Ivanovič 10 rokov inseminácie na Slovensku. KALAS, Jozef rokov Krajskej Politickej Školy stredoslovenského KV KSS v Banskej

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ivanovič 10 rokov inseminácie na Slovensku. KALAS, Jozef 11994 10 rokov Krajskej Politickej Školy stredoslovenského KV KSS v Banskej"

Átírás

1 Názov Autor Signatúra "Bolševik" Časopis pro agitátory a organisátory. Analytický rozpis časopisu JEŽEK, Alexander 8617 vychádzejícího od února 1930 do srpna "Demokratický socializmus" v službách antikomunizmu. (Kritická analýza MEŠŤAN, Pavol najcharakteristickejších čŕt Socialistickej strany Rakúska). "Erdei tisztások" állattenyészto szovhoz. GOLUBAS, Jurij 3671 "Križiacke ťaženie" proti socializmu. BOĽŠAKOV, Vladimír "SOLO" spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny v BRABEC, Josef 9570 Praze Inventář. "Szell muss gehen!" : Elmélkedések "Régi Osztrák". : "Into szoza- ta". 333 Felett. / Irta: Egy Régi Magyar.... dictionnaire... :.../dictionnaier francoise-alle.../... ROUX, Francois len kameň a drevo. (Slovenské ľudové náhrobníky). TKAČ, Štefan mit Brief und Siegel. Dokumente aus Archiven der Deutschen BECK, Friedrich Demokratischen Republik. /Die preussische allgemeine Landes-, Provinzial- und Kreisverwaltung DROLSHAGEN, A nach der neuesten Gesetzgebung. /I.A és I.B foosztály oldal. : Erdotiszti személyzet. A kin- cstári 1793 erdok kezelésénél alkalmazott orvosi személyzet. Az erdészeti segédhivatalok tiszti személyzete. A delibláti m.kir... /Magyar/ irodalom, magyar torténelem, foldrajz, fizika, matematika, 2493 vegytan és természetraiz rovid áttekintése. /Nemzetgazdaság és pénzugytan. : 1.kotet./ KAUTZ, Gyula Archív mesta Bratislavy. : Súpis erbových listín zemianskych. FAUST, Ovidius čs. partyzánska brigáda Jána Žižky (srpen - Listopad 1944). PŘIKRYL, Josef Vavilov, S.I.: Vědecký genius Stalinuv. 2. Pospielov, VAVILOV, Sergej 3518 P.N.: J.V.Stalin-veliký koryfej marxisticko-leninské vě-dy. Ivanovič 10 rokov inseminácie na Slovensku. KALAS, Jozef rokov Krajskej Politickej Školy stredoslovenského KV KSS v Banskej Bystricia 10 rokov vysokoškolského učiteľského štúdia v B. B rokov Strednej ekonomickej školy v Martine roku československo-bulharských vztahu. XII. mikulovské sympozium a 22. října let výroby v elektortechnickém závode Škoda let výroby v elektrotechnickém závodě Škoda rokov drevárskeho priemyslu v Žarnovici rokov drevárskeho priemyslu v Žarnovici výročie železničnej trate Zvolen - Vrútky LACKO, Richard let Státního oblastního archivu v Brně. Sborník statí rokov činnosti ľudovej hvezdárne v Banskej Bystrici. CHROMEK, Igor rokov Považského múzea a galérie v Žiline ročné jubileum najstaršej bryndziarne v Československu Alexander HLADIL, Gustav 2594 Vagač v Detve na Slovensku. 1832/6-ik evi országgyulési torvényczikkek dik évi Országgyulésén alktott Torvény Czikkelyék. Articuli 6744 comitiorum anni ki dik évi országgyulési torvényczikkek ik évi XX. torvényczikkely. A Fuvarosokrol ik évi országgyulési torvényczikkelyek ik évi országgyulési torvényczikkelyek /8-ik évi országgyulési torvényczikkek /8-ik évi országgyulési torvényczikkek /8-ik évi országgyulési torvényczikkek : Geschichte der Neuzeit. Band 3. CORVINUSJakob : Praha-Viedeň-Budapešť. FISCHER, Ernst erdélyi országgyulési torvényczikkek nov. 29-én kelt osiségi nyiltparancs. : martius 2-án kelt urbéri nyiltparancs. : deczember 15-én kelt telekkonyvi rendelet 1603

2 1862 évi december 13-kán kelt torvény kihato az osszes birodalomra az február 9-kén és augustus 9-kén kelt torvények némely részbeni modositása tárgyában. 1865/67. és évi Törvények Gyüjteménye /7-ik évi országgyulési torvényczikkek /7-ik évi országgyulési torvényczikkek /7-ik évi országgyulési torvényczikkek /7-ik évi országgyulési torvényczikkek /8-ik évi országgyulési torvény-czikkek dik évi országgyulési torvényczikkek ik évi országgyulési torvény-czikkek. : A hivatalos torvénytár 932 holenyomása ik évi országgyulési torvény-czikkek. : A hivatalos torvénytár 883 hulenyomása ik évi országgyulési torvényczikkek évi I - LXVII. Torvényczikk ik évi országgyülési törvény-czikkek. - Hiv.kiad ik-évi országgyulési torvényczikkek évi 33. torvényczikk az 1848: 5. torvényczikk és az Erdélyi torvényczikk modositásárol és kiegészitésérol ik évi országgyulési torvényczikkek : 37. T.CZ. a kereskedelmi torvény. : Szentesítést nyert évimájus ho 16-án. Kihirdettetett a képviseloházban május ho 18- án,a forendek házában évi május ho 19-én ik évi 7. torvényczikk a foldado szabályozásárol ik évi országgyulési torvényczikkek ik évi országgyulési torvényczikkek. : 1. fuzet évi 20. torvényczikk a gyamsági és gondnoksági ugyek rendezésé- 844 rol Evi 22. torvényczikk a kisebb polgari peres ugyekben valo el- 76 járásrol ik évi országgyulései torvényczikkek torvényczikk a magyar buntetotorvénykonyv a buntettekrol és 1639 vétségekrol. : Kimerito beturendes tárgymutatoval torvényczikk a magyar buntétotorvénykonyv a buntettekrol és 1553 vétségekrol. : Kimerito beturendes tárgymutatoval torvényczikk a magyar buntetotorvénykonyv a buntettekrol és 1772 vétségrol. : Szentesitést nyert évi május ho 27-én. Kihirdette- tett az országgyulés mindkét házában évi május ho ik évi országgyulési torvényczikkek ik évi országgyulési torvényczikkek évi XXXIX. torvenyczikk, a véderorol szolo 1868-ik évi XL torvényczikk némely szakaszainak modositása tárgyában ik évi országgyulési torvényczikkek : 17. torvényczikk. : Ipartorvény. In.: Az 1884-dik évi torvények 781 gyujteménye évi Budapesti országos átalanos kiállitás XXVIII. csoportjának KRESZ, Géza egészségugy részletes katalogusa XXII. torvényczikk a kozegészségugy rendezésérol szolo és XIV. torvényczikk XIII. fejezetének modositásárol Evi 19. torvényczikk a halászatrol s' az ennek végrehajtása iránti 78 rendelet ik évi. országgyulési torvényczikkek. /Imling Konrád,Fritz Péter és 1891 más szakférfiak kozremukodése mellett jegyzetekkel utalásokkal és magyarázattal ellátva ik évi országgyulési torvényczikkek. : 1. rangú szakférfiak 3401 kozremukodése mellett jegyzet.,utalás. és magyaráz.ellátva évi torvények gyujteménye. : Jegyzetekkel és magyarázatokkal évi torvények gyujteménye. : Jegyzetekkel és magyarázatokkal : 12. torvényczikk a mezogazdaságrol és mezorendorségrol : 12. torv.-czikk. : A mezogazdaságrol és mezorendorségrol. : Va lamint a végreahajtási rendelet.

3 1895. évi torvények gyujteménye. : jegyzetekkel és magyarázatokkal : 2. torvényczikk a munkaadok és a mezogazdasági munkások KREJCSI, Rudolf 2055 kozottijogviszony szabályozásárol. : A vonatkozo cseléd-, bunteto-, kihágásivégrehajtási-, erdo- és egyéb torvények határozmányaink ik évi országgyulési torvényczikkek. : 1. rangú szakférfiak 3402 kozremukodése mellett jegyzet., utalás. és magyaráz. ellátva. : Az 1898.éviországygulési torvényczikkek betusoros tárgymutatája ik évi országgyülési törvényczikkek.: 1.rangú szakférfiak körzemüködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. Az évi országgyülési törvényczikkek betüsoros tárgymutatója : Politikai és kozgazdasági évkonyv. : Politika, kozgazdaság, 820 hadugyi, kultura, fováros. / Szerk.: Székely Sámuel ik évi országgyulési torvényczikkek elsorangú szakférfiak kozre- 861 mukodése mellet jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva ik évi országgyulési torvényczikkek. : 1. rangú szakférfiak 3403 kozremukodése mellett jegyzet., utalás. és magyaráz. ellátva. : Az évi országgyulési torvényczikkekben a korábbi Pénzügyi compass Kormos Alfréd Evi 19. torvenyczikk. : Az ipari és kereskedelmi alkalmazottak- nak 73 betegség és baleset esetére valo biztositásárol évi torvényczikkek. /Jegyzetek.ellát. Márkus Dezso Pénzügyi compass Kormos Alfréd ik évi országgyulési torvényczikkek. : l. rangú szakférfiak 3404 kozremukodése mellett jegyzet., utalás. és magyaráz. ellátva. : Az 1908.éviországgyulési torvényczikkekben a korábbi torvényekre évi november ho 21-én tartott beszámolo beszéde. PETROGALLI, 2200 Oszkár penzugyi compass a nyilvános számadásra kotelezett vállala- KORMOS, Alfréd 1092 tok és a nagyipar évkonyve. : 19. évfolyam. /Szerk.:... Rézs 1.: Budapest - rész 2.: Vidék évi torvénycikkek. : Az osszes 1. torvények tárgymutatojá-aval / Jegzet.ellátta Grecsák Károly Pénzügyi compass Kormos Alfréd Pénzügyi compass I. Kormos Alfréd évi törvénycikkek.: Az összes 1. törvények tárgymutatójával. /Jegyzet ellátta Grecsák Károly. 1912: 54. törvénycikk a polgári perrendtartásról szólo 1911: 1. t.-c életbeléptetéséröl évi törvénycikkek.: Az összes 1. törvények tárgymutatójával. /Jegyzet ellátta Grecsák Károly évi törvénycikkek.: Az összes 1. törvények tárgymutatójával. /Jegyzet ellátta Grecsák Károly. 2. ročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej Bystrici 2568 za školský rok /Sost. riaditeľ s prof.sborom. 20 rokov ČSAD v Stredoslovenskom kraji. BURGAN, Jozef CABAN, Ján 20 rokov Okresného archívu Bratislava-vidiek v Pezinku rokov pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici FIRC, Michal rokov podnikov povodí na Slovensku rokov slobodných Kysúc. KRCHO, Mikuláš storočie - storočie svetla, storočie temna. KOVÁČ, Dušan let české společnosti nauk Vědecká konference Praha PURŠ, Jaroslav rokov práce a boja piesockých strojárov ŠTUBŇA, Ivan rokov závodu Prakovce. HAPAK, Pavel torvényczikk a vizjogrol. : Jegyzetekkel és magyará let Československa. Statisticko-ekonomický přehled vývoje socialistického Československa v letech let Státního ústředního archivu v Praze let výrobně hospodářské jednotky Lnářský prumysl Trutnov rokov archivníctva v topoľčianskom okrese

4 25 rokov prvých astronomických zariadení v Stredoslovenskom kraji rokov spoločného poľnohospodárskeho podniku Agrostav Liptovský Hrádok. 25 rokov SPŠS Ružomberok KUČERA, Jozef rokov Závodov ťažkého strojárenstva, n.p. Detva %- os gyorsszámito folado-kulcs fuggelékkel. SZALAY, pál rokov ružomberského gymnázia ročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej Bystrici 2569 za školský rok /Sost. riaditeľ s prof. sborom. 3. személyek javára kotott szerzodések a magyar általános polgári torvénykonyvnek BARACS, Marcel 2128 tervezetében. 30 let Okresního archivu v Českém Krumlově rokov Považských strojární v Považskej Bystrici rokov Štátneho archívu v Senici rokov Štátneho okresného archívu v Komárne rokov Štátneho okresného archívu v Komárne slobodných rokov stredoslovenského kraja výročie SNP a oslobodenia Československa Sovietskou armádou v tlači PAŽUROVA, Helena Stredoslovenského kraja. 30.výročie SNP a oslobodenia Čekoslovenska Sovietskou armádou v tlači PAŽUROVA, Helena Stredoslovenského kraja. 30.výročie SNP a oslobodenia Československa Sovietskou armádou v tlač i PAŽUROVA, Helena Stredoslovenského kraja. 300 rokov piaristov v Nitre / / rokov piaristov v Nitre rokov rozvoja banskobystrického okresu. KMEŤ, Stanislav rokov rozvoja banskobystrického okresu. KMEŤ, Stanislav rokov rozvoja banskobystrického okresu. KMEŤ, Stanislav výročie Víťazného Februára v Okrese Žilina let KSČ let práce a boju KSČ na Liberecku let Příbramského dětského sboru. POLAK, Stanislav rokov elektrotechnickej výroby v banskej bystrici výročie oslobodenia Stredoslovenského kraja. Výberová bibliografia článkovej produkcie let boju za nezávislost Maďarska. MOD, Aladár let boju za nezávislost Maďarska. MOD, Aladár výročie krupinského snemu Zborník príspevkov z konferencie, konanej 2. decembra 2005 v Krupine. 5 éves tárgymutato az évi szabályrendeletekhez Fragen zur Deutschen Strafprocessordnung mit einem Schlusswort uber GNEIST, Rudolf 1983 die Schoffengerichte. 5. Výročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej 2570 Bystrici za školský rok /Sost. riaditeľ s prof.sborom. 50 let Komunistické strany Československa. (Bibliografie prací vydaných k výročí založení KSČ). 50 rokov robotníckeho domu v Banskej Bystrici rokov Strednej priemyselnej školy chemickej v Banskej Štiavnici rád v pracovnoprávnych vzťahoch... PRÁZNOVSKÝ, Alexander 55. výročie vzniku Komunistickej strany Československa izzó ösze volt Balneohistorická konferencia. REBRO, Augustín Výročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej 2571 Bystrici za školský rok /Sost. riaditeľ s prof.sborom. 60 let KSČ na jižní Moravě. X. mikulovské symposium 16. a 17. října rodin, ktoré vládnou Americe. LUNDBERG, 4274 Ferdinand 60 rokov Československa. Fotosúbor rokov Komunistickej strany Československa. KARTOUS, Peter rokov KSČ v archívnych dokumentoch. I. časť do roku ŠTANSKÝ, Peter 12424

5 60 rokov kultúrnej politiky KSČ. GRIEŠ, Ondrej výročí Komunistické strany Československa. Soubor archivních dokumentu. 64-ik évi jelentés és zárszámadás az 1909-iki uzletévrol. Beszterczebányai takarékpenztár. 700 rokov Martina. SEDLÁK, Imrich rokov Tvrdošína. BUŠŠA, Viktor rokov Strednej ekonomickej školy v Banskej Bystrici OO rokov boja ľudu spišských miest a 50 rokov KSČ na Spiši. Výstava 9430 archívnych dokumentov. Katalog. A "Magyarországi symbolicus Nagypáholy"-nak alkotmánya. /Elfogadtatotta 1996 Magyarországi symbolicus Nagypáholy 1886-iki év Márczius ho 21-én tartott alakulo kozgyulésén./ A 12 éven aloli életkor és a buntetojogi beszámitás. : Felolvastata- tott A BEKSICS, Gusztáv 1758 Magyar Jogászegylet márczius 19-ki ulésében. A Balassagyarmati gör "ogkeleti köz" osség. HAUSEL, Sándor A Balassa-halom. : Elbeszéles a torok hoditás korabol. SZERELEMHEGYI, 1546 Tivadar A Balaton-Furedi szeretetház I. alapszabályai és II. házi rendje A Balogi müvésztelep.: A kiállitásának katalógusa 1943.nov.28-tól dec.4-ig.Nyitva: naponként d.e. 9-1 óraig, d.u.3-8. óraig. A bankkoncentrácio. ZSOLDOS, Géza 2747 A BÁNYAKERÜLETI ÁGOST. HITVALLÁSU EVANK RK SUPERINTENDENTIÁNAK EGYHÁZI NÉV-TÁRA az 1840 esztendöre. A Bányavállalkozók személyi köre a selmeci bányagazdaságban a XVI. Paulinyi Oszkár Század derekán A Bányavárosok olvasmányai Balázs Mihály, Keseru Bálint A Bárányoknak az ö fó Pásztoroknak karjaira való Egybengyüjtetések. A RK vagy Bátorságos és egyenes Vezerlés A Bauxit trust a.g., Az aluminiummérc bánya és ipár rt. és konszern GASPAR, Ferenc 8471 vállalatai. Repertorium. A belhyogyászat alapvonalai orvostanhallgatok és gyakorlo orvos számára. TAUSZK, Ferencz 2474 A Belügyminisztériumi levéltár Repertórium SZASZI, András 7559 A Belügyminisztériumi levéltár Repertórium SZÁSZI, András A Belügyminisztériumi levéltár Repertórium SZÁSZI, András A bélyeg és illetékek iránti torvények és szabályok lexikona. / Os- szeál.: MADARASSY, Pál 1036 Madarassy Pál A bélyeg és illetékek iránti torvények és szabályok magyarázata. : A LASITZ, Pál 1870 hivatalos osszeállitás szakaszai- és tételeihez. A bélyeg -és illetékszabályok szotara. : A bélyeg -és illetékszabály- oknak, 913 az azokra vonatkozo rendeleteknek és a joggyakorlatnak betuso- ros osszefoglalása. A bélyeg és illetékek iránti torvények.. A beszetrczebányai m.kir.erdoigazgatoság régi okiratainka tartalom-jegyzéke. ZIVUSKA, Jeno 2866 /Osszeál. és bevezetéssel elláta Zvuska Jeno. A Besztercebányai ág. h.evang.egyházkorzség templomának torténete. MIKLER, Samuel 6174 A Besztercebányai ág.h.evang.egyházkozség templomának. MIKLER, Samuel 6064 A Besztercebányai M. Kir. ordoigazgatáság régi okiratainak ZIVUSKA, Jeno 6870 tartalomjegyzéke. A Besztercebányai m.kir. erdőgazgatóság régi okiratainak tártálom ZIVUSKA, Jenő jegyzéke. A Besztercebányai m.kir. erdőigazgatóság régi akiratainak ZIVUSKA, Jenő tartálomjegyzéke. A Besztercebányai m.kir. erdőigazgatóság régi okiratainak ZIVUSKA, Jenő tartálomjegyzéke. A Besztercebányai m.kir. erdőigazgatóság régi okiratainak ZIVUSKA, Jenő tartálomjegyzéke. A besztercebányai m.kir. erdoigazgatoság régi okiratainak. : Tartalom - jegyzéke. / Osszeál... ZIVUSKA, Jeno 153

6 A Beszterczebánya szab.kir.bányaváros tulajdonátképezo erdobirtok gazdasági viszonyainak ismertetése. /Szerk.: Herdina Lászlo. A Beszterczebánya-egyházmegyei rom.kath. népiskolák és néptanitok torténeti névtára. A Beszterczebánya-egyházmegyei rom.-kath. népiskolák és néptanitok torténeti névtára. A beszterczebánya-egyházmegyei rom.kath. népiskolák és néptanitok torténeti névtára. /Szerk.: Az Ezredéves Országos Kiállitás alkalmábol A beszterczebányai ág. hitv. evang. keresztyén egyházkozség rovid torténete. HAJDU, Lajos 2205 : A reformáczio 400 eves evfordulojának emlékunnepére osszeál.hajdu Lajos. A Beszterczebányai ag. hiv. ev. gymnasium értesítoje az tanévrol A Beszterczebányai ag. hiv. ev. gymnasium értesítoje az tanévrol A Beszterczebányai ag. hiv. ev. gymnasium értesítoje az tanévrol A Beszterczebányai ag. hiv. ev. gymnasium értesítoje az tanévrol A Beszterczebányai kath.kir. államfogymnasium értesitvénye. Ročná zpráva o Baňsko-Bystrickom kath. kr. štátnom hlavnom gymnasiume. Jehrsbericht A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a keruletét képezo Arva, Bars, Hont, Lipto, Nográd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a keruletét képező Arva, Bars, Hont, Lipto, Nográd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a kerületét képező Arva, Bars, Hont, Lipto, Nográd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a kerületét képező Arva,Bars, Hont, Lipto, Nograd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a kerulewtét képezo Arva, bars, Hont, Lipto, Nograd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és ipárkamara ugyrendje szolgálati és fegyelmi szbályzata. A Beszterczebányai kerskedelmi és ipárkamara jelentése a kerületét képező Árva, Bars, Hont, Litó, Nógrad és Zolyom vármegyek A beszterczebányai keruleti betegsegélyzopenztár jelentése 1893.évi ugykezelésérol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értésítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tan.evrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir.katholikus fogymnasium értesítoje az tanévrol. /Kozzét.: Lévay István

7 A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnásium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnásium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai m.kir.erdoigazgatoság régi okiratainak tartalom-jegyzéke. ZIVUSKA, Jeno 2843 /Osszeál és bevezetéssel elláta Zvuska Jeno A beszterczebányai m.kir.erdoigazgatoság régi okiratainak tartalom-jegyzéke. ZIVUSKA, Jeno 2697 /Osszeál. és bevezetéssel elláta Zivuska Jeno. A Beszterczebányai városi polgári fiu-iskola értesitoje az tanévrol A Beszterczebányai városi polgári fiu-iskola értesitoje az tanévrol A beszterczebáyai egyesitett kincstári erdészeti társpénztár koteléké-be tartozo osszes állando kincstári erdomunkások beturendes névjegyzé-ke A Beszterzebányai városi polgári fiu-iskola értesitoje az taníévrol A Bethlen-kollegium legujabb torténete A Bezsterczebányai egyházi muemlékek torténete és helyreállitása. IPOLYI, Arnold 7364 A birák és birosági hivatalnokok felelosségérol szolo SZEKELY, Miksa 1781 torvényjavaslat.felolvastatott a Magyar Jogászegyleti évi január ho 9- én tartottteljes-ulésében A Birodalmi tanácsban képviselt országoknak és királyságoknak és a magyar korona országainak hadkiegészitési keruleti felosztása. A biroi szervezet. PODHORANYI, Gyula 2077 A biroságok bunteto ugyvitele. : /4510/92. I.M.E.SZ./ kiegészitve a 1776 vonatkozo torvényekkel és rendeletekkel. A Birtok és Védelme Dr. Szabó Alajos A Bizományi Ügylet Dr. Bozóky Géza A bizonytási teherrol. PAP, Jozsef 2080 A biztositási magánvállalatokrol szolo torvénytervezetrol folytatott vita. GOLD, Simon 2124 A borhamisitásnak és hamisitott bor forgalombahozatalánok tilalmazá- 93 sárol szolo : 17. T.-Cz. s' az annak végrehajtása tárgyában rendeletek. A Boroknak termesztésekrol, keszitésekrol, és eltartásokrol valo értekezés. CHAPTAL, Jean 4859 Antoin Claude A boroknak termsztésekvol, készitesekvol és eltartásokvol valo értekezés. CHAPTAL, Jean RK Antoin Claude A Brassoi magyar kir. állami foreáliskolának hetedik évi értesitoje az ROMBAUER, Emil tanév. A Breznobányai m. kir. áll. polgári fiu és leányiskola értesitoje ik ORAVECZ, Károly iskolai évrol. A Budai Kronika. : A legrégibb hazai nyomtatványak a M.N.Muzeum konyvtárában 3686 levo példánya után készult lenyomata. /Bevez.tanulmánynyal el- látta Fraknoi Vilmos. A Budai szandzsák évi összeírásai. KÁLDY-NAGY, Gyula A Budai szandzsák évi összeírása. KÁLDY-NAGY, Gyula 14873

8 A budapesten székelo tekintetes ugyvédi kar bovitve a kir. kozjegyzok TOTH, István 1635 neveik és lakásaik pontos foljegyzésével az 1879-ik évre. /Osszeál. éskiadva Toth István. A Budapesten uralgott járványos betegségek torténelme kulonos tekintettel HALASZ, Gejza a cholerára. A budapesti egyetem általános kor-és gyogytani intézetével kapcsolatos HOGYES, Endre Pasteur-intézet 1900-ík évi mudokése. A Budapesti kereskedelmi és iparkamara jelentése. A kamarai kerulet kereskedelmi, ipár és forgalmi viszonyairol az 1884/85 ik évben. A Budapesti kereskedelmi és iparkamara jelentése. A kamarai kerulet kereskedelmi, ipár és forgalmi viszonyairol az 1886 ik évben. A Budapesti kereskedelmi és ipárkamara. Repertorium. SARKOZI, Zoltán 8945 A Budapesti kereskedelmi és iparkomara jelentése. A kamarai kerulet kereskedelmi, ipár és forgalmi viszonyairol az 1889 ik évben. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1900/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1901/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1902/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1903/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1904/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1905/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1906/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1907/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1908/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1909/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1911/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1912/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1914/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1915/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem elmanachja az 1910/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1900/1 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1900/1 tanév felére A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1901/2 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1902/3 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1902/3 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1903/4 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1903/4 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1904/5 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1904/5 tanév. 2. felére

9 A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1905/6 tanév. 1.felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1905/6 tanév. 2. felére A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1906/7 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1906/7 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1907/8 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1907/8 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1908/9 tanév. 1, felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1908/9 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1909/10 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1909/10 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1910/11 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1910/11 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1911/12 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1911/12 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1912/13 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1912/13 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1913/14 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1913/14 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1914/15 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1915/16 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1915/16 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1916/17 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1917/18 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabalyzata. A Budapesti királyi magyar tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzata. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXX évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXI évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXIII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXIV évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXIX évforduloja alkalmábol...unnepe

10 A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXVI évfordloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXVII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalákításának CXXVIII évforduloja alakalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXX évforduloja alakalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXI évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXIII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXIV évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudományegyetem újjáalakitásának CXXXV évforduloja emlékére az egyetemi tanács 1915 május ho 15.én tartott ulésérol szolo jelentés. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXVI évforduloja alkalmábol... unnepe. A Budapesti m.kir. állami gyermekmenhely évi jelentése évrol. TOTH, Kalmán A budapesti tozsde torténete : 2. kotet. FELEGYHAZY, Agost 2742 A budapesti tozsde torténete : l. kotet. FELEGYHAZY, Agost 2741 A Budapesti V. keruleti magyar kir. állami fogimnázium félszázados PEREPATITS, István 8953 fennállásának ( ) torténete. A Budapestikirályi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1901/2 tanév felére. A Bukovina és Csángo Magyarok, és A Szent-Lászlo-Társulat feladata. : SCHLAUCH, Lorincz 1384 Szatmari puspok elnoki megnyito beszéde a Szent-Lászlo-Társulat szept. 27. kozgyulésen. A buncselekvények osztályozása kriminologus szempontbol. REICHARD, 2091 Zsigmond A buntetés kimérése criminalpolitikai szempontbol. BAUMGARTEN, 2180 Izidor A buntetés kimérésének reformja. : A Magyar jogászegyletben 1905 február és 11-én tartott vita. A bunteti biroságok szervezete és hatosági kore tekintettel a magyar JELLINEK, Arthur 1778 bunvádi eljárás tervezetére. A bunteto biroságok szervezete és hatosági kore tekintettel a magyar bunvádi eljárás tervezetére az márczius 19.-junius l. folytatottvita A bunteto jog. : Altalános tanai tekintettel az ujabbkori torvényhozá-sra. SCHNIERER, Aladár 817 A buntettekrol és vétségekkrol szolo magyar bunteto-torvény /1878.V.T.cz./ SCHNIERER, Aladár 830 magyarázata. A bunugyi enbertanrol. TOROK, Aurél 2152 A bunugyi muzeumokrol. VAMBERY, Rusztem 2074 A bunvádi perrendartás 31. fejezetének /kártalanitás az ártatlánul DOLESCHALL, Alfréd 2084 szenvedett elozetes letartoztátas, vizsgálati fogság és buntetés ese- tében/ kritikai ismertetése. A bunvádi perrendartás perorvoslati rendszere. VARGHA, Ferencz 2130 A bunvádi perrendtartás /1896: 33. t.cz./ kiegészitve az eskudtbirosá-gokrol ATZEL, Béla 927 /1897: 33/ és a bunvádi perrendtartás életbeléptetésérol /1897:36./ szolo torvényczikkekel. A bunvádi perrendtartás /1896: 33. t.cz./ kiegészitve az eskudtbirosá-gokrol ATZEL, Béla 934 /1897: 33/ és a bunvádi perrendtartás életbeléptetésérol /1897:36./ szolo torvényczikkekel. A bunvádi perrendtartás elokészito szakának jellemzo részei. FAYER, Lászlo 2099

11 A bunvádi perrendtartás magyarázata kiegészitve az eskudtbiroságrol s a BALOGH, Jeno 943 bunvádi perrendtartás életbeléptetésérol szolo torvényekkel. : 3. kotet /Dp , Et. és Dpélt./. A bunvádi perrendtartás zsebkonyve. EDVI Illés, Károly 843 A burginya és czukorrépa termelésérol. RETI, János 2852 A classica-philologia encyklopaediája. A classica-philologia VARI, Rezso 8899 tudományagainak modszertanába bevezeto kezikonyv. A Compleat English Dictionary, oder vollständiges Englisch=Deutsches BAILEY, Nathan RK Worterbuch, anfänglich von Nathan Bailey herausgeg. jetz aber fast ganz umgearbeit., vermehret und verbessert von A.E.Klausing A complete dictionary of the English and German languages for general JAMES, William 479 use. / Comp.:... with especial regard to the elucidation of modern literature, the pronunciation and accenduation afters... A complete pocket -dictionary of the English and German and German WEBSTER, F.A. 717 andenglish languages in which the accentuation and pronunciation of everyword, according to the system of Walker in the first part... A Corpus Juris Hungarici és a magánjogi codificatio. MARKUS, Dezso 2140 A csalamádé és egyeb zoldtakarmányok mivelési és besavanyitási modjai. LECOUTEX, Ede A Csángok, számuzetésuk és megváltásuk torténete. / A népies LUBY, Sándor 1545 versekbenirta Luby Sándor. A csecsemohalálozás "magyar" okai, a csecsemovédelem eddigi BEREND, Miklos eredménye és utja a jovoben. A csod, egyezségi és megtámadási eljáras. / Sajto alá rend.: H.Tänzer és 917 E.Reichard. A csodtorvény /1881. Evi 17. torvényczik/. Magyarázattal elláta L.Krá-lik. 766 A csodtorvény zsebkonyve. /Osszeáll.: K.Grecsák. GRECSAK, Károly 929 A czeglédi m.kir.állami fogimnázium tanári konyvtárának címjegyzéke kolektív, 4622 az1913. év elejéne. /Osszeál.: Vajticzky Emánuel. A czivilizált oláhok par mehjegyzés a román fészkelodésekre. HENTALLER, Lajos 1240 A czukorado-torvény és szabalyok hivatalos osszealitása. 1. fuzet. 63 A czukorgyári szennyvizek tisztitása. Kulfoldi tanulmány utjárol JOZSA, Lászlo 6165 szolojelentése. A čo pravda? BERO, Anton A Debreczeni kereskedelmi akadémia emlékkonyve a nemzet ezredévi SZOJKA, Gyula 8813 unnepére. A délmagyarországi németek Dr. Szabó Oreszt A democratia amerikában. : 2. kotet. / A franczia ered.ford. Fábián Gábor. TOCQUEVILLE, 1334 Alexis de A Dernschwam-konyvtár Keseru Bálint A Dessewffy család levéltára. Repertorium. BAKACS, István 8265 A Désy-Lukács Por. /Eloszoval ellátta Andrássy Gyula Grof. - Sajto DESY, Lukács - o 1418 alárendezette Dr. Fábián Béla. ňom A domaniális kolcson és a kozos államadoság megosztása. :Egy KVASSAY, István 2739 elzullottkiegyezési klauzula. A dualismus torténete, kozjogi értelme és nemzeti torekvéseink. BEKSICS, Gusztáv 1258 A Duna balparti mellékfolyoinak hydrographiája kulonos tekintettel a SOBANYI, Gyula 3180 terasse-képzodményekre. A dunántuli aratomunkás -és cselédsztrájk. : Szocziálpolitikai tanulmány. BRAZOVAY, Kálmán 1381 A Dunatuli református egyházkerület 1908 szeptember 22-ér s a NÉMETH, István következönapokon Pápa városban tartott rendes közgyülésének jegyzökönyve. A falu szociális szervezeti kérdése. : Kozigazgatási jogi tanulmány. FERDINANDY, Gyula 1027 A fanyofélék fájának osszehasonlíto szovettana. HOLLENDONNER, 80 Ferenc A felemelt hadisegélyre vonatkozo uj utasitás magyarázata. FRANK, Béla 6984 A felemelt hadisegélyre vonatkozo új utasitás magyarázata. VRABELY, Armánd 1723

12 A felso biroságok gyakorlata. : Utmutato a dontvénytár 80-hat koteté- nek 1828 revisiojával. A felsoházi torvényjavaslatrol. ZICHY, Jeno 2060 A felsomagyarországi érchegység érctermohelyei. AHLBURG, Johannes 4380 A felso-magyarországi városok életérol a században. DEMKO, Kálmán 3187 A Felso-Magyarországi városok életérol A XV-XVII. században. DEMKO, Koloman 6029 A felvidék. : Politikai tanulmány. GRUENWALD, Béla 1269 A fenséges uralkodoház figyelmébe ajánlja. SZEMERE, Miklos 953 A Festetics család Keszthelyi Levéltára. BAKACS, István 7246 A Festics család Keszthelyi levéltára. BAKACS, István 6044 A Fiatalkorúak birái, Ügyészei és a pártfogó tisztviselők tészére rendezett továbbképző tanfolyamon tartott előadások A Fiatalkorúak birái, Ügyészei és a pártfogó tisztviselők tészére rendezett továbbképző tanfolyamon tartott előadások A fiatalkorúak büntethetőségének feltételei Dr Balogh Jenő A Finn forradalom. KUUSINEN, O A fogyasztási-, ital- és italmérési-adok rendszeres ismertetése. : fuzet. 810 : Penzugyi és kozigazgatási tisztviselok, ugyvédek, továbbá adoberlok, bortermerlok bor-, sor-, szeszkereskedok,... A Fold. A Fold multja, jelene és felfedezésének torténete A foldesúri buntetobiráskodás a században. ECKART, Ferenc 4255 A foldmivelés,ipár-és kereskedelmi magy. kir. ministerium által az MUNKAS, Ladislav években kiadott és 1876.év. végén még érvényben állott m.kir.távirászati rendeletek gyujteménye. A Foldmivelés-ipar-és kereskedelemugyi minisztérium levéltára (1867- KISS, Dezso ). Repertorium. A foldmivelésugyi m.kir. minister rendelete a munkaadok és a mezogazdasági munkások kozotti jogviszonyok szabályozásárol szolo t.- cz. életbeléptetése és a szukséges átmeneti intézkedések 94 A foldmivelésugyi m.kir.minister rendelete az évi 19. torvény- czikk czimében foglalt határozatok végrehajtása tárgyában. A foldmivelésugyi m.kir.minister rendelete az évi 19. torvény- czikk 1936 életbeléptetése és a torvény 1. czímében foglalt határozatok végrehajtása tárgyában. A foldmivelésugyi magyar királyi minister rendelete az évi torvényczikknek Fiume városában és keruletében valo hatályba léptetéseés végrehajtása tárgyában. A foldmuvelok és a szocializmus. SURANYI, Lajos 7212 A Folmivelés, Ipár-és Kereskedelemugyi Ministernek az évi 6705 XVII.tor.czikkbe foglalt Ipártorvény végrehajtásárol szolo átalános rendelete. A folmivelés,-,ipar-és kereskedelemugyi minister szabályrendelete a mértékhitelesités korul kovetendo eljárás részleteirol. A Folszabadult világ. WELLS, Herbert 9020 Georg A forendi ház házszabályai A Forradalmak Kora és az ujabb állami alakulások Tankó János A Forradalmi Kormányzottanács és a népbiztosságok rendeletei 1919 áp rilis 10 - április 30. A Forradalom és szabadságharc levelestára II. WALDAPFEL, Eszter 9210 A Főtárgyalás Dr. Lukács Adolf A fotargyalás. LUKACS, Adolf 2125 A Fovárosi levéltárban orzott építési tervek jegyzéke. A Budai és az Obudai FARKAS, Elemérné 8148 léveltár építési tervei. A fovárosi levéltárban orzott építési tervek jegyzéke. A Budai és az Obudai FARKAS, Elemérné 8149 léveltár építési tervei. A Fovárosi levéltári térképei Repertorium. FARKAS, Elemérné 7975 A fovárosi m.kir. államrendorség foorvosi hivatalának jelentése az évrol

13 A franczia buntetotorvénykonyv /Code pénal/. : A legujabb idokig tett 816 változtatásokkal egyult. / Ford.: Németh Antal. A Franczia forradalom torténete. : 2. CARLYLE, Thomas 464 A Franczia forradalom torténete. : 3. CARLYLE, Thomas 465 A franczia nyelv elemi tanfolyama olvasokonyv. Gyakorlokonyv. Nyelvta-ni THEISZ, Jules 468 táblázatok. Szokonyvecske. Fonetikus szovekeg. : A leányiskolák 2. oszt. számára. / Szerk.:... A franczia nyelv felso tanfolyama. : Szemelvények a 17., 18. és 19. THEISZ, Jules 467 század nagy iroibol, irodalomtorténeti magyarázatokkal és 27 areképpela felsobb leányiskolák 5. és 6. oszt. számára. / Szerk.:... A franczia ugyvédség. : Felolvastatott november 21-ikén tartott teljesulésen. NAGY, Dezso 1759 A Frangepán család oklevéltára. ElsÖ kötet BARABÁS, Samu THALLÓCZI, Lajos A Franklin-kézei Lexikona. 2. kotet A Franklin-kézi Lexikona. : 3. kotet A Franklin-kézi Lexikona. : Kotet A Garam áradása Zolyom vármegye vizkornékén az év május ho 8- KAAN, Károly napjai kozott. : Adatok a Zolyomvármegyei kincstári erdobirtok gazdasági torténetéhez. A Garam áradása Zolyom vármegye vizkornyékén az év május ho KAAN, Károly napjai kozott. : Adatok a zolyomvarmégyei kincstári erdobirtok gazdasági torténetéhez. A Garam folyora vonatkozo tutjozási és fausztatási szabályrendelet iranti javaslat. A Garan-melletti Szent-Benedeki apátság.: 1.kötet. KNAUZ, Nándor A gazdasági és ipari hitelszovetkezetekrol szolo évi 23.T.-CzikkA 1969 torvény szovegével, a bizottságok és a képviseloház tárgyalásainak ismertetésevel és magyarázatokkal. A gazdasági és ipari hitelszovetkezetekrol szolo torvény /1898. évi 23. T.- NAGY, Ferenc 1678 CZ./ magyarázata. A gazdasági haszon-novények termelése kulonos tekintettel magrol valo NYARY, Ferencz 2808 tenyésztésekre. : A magyar gazdakozonség számára. A gazdasági tudositok évkoynve Evre. 66 A Gazdsági és ipari hitelszovetkezetekrol szolo 1898: XXIII. torvényczikk A gonddélkuli szerelem kézikonyve. /A némkivánt teherbejutás biztos KNAUS, H. 548 elkerulése./ /Osszeál.: A.Hacker A Gonz-Ruszkai Grof Kornis-család anyakonyve/ /. VERESS, Endre RK A Gorog királyság torténete visszpillantással a korábbi torténetre. SCHMEIDLER, 8883 W.F.Károly A Gram áradása Zolyom vármegye vizkornyékén az 1899.év Május ho 8- KAAN, Károly napkai kozott. A' Gyakorlás regulamentuma a' magyar felkelo nemesség gyalogságának 7001 számára... A' gyakorlás regulamentuma a' magyar felkelo nemésség lovasságának 6998 számára... A gyámság és gondnokság. : Az 1877: 20 torvényczikk magyarázata az evre NEMETH, Péter 1736 vonatkozo bel- és igazságugyministeri rendeletekkel, és irománypél- dákkal. A Gyámsági Törvény Sipőcz László A gyermekek nemi felvilágosítása. : Szulok konyve. KOMOCSY, István 2311 A gyermekvédelem alapkérdései. ENGEL, Zsigmond 2089 A gyermekvédelem Magyarországon tekintettel az évi 31. torvény- SZAKOLCZAY, Arpád 2157 czikkre. A Gymnasiumi tanitás terve és a reá vonatkozo utasítások A gyogyszerészgyakornok kiképzésére vonatkozo szabály-rendelet A Gyongyosi kath. kozségi nagygymnasium torténete 1634-tol 1895-ig. VAGO, Ferencz 8913 A gyongyosi latin magyar szotár-toredék. MELICHER, János 8884 A Gyonki ev. ref. gymnasium torténete KALMAN, Dezso 8876 A gyulekezeti jog tanulmány a rendori kozigazgatás korébol. RENYI, Jozsef 1765

14 A gyumolcsfák és a szolo kártevo rovarai. JABLONOWSKI, 2884 Jozsef A gyumolcsfák és szolo kártevo rovarai. JABLONOWSKI, 172 Jozsef A' gyutésékrol és azoknak tanácskozási modjárol vágy Bentham Jeremiás DUMONT, Pierre 1944 taktikája. /Után magyarországra alkolmazá R.J. Etienne Louis A háború belulrol nézve. TURI, Béla 383 A háború és a béke szociologiája. 550 A Habsburg-ház elso érintkezései magyarországgal FRAKNOI, Viliam RK A hadsereg ugynevezett "szellem érol" A Halmay-család. : Erkolcsi és tudományos olvasmány, novendékek és FAY, András 1538 nemnovendékek számára. : Kotet 1. A Halmay-család. : Erkolcsi és tudományos olvasmány, novendékek és FAY, András 1539 nemnovendékek számára. : Kotet 2. A hamis, hibáskeltu és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. KARACSONYI, János 8900 A hármaskonyv egyik állítolagos foforrásárol. /Gábor Gyula és Timon Akos SCHILLER, Bodog 2162 felszolalásaival. A hazai iparnak állami kedvezményekben valo részesitésérol szolo évi 49. torvényczikk és végrehajtási utasitása. A házassági jogrol a gyermekek vallásárol és az állami anyakkonyvekrol 780 A házassági jogrol a gyermekek vallásárol és az állami anyakonyvekrol. 809 A házastársak elhidegulése. : Keletkezése és legyozése. A házi-ipar kézikonyve. : Gyakorlati útmutatások a lombfurészelés, mufaragás, berakott munka, kalitka-készítés, konyvkoto- és "natúr" munka,szalmamunka, hinto-fejtés, fára valo fejtés, kefekotés... VAD DE VELDE, 490 Theodor Hendrik DVIHALLY, Emil 2705 A Héderváry-család oklevéltára. RADVANSKY, Belo RK A helyi kozigazgatás Angliában. NEMETH, Jozsef 335 A herceg Batthyány család levéltára. Repertorium. ZIMANYI, Vera 7712 A hét társedalmi, irodalmi és müvészeti közlóny A hitelezok megkárositására irányulo vagyonátruházások. BALOG, Arnold 2093 A holtkézi torvények magyarországban. MARKUS, Dezso 2108 A holtkézi torvények magyarországon A holtkézi torvények Magyarországon A honositásrol és kulfoldiekrol magyar és kulfoldi jogi kutfok szerint SUHAYDA, János 297 Tájekozásol a torvényhozás terén. A Hóra-támadás Torténete ID.Gróf Teleki Domokos A hora-világ Erdélyben. SZILAGYI, Ferencz 1507 A Hunyadiak és a Jagellok kora / /. FRAKNOI, Vilmos 3205 A cheque-torvényjavaslat eloadoi tervezetérol. /Kulonjavaslat s SICHERMANN, 2150 indokolássa./ Bernát A cholera Nyitra megyeben 1831-tol ig. NAGY, Josef A járásbiroság elotti eljárás kulonos tekintettel a vád képviseletére. EDVI Illés, Károly 2100 A javito-intézetekrol és az ifjukori bunosokrol. KRAJCSIK, Soma 2158 A javitointézetekrol. LENGYEL, Aurel 2132 A jegenefenyo uj rovarellensége. HORVATH, Géza A jegenyefenyo uj rovarellensége. HORVATH, Géza 2608 A jelentéstan alapvonalai Simonyi Zsigmond A jog keletkezése és fejlodése. HORNYANSZKY, 2184 Gyula A jovo buntetojoga. LISZT, Ferencz 2133 A juhgyapjo és felhasználása a háziiparban. ANGHI, Geyza Csaba 3783 A Kanáru Madár Tenyésztése és Apolása. OVARY, Jozsef 397 A Károlyi család nemzetségiés foti levéltára. Repertorium BAKACS, István 8016 A kassai kereskedok életébol harmadfélszázad KEREKES, Gyorgy 2704 A Kassai kir. gazd. tanintézet kebelében felállitott rétmester iskola szervezeti szabákyai

15 A Kassai magy. kir. gazdasági tanintézet értesitoje 2-ik szám az 1876/7-ok tanévrol. A Kassai Magy. kir. Gazdasági tanintézet értesitoje az 1882/3-ik tanévrol A katasteri tiszta jovedelem kiszámitására szolgálo seged-táblázat negyszogoles katasteri holdak utan számitva. A kath. egyház autonomiájárol magyarországban. ASCHENBRIER, 1234 Antal A katholikus autonomia kérdéséhez. SZILAGYI, Virgil 1517 A katholikus autonomia szervezésenek szuksége a 12-ik orában. HOLBESZ, Jozsef 1685 A katholikus országos autonomiárol. CSORBA, Ferencz 1271 A katonai és iparos társadalmak szociologiája. SPENCER, Herbert 7211 A keleti marhavész és a lépfene. : Allattenzésztok, állattartok és kozigazgatási KRAUSZ, Károly 1153 tisztviselok számára. A keleti vallású magyar nemzeti egyház szervezése. REINER, Zsigmond 1466 A képviseloház házszabályai A képviseloház rendszabályai A képviseloválasztások érvényessége feletti biráskodás egynémely kér- POLNER, Odon 2111 désérol. A kereskedelemugyi m.kir. ministernek rendelete, az 1892.évi deczember ho 10-én /IV.szám alatt kiadott rendeletével 1893.évi január ho 1-én életbeleptettet vasúti uzletszabályzat némely... A kereskedelemugyi m.kir. miniszternek évi sz. rendelete az ipari munkanemek részletes jegyzéke tárgyában. A Kereskedelmi és iparkamarák szervezetérol 1868.VI.t.cz., a késobbi torvényekkel és miniszteri rendeletekkel kiegészitve. A kereskedelmi jog elhatárolásának kérdése kereskedelmi torvényunk revisioja LEVY, Béla 2182 szempontjábol. A kereskedelmi ministeriumnak 1850-diki mártius 26-kán kelt rendelete, kihato a' birodalom egész terjedelmére, melly által a' kereskedelmi 's iparkamarák felállitása tárgyában... A kereskedelmi torvény 2.rész otodik czimének revisioja. /A fuvarozás BAUMGARTEN, 2126 ugylet./ Nándor A kereskedelmi torvény revisioja. NAGY, Ferenc 2102 A kereskedelmi tudományok tanitása az egyetemen. WOLFF, Gero 2197 A kereskedelmi uzletek átruházása. GRECSAK, Károly 2137 A Kereskedési és azzal kapcsolatban levo tárgyak iránt kikuldott keruleti választmánynak Jelentése A kerestény vallás apologiája. : 1. rész. /1-16 iv./ DUDEK, János 1995 A keresztény vallás apologiája. : 1. rész. /1-16 iv./ DUDEK, János 1278 A kereszténység eredete. : Torténelmi tanulmány. KAUTSKY, Karl 3549 Johann A Kesmárki ág.hiv.ev.keruleti lyceum torténete. PALČO, Štefan 8915 A Keszthelyi m.kir. gazdasági tanintézet 1888-iki évkonyve. DEININGER, Imre A két évi katonai szolgálat. BOLGAR, Ferencz 1510 A kétes elmeállapotok orvosi és biroi megitélése. ILLES, Károly 1094 A kézmívesség jovo alakulása. : A kis ipar jovoje. GERSTER, Miklos 2756 A kiállitási igazgatoság jelentése az 1896-iki ezredéves országos kiállitás elomunkálatairol az 1894-ik évben. A kiállitások torténete, fejlodése és jovendobeli rendszeresitése. GELLERI, Mor A kincstári erdogazdaságot érinto... évi szábalyrendeletek gyujtemé- nye. 84 A kincstári erdogazdaságot érinto... évi szábalyrendeletek gyujtemé- nye. 85 A kincstári erdogazdaságot érinto... évi szábalyrendeletek gyujtemé- nye. 86 A kincstári erdogazdaságot érinto...évi szábalyrendeletek gyujtemé- nye. 83 A kincstári erdogzdaságot érinto... évi szábalyrendeletek gyujtemé- nye. 89 A Királyi jogugyigazgatosági levéltár. Repertorium. BUZASI, János 8263

16 A királyi konyvék: Az I. Ferenc Joszef és IV.Károly kiraly által tol Gero, Joszef ig adományozott nemességek, fonemességek, elonevek és cime- rek jegyzéke. A királyi méltoság és hatalom Magyarországon. : Kozjogi tanulmány. FERDINANDY, Gejza 1682 A Kisbirtoki Földhitel Szervezése A Kisbirtokosok Országos Földhitel- Dr. Kakujay Gyula Egyesülete A kisbirtoki hitelszervezet hiányai. : Eloadoi munkálat az okto-ber GYORGY, Endre 2015 havában Budapesten tartando gazdasági congreszus alkalmával. A Kisfaludy-Társaság évlajai. : Uj folyam. 18. kotet.: A kisgazda tobbtermelése. MOLNAR, István 2316 A kisipar sorsa. : A magyar keresk. és iparkamarak szakirodalmi pályázatán SUGAR, Ignácz 2671 jutalmat nyert pályamu. A Kispolgár. GORKIJ, Maxim 7214 A klaszikus és a reneszánsz épitomuvészet formai. MAGYAR UNGAR, 2812 Vilmos A Kolozsvári benlakással osszekotott kereskedelmi akadémia torténete KISS, Sándor A Kolozsvári benlakássál osszekotott kereskedelmi akadémia torténete KISS, Sándor A Kolozsvári kereskedelmi és iparkamara jelentése kerületénok 1895, és évi közgazdasági viszenyairól. A kommunista Kiáltvány. ENGELS, Friedrich 7203 A kommunisták programmja. BUCHARIN, Nikolaj 7202 A konyvtári, levéltári és muzeumi dolgozok egészségugyi és 7631 munkásvédlemi utmutatoja. A korlátott feleloségre alakúlt társaságokrol szolo évi német NEUMAN, Armin 2076 birodalmi torvényrol. A kozépiskolai rendtartás magyarázata. DORTSAK, Gyula 8902 A Középiskolai Tánitás Tervei A kozépkor torténete kapcsolatban a magyar nemzet torténetével (1492). Az új tantervnek megfeleloen a felsobb leányiskolák 4. oszt. számára. TAKACS, Gyorgy 488 A kozépkori délszláv uralkodok genealogiai torténete. WERZNER, Mor A kozépkori magyar réztermelés gazdasági jelentosége. /Bányamuvelés PAULINYI, Oszkár 2732 éspolgári vagyon besztercebányán./ A kozépkorvégi parasztháborúk. SZEKELY, Gyorgy 3823 A kozigazgatás államositásához. /A papirkosárbol./ KEMENY, Gejza B A kozigazgatás államositásához. /A papirkosárbol./ KEMENY, Gejza B A közigazgatás egyszerüsitése törvényhatoság köszég LADIK, Gustáv A kozigazgatás eljárás egyszerusitése. : A belugyministerium torvény- NEMETHY, Károly 569 elokészito osztálya tagjainak kozremukodésével. / Osszeál.:... Kotet 1.: Az egyszerusitési torvény, a jogorvoslat és kézbe- A kozigazgatási biroság torvényjavaslatárol. CONCHA, Gyozo 2170 A kozigazgatási bizottság. ZICHY, Nándor 2048 A kozigazgatási torvénytárhoz. : 2. potkotet. 906 A kozjegyzoség. DEGEN, Gusztáv 2014 A kozkatonának Gefrejter, Dobos, Káplár, és strázsamesternek Kulombféle kotelességei,... A kozmunka és kozlekedésugyi ministerium levéltára / / KARDOS, Kálman 7249 Repertorium. A kozmunka és kozlekedésugyi minisztérium levéltára / /. KARDOS, Kálman 7048 Repertorium. A kozmuvelodési egyesuleteknek Budapesten, az 1887.évi oktober ho 9-én folytatolag 10-énaz uj városház kozgyulési termében megtartott congresssusárol szolo naplo. A kozoktatás állapotárol szolo, és az országgyulés elé terjesztett jelentése A kozoktatás állapotárol szolo, és az országgyulés elé terjesztett jelentése A kozoktatás állapotárol szolo, és az országgyulés elé terjesztett jelentése

17 A kozoktatás állapotárol szolo, és az országgyulés elé terjesztett jelentése / /4. A kozos ugyek elozményei és fejlodése /l /. : Az évi 12. HORVATH, János 1934 T.Cz. szempontjábol. Kozjogi tanulmány. A kozségek kézikonyve a kozségekre vonatkozo torvények és miniszteri GYALOGVARY, A. 823 rendeletek beturendben. A községi és körjegyzök társadalma és mozgalmai Nógrad vármegyében FÖLDI, István A kozségi kozigazgatás vagyonkezelés és számadások kézikonyve. : TILL, Antal 1561 Tekintettel a jegyzoi szigorlatokra. A kozségi rendtartás kézikonyve. : A kozségi torvényhatosági és fegyelmi SZOKOLAY, István 957 torvények szovegél. A kozszerzemény biztositása. : Eloadása és az feletti vita az 1899 ja-nuár KOLOSVARY, Bálint és 21-ikén tartott teljes-ulésen. A kozszerzeményi jog. JANCSO, Gyorgy 2007 A kozutakrol és vámokrol szolo évi 1. torv.-czikk. : Végrehajtá-sa 791 iránti utasitások. A kozutakrol és vánokrol szolo 1890.évi I. torv.czikk végrehajtása iránti 6707 utasitások. A Krasznahorkai Várban Létesitett Andrássy Francisca Grófné Mihalik József Ereklyemuzeum Leiró Lajstroma A kukoricalevél feldolgozása. NACSADY, Jozsef 3784 A kulfoldon korlátolt felelosségget alakult társaságok jogállássa WITTMANN, Ernst 2153 Magyarországon. A kulon vámterulet és a mezogazdaság. : A mezogazdaságra háramlo hát- ORDODY, Lajos 992 rányok és azok leheto mellozése. A kulonos kor- és gyogytan kézikonyve. : Orvostanhallgatok és PURJESZ, Zsigmond 2484 gyakorloorvosok igényihez mérve. A Kunszentmiklosi református gimnázium konyvtárának katalogusa. PATKAY, Imre 8911 A latin nyelv szótára. FINÁLY, Henrik A legelokérdés és annak fontossága. PIUKOVICH, Jozsef 3781 A legeltetés és havasgazdálkodás kérdése. BERENDI, Béla A legujabb politikai botrány. : Válasz "A legujabb politikaidivat"ra. /Irta: Anti Timoleon. A legujabb torvénykezési illetékek zsebkonyve. / Ford., feldolg G.Kovács. A lelkészi congrua. BONCZ, Ferencz 322 A lengyel nép forradalmi multjábol. MLYNARSKI, 3827 Zygmunt A lengyelországi konyv- és levéltárak magyar vonatkozásu kézirati anyaga. DIVEKY, Adorján 4405 A levéltárakrol tekintettel a magyar államlevéltár-ugyre. JAKAB, Elek 3185 /Székfoglaloértekezés, olvasta 1874 nov. 2-án Jakab Elek. A lex Danielrol kozjogunk szempontjábol. /Irta D.G A Likavai erdolési kisérletek eddigi eredményei. RONAI, Gyorgy A Locsei királyi katholicus fogymnasium torténete. HALASZ, Lászlo 8916 A Locsei magy. kir. áll. felsobb leányiskola értesítoje az tanításévrol. A Locsei megy. kir. áll. felsobb leányiskola értesítoje az tanításévrol. A m. kir. honvédelmi miniszter felugyelete alatt állo neveltetési alapok és alapítványok torténete. A M. kir. technologiai iparmúzeum kozleményei A M. kir. technologiai iparmúzeum kozleményei A M. kir. technologiai iparmúzeum kozleményei A M. kir. technologiai iparmúzeum. Az 1896-ik évi ezredéves országos kiállitás alkalmíbol. A m.kir. honvédelmi ministerium utasítása. : A véderorol szolo torvényczikk vegrehajtása tárgyában. A m.kir. honvédtuzérség lovagloszerszám és hámszerszámzata. : fuzet.(Tábori utegek.) A m.kir. kincstári erdoségek halasvizei. : Evi állapot. SIMONFFY, Gyula 97

18 A m.kir. pénzugyminiszternek 1892.évi sz.a. az évi XXXV.t.cz.67. -a alapján kibocsátott korendelete a szeszes italoknak kimérésénel és... A M.kir. technologiai iparmúzeum kozleményei A M.T.Akademia Kézirat - tárának ismertetése Jakab Elek A magánelzárás. NAGYIVANYI Fekete, 2149 Gyula A magáninditványi buncselekményekrol a buntetotorvény modositása szempontjábol. KARMAN, Elemér 2079 A magy. államerdök faüzleti ismertetése. /Örszaal.: A bécsi nemzetközi kiállitáz alkalmakól. A Magy. kir. honvédelmi minister felugyelete alatt allo segélyezési és jutalmazási alapitványok kulonos természetu pénzalapok torténete. A Magyar Jogászegylet büntetöjogi bizottságának tanácskozásai a büntetönovella LENGYEL, Aurel tárgyában A magyar agrármozgalom némely megjegyzések. PAP, Dávid 990 A magyar alkotmány torténete iskolai kézikonyvul. LADANYI, Gedeon 866 A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. BEDO, Albert 6448 A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. BEDO, Albert 6449 A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. BEDO, Albert 6450 A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. BEDO, Albert 6451 A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. BEDO, Albert 6452 A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 158 Kotet 1. : Altalános erdészeti viszonyok. A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 163 Kotet 1. : Altalános erdészeti viszonyok. A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 160 Kotet 2. : Az erdok torzskonyve. - Rész. 1. A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 165 Kotet 2. : Az erdok torzskonyve. - Rész. 2. A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 164 Kotet 2. : Az erdok torzskonyve. - Rézs. 1. A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 159 Kotet 2. Az erdok torzskonyve. - Rész. 2 A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 161 Kotet 3. : Kincstári erdok. A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 166 Kotet 3. : Kincstári erdok. A magyar állam erdoségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. 162 Kotet 4. : Allami kezelésbe átvett kozségi erdok. A magyar állam erdöségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása.: 3.kötet. Kilncstári erdök. Az állam összes erdöségeinek átnezeti térképével. BEDÖ, Albert A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke Dr. Jánosi Ferenc A Magyar állami levéltárak fondjegyzeke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állami levéltárak fondjegyzéke A Magyar állámi levéltárak fondjegyzéke A magyar állami számvitel rendszere /számviteltan/ tekintettel a torvényhatoságok és kozségek háztartására. BOCHKOR, Károly 1106

19 A magyar általános polgári torvénykonyv tervezete. : 1. szoveg A magyar általános polgári torvénykonyv tervezete. : 1. szoveg. /Kés- szít.: 2625 Az igazságugymin.kebelében szerv.állando bizottság szerk.tagjai A magyar általános polgári torvénykonyv tervezetének további tárgyalá-sát 1766 elokészito foeloadmány és a tervezetre vonatkozo birálati anyag eloterjeszti az igasságugyimin. szerv.állando bizottság... A magyar antiszemitapárt megsemmisitésel 's ennek kovetkezményei. ISTOCZY, Gyozo 341 A magyar birodalom állatvilága. : A magyar birodalombol eddig ismert 421 állatok rendszeres lajstroma. Madarak. Magyarország ezeréves fennálásának emlékére. A magyar bunteto jog és eljárás tankonyve. : Kulonos tekintettel a KAUTZ, Gusztáv 850 gyakorlati élet igényeire is. : 1. és 2. fuzet. A magyar bunteto perjog tankonyve. FINKEY, Ferencz 790 A magyar büntető törvények és szabályok magyarázatokkal és jegyzetekkel VASZY, György a m. kir. csendőrség, allami, város és községi rendőrség, valamint általában SZIJ, Géza az összes nyomozó hatoságok és nyomozó közegek részéve. A magyar büntetö törvények és szabályok magyarázatoklal és jegyzetekkel Kézikönyv. A magyar bunteto torvények zsebkonyve. : 2. kotet: Kihágások. Háborus BALAS, Elemér 854 idok buntetojoga. A magyar bunteto torvénykonyv buntetési és bortonrendszere. KELEMEN, Mor 2159 A magyar bunteto torvénykonyv buntetési és bortonrendszerének jelenle-gi 2117 végrehajtása és ennek eddigi eredményei. A magyar buntetojog tankonyve. FINKEY, Ferencz 775 A magyar buntetojog tankonyve. : Kulonos tekintettel a gyakorlati KAUTZ, Gusztáv 1588 életigényeire. A magyar conservativismus programmja. TOTH, Gáspár 1993 A magyar családi hitbizomány. KATONA, Mor 1288 A magyar családi hitbizomány. KATONA, Mor 2019 A magyar czukoripar torténete. : Adalék a gazdasági novényipar torténetéhez Magyarországon. : 1. rész. Kezdettol a szabadságharcz idejéig. WIENER, Moszko 2870 A magyar eheto és mérges gombák konyve. /A legkozonségesebb eheto s mérges fajok megisnerésére szerz Csík-madéfalvi Istvánffy Gyula A magyar ember konyvtára. : 1. kotet. /Pákh Albert, a "Vasárnapi Uj- ság" 1598 szerkesztoje, felugyelete alatt. A magyar erdész. : Erdészeti és vádaszati szaklap. Evfolyam l A magyar erdész. : Evfolyam A magyar erdész. : Evfolyam A magyar erdész. : Evfolyam A magyar erdész. : Evfolyam A magyar erdészeti egylet kozlonye. : 1. fuzet A magyar erdészeti irodalom uttoroinék. WAGNER, Károly A Magyar és erdély országi protestáns ekklesiák historiája. TOTH, Ferentz RK A magyar és erdélyi bányajog lendszere. WENZEL, Gusztáv 872 A magyar faj terjeszkedése és nemzeti konszolidáczionk kulonos tekin- BEKSICS, Gusztáv 2199 tettel a mezogazdaságra, birokviszonyokra és a népesedésre. A magyar faj terjeszkedése és nemzeti konszolidáczionk kulonos tekin- BEKSICS, Gusztáv 1216 tettel a mezogazdaságra, birtokviszonyokra és a népesedésre. A magyar földmunkásság életéol, harcairól A magyar gyorsirás tankonyve a Gabelsberger-Markovits rendszer 2487 szerintiskolai és magánhasználatra. : 1. kotet. Levelezo rész. A magyar helyhatosági onkormányzat. : Vármegyék és kozségek. : A vár- EREKY, István 892 megyék. : 1. kotet. A magyar heraldikai és genealogiai társaság kozlonye A magyar hitelugy és hitelintézetek torténete. : Az ezredévi országos VARGHA, Gyula 1085 kiállitás pénz -és hitelugyi bizottságának megbizásábol. A Magyar hivatalos statisztika fejlodése és szervezete. BOKOR, Gusztav 6562

20 A magyar honfoglalás kútfoi. : A honfoglalás ezredéves emlékére. : Byzanczi kútfok. /Kozlik: Marczali Henrik és Vári Rezso. A magyar honfoglalás kútföi.: A honfoglalás ezredéves emlékére A magyar honfoglalás kútföi.: A honfoglalás ezredéves emlékére A magyar honfoglalás kútföi.: A honfoglalás ezredéves emlékére A magyar honfoglalás kútföi.: A honfoglalás ezredéves emlékére A magyar honfoglalás kútföi.: A honfoglalás ezredéves emlékére A magyar honfoglalás kútföi.: A honfoglalás ezredéves emlékére A magyar insurgensnek szukséges kotelességei. Ujra ki adatatott az Esztendoben Nemes insurectio alkalmatosságával. A magyar jobbágyság Mátyás korában. JANOSSY, István 7592 A Magyar Jogászegylet büntetöjogi bizottságának tanácskozásai a büntetönovella tervezete tárgyában. A Magyar Jogászegylet buntetojogi bizottságának tanácskozásai a bunte-tonovella tervezete tárgyában. : 1.fuzet. /1907.január 15-iki elés./ 2148 A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata Szászy-Schwarz Gusztáv A Magyar Jogászgyülés évkönyve évre.: 10. évfolyam.: 1.kötet A magyar kamara NAGY, István 9582 A Magyar katona. AJTAY, Endre A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarák keletkezésének, fejlodésének és 2876 mukodésének torténete. : rész. /A kamarák hivat.ada-tai alapján szerk. A magyar kereskedelmi jog kézikonyve kulonos tekintettel a biroi gya- NAGY, Ferenc 889 korlatra és a kulfoldi torvényhozásokra. : 1. kotet. A magyar kereskedelmi jog kézikönyve. Dr. Klupaty Antal A magyar kereskedelmi jog rendszere. BEDO, Mor 769 A magyar kereskedelmi torvény. : Beturendes tárgymutatával. 851 A Magyar keresztyénséghez eggy alkalmatos idoben mondott szo. RK A magyar kir. biroságok és kir. ugyészségek ugyforgalmi adatai az ,1876 és 1877-dik évekrol. A Magyar Kir. Curia Felülvizsgálati Tanácsa Hátározatoknak Gyujteménye Dr. Fabiny Ferencz A magyar kir. curiának mint semmito és legfobb itéloszéknek határoza- tai. : HERCZEGH, Mihál 258 A polgári torvénykezési rendtartás /1868 : 54 Tcz./ - AI- szérint. / Osszeál... A magyar kir. foldmivelésugyi miniszternek évi sz.rendelete a vizjogrol szolo 1885: XXIII.t.c. kiegészitésérol és modositásárol rendelkezo 1913: XVIII.t.c. végrehajtása tárgyában. A magyar kir. foldtani intézet évi jelentése 1900 rol A magyar kir. foldtani intézet évi jelentése 1902 rol A magyar kir. országos fegyintézetek házszabályai és szolgálati utasitások az ottani hivatalnok és orok számára. A magyar királyi államerdok gazdasági és kereskedelmi leirása. 157 A Magyar királyi honvéd gyalog féldandárok osszeállitásának és elhelyezésének valamint kiegészitési teruleteik beosztasának kimutatása. A magyar királyi honvédelmi ministerium mukodése az BIRO, Pál 6990 években. A magyar királyi honvédelmi ministerium mukodése az BIRO, Pál 6991 években. A magyar királyi honvédelmi ministerium mukodése az években. A magyar királyi honvédelmi ministerium, honvédség és csendorség név- 874 konyve Evre. A magyar királyi honvéd-zászloaljak sorozojárásainak valamint a lovasezredek kiegészitési teruleteinek kimutatása. A magyar királyi igazságugyministerium mukodése A Magyar Királyi Kegyúri jog szent istvántól Mária Teréziáig Fraknói Vilmos A magyar királyi kormány tevékenyége a tuderkulozis ellen valo védekezés terén

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20.

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20. Magyarországi főtörvényszék ítéleteinek gyűjteménye a mostani időig : a különböző tárgyak szerint rendezve, a jog közelebbi átalakulásaihoz alkalmazva, s a bennök kifejtett jogelveket megismertetve : bírák,

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 1865 68. évi Képv. Ir. VII. 11 15. l. Minthogy Magyarország összes honpolgárai, az alkotmány alapelvei szerint is,

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek 70 935 Magánjogi (polgári) törvénykönyvek, tervezetek A polgári tulajdonviszonyokat szabályozó császári pátensek (nyílt parancsok): Forrás: Corpus Juris CD. Függelék. Ősiségi nyíltparancs. In:Magyarországot

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/ 1924- /-1952/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 9-11. polc C/ Polgári kori iratok 1924-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1924-1944 0,07 fm D/ Népi demokratikus kori iratok 1945-

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950 V. 25. Táborfalva nagyközség iratai 949 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3. polc D/ Népi demokratikus kori iratok a/ Képviselőtestületi iratok 949 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 949 0,70

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút 140 éves KEZDETI KÍSÉRLETEK GófSéh Gróf SzéchenyiIstvánnak, 1848. január 25-én Pozsonyban kiadott előterjeszése (J ( Javaslat a magyar közlekedési k ügy rendezésirül

Részletesebben

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást!

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A 2015/2016. TANÉV TANKÖNYVEI A BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A tartós jelzés elsősorban

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben