BME GTK Pénzügyek Tanszék SZÁMVITELI SZAKCSOPORT 2010 TAVASZ SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, PROJEKTFELADATOK, DIPLOMAMUNKA TÉMÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BME GTK Pénzügyek Tanszék SZÁMVITELI SZAKCSOPORT 2010 TAVASZ SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, PROJEKTFELADATOK, DIPLOMAMUNKA TÉMÁK"

Átírás

1 BME GTK Pénzügyek Tanszék SZÁMVITELI SZAKCSOPORT 2010 TAVASZ SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, PROJEKTFELADATOK, DIPLOMAMUNKA TÉMÁK

2 Kompetencia kontrolling (BMEGT35A036) Számomra e tárgy életem ajándéka, valódi jutalomjáték! Ám ez kevés, ha nincs pozitív megerısítésem ahhoz, hogy érdemes... Néhány hallgatói visszajelzés arról, hogy mit kaptak ettıl a tárgytól: Olyan ismerettel gazdagított, amirıl nem is gondoltam mennyire fontos lehet az életben, munkahelyeken vagy akár egy cég vezetésében A könyv segített jobban megismerni és kiismerni elınyeimet illetve hátrányaimat. Rájöttem, hogy melyek az én legfontosabb kompetenciáim. Az idıgazdálkodás rész segített átrendezni mindennapjaimat, hogy jobban beosszam az idımet és tudjam, hogy mennyit is ér valójában. A személyes stratégiai térkép összeállítása sok idıt vesz igénybe, de megéri, megtudhatom belıle, hogy mik a legfontosabb céljaim, vágyaim az életben. Számomra azért volt fontos mert segített megismerni önmagam mert remek eszközöket nyújt a jobb idıgazdálkodáshoz mert rávilágít sok fontos dologra, mert bebizonyítja, hogy a számviteli eszköztárat nem csak könyvelésre és a hallgatók kínzására lehet használni! Számomra a tárgy legfıbb tanúság az volt, hogy konfliktusaink és kudarcaink során tanulunk a legtöbbet az életben. Mindig az erısségeinkre építve, azokat fejlesztve, nem pedig gyengeségeinket csökkenve jutunk elırébb. Eddig azt hittem, hogy hibáim kijavításával érhetek el sikereket. Rengeteg energiámat emésztette fel, hogy rossz adottságaimat leplezzem, gyenge képességeimet javítgassam. Rájöttem, hogy ezt csak meglévı jó képességeim rovására tehetem, ami semmi jóhoz nem vezet. Senki sem küzdhet saját természete ellen, meg kell tanulni a rossz tulajdonságainkkal együtt élni, a jó adottságainkat hasznosítani, képességeinket fejleszteni! Én is azon emberek közé tartozom, akik sokszor képesek szemet hunyni nem csak hibáik, gyengeségeik, hanem akár erısségeik felett is, és csak úsznak az árral, ahelyett, hogy erıre kapnának és saját tulajdonságaik, tudásuk fejlesztésével kimozdítanák magukat ezen helyzetbıl. Elgondolkoztam azon, hogy jobban kontroll alatt kell tartanom az életem, saját fejlıdésemet, hogy boldogsághoz, sikerhez elengedhetetlen az önismeret, az önfejlesztés. Felnyitotta a szemem az idıgazdálkodás témája, hogy mennyi haszontalan tevékenységre megy el az ember legnagyobb értéke, az ideje. Épp ezért különösen fontos, hogy jól osszuk be a napjainkat. Felhívta a figyelmem arra, hogy idınként az életben az elırejutáshoz tudni kell nemet mondani. Rádöbbentem, mennyi mindenkiért és mindenért voltam, vagyok, leszek is felelıs. Fontos volt megértenem, hogy nem az a fontos, hogy miben vagyok ROSSZ, hanem, hogy miben JÓ! AKAROD TUDNI, NEKED MIT ADHAT? PRÓBÁLD KI! Elıadások: kedd Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens

3 Számvitelt (BMEGT35A002)... de miért? A mai magyar vállalatok vezetıinek jelentıs része eredetileg nem közgazdász, hanem mérnök végzettségő. İk késıbb szerezték meg a munkájukhoz elengedhetetlen számviteli, pénzügyi ismereteket. Te szerezd meg most!!! Mi az elsı dolog, ami eszedbe jut, amikor a könyvelı szót meghallod? a. Egy aktakukac, aki a könyvelıprogram elıtt ücsörög, és folyton dolgozik. b. Olyan gazdasági szakember, aki híres embereknek (pl. rocksztárok, színészek) illetve sikeres vállalatoknak (pl. IBM, Google, Vodafone) segít üzleti folyamataik rögzítésében és elszámoltatásában. c. Valaki, aki az FBI-nak dolgozik és segít a csalók és bőnözık felkutatásában. Ha a válaszod b) vagy c) volt, akkor sokkal többet tudsz a számvitelrıl, mint gondolnád. Emlékszel az Enron vagy a Parmalat cégek számviteli botrányára? Ha nem lettek volna magasan képzett számviteli szakemberek, akik a csalási ügyön dolgoznak, a fenti vállalatok bőnös vezetıit sosem tudták volna elkapni. De akkor miért is? Költség, hozam, bevétel, árbevétel, ráfordítás, kiadás, tıke, forrás, eszköz... Ugye milyen ismerısök ezek a szavak? Ezek azon számviteli fogalmak, amelyeket mindenki használ tudatosan vagy tudat alatt, helyesen vagy helytelenül. Te ugye helyesen szeretnéd ıket használni? Mivel a számvitel az üzlet nyelve, egy olyan közös nyelv, amin minden gazdasági szereplı kifejezheti üzleti tevékenységét, így ma már elkerülhetetlen, hogy legalább értsd, vagy beszéld is ezt a nyelvet. Lehetsz mérnök, informatikus, vegyész, orvos, ügyvéd, mővész vagy akár életmővész. Dolgozhatsz nagyvállalatnál, kisvállalatnál, vagy tervezheted saját vállalkozásod elindítását. Bárhová is tartasz, számviteli alapismeretekkel könnyebben eljutsz oda. Mit várhatsz a kurzustól? A kurzus elvégzése után: megérted és helyesen használni tudod a számviteli fogalmakat ( Beszéljünk egy nyelvet! ); képessé válsz a fıbb pénzügyi kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, cash flow) olvasására és megértésére, és ezekbıl bármely vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének megítélésére; megérted a gazdasági események természetétét, és így üzleti döntéseid hatását a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére. Elıadások: Kedd További információk a tárgy oktatójánál: Rózsa Ildikó, okleveles könyvvizsgáló

4 MANAGEMENT ACCOUNTING IN ENGLISH (BMEGT35A008) IF YOU ARE LOOKING FOR A COURSE THAT WILL PUT YOU IN POSITION TO FIND BETTER EMPLOYMENT OPPURTUNITIES UPON GRADUTATION CONSIDER A MANAGEMENT ACCOUNTING COURSE. But why should you study Management Accounting in ENGLISH? This course helps you to develop your knowledge and skills in the application of management accounting techniques to quantitative and qualitative information for planning, decision-making, performance evaluation, and control SPRING SEMESTER The course is strictly skill based which means that during the classes you will be required to work on real life cases in groups. So you can also learn how to communicate and present accounting information in English. Content of the course Cost accounting techniques (Job costing, Process costing, Activity Based Costing) Costing and the value chain (Activity Based Management, Target Costing) Cost-volume profit analysis and incremental analysis Responsibility accounting (divisional performance measurement, transfer pricing) Financial statement analysis Budgeting and control, standard costing Rewarding business performance (from financial and non-financial perspective) After completing the course you will be able to: Explain, apply and evaluate cost accounting techniques Select and appropriately apply decision-making techniques to evaluate business choices and promote efficient and effective use of scarce business resources, explore and manage the risks and uncertainty inherent in business Apply budgeting techniques and evaluate alternative methods of budgeting, planning and control Use standard costing systems to measure and control business performance and to identify remedial action Assess the performance of a business from both a financial and non-financial viewpoint, appreciating the problems of controlling divisionalised businesses. Lectures: Tuesdays For further information do not hesitate to contact: László Szívós University lecturer

5 VEZETŐI SZÁMVITEL (BMEGT35A008) HA OLYAN TÁRGYAT KERESEL, AMELY HOZZÁSEGÍT AHHOZ, HOGY A DIPLOMA MEGSZERZÉSE UTÁN JOBB ESÉLYEKKEL TALÁLJ MUNKÁT, AKKOR VÁLASZD A VEZETİI SZÁMVITELT! Miért hasznos számodra a Vezetıi számvitel? A tantárgy a vezetıi számviteli módszerek és technikák alkalmazása területén gazdasági szemszögbıl szélesíti elemzı és lényeglátó készségedet., éppen ezért a foglalkozások során a hallgatóknak számos esetben valós helyzeteket bemutató esettanulmányokat kell feldolgozniuk csoportos munka formájában. Így könnyen elsajátíthatod a vezetıi számviteli információk kommunikálásának és prezentálásának hatékony módszereit is. Tantárgy tartalma Költségszámítási technikák (egyedi kalkuláció, sorozatkalkuláció, tevékenység Alapú kalkuláció) Költségek és értékteremtés (tevékenység alapú vezetés, célköltség kalkuláció) Releváns költségek a döntéshozatalban (venni vagy gyártani, üzembezárás, kiszervezés stb.) Pénzügyi kimutatások elemzése Tervezés és ellenırzés, norma szerinti kalkuláció Üzleti teljesítmény értékelése (pénzügyi és nem pénzügyi szempontból) A tantárgy elvégzése után képessé válasz: A költségszámítási technikák megfelelı értelmezésére és alkalmazására A szőkös erıforrások hatékony felhasználásának támogatása érdekében a megfelelı döntések meghozatalára, az üzleti kockázatok feltérképezésére és menedzselésére Az operatív tervezési és ellenırzési technikák megfelelı alkalmazására Eltérés jelentések készítésére és ezek alapján korrektív intézkedések meghozatalára A vállalat teljesítményének megítélésére pénzügyi és nem pénzügyi szempontból A divizionális szervezetek teljesítmény-értékelési problémájának megvitatására. Elıadások: Kedd További információk: Szívós László egyetemi tanársegéd

6 Adózás, adóoptimalizálás(bmegt35a009) Mi jut eszébe a következı történet hallatán? Borítékot hoz a postás, benne a következı levéllel: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítem arról, hogy éves adóját túlfizette, így az adóhivatalnak Önnel szemben tartozása keletkezett. A túlfizetés összegét 30 napon belül a számlájára utaljuk. Lehetséges válaszok: a. A részvénybefektetésekbıl származó jövedelmem kevesebbet adózik, mint a bérem, szerencsére. b. Lehet mindig van olyan vállalati tevékenység, amit támogatnak. c. Ez nem a magyar APEH, mert ilyesmi nálunk elı sem fordulhat. d. Talán valami félreértésrıl lehet szó? A helyes választ akkor találhatja el, (a,b)ha tudja,mirıl is beszél az APEH, vagyis mit rejtenek a sokat hallott fogalmak: adóév, effektív adókulcs, optimalizálás, adó-visszatérítés, adóvisszatartás, késedelmi kamat, vagy éppen adóék. Adót kell fizetni, de nem mindegy, hogy mennyit. Miért ne bízza csak egy szakemberre adóügyeit? Mert akkor más költi el a pénzét. De ha tudjuk, mirıl beszél a másik oldalon az adóhivatal, akkor nemcsak megértjük szándékait, hanem felmérhetjük az elıttünk álló választási lehetıségeket: az adózás mindig a választások halmaza, s nem árt, ha nem bekötött szemmel vágunk neki a labirintusnak. Elıre megtervezhetjük, hogy mennyi adót akarunk fizetni, felmérhetjük az újabb és újabb reformok hatását, tudatosan elkerülve a számunkra hátrányos változásokat Mire tanítjuk meg a kurzus során? A kurzus során áttekintjük a fıbb adókat, mint személyi jövedelemadó, társasági adó és forgalmi adó. Mindenképen tisztázzuk az alapvetı adónemekben elvárt kötelezettségeket, a fıbb összefüggéseket és a szabályokban rejlı lehetıségeket. Átnézzük együtt egy éves személyi jövedelemadó bevallás kellékeit, a lehetséges optimalizálás módszereket. Megtervezzük egy vállalkozás adóterheit, attól függıen, hogy milyen gazdasági formában akar mőködni. Meglátogatjuk a multinacionális vállalatok adóosztályait, hogy felmérhessük, miért nyereséges tevékenység a veszteség gyártása. Kiszámoljuk együtt, hogy mitıl függ a benzin ára, és szót ejtünk csempészek világáról is. Elıadások: kedd További információ: Dr. Lakatos Mária egyetemi adjunktus

7 PROJEKT ÉS DIPLOMAMUNKA 1. Számvitel ínyenceknek Nemzetközi számviteli standardok, (IAS, USGAAP) Külföldi számviteli rendszerek Sajátos céghelyzetek, átalakulások Csıd-elırejelzési modellek Rózsa Ildikó 2. Adóoptimalizálás legális módjai Adókiszámítás módja, mentességek, kedvezmények, kivételek Adóeljárás rendje, törvényhozás menete Magyarországi adórendszer EU jogrendszeréhez való Dr. Lakatos Mária Dr. Karai Éva 3. Gazdasági elemzés és ellenırzés Beszámoló átfogó elemzés (likviditás, jövedelmezıség, eladósodottság, hatékonyság) Vállalkozások átfogó ellenırzése Ellenırzési rendszer Magyarországon Dr. Szekeres Bernadett 4. Költségmenedzsment és kontroll Költségvetés tervezés (budgeting) Beyond Budgeting Osztó és pótlékoló kalkuláció Egyedi és sorozatkalkuláció process costing, job costing) Dr. Laáb Ágnes Szívós László 5. Stratégiai és értékalapú vezetıi számviteli módszerek és technikák Hatásos vezetıi beszámolók, digitális mőszerfalak Értékelemzés (Value analysis) Célköltségszámítás (Target costing) Nulla bázisú költségtervezés (Zero Bsed Budgeting) Tevékenység alapú kalkuláció és irányítás (Activity Based Costing and Budgeting) Folyamatköltség kalkuláció (Processkosten Rechnung) Értékáram kalkuláció (Value Stream Costing) Fortvlinger Judit Bárány Mónika 6. Láthatatlan vagyonelemekkel való gazdálkodás kihívásai Gazdálkodás a kompetenciával Gazdálkodás a környezeti erıforrásokkal Gazdálkodás az információval

Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek

Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek Felnôttképzési nyilvántartási szám: 01-0125-04 Intézményakkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN LAÁB ÁGNES VEZETİI SZÁMVITEL ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Oktatási segédlet Törölt: a BME GT 35M005 tárgyhoz Szakmai lektor: Karai Éva Nyelvi lektor, szerkesztı: Bárány Mónika BUDAPEST, 2009. Tartalom BEVEZETÉS...

Részletesebben

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában Evaluation of Performance in Practice of Hungarian Small and Medium Enterprises in the Service

Részletesebben

Juhász Péter, PhD, CFA

Juhász Péter, PhD, CFA Juhász Péter, PhD, CFA A versenyképesség aktuális kérdései a pénzügyekben Összefoglaló a pénzügyi kutatócsoport munkájáról* TM 77. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 2. szám 2013. december Tartalom ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Jelentős előnyöket jelenthet az IFRS magyar bevezetése 5 Halasztott adó: módosítás,

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

"Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu" Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses

Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses "" Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses ( SMEdigcamp ) HÍRLEVÉL Budapesti Gazdasási Fıiskola 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. http://www.bgf.hu/project/llp/erasmus/evc A program vezetıje:

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

TDK-dolgozat. Kékesi Ágnes BA

TDK-dolgozat. Kékesi Ágnes BA TDK-dolgozat Kékesi Ágnes BA 2011 Az adathalászat és adatszivárgás kockázatai a vállalati üzletmenet szempontjából Risk of dataphishing and data leaks in terms of the corporate course of business Kézirat

Részletesebben

Mire jó egy vezetınek a coaching?

Mire jó egy vezetınek a coaching? Mire jó egy vezetınek a coaching? Írta: Magyari Éva, üzleti coach Magyari Éva 1 Jó, jó, annyit hallottunk már a coachingról De magyarázza el már végre valaki, hogy mi is ez. A coachokat a sportban hol

Részletesebben

Az ebusiness gyakorlata

Az ebusiness gyakorlata Schwarczenberger Istvánné dr. Az ebusiness gyakorlata A XXI. század vállalatirányításában egyre jelentısebb szerepet játszik az informatika. A versenyben maradás, a versenyelınyök megszerzése, egyre inkább

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli rendszerbôl nyert indikátorok szerepe az intézmények értékelésében

A pénzügyi-számviteli rendszerbôl nyert indikátorok szerepe az intézmények értékelésében A pénzügyi-számviteli rendszerbôl nyert indikátorok szerepe az intézmények értékelésében Dencsi József, Varró József, Balance Adó és Ügyviteli Szolgáltató Kft. A pénzügyi típusú indikátorok kétféleképpen

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalkozáselmélet és gyakorlat akkreditált Ph.D. Program Programvezetı: Dr. Nagy Aladár, a közgazdaságtudomány doktora HERNÁDI LÁSZLÓ ÜZLETI TERVEZÉS ÉS KONTROLLING A KISVÁLLALATOKNÁL

Részletesebben

Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve

Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve Budapest, 2010. Szerzık: A Leitner+Leitner Audit Kft. szerzıi munkacsoportja: Bevezetés: Siklós

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. A tartalomból

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. A tartalomból Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 1. szám 2013. április A tartalomból A céges beszámolók jövője Hogyan élesszük újra vezetői beszámolásunkat? 3 Nem éri meg hátradőlni az ellenőrző

Részletesebben

Informatika a sikeres vállalkozás szolgálatában

Informatika a sikeres vállalkozás szolgálatában Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatika a sikeres vállalkozás szolgálatában Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1 INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE 4 2 RENDSZERINTEGRÁCIÓ 4 3 ELEKTRONIKUS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban BAROSS GÁBOR PROGRAM: Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban Pályázati azonosító: DA_ELEM_07-NOSSZEGE Nyilvántartási szám: BAROSS_DA07-DA_ELEM_07-2008-0011 Munkaszakasz

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN 2006. évi elıadásom középpontjába a nagyobb társaságok ellenırzési rendszerét helyeztem. Idén ennek az ellenırzési rendszernek

Részletesebben

BPP Professional Education

BPP Professional Education Együtt az ön karrierjéért. BPP Professional Education 2010-es képzési program Tartalomjegyzék BPP Professional Education 3 Miért éppen a BPP? 4 Referenciák 5 Vizsgával záródó kurzusaink 6 ACCA 6 DipIFR

Részletesebben

Kardos Barbara * A VÁLLALKOZÁSOK DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTÉST SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Kardos Barbara * A VÁLLALKOZÁSOK DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTÉST SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Kardos Barbara * A VÁLLALKOZÁSOK DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTÉST SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Kutatási témám aktualitását a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban megindult, a 2007-2013 idıszakra vonatkozó kis-

Részletesebben

Stratégia Tudásból származó versenyel ny

Stratégia Tudásból származó versenyel ny Stratégia Tudásból származó versenyel ny PARAG ANDREA Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságelmélet tanszék egyetemi tanársegéd, Ph.D. hallgató paraga@ktk.pte.hu ABSTRACT Catching up

Részletesebben

Számviteli információs rendszerek a vállalkozások döntéstámogatásában

Számviteli információs rendszerek a vállalkozások döntéstámogatásában Számviteli információs rendszerek a vállalkozások döntéstámogatásában Rózsa Tünde Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ - GAZDÁLKODÁSI SZAK KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2003, november 18. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető Pénzügy és Számvitel

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Tartalom I. Útra kelünk 6 1. Mit jelent gazdálkodni? 7 1. Álmaink, céljaink 7 2. Kezdjük az alapvetı fogalmakkal! 7 3. Miért kell állandóan döntéseket

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben