Két keréken Érd körül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két keréken Érd körül"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban VII. évfolyam LAP 19. szám szeptember 24. SZ ALBERT ÉTTEREM Nyitva: H-P óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm Ft A nagy sikerre való tekintettel, az akció visszavonásig folytatódik! Telefon: 06-23/ , 06-70/ Nyitva: H V ig, P Sz ig Az idén másodszor rendezték meg az Érd körbe elnevezésû kerékpáros találkozót. Az egyik fõszervezõ, Csengery Attila múlt heti sajtótájékoztatóján beszámolt arról is, hogy az elfogadott kerékpáros koncepció jegyében elkészült az elsõ biciklitároló a Széchenyi Általános Iskolában, melyet éppen a tavaszi Érd körbe alkalmával a résztvevõk szavazataival nyert el az iskola. Most ismét lesz szavazás, és amelyik iskolából a legtöbben regisztrálnak, illetve részt is vesznek valamelyik távon, az az iskola nyeri el a következõ tárolót. A kerékpáros koncepció mást is tartalmazott, az Alsóvölgyi és a Felsõvölgyi úton forgalomlassítók kihelyezésével segítenek a kerékpárosoknak a biztonságos közlekedésben. Szeptember 20-án, vasárnap délelõtt indultak a négy különbözõ táv megtételére az érdi kerékpárosok, és most az idõ is kedvezett. A legrövidebb táv 8 km, ezen kívül 15, 30, sõt, egy 80 km-es kört is kijelöltek. Az indulás elõtt T. Mészáros András polgármester köszöntötte a résztvevõket, majd elõször a kicsik tettek meg egy 50 méteres kört. Az utóbbi évtizedek legnagyobb és legösszetettebb közösségi beruházása kezdõdött meg Érden: beindult az évtizedek óta várt csatornázási program. Az elmúlt három év munkájának eredményeként mára arról beszélhetünk, hogy van egy nyertes pályázatunk, aláírt támogatási szerzõdésünk. A megvalósítás érdekében megkezdõdött a kiviteli tervek készítése és a kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárások elõkészítése. Ha a tervezõk elkészültek munkájukkal, ki lehet majd írni a közbeszerzéseket. Mivel igen nagy értékrõl van szó, ezek nem kevés idõt vesznek igénybe (a jogszabályok több hónapos átfutási idõt írnak elõ). A közbeszerzésen nyertes kivitelezõk ezek után tudnak majd szerzõdni a megvalósításra. Látható tehát, hogy még van egy pár lépés addig, amíg árkot ásó munkásokat látunk majd az utcákon. De a fizikai munka megkezdése elõtt legalább olyan fontos a jól elkészített terv, a megfelelõ elõkészítõ munka. Ezért a kiviteli terv készítés során a tervezõ cég megbízásából minden érintett ingatlantulajdonost felkeresnek és felmérik, hogy az elõzetes terveknek megfelelõen lehet-e rákötni vagy indokolt-e más mûszaki megoldást keresni. Ennek indokairól és részleteirõl, valamint a leggyakrabban felmerülõ kérdésekrõl olvashat egy rövid összeállítást lapunk 4. és 8. oldalán. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Két keréken Érd körül Hasznos tudnivalók a csatornázásról Vandálok Alig állították fel városunk határán az üdvözlõ táblákat (Isten hozta városunkban!), máris összefirkálták, lefújták a graffitisek. De nem jártak jobban az utcanévtáblák sem, mint ahogy a két vasút közötti aluljáró, a liftek, de jóformán valamennyi szabad felület sem, ami a városban létrejön. Talán a feliratban szereplõ Isten szó váltotta ki az agresszivitást? Vagy ez belülrõl jön egyeseknek? Ösztönös? Vagy genetikus? A vandalizmus nem örökletes. Bármenynyire is mondják egyesek, vandálnak nem születik az ember, hanem lesz. Neveltetéssel (illetve annak hiányával), bandabeli elvárással, médiák sugallatára, kompenzálásra, bármire. Meg kell mutatni, hogy vagyunk. S ha másként nem megy, hát törni, zúzni, firkálni kell. S amíg van befogadó, van, aki elõtt ezzel büszkélkedni lehet, van vandál is. Érdekes végignézni a falvakat, városokat, házakat keletrõl nyugatra haladva a Kárpáthazában, Erdélytõl Burgenlandig. Erdélyben, a magyarlakta területeken érzõdik a szegénység, de az is, hogy van gazdája minden portának. Néhány udvarban ugyan felfedezhetõ a gyûjtõszenvedély, a valamire majd csak jó lesz filozófiájával összehordott ócsakavastelep, a szegénység és kényszer diktálta toldozás-foldozás, amolyan szegényes eklektika, de azért nagyjából rend van. A cigánysor általában elkülönülten, a falvak félreesõ részén van, és itt sem a szemétdomb a jellemzõ, csak az ottani mértékben is nyilvánvaló szegénység. Még akkor is, ha néhány putrin akkora parabolaantennák meredeznek, hogy majdnem kidõl tõlük a fal. Máramaros vagy a Szilágyság, a Partium többségi román falvaiban már nem ritka az eldobált petpalack és egyéb hulladék. Ha átlépünk a mai Magyarország területére, keleten virágos falvakat látunk, az ország közepéhez közeledve azonban silányul a kép, és Budapest agglomerációjában, közte Érden is, kezdhetünk elszomorodni. Az utak mellett szemét kíséri az autóst, a pihenõhelyek katasztrofálisak, a vasutak mentén virágzik a parlagfû, minden szabad helyen illegális szemétlerakók éktelenkednek. Aztán, ahogy haladunk nyugat felé, ismét kezdenek szépülni falvaink, egyre több a virág, az Õrség zöldellõ falvai nyugalmas szépséget árasztanak. Ha átlépjük az osztrák határt, szinte mellbevág a különbség. Egykoron egy táj, egy ország, egy nép volt, mára ég és föld. Burgenland kisvárosai, falvai virágkavalkáddal, gyönyörûen rendben tartott házakkal fogadnak, sehol szemét, sehol falfirka, sehol rombolás. Vajon miért? Nem nehéz a válasz: a szocializmus évtizedei, s az azóta uralkodó balliberalizmus nem csak anyagilag, de lelkileg is lerombolta az országot. Nem érezzük magunkénak, mint ahogy a háború, a kommunizmus elõtt magukénak érezték az emberek. Most, a létbizonytalanságban, amikor jöhet a bank és elviheti a házat, jöhet az adóhivatal és elárverezheti a portát, nem tartja mindenki fontosnak a rendet. A pusztuljon el a szomszéd tehene is alapján mindent szeretnének lerombolni. A graffiti csak a kezdet. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk október 8-án jelenik meg

2 2 Jubiláló pegagógusok köszöntése Aszeptemberi közgyûlésen köszöntötték azokat a pedagógusokat, akik az idén részesültek a 60, 65, 70, 75 év pedagógusi munkáért járó jubileumi díszoklevélben. T. Mészáros András polgármester köszöntötte a kitüntetett pedagógusokat, és a város nevében anyagi elismerést és egy csokor virágot nyújtott át nekik. A kitüntetett pedagógusok: Bogáti Lászlóné, 60 éve szerezte meg pedagógusi oklevelét a Budapesti VII. ker. Állami Kisdedóvónõ képzõ Intézetben (gyémántoklevél). Horváth Lászlóné, 75 éve szerezte meg oklevelét a kecskeméti Angolkisasszonyok Római Kat. Tanítóképzõjében (rubinoklevél). Lener István, 65 éve szerezte meg pedagógusi oklevelét a Csáktornyai Tanítóképzõ Intézetben (vasoklevél). Mesterházy Andorné, 69 éve szerezte meg oklevelét a Kalocsai Érseki Kisdedóvóképzõben (vasoklevél). Ruttkay Istvánné, 60 éve szerezte meg pedagógusi oklevelét a Székesfehérvári Állami Tanítóképzõ Intézetben (gyémántoklevél). Schõnhardt Mária, 60 éve szerezte meg oklevelét szintén a Székesfehérvári Állami Tanítóképzõ Intézetben (gyémántoklevél). Zlatinszky Istvánné, 61 éve vette át pedagógusi oklevelét a Cinkotai Magyar Állami Tanítóképzõben (gyémántoklevél). Az olvasók nevében is köszönjük sok évtizedes, áldozatos munkájukat! Ki érti ezt? Az érdi suttogók Néhányan magukra ismertek a múltkori számunkban megjelent írásból, s természetesen már fel is erõsödött a suttogó propaganda. A három majom (nem hall, nem lát, nem beszél) érdi alfaja (nem lát, nem hall, de beszél) reakciója nem lehetett más, mint az ideges agresszió. Afféle érdi drága Bolgár úrként rögtön jött a nem igaz az, hogy... Találtak például (vagy kitaláltak?) néhány szülõt, akik kijelentették: a világ minden kincséért sem adnák drága gyermeküket a Bem téri óvodába. Kis szépséghibája a dolognak, hogy egyiküknek sincs óvodáskorú gyermeke. Ja, kérem, nemlétezõ óvodáskorú gyermekemet én is inkább luxus magánóvodába adnám, havi hatvanezerért. Az az ötven család pedig, akik örömmel vették, hogy gyermeküknek igenis lesz az idén helye, a suttogókat természetesen nem érdekli. Ha belegondolok, nagy hasonlóságot lehet fölfedezni az érdi suttogók és a balliberális kormányzó pártok között. No nem azt, hogy valaha is kormányhoz kerülnének az érdiek, hanem azt, hogy õk is szakértõknek állítják be magukat. Õk nem politikusok, á, a világért sem. Szakértõk. Mint Bajnai Gordon. Aki szakértõ kormányt alakított, természetesen azokból, akik a válságba szakértették addigra az országot. Még Lampert Mónika nagyasszony sem hitte el ezt, és õ is kijelentette, amit azóta sokan mások, hogy ez a kormány a szocialista párt kormánya. Vagyis politikusok. Fölösleges sorra venni a benne posztot kapó szakértõk szakértelmét, mindenki tudja, miben mesterek õk. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy az érdi szakértõk honnan vették a receptet. Évek óta dúl a vita a pártok és a civilek között arról, ki képviselheti a választókat hitelesebben. Meddõ és értelmetlen ez a vita, mert nem a lényegrõl szól. A görögök óta így vagy úgy, demokráciában a pártok kormányoznak. Lehet ezt nem szeretni, de tudomásul nem venni ostobaság. A demokráciának is vannak olyan alapszabályai, mint a közlekedésnek, és ha valaki értelmetlennek tart egy sebességkorlátozó táblát, hát lehet, hogy tán igaza is van, de a rendõr attól még megbünteti. Kétségbe vonhatják egyes civil szervezetek a demokrácia jelenlegi berendezését, azt, hogy a választásokon rendre pártok kerülnek ki gyõztesen, ettõl még így van. Azok a civil szervezetek, amelyek részt kívánnak venni a döntésekben, pártszerûen kell, hogy mûködjenek. Innentõl kezdve vajmi kevés különbség lesz közöttük. A civileknek és az igazi szakértõknek más a feladatuk. Alternatívákat kell kidolgozniuk a politikusok számára, hogy azok dönteni tudhassanak. De szakértõbõl is többféle van, mint ahogy minden szakmának több ága, irányzata, filozófiája van, s ezeket mind meg kell jeleníteni. De a prioritásokat sohasem a szakma fogja eldönteni, hanem a politika. Nézzük meg például, hogyan születhetett a döntés a Bem téri óvodáról! Természetesen ez csak egy elképzelt szituáció, ne kérje senki számon! Tehát: adva van egy város, ahol égetõ probléma az óvodahiány. Pénz is kevés van, hely is, de valamit mégis tenni kell. A polgármester felkér két szakértõt, hogy tegyenek javaslatot a megoldásra. Az egyik azt mondja, hogy bõvítsük ki a Bem téri óvodát, úgyis napirenden van a felújítása, egy ütemben legyen néhány új csoportszoba, így ötven gyerekkel többet vehetnek fel. Ez az elutasított gyerekek mintegy tizede. A másik szakértõ tiltakozik: közel az autópálya, épül mellette egy bevásárlóközpont, nem szabad ezt az óvodát bõvíteni, a telke egyre értékesebb lesz, inkább válasszunk ki egy csöndes helyet, és ott építsünk fel egy új óvodát, ha nem most, hát öt-tíz év múlva. Összeül a bizottság, tárgyal a polgármester a szakértõkkel, aztán a frakció elé kerül az ügy (ahol természetesen nem csak szakértõk, hanem politikusok is ülnek), és megszületik a döntés: hosszú távon igaza van annak, aki az új óvoda építését szorgalmazza, de nekünk most kell megoldani a problémát, akinek most van óvodáskorú gyermeke, az nem várhat éveket. Pénz is csak annyi van, hogy a bõvítést éppen ki tudjuk nyögni. Politikai döntés születik természetesen, mert azt kell eldönteni, melyik ujjunkat harapjuk. Nem lett elvetve a másik megoldás sem, hiszen, mint köztudott, már tervbe vette az önkormányzat egy parkvárosi új óvoda építését, csak a válság miatt jelenleg nincs meg az anyagi fedezete. A suttogókat természetesen ez nem érdekli, hiszen a szándékuk nem a megoldásra, hanem a zavarkeltésre irányul. Ezért fizetik õket, így vagy úgy. VITRIO L. Kormányra kerülése esetén azonnal visszavonja a es költségvetést a Fidesz - közölte Orbán Viktor a Hír Televízióban. A legnagyobb ellenzéki párt elnöke ismét megüzente a közpénzek elsíbolóinak, hogy jogászaikkal együtt készüljenek fel az elszámoltatásra. Szétesett a közbiztonság, a kisebb bûncselekményeket egyre nagyobbak követték mondta el Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke a Hír Televízió Péntek8 címû mûsorában. Az ellenzéki politikus közölte, hogy a következõ kormánynak létre kell hoznia egy belügyminisztériumot, és találni kell hozzá belügyminisztert is, ezzel pedig helyre lehet állítani az ország megrendült bizalmát. Orbán kijelentette: ehhez nem folyamatosan, mindenhol járõrözõ rendõrökre van szükség, hanem olyan fellépésre, hogy attól az elkövetõk azt mondják: Magyarország kihúzva, itt nincs esélyünk. A pártelnök Szlovákiát hozta fel példaként, ahol 3000 új rendõrt állítottak készenlétbe. Közben nálunk a kormány ilyen-olyan programokkal próbál válaszolni a közbiztonság drasztikus romlására. A gyerekektõl veszik el az ételt Orbán Viktor szerint a gyerekek tányérjából veszi ki a húst a kormány, miközben talicskával tolják ki a pénzt az offshore cégeikbe személyesen a kormánytagok és a BKVnál is hasonlóképp hordják szét a vagyont a haverok és az üzlettársak. A Fidesz elnöke elmondta: az ország sokkal többre lenne képes, de nem szabad, hogy a düh irányítsa az embereket. Nem az embereket kell kicserélni, nem õket kell átnevelni, nem az országot kell odébb tolni, az ország ott van, ahol. Így, ahogy vagyunk 10 millióan, mi sokkal többet is ki tudunk hozni. Baj a kormánynyal, meg a kormányt mûködtetõ MSZP-vel van, tõlük kell megszabadulni, és ha ez sikerült, akkor hirtelen kinyílnak a lehetõségek. Pénz persze nem lesz elegendõ, de sok területen tudunk javítani fogalmazott a polgári kormány miniszterelnöke. Nem csodát ígérünk, hanem egy új kezdetet, amely energiákat fog felszabadítani közölte Orbán. Forr a düh az országban Nem tudom, ismernek-e élõ embert - jelentette ki a szocialista kormányról a válságkezelés kapcsán a Fidesz elnöke. Nem mehet jól az országnak, ha rosszul megy az embereknek, akiket a Gyurcsány-Bajnai vezetés lenéz és megvet folytatta. Orbán aláhúzta: nem külföldi idézetekkel kell megoldani a gazdasági válságot, hiszen forr a düh a országban. A legnagyobb ellenzéki párt ezt a dühöt alkotó energiává fogja alakítani mondta Orbán Viktor. Azonnal érzékelhetõ lesz a változás Az új kormánnyal kapcsolatban a volt miniszterelnök kifejtette, hogy a fordulatra nem kell 2-3 évet várni, mert az azonnal érzékelhetõ lesz. Nagy lehetõség a tranzitgazdaság, hazánkon jelentõs kereskedelem mehet keresztül. Rendkívül fontos kihasználni a mezõgazdaság adta lehetõséget, hiszen enélkül nem lehetünk sikeresek mondta Orbán. Szintén elhanyagolt terület a természeti adottságok kihasználása, fûzte hozzá, jelezve: Matolcsy György vezetésével már rég ezeken dolgoznak a szakmai munkacsoportok. Egymillió új munkahely A Fidesz elnöke azt ígéri, ha a legnagyobb ellenzéki párt kormányra kerül, 10 éven belül egymillió új munkahelyet teremt. Nem volt másnak esélye Barrosón kívül Az Európai Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatban a Fidesz EU-s képviselõinek nagyon komoly ellenérzései voltak, én kértem õket, hogy válasszák meg Barrosót. Senki másnak nem volt