A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai"

Átírás

1 A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai Dr. Vass Gyula t. ezredes osztályvezet BM OKF Iparbiztonsági F osztály BTE Szakmai Nap Budapest, november

2 Az el adás tartalma: 1. Megújult katasztrófavédelmi szabályozórendszer 2. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok -2-

3 1. A megújított katasztrófavédelmi szabályozórendszer -3-

4 A katasztrófavédelmi rendszer javítása és fejlesztése CÉLKIT ZÉS: KORSZER ÉS HATÉKONY KATASZTRÓFAVÉDELEM koncepció Kat. törvény szervezet- és intézményépítés Kormány és miniszteri rendeletek parancsok, intézkedések -4-

5 Integrált feladatrendszer január 01. Iparbiztonság Polgári Védelem zvédelem -5-

6 Integrált intézményrendszer BM OKF január 01. Igazgatóságok Integrált katasztrófavédelmi kirendeltségek Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek -6-

7 A Kat. törvénycsomag (1) ÚJ törvény: - szerkezete, tartalmi felépítése - PVTV. beépítése - egységes, rendszer-szemlélet - IV. fejezet egyedi szabályozás, EU kötelezettség (Seveso II. Irányelv) + kapcsolódó ágazati törvények módosítása (Hvt., Eütv., Inytv., elektronikus hírközlésr l szóló tv., közlekedési ágazati törvények) -7-

8 A Kat. törvénycsomag (2) I. fejezet: Alapvet rendelkezések II. fejezet: A katasztrófák elleni védekezés irányítása III. fejezet: A kat. elleni védekezésért felel s min. ir. alá tartozó, a katvéd. vh-át végz szervek és feladataik IV. fejezet: Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés V. fejezet: A katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet VI. fejezet: A polgári védelem m ködésének részletes szabályai VII. fejezet: A védekezés költségeinek megtérítése és fedezete VIII. fejezet: Záró rendelkezések -8-

9 Magyarország ment t zvédelme 2012 hivatásos t zoltóságok: - kiemelt t zoltó parancsnokság - t zoltó parancsnokság - t zoltó rs!+ köztestületi t zoltóságok önkéntes t zoltó egyesületek cél: - magas szint szakmaiság - megfelel eszközpark - elfogadható költségterhelés magas szint segítség a bajbajutottak számára -9-

10 A katasztrófavédelem nemzeti ügy A polgármester: (illetékességi területén) irányítja és szervezi a felkészülést és a védekezést Személyes adatainak védelme érdekében a PowerPoint megakadályozta a küls helyr l származó kép automatikus letöltését. A kép letöltéséhez és megjelenítéséhez kattintson az üzenetsáv Beállítások elemére, majd a Küls tartalom engedélyezése elemre. Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását helyszínre érkezését l a polgármestert l a megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy veszi át. POLGÁRMESTERI HIVATAL Okmányiroda -10-

11 ÚJ KOCKÁZATI BESOROLÁS Hatás Nagyon súlyos Súlyos Nem súlyos Alacsony mérték Bekövetkezési gyakoriság Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori II. osztály II. osztály I. osztály I. osztály III. osztály II. osztály II. osztály I. osztály III. osztály III. osztály II. osztály II. osztály III. osztály III. osztály III. osztály III. osztály ÚJ VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS -11-

12 Veszélyelhárítási tervezés Országos terv Megyei terv Helyi terv (körzet) Veszélyeztetettség leírása, Általános tevékenységi sorok, Forgatókönyvek, Bevetési feladatok Települési terv Adatok Üzemi terv -12-

13 Közbiztonsági referens A polgármester: - a katasztrófavédelmi felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, és a rendvédelmi, honvédelmi feladataiban való közrem ködésre, - köztisztvisel i jogviszonyban álló, - megfelel iskolai végzettséggel rendelkez személyt jelöl ki. A referens legkés bb a kijelölését követ 90 napon belül elvégzi a közbiztonsági referensi tanfolyamot. -13-

14 Polgári védelmi szervezetek KÖZPONTI SZERVEZETEK TERÜLETI SZERVEZETEK TELEPÜLÉSI SZERVEZETEK MUNKAHELYI SZERVEZETEK -14-

15 - Riasztási és Segítségnyújtási Terv átalakítása Megyei veletirányító Tervvé, - ESR bevezetése, - Megyei Bevetésirányítási Központok kialakítása, ügyeletek átalakítása, - KAP-online fejlesztése és az ESR-hez illesztése, - Katasztrófavédelmi veleti Szolgálatok kialakítása, egységesítése veleti irányítás -15-

16 ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FELÜGYEL SÉG Kat. tv IV. fejezete veszélyes üzemek, ill. a légi, vizi és vasúti közlekedési ágazati törvények módosítása Végrehajtási rendelet (veszélyes üzemek) - 219/2011. (X. 20.) Korm. r. Bírság és hozzájárulás (veszélyes üzemek) - 208/2011. (X. 12.) Korm. r Igazgatási szolg. díj (veszélyes üzemek) - jogalkotási folyamatban Veszélyes áru szállítás ell. és bírságolás jogalkotási folyamatban új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök BM OKF 1. hatósági jogosítványok (engedélyezés, felügyelet, ellen rzés) a küszöbérték alatti üzemekre való kiterjesztése 2. hatósági tevékenység egyszer sítése és hatékonyabbá tétele 3. a katasztrófavédelem szállítási hatósági ellen rzési és bírságolási jogosítványainak vasúti, légi, és vízi szállítási ágazatokra történ kiterjesztése 4. a kritikus infrastruktúra védelem katasztrófavédelmi feladatainak ellátása 5. új jogintézmények bevezetése: - katasztrófavédelmi bírság - igazgatási szolgáltatási díj - katasztrófavédelmi hozzájárulás Országos Iparbiztonsági F felügyel ség -16-

17 FELADATOK bb szervezeti tagozódás kiemelten érintett szakterületek: ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI F FELÜGYEL SÉG Központi szerv BM OKF SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA PÉNZÜGYI JOGINTÉZMÉNYEK (KATVED. HOZZÁJÁRULÁS, DÍJ, BÍRSÁG KEZELÉSE) EGYÜTTM KÖDÉS TÁRSHATÓSÁGOKKAL, SZERVEZETEKKEL Területi szerv Helyi szerv FKI / MKI IPARBIZTONSÁGI F FELÜGYEL SÉG KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK -17-

18 Feladatrendszer, veszélyes áru szállítás Törvény Végrehajtási rendelet tervezet BM OKF és területi, helyi szervei új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök LÉGI BELVIZI VASÚTI a katasztrófavédelem szállítási hatósági ellen rzési és bírságolási jogosítványainak vasúti, légi, és vízi szállítási ágazatokra történ kiterjesztése Országos Iparbiztonsági F felügyel ség -18-

19 Jogi szabályozás, veszélyes áruk szállítása a közúti közlekedésr l szóló évi I. törvény - a veszélyes áruk közúti szállításának ellen rzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l, valamint a bírságolással összefügg hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet - 20/1979. (IX.18.) KPM. rendelet: ADR A és B mellékletek Módosul! -19-

20 Jogi szabályozás, veszélyes áruk szállítása 2. a katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (Kat.) Hatósági jogkör veszélyes áruk szállításának ellen rzése, szankcionálása: - közúti szállítás: évi I. törvény a közúti közlekedésr l /meglév szabályozás módosítása/ - légi szállítás: évi XCVII. törvény a légiközlekedésr l - belvízi szállítás: évi XLII. törvény a víziközlekedésr l - vasúti szállítás: évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésr l Végrehajtási rendelet - tervezet Módosul! a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által lefolytatott eljárások során a veszélyes áruk vasúti, légi és vízi szállításának ellen rzésére és bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegér l, valamint a bírságolással összefügg hatósági feladatok általános szabályairól szóló kormányrendelet -20-

21 Együttm ködés, VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA Együttm köd társhatóságok 1. Nemzeti Közlekedési Hatóság - Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal - Légügyi Hivatal - Közúti Gépjárm -közlekedési Hivatal városi és Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyel ségei 2. Rend rség 3. Nemzeti Adó és Vámhivatal 4. Közlekedésbiztonsági Szervezet A vízi szállítás ellen rzése során a rend rség, illetve a NAV vízi járm veinek közös használata Közös ellen rzések végrehajtása, ellen rzési tevékenység összehangolása. Tapasztalatcsere. Közös módszertan fejlesztése. Jogi szabályozás értékelése és fejlesztése. Képzés összehangolása. -21-

22 Feladatok, KIV 1. BIZTONSÁG NÖVELÉSE KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM Meglév feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök -ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, az alapvet és létfontosságú elektromos felhasználók besorolásával kapcsolatos feladatokat; -gondoskodik a mindenkori KIV szabályozás aktualitásának meg rzésér l; -végzi a KIV-et érint veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos központi szint feladatokat; -végzi a KIV-el kapcsolatos uniós (CIWIN, ERN-CIP, CIP POC) feladatokat, valamint a transzatlanti dimenzió el térbe helyezését (EU-USA); -a KIV Konzultációs Fórum keretében ködteti a Polgári Védelmi Munkacsoportot; -22-

23 Feladatok, KIV 2. BIZTONSÁG NÖVELÉSE KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM Meglév feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök végzi a potenciális ágazati kritikus infrastruktúra elemek horizontális kritériumok alapján történ beazonosítását; jogszabály alkotási folyamatot kezdeményez a kritikus infrastruktúrák katasztrófák elleni védelme tekintetében; gondoskodik a kijelölt kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni fokozott védelmének megszervezésér l; végzi a nemzeti kapcsolattartó feladatokat az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai felé; ellátja a BM OKF folyamatos m ködésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat; -23-

24 Tagállami kötelezettségek Magyarország KIV Tárcaközi Szakmai Munkacsoport összetétele -24-

25 2. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok -25-

26 Jogi szabályozás - a katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény (Kat.) Végrehajtási rendeletek, rendelet-tervezetek - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (R.) - a katasztrófavédelmi bírság kiszabásának részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésér l és visszatérítésér l szóló 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jelleg szolgáltatásokról és bejelentésekr l, továbbá a fizetend díj mértékér l, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló BM rendelet - a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjér l szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet -26-

27 Feladatrendszer - f felügyel ség Törvény Végrehajtási rendeletek, rendelet-tervezetek BM OKF és területi, helyi szervei új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök - hatósági jogosítványok (engedélyezés, felügyelet, ellen rzés) a küszöbérték alatti üzemekre való kiterjesztése - hatósági tevékenység egyszer sítése és hatékonyabbá tétele - új jogintézmények bevezetése: - katasztrófavédelmi bírság - igazgatási szolgáltatási díj - katasztrófavédelmi hozzájárulás Iparbiztonsági F felügyel ség -27-

28 A Kat. IV. fejezetének hatálya A Kat. IV. fejezetének hatálya kiterjed: 1. veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre és létesítményekre 2. küszöbérték alatti üzemekre 3. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megel zésében, az ellenük való védekezésben érintett közigazgatási szervekre és gazdálkodó szervezetekre, helyi önkormányzatokra, természetes személyekre A Kat. IV. fejezetének hatálya nem kiterjed: 1. az atomenergia alkalmazásával összefüggésben meghatározott tevékenységekre 2. a veszélyes anyagoknak az üzemen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására, illetve a szállítás közbeni ideiglenes tárolásra 3. ásványi nyersanyagok feltárásával, kitermelésével és feldolgozásával kapcsolatos föld alatti, külszíni vagy fúrólyukas bányászati tevékenységekre, kivéve az ásványi nyersanyagok vegyi vagy termikus feldolgozását, tárolását, ha annak során a küszöbértéket elér mennyiség veszélyes anyag jelen van 4. a hulladéklerakókra, kivéve az ásványi nyersanyagok kitermeléséb l származó hulladékok, medd k feldolgozására szolgáló létesítményeket (beleértve a derít - és ülepít medencét is), ahol a küszöbértéket elér mennyiség veszélyes anyag van jelen, különösen abban az esetben, ha a tevékenység a hulladékok vegyi és termikus feldolgozásával jár együtt 5. katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre, létesítményekre -28-

29 Legfontosabb új fogalmak - 1. Küszöbérték alatti üzemek (Kat.): egy adott üzemeltet irányítása alatt álló azon terület, ahol e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem ér mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelend létesítmények Kiemelten kezelend létesítmények (R.): - a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok üzemen kívüli cs vezetéken történ szállításának létesítményei (szállító vezetékek, szivattyú-, kompresszor- és elosztó állomások), kivéve a lakossági gázellátás elosztó vezetékeit és azok létesítményeit, valamint a szénhidrogén-bányászat gy jt vezetékeit 400 mm névleges átmér alatt - veszélyes hulladékok égetéssel történ ártalmatlanításával foglalkozó létesítmények, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe - azon üzemek, amelyek területén klór vagy ammónia legalább 1000 kg mennyiségben van jelen, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe Súlyos káresemény elhárítási terv (Kat.): küszöbérték alatti üzem üzemeltet i okmánya, amely tartalmazza az üzem veszélyeztet hatásainak elemzését, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megel zését, elhárítását és hatásainak csökkentését szolgáló intézkedések végrehajtásának rendjét, feltételeit -29-

30 Legfontosabb új fogalmak 2. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar (Kat.): veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszer m ködés során vagy a technológiai folyamatokban bekövetkez olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel és az alábbi következmények egyikével jár: a) veszélyes anyaggal kapcsolatos t z b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás c) mérgez, rákkelt tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása d) oxidáló, t z- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú veszélyes anyag kikerülése legalább 1 m 3 mennyiségben e) veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása Veszélyeztetett terület (R.): ahol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, illetve küszöbérték alatti üzem tevékenysége során bekövetkez veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, üzemzavarok által okozott mérgez, h sugárzási, ökotoxikus, illetve túlnyomási hatások az emberi egészséget, a környezetet vagy a természeti értékeket károsíthatják Társhatóság (R.): veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek tekintetében hatósági feladatkört ellátó személyek és szervezetek -30-

31 Feladatrendszer veszélyes üzemek 1. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS BM OKF BIZTONSÁG NÖVELÉSE Meglév feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök - Hatósági engedélyezési és felügyeleti rendszer m ködtetése - Veszélyes ipari üzemek katasztrófavédelmi engedélyezése - Hatósági ellen rzési feladatok ellátása - A lakosság tájékoztatása, a nyilvánosság biztosítása, küls védelmi és településrendezési tervezés - Súlyos Iparibaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság ködtetése - EU koordinációs feladatok teljesítése - ENSZ EGB Ipari Baleseti Helsinki Egyezmény végrehajtása - Iparbiztonsági Készenléti Szolgálat m ködtetése - Hatósági jogosítványok (engedélyezés, felügyelet, ellen rzés) a küszöbérték alatti üzemekre való kiterjesztése - Hatósági tevékenység egyszer sítése és hatékonyabbá tétele - Új jogintézmények bevezetése: - katasztrófavédelmi bírság - igazgatási szolgáltatási díj - katasztrófavédelmi hozzájárulás -31-

32 Feladatrendszer veszélyes üzemek 2. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS FKI / MKI Meglév feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök BIZTONSÁG NÖVELÉSE - Küls védelmi tervezés és gyakoroltatás - Lakosság tájékoztatása nyilvánosság biztosítása - Településrendezési tervezés - Védelmi tervek gyakoroltatásának megszervezése, illetve ellen rzése - Tájékozató kiadványok elkészítése - Küszöbérték alatti üzemek bejelentésének vizsgálata, ellen rzések tartása és szervezése Érintett polgármester bevonása -32-

33 Területi és helyi feladatok 1. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK - Küls védelmi tervek elkészítése és felülvizsgálata - Küls védelmi terv gyakorlatok megszervezése és lebonyolítása - BVT és SKET gyakorlatok ellen rzése és min sítése, felügyeleti ellen rzések végrehajtása - Az iparbiztonsági feladatok ellátása (közös ellen rzések szervezése és lebonyolítása éves ellen rzési terv alapján) - Küszöbérték alatti üzemek bejelentkezések vizsgálata, helyszíni szemle lebonyolítása, azonosítási javaslat küldése a központi szerv részére; küls védelmi tervek elkészítése, gyakorlatok szervezése (kijelölt üzemeknél) - Adatszolgáltatás a veszélyes árut gyártó, feldolgozó és tároló gazdálkodó szervezetek azonosítása érdekében (katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetéssel kapcs.) - Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset és üzemzavar késedelem nélküli helyszíni kivizsgálása -33-

34 Területi és helyi feladatok 2. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS HELYI SZINT FELADATOK - Nyilvánosság biztosítása (KVT, építési elj. és jelent s változtatás esetén) - A veszélyességi övezetben történ fejlesztések figyelemmel kísérése - Részvétel a területi szervek feladatainak végrehajtásában (új feladatok) - Lakossági tájékoztató kiadvány elkészítése és felülvizsgálata -34-

35 Küszöbérték alatti üzem üzemeltet jének kötelezettségei (Tv 41. ) 1. A veszélyes tevékenység azonosítása és bejelentése 2. súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) elkészítése és benyújtása 3. Súlyos balesetek megel zését és elhárítását biztosító irányítási rendszer m ködtetése 4. A SKET-ben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása 5. SKET felülvizsgálata, és szükség szerinti módosítása (3 évente, és soron kívül) 6. SKET gyakoroltatása 7. Súlyos balesetek jelentése és kivizsgálása 8. Katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetése -35-

36 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 1. Üzem azonosítása (tv) (1) Veszélyes tevékenység kizárólag a hatóság katasztrófavédelmi engedélyével végezhet (1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltet je a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet a külön jogszabályban meghatározott módon és adattartalommal a hatóságnak bejelenti (2) A hatóság a bejelentést megvizsgálja. Ha az üzemben tárolt veszélyes anyagok mennyisége és fajtája, vagy a veszélyeztetés azt indokolja, a hatóság az üzemeltet t súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezi (4) A hatóság a IV. fejezet hatálya alá tartozás megállapítása céljából bármely gazdálkodó szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet és annak telephelyén hatósági ellen rzést tarthat. -36-

37 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 2. Üzem azonosítása (R. 33 ) 1. A 2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapokat a katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékleteként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez kell benyújtani 2. egyidej leg igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni 3. hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát helyszíni vizsgálattal ellen rzi, illetve az üzemeltet l kiegészít tájékoztatást kérhet 4. a területi szerv az üzemazonosítási adatlapok vizsgálatát követ en javaslatot tesz a katasztrófavédelmi engedély megadására 5. a benyújtott üzemazonosítási adatlapok vizsgálata alapján a hatóság súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezheti az üzemet 6. az adatlapok, illetve a súlyos káresemény elhárítási terv alapján a hatóság dönt a katasztrófavédelmi engedély kiadásáról -37-

38 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 3. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK -38-

39 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 4. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK -39-

40 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 5. - A küszöbérték alatti üzem üzemeltet je által benyújtott információk (adatlap) vizsgálata, valóságtartalmának helyszíni ellen rzése, illetve szükség esetén további tájékoztatás kérése - Az üzemazonosítási adatlapok vizsgálatát követ en javaslat tétel a hatóság részére a katasztrófavédelmi engedély megadására - A javaslat alapja: SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK 1. Súlyos káresemény elhárítási tervet kell készíteni ha az alábbiak egyike is teljesül: a) Korm. R. 1. melléklet, 2. táblázat, mérgez és nagyon mérgez veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte b) Korm. R. 1. melléklet, 2. táblázat, robbanó anyagok és készítmények veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte c ) cseppfolyós gáz jelenléte, kivéve a palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb propán-bután gázt tartalmazó fogyasztói tartályban történ tárolást d) nyomás (legalább 300 kpa túlnyomás) alatti, veszélyes anyagot tartalmazó technológiai berendezések jelenléte -40-

41 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 6. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK 2. Az el pont alá nem tartozó esetekben az alábbi kritériumok együttes teljesülése esetén nem kell súlyos káresemény elhárítási tervet készíteni: a) amennyiben a küszöbérték alatti üzem határától számítva: aa) a lakóövezet, üdül övezet, közintézmények, tömegtartózkodásra szolgáló építmények távolsága nagyobb, mint 300 méter ab) a munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak, stb. távolsága nagyobb, mint 200 méter ac) veszélyes anyaggal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem távolsága nagyobb, mint 100 méter és b) az üzem saját munkavállalóinak és az üzem területén rendszeresen vagy állandóan tartózkodó munkavállalók száma 30 f nél kevesebb 3. Nem kell SKET-et készíteni a fentieken túl ha az üzemeltet bizonyítja, hogy emberi életet veszélyeztet z- és robbanási hatás mértéke az üzem határánál h hatás esetén 4 kw/m2 és túlnyomás esetében 10 kpa értéket nem haladja meg. -41-

42 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 7. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS Tevékenység TERÜLETI SZINT FELADATOK Küszöbérték alatti üzemek felmérése Veszélyes anyag Küszöbérték (t) Alsó negyede Szállító vezetékek olaj termékek, szénhidrogének - Égetéssel történ ártalmatlanítás veszélyes hulladék - Vízm vek, szennyvíztisztítók klór 1 házak, hús, konzervipari üzemek ammónia 1 Mérgez anyagok tárolása mérgez, nagyon mérgez anyagok 1,25 Robbanóanyag, pirotechnikai termék tárolás robbanóanyag, pirotechnikai termék 2,5 Szénhidrogén gáz tárolás propán, bután, PB 12,5 Ipari gáz tárolás cseppfolyós oxigén 50 olaj termékek tárolása Benzin,-gázolaj, biodízel 625 Er vek, f vek olaj 625 Alkohol gyártás és tárolás, bioetanol gyártás etilalkohol 1250 trágya tárolás ammónium-nitrát 312,5 Növényvéd szer tárolás környezetre veszélyes anyagok (R 50 és R 50/53 // R51/53 25// 50 Gumigyárak környezetre veszélyes anyagok 25 Veszélyes hulladék lerakók és tárolás környezetre veszélyes anyagok, mérgez anyagok 25 // 12,5-42-

43 SKET tartalmi és formai követelményei (R. 5. mell.) 1. üzem környezetének bemutatása 2. üzem bemutatása 3. üzem által okozott veszélyeztetés értékelése a) a veszély meghatározása (a súlyos baleset lehet ségének azonosítása) b) súlyos baleset következményeinek értékelése 4. védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység er - és eszközrendszerének leírása 5. védekezéssel kapcsolatos feladatok leírása 6. küls védelmi tervhez kapcsolódó feladatok leírása 7. védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítésével kapcsolatos feladatok bemutatása 8. irányítási rendszer bemutatása 9. elkészítésébe bevont szervezetek megnevezése -43-

44 A súlyos káresemény elhárítási terv értékelése (Tv) 1. R. 40. (3) Az üzemeltet által benyújtott súlyos káresemény elhárítási tervet a hatóság értékeli, és dönt a katasztrófavédelmi engedély kiadásáról. 2. R. 40 (4) Hiánypótlás 45 napon belül 3. Nem megfelel ség esetén szankciók az R. 35. szerint 4. Id szakos hatósági ellen rzés -44-

45 SKET elfogadási kritériumrendszere (R. 5. mell.) 1. Veszélyelemzés és következmény értékelés vizsgálata a) a veszély meghatározása (a súlyos baleset lehet ségének azonosítása) b) súlyos baleset következményeinek értékelése 1. A védelmi intézkedések értékelése és min sítése -45-

46 SKET elfogadási kritériumrendszere (R. 5. mell.) 2. Elfogadható szint veszélyeztetettséget jelent: 1. ha nem várható a lakóterületen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében halálos hatás (t zhatás, mérgezési hatás, túlnyomás), 2. illetve ha ilyen hatások közösségi létesítményeket, tömegtartózkodásra szolgáló építményeket nem érintenek Nem elfogadható szint veszélyeztetettség esetén a hatóság kötelezi az üzemeltet t, hogy hozzon olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek a veszélyeztetés szintjét csökkentik Ha a veszélyeztetés szintje nem csökkenthet, a hatóság kötelezi az üzemeltet t a veszélyes tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére. Az üzemeltet a biztonságos m ködés bizonyítására részletes kockázatértékelést végezhet (mennyiségi kockázatelemzés) -46-

47 Bels védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok ellen rzése SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS Bels védelmi terv (BVT) gyakorlat helyszínen, évente az id szakos hatósági ellen rzéssel együtt kell elvégezni TERÜLETI SZINT FELADATOK VÉDELMI GYAKORLAT ELLEN RZÉS ÉRTÉKELÉS Súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) gyakorlat a helyszínen, legalább három évente - Értékelés megküldése a hatóságnak - Amennyiben a gyakorlat nem elfogadható: a hatóság a gyakorlat ismételt lebonyolítására kötelezi az üzemeltet t -47-

48 BM OKF Ny. biztonsági dokumentáció (BJ, BE, SKET) megküldése 10 napon belül KÜLS VÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSE TERÜLETI SZERV POLGÁR MESTER KVT területi szerv készíti el a polgármester közrem ködésével HÍRDETMÉNY BE, SKET döntése alapján kell védelmi tervet készíteni, hirdetményi közzététel nélkül ÉSZREVÉTELEK - polgá - lakosság BM OKF A hatóság megvizsgálja küls védelmi tervet és a véleményét a területi szerv részére megküldi BM OKF egyetértése MVB (FVB) ELNÖKE A megyei (f városi) védelmi bizottság elnökének jóváhagyása TERÜLETI SZERV - észrevételekkel kapcsolatos vélemény - átdolgozott küls védelmi tervet hatóságnak A polgármesterrel együtt a vélemény alapjá elkészíti a küls védelmi tervet és a hatóságnak felterjeszti egyetértés megadása céljából A küls védelmi terv megküldése a megyei (f városi) védelmi bizottságnak jóváhagyás A területi szerv intézkedik, hogy a küls védelmi terv eredeti példányával rendelkezzenek: - területi szerv - érintett polgármester - hatóság - megyei bizottság elnöke -48-

49 Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. ) (1) Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni a Kat. IV. fej. szerinti üzemeltet k veszélyes árut tároló, gyártó, feldolgozó gazdálkodó szervezetek (2) Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie: állami és önkormányzati szervek közfinanszírozású egészségügyi szolgáltatók kizárólag kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tárolást végz gazdálkodó szervezetek üzemeltet k és a gazdálkodó szervezetek: tárgyévet megel év éves nettó árbevétele < 50 millió forint -49-

50 Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. ): összege Kat. hatálya alá tartozó üzemek esetében: a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevételének 0,1%-a. összege a gazdálkodó szervezetek esetében: a) saját tulajdonban lév vagy egyéb, nem visszterhes jogviszony alapján tárolt veszélyes áru esetén a veszélyes áru értékesítéséb l keletkez, b) nem saját tulajdonban lév veszélyes áru tárolása esetén a tárolási szolgáltatásból származó, c) gyártás esetén a veszélyes áru mint termék értékesítéséb l származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a. -50-

51 Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. ): összege a veszélyes áru feldolgozását végz gazdálkodó szervezetek esetében: a tevékenység során felhasznált veszélyes áru nettó értékének 0,1%-a. amennyiben a gazdálkodó szervezet több tevékenységet folytat, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulást azon tevékenység után fizeti meg, amelyik alapján a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a legnagyobb. A katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek kötelesek tevékenységükr l a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bejelentést tenni. -51-

52 Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. ): Ha a hozzájárulás mértékét a kötelezett bizonyítani nem tudja: összege a teljes tevékenységb l származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a. Meg nem fizetése esetén: adók módjára behajtandó köztartozásnak min sül. A katasztrófavédelmi hozzájárulás egynegyede felhasználható az üzemeltet veszélyes tevékenysége által jelentett kockázat szintjének csökkentését szolgáló m szaki intézkedésekre. A katasztrófavédelmi hozzájárulás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bevétele. -52-

53 VÁLASZOK a BTE kérdéseire! -53-

54 Katasztrófavédelmi bírság (Kat. 35. ) legkisebb összege forint, legmagasabb összege forint; összegét a jogsértés veszélyességével arányos mértékben, igazodva a jogsértés súlyához és ismétl déséhez kell meghatározni; egy eljárásban ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható; a joger sen kiszabott és be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak min sül; a katasztrófavédelmi bírság a központi költségvetés központosított bevétele. több különböz szabálytalanság esetén a bírság összege az egyes bírságtételek összege: legfeljebb Ft bírság kiszabására irányuló eljárás: 3 hónapon belül, de legkés bb a jogsértés bekövetkezését követ egy éven belül, ügyintézési határid 45 nap a bírságot az annak kiszabásáról rendelkez határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belül kell megfizetni határid lejárta el tt el terjesztett kérelemre a hatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet a befizetési határid elmulasztását követ 8 napon belül a hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez adóhatóságot -54-

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

Iparbiztonsági alapismeretek

Iparbiztonsági alapismeretek Iparbiztonsági alapismeretek Közbiztonsági referensek képzése 2012. Szeptember 10-14. Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Jelenleg hatályos jogszabályi előírások A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 17., kedd Tartalomjegyzék 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

Részletesebben

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12615. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER Az új Alaptörvénnyel összhangban elkészült A katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó Jelzés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. 2. Vasi TISZK alapító okirat módosítása. 3. A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 4. NYDOP-2009-3.1.1/A. városközpontok

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? A hónap témája. 2012. február IV. évfolyam 2.szám 1 A HÓNAP TÉMÁJA 10 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? A hónap témája. 2012. február IV. évfolyam 2.szám 1 A HÓNAP TÉMÁJA 10 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2012. február IV. évfolyam 2.szám Szaklapunk jelenlegi és elkövetkező

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

VESZÉLYES ÜZEMEK AZONOSÍTÁSA ÉS A KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG(EK)

VESZÉLYES ÜZEMEK AZONOSÍTÁSA ÉS A KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG(EK) VIII. Évfolyam 3. szám - 2013. szeptember Dobor József - Szendi Rebeka rebeka.szendi@katved.gov.hu VESZÉLYES ÜZEMEK AZONOSÍTÁSA ÉS A KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG(EK) Absztrakt Az elmúlt időszakban számos

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben