Ivanovič 10 rokov inseminácie na Slovensku. KALAS, Jozef rokov Krajskej Politickej Školy stredoslovenského KV KSS v Banskej

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ivanovič 10 rokov inseminácie na Slovensku. KALAS, Jozef 11994 10 rokov Krajskej Politickej Školy stredoslovenského KV KSS v Banskej"

Átírás

1 Názov Autor Signatúra "Bolševik" Časopis pro agitátory a organisátory. Analytický rozpis časopisu JEŽEK, Alexander 8617 vychádzejícího od února 1930 do srpna "Demokratický socializmus" v službách antikomunizmu. (Kritická analýza MEŠŤAN, Pavol najcharakteristickejších čŕt Socialistickej strany Rakúska). "Erdei tisztások" állattenyészto szovhoz. GOLUBAS, Jurij 3671 "Križiacke ťaženie" proti socializmu. BOĽŠAKOV, Vladimír "SOLO" spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny v BRABEC, Josef 9570 Praze Inventář. "Szell muss gehen!" : Elmélkedések "Régi Osztrák". : "Into szoza- ta". 333 Felett. / Irta: Egy Régi Magyar.... dictionnaire... :.../dictionnaier francoise-alle.../... ROUX, Francois len kameň a drevo. (Slovenské ľudové náhrobníky). TKAČ, Štefan mit Brief und Siegel. Dokumente aus Archiven der Deutschen BECK, Friedrich Demokratischen Republik. /Die preussische allgemeine Landes-, Provinzial- und Kreisverwaltung DROLSHAGEN, A nach der neuesten Gesetzgebung. /I.A és I.B foosztály oldal. : Erdotiszti személyzet. A kin- cstári 1793 erdok kezelésénél alkalmazott orvosi személyzet. Az erdészeti segédhivatalok tiszti személyzete. A delibláti m.kir... /Magyar/ irodalom, magyar torténelem, foldrajz, fizika, matematika, 2493 vegytan és természetraiz rovid áttekintése. /Nemzetgazdaság és pénzugytan. : 1.kotet./ KAUTZ, Gyula Archív mesta Bratislavy. : Súpis erbových listín zemianskych. FAUST, Ovidius čs. partyzánska brigáda Jána Žižky (srpen - Listopad 1944). PŘIKRYL, Josef Vavilov, S.I.: Vědecký genius Stalinuv. 2. Pospielov, VAVILOV, Sergej 3518 P.N.: J.V.Stalin-veliký koryfej marxisticko-leninské vě-dy. Ivanovič 10 rokov inseminácie na Slovensku. KALAS, Jozef rokov Krajskej Politickej Školy stredoslovenského KV KSS v Banskej Bystricia 10 rokov vysokoškolského učiteľského štúdia v B. B rokov Strednej ekonomickej školy v Martine roku československo-bulharských vztahu. XII. mikulovské sympozium a 22. října let výroby v elektortechnickém závode Škoda let výroby v elektrotechnickém závodě Škoda rokov drevárskeho priemyslu v Žarnovici rokov drevárskeho priemyslu v Žarnovici výročie železničnej trate Zvolen - Vrútky LACKO, Richard let Státního oblastního archivu v Brně. Sborník statí rokov činnosti ľudovej hvezdárne v Banskej Bystrici. CHROMEK, Igor rokov Považského múzea a galérie v Žiline ročné jubileum najstaršej bryndziarne v Československu Alexander HLADIL, Gustav 2594 Vagač v Detve na Slovensku. 1832/6-ik evi országgyulési torvényczikkek dik évi Országgyulésén alktott Torvény Czikkelyék. Articuli 6744 comitiorum anni ki dik évi országgyulési torvényczikkek ik évi XX. torvényczikkely. A Fuvarosokrol ik évi országgyulési torvényczikkelyek ik évi országgyulési torvényczikkelyek /8-ik évi országgyulési torvényczikkek /8-ik évi országgyulési torvényczikkek /8-ik évi országgyulési torvényczikkek : Geschichte der Neuzeit. Band 3. CORVINUSJakob : Praha-Viedeň-Budapešť. FISCHER, Ernst erdélyi országgyulési torvényczikkek nov. 29-én kelt osiségi nyiltparancs. : martius 2-án kelt urbéri nyiltparancs. : deczember 15-én kelt telekkonyvi rendelet 1603

2 1862 évi december 13-kán kelt torvény kihato az osszes birodalomra az február 9-kén és augustus 9-kén kelt torvények némely részbeni modositása tárgyában. 1865/67. és évi Törvények Gyüjteménye /7-ik évi országgyulési torvényczikkek /7-ik évi országgyulési torvényczikkek /7-ik évi országgyulési torvényczikkek /7-ik évi országgyulési torvényczikkek /8-ik évi országgyulési torvény-czikkek dik évi országgyulési torvényczikkek ik évi országgyulési torvény-czikkek. : A hivatalos torvénytár 932 holenyomása ik évi országgyulési torvény-czikkek. : A hivatalos torvénytár 883 hulenyomása ik évi országgyulési torvényczikkek évi I - LXVII. Torvényczikk ik évi országgyülési törvény-czikkek. - Hiv.kiad ik-évi országgyulési torvényczikkek évi 33. torvényczikk az 1848: 5. torvényczikk és az Erdélyi torvényczikk modositásárol és kiegészitésérol ik évi országgyulési torvényczikkek : 37. T.CZ. a kereskedelmi torvény. : Szentesítést nyert évimájus ho 16-án. Kihirdettetett a képviseloházban május ho 18- án,a forendek házában évi május ho 19-én ik évi 7. torvényczikk a foldado szabályozásárol ik évi országgyulési torvényczikkek ik évi országgyulési torvényczikkek. : 1. fuzet évi 20. torvényczikk a gyamsági és gondnoksági ugyek rendezésé- 844 rol Evi 22. torvényczikk a kisebb polgari peres ugyekben valo el- 76 járásrol ik évi országgyulései torvényczikkek torvényczikk a magyar buntetotorvénykonyv a buntettekrol és 1639 vétségekrol. : Kimerito beturendes tárgymutatoval torvényczikk a magyar buntétotorvénykonyv a buntettekrol és 1553 vétségekrol. : Kimerito beturendes tárgymutatoval torvényczikk a magyar buntetotorvénykonyv a buntettekrol és 1772 vétségrol. : Szentesitést nyert évi május ho 27-én. Kihirdette- tett az országgyulés mindkét házában évi május ho ik évi országgyulési torvényczikkek ik évi országgyulési torvényczikkek évi XXXIX. torvenyczikk, a véderorol szolo 1868-ik évi XL torvényczikk némely szakaszainak modositása tárgyában ik évi országgyulési torvényczikkek : 17. torvényczikk. : Ipartorvény. In.: Az 1884-dik évi torvények 781 gyujteménye évi Budapesti országos átalanos kiállitás XXVIII. csoportjának KRESZ, Géza egészségugy részletes katalogusa XXII. torvényczikk a kozegészségugy rendezésérol szolo és XIV. torvényczikk XIII. fejezetének modositásárol Evi 19. torvényczikk a halászatrol s' az ennek végrehajtása iránti 78 rendelet ik évi. országgyulési torvényczikkek. /Imling Konrád,Fritz Péter és 1891 más szakférfiak kozremukodése mellett jegyzetekkel utalásokkal és magyarázattal ellátva ik évi országgyulési torvényczikkek. : 1. rangú szakférfiak 3401 kozremukodése mellett jegyzet.,utalás. és magyaráz.ellátva évi torvények gyujteménye. : Jegyzetekkel és magyarázatokkal évi torvények gyujteménye. : Jegyzetekkel és magyarázatokkal : 12. torvényczikk a mezogazdaságrol és mezorendorségrol : 12. torv.-czikk. : A mezogazdaságrol és mezorendorségrol. : Va lamint a végreahajtási rendelet.

3 1895. évi torvények gyujteménye. : jegyzetekkel és magyarázatokkal : 2. torvényczikk a munkaadok és a mezogazdasági munkások KREJCSI, Rudolf 2055 kozottijogviszony szabályozásárol. : A vonatkozo cseléd-, bunteto-, kihágásivégrehajtási-, erdo- és egyéb torvények határozmányaink ik évi országgyulési torvényczikkek. : 1. rangú szakférfiak 3402 kozremukodése mellett jegyzet., utalás. és magyaráz. ellátva. : Az 1898.éviországygulési torvényczikkek betusoros tárgymutatája ik évi országgyülési törvényczikkek.: 1.rangú szakférfiak körzemüködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. Az évi országgyülési törvényczikkek betüsoros tárgymutatója : Politikai és kozgazdasági évkonyv. : Politika, kozgazdaság, 820 hadugyi, kultura, fováros. / Szerk.: Székely Sámuel ik évi országgyulési torvényczikkek elsorangú szakférfiak kozre- 861 mukodése mellet jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva ik évi országgyulési torvényczikkek. : 1. rangú szakférfiak 3403 kozremukodése mellett jegyzet., utalás. és magyaráz. ellátva. : Az évi országgyulési torvényczikkekben a korábbi Pénzügyi compass Kormos Alfréd Evi 19. torvenyczikk. : Az ipari és kereskedelmi alkalmazottak- nak 73 betegség és baleset esetére valo biztositásárol évi torvényczikkek. /Jegyzetek.ellát. Márkus Dezso Pénzügyi compass Kormos Alfréd ik évi országgyulési torvényczikkek. : l. rangú szakférfiak 3404 kozremukodése mellett jegyzet., utalás. és magyaráz. ellátva. : Az 1908.éviországgyulési torvényczikkekben a korábbi torvényekre évi november ho 21-én tartott beszámolo beszéde. PETROGALLI, 2200 Oszkár penzugyi compass a nyilvános számadásra kotelezett vállala- KORMOS, Alfréd 1092 tok és a nagyipar évkonyve. : 19. évfolyam. /Szerk.:... Rézs 1.: Budapest - rész 2.: Vidék évi torvénycikkek. : Az osszes 1. torvények tárgymutatojá-aval / Jegzet.ellátta Grecsák Károly Pénzügyi compass Kormos Alfréd Pénzügyi compass I. Kormos Alfréd évi törvénycikkek.: Az összes 1. törvények tárgymutatójával. /Jegyzet ellátta Grecsák Károly. 1912: 54. törvénycikk a polgári perrendtartásról szólo 1911: 1. t.-c életbeléptetéséröl évi törvénycikkek.: Az összes 1. törvények tárgymutatójával. /Jegyzet ellátta Grecsák Károly évi törvénycikkek.: Az összes 1. törvények tárgymutatójával. /Jegyzet ellátta Grecsák Károly. 2. ročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej Bystrici 2568 za školský rok /Sost. riaditeľ s prof.sborom. 20 rokov ČSAD v Stredoslovenskom kraji. BURGAN, Jozef CABAN, Ján 20 rokov Okresného archívu Bratislava-vidiek v Pezinku rokov pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici FIRC, Michal rokov podnikov povodí na Slovensku rokov slobodných Kysúc. KRCHO, Mikuláš storočie - storočie svetla, storočie temna. KOVÁČ, Dušan let české společnosti nauk Vědecká konference Praha PURŠ, Jaroslav rokov práce a boja piesockých strojárov ŠTUBŇA, Ivan rokov závodu Prakovce. HAPAK, Pavel torvényczikk a vizjogrol. : Jegyzetekkel és magyará let Československa. Statisticko-ekonomický přehled vývoje socialistického Československa v letech let Státního ústředního archivu v Praze let výrobně hospodářské jednotky Lnářský prumysl Trutnov rokov archivníctva v topoľčianskom okrese

4 25 rokov prvých astronomických zariadení v Stredoslovenskom kraji rokov spoločného poľnohospodárskeho podniku Agrostav Liptovský Hrádok. 25 rokov SPŠS Ružomberok KUČERA, Jozef rokov Závodov ťažkého strojárenstva, n.p. Detva %- os gyorsszámito folado-kulcs fuggelékkel. SZALAY, pál rokov ružomberského gymnázia ročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej Bystrici 2569 za školský rok /Sost. riaditeľ s prof. sborom. 3. személyek javára kotott szerzodések a magyar általános polgári torvénykonyvnek BARACS, Marcel 2128 tervezetében. 30 let Okresního archivu v Českém Krumlově rokov Považských strojární v Považskej Bystrici rokov Štátneho archívu v Senici rokov Štátneho okresného archívu v Komárne rokov Štátneho okresného archívu v Komárne slobodných rokov stredoslovenského kraja výročie SNP a oslobodenia Československa Sovietskou armádou v tlači PAŽUROVA, Helena Stredoslovenského kraja. 30.výročie SNP a oslobodenia Čekoslovenska Sovietskou armádou v tlači PAŽUROVA, Helena Stredoslovenského kraja. 30.výročie SNP a oslobodenia Československa Sovietskou armádou v tlač i PAŽUROVA, Helena Stredoslovenského kraja. 300 rokov piaristov v Nitre / / rokov piaristov v Nitre rokov rozvoja banskobystrického okresu. KMEŤ, Stanislav rokov rozvoja banskobystrického okresu. KMEŤ, Stanislav rokov rozvoja banskobystrického okresu. KMEŤ, Stanislav výročie Víťazného Februára v Okrese Žilina let KSČ let práce a boju KSČ na Liberecku let Příbramského dětského sboru. POLAK, Stanislav rokov elektrotechnickej výroby v banskej bystrici výročie oslobodenia Stredoslovenského kraja. Výberová bibliografia článkovej produkcie let boju za nezávislost Maďarska. MOD, Aladár let boju za nezávislost Maďarska. MOD, Aladár výročie krupinského snemu Zborník príspevkov z konferencie, konanej 2. decembra 2005 v Krupine. 5 éves tárgymutato az évi szabályrendeletekhez Fragen zur Deutschen Strafprocessordnung mit einem Schlusswort uber GNEIST, Rudolf 1983 die Schoffengerichte. 5. Výročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej 2570 Bystrici za školský rok /Sost. riaditeľ s prof.sborom. 50 let Komunistické strany Československa. (Bibliografie prací vydaných k výročí založení KSČ). 50 rokov robotníckeho domu v Banskej Bystrici rokov Strednej priemyselnej školy chemickej v Banskej Štiavnici rád v pracovnoprávnych vzťahoch... PRÁZNOVSKÝ, Alexander 55. výročie vzniku Komunistickej strany Československa izzó ösze volt Balneohistorická konferencia. REBRO, Augustín Výročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej 2571 Bystrici za školský rok /Sost. riaditeľ s prof.sborom. 60 let KSČ na jižní Moravě. X. mikulovské symposium 16. a 17. října rodin, ktoré vládnou Americe. LUNDBERG, 4274 Ferdinand 60 rokov Československa. Fotosúbor rokov Komunistickej strany Československa. KARTOUS, Peter rokov KSČ v archívnych dokumentoch. I. časť do roku ŠTANSKÝ, Peter 12424

5 60 rokov kultúrnej politiky KSČ. GRIEŠ, Ondrej výročí Komunistické strany Československa. Soubor archivních dokumentu. 64-ik évi jelentés és zárszámadás az 1909-iki uzletévrol. Beszterczebányai takarékpenztár. 700 rokov Martina. SEDLÁK, Imrich rokov Tvrdošína. BUŠŠA, Viktor rokov Strednej ekonomickej školy v Banskej Bystrici OO rokov boja ľudu spišských miest a 50 rokov KSČ na Spiši. Výstava 9430 archívnych dokumentov. Katalog. A "Magyarországi symbolicus Nagypáholy"-nak alkotmánya. /Elfogadtatotta 1996 Magyarországi symbolicus Nagypáholy 1886-iki év Márczius ho 21-én tartott alakulo kozgyulésén./ A 12 éven aloli életkor és a buntetojogi beszámitás. : Felolvastata- tott A BEKSICS, Gusztáv 1758 Magyar Jogászegylet márczius 19-ki ulésében. A Balassagyarmati gör "ogkeleti köz" osség. HAUSEL, Sándor A Balassa-halom. : Elbeszéles a torok hoditás korabol. SZERELEMHEGYI, 1546 Tivadar A Balaton-Furedi szeretetház I. alapszabályai és II. házi rendje A Balogi müvésztelep.: A kiállitásának katalógusa 1943.nov.28-tól dec.4-ig.Nyitva: naponként d.e. 9-1 óraig, d.u.3-8. óraig. A bankkoncentrácio. ZSOLDOS, Géza 2747 A BÁNYAKERÜLETI ÁGOST. HITVALLÁSU EVANK RK SUPERINTENDENTIÁNAK EGYHÁZI NÉV-TÁRA az 1840 esztendöre. A Bányavállalkozók személyi köre a selmeci bányagazdaságban a XVI. Paulinyi Oszkár Század derekán A Bányavárosok olvasmányai Balázs Mihály, Keseru Bálint A Bárányoknak az ö fó Pásztoroknak karjaira való Egybengyüjtetések. A RK vagy Bátorságos és egyenes Vezerlés A Bauxit trust a.g., Az aluminiummérc bánya és ipár rt. és konszern GASPAR, Ferenc 8471 vállalatai. Repertorium. A belhyogyászat alapvonalai orvostanhallgatok és gyakorlo orvos számára. TAUSZK, Ferencz 2474 A Belügyminisztériumi levéltár Repertórium SZASZI, András 7559 A Belügyminisztériumi levéltár Repertórium SZÁSZI, András A Belügyminisztériumi levéltár Repertórium SZÁSZI, András A bélyeg és illetékek iránti torvények és szabályok lexikona. / Os- szeál.: MADARASSY, Pál 1036 Madarassy Pál A bélyeg és illetékek iránti torvények és szabályok magyarázata. : A LASITZ, Pál 1870 hivatalos osszeállitás szakaszai- és tételeihez. A bélyeg -és illetékszabályok szotara. : A bélyeg -és illetékszabály- oknak, 913 az azokra vonatkozo rendeleteknek és a joggyakorlatnak betuso- ros osszefoglalása. A bélyeg és illetékek iránti torvények.. A beszetrczebányai m.kir.erdoigazgatoság régi okiratainka tartalom-jegyzéke. ZIVUSKA, Jeno 2866 /Osszeál. és bevezetéssel elláta Zvuska Jeno. A Besztercebányai ág. h.evang.egyházkorzség templomának torténete. MIKLER, Samuel 6174 A Besztercebányai ág.h.evang.egyházkozség templomának. MIKLER, Samuel 6064 A Besztercebányai M. Kir. ordoigazgatáság régi okiratainak ZIVUSKA, Jeno 6870 tartalomjegyzéke. A Besztercebányai m.kir. erdőgazgatóság régi okiratainak tártálom ZIVUSKA, Jenő jegyzéke. A Besztercebányai m.kir. erdőigazgatóság régi akiratainak ZIVUSKA, Jenő tartálomjegyzéke. A Besztercebányai m.kir. erdőigazgatóság régi okiratainak ZIVUSKA, Jenő tartálomjegyzéke. A Besztercebányai m.kir. erdőigazgatóság régi okiratainak ZIVUSKA, Jenő tartálomjegyzéke. A besztercebányai m.kir. erdoigazgatoság régi okiratainak. : Tartalom - jegyzéke. / Osszeál... ZIVUSKA, Jeno 153

6 A Beszterczebánya szab.kir.bányaváros tulajdonátképezo erdobirtok gazdasági viszonyainak ismertetése. /Szerk.: Herdina Lászlo. A Beszterczebánya-egyházmegyei rom.kath. népiskolák és néptanitok torténeti névtára. A Beszterczebánya-egyházmegyei rom.-kath. népiskolák és néptanitok torténeti névtára. A beszterczebánya-egyházmegyei rom.kath. népiskolák és néptanitok torténeti névtára. /Szerk.: Az Ezredéves Országos Kiállitás alkalmábol A beszterczebányai ág. hitv. evang. keresztyén egyházkozség rovid torténete. HAJDU, Lajos 2205 : A reformáczio 400 eves evfordulojának emlékunnepére osszeál.hajdu Lajos. A Beszterczebányai ag. hiv. ev. gymnasium értesítoje az tanévrol A Beszterczebányai ag. hiv. ev. gymnasium értesítoje az tanévrol A Beszterczebányai ag. hiv. ev. gymnasium értesítoje az tanévrol A Beszterczebányai ag. hiv. ev. gymnasium értesítoje az tanévrol A Beszterczebányai kath.kir. államfogymnasium értesitvénye. Ročná zpráva o Baňsko-Bystrickom kath. kr. štátnom hlavnom gymnasiume. Jehrsbericht A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a keruletét képezo Arva, Bars, Hont, Lipto, Nográd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a keruletét képező Arva, Bars, Hont, Lipto, Nográd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a kerületét képező Arva, Bars, Hont, Lipto, Nográd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a kerületét képező Arva,Bars, Hont, Lipto, Nograd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara jelentése a kerulewtét képezo Arva, bars, Hont, Lipto, Nograd és Zolyom vármegyek... A Beszterczebányai kereskedelmi és ipárkamara ugyrendje szolgálati és fegyelmi szbályzata. A Beszterczebányai kerskedelmi és ipárkamara jelentése a kerületét képező Árva, Bars, Hont, Litó, Nógrad és Zolyom vármegyek A beszterczebányai keruleti betegsegélyzopenztár jelentése 1893.évi ugykezelésérol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értésítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tan.evrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir. kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai kir.katholikus fogymnasium értesítoje az tanévrol. /Kozzét.: Lévay István

7 A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnásium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnásium értesítoje az tanévrol. A Beszterczebányai királyi kath. fogymnasium értesítoje az tanévrol. A beszterczebányai m.kir.erdoigazgatoság régi okiratainak tartalom-jegyzéke. ZIVUSKA, Jeno 2843 /Osszeál és bevezetéssel elláta Zvuska Jeno A beszterczebányai m.kir.erdoigazgatoság régi okiratainak tartalom-jegyzéke. ZIVUSKA, Jeno 2697 /Osszeál. és bevezetéssel elláta Zivuska Jeno. A Beszterczebányai városi polgári fiu-iskola értesitoje az tanévrol A Beszterczebányai városi polgári fiu-iskola értesitoje az tanévrol A beszterczebáyai egyesitett kincstári erdészeti társpénztár koteléké-be tartozo osszes állando kincstári erdomunkások beturendes névjegyzé-ke A Beszterzebányai városi polgári fiu-iskola értesitoje az taníévrol A Bethlen-kollegium legujabb torténete A Bezsterczebányai egyházi muemlékek torténete és helyreállitása. IPOLYI, Arnold 7364 A birák és birosági hivatalnokok felelosségérol szolo SZEKELY, Miksa 1781 torvényjavaslat.felolvastatott a Magyar Jogászegyleti évi január ho 9- én tartottteljes-ulésében A Birodalmi tanácsban képviselt országoknak és királyságoknak és a magyar korona országainak hadkiegészitési keruleti felosztása. A biroi szervezet. PODHORANYI, Gyula 2077 A biroságok bunteto ugyvitele. : /4510/92. I.M.E.SZ./ kiegészitve a 1776 vonatkozo torvényekkel és rendeletekkel. A Birtok és Védelme Dr. Szabó Alajos A Bizományi Ügylet Dr. Bozóky Géza A bizonytási teherrol. PAP, Jozsef 2080 A biztositási magánvállalatokrol szolo torvénytervezetrol folytatott vita. GOLD, Simon 2124 A borhamisitásnak és hamisitott bor forgalombahozatalánok tilalmazá- 93 sárol szolo : 17. T.-Cz. s' az annak végrehajtása tárgyában rendeletek. A Boroknak termesztésekrol, keszitésekrol, és eltartásokrol valo értekezés. CHAPTAL, Jean 4859 Antoin Claude A boroknak termsztésekvol, készitesekvol és eltartásokvol valo értekezés. CHAPTAL, Jean RK Antoin Claude A Brassoi magyar kir. állami foreáliskolának hetedik évi értesitoje az ROMBAUER, Emil tanév. A Breznobányai m. kir. áll. polgári fiu és leányiskola értesitoje ik ORAVECZ, Károly iskolai évrol. A Budai Kronika. : A legrégibb hazai nyomtatványak a M.N.Muzeum konyvtárában 3686 levo példánya után készult lenyomata. /Bevez.tanulmánynyal el- látta Fraknoi Vilmos. A Budai szandzsák évi összeírásai. KÁLDY-NAGY, Gyula A Budai szandzsák évi összeírása. KÁLDY-NAGY, Gyula 14873

8 A budapesten székelo tekintetes ugyvédi kar bovitve a kir. kozjegyzok TOTH, István 1635 neveik és lakásaik pontos foljegyzésével az 1879-ik évre. /Osszeál. éskiadva Toth István. A Budapesten uralgott járványos betegségek torténelme kulonos tekintettel HALASZ, Gejza a cholerára. A budapesti egyetem általános kor-és gyogytani intézetével kapcsolatos HOGYES, Endre Pasteur-intézet 1900-ík évi mudokése. A Budapesti kereskedelmi és iparkamara jelentése. A kamarai kerulet kereskedelmi, ipár és forgalmi viszonyairol az 1884/85 ik évben. A Budapesti kereskedelmi és iparkamara jelentése. A kamarai kerulet kereskedelmi, ipár és forgalmi viszonyairol az 1886 ik évben. A Budapesti kereskedelmi és ipárkamara. Repertorium. SARKOZI, Zoltán 8945 A Budapesti kereskedelmi és iparkomara jelentése. A kamarai kerulet kereskedelmi, ipár és forgalmi viszonyairol az 1889 ik évben. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1900/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1901/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1902/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1903/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1904/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1905/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1906/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1907/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1908/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1909/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1911/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1912/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1914/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja az 1915/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem elmanachja az 1910/ tanévre. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1900/1 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1900/1 tanév felére A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1901/2 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1902/3 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1902/3 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1903/4 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1903/4 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1904/5 tanév felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1904/5 tanév. 2. felére

9 A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1905/6 tanév. 1.felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1905/6 tanév. 2. felére A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1906/7 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1906/7 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1907/8 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1907/8 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1908/9 tanév. 1, felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1908/9 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1909/10 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1909/10 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1910/11 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1910/11 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1911/12 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1911/12 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1912/13 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1912/13 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1913/14 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1913/14 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1914/15 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1915/16 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1915/16 tanév. 2. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1916/17 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1917/18 tanév. 1. felére. A Budapesti királyi magyar tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabalyzata. A Budapesti királyi magyar tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzata. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXX évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXI évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXIII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXIV évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXIX évforduloja alkalmábol...unnepe

10 A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXVI évfordloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXVII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalákításának CXXVIII évforduloja alakalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXX évforduloja alakalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXI évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXIII évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXIV évforduloja alkalmábol...unnepe. A Budapesti királyi magyar tudományegyetem újjáalakitásának CXXXV évforduloja emlékére az egyetemi tanács 1915 május ho 15.én tartott ulésérol szolo jelentés. A Budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításának CXXXVI évforduloja alkalmábol... unnepe. A Budapesti m.kir. állami gyermekmenhely évi jelentése évrol. TOTH, Kalmán A budapesti tozsde torténete : 2. kotet. FELEGYHAZY, Agost 2742 A budapesti tozsde torténete : l. kotet. FELEGYHAZY, Agost 2741 A Budapesti V. keruleti magyar kir. állami fogimnázium félszázados PEREPATITS, István 8953 fennállásának ( ) torténete. A Budapestikirályi magyar tudomány-egyetem tanrede az 1901/2 tanév felére. A Bukovina és Csángo Magyarok, és A Szent-Lászlo-Társulat feladata. : SCHLAUCH, Lorincz 1384 Szatmari puspok elnoki megnyito beszéde a Szent-Lászlo-Társulat szept. 27. kozgyulésen. A buncselekvények osztályozása kriminologus szempontbol. REICHARD, 2091 Zsigmond A buntetés kimérése criminalpolitikai szempontbol. BAUMGARTEN, 2180 Izidor A buntetés kimérésének reformja. : A Magyar jogászegyletben 1905 február és 11-én tartott vita. A bunteti biroságok szervezete és hatosági kore tekintettel a magyar JELLINEK, Arthur 1778 bunvádi eljárás tervezetére. A bunteto biroságok szervezete és hatosági kore tekintettel a magyar bunvádi eljárás tervezetére az márczius 19.-junius l. folytatottvita A bunteto jog. : Altalános tanai tekintettel az ujabbkori torvényhozá-sra. SCHNIERER, Aladár 817 A buntettekrol és vétségekkrol szolo magyar bunteto-torvény /1878.V.T.cz./ SCHNIERER, Aladár 830 magyarázata. A bunugyi enbertanrol. TOROK, Aurél 2152 A bunugyi muzeumokrol. VAMBERY, Rusztem 2074 A bunvádi perrendartás 31. fejezetének /kártalanitás az ártatlánul DOLESCHALL, Alfréd 2084 szenvedett elozetes letartoztátas, vizsgálati fogság és buntetés ese- tében/ kritikai ismertetése. A bunvádi perrendartás perorvoslati rendszere. VARGHA, Ferencz 2130 A bunvádi perrendtartás /1896: 33. t.cz./ kiegészitve az eskudtbirosá-gokrol ATZEL, Béla 927 /1897: 33/ és a bunvádi perrendtartás életbeléptetésérol /1897:36./ szolo torvényczikkekel. A bunvádi perrendtartás /1896: 33. t.cz./ kiegészitve az eskudtbirosá-gokrol ATZEL, Béla 934 /1897: 33/ és a bunvádi perrendtartás életbeléptetésérol /1897:36./ szolo torvényczikkekel. A bunvádi perrendtartás elokészito szakának jellemzo részei. FAYER, Lászlo 2099

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain

Részletesebben

M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET. 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber.

M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET. 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stóber. M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber. Ábrányi Emil. A végrehajtó. L d.: Fővárosi színházak műsora 91. Aho János. Újabb

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

É R Т Е S í Т О J Е.

É R Т Е S í Т О J Е. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA É R Т Е S í Т О J Е. А М. Т. AKADÉMIA RENDELETÉBŐL SZERKESZTI A F Ő T I T К Á R. HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM (1889) BUDAPEST, K I A D J A A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra

Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra Abaúj Antikvárium 2011 A régi ügyvédvilágban minden jó nevű ügyvédnek saját könyvtára volt. A könyvtárak gyakorlati hasznukon felül szakmai

Részletesebben

Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa

Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa SIGNATÚRA AUTORI TITUL S-7-3160 Mezei Zsolt "A kényes úrfi s a rongyos baka" Tanulmányok két halhatatlan pápai diákról: Petőfi Sándor,

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT.

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 4 AZ E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 6 HUSZONKETTEDIK JELENTÉS.

Részletesebben

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT**

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** Dr. Gödölle István* A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** 1. MEGALAKULÁS 1905-BEN Az őszi szélben, október elején indult meg a mozgalom, amely alig

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Pálvölgyi Balázs KIHÍVÁS ÉS VÁLASZ AZ ÁLLAMI" KÖZEGÉSZSÉGÜGY MEGTEREMTÉSE A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN

Pálvölgyi Balázs KIHÍVÁS ÉS VÁLASZ AZ ÁLLAMI KÖZEGÉSZSÉGÜGY MEGTEREMTÉSE A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN Pálvölgyi Balázs KIHÍVÁS ÉS VÁLASZ AZ ÁLLAMI" KÖZEGÉSZSÉGÜGY MEGTEREMTÉSE A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN Bevezetés A tanulmány célja a közegészségügyi közigazgatás kiépülésének folyamatának bemutatása a dualizmus

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZEREESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1940. AZ E. M. E. KIADÁSA KOLOZSVÁR 122. SZ- ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1939. ÉV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL MINKRVA IRODALMI

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma 1888 1914 Összeállította: Hernádi László Mihály PÉCS 2001 Bevezető Eredeti terveim szerint az egész Hadtörténelmi Közleményeket feldolgoztam volna 1888 tól napjainkig.

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében készült.

Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében készült. Keleti Akció, A Népies Irodalmi Társaság jelentései Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára P 1077 (Összeállította Izsák Anikó, a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 109073. sz. OTKA kutatáskertében.

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek 70 935 Magánjogi (polgári) törvénykönyvek, tervezetek A polgári tulajdonviszonyokat szabályozó császári pátensek (nyílt parancsok): Forrás: Corpus Juris CD. Függelék. Ősiségi nyíltparancs. In:Magyarországot

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ernyey József (1869 1945)

Ernyey József (1869 1945) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 11. Ernyey József (1869 1945) gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a

Részletesebben