esélye, hogy a bizottság elnökévé váljon indokolta döntését Orbán Viktor. A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot ír ki Érd 30 éve város címmel, az alábbi feltételekkel: Olyan fotókat kérünk, amelyek bemutatják Érd városi arcát. Bárki pályázhat maximum 5 darab képpel. Kérjük az alkotásokat A4-es formátumban, fotópapíron és eredeti méretben, digitális formában (a kiválasztott képekbõl papír alapú kiadvány készül) VII. évfolyam 19. szám szeptember 24. Forr a düh az országban A fényképeket a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ recepcióján lehet leadni névvel, és pontos elérhetõségekkel Beadási határidõ: október ig 9-17 óra. A pályázat anyagából kiállítást szervezünk a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, az elsõ három helyezettet jutalmazzuk, a kiválasztott képekbõl kiadványt készítünk! A kiállítás megnyitója, az eredményhirdetés és a kiadvány bemutatása december 15-én 18 órakor lesz a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. A kiállítás képeivel a Fotóklub rendelkezik, azokat szabadon felhasználja. A kiállítás mellett a pályázattól függetlenül szeretnénk bemutatni régi érdi fényképeket is. Kérjük, aki rendelkezik ilyenekkel, bocsássa rendelkezésünkre a rendezvény idejére. További információ: vagy / 102 mellék Az unió kívül marad a szlovákmagyar kérdésen Az, hogy õ vezeti az Európai Bizottságot, gazdasági kérdésekben jó, kisebbségiekben nem ismerte el a Fidesz elnöke. Az Európai Unióban úgy vélekednek: ha gondunk van a szlovákokkal, akkor azt rendezzük le így Orbán. Hazánkban ködösítés zajlik, a szocialista kormány nem indította meg a lehetséges jogi eljárást Sólyom László ügyében; és ha ez megindul, még az sem rendezi a szlovák-magyar viszonyt. Ugyanakkor Orbán rámutatott: a jogi megoldás nem rendezi ezt az ügyet, nekünk itt kell világossá kell tennünk hogy velünk nem lehet mindent megtenni. A Fidesz elnöke kifejtette: van valami természetellenes a Fico-Bajnai megállapodásban; hiszen miközben Brüsszel már a következõ napon gratulált a szerencsés megállapodáshoz, a helyzet egyre rosszabb lesz. A Bajnai-Fico megállapodás kapcsán egyébként valami titkot sejt a háttérben a Fidesz elnöke. Már csak azért is, mert eddig az ilyen találkozókat meg szokta elõzni az, hogy a magyar kisebbség vezetésével is egyeztet a miniszterelnök. Ez most nem történt meg, és senki sem támogatta a felvidékiek közül ezt a megállapodást. Új költségvetést fogadnak el, ha ez marad hatályban 2010 fontos év lesz, mert a következõ kormánynak minden területen rendet kell tennie közölte Orbán. Az épp formálódó költségvetésrõl pedig azt jelentette ki a Fidesz elnöke, hogy az elmúlt 20 év legveszélyesebb költségvetése, melyet a választások után, ha még érvényben lesz, hatályon kívül fognak helyezni. Soha egy költségvetés nem sodorta még magyar családok százezreit veszélybe fogalmazott. Orbán szerint az lenne a jó, ha nem fogadnák el a költségvetést sem, már csak azért sem, mert ez a költségvetés nem marad hatályban. Megerõsítette: másikat fogunk alkotni helyette. Ha áprilisban lesznek a választások, a Bajnai-kormány még fél évig hatalmon lesz, ezalatt Orbán szerint bezárják majd a kórházakat és lelakatolják iskolákat. Azokra a véleményekre, hogy a Fidesznek csak jó, ha a súlyos döntéseket meghozzák a szocialisták, a pártelnök csak annyit mondott, hogy a régi mondás szerint õ fél a görögöktõl, ha azok ajándékot hoznak. A szocialisták se akarjanak jót a Fidesznek, inkább pakoljanak össze vagy foglalkozzanak a számlájukra írható hivatallal való visszaélésekkel mondta Orbán Viktor. Sok spekuláció, kevés futás A költségvetés elfogadása utánra jósolt elõrehozott választások kapcsán Orbán Lothar Matthaust idézte, aki szerint a magyarok túl sokat spekulálnak és keveset futnak. Elmondta, õ azt szeretné, hogy a Fidesz a felkészülésre összpontosítson. Minél hamarabb, az annál jobb mondta az új választások idõpontjáról. A titkos terv A sukorói kaszinó-beruházás kapcsán megjegyezte, hogy errõl nem lehetett olvasni semmilyen kormányprogramban, ez egy titkos terv, de nem érdemes ott egyetlen lapát földet sem elmozdítani, mert az új kormány úgyis visszateszi azt. Orbán szerint meg kellene vitatni, hogy legyünk-e kaszinóország. A kemény ellenzékiségre utaló felvetésre a Fidesz elnöke azt mondta, hogy a kormánynak igazában nem a Fidesszel, hanem a magyar néppel van baja, mert hátat fordítottak az orvosoknak, az ápolónõknek. Ezen fog majd változtatni az új kormány jelentette ki végül Orbán Viktor. (Forrás: hírtv, MNO)

3 VII. évfolyam 19. szám szeptember Az MSZP kivonul a városból? Az elmúlt közgyûlésen egy érdekes eset fordult elõ, amirõl T. Mészáros András polgármester a következõket mondta: A szocialista frakció eltávozott a közgyûlésrõl, arra hivatkozva, hogy nem tudták megnyitni a számítógépüket, nem tudtak felkészülni. A valóság azonban az, hogy ezt megelõzõen részt vettek folyamatosan a bizottsági üléseken, tehát fölkészülhettek. Másrészt június 12-én írtam mindenkinek egy levelet, mert tudtuk, hogy meg fog változtatni a rendszer, és ehhez át kell állítani a gépeket. A szocialista frakció tagjai a nyár folyamán, amikor minderre volt idõ és lehetõség, nem éltek vele. Csütörtökön azt javasolták, halaszszuk el egy héttel az ülést, és miután ezt nem vállaltuk, elhagyták a közgyûlést. Nagyon sajnálom a történteket, mert folyamatosan próbáljuk felajánlani a szocialista frakciónak az együttmûködést, a város javára való közös munkát, de ebbõl mindig valamilyen mondva csinált, hajánál fogva elõrángatott indokkal kivonulnak. Ez arra emlékeztet, amikor a csatorna mikéntjérõl szavaztunk, hogy ne Budapesttel közös projektben vegyünk részt. Akkor ugyan nem vonultak ki, de tüntetõen kikapcsolták a szavazógépüket, és nem vettek részt a döntésben. Sajnálnám, ha az elkövetkezõ egy évben ilyen bojkottnak vagy sztrájknak nem is tudom, hogyan lehet nevezni az ilyen politikusi magatartást, amely ahelyett, hogy a köz érdekében tenne, sértõdötten elvonul, és úgy érzi, ezzel teljesítette a képviselõi esküjében foglaltakat lennénk részesei. Meggyõzõdésem, hogy így nem jó, és várjuk a késõbbiekben a szocialista frakciót a közös munkában. Arra a kérdésre, hogy hányféle módon juthatnak hozzá a képviselõk a különféle testületi anyagokhoz, T. Mészáros András elmondta, hogy legegyszerûbben természetesen a hivatali rendszeren keresztül, amelynek változására felhívta levélben a Az érdi lakóteleprõl Töreki Éva Akutyások uralják a szabad teret, a kutyák reggel ébresztõt ugatnak 6 óra és 7 óra között, ugyanis ahelyett, hogy sétálnának a gazdik a kutyákkal, csak állnak vagy ülnek egyhelyben, a kutyák meg csak lófrálnak, és unatkoznak. Nem is értem, hogy azok akik nem akarnak foglakozni saját kis kedvenceikkel, azoknak miért vannak kedvenceik? Mindezektõl eltekintve, ha már saját maguk közvetlen környezetével nem törõdnek, hogyan várható el, hogy másokkal, illetve szomszédjaikkal törõdjenek?! A reggeli ébresztõ után, kinézve az ablakon, láthatom, hogy az ablak alá kakál egy kutyus, érthetõ, valahová neki is kell, de kérdem én: a gazdija hol is van ilyenkor? Ja, a padon csücsül és várja a többi gazdit, vagy éppen már jót beszélgetnek, cigiznek, a kutyakaka meg marad. Persze a gyerekek nem rohangálhatnak önfeledten a téren, mert félõ, hogy éppen egy kutyaürülékbe tenyerelnek, és igazán sajnálatos az, hogy a játszótéren is fenyeget ez a veszély, az üvegszilánkok, kiálló szögek és a cigerettacsikkek mellett, arról nem beszélve, hogy macskaalomnak használják a homokozót, és ezek után csodálkoztam, hogy kórházban kötöttünk ki pár hónapja egy hányáshasmenéses fertõzéssel!? A lakótelepen elsõ ránézésre több a kutya, mint a gyerek, bár lehet, hogy nem így van, csak az õ terük be van korlátozva. Természetesen vannak kivételek a gazdik között is, és minden tisztelet az övék! Lehajolnak és felszedik a kedvenceik ürülékét, valamint sétálgatnak a kutyussal, így azok sokkal nyugodtabbak és barátságosabbak. Sajnálatos, hogy nagyon kevesen vannak ezek a gazdik. Táblát kellene a kirakni: embernek a fûre lépni tilos. Most, más vizekre evezve, de még mindig lakótelep. A parkolás mindenki számára bosszantó, legyen gyalogos, vagy autós, kevés a parkolóhely. De mennyi parkolóhely is kellene az autósoknak? És milyen közel legyen ahhoz az üzlethez, ahova be szeretne menni? Az idén nyáron felújított utat és járdát kaptunk a Béke téren. Mint tudjuk, a járda a gyalogosoké lenne. Ez idáig azért nem tudtunk rajta közlekedni, mert kátyús volt, no meg a parkoló autók teljes széltében elfoglalták. Jelenleg még szép állapotban van a járda, de az autósok ugyanúgy a magukénak tekintik. Ma már nem szólok az autósnak, mert még nekik áll feljebb, bár látják, hogy én megyek le az útra a babakocsival. Természetesen itt is van kivétel, aki rögtön elnézést kér és szabaddá teszi az utat. Személy szerint az nem érdekel, ha úgy áll meg az autós, hogy még a gyalogos is elfér a járdán, bár ez is TILOS, de Autótenger a Béke téren Pedig lehetne ilyen is... figyelmet. Ezen kívül lehetett volna telefonálni az informatikusoknak, akik telefonon keresztül el tudták volna magyarázni a beállítást. A következõ módszer a hagyományos lehetett volna, a hivatal kérésre kinyomtatta volna az anyagot, mint azt az elmúlt években is tette. Ezért is mondta, hogy mondvacsinált dolog ez. A televízió nyilvánossága elõtt próbáltak szerepelni, és azt a látszatot kelteni, hogy komolyan veszik a szerepüket, ezzel szemben pont a felelõtlenségük derült ki. A tudósító még hozzáteheti azt, hogy a hivatal kérésre -en is elküldi az anyagot, valamint meg lehet találni a városi honlapon is már napokkal a közgyûlés elõtt. Egy rémhír cáfolata kapcsán, miszerint a felújított és kibõvített Bem téri óvoda emeletén nincs fûtés, ezért fagyoskodni fognak az óvodások, T. Mészáros András beszélt arról, hogy néhány politikai erõnek érdeke a rémhírek terjesztése, és nem ez az elsõ, emlékezhetünk a csatornaépítés befuccsolásáról szólókra is. Kitért arra is, hogy városunkban mint azt lapunk vezércikkében is olvasni lehet sajnálatos módon gyakran rongálnak meg létesítményeket és lopnak el zászlókat, virágokat és mindent, ami mozdítható. meddig is lesz járható ez a járda a gyalogosoknak? Mennyi idõ kell, hogy újra kátyús legyen? Arról nem is beszélve, hogy az itt lakóknak már nincs helyük megállni 10 és 18 óra között. Az ember keresgélheti a pakolóhelyet saját otthona elõtt. Megoldás biztosan van, de hogy hogyan kellene megoldani ezeket a problémákat, és mikor?!? Ami biztos, hogy a szabályok meghozatala édeskevés! Addig is kevés reménnyel, de megkérem azokat az embereket, akik a Béke téren járnak autóval vagy kutyával, fiatalok vagy idõsebbek, hogy figyeljenek, figyeljünk oda másokra is! Pályázat kiegészítõ Motivációs levél Igen tisztelt BKV Vezérigazgató Úr! Úgy hallottam a Dezsõtül, hogy a tisztelt cégétül mostan teccettek elcsapni a szavuk vivõjét. Beszélgettünk itten a kollegákkal, hogy, hogyan néz mán az ki, hogy egy ilyen módos cégnek még szóvivõje sincsen, oszt ha meg kell szólalni, hát gyõzhetik keresgélni, hogy ki mondja meg a tuttit. A Dezsõ egyébként mindent tud, mert û a csapos itten a Hatcsöcsûben. Mán nem igazán hatcsöcsöcsû ez a vendéglátó ipari üzemegység, mert mióta olyan rosszul megy a Csányi úrnak is meg a többi bankvezérnek, hát a három pincérlányt is el köllött, hogy küldje a góré. De a név az azért még is maradt, mert hát aminek a Dezsõ után lehetne hívni, amiatt legfeljebb a meleg büszkeség felvonulói jönnének be. Akkor meg mán mi nem jönnénk. A górénak is ez a jobbik. Mármint megoldás. Na szóval arra jutottunk itt a szaktársakkal, hogy mivel nekem három féldeci kevert után olyan szómenésem kerekedik, hogy tán még azt a derék Fletó urat is le tudnám povedálni az emelvényrül, hát valami olyan állásba kéne mennem, ahol eztet hasznosítani tudnám. Ezt a bökövö szóvivõséget én szerintem pont nekem találták ki. Jól is teccettek tenni, hogy azt a fehérnépet elküldték. Mégiscsak férfinak való ez a munka. Azt mondja a Béla, hogy egy ilyen motivációs levélben le kell írni, hogy kiféle, miféle vagyok, meg, hogy mit szeretnék. Van-e valamilyen tudományom, vagy hobbim, meg milyen ember vagyok. Hát ezen ne múljon. Ha maguknak az is jó, hogy én mondom meg, hogy milyen ember vagyok, írok én olyat, hogy az öreg Andersen sírva adja vissza a diplomáját. Igen derék polgár vagyok. Engem még úgy neveltek, hogy az új, szocialista embertípus legyek. Hát nézzenek meg, így sikerült. Különben, a legnagyobb adófizetõk közé tartozom. Napjában elszívok két doboz cigit, megiszok fél liter kevertet, meg hat üveg sört kísérõnek. Szóval rendesen és lelkiismeretesen fizetem, napról napra a jövedéki adót az államkasszába. Ha minden polgár utánam csinálná, már rég kimászott vóna az ország az árokból. Hát mi nem, de a szebb jövendõért, beáldozunk mindent, amit csak lehet, itten a Hatcsöcsûben. Eztet még a szemináriumokon tanultuk, mármint, hogy a jövendõ az mindig szebb, meg áldozni kell érte. Egész életünkben ezt tettük, úgyhogy most már nagyon szépnek kell lennie. Egy baj van vele: mire odaérnénk, a rohadtja mindig tovább megyen. Erõsen gondolkodtam, hogy annál a hatalmas cégnél amit a vezérigazgató úrnak vezérgigazgatni teccik, milyen posztra is kellene pályáznom. Úgy látom, a legjobb a hu-hu-humánpolitikai igazgatói. Szóval maguknál a személyzetisé a legzsírosabb íróasztal. Hát nem mondom, azelõtt a gengszterváltás elõtt se vót kismiska állás a személyzetis fõnöké, de ennek az aszszonynak ott maguknál még a kistáskáját se vihette vóna egy régi személyzetis. Száz milka, hát az azért már döfi! Csak azért, hogy elmenjen De mert maradt, hát hozzávágtak még, havi kettõt Mármint millió forintot. Hú, az a nõ nagyon tudhatott! Aztán lehettem vóna ötletember. Ki teccettek csengetni valami külsõ cégnek potom két-háromszáz milcsit, azokért az ötletekért, hogy mik is legyenek a négyes metró állomásain. Hát nem valami nagy fantáziát kellett hozzá megmozgatni. Paprika alakú padok??? Nyolcszázezer forint darabja. Meg örök szemetes, kétszázezer forintért? Na idefigyelj pajtikám! Adom az ászabbnál ászabb ötleteket, csak gyõzzed lejegyezni. Levisztek mindegyik állomásra egy egy farönköt, úgy fognak örülni neki a pesti népek, mint majom a farkának. Ráértek még most is elültetni hozzá a facsemetéket, mert mire ti metrót fogtok átadni, azok a csemeték is fává fognak cseperedni. A platina szemetes helyett meg innét a Hatcsöcsûbõl összeverbuválok annyi csövest, amennyi kell, hogy álljanak a metró bejáratához egy nájlon zsákkal, gyûjteni a szemetet. Azokat sem lehet ellopni, ne félj nem hagyják magukat. Na mondjad már kicsit büdösek, kicsit dülöngélgélnek, de attól fogva õk is a ti embereitek. Nem kell finnyáskodni, egy ember, egy szavazat. Napi egy kanna tablettás bor ellátmányért így meg van a kuka is. Attól sem kell félnetek, hogy nem lesz utánpótlás, mert, ameddig tik vagytok itten a Duna parti kupolás cirkuszban a fõ produkció, annyi lesz a csövi, hogy egymás sarkát fogják taposni. De legjobban az ellenõri dolog teccene nekem. Na nem a sötét ruhás karszalagos neandervölgyiekre gondolok. Napi egy kiló banánért az anyjukat is levernék a buszról. A dolgok, meg a folyamatok ellenõrzése az igazi jó buli. Azt mondja a Dezsõ, hogy nálatok annyira bénák az irodisták, hogy még azt sem tudták megnézni, hogy kifogyott-e a fénymásolóból a festék, vagy nem. De a vezetõség nem esett kétségbe, kiírt egy tendertet (a Dezsõ szerint eztet úgy kell írni, hogy tendert, de annak meg semmi értelme), hogy ha valaki leellenõrzi a nyüves fénymásolóitokat, kap vagy huszonvalahány millió kemény magyar forintot. Hát szólhattatok vóna. A feléért is megcsinálom, de még parizert is veszek a kiskutyádnak. Na nem baj, ez a vonat elment, de egy ekkora cégnél van még annyi ellenõrizni való, hogy életem végéig el lehetek nálatok. Ha a fénymásolók így megnehezítik az irodisták életét, lehet ott még mással is gond. Képzeld el vezér pajtikám, hogy mekkora gond lehet, mondjuk a klotyópapírokkal. Van egy szenzációs ajánlatom. Írjatok ki egy pályázatot, hogy le kéne ellenõrizni, hogy milyen az árnyékszékek állapota. Végigjárom az összes buditokat mondjuk Ne gondold, hogy olcsó János vagyok, de ha adtok tíz millát, meg egy karton ukrán cigit, kipróbálom mind. De van még ettõl is jobb ajánlatom. Kötünk egy menedzserszerzõdést. Én egy évig ki sem teszem innét a lábamat a Hatcsöcsûbõl, de ti bevesztek a nyilvántartásba, mint a te helyettesedet. Idehozzátok hozzám a legrázósabb szerzõdéseket és havi tíz milláért szemrebbenés nélkül aláírom mindegyiket. Egy év múlva meg ki is rúghattok. Szerény vagyok, ötven millióval le is lépek és olyan titokban fogom a munkakörömet tartani, hogy még egy liter kevertért sem árulom el senkinek. A Dezsõ szerint errõl is lemaradtam, mert már eléggé széthordtátok a kasszát, de sose lehet tudni. Ha maradt még valami a ládafiában szóljatok, bemegyek érte. Ha valakinek esetleg ismerõs a történet, az csak a véletlen mûve lehet, vagy rosszindulat munkálkodik benne. KOPOR TIHAMÉR

Aláírták a támogatási szerzõdést

Aláírták a támogatási szerzõdést ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. évfolyam LAP 18. szám 2009. szeptember 10. SZ ALBERT ÉTTEREM Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft A nagy sikerre való tekintettel,

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Emlékezzünk 1956-ra! ASzovjet Kommunista Párt XX. kongresszusa. Szombaton, 2009. október 17-én volt Érden

Emlékezzünk 1956-ra! ASzovjet Kommunista Párt XX. kongresszusa. Szombaton, 2009. október 17-én volt Érden ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 21. szám 2009. október 22. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 1090 Ft

Részletesebben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 25. szám 2009. december 17. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé A cannes-i vörös szõnyeg is hevert már a lába elõtt, de megmaradt Pakson, paksinak. Most jelenik meg legújabb lemeze a Heaven Street Sevennek, melynek alapító tagja Orbán Gyula. Írásunk a 19. oldalon Paksi

Részletesebben

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely...

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely... ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Célegyenesben a csatornázás Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az érintett három település polgármestere:

Részletesebben

A haza mindenek felett

A haza mindenek felett ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban X. évfolyam LAP 21. szám 2012. november 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Október 23-án délelõtt a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolai tanulóinak

Részletesebben

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak Az elmúlt hetek esõzései komoly zavarokat és károkat okoztak Érden is,

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Megalakult az új közgyûlés

Megalakult az új közgyûlés ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 22. szám 2010. október 21. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megalakult az új közgyûlés Október 14-én, ünnepélyes körülmények

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

István. Harasztÿ. Hazám-díjat kapott Édeske. Békés karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! Interjú a 12. oldalon. 2013.

István. Harasztÿ. Hazám-díjat kapott Édeske. Békés karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! Interjú a 12. oldalon. 2013. XVIII. évfolyam 10. szám 2013. december Békés karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! Harasztÿ István Hazám-díjat kapott Édeske Interjú a 12. oldalon 4. oldal Vinczek György Kész a Puskás konyha

Részletesebben

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló Ingyenes kétheti lap 8000 példányban ÉRDI V. évfolyam LAP 18. szám 2007. szeptember 6. Sajtógárdisták Sportcsarnokot Érdnek! Rendkívüli közgyûlés A veszedelmes lajbi A csatornázásról Ifjúságpolitikai tréning

Részletesebben

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább!

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 8. szám 2004. augusztus 12. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Idvez légy bódog Szent István királ! Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Város képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ikt. szám: T-48-2/2011.

Részletesebben

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 9. szám 2012. május 29. Ingyenes Jó hír érkezett a napokban a polgármesteri hivatalba. A tavaly benyújtott, újabb gyűjtőútépítést célzó pályázat nyert. 352 millió

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben