Az adóigazgatás megszervezése Romániában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adóigazgatás megszervezése Romániában"

Átírás

1 Az adóigazgatás megszervezése Romániában A Pénzügyminisztérium politika biztosítása a pénzgazdálkodási rendszerek területén és a közintézmények ellenőrzése, biztosítja az alkalmazás ellenőrzésének gyakorlását, biztosítja a jogi és intézményi keret kidolgozását, amely szükséges a tevékenységi körén belüli stratégiai célkitűzések megvalósításához; biztosítja, a bel- és külképviseletet a tevékenységi területén belül, a román állam és a román kormány nevében; alkalmazza Románia EU-s csatlakozási szerződésének ő előírásaitő pénzügyi, adóügyi és gazdasági területen; kezeli az állam bevételeit; felveszi és kezeli a köztartozást; kezeli az Állami Kincstáron keresztül bonyolított forrásokat; ellenőrzést gyakorol a belső közpénzekre, beleértve a belső ellenőrzést; kidolgozza és felügyeli a könyvelői terület jogi keretét; biztosítja, saját tevékenységi körén belül, a jogi szabályozások egységes kidolgozását és alkalmazását, valamint betartását, illetve azon intézmények működését, amelyek tevékenységeiket ennek alárendelve vagy hatásköre alá tartozva folytatják; A minisztérium vezetősége: Miniszter 3 Államtitkár 1 Főtitkár

2 Országos Közpénzügyi Hivatal Az Országos Közpénzügyi Hivatal (OKH) október 1 én jött létre a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt, a 86/2003. számú Kormányrendelelet révén, mint a központi közigazgatáshoz tartozó szakszerv januárjától kezdődően működőképes, saját jogi személyiséggel rendelkező intézmény, a Pénzügyminisztériumon belüli, állami bevételek kezelésével felruházott igazgatóságok g g leválasztásával. Az OKH szerepe: Az OKH a költségvetési bevételek kezelésének területén folytatja tevékenységét, a következő eljárásokon keresztül: gazdálkodás, begyűjtés, adóellenőrzés és partnerkapcsolatok kiépítése az adófizetőkkel január 1-től, Románia Európai Úniós csatlakozásától kezdődően, a román adóigazgatás biztosítja a közösségen ö belüli információcserét az ÁFÁ-t és a jövedéki adót illetően, valamint a gazdálkodási, begyűjtési, és adóellenőrzési folyamat alkalmazását oly módon, hogy az megfeleljen az Európai Úniós tagállamok adóigazgatási követelményeinek.

3 Országos Közpénzügyi Hivatal A vezetőség: Elnök (államtitkár) Alelnök (államtitkár-helyettes) ettes) ---- Adófelügyeleti eleti tevékenység Alelnök (államtitkár-helyettes) -----Bevételkezelési tevékenység Alelnök (államtitkár-helyettes) Országos Vámhatóság Főbiztos (magas rangú tisztviselő) --- Pénzügyőrség Főtitkár

4 Országos Közpénzügyi Hivatal Elnök (államtitkár) Alelnök (államtitkár-helyettes) ---- Adófelügyeleti tevékenység Alelnök (államtitkár-helyettes) Bevételkezelési tevékenység Főtitkár gazdasági-igazgatási Főigazgatóságok és szakigazgatóságok; Kiemelt Adófizetők Kezelésének Főigazgatósága; Bukarest megyei jogú város Közpénzügyi Főigazgatósága Kerületi közpénzügyi Főigazgatóságok (6) Megyei Közpénzügyi Főigazgatóságok (41) A megyei jogú városok, városok, községek Közpénzügyi Hivatalai

5 Országos Közpénzügyi Hivatal Országos Vámhatóság: Alelnök (államtitkár-helyettes); Szakigazgatóságok és szakszolgálatok; Jövedéki adók és vámtevékenységek területi igazgatóságai; Jövedéki adók és vámtevékenységek é k megyei és Bukarest-i igazgatóságai; Belső vámhivatalok; Határmenti vámhivatalok. Fő hatáskörök; vámterület engedélyeztetések a jövedéki adó alá eső termékek területén ellenőrzési hatáskörök a jövedéki termékek területén

6 Országos Közpénzügyi Hivatal Pénzügyőrség Főbiztos (magas rangú tisztségviselő) Főbiztos első rangú helyettese; 3 Főbiztos-helyettes; Főbiztosi i Hivatal; A Pénzügyőrség megyei osztályai és Bukarest megyei jogú város osztálya. Fő hatáskörök: kereskedelmi szabályok betartása, az illegális műveletek megelőzését, felfedését és elhárítását célozva meg; olyan illegális tevékenységek felfedésére és azok elleni küzdelemre irányuló tevékenységek, amelyek adókikerülést és adócsalást eredményeznek

7 Országos Közpénzügyi Hivatal Kiemelt Adózók Főigazgatósága Főigazgató 2 Főigazgató-helyettes adóellenőrzési tevékenység 2 Főigazgató-helyettes g bevételek kezelése Szakszolgálatok (adóellenőrzés, bevételek kezelése) Területi illetékesség; 2978 adófizető - jogi személyek; Kiválasztási kritériumok: Alapkritérium: Adótartozás értéke; 40%; Működési jövedelem értéke 30%; Személyzeti költségek értéke é 15%; A befektetett eszközök értéke 15%. Sajátos kritérium: (Nemzeti Bank, pénzügyi társaságok, biztosítások, pénzügyi befektetések) Befektetési kritérium: (a legalább 10 millió eurós befektetést meghaladó társaságok esetében)

8 A romániai i adórendszer d A évi 571. számú Adótörvénykönyvre vonatkozó törvény A évi 92. számú Adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó kormányrendelet A Románia által aláírt, a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények Egyéb adóügyi vonatkozású jogszabályok, amelyek előírják az állami költségvetésnek fizetendő adók kiszámolását és kifizetését A évi 86. számú, a romániai Vámtörvényre vonatkozó törvény Vámtarifa

9 A romániai adórendszer A évi 571. számú Adótörvénykönyvre vonatkozó törvény 10 fejezet: Titlul I Általános rendelkezések; Titlul II Nyereségadó; Titlul III Jövedelemadó; Titlul IV Mikrovállalkozásokra kirótt jövedelemadó; Titlul V Külföldi illetőségű társaságok Romániában szerzett jövedelme utáni adó és külföldi cégek romániai kirendeltségei után kivetett adó; Titlul VI Általános forgalmi adó Titlul VII Jövedéki adók és egyéb különleges illetékek; Titlul VIII Különleges intézkedések a jövedéki adózás alá eső egyes termékeknek az import termelés és forgalom felügyeletére vonatkozóan; Titlul IX Helyi adók és illetékek; Titlul IX¹ Törvénysértések; Titlul IX 2 Kötelező szociális járulékok; Titlul X Végső rendelkezések

10 A romániai adórendszer I. Fejezet Általános rendelkezések; Az Adótörvénykönyv által szabályozott adók, illetékek és szociális járulékok 1) A jelen törvénykönyv által szabályozott adók és illetékek a következők: a) nyereségadó; b) )j jövedelemadó; c) mikrovállakozásokra kirótt jövedelemadó; d) a külföldi illetőségű társaságok Romániában szerzett jövedelme utáni adó; e) kirendeltségek utáni adó; f) általános forgalmi adó; g) jövedéki adók; h) helyi adók és illetékek.

11 A romániai adórendszer I. FEJEZET Általános rendelkezések; 2 Az Adótörvénykönyv által szabályozott adók, illetékek és szociális járulékok 2) A jelen törvénykönyv által szabályozott adók és illetékek a következők: a) az egyéni szociális biztosítási járulék és az állami költségvetésnek fizetendő munkáltatói szociális biztosítási járulék; b) az egyéni szociális egészségbiztosítási járulék és a Nemzeti szociális társadalombiztosítási alap költségvetésének fizetendő munkáltatói járulék; c) az egészségügyi szabadságra és pótlékra vonatkozó járulék, amely a Nemzeti szociális társadalombiztosítási alap költségvetésének fizetendő munkáltatói járulék; d) a munkanélküli biztosítási tás költségvetésnek e fizetendő egyéni járulék és a munkanélküli biztosítási költségvetésnek fizetendő munkáltatói járulék; e) a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedés esetére vonatkozó, az állami biztositási költségvetésnek fizetendő munkáltatói biztosítási járulék; f) a természetes és jogi személyek Bérgarancia Alapnak fizetendő járuléka, akik a évi 200. számú, a Bérgarancia Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló törvény értelmében munkáltatói minőséggel rendelkeznek, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal.

12 II. Fejezet A nyereségadó; Kötelesek nyereségadót fizetni i A romániai adórendszer a) a román jogi személyek; b) a külföldi jogi személyek, akik tevékenységüket é t egy állandó romániai i székhelyen keresztül folytatják; c) a külföldi jogi személyek és külföldi illetőségű természetes személyek, akik Romániában folytatnak tevékenységet egy jogi személyiséggel nem rendelkező társulás keretén belül; d) a külföldi jogi személyek, akiknek jövedelmük származik Romániában található ingatlan tulajdonokból és/vagy azok kapcsán, vagy egy román jogi személynél birtokolt befektetési jegy eladásából/átruházásából; e) a román jogi személyekkel társult belföldi természetes személyek, akár Romániában akár külföldön jogi személlyel nem rendelkező társulásból szerzett jövedelem esetében; ebben az esetben, a természetes személy adóját a román jogi személy számolja fel, vonja le és fizeti be; f) az európai jogszabályok értelmében alapított és Romániában székhellyel rendelkező jogi személyek.

13 Adóév = Naptári év Adókulcsok: adóveszteség az adózható nyereség 16%-a A romániai adórendszer Minimális adó: az éjszakai bárok, szórakozóhelyek, diszkók, kaszinók vagy sportfogadó irodák esetében a fizetett adó nem lehet kevesebb, mint a tevékenységekből származó jövedelem 5%-a a Az Európai Únió tagállamaiból származó osztalékok adóztatása Románia Únióhoz való csatlakozása után nem esnek adó alá: a) a tagországban található román jogi személytől, anyavállalattól, annak fiókvállalatától kapott osztalékok, ha a román jogi személy együttesen megfelel a következő feltételeknek : 1. a II. fejezet élőírásai értelmében fizet nyereségadót, szabad választás lehetősége vagy kivételek nélkül; 2. legkevesebb 15%-al rendelkezik egy tagállambeli jogi személy törzstőkéjéből, illetve legkevesebb 10%-al, január 1-től; 3. az osztalékokból származó jövedelem bejegyzésének időpontjakor rendelkezik a minimális, i 2. pontban előírt részesedéssel, legalább lább 2 éves megszakítás nélküli dőszakra.

14 Kiadások: 3 fajta elismert kiadás A romániai adórendszer 1. Teljesen leírható kiadás: pl. reklám és hirdetéssel járó költség, marketingköltség, piackutatás, a be nem hajtott követelés nyilvántartásból történő kivételekor rögzített veszteségek, ha befejeződött a csődeljárás; minden adóztatható, jövedelemszerzés céljából megtett kiadások stb. 2. Korlátolt leírhatóságú kiadás: pl. protokoll kiadások az adó alá eső nyereségből 2% erejéig, napidíj, szociális kiadások a bérkiadásokból 2% erejéig, fenntartói és javítási kiadások a vezetőség által használt gépjárművek esetében stb. 3. Nem leírható kiadások: pl. román/külföldi hatóságok számára kifizetett kamatok, bírságok, büntetés, adómentes jövedelemre eső kiadások, management kiadások, tanácsadás, szolgáltatások, amelyeket nem lehet bizonyítani vagy amelyekre nem létezik megkötött szerződés, kiadások amelyek nem c1 alapulnak bizonyító dokumentumokon, a könyvelői nyilvántartásba bejegyzett kiadások a nem aktiv adófizetők által kiállított dokumentumok alapján, személyszállító gépjárművek üzemagyagra vonatkozó kiadásai egyes kivételekkel. 4. Támogatásra vonatkozó kiadások a forgalom 3 -a, de nem több, mint a nyereségadó 20%-a, és amely levonásra kerül a nyereségadóból.

