A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI"

Átírás

1 A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI Egyedi adatvédelmi nyilatkozat: A konzultáció során beérkezett válaszokat a válaszadó személyazonosságával együtt közzétesszük az interneten, kivéve, ha a válaszadó nem járul hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, mivel az megítélése szerint jogos érdekeinek sérelméhez vezetne. Ebben az esetben a válaszok a válaszadó neve nélkül tehetők közzé. Az EUROPA honlap adatvédelmi szabályairól az alábbi címen tájékozódhat: 01. Ellenzi-e személyazonossága felfedését? Igen em 02. Vonatkozik-e válaszára az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 4. cikkében meghatározott kivételek valamelyike? Ha igen, kérjük, világosan jelölje meg azokat a részeket, amelyeket nem kíván nyilvánosságra hozni, indokolja, hogy miért szükséges a bizalmas kezelés, és nyújtsa be válaszának a Bizottság honlapján való közzétételre szánt, betekinthető változatát is. Kérjük, adja meg személyes elérhetőségét. Név Képviselt szervezet neve Fő üzleti tevékenységek Hely (ország) cím: Dr. Feldman Zsolt Ministry of Rural Development Deputy Secretary of State for Agriculture Economy Hungary MEGJEGYZÉS: Kérjük, hogy tartsa meg a kérdések sorrendjét, de nem kell mindegyik kérdést megválaszolnia. Válaszát kiegészítheti a kérdőív kérdésein kívül eső, de Ön által fontosnak tartott egyéb információkkal is. 1 HL L 145., , 43. o.

2 A. SZAKASZ: A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓ Az állami hatóságoknak szóló kérdések (helyi és központi hatóságok egyaránt) 1. Nyújtottak-e támogatást a csekély összegű támogatásról szóló rendelet keretében az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen (akár az Ön hatósága vagy regionális, helyi stb. hatóság)? Ha igen, kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a rendelet hatálybalépése (2008) óta eltelt időszak minden egyes évére vonatkozóan adja meg a következőket: a) az odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege [teljes összeg, átlagos összeg kedvezményezettenként]; Teljes összeg (EUR)(overall amount) Átlag összeg (EUR)(avarage amount) ,04 575, ,76 424, ,66 412, ,51 660, ,40 541,67 b) a kedvezményezettek száma; c) adott esetben az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen nyújtott támogatások adatai a szerinti bontásban, hogy a támogatásokat központi hatóság, illetve regionális/helyi hatóságok ítélték-e oda. A támogatások számottevő részének a kifizetéséért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felel. A kedvezményes kezességet tartalmazó programok esetében támogatás nyújtóként megjelenik az Agrár-Vállakozási és Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) is. The significant measure of the supports are granted by the Agriculture and Rural Development Agency. However in case of (soft?) guarantee the granting authority is the Rural Credit Guarantee Foundation. Amennyiben Ön nem rendelkezik pontos adatokkal, kérjük, adjon meg becslést. 2. Vannak-e eltérések a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásában az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen belüli régiók/térségek között (vannake bizonyos térségek, amelyek más térségekhez képest viszonylag nagyobb volumenű csekély összegű támogatásban részesülnek)? Ha igen, kérjük, fejtse ki az okokat. Formatted: English (U.K.) Formatted: English (U.K.) nincsenek eltérések 2

3 non 3. Melyek azok a támogatási eszközök (pl. vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök, garanciák stb.), amelyeket Ön a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében alkalmazott? Kérjük, ismertesse, hogy miért alkalmazta az említett eszközöket, és amennyiben lehetséges, 2007-ig visszamenőleg minden egyes eszközre vonatkozóan éves bontásban adja meg a csekély összegű támogatás teljes összegét és a kedvezményezettek számát. vissza nem térítendő támogatás, hitel, kedvezményes kezesség, kamattámogatás, adókedvezmény 4. Az Ön hatósága milyen célokat (például természeti csapások miatt bekövetkezett veszteségek kompenzációja stb.) kívánt megvalósítani a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatással? Kérjük, amennyiben lehetséges, becsülje meg a különböző célokra nyújtott csekély összegű támogatás százalékos megoszlását. - a vállalkozások (termelők) likviditását segítőtámogatási intézkedések (pl.: kedvezményes kamat támogatása, hitelgarancia, termőföld vásárlási hitelprogram, kedvezményes agrárforgó hitelprogram, tanyafejlesztési támogatás) - kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott vagy természeti katasztrófakárok, illetőleg egyéb vis maiornak minősülő károk kompenzációja (pl.: fagykár, kedvezményes kamatozású vis maior forgóeszköz hitel) - mezőgazdasági őstermelők adókedvezménye kis összegű jövedelempótló támogatások 35% fagykár enyhítését szolgáló támogatás 13% kedvezményes intézményi kezességvállalás 14% kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitel 3% mezőgazdasági őstermelők adókedvezménye 30% tanyafejlesztési támogatás 5% termőföldvásárláshoz igényelhető kedvezményes hitel (új) 0% 5. Végzett-e el Ön (átfogó vagy eseti alapon) elemzést a nyújtott csekély összegű támogatás hatásáról? Ha igen, kérjük, ismertesse röviden és fűzzön magyarázatot a főbb eredményekhez. nem no 6. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alapján hozott intézkedéseket illetően miként járt volna el abban az esetben, ha a rendelet nem került volna elfogadásra? Úgy alakította-e volna ki a támogatási intézkedéseket, hogy azok az általános 3

4 csoportmentességi rendelet hatályába essenek? Bejelentette volna ezeket az intézkedéseket? Vagy egyáltalán nem hozott volna ilyen támogatási intézkedéseket? Kérjük, fejtse ki az okokat, és becsülje meg az egyes kategóriákba tartozó intézkedések arányát. A mezőgazdasági de minimis rendelet hiányában az adott intézkedést egyéb, a csoportmentességi vagy az iránymutatás szabályainak megfelelő intézkedéssel váltottuk volna ki, vagy a periódusban hatályban lévő iránymutatás szabályai szerint jártunk volna el. Nem tudjuk megbecsülni a kérdésben meghatározott intézkedések arányát, azonban a támogatások megközelítőleg 30%-át nem tudtuk volna más kategória alatt nyújtani. 7. Hozott-e az Ön hatósága olyan támogatási intézkedéseket, amelyek kis mértékben meghaladták a csekély összegű támogatásokról szóló jelenlegi rendeletben szereplő felső határt? Ha igen, kérjük, részletezze, milyen gyakran nyújtottak ilyen támogatást, valamint azt is, hogy ezeket az intézkedéseket az általános csoportmentességi rendelet, egy másik engedélyezett támogatási rendszer, vagy egyedi határozat alapján hozták-e. Nem No 8. A gazdasági és pénzügyi válság mekkora hatást gyakorolt tagállamában a csekély összegű támogatás nyújtására? Ha lehetséges, kérjük, ismertesse ezt a hatást, és jelezze, hogy tagállamának hatóságai ennek következtében módosították-e politikájukat a csekély összegű támogatás nyújtása tekintetében, és ha igen, hogyan. Az elhúzódó gazdasági válság hatására a mezőgazdasági tevékenységet végző kis- és középvállalkozások számára a csekély összegű (de minimis) támogatás kiemelt jelentőséggel bír az eseti jelleggel nyújtott, működést biztosító finanszírozási forrásokhoz (pl. forgóeszközhitelekhez) való hozzáférés tekintetében. A de minimis jogcímen felül nincs más olyan támogatási kategória, ami lehetővé tenné ezeknek a finanszírozási terheknek az enyhítését, így a de minimis jogcím hiányában a kis- és középvállalkozások részére a külső forrásbevonás megdrágulna, a költségeik emelkednének, ami végső soron akár a tevékenységük ellehetetlenüléséhez is vezethetne. Kérjük, ismertesse, hogy Ön szerint nőtt-e az olyan csekély összegű támogatások igénybevétele, amelyek közvetlenül a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését akadályozó nehézségek elhárítására irányulnak. Amennyiben lehetséges, kérjük, ismertesse, hogy ez milyen mértékben érintette a kis- és középvállalkozásokat, illetve a nagyvállalkozásokat. B. SZAKASZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETTEL KAPCSOLATBAN Az összes válaszadónak szóló kérdések 9. Kérjük, ismertesse, hogy az Ön szempontjából melyek voltak a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatások legfontosabb pozitív gazdasági hatásai? Kérjük, indokolja, és adjon konkrét példákat. - A termelők változó igényeinek kielégítésére gyors eszközként szolgál (pl.: likviditási nehézségek kezelése; kedvezőtlen éghajlati jelenségek, természeti katasztrófák vagy rendkívüli események következtében felmerült károk/veszteségek ellentételezése) 4

5 - Kedvezményes hitelkonstrukciók révén a termelők versenyképessége biztosítható, növelhető (pl.: kedvezményes kezességvállalás esetében amennyiben az AVHGA által nyújtott készfizető kezességvállalás folyószámla- vagy forgóeszközhitel ügylethez kapcsolódik, a támogatási elemet csak a csekély összegű (illetve tevékenységtől függően mezőgazdasági és halászati csekély összegű) jogcím alapján tudunk nyújtani. A csekély összegű támogatás nélkül az ügyletek jelentős részénél nem lenne lehetőség kedvezményes díjakat alkalmazni, a támogatástartalom nélküli piaci díjakat azonban a kkv-k egy része nem tudná kigazdálkodni, ami a hitelfelvételek és projektek elmaradásához, végső soron pedig ezen kkv-k fejlődésének ellehetetlenüléséhez vezethetne.) 10. Kérjük, ismertesse, hogy az Ön szempontjából melyek voltak a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatások legfontosabb, potenciálisan negatív gazdasági hatásai? Kérjük, indokolja, és adjon konkrét példákat. A de minimis támogatás alkalmazását leginkább negatívan befolyásoló tényező az egyéni de minimis keretösszeg és a tagállami keretösszeg. pl.: Léteznek olyan kárnemek, veszteségek (minőségi károk a terményekben, hőstressz miatti tejhozam csökkenés) amelyek az iránymutatásban vagy a csoportmentességben meghatározott intézkedés alapján nem kompenzálhatóak, így az egyedüli megoldást a de minimis támogatási forma jelent. A de minimis keret azonban jelentős mértékben behatárolja az intézkedés hatékonyságát. 11. Ön szerint a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása hatással volte a versenyre és/vagy a tagállamok közötti kereskedelemre? Igen em x A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet véleményünk szerint nem torzítja jelentős mértékben a versenyt. Kérjük, adja meg, hogy milyen esetekben, illetve mely ágazatok vonatkozásában jelentkeztek ilyen hatások, és válaszát szíveskedjék megindokolni. Kérjük, válaszában a csekély összegű támogatás aggregált hatásait is vegye figyelembe. 12. Van-e konkrét példája arra, hogy egy másik tagállam/régió által nyújtott csekély összegű támogatás hatással volt az Ön tagállamában/régiójában működő vállalkozásokra? Nincs 13. Ön szerint a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet gyakorol-e olyan pozitív vagy negatív hatásokat, amelyek a nagyvállalkozásokhoz képest kifejezetten a kkvat érintik? A csekély összegű támogatást általában kis- és középvállalkozások veszik igénybe. Ennek oka, hogy ezek a kisebb összegű támogatások a kkv-nak tudnak érdemi segítséget jelenteni. Ugyanakkor a kis- és középvállalkozások számára létkérdés, hogy a csekély összegű támogatások nyújtásával az állam oldja a finanszírozási források területén meglévő piaci elégtelenségeket, csökkentse a kisvállalkozások nagyvállalatokkal szembeni versenyhátrányát. C. SZAKASZ: A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET TECHNIKAI SZEMPONTJAI 5

6 Kérdések valamennyi válaszadóhoz 14. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a hatályból való kizárásra vonatkozó rendelkezések (1. cikk)? Igen em x Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. Javasoljuk a de minimis rendeletből törölni a nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárására vonatkozó rendelkezést. Véleményünk szerint a de minimis formájú támogatások általános jellegével nem áll összhangban a támogatás igénybevételét szűkítő feltételek alkalmazása. 15. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a 2. cikkben szereplő fogalommeghatározások? Igen x Nem Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. 16. Tapasztalata alapján a csekély összegű támogatás egyéni felső határának (az az összeg, amelyet egy adott vállalkozás bármely három egymást követő pénzügyi év időszakában kaphat), illetve nemzeti felső határának (a csekély összegű támogatások azon halmozott összege, amelyet valamely tagállam bármely három egymást követő pénzügyi év időszakában odaítélhet a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó vállalkozásoknak) a rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdésében szereplő meghatározása világos és megfelelő-e? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse, mely rendelkezések/összegek/értékek tekintetében van szükség pontosításra vagy változtatásra. Javasoljuk a csekély összegű támogatás egyéni felső határának és a nemzeti keretösszegnek a jelentős mértékben történő megemelését. ( euróra) 17. Megfelelő-e az átlátható támogatások fogalmának jelenlegi meghatározása (3. cikk (6) bekezdés)? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. A biztosítéki rendszer keretében (3. cikk (6) bekezdés d)pont) javasoljuk azt a támogatást is átláthatónak tekinteni, amely a kezességvállalásról szóló közlemény (Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló közlemény 2008/c 155/02) 3.3 pontja szerint kerül felszámításra. (safe harbour premium díjak) 6

7 18. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a támogatás halmozására vonatkozó rendelkezések (3. cikk (7) bekezdés)? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. Javasoljuk átgondolni a támogatáshalmozódási szabályok fenntartásának a szükségességét, mert véleményünk szerint ezzel jelentősen szűkül a 994/98/EK rendelet 2. cikkében meghatározott bizottsági felhatalmazás. A de minimis jellegével teljesen ellentétben áll egy ilyen fajta szűkítő feltétel alkalmazása. (Ld. 14. pontban foglaltakat is) Szeretnénk megemlíteni, hogy a kedvezményes kölcsön formájában nyújtott támogatás esetében a futamidő alatt olyan külső, akár elháríthatatlan körülmények következhetnek be, amelyek szükségessé teszik a támogatás módosítását. Azonban ezekre az esetekre nincsen egyértelmű szabályozás. D. SZAKASZ: ELLENŐRZÉS Az állami hatóságoknak szóló kérdések: 19. Ön hogyan biztosítja a csekély összegű támogatás megfelelő ellenőrzését? Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) tartja nyilván az agrár-vidékfejlesztést érintő csekély összegű támogatásokat (általános/mezőgazdasági és halászati). Az MVH részére az egyes támogatást nyújtók kormányrendelet alapján kötelesek az MVH által vezetett nyilvántartáshoz a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. 20. Létrehozott-e az Ön hatósága csekély összegű támogatásokra vonatkozó központi nyilvántartást? Igen Ha igen, kérjük, mutassa be nyilvántartásának működését. Amennyiben lehetséges, kérjük, ismertesse a következőket: a) Hány hatóság használja a központi nyilvántartást és/vagy fér hozzá a központi nyilvántartáshoz? A központi nyilvántartást az MVH vezeti. A nyilvántartáshoz közvetlenül más hatóság, illetve támogatást nyújtó nem fér hozzá. Adatszolgáltatás a rendszerbe, illetve a rendszerből jelenleg csak az MVH megkeresésével lehetséges. b) Az Ön becslése szerint mekkora nettó költséggel (amennyiben lehetséges: teljes munkanapokban/teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) jár egy ilyen nyilvántartás létrehozása és működtetése egy decentralizált nyilvántartási és ellenőrzési rendszerrel szemben? - Tekintettel arra, hogy a nyilvántartási rendszer kialakítása nem egyedileg, hanem a mezőgazdasági támogatási szervnél alkalmazott informatikai rendszeren belül került kialakítása, az elszámolás nem különült el tételsorosan. A fejlesztési költség becsült összege 15 millió Ft (továbbá a folyamatos üzemeltetési költség becsült összege kb. 2 millió Ft.) 7

8 c) Hatósága milyen célokra használja fel a nyilvántartásban szereplő információt? A nyilvántartásban szereplő adatok a kedvezményezettek egyéni de minimis kereteinek a nyomon követéséhez, és a megállapítandó de minimis támogatás összegéhez használhatók fel. d) Nyilvántartása csak a csekély összegű támogatásokat tartalmazza, vagy állami támogatásokra is kiterjed? A de minimis nyilvántartás kizárólag a kedvezményezettek részére a de minimis rendelet hatálya alá tartozó intézkedések keretében megállapított támogatásokat tartalmazza. e) A nyilvántartás bevezetése Ön szerint milyen főbb (pozitív és negatív) változásokkal járt a bevezetés előtti helyzethez képest? A nyilvántartási rendszer kialakítása után csökkentek a kedvezményezettek adminisztrációs terhei. Nincs szükség továbbá a kedvezményezettek nyilatkozatára a már megállapított de minimis támogatások tárgyában, hiszen a szabad de minimisre vonatkozó adatokat az MVHtól a támogatást nyújtók közvetlenül beszerezhetik. Amennyiben az Ön hatósága nem hozott létre központi nyilvántartást, kérjük ismertesse, hogy miért nem. Rendelkezik-e más olyan eszközökkel, amelyek átfogó képet adnak a központi szinten nyújtott csekély összegű támogatásokról? (Kérjük, részletezze.) Kérdések valamennyi válaszadóhoz 21. Tapasztalt-e nehézségeket az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések (4. cikk) alkalmazása során, különösen az egyéni vagy nemzeti felső határ betartása tekintetében? Igen Nem x Amennyiben igen, kérjük, részletezze. Formatted: Danish Formatted: Danish 22. Kérjük, ismertesse, mekkora munkateherrel (amennyiben lehetséges teljes munkanapokban/teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) járt az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések (4. cikk), különösen pedig a felső határok betartása és a dokumentálás. Amennyiben lehetséges, kérjük, becsülje meg az ezek által okozott adminisztratív teher nagyságát. A de minimis jellegről való tájékoztatás már a jogcímre kiadott rendeletben megtörténik, és a kedvezményezetett az MVH a támogatási határozataiban is értesíti arról, hogy az adott intézkedés de minimis támogatásnak minősül. Pályázati kiírás esetén már a pályázati felhívás is utal a támogatás de minimis jellegére, és a kedvezményezetteknek ez esetben nyilatkozniuk kell a megelőző 2 évben odaítélt de minimis támogatásról. E. SZAKASZ: ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 23. Támadt-e nehézsége a 6. cikkben szereplő átmeneti rendelkezések alkalmazása során? Igen X Nem Formatted: Danish Amennyiben igen, kérjük, részletezze. 8

9 Javasoljuk, hogy az új szabályozásba a jelenleginél hosszabb átmeneti időszak kerüljön rögzítésre, tekintettel arra, hogy a jelenlegi Rendelet hatálya alá tartozó támogatási programok átdolgozása több időt vesz igénybe. Ön szerint miként javíthatók ezek a rendelkezések? F. SZAKASZ: EGYÉB VONATKOZÁSOK Kérdések valamennyi válaszadóhoz 24. Van-e egyéb észrevétele a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásával kapcsolatban, beleértve olyan kérdéseket is, amelyek a fentiekben nem szerepeltek? - Véleményünk szerint szükséges tisztázni az egyes de minimis támogatási kategóriák (mezőgazdasági, halászati, általános) egymáshoz való viszonyát. pl.: a bortermelő gazda igénybe vehet mezőgazdasági de minimist is, és mint feldolgozó (bortermelő) igénybe vehet általános de minimist is. - Javasoljuk egyértelműen szabályozni a vadászati és erdészeti ágazat helyzetét. Erre véleményünk szerint a legmegfelelőbb megoldás az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatályának kiterjesztése. - A Rendelet 10. preambulum cikkében szereplő, a garancia formájában nyújtott támogatás esetében alkalmazandó számítási módszertan kedvezőtlen támogatástartalmat eredményez, mivel a legrosszabb nemteljesítési aránnyal számol (13%), ezért javasoljuk, hogy az Európai Bizottság tegye elérhetővé az általa elfogadott számítási módszertanokat, vagy adjon támpontokat. Esetleg az átláthatónak tekinthető maximális garantált rész nagyságát az átlagos (amennyiben az releváns statisztikai adatok alapján megállapítható) nemteljesítési rátából kiindulva is meg lehetne határozni. Továbbá javasoljuk, hogy a nagyvállalkozások esetében is kerüljenek meghatározásra safe harbour díjak Amennyiben úgy véli, hogy valamely dokumentum vagy tanulmány fontosnak bizonyulhat a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásának értékeléséhez, illetve hozzájárulhat e rendelet jövőbeli felülvizsgálatának előkészítéséhez, kérjük, nyújtsa be annak egy példányát. Kérjük, közölje, megkereshetik-e a Bizottság szolgálatai Önt, ha a benyújtott információkkal kapcsolatban további kérdéseik merülnének fel. x KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT KÉRDŐÍVÜNKRE! 9

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ II. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ a bizottsági számítógépes alkalmazás útján küldendő meg a 11. cikkben foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, amelyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2014. április 30. 1 Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 11 milliárd forint 2. Hitel célja Az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete a 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28.

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. A BIZOTTSÁG 1860/2004/EK RENDELETE (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt.

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Regionális Fejlesztési Holding Zrt Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

Új Magyarország 1 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 1 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. május 21. Új Magyarország 1 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét, a

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Az általános csoportmentességi rendelet Konzultációs dokumentum

Az általános csoportmentességi rendelet Konzultációs dokumentum Az általános csoportmentességi rendelet Konzultációs dokumentum E konzultáció keretében felkérjük a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket az általános csoportmentességi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 Tárgy: N 35/2009. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a mezőgazdasági és a halászati ágazatban nyújtott

Részletesebben

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik.

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről elnevezésű G2000-01-es nyomtatványhoz 1. Ügyfél-azonosítási

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 3. Általános feltételek

Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 3. Általános feltételek Hatályos: 2008. november 13-tól 1 Hitelprogram keretösszege 310 milliárd forint Hitel célja Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 3 Általános feltételek A hitelprogram célja

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. december 27-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 A BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás célja, mértéke és forrása. 3. A támogatásra jogosultak köre

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás célja, mértéke és forrása. 3. A támogatásra jogosultak köre 18794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 116. szám A földművelésügyi miniszter 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe

Részletesebben

I. 1. Alapvető fogalmak a Rendelet alkalmazásában

I. 1. Alapvető fogalmak a Rendelet alkalmazásában 5 I. BEVEZETÉS Az állami támogatás nyújtása főszabály szerint összeegyeztethetetlen a közös piaccal. A 2009. december 1-jén életbe lépett Lisszaboni Szerződés módosította az alapszabályokat lefektető,

Részletesebben

Személyre szabott finanszírozási lehetőségek vállalkozások és agrárvállalkozások részére

Személyre szabott finanszírozási lehetőségek vállalkozások és agrárvállalkozások részére Személyre szabott finanszírozási lehetőségek vállalkozások és agrárvállalkozások részére MKB Bank Zrt. 2011.05. Amiről ma szó lesz o Hogyan használjuk ki az Európai Unió által nyújtott támogatásokban rejlő

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Forgalmazható hitelek Beruházási célú hitel 200.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 200.07.0-től Rulírozó jellegű forgóeszközhitel 200.07.0-től 60 Önkormányzati beruházási hitel 200.07.0-től 80 A kamatfelár mértéke

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. július 25-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás célja, mértéke és forrása

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás célja, mértéke és forrása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 116. szám 18801 A földművelésügyi miniszter 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között.

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között. Tájékoztatás az új de minimis rendeletről A Gazdaságfejlesztési Operatív Program ("GOP") és a Közép-Magyarországi Operatív Program ("KMOP") Irányító Hatósága az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 10340 /2015 A Hungária Takaréknál forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2015.07.01. A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott terméktájékoztató

Részletesebben

módosított új de minimis csoportmentesség

módosított új de minimis csoportmentesség HU módosított új de minimis csoportmentesség HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, [ ] 2006 C(2006) Tervezet A BIZOTTSÁG / /EK RENDELETE (YYYY. month DD.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

2008. évi CI. törvény Hatályos: 2010.12.30-2012.01.01

2008. évi CI. törvény Hatályos: 2010.12.30-2012.01.01 2008. évi CI. törvény Hatályos: 2010.12.30-2012.01.01 2008. évi CI. törvény a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról 1 Az Országgyűlés a mezőgazdaságot sújtó elemi károk

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Mikrohitel Program. Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek.

Mikrohitel Program. Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. Mikrohitel Program A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A hitelkérelem benyújtására jogosult

Részletesebben

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben