Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző"

Átírás

1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének február 10- én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítésre Török Róbert képviselőt kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. Napirendi pontok: 1, Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester 2, IV. negyedévi rendeletmódosítás 3, évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 4, Likvidhitel felvételéről döntés 5, Temető tulajdonjogának rendezése 6, Megyei kamatmentes hitel felvétele a vis maior önrész biztosításához 7, Kistérségi települési alapból önrész biztosítása a dögkút rekultíválásához 8, Egyebek 1

2 I. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót minden képviselő kézhez kapta (1 számú melléklet), van-e kérdése, hozzászólása valakinek. Török Róbert: A forrásfoglalással kapcsolatban mi a fejlemény? Tóth Zoltán polgármester: Nagyon lassú ez a folyamat, készítik elő azt a folyamatsort, amin majd végig kell menni. Árajánlatot még nem kaptunk. A bérleti díjat rendszeresen fizeti Motúz Péter. Török János: Írja, hogy a kistérségnél informatikai eszközbeszerzésre van lehetőség, mi az? Tóth Zoltán polgármester: Nem a kistérségnél, Gál Tamás keresett fel mint magán ember, céget alapított és foglalkoznak pályázatokkal is. Volna olyan pályázati lehetőség, amin informatikai eszközöket lehetne beszerezni, 100%-os támogatottsággal. Érdekelt volna bennünket, de sajnos mostanra kiderült, hogy számunkra nem járható ez az út. Szarkáspusztán a tulajdonos moto-cross pályát szeretne létesíteni. Egyeztettünk az építési hatósággal és úgy tűnik, hogy megakadályozni nem lesz egyszerű, nekünk egyetlen-egy kapaszkodónk van, hogy a rendezési tervünkkel nincs szinkronban. A vadásztársasággal is meg fog gyűlni a bajuk, a földhivatal pedig el fog járni ellenük, rendeletetéstől eltérő hasznosítás miatt. A Pilisi Parkerdő sem tud semmit tenni, mert a területüktől 150 méterre van. Beszéltünk a tulajdonossal is, aki azt mondta, hogy nem akar a szándékától elállni és még leszállópályát is akar építeni. Török Róbert: Minden település bevállalta ezt a készfizető kezességet a Leader Egyesületnek? Tóth Zoltán polgármester: Az egyebekben szeretett volna erről beszélni, de beszélhetnek róla most is. Sokkal nagyobb a baj, mint amit mi érzékelünk ebből. Egykét hely kivételével mindenki bevállalta, van aki azt kérte, hogy tájékoztassák Őket testületi ülésen az egyesületről, van ahol olyan döntés született, hogy igen is meg nem is,magyarul nemet mondtak burkoltan. Lábatlan, Nyergesújfalu biztosan igent fog mondani Sok a forrás még és ezt nem lehet veszni, hagyni. Ez egy utófinanszírozott egyesület, félig-meddig hivatali szervként működnek, a dolgozók 3 hónapja nem kaptak munkabért. A megoldás az lehet, hogy keresünk egy bankot, ahol próbálunk megegyezni, ez már meg van, mert a Bakonyvidéke Takarék hajlandó finanszírozni, de ez is egy fél megoldás, mert az igényelt hitel összeg felét akarják csak biztosítani. A másik irány a Nemzeti Finanszírozási és Fejlesztési Bank, ott pedig kérik ezt a készfizető kezességet. Addig, amíg ki nem fizetjük a Duna takarékot, amíg az APEH-nél nincs a tartozás kifizetve addig nincs nullás APEH igazolás, és nem tudunk bankot válltani. Azt találták ki, hogy 1,2 millió Ft-ot a Gerecse Natúrpark tervezésének költségéhez néhány önkormányzat ( Süttő, Bajna, Csolnok, Bajót ) összeadja úgy, hogy visszatérítendő hitelt nyújt március 31-ig az 2

3 egyesületnek. A dolgozók befizetik a munkabérük utáni APEH járulékokat és a maradék 6 millió forintot kifizetjük a finanszírozásból. További rövid egyeztetés után a képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2011 (II.10) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna- Pilis- Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület részére Ft visszatérítendő kölcsönt nyújt. A kölcsön visszafizetésének határideje március 31. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját egyhangúlag elfogadta. II. Napirendi pont: IV. negyedévi rendeletmódosítás Tóth Zoltán polgármester: Az Önkormányzat IV. negyedéves rendeletmódosításról készült írásos anyagot minden képviselő kézhez kapta (2. számú melléklet), a pénzügyi bizottságok az anyagot megtárgyalták. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét Török Róbertet, hogy mondja el a bizottság állásfoglalását. Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat IV. negyedéves rendeletmódosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bajót Község Önkormányzatának 1/2011.(II.10.) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1 /2010.( II. 25.)számú rendeletének módosításáról Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetésről alkotott 4/2010 (II..25)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 3

4 1. (1) (1) A szeptember 1 és november 30-a között átvett támogatások miatt az alaprendelet 3. (1) bekezdésében megállapított E Ft Működési bevételek főösszegét E Ft Működési kiadások főösszegét E Ft Működési forráshiány és az önkormányzat évi E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét 0 E Ft Felhalmozási forráshiány E Ft Működési bevételek főösszegét E Ft Működési kiadások főösszegét E Ft Működési forráshiány állapítja meg E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét 655 E Ft Felhalmozási forráshiány (2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft személyi jellegű juttatások E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 0 E Ft föld terület vásárlás E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások E Ft Támogatásértékű felhalmozási kiadás óvoda felújítás E Ft Működési tartalék E Ft Felhalmozási tartalék E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztése és kölcsön folyósítása jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 4

5 (3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg, E Ft Intézményi működési bevételek E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási ) E Ft Támogatásértékű működési bevételek 116 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 E Ft Felhalmozási kölcsön E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (5) (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 2. Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a 6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek tartalmazzák 3. (1) Ez a rendelet február 10-én lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy időben a 1/2010 (II.25.)sz. költségvetési rendelet 3.. (1), (2), (3), (4), bekezdése és a 4. (1),(8), bekezdése hatályát veszíti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző 5

6 III. Napirendi pont: évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása Tóth Zoltán polgármester: Bajót Község Önkormányzatának évi költségvetéséről készült anyagot minden képviselő kézhez kapta (3 melléklet), a Pénzügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta. Felkéri Török Róbertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság állásfoglalását. Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság további tárgyalásra bocsátja a testület felé a évi költségvetést. Török János: Jónak tartja a költségvetést, a non profit szerveknél hogy jöttek ki a támogatások? Tóth Zoltán polgármester: A Szikra Sportegyesület közüzemi számlát az önkormányzat fizeti, ezért csökkent a támogatás, a többi bejegyzett szervezetnél a támogatás összege a tavalyoz képest nem változott. Buzás Kelemen: A cafetéria összege ugyan az a köztisztviselőknél, is mint a közalkalmazottaknál, melynek összeg bruttó Ft. Eddig mennyi volt? Tóth Zoltán polgármester: Egymáshoz viszonyítva összegszerűen ugyanannyi, csak csökkent. Ezen kívül nincs más személyi juttatás a köztisztviselőknek. Buzás Kelemen: Miből adódik, hogy az óvodánál ennyire megugrott a hiány? Tóth Zoltán polgármester: Az ok nem az óvodában keresendő, hanem a gyereklétszám csökkent. Az utánuk kapott normatíva kevesebb, a költségek pedig nem csökkentek. Molnár Istvánné: Annyira nagy összegben a normatíva nem csökkent, gondoljunk arra, hogy a bérek és a járulékok nőnek. Tóth Zoltán polgármester: Létszám gondunk lesz az óvodánál. A gyereklétszámhoz viszonyítva több egy-egy fővel az óvónő és dada. A vezető óvónő lehet, hogy az idei évben nyugdíjba megy, ez is egy megoldás a létszámra. A másik megoldás, hogy az eternitből bejáró óvónőt a nyergesi óvoda átveszi, neki is jó megoldás mivel onnét jár be. Az is lehetséges, hogy egy dadának is be kell járnia Nyergesújfalura. Az iskolánál a pozíciónkat meg tudtuk tartani. Másik probléma a helyi adók kérdése. Írunk a belügyminisztériumba Süttő és Lábatlan településekkel közösen egy levelet melyben, kérjük a miniszter urat, hogy vizsgálja felül azt, hogy egyes települések az iparűzési adót nem vetik ki és ezzel a vállalkozókat oda csalják. Jelentősebb fuvarozó vállalkozás esetén gépjármű adóbevétel keletkezik és iparűzési adó helyett belátásuk szerint egy összeggel a vállalkozók az önkormányzat közalapítványát is támogatják. A vállalkozóknak ez megéri. Községünkben is kérte már vállalkozó az iparűzési adó csökkentését, vagy elviszi a vállalkozásának telephelyet községünkből. Ha elmennek a vállalkozók nem lesz elég bevételünk a működéshez. Egy önkormányzat ne bíztassa a vállalkozót, hogy kerülje el az adó megfizetését. 6

7 Buzás Kelemen: A Bursa Hungarica pályázat támogatásán miért kevesebb az összeg? Tóth Zoltán polgármester: Ennyi igény van, minden pályázó kapott támogatást. Buzás Kelemen: A karácsonyi csomagot két sorban látja. Tóth Zoltán: polgármester: Az egyik sor a 70 éven felüliek, a másik az iskolások csomagját tartalmazza. Egy hibát követtünk el, nem vettük figyelembe, hogy vannak olyan diákok, aki más általános iskolába járnak. Pótoltuk a hiányosságunkat és ők is kaptak csomagot. Török Róbert: Ha más iskolába jár, kapjon onnét. Tóth Zoltán polgármester: A művelődési ház felújításának kezdetén az IKSZT pályázatnál felvetődött, hogy kell e kiviteli terv vagy sem. Több helyről kapott információ alapján úgy gondoltuk, hogy nem kell, mostanra kiderült, hogy ez nem így van, mégis csak kell kiviteli terv. Az elszámoláshoz prezentálnunk kell. A kiviteli terv elkészítése kb. 1 millió forintba kerül. Sajnos nem tudjuk kikerülni, ezt az 1 millió forintot be kell terveznünk a költségvetésbe. A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 6 igen szavazattal az elhangzott 2 módosítással az alábbi rendeletet alkotta: Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011 (II.10.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138.(1) bekezdés b)pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 65.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 91.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.17.) számú határozatában, foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 7

8 A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint a 13. számú melléklet alapján állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését Bevételek főösszegét Kiadások főösszegét Költségvetési hiány Működési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célú igénybevétel Felhalmozás célú igénybevétel Működési bevételek főösszegét Működési kiadások főösszegét Működési forráshiány Felhalmozási bevétek főösszegét Felhalmozási kiadások főösszegét Felhalmozási forráshiány E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 0 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 0 E Ft állapítja meg. (2) A E Ft működési forráshiányt a költségvetésben rövid lejáratú hitelként szerepeltetjük ( működési) a fedezet megteremtése érdekében a polgármester gondoskodik a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról külön képviselő-testületi döntés alapján. (3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő költségvetési kiadási előirányzat csoportokat, illetve kiemelt előirányzatokat határozza meg, E Ft Személyi jellegű juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok E Ft Dologi kiadások 0 E Ft Egyéb folyó kiadások 8

9 E Ft Működési célú pénzeszköz átadás E Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatás E Ft Non profit szervek támogatása E Ft Felújítás E Ft Beruházás E Ft Felhalmozási pénzeszköz átadás E Ft Működési tartalék 483 E Ft Felhalmozási tartalék E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztése,kölcsön nyújtása az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (4) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg, E Ft Intézményi működési bevételek E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek E Ft Támogatásértékű bevételek E Ft Felhalmozási bevételek E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek E Ft Kölcsön visszatérülése az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (5) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (7) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3,+/B. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (8) Az önálló intézmény Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség kiadásait és bevételeit a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 9

10 (9) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) Önkormányzat kiadási előirányzatát, feladatonkénti megoszlását a rendelet 16. számú melléklete szerint. (4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. számú melléklet szerint. (5) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (6) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 10. számú melléklet. (8) A képviselőtestület az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A képviselő-testület az önkormányzat pénzellátási tervét havi bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az önkormányzat valamint az önálló és részben önálló intézmény költségvetési létszám előirányzatát a 14. számú melléklet szerint fogadja el. (11) Önkormányzat kiadásai és bevételeinek részletes kimutatása A bevételek részletezését 15, 15/A, 15/B számú melléklet tartalmazza részletesen A kiadások részletezését 16, 16/A, 16/C, 16/B, 16/D számú melléklet tartalmazza részletesen. (12) Az önkormányzat a kiadások között E Ft tartalékot állapít meg. - melyből 10

11 Működési tartalék E Ft - általános tartalék E Ft - céltartalék 322 E Ft Felhalmozási tartalék 483 E Ft - általános tartalék 200 E Ft - céltartalék 283 E Ft Részletes kimutatását a 16/A,16/B számú melléklete szerint hagyja jóvá. Részletes kimutatását a 15/A,15/B számú melléklete szerint hagyja jóvá. 5. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv a alapján: A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap évben forint. A költségvetés végrehajtásának szabályai 6. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 7. (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet. (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 11

12 8. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. 9. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv is köteles betartani. 10. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 12. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (2) Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti Betétlekötés (1) A szabad pénzeszköz lekötés tekintetében a képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Záró és vegyes rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétől kell alkalmazni. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző 12

13 IV. Napirendi pont: Likvidhitel felvételéről döntés Tóth Zoltán polgármester: A likvidhitelre azért lesz szükségünk, hogy likviditási nehézségeinket megoldjuk, erről már beszéltünk többször, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2011 (II.10) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete ( Bajót, Kossuth Lajos utca 69.) úgy dönt, hogy az Bajót Község Önkormányzat év közbeni likviditási problémáinak megoldása érdekében 1 éves időtartamra Ft folyószámla-hitelkeretet kíván felvenni a Duna Takarékszövetkezettől. A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok megtételére felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző Határidő: azonnal V. Napirendi pont: Temető tulajdonjogának rendezése Tóth Zoltán polgármester: A partfalcsúszásnál, való döntésnél látta, hogy 70% támogatású a vis maior pályázat, két vis maior pályázatnál 7 millió forint önrész kellene hozzá tenni, amit az önkormányzatunk nem tud honnét előteremteni. Kérte Molnár Alajos plébános segítséget, mivel a temető nem a mi tulajdonunk csak gondozzuk, fejlesztjük, törvényi kötelezettségünk a működtetése. Az egyházközségtől kapunk 1 millió forint támogatást és felajánlották, hogy ajándékozási szerződéssel az önkormányzat tulajdonába adják át a temetőt. Ez azért is előnyös lenne, mert így a további fejlesztésekre is tudunk pályázni. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2011 (II. 10) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyházközség tulajdonában lévő 1006/1 hrsz-ú temetőt ajándékba elfogadja. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Határidő: azonnal 13

14 VI. Napirendi pont: Megyei kamatmentes hitel felvétele a vis maior önrész biztosításához Tóth Zoltán polgármester: A Megyei Önkormányzatnál még mindig lehetőség van, kis összegű hitel felvételére, ennek jó a törlesztése és nincs rajta kamat. Az gondolja, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel, Ft-ot nem kapunk, mint szoktunk, mert nincs ennyi az alapban, de ha már 1,5-2 milliót kapunk az is segít. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2011 (II. 10) sz. önkormányzati határozat 1, Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy dönt, hogy vis maior támogatásból nyert pályázatát meg kívánja valósítani, a pályázathoz szükséges önrészt a évi költségvetésében biztosítja. 2, Tekintettel Bajót Község Önkormányzatának rendkívül forráshiányos költségvetésére a projekt teljes költségvetésének 30%-át képező saját forrás biztosítására a képviselő - testület pályázatot nyújt be a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzathoz a Megyei Kistelepülési Pályázati Alaphoz Ft. kamatmentes visszatérítendő támogatás igénybe vételére. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a kamatmenetes hitel visszafizetését 24 hónap alatt biztosítja. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Határidő: azonnal VII. Napirendi pont: Kistérségi települési alapból önrész biztosítása a dögkút rekultíválásához Tóth Zoltán polgármester: Ma volt kistérségi ülésen és elmondta, hogy milyen bonyodalmat okoz az, ha valaki konzorciumban pályázik. Nem tudják pillanatnyilag ezt technikailag megoldani, ez a napirendi pont ilyen tekintetben most már nem aktuális, ezért ezt a napirendi pontot a napirendek közül levesszük. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2011 (II. 10) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi települési alapból önrész biztosítása a dögkút rekultíválásához napirendi pont a napirendek közül leveszi, mivel az aktualitását vesztette. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Határidő: azonnal 14

15 VIII. Napirendi pont: Egyebek Tóth Zoltán polgármester: SZMSZ-ünk módosítására van szükség, mivel Páldi Imréné bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság munkájában nem kíván részt venni. Helyére Dudásné Szabó Ibolyát az iskola tagintézmény vezetőjét javasolná, mivel szeretné, ha intézményünk dolgozója lenne. Megkérdezte és Ő tudja ezt a megbízatást vállalni. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (II.10.) rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat képviselő - testülete a helyi önkormányzatról szóló és módosított évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 1. (6) bekezdése a) pontjában, valamint a 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján valamint az Ötv. 1. (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet (továbbiakban:r) 42. (4) bekezdése törlésre kerül. A rendelet 2011 február 11-én lép hatályba. 2. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 15

16 10/A./2011 (II.10.) sz KT határozat Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi állandó bizottságokat alkotja, melyeknek az alábbi állandó tagjait választja meg: A Bizottságok tagjainak névjegyzéke Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (5 fő) Pénzügyi bizottság tagjai: Török Róbert képviselő a bizottság elnöke ifj. Bognár Gábor elnökhelyettes Bajót, Petőfi S. u 3/b. Bajót, Kossuth L.u.151. Képviselő tagjai: Kriszeg Ilona Bajót, Petőfi S. u 27/a Nem képviselő tagjai: Dudásné Szabó Ibolya Bajót, Kossuth L.u 28/a Balogh András Bajót, Szabadság u 109. Művelődési és Sport Bizottság (9 fő) Művelődési és Sport Bizottság tagjai: Paul Zoltánné képviselő a bizottság elnöke Bajót, Szabadság u.90. Malagurszkiné Szabó Éva Bajót, Szabadság u 53. elnökhelyettes Képviselő tagjai: Ifj. Bognár Gábor Bajót, Kossuth L. u Kriszeg Ilona Bajót, Petőfi S. u 27/a Török Róbert Bajót, Petőfi S.u.3 /b. Nem képviselő tagjai: Ferenczi Gábor Bajót, Bottyán J. u 12. Ferenczi Rudolfné Bajót, Hősök tere 1. Dudásné Szabó Ibolya Bajót, Kossuth L. u 28/a Török Gáborné Bajót, Kossuth L. u

17 Szociális, Egészségügyi Bizottság és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó Bizottság (3 fő) Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai: Kriszeg Ilona képviselő Bajót, Petőfi S. u. 27/a a bizottság elnöke Paul Zoltánné Bajót, Szabadság u 90 elnökhelyettes Nem képviselő tagjai: Varga Gáborné Bajót, Kossuth L. u 8. Felelős: polgármester Határidő: következő önkormányzati képviselő választás Tarnóczy Tünde körjegyző: Az idősek étkeztetését a Brilla Kft. 8%-al megemelte, emiatt a térítési díjat ugyan ennyivel meg kell emelnünk. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bajót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(II.10.) számú rendelete a szociális étkeztetési díjáról Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.. (1) bek, 26.., 32.. (1),(3) bek., 37/D.. (5) bek., 38.. (9) bek., 43/B.. (1) bek., 45.. (1),(2) bek., 47.. (1),(4) bek., 50.. (2) bek., 92.. (1), (2) bek.,és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 19.. (1) bek., 36.. (1) bek., 38.. (1) bek., 71.. (3) bek., (2) d./ pontjában, (1) bekezdésében, valamint a többször módosított 10/2005 (IX.15.) sz KT rendelet ában (továbbiakban: R.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R ában biztosított étkeztetésért az alábbi térítési díjat kell fizetni: 17

18 Egy főre jutó összeghatárok Fizetendő térítési díj összege Ft/nap 266 Ft/nap 345 Ft/nap c) a szolgáltatási önköltség magába foglalja 100 Ft/nap ebédhordási díjat is. 2. (1) A rendelet március 1 től lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egy időben az 3/2010 (II.25) sz: KT rendelete hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző Tóth Zoltán polgármester: A lábatlani egészségház most kapta meg gasztroenterológiai szakmai kollégium állásfoglalását, melyben támogatja ezt az igényt. Nekünk is jóvá kellene hagyni, hogy ezt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vesszük A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 11/2011 (II. 10) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete a település lakosságának ellátási érdekét figyelembe véve kijelenti, hogy a Lábatlanon új szakmaként bevezetésre kerülő gasztroenterológiai szakellátás tekintetében Lábatlan területi ellátási kötelezettségébe kívánnak tartozni. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Határidő: azonnal Tarnóczy Tünde körjegyző: Három törvényességi észrevétel érkezett, az egyik az, hogy a 105/2010 számú határozatot hatályon kívül kell helyezni, mivel a testület nem dönthet a jegyző és a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói kérdésekben. A másik törvényességi észrevétel, hogy megbízási díjként lett jutalmazva a polgármestert és a jegyző, a megbízási díj szó helyébe a jutalom szónak kell kerülnie. 18

19 A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta 12/2011 (II. 10) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete a 105/2010 (XI.23) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Határidő: azonnal 13/2011 (II. 10) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete a 75/2010(IX. 23.) és a 76/2010(IX. 23.) számú határozatokban a polgármester és a körjegyző vonatkozásában szereplő megbízási díjat szövegrész helyébe a jutalmat szövegrész kerül. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Határidő: azonnal Tarnóczy Tünde körjegyző: A harmadik törvényességi észrevétel a védőnővel kapcsolatos, melyet zárt ülésen kell a testületnek tárgyalnia. Török Róbert: Bognár képviselő úr kérdését tolmácsolná, hogy az intézményeinkben megvalósítható-e egy megújuló energiaforrás. Tóth Zoltán polgármester: Ez a kérdés már az óvodánál korábban is felmerült, kész terveink vannak egy energia hatékonysági projekttel kapcsolatban. Nyergesújfalu miatt nem tudtuk tavaly ezt a pályázatot beadni. Az iskolánál ezt kezelni kell, most van kidolgozás alatt a Széchenyi terv keretében, tele van energetikai programmal és beruházásokat támogató pályázattal, ezt figyeli és meg lehet pályázni ha kész vannak az anyagok. Török Róbert: Szintén Bognár képviselő úr kérését tolmácsolná. Bajót- Nyergesújfalu között a kanyar, a kanyar előtt leaszfaltozhatnák a kátyúk miatt az utat. Tóth Zoltán polgármester: Egyet ért, Bognár úrral, a közút képtelen ellene tenni. Folyamatosan kapcsolatban van ez ügyben velük. Török János: A művelődési házzal kapcsolatban van észrevétele. Az állmennyezetet lejjebb kellene hozni. Az udvaron a csapadékvizet el kell vezetni. A lépcsőhöz, ami felvezet a padlásra egy ajtót kéne tetetni, hogy a meleg ne szökjön meg. Tóth Zoltán polgármester: A csapadékvíz elvezetését már megbeszélték, hátra felé fogják elvezetni a csapadékvizet. Az ajtó kérdését meg lehet oldani. 19

20 Török János: A faluban halotta, hogy a közgyógyigazolványt valaki a férjétől megörökölte. Létezik ez? Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem lehetséges, de utána fognak nézni. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a védőnővel kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalása miatt zárt ülést rendelt el. Kmf. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítő Török Róbert képviselő 20

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, külön és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, külön és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. június 24- én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. február 3- án megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 143. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester,

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben