A BAKONYALJA-KISALFOLD KAPUJA VIDEKFEJLESZTESI EGYESULET 5 EVE HELYI TERMÉKEK ELİÁLLÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BAKONYALJA-KISALFOLD KAPUJA VIDEKFEJLESZTESI EGYESULET 5 EVE HELYI TERMÉKEK ELİÁLLÍTÁSA"

Átírás

1 A BAKONYALJA-KISALFOLD KAPUJA VIDEKFEJLESZTESI EGYESULET 5 EVE HELYI TERMÉKEK ELİÁLLÍTÁSA Kisbér, Szabadkai Andrea SZÖVET 30/ ,

2 KI A KISTERMELİ? TERMÉSZETES SZEMÉLY, mennyiségi határok betartásával Kormányhivatal nyilvántartásba veszi (nem kell növényi és gomba alaptermékeknél), regisztrációs számmal látja el. Augusztus 1-tıl NEM KELL Ft a kistermelıi regisztrációhoz! (63/2012 VM). Regisztrációs díj: 3000 Ft. 210/2009 kormányrendelet szerint a helyi illetékes jegyzınek bejelenti kereskedelmi tevékenység végzését. Az errıl igazolást kap. İstermelı piacon csak növényi alapterméket és gombát értékesíthet. Állati és feldolgozott terméket csak kistermelıként, vállalkozóként értékesíthet. AGRÁRKAMARI REGISZTRÁCIÓVAL RENDELKEZIK (Nov. 30!), egyszeri díja 5000 Ft. (www.agrarkamara.hu )

3 BEJELENTÉS a) a kistermelı neve, címe, b) a gazdaság vagy élelmiszer-elıállítás helye, c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése. + Jegyzıi bejelentés 1. a kereskedı neve, címe, illetve székhelye; 2. a kereskedı cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelı regisztrációs száma; 3. a kereskedı statisztikai száma; 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. (4) bekezdése szerint; 8. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján 9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:

4 KERESKEDELMI TRV. 3 TEVÉKENYSÉG FORMÁJA a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, e) közterületi értékesítés, f) közvetlen értékesítés, g) üzleten kívüli kereskedelem, h) csomagküldı kereskedelem, i) automatából történı értékesítés.

5 8. MENNYISÉGI HATÁROK NİTTEK, ÚJ KATEGÓRIÁK Kifejlett, vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése: heti 6 db (4); évi 72 db. 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida levágása és húsának értékesítése***: heti 10 db (0); évi 120 db. Kifejlett, vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése: heti 2 db (1); évi 24 db. 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése***: heti 2 db (0); évi 24 db. Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése: heti 200 db.víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése: heti 100 db. Nyúlféle levágása és húsának értékesítése: heti 50 db Húskészítmény elıállítása és értékesítése: heti 70 kg (50); évi 2600 kg. Tej értékesítése: NAPI 200 liter. ÉS PLUSZ Tejtermék elıállítása és értékesítése: napi 40 kg. Méz és méhészeti termék értékesítése: Együttesen évi 5000 kg. Tojás értékesítése: heti 500 db (360); évi db. Hal értékesítése: évi 6000 kg. Növényi eredető alaptermék értékesítése: évi kg. Savanyúság: heti 150 kg (100); évi 5200 kg. Növényi eredető, hıkezeléssel feldolgozott termék értékesítése: heti 150 kg (0); évi 5200 kg. Egyéb feldolgozott növényi eredető termék értékesítése: heti 50 kg (20). Vadon termı betakarított, összegyőjtött termék értékesítése: heti 50 kg Termesztett gomba értékesítése: heti 100 kg. Egyéb termék: heti 50 kg. Párlat: évi 2 hl tiszta szesznek megfelelı párlat Az éves mennyiség, az adott termékre vagy alaptermékre vonatkozó napi, heti vagy havi maximális mennyiség betartásával. Állatok: élısúlyban értendıek.

6 HOL ÉRTÉKESÍTHET? - ÉRTÉKESÍTÉS HATÁRAI Növényi alaptermékek (alma, krumpli), méz, élő hal: - Országosan végfogyasztónak. - Régión belül (előállítás szerinti megyében és Budapesten vagy a gazdaság helyétıl légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságra) lévı, kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesíthet. Az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús stb.) és bármely feldolgozott kistermelői termékek (sajt, lekvár, kolbász stb.) értékesíthetőek az előállítás szerinti megyében és Budapesten (régióban), vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságon belül végső fogyasztó részére, valamint boltokba és vendéglátó egységekbe, így a közétkeztetésbe is. (Házhozszállítás)

7 NYILVÁNTARTÁSOK EÜ kiskönyv Kistermelıi /ıstermelıi reg. szám + Agrárkamarai nyilv. szám Jegyzıi igazolás nyilvántartás az elıállított termékek mennyiségérıl, az elıállítás idejérıl, az értékesített mennyiségrıl és az értékesítés helyérıl, idejérıl. (2 évig megırizni, árusítás helyén tartani) Állati termékeknél: évenként megújított hatósági állatorvosi bizonyítvány (árusítás helyén) Hatósági húsvizsgálat után kiállított hússzállítási igazolás, húsbélyegzı. (2 évig megırizni, árusítás helyén tartani) Tejcsíraszám vizsgálat - havi 2 minta Takarmányozási és adalékanyagokról, (5 év) állatgyógyászati készítményekrıl (5 év) növényvédı szerek felhasználásáról és az élelmezés-egészségügyi várakozási idırıl, (5 év) elıforduló betegségekrıl, a növények esetében kártevıkrıl, (5 év) adatlapot kell készítenie az alaptermékbıl elıállított élelmiszerrıl

8 KISTERMELİ Kistermelıi nyers hús (kecske, sertés, juh, szarvasmarha, strucc) PIACON, RENDEZVÉNYEN NEM, de értékesíthetı a gazdaságból, vagy házhozszállítással a Régión belül fogyasztónak, és kiskereskedelmi és vendéglátó egységnek. (VÁGÓHíDON LEVÁGVA) Ellenőrzött állományból származó baromfi és nyúlféle házi vágása esetében a településen, végső fogyasztó számára történő értékesítésnél nem kell a vágásnál a hatósági húsvizsgálatot elvégeztetni legfeljebb heti 50 db házi tyúkféle, 25 db víziszárnyas vagy pulyka, 13 db nyúlféle vágása esetén. Kiskereskedelmi és vendéglátó egységek részére csak hatósági igazolással értékesíthető a szárnyasok és nyúlfélék húsa is. A kistermelı az élelmiszer elıállítása során az alaptermékbıl feldolgozatlan terméket eredményezı elıállítási részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással is elvégeztetheti, a nyomonkövethetıség biztosításával. (Hús füstöltetése, zöldség-gyümölcs szárítása, ırlése )

9 . Kistermelıi elıállítás és értékesítés kategóriájába a méz mellett a méhészeti termékek is bele tartoznak. Csomagoló anyag újrafelhasználása A gyártmánylap helyett adatlapot, egyszerőbb adatokkal kell vezetni (falusi vendégasztal szolgáltatónak nem kell vezetni). Kistermelıi élelmiszer értékesítését a kistermelın kívül a vele egy háztartásban élı személy, valamint a kistermelı házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élı élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülıje, nagyszülıje is végezheti. Alkalmi rendezvényekre kitelepülési díj ( Ft / alkalom) NINCS!!!!!

10 ADATLAP MINTA a) A kistermelı neve, címe Példa Jázmin 1234 Település, utca, 01. b) Az élelmiszer-elıállítás helye 1234 Település, utca, 01. c) Az élelmiszer megnevezése Kistermelıi meggy szörp d) Az összetevık csökkenı sorrendben való felsorolása: cukor, meggylé, víz, tartósítószer: nátrium-benzoát. e) Fogyaszthatósági/minıség-megırzési idıtartam Minıség-megırzési idıtartam: 12 hónap. f) Tárolási hımérséklet Szobahımérséklet (18-22 C) Felhasználása kilencszeres hígításban ajánlott. Település, november 17. kistermelı aláírása

11 TOJÁS, TEJ A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó kistermelõnek az általa termelt és a végsı fogyasztó részére gazdaságában vagy házhoz szállítással, régión belül mőködı helyi piacon értékesített tojáson nem kell feltüntetnie a termelı megkülönböztetı számát tartalmazó kódot, amennyiben az értékesítés helyén feltünteti a nevét és címét. A tojásrakást követıen, 21 napon belül kell értékesíteni. Nyers tej, illetve nyers tej felhasználásával készült, nem hıkezelt tejtermékek: nyers tejbıl készült A nyers tejet C között tárolva 24 óráig, C között tárolva 48 óráig lehet értékesíteni. A tejet hőtés nélkül a fejés befejezésétıl számított 2 órán belül lehet értékesíteni.

12

13 BOR OBI minısítés, kiskereskedelmi tevékenység végzésének feltétele a jegyzıhöz történı bejelentésrıl kiadott igazolás megléte. İstermelıként nem lehet palackos bort értékesíteni, csak 2 liternél nagyobb kiszereléső, zárjegyes szılıbort. (hordós és kannás kiszerelésben történı értékesítés felvásárlónak vagy termelıi borkimérés keretében végsı fogyasztónak, és kóstoltatásra és elvitelre kimérve történı kimérés)- egyszerősített adóraktár engedélyes. Termelıi borkimérés: az egyszerősített adóraktárban vagy az egyszerősített adóraktár engedélyes tulajdonában, használatában lévı üzlethelyiségben a saját termeléső szılıbornak elvitelre vagy borkóstolás céljából helyben fogyasztásra történı értékesítése január 1-jétıl az elıállítás helyén (az egyszerősített adóraktárban) történı saját termeléső bor termelıi borkimérés értékesítés nem feltétlenül minısül üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységnek, hanem üzlet nélkül, közvetlen értékesítés keretében is folytatható, ezért az egyszerősített adóraktárból történı termelıi borkimérés üzlet nélkül is folytatható

14 TERMELİI BORKIMÉRÉS A bor elvitelre 2 liternél nagyobb palackban, maximum 10 literes kiszerelésben értékesíthetı, akár hozott edényben is, nem kell hivatalos zárat alkalmazni. A termelıi borkimérésben a nap végén egy Bor Kísérı Okmányt kell kitölteni az értékesített mennyiségrıl, részletezve a kóstoltatásra és elvitelre kimért mennyiséget.

15 (11) A nem jövedéki engedélyes kereskedı alkoholterméket, bort, sört, pezsgıt, köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, illetve közterületi értékesítés [Kertv pont], valamint vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység [Kertv , illetve 29. pont] keretében is értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz - legkésıbb az értékesítés megkezdése elıtt három munkanappal - bejelenti az értékesítés helyét és idıpontját, rendszeres idıközönként ismétlıdı értékesítés esetén az értékesítési napokat és az egyes napokon az értékesítés kezdı és befejezı idıpontját, valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épületrész címét (helyrajzi számát). Az egyszerősített adóraktár engedélyes, mint nem jövedéki engedélyes kereskedı, termelıi borkimérés keretében az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz tett elızetes bejelentést követıen kitelepülhet. A FALUSI VENDÉGASZTAL szolgáltató, a termelıi borkimérés keretében poharaztató kimérést vendégeinek nem végezhet! (Hegyközségi állásfoglalás /jogsegély )

16 . PÁLINKA A bérfızetı a bérfızött párlatot a) csak az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére, vagy b) - amennyiben a bérfızetı a kistermelıi élelmiszer-termelés, - elıállítás és -értékesítés feltételeirıl szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelınek minısül és megfizette a 64. (5) bekezdés szerinti (teljes) adót - palackozott (max. 2 literes) kiszerelésben, zárjeggyel ellátva, vagy - a saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy - a saját gazdasága helyétıl légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység keretében, a 110. (11) bekezdés szerinti bejelentés megtételével értékesítheti.

17 . Kistermelő is végezhet falusi vendégasztal szolgáltatói tevékenységet az általa megtermelt vagy előállított, és kiegészítő alapanyagként vásárolt élelmiszer felhasználásával A falusi vendégasztal szolgáltatás, és a rendezvények keretében lehetőség nyílik az ellenőrzött állományokból, helyi/házi vágás elvégzésére (48 órával a vágás előtt bejelentve a hatóságnak! Kor megkötés, alapos sütés-főzés), a hús helyben való elkészítésére, értékesítésére helyben fogyasztás céljára. Az ökörsütés, birkapörkölt, házi diszótor a falusi vendéglátónál és a rendezvényeken is engedélyezett. A sertés húsa csak alapos sütés-főzés után fogyasztható a résztvevők számára. A trichinella vizsgálatot is elvégzik a szakemberek, s a kedvező eredmény esetén az állat húsa a falusi vendégasztal szolgáltató számára lefagyasztható vendégek számára más alkalommal készítendő ételekhez.

18 A vágásból származó hús, sertés esetében a 2075/2005/EK rendelet szerint vizsgálat kedvezı. eredménye alapján, lefagyasztható, és a falusi vendégasztal keretében ételkészítésre felhasználható. A sertés vágását követı ételkészítési program során - amíg nem áll rendelkezésre 2075/2005/EK rendelet szerint vizsgálat eredménye - az elkészített étel csak akkor kínálható fel fogyasztásra, ha a hústerméket, ételt biztonságos hıkezeléssel készítették el. A vágás és ételkészítési program keretében elkészített, de a helyszínen el nem fogyasztott ételt a kistermelı a továbbiakban csak magánfogyasztásra használhatja fel, vagy azt megfelelı módon meg kell semmisíteni.

19 FALUSI VENDÉGASZTAL Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság helyén; A kistermelı az általa megtermelt vagy elıállított, ÉS - kiegészítı alapanyagként - vásárolt élelmiszer felhasználásával - a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 7. pontja szerinti kiskereskedelmi tevékenységként - falusi vendégasztalt üzemeltethet. A termelési, elıállítási és értékesítési mennyiségek nem haladhatják meg az 1. melléklet A. részében meghatározott mennyiségeket. Falusi vendégasztal vagy a gazdaság helye szerinti településen rendezvény keretében, a kistermelı által levágott, az 5. (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelı állományból származó, sertés, 30 hónaposnál nem idısebb szarvasmarha, illetve 18 hónaposnál nem idısebb birka vagy kecske húsából elkészített ételt felkínálhatja helyben fogyasztásra.

20 SÚGÓ Kész (meleg) étel falusi vendégasztal szolgáltatóként: A gazdaság helyén, vagy a gazdaság helye szerinti településen rendezvény keretében Erdei haszonvételek győjtése Hal Kemencés kenyér Szendvics Levesek Sütemények Töltött káposzta. (Hatósági segítı párbeszéd ajánlott!)

21 FALUSI VENDÉGASZTAL 1.M/B. rész A kistermelı által végezhetı szolgáltatások állat vágása és húsának feldolgozása megfelelıen kialakított hely a falusi vendégasztal helyén vagy rendezvény helyén Ételkészítés (beleértve kenyér, tészta, befıtt, lekvár, pogácsa) megfelelıen kialakított hely a falusi vendégasztal helyén vagy rendezvény helyén

22 21. GYÓGYNÖVÉNY HAZAI JOG 1. GYŐJTÉS LIII. Trv. a természet védelmérıl (Védett területen engedéllyel) 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl (Natura 2000, védıövezet Erdıben kell csak engedély évi XXXVII. Törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról (Értékesítésre - engedélyhez köti a gomba, vadgyümölcs, virág, illetıleg gyógynövény győjtést, akár magánhasználati mennyiséget is (2kg). 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a mezıgazdasági ıstermelıi igazolványról 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelıi élelmiszer-termelés, - elıállítás és -értékesítés feltételeirıl (Vadon termı betakarított, összegyőjtött termék értékesítése: heti 50 kg) 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba hozataláról

23 14. JELÖLÉS, CÍMKÉZÉS Csomagolatlan élelmiszer értékesítése esetén, a kihelyezett termék elıtt fel kell tüntetni - a kistermelı nevét, - címét vagy a gazdaság helyének címét, - termék nevét ( kistermelıi, méz esetében termelıi jelzıvel). Győjtött gomba csak szakellenıri engedéllyel értékesíthetı. Az engedélyt jól látható módon kell elhelyezni.

24 JELÖLÉS 1. Csomagolatlan élelmiszer értékesítése esetén, a kihelyezett termék elıtt fel kell tüntetni - a kistermelı nevét, - címét vagy a gazdaság helyének címét, - termék nevét ( kistermelıi, méz esetében termelıi jelzıvel). 2. Csomagolt élelmiszer értékesítésénél, a csomagoláson fel kell tüntetni - kistermelı nevét, - címét vagy a gazdaság helyének címét, - termék nevét ( kistermelıi, méz esetében termelıi jelzıvel), - fogyaszthatósági vagy a minıségmegırzési idıtartamát - tárolási hımérsékletet fogyaszthatósági idıtartammal rendelkezı élelmiszerek esetében - termék (nettó) tömegét, - a kiskereskedelmi, vendéglátó egységek részére történı értékesítés esetén fel kell tüntetni még az összetevıket, csökkenı sorrendben való felsorolással.

25 . NETTÓ NETTO

26

27 Fel kell tüntetni: a) az édesítőszert tartalmazó élelmiszerekben a megnevezéshez kapcsolódóan a jelölésen az édesítőszerrel kifejezést. A hozzáadott cukrot és édesítőszert együtt tartalmazó élelmiszereken a megnevezéshez kapcsolódóan a jelölésen a cukorral és édesítőszerrel kifejezést; b) Élelmiszer-összetevők csoportjait, amelyeket csoportnevük és nevük (pl. tartósítószer: nátrium-benzoát ) vagy csoportnevük és E számuk szerint kell feltüntetni az összetevők felsorolásában. Csoportok: Színezékek; Módosított keményítők; Tartósítószerek; Édesítőszerek; Antioxidánsok; Térfogatnövelő szerek; Emulgeálószerek; Habzásgátlók; Sűrítő anyagok; Fényező anyagok; Zselésítő anyagok; Emulgeáló sók; Stabilizátorok; Lisztjavító szerek; Ízfokozók; Szilárdító anyagok; Étkezési savak; Nedvesítőszerek; Savanyúságot szabályozó anyagok; Tömegnövelő szerek; Csomósodást és lesülést gátló anyagok; Hajtógázok és csomagológázok

28 FEL KELL MÉG TÜNTETNI c) aszpartámot tartalmazó élelmiszerek jelölésén a fenil-alanin forrást tartalmaz kifejezést; d) 10%-nál több hozzáadott poliolt tartalmazó élelmiszerek jelölésén a nagyobb mennyiség fogyasztása hashajtó hatású kifejezést. e) az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok esetén a tényleges alkoholtartalmat térfogatszázalékban, a Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint f) húsösszetevők jelölése: hús és annak az állatfajnak a neve, amelyből származik. Őshonos állatfajtára utaló név esetén fajtaazonosító igazolás. g) 0,9 %-nál több genetikailag módosított összetevő (GMO) jelzése h) a töltőtömeg feltüntetése, ha a szilárd élelmiszer folyadékközegben van. i)a fűszer külön jelölése, ha aránya az összetevők 2%-át meghaladja ii)allergén ANYAGOKAT

29 ALLERGÉNEK 1. Glutént tartalmazó gabona (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut-búza vagy ezek hibrid változatai) és azokból készült termékek, kivéve a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is(*), b) búzából készült maltodextrin(*), c) árpából készült glükózszirup, d) gabonafélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják. 2. Rákfélék és azokból készült termékek. 3. Tojás és abból készült termékek. 4. Halak és azokból készült termékek, kivéve a) vitaminok vagy karotinoidok hordozójaként használt halenyv, b) a sör és a bor derítéséhez használt halenyv és vizahólyag. 5. Földimogyoró és abból készült termékek. 9. Zeller és abból készült termékek. 10. Mustár és abból készült termékek. 11. Szezámmag és abból készült termékek.

30 6. Szójabab és abból készült termékek, kivéve a) finomított szójabab olaj és zsír(*), b) szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E 306), természetes D- alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol szukcinát, c) a szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol észterek, d) a szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter. 7. Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is), kivéve a) tejsavó, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják, b) laktit. 8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium occidentale), pekándió [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera), makadámia és queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és azokból készült termékek, kivéve a) diófélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják. 12. Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter koncentrációt meghaladó mennyiségben. 13. Csillagfürt és abból készült termékek. 14. Puhatestűek és abból készült termékek.

31 Az összetevők mennyiségi feltüntetése kötelező, ha az összetevő vagy az összetevők egy csoportja a) az élelmiszer megnevezésében megjelenik, vagy azt a fogyasztó általában összekapcsolja az adott megnevezéssel, b) a jelölésen szavakkal, képpel vagy grafikával hangsúlyozott, vagy c) alapvető jellemzője az élelmiszernek és megkülönbözteti azt azoktól az élelmiszerektől, amelyekkel összetéveszthető lenne azok neve vagy megjelenése miatt.

32 MAGYAR TERMÉK HAZAI TERMÉK

33 JOGSEGÉLY Létrehoztunk a honlapunkon egy jogsegély menügombot. - Hatósági állásfoglalások, - Esettanulmányok, - Jogszabályok, újabb módosító javaslatok. Pl:

34 ÉLELMISZERKÖNYV Példák a megnevezésre Különleges minőségű szilvalekvár, 100g termék 350g szilva felhasználásával készült. Összes cukortartalom: 55g/100g Prémium szeder lekvár, 100g termék 80g szeder felhasználásával készült, Almasűrítménnyel és cukorral édesítve. Összes cukortartalom: 25g/100g.

35 "A SAJÁT GAZDASÁG ELSİDLEGES TERMELÉSÉN ALAPULÓ ÉRTÉKESÍTÉSI CÉLBÓL KISLÉPTÉKŐ/KISTERMELİI MAGÁNHÁZI ÉLELMISZER ELİÁLLÍTÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS, JÓ HIGIÉNIA GYAKORLAT ÚTMUTATÓ" Értékesítési célból, a magánlakóházi szintő élelmiszerelıállítókra vonatkozóan, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet, III. fejezet alapján. hagyomány által már bizonyított, rugalmas módszerek, feltételek

36 MINTA

37 ÉLELMISZER ELİÁLLÍTÓ HELY El kell kerülni a tárolt alapanyagnak és az elıállított élelmiszernek bárhonnan származó szennyezıdését. Az élelmiszer-elıállításhoz legalább egy helyiséget és a szükséges kiegészítı helyiségeket (pl.: baromfi és nyúlfélék vágása) biztosítani kell. IDİBEN VAGY TÉRBEN EL KELL KÜLÖNITENI AZ ÉLELMISZER ELİÁLLÍTÓ HELYET! Idıbeni elkülönítés mellett az értékesítés céljából történı élelmiszer elıállításra kijelölt helyiség lehet pl. a konyha. A már meglévı magán-lakóház belmagasságát nem kell megváltoztatni. Elegendı helynek kell lennie a helyes élelmiszerhigiéniai gyakorlat szerinti gyártásra, a mőveletek elvégzésére, beleértve a tisztítást, takarítást Az élelmiszert elıállítása elıtt és után takarítsuk ki a konyhát. A tisztító- és fertıtlenítıszereket az élelmiszertıl távol, megjelölve tároljuk.

38 ILLEMHELY Az élelmiszer elıállítás során a lakóházban lévı fürdıszoba és WC használható. Ezeket a helyiségeket és berendezéseit is szükség szerint, de legalább hetente ki kell takarítani. Havonta gondoskodjunk a vízkı eltávolításáról. A közforgalmú vegyszerek utasításában leírtak szerint járjunk el (koncentráció, hımérséklet). A fürdıszoba-wc takarításához használt takarítóeszközök nem lehetnek azonosak a konyhában használt eszközökkel (seprı, lapát, felmosó szett) és ezeket elkülönítve tároljuk. A takarítóeszközöket is használat után tisztítsuk, fertıtlenítsük, és az elhasználódottakat cseréljük. WC nem nyílhat közvetlenül a konyhából, élelmiszer elıállító helyiségbıl!

39 KÉZMOSÁS WC használat után kézfertıtlenítés szükséges! Kézmosás lépései: 1. A szennyezett kézrıl bı vízzel dörzsöljük le a szennyezıdést, 2. A kézfertıtlenítı szerbıl tegyünk a kezünkre a használati utasítása szerinti mennyiséget, 3. Alaposan dörzsöljük a kezünkre, alkarunkra, ügyelve arra, hogy a kézfej, a köröm és az alkar teljes felületével érintkezzen a kéz-fertıtlenítıszer, 4. Tartsuk be a kéz-fertıtlenítıszer behatási idejét (pl. ha 30 másodperc a behatási idı, akkor a kézre tétel kezdetétıl számoljunk el 30-ig, közben dörzsöljük össze a kezünket), 5. A csaptelepet is kenjük be a szerrel, ezáltal annak a felületét is fertıtlenítjük, és a fertıtlenített kezünket nem fertızi újra a csap, 6. A kezünkrıl, alkarunkról bı kézmeleg (maximum 40 C) vízzel, alaposan öblítsük le a kéz-fertıtlenítıszert, 7. Töröljük szárazra kezünket és alkarunkat papírtörlıvel vagy fertıtlenített, tiszta textiltörölközıvel, vagy szárítsuk meg kézszárítóval. 8. A papírtörlıt dobjuk hulladékgyőjtıbe, a szennyezıdött textiltörölközıt cseréljük tisztára. NEM KELL PEDÁLOS VAGY FOTOCELLÁS CSAP!

40 VÍZ Ivóvíz minıségő hideg és/vagy meleg vizet kell felhasználni az élelmiszer elıállító helyiségben. A vízszolgáltatónak ivóvíz minıségő vizet kell szolgáltatnia minden felhasználási helyen. A vezetékes ivóvizet nem indokolt vizsgáltatni, amennyiben a víz felhasználója (kistermelı) elkerüli a házi ivóvízhálózatában a víz pangását, rendszeresen, naponta vizet vételez minden vízfelhasználási helyen, illetve ha nincs rá hatósági kötelezés. A házi ivóvízhálózat állapotáért annak használója (kistermelı) felel. A saját kútból származó víznek meg kell felelnie az ivóvízre vonatkozó vízminıségi elıírásoknak (fizikai, kémiai és érzékszervi tulajdonságokban). Érzékszervi elváltozás esetén tilos a vizet felhasználni. DOKUMENTÁCIÓ: Ivóvíz ellátást biztosító vízmővel: ha a vízellátás hálózatból történik, (lakossági vízmő számla befizetések). Vízjogi engedély: ha a vízellátás saját kutas. JOG: 38/1995. (IV. 05.) Kormány rendelet a közmőves ivóvíz ellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl 201/2001. (X. 25.) kormány rendelet az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl

41 Repülő rovarok KÁRTEVİK ELLENI VÉDEKEZÉS Rágcsálók Háziállat A kistermelı maga is elvégezheti a kártevık elleni védekezést, nem kell hivatásos céget erre megbízni. Elızzük meg az épületbe való bejutásukat. A szúnyoghálókat évente ellenırizzük, ha szükséges cseréljük. A kihelyezett molycsapdákat hetente ellenırizzük. Légyragacsot rendszeresen cseréljük. Kipermetezést csak és kizárólag akkor lehet végezni, ha a helyiségben nincs élelmiszer. A hatásidı letelte után a munkafelületet, edényszárítót, mosogatót vízzel, alaposan öblítsük le! A megjelölt irtószert tartsuk távol az élelmiszertıl. A csapdákat hetente ellenırizzük. Károsításuk esetén takarítsuk ki a helyiséget. Az élelmiszer elıállítása alatt háziállat ne tartózkodjon a konyhában.

42 ELKÉSZÜLT A KÉZMŐVES STRATÉGIA! A VM szakmai megbízottja: Hagyományok Háza

43 KÉZMŐVES TERMÉKEK Jogi környezet anomáliái, avagy miért nem élı a hagyomány, a népi iparmővészeti termékelıállítás? 1. Nincs egységesen elfogadott fogalom 2. Adójogi, számviteli problémák - Egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek, a tevékenységet megkezdııstermelık legalább a minimálbér összege utáni járulékterhet fizetik, amely jelenleg Ft/hó, akkor is, ha csak az év második felében lesz értékesíthetı termékük. - A 7-es adószám nem rendszeres és szellemi tevékenységre használható. - ÁFA (27%) A 2007.évi CXXVII. Törvény. /ÁFA törvény/ VI. fejezet 85. -a alapján az adómentességet csak a zsőrizett termékelıállító élvezheti.

44 . 3. Szakterületi, jogi problémák: 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról. 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirıl és közegészségügyi ellenırzésérıl. 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet a gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról A mézeskalács készítık 358/2008-as kormányrendelet TELEPHELY bejelentésrıl

45 İSTERMELİ 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a mezıgazdasági ıstermelıi igazolványról

46 İSTERMELİ 6. számú melléklet az évi CXVII. Törvényhez 1117 I. Mezıgazdasági ıstermelıi tevékenységnek minısül a saját gazdaságban történı növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban elıállított alapanyag felhasználásával történik, a saját gazdaságban egyes mezıgazdasági termékek jogszabályba nem ütközı győjtése, a saját tulajdonú földterületen végzett erdıgazdálkodás, mindezekre nézve akkor, ha az elıállított termék vagy a tevékenység az e melléklet II. pontjában felsoroltak valamelyikébe beletartozik, ideértve a saját gazdaságban termelt gyümölcs felhasználásával bérfızés keretében történı párlatkészítést is. a) A mezıgazdasági termékek győjtése esetén saját gazdaság alatt a terület felett rendelkezési jogot gyakorlónak legalább a szóbeli hozzájárulását és a győjtést folytató magánszemélynek a győjtés eredményének felhasználása feletti rendelkezési jogosultságát kell érteni.

47 II. Mezıgazdasági ıstermelıi termékek és tevékenységek:. A) Állat, állati termék B) Növény, növényi termék C) Tevékenységek 3. A külön jogszabályban meghatározott kistermelıi élelmiszer-termelés, elıállítás és értékesítés

48 . FENNTARTHATÓ HELYI GAZDASÁGI KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK MEGTEREMTÉSE ÉS PIACI ÉLETKÉPESSÉGÜK JAVÍTÁSA KISLÉPT PTÉKŐ TERMÉKEL KELİÁLLÍTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETS VETSÉGE SZABADKAI ANDREA 30/

49 . KÖSZÖNJÜK! Szabadkai Andrea MAGYAR BIOKULTÚRA SZÖVETSÉG Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület 30/

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK?

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? 2013. Február 21 Helyi termékkel kapcsolatos jogszabályok alkalmazhatósága a gyakorlatban Szabadkai Andrea MAGYAR BIOKULTÚRA SZÖVETSÉG

Részletesebben

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK?

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? 2013. Március 7 Helyi termékkel kapcsolatos jogszabályok alkalmazhatósága a gyakorlatban KISTERMELŐI RENDELET Szabadkai Andrea MAGYAR BIOKULTÚRA

Részletesebben

Helyi termék értékesítésének gyakorlati tanácsai - 2015-től alkalmazandó nyilvántartási kötelezettségek és adózási környezet áttekintése

Helyi termék értékesítésének gyakorlati tanácsai - 2015-től alkalmazandó nyilvántartási kötelezettségek és adózási környezet áttekintése Helyi termék értékesítésének gyakorlati tanácsai - 2015-től alkalmazandó nyilvántartási kötelezettségek és adózási környezet áttekintése Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók

Részletesebben

Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei

Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei Alsóörs, 2015 03 31 Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók

Részletesebben

2012.11.10. Alkalmi rendezvényekre kitelepülési díj (14 600 Ft / alkalom) NINCS!!!!!

2012.11.10. Alkalmi rendezvényekre kitelepülési díj (14 600 Ft / alkalom) NINCS!!!!! MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJE PÁLYÁZAT 2013. 2012. november 9. Karcag A rövid értékesítési lánc adta lehetőségek Szabadkai Andrea MNVH elnökségi tag Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület www.mnvh.eu

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat)

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat) Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó higiénia gyakorlat útmutatója (Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK?

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? 2013. Március 7 Helyi termékkel kapcsolatos jogszabályok alkalmazhatósága a gyakorlatban - Élelmiszer előállítás szabályozása Szabadkai

Részletesebben

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS. Szabadkai Andrea

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS. Szabadkai Andrea HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA BAKONY ÉS BALATON GASZTROFESZTIVÁL 2012. AUGUSZTUS 17. BALATONKENESE HELYI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK, PIACOK

HELYI TERMÉKEK, PIACOK HELYI TERMÉKEK, PIACOK 2011. NOVEMBER 18 Szabadkai Andrea Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, MNVH elnökség tag www.elotisza.hu 30/7688718 AZ EU ENGEDI EU-S IRÁNYELVEK, CÉLOK: KULTÚRÁLIS SOKSZÍNŰSÉG,

Részletesebben

Helyi termelők, helyi termékek a rendezvényeken. Kisokos kistermelőknek és rendezvényszervezőknek

Helyi termelők, helyi termékek a rendezvényeken. Kisokos kistermelőknek és rendezvényszervezőknek Helyi termelők, helyi termékek a rendezvényeken Kisokos kistermelőknek és rendezvényszervezőknek Kistermelôi érdekképviselet Jogsegély Piacépítô tevékenység Tájgazdálkodás Tájtermékek Helyi termelők, helyi

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben

JOGI ÚTMUTATÓ szociális gazdaság típusú projektek működtetéséhez

JOGI ÚTMUTATÓ szociális gazdaság típusú projektek működtetéséhez JOGI ÚTMUTATÓ szociális gazdaság típusú projektek működtetéséhez az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota

A jogszabály mai napon hatályos állapota A jogszabály mai napon hatályos állapota 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet. az élelmiszerek jelölésérıl

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet. az élelmiszerek jelölésérıl 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérıl Az élelmiszerekrıl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

Házi élelmiszer-feldolgozás

Házi élelmiszer-feldolgozás Házi élelmiszer-feldolgozás Házi élelmiszer-feldolgozás Szerkesztette: Véha Antal Csanádi József Gyimes Ernô Szaktudás Kiadó Ház Budapest, 2011 Szerkesztette: Dr. Véha Antal Dr. Csanádi József Dr. Gyimes

Részletesebben

Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében

Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében A könyv a Zala Termálvölgye Egyesület Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében című nyertes LEADER pályázata keretében készült. Helyi

Részletesebben

Helyi termék kézikönyv

Helyi termék kézikönyv Helyi termék kézikönyv Kiadó: Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. Telefon: + 36 82 527-790 Fax: +36 82 527-799 E-mail: info@somogy-hvk.hu Web: www.somogy-hvk.hu

Részletesebben

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére Szabadkai Andrea Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 2011-ben Magyarország lesz az EU soros elnöke. Az elnökségi periódus kommunikált prioritásai között találjuk a kulturális sokszínőséget

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT (MNVH) MAGYAR VIDÉKAKADÉMIA KONFERENCIA A HELYI TERMÉKEKRŐL 2011. FEBRUÁR 24. MÓRAHALOM

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT (MNVH) MAGYAR VIDÉKAKADÉMIA KONFERENCIA A HELYI TERMÉKEKRŐL 2011. FEBRUÁR 24. MÓRAHALOM MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT (MNVH) MAGYAR VIDÉKAKADÉMIA KONFERENCIA A HELYI TERMÉKEKRŐL 2011. FEBRUÁR 24. MÓRAHALOM A KISTERMELŐI JOGSZABÁLYOK GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁGA Szabadkai Andrea Szövetség az

Részletesebben

A vásárokról és a piacokról

A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2011. (IV.29.) rendelete A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A civil összefogás új kistermelői szabályozás

A civil összefogás új kistermelői szabályozás A civil összefogás új kistermelői szabályozás Szabadkai Andrea Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület 5065. Nagykörű, Május 1 út 1.; Info@elotisza.hu 30/7688718 Szakmai és civil összefogás a célokért 53 TÁMOGATÓ

Részletesebben

A szabályozás. Hol jelenik meg allergén információ? A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei. Pálfi Erzsébet 2008.

A szabályozás. Hol jelenik meg allergén információ? A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei. Pálfi Erzsébet 2008. A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei 1. Jogi szabályozás 2. Allergia Adatbank Pálfi Erzsébet 2008. A szabályozás Az élelmiszer jelölés alapelveinek európai szintű érvényesítése egységes

Részletesebben

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások ÉLELMISZERKLUB ALAPÍTVÁNY Országos szakmai konferencia 2015.07.27. A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások Élelmiszer értékesítés feltételei a helyi termelői piacon Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében

Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében 2014. április 16. Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes 1 A FOGYASZTÓK ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA 1169/2011/EU 2000/13/EK

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA 2015. JANUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ / MÁSODIK KIADÁS

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA 2015. JANUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ / MÁSODIK KIADÁS KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA 2015. JANUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ / MÁSODIK KIADÁS TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra,

Részletesebben

Jászberényi Piac Működési Rendje

Jászberényi Piac Működési Rendje Jászberényi Piac Működési Rendje 2015. március 0 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 2 1. ALAPADATOK... 2 2. A RENDEZETT PIACOK TÍPUSAI:... 2 3. NYITVA TARTÁS... 3 4. ÜZEMELTETŐ:... 3 5. A PIACON ÁRUSÍTÁSRA

Részletesebben