Nádudvar Város Önkormányzatának évi költségvetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől 4181 Nádudvar, Fő út 119. Ügyszám: /2009. Nádudvar Város Önkormányzatának évi költségvetése A Nádudvar Város Önkormányzata a 6/2009. (II.26.) Ök. sz. rendeltével elfogadta. Nádudvar, február 15.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. tv., valamint az önkormányzatunk 126/2008. (XI.27.) Ök.sz. határozatában elfogadott költségvetési koncepciós irányelvek alapján került összeállításra Nádudvar város évi költségvetési javaslata. A költségvetés összeállításánál az alábbi jogszabályok változásait kell figyelembe venni: 1. Az államháztartásról szóló módosított XXXVIII.törvény 2. Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény 4. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 5. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm rendelet 6. A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 7. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 8. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III.törvény 9. Egyes törvényeknek a tizenharmadik illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosítsáról szóló évi CX. törvény /2008 (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér megállapításáról Mindenképpen szem előtt kell tartani a költségvetés tárgyalása során, hogy mekkora pénzügyi és gazdasági válság veszi körül városunkat. Emlékeztetni szeretnék, hogy az állami költségvetés a beterjesztést követően hányszor került átdolgozásra. Az elfogadást követően pedig néhány héten belül kiderült, hogy nagymértékű módosítást kell benne végrehajtani. A módosítás éppen úgy érinteni fogja az önkormányzatokat, mint a gazdálkodó szervezeteket vagy a magánszemélyeket. Fel kell készülni, hogy ez a változtatás önkormányzatunkra nézve is jelenthet olyan kedvezőtlen hatásokat, hogy a frissen elfogadott költségvetést esetleg rövid időn belül módosítani kell. A válság kezelése tekintetében az önkormányzat első számú feladata a működőképesség megőrzése. Itt elképzelhető, hogy többlet forrásokra lesz szükség év közben. Az adótörvények változására épp úgy fel kell készülni, mint a közkiadások radikális csökkentésére. A gazdasági válság hatásmechanizmusát felmérni sem lehet, hogy például milyen változást eredményez az iparűzési adóbevételünkre. A Képviselő-testület is számos rendeletmódosítást és határozatot hozott az elmúlt év utolsó hónapjaiban, amelyek meghatározzák a költségvetés egyes sorait, tételeit. Ezek a következők: - 48/2008.(VI.03.) Ök.sz. rendelet a évi átmeneti gazdálkodásról - a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. létrehozásáról, - 92/2008.(VIII.28.) Ök.sz. határozat a vízmű koncesszióba adásáról - 23/2008. (XII.18.)sz. rendelet a évi vízdíjakról, - 4/2008.(III.28.)sz. rendelet a hulladékszállítási díjtételekről, - 3/2009.(II.16.) Ök.sz.rendelet és a 10/2009(I.29.) Ök.sz. határozat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtételekről, - a 160/2008. (XII.18.) Ök.sz. határozat a méhnyakrák elleni védőoltásról, - 144/2008.(XI.27.) sz. határozat a katólikus templom közvilágításáról, - a 168/2008. (XII. 23.) Ök. sz határozat az Általános Iskola túlórakeretéről, - a 27/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet, illetve 145/2008(XI.27 Ök.sz.határozat az E-ügyintézés bevezetéséről, - a 157/2008. (XII.18.) Ök.sz. határozat, a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás részére nyújtott hozzájárulásról, - a 123/2008.(XI.3.) Ök.sz. határozat a szennyvíz III. ütemének pályázatáról, - 164/2008. (XII.18.) Ök.sz. határozat a Kincsesház projekt benyújtásáról - 163/2008. (XII.18.) Ök.sz. határpozat a Horgásztó projekt benyújtásáról /2008. (XII.18.) Ök. sz. határozat a pedagógiai szakszolgálat létrehozásáról,

3 - 21/2009. (II.12.)Ök. sz. határozat a hulladéktároló gáztalanító beruházásáról 3 A fenti jogszabályi környezetben a bizottságokkal, az intézményekkel, az önkormányzati KFT-vel folytatott többoldalú egyeztetések következtében állt össze a város 2009.évi költségvetése. I. AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BEVÉTELEI Eredeti előirányzat: e Ft Finanszírozási bevétel(hitelfelvétel): e Ft Az önkormányzat konszolidált bevételeit az 1.sz. melléklet 1. oldala tartalmazza. Összességében az állapítható meg, hogy a tavalyi költségvetéshez képest mintegy 13%-os volumen csökkenés következett be. Azon túlmenően, hogy a központi forrásaink is csökkentek, szűkültek a beruházási forrásaink illetve már nem az állami leosztási rendszerben jutunk hozzá, hanem pályázati úton és főleg EU-s forrásokból, továbbá a tavalyi két nagy kiszervezési döntés is csökkentette az államháztartási bevételeinketkiadásainkat. 1. A Költségvetési egyensúlyok biztosítása A 2/a. sz. melléklet a működési feladatok, a 2/b. sz. melléklet a felhalmozási feladatok költségvetési egyensúlyi mérlegét tartalmazza. A működési költségvetés e Ft nagyságrendet képvisel, amely az önkormányzati költségvetés 86%-át teszi ki. A költségvetés ezen része mintegy 100 M Ft-tal kevesebb mint a tavalyi évben volt. A működési hiány 120 M Ft, amely azonos a tavalyi évi előirányzattal. Magában foglalja az önkormányzati intézmények működési kiadásait, az NTVG. KFT-nek fizetett városüzemeltetési szolgáltatási díjakat, a szociális segélyezési kiadásokat és a civilszervezeteknek nyújtott támogatásokat. A felhalmozási költségvetés e Ft összegű az éves költségvetés 14%-a. A tavalyi évihez képest kb. 50%-a, de ez csak a tervezés jelenlegi szintjén mutat ilyen kedvezőtlen képet. Ugyanis jelenleg van három folyamatban lévő uniós projektünk, amelynek a támogatási összege csak év közben kerül előirányzatosításra, de a 8.sz. mellékletben láthatóak a projektek teljes bekerülési költségei. A hivatkozott mellékletből, és az egyéb önerős beruházási kiadásainkból közel 554 M Ft értékű beruházás valósulhat meg 2009-ben. Amennyiben azonban újabb pályázatokat sikerülne elnyerni az év folyamán ez az összeg még növekedhet. A Képviselő-testület a költségvetési koncepcióban elfogadott maximum 20 M Ft fejlesztési hitelfelvételi elképzelése a 21/2009. (II.12.) Ök.sz. határozatával módosításra került, miszerint soron kívüli beruházásként kell megvalósítani a hulladéklerakó gázhasznosítási beruházását. A beruházás várható 78 M Ft bekerülési költséggel kerül megépítésre, amely fedezete 100%-ban banki hitel. Tehát az önkormányzat fejlesztési hiánya 98 M Ft, amelyet hitelből tervez lefedni. 2. Bevételek főbb forrásonként 2.1. Intézményi működési bevételek Működési bevételekre e Ft-ot tervezünk, mintegy 100 M Ft-tal kevesebbet mint az előző évben. A csökkenés oka a már korábban is leírt - a víz és szennyvízdíjak, temetői díjak és városüzemeltetési díjbevételek kiszervezése az önkormányzati szférából, a megmaradó tételeknél pedig csak kis hányadára állapított meg a testület díjemelést (lásd étkezés). Ezen belül még bevételi csökkenés várható, hiszen az ingyenes étkeztetést a parlament kiterjesztette az általános iskola 6. évfolyamára is. A 6.sz. melléklet részletezi a sajátos működési bevételeket. Iparűzési adóbevételeket a évi szinten 200 M Ft-ra tervezzük, bízva abban, hogy a vállalkozások évi árbevételein a gazdasági visszaesésnek még csak az első jelei mutatkoznak. Vállalkozók kommunális adójára Ft-ot idegenforgalmi adóra 300 e Ft-ot irányoztunk elő.

4 4 Az átengedett központi adók nagyságrendje közel 17 M Ft-tal alatta marad a évinek. Tervszáma a Ft, amelyből SZJA visszaosztásából e Ft, gépjárműadóból e Ft bevételre számíthatunk. Ezen kívül a mezőőri járulékokra, talajterhelési díjra, egyéb pótlékokra 5,5 M Ft-ot tervezünk Költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek A központi támogatásokat 5.sz. melléklet részletezi. Ezen belül a normatív támogatások tételes alábontását a 4.sz. melléklet tartalmazza. A normatív támogatások összege e Ft, 24 M Ft-tal kevesebb, mint tavaly volt. A 4.sz. mellékletből látható, hogy vannak fajlagos normatívák amelyek emelkedtek, de többségük csökkent. A legnagyobb normatíva kiesést az Általános Iskolához kapcsolódóan szenvedte el az önkormányzat, egyrészt a gyermeklétszám csökkenése miatt (2008. évről áthúzódó 8/12-ed rész), másrészt a fajlagos mutatók csökkenése miatt. Másik nagy tétel kiesése a közcélú foglakoztatás normatív módon történő finanszírozása. (A helyébe lépő közfoglalkoztatást az anyag későbbi részében részletesen ismertetem.) A költségvetési koncepcióban bemutatott normatív támogatások jelen előterjesztés szerint 17 M Ft-tal kevesebb. Ennek oka, hogy a Kv. tv. elfogadásával rosszabb pozícióba kerültünk. A 4.sz. mellékletből látható, hogy egyedül az óvodai normatívákat sikerült szinten tartani, a többi intézmény normatívája kisebbnagyobb mértékben csökkent. A közoktatási normatívák többsége esetében a Kv. tv szeptember 1-től határoz meg változásokat augusztus 31-ig a évi normatívák érvényesek. A normatívák fajlagos összegei a bérköltséget is tartalmazó feladatoknál jelentősen csökkentek, ugyanis a 13. havi illetmények kikerültek. A csökkenés mértéke 5-9%. Csökkentek a településüzemeltetési és igazgatási normatívák, jelentősen csökkent, közel 17%-kal az okmányiroda fenntartására kapott támogatás. Új elem viszont, hogy elkülönítetten jelenik meg a normatívák között a települési sportfeladatok támogatása e Ft-tal, és a diáksport feladatokra is külön kaptunk támogatást 430 Ft/tanuló fejkvótával, összesen 456 e Ft-ot. Ez utóbbi felhasználása kötött, tehát a ráfordítást tételesen be kell majd évégén mutatni. A központosított támogatások közös jellemzője, hogy a Kormány a Kv.tv. elfogadásával a fő cél elérésére kötelezettséget vállal, de a konkrét pályázati szempontokat a tárgyév első hónapjaiban alkotja meg. Ezért ezeket a célokat feltételesen kell kezelni, mert nem biztos, hogy a konkrét pályázati feltételeknek meg tudunk felelni. Két feltételnek biztosan megfelelünk, ezért ezeket eredeti előirányzatként be lehet állítani. Ezek a következők: - kisebbségi önkormányzat támogatása: 555 e Ft, évi bérpolitikai intézkedések (13. havi kiegészítő pótlék). Mint ismeretes a Kormány december 23-án döntött a közszféra 13. havi juttatásáról, amelyet pótlék formájában határozott meg, Ft/fő/hó fizetésig mindenkinek jár a havi arányos pótlék. Erre a fedezetet a központosított forrásból, évközi felmérés alapján fogjuk megkapni. Nagyságrendje önkormányzati szinten 53 M Ftra tehető. Év közben számtalan jogcímen hirdetett a tv. pályázati lehetőséget. Önkormányzatunk és intézményeink esetében az alábbi területeken számíthatunk plussz forrásokra: - közműfejlesztési támogatások, - települési kisebbségi önkormányzatok támogatása, - könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, (Prémium évek program) - számos közoktatási feladat támogatására pl. esélyegyenlőség biztosítása, szakmai fejlesztésekre, nyári étkeztetés, pedagógusok szakmai anyagi ösztönzése. Fejlesztési célkitűzésként jelenik meg ezen támogatások között a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, és a sportlétesítmények felújítása. A normatív kötött felhasználású támogatások tervszáma e Ft, amely év közben módosulhat, ugyanis ennek nagyrésze a szociális segélyezés új rendje szerinti támogatási rendszerben tervezhető bevétel, amelyről bővebben a feladat ellátási részben írok.

5 Támogatás értékű bevételeink (7.sz. melléklet) előirányzatai: - működési területen: e Ft - -szociális feladatokhoz kapcsolódóan: e Ft - -földalapú támogatások e Ft - -mezőőri feladatok támogatása: e Ft - -TB alapok támogatása: e Ft - - közhasznú munkavégzés támogatása: e Ft - - kistérségi társulási támogatás: e Ft - -társult települések befizetései a pedagógiai szakszolgálat feladatellátásához : e Ft - felhalmozási területen: e Ft -- kollégiumi eszközfejlesztésre: e Ft Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről A 7.sz. melléklet tartalmazza a pénzeszköz átvételeket. Tervezett előirányzata e Ft, amely az ÁMK 2008-ban megítélt pályázati támogatása, amelynek felhasználása áthúzódik évre. Részletesen bemutatásra került a 7.sz. és a 25.sz. mellékletekben az európai uniós pályázatok forrásai és kiadásai. Lényegében a két HEFOP és a LEADER pályázatok fizikai megvalósítása befejeződött. Kisebb nagyobb támogatások kiutalására várunk. Mint ismeretes az uniós támogatások lehívása igen körülményes, túlbürökratizált, számtalanszor hiánypótlásokkal hónapokat csúszik a támogatások kiutalása. Ez a HEFOP-os támogatásokra hatványozottan igaz. Mivel ezek a pályázatok utófinanszírozásúak, így likviditási problémákat jelenthetne. A támogatások viszonylag alacsony összege miatt esetünkben eddig ilyen helyzetet nem eredményezett. A folyamatban lévő másik 3 pályázatunk pénzügyi ütemezésénél már sokkal nagyobb odafigyelést és forrást kell biztosítani. A kifizetések nagyobb részénél a szállítási kifizetés módszerével, a kivitelező felé csak az önerővel kell kalkulálnunk, a támogatást a támogató szervezet közvetlenül a kivitelezőnek fizeti ki. Kivételt képez az iskolai akadálymentesítési projekt, ahol a kivitelező az NTVG. KFT, aki megfelelő tőke hiányában nem tudja a kivitelezést megfinanszírozni, így ott az önkormányzat 100%-ban fizet. A kerékpárút építés és akadálymentesítés esetében szerződésmódosítást kezdeményeztünk az időjárás hátráltató hatása végett Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tőkejellegű bevételeinket e Ft-ra kalkuláljuk. Ingatlanértékesítésből származó bevételekből 24,5 M Ft-ot tervezünk, amely az Aranyos féle telek és egy kiesebb értékű telek eladásából keletkezne. A víz és szennyvízvagyon koncesszióba adásából befolyó évi koncessziós díj 10 M Ft. Bérbeadásból származó bevételre 77,2 M Ft került beállításra. Ebből közel 75 M Ft a szeméttelep bérbeadásából származó bevétel lenne.a képviselő-testület döntése alapján beállításra került a Hajdúszoboszlói Városi Önkormányzatra és a saját önkormányzatunkra is érvényes Ft/tonna hulladéklerakási díj. Ezek a tételek azonban még szerződésekkel nem alátámasztottak. Egyéb bérlemények (Posta épület, üzleti helyiségek) bérleti díja a évi szinten került betervezésre Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése Első lakáshoz jutók, belvízkárosultak támogatásából, illetve munkáltatói kölcsönökből befolyó törlesztések várható összege 5 M Ft Előző évi pénzmaradvány

6 Az Áht. előírása alapján a teljeskörű források és kötelezettségek biztosítása végett előre kalkulálni kell a várható - majd áprilisban elfogadott - előző évi pénzmaradvány összegét. A évben felvállalt többletfeladatok és a be nem folyt bevételek alapulvételével 60 M Ft-erejéig tervezhető a zárszámadási feladatok jelenlegi készültsége alapján Finanszírozási bevétel Felhalmozási hitelként 98 M Ft került beállításra. ennek nagyrésze a gáztalanító berendezés megépítését, míg kisebb része a szennyvízberuházás önerejét finanszírozza. Külön figyelmet kell fordítani az európai uniós forrásokból megvalósuló beruházások forrás finanszírozására. A legtöbb projekt utófinanszírozású, az önerők nagysága is változó, nem biztos, hogy saját bevételből az önkormányzat tudja biztosítani. Vannak már szakmai ajánlatok, amelyek a saját erőre, vagy a támogatás megelőlegezésére vonatkozó kölcsön speciálisan önkormányzatokra szabott feltételekkel bírnak. A források előteremtésénél és a projektek bonyolításakor a fenti lehetőségekkel mindenképen foglalkozni kell. Működési hitelként 120 M Ft tervezhető, a jelenlegi pénzügyi-gazdasági környezetben tartható. Finanszírozásra elsősorban a likvid hitelt kell felhasználni. A hiány csökkenetése érdekében a saját bevételek növelésével a követeléseink csökkentésével és pályázati lehetőségek maximális kihasználásával kell törekedni. II. AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI Az önkormányzat tervezett kiadása e Ft. Év végére ez az összeg az eddigi elnyert uniós projektek megvalósításával meghaladja a 2,2 MD Ft-ot. 1. A kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként 1.1. Személyi juttatások A bérekre és nem rendszeres személyi juttatásokra e Ft-ot terveztünk. A bérelőirányzatok az előző évi tényleges kiadásokhoz képest e Ft csökkenést mutat. Ennek oka, hogy lényegesen csökkent a foglalkoztatotti létszám a kiszervezések következtében, továbbá a közfoglalkoztatás várható bizonytalansága végett, sokkal kevesebb közmunkás került betervezésre. A létszámok a két év összehasonlításában a következő: Foglalkoztatási forma 2008 (fő) 2009(fő) Változás (fő) Köztisztviselők száma (polgármesterrel együtt) Közalkalmazottak száma MT.alapján foglalkoztatottak száma Közmunkások átlaglétszáma Összesen: A létszámváltozás egy része természetesen kiadás csökkenéssel jár(koncessziós kiszervezés) a cégbe áthelyezett dolgozói bérek önkormányzati oldalról a kiadások átcsoportosítását jelenti(bérből szolgáltatási díj stb.) A későbbiekben ezt már így nem tartjuk számon, hiszen a cég költségadatai alapján kerülnek a szolgáltatási díjak megállapításra. A közalkalmazotti szférában 5 fő létszámfejlesztés került előterjesztésre, amelyből 3 fő a pedagógiai szakszolgálat létrehozásából, 2 fő pedig a szociális gondozói létszám fejlesztéséből adódik. A bérelőirányzatok tartalmazzák a soros előlépések és egyéb szakmai előléptetések, pótlékváltozások bérvonzatát, a többletmunkavégzés törvényszerinti díjazását, belső helyettesítések fedezetét.

