BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Budapest, Váci utca : Budapest, Pf.: /fax: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Településrendezési Főosztály Fegyverneky Sándor Úrnak Főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A október 19-én kelt levelének megfelelően, a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala által, évben végrehajtott parlagfű-mentesítési tevékenység hatósági koordinációjáról, szóló beszámolót az alábbiak szerint megküldjük. A Hivatal a parlagfű-mentesítés hatósági koordinációját, a Fővárosi Államigazgatási Kollégium keretében létrehozott Fővárosi parlagfű-mentesítési koordinációs bizottság (továbbiakban: Bizottság) útján hajtotta végre. A Bizottság működési rendjét (továbbiakban: ügyrend) előkészítettük, amely a június 9-ei alakuló ülésen elfogadásra került. (Az ügyrendet mellékelten megküldjük.) A Bizottság tagjai voltak: - Fővárosi Főjegyző, - Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (továbbiakban: Szakszolgálat) vezetője, - ÁNTSZ Fővárosi Intézetének vezetője, - Fővárosi Munkaügyi Központ vezetője. - Fővárosi Kerületek Földhivatal(i) vezetői, - Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály vezetője, - Fővárosi kerületek jegyzői, - MÁV Fővárosi Intézményeinek vezetője, - BKV képviselője, - Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Hivatalvezető, - Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Titkársági és Jogi Koordinációs Osztályának vezetője. (aki Bizottság vezetői feladatokat is ellátta). A Bizottság az ügyrendnek megfelelően összesen hat ülést tartott (2006. június 9.; június 29.; július 28.; augusztus 17.; szeptember 14.; október 12.), melyeken többségében a fenti tagok nagy többségének képviselői megjelentek (ülésenként kb fő).

2 A Bizottsági ülésekről emlékeztetők készültek, melyeket a bizottsági tagok minden ülést követően ben megkaptak. Az ülésekre szóló meghívóban minden esetben javaslatokat kértünk a hatósági munka hatékonysága érdekében teendő intézkedésekre. A Bizottság a koordináció során az alábbi feladatokat hajtotta végre: 1. Az alakuló ülésen értékelte a korábbi évek Főpolgármesteri Hivatal által bonyolított Fővárosi parlagfű program tapasztalatait. 2. A parlagfű-mentesítés fontosabb anyagi-jogi és eljárás-jogi kérdéseit az alakuló ülésen részletesen feldolgozta a Bizottság, majd a jogértelmezési és gyakorlati problémák felmerülése alapján rendszeresen megtárgyalta. Ebben a feladatban kiemelt szerepet játszott és aktívan közreműködött dr. Winkler István a Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat vezetője. 3. A Bizottság rendszeres segítséget nyújtott az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete Egészségkommunikáció a parlagfű-mentes Budapestért program végrehajtásában. 4. A parlagfű-mentesítési tevékenység eredményessége és hatékonysága érdekében a Hivatal külső honlapján külön linket létesítettünk a parlagfűvel kapcsolatos anyagok részére. Ebben a linkben elhelyezésre kerültek a különböző tájékoztató anyagok, hatósági eljárás iratmintái, így például az akkor még Belügyminisztérium által kiadott parlagfű-mentesítési komplex tájékoztató, valamint itt kerültek elhelyezésre a hatósági eljárás jogi háttér anyagai, a parlagfű lefedettségre vonatkozó különböző térképek, valamint a pollen koncentrációt kimutató felmérések, úgynevezett parlagfű monitoring (pollen jelentések) és más tájékoztató anyagok. A nyilvános honlapon, jelenleg is, megtalálhatók a Bizottság működésével kapcsolatos dokumentumok is. 5. A Bizottság az ülésein a rendszeres jogalkalmazási kérdéseken kívül, minden esetben értékelte a két ülés közötti tapasztalatokat, köztük a parlagfű irtással kapcsolatos adatszolgáltatás a települési önkormányzatoktól (továbbiakban: statisztika) eredményeit. Szinte minden ülésen vizsgáltuk, a hatósági munka során alacsony szintűnek értékelt közérdekű védekezés elrendelését és a növényvédelmi bírság kiszabását. A Bizottság az utolsó október 12-i ülésén összehasonlította a és a évi statisztikai jelentések adatait, amiből megállapítható, hogy a fővárosi parlagfű-mentesítési hatósági tevékenységben érzékelhető és mértékében is meghatározó javulás következett be a két említett területen. Ezt bizonyítják az alábbi számok: a fővárosi kerületekben szeptember 30-ig 66 növényvédelmi bírság kiszabására került sor, és 137 esetben rendeltek el közérdekű védekezést az eljáró elsőfokú hatóságok. Ugyanezen számok évben már 327 (kb. ötszörös növekedés) növényvédelmi bírság kiszabásáról és 205 (kb. másfélszeres növekedés) közérdekű védekezés elrendeléséről szólnak. (A kerületek október 30-ig megküldött tájékoztatójuk szerint az október 6-ai statisztikai adatokhoz képest néhány százalékos növekedés volt regisztrálható.) 6. Tekintettel arra, hogy a Bizottság ülései nyilvánosak voltak, többször megjelentek a sajtó képviselői, melyet követően a média tájékoztatást adott a Bizottság működéséről, illetve a parlagfű-mentesítési hatósági munkáról a Főváros kerületeiben. 7. A Bizottság néhány ülésén megjelent és véleményt nyilvánított a parlagfűmentesítésben aktív szerepet vállaló civil szervezet egy-egy képviselője (Parlagfűmentes Magyarország Egyesület), akiknek a javaslatait igyekeztünk hasznosítani 2

3 munkánk során. Részükre is megküldtük a Bizottság munkájával kapcsolatos anyagokat. 8. A Bizottság döntött arról, hogy a tagok október 30-ig a tájékoztatót készítenek a területükön végzett parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos tevékenységről, és javaslatot tesznek a munka eredményességét segítő módosításokra, javasolt jogszabályi változtatásokra A megküldött tájékoztatók és javaslatok összegzése, fontosabb javaslatai: (a tájékoztató elfogadott szempontjait és az egyes tájékoztatókat eredetben mellékeljük) - Jó néhány vélemény szerint a parlagfű-mentesítésben korábban alkalmazott és a statisztikai táblázatban is szereplő felszólítás továbbra is szükséges és elősegíti a jogkövető magatartásra történő ösztönzést. Annak ellenére ragaszkodnak a kerületi ügyintézők a felszólítás intézményéhez, hogy azt ma már a növényvédelmi törvény a parlagfűvel kapcsolatos eljárásban nem tartalmazza. - Több, az elsőfokú hatóság által megfogalmazott vélemény szerint, a 187/2006. (IX.5.) Korm. sz. rendelet, mely a parlagfű bírság kiszabásának mértékét határozza meg, ellentmondásos, tekintettel arra, hogy a belterületi földeken 750 ezer forintban maximálja a bírság mértékét. Néhány esetben ezt az eljáró szakemberek alacsonynak tartották, de volt olyan vélemény is, miszerint teljes mérlegelési lehetőséget kellene biztosítani az eljáró hatóságnak. - Rendszeres és visszatérő jogértelmezési problémát okozott az elsőfokú hatóság ügyintézőinek a Ket. és a növényvédelmi törvény szabályainak együttes alkalmazása (értesítés és felszólítás alkalmazási kérdései, a parlagfű ügyekben eljáró másodfokú hatóság meghatározása, valamint a különböző hatósági döntések megválasztása). - Több növényvédelmi ügyintéző is felvetette, hogy a parlagfű nem az egyetlen allergén növény és ennek kiemelt kezelése eltereli a figyelmet a hasonlóan egészségkárosodást okozó többi növényről. - Rendszeresen felvetődött az úgynevezett járda szegélyen a családi házak és az utak közötti területen található parlagfű irtással kapcsolatos eljárások jogértelmezési kérdése. A jogértelmezési problémát a növényvédelmi törvény és a 48/1994. (VIII. 1.) sz. rendelet (Fővárosi Köztisztasági rendelet) ellentmondásos szabályai okozták. - A évi jogszabály módosítások tekintetében a többség véleménye szerint azok segítették a hatékonyabb hatósági munkát a parlagfű-mentesítésben. Kivételként jelentkezett a XXII. kerületi Növényvédelmi Hatóság véleménye, miszerint a jogszabály módosítás nem tette eredményesebbé a védekezést; évhez hasonló szempontrendszerek alapján került bírság kiszabásra, rendeltek el közérdekű védekezést. (XXII. kerület 2005: közérdekű védekezés: 1 db, növényvédelmi bírság 12 db, közérdekű védekezés: 3 db, növényvédelmi bírság 19 db, az itt hivatkozott statisztikai adatok alátámasztják kerület gyakorlatát). - Több esetben kifogásolták az elsőfokon eljáró növényvédelmi szakemberek a növényvédelmi törvényben meghatározott június 30-ai első parlagfű-mentesítési határidőt, melyet korainak ítéltek. - A Bizottság ülésein és több tájékoztatóban igény merült fel a személyi és tárgyi feltételek javítására, a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos elsőfokú feladatok kerületi végrehajtásában. A feladat idényjellege és az a körülmény, hogy egyes kerületekben önálló munkakör a parlagfű-mentesítésre nincs biztosítva a vegetáció időszakában jelentkező feladatok miatt külön leterheltséget okoz a szakembereknek. Technikai eszközök tekintetében igény merült fel GPS beszerzésére és alkalmazására, valamint néhány kerületben digitális fényképezőgép alkalmazására. - Az ÁNTSZ Fővárosi Intézete igen aktív segítséget nyújtott és rendszeres, szakmailag is megalapozott javaslatokat nyújtott be. Javaslataik tartalmazzák a parlagfű 3

4 helyszíneken megjelenő elsőfokú hatóságnál dolgozó munkatársak részére egyéni egészségvédelmi eszközök rendszeresítését. Javasolják továbbá parlagfű bejárási tervek és térképek készítését az elsőfokú hatóságoknál, valamint a parlagfűmentesítéssel kapcsolatos beszámolási rendszer felállítását. Javaslatot tettek még a stabilabbak személyi feltételek szükségességére.(az általuk közölt kiérlelt véleményt mellékletben csatoljuk.) - A fővárosi kerületek elsőfokú növényvédelmi hatóságainak tájékoztatóiból a koordinációs bizottság működésére vonatkozóan többségében pozitív vélemény jelenik meg. Egyes esetekben kifogásolták, hogy a jegyzők kevesebb figyelmet fordítottak ezen feladat segítésére, figyelemmel arra is, hogy kivételes esetektől eltekintve nem jelentek meg a bizottsági üléseken, illetve egyes kerületek területükön a parlagfű lefedettség jelentős - jegyzői képviselőt sem küldtek a Bizottságba. Néhány kerület nem küldött tájékoztatót a évi tapasztalatokról. - Az önkormányzati önállóságból adódóan az egyes fővárosi kerületek Polgármesteri Hivatalai nagymértékben eltérő keretek között oldják meg a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatokat (pld. XIX. kerület: Iparkereskedelmi és Ellenőrzési Iroda ; XX. kerület: Városfejlesztési és Fenntartási Osztály ; XXII. kerület: Igazgatási Iroda Környezetvédelmi Csoport ; XVII. Kerület: Városigazgatási Iroda ; XIII. kerület: Építésügyi Osztály ; stb.). Ez a körülmény, részben a koordinációt, részben az állampolgárok tájékoztatását és eligazodását nehezíti és a hatósági munka, valamint az önkormányzat által kezelt területek különválása is bonyolítja a hatékony intézkedéseket. - Az egyes kerületek kezelésében lévő területek parlagfű-mentesítéséről, esetleg velük szemben tett intézkedésekről, részletes adatokat a Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál lehet fellelni. - A statisztikai táblázat adatsorának pontosítását kezdeményezték az adatszolgáltató szakemberek, mely javaslatok elsősorban az értesítés és felszólítás külön választására, a közérdekű védekezés elrendelése és az önkéntes végrehajtás külön adatsorban való megjelenítésére vonatkoztak. - Az elsőfokú hatóság eljárása során a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos finanszírozási kérdéseket a Bizottság néhány esetben megtárgyalta és értelmezte. A szabályozást tartalmazó kormányrendelet alkalmazása tekintetében komolyabb nehézséget nem jeleztek. - A szeptember 19-én Prutkai János tanácsos úr részére felterjesztett tájékoztatónkat jelenleg is helytállónak tartjuk. A Bizottság munkájában a Hivatal állományából a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos szervező, koordináló és adminisztratív rendszeres feladatokat végzett egy fő főosztályvezetőhelyettes, 1 fő osztályvezető, 4 fő érdemi ügyintéző, konkrét dologi költségként Ft, (a Bizottsági ülések költségek) és felhasználásra került a különböző helyszíni ellenőrzésekre és egyeztetésekre összesen: 1187 km gépkocsi használat. Javaslom a parlagfű-mentesítésben aktív és hatékony szerepet vállaló köztisztviselők elismerését. Budapest, november 10. A hivatalvezető nevében és megbízásából: Dr. Dániel Károly Titkársági és Jogi Koordinációs Osztályvezető 4

5 BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA Budapest, Váci utca : Budapest, Pf.: 234. /fax: J A V A S L A T a Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság működési rendjére A Belügyminiszter megbízást adott a Fővárosi Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetőjének Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság (továbbiakban: Koordinációs Bizottság) felállítására, a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet 12. és 15. szakaszai alapján. A Koordinációs Bizottság működését figyelemmel a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság intézkedésére, valamint a Belügyminisztérium Településfejlesztési és üzemeltetési Főosztály április 20. napján kelt felhívására, továbbá az FVM-ben május 03-án megtartott konferencián ismertetett évi Parlagfű mentesítési feladatterv 13. pontjára, az alábbiak szerint tervezzük működtetni. A Koordinációs Bizottság tagjai: - Fővárosi Főjegyző - Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Állomás vezetője, - ÁNTSZ Fővárosi Intézetének vezetője, - Fővárosi Munkaügyi Központ vezetője, - Fővárosi Kerületek Földhivatal vezetője, - Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály vezetője, - Fővárosi kerületek jegyzői, - MÁV fővárosi intézményeinek vezetője, - BKV képviselője. - A Hivatalvezető és a Hivatal Titkársági és Jogi Koordinációs Osztály vezetője, A Koordinációs Bizottság létrehozásának célja: A parlagfű vegetációjának időszakában (június-november) információ-cserével, a tevékenységek egyeztetésével segíti az eredményes parlagfű mentesítést, a felmerülő koordinációs problémákról tájékoztatja a Tárcaközi Bizottságot, fórumot biztosít a hatósági feladatok ellátásához szükséges egységes jogértelmezési gyakorlat kialakításához. 5

6 A Koordinációs Bizottság működése: 1. A Koordinációs Bizottság tagjai személyesen, vagy képviselőik útján látják el feladatukat. Képviselők lehetnek a Fővárosi Államigazgatási Kollégium (továbbiakban: FÁK) témakörben érintett tagjai által kijelölt személyek, és a jegyzők által delegált köztisztviselők, valamint a Fővárosi Főjegyző által kijelölt képviselő. A Koordinációs Bizottság tagjai közötti kapcsolattartás megszervezése és biztosítása érdekében a tagok és a jegyzők kijelölik és jelzik a meghatalmazott kolléga nevét, beosztását, és elérhetőségét (telefon, ). 2. A Koordinációs Bizottság bármely tagja javasolhatja, hogy a bizottság tárgyaljon meg valamely kérdést, mely a fővárosi parlagfű lefedettség csökkentését szolgálja. 3. A Koordinációs Bizottság a vegetáció időszakában szükség szerint ülésezik, az ülések helye a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal Deák Ferenc terme. A munkacsoport vezetője a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának Titkársági és Jogi Koordinációs Osztály vezetője. 4. A Koordinációs Bizottság ülésein tárgyalási joggal részt vehetnek a bizottság munkájában nem közreműködő FÁK tagjai, valamint a FÁK vagy a Koordinációs Bizottság által szükségesnek tartott más szerv képviselői. 5. A Koordinációs Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a Koordinációs Bizottság tagjai, illetve a Belügyminisztérium részére kell megküldeni. 6. A Koordinációs Bizottság legkésőbb november 31-ig, állásfoglalási javaslatot készít elő a Belügyminisztérium számára, amely egységesen és átfogóan tartalmazza a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos általános és egyedi (szakigazgatási) problémákat, összegzi a Koordinációs Bizottság által megszerzett tapasztalatokat. Az állásfoglalás célja a Belügyminisztérium tájékoztatása mellett, a lehetséges jogszabály-módosítási javaslatok felterjesztése. 7. A Koordinációs Bizottság működésére egyebekben a Fővárosi Államigazgatási Kollégium ügyrendjét kell megfelelően alkalmazni. (Az ügyrendet június 9-én (alakuló ülésen) a bizottság elfogadta.) 6

7 Tájékoztató (tartalmi javaslat) - Segítette-e a jogszabály módosítás (kötelező bírság, felszólítás elmaradása stb.) az eredményesebb védekezést? - Milyen tárgyi, személyi feltételek hiányoztak az eredményesebb védekezéshez? - Milyen további jogszabályi módosítást javasol az eredményesség érdekében? - A koordináció javítása érdekében milyen intézkedéseket lát szükségesnek? - A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése. - Az október 6-i adatszolgáltatáshoz képest bekövetkezett változások. - Egyéb javaslatok. 7

8 Dr. Dániel Károly Iktatószám: /2006 Főosztályvezető részére Előadó: Nagy Gizella Közigazgatási Hivatal AZ ÁNTSZ FŐVÁROSI INTÉZETE EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY JAVASLATA A FŐVÁROSI PARLAGFŰMENTESÍTÉSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG MUNKÁJÁHOZ 1. Azon köztisztviselők és közalkalmazottak érdekében, akik munkakörükből adódóan kötelezően parlagfű bejáráson vesznek részt és ez által fokozott a pollenallergia kockázatuk van, a munkahelyi ártalom csökkentésére javasoljuk az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Osztály állásfoglalása alapján: A területileg illetékes ÁNTSZ panaszra, bejelentésre helyszíni szemlét tarthat azon a területen ahol a parlagfű kaszálása folyik. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában azt tapasztalja, hogy a munkavállalók, akik kaszálnak a területen nem viselnek légzésvédőt, illetve egyéb védőruhát határozatban a munkáltató illetékességének tisztázása mellett elrendelheti ezek beszerzését. Az ellenőrzést végzők részére határozatilag nem rendelhetik el a védőálarc biztosítását. Minden létesítmény részére kötelező azonban kockázatértékelést készíteni, amelyet munkavédelmi szakember és a FESZ orvos részvételével a munkáltató, nevezetesen az önkormányzat készíttet el. Ezt évenként felül kell ezt bírálni, módosítani, ha szükséges. Itt lehetne javasolni a pollenek okozta veszély miatt a légzésvédő biztosítását azok részére akik ellenőriznek, amennyiben fokozott veszélynek vannak kitéve. 2. A fővárosi kerületi Parlagfű mentesítési Koordinációs Bizottságok készítsenek parlagfű bejárási tervet, amely legyen mindig nyilvános. 3. Készítsenek kerületenként Parlagfű térképet. 4. A kerületi Parlagfű koordinációval megbízott személyek meghatározott munkatervük alapján havonta számoljanak be tevékenységükről. (havi öt kerület) 5. A Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság munkaértekezletére mindig ugyanazok a személyek jöjjenek el a korrekt információ átadás és beszámolás érdekében. Budapest Üdvözlettel Lukáts Ágnes Fővárosi ÁNTSZ 8

9 Kedves Károly! A Fővárosi Önkormányzat nem vesz részt a parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó hatósági munkában, így ehhez a kerületi önkormányzatok javaslatai hitelesebbek, azonban a rendszeres koordinációs munka szerintem mindenképpen növelte a munka hatékonyságát. Így jövőre az értekezleteket szerintem változatlan formában érdemes majd folytatni. Az új jogi szabályozás szerintem megfelelő, csak a június 30-i határidőt tartom túl korainak. A Fővárosi Parlagfű Forródrótra Budapest területére vonatkozóan 530-bejelentés érkezett 503-at továbbítottunk a kerületi önkormányzatokhoz. Üdvözlettel: Takács Noémi Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály 1052 Budapest Városház u tel

10 FKFH_FOLDV "Dániel Károly" > Tisztelt Dániel Károly Úr! > > Hivatkozással a október 12-i ülésen elhangzottakra, tájékoztatom, > hogy a parlagfű mentesítési tevékenységről készülő jelentéshez javaslattal > nem kívánok élni. > > Tájékoztatom továbbá, hogy a Budapesti 1.sz. Körzeti Földhivatal > termőföldvédelemmel foglalkozó osztályának illetékességi területe Budapest > erdő nélküli külterületi termőterülete, mely ha (kb > földrészlet), ebből kb hektárnyi területet helyszíneltünk le > hivatalból, illetve bejelentés alapján. Helyszínelésre kettő mezőgazdász > heti 4 munkanapot fordított három hónapon keresztül. Összesen 126 > hektárnyi területen 67 db jegyzőkönyvet vettünk fel és adtunk át az > intézkedére jogosult NTSZ részére. A legtöbb jegyzőkönyv (22 db 64 > hektárnyi területen) a XXIII. kerületben készült, mely köszönhető annak, > hogy az adott kerületben tartottuk az FVM által idén elrendelt > határszemlét, vagyis ebben a kerületben minden földrészletre kiterjedő > helyszínelést tartottunk. > > Budapest, október 31. > > > Tisztelettel: > > > Bárdosné Kakuk Krisztina s.k. > > Földügyi Osztályvezető 10

11 Tájékoztató (tartalmi javaslat) - Segítette-e a jogszabály módosítás (kötelező bírság, felszólítás elmaradása stb.) az eredményesebb védekezést? Válasz: igen, kifejezetten hasznosnak ítéljük a Tárcaközi Bizottság által kiadott szakmai útmutatót, mely tartalmazza az egész eljárási menetet, minta ügyiratokkal és így megkönnyíti a hatósági munkát. - Milyen tárgyi, személyi feltételek hiányoztak az eredményesebb védekezéshez? Válasz: az I. kerület területe 3,41km 2, a főváros egyik legkisebb kerülete. A Polgármesteri Hivatal létszáma 122 fő. A parlagfű mentesítés hatósági ügyeivel az Építési Iroda egyik dolgozója foglalkozik akkor, ha ilyen probléma felmerül. A Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Irodáján dolgozik szakképzett kertészmérnök, de ő az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartásával (parkok, játszóterek, fasorok, önkormányzati üres ingatlanok) foglalkozik, nem rendelkezik hatósági jogkörrel. - Milyen további jogszabályi módosítást javasol az eredményesség érdekében? Válasz: Minden kerületnél jó lenne a GPS alkalmazása az eredményes felderítés, adatpontosítás (pl.: kerület határ esetén) érdekében. Fontos lenne, ha a bírságokra vonatkozó 187/2006.(IX.5.) Korm. sz. rendelet mellékletét módosítanák, pontosítanák. - A koordináció javítása érdekében milyen intézkedéseket lát szükségesnek? Válasz: véleményem szerint a jelenlegi koordinációs rendszer nem rossz, de ki kellene kényszeríteni, hogy minden kerületi jegyző munkatársa útján képviseltesse magát az értekezleten. A sajtóban megjelent két olyan cikk, melyet elolvasva az emberekben felvetődik a kérdés, hogy valójában van-e értelme a védekezésnek és nem mindig értik a hatósági szigort. Ilyen cikk a 11

12 Népszabadság január 25-ei számában megjelent Gadó György Pál erdőmérnök, természetvédő A parlagfű-hisztéria cikke, vagy szintén a Népszabadság október 17-ei számában megjelent Ónod-Molnár Dóra Szénanáthára sárga szilvatetű cikke, melyben az MTA Növényvédelmi Intézet kutatóinak eredményeire hivatkozik, kritizálva a nyár eleji kaszálást. - A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése. Válasz: az I. kerületben nincs parlagfüves terület. - Az október 6-i adatszolgáltatáshoz képest bekövetkezett változások. Válasz: október 6-hoz képest nem következett be változás. - Egyéb javaslatok. Budapest, október 31. Fitos Péter vezető főtanácsos I. ker. PH: 12

13 Tisztelt Elnök Úr! A koordinációs bizottság tevékenységéről szóló jelentés elkészítéséhez, a megküldött szempontok alapján az alábbi észrevételeket fűzöm: A jogszabály módosítás, amely szerint a parlagfű kitüntetett szerepet kapott a hatósági munkában, azt a helyzetet idézte elő, hogy a többi, esetleg hasonlóan allergén és egészség károsító gyomnövény elleni védekezés nem egyszerűsödött, a helyszíni ellenőrzések során a parlagfűvel való fertőzöttség megítélése nem teljesen egyértelmű. Más allergén gyomnövények jelenléte esetén a közérdekű védekezést az eddigieknek megfelelően csak hosszadalmas hatósági eljárás után lehet elrendelni.a jogszabályi változás tehát csak a parlagfű kitüntetett szerepét erősíti a többi, hasonlóan egészség károsító növénnyel szemben. Felszólítást már eddig sem használtunk, a védekezési kötelezettséget határozatban írtuk elő. Tárgyi feltételeink ebben az évben egy térkép szoftver alkalmazásával és a földhivatali Takarnet rendszer használatával javultak. A GPS használata inkább a külterületi ingatlanok azonosíthatóságát javítaná, ami nem tartozik a jegyzők illetékességébe. A jogszabály további módosítása talán a parlagfű kizárólagosságának negszüntetése irányába kellene, hogy mutasson. Kerületünkben nagy kiterjedésű, parlagfűvel fertőzött területek a kárpótlási földek, amelyek külterületen fekszenek, így a Szolgálat az illetékes ezekben az ügyekben. Az október 6-ai jelentés óta a II. kerületben statisztikai változás nem következett be, tehát az akkori számok kerületünkre vonatkozóan véglegesnek tekinthetők. Tisztelettel: Jóvér György Irodavezető II. ker. PH. 13

14 BUDAPEST, III. KERÜLET ÓBUDA BÉKÁSMEGYER Polgármesteri Hivatal Tárgy: évi parlagfű mentesítés 1033 Budapest, Fő tér 3. Budapest III. kerületben Igazgatási Ügyosztály Mezőgazdasági Csoport 1033 Bp. Folyamőr u. 22. Ügyiratszám: VI-1598/06 Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Dr. Dániel Károly Főv. Parlagfűmentesítési Koordinációs Bizottság elnöke Tájékoztató a 2006 évi parlagfű mentesítésről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Mezőgazdasági Csoportja, mint első fokon eljáró növényvédelmi hatóság az elmúlt évekhez hasonlóan márciusban Felhívást intézett a kerületben nagyobb ingatlannal rendelkező cégekhez, vállalatokhoz (87 db). Ebben ismertettük a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos törvényhelyeket, a parlagfű irtás szankciómentes határidejét, a bírság mértékét. Az Óbuda c. újságban a lakosság figyelmét többször felhívtuk a növényvédelmi törvényre, annak módosításaira. Módszertani segítséget adtunk a parlagfű mechanikai és kémiai írtásához. Ábrán is többször bemutattuk a parlagfű morfológiáját és életciklusát. Pollennaptár segítségével szemléltettük a legfontosabb allergén gyomnövények pollenszórásának idejét. Ismertettük, hogy növényvédelmi ügyekben kü1területen a Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat az eljáró hatóság. Meghirdettük telefon elérhetőségünket, mely alapján a lakosok közvetlenü1 jelentették felénk a gyomos területeket. A bejelentések nagy része parlagfűvel fertőzött területekre irányult. A helyszíni szemlék alkalmával azonban megállapítást nyert, hogy azok a valóságnak nem felelnek meg, mivel az ingat1anok túlnyomó többségben ürömfélékkel és egyéb gyomnövényekkel voltak benőve. Három olyan területet találtunk, amely kimondottan parlagfűvel volt fertőzött, ezek a következők: - Saroglya u /74 hrsz. (100% fertőzöttség) 14

15 - MÁV Óbudai vasúti mh. Környéke: 22661/4 és 19592/2 hrsz. (kb. 80% fertőzöttség) - Nánási út Rozgonyi P. u. Kossuth L. üp. Által határolt 23744/2 hrsz. (kb. 80 % fertőzöttség) 2006 október 30-ig a Mezőgazdasági Csoport által tett gyom (parlagfű)- mentesítési hatósági intézkedések: db. ha Bejelentések kivizsgálása ,5 Hivatalból indított eljárás ,3 Értesítés, felszólítás ,1 (határozat) Növényvédelmi bírság 10 26,7 Közérdekű védekezés 3 5,8 elrendelése (határozat) Közerdekű védekezés végrehajtása 1 0,1 A közérdekű védekezés költsége: 1 db, Ft 2006-ban -az elmúlt évek tapasztalatai alapján - közérdekű védekezésre a kőltségvetésben Ft-ot különítettünk el. Növényvédelmi bírság összege: 10 db, összesen Ft Az állampolgárok és cégek, vállalatok, részvénytársaságok jogkövető magatartása eredményeképpen bírságolni csak 10 esetben kellett. A parlagfű mentesítésre vonatkozó jogszabályok egyértelműek, alkalmasak arra, hogy megfelelő hatékonysággal tudjunk eljárni a fertőzött területek tulajdonosaival szemben. Kivéve a bírság összegének meghatározása kül- és belterület vonatkozásában. Álláspontunkat alátámasztjuk azzal, hogy külterületen arányait tekintve nagyobb a parlagfű fertőzöttség, aminek eredményeképpen nagyobb a pollentermelés és szóródás. A szeptember 20.-án életbe lépett 187/2006. (IX.5) Kormány rendelet ismertetésére nem volt még sok lehetősége hatóságunknak, szeretnénk, ha ez a tavasszal nagyobb nyilvánosságot kapna a médiában. A Fővárosi Kerületek Földhivatalánál nem naprakész nyilvántartás miatt több esetben nem az ingatlan tulajdonosát szólítottuk fel gyommentesítésre. Az Önkormányzat által kezelt zöldterület összesen négyzetméter Ebbő -belterjes művelésbe vett négyzetméter -6X kaszálás/év l terület -külterjes művelésbe vett terület -útpadka kaszálás -gondozásba nem vett terület négyzetméter - 4X kaszálás/év négyzetméter -4X kaszálás/év négyzetméter -4X kaszálás/év 15

16 Budapest, október 31. A tájékoztatót összeállította: Barcsa Andrásné (Mezőgazdasági Csoport) BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSRENDEZÉSI IRODA BUDAPEST, X. KER., SZENT LÁSZLÓ TÉR Tájékoztató A KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG ÁLTAL MEGKÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÓ ( TARTALMI JAVASLATRA ) AZ ALÁBBI ÉSZREVÉTELEINKET KÜLDJÜK: 1. SEGÍTETTE-E A JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS ( KÖTELEZŐ BÍRSÁG, FELSZÓLÍTÁS ELMARADÁSA STB ) AZ EREDMÉNYESEBB VÉDEKEZÉST? - A FELSZÓLÍTÁS ELMARADÁSA AZOKNÁL AZ INGATLANOKNÁL JELENTETT ELŐRE LÉPÉST, AHOL A TULAJDONOS NEM ISMERT VAGY TÖBB TULAJDONOS VAN. - EGYÉB ESETEKBEN A FELSZÓLÍTÁS EREDMÉNYES, TEHÁT ALKALMAZÁSA INDOKOLT. 2. MILYEN TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK HIÁNYOZTAK AZ EREDMÉNYESEBB VÉDEKEZÉSHEZ? SOK ESETBEN MUNKAESZKÖZ ( PL DAMILOS FŰKASZA ) BÉRLÉSI LEHETŐSÉGE UTÁN ÉRDEKLŐDTEK, ENNEK MEGOLDÁSÁT KELLENE SZORGALMAZNI. AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE TERÜLETARÁNYOSAN KÖZPONTILAG BIZTOSÍTSANAK FŰKASZÁT, MELLYEL A LAKOSSÁG KÖRÉBEN AZ ESZKÖZ BÉRLÉS MEGOLDÁSA MEGVALÓSÍTHATÓ EZÁLTAL JOBBAN ELÉRHETŐ AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEK GONDOZOTTSÁGA. 3. MILYEN TOVÁBBI JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁST JAVASOL AZ EREDMÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN? AZ ALLERGIÁT OKOZÓ MEGBETEGEDÉSEK TÖBB TÉNYEZŐ EGYÜTTES HATÁSÁBÓL ALAKULNAK KI, NEMCSAK A PARLAGFŰ VIRÁGZÁS HATÁSA OKOZZA. EZÉRT CÉLSZERŰ A TÖRVÉNY HATÁLYÁT KITERJESZTENI A TELJES GYOMMENTESSÉG, RENDSZERES KARBANTARTÁS ELVÉGZÉSÉRE. ( FŰFÉLÉK, FEKETEÜRÖM, LIBATOP STB. ) 16

17 4. A KOORDINÁCIÓ JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN MILYEN INTÉZKEDÉSEKET LÁT SZÜKSÉGESNEK? A eljárás során alkalmazott fogalmak egy értelműsítése szükséges. ( pl. Bejelentés - nem minden bejelentésből lesz hatósági eljárás, ( zöldvonalon, en érkezett panaszok sok esetben azonos helyszínre vonatkoznak, az ellenőrzés során az is előfordul, hogy a terület már rendben van. ) Értesítés felhívások kiküldése, ill. felhívások helyszínen történő átadása. legtöbb esetben az észrevételtől számított megadott határidőre az intézkedéseket a tulajdonosok megteszik. (azonnal) Hivatalból indított eljárás kezdeményezése akkor történik, ha a kitűzött határidőre a kaszálás nem kerül elvégzésre. 5. A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése: Temető parlagon hagyott területei, Ezüstfa utca mentén temető tartalékterület széle, - kárpótlási területek, vonalas BKV létesítmények közvetlen területe, 6. Október 6- a óta változás nem történt. 7. EGYÉB JAVASLAT : - A lakossági tájékoztatásokban a rendszeres karbantartásra ( havi kaszálás ) hívják fel a figyelmet. - MEGSZERVEZNI AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEKRŐL A KASZÁLÉK ELTÁVOLÍTÁSÁT, ELSZÁLLÍTÁSÁT. ÁTVEVŐHELYEK TÉRÍTÉSMENTES BIZTOSÍTÁSÁVAL. - A KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS SZORGALMAZÁSA ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI TÁMOGATÁSA HELYI PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRA A LAKOSSÁG, CIVIL SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE. B U D A P E S T, OKTÓBER 30. TISZTELETTEL: BÁNHEGYINÉ BINDER ZSUZSA CSOPORTVEZETŐ 17

18 Tájékoztató a évi XI. kerületi parlagfű mentesítési tevékenységről készülő jelentéshez évben az elsőfokú növényvédelmi hatóság a gyomos területek első észlelését követően egy felszólítást küldött a földhasználónak. Tapasztalatunk szerint az esetek 80%-ában ennek hatására megtörtént a gyommentesítés. Ez azokban az esetekben nem vezetett eredményre, ahol a földhasználó nem vette át az értesítést, mivel a földtulajdonos elmulasztja tartózkodási címét módosítani a tulajdoni lapon. Amennyiben az ismételt helyszíni szemléig a gyommentesítés a felszólítás ellenére sem történt meg, bírságot kiszabtunk ki és egyben gyommentesítésre köteleztük a tulajdonost. Ha a határozatban megadott határidő is eredménytelenül telt el, újabb bírság került kiszabásra, valamint közérdekű védekezést rendeltünk el. Parlagfűvel szennyezett területek esetében az eljárás közérdekű védekezés elrendelésével indult. A helyszíneléseket a Hivatal Hatósági Igazgatóságának és Városüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai közösen végezték. A parlagfű-mentesítés hatósági feladatait ellátó Építési Osztály közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Takarnet rendszerhez, ami még inkább gyorsabbá és hatékonyabbá tette az ügyintézést. A jogszabály módosítás nem tette eredményesebbé a védekezést, mivel külön kell kezelni a parlagfűvel, valamint a parlagfűvel nem, de egyéb allergén gyomnövénnyel borított területeket. Ez az ügyfelek számára érthetetlen. A felvilágosító kampányok 18

19 ellenére még mindig sokan nem ismerik fel a parlagfüvet illetve összekeverik más növényekkel. Továbbá úgy vélik, a parlagfű az egyetlen allergén gyomnövény, ami ellen védekezni kell. A megjelölt június 30-ai időpont félrevezető, mivel a tulajdonosok úgy értelmezik, hogy azt követően már nem kell a növényvédelmi kötelezettségüket teljesíteni, ha a fenti határidőig a gyommentesítést elvégezték. Továbbá túl korai, mivel ebben az időpontban a parlagfű nem virágzik, 2-4 leveles, száras fenológiai állapotú évhez hasonló szempontrendszerek alapján került bírság kiszabásra, közérdekű védekezés elrendelésére. A novemberében bevezetett Ket. azonban megnehezítette az eljárást. Az eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése sok esetben lehetetlen, mivel a terület beazonosítása hosszabb időt vesz igénybe, mint a Ket. által meghatározott 5 nap. Az ingatlan előtti közterületek földhasználói jogviszonyát átruházó fővárosi köztisztasági rendelet szabálysértési eljárást von maga után, míg a Növényvédelmi törvényben hatósági eljárás meghatározott. Ez nem kellően tisztázott. A kiadott Útmutató szerint a lezárt területeken végrehajtandó közérdekű védekezés végrehajtásához ügyészségi hozzájárulást kell kérni. Ez a gyakorlat az ügyészség szerint nem szükséges. A növényvédelmi bírság mértékéről szóló rendelet későn jelent meg illetve lépett hatályba, gyakorlatilag az idén indult növényvédelmi eljárásokban nem alkalmazható. A belterületi ingatlanokra kiszabható bírság legmagasabb összege Ft, annak ellenére, hogy a törvény Ft-ról rendelkezik. A védekezés eredményesebbé tételéhez hiányzik a GPS készülék a gyomos területek töréspontjainak bemérésére, melyeknek a beszerzését központilag kellene megoldani. Továbbá hatékonyan segítené a munkát egy hordozható számítógép, valamint digitális fényképezőgép. A kerületben található nagyobb parlagfüves, problémás belterületi területek: Rétkerülő utca környéki beépítetlen telkek, Savolya park környéke Kőérberek Tóváros környéke Irhás árok Madárhegy beépítetlen ingatlanok A koordináció javítása érdekében célszerű lenne a jogszabály tervezetek megismertetése a Koordinációs Bizottsággal. Egyéb javaslatok: 19

20 Az adatszolgáltatáskor használt táblázatban hiányzik azon közérdekű védekezések számának szerepeltetése, ahol a tulajdonos a közérdekű védekezés elrendelése után, de még a hatóság által megbízott vállalkozó előtt önként elvégezte a gyommentesítést. Tisztelt Dániel Károly Úr! A felhívásnak megfelelően szabadságom miatt kicsit megkésve ezúton küldöm a tájékoztatót a 12. kerületi parlagfű-helyzetről. Szerencsés módon a 12. kerület fővárosi viszonylatban a parlagfűvel kevéssé fertőzött területek közé tartozik, az idei évben pedig az előző évhez képest is javulás volt tapasztalható. Ez megmutatkozott abban is, hogy idén jóval kisebb számban érkezett bejelentés (persze ennek oka lehet talán az is, hogy idén nem szerepeltették olyan súllyal a médiában ezt a témát), illetve a bejelentések kivizsgálása során leggyakrabban csak gyomos ingatlanokat, vagy parlagfűvel csak kis mértékben borított területeket találtunk. A növényvédelmi törvény évi módosítása mindenképpen meggyorsította az eljárás gyakorlati részét, így a levelezgetés helyett konkrét intézkedések elrendelésére is lehetőség van. Az azonban nem dönthető el bizonyosan, hogy mi az a borítottsági arány, amelynél rögtön elrendelhető a kényszerkaszálás. Kerületünkben kényszerintézkedésekre többek között azért nem került sor, mert a helyszíni bejárások során nem találtunk olyan magáningatlant, melyen a parlagfű-fertőzöttség kifejezetten jelentős lett volna. Egy esetben volt szükség arra, hogy családi házas övezetben egy ingatlanon elvégeztessük a kaszálást, viszont a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt a költségek behajtása eléggé problémásnak bizonyult. Az elmúlt hónapokban 26 db felszólítás kiküldését láttuk indokoltnak. 20

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4061/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4061/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4061/2012. számú ügyben Előadó: dr. Friedrich Ábel Az eljárás megindítása A panaszos beadványában a parlagfűvel kapcsolatos kormányzati cselekvések hiányát,

Részletesebben

A távérzékeléses monitorozási módszerek hatósági felderítési rendszerbe illesztése

A távérzékeléses monitorozási módszerek hatósági felderítési rendszerbe illesztése JELENTÉS a Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban foglalt feladatok 2014. évi végrehajtásáról A Magyarország Parlagfű Elleni

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE. a 2011. évi tervek bemutatásáról

HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE. a 2011. évi tervek bemutatásáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE A 2010. évi parlagfű-mentesítés értékeléséről, a 2011. évi tervek bemutatásáról 2011. április 1 A parlagfű

Részletesebben

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről 04/725/2011 Beszámoló A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 T A R T AL OM J E G Y ZÉ K 1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 3.1. A járási hivatalok működésével

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FFB/46-1/2012. FFB-13/2012. sz. ülés (FFB-77/2010-2014 sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FFB/46-1/2012. FFB-13/2012. sz. ülés (FFB-77/2010-2014 sz. ülés) Ikt.sz.: FFB/46-1/2012. FFB-13/2012. sz. ülés (FFB-77/2010-2014 sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2012. április 24-én, kedden, 10 óra 10 perckor kezdődően, a

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.) FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. október 3-án, hétfőn, 9 óra 2 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2009 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának 5/2009. (III.20.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető

SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! BESZÁMOLÓ a hivatali ügyintézésről, a

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó Jelzés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. 2. Vasi TISZK alapító okirat módosítása. 3. A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 4. NYDOP-2009-3.1.1/A. városközpontok

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 3. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 3. szám I. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Szerkeszti: Koordinációs és Szervezési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére 21. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek: Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Fenntartható fejlődés bizottságá Egészségügyi bizottságá Mezőgazdasági bizottságá

J e g y z ő k ö n y v Fenntartható fejlődés bizottságá Egészségügyi bizottságá Mezőgazdasági bizottságá Ikt. sz.: FFB/-1/2013. Ikt. sz.: EGB/36-1/2013. Ikt. sz.: MB/67-1/2013. FFB-20/2013. sz. ülés (FFB-130/2010-2014. sz. ülés) EGB-13/2013. sz. ülés (EGB-89/2010-2014. sz. ülés) MB-18/2013. sz. ülés (MB-108/2010-2014.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1772/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1772/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1772/2013. számú ügyben Előadó: dr. Kovács Anikó Az eljárás megindítása Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségen, valamint

Részletesebben

Testületi határozatok

Testületi határozatok III. évfolyam 3. szám Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Testületi határozatok 2008. június AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2008. május 29-ei XX.

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. március Eljön szép Húsvét reggele, Krisztus Feltámadásának meghitt, szép ünnepe, Ünneplõ ruhába öltöznek a fák,

Részletesebben

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 1 A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 2 TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST TŰZVÉDELMI HELYZETE 2006-BAN...3 GAZDASÁGI KÖRNYEZET...3 TÁRSADALMI KÖRNYEZET...4 ÚJ BERUHÁZÁSOK A FŐVÁROSBAN...4 TŰZMEGELŐZÉSI

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben