BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Budapest, Váci utca : Budapest, Pf.: /fax: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Településrendezési Főosztály Fegyverneky Sándor Úrnak Főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A október 19-én kelt levelének megfelelően, a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala által, évben végrehajtott parlagfű-mentesítési tevékenység hatósági koordinációjáról, szóló beszámolót az alábbiak szerint megküldjük. A Hivatal a parlagfű-mentesítés hatósági koordinációját, a Fővárosi Államigazgatási Kollégium keretében létrehozott Fővárosi parlagfű-mentesítési koordinációs bizottság (továbbiakban: Bizottság) útján hajtotta végre. A Bizottság működési rendjét (továbbiakban: ügyrend) előkészítettük, amely a június 9-ei alakuló ülésen elfogadásra került. (Az ügyrendet mellékelten megküldjük.) A Bizottság tagjai voltak: - Fővárosi Főjegyző, - Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (továbbiakban: Szakszolgálat) vezetője, - ÁNTSZ Fővárosi Intézetének vezetője, - Fővárosi Munkaügyi Központ vezetője. - Fővárosi Kerületek Földhivatal(i) vezetői, - Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály vezetője, - Fővárosi kerületek jegyzői, - MÁV Fővárosi Intézményeinek vezetője, - BKV képviselője, - Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Hivatalvezető, - Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Titkársági és Jogi Koordinációs Osztályának vezetője. (aki Bizottság vezetői feladatokat is ellátta). A Bizottság az ügyrendnek megfelelően összesen hat ülést tartott (2006. június 9.; június 29.; július 28.; augusztus 17.; szeptember 14.; október 12.), melyeken többségében a fenti tagok nagy többségének képviselői megjelentek (ülésenként kb fő).

2 A Bizottsági ülésekről emlékeztetők készültek, melyeket a bizottsági tagok minden ülést követően ben megkaptak. Az ülésekre szóló meghívóban minden esetben javaslatokat kértünk a hatósági munka hatékonysága érdekében teendő intézkedésekre. A Bizottság a koordináció során az alábbi feladatokat hajtotta végre: 1. Az alakuló ülésen értékelte a korábbi évek Főpolgármesteri Hivatal által bonyolított Fővárosi parlagfű program tapasztalatait. 2. A parlagfű-mentesítés fontosabb anyagi-jogi és eljárás-jogi kérdéseit az alakuló ülésen részletesen feldolgozta a Bizottság, majd a jogértelmezési és gyakorlati problémák felmerülése alapján rendszeresen megtárgyalta. Ebben a feladatban kiemelt szerepet játszott és aktívan közreműködött dr. Winkler István a Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat vezetője. 3. A Bizottság rendszeres segítséget nyújtott az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete Egészségkommunikáció a parlagfű-mentes Budapestért program végrehajtásában. 4. A parlagfű-mentesítési tevékenység eredményessége és hatékonysága érdekében a Hivatal külső honlapján külön linket létesítettünk a parlagfűvel kapcsolatos anyagok részére. Ebben a linkben elhelyezésre kerültek a különböző tájékoztató anyagok, hatósági eljárás iratmintái, így például az akkor még Belügyminisztérium által kiadott parlagfű-mentesítési komplex tájékoztató, valamint itt kerültek elhelyezésre a hatósági eljárás jogi háttér anyagai, a parlagfű lefedettségre vonatkozó különböző térképek, valamint a pollen koncentrációt kimutató felmérések, úgynevezett parlagfű monitoring (pollen jelentések) és más tájékoztató anyagok. A nyilvános honlapon, jelenleg is, megtalálhatók a Bizottság működésével kapcsolatos dokumentumok is. 5. A Bizottság az ülésein a rendszeres jogalkalmazási kérdéseken kívül, minden esetben értékelte a két ülés közötti tapasztalatokat, köztük a parlagfű irtással kapcsolatos adatszolgáltatás a települési önkormányzatoktól (továbbiakban: statisztika) eredményeit. Szinte minden ülésen vizsgáltuk, a hatósági munka során alacsony szintűnek értékelt közérdekű védekezés elrendelését és a növényvédelmi bírság kiszabását. A Bizottság az utolsó október 12-i ülésén összehasonlította a és a évi statisztikai jelentések adatait, amiből megállapítható, hogy a fővárosi parlagfű-mentesítési hatósági tevékenységben érzékelhető és mértékében is meghatározó javulás következett be a két említett területen. Ezt bizonyítják az alábbi számok: a fővárosi kerületekben szeptember 30-ig 66 növényvédelmi bírság kiszabására került sor, és 137 esetben rendeltek el közérdekű védekezést az eljáró elsőfokú hatóságok. Ugyanezen számok évben már 327 (kb. ötszörös növekedés) növényvédelmi bírság kiszabásáról és 205 (kb. másfélszeres növekedés) közérdekű védekezés elrendeléséről szólnak. (A kerületek október 30-ig megküldött tájékoztatójuk szerint az október 6-ai statisztikai adatokhoz képest néhány százalékos növekedés volt regisztrálható.) 6. Tekintettel arra, hogy a Bizottság ülései nyilvánosak voltak, többször megjelentek a sajtó képviselői, melyet követően a média tájékoztatást adott a Bizottság működéséről, illetve a parlagfű-mentesítési hatósági munkáról a Főváros kerületeiben. 7. A Bizottság néhány ülésén megjelent és véleményt nyilvánított a parlagfűmentesítésben aktív szerepet vállaló civil szervezet egy-egy képviselője (Parlagfűmentes Magyarország Egyesület), akiknek a javaslatait igyekeztünk hasznosítani 2

3 munkánk során. Részükre is megküldtük a Bizottság munkájával kapcsolatos anyagokat. 8. A Bizottság döntött arról, hogy a tagok október 30-ig a tájékoztatót készítenek a területükön végzett parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos tevékenységről, és javaslatot tesznek a munka eredményességét segítő módosításokra, javasolt jogszabályi változtatásokra A megküldött tájékoztatók és javaslatok összegzése, fontosabb javaslatai: (a tájékoztató elfogadott szempontjait és az egyes tájékoztatókat eredetben mellékeljük) - Jó néhány vélemény szerint a parlagfű-mentesítésben korábban alkalmazott és a statisztikai táblázatban is szereplő felszólítás továbbra is szükséges és elősegíti a jogkövető magatartásra történő ösztönzést. Annak ellenére ragaszkodnak a kerületi ügyintézők a felszólítás intézményéhez, hogy azt ma már a növényvédelmi törvény a parlagfűvel kapcsolatos eljárásban nem tartalmazza. - Több, az elsőfokú hatóság által megfogalmazott vélemény szerint, a 187/2006. (IX.5.) Korm. sz. rendelet, mely a parlagfű bírság kiszabásának mértékét határozza meg, ellentmondásos, tekintettel arra, hogy a belterületi földeken 750 ezer forintban maximálja a bírság mértékét. Néhány esetben ezt az eljáró szakemberek alacsonynak tartották, de volt olyan vélemény is, miszerint teljes mérlegelési lehetőséget kellene biztosítani az eljáró hatóságnak. - Rendszeres és visszatérő jogértelmezési problémát okozott az elsőfokú hatóság ügyintézőinek a Ket. és a növényvédelmi törvény szabályainak együttes alkalmazása (értesítés és felszólítás alkalmazási kérdései, a parlagfű ügyekben eljáró másodfokú hatóság meghatározása, valamint a különböző hatósági döntések megválasztása). - Több növényvédelmi ügyintéző is felvetette, hogy a parlagfű nem az egyetlen allergén növény és ennek kiemelt kezelése eltereli a figyelmet a hasonlóan egészségkárosodást okozó többi növényről. - Rendszeresen felvetődött az úgynevezett járda szegélyen a családi házak és az utak közötti területen található parlagfű irtással kapcsolatos eljárások jogértelmezési kérdése. A jogértelmezési problémát a növényvédelmi törvény és a 48/1994. (VIII. 1.) sz. rendelet (Fővárosi Köztisztasági rendelet) ellentmondásos szabályai okozták. - A évi jogszabály módosítások tekintetében a többség véleménye szerint azok segítették a hatékonyabb hatósági munkát a parlagfű-mentesítésben. Kivételként jelentkezett a XXII. kerületi Növényvédelmi Hatóság véleménye, miszerint a jogszabály módosítás nem tette eredményesebbé a védekezést; évhez hasonló szempontrendszerek alapján került bírság kiszabásra, rendeltek el közérdekű védekezést. (XXII. kerület 2005: közérdekű védekezés: 1 db, növényvédelmi bírság 12 db, közérdekű védekezés: 3 db, növényvédelmi bírság 19 db, az itt hivatkozott statisztikai adatok alátámasztják kerület gyakorlatát). - Több esetben kifogásolták az elsőfokon eljáró növényvédelmi szakemberek a növényvédelmi törvényben meghatározott június 30-ai első parlagfű-mentesítési határidőt, melyet korainak ítéltek. - A Bizottság ülésein és több tájékoztatóban igény merült fel a személyi és tárgyi feltételek javítására, a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos elsőfokú feladatok kerületi végrehajtásában. A feladat idényjellege és az a körülmény, hogy egyes kerületekben önálló munkakör a parlagfű-mentesítésre nincs biztosítva a vegetáció időszakában jelentkező feladatok miatt külön leterheltséget okoz a szakembereknek. Technikai eszközök tekintetében igény merült fel GPS beszerzésére és alkalmazására, valamint néhány kerületben digitális fényképezőgép alkalmazására. - Az ÁNTSZ Fővárosi Intézete igen aktív segítséget nyújtott és rendszeres, szakmailag is megalapozott javaslatokat nyújtott be. Javaslataik tartalmazzák a parlagfű 3

4 helyszíneken megjelenő elsőfokú hatóságnál dolgozó munkatársak részére egyéni egészségvédelmi eszközök rendszeresítését. Javasolják továbbá parlagfű bejárási tervek és térképek készítését az elsőfokú hatóságoknál, valamint a parlagfűmentesítéssel kapcsolatos beszámolási rendszer felállítását. Javaslatot tettek még a stabilabbak személyi feltételek szükségességére.(az általuk közölt kiérlelt véleményt mellékletben csatoljuk.) - A fővárosi kerületek elsőfokú növényvédelmi hatóságainak tájékoztatóiból a koordinációs bizottság működésére vonatkozóan többségében pozitív vélemény jelenik meg. Egyes esetekben kifogásolták, hogy a jegyzők kevesebb figyelmet fordítottak ezen feladat segítésére, figyelemmel arra is, hogy kivételes esetektől eltekintve nem jelentek meg a bizottsági üléseken, illetve egyes kerületek területükön a parlagfű lefedettség jelentős - jegyzői képviselőt sem küldtek a Bizottságba. Néhány kerület nem küldött tájékoztatót a évi tapasztalatokról. - Az önkormányzati önállóságból adódóan az egyes fővárosi kerületek Polgármesteri Hivatalai nagymértékben eltérő keretek között oldják meg a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatokat (pld. XIX. kerület: Iparkereskedelmi és Ellenőrzési Iroda ; XX. kerület: Városfejlesztési és Fenntartási Osztály ; XXII. kerület: Igazgatási Iroda Környezetvédelmi Csoport ; XVII. Kerület: Városigazgatási Iroda ; XIII. kerület: Építésügyi Osztály ; stb.). Ez a körülmény, részben a koordinációt, részben az állampolgárok tájékoztatását és eligazodását nehezíti és a hatósági munka, valamint az önkormányzat által kezelt területek különválása is bonyolítja a hatékony intézkedéseket. - Az egyes kerületek kezelésében lévő területek parlagfű-mentesítéséről, esetleg velük szemben tett intézkedésekről, részletes adatokat a Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál lehet fellelni. - A statisztikai táblázat adatsorának pontosítását kezdeményezték az adatszolgáltató szakemberek, mely javaslatok elsősorban az értesítés és felszólítás külön választására, a közérdekű védekezés elrendelése és az önkéntes végrehajtás külön adatsorban való megjelenítésére vonatkoztak. - Az elsőfokú hatóság eljárása során a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos finanszírozási kérdéseket a Bizottság néhány esetben megtárgyalta és értelmezte. A szabályozást tartalmazó kormányrendelet alkalmazása tekintetében komolyabb nehézséget nem jeleztek. - A szeptember 19-én Prutkai János tanácsos úr részére felterjesztett tájékoztatónkat jelenleg is helytállónak tartjuk. A Bizottság munkájában a Hivatal állományából a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos szervező, koordináló és adminisztratív rendszeres feladatokat végzett egy fő főosztályvezetőhelyettes, 1 fő osztályvezető, 4 fő érdemi ügyintéző, konkrét dologi költségként Ft, (a Bizottsági ülések költségek) és felhasználásra került a különböző helyszíni ellenőrzésekre és egyeztetésekre összesen: 1187 km gépkocsi használat. Javaslom a parlagfű-mentesítésben aktív és hatékony szerepet vállaló köztisztviselők elismerését. Budapest, november 10. A hivatalvezető nevében és megbízásából: Dr. Dániel Károly Titkársági és Jogi Koordinációs Osztályvezető 4

5 BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA Budapest, Váci utca : Budapest, Pf.: 234. /fax: J A V A S L A T a Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság működési rendjére A Belügyminiszter megbízást adott a Fővárosi Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetőjének Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság (továbbiakban: Koordinációs Bizottság) felállítására, a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet 12. és 15. szakaszai alapján. A Koordinációs Bizottság működését figyelemmel a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság intézkedésére, valamint a Belügyminisztérium Településfejlesztési és üzemeltetési Főosztály április 20. napján kelt felhívására, továbbá az FVM-ben május 03-án megtartott konferencián ismertetett évi Parlagfű mentesítési feladatterv 13. pontjára, az alábbiak szerint tervezzük működtetni. A Koordinációs Bizottság tagjai: - Fővárosi Főjegyző - Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Állomás vezetője, - ÁNTSZ Fővárosi Intézetének vezetője, - Fővárosi Munkaügyi Központ vezetője, - Fővárosi Kerületek Földhivatal vezetője, - Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály vezetője, - Fővárosi kerületek jegyzői, - MÁV fővárosi intézményeinek vezetője, - BKV képviselője. - A Hivatalvezető és a Hivatal Titkársági és Jogi Koordinációs Osztály vezetője, A Koordinációs Bizottság létrehozásának célja: A parlagfű vegetációjának időszakában (június-november) információ-cserével, a tevékenységek egyeztetésével segíti az eredményes parlagfű mentesítést, a felmerülő koordinációs problémákról tájékoztatja a Tárcaközi Bizottságot, fórumot biztosít a hatósági feladatok ellátásához szükséges egységes jogértelmezési gyakorlat kialakításához. 5

6 A Koordinációs Bizottság működése: 1. A Koordinációs Bizottság tagjai személyesen, vagy képviselőik útján látják el feladatukat. Képviselők lehetnek a Fővárosi Államigazgatási Kollégium (továbbiakban: FÁK) témakörben érintett tagjai által kijelölt személyek, és a jegyzők által delegált köztisztviselők, valamint a Fővárosi Főjegyző által kijelölt képviselő. A Koordinációs Bizottság tagjai közötti kapcsolattartás megszervezése és biztosítása érdekében a tagok és a jegyzők kijelölik és jelzik a meghatalmazott kolléga nevét, beosztását, és elérhetőségét (telefon, ). 2. A Koordinációs Bizottság bármely tagja javasolhatja, hogy a bizottság tárgyaljon meg valamely kérdést, mely a fővárosi parlagfű lefedettség csökkentését szolgálja. 3. A Koordinációs Bizottság a vegetáció időszakában szükség szerint ülésezik, az ülések helye a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal Deák Ferenc terme. A munkacsoport vezetője a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának Titkársági és Jogi Koordinációs Osztály vezetője. 4. A Koordinációs Bizottság ülésein tárgyalási joggal részt vehetnek a bizottság munkájában nem közreműködő FÁK tagjai, valamint a FÁK vagy a Koordinációs Bizottság által szükségesnek tartott más szerv képviselői. 5. A Koordinációs Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a Koordinációs Bizottság tagjai, illetve a Belügyminisztérium részére kell megküldeni. 6. A Koordinációs Bizottság legkésőbb november 31-ig, állásfoglalási javaslatot készít elő a Belügyminisztérium számára, amely egységesen és átfogóan tartalmazza a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos általános és egyedi (szakigazgatási) problémákat, összegzi a Koordinációs Bizottság által megszerzett tapasztalatokat. Az állásfoglalás célja a Belügyminisztérium tájékoztatása mellett, a lehetséges jogszabály-módosítási javaslatok felterjesztése. 7. A Koordinációs Bizottság működésére egyebekben a Fővárosi Államigazgatási Kollégium ügyrendjét kell megfelelően alkalmazni. (Az ügyrendet június 9-én (alakuló ülésen) a bizottság elfogadta.) 6

7 Tájékoztató (tartalmi javaslat) - Segítette-e a jogszabály módosítás (kötelező bírság, felszólítás elmaradása stb.) az eredményesebb védekezést? - Milyen tárgyi, személyi feltételek hiányoztak az eredményesebb védekezéshez? - Milyen további jogszabályi módosítást javasol az eredményesség érdekében? - A koordináció javítása érdekében milyen intézkedéseket lát szükségesnek? - A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése. - Az október 6-i adatszolgáltatáshoz képest bekövetkezett változások. - Egyéb javaslatok. 7

8 Dr. Dániel Károly Iktatószám: /2006 Főosztályvezető részére Előadó: Nagy Gizella Közigazgatási Hivatal AZ ÁNTSZ FŐVÁROSI INTÉZETE EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY JAVASLATA A FŐVÁROSI PARLAGFŰMENTESÍTÉSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG MUNKÁJÁHOZ 1. Azon köztisztviselők és közalkalmazottak érdekében, akik munkakörükből adódóan kötelezően parlagfű bejáráson vesznek részt és ez által fokozott a pollenallergia kockázatuk van, a munkahelyi ártalom csökkentésére javasoljuk az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Osztály állásfoglalása alapján: A területileg illetékes ÁNTSZ panaszra, bejelentésre helyszíni szemlét tarthat azon a területen ahol a parlagfű kaszálása folyik. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában azt tapasztalja, hogy a munkavállalók, akik kaszálnak a területen nem viselnek légzésvédőt, illetve egyéb védőruhát határozatban a munkáltató illetékességének tisztázása mellett elrendelheti ezek beszerzését. Az ellenőrzést végzők részére határozatilag nem rendelhetik el a védőálarc biztosítását. Minden létesítmény részére kötelező azonban kockázatértékelést készíteni, amelyet munkavédelmi szakember és a FESZ orvos részvételével a munkáltató, nevezetesen az önkormányzat készíttet el. Ezt évenként felül kell ezt bírálni, módosítani, ha szükséges. Itt lehetne javasolni a pollenek okozta veszély miatt a légzésvédő biztosítását azok részére akik ellenőriznek, amennyiben fokozott veszélynek vannak kitéve. 2. A fővárosi kerületi Parlagfű mentesítési Koordinációs Bizottságok készítsenek parlagfű bejárási tervet, amely legyen mindig nyilvános. 3. Készítsenek kerületenként Parlagfű térképet. 4. A kerületi Parlagfű koordinációval megbízott személyek meghatározott munkatervük alapján havonta számoljanak be tevékenységükről. (havi öt kerület) 5. A Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság munkaértekezletére mindig ugyanazok a személyek jöjjenek el a korrekt információ átadás és beszámolás érdekében. Budapest Üdvözlettel Lukáts Ágnes Fővárosi ÁNTSZ 8

9 Kedves Károly! A Fővárosi Önkormányzat nem vesz részt a parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó hatósági munkában, így ehhez a kerületi önkormányzatok javaslatai hitelesebbek, azonban a rendszeres koordinációs munka szerintem mindenképpen növelte a munka hatékonyságát. Így jövőre az értekezleteket szerintem változatlan formában érdemes majd folytatni. Az új jogi szabályozás szerintem megfelelő, csak a június 30-i határidőt tartom túl korainak. A Fővárosi Parlagfű Forródrótra Budapest területére vonatkozóan 530-bejelentés érkezett 503-at továbbítottunk a kerületi önkormányzatokhoz. Üdvözlettel: Takács Noémi Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály 1052 Budapest Városház u tel

10 FKFH_FOLDV "Dániel Károly" > Tisztelt Dániel Károly Úr! > > Hivatkozással a október 12-i ülésen elhangzottakra, tájékoztatom, > hogy a parlagfű mentesítési tevékenységről készülő jelentéshez javaslattal > nem kívánok élni. > > Tájékoztatom továbbá, hogy a Budapesti 1.sz. Körzeti Földhivatal > termőföldvédelemmel foglalkozó osztályának illetékességi területe Budapest > erdő nélküli külterületi termőterülete, mely ha (kb > földrészlet), ebből kb hektárnyi területet helyszíneltünk le > hivatalból, illetve bejelentés alapján. Helyszínelésre kettő mezőgazdász > heti 4 munkanapot fordított három hónapon keresztül. Összesen 126 > hektárnyi területen 67 db jegyzőkönyvet vettünk fel és adtunk át az > intézkedére jogosult NTSZ részére. A legtöbb jegyzőkönyv (22 db 64 > hektárnyi területen) a XXIII. kerületben készült, mely köszönhető annak, > hogy az adott kerületben tartottuk az FVM által idén elrendelt > határszemlét, vagyis ebben a kerületben minden földrészletre kiterjedő > helyszínelést tartottunk. > > Budapest, október 31. > > > Tisztelettel: > > > Bárdosné Kakuk Krisztina s.k. > > Földügyi Osztályvezető 10

11 Tájékoztató (tartalmi javaslat) - Segítette-e a jogszabály módosítás (kötelező bírság, felszólítás elmaradása stb.) az eredményesebb védekezést? Válasz: igen, kifejezetten hasznosnak ítéljük a Tárcaközi Bizottság által kiadott szakmai útmutatót, mely tartalmazza az egész eljárási menetet, minta ügyiratokkal és így megkönnyíti a hatósági munkát. - Milyen tárgyi, személyi feltételek hiányoztak az eredményesebb védekezéshez? Válasz: az I. kerület területe 3,41km 2, a főváros egyik legkisebb kerülete. A Polgármesteri Hivatal létszáma 122 fő. A parlagfű mentesítés hatósági ügyeivel az Építési Iroda egyik dolgozója foglalkozik akkor, ha ilyen probléma felmerül. A Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Irodáján dolgozik szakképzett kertészmérnök, de ő az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartásával (parkok, játszóterek, fasorok, önkormányzati üres ingatlanok) foglalkozik, nem rendelkezik hatósági jogkörrel. - Milyen további jogszabályi módosítást javasol az eredményesség érdekében? Válasz: Minden kerületnél jó lenne a GPS alkalmazása az eredményes felderítés, adatpontosítás (pl.: kerület határ esetén) érdekében. Fontos lenne, ha a bírságokra vonatkozó 187/2006.(IX.5.) Korm. sz. rendelet mellékletét módosítanák, pontosítanák. - A koordináció javítása érdekében milyen intézkedéseket lát szükségesnek? Válasz: véleményem szerint a jelenlegi koordinációs rendszer nem rossz, de ki kellene kényszeríteni, hogy minden kerületi jegyző munkatársa útján képviseltesse magát az értekezleten. A sajtóban megjelent két olyan cikk, melyet elolvasva az emberekben felvetődik a kérdés, hogy valójában van-e értelme a védekezésnek és nem mindig értik a hatósági szigort. Ilyen cikk a 11

12 Népszabadság január 25-ei számában megjelent Gadó György Pál erdőmérnök, természetvédő A parlagfű-hisztéria cikke, vagy szintén a Népszabadság október 17-ei számában megjelent Ónod-Molnár Dóra Szénanáthára sárga szilvatetű cikke, melyben az MTA Növényvédelmi Intézet kutatóinak eredményeire hivatkozik, kritizálva a nyár eleji kaszálást. - A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése. Válasz: az I. kerületben nincs parlagfüves terület. - Az október 6-i adatszolgáltatáshoz képest bekövetkezett változások. Válasz: október 6-hoz képest nem következett be változás. - Egyéb javaslatok. Budapest, október 31. Fitos Péter vezető főtanácsos I. ker. PH: 12

13 Tisztelt Elnök Úr! A koordinációs bizottság tevékenységéről szóló jelentés elkészítéséhez, a megküldött szempontok alapján az alábbi észrevételeket fűzöm: A jogszabály módosítás, amely szerint a parlagfű kitüntetett szerepet kapott a hatósági munkában, azt a helyzetet idézte elő, hogy a többi, esetleg hasonlóan allergén és egészség károsító gyomnövény elleni védekezés nem egyszerűsödött, a helyszíni ellenőrzések során a parlagfűvel való fertőzöttség megítélése nem teljesen egyértelmű. Más allergén gyomnövények jelenléte esetén a közérdekű védekezést az eddigieknek megfelelően csak hosszadalmas hatósági eljárás után lehet elrendelni.a jogszabályi változás tehát csak a parlagfű kitüntetett szerepét erősíti a többi, hasonlóan egészség károsító növénnyel szemben. Felszólítást már eddig sem használtunk, a védekezési kötelezettséget határozatban írtuk elő. Tárgyi feltételeink ebben az évben egy térkép szoftver alkalmazásával és a földhivatali Takarnet rendszer használatával javultak. A GPS használata inkább a külterületi ingatlanok azonosíthatóságát javítaná, ami nem tartozik a jegyzők illetékességébe. A jogszabály további módosítása talán a parlagfű kizárólagosságának negszüntetése irányába kellene, hogy mutasson. Kerületünkben nagy kiterjedésű, parlagfűvel fertőzött területek a kárpótlási földek, amelyek külterületen fekszenek, így a Szolgálat az illetékes ezekben az ügyekben. Az október 6-ai jelentés óta a II. kerületben statisztikai változás nem következett be, tehát az akkori számok kerületünkre vonatkozóan véglegesnek tekinthetők. Tisztelettel: Jóvér György Irodavezető II. ker. PH. 13

14 BUDAPEST, III. KERÜLET ÓBUDA BÉKÁSMEGYER Polgármesteri Hivatal Tárgy: évi parlagfű mentesítés 1033 Budapest, Fő tér 3. Budapest III. kerületben Igazgatási Ügyosztály Mezőgazdasági Csoport 1033 Bp. Folyamőr u. 22. Ügyiratszám: VI-1598/06 Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Dr. Dániel Károly Főv. Parlagfűmentesítési Koordinációs Bizottság elnöke Tájékoztató a 2006 évi parlagfű mentesítésről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Mezőgazdasági Csoportja, mint első fokon eljáró növényvédelmi hatóság az elmúlt évekhez hasonlóan márciusban Felhívást intézett a kerületben nagyobb ingatlannal rendelkező cégekhez, vállalatokhoz (87 db). Ebben ismertettük a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos törvényhelyeket, a parlagfű irtás szankciómentes határidejét, a bírság mértékét. Az Óbuda c. újságban a lakosság figyelmét többször felhívtuk a növényvédelmi törvényre, annak módosításaira. Módszertani segítséget adtunk a parlagfű mechanikai és kémiai írtásához. Ábrán is többször bemutattuk a parlagfű morfológiáját és életciklusát. Pollennaptár segítségével szemléltettük a legfontosabb allergén gyomnövények pollenszórásának idejét. Ismertettük, hogy növényvédelmi ügyekben kü1területen a Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat az eljáró hatóság. Meghirdettük telefon elérhetőségünket, mely alapján a lakosok közvetlenü1 jelentették felénk a gyomos területeket. A bejelentések nagy része parlagfűvel fertőzött területekre irányult. A helyszíni szemlék alkalmával azonban megállapítást nyert, hogy azok a valóságnak nem felelnek meg, mivel az ingat1anok túlnyomó többségben ürömfélékkel és egyéb gyomnövényekkel voltak benőve. Három olyan területet találtunk, amely kimondottan parlagfűvel volt fertőzött, ezek a következők: - Saroglya u /74 hrsz. (100% fertőzöttség) 14

15 - MÁV Óbudai vasúti mh. Környéke: 22661/4 és 19592/2 hrsz. (kb. 80% fertőzöttség) - Nánási út Rozgonyi P. u. Kossuth L. üp. Által határolt 23744/2 hrsz. (kb. 80 % fertőzöttség) 2006 október 30-ig a Mezőgazdasági Csoport által tett gyom (parlagfű)- mentesítési hatósági intézkedések: db. ha Bejelentések kivizsgálása ,5 Hivatalból indított eljárás ,3 Értesítés, felszólítás ,1 (határozat) Növényvédelmi bírság 10 26,7 Közérdekű védekezés 3 5,8 elrendelése (határozat) Közerdekű védekezés végrehajtása 1 0,1 A közérdekű védekezés költsége: 1 db, Ft 2006-ban -az elmúlt évek tapasztalatai alapján - közérdekű védekezésre a kőltségvetésben Ft-ot különítettünk el. Növényvédelmi bírság összege: 10 db, összesen Ft Az állampolgárok és cégek, vállalatok, részvénytársaságok jogkövető magatartása eredményeképpen bírságolni csak 10 esetben kellett. A parlagfű mentesítésre vonatkozó jogszabályok egyértelműek, alkalmasak arra, hogy megfelelő hatékonysággal tudjunk eljárni a fertőzött területek tulajdonosaival szemben. Kivéve a bírság összegének meghatározása kül- és belterület vonatkozásában. Álláspontunkat alátámasztjuk azzal, hogy külterületen arányait tekintve nagyobb a parlagfű fertőzöttség, aminek eredményeképpen nagyobb a pollentermelés és szóródás. A szeptember 20.-án életbe lépett 187/2006. (IX.5) Kormány rendelet ismertetésére nem volt még sok lehetősége hatóságunknak, szeretnénk, ha ez a tavasszal nagyobb nyilvánosságot kapna a médiában. A Fővárosi Kerületek Földhivatalánál nem naprakész nyilvántartás miatt több esetben nem az ingatlan tulajdonosát szólítottuk fel gyommentesítésre. Az Önkormányzat által kezelt zöldterület összesen négyzetméter Ebbő -belterjes művelésbe vett négyzetméter -6X kaszálás/év l terület -külterjes művelésbe vett terület -útpadka kaszálás -gondozásba nem vett terület négyzetméter - 4X kaszálás/év négyzetméter -4X kaszálás/év négyzetméter -4X kaszálás/év 15

16 Budapest, október 31. A tájékoztatót összeállította: Barcsa Andrásné (Mezőgazdasági Csoport) BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSRENDEZÉSI IRODA BUDAPEST, X. KER., SZENT LÁSZLÓ TÉR Tájékoztató A KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG ÁLTAL MEGKÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÓ ( TARTALMI JAVASLATRA ) AZ ALÁBBI ÉSZREVÉTELEINKET KÜLDJÜK: 1. SEGÍTETTE-E A JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS ( KÖTELEZŐ BÍRSÁG, FELSZÓLÍTÁS ELMARADÁSA STB ) AZ EREDMÉNYESEBB VÉDEKEZÉST? - A FELSZÓLÍTÁS ELMARADÁSA AZOKNÁL AZ INGATLANOKNÁL JELENTETT ELŐRE LÉPÉST, AHOL A TULAJDONOS NEM ISMERT VAGY TÖBB TULAJDONOS VAN. - EGYÉB ESETEKBEN A FELSZÓLÍTÁS EREDMÉNYES, TEHÁT ALKALMAZÁSA INDOKOLT. 2. MILYEN TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK HIÁNYOZTAK AZ EREDMÉNYESEBB VÉDEKEZÉSHEZ? SOK ESETBEN MUNKAESZKÖZ ( PL DAMILOS FŰKASZA ) BÉRLÉSI LEHETŐSÉGE UTÁN ÉRDEKLŐDTEK, ENNEK MEGOLDÁSÁT KELLENE SZORGALMAZNI. AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE TERÜLETARÁNYOSAN KÖZPONTILAG BIZTOSÍTSANAK FŰKASZÁT, MELLYEL A LAKOSSÁG KÖRÉBEN AZ ESZKÖZ BÉRLÉS MEGOLDÁSA MEGVALÓSÍTHATÓ EZÁLTAL JOBBAN ELÉRHETŐ AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEK GONDOZOTTSÁGA. 3. MILYEN TOVÁBBI JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁST JAVASOL AZ EREDMÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN? AZ ALLERGIÁT OKOZÓ MEGBETEGEDÉSEK TÖBB TÉNYEZŐ EGYÜTTES HATÁSÁBÓL ALAKULNAK KI, NEMCSAK A PARLAGFŰ VIRÁGZÁS HATÁSA OKOZZA. EZÉRT CÉLSZERŰ A TÖRVÉNY HATÁLYÁT KITERJESZTENI A TELJES GYOMMENTESSÉG, RENDSZERES KARBANTARTÁS ELVÉGZÉSÉRE. ( FŰFÉLÉK, FEKETEÜRÖM, LIBATOP STB. ) 16

17 4. A KOORDINÁCIÓ JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN MILYEN INTÉZKEDÉSEKET LÁT SZÜKSÉGESNEK? A eljárás során alkalmazott fogalmak egy értelműsítése szükséges. ( pl. Bejelentés - nem minden bejelentésből lesz hatósági eljárás, ( zöldvonalon, en érkezett panaszok sok esetben azonos helyszínre vonatkoznak, az ellenőrzés során az is előfordul, hogy a terület már rendben van. ) Értesítés felhívások kiküldése, ill. felhívások helyszínen történő átadása. legtöbb esetben az észrevételtől számított megadott határidőre az intézkedéseket a tulajdonosok megteszik. (azonnal) Hivatalból indított eljárás kezdeményezése akkor történik, ha a kitűzött határidőre a kaszálás nem kerül elvégzésre. 5. A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése: Temető parlagon hagyott területei, Ezüstfa utca mentén temető tartalékterület széle, - kárpótlási területek, vonalas BKV létesítmények közvetlen területe, 6. Október 6- a óta változás nem történt. 7. EGYÉB JAVASLAT : - A lakossági tájékoztatásokban a rendszeres karbantartásra ( havi kaszálás ) hívják fel a figyelmet. - MEGSZERVEZNI AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEKRŐL A KASZÁLÉK ELTÁVOLÍTÁSÁT, ELSZÁLLÍTÁSÁT. ÁTVEVŐHELYEK TÉRÍTÉSMENTES BIZTOSÍTÁSÁVAL. - A KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS SZORGALMAZÁSA ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI TÁMOGATÁSA HELYI PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRA A LAKOSSÁG, CIVIL SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE. B U D A P E S T, OKTÓBER 30. TISZTELETTEL: BÁNHEGYINÉ BINDER ZSUZSA CSOPORTVEZETŐ 17

18 Tájékoztató a évi XI. kerületi parlagfű mentesítési tevékenységről készülő jelentéshez évben az elsőfokú növényvédelmi hatóság a gyomos területek első észlelését követően egy felszólítást küldött a földhasználónak. Tapasztalatunk szerint az esetek 80%-ában ennek hatására megtörtént a gyommentesítés. Ez azokban az esetekben nem vezetett eredményre, ahol a földhasználó nem vette át az értesítést, mivel a földtulajdonos elmulasztja tartózkodási címét módosítani a tulajdoni lapon. Amennyiben az ismételt helyszíni szemléig a gyommentesítés a felszólítás ellenére sem történt meg, bírságot kiszabtunk ki és egyben gyommentesítésre köteleztük a tulajdonost. Ha a határozatban megadott határidő is eredménytelenül telt el, újabb bírság került kiszabásra, valamint közérdekű védekezést rendeltünk el. Parlagfűvel szennyezett területek esetében az eljárás közérdekű védekezés elrendelésével indult. A helyszíneléseket a Hivatal Hatósági Igazgatóságának és Városüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai közösen végezték. A parlagfű-mentesítés hatósági feladatait ellátó Építési Osztály közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Takarnet rendszerhez, ami még inkább gyorsabbá és hatékonyabbá tette az ügyintézést. A jogszabály módosítás nem tette eredményesebbé a védekezést, mivel külön kell kezelni a parlagfűvel, valamint a parlagfűvel nem, de egyéb allergén gyomnövénnyel borított területeket. Ez az ügyfelek számára érthetetlen. A felvilágosító kampányok 18

19 ellenére még mindig sokan nem ismerik fel a parlagfüvet illetve összekeverik más növényekkel. Továbbá úgy vélik, a parlagfű az egyetlen allergén gyomnövény, ami ellen védekezni kell. A megjelölt június 30-ai időpont félrevezető, mivel a tulajdonosok úgy értelmezik, hogy azt követően már nem kell a növényvédelmi kötelezettségüket teljesíteni, ha a fenti határidőig a gyommentesítést elvégezték. Továbbá túl korai, mivel ebben az időpontban a parlagfű nem virágzik, 2-4 leveles, száras fenológiai állapotú évhez hasonló szempontrendszerek alapján került bírság kiszabásra, közérdekű védekezés elrendelésére. A novemberében bevezetett Ket. azonban megnehezítette az eljárást. Az eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése sok esetben lehetetlen, mivel a terület beazonosítása hosszabb időt vesz igénybe, mint a Ket. által meghatározott 5 nap. Az ingatlan előtti közterületek földhasználói jogviszonyát átruházó fővárosi köztisztasági rendelet szabálysértési eljárást von maga után, míg a Növényvédelmi törvényben hatósági eljárás meghatározott. Ez nem kellően tisztázott. A kiadott Útmutató szerint a lezárt területeken végrehajtandó közérdekű védekezés végrehajtásához ügyészségi hozzájárulást kell kérni. Ez a gyakorlat az ügyészség szerint nem szükséges. A növényvédelmi bírság mértékéről szóló rendelet későn jelent meg illetve lépett hatályba, gyakorlatilag az idén indult növényvédelmi eljárásokban nem alkalmazható. A belterületi ingatlanokra kiszabható bírság legmagasabb összege Ft, annak ellenére, hogy a törvény Ft-ról rendelkezik. A védekezés eredményesebbé tételéhez hiányzik a GPS készülék a gyomos területek töréspontjainak bemérésére, melyeknek a beszerzését központilag kellene megoldani. Továbbá hatékonyan segítené a munkát egy hordozható számítógép, valamint digitális fényképezőgép. A kerületben található nagyobb parlagfüves, problémás belterületi területek: Rétkerülő utca környéki beépítetlen telkek, Savolya park környéke Kőérberek Tóváros környéke Irhás árok Madárhegy beépítetlen ingatlanok A koordináció javítása érdekében célszerű lenne a jogszabály tervezetek megismertetése a Koordinációs Bizottsággal. Egyéb javaslatok: 19

20 Az adatszolgáltatáskor használt táblázatban hiányzik azon közérdekű védekezések számának szerepeltetése, ahol a tulajdonos a közérdekű védekezés elrendelése után, de még a hatóság által megbízott vállalkozó előtt önként elvégezte a gyommentesítést. Tisztelt Dániel Károly Úr! A felhívásnak megfelelően szabadságom miatt kicsit megkésve ezúton küldöm a tájékoztatót a 12. kerületi parlagfű-helyzetről. Szerencsés módon a 12. kerület fővárosi viszonylatban a parlagfűvel kevéssé fertőzött területek közé tartozik, az idei évben pedig az előző évhez képest is javulás volt tapasztalható. Ez megmutatkozott abban is, hogy idén jóval kisebb számban érkezett bejelentés (persze ennek oka lehet talán az is, hogy idén nem szerepeltették olyan súllyal a médiában ezt a témát), illetve a bejelentések kivizsgálása során leggyakrabban csak gyomos ingatlanokat, vagy parlagfűvel csak kis mértékben borított területeket találtunk. A növényvédelmi törvény évi módosítása mindenképpen meggyorsította az eljárás gyakorlati részét, így a levelezgetés helyett konkrét intézkedések elrendelésére is lehetőség van. Az azonban nem dönthető el bizonyosan, hogy mi az a borítottsági arány, amelynél rögtön elrendelhető a kényszerkaszálás. Kerületünkben kényszerintézkedésekre többek között azért nem került sor, mert a helyszíni bejárások során nem találtunk olyan magáningatlant, melyen a parlagfű-fertőzöttség kifejezetten jelentős lett volna. Egy esetben volt szükség arra, hogy családi házas övezetben egy ingatlanon elvégeztessük a kaszálást, viszont a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt a költségek behajtása eléggé problémásnak bizonyult. Az elmúlt hónapokban 26 db felszólítás kiküldését láttuk indokoltnak. 20

Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a évi özönnövény-mentesítési feladatokról szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a évi özönnövény-mentesítési feladatokról szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1 0+,, 1 "t t, ~ szamu e o erjesz es Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a 2016. évi özönnövény-mentesítési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/585-1/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "Parlagfű-mentesítés Makón" című

Részletesebben

2013. 11. 06. A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN

2013. 11. 06. A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN Előadó: Fő cél: a parlagfű virágzásának és magképzésének megakadályozása

Részletesebben

Informatikai eszközök a parlagfűmentesítés szolgálatában

Informatikai eszközök a parlagfűmentesítés szolgálatában Informatikai eszközök a parlagfűmentesítés szolgálatában Pallagné Ruszkabányai Ágnes Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Problémafelvetés Témánk főszereplője, a parlagfű A gyommentesítés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai

A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai Avar Kálmán osztályvezető Vas Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága Vasszécseny 2014.02.07. 1 Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Egészségkommunikációs programok a parlagfűmentes környezetért

Egészségkommunikációs programok a parlagfűmentes környezetért Egészségkommunikációs programok a parlagfűmentes környezetért Lukáts Ágnes parlagfűkoordinátor ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet Közép-magyarországi Regionális Parlagfűmentesítési Koordinációs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/367-./2015. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Az FKF Zrt. válaszlevelében taglalta az előkészítő munka egyes lépéseit, mely alapján a Környezetvédelmi Osztály intézkedési tervet készített.

Az FKF Zrt. válaszlevelében taglalta az előkészítő munka egyes lépéseit, mely alapján a Környezetvédelmi Osztály intézkedési tervet készített. S. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály V L Wriilet Kőbányai A. {. \ iselő-íestület ülése Akols^/to^o- DUUMJCbi., Tárgy; Javaslat a Kerületi Komposztálási

Részletesebben

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25.

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Országszerte virágzás előtti állapotban van a parlagfű, az allergén gyomnövény néhány napon belül kezdi szórni a pollenjeit. A Nemzeti

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület

Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület PME 2011 Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület 2011. december 1. A PME célja és tevékenysége Az egyesület 1993-ban alakult. Jelenleg 200 tagja van. Elnöksége: Dr. Juhászné Halász Judit elnök, tagok:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Hiv. szám.: 7/97642/2016. Hatósági Főosztály

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Hiv. szám.: 7/97642/2016. Hatósági Főosztály lkt.sz.: ;Z /~ ~ -J!j"f /2016. Kt. szám: ~ f(c - /~ /2016. Az ülés időpontja: 2016. november 8. BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Hiv. szám.: 7/97642/2016. Hatósági Főosztály Képviselői

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének 2011.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Parlagfű Információs Rendszer ismertetése. Egy országos komplex GIS megoldás

Parlagfű Információs Rendszer ismertetése. Egy országos komplex GIS megoldás Parlagfű Információs Rendszer ismertetése Egy országos komplex GIS megoldás A parlagfű okozta károk mértéke hazánkban Egy a politikának is látható ügy 1. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/10/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 25-i ülésére. Tárgy: A települési adókról szóló 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 25-i ülésére. Tárgy: A települési adókról szóló 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367-./2015. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt.szám: 44.774/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda J a v a s l a t közérdekű munka büntetés csoportos letöltésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a 2010. évi parlagfű mentesítési program végrehajtásról. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Beszámoló a 2010. évi parlagfű mentesítési program végrehajtásról. Tisztelt Képviselő-testület! '. \.bítüjet Kőbányai -' i > ísí'lfí-testülct ülése Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály i wí}ííff~w~.ipcsl..,-,...,...,...... Tárgy: Beszámoló a 2010.

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ (NÉV) Készült: 2 példányban 1 példány: Köztisztviselő 1 példány Humánpolitikai ügyintéző I. A KÖZTISZTVISELŐ

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Dorogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelete az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, a magánterületek karbantartásáról. Dorogháza

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban?

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály MAGYAR METEOROLÓGIAI

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület!

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály inm

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/ , Fax: 96/

KAPUVÁR VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/ , Fax: 96/ KAPUVÁR VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-002, Fax: 96/596-005 E-mail: jegyzo@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: ÜKB Egyes szabálysértési tényállásokat

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Polgármestere 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. október 11-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a járási hivatalok kialakításához

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. a Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út -

POLGÁRMESTERE. a Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út - BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út - Jászberényi út - Maglódi üt - Sibrik Miklós út - Mádi utca -

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Ezen építési területen létrejövő 9 darab, jelenleg névtelen közterületek közül:

POLGÁRMESTERE. Ezen építési területen létrejövő 9 darab, jelenleg névtelen közterületek közül: 3 S / l O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: A Budapest XVI. kerület Honfoglalás lakópark" területén nyíló jelenleg névtelen utcák elnevezése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Külterületi hulladékgyűjtő áthelyezése Az előterjesztést készítette: Strobl Alajos műszaki irodavezető

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Ügyiratszám: 01/ /2016.

Ügyiratszám: 01/ /2016. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/350-248 /2016. Tárgy: Döntés központi jogszabályváltozás (OTÉK) által lehetővé tett beépítési százalék növelésével kapcsolatban a Baktói,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

T/15265/11. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/15265/11. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/15265/11. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Egészségügyi bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á s a a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat közterület-felügyelettel kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat közterület-felügyelettel kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat közterület-felügyelettel kapcsolatos együttműködési

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben