A TIT Jurányi Lajos Egyesület Közhasznú jelentése 2006 évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TIT Jurányi Lajos Egyesület Közhasznú jelentése 2006 évről"

Átírás

1 A TIT Jurányi Lajos Egyesület Közhasznú jelentése 2006 évről TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Az egyesület vezetése 2006-ban is arra törekedett, hogy magas színvonalon végezze felnőttképzési oktató és szolgáltató tevékenységét. A TTQM minőségirányítási rendszer bevezetésével ez már nem önként választott út, hanem a jogszabályok és a rendszer által támasztott követelmény. A vezetés szerepét a minőség fejlesztésében a közösen kidolgozott és nyilvánosságra hozott minőségpolitika határozta meg. A szakmai tanácsadó testület közreműködésével és irányításával kidolgozásra kerültek a vezetés és az egész menedzsment tevékenységét meghatározó minőségcélok. A küldöttgyűlés és a vezetés által elfogadott intézményi stratégia pedig irányt szabott a képzési szolgáltatásunk tervezésének a célok megvalósításának, a minőség hosszabb távú fejlesztésének, ezáltal segítette a képzési piacon elfoglalt stabil helyünk megtartását. 2. Az egyesület három évet átfogó stratégiai célkitűzései a számunkra meghatározó területekre irányultak: évtől folyamatos munkával sikerült biztosítani, hogy az egyesület felnőttképzési szolgáltatásai a partnerek igényeit és elvárásait magas szinten képesek kielégíteni ben előkészítettük, júniusától bevezettük és 2006-ban részleteiben is a követelményeknek megfelelően működtettük és továbbfejlesztettük a képzés minőségét meghatározó rendszert. A Fktv. és a 24/2004. FMM rendelet által támasztott követelményeknek, a fő folyamatok szabályozásának a TIT által országosan bevezetett TTQM minőségirányítási rendszer keretében teljes mértékben megfelelünk. Ezt biztosítja a 2005-ben, és 2006-ban lefolytatott önértékelés, melynek keretében a leírt szabályozás szerint a vezetőség teljes körűen értékelte az egyesület munkáját, képzési tevékenységét. Stratégiai célkitűzésünk teljesült, mert az önértékelés már az intézmény tevékenységében érdekelt hallgatók, oktatók, munkatársak kérdőíves felmérésén és külső partnereink írásos véleményén alapult. Ez utóbbiak között legfontosabbak a megyei munkaügyi központ dokumentumai, a FAT mindenre kiterjedő helyszíni szakértői ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv, a TELC és az ELTE ITK Origó akkreditált nyelvvizsgaközpontok minőségbiztosítási tanúsítványai, a szakmai vizsgát számunkra megszervező intézmények elismerő minősítései (NSZI).

2 - Stratégiánk homlokterében állt, hogy erősítsük a civil, illetve társadalmi szerepünket, az együttműködést a tudományos műhelyekkel és felsőfokú intézményekkel. Ez két okból is meghatározó az egyesület szempontjából: csakis a széleskörű társadalmi és civil kapcsolatok teszik lehetővé az alapszabályban vállalt küldetésünk teljesítését, minőségpolitikánk megvalósítását és végső soron a felnőttképzési piacon elfoglalt pozíciónk megtartását. A másik fontos ok, hogy csakis széleskörű tudományos és felsőfokú intézményi együttműködéssel tudjuk biztosítani folyamatosan a képzési szükségletekhez az oktatói (nyelvvizsgáztatói) gárdát. Fontos ez a kapcsolatrendszer azért is, mert a TIT sajátos, tudományos közéleti tevékenységein keresztül (szakosztályi tevékenység, országos konferenciák stb.) több oktatónk előtt megnyílik a lehetőség a továbbfejlődésre, az országos szakmai vérkeringésbe való részvételre ban írásos együttműködés alapján fejlődött kapcsolatunk a Nyíregyházi Főiskolával, a Miskolci Egyetem Comenius Sárospataki Főiskolájával, az MTA Debreceni Területi Bizottságával. Civil kapcsolatainkat erősítette a Nyíregyházi Civil Fórum ügyvezető testületében, az Észak-alföldi Régió Civil kollégiumában való személyes részvétel (Váradi Zsuzsa elnökségi tagunk az Országos Civil Tanács tagja, Hargitai János SZTT tag, a nyíregyházi civil fórum vezetőségi tagja). Három kistérségi Civil Egyezető Tanács munkájában is részt veszünk. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a humánerőforrás fejlesztéséért és az ismeretterjesztés szélesítéséért hallassuk hangunkat. Ez utóbbi stratégiai célunk eddig csak a kisvárdai térségben járt sikerrel. - Stratégiai célkitűzésünknek megfelelő 2006-ban is sikerült egy lépést előrejutni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségének javításában. Az NFI által kiírt pályázaton a Magyar Népfőiskolai Társaság koordinálásával sikeres projektet valósítottunk meg Tiszalökön és Nyíregyházán, melynek keretében előadásokkal, tréningekkel, kiállításokkal segítettük a célcsoport az életen át történő tanulás, a szakmai megújulás, képzési tanácsadás témaköreiben (munkanélküli nők, idősebbek, munkanélküli fiatalok stb.) - A régió TIT szervezeteivel 2006-ban is tovább erősítettük a hálózati együttműködést. A Hajdú-Bihar megyei szervezettel az Alföldi Számítástechnikai tehetséggondozó versenyt bonyolítottuk. A Jász-Nagykún-Szolnok megyei TIT-el közös konzorciumi tagság kapcsán a felnőttképzésben az ügyfélszolgálatot és a munkaköri tanúsítás egységesítését végeztük (Észak-alföldi Felnőttképzési Bázisközpont NFI pályázati projekt). Másrészt közös továbbképzést is szerveztünk a két TIT egyesület munkatársai

3 részére az akkredtiáció és a minőségirányítás témakörében (Ennek forrása is NFI pályázat). Összefoglalva: az intézmény stratégiája az elmúlt években jól szolgálta és mérhető eredményeket produkált az egyesület minőség politikájának, minőségügyi továbbfejlesztésének és felnőttképzési szolgáltatásának területén ben oly mértékben változnak a működés társadalmi és jogszabályi, piaci körülményei hogy április 15-ig, az egyesületi küldöttgyűlés időpontjáig időszerűnek látjuk a stratégia és egyes célkitűzések módosítását, erre a Felnőttképzési törvény módosításai is kényszerítenek. 3. Az egyesület (intézmény) vezetőjének a Szakmai Tanácsadó Testület novemberi ülésén történt beszámolója és az SZTT tagjainak véleménye szerint a képző intézmény 2006-ban a képzési tevékenységben érintett minden lényeges funkcióra, szervezeti egységre és az abban résztvevőkre kiterjedő minőségcéljait többnyire sikerült teljesíteni. A szakmai képzés eredményeiről az ülésén előterjesztett elemzés a évi Képzési Terv célkitűzésein, a évi képzési statisztikán és a vezetőségi felméréseken, a hallgatói-oktatói-munkatársi elégedettségi kérdőívek összesítésén alapult, ezért a valóságot tükrözi. Az is megállapítható, hogy a minőségcélok a minőségpolitikából lettek levezetve és megállapításunknál a vezetés és az SZTT a év önértékeléséből indult ki. - A Bessenyei György Szabadegyetem tudományos előadásai önkéntes klubszerű részvételen alapulnak, részben előadásról előadásra változó hallgatósággal és ingyenesen. Ezeket a szabadegyetemi előadásokat könyvtárakkal, közművelődési intézményekkel, oktatási intézményekkel közösen szervezzük. Céljuk az önkéntes érdeklődésen alapuló tudományos, művészeti érdeklődés felkeltése és kielégítése. Kompetenciát, végzettséget nem nyújt, a hallgatóságot meghívókkal toborozzuk. A évre tervezet Nyári és Téli Egyetemek megszervezése pályázati kiírás és forráshiány miatt nem sikerült. Egynapos konferenciákat tudományos témákból, felnőttképzési témákból, művészeti témákból szerveztünk az értelmiség tájékoztatása, tudományos informálása, és oktatóink továbbképzése céljából ban 6 konferenciát rendeztünk, néhányat civil szervezetekkel közös szervezésben, összesen 330 résztvevővel ban az intézmény a szakmai képzés keretében 6 OKJ-s tanfolyamot szervezett, amelyen 114 fő szerzett szakmai bizonyítványt gazdasági (logisztika)

4 és informatika szakterületeken. Valamennyi OKJ-s tanfolyam munkanélküliek számára a megyei Munkaügyi Központtal közös szervezésben történt, vagy munkaerő-piaci pályázattal, vagy közbeszerzési eljárás keretében. - Nem OKJ-s szakmai továbbképzés keretében 16 csoportban akkreditált pedagógus tanfolyam volt 304 fő részvételével. Egy Xpert Európai Számítógép Útlevél kiadásával együtt járó informatikai pedagógus továbbképzés volt Kisvárdán 17 fővel. - Az idegen nyelvoktatásban angol nyelvből a TELC nyelvvizsgákra felkészítő 30 órás kurzusokból volt igény. 8 csoportban összesen 91 fő vett részt. Az összesen 31 csoport megszervezése és 526 fő oktatása arányban van a képzési kapacitásunkkal és a évi Képzési Tervben is hasonló nagyságrendre számítottunk. Valamennyi képzéshez a munkanélküli csoportokra adaptált (némileg csökkentett óraszámú) központi képzési programmal, illetve akkreditált képzési programmal rendelkeztünk. A Képzési Tervbe fel nem vett (és nyilvántartásunkban nem szereplő) képzést nem folytattunk. - Felnőttképzési szolgáltatások: Előzetes tudásszint felmérést 178 esetben végeztünk. Az OKJ-s tanfolyamok esetében a Munkaügyi Központtal együt kidolgozott alapismereti, pszichológia (jellemrajz) tesztet mindenki kitöltötte (120 fő), a hallgatók felvételéről a Központ döntött. Nyelvtanulók esetében a csoportbesoroláshoz és nyelvi kompetenciák méréséhez megfelelő tesztekkel rendelkezünk (58 fő). Korábban szerzett szakmai bizonyítványának beszámítását az írásbeli vizsga alóli mentességhez egy fő kérte, korábban megszerzett nyelvvizsgájának beszámítását órakedvezményhez egy fő kérte. A felmentést megkapták. Képzési szükségletek felmérését, képzési tanácsadást 198 főt érintően végeztünk, erre jó alkalmat kínáltak a munkaügyi kirendeltségek által rendezett képzési és állásbörzék, pályaválasztási kiállítások. Valamennyi szolgáltatásunk dokumentált. - Egyéb felnőttképzési szolgáltatásnak tekintjük az akkreditált állami nyelvvizsgák letételének lehetőségét intézményünkben. Akkreditált vizsgahelyei vagyunk a TELC angol és német nyelvvizsgáknak, amiből 8 vizsgaidőszakban összesen 2938 jelölt vizsgáját szerveztük meg. A Nyíregyházi Főiskolával

5 megkötött szerződés alapján és az ELTE ITK Origó Vizsgaközponttal együttműködve 4810 fő nyelvvizsgázott. Összesen 7748 fő. 4. Humánerőforrás A képzési tevékenység eredményességéhez hozzájárult, a munkatársak és az OKJ-s tanfolyamokat szervező alvállalkozó tapasztalt és hozzáértő munkája. A minőségbiztosítás és a követelmények betartása érdekében Bégány Edina felnőttképzési szaktitkár személyében MIR munkatársat nevezett ki az intézmény vezetője ban az átlagos alkalmazotti létszám 13 fő volt. Ebbe a létszámba beletartozik a fordítóiroda 3 főállású szakfordítója, illetve adminisztrátora. Az oktatásszervező alvállalkozó is volt munkatársunk, egyetemi szakirányú ráképzésben vesz részt. Egy munkatársunk elvégezte a TB ügyintézői OKJ-s tanfolyamot, 2 ügyfélszolgálati munkatárs a DACUM személyzettanúsítási rendszerben a munkahelyen levizsgázott az információs előadó munkaköri kompetenciákból, 2 fő a vizsgaszervező munkakörhöz szerzett tanúsítást, 1 fő mint felnőtt oktató. Minden munkatárs részt vett a TTQM felkészítésekben. Külső partnerek (oktatók) valamennyien alvállalkozói szerződéssel oktatnak, a hallgatók és vizsgaszervező intézmény véleménye alapján is igen eredményesen. Az év folyamán 6 OKJ-s tanfolyam 120 indulójából 114-es szereztek szakmai bizonyítványt, de volt aki menetközben maradt ki, ezért a vizsgaeredmények igen jónak mondhatók. Oktatóink a pedagógus körben a hétéves akkreditált továbbképzés keretében munkahelyükön kötelezettek, egyesületünk XPERT informatikai, TELC idegen nyelvi továbbképzéseken biztosítja továbbképzésüket és egy alkalommal a felnőttképzők, ismertterjesztők konferenciáján vesznek részt. A munkatársak és az oktatók kiválasztása, továbbképzése a humánerőforrás tervben szabályozott. Munkájuk értékelésre kerül az önértékelés keretében. 5. Infrastruktúra, tárgyi feltételek, biztonságos, egészséges környezet

6 2006-ban a kitűzött minőségcéloknak megfelelően korszerűsítettük az ügyfélszolgálatot, laptopot vásároltunk a nyelvvizsgák nyilvántartásához, asztali számítógépet a tanfolyam szervezési vevőszolgálatához. Most már a TIT-ben minden munkatárs saját számítógéppel rendelkezik, állandó szélessávú Internet kapcsolattal. Két lézernyomtatóval is gyarapodtunk. Teljesen felújítottuk a tanfolyamszervező ügyfélszolgálatot, a nyelvvizsga ügyfélszolgálatot, az oktatótermeket is kiszolgáló folyosókat, lépcsőházat, így a hallgatók környezete is sokat javult. Folyamatosan karbantartottuk a számítástechnika tantermeket, négy újabb munkaállomást létesítettünk. A terv szerint beütemezett eszközfejlesztéseket elvégeztük. Jelenleg az oktatótermeket, az irodákat, a fordítóirodát figyelembe véve 55 számítógépes munkaállomással rendelkezünk. A biztonságról rendszeres érintésvédelmi felülvizsgálattal gondoskodunk, a meghibásodásokat egy erre szolgáló információs naplóba kell beírni, és azonnal hívjuk a megfelelő szakembert. A saját épületrész biztonságát távfigyelő riasztó rendszer védi, behatolás esetén az igazgatót 1 percen belül értesítik. 6. A vevőszolgálati és panaszkezelési rendszer működik, a hallgatók a tájékoztatáson túl a képzési szerződésből is tájékozódnak a szabályozásról évben 5 dokumentált panasz fordult elő, a szükséges intézkedés megtörtént. A hallgatókat és minden érdeklődőt az egyesület hirdetőtábláján és internetes honlapján tájékoztatjuk a nyilvántartásról, az akkreditált képzési programokról, az éves Képzési Terv ajánlatairól, és az ügyfélszolgálati elérhetőségeinkről, az intézmény minőségpolitikájáról. 7. Az intézmény képzési tevékenységének alapját, a minőség fejlesztések forrásait csak a biztonságos anyagi-pénzügyi helyzet teremtheti meg. A évi Képzési Terv tartalmazza a finanszírozási tervet is. Az egyesület pénzügyi zárása még később történik meg, de a lezárt 1-3. negyedévi adatok azt mutatják, hogy a tervezett bevételek meg lesznek, az egyesület már a 3. negyedévi pénzügyi adatok alapján a közhasznú bevételek tekintetében elérte az éves költségvetésben meghatározott bevételt ( Ft). Mégis évre sok jót nem lehet előre jelezni. A TIT kulturális költségvetési támogatása a megszorítások miatt elvonásra került és a évi költségvetés sem

7 tartalmazza. A Nemzeti Civil Alap pályázatán még a fele támogatást sem sikerült elnyerni, mint évben. A leszerződött és pénzügyileg aláírt városi önkormányzati támogatásokat sem utalták át (Kisvárda, Nyíregyháza). Ez a helyzet, és az épület fenntartási költségeinek emelkedése (távhő, áram) a működést veszélyezteti. Ugyanis a képzésekből nem lehet az egyesület egészének működését kigazdálkodni. Eddig is takarékosan gazdálkodtunk, a további költségcsökkentés csak a munkatársak létszámának csökkentésével képzelhető el, de hogy lehet akkor a szigorodó (lásd Fktv. módosítása) minőségügyi követelményeket betartani. 8. SWOT analízis Az önértékelés egyik fontos célja, hogy az előző év vizsgálata és elemzése elvezessen a hasznosítható piaci következtetések levonására. A hallgatói kérdőívek összesítése, a munkatársak véleménye a képzési tevékenységről és az intézményről, az oktatók véleményének, elvárásainak összegzései az önértékelés részét képezik, és megtalálhatók a mellékletben. Mindezeket is figyelembe véve: INTÉZMÉNYI SWOT ANALÍZIS ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK X oktatási és felnőttképzési több évtizedes tapasztalat X centrális felnőttképzési hely X kedvező infrastruktúra X megbízható informatikai eszközpark X kapcsolati tőke a partnerekkel X megbízható humán-erőforrás X társadalmi és civil beágyazódás X kollegiális kapcsolat más egyesülettel X szakmai kapcsolatok a régió TIT egyesületeivel X munkaszerződések a régió főiskoláival, egyetemeivel X jól kialakult ügyvitel X egyre javuló ügymenet (menedzsment) X kialakult dokumentációs rendszer X előrelátó pénzügyi tervezés X flexibilitás, alkalmazkodóképesség a hallgatói időbeosztáshoz X udvarias, segítőkész vevőszolgálat X kutatás+fejlesztésben való gyakorlati hiány X a stratégiai tervezésbe bevonható szakemberek szűk köre X pályázat készítő szakemberek korlátozott kapacitása X növekvő működési költségek X növekvő adminisztrációs kötöttségek VESZÉLYEK (KOCKÁZATOK) X versenytársak a lokális piacon X megszűnő állami támogatás X az oktatási piac fizetőképességének nagyarányú csökkenése. X fenntartási költségek nagyarányú növekedése LEHETŐSÉGEK FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK X Kistérségi kapcsolatok kialakítása

8 X szakirányú vezetés X minőségbiztosítás (FAT akkreditáció) X minőségbiztosítás más rendszerben is (TTQM) X szabályozott képzési rendszerek X Újabb hazai pályázati források X Európai Uniós pályázati források X Átalakuló felnőtt-szakképzési rendszer X Modul és kompetencia képzési programok X Felnőttképzési Bázisközponti projekt továbbfejlesztése A SWOT analízis elvégzéséhez meglehetősen sok információra volt szükség. Az erősségek és lehetőségek elemzése választ adott arra, hogy milyen versenyelőnnyel rendelkezik az egyesület, milyen magatartást kell tanúsítania a kínálkozó rések kihasználása érdekében. Tisztában kell azzal lenni, hogy a környezetből érkező impulzusok, lehetőségek, alkalmak rejtik magukban a fejlődés lehetőségeit. A veszélyek a környezetből és belülről is jelentkezhetnek, támadhatnak, ha nem eléggé körültekintő az egyesület vezetése. A veszélyek megnyilvánulhatnak kedvezőtlen (saját) tendenciákban, de megjelenhetnek eddig ismeretlen versenytársak is, akik a korábbinál agresszívabb marketing-magatartást tanúsítanak a piacon. Ezeket az elemzéseket felhasználtuk a 2007 évi minőségterv elkészítésénél, de felhasználjuk a következő stratégia kidolgozásánál is. Az egyesületek SWOT elemzéssel nemcsak arra kaphatnak választ, hogy milyen a helyzetük, hanem arra is, hogy rendelkeznek-e a sikeres vállalkozások nélkülözhetetlen jellemzőivel. Összefoglalva: Társadalmi aktivitás és hatás Egyesületünk tudományos ismeretterjesztéssel, felnőttképzéssel, tehetséggondozással foglalkozó kiemelkedően közhasznú értelmiségi szervezet. Célszerinti közhasznú tevékenységből és pályázatokból, származó bevételeiből biztosítja működését ban 400 nyilvántartott és 199 fő tagdíjat fizető értelmiségi tagja volt az egyesületnek tag dolgozik a testületekben, önkéntes egyesületi közhasznú munkát végezve (elnökség, küldöttek, szakosztályvezetők, szakmai tanácsadó testület). A tervezett és jól szervezett humánerőforrás gazdálkodás keretében 12 főfoglalkozású munkatárs és oktató megbízásos, vagy alvállalkozói jogviszony keretében, több mint 10 ezer fő számára nyújtott közösségi szolgáltatásokat a régióban. Az alapszabályban rögzített cél szerinti közhasznú tevékenységek működési költségei 2006-ban elérték a 120 millió 99 ezer forintot. Összes bevételünk 2006-ban 139 millió 218 ezer forint volt. Ezzel az ország legnagyobb költségvetésű TIT egyesülete lettünk. Forrásteremtő képesség: minden állami és önkormányzati forrásból származó 1 forinthoz 26,50 forint saját bevételt tettünk hozzá.

9 Civil szerepkör erősítése, társadalmi kapcsolatrendszer bemutatása Az egyesület vezetése 2006-ban is arra törekedett, hogy magas színvonalon irányítsa a felnőttképzési oktató és szolgáltató tevékenységét. A TTQM minőségirányítási rendszer bevezetésével ez már nem önként választott út, hanem a jogszabályok és a rendszer által támasztott követelmény. A vezetés szerepét a minőség fejlesztésében a közösen kidolgozott és nyilvánosságra hozott minőségpolitika határozta meg. A küldöttgyűlés által elfogadott intézményi stratégia irányt szabott a felnőttképzési szolgáltatások tervezésének, a célok megvalósításának, a minőség hosszabb távú fejlesztésének, ezáltal segítette a képzési piacon elfoglalt stabil helyünk megtartását. Stratégiánk homlokterében állt, hogy erősítsük a civil, illetve társadalmi szerepünket, és együttműködést a tudományos műhelyekkel és felsőfokú intézményekkel, a település önkormányzataival ban írásos együttműködés alapján fejlődött kapcsolatunk a Nyíregyházi Főiskolával, a Miskolci Egyetem Comenius Sárospataki Főiskolájával, az MTA Debreceni Területi Bizottságával. Civil kapcsolatainkat erősítette a Nyíregyházi Civil Fórum ügyvezető testületében, és három kistérségi területfejlesztési Civil Egyezető Fórum munkájában való személyes részvételünk. Ez lehetőséget nyújtott, hogy a humánerőforrás fejlesztéséért, az ismeretterjesztés szélesítéséért, a környezetvédelemért hallassuk hangunkat. A kisvárdai és nyíregyházi kistérségekben 12 önkormányzattal van írásos szerződésünk. Kétségtelen, hogy a felnőttképzésben a megyei munkaügyi központ a legfontosabb partnerünk. A kapcsolat évtizedes és folyamatosan megújuló. Rendszeresen részt veszünk a HEFOP és más munkaerő-piaci alap terhére kiírt pályázaton, és évente 2-4 tanfolyamot nyertünk el, 2005-ben és 2006-ban közbeszerzési eljárás keretében is. Ezek a szakmai képzések központi programmal nagy óraszámot jelentenek, ezért képzési kapacitásaink ki voltak használva ban az NFI és a Magyar Népfőiskolai Társaság által támogatott Művelődés Hetetanulás Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozatban vettünk részt. Tiszalök és Nyíregyháza helyszínnel 3 napos Felnőttképzési Börzét szerveztünk, mely keretében szakmai előadásokon és partnereink által kínált megyei képzési lehetőségeket bemutató kiállításon vehettek részt a pályakezdő, megváltozott munkaképességű, szakképzetlen érdeklődők, munkanélküliek. A minőség fenntartása és fejlesztése szempontjából fontos volt számunkra az az országos pályázat, amit az NFI írt ki régiós felnőttoktatási bázisközpontok létrehozására. Az Észak-alföldi Regionális Felnőttképzési Bázisközpont projektet a Debreceni és a Nyíregyházi Képző Központokkal, a nyíregyházi Inczédy szakközép- és szakképző iskolával, és 4 civil szervezettel közösen létrehozott konzorcium tagjaként nyertük el. A hét együttműködő felnőttképző intézmény 2006-tól folyamatosan 8 területen egységesíti, fejleszti, szélesíti képzési szolgáltatásait. Széleskörű kapcsolatrendszerét tekintve a felnőttképzésben az egyesületünk nemcsak előnyös helyzetben van, de rendszeres ellenőrzésnek, kontrollnak van kitéve és alávetve évben képzéseinket a szerződősében vállalt feltételek teljesítését rendszeresen ellenőrizte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ. A TELC nyelvvizsga dokumentálását a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ellenőrizte. Nyertes pályázatunkat és pénzügyi elszámolást két alkalommal is ellenőrizete a Nemzeti Felnőttképzési Intézet. A normatív támogatással zárult tanfolyamainkat a minisztérium ellenőrizete. A Magyar Államkincstár ellenőrzése zárta le a nyertes területfejlesztési pályázatunkat és az NCA civil működési támogatás

10 pénzügyi elszámolását. Valamennyi ellenőrzés a pályázati támogatások célszerű felhasználását, a pénzügyi elszámolás példaszerű adminisztrálását és projektek szerinti átlátható kezelését állapította meg. A TIT, a Nyíregyházi Civilfórum és az Európa Egyesület együtt rendezte a Felnőttképzők és civilszervezetek V. Konferenciáját a Városháza dísztermében augusztus 29-én a II. Nemzeti Fejlesztési Terv regionális operatív programjairól és a A felnőttképzés európai kompetenciáiról cseréltek véleményt a civilszervezetek és TIT-előadók. A régió ismeretterjesztő egyesületeivel tovább erősítettük a hálózati együttműködést. A debreceni szervezettel az Alföldi Számítástechnikai tehetséggondozó versenyt bonyolítottuk. A szolnoki TIT-el közös konzorciumi tagság kapcsán a felnőttképzésben az ügyfélszolgálatot és a munkaköri tanúsítás egységesítését végeztük el.(észak-alföldi Felnőttképzési Bázisközpont NFI pályázati projekt) októberében a Szolnoki TIT vezetőivel és munkatársaival közös továbbképzésre, tapasztalatcserére került sor Nyíregyházán. Ez év márciusában, pedig a TIT Északkeleti Tanács tagjai találkoztak Miskolcon közös stratégiát kidolgozni Elnökség Záradék: Az intézmény (egyesület) vezetőségi átvizsgálását és a évi önértékelést az elnökség,és a Szakmai Tanácsadó Testület a i ülésén elfogadta. Az önértékelést az összefoglalóval és a szükséges adatokkal kiegészítve (számviteli beszámoló, tájékoztató adatok ) az egyesület elnöksége i ülésén elfogadta és a közhasznú jelentést a küldöttgyűlés elé terjeszti)

11 Művelődés Hete Felnőtt Tanulás Ünnepe 2006 Nyíregyháza Beszélgetés a TIT Klubban a felnőttképzési lehetőségekről Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Civil szervezetek vezetőinek informatikai képzése a TIT Tellerteremben a Nyírségi Civilházzal közös szervezésben Díjkiosztó az Alföldi Számítástechnikai Versenyen 2006.

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2013/2014-es tanévben A 2013/2014. tanév a felsőoktatási struktúraátalakítás kezdeti

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

Intézményi Minőségrányitási Program (IMIP) 2011-2014

Intézményi Minőségrányitási Program (IMIP) 2011-2014 Szinte minden célt el tudunk érni, nem számít, mennyire nagyléptékű, ha lebontjuk apró, biztos lépésekre. Dan Millman Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Intézményi Minőségrányitási Program (IMIP) 2011-2014

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2007. február 16. 2006. évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A siker receptje, avagy út a Magyar Közigazgatási Minőségdíj eléréséhez Csigáné Brocskó Márta Minőségrendszerek egy városiasodó település önkormányzatánál

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások

Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1. Vezetés..... 2 1.1. Minőségpolitika... 2 1.2. Stratégia és minőségcélok... 3 1.3. Szervezeti működés... 4 1.3.1. Szervezeti ábra... 4 1.3.2. Felelősségi és döntési jogkörök...

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 2011. é v i k ö z h a s z n ú s á g i b e s z á m o l ó 1 I. 1. FORMAI MEGFELELŐSÉG 3 Az egyesület neve: TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 2010. évi tevékenységéről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 2010. évi tevékenységéről Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége E-mail: teszrszfk@t-online.hu 8901 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 8901 Pf. 11. Telefon: 92/511-425 Fax: 92/312-240 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Társadalmi Egyesülések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben