A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI"

Átírás

1 A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet KÉRDŐÍV A VÁLASZADÓ ADATAI Egyedi adatvédelmi nyilatkozat: A konzultáció során beérkezett válaszokat a válaszadó személyazonosságával együtt közzétesszük az interneten, kivéve, ha a válaszadó nem járul hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, mivel az megítélése szerint jogos érdekeinek sérelméhez vezetne. Ebben az esetben a válaszok a válaszadó neve nélkül tehetők közzé. Az EUROPA honlap adatvédelmi szabályairól az alábbi címen tájékozódhat: 01. Ellenzi-e személyazonossága felfedését? Igen em 02. Vonatkozik-e válaszára az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 4. cikkében meghatározott kivételek valamelyike? Ha igen, kérjük, világosan jelölje meg azokat a részeket, amelyeket nem kíván nyilvánosságra hozni, indokolja, hogy miért szükséges a bizalmas kezelés, és nyújtsa be válaszának a Bizottság honlapján való közzétételre szánt, betekinthető változatát is. Kérjük, adja meg személyes elérhetőségét. Név Képviselt szervezet neve Fő üzleti tevékenységek Hely (ország) cím: Dr. Feldman Zsolt Ministry of Rural Development Deputy Secretary of State for Agriculture Economy Hungary MEGJEGYZÉS: Kérjük, hogy tartsa meg a kérdések sorrendjét, de nem kell mindegyik kérdést megválaszolnia. Válaszát kiegészítheti a kérdőív kérdésein kívül eső, de Ön által fontosnak tartott egyéb információkkal is. 1 HL L 145., , 43. o.

2 A. SZAKASZ: A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓ Az állami hatóságoknak szóló kérdések (helyi és központi hatóságok egyaránt) 1. Nyújtottak-e támogatást a csekély összegű támogatásról szóló rendelet keretében az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen (akár az Ön hatósága vagy regionális, helyi stb. hatóság)? Ha igen, kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a rendelet hatálybalépése (2008) óta eltelt időszak minden egyes évére vonatkozóan adja meg a következőket: a) az odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege [teljes összeg, átlagos összeg kedvezményezettenként]; Teljes összeg (EUR)(overall amount) Átlag összeg (EUR)(avarage amount) ,04 575, ,76 424, ,66 412, ,51 660, ,40 541,67 b) a kedvezményezettek száma; c) adott esetben az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen nyújtott támogatások adatai a szerinti bontásban, hogy a támogatásokat központi hatóság, illetve regionális/helyi hatóságok ítélték-e oda. A támogatások számottevő részének a kifizetéséért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felel. A kedvezményes kezességet tartalmazó programok esetében támogatás nyújtóként megjelenik az Agrár-Vállakozási és Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) is. The significant measure of the supports are granted by the Agriculture and Rural Development Agency. However in case of (soft?) guarantee the granting authority is the Rural Credit Guarantee Foundation. Amennyiben Ön nem rendelkezik pontos adatokkal, kérjük, adjon meg becslést. 2. Vannak-e eltérések a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásában az Ön hatóságának illetékességébe tartozó területen belüli régiók/térségek között (vannake bizonyos térségek, amelyek más térségekhez képest viszonylag nagyobb volumenű csekély összegű támogatásban részesülnek)? Ha igen, kérjük, fejtse ki az okokat. Formatted: English (U.K.) Formatted: English (U.K.) nincsenek eltérések 2

3 non 3. Melyek azok a támogatási eszközök (pl. vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök, garanciák stb.), amelyeket Ön a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében alkalmazott? Kérjük, ismertesse, hogy miért alkalmazta az említett eszközöket, és amennyiben lehetséges, 2007-ig visszamenőleg minden egyes eszközre vonatkozóan éves bontásban adja meg a csekély összegű támogatás teljes összegét és a kedvezményezettek számát. vissza nem térítendő támogatás, hitel, kedvezményes kezesség, kamattámogatás, adókedvezmény 4. Az Ön hatósága milyen célokat (például természeti csapások miatt bekövetkezett veszteségek kompenzációja stb.) kívánt megvalósítani a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatással? Kérjük, amennyiben lehetséges, becsülje meg a különböző célokra nyújtott csekély összegű támogatás százalékos megoszlását. - a vállalkozások (termelők) likviditását segítőtámogatási intézkedések (pl.: kedvezményes kamat támogatása, hitelgarancia, termőföld vásárlási hitelprogram, kedvezményes agrárforgó hitelprogram, tanyafejlesztési támogatás) - kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott vagy természeti katasztrófakárok, illetőleg egyéb vis maiornak minősülő károk kompenzációja (pl.: fagykár, kedvezményes kamatozású vis maior forgóeszköz hitel) - mezőgazdasági őstermelők adókedvezménye kis összegű jövedelempótló támogatások 35% fagykár enyhítését szolgáló támogatás 13% kedvezményes intézményi kezességvállalás 14% kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitel 3% mezőgazdasági őstermelők adókedvezménye 30% tanyafejlesztési támogatás 5% termőföldvásárláshoz igényelhető kedvezményes hitel (új) 0% 5. Végzett-e el Ön (átfogó vagy eseti alapon) elemzést a nyújtott csekély összegű támogatás hatásáról? Ha igen, kérjük, ismertesse röviden és fűzzön magyarázatot a főbb eredményekhez. nem no 6. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alapján hozott intézkedéseket illetően miként járt volna el abban az esetben, ha a rendelet nem került volna elfogadásra? Úgy alakította-e volna ki a támogatási intézkedéseket, hogy azok az általános 3

4 csoportmentességi rendelet hatályába essenek? Bejelentette volna ezeket az intézkedéseket? Vagy egyáltalán nem hozott volna ilyen támogatási intézkedéseket? Kérjük, fejtse ki az okokat, és becsülje meg az egyes kategóriákba tartozó intézkedések arányát. A mezőgazdasági de minimis rendelet hiányában az adott intézkedést egyéb, a csoportmentességi vagy az iránymutatás szabályainak megfelelő intézkedéssel váltottuk volna ki, vagy a periódusban hatályban lévő iránymutatás szabályai szerint jártunk volna el. Nem tudjuk megbecsülni a kérdésben meghatározott intézkedések arányát, azonban a támogatások megközelítőleg 30%-át nem tudtuk volna más kategória alatt nyújtani. 7. Hozott-e az Ön hatósága olyan támogatási intézkedéseket, amelyek kis mértékben meghaladták a csekély összegű támogatásokról szóló jelenlegi rendeletben szereplő felső határt? Ha igen, kérjük, részletezze, milyen gyakran nyújtottak ilyen támogatást, valamint azt is, hogy ezeket az intézkedéseket az általános csoportmentességi rendelet, egy másik engedélyezett támogatási rendszer, vagy egyedi határozat alapján hozták-e. Nem No 8. A gazdasági és pénzügyi válság mekkora hatást gyakorolt tagállamában a csekély összegű támogatás nyújtására? Ha lehetséges, kérjük, ismertesse ezt a hatást, és jelezze, hogy tagállamának hatóságai ennek következtében módosították-e politikájukat a csekély összegű támogatás nyújtása tekintetében, és ha igen, hogyan. Az elhúzódó gazdasági válság hatására a mezőgazdasági tevékenységet végző kis- és középvállalkozások számára a csekély összegű (de minimis) támogatás kiemelt jelentőséggel bír az eseti jelleggel nyújtott, működést biztosító finanszírozási forrásokhoz (pl. forgóeszközhitelekhez) való hozzáférés tekintetében. A de minimis jogcímen felül nincs más olyan támogatási kategória, ami lehetővé tenné ezeknek a finanszírozási terheknek az enyhítését, így a de minimis jogcím hiányában a kis- és középvállalkozások részére a külső forrásbevonás megdrágulna, a költségeik emelkednének, ami végső soron akár a tevékenységük ellehetetlenüléséhez is vezethetne. Kérjük, ismertesse, hogy Ön szerint nőtt-e az olyan csekély összegű támogatások igénybevétele, amelyek közvetlenül a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését akadályozó nehézségek elhárítására irányulnak. Amennyiben lehetséges, kérjük, ismertesse, hogy ez milyen mértékben érintette a kis- és középvállalkozásokat, illetve a nagyvállalkozásokat. B. SZAKASZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETTEL KAPCSOLATBAN Az összes válaszadónak szóló kérdések 9. Kérjük, ismertesse, hogy az Ön szempontjából melyek voltak a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatások legfontosabb pozitív gazdasági hatásai? Kérjük, indokolja, és adjon konkrét példákat. - A termelők változó igényeinek kielégítésére gyors eszközként szolgál (pl.: likviditási nehézségek kezelése; kedvezőtlen éghajlati jelenségek, természeti katasztrófák vagy rendkívüli események következtében felmerült károk/veszteségek ellentételezése) 4

5 - Kedvezményes hitelkonstrukciók révén a termelők versenyképessége biztosítható, növelhető (pl.: kedvezményes kezességvállalás esetében amennyiben az AVHGA által nyújtott készfizető kezességvállalás folyószámla- vagy forgóeszközhitel ügylethez kapcsolódik, a támogatási elemet csak a csekély összegű (illetve tevékenységtől függően mezőgazdasági és halászati csekély összegű) jogcím alapján tudunk nyújtani. A csekély összegű támogatás nélkül az ügyletek jelentős részénél nem lenne lehetőség kedvezményes díjakat alkalmazni, a támogatástartalom nélküli piaci díjakat azonban a kkv-k egy része nem tudná kigazdálkodni, ami a hitelfelvételek és projektek elmaradásához, végső soron pedig ezen kkv-k fejlődésének ellehetetlenüléséhez vezethetne.) 10. Kérjük, ismertesse, hogy az Ön szempontjából melyek voltak a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet keretében nyújtott támogatások legfontosabb, potenciálisan negatív gazdasági hatásai? Kérjük, indokolja, és adjon konkrét példákat. A de minimis támogatás alkalmazását leginkább negatívan befolyásoló tényező az egyéni de minimis keretösszeg és a tagállami keretösszeg. pl.: Léteznek olyan kárnemek, veszteségek (minőségi károk a terményekben, hőstressz miatti tejhozam csökkenés) amelyek az iránymutatásban vagy a csoportmentességben meghatározott intézkedés alapján nem kompenzálhatóak, így az egyedüli megoldást a de minimis támogatási forma jelent. A de minimis keret azonban jelentős mértékben behatárolja az intézkedés hatékonyságát. 11. Ön szerint a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása hatással volte a versenyre és/vagy a tagállamok közötti kereskedelemre? Igen em x A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet véleményünk szerint nem torzítja jelentős mértékben a versenyt. Kérjük, adja meg, hogy milyen esetekben, illetve mely ágazatok vonatkozásában jelentkeztek ilyen hatások, és válaszát szíveskedjék megindokolni. Kérjük, válaszában a csekély összegű támogatás aggregált hatásait is vegye figyelembe. 12. Van-e konkrét példája arra, hogy egy másik tagállam/régió által nyújtott csekély összegű támogatás hatással volt az Ön tagállamában/régiójában működő vállalkozásokra? Nincs 13. Ön szerint a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet gyakorol-e olyan pozitív vagy negatív hatásokat, amelyek a nagyvállalkozásokhoz képest kifejezetten a kkvat érintik? A csekély összegű támogatást általában kis- és középvállalkozások veszik igénybe. Ennek oka, hogy ezek a kisebb összegű támogatások a kkv-nak tudnak érdemi segítséget jelenteni. Ugyanakkor a kis- és középvállalkozások számára létkérdés, hogy a csekély összegű támogatások nyújtásával az állam oldja a finanszírozási források területén meglévő piaci elégtelenségeket, csökkentse a kisvállalkozások nagyvállalatokkal szembeni versenyhátrányát. C. SZAKASZ: A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET TECHNIKAI SZEMPONTJAI 5

6 Kérdések valamennyi válaszadóhoz 14. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a hatályból való kizárásra vonatkozó rendelkezések (1. cikk)? Igen em x Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. Javasoljuk a de minimis rendeletből törölni a nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárására vonatkozó rendelkezést. Véleményünk szerint a de minimis formájú támogatások általános jellegével nem áll összhangban a támogatás igénybevételét szűkítő feltételek alkalmazása. 15. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a 2. cikkben szereplő fogalommeghatározások? Igen x Nem Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. 16. Tapasztalata alapján a csekély összegű támogatás egyéni felső határának (az az összeg, amelyet egy adott vállalkozás bármely három egymást követő pénzügyi év időszakában kaphat), illetve nemzeti felső határának (a csekély összegű támogatások azon halmozott összege, amelyet valamely tagállam bármely három egymást követő pénzügyi év időszakában odaítélhet a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó vállalkozásoknak) a rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdésében szereplő meghatározása világos és megfelelő-e? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse, mely rendelkezések/összegek/értékek tekintetében van szükség pontosításra vagy változtatásra. Javasoljuk a csekély összegű támogatás egyéni felső határának és a nemzeti keretösszegnek a jelentős mértékben történő megemelését. ( euróra) 17. Megfelelő-e az átlátható támogatások fogalmának jelenlegi meghatározása (3. cikk (6) bekezdés)? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. A biztosítéki rendszer keretében (3. cikk (6) bekezdés d)pont) javasoljuk azt a támogatást is átláthatónak tekinteni, amely a kezességvállalásról szóló közlemény (Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló közlemény 2008/c 155/02) 3.3 pontja szerint kerül felszámításra. (safe harbour premium díjak) 6

7 18. A csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazása során nyert tapasztalata alapján Ön szerint világosak és megfelelőek-e a támogatás halmozására vonatkozó rendelkezések (3. cikk (7) bekezdés)? Igen em X Ha nem, kérjük, ismertesse azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében pontosításra vagy változtatásra van szükség. Javasoljuk átgondolni a támogatáshalmozódási szabályok fenntartásának a szükségességét, mert véleményünk szerint ezzel jelentősen szűkül a 994/98/EK rendelet 2. cikkében meghatározott bizottsági felhatalmazás. A de minimis jellegével teljesen ellentétben áll egy ilyen fajta szűkítő feltétel alkalmazása. (Ld. 14. pontban foglaltakat is) Szeretnénk megemlíteni, hogy a kedvezményes kölcsön formájában nyújtott támogatás esetében a futamidő alatt olyan külső, akár elháríthatatlan körülmények következhetnek be, amelyek szükségessé teszik a támogatás módosítását. Azonban ezekre az esetekre nincsen egyértelmű szabályozás. D. SZAKASZ: ELLENŐRZÉS Az állami hatóságoknak szóló kérdések: 19. Ön hogyan biztosítja a csekély összegű támogatás megfelelő ellenőrzését? Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) tartja nyilván az agrár-vidékfejlesztést érintő csekély összegű támogatásokat (általános/mezőgazdasági és halászati). Az MVH részére az egyes támogatást nyújtók kormányrendelet alapján kötelesek az MVH által vezetett nyilvántartáshoz a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. 20. Létrehozott-e az Ön hatósága csekély összegű támogatásokra vonatkozó központi nyilvántartást? Igen Ha igen, kérjük, mutassa be nyilvántartásának működését. Amennyiben lehetséges, kérjük, ismertesse a következőket: a) Hány hatóság használja a központi nyilvántartást és/vagy fér hozzá a központi nyilvántartáshoz? A központi nyilvántartást az MVH vezeti. A nyilvántartáshoz közvetlenül más hatóság, illetve támogatást nyújtó nem fér hozzá. Adatszolgáltatás a rendszerbe, illetve a rendszerből jelenleg csak az MVH megkeresésével lehetséges. b) Az Ön becslése szerint mekkora nettó költséggel (amennyiben lehetséges: teljes munkanapokban/teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) jár egy ilyen nyilvántartás létrehozása és működtetése egy decentralizált nyilvántartási és ellenőrzési rendszerrel szemben? - Tekintettel arra, hogy a nyilvántartási rendszer kialakítása nem egyedileg, hanem a mezőgazdasági támogatási szervnél alkalmazott informatikai rendszeren belül került kialakítása, az elszámolás nem különült el tételsorosan. A fejlesztési költség becsült összege 15 millió Ft (továbbá a folyamatos üzemeltetési költség becsült összege kb. 2 millió Ft.) 7

8 c) Hatósága milyen célokra használja fel a nyilvántartásban szereplő információt? A nyilvántartásban szereplő adatok a kedvezményezettek egyéni de minimis kereteinek a nyomon követéséhez, és a megállapítandó de minimis támogatás összegéhez használhatók fel. d) Nyilvántartása csak a csekély összegű támogatásokat tartalmazza, vagy állami támogatásokra is kiterjed? A de minimis nyilvántartás kizárólag a kedvezményezettek részére a de minimis rendelet hatálya alá tartozó intézkedések keretében megállapított támogatásokat tartalmazza. e) A nyilvántartás bevezetése Ön szerint milyen főbb (pozitív és negatív) változásokkal járt a bevezetés előtti helyzethez képest? A nyilvántartási rendszer kialakítása után csökkentek a kedvezményezettek adminisztrációs terhei. Nincs szükség továbbá a kedvezményezettek nyilatkozatára a már megállapított de minimis támogatások tárgyában, hiszen a szabad de minimisre vonatkozó adatokat az MVHtól a támogatást nyújtók közvetlenül beszerezhetik. Amennyiben az Ön hatósága nem hozott létre központi nyilvántartást, kérjük ismertesse, hogy miért nem. Rendelkezik-e más olyan eszközökkel, amelyek átfogó képet adnak a központi szinten nyújtott csekély összegű támogatásokról? (Kérjük, részletezze.) Kérdések valamennyi válaszadóhoz 21. Tapasztalt-e nehézségeket az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések (4. cikk) alkalmazása során, különösen az egyéni vagy nemzeti felső határ betartása tekintetében? Igen Nem x Amennyiben igen, kérjük, részletezze. Formatted: Danish Formatted: Danish 22. Kérjük, ismertesse, mekkora munkateherrel (amennyiben lehetséges teljes munkanapokban/teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) járt az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések (4. cikk), különösen pedig a felső határok betartása és a dokumentálás. Amennyiben lehetséges, kérjük, becsülje meg az ezek által okozott adminisztratív teher nagyságát. A de minimis jellegről való tájékoztatás már a jogcímre kiadott rendeletben megtörténik, és a kedvezményezetett az MVH a támogatási határozataiban is értesíti arról, hogy az adott intézkedés de minimis támogatásnak minősül. Pályázati kiírás esetén már a pályázati felhívás is utal a támogatás de minimis jellegére, és a kedvezményezetteknek ez esetben nyilatkozniuk kell a megelőző 2 évben odaítélt de minimis támogatásról. E. SZAKASZ: ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 23. Támadt-e nehézsége a 6. cikkben szereplő átmeneti rendelkezések alkalmazása során? Igen X Nem Formatted: Danish Amennyiben igen, kérjük, részletezze. 8

9 Javasoljuk, hogy az új szabályozásba a jelenleginél hosszabb átmeneti időszak kerüljön rögzítésre, tekintettel arra, hogy a jelenlegi Rendelet hatálya alá tartozó támogatási programok átdolgozása több időt vesz igénybe. Ön szerint miként javíthatók ezek a rendelkezések? F. SZAKASZ: EGYÉB VONATKOZÁSOK Kérdések valamennyi válaszadóhoz 24. Van-e egyéb észrevétele a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásával kapcsolatban, beleértve olyan kérdéseket is, amelyek a fentiekben nem szerepeltek? - Véleményünk szerint szükséges tisztázni az egyes de minimis támogatási kategóriák (mezőgazdasági, halászati, általános) egymáshoz való viszonyát. pl.: a bortermelő gazda igénybe vehet mezőgazdasági de minimist is, és mint feldolgozó (bortermelő) igénybe vehet általános de minimist is. - Javasoljuk egyértelműen szabályozni a vadászati és erdészeti ágazat helyzetét. Erre véleményünk szerint a legmegfelelőbb megoldás az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatályának kiterjesztése. - A Rendelet 10. preambulum cikkében szereplő, a garancia formájában nyújtott támogatás esetében alkalmazandó számítási módszertan kedvezőtlen támogatástartalmat eredményez, mivel a legrosszabb nemteljesítési aránnyal számol (13%), ezért javasoljuk, hogy az Európai Bizottság tegye elérhetővé az általa elfogadott számítási módszertanokat, vagy adjon támpontokat. Esetleg az átláthatónak tekinthető maximális garantált rész nagyságát az átlagos (amennyiben az releváns statisztikai adatok alapján megállapítható) nemteljesítési rátából kiindulva is meg lehetne határozni. Továbbá javasoljuk, hogy a nagyvállalkozások esetében is kerüljenek meghatározásra safe harbour díjak Amennyiben úgy véli, hogy valamely dokumentum vagy tanulmány fontosnak bizonyulhat a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásának értékeléséhez, illetve hozzájárulhat e rendelet jövőbeli felülvizsgálatának előkészítéséhez, kérjük, nyújtsa be annak egy példányát. Kérjük, közölje, megkereshetik-e a Bizottság szolgálatai Önt, ha a benyújtott információkkal kapcsolatban további kérdéseik merülnének fel. x KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT KÉRDŐÍVÜNKRE! 9

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ II. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ a bizottsági számítógépes alkalmazás útján küldendő meg a 11. cikkben foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, amelyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

SZERZŐDÉS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 67/2009.(IV.15.) KT határozat 1. számú melléklete SZERZŐDÉS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL Jelen szerződés létrejött a mai napon egyrészről Ásotthalom Község Önkormányzata (6783 Ásotthalom, Szent

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2014. április 30. 1 Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 11 milliárd forint 2. Hitel célja Az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII.

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke.

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 5/2014. (VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonederics Község

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5.

Részletesebben

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Révfülöp Község Önkormányzata

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete a 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014(IX23) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 22/2001.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba:

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba: Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ

TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évre módosítani tervezett helyi iparűzési adóról szóló rendelet előkészítéséhez az önkormányzati adóhatóságok számára Hivatkozással a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról -

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról - CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete - a helyi iparűzési adóról - Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 1. Magánszemélyek kommunális adója. 1. Adókötelezettség

Egységes szerkezetben. 1. Magánszemélyek kommunális adója. 1. Adókötelezettség Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2016.(X.28.) önkormányzati rendelettel, és a 17/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Szomor János Vezető Ügyfélmenedzser Sopron Bank Zrt Martonvásár, 2015. november 6. Beruházási hitelek Ingatlan vásárlás, létrehozás Gépvásárlás Részesedés

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. számú melléklet 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december18-i 1407/2013/EU bizottsági

Részletesebben

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja: Általános

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ. Budapest,

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ. Budapest, SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ Budapest, 2014.03.05. Széchenyi Kártya Program Elemei: Széchenyi Kártya Folyószámlahitel - 2002. szeptember Széchenyi Forgóeszközhitel - 2010. augusztus Széchenyi

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2016. október 10. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Érvényes: március 01. -től

H I R D E T M É N Y Érvényes: március 01. -től Ikt.sz.: 1864/2017. A módosítás oka: Új termék bevezetése. I. Vállalkozói hitelkihelyezések kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2017. március 01. -től éves kamat kez. költség(egyszeri) 1./ Éven belüli

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Az általános csoportmentességi rendelet Konzultációs dokumentum

Az általános csoportmentességi rendelet Konzultációs dokumentum Az általános csoportmentességi rendelet Konzultációs dokumentum E konzultáció keretében felkérjük a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket az általános csoportmentességi

Részletesebben

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi miniszter 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról M A G Y A R K

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben