Az adóigazgatás megszervezése Romániában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adóigazgatás megszervezése Romániában"

Átírás

1 Az adóigazgatás megszervezése Romániában A Pénzügyminisztérium politika biztosítása a pénzgazdálkodási rendszerek területén és a közintézmények ellenőrzése, biztosítja az alkalmazás ellenőrzésének gyakorlását, biztosítja a jogi és intézményi keret kidolgozását, amely szükséges a tevékenységi körén belüli stratégiai célkitűzések megvalósításához; biztosítja, a bel- és külképviseletet a tevékenységi területén belül, a román állam és a román kormány nevében; alkalmazza Románia EU-s csatlakozási szerződésének ő előírásaitő pénzügyi, adóügyi és gazdasági területen; kezeli az állam bevételeit; felveszi és kezeli a köztartozást; kezeli az Állami Kincstáron keresztül bonyolított forrásokat; ellenőrzést gyakorol a belső közpénzekre, beleértve a belső ellenőrzést; kidolgozza és felügyeli a könyvelői terület jogi keretét; biztosítja, saját tevékenységi körén belül, a jogi szabályozások egységes kidolgozását és alkalmazását, valamint betartását, illetve azon intézmények működését, amelyek tevékenységeiket ennek alárendelve vagy hatásköre alá tartozva folytatják; A minisztérium vezetősége: Miniszter 3 Államtitkár 1 Főtitkár

2 Országos Közpénzügyi Hivatal Az Országos Közpénzügyi Hivatal (OKH) október 1 én jött létre a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt, a 86/2003. számú Kormányrendelelet révén, mint a központi közigazgatáshoz tartozó szakszerv januárjától kezdődően működőképes, saját jogi személyiséggel rendelkező intézmény, a Pénzügyminisztériumon belüli, állami bevételek kezelésével felruházott igazgatóságok g g leválasztásával. Az OKH szerepe: Az OKH a költségvetési bevételek kezelésének területén folytatja tevékenységét, a következő eljárásokon keresztül: gazdálkodás, begyűjtés, adóellenőrzés és partnerkapcsolatok kiépítése az adófizetőkkel január 1-től, Románia Európai Úniós csatlakozásától kezdődően, a román adóigazgatás biztosítja a közösségen ö belüli információcserét az ÁFÁ-t és a jövedéki adót illetően, valamint a gazdálkodási, begyűjtési, és adóellenőrzési folyamat alkalmazását oly módon, hogy az megfeleljen az Európai Úniós tagállamok adóigazgatási követelményeinek.

3 Országos Közpénzügyi Hivatal A vezetőség: Elnök (államtitkár) Alelnök (államtitkár-helyettes) ettes) ---- Adófelügyeleti eleti tevékenység Alelnök (államtitkár-helyettes) -----Bevételkezelési tevékenység Alelnök (államtitkár-helyettes) Országos Vámhatóság Főbiztos (magas rangú tisztviselő) --- Pénzügyőrség Főtitkár

4 Országos Közpénzügyi Hivatal Elnök (államtitkár) Alelnök (államtitkár-helyettes) ---- Adófelügyeleti tevékenység Alelnök (államtitkár-helyettes) Bevételkezelési tevékenység Főtitkár gazdasági-igazgatási Főigazgatóságok és szakigazgatóságok; Kiemelt Adófizetők Kezelésének Főigazgatósága; Bukarest megyei jogú város Közpénzügyi Főigazgatósága Kerületi közpénzügyi Főigazgatóságok (6) Megyei Közpénzügyi Főigazgatóságok (41) A megyei jogú városok, városok, községek Közpénzügyi Hivatalai

5 Országos Közpénzügyi Hivatal Országos Vámhatóság: Alelnök (államtitkár-helyettes); Szakigazgatóságok és szakszolgálatok; Jövedéki adók és vámtevékenységek területi igazgatóságai; Jövedéki adók és vámtevékenységek é k megyei és Bukarest-i igazgatóságai; Belső vámhivatalok; Határmenti vámhivatalok. Fő hatáskörök; vámterület engedélyeztetések a jövedéki adó alá eső termékek területén ellenőrzési hatáskörök a jövedéki termékek területén

6 Országos Közpénzügyi Hivatal Pénzügyőrség Főbiztos (magas rangú tisztségviselő) Főbiztos első rangú helyettese; 3 Főbiztos-helyettes; Főbiztosi i Hivatal; A Pénzügyőrség megyei osztályai és Bukarest megyei jogú város osztálya. Fő hatáskörök: kereskedelmi szabályok betartása, az illegális műveletek megelőzését, felfedését és elhárítását célozva meg; olyan illegális tevékenységek felfedésére és azok elleni küzdelemre irányuló tevékenységek, amelyek adókikerülést és adócsalást eredményeznek

7 Országos Közpénzügyi Hivatal Kiemelt Adózók Főigazgatósága Főigazgató 2 Főigazgató-helyettes adóellenőrzési tevékenység 2 Főigazgató-helyettes g bevételek kezelése Szakszolgálatok (adóellenőrzés, bevételek kezelése) Területi illetékesség; 2978 adófizető - jogi személyek; Kiválasztási kritériumok: Alapkritérium: Adótartozás értéke; 40%; Működési jövedelem értéke 30%; Személyzeti költségek értéke é 15%; A befektetett eszközök értéke 15%. Sajátos kritérium: (Nemzeti Bank, pénzügyi társaságok, biztosítások, pénzügyi befektetések) Befektetési kritérium: (a legalább 10 millió eurós befektetést meghaladó társaságok esetében)

8 A romániai i adórendszer d A évi 571. számú Adótörvénykönyvre vonatkozó törvény A évi 92. számú Adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó kormányrendelet A Románia által aláírt, a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények Egyéb adóügyi vonatkozású jogszabályok, amelyek előírják az állami költségvetésnek fizetendő adók kiszámolását és kifizetését A évi 86. számú, a romániai Vámtörvényre vonatkozó törvény Vámtarifa

9 A romániai adórendszer A évi 571. számú Adótörvénykönyvre vonatkozó törvény 10 fejezet: Titlul I Általános rendelkezések; Titlul II Nyereségadó; Titlul III Jövedelemadó; Titlul IV Mikrovállalkozásokra kirótt jövedelemadó; Titlul V Külföldi illetőségű társaságok Romániában szerzett jövedelme utáni adó és külföldi cégek romániai kirendeltségei után kivetett adó; Titlul VI Általános forgalmi adó Titlul VII Jövedéki adók és egyéb különleges illetékek; Titlul VIII Különleges intézkedések a jövedéki adózás alá eső egyes termékeknek az import termelés és forgalom felügyeletére vonatkozóan; Titlul IX Helyi adók és illetékek; Titlul IX¹ Törvénysértések; Titlul IX 2 Kötelező szociális járulékok; Titlul X Végső rendelkezések

10 A romániai adórendszer I. Fejezet Általános rendelkezések; Az Adótörvénykönyv által szabályozott adók, illetékek és szociális járulékok 1) A jelen törvénykönyv által szabályozott adók és illetékek a következők: a) nyereségadó; b) )j jövedelemadó; c) mikrovállakozásokra kirótt jövedelemadó; d) a külföldi illetőségű társaságok Romániában szerzett jövedelme utáni adó; e) kirendeltségek utáni adó; f) általános forgalmi adó; g) jövedéki adók; h) helyi adók és illetékek.

11 A romániai adórendszer I. FEJEZET Általános rendelkezések; 2 Az Adótörvénykönyv által szabályozott adók, illetékek és szociális járulékok 2) A jelen törvénykönyv által szabályozott adók és illetékek a következők: a) az egyéni szociális biztosítási járulék és az állami költségvetésnek fizetendő munkáltatói szociális biztosítási járulék; b) az egyéni szociális egészségbiztosítási járulék és a Nemzeti szociális társadalombiztosítási alap költségvetésének fizetendő munkáltatói járulék; c) az egészségügyi szabadságra és pótlékra vonatkozó járulék, amely a Nemzeti szociális társadalombiztosítási alap költségvetésének fizetendő munkáltatói járulék; d) a munkanélküli biztosítási tás költségvetésnek e fizetendő egyéni járulék és a munkanélküli biztosítási költségvetésnek fizetendő munkáltatói járulék; e) a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedés esetére vonatkozó, az állami biztositási költségvetésnek fizetendő munkáltatói biztosítási járulék; f) a természetes és jogi személyek Bérgarancia Alapnak fizetendő járuléka, akik a évi 200. számú, a Bérgarancia Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló törvény értelmében munkáltatói minőséggel rendelkeznek, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal.

12 II. Fejezet A nyereségadó; Kötelesek nyereségadót fizetni i A romániai adórendszer a) a román jogi személyek; b) a külföldi jogi személyek, akik tevékenységüket é t egy állandó romániai i székhelyen keresztül folytatják; c) a külföldi jogi személyek és külföldi illetőségű természetes személyek, akik Romániában folytatnak tevékenységet egy jogi személyiséggel nem rendelkező társulás keretén belül; d) a külföldi jogi személyek, akiknek jövedelmük származik Romániában található ingatlan tulajdonokból és/vagy azok kapcsán, vagy egy román jogi személynél birtokolt befektetési jegy eladásából/átruházásából; e) a román jogi személyekkel társult belföldi természetes személyek, akár Romániában akár külföldön jogi személlyel nem rendelkező társulásból szerzett jövedelem esetében; ebben az esetben, a természetes személy adóját a román jogi személy számolja fel, vonja le és fizeti be; f) az európai jogszabályok értelmében alapított és Romániában székhellyel rendelkező jogi személyek.

13 Adóév = Naptári év Adókulcsok: adóveszteség az adózható nyereség 16%-a A romániai adórendszer Minimális adó: az éjszakai bárok, szórakozóhelyek, diszkók, kaszinók vagy sportfogadó irodák esetében a fizetett adó nem lehet kevesebb, mint a tevékenységekből származó jövedelem 5%-a a Az Európai Únió tagállamaiból származó osztalékok adóztatása Románia Únióhoz való csatlakozása után nem esnek adó alá: a) a tagországban található román jogi személytől, anyavállalattól, annak fiókvállalatától kapott osztalékok, ha a román jogi személy együttesen megfelel a következő feltételeknek : 1. a II. fejezet élőírásai értelmében fizet nyereségadót, szabad választás lehetősége vagy kivételek nélkül; 2. legkevesebb 15%-al rendelkezik egy tagállambeli jogi személy törzstőkéjéből, illetve legkevesebb 10%-al, január 1-től; 3. az osztalékokból származó jövedelem bejegyzésének időpontjakor rendelkezik a minimális, i 2. pontban előírt részesedéssel, legalább lább 2 éves megszakítás nélküli dőszakra.

14 Kiadások: 3 fajta elismert kiadás A romániai adórendszer 1. Teljesen leírható kiadás: pl. reklám és hirdetéssel járó költség, marketingköltség, piackutatás, a be nem hajtott követelés nyilvántartásból történő kivételekor rögzített veszteségek, ha befejeződött a csődeljárás; minden adóztatható, jövedelemszerzés céljából megtett kiadások stb. 2. Korlátolt leírhatóságú kiadás: pl. protokoll kiadások az adó alá eső nyereségből 2% erejéig, napidíj, szociális kiadások a bérkiadásokból 2% erejéig, fenntartói és javítási kiadások a vezetőség által használt gépjárművek esetében stb. 3. Nem leírható kiadások: pl. román/külföldi hatóságok számára kifizetett kamatok, bírságok, büntetés, adómentes jövedelemre eső kiadások, management kiadások, tanácsadás, szolgáltatások, amelyeket nem lehet bizonyítani vagy amelyekre nem létezik megkötött szerződés, kiadások amelyek nem c1 alapulnak bizonyító dokumentumokon, a könyvelői nyilvántartásba bejegyzett kiadások a nem aktiv adófizetők által kiállított dokumentumok alapján, személyszállító gépjárművek üzemagyagra vonatkozó kiadásai egyes kivételekkel. 4. Támogatásra vonatkozó kiadások a forgalom 3 -a, de nem több, mint a nyereségadó 20%-a, és amely levonásra kerül a nyereségadóból.

15 14. dia c1 comp;

16 Az adófizetés A romániai adórendszer a pénzügyi kereskedelmi társaságok, a bankok romániai fiókjai kötelesek éves nyereségadót fizetni, negyedévenkénti előzetes befizetéssel. gabonafélék és ipari növények termesztése, gyümölcs- és szőlőtermesztés esetében kötelező éves nyereségadót bevallani és kifizetni február 25-ig a nonprofit szervezetek kötelesek az évi nyereségadót bevallani és kifizetni február 25-ig minden más adófizető köteles a nyereségadót negyedévenként kifizetni Az adóbevallás benyújtása a nyereségadóra vonatkozó évi bevallást következő év április 25-ig kell benyújtani a fent említett két kivétellel Az osztalékadó Adókulcs: 16% Adóbevallás és fizetés: az osztalék kifizetését követő hónap 25-én c2

17 15. dia c2 comp;

18 A romániai adórendszer III. FEJEZET Ajö jövedelemadó dó A jövedelemadó hatálya alá eső jövedelmi kategóriák a) önálló tevékenységből származó jövedelmek, a 46. cikkely értelmében; b) bérekből származő jövedelmek, az 55. cikkely értelmében; c) javak használatának átruházásából származó jövedelmek, a 61. cikkely ét értelmében; éb d) befektetésekből származó jövedelmek,a 65. cikkely értelmében; e) nyugdíjból származó jövedelmek, a 68. cikkely értelmében; f) mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmek, a 71. cikkely értelmében; g) nyereményekből és szerencsejátékokból származó jövedelmek, a 75. cikkely értelmében; h) ingatlantulajdon átruházásából eredő jövedelmek, a 77. cikkely 1. bek. értelmében; i) már forrásokból származó jövedelmek, a 78. és 79. cikkely 1. bek. értelmében Adókulcsok 16% kivéve a h betű

19 A romániai adórendszer Önálló tevékenységekből származó jövedelmek Meghatározás; Az évi nettó jövedelem megállapítására vonatkozó általános szabályok; Az évi nettó jövedelem megállapítása a jövedelmi norma alapján; Bérekből származó jövedelmek Meghatározás; Az adófizetés határideje; Javak használatának átruházásából származó jövedelem Meghatározás; Javak használatának átruházásából származó évi nettó jövedelem; Adóztatás; Befektetésekből származó jövedelmek a) oszatlékok; b) kamatból származó adóztatott jövedelem; c) értékpapírok átutalásából származó nyereség a 7. cikkelyben megfogalmazott előírások értelmében; d) határidős valuta adásvételi műveleteiből származó, szerződéses alapú jövedelmek, valamint bármilyen egyéb hasonló műveletekből származó jövedelmek; e) valamely l jogi személy felszámolásából lá ából származó jövedelmek.

20 A romániai adórendszer Nyugdíjakból származó jövedelmek Az adóköteles jövedelem, adókulcs megállapítása Mezőgazdasági g tevékenységekből származó jövedelmek Jövedelemi normák alapján történő megállapítás; Kiszámítás, adókulcs, forrásadó. Nyereményekből és szerencsejátékból származó jövedelmek Meghatározás Adókulcs (16%,25%) Adómentes összeg, fizetés. Személyes vagyonhoz tartozó ingatlan átruházásából származó jövedelmek Meghatározás á Differenciált adókulcs a megszerzés időpontjától függően 3% lejjel bezárólag; lej fölött, lej + 2% a lejt meghaladó összegre számítva; 2% lejjel bezárólag; lej fölött, lej + 1% a lejt meghaladó össszegre számítva. c3

21 18. dia c3 comp;

22 IV.1 FEJEZET A romániai adórendszer A mikrovállalkozások jövedelemadója j Meghatározás: a) más jövedelmet szerez, mint amelyet a 112^2 cikkely (6) bek. ír elő; b) alkalmazottainak száma 1 és 9 között van; c) jövedelme nem haladta meg a eurónak megfelelő lej értékét; d) törzstőkéjét nem az állam és a helyi hatóságok birtokolják Nem választhatja ezt a rendszert ha: a) pénzügyi területen folytat tevékenységeket; b) biztosítások és viszontbiztosítások, tőkepiac területén folytat tevékenységeket, azon jogi személyek éye kivételével, éteé e,akik ezen e teüete területeken e közvetítői ettő tevékenységeket e et folytatnak; a c) szerencsejátékok, tanácsadás és management területén folytatnak tevékenységeket; d) törzstőkéjének birtokosa több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató részvényes vagy társult jogi személy. Adókulcs a jövedelem 3%-a Számítás és bevallás c4

23 19. dia c4 comp;

24 A romániai adórendszer V. FEJEZET Külföldi illetőségű társaságok Romániában szerzett jövedelem utáni adója és külföldi cégek romániai kirendeltségeinek jövedelem utáni adója Romániában szerzett adóköteles jövedelmek; Forrásadó Adókulcs Az Adótörvénykönyv y előírásainak összevetése a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményekével, illetve az Európai Únió jogszabályával; A külföldi illetőségú társaságok adófizetését bizonyító tanúsítvány; c5

25 20. dia c5 comp;

26 A romániai adórendszer VI. FEJEZET Általános forgalmi adó: Belföldön folytatott ügyletek adómentessége; Árubehozatal és közösségen belüli beszerzés adómentessége; Adómentesség árukivitel, közösségen belüli leszállítás esetén; Az adólevonási jog különleges korlátozásai; Adóvisszafizetés az ÁFA tekintetében nyilvántartásba nem vett adóköteles személyek számára; á Adóvisszafizetés az ÁFA tekintetében nyilvántartásba vett adóköteles személyek számára, Kisvállalkozások adómentessége; Számlázás; Adóidőszak;

27 A romániai adórendszer ÁFA elszámolás/ speciális ÁFA elszámolás Összesítő nyilatkozat; Közösségen belüli piaci résztvevők jegyzéke Költségvetéshez tartozó adófizetés Egyszerűsítő ű intézkedések k

28 ÁFA KULCSOK 24% - standard ÁFA kulcs, melyet az adóalapra vetnek ki olyan adóköteles ügyletek esetében, amelyek nem élveznek adómentességet vagy amelyek nem képezik tárgyát a csökkentett áfakulcsnak. 9% - csökkentett ÁFA kulcs, amelyet a következő szolgáltatások és/vagy termékszállítás esetén rónak ki az adóalapra: Olyan szolgáltatások, amelyek magukba foglalják a kastélyokba, múzeumokba, emlékházakba, történelmi emlékművekbe, régészeti és emlékművekbe, állatkertbe és botanikus kertbe, vásárokba, kiállításokra és kulturális eseményekre, mozikba való bejutást; b) tankönyvek, könyvek, újságok és folyóiratok szállítása, kivéve azokat, amelyek rendeltetése kizárólag vagy főleg reklámozás; protézisek és az azokhoz tartozó kiegészitők szállítása, kivéve a fogprotéziseket; ortopéd termékek szállítása; humán- és állatgyógyszerek szállítása; elszállásolás a hotelszektor vagy hasonló tevékenységi körrel tendelkező szektor keretén belül, beleértve a kempingezésre alkalmas területek bérlését. 5% - csökkentett ÁFA kulcs, melyet az adóalapra vetnek ki, lakóházak átadásakor, a szociálpolitika részeként, beleértve a telket, amelyre ezek épültek.

29 A romániai adórendszer A jelen fejezet átülteti a Tanács március 28.-i, import végtermékek ÁFA alóli mentességről szóló 77/388/CEE Irányelv 14. cikkely 1. bek. d) betűjének alkalmazási területét megállapító 112. és 83/181/CEE Irányelveket, amelyet az Európai Közösségek L 105. számú Hivatalos Közlönyében (JOUE) tettek közzé április 23-án, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel A Tanács december 20. -i, a harmadik országból beutazó személyek által importált termékek ÁFA és jövedéki adómentességére vonatkozó 2007/74/ET Irányelve, amelyet az Európai Únió L 346. számú Hivatalos Közlönyében (JOUE) tettek közzé december 29-én A Tanács október 5.-i, a kistételű, nem kereskedelmi jellegű termékek harmadik országból való kiviteli adómentességére vonatkozó 2006/79/ET Irányelve, amelyet az Európai Únió L 286. számú Hivatalos Közlönyében tettek közzé október 17-én

30 A romániai adórendszer 86/560/EKT IRÁNYELV az Európai Közösségek Tanácsának november 17.-i, a tagországok forgalmi adókra vonatkozó jogszabályainak harmonizációját érintő 13. irányelve ÁFA visszafizetési rendszerek olyan adóköteles személyek esetében, akik nem telepedtek le a Közösség területén, amelyet az Európai Únió L 326. számú Hivatalos Közlönyében (JOCE) tettek közzé november 21-én A Tanács február 12.-i az ÁFA visszafizetésről szóló, részletes normákat megállapító 2008/9/EK IRÁNYELVE, amelyet a 2006/112/EK IRÁYNELV ír elő, olyan adóköteles személyek részére, é akik más tagországban telepedtek le, mint az adóvisszafizető tagország, és amelyet az Európai Únió L 44. számú Hivatalos Közlönyében tettek közzé február 20-án.

31 A romániai adórendszer VII. FEJEZET Jövedéki adók és más rendkívüli illetékek Harmonizált jövedéki adók: alkohol és alkohol tartalmú italok; dohánygyártmány; energiatermékek és villamos energia Alkohol és alkohol tartalmú italok: Sör Borok Erjeszett italok Köztes termékek Etilalkohol Dohánygyártmányok: Szivarkák Cigaretták és szivarok Fogyasztási dohány

32 A romániai adórendszer Energiatermékek és villamos energia: Ólmozott benzin; Ólommentes benzin; Kerozin; Cseppfolyós propángáz; Természetes gáz; Fűtőolaj; Szén és koksz. Villamos energia. Raktározási rendszer Engedélyezés Jövedéki adók fizetése Egyéb adóköteles termék: Zöld kávé Őrölt kávé Oldható kávé

33 A romániai adórendszer Beltermelésből származó kőolajra kivetett adó 4 euró leszállított tonnánként Az euróban kifejezett összegek átszámítása lejbe c6 Az adófizetők kötelezettségei

34 28. dia c6 comp;

35 IX*.FEJEZET A romániai adórendszer Helyi adók és illetékek A helyi adók és illetékek a következők: a) épületadó; b) teleketadó; c) járműadó; d) bizonylatok, jóváhagyások á és engedélyek kiállítása után fizetett illeték; e) reklám- és hirdetőeszközök használata után fizetett illeték; f) előadások után fizetett illeték; g) )hoteladó; h) rendkívüli illetékek; i) egyéb helyi illetékek.

36 Az épületadó Általános szabályok; A romániai adórendszer Adómentesség; Természetes személyekre kirótt adó kiszámítása és az adókulcs; A több épülettel rendelkező természetes személyekre kirótt adó megemelése; Jogi személyekre kirótt adó kiszámítása és az adókulcs; Adókiigazítás a helység rangjától függően; ő Adófizetés; A telekadó Általános szabályok; Adómentesség; Az adó kiszámítása, adókulcs és adókiigazítás a helység rangjától függően;

37 A járműadó Általános szabályok; A romániai adórendszer Adómentesség; Az illeték kiszámítása; Illetékfizetés. Bizonylatok, jóváhagyások és engedélyek kiállítása után fizetett illeték Városrendezési engedély, építkezési engedély; Működési engedélyekre kirótt különböző illetékek; Reklám- és hirdetőeszközök használata után fizetett illeték Reklám és hirdetés; Előadások után fizetett illeték Hoteladó A helyi hatóságok által megállapított egyéb illetékek

38 IX^2*) FEJEZET A romániai adórendszer Kötelező ő szociális járulékok k A szociális biztosítási rendszerek adóalanyai; Az egyéni szociális járulékok kiszámításának alapja; A munkáltató által fizetett szociális járulékok kiszámításának alapja; Szociális járulékok kiszámítása, visszatartása és folyósítása:

39 A romániai adórendszer A kötelező szociális járulékok adókulcsai a következőek: a) szociális biztosítási járulék esetében: a^1) normál munkakörülmények esetében 31,3%, amelyből egyéni járulék 10,5% és munkáltatói járulék 20,8%; a^2) a2) rendkívüli munkakörülmények esetében 36,3%, 3% amelyből egyéni járulék 10,5% és munkáltatói járulék 25,8%; a^3) különleges munkakörülmények esetén 41,3%, amelyből egyéni járulék 10,5% és munkáltatói járulék 30,8%; b) egészségbiztosítási é i járulék esetében: b^1) 5,5% egyéni járulék; b^2) 5,2% munkáltatói járulék; c) 0,85% egészségügyi é szabadság és táppénz esetére fizetendő járulék; d) munkanélküli biztosítás járuléka esetében: d^1) 0,5% egyéni járulék esetében; d^2) 0,5% munkáltatói tói járulék esetében; e) 0,15% - 0,85% munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedés esetére vonatkozó munkáltatói biztosítási járulék, veszélyességi foktól függően, a törvény értelmében; f) 0,25% a Bérgarancia Alapra vonatkozó munkáltatói járulék.

40 A romániai adórendszer Adóeljárási törvénykönyv Jogi alap: OG 92/2003 kormányrendelet és HG 1050/2004 kormányhatározat Alkalmazási terület; Adóügyi jogviszony; Adózás szerinti lakhely; Az adóügyi szerv illetékessége; Az adóügyi-igazgatási igazgatási okirat fogalma; Adóbejegyzés és könyvelői-pénzügyi nyilvántartás: Adóbejegyzés és könyvelői-pénzügyi nyilvántartás: Adóbejegyzési szám; Nem aktív adóalanyok; Az adóbevallások benyújtásának kötelező jellege; (átadás, tanúsítás) Az adók beszedési és megállapítási határidejének előírása; Adóellenőrzés; (értesítés, lefolyása, időtartama, befelyezése)

41 Adókövetelések begyűjtése: Fizetési határidő; A romániai adórendszer Adókövetelések k megszüntetése té fizetés, kompenzálás és visszatérítés révén: Adókötelezettségek fizetése; Kompenzálás; Összegek visszatérítése; Késedelmi kamatok és bírságok; Előírás a kényszervégrehajtás kérelmi jogára és a kompenzálás vagy visszafizetés kérelmi jogára vonatkozóan; Fizetéskönnyítések; k Adókövetelések megszűnése kényszervégrehajtás révén; Lefoglalt javak értékesítése; Kényszervégrehajási kiadások; Kényszervégrehajás elleni fellebbezés.

42 Nemzetközi szempontok: A romániai adórendszer Segítségnyújtás g egy másik tagországban g kibocsátott követelési jogcím által megállapított követelés Romániában történő visszaszerzésében; Segítségnyújtás Romániában kibocsátott követelési jogcím által megállapított követelés egy másik tagországban g történő visszaszerzésében; Az adóügyi dokumentumok ellen benyújtott fellebbezések megoldása: Fellebbezési lehetőség; A fellebbezés benyújtásának határideje; A fellebbezés megoldására kiterjedő illetékesség; A fellebbezés megoldását tartalmazó határozat; Bírságok

A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete. Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke

A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete. Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke Tagságok: Európai Adóügyi Konföderáció A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete Romániai Szabadfoglalkozások Egyesülete Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8750. számú törvényjavaslat egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október 1

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere

Szlovákia adózási rendszere 1 / 7 2013.09.03. 14:28 Szlovákia adózási rendszere 2013.08.22. 13:16 A Nemzetközi Adó Tagozat vezetősége, a tagozat szakmai küldetésével összhangban 2012-ben útjára indította az Országtanulmányok című

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök 159. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXXVIII. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 26584

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény* a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény* a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény* a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLAT OKTATÁSI SEGÉDLET... 1 A BEJELENTKEZÉS SZABÁLYAI... 2 Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz?... 2 A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

T/17547/129. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/17547/129. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17547/129. számú EGYSÉGES JAVASLAT az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/17547. számú törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 26584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 159. szám II. Törvények 2012. évi CLXXVIII. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* I. FEJEZET A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTÕ

Részletesebben

T/1297. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1297. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1297. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2006. november 2 2006. évi törvény egyes pénzügyi

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Adózás. Az adó. magán vagy jogi személy által felettes hatalomnak (állam, önkormányzat) kötelezően fizetett, közvetlen ellenszolgáltatással

Adózás. Az adó. magán vagy jogi személy által felettes hatalomnak (állam, önkormányzat) kötelezően fizetett, közvetlen ellenszolgáltatással Adózás Az adó magán vagy jogi személy által felettes hatalomnak (állam, önkormányzat) kötelezően fizetett, közvetlen ellenszolgáltatással nem járó, rendszeres anyagi juttatás. 1 Alapfogalmak az adó alanya

Részletesebben

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL HATÁLYOS: 2012.06.20 - Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése,

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

T/6291/1. számú. TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére. az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz

T/6291/1. számú. TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére. az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/6291/1. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz 2008. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ADÓRENDSZER

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. 8004/2004. (AEÉ.13) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. 8004/2004. (AEÉ.13) APEH tájékoztatója 04.12.02 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 8004/2004. (AEÉ.13) APEH tájékoztatója a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs

Részletesebben

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben)

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) Ercsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben