Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte"

Átírás

1 Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte A megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférés és azok használatának biztosítása minden európai állampolgár számára: A kisösszegű megtakarításokat elősegítő kísérleti program eredményei és politikai ajánlások. HU Összefoglalás rész 1 A hatásvizsgálatról szóló beszámoló főbb eredményei - Magyarország Kontextus, célkitűzések, célcsoport és főbb intézkedések 2011-ben három összehangolt kísérleti programot indítottak el egyidejűleg Belgiumban, Franciaországban és Magyarországon. Az alacsony jövedelmű célközönségre irányuló kísérleti programok célja a megtakarítások elősegítése a kisösszegű megtakarításokkal kapcsolatos ismeretterjesztéssel illetve pénzügyi ösztönzők segítségével. A SIMS (Social Innovation and mutual learning on Micro-Saving in Europe Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte) projekt az Európai Bizottság finanszírozásával valósult meg a PROGRESS 2010 program keretében. Ez az összefoglaló a Magyarországon végrehajtott projekt országos hatásvizsgálatának főbb eredményeit foglalja össze. A siker kulcstényezői a 3 kísérleti program összehasonlítása alapján kerültek megállapításra. Ezeket nem itt mutatjuk be, hanem a globális beszámolóban és a vezetői összefoglalóban. Magyarországon az elmúlt évtizedben drámai mértékben emelkedett az átlagos jövedelemhez viszonyított adósságarány, míg a megtakarítások aránya csökkenő tendenciát mutat. Az életszínvonal az Európai Unió 27 tagállamának átlagánál alacsonyabb. A pénzügyekkel és megtakarításokkal kapcsolatos ismeretek oktatása rendkívül hiányos: míg a nagyobb több mint lakossal rendelkező városokban a helyi hatóságok nyújtanak tanácsadást az eladósodott háztartásoknak, a kisebb közösségek számára az igény ellenére ilyen jellegű szolgáltatások nem állnak rendelkezésre. A helyi hatóságok rendszerint nem ismerik fel ennek szükségességét, és gyakran forráshiánnyal küzdenek. Magyarországon a SIMS program azt a célt tűzte ki, hogy fejlessze a szegény családok megtakarítási szokásait azokon a vidéki településeken, ahol a roma lakosság aránya magas. 1

2 Összességében véve a program 239 résztvevővel valósult meg. Három különböző módszert alkalmaztak: ezek közül kettő, az Esélykassza és a CAF (Comunidades Autofinanciades önfinanszírozó közösségek) csoportok részvételével és kiegészítő megtakarításokkal valósult meg, lehetővé téve, hogy a résztvevők a csoporttól vagy a banktól vegyenek fel hitelt. A harmadik módszer, az IDA (Egyéni megtakarítási számla) egyéni jellegű. A rendszeres a kísérleti év során legalább nyolc hónapon keresztül tartó megtakarítás eredményeként a résztvevők a megtakarított összeg kétszeresét kapják vissza. A helyi mentorokat az Autonómia Alapítvány választotta és képezte ki a program megvalósításához- Az IDA és az Esélykassza programok során kötelező pénzügyi oktatáson és energiahatékonysági tanfolyamokon kellett részt venni. A CAF programok esetében a képzést közvetlenül a megtakarítási gyakorlat és a kölcsönnyújtásra, valamint a kamatok és esetleges késedelmi kamatok mértékére vonatkozó döntéshozatal jelentette. Az értékelés módszertana Az értékelés célja annak mérése volt, hogy a kísérleti program milyen hatást gyakorolt a megtakarítási magatartásra és a költségvetési ismeretekre, valamint az azokkal kapcsolatos véleményekre és hozzáállásokra. Ugyanakkor a megvalósítás folyamatát is elemezte, amelynek során azonosította a sikeresség főbb tényezőit és a fejlesztést igénylő területeket. Az értékelés három adattípuson alapult: - Kvantitatív felmérés, amelyet a mentorok két részletben (2012. februárban és decemberben), kérdőíves interjú segítségével végeztek el. Ugyanarra a kérdőívre egy hasonló körülmények között és ugyanazokon a településeken élő résztvevőkből álló kontrollcsoport is kétszer válaszolt. - Nyomonkövető táblázat az intézkedésekről, amely havonta településenként és módszerenként szolgáltat információt a részvevőkről, a megtakarításokról, a lemorzsolódókról és a hitelekről. - Kvalitatív interjúk a résztvevőkkel, a mentorokkal és az Autonómia vezetőivel 2013 tavaszán, a program lezárását követően. A beszámolóban szereplő eredmények a résztvevők által a két programrészben adott válaszokon alapulnak: 110 SIMS résztvevő és a kontrollcsoport 63 tagja. A program hatása a kedvezményezettekre A toborzás nehézségei és a magas lemorzsolódási arány az IDA programban A résztvevők toborzása nem mindig volt könnyű, mivel az embereket nehéz volt meggyőzni a program megbízhatóságáról. A program résztvevőinek toborzásakor az egyik legfontosabb elem a bizalom kialakítása volt, amelynek eredményeként a falusiak hajlandóak voltak csatlakozni és bent maradni a programban. A mentorok és a résztvevők között meglévő kapcsolat kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a résztvevőket sikerült meggyőzni, lépjenek be a programba. A mentorok eredetileg a helyi közösség tagjai voltak, akiket a résztvevők ismertek: úgy sikerült eloszlatni a közösség aggodalmait, hogy a program kezdetekor válaszoltak az őket foglalkoztató kérdésekre, majd a program során azáltal tudták fenntartani a résztvevők motivációját, hogy pénzügyi nehézségek esetén segítettek megoldást találni. A programhoz való csatlakozást követően az aktív résztvevők aránya a program típusától függően jelentősen eltérő volt. A lemorzsolódási arány különösen az IDA programban volt magas (67%), míg a résztvevők többsége a másik két program esetében bent maradt (az aktív résztvevők aránya 95% volt a CAF és 77% az Esélykassza programban). A közösségi programok a részvételi arányt tekintve valódi hozzáadott értéknek bizonyultak a megtakarítási projektek esetében. 2

3 A megtakarítási magatartásra gyakorolt kedvező hatás A program során az aktív részvevők (azok, akik nem morzsolódtak le) átlagos évi megtakarítása 13 euró volt a CAF csoportok esetében, 91 euró az Esélykasszában és 125 euró az IDA programban. Az átlagos havi jövedelem 350 euró körül alakult. A kvantitatív tanulmány szerint a program kedvező hatást gyakorolt a megtakarítási magatartásra: - A program végén több kedvezményezett gyűjtött rendszeres megtakarításokat: a 2. programrészben 25%-uknak volt havi szintű megtakarítása, szemben az 1. részben tapasztalt 4%-os aránnyal. - A résztvevők 37%-a többet takarított meg a második részben, mint az elsőben (akiknek egyáltalán nem volt megtakarításuk, azok legalább alkalmi megtakarítókká váltak, akik korábban alkalmanként tudtak megtakarítani, azok havi rendszerességgel gyűjtöttek megtakarításokat). Eközben a kontrollcsoport megtakarítási magatartása nem változott, ami azt jelenti, hogy a kedvezményezettek megtakarítási magatartásában bekövetkezett pozitív változás közvetlenül a programnak tudható be. Ennek a hatásnak a fenntarthatóságát azonban még nem lehet megállapítani, mivel a második felmérés röviddel a kísérleti program lezárása után történt. Több bankszámla, kevesebb monitoring A program végén több kedvezményezett rendelkezett bankszámlával és megtakarítási számlával. A 2. programrészben a résztvevők 71%-a nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik bankszámlával (az 1. programrészben ez az arány 62% volt), és 48%-uknak megtakarítási számlája is volt (az 1. részben csak 6%-uknak). A kontrollcsoportban ilyen jellegű előrelépés nem történt. Ugyanakkor a költségvetési ismeretek összességében véve nem javultak: - a SIMS program résztvevői nem követik nyomon szorosabban a folyószámlájukat: a 2. részben csak kis részük (6%) ellenőrizte az egyenleget heti rendszerességgel, illetve győződött meg arról, hogy bankszámlakivonatuk nem tartalmazott hibákat (6%). - A program végén a résztvevők körében kevésbé volt gyakori az, hogy nyomon követték kiadásaikat vagy költségvetést készítettek. Ez azzal magyarázható, hogy a program során pontosabb képet kaptak arról, mit jelent valójában egy részletes költségvetés elkészítése, ami a képzéseken átadott ismeretanyag részét képezte. A célcsoport beszédkultúrája és alacsony iskolai végzettsége szintén akadályt jelenthet az ilyen eszközök népszerűsítésében. Megnövekedett elővigyázatosság a megtakarítások és hitelfelvételek terén A programok kedvezményezettjei a részvételt követően körültekintőbbnek tűntek, és sokkal inkább tisztában voltak a hitelfelvétel potenciális kockázataival. A két programrész között 85%-ról 71%-ra csökkent azok aránya, akik szerint a hitelfelvétel nem jelent gondot, ha a kölcsönt vissza tudják fizetni. Ez jóval meghaladja a kontrollcsoportnál tapasztaltakat. Mindazonáltal a közösségtől való hitelfelvétel a CAF és az Esélykassza csoportok esetében gyakori volt. A kihelyezett hitelek összege magasabb volt a megtakarítások összegénél, ami azt jelzi, hogy intenzíven használták ki ezt a lehetőséget. Ez azt is jelenti, hogy egy olyan csoporton belül, ahol az emberek ismerik egymást és megbíznak egymásban, a hitelnyújtás és a megtakarítás hatékonyan kombinálható. Nyilvánvaló, hogy a siker egyik fontos tényezője a csoporttagok közötti szolidaritás, ami azt jelenti, hogy egymásra vannak utalva. 3

4 rész 2 Politikai ajánlások magyarországi megtakarítási programok megvalósításához Az Autonómia Alapítvány január és 2013 szeptembere között 6 hátrányos helyzetű kistérség 15 településén valósította meg a kis-összegű megtakarításokat ösztönző programját a SIMS nemzetközi program keretei között. A program építve az Alapítvány pénzügyi-fejlesztést elősegítő tapasztalataira 3 különböző (IDA, Esélykassza, CAF) megtakarítást elősegítő módszert ötvözött. A projektben összesen 236 fő vett részt, aki közül 114 fő sikeresen befejezte a programot. A projekt során 17 csoport alakult a településeken. A csoportok közül 6 IDA megtakarítás csoport valósult meg, amikhez 151 fő csatlakozott, 7 Esélykassza csoport alakult 38 fővel, illetve 4 CAF csoport alakult 47 fővel. A projekt résztvevőinek túlnyomó többségét (mély)szegénységben élő roma családok alkották. A projekt során a program résztvevői összesen forintot ( USD) tettek félre és forintot (9.700 USD) vettek fel, mint hitelt. A projekt célja az volt, hogy megvalósítsa és elemezze, a pénzügyi-fejlesztést célzó programokat, illetve a kis-összegű megtakarítást elősegítő programokat. Ezen túlmenően értékelje a program erősségeit és gyengeségeit, és javaslatokat fogalmazzon meg arról, hogyan lehet megvalósítani országos szinten sikeres megtakarítási programokat a közeljövőben. Definíciók és modellek Tartós megtakarítás az alacsony jövedelmű háztartások körében A tartós megtakarítás fogalomkörébe tartozó megtakarításnak szélesebb jelentést kell adnunk a köznapi jelentésénél az alacsony jövedelmű háztartások esetében. A fogalomhoz kontextusához ugyanis, nem pusztán az alacsony jövedelem kapcsolódik ez estben, hanem az elérhető tartalékok hiánya is. A mélyszegénységben élő háztartások sok esetben nem férnek hozzá legális finanszírozási forrásokhoz, ezért egy hirtelen jót pénzügyi-krízis- helyzet megoldása nagyobb terhet jelent számukra, mint a kedvezőbb jövedelmi szinten élő háztartások számára. Ezen túlmenően a kapcsolati tőke hiánya, vagy annak szűk-lehetőségei is sok estben hozzájárulnak a tartós megtakarítások hiányához. Továbbá a fogalom kontextusának megrajzolásánál az emberi tőke szerepét is figyelembe kell venni. Az emberi tőke tartalmazza mindazokat a változatos eszközöket, mint például a szakmai képesítések, vállalkozói szellem, szakmai tapasztalat, melyeket mind figyelembe kell venni az egyéni megtakarítási döntések illetve a tartós megtakarítások megvalósításánál. 4

5 Az IDA módszer A módszert gyakran nevezik feltételhez kötött pénzügyi-fejlesztő módszernek, bár a két fogalom nem teljesen egyezik egymással: az IDA módszer egy kis összegű megtakarítási modell, ami során a résztvevők a saját megtakarítási számlájukon takarékoskodnak, heti vagy havi rendszerességgel, és a felhalmozott megtakarításukhoz mérve 100% (vagy magasabb) támogatást kapnak a megtakarítási időszak végeztével. A megtakarítási összeg illetve a támogatás csak olyan beruházási célra használható fel, amit a program támogat és amire a résztvevővel szerződést kötöttek a program indulásakor. Az IDA és más hasonló programok szerves részét képezik ezen felül a pénzügyi képzések, illetve a program egészén átívelő személyes mentorálás. Eredmények: A programot a SIMS kereti között 42 fő fejezte be sikeresen. A program lemorzsolódási aránya körülbelül 72% volt. Ez többek között a pénzügyi válság következtében kialakuló lakossági jövedelemcsökkenésnek tulajdonítható. A program résztvevőinek megtakarítási céljai elsődlegesen a lakhatási- és a fűtési körülményeik javítását célozták. A program legfontosabb tanulságai: - A megtakarítási kapacitást kevésbé határozza meg háztartás mérete, mint a megtakarítás rendszeressége és a megbízhatósága. - A megtakarítások erősen szezonális jellegűek. A legszegényebb, ám motivált háztartások igen alacsony megtakarítást tudnak elérni, a téli-, fűtési szezonban (október-február). - A pénzügyi képzés csak akkor lehet népszerű és eredményes, ha a közösségi eseményként valósul meg, nem pedig a formális és a kötelező oktatásként. - A résztvevők bizalmatlanok voltak a program irányában, és a bizalmatlanságuk csak az első kifizetések után oszlott el. - A települések-önkormányzatai, illetve a takarékszövetkezetek együttműködőek voltak, azonban a hivatalos szociális szervezetek kevésbé. Esélykassza modell A modell az Autonómia Alapítvány fejlesztése, ami a Grameen bank csoportos alapú hitelezés modell tanulságait ötvözi a megtakarításokkal. Az Esélykassza modellben csoportok alakulnak, melyek tagságát szavazattal a csoporttagok határozzák meg. A tagok legalább 6 hónapon keresztül egy közös bankszámlára megtakarításokat gyűjtenek. A megtakarítási időszak végén a megtakarítást az Autonómia Alapítvány (vagy másik programtámogató) kiegészíti. A megtakarítások és a kiegészítő hitel-alap együttesen alkotják a csoport számára a hitelezéshez szükséges hitel-tőkét. A hiteleket közös csoport-döntés alapján helyezik ki a csoportok s nem költhetőek rövid-távú fogyasztási cikkekre. A maximális futamidő és kölcsön-összeg úgy van meghatározva, hogy a havi törlesztő részletek nem lehetnek magasabbak, mint a korábbi havi megtakarítási összegei a hitelfelvevőnek. A csoportok adminisztrációját a noba.hu weboldal segíti, mely lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy hitel-kérelmet nyújtsanak be, és hitelt vegyenek fel, továbbá napi szintű információt biztosít a csoportok működéséhez. A csoportok működését személyre szabott mentori munka segíti. Eredmények: 2012-ben a program keretében 7. csoport alakult, ezek közül három, a program véget érte után is továbbra fennmaradt, mindenféle mentori segítség nélkül. Az Esélykassza modell esetében a hitel visszafizetési arány 96%-os volt. 5

6 A CAF modell A CAF (Comunidades Autofinanciadas - önfinanszírozó közösségek) modell során zárt-tagságú csoportok jönnek létre, amik kvázi-bankként üzemelnek. A csoportokban a tagok tulajdonosok, betétesek és a hitelfelvevők is egyszerre. A csoportok külső mentori segítséget kapnak a működési szabályok elsajátításához és a zavartalan működéshez. A csoport a felhalmozott tőkéjéből kölcsönözni tud a tagjai számára mely után a csoport által meghatározott kamatot kell megfizetni. A kamat és a büntetés vagy késedelmi kamat befizetése a közös tőkéjét növeli a csoportnak. A pénzügyi tudatosság előmozdítása mellett a CAF modell javítja az együttműködési készséget, és hozzájárul a közösségek-fejlesztéséhez is. Ez különösen fontos azon résztvevők számára, akik mélyszegénységben élnek, mert a szolidaritás és a közösségi kohézió fontos eszközök, melyek alapjául szolgálnak a pénzügyi fejlesztési (vagy mikro-hitelezési) programoknak. Eredmények: 2012-től fogva az Autonómia Alapítvány négy CAF csoportot szervezett. Két csoportok minden mentori segítség nélkül még ma is működik. A csoportok kapitalizációja rettentő változékony, Ft és Ft között ingadozik. A tagok visszajelzései alapján az látható, hogy a résztvevőknek a CAF modell nem csupán a felhalmozott tőke miatt jelentett pénzügyi biztonságot, hanem a rendszeres csoporttalálkozók olyan alkalmakat teremtettek, amelyek során a tagok a legkülönbözőbb őket érintő témákat vitathatták meg és így a közösség kohéziója erősödött. Mi a teendő? Általános javaslatok - A módszerek megvalósítása során elengedhetetlen a folyamatos mentori támogatás. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a szociális munkások és az állami jóléti rendszer egyaránt túlterhelt, ebből kifolyólag a mindennapi mentori feladatokat ritkán lenne képes megfelelően ellátni. A mentorálást tovább nehezíti az, hogy a programok résztvevőinek a pénzügyi-helyzete egyéni megoldásokat igényel, és a mentoroknak ismernie és együttesen alkalmaznia kell különféle szakterületek ismereteit (pénzügyi, banki, jogi, szociális, stb.) - A pénzügyi fejlesztési programoknak több különféle fejlesztési elem egyidejű alkalmazását kell nyújtaniuk annak érdekében, hogy esélyt teremtsenek a sikerhez. Ezért amellett, hogy pénzügyi válság-menedzsmentet nyújtanak, mindenképpen tartalmazniuk kell adósságkezelési tervet, pénzügyi oktatást, megtakarítást ösztönző elemek beépítését, személyre szabott mikro-hitelezést, valamint a közösségépítő kezdeményezéseket. - Az adósságkezelési elem bevonása megkérdőjelezhetetlen a programok estében. Azonban az adósságkezelés csak válsághelyzeteket tud kezelni épp ezért elengedhetetlen a megtakarítási elemmel való kombinálása. Bár a mélyszegénységben élők rendkívül kedvezőtlen pénzügyi- és társadalmi helyzetének elsődleges oka az alacsony szintű jövedelem (ami a magas munkanélküliségi következménye), s ez a megtakarítási kapacitást rendkívül beszűkíti, azonban úgy gondoljuk mégis, hogy a megtakarításnak legalább olyan fontos szerepet kell tulajdonítani a programokban, mint az adósságkezelésnek. Minden olyan program, amely arra ösztönzi az egyént vagy a közösséget, hogy megtakarítson, csökkenti a pénzügyi függőséget. - A SIMS program bebizonyította, hogy lehetséges takarékosságon alapuló beruházásokat megvalósítani, és különösen a pénzügyi fejlesztéssel egybekötött mikro hitelezést folytatni a társadalom legszegényebb rétegeiben is. Ezeken az eredményeken túlmenően, a programoknak nagyon fontos közösség-fejlesztési hatásuk is van. - A SIMS programban a beruházások sikeresen javították a résztvevők pénzügyi helyzetét és csökkentették a háztartások költségeit. A költség-csökkenést az energiahatékonyabbá vált otthonok mozdították elő (nyílászárók cseréje, energiatakarékos fűtés telepítése, szigetelés), melyek a szegény háztartások fűtőanyag csökkentését mozdították elő. Hasonló programok, melyek a feltételhez kötött pénzügyi támogatásra épülnek, egy nyertes-nyertes helyzet kínálnak így mindenki számára. - A pénzügyi fejlesztési programok egy része, pénzügyi értelemben is hatékonynak tekinthető, annak a ténynek köszönhetően, hogy a résztvevők és a csoportok képesek továbbra is működni a saját erőforrásaikra támaszkodva egy bizonyos tanulási periódus után. 6

7 Rendszer szintű ajánlások A pénzügyi fejlesztési programokat egy olyan rendszerben lehet megvalósítani, ami megfelel az alábbi követelményeknek: - Támogató jogszabályi környezet (Magyarországon új jogszabályokra van szükség, amelynek kevésbé szigorúan szabályozzák az önfinanszírozás csoportok működését, illetve a non-profit szektor mikro-hitelezési gyakorlatát, de evvel egy időben a tevékenységekkel felmerülő kockázatokat is kezelni képesek. A jogszabály kiegészítése lehet a jelenlegi banki törvénynek). - Állami közreműködéssel, mely: valóban eléri a célcsoportot, és úgy tervezték, hogy kiküszöböli azokat a tényezőket, amik korlátozzák a mélyszegénységben élő emberek támogatáshoz való hozzáférését; egy adott célhoz kötődik, és figyelemmel kíséri a résztvevőket és a program szponzorait egyaránt. Azaz, a résztvevők csak akkor kaphatnak támogatást a céljuk eléréshez, ha megfelelnek a programban leírt feltételeknek (mi azt javasoljuk, hogy minden olyan cél, amely javítja az életminőséget, valamint a biztonságot, azt jóvá kell hagyni, és különösen támogatni kell a fejlesztései, felújítás és energiahatékonysági célokat); rugalmas és változó, igazítani lehet az egyéni és a helyi viszonyokhoz (változó kapacitású megtakarításokhoz, különböző helyi szervezetek humán erőforrásaihoz); az úgynevezett kivonási logikát követi, azaz a támogatási intenzitás nullára csökkenését a több éves megvalósítás során. Evvel egyre nagyobb az esélye annak, hogy a program (és az eredményei) fenntarthatókká váljanak; párosul egy országos támogatási és monitoring rendszerrel. Ebben a támogatási rendszerben a szakemberek is részt kapnak, mind a tervezési mind a projekt megvalósítási szakaszban (ami nem felügyeletet és ellenőrzést jelent). Továbbá a megbízó és a menedzsment szervezetek között szoros együttműködés valósul meg; önálló, és szakmai ellenőrző mechanizmus felállítást támogatja, továbbá forrást biztosít a programok megvalósításához, illetve kontrolálja a kifizetéseket, amellyel megakadályozza a jogosulatlan támogatások kifizetését, illetve garantálja a minőségi építési és felújítási munkákat (azaz megvédi a résztvevőket attól, hogy kifogásolható munkákat fogadjanak el). Programtámogatási javaslatok - Egy országos hálózat felállítása, amely együttműködik a regionális központokkal és segíti a programok kialakítását és megvalósítását, illetve kiválasztja a leghatékonyabb módszert egy adott közösség számára (a legalkalmasabb fejlesztési módszerek alkalmazása révén); - Monitoring hálózat felállítása; - Internetes alkalmazások fejlesztése, amik támogatják a csoportok működését; - A helyi mentorok foglalkoztatásához szükséges finanszírozás megteremtése (lehetőleg az országos szervezetek és a helyi civil szervezetek együttműködésében); - Pénzügyi képzési anyagok fejlesztése; - Könnyű hozzáférés biztosítása a megtakarítási szolgáltatásokhoz. Az országos jelenlétük folytán a takarékpénztárak lehetnek a legvalószínűbb partnerek, de figyelembe kell venni, a nemzetközi trendeket ahol a mobil posták, illetve és a mobil banki szolgáltatások szerepe egyre inkább növekszik a megtakarítások területén; - Intenzív és a hivatalosan támogatott médiakampány annak érdekében, hogy a programok résztvevőinek bizalmát elnyerjék a programok. 7

8 A kiadványban támogatja az Európai Unió Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritás Programja - PROGRESS Program ( ). Ezt a programot az Európai Bizottság valósította meg. A program pénzügyi támogatást nyújtott az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az esélyegyenlőség területén, és ezzel hozzájárult az Európai 2020-as stratégia célkitűzéseinek előmozdításához ezeken a területeken. A hétéves program valamennyi olyan érintettet megcélozta, akik segítenek a fejlesztések, foglalkoztatási- és szociális jogszabályok illetve politikák megfelelő és hatékony előmozdításában, az EU-27, az EFTA-EGT, az EU-tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokban. A kiadványban szereplő információk nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság álláspontját. 8

Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte

Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte HU A megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférés és azok használatának biztosítása minden európai állampolgár

Részletesebben

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte Beszámoló a Magyarországon megvalósított program hatásvizsgálatáról Országjelentés Isa ALDEHI, Léopold GILLES

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE

VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE Network ProMCR VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE 2012. december A kiadvány a Vállalati szerkezetátalakítások proaktív menedzsmentje (Network ProMCR) című program keretében készült. A program az Európai

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása

Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása a korábbi tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Részletesebben

A kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése

A kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése A kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése Értékelési zárójelentés 2013. március 25. Készítette: Dr. Koós Bálint vezető szakmai értékelő

Részletesebben

Esettanulmány. A romák lakóhelyi szegregációja elleni küzdelem, Magyarország. 2009. október

Esettanulmány. A romák lakóhelyi szegregációja elleni küzdelem, Magyarország. 2009. október Esettanulmány A romák lakóhelyi szegregációja elleni küzdelem, Magyarország 2009. október A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen

Részletesebben

További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress

További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress Ez a kiadvány a VP/2012/009 PROGRESS Foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási uniós program kölcsönös tanulás a kompetenciák és a foglalkoztatás területén célkitűzésének keretében készült. A kiadvány

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2005

F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2005 B u d a p e s t 2005 Írta: LAKY TERÉZ Közreműködő szerzők:

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Egy új közösségi hitelezési módszer: a CAF (Comunidades Autofinanciadas)

Egy új közösségi hitelezési módszer: a CAF (Comunidades Autofinanciadas) Béres Tibor SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS Egy új közösségi hitelezési módszer: a CAF (Comunidades Autofinanciadas) A CAF-modellt (Comunidades Autofinanciadas) Dél-Amerikában fejlesztették ki, a szegény háztartások

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához Debrecen, 2005. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 7 Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben