Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról"

Átírás

1 Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete június 28-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, közérdekű információk, határozatok: 1, Az 1956-os forradalom-, és szabadságharc 50. évfordulójának megünneplése. 2. Az általános iskola oktatási helyzete. Az elmúlt értékelése és az új tanév előkészítése. Kivonat a beszámolóból: Személyi feltételeink Álláskeretünk szeptemberben szinte feltöltött volt, a tanévet nyugodtan kezdtük. A gyesen illetve gyeden lévő kollégákat fiatal, kezdő szakemberekkel helyettesítettük, szinte zökkenő nélkül. Olyan tanév még nem volt, hogy ne lett volna személyi változás. Az elmúlt oktatási év elején szülési szabadságra ment egy kolléganőnk, egy másik váratlanul tartós, egész évre kiható betegállományba vonult. Továbbra is elmondhatjuk ugyanakkor, hogy kollégáink nem egyszer betegen is bejöttek dolgozni. A tavaly meghirdetett állásokra nem volt megfelelő jelentkező. Két kollégánk hamarosan nyugdíjba vonul. A pedagógusok továbbképzése soha nem látott mértékű volt. Így például tavaly nyáron több, mint 10 kolléga járt szakmai előadássorozatra, majd a tanév során 17-en számítástechnikai tanfolyamon vettek részt. Örömteli, hogy az idén két kollégám kapott miniszteri kitüntetést. Tárgyi feltételeink Szépen felújított négytermesben indult a tanév. A többi épületre csak a költségvetés megkurtított kerete jutott, s ez meglátszik rajtuk, továbbá a felszerelésen. 1 Általános és saját nevelési igényű iskola A tanévet 647 tanulóval zártuk. Érdekesség, hogy 49-cel több a fiú, mint a lány. Alsós gyerekeink 300-an vannak. A szöveges értékelés az első és második évfolyamon kötelező már. Kollégáim hihetetlen kitartással megoldották a feladatot, de nem vagyunk biztosak benne, hogy minden szülő súlyának megfelelően kezeli ezt az értékelést. Az értékeléssel kapcsolatos, hogy az első és második évfolyamra vonatkozó, a szülő egyetértésével történő buktatás feszültségeket gerjeszthet. Olyan szülő sem kíván gyermeke jelenlegi évfolyamon tartásához hozzájárulni, aki egyébként támogatta csemetéje rendszeres hiányzását, amelynek következtében a tanuló osztályozhatatlan lett. Nagyon sok a hátrányos és a veszélyetetett tanulónk továbbra is. Hátrányaik csökkentésére külön foglalkozást korrepetálást illetve szakkört szervezünk. Kár, hogy továbbra sem kaptuk meg a fejlesztő pedagógusi állást. Ismét leírhatjuk, hogy pedagógusaink szép munkájának megfelelően tömeges a tanulók között az országos levelező versenyeken való eredményes részvétel. Kiemelkedő e téren az alsós illetve a felsős, idegen nyelvet tanító kollégák munkássága. Számos tanulmányi versenyen képviseltetjük magunkat. Egy nyolcadikos tanulónk az ország legjobb angolosai közé került, egy hetedikesünk pedig németből szerepel országosan is elismert módon. Megyei szinten az éneklő ifjúság találkozón énekkarunk arany diplomát szerzett. Szép eredményeink vannak a sportban, illetve a rajz, stb. országos pályázatain. Rengeteg országos felmérésben vettünk részt az idén is. Így: matematikai és szövegértési felmérés történt a 8. és 4. évfolyamon. A diákönkormányzat (DÖK) sok programot szervezett az idei esztendőben is. A környezetünk, illetve a saját magunk érdekében végzett kiemelkedő munkálkodás egyik elemeként kétszer szerveztünk papírgyűjtést, továbbá elem- és elektromos eszközök begyűjtését, szenzációs eredménnyel. Kiemelkedő sikerünk volt az idei tanévben az év diákja cím meghirdetése, majd odaítélése. A leendő elsősök beíratását rendben lebonyolítottuk, nyolcadikosok továbbtanulása gond nélkül lezajlott. Napközi Alsó tagozatunkban 8 napközis csoport dolgozik, 185 tanulóval. Sok tanuló térítési díjának befizetésével gond van a családban, így többször kellett felszólítani a szülőket tartozásuk megszüntetésére. A tanulás mellett sok szép, örömteli programot biztosítottak a pedagógusok tanítványainknak. A művészeti iskola október 1-i létszám alapján 197 tanulóval indultunk, akik közül 10 előkészítős, 18 fő két tanszakos volt. 16 csoportban dolgoztunk. Év közben kimaradt 18, érkezett 12 tanuló, más településről bejáró: 2 fő. Vizsgáink zártkörűek voltak. Tavaszi hangok koncerten május 12-én közönség előtt léptek fel növendékeink a Helyőrségi Klubban. Néptáncosaink az idén sok szerepléssel, fellépéssel gazdagodtak. Havi rendszerességgel utaztak fellépésre, rendezvényekre. Év végi vizsgaelőadásukat a Pünkösdi sokadalom keretében tartották június 5-én. Nemcsak helybeliek, szülők, hanem más gyermek- és felnőtt csoportok is meggyőződhettek néptáncosaink ügyességéről. Mindig gond a kevés fiú, - jó koreográfiával megoldható a fiúk nélkülözése. A páros táncoknál nem, ott mindössze 5 fiú táncolt. A festészet, kosárfonás, textilműves és tűzzománc tanszakon készült munkákból az év folyamán kétszer rendeztünk kiállítást iskolánk emeleti folyosóján, ill. a Damjanich Művelődési Házban. Szülők, diákok, kollégák nagy érdeklődést mutattak a kiállításunk, bemutatkozásaink iránt. Minden rendezvényünkön tanulóink és a közösség fegyelmezetten, a szereplőknek tiszteletet adva viselkedtek. Hiánytalanul, épségben megmaradtak az emeleti folyosón kiállított munkák. Kollégáim tudomásul vették az idén is, hogy szűkösek az eszközfejlesztés keretei, fejlesztésre nincs anyagi lehetőség. Pályázaton nyert összegből lehetőség nyílt egy jobb minőségű tanári gitár, fuvola és 3 zongoraszék beszerzésére. Szép eredményeink vannak a tűzzománc, a festészet országosan meghirdetett pályázatain. A művészeti nevelés lehetőségei, közösségformáló ereje, a gyermek személyiségére gyakorolt érzelemgazdagító hatása, a sikerélmény, az alapkészségek megerősítése igazolja a művészeti oktatás fontosságát. A gyermek tanításán keresztül tudunk hatást gyakorolni a családokra, azok ízlését, igényességét, kultúráját formálhatjuk. Igazgatói mandátumom hamarosan lejár, így az elmúlt öt évről is írok néhány mondatot. Nagyon büszkén ismétlem: nálunk nem dolgozik és nem is dolgozott képesítés nélküli pedagógus. A tantestület összetételét tervszerűen alakítottam, így nyugdíjasainkat tisztességesen elbúcsúztattuk. Nem lehet már megindokolni, hogy nyugdíjasok dolgozzanak, miközben a pl. most meghirdetett magyar-történelem szakra beszámolóm írásakor már öt fiatal, pl. pályakezdő is jelentkezett. Továbbképzések sokaságát szerveztük, jó partnerek voltak a kollégák, néhányuk saját pénzén, szabadsága alatt tanult. Kicsit az ösztönzésemre tömeges a számítástechnika iránti igény, így 17 kolléga végzett az elmúlt esztendőben nagyon komoly tanfolyamot e területen. A drága továbbképzéseket a TIOK-ban ingyenesekkel is tudtam kiegészíteni.

2 Nagy öröm, hogy az információs kommunikációs technika (IKT) benne az Internet -, munkaeszközzé válik. Az évek folyamán enyhítettünk az udvarok sivárságán, így minden udvarra játékot tettünk. Sok időnket vette el, hogy állandóan dokumentumokat módosítottunk. Ezután is kell házirendet pl. az emeletes iskola átalakítása miatt átírni. A művészeti iskolában ma több területen tanulhatnak a gyerekek, mint 5 éve. Több kollégámmal egyetemben magam is úgy ítélem meg, hogy oktatásunk túlburjánzik az adminisztrációban. A neveléstől vesszük el az időt a mindenféle, nem kiforrott dokumentumok készítésekor. Olvasási és matematika eredményekben fölzárkóztunk, az országos átlagon, vagy annál valamivel jobbak vagyunk. Lukács István igazgató 3, Az óvodák helyzetének áttekintése. Kivonat a beszámolókból: a, PÖTTÖM óvoda Számok, melyek magukért beszélnek: Férőhelyek száma: A 2005/06-os tanévben beírt létszám: Évközben elköltözött: Állami gondozott: Etnikumi létszám: Iskolába megy: Nev. tanácsadóba küldve: Támogatott: 50%-os 100%-os A 2006/07-es tanévre beírt új gyermek: Felszólított 5 éves: Várható kezdő létszám: Szülők iskola végzettsége: Anya: kevesebb, mint 8 általános: 6 fő 8 általános: 45 fő 10 osztály: 1 fő szakmunkás: 22 fő érettségi: 21 fő főiskola: 3 fő Apa: Kevesebb, mint 8 általános: 2 fő 8 általános: 42 fő szakmunkás: 41 fő érettségi: 10 fő főiskola: 1 fő 105 fő 109 fő 12 gyermek 4 fő 28 fő 31 fő 9 fő 9 fő 57 fő 23 fő 8 fő 98 fő Hogyan tovább? A jelenlegi, az óvodában is észlelhető társadalmi feszültségek késztettek arra, hogy felkérjem egy szakértő segítségét ahhoz, hogy rávilágítson, megerősítsen, vagy a hiányosságokra felhívja a figyelmüket a mindennapi munkánk során. Meggyőződésem, hogy csak akkor várható el eredményes, aktív munka, ha jól összedolgozunk, ha olyan nevelőközösség alakul ki, ahol mindenki megtalálja a saját munkájának az értelmét. Közös távlat, közös feladat, az együttesen egymásért, az óvodáért, a gyermekekért végzett munka naponta újabb és újabb kihívás elé állít bennünket. -A rendszeres törvényi módosítások, a szeptembertől vállalható SNI gyermekek nevelésével felmerülő feladatok, az épületek felújítása, megóvása, a családok szociális háttere és még sorolhatnám azokat a problémákat, amelyek megoldásra szorulnak. -Továbbra is elsődleges célként lebeg előttünk az épületeink sorsa. Sajnos égető probléma, hiszen már-már romos épületekben kell dolgoznunk. Nagyon bízom abban, hogy erre talál a testület megoldást. Nem lehet tovább tologatni a felújítást, az új óvoda építésének a gondolatát. -A kettes óvónői létszám is csak vágy, pedig szükségességét évek óta indokolja a növekvő problémás gyermekek száma. -Az elkövetkező években is próbálkozunk annak a lehetőségnek a tervezésével, hogy a költségvetésünkben legyen egy elkülönített összeg, amit a kiemelkedő munkát végző kollégák jutalmazására lehetne felhasználni. Úgy értem, hogy intézményünk a lehetőségekhez képest maximálisan meg tesz mindent azért, hogy ezeknek a kicsi embereknek életében azt az időszakot, ami egyszeri és megismételhetetlen kor, széppé és feledhetetlenné tegyük. A jól kidolgozott napirend a maga rugalmasságával lehetőséget biztosít az óvodai élet egészében, az elmélyült 2 tevékenységre. Törekszünk a gyermekekhez közelálló anyagválasztásra, módszerek, eszközök alkalmazására. Újabb szülői igények teljesítésére is nyitottak vagyunk, amennyiben az a gyerekek érdekeivel és lehetőségeinkkel összeegyeztethető. Tóth Károlyné óvodavezető b, HIPP-HOPP óvoda Óvodánk helyzete a évi beszámolóhoz képest alapvetően nem változott. Nevelőtestületünk az 1999-ben készített, 2004-ben felülvizsgált tevékenységközpontú program alapján végzi a nevelési-oktatási feladatait. A következetes, hivatástudattal végzett munka eredménye, hogy óvodás gyermekeink jól érzik magukat a biztonságot nyújtó nevelők és a nevelőmunkát segítő dolgozók mellett. A kialakult hagyományok, ünnepek, ünnepélyek színvonala, az iskolára felkészített gyermekek tükrözik az óvodai nevelés értékét, eredményeit. Óvodásaink ápoltak, gondozottak, többségük az átlag középrétegből, illetve alacsony jövedelmű szülők gyermekei. Évente 2-3 gyermeknek van szüksége fejlesztő foglalkozásra az iskolára való felkészítéshez. Többen szorulnak logopédiai ellátásra. Nevelőtestületünk életkora szerint eltérő: a 23 évestől az 58 évesig. Mindenki rendelkezik felsőfokú, illetve főiskolai diplomával. Óvodamenedzseri szakvizsgával négy fő rendelkezik. Az óvodapedagógusi álláshely száma 11 fő. (Egy álláshelyen két részmunkaidős óvónő dolgozik.) Két álláshely helyettesítéssel van betöltve, mivel két óvodapedagógusunk GYES-en van. Egy kolléganő gyógypedagógusi, illetve logopédus-asszisztensi végzettségével segíti a szeptember 1-től az óvoda státuszában alkalmazott logopédusunkat, aki mind a négy óvodában ellátja a logopédiai feladatokat. A nevelőmunkát közvetlenül segítő technikai dolgozók közül 7 fő rendelkezik dajkaképzős végzettséggel (8 órás munkaidőben), közülük kettőnél személyi változás történt, mivel egy dajka, és egy konyhalány ebben az évben nyugdíjba vonult. Az adminisztrátori 1 fő (6 órás) és 2 fő takarítói (4 órás) feladatok ellátása részmunkaidőben történik. Az épületek állaguk szerint sürgős külső felújításra szorulnak. Az épületek fűtése, világítása megfelelő, korszerű. Radiátorok védőburkolatának felszerelése és a bejárati ajtók cseréje mielőbb szükséges. A bútorok a Kátai úti óvodában átmeneti időre felújítottak, elfogadhatóak, az Árpád úti óvodában is kopottak, nem esztétikusak. Ott is megkezdtük a festéssel való felújítást óvónők által. Infrastruktúra: a minimálisan szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. A számítógép elavult, cserére szorul, de a költségvetésben nem tudtunk rá előirányzatot tervezni. Nagyon hiányzik az önálló internet kapcsolat. Itt egyenlőre sok segítséget kapunk a hivatalból Konfár Imre által. Fénymásoló fax multifunkciós készülék beszerzése 2004-ben megtörtént. Az audiovizuális eszközeink megfelelőek, beszerzésük ill. pótlásuk SZMK pénzből valósul meg, illetve 2006-ban kaptunk szülői adományként egy db CD-s magnót, egy db HIFI berendezése, és egy db DVD-lejátszót. A Karácsonyváró Aranykapu bevételéből, és a papírgyűjtésből vásároltunk karácsonyi, és gyermeknapi udvari játékokat. Környezetünk: az udvarokon van elegendő játékszer, sok a vasból készült hinta, mászóka, melyeket 2005-ben szakértővel felülvizsgáltattunk, és a vizsgálat eredményének megfelelően szeretnénk megkezdeni a felújítást az EU-s balesetbiztonsági előírásai szerint. A költséget, ami kb Ft, az SZMK báli bevételből tudjuk megvalósítani, munkát a műszaki csoport végzi. Belső helyiségeink: csoportszobáink (méret szerint) egy kivétellel megfelelőek. Az Árpád úti óvodában 2005 februárjától megvalósult a helyben történő logopédiai ellátás. Foglalkoztató sarkot alakítottunk ki az irodában, ami egyben többfunkciós raktár is. Az óvoda dolgozói részére esztétikus, kulturált öltözőben lehetőség van a munkavédelmi előírásnak megfelelően tárolni az utcai, ill. a munkaruhát. Ugyanígy a Kátai úti óvodában is megvalósult 2006 februárjában a gyönyörűen felújított öltöző és WC. Vizes helyiségek (mosdók, gyermek WC-k) közül az Árpád úti óvodában lecseréltük a gyermek WC-k tartályait. Kis öltözőben sorra kerül a mosdó cseréje. Mindkét óvodában tükröket szereltünk fel a gyermek mosdók fölé. A csoportszobák tisztasági festését, a parketta csiszolását is el kell végezni a 30 éves évforduló ünneplése előtt. Pedagógiai feladataink megvalósítására: 2006-ban megalakult a Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társuláson belül az óvodavezetők munkaközössége. Itt közvetlenül egyeztetjük aktuális feladatainkat, szervezzük a legszükségesebb továbbképzéseket.

3 Nevelő-oktató munkánkat tevékenységközpontú programunk alapján végezzük. Gyermekcsoportjaink vegyes, illetve homogén összetételűek. A mindennapi tevékenységek kötelező, illetve kötetlen foglalkozási formában valósulnak meg. Az Árpád úti óvodában a három csoportot 5 óvodapedagógus, a Kátai úti óvodában szintén a három csoportot 6 óvodapedagógus (2 fő részmunkaidőben, 4 órásként) látja el. Óvodai férőhelyek száma: Árpád úti óvoda: 68 fő Kátai úti óvoda: 66 fő 2006-ban iskolát kezdő gyermekek száma: 27 fő 2006/07-re beírt gyerekek száma: 26 fő Csoportlétszámok alakulása 2006/07-ben Árpád úti óvoda: Kátai úti óvoda: 19 fő 20 fő 24 fő 22 fő 23 fő 21 fő 66 fő 63 fő Az óvoda nyitottsága: A szülők betekintést nyerhettek a gyermekek mindennapi életébe; nyílt napokon, ünnepélyeken, illetve közös programokon (kirándulás, színházlátogatás, családos összejövetelek) alkalmával. Tájékozódhatnak, illetve felvilágosítást kaphatnak gyermekük személyiségfejlődéséről családtámogatásokon, fogadóórákon, valamint szülői értekezleteken. Ebben az évben a szülők részéről problémaként vetődött fel az óvoda nyitva tartása. Az óvoda nyitvatartási kihasználtsága azóta sem emelkedett. A nyári szünet idejében 5 gyermeknek kérték a Pöttöm Óvodába való elhelyezést. Foglalkozáson kívüli tevékenységek: -katolikus hitoktatás heti rendszerességgel -néptánc oktatás heti rendszerességgel -zenés gyermekműsorok (Gézengúz együttes előadásában) -színházlátogatások (Budapesti Bábszínházban) -helyi színházi előadások a Damjanich Művelődési Házban és a Helyőrségi Klubban -kirándulások -kulturális és jótékonysági rendezvényeken való fellépés -futónapon való aktív részvétel Beiskolázás -óvodában maradhat még egy évig szülői kérésre az óvodapedagógus egyetértése alapján. -óvodapedagógus, és szülő véleménykülönbsége esetén Nevelési Tanácsadóba, illetve Képességvizsgáló Szakértői Bizottsághoz irányítjuk a gyermeket. -indokolt esetben szülői kérésre, a nevelőtestület egyetértésével, valamint a jegyző jóváhagyásával 8 éves koráig maradhat az a gyermek akit a Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság javasol. Ebben az évben két ilyen gyermekünk volt os beiskolázásnál 3 gyermek vizsgálatát kértük. -1 fő normál iskolába javasolt, -2 fő még egy évig óvodában marad. Dósa Anna óvodavezető 4, Beszámoló a Gyermekekért alapítvány tevékenységéről. 5, A Szociális rendelet elfogadása. 6, A évi Költségvetési rendelet módosítása. 7, Tájékoztató a évi pénzmaradvány felhasználásáról.. 8, Iskola tetőtér beépítésére hitel felvétele. 9, A GÉ-FA kft-vel kötött szerződés módosítása. 10, A PESTTERV szerződés módosítása. 11, Folyószámla hitelkeret felemelése. 12, A temető üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása. 13, Árpád utca Damjanich utca vízelvezetése. 14, A Széchenyi utcai lakosok kérelme. 15, Idősek Klubja vizesblokk felújítása. Következő tervezett testületi ülés Időpontja: július órakor Helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tervezett napirendi pontok: 1, A közmeghallgatás időpontjának kitűzése 2, Az idősekről való gondoskodás helyzete településünkön. 3, Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységéről. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII.30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibáján kívül szociális segítségre szorulók érdekében - összhangban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.. (2) bekezdésével, valamint a törvény vonatkozó egyéb rendelkezéseivel- az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya -a (2) (3) bekezdésben foglalt eltérésekkelkiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási területén élő: a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7.. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európari Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló XXXIX. Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárai is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b) az Szt. 32/B..(1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK. tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. II. fejezet Eljárási szabályok 2.. (1) A Képviselő-testület a Szt-ben biztosított hatásköreinek gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át kivéve..foglaltakat. (2) A nem foglalkoztatott személyeknek megállapítható rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. (3) A jegyző az SZt-ben meghatározott feltételek szerint január 0-től a jogosultak számára: - időskorúak járadékát rendszeres szociális segélyt, az Szt. 41. (1) bekezdésében és a 43/A.. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat állapít meg. (4) A Polgármester és a Szociális Bizottság az átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről évente beszámolni köteles a Képviselő-testületnek. Az eljárás megindítása 3.. (1) Az e-rendeletben foglalt ellátási formákra az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelmet szóban, vagy írásban az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a szükséges dokumentumok (igazolás, nyilatkozat) csatolásával lehet benyújtani. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni és azokat igazolni. (3) A havi rendszeres jövedelmeket azokat bizonyító iratokkal kell igazolni. (4) Egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező, illetve a nem rendszeres jövedelemben részesülő személy írásbeli nyilatkozatát kell elfogadni. (5) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta mérhető rendszeres jövedelmeknél 3 hónap, az egyéb jövedelemnél pedig 1 év. Minden érdeklődőt vár a Képviselő Testület. 3 (6) A Szociális Bizottság a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében a kérelmező által becsatolt jövedelemigazoláson túl környezettanulmányt készít az igénylőnél.

4 (7) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal már más ügyben vizsgálta és azokban nem feltételezhető lényeges változás. (8) Ha a hatáskörrel rendelkező nem hivatalos tudomáson, vagy a Szociális Bizottság 2 tagja és Polgármesteri Hivatal szociális előadója által lefolytatott környezettanulmány során vitatható a jövedelem nyilatkozatban foglaltak, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. A szociális ellátások megállapítása 4.. (1) A szociális ellátások megállapításáról -e rendeletben meghatározott kivételekkel- a hatáskör jogosultja határozattal dönt. (2) Az önkormányzat által szervezett munka során a nem foglalkoztatott személyek érdekében a foglalkoztatóval (Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal műszaki és település üzemeltetési csoport, továbbiakban) Műszaki Csoport) jelentési kötelezettsége van a szociálpolitikai előadó felé. (3) A Műszaki Csoport vezetője írásban köteles tájékoztatást adni : a) ha a munkanélküli az önkormányzat által felajánlott munkalehetőséget nem fogadta el, és a munkavállaló munkára a megadott időpontban nem jelentkezett az azt követő 5. munkanapon b) ha a munkavállaló a munkát annak időtartama alatt igazolatlanul megszakította, vagy engedély nélkül magát a munkavégzés alól kivonta c) a munkaviszony kezdéséről, megszűnéséről (rendkívüli felmondás, munkaszerződés lejárta) az azt követő 3 napon belül (5) A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek biztosítása mellett a munkavégzéshez -a munka jellegétől függőszükséges anyagot, munkaeszközt a foglalkoztató intézmény köteles biztosítani. (2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott I. fokú döntés ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül döntés ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a Képviselő-testület bírál el. (3) A képviselő-testület (2) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól 30 napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. Az ellátások kifizetése, folyósítása 5.. A pénzbeli természetbeni szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján történik. 6.. (1) A pénzbeli ellátásokat, kifizetést elrendelő határozatok megjelölt személy részére: a) házipénztárból történő kifizetéssel az Szt, illetve e rendelet szabálya szerint. A rendkívüli esetben b) címre utalással teljesíti. (2) A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint a Polgármesteri Hivatal a) az ellátást, szolgáltatást biztosító által -az igénybevétel alapján- kiállított számla, b) az ellátást, szolgáltatást biztosító részére havi, vagy negyedéves átutalással. III. fejezet Ellátások formái 7.. Az önkormányzat szociális rászorultság esetén -a szociális alapellátás keretében- a jogosultság számára a) időskorúak járadékát b) rendszeres szociális segélyt c) lakásfenntartási támogatást d) ápolási díjat e) átmeneti segélyt f) átmeneti segélyt kamatmentes formában g) temetési segélyt állapít meg a törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket szerint. Időskorúak járadéka 8.. Az időskorúak járadékának megállapításánál és megszüntetésénél az Szt. 32/B-32/E. -ait kell alkalmazni. Rendszeres szociális segély 9.. (1) A rendszeres szociális segély megállapítására, szüneteltetésére és megszüntetésére az Sztk. 37/A 37/H. -ait kell alkalmazni. (2) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személy számára a kötelezően meghatározott 30 munkanapos foglalkoztatáson túl hosszabb időtartamra is biztosít munkalehetőséget. Az önkormányzat által szervezett munka lehet: a) közhasznú munka b) közmunka, vagy c) települést érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb közcélmunka (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles együttműködni az önkormányzattal, a területileg illetékes Munkaügyi Központtal, a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálattal (továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) (2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a nem foglalkoztatott személy: a) az önkormányzatnál és a Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát, b) a Munkaügyi Központnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jelentkezik és ezt követően a kapcsolatot tartja, az ott előírtakat teljesíti, c) a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Gyermekjóléti Szolgálatnál jelentkezik. A Gyermekjóléti Szolgálattal írásban megállapodást köt, az abban foglaltakat betartja, a beilleszkedést segítő programokban, csoportos foglalkozásokban és a tanácsadásban részt vesz, d) az Szt-ben előírt felülvizsgálatok során az Önkormányzattal együttműködik, e) a Munkaügyi Központ, Gyermekjóléti szolgálat, valamint a önkormányzat által felajánlott és a számára megfelelő munkalehetőséget elfogadja és azt 5 munkanapon belül megkezdi, f) az önkormányzat által felajánlott a segélyezett számára megfelelő munkát a felajánlást követő 5. munkanapon belül meg kell kezdeni. Akadályoztatása esetén a háziorvos által kiállított igazolás fogadható el, (3) A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltétele az e bekezdésben meghatározott beilleszkedést segítő programban való részvétel. A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyedi képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására, d) a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a Munkaügyi Központtal való együttműködésre (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (2) Amennyiben az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben részesülő 2 éven belül súlyosan, vagy ismételten megszegi, a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni. (3) A segélyezett súlyosan megszegi az együttműködési kötelezettséget, ha: a) a Gyermekjóléti Szolgálatnál nem jelentkezik, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül és a megállapodást nem köti meg. b.) a 10.. (2) bekezdés, a,b,d,e,f/pontjában foglaltakat nem teljesíti.

5 Lakásfenntartási támogatás 12.. (1) A szociális Bizottság a Szt ában foglaltak szerint normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg. (2) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a Tápiószecső közigazgatási területén állandó jelleggel lakó személyeknek, vagy családnak, aki tulajdonosként, bérlőként, vagy használóként lakik a lakásban. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás igényléséhez kérelem évente kétszer nyújtható be, az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás maximum 6 hónapra adható (1) A helyi lakásfenntartási költségek körében az Szt (10) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. (2) A helyi lakásfenntartás elismert havi költségére az Szt (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (3) A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 3 havi, fűtési támogatás kérése esetén 3 havi -fűtési szezonban felmerülő költségekről szóló- számlával kell igazolni (1) A helyi lakásfenntartási támogatás annak az igénylőnek állapítható meg: a) aki lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezik, b) ahol a lakásfenntartás indokolt havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át, c) akinél az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül álló esetében 250 %-ot. (2) A támogatásra való jogosultság szempontjából elismert lakásnagyságra az Szt (4) bekezdésében szabályozottakat kell alkalmazni (1) A helyi lakásfenntartási havi legkisebb összege családonként Ft. (2) A támogatást az igénylés benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani. A támogatás odaítéléséről - környezettanulmányt követően- a Szociális Bizottság határozattal dönt. Ápolási díj 16.. (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Az Szt (1) bekezdésén és a 43/A.. (1) bekezdésén túl ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak is, aki a 18. életévet beöltötte, tartósa beteg személy otthoni gondozását végzi feltéve, hogy tartási, öröklési és életjáradéki szerződést nem kötött az ápolttal. (3) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha a tartósan gondozásra szoruló személynek nem biztosítja, illetve nem nyújt segítséget: a) az étkezésben b) a tisztálkodásban c) az öltözködésben d) az illemhely használatában e) a lakáson belüli közlekedésben feltéve, hogy az ápolt személy ezek bármelyikére mások segítsége nélkül is önállóan képes. (4) Az ápolást végző személy kötelezettségének ellenőrzését - félévente- az Idősek Klubjának házi segítséget nyújtó szociális gondozást végzik ellátási körzetükben. Bejelentés, vagy veszélyhelyzet esetén az ellenőrzést azonnal el kell végezni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-ánál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át. Átmeneti segély 18.. (1) A Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Az átmeneti segélynél a kérelmező életkörülményeit figyelembe kell venni, valamint, hogy az önhibájukon kívül, más módon nem tudnak gondoskodni önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról. (2) A Szociális Bizottság: a) átmeneti segélyben részesítheti -kérelemre, hivatalból- azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, b) egyedülálló személy, illetve gyermekét egedül nevelő szülő esetén az egy főre eső jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a (1) Az átmeneti segély egyszeri összegét -a rászorultsághoz igazolóan kell megállapítani úgy, hogy a segély összege Ft-nál nem lehet kevesebb. (2) Egy naptári éven belül - és egy határozatban- ugyanaz a személy legfeljebb négy alkalommal részesíthető segélyben. Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés került megállapításra, meg kell határozni a későbbi fizetések időpontját és a kifizetendő összeget. (3) Kamatmentes kölcsön (továbbiakban:kölcsön) formájában átmeneti segély ugyanazon személy, illetve család részére évente egy alkalommal és maximum Ft összegben adható feltéve, hogy a kölcsön visszafizetése a kedvezményezett részéről biztosított. (4) A (3) bekezdéstől eltérően Ft összegű kölcsön - pénzbeni, valamint természetbeni- biztosítható évi egy alkalommal annak a személynek, családnak, akiknek lakó, illetve lakásingatlanát viharkár, felhőszakadás, elemi csapás érte. (5) Átmeneti segélyként a (4) bek. szerinti összegen felül további Ft összegű vissza nem térítendő támogatás is adható. (6) A kölcsön törlesztés ideje a (3) bek. szerinti juttatás esetén az 1 évet, míg a (4) bek. szerinti támogatás odaítélésénél a 2 évet nem haladhatja meg. A törlesztés kezdete a kiutalást követő év január 1-e. (7) Nem részesíthető kölcsönben az a személy, aki: a) rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel a válsághelyzetét megoldhatja, c) a korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza Tárgyévben minden 70. életévét betöltött személy, október hónapban egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni támogatásban részesülhet a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül (1) A Szociális Bizottság a segélyt kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek a keretében a kérelmező által becsatolt jövedelemigazoláson túl környezettanulmányt készít az igénylőnél. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban nem feltételezhető lényeges változás (1) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, postai átutalással, vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. (2) Indokolt esetben a Szociális Bizottság intézkedhet a határozat azonnali végrehajtásaként a hivatal pénztárban történő kifizetéséről. Temetési segély 23.. (1) Temetési segély nyújtható annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik és annak is, aki erről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költség viselése a kérelmező, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 5

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei, hatálya

A rendelet célja, alapelvei, hatálya Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2007.(XII. 27.) KT rendelete a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Biharnagybajom

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon polgárokért

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE jelenlegi szabályozás A pénzben és természetben nytott szociális ellátásokról módosítási javaslat A szociális

Részletesebben

4. 5. 6. Hatáskör átruházás

4. 5. 6. Hatáskör átruházás Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Pusztazámor Község

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben