KÖZJEGYZŐI ELJÁRÁSOKHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOK ADÁS-VÉTELI, ADOMÁNYOZÁSI, ELTARTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZJEGYZŐI ELJÁRÁSOKHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOK ADÁS-VÉTELI, ADOMÁNYOZÁSI, ELTARTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ROMÁNIA MUNKAPROGRAM ALBU ANDREEA MARIA HÉTFŐ-PÉNTEK KÖZJEGYZŐ IRODÁJA SZOMBAT-VASÁRNAP időpont egyeztetés NÉGYFALU [SĂCELE], AL.I.LAPEDATU ÚTCA,.1. SZÁM pótdíj nélkül BRASSÓ MEGYE TEL/FAX MOBIL IRODA MOBIL KÖZJEGYZŐ KÖZJEGYZŐI ELJÁRÁSOKHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOK ADÁS-VÉTELI, ADOMÁNYOZÁSI, ELTARTÁSI SZERZŐDÉS vagy megosztási okirat ELKÉSZITÉSÉHEZ: - TULAJDONJOGOT IGAZOLÓ OKIRAT (ajándékozási, eltartási, megosztási szerződés, örökségi bizonylat vagy adásvételi szerződés); ADÓIGAZOLÁS (CERTIFICAT DE NEURMĂRIRE FISCALĂ) amely igazolja, hogy nem léteznek adó vagy illeték elmaradások ; régi TELEKKÖNYVI KIVONAT (az új hitelesítés végett a KÖZJEGYZŐ által lesz kikérve); IGAZOLÁS A LAKÓKÖZÖSSÉGTŐL tömbházi lakrészek esetében; TERVRAJZ lakóházakra vagy telkekre, SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY (eladók és vevők, adományozó és adományozott, átadó és megszerző, stb.). AZ ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ELKŐSZÍTÉSÉHEZ: - TULAJDONJOGOT IGAZOLÓ OKIRAT (ajándékozási, eltartási, megosztási szerződés, örökségi bizonylat vagy adásvételi szerződés); régi TELEKKÖNYVI KIVONAT (az új hitelesítés végett a KÖZJEGYZŐ által lesz kikérve); SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY(ajánlattevő eladók és ajánlattevő vásárlók). HAGYATÉKI TÁRGYALÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ: - ANYAKÖNYVI KIVONATOK ELHÚNYT RÉSZÉRŐL halotti, születési és házassági anyakönyvi kivonat; - ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRŐL születési és házassági anyakönyvi kivonat (a túlélő élettárs részéről és azok részéről, akik a házasság alkalmával megváltoztatták a nevüket); - AZ ELHUNYT HAGYATÉKÁRA VONATKOZÓ OKIRATOK régi TELEKKÖNYVI KIVONAT (az új hitelesítés végett a KÖZJEGYZŐ által lesz kikérve), ajándékozási, eltartási, megosztási szerződés, örökségi bizonylat vagy adásvételi szerződés az elhalálozott személy tulajdonában levő ingó vagy ingatlan javakra, gépkocsi törzskönyve, birtoklevél belterületre vagy külterületre, ház tervrajza, telek tervrajza, adóigazolás azokra a javakra, amelyek a hagyatékot képezik, 2 TANÚ személyazonossági igazolvánnyal (barátok, ismerősök vagy szomszédok, akik ismerték személyesen az elhalálozott személyt). A HAGYATÉK ELFOGADÁSÁRA VAGY VISSZAUTASÍTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK ELKÉSZITÉSÉHEZ: a halotti bizonyítvány és a nyilatkozó személy személyi igazolványa. A FELHATALMAZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE AZON HAGYATÉKI TÁRGYALÁS LEBONYOLÍTÁSÁNÁL, AHOL NYILATKOZNAK A HAGYATÉK ELFOGADÁSÁRÓL: halotti bizonyítvány, A FELHATALMAZÁST ADÓ SZEMÉLY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA (megbízó) és a FELHATALMAZOTT SZEMÉLY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA (megbízott) a KÖZJEGYZŐi irodába csak a megbízó kell hogy jelen legyen és aláírjon. FELHATALMAZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE: - FELHATALMAZÓ SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA (megbízó) és A FELHATALMAZOTT SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA (megbízott) a KÖZJEGYZŐi irodába csak a megbízó kell hogy jelen legyen és aláírjon. INGATLAN ELADÁSI MEGBIZÁS ESETÉN SZÜKSÉGESEK AZ INGATLAN TULAJDONJOGÁT IGAZOLÓ OKIRATOK IS 1

2 GÉPKOCSI BÉRLETI VAGY HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEKRE: - GÉPKOCSI TÖRTZSKÖNYVE, FELEK SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA (magánszemélyek) VAGY CÉGIRATOK (cégkivonat és cégbejegyzés). INGATLAN BÉRLETI VAGY HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEKRE: - régi TELEKKÖNYVI KIVONAT (az új hitelesítés végett a KÖZJEGYZŐ által lesz kikérve), FELEK SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA VAGY CÉGIRATOK (cégkivonat és cégbejegyzés CUI) LEVÁLASZTÁSI VAGY CSATOLÁSI IRATOK- TELEKKÖNYVI KIVONAT, KATASZTERI ÉS TELEKKÖNYVI HIVATAL ÁLTLA JÓVÁHAGYOTT KATASZTERI DOKUMENTÁCIÓ, FELEK SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA; VÁROSRENDEZÉSI SZÉTVÁLASZTÁSI IGAZOLÁS ABBAN AZ ESETBEN, HA EGY TELEKRÉSZT TÖBB MINT 2 RÉSZRE VÁLASZTANAK SZÉT. JELZÁLOG OKIRATOK ELŐKÉSZITÉSÉRE: - ADÓIGAZOLÁS az ingatlanra; régi TELEKKÖNYVI KIVONAT (az új hitelesítés végett a KÖZJEGYZŐ által lesz kikérve); HITELEZÉSI SZERZŐDÉS- banki, HITELES FELHATALMAZÁS. amivel a bank képviselője jogosult aláírni, FELEK SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA, beleértve a bak képviselőjét is. CÉG LÉTESÍTÉS (KFT): - név fenntartási bizonylat, a társak személyi igazolványa, székhely bizonylat; CÉG IRATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZITÉSE vagy CÉG MEGSZÜNTETÉS: - CÉGKIVONAT, CÉGBEJEGYZÉS (CUI), ALAPITÓ TAGOK SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA, erkölcsi bizonyítvány (ennek hiányában hitelesített nyilatkozatot kell tenni), adóhatósági igazolás (ennek hiányában hitelesített nyilatkozatot kell tenni). NYILATKOZAT KISKORÚ GYEREKEK KÜLFÖLDRE VALÓ UTAZASÁRA MINDKÉT SZÜLŐ, A KISKORÚ GYEREK, KISÉRŐ SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA; HA A KISKORÚT AZ ANYA VAGY APA KIVÉTELÉVEL MÁS KISÉRI, EZ A VÁMNÁL KÖTELEZŐ MÓDON ERKÖLCSI BIZONYITVÁNYT KELL FELMUTASSON, MÉG A KISKORÚ NAGYSZÜLEI ESETÉBEN IS; HA A KISKORÚ GYEREKNEK NINCS SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYA AKKOR ENNEK ÚTLEVELÉT KELL FELMUTATNI. VÁLÁSI ELJÁRÁS ESETÉBEN: - az élettársak születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonat, ha léteznek kiskorú gyerekek, ezeknek a születési anyakönyvi kivonata és a házastársak személyazonossági igazolványa. A közjegyzőnél csak abban az esetben oldható meg a válás, ha a felek közös beleegyezése létezik és vannak kiskorú gyerekek. ADÁS-VÉTELI, ADOMÁNYOZÁSI, ELTARTÁSI, MEGOSZTÁSI SZERZŐDÉS VAGY MINDEN MÁS ELJÁRÁSI OKIRAT ESETÉBEN, HA AZ ELADÓ, ADOMÁNYOZÓ, ELTARTOTT, RÉSZESEDETT, STB. ÉLETKORA 62 ÉV FELETT VAN, AZ IRAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A BRASSÓI [BRAŞOV] TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSTAN (SZÉKHELYE A MARZESCU KÓRHÁZ HÁTÁNÁL VAN) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT PSZIHIÁTRIAI ORVOSI BIZONYLAT SZÜKSÉGE; ENNEK A BESZERZÉSE ELŐZETES TELEFONOS IDŐPONT EGYEZTETÉS ALAPJÁN TÖRTÉNIK A 0268/ OS TELEFONSZÁMON. MÁS SZOLGÁLTATÁSOK : FORDITÁS BÁRMILYEN NELVRŐL ÉS NYELVRE APOSTILLE, LEGKISEBB ÁRAKON. 2

3 APOSTILLE AZ ANYAKÖNYVI OKIRATOKRA, KÖZJEGYZŐI IRATOKRA,TULAJDONJOGOT IGAZOLÓ IRATOKRA VAGY BIRÓSÁGI HATÁROZATOKRA. TANÁCSADÁS KATASZTERI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZITÉSÉRE, EGYESITÉS VAGY DARABOLÁSRA telkekre és házas telkekre, valamint KATASZTERI DOKUMENTÁCIÓ ÚJ VAGY RÉGI INGATLANOK TELEKKÖNYVEZÉSÉRE okiratok nélkül építve ; TOPOGRÁFUS SZAKÉRTŐ ÉS ANEVAR FELÉRTÉKELŐ SZAKÉRTŐ A LEGKISEBB ÁRAKON. TELEKKÖNYVI KIVONATI DIJ HITELES OKIRATRA 40 LEJ TELEKKÖNYVI KIVONATI DIJ INFORMÁLÁSRA 20 LEJ JELZÁLOG TELEKKÖNYVI TÖRLÉSE: szükséges a hitelező bank képviselője által közjegyző előtt adott hiteles nyilatkozat a jelzálog törlésére, vagy a hitelező (magán személy) hiteles nyilatkozata, -azzal a megjegyzéssel, hogy ez megkapta a pénzt - a jelzálog törlésére; ANCPI DIJ 60 LEJ. HASZONÉLVEZETI JOG TELEKKÖNYVI TÖRLÉSE: az elhunyt haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatának hiteles másolata; ha a haszonélvező él, ennek hiteles nyilatkozata a haszonélvezeti jogról való lemondásáról; ANCPI DIJ 60 LEJ. LAKÁS TELEKKÖNYVEZÉSE.: - adásvételi szerződés, átadási-átvételi jegyzőkönyv, a S.C ROMCAD S.R.L. [Kft] által kibocsátott bizonylat a telekkönyvi adatokkal, a prefektus rendelete, a névjegyzék, ANCPI díj 120 LEJ. IIRODÁNKBAN MINDEN DIJ MINIMÁLIS, EZEK A DIJAK AZ IRODÁBAN KI VANNAK FÜGGESZTVE. KÖZJEGYZŐI DIJ KEDVEZMÉNYEI 100 %, 90 %, 70 %, 50 %, 30% és 15 %, esetenként. Irodánk nem kér kiegészítő tiszteletdíjt kiszálláskor, szombaton vagy vasárnap aláírt iratok esetében. Hasznos információk Minden közjegyzői dokumentum kérésre lesz elkészítve. Az a közjegyzői iroda, amelyik elkészítette az illető dokumentumot beleegyezhet a másolat kiadásában, abban az esetben, ha a fél kéri az eredeti dokumentum egyik másolatát. Ennek érdekében a közjegyző beidézi a feleket, vagy esettől függően a felek leszármazottait. A felek által kért dokumentumok és akármilyen más, közjegyzői eljárási dokumentum román nyelven lesz elkészítve. Abban az esetben, ha több személy érdekelt egy dokumentum elkészítése iránt vagy a kérvényező fél objektív okok miatt meg van gátolva az iroda székhelyén történő megjelenésében, a közjegyzői dokumentumot, a kerület területi határain belül, a közjegyzői iroda székhelyén kívül is el lehet készíteni. Abban az esetben, ha egy közjegyzői dokumentum objektív okok miatt nem tűr halasztást, akkor ezt, az érdekelt fél kérésére el lehet készíteni a munkaidőn kívül is. A közjegyző azonnali hatállyal kell hogy közölje az olyan dokumentumokat, amelyek által olyan jogok születnek, amelyek ingó és ingatlan közzétételnek vannak alávetve, azon a helyen ahol nyilvántartják ezeket, illetőleg a brassói [Braşov] Kataszteri Hivatal és 3

4 Ingatlan Reklám [Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară]- brassói [Braşov] Kataszteri Iroda és Ingatlan Reklám [Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară], Brassó [Braşov] megye, vagy akármelyik Kataszteri Hivatanál az országban, közjegyző aki az összes birtokos nevében elvégzi a közzététel területé szükséges lépéseket is. Kivételt képez az az eset, amelyekben a felek írásban kérik azt, hogy ők maguk végezhessék el a fent említett formaságokat. A DOKUMENTUMOK ALÁÍRÁSÁNAK, AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY, VALAMINT A PECSÉTEK HITELESÍTÉSÉNEK A FOLYAMATA: - Az aláírás hitelesítésére a felek a dokumentumok aláíratlan példányait fogják bemutatni. A közjegyző csakis azokon a dokumentumokon hitelesítheti a felek aláírását, amelyekkel kapcsolatban, törvény szerint, nem követelik a hiteles formát, mint érvényességet bizonyító feltételt. A fél kérésére a közjegyző hitelesítheti a személy aláírási címpéldányát, személy, akinek személyesen kell megjelennie a közjegyzői irodában, és aki az iratot a közjegyző előtt fogja aláírni. A pecsét hitelesítése érdekében a fél bemutatja ezt a közjegyzőnek, aki, miután megvizsgálta elkészíti a hitelesítési végzést. AZ IRATOK ELJÁRÁSI DÁTUMÁNAK A MEGADÁSA: Biztos keltezés olyan iratnak adható, amellyel kapcsolatban a törvény nem ír elő más eljárást és a fél által kért példányszámban állítható ki; A közjegyző elkészít egy végzést, amelyben rámutat, hogy teljesültek az iratok biztos keltének kiadási alapvető feltételei és megjelöli a dátumot (év, hónap, nap) és óra, ha kérik ezt, valamint az okirat állapotát. TÉNYEK HITELESÍTÉSE: A közjegyző hitelesítheti a következő, általa személyesen észrevételezett tényeket: - azt a tényt, hogy egy személy életben van; azt a tényt, hogy egy személy bizonyos helyen van; azt a tényt, hogy egy fényképen levő személy ugyanaz, mint az, aki a hitelesítést kéri; azt a tényt, hogy egy személy, akit értesítettek, vagy beidéztek megjelent vagy sem egy bizonyos napon és bizonyos időpontban a közjegyzői irodában és ennek a személynek a nyilatkozatát. A FORDÍTÁSOK ELVÉGZÉSÉNEK ÉS HITELESÍTÉSÉNEK FOLYAMATATA: Az iraton levő fordításokat a törvény által hitelesített fordítók végzik el, akik aláírják ezeket, majd a közjegyző hitelesíti az illető fordító aláírását. A fordító aláírásának a hitelesítése megtörténhet a fordító aláírási címpéldánya segítségével is, amely a közjegyzői irodában a fordító által személyesen lett letéve. LETÉTBEN HELYEZÉS FOLYAMATA: A felek kérésére a közjegyző iratokat és dokumentumokat fogadhat el letétben, valamint iratokat, dokumentumokat, pénzösszeget, értékes térképeket, csekkeket, vagy más értéktárgyakat, amelyeket hagyatéki leltározás során találtak és az erdei faanyagot jelölő kalapácsok nyomatát. AZ IRATOK MÁSOLATA HITELESÍTÉSÉNEK A FOLYAMATA: - A közjegyző csakis a felek által átadott eredeti iratokról készíthet hiteles másolatokat és ezt is csak azután, miután összevetette ezt a másolatot az eredetivel. Abban az esetben, ha a másolatnak az eredetivel történő összevetés különleges szakképzést igényel, a másolatot csakis abban az esetben adják ki, ha az összehasonlítást a közjegyző által kiválasztott szakember végzi el a törvényes előírásoknak megfelelően. Ebben az esetben a végzést a szakember is aláírja. A FELÜLHITELESÍTÉSI ZÁRADÉK ÉS A KÖZJEGYZŐI IRATOK FELÜLHITELESÍTÉSI FOLYAMATA: Abban az esetben, ha szükségesek külföldön a hiteles közjegyzői iratok, akkor szükség van a közjegyzői aláírás és pecsét felülhitelesítésére vagy a közjegyzői iratok aposztilezésére; ezeket a folyamatokat a Közjegyzői Kamara végzi el fő 4

5 székhelyén, vagy akármelyik olyan megyei székhelyen, amelynek körzetében tevékenykedik az a közjegyző, aki a törvényes előírásoknak megfelelően dolgozott az irattal. A felülhitelesítési folyamat befejezése érdekében, a Közjegyzői Kamara által felülhitelezett közjegyzői iratot a Külkereskedelmi Minisztériumnak és annak a Romániában [România] található diplomáciai követségnek vagy konzuli hivatalnak kell felülhitelesítenie, amely országban lesz majd az irat felhasználva. A közjegyző a fél tudomására hozza ennek a követelménynek a kötelező voltát. A közjegyzői irodák csak abban az esetben vehetik számban azokat az iratokat, amelyek más állami hatóságtól származnak, ha az aláírás és a pecsét felülhitelesítve van Romániának [România] abban a bizonyos államban található diplomáciai követsége vagy konzuli hivatala, vagy Románia [România] Külkereskedelmi Minisztériuma által. Abban az esetben, ha Románia [România] részt vesz bizonyos nemzetközi egyezményekben, ahol másképp rendelkeznek, akkor ezeknek az egyezményeknek a feltételei szerint kell cselekedni. A VÁLÁSI FOLYAMAT KÖZJEGYZŐ SEGÍTSÉGÉVEL: A törvényes előírásnak megfelelően a felek beleegyezésével történő válási folyamat a közjegyző hatáskörében tartozik. Mielőtt megvizsgálná a területi hatáskörét, a közjegyző ellenőrzi, hogy a kérvényezett, házasságot szétbontó, válásra alkalmazható törvény az román törvény-e. A közjegyző által végzett válási folyamat keretén belül a közjegyző kihirdet egyet a következő megoldásokból: a) elfogadja a válási kérelmet; ebben az esetben a közjegyző elkészíti a válást kérelmező végzés elfogadását és kiadja a válási bizonyítványt; b) visszautasítja a válási kérelmet; ebben az esetben a közjegyző elkészíti a válást kérelmező végzés visszautasítását. A válási bizonyítványban belefoglalják a házastársaknak a közjegyző előtt történő, közös megegyezésen alapuló házasság felbontását, a volt házastársak azon nevét, amelyet válás után viselni fognak, valamint esetenként, a házasságból született kiskorúakra vonatkozó szülői beleegyezéshez kapcsolódó bejegyzéseket. 5

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS 1. /Születéssel kapcsolatos ügyek 2. /Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás 3. /Házassági szándék bejelentése 4. /Házassági név megváltoztatása 5. /Házassági névviselési

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL Tartalom I. fejezet. Jogszabályok 5 II. fejezet. Szakszavak és kifejezések 7 III. fejezet: A különböző kereskedelmi társaságok rövid ismertetője 9 1. A közkereseti

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Hitelesítésre a konzulátus eljárásában, a tiszteletbeli konzuloknál és közjegyzőnél van lehetőség. A tiszteletbeli konzulok és közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Az Alkotmány 6. (3) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal

Részletesebben

Születés magyarországi anyakönyvezése

Születés magyarországi anyakönyvezése Születés magyarországi anyakönyvezése A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. I., A születés magyarországi anyakönyvezésével

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖSZTÖNDÍJAK 2015/2016-OS TANÉV

INTÉZMÉNYI ÖSZTÖNDÍJAK 2015/2016-OS TANÉV INTÉZMÉNYI ÖSZTÖNDÍJAK 2015/2016-OS TANÉV Feltételek : Kizárólag a magyar, vagy egyéb, de nem francia állampolgárságú, Magyarországon adózó családok igényelhetnek intézményi ösztöndíjat (a francia-magyar

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó AZ OKMÁNYIRODAI ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL ÉS AZ ÜGYMENETEKRŐL Az Okmányiroda 2013. január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának szervezeti egységeként működik.

Részletesebben

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi igazgatás Anyakönyvi igazgatás A jegyző megbízásából az anyakönyvvezetők munkáját koordináló anyakönyvvezető: Kokas Katalin Anyakönyvvezetők: Fekete Barnabás Kokas Katalin Kuti Henriett Margit Szombathyné dr. Kézi

Részletesebben

ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK

ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség Szórvány, Szociális és Ifjúsági Fõosztály Felelõs kiadó Kovács Péter Szerkesztõk Lázár Zsuzsa, Szõcs Edit, Dániel Csaba Szerzõk

Részletesebben

A lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk az alábbi feladatokat látja el:

A lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk az alábbi feladatokat látja el: Tisztelt, Ügyfelünk! Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12.30-15.30 Szerda 08.00-12.00 és 12.30-15.30 Péntek 08.00-12.00 Tájékoztatónk a magyar lajstromban szereplő, illetve magyar lajstromban még nem szereplő,

Részletesebben

A külföldön, illetve idegen nyelven kiállított okiratokkal kapcsolatos

A külföldön, illetve idegen nyelven kiállított okiratokkal kapcsolatos INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Herpai Gábor A külföldön, illetve idegen nyelven kiállított okiratokkal kapcsolatos szabályok Hazánkban az Európai Unióhoz való csatlakozástól kezdve egyre növekvő tendenciaként

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 14B400-as adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 14B400-as adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 14B400-as adatlap kitöltéséhez) Az adatlapot az illetéktörvény szerint bejelentésre kötelezett személynek kell ingatlan ajándékozása vagy ingatlan visszterhes vagyonszerzés útján

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja.

Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja. zuloi szoc. kalauz5.qxp 2010/11/2 12:41 Page 1 A Szociális és egészségügyi osztály tájékoztatója II. rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja.

Részletesebben