J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének október 30-i ülésérõl. Képviselõ 14 fõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. október 30-i ülésérõl. Képviselõ 14 fõ"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének október 30-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kondéné Török Mária Dr. Molnár Gábor Szakál Tibor Török Gusztáv Andor Vámosi Imre Dr. Deák Zoltán Katus Attila Loibl László Szabó Lászlóné Török Endre Varga Nelli Vén János Képviselõ 14 fõ Távollévõ képviselõk: Dr. Bagó Zoltán Kapitány Julianna Dr. Hargitai László Turi Tibor Tanácskozási joggal jelenlévõk: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Polgármesteri Hivatal osztályvezetõi: Dr. Kiss Csaba aljegyzõ Pintér Ferenc Gömöriné Balla Erzsébet Pécsi László Vargáné Tóth Mária Török Gusztáv polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselõket, érdeklõdõket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselõbõl 14 képviselõ jelen van. Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Katus Attila és Vén János képviselõket javasolja. Képviselõ-testület a polgármester jegyzõkönyv-hitelesítõkre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta. Török Gusztáv polgármester: Javasolja, hogy a képviselõ-testület a meghívóban szereplõ napirendet tárgyalja azzal, hogy az 1. napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra és kiegészül még egy anyaggal mivel még most tárgyalt a témáról a Közbeszerzési Bizottság, hitelfelvételrõl döntéssel. Egyéb ügyek keretében az alábbi napirendek megtárgyalását javasolja: - Pályázat kiírása a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi álláshelyére (mivel bejelentette az igazgató, hogy a minisztériumba megy dolgozni és ezért távozik munkahelyérõl ezt tudomásul vennék és ki kell írni a pályázatot)

2 as forradalom és szabadságharc tiszteletére felállításra kerülõ szoborkompozíció második megvalósítási üteme - Önkormányzati villamos energia beszerzése Varga Nelli képviselõ: Napirend elõtt kér szót. Szakál Tibor képviselõ: Szintén napirend elõtt kér szót. Török Gusztáv polgármester: Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. Képviselõ-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D : 1.) Önkormányzati kötvénykibocsátáshoz pénzintézet kiválasztása és hitelfelvételrõl döntés (zárt ülés keretében) 2.) Támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez 3.) Kalocsa város településrendezési tervének módosítása 4.) A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló 10/2001. (VII.27.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ 5.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ 6.) Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése 7.) Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatása 8.) Bankszámla vezetési megbízás meghosszabbítása

3 3 9.) Városi Kórház-Rendelõintézet energetikai felülvizsgálata 10.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló többszörösen módosított 17/2004. (VII.21.) sz. rendelet módosítása 11.) Kalocsa, Kinizsi P. u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése 12.) Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése (DAOP /2/2F) 13.) Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Rt. mellett mûködõ konzorcium éves költségvetési hozzájárulásának befizetése 14.) A belsõ ellenõrzés évi munkájának tervezete 15.) Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje létszámcsökkentése 16.) A évi költségvetésrõl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítása 17.) Önkormányzatok a jövõ szakembereiért pályázatok támogatása 18.) Egyéb ügyek - Pályázat kiírása a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi álláshelyére as forradalom és szabadságharc tiszteletére felállításra kerülõ szoborkompozíció második megvalósítási üteme - Önkormányzati villamos energia beszerzése - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról Török Gusztáv polgármester: Varga Nelli képviselõnek adja meg a szót.

4 4 Varga Nelli képviselõ: Köszönöm a szót! Tisztelt Polgármester Úr, Képviselõtársaim! Pontosan tudom, hogy most jó néhányan azt várják tõlem, hogy a napirend elõtti felszólalásomban Kalocsa város polgármesterével foglalkozzam, mivel a bíróság jogerõsen elítélte Õt. Én azonban szeretnék mindenkit megnyugtatni: ezt nem teszem. Két ok miatt: az elsõ, hogy egy éve, egy karácsonyi köszöntõmben ígéretet tettem arra, hogy a jövõben mindenekfelett a konszenzusra törekszem majd. Arra, hogy a város dolgai jól menjenek. Ennek pedig egyik fontos eleme a nagyvonalúság. Mi hasznunk lenne abból, ha elkezdenénk támadni? Semmi. Azt jól tudjuk mindannyian, hogy az ezzel ellentétes magatartás hová vezet, hiszen ragyogó példája ennek az országos politika. Ez tehát az egyik oka annak, hogy nem hangoskodunk. A másik az jóval prózaibb: megvárjuk, hogy mit mond a független magyar bíróság egy ilyen helyzetben. Majd akkor eldöntjük, hogy hogyan tovább. Mindazonáltal ezért a hozzáállásért én nem várok vállveregetést, sem pedig köszönetet. Sõt. Azt is tudom, hogy továbbra sem kímélnek majd minket az újságcikkekben, vagy a személyeskedõ, jópofa weboldalakon. Ez minket egyébként nem zavar, sõt megerõsít bennünket, hiszen ez a fajta, támadó politikai hozzáállás úgy is leáldozóban van. Hogy mindezt most miért mondtam el Önöknek? Csak szerettem volna, ha tudják, hogy mit, miért teszek! Nem akartam ezzel sem többet, sem pedig kevesebbet. Most pedig elmondom - hiszen ez mindennél fontosabb -, hogy valójában miért kértem napirend elõtti felszólalásra lehetõséget. Mi mindig hangsúlyozzuk az együttmûködés fontosságát, hiszen igaz, hogy ebben a testületben ellenzékben kell dolgoznunk, de mégsem folytatunk szélmalomharcot. A törekvéseinket legtöbbször nem veszik figyelembe, így ebbõl kell erõt merítenünk a munkánkhoz, mégpedig úgy, hogy kettõzött erõvel igyekszünk bizonyítani: mi nem a levegõbe beszélünk és valóban Kalocsa város polgárainak az életét tartjuk minél elõrébb valónak. Talán ennek is köszönhetõ, hogy ismét diadalmaskodott városunkban az összefogás. Mégpedig azzal, hogy valóra vált a Csokonai utcai Tagóvoda vezetõségének egy régi álma és a régi beton terasz helyén ma már az új térkõvel lerakott terasz fogadja az óvodába járó mintegy 100 óvodást, valamint megoldódott a csapadékvíz elvezetés. Felsorolhatnám mindazoknak nevét, akik ezekben a munkálatokban szerepeltek, részt vettek, de nem teszem, mert ebben mindenki benne volt. A megyei vezetõk, a város önkormányzata az ellenzékkel együtt, és ne feledjük: a szülõk, és maguk a gyerekek is. Apró lépés ez, jól tudom, de ne becsüljük alá ezeket az eredményeket, mert ebbõl áll össze az, amit otthonnak nevezünk. Ahogyan a vezetõ óvónõ mondta, Tamási Áron szavait idézve: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És, tisztelt testület: nekünk ez éppen Kalocsa. Török Gusztáv polgármester: Levezetõ elnökként van válaszadási joga: csak annyit szeretne mondani. Tisztelt Varga Nelli! Amit elsõként mondott: Kalocsa város polgármesterét nem ítélte el senki. Akit elítéltek, az egy magánszemély (annak meg semmi köze a testülethez). Szót ad Szakál Tibor képviselõnek.

5 5 Szakál Tibor képviselõ: Tisztelt képviselõtársaim! Ahogy Varga Nelli képviselõtársam, úgy én sem kívánok foglalkozni azzal, hogy Török Gusztáv Andort, Kalocsa város polgármesterét egy büntetõeljárásban elítélték, mert bûnösnek találták nagy nyilvánosság elõtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. Ennek jogi következménye egyenlõre nem a testületre tartoznak, erkölcsi megítélését pedig Kalocsa bölcs lakossága a tények megismerése után megfogalmazza majd. De ugyanezen a napon egy másik rágalmazási perben is született jogerõs döntés, ami már igenis a képviselõ-testületre tartozik, mert az egyik önkormányzati intézmény vezetõ beosztású dolgozójáról mondta ki a Bács-Kiskun Megyei Bíróság szintén egy büntetõeljárás végén -, hogy bûnös. Mivel a Városi Közmûvelõdési Intézmények, Múzeum és Televízió az önkormányzat intézményeként mûködik, súlyos következménye kell legyen annak, hogy most már jogerõs bírósági ítélet szerint Kovács István fõszerkesztõ arra használta az általa vezetett Kalocsa Televízió nyilvánosságát, hogy becsületében sértegesse Varga Sándort, és jó hírnevét lejárassa a KACISZ volt képviselõjének. Tette ezt a semlegesség határának nyilvánvaló átlépésével, amit azért tartok nagyon súlyos cselekedetnek, mert többnyire a köz pénzébõl finanszírozott médiumnak minden körülmények között meg kellene felelnie a közszolgálatiság azon elvének, mely szerint pártatlanul tájékoztat. Kovács István fõszerkesztõtõl joggal lett volna elvárható, hogy a Kalocsa TV közszolgálati vállalásának megfelelõen objektív módon tájékoztassa a város lakosságát. Ezzel szemben az ítélet indoklása szerint Kovács István nem csak idézett egy nyilvánvalóan becsületsértõ, rágalmazó írásból, de értékítéletet tartalmazó kísérõszöveggel tette egyértelmûvé, hogy kirõl van szó. Varga Sándor pedig éppen azzal tett eleget a közszolgálatiság elvének, amikor tudomására jutott és a közérdeklõdésre számottartó kérdésekrõl rendszeresen tájékoztatást adott, valamint a közpénzekbõl való finanszírozás visszásságaira hívta fel a közvélemény figyelmét. Az, hogy valakit ezért érjen támadás ráadásul az önkormányzati TV részérõl -, egy feledni kívánt világ újbóli térnyerése. Ebbõl Kalocsa lakossága nem kér többet. Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy közpénzbõl mûködtetett médium fõszerkesztõje nyíltan, a semlegesség elvét nélkülözve, a büntetõtörvénykönyv által üldözendõ cselekmény elkövetésének megállapítása után akárcsak egy napig is az állásában maradjon. Ezek után minden nap, amit Kovács István a Kalocsa TV fõszerkesztõi pozíciójában tölthet, arra lesz bizonyíték, hogy az SZDSZ-MSZP többségû önkormányzat bízta meg azzal, hogy lejárassa mindazokat, akik a regnáló hatalommal szemben más véleményen vannak. Török Gusztáv polgármester: Szakál Tibor úr szájából nagyon jól hangzanak ezek a dolgok Meg tudja ismételni, amit Varga Nellinek mondott. Mégegyszer mondja: Kalocsa város polgármestere nem bûnös. Ha az ítéletet elolvassa, magánemberrõl szól. 1.) Önkormányzati kötvénykibocsátáshoz pénzintézet kiválasztása és hitelfelvételrõl döntés Török Gusztáv polgármester: A napirend tárgyalására zárt ülést rendel el. (zárt ülés anyaga külön jegyzõkönyvben!)

6 2.) Támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez 6 (elõterjesztés írásban mellékelve) A zárt ülés közben megérkezett dr. Hargitai László képviselõ, így a jelenlévõ képviselõk száma: 15 fõ. Török Gusztáv polgármester: Felkéri Lakatos Andort, hogy foglalja össze bár kiküldték az anyagot -, hogy hogyan állnak ezzel a kérdéssel. Közös program volt a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyével még annak idején Dankó érsek úrral egyeztek meg ebben a kérdésben. Eljutottak valameddig, és most szeretnék tovább folytatni. Lakatos Andor: Az elõterjesztésben nem volt könnyû összefoglalni ilyen nagyszabású vállalkozást (a szakmai anyag 5 oldalas), és inkább arról szólna, ami nincs benne az elõterjesztésben. Korszakváltás történik a levéltári kutatásokban is, mára jelentõsen megnõtt a forgalom és természetesen megváltozott az érdeklõdés is. A változás ami a tartalmat illeti a családkutatás felfutása, amibõl kiemelné az országos statisztikai számot: kb ezer között van évenként a családkutatások száma a levéltárakban, ami az anyakönyvek segítségével történik. Hogy a számot értékelni tudják, ezért elmondja, hogy az országos levéltári adat kb. 22 ezer kutatási eset, így ehhez viszonyítva látható, hogy óriási számról van szó. A modern eszköze ennek mellyel tömegessé válhat a kutatás az elektronika, digitális eszközök használata. Olyan adatbázisról van szó, mely teljes szövegû átírása az anyakönyveknek, és mivel ha belegondolnak, hogy ezek mennyi adatot rejthetnek, tudható, hogy ez az anyag nem csupán családkutatásra használható, hanem nagyon sok tudományág talál benne tömeges statisztikai adatokat: demográfia, néprajz, migráció, halálokok, betegségek (orvostörténeti kutatások is lehetségesek). Érdekességként megemlíteni, hogy hasonló adatbázis készítettek Németországban a Passau-i Levéltárban, amit az egészségügy finanszírozott. Tartalmával kapcsolatban elmondja, hogy lehet a területet tisztázni és a lakosságot. Ez Kalocsa és szállásairól szól, tehát egy kisebb régió adatbázisáról van szó, az évhatárok pedig közötti idõszak adatai vannak benne. Ebben az idõszakban egyébként két felekezetnek volt anyakönyvezése Kalocsán, jelenlegi feldolgozottságában az adatbázis csak a katolikus anyakönyveket tartalmazza, de tervei szerint mindet feldolgozzák (egy idõszakról rendelkezésre áll a megyei levéltárban az izraelita anyakönyv-másolat is), hogy a teljes lakosság lefedhetõ legyen. Az anyagiakkal kapcsolatban elmondaná, hogy ez a vállalkozás 1997-ben indult, 6 éven át szép ütemben folyt, utána nem tudtak forrásokat szerezni (bár pályáztak), de technológiai váltás is történt idõközben (Internet, digitális technika), az idén a reneszánsz év keretében nyertek jelentõs támogatást, de ez nem elegendõ a teljes minõségi befejezéshez és ezért kérték a város támogatását. Az 1 MFt-os támogatásért a levéltár felajánlana 300 db tiszteletpéldányt (DVD formájában), mely lehetõséget jelent, hogy késõbb az önkormányzat értékesítheti.

7 Török Gusztáv polgármester: Az elsõ feldolgozást kipróbálták, és mûködik (jelenleg kb. 150 ezer adat van benne). 7 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag (15 igenlõ szavazattal) az alábbi határozatot hozza: 179/2008.öh. Támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) ,-Ft támogatást biztosít a Kalocsai Fõegyházmegye Levéltárának a Kalocsai és szállásai anyakönyvi adatbázisának elkészítéséhez 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Kalocsai Fõegyházmegye Levéltára Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek Lakatos Andor: Köszöni a szót és a támogatást és reméli, jövõ év tavaszára Kalocsa lesz az elsõ város, aki hasonlóval büszkélkedhet az országban. 3.) Kalocsa város településrendezési tervének módosítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

8 8 180/2008.öh. Kalocsa város településrendezési tervének módosítása A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) Kalocsa város érvényben lévõ, 198/2004. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét (rajzi és szöveges munka rész) módosítja a bemutatott és mellékelt tervlap szerint; 2.) megbízza polgármestert a településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos további feladatok elvégzésével. 3.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek Török Gusztáv polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzata 23/2008. (XI.7.) számú rendelete Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004. (X. 20.) számú rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c.) pontjában és a 13. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004. (X. 20.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A szabályozási terv 1. sz. mellékletének, a belterületek (illetve ahhoz szorosan kapcsolódó) közutak osztályba sorolása, és jellemzõi felsorolását tartalmazó táblázat kiegészül a Zöldfa utca, Vidats utca, Tóth Mike utcákkal, mint a hálózati funkció szerint gyûjtõút kategóriába sorolt utakkal.

9 9 2. A rendelet november 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Kalocsa, október 30. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ 4.) A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló 10/2001. (VII.27.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést összefoglalva elmondja, hogy be kell tenniük az elindult szelektív hulladékgyûjtés dolgát kérdés, hogyan fog mûködni: reméli a lakosság hozzászokik és használni fogja. Vén János biz. elnök: Meg szeretné köszönni a lakosság fegyelmezettségét. Függetlenül a leírtaktól a figyelmeztetõ táblák ott vannak, egyenlõre egy hulladékgyûjtõt döntöttek el, az összes többi rendben van (a környéke is), és a mûanyag gyûjtõedényeket egyszer már üríteni kellett: csak így tovább. Úgy tûnik, elkezdte használni a lakosság (egy hét alatt megtelt a mûanyag gyûjtõ edény). Folyamatosan vizsgálják õket, olyan is elõfordulhat, hogy változtatják majd a helyszínt (ha kiderül pl., hogy nem telik meg úgy míg máshol sûrûn megtelik), de úgy néz ki, hogy kezd mûködni a rendszer. Török Gusztáv polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzat 24/2008. (XI.7.) ör. számú rendelete a település tisztaságáról a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló 10/2001. (VII.27.) sz. rendelet módosításáról

10 10 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló többszörösen módosított 10/2001 (VII.27.) számú rendelet (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1 Az R 4. -a az alábbi (6) új bekezdéssel egészül ki. (6) A szelektív hulladékgyûjtés érdekében a papír, üveg és mûanyag palackok gyûjtése külön konténerekben, hulladékgyûjtõ szigeteken történik, a hulladékszigeteken más hulladékot lerakni tilos. 2. A R 14. (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: g.) a hulladékgyûjtõ szigetekre a papír, üveg és mûanyagpalackok hulladékon kívül, más hulladékot is elhelyez. Az e rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba. 3. Kalocsa, október 30. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ Török Gusztáv polgármester: Kiegészítésként elmondja melyet majd a tájékoztatójában el fog mondani e témában november 27-én lenne közmeghallgatás is. 5.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ (elõterjesztés írásban mellékelve) Varga Nelli képviselõ: Mivel Bagó Zoltán képviselõ úr aki egyben a megyei közgyûlés alelnöke nem tud jelen lenni az ülésen, ezért õt kérte meg, hogy tájékoztassa a testületet a napirenddel kapcsolatban.

11 11 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi struktúrájában és tartalmát tekintve is komoly változásokon ment keresztül óta - mióta ez a koncepció felül lett vizsgálva -, valamint a közgyûlés 5/2007. rendelete alapján a Bács-Kiskun megyei szociálpolitikai kerekasztal feladata a koncepcióban meghatározott feladatoknak a megvalósítása, illetve a végrehajtás folyamatosságának figyelemmel kísérése. A szociálpolitikai kerekasztal múlt héten ülésezett, melyen õ is részt vett, és a jelenlévõk egyhangúlag jónak és életszerûnek tartották ezt a koncepciót. Bagó alelnök úr azonban fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez az anyag az alapjogszabálynak megfelelõen lett összeállítva és arra kéri a képviselõ-testületet, hogy esetleges javaslataik is ehhez igazodjanak. Török Gusztáv polgármester: Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 181/2008.öh. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) egyetért az aktualizált Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában foglaltakkal. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály És általuk az érintettek 6.) Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a géntechnológia dolga Magyarországon elméletileg településenként, városonként nem kell ilyet csinálniuk, hiszen a magyar törvények ezt garantálják. Az FM a legutolsó jogszabályokat is úgy hozta meg, hogy nem lehet ilyen.

12 12 Függetlenül ettõl a települések egy része elkezdte magát is kinyilvánítani. Megkereste az önkormányzatot a környezetvédelmi egyesület vezetõi, hogy mondják ki Kalocsán is. Bár ha a jogszabályok megváltoznának, úgy sem érne semmit, hogy kimondják, de ettõl függetlenül ha ez az igénye egy civil egyesületnek, ezt támogassák. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 182/2008.öh. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése A képviselõ-testület 1.) H a t á r o z a t Génmódosítás-mentes övezetté nyilvánítja Kalocsa város település közigazgatási területét. Génmódosítás-mentes politikát követel az általa nyújtott szolgáltatások során (az önkormányzat által mûködtetett intézményekben /óvoda, iskola, kórház stb./ az étkeztetést génmódosítás-mentes alapanyagokból oldja meg, a beszállítóktól igazolást kér, hogy génmódosítás-mentes élelmiszerrel látják el az intézményt). A rendelkezésre álló eszközökkel segíti a génmódosított szervezeteket nem használó mezõgazdasági rendszerek erõsödését és fejlesztését. Figyelemmel kíséri a génmódosított növények kibocsátására és forgalmazására kiadott engedély-tervezeteket és amennyiben szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai hatóságnak, hogy Kalocsa település területét vonja ki az engedély hatálya alól. Hatáskörében rendeletileg korlátozza a génmódosított növények termesztését a helyi védettséget élvezõ területek körzetében. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy keresse meg a szomszédos települések polgármestereit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez és nyilvánítsák közigazgatási területeiket génmódosítás-mentes övezetté. 3.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 7.) Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatása (elõterjesztés írásban mellékelve)

13 13 Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az egyesület pályázott, és annak idején abban maradtak, ha nyernek, keressék meg a várost a saját erõ biztosításához. Javasolja, hogy támogassák õket, hiszen a városért dolgoznak. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 183/2008.öh. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatása A képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) a Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület részére a Kalocsa, Széchenyi út és Zöldfa u. szakaszán végzett fásítási tevékenységéhez ,-Ft támogatást biztosít. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 8.) Bankszámla vezetési megbízás meghosszabbítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a testületet már korábban is tájékoztatta errõl a testületet -, hogy meghirdették a közbeszerzést. Egy bank feljelentette az önkormányzatot azért, mivel beírták hogy azok pályázhatnak, akik legalább 1 éve már Kalocsa városban kirendeltséggel, vagy fiókkal mûködik. Ezt azért tették be, hogy olyan ne jöjjön ide, akinek pl. nincs itt irodája, beajánl egy komolytalan összeget a számlavezetésért, azzal megnyeri és utána szenvednek, mivel lehet, hogy éppen a Kajmán-szigeteken van a központja. A Közbeszerzési Döntõbizottság helyt adott a bank kifogásának jólehet, a bank pályázhatott volna, mivel volt itt kirendeltsége. Változatlan egyébként a véleménye errõl a dologról: mindenféle idetévedt bankkal 9 milliárdos költségvetést bevinni nem gyerekjáték egyrészt, másrészt 1400 dolgozó van, és nem mindegy, hogy a dolgozók pénzügyi átutalása 3 bankon keresztül folyik vagy itt lehetõsége van kártyát váltani és bankon belüli átutalások vannak.

14 14 Sajnos ezt kifogásolta egy bank, és az illetékes hatóság nekik adott igazat. Sajnos nem tudnak mit tenni, visszavonták a kiírtakat (a közbeszerzést), viszont december 31-ig van szerzõdés és már nincs idõ új kiírásra, közbeszerzésre, átállásra stb. (ha pl. más nyeri, akkor új bélyegzõk stb.). Ráadásul ha más nyeri, akkor nem is tudják törölni a régit, mivel az önkormányzatokról szóló jogszabályokban az van, hogy egy banknál lehet vezetni tehát át kellene mindent állítani (intézményeket stb.). Ezért azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg az OTP-vel egy évre a számlavezetést és jövõre meglátják, hogy kiírják-e, vagy mikor írják ki (új döntés lenne). Török Endre képviselõ: Egyetért teljes egészében az elõterjesztéssel. Már régebben is javasolta, hogy versenyeztessék meg a bankokat egyetért azzal a javaslattal, véleménnyel, hogy olyan bank legyen a háttérben, akinek neve van, megbízható. Javaslata, hogy ha felhatalmazzák polgármester urat a szerzõdés megkötésére, a lehetõ legjobb kondícióval kösse meg, mivel itt tól ig határok vannak, nem kis pénzt lehetne így megspórolni. Török Gusztáv polgármester: Rendben van amennyire lehet most alkudni. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 184/2008.öh. Bankszámla vezetési megbízás meghosszabbítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ testülete 1. egyetért az OTP Bank Nyrt-vel kötött bankszámlavezetésére irányuló szerzõdése december 31-ig történõ meghosszabbításával. Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Határidõ: december Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek

15 15 9.) Városi Kórház-Rendelõintézet energetikai felülvizsgálata (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést összefoglalva elmondja, hogy van egy ajánlat, pénzbe nem kerül. Megnéznék ezt a lehetõséget, mert egyébként probléma van a kórház energia dolgával. Minden más elkészült a kórházban, kivéve a D-épület és a fûtési-energetikai konstrukciója a központi vezetéknek, kazánháznak. Tehát a belsõ részek elkészültek, a külsõ az ellátórendszer viszont nem. Jó lenne tehát egy ilyen felmérés annál is inkább, mivel ha jövõre lesz olyan uniós pályázat, mely energiaracionalizálásról, vagy ellátó rendszerek kiváltásáról szól és kedvezõ lenne (legalább elérne % támogatást), akkor nekimennének a kórház dolgának. Amit Török Endre képviselõ úr is felvetett, ez pont abba illene bele, mivel meg is térülne (nem út, járda), hanem ha ki tudnák váltani a mostani gõzös rendszert sima melegvizes rendszerre, a számítások szerint minimum % megtakarítást jelentene (lefordítva: 8-10 év alatt meg is térülne). Ez egy elõzetes vizsgálat lenne, mely sok mindenre kiterjedne. Ezt azért tennék, mivel ha jelenne meg pályázat, akkor pályázni tudnának. Nem kis beruházásról lenne szó: közel 300 milliós. Ezt saját erõbõl képtelenség lenne megcsinálni, de pl. egy 50 %-os támogatással már véleménye szerint neki lehetne menni. 150 MFt egy hosszú távú hitellel úgy, hogy megtérül a beruházás már kezelhetõ lenne, és ha meg tudnák csinálni, mintegy %-kal csökkenthetõ lenne a kórház energiaköltsége (a mai bruttó 150 MFt-ban mérhetõ energiaköltség kb. ennyibe kerül évente a kórház fûtése és melegvíz ellátása). Közben alpolgármester úrék tárgyalnak tervezõkkel is, hogy milyen lehetõségek vannak (több variáció is), melyik a legjobb a kiváltásra, hogy felkészüljenek az uniós pályázatra (most is van egyébként, csak 14,5 %-os). Török Endre képviselõ: Teljes egészében egyetért az elképzeléssel, javasolja a kórház igazgatójának, hogy esetlegesen nézzék meg a napenergiát is, azokat a szegmenseket, ami esetleg pl. kedvezményes. Ha ebben esetleg tanácsot adhat, nagyon szívesen részt vesz benne. Török Gusztáv polgármester: A D-épület teteje erre alkalmas lenne. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 185/2008.öh. Városi Kórház-Rendelõintézet energetikai felülvizsgálata

16 16 H a t á r o z a t A Képviselõ-testület 1.) egyetért a Dél-Dunántúli Humánerõforrás Kutató és Fejlesztõ Közhasznú Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti partnerségi megállapodás megkötésével a Kórház- Rendelõintézet épületeivel kapcsolatos energiamodernizációs megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában. 2.) megbízza a polgármestert a megállapodás megkötésével és a szükséges intézkedések megtételével. 3.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 10.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló többszörösen módosított 17/2004. (VII.21.) sz. rendelet módosítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ez kettõs dolog: most a rendeletet módosítanák és utána tárgyalnak egy konkrét dolgot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/2008. (XI.7.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló 17/2004. (VII.21.) számú rendeletének módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv (továbbiakban Ötv.) 79..(2) bekezdés b.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ( továbbiakban Áht) 108. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló többször módosított 17/2004. (VII.21.) ör. számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

17 17 1. A R. 1. sz. mellékletének 4. pontja az alábbival egészül ki: Kalocsa, belterület 3734 hrsz-ú, 800 m területû, Kalocsa, Kinizsi P. U. 20. lakóingatlan. 2. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik Kalocsa, október 30. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ 11.) Kalocsa, Kinizsi P. u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõzõ döntés függvényében van egy konkrét téma, a Kinizsi u. 20. alatti ingatlan megvásárolná a mostani lakó és mivel korábban kijelölték, most meg is vásárolná. Vén János biz. elnök: A bizottság egyetért az értékesítéssel, és a szakértõ által felbecsült áron (úgy tûnik, a bérlõ is elfogadja, így ne gördítsenek akadályt a megvásárlásához). Török Gusztáv polgármester: Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 186/2008.öh. Kinizsi P. u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése H a t á r o z a t

18 18 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezõ Kalocsa, 3734 hrsz-ú, 800 m 2 nagyságú, lakóház és udvar megjelölésû ingatlant értékesítésre kijelöli, az ingatlan értékbecslõ által megállapított forgalmi értékek alapján. 2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi lebonyolítására. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 3. Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 12.) Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése (DAOP /2/2F) (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Mint korábban már mondta, elsõ körben nem nyert a pályázat, most lehetõség van arra, hogy fenntartsák a pályázatot, megismételjék. Ezzel kapcsolatban mondta el, hogy a DARFT kiadta a támogató nyilatkozatot (van esély a nyerésre). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 14 igenlõ szavazattal az alábbi határozatot hozza: 187/2008.öh. DAOP /2/2F. Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa és Térsége Általános Iskolája részt vegyen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által évre kiírt DAOP /2/2F - Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címû konstrukcióján, a Kalocsa - Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése tárgyú pályázatával.

19 19 2.) A pályázatot, a DAOP /2F. kódszámú felhívásra benyújtott, DAOP-4.2.1/2F számon regisztrált eredeti pályázati dokumentáció szerint változatlan tartalommal fenntartja. 3.) Megbízza a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor 4.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály 13.) Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Rt. mellett mûködõ konzorcium éves költségvetési hozzájárulásának befizetése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Kiegészítésként elmondja, hogy a régiós szakképzési bizottságban dolgozva jelentõs lehetõségeket szavaztak meg ennek a konzorciumnak, tehát úgy néz ki, szakképzési pénze is lesz a konzorciumnak, másrészt a jóváhagyott szakmáknál is jelentõs lehetõsége lesz. A szakképzési bizottság úgy döntött, hogy majd vissza kell fogni azokat a szakmákat, amelyek tulajdonképpen az utcára képzik a szakembereket, mivel nem tudnak elhelyezkedni. Képviselõ-testület 15 igenlõ szavazattal az alábbi határozatot hozza: 188/2008.öh. Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Rt. mellett mûködõ konzorcium éves költségvetési hozzájárulásának befizetése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) a Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Konzorciumi Tanácsa által meghatározott Ft költségvetési hozzájárulást elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy átutaljuk a konzorcium számlaszámára: , OTP Bank RT Bajai fiók.

20 20 Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Határidõ: azonnal 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek 14.) A belsõ ellenõrzés évi munkájának tervezete (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselõket, hogy mindig megtervezik el is szokták végezni a belsõ ellenõrök és nyilván plusz megbízásokat is szoktak adni a felmerült kérdésekre. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 189/2008.öh. Belsõ ellenõrzés évi munkájának tervezete A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) a évi ellenõrzési munkaterv tervezetét az elõterjesztés szerint jóváhagyja. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek 15.) Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje létszámcsökkentése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Kicsit rendet kell tenni a tagóvodák között, mivel egyesével hozzák a létszámcsökkentési dolgaikat. Most újból jelentkezik, a jövõben majd rendet téve az elképzelésekben egyszerre fogják behozni, mivel így kezelhetetlen a dolog.

21 21 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 11 igenlõ, 3 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 190/2008.öh. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje létszámcsökkentése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéjében létszámcsökkentés keretében 2 álláshelyet megszüntet, létszámkeretét 103 fõben, ezzel a Homokmégyi tagóvoda létszámkeretét 4 fõben, az Öregcsertõi tagóvoda létszámkeretét 4 fõben határozza meg, Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje OIGSZ, Kalocsa Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek 16.) A évi költségvetésrõl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: A szokásos rendeletmódosításról van szó. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület 11 igenlõ, 3 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

22 22 Kalocsa Város Önkormányzat 26/2008. (XI.7.) számú rendelete az önkormányzat a évi költségvetésérõl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2008 (II.22) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a évi költségvetésrõl szóló 4/2008 (II.22).számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Pótelõirányzatok (1) III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelõirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok létszámfejl.t ,0 Alapfokú mûvészetoktatási intézmények támogatása 3 730,0 Felzárkóztató oktatás támogatása (Dózsa Gy. Gazd.) 660,0 Könyvtári érdekeltségnövelõ támogatás 243,0 Normatíva elszámolás ,0 Hitel felvétel normatíva elszámolás miatt ,0 ÖNHIKI egyéb támogatás ,0 Hitel felvétel ÖNHIKI egyéb támogatás miatt ,0 Vizitdíj visszafizetés támogatása 1,0 Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása ,0 Prémiumévek program támogatása 1 246,0 ÖNHIKI elszámolása ,0 Hitel felvétel ÖNHIKI elszámolása miatt ,0 Összesen: ,0 (2) Központosított elõirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek III. negyedévben. Idõskorúak járadéka 394,0 Rendszeres szociális segély ,0 Ápolási díj és utána fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 3 174,0 Normatív lakásfenntartási támogatás 5 080,0 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás tám ,0 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mûk.tám 555,0 Összesen: ,0 Ezen összegek az eredeti elõirányzatban tervezésre kerültek, ezért elõirányzat növelõ tételként nem kell figyelembe venni. (1) Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás, illetve céljellegû decentralizált,- címzett támogatás terhére az alábbi kiutalások történtek III. negyedévében Mûvelõdési Központ és Klubház rekonstrukciója ,0 Összesen: ,0

23 23 Az összeg szerepel az eredeti elõirányzatban, ezért pótelõirányzatként nem kell figyelembe venni. 2. Központi keretbõl történõ átcsoportosítások A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletébõl bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése 72,0 Összesen: 72,0 (2) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások PGH - Folklórfesztivál számláinak kiegyenlítése 105,0 Piros Rózsa TE. Fülöp Ferenc Orsz.Szólótáncverseny részv 100,0 Közmûv.Int.-Sportfelügy.- Paprika Futás támogatása 300,0 Horvát Kisebbségi Önkormányzat Paprika Napok támogatás 60,0 Összesen: 565,0 (3) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidõs, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásaira Kalocsai Óvodák (Paprika Kupa) 20,0 Nebuló Ált.Iskola Gyulán rendezett tanulmányi verseny 53,0 Non-profit szervezetek tám.(kse,táncegy,katolikus Int,) 450,0 Összesen: 523,0

24 24 (4) 5. sz. melléklet 8. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás mûködési kiadásaira Kalocsai Bokréta NE törökországi nemzetközi néptánc feszt. 200,0 Göröm Néptánc és Társastánc E mûködési ktgeire 400,0 Kalocsai Bokréta NE mûködési költségeire 400,0 Piros Rózsa NE mûködési ktgeire 400,0 Kalocsai Hagyományõrzõ NE mûködési költségeire 400,0 Kalocsai Bokréta NE törökországi nemzetközi fesztiválon 150,0 Kalocsai Hagyományõrzõ NE mûködési költségeire 290,0 Kalocsai Hagyományõrzõ NE törökországi fesztivál ktgei 150,0 Göröm Néptánc és Társastánc E. mûködési ktgeihez 740,0 Kalocsai Bokréta NE.mûködési költségeihez 1 220,0 Piros Rózsa NE mûködési ktgeire 150,0 összesen: 4 500,0 (5) 5. sz. melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásai Dózsa György Gazdasági és Mûszaki SZKI bádogtetõ javítása, kémények visszabont ása Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Alianz Biztosító felé benyújtott számlák Kalocsa és Környéke Társult Óvodái és Bölcsõdéje - Kalocsai Óvodák Bem u.tagóvoda - szennyvízvezeték t isztítása Kunszt u. Tagóvoda - radiát or javítás, tetõ szigetelés Kunszt u. és Csokonai utcai óvoda beázás megszûntetése Nebuló Általános Iskola Speciális Szakiskola Kossuth u. - esõcsatorna javítás, csere, tetõjavítás balesetveszély elh Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Alianz Biztosító felé benyújtott számlák Szent István Gimnázium folyosón leszakadt f énycsõarm.felszerelése, balesetveszély elh Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Kalocsa és Környéke Társult Általános Iskolái - Kalocsai Általános Iskolák Eperföldi Általános Iskola - csõtörés miatt vezetékes víz csöveinek cseréje Eperföldi Ált alános Iskola - Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Kertvárosi Ált alános Iskola - Központi fût és, karbantartás, javítás, beszabályozás Belvárosi Általános Iskola - Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Eperföldi Általános Iskola - Alianz Biztosító felé benyújtott számlák Csokonai u. Tagóvoda - Alianz Biztosító felé benyújt ott számlák Liszt Ferenc AMI Petõfi u. épület beázás megszûntetés, csatorna és tetõ javítás, központi fûtés javítás Kossuth Zsuzsanna Humán és Ker. SZKI Kunszt u. hátsó kapubejáró javítása Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Alianz Biztosító felé benyújtott számlák Összesen

25 25 (6) 5. sz. melléklet 14. pontja Pályázatokhoz saját erõ K.Zs.Humán és Ker.SZKI, Nebuló Általános Isk. támogat 110,0 összesen: 110,0 (7) 5. sz. melléklet 19. pontja Tanulók tanulmányútja Nebuló Általános Isk.Spec.SZKI. Tanulmányi kirándulás 296,0 PGH - székelykeresztúri tanulmányi kirándulás szlái 2 723,0 összesen: 3 019,0 (8) 5. sz. melléklet 22. pontja Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része Bursa Hungarica pályázati támogatások 4 805,0 összesen: 4 805,0 (9) 5. sz. melléklet 24 pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része Intézmény Összeg Iskolakezdési támogatás 4 340,0 Oktatási Intézmények 2 680,0 Kalocsai Általános Iskolák 660,0 Speciális Általános és Szakiskola 210,0 Liszt Ferenc AMI 230,0 Kalocsai Óvodák 350,0 Bölcsõde 30,0 K.Zs. Humán és Ker. SZKI. 170,0 Szent István Gimnázium 140,0 Dózsa Gy. Gazd.és Mûszaki SZKI 590,0 Gondnokság 40,0 Konyha 260,0 Közmûvelõdési Intézmények 40,0 Közmûvelõdési Intézmények 20,0 T.P. Fõiskolai és Városi Könyvtár 20,0 K.V.Ö. SZASZK. 910,0 Városi Kommunális Intézmény 440,0 PGH 270,0 Összesen: 4 340,0 Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltbõl összesen: eft

26 Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl történõ módosítások (1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett elõirányzatok terhére történõ átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) Közhasznú foglalkoztatás (Városi Kommunális Intézmény) 1 733,0 Közmûv.Int.Sportfelügyelõség - Junior EB.mérk.tám 160,0 Oktatási Int.Konyha - normatív étkeztetés elszámolás ,0 Tûzoltóság rendezvény biztosítási költségeire 165,0 Összesen: ,0 4. Létszámváltozások - Kalocsa és Térsége Társult Óvodája és Bölcsõdéje Homokmégyi Tagóvoda 1 fõ csökkentés után 5 fõrõl 4 fõre változik, - Kalocsa és Térsége Társult Óvodája és Bölcsõdéje Öregcsertõi Tagóvoda 1 fõ csökkentés után 5 fõrõl 4 fõre változik, A létszámváltozások után a Kalocsa és Térsége Társult Óvodája és Bölcsõdéje létszáma 105 fõrõl 103 fõre csökkent. 5.. Saját hatáskörû módosítások Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, elõzõ évi pénzmaradványból, valamint kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi elõirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink a III. negyedévben. (ezer Ft):

27 6. Sajáthatáskörû átcsoportosítások Kiadások Szem.jut. Járulékok Dologi kiad Ellátottak pénzbeni Pe.átadás/Befizet ési kötelezettség Szoc.célú támogatás támog.ért.mûköd ési kiadás Felh.c.pe.átadás Kölcsönnyújtás Támogatás ért.felh.kiadás Felújítás Beruházás Kiad.össz. Kalocsai Általános Iskolák 2 289, ,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 100,0 100,0 Öregcsertõ Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 155,0 155,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 228,0 228,0 Liszt F. AMI 700,0 700,0 Kalocsai Óvodák 787,0 787,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertõ Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Uszódi Óvoda 29,0 29,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsõde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 300,0 96, , , ,0 D.Gy. Mûszaki SZKI 5 483, , ,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 0,0 Szent István Gimnázium 380,0 380,0 Gondnokság 270,0 84, , ,0 Konyha 1 000,0 320, , , ,0 Oktatási Int. Összesen 1 570,0 500, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Közmûv. Intézmények , ,0 Tomori P.Fõisk.év Városi Ktár 961,0 961,0 Sportfelügyelõség 0,0 Közmûv.Int. Összesen: 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Tûzoltóság 1 000, ,0 906,0-84,0 138,0 960,0 Egyesítetett Szoc. Int , , ,0 Kórház Rendelõintézet 0,0 Városi Kommunális Int , , ,0 TEIT , , , ,0 Polgármesteri Hivatal 4 362, , ,0 0,0 Mindösszesen , , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0-84, , ,0

28 Int.bev. Áll./Önk tám./hitel felv 28 Sajáthatáskörû átcsoportosítások Felhalmozási és tõkejell.bevétel Tám.ért.mûk.bev. Tám.ért.felh.bev. Mc.pe.átv Elõzõ évi pm Kölcsön törlesztés Felh.c.pe.átv. Bev.összesen Kalocsai Általános Iskolák 637, ,0 365, ,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 100,0 100,0 Öregcsertõ Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 7,0 148,0 155,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 128,0 100,0 228,0 Liszt F. AMI 150,0 550,0 700,0 Kalocsai Óvodák 182,0 200,0 405,0 787,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertõ Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Uszódi Óvoda 29,0 29,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsõde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 450, ,0 4, , ,0 D.Gy. Mûszaki SZKI és Koll ,0 100,0 403, , , , ,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 0,0 Szent István Gimnázium 180,0 150,0 50,0 380,0 Gondnokság 1 960,0 290, ,0 Konyha 7 000, , ,0 Oktatási Int. Összesen , ,0 100, , , ,0 0,0 0, , ,0 Közmûv. Intézmények 3 969, , , ,0 Tomori P.Fõisk.év Városi Ktár 10,0 951,0 961,0 Sportfelügyelõség 0,0 Közmûv.Int. Összesen: 3 979,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 Tûzoltóság 906,0 54,0 960,0 Egyesítetett Szoc. Int ,0 0,0 0, , ,0 Kórház Rendelõintézet 0,0 Városi Kommunális Int , ,0 TEIT , , , ,0 Polgármesteri Hivatal , ,0 0,0 Mindösszesen ,0 379,0 100, , , ,0 0,0 54, , ,0 Bevételek

29 Az elõzõekben részletezett módosításokat követõen a költségvetési rendelet következõ érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (1) Az önkormányzat évi bevételei és kiadásai 1. sz. mell. (2) Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell. (3) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai (4) Központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások 4. sz. mell sz. mell. (5) Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai célonként - 6. sz. mell. (6) Beruházások tervezete évekre - 8/a, sz. mell. 7.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. K a l o c s a, október 30. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ

30 40 17.) Önkormányzatok a jövõ szakembereiért pályázatok támogatása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy már több évben döntöttek a témáról) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 14 igenlõ szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 191/2008.öh. Önkormányzatok a jövõ szakembereiért pályázatok támogatása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) támogatja a városi önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél dolgozó fiatal szakemberek által az Önkormányzatok a jövõ szakembereiért c. felhívásra beadott, a pályázati kiírás feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmeket. Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek 18.) Egyéb ügyek: - Pályázat kiírása a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi álláshelyére (elõterjesztés és nyilatkozat írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Mint említette, Paulai Tibor úr munkahelyre megy (a minisztérium egy részlegére ellenõrzési osztályra), ahol korábban szakértõként mûködött és meginvitálták. Elvállalta és bejelentette, hogy elmegy.

31 41 Azt kérte, hogy mondják meg, mikor engedik el. Nyilván nem mondta neki, hogy pl. csak december 31-én, megkérdezte mikor van az elsõ munkanap, amikor felveszik és azt mondta, hogy 17-én már mehet. Ezért arra gondolt, hogy engedjék el 16-án bár nyilván jó lenne, ha egy igazgató végig visz egy évet. Ezt a testületnek tudomásul kell nyilván vennie és dönteniük kell, hogy 17-ével kit bíznak meg a feladat ellátásával, illetve hogy kiírják az új pályázatot. Mivel november 27-re tervezik a következõ ülést, ezért hozta most testület elé. A pályázati feltételek ugyanazok, mint korábban voltak illetve hasonló, mivel azóta jogszabályi változás is volt. Javasolja, hogy Nyárasdi Nóra szakmai vezetõt bízzák meg addig a vezetéssel (õ korábban a Kunszt utcai részlegnek volt a fõnõvére). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 13 igenlõ szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 192/2008.öh. Pályázat kiírása a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi álláshelyére H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) tudomásul veszi Paulai Tibor közalkalmazotti jogviszonyának november 16. napjával, közös megegyezéssel történõ megszüntetését. 2.) pályázatot ír ki Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi állására. Az intézmény tevékenységei: alapellátások és nappali ellátások [étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás, térségi feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás), nappali ellátás (idõsek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona)], szakosított ellátások (idõsek otthona, értelmi fogyatékos személyek otthona). Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, legalább öt év, felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, büntetlen elõéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

32 42 részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést követõen két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az állás elnyerése esetén a pályázó eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap próbaidõ kikötésével. A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év. Az álláshely betölthetõ: az elbírálást követõ hónap elsõ napjától. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet figyelembevételével. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30. nap. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, lezárt borítékban Intézményvezetõi pályázat megjelöléssel Török Gusztáv Andor, Kalocsa város polgármesterének címezve (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül összehívott képviselõ-testületi ülés. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Vargáné Tóth Mária egészségügyi és szociális osztály vezetõjétõl lehet kérni (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35., telefon: 78/ ). 3.) a benyújtott pályázatok véleményezésével a Szociális Bizottságot bízza meg, mely bizottság kiegészül az intézmény közalkalmazotti tanácsának képviselõjével, valamint a szakmai érdekképviseleti szövetség képviselõjével. 4.) az intézményvezetõi feladatok ellátásával a pályázatok elbírálásáig Kisáné Nyárasdi Nóra szakmai vezetõt bízza meg. Alapbérét Ft-ban, munkahelyi pótlékát a pótlékalap 120 %-ban, azaz Ft-ban, vezetõi pótlékát a pótlékalap 250 %-ban, azaz Ft-ban állapítja meg. 5.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály Titkárság Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ, Kalocsa

33 as forradalom és szabadságharc tiszteletére felállításra kerülõ szoborkompozíció második megvalósítási üteme (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselõket, hogy döntöttek az elkészítésében, az elsõ kör elkészült és most folytatnák. Egy változás van a tervezetthez képest: annak idején arról volt szó, hogy elméletileg kõbõl készült volna és most a mûvész úr azt javasolja árkülönbség különösebben nincs -, hogy inkább bronzból csinálják ezt is (állítólag egyébként a lektorátusnak is ez volt a javaslata) és a pluszban elkészült gloriett (melybõl volt döntés, de az idén az is elkészült természetesen nem kis árért). Folytatnák a 4 szoborral: Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Deák Ferenc és Széchenyi mellszobra kerülne be a következõ körben, és 2010-ben folytatnák a többiekkel (melyrõl van döntés egyébként). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 10 igenlõ, 4 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 193/2008.öh as forradalom és szabadságharc tiszteletére felállításra kerülõ szoborkompozíció második megvalósítási üteme H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) 2009-ben megvalósítja a Negyvennyolcasok terén álló, az elsõ felelõs magyar kormány tagjait ábrázoló szoborcsoport második tervezett ütemét: négy kormánytag posztamensen álló bronz mellszobrát. A második ütem költségeit, kb Ftot Kalocsa város évi költségvetési rendeletében biztosítjuk. Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek

34 44 - Önkormányzati villamos energia beszerzése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselõket, hogy a megye kezdeményezésére hoztak egy döntést, hogy csatlakoznak a megye kezdeményezéséhez. Most új helyzet van: az önkormányzatok kaptak egy lehetõséget, hogy a régi megoldással is mûködhet az egész rendszer. Loibl László alpolgármester: A héten tárgyalt a DÉMÁSZ közvilágítási, illetve önkormányzati referensével, aki tájékoztatta arról, hogy ez az egyetemes szolgáltatás durván 5 vagy 6 Ft-tal kwh-ként olcsóbb tud lenni, mint az eddigi tarifa, tehát mindenképpen javasolják és megéri az önkormányzatoknak ebben az irányba eldönteni az elektromos energia beszerzését a jövõben. Török Gusztáv polgármester: A gond ott van, hogy külön választották az áram árát és a szállítási költséget. A szállítási költséget viszont a vezeték tulajdonosa szabja meg (nyilván az államnak van beleszólása). Tehát ha leszállnak a tulajdonosról és mástól veszik meg, akkor alku kérdése (ha az állam nem szabályozza, bár most szabályozza, de nem biztos, hogy mindig), hogy mennyiért szállítja ide az áramot. Nyilván a tulajdonos ott akarja majd a nyereségét betenni, nem a gáz áron. Ezért õ is az A-változatot javasolná ebben a dologban. Bár jó volt az ötlet, de utána visszajött, hogy lehetõségük lesz: egyrészt nem lesz kötelezõ megcsinálni, másrészt kettéválasztották a szállítási költséget az áram díjától (erre nyilván ráteszi a hasznot, amit eddig nem szedett be). Tehát most nem látható annak értelme, hogy hirdessék magukat stb., bár lehet, hogy egyszer majd visszatérnek. Török Endre képviselõ: Kérdése azzal lenne kapcsolatos ha már alpolgármester úr tárgyalt az áramszolgáltató vállalattal -, hogy nyilván az önkormányzatnak van egy bizonyos igénye éves szinten, amire szerzõdést lehet kötni. Ha viszont a megye volumenében az egészet meg tudná kötni, nem tudja elképzelni, hogy nem volna olcsóbb, mintha minden önkormányzat külön kötné meg. Van-e arra lehetõség, illetve ezen információ birtokában van-e, ha együtt megkötné a megye (felvállalná, hogy õ tárgyalna, megkötné), véleménye szerint olcsóbbnak kellene lennie. Loibl László alpolgármester: Amikor az energialiberalizációról a törvényt behozták, akkor az elképzelés eredetileg úgy volt, hogy kereskedõktõl lehet beszerezni az áramot. Ha van egy áramstruktúra, ami idõben megoszlik, akkor az alapfogyasztást akár közvetlenül egy erõmûtõl is be lehet szerezni a kereskedõn keresztül, tehát lényegesen olcsóbb áramot tudnak beszerezni, mint a változó idõszakonként jelentkezõ igényre. Ebbõl a szempontból teljesen logikus volt a megyei összefogás, hiszen egy megyei fogyasztás egyenletes alapkiterhelési része sokkal nagyobb megyei szinten, mint egy önkormányzat esetén, csak mint polgármester úr is mondta, az áramtovábbítási díj beleszólt ebbe a történetbe.

35 45 Pl. ha egy osztrák vízi-erõmûtõl veszik meg a megyének az alapszolgáltatási elektromos energia mennyiséget, akkor nagy valószínûséggel mire idekerül, semmi megtakarítás nincs rajta. Akkor találtatott ki ez az egyetemes dolog. Eleve önkormányzati szférának, állami intézményeknek egy kedvezményesebb tarifát próbáltak biztosítani, tehát ma az elérhetõ szabadpiaci árakhoz képest ez lényegesen kedvezõbb ár tud lenni. Török Endre képviselõ: Ezt azért vetette fel mivel bár mostanában nem foglalkozott ezzel a dologgal, de korábban igen -, hogy voltak nagyfogyasztók és voltak kisfogyasztók. A nagyfogyasztóknak másért adták és ebbõl a koncepcióból indult ki: ha együtt van, olcsóbban vásárolhat, de nem tudja, ez így változott-e. Loibl László alpolgármester: Elképzelhetõ, hogy néhány év múlva valóban abba az irányba mozdul a világ, hogy érdemesebb lesz kilépni a szabadpiacra. Most pillanatnyilag a számítások alapján ez látszik elfogadható megoldásnak. Török Gusztáv polgármester: Ebbe az állami és az önkormányzati intézmények férnek bele (az állam belenyúlt ebbe, mivel nem akarta, hogy elszabaduljanak saját intézményeinek a költségei errõl szól a történet). Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve a határozati javaslat A-változatával kapcsolatban. Képviselõ-testület 11 igenlõ szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 194/2008.öh. Önkormányzati villamos energia beszerzése A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának és intézményeinek a villamos energia beszerzését egyetemes szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint végzi. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek

36 46 - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról (elõterjesztés írásban mellékelve) Szakál Tibor képviselõ: Kérdése, hogy a 157/2008. sz. önkormányzati határozattal kapcsolatban a KalocsaKOM Kft. Felügyelõ Bizottsága tájékoztatója írásos formájában nem találkozott. Megköszönné, ha ezt megkaphatná Kondénétõl vagy az irattártól. Török Gusztáv polgármester: Kéri, hogy a jegyzõkönyvbõl küldjenek kivonatot képviselõ úrnak. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a jelentés tudomásul vételével kapcsolatban. Képviselõ-testület 13 igenlõ szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 195/2008.öh. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) tudomásul veszi a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek - Polgármester tájékoztatója Török Gusztáv polgármester: Tájékoztatja a képviselõ-testületet, hogy november 27-én tartanának közmeghallgatást. Egy témát szoktak adni, és az új hulladékgazdálkodás rendszer és mûködése lenne a fõ téma, második pedig a szabad közmeghallgatás (tehát lenne egy témás, és egy téma nélküli: a lakosság bármit elmondhat). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását javaslatával (a kezdési idõpont majd attól függ, hogy lesz-e testületi ülés) kapcsolatban.

37 47 Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 196/2008.öh. Közmeghallgatás H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) november 27-én közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel: I. rész Az új hulladékgazdálkodás rendszer és mûködése Közérdekû javaslatok és kérdések II. rész 2.) Értesülnek: képviselõ-testület tagjai Polgármesteri Hivatal osztályai Önkormányzati intézmények És általuk az érintettek Török Gusztáv polgármester: Tájékoztatja a képviselõket, hogy a Homokhátsági Szilárd Hulladék Rendszer átrakójának átadása november 7-én 11 órakor lesz. Kéri, hogy aki tud, jelenjen meg. Dióssy László, a környezetvédelmi minisztérium államtitkára fogja átadni a rendszert. Átadták a bátaapáti átmeneti tárolót, a kis- és közepes aktivitású hulladékok beszállítása megkezdõdött, tehát tulajdonképpen a Paksi Atomerõmûbõl szállítják oda az anyagot. Idõsek Világnapját tartották a szokásos mûsorral együtt, mely egy jól sikerült találkozó volt. TEIT-ülést tartottak kétszer, és tárgyaltak a Paksi Atomerõmûvel a következõ 5 vagy 10 évnek a szerzõdéseirõl, szerzõdésérõl egyenlõre félúton vannak, nyilván majd tájékoztatni fogja a testületet, hogy mi lett a vége. A Vaskúti Kft-vel tárgyaltak: már többször felvetõdött testületi ülésen, hogy belépnének a kftbe tulajdonosnak, hiszen ha õ a fõvállalkozója a szilárd hulladék elhelyezésére, begyûjtésére (alvállalkozó a Kommunális Intézmény), akkor lehet, hogy úgy lenne jó, ha tulajdonos részei lennének a kft-nek is. Küldtek egy anyagot, ennek az értékelése folyamatban van. Majd át fogja adni a Városüzemeltetési Bizottságnak és a Pénzügyi Bizottságnak is (hiszen belépésrõl is lenne szó) és majd testület elé kerülne ez a dolog. Ehhez nyilván az kell, hogy a kft. is felvegye a várost.

38 48 Két lehetõség van: vagy valakitõl megvásárolják az üzletrészüket, vagyonrészüket, vagy pedig tõkeemeléssel száll be a város. A tárgyalásokat elkezdték ebben az ügyben, majd meglátják. Az APEH érdeklõdött a korábban itt a testület elõtt tárgyaló repülõtér befektetõk ügyében. Nem tudja mire vélni a dolgot, nem is jelentkeztek azóta. Különbözõ kérdéseket tettek fel, elmondták, hogy mit tárgyaltak: volt egy ajánlat, azóta áll az ügy, nem tudja, hogy mi lesz a vége, vagy mi történt. Szokásos ellenõrzéseket szokott a számvevõszék tartani, és most ellenõrzi a kórház sürgõsségi ellátásának dolgait (még folyik a munka). Tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri annak tudomásul vételét. Képviselõ-testület a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette. Török Gusztáv polgármester: Több napirend, felvetés nem lévén és miután bejelenti, hogy november 27-én várhatóan nem csak közmeghallgatás, hanem testületi ülés is lesz megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. Kmft. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ Jegyzõkönyv-hitelesítõk: (Katus Attila) képviselõ (Vén János) képviselõ

39 40 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL M E G H Í V Ó Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselõ-testület október 30-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére. N A P I R E N D : Önkormányzati kötvénykibocsátáshoz pénzintézet kiválasztása (zárt ülés keretében) Támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez Kalocsa város településrendezési tervének módosítása A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló 10/2001. (VII.27.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatása Bankszámla vezetési megbízás meghosszabbítása Városi Kórház-Rendelõintézet energetikai felülvizsgálata Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló többszörösen módosított 17/2004. (VII.21.) sz. rendelet módosítása 2 -

40 41 Kalocsa, Kinizsi P. u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése (DAOP /2/2F) Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Rt. mellett mûködõ konzorcium éves költségvetési hozzájárulásának befizetése A belsõ ellenõrzés évi munkájának tervezete Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje létszámcsökkentése A évi költségvetésrõl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítása Önkormányzatok a jövõ szakembereiért pályázatok támogatása Egyéb ügyek - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról Kalocsa, október 22. (Török Gusztáv Andor)

41 40 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL E L Õ T E R J E S Z T É S Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testület október 30-i ülésére Tárgy: támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez 1997-ben a Kalocsai Fõegyházmegye Levéltárában megkezdték a Kalocsa és szállásai (vagyis egykor a kalocsai plébánia filiáiként érintett települések: Homokmégy, Szakmár, Alsómégy, Drágszél, Újtelek, Öregcsertõ) történeti anyakönyvi adatbázisának elkészítését. Hat éven keresztül, pályázati támogatásokat is felhasználva az közötti idõszak 140 ezer anyakönyvi bejegyzését dolgozták fel, de az adatbázis elkészítését nem sikerült teljesen befejezni. A hiányzó, kb. 30 ezer bejegyzés feldolgozása terén a évben a Reneszánsz Év pályázati támogatása adott újabb lehetõséget, mivel a pályázaton a levéltár eft-ot nyert az adatbázis további munkálataira, mely összegbõl az elkövetkezõ hónapokban 16 ezer digitális anyakönyvi képfelvétel készülhet, és 15 ezer anyakönyvi bejegyzés szöveges feldolgozása valósulhat meg. A munka teljes költsége: Ft. Jelenleg a 19. század elsõ három évtizedébõl hiányoznak még bizonyos évfolyamok a születési- és halotti anyakönyvekbõl, a házasságok feldolgozása már teljes. (A hiányzó évfolyamok: kereszteltek , meghaltak ). 23 ezer rekord bevitelével tehát a katolikus anyakönyvi állományt tekintve teljessé válhat a történeti anyakönyvi adatbázis, mely egy város, pontosabban egy kisebb régió népességének adatait tartalmazza. A feldolgozást eddig csak a katolikus anyakönyvek alapján végeztük, de folytatni szeretnénk az izraelita anyakönyvek 1850-tõl rendelkezésre álló anyakönyvi másodpéldányaival (kb. 7 ezer bejegyzés), hogy így adatbázisunk lefedje a teljes népességet. Az adatbázis azért is jelentõs, mivel tudomásunk szerint a mai napig nem készült teljes szövegû (vagyis az anyakönyvek valamennyi információját tartalmazó) történeti adatbázis magyarországi településrõl. Ehhez hasonló csak Salgótarjánban, a Nógrád Megyei Levéltárban készült, de az ottani adatszerkezet nem törekszik a források szövegének-képének megõrzésére és megjelenítésére, inkább a családkutatói adatgyûjtésekre-adatlapokra hasonlít tavaszán így Kalocsa lehet az elsõ magyarországi város, amelynek megjelenhet teljes szövegû, történeti anyakönyvi adatbázisa. Az anyakönyvi adatbázis szövegszerû használatának-kutatásának sokféle lehetõségérõl a korábbiakban már szóltunk. Az elmondottakon túl a képi megjelenítés, vagyis az átírt szövegek és az eredeti dokumentumról készített képek együttes alkalmazása viszont több szempontból is minõségi többletet, értékes újdonságot jelent. Egyrészt biztosítja az eredetiség élményét a böngészések során, másrészt lehetõvé teszi az adatok ellenõrzését és esetleges újraértelmezését a kutatók számra, az átírt és az eredeti változat összevethetõségével. Az alábbiak miatt javaslom, hogy a Képviselõ-testület támogassa az elõterjesztést:

42 41 figyelembe véve a kutatói érdeklõdést és az igények változását, lehetõséget teremt a lakosság tömeges családfakutatására, az eredeti források széles körben történõ, élményszerû hasznosításával az anyakönyvi adatbázis használata ösztönzi a helytörténeti kutatásokat, s az eddiginél sok tekintetben elõnyösebb helyzetet teremt, új alapot ad azok végzéséhez közösségteremtõ, kapcsolatokat erõsítõ jelleggel bír, az õsök keresésével, rokoni szálak felderítésével, a lakosság és az elszármazott népesség a múltban és a jelenben is találkozhat minõségileg új kutatási lehetõséget biztosít számos tudományág számára, a nagy adattartalom statisztikai, elemzõ vizsgálata új tudományos- és módszertani eredményekkel kecsegtet ugyanazon adatbázis több tudományág szempontjából történõ vizsgálata lehetõséget ad az interdiszciplináris kutatásokra az említett vizsgálatok eredményei további kutatásokat gerjeszthetnek, melyek esetleg már más forrásokra is alapoznak modell értékûvé válhat a szélesebb közönség számára történõ minõségi tartalomszolgáltatás és a tudományos kutatások igényeinek találkozása a sikeresen mûködõ kalocsai anyakönyvi adatbázis nagy segítséget jelenthetne a projekt folytatásához szükséges társadalmi támogatottság megszerzésében Javaslom, hogy a Képviselõ testület ,-Ft-tal támogassa a Kalocsai Fõegyházmegye Levéltárának a kalocsai és szállásai anyakönyvi adatbázisának elkészítését. A projekt után az önkormányzat 300 db az adatbázis tartalmazó DVD-t kapna, amelyet értékesíteni is lehet. Határozati javaslat A Képviselõ-testület ,-Ft támogatást biztosít a Kalocsai Fõegyházmegye Levéltárának a Kalocsai és szállásai anyakönyvi adatbázisának elkészítéséhez Kalocsa,2008. október 16. Török Gusztáv Andor

43 40 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testületének október 30-iki ülésére Tárgy: Kalocsa város településrendezési tervének módosítása A Képviselõ-testület 185/2007. számú határozatával döntött a 198/2004. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv, és a 22/2004. (X. 20.) számú rendeletével jóváhagyott Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításáról. A tervezési munka megkezdõdött, de elõrehozott, egyszerûsített külön eljárásban indokolt három utca gyûjtõúttá való átminõsítése, mivel a Dél-Alföldi Operatív Program keretében pályázatot írtak ki belterületi gyûjtõutak rekonstrukciójára. Gyûjtõúttá minõsítésre a Zöldfa, Tóth Mike és Vidats utcákat találtuk szakmai szempontból alkalmasnak. A rendezési terv elõzõek szerinti módosítása után lesz lehetõsége az önkormányzatnak pályázatot benyújtania. A településrendezési tervek készítésének és jóváhagyásának rendjét meghatározó, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény 9.. (2), (3) (6) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen - végrehajtottuk a jogszabályban meghatározott szervekkel a módosítás elõzetes egyeztetését, véleményeztetését; - a lakosság részére javaslattétel, véleményezés céljából a tervezet közszemlére volt kitéve 30 napig; - a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fõépítésze szakmai véleményében megállapította, hogy a lezárult véleményezés során a jóváhagyást akadályozó, tisztázatlan kérdés nem maradt fenn. Javaslom Tisztelt Képviselõ-testületnek, hogy Kalocsa város érvényben lévõ, 198/2004. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét (rajzi és szöveges munka rész), valamint a 22/2004. (X. 20.) számú rendelettel jóváhagyott szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát módosítsa a mellékelt mûszaki munkarészek szerint. (A településszerkezeti terv 1:10000 és 1:18000 méretarányú térképe technikai okok miatt nem mellékelhetõ, azt a testületi ülésen vagy elõzetesen a mûszaki osztályon- lehet megtekinteni.) Határozati javaslat A Képviselõ-testület 1. Kalocsa város érvényben lévõ, 198/2004. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét (rajzi és szöveges munka rész) módosítja a bemutatott és mellékelt tervlap szerint; 2. megbízza polgármestert a településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos további feladatok elvégzésével. Kalocsa, október 21. (Török Gusztáv Andor)

44 41 Tervezet Kalocsa Város Önkormányzata./2008. ( ) számú rendelete Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004. (X. 20.) számú rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c.) pontjában és a 13. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004. (X. 20.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 3. A szabályozási terv 1. sz. mellékletének, a belterületek (illetve ahhoz szorosan kapcsolódó) közutak osztályba sorolása, és jellemzõi felsorolását tartalmazó táblázat kiegészül a Zöldfa utca, Vidats utca, Tóth Mike utcákkal, mint a hálózati funkció szerint gyûjtõút kategóriába sorolt utakkal. 4. A rendelet november 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Kalocsa, október.. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ

45 42 KALOCSA VÁROS CÍMZETES FÕJEGYZÕJÉTÕL 6301 Kalocsa, Szent István kir. út 35. ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete október 30-ai ülésére Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzatának 10/2001(VII.27.) számú rendelete a település tisztaságáról a közterületek és ingatlanok rendjérõl módosítása. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a város területén 20 db szelektív hulladékgyûjtõ sziget került kialakításra. A hulladékgyûjtõ szigeteken gyûjtendõ anyagok szelektálása végett a gyûjtõedények 3 színûek. mûanyag hulladék: sárga papír hulladék: kék üveg hulladék: zöld A hulladékgyûjtõ szigetekre figyelem felhívó táblákat helyezünk el az alábbi szöveggel: Figyelem! A konténerben csak papírt, üveget és mûanyag palackot lehet elhelyezni. A hulladékszigeten más hulladékot lerakni TILOS! Más jellegû háztartási szemetet a saját kukába, vagy a hulladéktelepen lehet lerakni. A Fenti Szabály megsértése esetén Ft-ig terjedõ bírság kiszabására kerülhet sor! A fentiek végrehajtása miatt a bírság kiszabhatósága miatt szükséges a település tisztaságáról a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló helyi rendelet módosítása. Kalocsa, október 22. ( Dr. Bálint József ) címzetes fõjegyzõ

46 43 Tervezet Kalocsa Város Önkormányzat /2008. (.) ör. számú rendelete a település tisztaságáról a közterületek és ingatlanok rendjérõl Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló többszörösen módosított 10/2001 (VII.27.) számú rendelet (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1 Az R 4. -a az alábbi (6) új bekezdéssel egészül ki. (6) A szelektív hulladékgyûjtés érdekében a papír, üveg és mûanyag palackok gyûjtése külön konténerekben, hulladékgyûjtõ szigeteken történik, a hulladékszigeteken más hulladékot lerakni tilos. 2. A R 14. (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: g.) a hulladékgyûjtõ szigetekre a papír, üveg és mûanyagpalackok hulladékon kívül, más hulladékot is elhelyez. Az e rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba. 3. Török Gusztáv Andor polgármester Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ

47 44 KALOCSA VÁROS JEGYZÕJÉTÕL ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete október 30-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3)-(10) bekezdése rendelkezik a megyei és települési önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elkészítési és felülvizsgálati kötelezettségérõl. A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés október 28-i ülésén meghozott 168/2005. (X.28.) Kgy. határozatával fogadta el a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet elõzõleg a megye önkormányzataival véleményeztetett. Az Sztv. 92. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés a koncepció tartalmát két évente felülvizsgálja és aktualizálja. A Bács-Kiskun Megyei Fõjegyzõ az aktualizált koncepciót az Sztv. 92. (8) bekezdése szerint véleményezésre önkormányzatunk részére megküldte. A dokumentummal kapcsolatos önkormányzati véleményt a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Hivatala Intézményirányítási Fõosztálya részére kell megküldeni. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgált és aktualizált anyaga teljes terjedelemben az Egészségügyi és Szociális Osztályon megtekinthetõ. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elõ. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért az aktualizált Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában foglaltakkal. Kalocsa, október 7. ( Dr. Bálint József ) címzetes fõjegyzõ BKkm Önk Szoc Szolgterv Koncepció véleményezése

48 45 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ Testülete 2008 október 30-i ülésére Tárgy: Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése A Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület tevékenységével összhangban megkereste Kalocsa Város Önkormányzatát, hogy az utóbbi idõben terjedõ génmódosított mezõgazdasági termesztés ellen fellépve Kalocsa Város is több településhez, megyéhez, és régióhoz hasonlóan génmódosítás mentes település legyen. Magyarországon eddig több mint 30 település hozott határozatot illetve állásfoglalást, ezzel csatlakozva az európai génmódosítás-mentes települések sorához. Ezen felül a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, valamint a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a tavalyi évben egyhangú döntéssel elfogadta a két régió génmódosítás-mentes övezetté nyilvánításáról szóló határozatot. A géntechnológia alkalmazásának környezeti kockázatai Noha támogatói a világ élelmiszer-termelésének forradalmasítását várják ettõl, a genetikailag módosított élõlények (elsõsorban növények) elõállítása és mezõgazdasági alkalmazása számos kockázati tényezõt rejt magában. A valamennyi élõlény örökletes tulajdonságait hordozó gének összessége, egy-egy növény vagy állat (akár ember) génállománya hosszú fejlõdési folyamat eredményeként jött létre. A génmódosítási eljárás során ebbe az egységes rendszerbe, a befogadó élõlénybe (pl. kukoricába) attól teljesen idegen (pl. baktériumokból származó) géneket juttatnak be, valamilyen új tulajdonság megjelenítése érdekében. Így azonban olyan génkombinációkat hoznak létre, amelyek természetes körülmények között aligha alakulhatnának ki. A módszer lehetséges mellékhatásairól viszont ma még nagyon kevés tudományos ismeret áll rendelkezésünkre. Valószínû azonban, hogy a bejuttatott idegen gén az élõlényben a kívánt tulajdonság kifejezése mellett, kölcsönhatásba lépve a befogadó élõlény eredeti génjeivel annak más tulajdonságait is megváltoztathatja. Ennek következtében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 6-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 19-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20131209\2013 december 19 001.rep Ülés ideje: 2013.12.19. 13:40 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben