KELETI VARÁZSLAT HASTÁNC: TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJA ANNO: TESTVÉRISÉG ÚJ LAP A PIACON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELETI VARÁZSLAT HASTÁNC: TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJA ANNO: TESTVÉRISÉG ÚJ LAP A PIACON"

Átírás

1 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, FEBRUÁR 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KELETI VARÁZSLAT HASTÁNC: TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJA ANNO: TESTVÉRISÉG ÚJ LAP A PIACON PORCELÁN, SZÁNTÓ, VADÁSZFEGYVER-GYÛJTEMÉNY VAGYONNYILATKOZATOK (II.) Az akció január 8-tól február 28-ig, illetve az akciós készlet erejéig érvényes. Az ajánlat igénybevételének lehetôségeirôl és további részletekrôl a márkakereskedésekben érdeklôdhet. Üzemanyag-fogyasztás: 5,0 7,6 l/100 km, CO 2-kibocsátás: g/km.

2 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 2 Minden szülô azt akarja, hogy gyermeke boldoguljon az életben. A Derkovits iskola tantestülete is erre törekszik. A Derkovits Iskoláért Alapítvány is segíti abban, hogy szeretetteljes légkörben és a mindennapi életben praktikusan alkalmazható tudással vértezze fel tanítványait, továbbfejlessze, versenyeztesse a tehetségeseket, segítse a lemaradókat KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. Szombathely, Bakó J. u. 14. Tel.: 94/ , 30/ Kémény-béléscsövezés Szerelt kéménykészítés Termoforkémény-kiváltás egyedi kéményekre Céljai megvalósításában sokat segít az adók 1%-ának felajánlása, melyet ezúttal is megköszön partnereinek, és tisztelettel kéri a további támogatást. A Derkovits Iskoláért Alapítvány adószáma: Mivel érjük el mindezt? Az írást, olvasást és matematikát nagyobb óraszámban tanítjuk. Az életkori sajátosságoknak megfelelô idôben és módon fejlesztjük a tehetségeket. Pl. atlétika, úszás, tánc, vívás, ének, rajz, színjátszás A német tagozatosok testnevelés tagozatra is járhatnak. Tudatosan fejlesztjük a sikerhez vezetô, vállalkozáskész magatartást. A napköziben minden leckét pontosan megtanulnak. Az informatika nemcsak tantárgyként, hanem a mindennapi életben is jelen van. Az iskola EU-s pályázatainak sikere nyomán jövôre megújul az iskola minden szeglete. Az alanyi jogon járó angol nyelvi óvodai program folytatására kijelölt iskola. Sajnálja az idôt a hosszú nyelvtanfolyamokra? Nincs ideje és kedve házi feladatot írni? Nem akar szavakat biflázni? Már régóta tanulja a nyelvet, de még mindig nem beszéli jól? Nyelvvizsgára van szüksége? Az eddigi nyelvtanulása kudarcba fulladt? Most szeretné elkezdeni az angolt vagy a németet? Gyorsan, kikapcsolódva, de hatékonyan szeretne nyelvet tanulni? Új módszer a nyelvtanulásban! 40 óra (20 gépi + 20 tanári óra) alatt alap-, közép- vagy felsôfokú nyelvtudást szerezhet! A BRAINTURBO TECHNOLÓGIA ELÔNYEI: Gyors: A speciális gépi órák segítségével a szókincs (képi és hangformában) rögtön a mélymemóriába kerül, miközben Ön kellemesen pihen Egyéni: Az Ön tudásszintje dönti el, honnan indul az Ön számára a 40 órás képzés Beszédcentrikus: A tanári órán csak Önnel foglalkoznak, hogy mielôbb sikeresen kommunikáljon Kötetlen: Akkor jön, amikor ideje engedi Könnyû: Nincs házi feladat, nincs magolás, otthoni tanulás, elegendô csak a részvétel a 40 órán További információ: Ingyenes gépi órára bejelentkezés: Még soha nem volt ilyen könnyû a nyelvtanulás! a magolás nélküli nyelvtanulás Felnôttképzési nyilvántartási szám: MKEH: U Szombathely, Fraknó u. 13. Tel.: SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt CÍMLAPFOTÓ: Czika László HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: DP-Print Hungary Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ , 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. F Ó R U M B A N Aktív civil közösség ÁGH PÉTER ÚTFELÚJÍTÁSRÓL, ZAJPROBLÉMÁRÓL, RENDEZVÉNYEKRÔL Ágh Péter a szombathelyi 14-es választókörzet (Joskar-Ola lakótelep) képviselôje. A fiatal politikus igazán elfoglalt, hiszen amellett, hogy városi képviselô, honatyaként is tevékenykedik, és a helyi Fidesz elnöki teendôit is ellátja. A képviselôvel a választókerületének problémáiról beszélgettünk. Az Ôsz és a Nyár utcára ráférne egy alapos felújítás, jelezték az ott élôk. Mikor lehet rendbe tenni az említett szakaszokat? Teljes mértékben egyetértek a felvetéssel. Az egyik ott élô a saját házában fogadott, és ott vitattuk meg a kérdést. Sajnálatos, hogy mostohagyerekként kezelte a városvezetés a lakótelepet. Ennek ellenére bízom abban, hogy mielôbb sikerül elôbbre lépni az ügyben, mert a helyzet tarthatatlan! Vannak viszont pozitív elôrelépések is, hiszen a Pázmány Péter körúti járdafelújításról nemrég döntött a közgyûlés. A vasút mellett élôk bizonyára szenvednek a zajproblémáktól, mit lehet tenni ebben az ügyben? Öt miniszternek is írtam levelet a kérdésben, mivel nyilvánvalóan a város ezt a problémát egyedül, a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem tudja kezelni. Elképesztô, hogy annyi mindenre van pályázat, de ilyen, az emberek életminôségét javító kérdésben nem történt kiírás. A gazdasági és a környezetvédelmi miniszter azt ígérte, hogy megvizsgálják ennek a lehetôségét. A Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány az aktív civil kezdeményezések közé tartozik ban hozták létre a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítványt azzal a céllal, hogy az önkormányzati, állami forrásokon kívül, elsôsorban az itt élô közösség közremûködésével, megpróbáljunk közvetlen környezetünk, a Joskar-Ola városrész fejlesztésébe külsô lakossági és vállalkozói tôkét is bevonni. Rendezvényeink keretében arra törekszünk, hogy Szombathely második legnagyobb városrészén élô 6700 embernek minôségi, eseményekben gazdag kikapcsolódást nyújtsunk. Az alapítvány megszületésében nélkülözhetetlen érdemei vannak Pavelkovits László korábbi elnöknek. A civil szervezet büszke lehet magára, hiszen a beruházásában megvalósult fôbb fejlesztések között tudjuk említeni a Pázmány Péter körúti játszótér megépítését, a Barátság úti játszótér és parkoló kialakítását, a Mari ABC elôtti terület rehabilitációját, a parkoló kiépítését, valamint negyven darab közterületi pad megvásárlását, telepítését. Fontos kiemelni, hogy alapítványunk közremûködésével 2001 óta parkôrök ôrzik a városrész legszebb játszóterét. A parkôri rendszer finanszírozásában, alapítványunk önrésze mellett minden évben segítséget kapunk a Savaria Rehab-Team Kht.-tól valamint esetenként a Vas Megyei Munkaügyi Központtól is. A programjaik közül melyek a legjelentôsebbek? A Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány szervezésében rendszeresen évente három programot rendezünk. Nemrég tartottuk a karácsonyi ünnepséget. A gyermekmûsorok mellett ezen a rendezvényen évrôl évre 30 nehéz sorsú családot részesítünk támogatásban. A Pálos Károly Családsegítô Szolgálat segítségével átadott ajándékkal hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy a szociális válság közepette, ha csak jelképesen is, de segítsük az egyre rosszabb helyzetbe kerülô lakótelepi embereket. Következô rendezvényünk február 28-án egy városrészi, tavaszköszöntô táncos mulatság lesz. A Joskar-Ola-bál is hagyományos programjaink közé tartozik, de az alapítvány kétségkívül legnagyobb, legismertebb kezdeményezése a Joskar-Ola Napok. Az elmúlt tíz évben ez a fesztivál a város harmadik legnagyobb rendezvényévé nôtte ki magát. A tavalyi évben például több ezer ember elôtt adott élô, ingyenes koncertet az Edda. Arra törekszünk, hogy a fokozatos forráscsökkenés ellenére is egy nagyon jó színvonalú két napot szervezzünk ARS POETICA Nem kell mindig másra várni, ha együtt, közösen lépünk fel, fejlett lehet a Joskar-Ola! ÉLETÚT Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen tôl a szombathelyi közgyûlés tagja, 2006-tól országgyûlési képviselô. A parlamentben a Költségvetési Pénzügyi és Számvevôszéki Bizottság tagja. Az elmúlt években a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány munkáját szervezte. idén is, szeptember elején a lakótelepen élôknek és a szombathelyieknek! Az alapítvány a mûködésével azt üzeni valamennyi városlakónak, hogy nem kell mindig másra várni, ha összeszedjük magunkat, együtt lépünk fel, akkor megvalósulhatnak azok az elképzelések, melyek korábban csak álomként merülhettek fel. Mire fordítja képviselôi keretét? Az 1975-ben épült Napsugár Óvoda lepusztult udvara alapjaiban nem változott az elmúlt évtizedekben. A járda balesetveszélyes, a játszóeszközök összehasonlíthatatlanul rosszabbak, mint a már felújított tereken, intézményekben. Képviselôi keretemet felhasználva most végre megújul a 120 gyermeket befogadó óvoda udvara. SaFó 3

4 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 4 Szombathelyen is megemlékeztek Mintegy 250 ember gyûlt össze az Arena Savaria elôtt hétfôn az esti órákban, hogy több nagyvároshoz hasonlóan megemlékezzenek a tragikus körülmények között vasárnap elhunyt Marian Cozmáról, az MKB Veszprém kézilabdacsapatának játékosáról. A helyi sportegyesületek játékosai és a sportkedvelôk mécseseket helyeztek el a kézilabdázó fényképe elôtt. Cozmát vasárnap hajnalban egy veszprémi szórakozóhely elôtt szíven szúrták, a támadásban két játékostársa is súlyosan megsebesült, azonban az ô állapotuk már stabil. A bûncselekménnyel kizárólag három embert gyanúsítanak, közülük kettôt az osztrák rendôrség ôrizetbe vett, a harmadik pedig csütörtök éjszaka adta fel magát a Veszprémi Rendôr-fôkapitányságon. Mindhárom elkövetô büntetett elôéletû, erôszakos cselekmények, garázdaság és testi sértés miatt ítélték el ôket. Marian Cozmát 2005-ben Bukarestben is megkéselték fanatikus drukkerek, azonban akkor hamar felépült sérüléseibôl. Fotó: Rohonka Ildikó Színesebb programok a városban Szombathely kulturális életének színesítése érdekében fogott össze három helyi szervezet, derült ki a Kultúrkapu Egyesület, az Agora Kulturális és Turisztikai Központ és a Vaskarika.hu kulturális weboldal múlt pénteki közös sajtótájékoztatóján. A hosszú távú együttmûködés lényege, hogy a Kultúrkapu Egyesület által szervezett, fôként a fiatalabb korosztályt megcélzó programok az Agora intézményeiben kapnak helyet. Az elsô közös rendezvény február 14-én a Savaria Filmszínházban lesz, ahol a magyar zenekarok mellett angol mc-k és német beatboxosok is színpadra lépnek majd. Ezt követôen az egyesület Frankfurtba indul, hogy részt vegyen a Kunszt 2009 nevet viselô kulturális fesztiválon. A kultúrcsereprogram keretében több szombathelyi ifjú mûvész is bemutatkozik majd a külföldi rendezvényen. A fesztiválon ott lesz egyebek mellett a Si&Lu divattervezô csoport, Lovagi Milán fotográfus, Sztefanuné Mengesz Ágnes textilmûvész, Veres Éva ötvösmûvész, Bárány Áron és Tebeli Szabolcs grafikusok, a Spoosa divattervezôcsoport, Novák Viki és a Tribe Paganicae tánccsoport, a Rythm Squad tánccsoport. Cáfol az alpolgármester Hazugságnak és hangulatkeltésnek nevezte az alpolgármester azt az állítást, mely szerint a színészek lakásainak felújításához az önkormányzati bérlakások keretébôl vettek volna el pénzt. Dr. Czeglédy Csaba hangsúlyozta: a szükséges 50 millió forintot nélkülözhetô, úgynevezett karbantartási pénzekbôl csoportosították át. Nehezményezte, hogy egyesek politikát kevernek a színházkérdésbe, ami méltatlan hozzá, és egyáltalán nem tesz jót neki. Szintúgy kifogásolta még, hogy Marton Zsolt, a Fidesz KDNP helyi frakciójának vezetôje sajtónyilatkozataiban egyedülálló mintaprogramnak nevezte a vasi megyeszékhely közfoglalkoztatási programját, amit ráadásul az új többség ötletének állított be. Dr. Czeglédy Csaba leszögezte: kormánydöntés született a rendszeres segélyben részesülô, de egyébként munkára alkalmas emberek foglalkoztatásáról a témával pedig ô maga már jó másfél hónapja foglalkozik. A vasi példa legfeljebb annyiban különleges tette hozzá, hogy brigádokban próbálják majd dolgoztatni az embereket, nem egyenként, és ha lehetséges, vállalkozás formájában. Így sem valószínû azonban, hogy mind a 400 potenciálisan munkaképes segélyezett számára találnak hasznos elfoglaltságot. Dobogós helyezés a táncversenyen A szombathelyi Mölcs Martin és Varga Szonja páros II. helyezést ért el múlt hétvégén Gyerek II Standard kategóriában a Passion of Dance TSE által Balatonbogláron megrendezett Országos Versenytánc Nyugatmagyarországi Területi Bajnokságán. ERCSÉNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9700 Szombathely, Bercsényi u. 1. Tel./fax: 94/ MEGHÍVÓ NYÍLT NAPRA A Bercsényi Miklós Általános Iskola szeretettel várja a leendô elsôsöket és szüleiket a február 18-án, szerdán óráig tartandó nyílt tanítási napra. Vágószél.: 96 cm Briggs motor 12,5 LE Standard deflektor helyett Ft Szombathely, Pálya u. Sági u. sarok Tel.: , Fax: Nyitva: H CS: , P: , Szo: Fûnyíró traktor (oldalkidobós) AKCIÓ! + AJÁNDÉK benzinmotoros szegélynyíró vagy elektromos komposztaprító Az akció február 14-tôl március 14-ig tart. SZERVIZ: Benzinmotoros LÁNCFÛRÉSZ AKCIÓ! helyett Ft BKS 38/40 motor 38 ccm laphossz 40 cm Vetômag vásárlásához ajándékot adunk! Február 14-tôl amíg a készlet tart. 4

5 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. V I S S Z A P I L L A N T Ó Kutyakötelesség Több olvasói levél érkezett szerkesztôségünkbe a lakosságot minduntalan bosszantó, a város esztétikai összképét romboló és az emberre is ártalmas élôsködôket tartalmazó kutyaürülék miatt. Az ebtartást önkormányzati rendelet szabályozza, mely magába foglalja a pórázon sétáltatást, nagyobb testû kutyáknál a szájkosár használatát, és nem utolsó sorban azt, hogy a kutyatulajdonosoknak kötelességük az ebek után felszedni az ürüléket. Papp Gyôzô, a közterület-felügyelet vezetôhelyettese érdeklôdésünkre közölte, hogy sok panasz érkezett a kutyapiszok miatt. A lakosok fôleg a paneltömbök és társasházak környékének tisztaságát kifogásolták, ahol kevés vagy egyáltalán nincs kutyasétáltató terület. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalabb kutyatulajdonosok körében gyakrabban fordul elô szabálysértés. A járôrözô közterület-felügyelôk ellenôrizhetik, hogy az eb tulajdonosánál van-e a kutyaürülék felszedésére alkalmas zacskó vagy szett. Az elsô alkalomnál a közterületfelügyelô a szabálysértôket a kutyapiszok felszedésére szólítja fel, ha ennek nem tesznek eleget, a felügyelô helyszíni bírságot szabhat ki, 3 20 ezer forint összegben. Tavaly a felügyelôk esetben bírságoltak, alkalmanként 5 10 ezer forintra. Az elôzô évekhez képest a statisztikák pozitív változást mutatnak, kevesebb a gondatlan kutyatulajdonos. Rohonka Ildikó Várjuk további témajavaslataikat! Elérhetôségeink: Pelikán Palace Irodaház, Semmelweis u. 2., telefon: 94/ KÉRDEZZ FELELEK A N N O Testvériség új lap a piacon Most, hogy a Testvériség elsô száma megjelenik, illô, hogy megmagyarázzuk mi indította a szombathelyi szervezett munkásokat arra, hogy lapot adjanak ki és mit akarnak ezzel a lappal elérni. Mert azt mondhatná valaki: hiszen annyi újság van Magyarországon, de sôt magában Szombathelyen, hogy már sok is; ki gyôzi csak ezt elolvasni, mire való most megint egy újságot kiadni? Igaza is volna, ha ez a mi lapunk olyan újság akarna lenni, mint a többi. Íme, kedves olvasóim, egy lapindító, beharangozó írás 1906-ból, a Testvériség címû hetilap elsô számából. Az új Vas megyei sajtótermékre azért figyeltünk fel, mert bár a kiadója Szombathelyen, a Munkásotthonban volt, a szerkesztôség Bögötén, gróf Batthyány Ervin birtokán rendezkedett be. Sôt, a kezdeményezô és a vezércikk szerzôje is maga a gróf volt, aki nemcsak a munkásosztály védelmére kelt, hanem európai hírû, korszerû reformiskolát alapított a birtokán dolgozó cselédek gyermekeinek. A célja az volt, hogy a gyakorlatban próbálja ki a fennálló társadalmi rend igazságtalanságainak kiküszöbölését célzó elképzeléseit. Ezt már Kuntár Lajos Vasi Szemlében megjelent tanulmányából tudjuk, mint ahogy azt is, hogy a gróf abban a korban szokatlannak tûnô nevelésben részesült. Édesanyja, Trefort Ágoston lánya a korán árvaságra jutott fiút szabad szellemben nevelte, szociáldemokrata instruktort fogadott mellé, majd Angliába küldte, ahol az ifjú gróf nem csak szociális érzékenységet, hanem az orosz emigránsok hatására némi anarchista nézeteket is magába szívott ben hazatért, és programjához társakat keresett. Egyikük az a Nedler Herbert lett, akit késôbb a budapesti állat- és növénykert igazgatójává neveztek ki. Nézeteivel a gróf a magyar ugaron semmi jóra nem számíthatott, így a folyamatos, szociáldemokrata támadások miatt is a Testvériség hamar kikerült az ellenôrzése alól, és sajnos az iskolakísérlet is kudarcba fulladt. Batthyánynak így nem maradt más választása, minthogy 14 év küzdelem után felszámolja birtokait, és visszautazzék a ködös Albionba. SaFó (A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársai segítettek.) MALOM SÖRÖZÔ Blues Jam-koncert február 20., tól MAJOR ÁRVA BORHÁZ INGYENES BORBEMUTATÓJA Kóstold meg te is az igazi hazait! Asztalfoglalás: 94/

6 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 6 Porcelánkészlet, szántó, vadászfegyver-gyûjtemény VAGYONNYILATKOZATOT TETTEK A KÉPVISELÔK (II.) Most nem közügyekrôl, hanem saját vagyonukról nyilatkoztak képviselôink. Az adatok sokaságában mi is böngésztünk egy keveset. Elôzô lapszámunk írását folytatjuk a képviselôi vagyonnyilatkozatokról. Lazáry Viktor (Fidesz) ingatlant és ingóságot sem jelölt meg vagyonnyilatkozatában. Ötmillió forintos tartozása közül négymillió pénzintézet felé, a maradék pedig magánszemély felé érvényes. Jövedelemhez országgyûlési képviselô személyi titkáraként jut, 132 és fél ezer forintot keres havonta. Egyéni vállalkozásából esetenként kap pénzt, 200 ezer forintot. Marton Zsoltnak (Fidesz) egy szombathelyi, 1101 négyzetméteres, beépítetlen területben van tulajdonrésze. Életbiztosítási kötvénye egymillió forintot ér, és készpénzként is ugyanennyit jelölt meg. A tartozási oldalon is ekkora az összeg magánszemélyek felé, míg majdnem duplája, közel kétmillió forint a pénzintézetek felé. Ingatlanvételárból ötmillió forintos, üzletrész értékesítésébôl 2,7 millió forintos követeléssel élhet. Egy kft. ügyvezetôjeként havi 90 ezer forintot, míg a SZOVA Zrt. felügyelôbizottságának tagjaként 140 ezer forintot kap. Az általa vezetett kft.-nek korábban többségi tulajdonosa is volt, jelenleg azonban már nincsen üzletrésze benne. Molnár Miklós (Pro Savaria) vagyonnyilatkozatában leghosszabban az ingatlanokat sorolta fel. Szombathelyi társasházi lakása mellett erdôket, szántókat, gyümölcsösöket, kerteket jelölt meg huszonegy tételben Szombathelyen, Tanakajdon, Pecölben, Kenézen és Hosszúperesztegen. Ingóságként személyautója mellett a gyûjtemények között herendi porcelánkészletet és antik bútorokat említett. Takarékbetétben 21 millió forintot, számláján másfél millió forintot tart. Készpénzként 1,7 milliót, míg egyéb pénzkövetelésként 16 és fél millió forintot jelölt meg. Jövedelmet egy kft. ügyvezetôjeként kap, 175 ezer forintot havonta, emellett a SZOVA Zrt. felügyelôbizottságának is tagja. Három kft.- ben van gazdasági érdekeltsége, mindháromnak ötven százalékban tulajdonosa. Dr. Nemény Andrásnak (MSZP) egy szombathelyi, 79 négyzetméteres lakás van felerészben a nevén, illetve van egy Skoda SuperB-je. Másfél millió forint készpénze mellett hatmillió forintot tart pénzintézeti számláján. A Nyugat-magyarországi Egyetem ügyvivô szakértôjeként 300 ezer forint a jövedelme, a SZOVA Zrt. felügyelôbizottsági tagjaként 126 ezer forint, a Vasi Volán Zrt.-ben betöltött hasonló funkciójáért pedig 90 ezer forintot kap havonta. Oroszvári Péter (MSZP) egy budapesti, tizennegyedik kerületi lakás tulajdonosa. A képviselô egy kft. gazdasági ügyintézôjeként kap rendszeres jövedelmet, havi 131 ezer forintot, míg a Vasi Volán Zrt. igazgatótanácsának tagjaként 117 ezer forintot kap. Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) is az ingatlanok miatt pótlapozta vagyonnyilatkozatát. Két szombathelyi lakása, garázsa, kertje, erdôje és szántója mellett például Gencsapátiban, Vasváron, Alsóújlakon, Perenyén, Vépen és Sárváron birtokol különbözô részben erdôket, szántókat, összesen 22 tételt jelölt meg. A képviselô Volkswagennel jár. Értékpapírban 37 millió forintot ôriz, számláján közel négymillió forint értékû deviza van, takarékbetétben elhelyezett megtakarítása pedig másfél millió. A sárvári kórház részlegvezetô fôorvosaként 306 ezer forintos a jövedelme, 144 ezer forint nyugdíjat kap, emellett a SZOVA Zrt. felügyelôbizottságának is tagja. Bt.-jében felerészben van érdekeltsége. Rettegi Attila (Fidesz) fele részben tulajdonosa egy szombathelyi 101 négyzetméteres, illetve negyed részben egy szintén a megyeszékhelyen fekvô, 55 négyzetméteres lakásnak. Mintegy 4 millió 720 ezer forintja van értékpapírban, a tartozása pedig 3 és fél millió forintra rúg. Az OMK igazgatójaként 300 ezer forintot keres havonta. Egyéni vállalkozásban oktatási szakértôi tevékenységet folytat, eseti megbízásokkal 700 ezer forintos jövedelme származik belôle. Szintén két cégnél, a TÁVHÔ-nél és a Savaria TISZK-nél vállalt felügyelôbizottsági tagságot. Sági József (Fidesz) ingatlannak egy szombathelyi 110 négyzetméteres lakóházat jelölt meg azzal a kitétellel, hogy a tulajdonos házastársa. Az ingóságok közé Volkswagenjét, bútorokat és könyveket írt be. Életbiztosítása 1,1 millió forintot ér. Jövedelmet tanárként kap, havi 178 ezer forintot. Emellett két helyen felügyelôbizottsági tag: a TÁVHÔ-nél 135 ezer forint, a Savaria TISZK-nél 45 ezer forint jár a munkájáért. Soós József (független) egy szombathelyi, 200 négyzetméteres családi háznak felerészben tulajdonosa, ugyanekkora részben birtokol egy szelestei építési telket is. Renault Scaniával jár, és vadászfegyver-gyûjteménnyel rendelkezik. Pénzintézet felé tartozik 6

7 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. U T Á N A J Á R T U N K 3,8 millió forinttal. A képviselô már nyugdíjas, a nyugdíja havi 185 ezer forint. Egy kft.-nek mintegy háromnegyed részben tulajdonosa és ügyvezetôje is. Dr. Szakács Dávid (Fidesz) kilenc ingatlant jelölt meg, öt szombathelyi, egy vasvári és három, Veszprém megyében fekvô területnek szôlônek, szántónak tulajdonosa különbözô részarányokban. Audija nyolcéves, készpénze 2,2 millió forint. Ügyvédként 120 ezer forintot kap havonta, emellett a Savaria TISZK felügyelôbizottságának is tagja. Szakály Gábornak (Fidesz) ingatlan nincsen a nevén, az ingóságok között Volkswagen Passatját jelölte meg a vagyonnyilatkozatában. 2,7 millió forint készpénzzel rendelkezik, tartozása ennél egymillióval több, 3,7 millió forint. Országgyûlési képviselô személyi titkáraként 132 ezer forint a havi fizetése. Egyéni vállalkozásából esetenként 600 ezer forinthoz jut, a SZOVA Zrt. felügyelôbizottságának tagjaként pedig 120 ezer forintot kap havonta. Egy kft.-ben van gazdasági érdekeltsége, 90 százalékban tulajdonosa és ügyvezetôje is a vállalkozásnak. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz) ingatlanfelsorolásában négy tétel áll. Egy szombathelyi 200 négyzetméteres családi ház és egy 53 négyzetméteres lakás esetében tulajdont, egy másik szombathelyi, illetve budapesti lakás esetében pedig haszonélvezetet jelölt meg. Opel Astrája mellett befektetési jegyben kétmillió forintot, készpénzben egymilliót tart. A képviselô ügyvédként dolgozik, havi 320 ezer forintért. Dr. Tarján Jenônek (Fidesz) lakás nincsen a nevén, tulajdonosa viszont egy szombathelyi rendelônek. Tamásiba gyümölcsöskertje vonzza. A képviselô Audival jár, a gyûjtemények között orvosi mûszereket nevezett meg. Takarékbetétben négy és fél millió forintot tart, készpénzként pedig 300 ezer forintot jelölt meg. A képviselô nyugdíja 115 ezer forint, jövedelme ezen kívül magánrendelésbôl származik. Varga Tamás (SZDSZ) egy 72 négyzetméteres szombathelyi lakásnak több mint harmadrészben, egy 63 négyzetméteres lakásnak negyedrészben tulajdonosa. Egy Renault Megannal jár. Takarékbetétben és készpénzben is egy-egy millió forint a megtakarítása, a tartozása pedig kétmillió forint. Tanárként 265 ezer forintot keres, emellett két cégnek a Vasi Volán Zrt.-nek és a Prenor Kft.-nek felügyelôbizottságában vállalt tagságot, onnan összesen havi 167 ezer forintot kap. SaFó NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár? Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta felsôfokon! Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel. Ön egy személyben kreatív nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz? Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer? Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül? Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg. Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz! Tóth László Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója Szombathelyen! ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN! Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó! ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG A tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók: a Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központban (Ady tér 5.) február 18-án, szerdán és 24-én, kedden, 17 és 19 óra között. 7

8 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 8 Keleti varázslat HASTÁNC: A SUGÁRZÓ NÔIESSÉG TÁNCA Manapság már nem nagyon van olyan város, ahol ne lehetne hastáncot tanulni. A keleti kultúra e csodálatos szelete egyre népszerûbb hazánkban is. Nôk százai kapcsolódnak ki a segítségével, és a különleges, kecses mozdulatok által igyekeznek felfedezni önmagukban az istennôt. A hastánc varázslatos világából a Jabe Raks tánccsoport tagjaitól kaptunk egy kis ízelítôt. Test és lélek harmóniája a nôk termékenységét is. Vannak olyan elképzelések, amelyek bár szintén törzsi táncként eredeztetik, nem annyira termékenységi funkcióját, hanem sokkal inkább a gyakorlati hasznát hangsúlyozták, miszerint a ritmikus hasizommozdulatok a szülés mozzanataira készítették fel a hölgyeket. Az arab asszonyok egymást tanították: a szülés elôtt álló nôt körbetáncolva mutatták, hogy milyen mozgásokat végezzen majd a gyermek világrajövetelekor. Létezik olyan marokkói és algériai tradíció, amely épp ennek az emlékét ôrzi. A házasság elôtt a leendô feleségnek az anyós elôtt lejtve kell bizonyítania a tánctudását, ezáltal nôiességét és úgymond alkalmasságát az asszonyi életre. Az összes eredettörténet közül az egyik legpikánsabb pedig Mezopotámiába, a termékenység istennôjének templomába kalauzol bennünket, ahol a A négy esztendôvel ezelôtt alakult Jabe Raks Hastánccsoport (melynek tagjai: Domán Anita, Kecskés Andrea, Kocsis Viktória, Tobischka Katalin) színvonalas fellépéseivel, izgalmas koreográfiáival már az elmúlt évek Savaria Karneváljain és több más rendezvényen is találkozhatott a közönség. Számukra a hastánc nemcsak hobbi, annál sokkal több. Elhivatottság, kikapcsolódás, egészséges mozgás, és ami talán a legfontosabb: sugárzó nôiességük kifejezôeszköze. Igazán nôk A nôi szerepek átalakulása miatt mostanság a mindennapi életünkben is harmóniába kell hozni a belsônkben rejtôzködô lágyságot és keménységet. Ebben a hastánc rengeteget segít. A keleti muzsikáknak különlegesen mesés hangulata van. Ha azonosulunk vele, átengedjük magunkat a felszabaduló érzéseknek, akkor önkéntelenül is elkezd mozogni a testünk a zene ritmusára. Ez belülrôl jön lelkesednek a táncosok, akik folyamatosan képzik magukat: workshopokon vesznek részt, külföldi mesterektôl tanulnak. A csoportból Domán Anita és Kecskés Andrea oktat is. 8 A legkülönbözôbb testalkatú és korú nôk járnak az óráikra. Mint mondják, a hastánc egyik elônye éppen ebben a kötetlenségben rejlik: kortól, kilótól függetlenül bárki ûzheti, továbbá nem szükséges hozzá férfi partner sem. Tapasztalataik szerint a hastánc hatására a hölgyek egyre kecsesebbé, magabiztosabbá, szexisebbé válnak, és mindezt úgy érik el, hogy közben elfeledik a hétköznapi gondokat, rendszeresen mozognak, javul a testtartásuk, kímélik az ízületeiket is és közben igazán nônek érezhetik magukat. Misztikum, termékenység, rituálé A hastánc nem egyszerû tánc, a termékenység, a nôiesség szimbóluma, és bár napjainkban az erotikával azonosítják, eredetét tekintve teljesen más célokat szolgált. A legelfogadottabb nézetek alapján a hastánc törzsi termékenységi táncokból alakult ki. Az óegyiptomi papnôk a hastánc segítségével kommunikáltak az istenekkel, tehát e varázslat által igyekeztek irányítani a Nílus áradását, ezzel együtt pedig a termôföldek és meddô feleségek a gyógyuláshoz vezetô út megtalálása reményében járták e csábos táncot. Mégpedig az eléjük fémpénzt dobó férfiaknak A pénz a templomé, az együtthálás gyümölcse már ha a gyógyulás végbement a meddô családé lett. Nem csak a has táncol A modern hastánc a 19. század végén indult hódító útjára Európában és Amerikában. Az európai és amerikai polgári réteg ugyanis a századvég nyugati kiállításain, fôként az 1893-as Chicagó-i Világkiállításon találkozott elôször a mesés kelettel. A baletthez és fûzôvel karcsúsított nôalakhoz szokott látogatókat sokkolta, amit láttak, mégsem tudtak ellenállni neki.

9 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. U T Á N A J Á R T U N K Míg az európai emberek táncára az egész test térbeli helyzetének megváltoztatása jellemzô, addig a hastánc esetében a testrészek egymáshoz viszonyított helyzete változik, és tulajdonképpen minden testrész külön mozog, avatnak be a részletekbe a lányok. Ráadásul a mai táncosok folyamatosan gazdagítják ezt a rituális eredetû mozgásformát. Beleviszik a saját egyéniségüket, elôadásmódjukat és mozdulataikat. A hastánc kifejezés tulajdonképpen pontatlan megnevezés, hiszen a különleges tánc során nemcsak a has és a csípô mozog. Épp ellenkezôleg: a hastánc a nô különbözô testrészeinek harmonikus mozgásában teljesedik ki mondják, majd néhány könnyed kézmozdulattal azonnal ízelítôt is adnak. BÁRKI RÉSZESE LEHET Akinek még nem volt szerencséje, vagy ismét részese szeretne lenni a varázslatos keleti világnak, az látogasson el február 21- én a Palace Cafe & Restaurant Keleti báljába, ahol a három hastánccsoport (Al-dahabi, Habibi Orient, Jabe Raks) fellépésein túl arab finomságok, vízipipa, keleti muzsika és sok-sok tánc várja az érdeklôdôket. Íme egy kis ízelítô a menübôl: az 1001 éjszaka meséinek világát idézô estén egyebek mellett padlizsánkrém, fahéjas marhapörkölt, kuszkusz és mazsolás rizses csirke kerül majd az asztalra. Izisz-szárny, kard és legyezô Igyekszünk minél színesebb produkciókat összeállítani. Van olyan számunk, amiben mécsesekkel táncolunk, vagy Ízisz-szárnynak nevezett leplekkel jelenítjük meg a Napot és a Holdat. A különféle eszközök leginkább az adott mozdulatok, testrészek kihangsúlyozására alkalmasak. Van ezen kívül botos, kardos koreográfiánk, de a kevésbé ismert stílusokat is szeretnénk megmutatni a közönségnek. Ilyen például a Szaúd-arábiai hajfüstölôs táncunk, amellyel azt idézzük fel, ahogyan az arab nôk a füstölô felett illatosítják a hajukat, vagy az arab flamencós produkciónk, amely talán mind közül a legpörgôsebb és a legszenvedélyesebb számolnak be a táncosok, majd hozzáteszik, hogy bár sokan félve lépnek be az elsô órára, és legtöbbször ki is kötik, hogy sosem szeretnének fellépni, mégis egyre bátrabbak lesznek. Szép lassan kivirulnak, megtanulják mozdulataikkal, arcjátékukkal kifejezni önmagukat, és elfogadják a testüket. A mai vékony nôideállal ellentétben ez egy olyan terület, ahol a gömbölyded formák még elônyt is jelentenek, hiszen megkönnyítik a ringó mozdulatokat. A korábban gátlásos, szégyellôs hölgyek is kiállnak a közönség elé. Ez számos nô számára hihetetlen élmény. Ott táncol tegyük fel a karneválon, több száz ember elôtt csodaszép egyiptomi ruhákban, és neki tapsol a közönség. Korábban gondolni sem mert volna erre. Ráadásul a próbák, a közös munka, az együtt töltött idô is összekovácsol bennünket. Még táborozni is voltunk közösen, ahol együtt gyûjtöttük a fát, együtt fôztünk. Múlt heti játékunk helyes megfejtése: 700 ezer. A Savaria moziba szóló belépôjegyeket Tiborc Krisztina nyerte, aki a nyereményét a szerkesztôségünkben veheti át. Mikor indult hódító útjára a modern hastánc? A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk február 19-éig. Gyakran az órák eleje is beszélgetéssel, csacsogással megy el számolnak be közös élményeikrôl. A varázslatos keleti világ elôbbutóbb megfertôz minden hastáncost. Azt vettük észre, hogy bármennyire sportos vagy férfias valaki, szép lassan elkezdi kihangsúlyozni a nôiességét, növeszteni kezdi a haját, jobban odafigyel a keze, a körmei szépségére, továbbá elôbb-utóbb mindenkin megjelennek a keleties ékszerek, az otthonokat elárasztják a füstölôk, a férjek pedig vízipipázni kezdenek nevetnek fel a lányok. Mindezek mellett az sem utolsó, hogy a hastánc olyan izmokat is megmozgat, amelyet másfajta mozgásforma nem, de fontos leszögezni azt is, hogy ugyan sokan tévesen azt feltételezik nem erotikus táncról van szó. A hastánc nem magakelletés, bár tény, hogy a férfiakat azonnal elvarázsolja a csípôk hullámzása, és az ezt kihangsúlyozó, nem éppen zárt ruházat. De a lányok állítják: számukra éppen az a legnagyobb élmény, ha nôtársaiktól kapnak elismerést. Mint mondják, nem szabad elfelednünk, hogy ez a fajta mozgás ott rejtôzik minden nôben. Csak fel kell magunkban fedezni a sugárzó istennôt. T. Tímea SZÍRIAI KOFTA KEBAB Hozzávalók 4-6 személyre: 1 kg darált birkahús, 1/2 kg darált marhahús, 1 hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek. finomra vágott petrezselyem, 1 kk. ôrölt kömény, 3/4 kk. ôrölt koriander, 1-2 kk. só, frissen ôrölt bors, 2 nagy tojás, a sütéshez napraforgóolaj A kétféle darált húst a megtisztított, megreszelt hagymával, a szétnyomott fokhagymával, a petrezselyemmel és a fûszerekkel jól összedolgozzuk. Amikor összeállt, hozzáadjuk a tojásokat, és addig gyúrjuk, míg könnyû, sima masszát kapunk. Ebbôl kis golyót formálunk, és vékony nyársakra húzzuk ôket. Olajban megforgatjuk, majd hat centiméterre a grilltôl vagy a faszénparázstól tíz-tizenöt percig sütjük, amíg kívül megbarnul, de belül rózsaszín marad. Játék 9

10 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 10 C I V I L A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K FOGADÓÓRÁK Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely 8. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje február 17-én (kedden) óra között a Szivárvány Óvodában (Szombathely, Deák F. u. 39.) fogadóórát tart. SZÜLETÉS: Gasparics Árpád és Horváth Zsanett leánya: Nóra, Gerencsér Gyula Szabolcs és Biró Klaudia leánya: Lea Anna, Polgár József Sándor és Farkas Zita leánya: Zsüliett Anna, Puporka Aladár Lajos és Deák Marinella fia: Aladár Balázs, Szabó György és Kovács Edina fia: Péter, Virágh József Gyula és Németh Timea fia: Csanád, Tölgyes Zoltán Gábor és Velladics Ildikó leánya: Luca, Kajtár László és Izsó Szilvia leánya: Laura, Kerecsényi Gábor és Bertók Mónika fia: Gábor, Rozmán András és Dobrovics Tímea fia: Ádám, Döbör Zsolt József és Máté Szilvia fia: Barnabás, Kovács Attila és Németh Evelin fia: Dániel, Mészáros Csaba György és Szabó Eszter Éva: fia: Bence, Várkony Balázs és Arnhold Katalin fia: Viktor, Péter Attila és Poór Edina Mónika leánya: Petra, Kiss Imre Gábor és Gál Csilla leánya: Bíborka, Szanyi János és László Eszter leánya: Nóra, Boros Péter és Csóka Bernadett leánya: Fanni, Gerencsér Zsolt és Malek Andrea leánya: Léna, Németh László Zsolt és Kasparik Edit fia: Milán, Glavanits Pál és Takács Kinga Ágota leánya: Vanessza, Lehoczki Zsolt és Bánhegyi Brigitta leánya: Dóra, Szôke Tibor és Soós Márta leánya: Fruzsina Panna, Ponstein Tamás és Gulyás Valéria leánya: Hanna, Vekszli Róbert és Skorka Csilla Tünde leánya: Amira, Szabados Tibor és Horváth Rita leánya: Mara, Gáspár István és Hári Tünde leánya: Regina. HÁZASSÁG: Katona Péter Zoltán és Staritzbüchler Edina Éva. HALÁLESET: Bojtár János, Nagy Józsefné Sákovits Jolán, Kurucz József Károly, Németh János, Németh Imre, Szalai Jenôné Horváth Mária, Orbán János, Varga Ferenc, Gergye Lajos Miklós, Magyar Lajos, Róka Margit, Leiner Antal, Sárközi Ernôné Németh Erzsébet, Pásti László, Vaska László, Varga József, Dr. Cziráky József Ernô, Horváth Károly, Simonovics Károly, Dr. Gyöngyössy Tibor Ferenc, Kalmár Istvánné Vargyay Irén Ella, Derdák Ferenc, Gergely László, Horváth Józsefné Horváth Margit, Dominek Imréné Varga Mária, Németh Jánosné Östör Erzsébet, Vörös Sándor, Lôrincz Antalné Rövid Etel, Helyes István, Szeiter Ferenc, Németh Jánosné Zrim Veronika, Borsits Györgyné Barabás Ilona, Schindler László Jánosné Simon Mária, Borbély Gyula Béla, Szilasi Ferenc, Németh István. NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B Telefon: 94/ ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet február 14-tôl február 20-ig. 14., Szo Pelikán, Semmelweis u. 4 6., , ; 15., V Rókus, Gábor Á. u. 12., , ; 16., H Stromfeldi Kamilla, Stromfeld u. 15/A., , ; 17., K Szent Márton, Szent Márton u. 18., , ; 18., Sz Szent Rita, Vasút u. 3., , ; 19., Cs Árkádia, Dolgozók útja 1/A., , ; 20., P Boróka, Újvilág u. 1., , TRAFFIPAX-MENETREND Február as sz. fôút, Szombathely belterülete. Február 15. Szombathely belterülete, Körmend belterülete, Körmend-Hegyalja út. Február es fôút Vasszécseny belterülete, Sárvár belterülete. Február os fôút Vát térsége, Sárvár belterülete, Szentgotthárd belterülete. Február 18. Szombathely belterülete, Hosszúpereszteg belterülete. Február es fôút Vasvár- Gyôrvár között, Zsédeny belterülete, Körmend belterülete, Körmend-Hegyalja út. Február 20. Szombathely belterülete, Vép belterülete, Körmend belterülete, Magyarszecsôd belterülete. K Ö N Y V A J Á N L Ó Bp., Animus oldal LOWRY, LOIS: HÍRVIVÔ Az amerikai írónô aki elsôsorban gyermekkönyveket ír kétszer nyerte el a Newbery Medal irodalmi díjat, elôször a Számláld meg a csillagokat címû kötettel, majd nem sokkal késôbb az ifjúsági irodalom egyik legtalányosabbjának kikiáltott, Az emlékek ôre címû regényével. Lois Lowry legújabb könyvében megismerkedhetünk Mattyvel, aki hat éve fékezhetetlen, vadóc kölyökként érkezett Faluba, s azóta egy vak férfi neveli, akit különleges képességei miatt Látónak neveznek. Matty immár a felnôtt kor küszöbén áll, s az ôt befogadó közösségtôl hamarosan megkapja igazi nevét, ami reményei szerint a Hírvivô lesz. Ám Faluban, ebben a különös, a boldogság szigetének tûnô kis világban valami sötét, baljós változás veszi kezdetét. Az emberek, akik eddig szívesen fogadták a hozzájuk menekülô idegeneket, ellenségesen kezdenek gondolkodni a külsô világról, az Erdôn túlról érkezôkrôl. Mivel Matty az egyetlen, akit a titokzatos Erdô mindig baj nélkül keresztülenged rengetegén, neki kell elvinnie a hírt az Erdôn túli közösségeknek, hogy Falu határát hamarosan lezárják. De van még egy kötelezettsége is: át kell juttatnia Erdôn Kirát, nevelôapja lányát, ameddig még lehet Aki kíváncsi a különös hangulatú történet folytatására, vegye kézbe az Animus Kiadó által megjelentetett, izgalmakban bôvelkedô kötetet. Komondi Gabriella, Berzsenyi Dániel Könyvtár 10

11 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. P R O G R A M A J Á N L Ó FEBRUÁR február 19 március 1. Szombathelyi Képtár Köpönyegem pedig az én irgalmasságom Köpönyeges Mária falképek a középkori Magyarországon Fotókiállítás február 14., MMIK Médium Galéria Nguyen Thanh Hien, a Megasztárból ismert fiatal vietnami énekes koncertje február 14., Weöres Sándor Színház Thea-tér Invito avagy Boccaccio itt kísért! táncjáték 6 tételben Homo Ludens Zenés Színpad február 14., MMIK Bernard Slade: Jövôre veled ugyanitt 1. az eredeti romantikus vígjáték két részben. Fôszereplôk: Bánfalvy Ági, Harmath Imre február 14., Oladi Általános Mûvelôdési Otthon Nagy Skalentin-napi party Fellépôk: Riddim Colony, Bôgômasina, Shanti Ska Tones február 15., MMIK Kakaóbár február 15., és Mesebolt Bábszínház Csipkerózsika bemutató elôadás február 16., Berzsenyi Dániel Könyvtár Márk evangéliuma Ôsz-Farkas Ernô. Szervezô: Adventista Teológiai Fôiskola február 16., Weöres Sándor Színház Thea-tér Vendégünk a Szombathelyi Kötélugró Klub február 17., AGORA Gyermekek Háza A mese és próza napja alsó és felsô tagozatosoknak február 17., Bibliaiskolák Közössége elôadóterme (Szombathely, Szabó Miklós u. 14.) Betegségmegelôzô és gyógyító táplálkozás Szívbarát, kenyérre kenhetô pástétomok Elôadó: Nagy Zsuzsa február 17., MMIK Filmek Vietnamról Követségi filmest 2. február AGORA Gyermekek Háza Farsangoló február 18., AGORA Gyermekek Háza A színjáték és egyéb produkciók napja alsó és felsô tagozatosoknak február 18., MMIK A magyar rovásírás története. Kopcsándi Gyuláné grafológus elôadása február 19., Szombathelyi Képtár Szent Márton kultusza Közép-Európában. Konferencia a legújabb kutatási eredményekrôl február 19., AGORA Mûvelôdési és Sportház A Nagy Lajos Gimnázium szalagavató bálja február 20., AGORA Mûvelôdési és Sportház A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium szalagavató bálja február 20., Szombathelyi Egyházmegye Egyházmegyei ifjúsági farsangi bál (Pelikán étterem) február 20., Oladi Általános Mûvelôdési Otthon 2009 perces Nightball bajnokság február 20., MMIK Vas megyében születtem Vas megyei népzenei együttesek találkozója február 20., AGORA Savaria Filmszínház Future Sound 2009" Fellépôk: NEO, Ez Basic, The Kolin február 20., Weöres Sándor Színház Thea-tér Bijou-koncert Hiánypótló kelet-európai retró downtempo" február 21., AGORA Gyermekek Háza Kézmûves Kuckó Gipszálarc készítése SAVARIA MOZI én, 13-án és ig kor és kor Nem vagyok a barátod 87 (12) Pálfi György (Hukkle, Taxidermia) filmje én, 13-án és ig kor Delta 92 (16) én, 13-án és ig kor; 14-én kor Vicky Cristina Barcelona 96 (12) Golden Globe-díj (2009) Legjobb zenés film és vígjáték kategória én, 13-án és ig kor, kor, kor és kor; 13-án és 15-én kor is; 14-én kor, kor és kor Made in Hungária 100 (12) Február 14. Valentin A szerelmesek napja Pároknak minden film fél áron! kor Made in Hungária 100 (12) kor Éjjel a parton 97 (12) kor Made in Hungária 100 (12) kor Vicky Cristina Barcelona 96 (12) kor Made in Hungária 100 (12) kor Éjjel a parton 97 (12) kor; 20-án kor is; 19-én és ig kor és kor is; 25-én kor is Papírkutyák án kor; ig kor Szextúra 101 (16) én és ig kor; 19-én és ig kor is; 19-én és ig kor is; 21-én és 22-én kor is; 20-án kor és kor Made in Hungária 100 (12) én és ig kor, 21-én és 22-én kor is; 20-án kor Cincin lovag 87 (0) tôl Válogatás az ALTER- NATIVE 16. Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjnyertes filmjeibôl február 14., AGORA Mûvelôdési és Sportház Valentin-bál Fellépôk: Magna Cum Laude, Anita, Erika Szalon, Savaria TSE Zene: GHB Zenekar február 14., AGORA Savaria Filmszínház A Kultúrkapu Egyesület az AGORA Kulturális és Turisztikai Központ támogatásával bemutatja: FOLKFREE (H) lemezbemutató koncert Közremûködnek: FREESTYLERS DJ (UK) és KRSA (Pannonia All Stars Orchestra), BAUCHKLANG special (D), DUB PISTOLS DJ SET (UK), TOMMY BRUTKHO, VIDAOTONE (H) Kapunyitás:

12 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 12 Ö N K O R M Á N Y Z A T HIRDETMÉNY Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az évi LXXVIII. törvény 9. 2.) pontja alapján értesíti az érintett állampolgárokat, szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy évben megkezdi Szombathely város településrendezési tervének felülvizsgálatát, karbantartását. Kérjük a lakosságot és az érintetteket, hogy észrevételeiket, véleményüket a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban március 16-ig a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Fôépítészi Iroda (9700 Szombathely, Kossuth L. u sz.) részére írásban eljuttatni szíveskedjenek. A határidô után érkezett észrevételek a településrendezési terv évi felülvizsgálati eljárásában már nem vehetôk figyelembe. KITÜNTETÉSI JAVASLATOK Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése az egészségügyi munka területén: Pro Sanitate Savariae Életmûdíjat, Szombathely Egészségügyéért Díjat, Kiemelkedô Egészségügyi Munkáért (I II. fokozat) Díjakat alapította a 7/1996. (II.29.).sz. rendeletében. Pro Sanitate Savariae Életmûdíj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb idôn át de legalább 25 éven keresztül kiemelkedô gyógyító, megelôzô munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett. Szombathely Egészségügyéért Díj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki kiemelkedô munkájával segítette a város egészségügyének fejlôdését. Kiemelkedô Egészségügyi Munkáért Díj adományozható annak az egészségügyben dolgozónak, aki több éven át kiemelkedô munkát végzett. A díj két fokozatban adományozható. A fenti díjakra az önkormányzat által alapított, illetve fenntartott egészségügyi intézmények közalkalmazottai, a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok és alkalmazottaik, a nem a város által mûködtetett, vagy fenntartott egészségügyi intézmények dolgozói, valamint az egészségügyet támogató civil egyesületek, alapítványok, nonprofit szervezetek dolgozói javasolhatók. A díj adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, frakció, a Közgyûlés Egészségügyi Szakmai Bizottsága, az egészségügyi intézmény vezetôje, a Magyar Orvosi Kamara Vas megyei Területi Szervezete. A kitüntetés adományozását az Egészségügyi Szakmai Bizottság útján kell kezdeményezni, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével (átvehetô a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Intézményi Irodájában, III. emelet 304., 305. szoba; illetve letölthetô a honlapról). A kitüntetési javaslatoknak március 15-ig kell beérkeznie az Egészségügyi és Intézményi Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.). Dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke BÉRBEADÓ INGATLANOK Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi helyiségek bérbeadására: Üzlethelyiségek: Jászi O. u. 1. (15 m 2 ); Kálvária u. 2/A (92 m 2 ); Szent Márton u. 18. (25 m 2 ). Iroda: Váci u. 68. (34 m 2 ). Mûhely: Széll K. u. 35. belsô udvar (24 m 2 ) Személygépkocsi-tárolók: Bem J. utcai sorgarázs 309. sz. (14 m 2 ); Szily J. u. 13. mögötti kt. 10. sz. (18 m 2 ); Petôfi S. u. 9. (15 m 2 ). Egyéb helyiség: Fô tér 23/B I. em. (95 m 2 ). A pályázati ajánlatok beadási határideje: február óra. További információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.; Tel.: 94/ (E-ügyfélszolgálat Pályázatok Általános útvonal) ELMARAD A BÁL Az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ és a Savaria Szimfonikus Zenekar közös szervezésében február 21-re meghirdetett Szimfonikus bál technikai okok miatt elmarad. A már megváltott belépôk a jegy ellenében visszaválthatók az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ jegyirodájában (Szombathely, Belsikátor 1., tel.: ). BOCSÁNATKÉRÉS Bocsánatot kérek Kôvári Attilától, a szombathelyi önkormányzat lakásbizottságának elnökétôl az utolsó romafórumon tett kijelentéseim miatt. Kôvári Attila mindig a város érdekében, képviselôi esküjéhez hûen és becsülettel végezte a felelôsségteljes munkáját. Erdélyi László Az ASZTMÁS, ALLERGIÁS BETEGEK Vas megyei Egyesülete kéri a tisztelt adózókat, hogy SZJA -juk 1%-ának felajánlásával támogassák munkájukat. Adószámunk: TIT Fordító Iroda HIVATALOS SZAKFORDÍTÁS Munkatársaink angol, cseh, francia, lengyel, német, olasz, orosz, spanyol, szerb, szlovák, horvát, szlovén, román nyelven fordítanak. Mûszaki, gazdasági és humán szövegeket egyaránt vállalunk! A fordítás leírása tetszés szerinti kivitelben. Áraink reálisak! További információk a TIT-ben: 94/ , (Szombathely, Kôszegi u. 2.) Nyilvántartási sz.: Akkreditációs lajstromszám: AL

13 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. N É G Y K E R É K E N Tábla a fa árnyékában MIKOR BÜNTETNEK A FELÜGYELÔK? Olvasóink a következô problémával fordultak szerkesztôségünkhöz: a Rákóczi utcában, az Égáz Dégáz Zrt. irodaháza elôtt egy fa eltakarja a megállni tilos táblát. Mivel többen nem vették észre a jelzést, és a tilosban parkoltak, a közterület-felügyelôk megbírságolták ôket, míg ügyeiket intézték az épületben. elôírtaknak. A Prenor Kft., mint a terület fenntartója a karbantartási feladatokat soron kívül elvégzi. Papp Gyôzô kérdésünkre, hogy mennyire jogos ilyen esetekben a büntetés, a következôt válaszolta: Tudomásom szerint munkatársaim nem szabtak ki bírságot abban a rövid idôszakban, amíg NEM KÖVETJÜK A NÉMET ÉS A SZERB PÉLDÁT Több európai ország kormánya is bejelentette, hogy adókedvezménnyel és egyéb juttatásokkal próbálja új autó vásárlására ösztönözni az állampolgárokat. Németországban 2500 eurós támogatást ajánlott fel a kabinet azoknak, akik tíz évnél idôsebb autójuk helyett újat vesznek. A közvélemény-kutatások szerint a jelentôs állami támogatás máris meghozta a vásárlási kedvet, mintegy egymillió német állampolgár tervezi régi személygépkocsija cseréjét a közeljövôben. Hasonló programmal rukkolt elô Szerbia is. A hazai gyártású Fiat Puntó 6999 eurós piaci alapárából 1000 eurót a belgrádi kormány fizet. Az akció tervezésekor közlekedésbiztonsági megfontolások is közrejátszottak, hiszen az ország személygépkocsi-állománya meglehetôsen elöregedett, átlagéletkora 18 év. Hazánkban nem jelentenének megoldást a németországihoz hasonló autóvásárlást ösztönzô programok, hiszen a magyar autóipar elsôsorban exportra termel" mondta a hét elején Bajnai Gordon. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hangsúlyozta, jelenleg a már meglévô munkahelyek megtartása a legfontosabb feladat. Kiemelte még az új autóipari stratégia kialakítását is, aminek következtében további cégek jelenhetnének meg a magyarországi piacon. Mindenképpen akkorát kell lépnünk, hogy ez érzékelhetô különbséget jelentsen Magyarországon a vállalkozásoknak is, amelyek az embereket foglalkoztatják és azoknak a munkavállalóknak is, akik ma a vállukon viszik az országot fûzte hozzá. Az ezzel kapcsolatos lépések bejelentése a jövô héten várható. SaFó Vegyes átlagfogyasztás: 4,2 5,9/100 km. CO2 kibocsátás: g/km. Érdeklôdjön márkakereskedésünkben! A kép illusztráció. A Rákóczi utca környékén több helyen van megállni tilos tábla Fotó: Mészáros Zsolt Ezúttal annak jártunk utána, hogy kinek a feladata rendben tartani a közúti táblákat és azok környezetét, hogy jól láthatók legyenek, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy ilyen esetben jogos-e a bírság. Mert ha nem észrevehetô a tábla, az olyan, mintha ott sem lenne, áll az egyik panaszos olvasói levelében. Papp Gyôzô, a közterületfelügyelet helyettes vezetôje elmondta, hogy a tavalyi évben hozzájuk is sok reklamáció érkezett az üggyel kapcsolatban. Ezért a vezetôhelyettes a zöldterület fenntartóját már májusban megkérte, hogy vágja le a fa ágait, amelyek takarják a táblát. A hasonló esetek elkerülése miatt a közterület-felügyelet az elôzô évtôl folyamatosan ellenôrzi a közúti táblákat, és listázza azokat, amelyeknek elhelyezkedése, állapota nem felel meg a szabályozásban a kft. elvégezte a helyreállítást. Továbbá hozzáfûzte: véleménye szerint a táblát csak egy-két levél takarta el Olvasóink észrevételeibôl azonban az derül ki, hogy mégis bírságoltak a felügyelôk. Igaz, a közterület-felügyelet szempontjait és a parkolási szabályokat nézve jogosan. A Rákóczi utca környékén egyébként több helyen van megállni tilos tábla, ezért a városnak ebben a részében nehéz parkolóhelyet találni. Papp Gyôzô elmondta, hogy a táblák a kétirányú buszforgalom miatt védik az utcákat. Ha az út szélén autók parkolnának, akkor két, egymással szemben közlekedô busz már nem férne el mellettük. Vagyis ebben az esetben ez forgalomszervezési és balesetmegelôzési intézkedés, mondta végül a vezetôhelyettes. Tóth Katalin Lilla Bevezetô akciók a Straussnál! FORD STRAUSS AUTÓSZALON Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 94/

14 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 14 Cégautó: legyen dízel és kombi HOL, MENNYIÉRT? SZOMBATHELYI ÜZEMANYAGÁRAK KÚT CÍM NYITVA DÍZEL 95-ÖS A legkedveltebb cégautó egyszerûséget, praktikusságot és költségérzékenységet tükröz, ezért a magyar cégek a dízel kombikat részesítik elônyben. A LeasePlan Hungária mintegy 10 ezer autójával és 400 ügyfelével az ország piacvezetô autóflotta-üzemeltetôje. Legutóbbi felmérésében a típus-, szín- és üzemanyag-preferenciákat térképezte fel a cég. A márkák között a Ford Focus kombi bizonyult a legkedveltebbnek, amit az Opel Astra és annak Classic változata, az ötajtós Focus, a Skoda Octavia, a Volkswagen Passat és a Renault Mégane követett. A céges kishaszonjármûvek között a Fiat Ducato bizonyult a legnépszerûbbnek. Annak ellenére, hogy jó ideje magas a dízelár, az autóknak mintegy hatvan százaléka gázolajjal üzemel. A külsô megjelenésben a fehér és az ezüstszín dominál, ami sokszor egyszerûsíti a céges feliratok, logók elhelyezését, de hozzájárul a késôbbi kedvezôbb értékesítéshez is. Ezek a színek szakemberek szerint plusz biztonsági tényezônek számítanak, hiszen ködben, szürkületben vagy esôs idôben a világos szín jobban látható. Forrás: 1 MAGÁN Lovas u MAGÁN Söptei út AVIA Körmendi u ,4 4 METRO Kôszegi út ,8 5 AGIP Márkus Emília u ,9 6 MAGÁN Vízöntô u SHELL Kôszegi út ,9 8 TESCO Zanati út ,9 9 SHELL Kiskar u ,9 10 SHELL Dolgozók útja ,9 11 MOL Zanati út (1) ,9 12 MOL Zanati út (2) ,9 13 OMV Csabai út ,9 14 OMV Rumi út ,9 15 OMV Körmendi út ,9 Forrás: Navigációs Szaküzlet és WebShop 9700 Szombathely, Hollán E. u. 13. Tel.: Valentin-napi ajánlat! Garmin Nüvi 255 Limited White Edition Hölgyeknek Mindegyikre jellemzô: Teljes EU-térkép, 3,5" kijelzô, limitált széria Ár: Ft Garmin Nüvi 255 Limited Black Edition Uraknak További navigációs készülékek és kiegészítôk nagy választékban kaphatók 14

15 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. N É G Y K E R É K E N Veszélyes négysávos utak KEVESEBB BALESET TÖRTÉNT SZOMBATHELYEN Kevesebb baleset történt tavaly Szombathelyen, mint 2007-ben, tudtuk meg Rónai Andrástól, a Szombathelyi Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetôjétôl, aki hozzátette azt is, hogy a legtöbb karambol oka évrôl évre ugyanaz: a sofôrök nem tartják be a követési távolságot, kanyarodáskor nem használják az indexet, figyelmetlenül elôznek, vagy nem adnak elsôbbséget. Kérdésünkre, hogy a város mely pontjai a legveszélyesebbek, az osztályvezetô elmondta, hogy különösen a négysávos utakon kell fokozott figyelemmel közlekedni, mint például a Zanati úton, a Hunyadi úton és a Petôfi utcában ugyanis tavaly itt történt a legtöbb koccanás és személyi sérülés. Jó hír, hogy a súlyos személyi sérülések és a halálos kimenetelû balesetek száma csökkent. Rónai András kiemelte: a tapasztalatok szerint egyre kevesebb az ittas autós az utakon, az osztályvezetô szerint a kedvezô tendencia minden bizonnyal a tavaly életbe lépett zéró tolerancia elvnek köszönhetô. Ugyanakkor a gyalogosgázolások száma növekedett, a 2007-es adatokkal összehasonlítva majdnem a duplájára. Sok esetben a gyalogosok takarásból lépnek ki a jármûvek elé, de gyakran a zebránál, a tilos jelzés ellenére is átkelnek az úttesten. Rónai András végül felhívta a figyelmet arra, hogy tavasszal és nyár elején több baleset történik, mint az év más idôszakában. Tóth Katalin Lilla A Hunyadi úton gyakori a koccanásos ütközés Fotó: Mészáros Zsolt Vegyes átlagfogyasztás: 4,5 7,6/100 km. CO2 kibocsátás: gr/km*. Az akciós ár február 14-tôl kötött vevôszerzôdésre, csak februári forgalomba helyezés esetére érvényes, illetve a készlet erejéig. Szombathely, Zanati út 27/a Tel.: 94/ Ford Fusion 1.4 klímával, ajándék metálfénnyel már forintért* Pár nap alatt, készletrôl! FORD STRAUSS AUTÓSZALON Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 94/

16 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 16 ÉNEK-ZENE TANÁR MESTERKÉPZÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MÛVÉSZETI KAR ZENEMÛVÉSZETI INTÉZETÉBEN A Mûvészeti Kar Zenemûvészeti Intézete a 2009 szeptemberében induló, állami finanszírozású ének-zene tanár szak mesterképzésére várja a fôiskolai ének-zene tanári diplomával rendelkezô jelentkezôket. A felvételi követelmények megtalálhatók: www. art.pte.hu Dr. Lakner Tamás szakfelelôs 30/ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Érdeklôdni lehet: Sipos Judit intézeti menedzser 72/ , RUHÁZATI KERESKEDELEM A farsang ideje ( ) alatt akciós termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat! Farsangi ajánlatunk: Férfi szmokingok Nôi alkalmi ruhák Férfi szövetkabátok, dzsekik férfi öltönyök, zakók, nadrágok férfi ingek, nyakkendôk nôi szövetkabátok,dzsekik Nôi két- és háromrészes kosztümök Nôi nadrágok, pulóverek és sok más egyéb Szombathely, Ernuszt K. u. 38. Tel.: 94/ Fax: 94/ Nyitva tartás: H P Szo 9 13, VASÁRNAP SZÜNNAP AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! A4 11/94-08/01 A6 08/96-05/01 Passat 08/98-09/00 Superb 12/1-06/02 Elsô lengôkar szett komplett helyett Ft AUTÓSBOLT Szombathely, Hunyadi u. 30. Tel.: 94/ Akció tôl ig, illetve a készlet erejéig! KÁMON HÚS Szombathely, Maros u. 2. Tel.: AKCIÓ! Füstölt darabolt comb Ft/kg Friss sertésmáj 360 Ft/kg Friss sertés tüdô, szív 400 Ft/kg Füstölt hátsó csülök 849 Ft/kg Friss, csont nélküli tarja 1099 Ft/kg Kolbászhús 799 Ft/kg-os áron rendelhetô! Lisztérzékenyek számára hentesáru termékek kaphatók! Kocsonyahús kapható! Étkezési jegyet elfogadunk! Mangalica kolbász, szalámi, valamint szürkemarha szalámi kapható! AZ AKCIÓ IG TART, ILL. A KÉSZLET EREJÉIG! AZ Mediterrán burkolólapok, fürdôszoba-felszerelések Lépéselôny Lapmûvelet Mindenkinek osztunk lapot! 1. AKCIÓS BÖRZE: maradék csempék, járólapok 900 Ft/m 2 2. KIFUTÓ SZÉRIÁK: 30% kedvezmény 3. ÚJDONSÁGOK ÉS RAKTÁRON LÉVÔ TERMÉKEK (ezeket megnézheti) 10% kedvezmény 4. EGYES KÜLTÉRI JÁRÓLAPOK Ft/m SZOMBATHELY, Ernuszt K. u. 4. Tel.: 94/ , 06/20/ Nyitva: H P: 8 17-ig Szo: 8 12 Végleges vonzerô AKCIÓ FEBRUÁR 28-IG TART! C-vitamin fantasztikus áron! 500 mg 30 db-os 925 Ft 60 db-os Ft 90 db-os Ft 120 db-os Ft 1000 mg 30 db-os Ft 60 db-os Ft 90 db-os Ft 120 db-os Ft Szombathely Király u.12. Nyitva: H-P.: 9 18, Szo.: 9 13 Tel.:

KORAI KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS VAGYONUKRÓL NYILATKOZTAK A KÉPVISELÔK ANNO: CIPÉSZEK KONGRESSZUSA GYÛLNEK AZ ADOMÁNYOK A GENCSAPÁTI GYERMEKOTTHON LAKÓINAK

KORAI KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS VAGYONUKRÓL NYILATKOZTAK A KÉPVISELÔK ANNO: CIPÉSZEK KONGRESSZUSA GYÛLNEK AZ ADOMÁNYOK A GENCSAPÁTI GYERMEKOTTHON LAKÓINAK 20. ÉVF. 43. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. NOVEMBER 20. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KORAI KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS VAGYONUKRÓL NYILATKOZTAK A KÉPVISELÔK ANNO: CIPÉSZEK KONGRESSZUSA GYÛLNEK AZ ADOMÁNYOK A GENCSAPÁTI GYERMEKOTTHON

Részletesebben

IDÔUTAZÓK. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig.

IDÔUTAZÓK. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig. 19. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. JANUÁR 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP IDÔUTAZÓK ÔSBEMUTATÓ A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN MIKOR BÜNTET A PARKOLÓÔR? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET Az akció 2009. január 8-tól február

Részletesebben

SZÉPÜL A SZENTÉLY A SZEMÉT VONZZA A SZEMETET A MI KIS PÜNKÖSDJEINK MÁV-INGATLANOK BALRÓL, JOBBRÓL

SZÉPÜL A SZENTÉLY A SZEMÉT VONZZA A SZEMETET A MI KIS PÜNKÖSDJEINK MÁV-INGATLANOK BALRÓL, JOBBRÓL 20. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. MÁJUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZÉPÜL A SZENTÉLY A SZEMÉT VONZZA A SZEMETET A MI KIS PÜNKÖSDJEINK MÁV-INGATLANOK BALRÓL, JOBBRÓL 9700 Szombathely Bejczy u. 1 3. I.

Részletesebben

TITOKZATOS BAGOLYVÁR MEGSZÉPÜLT ISKOLÁK, ÓVODÁK KIK LESZNEK A POLGÁRMESTER- JELÖLTEK? RAJTRA KÉSZÜL A FALCO

TITOKZATOS BAGOLYVÁR MEGSZÉPÜLT ISKOLÁK, ÓVODÁK KIK LESZNEK A POLGÁRMESTER- JELÖLTEK? RAJTRA KÉSZÜL A FALCO 19. ÉVF. 31. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. AUGUSZTUS 29. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TITOKZATOS BAGOLYVÁR MEGSZÉPÜLT ISKOLÁK, ÓVODÁK KIK LESZNEK A POLGÁRMESTER- JELÖLTEK? RAJTRA KÉSZÜL A FALCO Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK 24. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK ÉLETBEN MARADNI, MINDENÁRON! BALESET, FELÉPÜLÉS, ÚJRAKEZDÉS

Részletesebben

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében 22. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HOVÁ JELENTKEZZEM? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930 ÚSZÓTANFOLYAM A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

Részletesebben

JAZZ, ÜNNEP, MÁMOR A LEGBIZTONSÁGOSABB MEGYESZÉKHELY NYÁRI DIVATKALAUZ BELEHÚZOTT A HALADÁS

JAZZ, ÜNNEP, MÁMOR A LEGBIZTONSÁGOSABB MEGYESZÉKHELY NYÁRI DIVATKALAUZ BELEHÚZOTT A HALADÁS 19. ÉVF. 24. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. JÚNIUS 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP JAZZ, ÜNNEP, MÁMOR A LEGBIZTONSÁGOSABB MEGYESZÉKHELY NYÁRI DIVATKALAUZ BELEHÚZOTT A HALADÁS KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. Szombathely, Bakó

Részletesebben

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL 21. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. SZEPTEMBER 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL ANNO: CSÓTÓ-ÉPÍTÉS TÁRSADALMI MUNKÁBAN NEHEZEBB LESZ FÜSTÖLÖGNI A CHIPSADÓ ÉS ANNAK MELLÉKHATÁSAI A

Részletesebben

JAZZ AZ ÉJSZAKÁBAN ÁRULKODÓ KÉZÍRÁS ANNO: MIÉRT KEVÉS A JÉG SZOMBATHELYEN? MUNKAHELYEKRÔL, ÁTLAGKERESETEKRÔL

JAZZ AZ ÉJSZAKÁBAN ÁRULKODÓ KÉZÍRÁS ANNO: MIÉRT KEVÉS A JÉG SZOMBATHELYEN? MUNKAHELYEKRÔL, ÁTLAGKERESETEKRÔL 18. ÉVF. 25. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. JÚNIUS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP JAZZ AZ ÉJSZAKÁBAN ÁRULKODÓ KÉZÍRÁS ANNO: MIÉRT KEVÉS A JÉG SZOMBATHELYEN? MUNKAHELYEKRÔL, ÁTLAGKERESETEKRÔL CO2: 118 205 g/km, fogyasztás:

Részletesebben

ÁLL A BÁL HA JANUÁR, AKKOR ÁREMELÉS BÁLI ILLEMTAN VASI VOLÁN: GAZDÁLKODJ OKOSAN! 18. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. JANUÁR 12. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

ÁLL A BÁL HA JANUÁR, AKKOR ÁREMELÉS BÁLI ILLEMTAN VASI VOLÁN: GAZDÁLKODJ OKOSAN! 18. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. JANUÁR 12. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 18. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. JANUÁR 12. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÁLL A BÁL HA JANUÁR, AKKOR ÁREMELÉS BÁLI ILLEMTAN VASI VOLÁN: GAZDÁLKODJ OKOSAN! Akció 2008. jan. 10 31-ig, vagy a készlet erejéig.

Részletesebben

SZAVAK HELYETT JELEK KEVESEBB KÉPVISELÔ, MÓDOSULÓ KÖRZETEK ANNO: AKINEK TÛZ A KERESZTVIZE TÖRTÉNELMÜNK NYOMÁBAN

SZAVAK HELYETT JELEK KEVESEBB KÉPVISELÔ, MÓDOSULÓ KÖRZETEK ANNO: AKINEK TÛZ A KERESZTVIZE TÖRTÉNELMÜNK NYOMÁBAN 20. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. SZEPTEMBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZAVAK HELYETT JELEK KEVESEBB KÉPVISELÔ, MÓDOSULÓ KÖRZETEK ANNO: AKINEK TÛZ A KERESZTVIZE TÖRTÉNELMÜNK NYOMÁBAN Az Adra-Hungary

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK

KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK 19. ÉVF. 44. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. NOVEMBER 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK

Részletesebben

Akár havi 9.990 Ft törlesztéstôl!* Skoda Fabia Cool 1.2 12V már 2.599.000 Ft-tól KLÍMÁVAL!

Akár havi 9.990 Ft törlesztéstôl!* Skoda Fabia Cool 1.2 12V már 2.599.000 Ft-tól KLÍMÁVAL! 18. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MAGELLÁN: FÜGGÔ JÁTSZMA BÉKÜLÉKENY HANGULATÚ KÖZGYÛLÉS SZÁGULDÁS, TUNING, BALESET ANNO: TÁLCÁN KÍNÁLT EGYETEM Akár havi 9.990 Ft törlesztéstôl!*

Részletesebben

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁJUS 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT Tudja Ön, hogy min

Részletesebben

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN?

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? 20. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? MAGYAR

Részletesebben

EBÉD ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ

EBÉD ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ 25. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. FEBRUÁR 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ A POLITIKA A SEK ÖNÁLLÓSÁGÁT TÁMOGATJA

Részletesebben

THÖKÖLY UTCA: ZÖLD ÚT A LÁMPÁNAK PARKOLÁSI PROBLÉMÁK VAN-E JÁRVÁNY VAS MEGYÉBEN? NYUGAT KIRÁLYNÔJE: A LEGSZEBB TIZENKETTÔ

THÖKÖLY UTCA: ZÖLD ÚT A LÁMPÁNAK PARKOLÁSI PROBLÉMÁK VAN-E JÁRVÁNY VAS MEGYÉBEN? NYUGAT KIRÁLYNÔJE: A LEGSZEBB TIZENKETTÔ 19. ÉVF. 43. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. NOVEMBER 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP THÖKÖLY UTCA: ZÖLD ÚT A LÁMPÁNAK PARKOLÁSI PROBLÉMÁK VAN-E JÁRVÁNY VAS MEGYÉBEN? NYUGAT KIRÁLYNÔJE: A LEGSZEBB TIZENKETTÔ Ha érdekel

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL 24. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER

Részletesebben

BÁLOZIK A VÁROS. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig.

BÁLOZIK A VÁROS. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig. 02_Safo_2009_01_31 1/23/09 9:49 AM Page 1 19. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. JANUÁR 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BÁLOZIK A VÁROS SZOMBATHELY: KULTÚRÁÉRT KITÜNTETVE HAVI KÉTSZÁZ FIXSZEL MENNYIT KERESNEK A

Részletesebben

KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT

KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT 18. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. FEBRUÁR 9. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT Akciónk január 25-tôl a készlet erejéig.

Részletesebben

BELVÁROSI PARKTESZT MÉG VÁRAT MAGÁRA A KÖLTSÉGVETÉS ANNO: AZ 50. NEMZETKÖZI NÔNAP AGORA, MEDIAWAVE: KULTURÁLIS PROGRAMÁRADAT

BELVÁROSI PARKTESZT MÉG VÁRAT MAGÁRA A KÖLTSÉGVETÉS ANNO: AZ 50. NEMZETKÖZI NÔNAP AGORA, MEDIAWAVE: KULTURÁLIS PROGRAMÁRADAT 20. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. MÁRCIUS 13. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BELVÁROSI PARKTESZT MÉG VÁRAT MAGÁRA A KÖLTSÉGVETÉS ANNO: AZ 50. NEMZETKÖZI NÔNAP AGORA, MEDIAWAVE: KULTURÁLIS PROGRAMÁRADAT Üzemanyag-fogyasztás

Részletesebben

ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT ANNO: AZ UTOLSÓ AKASZTÁS MEG KELL TALÁLNUNK A HITELES EMBEREKET INTERJÚ DR.

ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT ANNO: AZ UTOLSÓ AKASZTÁS MEG KELL TALÁLNUNK A HITELES EMBEREKET INTERJÚ DR. 23. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. FEBRUÁR 9. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT ANNO: AZ UTOLSÓ AKASZTÁS MEG KELL TALÁLNUNK A HITELES EMBEREKET INTERJÚ DR.

Részletesebben

BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST!

BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST! 20. ÉVF. 31. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. AUGUSZTUS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST! Érszûkület és

Részletesebben

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK!

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK! 20. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. DECEMBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ

Részletesebben

GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE

GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE 19. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. MÁRCIUS 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE Az akció

Részletesebben

EGY MAI NÔ MÁV-INGATLANOK: KÖZELEBB A MEGOLDÁSHOZ HORÁNYI ÖZSÉB: MANIPULÁL-E A MÉDIA? TÖBB RENDÔR, KEVESEBB BALESET

EGY MAI NÔ MÁV-INGATLANOK: KÖZELEBB A MEGOLDÁSHOZ HORÁNYI ÖZSÉB: MANIPULÁL-E A MÉDIA? TÖBB RENDÔR, KEVESEBB BALESET 18. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. MÁRCIUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP EGY MAI NÔ MÁV-INGATLANOK: KÖZELEBB A MEGOLDÁSHOZ HORÁNYI ÖZSÉB: MANIPULÁL-E A MÉDIA? TÖBB RENDÔR, KEVESEBB BALESET Angol nyelviskola

Részletesebben

ENERGIA A SZÉLBÔL HOGYAN TOVÁBB, FELSÔOKTATÁS? ANNO: SZÓRAKOZÁS A KÁDÁR-RENDSZERBEN GÓLYAINVÁZIÓ AZ EGYETEMEN

ENERGIA A SZÉLBÔL HOGYAN TOVÁBB, FELSÔOKTATÁS? ANNO: SZÓRAKOZÁS A KÁDÁR-RENDSZERBEN GÓLYAINVÁZIÓ AZ EGYETEMEN 20. ÉVF. 32. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. SZEPTEMBER 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ENERGIA A SZÉLBÔL HOGYAN TOVÁBB, FELSÔOKTATÁS? ANNO: SZÓRAKOZÁS A KÁDÁR-RENDSZERBEN GÓLYAINVÁZIÓ AZ EGYETEMEN M.: 30/937-2114 30/512-8795

Részletesebben

VÉSZHELYZETBEN EGY DÉLUTÁN A SÜRGÔSSÉGIN SZOMBATHELY ÉS A 48-AS FORRADALOM ANGOLORSZÁGBA REPÜLÔ OVISOK KOSÁRRAJT: ÉREMRE HAJT A FALCO

VÉSZHELYZETBEN EGY DÉLUTÁN A SÜRGÔSSÉGIN SZOMBATHELY ÉS A 48-AS FORRADALOM ANGOLORSZÁGBA REPÜLÔ OVISOK KOSÁRRAJT: ÉREMRE HAJT A FALCO 17. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2007. OKTÓBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÉSZHELYZETBEN EGY DÉLUTÁN A SÜRGÔSSÉGIN SZOMBATHELY ÉS A 48-AS FORRADALOM ANGOLORSZÁGBA REPÜLÔ OVISOK KOSÁRRAJT: ÉREMRE HAJT A FALCO

Részletesebben