ALAPADATOK. MAGYAR CSEH (felsőfokú nyelvvizsga), ANGOL (középfokú nyelvvizsga), ROMÁN, SZLOVÁK (passzív nyelvtudás) TANULMÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPADATOK. MAGYAR CSEH (felsőfokú nyelvvizsga), ANGOL (középfokú nyelvvizsga), ROMÁN, SZLOVÁK (passzív nyelvtudás) TANULMÁNYOK"

Átírás

1 ALAPADATOK Név: Születés helye és ideje Állampolgárság: Nyelvtudás: ZAHORÁN CSABA Tata, MAGYAR CSEH (felsőfokú nyelvvizsga), ANGOL (középfokú nyelvvizsga), ROMÁN, SZLOVÁK (passzív nyelvtudás) Időszak TANULMÁNYOK Intézmények EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK századi kelet-európai történelem PhD PROGRAM (Kutatási terület: Román magyar kapcsolatok a XX. században; Székelyföld a román és magyar nemzetépítésben) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK Cseh szak Diploma: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK Történelem szak Diploma: jó Év ÖSZTÖNDÍJAK, EGYÉB EREDMÉNYEK Téma október Terra Recognita Alapítvány Közép-európai Civil Külpolitikai Kezdeményezés (elnök) Ústav politických vied Slovenské akadémie vied, Bratislava (az International Visegrad Fund ösztöndíja; téma: Interetnikus viszonyok vegyes lakosságú településeken (Szlovákia, Románia)) Nyári egyetem Craiova (2002), Iaşi (2003), Temesvár (2008) MUNKAHELY Év 2012 Pozsonyi Magyar Intézet (általános ügyintéző) 2011 C + Z KKT. (fordító, tolmács) A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete 1

2 (tudományos segédmunkatárs fiatal kutató) 2010 C + Z KKT. (fordító, tolmács) Babylon Online Kft. fordítóiroda (fordító, tolmács) 2004 Teleki László Intézet (polgári szolgálatos) SZERKESZTÉS Remembering the City: A Guide Through the Past of Košice. Eds. Veronika Gayer Slávka Otčenášová Csaba Zahorán. Terra Recognita Foundation Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Budapest Košice, Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz. Szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde/hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov. Szerk.: Slávka Otčenášová Zahorán Csaba. Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, Limes 2011/1. sz. Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés a magyar és a szlovák kollektív emlékezetben II. rész (társszerkesztő) Neznámy sused. Dvadsať rokov Maďarska ( ). Eds. Csaba Zahorán István Kollai Slávka Otčenášová. Budapest Bratislava, Terra Recognita Alapítvány Vydavateľstvo Talentum, Europe in Budapest. A Guide to its Many Cultures. Eds. Csaba Zahorán István Kollai. Terra Recognita Foundation, Limes 2010/4. sz. Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés a magyar és a szlovák kollektív emlékezetben I. rész (társszerkesztő) Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról. Szerk.: Krausz Tamás Mitrovits Miklós Zahorán Csaba. Budapest, L Harmattan Kiadó ELTE BTK Kelet- Európa Története Tanszék, After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Eds. Krisztián Csaplár-Degovics Miklós Mitrovits Csaba Zahorán. Berlin, OEZ Berlin-Verlag Terra Recognita Foundation, Limes 2009/4. sz. Rendszerváltás és a kisebbségek. melléklet (vendégszerkesztő) The Hidden Faces of a Capital. Traditional Multiculturalism in Contemporary Budapest. Terra Recognita Foundation Robert Bosch Stiftung, Budapest, : a Találjuk ki Közép-Európát internetes kezdeményezés társszerkesztője (www.talaljuk-ki.hu) TANULMÁNYOK 17. A trianoni labirintus. A Trianon-jelenség és okai a mai magyar közgondolkodásban. In: Szalai László (szerk.): A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. L Harmattan Kiadó ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, Van-e magyar Pozsony? A magyar közösségépítés esélyei nagyvárosi közegben. (Kollai Istvánnal). Szabad Újság XX. évf Románia magyar szíve. A Székelyföld képei a magyar és a román közbeszédben

3 után. Pro Minoritate 2013/tavasz 14. Az egyház visszatér. A Román Ortodox Egyház a székelyföldi magyar és román nemzetépítés diskurzusában 1989 után. Múltunk 2012/ A nemzet őrei az interetnikus kapcsolatok összehasonlító elemzése Révkomáromban (Szlovákia) és Sepsiszentgyörgyön (Románia) /egy kutatás bemutatása/ In: Slávka Otčenášová Zahorán Csaba (szerk.): Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz/hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, A Trianon-jelenség pozsonyi tükörben. Válasz Roman Holec: Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej historiografii című cikkére. Történelmi Szemle LIII (2011) 4. sz.; új közlés: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2011/ Nagy-Románia és regionalizmus. Sextil Puşcariu cikksorozata az erdélyi kérdésről. Kommentár, 2011/ Rendszerváltás a Székelyföldön. A romániai rendszerváltás etnikai vetülete. In: Krausz Tamás Mitrovits Miklós Zahorán Csaba (szerk.): Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról. L Harmattan Kiadó ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, Angolul: Transition in the Szeklerland. Ethnic Aspect of the Post-Communist Transition in Romania. In: Krisztián Csaplár-Degovics Miklós Mitrovits Csaba Zahorán (eds.): After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Berlin, OEZ Berlin-Verlag Terra Recognita Foundation, Régi konfliktusok, új szereposztás: románok és magyarok a Székelyföldön az 1989-es fordulat után. Limes, 2009/4. 8. Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben. Magyar Kisebbség, 2009/1 2. Románul: O mică Ungarie în România Mare. Alternative pentru Secuime în proiectele maghiare dintre cele două războaie mondiale. 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est. Ed.: Gidó Attila, Horváth István, Pál Judit. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Kriterion. Cluj-Napoca, Románüldözés a Székelyföldön? Egy állítólagos etnikai tisztogatás történetei. In: Juhász József Krausz Tamás (szerk.): Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. L Harmattan Kiadó ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, Rivális nemzeti narratívák. A román és a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése. In: Hornyák Árpád Vitári Zsolt (szerk.): Kutatási Füzetek 14. A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Angolul: Rival National Narratives: A Comparative Analysis of Secondary School History Primers from Romania and Hungary. In: Anders E. B. Blomqvist, Constantin Iordachi and Balázs Trencsényi (eds.): Hungary and Romania Beyond National Narratives. Comparisons and Entanglements. Peter Lang, Bern, Belvárosi perifériák avagy barangolások a Ceauşescu utáni Bukarestben. Regio, 2008/2. 4. Sen o národnom štáte. Národnostná politika v období dualizmu. In: Rozštiepená minulosť. Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov. Ed.: Kollai István. Nadácia Terra Recognita, Budapest, 3

4 Trianon a román és szlovák köztudatban (Kollai Istvánnal). Kommentár, 2007/3.; új közlés: Régi(j)óvilág, 3. (2010. december). 2. Hungarian Domestic Policy in Foreign Policy (Magyar belpolitika a külpolitikában, Kiss Balázzsal). International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. XVI, 2007/2. 1. Az impériumváltás ábrázolása az új cseh és román történeti szintézisekben. In: Ablonczy Balázs Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, PUBLICISZTIKÁK, RECENZIÓK, KÖNYVISMERTETÉSEK 22. Uhorský kód: Žonglovanie so štatistikami (Kollai Istvánnal) Týždeň 06/2014 (2014. február 3.). 21. Nemzetstratégiák (Borsi-Kálmán Béla: Nemzetstratégiák). Pro Minoritate 2013/tél. 20. Uhorský kód: Sikulská autonómia. Týždeň 47/2013 (2013. november 18.). 19. Uhorský kód: Hodina dejepisu (Dušan Trančík: Hodina dejepisu Történelemóra c. film). Týždeň 23/2013 (2013. június 3.). Magyar nyelven: 18. Nemzetépítő történelemkönyvek (Slávka Otčenášová: Jóváhagyott múlt. A kollektív identitás a csehszlovák és szlovák történelemtankönyvekben ( )). Iskolakultúra 2012/ Az összeomlás másnapján ( Miroslav Michela: Az integritás jelszava alatt. A szlovákkérdés Magyarország politikájában ). Limes 2011/ Városok a magasban a csalóka idill és a realitás között. Magyar városi világ a Kárpátmedencében egykor és ma. Magyar Lettre Internationale /ősz Angolul: The Magic of the Happy Years of Peace. The Hungarian urban milieu of the Carpathian Basin its past and present. Host respublica nowa No. 14/2011, summer Lengyelek a vártán (Lagzi Gábor: A lengyel keleti politika. Lengyelország keleti szomszédság- és nemzetpolitikája, ). Pro Minoritate 2011/nyár. 14. Foreign Policy Challenges (Csaba László, Jeszenszky Géza, Martonyi János és Kovács Lajos Péter: Helyünk a világban. A magyar külpolitika útja a 21. században) The Hungarian Quarterly, Summer Egy kicsi, de fontos könyvről (Dan Manolăchescu: Székelyföld mítoszai). Regio 2009/ Vas és papucs (Sipos Zoltánnal). Magyar Narancs 2007/ Zmrtvýchvstání Uherska? Ale kdež (Nagy-Magyarország feltámadása? Ugyan. A magyar nacionalizmus napjainkban). Konec Konců 2006/ Trianonról, a magyarokról és a szomszédokról. Találjuk ki Közép-Európát: 9. Egy országalapító portréja (Zbyněk Zeman: Edvard Beneš). Pro Minoritate 2005/ősz. 8. Tom Gallagher: Egy nemzet ellopása. Pro Minoritate 2005/nyár. 7. Románia és Magyarország (Lucian Leuştean: România, Ungaria şi tratatul de la Trianon Polirom, Iaşi 2002.; Lucian Leuştean: România şi Ungaria în cadrul Noii Europe Polirom, Iaşi 2003.). Regio 2005/4. 6. Benjamin Kuras: Csehek hajszálon. Limes 2005/2. 5. Ha meg kell halni, akkor becsülettel! (Oldřich Knitl: A cseh álom). Limes 2005/2. 4

5 4. A Gólem hűlt helye. A prágai Zsidóváros szanálása. Találjuk ki Közép-Európát: 3. Edvard Benes A Man of Contradictions. Central European Political Science Review, Fall Winter 2005) magyarul: Edvard Beneš ellentmondásai. Találjuk ki Közép-Európát: 2. Miroslav Tejchman: Nicolae Ceauşescu. Regio 2004/4. 1. Rovásírás sikulské runové písmo (A székely rovásírás, Komoróczy Miklóssal). Souvislosti 2004/03. ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK, BESZÉLGETÉSEK Párhuzamos történelmek párhuzamos világok? International seminar hosted by László Surján, Vice-president of the European Parliament. Brüsszel, november 27. Székelyföld nem létezik. A székelyföldi autonómiatörekvések román fogadtatása 1989 után (előadás). Közép-Európa a 21. század küszöbén regionális identitás és civil társadalom. Konferencia, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar/Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete. Veszprém, október 11. Miért beszélünk (félre) Trianonról? Trianon az utóbbi évek magyar közbeszédében és történetírásában (előadás). Történelem és emlékezet: a nemzeti mítoszok funkciója és szerkezete. Konferencia, ELTE BTK, Budapest, október 5. Return or Conquest: The Romanian Orthodox Church int he Discourse of Hungarian and Romanian Nation Building in Szeklerland after 1989 (előadás) International Congress on Romanian Studies Europeanization and Globalization. Romanians in their Region and the World. Lucian Blaga University, Sibiu, július 2 4. A nemzet őrei az interetnikus kapcsolatok összehasonlító elemzése Révkomáromban (Szlovákia) és Sepsiszentgyörgyön (Románia) (kutatási beszámoló). Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz. Szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde. Nemzetközi tudományos szeminárium. Pozsony, november Visszatérés az egyházhoz. Avagy a Román Ortodox Egyház a székelyföldi magyar és román nemzetépítés diskurzusában 1989 után (előadás). Hazatérések: nemzeti integráció, önazonosság, identitáspolitika egység és különbség előterében. Tudományos műhely-konferencia. Politikatörténeti Intézet, Budapest, szeptember 22. Szlovákok és románok Dél-Szlovákia és a Székelyföld magyar világaiban (kutatási beszámoló). Az etnikai sztereotípiák funkciója és interpretációja a magyar és a szlovák történetírásban a Magyar Szlovák Történész Bizottság szimpóziuma. Komárom Komárno, szeptember 6 7. A többség kisebbségei: a dél-szlovákiai szlovákok és a székelyföldi románok önszerveződésének összehasonlító kutatása (előzetes kutatási beszámoló). Társadalomtudományi tábor, Szeltersz, augusztus 21. Érdekképviselet és/vagy nemzetépítés egy kutatás benyomásai (beszélgetés). 2. FIERD-tábor, Bözödi tó, július 31. Gyarmatosítók és gyarmatosítottak imperializmus és birodalmi koncepciók Közép-Európában. A Res Publica Nowa (Varsó) és az AnBlokk Egyesület által szervezett beszélgetés, Melegh Attilával és Zombory Mátéval, Budapest, május 24. Trianon hatása a szlovák magyar kapcsolatokra. A.týždeň folyóirat beszélgetése, GUnaGU színház, Pozsony, április 27. A Meghasadt múlt (Rozštiepená minulosť) projekt bemutatása a Kassai Európai Kulturális Főváros 2013 szervezői meghívására. ČÍTANIE V PIESKU, Kassa, december 11. Rendszerváltás a Székelyföldön. A romániai átmenet etnikai dimenziója (előadás és a konferencia társszervezője). 1989: forradalom, fordulat vagy rendszerváltás? Az átmenet az államszocialista országokban. Konferencia, Budapest, június 5. 5

6 Románüldözés a Székelyföldön 1989 után. Egy állítólagos etnikai tisztogatás történetei (előadás). Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatás problémája Kelet-Európában 1989 után. Konferencia, Budapest, február 9. Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben (előadás). 140 év kisebbségi törvényhozás Közép és Kelet-Európában. Konferencia, Kolozsvár, december 11. A Meghasadt múlt (Rozštiepená minulosť) projekt bemutatása. Žilinský literárny festival Uhol pohľadu. [Zsolnai Irodalmi Fesztivál] Zsolna, október 30. Hungarian and Romanian History Textbooks, A New Hungarian-Romanian Project (előadás). Shared/Entangled Histories: Comparative Perspective on Hungary and Romania. Konferencia, Kolozsvár, szeptember 12. Meghasadt múlt: Szlovák-magyar történelem vitás kérdései (beszélgetés). Határtalan Fesztivál, Révkomárom, június. 26. A Terra Recognita Alapítvány bemutatása (beszélgetés). Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjai, Rimaszombat, május A Meghasadt múlt (Rozštiepená minulosť) projekt bemutatása (előadás). A Szlovák Külügyi Társaság konferenciája, Szlovákia Külügyminisztériuma, Pozsony, február 26. Az impériumváltás diskurzusa a közelmúlt román és cseh történetírásában (előadás). Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a 20. században. Konferencia, Budapest, szeptember 30. 6

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

MÉG KERESSÜK A KÖZÖS NYELVET

MÉG KERESSÜK A KÖZÖS NYELVET 123 RÁGYANSZKI GYÖRGY MÉG KERESSÜK A KÖZÖS NYELVET Otčenášová, Slávka Zahorán Csaba (szerk.): Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz. Szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde Hľadanie

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Szakmai Önéletrajz Majtényi György Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008. KÖNYV 23 Monográfia: 5 (5) magyar nyelvű: 5 (1) Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713 1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok (Hungaria Judaica, 22) (Budapest:

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D.

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D. CURRICULUM VITAE Békés Csaba Ph.D. Születési idő, hely 1957. február 3. Nyírbátor, Tanulmányok 1978 1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem angol szak 1983 Diploma (MA) 1971 1975 Táncsics

Részletesebben

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Dr. Éger György PhD Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Tudományos minősítés: 2001 nemzetközi kapcsolatok PhD Budapest Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai 1990 2003 között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2007. 248 p. idegen nyelvű rangos

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária

SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária Születés helye, ideje Fegyvernek, 1957 Középiskola 1971 1975 Steinmetz Miklós Gimnázium, Budapest Egyetem 1975 1980 ELTE BTK történelem orosz szakos tanár 1986 1989 ELTE

Részletesebben