7 Minden intézménynél teljes mértékben elismerésre került a nyugdíjazások többletköltségei, úgy mint a jubileumi jutalmazás és a felmentési időre járó bérek( ugynevezett dupla bérezések). A tervek szerint 15 dolgozó megy nyugdíjba az év folyamán, amelynek a kiadása várhatóan M Ft-ot tesz ki. A munkavégzés alóli felmentési időre - amíg azt az illetékes szakértői jelentések elbírását követő testületi döntések - meg nem születnek, nem lehet dupla foglalkoztatás egyetlen költségvetési szervnél sem. Az SZJA tv. adta adó és járulékmentes természetbeni juttatások közül az étkezési juttatások kerültek bele a költségvetésbe. Ez nem jelenti azt, hogy a bérmegtakarítás terhére ne lehetne majd munkáltatói jogkörben év közben fizetni pl. kis összegű ajándékvásárlást, vagy a nyugdíjazáskori ajándékozást. A 13. havi pótlék is része a költségvetésnek a korábban leírt új szabályozásnak megfelelően. Az oktatási területen a minőségi kereset kiegészítés összege változatlan összeggel benne van a költségvetésben, Ft/fő/hó pedagóguslétszámra vetítve. Munkáltatói döntés alapján vagy havi rendszerességgel, vagy évente 1-2 részletben, egyösszegben kerül kifizetésre. A 2009-es Kv.tv. alapján járó pótlék kiegészítésekre, mint pl. integrációs oktatás, SNI-s gyermekekkel foglalkozó, osztályfőnöki feladatot ellátók kereset kiegészítésére év közben lehet pályázni és majd azt követően, a fedezet leutalása után kerül kifizetésre Munkaadókat terhelő járulékok A járulékok mértéke nem változott az előző évekhez képest, e Ft járulékterhe van a tervezett személyi juttatásoknak. Bér és járulékokra összesen e Ft-ot terveztünk, amely a működési költségvetés 55%-a Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati szinten e Ft-ot terveztünk dologi kiadásra, amely a tavalyihoz képest 13 M Ft-tal kevesebb. Egyrészt tükröződik a tervszámokban a víz és szennyvízfeladatok kiszervezésének csökkentő, ugyanakkor az NTVG. KFT. működésével kapcsolatos, a tervezett inflációs és a vízdíj utáni kötelezettség, továbbá a szakképzési támogatás kiesése miatti növelő hatása. Nagyon szűkön kalkulált előirányzat került beállításra, vannak intézmények, ahol kifejezetten alátervezett, pl. Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal. Ezekben az intézményekben de a többiben is év közben kell minden takarékos gazdasági lépést megtenni, illetve működési pályázati forrást bevonni, hogy az előirányzatok tarthatóak legyenek. Az első félévben csak a működéshez szükséges elengedethetetlenül fontos gépi kisjavításokat, illetőleg a tárgyi eszközök beszerzését lehet teljesíteni oly esetben, amelyek javítására már nem érdemes pénzt fordítani. Mindenfajta egyéb beszerzést át kell ütemezni a második félévre, amennyiben lesz rá fedezet. Természetesen a működéshez szükséges energia és közüzemi számlák kifejezését teljesíteni kell. Érezhető és kimutatható energia megtakarítási hatása van a felújított, hőszigetelt illetve új beruházással kiváltott épületek rezsi költségének. (Erről részletesebb tájékoztatást majd a évi költségvetési beszámolóban adok.) A dolgozók védő és munkaruha juttatását a kollektív szerződések értelmében a munkáltatók megfelelő fedezettel látták el költségvetésükben Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 7 A 17.sz. melléklet részletesen bemutatja, hogy egyes segélynemenként milyen előirányzattal számolhatunk. A tényleges kifizetések eltérhetnek majd a tervezettől, hiszen alapjaiban változott meg a segélyezési és annak támogatási rendszere. Tehát bázis adatokkal nem rendelkezünk. A többszörösen módosított évi III.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 33. -a alapján január 01 napjától az aktív korú, hátrányos munkaerő-paci helyzetű személyek és családjuk részére megállapítható pénzbeli támogatást az alábbiak szerint módosította.

8 8 I. Rendszeres szociális segélyre jogosultak: 1. Egészségkárosodtak (legalább 50%-os egészségkárosodott, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részsül) életévüket betöltöttek Akik álláskeresési támogatásban részültek, vagy legalább 1 évig (rendszeres pénzellátás megszünését követően 3 hónapig) az állami foglalkoztatási szervvel együttműködtek éven aluli gyermekük- napközbeni ellátást biztosító intézményben- napközbeni ellátása nem biztosított. Akik álláskeresési támogatásban részesültek, vagy legalább 1 évig(rendszeres pénzellátás megszünését követően 3 hónapig) az állami foglalkoztatási szervvel együttműködtek. Ebben az esetben a családban csak egy személy részesülhet segélyben. A segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének a különbözete, de nem lehet magasabb évben Ft-tól. II. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak (Akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak és közfoglalkoztatásban önhibájukon kívül nem vesznek részt). A rendelkezésre állási támogatás havi összege egyenlő a nyugdíjminimum összegével, ez január 01 napjától Ft március 31 napjáig a december 31 napján rendszeres szociális segélyben részesültek jogosultságát felül kell vizsgálni. III. Út a munkához program keretében történő közfoglalkoztatás A munkaerőpiaci problémák megoldására a Kormány 2008-ban kidolgozta az Út a munkához elnevezésű programot. Az intézkedési terv lényege, hogy akik évig rendszeres szociális segélyben részesültek, a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. A program keretében elfogadott törvény módosítások megteremtették annak a feltételeit, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek foglakoztatása szervezett keretek között történjen, ezért újabb feladatként jelentkezik az önkormányzat számára a közfoglalkoztatás szervezése közfoglalkoztatási terv alapján. A szociális törvény módosításával évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak. Az ellátásra jogosultak közül: a.) a munkavégzésbe bevonhatók: közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, b.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket. c.) a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak (továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult

9 személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni). Az Út a munkához program megvalósítása érdekében a következőket kell az önkormányzatoknak figyelembe venni az aktív korúak ellátásának megállapítása során: elsődleges a közfoglalkoztatás, így a december 31-ig rendszeres szociális segélyben részesülőket a közfoglalkoztatás szervezése szempontjából számba kell venni, és elsődlegesen azt mérlegelni, hogy kik foglalkoztathatók ebben a formában, vagy kik tehetők alkalmassá a közfoglalkoztatásra, ugyanígy fontos, hogy kik azok a 35. életévét be nem töltött személyek, akik képzésre kötelezettek, azaz a program keretében kötelesek befejezni az általános iskolát, vagy akik részére a szakképzésük megszerzése érdekében a munkaügyi kirendeltségek felkészítő képzést szerveznek számukra, Mindkét esetben, a foglalkoztatásra és képzésre alkalmas, vagy alkalmassá tehető személyeket a közfoglalkoztatásba, vagy képzésben való részvételükig, vagy amikor olyan képzésben vesznek részt, amelyhez az Foglalkoztatási törvény szerinti keresetpótló juttatást nem állapították meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg, Amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg az érintett személy (egészségkárosodott, 55 éven felüli, vagy 14 éven aluli gyermeke számára nem biztosított a napközbeni ellátás), és maga önkéntesen nem vállalja a közfoglalkoztatásban való részvételt, rendszeres szociális segélyre jogosult az Szt. szabályai alapján. A szociális törvény változása miatt megváltozik az aktív korúak ellátásának finanszírozásában a központi és az önkormányzati források aránya is: a továbbra is rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében a finanszírozási rendszer nem változik, 90%-os központi és 10%-os önkormányzati. a rendelkezésre állási támogatás esetén a központi forrás aránya 80%, a közcélú foglalkoztatás finanszírozási rendszere ugyanakkor megváltozik, az önkormányzatok a foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások (munkabér, bérjellegű juttatások, és közterhek) 95 %-át igényelhetik a központi költségvetésből. A dologi költségek fedezetét továbbra is a foglalkoztatónak/önkormányzatnak kell viselnie. Az önkormányzatnak 2009-ben április 15-éig kell elkészíteni a foglalkoztatási tervet, mely alapján felmérhető hogy melyek azok a közfeladatok amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás keretében el lehet látni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot is meg kell határozni. A közcélú foglalkoztatás keretében legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaszerződést kötni a jogosult személlyel. A tervet évente a megadott határidőig ( 2009-ben április 15. ) az önkormányzat képviselőtestületének kell elfogadni. Határidőig el nem fogadott terv hiányában a központi támogatás visszatartásra kerül, ezzel szankcionálja a törvényalkotó a dokumentum hiányát Speciális célú támogatások A civil szervezeteknek és egyéb szervezeteknek adott támogatás az előző évhez képest szűkebb keretet tartalmaz kellő fedezet hiányában. 10 M Ft áll rendelkezésre. A civil szervezetek mindegyike megalapozott kérelmet adott be. A javasolt támogatásoknál előnyt élveznek azok a szervezetek, ahol folyamatos működést kell biztosítani. Szűkült a bizottság által odaítélhető forrás értéke, és nem tervezünk polgármesteri keretet (számvevőszéki javaslat alapján). A 22.sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat Testületi hatáskörű, központosított feladatok 9 Pályázati pénzalapokra a költségvetés eredeti előirányzatában nem tudunk elkülöníteni pénzeszközt. Ha év közben, bármely beadott pályázat esetleg nem nyer, az ott felszabaduló önerőt céltartalékba kell helyezni, és pályázati alapként egyedi döntésekkel fel lehet használni.

10 Ez egy igen kicsi összeg ha a fejlesztési célkitűzéseket vesszük alapul, de e jelenlegi tervezési szinten nincs több forrás. A pályázatokkal kapcsolatban az elbírálás szintjének megfelelően az alábbi kategóriákat lehet kialakítani: Jelenleg folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló projektek 1. Kerékpárút építés a Fő utca teljes hosszában. 2. Általános Iskola akadálymentesítése 3. Schönherz útépítés Beadott, és elbírálás alatt álló projektjeink 1. Városközpont funkcióbővítő beruházás 2. Egészségcentrum építése 3. Szennyvízberuházás III./1. üteme 4. Kincsesház felújítása 5. Horgásztó felújítása, rendezése A tárgyévben beadásra javasolt projektek 1. Ivóvízminőség-javító program 2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése 3. Elkerülő út építésének előkészítése a Mártírok és a Puskin utca között 4. Energia-megtakarítást eredményező pályázatok 5. Alternatív energia hasznosítására irányuló beruházások A fejlesztési elképzeléseinket a ciklusprogram mentén kell felépíteni, amelyet azonban a változó körülmények hatására időnként lehet, sőt kell módosítani. A fejlesztések között erősíteni kell a koncepcionális vonásokat. Ezekhez kiinduló irányvonalakat határoz meg az Építési és Városfejlesztési Bizottság. A javaslatok összhangban vannak a ciklusprogrammal és számol mind a hazai, mind az uniós lehívható forrásokkal. A tárgyévre vonatkoztatható ütemét a fenti célok között megjelenítettük. A beadott, de még elbírálás alatt lévő projektekhez testület által elfogadott önerőt mindenképpen biztosítani kell. Ez a tény csökkenti a szabad költségvetési forrásokat a támogató szervezet döntéséig. A pályázati célok között kiemelten kell megragadni a lehetőséget a bölcsődék és a közoktatási intézmények fejlesztésére fókuszáló hazai költségvetési támogatásokat. Az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek önerő kiegészítésére pályázatot kell benyújtani, amennyiben az önkormányzatunk nyertes céljai támogathatóak lesznek. Működési tartalékba javasolok 20 M Ft elkülönítést az előre nem tervezhető feladatok és kiadások fedezeteként Beruházási és felújítási kiadások 10 A beruházási és felújítási kiadásokat a 8.sz. melléklet részletezi. A felhalmozási kiadások nagyságrendjét mindenek előtt a források határozzák meg. Előző évekhez képest csökkentek a felhalmozási bevételeink, hiszen kiszervezésre kerültek azok a feladatok amelyből képezhetnénk a beruházási kereteket. Koncessziós díjbevételünk is minimális, hiszen 2009-re szerződés szerint 10 M Ft-ot fogunk kapni. Igen nagy korlátok között kezelendőek az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek nagyságrendje, mivel erre vonatkozóan nincsenek érvényes és aláírt szerződéseink. És amennyiben a szerződéskötés nem jön létre, itt súlyos tízmilliók esnek ki. (amelynek nyilván beruházási, forrás és kiadás csökkentő hatása lesz.) Vannak azonban még olyan folyamatban lévő, egyeztetések alatt álló bevételi források, amelyek év közben - kedvező fordulat esetén - növelhetik a beruházási forrásokat. Ilyen például a gázközmű vagyon még meglévő részének az értékesítése, vagy esetleges nem tervezett ingatlanértékesítések. A fejlesztések között prioritást élveznek a már megkezdett, folyamatban lévő beruházások, amelyeket az 1.6. pontban már részleteztem.

11 11 A pályázatok, beruházások előkészítésére csupán 5 M Ft áll ebben az évben rendelkezésre. Olyan átgondolt és a ciklusprogramhoz illeszkedő projektek előkészítésére kell koncentrálni, amely nagyobb valószínűséggel bekerülhet a nyertes projektek közé. Minden törvényes eszközzel és lehetőséggel támogatni kell a 2008-ban megkezdett és elindított termálvíz mellékgázának hasznosítását biztosító beruházást. Egyrészt munkahely teremtéssel járhat, másrészt már 2009-ben energiamegtakarítást eredményezhet a működési költségek között. Tovább folytatódik a biobrikett gyártás előkészítési munkálatai, ahol az önkormányzatot a fenti előnyökön kívül még a mezőgazdasági területek és melléktermékek jelentős hasznosítása és ennek kimutatható hozama motiválja. Nádudvar is részt vesz az ivóvízminőség javító programban a derecskei kistérséghez kapcsolódóan. Jelenleg folynak az előkészületi munkák. Befejeződött az oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzési projektjei. Így az önkormányzat ezen fenntartói kötelezettségét teljesítette, vélhetően ez az 5 éves program mindenhol megteremtette az alapvető berendezési és szakmai felszereléseket. Nyilván az évek során új igények mindig merülnek fel, ezeket azonban saját vagy pályázati forrásokból kell a jövőben biztosítani. Legszükségesebb kiselejtezett gépek, berendezések pótlására 1,7 M Ft-ot javasolunk elkülöníteni. Felújításként az önkormányzati ingatlanok felújítására az előző évekhez képest egy szűkített keretet- 5 M Ft-ot javasolunk. Ezek a kisebb felújítási, pótlási munkálatok az alábbiak: - közvilágítás állapotának felmérése, A Malom utcai bérházak megvilágításának kiépítése - A Katolikus templom megvilágítása(4m Ft) - Fürdő kút bekötése (1 M Ft) 1.8. Lakossági kölcsönnyújtásra Az igények és a források egyidejű csökkenése következtében 2 M Ft-ot javasolunk kölcsönnyújtásra betervezni. 1.9 Finanszírozási kiadások A 21.sz. melléklet mutatja a fejlesztési hitelek kamat és törlesztési terhét. Pontosan még nem ismert, hogy tavaly évvégén a bank által kezdeményezett kamatemelésnek milyen kiadási többlete lesz, így összességében 40 M Ft finanszírozási kiadásra számolunk. A pontos kamat mértékének és összegek ismeretében év közben kell viszatérni a tervszámok pontosításához. 2. Az intézményi költségvetések alakulása 2.1. Polgármesteri Hivatal (9.-10-sz. mellékletek) A 9.sz. melléklet kiemelt előirányzatonként, a 10.sz. melléklet pedig szakfeladatonként tartalmazza a hivatali feladatok bevételeit és kiadásait. A hivatal feladatellátási szerkezete jelentősen megváltozott, - az anyag előző pontjaiban már részletezett okok miatt - csökkent az önkormányzati gazdálkodás államháztartási volumene. Látható a 9.sz. és a 10.sz. mellékletekből hogy jó néhány szakfeladat kikerült a feladatkörünkből és a költségvetés összege jelentősen csökkent. A bérek több mint 60 M Ft-tal, a dologi kiadások pedig 80 M Fttal. A költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges dönteni a fürdő üzemeltetéséről. Amennyiben az üzemeltető személyében változtatást tervezünk, mindenképpen a két tulajdonos együttesen hozza meg a döntést. A NTVG. KFT. alapító okirata alapján alkalmas a fürdő és büfé üzemeltetésére. A létszám-változás foglalkoztatási formánként a 9.sz., szakfeladatonként pedig a 10.sz. mellékleten követhető nyomon. Az NTVG.KFT-vel 2008-ban megkötött feladatellátási szerződések - a hulladéklerakó üzemeltetésének kivételével - tartalma lényegében nem változik. A folyamatos működést biztosító szerződések a évi

12 szinten(pl. temető, sporttelepek működtetése stb.), az egyedi feladatellátásokhoz a tavalyi szinthez képest csökkentett vagy azonos szinten kerültek megtervezésre (pl. ingatlanfelújítások, utak kátyúzása). A fejlesztésekhez kapcsolódó megbízások egyedileg kerülnek megkötésre, a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan már a szerződés kötések megtörténtek, a jövőben induló projektekkel kapcsolatban pedig egyeztetéseket követően alakulnak ki. A hulladéklerakó kérdésében eldöntendő, hogy üzemeltetési szerződéssel, vagy a hulladék arányos lerakási díjra vonatkozó szerződés alapján fogja a két önkormányzat finanszírozni a szemételhelyezési közfeladatot. Amennyiben Hajdúszoboszló fogadókészségét mutatja ki a 6.500Ft/t díjra vonatkozóan, úgy a évi a KFT. szolgáltatásainak igénybevételeire tervezett keretösszeg 173 M Ft körül alakul, amely 21%-os növekményt jelent a évi időarányos teljesített szolgáltatási díjakhoz képest. A 7. sz. kimutatáson néhány kiemelt dologi kiadás került kirészletezésre. A Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően új tételként került be a méhnyakrák elleni védőoltás, az elektronikus ügyintézés bevezetése, és a közgyűjteményi feladatok ellátása. Az intézmények költségvetésének két év közötti összehasonlítását az 5-6.sz. kimutatás tartalmazza. Az intézmények támogatását a 16.sz. melléklet tartalmazza. Sajnos jelentős visszaesés következik be ebben az évben. Miközben az állami támogatás és a saját bevétel együttes aránya az előző évhez képest 75%-ról 70%-ra csökken, addig az önkormányzati támogatás 25%-ról 30%-ra emelkedik. Az arányváltozásnak több oka is van, egyrészt az állami normatívák csökkenése, a 13. havi illetménypótlék fedezet kikerülése a normatívából és a működési kiadások jelentős növekedése Kövy Sándor Általános Iskola ( 11.sz. melléklet) 12 Az Általános Iskola költségvetése e Ft, az előző évhez képest 8,8%-kal magasabb. Az állami támogatás e Ft-tal csökken, az önkormányzati támogatás pedig e Ft-tal nő. Az emelkedés egyik legfőbb oka, a pedagógiai szakszolgálati decentrum beépítése a költségvetésbe. Az intézményegység költségvetése e Ft, amely 7 fő közalkalmazott bérét és járulékait tartalmazza, így az iskola összlétszáma 102 fő lett. A szolgálat ellátja itt helyben, Földesen, Nagyrábén és Bihartordán a rászorult gyermekekkel kapcsolatos logopédiai és gyógytestnevelői feladatokat. A tavaly évvégén lehívható normatíva jelenik meg a kimutatáson, hiszen a normatíva többletet majd júliusban lehet lehívni. A bevételi struktúra végleges kialakításához megállapodásban kell rögzíteni a 4 településnek a költségvetéshez való hozzájárulását. Előzetes szóbeli egyezség született már, hogy a társult települések közel 13 M Ft hozzájárulást fognak befizetni az önkormányzatunknak. Jelentős többletkiadást eredményez az intézmény költségvetésében a nyugdíjazások többletköltségei és a szakértői vizsgálatot alátámasztott túlórakeret és helyettesítési keret beállítása. Az intézmény korábbi alapfeladat- ellátásához alkalmazotti státusz szűnik meg, a pedagógiai szakszolgálattal pedig az iskola eddigi 2 alkalmazottjához 5 fő fejlesztést javasol az intézmény. Így a tavalyi jóváhagyott létszám-irányszám 3 fővel növekszik. Egy fő foglalkoztatását a portás-biztonsági őr alkalmazását a Polgármesteri Hivatal közmunkával biztosítja. A működési bevételek csökkenését az ingyenes étkeztetés kiterjesztése eredményezi az előző évhez képest. Az állami támogatás e Ft-tal csökken, az önkormányzati támogatás pedig e Ft-tal nő. A tanuló létszámnak 940 fő körül megállt a csökkenése. A dologi kiadás előző évhez viszonyított lényegesen alacsonyabb összegét az intézmény pályázati támogatásbókból fogja pótolni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (12.sz. melléklet) Az Óvoda és Bölcsőde költségvetése e Ft, 2,6%-kal magasabb mint az előző évben. Az intézmény költségvetése néhány éve már nagy stabilitást mutat, akár az ellátotti, akár a dolgozói létszám változatlansága miatt. Nyugdíjazás többletköltsége minimálisan terheli a bérelőirányzatokat soros előlépések, előrehozott előlépések és szakmai előmenetelekre került betervezésre törvény szerinti emelés. Az előző évekhez képest az állami támogatás 50 e Ft, az önkormányzati támogatás pedig e Ft-tal nő.

13 2.4. Általános Művelődési Központ (13.sz. melléklet ) Az intézményi összesített költségvetése e Ft, a növekedés az előző évekhez képest 9,5%. A kiemelkedően magas növekedésnek több oka van. A dolgozók nagy többsége sorosan előlép, 2 fő nyugdíjazási többletköltségét tartalmazza a költségvetés. Az ÁMK a tavalyi év folyamán 1 fő közművelődési szakember beállítására kapott lehetőséget anyagi támogatás nélkül. A tavalyi év során sem tudja azt megvalósítani az intézmény, és az idei költségvetésbe sem fért bele a létszámfejlesztés. A munkavégzésre viszont nagy szükség lenne a közművelődés terén. Így ezt a státuszt a Polgármesteri Hivatal fogja közmunka végzésével megoldani. Mint ismeretes az intézmény szeptemberig nem jogosult szakképzési támogatásra, mert nem tagja egyetlen TISZK-nek sem, így az önkormányzati forrásból kell a szakmai műhely költségeket fedezni. Ennek többletköltsége 3 M Ft. További önkormányzati támogatást igényel a SZÍN-TÉR beruházása, amelynek a II. ütemű beruházási költségének önerejét (7,1 M Ft) az iskola a szakképzési támogatásból tervezte lefedezni. Azonban a szakképzési támogatás nem folyt be, így önkormányzati forrást kell átcsoportosítani. Jelentősen növeli a rezsiköltségeket a SZÍN-TÉR birtokba vétele, és üzemeltetése. A felnőtt oktatás kiadásai is éves szinten jelentkezik már, a feladatellátás nyereséges saldóval lett betervezve erre az évre Szociális Szolgáltató Központ (14.sz. melléklet, és a 1-3.sz. kimutatások) Az intézmény mikrotérségi összevont költségvetése e Ft, az előző évhez képest 3,7%-os az emelkedés. Az intézmény normatívája 1,6 M Ft-tal, a kisebbségi kiegészítő normatíva 800 e Ft-tal kevesebb mint tavaly volt. Év közben a bihardancsházi intézményben 15 fő házigondozott felvétele valósul meg. Tehát jelentős fejlesztés következik be az ellátási hálózatban, amely 1 fő gondozói státusz beállítását vonja maga után. A fejlesztéssel lehívható többlet normatíva e Ft,a létszámfejlesztés többletköltsége pedig 1.600e Ft. Tetétlenen is hasonló a helyzet, az ellátotti létszámhoz nincs biztosítva a törvény szerinti gondozói létszám, ezért 1 fő gondozói státusz fejlesztésére van szükség. Az intézmény önfenntartása tehát továbbra is biztosított marad. A társtelepülések költségvetése az egyeztetések során a saját bevételek és a központi támogatások figyelembevételével kerültek összeállításra Egészségügyi feladatok (15.sz. melléklet) 13 Az egészségügyi feladatok költségvetését - jelentőségére tekintettel- külön melléklet mutatja be április óta visszakerült a rendelés a központi orvosi rendelő épületébe, ahol az ügyeleti ellátás és a vérvételi hely minden törvényes feltétellel rendelkezik. A véreredmények laboratóriumi vizsgálata azóta is zavartalanul működik. Az Egészségbiztosítási Pénztár a támogatáson alapvető változtatást nem tervez, így 16 M Ft-os támogatással számolunk, 38,5 M Ft-os kiadással szemben. A második házi gyermekorvosi állás meghirdetésre került, amennyiben a testület dönt az állás betöltéséről, a tárgyi feltételek megteremtésében az önkormányzatnak vélhetően közre kell működnie Kisebbségi önkormányzat (23-24.sz. mellékletek) A kisebbségi önkormányzat költségvetési támogatása azonos az előző évihez. Erre az évre minden bizonnyal sikerült beadni a pályázatot a működési kiadások helyettesítésére. A kisebbségi önkormányzat megalkotta a saját költségvetését, melyet jóváhagyás végett megküldött, így beépítésre került a város költségvetésébe. Lényegében a költségvetésük szerkezete nem változik, a dologi kiadások összetétele hasonló a tavalyihoz. 555 e Ft eredeti előirányzatból 100 e Ft a készletbeszerzés és 455 e Ft a különféle dologi kiadások. Ebben az évben befejeződik a Seregélyeskerti Iskolában az irodahelyiségük kialakítása.

14 Tisztelt Képviselő Testület! 14 Jelen előterjesztést a képviselők egy-egy csoportja, a bizottsági elnökök, ad-hoc bizottság, intézmények vezetői részletesen megvitatták többször, tételes egyeztetéseket, elemzéseket végeztünk. A döntés meghozatalakor a végleges számok elfogadásánál a gazdaság jelenlegi válságos vagy válságközeli állapotát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Javaslatom az, hogy az előterjesztéshez képest inkább szűkítse a képviselő-testület az ez évi célkitűzéseit, mint sem új célokat, feladatokat határozzon meg. Mindenképpen óvatosságból, elővigyázatosságból inkább azt az utat válasszuk, hogy az év közben adódó esetleges plussz források felmerülésekor döntsön a testület a szabad pénzeszközök felhasználásáról. Ha pedig a gazdasági környezet, vagy a törvényi szabályozások a jelenleginél kedvezőtlenebb hatást váltanak ki, akkor évközben negatív irányba kell hozzányúlni a város költségvetéséhez. Meghatározó tényező lehet hiteleink kamatterheinek megemelése különösen a devizaalapú hitelünk átértékelődése, amelynek pénzügyi kihatásait ma még nem ismerjük. A fő cél mindenképpen a város és az intézmények működőképességének a megőrzése és a megkezdett beruházások befejezése. Javaslom, hogy a féléves költségvetési beszámolóval egyidejűleg a képviselő-testület tekintse át a költségvetés időarányos végrehajtását, végezzen elemzéseket a gazdasági mutatók változásairól, s amennyiben szükségesnek látja értékelje át, és módosítsa a költségvetési tervszámokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a részletes vitát követően elfogadni szíveskedjen. Nádudvar, február 15. Beke Imre sk. polgármester

15 1. sz. melléklet 15 Sorszám Bevételi jogcímek évi tény évi várható tény évi eredeti ei. Változás %-a ,9 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek , Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel , Egyéb sajátos bevétel , Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések , Kamat bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről ,9 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei(3.sz. kimut.) , Helyi adók ,8 * 2.2. Átengedett központi adók gépjárműadó , Mezőőri járulékok, pótlékok, bírságok , Talajterhelési díj ,6 II. TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.) ,0 1. Normatív állami hozzájárulás ,8 2. Központosított előirányzatok ,9 3. Normatív kötött felhasználású támogatások ,5 4. Fejlesztési célú támogatások ,0 5. Kiegészítések, visszatérítések Egyéb központi támogatás Támogatásértékű műk.cél. pénze.átv. állh.belülr ,5 8. Támogatásértékű felh.cél. pénze.átv. állh.belülről ,6 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,5 1. Tárgyi eszköz értékesítés ,1 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei , Koncessziós díj , Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bev ,7 3. Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE Támogatási kölcsönök visszatérülése ,6 2. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek 101 V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 VI. KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,1

16 16 Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható tény évi eredeti ei. Változás %-a

17 17 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,3 1. Önkormányzat összesített kiadása ,3 1.1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (17.mell.) , Speciális célú támogatások (17.sz.mellék.) , Támogatásértékű működési kiadás(17.mellék) , Létszámkeret (fő) ,8 Ebből: 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai(9.sz. mell.) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Speciális célú támogatások Társadalmi és szociálpolitikai juttatások , Támogatásértékű működési kiadás Létszámkeret ,8 Általános Iskola működési kiadásai (11.sz. melléklet.) , Személyi juttatások Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Speciális célú támogatás , Létszámkeret(fő) Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai(12.sz. melléklet) , Személyi juttatások , Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Létszámkeret (fő) Általános Művelődési Központ működési kiad.(13.sz. mell.) , Személyi juttatások , Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Ellátottak támogatása Létszámkeret (fő) Szociális Szolgáltató Központ műk. kiad.(14.sz. mell) , Személyi juttatások , Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Támogatás értékű kiadások Létszámkeret(fő) Egészségügyi feladatok működési kiadásai(15.sz. mell) , Személyi juttatások , Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Speciális célú támogatás Átalgos statisztikai állomámnyi létszám(fő) ,3 TESTÜLETI HATÁSKÖRŰ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK II. 1. Pályázati pénzalapok Működési tartalék Felhalmozási céltartalék - - III. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ,9 1. Beruházási kiadások ,3 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú átadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás

18 5. Felhalmozási célú hitelnyújtás ,0 6. Részvényvásárlás IV. KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,5 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható tény évi eredeti ei. Változás %-a V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ,3 1. Finanszírozási célú pénzügyi kiadások , Likviditási célú hitel visszafizetése Likvid hitel kamata Felhalmozási célú hitel visszafizetése , Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási célú pénzügyi bevételek Fejlesztési hitelfelvétel Működési hitelfelvétel VI. HIÁNY ,3 1. Felhalmozási célú hiány ,8 2. Működési célú hiány /a sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások 2/a.sz. melléklet Ezer forintban! évi évi évi évi évi évi Megnevezés Megnevezés várható tény várható tény terv tény terv tény Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány átadás Előző évi pénzmaradvány Kiegészítő függő átfutó bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése Átvett pénzeszközök államházt. Kívülről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Bevételek összesen Finanszírozási bevételek(hitelfelvétel) Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. Kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt Speciális célú támogatások Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások Kiadások összesen Finanszírozási kiadások

19 19 MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: /b. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Értékesített tárgyi eeszközök ÁFÁja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható 2/b.sz. melléklet Ezer forintban! évi terv Felújítás Ebből uniós projektek Kincseház felújítása Pénzügyi befektetések bevételei Horgásztó felújítása Cél-, címzett támogatás Intézményi beruházás Ebből uniós projektek Egyéb központi támogatás Kerékpárút építés Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás -Általános Iskola akadálymentesítése Scönherz út építés Támogatásértékű bevételek Városközpont funkcióbővítés Átvett pénzeszközök Egészségcentrum bővítés államháztartáson kívülről / 287 EU támogatás (várható) - - -Szennyvízberuházás / Előző évi pénzmaradvány Részvényvásárlás Támogatási kölcsön visszatérülés Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok - - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kiegészítő, függő, átfutó kiadások - - Pályázati pénzalap Felhalmozási bevétel összesen: Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel) Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) Fejlesztési hitel utáni kamat Mindösszesen: Mindösszesen: Felhalmozási hiány:

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Kiegészítés község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! 2013. május 21-én a tisztelt Képviselő-testület már tárgyalta első körben az Intézményfenntartó

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben