Partnerségi Megállapodás Partnership Agreement

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi Megállapodás Partnership Agreement"

Átírás

1 Partnerségi Megállapodás Partnership Agreement Jelen Megállapodást a konzorcium vezetőjének és a konzorciumi tagoknak (a továbbiakban: Partnereknek) hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon, aláírással kell ellátnia. (A Partnertől nem elvárt az aláírási címpéldány benyújtása.) This Agreement shall be signed by the Leader of the Consortium and the Members of the Consortium (hereinafter as the Partners ) in a manner fully corresponding to the official signature found on the specimen signature. (The Partner is not required to submit a specimen signature.) Alulírott szerződő felek (továbbiakban: Tagok) jelen Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a konzorcium vezetője (a továbbiakban: Projekt Végrehajtó) által, a Svájci Hozzájárulás keretében benyújtott Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával című, SH/8/1 regisztrációs számú pályázatban meghatározott pályázati célt (a továbbiakban: projektet) közös együttműködéssel valósítsák meg. By signing the present Partnership Agreement (hereinafter as Agreement ), the undersigned Parties shall establish a Consortium to achieve, through mutual cooperation, the objectives specified in the project proposal entitled Public Health Focused Model Programme for organising primary care services backed by a Virtual Care Service Centre (hereinafter as the Project ), submitted under the registration number SH/8/1 within the framework of the Swiss Contribution by the Leader of the Consortium (hereinafter as the Executing Agency ). Jelen Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a konzorciumi tagok (a továbbiakban: Partnerek) azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a Partnerek a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. This Agreement furthermore expresses the commitment of the members of the Consortium (hereinafter as the Partners ) to cooperate in the future after the closing date of the Project so that the objectives set therein shall be continued, as well as to undertake to sustain the results achieved until that date by providing their own resources. 1./ A projekt céljának megvalósítása érdekében a pályázatot benyújtó Projekt Végrehajtó Partnerségi Megállapodás megkötésével konzorciumot hoz létre. A konzorcium vezetője és koordináló intézménye a Projekt Végrehajtó. A konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Projekt Végrehajtó kötelezettsége. Jelen Megállapodásban, illetve annak, a projekt végrehajtásának szervezetéről szóló 1. sz. mellékletében, a felelősségi- és hatáskörök elosztásáról szóló 2. sz. mellékletében és a projekt pénzügyi allokációjáról szóló 3. sz. mellékletében nem szabályozott, a konzorcium általános működéséről és szerveiről szóló szabályokat a szerződő felek külön szabályozzák. 1./ The Executing Agency submitting the project proposal establishes the Consortium by way of a Partnership Agreement in order to realise the objective of the Project. The leader and coordinating institution of the Consortium shall be the Executing Agency. The Executing Agency bears full responsibility for the maintenance and proper operation of the Consortium. The Contracting Parties regulate separately the rules on the general operation and organs of the Consortium, which are not regulated in this Partnership Agreement, or in its Annex 1 on the organizational setup of project implementation, Annex 2 on the allocation of tasks and responsibilities or in Annex 3 on financial allocation. 2./ A Partnerek az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik a pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek és költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 1

2 2./ The Partners are the following institutions, organisations and persons that and who, in accordance with the action plan, financial plan and budget defined in the project proposal, take part in attaining the objective(s) of the project proposal in conformity with this Agreement: A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Projekt Végrehajtó / Executing Agency Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)/ National Institute for Quality-and Organizational Development in Healthcare and Medicines Székhely/seat: 1125 Budapest, Diós árok 3. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: számú Partner: / Partner No. 1. Debreceni Egyetem(DE)/ University of Debrecen Székhely/seat: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: OM azonosító: FI számú Partner: / Partner No. 2. Pécsi Tudományegyetem (PTE)/ University of Pécs Székhely/seat: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: OM azonosító: FI számú Partner: / Partner No. 3. Országos Alapellátási Intézet (OALI)/ National Institute of Primary Care Székhely/seat: 1135 Budapest, Jász utca Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: számú Partner: / Partner No. 4. Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE)/ Hungarian GPs Scientific Association Székhely/seat: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. IV/2. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: számú Partner: / Partner No. 5. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)/ National Health Insurance Fund Székhely/seat: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: számú Partner: / Partner No. 6. Szegedi Tudományegyetem (SZTE)/ University of Szeged Székhely/seat: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Statisztikai számjele/statistical code: Képviselő neve és titulusa Represented by (name and position) Dr. Török Krisztina főigazgató/general director Prof. Dr. Fábián István rektor/rector Prof. Dr. Bódis József rektor/rector Dr. Balogh Sándor főigazgató/ general director Dr. Füredi Gyula elnök/president Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató/general director Prof. Dr. Szabó Gábor rektor/ rector 2

3 A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: OM azonosító: FI számú Partner: / Partner No. 7 Semmelweis Egyetem (SE)/ Semmelweis University Székhely/seat: 1085 Budapest, Üllői út 26. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: OM azonosító: FI számú Partner: / Partner No. 8. Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE)/ Hungarian Health Visitors Association Székhely/seat: 1073 Budapest, Akácfa utca 56. fszt./4. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: Képviselő neve és titulusa Represented by (name and position) Dr. Szél Ágoston rektor/rector Csordás Ágnes Katalin elnök/president A Partnereknek külön-külön nyilatkozniuk kell adóügyi helyzetükről (a továbbiakban: ÁFA nyilatkozat) jelen Megállapodás szerint. A Partnereknek külön-külön nyilatkozniuk kell a közbeszerzésekről és a megkötendő szerződésekről, jelen Megállapodás szerint. Each Partner shall make a declaration on its tax-paying position (hereinafter as VAT declaration ), according to this Agreement. Each Partner shall make a statement on public procurements and the contracts to be concluded, according to this Agreement. 3./ A projekt megvalósítása érdekében a Partnerek az alábbi (rész)feladatok megvalósítását vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel, valamint jelen Megállapodásnak a projekt végrehajtásának szervezetéről szóló 1. sz. mellékletében, felelősségi- és hatáskörök elosztásáról szóló 2. sz. mellékletében és a projekt pénzügyi allokációjáról szóló 3. sz. mellékletben meghatározottakkal összhangban: 3./ The Partners, in accordance with the action plan and financial plan included in the project proposal and according to the extent defined in Annex 1 on the organizational setup of project implementation, Annex 2 on the allocation of tasks and responsibilities or in Annex 3 on financial allocation of this Agreement, shall undertake the following (partial) tasks for carrying out the Project: A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Projekt Végrehajtó / Executing Agency Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)/ National Institute for Quality-and Vállalt részfeladatok WP_01 Projektmenedzsment WP_05 Praxis közösségek 3 Partial tasks undertaken WP-01 Programme management WP-05 Activities and

4 A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Organizational Development in Healthcare and Medicines 1. számú Partner: / Partner No. 1. Debreceni Egyetem(DE)/ University of Debrecen 2. számú Partner: / Partner No. 2. Pécsi Tudományegyetem (PTE)/ University of Pécs 3. számú Partner: / Partner No. 3. Országos Alapellátási Intézet (OALI)/ National Institute of Primary Care Vállalt részfeladatok tevékenysége és azok koordinálása WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_07 Kutatási programok WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_07 Kutatási programok WP_07 Kutatási programok WP_01 Projektmenedzsment WP_05 Praxis közösségek tevékenysége és azok koordinálása WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_07 Kutatási programok 4 Partial tasks undertaken coordination of GP clusters WP-06 Special programme for Roma communities WP-07 Research programmes WP-06 Special programme for Roma communities WP-07 Research programmes WP-07 Research programmes WP-01 Programme management WP-05 Activities and coordination of GP clusters WP-06 Special programme for Roma communities WP-07 Research programmes

5 A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation 4. számú Partner: / Partner No. 4. Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE)/ Hungarian GPs Scientific Association 5. számú Partner: / Partner No. 5. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)/ National Health Insurance Fund 6. számú Partner: / Partner No. 6. Szegedi Tudományegyetem (SZTE)/ University of Szeged 7. számú Partner: / Partner No. 7 Semmelweis Egyetem (SE)/ Semmelweis University Vállalt részfeladatok WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_05 Praxis közösségek tevékenysége és azok koordinálása WP_07 Kutatási programok WP_07 Kutatási programok WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_07 Kutatási programok Partial tasks undertaken WP-06 Special programme for Roma communities WP-05 Activities and coordination of GP clusters WP-07 Research programmes WP-07 Research programmes WP-06 Special programme for Roma communities WP-07 Research programmes 5

6 A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation 8. számú Partner: / Partner No. 8. Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE)/ Hungarian Health Visitors Association Vállalt részfeladatok WP_06 Roma közösségek speciális programjai Partial tasks undertaken WP-06 Special programme for Roma communities 4./ A Partnerek a projekt megvalósításához az alább meghatározott saját pénzbeni hozzájárulásukat adják, ill. az alább meghatározott mértékben részesülnek a támogatásból a projekt elszámolható költségének %- aként, az alábbi megoszlásban: 4./ The Partners shall also make a contribution from their own financial resources to the implementation of the Project as set out below, and shall receive the grant defined below as a percentage of the Project s eligible expenses, according to the following distribution: A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Saját pénzbeli hozzájárulás Own financial contribution Partnert a támogatásból megillető összeg Amount of the grant due to the Partner CHF %* CHF* %* Projekt Végrehajtó/ Executing Agency: GYEMSZI ,00% ,67% 1. számú Partner/Partner No.2.: DE 0 0,00% ,82% 2. számú Partner/Partner No.3.: PTE 0 0,00% ,71% 3. számú Partner/Partner No.3.: OALI 0 0,00% ,05% 4. számú Partner/Partner No.4.: MÁOTE 0 0,00% ,92% 5. számú Partner/Partner No.5. : OEP 0 0,00% ,26% 6. számú Partner/Partner No.6.: SZTE 0 0,00% ,19% 7. számú Partner/Partner No.7.: SE 0 0,00% ,21% 8. számú Partner/Partner No.8.: MAVE 0 0,00% ,19% Összesen/Total: ,00% ,00% *A projekt elszámolható költségének %-ban. *As a percentage of the Project s eligible expenses. 5./ A Projekt Végrehajtónak megítélt támogatás felosztásra kerül a Partnerek között, jelen Megállapodás 4. pontjában meghatározott mértékben. A saját pénzbeni hozzájárulást a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a magyar központi költségvetés biztosítja a Projekt Végrehajtó részére. 5./ The grant awarded to the Executing Agency shall be distributed among the Partners according to the extent defined in Paragraph 4 of this Agreement. 6

7 The own financial contribution is ensured for the Executing Agency by the Hungarian national budget in accordance with the provisions of Government decree No. 237/2008. (IX. 26.) on the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. 6./ A pályázati támogatás felhasználásával, a projekt megvalósítása során létrejövő vagyontárgyak feletti tulajdonjog a konzorciumot illeti az alábbi bontásban: 6./ The Consortium shall have the ownership over property created in the course of the implementation of the Project, with the help of the grant, according to the following distribution: A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Projekt Végrehajtó/ Executing Agency: GYEMSZI 3. számú Partner/ Partner No.3.: OALI A projekt keretében létrejött dolgok, beszerezendő eszközök Assets created or to be acquired within the framework of the Project Becsült értéke CHF* Estimated value CHF * lásd 4. sz. melléklet/see Annex lásd 4. sz. melléklet/see Annex számú Partner/ Partner No.5.: OEP lásd 4. sz. melléklet/see Annex számú Partner/ Partner No.8: MAVE lásd 4. sz. melléklet/see Annex Összesen/Total: A beszerzésekhez kapcsolódó okiratot és egyéb dokumentumot a tulajdonjog jogosultjának kell megőriznie. A Partnerek biztosítják, hogy a Projekt teljesítése során létrejött dokumentumokat (különösen: módszertanok és protokollok, képzési anyagok, tanulmányok, jelentések, ajánlások) a Projekt Végrehajtó szabadon és belátása szerint felhasználhassa, feltéve, hogy ezzel nem sért szerzői vagy iparjogvédelmi jogot. Documents related to procurements and other documentation shall be kept by the holder of the ownership. Partners shall ensure that the Executing Agency can utilize freely and at its discretion documents created in the course of the project implementation (especially: methodologies and protocols, training materials, studies, reports, recommendations), provided that intellectual property rights shall not be infringed. 7./ A konzorciumból a Partnerek a Projekt Végrehajtó kivételével csak különösen indokolt esetben válhatnak ki. Kiválás esetén a Partner köteles a Projekt Végrehajtót erről a szándékáról a kiválás előtt 30 nappal írásban tájékoztatni. A Projekt Végrehajtó köteles ezt a szándékot a Közreműködő Szervezet felé a kiválás támogatással kapcsolatos feltételeinek jóváhagyása céljából megküldeni. Esetleges kiválás esetén a Partner köteles a jelen Megállapodás keretében használatába kapott vagyontárgyat a Projekt Végrehajtónak haladéktalanul visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni. Kiválás esetén is a Projekt Végrehajtó felelős a pályázatban megfogalmazott célok megvalósulásáért. 7./ Partners of the Consortium except for the Executing Agency may only leave the Consortium in specifically justified cases. In the event of leaving the Consortium, the Partner concerned shall notify the Executing Agency of such intention in writing 30 days prior to the leaving. The Executing Agency shall send this declaration of intent in order to confirm the conditions of the secession related to the grant to the Intermediate Body for approval. In the event of secession, the Partner concerned shall be required to return to the Executing Agency immediately the assets that were given to them under this Agreement. The Executing Agency shall continue using the assets for the purpose of pursuing the Project s objectives. In the event of secession, the Executing Agency shall remain responsible for realising the objectives defined in the project proposal. 7

8 8./ A Projekt Végrehajtó köteles a konzorciumból kizárni azt a Partnert, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 8./ The Executing Agency shall exclude from the Consortium any Partner whose activity or operation endangers the implementation of the Project from either a financial or a professional perspective. 9./ Jelen Megállapodás 1. pontjával összhangban a Közreműködő Szervezet irányába, valamennyi Partner működéséért, valamint a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Projekt Végrehajtó tartozik teljes felelősséggel. Bármely Partner által elkövetett pénzügyi vagy szakmai szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a Végrehajtási Megállapodással és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért a Projekt Végrehajtó a Közreműködő Szervezet felé korlátlanul felel. E rendelkezések nem érintik a Partnereknek azon jogát, hogy a felelősség módját és mértékét egymás közötti viszonyukban szabályozzák. E szabályokat a szerződő felek külön megállapodásban rögzítik. A szerződő felek ezen megállapodásban szabályozzák továbbá a pénzügyi és controlling tevékenységeket, az előleg-, időközi és záró kifizetési igénylések eljárási szabályait, a jelentéstételi kötelezettségeket, valamint a támogatás felhasználást és projekt végrehajtást érintő ellenőrzési szabályokat, melyeket a szerződő felek egymásra nézve kölcsönösen elfogadnak és kötelező érvényűnek tekintenek. 9./ In conformity with Paragraph 1 of this Agreement, the Executing Agency shall bear full responsibility towards the Intermediate Body for the operation of each Partner and for the regular utilisation of the grant as per contract. The Executive Agency shall be responsible, without limitation, towards the Intermediate Body for any financial or professional malpractice, infringement or operation contrary to the Implementation Agreement and its annexes committed by any Partner. These provisions shall not prejudice the right of the Partners to regulate the manner and extent of their responsibility among themselves. The Contracting Parties lay down these latter rules in a separate agreement. This agreement shall, in addition, regulate the rules of the financial and controlling activity, the condition of the advance, interim and final payment requests, and reporting requirements, and the controlling procedures of the use of funds and the project implementation, which rules shall be mutually accepted and considered as binding by the Contracting Parties. 10./ A Projekt Végrehajtó kötelezettségei: 10./ Obligations of the Executing Agency: A Projekt Végrehajtó elkészíti és benyújtja a Közreműködő Szervezetnek az egységes, összesített előlegigénylést, időközi projektjelentéseket és a projektzáró jelentést a Végrehajtási Megállapodásban meghatározott módon. The Executing Agency shall prepare and submit to the Intermediate Body the consolidated claim for advance payment, the Project Interim Reports and the Project Completion Report, as defined in the Implementation Agreement. A Projekt Végrehajtó kötelezettsége az előleg lehívásához szükséges bankszámlakivonat rendelkezésre bocsátása az előleggel arányos önrész összegéről. The Executing Agency shall be obliged to make available the bank statement indicating the amount of own resources proportionate to the advance payment, which is required for drawing down the advance payment. A Projekt Végrehajtó nyújtja be a kifizetési kérelmeket a Közreműködő Szervezetnek. The Executing Agency shall submit the disbursement requests to the Intermediate Body. A Projekt Végrehajtó az egész konzorcium nevében kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel. The Executing Agency shall be responsible for keeping contact with the Intermediate Body on behalf of the entire Consortium. A Projekt Végrehajtó megfelelő időben tájékoztatja a Partnereket a Közreműködő Szervezettel folytatott kommunikációról és annak tartalmáról. The Executing Agency shall notify the Partners about its communication with the Intermediate Body and the contents thereof in due time. A Projekt Végrehajtó azonnal értesíti a Partnereket bármely olyan eseményről, amely a projekt végrehajtásának ideiglenes vagy végleges megszakításához vagy a projekt-megvalósításban bekövetkező bárminemű eltéréshez vezethet. 8

9 The Executing Agency shall immediately notify the Partners of any event, which may entail the temporary or permanent interruption of the project implementation, or any deviation therein. A Projekt Végrehajtó felel a Végrehajtási Megállapodásban szabályozott költségvetési sorok közötti esetleges átcsoportosításokért. The Executing Agency is responsible for any potential reallocations between budget lines regulated in the Implementation Agreement. A Végrehajtási Megállapodás mellékletét képező költségvetés sorainak módosítása iránti kérelmének benyújtása előtt a Projekt Végrehajtónak megszerzi a Partnerek erre vonatkozó beleegyezését, amennyiben a módosítás őket is érinti. Prior to submitting a request for modifications to the budget lines forming an annex to the Implementation Agreement, the Executing Agency shall obtain the Partners consent thereto, provided that the modification also affects the Partners concerned. A Projekt Végrehajtó hitelesíti (illetve a következő szöveggel látja el a számla az eredetivel mindenben megegyező ) a Partnerek számlamásolatait és az azokat alátámasztó dokumentumokat. The Executive Agency shall certify (and add the following written statement: this receipt fully corresponds to the original ) the Partners copies of receipts and supporting documents. A Projekt Végrehajtó vállalja, hogy az előleg Partnerekre jutó hányadát, továbbá az időközi projektjelentésekben a Partnerek által számlákkal alátámasztott és a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott összeget az arányos saját pénzbeni hozzájárulással együtt ennek a Projekt Végrehajtó által megadott elkülönített bankszámlára való megérkezése után, 15 munkanapon belül a Partnereknek kifizeti bárminemű levonás, visszatartás vagy bármely egyéb külön díj felszámolása nélkül. The Executing Agency undertakes to disburse the Partners their share of the advance payment and the amount determined in the Project Interim Reports increased by the own financial contribution in proportion, which is supported by receipts and approved by the Intermediate Body within 15 working days from having been credited to the dedicated bank account specified by the Executing Agency, without any deductions, retentions or charging any other form of fee. A Projekt Végrehajtó a soron következő időközi projektjelentésben beszámol arról, hogy a részére folyósított támogatásból és a saját pénzbeni hozzájárulásból a Partnereket megillető rész átutalása megtörtént. The Executice Agency shall, in the subsequent Project Interim Report, report the fact that the transfer of the proportion entitled to the Partners from the grant and the own financial contribution disbursed to it has been carried out. 11./ A Partnerek kötelezettségei: 11./ Obligations of the Partners: A Partner kapcsolattartó személyt nevez ki, aki felel a vállalt projektrész megvalósításáért, és aki a Partnert képviseli. The Partner shall appoint a contact person responsible for implementing the undertaken project segment and for representing the Partner. A Partner a projekt végrehajtására jelen Megállapodás 1. sz. melléklete szerint létrehozott szervezet, illetve annak tagjai részére, az általuk a projekt megvalósításához, fenntartásához és a jelentések elkészítéséhez, valamint az ellenőrzésekre való felkészüléshez és tűréséhez kért információkat időben rendelkezésre bocsátja. The Partner in order to implement the Project shall provide organisations established according to Annex 1 of this Agreement and their members in time with information requested for project implementation, project maintenance and reporting as well as for the preparation for and the endurance of controls. A Partner a felelősségi körébe tartozó projektrészt a tervezett határidőre megvalósítja. 9

10 The Partner shall execute the project segment falling within its scope of responsibility by the planned deadline. A Partner támogatja a Projekt Végrehajtót az időközi projektjelentések és a projektzáró jelentés elkészítésében, az ezekhez szükséges adatot időben rendelkezésére bocsátja. The Partner shall provide support for the Executing Agency in preparing the Project Interim Reports and the Project Completion Report, making all necessary data available in due time. A Partner külön nyilvántartást vezet a projektről. The Partner shall prepare a separate register on the Project. Minden Partner elkülönítetten vezetett nyilvántartása tartalmazza a projekttel kapcsolatos valamennyi kiadást és az abból származó valamennyi bevételt. A pénzügyi jelentéseket és egyéb dokumentumokat beleértve az eredeti dokumentumokat és egyéb kötelező bizonylatok másolatait is a Partner a Projekt Végrehajtónak az általa meghatározott módon és ütemezés szerint nyújtja be. This seapate register of each Partner contains all the expenses related to the Project and all the revenues derived therefrom. Financial reports and other documents including original documents and the copies of other compulsory certificates shall be submitted by the Partners to the Executing Agency in the manner and according to the schedule determined by the latter. A Partner azonnal értesíti a Projekt Végrehajtót bármely olyan eseményről, amely a projekt ideiglenes vagy végleges megszakításához vagy a projektmegvalósításban bármely eltéréshez/módosuláshoz vezethet. The Partner shall immediately notify the Executing Agency about any event, which may entail the temporary or permanent interruption of the project implementation, or any deviation therein. Minden Partner olyan mértékben felel a költségvetésért, amilyen mértékben jelen Megállapodás szerint részt vesz a projektben, és elkötelezi magát, hogy a Partnerségi Megállapodás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátja a saját erő általa biztosítandó részét. All Partners are responsible for the budget to the extent of their participation in the Project as defined in this Agreement, and shall undertake a commitment to make available their proportion of own resources in line with the stipulations of paragraph 4 of this Agreement. Amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, azok a szabályok vonatkoznak a Partnerekre, amelyek a Projekt Végrehajtóra is. If a public procurement procedure is carried out, the rules applying to the Executing Agency shall also apply to the Partners. A szerződő felek a projekt végrehajtással kapcsolatos közbeszerzési eljárások szabályait külön dokumentumban szabályozzák. The Contracting Parties regulate the rules of public procurement regarding the project implementation in a separate document. A szerződő felek rögzítik, hogy a Projekt Végrehajtó jelen projekt eredményes, szabályszerű megvalósítása és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében közbeszerzési tanácsadót/lebonyolítót vesz igénybe. A Projekt Végrehajtó a vele szerződéses kapcsolatban álló közbeszerzési tanácsadót/lebonyolítót jelen projekt keretében megvalósítandó közbeszerzések lefolytatása érdekében előzetes írásos felkérés, illetve egyeztetés alapján, erre irányuló igény esetén a Partnerek rendelkezésére bocsátja. A közbeszerzési tanácsadó/lebonyolító díja ez esetben a Partnerek által történt teljesítésigazolás alapján a Projekt Végrehajtót terheli. A Projekt Végrehajtó a Közreműködő Szervezetnek benyújtott kifizetési kérelemhez csatolandó teljesítés igazolást a Partnerek által történt teljesítésigazolás alapján végzi el. A közbeszerzési tanácsadó/lebonyolító Partnerek általi igénybevételének részletes eljárását a szerződő felek külön dokumentumban rögzítik. A szerződő felek a Végrehajtási Megállapodás Általános Szerződési Feltételei figyelembevételével megerősítik, hogy a Partnerek által lefolytatott közbeszerzési eljárás lebonyolításáért teljes körűen az érintett Partner felel. The Contracting Parties lay down that the Executing Agency for the effective and regular project implementation and performance of public procurement procedure shall employ a 10

11 consultant/executer on public procurement. In order to carry out public procurements in the framework of this Project, the Executing Agency shall lend this public procurement consultant/executer who is contracted to the Executing Agency to the Partners on preliminary written request or agreement. In case of landing, the fee of the consultant/executer shall be settled by the Executing Agency on the basis of the performance certification. The Executing Agency shall issue the performance certification to be attached to the payment request submitted to the Intermediate Body on the basis of the performance certification carried out by the Partners. The Contracting Parties shall regulate the detailed rules of the lending of the public procurement consultant/executer in a separate document. The Contracting Parties confirm that the Partner is fully liable for the performance of public procurement carried out by the Partner concerned, taking into account the General Contract Terms and Conditions of the Implementation Agreement. Abban az esetben, amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Nemzeti Koordinációs Egység (továbbiakban együtt: támogatók) a már kifizetett támogatás visszafizetésére szólítja fel a Projekt Végrehajtót, a Partnerek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a visszatérítendő támogatás azon részét, amely nekik felróható okból került megállapításra, a támogatók visszafizetési felhívásának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a Projekt Végrehajtónak átutalják. In the event that the Intermediate Body or the National Coordination Unit demands the repayment of the disbursed grant from the Executing Agency, the Partners shall undertake a commitment to transfer to the Executing Agency the portion of the grant which is to be repaid for reasons attributable to them, within 15 working days of the receipt of the repayment request. A szerződő felek kötelesek a jelen Partnerségi Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelni, a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni. The Contracting Parties shall treat data, which they became aware of in the course of the implementation of this Partnership Agreement, confidental and keep business information in secret. 12./ Jelen Megállapodás a pályázat és a Végrehajtási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Jelen Megállapodásnak az alulírott szerződő felek által elfogadott módosítása csak írásban érvényes, és a módosítás csak abban az esetben és időpontban lép hatályba, amikor a módosítás kézhezvételét a Végrehajtási Megállapodásban meghatározott Közreműködő Szervezet írásban visszaigazolta. 12./ This Partnership Agreement shall form an integral part of both the project proposal and the Implementation Agreement. Any amendment to the Partnership Agreement shall be deemed to have been approved by the undersigned Parties only if it has been made in writing, and the amendment shall enter into force on the day, and only if, the Intermediate Body defined in the Implementation Agreement confirms the receipt of the modification in writing. 13./ Alulírottak nyilatkoznak, hogy a Projekt Végrehajtó által megkötendő Végrehajtási Megállapodás mintát és annak mellékleteit részletesen ismerik, és az abban meghatározott pénzügyi és szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezőnek ismerik el. 13./ The undersigned Parties declare that they have read and fully understood the sample Implementation Agreement to be concluded by the Executing Agency and its annexes, and that they are willing to be bound by the financial and professional rules laid down therein. 14./ Záró rendelkezések, hatályos jog és a vitarendezés módja 14. (1) Jelen Megállapodásra a magyar jog az irányadó. 14. (2) A szerződő felek arra törekszenek, hogy a közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek. Ennek érdekében álláspontjukat, illetve bármely lehetségesnek ítélt megoldást egymással írásban közölnek, valamint bármelyikük kérésére személyes találkozó keretében egyeztetnek. A békés megoldással kapcsolatos megkeresésre a szerződő felek 15 napon belül válaszolni kötelesek. Minden egyéb, a jelen Megállapodásban nem rögzített esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) általános szabályai alkalmazandók (különös tekintettel a Ptk /A -aira). 11

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD.

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. Business Rules on credit and documentary operations A jelen Üzletszabályzat kihirdetésének

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.,

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., Pacont_standard_contract_Lease_pages_1-2_20111101 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejott egyrészről Bérbeadó:. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., cégjegyzékszám: 01-09-077-850, adószám: Képviseli: Benny

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001)

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Documents Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Az Országgyűlés * a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt, a határon

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről 2008. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja közötti fejlesztési együttműködésről szóló Keretmegállapodás végleges szövegének megállapításáról és kihirdetéséről Magyarország, a szervezet

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST "Unofficial draft English translation of the enclosed Hungarian original document merely for purposes of reference; the Hungarian version shall prevail in all respects. A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök Tartalomjegyzék 14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 17/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére Organisational, Management and Control MODEL for Small Size Entity

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. augusztus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 133. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd. Tartalomjegyzék. 235/2011. (XI. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 133. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd. Tartalomjegyzék. 235/2011. (XI. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd 133. szám Tartalomjegyzék 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet 237/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 12., csütörtök 90. szám Tartalomjegyzék 153/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 155/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi I. törvény A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról

Részletesebben