Szentes Városi Szolgáltató KFT évi. Üzleti terve. Készítette: Döbrőssy Iván és Dr. Mikecz Miklósné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Városi Szolgáltató KFT. 2015. évi. Üzleti terve. Készítette: Döbrőssy Iván és Dr. Mikecz Miklósné"

Átírás

1

2 Szentes Városi Szolgáltató KFT évi Üzleti terve Készítette: Döbrőssy Iván és Dr. Mikecz Miklósné

3 Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 3. oldal 2) A KFT általános bemutatása 4. oldal 3) Marketing terv 9. oldal 4) Működési terv 9. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 10. oldal 6) Kockázatbecslés 11. oldal 7) Eredmény terv 13. oldal 8) Mérleg terv 17. oldal 9) Pénzügyi terv 18. oldal 2

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ évi tervezés során a évi várható bevételekből és költségekből indultunk ki. Figyelembe vettük a várható változásokat. A távhőszolgáltatás árbevétele csökken a szeptemberben végrehajtott 3,3%-os díjcsökkentés miatt, ennek ellentételezésére viszont közel azonos összegű támogatást kapunk. Az üzleti terv készítésének időszakában nagy a bizonytalanság a távhőszolgáltatás holdingba történő szervezése kapcsán. Nem jelentek meg még jogszabályok, nem tudjuk, hogy fogja érinteni a KFT-t. A kéményseprő-ipari tevékenység végzésének szabályait a törvényen kívül, kormányrendelet és belügyminisztériumi rendelet szabályozza, ez által a díjtételek hatósági árasok lettek évtől új feladatokat kell ellátnia a kéményseprőknek, úgy, mint az összekötő elemek ellenőrzését, tisztítását, füstgázelemzést, égéslevegő biztosításának ellenőrzése, tüzelőberendezés karbantartottságának ellenőrzése. A közvetített szolgáltatásoknál a jelenleg ismert feladatokkal számoltunk. Jelentős mértékű változásokat hozhat úgy az árbevételben, mint a költségekben az Önkormányzat által évközben történő feladat meghatározások (pl. egy-egy nagyobb beruházás teljes körű bonyolítása, esetleg kivitelezése), valamint az időjárási tényező, melynek következtében jelentősen csökkenhet vagy nőhet a hőfogyasztás, mely kihat az árbevételre. Az Üdülőközpont területén létesítendő új termálkút árbevételi többletet eredményez, azonban ugyan ilyen arányba nő a költség, mivel a létesítés hitelből történik. A hitel tőketörlesztése a képződő eredményből lehetséges. Újabb pályázatot kívánunk benyújtani termál csurgalékvizek Tisza sodorvonalban történő elhelyezésére, mentesítve a Kurcát a termálvizektől. A jelenlegi feladatok ellátásához szükséges munkaerővel rendelkezünk. Az üzleti tervben 5% béremeléssel számolunk. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 12.. (1) alapján a tulajdonosnak március 15-ig kell dönteni az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. A bejegyzett társaságok kötelesek a hatálybalépést követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg az új Ptk. szabályai szerint elkészült dokumentumokat benyújtani a Cégbírósághoz. 3

5 A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Alapadatok: Működési forma: Tulajdonos: Korlátolt Felelősségű Társaság Szentes Város Önkormányzata A KFT neve: Szentes Városi Szolgáltató KFT székhelye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. telephelyei: 6600 Szentes, Arany J. u. 11. (TMK műhely) 6600 Szentes, Petőfi u. 1. (Nyomda üzem) 6600 Szentes, Kertváros (fűtőmű) 6600 Szentes, Brusznyai st. (fűtőmű) 6600 Szentes, Erzsébet tér (fűtőmű) 6600 Szentes, Bacsó B. u. (hőelosztó központ) 6600 Szentes, Ilonapart 079/2. hrsz. (hőközpont) Cégbejegyzés ideje: május 06. Képviseletre jogosult neve: Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 6635 Szegvár, Rozmaring u. 47. Fő tevékenység: Melléktevékenységek: Gőzellátás, légkondicionálás Víztermelés, - kezelés, - ellátás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Épületépítési projekt szervezése Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Munkaerő kölcsönzés Építményüzemeltetés Egyéb épület-, ipari takarítás Zöldterület kezelés Elérhetőségi adatok: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Pf. 33. Telefon: 63/ Fax: 63/ cím: Honlap : 4

6 Történeti rész: A KFT alapításának ideje: január 01. Szentes Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként Szentes Városi Szolgáltató KFT néven megalapította egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági egységét. Az átalakítás célja egy, a piaci viszonyokhoz jobban alkalmazkodni képes, dinamikusabb működésű vállalat létrehozása volt. A tevékenységi körbe költségvetési kapcsolattal nem bíró tevékenységek kerültek, így vált korlátozottan nyereségérdekeltté a KFT. Az alapítás évében fejlesztettük a Nyomda üzemet, az addig csak magasnyomású nyomdaipari termékeket gyártó gép mellé ofszetnyomógép került, fényszedő és lemeznyomtató berendezéssel együtt ben a KFT az országban tizenharmadikként postai engedéllyel megkezdte a készpénzátutalási megbízások gyártását, amely jelenleg is folyik években nagy arányú automatizálás indult el a távhőszolgáltatás terén, a fűtőművek vezérlése egy időjárásnak megfelelő számítógépes programmal történik egy diszpécserközpontból. A Kurcaparti fűtőműhöz termálvezeték került kiépítésre, majd 2000-ben a Bacsó B. utcai konténer kazántelep került felszámolásra egy új épülettel, mely termálenergián alapul. Ezzel elértük, hogy két irányú betáplálással teljes kör termálvezeték épült ki a fűtőművek között, lehetővé téve az optimális üzemeltethetőséget évben a Kossuth utca északi oldalán lévő távvezetéki rendszer cseréje történt meg, korszerű, előreszigetelt csövekkel, amely folytatódott években a Kertvárosi lakótelepen. A jelentős beruházásokhoz vissza nem térítendő területfejlesztési támogatást, illetve hitelt vettünk igénybe évben a Kurcaparti fűtőmű rekonstrukciója befejeződött, így lehetővé téve a távhőszolgáltatásba bekapcsolásra kerülő intézmények ellátását. A pályázaton nyert pénzből cserére kerültek a város területén lévő hőmennyiségmérők, úgy a lakosságnál mint a közületeknél. A Képviselő-testület áprilisában döntött arról, hogy a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító KFT-t beolvadással megszünteti, így ez a KFT beolvadt a Szentes Városi Szolgáltató KFT-be. Szintén Képviselő-testületi döntés alapján a KFT tevékenységi köre bővült a városfejlesztési feladatokkal, melyre önálló csoportot alakítottunk ki. A távhőrendszerünk fogyasztói köre bővült, mivel nyolc intézmény bekapcsolása megtörtént a távhőszolgáltatásba évben az Önkormányzat megvásárolta a Szentes, Ilonapart I. sz. termálkutat és kezelésünkbe adta. A Képviselő-testület decemberi ülésén döntött arról, hogy a Szentesi Élet átkerüljön a Szentes Rádió Nonprofit KFT-hez, így ez a tevékenység január 01-től megszűnt Cégünknél évben a teljes távhő-vezetékrendszerünk cserére került, valamint a fűtőművek korszerűsítése megtörtént ben az Ilonaparti hőközpontot és a Kurcaparti fűtőművet távvezetékekkel összekötöttük, lehetővé téve a kitermelt termálvíz városközpontba való juttatását, valamint a már elhasznált termálvizek Ilonapartra történő kijuttatását ben elkészítettünk egy 50 kw-os háztartási méretű napelem erőművet, amely így csökkenteni fogja a villamos energia költségeinket. 5

7 2014. októberében a Képviselő-testület döntésének megfelelően a hőtermelő berendezéseket értékesítettük a Szentes Energia KFT részére, valamint az Üdülőközpont Nonprofit KFT-ben 24%-os tulajdonrészt vásároltunk, és eft tőkeemelést hajtottunk végre. A KFT felépítése, működése Szervezeti egységei: Központi irányítás Távhőszolgáltató részleg Nyomda üzem Tüzeléstechnikai csoport Ingatlankezelési csoport Városfejlesztési csoport A KFT-t az ügyvezető igazgató irányítja közvetlenül, illetve a beosztott vezetőkön keresztül közvetetten. A KFT rendelkezik jogtanácsossal, így a jogi munka rendszeres és a kintlévőségek viszonylagosan kezelhetőek. Minden héten a heti feladatok megbeszélésére, elosztására vezetői értekezlet van, a dolgozók a Kollektív Szerződésben rögzített munkarendnek megfelelően végzik feladatukat május 01. napjától a Képviselő-testület döntésének megfelelően az ingatlankezelési tevékenység teljes egészében a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító KFT beolvadásával visszakerült a Szentes Városi Szolgáltató KFT-hez. A Társasházak közös képviseletét továbbra is ellátjuk 21 db Társasháznál. A KFT rövid bemutatása A Szentes Városi Szolgáltató KFT a Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként lett létrehozva január 01. napjával. A KFT alapvetően olyan tevékenységeket folytat, amely az önkormányzati törvényből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a város területén a távhő és használati melegvíz szolgáltatás. A további tevékenységek vállalkozási céllal működnek, mint a kötelező közszolgáltatási körbe tartozó kéményseprés, a nyomdaipari tevékenység. A Képviselő-testület a 75/2010.(IV.06.) Kt. sz. határozata alapján a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító KFT beolvadt a Szentes Városi Szolgáltató KFT-be, augusztus 31. napjával. A Képviselő-testületi döntést követően az önkormányzati tulajdonú ingatlanok teljes körű kezelésével bővült a tevékenységünk. A Képviselő-testület 82/2010.(IV.27.) Kt. sz. határozatában bővítette a KFT tevékenységét a épületépítési projekt szervezési tevékenységgel, így létrehoztuk a Városfejlesztési csoportot. A KFT hitvallása, filozófiája A szolgáltatásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek elégedve. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében rendszeres fejlesztésekre van szükség minden területen. Lehetőség szerint a fejlesztéseknél a legkorszerűbb technikákat, technológiákat kell alkalmaznunk, hogy egy-egy beruházás hosszú távra készüljön. Az elmúlt 15 év folyamán sikerült közelebb kerülni ahhoz, hogy a távfűtés a rendelkezésre álló termálenergiára épüljön, lehetőleg minél kevesebb gázfogyasztással. A vezetők továbbképzését, képzését kiemelkedően fontosnak tartjuk, a technikai fejlődéshez igazítjuk. 6

8 Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása Távhőszolgáltatás: A távhőszolgáltatás forrás oldali energia szükségletét a bérelt 3 db termálkút, valamint a gázszolgáltatótól vásárolt gázenergia biztosítja. A szolgáltatást három fűtőműből és két hőelosztó központból biztosítjuk évben 1403 db lakást láttunk el fűtéssel és melegvíz szolgáltatással. A lakásszám tovább nem növekedik, a közületi fogyasztók száma növelhető, az Ifjúsági Ház, a Boros Sámuel Szakközépiskola, Sportcsarnok, valamint a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bekapcsolásával. A Klauzál utcai Óvoda bekapcsolásra került a távhőszolgáltatásba. A lakossági és közületi összes fűtött légtérfogat lm3, melyből lakossági lm3. A szolgáltatást egy teljesen automatizált rendszer végzi, minimális élőerő szükséglettel, a mindenkori időjárásnak megfelelően. A távhőszolgáltatás tevékenysége bővült az Ilonaparton lévő 5 ha fóliatelep fűtésével, melyet 2011-ben teljes mértékben zárttá tettünk. Így tudjuk tovább hűteni a termálvizet, megvalósítva ezzel a lépcsőzetes hasznosítást, és eleget tudunk tenni a környezetvédelmi előírásoknak a hőterhelés vonatkozásában. Az elengedett termálvíz hőfoka 30 C alatti. Ingatlankezelés: 21 társasháznál látunk el közös képviselői feladatokat, beszedjük a közös költséget, ellátjuk a társasházak képviseletét. A lakások és nem lakás céljára szolgáló rendeletek módosítása értelmében május 01-től az önkormányzati tulajdonú ingatlanok megbízás alapján végzett kezelési tevékenységét a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. A bérleti díjak emelésére évek óta nem került sor, a fizetőképesség csökkent, a hátralékok jelentősen emelkednek a folyamatos behajtási intézkedések ellenére. Városfejlesztési Csoport feladatai: A Képviselő-testület 82/2010.(IV.27.) Kt. sz. határozata alapján a Szentes Városi Szolgáltató KFT tevékenységi körét bővítette a épületépítési projekt szervezési tevékenységgel. A Csoport fő feladata a Szentes városközpont rehabilitációs felújításának teljes körű bonyolítása. Ez a csoport végzi az Iparipark területén épülő csarnok bonyolítását, valamint az ivóvíz javító program és a szennyvíztisztító létesítésének közbeszerzési eljárási feladatokat. A feladata végrehajtása érdekében négy fő került alkalmazásra (projekt menedzser, építész, pályázati referens, adminisztrátor), melyből jelenleg pályázati referens és az adminisztrátor van alkalmazásban. A közbeszerzési és projekt menedzseri feladatok ellátása külső szakértő bevonásával történik. Nyomdai termékgyártás: A Nyomda üzem majdnem mindennemű nyomdai termék előállítására alkalmas, rendelkezik hagyományos magasnyomó berendezéssel, ofszet berendezéssel, valamint a legújabb digitális nyomdagéppel. A nyomdai termékek zömét különböző szórólapok, nyomtatványok, tömbös munkák, újságok teszik ki. Színes termékek előállítására is képes. Külön a Magyar Postától kapott gyártási engedély alapján készpénzátutalási megbízások is gyártásra kerülnek. Kéményseprés: A kéményseprést mint kötelező közszolgáltatói tevékenységet a települési önkormányzatok pályázat útján hirdetik meg és így ezt a tevékenységet végezzük Szentesen, Szegváron, Derekegyházán, Nagymágocson, Árpádhalmon, Fábiánsebestyénen és Nagytőkén. A kéményseprő-ipari tevékenység áll a kémények szükség szerinti tisztításából, ellenőrzéséből, négy éves műszaki felülvizsgálatából, a CO készülékek meglétének ellenőrzéséből, valamint az új épületek kéményekre vonatkozó használatbavételi engedélyezésből. 7

9 Az ellátandó területen db egyedi kémény, 2300 db központi kémény, 400 db egycsatornás gyűjtőkémény, 50 db mellékcsatornás gyűjtőkémény és 39 db turbós gyűjtőkémény található. A feladat ellátásához rendelkezünk a szükséges eszközökkel (infrakamera, füstgáz elemző, füstgáz visszaáramlásmérő, stb.), műszerekkel, valamint számítógépes háttérrel tól a kéményseprő-ipari tevékenység felügyelete a Katasztrófavédelemhez tartozik, mely rendszeresen ellenőrzi a tevékenységünket évtől a kéményseprő-ipari tevékenység tovább bővül, mert ellenőrizni kell az égéslevegő biztosítását, a bekötő elemek tisztítását, ellenőrzését, valamint a gáztüzelő berendezések esetén azok karbantartottságát és gázelemzést is kell végezni. Piaci helyzetelemzés A távhőszolgáltatás kötött ellátási feladat, mely a meglévő rendszerek üzemeltetését látja el. Természetesen fejlesztésre, bővítésre lehetőség van, eddig az Önkormányzat részéről van olyan irányú törekvés, mely szerint egyes intézmények a távfűtési hálózatba kerülnének. Így tervezve van az Ifjúsági Ház, a Boros Sámuel Szakközépiskola, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Sportcsarnok távhőszolgáltatásba történő bekapcsolása, amennyiben erre az intézmények rákötéséhez szükséges fedezet pályázati pénzből biztosítható. A társasházak panelfelújításai során azon épületek amelyeknek elkészült a hőszigetelése és a nyílászáró cseréje, jelentősen csökkentették a hőfogyasztásukat, amely Cégünknél árbevétel csökkenéshez vezet. A távvezeték kiépítése és a fűtőművek bővítése a többlet igény miatt a belépő fogyasztók által fizetett csatlakozási díjból történik. A fizetett csatlakozási díjak időbeli elhatárolás alapján tíz év alatt kerülnek árbevételként elszámolásra, ezzel szemben költségként jelentkezik a tárgyi eszközök amortizációja. A nyomdai termékgyártás során egyre jobban jelentkezik a megrendelők fizetőképtelensége, mely látszik a megrendelések számából, valamint a kintlévőségek növekedéséből. Több Cég úgy rendel meg terméket, hogy hosszú fizetési határidőt kér (egy-két hónap). Szentes területén működnek kisebb nyomdák, rontva ezzel a mi helyzetünket. A közeljövőt érintő célkitűzések A távhőszolgáltatásra tervezett intézményekhez ki kell építeni a csatlakozó távvezetéket, amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll. Az Üdülőközpont ellátása érdekében új termál kutat fúrunk, amelyre hitelt veszünk fel. A XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról jelentősen átformálta a kéményseprő-ipari tevékenységünket, melynek során új műszereket kellett vásárolnunk, illetve olyan tevékenységeket is kell végezni, melyeket eddig nem írt elő részünkre jogszabály (pl. bekötések ellenőrzése, tisztítása, égéslevegő utánpótlás, stb.). A kéményseprő tevékenységhez a már elavult éves műszereket le kell cserélni korszerű mérőeszközökre. A Nyomda üzemnél el kell érni, hogy a tevékenység minimális költség mellett történjen, és a megrendelők körét a lehetőségekhez képest bővíteni kell. A jövőben tervezzük a termál csurgalékvizek összegyűjtését és Tisza sodorvonalba, vagy esetleg egy felszíni tározóban történő elhelyezését, ebben partner az ATIVIZIG. A Tisza sodorvonalba való elhelyezésre jelenleg érvényes vízjogi engedélye még van a városnak, melynek érvényességi ideje december 31. napján lejár. Erre a beruházásra pályázatot kívánunk benyújtani. A KFT pénzügyi helyzete A KFT pénzügyi helyzete megfelelő, a bevételek havonta rendszerességgel, de ciklikusan képződnek. Az első és negyedik negyedévben a fűtésdíjakból eredően magasabb, a második és harmadik negyedévben alacsonyabb a bevétel. A KFT-nek eddig likviditási gondjai nem voltak, a évben kezdett beruházás, a Városfejlesztő csoport által bonyolított megbízások és az Ilona-parti termálkút kezelésével kapcsolatos kiadások miatt a pénztartalékok kimerültek, a követelés állomány megemelkedett. Az átmeneti nehézségek után a befolyó támogatási összeg elegendő forrást nyújt a további működéshez. 8

10 2011-ben elkészült az Ilonapart és Kurcapart közötti távvezeték, valamint 3. számú termálkút és környékének teljes beruházása. Ennek fedezete az Ilonapart Kft-től felvett ,- Ft kölcsön, melyet 6 év alatt évi 20 Millió Ft tőke + 6 Millió Ft kamat szolgáltatásba történő beszámításával törlesztünk. Az előző beruházási hiteleink visszafizetésre kerültek. Az új termálkút fúrásához eft hitelt kívánunk felvenni 10 éves futamidővel a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől, ennek visszafizetése a kút bérleti és üzemeltetési bevételeiből történik. MARKETING TERV A KFT-t legnagyobb mértékben az energiaár változások érintik, mivel a fűtőműveknél van minimális gázfogyasztás, illetve a berendezések működtetéséhez jelentős villamos energia vételezésére van szükség, így egy-egy áremelés jelentős költség többletet okozhat. Törekszünk az energiafogyasztásokat csökkenteni a fejlesztések során. Mivel a KFT fő tevékenysége a távhőszolgáltatás, ezért ezen a területen kell nagyobb arányú fejlesztést végrehajtani, hogy a külső hatások (árváltozás) minél kisebb mértékben növeljék a költségeinket. Minimálisan használunk gázt a távhőszolgáltatásban, azonban a korábbi kedvezményes vételezési lehetőségünk megszűnt, mivel július 01-től szabadpiacról kell vételeznünk a gázt és ez többlet költséggel jár, mivel éves alapdíjat kell fizetnünk, függetlenül a vételezett napok számától. Villamos energia esetén átszerződtünk másik szolgáltatóhoz, ahol kedvezőbb díjfizetés mellett tudunk villamos energiát vételezni évben létesítettünk egy 50 kwh teljesítményű háztartási méretű napelem erőművet, ezzel is csökkentve az elektromos költségeinket. A panelfelújításokkal érezhetően csökkent a fogyasztók hő vásárlása, mely kihatással van az árbevételre. A költséggazdálkodásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a költségek egy része nem arányos a hő fogyasztásból eredő árbevétel kieséssel. A KFT egyéb szolgáltatásait, termékeit szükség szerint hirdetni kell médiákban. A KFT internetes honlapját rendszeresen karbantartani szükséges, kötelezően közzé kell tenni a távhőszolgáltatás mennyiségi és értékadatait. A későbbiekben lehetővé kell tenni az interaktív kapcsolat megteremtését. MŰKÖDÉSI TERV A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelni kell és a már elkészített, meglévő fejlesztési tervet aktualizálás után azonnal be kell nyújtani, hogy minél nagyobb állami támogatás legyen bevonható a beruházásba évben az Önkormányzat átadta a KFT részére a Szentes, Ilona-parti termálkút kezelését ben a Szentes Ilonapart KFT kérésére és pénzügyi támogatásával felújítottuk a termálkútnál lévő hőfogadót, valamint 3 db 100 m3-es tartályt telepítettünk, és összekötöttük a termálkutat a Kurcaparti fűtőművel. Így lehetőség nyílik arra, hogy a III. sz. kútból a távhőrendszerre biztosítani lehet a termálvizet, valamint a városközpontban összegyűlt csurgalékvizeket az Ilonaparti kúthoz ki tudjuk juttatni. 9

11 A III. sz. kút rendszerbe történő bekapcsolásával lehetőség van további intézmények távhőrendszerre történő rákapcsolására, pl.: Ifjúsági Ház, Sportcsarnok, Boros Sámuel Szakközépiskola, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Ligeti Strandfürdő fedett uszoda. A távhő fejlesztését követően szükséges, még ha kis mértékben is az elavuló nyomdai berendezések, eszközök egy részének cseréje, mivel az ipar egyre jobban a digitális technológia felé megy el, azonban ezek a berendezések igen drágák és a meglévő, valamint leendő megrendelői kört alapul véve nem biztos, hogy gazdaságossá tudják tenni a tevékenységet, illetve megtérülne a beruházás. A Városfejlesztési csoport július 01-től megkezdte teljes körű működését, jelenleg a közvilágítás korszerűsítésére elnyert pályázat bonyolítását végzik. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vezetőség, tisztségviselők: Alapító Szentes Város Önkormányzata Felügyelő bizottság Szűcs Lajos elnök Halmai István Móra József Ügyvezető igazgató Döbrőssy Iván Főkönyvelő Dr. Mikecz Miklósné Könyvvizsgáló ÖKONOMIA KFT Bali Zsuzsanna könyvvizsgáló Személyzeti politika és stratégia: A munkakörök betöltése pályázat útján történik a megfelelő szakmai képesítések megléte mellett. A vezető dolgozók rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. A KFT dolgozói létszáma csökkent, munkaviszonyban foglalkoztatott teljes munkaidős fizikai létszám 32 fő, nem fizikai létszám 19 fő, részmunkaidős létszám 6 fő, egyéb jogviszonnyal foglalkoztatott 7 fő. Minden munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó 2014-ben 8.000,- Ft étkezési hozzájárulásban részesült, ez kevesebb mint a korábbi években adott (12.000,- Ft) étkezési hozzájárulás. A KFT rendelkezik 10 hét üdülési joggal, melyet a dolgozók térítésmentesen vehetnek igénybe a megadott turnusokban. A KFT tulajdonában van egy ingatlan a csongrádi Körös torokban, melyet a dolgozók térítés mellett vehetnek igénybe. A Kollektív Szerződés tartalmazza azon munkaköröket, ahol munkaruha biztosítása szükséges, illetve azok kihordási idejét. A KFT-nél amennyiben a gazdálkodás eredménye lehetővé teszi a dolgozók részére egy havi átlagkeresetnek megfelelő összegű jutalom fizethető ki (13 havi fizetés) ben félhavi bérnek megfelelő összegű jutalmat tudtunk biztosítani a dolgozóknak évre 5% béremelést tervezünk. 10

12 A gyermekes dolgozók részére a középiskolás gyermekkel bezárólag beiskolázási segélyt biztosítunk. A vezető beosztású dolgozók (részlegvezetők, művezetők, csoportvezető) a területükre vonatkozó eredményes gazdálkodás esetén prémiumban részesülnek, mely az éves bérük 20%-a. KOCKÁZATBECSLÉS Jelentős mértékű változásokat hozhat úgy az árbevételben, mint a költségekben az Önkormányzat által évközben történő feladat meghatározások (pl. egy-egy nagyobb beruházás teljes körű bonyolítása, esetleg kivitelezése), valamint az időjárási tényező, melynek következtében jelentősen csökkenhet vagy nőhet a hő fogyasztás, mely kihat az árbevételre. Jelentős kockázatot jelent és nagymértékben kihat a költségekre egy esetleges termálkút szivattyú meghibásodása, mint az történt február első hetében, eft többlet gázköltséget jelentett (Havária). A KFT tevékenységében a legnagyobb kockázatot a távhőszolgáltatás holdingba történő átszervezése jelenti, egyrészt mivel nem ismerjük az ide vonatkozó jogszabályokat, másrészt az eddigi ismereteink szerint a számlázás kerülne holdingba, amely azt eredményezi, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezetet az Államtól kell igényelni. A központilag meghatározott szolgáltatási díjak hatását sokszor nem tudjuk előre tervezni, mivel egy-egy díjcsökkentést követően nem ismert az adott tevékenységhez kapcsolódó támogatás mértéke, vagy annak elmaradása (mint pl. a kéményseprő-ipari tevékenység). A évi eredmény terv megvalósításához figyelembe vett szempontok és szükséges intézkedések: Árbevétel - A távhőszolgáltatási bevételek tervezésénél nem új belépő a Strandfürdő, de őszétől hőmennyiségmérővel mérjük az átadott víz mennyiségét, ezért ez az átalányhoz viszonyítva bevétel növekedést jelent. A decemberi árhoz viszonyítva a 2014-es lakossági árak 23,3%-kal csökkentek a rezsicsökkentésről szóló törvény miatt. Az intézményi árak változatlanok maradnak. Az árbevétel csökkenést kompenzáló támogatás az értékesített hőmennyiség alapján kerül kiszámításra, ennek várható összege eft. Az a tendencia, hogy a lakossági hőmennyiségek évrőlévre csökkennek, azt eredményezi, hogy a fogyasztási alapon adott ártámogatás nem fedezi teljes egészében az alapdíjak csökkentését. - A hődíj bevételeket nagymértékben befolyásolja az időjárás, a fogyasztott hőmennyiségek a Panel Program hatására csökkenő tendenciát mutatnak. - Az Ilona-parti termálkút távhőrendszerbe való bekapcsolása azt jelenti, hogy az onnan ellátott fóliák és Strandfürdő bevétele és kiadásai 2013-tól távhőszolgáltatási tevékenységbe tartoznak, ez a tevékenységi kimutatásnál jelent változást évtől számolunk az új termálkút hasznosításából eredő bevétellel. - A kéményseprési tevékenység árait évtől központilag határozzák meg, az erre vonatkozó kormányrendelet december hónap végén jelent meg, ez alapján pályáztunk a tevékenység végzésére. A központilag meghatározott árat január 01. napjáig kellett volna bevezetni, ez a későbbiekben a díjak több mint 100%-os emelését jelentette volna. A július 01-től a rezsicsökkentési intézkedések hatására az ár a évi ár 90%-a lehet, ez már 2013-ban árbevétel kiesést jelent, 2014-ben teljes évre vonatkoztatva a tervezett eft-ról eft-ra csökken a várható bevétel. A kéményseprő dolgozók a bevétel arányában kapják a teljesítménybérüket, ezért náluk jelentős bércsökkenés következik be. Az egyéb költségeket viszont nem tudjuk csökkenteni, ezért a tevékenység alapvetően 2014-ben veszteséges. 11

13 2015. évtől új feladatot jelent az égés-levegő biztosítás ellenőrzése, a bekötő elemek tisztítása, ellenőrzése, valamint a gáztüzelő berendezések esetén azok karbantartottságát és gázelemzést is kell végezni, ennek várható bevétele mintegy eft. - A lakossági és nem lakossági hátralék folyamatos figyelése és a szükséges intézkedések rendszeres megtétele kell az árbevétel biztosításához. - A Városfejlesztési csoport terv szerint december 31-ig végezte volna tevékenységét, azonban a városi beruházások folytatódnak, így többek között ivóvíz javító program, szennyvíztisztító telep építése, városi közvilágítás korszerűsítése, stb. A csoport tovább végzi feladatát. - Az egyéb tevékenységek bevételeit előző évi szinten terveztük. Anyag jellegű ráfordítások - Nagy hangsúlyt kell helyezni a megelőző karbantartási munkákra, hogy kisebb költséggel biztosítható legyen a távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése. - Az anyagbeszerzés során törekedni kell a minőségileg megfelelő, de lehetőleg a legalacsonyabb áru termék megtalálására. - Felül kell vizsgálni az energia szerződéseket, és ahol mód van rá csökkenteni kell az ebből adódó költségeket. - Folyamatosan figyelni kell a gépjárművek üzemanyag és karbantartási költségeit, azokat szinten kell tartani. - A raktárkészletet rendszeresen figyelni kell, az indokolatlan raktárkészletet csökkenteni szükséges a likviditás növelése érdekében. - Az igénybevett szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése általában az infláció mértékével arányos, itt a munkák speciális jellegére tekintettel nincs váltási lehetőség. - A évi terv tartalmazza az új termálkút fúrásával és szabályozó rendszerének kiépítésével kapcsolatos várhatóan eft anyag és anyag jellegű szolgáltatás költségeit. Ez saját rezsis beruházás keretében kerül kiépítésre, időpontja függ az engedélyek kiadásának időpontjától. Személyi jellegű ráfordítások - Létszámváltozás esetén keresni kell az átmeneti járulékmentesség lehetőségét, a munkahely megtartó támogatás igénybevételével évi tervben 5% béremeléssel számolunk. Egyéb költségek - Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezett beruházások következtében folyamatosan növekszik. Ennek egy részét ellentételezi a rendkívüli bevételek között jelentkező, pályázatokon nyert vissza nem térítendő támogatás időarányos összege. 12

14 EREDMÉNY TERV Bevételek és kiadások tevékenységenkénti részletezése és indoklása évi tény ezer Ft-ban bevétel költségek üzemi eredmény Ingatlankezelés társasházak kezelése városfejlesztési csoport távfűtés és melegvízszolg kéményesprés Nyomda Közvetített szolgáltatások egyéb tevékenység Ilonaparti termálkút egyéb bevétel, ráfordítás üzemi tev. eredménye pénzügyi eredmény rendkívüli eredmény adózás előtti eredmény évi terv ezer Ft-ban bevétel költségek üzemi eredmény Ingatlankezelés társasházak kezelése városfejlesztési csoport távfűtés és melegvízszolg kéményesprés Nyomda Közvetített szolgáltatások egyéb tevékenység Ilonaparti termálkút egyéb bevétel, ráfordítás üzemi tev. eredménye pénzügyi eredmény rendkívüli eredmény adózás előtti eredmény

15 2015. évi terv ezer Ft-ban bevétel költségek üzemi eredmény Ingatlankezelés társasházak kezelése városfejlesztési csoport távfűtés és melegvízszolg kéményesprés Nyomda Közvetített szolgáltatások egyéb tevékenység Ilonaparti termálkút egyéb bevétel, ráfordítás üzemi tev. eredménye pénzügyi eredmény rendkívüli eredmény adózás előtti eredmény 6500 Ingatlankezelési tevékenység: évben a Képviselő-testület döntött, hogy az ingatlankezelési tevékenységet teljes egészében a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. A tevékenység kimutatott bevétele a korábban benyújtott ingatlankezelési terv üzemeltetési és bonyolítási díjának összege. A évi tervben ingatlankezelési tevékenység alatt a társasházak közös képviselőjeként ellátott tevékenység is szerepel. Városfejlesztési csoport tevékenysége: A Városfejlesztési csoport jelenleg 2 fő létszámmal működik, a projekt menedzseri és a közbeszerzési feladatokat alvállalkozó végzi évi feladata a városi közvilágítás korszerűsítési munkáinak bonyolítása. A tevékenységgel párhuzamosan végzi várhatóan az Ivóvíz minőségjavító projekt és szennyvíz projekt közbeszerzési bonyolítási feladatait. További megbízásokról nincs tudomásunk. Távfűtési tevékenység: A bevételek és kiadások tervezésekor az alábbi tényezőket vettük figyelembe: - A Kormány döntésének értelmében a távhőszolgáltatás lakossági díjtételeit 11,11%- kal kellett csökkentenünk november 01. napjától, ez évhez viszonyítva összesen 20% csökkentés. Ez árbevétel kiesést okoz ugyan, azonban ellentételezésként támogatást kapunk a kiszámlázott lakossági hőmennyiség után évben a távhőszolgáltatás lakossági árbevétele további 3,3%-kal csökken. A tevékenységbe tartozik a III. termálkútról nyújtott szolgáltatás (fóliák, Strandfürdő). A Strandfürdő területén tervezett kút belépése után kb eft éves bevétellel számolunk, mely fedezetet nyújt a hitel és kamatának törlesztésére és az üzemeltetési kiadásokra. - A távhőszolgáltatás bevételeinek tervezésénél jelentős kockázati tényező az időjárás. Az időjáráson kívül jelentős tényező a Panel Programban résztvevő épületek fogyasztási szokásainak változása. 14

16 - Költségeink nagy része nem arányos a hőfogyasztással és üzemelési költségeink folyamatosan emelkednek ben a Kertvárosi termálkút szivattyújának meghibásodása miatt 24 Mill. Ft többlet kiadásunk keletkezett, ez a kockázati tényező nem tervezhető. Hiába van tartalék szivattyú, a csere idejére a fűtési igényeket csak gázkazán indítással tudjuk teljesíteni. Kéményseprő-ipari tevékenység: A tevékenység végzése érdekében hét fő munkavállalót foglalkoztatunk, valamint a jelenlegi feladatok ellátására rendelkezünk a szükséges műszaki feltételekkel decemberében megjelent kormányrendelet, valamint a belügyminiszteri rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységet bővítette olyan feladatokkal, amelyet eddig a kéményseprők nem végeztek. Ilyen pl. az összekötő elem ellenőrzése és tisztítása, valamint az égéslevegő biztosításának ellenőrzése, gáztüzelő berendezéseknél füstgázelemzés. Ezeket a feladatokat sormunka keretében kell végezni. Ahhoz, hogy ezek a feladatok maradéktalanul végezhetők legyenek eszközbeszerzésre van szükség. Minden kéményseprőt fel kell szerelni füstgázelemző műszerrel és egyéb tisztító eszközökkel. A jogszabályok kötelezően előírnak továbbképző oktatásokat a kéményseprők részére, melyet a szolnoki oktatóbázison tudunk elvégezni. A rendeletek a bővülő feladatokat fokozatosan vezetik be, megfelelő időt hagyva az adatok felmérésére. A 2012-ben elfogadott 4.000,- Ft-os munkaráfordítás díját július 01-vel 2.000,- Ft-ra módosították. A települési önkormányzatok 3.200,- Ft-ban határozták meg - mivel erre lehetőséget biztosított a jogszabály - a munkaráfordítás díját. A rezsicsökkentés hatására azonban 37%-kal csökkent az alkalmazható díj. Van olyan díjtételünk, mint pl. szilárd égéstermék elvezetők felülvizsgálata, tisztítása, amely a 2012-es árhoz képest 10%-kal alacsonyabb. Ez azt eredményezi, hogy a kéményseprő ipari tevékenységből származó árbevétel 2014-ben várhatóan kevesebb lesz, mint a évi. A 2015-ben belépő többletmunkák miatt várhatóan az árbevétel ismét eft körül alakul. Nyomdai tevékenység: A nyomdai tevékenység bevétele fedezi a kiadásokat, ugyan jelentős eredmény nem jelentkezik, de a jelenleg foglalkoztatott létszám 5 fő. Az ofszet technológiával készülő kiadványok (Szentesi Élet c. hetilap, Csanyi Hírmondó, ügyviteli nyomtatványok, szórólapok, APEH engedéllyel gyártott számlanyomtatványok, stb.) és a postai készpénzátutalási megbízások gyártásán kívül rendelkezünk egy digitális kiadványok készítésére alkalmas géppel, ennek bevételei stagnáló tendenciát mutatnak. Célkitűzéseink között szerepel a képződő eredmény növelése. Egyéb tevékenységeink: Itt vettük figyelembe a távhőszolgáltató részleg karbantartó csoportjának megrendelésre végzett fűtés javítási szolgáltatásait, a gyorsjavító csoport ingatlankezelési javítási szolgáltatásait, a könyvelési és egyéb eseti szolgáltatásainkat. Árpolitika, bérpolitika A KFT bevételeinek legnagyobb részét a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott ár alkalmazásával elért bevétel teszi ki évben az árcsökkenés miatt csökken a bevétel. A kéményseprő-ipari tevékenység ára központilag meghatározott. Egyéb tevékenységeink árai a piac mindenkori ítélete szerint alakulnak. A évi személyi jellegű ráfordítások tervezésénél az előző évhez viszonyítva 5%-os emeléssel számoltunk. 15

17 ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY TERV "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2013 tény 2014 terv 2015 terv a b c e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI C. 12 EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 8313 Bevételek: A távhőszolgáltatás árbevétele a rezsicsökkentés miatt csökken, de a Strandfürdő és az új termálkút bevonása miatt emelkedik, de még így is kevesebb, mint a évi bevétel. Az aktivált saját teljesítmény érték a saját rezsis beruházásban végzett fejlesztések értékét tartalmazza. Ráfordítások: évre jelentősebb beruházás a Strandfürdő területén létesítendő termálkút, valamint kisebb távhő fejlesztések, összesen eft értékben. Ez az anyagjellegű ráfordítások és az aktivált saját teljesítmények értékében jelentkezik. Az értékcsökkenési leírás várhatóan az új kút miatt magasabb lesz, mint az előző évi. Az adózás előtti eredmény várhatóan kissé magasabb lesz a távhő támogatás emelkedése miatt. 16

18 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG TERV Sorszám A tétel megnevezése tény 2014 terv 2015 terv a b c e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI III. ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen A MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 2013 tény 2014 terv 2015 terv a b c e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 14 II. FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

19 A tárgyi eszközök értéke évre emelkedik. A csatlakozási díj és a vissza nem térítendő támogatások a passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek. A évi terv során számolunk az időarányos csatlakozási díj bevétellel, és a passzív időbeli elhatárolás változással. A korábbi években befolyt támogatások a passzív időbeli elhatárolás soron szerepelnek, amely a létrehozott eszköz amortizációjának ütemében fog csökkenni a használati idő alatt ÉVI PÉNZÜGYI TERV ezer Ft-ban I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év pénzeszközök nyitó állománya saját bevételek ingatlankezelés bevételei hitelfelvétel egyéb bevétel bevétel összesen rendelkezésre álló forrás vásárolt anyag, energia, egyéb szolgáltatás hiteltörlesztés munkabérek adók és járulékok egyéb Kiadások összesen Pénzeszközök záró állománya A KFT bevételei ciklikusan jelentkeznek, a fűtési szezonban lényegesen nagyobb bevételre számolhatunk, míg a fűtési szezonon kívül kisebbre. A kiadások negyedévenként közel hasonlóak, mivel a szokásos kiadások jellemzően a fűtési szezonon kívülre esnek, viszont a beruházások a fűtési szezonban is folytatódnak. A KFT pénzeszközei csökkennek termálkút beruházás és a októberében eladott távhő termelő berendezések bérleti díja miatt. Szentes, január 07. Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 18

20

Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 5. oldal 3) Marketing terv 7.

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2012 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására lőterjesztő: Tóth

Részletesebben

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2012. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2012. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szűcs Szabolcs Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft 2012. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Témafelelős: Szűcs Szabolcs Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető 1. Tartalomjegyzék 1. 2. Vezetői összefoglaló 2. A Szentesi Üdülőközpont

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói

Részletesebben

Beszámoló. Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről. Szeged, 2014. október hó

Beszámoló. Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről. Szeged, 2014. október hó Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről 2000-2014 Szeged, 2014. október hó Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről 2000-2014 1. Cégtörténet és feladatok 1949. augusztus 15.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.5. 5.1 2014 évre tervezett árbevétel...10. 5.2 2014 évre várható költségek 11

Tartalomjegyzék. 2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.5. 5.1 2014 évre tervezett árbevétel...10. 5.2 2014 évre várható költségek 11 ÜZLETI TERV 2015 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.. 2 1.1 A Váci Távhő Kft. rövid bemutatása..2 1.2 Váci TÁVHŐ Kft. szervezeti felépítése.4 1.3 Váci Távhő Kft. főbb adatai 4 2. Termékek, szolgáltatások,

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: A Szentesi

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 1 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak: a fűtési célú

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Márton Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentesi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013.07.012014.06.30. üzleti évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2014. évi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi gazdálkodásról,

Részletesebben

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PALOTA HOLDING ZRt. 1156. Budapest, Száraznád u. 4-6. Vezérigazgató PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI JELENTÉSE 2013. évről T A R T A L O M J E G Y Z É

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:354-4/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben