Nádudvar Város Önkormányzatának évi költségvetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől 4181 Nádudvar, Fő út 119. Ügyszám: /2009. Nádudvar Város Önkormányzatának évi költségvetése A Nádudvar Város Önkormányzata a 6/2009. (II.26.) Ök. sz. rendeltével elfogadta. Nádudvar, február 15.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. tv., valamint az önkormányzatunk 126/2008. (XI.27.) Ök.sz. határozatában elfogadott költségvetési koncepciós irányelvek alapján került összeállításra Nádudvar város évi költségvetési javaslata. A költségvetés összeállításánál az alábbi jogszabályok változásait kell figyelembe venni: 1. Az államháztartásról szóló módosított XXXVIII.törvény 2. Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény 4. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 5. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm rendelet 6. A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 7. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 8. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III.törvény 9. Egyes törvényeknek a tizenharmadik illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosítsáról szóló évi CX. törvény /2008 (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér megállapításáról Mindenképpen szem előtt kell tartani a költségvetés tárgyalása során, hogy mekkora pénzügyi és gazdasági válság veszi körül városunkat. Emlékeztetni szeretnék, hogy az állami költségvetés a beterjesztést követően hányszor került átdolgozásra. Az elfogadást követően pedig néhány héten belül kiderült, hogy nagymértékű módosítást kell benne végrehajtani. A módosítás éppen úgy érinteni fogja az önkormányzatokat, mint a gazdálkodó szervezeteket vagy a magánszemélyeket. Fel kell készülni, hogy ez a változtatás önkormányzatunkra nézve is jelenthet olyan kedvezőtlen hatásokat, hogy a frissen elfogadott költségvetést esetleg rövid időn belül módosítani kell. A válság kezelése tekintetében az önkormányzat első számú feladata a működőképesség megőrzése. Itt elképzelhető, hogy többlet forrásokra lesz szükség év közben. Az adótörvények változására épp úgy fel kell készülni, mint a közkiadások radikális csökkentésére. A gazdasági válság hatásmechanizmusát felmérni sem lehet, hogy például milyen változást eredményez az iparűzési adóbevételünkre. A Képviselő-testület is számos rendeletmódosítást és határozatot hozott az elmúlt év utolsó hónapjaiban, amelyek meghatározzák a költségvetés egyes sorait, tételeit. Ezek a következők: - 48/2008.(VI.03.) Ök.sz. rendelet a évi átmeneti gazdálkodásról - a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. létrehozásáról, - 92/2008.(VIII.28.) Ök.sz. határozat a vízmű koncesszióba adásáról - 23/2008. (XII.18.)sz. rendelet a évi vízdíjakról, - 4/2008.(III.28.)sz. rendelet a hulladékszállítási díjtételekről, - 3/2009.(II.16.) Ök.sz.rendelet és a 10/2009(I.29.) Ök.sz. határozat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtételekről, - a 160/2008. (XII.18.) Ök.sz. határozat a méhnyakrák elleni védőoltásról, - 144/2008.(XI.27.) sz. határozat a katólikus templom közvilágításáról, - a 168/2008. (XII. 23.) Ök. sz határozat az Általános Iskola túlórakeretéről, - a 27/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet, illetve 145/2008(XI.27 Ök.sz.határozat az E-ügyintézés bevezetéséről, - a 157/2008. (XII.18.) Ök.sz. határozat, a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás részére nyújtott hozzájárulásról, - a 123/2008.(XI.3.) Ök.sz. határozat a szennyvíz III. ütemének pályázatáról, - 164/2008. (XII.18.) Ök.sz. határozat a Kincsesház projekt benyújtásáról - 163/2008. (XII.18.) Ök.sz. határpozat a Horgásztó projekt benyújtásáról /2008. (XII.18.) Ök. sz. határozat a pedagógiai szakszolgálat létrehozásáról,

3 - 21/2009. (II.12.)Ök. sz. határozat a hulladéktároló gáztalanító beruházásáról 3 A fenti jogszabályi környezetben a bizottságokkal, az intézményekkel, az önkormányzati KFT-vel folytatott többoldalú egyeztetések következtében állt össze a város 2009.évi költségvetése. I. AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BEVÉTELEI Eredeti előirányzat: e Ft Finanszírozási bevétel(hitelfelvétel): e Ft Az önkormányzat konszolidált bevételeit az 1.sz. melléklet 1. oldala tartalmazza. Összességében az állapítható meg, hogy a tavalyi költségvetéshez képest mintegy 13%-os volumen csökkenés következett be. Azon túlmenően, hogy a központi forrásaink is csökkentek, szűkültek a beruházási forrásaink illetve már nem az állami leosztási rendszerben jutunk hozzá, hanem pályázati úton és főleg EU-s forrásokból, továbbá a tavalyi két nagy kiszervezési döntés is csökkentette az államháztartási bevételeinketkiadásainkat. 1. A Költségvetési egyensúlyok biztosítása A 2/a. sz. melléklet a működési feladatok, a 2/b. sz. melléklet a felhalmozási feladatok költségvetési egyensúlyi mérlegét tartalmazza. A működési költségvetés e Ft nagyságrendet képvisel, amely az önkormányzati költségvetés 86%-át teszi ki. A költségvetés ezen része mintegy 100 M Ft-tal kevesebb mint a tavalyi évben volt. A működési hiány 120 M Ft, amely azonos a tavalyi évi előirányzattal. Magában foglalja az önkormányzati intézmények működési kiadásait, az NTVG. KFT-nek fizetett városüzemeltetési szolgáltatási díjakat, a szociális segélyezési kiadásokat és a civilszervezeteknek nyújtott támogatásokat. A felhalmozási költségvetés e Ft összegű az éves költségvetés 14%-a. A tavalyi évihez képest kb. 50%-a, de ez csak a tervezés jelenlegi szintjén mutat ilyen kedvezőtlen képet. Ugyanis jelenleg van három folyamatban lévő uniós projektünk, amelynek a támogatási összege csak év közben kerül előirányzatosításra, de a 8.sz. mellékletben láthatóak a projektek teljes bekerülési költségei. A hivatkozott mellékletből, és az egyéb önerős beruházási kiadásainkból közel 554 M Ft értékű beruházás valósulhat meg 2009-ben. Amennyiben azonban újabb pályázatokat sikerülne elnyerni az év folyamán ez az összeg még növekedhet. A Képviselő-testület a költségvetési koncepcióban elfogadott maximum 20 M Ft fejlesztési hitelfelvételi elképzelése a 21/2009. (II.12.) Ök.sz. határozatával módosításra került, miszerint soron kívüli beruházásként kell megvalósítani a hulladéklerakó gázhasznosítási beruházását. A beruházás várható 78 M Ft bekerülési költséggel kerül megépítésre, amely fedezete 100%-ban banki hitel. Tehát az önkormányzat fejlesztési hiánya 98 M Ft, amelyet hitelből tervez lefedni. 2. Bevételek főbb forrásonként 2.1. Intézményi működési bevételek Működési bevételekre e Ft-ot tervezünk, mintegy 100 M Ft-tal kevesebbet mint az előző évben. A csökkenés oka a már korábban is leírt - a víz és szennyvízdíjak, temetői díjak és városüzemeltetési díjbevételek kiszervezése az önkormányzati szférából, a megmaradó tételeknél pedig csak kis hányadára állapított meg a testület díjemelést (lásd étkezés). Ezen belül még bevételi csökkenés várható, hiszen az ingyenes étkeztetést a parlament kiterjesztette az általános iskola 6. évfolyamára is. A 6.sz. melléklet részletezi a sajátos működési bevételeket. Iparűzési adóbevételeket a évi szinten 200 M Ft-ra tervezzük, bízva abban, hogy a vállalkozások évi árbevételein a gazdasági visszaesésnek még csak az első jelei mutatkoznak. Vállalkozók kommunális adójára Ft-ot idegenforgalmi adóra 300 e Ft-ot irányoztunk elő.

4 4 Az átengedett központi adók nagyságrendje közel 17 M Ft-tal alatta marad a évinek. Tervszáma a Ft, amelyből SZJA visszaosztásából e Ft, gépjárműadóból e Ft bevételre számíthatunk. Ezen kívül a mezőőri járulékokra, talajterhelési díjra, egyéb pótlékokra 5,5 M Ft-ot tervezünk Költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek A központi támogatásokat 5.sz. melléklet részletezi. Ezen belül a normatív támogatások tételes alábontását a 4.sz. melléklet tartalmazza. A normatív támogatások összege e Ft, 24 M Ft-tal kevesebb, mint tavaly volt. A 4.sz. mellékletből látható, hogy vannak fajlagos normatívák amelyek emelkedtek, de többségük csökkent. A legnagyobb normatíva kiesést az Általános Iskolához kapcsolódóan szenvedte el az önkormányzat, egyrészt a gyermeklétszám csökkenése miatt (2008. évről áthúzódó 8/12-ed rész), másrészt a fajlagos mutatók csökkenése miatt. Másik nagy tétel kiesése a közcélú foglakoztatás normatív módon történő finanszírozása. (A helyébe lépő közfoglalkoztatást az anyag későbbi részében részletesen ismertetem.) A költségvetési koncepcióban bemutatott normatív támogatások jelen előterjesztés szerint 17 M Ft-tal kevesebb. Ennek oka, hogy a Kv. tv. elfogadásával rosszabb pozícióba kerültünk. A 4.sz. mellékletből látható, hogy egyedül az óvodai normatívákat sikerült szinten tartani, a többi intézmény normatívája kisebbnagyobb mértékben csökkent. A közoktatási normatívák többsége esetében a Kv. tv szeptember 1-től határoz meg változásokat augusztus 31-ig a évi normatívák érvényesek. A normatívák fajlagos összegei a bérköltséget is tartalmazó feladatoknál jelentősen csökkentek, ugyanis a 13. havi illetmények kikerültek. A csökkenés mértéke 5-9%. Csökkentek a településüzemeltetési és igazgatási normatívák, jelentősen csökkent, közel 17%-kal az okmányiroda fenntartására kapott támogatás. Új elem viszont, hogy elkülönítetten jelenik meg a normatívák között a települési sportfeladatok támogatása e Ft-tal, és a diáksport feladatokra is külön kaptunk támogatást 430 Ft/tanuló fejkvótával, összesen 456 e Ft-ot. Ez utóbbi felhasználása kötött, tehát a ráfordítást tételesen be kell majd évégén mutatni. A központosított támogatások közös jellemzője, hogy a Kormány a Kv.tv. elfogadásával a fő cél elérésére kötelezettséget vállal, de a konkrét pályázati szempontokat a tárgyév első hónapjaiban alkotja meg. Ezért ezeket a célokat feltételesen kell kezelni, mert nem biztos, hogy a konkrét pályázati feltételeknek meg tudunk felelni. Két feltételnek biztosan megfelelünk, ezért ezeket eredeti előirányzatként be lehet állítani. Ezek a következők: - kisebbségi önkormányzat támogatása: 555 e Ft, évi bérpolitikai intézkedések (13. havi kiegészítő pótlék). Mint ismeretes a Kormány december 23-án döntött a közszféra 13. havi juttatásáról, amelyet pótlék formájában határozott meg, Ft/fő/hó fizetésig mindenkinek jár a havi arányos pótlék. Erre a fedezetet a központosított forrásból, évközi felmérés alapján fogjuk megkapni. Nagyságrendje önkormányzati szinten 53 M Ftra tehető. Év közben számtalan jogcímen hirdetett a tv. pályázati lehetőséget. Önkormányzatunk és intézményeink esetében az alábbi területeken számíthatunk plussz forrásokra: - közműfejlesztési támogatások, - települési kisebbségi önkormányzatok támogatása, - könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, (Prémium évek program) - számos közoktatási feladat támogatására pl. esélyegyenlőség biztosítása, szakmai fejlesztésekre, nyári étkeztetés, pedagógusok szakmai anyagi ösztönzése. Fejlesztési célkitűzésként jelenik meg ezen támogatások között a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, és a sportlétesítmények felújítása. A normatív kötött felhasználású támogatások tervszáma e Ft, amely év közben módosulhat, ugyanis ennek nagyrésze a szociális segélyezés új rendje szerinti támogatási rendszerben tervezhető bevétel, amelyről bővebben a feladat ellátási részben írok.

5 Támogatás értékű bevételeink (7.sz. melléklet) előirányzatai: - működési területen: e Ft - -szociális feladatokhoz kapcsolódóan: e Ft - -földalapú támogatások e Ft - -mezőőri feladatok támogatása: e Ft - -TB alapok támogatása: e Ft - - közhasznú munkavégzés támogatása: e Ft - - kistérségi társulási támogatás: e Ft - -társult települések befizetései a pedagógiai szakszolgálat feladatellátásához : e Ft - felhalmozási területen: e Ft -- kollégiumi eszközfejlesztésre: e Ft Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről A 7.sz. melléklet tartalmazza a pénzeszköz átvételeket. Tervezett előirányzata e Ft, amely az ÁMK 2008-ban megítélt pályázati támogatása, amelynek felhasználása áthúzódik évre. Részletesen bemutatásra került a 7.sz. és a 25.sz. mellékletekben az európai uniós pályázatok forrásai és kiadásai. Lényegében a két HEFOP és a LEADER pályázatok fizikai megvalósítása befejeződött. Kisebb nagyobb támogatások kiutalására várunk. Mint ismeretes az uniós támogatások lehívása igen körülményes, túlbürökratizált, számtalanszor hiánypótlásokkal hónapokat csúszik a támogatások kiutalása. Ez a HEFOP-os támogatásokra hatványozottan igaz. Mivel ezek a pályázatok utófinanszírozásúak, így likviditási problémákat jelenthetne. A támogatások viszonylag alacsony összege miatt esetünkben eddig ilyen helyzetet nem eredményezett. A folyamatban lévő másik 3 pályázatunk pénzügyi ütemezésénél már sokkal nagyobb odafigyelést és forrást kell biztosítani. A kifizetések nagyobb részénél a szállítási kifizetés módszerével, a kivitelező felé csak az önerővel kell kalkulálnunk, a támogatást a támogató szervezet közvetlenül a kivitelezőnek fizeti ki. Kivételt képez az iskolai akadálymentesítési projekt, ahol a kivitelező az NTVG. KFT, aki megfelelő tőke hiányában nem tudja a kivitelezést megfinanszírozni, így ott az önkormányzat 100%-ban fizet. A kerékpárút építés és akadálymentesítés esetében szerződésmódosítást kezdeményeztünk az időjárás hátráltató hatása végett Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tőkejellegű bevételeinket e Ft-ra kalkuláljuk. Ingatlanértékesítésből származó bevételekből 24,5 M Ft-ot tervezünk, amely az Aranyos féle telek és egy kiesebb értékű telek eladásából keletkezne. A víz és szennyvízvagyon koncesszióba adásából befolyó évi koncessziós díj 10 M Ft. Bérbeadásból származó bevételre 77,2 M Ft került beállításra. Ebből közel 75 M Ft a szeméttelep bérbeadásából származó bevétel lenne.a képviselő-testület döntése alapján beállításra került a Hajdúszoboszlói Városi Önkormányzatra és a saját önkormányzatunkra is érvényes Ft/tonna hulladéklerakási díj. Ezek a tételek azonban még szerződésekkel nem alátámasztottak. Egyéb bérlemények (Posta épület, üzleti helyiségek) bérleti díja a évi szinten került betervezésre Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése Első lakáshoz jutók, belvízkárosultak támogatásából, illetve munkáltatói kölcsönökből befolyó törlesztések várható összege 5 M Ft Előző évi pénzmaradvány

6 Az Áht. előírása alapján a teljeskörű források és kötelezettségek biztosítása végett előre kalkulálni kell a várható - majd áprilisban elfogadott - előző évi pénzmaradvány összegét. A évben felvállalt többletfeladatok és a be nem folyt bevételek alapulvételével 60 M Ft-erejéig tervezhető a zárszámadási feladatok jelenlegi készültsége alapján Finanszírozási bevétel Felhalmozási hitelként 98 M Ft került beállításra. ennek nagyrésze a gáztalanító berendezés megépítését, míg kisebb része a szennyvízberuházás önerejét finanszírozza. Külön figyelmet kell fordítani az európai uniós forrásokból megvalósuló beruházások forrás finanszírozására. A legtöbb projekt utófinanszírozású, az önerők nagysága is változó, nem biztos, hogy saját bevételből az önkormányzat tudja biztosítani. Vannak már szakmai ajánlatok, amelyek a saját erőre, vagy a támogatás megelőlegezésére vonatkozó kölcsön speciálisan önkormányzatokra szabott feltételekkel bírnak. A források előteremtésénél és a projektek bonyolításakor a fenti lehetőségekkel mindenképen foglalkozni kell. Működési hitelként 120 M Ft tervezhető, a jelenlegi pénzügyi-gazdasági környezetben tartható. Finanszírozásra elsősorban a likvid hitelt kell felhasználni. A hiány csökkenetése érdekében a saját bevételek növelésével a követeléseink csökkentésével és pályázati lehetőségek maximális kihasználásával kell törekedni. II. AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI Az önkormányzat tervezett kiadása e Ft. Év végére ez az összeg az eddigi elnyert uniós projektek megvalósításával meghaladja a 2,2 MD Ft-ot. 1. A kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként 1.1. Személyi juttatások A bérekre és nem rendszeres személyi juttatásokra e Ft-ot terveztünk. A bérelőirányzatok az előző évi tényleges kiadásokhoz képest e Ft csökkenést mutat. Ennek oka, hogy lényegesen csökkent a foglalkoztatotti létszám a kiszervezések következtében, továbbá a közfoglalkoztatás várható bizonytalansága végett, sokkal kevesebb közmunkás került betervezésre. A létszámok a két év összehasonlításában a következő: Foglalkoztatási forma 2008 (fő) 2009(fő) Változás (fő) Köztisztviselők száma (polgármesterrel együtt) Közalkalmazottak száma MT.alapján foglalkoztatottak száma Közmunkások átlaglétszáma Összesen: A létszámváltozás egy része természetesen kiadás csökkenéssel jár(koncessziós kiszervezés) a cégbe áthelyezett dolgozói bérek önkormányzati oldalról a kiadások átcsoportosítását jelenti(bérből szolgáltatási díj stb.) A későbbiekben ezt már így nem tartjuk számon, hiszen a cég költségadatai alapján kerülnek a szolgáltatási díjak megállapításra. A közalkalmazotti szférában 5 fő létszámfejlesztés került előterjesztésre, amelyből 3 fő a pedagógiai szakszolgálat létrehozásából, 2 fő pedig a szociális gondozói létszám fejlesztéséből adódik. A bérelőirányzatok tartalmazzák a soros előlépések és egyéb szakmai előléptetések, pótlékváltozások bérvonzatát, a többletmunkavégzés törvényszerinti díjazását, belső helyettesítések fedezetét.

7 Minden intézménynél teljes mértékben elismerésre került a nyugdíjazások többletköltségei, úgy mint a jubileumi jutalmazás és a felmentési időre járó bérek( ugynevezett dupla bérezések). A tervek szerint 15 dolgozó megy nyugdíjba az év folyamán, amelynek a kiadása várhatóan M Ft-ot tesz ki. A munkavégzés alóli felmentési időre - amíg azt az illetékes szakértői jelentések elbírását követő testületi döntések - meg nem születnek, nem lehet dupla foglalkoztatás egyetlen költségvetési szervnél sem. Az SZJA tv. adta adó és járulékmentes természetbeni juttatások közül az étkezési juttatások kerültek bele a költségvetésbe. Ez nem jelenti azt, hogy a bérmegtakarítás terhére ne lehetne majd munkáltatói jogkörben év közben fizetni pl. kis összegű ajándékvásárlást, vagy a nyugdíjazáskori ajándékozást. A 13. havi pótlék is része a költségvetésnek a korábban leírt új szabályozásnak megfelelően. Az oktatási területen a minőségi kereset kiegészítés összege változatlan összeggel benne van a költségvetésben, Ft/fő/hó pedagóguslétszámra vetítve. Munkáltatói döntés alapján vagy havi rendszerességgel, vagy évente 1-2 részletben, egyösszegben kerül kifizetésre. A 2009-es Kv.tv. alapján járó pótlék kiegészítésekre, mint pl. integrációs oktatás, SNI-s gyermekekkel foglalkozó, osztályfőnöki feladatot ellátók kereset kiegészítésére év közben lehet pályázni és majd azt követően, a fedezet leutalása után kerül kifizetésre Munkaadókat terhelő járulékok A járulékok mértéke nem változott az előző évekhez képest, e Ft járulékterhe van a tervezett személyi juttatásoknak. Bér és járulékokra összesen e Ft-ot terveztünk, amely a működési költségvetés 55%-a Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati szinten e Ft-ot terveztünk dologi kiadásra, amely a tavalyihoz képest 13 M Ft-tal kevesebb. Egyrészt tükröződik a tervszámokban a víz és szennyvízfeladatok kiszervezésének csökkentő, ugyanakkor az NTVG. KFT. működésével kapcsolatos, a tervezett inflációs és a vízdíj utáni kötelezettség, továbbá a szakképzési támogatás kiesése miatti növelő hatása. Nagyon szűkön kalkulált előirányzat került beállításra, vannak intézmények, ahol kifejezetten alátervezett, pl. Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal. Ezekben az intézményekben de a többiben is év közben kell minden takarékos gazdasági lépést megtenni, illetve működési pályázati forrást bevonni, hogy az előirányzatok tarthatóak legyenek. Az első félévben csak a működéshez szükséges elengedethetetlenül fontos gépi kisjavításokat, illetőleg a tárgyi eszközök beszerzését lehet teljesíteni oly esetben, amelyek javítására már nem érdemes pénzt fordítani. Mindenfajta egyéb beszerzést át kell ütemezni a második félévre, amennyiben lesz rá fedezet. Természetesen a működéshez szükséges energia és közüzemi számlák kifejezését teljesíteni kell. Érezhető és kimutatható energia megtakarítási hatása van a felújított, hőszigetelt illetve új beruházással kiváltott épületek rezsi költségének. (Erről részletesebb tájékoztatást majd a évi költségvetési beszámolóban adok.) A dolgozók védő és munkaruha juttatását a kollektív szerződések értelmében a munkáltatók megfelelő fedezettel látták el költségvetésükben Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 7 A 17.sz. melléklet részletesen bemutatja, hogy egyes segélynemenként milyen előirányzattal számolhatunk. A tényleges kifizetések eltérhetnek majd a tervezettől, hiszen alapjaiban változott meg a segélyezési és annak támogatási rendszere. Tehát bázis adatokkal nem rendelkezünk. A többszörösen módosított évi III.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 33. -a alapján január 01 napjától az aktív korú, hátrányos munkaerő-paci helyzetű személyek és családjuk részére megállapítható pénzbeli támogatást az alábbiak szerint módosította.

8 8 I. Rendszeres szociális segélyre jogosultak: 1. Egészségkárosodtak (legalább 50%-os egészségkárosodott, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részsül) életévüket betöltöttek Akik álláskeresési támogatásban részültek, vagy legalább 1 évig (rendszeres pénzellátás megszünését követően 3 hónapig) az állami foglalkoztatási szervvel együttműködtek éven aluli gyermekük- napközbeni ellátást biztosító intézményben- napközbeni ellátása nem biztosított. Akik álláskeresési támogatásban részesültek, vagy legalább 1 évig(rendszeres pénzellátás megszünését követően 3 hónapig) az állami foglalkoztatási szervvel együttműködtek. Ebben az esetben a családban csak egy személy részesülhet segélyben. A segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének a különbözete, de nem lehet magasabb évben Ft-tól. II. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak (Akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak és közfoglalkoztatásban önhibájukon kívül nem vesznek részt). A rendelkezésre állási támogatás havi összege egyenlő a nyugdíjminimum összegével, ez január 01 napjától Ft március 31 napjáig a december 31 napján rendszeres szociális segélyben részesültek jogosultságát felül kell vizsgálni. III. Út a munkához program keretében történő közfoglalkoztatás A munkaerőpiaci problémák megoldására a Kormány 2008-ban kidolgozta az Út a munkához elnevezésű programot. Az intézkedési terv lényege, hogy akik évig rendszeres szociális segélyben részesültek, a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. A program keretében elfogadott törvény módosítások megteremtették annak a feltételeit, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek foglakoztatása szervezett keretek között történjen, ezért újabb feladatként jelentkezik az önkormányzat számára a közfoglalkoztatás szervezése közfoglalkoztatási terv alapján. A szociális törvény módosításával évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak. Az ellátásra jogosultak közül: a.) a munkavégzésbe bevonhatók: közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, b.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket. c.) a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak (továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult

9 személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni). Az Út a munkához program megvalósítása érdekében a következőket kell az önkormányzatoknak figyelembe venni az aktív korúak ellátásának megállapítása során: elsődleges a közfoglalkoztatás, így a december 31-ig rendszeres szociális segélyben részesülőket a közfoglalkoztatás szervezése szempontjából számba kell venni, és elsődlegesen azt mérlegelni, hogy kik foglalkoztathatók ebben a formában, vagy kik tehetők alkalmassá a közfoglalkoztatásra, ugyanígy fontos, hogy kik azok a 35. életévét be nem töltött személyek, akik képzésre kötelezettek, azaz a program keretében kötelesek befejezni az általános iskolát, vagy akik részére a szakképzésük megszerzése érdekében a munkaügyi kirendeltségek felkészítő képzést szerveznek számukra, Mindkét esetben, a foglalkoztatásra és képzésre alkalmas, vagy alkalmassá tehető személyeket a közfoglalkoztatásba, vagy képzésben való részvételükig, vagy amikor olyan képzésben vesznek részt, amelyhez az Foglalkoztatási törvény szerinti keresetpótló juttatást nem állapították meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg, Amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg az érintett személy (egészségkárosodott, 55 éven felüli, vagy 14 éven aluli gyermeke számára nem biztosított a napközbeni ellátás), és maga önkéntesen nem vállalja a közfoglalkoztatásban való részvételt, rendszeres szociális segélyre jogosult az Szt. szabályai alapján. A szociális törvény változása miatt megváltozik az aktív korúak ellátásának finanszírozásában a központi és az önkormányzati források aránya is: a továbbra is rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében a finanszírozási rendszer nem változik, 90%-os központi és 10%-os önkormányzati. a rendelkezésre állási támogatás esetén a központi forrás aránya 80%, a közcélú foglalkoztatás finanszírozási rendszere ugyanakkor megváltozik, az önkormányzatok a foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások (munkabér, bérjellegű juttatások, és közterhek) 95 %-át igényelhetik a központi költségvetésből. A dologi költségek fedezetét továbbra is a foglalkoztatónak/önkormányzatnak kell viselnie. Az önkormányzatnak 2009-ben április 15-éig kell elkészíteni a foglalkoztatási tervet, mely alapján felmérhető hogy melyek azok a közfeladatok amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás keretében el lehet látni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot is meg kell határozni. A közcélú foglalkoztatás keretében legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaszerződést kötni a jogosult személlyel. A tervet évente a megadott határidőig ( 2009-ben április 15. ) az önkormányzat képviselőtestületének kell elfogadni. Határidőig el nem fogadott terv hiányában a központi támogatás visszatartásra kerül, ezzel szankcionálja a törvényalkotó a dokumentum hiányát Speciális célú támogatások A civil szervezeteknek és egyéb szervezeteknek adott támogatás az előző évhez képest szűkebb keretet tartalmaz kellő fedezet hiányában. 10 M Ft áll rendelkezésre. A civil szervezetek mindegyike megalapozott kérelmet adott be. A javasolt támogatásoknál előnyt élveznek azok a szervezetek, ahol folyamatos működést kell biztosítani. Szűkült a bizottság által odaítélhető forrás értéke, és nem tervezünk polgármesteri keretet (számvevőszéki javaslat alapján). A 22.sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat Testületi hatáskörű, központosított feladatok 9 Pályázati pénzalapokra a költségvetés eredeti előirányzatában nem tudunk elkülöníteni pénzeszközt. Ha év közben, bármely beadott pályázat esetleg nem nyer, az ott felszabaduló önerőt céltartalékba kell helyezni, és pályázati alapként egyedi döntésekkel fel lehet használni.

10 Ez egy igen kicsi összeg ha a fejlesztési célkitűzéseket vesszük alapul, de e jelenlegi tervezési szinten nincs több forrás. A pályázatokkal kapcsolatban az elbírálás szintjének megfelelően az alábbi kategóriákat lehet kialakítani: Jelenleg folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló projektek 1. Kerékpárút építés a Fő utca teljes hosszában. 2. Általános Iskola akadálymentesítése 3. Schönherz útépítés Beadott, és elbírálás alatt álló projektjeink 1. Városközpont funkcióbővítő beruházás 2. Egészségcentrum építése 3. Szennyvízberuházás III./1. üteme 4. Kincsesház felújítása 5. Horgásztó felújítása, rendezése A tárgyévben beadásra javasolt projektek 1. Ivóvízminőség-javító program 2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése 3. Elkerülő út építésének előkészítése a Mártírok és a Puskin utca között 4. Energia-megtakarítást eredményező pályázatok 5. Alternatív energia hasznosítására irányuló beruházások A fejlesztési elképzeléseinket a ciklusprogram mentén kell felépíteni, amelyet azonban a változó körülmények hatására időnként lehet, sőt kell módosítani. A fejlesztések között erősíteni kell a koncepcionális vonásokat. Ezekhez kiinduló irányvonalakat határoz meg az Építési és Városfejlesztési Bizottság. A javaslatok összhangban vannak a ciklusprogrammal és számol mind a hazai, mind az uniós lehívható forrásokkal. A tárgyévre vonatkoztatható ütemét a fenti célok között megjelenítettük. A beadott, de még elbírálás alatt lévő projektekhez testület által elfogadott önerőt mindenképpen biztosítani kell. Ez a tény csökkenti a szabad költségvetési forrásokat a támogató szervezet döntéséig. A pályázati célok között kiemelten kell megragadni a lehetőséget a bölcsődék és a közoktatási intézmények fejlesztésére fókuszáló hazai költségvetési támogatásokat. Az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek önerő kiegészítésére pályázatot kell benyújtani, amennyiben az önkormányzatunk nyertes céljai támogathatóak lesznek. Működési tartalékba javasolok 20 M Ft elkülönítést az előre nem tervezhető feladatok és kiadások fedezeteként Beruházási és felújítási kiadások 10 A beruházási és felújítási kiadásokat a 8.sz. melléklet részletezi. A felhalmozási kiadások nagyságrendjét mindenek előtt a források határozzák meg. Előző évekhez képest csökkentek a felhalmozási bevételeink, hiszen kiszervezésre kerültek azok a feladatok amelyből képezhetnénk a beruházási kereteket. Koncessziós díjbevételünk is minimális, hiszen 2009-re szerződés szerint 10 M Ft-ot fogunk kapni. Igen nagy korlátok között kezelendőek az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek nagyságrendje, mivel erre vonatkozóan nincsenek érvényes és aláírt szerződéseink. És amennyiben a szerződéskötés nem jön létre, itt súlyos tízmilliók esnek ki. (amelynek nyilván beruházási, forrás és kiadás csökkentő hatása lesz.) Vannak azonban még olyan folyamatban lévő, egyeztetések alatt álló bevételi források, amelyek év közben - kedvező fordulat esetén - növelhetik a beruházási forrásokat. Ilyen például a gázközmű vagyon még meglévő részének az értékesítése, vagy esetleges nem tervezett ingatlanértékesítések. A fejlesztések között prioritást élveznek a már megkezdett, folyamatban lévő beruházások, amelyeket az 1.6. pontban már részleteztem.

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba, 2014. december 12. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben