Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület március 28.-i ülése napirendi 23/2013. (III.28.) 56. pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 24/2013. (III.28.) 59. Képviselői kérdések, felszólalások - Közös önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó Szászberek községgel kötendő Gazdasági megállapodás megkötéséről Közös önkormányzati hivatal bővítéséről Tiszasüly község polgármesteri hivatalával A települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) számú rendelet módosításáról Eszterlánc Óvoda működtetésére vonatkozó társulásból Tiszasüly kiválásáról és a társulás Szászberekkel való fenntartásáról 25/2013. (III.28.) /2013. (III.28.) 62. 3/2013. (IV. 1.) rendelet 4/2013. (IV. 1.) rendelet Besenyszögi utcanevek megváltoztatására /2013. (III.28.) 69. CIB Bank Zrt.-vel kötött Bankszámlaszerződés 28/2013. (III.28.) 71. módosítására A talajterhelési díjról szóló 26/2004. (IV. 1.) számú rendelet 5/2013. (IV. 1.) 72. módosításáról rendelet Civil szervezetek támogatás iránti kérelméről 29/2013. (III.28.) 30/2013. (III.28.) Homoktövis növény pótlására érkezett ajánlatról 31/2013. (III.28.) 76. A fogorvosi feladatellátásra biztosított kölcsönszerződés feltételeire 32/2013. (III.28.) 77.

2 56 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-án a Községháza Chiovini termében megtartott soron kívüli üléséről Balogh Zoltán polgármester, Lovász Imre, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Dr.Elbakour Afif, Kiss Ernőné képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Balog Tiborné Eszterlánc Óvodavezető Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a március 22.-i dátumot viselő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalását javasolja a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 23/2013. (III.28.) számú határozat A Képviselő-testület március 28.-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások 3.) Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó Szászberek községgel kötendő Gazdasági megállapodás megkötésére 4.) Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal bővítéséről Tiszasüly község polgármesteri hivatalával

3 57 5.) Előterjesztés a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendelet módosítására 6.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítására 7.) Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda működtetésére vonatkozó társulásból Tiszasüly kiválásáról és a társulás Szászberekkel való fenntartásáról 8.) Előterjesztés Besenyszögi utcanevek megváltoztatására 9.) Előterjesztés a CIB Bank Zrt.-vel kötött Bankszámlaszerződés módosítására 10.) Tájékoztató Besenyszög községben fizetendő talajterhelési díj egységdíjának mértékéről 11.) Előterjesztés civil szervezetek támogatás iránti kérelméről 12.) Előterjesztés a homoktövis növény pótlására érkezett ajánlatról 13.) Előterjesztés a fogorvosi feladatellátásra biztosított kölcsönszerződés feltételeire I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán : Az utolsó soros Képviselő-testületi ülés február 21-én volt, azóta történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem. február 25. Budapesten szintén pályázatot nyújtottunk be, a KEOP pályázati kiírás keretében, geotermikus fűtés kialakítása önkormányzati intézményeknél, illetve villamos energia csökkentése napelem segítéségével. A pályázat az Energia Hivatalhoz került benyújtásra. február 26. Orvosi rendelőnél helyszíni ellenőrzést tartotta a MAG Zrt., ahol apró hiányosságok feltárása mellett mindent rendben találtak. A hiányosságok pótlására, illetve a fogorvosi rendelő funkciójának betöltésére 1 hónapot adtak, azaz március 29-én, pénteken kell legkésőbb a pótlásról elkészült dokumentációt elküldeni. február 28. Megyeházán tájékoztatást adtak a területfejlesztési koncepcióról, melynek keretében a fejlesztések közé felvételre javasoltam az M4 északi elkerülő megépülésével egyidejűleg a 3225-ös út Jászkisér Szolnok összekötő szakaszának teljes felújítását. március 6. A Duna Aszfalt Kft.-vel bejártuk a települést és átnéztük azokat az utcákat melyek felújításra szorulnak. A felújítás véglegesítése, az utcák meghatározása a Településfejlesztési Bizottság bejárása után történik meg. március 13. Ünnepi megemlékezést tartottunk a kultúrházban a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közreműködésével az es szabadságharc emlékére.

4 58 Egyeztetető megbeszélést tartottunk ugyanezen a napon a CIB Bank vezetésével az önkormányzatot érintő adósságrendezési eljárás esetleges következményeiről, illetve a költségek megnövekedésével kapcsolatban kaptam tájékoztatást. A CIB Bank kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melynek tartalmát külön napirendben tárgyaljuk. március 14. A Kormánymegbízott asszony és a Kormányhivatal Főosztályvezetője járt nálunk és tájékoztatott bennünket Tiszasüly önkormányzati hivatalának esetleges csatlakozásáról és annak következményeiről. március 18. A NIMFEA Természetvédelmi Egyesület járt nálunk, és tájékozódtak a homoktövis ültetvénnyel kapcsolatos tapasztalatainkról. március 21. LEADER fórumot tartottak Szolnokon ahol, mint vezetőségi tag tájékozódtam a helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról, és az azt követő elfogadásának feltételeiről, a pályázat kiírásának időpontjáról. március 22. LEADER HBB alakuló ülésen vettem részt, ahol a jogszabálynak megfelelően előkészítésre került a helyi vidékfejlesztési stratégiai program átvizsgálása, illetve a Helyi Bíráló Bizottság létrehozása. Nagykörűben az Integrált Közösségi Ház átadásán vettem részt, ahol az átadási ünnepség és a lakossági fórum után megbeszélést folytattam Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszterrel. március 25. Szászberek polgármesterével és aljegyzőjével egyeztetést tartottunk a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatban. március 27. LEADER fórumot tartottunk Polgármesteri Hivatal tanácstermében, ahol a meghívónak megfelelően vártunk civileket, vállalkozókat és minden érdeklődőt, aki a pályázat feltételeinek meg tud felelni és szándéka van a fejlesztő programokban részt venni. március 28. Csataszög községházán egyeztető megbeszélést folytattunk a környező 6 település képviselőivel és a Tiszai Regionális vízmű ügyvezetőjével, Hajdú Gáborral, a vízmű és csatornamű jövőjét illetően esetleges későbbi üzemeltetéssel kapcsolatosan. Nagykörű és Besenyszög együttesen keresi fel Törökszentmiklós polgármester asszonyát dr.juhász Enikőt és egyeztetünk a Törökszentmiklósi Vízmű elszámolásáról, a szerződés felmondásáról. Pontosabb elszámolás szükséges, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatokat részlegesnek tartom. A költségek növekednek folyamatosan, a 10 %-os rezsicsökkentés miatt nem biztos, hogy tartható a jelenlegi létszám megtartása mellett. Meggondolandó hogyan haladjunk tovább. Palyafári János: A Tiszai Regionális Vízmű mit ért nyereség alatt? Hogyan fogja számolni a nyereség ránk eső részét? Milyen elszámolást tud ő biztosítani a számunkra? A nyereség felhasználása milyen módon történhet meg? Balogh Zoltán: Valóban több és részletes egyeztetésre van szükség a vízművel. Törökszentmiklóssal kell először a szerződés felmondásának körülményeit, eshetőségeit megbeszélni. Dr.Elbakour Afif: Tekintettel arra, hogy nagy különbség van a két variáció között. Érdemese váltani ilyen rövid idő alatt?

5 59 Balogh Zoltán: 2 héten belül döntést ígért Mezőtúr, Túrkeve, hogy átmennek-e állami fenntartásba. A megmaradt települések nagyságuk miatt - nem tudják biztosítani a működést, mivel a 6 település létszáma nem tartja fenn. Farkas Géza: A LEADER pályázatban a vágópont pályázatunk benyújtható e újra? Balogh Zoltán: Igen, újra benyújtjuk a pályázatot, jelenleg az egyeztetések folynak a LEADER pályázati kiírásokkal és lehetőségekkel kapcsolatban. Információ érkezett a Danyi és Társai Bt. felszámolását követően a Tüzép telep árverésének időpontjáról. Úgy gondolom, hogy mérlegelnie kellene a testületnek a telep megvásárlását, mivel igen kedvező áron jutna hozzá az önkormányzat. Palyafári János: Figyelembe kell vennie a testületnek, hogy az ingatlant egyben, illetve a telep és a kút külön árverésen kerül meghirdetésre. Meg kell vizsgálni, hogy milyen költségeket jelentene az önkormányzatnak a kút felszámolása. Csapó Pálné: A LEADER pályázatok iránt a vállalkozói szféra nem igen érdeklődött. Azonban a civil szervezetek többsége és úgy tudom, hogy az önkormányzat is kíván pályázni a IV. tengelyben. Civil szerveztek 100 %-os támogatást kapnak. Balogh Zoltán : Az eddigiek során szép eredményekkel pályázott Besenyszög. Újszász tudott még hasonló eredményeket elérni a pályázataival, ő követ bennünket közel 40 millió forinttal. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 24/2013. (III.28.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások Farkas Géza: A testületi ülés meghívóját kérem több, a településen helyben szokásos módon kifüggeszteni! Gyermekek a lekerített templom előtti járdaszakasz miatt még mindig az úton közlekednek. Balesetveszélyes! Bármikor elsodorhatja őket egy autó. Köszönetemet fejezem ki az önkormányzati dolgozóknak, rendkívüli időjárás során tanúsított helytállásukért. A járdák és az utak hó- és akadálymentesek voltak, pedig Szolnokról egy Közútkezelő által üzemeltetett gépet nem láttunk. Kérdésem: lomtalanítás ebben az évben tervezett-e a vízmű?

6 60 Farkas Géza a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elnöke fényképpel illusztrált beszámolót tart a besenyszögi belterületi utak és árkok jelenlegi helyzetéről. Problémafeltárása az utak kátyúzására, csatornák tisztítása, utcák egyirányúsírására terjedt ki. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó Szászberek községgel kötendő Gazdasági megállapodás megkötésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester átadja a napirendi pont ismertetésére a szót Munkácsi György jegyző részére. Munkácsi György: A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal működésére kötendő Gazdasági Megállapodás került előkészítésre. A felmerülő költségek Szászberek által már elfogadásra kerültek, amelyet most a Képviselő-testület is megismerhet. Szászberek a megállapodásban vállalta a jegyzői feladatok ellátásra a többletköltségeket. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 25/2013. (III.28.) számú határozat A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló Gazdasági Megállapodás elfogadásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 84., 85. és 86. -a alapján Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testületével az igazgatási feladatok ellátása, január 01-től, határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fent. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodására vonatkozó megállapodást megtárgyalta és azt a határozat mellékleteként jóváhagyja. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a Megállapodás aláírására. A határozatról értesülnek: 1.) Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai H. 2.) Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai 5053 Szászberek, Kossuth L. út ) Pénzügyi csoport H.

7 61 IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal bővítéséről Tiszasüly község polgármesteri hivatalával Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 21-én a 20/2013. (II.21.) számú határozatával döntött arról, hogy közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodást kíván kötni Besenyszög Község Önkormányzatával. Erre válaszul Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a március 7.-i ülésén döntött arról, hogy elutasítja Tiszasüly csatlakozási kérelmét. Az indoklásban - többek között az is szerepelt, hogy Tiszasüly nem kereste meg Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testületét, mint a már működő közös önkormányzati hivatal egyik fenntartóját. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/ /2013. számú határozatával április 1. napjával kijelölte Tiszasüly részére a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatalt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 85. (1) bekezdése rendelkezik a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. E szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt. Általános rendelkezés A 85. (3) bekezdés kimondja, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról az érintett települési önkormányzatok Képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat Képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat. A (7) bekezdés szerint a 2000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat Képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról, vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat Képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozással a törvényszékhez fordulhat. Átmeneti rendelkezés A Mötv (2) bekezdése rendelkezik az első alkalommal alkalmazandó szabályokról. E szerint a közös önkormányzati hivatalt a hatályba lépését követő 60 napon belül kell megalakítani (2013. március 2.). Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt e határidőn belül nem alakítják meg, vagy ahhoz a települési önkormányzat nem csatlakozik, a 85. (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A 146/B. (1) bekezdése Tiszasülyre vonatkozó előírást tartalmaz: ha a polgármesteri hivatalt fenntartó a 85. (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett községi önkormányzat a 146. (2) bekezdésében meghatározott határidőig nem vesz részt közös önkormányzati hivatal alakításában, a közös önkormányzati hivatalhoz történő

8 62 kijelölésről szóló döntésig tovább működteti polgármesteri hivatalát. A polgármesteri hivatalt vezető jegyző (Tiszasüly jegyző asszonya) jogviszonya a közös önkormányzati hivatal megalakulásával szűnik meg. A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok jegyzője (Besenyszög Szászberek községek jegyzője) dönthet arról, hogy a megszűnő polgármesteri hivatalban közszolgálati jogviszonyban állókat a polgármesteri hivatalban továbbfoglalkoztatja. Ezt azt jelenti, hogy a Tiszasülyi köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról már a közös önkormányzati hivatal jegyzője dönt. Tiszasüly polgármesteri hivatala megszűnik a közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozással. A 146/D. szerint a polgármesteri hivatalt vezető jegyző jogviszonya a 146/E. (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármesteri hivatal megszűnésével szűnik meg. A megszűnő polgármesteri hivatal jogutódja ide nem értve a munkajogi jogutódlást az a közös önkormányzati hivatal, amelyhez a települési önkormányzat csatlakozik. A 146/E. -a alapján a polgármesteri hivatal a 146/B. (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, valamint a 146/D. alapján történő megszűnése olyan átszervezésnek minősül, amely alapján a jegyző jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 63. (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntethető meg. Költségvetési következmények Tiszasüly csatlakozása hátrányosan érinti mind Szászberek, mind pedig Besenyszög költségvetését. A Közös Önkormányzati Hivatalban a Besenyszögre eső köztisztviselői létszám 7,88 főről 7,58 fő-re csökken, míg Szászberek esetében 2,27 főről 2,19 fő-re csökken. Ennek megfelelően csökken a pénzbeli finanszírozás is. Besenyszög esetében a Ft lecsökken Ft-ra, míg Szászberek esetében a Ft Ft-ra. E költségvetési változást a mellékelt számítás tartalmazza. Javaslom, hogy Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete kérje, hogy Tiszasüly fizesse meg a csatlakozása miatti bevételcsökkenést, és ezt tartalmazza a Társulási Megállapodás. A finanszírozásra vonatkozó Gazdasági megállapodás pedig tartalmazza az intézmény finanszírozás részleteit. Kormányhivatalnak joga van arra, hogy amennyiben nincs megállapodás Tiszasüllyel, a megállapodást ő készíti el. Balogh Zoltán: Figyelnünk kell a dolgozók átvételének körülményeit is. Nyilatkozzanak, hogy dolgozni kívánnak-e a közös önkormányzati hivatalban. Munkácsi György: Társulási megállapodás tartalmazni fogja azokat a gazdasági adatokat is, amelyeket Tiszasülynek meg kell fizetnie. Nyilatkoztatni szükséges a dolgozókat, hogy maradnak-e, illetve végkielégítést abban az estben kap a dolgozó, ha nem tudom tovább foglalkoztatni és felmondok neki. Természetesen ezt a költséget Tiszasüly fizeti meg. 6 fő igen és 1 fő nem szavazás mellett a következő határozatot hozza: 26/2013. (III.28.) számú határozat Közös önkormányzati hivatal bővítéséről Tiszasüly község polgármesteri hivatalával Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 85. (3) bekezdése alapján a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/ /2013 számú kijelölő határozata szerint közös önkormányzati hivatalát bővíti Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatalával. A bővítéshez szükséges Társulási Megállapodás aláírásának feltétele, hogy Tiszasüly község

9 63 fizesse meg a csatlakozás miatt Besenyszög költségvetését érő bevételcsökkenést, az Ft-ot. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat módosítás elkészítésére. A Képviselő-testület felkéri Balogh Zoltán polgármestert, folytasson egyeztetést a Társulási Megállapodás elkészítéséről. A határozatról értesülnek: 1.) Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai H. 2.) Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai 5053 Szászberek, Kossuth L. út ) Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai 5061 Tiszasüly, Kíséri út ) Pénzügyi csoport H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A Magyar Közlöny november 30-án megjelent 160. számában kihirdetésre került a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, mely január 1-jén lépett hatályba. A Ht. 88. (3) bekezdés b) pontja és 91. -a tartalmazza évre a szilárd hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási díjak megállapításának szabályait. Ezek szerint január 1-jét követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a megállapítására jogosult miniszter állapítja meg rendeletben, a miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató jogosult a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-al megemelt mértékű díjat alkalmazni. A fentiekre tekintettel a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási díj megállapítására vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazása január 1-jét követően megszűnt. A Ht. hatályba lépését követően díjat megállapítani önkormányzati rendeletben nem lehet, a már korábban évre megállapított díjakat január 1-vel hatályon kívül kell helyezni. Mivel a Képviselő-testület utoljára május 01-től emelt díjat, és ez a díj mai napig hatályos, így a díj előírásra vonatkozó rendelkezéseket a helyi rendeletből hatályon kívül kell helyezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő rendeletmódosítást január 1-től visszamenőleg fogadja el. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság támogatja a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet módosítását. egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja:

10 64 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 1.) számú rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) sz. rendelet módosítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII. 7. ) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet 5. (2) bekezdés a) pontja, a 6. (1)-(2) bekezdése, és a 2. számú melléklet január 1-től hatályát veszti. 2. E rendelet április 01. napján lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek a napirendi pont ismertetésének megtételére. Munkácsi György: A Magyar Állam nevében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. tájékoztatja Besenyszög Község Önkormányzatát, hogy a évi CXXIII.SZ. törvény 2. e pontja alapján kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból (közlekedési infrastruktúra fejlesztése), nevezetesen közút nyomvonal építése (M4 gyorsforgalmi út Abony Fegyvernek közötti szakasz, új Tisza-híd) ügyében folytatott területszerzés érdekében, - a tervezett nyomvonal érinti a Besenyszög 0482 hrsz., 0495 hrsz., 0490 hrsz., 0498., 3749 hrsz. alatt felvett ingatlant, amely az igátlan-nyilvántartás szerint az Önkormányzat 1/1-d arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

11 65 Miután a beruházás megvalósulása kisajátítás alapjául szolgáló közérdek, ezért az ingatlan nyomvonallal érintett részének tulajdonjogát a kisajátítási tervvel összhangban összesen a 0482 hrsz.-ú ingatlanból 3333 m hrsz.-ú ingatlanból 1855 m hrsz.-ú ingatlanból 602 m hrsz.-ú ingatlanból 39 m hrsz.-ú ingatlanból 959 m 2 területet, a Magyar Állam, a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett meg kívánja szerezni. Az Önkormányzat tulajdonát képező területre igazságügyi szakértői értékbecslés készült, melyre tekintettel teljes kártalanításként a tehermentes tulajdoni illetőségnek megfelelően, ellenértéket ajánl fel a jelölt területrész megszerzésével összefüggésben, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötése esetére. Az ajánlott ellenérték összege a kisajátítandó területekért az Önkormányzat tulajdoni hányadára: 0482 hrsz.-ú ingatlan esetében ,-Ft 0495 hrsz.-ú ingatlan esetében ,-Ft 0490 hrsz.-ú ingatlan esetében ,-Ft 0498 hrsz.-ú ingatlan esetében 6.000,-Ft 3749 hrsz.-ú ingatlan esetében ,-Ft. A fentiekben említett ingatlanok a Besenyszög Községi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába kerültek besorolásra: 0482 hrsz.-ú m 2 csatorna külterület 0495 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 0490 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 0498 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 3749 hrsz.-ú m 2 saját használatú út zártkert. Így ezek az ingatlanok nem képezhetik forgalom tárgyát. Az előzőekben ismertetett változásokra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az Önkormányzat a hatályos vagyonrendeletét módosítsa, a fentiekben említett ingatlanokat minősítse át az üzleti vagyonába. egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. (IV.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására

12 66 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 109. (4) és 143. (4) bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény 13. (1) bekezdés és 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a körvetkezőket rendeli el: A rendelet 1. számú mellékletéből a sorszámú 0482 hrsz.-ú m 2 csatorna külterület 206. sorszámú 0495 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 203. sorszámú 0490 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 208. sorszámú 0498 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 274. sorszámú 3749 hrsz.-ú m 2 saját használatú út zártkert. hatályát veszti. 2. A rendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Besenyszög Községi Önkormányzat üzleti vagyona - építési telkek - önkormányzati lakások - mezőgazdasági földterületek (szántó, gyep, zártkert) - sajáthasználatú út, csatorna Építési telkek Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés 1. 15/ Dózsa Gy. út /8 982 Dobó I. út /7 947 Dobó I. út / Fecske út Nyárfa út Nyárfa út Nyárfa út Nyárfa út Széchenyi út / Magyar út Kossuth út / Új bölcsőde telek /3 875 Jászladányi út 503/ / szántó /9 863 beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek

13 / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek /2 0,4288 ha beépítetlen terület Malom 382 Önkormányzati tulajdonú lakások, épületek Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés /2 689 Damjanich út 61. / eladva Rákóczi út Hunyadi út Damjanich út Damjanich út Vasvári P. út Vasvári út 3. Szántó Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés / / pedagógus föld / külterület Tiszasüly / /1 7 ha 3122 m² külterület /2 1 ha 4353 m² külterület /4 3 ha 3268 m² külterület 43 k/15/4 0,4315 ha szántó 44 k/15/4 0,5031 ha erdő 45 k/305/6 0,9291 ha szántó 46 k/305/17 1,0398 ha szántó 4 min o 47 k/305/17 1,1042 ha szántó 5 min o. Gyep Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés / / / Szóró puszta / Millér alja / / / /

14 / Zártkertek Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés Kivett beépítetlen terület Tanácsi közút Árpád út mellett Fészek út Fészek út Fészek út Fészek út Dobai csónakház 65. z/2043 0,08 ha kert 66. z/2058 0,0801 ha kert 67 z/2059 0,0814 ha legelő 68 z/4016 0,1 kert saját használatú út Srsz Sajáthasználatú út, csatorna Hrsz. Terület/ m 2 Megnevezés csatorna saját használatú út saját használatú út saját használatú út külterület külterület külterület külterület 3. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző

15 69 VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda működtetésére vonatkozó társulásból Tiszasüly kiválásáról és a társulás Szászberekkel való fenntartásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester átadja a szót Munkácsi György jegyző részére a napirendi pont előterjesztésére. Munkácsi György : Az Eszterlánc Óvoda intézményfenntartó társulást Besenyszög, Tiszasüly és Szászberek községek önkormányzatai alkotják. Tiszasüly község a 63/2012.(VII.09.) számú határozatával döntött arra vonatkozóan, hogy ezen társulásból önkormányzatuk december 31. napi hatállyal ki akar lépni. Az érvényben lévő jogszabályi előírásokra figyelemmel Besenyszög község és Szászberek község képviselő-testületei, olyan határozatot hoztak, melyben a Tiszasüly kiválási szándékát tudomásul véve a Társulásból való kilépését július 01. napjával fogadták el. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 106/2012. (X.16.) számú határozatával, Szászberek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 100/2012.(IX.24.) határozatával döntött erre vonatkozóan. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény január 1. napjával hatályát vesztette. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzati társulásoknak is meg kell szűnniük. Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény ai tartalmazzák az önkormányzatok társulásaira vonatkozó jelenleg hatályos rendelkezéseket. Ezen törvény 146. (1) bekezdésében foglaltak szerint a törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül. A társulási megállapodások módosítását kell tehát elvégezni oly módon, hogy az ne legyen ellentétes Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal. Az Eszterlánc Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatához elsődlegesen a képviselő-testületeknek arra vonatkozóan kell döntést hoznia, hogy fenn kívánja-e tartani ezt a társulást július 1. napját követően is. Tulajdonképpen a évi önkormányzati költségvetés elfogadásakor már valamelyest állást foglalt ebben a testület, hiszen a költségvetésben egész évre így terveztük az óvoda működési kiadásait. Ahhoz azonban, hogy a társulási megállapodás és az alapító okirat módosítását elő tudjuk készíteni, most szükséges az önkormányzati szándék konkrét megfogalmazása. Dr.Elbakour Afif: A kormányhivatal a döntése során ezek szerint nem vette figyelembe Tiszasüly azon szándékát, hogy az óvoda közös fenntartásának a megszüntetését kezdeményezte. A közös hivatali feladatok ellátására pedig Besenyszögöt jelöli ki? egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 27/2013. (III.28.) számú határozat Az Eszterlánc Óvoda Intézményfenntartó Társulása további működtetéséről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXXXIX. törvény 87. -ában foglaltak alapján jelen

16 70 határozatával kifejezi azon szándékát, hogy a település napközi otthonos óvodáját július 1. napját követően csak Szászberek község önkormányzatával alkotott intézményfenntartó társulás keretében kívánja működtetni. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Eszterlánc Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása és Alapító Okirata módosítását a törvényi változásoknak megfelelően, továbbá Tiszasüly község kiválására tekintettel készítse elő úgy, hogy az a törvényben foglalt határidőn belül jóváhagyásra kerülhessen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Szászberekkel kötendő Gazdasági Megállapodás aláírására. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Eszterlánc Óvoda 5071 Besenyszög, Vasvári P. út 7. 3.) Szászberek Község Önkormányzat képviselő-testület 4.) Tiszasüly Község Önkormányzat képviselő-testülete VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszögi utcanevek megváltoztatására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán átadja a szót Munkácsi György jegyző részére. Munkácsi György: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év CLXXXIX. törvény a értelmében közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. A szabályozás értelmében Besenyszögön a Rózsa Ferenc nevét viselő utca névváltoztatásáról szükséges döntenie a testületnek. Ismerteti Rózsa Ferenc életútját, mely szerint építőmérnök, újságíró, kommunista aktivista volt. Részt vett az illegális kommunista mozgalomban, a Kommunista című lap szerkesztő bizottságában dolgozott től a kommunista párt lapjának a Szabad Népnek lett a főszerkesztője. A Mötv. 14. (3) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kérheti a képviselő testület, hogy a Rózsa Ferenc utca neve megfelel-e a Mötv. 14. (2) bekezdésének. A Képviselő-testület a napirendi pont elnapolásáról döntött, a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását követően újra tárgyalja a napirendet. IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a CIB Bank Zrt.-vel kötött Bankszámlaszerződés módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

17 71 Balogh Zoltán: A gazdasági és jogszabályi környezet elmúlt időszakban történt változásai miatt a CIB Bank Zrt. felülvizsgálta meglévő bankszámla vezetési és pénzforgalmi szolgáltatásainak feltételrendszerét. A Bank tájékoztatójában szerepel, hogy egyes szolgáltatásainak feltételei egységesen módosításra kerülnek. A Bank kialakított egy olyan új kondíciós listát, amelyben bevezet egy új díjat, a pénzforgalmi díjat, mely pénzforgalmi díj a kondíciós listában külön megjelölt tranzakciók után kerül felszámításra, és a hónap utolsó munkanapján kerül egy összegben terhelésre bankszámlánkon. A bankszámlaszerződés pénzforgalmi díj bevezetése céljából történő módosítására a gazdasági és jogszabályi környezet közelmúltban történt változásai következtében kerül sor, t.i. a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény Országgyűlés általi július 9-én történt elfogadása óta a Bank megvizsgálta, hogy az milyen hatással lesz az általa nyújtott szolgáltatásokra, s arra a megállapításra jutott, hogy a jogszabály hatálybalépése okán a Banknál a tranzakciós illeték Bank általi megfizetése okozta plusz terhek nem teszik lehetővé, hogy a Bank díjszabását változatlanul hagyja. A fenti ok a bankszámlaszerződés december 3-i megkötését követően merült fel és a bankszámlaszerződés megkötésekor nem volt előre látható. A bankszámlaszerződés, amennyiben az a fentiekben leírtak szerint nem kerül módosításra, a Bank lényeges és jogos érdekét fogja sérteni. Farkas Géza: Mérlegelt a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság is és igennel szavazott. A pénzforrás helyét, hogy honnét biztosítsuk a többletet meg kell keresni a költségvetésben! 6 fő igen és 1 fő nem szavazás mellett a következő határozatot hozza: 28/2013. (III.28.) számú határozat CIB Bank tájékoztatója egyes szolgáltatásainak feltételei egységesen módosításról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a CIB Bank Zrt. által vezetett bankszámla és pénzforgalmi szolgáltatásainak feltételeire tett változásokat megismerte az a határozat mellékleteként szereplő 1. sz. Bankszámlaszerződés módosítás szerint fogadja el. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) CIB Bank Zrt Budapest, Medve út ) Pénzügyi Csoport H. X. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató Besenyszög községben fizetendő talajterhelési díj egységdíjának mértékéről Előadó: Munkácsi György jegyző, Meskó Zsolt Intézményvezető (írásban mellékelve)

18 72 Munkácsi György: Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. tv a módosította a Környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvényt. Ez alapján, a helyi önkormányzati rendeletünket január 26.-i ülésünkön módosítottuk. Így a községben a talajterhelési díj egységdíja 120 Ft/m3 ről, Ft/m3-re, míg a kibocsátó által fizetendő talajterhelési díj Ft/m3 ről, Ft / m3-re változott. Törökszentmiklósi vízmű felülvizsgálat a fizetendő díjakat és olyan személyek, illetve cégek kerültek, akik nem szerepeltek eddig listában. Fellebbezéssel éltek a fizetendő díjak ellen, hiszen egyből a tízszeres díjat kell megfizetniük. A vízmű vezetője összefoglalta a mentesíthető személyek körét, így megállapításra került, hogy mentességet csak szociális alapon kaphatják, akik előző évben lakásfenntartási támogatásban részesültek, illetve 50 % díjkedvezmény illeti meg azt, aki előző évben szociális segélyben, vagy időskorúak járadékában részesült. Semmilyen egyéb módon nincs lehetőség mentességre, vagy mérséklésre. Az Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a jegyző, egyedi elbírálással méltányosságot gyakorolhat a talajterhelési díj megfizetésével kapcsolatban. Több önkormányzat rendeletét áttekintve átgondolható, hogy ne csak szociális alapon biztosítsunk kedvezményt. Így került előterjesztése a helyi rendeletünk módosítása, a kedvezményezettek körének bővítésével. Meskó Zsolt: A lakók közül többen jelezték, hogy kérik a rákötést a gerincvezetékre, elkerülve így a talajterhelési díj megfizetésének kötelezettségét. A Törökszentmiklósi vízmű tájékoztatása szerint, Ft/fm+Áfa, illetve útfúrással, út átvágással Ft/fm + Áfa a rákötés díja. A közműfejlesztési hozzájárulás a lakónak külön meg kell fizetnie. Farkas Géza: A lakosság a szennyvízhálózat kiépítésekor nem volt kötelezve a rákötésre év óta nem is történt jelentős változás sem a rákötésekkel, sem a díjmegfizetéssel kapcsolatban. Telepek esetében eddig a rákötést szintén nem kezdeményezte, mivel nem állt érdekében a tulajdonosnak. Belterületen és külterületen egyaránt adjuk meg a lehetőséget a rákötésre, majd a következő évben újra kerüljön felülvizsgálatra a díjmegfizetésére kötelezettek. A rendelet módosítása jó, hogy tartalmazza június 30.-ig akik rákötnek, mentességben részesülnek a évi díj megfizetése alól. egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 1.) számú rendelete a talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet módosítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. -ában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX törvény 21/A. (2) és a 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

19 73 1. A rendelet 4. (3) bekezdése a következőképpen módosul: (3) Mentesül a évi vízfogyasztás alapján évben a 3. (4) bekezdése szerint kivetett talajterhelési díj alól az, aki június 30.-ig ráköt a szennyvízcsatorna hálózatra. Ha a kibocsátó június 30.-ig nem köt rá a szennyvízcsatorna hálózatra, úgy a talajterhelési díjat július 15.-ig köteles megfizetni. 2. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző XI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés civil szervezetek támogatás iránti kérelméről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester előterjesztés szerint ismerteti a civil szervezetek támogatási kérelmeit. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javaslata a napirendi ponthoz: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség tagságát felül kell vizsgálni. Igen régi már a hivatkozott határozat, a beszámolójukat megköszönjük. Az országon kívüli támogatás gyűjtése során sokszor hallottuk, hogy nem ér célba a felajánlott összeg. Nézzünk szét a településen, a Chiovini parkban lévő harangláb felújításra szorul, Chiovini Ferenc mellszobra alatt a betűk hiányoznak, hozzuk helyre ezeket az emlékeket. A Magyar Vöröskereszt támogatását javasolta a bizottság. Úgy is került kialakításra az új orvosi rendelő, hogy a véradások lebonyolítására alkalmas legyen a helyiség. A besenyszögi szervezet szintén kérte a véradások támogatását 4 alkalommal. A bizottság javasolja, - mivel besenyszögi véradókról, illetve lakosokról van szó Ft egyösszegű támogatást. Balogh Zoltán: A Magyar Német Baráti Társaság elnöke keresett meg, hogy a nyári cserediák program keretében német diákok látogatnak el Besenyszögre. A látogatás során egy alkalommal igénybe kívánják venni a község autóbuszát, illetve a felmerülő költségeikhez kérnek anyagi támogatást. Dr.Elbakour Afif: A költségvetés tárgyalásakor nem tudtunk támogatást biztosítani az alapítványaink, civil szervezeteink részére. A Magyar Német Baráti Társaság kért támogatási összegét magasnak találom, egyébként sincs rossz helyzetben a szervezet.

20 74 Balogh Zoltán : Amit a társaság végez, igazából az önkormányzat feladata lenne, hiszen a testvérvárosi kapcsolatot ápolják, melynek ez a cserediák program egy része. Dr.Elbakour Afif: Tavalyi évben már adtunk, most nem tudunk adni. Minden más szervezetnek azt mondtuk, hogy nincs pénze az önkormányzatnak. Farkas Géza: Ne adjunk ilyen magas összeget, én Ft-ot javaslok és egyszeri térítésmentes buszhasználatot. Kiss Ernőné: Várjuk a pályázati eredményt is a kiadások támogatására. Palyafái János: Valóban testvér települési kapcsolat ápolásáról van szó. Cserediák program keretében most a német diákok jönnek. Nem mondhatjuk, hogy nem fogadjuk őket. Támogassuk a szervezetet, de jövőre tudjuk ezt a programot támogatni, oldja meg a szervezet. 6 fő igen, és 1 fő nem szavazás mellett a következő határozatot hozza: 29/2013. (III.28.) számú határozat Besenyszögi Alapítványok, Egyesületek és Civil Szervezetek támogatási kérelméről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a besenyszögi alapítványok és civil szervezetek részére támogatást az alábbiak szerint biztosít: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség tagsági díj megfizetését nem támogatja, a tagság felülvizsgálatát javasolja. Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyesület kérelmét nem támogatja. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete részére biztosítja évben, 3 alkalommal Besenyszög, Damjanich út 4/a. szám alatti orvosi rendelő helyiségét véradás lebonyolításához. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezte Besenyszögi képviselője részére Ft egyösszegű támogatást biztosít. Magyar Német Baráti Társaság részére Ft támogatás biztosításáról döntött, és a program ideje alatt a község autóbusz térítésmentes használatáról egy kirándulás alkalmával. A felhasznált támogatás összegével az Egyesületek kötelesek írásban elszámolni. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség 3.) Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyesület 4.) Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Kecsmárik Péter 5.) Magyar Vöröskereszt Helyi vezetője Sóspataki Jánosné 6.) Magyar-Német Baráti Társaság vezetője Danyi Imréné 7.) Pénzügyi Csoport H.

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a közös önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Épületenergetikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata 61-22/2014.Apát 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László Apátistvánfalva,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az önkormányzatok

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 12/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben