Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület március 28.-i ülése napirendi 23/2013. (III.28.) 56. pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 24/2013. (III.28.) 59. Képviselői kérdések, felszólalások - Közös önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó Szászberek községgel kötendő Gazdasági megállapodás megkötéséről Közös önkormányzati hivatal bővítéséről Tiszasüly község polgármesteri hivatalával A települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) számú rendelet módosításáról Eszterlánc Óvoda működtetésére vonatkozó társulásból Tiszasüly kiválásáról és a társulás Szászberekkel való fenntartásáról 25/2013. (III.28.) /2013. (III.28.) 62. 3/2013. (IV. 1.) rendelet 4/2013. (IV. 1.) rendelet Besenyszögi utcanevek megváltoztatására /2013. (III.28.) 69. CIB Bank Zrt.-vel kötött Bankszámlaszerződés 28/2013. (III.28.) 71. módosítására A talajterhelési díjról szóló 26/2004. (IV. 1.) számú rendelet 5/2013. (IV. 1.) 72. módosításáról rendelet Civil szervezetek támogatás iránti kérelméről 29/2013. (III.28.) 30/2013. (III.28.) Homoktövis növény pótlására érkezett ajánlatról 31/2013. (III.28.) 76. A fogorvosi feladatellátásra biztosított kölcsönszerződés feltételeire 32/2013. (III.28.) 77.

2 56 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-án a Községháza Chiovini termében megtartott soron kívüli üléséről Balogh Zoltán polgármester, Lovász Imre, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Dr.Elbakour Afif, Kiss Ernőné képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Balog Tiborné Eszterlánc Óvodavezető Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a március 22.-i dátumot viselő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalását javasolja a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 23/2013. (III.28.) számú határozat A Képviselő-testület március 28.-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások 3.) Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó Szászberek községgel kötendő Gazdasági megállapodás megkötésére 4.) Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal bővítéséről Tiszasüly község polgármesteri hivatalával

3 57 5.) Előterjesztés a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendelet módosítására 6.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítására 7.) Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda működtetésére vonatkozó társulásból Tiszasüly kiválásáról és a társulás Szászberekkel való fenntartásáról 8.) Előterjesztés Besenyszögi utcanevek megváltoztatására 9.) Előterjesztés a CIB Bank Zrt.-vel kötött Bankszámlaszerződés módosítására 10.) Tájékoztató Besenyszög községben fizetendő talajterhelési díj egységdíjának mértékéről 11.) Előterjesztés civil szervezetek támogatás iránti kérelméről 12.) Előterjesztés a homoktövis növény pótlására érkezett ajánlatról 13.) Előterjesztés a fogorvosi feladatellátásra biztosított kölcsönszerződés feltételeire I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán : Az utolsó soros Képviselő-testületi ülés február 21-én volt, azóta történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem. február 25. Budapesten szintén pályázatot nyújtottunk be, a KEOP pályázati kiírás keretében, geotermikus fűtés kialakítása önkormányzati intézményeknél, illetve villamos energia csökkentése napelem segítéségével. A pályázat az Energia Hivatalhoz került benyújtásra. február 26. Orvosi rendelőnél helyszíni ellenőrzést tartotta a MAG Zrt., ahol apró hiányosságok feltárása mellett mindent rendben találtak. A hiányosságok pótlására, illetve a fogorvosi rendelő funkciójának betöltésére 1 hónapot adtak, azaz március 29-én, pénteken kell legkésőbb a pótlásról elkészült dokumentációt elküldeni. február 28. Megyeházán tájékoztatást adtak a területfejlesztési koncepcióról, melynek keretében a fejlesztések közé felvételre javasoltam az M4 északi elkerülő megépülésével egyidejűleg a 3225-ös út Jászkisér Szolnok összekötő szakaszának teljes felújítását. március 6. A Duna Aszfalt Kft.-vel bejártuk a települést és átnéztük azokat az utcákat melyek felújításra szorulnak. A felújítás véglegesítése, az utcák meghatározása a Településfejlesztési Bizottság bejárása után történik meg. március 13. Ünnepi megemlékezést tartottunk a kultúrházban a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közreműködésével az es szabadságharc emlékére.

4 58 Egyeztetető megbeszélést tartottunk ugyanezen a napon a CIB Bank vezetésével az önkormányzatot érintő adósságrendezési eljárás esetleges következményeiről, illetve a költségek megnövekedésével kapcsolatban kaptam tájékoztatást. A CIB Bank kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melynek tartalmát külön napirendben tárgyaljuk. március 14. A Kormánymegbízott asszony és a Kormányhivatal Főosztályvezetője járt nálunk és tájékoztatott bennünket Tiszasüly önkormányzati hivatalának esetleges csatlakozásáról és annak következményeiről. március 18. A NIMFEA Természetvédelmi Egyesület járt nálunk, és tájékozódtak a homoktövis ültetvénnyel kapcsolatos tapasztalatainkról. március 21. LEADER fórumot tartottak Szolnokon ahol, mint vezetőségi tag tájékozódtam a helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról, és az azt követő elfogadásának feltételeiről, a pályázat kiírásának időpontjáról. március 22. LEADER HBB alakuló ülésen vettem részt, ahol a jogszabálynak megfelelően előkészítésre került a helyi vidékfejlesztési stratégiai program átvizsgálása, illetve a Helyi Bíráló Bizottság létrehozása. Nagykörűben az Integrált Közösségi Ház átadásán vettem részt, ahol az átadási ünnepség és a lakossági fórum után megbeszélést folytattam Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszterrel. március 25. Szászberek polgármesterével és aljegyzőjével egyeztetést tartottunk a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatban. március 27. LEADER fórumot tartottunk Polgármesteri Hivatal tanácstermében, ahol a meghívónak megfelelően vártunk civileket, vállalkozókat és minden érdeklődőt, aki a pályázat feltételeinek meg tud felelni és szándéka van a fejlesztő programokban részt venni. március 28. Csataszög községházán egyeztető megbeszélést folytattunk a környező 6 település képviselőivel és a Tiszai Regionális vízmű ügyvezetőjével, Hajdú Gáborral, a vízmű és csatornamű jövőjét illetően esetleges későbbi üzemeltetéssel kapcsolatosan. Nagykörű és Besenyszög együttesen keresi fel Törökszentmiklós polgármester asszonyát dr.juhász Enikőt és egyeztetünk a Törökszentmiklósi Vízmű elszámolásáról, a szerződés felmondásáról. Pontosabb elszámolás szükséges, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatokat részlegesnek tartom. A költségek növekednek folyamatosan, a 10 %-os rezsicsökkentés miatt nem biztos, hogy tartható a jelenlegi létszám megtartása mellett. Meggondolandó hogyan haladjunk tovább. Palyafári János: A Tiszai Regionális Vízmű mit ért nyereség alatt? Hogyan fogja számolni a nyereség ránk eső részét? Milyen elszámolást tud ő biztosítani a számunkra? A nyereség felhasználása milyen módon történhet meg? Balogh Zoltán: Valóban több és részletes egyeztetésre van szükség a vízművel. Törökszentmiklóssal kell először a szerződés felmondásának körülményeit, eshetőségeit megbeszélni. Dr.Elbakour Afif: Tekintettel arra, hogy nagy különbség van a két variáció között. Érdemese váltani ilyen rövid idő alatt?

5 59 Balogh Zoltán: 2 héten belül döntést ígért Mezőtúr, Túrkeve, hogy átmennek-e állami fenntartásba. A megmaradt települések nagyságuk miatt - nem tudják biztosítani a működést, mivel a 6 település létszáma nem tartja fenn. Farkas Géza: A LEADER pályázatban a vágópont pályázatunk benyújtható e újra? Balogh Zoltán: Igen, újra benyújtjuk a pályázatot, jelenleg az egyeztetések folynak a LEADER pályázati kiírásokkal és lehetőségekkel kapcsolatban. Információ érkezett a Danyi és Társai Bt. felszámolását követően a Tüzép telep árverésének időpontjáról. Úgy gondolom, hogy mérlegelnie kellene a testületnek a telep megvásárlását, mivel igen kedvező áron jutna hozzá az önkormányzat. Palyafári János: Figyelembe kell vennie a testületnek, hogy az ingatlant egyben, illetve a telep és a kút külön árverésen kerül meghirdetésre. Meg kell vizsgálni, hogy milyen költségeket jelentene az önkormányzatnak a kút felszámolása. Csapó Pálné: A LEADER pályázatok iránt a vállalkozói szféra nem igen érdeklődött. Azonban a civil szervezetek többsége és úgy tudom, hogy az önkormányzat is kíván pályázni a IV. tengelyben. Civil szerveztek 100 %-os támogatást kapnak. Balogh Zoltán : Az eddigiek során szép eredményekkel pályázott Besenyszög. Újszász tudott még hasonló eredményeket elérni a pályázataival, ő követ bennünket közel 40 millió forinttal. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 24/2013. (III.28.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások Farkas Géza: A testületi ülés meghívóját kérem több, a településen helyben szokásos módon kifüggeszteni! Gyermekek a lekerített templom előtti járdaszakasz miatt még mindig az úton közlekednek. Balesetveszélyes! Bármikor elsodorhatja őket egy autó. Köszönetemet fejezem ki az önkormányzati dolgozóknak, rendkívüli időjárás során tanúsított helytállásukért. A járdák és az utak hó- és akadálymentesek voltak, pedig Szolnokról egy Közútkezelő által üzemeltetett gépet nem láttunk. Kérdésem: lomtalanítás ebben az évben tervezett-e a vízmű?

6 60 Farkas Géza a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elnöke fényképpel illusztrált beszámolót tart a besenyszögi belterületi utak és árkok jelenlegi helyzetéről. Problémafeltárása az utak kátyúzására, csatornák tisztítása, utcák egyirányúsírására terjedt ki. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó Szászberek községgel kötendő Gazdasági megállapodás megkötésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester átadja a napirendi pont ismertetésére a szót Munkácsi György jegyző részére. Munkácsi György: A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal működésére kötendő Gazdasági Megállapodás került előkészítésre. A felmerülő költségek Szászberek által már elfogadásra kerültek, amelyet most a Képviselő-testület is megismerhet. Szászberek a megállapodásban vállalta a jegyzői feladatok ellátásra a többletköltségeket. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 25/2013. (III.28.) számú határozat A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló Gazdasági Megállapodás elfogadásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 84., 85. és 86. -a alapján Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testületével az igazgatási feladatok ellátása, január 01-től, határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fent. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodására vonatkozó megállapodást megtárgyalta és azt a határozat mellékleteként jóváhagyja. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a Megállapodás aláírására. A határozatról értesülnek: 1.) Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai H. 2.) Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai 5053 Szászberek, Kossuth L. út ) Pénzügyi csoport H.

7 61 IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal bővítéséről Tiszasüly község polgármesteri hivatalával Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 21-én a 20/2013. (II.21.) számú határozatával döntött arról, hogy közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodást kíván kötni Besenyszög Község Önkormányzatával. Erre válaszul Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a március 7.-i ülésén döntött arról, hogy elutasítja Tiszasüly csatlakozási kérelmét. Az indoklásban - többek között az is szerepelt, hogy Tiszasüly nem kereste meg Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testületét, mint a már működő közös önkormányzati hivatal egyik fenntartóját. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/ /2013. számú határozatával április 1. napjával kijelölte Tiszasüly részére a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatalt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 85. (1) bekezdése rendelkezik a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. E szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt. Általános rendelkezés A 85. (3) bekezdés kimondja, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról az érintett települési önkormányzatok Képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat Képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat. A (7) bekezdés szerint a 2000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat Képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról, vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat Képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozással a törvényszékhez fordulhat. Átmeneti rendelkezés A Mötv (2) bekezdése rendelkezik az első alkalommal alkalmazandó szabályokról. E szerint a közös önkormányzati hivatalt a hatályba lépését követő 60 napon belül kell megalakítani (2013. március 2.). Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt e határidőn belül nem alakítják meg, vagy ahhoz a települési önkormányzat nem csatlakozik, a 85. (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A 146/B. (1) bekezdése Tiszasülyre vonatkozó előírást tartalmaz: ha a polgármesteri hivatalt fenntartó a 85. (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett községi önkormányzat a 146. (2) bekezdésében meghatározott határidőig nem vesz részt közös önkormányzati hivatal alakításában, a közös önkormányzati hivatalhoz történő

8 62 kijelölésről szóló döntésig tovább működteti polgármesteri hivatalát. A polgármesteri hivatalt vezető jegyző (Tiszasüly jegyző asszonya) jogviszonya a közös önkormányzati hivatal megalakulásával szűnik meg. A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok jegyzője (Besenyszög Szászberek községek jegyzője) dönthet arról, hogy a megszűnő polgármesteri hivatalban közszolgálati jogviszonyban állókat a polgármesteri hivatalban továbbfoglalkoztatja. Ezt azt jelenti, hogy a Tiszasülyi köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról már a közös önkormányzati hivatal jegyzője dönt. Tiszasüly polgármesteri hivatala megszűnik a közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozással. A 146/D. szerint a polgármesteri hivatalt vezető jegyző jogviszonya a 146/E. (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármesteri hivatal megszűnésével szűnik meg. A megszűnő polgármesteri hivatal jogutódja ide nem értve a munkajogi jogutódlást az a közös önkormányzati hivatal, amelyhez a települési önkormányzat csatlakozik. A 146/E. -a alapján a polgármesteri hivatal a 146/B. (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, valamint a 146/D. alapján történő megszűnése olyan átszervezésnek minősül, amely alapján a jegyző jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 63. (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntethető meg. Költségvetési következmények Tiszasüly csatlakozása hátrányosan érinti mind Szászberek, mind pedig Besenyszög költségvetését. A Közös Önkormányzati Hivatalban a Besenyszögre eső köztisztviselői létszám 7,88 főről 7,58 fő-re csökken, míg Szászberek esetében 2,27 főről 2,19 fő-re csökken. Ennek megfelelően csökken a pénzbeli finanszírozás is. Besenyszög esetében a Ft lecsökken Ft-ra, míg Szászberek esetében a Ft Ft-ra. E költségvetési változást a mellékelt számítás tartalmazza. Javaslom, hogy Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete kérje, hogy Tiszasüly fizesse meg a csatlakozása miatti bevételcsökkenést, és ezt tartalmazza a Társulási Megállapodás. A finanszírozásra vonatkozó Gazdasági megállapodás pedig tartalmazza az intézmény finanszírozás részleteit. Kormányhivatalnak joga van arra, hogy amennyiben nincs megállapodás Tiszasüllyel, a megállapodást ő készíti el. Balogh Zoltán: Figyelnünk kell a dolgozók átvételének körülményeit is. Nyilatkozzanak, hogy dolgozni kívánnak-e a közös önkormányzati hivatalban. Munkácsi György: Társulási megállapodás tartalmazni fogja azokat a gazdasági adatokat is, amelyeket Tiszasülynek meg kell fizetnie. Nyilatkoztatni szükséges a dolgozókat, hogy maradnak-e, illetve végkielégítést abban az estben kap a dolgozó, ha nem tudom tovább foglalkoztatni és felmondok neki. Természetesen ezt a költséget Tiszasüly fizeti meg. 6 fő igen és 1 fő nem szavazás mellett a következő határozatot hozza: 26/2013. (III.28.) számú határozat Közös önkormányzati hivatal bővítéséről Tiszasüly község polgármesteri hivatalával Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 85. (3) bekezdése alapján a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/ /2013 számú kijelölő határozata szerint közös önkormányzati hivatalát bővíti Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatalával. A bővítéshez szükséges Társulási Megállapodás aláírásának feltétele, hogy Tiszasüly község

9 63 fizesse meg a csatlakozás miatt Besenyszög költségvetését érő bevételcsökkenést, az Ft-ot. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat módosítás elkészítésére. A Képviselő-testület felkéri Balogh Zoltán polgármestert, folytasson egyeztetést a Társulási Megállapodás elkészítéséről. A határozatról értesülnek: 1.) Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai H. 2.) Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai 5053 Szászberek, Kossuth L. út ) Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai 5061 Tiszasüly, Kíséri út ) Pénzügyi csoport H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A Magyar Közlöny november 30-án megjelent 160. számában kihirdetésre került a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, mely január 1-jén lépett hatályba. A Ht. 88. (3) bekezdés b) pontja és 91. -a tartalmazza évre a szilárd hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási díjak megállapításának szabályait. Ezek szerint január 1-jét követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a megállapítására jogosult miniszter állapítja meg rendeletben, a miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató jogosult a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-al megemelt mértékű díjat alkalmazni. A fentiekre tekintettel a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási díj megállapítására vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazása január 1-jét követően megszűnt. A Ht. hatályba lépését követően díjat megállapítani önkormányzati rendeletben nem lehet, a már korábban évre megállapított díjakat január 1-vel hatályon kívül kell helyezni. Mivel a Képviselő-testület utoljára május 01-től emelt díjat, és ez a díj mai napig hatályos, így a díj előírásra vonatkozó rendelkezéseket a helyi rendeletből hatályon kívül kell helyezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő rendeletmódosítást január 1-től visszamenőleg fogadja el. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság támogatja a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet módosítását. egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja:

10 64 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 1.) számú rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) sz. rendelet módosítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII. 7. ) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet 5. (2) bekezdés a) pontja, a 6. (1)-(2) bekezdése, és a 2. számú melléklet január 1-től hatályát veszti. 2. E rendelet április 01. napján lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek a napirendi pont ismertetésének megtételére. Munkácsi György: A Magyar Állam nevében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. tájékoztatja Besenyszög Község Önkormányzatát, hogy a évi CXXIII.SZ. törvény 2. e pontja alapján kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból (közlekedési infrastruktúra fejlesztése), nevezetesen közút nyomvonal építése (M4 gyorsforgalmi út Abony Fegyvernek közötti szakasz, új Tisza-híd) ügyében folytatott területszerzés érdekében, - a tervezett nyomvonal érinti a Besenyszög 0482 hrsz., 0495 hrsz., 0490 hrsz., 0498., 3749 hrsz. alatt felvett ingatlant, amely az igátlan-nyilvántartás szerint az Önkormányzat 1/1-d arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

11 65 Miután a beruházás megvalósulása kisajátítás alapjául szolgáló közérdek, ezért az ingatlan nyomvonallal érintett részének tulajdonjogát a kisajátítási tervvel összhangban összesen a 0482 hrsz.-ú ingatlanból 3333 m hrsz.-ú ingatlanból 1855 m hrsz.-ú ingatlanból 602 m hrsz.-ú ingatlanból 39 m hrsz.-ú ingatlanból 959 m 2 területet, a Magyar Állam, a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett meg kívánja szerezni. Az Önkormányzat tulajdonát képező területre igazságügyi szakértői értékbecslés készült, melyre tekintettel teljes kártalanításként a tehermentes tulajdoni illetőségnek megfelelően, ellenértéket ajánl fel a jelölt területrész megszerzésével összefüggésben, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötése esetére. Az ajánlott ellenérték összege a kisajátítandó területekért az Önkormányzat tulajdoni hányadára: 0482 hrsz.-ú ingatlan esetében ,-Ft 0495 hrsz.-ú ingatlan esetében ,-Ft 0490 hrsz.-ú ingatlan esetében ,-Ft 0498 hrsz.-ú ingatlan esetében 6.000,-Ft 3749 hrsz.-ú ingatlan esetében ,-Ft. A fentiekben említett ingatlanok a Besenyszög Községi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába kerültek besorolásra: 0482 hrsz.-ú m 2 csatorna külterület 0495 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 0490 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 0498 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 3749 hrsz.-ú m 2 saját használatú út zártkert. Így ezek az ingatlanok nem képezhetik forgalom tárgyát. Az előzőekben ismertetett változásokra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az Önkormányzat a hatályos vagyonrendeletét módosítsa, a fentiekben említett ingatlanokat minősítse át az üzleti vagyonába. egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. (IV.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására

12 66 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 109. (4) és 143. (4) bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény 13. (1) bekezdés és 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a körvetkezőket rendeli el: A rendelet 1. számú mellékletéből a sorszámú 0482 hrsz.-ú m 2 csatorna külterület 206. sorszámú 0495 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 203. sorszámú 0490 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 208. sorszámú 0498 hrsz.-ú m 2 saját használatú út külterület 274. sorszámú 3749 hrsz.-ú m 2 saját használatú út zártkert. hatályát veszti. 2. A rendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Besenyszög Községi Önkormányzat üzleti vagyona - építési telkek - önkormányzati lakások - mezőgazdasági földterületek (szántó, gyep, zártkert) - sajáthasználatú út, csatorna Építési telkek Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés 1. 15/ Dózsa Gy. út /8 982 Dobó I. út /7 947 Dobó I. út / Fecske út Nyárfa út Nyárfa út Nyárfa út Nyárfa út Széchenyi út / Magyar út Kossuth út / Új bölcsőde telek /3 875 Jászladányi út 503/ / szántó /9 863 beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek

13 / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek /2 0,4288 ha beépítetlen terület Malom 382 Önkormányzati tulajdonú lakások, épületek Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés /2 689 Damjanich út 61. / eladva Rákóczi út Hunyadi út Damjanich út Damjanich út Vasvári P. út Vasvári út 3. Szántó Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés / / pedagógus föld / külterület Tiszasüly / /1 7 ha 3122 m² külterület /2 1 ha 4353 m² külterület /4 3 ha 3268 m² külterület 43 k/15/4 0,4315 ha szántó 44 k/15/4 0,5031 ha erdő 45 k/305/6 0,9291 ha szántó 46 k/305/17 1,0398 ha szántó 4 min o 47 k/305/17 1,1042 ha szántó 5 min o. Gyep Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés / / / Szóró puszta / Millér alja / / / /

14 / Zártkertek Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés Kivett beépítetlen terület Tanácsi közút Árpád út mellett Fészek út Fészek út Fészek út Fészek út Dobai csónakház 65. z/2043 0,08 ha kert 66. z/2058 0,0801 ha kert 67 z/2059 0,0814 ha legelő 68 z/4016 0,1 kert saját használatú út Srsz Sajáthasználatú út, csatorna Hrsz. Terület/ m 2 Megnevezés csatorna saját használatú út saját használatú út saját használatú út külterület külterület külterület külterület 3. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző

15 69 VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda működtetésére vonatkozó társulásból Tiszasüly kiválásáról és a társulás Szászberekkel való fenntartásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester átadja a szót Munkácsi György jegyző részére a napirendi pont előterjesztésére. Munkácsi György : Az Eszterlánc Óvoda intézményfenntartó társulást Besenyszög, Tiszasüly és Szászberek községek önkormányzatai alkotják. Tiszasüly község a 63/2012.(VII.09.) számú határozatával döntött arra vonatkozóan, hogy ezen társulásból önkormányzatuk december 31. napi hatállyal ki akar lépni. Az érvényben lévő jogszabályi előírásokra figyelemmel Besenyszög község és Szászberek község képviselő-testületei, olyan határozatot hoztak, melyben a Tiszasüly kiválási szándékát tudomásul véve a Társulásból való kilépését július 01. napjával fogadták el. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 106/2012. (X.16.) számú határozatával, Szászberek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 100/2012.(IX.24.) határozatával döntött erre vonatkozóan. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény január 1. napjával hatályát vesztette. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzati társulásoknak is meg kell szűnniük. Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény ai tartalmazzák az önkormányzatok társulásaira vonatkozó jelenleg hatályos rendelkezéseket. Ezen törvény 146. (1) bekezdésében foglaltak szerint a törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül. A társulási megállapodások módosítását kell tehát elvégezni oly módon, hogy az ne legyen ellentétes Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal. Az Eszterlánc Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatához elsődlegesen a képviselő-testületeknek arra vonatkozóan kell döntést hoznia, hogy fenn kívánja-e tartani ezt a társulást július 1. napját követően is. Tulajdonképpen a évi önkormányzati költségvetés elfogadásakor már valamelyest állást foglalt ebben a testület, hiszen a költségvetésben egész évre így terveztük az óvoda működési kiadásait. Ahhoz azonban, hogy a társulási megállapodás és az alapító okirat módosítását elő tudjuk készíteni, most szükséges az önkormányzati szándék konkrét megfogalmazása. Dr.Elbakour Afif: A kormányhivatal a döntése során ezek szerint nem vette figyelembe Tiszasüly azon szándékát, hogy az óvoda közös fenntartásának a megszüntetését kezdeményezte. A közös hivatali feladatok ellátására pedig Besenyszögöt jelöli ki? egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 27/2013. (III.28.) számú határozat Az Eszterlánc Óvoda Intézményfenntartó Társulása további működtetéséről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXXXIX. törvény 87. -ában foglaltak alapján jelen