ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság május 19-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 19-i ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság május 19-i ülésére Tárgy: VMJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között a parkfelújítási feladatok és a zöldkár helyreállítások ellátása tárgyában megkötött szolgáltatási szerződés évi módosításának elfogadása Előterjesztő: Schmidt István irodavezető Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt: részéről: Helyes Zoltán, Strenner József, Pernesz Katalin Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: Haluza János, dr. Vikman László, Karhusz Péter

2 Tisztelt Bizottság! A Közgyűlés a VFKB javaslatára, április 30-i ülésén módosította a 4/2009(II.27.) Ör. sz. rendeletét, és meghatározta a tárgyévi kertészeti felújítások körét. Ennek alapján 2009-ben a Brusznyai úti rézsű kertészeti felújítása (II. ütem) történik meg, bruttó Ft értékben, továbbá a Vilonyai u előtti közterület rendezése Ft értékben. A fásítások helyszíneiről, tartalmáról a későbbiekben lehet dönteni, amint a forrás rendelkezésre áll. Az előterjesztés mellékletét képezi a VKSZ Zrt-vel kötendő szerződés tervezet, amely tartalmazza a meghatározott kertészeti munkákat, a tárgyévi zöldkár helyreállításokat, valamint a tárgyévi fásításokat. A fásítások elvégzésével úgy bíznánk meg a Zrt-t, hogy a konkrét műszaki tartalmat a forrás rendelkezésre állását követően a Bizottság a későbbiekben határozza majd meg (várhatóan az őszi időszakban). Ebben a konstrukcióban a fásításokra már nem lenne szükséges újabb kiviteli szerződést kötni, hanem a jelen szerződés alapján, helyszínenkénti tételes elszámolással történne a fásítási munkák elszámolása, a Bizottság által a későbbiekben elfogadott műszaki tartalom alapján, a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig. Kérem a tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg és támogassa az előterjesztést. Veszprém, április 29. Schmidt István irodavezető

3 HATÁROZATI JAVASLAT./2009. (V.19..)VFKB. sz. határozat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 35/2002.(XI.15.) Ör. 5. (3) bek. b/8. pontjában biztosított átruházott hatáskörében, jóváhagyja a tárgyévi parkfelújítási feladatok, fasor felújítási feladatok, a tárgyévi fásítási feladatok, valamint a zöldfelületek, zöldterületek valamilyen építési beruházással összefüggő bontása utáni zöldkár helyreállítási feladatainak (a továbbiakban zöldterület fejlesztési-felújítási munkák) ellátására vonatkozóan a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendő szerződés tervezetét, a mellékleteivel együtt, az előterjesztés részletezése szerint. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Debreczenyi János polgármester Schmidt István irodavezető, Scher Ágota irodavezető Határidő: május 31. Veszprém, május 19. Brányi Mária s.k. VFKB elnöke

4 Megállapodás Mely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9, törzsszám: , adószáma: , bankszámla száma: ), képviseli: Debreczenyi János polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8201 Veszprém, Házgyári út 1., adószám: , bankszámlaszáma: Cib Bank Zrt ), képviselő Göttlinger László vezérigazgató (továbbiakban: Szolgáltató), között a mai napon, az alábbi feltételek szerint. 1. A megállapodás tárgya: Szolgáltatót az Önkormányzat július 1-én kötött határozatlan idejű szerződés alapján megbízta, hogy lássa el a tárgyévi parkfelújítási feladatokat, fasor felújítási feladatokat, a tárgyévi fásítási feladatokat, valamint lássa el a zöldfelületek, zöldterületek valamilyen építési beruházással összefüggő bontása utáni zöldkár helyreállítási feladatait (a továbbiakban zöldterület fejlesztési-felújítási munkák), részletesen a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében meghatározva. A szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklete a zöldkár helyreállítások és egyéb kertészeti feladatok fajlagos költségeit tartalmazó táblázat. 2. Felek az 1. pontban hivatkozott szerződést a következők szerint módosítják: 2.1. Az alapszerződés mellékletei (1-2. számú melléklet, és 2-6. számú függelék) helyébe a jelen szerződésmódosításhoz csatolt 1-2. számú melléklet lép. 3. Az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 5. A Szolgáltató illetve Önkormányzat a szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés működtetése során keletkező véleménykülönbségek fennállta esetén a vitákat elsősorban tárgyalások, kölcsönös egyeztetések útján rendezik. Jogvita esetére a felek kikötik értékhatártól függően a Veszprémi Városi Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság illetékességét.

5 6. Felek a szerződést elolvasták és annak értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Veszprém, május... Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviseli: Debreczenyi János polgármester képviseli: Göttlinger László vezérigazgató Önkormányzat Szolgáltató Ellenjegyzem:... Scher Ágota Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője

6 1. számú melléklet évi zöldterület fejlesztési-felújítási részfeladatok meghatározása Feladat: Ár: Brusznyai rézsű kertészeti felújítása II. ütem: (tervezés és kivitelezés): Határidő: Vilonyai út 1-3. előtti terület kertészeti felújítása (tervezés és kivitelezés): Határidő: bruttó Ft bruttó Ft őszi fásítási feladatok elvégzése (tervezés és kivitelezés): tételes elszámolás Határidő: helyszínenként, (lásd még: 2. sz. melléklet) a később meghatározott fásítási keret mértékéig, a VFKB által jóvá hagyott szakmai program alapján Zöldkár helyreállítási feladatok: (tervezés és kivitelezés, helyszínenkénti számlázással): tételes elszámolás helyszínenként (lásd még: 2. sz. melléklet) Határidő: folyamatos A megadott konkrét határidők esetében a szolgáltatónak előteljesítésre lehetősége van.

7 KÖLTSÉGVETÉS a Brusznyai Árpád utcai zöldterület-felújításra (2009. év, tavasz) ( ,-Ft ráfordítási lehetőség mellett) 1./ Kerti csap létesítése: 50 m hosszban, 0,4 m széles, 0,6 m mély árok ásása, ¾ -os vezeték lefektetése, kerti csapok szerelése, földvissza-töltés, tömörítés db , ,- 2./ Elöregedett, részben beteg, részben hiányos, hátrányos látványt nyújtó cserjék irtása gyökérkiszedéssel, elszállítással, + hulladék-helyezési díj m , ,- 3./ Elgyomosodott, elöregedett gyep (750 m2), valamint a cserére kerülő cserjefület (220 m2) feltörése, növényi maradványok kigereblyézése, elszállítása, + hulladékelhelyezési díj m , ,- 4./ Talajjavító anyag beszerzése, helyszínre szállítása, elterítése kb. 50 %-ban kétszeri karolással, 3 cm vastagságban m , ,- 5./ Talajlazítás talajjavító anyag beforgatásával részben géppel, részben kézi erővel (kb %) m , ,- 6./ Gereblyézés, finom tükör kialakítás m , ,- 7./ Földlabdás fák beszerzése, szállítása, ültetése, gödörásással, talajjavítással, dréncsö-elhelyezéssel db , ,- 8./ Földlabdás fenyők ültetése gödörásással, talajjavítással, dréncsövezéssel db , ,- 9./ Konténeres talajtakaró cserjék ültetése gödörásással, járulékos munkákkal (300 m2; 5 db/m2) db , ,- 10./ Megmaradó cserjefelület ifjító metszése, hulladék elszállítása, hulladék-elhelyezési díjjal m , ,- 11./ Megmetszett cserjefelületen tápanyagvisszapótlás komposztföld helyszínre szállításával, 3 cm vastagságban történő elterítésével, bedolgozásával m , ,- 12./ Füvesítés kertészeti módszerekkel, 0,06 kg/m2 szarvasi fűmag felhasználásával m , ,- 13./ Munkavégzés során keletkezett hulladék elszállítása, + hulladék-elhelyezési díj m , ,- 14./ Felújítás utáni 1. éves fenntartási többlet m , ,- 15./ Felújítási terv készítése db , , ,-

8 ÁFA: 20% ,- ============================================================ ÖSSZESEN: ,- Ft. azaz: -Négymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-kettőszáznegyven- 00/100 Ft. Kérem javaslatunk mérlegelését és szíves értesítését a döntés meghozatala után. Veszprém, Tisztelettel: Helyes Zoltán s.k. üzemvezető

9 VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. VÁROSI PARKGONDOZÁSI ÜZEM 8200 VESZPRÉM, KISTÓ U VESZPRÉM MJV POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA 8200 VESZPRÉM, ÓVÁROS TÉR 9. HALUZA JÁNOS ÚR RÉSZÉRE! Tárgy: Vilonyai utcai zöldterület-rendezés KÖLTSÉGVETÉS 1./ Építési törmelékkel és murvával szennyezett talaj kitermelése (300 m2-es felület, 10 cm vastagság), elszállítása hulladék-elhelyezési díjjal m , ,- 2./ Termőföld beszerzése, helyszínre szállítása, elterítése m , ,- 3./ Talajjavító anyag beszerzése, helyszínre szállítása, elterítése 1 cm vastagságban m , ,- 4./ Talajjavító anyag beforgatása m , ,- 5./ Füvesítés kertészeti módszerekkel, 0,04 kg/m2 fűmag felhasználásával m , ,- 6./ SF,12/14, ill. PF,200/250. méretű földlabdás fák (1 db Acer platanoides Crimson King 2 db Carpinus betulus Fastigiata 1 db Fraxinus excelsior Aurea 2 db Prunus serrulata Kanzan 1 db Tilia tomentosa Bori ) beszerzése, szállítása, metszése, ültetése 80x80x80 cm-es gödörbe, 60 %-os talajcserével, dréncsővel, karózással, kötözéssel db , ,- 7/ Fenntartás 1. kaszálásig m , ,- 8./ Tervezés db , , ,- ÁFA: 20 % , ÖSSZESEN: ,-Ft Veszprém, március 22. azaz: -Egymillió-négyszázkilencvenkilencezer-hétszázhatvan- Ft.

10 2. számú melléklet Helyes Zoltán s.k. üzemvezető Fajlagos költségek táblázata év a zöldkár helyreállítások és a fásítási feladatok költségeinek tételes elszámolásához (Ft/m2, Ft/m3, Ft/db, Ft/folyóméter) Feketeföld beszerzése, kiszállítása és lerakása közigazgatási területen, elterítés nélkül (Ft/m3) Feketeföld beszerzése, kiszállítása és leöntése közigazgatási területen, elterítés adott területen (Ft/m3) Bányahomok beszerzése, kiszállítása és leöntése közigazgatási területen, elterítés nélkül (Ft/m3) Bányahomok beszerzése, kiszállítása és leöntése közigazgatási területen, elterítés adott területen (Ft/m3) Osztályozott, agyagmentes mosott finom homok beszerzése, kiszállítása és leöntése közigazgatási területen, elterítés adott területen, szemcseméret 0,2-2 mm (Ft/m3) Koros díszcseresznye fák - utcai sorfák - ifjító metszése, sebkezeléssel, keletkezett hulladék elszállítása és hulladéktelepen való elhelyezése (Ft/db) Koros gömbkőris, gömbjuhar fák ifjító metszése, sebkezeléssel, keletkezett hulladék elszállítása és hulladéktelepen való elhelyezése (Ft/db) Koros ostorfa, japánakác, korai juhar fák utcai sorfákgömbkoronásra metszése, sebkezeléssel, keletkezett hulladék elszállítása és hulladéktelepen való elhelyezéssel (Ft/db) Koros ostorfa, japánakác, korai juhar, magaskőris fák ifjító metszése az ágvillákra való visszavágással, sebkezeléssel, keletkezett hulladék elszállítása és hulladéktelepen való elhelyezéssel (Ft/db) Zöldterületek őszi lombgyűjtése szállítással, a hulladék lerakóhelyen való elhelyezésével, ha az avar vastagsága 1-2 cm (Ft/1000 m2) Zöldterületek őszi lombgyűjtése szállítással, a hulladék lerakóhelyen való elhelyezésével, ha az avar vastagsága 3-4 cm (Ft/1000 m2) Zöldterületek tavaszi gyepszellőztető gereblyézése, szállítással, a hulladék lerakóhelyen való elhelyezésével. (Ft/1000 m2) 1 m2 talajtakaró cserjeágy létesítése, a növények beszerzésétől az elültetésig tartó teljes munkafolyamat, 40/60-as konténeres cserjék esetén, 4 cm fenyőkéreg borítással, 4 hónap utógondozással. Leggyakoribb fajok: (Ft/m2) Az előző tétel utógondozás nélkül 1 db szoliter cserje elültetése a beszerzéstől az elültetésig, teljes munkafolyamat, 60/80-as konténeres cserjék esetén, 4 hónap utógondozással. A leggyakoribb fajok: Spiraea, Pyracantha, Forsythia, Buddleia, Cornus, Syringa, Berberis, Taxus, Symphoricarpos, Cotoneaster, stb. (Ft/db) Az előző tétel utógondozás nélkül Lakosság részére 1 db 40/60-as konténeres tömegcserje beszerzése, 8.600,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/db (kor, illetve nagyság függvényében) ,- Ft/db ,- Ft/db (kor, illetve nagyság függvényében) ,- Ft/db (kor, illetve nagyság függvényében) 5.320,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/db (fajok, fajták függvényében, de pl.: Taxus: 3.200,- Ft/db) ,- Ft/db ,- Ft/db (fajok,

11 leszállítása, tárolása veszprémi telephelyen. Spiraea, Pyracantha, Forsythia, Buddleia, Cornus, Syringa, Berberis, Taxus, Symphoricarpos, Cotoneaster, Lonicera, Ligustrum, stb., legalább 10 féle (Ft/db) Lakosság részére 1 db 6-os 8-as 9-es cserépben lévő, ágyásba ültethető szokásos egynyári virágpalánta beszerzése, leszállítása, tárolása veszprémi telephelyen. Alternanthera, Begonia, Bidens, Canna, Catharanthus, Celosia, Cleome, Cosmos, Dahlia, Fuchsia, Euphorbia, Gazania, Glehoma, Impatiens, Pelargonium, Iresine, Lantana, Ocimum, Pennisetum, Perilla, Petunia, Pilea, Plectranthus, Helychrisum, Rudbeckia, Salvia, Sanvitalia, Senecia, Tagetes, Tithonia, Verbena, Ricinus, legalább 12 fajta. (Ft/db) 1 db 2xi 14/16 földlabdás lombos sorfa beszerzése, leszállítása, tárolása veszprémi telephelyen (legalább 8 féle) (Ft/db) 1 db kont. 5L nyírfa beszerzése, leszállítás, tárolása veszprémi telephelyen. Lakosság részére a beszerzett növényzet kiadása veszprémi telephelyről, adott munkanapon és szombati napon, veszprémi telephelyről (Ft/nap) 1 m2 gyepfelület létesítése kertészeti módszerekkel: talajlazítás, 6 kg/m2 szerves anyag bekeverése, finom tereprendezés, vetés 4 dkg/m2 fűmaggal, hengerezés, beöntözés, 4 hónap utógondozás (Ft/m2) Az előző tétel utógondozás nélkül Gyepszőnyeg létesítés a beszerzéstől a megvalósításig, 4 hónap utógondozással (Ft/m2) 1 db konténeres 40/60-as cserje elültetése, a növény beszerzésétől az átadásig tartó munkafolyamat (Ft/db) 1 db 2xi 14/16 földlabdás lombos sorfa elültetése, a beszerzéstől az átadásig, legalább 60x60 cm-es ültetőgödörrel, 10 kg/db szervesanyag bekeveréssel, dréncsővel, támkaróval, fatányérral, 20 l vízzel beöntözve (Ft/db) Az előző tétel utógondozása vegetációs időben (Ft/db/hó) 1 db 2xi 12/14 földlabdás lombos sorfa elültetése, a beszerzéstől az átadásig, legalább 60x60 cm-es ültetőgödörrel, 10 kg/db szervesanyag bekeveréssel, dréncsővel, támkaróval, fatányérral, 20 l vízzel beöntözve (Ft/db) Az előző tétel utógondozása vegetációs időben (Ft/db/hó) 1 db kont. 5L 100/120-as oszlopos örökzöld elültetése, a beszerzéstől az átadásig, legalább 50x50 cm-es ültetőgödörrel, 10 kg/db szervesanyag bekeveréssel, dréncsővel, támkaróval, fatányérral, 20 l vízzel beöntözve (Ft/db) Egynyári virágágy létesítése valamennyi járulékos munkával, 18 db palánta / m2, tervdokumentáció alapján. Többek között: Alternanthera, Begonia, Bidens, Canna, Catharanthus, Celosia, Cleome, Cosmos, Dahlia, Fuchsia, Euphorbia, Gazania, Glehoma, Impatiens, Pelargonium, Iresine, Lantana, Ocimum, Pennisetum, Perilla, Petunia, Pilea, Plectranthus, Helychrisum, Rudbeckia, Salvia, Sanvitalia, Senecio, Tagetes, Tithonia, Verbena, Ricinus, tervek szerint. (Ft/m2) Egynyári virágágy létesítése valamennyi járulékos munkával, 22 db palánta / m2, tervdokumentáció alapján. Többek között Alternanthera, Begonia, Bidens, Canna, Catharanthus, Celosia, Cleome, Cosmos, Dahlia, Fuchsia, Euphorbia, Gazania, Glehoma, Impatiens, Pelargonium, Iresine, Lantana, Ocimum, Pennisetum, Perilla, Petunia, Pilea, Plectranthus, Helychrisum, Rudbeckia, Salvia, Sanvitalia, fajták függvényében, de pl.: a Taxus: 3.000,- Ft/db) ,- Ft/db (faj, fajta függvényében,de pl.: Canna, Fuchsia, Pelargonium: 600,-Ft/db) ,- Ft/db (faj, fajta függvényében) 6.500,- Ft/db ,- Ft/nap 1.350,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/db ,- Ft/db (faj, fajta függvényében) 3.000,- Ft/db/hó ,- Ft/db (faj, fajta függvényében) 3.000,- Ft/db/ha ,- Ft/db (faj, fajta pl.: Taxus vagy Thuja függvényében) ,- Ft/m2 (fajtól, fajtától pl.: Petunia, Senecio vagy Tagetes, illetve Canna, Fuchsia, Pelargonium függően) ,- Ft/m2 (fajtól, fajtától függően)

12 Senecia, Tagetes, Tithonia, Verbena, Ricinus, tervek szerint (Ft/m2) Egynyári virágágy gondozása vegetációs időszakban (Ft/m2/hó) Kétnyári virágágy létesítése (árvácska, százszorszép) 20 db/m2 (Ft/m2 Kétnyári virágágy gondozása vegetációs időszakban (Ft/m2/hó) Kétnyári virágágy létesítése (árvácska, százszorszép) 20 db/m2 és tulipán, nárcisz 20 db/m2 (Ft/m2) Cserjeágyak, évelőágyak borítása fenyőkéreggel 5 cm vastagságban (Ft/m2) Zúzottköves kerti járda létesítése kétoldali kerti szegéllyel, 5/12-es zúzalékkal 4 cm vastagon borítva, 120 cm szélességben (Ft/folyóméter) Rózsaágy létesítése a beszerzéstől az átadásig (Ft/m2) Évelőágy létesítése a beszerzéstől az átadásig (Ft/m2) Rózsaágy gondozása vegetációs időszakban (Ft/m2/hó) Évelőágy gondozása vegetációs időszakban (Ft/m2/hó) Egysoros, lépőköves kerti tipegő kialakítása a beszerzéstől az átadásig (Ft/folyóméter) 50 cm átmérőjű fa virágdézsa, egynyári és balkonnövényekkel változatosan beültetve, beöntözve, közterületre kihelyezve, 4 hónap utógondozással (Ft/db) 70 cm átmérőjű fa virágdézsa, egynyári és balkonnövényekkel beültetve, beöntözve, közterületre kihelyezve, 4 hónap utógondozással (Ft/db) 90 cm átmérőjű fa virágdézsa, egynyári és balkonnövényekkel beültetve, beöntözve, közterületre kihelyezve, 4 hónap utógondozással (Ft/db) Felszínre került köves-kavicsos talaj kitermelése a felbontott megrongált terület 30 %-án. 20 cm vastagságban, kézi erővel, kitermelt anyag elszállítása szemét-elhelyezési díjjal (Ft/m3) Felbontott/ megrongálódott terület 70 %-án talajlazítás (Ft/m2) Finom tükör kialakítása (Ft/m2) Munkavégzés során keletkezett hulladék elszállítása, szemételhelyezési díjjal (Ft/m3) 3.500,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/m ,- Ft/fm 8.000,- Ft/m ,- Ft (fajok, fajták függvényében) 3.500,- Ft/m ,- Ft/m2??? (abszolút a tervezéstől, illetve a felhasznált anyagtól függ) ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/m3 120,- Ft/m2 130,- Ft/m ,- Ft/m3 Forrás: SZ_parkfelujitasok.doc

13