15 14. dia c1 comp;

16 Az adófizetés A romániai adórendszer a pénzügyi kereskedelmi társaságok, a bankok romániai fiókjai kötelesek éves nyereségadót fizetni, negyedévenkénti előzetes befizetéssel. gabonafélék és ipari növények termesztése, gyümölcs- és szőlőtermesztés esetében kötelező éves nyereségadót bevallani és kifizetni február 25-ig a nonprofit szervezetek kötelesek az évi nyereségadót bevallani és kifizetni február 25-ig minden más adófizető köteles a nyereségadót negyedévenként kifizetni Az adóbevallás benyújtása a nyereségadóra vonatkozó évi bevallást következő év április 25-ig kell benyújtani a fent említett két kivétellel Az osztalékadó Adókulcs: 16% Adóbevallás és fizetés: az osztalék kifizetését követő hónap 25-én c2

17 15. dia c2 comp;

18 A romániai adórendszer III. FEJEZET Ajö jövedelemadó dó A jövedelemadó hatálya alá eső jövedelmi kategóriák a) önálló tevékenységből származó jövedelmek, a 46. cikkely értelmében; b) bérekből származő jövedelmek, az 55. cikkely értelmében; c) javak használatának átruházásából származó jövedelmek, a 61. cikkely ét értelmében; éb d) befektetésekből származó jövedelmek,a 65. cikkely értelmében; e) nyugdíjból származó jövedelmek, a 68. cikkely értelmében; f) mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmek, a 71. cikkely értelmében; g) nyereményekből és szerencsejátékokból származó jövedelmek, a 75. cikkely értelmében; h) ingatlantulajdon átruházásából eredő jövedelmek, a 77. cikkely 1. bek. értelmében; i) már forrásokból származó jövedelmek, a 78. és 79. cikkely 1. bek. értelmében Adókulcsok 16% kivéve a h betű

19 A romániai adórendszer Önálló tevékenységekből származó jövedelmek Meghatározás; Az évi nettó jövedelem megállapítására vonatkozó általános szabályok; Az évi nettó jövedelem megállapítása a jövedelmi norma alapján; Bérekből származó jövedelmek Meghatározás; Az adófizetés határideje; Javak használatának átruházásából származó jövedelem Meghatározás; Javak használatának átruházásából származó évi nettó jövedelem; Adóztatás; Befektetésekből származó jövedelmek a) oszatlékok; b) kamatból származó adóztatott jövedelem; c) értékpapírok átutalásából származó nyereség a 7. cikkelyben megfogalmazott előírások értelmében; d) határidős valuta adásvételi műveleteiből származó, szerződéses alapú jövedelmek, valamint bármilyen egyéb hasonló műveletekből származó jövedelmek; e) valamely l jogi személy felszámolásából lá ából származó jövedelmek.

20 A romániai adórendszer Nyugdíjakból származó jövedelmek Az adóköteles jövedelem, adókulcs megállapítása Mezőgazdasági g tevékenységekből származó jövedelmek Jövedelemi normák alapján történő megállapítás; Kiszámítás, adókulcs, forrásadó. Nyereményekből és szerencsejátékból származó jövedelmek Meghatározás Adókulcs (16%,25%) Adómentes összeg, fizetés. Személyes vagyonhoz tartozó ingatlan átruházásából származó jövedelmek Meghatározás á Differenciált adókulcs a megszerzés időpontjától függően 3% lejjel bezárólag; lej fölött, lej + 2% a lejt meghaladó összegre számítva; 2% lejjel bezárólag; lej fölött, lej + 1% a lejt meghaladó össszegre számítva. c3

21 18. dia c3 comp;

22 IV.1 FEJEZET A romániai adórendszer A mikrovállalkozások jövedelemadója j Meghatározás: a) más jövedelmet szerez, mint amelyet a 112^2 cikkely (6) bek. ír elő; b) alkalmazottainak száma 1 és 9 között van; c) jövedelme nem haladta meg a eurónak megfelelő lej értékét; d) törzstőkéjét nem az állam és a helyi hatóságok birtokolják Nem választhatja ezt a rendszert ha: a) pénzügyi területen folytat tevékenységeket; b) biztosítások és viszontbiztosítások, tőkepiac területén folytat tevékenységeket, azon jogi személyek éye kivételével, éteé e,akik ezen e teüete területeken e közvetítői ettő tevékenységeket e et folytatnak; a c) szerencsejátékok, tanácsadás és management területén folytatnak tevékenységeket; d) törzstőkéjének birtokosa több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató részvényes vagy társult jogi személy. Adókulcs a jövedelem 3%-a Számítás és bevallás c4

23 19. dia c4 comp;

24 A romániai adórendszer V. FEJEZET Külföldi illetőségű társaságok Romániában szerzett jövedelem utáni adója és külföldi cégek romániai kirendeltségeinek jövedelem utáni adója Romániában szerzett adóköteles jövedelmek; Forrásadó Adókulcs Az Adótörvénykönyv y előírásainak összevetése a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményekével, illetve az Európai Únió jogszabályával; A külföldi illetőségú társaságok adófizetését bizonyító tanúsítvány; c5

25 20. dia c5 comp;

26 A romániai adórendszer VI. FEJEZET Általános forgalmi adó: Belföldön folytatott ügyletek adómentessége; Árubehozatal és közösségen belüli beszerzés adómentessége; Adómentesség árukivitel, közösségen belüli leszállítás esetén; Az adólevonási jog különleges korlátozásai; Adóvisszafizetés az ÁFA tekintetében nyilvántartásba nem vett adóköteles személyek számára; á Adóvisszafizetés az ÁFA tekintetében nyilvántartásba vett adóköteles személyek számára, Kisvállalkozások adómentessége; Számlázás; Adóidőszak;

27 A romániai adórendszer ÁFA elszámolás/ speciális ÁFA elszámolás Összesítő nyilatkozat; Közösségen belüli piaci résztvevők jegyzéke Költségvetéshez tartozó adófizetés Egyszerűsítő ű intézkedések k

28 ÁFA KULCSOK 24% - standard ÁFA kulcs, melyet az adóalapra vetnek ki olyan adóköteles ügyletek esetében, amelyek nem élveznek adómentességet vagy amelyek nem képezik tárgyát a csökkentett áfakulcsnak. 9% - csökkentett ÁFA kulcs, amelyet a következő szolgáltatások és/vagy termékszállítás esetén rónak ki az adóalapra: Olyan szolgáltatások, amelyek magukba foglalják a kastélyokba, múzeumokba, emlékházakba, történelmi emlékművekbe, régészeti és emlékművekbe, állatkertbe és botanikus kertbe, vásárokba, kiállításokra és kulturális eseményekre, mozikba való bejutást; b) tankönyvek, könyvek, újságok és folyóiratok szállítása, kivéve azokat, amelyek rendeltetése kizárólag vagy főleg reklámozás; protézisek és az azokhoz tartozó kiegészitők szállítása, kivéve a fogprotéziseket; ortopéd termékek szállítása; humán- és állatgyógyszerek szállítása; elszállásolás a hotelszektor vagy hasonló tevékenységi körrel tendelkező szektor keretén belül, beleértve a kempingezésre alkalmas területek bérlését. 5% - csökkentett ÁFA kulcs, melyet az adóalapra vetnek ki, lakóházak átadásakor, a szociálpolitika részeként, beleértve a telket, amelyre ezek épültek.

29 A romániai adórendszer A jelen fejezet átülteti a Tanács március 28.-i, import végtermékek ÁFA alóli mentességről szóló 77/388/CEE Irányelv 14. cikkely 1. bek. d) betűjének alkalmazási területét megállapító 112. és 83/181/CEE Irányelveket, amelyet az Európai Közösségek L 105. számú Hivatalos Közlönyében (JOUE) tettek közzé április 23-án, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel A Tanács december 20. -i, a harmadik országból beutazó személyek által importált termékek ÁFA és jövedéki adómentességére vonatkozó 2007/74/ET Irányelve, amelyet az Európai Únió L 346. számú Hivatalos Közlönyében (JOUE) tettek közzé december 29-én A Tanács október 5.-i, a kistételű, nem kereskedelmi jellegű termékek harmadik országból való kiviteli adómentességére vonatkozó 2006/79/ET Irányelve, amelyet az Európai Únió L 286. számú Hivatalos Közlönyében tettek közzé október 17-én

30 A romániai adórendszer 86/560/EKT IRÁNYELV az Európai Közösségek Tanácsának november 17.-i, a tagországok forgalmi adókra vonatkozó jogszabályainak harmonizációját érintő 13. irányelve ÁFA visszafizetési rendszerek olyan adóköteles személyek esetében, akik nem telepedtek le a Közösség területén, amelyet az Európai Únió L 326. számú Hivatalos Közlönyében (JOCE) tettek közzé november 21-én A Tanács február 12.-i az ÁFA visszafizetésről szóló, részletes normákat megállapító 2008/9/EK IRÁNYELVE, amelyet a 2006/112/EK IRÁYNELV ír elő, olyan adóköteles személyek részére, é akik más tagországban telepedtek le, mint az adóvisszafizető tagország, és amelyet az Európai Únió L 44. számú Hivatalos Közlönyében tettek közzé február 20-án.

31 A romániai adórendszer VII. FEJEZET Jövedéki adók és más rendkívüli illetékek Harmonizált jövedéki adók: alkohol és alkohol tartalmú italok; dohánygyártmány; energiatermékek és villamos energia Alkohol és alkohol tartalmú italok: Sör Borok Erjeszett italok Köztes termékek Etilalkohol Dohánygyártmányok: Szivarkák Cigaretták és szivarok Fogyasztási dohány

32 A romániai adórendszer Energiatermékek és villamos energia: Ólmozott benzin; Ólommentes benzin; Kerozin; Cseppfolyós propángáz; Természetes gáz; Fűtőolaj; Szén és koksz. Villamos energia. Raktározási rendszer Engedélyezés Jövedéki adók fizetése Egyéb adóköteles termék: Zöld kávé Őrölt kávé Oldható kávé

33 A romániai adórendszer Beltermelésből származó kőolajra kivetett adó 4 euró leszállított tonnánként Az euróban kifejezett összegek átszámítása lejbe c6 Az adófizetők kötelezettségei

34 28. dia c6 comp;

35 IX*.FEJEZET A romániai adórendszer Helyi adók és illetékek A helyi adók és illetékek a következők: a) épületadó; b) teleketadó; c) járműadó; d) bizonylatok, jóváhagyások á és engedélyek kiállítása után fizetett illeték; e) reklám- és hirdetőeszközök használata után fizetett illeték; f) előadások után fizetett illeték; g) )hoteladó; h) rendkívüli illetékek; i) egyéb helyi illetékek.

36 Az épületadó Általános szabályok; A romániai adórendszer Adómentesség; Természetes személyekre kirótt adó kiszámítása és az adókulcs; A több épülettel rendelkező természetes személyekre kirótt adó megemelése; Jogi személyekre kirótt adó kiszámítása és az adókulcs; Adókiigazítás a helység rangjától függően; ő Adófizetés; A telekadó Általános szabályok; Adómentesség; Az adó kiszámítása, adókulcs és adókiigazítás a helység rangjától függően;

37 A járműadó Általános szabályok; A romániai adórendszer Adómentesség; Az illeték kiszámítása; Illetékfizetés. Bizonylatok, jóváhagyások és engedélyek kiállítása után fizetett illeték Városrendezési engedély, építkezési engedély; Működési engedélyekre kirótt különböző illetékek; Reklám- és hirdetőeszközök használata után fizetett illeték Reklám és hirdetés; Előadások után fizetett illeték Hoteladó A helyi hatóságok által megállapított egyéb illetékek

38 IX^2*) FEJEZET A romániai adórendszer Kötelező ő szociális járulékok k A szociális biztosítási rendszerek adóalanyai; Az egyéni szociális járulékok kiszámításának alapja; A munkáltató által fizetett szociális járulékok kiszámításának alapja; Szociális járulékok kiszámítása, visszatartása és folyósítása:

39 A romániai adórendszer A kötelező szociális járulékok adókulcsai a következőek: a) szociális biztosítási járulék esetében: a^1) normál munkakörülmények esetében 31,3%, amelyből egyéni járulék 10,5% és munkáltatói járulék 20,8%; a^2) a2) rendkívüli munkakörülmények esetében 36,3%, 3% amelyből egyéni járulék 10,5% és munkáltatói járulék 25,8%; a^3) különleges munkakörülmények esetén 41,3%, amelyből egyéni járulék 10,5% és munkáltatói járulék 30,8%; b) egészségbiztosítási é i járulék esetében: b^1) 5,5% egyéni járulék; b^2) 5,2% munkáltatói járulék; c) 0,85% egészségügyi é szabadság és táppénz esetére fizetendő járulék; d) munkanélküli biztosítás járuléka esetében: d^1) 0,5% egyéni járulék esetében; d^2) 0,5% munkáltatói tói járulék esetében; e) 0,15% - 0,85% munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedés esetére vonatkozó munkáltatói biztosítási járulék, veszélyességi foktól függően, a törvény értelmében; f) 0,25% a Bérgarancia Alapra vonatkozó munkáltatói járulék.

40 A romániai adórendszer Adóeljárási törvénykönyv Jogi alap: OG 92/2003 kormányrendelet és HG 1050/2004 kormányhatározat Alkalmazási terület; Adóügyi jogviszony; Adózás szerinti lakhely; Az adóügyi szerv illetékessége; Az adóügyi-igazgatási igazgatási okirat fogalma; Adóbejegyzés és könyvelői-pénzügyi nyilvántartás: Adóbejegyzés és könyvelői-pénzügyi nyilvántartás: Adóbejegyzési szám; Nem aktív adóalanyok; Az adóbevallások benyújtásának kötelező jellege; (átadás, tanúsítás) Az adók beszedési és megállapítási határidejének előírása; Adóellenőrzés; (értesítés, lefolyása, időtartama, befelyezése)

41 Adókövetelések begyűjtése: Fizetési határidő; A romániai adórendszer Adókövetelések k megszüntetése té fizetés, kompenzálás és visszatérítés révén: Adókötelezettségek fizetése; Kompenzálás; Összegek visszatérítése; Késedelmi kamatok és bírságok; Előírás a kényszervégrehajtás kérelmi jogára és a kompenzálás vagy visszafizetés kérelmi jogára vonatkozóan; Fizetéskönnyítések; k Adókövetelések megszűnése kényszervégrehajtás révén; Lefoglalt javak értékesítése; Kényszervégrehajási kiadások; Kényszervégrehajás elleni fellebbezés.

42 Nemzetközi szempontok: A romániai adórendszer Segítségnyújtás g egy másik tagországban g kibocsátott követelési jogcím által megállapított követelés Romániában történő visszaszerzésében; Segítségnyújtás Romániában kibocsátott követelési jogcím által megállapított követelés egy másik tagországban g történő visszaszerzésében; Az adóügyi dokumentumok ellen benyújtott fellebbezések megoldása: Fellebbezési lehetőség; A fellebbezés benyújtásának határideje; A fellebbezés megoldására kiterjedő illetékesség; A fellebbezés megoldását tartalmazó határozat; Bírságok

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 149 final ANNEX 8 MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Adótörvény változások

Adótörvény változások Adótörvény változások 2009-2010 A külföldi illetőségű társaságokkal kapcsolatos jogszabály módosítások 2009. Július 28. & I. rész Az adóelkerülés megakadályozását célzó főbb intézkedések A külföldi társaságnál

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó.

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2008. adóévben Szentmártonkáta önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3+4+5+6) 2.Számviteli

Részletesebben

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli törvény szerinti

Részletesebben

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g é n e k B á c s b o r s ó d i H i v a t a l a 6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

K É R E L E M é s A D A T L A P

K É R E L E M é s A D A T L A P K É R E L E M é s A D A T L A P M a g á n s z e m é l y é s e g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel)

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) BELGIUM... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 PORTUGÁLIA... 7 BELGIUM

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17 Külföldi szervezet magyarországi adózása, külföldiek adófizetési kötelezettsége. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. (4) bekezdésének 2010.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla 19.) Határozza meg a jövedelem elszámolás alapfogalmait (béralap, jövedelemalap, levonások)! Ismertesse a vállalkozást terhelő járulékokat és elszámolásukat! Mutassa be a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év Önkormányzati adóhatóság tölti ki! BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év Beérkezés/postára adás dátuma: 20... év hó nap Átvevő aláírása:.. Iktatószám:..

Részletesebben

Tőkejövedelmek bevallása

Tőkejövedelmek bevallása Tőkejövedelmek bevallása 2013.05.14. tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzés Csereügylet Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetés Vállalkozásból kivont jöv. Kamatjövedelem

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben