Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 1125/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága május 21-i ülésére Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése A társaság ügyvezetője május 25-re összehívta a társaság évi rendes taggyűlését. (Meghívó, és előterjesztések mellékelve.) 1-3. napirendi pontok. Az ügyvezető e napirendi pontokhoz csatolta mindazon mellékleteket, melyek a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményalkotásához szükségesek. A társaság egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítő melléklete a Kht évi gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt. A sikeres gazdálkodás eredményeképpen az elmúlt év veszteségét sikerült visszapótolni, így a társaság saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőke összegét. A társaság mérleg főösszege drasztikusan megemelkedett, annak a hitelnek a következtében, melyet a Kft. az elmúlt évben vett fel, s amelyet Pécs MJ Város Önkormányzata fizet vissza. 4. napirendi pont. Mindkét tulajdonos önkormányzat személyi változásokat kezdeményezett a Felügyelő Bizottságban. A taggyűlés a tulajdonosok döntésének megfelelően a régi tagokat visszahívja és megválasztja az új tagokat. 5. napirendi pont. A Kft. társasági szerződése szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik azon szerződések jóváhagyása, melyek értéke s törzstőke egynegyedét meghaladja. E napirendi pont keretében kerülnek jóváhagyásra csomagban a repülőtér fejlesztéséhez kapcsoló szerződések. Az ügyvezető beszámolójából is látható, hogy a Kft. saját tőkeerejét sokszorosan meghaladó beruházásokat hajt végre, mivel a Pécs MJ Város Önkormányzata tulajdonában álló Air-Horizont Kht-nál azokat gördülékenyebben tudja bonyolítani. A csatolt anyagokból látható, hogy az egész Kft. a tulajdonostárs kézi vezérlésével működik, ami a tulajdoni és szavazati arányoknak egyáltalán nem felel meg. A szerződések jóváhagyása kényszerhelyzet, de nagyon jól mutatja azokat a problémákat, melyek a Kft. működtetése és finanszírozása körében fennállnak. 6. napirendi pont. Az ügyvezető díjazásának kérdése taggyűlési hatáskör. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint javaslom a évi prémium feladatok teljesítésének elfogadását és az ez évi prémium feladatok kitűzését. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft május 25-i taggyűlésén igen szavazatával támogassa 1-6. napirendi pontok megszavazását. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: május 25. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke május 16. Pávkovics Gábor sk. a Bizottság elnöke

2 Meghívó A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft, Taggyűlésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Dr Hargitai János úrnak Helyszín: Repülőtér, emeleti tanácsterem, Időpont: május 25-én, (péntek) óra 1.sz. napirendi pont: A Beszámoló a évben végzett munkáról. A Társaság évi Mérlegbeszámolója. 2. sz. napirend: A Társaság évi üzleti tervének elfogadása. 3. sz. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság évi gazdálkodásáról. 4.sz. napirendi pont: A Társaság Felügyelő Bizottságának megválasztása. 5.sz. napirendi pont: A Kft. által korábban aláírt, a PMJV Közgyűlése által jóváhagyott és egyeztetett szerződések jóváhagyása. 6. sz. napirendi pont: A Kft ügyvezetőjének prémium-feladat teljesítése, illetve a prémium meghatározása. 7. sz. napirendi pont: Egyebek Pogány, Ács Gyula ügyvezető igazgató.

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTERET MŰKÖDTETŐ KFT a vállalkozás megnevezése 7666 POGÁNY a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2006 üzleti évről Keltezés: Pogány, április 26 a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

4

5 Tételszám Cégjegyzék száma Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) A tétel megnevezése Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.december 31 (év, hó, nap) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele O1 II. III. IV. Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagjellegű ráfordítások O2 O3 O4 O5 V. Személyi jellegű ráfordítások O6 VI. VII. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások O7 O8 A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) O O VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B) X. Rendkívüli bevételek 15 XI. Rendkívüli ráfordítások 16 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) O G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Pogány, 2007.április 26 P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.december 31 (év, hó, nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Sor szám a O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 1O b c d e A. befektetett eszközök( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN( SOR) Keltezés: Pogány, április 26 P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

7

8

9

10 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.december 31 (év, hó, nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Sor szám a O b c d e D. Saját tőke( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - ) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( SOR) Keltezés: Pogány, április 26 P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

11

12 Beszámoló a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft 2006-ban végzett munkájáról évre a Pécs-Pogányi Repülőtéret Működtető Kft vezetése előtt álló legfontosabb feladatok a következők voltak: - Szakmai és technikai szempontból megfelelni a Nyilvános Kereskedelmi Repülőtér feltételeinek, mert ez a besorolás feltétele a menetrend szerinti légi járatok fogadásának illetve indításának. - Kialakítani, kiképezni és betanítani azt a szakértői és dolgozói kört, akik biztonsággal képesek ellátni a nagygépes kiszolgálással járó feladatokat. - Kialakítani a követelményeknek megfelelő utas és a repülőtér biztonsági rendszert. - A terminál építése alatt is biztosítani a repülőtér zavartalan működését, különös tekintettel a biztonságra. - Az Austrian Airlines menetrend szerint járatát az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően kiszolgálni. - Átvenni és beüzemelni az új terminál épületet a speciális kommunikációs eszközöket és berendezéseket. Betanítani a check in rendszert, utas és poggyászkísérő rendszereket. De Iceing (repülőgép jégtelenítő) berendezés megvásárlása, a hozzá szükséges szakszolgálati engedélyek megszerzése, személyzet kiképzése. - Keresni, illetve kialakítani a kapcsolatot és együttműködési lehetőséget légitársaságokkal és utazási irodákkal. Folyamatos értékesítési és desztinációs marketing tevékenység folytatása bel és külföldön egyaránt ban a Pécs-Pogányi Repülőtér előtt álló feladatok a következőképpen valósultak meg: Minden repülőtér működése kapcsán a legfontosabb szempont, hogy a repülőtér baleset és eseménymentes legyen. A Pécs-Pogányi repülőtéren 2006-ban baleset, légirendészeti szempontból különleges esemény nem fordult elő. A 2005-ben megkezdett beruházás során a meglévő egyszintes, 560 m 2 alapterületű forgalmi épület és irányítótorony lebontásra került. Helyette megépült a közel 2000 m 2 alapterületű új terminál épület, a hatóságoknak és a nemzetközi utasforgalom igényeinek megfelelően. A terminál épület ünnepélyes keretek között került átadásra március 26-án. A munkálatok teljes egészében, májusában fejeződtek be.

13 -2- Az építkezés ideje alatt az irodai munka egy, a szomszédban bérelt épületben folyt. A Légitájékoztató szolgálat (torony) a földről végezte munkáját. A földi utas és gépkiszolgálás átmenetileg igen mostoha körülmények között, de probléma-mentesen működött. Volt olyan eset, amikor a forgalmi előtéren elhelyezett asztalokon folyt az utasvizsgálat. A Légügyi Hatóság hosszú procedúra és a repülőtér személyi és tárgyi feltételeinek nagyon alapos vizsgálata után megadta a Nyilvános Kereskedelmi Repülőtér besorolást. Ezek után a repülőtér hivatalosan is fogadhatott menetrend szerint érkező/induló járatot és charter gépeket is. Természetesen a repülőtér minden szempontból alkalmassá vált a general aviation, (üzleti célú), valamint a turisztikai, magán, kiképző, orvosi és egyéb célú repülések magas szintű kiszolgálására is. A korszerű navigációs és világítási eszközök lehetővé tették a korlátozott látási körülmények közötti repülést is. Sokan használták a repülőteret kiképzési célból, mely természetesen a repülőtér saját bevételeit növelte. A kollégák kiválasztása előzetes, speciális alkalmassági felmérés alapján történt. Ezt követően megkezdődött a dolgozók képzése, ami részben saját oktatókkal, részben a Magyar Légügyi Hatóság szakembereinek közreműködésével, illetve az Austrian Airlines kiképző bázisának közreműködésével történt. A képzésekre azért kellett nagy gondot fordítani, mert a Légügyi Hatóság, minden, a repülőtér munkaterületén munkát végző dolgozó esetében, speciális szakszolgálati engedélyt ír elő, aminek hiányában a repülőtér munkaterületén belül, munka nem végezhető. Ezen felül, a légitársaságok külön szakszolgálati engedélyeket is kérnek. Külön feladatot jelentett a repülőtéri tűzoltó szolgálat létrehozása. Törvény írja elő, hogy a Nyilvános Kereskedelmi repülőtéren önálló, a városi és megyei tűzoltóságtól független, saját tűzoltó bázist kell kialakítani. A szakmai kérdéseken túl, ez különösen

14 -3- nagy költséget is jelentett, mert egy tűzoltó felszerelése meghaladja a fél millió forintot, ami a 12 tűzoltó esetében közel 7 M Ft kiadást jelentett. A repülőtér a feladatait, mintegy 40 fővel tudja ellátni. A korrábbiakhoz képest a viszonylag magas dolgozói létszámot az indokolja, hogy a repülőteret a közzétett nyitvatartási idő alatt, repülőgépek fogadására alkalmas állapotban kell tartani. Ezen felül, a repülőtér nyitvatartási ideje hétfő reggel napkeltétől, vasárnap este napnyugtáig folyamatos. Nagy odafigyelést igényel, hogy a folyamatos munkavégzés, munkajogi szempontból is megfelelő legyen. Március 26-án az Austrian Airlines elindította Pécs és Bécs között, heti négy alkalommal közlekedő menetrend szerinti légi járatát. A járat szeptember 16-ig közlekedett, mely idő alatt 3070 utast szállított. A légitársaság gazdasági okokra hivatkozással szüntette meg a járatot, mely így jelentős anyagi és erkölcsi kárt okozott a reptérnek. A járat megszüntetése annál inkább is meglepő volt, mert az utasok száma a márciusi indulást követően egyenletesen emelkedett. Az utolsó járatok már szinte teljesen tele voltak. A járat kiszolgálása a repülőtér részéről minden esetben problémamentes volt. Természetesen az Austrian távozása előtt és után is intenzíven kerestük azokat a légitársaságokat, utazási irodákat, repüléssel foglalkozó bróker cégeket, melyek potenciálisan szóba jöhettek partnerként. Felvettük a kapcsolatot holland, német, román tunéziai és természetesen magyar légitársaságokkal, utazási irodákkal. Rendszeresen részt vettünk utazási kiállításokon, börzéken, bel és külföldön egyaránt. A szerzett tapasztalatok egyértelműen azt bizonyították, hogy Pécs és a megye turisztikai vonzereje nagyon csekély, ismertsége alacsony. További problémát okozott, hogy a légi közlekedés és a turizmus szereplői minden esetben legalább egy évre előre dolgoznak és a repülőtér március végi üzemkezdése a évi programok kialakításához már túlságosan késő volt. Szeptember végén meghívtuk a repülőtérre az ország legnagyobb Tour operátorait és utazási irodáit, hogy bemutassuk a repülőteret. A bemutatkozás kapcsán, az év végén megállapodtunk, hogy három utazási iroda közösen szervez utat Pécsről közvetlenül Görögországba, Korfu szigetre. Az új terminál épület beüzemelése nem kis feladatot jelentett, de alapvetően sikeresnek mondható. Olyan bonyolult kommunikációs rendszereket kellett kialakítani illetve üzembe helyezni mint például a SITA (utas és csomagkísérő) rendszer. A repülőtér hibájából egyetlen csomag sem veszett el. Gazdálkodás A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft gazdálkodása, az Egyszerűsített Mérlegbeszámoló adataiból látható. A repülőtér vezetése végig szem előtt tartotta a takarékos és ésszerű gazdálkodást. A gazdálkodás racionalizálásában egészen a minimális biztonsági szintig elmentünk, de természetesen azt nem léptük át. Mint, ahogy azt már korábban jeleztük, a repülőtér a megnyitást követő 2-3 évben igényli a legtöbb működési költséget, mert szinte valamennyi kiadás jelentkezik, a bevételek a kis forgalom miatt pedig még elmaradnak a szükségestől. Tovább csökkentette bevételeinket, hogy a város és az Austrian között létrejött szerződés, szerint a légitársaság által a repülőtérnek fizetett leszállási és utas illeték 80 %-át vissza kellett fizetnünk. A működési kiadásokat tovább növelték az oktatási, kiképzési és betanítási költségek. Jelentős volt az a tétel, melyet munka és védőruhákra költöttünk. Különösen, a tűzoltóruhák voltak nagyon drágák. Jelentős volt a működési költségekből az a tétel, melyet a terminál épületre költöttünk. Például az alap kommunikációs rendszeren túl, ki kellett építenünk az Austrian speciális igényeinek megfelelő rendszereket, melyek nem voltak részei az alap kiépítettségnek.

15 -4- Az épület néhány részének kisebb átalakítására is szükség volt, mert az átadás után megváltozott határőrizeti, utasbiztonsági és VÁM előírások ezt megkövetelték.

16 PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTERET MŰKÖDTETŐ KFT ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE A Társaság április 27-én alakult. Alapításkori jegyzett tőkéje: Jelenlegi jegyzett tőke: e Ft e Ft Tulajdonosok: Pécs MJV Önkormányzat e F 50 % Baranya M. Önkormányzat e Ft 50 % A Társaság székhelye: Pogány, Repülőtér. Az éves beszámoló formája : Egyszerűsített éves beszámoló. Fordulónapja: december 31. Az üzemi tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárás alapján történik. Közzététel formája: Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata részére egy példány megküldése. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak. Az Air-Horizont Kht évben megkezdett beruházása Pécs-Pogányi Repülőtér új utasforgalmi épülete március hónapban elkészült és megindult az Austrian Airlines Bécs-Pogány járata gazdasági év legfontosabb feladata a magas színvonalú utaskiszolgálás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése év adatai nem összevethetőek előző évi gazdálkodási adatokkal. Jelentősek az anyag-szerelvény- kéziszerszám beszerzése mellett a földi utaskiszolgáló személyzet kiképzésének, munka- védő- és formaruhák beszerzésének költségei.

17 -1- Mérleghez kapcsolódó kiegészítések -Immateriális javak, tárgyi eszközök 2006 év során értékcsökkenés leírás kizárólag a Számviteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben meghatározott kulcsok szerint, használatba vétel napjától december 31-i fordulónappal évente egyszer történik évi jelentősebb összegű beszerzések: e Ft Bérelt ingatlanon végzett beruházás / utasinformációs rendszer, a terminál épület szükségszerű alakítása / Számítógépes rendszer Térfigyelő és kamera rendszer Utas és poggyászkezelő Bútorzat Jégtelenítő gép db üzemi jármű, utánfutó Kis összegű, jellemzően éven belül elhasználódó eszközök használatba vételkor egy összegben költségként elszámolásra kerültek 795 e Ft értékben. Terven felüli értékcsökkenési leírás, visszaírt terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt. Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs.- Üzleti vagy cégérték a Társaság könyveiben nem szerepel. Értékhelyesbítés nem történt. Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nincs Kutatás-fejlesztési célra tárgyévben költség nem merült fel. -Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak nincs. -Készletek üzemanyag e Ft nyitó készlet záró készlet Üzemanyag készlet leltározása természetes méréssel történik. A forgalmi adatok szerint a meghatározott 1 %-os káló mértéken belül van az értékesítési veszteség. Értékelése utolsó beszerzési áron történt

18 -2- -Követelések Belföldi követelések mértéke évhez viszonyított jelentős növekedésének oka: vevők számla egyenlegének jelentős emelkedése, / ezen kintlévőségek a mérlegkészítés időpontjára pénzügyileg rendezettek/, visszaigényelhető és visszaigényelt Általános Forgalmi Adó és az Air-Horizont Kht. részére 10 %-os kamat mellett nyújtott kölcsön. Határidőn túli, minősített követelés nincs, értékvesztés elszámolás nem történt. -Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír a Társaság tulajdonában nincs. -Saját tőkéhez kapcsolódó kiegészítések -Jegyzett tőke nem változott. -Saját tőke változásának összetevői: - mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése - saját tőke évben: e Ft -Céltartalék képzés nem történt. -Kötelezettségek -Kötvénykibocsájtás nem történt. -Hosszú lejáratú kötelezettség: a rendelkezésre álló hitelkeretből 2006 év során működésre és a szükséges beruházások fedezetére lehívott összeg. -Rövid lejáratú kötelezettségek: évi, 2007 év elején fizetett bérek, ezek adó és közterhei, valamint szállítókkal szembeni kötelezettségek. -A Társaság kötelezettségeinek határidőben, pontosan eleget tesz. Adó -és Társadalombiztosítási kötelezettsége nincs, szállító folyószámlája rendezett. -Aktív és passzív időbeli elhatárolások összegei egyrészről a 2007 évet érintő, 2006 évi bevételek és kiadások összegei szerepelnek. -Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalás nem történt. Külföldi pénzértékre szóló követelés vagy kötelezettség nincs. Mérlegen kívüli beszámolási kötelezettséghez tartozó tétel nincs.

19 -3- Eszközök: A Társaság összes eszközállománya / értéke a forrásokkal megegyezően: e Ft Befektetett eszközök- forgóeszközök aránya: évben befektetett eszközök 28,0 % Forgóeszközök: 70 % évben befektetett eszközök: 70,5 %, forgóeszköz: 28,0 % Az arányeltolódás oka: befektetett eszközök aránya e Ft- ról a jelentős beruházások miatt Ft-ra nőtt. Forgóeszközök összességében e Ft-ról e Ft-ra növekedett. Összetevői: Készletek /üzemanyag/ december 31-i állománya e Ft-tal, 339,2 %-kal nőtt. Követelések mértéke és pénzeszközök állománya jelentősen növekedett. Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetett összeg évre elszámolandó bevételek: adott kölcsön kamata, bankkamat, bérleti díj, stb... Források e Ft saját tőke eredménytartalék mérleg sz. eredmény hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolásként 2007.évben számlázott, évet érintő költségek szerepelnek : közüzemi költségek éves elszámoló számlái, telefon-rádiótelefon számla, bankköltség, hitelkamat évet érintő része stb... EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések adatok e Ft-ban Bevételek részletezése légiforgalmi szolgáltatás üzemanyagkút bevétele

20 bérbeadás, egyéb tevékenység pü.i tev. bevétele Rendkívüli bevétel nem volt. Mérleg fordulónapig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, fedezeti és nem fedezeti célú tőzsdei és tőzsdén kívül kötött ügylet nincs. Költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó kiegészítések: Anyagjellegű költségek jelentősen növekedtek. Az új épület felszerelése, működtetése, energiaellátása mellett jelentősen emelkedett minden anyagjellegű költség posta, telefon, hirdetés és reklámköltségek, az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási átalányok és karbantartási költségek, anyagjellegű és egyéb szolgáltatások. Költségek részletezése: e Ft anyagköltség igénybe vett szolg. értéke eladott áruk beszerzési értéke egyéb szolgálatatások értéke bérköltség személyi jell. egyéb kifizetések bérjárulékok Személyi jellegű költségek változása: /fő főfogl. alk. létszám /fő/ egyéb jogviszonyban alkalmazottak felügyelő bizottság Béradatok e Ft

21 Munkabérek -munkadíjak Felügyelő Bizottság tiszteletdíja Eredményelszámolás e Ft Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény - - Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 25 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A Társaság 2006.évi mérlegét és eredménybeszámolóját e Ft mérlegfőösszeggel, e Ft mérleg szerinti eredménnyel terjeszti a Taggyűlés elé. Pogány, április 26.

22 -6-

23 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft évi Üzleti terve A tapasztalatok és a pécsi repülőtérre készített hatástanulmány szerint, a régiós repülőterek év alatt jutnak el odáig, hogy a bevételeik fedezik a kiadásaikat. Ehhez évi ezer utas szükséges. Erre az utaslétszámra lett a repülőtér tervezve. A bevétel és a kiadás közti különbség természetesen az indulást követő első három évben a legnagyobb, hiszen ilyenkor szinte már valamennyi kiadás jelentkezik, a bevételek pedig még jelentősen elmaradnak a későbbiektől. Általános tapasztalat, hogy egy regionális repülőtér összes bevételének %-a keletkezhet a nem közvetlenül repülésből származó bevételekből. (Helyiségek bérbe adása, üzemanyag kút haszna, üzletek, stb.) Ennek érdekében, természetesen már a beruházás során az épületeket és a repülőtér egészét úgy kell kialakítani, hogy legyenek bérbe adható helyiségek, létesítmények. A Pécs-Pogányi repülőtér építésénél sajnos a ráfordítható összeg nagysága miatt, erre csak kis mértékben volt lehetőség. A repülőtér törekszik arra, hogy adottságainál fogva, bevételei nagyrészt a repülőgépek és az utasok kiszolgálásából keletkezzen. Természetesen ehhez minél több repülőgépre és több utasra lenne szükség. Mivel világtendencia, hogy mindenütt intenzíven növekszik a repülőgéppel utazók száma, várhatóan ez a jövőben Pécsett is így lesz. Nagyon fontos szempont, hogy a repülőtér haszna, nem elsősorban és nem csak a repülőtéren jön létre, illetve nem ott keletkezik. A repülőgéppel érkező turisták, üzletemberek és befektetők által keletkezett többletbevétel a városban, a megyében és a régióban jelentkezik. Általános vélemény, hogy csupán a repülőtér miatt nem érkeznek utasok, viszont ha nincs repülőtér sem a turisták, sem a befektetők, sem pedig az üzletemberek nem jönnek ide. Legfontosabb feladat a repülőtér vezetése részére 2007-ben és az elkövetkezendő években, hogy a lehető legtöbb repülőgépet, ezzel együtt természetesen a legtöbb utast legyen képes fogadni és indítani a repülőtérről. Azt azonban tisztán kell látni, hogy ehhez a feladathoz a repülőtér önmagában kevés. A feladat sikeres végrehajtásához feltétlenül szükséges a város, a megye, a régió gazdasági vonzerejének növelése, a turizmussal kapcsolatos infrastruktúra jelentős növeléséhez. A évi üzleti terv bevételi rovatán lévő 121 M Ft finanszírozási szükséglet a Pécs MJ Város Közgyűlésének döntése értelmében - és kezesség vállalásával, - a Társaság által felvett hitel, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat által biztosított 5 M Ft támogatással, megoldott. A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft 2007-évi Üzleti tervének számszerű adatai, a fenti célkitűzések megvalósítását szolgálják!

24 2. Napirendi pont: Üzleti terv Várható költségek adatok: e Ft Energia: áram-gáz-víz Energia: üzemanyag Munka és védőruhák Szerszámok, szerelvények Tisztító-takarítószerek 500 Irodaszerek 500 Egyéb Anyagköltségek összesen Szerződött karbantartások Karbantartás,-javítás Posta-telefon-internet Hirdetés-reklám Utasbiztonsági szolgálat Egyéb szolgáltatások Anyagjell.szolgáltatások összesen Határnyitás-vám Hatósági és egyéb díjak Bankköltség Egyéb szolgáltatások összesen Bérköltség Megbízási díjak Közterhek Oktatás Adómentes juttatások/cafeteria/ Reprezentáció 500 Egyéb személyi jellegű költségek Személyi jellegű költségek Használatba vételkor egyösszegben leírt eszközök 500 Egyéb ráforditások MINDÖSSZESEN

25 Bevételek Légiforgalmi szolgáltatás: OLT Charter Korfu Egyéb légiforgalom Üzemanyagkút bevétele /árrés/ bérleti díjak kamatbevételek egyéb bevételek Összesen Finanszírozási szükséglet: e Ft

26 Független könyvvizsgálói jelentés Auna Kft 7621 Pécs, Universitas u / Pécs Pogányi Repülőteret Üzemeltető Kft 7666 Pogány Független könyvvizsgálói jelentés 2006 évről a taggyűlés részére Pécs, április 26. Készítette: Auth Szabolcs bejegyzett könyvvizsgáló MKVK tagsági száma: A Pécs Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft beszámolójához

27 Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztem a Pécs Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft mellékelt évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eft a mérleg szerinti eredmény eft (nyereség)-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A Pécs Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft beszámolójához

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:923-2/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:35419/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben