek nagyságát növelem vázolja elképzeléseit a csíkmadarasi gazda. 13

19 Titlul proiectului: Instalarea tânărului fermieri Sándor Árpád din comuna Mădăraș, județul Harghita Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, măsura Instalarea tinerilor fermieri Beneficiar: Sándor Árpád întreprindere individuală Localizarea proiectului: Comuna Mădăraș, județul Harghita Finanțare nerambursabilă: Euro Sándor Árpád s-a născut în comuna Mădăraș, și, ca majoritatea copiilor care trăiesc în mediul rural, a cunoscut încă din mic modul de viață al agricultorilor. El a simțit întotdeauna obligația morală să cultive terenurile moștenite, iar lansarea apelului Asociației LEADER Csík privind sprijinirea instalării tinerilor fermieri a văzut o oportunitate pentru dezvoltarea eficientă a activităților sale, cu scopul de a le transforma într-un mijloc real de trai. Cred că am avut rezultate semnificative pe plan local din resurse proprii, dar pentru ca gospodăria să devină o formă reală de subzistență a fost neapărat nevoie pentru o investiție mai considerabilă. Acest lucru nu l-aș fi putut realiza din resurse proprii, iar acest proiect îmi oferă posibilitatea de a face primul pas important în această direcție. Gospodăria lui Sándor Árpád are o suprafață de 8 hectare, din care 3 hectare fiind închiriate. El cultivă grâu pe o suprafață de 14 ari, cartofi pe 40 ari, și lucernă pe 40 ari. Restul terenului este utilizat ca pășune. Șeptelul se compune din 5 vaci de lapte și 3 viței, iar în următoarele luni se așteaptă să se nască încă 2 viței. Ferma este completată cu 12 capete de ovine și 3 porcine. Parcuri de mașini și utilaje al fermei este compusă mai ales din utilaje vechi și uzate. O parte dintre acestea au fost cumpărate recent. Dezvoltarea gospodăriei necesită lărgirea parcului de mașini și utilaje, astfel din finanțarea obținută a achiziționat o mașină de balotat. Am avut nevoie în primul rând de o mașină de balotat, pentru că am nevoie de o cantitate semnificativă de furaje pentru hrănirea animalelor în timpul iernii. Cu ajutorul utilajului achiziționat pot să recoltez furajele mult mai rapid, pot să le depozitez într-un spațiu mult mai mic, ceea ce înseamnă pentru mine un progres semnificativ. rezumă tânărul fermier. Dezvoltarea în continuare al gospodăriei este considerată o sarcină evidentă pentru Sándor Árpád. Progres se poate realiza fără îndoială doar cu dezvoltări similare celui actual. Plănuiesc achiziționarea unei instalații mecanice de muls, și doresc neapărat să măresc efectivul de bovine. Ca un alt scop important, doresc să am posibilitatea cultivării plantelor furajere necesare pentru hrănirea animalelor. Acest lucru va fi posibil numai dacă măresc dimensiunea terenurilor cultivate își prezintă ideile fermierul din Mădăraș. 14

20 A projekt címe: A kultúrház infrastruktúrájának fejlesztése Tusnád községben Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, Falufejlesztés intézkedés A pályázó neve: Tusnád község A megvalósítás helyszíne: Tusnád község, Hargita megye A projekt összértéke: Euró Elnyert támogatás: Euró Tusnád község kultúrházának rehabilitációja önmagában is komoly megvalósítást jelent a közösség számára. Az utóbbi évek során több projekt is sikeresen lezajlott, amelyek célja az volt, hogy az épület használható állapotba kerüljön. A legnagyobb volumenű munkálat keretében még az épület egyik szárnyát is teljesen le kellett bontani. Nagyon örülünk, hogy sikerült megvalósítani a rehabilitációs projekteket. Elsősorban azért, mert nagy helyi igény mutatkozik a rendszeres használatra. A községi ünnepek mellett számos ünnepségnek is a kultúrház tud teret adni, elsősorban azért, mert nincsen más hasonló funkcióval rendelkező épület községünkben. Másodsorban azért fontos, mert az infrastrukturális beruházások lezárulásáig nem volt lehetőségünk arra, hogy további fejlesztéseket eszközöljünk. tájékoztat a község polgármestere. A Csík LEADER Egyesülethez benyújtott pályázatukban a kultúrház bútorzatának korszerűsítésére pályáztak és a sikeres elbírálást követően 19 asztalt, 300 darab széket és egy tizenegy elemből álló gardróbszekrényt vásároltak. A gyakori használat megkövetelte, hogy a kultúrház bútorzatát is lecseréljük és bővítsük. A régi már nagyon elhasznált volt, továbbá nem is volt elégséges. A jelenlegi felszereltség lehetővé teszi, hogy ebben a térben kisebb rendezvényeket is meg lehessen szervezni. A funkcionalitás mellett az esztétikai szempontot is igyekeztünk figyelembe venni. A gardrób a különböző tárgyak tárolásában játszik majd szerepet, ugyanakkor lehetőség lesz arra is, hogy szükség esetén ruhatárat tudjunk üzemeltetni. A kultúrház jelenlegi állapota további felújításokat kíván. Az egyik legfontosabb az épület külsejének rehabilitálása, de tervben van az épület környékének rendezése is. Az eddig lezajlott projektjeink jelentős közösségi támogatást élveztek, mindenki belátja és érzi, hogy a kultúrházzal való foglalkozás közösségi érdek. A Csík LEADER Egyesület közvetítésével megnyert pályázat értéke nem túl nagy, a közösségi értékelés szempontjából legalább olyan hangsúlyt kapott, mint az infrastrukturális beruházások. 15

21 Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii căminului cultural al comunei Tușnad Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală; măsura Dezvoltarea satelor Beneficiar: Comuna Tușnad Localizarea proiectului: Comuna Tușnad, județul Harghita Valoarea totală a proiectului: Euro Ajutorul public nerambursabil: Euro Reabilitarea căminului cultural al comunei Tușnad reprezintă în sine o realizare semnificativă pentru comunitate. În ultimii ani s-au realizat cu succes mai multe proiecte care au avut ca scop renovarea clădirii pentru a putea fi utilizată. A fost nevoie chiar de demolarea uneia din aripile clădirii în cadrul unor lucrări de reabilitare. Am fost mulțumiți că am reușit să realizăm proiectele de reabilitare, în primul rând pentru faptul că există o cerință locală semnificativă pentru utilizarea sistematică a clădirii. Căminul cultural este singurul care poate oferi spațiu nu numai sărbătorilor comunale, ci și pentru numeroase alte sărbători, în primul rând pentru că nu există în comună nici o altă clădire cu astfel de funcții. Importanța acestor lucrări este subliniată și de faptul că nu am avut posibilitatea efectuării altor dezvoltări până la finalizarea investițiilor infrastructurii de bază. ne informează primarul comunei. Prin cererea de finanțare depusă la Asociația LEADER Csík s-a vizat modernizarea mobilierului căminului cultural, iar în urma deciziei pozitive s-au achiziționat 19 mese, 300 scaune și o garderobă compusă din 11 elemente. Schimbarea și extinderea mobilierului a fost necesar din cauza utilizării sistematice și frecvente. Cel vechi era deja foarte uzat, și nici nu era suficient. Echipamentul actual permite organizarea evenimentelor de scară mai mică în acest spațiu. Am încercat să acordăm atenție nu numai funcționalității, dar și aspectelor estetice. Garderoba va avea un rol important în depozitarea diferitelor obiecte, dar vom avea posibilitatea să-l folosim, în funcție de necesități, și ca vestiar. Starea actuală a căminului cultural necesită reabilitări ulterioare. Una dintre cele mai importante ar fi reabilitarea exteriorului, dar există planuri și pentru amenajarea spațiului din jurul clădirii. Proiectele realizate până în prezent s-au bucurat de un sprijin comunitar semnificativ, toate lumea admite și simte că reabilitarea căminului cultural este un interes comunitar. Proiectul de finanțare câștigat prin Asociația LEADER Csík nu este considerabil, totuși, în privința evaluării comunitare, a primit un accent cel puțin egal cu investițiile infrastructurale. 16

22 A projekt címe: A csíkszentgyörgyi kultúrház körüli zöldövezet rendezése Jogcím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv LEADER tengelye, Falufejlesztés intézkedés A pályázó neve: Csíkszentgyörgy község A megvalósítás helyszíne: Csíkszentgyörgy község, Hargita megye A projekt összértéke: Euró Elnyert támogatás: Euró Csíkszentgyörgy község vezetősége számára mindig is komoly kihívást jelentett az önkormányzati tulajdonba tartozó épületek állapotának fejlesztése, javítása és a közterületek rendben tartása. Ennek oka, hogy térségi léptékben a legtöbb települést magába foglaló községről van szó, melynek megfelelően magas az oktatási és kulturális funkciót betöltő épületek száma. A község vezetésének egyik kiemelkedő eredménye, hogy jelentős lakossági támogatással ezt a feladatot sikerült kivitelezni. Ebből kifolyólag azok a projektek, amelyek a helyi megvalósítást támogatni és erősíteni tudják, érezhető továbblépést jelentenek az egész község számára. A Csík LEADER Egyesülethez benyújtott pályázat a község központjában található kultúrház körüli tér rendezését tűzte ki célul. A megközelítőleg 2800 m 2 -es területen parkosítási munkálatok zajlottak, több kerti bútort telepítettek, kicserélték a kerítést és egy kis területű játszótér kialakítására is lehetőség nyílt. Számos közösségi tulajdonban lévő épület rehabilitációs munkálatainak sikerült eddig önerőből megoldanunk. Ennek ellenére így nem tudunk mindenhol egyszerre és egyformán haladni. Ugyanakkor vannak olyan jellegű munkálatok, ahol a pályázati alapú fejlesztések jóval eredményesebbek és hatékonyak vázolja a helyzetet a község elöljárója. Ez a lehetőség épp kapóra jött a község számára. Jelenleg nem lett volna más lehetőségünk arra, hogy ilyen minőségű és mennyiségű munkát megfinanszírozzunk. Ugyanakkor a településkép javítása, a kultúrház környezetének modernizálása mindig is fontos szempont volt számunkra. A játszótér pedig önmagában is fontos aspektusa az elvégzett munkának. Nem is gondoltuk volna, hogy ekkora érdeklődés fog mutatkozni a lakosság részéről, ezért nagyon örvendek, hogy belevágtunk ebbe a fejlesztésbe. Az eddig elvégzett településkép javító munkálatok sora Csíkszentgyörgy községben nem ért véget. A község vezetősége reméli, hogy a közeljövőben lehetősége nyílik arra, hogy ilyen típusú projektekre hasonló forrásokhoz juthatnak. 17

23 Titlul proiectului: Amenajarea spațiului verde în împrejurimea Căminului cultural Ciucsângeorgiu Proiect finanțat prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală, măsura 1.1 Dezvoltarea satelor Beneficiar: Comuna Ciucsângeorgiu Localizarea proiectului: Comuna Ciucsângeorgiu, județul Harghita Valoarea totală a proiectului: Euro Ajutorul public nerambursabil: Euro Dezvoltarea și îmbunătățirea stării clădirilor aflate în proprietatea autorității locale, precum întreținerea spațiilor publice a reprezentat întotdeauna o provocare pentru conducerea comunei Ciucsângeorgiu. Motivul acestuia constă în faptul că vorbim despre comuna în administrația cărora se află cele mai multe localități în comparație cu celelalte comune ale zonei, și în consecință numărul clădirilor publice cu funcții educative și culturale este ridicat. Un rezultat important în activitatea conducerii comunei este rezolvarea acestei sarcini, cu un sprijin public considerabil. Astfel proiectele și programele care sprijină și consolidează realizările locale importante sunt considerate în mod clar progrese semnificative pentru întreaga comună. Proiectul depus la Asociația LEADER Csík a avut ca scop amenajarea spațiului din împrejurimea Căminului cultural aflat în centrul comunei. S-au realizat lucrări de amenajare a teritoriului pe o suprafață de aproximativ 2800 m 2, au fost instalate elemente de mobilier de grădină, gardul a fost schimbat și s-a reușit instalarea unui teren de joacă de o suprafață mai mică. Până în prezent am reușit să rezolvăm din resurse proprii reabilitarea mai multor clădiri aflate în proprietate publică. Dar nu putem să facem progrese simultan și în aceeași măsură peste tot. Există, în același timp, lucrări în cazul cărora dezvoltările pe bază de proiecte sunt mult mai eficiente prezintă situația primarul comunei. Această oportunitate pentru comună a venit în momentul potrivit. Nu aș fi avut în momentul actual posibilitatea finanțării unei lucrări de asemena anvergură, în ceea ce privește caracteristicile de volum și calitate. Cu toate acestea, îmbunătățirea imaginii localității, modernizarea împrejurimii căminului cultural a fost întotdeauna un aspect important pentru noi. Terenul de joacă este în sine un aspect important ale lucrărilor efectuate. Nici nu ne-am gândit că va exista un astfel de interes din partea locuitorilor, așadar mă bucur mult că am început această dezvoltare. Lucrările pentru îmbunătățirea imaginii localității nu s-au sfârșit încă în comuna Ciucsângeorgiu. Conducerea comunei speră că în viitorul apropiat vor avea posibilitatea de a obține fonduri similare pentru proiecte asemănătoare. 18

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA / INFORMAŢII PRIVIND

Részletesebben

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 1 A jogi osztály 2011. évi tevékenysége / Activitatea compartimentului

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 A Belső könyvvizsgáló és ellenőrző iroda tevékenysége két részlegben

Részletesebben

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló 2015 Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Programok, projektek, alárendelt intézmények koordinálása és közbeszerzési vezérigazgatóság

Részletesebben

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló Raport de activitate anul 2012 2012-es tevékenységi beszámoló Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală management Protokolliroda / Biroul de protocol: Saját kiadványok részlege / Compartimentul

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázó szervezet neve: Program megnevezése: VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY IX. HAGZOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR Iktatási szám (nem kitöltendő): Kitöltés módja: számítógéppel. I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 1.

Részletesebben

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești 1/9 1. Általános adatok / Date generale Keltezés / Data nov. 2011 Adatgyűjtő neve/nume responsabil András Alpár, Lőrincz Barna Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 27-213 Politica europeană de coeziune 27-213 A. Abordarea strategică: coordonarea politicii de coeziune cu strategia de

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Direcția generală management / Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul resurse umane / Humánerőforrás részleg Compartimentul management

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

Beszámoló 2012 Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság. Raport de activitate 2012 Direcţia generală patrimoniu

Beszámoló 2012 Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság. Raport de activitate 2012 Direcţia generală patrimoniu Beszámoló 2012 Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság Raport de activitate 2012 Direcţia generală patrimoniu - Hargita Megye Tanácsa közbenjárásával 4 település közvagyonát fogadták el: - Prin contribuţia

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

Proiecte de trasee tematice în județul Harghita. Tematikus túratervezetek Hargita megyében

Proiecte de trasee tematice în județul Harghita. Tematikus túratervezetek Hargita megyében Proiecte de trasee tematice în județul Harghita Tematikus túratervezetek Hargita megyében Hargita megye sajátos földrajzi adottságainak, történelmi, kulturális hagyományainak köszönhetően az ország egyik

Részletesebben

Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni

Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni HURO/11/63/1.1.3. Elaborarea de studii și planuri tehnice pentru conectarea satului Abrămuț (RO) cu Kokad (HU) via

Részletesebben

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus PENSIUNI VENDÉGHÁZAK Săvădisla Tordaszentlászló 110 Pensiunea Mysterious Spa Mysterious Spa panzió 112 Pensiunea şi restaurantul Copfos csárda Copfos csárda 113 Tamás Bistro Tamás Bisztró 115 Pensiunea

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

Acronim: ALCHILKINDERG

Acronim: ALCHILKINDERG The community of all children - an easier start in kindergarten, help good relationships with families *** Comunitatea tuturor copiilor - un start mai ușor în grădiniță, îmbunătățirea relațiilor cu părin

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Dragi cititori! Acolo unde se pierde tradiţia, acolo se găureşte timpul şi se scurge trecutul. Ancsel Éva

Kedves Olvasóink! Dragi cititori! Acolo unde se pierde tradiţia, acolo se găureşte timpul şi se scurge trecutul. Ancsel Éva Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idô, és elpereg a múlt.

Részletesebben

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI Cooperare interregională 1 1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI În data de 3 ianuarie 2011, Asociaţia pentu Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în Oradea, a lansat un proiect strategic de dezvoltare

Részletesebben

Csík LEADER Egyesület. 2014. december 8.

Csík LEADER Egyesület. 2014. december 8. Csík LEADER Egyesület Pályázati tükör 2014. december 8. Összesen leadott pályázatok száma 194, ebből 110 pályázat részesült pozitív elbírálásban, 2.174.493 493 értékben Ez a rendelkezésre álló 2.399.000

Részletesebben

Szovátai. Hírmondó. A 2014. év tervezett beruházásairól. Ha elfárad. Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 118. szám 2014. február

Szovátai. Hírmondó. A 2014. év tervezett beruházásairól. Ha elfárad. Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 118. szám 2014. február Szovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 118. szám 2014. február A 2014. év tervezett beruházásairól Az ember szívesen tervez, s ha úgy teszi azt, hogy elképzeléseinél nem csupán a vágyaival

Részletesebben

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax:

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax: Prefectura Cluj Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: +40.264.594888 Fax: +40.264.59163 prefectura@prefecturacluj.ro Tisztelt Prefektus Ur! Stimată Doamnă/ stimate Domn! Tárgy: Törvény

Részletesebben

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN ROMANIAN-HUNGARIAN RELATIONS BETWEEN PAST AND FUTURE RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A. Despre

Részletesebben

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Miről olvashatunk a Debreceni Pozsgástár már megjelent, 2011. 3. szeptemberi újságjában? A Gymnocalycium

Részletesebben

Programul de dezvoltare economică a municipiului Nyíregyháza pe perioada Prezintă: Csabai Lászlóné Primarita mun.

Programul de dezvoltare economică a municipiului Nyíregyháza pe perioada Prezintă: Csabai Lászlóné Primarita mun. Programul de dezvoltare economică a municipiului Nyíregyháza pe perioada 2007-2013 Prezintă: Csabai Lászlóné Primarita mun. Nyíregyháza Situaţia geopolitică a municipiului Nyíregyháza În sfera de atracţie

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

www.oot.ro 2014. október 22.

www.oot.ro 2014. október 22. www.rmdsz.ro II. évfolyam 86. szám www.oot.ro 2014. október 22. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Pályázati figyelő 3. APIA hírek 4. Községi költségvetések statisztikai feldologozások ---------------------------------------------------------

Részletesebben

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos Învăţătura Social-Catolică Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Liniile Directoare ale Organizaţiei Kolping Internaţional 1813-1865 1 Istoria...

Részletesebben

O şansă pentru un viitor mai bun Esély egy jobb jövőért

O şansă pentru un viitor mai bun Esély egy jobb jövőért 27. 11. 2015 Despre proiect A projektről Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea proiectului: 130.659 euro, din care finanțare nerambursabilă în valoare

Részletesebben

Útmunkálatok Lucrări planificate pe drumurile judeţene. Consiliul Județean Harghita

Útmunkálatok Lucrări planificate pe drumurile judeţene. Consiliul Județean Harghita Útmunkálatok 2012 Lucrări planificate pe drumurile judeţene Consiliul Județean Harghita A megyei úthálózat korszerűsítése és szerkezeti megerősítése A 128-as megyei út szerkezeti megerősítése Orotva a

Részletesebben

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEŢEAN Nr. 12845 /2012 Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012 Votul privind scoaterea de pe ordinea de zi proiectului de

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

Bevezető. Bereczki Kinga elnök

Bevezető. Bereczki Kinga elnök Bevezető Szervezzük meg önmagunkat! ezzel a felhívással hívta életre 2006 decemberében Sepsiszentgyörgyön 15 civil szervezet a CIVEK Civilek Háromszékért Szövetséget, érezve igényét és szükségességét az

Részletesebben

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap Anexa nr. 1/1-es számú csatolmány Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției -2013- Beruházási adatlap TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE / A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE INFORMAŢII PRIVIND TIPUL

Részletesebben

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 300 din 16 aprilie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94

Részletesebben

Biomasa o sursă de energie regenerabilă

Biomasa o sursă de energie regenerabilă 7/16/2015 Biomasa o sursă de energie regenerabilă Mesagerul de Covasna Biomasa o sursă de energie regenerabilă in Știri iunie 23, 2015 Clusterul Biomasei Green Energy a organizat ieri, la sediul Universității

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/06 MACSKA-EGÉR firm value SZAVATOSSÁG GARANŢIILE UN JOC DE-A ŞOARECELE ŞI PISICA

cégérték valoarea firmei 2011/06 MACSKA-EGÉR firm value SZAVATOSSÁG GARANŢIILE UN JOC DE-A ŞOARECELE ŞI PISICA FELVÁSÁRLÁS HOZZÁADOTT ÉRTÉKKEL A DOMO TŐKEBEFEKTETÉSI KALANDJAI KÉSZPÉNZ- ÉS HITELÁLLOMÁNY NÉLKÜLI ÉRTÉKELÉS VISSZATÉRTEK A FÚZIÓK ÉS FELVÁSÁRLÁSOK BELSŐ VAGY KÜLSŐ KÖNYVELÉS? MAGÁNTŐKE ROMÁNIÁBAN: TALPRA

Részletesebben

Beruházási igazgatóság/ Direcţia investiţii. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Beruházási igazgatóság/ Direcţia investiţii. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Beruházási igazgatóság/ Direcţia investiţii Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 HARGITA MEGYE INTEGRÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE/ SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN

Részletesebben

Peste şapte hotare. Seven Borders

Peste şapte hotare. Seven Borders Héthatáron P H A R E P R O G R A M A H A T Á R M E N T I F E J L E S Z T É S E K É R T Peste şapte hotare PROGR AM PHARE PENTRu dez voltare TR ANSFRONTALIER ă Seven Borders P h a r e P r o g r a m m e

Részletesebben

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSE ÉS MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása www.rmdsz.ro III. évfolyam 113. szám www.oot.ro 2015. május 20. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása 2. Pályázati figyelő - A 2014-2020-as Operatív

Részletesebben

Leader G10 Hírlevél 3. Szám/Augusztus/2012 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja

Leader G10 Hírlevél 3. Szám/Augusztus/2012 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Leader G10 Hírlevél 3. Szám/Augusztus/2012 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Tartalom A Fejlesztési Terv Intézkedései...2 Dokumentumok beszerzése...3 Tájékoztató Karaván...4 10 fontos tudnivaló...5

Részletesebben

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Cross-border Business Incubator and Service Centre GHID DE VIZIBILITATE PROIECT PROJEKT ARCULATI ÚTMUTATÓ Proiectul Creara unui incubator şi centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere - HURO/0802/133 este implementat prin Programul de Cooperare

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Csík LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT (HACs) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Csík LEADER térség fejlesztési stratégiájának 1.5. intézkedésére:

Csík LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT (HACs) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Csík LEADER térség fejlesztési stratégiájának 1.5. intézkedésére: Csík LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT (HACs) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Csík LEADER térség fejlesztési stratégiájának 1.5. intézkedésére: Meglévő és újonnan szerveződő mezőgazdasági integrációk támogatása Kérjük az

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Dragi cititori! Románia mezôgazdasága. Agricultura României

Kedves Olvasóink! Dragi cititori! Románia mezôgazdasága. Agricultura României Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Kedves Olvasóink! Kiadványunk az Agrárium jövôje A fiatal gazda együttmûködés

Részletesebben

1. Sumarul proiectului

1. Sumarul proiectului 1. Sumarul proiectului Idei pentru crearea unui concept: Model integrat de dezvoltare antreprenorială 1 În data de 3 ianuarie 2011 Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România a lansat un proiect

Részletesebben

A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA

A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA ÎNVĂŢAREA TABLEI ÎNMULŢIRII A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA Inv.Simon Kerekes Csilla Gimnaziul Dacia Tg.Mureş Învăţarea tablei înmulţirii pentru mulţi constituie o problemă. Pentru dascăli e o provocare, pentru

Részletesebben

Románia fejlesztéspolitikai kudarcának okairól Szüntelenül erősíteni a látszatot

Románia fejlesztéspolitikai kudarcának okairól Szüntelenül erősíteni a látszatot Románia fejlesztéspolitikai kudarcának okairól Szüntelenül erősíteni a látszatot Mottó: a testületi döntések mögé szilárdan és megbonthatatlan egységben felsorakoznak a választópolgárok. Mi tagadás, ez

Részletesebben

FALUKÉPVÉDELMI TANULMÁNY SZÉKELYVARSÁG OCROTIREA I CONSERVAREA IMAGINII SATULUI HARGHITEAN - VĂR AG

FALUKÉPVÉDELMI TANULMÁNY SZÉKELYVARSÁG OCROTIREA I CONSERVAREA IMAGINII SATULUI HARGHITEAN - VĂR AG FALUKÉPVÉDELMI TANULMÁNY SZÉKELYVARSÁG OCROTIREA I CONSERVAREA IMAGINII SATULUI HARGHITEAN - VĂR AG Megrendelő / beneficiar: Hargita Megye Hargita Megye Tanácsa Județul Harghita Consiliul Județean Harghita

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

PRINCIPALELE CARACTERISTICI SOCIO ECONOMICE ALE A DÉL-ALFÖLD ÉS A VEST RÉGIÓ FONTOSABB TÁRSADALMI GAZDASÁGI JELLEMZÖI,

PRINCIPALELE CARACTERISTICI SOCIO ECONOMICE ALE A DÉL-ALFÖLD ÉS A VEST RÉGIÓ FONTOSABB TÁRSADALMI GAZDASÁGI JELLEMZÖI, PRINCIPALELE CARACTERISTICI SOCIO ECONOMICE ALE REGIUNILOR DÉL-ALFÖLD UNGARIA ŞI VEST ROMÂNIA, 2008 2011 A DÉL-ALFÖLD ÉS A VEST RÉGIÓ FONTOSABB TÁRSADALMI GAZDASÁGI JELLEMZÖI, 2008 2011 Editor responsabil

Részletesebben

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE Dragi colegi, Mã grãbesc sã vã trimit rãspunsul

Részletesebben

HIFA-RO INFO. 15 év Segítség Mindenkinek. 15 ani Ajutor pentru Toți

HIFA-RO INFO. 15 év Segítség Mindenkinek. 15 ani Ajutor pentru Toți HIFA-RO INFO 2015./XIII./III./51. Segítség Mindenkinek A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja A j u t o r p e n t r u To ţ i Revista trimestrială gratuită a Asociaţiei HIFA-România

Részletesebben

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Panou I Castelul de la Hunedoara este unul dintre cele mai mult şi mai radical restaurate monumente. Aceste lucrări au demarat în 1868 şi cu mici întreruperi

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet/Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

LUCRARE DE LICENŢĂ UNIVERSITATEA SAPIENTIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE SPECIALIZAREA: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

LUCRARE DE LICENŢĂ UNIVERSITATEA SAPIENTIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE SPECIALIZAREA: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE UNIVERSITATEA SAPIENTIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE SPECIALIZAREA: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE LUCRARE DE LICENŢĂ COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: Conf. univ. dr. Tonk Márton AUTOR: Nagy-Méhész

Részletesebben

Turisztikai együttműködése Touristic cooperation

Turisztikai együttműködése Touristic cooperation Cooperare turistică Turisztikai együttműködése Touristic cooperation Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou. Forrás - Sursă

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou. Forrás - Sursă PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou Tömb, utca / stradă, bl.morf: felszeg porta házszám / nr. gospodărie: 53 Kód / Cod Lapszám/nr.pagină

Részletesebben

Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Nemzetközi Nemzetközi kapcsolatok kapcsolatok Hargita Megye Tanácsa nemzetközi tevékenysége keretében

Részletesebben

1. Sumarul proiectului

1. Sumarul proiectului Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 1 1. Sumarul proiectului În data de 3 ianuarie 2011 Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România a lansat un proiect

Részletesebben

Coridorul Budapesta - Odesa

Coridorul Budapesta - Odesa Conferinţa Zonală privind Dezvoltarea Coridorului de Transport Vest Est prin Nordul României Iaşi 30 aprilie 2006 Coridorul Budapesta - Odesa Soluţia pentru o problemă majoră privind reţelele de transport

Részletesebben

Civil kurázsik. Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló

Civil kurázsik. Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló 2 civil fórum Tartalomjegyzék 4. oldal Kolumbán Gábor: Civil erőkkel a globális térben 6. oldal Csáki Rozália: Határaink és felelősségünk 7. oldal Varga Máté: A nemzetek feletti civil társadalom és kialakulásának

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Locul. Ora. 02.05.2011 Sala 58 (Foni) 15,00 13,00 Jakab Tünde. 13,00 (órarend szerinti tevékenység) Amfiteatru Bernády György

Locul. Ora. 02.05.2011 Sala 58 (Foni) 15,00 13,00 Jakab Tünde. 13,00 (órarend szerinti tevékenység) Amfiteatru Bernády György Bolyai napok programja 2011.05.02. (hétfı) 1. 2. 3. 4. Nr Activitate Harácsolás -ügyességi csapatjáték Comenius Projekt diákmunkák bemutatása Proiect Comenius rezultatele studiului efectuat de către elevi

Részletesebben

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr. /2011 ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS PROIECT CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei sunt următoarele unităţi administrativteritoriale:

Részletesebben

HIFA-Ro. Visszatekintő. Retrospectivă INFO

HIFA-Ro. Visszatekintő. Retrospectivă INFO HIFA-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2014 anul XII. évf. nr. 45. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

www.oot.ro 2014. április 30. Meghívó magyarországi önkormányzati szakmai találkozókra

www.oot.ro 2014. április 30. Meghívó magyarországi önkormányzati szakmai találkozókra www.rmdsz.ro II. évfolyam 64. szám www.oot.ro 2014. április 30. TARTALOM: 1. OÖT - MÖSZ együttműködés Meghívó magyarországi önkormányzati szakmai találkozókra 2. APIA hírek ---------------------------------------------------------

Részletesebben

NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK AZ ÓVODAI ÜNNEPÉLYEKEN

NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK AZ ÓVODAI ÜNNEPÉLYEKEN NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK AZ ÓVODAI ÜNNEPÉLYEKEN PROF. ÎNV. PREȘC: SZALAI ERIKA GRĂDINIȚA LUMEA COPIILOR TG MUREȘ, JUD. MUREȘ Az óvodai ünnepélyek keretén belül nagy sikert aratnak a népi gyermekjátékok. Nagyon

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

1. Pe scurt despre proiect

1. Pe scurt despre proiect Idei pentru identificarea nevoilor grupului țintă 1 Primul ghid din seria de publicaţii destinate diseminării a luat naştere cu scopul de a furniza informaţii concrete şi utile legate de evaluarea necesităţilor

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Hifa-Ro. Áhítva vártak engem / M-au aşteptat cu dor INFO

Hifa-Ro. Áhítva vártak engem / M-au aşteptat cu dor INFO Hifa-Ro INFO 2006 anul IV évf. nr. 14 szám Trimestrul II negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

PLANUL DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD-VEST

PLANUL DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD-VEST PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ Transilvania Nord 2014-2020 PLANUL DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD-VEST 2014-2020 Transilvania de Nord 2020 PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ Transilvania Nord 2014-2020 CUPRINS

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Városfejlesztési alpolgármester. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 13602/6/2008 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

Kulturális programok proiecte culturale 2010 A PÁLYÁZAT IDŐPONTJA. Csíkszereda, Felcsík, Csíki épített örökség Európai Napok - 900,00

Kulturális programok proiecte culturale 2010 A PÁLYÁZAT IDŐPONTJA. Csíkszereda, Felcsík, Csíki épített örökség Európai Napok - 900,00 Hagyomány - keretösszeg 20 000 lej Kulturális programok - proiecte culturale Programe pentru păstrarea tradiţiilor - Suma alocată - 20.000 lei Ikt. sz. Ssz. PÁLYÁZÓ SZERVEZET A PÁLYÁZAT CÍME A PÁLYÁZAT

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Borház és kovácsműhely Casa vinurilor şi casa fierarului

Borház és kovácsműhely Casa vinurilor şi casa fierarului Élő múzeum. Ahol ápolják a hagyományokat, megismertetnek elődeink szokásaival, kulturális értékeket népszerűsítenek, ahol ki lehet próbálni különböző kézműves munkákat úgy, hogy a látogatók is a részévé

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA XX, 9 HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE Septembrie S U M A R HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA Hotărârea Pag. 29 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului

Részletesebben