Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 1125/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága május 21-i ülésére Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése A társaság ügyvezetője május 25-re összehívta a társaság évi rendes taggyűlését. (Meghívó, és előterjesztések mellékelve.) 1-3. napirendi pontok. Az ügyvezető e napirendi pontokhoz csatolta mindazon mellékleteket, melyek a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményalkotásához szükségesek. A társaság egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítő melléklete a Kht évi gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt. A sikeres gazdálkodás eredményeképpen az elmúlt év veszteségét sikerült visszapótolni, így a társaság saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőke összegét. A társaság mérleg főösszege drasztikusan megemelkedett, annak a hitelnek a következtében, melyet a Kft. az elmúlt évben vett fel, s amelyet Pécs MJ Város Önkormányzata fizet vissza. 4. napirendi pont. Mindkét tulajdonos önkormányzat személyi változásokat kezdeményezett a Felügyelő Bizottságban. A taggyűlés a tulajdonosok döntésének megfelelően a régi tagokat visszahívja és megválasztja az új tagokat. 5. napirendi pont. A Kft. társasági szerződése szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik azon szerződések jóváhagyása, melyek értéke s törzstőke egynegyedét meghaladja. E napirendi pont keretében kerülnek jóváhagyásra csomagban a repülőtér fejlesztéséhez kapcsoló szerződések. Az ügyvezető beszámolójából is látható, hogy a Kft. saját tőkeerejét sokszorosan meghaladó beruházásokat hajt végre, mivel a Pécs MJ Város Önkormányzata tulajdonában álló Air-Horizont Kht-nál azokat gördülékenyebben tudja bonyolítani. A csatolt anyagokból látható, hogy az egész Kft. a tulajdonostárs kézi vezérlésével működik, ami a tulajdoni és szavazati arányoknak egyáltalán nem felel meg. A szerződések jóváhagyása kényszerhelyzet, de nagyon jól mutatja azokat a problémákat, melyek a Kft. működtetése és finanszírozása körében fennállnak. 6. napirendi pont. Az ügyvezető díjazásának kérdése taggyűlési hatáskör. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint javaslom a évi prémium feladatok teljesítésének elfogadását és az ez évi prémium feladatok kitűzését. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft május 25-i taggyűlésén igen szavazatával támogassa 1-6. napirendi pontok megszavazását. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: május 25. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke május 16. Pávkovics Gábor sk. a Bizottság elnöke

2 Meghívó A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft, Taggyűlésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Dr Hargitai János úrnak Helyszín: Repülőtér, emeleti tanácsterem, Időpont: május 25-én, (péntek) óra 1.sz. napirendi pont: A Beszámoló a évben végzett munkáról. A Társaság évi Mérlegbeszámolója. 2. sz. napirend: A Társaság évi üzleti tervének elfogadása. 3. sz. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság évi gazdálkodásáról. 4.sz. napirendi pont: A Társaság Felügyelő Bizottságának megválasztása. 5.sz. napirendi pont: A Kft. által korábban aláírt, a PMJV Közgyűlése által jóváhagyott és egyeztetett szerződések jóváhagyása. 6. sz. napirendi pont: A Kft ügyvezetőjének prémium-feladat teljesítése, illetve a prémium meghatározása. 7. sz. napirendi pont: Egyebek Pogány, Ács Gyula ügyvezető igazgató.

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTERET MŰKÖDTETŐ KFT a vállalkozás megnevezése 7666 POGÁNY a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2006 üzleti évről Keltezés: Pogány, április 26 a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

4

5 Tételszám Cégjegyzék száma Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) A tétel megnevezése Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.december 31 (év, hó, nap) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele O1 II. III. IV. Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagjellegű ráfordítások O2 O3 O4 O5 V. Személyi jellegű ráfordítások O6 VI. VII. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások O7 O8 A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) O O VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B) X. Rendkívüli bevételek 15 XI. Rendkívüli ráfordítások 16 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) O G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Pogány, 2007.április 26 P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.december 31 (év, hó, nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Sor szám a O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 1O b c d e A. befektetett eszközök( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN( SOR) Keltezés: Pogány, április 26 P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

7

8

9

10 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.december 31 (év, hó, nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Sor szám a O b c d e D. Saját tőke( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - ) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( SOR) Keltezés: Pogány, április 26 P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

11

12 Beszámoló a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft 2006-ban végzett munkájáról évre a Pécs-Pogányi Repülőtéret Működtető Kft vezetése előtt álló legfontosabb feladatok a következők voltak: - Szakmai és technikai szempontból megfelelni a Nyilvános Kereskedelmi Repülőtér feltételeinek, mert ez a besorolás feltétele a menetrend szerinti légi járatok fogadásának illetve indításának. - Kialakítani, kiképezni és betanítani azt a szakértői és dolgozói kört, akik biztonsággal képesek ellátni a nagygépes kiszolgálással járó feladatokat. - Kialakítani a követelményeknek megfelelő utas és a repülőtér biztonsági rendszert. - A terminál építése alatt is biztosítani a repülőtér zavartalan működését, különös tekintettel a biztonságra. - Az Austrian Airlines menetrend szerint járatát az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően kiszolgálni. - Átvenni és beüzemelni az új terminál épületet a speciális kommunikációs eszközöket és berendezéseket. Betanítani a check in rendszert, utas és poggyászkísérő rendszereket. De Iceing (repülőgép jégtelenítő) berendezés megvásárlása, a hozzá szükséges szakszolgálati engedélyek megszerzése, személyzet kiképzése. - Keresni, illetve kialakítani a kapcsolatot és együttműködési lehetőséget légitársaságokkal és utazási irodákkal. Folyamatos értékesítési és desztinációs marketing tevékenység folytatása bel és külföldön egyaránt ban a Pécs-Pogányi Repülőtér előtt álló feladatok a következőképpen valósultak meg: Minden repülőtér működése kapcsán a legfontosabb szempont, hogy a repülőtér baleset és eseménymentes legyen. A Pécs-Pogányi repülőtéren 2006-ban baleset, légirendészeti szempontból különleges esemény nem fordult elő. A 2005-ben megkezdett beruházás során a meglévő egyszintes, 560 m 2 alapterületű forgalmi épület és irányítótorony lebontásra került. Helyette megépült a közel 2000 m 2 alapterületű új terminál épület, a hatóságoknak és a nemzetközi utasforgalom igényeinek megfelelően. A terminál épület ünnepélyes keretek között került átadásra március 26-án. A munkálatok teljes egészében, májusában fejeződtek be.

13 -2- Az építkezés ideje alatt az irodai munka egy, a szomszédban bérelt épületben folyt. A Légitájékoztató szolgálat (torony) a földről végezte munkáját. A földi utas és gépkiszolgálás átmenetileg igen mostoha körülmények között, de probléma-mentesen működött. Volt olyan eset, amikor a forgalmi előtéren elhelyezett asztalokon folyt az utasvizsgálat. A Légügyi Hatóság hosszú procedúra és a repülőtér személyi és tárgyi feltételeinek nagyon alapos vizsgálata után megadta a Nyilvános Kereskedelmi Repülőtér besorolást. Ezek után a repülőtér hivatalosan is fogadhatott menetrend szerint érkező/induló járatot és charter gépeket is. Természetesen a repülőtér minden szempontból alkalmassá vált a general aviation, (üzleti célú), valamint a turisztikai, magán, kiképző, orvosi és egyéb célú repülések magas szintű kiszolgálására is. A korszerű navigációs és világítási eszközök lehetővé tették a korlátozott látási körülmények közötti repülést is. Sokan használták a repülőteret kiképzési célból, mely természetesen a repülőtér saját bevételeit növelte. A kollégák kiválasztása előzetes, speciális alkalmassági felmérés alapján történt. Ezt követően megkezdődött a dolgozók képzése, ami részben saját oktatókkal, részben a Magyar Légügyi Hatóság szakembereinek közreműködésével, illetve az Austrian Airlines kiképző bázisának közreműködésével történt. A képzésekre azért kellett nagy gondot fordítani, mert a Légügyi Hatóság, minden, a repülőtér munkaterületén munkát végző dolgozó esetében, speciális szakszolgálati engedélyt ír elő, aminek hiányában a repülőtér munkaterületén belül, munka nem végezhető. Ezen felül, a légitársaságok külön szakszolgálati engedélyeket is kérnek. Külön feladatot jelentett a repülőtéri tűzoltó szolgálat létrehozása. Törvény írja elő, hogy a Nyilvános Kereskedelmi repülőtéren önálló, a városi és megyei tűzoltóságtól független, saját tűzoltó bázist kell kialakítani. A szakmai kérdéseken túl, ez különösen

14 -3- nagy költséget is jelentett, mert egy tűzoltó felszerelése meghaladja a fél millió forintot, ami a 12 tűzoltó esetében közel 7 M Ft kiadást jelentett. A repülőtér a feladatait, mintegy 40 fővel tudja ellátni. A korrábbiakhoz képest a viszonylag magas dolgozói létszámot az indokolja, hogy a repülőteret a közzétett nyitvatartási idő alatt, repülőgépek fogadására alkalmas állapotban kell tartani. Ezen felül, a repülőtér nyitvatartási ideje hétfő reggel napkeltétől, vasárnap este napnyugtáig folyamatos. Nagy odafigyelést igényel, hogy a folyamatos munkavégzés, munkajogi szempontból is megfelelő legyen. Március 26-án az Austrian Airlines elindította Pécs és Bécs között, heti négy alkalommal közlekedő menetrend szerinti légi járatát. A járat szeptember 16-ig közlekedett, mely idő alatt 3070 utast szállított. A légitársaság gazdasági okokra hivatkozással szüntette meg a járatot, mely így jelentős anyagi és erkölcsi kárt okozott a reptérnek. A járat megszüntetése annál inkább is meglepő volt, mert az utasok száma a márciusi indulást követően egyenletesen emelkedett. Az utolsó járatok már szinte teljesen tele voltak. A járat kiszolgálása a repülőtér részéről minden esetben problémamentes volt. Természetesen az Austrian távozása előtt és után is intenzíven kerestük azokat a légitársaságokat, utazási irodákat, repüléssel foglalkozó bróker cégeket, melyek potenciálisan szóba jöhettek partnerként. Felvettük a kapcsolatot holland, német, román tunéziai és természetesen magyar légitársaságokkal, utazási irodákkal. Rendszeresen részt vettünk utazási kiállításokon, börzéken, bel és külföldön egyaránt. A szerzett tapasztalatok egyértelműen azt bizonyították, hogy Pécs és a megye turisztikai vonzereje nagyon csekély, ismertsége alacsony. További problémát okozott, hogy a légi közlekedés és a turizmus szereplői minden esetben legalább egy évre előre dolgoznak és a repülőtér március végi üzemkezdése a évi programok kialakításához már túlságosan késő volt. Szeptember végén meghívtuk a repülőtérre az ország legnagyobb Tour operátorait és utazási irodáit, hogy bemutassuk a repülőteret. A bemutatkozás kapcsán, az év végén megállapodtunk, hogy három utazási iroda közösen szervez utat Pécsről közvetlenül Görögországba, Korfu szigetre. Az új terminál épület beüzemelése nem kis feladatot jelentett, de alapvetően sikeresnek mondható. Olyan bonyolult kommunikációs rendszereket kellett kialakítani illetve üzembe helyezni mint például a SITA (utas és csomagkísérő) rendszer. A repülőtér hibájából egyetlen csomag sem veszett el. Gazdálkodás A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft gazdálkodása, az Egyszerűsített Mérlegbeszámoló adataiból látható. A repülőtér vezetése végig szem előtt tartotta a takarékos és ésszerű gazdálkodást. A gazdálkodás racionalizálásában egészen a minimális biztonsági szintig elmentünk, de természetesen azt nem léptük át. Mint, ahogy azt már korábban jeleztük, a repülőtér a megnyitást követő 2-3 évben igényli a legtöbb működési költséget, mert szinte valamennyi kiadás jelentkezik, a bevételek a kis forgalom miatt pedig még elmaradnak a szükségestől. Tovább csökkentette bevételeinket, hogy a város és az Austrian között létrejött szerződés, szerint a légitársaság által a repülőtérnek fizetett leszállási és utas illeték 80 %-át vissza kellett fizetnünk. A működési kiadásokat tovább növelték az oktatási, kiképzési és betanítási költségek. Jelentős volt az a tétel, melyet munka és védőruhákra költöttünk. Különösen, a tűzoltóruhák voltak nagyon drágák. Jelentős volt a működési költségekből az a tétel, melyet a terminál épületre költöttünk. Például az alap kommunikációs rendszeren túl, ki kellett építenünk az Austrian speciális igényeinek megfelelő rendszereket, melyek nem voltak részei az alap kiépítettségnek.

15 -4- Az épület néhány részének kisebb átalakítására is szükség volt, mert az átadás után megváltozott határőrizeti, utasbiztonsági és VÁM előírások ezt megkövetelték.

16 PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTERET MŰKÖDTETŐ KFT ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE A Társaság április 27-én alakult. Alapításkori jegyzett tőkéje: Jelenlegi jegyzett tőke: e Ft e Ft Tulajdonosok: Pécs MJV Önkormányzat e F 50 % Baranya M. Önkormányzat e Ft 50 % A Társaság székhelye: Pogány, Repülőtér. Az éves beszámoló formája : Egyszerűsített éves beszámoló. Fordulónapja: december 31. Az üzemi tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárás alapján történik. Közzététel formája: Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata részére egy példány megküldése. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak. Az Air-Horizont Kht évben megkezdett beruházása Pécs-Pogányi Repülőtér új utasforgalmi épülete március hónapban elkészült és megindult az Austrian Airlines Bécs-Pogány járata gazdasági év legfontosabb feladata a magas színvonalú utaskiszolgálás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése év adatai nem összevethetőek előző évi gazdálkodási adatokkal. Jelentősek az anyag-szerelvény- kéziszerszám beszerzése mellett a földi utaskiszolgáló személyzet kiképzésének, munka- védő- és formaruhák beszerzésének költségei.

17 -1- Mérleghez kapcsolódó kiegészítések -Immateriális javak, tárgyi eszközök 2006 év során értékcsökkenés leírás kizárólag a Számviteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben meghatározott kulcsok szerint, használatba vétel napjától december 31-i fordulónappal évente egyszer történik évi jelentősebb összegű beszerzések: e Ft Bérelt ingatlanon végzett beruházás / utasinformációs rendszer, a terminál épület szükségszerű alakítása / Számítógépes rendszer Térfigyelő és kamera rendszer Utas és poggyászkezelő Bútorzat Jégtelenítő gép db üzemi jármű, utánfutó Kis összegű, jellemzően éven belül elhasználódó eszközök használatba vételkor egy összegben költségként elszámolásra kerültek 795 e Ft értékben. Terven felüli értékcsökkenési leírás, visszaírt terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt. Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs.- Üzleti vagy cégérték a Társaság könyveiben nem szerepel. Értékhelyesbítés nem történt. Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nincs Kutatás-fejlesztési célra tárgyévben költség nem merült fel. -Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak nincs. -Készletek üzemanyag e Ft nyitó készlet záró készlet Üzemanyag készlet leltározása természetes méréssel történik. A forgalmi adatok szerint a meghatározott 1 %-os káló mértéken belül van az értékesítési veszteség. Értékelése utolsó beszerzési áron történt

18 -2- -Követelések Belföldi követelések mértéke évhez viszonyított jelentős növekedésének oka: vevők számla egyenlegének jelentős emelkedése, / ezen kintlévőségek a mérlegkészítés időpontjára pénzügyileg rendezettek/, visszaigényelhető és visszaigényelt Általános Forgalmi Adó és az Air-Horizont Kht. részére 10 %-os kamat mellett nyújtott kölcsön. Határidőn túli, minősített követelés nincs, értékvesztés elszámolás nem történt. -Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír a Társaság tulajdonában nincs. -Saját tőkéhez kapcsolódó kiegészítések -Jegyzett tőke nem változott. -Saját tőke változásának összetevői: - mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése - saját tőke évben: e Ft -Céltartalék képzés nem történt. -Kötelezettségek -Kötvénykibocsájtás nem történt. -Hosszú lejáratú kötelezettség: a rendelkezésre álló hitelkeretből 2006 év során működésre és a szükséges beruházások fedezetére lehívott összeg. -Rövid lejáratú kötelezettségek: évi, 2007 év elején fizetett bérek, ezek adó és közterhei, valamint szállítókkal szembeni kötelezettségek. -A Társaság kötelezettségeinek határidőben, pontosan eleget tesz. Adó -és Társadalombiztosítási kötelezettsége nincs, szállító folyószámlája rendezett. -Aktív és passzív időbeli elhatárolások összegei egyrészről a 2007 évet érintő, 2006 évi bevételek és kiadások összegei szerepelnek. -Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalás nem történt. Külföldi pénzértékre szóló követelés vagy kötelezettség nincs. Mérlegen kívüli beszámolási kötelezettséghez tartozó tétel nincs.

19 -3- Eszközök: A Társaság összes eszközállománya / értéke a forrásokkal megegyezően: e Ft Befektetett eszközök- forgóeszközök aránya: évben befektetett eszközök 28,0 % Forgóeszközök: 70 % évben befektetett eszközök: 70,5 %, forgóeszköz: 28,0 % Az arányeltolódás oka: befektetett eszközök aránya e Ft- ról a jelentős beruházások miatt Ft-ra nőtt. Forgóeszközök összességében e Ft-ról e Ft-ra növekedett. Összetevői: Készletek /üzemanyag/ december 31-i állománya e Ft-tal, 339,2 %-kal nőtt. Követelések mértéke és pénzeszközök állománya jelentősen növekedett. Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetett összeg évre elszámolandó bevételek: adott kölcsön kamata, bankkamat, bérleti díj, stb... Források e Ft saját tőke eredménytartalék mérleg sz. eredmény hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolásként 2007.évben számlázott, évet érintő költségek szerepelnek : közüzemi költségek éves elszámoló számlái, telefon-rádiótelefon számla, bankköltség, hitelkamat évet érintő része stb... EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések adatok e Ft-ban Bevételek részletezése légiforgalmi szolgáltatás üzemanyagkút bevétele

20 bérbeadás, egyéb tevékenység pü.i tev. bevétele Rendkívüli bevétel nem volt. Mérleg fordulónapig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, fedezeti és nem fedezeti célú tőzsdei és tőzsdén kívül kötött ügylet nincs. Költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó kiegészítések: Anyagjellegű költségek jelentősen növekedtek. Az új épület felszerelése, működtetése, energiaellátása mellett jelentősen emelkedett minden anyagjellegű költség posta, telefon, hirdetés és reklámköltségek, az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási átalányok és karbantartási költségek, anyagjellegű és egyéb szolgáltatások. Költségek részletezése: e Ft anyagköltség igénybe vett szolg. értéke eladott áruk beszerzési értéke egyéb szolgálatatások értéke bérköltség személyi jell. egyéb kifizetések bérjárulékok Személyi jellegű költségek változása: /fő főfogl. alk. létszám /fő/ egyéb jogviszonyban alkalmazottak felügyelő bizottság Béradatok e Ft

21 Munkabérek -munkadíjak Felügyelő Bizottság tiszteletdíja Eredményelszámolás e Ft Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény - - Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 25 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A Társaság 2006.évi mérlegét és eredménybeszámolóját e Ft mérlegfőösszeggel, e Ft mérleg szerinti eredménnyel terjeszti a Taggyűlés elé. Pogány, április 26.

22 -6-

23 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft évi Üzleti terve A tapasztalatok és a pécsi repülőtérre készített hatástanulmány szerint, a régiós repülőterek év alatt jutnak el odáig, hogy a bevételeik fedezik a kiadásaikat. Ehhez évi ezer utas szükséges. Erre az utaslétszámra lett a repülőtér tervezve. A bevétel és a kiadás közti különbség természetesen az indulást követő első három évben a legnagyobb, hiszen ilyenkor szinte már valamennyi kiadás jelentkezik, a bevételek pedig még jelentősen elmaradnak a későbbiektől. Általános tapasztalat, hogy egy regionális repülőtér összes bevételének %-a keletkezhet a nem közvetlenül repülésből származó bevételekből. (Helyiségek bérbe adása, üzemanyag kút haszna, üzletek, stb.) Ennek érdekében, természetesen már a beruházás során az épületeket és a repülőtér egészét úgy kell kialakítani, hogy legyenek bérbe adható helyiségek, létesítmények. A Pécs-Pogányi repülőtér építésénél sajnos a ráfordítható összeg nagysága miatt, erre csak kis mértékben volt lehetőség. A repülőtér törekszik arra, hogy adottságainál fogva, bevételei nagyrészt a repülőgépek és az utasok kiszolgálásából keletkezzen. Természetesen ehhez minél több repülőgépre és több utasra lenne szükség. Mivel világtendencia, hogy mindenütt intenzíven növekszik a repülőgéppel utazók száma, várhatóan ez a jövőben Pécsett is így lesz. Nagyon fontos szempont, hogy a repülőtér haszna, nem elsősorban és nem csak a repülőtéren jön létre, illetve nem ott keletkezik. A repülőgéppel érkező turisták, üzletemberek és befektetők által keletkezett többletbevétel a városban, a megyében és a régióban jelentkezik. Általános vélemény, hogy csupán a repülőtér miatt nem érkeznek utasok, viszont ha nincs repülőtér sem a turisták, sem a befektetők, sem pedig az üzletemberek nem jönnek ide. Legfontosabb feladat a repülőtér vezetése részére 2007-ben és az elkövetkezendő években, hogy a lehető legtöbb repülőgépet, ezzel együtt természetesen a legtöbb utast legyen képes fogadni és indítani a repülőtérről. Azt azonban tisztán kell látni, hogy ehhez a feladathoz a repülőtér önmagában kevés. A feladat sikeres végrehajtásához feltétlenül szükséges a város, a megye, a régió gazdasági vonzerejének növelése, a turizmussal kapcsolatos infrastruktúra jelentős növeléséhez. A évi üzleti terv bevételi rovatán lévő 121 M Ft finanszírozási szükséglet a Pécs MJ Város Közgyűlésének döntése értelmében - és kezesség vállalásával, - a Társaság által felvett hitel, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat által biztosított 5 M Ft támogatással, megoldott. A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft 2007-évi Üzleti tervének számszerű adatai, a fenti célkitűzések megvalósítását szolgálják!

24 2. Napirendi pont: Üzleti terv Várható költségek adatok: e Ft Energia: áram-gáz-víz Energia: üzemanyag Munka és védőruhák Szerszámok, szerelvények Tisztító-takarítószerek 500 Irodaszerek 500 Egyéb Anyagköltségek összesen Szerződött karbantartások Karbantartás,-javítás Posta-telefon-internet Hirdetés-reklám Utasbiztonsági szolgálat Egyéb szolgáltatások Anyagjell.szolgáltatások összesen Határnyitás-vám Hatósági és egyéb díjak Bankköltség Egyéb szolgáltatások összesen Bérköltség Megbízási díjak Közterhek Oktatás Adómentes juttatások/cafeteria/ Reprezentáció 500 Egyéb személyi jellegű költségek Személyi jellegű költségek Használatba vételkor egyösszegben leírt eszközök 500 Egyéb ráforditások MINDÖSSZESEN

25 Bevételek Légiforgalmi szolgáltatás: OLT Charter Korfu Egyéb légiforgalom Üzemanyagkút bevétele /árrés/ bérleti díjak kamatbevételek egyéb bevételek Összesen Finanszírozási szükséglet: e Ft

26 Független könyvvizsgálói jelentés Auna Kft 7621 Pécs, Universitas u / Pécs Pogányi Repülőteret Üzemeltető Kft 7666 Pogány Független könyvvizsgálói jelentés 2006 évről a taggyűlés részére Pécs, április 26. Készítette: Auth Szabolcs bejegyzett könyvvizsgáló MKVK tagsági száma: A Pécs Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft beszámolójához

27 Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztem a Pécs Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft mellékelt évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eft a mérleg szerinti eredmény eft (nyereség)-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A Pécs Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft beszámolójához

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 366-5/2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax:

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:354-4/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Matusz-Vad Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Matusz-Vad Zrt. mellékelt 213. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és mérlege A Kőbányai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2012 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben