IMPRESSZUM IMPRESSZUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMPRESSZUM IMPRESSZUM"

Átírás

1

2 !!!!!

3 Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) , +36 (1) Fax: +36 (1) Internet: Szerkesztő-lektor: Dr. Laáb Ágnes IMPRESSZUM IMPRESSZUM Felelős vezető: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. igazgatója Kiadásért felelős: dr. Ződi Zsolt Kiadványok szerkesztéséért felelős: Pléh Dániel Felelős szerkesztő: dr. Pálkovács Attila Műszaki osztályvezető: Schuller Krisztina Gyártási menedzser: Kerek Imréné Tördelésért felelős: Vigh Ágnes Tördelő: Dubecz Adrienn Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató Jelszőszám: KK-427P ISSN szám: Előfizetési díj egy évre Ft + áfa. Lapszámonként 4000 Ft + áfa Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak bemutatótermünkben, szakkönyvesboltunkban a Kiadó címén, a portálon. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak bármely része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható. Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember 1

4 TARTALOM TARTALOM BEVEZETÉS LAÁB ÁGNES: Előszó ELMÉLET DR. HABIL BŐGEL GYÖRGY: Matrózok, hajók, kapitányok MÓDSZERTAN DR. BODA GYÖRGY és SZLÁVIK PÉTER: Stratégiai megfontolások és kvalitatív módszerek érvényesítése a döntéstámogató vezetői számvitelben PEIDL BALÁZS: Karcsú folyamatok fejlesztése és a stratégia KIHÍVÁSOK DR. HABIL VARSÁNYI JUDIT és DR. LAÁB ÁGNES: Kompetenciavagyon és hozamkövetelménye egy cégcsoport üzleti tervezésében Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember

5 MÓDSZERTAN MÓDSZERTAN Stratégiai megfontolások és kvalitatív módszerek érvényesítése Stratégiai megfontolások és kvalitatív módszerek érvényesítése a döntéstámogató vezetői számvitelben Str mó Dr. Boda György Közgazdász, Diplomáját 1973-ban szerezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Jelenleg a Corvinus Egyetem Vál la latgazdaságtan Intézetének docense és a levelező képzés igazgatója. Közben saját tanácsadó cégének, a Boda & Partners Kft.-nek a partner ügyvezetője. Korábban dolgozott a Tervhivatalban ma tematikus közgazdászként, a KSH osztályvezetőjeként a Douwe Egberts treasurereként, a MOL kontrolling igazgatójaként, ahungaropharma közgazdasági főosztály-vezetőjeként, az AAM és KPMG tanácsadójaként. Kutatási tevékenysége során kezdetben a nemzetgazdasági elszámolásokkal, az Ágazati Kapcsolatok Mérlegének összeállításával és az erre épülő input output modellezésével foglalkozott. A mikroszférában a vállalatirányítás azon problémái érdeklik, melyek a kontrollingban sűrűsödnek össze. Ebben a tárgykörben eredményeit Vezetői kontrolling, Kontrolling rendszerek tervezése, illetve Kontrolling rendszerek című könyveiben publikálta. A vállalatvezetés alapvető jövőbeli irányát a tudásmenedzsmentben látja, ezért közvetlenül részt vett több tudásmenedzsment jellegű szakkönyv kiadásában, lektorálásában. Jelenleg is ebben a témakörben publikál. Szlávik Péter Diplomáját a Budapesti Közgazdságtudományi Egyetemen szerezte 1996-ban. Dolgozott a MOL Rt-nél, 2001-től a Hungarocamion gazdasági vezetője, majd ezt követően a Waberer s Holding gazdasági igazgatója 2005-ig. Ebben a feladatkörében felelős volt többek között a Hungarocamion / Waberer s gazdasági in tegráció jáért. Jelenleg a Boda & Partners Kft. ügyvezető partnere, az elmúlt közel öt év során számos tanácsadói projekt vezetője. Kiemelt szakterületei: gazdasági folyamatok átvilágítása/átszervezése, kontrolling rendszerek kialakítása, cégek átvilágítása, tervezési modellek kialakítása, cégértékelés, értékalapú vállalatirányítás. Évek óta publikál, több könyve és nemzetközi publikációja van kontrolling és intellektuális tőke menedzsment témakörben. Publikációi többségét Boda Györggyel közösen jegyzi. Rendszeresen oktat, a Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes docense. Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember 15

6 Cikkünkben alapvetően arra keressük a választ, hogy miként illeszthetőek be hatékonyan a stratégiai megfontolások a vezetői számvitelbe és mennyire van létjogosultsága a kvalitatív megközelítések alkalmazásának a vezetői számvitel gyakorlatában? A kérdések részletes körbejárását megelőzően mindenekelőtt tisztázzuk a vezetői számvitel tartalmát és szerepkörét! Lássuk tisztán, hogy miben és mennyiben különbözik egymástól a legtöbb esetben külön jelzők nélkül szereplő számvitel, amelyen a pénzügyi számvitelt érthetjük, illetve a ve zetői számvitel, amelyet a legtöbb esetben kontrollingként említünk. A pénzügyi és vezetői számvitelt a szakirodalom több szempont szerint is megkülönbözteti, de ezek között a szempontok között van egy mindegyiknél lényegesebb szempont: ez pedig a vezetői számvitel jelen és jövőorientáltsága a pénzügyi számvitel múltorientáltságával szemben (1. ábra). Ez az orientációs különbség számos problémát okoz: A tényadat alapú elszámolások helyébe a vezetői számvitel esetében a várható és a tervadat alapú elszámolások lépnek. Ezekre ugyanolyan mélységű és részletezettségű számviteli elszámolásokat nem lehet kiépíteni, mint a múltra vonatkozóan. A múltbéli adatok természetesen a pénzügyi számvitel nyilvántartásaiból származnak. Ez bizalmi hátteret is biztosít a riportokban bemutatott adatoknak, mivel a pénzügyi számvitel kodifikált szabályrendszere biztosítékot jelent a vállalaton belüli felhasználóknak (legfőképpen a menedzsmentnek), hogy kételyek nélkül elfogadják az adatok megalapozottságát és következetességét. A pénzügyi és vezetői számvitel összevetése Szempontok Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel a) A felhasználók köre Külső felhasználók (érdekhordozók) Belső felhasználók (vezetők) b) Az információ-gyűjtés fókusza és a kontroll jellege A gazdálkodó egység egészéről átfogó Részegységek, részobjektumok, tevékenységek szerint c) Szabályozás Szabályozott Nem szabályozott d) Az információ szolgáltatás jellege Standardizált és kötelező Gazdálkodó egységekhez igazodó, opcionális e) Időorientáció Múlt-orientált Múlt-orientált (elemzés), jelen és jövő orientált (döntések) f) Időhorizont Üzleti év Döntéstől függő e) A beszámolás gyakorisága Évente Igény szerint h) Az információk alapvető jellemzői Megbízható és valós Ésszerű és releváns i) Az információk pontossága Követelmény a pontosság Viszonylagos pontosság j) Az információk köre Pénzügyi információkra korlátozódik Nem korlátozódik pénzügyi információkra k) Az információk ellenőrzése Külső ellenőrzés és könyvvizsgálat Belső ellenőrzési eljárások l) Tudományos megközelítés jellege Számvitelre épít Igyekszik minden tudományágra építeni m) Módszertan Sztenderdizált Sajátosságokhoz igazodó, speciális n) Az adatok típusa Tradicionális monetáris adatok Monetáris és nem monetáris adatok 1. ábra: A pénzügyi és a vezetői számvitel összevetése Forrás: Bosnyák és társai: Vezetői számvitel, 8. old 16 Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember

7 A kontrollereknek azonban folyamatos kihívást jelent, hogy melyik utat válasszák a jövőbeli kitekintésük során: 1. vetítsék ki a számviteli jellegű struktúrákat a jövőre és azt használják tervrendszerként, vagy 2. alkossanak meg és üzemeltessenek a számviteli struktúráktól függetlenül felépített tervezési modelleket, majd azok output adatait alakítsák át oly módon, hogy azok később összevethetőek legyen a havi számviteli riportok tartalmával és struktúrájával? Az első alternatíva választása jelentősen beszűkíti a kontrolling tartalmi lehetőségeit, míg a második számos adatharmonizációs kérdést vet fel (pl. naturális adatok beillesztése a vezetői számviteli riportokba; a számviteli nyilvántartási rendszertől eltérő adatstruktúrák szerint megtervezett információk tényadatainak összevetése a tervszámokkal). Érdemes körbejárnunk, hogy a stratégiai szempontok miként jelennek meg a vezetői számvitelben! A stratégia eredendően mindig előretekint az időben, valamint a múlt és a jelen korlátait feszegeti. A visszatekintésre is az előretekintés megalapozása miatt szánnak időt az adott vállalat stratégiáját formáló tulajdonosok és menedzserek. ( Vajon a múltbéli terveink teljesülése mennyire igazolta vissza a múltbéli stratégiánkat? Kell-e változtatnunk ez alapján a jövőbeli stratégiai megközelítésünkön? ) A stratégia keretein belül határozzuk meg, hogy hova és milyen úton szeretnénk eljutni a vállalattal, ennek kapcsán milyen termék-/szolgáltatáspalettát, milyen megközelítésben (minőség, ár, piaci helyszín stb.), milyen ügyfélkör számára kell biztosítani. Stratégiával minden vállalat rendelkezik, még az is, amelyiknél ez explicit formában nem áll rendelkezésre. Ez esetben a stratégia ösztönösen vagy rejtetten, az érintettek között elbújtatva van jelen. A stratégia kapcsán a vezetői számvitel egyik fontos feladata, hogy támogassa az új célok irányába mutató út kvantitatív elemzését és lehetővé tegye, hogy részleteiben is megvizsgáljuk az úttal $'"!*+,-*./0120*3/4./-546* :8:* F(2.&1$*8/>"6/,$-(2'*A.,( 1'//0$)/$"3*6/$(1$,($(16**$*$G( /"#$"%&'6#$?!"#$"%&'$'()%*+$',-('**./0"%/.($( 5.$1$"-30,'?(!"# $%!& 9.#2.*%/'(-$7$)'"6/$'2( 2.&:$"6#306/$;('**./0"%/.($( /"#$"%&'$'(".#1234.**5. C'*A.,(23,'"3#',&(./0-D0D--.*( #.,4.*-.0.2($(/"#$"%&'$'()%*3-( ".*+./E*%/%1.*(-$7)/3*$"5$,? "(&#)(% '(!"#$"%&'61$*(-$7)/3*$"3/( /).,6#'8.*.20%/.- <8*(*6"32=%#"%-.*.2($(/"#$"%&'$( 2.&1$*8/>"6/61$*(-$7)/3*$"3/( -3)-60$"$'2$"? 2. ábra: PDCA-kör mentén felmerülő, stratégiai vonatkozású kontrolling feladatok Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember 17

8 kapcsolatos kérdéseket. Feladatai közé tartozik ezenkívül a stratégia megvalósításának nyomon követése, illetve az e folyamat kapcsán felmerülő kérdésekre adandó válaszok vizsgálata a döntés előkészítése szempontjából. A 2. ábrán láthatjuk, hogy bár a stratégiai vonatkozású feladatok legnagyobb hangsúllyal a tervezési szakaszban (PLAN) merülnek fel, a kontrollerek számára azért a PDCA-kör mentén, a ciklus további pontjain is számos kapcsolódó kérdés/feladat adódik. Minél távolabbi a terv, annál kevésbé instabil. Az időközben kibontakozó tényfolyamatok egyre inkább igénylik a folyamatos kontrollt, a tervek és tények eltérése pedig folyamatos beavatkozásokat követel, akár a terv tartása a cél, akár új tervek kialakítása szükséges a tapasztalatok alapján. A számviteli rendszerektől eltérő prioritások a stratégiában A stratégia megfogalmazásával párhuzamosan azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon miként tudjuk a megvalósulását értékelni (mérni, hogy egy adott időszakban jó irányban haladunk-e)? A vállalatok esetén a kiemelt jelentőségű mérőszám az eredménytermelő képesség. Ez az információ kulcsfontosságú egy tervezési időhorizontra vonatkozóan. Ez annak előrelátását jelenti, hogy a tervezési időhorizont időben távoli határán milyen eredménytermelő képessége lesz a vállalkozásnak (ez utóbbi jelenik meg a maradványértékben). Az eredménytermelő képesség hosszabb távon erős korrelációban van a pénztermelő képességgel, illetve a vállalati értékkel (bár rövid-középtávon ellentétes mozgások a két szempont között könynyen előfordulhatnak). Nem véletlen, hogy a hosszabb távú tulajdonosi és menedzsment-gondolkodás ennyire eredményközpontú. Ezen eredmény kimutatását a hagyományos számviteli megközelítés nagyszerűen kiszolgálja (hiszen erre lett kitalálva). Néhány igen lényeges (és sokszor igen kényesnek mutatkozó) kérdésről azonban szót kell ejtenünk: Az adott időszakban kimutatott eredményszint mennyiben jelent garanciát a jövőbeli jó eredményszintre? Az adott időszaki eredményünk mekkora hányadáról mondjunk le a jövőbeli eredményszint érdekében (azaz mekkora legyen a beruházás, illetve újrabefektetés)? Mire fordítsuk ezt az összeget? Az elért eredményszint mennyire tekinthető hatékonynak? Lehetett volna több is? Milyen kockázatok kapcsolódnak a jelenlegi eredményszint fenntartásához, illetve növeléséhez? Az előző kérdések végső soron azt kívánják meg, hogy igyekezzünk komplex módon kitekinteni a jövőbe. Ezen elemező-értékelő munka oroszlánrészét a kontrollereknek kell elvégezniük. E munka során egy olyan termelési függvény mentén kell gondolkodniuk, amely a számviteli rendszerektől eltérő, fontos elemeket is tartalmaz. A 3. ábrán látható termelési függvény szerint a klasszikus anyagi erőforrásokon (T) és a létszámon (L) túl kezelnünk kell számos külső immateriális erőforrást is. Ilyenek pl. a vevőkapcsolatok, az image (I 1E ). Belső immateriális erőforrás viszont a szervezettség, a vállalati folyamatok(i 1I ) és az emberi erőforráshoz szorosan kapcsolódó olyan elemek mint a munkavállalók személyes tudása (I 2K ), a munkavállalók jártassága (I 2S ) és a munkavállalók motiváltsága (I 2M ). Az Y-nal jelölt vállalati kibocsátáshoz az előzőekben felsorolt összetevők mindegyikére szükség van. Amint azt korábban említettük, a termelési tényezők közül csak az anyagi erőforrások (ideértve a tárgyi eszközökön kívül a pénzügyi eszközöket és a készleteket is) szerepelnek a hagyományos számviteli nyilvántartási rendszerekben. Menedzselnünk kell azonban a tényezők teljes körét! A kontrolling feladata minden egyes tényező azonosítása, értékelésének és tervezésének megszervezése és kivitelezése. Ez nem csupán technikai feladat, hiszen ezt a megközelítést el kell tudni magyarázni a vállalati döntéshozóknak, valamint el kell velük fogadtatni. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a megközelítés nem jelenti az anyagi erőforrások háttérbe szorítását, figyelmen kívül hagyását az ún. intellektuális erőforrások (tudástőke eszközei, vagy tudáseszközök) javára. Éppen ellenkezőleg, az anyagi eszközök szükséges kapacitási szintje és elvárt minősége igazán csak a tudáseszközökkel együttesen értelmezhető! 18 Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember

9 Forrás: Bacsur Boda Virág: Értékteremtő emberi erőforrás menedzsment 3. ábra: A termelési függvény Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember 19

10 A 3. ábra azt is jelzi, hogy nem elég a termelési tényezők egyenkénti azonosítása és nagyságrendi mérése. A termelési tényezők közötti arányok beállítása legalább ilyen fontos feladat (H elvárt = H). Az embertől elidegeníthető és nem elidegeníthető tőke aránya nem önkényes és megsértése súlyos működési zavarokhoz vezet. Az ideálisan hatékony vállalati kibocsátás ritkán valósul meg könnyen. A legtöbb esetben valamelyik tényező szűk keresztmetszetet képez. A szűk keresztmetszet jelentkezhet mennyiségi (kapacitás) és minőségi (működési hatékonyság) formájában. Amint egy tényező szintjén megszüntetjük a szűk keresztmetszetet, egy másik tényező terén újabb szűk keresztmetszetet azonosíthatunk. Elméletben addig kell folytatnunk az hatékonyságnövelő akcióinkat, amíg az akció költségét meghaladja a tényező hatékonyságjavításának számszaki eredménye. Akár összességében vizsgáljuk a vállalati kibocsátást, akár a vállalati részfolyamatok kibocsátását elemezzük, minden esetben szükségünk lesz a 3. ábrán bemutatott tényezők kombinációjára. A termelési tényezők mögött kapacitásokat találhatunk. Kontrolling szempontból értékelnünk és elemeznünk kell, hogy: A vállalat rendelkezésére álló kapacitások megfelelnek-e a stratégiai elvárásoknak? A vállalat mennyire aknázza ki a rendelkezésére álló kapacitásokat? Milyen az összhang a különböző erőforrások között? Mennyire hatékony a működésük? Hol van szükség változtatásra? A változtatás lehet: = egy erőforrás kapacitásának bővítése, = szűkítése (pl. költségtakarékossági szempontok miatt), = az erőforrások együttes működtetésének hatékonysági fejlesztése = az erőforrások minőségének javítása = a kapacitások birtoklásával kapcsolatos kockázatok csökkentése A termelési függvény szemszögéből vizsgálva a költséggazdálkodásunk is más megvilágításba kerül. Minden költségtétel egy-egy termelési tényező fenntartásához, vagy annak működtetéséhez kapcsolható. Könnyen beláthatjuk, hogy mennyire fontos a kapacitások működtetésének elemzése. Hiszen a működtetés minőségi elemei és a fenntartott erőforrás-kapacitások nagyságrendje együttesen határozza meg a kibocsátásunk volumenét és a kibocsátás költséghatékonyságát (azaz végső soron az eredményességünk szintjét). Elegendő-e csak kvantitatív eszközökkel mérni a stratégia megvalósulását? Belátható, hogy a termelési erőforrások kapacitásaival kapcsolatban igen komplex nézőpontrendszerre van szükségünk. Az erőforrások csak kisebb hányadáról rendelkezünk pénzügyi-számviteli információval. Ennek legfőbb oka az, hogy az óvatosság elve miatt a számvitel konzervatív a bizonytalan mérhetőségű eszközök megjelenítésével kapcsolatban. Ez egy lényeges kihívás a kontrolling számára. Olyan eszközkategóriákat kell elemeznie és értékelnie, valamint szerepeltetnie a tervezési struktúrájában (modelljében), amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésére megbízható, folyamatosan frissített számviteli információk. A kérdés nem az, hogy foglalkozunk-e ezekkel az eszközökkel és az eredményre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásukkal, hanem hogy miként tesszük azt. A mérés és értékelés során a kontrollerek ösztönösen nyúlnak a számszerűsíthető, kvantifikálható megközelítések felé. Be kell azonban látnunk, hogy a pénzügyi számvitel által nem kezelt termelési kapacitások (a tudástőke kapacitásai) esetén a minőségi mutatóknak és információknak meghatározóbb szerepük van. Nehéz például kilóra megmérni az adott vállalati folyamatba bevont munkavállalók kompetenciaszintjét, viszont kvalitatív eszközökkel nagy megbízhatóságú elemzést, értékelést készíthetünk ugyanerre. Nem kérdés, tehát, hogy utat kell engednünk a vezetői számvitelben a kvalitatív nézőpontnak, ha kellő komplexitásában szeretnénk megérteni a vállalati kibocsátásunk szerkezetét és annak viszonyulását a vállalati stratégiához. 20 Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember

11 Miként teremthető meg a kvantitatív mérési eszközök és a kvalitatív mérési eszközök összhangja? Erre a kérdésre mindenekelőtt a tervezés kapcsán kell tudnunk választ adni. Amennyiben ott megtaláljuk a választ, akkor a kontrolling fázisban már jóval könnyebb feladattal szembesülünk. Olyan tervstruktúrára, tervmodellre van szükségünk, amelyben megjeleníthetők a stratégia értelmezése kapcsán végiggondolt tényezők, mint például a termelési erőforrások kapacitásai. A korábban tárgyaltaknak megfelelően itt számos olyan elemmel szembesülünk, amely csak kvalitatív módon értelmezhető. A kvalitatív értékek is változónak tekinthetők a modellünkön belül, amelyek közvetlenül hatnak más tényezők működésére, és összességében közvetett módon a vállalati kibocsátásra. A kvalitatív változók tervezési célú felhasználásának mind ez idáig a leghatékonyabb eszközét a scorecard típusú módszertanok jelentik. Közöttük is kiemelkedik a balanced scorecard (BSC), amelynek mutatói között kombináltan jeleníthetjük meg a számszaki és minőségi mutatókat. Példa a komplex szempontokat figyelembe vevő üzleti tervezésre Az előzőekben sok hangsúlyt fektettünk a kvalitatív megközelítések szükségességének bemutatására. Ezen a ponton határozottan szeretnénk kijelenteni, hogy a kvalitatív szempontok kezelése nem jelentheti azt, hogy eltekinthetünk a számvitelalapelvekre alapozott következetes tervezési struktúrák alkalmazásától! A tervezés során a lehető legpontosabban ragaszkodnunk kell a részletes számviteli logikához, a kettős könyvviteli alapokhoz és nem negligálhatjuk ezt azon az alapon, hogy az önmagában nem jeleníthet meg minden a tervezéshez szükséges szempontot. Az ún. master budgeting eljárás amelynek struktúráját a 4. ábra szemlélteti példaként szolgálhat a számviteli alapokon nyugvó tervezési megközelítéshe. Itt a múltra vonatkozó kimutatásokhoz képest lényegesen szűkebb adatbázison, de ugyanúgy érvényesek a számviteli összefüggések. Van egyszerűsített számlatükör, mérleg, eredménykimutatás, érvényesek a múlt legstabilabb összefüggései és a számvitel elszámolási alapegyenletei. A tervezési alapok azonban szükségszerűen nem lehetnek olyan részletesek, mint a múlt elszámolásai. A tervezési alapokra való átállás mindenképpen a számviteli eljárások leegyszerűsítéséhez vezet. Miként jeleníthető meg a cikk korábbi részeiben taglalt kiterjesztett eszközstruktúra ebben a tervezési modellben? A 4. ábrán látható modell építőkövei közül az Eszközök és a Működési munkalapok lesznek azok, amelyeken a termelési függvény bemutatása során számba vett erőforrások kapacitásait és működésükkel kapcsolatos információkat meg kell jelenítenünk. A kontrollereknek a tervmodell bázistervében le kell tudniuk modellezni a vállalat jelenlegi működésének összefüggésrendszerét (Milyen az erőforrások kapacitásainak fenntartási és működtetési költsége? Milyen kibocsátási szintet tesz lehetővé a jelenlegi struktúra?). Ezzel párhuzamosan a tervezési folyamat során megfogalmazásra kerül az összvállalati kibocsátási elvárás (pl. elvárt eredmény), amely nagy valószínűséggel eltér a bázistervben megjelenített kibocsátási szintjétől. Az elvárt kibocsátási szint és a bázistervi kibocsátási szint közötti eltérést a vállalat termelési erőforrásainak, kapacitásainak és hatékonysági (minőségi) mutatóinak megváltoztatásával tudjuk lefedni. A gap lefedésének eszközéül projekteket fogalmazunk meg. Az 5. ábrán látható, hogy a tervezés menetének melyek a legfontosabb lépései. A projektek célja lehet: egy adott termelési erőforrás kapacitásának megváltoztatása vagy egy adott termelési erőforrás működési hatékonyságának megváltoztatása vagy több termelési erőforrás együttes működési hatékonyságának megváltoztatása vagy a termelési erőforrások bizonyos köréhez kapcsolódó kockázatok szintjének megváltoztatása. A projektek körének meghatározása és az egyes projektek részleteinek kidolgozása során alap - vetően a stratégiára támaszkodunk. A stratégiai célok hierarchikus rendszerét összevethetjük a je- Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember 21

12 Eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele Közvetlen költségek Bruttó fedezet Közvetett költségek Nettó fedezet Egyéb bevételek és ráfordítások EBITDA, EBITDA % Értékcsökkenés EBIT Pénzügyi m"veletek eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS EL#TTI EREDMÉNY Társasági adó ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY Osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY M"ködési munkalapok Emberi költségek Dologi költségek Termelés Készletezés Értékesítés Projektek 1. projekt 2. projekt... n. projekt Mérleg Nem pénzeszközök Pénzeszközök Saját t!ke Idegen t!ke Bels!/ küls! halasztott kötelezettségek Bels!/ küls! hosszú lejáratú kötelezettség Bels!/ küls! rövid lejáratú kötelezettségek Eszközök Nem pénzeszközök Forgóeszközök pénzeszközök nélkül Immateriális javak és tárgyi eszközök Beruházások Cash flow kimutatás M"ködési cash flow (értékesítés nettó árbevétele, közvetlen költségek, közvetett költségek) Beruházási cash flow (immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó pénzmozgások) Finanszírozási cash flow (lízingek, hitelek, kamatok) Finanszírozás Bels! hitelek (felvételek, visszafizetések) Küls! hosszú lejáratú hitelek (felvételek, visszafizetések, kamatok) Küls! rövid lejáratú hitelek (felvételek, visszafizetések, kamatok) 4. ábra: A master budgeting eljárás 22 Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember

13 5. ábra: A tervezési folyamat főbb lépései lenlegi struktúrákban rejlő lehetőségekkel és kijelölhetjük a támadási pontokat, amelyeken a projektek segítségével valósítjuk meg a kitűzött hatékonyságnövelést és/vagy kapacitásbővítést. Az. ún. rapid scorecard módszertan (6. ábra) kitűnó módszer arra, hogy a stratégiából miként vezethető le a szükséges projektportfólió. Itt a stratégiatérkép főbb elemeit ütköztetjük a folyamatainkkal (Mennyiben szolgálják a jelenlegi folyamataink a stratégiai célok megvalósulását?). A folyamatok esetén ismét csak a korábban bemutatott termelési függvényre kell visszautalnunk, hiszen a folyamat megítélése során a termelési függvény bemutatásánál leírt szempontokat vesszük majd figyelembe. Látható, hogy e munkánk során nem támaszkodhatunk a hagyományos számviteli keretekre, de a végeredményt már egy számviteli keretrendszerbe kell beillesztenünk. Miként ellenőrizhető egy, a stratégiaszempontokat is figyelembe vevő üzleti terv teljesülése? A munka ezen fázisában döntően a kontrolling stratégiai tervezési feladataira koncentráltunk, hiszen itt dől el az alkalmazott logikai struktúra. A stratégia azonban csak akkor valósul meg, ha azt a konkrét végrehajtás terveire lebontjuk. Ennek során visszajutunk a master budgeting eljáráshoz (7. ábra), de már más tartalommal. Míg a 4. ábra master budgeting eljárásában a végső kimenetet csak a klasszikus számviteli riportok, a mérleg, az eredménykimutatás és a cash flow-kimutatás jelentette, addig a 7. ábrán megjelent a minőségi mutatókkal kibővített scorecard output, melynek egy része közvetlenül kvantifikálható, más része pedig csak közvetetten. Nagyon fontos, hogy a hosszútávú profit megvalósulásának alapfeltétele a klasszikus számviteli output és a scorecard output összhangja. A jelentős részben kvalitatív alapú balanced scorecard módszerek már lényeges pontokon haladják meg a számviteli sztenderdeken alapuló számviteli elszámolások kereteit. Összefoglalás Eddigi gondolatmenetünk jó összefoglalását láthatjuk a 8. ábrán. Minél mélyebben foglalkozunk stratégiai kérdésekkel, annál távolabb kerülünk a pénzügyi számvitel konkrét előírásaitól, elveitől és szellemétől, de attól teljesen elszakadni nem tudunk. Erre kényszerít bennünket a környezet is. Az állam az adózási törvényeket nagyon komolyan ellenőrzi. Nyilván ezeknek a törvényeknek a kontrolling során folyamatosan meg kell felelnünk. Még azok is ezt teszik, akik csalnak. Igyekeznek fenntartani a törvényesség látszatát. A számviteli törvények betartása ugyancsak fontos feladat és ennek biztosítása egyértelműen a számvitel feladata. Az elszakadás a klasszikus számviteli elvektől ezután kezdődik. Minél mélyebben hatolunk bele a jövőbe, a stratégiába, annál inkább kell új utakra lépni. Ennek kereteit láttattuk a termelési függvénnyel, illetve a balanced scorecard módszertannal. Az elszakadás azonban nem lehet teljes. Csak azért szakadunk el, hogy a megvalósítást már a klasszikus keretrendszerbe visszatérve bontsuk le a nagyobb kitekintés gazdagabb szempontrendszere alapján. Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember 23

14 6. ábra: A rapid scorecard módszertan áttekin tése 24 Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember

15 Scorecard adatgy"jtés ügyfél-megelégedettségi adatok Munkavállalói-megelégedettségi adatok Társadalmi elégedettségi adatok Egyéb benchmark adatok Eredménykimutstás Kiemelt pénzügyi mutatószámok Árbevétel Árbevétel Eredmény mutatók Likviditási mutatók mutatók T!kelekötési mutatók Költségek költségnemek szerint Pénzügyi ráfordítások Mérleg szerinti eredmény Költségek költséghelyek szerint Pénzügyi ráfordítások Mérleg szerinti eredmény EVA Mérleg Nem pénzeszközök Saját t!ke Tartalékok Pénzeszközök Kötelezettségek Cash flow kimutatás Bevételek Kiadások 7. ábra: A minőségi mutatókkal kibővített tervezési modell struktúrája balanced scorecard mutatók Hatékonysági mutatók Termelékenységi mutatók Emberi kapacitások mutatók Ügyfélérték mutatók Szervezeti hatékonyság mutatói Fejleszt! projektek megvalósulási mutatói M"ködési munkalapok Általános költségek Munkaköltségek Anyagfelhasználás, beszerzés Késztermék készletek, termelés Értékesítés Eszközök Tárgyi eszközök nettó értéke értéke Amortizáció Tárgyi eszközök bruttó értéke Beruházások, üzembehelyezések Finanszírozás Egyéb finanszírozási m"veletek Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Fejleszt! projektek 1. fejleszt! projekt 2. fejleszt! projekt... n. fejleszt! projekt Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember 25

16 A vezet!i számvitel elméleti keretei Vezet!i számvitel Pénzügyi számvitel Adózási törvények Számviteli törvény el!írásai Az üzleti folyamatoknak az üzleti irányítás igényei szerinti könyvelése, analítikai alábontása a számviteli törvény elveinek megtartása mellett Az üzleti folyamatoknak a számviteli törvény elveit!l és szellemét!l eltér! könyvelése, kimutatása, analítikai alátámasztása Például számviteli törvényt"l eltér" fedezeti bontás, üzletági alábontások, eltér" aggregátumok, sorszerkezetek használata, naturáliák, árak szerepeltetése, stb. Például költségprojektek beruházásokként való elszámolása és aktíválása, a lízingköltségek aktíválása, intangible bevételek számszer!sítése, stb. 8. ábra: A vezetői számvitel elméleti keretei Irodalomjegyzék évi C. törvény a számvitelről. Anthony, Robert N. Reece, James S.: Accounting Principles, 1983, IRWIN, Homewood, Illinois 60430, 944 oldal, 646 oldal. Bartók Nagy András: Vezetői számvitel, 1997, Saldo Pénzügyi tanácsadó és Informatikai Rt., 244 oldal. Becker, Brian E. Huselid, Mark A. Ulrich, Dave: The HR ScoreCard, PANEM John Wiley & Sons McKinsey, Boston, Massachusetts, 2001 Black, Andrew Wright, Philip Bachman, John E. Davies, John: Shareholder velue / Részvényesi érték Az értékközpontú vállalatirányítás, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, PricewaterhouseCoopers, Budapest, 1999, 310 oldal. Boda György Tomka János: Tudásvállalati kontrolling, Harvard Business Manager, október. Boda György: Költség vagy befektetés? CEO magazin, április. Boda György: Tudásmenedzsment Magyarországon, Megjelent a Karl Erik Sveiby, Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás című könyv előszavaként, KJK KERSZÖV, Budapest, Boda György: A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre, PhD-értekezés, BME, Bosnyák János Gyenge Magdolna Pavlik Lívia Székács Péterné: Vezetői Számvitel, 2008, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetői Szám vi tel Tanszék, kísérleti jegyzet, Budapest, I. rész 157. old., II. rész 111. old., illetve Példatár 149. old. Brealey Myers: Modern vállalati pénzügyek, PANEM, Budapest, Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula kiadó, 2003, 576. oldal. Copeland, Tom Koller, Tim Murrin, Jack: Vállalatértékelés, PANEM John Wiley & Sons McKinsey, Budapest, Damodaran, Aswath: The Dark Side of Valuation, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember

17 Davenport, Thomas H. Prusak, Laurence: Tudásmenedzsment, Kossuth könyvkiadó, Budapest, Deakin, Edward B. Maher, Michael W.: Cost Accounting, 1987, Second Edition, IRWIN, Homewood, Illinois 60430, 1036 oldal. Edvinsson, Leif Malone, Michael S.: Intellectual Capital, Harper Collins, New York, Edvinsson, Leif: Measuring Intellectual Capital at Skandia Group, Foundation for Performace Measurement UK, július. Hermanson, Roger H. Edwards, James Don Maher, Michael W.: Accounting Principles, Ötödik kiadás (Fifth Edition) 1980, 1983, 1986, 1987, 1989 and 1992, IRWIN, Homewood, IL 60430, Boston, MA 02116, 1266 oldal. Horvath & Partner Controlling: Út egy hatékony kontrollingrendszerhez, KJK, Budapest 1997., 212 oldal. Horváth, Péter: Controlling: a sikeres vezetés eszköze, Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest, 1993, 228 oldal. Juhász Péter: A magyar vállalatok pénzügyi teljesítményének elemzése 1995 és 1998 között, 8. Számú műhelytanulmány, BKÁE Válla latgazdaságtan Tanszék, szeptember. Juhász Péter: Az üzleti és a könyv szerinti érték eltérésének magyarázata Vállalatok mérlegen kívüli tételeinek értékelési problémái, Doktori (PhD) tézis tervezet, BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Kaplan, Robert S. Atkinson, Anthony A.: Vezetői üzleti gazdaságtan Haladó vezetői számvitel, PANEM-Business Kft., Budapest, Kaplan, Robert S. Norton, David P.: A stratégiaközpontú szervezet, PANEM-IFUA Horváth & Partner, Budapest, Kaplan, Robert S. Norton, David P.: Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, Harvard Business Review, február. Kaplan, Robert S. Norton, David P.: The Balanced ScoreCard Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, január február. Kaplan, Robert S. Norton, David P.: The Balanced ScoreCard, Harward Business School Press, Boston, Massachusetts, KSH OECD: Eszközmérés OECD kézikönyv, Központi Statisztikai Hivatal, KSH: Állóeszköz. Statisztikai kézikönyv, Központi Statisztikai Hivatal, Laáb Ágnes: Üzleti számvitel Elmélet és módszertan, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2004, 248 oldal. Laáb Ágnes: Vezetői számvitel, 1996, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézet jegyzete, 191 oldal. Mills, Roger W.: The Dynamics of Shareholder Value The principles and Practice of Strategic value Analysis, Mars Business Associates Ltd., 1998, 256 oldal. Nemes Ferenc : Szervezet és vezetés, Budapesti Corvinus Egyetem, Üzleti Iskola (2006). Nemes Ferenc: Vezetési ismeretek és módszerek, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vezetőképző Intézet (2003). Nemzetközi Pénzügy Beszámolási Standardok 2003, IAS. Pulic, Ante: Measuring the Performance of Intellectual Potential, Ridderstrale, Jonas Nordström, Kjell A.: Funky business, KJK KERSZÖV, Budapest, Rodov, Irena Leliaert, Philippe: FiMIAM: financial method of intangible assets measurement, Journal of Intellectual Capital, 2003, Vol. 3. Schmalen, Helmut: Általános üzleti gazdaságtan, Axel Springer Budapest Kiadó, 2002, 870 oldal. Sinkovics, Dr. Alfréd: Pénzügyi kontrolling, KJK KERSZÖV, Budapest, 2002, 165 oldal. Smith, Terry: Accounting for Growth Stripping the Camouflage from Company Accounts, second Edition, century Business books, 1996, 216 oldal. Standfield, Ken: Intangible Management, Academic Press, Boston, Stewart, Thomas A.: The Wealth of Knowledge, Nicholas Brealey Publishing, London, Sveiby, Karl Erik: A Knowledge-based Theory of the Firm to guide Strategy Formulation, Paper presented at ANZAM Conference, Macquarie University Sydney, február. Sveiby, Karl Erik: Methods for Measuring Intangible Assets, IntangibleMethods.htm, július Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember 27

18 Sveiby, Karl Erik: Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás, KJK KERSZÖV, Budapest, Sveiby, Karl Erik: The New Organizational Wealth, Berreth-Koehler Publishers, Inc., San Fran cisco, US GAAP: Accounting Standards (Current Text 2004, kiadja: Financial Accounting Standards Board, USA) Watson Wyatt's Human Capital IndexTM, Euro pean survey report 2002, Witcher, B. Butterworh, R.: A Hoshin Kanri stratégiai menedzsment a Xerox gyakorlatában (Hoshin Kanri: How Xerox manages? Long Range Planning, 32. k. 3. sz jún. p ford. Dudás Balázs) Korszerű Vezetés, OMIKK, 2000/ oldal. Witt, Frank-Jürgen Witt, Kerin: Controlling kis és középvállalkozások számára, 1994, Springer Hungarica, Springer Verlag, Budapest, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, 278 oldal. 28 Vezetői számvitel Módszertani füzetek szeptember

19 !!!!!!!!!

20

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Pénzügyi kontrolling 1 Tantárgy megnevezése: PÉNZÜGYI KONTROLLING Tantárgy kódja:

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

A tananyag tartalma részletesen:

A tananyag tartalma részletesen: TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_GA112K5 Megnevezése: VÁLLALATÉRTÉKELÉS Szak: Gazdálkodási és menedzsment Heti tanóra: 4 Vizsgajelleg: Kollokvium A tantárgy

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN Controlling, vezetői számvitel 2.előadás 2013. február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna A számvitel fogalma A számvitel a vagyonra és vagyonváltozásra vonatkozó

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Vezetői számvitel Módszertani füzetek

Vezetői számvitel Módszertani füzetek I. évfolyam 1. szám 2010. január Vezetői számvitel Módszertani füzetek Elmélet Módszertan Kihívások, útkeresés a vezetői számvitelben Könyvajánló Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT. Humán ellenőrzés és kontrolling. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT. Humán ellenőrzés és kontrolling. c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán ellenőrzés és kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2015/2016.tanév

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. habil. Zéman Zoltán egyetemi tanár 2016 október Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2011 Másolat - Controlling_2011_tordelt_3_28.indd 1 2011.04.05. 9:39:01 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. Bíró Tibor ISBN

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Nappali képzés 2014/2015. I. félév Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL Controlling, vezetői számvitel 1.előadás 2013. Február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna Előadás vázlata I. A controlling fogalma II. A controlling rendszer

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Az operatív kontrolling szerepe a vállalkozások gyakorlati működésében. Operatív tervezés, esettanulmány.

Az operatív kontrolling szerepe a vállalkozások gyakorlati működésében. Operatív tervezés, esettanulmány. Az operatív kontrolling szerepe a vállalkozások gyakorlati működésében. Operatív tervezés, esettanulmány. Plain Consult Kkt. Nagy Melinda és Galántai Tamás 2010. november 9.. www.plainconsult.hu Plain

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben