A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI"

Átírás

1 A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI Egyedi adatvédelmi nyilatkozat: A konzultáció során beérkezett válaszokat a válaszadó személyazonosságával együtt közzétesszük az interneten, kivéve, ha a válaszadó nem járul hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, mivel az megítélése szerint jogos érdekeinek sérelméhez vezetne. Ebben az esetben a válaszok a válaszadó neve nélkül tehetők közzé. Az EUROPA honlap adatvédelmi szabályairól az alábbi címen tájékozódhat: 01. Ellenzi-e személyazonossága felfedését? Igen em 02. Vonatkozik-e válaszára az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 4. cikkében meghatározott kivételek valamelyike? Ha igen, kérjük, világosan jelölje meg azokat a részeket, amelyeket nem kíván nyilvánosságra hozni, indokolja, hogy miért szükséges a bizalmas kezelés, és nyújtsa be válaszának a Bizottság honlapján való közzétételre szánt, betekinthető változatát is. Kérjük, adja meg személyes elérhetőségét. Név Képviselt szervezet neve Fő üzleti tevékenységek Hely (ország) cím: Dr. Feldman Zsolt Ministry of Rural Development Deputy Secretary of State for Agriculture Economy Hungary MEGJEGYZÉS: Kérjük, hogy tartsa meg a kérdések sorrendjét, de nem kell mindegyik kérdést megválaszolnia. Válaszát kiegészítheti a kérdőív kérdésein kívül eső, de Ön által fontosnak tartott egyéb információkkal is. 1 HL L 145., , 43. o.

2 A. SZAKASZ: A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓ Az állami hatóságoknak szóló kérdések (helyi és központi hatóságok egyaránt) 1. Nyújtottak-e támogatást a csekély összegű támogatásról szóló rendelet keretében az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen (akár az Ön hatósága vagy regionális, helyi stb. hatóság)? Ha igen, kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a rendelet hatálybalépése (2008) óta eltelt időszak minden egyes évére vonatkozóan adja meg a következőket: a) az odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege [teljes összeg, átlagos összeg kedvezményezettenként]; Teljes összeg (EUR)(overall amount) Átlag összeg (EUR)(avarage amount) ,04 575, ,76 424, ,66 412, ,51 660, ,40 541,67 b) a kedvezményezettek száma; c) adott esetben az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen nyújtott támogatások adatai a szerinti bontásban, hogy a támogatásokat központi hatóság, illetve regionális/helyi hatóságok ítélték-e oda. A támogatások számottevő részének a kifizetéséért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felel. A kedvezményes kezességet tartalmazó programok esetében támogatás nyújtóként megjelenik az Agrár-Vállakozási és Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) is. The significant measure of the supports are granted by the Agriculture and Rural Development Agency. However in case of (soft?) guarantee the granting authority is the Rural Credit Guarantee Foundation. Amennyiben Ön nem rendelkezik pontos adatokkal, kérjük, adjon meg becslést. 2. Vannak-e eltérések a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásában az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen belüli régiók/térségek között (vannake bizonyos térségek, amelyek más térségekhez képest viszonylag nagyobb volumenű csekély összegű támogatásban részesülnek)? Ha igen, kérjük, fejtse ki az okokat. Formatted: English (U.K.) Formatted: English (U.K.) nincsenek eltérések 2

3 non 3. Melyek azok a támogatási eszközök (pl. vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök, garanciák stb.), amelyeket Ön a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében alkalmazott? Kérjük, ismertesse, hogy miért alkalmazta az említett eszközöket, és amennyiben lehetséges, 2007-ig visszamenőleg minden egyes eszközre vonatkozóan éves bontásban adja meg a csekély összegű támogatás teljes összegét és a kedvezményezettek számát. vissza nem térítendő támogatás, hitel, kedvezményes kezesség, kamattámogatás, adókedvezmény 4. Az Ön hatósága milyen célokat (például természeti csapások miatt bekövetkezett veszteségek kompenzációja stb.) kívánt megvalósítani a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatással? Kérjük, amennyiben lehetséges, becsülje meg a különböző célokra nyújtott csekély összegű támogatás százalékos megoszlását. - a vállalkozások (termelők) likviditását segítőtámogatási intézkedések (pl.: kedvezményes kamat támogatása, hitelgarancia, termőföld vásárlási hitelprogram, kedvezményes agrárforgó hitelprogram, tanyafejlesztési támogatás) - kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott vagy természeti katasztrófakárok, illetőleg egyéb vis maiornak minősülő károk kompenzációja (pl.: fagykár, kedvezményes kamatozású vis maior forgóeszköz hitel) - mezőgazdasági őstermelők adókedvezménye kis összegű jövedelempótló támogatások 35% fagykár enyhítését szolgáló támogatás 13% kedvezményes intézményi kezességvállalás 14% kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitel 3% mezőgazdasági őstermelők adókedvezménye 30% tanyafejlesztési támogatás 5% termőföldvásárláshoz igényelhető kedvezményes hitel (új) 0% 5. Végzett-e el Ön (átfogó vagy eseti alapon) elemzést a nyújtott csekély összegű támogatás hatásáról? Ha igen, kérjük, ismertesse röviden és fűzzön magyarázatot a főbb eredményekhez. nem no 6. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alapján hozott intézkedéseket illetően miként járt volna el abban az esetben, ha a rendelet nem került volna elfogadásra? Úgy alakította-e volna ki a támogatási intézkedéseket, hogy azok az általános 3

4 csoportmentességi rendelet hatályába essenek? Bejelentette volna ezeket az intézkedéseket? Vagy egyáltalán nem hozott volna ilyen támogatási intézkedéseket? Kérjük, fejtse ki az okokat, és becsülje meg az egyes kategóriákba tartozó intézkedések arányát. A mezőgazdasági de minimis rendelet hiányában az adott intézkedést egyéb, a csoportmentességi vagy az iránymutatás szabályainak megfelelő intézkedéssel váltottuk volna ki, vagy a periódusban hatályban lévő iránymutatás szabályai szerint jártunk volna el. Nem tudjuk megbecsülni a kérdésben meghatározott intézkedések arányát, azonban a támogatások megközelítőleg 30%-át nem tudtuk volna más kategória alatt nyújtani. 7. Hozott-e az Ön hatósága olyan támogatási intézkedéseket, amelyek kis mértékben meghaladták a csekély összegű támogatásokról szóló jelenlegi rendeletben szereplő felső határt? Ha igen, kérjük, részletezze, milyen gyakran nyújtottak ilyen támogatást, valamint azt is, hogy ezeket az intézkedéseket az általános csoportmentességi rendelet, egy másik engedélyezett támogatási rendszer, vagy egyedi határozat alapján hozták-e. Nem No 8. A gazdasági és pénzügyi válság mekkora hatást gyakorolt tagállamában a csekély összegű támogatás nyújtására? Ha lehetséges, kérjük, ismertesse ezt a hatást, és jelezze, hogy tagállamának hatóságai ennek következtében módosították-e politikájukat a csekély összegű támogatás nyújtása tekintetében, és ha igen, hogyan. Az elhúzódó gazdasági válság hatására a mezőgazdasági tevékenységet végző kis- és középvállalkozások számára a csekély összegű (de minimis) támogatás kiemelt jelentőséggel bír az eseti jelleggel nyújtott, működést biztosító finanszírozási forrásokhoz (pl. forgóeszközhitelekhez) való hozzáférés tekintetében. A de minimis jogcímen felül nincs más olyan támogatási kategória, ami lehetővé tenné ezeknek a finanszírozási terheknek az enyhítését, így a de minimis jogcím hiányában a kis- és középvállalkozások részére a külső forrásbevonás megdrágulna, a költségeik emelkednének, ami végső soron akár a tevékenységük ellehetetlenüléséhez is vezethetne. Kérjük, ismertesse, hogy Ön szerint nőtt-e az olyan csekély összegű támogatások igénybevétele, amelyek közvetlenül a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését akadályozó nehézségek elhárítására irányulnak. Amennyiben lehetséges, kérjük, ismertesse, hogy ez milyen mértékben érintette a kis- és középvállalkozásokat, illetve a nagyvállalkozásokat. B. SZAKASZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETTEL KAPCSOLATBAN Az összes válaszadónak szóló kérdések 9. Kérjük, ismertesse, hogy az Ön szempontjából melyek voltak a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatások legfontosabb pozitív gazdasági hatásai? Kérjük, indokolja, és adjon konkrét példákat. - A termelők változó igényeinek kielégítésére gyors eszközként szolgál (pl.: likviditási nehézségek kezelése; kedvezőtlen éghajlati jelenségek, természeti katasztrófák vagy rendkívüli események következtében felmerült károk/veszteségek ellentételezése) 4

5 - Kedvezményes hitelkonstrukciók révén a termelők versenyképessége biztosítható, növelhető (pl.: kedvezményes kezességvállalás esetében amennyiben az AVHGA által nyújtott készfizető kezességvállalás folyószámla- vagy forgóeszközhitel ügylethez kapcsolódik, a támogatási elemet csak a csekély összegű (illetve tevékenységtől függően mezőgazdasági és halászati csekély összegű) jogcím alapján tudunk nyújtani. A csekély összegű támogatás nélkül az ügyletek jelentős részénél nem lenne lehetőség kedvezményes díjakat alkalmazni, a támogatástartalom nélküli piaci díjakat azonban a kkv-k egy része nem tudná kigazdálkodni, ami a hitelfelvételek és projektek elmaradásához, végső soron pedig ezen kkv-k fejlődésének ellehetetlenüléséhez vezethetne.) 10. Kérjük, ismertesse, hogy az Ön szempontjából melyek voltak a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatások legfontosabb, potenciálisan negatív gazdasági hatásai? Kérjük, indokolja, és adjon konkrét példákat. A de minimis támogatás alkalmazását leginkább negatívan befolyásoló tényező az egyéni de minimis keretösszeg és a tagállami keretösszeg. pl.: Léteznek olyan kárnemek, veszteségek (minőségi károk a terményekben, hőstressz miatti tejhozam csökkenés) amelyek az iránymutatásban vagy a csoportmentességben meghatározott intézkedés alapján nem kompenzálhatóak, így az egyedüli megoldást a de minimis támogatási forma jelent. A de minimis keret azonban jelentős mértékben behatárolja az intézkedés hatékonyságát. 11. Ön szerint a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása hatással volte a versenyre és/vagy a tagállamok közötti kereskedelemre? Igen em x A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet véleményünk szerint nem torzítja jelentős mértékben a versenyt. Kérjük, adja meg, hogy milyen esetekben, illetve mely ágazatok vonatkozásában jelentkeztek ilyen hatások, és válaszát szíveskedjék megindokolni. Kérjük, válaszában a csekély összegű támogatás aggregált hatásait is vegye figyelembe. 12. Van-e konkrét példája arra, hogy egy másik tagállam/régió által nyújtott csekély összegű támogatás hatással volt az Ön tagállamában/régiójában működő vállalkozásokra? Nincs 13. Ön szerint a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet gyakorol-e olyan pozitív vagy negatív hatásokat, amelyek a nagyvállalkozásokhoz képest kifejezetten a kkvat érintik? A csekély összegű támogatást általában kis- és középvállalkozások veszik igénybe. Ennek oka, hogy ezek a kisebb összegű támogatások a kkv-nak tudnak érdemi segítséget jelenteni. Ugyanakkor a kis- és középvállalkozások számára létkérdés, hogy a csekély összegű támogatások nyújtásával az állam oldja a finanszírozási források területén meglévő piaci elégtelenségeket, csökkentse a kisvállalkozások nagyvállalatokkal szembeni versenyhátrányát. C. SZAKASZ: A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET TECHNIKAI SZEMPONTJAI 5

6 Kérdések valamennyi válaszadóhoz 14. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a hatályból való kizárásra vonatkozó rendelkezések (1. cikk)? Igen em x Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. Javasoljuk a de minimis rendeletből törölni a nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárására vonatkozó rendelkezést. Véleményünk szerint a de minimis formájú támogatások általános jellegével nem áll összhangban a támogatás igénybevételét szűkítő feltételek alkalmazása. 15. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a 2. cikkben szereplő fogalommeghatározások? Igen x Nem Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. 16. Tapasztalata alapján a csekély összegű támogatás egyéni felső határának (az az összeg, amelyet egy adott vállalkozás bármely három egymást követő pénzügyi év időszakában kaphat), illetve nemzeti felső határának (a csekély összegű támogatások azon halmozott összege, amelyet valamely tagállam bármely három egymást követő pénzügyi év időszakában odaítélhet a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó vállalkozásoknak) a rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdésében szereplő meghatározása világos és megfelelő-e? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse, mely rendelkezések/összegek/értékek tekintetében van szükség pontosításra vagy változtatásra. Javasoljuk a csekély összegű támogatás egyéni felső határának és a nemzeti keretösszegnek a jelentős mértékben történő megemelését. ( euróra) 17. Megfelelő-e az átlátható támogatások fogalmának jelenlegi meghatározása (3. cikk (6) bekezdés)? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. A biztosítéki rendszer keretében (3. cikk (6) bekezdés d)pont) javasoljuk azt a támogatást is átláthatónak tekinteni, amely a kezességvállalásról szóló közlemény (Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló közlemény 2008/c 155/02) 3.3 pontja szerint kerül felszámításra. (safe harbour premium díjak) 6

7 18. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a támogatás halmozására vonatkozó rendelkezések (3. cikk (7) bekezdés)? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. Javasoljuk átgondolni a támogatáshalmozódási szabályok fenntartásának a szükségességét, mert véleményünk szerint ezzel jelentősen szűkül a 994/98/EK rendelet 2. cikkében meghatározott bizottsági felhatalmazás. A de minimis jellegével teljesen ellentétben áll egy ilyen fajta szűkítő feltétel alkalmazása. (Ld. 14. pontban foglaltakat is) Szeretnénk megemlíteni, hogy a kedvezményes kölcsön formájában nyújtott támogatás esetében a futamidő alatt olyan külső, akár elháríthatatlan körülmények következhetnek be, amelyek szükségessé teszik a támogatás módosítását. Azonban ezekre az esetekre nincsen egyértelmű szabályozás. D. SZAKASZ: ELLENŐRZÉS Az állami hatóságoknak szóló kérdések: 19. Ön hogyan biztosítja a csekély összegű támogatás megfelelő ellenőrzését? Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) tartja nyilván az agrár-vidékfejlesztést érintő csekély összegű támogatásokat (általános/mezőgazdasági és halászati). Az MVH részére az egyes támogatást nyújtók kormányrendelet alapján kötelesek az MVH által vezetett nyilvántartáshoz a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. 20. Létrehozott-e az Ön hatósága csekély összegű támogatásokra vonatkozó központi nyilvántartást? Igen Ha igen, kérjük, mutassa be nyilvántartásának működését. Amennyiben lehetséges, kérjük, ismertesse a következőket: a) Hány hatóság használja a központi nyilvántartást és/vagy fér hozzá a központi nyilvántartáshoz? A központi nyilvántartást az MVH vezeti. A nyilvántartáshoz közvetlenül más hatóság, illetve támogatást nyújtó nem fér hozzá. Adatszolgáltatás a rendszerbe, illetve a rendszerből jelenleg csak az MVH megkeresésével lehetséges. b) Az Ön becslése szerint mekkora nettó költséggel (amennyiben lehetséges: teljes munkanapokban/teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) jár egy ilyen nyilvántartás létrehozása és működtetése egy decentralizált nyilvántartási és ellenőrzési rendszerrel szemben? - Tekintettel arra, hogy a nyilvántartási rendszer kialakítása nem egyedileg, hanem a mezőgazdasági támogatási szervnél alkalmazott informatikai rendszeren belül került kialakítása, az elszámolás nem különült el tételsorosan. A fejlesztési költség becsült összege 15 millió Ft (továbbá a folyamatos üzemeltetési költség becsült összege kb. 2 millió Ft.) 7

8 c) Hatósága milyen célokra használja fel a nyilvántartásban szereplő információt? A nyilvántartásban szereplő adatok a kedvezményezettek egyéni de minimis kereteinek a nyomon követéséhez, és a megállapítandó de minimis támogatás összegéhez használhatók fel. d) Nyilvántartása csak a csekély összegű támogatásokat tartalmazza, vagy állami támogatásokra is kiterjed? A de minimis nyilvántartás kizárólag a kedvezményezettek részére a de minimis rendelet hatálya alá tartozó intézkedések keretében megállapított támogatásokat tartalmazza. e) A nyilvántartás bevezetése Ön szerint milyen főbb (pozitív és negatív) változásokkal járt a bevezetés előtti helyzethez képest? A nyilvántartási rendszer kialakítása után csökkentek a kedvezményezettek adminisztrációs terhei. Nincs szükség továbbá a kedvezményezettek nyilatkozatára a már megállapított de minimis támogatások tárgyában, hiszen a szabad de minimisre vonatkozó adatokat az MVHtól a támogatást nyújtók közvetlenül beszerezhetik. Amennyiben az Ön hatósága nem hozott létre központi nyilvántartást, kérjük ismertesse, hogy miért nem. Rendelkezik-e más olyan eszközökkel, amelyek átfogó képet adnak a központi szinten nyújtott csekély összegű támogatásokról? (Kérjük, részletezze.) Kérdések valamennyi válaszadóhoz 21. Tapasztalt-e nehézségeket az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések (4. cikk) alkalmazása során, különösen az egyéni vagy nemzeti felső határ betartása tekintetében? Igen Nem x Amennyiben igen, kérjük, részletezze. Formatted: Danish Formatted: Danish 22. Kérjük, ismertesse, mekkora munkateherrel (amennyiben lehetséges teljes munkanapokban/teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) járt az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések (4. cikk), különösen pedig a felső határok betartása és a dokumentálás. Amennyiben lehetséges, kérjük, becsülje meg az ezek által okozott adminisztratív teher nagyságát. A de minimis jellegről való tájékoztatás már a jogcímre kiadott rendeletben megtörténik, és a kedvezményezetett az MVH a támogatási határozataiban is értesíti arról, hogy az adott intézkedés de minimis támogatásnak minősül. Pályázati kiírás esetén már a pályázati felhívás is utal a támogatás de minimis jellegére, és a kedvezményezetteknek ez esetben nyilatkozniuk kell a megelőző 2 évben odaítélt de minimis támogatásról. E. SZAKASZ: ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 23. Támadt-e nehézsége a 6. cikkben szereplő átmeneti rendelkezések alkalmazása során? Igen X Nem Formatted: Danish Amennyiben igen, kérjük, részletezze. 8

9 Javasoljuk, hogy az új szabályozásba a jelenleginél hosszabb átmeneti időszak kerüljön rögzítésre, tekintettel arra, hogy a jelenlegi Rendelet hatálya alá tartozó támogatási programok átdolgozása több időt vesz igénybe. Ön szerint miként javíthatók ezek a rendelkezések? F. SZAKASZ: EGYÉB VONATKOZÁSOK Kérdések valamennyi válaszadóhoz 24. Van-e egyéb észrevétele a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásával kapcsolatban, beleértve olyan kérdéseket is, amelyek a fentiekben nem szerepeltek? - Véleményünk szerint szükséges tisztázni az egyes de minimis támogatási kategóriák (mezőgazdasági, halászati, általános) egymáshoz való viszonyát. pl.: a bortermelő gazda igénybe vehet mezőgazdasági de minimist is, és mint feldolgozó (bortermelő) igénybe vehet általános de minimist is. - Javasoljuk egyértelműen szabályozni a vadászati és erdészeti ágazat helyzetét. Erre véleményünk szerint a legmegfelelőbb megoldás az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatályának kiterjesztése. - A Rendelet 10. preambulum cikkében szereplő, a garancia formájában nyújtott támogatás esetében alkalmazandó számítási módszertan kedvezőtlen támogatástartalmat eredményez, mivel a legrosszabb nemteljesítési aránnyal számol (13%), ezért javasoljuk, hogy az Európai Bizottság tegye elérhetővé az általa elfogadott számítási módszertanokat, vagy adjon támpontokat. Esetleg az átláthatónak tekinthető maximális garantált rész nagyságát az átlagos (amennyiben az releváns statisztikai adatok alapján megállapítható) nemteljesítési rátából kiindulva is meg lehetne határozni. Továbbá javasoljuk, hogy a nagyvállalkozások esetében is kerüljenek meghatározásra safe harbour díjak Amennyiben úgy véli, hogy valamely dokumentum vagy tanulmány fontosnak bizonyulhat a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásának értékeléséhez, illetve hozzájárulhat e rendelet jövőbeli felülvizsgálatának előkészítéséhez, kérjük, nyújtsa be annak egy példányát. Kérjük, közölje, megkereshetik-e a Bizottság szolgálatai Önt, ha a benyújtott információkkal kapcsolatban további kérdéseik merülnének fel. x KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT KÉRDŐÍVÜNKRE! 9

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér C 155/10 Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (2008/C 155/02) Ez a közlemény az EK-Szerződés 87. és 88.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 A BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint: Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Állami támogatások joga 6 (2010/2) 59 72. A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Staviczky Péter 1 I. Bevezetés A 2007-ben

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020. Útmutató

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020. Útmutató MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Útmutató 2015. február 4. 1 1 Közzétéve a 2/2015. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában

Részletesebben

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről A Kormány az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma

A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatásokra vonatkozó

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Galamb Zsófia Kányási Zsófia

Galamb Zsófia Kányási Zsófia Állami támogatások joga 7 (2010/3) 9 26. AZ ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSÉVEL MEGBÍZOTT VÁLLALKOZÁSOKNAK KÖZSZOLGÁLTATÁSÉRT JÁRÓ ELLENTÉTELEZÉS FORMÁJÁBAN MEGÍTÉLT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közöséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről A Kormány

Részletesebben

A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS *

A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS * Állami Támogatások Joga 20 (2013/4) 41 54. A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS * Tárgyszavak: digitális menetrend, állami támogatási szabályok a szélessáv

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. MFB Közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE...

Részletesebben