A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai"

Átírás

1 A Seveso II. el írás magyarországi változásai, aktualitásai Dr. Vass Gyula t. ezredes osztályvezet BM OKF Iparbiztonsági F osztály BTE Szakmai Nap Budapest, november

2 Az el adás tartalma: 1. Megújult katasztrófavédelmi szabályozórendszer 2. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok -2-

3 1. A megújított katasztrófavédelmi szabályozórendszer -3-

4 A katasztrófavédelmi rendszer javítása és fejlesztése CÉLKIT ZÉS: KORSZER ÉS HATÉKONY KATASZTRÓFAVÉDELEM koncepció Kat. törvény szervezet- és intézményépítés Kormány és miniszteri rendeletek parancsok, intézkedések -4-

5 Integrált feladatrendszer január 01. Iparbiztonság Polgári Védelem zvédelem -5-

6 Integrált intézményrendszer BM OKF január 01. Igazgatóságok Integrált katasztrófavédelmi kirendeltségek Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek -6-

7 A Kat. törvénycsomag (1) ÚJ törvény: - szerkezete, tartalmi felépítése - PVTV. beépítése - egységes, rendszer-szemlélet - IV. fejezet egyedi szabályozás, EU kötelezettség (Seveso II. Irányelv) + kapcsolódó ágazati törvények módosítása (Hvt., Eütv., Inytv., elektronikus hírközlésr l szóló tv., közlekedési ágazati törvények) -7-

8 A Kat. törvénycsomag (2) I. fejezet: Alapvet rendelkezések II. fejezet: A katasztrófák elleni védekezés irányítása III. fejezet: A kat. elleni védekezésért felel s min. ir. alá tartozó, a katvéd. vh-át végz szervek és feladataik IV. fejezet: Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés V. fejezet: A katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet VI. fejezet: A polgári védelem m ködésének részletes szabályai VII. fejezet: A védekezés költségeinek megtérítése és fedezete VIII. fejezet: Záró rendelkezések -8-

9 Magyarország ment t zvédelme 2012 hivatásos t zoltóságok: - kiemelt t zoltó parancsnokság - t zoltó parancsnokság - t zoltó rs!+ köztestületi t zoltóságok önkéntes t zoltó egyesületek cél: - magas szint szakmaiság - megfelel eszközpark - elfogadható költségterhelés magas szint segítség a bajbajutottak számára -9-

10 A katasztrófavédelem nemzeti ügy A polgármester: (illetékességi területén) irányítja és szervezi a felkészülést és a védekezést Személyes adatainak védelme érdekében a PowerPoint megakadályozta a küls helyr l származó kép automatikus letöltését. A kép letöltéséhez és megjelenítéséhez kattintson az üzenetsáv Beállítások elemére, majd a Küls tartalom engedélyezése elemre. Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását helyszínre érkezését l a polgármestert l a megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy veszi át. POLGÁRMESTERI HIVATAL Okmányiroda -10-

11 ÚJ KOCKÁZATI BESOROLÁS Hatás Nagyon súlyos Súlyos Nem súlyos Alacsony mérték Bekövetkezési gyakoriság Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori II. osztály II. osztály I. osztály I. osztály III. osztály II. osztály II. osztály I. osztály III. osztály III. osztály II. osztály II. osztály III. osztály III. osztály III. osztály III. osztály ÚJ VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS -11-

12 Veszélyelhárítási tervezés Országos terv Megyei terv Helyi terv (körzet) Veszélyeztetettség leírása, Általános tevékenységi sorok, Forgatókönyvek, Bevetési feladatok Települési terv Adatok Üzemi terv -12-

13 Közbiztonsági referens A polgármester: - a katasztrófavédelmi felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, és a rendvédelmi, honvédelmi feladataiban való közrem ködésre, - köztisztvisel i jogviszonyban álló, - megfelel iskolai végzettséggel rendelkez személyt jelöl ki. A referens legkés bb a kijelölését követ 90 napon belül elvégzi a közbiztonsági referensi tanfolyamot. -13-

14 Polgári védelmi szervezetek KÖZPONTI SZERVEZETEK TERÜLETI SZERVEZETEK TELEPÜLÉSI SZERVEZETEK MUNKAHELYI SZERVEZETEK -14-

15 - Riasztási és Segítségnyújtási Terv átalakítása Megyei veletirányító Tervvé, - ESR bevezetése, - Megyei Bevetésirányítási Központok kialakítása, ügyeletek átalakítása, - KAP-online fejlesztése és az ESR-hez illesztése, - Katasztrófavédelmi veleti Szolgálatok kialakítása, egységesítése veleti irányítás -15-

16 ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FELÜGYEL SÉG Kat. tv IV. fejezete veszélyes üzemek, ill. a légi, vizi és vasúti közlekedési ágazati törvények módosítása Végrehajtási rendelet (veszélyes üzemek) - 219/2011. (X. 20.) Korm. r. Bírság és hozzájárulás (veszélyes üzemek) - 208/2011. (X. 12.) Korm. r Igazgatási szolg. díj (veszélyes üzemek) - jogalkotási folyamatban Veszélyes áru szállítás ell. és bírságolás jogalkotási folyamatban új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök BM OKF 1. hatósági jogosítványok (engedélyezés, felügyelet, ellen rzés) a küszöbérték alatti üzemekre való kiterjesztése 2. hatósági tevékenység egyszer sítése és hatékonyabbá tétele 3. a katasztrófavédelem szállítási hatósági ellen rzési és bírságolási jogosítványainak vasúti, légi, és vízi szállítási ágazatokra történ kiterjesztése 4. a kritikus infrastruktúra védelem katasztrófavédelmi feladatainak ellátása 5. új jogintézmények bevezetése: - katasztrófavédelmi bírság - igazgatási szolgáltatási díj - katasztrófavédelmi hozzájárulás Országos Iparbiztonsági F felügyel ség -16-

17 FELADATOK bb szervezeti tagozódás kiemelten érintett szakterületek: ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI F FELÜGYEL SÉG Központi szerv BM OKF SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA PÉNZÜGYI JOGINTÉZMÉNYEK (KATVED. HOZZÁJÁRULÁS, DÍJ, BÍRSÁG KEZELÉSE) EGYÜTTM KÖDÉS TÁRSHATÓSÁGOKKAL, SZERVEZETEKKEL Területi szerv Helyi szerv FKI / MKI IPARBIZTONSÁGI F FELÜGYEL SÉG KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK -17-

18 Feladatrendszer, veszélyes áru szállítás Törvény Végrehajtási rendelet tervezet BM OKF és területi, helyi szervei új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök LÉGI BELVIZI VASÚTI a katasztrófavédelem szállítási hatósági ellen rzési és bírságolási jogosítványainak vasúti, légi, és vízi szállítási ágazatokra történ kiterjesztése Országos Iparbiztonsági F felügyel ség -18-

19 Jogi szabályozás, veszélyes áruk szállítása a közúti közlekedésr l szóló évi I. törvény - a veszélyes áruk közúti szállításának ellen rzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l, valamint a bírságolással összefügg hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet - 20/1979. (IX.18.) KPM. rendelet: ADR A és B mellékletek Módosul! -19-

20 Jogi szabályozás, veszélyes áruk szállítása 2. a katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (Kat.) Hatósági jogkör veszélyes áruk szállításának ellen rzése, szankcionálása: - közúti szállítás: évi I. törvény a közúti közlekedésr l /meglév szabályozás módosítása/ - légi szállítás: évi XCVII. törvény a légiközlekedésr l - belvízi szállítás: évi XLII. törvény a víziközlekedésr l - vasúti szállítás: évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésr l Végrehajtási rendelet - tervezet Módosul! a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által lefolytatott eljárások során a veszélyes áruk vasúti, légi és vízi szállításának ellen rzésére és bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegér l, valamint a bírságolással összefügg hatósági feladatok általános szabályairól szóló kormányrendelet -20-

21 Együttm ködés, VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA Együttm köd társhatóságok 1. Nemzeti Közlekedési Hatóság - Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal - Légügyi Hivatal - Közúti Gépjárm -közlekedési Hivatal városi és Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyel ségei 2. Rend rség 3. Nemzeti Adó és Vámhivatal 4. Közlekedésbiztonsági Szervezet A vízi szállítás ellen rzése során a rend rség, illetve a NAV vízi járm veinek közös használata Közös ellen rzések végrehajtása, ellen rzési tevékenység összehangolása. Tapasztalatcsere. Közös módszertan fejlesztése. Jogi szabályozás értékelése és fejlesztése. Képzés összehangolása. -21-

22 Feladatok, KIV 1. BIZTONSÁG NÖVELÉSE KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM Meglév feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök -ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, az alapvet és létfontosságú elektromos felhasználók besorolásával kapcsolatos feladatokat; -gondoskodik a mindenkori KIV szabályozás aktualitásának meg rzésér l; -végzi a KIV-et érint veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos központi szint feladatokat; -végzi a KIV-el kapcsolatos uniós (CIWIN, ERN-CIP, CIP POC) feladatokat, valamint a transzatlanti dimenzió el térbe helyezését (EU-USA); -a KIV Konzultációs Fórum keretében ködteti a Polgári Védelmi Munkacsoportot; -22-

23 Feladatok, KIV 2. BIZTONSÁG NÖVELÉSE KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM Meglév feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök végzi a potenciális ágazati kritikus infrastruktúra elemek horizontális kritériumok alapján történ beazonosítását; jogszabály alkotási folyamatot kezdeményez a kritikus infrastruktúrák katasztrófák elleni védelme tekintetében; gondoskodik a kijelölt kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni fokozott védelmének megszervezésér l; végzi a nemzeti kapcsolattartó feladatokat az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai felé; ellátja a BM OKF folyamatos m ködésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat; -23-

24 Tagállami kötelezettségek Magyarország KIV Tárcaközi Szakmai Munkacsoport összetétele -24-

25 2. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok -25-

26 Jogi szabályozás - a katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény (Kat.) Végrehajtási rendeletek, rendelet-tervezetek - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (R.) - a katasztrófavédelmi bírság kiszabásának részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésér l és visszatérítésér l szóló 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jelleg szolgáltatásokról és bejelentésekr l, továbbá a fizetend díj mértékér l, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló BM rendelet - a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjér l szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet -26-

27 Feladatrendszer - f felügyel ség Törvény Végrehajtási rendeletek, rendelet-tervezetek BM OKF és területi, helyi szervei új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök - hatósági jogosítványok (engedélyezés, felügyelet, ellen rzés) a küszöbérték alatti üzemekre való kiterjesztése - hatósági tevékenység egyszer sítése és hatékonyabbá tétele - új jogintézmények bevezetése: - katasztrófavédelmi bírság - igazgatási szolgáltatási díj - katasztrófavédelmi hozzájárulás Iparbiztonsági F felügyel ség -27-

28 A Kat. IV. fejezetének hatálya A Kat. IV. fejezetének hatálya kiterjed: 1. veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre és létesítményekre 2. küszöbérték alatti üzemekre 3. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megel zésében, az ellenük való védekezésben érintett közigazgatási szervekre és gazdálkodó szervezetekre, helyi önkormányzatokra, természetes személyekre A Kat. IV. fejezetének hatálya nem kiterjed: 1. az atomenergia alkalmazásával összefüggésben meghatározott tevékenységekre 2. a veszélyes anyagoknak az üzemen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására, illetve a szállítás közbeni ideiglenes tárolásra 3. ásványi nyersanyagok feltárásával, kitermelésével és feldolgozásával kapcsolatos föld alatti, külszíni vagy fúrólyukas bányászati tevékenységekre, kivéve az ásványi nyersanyagok vegyi vagy termikus feldolgozását, tárolását, ha annak során a küszöbértéket elér mennyiség veszélyes anyag jelen van 4. a hulladéklerakókra, kivéve az ásványi nyersanyagok kitermeléséb l származó hulladékok, medd k feldolgozására szolgáló létesítményeket (beleértve a derít - és ülepít medencét is), ahol a küszöbértéket elér mennyiség veszélyes anyag van jelen, különösen abban az esetben, ha a tevékenység a hulladékok vegyi és termikus feldolgozásával jár együtt 5. katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre, létesítményekre -28-

29 Legfontosabb új fogalmak - 1. Küszöbérték alatti üzemek (Kat.): egy adott üzemeltet irányítása alatt álló azon terület, ahol e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem ér mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelend létesítmények Kiemelten kezelend létesítmények (R.): - a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok üzemen kívüli cs vezetéken történ szállításának létesítményei (szállító vezetékek, szivattyú-, kompresszor- és elosztó állomások), kivéve a lakossági gázellátás elosztó vezetékeit és azok létesítményeit, valamint a szénhidrogén-bányászat gy jt vezetékeit 400 mm névleges átmér alatt - veszélyes hulladékok égetéssel történ ártalmatlanításával foglalkozó létesítmények, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe - azon üzemek, amelyek területén klór vagy ammónia legalább 1000 kg mennyiségben van jelen, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe Súlyos káresemény elhárítási terv (Kat.): küszöbérték alatti üzem üzemeltet i okmánya, amely tartalmazza az üzem veszélyeztet hatásainak elemzését, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megel zését, elhárítását és hatásainak csökkentését szolgáló intézkedések végrehajtásának rendjét, feltételeit -29-

30 Legfontosabb új fogalmak 2. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar (Kat.): veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszer m ködés során vagy a technológiai folyamatokban bekövetkez olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel és az alábbi következmények egyikével jár: a) veszélyes anyaggal kapcsolatos t z b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás c) mérgez, rákkelt tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása d) oxidáló, t z- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú veszélyes anyag kikerülése legalább 1 m 3 mennyiségben e) veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása Veszélyeztetett terület (R.): ahol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, illetve küszöbérték alatti üzem tevékenysége során bekövetkez veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, üzemzavarok által okozott mérgez, h sugárzási, ökotoxikus, illetve túlnyomási hatások az emberi egészséget, a környezetet vagy a természeti értékeket károsíthatják Társhatóság (R.): veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek tekintetében hatósági feladatkört ellátó személyek és szervezetek -30-

31 Feladatrendszer veszélyes üzemek 1. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS BM OKF BIZTONSÁG NÖVELÉSE Meglév feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök - Hatósági engedélyezési és felügyeleti rendszer m ködtetése - Veszélyes ipari üzemek katasztrófavédelmi engedélyezése - Hatósági ellen rzési feladatok ellátása - A lakosság tájékoztatása, a nyilvánosság biztosítása, küls védelmi és településrendezési tervezés - Súlyos Iparibaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság ködtetése - EU koordinációs feladatok teljesítése - ENSZ EGB Ipari Baleseti Helsinki Egyezmény végrehajtása - Iparbiztonsági Készenléti Szolgálat m ködtetése - Hatósági jogosítványok (engedélyezés, felügyelet, ellen rzés) a küszöbérték alatti üzemekre való kiterjesztése - Hatósági tevékenység egyszer sítése és hatékonyabbá tétele - Új jogintézmények bevezetése: - katasztrófavédelmi bírság - igazgatási szolgáltatási díj - katasztrófavédelmi hozzájárulás -31-

32 Feladatrendszer veszélyes üzemek 2. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS FKI / MKI Meglév feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök BIZTONSÁG NÖVELÉSE - Küls védelmi tervezés és gyakoroltatás - Lakosság tájékoztatása nyilvánosság biztosítása - Településrendezési tervezés - Védelmi tervek gyakoroltatásának megszervezése, illetve ellen rzése - Tájékozató kiadványok elkészítése - Küszöbérték alatti üzemek bejelentésének vizsgálata, ellen rzések tartása és szervezése Érintett polgármester bevonása -32-

33 Területi és helyi feladatok 1. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK - Küls védelmi tervek elkészítése és felülvizsgálata - Küls védelmi terv gyakorlatok megszervezése és lebonyolítása - BVT és SKET gyakorlatok ellen rzése és min sítése, felügyeleti ellen rzések végrehajtása - Az iparbiztonsági feladatok ellátása (közös ellen rzések szervezése és lebonyolítása éves ellen rzési terv alapján) - Küszöbérték alatti üzemek bejelentkezések vizsgálata, helyszíni szemle lebonyolítása, azonosítási javaslat küldése a központi szerv részére; küls védelmi tervek elkészítése, gyakorlatok szervezése (kijelölt üzemeknél) - Adatszolgáltatás a veszélyes árut gyártó, feldolgozó és tároló gazdálkodó szervezetek azonosítása érdekében (katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetéssel kapcs.) - Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset és üzemzavar késedelem nélküli helyszíni kivizsgálása -33-

34 Területi és helyi feladatok 2. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS HELYI SZINT FELADATOK - Nyilvánosság biztosítása (KVT, építési elj. és jelent s változtatás esetén) - A veszélyességi övezetben történ fejlesztések figyelemmel kísérése - Részvétel a területi szervek feladatainak végrehajtásában (új feladatok) - Lakossági tájékoztató kiadvány elkészítése és felülvizsgálata -34-

35 Küszöbérték alatti üzem üzemeltet jének kötelezettségei (Tv 41. ) 1. A veszélyes tevékenység azonosítása és bejelentése 2. súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) elkészítése és benyújtása 3. Súlyos balesetek megel zését és elhárítását biztosító irányítási rendszer m ködtetése 4. A SKET-ben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása 5. SKET felülvizsgálata, és szükség szerinti módosítása (3 évente, és soron kívül) 6. SKET gyakoroltatása 7. Súlyos balesetek jelentése és kivizsgálása 8. Katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetése -35-

36 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 1. Üzem azonosítása (tv) (1) Veszélyes tevékenység kizárólag a hatóság katasztrófavédelmi engedélyével végezhet (1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltet je a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet a külön jogszabályban meghatározott módon és adattartalommal a hatóságnak bejelenti (2) A hatóság a bejelentést megvizsgálja. Ha az üzemben tárolt veszélyes anyagok mennyisége és fajtája, vagy a veszélyeztetés azt indokolja, a hatóság az üzemeltet t súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezi (4) A hatóság a IV. fejezet hatálya alá tartozás megállapítása céljából bármely gazdálkodó szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet és annak telephelyén hatósági ellen rzést tarthat. -36-

37 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 2. Üzem azonosítása (R. 33 ) 1. A 2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapokat a katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékleteként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez kell benyújtani 2. egyidej leg igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni 3. hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát helyszíni vizsgálattal ellen rzi, illetve az üzemeltet l kiegészít tájékoztatást kérhet 4. a területi szerv az üzemazonosítási adatlapok vizsgálatát követ en javaslatot tesz a katasztrófavédelmi engedély megadására 5. a benyújtott üzemazonosítási adatlapok vizsgálata alapján a hatóság súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezheti az üzemet 6. az adatlapok, illetve a súlyos káresemény elhárítási terv alapján a hatóság dönt a katasztrófavédelmi engedély kiadásáról -37-

38 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 3. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK -38-

39 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 4. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK -39-

40 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 5. - A küszöbérték alatti üzem üzemeltet je által benyújtott információk (adatlap) vizsgálata, valóságtartalmának helyszíni ellen rzése, illetve szükség esetén további tájékoztatás kérése - Az üzemazonosítási adatlapok vizsgálatát követ en javaslat tétel a hatóság részére a katasztrófavédelmi engedély megadására - A javaslat alapja: SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK 1. Súlyos káresemény elhárítási tervet kell készíteni ha az alábbiak egyike is teljesül: a) Korm. R. 1. melléklet, 2. táblázat, mérgez és nagyon mérgez veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte b) Korm. R. 1. melléklet, 2. táblázat, robbanó anyagok és készítmények veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte c ) cseppfolyós gáz jelenléte, kivéve a palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb propán-bután gázt tartalmazó fogyasztói tartályban történ tárolást d) nyomás (legalább 300 kpa túlnyomás) alatti, veszélyes anyagot tartalmazó technológiai berendezések jelenléte -40-

41 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 6. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETI SZINT FELADATOK 2. Az el pont alá nem tartozó esetekben az alábbi kritériumok együttes teljesülése esetén nem kell súlyos káresemény elhárítási tervet készíteni: a) amennyiben a küszöbérték alatti üzem határától számítva: aa) a lakóövezet, üdül övezet, közintézmények, tömegtartózkodásra szolgáló építmények távolsága nagyobb, mint 300 méter ab) a munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak, stb. távolsága nagyobb, mint 200 méter ac) veszélyes anyaggal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem távolsága nagyobb, mint 100 méter és b) az üzem saját munkavállalóinak és az üzem területén rendszeresen vagy állandóan tartózkodó munkavállalók száma 30 f nél kevesebb 3. Nem kell SKET-et készíteni a fentieken túl ha az üzemeltet bizonyítja, hogy emberi életet veszélyeztet z- és robbanási hatás mértéke az üzem határánál h hatás esetén 4 kw/m2 és túlnyomás esetében 10 kpa értéket nem haladja meg. -41-

42 Küszöbérték alatti üzemek azonosítása 7. SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS Tevékenység TERÜLETI SZINT FELADATOK Küszöbérték alatti üzemek felmérése Veszélyes anyag Küszöbérték (t) Alsó negyede Szállító vezetékek olaj termékek, szénhidrogének - Égetéssel történ ártalmatlanítás veszélyes hulladék - Vízm vek, szennyvíztisztítók klór 1 házak, hús, konzervipari üzemek ammónia 1 Mérgez anyagok tárolása mérgez, nagyon mérgez anyagok 1,25 Robbanóanyag, pirotechnikai termék tárolás robbanóanyag, pirotechnikai termék 2,5 Szénhidrogén gáz tárolás propán, bután, PB 12,5 Ipari gáz tárolás cseppfolyós oxigén 50 olaj termékek tárolása Benzin,-gázolaj, biodízel 625 Er vek, f vek olaj 625 Alkohol gyártás és tárolás, bioetanol gyártás etilalkohol 1250 trágya tárolás ammónium-nitrát 312,5 Növényvéd szer tárolás környezetre veszélyes anyagok (R 50 és R 50/53 // R51/53 25// 50 Gumigyárak környezetre veszélyes anyagok 25 Veszélyes hulladék lerakók és tárolás környezetre veszélyes anyagok, mérgez anyagok 25 // 12,5-42-

43 SKET tartalmi és formai követelményei (R. 5. mell.) 1. üzem környezetének bemutatása 2. üzem bemutatása 3. üzem által okozott veszélyeztetés értékelése a) a veszély meghatározása (a súlyos baleset lehet ségének azonosítása) b) súlyos baleset következményeinek értékelése 4. védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység er - és eszközrendszerének leírása 5. védekezéssel kapcsolatos feladatok leírása 6. küls védelmi tervhez kapcsolódó feladatok leírása 7. védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítésével kapcsolatos feladatok bemutatása 8. irányítási rendszer bemutatása 9. elkészítésébe bevont szervezetek megnevezése -43-

44 A súlyos káresemény elhárítási terv értékelése (Tv) 1. R. 40. (3) Az üzemeltet által benyújtott súlyos káresemény elhárítási tervet a hatóság értékeli, és dönt a katasztrófavédelmi engedély kiadásáról. 2. R. 40 (4) Hiánypótlás 45 napon belül 3. Nem megfelel ség esetén szankciók az R. 35. szerint 4. Id szakos hatósági ellen rzés -44-

45 SKET elfogadási kritériumrendszere (R. 5. mell.) 1. Veszélyelemzés és következmény értékelés vizsgálata a) a veszély meghatározása (a súlyos baleset lehet ségének azonosítása) b) súlyos baleset következményeinek értékelése 1. A védelmi intézkedések értékelése és min sítése -45-

46 SKET elfogadási kritériumrendszere (R. 5. mell.) 2. Elfogadható szint veszélyeztetettséget jelent: 1. ha nem várható a lakóterületen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében halálos hatás (t zhatás, mérgezési hatás, túlnyomás), 2. illetve ha ilyen hatások közösségi létesítményeket, tömegtartózkodásra szolgáló építményeket nem érintenek Nem elfogadható szint veszélyeztetettség esetén a hatóság kötelezi az üzemeltet t, hogy hozzon olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek a veszélyeztetés szintjét csökkentik Ha a veszélyeztetés szintje nem csökkenthet, a hatóság kötelezi az üzemeltet t a veszélyes tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére. Az üzemeltet a biztonságos m ködés bizonyítására részletes kockázatértékelést végezhet (mennyiségi kockázatelemzés) -46-

47 Bels védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok ellen rzése SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS Bels védelmi terv (BVT) gyakorlat helyszínen, évente az id szakos hatósági ellen rzéssel együtt kell elvégezni TERÜLETI SZINT FELADATOK VÉDELMI GYAKORLAT ELLEN RZÉS ÉRTÉKELÉS Súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) gyakorlat a helyszínen, legalább három évente - Értékelés megküldése a hatóságnak - Amennyiben a gyakorlat nem elfogadható: a hatóság a gyakorlat ismételt lebonyolítására kötelezi az üzemeltet t -47-

48 BM OKF Ny. biztonsági dokumentáció (BJ, BE, SKET) megküldése 10 napon belül KÜLS VÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSE TERÜLETI SZERV POLGÁR MESTER KVT területi szerv készíti el a polgármester közrem ködésével HÍRDETMÉNY BE, SKET döntése alapján kell védelmi tervet készíteni, hirdetményi közzététel nélkül ÉSZREVÉTELEK - polgá - lakosság BM OKF A hatóság megvizsgálja küls védelmi tervet és a véleményét a területi szerv részére megküldi BM OKF egyetértése MVB (FVB) ELNÖKE A megyei (f városi) védelmi bizottság elnökének jóváhagyása TERÜLETI SZERV - észrevételekkel kapcsolatos vélemény - átdolgozott küls védelmi tervet hatóságnak A polgármesterrel együtt a vélemény alapjá elkészíti a küls védelmi tervet és a hatóságnak felterjeszti egyetértés megadása céljából A küls védelmi terv megküldése a megyei (f városi) védelmi bizottságnak jóváhagyás A területi szerv intézkedik, hogy a küls védelmi terv eredeti példányával rendelkezzenek: - területi szerv - érintett polgármester - hatóság - megyei bizottság elnöke -48-

49 Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. ) (1) Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni a Kat. IV. fej. szerinti üzemeltet k veszélyes árut tároló, gyártó, feldolgozó gazdálkodó szervezetek (2) Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie: állami és önkormányzati szervek közfinanszírozású egészségügyi szolgáltatók kizárólag kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tárolást végz gazdálkodó szervezetek üzemeltet k és a gazdálkodó szervezetek: tárgyévet megel év éves nettó árbevétele < 50 millió forint -49-

50 Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. ): összege Kat. hatálya alá tartozó üzemek esetében: a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevételének 0,1%-a. összege a gazdálkodó szervezetek esetében: a) saját tulajdonban lév vagy egyéb, nem visszterhes jogviszony alapján tárolt veszélyes áru esetén a veszélyes áru értékesítéséb l keletkez, b) nem saját tulajdonban lév veszélyes áru tárolása esetén a tárolási szolgáltatásból származó, c) gyártás esetén a veszélyes áru mint termék értékesítéséb l származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a. -50-

51 Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. ): összege a veszélyes áru feldolgozását végz gazdálkodó szervezetek esetében: a tevékenység során felhasznált veszélyes áru nettó értékének 0,1%-a. amennyiben a gazdálkodó szervezet több tevékenységet folytat, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulást azon tevékenység után fizeti meg, amelyik alapján a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a legnagyobb. A katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek kötelesek tevékenységükr l a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bejelentést tenni. -51-

52 Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. ): Ha a hozzájárulás mértékét a kötelezett bizonyítani nem tudja: összege a teljes tevékenységb l származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a. Meg nem fizetése esetén: adók módjára behajtandó köztartozásnak min sül. A katasztrófavédelmi hozzájárulás egynegyede felhasználható az üzemeltet veszélyes tevékenysége által jelentett kockázat szintjének csökkentését szolgáló m szaki intézkedésekre. A katasztrófavédelmi hozzájárulás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bevétele. -52-

53 VÁLASZOK a BTE kérdéseire! -53-

54 Katasztrófavédelmi bírság (Kat. 35. ) legkisebb összege forint, legmagasabb összege forint; összegét a jogsértés veszélyességével arányos mértékben, igazodva a jogsértés súlyához és ismétl déséhez kell meghatározni; egy eljárásban ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható; a joger sen kiszabott és be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak min sül; a katasztrófavédelmi bírság a központi költségvetés központosított bevétele. több különböz szabálytalanság esetén a bírság összege az egyes bírságtételek összege: legfeljebb Ft bírság kiszabására irányuló eljárás: 3 hónapon belül, de legkés bb a jogsértés bekövetkezését követ egy éven belül, ügyintézési határid 45 nap a bírságot az annak kiszabásáról rendelkez határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belül kell megfizetni határid lejárta el tt el terjesztett kérelemre a hatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet a befizetési határid elmulasztását követ 8 napon belül a hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez adóhatóságot -54-

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A katasztrófavédelem és a gázipar kapcsolata

A katasztrófavédelem és a gázipar kapcsolata A katasztrófavédelem és a gázipar kapcsolata Dr. Vass Gyula tő. ezredes főosztályvezető Veszélyes Üzemek Fıosztály 2012. április 18. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10. Seveso,

Részletesebben

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az Iparbiztonság átfogó bemutatása Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az előadás tartalma: 1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenységek (felderítés,

Részletesebben

Az Iparbiztonság aktuális helyzete

Az Iparbiztonság aktuális helyzete Az Iparbiztonság aktuális helyzete. Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Hatósági tevékenység egységességének biztosítása I. Iparbiztonsági

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

/2011. (...) Korm. Rendelet

/2011. (...) Korm. Rendelet 1 /2011. (...) Korm. Rendelet a katasztrófavédelmi hozzájárulás és a katasztrófavédelmi bírság befizetési és elszámolási rendjéről, felhasználásának és ellenőrzésének módjáról, valamint a katasztrófavédelmi

Részletesebben

Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények

Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény: olyan, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén lévő föld alatti vagy föld feletti technológiai vagy termelésszervezési

Részletesebben

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom,

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-3300 Eger, Klapka György u. 11. : 3301 Eger, Pf.: 253 Tel: (36-36) 510-230 Fax: (36-36) 312-015 e-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 1898-22/2012. Tárgy:

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon Nemzetközi Iparbiztonsági Tudományos Konferencia 2013. április 10.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. e)-h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJUS Opten Kft. 1 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 2014.2.15. óta hatályos szöveg A Kormány

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL Magyarország Országgyűlése a katasztrófavédelemi törvény 1 (a továbbiakban: Kat. tv.) 2012. január 1-jei elfogadásával megalkotta az

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

TÉMAJEGYZÉK iparbiztonsági témájú diplomamunkák, szakdolgozatok és TDK dolgozatok elkészítéséhez

TÉMAJEGYZÉK iparbiztonsági témájú diplomamunkák, szakdolgozatok és TDK dolgozatok elkészítéséhez TÉMAJEGYZÉK iparbiztonsági témájú diplomamunkák, szakdolgozatok és TDK dolgozatok elkészítéséhez 2016-2017. Fsz. 1. Civilizációs katasztrófák országhatáron túli következményeinek és hatásainak azonosítása

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A SEVESO III. Irányelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok

A SEVESO III. Irányelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok A SEVESO III. Irányelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály 2015. november 26. Az előadás tartalma 1. Bevezető 2. A

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Útmutató a veszélyes tevékenység SEVESO III. Irányelv szerinti azonosításához 2015. június 2 I. Vonatkozó

Részletesebben

Az NKI bemutatása. Tikos Anita Nemzeti Kibervédelmi Intézet

Az NKI bemutatása. Tikos Anita Nemzeti Kibervédelmi Intézet Az NKI bemutatása Tikos Anita Nemzeti Kibervédelmi Intézet EGY KIS TÖRTÉNELEM 2013. Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája 2013. július 1.: hatályba lép az Információbiztonsági törvény (Ibtv.) Heterogén szervezetrendszer:

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása a földgázszállító rendszer létesítményeire Visegrád, 2014.11.07 Spanics Antal FGSZ Zrt. FF és EBK vezető Tajvan, 2014.08.01. Ludwigshafen, 2014.10.23.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Dr. Vass Gyula: Főbb tudnivalók a katasztrófavédelmi hozzájárulásról

Dr. Vass Gyula: Főbb tudnivalók a katasztrófavédelmi hozzájárulásról Dr. Vass Gyula: Főbb tudnivalók a katasztrófavédelmi hozzájárulásról Bevezető A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 2012. január

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

... H A T Á R O Z A T

... H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: 35830/293-4/2015.ált. Tárgy: Diadal Ruhaipari Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt Ü. i.:... Tel.: E-Mail:...... H A T Á

Részletesebben

I. évfolyam, 3. szám október KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEK FELÜGYELETÉNEK MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI - I. RÉSZ

I. évfolyam, 3. szám október KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEK FELÜGYELETÉNEK MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI - I. RÉSZ I. évfolyam, 3. szám 2016. október Dr. Vass Gyula Kátai-Urbán Lajos KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEK FELÜGYELETÉNEK MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI - I. RÉSZ Absztrakt Az iparbiztonsági jogi szabályozás kiterjed a veszélyes

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE Balogh Miklós mérnök ezredes HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető 2012.09.05. 1 Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 59-7/2014/IPB.

Részletesebben

MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG

MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG Elnök 1036 Budapest Bécsi út 85. T/F: 06 1 363 8720 www.mavesz.hu Ikt.sz.: 194/2011 Dr. Felkai László államtitkár úr részére Belügyminisztérium Budapest Tisztelt Államtitkár

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

Törvények. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK 28842 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám II. Törvények 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* Az Országgyûlés, a lakosság biztonságának

Részletesebben

Iparbiztonsági Szakterület

Iparbiztonsági Szakterület Iparbiztonsági Szakterület Uniós és Nemzetközi jogszabályok Seveso II. irányelv ~ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK Tanácsi Irányelv Seveso

Részletesebben

VESZÉLYES ÜZEMEKKEL KAPCSOLATOS ÜZEMAZONOSÍTÁSI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE HAZAI SZABÁLYOZÁS

VESZÉLYES ÜZEMEKKEL KAPCSOLATOS ÜZEMAZONOSÍTÁSI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE HAZAI SZABÁLYOZÁS X. Évfolyam 3. szám - 2015. szeptember CIMER Zsolt - KÁTAI-URBÁN Lajos VASS Gyula cimer.zsolt@ybl.szie.hu - katai.lajos@uni-nke.hu gyula.vass@uni-nke.hu VESZÉLYES ÜZEMEKKEL KAPCSOLATOS ÜZEMAZONOSÍTÁSI

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben