Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. (Cg.: , Székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE"

Átírás

1 Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. (Cg.: , Székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE melyben Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét az alábbiakról tájékoztatja, eleget téve a Tpt. 53. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének. Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. ( Társaság ) az összefoglaló jelentés közzétételét megelőző 12 teljes naptári hónap során jogszabályban vagy a szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás keretében az alábbi közleményeket tette közzé: máj :35 Közgyűlési határozatok máj :10 BÉT határozat A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának189/2013. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója az E- Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (1122 Budapest, Székács utca 29.) kibocsátó (továbbiakban:kibocsátó) az E-STAR 2015/A, az E-STAR 2016/C, valamint az RFV 2014/A kötvényei tőzsdei kereskedésének felfüggesztését a Kibocsátó kérelmezése ellenére nem tartja indokoltnak, ezért a felfüggesztést mellőzi. A Tőzsde vezérigazgatója a fenti kötvények Terméklistáról való törlését szintén mellőzi máj :33 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. tájékoztatója a Társaság az általa kibocsátott részvények értékelésével kapcsolatban máj :31 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója az általa korábban kibocsátott kötvények kereskedelmével kapcsolatosan máj :06 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. közzététele a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról ápr :00 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatása arról, hogy a Társaság évre vonatkozó számviteli törvény szerinti egyedi, auditált éves beszámolója illetve az E-Star csoport évre vonatkozó IFRS szerinti, auditált konszolidált pénzügyi kimutatása nem kerül közzétételre és a április 30-án megtartásra kerülő Közgyűlésen megtárgyalásra ápr :01 Közgyűlési határozatok ápr :15 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. ( Táraság ) tájékoztatója, hogy a Társaság a mai napon megtartott csődtárgyalásán, a korábban közzétett csődegyezségi megállapodás-tervezetben foglaltak szerint, a hitelezőivel csődegyezséget kötött a jelenlévő hitelezők 80,81%-ának igen és 1,07%-nak nem szavazata mellett (a hitelezők 18,12%-a nem jelent meg a csődtárgyaláson). 1

2 2013. ápr :17 BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Tőzsde vezérigazgatójának 183/2013. sz. határozata az E- STAR törzsrészvények, illetve az E-STAR 2015/A (ISIN: HU ), az E-STAR 2016/C (ISIN: HU ) valamint az RFV 2014/A (ISIN:HU ) kötvények kereskedésének felfüggesztéséről a április 26-i Tőzsdenapon 13:00 órától a Tőzsdenap hátralévő részére ápr :06 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. értesítése alapján, az E-Star ESCO Kft. 15 hónapos részletfizetési kedvezményt kapott a Nemzeti Adó és Vámhivataltól a fennálló jelentős adótartozása megfizetésére ápr :05 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. értesítése alapján, az E-Star ESCO Kft. elállt az alábbi kötvények, általa korábban megkötött kötvény-átruházási szerződéstől: RFV 2014/A, (ISIN:HU ), E-STAR 2015/A (ISIN: HU ) E-STAR 2016/C (ISIN: HU ) elállást a vevő tudomásul vette. Az elállás következtében a Kötvények visszakerültek az E-Star ESCO Kft. tulajdonába. Ezzel lehetővé vált, hogy mintegy 2,3 mrd Ft összegű kötelezettség cégcsoporton belül maradjon úgy, hogy az E-Star ESCO Kft. a Szerződés megszűntetésével kapcsolatosan veszteséget nem szenvedett el és a tranzakció lebonyolításához a vállalatcsoport nem szorult külső forrás bevonására ápr :55 Egyéb tájékoztatás E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a cégcsoport a mai napon az alábbi kapcsolt vállalkozásokkal bővült: E-Star Reorganizáció-01 Kft., E-Star Transzfer-02 Kft., E-Star Debt-Equity-03 Kft., E-Star Capital- Share-04 Kft ápr :26 Közgyűlési meghívó A Társaság tájékoztatója, hogy Társasághoz érkezett tulajdonosi igazolások alapján megállapításra került, hogy a órára meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, ezért az nem kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés időpontja: óra ápr :26 Rendkívüli tájékoztatás A társaság igazgatóságának meghívója a 4. csődegyezségi tárgyalásra, mely tartalmazza még az E-star Nyrt. Cs.a."átdolgozott reorganizációs programját és egyezségi javaslatát, nyilatkozatot valamint a csődegyezségi megállapodást ápr :01 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. igazgatósága bejelenti, hogy április 11-én a Társaság kapcsolt vállalkozása, az E-Star Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. aláírt egy konszolidációs megállapodást. Felek: Agencja Rozwoju Przemysłu S. (ARP SA) jegyzett tőkéje: ; Energia Euro Park Sp. z o.o. (EEPARK), jegyzett tőkéje: A megállapodás tárgya: 1. Két társaság konszolidációja, 2. Alapelvek konszolidáció; elosztói hálózati engedélyes és üzemeltető feladatai - együttműködési alapelvek megállapítása. A megállapodás tartalma: A konszolidáció ESEC Mielec várakozásai szerint a Megállapodás aláírásától számított 6 hónapon belül kell lezáruljon, azonban a tényleges teljesítési határidő még változhat. A Megállapodás hatályba léptető feltétele,annak ARP SA közgyűlése általi jóváhagyása ápr :07 Közgyűlési meghívó A Társaság tájékoztatója, hogy Társasághoz érkezett tulajdonosi igazolások alapján megállapításra került, hogy a órára meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, ezért az nem kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés időpontja: óra ápr :02 Közgyűlési előterjesztések A Társaság tájékoztatója az IFRS mérleg és EK tervezet határozati javaslathoz ( ) 2

3 2013. ápr :35 Egyéb tájékoztatás márc :46 Közgyűlési előterjesztések márc :43 Közgyűlési határozatok márc :19 BÉT határozat - Terméklista módosítás A Tőzsde vezérigazgatójának 124/2013. sz. határozata az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. törzsrészvényeinek részvények B kategóriába történő átsorolásáról márc :05 Közgyűlési előterjesztések márc :51 Közgyűlési meghívó A Társaság napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak további napirendi pontokkal történő kiegészítése márc :55 Egyéb tájékoztatás A Társaság március 22. napján megtartott csődtárgyalásán megszületett döntések összefoglalója márc :10 0BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése A Tőzsde vezérigazgatójának 121/2013. sz. határozata az E-STAR törzsrészvények, illetve az E-STAR 2015/A, az E-STAR 2016/C valamint az RFV 2014/A kötvények kereskedésének felfüggesztéséről a március 22-i Tőzsdenapon 11:00 órától a Tőzsdenap hátralévő részére márc :51 Közgyűlési meghívó A Társaság Igazgatóságának meghívója a :00 órakor tartandó közgyűlésére márc :36 Közgyűlési meghívó A Társaság Igazgatóságának meghívója a :00 órakor tartandó közgyűlésére márc :06 Közgyűlési meghívó Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy Társasághoz érkezett tulajdonosi igazolások alapján a órára meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, ezért az nem kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés időpontja: óra márc :16 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója a március 22. napján órai kezdettel tartandó ismételt csődegyezségi tárgyalás részleteiről márc :11 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslatának tervezete márc :36 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója és nyilatkozata, melyeket a Társaság a március 6. napján megtartott csődtárgyalásán tett vállalásával összhangban a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény szerinti hitelezői választmány létrehozásának elősegítése érdekében a soron következő csődtárgyalására szóló meghívója mellé küld meg a Társaság Hitelezői számára márc :00 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. tájékoztatója a napján megtartott csődtárgyalásán született döntések szavazati arányairól márc :40 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója a napján megtartott csődtárgyaláson született döntésekről. 3

4 2013. márc :00 BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése A Tőzsde vezérigazgatójának 72/2013. sz. határozata az E-STAR törzsrészvények, illetve az E-STAR 2015/A, az E-STAR 2016/C valamint az RFV 2014/A kötvények kereskedésének felfüggesztéséről a március 6-i Tőzsdenapon 14:00 órától a Tőzsdenap hátralévő részére márc :31 Rendkívüli tájékoztatás febr :10 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság értesítése az E-Star ESCO Kft. kapcsolt vállalkozás, 100 millió forint összegű tartozásának a Raiffeisen Bank Zrt. felé történő megfizetéséről. A Táraság kezesség jogcímén fennálló kötelezettsége ugyanekkora összeggel csökkent. Az E-STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( E-Star Polska ) kapcsolt vállalkozás, névértéken megvásárolta a Tartozás fennmaradó részét febr :50 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. tájékoztatója a zilahi projektjével kapcsolatos peres eljárásokról febr :23 Közgyűlési előterjesztések febr :12 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, az elkészített, átdolgozott reorganizációs tervről és egyezségi javaslatról, amelyet a Társaság a napján megtartott csődtárgyaláson elhangzott kötelezettségvállalásának megfelelően elkészített, közzétesz és megküld a nyilvántartásba vett hitelezői részére febr :15 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság értesítése, hogy kapcsolt vállalkozása, az E-STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( E-STAR POLSKA ) kb. 310 millió forint vételár ellenében teljes egészében megvásárolta azt a Társasággal szemben fennálló kb. 760 millió forint összegű követelés csomagot, melyet bankhitel formájában korábban a Raiffeisen Bank Zrt. követelt a Társaságtól. A tranzakció kivételes jelentősége a jelentős vételár diszkonton túl abban rejlik, hogy a most megvásárolt 760 millió forintos követelés jelentős része az egyetlen biztosított hitelezői követelés a Társasággal szemben febr :30 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy Vighem Gábor treasury és befektetői kapcsolatok vezető E-Startól történő távozásának következtében a Társág befektetési kapcsolattartóként dr. Sárkány Gergelyt kérte fel febr :16 Rendkívüli tájékoztatás A Táraság tájékoztatója, hogy a csődeljárással és az egyezségi javaslattal kapcsolatos észrevételek, javaslatok fogadására a Társaság létrehozta a elektronikus postafiókot. Társaság várja a tisztelt Hitelezők egyezségi javaslattal kapcsolatos javaslatait a Hitelező nevének, címének, hitelezői sorszámának feltüntetése mellett febr :20 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója a napján megtartott csődtárgyaláson született döntésekről febr :16 BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése A Tőzsde vezérigazgatójának 41/2013. sz. határozata az E-STAR törzsrészvények, illetve az E-STAR 2015/A, az E-STAR 2016/C valamint az RFV 2014/A kötvények kereskedésének felfüggesztéséről a február 4-i Tőzsdenapon 14:00 órától a Tőzsdenap hátralévő részére febr :40 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy George E. Patak az Igazgatóság tagja, a mai napon lemondott tisztségéről. 4

5 2013. jan :30 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt cs.a tájékoztatója a február 04. i csődegyezségi tárgyalás időpontjáról, helyszínéről, a regisztráció és a joggyakorlás folyamatáról jan :26 Egyéb tájékoztatás jan :16 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. ( Bank ) tájékoztatása alapján a Bank a Társasággal szemben, hitelszerződések felmondásából eredő követeléseit követeléskezelő pénzügyi társaságra engedményezte jan :08 Rendkívüli tájékoztatás E-Star Alternatív Nyrt. "cs.a." - Fizetőképesség Helyreállítását Célzó Programja és Egyezségi Javaslata jan :34 BÉT határozat - Terméklista módosítás A Tőzsde vezérigazgatójának 26/2013. számú határozata az E-Star Alternatív Nyrt. "cs.a." csődeljárásával kapcsolatos Terméklista módosításról január 25-i hatállyal jan :01 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt cs.a meghívója és tájékoztatója a február 04. i csődegyezségi tárgyalás időpontjáról, helyszínéről, a regisztráció és a joggyakorlás folyamatáról, valamint a Társaság Fizetőképesség Helyreállítását és Adósságok Rendezését Célzó Programja és Előzetes Egyezségi Javaslata a február 4-i csődegyezségi tárgyalásra jan :11 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója hogy a Sandling Enterprises Limited vállalati részesedése 5% alá csökkent. (0%) jan :28 BÉT határozat A Tőzsde vezérigazgatójának 18/2013. számú határozata az E-Star Nyrt. által kibocsátott kötvények tőzsdei kereskedése felfüggesztésének mellőzéséről jan :47 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. ( Táraság ) tájékoztatója arról, hogy a Társaság a mai napon kérte a Budapesti Értéktőzsde Zrt-től az általa kibocsátott kötvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztését, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Törvényszék által december 13. napján, 9.Cspk /7. számú végzésével elrendelt csődeljárás keretében a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő január 11. napján lezárult jan :54 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. értesítése, hogy az E-Star ESCO Kft. tájékoztatása alapján, hogy az E-Star ESCO Kft. 27%-os árfolyamon értékesítette a tulajdonában álló, Társaság által kibocsátott megnevezett kötvényeket jan :52 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság december havi Helyzetjelentésének (Flash Report) közzététele. A Flash riport nem auditált és nem végleges, nem a számviteli zárlati feladatok elvégzése után számszerűsített értékeket tartalmazza. A Társaság jelzi, hogy a Helyzetjelentésekben nem kalkulált semmilyen értékvesztéssel, céltartalékolással. Ezért a végleges, számviteli eredmények várhatóan lefelé módosulnak. A Társaság tájékoztatója, hogy gazdasági és pénzügyi helyzetét a továbbiakban a Tőkepiaci törvény által meghatározott módon ismerteti, és havi rendszerességű Helyzetjelentéseket nem tesz közzé jan :34 Közgyűlési meghívó A Társaság Igazgatóságának meghívója a :00 órakor tartandó közgyűlésére. 5

6 2013. jan :33 Közgyűlési előterjesztések jan :30 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a tájékoztatója hogy a Raiffeisen Bank Zrt. ( Bank ) tájékoztatása alapján a Bank azonnali hatállyal felmondta az E-Star ESCO Kft-vel korábban kötött valamennyi hitelszerződését. A hitelszerződésekben a Társaság készfizető kezes jan :10 Közgyűlési határozatok jan :42 Éves Jelentés jan :41 FT jelentés jan :56 Közgyűlési határozatok jan :56 Egyéb tájékoztatás dec :13 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója hogy a Társaság Igazgatósága december 28. napján megtárgyalta és elfogadta a Társaság IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját, melyet közzétesz Befektetői tájékoztatása céljából dec :58 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság november 30. fordulónappal készített Közbenső mérlegének közzététele dec :29 Közgyűlési meghívó Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a tájékoztatója hogy megállapításra került, hogy a órára meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, ezért az nem kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja óra lesz dec :25 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság soron következő közgyűlésének 6. napi pontjával kapcsolatos tájékoztatója, hogy 13/2012. ( ) Közgyűlési határozat alapján kötvénytulajdonosokkal folytatott előzetes egyeztetés során az intézményi befektető hitelezők a határozati javaslat szerinti ,- Ft összeggel (azaz legfeljebb darab új részvény kibocsátásával) történő alaptőke emelési javaslattal szemben ,- Ft összeggel (azaz legfeljebb darab új részvény kibocsátásával) történő alaptőke emelési igényt fogalmaztak meg. A fentieknek a soron következő közgyűlésen a 6. napirendi pont keretében a Társaság vezetése megtárgyalásra javasolja dec :35 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a tájékoztatója, hogy a Társaság 2013.február 4. napján órai kezdettel hívta össze hitelezőit csődegyezségi tárgyalásra a 1024 Budapest, Kis Rókus u (Millenáris Park, Teátrum, E épület) szám alá. Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy ismert hitelezőinek közvetlen értesítésén túl a Cstv. 12. (1) bekezdés szerinti hitelezői értesítést a Cstv. rendelkezései alapján közzétette két országos napilapban és a honlapján is a hitelezői tájékoztatása céljából dec :19 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója hogy az OTP Alapkezelő Zrt. vállalati részesedése 5% alá csökkent (4,67%) dec :15 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Fővárosi Törvényszék elrendelte a Társaság csődeljárását. A csődeljárás kezdő időpontja:

7 2012. dec :41 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság november havi Helyzetjelentésének (Flash Report) közzététele. A Flash riport nem auditált és nem végleges, nem a számviteli zárlati feladatok elvégzése után számszerűsített értékeket tartalmazza. Az országonkénti bontásban közölt adatok tükrözik a Társaság életében 2011-ben lezárult jelentős vállalatfelvásárlás következményeit, és mentesek az egyszeri könyvelési tételek és a konszolidációs kör változásai által a tavalyi és idei pénzügyi évben okozott hatásoktól dec :13 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Társaság vezetése - a Közgyűlés 16/2012. (11.02.) számon hozott határozata alapján - a Cstv. 7. (1) bekezdése szerint csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be az illetékes Törvényszékre. A fentiekre tekintettel a Törvényszék a Társaságot a Törvényszék további döntéséig ideiglenes fizetési haladékban részesítette dec :37 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy a Társaság a mai napon kötvényköveteléseket vásárolt dec :36 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. ( Bank ) tájékoztatása alapján a Bank a mai napon azonnali hatállyal felmondta a Tárasággal korábban kötött valamennyi hitelszerződését dec :15 BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése A Tőzsde vezérigazgatójának 409/2012. sz. határozata az E-STAR törzsrészvények, illetve az E-STAR 2015/A, az E-STAR 2016/C valamint az RFV 2014/A kötvények kereskedésének felfüggesztéséről a december 7-i Tőzsdenapon 11 óra 44 perctől a Tőzsdenap hátralévő részére dec :43 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. és az E-Star ESCO Kft. tájékoztatója, hogy a Társaságok a mai napon kötvényköveteléseket vásároltak. A Társaság tájékoztatója továbbá, hogy az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása alapján a mai naptól az E-Star 2012/A megjelölésű kötvényekre ügyfelei által adott megbízásokat elfogadja dec :43 Rendkívüli tájékoztatás dec :43 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. a Társaság korábbi közleményében foglaltak szerint a mai napon aukciókat tartott a Társaság által kibocsátott RFV 2014/A, E-Star 2015/A, E-Star 2016/C kötvények (HU ) vonatkozásában. Valamint az E-Star Alternatív Nyrt és az E-Star ESCO Kft. a mai napon kötvényköveteléseket vásároltak dec :06 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. és az E-Star ESCO Kft. tájékoztatója, hogy a Társaságok a mai napon kötvényköveteléseket vásároltak dec :15 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az OTP Bank Nyrt. - a Bank és ügyfelei tájékoztatása alapján napjától nem fogad el ügyfeleitől az E-Star 2012/A kötvények vonatkozásában megbízást. Társaság kéri azon E-Star 2012/A kötvénytulajdonosokat, akik számlájukat az OTP Bank Nyrt.-nél vezetik, hogy az esetleges E-Star 2012/A kötvényértékesítési szándékukkal közvetlenül a Társaságot keressék meg. Az E-Star Alternatív Nyrt. egyúttal tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy az E-Star2012/A kötvényekre vonatkozó eladási ajánlatokat december 7. napjáig állmódjában elfogadni dec :41 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. a mai napon kötvényeket vásárolt. 7

8 2012. dec :55 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. döntése értelmében, az E-Star ESCO Kft. a rendelkezésére álló, szabadon felhasználható pénzeszközeinek terhére a Társaság által kibocsátott RFV 2014/A, ESTAR 2015/A és 2016/C kötvények vonatkozásában december 5. napján tőzsdei aukciókat kíván lebonyolítani dec :10 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Társaság auditált egyedi és konszolidált beszámolójának elkészülésére tekintettel a Társaság vezetése felülvizsgálja az első negyedéves jelentését (Q1), féléves jelentését és harmadik negyedéves jelentését (Q3). A Táraság az auditált beszámolók elfogadását követően szükség szerint módosítja a korábban közzétett pénzügyi jelentéseit és ezt követően közzé teszi azokat. A Társaság kéri, hogy az auditált jelentéseit vegyék figyelembe a Befektetők. Továbbá a Társaság tájékoztatja Befektetőit, hogy a Társaság könyvvizsgálója az általa is ismert közzétételi határidő napján, a Társaság Audit és Felügyelő Bizottságának, valamint Igazgatóságának a beszámoló elfogadására összehívott ülését követően jelentős mértékben módosította a Társaság konszolidált beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentését, mely egyebek mellett az ellenvélemény helyett még véleménynyilvánítás visszautasítását tartalmazta. A fentiekre tekintettel a Társaság Igazgatósága, Felügyelő és Audit Bizottsága a konszolidált beszámolót a megváltozott könyvvizsgálói jelentésre tekintettel újra napirendjére tűzi, és erről készült jelentését szintén a soron következő közgyűlés elé terjeszti nov :51 Közgyűlési előterjesztések nov :41 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság harmadik negyedéves jelentésének közzététele nov :48 Rendkívüli tájékoztatás nov :47 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. és az E-Star ESCO Kft. tájékoztatója, hogy a Társaságok a mai napon kötvényköveteléseket vásároltak nov :46 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Társaság a mai napon az E-Star 2016/C kötvény vonatkozásában nem fizetett kamatot nov :16 Közgyűlési meghívó A Társaság Közgyűlési hirdetményének kiegészítése nov :11 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. és az E-Star ESCO Kft. tájékoztatója, hogy a Társaságok a mai napon kötvényköveteléseket vásároltak nov :16 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. és az E-Star ESCO Kft. tájékoztatója, hogy a Társaságok a mai napon kötvényköveteléseket vásároltak nov :01 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatatója hogy az E-Star ESCO Kft. a mai napon kötvényeket vásárolt nov :15 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a múlt hét folyamán kérelmezte a Budapesti Értéktőzsde Zrt-nél ( Tőzsde ) a Társaság által kibocsátott kötvények bázisár meghatározásának eltörlését. A Tőzsde vezérigazgatója az E-STAR2015/A és RFV2014/A kötvények vonatkozásában a kérelemnek 397/2012. sz. határozatával helyt adott. Társaság továbbá tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy az E-Star ESCO Kft. a mai napon vásárolt kötvényeket. 8

9 Társaság az E-Star ESCO Kft. tájékoztatása alapján jelzi, hogy az az E-Star ESCO Kft. a jövőben a Társaság kötvényeit tőzsdei ügylet keretében kívánja elsődlegesen megvásárolni, a nem hitelszekció tag eladókkal pedig továbbra is OTC ügylet keretében köt adásvételeket nov :50 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. pert kezdeményezett a Társasággal szemben szolgáltatási díj megfizetése tárgyában. Továbbá a Társaság ismerteti a magyar operációval illetve a cégcsoport romániai leányvállalataival kapcsolatos peres eljárásokat nov :36 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy E-Star ESCO Kft. a mai napon kötvénykövetelést vásárolt nov :51 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. és az E-Star ESCO Kft. tájékoztatója, hogy a Társaságok a mai napon kötvényköveteléseket vásároltak nov :56 Közgyűlési meghívó A Társaság tájékoztatója, hogy az újonnan megválasztott Felügyelő és Audit Bizottság november 20. napján megtárgyalta a Társaság már közzétett egyedi beszámolóját, melyre vonatkozó jelentésüket a mai napon megküldték a Társaság számára. A fentiekre tekintettel a mellékelten csatolt hirdetmény útján ezúton hívja össze a Társaság a közgyűlését az éves beszámoló elfogadása és kapcsolódó, jogszabály által előírt napirendi pontok tárgyában nov :41 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. a mai napon kötvényeket vásárolt nov :33 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. a mai napon kötvényeket vásárolt nov :00 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. a Társaság korábbi közleményében foglaltak szerint a mai napon aukciót tartott a Társaság által kibocsátott RFV 2014/A kötvények (HU ) vonatkozásában nov :26 Egyéb tájékoztatás A Társaság elemzői tájékoztatója, prezentációja nov :51 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. a Társaság korábbi közleményében foglaltak szerint az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével megvásárolta bruttó 26%-os árfolyamon a Társaság által korábban visszavásárolt, 2014/A, 2015/A, 2016/C kötvényeket. A Társaság további tájékoztatása, hogy az E-Star ESCO Kft. a Társaság korábbi közleményében foglaltak szerint ,- Ft összegű kölcsönt biztosított a Társaság részére, mely teljes egészében elkülönítésre került a 2012/A kötvények diszkontált áron történő visszavásárlására. A fentieken túl az E-Star ESCO Kft. döntése értelmében, az E-Star ESCO Kft. a rendelkezésére álló, szabadon felhasználható pénzeszközeit nem csak a cégcsoport lejárt kötelezettségeinek kiegyenlítésére fordítja, így a szabadon felhasználható pénzeszközeinek terhére a Társaság által kibocsátott RFV 2014/A kötvények (HU ) vonatkozásában november 19. napján tőzsdei aukciót kíván lebonyolítani nov :00 Egyéb tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy a Társaság november 15. napján órára meghirdetett elemzői tájékoztatójára kizárólag a befektetési szolgáltatók befektetési elemzőit tudja regisztrálni. 9

10 2012. nov :55 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Társaság november 15. napján órakor Elemzői tájékoztatót tart, melyre előzetes regisztrációt követően vár minden befektetési elemzőt nov :00 Egyéb tájékoztatás A Társaság október havi Helyzetjelentésének (Flash Report) közzététele. A Flash riport nem auditált és nem végleges, nem a számviteli zárlati feladatok elvégzése után számszerűsített értékeket tartalmazza. Az országonkénti bontásban közölt adatok tükrözik a Társaság életében 2011-ben lezárult jelentős vállalatfelvásárlás következményeit, és mentesek az egyszeri könyvelési tételek és a konszolidációs kör változásai által a tavalyi és idei pénzügyi évben okozott hatásoktól nov :21 Közgyűlési határozatok okt :09 Rendkívüli tájékoztatás okt :21 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, az E-Star 2012/A kötvény visszavásárlásról, amely az UniCredit Banknak adott megbízásából, bruttó 35%-os árfolyamon teljesült. A Társaság további tájékoztatója, hogy a mai nappal jóváírásra kerültek a befektetési szolgáltatóknál vezettet számláin azok a pénzösszegek, melyek a fennmaradó E-Star 2012/A kötvények bruttó 35%-os árfolyamon történő visszavásárlásához szükségesek, így valamennyi E-Star 2012/A kötvénytulajdonos kisbefektető előtt megnyílt a lehetőség a kötvények értékesítésére okt :41 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, az UniCredit Banknak és ERSTE Befektetési Zrt-nek adott megbízásából október 29. napján teljesült E-Star 2012/A kötvény visszavásárlására vonatkozóan, bruttó 35%-os árfolyamon okt :38 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a mai napon jóváírásra került az E-Star ESCO Kft. részére a Magyar Államkincstár által tegnapi nap során átutalt, a Fejér és Veszprém megyei projektek megszüntetése következtében esedékes pénzösszeg. Az E-Star ESCO Kft. követelésének összege a már kommunikáltakkal összhangban Fejér megye esetében bruttó Ft, Veszprém megye esetében pedig bruttó Ft, azaz összesen bruttó Ft. Ezzel szemben a cégcsoport magyarországi érdekeltségeinek kötelezettségei a két említett projekt (Fejér és Veszprém megye) vonatkozásában a teljes hitel és áfa kötelezettség összege összesen Ft. A fennmaradó Ft összegű forrással szemben állnak a cégcsoporttal szemben fennálló egyéb szállítói tartozások több mint Ft összegben, a tulajdonosi kölcsön, további banki tartozások, amelyek összege megközelíti az Ft összeget. A Társaság további tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. a saját lejárt szállítói és banki tartozásainak megfizetését követően kész (i) a Társaság korábban visszavásárolt, 2014/A, 2015/A és 2016/C kötvényeinek megvásárlására 26%-os bruttó árfolyamon, valamint (ii) Ft összegű kölcsön biztosítására a Társaság részére, az E-Star 2012/A kötvények (esedékessé vált kötvénytartozások) bruttó 35%-os árfolyamon történő megvásárlása céljából. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi információk alapján több forrás nem áll rendelkezésre, a Társaság, illetőleg az E-Star ESCO Kft. által korábban tervezett, 2014/A, 2015/A és 2016/C kötvények visszavásárlására irányuló aukciót a Társaság bizonytalan időre elhalasztja okt :26 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, az UniCredit Banknak adott megbízásából október napján teljesült E-Star 2012/A kötvény visszavásárlására vonatkozóan, bruttó 35%-os árfolyamon okt :20 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy a Világgazdaság Online oldalon október 26-án megjelent, az Erste Befektetési Zrt. aznapi Erste Panoráma hírlevele alapján készült ( Elemzők: Hamarosan csődvédelmet kérhet az E-Star című) cikkével kapcsolatban, a Tpt. 57. (2)bekezdésében foglaltak kötelezettsége alapján: a 2012/A kötvények tekintetében a Társaság továbbra is arra törekszik, hogy az alaptájékoztató rendelkezéseivel összhangban, a ha- 10

11 táridőben történő nem fizetés esetén rendelkezésére álló türelmi időszakon belül megállapodjon a 2012/A kötvényesekkel a követelésük rendezésével kapcsolatban okt :35 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Fejér és Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központok tájékoztatása alapján a holnapi nap során az E-Star ESCO Kft. részére folyósításra kerül a Fejér és Veszprém megyei projektek megszüntetése következtében esedékes állami kifizetés. A fentiekre tekintettel a Társaság tájékoztatója, hogy az E-Star ESCO Kft. az állami pénzösszegek megérkezését követően továbbra is kész a Társaság által kibocsátott kötvények korábbiaknak megfelelő módon történő visszavásárlására a befolyó bevételek szabadon felhasználható részének erejéig, előtérbe helyezve az E-Star 2012/A kötvények (lejárt kötvénytartozások) megvásárlását okt :15 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy október 24-ig nem vásárolta maradéktalanul vissza az E-Star 2012/A kötvénysorozatba tartozó valamennyi kötvényét, a kötvénysorozatba tartozó, vissza nem vásárolt kötvényekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tudott eleget tenni. A Társaság a befolyó bevételek szabadon felhasználható részét továbbra is a Társaság által kibocsátott valamennyi kötvénysorozat visszavásárlására igyekszik fordítani, előtérbe helyezve az E-Star 2012/A kötvénysorozattal kapcsolatos esetleges megállapodásokat, így a Társaság továbbra is kész az E-Star 2012/A kötvényeket (lejárt kötvénytartozásokat) bruttó 35%-os árfolyamon megvásárolni a befektetési szolgáltatók közreműködésével. Társaság tájékoztatója, hogy az E-Star 2012/A kötvény tételek visszavásárlására vonatkozóan, melyek UniCredit Banknak adott megbízásából október 24-én teljesültek bruttó 35%-os árfolyamon okt :40 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, a mai napon az Equilor Befektetési Zrt-nek adott megbízásból teljesült tételekről okt :56 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az Equilor Befektetési Zrt-nél vételi megbízást adott az RFV 2014/A, az E-STAR 2015/A és az E-STAR2016/C kötvények tőzsdén kívül történő visszavásárlására bruttó 26%-os árfolyamon a Társaság rendelkezésére álló forrás erejéig okt :20 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az ESTAR 2012/A kötvényekre a mai napon nem születtek kötések. Valamint, hogy az Equilor Befektetési Zrt-nél a mai napon vételi megbízást adott az RFV 2014/A, az E_STAR 2015/A és az E-STAR2016/C kötvényei visszavásárlására bruttó 26%-os árfolyamon. Valamint, hogy az RFV 2014/A, E-STAR2015/Aés E-STAR2016/C kötvényekre vonatkozóan az állampapír aukciókra nagyban hasonlító részletes aukciós ajánlatát akkor teszi közzé, amikor az aukciókhoz szükséges forrás a Társaság számláján rendelkezésre áll. A mai ismeretek szerint az aukciók várhatóan október 24-én és/vagy október 25-én kerülnek lebonyolításra okt :11 Közgyűlési meghívó A Társaság tájékoztatója hogy a (Hétfő) órára meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, ezért az nem kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja: (Péntek) óra okt :21 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az összevont alaptájékoztató (b) pontjában foglaltak alapján, a mai napon vásárolt vissza a kötvényprogram keretén belül kibocsátott E-STAR 2012/A kötvényeket 35% bruttó árfolyamon. Valamint, a Társaság felhívása, hogy bár a KELER Zrt. vonatkozó szabályai értelmében a Kötvények utolsó kereskedési napja a mai nap volt. A Társaság a Befektetési Szolgáltatókon keresztül kötött ügyletek keretében, a Befektetési Szolgáltatóknál történő számlanyitás útján, október 24. napját bezárólag kész a kötvényesekkel megállapodásokat kötni a Kötvények 35% bruttó árfolyamon történő visszavásárlásáról abban az esetben, amennyiben a Magyar Állam a cégcsoport részére a Fejér megyei (bruttó ,- Ft) és Veszprém megyei (bruttó ,- Ft) projektekkel kapcsolatos tartozását megfizeti. A Társaság kéri a 11

12 Befektetőket, hogy eladási ajánlataikat a Befektetési Szolgáltatók útján jelezzék a Társaság felé legkésőbb a lejárat napjáig okt :36 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatja, hogy az ESTAR 2012/A kötvények visszavásárlására rendelkezésre álló forrás időközben ,- Ft összeggel emelkedett és hogy az Equilor Befektetési Zrt. értesítése alapján a ,- Ft összegű forrás már kimerítésre került okt :18 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság felhívása, hogy a KELER Zrt. vonatkozó szabályai értelmében az E-STAR 2012/A kötvények utolsó kereskedési napja a mai nap. A Társaság kéri a Befektetőit illetve a Befektetési Szolgáltatókat, hogy amennyiben eladási ajánlatot tesznek a Társaság felé, azt a mai napon juttassák el az Equilor Befektetési Zrt. irányába. A Társaság tájékoztatója, hogy a mai napon a rendelkezésre álló ,- FT forrás erejéig folytatódik az E- STAR 2012/A kötvények Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével történő visszavásárlása a napján közétett tájékoztatóban foglaltak szerint okt :26 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság felhívása, hogy bár a KELER Zrt. vonatkozó szabályai értelmében a Kötvények utolsó kereskedési napja a mai nap volt, a Társaság a Befektetési Szolgáltatókon keresztül kötött ügyletek keretében, a Befektetési Szolgáltatóknál történő számlanyitás útján, október 24. napját bezárólag kész a kötvényesekkel megállapodásokat kötni a Kötvények 35% bruttó árfolyamon történő visszavásárlásáról abban az esetben, amennyiben a Magyar Állam a cégcsoport részére a Fejér megyei (bruttó ,- Ft) és Veszprém megyei (bruttó ,- Ft) projektekkel kapcsolatos tartozását megfizeti. A fentiekre tekintettel a Társaság kérése, hogy a Befektetők eladási ajánlataikat a Befektetési Szolgáltatók útján jelezzék a Társaság felé legkésőbb a lejárat napjáig okt :52 BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése A Tőzsde vezérigazgatójának 350/2012. sz. határozata az E-STAR törzsrészvények illetve az E-STAR 2015/A, az E-STAR 2016/C, valamint az RFV 2014/A kötvények kereskedésének felfüggesztéséről a október 18-i Tőzsdenapon a kereskedés kezdetétől a október 19-i Tőzsdenap végéig okt :01 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Társaság 100%-os tulajdonában álló E-Star ESCO Kft. és a Magyar Állam között megállapodás jött létre a Fejér megyei és Veszprém megyei projektek megszüntetéséről. A sárospataki projekthez hasonlóan a Fejér megyei és Veszprém megyei projektek is banki finanszírozással kerültek megvalósításra, így megállapodások következtében cégcsoport számára befolyó pénzösszeg jelentős része a projekteket finanszírozó pénzintézet, a Raiffeisen Bank Zrt. szemben fennálló hitelkövetelését csökkenti okt :01 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy október 15. napján közzétett hirdetményében foglaltakra hivatkozva a Társaság Igazgatósága a kibocsátotte-star 2012/A kötvény, E- STAR2012/AHU , E-STAR 2015/A kötvény E-STAR2015/AHU , E-STAR 2016/C kötvény, E-STAR2016/CHU , RFV 2014/A kötvény, RFV2014/A HU kötvények névérték alatti visszavásárlásáról döntött. Az E-STAR 2012/A kötvények legfeljebb bruttó 35%-os árfolyamon történő részleges visszavásárlására vonatkozóan az Equilor Befektetési Zrt. részére DVP megbízást adott a rendelkezésre álló pénzügyi források erejéig. A többi kötvény sorozatot a Budapesti Értéktőzsdén keresztül megtartásra kerülő aukciós eljárás keretében tervezi visszavásárolni. A fentiekre tekintettel továbbra is indokolt a kibocsátott kötvények és részvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztése, a befektetői és hitelezői jogok védelme érdekében. A október 15-i közleményében hivatkozott külső finanszírozóval folytatott tárgyalások a rendelkezésre bocsátandó kölcsöntárgyában nem vezettek eredményre, a finanszírozó a finanszírozási ajánlatát visszavonta. A befektetéssel kapcsolatos döntéseket a Társaság által közzétételre kerülő részletes tájékoztatás figyelembe vételével hozzák meg. 12

13 2012. okt :43 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a kibocsátott E-STAR2012/A (ISIN No. HU );RFV2014/A (ISIN No. HU );E-STAR2015/A (ISIN No. HU ); ESTAR2016/A (ISIN No. HU ). kötvények névérték alatti visszavásárlásáról döntött. A tranzakciót a Budapesti Értéktőzsdén keresztül kívánják lebonyolítják. A megbízás forrása külső finanszírozó által rendelkezésre bocsátandó kölcsön. A Társaság a mai napon kérte az általa kibocsátott kötvények és részvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztését a befektetői és hitelezői jogok védelme érdekében okt :10 BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Tőzsde vezérigazgatójának 346/2012. sz. határozata az E-STAR törzsrészvények, illetve az E-STAR 2012/A, az E-STAR 2015/A, az E-STAR 2016/C, valamint az RFV 2014/A kötvények kereskedésének felfüggesztéséről a október 15-i Tőzsdenapon 9 óra 27 perctől a október 17-i Tőzsdenap végéig. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályokról című szabályzat 23.1 d) értelmében okt :41 Rendkívüli tájékoztatás A Társasság tájékoztatója, hogy az alábbi önkormányzatokkal kötött szolgáltatási szerződéseket a Társaság rendkívüli felmondással, október 14. napi hatállyal megszüntette díjfizetési kötelezettség megszegése miatt Arnót Község Önkormányzat, Battonya Város Önkormányzat, Csurgó Város Önkormányzata, Gesztely Község Önkormányzat, Inke Község Önkormányzata okt :18 Rendkívüli tájékoztatás A Társasság tájékoztatója, hogy a ma este megtartott taggyűlés során megállapodást kötött Sárospatak Város Önkormányzatával a felek közti szerződéses együttműködés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A cégcsoport számára befolyó pénzösszeg a finanszírozó pénzintézet, a Raiffeisen Bank Zrt. cégcsoporttal szemben fennálló hitelkövetelését csökkenti okt :11 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy értékesítésre került az NRG Finance Kft. mindezidáig az E-Star Csoport által tulajdonolt üzlet része. A tranzakció révén az NRG Finance Kft. 96,67%-os tulajdonában álló, a győri ipari parkban szolgáltatásokat nyújtó RESZ (Rába Energiaszolgáltató) Kft., valamint100%-os tulajdonában álló EPV Biogáz Kft. is kikerül a Társaság érdekköréből. Az üzletrész értékesítése azért vált szükségessé, mert a projekthez kapcsolódó átstrukturálás a finanszírozás megoldatlansága miatt a Felek várakozásaihoz képest jelentősen elhúzódott. Az üzletrész értékesítéséből befolyó pénzösszeg elkülönítése, az október 24-én esedékes lejáratú 2012/A sorozatú kötvények fizetési kötelezettségére nem lehetséges okt :31 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által a tegnapi nap során megjelentetett nyilatkozattal kapcsolatosan: A (i) a Tpt. 57. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségekkel kapcsoltban, a közleményben foglalt vádak nem felelnek meg a valóságnak, a Társaság a vád tárgyát képező bűncselekményeket nem követte el. A tárgyalások lezárásig sem kíván a sajtó részére nyilatkozatot adni, a nyilvánosságot a rá irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő fórumokon tájékoztatja a továbbiakban is okt :40 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy 2012-ben a Társaság nem auditált pénzügyi eredményeinek főbb sorait és a legjelentősebb üzleti folyamatainak rövid leírását a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kiadott Helyzetjelentésekben (Flash Report), havi rendszerességgel közzéteszi - ezúttal szeptember hónap vonatkozásában okt :33 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatja, hogy közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. 13

14 2012. szept :33 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatja, hogy a Társaság befektetőinek és hitelezőinek védelme érdekében arról kényszerült határozni, hogy megkezdi a cégcsoporttal szemben lejárt tartozásokat felhalmozó önkormányzatokkal fennálló szerződések felmondását, melynek következtében az érintett önkormányzatok vonatkozásában a cégcsoport a szolgáltatásait felfüggeszti illetőleg szünetelteti. Deloitte által készített 2011-es audit a következőket állapította meg: Az önkormányzatok fizetési moráljának romlásával összhangban a Társaság és leányvállalatai növekedő likviditási problémákkal szembesülnek. A Társaság továbbra is kész tárgyalóasztalhoz ülni az érintett önkormányzatokkal, illeve a Kormánnyal a megfelelő megoldás mielőbbi kidolgozása érdekében szept :31 Közgyűlési meghívó A Társaság tájékoztatója, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 217. és ok alapján, a szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a soron következő rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére: Társaság likviditási helyzetének bemutatása, esetlegesen szükséges döntések meghozatala szept :31 Közgyűlési előterjesztések szept :30 Éves Jelentés A Társaság tájékoztatója, hogy a évi éves jelentést közzéteszi szept :46 Közgyűlési meghívó A Társaság Igazgatóságának meghívója a :00 órakor tartandó közgyűlésére szept :06 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatja, hogy Jacek Piotr Krawczyk napi hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről szept :01 Saját részvény tranzakció Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy saját részvényekre vonatkozó határidős ügyleteiből a mai napon kényszerlikvidálásra került 321darab határidős kontraktus 449,-Ft-os áron. Megmaradt összmennyiség: 0db kontraktus. A tranzakció lebonyolítója: Equilor Befektetési Zrt szept :33 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. értesíti tisztelt befektetőit, hogy saját részvényekre vonatkozó határidős ügyleteiből a mai napon kényszerlikvidálásra került 470darab határidős kontraktus 483-Ft-os áron. Megmaradt összmennyiség: 321 db kontraktus. A tranzakció lebonyolítója: Equilor Befektetési Zrt szept :16 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy 2012-ben a Társaság nem auditált pénzügyi eredményeinek főbb sorait és a legjelentősebb üzleti folyamatainak rövid leírását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kiadott Helyzetjelentésekben (Flash Report), havi rendszerességgel közzéteszi - ezúttal augusztusi hónap vonatkozásában szept :34 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy a cégcsoporttal kapcsolatosan jelenleg az alábbi peres eljárások vannak folyamatban: Nagy János egyéni vállalkozóvállalkozói díj megfizetése, GREP Zrt. vállalkozói díj megfizetése Budapest Sport Egyesületszerződés szerinti díjak megfizetése, Nagydobos Község Önkormányzata szerződés szerinti díjak megfizetése, Szamosszeg Község Önkormányzata szerződés szerinti díjak megfizetése, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződés szerinti díjak megfizetése. A jövőben további fizetési meghagyásos-, peres-, adósságrendezési-és birtokvédelmi eljárásokat fogszükség szerint megindítani a nem teljesítő szerződéses partnereivel szemben. 14

15 2012. szept :11 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. mai napon részünkre megküldött tájékoztatása szerint az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. részesedése a Társaságban napján5% alá (4,9%) csökkent szept :26 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-PJ-III-B-33/2012. számú határozatában a Társágot figyelmezette, hogy tegyen eleget közzétételi kötelezettségének és november 30. napjáig intézkedjen a évre vonatkozó beszámoló közzétételéről; kötelezte, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében adjon további tájékoztatást, a Felügyeletet részére kötelezte ,- Ft felügyeleti bírság megfizetésére szept :21 Saját részvény tranzakció A Társaság tájékoztatója, hogy saját részvényekre vonatkozó határidős ügyleteiből a mai napon 350 darab határidős kontraktust zárt: Mennyiség: 350db kontraktus, azaz 35000darab E-Star törzsrészvény; Ár (Ft)571; A tranzakció lebonyolítója: Equilor Befektetési Zrt. Megmaradt összmennyiség: 791db kontraktus azaz 79100darab E-Star részvény valamint saját részvényeket értékesített: Mennyiség: db; Átlagár(Ft): 568; A tranzakció lebonyolítója: Equilor Befektetési Zrt. Kibocsátó által tulajdonolt összmennyiség: 0darab aug :23 Egyéb tájékoztatás aug :23 Féléves jelentés A Társaság tájékoztatója, a első féléves jelentésről. ( ) aug :16 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy dr. Veress József lemondott a Felügyelő Bizottsági tisztségéről. Lemondása a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá kivéve, amennyiben addig a Társaság új felügyelő bizottsági tagot tud választani aug :51 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy 2012-ben a Társaság nem auditált pénzügyi eredményeinek főbb sorait és a legjelentősebb üzleti folyamatainak rövid leírását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kiadott Helyzetjelentésekben (Flash Report), havi rendszerességgel közzé teszi- ezúttal július hónap vonatkozásában júl :13 Egyéb tájékoztatás júl :11 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a tájékoztatója, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. vállalati részesedése10% alá csökkent (9,98%) júl :30 BÉT határozat - szankció Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a BÉT Vezérigazgatójának 249/2012. számú határozata az E-Star Alternatív Nyrt-vel szemben alkalmazott pénzbírság szankcióról júl :26 Alapszabály Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. közzé teszi a Társaság Alapszabályzatát júl :25 Saját részvény tranzakció Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a határidőre kötött, darab E-Starrészvény (1.901 darab kontraktus) átkötésre került. 15

16 2012. júl :35 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy 2012-ben a Társaság nem auditált pénzügyi eredményeinek főbb sorait és a legjelentősebb üzleti folyamatainak rövid leírását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kiadott Helyzetjelentésekben (Flash Report), havi rendszerességgel közzé teszi- ezúttal 2012 július hónap vonatkozásában júl :25 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Társasághoz eljuttatott tájékoztatás alapján a Sandling Enterprises Limited a július 6-án bejelentett adásvétel következtében Martin William Gordon Palmer által ellenőrzött társaságnak minősül. A tranzakció következtében Martin William Gordon Palmer közvetett és közvetlen részesedése a Társaságban 9,92%-ra nőtt júl :55 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Társasághoz eljuttatott tájékoztatás alapján a Sandling Enterprises Limited adásvétel következtében már nem minősül Makra József által ellenőrzött társaságnak. A tranzakció következtében Makra József közvetlen részesedése a Társaságban 0,27 %-ra csökkent júl :40 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója a szavazati jogokkal kapcsolatban júl :31 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, személyi változásokról jún :48 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy Vámospércs Önkormányzatával közös megegyezéssel szerződést bontott. A megegyezés értelmében az Önkormányzat a mai napon átutalta jelentős tartozását és a felek július 15-éig elszámolnak egymással a megállapodás szerinti megváltási érték tekintetében is jún :28 Egyéb tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött hőszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat több egymással is ellentétben álló és a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot hozott a mai napon nyilvánosságra. A Társaság a nyilvánosság hiteles tájékoztatása érdekében kijelenti, hogy nem felelnek meg a valóságnak a következők: az Önkormányzat és az E-Star szeptember 2. napja óta nem áll egymással jogviszonyban, az Önkormányzat maga szerzi be a földgázt, az E-Star által kiállított számlák mögött nincs semmilyen szolgáltatás, vagy teljesítés, valamint hogy a Társaság zsarolással teszi lehetetlenné, hogy a település saját jogon vásárolhasson gázt intézményeinek. Az E-Star határozottan visszautasítja az Önkormányzat szerződésszegésre, bűncselekmény elkövetésére és zsarolásra vonatkozó vádját jún :30 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy az E-Star Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött hőszolgáltatási szerződését rendkívüli felmondással megszüntette. A rendkívüli felmondás oka, hogy az elmúlt közel egy év alatt az Önkormányzat nem teljesítette a fizetési kötelezettségét az E-Star irányába, az általa felhalmozott, százmillió forintot meghaladó tartozása megfizetésére sorozatos fizetési felszólítás illetőleg egyeztetési javaslat ellenére sem mutatott hajlandóságot jún :50 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy dr. Vereczkey Zoltán napi hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tisztségéről jún :52 Egyéb tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy 2012-ben a Társaság nem auditált pénzügyi eredményeinek főbb sorait és a legjelentősebb üzleti folyamatainak rövid leírását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kiadott Helyzetjelentésekben (Flash Report), havi rendszerességgel közzéteszi - ezúttal május hónap vonatkozásában. 16

17 2012. jún :50 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a mai napon a Társaság 100%-os tulajdonában álló lengyel holdingvállalat, az E-Star Polska Sp. z o.o. és a Bank Zachodni WBK S.A-tól (BZ WBK) között hitelszerződés került aláírásra 36 millió PLN értékben öt éves futamidőre jún :35 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Társaság többségi tulajdonában lévő E-Star Mureș Energy S.A., a romániai Marosvásárhelyen távhőszolgáltatást nyújtóvállalat a mai napon felmondta a Marosvásárhely Megyei Jogú Város önkormányzatával október 26-ánkötött 301/2010-es számú koncessziós szerződést jún :45 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy a Bank Zachodni WBK S.A-tól kapott kötelezőerejű finanszírozási ajánlat részleteivel kapcsolatban. A hitelszerződés várhatóan a következő hét vége előtt kerül aláírásra. A hitel lehívását követően a bank által biztosított teljes pénzösszeg az E-Star Alternatív Nyrt-hez kerül átutalásra jún :06 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy az EETEK-akvizíció lengyel részének refinanszírozásával kapcsolatban. A Társaság 100%-os tulajdonában álló lengyel holdingvállalat, az E-Star Polska Sp. z o.o. 36 millió PLN hitelre vonatkozó kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot kapott az egyik legnagyobb lengyel kereskedelmi és befektetési banktól, a Bank Zachodni WBK S.A-tól (BZ WBK) jún :00 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, a Társaság Marosvásárhelyen és Zilahon lévő romániai projektjeivel kapcsolatosan. A Társaság marosvásárhelyi leányvállalata, az E-Star Mures Energy S.A. többszöri sikertelen egyeztetés követően felszólította Marosvásárhely Megyei Jogú Város önkormányzatát, hogy tegyen eleget koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeinek. A Társaság döntött a zilahi projektjének megszüntetéséről. Az E-Star által a zilahi projekt gazdaságossá tételére tett javaslatait az Önkormányzat visszautasította, így nincs lehetőség a projekt gazdaságossá tételére jún :30 Rendkívüli tájékoztatás A Társaság tájékoztatója, hogy Lantos Csaba és Konrad Wetzker távozik az Igazgatóságból. Továbbá, a korábban meghirdetett re-strukturálás és költségcsökkentési program részeként az öttagú Igazgatóság javadalmazása az Igazgatóság egyhangú döntése alapján május 1-i hatállyal a felére csökken. Az Igazgatóság javaslata alapján a kérdést a Társaság következő rendkívüli közgyűlése fogja megtárgyalni máj :15 Negyedéves jelentés A Társaság tájékoztatója, a első negyedévi jelentésről. ( ) máj :30 Rendkívüli tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy vásárolt 50darab E-Star határidős kontraktust az alábbiak szerint: Nyitás: 50db E-Star határidős kontraktus: 1908,-Ft-os áron; Lejárat: hónap; A tranzakció lebonyolítója: EQUILOR Befektetési Zrt máj :30 Egyéb tájékoztatás máj :25 Egyéb tájékoztatás Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. tájékoztatója, hogy 2012-ben a Társaság nem auditált pénzügyi eredményeinek főbb sorait és a legjelentősebb üzleti folyamatainak rövid leírását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kiadott Helyzetjelentésekben (Flash Report), havi rendszerességgel közzéteszi-ezúttal2012 április hónap vonatkozásában. 17

18 2012. máj :52 Egyéb tájékoztatás A Társaság Összefoglaló jelentését teszi közzé ápr :30 Egyéb tájékoztatás Budapest, május 6. E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. 18

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. 2013. első féléves jelentése. 2013. augusztus 31.

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. 2013. első féléves jelentése. 2013. augusztus 31. Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. 2013. első féléves jelentése 2013. augusztus 31. Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. (továbbiakban: Társaság vagy Kibocsátó ) az alábbiakban mutatja be

Részletesebben

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések és határozati javaslatok a 2014. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés számára Budapest, 2014. április 7. A Libri-Shopline

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS. valamint. a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS. valamint. a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-10-045857; Kibocsátó )

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-10-045857; Kibocsátó ) A jelen tájékoztató ( Összevont Tájékoztató vagy Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló

Részletesebben

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátásra kerülő minimum 50.000 darab, maximum 200.000 darab 10 forint

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT A PANNUNITY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A beszámolót a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartott közgyűlése 12/2014.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT 2014. III. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT 2014. III. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT 2014. III. NEGYEDÉVES JELENTÉSE AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2014. ÁPRILIS 28., 10 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2014. ÁPRILIS 28., 10 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2014. ÁPRILIS 28., 10 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2011. harmadik negyedéves jelentése

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2011. harmadik negyedéves jelentése Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2011. harmadik negyedéves jelentése a Tpt. 54. alapján 2011. november 25. Vezetői összefoglaló A Társaság az alábbiakban mutatja be 2011. harmadik negyedévre

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED MINT AJÁNLATTEVŐK ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉSE AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT

Részletesebben