Partnerségi Megállapodás Partnership Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi Megállapodás Partnership Agreement"

Átírás

1 Partnerségi Megállapodás Partnership Agreement Jelen Megállapodást a konzorcium vezetőjének és a konzorciumi tagoknak (a továbbiakban: Partnereknek) hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon, aláírással kell ellátnia. (A Partnertől nem elvárt az aláírási címpéldány benyújtása.) This Agreement shall be signed by the Leader of the Consortium and the Members of the Consortium (hereinafter as the Partners ) in a manner fully corresponding to the official signature found on the specimen signature. (The Partner is not required to submit a specimen signature.) Alulírott szerződő felek (továbbiakban: Tagok) jelen Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a konzorcium vezetője (a továbbiakban: Projekt Végrehajtó) által, a Svájci Hozzájárulás keretében benyújtott Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával című, SH/8/1 regisztrációs számú pályázatban meghatározott pályázati célt (a továbbiakban: projektet) közös együttműködéssel valósítsák meg. By signing the present Partnership Agreement (hereinafter as Agreement ), the undersigned Parties shall establish a Consortium to achieve, through mutual cooperation, the objectives specified in the project proposal entitled Public Health Focused Model Programme for organising primary care services backed by a Virtual Care Service Centre (hereinafter as the Project ), submitted under the registration number SH/8/1 within the framework of the Swiss Contribution by the Leader of the Consortium (hereinafter as the Executing Agency ). Jelen Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a konzorciumi tagok (a továbbiakban: Partnerek) azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a Partnerek a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. This Agreement furthermore expresses the commitment of the members of the Consortium (hereinafter as the Partners ) to cooperate in the future after the closing date of the Project so that the objectives set therein shall be continued, as well as to undertake to sustain the results achieved until that date by providing their own resources. 1./ A projekt céljának megvalósítása érdekében a pályázatot benyújtó Projekt Végrehajtó Partnerségi Megállapodás megkötésével konzorciumot hoz létre. A konzorcium vezetője és koordináló intézménye a Projekt Végrehajtó. A konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Projekt Végrehajtó kötelezettsége. Jelen Megállapodásban, illetve annak, a projekt végrehajtásának szervezetéről szóló 1. sz. mellékletében, a felelősségi- és hatáskörök elosztásáról szóló 2. sz. mellékletében és a projekt pénzügyi allokációjáról szóló 3. sz. mellékletében nem szabályozott, a konzorcium általános működéséről és szerveiről szóló szabályokat a szerződő felek külön szabályozzák. 1./ The Executing Agency submitting the project proposal establishes the Consortium by way of a Partnership Agreement in order to realise the objective of the Project. The leader and coordinating institution of the Consortium shall be the Executing Agency. The Executing Agency bears full responsibility for the maintenance and proper operation of the Consortium. The Contracting Parties regulate separately the rules on the general operation and organs of the Consortium, which are not regulated in this Partnership Agreement, or in its Annex 1 on the organizational setup of project implementation, Annex 2 on the allocation of tasks and responsibilities or in Annex 3 on financial allocation. 2./ A Partnerek az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik a pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek és költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 1

2 2./ The Partners are the following institutions, organisations and persons that and who, in accordance with the action plan, financial plan and budget defined in the project proposal, take part in attaining the objective(s) of the project proposal in conformity with this Agreement: A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Projekt Végrehajtó / Executing Agency Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)/ National Institute for Quality-and Organizational Development in Healthcare and Medicines Székhely/seat: 1125 Budapest, Diós árok 3. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: számú Partner: / Partner No. 1. Debreceni Egyetem(DE)/ University of Debrecen Székhely/seat: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: OM azonosító: FI számú Partner: / Partner No. 2. Pécsi Tudományegyetem (PTE)/ University of Pécs Székhely/seat: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: OM azonosító: FI számú Partner: / Partner No. 3. Országos Alapellátási Intézet (OALI)/ National Institute of Primary Care Székhely/seat: 1135 Budapest, Jász utca Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: számú Partner: / Partner No. 4. Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE)/ Hungarian GPs Scientific Association Székhely/seat: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. IV/2. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: számú Partner: / Partner No. 5. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)/ National Health Insurance Fund Székhely/seat: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: számú Partner: / Partner No. 6. Szegedi Tudományegyetem (SZTE)/ University of Szeged Székhely/seat: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Statisztikai számjele/statistical code: Képviselő neve és titulusa Represented by (name and position) Dr. Török Krisztina főigazgató/general director Prof. Dr. Fábián István rektor/rector Prof. Dr. Bódis József rektor/rector Dr. Balogh Sándor főigazgató/ general director Dr. Füredi Gyula elnök/president Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató/general director Prof. Dr. Szabó Gábor rektor/ rector 2

3 A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: OM azonosító: FI számú Partner: / Partner No. 7 Semmelweis Egyetem (SE)/ Semmelweis University Székhely/seat: 1085 Budapest, Üllői út 26. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: OM azonosító: FI számú Partner: / Partner No. 8. Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE)/ Hungarian Health Visitors Association Székhely/seat: 1073 Budapest, Akácfa utca 56. fszt./4. Statisztikai számjele/statistical code: Adószáma/tax number: Bankszámla szám/bank account: Képviselő neve és titulusa Represented by (name and position) Dr. Szél Ágoston rektor/rector Csordás Ágnes Katalin elnök/president A Partnereknek külön-külön nyilatkozniuk kell adóügyi helyzetükről (a továbbiakban: ÁFA nyilatkozat) jelen Megállapodás szerint. A Partnereknek külön-külön nyilatkozniuk kell a közbeszerzésekről és a megkötendő szerződésekről, jelen Megállapodás szerint. Each Partner shall make a declaration on its tax-paying position (hereinafter as VAT declaration ), according to this Agreement. Each Partner shall make a statement on public procurements and the contracts to be concluded, according to this Agreement. 3./ A projekt megvalósítása érdekében a Partnerek az alábbi (rész)feladatok megvalósítását vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel, valamint jelen Megállapodásnak a projekt végrehajtásának szervezetéről szóló 1. sz. mellékletében, felelősségi- és hatáskörök elosztásáról szóló 2. sz. mellékletében és a projekt pénzügyi allokációjáról szóló 3. sz. mellékletben meghatározottakkal összhangban: 3./ The Partners, in accordance with the action plan and financial plan included in the project proposal and according to the extent defined in Annex 1 on the organizational setup of project implementation, Annex 2 on the allocation of tasks and responsibilities or in Annex 3 on financial allocation of this Agreement, shall undertake the following (partial) tasks for carrying out the Project: A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Projekt Végrehajtó / Executing Agency Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)/ National Institute for Quality-and Vállalt részfeladatok WP_01 Projektmenedzsment WP_05 Praxis közösségek 3 Partial tasks undertaken WP-01 Programme management WP-05 Activities and

4 A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Organizational Development in Healthcare and Medicines 1. számú Partner: / Partner No. 1. Debreceni Egyetem(DE)/ University of Debrecen 2. számú Partner: / Partner No. 2. Pécsi Tudományegyetem (PTE)/ University of Pécs 3. számú Partner: / Partner No. 3. Országos Alapellátási Intézet (OALI)/ National Institute of Primary Care Vállalt részfeladatok tevékenysége és azok koordinálása WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_07 Kutatási programok WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_07 Kutatási programok WP_07 Kutatási programok WP_01 Projektmenedzsment WP_05 Praxis közösségek tevékenysége és azok koordinálása WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_07 Kutatási programok 4 Partial tasks undertaken coordination of GP clusters WP-06 Special programme for Roma communities WP-07 Research programmes WP-06 Special programme for Roma communities WP-07 Research programmes WP-07 Research programmes WP-01 Programme management WP-05 Activities and coordination of GP clusters WP-06 Special programme for Roma communities WP-07 Research programmes

5 A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation 4. számú Partner: / Partner No. 4. Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE)/ Hungarian GPs Scientific Association 5. számú Partner: / Partner No. 5. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)/ National Health Insurance Fund 6. számú Partner: / Partner No. 6. Szegedi Tudományegyetem (SZTE)/ University of Szeged 7. számú Partner: / Partner No. 7 Semmelweis Egyetem (SE)/ Semmelweis University Vállalt részfeladatok WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_05 Praxis közösségek tevékenysége és azok koordinálása WP_07 Kutatási programok WP_07 Kutatási programok WP_06 Roma közösségek speciális programjai WP_07 Kutatási programok Partial tasks undertaken WP-06 Special programme for Roma communities WP-05 Activities and coordination of GP clusters WP-07 Research programmes WP-07 Research programmes WP-06 Special programme for Roma communities WP-07 Research programmes 5

6 A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation 8. számú Partner: / Partner No. 8. Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE)/ Hungarian Health Visitors Association Vállalt részfeladatok WP_06 Roma közösségek speciális programjai Partial tasks undertaken WP-06 Special programme for Roma communities 4./ A Partnerek a projekt megvalósításához az alább meghatározott saját pénzbeni hozzájárulásukat adják, ill. az alább meghatározott mértékben részesülnek a támogatásból a projekt elszámolható költségének %- aként, az alábbi megoszlásban: 4./ The Partners shall also make a contribution from their own financial resources to the implementation of the Project as set out below, and shall receive the grant defined below as a percentage of the Project s eligible expenses, according to the following distribution: A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Saját pénzbeli hozzájárulás Own financial contribution Partnert a támogatásból megillető összeg Amount of the grant due to the Partner CHF %* CHF* %* Projekt Végrehajtó/ Executing Agency: GYEMSZI ,00% ,67% 1. számú Partner/Partner No.2.: DE 0 0,00% ,82% 2. számú Partner/Partner No.3.: PTE 0 0,00% ,71% 3. számú Partner/Partner No.3.: OALI 0 0,00% ,05% 4. számú Partner/Partner No.4.: MÁOTE 0 0,00% ,92% 5. számú Partner/Partner No.5. : OEP 0 0,00% ,26% 6. számú Partner/Partner No.6.: SZTE 0 0,00% ,19% 7. számú Partner/Partner No.7.: SE 0 0,00% ,21% 8. számú Partner/Partner No.8.: MAVE 0 0,00% ,19% Összesen/Total: ,00% ,00% *A projekt elszámolható költségének %-ban. *As a percentage of the Project s eligible expenses. 5./ A Projekt Végrehajtónak megítélt támogatás felosztásra kerül a Partnerek között, jelen Megállapodás 4. pontjában meghatározott mértékben. A saját pénzbeni hozzájárulást a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a magyar központi költségvetés biztosítja a Projekt Végrehajtó részére. 5./ The grant awarded to the Executing Agency shall be distributed among the Partners according to the extent defined in Paragraph 4 of this Agreement. 6

7 The own financial contribution is ensured for the Executing Agency by the Hungarian national budget in accordance with the provisions of Government decree No. 237/2008. (IX. 26.) on the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. 6./ A pályázati támogatás felhasználásával, a projekt megvalósítása során létrejövő vagyontárgyak feletti tulajdonjog a konzorciumot illeti az alábbi bontásban: 6./ The Consortium shall have the ownership over property created in the course of the implementation of the Project, with the help of the grant, according to the following distribution: A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése Official name of the institution/organisation Projekt Végrehajtó/ Executing Agency: GYEMSZI 3. számú Partner/ Partner No.3.: OALI A projekt keretében létrejött dolgok, beszerezendő eszközök Assets created or to be acquired within the framework of the Project Becsült értéke CHF* Estimated value CHF * lásd 4. sz. melléklet/see Annex lásd 4. sz. melléklet/see Annex számú Partner/ Partner No.5.: OEP lásd 4. sz. melléklet/see Annex számú Partner/ Partner No.8: MAVE lásd 4. sz. melléklet/see Annex Összesen/Total: A beszerzésekhez kapcsolódó okiratot és egyéb dokumentumot a tulajdonjog jogosultjának kell megőriznie. A Partnerek biztosítják, hogy a Projekt teljesítése során létrejött dokumentumokat (különösen: módszertanok és protokollok, képzési anyagok, tanulmányok, jelentések, ajánlások) a Projekt Végrehajtó szabadon és belátása szerint felhasználhassa, feltéve, hogy ezzel nem sért szerzői vagy iparjogvédelmi jogot. Documents related to procurements and other documentation shall be kept by the holder of the ownership. Partners shall ensure that the Executing Agency can utilize freely and at its discretion documents created in the course of the project implementation (especially: methodologies and protocols, training materials, studies, reports, recommendations), provided that intellectual property rights shall not be infringed. 7./ A konzorciumból a Partnerek a Projekt Végrehajtó kivételével csak különösen indokolt esetben válhatnak ki. Kiválás esetén a Partner köteles a Projekt Végrehajtót erről a szándékáról a kiválás előtt 30 nappal írásban tájékoztatni. A Projekt Végrehajtó köteles ezt a szándékot a Közreműködő Szervezet felé a kiválás támogatással kapcsolatos feltételeinek jóváhagyása céljából megküldeni. Esetleges kiválás esetén a Partner köteles a jelen Megállapodás keretében használatába kapott vagyontárgyat a Projekt Végrehajtónak haladéktalanul visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni. Kiválás esetén is a Projekt Végrehajtó felelős a pályázatban megfogalmazott célok megvalósulásáért. 7./ Partners of the Consortium except for the Executing Agency may only leave the Consortium in specifically justified cases. In the event of leaving the Consortium, the Partner concerned shall notify the Executing Agency of such intention in writing 30 days prior to the leaving. The Executing Agency shall send this declaration of intent in order to confirm the conditions of the secession related to the grant to the Intermediate Body for approval. In the event of secession, the Partner concerned shall be required to return to the Executing Agency immediately the assets that were given to them under this Agreement. The Executing Agency shall continue using the assets for the purpose of pursuing the Project s objectives. In the event of secession, the Executing Agency shall remain responsible for realising the objectives defined in the project proposal. 7

8 8./ A Projekt Végrehajtó köteles a konzorciumból kizárni azt a Partnert, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 8./ The Executing Agency shall exclude from the Consortium any Partner whose activity or operation endangers the implementation of the Project from either a financial or a professional perspective. 9./ Jelen Megállapodás 1. pontjával összhangban a Közreműködő Szervezet irányába, valamennyi Partner működéséért, valamint a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Projekt Végrehajtó tartozik teljes felelősséggel. Bármely Partner által elkövetett pénzügyi vagy szakmai szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a Végrehajtási Megállapodással és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért a Projekt Végrehajtó a Közreműködő Szervezet felé korlátlanul felel. E rendelkezések nem érintik a Partnereknek azon jogát, hogy a felelősség módját és mértékét egymás közötti viszonyukban szabályozzák. E szabályokat a szerződő felek külön megállapodásban rögzítik. A szerződő felek ezen megállapodásban szabályozzák továbbá a pénzügyi és controlling tevékenységeket, az előleg-, időközi és záró kifizetési igénylések eljárási szabályait, a jelentéstételi kötelezettségeket, valamint a támogatás felhasználást és projekt végrehajtást érintő ellenőrzési szabályokat, melyeket a szerződő felek egymásra nézve kölcsönösen elfogadnak és kötelező érvényűnek tekintenek. 9./ In conformity with Paragraph 1 of this Agreement, the Executing Agency shall bear full responsibility towards the Intermediate Body for the operation of each Partner and for the regular utilisation of the grant as per contract. The Executive Agency shall be responsible, without limitation, towards the Intermediate Body for any financial or professional malpractice, infringement or operation contrary to the Implementation Agreement and its annexes committed by any Partner. These provisions shall not prejudice the right of the Partners to regulate the manner and extent of their responsibility among themselves. The Contracting Parties lay down these latter rules in a separate agreement. This agreement shall, in addition, regulate the rules of the financial and controlling activity, the condition of the advance, interim and final payment requests, and reporting requirements, and the controlling procedures of the use of funds and the project implementation, which rules shall be mutually accepted and considered as binding by the Contracting Parties. 10./ A Projekt Végrehajtó kötelezettségei: 10./ Obligations of the Executing Agency: A Projekt Végrehajtó elkészíti és benyújtja a Közreműködő Szervezetnek az egységes, összesített előlegigénylést, időközi projektjelentéseket és a projektzáró jelentést a Végrehajtási Megállapodásban meghatározott módon. The Executing Agency shall prepare and submit to the Intermediate Body the consolidated claim for advance payment, the Project Interim Reports and the Project Completion Report, as defined in the Implementation Agreement. A Projekt Végrehajtó kötelezettsége az előleg lehívásához szükséges bankszámlakivonat rendelkezésre bocsátása az előleggel arányos önrész összegéről. The Executing Agency shall be obliged to make available the bank statement indicating the amount of own resources proportionate to the advance payment, which is required for drawing down the advance payment. A Projekt Végrehajtó nyújtja be a kifizetési kérelmeket a Közreműködő Szervezetnek. The Executing Agency shall submit the disbursement requests to the Intermediate Body. A Projekt Végrehajtó az egész konzorcium nevében kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel. The Executing Agency shall be responsible for keeping contact with the Intermediate Body on behalf of the entire Consortium. A Projekt Végrehajtó megfelelő időben tájékoztatja a Partnereket a Közreműködő Szervezettel folytatott kommunikációról és annak tartalmáról. The Executing Agency shall notify the Partners about its communication with the Intermediate Body and the contents thereof in due time. A Projekt Végrehajtó azonnal értesíti a Partnereket bármely olyan eseményről, amely a projekt végrehajtásának ideiglenes vagy végleges megszakításához vagy a projekt-megvalósításban bekövetkező bárminemű eltéréshez vezethet. 8

9 The Executing Agency shall immediately notify the Partners of any event, which may entail the temporary or permanent interruption of the project implementation, or any deviation therein. A Projekt Végrehajtó felel a Végrehajtási Megállapodásban szabályozott költségvetési sorok közötti esetleges átcsoportosításokért. The Executing Agency is responsible for any potential reallocations between budget lines regulated in the Implementation Agreement. A Végrehajtási Megállapodás mellékletét képező költségvetés sorainak módosítása iránti kérelmének benyújtása előtt a Projekt Végrehajtónak megszerzi a Partnerek erre vonatkozó beleegyezését, amennyiben a módosítás őket is érinti. Prior to submitting a request for modifications to the budget lines forming an annex to the Implementation Agreement, the Executing Agency shall obtain the Partners consent thereto, provided that the modification also affects the Partners concerned. A Projekt Végrehajtó hitelesíti (illetve a következő szöveggel látja el a számla az eredetivel mindenben megegyező ) a Partnerek számlamásolatait és az azokat alátámasztó dokumentumokat. The Executive Agency shall certify (and add the following written statement: this receipt fully corresponds to the original ) the Partners copies of receipts and supporting documents. A Projekt Végrehajtó vállalja, hogy az előleg Partnerekre jutó hányadát, továbbá az időközi projektjelentésekben a Partnerek által számlákkal alátámasztott és a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott összeget az arányos saját pénzbeni hozzájárulással együtt ennek a Projekt Végrehajtó által megadott elkülönített bankszámlára való megérkezése után, 15 munkanapon belül a Partnereknek kifizeti bárminemű levonás, visszatartás vagy bármely egyéb külön díj felszámolása nélkül. The Executing Agency undertakes to disburse the Partners their share of the advance payment and the amount determined in the Project Interim Reports increased by the own financial contribution in proportion, which is supported by receipts and approved by the Intermediate Body within 15 working days from having been credited to the dedicated bank account specified by the Executing Agency, without any deductions, retentions or charging any other form of fee. A Projekt Végrehajtó a soron következő időközi projektjelentésben beszámol arról, hogy a részére folyósított támogatásból és a saját pénzbeni hozzájárulásból a Partnereket megillető rész átutalása megtörtént. The Executice Agency shall, in the subsequent Project Interim Report, report the fact that the transfer of the proportion entitled to the Partners from the grant and the own financial contribution disbursed to it has been carried out. 11./ A Partnerek kötelezettségei: 11./ Obligations of the Partners: A Partner kapcsolattartó személyt nevez ki, aki felel a vállalt projektrész megvalósításáért, és aki a Partnert képviseli. The Partner shall appoint a contact person responsible for implementing the undertaken project segment and for representing the Partner. A Partner a projekt végrehajtására jelen Megállapodás 1. sz. melléklete szerint létrehozott szervezet, illetve annak tagjai részére, az általuk a projekt megvalósításához, fenntartásához és a jelentések elkészítéséhez, valamint az ellenőrzésekre való felkészüléshez és tűréséhez kért információkat időben rendelkezésre bocsátja. The Partner in order to implement the Project shall provide organisations established according to Annex 1 of this Agreement and their members in time with information requested for project implementation, project maintenance and reporting as well as for the preparation for and the endurance of controls. A Partner a felelősségi körébe tartozó projektrészt a tervezett határidőre megvalósítja. 9

10 The Partner shall execute the project segment falling within its scope of responsibility by the planned deadline. A Partner támogatja a Projekt Végrehajtót az időközi projektjelentések és a projektzáró jelentés elkészítésében, az ezekhez szükséges adatot időben rendelkezésére bocsátja. The Partner shall provide support for the Executing Agency in preparing the Project Interim Reports and the Project Completion Report, making all necessary data available in due time. A Partner külön nyilvántartást vezet a projektről. The Partner shall prepare a separate register on the Project. Minden Partner elkülönítetten vezetett nyilvántartása tartalmazza a projekttel kapcsolatos valamennyi kiadást és az abból származó valamennyi bevételt. A pénzügyi jelentéseket és egyéb dokumentumokat beleértve az eredeti dokumentumokat és egyéb kötelező bizonylatok másolatait is a Partner a Projekt Végrehajtónak az általa meghatározott módon és ütemezés szerint nyújtja be. This seapate register of each Partner contains all the expenses related to the Project and all the revenues derived therefrom. Financial reports and other documents including original documents and the copies of other compulsory certificates shall be submitted by the Partners to the Executing Agency in the manner and according to the schedule determined by the latter. A Partner azonnal értesíti a Projekt Végrehajtót bármely olyan eseményről, amely a projekt ideiglenes vagy végleges megszakításához vagy a projektmegvalósításban bármely eltéréshez/módosuláshoz vezethet. The Partner shall immediately notify the Executing Agency about any event, which may entail the temporary or permanent interruption of the project implementation, or any deviation therein. Minden Partner olyan mértékben felel a költségvetésért, amilyen mértékben jelen Megállapodás szerint részt vesz a projektben, és elkötelezi magát, hogy a Partnerségi Megállapodás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátja a saját erő általa biztosítandó részét. All Partners are responsible for the budget to the extent of their participation in the Project as defined in this Agreement, and shall undertake a commitment to make available their proportion of own resources in line with the stipulations of paragraph 4 of this Agreement. Amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, azok a szabályok vonatkoznak a Partnerekre, amelyek a Projekt Végrehajtóra is. If a public procurement procedure is carried out, the rules applying to the Executing Agency shall also apply to the Partners. A szerződő felek a projekt végrehajtással kapcsolatos közbeszerzési eljárások szabályait külön dokumentumban szabályozzák. The Contracting Parties regulate the rules of public procurement regarding the project implementation in a separate document. A szerződő felek rögzítik, hogy a Projekt Végrehajtó jelen projekt eredményes, szabályszerű megvalósítása és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében közbeszerzési tanácsadót/lebonyolítót vesz igénybe. A Projekt Végrehajtó a vele szerződéses kapcsolatban álló közbeszerzési tanácsadót/lebonyolítót jelen projekt keretében megvalósítandó közbeszerzések lefolytatása érdekében előzetes írásos felkérés, illetve egyeztetés alapján, erre irányuló igény esetén a Partnerek rendelkezésére bocsátja. A közbeszerzési tanácsadó/lebonyolító díja ez esetben a Partnerek által történt teljesítésigazolás alapján a Projekt Végrehajtót terheli. A Projekt Végrehajtó a Közreműködő Szervezetnek benyújtott kifizetési kérelemhez csatolandó teljesítés igazolást a Partnerek által történt teljesítésigazolás alapján végzi el. A közbeszerzési tanácsadó/lebonyolító Partnerek általi igénybevételének részletes eljárását a szerződő felek külön dokumentumban rögzítik. A szerződő felek a Végrehajtási Megállapodás Általános Szerződési Feltételei figyelembevételével megerősítik, hogy a Partnerek által lefolytatott közbeszerzési eljárás lebonyolításáért teljes körűen az érintett Partner felel. The Contracting Parties lay down that the Executing Agency for the effective and regular project implementation and performance of public procurement procedure shall employ a 10

11 consultant/executer on public procurement. In order to carry out public procurements in the framework of this Project, the Executing Agency shall lend this public procurement consultant/executer who is contracted to the Executing Agency to the Partners on preliminary written request or agreement. In case of landing, the fee of the consultant/executer shall be settled by the Executing Agency on the basis of the performance certification. The Executing Agency shall issue the performance certification to be attached to the payment request submitted to the Intermediate Body on the basis of the performance certification carried out by the Partners. The Contracting Parties shall regulate the detailed rules of the lending of the public procurement consultant/executer in a separate document. The Contracting Parties confirm that the Partner is fully liable for the performance of public procurement carried out by the Partner concerned, taking into account the General Contract Terms and Conditions of the Implementation Agreement. Abban az esetben, amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Nemzeti Koordinációs Egység (továbbiakban együtt: támogatók) a már kifizetett támogatás visszafizetésére szólítja fel a Projekt Végrehajtót, a Partnerek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a visszatérítendő támogatás azon részét, amely nekik felróható okból került megállapításra, a támogatók visszafizetési felhívásának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a Projekt Végrehajtónak átutalják. In the event that the Intermediate Body or the National Coordination Unit demands the repayment of the disbursed grant from the Executing Agency, the Partners shall undertake a commitment to transfer to the Executing Agency the portion of the grant which is to be repaid for reasons attributable to them, within 15 working days of the receipt of the repayment request. A szerződő felek kötelesek a jelen Partnerségi Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelni, a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni. The Contracting Parties shall treat data, which they became aware of in the course of the implementation of this Partnership Agreement, confidental and keep business information in secret. 12./ Jelen Megállapodás a pályázat és a Végrehajtási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Jelen Megállapodásnak az alulírott szerződő felek által elfogadott módosítása csak írásban érvényes, és a módosítás csak abban az esetben és időpontban lép hatályba, amikor a módosítás kézhezvételét a Végrehajtási Megállapodásban meghatározott Közreműködő Szervezet írásban visszaigazolta. 12./ This Partnership Agreement shall form an integral part of both the project proposal and the Implementation Agreement. Any amendment to the Partnership Agreement shall be deemed to have been approved by the undersigned Parties only if it has been made in writing, and the amendment shall enter into force on the day, and only if, the Intermediate Body defined in the Implementation Agreement confirms the receipt of the modification in writing. 13./ Alulírottak nyilatkoznak, hogy a Projekt Végrehajtó által megkötendő Végrehajtási Megállapodás mintát és annak mellékleteit részletesen ismerik, és az abban meghatározott pénzügyi és szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezőnek ismerik el. 13./ The undersigned Parties declare that they have read and fully understood the sample Implementation Agreement to be concluded by the Executing Agency and its annexes, and that they are willing to be bound by the financial and professional rules laid down therein. 14./ Záró rendelkezések, hatályos jog és a vitarendezés módja 14. (1) Jelen Megállapodásra a magyar jog az irányadó. 14. (2) A szerződő felek arra törekszenek, hogy a közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek. Ennek érdekében álláspontjukat, illetve bármely lehetségesnek ítélt megoldást egymással írásban közölnek, valamint bármelyikük kérésére személyes találkozó keretében egyeztetnek. A békés megoldással kapcsolatos megkeresésre a szerződő felek 15 napon belül válaszolni kötelesek. Minden egyéb, a jelen Megállapodásban nem rögzített esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) általános szabályai alkalmazandók (különös tekintettel a Ptk /A -aira). 11

12 14. (3) Jelen megállapodás az összes szerződő fél által történt aláírást követő naptól hatályos. Jelen Megállapodás megszűnik, ha Végrehajtási Megállapodás megszűnik. 14. (4) A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Jelen megállapodás 19 eredeti példányban, egyidejűleg magyar és angol nyelven készült azzal, hogy értelmezési kérdésekben a magyar nyelv az irányadó. 14./ Closing provisions, jurisdiction and dispute settlement 14. (1) This Partnership Agreement shall be governed by the laws of Hungary. 14. (2) Parties shall endeavour that any disagreement or disputes arising between them shall be settled in a peaceful manner, out of court, by agreement and via direct arbitration. For this reason, Parties shall inform each other about their position or any possible solution in writing, or - if it is requested - through a personal meeting. Parties shall respond in 15 days to requests offering peaceful solution. All other issues not regulated in this Agreement should be regulated according to the general rules of the Civil Code (especially sections /A ). 14. (3) The Agreement comes into force after the day signing of all parties. The Partnership Agreement lapses in case the Implementation Agreement lapses. 14. (4) The Members state that they have read and understood the Agreement and accepted all the terms and conditions stipulated. This Pertnership Agreement has been executed in 19 original copies in Hungarian and English language simultaneously. The Hungarian text shall be governing for interpretation. Kelt, Budapest, 20 Done at., on A konzorcium vezetője/ Leader of the Consortium Projekt Végrehajtó / Executing Agency 1.számú konzorciumi tag Consortium member no Dr. Török Krisztina Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet / National Institute for Quality-and Organizational Development in Healthcare and Medicines Prof. Dr. Fábián István Debreceni Egyetem/ University of Debrecen 2.számú konzorciumi tag Consortium member no.2. 3.számú konzorciumi tag Consortium member no.3. 12

13 2.számú konzorciumi tag Consortium member no.2. 3.számú konzorciumi tag Consortium member no.3. Prof. Dr. Bódis József Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs Dr. Balogh Sándor Országos Alapellátási Intézet / National Institute of Primary Care 4.számú konzorciumi tag Consortium member no.4. 5.számú konzorciumi tag Consortium member no.5. Dr. Füredi Gyula Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete / Hungarian GPs Scientific Association Dr. Sélleiné Márki Mária Országos Egészségbiztosítási Pénztár/ National Health Insurance Fund 6.számú konzorciumi tag Consortium member no.6. 7.számú konzorciumi tag Consortium member no.7. Prof. Dr. Szabó Gábor Szegedi Tudományegyetem / University of Szeged Dr. Szél Ágoston Semmelweis Egyetem / Semmelweis University... 13

14 8.számú konzorciumi tag Consortium member no.8. Csordás Ágnes Katalin Magyar Védőnők Egyesülete/ Hungarian Health Visitors Association 14

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Magyar Szentföld vallásturisztikai

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 4 5. SZÁM ÁRA: 966 Ft 2007. május 27. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban,

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Lezárva: 2012. augusztus 27. Hatály: 2007.I.1. - Joganyagok - 2005. évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződ

Lezárva: 2012. augusztus 27. Hatály: 2007.I.1. - Joganyagok - 2005. évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződ 1. oldal 2005. évi LIV. törvény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről 1 1. Az Országgyűlés a nemzetközi

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás a Svájci Hozzájárulás keretében benyújtott Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 20/ 20141001/ RCMS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE USE OF RCMS ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEM amely létrejött

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS /

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS / DKE / PROMOT/27006 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS / CITY DEV ELO PMENT AGREEMENT C O NSOL IDATED WITH AMENDMENTS mely létrejött egyrészről / concluded between

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 105 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 106 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító

Részletesebben

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdos 1 személyének

Részletesebben

2009. évi XXIII. törvény

2009. évi XXIII. törvény 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2016. (I. 12.) határozata a Követeléskezelés című szabályzatról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2016. (I. 12.) határozata a Követeléskezelés című szabályzatról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2016. (I. 12.) határozata a Követeléskezelés című szabályzatról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadja a Követeléskezelési Szabályzatát. 2. Jelen határozat

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tervezet III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.1/C. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C. számú melléklete (formanyomtatványok) 1/C/1. számú melléklet: Igazolás vendéghallgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 25., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XI. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits FOGYASZTÓI HITEL Consumer Credit MAGYARORSZÁG IGEN Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Eplanation /Remark 1.A fogyasztói hitelt

Részletesebben

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE THE RULES OF THE AUDIT BOARD OF ZWACK UNICUM NYRT. Budapest, 2008. május 21. / 21 May, 2008 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ( Gt.

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

ADDENDUM B TO THE INTERNATIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT ON A DUAL DEGREE PROGRAM Between

ADDENDUM B TO THE INTERNATIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT ON A DUAL DEGREE PROGRAM Between ADDENDUM B TO THE INTERNATIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT ON A DUAL DEGREE PROGRAM Between FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION UNIVERSITY OF SZEGED and DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 07/ 20141001/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA SERVICE CONTRACT FOR MAVIR PARTNERS amely létrejött egyrészről a KELER Központi Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSI ÉS SZÁMLA-NYILVÁNTARTÁSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON SECURITIES ACCOUNT MAINTENANCE AND REGISTRATION

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSI ÉS SZÁMLA-NYILVÁNTARTÁSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON SECURITIES ACCOUNT MAINTENANCE AND REGISTRATION Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 01/ 20141001/ ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSI ÉS SZÁMLA-NYILVÁNTARTÁSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON SECURITIES ACCOUNT MAINTENANCE AND REGISTRATION amely létrejött egyrészről

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION

SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 09/ 20141001/ SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION amely létrejött egyrészről a KELER

Részletesebben

T/3406. számú. törvényjavaslat

T/3406. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3406. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DATA MANAGEMENT REGULATIONS amely készült a Jaipur Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. ; cégjegyzékszáma: 01-09- 984763) (a továbbiakban:

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT BKV Zrt. TB-303/15 11. sz. melléklet BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a The present Transport Contract (hereinafter

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Agency Agreement Participation Együttműködési megállapodás This Agreement dated... is made between the.tra vel agency (the Agent ) and Budget Rent a Car Hungary ( Budget ).

Részletesebben

T/803. számú törvényjavaslat

T/803. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/803. számú törvényjavaslat a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás

Részletesebben

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay RAJTSZÁM / START NUMBER: (A rajtszámot a rendezőség tölti ki. / To be entered by the organisers:) Kérjük a nevezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL,

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

MUNKAANYAG. a Kormány részére

MUNKAANYAG. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NFGM/ /2009. Készült 2009. október 2-án MUNKAANYAG a Kormány részére A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti

Részletesebben

X Egyéb (nevezze meg): Media and Infocommunications

X Egyéb (nevezze meg): Media and Infocommunications I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA X Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális

Részletesebben

STIPENDIUM HUNGARICUM STIPENDIUM HUNGARICUM SCHOLARSHIP ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS AGREEMENT

STIPENDIUM HUNGARICUM STIPENDIUM HUNGARICUM SCHOLARSHIP ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS AGREEMENT STIPENDIUM HUNGARICUM ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről > székhely:>. számlaszám: adószám: OM azonosító:.. a továbbiakban: fogadó intézmény, másrészről: «keresztnév» «vezetéknév»

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATAI Az oklevelek kötelező formaszövegeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX PhF Fizikai Futures / HUPX PhF Physical Futures Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PHF-2014-0011 Dátum / Of: 15/10/2014 Tárgy / Subject: Piaci Szabályzat módosítása

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság Oldal 1 / 17 NAME AND REGISTERED

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben