BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA TITKÁRSÁGI ÉS JOGI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Budapest, Váci utca : Budapest, Pf.: /fax: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Településrendezési Főosztály Fegyverneky Sándor Úrnak Főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A október 19-én kelt levelének megfelelően, a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala által, évben végrehajtott parlagfű-mentesítési tevékenység hatósági koordinációjáról, szóló beszámolót az alábbiak szerint megküldjük. A Hivatal a parlagfű-mentesítés hatósági koordinációját, a Fővárosi Államigazgatási Kollégium keretében létrehozott Fővárosi parlagfű-mentesítési koordinációs bizottság (továbbiakban: Bizottság) útján hajtotta végre. A Bizottság működési rendjét (továbbiakban: ügyrend) előkészítettük, amely a június 9-ei alakuló ülésen elfogadásra került. (Az ügyrendet mellékelten megküldjük.) A Bizottság tagjai voltak: - Fővárosi Főjegyző, - Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (továbbiakban: Szakszolgálat) vezetője, - ÁNTSZ Fővárosi Intézetének vezetője, - Fővárosi Munkaügyi Központ vezetője. - Fővárosi Kerületek Földhivatal(i) vezetői, - Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály vezetője, - Fővárosi kerületek jegyzői, - MÁV Fővárosi Intézményeinek vezetője, - BKV képviselője, - Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Hivatalvezető, - Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Titkársági és Jogi Koordinációs Osztályának vezetője. (aki Bizottság vezetői feladatokat is ellátta). A Bizottság az ügyrendnek megfelelően összesen hat ülést tartott (2006. június 9.; június 29.; július 28.; augusztus 17.; szeptember 14.; október 12.), melyeken többségében a fenti tagok nagy többségének képviselői megjelentek (ülésenként kb fő).

2 A Bizottsági ülésekről emlékeztetők készültek, melyeket a bizottsági tagok minden ülést követően ben megkaptak. Az ülésekre szóló meghívóban minden esetben javaslatokat kértünk a hatósági munka hatékonysága érdekében teendő intézkedésekre. A Bizottság a koordináció során az alábbi feladatokat hajtotta végre: 1. Az alakuló ülésen értékelte a korábbi évek Főpolgármesteri Hivatal által bonyolított Fővárosi parlagfű program tapasztalatait. 2. A parlagfű-mentesítés fontosabb anyagi-jogi és eljárás-jogi kérdéseit az alakuló ülésen részletesen feldolgozta a Bizottság, majd a jogértelmezési és gyakorlati problémák felmerülése alapján rendszeresen megtárgyalta. Ebben a feladatban kiemelt szerepet játszott és aktívan közreműködött dr. Winkler István a Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat vezetője. 3. A Bizottság rendszeres segítséget nyújtott az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete Egészségkommunikáció a parlagfű-mentes Budapestért program végrehajtásában. 4. A parlagfű-mentesítési tevékenység eredményessége és hatékonysága érdekében a Hivatal külső honlapján külön linket létesítettünk a parlagfűvel kapcsolatos anyagok részére. Ebben a linkben elhelyezésre kerültek a különböző tájékoztató anyagok, hatósági eljárás iratmintái, így például az akkor még Belügyminisztérium által kiadott parlagfű-mentesítési komplex tájékoztató, valamint itt kerültek elhelyezésre a hatósági eljárás jogi háttér anyagai, a parlagfű lefedettségre vonatkozó különböző térképek, valamint a pollen koncentrációt kimutató felmérések, úgynevezett parlagfű monitoring (pollen jelentések) és más tájékoztató anyagok. A nyilvános honlapon, jelenleg is, megtalálhatók a Bizottság működésével kapcsolatos dokumentumok is. 5. A Bizottság az ülésein a rendszeres jogalkalmazási kérdéseken kívül, minden esetben értékelte a két ülés közötti tapasztalatokat, köztük a parlagfű irtással kapcsolatos adatszolgáltatás a települési önkormányzatoktól (továbbiakban: statisztika) eredményeit. Szinte minden ülésen vizsgáltuk, a hatósági munka során alacsony szintűnek értékelt közérdekű védekezés elrendelését és a növényvédelmi bírság kiszabását. A Bizottság az utolsó október 12-i ülésén összehasonlította a és a évi statisztikai jelentések adatait, amiből megállapítható, hogy a fővárosi parlagfű-mentesítési hatósági tevékenységben érzékelhető és mértékében is meghatározó javulás következett be a két említett területen. Ezt bizonyítják az alábbi számok: a fővárosi kerületekben szeptember 30-ig 66 növényvédelmi bírság kiszabására került sor, és 137 esetben rendeltek el közérdekű védekezést az eljáró elsőfokú hatóságok. Ugyanezen számok évben már 327 (kb. ötszörös növekedés) növényvédelmi bírság kiszabásáról és 205 (kb. másfélszeres növekedés) közérdekű védekezés elrendeléséről szólnak. (A kerületek október 30-ig megküldött tájékoztatójuk szerint az október 6-ai statisztikai adatokhoz képest néhány százalékos növekedés volt regisztrálható.) 6. Tekintettel arra, hogy a Bizottság ülései nyilvánosak voltak, többször megjelentek a sajtó képviselői, melyet követően a média tájékoztatást adott a Bizottság működéséről, illetve a parlagfű-mentesítési hatósági munkáról a Főváros kerületeiben. 7. A Bizottság néhány ülésén megjelent és véleményt nyilvánított a parlagfűmentesítésben aktív szerepet vállaló civil szervezet egy-egy képviselője (Parlagfűmentes Magyarország Egyesület), akiknek a javaslatait igyekeztünk hasznosítani 2

3 munkánk során. Részükre is megküldtük a Bizottság munkájával kapcsolatos anyagokat. 8. A Bizottság döntött arról, hogy a tagok október 30-ig a tájékoztatót készítenek a területükön végzett parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos tevékenységről, és javaslatot tesznek a munka eredményességét segítő módosításokra, javasolt jogszabályi változtatásokra A megküldött tájékoztatók és javaslatok összegzése, fontosabb javaslatai: (a tájékoztató elfogadott szempontjait és az egyes tájékoztatókat eredetben mellékeljük) - Jó néhány vélemény szerint a parlagfű-mentesítésben korábban alkalmazott és a statisztikai táblázatban is szereplő felszólítás továbbra is szükséges és elősegíti a jogkövető magatartásra történő ösztönzést. Annak ellenére ragaszkodnak a kerületi ügyintézők a felszólítás intézményéhez, hogy azt ma már a növényvédelmi törvény a parlagfűvel kapcsolatos eljárásban nem tartalmazza. - Több, az elsőfokú hatóság által megfogalmazott vélemény szerint, a 187/2006. (IX.5.) Korm. sz. rendelet, mely a parlagfű bírság kiszabásának mértékét határozza meg, ellentmondásos, tekintettel arra, hogy a belterületi földeken 750 ezer forintban maximálja a bírság mértékét. Néhány esetben ezt az eljáró szakemberek alacsonynak tartották, de volt olyan vélemény is, miszerint teljes mérlegelési lehetőséget kellene biztosítani az eljáró hatóságnak. - Rendszeres és visszatérő jogértelmezési problémát okozott az elsőfokú hatóság ügyintézőinek a Ket. és a növényvédelmi törvény szabályainak együttes alkalmazása (értesítés és felszólítás alkalmazási kérdései, a parlagfű ügyekben eljáró másodfokú hatóság meghatározása, valamint a különböző hatósági döntések megválasztása). - Több növényvédelmi ügyintéző is felvetette, hogy a parlagfű nem az egyetlen allergén növény és ennek kiemelt kezelése eltereli a figyelmet a hasonlóan egészségkárosodást okozó többi növényről. - Rendszeresen felvetődött az úgynevezett járda szegélyen a családi házak és az utak közötti területen található parlagfű irtással kapcsolatos eljárások jogértelmezési kérdése. A jogértelmezési problémát a növényvédelmi törvény és a 48/1994. (VIII. 1.) sz. rendelet (Fővárosi Köztisztasági rendelet) ellentmondásos szabályai okozták. - A évi jogszabály módosítások tekintetében a többség véleménye szerint azok segítették a hatékonyabb hatósági munkát a parlagfű-mentesítésben. Kivételként jelentkezett a XXII. kerületi Növényvédelmi Hatóság véleménye, miszerint a jogszabály módosítás nem tette eredményesebbé a védekezést; évhez hasonló szempontrendszerek alapján került bírság kiszabásra, rendeltek el közérdekű védekezést. (XXII. kerület 2005: közérdekű védekezés: 1 db, növényvédelmi bírság 12 db, közérdekű védekezés: 3 db, növényvédelmi bírság 19 db, az itt hivatkozott statisztikai adatok alátámasztják kerület gyakorlatát). - Több esetben kifogásolták az elsőfokon eljáró növényvédelmi szakemberek a növényvédelmi törvényben meghatározott június 30-ai első parlagfű-mentesítési határidőt, melyet korainak ítéltek. - A Bizottság ülésein és több tájékoztatóban igény merült fel a személyi és tárgyi feltételek javítására, a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos elsőfokú feladatok kerületi végrehajtásában. A feladat idényjellege és az a körülmény, hogy egyes kerületekben önálló munkakör a parlagfű-mentesítésre nincs biztosítva a vegetáció időszakában jelentkező feladatok miatt külön leterheltséget okoz a szakembereknek. Technikai eszközök tekintetében igény merült fel GPS beszerzésére és alkalmazására, valamint néhány kerületben digitális fényképezőgép alkalmazására. - Az ÁNTSZ Fővárosi Intézete igen aktív segítséget nyújtott és rendszeres, szakmailag is megalapozott javaslatokat nyújtott be. Javaslataik tartalmazzák a parlagfű 3

4 helyszíneken megjelenő elsőfokú hatóságnál dolgozó munkatársak részére egyéni egészségvédelmi eszközök rendszeresítését. Javasolják továbbá parlagfű bejárási tervek és térképek készítését az elsőfokú hatóságoknál, valamint a parlagfűmentesítéssel kapcsolatos beszámolási rendszer felállítását. Javaslatot tettek még a stabilabbak személyi feltételek szükségességére.(az általuk közölt kiérlelt véleményt mellékletben csatoljuk.) - A fővárosi kerületek elsőfokú növényvédelmi hatóságainak tájékoztatóiból a koordinációs bizottság működésére vonatkozóan többségében pozitív vélemény jelenik meg. Egyes esetekben kifogásolták, hogy a jegyzők kevesebb figyelmet fordítottak ezen feladat segítésére, figyelemmel arra is, hogy kivételes esetektől eltekintve nem jelentek meg a bizottsági üléseken, illetve egyes kerületek területükön a parlagfű lefedettség jelentős - jegyzői képviselőt sem küldtek a Bizottságba. Néhány kerület nem küldött tájékoztatót a évi tapasztalatokról. - Az önkormányzati önállóságból adódóan az egyes fővárosi kerületek Polgármesteri Hivatalai nagymértékben eltérő keretek között oldják meg a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatokat (pld. XIX. kerület: Iparkereskedelmi és Ellenőrzési Iroda ; XX. kerület: Városfejlesztési és Fenntartási Osztály ; XXII. kerület: Igazgatási Iroda Környezetvédelmi Csoport ; XVII. Kerület: Városigazgatási Iroda ; XIII. kerület: Építésügyi Osztály ; stb.). Ez a körülmény, részben a koordinációt, részben az állampolgárok tájékoztatását és eligazodását nehezíti és a hatósági munka, valamint az önkormányzat által kezelt területek különválása is bonyolítja a hatékony intézkedéseket. - Az egyes kerületek kezelésében lévő területek parlagfű-mentesítéséről, esetleg velük szemben tett intézkedésekről, részletes adatokat a Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál lehet fellelni. - A statisztikai táblázat adatsorának pontosítását kezdeményezték az adatszolgáltató szakemberek, mely javaslatok elsősorban az értesítés és felszólítás külön választására, a közérdekű védekezés elrendelése és az önkéntes végrehajtás külön adatsorban való megjelenítésére vonatkoztak. - Az elsőfokú hatóság eljárása során a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos finanszírozási kérdéseket a Bizottság néhány esetben megtárgyalta és értelmezte. A szabályozást tartalmazó kormányrendelet alkalmazása tekintetében komolyabb nehézséget nem jeleztek. - A szeptember 19-én Prutkai János tanácsos úr részére felterjesztett tájékoztatónkat jelenleg is helytállónak tartjuk. A Bizottság munkájában a Hivatal állományából a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos szervező, koordináló és adminisztratív rendszeres feladatokat végzett egy fő főosztályvezetőhelyettes, 1 fő osztályvezető, 4 fő érdemi ügyintéző, konkrét dologi költségként Ft, (a Bizottsági ülések költségek) és felhasználásra került a különböző helyszíni ellenőrzésekre és egyeztetésekre összesen: 1187 km gépkocsi használat. Javaslom a parlagfű-mentesítésben aktív és hatékony szerepet vállaló köztisztviselők elismerését. Budapest, november 10. A hivatalvezető nevében és megbízásából: Dr. Dániel Károly Titkársági és Jogi Koordinációs Osztályvezető 4

5 BUDAPEST FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA Budapest, Váci utca : Budapest, Pf.: 234. /fax: J A V A S L A T a Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság működési rendjére A Belügyminiszter megbízást adott a Fővárosi Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetőjének Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság (továbbiakban: Koordinációs Bizottság) felállítására, a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet 12. és 15. szakaszai alapján. A Koordinációs Bizottság működését figyelemmel a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság intézkedésére, valamint a Belügyminisztérium Településfejlesztési és üzemeltetési Főosztály április 20. napján kelt felhívására, továbbá az FVM-ben május 03-án megtartott konferencián ismertetett évi Parlagfű mentesítési feladatterv 13. pontjára, az alábbiak szerint tervezzük működtetni. A Koordinációs Bizottság tagjai: - Fővárosi Főjegyző - Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Állomás vezetője, - ÁNTSZ Fővárosi Intézetének vezetője, - Fővárosi Munkaügyi Központ vezetője, - Fővárosi Kerületek Földhivatal vezetője, - Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály vezetője, - Fővárosi kerületek jegyzői, - MÁV fővárosi intézményeinek vezetője, - BKV képviselője. - A Hivatalvezető és a Hivatal Titkársági és Jogi Koordinációs Osztály vezetője, A Koordinációs Bizottság létrehozásának célja: A parlagfű vegetációjának időszakában (június-november) információ-cserével, a tevékenységek egyeztetésével segíti az eredményes parlagfű mentesítést, a felmerülő koordinációs problémákról tájékoztatja a Tárcaközi Bizottságot, fórumot biztosít a hatósági feladatok ellátásához szükséges egységes jogértelmezési gyakorlat kialakításához. 5

6 A Koordinációs Bizottság működése: 1. A Koordinációs Bizottság tagjai személyesen, vagy képviselőik útján látják el feladatukat. Képviselők lehetnek a Fővárosi Államigazgatási Kollégium (továbbiakban: FÁK) témakörben érintett tagjai által kijelölt személyek, és a jegyzők által delegált köztisztviselők, valamint a Fővárosi Főjegyző által kijelölt képviselő. A Koordinációs Bizottság tagjai közötti kapcsolattartás megszervezése és biztosítása érdekében a tagok és a jegyzők kijelölik és jelzik a meghatalmazott kolléga nevét, beosztását, és elérhetőségét (telefon, ). 2. A Koordinációs Bizottság bármely tagja javasolhatja, hogy a bizottság tárgyaljon meg valamely kérdést, mely a fővárosi parlagfű lefedettség csökkentését szolgálja. 3. A Koordinációs Bizottság a vegetáció időszakában szükség szerint ülésezik, az ülések helye a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal Deák Ferenc terme. A munkacsoport vezetője a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának Titkársági és Jogi Koordinációs Osztály vezetője. 4. A Koordinációs Bizottság ülésein tárgyalási joggal részt vehetnek a bizottság munkájában nem közreműködő FÁK tagjai, valamint a FÁK vagy a Koordinációs Bizottság által szükségesnek tartott más szerv képviselői. 5. A Koordinációs Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a Koordinációs Bizottság tagjai, illetve a Belügyminisztérium részére kell megküldeni. 6. A Koordinációs Bizottság legkésőbb november 31-ig, állásfoglalási javaslatot készít elő a Belügyminisztérium számára, amely egységesen és átfogóan tartalmazza a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos általános és egyedi (szakigazgatási) problémákat, összegzi a Koordinációs Bizottság által megszerzett tapasztalatokat. Az állásfoglalás célja a Belügyminisztérium tájékoztatása mellett, a lehetséges jogszabály-módosítási javaslatok felterjesztése. 7. A Koordinációs Bizottság működésére egyebekben a Fővárosi Államigazgatási Kollégium ügyrendjét kell megfelelően alkalmazni. (Az ügyrendet június 9-én (alakuló ülésen) a bizottság elfogadta.) 6

7 Tájékoztató (tartalmi javaslat) - Segítette-e a jogszabály módosítás (kötelező bírság, felszólítás elmaradása stb.) az eredményesebb védekezést? - Milyen tárgyi, személyi feltételek hiányoztak az eredményesebb védekezéshez? - Milyen további jogszabályi módosítást javasol az eredményesség érdekében? - A koordináció javítása érdekében milyen intézkedéseket lát szükségesnek? - A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése. - Az október 6-i adatszolgáltatáshoz képest bekövetkezett változások. - Egyéb javaslatok. 7

8 Dr. Dániel Károly Iktatószám: /2006 Főosztályvezető részére Előadó: Nagy Gizella Közigazgatási Hivatal AZ ÁNTSZ FŐVÁROSI INTÉZETE EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY JAVASLATA A FŐVÁROSI PARLAGFŰMENTESÍTÉSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG MUNKÁJÁHOZ 1. Azon köztisztviselők és közalkalmazottak érdekében, akik munkakörükből adódóan kötelezően parlagfű bejáráson vesznek részt és ez által fokozott a pollenallergia kockázatuk van, a munkahelyi ártalom csökkentésére javasoljuk az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Osztály állásfoglalása alapján: A területileg illetékes ÁNTSZ panaszra, bejelentésre helyszíni szemlét tarthat azon a területen ahol a parlagfű kaszálása folyik. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában azt tapasztalja, hogy a munkavállalók, akik kaszálnak a területen nem viselnek légzésvédőt, illetve egyéb védőruhát határozatban a munkáltató illetékességének tisztázása mellett elrendelheti ezek beszerzését. Az ellenőrzést végzők részére határozatilag nem rendelhetik el a védőálarc biztosítását. Minden létesítmény részére kötelező azonban kockázatértékelést készíteni, amelyet munkavédelmi szakember és a FESZ orvos részvételével a munkáltató, nevezetesen az önkormányzat készíttet el. Ezt évenként felül kell ezt bírálni, módosítani, ha szükséges. Itt lehetne javasolni a pollenek okozta veszély miatt a légzésvédő biztosítását azok részére akik ellenőriznek, amennyiben fokozott veszélynek vannak kitéve. 2. A fővárosi kerületi Parlagfű mentesítési Koordinációs Bizottságok készítsenek parlagfű bejárási tervet, amely legyen mindig nyilvános. 3. Készítsenek kerületenként Parlagfű térképet. 4. A kerületi Parlagfű koordinációval megbízott személyek meghatározott munkatervük alapján havonta számoljanak be tevékenységükről. (havi öt kerület) 5. A Fővárosi Parlagfű Mentesítési Koordinációs Bizottság munkaértekezletére mindig ugyanazok a személyek jöjjenek el a korrekt információ átadás és beszámolás érdekében. Budapest Üdvözlettel Lukáts Ágnes Fővárosi ÁNTSZ 8

9 Kedves Károly! A Fővárosi Önkormányzat nem vesz részt a parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó hatósági munkában, így ehhez a kerületi önkormányzatok javaslatai hitelesebbek, azonban a rendszeres koordinációs munka szerintem mindenképpen növelte a munka hatékonyságát. Így jövőre az értekezleteket szerintem változatlan formában érdemes majd folytatni. Az új jogi szabályozás szerintem megfelelő, csak a június 30-i határidőt tartom túl korainak. A Fővárosi Parlagfű Forródrótra Budapest területére vonatkozóan 530-bejelentés érkezett 503-at továbbítottunk a kerületi önkormányzatokhoz. Üdvözlettel: Takács Noémi Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály 1052 Budapest Városház u tel

10 FKFH_FOLDV "Dániel Károly" > Tisztelt Dániel Károly Úr! > > Hivatkozással a október 12-i ülésen elhangzottakra, tájékoztatom, > hogy a parlagfű mentesítési tevékenységről készülő jelentéshez javaslattal > nem kívánok élni. > > Tájékoztatom továbbá, hogy a Budapesti 1.sz. Körzeti Földhivatal > termőföldvédelemmel foglalkozó osztályának illetékességi területe Budapest > erdő nélküli külterületi termőterülete, mely ha (kb > földrészlet), ebből kb hektárnyi területet helyszíneltünk le > hivatalból, illetve bejelentés alapján. Helyszínelésre kettő mezőgazdász > heti 4 munkanapot fordított három hónapon keresztül. Összesen 126 > hektárnyi területen 67 db jegyzőkönyvet vettünk fel és adtunk át az > intézkedére jogosult NTSZ részére. A legtöbb jegyzőkönyv (22 db 64 > hektárnyi területen) a XXIII. kerületben készült, mely köszönhető annak, > hogy az adott kerületben tartottuk az FVM által idén elrendelt > határszemlét, vagyis ebben a kerületben minden földrészletre kiterjedő > helyszínelést tartottunk. > > Budapest, október 31. > > > Tisztelettel: > > > Bárdosné Kakuk Krisztina s.k. > > Földügyi Osztályvezető 10

11 Tájékoztató (tartalmi javaslat) - Segítette-e a jogszabály módosítás (kötelező bírság, felszólítás elmaradása stb.) az eredményesebb védekezést? Válasz: igen, kifejezetten hasznosnak ítéljük a Tárcaközi Bizottság által kiadott szakmai útmutatót, mely tartalmazza az egész eljárási menetet, minta ügyiratokkal és így megkönnyíti a hatósági munkát. - Milyen tárgyi, személyi feltételek hiányoztak az eredményesebb védekezéshez? Válasz: az I. kerület területe 3,41km 2, a főváros egyik legkisebb kerülete. A Polgármesteri Hivatal létszáma 122 fő. A parlagfű mentesítés hatósági ügyeivel az Építési Iroda egyik dolgozója foglalkozik akkor, ha ilyen probléma felmerül. A Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Irodáján dolgozik szakképzett kertészmérnök, de ő az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartásával (parkok, játszóterek, fasorok, önkormányzati üres ingatlanok) foglalkozik, nem rendelkezik hatósági jogkörrel. - Milyen további jogszabályi módosítást javasol az eredményesség érdekében? Válasz: Minden kerületnél jó lenne a GPS alkalmazása az eredményes felderítés, adatpontosítás (pl.: kerület határ esetén) érdekében. Fontos lenne, ha a bírságokra vonatkozó 187/2006.(IX.5.) Korm. sz. rendelet mellékletét módosítanák, pontosítanák. - A koordináció javítása érdekében milyen intézkedéseket lát szükségesnek? Válasz: véleményem szerint a jelenlegi koordinációs rendszer nem rossz, de ki kellene kényszeríteni, hogy minden kerületi jegyző munkatársa útján képviseltesse magát az értekezleten. A sajtóban megjelent két olyan cikk, melyet elolvasva az emberekben felvetődik a kérdés, hogy valójában van-e értelme a védekezésnek és nem mindig értik a hatósági szigort. Ilyen cikk a 11

12 Népszabadság január 25-ei számában megjelent Gadó György Pál erdőmérnök, természetvédő A parlagfű-hisztéria cikke, vagy szintén a Népszabadság október 17-ei számában megjelent Ónod-Molnár Dóra Szénanáthára sárga szilvatetű cikke, melyben az MTA Növényvédelmi Intézet kutatóinak eredményeire hivatkozik, kritizálva a nyár eleji kaszálást. - A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése. Válasz: az I. kerületben nincs parlagfüves terület. - Az október 6-i adatszolgáltatáshoz képest bekövetkezett változások. Válasz: október 6-hoz képest nem következett be változás. - Egyéb javaslatok. Budapest, október 31. Fitos Péter vezető főtanácsos I. ker. PH: 12

13 Tisztelt Elnök Úr! A koordinációs bizottság tevékenységéről szóló jelentés elkészítéséhez, a megküldött szempontok alapján az alábbi észrevételeket fűzöm: A jogszabály módosítás, amely szerint a parlagfű kitüntetett szerepet kapott a hatósági munkában, azt a helyzetet idézte elő, hogy a többi, esetleg hasonlóan allergén és egészség károsító gyomnövény elleni védekezés nem egyszerűsödött, a helyszíni ellenőrzések során a parlagfűvel való fertőzöttség megítélése nem teljesen egyértelmű. Más allergén gyomnövények jelenléte esetén a közérdekű védekezést az eddigieknek megfelelően csak hosszadalmas hatósági eljárás után lehet elrendelni.a jogszabályi változás tehát csak a parlagfű kitüntetett szerepét erősíti a többi, hasonlóan egészség károsító növénnyel szemben. Felszólítást már eddig sem használtunk, a védekezési kötelezettséget határozatban írtuk elő. Tárgyi feltételeink ebben az évben egy térkép szoftver alkalmazásával és a földhivatali Takarnet rendszer használatával javultak. A GPS használata inkább a külterületi ingatlanok azonosíthatóságát javítaná, ami nem tartozik a jegyzők illetékességébe. A jogszabály további módosítása talán a parlagfű kizárólagosságának negszüntetése irányába kellene, hogy mutasson. Kerületünkben nagy kiterjedésű, parlagfűvel fertőzött területek a kárpótlási földek, amelyek külterületen fekszenek, így a Szolgálat az illetékes ezekben az ügyekben. Az október 6-ai jelentés óta a II. kerületben statisztikai változás nem következett be, tehát az akkori számok kerületünkre vonatkozóan véglegesnek tekinthetők. Tisztelettel: Jóvér György Irodavezető II. ker. PH. 13

14 BUDAPEST, III. KERÜLET ÓBUDA BÉKÁSMEGYER Polgármesteri Hivatal Tárgy: évi parlagfű mentesítés 1033 Budapest, Fő tér 3. Budapest III. kerületben Igazgatási Ügyosztály Mezőgazdasági Csoport 1033 Bp. Folyamőr u. 22. Ügyiratszám: VI-1598/06 Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Dr. Dániel Károly Főv. Parlagfűmentesítési Koordinációs Bizottság elnöke Tájékoztató a 2006 évi parlagfű mentesítésről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Mezőgazdasági Csoportja, mint első fokon eljáró növényvédelmi hatóság az elmúlt évekhez hasonlóan márciusban Felhívást intézett a kerületben nagyobb ingatlannal rendelkező cégekhez, vállalatokhoz (87 db). Ebben ismertettük a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos törvényhelyeket, a parlagfű irtás szankciómentes határidejét, a bírság mértékét. Az Óbuda c. újságban a lakosság figyelmét többször felhívtuk a növényvédelmi törvényre, annak módosításaira. Módszertani segítséget adtunk a parlagfű mechanikai és kémiai írtásához. Ábrán is többször bemutattuk a parlagfű morfológiáját és életciklusát. Pollennaptár segítségével szemléltettük a legfontosabb allergén gyomnövények pollenszórásának idejét. Ismertettük, hogy növényvédelmi ügyekben kü1területen a Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat az eljáró hatóság. Meghirdettük telefon elérhetőségünket, mely alapján a lakosok közvetlenü1 jelentették felénk a gyomos területeket. A bejelentések nagy része parlagfűvel fertőzött területekre irányult. A helyszíni szemlék alkalmával azonban megállapítást nyert, hogy azok a valóságnak nem felelnek meg, mivel az ingat1anok túlnyomó többségben ürömfélékkel és egyéb gyomnövényekkel voltak benőve. Három olyan területet találtunk, amely kimondottan parlagfűvel volt fertőzött, ezek a következők: - Saroglya u /74 hrsz. (100% fertőzöttség) 14

15 - MÁV Óbudai vasúti mh. Környéke: 22661/4 és 19592/2 hrsz. (kb. 80% fertőzöttség) - Nánási út Rozgonyi P. u. Kossuth L. üp. Által határolt 23744/2 hrsz. (kb. 80 % fertőzöttség) 2006 október 30-ig a Mezőgazdasági Csoport által tett gyom (parlagfű)- mentesítési hatósági intézkedések: db. ha Bejelentések kivizsgálása ,5 Hivatalból indított eljárás ,3 Értesítés, felszólítás ,1 (határozat) Növényvédelmi bírság 10 26,7 Közérdekű védekezés 3 5,8 elrendelése (határozat) Közerdekű védekezés végrehajtása 1 0,1 A közérdekű védekezés költsége: 1 db, Ft 2006-ban -az elmúlt évek tapasztalatai alapján - közérdekű védekezésre a kőltségvetésben Ft-ot különítettünk el. Növényvédelmi bírság összege: 10 db, összesen Ft Az állampolgárok és cégek, vállalatok, részvénytársaságok jogkövető magatartása eredményeképpen bírságolni csak 10 esetben kellett. A parlagfű mentesítésre vonatkozó jogszabályok egyértelműek, alkalmasak arra, hogy megfelelő hatékonysággal tudjunk eljárni a fertőzött területek tulajdonosaival szemben. Kivéve a bírság összegének meghatározása kül- és belterület vonatkozásában. Álláspontunkat alátámasztjuk azzal, hogy külterületen arányait tekintve nagyobb a parlagfű fertőzöttség, aminek eredményeképpen nagyobb a pollentermelés és szóródás. A szeptember 20.-án életbe lépett 187/2006. (IX.5) Kormány rendelet ismertetésére nem volt még sok lehetősége hatóságunknak, szeretnénk, ha ez a tavasszal nagyobb nyilvánosságot kapna a médiában. A Fővárosi Kerületek Földhivatalánál nem naprakész nyilvántartás miatt több esetben nem az ingatlan tulajdonosát szólítottuk fel gyommentesítésre. Az Önkormányzat által kezelt zöldterület összesen négyzetméter Ebbő -belterjes művelésbe vett négyzetméter -6X kaszálás/év l terület -külterjes művelésbe vett terület -útpadka kaszálás -gondozásba nem vett terület négyzetméter - 4X kaszálás/év négyzetméter -4X kaszálás/év négyzetméter -4X kaszálás/év 15

16 Budapest, október 31. A tájékoztatót összeállította: Barcsa Andrásné (Mezőgazdasági Csoport) BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSRENDEZÉSI IRODA BUDAPEST, X. KER., SZENT LÁSZLÓ TÉR Tájékoztató A KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG ÁLTAL MEGKÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÓ ( TARTALMI JAVASLATRA ) AZ ALÁBBI ÉSZREVÉTELEINKET KÜLDJÜK: 1. SEGÍTETTE-E A JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS ( KÖTELEZŐ BÍRSÁG, FELSZÓLÍTÁS ELMARADÁSA STB ) AZ EREDMÉNYESEBB VÉDEKEZÉST? - A FELSZÓLÍTÁS ELMARADÁSA AZOKNÁL AZ INGATLANOKNÁL JELENTETT ELŐRE LÉPÉST, AHOL A TULAJDONOS NEM ISMERT VAGY TÖBB TULAJDONOS VAN. - EGYÉB ESETEKBEN A FELSZÓLÍTÁS EREDMÉNYES, TEHÁT ALKALMAZÁSA INDOKOLT. 2. MILYEN TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK HIÁNYOZTAK AZ EREDMÉNYESEBB VÉDEKEZÉSHEZ? SOK ESETBEN MUNKAESZKÖZ ( PL DAMILOS FŰKASZA ) BÉRLÉSI LEHETŐSÉGE UTÁN ÉRDEKLŐDTEK, ENNEK MEGOLDÁSÁT KELLENE SZORGALMAZNI. AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE TERÜLETARÁNYOSAN KÖZPONTILAG BIZTOSÍTSANAK FŰKASZÁT, MELLYEL A LAKOSSÁG KÖRÉBEN AZ ESZKÖZ BÉRLÉS MEGOLDÁSA MEGVALÓSÍTHATÓ EZÁLTAL JOBBAN ELÉRHETŐ AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEK GONDOZOTTSÁGA. 3. MILYEN TOVÁBBI JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁST JAVASOL AZ EREDMÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN? AZ ALLERGIÁT OKOZÓ MEGBETEGEDÉSEK TÖBB TÉNYEZŐ EGYÜTTES HATÁSÁBÓL ALAKULNAK KI, NEMCSAK A PARLAGFŰ VIRÁGZÁS HATÁSA OKOZZA. EZÉRT CÉLSZERŰ A TÖRVÉNY HATÁLYÁT KITERJESZTENI A TELJES GYOMMENTESSÉG, RENDSZERES KARBANTARTÁS ELVÉGZÉSÉRE. ( FŰFÉLÉK, FEKETEÜRÖM, LIBATOP STB. ) 16

17 4. A KOORDINÁCIÓ JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN MILYEN INTÉZKEDÉSEKET LÁT SZÜKSÉGESNEK? A eljárás során alkalmazott fogalmak egy értelműsítése szükséges. ( pl. Bejelentés - nem minden bejelentésből lesz hatósági eljárás, ( zöldvonalon, en érkezett panaszok sok esetben azonos helyszínre vonatkoznak, az ellenőrzés során az is előfordul, hogy a terület már rendben van. ) Értesítés felhívások kiküldése, ill. felhívások helyszínen történő átadása. legtöbb esetben az észrevételtől számított megadott határidőre az intézkedéseket a tulajdonosok megteszik. (azonnal) Hivatalból indított eljárás kezdeményezése akkor történik, ha a kitűzött határidőre a kaszálás nem kerül elvégzésre. 5. A kerületben található nagyobb parlagfüves területek megjelölése: Temető parlagon hagyott területei, Ezüstfa utca mentén temető tartalékterület széle, - kárpótlási területek, vonalas BKV létesítmények közvetlen területe, 6. Október 6- a óta változás nem történt. 7. EGYÉB JAVASLAT : - A lakossági tájékoztatásokban a rendszeres karbantartásra ( havi kaszálás ) hívják fel a figyelmet. - MEGSZERVEZNI AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEKRŐL A KASZÁLÉK ELTÁVOLÍTÁSÁT, ELSZÁLLÍTÁSÁT. ÁTVEVŐHELYEK TÉRÍTÉSMENTES BIZTOSÍTÁSÁVAL. - A KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS SZORGALMAZÁSA ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI TÁMOGATÁSA HELYI PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRA A LAKOSSÁG, CIVIL SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE. B U D A P E S T, OKTÓBER 30. TISZTELETTEL: BÁNHEGYINÉ BINDER ZSUZSA CSOPORTVEZETŐ 17

18 Tájékoztató a évi XI. kerületi parlagfű mentesítési tevékenységről készülő jelentéshez évben az elsőfokú növényvédelmi hatóság a gyomos területek első észlelését követően egy felszólítást küldött a földhasználónak. Tapasztalatunk szerint az esetek 80%-ában ennek hatására megtörtént a gyommentesítés. Ez azokban az esetekben nem vezetett eredményre, ahol a földhasználó nem vette át az értesítést, mivel a földtulajdonos elmulasztja tartózkodási címét módosítani a tulajdoni lapon. Amennyiben az ismételt helyszíni szemléig a gyommentesítés a felszólítás ellenére sem történt meg, bírságot kiszabtunk ki és egyben gyommentesítésre köteleztük a tulajdonost. Ha a határozatban megadott határidő is eredménytelenül telt el, újabb bírság került kiszabásra, valamint közérdekű védekezést rendeltünk el. Parlagfűvel szennyezett területek esetében az eljárás közérdekű védekezés elrendelésével indult. A helyszíneléseket a Hivatal Hatósági Igazgatóságának és Városüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai közösen végezték. A parlagfű-mentesítés hatósági feladatait ellátó Építési Osztály közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Takarnet rendszerhez, ami még inkább gyorsabbá és hatékonyabbá tette az ügyintézést. A jogszabály módosítás nem tette eredményesebbé a védekezést, mivel külön kell kezelni a parlagfűvel, valamint a parlagfűvel nem, de egyéb allergén gyomnövénnyel borított területeket. Ez az ügyfelek számára érthetetlen. A felvilágosító kampányok 18

19 ellenére még mindig sokan nem ismerik fel a parlagfüvet illetve összekeverik más növényekkel. Továbbá úgy vélik, a parlagfű az egyetlen allergén gyomnövény, ami ellen védekezni kell. A megjelölt június 30-ai időpont félrevezető, mivel a tulajdonosok úgy értelmezik, hogy azt követően már nem kell a növényvédelmi kötelezettségüket teljesíteni, ha a fenti határidőig a gyommentesítést elvégezték. Továbbá túl korai, mivel ebben az időpontban a parlagfű nem virágzik, 2-4 leveles, száras fenológiai állapotú évhez hasonló szempontrendszerek alapján került bírság kiszabásra, közérdekű védekezés elrendelésére. A novemberében bevezetett Ket. azonban megnehezítette az eljárást. Az eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése sok esetben lehetetlen, mivel a terület beazonosítása hosszabb időt vesz igénybe, mint a Ket. által meghatározott 5 nap. Az ingatlan előtti közterületek földhasználói jogviszonyát átruházó fővárosi köztisztasági rendelet szabálysértési eljárást von maga után, míg a Növényvédelmi törvényben hatósági eljárás meghatározott. Ez nem kellően tisztázott. A kiadott Útmutató szerint a lezárt területeken végrehajtandó közérdekű védekezés végrehajtásához ügyészségi hozzájárulást kell kérni. Ez a gyakorlat az ügyészség szerint nem szükséges. A növényvédelmi bírság mértékéről szóló rendelet későn jelent meg illetve lépett hatályba, gyakorlatilag az idén indult növényvédelmi eljárásokban nem alkalmazható. A belterületi ingatlanokra kiszabható bírság legmagasabb összege Ft, annak ellenére, hogy a törvény Ft-ról rendelkezik. A védekezés eredményesebbé tételéhez hiányzik a GPS készülék a gyomos területek töréspontjainak bemérésére, melyeknek a beszerzését központilag kellene megoldani. Továbbá hatékonyan segítené a munkát egy hordozható számítógép, valamint digitális fényképezőgép. A kerületben található nagyobb parlagfüves, problémás belterületi területek: Rétkerülő utca környéki beépítetlen telkek, Savolya park környéke Kőérberek Tóváros környéke Irhás árok Madárhegy beépítetlen ingatlanok A koordináció javítása érdekében célszerű lenne a jogszabály tervezetek megismertetése a Koordinációs Bizottsággal. Egyéb javaslatok: 19

20 Az adatszolgáltatáskor használt táblázatban hiányzik azon közérdekű védekezések számának szerepeltetése, ahol a tulajdonos a közérdekű védekezés elrendelése után, de még a hatóság által megbízott vállalkozó előtt önként elvégezte a gyommentesítést. Tisztelt Dániel Károly Úr! A felhívásnak megfelelően szabadságom miatt kicsit megkésve ezúton küldöm a tájékoztatót a 12. kerületi parlagfű-helyzetről. Szerencsés módon a 12. kerület fővárosi viszonylatban a parlagfűvel kevéssé fertőzött területek közé tartozik, az idei évben pedig az előző évhez képest is javulás volt tapasztalható. Ez megmutatkozott abban is, hogy idén jóval kisebb számban érkezett bejelentés (persze ennek oka lehet talán az is, hogy idén nem szerepeltették olyan súllyal a médiában ezt a témát), illetve a bejelentések kivizsgálása során leggyakrabban csak gyomos ingatlanokat, vagy parlagfűvel csak kis mértékben borított területeket találtunk. A növényvédelmi törvény évi módosítása mindenképpen meggyorsította az eljárás gyakorlati részét, így a levelezgetés helyett konkrét intézkedések elrendelésére is lehetőség van. Az azonban nem dönthető el bizonyosan, hogy mi az a borítottsági arány, amelynél rögtön elrendelhető a kényszerkaszálás. Kerületünkben kényszerintézkedésekre többek között azért nem került sor, mert a helyszíni bejárások során nem találtunk olyan magáningatlant, melyen a parlagfű-fertőzöttség kifejezetten jelentős lett volna. Egy esetben volt szükség arra, hogy családi házas övezetben egy ingatlanon elvégeztessük a kaszálást, viszont a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt a költségek behajtása eléggé problémásnak bizonyult. Az elmúlt hónapokban 26 db felszólítás kiküldését láttuk indokoltnak. 20

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

2013. 11. 06. A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN

2013. 11. 06. A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN Előadó: Fő cél: a parlagfű virágzásának és magképzésének megakadályozása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Az FKF Zrt. válaszlevelében taglalta az előkészítő munka egyes lépéseit, mely alapján a Környezetvédelmi Osztály intézkedési tervet készített.

Az FKF Zrt. válaszlevelében taglalta az előkészítő munka egyes lépéseit, mely alapján a Környezetvédelmi Osztály intézkedési tervet készített. S. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály V L Wriilet Kőbányai A. {. \ iselő-íestület ülése Akols^/to^o- DUUMJCbi., Tárgy; Javaslat a Kerületi Komposztálási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25.

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Országszerte virágzás előtti állapotban van a parlagfű, az allergén gyomnövény néhány napon belül kezdi szórni a pollenjeit. A Nemzeti

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület

Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület PME 2011 Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület 2011. december 1. A PME célja és tevékenysége Az egyesület 1993-ban alakult. Jelenleg 200 tagja van. Elnöksége: Dr. Juhászné Halász Judit elnök, tagok:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Parlagfű Információs Rendszer ismertetése. Egy országos komplex GIS megoldás

Parlagfű Információs Rendszer ismertetése. Egy országos komplex GIS megoldás Parlagfű Információs Rendszer ismertetése Egy országos komplex GIS megoldás A parlagfű okozta károk mértéke hazánkban Egy a politikának is látható ügy 1. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Külterületi hulladékgyűjtő áthelyezése Az előterjesztést készítette: Strobl Alajos műszaki irodavezető

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Ezen építési területen létrejövő 9 darab, jelenleg névtelen közterületek közül:

POLGÁRMESTERE. Ezen építési területen létrejövő 9 darab, jelenleg névtelen közterületek közül: 3 S / l O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: A Budapest XVI. kerület Honfoglalás lakópark" területén nyíló jelenleg névtelen utcák elnevezése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a 2010. évi parlagfű mentesítési program végrehajtásról. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Beszámoló a 2010. évi parlagfű mentesítési program végrehajtásról. Tisztelt Képviselő-testület! '. \.bítüjet Kőbányai -' i > ísí'lfí-testülct ülése Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály i wí}ííff~w~.ipcsl..,-,...,...,...... Tárgy: Beszámoló a 2010.

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere : ; "útján y ai ' ' "i'tüm iilésc Tárgy: Javaslat pályázat kiírására Kőbánya közterületein és intézmények területein "közösségi kertek" kialakítására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a lakossági

Részletesebben

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület!

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály inm

Részletesebben

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005.

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13. Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28i ülésére Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 92. 8500 PÁPA, Fő utca 5. Tel.: 89/515-018 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. június 26-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől A Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kényszerkaszálási szerződés Döntési dokumentumok száma: 1 db Döntési dokumentum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban?

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály MAGYAR METEOROLÓGIAI

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/22/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület! 1070/2015/U1 Tárgy: Egészségügyi körzetek rendeleti szabályozása Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat 3. sz. melléklet: Határozat tervezet Szatymaz

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben