KELETI VARÁZSLAT HASTÁNC: TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJA ANNO: TESTVÉRISÉG ÚJ LAP A PIACON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELETI VARÁZSLAT HASTÁNC: TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJA ANNO: TESTVÉRISÉG ÚJ LAP A PIACON"

Átírás

1 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, FEBRUÁR 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KELETI VARÁZSLAT HASTÁNC: TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJA ANNO: TESTVÉRISÉG ÚJ LAP A PIACON PORCELÁN, SZÁNTÓ, VADÁSZFEGYVER-GYÛJTEMÉNY VAGYONNYILATKOZATOK (II.) Az akció január 8-tól február 28-ig, illetve az akciós készlet erejéig érvényes. Az ajánlat igénybevételének lehetôségeirôl és további részletekrôl a márkakereskedésekben érdeklôdhet. Üzemanyag-fogyasztás: 5,0 7,6 l/100 km, CO 2-kibocsátás: g/km.

2 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 2 Minden szülô azt akarja, hogy gyermeke boldoguljon az életben. A Derkovits iskola tantestülete is erre törekszik. A Derkovits Iskoláért Alapítvány is segíti abban, hogy szeretetteljes légkörben és a mindennapi életben praktikusan alkalmazható tudással vértezze fel tanítványait, továbbfejlessze, versenyeztesse a tehetségeseket, segítse a lemaradókat KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. Szombathely, Bakó J. u. 14. Tel.: 94/ , 30/ Kémény-béléscsövezés Szerelt kéménykészítés Termoforkémény-kiváltás egyedi kéményekre Céljai megvalósításában sokat segít az adók 1%-ának felajánlása, melyet ezúttal is megköszön partnereinek, és tisztelettel kéri a további támogatást. A Derkovits Iskoláért Alapítvány adószáma: Mivel érjük el mindezt? Az írást, olvasást és matematikát nagyobb óraszámban tanítjuk. Az életkori sajátosságoknak megfelelô idôben és módon fejlesztjük a tehetségeket. Pl. atlétika, úszás, tánc, vívás, ének, rajz, színjátszás A német tagozatosok testnevelés tagozatra is járhatnak. Tudatosan fejlesztjük a sikerhez vezetô, vállalkozáskész magatartást. A napköziben minden leckét pontosan megtanulnak. Az informatika nemcsak tantárgyként, hanem a mindennapi életben is jelen van. Az iskola EU-s pályázatainak sikere nyomán jövôre megújul az iskola minden szeglete. Az alanyi jogon járó angol nyelvi óvodai program folytatására kijelölt iskola. Sajnálja az idôt a hosszú nyelvtanfolyamokra? Nincs ideje és kedve házi feladatot írni? Nem akar szavakat biflázni? Már régóta tanulja a nyelvet, de még mindig nem beszéli jól? Nyelvvizsgára van szüksége? Az eddigi nyelvtanulása kudarcba fulladt? Most szeretné elkezdeni az angolt vagy a németet? Gyorsan, kikapcsolódva, de hatékonyan szeretne nyelvet tanulni? Új módszer a nyelvtanulásban! 40 óra (20 gépi + 20 tanári óra) alatt alap-, közép- vagy felsôfokú nyelvtudást szerezhet! A BRAINTURBO TECHNOLÓGIA ELÔNYEI: Gyors: A speciális gépi órák segítségével a szókincs (képi és hangformában) rögtön a mélymemóriába kerül, miközben Ön kellemesen pihen Egyéni: Az Ön tudásszintje dönti el, honnan indul az Ön számára a 40 órás képzés Beszédcentrikus: A tanári órán csak Önnel foglalkoznak, hogy mielôbb sikeresen kommunikáljon Kötetlen: Akkor jön, amikor ideje engedi Könnyû: Nincs házi feladat, nincs magolás, otthoni tanulás, elegendô csak a részvétel a 40 órán További információ: Ingyenes gépi órára bejelentkezés: Még soha nem volt ilyen könnyû a nyelvtanulás! a magolás nélküli nyelvtanulás Felnôttképzési nyilvántartási szám: MKEH: U Szombathely, Fraknó u. 13. Tel.: SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt CÍMLAPFOTÓ: Czika László HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: DP-Print Hungary Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ , 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. F Ó R U M B A N Aktív civil közösség ÁGH PÉTER ÚTFELÚJÍTÁSRÓL, ZAJPROBLÉMÁRÓL, RENDEZVÉNYEKRÔL Ágh Péter a szombathelyi 14-es választókörzet (Joskar-Ola lakótelep) képviselôje. A fiatal politikus igazán elfoglalt, hiszen amellett, hogy városi képviselô, honatyaként is tevékenykedik, és a helyi Fidesz elnöki teendôit is ellátja. A képviselôvel a választókerületének problémáiról beszélgettünk. Az Ôsz és a Nyár utcára ráférne egy alapos felújítás, jelezték az ott élôk. Mikor lehet rendbe tenni az említett szakaszokat? Teljes mértékben egyetértek a felvetéssel. Az egyik ott élô a saját házában fogadott, és ott vitattuk meg a kérdést. Sajnálatos, hogy mostohagyerekként kezelte a városvezetés a lakótelepet. Ennek ellenére bízom abban, hogy mielôbb sikerül elôbbre lépni az ügyben, mert a helyzet tarthatatlan! Vannak viszont pozitív elôrelépések is, hiszen a Pázmány Péter körúti járdafelújításról nemrég döntött a közgyûlés. A vasút mellett élôk bizonyára szenvednek a zajproblémáktól, mit lehet tenni ebben az ügyben? Öt miniszternek is írtam levelet a kérdésben, mivel nyilvánvalóan a város ezt a problémát egyedül, a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem tudja kezelni. Elképesztô, hogy annyi mindenre van pályázat, de ilyen, az emberek életminôségét javító kérdésben nem történt kiírás. A gazdasági és a környezetvédelmi miniszter azt ígérte, hogy megvizsgálják ennek a lehetôségét. A Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány az aktív civil kezdeményezések közé tartozik ban hozták létre a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítványt azzal a céllal, hogy az önkormányzati, állami forrásokon kívül, elsôsorban az itt élô közösség közremûködésével, megpróbáljunk közvetlen környezetünk, a Joskar-Ola városrész fejlesztésébe külsô lakossági és vállalkozói tôkét is bevonni. Rendezvényeink keretében arra törekszünk, hogy Szombathely második legnagyobb városrészén élô 6700 embernek minôségi, eseményekben gazdag kikapcsolódást nyújtsunk. Az alapítvány megszületésében nélkülözhetetlen érdemei vannak Pavelkovits László korábbi elnöknek. A civil szervezet büszke lehet magára, hiszen a beruházásában megvalósult fôbb fejlesztések között tudjuk említeni a Pázmány Péter körúti játszótér megépítését, a Barátság úti játszótér és parkoló kialakítását, a Mari ABC elôtti terület rehabilitációját, a parkoló kiépítését, valamint negyven darab közterületi pad megvásárlását, telepítését. Fontos kiemelni, hogy alapítványunk közremûködésével 2001 óta parkôrök ôrzik a városrész legszebb játszóterét. A parkôri rendszer finanszírozásában, alapítványunk önrésze mellett minden évben segítséget kapunk a Savaria Rehab-Team Kht.-tól valamint esetenként a Vas Megyei Munkaügyi Központtól is. A programjaik közül melyek a legjelentôsebbek? A Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány szervezésében rendszeresen évente három programot rendezünk. Nemrég tartottuk a karácsonyi ünnepséget. A gyermekmûsorok mellett ezen a rendezvényen évrôl évre 30 nehéz sorsú családot részesítünk támogatásban. A Pálos Károly Családsegítô Szolgálat segítségével átadott ajándékkal hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy a szociális válság közepette, ha csak jelképesen is, de segítsük az egyre rosszabb helyzetbe kerülô lakótelepi embereket. Következô rendezvényünk február 28-án egy városrészi, tavaszköszöntô táncos mulatság lesz. A Joskar-Ola-bál is hagyományos programjaink közé tartozik, de az alapítvány kétségkívül legnagyobb, legismertebb kezdeményezése a Joskar-Ola Napok. Az elmúlt tíz évben ez a fesztivál a város harmadik legnagyobb rendezvényévé nôtte ki magát. A tavalyi évben például több ezer ember elôtt adott élô, ingyenes koncertet az Edda. Arra törekszünk, hogy a fokozatos forráscsökkenés ellenére is egy nagyon jó színvonalú két napot szervezzünk ARS POETICA Nem kell mindig másra várni, ha együtt, közösen lépünk fel, fejlett lehet a Joskar-Ola! ÉLETÚT Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen tôl a szombathelyi közgyûlés tagja, 2006-tól országgyûlési képviselô. A parlamentben a Költségvetési Pénzügyi és Számvevôszéki Bizottság tagja. Az elmúlt években a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány munkáját szervezte. idén is, szeptember elején a lakótelepen élôknek és a szombathelyieknek! Az alapítvány a mûködésével azt üzeni valamennyi városlakónak, hogy nem kell mindig másra várni, ha összeszedjük magunkat, együtt lépünk fel, akkor megvalósulhatnak azok az elképzelések, melyek korábban csak álomként merülhettek fel. Mire fordítja képviselôi keretét? Az 1975-ben épült Napsugár Óvoda lepusztult udvara alapjaiban nem változott az elmúlt évtizedekben. A járda balesetveszélyes, a játszóeszközök összehasonlíthatatlanul rosszabbak, mint a már felújított tereken, intézményekben. Képviselôi keretemet felhasználva most végre megújul a 120 gyermeket befogadó óvoda udvara. SaFó 3

4 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 4 Szombathelyen is megemlékeztek Mintegy 250 ember gyûlt össze az Arena Savaria elôtt hétfôn az esti órákban, hogy több nagyvároshoz hasonlóan megemlékezzenek a tragikus körülmények között vasárnap elhunyt Marian Cozmáról, az MKB Veszprém kézilabdacsapatának játékosáról. A helyi sportegyesületek játékosai és a sportkedvelôk mécseseket helyeztek el a kézilabdázó fényképe elôtt. Cozmát vasárnap hajnalban egy veszprémi szórakozóhely elôtt szíven szúrták, a támadásban két játékostársa is súlyosan megsebesült, azonban az ô állapotuk már stabil. A bûncselekménnyel kizárólag három embert gyanúsítanak, közülük kettôt az osztrák rendôrség ôrizetbe vett, a harmadik pedig csütörtök éjszaka adta fel magát a Veszprémi Rendôr-fôkapitányságon. Mindhárom elkövetô büntetett elôéletû, erôszakos cselekmények, garázdaság és testi sértés miatt ítélték el ôket. Marian Cozmát 2005-ben Bukarestben is megkéselték fanatikus drukkerek, azonban akkor hamar felépült sérüléseibôl. Fotó: Rohonka Ildikó Színesebb programok a városban Szombathely kulturális életének színesítése érdekében fogott össze három helyi szervezet, derült ki a Kultúrkapu Egyesület, az Agora Kulturális és Turisztikai Központ és a Vaskarika.hu kulturális weboldal múlt pénteki közös sajtótájékoztatóján. A hosszú távú együttmûködés lényege, hogy a Kultúrkapu Egyesület által szervezett, fôként a fiatalabb korosztályt megcélzó programok az Agora intézményeiben kapnak helyet. Az elsô közös rendezvény február 14-én a Savaria Filmszínházban lesz, ahol a magyar zenekarok mellett angol mc-k és német beatboxosok is színpadra lépnek majd. Ezt követôen az egyesület Frankfurtba indul, hogy részt vegyen a Kunszt 2009 nevet viselô kulturális fesztiválon. A kultúrcsereprogram keretében több szombathelyi ifjú mûvész is bemutatkozik majd a külföldi rendezvényen. A fesztiválon ott lesz egyebek mellett a Si&Lu divattervezô csoport, Lovagi Milán fotográfus, Sztefanuné Mengesz Ágnes textilmûvész, Veres Éva ötvösmûvész, Bárány Áron és Tebeli Szabolcs grafikusok, a Spoosa divattervezôcsoport, Novák Viki és a Tribe Paganicae tánccsoport, a Rythm Squad tánccsoport. Cáfol az alpolgármester Hazugságnak és hangulatkeltésnek nevezte az alpolgármester azt az állítást, mely szerint a színészek lakásainak felújításához az önkormányzati bérlakások keretébôl vettek volna el pénzt. Dr. Czeglédy Csaba hangsúlyozta: a szükséges 50 millió forintot nélkülözhetô, úgynevezett karbantartási pénzekbôl csoportosították át. Nehezményezte, hogy egyesek politikát kevernek a színházkérdésbe, ami méltatlan hozzá, és egyáltalán nem tesz jót neki. Szintúgy kifogásolta még, hogy Marton Zsolt, a Fidesz KDNP helyi frakciójának vezetôje sajtónyilatkozataiban egyedülálló mintaprogramnak nevezte a vasi megyeszékhely közfoglalkoztatási programját, amit ráadásul az új többség ötletének állított be. Dr. Czeglédy Csaba leszögezte: kormánydöntés született a rendszeres segélyben részesülô, de egyébként munkára alkalmas emberek foglalkoztatásáról a témával pedig ô maga már jó másfél hónapja foglalkozik. A vasi példa legfeljebb annyiban különleges tette hozzá, hogy brigádokban próbálják majd dolgoztatni az embereket, nem egyenként, és ha lehetséges, vállalkozás formájában. Így sem valószínû azonban, hogy mind a 400 potenciálisan munkaképes segélyezett számára találnak hasznos elfoglaltságot. Dobogós helyezés a táncversenyen A szombathelyi Mölcs Martin és Varga Szonja páros II. helyezést ért el múlt hétvégén Gyerek II Standard kategóriában a Passion of Dance TSE által Balatonbogláron megrendezett Országos Versenytánc Nyugatmagyarországi Területi Bajnokságán. ERCSÉNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9700 Szombathely, Bercsényi u. 1. Tel./fax: 94/ MEGHÍVÓ NYÍLT NAPRA A Bercsényi Miklós Általános Iskola szeretettel várja a leendô elsôsöket és szüleiket a február 18-án, szerdán óráig tartandó nyílt tanítási napra. Vágószél.: 96 cm Briggs motor 12,5 LE Standard deflektor helyett Ft Szombathely, Pálya u. Sági u. sarok Tel.: , Fax: Nyitva: H CS: , P: , Szo: Fûnyíró traktor (oldalkidobós) AKCIÓ! + AJÁNDÉK benzinmotoros szegélynyíró vagy elektromos komposztaprító Az akció február 14-tôl március 14-ig tart. SZERVIZ: Benzinmotoros LÁNCFÛRÉSZ AKCIÓ! helyett Ft BKS 38/40 motor 38 ccm laphossz 40 cm Vetômag vásárlásához ajándékot adunk! Február 14-tôl amíg a készlet tart. 4

5 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. V I S S Z A P I L L A N T Ó Kutyakötelesség Több olvasói levél érkezett szerkesztôségünkbe a lakosságot minduntalan bosszantó, a város esztétikai összképét romboló és az emberre is ártalmas élôsködôket tartalmazó kutyaürülék miatt. Az ebtartást önkormányzati rendelet szabályozza, mely magába foglalja a pórázon sétáltatást, nagyobb testû kutyáknál a szájkosár használatát, és nem utolsó sorban azt, hogy a kutyatulajdonosoknak kötelességük az ebek után felszedni az ürüléket. Papp Gyôzô, a közterület-felügyelet vezetôhelyettese érdeklôdésünkre közölte, hogy sok panasz érkezett a kutyapiszok miatt. A lakosok fôleg a paneltömbök és társasházak környékének tisztaságát kifogásolták, ahol kevés vagy egyáltalán nincs kutyasétáltató terület. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalabb kutyatulajdonosok körében gyakrabban fordul elô szabálysértés. A járôrözô közterület-felügyelôk ellenôrizhetik, hogy az eb tulajdonosánál van-e a kutyaürülék felszedésére alkalmas zacskó vagy szett. Az elsô alkalomnál a közterületfelügyelô a szabálysértôket a kutyapiszok felszedésére szólítja fel, ha ennek nem tesznek eleget, a felügyelô helyszíni bírságot szabhat ki, 3 20 ezer forint összegben. Tavaly a felügyelôk esetben bírságoltak, alkalmanként 5 10 ezer forintra. Az elôzô évekhez képest a statisztikák pozitív változást mutatnak, kevesebb a gondatlan kutyatulajdonos. Rohonka Ildikó Várjuk további témajavaslataikat! Elérhetôségeink: Pelikán Palace Irodaház, Semmelweis u. 2., telefon: 94/ KÉRDEZZ FELELEK A N N O Testvériség új lap a piacon Most, hogy a Testvériség elsô száma megjelenik, illô, hogy megmagyarázzuk mi indította a szombathelyi szervezett munkásokat arra, hogy lapot adjanak ki és mit akarnak ezzel a lappal elérni. Mert azt mondhatná valaki: hiszen annyi újság van Magyarországon, de sôt magában Szombathelyen, hogy már sok is; ki gyôzi csak ezt elolvasni, mire való most megint egy újságot kiadni? Igaza is volna, ha ez a mi lapunk olyan újság akarna lenni, mint a többi. Íme, kedves olvasóim, egy lapindító, beharangozó írás 1906-ból, a Testvériség címû hetilap elsô számából. Az új Vas megyei sajtótermékre azért figyeltünk fel, mert bár a kiadója Szombathelyen, a Munkásotthonban volt, a szerkesztôség Bögötén, gróf Batthyány Ervin birtokán rendezkedett be. Sôt, a kezdeményezô és a vezércikk szerzôje is maga a gróf volt, aki nemcsak a munkásosztály védelmére kelt, hanem európai hírû, korszerû reformiskolát alapított a birtokán dolgozó cselédek gyermekeinek. A célja az volt, hogy a gyakorlatban próbálja ki a fennálló társadalmi rend igazságtalanságainak kiküszöbölését célzó elképzeléseit. Ezt már Kuntár Lajos Vasi Szemlében megjelent tanulmányából tudjuk, mint ahogy azt is, hogy a gróf abban a korban szokatlannak tûnô nevelésben részesült. Édesanyja, Trefort Ágoston lánya a korán árvaságra jutott fiút szabad szellemben nevelte, szociáldemokrata instruktort fogadott mellé, majd Angliába küldte, ahol az ifjú gróf nem csak szociális érzékenységet, hanem az orosz emigránsok hatására némi anarchista nézeteket is magába szívott ben hazatért, és programjához társakat keresett. Egyikük az a Nedler Herbert lett, akit késôbb a budapesti állat- és növénykert igazgatójává neveztek ki. Nézeteivel a gróf a magyar ugaron semmi jóra nem számíthatott, így a folyamatos, szociáldemokrata támadások miatt is a Testvériség hamar kikerült az ellenôrzése alól, és sajnos az iskolakísérlet is kudarcba fulladt. Batthyánynak így nem maradt más választása, minthogy 14 év küzdelem után felszámolja birtokait, és visszautazzék a ködös Albionba. SaFó (A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársai segítettek.) MALOM SÖRÖZÔ Blues Jam-koncert február 20., tól MAJOR ÁRVA BORHÁZ INGYENES BORBEMUTATÓJA Kóstold meg te is az igazi hazait! Asztalfoglalás: 94/

6 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 6 Porcelánkészlet, szántó, vadászfegyver-gyûjtemény VAGYONNYILATKOZATOT TETTEK A KÉPVISELÔK (II.) Most nem közügyekrôl, hanem saját vagyonukról nyilatkoztak képviselôink. Az adatok sokaságában mi is böngésztünk egy keveset. Elôzô lapszámunk írását folytatjuk a képviselôi vagyonnyilatkozatokról. Lazáry Viktor (Fidesz) ingatlant és ingóságot sem jelölt meg vagyonnyilatkozatában. Ötmillió forintos tartozása közül négymillió pénzintézet felé, a maradék pedig magánszemély felé érvényes. Jövedelemhez országgyûlési képviselô személyi titkáraként jut, 132 és fél ezer forintot keres havonta. Egyéni vállalkozásából esetenként kap pénzt, 200 ezer forintot. Marton Zsoltnak (Fidesz) egy szombathelyi, 1101 négyzetméteres, beépítetlen területben van tulajdonrésze. Életbiztosítási kötvénye egymillió forintot ér, és készpénzként is ugyanennyit jelölt meg. A tartozási oldalon is ekkora az összeg magánszemélyek felé, míg majdnem duplája, közel kétmillió forint a pénzintézetek felé. Ingatlanvételárból ötmillió forintos, üzletrész értékesítésébôl 2,7 millió forintos követeléssel élhet. Egy kft. ügyvezetôjeként havi 90 ezer forintot, míg a SZOVA Zrt. felügyelôbizottságának tagjaként 140 ezer forintot kap. Az általa vezetett kft.-nek korábban többségi tulajdonosa is volt, jelenleg azonban már nincsen üzletrésze benne. Molnár Miklós (Pro Savaria) vagyonnyilatkozatában leghosszabban az ingatlanokat sorolta fel. Szombathelyi társasházi lakása mellett erdôket, szántókat, gyümölcsösöket, kerteket jelölt meg huszonegy tételben Szombathelyen, Tanakajdon, Pecölben, Kenézen és Hosszúperesztegen. Ingóságként személyautója mellett a gyûjtemények között herendi porcelánkészletet és antik bútorokat említett. Takarékbetétben 21 millió forintot, számláján másfél millió forintot tart. Készpénzként 1,7 milliót, míg egyéb pénzkövetelésként 16 és fél millió forintot jelölt meg. Jövedelmet egy kft. ügyvezetôjeként kap, 175 ezer forintot havonta, emellett a SZOVA Zrt. felügyelôbizottságának is tagja. Három kft.- ben van gazdasági érdekeltsége, mindháromnak ötven százalékban tulajdonosa. Dr. Nemény Andrásnak (MSZP) egy szombathelyi, 79 négyzetméteres lakás van felerészben a nevén, illetve van egy Skoda SuperB-je. Másfél millió forint készpénze mellett hatmillió forintot tart pénzintézeti számláján. A Nyugat-magyarországi Egyetem ügyvivô szakértôjeként 300 ezer forint a jövedelme, a SZOVA Zrt. felügyelôbizottsági tagjaként 126 ezer forint, a Vasi Volán Zrt.-ben betöltött hasonló funkciójáért pedig 90 ezer forintot kap havonta. Oroszvári Péter (MSZP) egy budapesti, tizennegyedik kerületi lakás tulajdonosa. A képviselô egy kft. gazdasági ügyintézôjeként kap rendszeres jövedelmet, havi 131 ezer forintot, míg a Vasi Volán Zrt. igazgatótanácsának tagjaként 117 ezer forintot kap. Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) is az ingatlanok miatt pótlapozta vagyonnyilatkozatát. Két szombathelyi lakása, garázsa, kertje, erdôje és szántója mellett például Gencsapátiban, Vasváron, Alsóújlakon, Perenyén, Vépen és Sárváron birtokol különbözô részben erdôket, szántókat, összesen 22 tételt jelölt meg. A képviselô Volkswagennel jár. Értékpapírban 37 millió forintot ôriz, számláján közel négymillió forint értékû deviza van, takarékbetétben elhelyezett megtakarítása pedig másfél millió. A sárvári kórház részlegvezetô fôorvosaként 306 ezer forintos a jövedelme, 144 ezer forint nyugdíjat kap, emellett a SZOVA Zrt. felügyelôbizottságának is tagja. Bt.-jében felerészben van érdekeltsége. Rettegi Attila (Fidesz) fele részben tulajdonosa egy szombathelyi 101 négyzetméteres, illetve negyed részben egy szintén a megyeszékhelyen fekvô, 55 négyzetméteres lakásnak. Mintegy 4 millió 720 ezer forintja van értékpapírban, a tartozása pedig 3 és fél millió forintra rúg. Az OMK igazgatójaként 300 ezer forintot keres havonta. Egyéni vállalkozásban oktatási szakértôi tevékenységet folytat, eseti megbízásokkal 700 ezer forintos jövedelme származik belôle. Szintén két cégnél, a TÁVHÔ-nél és a Savaria TISZK-nél vállalt felügyelôbizottsági tagságot. Sági József (Fidesz) ingatlannak egy szombathelyi 110 négyzetméteres lakóházat jelölt meg azzal a kitétellel, hogy a tulajdonos házastársa. Az ingóságok közé Volkswagenjét, bútorokat és könyveket írt be. Életbiztosítása 1,1 millió forintot ér. Jövedelmet tanárként kap, havi 178 ezer forintot. Emellett két helyen felügyelôbizottsági tag: a TÁVHÔ-nél 135 ezer forint, a Savaria TISZK-nél 45 ezer forint jár a munkájáért. Soós József (független) egy szombathelyi, 200 négyzetméteres családi háznak felerészben tulajdonosa, ugyanekkora részben birtokol egy szelestei építési telket is. Renault Scaniával jár, és vadászfegyver-gyûjteménnyel rendelkezik. Pénzintézet felé tartozik 6

7 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. U T Á N A J Á R T U N K 3,8 millió forinttal. A képviselô már nyugdíjas, a nyugdíja havi 185 ezer forint. Egy kft.-nek mintegy háromnegyed részben tulajdonosa és ügyvezetôje is. Dr. Szakács Dávid (Fidesz) kilenc ingatlant jelölt meg, öt szombathelyi, egy vasvári és három, Veszprém megyében fekvô területnek szôlônek, szántónak tulajdonosa különbözô részarányokban. Audija nyolcéves, készpénze 2,2 millió forint. Ügyvédként 120 ezer forintot kap havonta, emellett a Savaria TISZK felügyelôbizottságának is tagja. Szakály Gábornak (Fidesz) ingatlan nincsen a nevén, az ingóságok között Volkswagen Passatját jelölte meg a vagyonnyilatkozatában. 2,7 millió forint készpénzzel rendelkezik, tartozása ennél egymillióval több, 3,7 millió forint. Országgyûlési képviselô személyi titkáraként 132 ezer forint a havi fizetése. Egyéni vállalkozásából esetenként 600 ezer forinthoz jut, a SZOVA Zrt. felügyelôbizottságának tagjaként pedig 120 ezer forintot kap havonta. Egy kft.-ben van gazdasági érdekeltsége, 90 százalékban tulajdonosa és ügyvezetôje is a vállalkozásnak. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz) ingatlanfelsorolásában négy tétel áll. Egy szombathelyi 200 négyzetméteres családi ház és egy 53 négyzetméteres lakás esetében tulajdont, egy másik szombathelyi, illetve budapesti lakás esetében pedig haszonélvezetet jelölt meg. Opel Astrája mellett befektetési jegyben kétmillió forintot, készpénzben egymilliót tart. A képviselô ügyvédként dolgozik, havi 320 ezer forintért. Dr. Tarján Jenônek (Fidesz) lakás nincsen a nevén, tulajdonosa viszont egy szombathelyi rendelônek. Tamásiba gyümölcsöskertje vonzza. A képviselô Audival jár, a gyûjtemények között orvosi mûszereket nevezett meg. Takarékbetétben négy és fél millió forintot tart, készpénzként pedig 300 ezer forintot jelölt meg. A képviselô nyugdíja 115 ezer forint, jövedelme ezen kívül magánrendelésbôl származik. Varga Tamás (SZDSZ) egy 72 négyzetméteres szombathelyi lakásnak több mint harmadrészben, egy 63 négyzetméteres lakásnak negyedrészben tulajdonosa. Egy Renault Megannal jár. Takarékbetétben és készpénzben is egy-egy millió forint a megtakarítása, a tartozása pedig kétmillió forint. Tanárként 265 ezer forintot keres, emellett két cégnek a Vasi Volán Zrt.-nek és a Prenor Kft.-nek felügyelôbizottságában vállalt tagságot, onnan összesen havi 167 ezer forintot kap. SaFó NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár? Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta felsôfokon! Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel. Ön egy személyben kreatív nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz? Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer? Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül? Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg. Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz! Tóth László Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója Szombathelyen! ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN! Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó! ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG A tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók: a Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központban (Ady tér 5.) február 18-án, szerdán és 24-én, kedden, 17 és 19 óra között. 7

8 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 8 Keleti varázslat HASTÁNC: A SUGÁRZÓ NÔIESSÉG TÁNCA Manapság már nem nagyon van olyan város, ahol ne lehetne hastáncot tanulni. A keleti kultúra e csodálatos szelete egyre népszerûbb hazánkban is. Nôk százai kapcsolódnak ki a segítségével, és a különleges, kecses mozdulatok által igyekeznek felfedezni önmagukban az istennôt. A hastánc varázslatos világából a Jabe Raks tánccsoport tagjaitól kaptunk egy kis ízelítôt. Test és lélek harmóniája a nôk termékenységét is. Vannak olyan elképzelések, amelyek bár szintén törzsi táncként eredeztetik, nem annyira termékenységi funkcióját, hanem sokkal inkább a gyakorlati hasznát hangsúlyozták, miszerint a ritmikus hasizommozdulatok a szülés mozzanataira készítették fel a hölgyeket. Az arab asszonyok egymást tanították: a szülés elôtt álló nôt körbetáncolva mutatták, hogy milyen mozgásokat végezzen majd a gyermek világrajövetelekor. Létezik olyan marokkói és algériai tradíció, amely épp ennek az emlékét ôrzi. A házasság elôtt a leendô feleségnek az anyós elôtt lejtve kell bizonyítania a tánctudását, ezáltal nôiességét és úgymond alkalmasságát az asszonyi életre. Az összes eredettörténet közül az egyik legpikánsabb pedig Mezopotámiába, a termékenység istennôjének templomába kalauzol bennünket, ahol a A négy esztendôvel ezelôtt alakult Jabe Raks Hastánccsoport (melynek tagjai: Domán Anita, Kecskés Andrea, Kocsis Viktória, Tobischka Katalin) színvonalas fellépéseivel, izgalmas koreográfiáival már az elmúlt évek Savaria Karneváljain és több más rendezvényen is találkozhatott a közönség. Számukra a hastánc nemcsak hobbi, annál sokkal több. Elhivatottság, kikapcsolódás, egészséges mozgás, és ami talán a legfontosabb: sugárzó nôiességük kifejezôeszköze. Igazán nôk A nôi szerepek átalakulása miatt mostanság a mindennapi életünkben is harmóniába kell hozni a belsônkben rejtôzködô lágyságot és keménységet. Ebben a hastánc rengeteget segít. A keleti muzsikáknak különlegesen mesés hangulata van. Ha azonosulunk vele, átengedjük magunkat a felszabaduló érzéseknek, akkor önkéntelenül is elkezd mozogni a testünk a zene ritmusára. Ez belülrôl jön lelkesednek a táncosok, akik folyamatosan képzik magukat: workshopokon vesznek részt, külföldi mesterektôl tanulnak. A csoportból Domán Anita és Kecskés Andrea oktat is. 8 A legkülönbözôbb testalkatú és korú nôk járnak az óráikra. Mint mondják, a hastánc egyik elônye éppen ebben a kötetlenségben rejlik: kortól, kilótól függetlenül bárki ûzheti, továbbá nem szükséges hozzá férfi partner sem. Tapasztalataik szerint a hastánc hatására a hölgyek egyre kecsesebbé, magabiztosabbá, szexisebbé válnak, és mindezt úgy érik el, hogy közben elfeledik a hétköznapi gondokat, rendszeresen mozognak, javul a testtartásuk, kímélik az ízületeiket is és közben igazán nônek érezhetik magukat. Misztikum, termékenység, rituálé A hastánc nem egyszerû tánc, a termékenység, a nôiesség szimbóluma, és bár napjainkban az erotikával azonosítják, eredetét tekintve teljesen más célokat szolgált. A legelfogadottabb nézetek alapján a hastánc törzsi termékenységi táncokból alakult ki. Az óegyiptomi papnôk a hastánc segítségével kommunikáltak az istenekkel, tehát e varázslat által igyekeztek irányítani a Nílus áradását, ezzel együtt pedig a termôföldek és meddô feleségek a gyógyuláshoz vezetô út megtalálása reményében járták e csábos táncot. Mégpedig az eléjük fémpénzt dobó férfiaknak A pénz a templomé, az együtthálás gyümölcse már ha a gyógyulás végbement a meddô családé lett. Nem csak a has táncol A modern hastánc a 19. század végén indult hódító útjára Európában és Amerikában. Az európai és amerikai polgári réteg ugyanis a századvég nyugati kiállításain, fôként az 1893-as Chicagó-i Világkiállításon találkozott elôször a mesés kelettel. A baletthez és fûzôvel karcsúsított nôalakhoz szokott látogatókat sokkolta, amit láttak, mégsem tudtak ellenállni neki.

9 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. U T Á N A J Á R T U N K Míg az európai emberek táncára az egész test térbeli helyzetének megváltoztatása jellemzô, addig a hastánc esetében a testrészek egymáshoz viszonyított helyzete változik, és tulajdonképpen minden testrész külön mozog, avatnak be a részletekbe a lányok. Ráadásul a mai táncosok folyamatosan gazdagítják ezt a rituális eredetû mozgásformát. Beleviszik a saját egyéniségüket, elôadásmódjukat és mozdulataikat. A hastánc kifejezés tulajdonképpen pontatlan megnevezés, hiszen a különleges tánc során nemcsak a has és a csípô mozog. Épp ellenkezôleg: a hastánc a nô különbözô testrészeinek harmonikus mozgásában teljesedik ki mondják, majd néhány könnyed kézmozdulattal azonnal ízelítôt is adnak. BÁRKI RÉSZESE LEHET Akinek még nem volt szerencséje, vagy ismét részese szeretne lenni a varázslatos keleti világnak, az látogasson el február 21- én a Palace Cafe & Restaurant Keleti báljába, ahol a három hastánccsoport (Al-dahabi, Habibi Orient, Jabe Raks) fellépésein túl arab finomságok, vízipipa, keleti muzsika és sok-sok tánc várja az érdeklôdôket. Íme egy kis ízelítô a menübôl: az 1001 éjszaka meséinek világát idézô estén egyebek mellett padlizsánkrém, fahéjas marhapörkölt, kuszkusz és mazsolás rizses csirke kerül majd az asztalra. Izisz-szárny, kard és legyezô Igyekszünk minél színesebb produkciókat összeállítani. Van olyan számunk, amiben mécsesekkel táncolunk, vagy Ízisz-szárnynak nevezett leplekkel jelenítjük meg a Napot és a Holdat. A különféle eszközök leginkább az adott mozdulatok, testrészek kihangsúlyozására alkalmasak. Van ezen kívül botos, kardos koreográfiánk, de a kevésbé ismert stílusokat is szeretnénk megmutatni a közönségnek. Ilyen például a Szaúd-arábiai hajfüstölôs táncunk, amellyel azt idézzük fel, ahogyan az arab nôk a füstölô felett illatosítják a hajukat, vagy az arab flamencós produkciónk, amely talán mind közül a legpörgôsebb és a legszenvedélyesebb számolnak be a táncosok, majd hozzáteszik, hogy bár sokan félve lépnek be az elsô órára, és legtöbbször ki is kötik, hogy sosem szeretnének fellépni, mégis egyre bátrabbak lesznek. Szép lassan kivirulnak, megtanulják mozdulataikkal, arcjátékukkal kifejezni önmagukat, és elfogadják a testüket. A mai vékony nôideállal ellentétben ez egy olyan terület, ahol a gömbölyded formák még elônyt is jelentenek, hiszen megkönnyítik a ringó mozdulatokat. A korábban gátlásos, szégyellôs hölgyek is kiállnak a közönség elé. Ez számos nô számára hihetetlen élmény. Ott táncol tegyük fel a karneválon, több száz ember elôtt csodaszép egyiptomi ruhákban, és neki tapsol a közönség. Korábban gondolni sem mert volna erre. Ráadásul a próbák, a közös munka, az együtt töltött idô is összekovácsol bennünket. Még táborozni is voltunk közösen, ahol együtt gyûjtöttük a fát, együtt fôztünk. Múlt heti játékunk helyes megfejtése: 700 ezer. A Savaria moziba szóló belépôjegyeket Tiborc Krisztina nyerte, aki a nyereményét a szerkesztôségünkben veheti át. Mikor indult hódító útjára a modern hastánc? A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk február 19-éig. Gyakran az órák eleje is beszélgetéssel, csacsogással megy el számolnak be közös élményeikrôl. A varázslatos keleti világ elôbbutóbb megfertôz minden hastáncost. Azt vettük észre, hogy bármennyire sportos vagy férfias valaki, szép lassan elkezdi kihangsúlyozni a nôiességét, növeszteni kezdi a haját, jobban odafigyel a keze, a körmei szépségére, továbbá elôbb-utóbb mindenkin megjelennek a keleties ékszerek, az otthonokat elárasztják a füstölôk, a férjek pedig vízipipázni kezdenek nevetnek fel a lányok. Mindezek mellett az sem utolsó, hogy a hastánc olyan izmokat is megmozgat, amelyet másfajta mozgásforma nem, de fontos leszögezni azt is, hogy ugyan sokan tévesen azt feltételezik nem erotikus táncról van szó. A hastánc nem magakelletés, bár tény, hogy a férfiakat azonnal elvarázsolja a csípôk hullámzása, és az ezt kihangsúlyozó, nem éppen zárt ruházat. De a lányok állítják: számukra éppen az a legnagyobb élmény, ha nôtársaiktól kapnak elismerést. Mint mondják, nem szabad elfelednünk, hogy ez a fajta mozgás ott rejtôzik minden nôben. Csak fel kell magunkban fedezni a sugárzó istennôt. T. Tímea SZÍRIAI KOFTA KEBAB Hozzávalók 4-6 személyre: 1 kg darált birkahús, 1/2 kg darált marhahús, 1 hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek. finomra vágott petrezselyem, 1 kk. ôrölt kömény, 3/4 kk. ôrölt koriander, 1-2 kk. só, frissen ôrölt bors, 2 nagy tojás, a sütéshez napraforgóolaj A kétféle darált húst a megtisztított, megreszelt hagymával, a szétnyomott fokhagymával, a petrezselyemmel és a fûszerekkel jól összedolgozzuk. Amikor összeállt, hozzáadjuk a tojásokat, és addig gyúrjuk, míg könnyû, sima masszát kapunk. Ebbôl kis golyót formálunk, és vékony nyársakra húzzuk ôket. Olajban megforgatjuk, majd hat centiméterre a grilltôl vagy a faszénparázstól tíz-tizenöt percig sütjük, amíg kívül megbarnul, de belül rózsaszín marad. Játék 9

10 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 10 C I V I L A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K FOGADÓÓRÁK Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely 8. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje február 17-én (kedden) óra között a Szivárvány Óvodában (Szombathely, Deák F. u. 39.) fogadóórát tart. SZÜLETÉS: Gasparics Árpád és Horváth Zsanett leánya: Nóra, Gerencsér Gyula Szabolcs és Biró Klaudia leánya: Lea Anna, Polgár József Sándor és Farkas Zita leánya: Zsüliett Anna, Puporka Aladár Lajos és Deák Marinella fia: Aladár Balázs, Szabó György és Kovács Edina fia: Péter, Virágh József Gyula és Németh Timea fia: Csanád, Tölgyes Zoltán Gábor és Velladics Ildikó leánya: Luca, Kajtár László és Izsó Szilvia leánya: Laura, Kerecsényi Gábor és Bertók Mónika fia: Gábor, Rozmán András és Dobrovics Tímea fia: Ádám, Döbör Zsolt József és Máté Szilvia fia: Barnabás, Kovács Attila és Németh Evelin fia: Dániel, Mészáros Csaba György és Szabó Eszter Éva: fia: Bence, Várkony Balázs és Arnhold Katalin fia: Viktor, Péter Attila és Poór Edina Mónika leánya: Petra, Kiss Imre Gábor és Gál Csilla leánya: Bíborka, Szanyi János és László Eszter leánya: Nóra, Boros Péter és Csóka Bernadett leánya: Fanni, Gerencsér Zsolt és Malek Andrea leánya: Léna, Németh László Zsolt és Kasparik Edit fia: Milán, Glavanits Pál és Takács Kinga Ágota leánya: Vanessza, Lehoczki Zsolt és Bánhegyi Brigitta leánya: Dóra, Szôke Tibor és Soós Márta leánya: Fruzsina Panna, Ponstein Tamás és Gulyás Valéria leánya: Hanna, Vekszli Róbert és Skorka Csilla Tünde leánya: Amira, Szabados Tibor és Horváth Rita leánya: Mara, Gáspár István és Hári Tünde leánya: Regina. HÁZASSÁG: Katona Péter Zoltán és Staritzbüchler Edina Éva. HALÁLESET: Bojtár János, Nagy Józsefné Sákovits Jolán, Kurucz József Károly, Németh János, Németh Imre, Szalai Jenôné Horváth Mária, Orbán János, Varga Ferenc, Gergye Lajos Miklós, Magyar Lajos, Róka Margit, Leiner Antal, Sárközi Ernôné Németh Erzsébet, Pásti László, Vaska László, Varga József, Dr. Cziráky József Ernô, Horváth Károly, Simonovics Károly, Dr. Gyöngyössy Tibor Ferenc, Kalmár Istvánné Vargyay Irén Ella, Derdák Ferenc, Gergely László, Horváth Józsefné Horváth Margit, Dominek Imréné Varga Mária, Németh Jánosné Östör Erzsébet, Vörös Sándor, Lôrincz Antalné Rövid Etel, Helyes István, Szeiter Ferenc, Németh Jánosné Zrim Veronika, Borsits Györgyné Barabás Ilona, Schindler László Jánosné Simon Mária, Borbély Gyula Béla, Szilasi Ferenc, Németh István. NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B Telefon: 94/ ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet február 14-tôl február 20-ig. 14., Szo Pelikán, Semmelweis u. 4 6., , ; 15., V Rókus, Gábor Á. u. 12., , ; 16., H Stromfeldi Kamilla, Stromfeld u. 15/A., , ; 17., K Szent Márton, Szent Márton u. 18., , ; 18., Sz Szent Rita, Vasút u. 3., , ; 19., Cs Árkádia, Dolgozók útja 1/A., , ; 20., P Boróka, Újvilág u. 1., , TRAFFIPAX-MENETREND Február as sz. fôút, Szombathely belterülete. Február 15. Szombathely belterülete, Körmend belterülete, Körmend-Hegyalja út. Február es fôút Vasszécseny belterülete, Sárvár belterülete. Február os fôút Vát térsége, Sárvár belterülete, Szentgotthárd belterülete. Február 18. Szombathely belterülete, Hosszúpereszteg belterülete. Február es fôút Vasvár- Gyôrvár között, Zsédeny belterülete, Körmend belterülete, Körmend-Hegyalja út. Február 20. Szombathely belterülete, Vép belterülete, Körmend belterülete, Magyarszecsôd belterülete. K Ö N Y V A J Á N L Ó Bp., Animus oldal LOWRY, LOIS: HÍRVIVÔ Az amerikai írónô aki elsôsorban gyermekkönyveket ír kétszer nyerte el a Newbery Medal irodalmi díjat, elôször a Számláld meg a csillagokat címû kötettel, majd nem sokkal késôbb az ifjúsági irodalom egyik legtalányosabbjának kikiáltott, Az emlékek ôre címû regényével. Lois Lowry legújabb könyvében megismerkedhetünk Mattyvel, aki hat éve fékezhetetlen, vadóc kölyökként érkezett Faluba, s azóta egy vak férfi neveli, akit különleges képességei miatt Látónak neveznek. Matty immár a felnôtt kor küszöbén áll, s az ôt befogadó közösségtôl hamarosan megkapja igazi nevét, ami reményei szerint a Hírvivô lesz. Ám Faluban, ebben a különös, a boldogság szigetének tûnô kis világban valami sötét, baljós változás veszi kezdetét. Az emberek, akik eddig szívesen fogadták a hozzájuk menekülô idegeneket, ellenségesen kezdenek gondolkodni a külsô világról, az Erdôn túlról érkezôkrôl. Mivel Matty az egyetlen, akit a titokzatos Erdô mindig baj nélkül keresztülenged rengetegén, neki kell elvinnie a hírt az Erdôn túli közösségeknek, hogy Falu határát hamarosan lezárják. De van még egy kötelezettsége is: át kell juttatnia Erdôn Kirát, nevelôapja lányát, ameddig még lehet Aki kíváncsi a különös hangulatú történet folytatására, vegye kézbe az Animus Kiadó által megjelentetett, izgalmakban bôvelkedô kötetet. Komondi Gabriella, Berzsenyi Dániel Könyvtár 10

11 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. P R O G R A M A J Á N L Ó FEBRUÁR február 19 március 1. Szombathelyi Képtár Köpönyegem pedig az én irgalmasságom Köpönyeges Mária falképek a középkori Magyarországon Fotókiállítás február 14., MMIK Médium Galéria Nguyen Thanh Hien, a Megasztárból ismert fiatal vietnami énekes koncertje február 14., Weöres Sándor Színház Thea-tér Invito avagy Boccaccio itt kísért! táncjáték 6 tételben Homo Ludens Zenés Színpad február 14., MMIK Bernard Slade: Jövôre veled ugyanitt 1. az eredeti romantikus vígjáték két részben. Fôszereplôk: Bánfalvy Ági, Harmath Imre február 14., Oladi Általános Mûvelôdési Otthon Nagy Skalentin-napi party Fellépôk: Riddim Colony, Bôgômasina, Shanti Ska Tones február 15., MMIK Kakaóbár február 15., és Mesebolt Bábszínház Csipkerózsika bemutató elôadás február 16., Berzsenyi Dániel Könyvtár Márk evangéliuma Ôsz-Farkas Ernô. Szervezô: Adventista Teológiai Fôiskola február 16., Weöres Sándor Színház Thea-tér Vendégünk a Szombathelyi Kötélugró Klub február 17., AGORA Gyermekek Háza A mese és próza napja alsó és felsô tagozatosoknak február 17., Bibliaiskolák Közössége elôadóterme (Szombathely, Szabó Miklós u. 14.) Betegségmegelôzô és gyógyító táplálkozás Szívbarát, kenyérre kenhetô pástétomok Elôadó: Nagy Zsuzsa február 17., MMIK Filmek Vietnamról Követségi filmest 2. február AGORA Gyermekek Háza Farsangoló február 18., AGORA Gyermekek Háza A színjáték és egyéb produkciók napja alsó és felsô tagozatosoknak február 18., MMIK A magyar rovásírás története. Kopcsándi Gyuláné grafológus elôadása február 19., Szombathelyi Képtár Szent Márton kultusza Közép-Európában. Konferencia a legújabb kutatási eredményekrôl február 19., AGORA Mûvelôdési és Sportház A Nagy Lajos Gimnázium szalagavató bálja február 20., AGORA Mûvelôdési és Sportház A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium szalagavató bálja február 20., Szombathelyi Egyházmegye Egyházmegyei ifjúsági farsangi bál (Pelikán étterem) február 20., Oladi Általános Mûvelôdési Otthon 2009 perces Nightball bajnokság február 20., MMIK Vas megyében születtem Vas megyei népzenei együttesek találkozója február 20., AGORA Savaria Filmszínház Future Sound 2009" Fellépôk: NEO, Ez Basic, The Kolin február 20., Weöres Sándor Színház Thea-tér Bijou-koncert Hiánypótló kelet-európai retró downtempo" február 21., AGORA Gyermekek Háza Kézmûves Kuckó Gipszálarc készítése SAVARIA MOZI én, 13-án és ig kor és kor Nem vagyok a barátod 87 (12) Pálfi György (Hukkle, Taxidermia) filmje én, 13-án és ig kor Delta 92 (16) én, 13-án és ig kor; 14-én kor Vicky Cristina Barcelona 96 (12) Golden Globe-díj (2009) Legjobb zenés film és vígjáték kategória én, 13-án és ig kor, kor, kor és kor; 13-án és 15-én kor is; 14-én kor, kor és kor Made in Hungária 100 (12) Február 14. Valentin A szerelmesek napja Pároknak minden film fél áron! kor Made in Hungária 100 (12) kor Éjjel a parton 97 (12) kor Made in Hungária 100 (12) kor Vicky Cristina Barcelona 96 (12) kor Made in Hungária 100 (12) kor Éjjel a parton 97 (12) kor; 20-án kor is; 19-én és ig kor és kor is; 25-én kor is Papírkutyák án kor; ig kor Szextúra 101 (16) én és ig kor; 19-én és ig kor is; 19-én és ig kor is; 21-én és 22-én kor is; 20-án kor és kor Made in Hungária 100 (12) én és ig kor, 21-én és 22-én kor is; 20-án kor Cincin lovag 87 (0) tôl Válogatás az ALTER- NATIVE 16. Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjnyertes filmjeibôl február 14., AGORA Mûvelôdési és Sportház Valentin-bál Fellépôk: Magna Cum Laude, Anita, Erika Szalon, Savaria TSE Zene: GHB Zenekar február 14., AGORA Savaria Filmszínház A Kultúrkapu Egyesület az AGORA Kulturális és Turisztikai Központ támogatásával bemutatja: FOLKFREE (H) lemezbemutató koncert Közremûködnek: FREESTYLERS DJ (UK) és KRSA (Pannonia All Stars Orchestra), BAUCHKLANG special (D), DUB PISTOLS DJ SET (UK), TOMMY BRUTKHO, VIDAOTONE (H) Kapunyitás:

12 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 12 Ö N K O R M Á N Y Z A T HIRDETMÉNY Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az évi LXXVIII. törvény 9. 2.) pontja alapján értesíti az érintett állampolgárokat, szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy évben megkezdi Szombathely város településrendezési tervének felülvizsgálatát, karbantartását. Kérjük a lakosságot és az érintetteket, hogy észrevételeiket, véleményüket a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban március 16-ig a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Fôépítészi Iroda (9700 Szombathely, Kossuth L. u sz.) részére írásban eljuttatni szíveskedjenek. A határidô után érkezett észrevételek a településrendezési terv évi felülvizsgálati eljárásában már nem vehetôk figyelembe. KITÜNTETÉSI JAVASLATOK Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése az egészségügyi munka területén: Pro Sanitate Savariae Életmûdíjat, Szombathely Egészségügyéért Díjat, Kiemelkedô Egészségügyi Munkáért (I II. fokozat) Díjakat alapította a 7/1996. (II.29.).sz. rendeletében. Pro Sanitate Savariae Életmûdíj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb idôn át de legalább 25 éven keresztül kiemelkedô gyógyító, megelôzô munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett. Szombathely Egészségügyéért Díj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki kiemelkedô munkájával segítette a város egészségügyének fejlôdését. Kiemelkedô Egészségügyi Munkáért Díj adományozható annak az egészségügyben dolgozónak, aki több éven át kiemelkedô munkát végzett. A díj két fokozatban adományozható. A fenti díjakra az önkormányzat által alapított, illetve fenntartott egészségügyi intézmények közalkalmazottai, a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok és alkalmazottaik, a nem a város által mûködtetett, vagy fenntartott egészségügyi intézmények dolgozói, valamint az egészségügyet támogató civil egyesületek, alapítványok, nonprofit szervezetek dolgozói javasolhatók. A díj adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, frakció, a Közgyûlés Egészségügyi Szakmai Bizottsága, az egészségügyi intézmény vezetôje, a Magyar Orvosi Kamara Vas megyei Területi Szervezete. A kitüntetés adományozását az Egészségügyi Szakmai Bizottság útján kell kezdeményezni, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével (átvehetô a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Intézményi Irodájában, III. emelet 304., 305. szoba; illetve letölthetô a honlapról). A kitüntetési javaslatoknak március 15-ig kell beérkeznie az Egészségügyi és Intézményi Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.). Dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke BÉRBEADÓ INGATLANOK Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi helyiségek bérbeadására: Üzlethelyiségek: Jászi O. u. 1. (15 m 2 ); Kálvária u. 2/A (92 m 2 ); Szent Márton u. 18. (25 m 2 ). Iroda: Váci u. 68. (34 m 2 ). Mûhely: Széll K. u. 35. belsô udvar (24 m 2 ) Személygépkocsi-tárolók: Bem J. utcai sorgarázs 309. sz. (14 m 2 ); Szily J. u. 13. mögötti kt. 10. sz. (18 m 2 ); Petôfi S. u. 9. (15 m 2 ). Egyéb helyiség: Fô tér 23/B I. em. (95 m 2 ). A pályázati ajánlatok beadási határideje: február óra. További információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.; Tel.: 94/ (E-ügyfélszolgálat Pályázatok Általános útvonal) ELMARAD A BÁL Az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ és a Savaria Szimfonikus Zenekar közös szervezésében február 21-re meghirdetett Szimfonikus bál technikai okok miatt elmarad. A már megváltott belépôk a jegy ellenében visszaválthatók az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ jegyirodájában (Szombathely, Belsikátor 1., tel.: ). BOCSÁNATKÉRÉS Bocsánatot kérek Kôvári Attilától, a szombathelyi önkormányzat lakásbizottságának elnökétôl az utolsó romafórumon tett kijelentéseim miatt. Kôvári Attila mindig a város érdekében, képviselôi esküjéhez hûen és becsülettel végezte a felelôsségteljes munkáját. Erdélyi László Az ASZTMÁS, ALLERGIÁS BETEGEK Vas megyei Egyesülete kéri a tisztelt adózókat, hogy SZJA -juk 1%-ának felajánlásával támogassák munkájukat. Adószámunk: TIT Fordító Iroda HIVATALOS SZAKFORDÍTÁS Munkatársaink angol, cseh, francia, lengyel, német, olasz, orosz, spanyol, szerb, szlovák, horvát, szlovén, román nyelven fordítanak. Mûszaki, gazdasági és humán szövegeket egyaránt vállalunk! A fordítás leírása tetszés szerinti kivitelben. Áraink reálisak! További információk a TIT-ben: 94/ , (Szombathely, Kôszegi u. 2.) Nyilvántartási sz.: Akkreditációs lajstromszám: AL

13 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. N É G Y K E R É K E N Tábla a fa árnyékában MIKOR BÜNTETNEK A FELÜGYELÔK? Olvasóink a következô problémával fordultak szerkesztôségünkhöz: a Rákóczi utcában, az Égáz Dégáz Zrt. irodaháza elôtt egy fa eltakarja a megállni tilos táblát. Mivel többen nem vették észre a jelzést, és a tilosban parkoltak, a közterület-felügyelôk megbírságolták ôket, míg ügyeiket intézték az épületben. elôírtaknak. A Prenor Kft., mint a terület fenntartója a karbantartási feladatokat soron kívül elvégzi. Papp Gyôzô kérdésünkre, hogy mennyire jogos ilyen esetekben a büntetés, a következôt válaszolta: Tudomásom szerint munkatársaim nem szabtak ki bírságot abban a rövid idôszakban, amíg NEM KÖVETJÜK A NÉMET ÉS A SZERB PÉLDÁT Több európai ország kormánya is bejelentette, hogy adókedvezménnyel és egyéb juttatásokkal próbálja új autó vásárlására ösztönözni az állampolgárokat. Németországban 2500 eurós támogatást ajánlott fel a kabinet azoknak, akik tíz évnél idôsebb autójuk helyett újat vesznek. A közvélemény-kutatások szerint a jelentôs állami támogatás máris meghozta a vásárlási kedvet, mintegy egymillió német állampolgár tervezi régi személygépkocsija cseréjét a közeljövôben. Hasonló programmal rukkolt elô Szerbia is. A hazai gyártású Fiat Puntó 6999 eurós piaci alapárából 1000 eurót a belgrádi kormány fizet. Az akció tervezésekor közlekedésbiztonsági megfontolások is közrejátszottak, hiszen az ország személygépkocsi-állománya meglehetôsen elöregedett, átlagéletkora 18 év. Hazánkban nem jelentenének megoldást a németországihoz hasonló autóvásárlást ösztönzô programok, hiszen a magyar autóipar elsôsorban exportra termel" mondta a hét elején Bajnai Gordon. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hangsúlyozta, jelenleg a már meglévô munkahelyek megtartása a legfontosabb feladat. Kiemelte még az új autóipari stratégia kialakítását is, aminek következtében további cégek jelenhetnének meg a magyarországi piacon. Mindenképpen akkorát kell lépnünk, hogy ez érzékelhetô különbséget jelentsen Magyarországon a vállalkozásoknak is, amelyek az embereket foglalkoztatják és azoknak a munkavállalóknak is, akik ma a vállukon viszik az országot fûzte hozzá. Az ezzel kapcsolatos lépések bejelentése a jövô héten várható. SaFó Vegyes átlagfogyasztás: 4,2 5,9/100 km. CO2 kibocsátás: g/km. Érdeklôdjön márkakereskedésünkben! A kép illusztráció. A Rákóczi utca környékén több helyen van megállni tilos tábla Fotó: Mészáros Zsolt Ezúttal annak jártunk utána, hogy kinek a feladata rendben tartani a közúti táblákat és azok környezetét, hogy jól láthatók legyenek, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy ilyen esetben jogos-e a bírság. Mert ha nem észrevehetô a tábla, az olyan, mintha ott sem lenne, áll az egyik panaszos olvasói levelében. Papp Gyôzô, a közterületfelügyelet helyettes vezetôje elmondta, hogy a tavalyi évben hozzájuk is sok reklamáció érkezett az üggyel kapcsolatban. Ezért a vezetôhelyettes a zöldterület fenntartóját már májusban megkérte, hogy vágja le a fa ágait, amelyek takarják a táblát. A hasonló esetek elkerülése miatt a közterület-felügyelet az elôzô évtôl folyamatosan ellenôrzi a közúti táblákat, és listázza azokat, amelyeknek elhelyezkedése, állapota nem felel meg a szabályozásban a kft. elvégezte a helyreállítást. Továbbá hozzáfûzte: véleménye szerint a táblát csak egy-két levél takarta el Olvasóink észrevételeibôl azonban az derül ki, hogy mégis bírságoltak a felügyelôk. Igaz, a közterület-felügyelet szempontjait és a parkolási szabályokat nézve jogosan. A Rákóczi utca környékén egyébként több helyen van megállni tilos tábla, ezért a városnak ebben a részében nehéz parkolóhelyet találni. Papp Gyôzô elmondta, hogy a táblák a kétirányú buszforgalom miatt védik az utcákat. Ha az út szélén autók parkolnának, akkor két, egymással szemben közlekedô busz már nem férne el mellettük. Vagyis ebben az esetben ez forgalomszervezési és balesetmegelôzési intézkedés, mondta végül a vezetôhelyettes. Tóth Katalin Lilla Bevezetô akciók a Straussnál! FORD STRAUSS AUTÓSZALON Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 94/

14 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 14 Cégautó: legyen dízel és kombi HOL, MENNYIÉRT? SZOMBATHELYI ÜZEMANYAGÁRAK KÚT CÍM NYITVA DÍZEL 95-ÖS A legkedveltebb cégautó egyszerûséget, praktikusságot és költségérzékenységet tükröz, ezért a magyar cégek a dízel kombikat részesítik elônyben. A LeasePlan Hungária mintegy 10 ezer autójával és 400 ügyfelével az ország piacvezetô autóflotta-üzemeltetôje. Legutóbbi felmérésében a típus-, szín- és üzemanyag-preferenciákat térképezte fel a cég. A márkák között a Ford Focus kombi bizonyult a legkedveltebbnek, amit az Opel Astra és annak Classic változata, az ötajtós Focus, a Skoda Octavia, a Volkswagen Passat és a Renault Mégane követett. A céges kishaszonjármûvek között a Fiat Ducato bizonyult a legnépszerûbbnek. Annak ellenére, hogy jó ideje magas a dízelár, az autóknak mintegy hatvan százaléka gázolajjal üzemel. A külsô megjelenésben a fehér és az ezüstszín dominál, ami sokszor egyszerûsíti a céges feliratok, logók elhelyezését, de hozzájárul a késôbbi kedvezôbb értékesítéshez is. Ezek a színek szakemberek szerint plusz biztonsági tényezônek számítanak, hiszen ködben, szürkületben vagy esôs idôben a világos szín jobban látható. Forrás: 1 MAGÁN Lovas u MAGÁN Söptei út AVIA Körmendi u ,4 4 METRO Kôszegi út ,8 5 AGIP Márkus Emília u ,9 6 MAGÁN Vízöntô u SHELL Kôszegi út ,9 8 TESCO Zanati út ,9 9 SHELL Kiskar u ,9 10 SHELL Dolgozók útja ,9 11 MOL Zanati út (1) ,9 12 MOL Zanati út (2) ,9 13 OMV Csabai út ,9 14 OMV Rumi út ,9 15 OMV Körmendi út ,9 Forrás: Navigációs Szaküzlet és WebShop 9700 Szombathely, Hollán E. u. 13. Tel.: Valentin-napi ajánlat! Garmin Nüvi 255 Limited White Edition Hölgyeknek Mindegyikre jellemzô: Teljes EU-térkép, 3,5" kijelzô, limitált széria Ár: Ft Garmin Nüvi 255 Limited Black Edition Uraknak További navigációs készülékek és kiegészítôk nagy választékban kaphatók 14

15 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page FEBRUÁR 14. N É G Y K E R É K E N Veszélyes négysávos utak KEVESEBB BALESET TÖRTÉNT SZOMBATHELYEN Kevesebb baleset történt tavaly Szombathelyen, mint 2007-ben, tudtuk meg Rónai Andrástól, a Szombathelyi Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetôjétôl, aki hozzátette azt is, hogy a legtöbb karambol oka évrôl évre ugyanaz: a sofôrök nem tartják be a követési távolságot, kanyarodáskor nem használják az indexet, figyelmetlenül elôznek, vagy nem adnak elsôbbséget. Kérdésünkre, hogy a város mely pontjai a legveszélyesebbek, az osztályvezetô elmondta, hogy különösen a négysávos utakon kell fokozott figyelemmel közlekedni, mint például a Zanati úton, a Hunyadi úton és a Petôfi utcában ugyanis tavaly itt történt a legtöbb koccanás és személyi sérülés. Jó hír, hogy a súlyos személyi sérülések és a halálos kimenetelû balesetek száma csökkent. Rónai András kiemelte: a tapasztalatok szerint egyre kevesebb az ittas autós az utakon, az osztályvezetô szerint a kedvezô tendencia minden bizonnyal a tavaly életbe lépett zéró tolerancia elvnek köszönhetô. Ugyanakkor a gyalogosgázolások száma növekedett, a 2007-es adatokkal összehasonlítva majdnem a duplájára. Sok esetben a gyalogosok takarásból lépnek ki a jármûvek elé, de gyakran a zebránál, a tilos jelzés ellenére is átkelnek az úttesten. Rónai András végül felhívta a figyelmet arra, hogy tavasszal és nyár elején több baleset történik, mint az év más idôszakában. Tóth Katalin Lilla A Hunyadi úton gyakori a koccanásos ütközés Fotó: Mészáros Zsolt Vegyes átlagfogyasztás: 4,5 7,6/100 km. CO2 kibocsátás: gr/km*. Az akciós ár február 14-tôl kötött vevôszerzôdésre, csak februári forgalomba helyezés esetére érvényes, illetve a készlet erejéig. Szombathely, Zanati út 27/a Tel.: 94/ Ford Fusion 1.4 klímával, ajándék metálfénnyel már forintért* Pár nap alatt, készletrôl! FORD STRAUSS AUTÓSZALON Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 94/

16 05_Safo_2009_02_14 2/13/09 9:18 AM Page 16 ÉNEK-ZENE TANÁR MESTERKÉPZÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MÛVÉSZETI KAR ZENEMÛVÉSZETI INTÉZETÉBEN A Mûvészeti Kar Zenemûvészeti Intézete a 2009 szeptemberében induló, állami finanszírozású ének-zene tanár szak mesterképzésére várja a fôiskolai ének-zene tanári diplomával rendelkezô jelentkezôket. A felvételi követelmények megtalálhatók: www. art.pte.hu Dr. Lakner Tamás szakfelelôs 30/ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Érdeklôdni lehet: Sipos Judit intézeti menedzser 72/ , RUHÁZATI KERESKEDELEM A farsang ideje ( ) alatt akciós termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat! Farsangi ajánlatunk: Férfi szmokingok Nôi alkalmi ruhák Férfi szövetkabátok, dzsekik férfi öltönyök, zakók, nadrágok férfi ingek, nyakkendôk nôi szövetkabátok,dzsekik Nôi két- és háromrészes kosztümök Nôi nadrágok, pulóverek és sok más egyéb Szombathely, Ernuszt K. u. 38. Tel.: 94/ Fax: 94/ Nyitva tartás: H P Szo 9 13, VASÁRNAP SZÜNNAP AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! A4 11/94-08/01 A6 08/96-05/01 Passat 08/98-09/00 Superb 12/1-06/02 Elsô lengôkar szett komplett helyett Ft AUTÓSBOLT Szombathely, Hunyadi u. 30. Tel.: 94/ Akció tôl ig, illetve a készlet erejéig! KÁMON HÚS Szombathely, Maros u. 2. Tel.: AKCIÓ! Füstölt darabolt comb Ft/kg Friss sertésmáj 360 Ft/kg Friss sertés tüdô, szív 400 Ft/kg Füstölt hátsó csülök 849 Ft/kg Friss, csont nélküli tarja 1099 Ft/kg Kolbászhús 799 Ft/kg-os áron rendelhetô! Lisztérzékenyek számára hentesáru termékek kaphatók! Kocsonyahús kapható! Étkezési jegyet elfogadunk! Mangalica kolbász, szalámi, valamint szürkemarha szalámi kapható! AZ AKCIÓ IG TART, ILL. A KÉSZLET EREJÉIG! AZ Mediterrán burkolólapok, fürdôszoba-felszerelések Lépéselôny Lapmûvelet Mindenkinek osztunk lapot! 1. AKCIÓS BÖRZE: maradék csempék, járólapok 900 Ft/m 2 2. KIFUTÓ SZÉRIÁK: 30% kedvezmény 3. ÚJDONSÁGOK ÉS RAKTÁRON LÉVÔ TERMÉKEK (ezeket megnézheti) 10% kedvezmény 4. EGYES KÜLTÉRI JÁRÓLAPOK Ft/m SZOMBATHELY, Ernuszt K. u. 4. Tel.: 94/ , 06/20/ Nyitva: H P: 8 17-ig Szo: 8 12 Végleges vonzerô AKCIÓ FEBRUÁR 28-IG TART! C-vitamin fantasztikus áron! 500 mg 30 db-os 925 Ft 60 db-os Ft 90 db-os Ft 120 db-os Ft 1000 mg 30 db-os Ft 60 db-os Ft 90 db-os Ft 120 db-os Ft Szombathely Király u.12. Nyitva: H-P.: 9 18, Szo.: 9 13 Tel.:

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv Nyilvántartás az igazolással rendelkező társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatást nyújtókról és a társasházkezelő, illetve ingatlankezelő gazdálkodó szervezetekről IGAZOLÁSSAL RENDELKEZŐ TÁRSASHÁZKEZELŐ

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMA (hat évfolyamos képzés: 7-12. évfolyamon) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK a 2014-2015-ös tanévre Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő Kód: 90 felvehető létszám: 60 fő Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D Rangsor Név Iskolája 101. Arany Rita Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Isk. 106. Bacsa Anikó Kunadacs, Kunadacs-Ladánybene Ált.

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő)

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő) Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben