Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte"

Átírás

1 Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte A megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférés és azok használatának biztosítása minden európai állampolgár számára: A kisösszegű megtakarításokat elősegítő kísérleti program eredményei és politikai ajánlások. HU Összefoglalás rész 1 A hatásvizsgálatról szóló beszámoló főbb eredményei - Magyarország Kontextus, célkitűzések, célcsoport és főbb intézkedések 2011-ben három összehangolt kísérleti programot indítottak el egyidejűleg Belgiumban, Franciaországban és Magyarországon. Az alacsony jövedelmű célközönségre irányuló kísérleti programok célja a megtakarítások elősegítése a kisösszegű megtakarításokkal kapcsolatos ismeretterjesztéssel illetve pénzügyi ösztönzők segítségével. A SIMS (Social Innovation and mutual learning on Micro-Saving in Europe Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte) projekt az Európai Bizottság finanszírozásával valósult meg a PROGRESS 2010 program keretében. Ez az összefoglaló a Magyarországon végrehajtott projekt országos hatásvizsgálatának főbb eredményeit foglalja össze. A siker kulcstényezői a 3 kísérleti program összehasonlítása alapján kerültek megállapításra. Ezeket nem itt mutatjuk be, hanem a globális beszámolóban és a vezetői összefoglalóban. Magyarországon az elmúlt évtizedben drámai mértékben emelkedett az átlagos jövedelemhez viszonyított adósságarány, míg a megtakarítások aránya csökkenő tendenciát mutat. Az életszínvonal az Európai Unió 27 tagállamának átlagánál alacsonyabb. A pénzügyekkel és megtakarításokkal kapcsolatos ismeretek oktatása rendkívül hiányos: míg a nagyobb több mint lakossal rendelkező városokban a helyi hatóságok nyújtanak tanácsadást az eladósodott háztartásoknak, a kisebb közösségek számára az igény ellenére ilyen jellegű szolgáltatások nem állnak rendelkezésre. A helyi hatóságok rendszerint nem ismerik fel ennek szükségességét, és gyakran forráshiánnyal küzdenek. Magyarországon a SIMS program azt a célt tűzte ki, hogy fejlessze a szegény családok megtakarítási szokásait azokon a vidéki településeken, ahol a roma lakosság aránya magas. 1

2 Összességében véve a program 239 résztvevővel valósult meg. Három különböző módszert alkalmaztak: ezek közül kettő, az Esélykassza és a CAF (Comunidades Autofinanciades önfinanszírozó közösségek) csoportok részvételével és kiegészítő megtakarításokkal valósult meg, lehetővé téve, hogy a résztvevők a csoporttól vagy a banktól vegyenek fel hitelt. A harmadik módszer, az IDA (Egyéni megtakarítási számla) egyéni jellegű. A rendszeres a kísérleti év során legalább nyolc hónapon keresztül tartó megtakarítás eredményeként a résztvevők a megtakarított összeg kétszeresét kapják vissza. A helyi mentorokat az Autonómia Alapítvány választotta és képezte ki a program megvalósításához- Az IDA és az Esélykassza programok során kötelező pénzügyi oktatáson és energiahatékonysági tanfolyamokon kellett részt venni. A CAF programok esetében a képzést közvetlenül a megtakarítási gyakorlat és a kölcsönnyújtásra, valamint a kamatok és esetleges késedelmi kamatok mértékére vonatkozó döntéshozatal jelentette. Az értékelés módszertana Az értékelés célja annak mérése volt, hogy a kísérleti program milyen hatást gyakorolt a megtakarítási magatartásra és a költségvetési ismeretekre, valamint az azokkal kapcsolatos véleményekre és hozzáállásokra. Ugyanakkor a megvalósítás folyamatát is elemezte, amelynek során azonosította a sikeresség főbb tényezőit és a fejlesztést igénylő területeket. Az értékelés három adattípuson alapult: - Kvantitatív felmérés, amelyet a mentorok két részletben (2012. februárban és decemberben), kérdőíves interjú segítségével végeztek el. Ugyanarra a kérdőívre egy hasonló körülmények között és ugyanazokon a településeken élő résztvevőkből álló kontrollcsoport is kétszer válaszolt. - Nyomonkövető táblázat az intézkedésekről, amely havonta településenként és módszerenként szolgáltat információt a részvevőkről, a megtakarításokról, a lemorzsolódókról és a hitelekről. - Kvalitatív interjúk a résztvevőkkel, a mentorokkal és az Autonómia vezetőivel 2013 tavaszán, a program lezárását követően. A beszámolóban szereplő eredmények a résztvevők által a két programrészben adott válaszokon alapulnak: 110 SIMS résztvevő és a kontrollcsoport 63 tagja. A program hatása a kedvezményezettekre A toborzás nehézségei és a magas lemorzsolódási arány az IDA programban A résztvevők toborzása nem mindig volt könnyű, mivel az embereket nehéz volt meggyőzni a program megbízhatóságáról. A program résztvevőinek toborzásakor az egyik legfontosabb elem a bizalom kialakítása volt, amelynek eredményeként a falusiak hajlandóak voltak csatlakozni és bent maradni a programban. A mentorok és a résztvevők között meglévő kapcsolat kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a résztvevőket sikerült meggyőzni, lépjenek be a programba. A mentorok eredetileg a helyi közösség tagjai voltak, akiket a résztvevők ismertek: úgy sikerült eloszlatni a közösség aggodalmait, hogy a program kezdetekor válaszoltak az őket foglalkoztató kérdésekre, majd a program során azáltal tudták fenntartani a résztvevők motivációját, hogy pénzügyi nehézségek esetén segítettek megoldást találni. A programhoz való csatlakozást követően az aktív résztvevők aránya a program típusától függően jelentősen eltérő volt. A lemorzsolódási arány különösen az IDA programban volt magas (67%), míg a résztvevők többsége a másik két program esetében bent maradt (az aktív résztvevők aránya 95% volt a CAF és 77% az Esélykassza programban). A közösségi programok a részvételi arányt tekintve valódi hozzáadott értéknek bizonyultak a megtakarítási projektek esetében. 2

3 A megtakarítási magatartásra gyakorolt kedvező hatás A program során az aktív részvevők (azok, akik nem morzsolódtak le) átlagos évi megtakarítása 13 euró volt a CAF csoportok esetében, 91 euró az Esélykasszában és 125 euró az IDA programban. Az átlagos havi jövedelem 350 euró körül alakult. A kvantitatív tanulmány szerint a program kedvező hatást gyakorolt a megtakarítási magatartásra: - A program végén több kedvezményezett gyűjtött rendszeres megtakarításokat: a 2. programrészben 25%-uknak volt havi szintű megtakarítása, szemben az 1. részben tapasztalt 4%-os aránnyal. - A résztvevők 37%-a többet takarított meg a második részben, mint az elsőben (akiknek egyáltalán nem volt megtakarításuk, azok legalább alkalmi megtakarítókká váltak, akik korábban alkalmanként tudtak megtakarítani, azok havi rendszerességgel gyűjtöttek megtakarításokat). Eközben a kontrollcsoport megtakarítási magatartása nem változott, ami azt jelenti, hogy a kedvezményezettek megtakarítási magatartásában bekövetkezett pozitív változás közvetlenül a programnak tudható be. Ennek a hatásnak a fenntarthatóságát azonban még nem lehet megállapítani, mivel a második felmérés röviddel a kísérleti program lezárása után történt. Több bankszámla, kevesebb monitoring A program végén több kedvezményezett rendelkezett bankszámlával és megtakarítási számlával. A 2. programrészben a résztvevők 71%-a nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik bankszámlával (az 1. programrészben ez az arány 62% volt), és 48%-uknak megtakarítási számlája is volt (az 1. részben csak 6%-uknak). A kontrollcsoportban ilyen jellegű előrelépés nem történt. Ugyanakkor a költségvetési ismeretek összességében véve nem javultak: - a SIMS program résztvevői nem követik nyomon szorosabban a folyószámlájukat: a 2. részben csak kis részük (6%) ellenőrizte az egyenleget heti rendszerességgel, illetve győződött meg arról, hogy bankszámlakivonatuk nem tartalmazott hibákat (6%). - A program végén a résztvevők körében kevésbé volt gyakori az, hogy nyomon követték kiadásaikat vagy költségvetést készítettek. Ez azzal magyarázható, hogy a program során pontosabb képet kaptak arról, mit jelent valójában egy részletes költségvetés elkészítése, ami a képzéseken átadott ismeretanyag részét képezte. A célcsoport beszédkultúrája és alacsony iskolai végzettsége szintén akadályt jelenthet az ilyen eszközök népszerűsítésében. Megnövekedett elővigyázatosság a megtakarítások és hitelfelvételek terén A programok kedvezményezettjei a részvételt követően körültekintőbbnek tűntek, és sokkal inkább tisztában voltak a hitelfelvétel potenciális kockázataival. A két programrész között 85%-ról 71%-ra csökkent azok aránya, akik szerint a hitelfelvétel nem jelent gondot, ha a kölcsönt vissza tudják fizetni. Ez jóval meghaladja a kontrollcsoportnál tapasztaltakat. Mindazonáltal a közösségtől való hitelfelvétel a CAF és az Esélykassza csoportok esetében gyakori volt. A kihelyezett hitelek összege magasabb volt a megtakarítások összegénél, ami azt jelzi, hogy intenzíven használták ki ezt a lehetőséget. Ez azt is jelenti, hogy egy olyan csoporton belül, ahol az emberek ismerik egymást és megbíznak egymásban, a hitelnyújtás és a megtakarítás hatékonyan kombinálható. Nyilvánvaló, hogy a siker egyik fontos tényezője a csoporttagok közötti szolidaritás, ami azt jelenti, hogy egymásra vannak utalva. 3

4 rész 2 Politikai ajánlások magyarországi megtakarítási programok megvalósításához Az Autonómia Alapítvány január és 2013 szeptembere között 6 hátrányos helyzetű kistérség 15 településén valósította meg a kis-összegű megtakarításokat ösztönző programját a SIMS nemzetközi program keretei között. A program építve az Alapítvány pénzügyi-fejlesztést elősegítő tapasztalataira 3 különböző (IDA, Esélykassza, CAF) megtakarítást elősegítő módszert ötvözött. A projektben összesen 236 fő vett részt, aki közül 114 fő sikeresen befejezte a programot. A projekt során 17 csoport alakult a településeken. A csoportok közül 6 IDA megtakarítás csoport valósult meg, amikhez 151 fő csatlakozott, 7 Esélykassza csoport alakult 38 fővel, illetve 4 CAF csoport alakult 47 fővel. A projekt résztvevőinek túlnyomó többségét (mély)szegénységben élő roma családok alkották. A projekt során a program résztvevői összesen forintot ( USD) tettek félre és forintot (9.700 USD) vettek fel, mint hitelt. A projekt célja az volt, hogy megvalósítsa és elemezze, a pénzügyi-fejlesztést célzó programokat, illetve a kis-összegű megtakarítást elősegítő programokat. Ezen túlmenően értékelje a program erősségeit és gyengeségeit, és javaslatokat fogalmazzon meg arról, hogyan lehet megvalósítani országos szinten sikeres megtakarítási programokat a közeljövőben. Definíciók és modellek Tartós megtakarítás az alacsony jövedelmű háztartások körében A tartós megtakarítás fogalomkörébe tartozó megtakarításnak szélesebb jelentést kell adnunk a köznapi jelentésénél az alacsony jövedelmű háztartások esetében. A fogalomhoz kontextusához ugyanis, nem pusztán az alacsony jövedelem kapcsolódik ez estben, hanem az elérhető tartalékok hiánya is. A mélyszegénységben élő háztartások sok esetben nem férnek hozzá legális finanszírozási forrásokhoz, ezért egy hirtelen jót pénzügyi-krízis- helyzet megoldása nagyobb terhet jelent számukra, mint a kedvezőbb jövedelmi szinten élő háztartások számára. Ezen túlmenően a kapcsolati tőke hiánya, vagy annak szűk-lehetőségei is sok estben hozzájárulnak a tartós megtakarítások hiányához. Továbbá a fogalom kontextusának megrajzolásánál az emberi tőke szerepét is figyelembe kell venni. Az emberi tőke tartalmazza mindazokat a változatos eszközöket, mint például a szakmai képesítések, vállalkozói szellem, szakmai tapasztalat, melyeket mind figyelembe kell venni az egyéni megtakarítási döntések illetve a tartós megtakarítások megvalósításánál. 4

5 Az IDA módszer A módszert gyakran nevezik feltételhez kötött pénzügyi-fejlesztő módszernek, bár a két fogalom nem teljesen egyezik egymással: az IDA módszer egy kis összegű megtakarítási modell, ami során a résztvevők a saját megtakarítási számlájukon takarékoskodnak, heti vagy havi rendszerességgel, és a felhalmozott megtakarításukhoz mérve 100% (vagy magasabb) támogatást kapnak a megtakarítási időszak végeztével. A megtakarítási összeg illetve a támogatás csak olyan beruházási célra használható fel, amit a program támogat és amire a résztvevővel szerződést kötöttek a program indulásakor. Az IDA és más hasonló programok szerves részét képezik ezen felül a pénzügyi képzések, illetve a program egészén átívelő személyes mentorálás. Eredmények: A programot a SIMS kereti között 42 fő fejezte be sikeresen. A program lemorzsolódási aránya körülbelül 72% volt. Ez többek között a pénzügyi válság következtében kialakuló lakossági jövedelemcsökkenésnek tulajdonítható. A program résztvevőinek megtakarítási céljai elsődlegesen a lakhatási- és a fűtési körülményeik javítását célozták. A program legfontosabb tanulságai: - A megtakarítási kapacitást kevésbé határozza meg háztartás mérete, mint a megtakarítás rendszeressége és a megbízhatósága. - A megtakarítások erősen szezonális jellegűek. A legszegényebb, ám motivált háztartások igen alacsony megtakarítást tudnak elérni, a téli-, fűtési szezonban (október-február). - A pénzügyi képzés csak akkor lehet népszerű és eredményes, ha a közösségi eseményként valósul meg, nem pedig a formális és a kötelező oktatásként. - A résztvevők bizalmatlanok voltak a program irányában, és a bizalmatlanságuk csak az első kifizetések után oszlott el. - A települések-önkormányzatai, illetve a takarékszövetkezetek együttműködőek voltak, azonban a hivatalos szociális szervezetek kevésbé. Esélykassza modell A modell az Autonómia Alapítvány fejlesztése, ami a Grameen bank csoportos alapú hitelezés modell tanulságait ötvözi a megtakarításokkal. Az Esélykassza modellben csoportok alakulnak, melyek tagságát szavazattal a csoporttagok határozzák meg. A tagok legalább 6 hónapon keresztül egy közös bankszámlára megtakarításokat gyűjtenek. A megtakarítási időszak végén a megtakarítást az Autonómia Alapítvány (vagy másik programtámogató) kiegészíti. A megtakarítások és a kiegészítő hitel-alap együttesen alkotják a csoport számára a hitelezéshez szükséges hitel-tőkét. A hiteleket közös csoport-döntés alapján helyezik ki a csoportok s nem költhetőek rövid-távú fogyasztási cikkekre. A maximális futamidő és kölcsön-összeg úgy van meghatározva, hogy a havi törlesztő részletek nem lehetnek magasabbak, mint a korábbi havi megtakarítási összegei a hitelfelvevőnek. A csoportok adminisztrációját a noba.hu weboldal segíti, mely lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy hitel-kérelmet nyújtsanak be, és hitelt vegyenek fel, továbbá napi szintű információt biztosít a csoportok működéséhez. A csoportok működését személyre szabott mentori munka segíti. Eredmények: 2012-ben a program keretében 7. csoport alakult, ezek közül három, a program véget érte után is továbbra fennmaradt, mindenféle mentori segítség nélkül. Az Esélykassza modell esetében a hitel visszafizetési arány 96%-os volt. 5

6 A CAF modell A CAF (Comunidades Autofinanciadas - önfinanszírozó közösségek) modell során zárt-tagságú csoportok jönnek létre, amik kvázi-bankként üzemelnek. A csoportokban a tagok tulajdonosok, betétesek és a hitelfelvevők is egyszerre. A csoportok külső mentori segítséget kapnak a működési szabályok elsajátításához és a zavartalan működéshez. A csoport a felhalmozott tőkéjéből kölcsönözni tud a tagjai számára mely után a csoport által meghatározott kamatot kell megfizetni. A kamat és a büntetés vagy késedelmi kamat befizetése a közös tőkéjét növeli a csoportnak. A pénzügyi tudatosság előmozdítása mellett a CAF modell javítja az együttműködési készséget, és hozzájárul a közösségek-fejlesztéséhez is. Ez különösen fontos azon résztvevők számára, akik mélyszegénységben élnek, mert a szolidaritás és a közösségi kohézió fontos eszközök, melyek alapjául szolgálnak a pénzügyi fejlesztési (vagy mikro-hitelezési) programoknak. Eredmények: 2012-től fogva az Autonómia Alapítvány négy CAF csoportot szervezett. Két csoportok minden mentori segítség nélkül még ma is működik. A csoportok kapitalizációja rettentő változékony, Ft és Ft között ingadozik. A tagok visszajelzései alapján az látható, hogy a résztvevőknek a CAF modell nem csupán a felhalmozott tőke miatt jelentett pénzügyi biztonságot, hanem a rendszeres csoporttalálkozók olyan alkalmakat teremtettek, amelyek során a tagok a legkülönbözőbb őket érintő témákat vitathatták meg és így a közösség kohéziója erősödött. Mi a teendő? Általános javaslatok - A módszerek megvalósítása során elengedhetetlen a folyamatos mentori támogatás. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a szociális munkások és az állami jóléti rendszer egyaránt túlterhelt, ebből kifolyólag a mindennapi mentori feladatokat ritkán lenne képes megfelelően ellátni. A mentorálást tovább nehezíti az, hogy a programok résztvevőinek a pénzügyi-helyzete egyéni megoldásokat igényel, és a mentoroknak ismernie és együttesen alkalmaznia kell különféle szakterületek ismereteit (pénzügyi, banki, jogi, szociális, stb.) - A pénzügyi fejlesztési programoknak több különféle fejlesztési elem egyidejű alkalmazását kell nyújtaniuk annak érdekében, hogy esélyt teremtsenek a sikerhez. Ezért amellett, hogy pénzügyi válság-menedzsmentet nyújtanak, mindenképpen tartalmazniuk kell adósságkezelési tervet, pénzügyi oktatást, megtakarítást ösztönző elemek beépítését, személyre szabott mikro-hitelezést, valamint a közösségépítő kezdeményezéseket. - Az adósságkezelési elem bevonása megkérdőjelezhetetlen a programok estében. Azonban az adósságkezelés csak válsághelyzeteket tud kezelni épp ezért elengedhetetlen a megtakarítási elemmel való kombinálása. Bár a mélyszegénységben élők rendkívül kedvezőtlen pénzügyi- és társadalmi helyzetének elsődleges oka az alacsony szintű jövedelem (ami a magas munkanélküliségi következménye), s ez a megtakarítási kapacitást rendkívül beszűkíti, azonban úgy gondoljuk mégis, hogy a megtakarításnak legalább olyan fontos szerepet kell tulajdonítani a programokban, mint az adósságkezelésnek. Minden olyan program, amely arra ösztönzi az egyént vagy a közösséget, hogy megtakarítson, csökkenti a pénzügyi függőséget. - A SIMS program bebizonyította, hogy lehetséges takarékosságon alapuló beruházásokat megvalósítani, és különösen a pénzügyi fejlesztéssel egybekötött mikro hitelezést folytatni a társadalom legszegényebb rétegeiben is. Ezeken az eredményeken túlmenően, a programoknak nagyon fontos közösség-fejlesztési hatásuk is van. - A SIMS programban a beruházások sikeresen javították a résztvevők pénzügyi helyzetét és csökkentették a háztartások költségeit. A költség-csökkenést az energiahatékonyabbá vált otthonok mozdították elő (nyílászárók cseréje, energiatakarékos fűtés telepítése, szigetelés), melyek a szegény háztartások fűtőanyag csökkentését mozdították elő. Hasonló programok, melyek a feltételhez kötött pénzügyi támogatásra épülnek, egy nyertes-nyertes helyzet kínálnak így mindenki számára. - A pénzügyi fejlesztési programok egy része, pénzügyi értelemben is hatékonynak tekinthető, annak a ténynek köszönhetően, hogy a résztvevők és a csoportok képesek továbbra is működni a saját erőforrásaikra támaszkodva egy bizonyos tanulási periódus után. 6

7 Rendszer szintű ajánlások A pénzügyi fejlesztési programokat egy olyan rendszerben lehet megvalósítani, ami megfelel az alábbi követelményeknek: - Támogató jogszabályi környezet (Magyarországon új jogszabályokra van szükség, amelynek kevésbé szigorúan szabályozzák az önfinanszírozás csoportok működését, illetve a non-profit szektor mikro-hitelezési gyakorlatát, de evvel egy időben a tevékenységekkel felmerülő kockázatokat is kezelni képesek. A jogszabály kiegészítése lehet a jelenlegi banki törvénynek). - Állami közreműködéssel, mely: valóban eléri a célcsoportot, és úgy tervezték, hogy kiküszöböli azokat a tényezőket, amik korlátozzák a mélyszegénységben élő emberek támogatáshoz való hozzáférését; egy adott célhoz kötődik, és figyelemmel kíséri a résztvevőket és a program szponzorait egyaránt. Azaz, a résztvevők csak akkor kaphatnak támogatást a céljuk eléréshez, ha megfelelnek a programban leírt feltételeknek (mi azt javasoljuk, hogy minden olyan cél, amely javítja az életminőséget, valamint a biztonságot, azt jóvá kell hagyni, és különösen támogatni kell a fejlesztései, felújítás és energiahatékonysági célokat); rugalmas és változó, igazítani lehet az egyéni és a helyi viszonyokhoz (változó kapacitású megtakarításokhoz, különböző helyi szervezetek humán erőforrásaihoz); az úgynevezett kivonási logikát követi, azaz a támogatási intenzitás nullára csökkenését a több éves megvalósítás során. Evvel egyre nagyobb az esélye annak, hogy a program (és az eredményei) fenntarthatókká váljanak; párosul egy országos támogatási és monitoring rendszerrel. Ebben a támogatási rendszerben a szakemberek is részt kapnak, mind a tervezési mind a projekt megvalósítási szakaszban (ami nem felügyeletet és ellenőrzést jelent). Továbbá a megbízó és a menedzsment szervezetek között szoros együttműködés valósul meg; önálló, és szakmai ellenőrző mechanizmus felállítást támogatja, továbbá forrást biztosít a programok megvalósításához, illetve kontrolálja a kifizetéseket, amellyel megakadályozza a jogosulatlan támogatások kifizetését, illetve garantálja a minőségi építési és felújítási munkákat (azaz megvédi a résztvevőket attól, hogy kifogásolható munkákat fogadjanak el). Programtámogatási javaslatok - Egy országos hálózat felállítása, amely együttműködik a regionális központokkal és segíti a programok kialakítását és megvalósítását, illetve kiválasztja a leghatékonyabb módszert egy adott közösség számára (a legalkalmasabb fejlesztési módszerek alkalmazása révén); - Monitoring hálózat felállítása; - Internetes alkalmazások fejlesztése, amik támogatják a csoportok működését; - A helyi mentorok foglalkoztatásához szükséges finanszírozás megteremtése (lehetőleg az országos szervezetek és a helyi civil szervezetek együttműködésében); - Pénzügyi képzési anyagok fejlesztése; - Könnyű hozzáférés biztosítása a megtakarítási szolgáltatásokhoz. Az országos jelenlétük folytán a takarékpénztárak lehetnek a legvalószínűbb partnerek, de figyelembe kell venni, a nemzetközi trendeket ahol a mobil posták, illetve és a mobil banki szolgáltatások szerepe egyre inkább növekszik a megtakarítások területén; - Intenzív és a hivatalosan támogatott médiakampány annak érdekében, hogy a programok résztvevőinek bizalmát elnyerjék a programok. 7

8 A kiadványban támogatja az Európai Unió Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritás Programja - PROGRESS Program ( ). Ezt a programot az Európai Bizottság valósította meg. A program pénzügyi támogatást nyújtott az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az esélyegyenlőség területén, és ezzel hozzájárult az Európai 2020-as stratégia célkitűzéseinek előmozdításához ezeken a területeken. A hétéves program valamennyi olyan érintettet megcélozta, akik segítenek a fejlesztések, foglalkoztatási- és szociális jogszabályok illetve politikák megfelelő és hatékony előmozdításában, az EU-27, az EFTA-EGT, az EU-tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokban. A kiadványban szereplő információk nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság álláspontját. 8

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Takarékszövetkezetekkel

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte

Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte HU A megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférés és azok használatának biztosítása minden európai állampolgár

Részletesebben

A SIMS program Magyarországon

A SIMS program Magyarországon A SIMS program Magyarországon Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány gosztonyi.marton@gmail.com A SIMS program Támogatók European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion Soros Economic Development

Részletesebben

A SIMS program tapasztalatai. Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány Projektfelelős

A SIMS program tapasztalatai. Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány Projektfelelős A SIMS program tapasztalatai Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány Projektfelelős Social Innovation and Mutual learning on Micro-Savings in Europe program Támogatók European Commission DG Employment, Social

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem 1. BEVEZETÉS Feltételezésem szerint egy megfelelően kialakított

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI. Topa Zoltán SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI. Topa Zoltán SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI Topa Zoltán SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Egyéni feladat Keresni egy szabadon választott, Magyarországon megvalósított HGF projektet, ezt bemutatni

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége Új finanszírozási források Előadó: Lakatos Norbert Dia 1 Előadás vázlat Bemutatkozás Finanszírozási lehetőségek A jó projekt előfeltételei Példa

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Fizetésképtelenség 2014

Fizetésképtelenség 2014 Fizetésképtelenség 2014 Kutatás háttere I. Az adatok az Intrum Justitia saját adatbázisán alapulnak Források: Vásárolt lakossági követelések adatbázisa Kezelt lakossági követelések adatbázisa Általános

Részletesebben

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box Marie-Pascale BALCON ADD PHOTO HRE and replace this box Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések EACEA/ A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában Budapest/HU, 2015. június 4. Az hálózat

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte Beszámoló a Magyarországon megvalósított program hatásvizsgálatáról Országjelentés Isa ALDEHI, Léopold GILLES

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet Közösség által támogatott mezőgazdaság Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet A közösség által támogatott mezőgazdaság egy olyan mezőgazdasági kezdeményezés, melyben a közösség átvállalja a gazdálkodótól a gazdálkodással

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások

Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások Teller Nóra Városkutatás Kft. 2011. november 16. Városkutatás Kft. Témák 1. Mi az a lakhatási szegénység? 2. A lakhatás és lakáshoz való hozzájutás megfizethetőségének

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben