A TIT Jurányi Lajos Egyesület Közhasznú jelentése 2006 évről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TIT Jurányi Lajos Egyesület Közhasznú jelentése 2006 évről"

Átírás

1 A TIT Jurányi Lajos Egyesület Közhasznú jelentése 2006 évről TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Az egyesület vezetése 2006-ban is arra törekedett, hogy magas színvonalon végezze felnőttképzési oktató és szolgáltató tevékenységét. A TTQM minőségirányítási rendszer bevezetésével ez már nem önként választott út, hanem a jogszabályok és a rendszer által támasztott követelmény. A vezetés szerepét a minőség fejlesztésében a közösen kidolgozott és nyilvánosságra hozott minőségpolitika határozta meg. A szakmai tanácsadó testület közreműködésével és irányításával kidolgozásra kerültek a vezetés és az egész menedzsment tevékenységét meghatározó minőségcélok. A küldöttgyűlés és a vezetés által elfogadott intézményi stratégia pedig irányt szabott a képzési szolgáltatásunk tervezésének a célok megvalósításának, a minőség hosszabb távú fejlesztésének, ezáltal segítette a képzési piacon elfoglalt stabil helyünk megtartását. 2. Az egyesület három évet átfogó stratégiai célkitűzései a számunkra meghatározó területekre irányultak: évtől folyamatos munkával sikerült biztosítani, hogy az egyesület felnőttképzési szolgáltatásai a partnerek igényeit és elvárásait magas szinten képesek kielégíteni ben előkészítettük, júniusától bevezettük és 2006-ban részleteiben is a követelményeknek megfelelően működtettük és továbbfejlesztettük a képzés minőségét meghatározó rendszert. A Fktv. és a 24/2004. FMM rendelet által támasztott követelményeknek, a fő folyamatok szabályozásának a TIT által országosan bevezetett TTQM minőségirányítási rendszer keretében teljes mértékben megfelelünk. Ezt biztosítja a 2005-ben, és 2006-ban lefolytatott önértékelés, melynek keretében a leírt szabályozás szerint a vezetőség teljes körűen értékelte az egyesület munkáját, képzési tevékenységét. Stratégiai célkitűzésünk teljesült, mert az önértékelés már az intézmény tevékenységében érdekelt hallgatók, oktatók, munkatársak kérdőíves felmérésén és külső partnereink írásos véleményén alapult. Ez utóbbiak között legfontosabbak a megyei munkaügyi központ dokumentumai, a FAT mindenre kiterjedő helyszíni szakértői ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv, a TELC és az ELTE ITK Origó akkreditált nyelvvizsgaközpontok minőségbiztosítási tanúsítványai, a szakmai vizsgát számunkra megszervező intézmények elismerő minősítései (NSZI).

2 - Stratégiánk homlokterében állt, hogy erősítsük a civil, illetve társadalmi szerepünket, az együttműködést a tudományos műhelyekkel és felsőfokú intézményekkel. Ez két okból is meghatározó az egyesület szempontjából: csakis a széleskörű társadalmi és civil kapcsolatok teszik lehetővé az alapszabályban vállalt küldetésünk teljesítését, minőségpolitikánk megvalósítását és végső soron a felnőttképzési piacon elfoglalt pozíciónk megtartását. A másik fontos ok, hogy csakis széleskörű tudományos és felsőfokú intézményi együttműködéssel tudjuk biztosítani folyamatosan a képzési szükségletekhez az oktatói (nyelvvizsgáztatói) gárdát. Fontos ez a kapcsolatrendszer azért is, mert a TIT sajátos, tudományos közéleti tevékenységein keresztül (szakosztályi tevékenység, országos konferenciák stb.) több oktatónk előtt megnyílik a lehetőség a továbbfejlődésre, az országos szakmai vérkeringésbe való részvételre ban írásos együttműködés alapján fejlődött kapcsolatunk a Nyíregyházi Főiskolával, a Miskolci Egyetem Comenius Sárospataki Főiskolájával, az MTA Debreceni Területi Bizottságával. Civil kapcsolatainkat erősítette a Nyíregyházi Civil Fórum ügyvezető testületében, az Észak-alföldi Régió Civil kollégiumában való személyes részvétel (Váradi Zsuzsa elnökségi tagunk az Országos Civil Tanács tagja, Hargitai János SZTT tag, a nyíregyházi civil fórum vezetőségi tagja). Három kistérségi Civil Egyezető Tanács munkájában is részt veszünk. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a humánerőforrás fejlesztéséért és az ismeretterjesztés szélesítéséért hallassuk hangunkat. Ez utóbbi stratégiai célunk eddig csak a kisvárdai térségben járt sikerrel. - Stratégiai célkitűzésünknek megfelelő 2006-ban is sikerült egy lépést előrejutni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségének javításában. Az NFI által kiírt pályázaton a Magyar Népfőiskolai Társaság koordinálásával sikeres projektet valósítottunk meg Tiszalökön és Nyíregyházán, melynek keretében előadásokkal, tréningekkel, kiállításokkal segítettük a célcsoport az életen át történő tanulás, a szakmai megújulás, képzési tanácsadás témaköreiben (munkanélküli nők, idősebbek, munkanélküli fiatalok stb.) - A régió TIT szervezeteivel 2006-ban is tovább erősítettük a hálózati együttműködést. A Hajdú-Bihar megyei szervezettel az Alföldi Számítástechnikai tehetséggondozó versenyt bonyolítottuk. A Jász-Nagykún-Szolnok megyei TIT-el közös konzorciumi tagság kapcsán a felnőttképzésben az ügyfélszolgálatot és a munkaköri tanúsítás egységesítését végeztük (Észak-alföldi Felnőttképzési Bázisközpont NFI pályázati projekt). Másrészt közös továbbképzést is szerveztünk a két TIT egyesület munkatársai

3 részére az akkredtiáció és a minőségirányítás témakörében (Ennek forrása is NFI pályázat). Összefoglalva: az intézmény stratégiája az elmúlt években jól szolgálta és mérhető eredményeket produkált az egyesület minőség politikájának, minőségügyi továbbfejlesztésének és felnőttképzési szolgáltatásának területén ben oly mértékben változnak a működés társadalmi és jogszabályi, piaci körülményei hogy április 15-ig, az egyesületi küldöttgyűlés időpontjáig időszerűnek látjuk a stratégia és egyes célkitűzések módosítását, erre a Felnőttképzési törvény módosításai is kényszerítenek. 3. Az egyesület (intézmény) vezetőjének a Szakmai Tanácsadó Testület novemberi ülésén történt beszámolója és az SZTT tagjainak véleménye szerint a képző intézmény 2006-ban a képzési tevékenységben érintett minden lényeges funkcióra, szervezeti egységre és az abban résztvevőkre kiterjedő minőségcéljait többnyire sikerült teljesíteni. A szakmai képzés eredményeiről az ülésén előterjesztett elemzés a évi Képzési Terv célkitűzésein, a évi képzési statisztikán és a vezetőségi felméréseken, a hallgatói-oktatói-munkatársi elégedettségi kérdőívek összesítésén alapult, ezért a valóságot tükrözi. Az is megállapítható, hogy a minőségcélok a minőségpolitikából lettek levezetve és megállapításunknál a vezetés és az SZTT a év önértékeléséből indult ki. - A Bessenyei György Szabadegyetem tudományos előadásai önkéntes klubszerű részvételen alapulnak, részben előadásról előadásra változó hallgatósággal és ingyenesen. Ezeket a szabadegyetemi előadásokat könyvtárakkal, közművelődési intézményekkel, oktatási intézményekkel közösen szervezzük. Céljuk az önkéntes érdeklődésen alapuló tudományos, művészeti érdeklődés felkeltése és kielégítése. Kompetenciát, végzettséget nem nyújt, a hallgatóságot meghívókkal toborozzuk. A évre tervezet Nyári és Téli Egyetemek megszervezése pályázati kiírás és forráshiány miatt nem sikerült. Egynapos konferenciákat tudományos témákból, felnőttképzési témákból, művészeti témákból szerveztünk az értelmiség tájékoztatása, tudományos informálása, és oktatóink továbbképzése céljából ban 6 konferenciát rendeztünk, néhányat civil szervezetekkel közös szervezésben, összesen 330 résztvevővel ban az intézmény a szakmai képzés keretében 6 OKJ-s tanfolyamot szervezett, amelyen 114 fő szerzett szakmai bizonyítványt gazdasági (logisztika)

4 és informatika szakterületeken. Valamennyi OKJ-s tanfolyam munkanélküliek számára a megyei Munkaügyi Központtal közös szervezésben történt, vagy munkaerő-piaci pályázattal, vagy közbeszerzési eljárás keretében. - Nem OKJ-s szakmai továbbképzés keretében 16 csoportban akkreditált pedagógus tanfolyam volt 304 fő részvételével. Egy Xpert Európai Számítógép Útlevél kiadásával együtt járó informatikai pedagógus továbbképzés volt Kisvárdán 17 fővel. - Az idegen nyelvoktatásban angol nyelvből a TELC nyelvvizsgákra felkészítő 30 órás kurzusokból volt igény. 8 csoportban összesen 91 fő vett részt. Az összesen 31 csoport megszervezése és 526 fő oktatása arányban van a képzési kapacitásunkkal és a évi Képzési Tervben is hasonló nagyságrendre számítottunk. Valamennyi képzéshez a munkanélküli csoportokra adaptált (némileg csökkentett óraszámú) központi képzési programmal, illetve akkreditált képzési programmal rendelkeztünk. A Képzési Tervbe fel nem vett (és nyilvántartásunkban nem szereplő) képzést nem folytattunk. - Felnőttképzési szolgáltatások: Előzetes tudásszint felmérést 178 esetben végeztünk. Az OKJ-s tanfolyamok esetében a Munkaügyi Központtal együt kidolgozott alapismereti, pszichológia (jellemrajz) tesztet mindenki kitöltötte (120 fő), a hallgatók felvételéről a Központ döntött. Nyelvtanulók esetében a csoportbesoroláshoz és nyelvi kompetenciák méréséhez megfelelő tesztekkel rendelkezünk (58 fő). Korábban szerzett szakmai bizonyítványának beszámítását az írásbeli vizsga alóli mentességhez egy fő kérte, korábban megszerzett nyelvvizsgájának beszámítását órakedvezményhez egy fő kérte. A felmentést megkapták. Képzési szükségletek felmérését, képzési tanácsadást 198 főt érintően végeztünk, erre jó alkalmat kínáltak a munkaügyi kirendeltségek által rendezett képzési és állásbörzék, pályaválasztási kiállítások. Valamennyi szolgáltatásunk dokumentált. - Egyéb felnőttképzési szolgáltatásnak tekintjük az akkreditált állami nyelvvizsgák letételének lehetőségét intézményünkben. Akkreditált vizsgahelyei vagyunk a TELC angol és német nyelvvizsgáknak, amiből 8 vizsgaidőszakban összesen 2938 jelölt vizsgáját szerveztük meg. A Nyíregyházi Főiskolával

5 megkötött szerződés alapján és az ELTE ITK Origó Vizsgaközponttal együttműködve 4810 fő nyelvvizsgázott. Összesen 7748 fő. 4. Humánerőforrás A képzési tevékenység eredményességéhez hozzájárult, a munkatársak és az OKJ-s tanfolyamokat szervező alvállalkozó tapasztalt és hozzáértő munkája. A minőségbiztosítás és a követelmények betartása érdekében Bégány Edina felnőttképzési szaktitkár személyében MIR munkatársat nevezett ki az intézmény vezetője ban az átlagos alkalmazotti létszám 13 fő volt. Ebbe a létszámba beletartozik a fordítóiroda 3 főállású szakfordítója, illetve adminisztrátora. Az oktatásszervező alvállalkozó is volt munkatársunk, egyetemi szakirányú ráképzésben vesz részt. Egy munkatársunk elvégezte a TB ügyintézői OKJ-s tanfolyamot, 2 ügyfélszolgálati munkatárs a DACUM személyzettanúsítási rendszerben a munkahelyen levizsgázott az információs előadó munkaköri kompetenciákból, 2 fő a vizsgaszervező munkakörhöz szerzett tanúsítást, 1 fő mint felnőtt oktató. Minden munkatárs részt vett a TTQM felkészítésekben. Külső partnerek (oktatók) valamennyien alvállalkozói szerződéssel oktatnak, a hallgatók és vizsgaszervező intézmény véleménye alapján is igen eredményesen. Az év folyamán 6 OKJ-s tanfolyam 120 indulójából 114-es szereztek szakmai bizonyítványt, de volt aki menetközben maradt ki, ezért a vizsgaeredmények igen jónak mondhatók. Oktatóink a pedagógus körben a hétéves akkreditált továbbképzés keretében munkahelyükön kötelezettek, egyesületünk XPERT informatikai, TELC idegen nyelvi továbbképzéseken biztosítja továbbképzésüket és egy alkalommal a felnőttképzők, ismertterjesztők konferenciáján vesznek részt. A munkatársak és az oktatók kiválasztása, továbbképzése a humánerőforrás tervben szabályozott. Munkájuk értékelésre kerül az önértékelés keretében. 5. Infrastruktúra, tárgyi feltételek, biztonságos, egészséges környezet

6 2006-ban a kitűzött minőségcéloknak megfelelően korszerűsítettük az ügyfélszolgálatot, laptopot vásároltunk a nyelvvizsgák nyilvántartásához, asztali számítógépet a tanfolyam szervezési vevőszolgálatához. Most már a TIT-ben minden munkatárs saját számítógéppel rendelkezik, állandó szélessávú Internet kapcsolattal. Két lézernyomtatóval is gyarapodtunk. Teljesen felújítottuk a tanfolyamszervező ügyfélszolgálatot, a nyelvvizsga ügyfélszolgálatot, az oktatótermeket is kiszolgáló folyosókat, lépcsőházat, így a hallgatók környezete is sokat javult. Folyamatosan karbantartottuk a számítástechnika tantermeket, négy újabb munkaállomást létesítettünk. A terv szerint beütemezett eszközfejlesztéseket elvégeztük. Jelenleg az oktatótermeket, az irodákat, a fordítóirodát figyelembe véve 55 számítógépes munkaállomással rendelkezünk. A biztonságról rendszeres érintésvédelmi felülvizsgálattal gondoskodunk, a meghibásodásokat egy erre szolgáló információs naplóba kell beírni, és azonnal hívjuk a megfelelő szakembert. A saját épületrész biztonságát távfigyelő riasztó rendszer védi, behatolás esetén az igazgatót 1 percen belül értesítik. 6. A vevőszolgálati és panaszkezelési rendszer működik, a hallgatók a tájékoztatáson túl a képzési szerződésből is tájékozódnak a szabályozásról évben 5 dokumentált panasz fordult elő, a szükséges intézkedés megtörtént. A hallgatókat és minden érdeklődőt az egyesület hirdetőtábláján és internetes honlapján tájékoztatjuk a nyilvántartásról, az akkreditált képzési programokról, az éves Képzési Terv ajánlatairól, és az ügyfélszolgálati elérhetőségeinkről, az intézmény minőségpolitikájáról. 7. Az intézmény képzési tevékenységének alapját, a minőség fejlesztések forrásait csak a biztonságos anyagi-pénzügyi helyzet teremtheti meg. A évi Képzési Terv tartalmazza a finanszírozási tervet is. Az egyesület pénzügyi zárása még később történik meg, de a lezárt 1-3. negyedévi adatok azt mutatják, hogy a tervezett bevételek meg lesznek, az egyesület már a 3. negyedévi pénzügyi adatok alapján a közhasznú bevételek tekintetében elérte az éves költségvetésben meghatározott bevételt ( Ft). Mégis évre sok jót nem lehet előre jelezni. A TIT kulturális költségvetési támogatása a megszorítások miatt elvonásra került és a évi költségvetés sem

7 tartalmazza. A Nemzeti Civil Alap pályázatán még a fele támogatást sem sikerült elnyerni, mint évben. A leszerződött és pénzügyileg aláírt városi önkormányzati támogatásokat sem utalták át (Kisvárda, Nyíregyháza). Ez a helyzet, és az épület fenntartási költségeinek emelkedése (távhő, áram) a működést veszélyezteti. Ugyanis a képzésekből nem lehet az egyesület egészének működését kigazdálkodni. Eddig is takarékosan gazdálkodtunk, a további költségcsökkentés csak a munkatársak létszámának csökkentésével képzelhető el, de hogy lehet akkor a szigorodó (lásd Fktv. módosítása) minőségügyi követelményeket betartani. 8. SWOT analízis Az önértékelés egyik fontos célja, hogy az előző év vizsgálata és elemzése elvezessen a hasznosítható piaci következtetések levonására. A hallgatói kérdőívek összesítése, a munkatársak véleménye a képzési tevékenységről és az intézményről, az oktatók véleményének, elvárásainak összegzései az önértékelés részét képezik, és megtalálhatók a mellékletben. Mindezeket is figyelembe véve: INTÉZMÉNYI SWOT ANALÍZIS ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK X oktatási és felnőttképzési több évtizedes tapasztalat X centrális felnőttképzési hely X kedvező infrastruktúra X megbízható informatikai eszközpark X kapcsolati tőke a partnerekkel X megbízható humán-erőforrás X társadalmi és civil beágyazódás X kollegiális kapcsolat más egyesülettel X szakmai kapcsolatok a régió TIT egyesületeivel X munkaszerződések a régió főiskoláival, egyetemeivel X jól kialakult ügyvitel X egyre javuló ügymenet (menedzsment) X kialakult dokumentációs rendszer X előrelátó pénzügyi tervezés X flexibilitás, alkalmazkodóképesség a hallgatói időbeosztáshoz X udvarias, segítőkész vevőszolgálat X kutatás+fejlesztésben való gyakorlati hiány X a stratégiai tervezésbe bevonható szakemberek szűk köre X pályázat készítő szakemberek korlátozott kapacitása X növekvő működési költségek X növekvő adminisztrációs kötöttségek VESZÉLYEK (KOCKÁZATOK) X versenytársak a lokális piacon X megszűnő állami támogatás X az oktatási piac fizetőképességének nagyarányú csökkenése. X fenntartási költségek nagyarányú növekedése LEHETŐSÉGEK FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK X Kistérségi kapcsolatok kialakítása

8 X szakirányú vezetés X minőségbiztosítás (FAT akkreditáció) X minőségbiztosítás más rendszerben is (TTQM) X szabályozott képzési rendszerek X Újabb hazai pályázati források X Európai Uniós pályázati források X Átalakuló felnőtt-szakképzési rendszer X Modul és kompetencia képzési programok X Felnőttképzési Bázisközponti projekt továbbfejlesztése A SWOT analízis elvégzéséhez meglehetősen sok információra volt szükség. Az erősségek és lehetőségek elemzése választ adott arra, hogy milyen versenyelőnnyel rendelkezik az egyesület, milyen magatartást kell tanúsítania a kínálkozó rések kihasználása érdekében. Tisztában kell azzal lenni, hogy a környezetből érkező impulzusok, lehetőségek, alkalmak rejtik magukban a fejlődés lehetőségeit. A veszélyek a környezetből és belülről is jelentkezhetnek, támadhatnak, ha nem eléggé körültekintő az egyesület vezetése. A veszélyek megnyilvánulhatnak kedvezőtlen (saját) tendenciákban, de megjelenhetnek eddig ismeretlen versenytársak is, akik a korábbinál agresszívabb marketing-magatartást tanúsítanak a piacon. Ezeket az elemzéseket felhasználtuk a 2007 évi minőségterv elkészítésénél, de felhasználjuk a következő stratégia kidolgozásánál is. Az egyesületek SWOT elemzéssel nemcsak arra kaphatnak választ, hogy milyen a helyzetük, hanem arra is, hogy rendelkeznek-e a sikeres vállalkozások nélkülözhetetlen jellemzőivel. Összefoglalva: Társadalmi aktivitás és hatás Egyesületünk tudományos ismeretterjesztéssel, felnőttképzéssel, tehetséggondozással foglalkozó kiemelkedően közhasznú értelmiségi szervezet. Célszerinti közhasznú tevékenységből és pályázatokból, származó bevételeiből biztosítja működését ban 400 nyilvántartott és 199 fő tagdíjat fizető értelmiségi tagja volt az egyesületnek tag dolgozik a testületekben, önkéntes egyesületi közhasznú munkát végezve (elnökség, küldöttek, szakosztályvezetők, szakmai tanácsadó testület). A tervezett és jól szervezett humánerőforrás gazdálkodás keretében 12 főfoglalkozású munkatárs és oktató megbízásos, vagy alvállalkozói jogviszony keretében, több mint 10 ezer fő számára nyújtott közösségi szolgáltatásokat a régióban. Az alapszabályban rögzített cél szerinti közhasznú tevékenységek működési költségei 2006-ban elérték a 120 millió 99 ezer forintot. Összes bevételünk 2006-ban 139 millió 218 ezer forint volt. Ezzel az ország legnagyobb költségvetésű TIT egyesülete lettünk. Forrásteremtő képesség: minden állami és önkormányzati forrásból származó 1 forinthoz 26,50 forint saját bevételt tettünk hozzá.

9 Civil szerepkör erősítése, társadalmi kapcsolatrendszer bemutatása Az egyesület vezetése 2006-ban is arra törekedett, hogy magas színvonalon irányítsa a felnőttképzési oktató és szolgáltató tevékenységét. A TTQM minőségirányítási rendszer bevezetésével ez már nem önként választott út, hanem a jogszabályok és a rendszer által támasztott követelmény. A vezetés szerepét a minőség fejlesztésében a közösen kidolgozott és nyilvánosságra hozott minőségpolitika határozta meg. A küldöttgyűlés által elfogadott intézményi stratégia irányt szabott a felnőttképzési szolgáltatások tervezésének, a célok megvalósításának, a minőség hosszabb távú fejlesztésének, ezáltal segítette a képzési piacon elfoglalt stabil helyünk megtartását. Stratégiánk homlokterében állt, hogy erősítsük a civil, illetve társadalmi szerepünket, és együttműködést a tudományos műhelyekkel és felsőfokú intézményekkel, a település önkormányzataival ban írásos együttműködés alapján fejlődött kapcsolatunk a Nyíregyházi Főiskolával, a Miskolci Egyetem Comenius Sárospataki Főiskolájával, az MTA Debreceni Területi Bizottságával. Civil kapcsolatainkat erősítette a Nyíregyházi Civil Fórum ügyvezető testületében, és három kistérségi területfejlesztési Civil Egyezető Fórum munkájában való személyes részvételünk. Ez lehetőséget nyújtott, hogy a humánerőforrás fejlesztéséért, az ismeretterjesztés szélesítéséért, a környezetvédelemért hallassuk hangunkat. A kisvárdai és nyíregyházi kistérségekben 12 önkormányzattal van írásos szerződésünk. Kétségtelen, hogy a felnőttképzésben a megyei munkaügyi központ a legfontosabb partnerünk. A kapcsolat évtizedes és folyamatosan megújuló. Rendszeresen részt veszünk a HEFOP és más munkaerő-piaci alap terhére kiírt pályázaton, és évente 2-4 tanfolyamot nyertünk el, 2005-ben és 2006-ban közbeszerzési eljárás keretében is. Ezek a szakmai képzések központi programmal nagy óraszámot jelentenek, ezért képzési kapacitásaink ki voltak használva ban az NFI és a Magyar Népfőiskolai Társaság által támogatott Művelődés Hetetanulás Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozatban vettünk részt. Tiszalök és Nyíregyháza helyszínnel 3 napos Felnőttképzési Börzét szerveztünk, mely keretében szakmai előadásokon és partnereink által kínált megyei képzési lehetőségeket bemutató kiállításon vehettek részt a pályakezdő, megváltozott munkaképességű, szakképzetlen érdeklődők, munkanélküliek. A minőség fenntartása és fejlesztése szempontjából fontos volt számunkra az az országos pályázat, amit az NFI írt ki régiós felnőttoktatási bázisközpontok létrehozására. Az Észak-alföldi Regionális Felnőttképzési Bázisközpont projektet a Debreceni és a Nyíregyházi Képző Központokkal, a nyíregyházi Inczédy szakközép- és szakképző iskolával, és 4 civil szervezettel közösen létrehozott konzorcium tagjaként nyertük el. A hét együttműködő felnőttképző intézmény 2006-tól folyamatosan 8 területen egységesíti, fejleszti, szélesíti képzési szolgáltatásait. Széleskörű kapcsolatrendszerét tekintve a felnőttképzésben az egyesületünk nemcsak előnyös helyzetben van, de rendszeres ellenőrzésnek, kontrollnak van kitéve és alávetve évben képzéseinket a szerződősében vállalt feltételek teljesítését rendszeresen ellenőrizte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ. A TELC nyelvvizsga dokumentálását a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ellenőrizte. Nyertes pályázatunkat és pénzügyi elszámolást két alkalommal is ellenőrizete a Nemzeti Felnőttképzési Intézet. A normatív támogatással zárult tanfolyamainkat a minisztérium ellenőrizete. A Magyar Államkincstár ellenőrzése zárta le a nyertes területfejlesztési pályázatunkat és az NCA civil működési támogatás

10 pénzügyi elszámolását. Valamennyi ellenőrzés a pályázati támogatások célszerű felhasználását, a pénzügyi elszámolás példaszerű adminisztrálását és projektek szerinti átlátható kezelését állapította meg. A TIT, a Nyíregyházi Civilfórum és az Európa Egyesület együtt rendezte a Felnőttképzők és civilszervezetek V. Konferenciáját a Városháza dísztermében augusztus 29-én a II. Nemzeti Fejlesztési Terv regionális operatív programjairól és a A felnőttképzés európai kompetenciáiról cseréltek véleményt a civilszervezetek és TIT-előadók. A régió ismeretterjesztő egyesületeivel tovább erősítettük a hálózati együttműködést. A debreceni szervezettel az Alföldi Számítástechnikai tehetséggondozó versenyt bonyolítottuk. A szolnoki TIT-el közös konzorciumi tagság kapcsán a felnőttképzésben az ügyfélszolgálatot és a munkaköri tanúsítás egységesítését végeztük el.(észak-alföldi Felnőttképzési Bázisközpont NFI pályázati projekt) októberében a Szolnoki TIT vezetőivel és munkatársaival közös továbbképzésre, tapasztalatcserére került sor Nyíregyházán. Ez év márciusában, pedig a TIT Északkeleti Tanács tagjai találkoztak Miskolcon közös stratégiát kidolgozni Elnökség Záradék: Az intézmény (egyesület) vezetőségi átvizsgálását és a évi önértékelést az elnökség,és a Szakmai Tanácsadó Testület a i ülésén elfogadta. Az önértékelést az összefoglalóval és a szükséges adatokkal kiegészítve (számviteli beszámoló, tájékoztató adatok ) az egyesület elnöksége i ülésén elfogadta és a közhasznú jelentést a küldöttgyűlés elé terjeszti)

11 Művelődés Hete Felnőtt Tanulás Ünnepe 2006 Nyíregyháza Beszélgetés a TIT Klubban a felnőttképzési lehetőségekről Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Civil szervezetek vezetőinek informatikai képzése a TIT Tellerteremben a Nyírségi Civilházzal közös szervezésben Díjkiosztó az Alföldi Számítástechnikai Versenyen 2006.

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A TIT Jurányi Lajos Egyesület 2007 évi közhasznú tevékenységének összefoglalója

A TIT Jurányi Lajos Egyesület 2007 évi közhasznú tevékenységének összefoglalója A TIT Jurányi Lajos Egyesület 2007 évi közhasznú tevékenységének összefoglalója 1. A felnőttképzési tevékenység jellemzői 2. A művelődést szolgáló általános képzés 3. Humánerőforrás 4. Ismeretterjesztők,

Részletesebben

Szakmai összefoglaló. a TIT Jurányi Lajos Egyesület 2004.évi közhasznú tevékenységéről. 1. Magyar Nyelv Hete

Szakmai összefoglaló. a TIT Jurányi Lajos Egyesület 2004.évi közhasznú tevékenységéről. 1. Magyar Nyelv Hete 2004. évi jelentés Szakmai összefoglaló a TIT Jurányi Lajos Egyesület 2004.évi közhasznú tevékenységéről 1. Magyar Nyelv Hete Az ismeretterjesztés kiemelt alkalmai között tartjuk számon a Magyar Nyelv

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV. 2010. év

KÉPZÉSI TERV. 2010. év KÉPZÉSI TERV 2010. év A Magyar Iparszövetség bemutatása A Magyar Iparszövetség (a továbbiakban: OKISZ) célja, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 időszakról

Beszámoló a 2006-2010 időszakról TIT JURÁNYI LAJOS EGYESÜLETE Beszámoló a 2006-2010 időszakról 2010.5.31 4400 N Y Í R E G Y H Á Z A - O R S Z Á G Z Á S Z L Ó T É R 8. A TIT Jurányi Lajos Egyesülete ötéves tevékenységének jellemzői 2006-2010

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Életen át tartó tanulás Biharban

Életen át tartó tanulás Biharban Életen át tartó tanulás Biharban A Bihari Népfőiskola HEFOP-3.5.4/2004/ intézkedésére beadott projektje 1 Hajdú-Bihar Megye közművelődései statisztikai adatai /2005/ 82 település 103 adatszolgáltató 66

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai I. Előzmények A 2001. évi CI. Felnőttképzési törvény előírásai szerint a Közalapítvány felnőttképzési szakemberei elkészítették a 2010. évi Éves Képzési Tervet. A törvény 15.. (1) értelmében az Éves Képzési

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Alapítványunk 2005-ben az alapító okiratban megfogalmazottaknak megfelelően a következő közhasznú tevékenységeket végezte:

Alapítványunk 2005-ben az alapító okiratban megfogalmazottaknak megfelelően a következő közhasznú tevékenységeket végezte: Intézmény- akkreditációs lajstromszám: 0378 tanúsított cég KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2005. évi tevékenységéről A kuratórium egyhangúan elfogadta 2006.május 16-i

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V 2010 I. BEVEZETÉS Az intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Telefon: (36-1) 484-6407 Fax: (36-1) 484-6405 H-1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 11. Egyesület elnöke: Dr. Doór Zoltán E-mail: mle@mle.hu Internet: www.mle.hu ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Érdeklődő!

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET-

KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET- Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 KÉPZÉSI TERV 2008 HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZET- FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ A HRM KFT BEMUTATÁSA... 2 KÉPZÉSI TERV

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes /" Boda Mihály MIR vezeto JA,

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes / Boda Mihály MIR vezeto JA, SZLNKI FISKLA VEZETSÉGI ÁnnZSGÁLÁSJEGYZKÖNYVE ~ Készült..,~&..C.:L\U:)

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben