CONTROLLING MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A VÉDELEMGAZDASÁG TERÜLETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONTROLLING MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A VÉDELEMGAZDASÁG TERÜLETÉN"

Átírás

1 VÉDELEM GAZDASÁGTAN KULCSÁR GÁBOR CONTROLLING MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA Az eredmények mérésére mind a gazdasági társaságok, mind a költségvetés alá tartozó szervek esetében célszerű controlling rendszert alkalmazni a hatékony működés érdekében. A controlling rendszerek célja, hogy az adott szervezet, társaság teljesítményét teljesítménymutatók segítségével mérhetővé tegye. A költségvetési szervek esetében a számviteli rendszer, az éves vagy évközi beszámoló nem nyújt elegendő információt a szervezet teljesítményéről. Ahhoz hogy a teljesítményt tudjuk mérni controlling rendszer felállítására van szükség. Nincs ez másként a védelemgazdaság területén sem. Magyarországon a NA- TO csatlakozást követően a Magyar Honvédség keretein belül bevezetésre került a controlling rendszer, mely az ország által a NATO részére felajánlott és ténylegesen nyújtott erőforrásokat veszi számba. Megfigyelhető, hogy mára a honvédelmi tárca szakítva a múlt hagyományaival igyekszik az összes feladatát programokra bontani, programorientált szemléletmódot kialakítani, mely által egy könnyebben tervezhetőbb, hatékonyabb de továbbra is minden igényt kielégítő korszerű honvédséget tud fenntartani. Kulcsszavak: védelemgazdaság, controlling, teljesítménymérés. In order to measure financial performance of an organization it is suggested to implement a controlling system. Annual and quarterly statements are inadequate for budget operated companies. After our NATO accession the Hungarian Armed Forces have implemented a NATO compatible controlling system. There is a tendency that the Ministry of Defense allocates funds and makes plans for distinct projects to attain a better management and lower total spending. Keywords: defence economics, controlling approach, efficiency. Bevezető A Magyar Honvédség az elmúlt években fontos stratégiai átalakulásokon ment keresztül. A kötelező sorkatonai szolgálat megszűntetése vagy például a hivatásos állományi létszám drasztikus csökkentése jelzi számunkra, hogy a katonai felsővezetőség a minőség mellett tette le a voksát a mennyiséggel szemben. Az átalakulás során mindvégig szem előtt kellett tartani a Magyar Honvédség színvonalának megőrzését, valamint a 67

2 CONTROLLING MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA NATO-ban vállalt kötelezettségeinknek való megfelelési képességeinek megőrzését. Az átalakulás során figyelembe kellett venni a rendelkezésre álló erőforrásokat valamint alkalmazkodni kellett a gyorsan változó belső és külső körülményekhez is. A több éve tartó folyamatos átalakulás, megújulás a controlling gondolkodásmód elfogadását a controlling rendszerek alkalmazásának aktualitását igazolják. A 2008 év végére kialakult gazdasági világválság hazánkat is hamar elérte. Magyarország gazdasága sok más országéhoz hasonlóan teljes mértékben kihasználta a gazdasági növekedés által nyújtott pluszt, lehetőséget, mely most a válság hatására a legtöbb területen szinte teljesen megsemmisült. Ezen hiányt sok gazdasági szereplő egyáltalán nem volt képes lekezelni és pár hónap alatt a felszámolás és csőd áldozatául estek. A gazdasági növekedés lassulása, megállása az elmúlt hónapokban megkövetelte a kormánytól a 2009 évi költségvetés újra és újratervezését, mely megszorításokat és drasztikus költségcsökkentést hozott eredményül. A Honvédelmi Minisztériumtól a 2009 évre tervezett költségvetéséből az első negyed évben mindezen szigorú tervezés ellenére további közel 30 milliárd Ft-ot vontak el, mely a teljes évi keret 10%-át teszi ki. Az elvonás természetesen hatással van a védelemgazdasági feladatok finanszírozására is, mely így az eddigieknél jóval szigorúbb, pontosabb költségvetési tervezést igényel a vezetői részéről. A költségcsökkentés megtervezése a terület speciális jellege miatt kizárólag a minőség megőrzése mellett az erőforrások hatékonyabb felhasználásával valósulhat csak meg. Tanulmányommal célom, hogy bemutassam a controlling módszerek általam vélelmezett alkalmazhatóságának előnyeit a mára kialakult védelemgazdaság területére vonatkoztatva. 68 A controlling és a Magyar Honvédség kapcsolata Az üzleti szférában is oly népszerű alkalmazásmód kialakulása és elterjedése a Magyar Honvédségnél a rendszerváltást követően a NATO csatlakozásunkhoz köthető. A NATO tagságból eredő kötelezettségeink teljesítése egy új szemléletmód kialakítását igényelte a felsővezetők részéről. A katonai szövetség minőségi és teljesítménymutatók segítségével méri a Magyar Honvédség által felajánlott katonai és védelmi képességeket. Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a velünk szemben

3 VÉDELEM GAZDASÁGTAN támasztott követelményeknek, szükségszerű volt egy olyan controlling rendszer bevezetése és alkalmazása, mely a hatékonyságot tartja szem előtt. Az így kialakított rendszer fő célja segíteni a vezetőket a védelmi kiadások takarékos felhasználásának megtervezésében, megvalósításában. A rendszer egyik alapeleme a programorientáltság. A programorientáltság alatt a feladatok programokba rendszerezését értem, melynek számos előnye van. A rendszer projektszinten történő ábrázolása könnyebben átlátható képet ad a tevékenységek összességéről. A tervezést segítheti a feladatok programokra való lebontása. Az elemek változtatásával, (projektek törlésével, hozzáadásával) azonnal látható annak hatása, a változtatás által okozott további változások. Részekre bontott, pontosabb költségterv, pontosabb tervezést eredményez. Könnyebb prioritási sorrendet felállítani a projektek között. Különféle mérőszámok bevezetésével a hasonló projektek között láthatóvá válnak a különbségek mely által könnyen kiszűrhetőek a gazdaságtalan, célszerűtlen projektek. Mindezen előnyök mellett fontos, hogy a projektek meghatározásakor szem előtt tartsuk a rendszer rugalmasságának megőrzését, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásának biztosítását. Hazánkban a védelmi programok kialakítása során kiemelt figyelmet kell biztosítani a NATO tagságunkkal vállalt katonai képességeink rugalmas alkalmazhatóságára valamint programozhatóságára oly módon, hogy minden szempontból megfeleljünk a tőlünk elvárt hatékonysági követelményeknek. A feladatok rugalmasságát úgy kell kialakítani, hogy azok mindezeken felül képesek legyenek megfelelni a gyakori külső és belső változásoknak is. A programok kialakításakor a rugalmasság kialakítása mellett a legfontosabb tényező az erőforrás hatékony felhasználásának biztosítása kell legyen. Mindezen előzmények eredmé-nyeképp az elmúlt évtizedben újratervezésre került a teljes Magyar Hon-védség, a magyar haderő. Az egyik legjelentősebb és leglátványosabb lépés az önkéntes katonai szolgálat bevezetés volt. A NATO csatlakozást követően pár évre rá 2004-ben elfogadták azt a célt, mely az akkori tömeghadsereg helyett egy önkéntesekből álló kisebb 69

4 CONTROLLING MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA létszámú ám magasan kvalifikált professzionális hadsereget foglalt magába. Ezen cél megvalósulása radikálisan átrendezte a területi katonai igazgatási szervek és a központi katonai igazgatási szervek tevékenységét úgy hogy az átalakítás során a honvédségnek mindvégig meg kellett őriznie funkcionalitását. Az átalakulás sikeres volt, mely alapja volt a hadsereg működőképes-ségének teljes, szélesebb körben történő újragondolásában. A vezetőség célja egyértelművé vált, megalkotni egy a XXI. század és a NATO követelményeinek megfelelni képes, kisebb költségvetésű, de jóval hatékonyabb képességalapú haderőt. A cél elérése érdekében végre kellett hajtani olyan drasztikus átalakításokat, melyek hatással voltak mind a szervezeti, vezetési és működési területekre. Első lépésként a szervezeti átalakításokat hajtották végre, majd követező lépésként ennek hatását fokozva a költségcsökkentés lett az elsődleges feladat. A fejlett európai gondolkodásmód megköveteli tőlünk is a költséghatékony szemléletmód használatát a tervezések során. A teljesítmény és költség mérésére egyenként több mutató is létezik, de azok nem alkalmasak a hatékonyság mérésére pedig az új közigazgatási elveknek csak az eredményességi ellenőrzés használatával tudunk megfelelni. Az eredményességi ellenőrzés módszere jelen esetben maga a controlling. A védelemgazdaság területére is hasonló alapelvek kerültek meghatározásra. Az újraszervezése mind a hatékonyság és gazdaságosság szellemében kell megtörténjen. Az újraszervezés során biztosítani kell a belső tisztánlátást, mely segíthet a hatékonyabb működés megvalósításában. Betekintést kell adni a projektek rendszerébe, hogy még inkább felhívjuk a figyelmet a védelemgazdaság kiemelkedő szerepére a felelős vezetők és politikusok körében. A stratégiai célok tisztázása után időszerű lenne a gyakorlati módszertani elvek kidolgozása valamint fokozatos bevezetése a honvédség területén. A Magyar Honvédség vezetési és gazdálkodási tevékenységének újraszervezését a jelen körülmények figyelembe vételével úgy kell végrehajtani, hogy a költségek minimalizálása mellett a honvédelem tevékenysége, ha minimálisan is, de minőségben kifogástalanul működjön tovább, valamint a költségek nemzetközi branchmarkokban is összehasonlíthatóak legyenek. Az összehasonlítás eszköze jelen esetben maga a controlling módszer kell legyen, esetünkben ez a katonai controlling. 70

5 VÉDELEM GAZDASÁGTAN A jelenlegi rendszer hiányosságai, hátrányai a költségvetési szervek esetében A költségvetési szervek által használt számvitel alapvetően egy olyan dokumentálási rendszer, mely a bizonylatai alapján ad egy számvitelileg elfogadott, hiteles képet a társaság tevékenységéről, a társaság által végzett eredményekről. A rendszer garantálja a törvényi előírások és költségvetési előirányzatok betartását, de nem képes megfelelő szinten adatokat szolgáltatni az instrumentális (terv-tény ellenőrzése) számítások elvégzéséhez. A számvitel nyújtotta lehetőségek kimerülnek a bevételi illetve kiadási oldal fő számainak összehasonlításában, melyből csak arra vonatkozó információt kaphatunk, hogy pénzügyileg a társaság eredményes vagy veszteséges egyenleget produkált az adott időszakban, de azt hogy valójában milyen teljesítmény, milyen valós gazdasági esemény húzódik a pénzforgalmi tények mögött arra a számvitel segítségével nem kapunk megfelelő választ. A számviteli beszámoló része a kiegészítő melléklet, melyben ugyan lehetőség nyílik ezen adatok megadására, de mindez nincs kötelező keretek közé zárva ezért a gyakorlatnak megfelelően a társaságok leginkább csak a rájuk pozitív véleményhez alapot szolgáló tényadatokat tüntetik fel ezen részben. Tapasztalataim szerint a fent említett jelenséggel a védelemgazdasági főosztály kollégái teljes mértékben tisztában vannak, hiszen Ők maguk is pénzügyi és számviteli szakemberek, de a döntéshozók számára még nekik is gyakran nehéz rámutatniuk arra a tényre, hogy a számvitelileg mínusz eredmény az teljesítményben gyakran egy erőteljesebb pluszt jelenthet mint egy a számvitelileg pozitív eredményű időszak. A fenti problémát elkerülve az évek során kialakult egy egyfajta téves gondolkodásmód, mely a költségvetési szervek esetében igyekszik a jelenleg elfogadott számviteli beszámolóban való a számviteli egyensúly pozitív eredményéhez ragaszkodó gazdálkodást produkálni, mely gyakran ellenkezik hatékonyság maximalizálásának céljával, módjával, hiszen egy társaság megítélésekor a döntéshozók jelenleg csak a társaság számviteli adataira támaszkodhatnak. A fenti probléma ismeretében világos, hogy a számviteli adatok korlátozott információértékén felül a rossz döntések kockázatának kizárásához, csökkentéséhez szükséges egy teljesen más szemléletű információs adatbázis megteremtése is melyre a controlling nyújt megoldást. 71

6 CONTROLLING MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A katonai Controlling alkalmazhatósága A működési hatékonyság biztosításának alapvető eszköze a controlling. A controlling mint vezetési és gazdálkodási filozófia, nevéből és funkciójából eredendően egy olyan a vezetéshez szorosan kapcsolódó fogalom, melynek használata a helyes döntések meghozatalakor minden szervezet számára javasolt és indokolt. A Magyar Honvédség a NATO csatlakozást követően adoptálta a controlling rendszerek alkalmazhatóságát, a költségvetési tervezés, az év közbeni gazdálkodás valamint az azt követő beszámolás PPBS (Planning,m Programming, Budgeting System) módszer alkalmazásával. A módszer működési elvét az alábbi ábra szemlélteti. 72

7 VÉDELEM GAZDASÁGTAN A modell alapjaként a PPBS rendszer szolgált, mely napjainkra kiegészült a teljesítés (Execution) és teljesítmények értékelésének (Evaluation) funkciójával. A rendszer lehetőséget ad a visszacsatolás elvén működő gazdasági szabályozás megteremtésének, a rendszer használata során kialakul egy állandó kontroll mely segítségünkre van az erőforrások leghatékonyabb elosztásának megtervezésében. Napjainkban a védelemgazdaság területén a Honvédelmi Minisztériumnak kell megtennie a szükséges lépéseket egy feladatorientált, egységesen mérhető rendszer kialakítása irányában a védelemgazdaság területén. Fontos, hogy a hozzáértő szakemberek rávilágítsanak a jelenleg használt rendszer hiányosságaira, az új bevezetésre váró rendszer alkalmazhatóságából származó előnyökre. A vezetés körében el kell terjeszteni, el kell fogadtatni egy ilyen vagy ehhez hasonló szemléletmódot, hogy a jövőben a téves információkra alapuló hibás döntéseket kizárhassuk, számukat minimálisra csökkenthessük. 73

8 CONTROLLING MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA Felhasznált irodalom 1. Antal Erika: A védelmi teljesítménymérés eljárásai és hazai bevezetésük esélyei. folyóirat cikk (2005) 2. BKE Védelemgazdasági Tanszék: A védelemgazdaság mikrofolyamatai Egyetemi tankönyv (Budapest, 1999) 3. Bognár Ferenc: Katonai controlling Controlling módszerek és technikák a hatékony katonai gazdálkodás szolgálatában (PhD értekezés Budapesti Corvinus Egyetem, 2004) 4. Horváth & Partner: Controlling Út egy hatékony controlling-rendszerhez (KJK, 2001) 5. Kassó Zsuzsanna [2001]: Gondolatok az államszámvitel törvényi koncepciójához. Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 6. Király László Jászay Béla: A védelemgazdaság időszerű kérdései. ZMNE Védelemgazdaságtan tanszék (2003) 74

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM KATONAI CONTROLLING CONTROLLING MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK A HATÉKONY KATONAI GAZDÁLKODÁS SZOLGÁLATÁBAN Ph.D. ÉRTEKEZÉS Bognár Ferenc Budapest, 2004

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Zámbori Mihály

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Zámbori Mihály Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zámbori Mihály A HM gazdálkodási tevékenysége összehasonlítva a visegrádi államokkal a 2002-2006. közötti

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban PhD értekezés

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló

Részletesebben

A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK

A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK A VÁLLALATI KÖRNYEZETI MENEDZSMENT OKTATÁSÁNAK KORSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSE ZILAHY GYULA A Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének egyik fontos működési területe a vállalatok

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának

Részletesebben

Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai

Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai DR. CSABAI KÁROLY nyá. ezredes DR. HÉJJA ISTVÁN nyá. ezredes DR. JÁROSCSÁK MIKLÓS ezredes DR. NAGY LÁSZLÓ

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

Vezetési és Szervezési Intézet. Témavezető: Dr. Dobák Miklós. dr. Francsovics Anna

Vezetési és Szervezési Intézet. Témavezető: Dr. Dobák Miklós. dr. Francsovics Anna DR. FRANCSOVICS ANNA A CONTROLLING FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI Vezetési és Szervezési Intézet Témavezető: Dr. Dobák Miklós dr. Francsovics Anna Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program A

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

Védelmi tervezési ismeretek

Védelmi tervezési ismeretek Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Védelmi tervezési ismeretek védelmi igazgatási vezetők számára Készült a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal támogatásával Készítette:

Részletesebben

Kutatási zárójelentés Versenyképesség kutatások

Kutatási zárójelentés Versenyképesség kutatások Kutatási zárójelentés Versenyképesség kutatások Tudományos képzés műhelyeinek támogatása TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A FOGYATÉKKAL ÉLŐK MUNKAVÁLLALÁSI FELTÉTELRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA AZ AGRÁRÁGAZATBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Dióssi Katalin Gödöllő 2013. A Doktori Iskola megnevezése:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál ÁROP- 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Rávezető Projekt Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 3 1.1

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-22-1 Közszolgálati életpályák Emberi erőforrás áramlás Szerzők: Dr. Szabó Szilvia, Stréhli-Klotz Georgina Lektorálta: Dr. Szakács Gábor

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN A MARKETING-LOGISZTIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK KONCEPCIONÁLIS VIZSGÁLATA A KATONAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre?

Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre? Kassó Zsuzsanna Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre? 1. A közszolgáltatások jellegének megváltozása

Részletesebben