J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének október 30-i ülésérõl. Képviselõ 14 fõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. október 30-i ülésérõl. Képviselõ 14 fõ"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének október 30-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kondéné Török Mária Dr. Molnár Gábor Szakál Tibor Török Gusztáv Andor Vámosi Imre Dr. Deák Zoltán Katus Attila Loibl László Szabó Lászlóné Török Endre Varga Nelli Vén János Képviselõ 14 fõ Távollévõ képviselõk: Dr. Bagó Zoltán Kapitány Julianna Dr. Hargitai László Turi Tibor Tanácskozási joggal jelenlévõk: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Polgármesteri Hivatal osztályvezetõi: Dr. Kiss Csaba aljegyzõ Pintér Ferenc Gömöriné Balla Erzsébet Pécsi László Vargáné Tóth Mária Török Gusztáv polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselõket, érdeklõdõket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselõbõl 14 képviselõ jelen van. Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Katus Attila és Vén János képviselõket javasolja. Képviselõ-testület a polgármester jegyzõkönyv-hitelesítõkre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta. Török Gusztáv polgármester: Javasolja, hogy a képviselõ-testület a meghívóban szereplõ napirendet tárgyalja azzal, hogy az 1. napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra és kiegészül még egy anyaggal mivel még most tárgyalt a témáról a Közbeszerzési Bizottság, hitelfelvételrõl döntéssel. Egyéb ügyek keretében az alábbi napirendek megtárgyalását javasolja: - Pályázat kiírása a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi álláshelyére (mivel bejelentette az igazgató, hogy a minisztériumba megy dolgozni és ezért távozik munkahelyérõl ezt tudomásul vennék és ki kell írni a pályázatot)

2 as forradalom és szabadságharc tiszteletére felállításra kerülõ szoborkompozíció második megvalósítási üteme - Önkormányzati villamos energia beszerzése Varga Nelli képviselõ: Napirend elõtt kér szót. Szakál Tibor képviselõ: Szintén napirend elõtt kér szót. Török Gusztáv polgármester: Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. Képviselõ-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D : 1.) Önkormányzati kötvénykibocsátáshoz pénzintézet kiválasztása és hitelfelvételrõl döntés (zárt ülés keretében) 2.) Támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez 3.) Kalocsa város településrendezési tervének módosítása 4.) A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló 10/2001. (VII.27.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ 5.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ 6.) Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése 7.) Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatása 8.) Bankszámla vezetési megbízás meghosszabbítása

3 3 9.) Városi Kórház-Rendelõintézet energetikai felülvizsgálata 10.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló többszörösen módosított 17/2004. (VII.21.) sz. rendelet módosítása 11.) Kalocsa, Kinizsi P. u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése 12.) Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése (DAOP /2/2F) 13.) Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Rt. mellett mûködõ konzorcium éves költségvetési hozzájárulásának befizetése 14.) A belsõ ellenõrzés évi munkájának tervezete 15.) Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje létszámcsökkentése 16.) A évi költségvetésrõl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítása 17.) Önkormányzatok a jövõ szakembereiért pályázatok támogatása 18.) Egyéb ügyek - Pályázat kiírása a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi álláshelyére as forradalom és szabadságharc tiszteletére felállításra kerülõ szoborkompozíció második megvalósítási üteme - Önkormányzati villamos energia beszerzése - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról Török Gusztáv polgármester: Varga Nelli képviselõnek adja meg a szót.

4 4 Varga Nelli képviselõ: Köszönöm a szót! Tisztelt Polgármester Úr, Képviselõtársaim! Pontosan tudom, hogy most jó néhányan azt várják tõlem, hogy a napirend elõtti felszólalásomban Kalocsa város polgármesterével foglalkozzam, mivel a bíróság jogerõsen elítélte Õt. Én azonban szeretnék mindenkit megnyugtatni: ezt nem teszem. Két ok miatt: az elsõ, hogy egy éve, egy karácsonyi köszöntõmben ígéretet tettem arra, hogy a jövõben mindenekfelett a konszenzusra törekszem majd. Arra, hogy a város dolgai jól menjenek. Ennek pedig egyik fontos eleme a nagyvonalúság. Mi hasznunk lenne abból, ha elkezdenénk támadni? Semmi. Azt jól tudjuk mindannyian, hogy az ezzel ellentétes magatartás hová vezet, hiszen ragyogó példája ennek az országos politika. Ez tehát az egyik oka annak, hogy nem hangoskodunk. A másik az jóval prózaibb: megvárjuk, hogy mit mond a független magyar bíróság egy ilyen helyzetben. Majd akkor eldöntjük, hogy hogyan tovább. Mindazonáltal ezért a hozzáállásért én nem várok vállveregetést, sem pedig köszönetet. Sõt. Azt is tudom, hogy továbbra sem kímélnek majd minket az újságcikkekben, vagy a személyeskedõ, jópofa weboldalakon. Ez minket egyébként nem zavar, sõt megerõsít bennünket, hiszen ez a fajta, támadó politikai hozzáállás úgy is leáldozóban van. Hogy mindezt most miért mondtam el Önöknek? Csak szerettem volna, ha tudják, hogy mit, miért teszek! Nem akartam ezzel sem többet, sem pedig kevesebbet. Most pedig elmondom - hiszen ez mindennél fontosabb -, hogy valójában miért kértem napirend elõtti felszólalásra lehetõséget. Mi mindig hangsúlyozzuk az együttmûködés fontosságát, hiszen igaz, hogy ebben a testületben ellenzékben kell dolgoznunk, de mégsem folytatunk szélmalomharcot. A törekvéseinket legtöbbször nem veszik figyelembe, így ebbõl kell erõt merítenünk a munkánkhoz, mégpedig úgy, hogy kettõzött erõvel igyekszünk bizonyítani: mi nem a levegõbe beszélünk és valóban Kalocsa város polgárainak az életét tartjuk minél elõrébb valónak. Talán ennek is köszönhetõ, hogy ismét diadalmaskodott városunkban az összefogás. Mégpedig azzal, hogy valóra vált a Csokonai utcai Tagóvoda vezetõségének egy régi álma és a régi beton terasz helyén ma már az új térkõvel lerakott terasz fogadja az óvodába járó mintegy 100 óvodást, valamint megoldódott a csapadékvíz elvezetés. Felsorolhatnám mindazoknak nevét, akik ezekben a munkálatokban szerepeltek, részt vettek, de nem teszem, mert ebben mindenki benne volt. A megyei vezetõk, a város önkormányzata az ellenzékkel együtt, és ne feledjük: a szülõk, és maguk a gyerekek is. Apró lépés ez, jól tudom, de ne becsüljük alá ezeket az eredményeket, mert ebbõl áll össze az, amit otthonnak nevezünk. Ahogyan a vezetõ óvónõ mondta, Tamási Áron szavait idézve: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És, tisztelt testület: nekünk ez éppen Kalocsa. Török Gusztáv polgármester: Levezetõ elnökként van válaszadási joga: csak annyit szeretne mondani. Tisztelt Varga Nelli! Amit elsõként mondott: Kalocsa város polgármesterét nem ítélte el senki. Akit elítéltek, az egy magánszemély (annak meg semmi köze a testülethez). Szót ad Szakál Tibor képviselõnek.

5 5 Szakál Tibor képviselõ: Tisztelt képviselõtársaim! Ahogy Varga Nelli képviselõtársam, úgy én sem kívánok foglalkozni azzal, hogy Török Gusztáv Andort, Kalocsa város polgármesterét egy büntetõeljárásban elítélték, mert bûnösnek találták nagy nyilvánosság elõtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. Ennek jogi következménye egyenlõre nem a testületre tartoznak, erkölcsi megítélését pedig Kalocsa bölcs lakossága a tények megismerése után megfogalmazza majd. De ugyanezen a napon egy másik rágalmazási perben is született jogerõs döntés, ami már igenis a képviselõ-testületre tartozik, mert az egyik önkormányzati intézmény vezetõ beosztású dolgozójáról mondta ki a Bács-Kiskun Megyei Bíróság szintén egy büntetõeljárás végén -, hogy bûnös. Mivel a Városi Közmûvelõdési Intézmények, Múzeum és Televízió az önkormányzat intézményeként mûködik, súlyos következménye kell legyen annak, hogy most már jogerõs bírósági ítélet szerint Kovács István fõszerkesztõ arra használta az általa vezetett Kalocsa Televízió nyilvánosságát, hogy becsületében sértegesse Varga Sándort, és jó hírnevét lejárassa a KACISZ volt képviselõjének. Tette ezt a semlegesség határának nyilvánvaló átlépésével, amit azért tartok nagyon súlyos cselekedetnek, mert többnyire a köz pénzébõl finanszírozott médiumnak minden körülmények között meg kellene felelnie a közszolgálatiság azon elvének, mely szerint pártatlanul tájékoztat. Kovács István fõszerkesztõtõl joggal lett volna elvárható, hogy a Kalocsa TV közszolgálati vállalásának megfelelõen objektív módon tájékoztassa a város lakosságát. Ezzel szemben az ítélet indoklása szerint Kovács István nem csak idézett egy nyilvánvalóan becsületsértõ, rágalmazó írásból, de értékítéletet tartalmazó kísérõszöveggel tette egyértelmûvé, hogy kirõl van szó. Varga Sándor pedig éppen azzal tett eleget a közszolgálatiság elvének, amikor tudomására jutott és a közérdeklõdésre számottartó kérdésekrõl rendszeresen tájékoztatást adott, valamint a közpénzekbõl való finanszírozás visszásságaira hívta fel a közvélemény figyelmét. Az, hogy valakit ezért érjen támadás ráadásul az önkormányzati TV részérõl -, egy feledni kívánt világ újbóli térnyerése. Ebbõl Kalocsa lakossága nem kér többet. Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy közpénzbõl mûködtetett médium fõszerkesztõje nyíltan, a semlegesség elvét nélkülözve, a büntetõtörvénykönyv által üldözendõ cselekmény elkövetésének megállapítása után akárcsak egy napig is az állásában maradjon. Ezek után minden nap, amit Kovács István a Kalocsa TV fõszerkesztõi pozíciójában tölthet, arra lesz bizonyíték, hogy az SZDSZ-MSZP többségû önkormányzat bízta meg azzal, hogy lejárassa mindazokat, akik a regnáló hatalommal szemben más véleményen vannak. Török Gusztáv polgármester: Szakál Tibor úr szájából nagyon jól hangzanak ezek a dolgok Meg tudja ismételni, amit Varga Nellinek mondott. Mégegyszer mondja: Kalocsa város polgármestere nem bûnös. Ha az ítéletet elolvassa, magánemberrõl szól. 1.) Önkormányzati kötvénykibocsátáshoz pénzintézet kiválasztása és hitelfelvételrõl döntés Török Gusztáv polgármester: A napirend tárgyalására zárt ülést rendel el. (zárt ülés anyaga külön jegyzõkönyvben!)

6 2.) Támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez 6 (elõterjesztés írásban mellékelve) A zárt ülés közben megérkezett dr. Hargitai László képviselõ, így a jelenlévõ képviselõk száma: 15 fõ. Török Gusztáv polgármester: Felkéri Lakatos Andort, hogy foglalja össze bár kiküldték az anyagot -, hogy hogyan állnak ezzel a kérdéssel. Közös program volt a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyével még annak idején Dankó érsek úrral egyeztek meg ebben a kérdésben. Eljutottak valameddig, és most szeretnék tovább folytatni. Lakatos Andor: Az elõterjesztésben nem volt könnyû összefoglalni ilyen nagyszabású vállalkozást (a szakmai anyag 5 oldalas), és inkább arról szólna, ami nincs benne az elõterjesztésben. Korszakváltás történik a levéltári kutatásokban is, mára jelentõsen megnõtt a forgalom és természetesen megváltozott az érdeklõdés is. A változás ami a tartalmat illeti a családkutatás felfutása, amibõl kiemelné az országos statisztikai számot: kb ezer között van évenként a családkutatások száma a levéltárakban, ami az anyakönyvek segítségével történik. Hogy a számot értékelni tudják, ezért elmondja, hogy az országos levéltári adat kb. 22 ezer kutatási eset, így ehhez viszonyítva látható, hogy óriási számról van szó. A modern eszköze ennek mellyel tömegessé válhat a kutatás az elektronika, digitális eszközök használata. Olyan adatbázisról van szó, mely teljes szövegû átírása az anyakönyveknek, és mivel ha belegondolnak, hogy ezek mennyi adatot rejthetnek, tudható, hogy ez az anyag nem csupán családkutatásra használható, hanem nagyon sok tudományág talál benne tömeges statisztikai adatokat: demográfia, néprajz, migráció, halálokok, betegségek (orvostörténeti kutatások is lehetségesek). Érdekességként megemlíteni, hogy hasonló adatbázis készítettek Németországban a Passau-i Levéltárban, amit az egészségügy finanszírozott. Tartalmával kapcsolatban elmondja, hogy lehet a területet tisztázni és a lakosságot. Ez Kalocsa és szállásairól szól, tehát egy kisebb régió adatbázisáról van szó, az évhatárok pedig közötti idõszak adatai vannak benne. Ebben az idõszakban egyébként két felekezetnek volt anyakönyvezése Kalocsán, jelenlegi feldolgozottságában az adatbázis csak a katolikus anyakönyveket tartalmazza, de tervei szerint mindet feldolgozzák (egy idõszakról rendelkezésre áll a megyei levéltárban az izraelita anyakönyv-másolat is), hogy a teljes lakosság lefedhetõ legyen. Az anyagiakkal kapcsolatban elmondaná, hogy ez a vállalkozás 1997-ben indult, 6 éven át szép ütemben folyt, utána nem tudtak forrásokat szerezni (bár pályáztak), de technológiai váltás is történt idõközben (Internet, digitális technika), az idén a reneszánsz év keretében nyertek jelentõs támogatást, de ez nem elegendõ a teljes minõségi befejezéshez és ezért kérték a város támogatását. Az 1 MFt-os támogatásért a levéltár felajánlana 300 db tiszteletpéldányt (DVD formájában), mely lehetõséget jelent, hogy késõbb az önkormányzat értékesítheti.

7 Török Gusztáv polgármester: Az elsõ feldolgozást kipróbálták, és mûködik (jelenleg kb. 150 ezer adat van benne). 7 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag (15 igenlõ szavazattal) az alábbi határozatot hozza: 179/2008.öh. Támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) ,-Ft támogatást biztosít a Kalocsai Fõegyházmegye Levéltárának a Kalocsai és szállásai anyakönyvi adatbázisának elkészítéséhez 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Kalocsai Fõegyházmegye Levéltára Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek Lakatos Andor: Köszöni a szót és a támogatást és reméli, jövõ év tavaszára Kalocsa lesz az elsõ város, aki hasonlóval büszkélkedhet az országban. 3.) Kalocsa város településrendezési tervének módosítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

8 8 180/2008.öh. Kalocsa város településrendezési tervének módosítása A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) Kalocsa város érvényben lévõ, 198/2004. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét (rajzi és szöveges munka rész) módosítja a bemutatott és mellékelt tervlap szerint; 2.) megbízza polgármestert a településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos további feladatok elvégzésével. 3.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek Török Gusztáv polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzata 23/2008. (XI.7.) számú rendelete Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004. (X. 20.) számú rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c.) pontjában és a 13. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004. (X. 20.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A szabályozási terv 1. sz. mellékletének, a belterületek (illetve ahhoz szorosan kapcsolódó) közutak osztályba sorolása, és jellemzõi felsorolását tartalmazó táblázat kiegészül a Zöldfa utca, Vidats utca, Tóth Mike utcákkal, mint a hálózati funkció szerint gyûjtõút kategóriába sorolt utakkal.

9 9 2. A rendelet november 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Kalocsa, október 30. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ 4.) A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló 10/2001. (VII.27.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést összefoglalva elmondja, hogy be kell tenniük az elindult szelektív hulladékgyûjtés dolgát kérdés, hogyan fog mûködni: reméli a lakosság hozzászokik és használni fogja. Vén János biz. elnök: Meg szeretné köszönni a lakosság fegyelmezettségét. Függetlenül a leírtaktól a figyelmeztetõ táblák ott vannak, egyenlõre egy hulladékgyûjtõt döntöttek el, az összes többi rendben van (a környéke is), és a mûanyag gyûjtõedényeket egyszer már üríteni kellett: csak így tovább. Úgy tûnik, elkezdte használni a lakosság (egy hét alatt megtelt a mûanyag gyûjtõ edény). Folyamatosan vizsgálják õket, olyan is elõfordulhat, hogy változtatják majd a helyszínt (ha kiderül pl., hogy nem telik meg úgy míg máshol sûrûn megtelik), de úgy néz ki, hogy kezd mûködni a rendszer. Török Gusztáv polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzat 24/2008. (XI.7.) ör. számú rendelete a település tisztaságáról a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló 10/2001. (VII.27.) sz. rendelet módosításáról

10 10 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló többszörösen módosított 10/2001 (VII.27.) számú rendelet (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1 Az R 4. -a az alábbi (6) új bekezdéssel egészül ki. (6) A szelektív hulladékgyûjtés érdekében a papír, üveg és mûanyag palackok gyûjtése külön konténerekben, hulladékgyûjtõ szigeteken történik, a hulladékszigeteken más hulladékot lerakni tilos. 2. A R 14. (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: g.) a hulladékgyûjtõ szigetekre a papír, üveg és mûanyagpalackok hulladékon kívül, más hulladékot is elhelyez. Az e rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba. 3. Kalocsa, október 30. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ Török Gusztáv polgármester: Kiegészítésként elmondja melyet majd a tájékoztatójában el fog mondani e témában november 27-én lenne közmeghallgatás is. 5.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ (elõterjesztés írásban mellékelve) Varga Nelli képviselõ: Mivel Bagó Zoltán képviselõ úr aki egyben a megyei közgyûlés alelnöke nem tud jelen lenni az ülésen, ezért õt kérte meg, hogy tájékoztassa a testületet a napirenddel kapcsolatban.

11 11 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi struktúrájában és tartalmát tekintve is komoly változásokon ment keresztül óta - mióta ez a koncepció felül lett vizsgálva -, valamint a közgyûlés 5/2007. rendelete alapján a Bács-Kiskun megyei szociálpolitikai kerekasztal feladata a koncepcióban meghatározott feladatoknak a megvalósítása, illetve a végrehajtás folyamatosságának figyelemmel kísérése. A szociálpolitikai kerekasztal múlt héten ülésezett, melyen õ is részt vett, és a jelenlévõk egyhangúlag jónak és életszerûnek tartották ezt a koncepciót. Bagó alelnök úr azonban fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez az anyag az alapjogszabálynak megfelelõen lett összeállítva és arra kéri a képviselõ-testületet, hogy esetleges javaslataik is ehhez igazodjanak. Török Gusztáv polgármester: Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 181/2008.öh. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) egyetért az aktualizált Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában foglaltakkal. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály És általuk az érintettek 6.) Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a géntechnológia dolga Magyarországon elméletileg településenként, városonként nem kell ilyet csinálniuk, hiszen a magyar törvények ezt garantálják. Az FM a legutolsó jogszabályokat is úgy hozta meg, hogy nem lehet ilyen.

12 12 Függetlenül ettõl a települések egy része elkezdte magát is kinyilvánítani. Megkereste az önkormányzatot a környezetvédelmi egyesület vezetõi, hogy mondják ki Kalocsán is. Bár ha a jogszabályok megváltoznának, úgy sem érne semmit, hogy kimondják, de ettõl függetlenül ha ez az igénye egy civil egyesületnek, ezt támogassák. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 182/2008.öh. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése A képviselõ-testület 1.) H a t á r o z a t Génmódosítás-mentes övezetté nyilvánítja Kalocsa város település közigazgatási területét. Génmódosítás-mentes politikát követel az általa nyújtott szolgáltatások során (az önkormányzat által mûködtetett intézményekben /óvoda, iskola, kórház stb./ az étkeztetést génmódosítás-mentes alapanyagokból oldja meg, a beszállítóktól igazolást kér, hogy génmódosítás-mentes élelmiszerrel látják el az intézményt). A rendelkezésre álló eszközökkel segíti a génmódosított szervezeteket nem használó mezõgazdasági rendszerek erõsödését és fejlesztését. Figyelemmel kíséri a génmódosított növények kibocsátására és forgalmazására kiadott engedély-tervezeteket és amennyiben szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai hatóságnak, hogy Kalocsa település területét vonja ki az engedély hatálya alól. Hatáskörében rendeletileg korlátozza a génmódosított növények termesztését a helyi védettséget élvezõ területek körzetében. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy keresse meg a szomszédos települések polgármestereit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez és nyilvánítsák közigazgatási területeiket génmódosítás-mentes övezetté. 3.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 7.) Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatása (elõterjesztés írásban mellékelve)

13 13 Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az egyesület pályázott, és annak idején abban maradtak, ha nyernek, keressék meg a várost a saját erõ biztosításához. Javasolja, hogy támogassák õket, hiszen a városért dolgoznak. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 183/2008.öh. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatása A képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) a Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület részére a Kalocsa, Széchenyi út és Zöldfa u. szakaszán végzett fásítási tevékenységéhez ,-Ft támogatást biztosít. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 8.) Bankszámla vezetési megbízás meghosszabbítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a testületet már korábban is tájékoztatta errõl a testületet -, hogy meghirdették a közbeszerzést. Egy bank feljelentette az önkormányzatot azért, mivel beírták hogy azok pályázhatnak, akik legalább 1 éve már Kalocsa városban kirendeltséggel, vagy fiókkal mûködik. Ezt azért tették be, hogy olyan ne jöjjön ide, akinek pl. nincs itt irodája, beajánl egy komolytalan összeget a számlavezetésért, azzal megnyeri és utána szenvednek, mivel lehet, hogy éppen a Kajmán-szigeteken van a központja. A Közbeszerzési Döntõbizottság helyt adott a bank kifogásának jólehet, a bank pályázhatott volna, mivel volt itt kirendeltsége. Változatlan egyébként a véleménye errõl a dologról: mindenféle idetévedt bankkal 9 milliárdos költségvetést bevinni nem gyerekjáték egyrészt, másrészt 1400 dolgozó van, és nem mindegy, hogy a dolgozók pénzügyi átutalása 3 bankon keresztül folyik vagy itt lehetõsége van kártyát váltani és bankon belüli átutalások vannak.

14 14 Sajnos ezt kifogásolta egy bank, és az illetékes hatóság nekik adott igazat. Sajnos nem tudnak mit tenni, visszavonták a kiírtakat (a közbeszerzést), viszont december 31-ig van szerzõdés és már nincs idõ új kiírásra, közbeszerzésre, átállásra stb. (ha pl. más nyeri, akkor új bélyegzõk stb.). Ráadásul ha más nyeri, akkor nem is tudják törölni a régit, mivel az önkormányzatokról szóló jogszabályokban az van, hogy egy banknál lehet vezetni tehát át kellene mindent állítani (intézményeket stb.). Ezért azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg az OTP-vel egy évre a számlavezetést és jövõre meglátják, hogy kiírják-e, vagy mikor írják ki (új döntés lenne). Török Endre képviselõ: Egyetért teljes egészében az elõterjesztéssel. Már régebben is javasolta, hogy versenyeztessék meg a bankokat egyetért azzal a javaslattal, véleménnyel, hogy olyan bank legyen a háttérben, akinek neve van, megbízható. Javaslata, hogy ha felhatalmazzák polgármester urat a szerzõdés megkötésére, a lehetõ legjobb kondícióval kösse meg, mivel itt tól ig határok vannak, nem kis pénzt lehetne így megspórolni. Török Gusztáv polgármester: Rendben van amennyire lehet most alkudni. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 184/2008.öh. Bankszámla vezetési megbízás meghosszabbítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ testülete 1. egyetért az OTP Bank Nyrt-vel kötött bankszámlavezetésére irányuló szerzõdése december 31-ig történõ meghosszabbításával. Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Határidõ: december Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek

15 15 9.) Városi Kórház-Rendelõintézet energetikai felülvizsgálata (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést összefoglalva elmondja, hogy van egy ajánlat, pénzbe nem kerül. Megnéznék ezt a lehetõséget, mert egyébként probléma van a kórház energia dolgával. Minden más elkészült a kórházban, kivéve a D-épület és a fûtési-energetikai konstrukciója a központi vezetéknek, kazánháznak. Tehát a belsõ részek elkészültek, a külsõ az ellátórendszer viszont nem. Jó lenne tehát egy ilyen felmérés annál is inkább, mivel ha jövõre lesz olyan uniós pályázat, mely energiaracionalizálásról, vagy ellátó rendszerek kiváltásáról szól és kedvezõ lenne (legalább elérne % támogatást), akkor nekimennének a kórház dolgának. Amit Török Endre képviselõ úr is felvetett, ez pont abba illene bele, mivel meg is térülne (nem út, járda), hanem ha ki tudnák váltani a mostani gõzös rendszert sima melegvizes rendszerre, a számítások szerint minimum % megtakarítást jelentene (lefordítva: 8-10 év alatt meg is térülne). Ez egy elõzetes vizsgálat lenne, mely sok mindenre kiterjedne. Ezt azért tennék, mivel ha jelenne meg pályázat, akkor pályázni tudnának. Nem kis beruházásról lenne szó: közel 300 milliós. Ezt saját erõbõl képtelenség lenne megcsinálni, de pl. egy 50 %-os támogatással már véleménye szerint neki lehetne menni. 150 MFt egy hosszú távú hitellel úgy, hogy megtérül a beruházás már kezelhetõ lenne, és ha meg tudnák csinálni, mintegy %-kal csökkenthetõ lenne a kórház energiaköltsége (a mai bruttó 150 MFt-ban mérhetõ energiaköltség kb. ennyibe kerül évente a kórház fûtése és melegvíz ellátása). Közben alpolgármester úrék tárgyalnak tervezõkkel is, hogy milyen lehetõségek vannak (több variáció is), melyik a legjobb a kiváltásra, hogy felkészüljenek az uniós pályázatra (most is van egyébként, csak 14,5 %-os). Török Endre képviselõ: Teljes egészében egyetért az elképzeléssel, javasolja a kórház igazgatójának, hogy esetlegesen nézzék meg a napenergiát is, azokat a szegmenseket, ami esetleg pl. kedvezményes. Ha ebben esetleg tanácsot adhat, nagyon szívesen részt vesz benne. Török Gusztáv polgármester: A D-épület teteje erre alkalmas lenne. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 185/2008.öh. Városi Kórház-Rendelõintézet energetikai felülvizsgálata

16 16 H a t á r o z a t A Képviselõ-testület 1.) egyetért a Dél-Dunántúli Humánerõforrás Kutató és Fejlesztõ Közhasznú Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti partnerségi megállapodás megkötésével a Kórház- Rendelõintézet épületeivel kapcsolatos energiamodernizációs megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában. 2.) megbízza a polgármestert a megállapodás megkötésével és a szükséges intézkedések megtételével. 3.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 10.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló többszörösen módosított 17/2004. (VII.21.) sz. rendelet módosítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ez kettõs dolog: most a rendeletet módosítanák és utána tárgyalnak egy konkrét dolgot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/2008. (XI.7.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló 17/2004. (VII.21.) számú rendeletének módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv (továbbiakban Ötv.) 79..(2) bekezdés b.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ( továbbiakban Áht) 108. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló többször módosított 17/2004. (VII.21.) ör. számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

17 17 1. A R. 1. sz. mellékletének 4. pontja az alábbival egészül ki: Kalocsa, belterület 3734 hrsz-ú, 800 m területû, Kalocsa, Kinizsi P. U. 20. lakóingatlan. 2. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik Kalocsa, október 30. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ 11.) Kalocsa, Kinizsi P. u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõzõ döntés függvényében van egy konkrét téma, a Kinizsi u. 20. alatti ingatlan megvásárolná a mostani lakó és mivel korábban kijelölték, most meg is vásárolná. Vén János biz. elnök: A bizottság egyetért az értékesítéssel, és a szakértõ által felbecsült áron (úgy tûnik, a bérlõ is elfogadja, így ne gördítsenek akadályt a megvásárlásához). Török Gusztáv polgármester: Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 186/2008.öh. Kinizsi P. u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése H a t á r o z a t

18 18 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezõ Kalocsa, 3734 hrsz-ú, 800 m 2 nagyságú, lakóház és udvar megjelölésû ingatlant értékesítésre kijelöli, az ingatlan értékbecslõ által megállapított forgalmi értékek alapján. 2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi lebonyolítására. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 3. Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek 12.) Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése (DAOP /2/2F) (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Mint korábban már mondta, elsõ körben nem nyert a pályázat, most lehetõség van arra, hogy fenntartsák a pályázatot, megismételjék. Ezzel kapcsolatban mondta el, hogy a DARFT kiadta a támogató nyilatkozatot (van esély a nyerésre). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 14 igenlõ szavazattal az alábbi határozatot hozza: 187/2008.öh. DAOP /2/2F. Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa és Térsége Általános Iskolája részt vegyen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által évre kiírt DAOP /2/2F - Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címû konstrukcióján, a Kalocsa - Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése tárgyú pályázatával.

19 19 2.) A pályázatot, a DAOP /2F. kódszámú felhívásra benyújtott, DAOP-4.2.1/2F számon regisztrált eredeti pályázati dokumentáció szerint változatlan tartalommal fenntartja. 3.) Megbízza a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor 4.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály 13.) Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Rt. mellett mûködõ konzorcium éves költségvetési hozzájárulásának befizetése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Kiegészítésként elmondja, hogy a régiós szakképzési bizottságban dolgozva jelentõs lehetõségeket szavaztak meg ennek a konzorciumnak, tehát úgy néz ki, szakképzési pénze is lesz a konzorciumnak, másrészt a jóváhagyott szakmáknál is jelentõs lehetõsége lesz. A szakképzési bizottság úgy döntött, hogy majd vissza kell fogni azokat a szakmákat, amelyek tulajdonképpen az utcára képzik a szakembereket, mivel nem tudnak elhelyezkedni. Képviselõ-testület 15 igenlõ szavazattal az alábbi határozatot hozza: 188/2008.öh. Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Rt. mellett mûködõ konzorcium éves költségvetési hozzájárulásának befizetése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) a Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Konzorciumi Tanácsa által meghatározott Ft költségvetési hozzájárulást elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy átutaljuk a konzorcium számlaszámára: , OTP Bank RT Bajai fiók.

20 20 Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Határidõ: azonnal 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek 14.) A belsõ ellenõrzés évi munkájának tervezete (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselõket, hogy mindig megtervezik el is szokták végezni a belsõ ellenõrök és nyilván plusz megbízásokat is szoktak adni a felmerült kérdésekre. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 189/2008.öh. Belsõ ellenõrzés évi munkájának tervezete A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) a évi ellenõrzési munkaterv tervezetét az elõterjesztés szerint jóváhagyja. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek 15.) Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje létszámcsökkentése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Kicsit rendet kell tenni a tagóvodák között, mivel egyesével hozzák a létszámcsökkentési dolgaikat. Most újból jelentkezik, a jövõben majd rendet téve az elképzelésekben egyszerre fogják behozni, mivel így kezelhetetlen a dolog.

21 21 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 11 igenlõ, 3 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 190/2008.öh. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje létszámcsökkentése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéjében létszámcsökkentés keretében 2 álláshelyet megszüntet, létszámkeretét 103 fõben, ezzel a Homokmégyi tagóvoda létszámkeretét 4 fõben, az Öregcsertõi tagóvoda létszámkeretét 4 fõben határozza meg, Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje OIGSZ, Kalocsa Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek 16.) A évi költségvetésrõl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: A szokásos rendeletmódosításról van szó. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselõ-testület 11 igenlõ, 3 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

22 22 Kalocsa Város Önkormányzat 26/2008. (XI.7.) számú rendelete az önkormányzat a évi költségvetésérõl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2008 (II.22) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a évi költségvetésrõl szóló 4/2008 (II.22).számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Pótelõirányzatok (1) III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelõirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok létszámfejl.t ,0 Alapfokú mûvészetoktatási intézmények támogatása 3 730,0 Felzárkóztató oktatás támogatása (Dózsa Gy. Gazd.) 660,0 Könyvtári érdekeltségnövelõ támogatás 243,0 Normatíva elszámolás ,0 Hitel felvétel normatíva elszámolás miatt ,0 ÖNHIKI egyéb támogatás ,0 Hitel felvétel ÖNHIKI egyéb támogatás miatt ,0 Vizitdíj visszafizetés támogatása 1,0 Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása ,0 Prémiumévek program támogatása 1 246,0 ÖNHIKI elszámolása ,0 Hitel felvétel ÖNHIKI elszámolása miatt ,0 Összesen: ,0 (2) Központosított elõirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek III. negyedévben. Idõskorúak járadéka 394,0 Rendszeres szociális segély ,0 Ápolási díj és utána fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 3 174,0 Normatív lakásfenntartási támogatás 5 080,0 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás tám ,0 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mûk.tám 555,0 Összesen: ,0 Ezen összegek az eredeti elõirányzatban tervezésre kerültek, ezért elõirányzat növelõ tételként nem kell figyelembe venni. (1) Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás, illetve céljellegû decentralizált,- címzett támogatás terhére az alábbi kiutalások történtek III. negyedévében Mûvelõdési Központ és Klubház rekonstrukciója ,0 Összesen: ,0

23 23 Az összeg szerepel az eredeti elõirányzatban, ezért pótelõirányzatként nem kell figyelembe venni. 2. Központi keretbõl történõ átcsoportosítások A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletébõl bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése 72,0 Összesen: 72,0 (2) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások PGH - Folklórfesztivál számláinak kiegyenlítése 105,0 Piros Rózsa TE. Fülöp Ferenc Orsz.Szólótáncverseny részv 100,0 Közmûv.Int.-Sportfelügy.- Paprika Futás támogatása 300,0 Horvát Kisebbségi Önkormányzat Paprika Napok támogatás 60,0 Összesen: 565,0 (3) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidõs, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásaira Kalocsai Óvodák (Paprika Kupa) 20,0 Nebuló Ált.Iskola Gyulán rendezett tanulmányi verseny 53,0 Non-profit szervezetek tám.(kse,táncegy,katolikus Int,) 450,0 Összesen: 523,0

24 24 (4) 5. sz. melléklet 8. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás mûködési kiadásaira Kalocsai Bokréta NE törökországi nemzetközi néptánc feszt. 200,0 Göröm Néptánc és Társastánc E mûködési ktgeire 400,0 Kalocsai Bokréta NE mûködési költségeire 400,0 Piros Rózsa NE mûködési ktgeire 400,0 Kalocsai Hagyományõrzõ NE mûködési költségeire 400,0 Kalocsai Bokréta NE törökországi nemzetközi fesztiválon 150,0 Kalocsai Hagyományõrzõ NE mûködési költségeire 290,0 Kalocsai Hagyományõrzõ NE törökországi fesztivál ktgei 150,0 Göröm Néptánc és Társastánc E. mûködési ktgeihez 740,0 Kalocsai Bokréta NE.mûködési költségeihez 1 220,0 Piros Rózsa NE mûködési ktgeire 150,0 összesen: 4 500,0 (5) 5. sz. melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásai Dózsa György Gazdasági és Mûszaki SZKI bádogtetõ javítása, kémények visszabont ása Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Alianz Biztosító felé benyújtott számlák Kalocsa és Környéke Társult Óvodái és Bölcsõdéje - Kalocsai Óvodák Bem u.tagóvoda - szennyvízvezeték t isztítása Kunszt u. Tagóvoda - radiát or javítás, tetõ szigetelés Kunszt u. és Csokonai utcai óvoda beázás megszûntetése Nebuló Általános Iskola Speciális Szakiskola Kossuth u. - esõcsatorna javítás, csere, tetõjavítás balesetveszély elh Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Alianz Biztosító felé benyújtott számlák Szent István Gimnázium folyosón leszakadt f énycsõarm.felszerelése, balesetveszély elh Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Kalocsa és Környéke Társult Általános Iskolái - Kalocsai Általános Iskolák Eperföldi Általános Iskola - csõtörés miatt vezetékes víz csöveinek cseréje Eperföldi Ált alános Iskola - Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Kertvárosi Ált alános Iskola - Központi fût és, karbantartás, javítás, beszabályozás Belvárosi Általános Iskola - Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Eperföldi Általános Iskola - Alianz Biztosító felé benyújtott számlák Csokonai u. Tagóvoda - Alianz Biztosító felé benyújt ott számlák Liszt Ferenc AMI Petõfi u. épület beázás megszûntetés, csatorna és tetõ javítás, központi fûtés javítás Kossuth Zsuzsanna Humán és Ker. SZKI Kunszt u. hátsó kapubejáró javítása Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete Központi fûtés, karbantartás, javítás, beszabályozás Alianz Biztosító felé benyújtott számlák Összesen

25 25 (6) 5. sz. melléklet 14. pontja Pályázatokhoz saját erõ K.Zs.Humán és Ker.SZKI, Nebuló Általános Isk. támogat 110,0 összesen: 110,0 (7) 5. sz. melléklet 19. pontja Tanulók tanulmányútja Nebuló Általános Isk.Spec.SZKI. Tanulmányi kirándulás 296,0 PGH - székelykeresztúri tanulmányi kirándulás szlái 2 723,0 összesen: 3 019,0 (8) 5. sz. melléklet 22. pontja Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része Bursa Hungarica pályázati támogatások 4 805,0 összesen: 4 805,0 (9) 5. sz. melléklet 24 pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része Intézmény Összeg Iskolakezdési támogatás 4 340,0 Oktatási Intézmények 2 680,0 Kalocsai Általános Iskolák 660,0 Speciális Általános és Szakiskola 210,0 Liszt Ferenc AMI 230,0 Kalocsai Óvodák 350,0 Bölcsõde 30,0 K.Zs. Humán és Ker. SZKI. 170,0 Szent István Gimnázium 140,0 Dózsa Gy. Gazd.és Mûszaki SZKI 590,0 Gondnokság 40,0 Konyha 260,0 Közmûvelõdési Intézmények 40,0 Közmûvelõdési Intézmények 20,0 T.P. Fõiskolai és Városi Könyvtár 20,0 K.V.Ö. SZASZK. 910,0 Városi Kommunális Intézmény 440,0 PGH 270,0 Összesen: 4 340,0 Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltbõl összesen: eft

26 Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl történõ módosítások (1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett elõirányzatok terhére történõ átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) Közhasznú foglalkoztatás (Városi Kommunális Intézmény) 1 733,0 Közmûv.Int.Sportfelügyelõség - Junior EB.mérk.tám 160,0 Oktatási Int.Konyha - normatív étkeztetés elszámolás ,0 Tûzoltóság rendezvény biztosítási költségeire 165,0 Összesen: ,0 4. Létszámváltozások - Kalocsa és Térsége Társult Óvodája és Bölcsõdéje Homokmégyi Tagóvoda 1 fõ csökkentés után 5 fõrõl 4 fõre változik, - Kalocsa és Térsége Társult Óvodája és Bölcsõdéje Öregcsertõi Tagóvoda 1 fõ csökkentés után 5 fõrõl 4 fõre változik, A létszámváltozások után a Kalocsa és Térsége Társult Óvodája és Bölcsõdéje létszáma 105 fõrõl 103 fõre csökkent. 5.. Saját hatáskörû módosítások Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, elõzõ évi pénzmaradványból, valamint kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi elõirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink a III. negyedévben. (ezer Ft):

27 6. Sajáthatáskörû átcsoportosítások Kiadások Szem.jut. Járulékok Dologi kiad Ellátottak pénzbeni Pe.átadás/Befizet ési kötelezettség Szoc.célú támogatás támog.ért.mûköd ési kiadás Felh.c.pe.átadás Kölcsönnyújtás Támogatás ért.felh.kiadás Felújítás Beruházás Kiad.össz. Kalocsai Általános Iskolák 2 289, ,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 100,0 100,0 Öregcsertõ Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 155,0 155,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 228,0 228,0 Liszt F. AMI 700,0 700,0 Kalocsai Óvodák 787,0 787,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertõ Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Uszódi Óvoda 29,0 29,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsõde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 300,0 96, , , ,0 D.Gy. Mûszaki SZKI 5 483, , ,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 0,0 Szent István Gimnázium 380,0 380,0 Gondnokság 270,0 84, , ,0 Konyha 1 000,0 320, , , ,0 Oktatási Int. Összesen 1 570,0 500, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Közmûv. Intézmények , ,0 Tomori P.Fõisk.év Városi Ktár 961,0 961,0 Sportfelügyelõség 0,0 Közmûv.Int. Összesen: 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Tûzoltóság 1 000, ,0 906,0-84,0 138,0 960,0 Egyesítetett Szoc. Int , , ,0 Kórház Rendelõintézet 0,0 Városi Kommunális Int , , ,0 TEIT , , , ,0 Polgármesteri Hivatal 4 362, , ,0 0,0 Mindösszesen , , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0-84, , ,0

28 Int.bev. Áll./Önk tám./hitel felv 28 Sajáthatáskörû átcsoportosítások Felhalmozási és tõkejell.bevétel Tám.ért.mûk.bev. Tám.ért.felh.bev. Mc.pe.átv Elõzõ évi pm Kölcsön törlesztés Felh.c.pe.átv. Bev.összesen Kalocsai Általános Iskolák 637, ,0 365, ,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 100,0 100,0 Öregcsertõ Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 7,0 148,0 155,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 128,0 100,0 228,0 Liszt F. AMI 150,0 550,0 700,0 Kalocsai Óvodák 182,0 200,0 405,0 787,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertõ Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Uszódi Óvoda 29,0 29,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsõde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 450, ,0 4, , ,0 D.Gy. Mûszaki SZKI és Koll ,0 100,0 403, , , , ,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 0,0 Szent István Gimnázium 180,0 150,0 50,0 380,0 Gondnokság 1 960,0 290, ,0 Konyha 7 000, , ,0 Oktatási Int. Összesen , ,0 100, , , ,0 0,0 0, , ,0 Közmûv. Intézmények 3 969, , , ,0 Tomori P.Fõisk.év Városi Ktár 10,0 951,0 961,0 Sportfelügyelõség 0,0 Közmûv.Int. Összesen: 3 979,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 Tûzoltóság 906,0 54,0 960,0 Egyesítetett Szoc. Int ,0 0,0 0, , ,0 Kórház Rendelõintézet 0,0 Városi Kommunális Int , ,0 TEIT , , , ,0 Polgármesteri Hivatal , ,0 0,0 Mindösszesen ,0 379,0 100, , , ,0 0,0 54, , ,0 Bevételek

29 Az elõzõekben részletezett módosításokat követõen a költségvetési rendelet következõ érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (1) Az önkormányzat évi bevételei és kiadásai 1. sz. mell. (2) Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell. (3) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai (4) Központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások 4. sz. mell sz. mell. (5) Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai célonként - 6. sz. mell. (6) Beruházások tervezete évekre - 8/a, sz. mell. 7.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. K a l o c s a, október 30. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ

30 40 17.) Önkormányzatok a jövõ szakembereiért pályázatok támogatása (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy már több évben döntöttek a témáról) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 14 igenlõ szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 191/2008.öh. Önkormányzatok a jövõ szakembereiért pályázatok támogatása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) támogatja a városi önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél dolgozó fiatal szakemberek által az Önkormányzatok a jövõ szakembereiért c. felhívásra beadott, a pályázati kiírás feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmeket. Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek 18.) Egyéb ügyek: - Pályázat kiírása a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi álláshelyére (elõterjesztés és nyilatkozat írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Mint említette, Paulai Tibor úr munkahelyre megy (a minisztérium egy részlegére ellenõrzési osztályra), ahol korábban szakértõként mûködött és meginvitálták. Elvállalta és bejelentette, hogy elmegy.

31 41 Azt kérte, hogy mondják meg, mikor engedik el. Nyilván nem mondta neki, hogy pl. csak december 31-én, megkérdezte mikor van az elsõ munkanap, amikor felveszik és azt mondta, hogy 17-én már mehet. Ezért arra gondolt, hogy engedjék el 16-án bár nyilván jó lenne, ha egy igazgató végig visz egy évet. Ezt a testületnek tudomásul kell nyilván vennie és dönteniük kell, hogy 17-ével kit bíznak meg a feladat ellátásával, illetve hogy kiírják az új pályázatot. Mivel november 27-re tervezik a következõ ülést, ezért hozta most testület elé. A pályázati feltételek ugyanazok, mint korábban voltak illetve hasonló, mivel azóta jogszabályi változás is volt. Javasolja, hogy Nyárasdi Nóra szakmai vezetõt bízzák meg addig a vezetéssel (õ korábban a Kunszt utcai részlegnek volt a fõnõvére). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 13 igenlõ szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 192/2008.öh. Pályázat kiírása a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi álláshelyére H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) tudomásul veszi Paulai Tibor közalkalmazotti jogviszonyának november 16. napjával, közös megegyezéssel történõ megszüntetését. 2.) pályázatot ír ki Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetõi állására. Az intézmény tevékenységei: alapellátások és nappali ellátások [étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás, térségi feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás), nappali ellátás (idõsek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona)], szakosított ellátások (idõsek otthona, értelmi fogyatékos személyek otthona). Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, legalább öt év, felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, büntetlen elõéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

32 42 részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést követõen két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az állás elnyerése esetén a pályázó eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap próbaidõ kikötésével. A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év. Az álláshely betölthetõ: az elbírálást követõ hónap elsõ napjától. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet figyelembevételével. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30. nap. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, lezárt borítékban Intézményvezetõi pályázat megjelöléssel Török Gusztáv Andor, Kalocsa város polgármesterének címezve (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül összehívott képviselõ-testületi ülés. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Vargáné Tóth Mária egészségügyi és szociális osztály vezetõjétõl lehet kérni (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35., telefon: 78/ ). 3.) a benyújtott pályázatok véleményezésével a Szociális Bizottságot bízza meg, mely bizottság kiegészül az intézmény közalkalmazotti tanácsának képviselõjével, valamint a szakmai érdekképviseleti szövetség képviselõjével. 4.) az intézményvezetõi feladatok ellátásával a pályázatok elbírálásáig Kisáné Nyárasdi Nóra szakmai vezetõt bízza meg. Alapbérét Ft-ban, munkahelyi pótlékát a pótlékalap 120 %-ban, azaz Ft-ban, vezetõi pótlékát a pótlékalap 250 %-ban, azaz Ft-ban állapítja meg. 5.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály Titkárság Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ, Kalocsa

33 as forradalom és szabadságharc tiszteletére felállításra kerülõ szoborkompozíció második megvalósítási üteme (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselõket, hogy döntöttek az elkészítésében, az elsõ kör elkészült és most folytatnák. Egy változás van a tervezetthez képest: annak idején arról volt szó, hogy elméletileg kõbõl készült volna és most a mûvész úr azt javasolja árkülönbség különösebben nincs -, hogy inkább bronzból csinálják ezt is (állítólag egyébként a lektorátusnak is ez volt a javaslata) és a pluszban elkészült gloriett (melybõl volt döntés, de az idén az is elkészült természetesen nem kis árért). Folytatnák a 4 szoborral: Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Deák Ferenc és Széchenyi mellszobra kerülne be a következõ körben, és 2010-ben folytatnák a többiekkel (melyrõl van döntés egyébként). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület 10 igenlõ, 4 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 193/2008.öh as forradalom és szabadságharc tiszteletére felállításra kerülõ szoborkompozíció második megvalósítási üteme H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) 2009-ben megvalósítja a Negyvennyolcasok terén álló, az elsõ felelõs magyar kormány tagjait ábrázoló szoborcsoport második tervezett ütemét: négy kormánytag posztamensen álló bronz mellszobrát. A második ütem költségeit, kb Ftot Kalocsa város évi költségvetési rendeletében biztosítjuk. Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek

34 44 - Önkormányzati villamos energia beszerzése (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselõket, hogy a megye kezdeményezésére hoztak egy döntést, hogy csatlakoznak a megye kezdeményezéséhez. Most új helyzet van: az önkormányzatok kaptak egy lehetõséget, hogy a régi megoldással is mûködhet az egész rendszer. Loibl László alpolgármester: A héten tárgyalt a DÉMÁSZ közvilágítási, illetve önkormányzati referensével, aki tájékoztatta arról, hogy ez az egyetemes szolgáltatás durván 5 vagy 6 Ft-tal kwh-ként olcsóbb tud lenni, mint az eddigi tarifa, tehát mindenképpen javasolják és megéri az önkormányzatoknak ebben az irányba eldönteni az elektromos energia beszerzését a jövõben. Török Gusztáv polgármester: A gond ott van, hogy külön választották az áram árát és a szállítási költséget. A szállítási költséget viszont a vezeték tulajdonosa szabja meg (nyilván az államnak van beleszólása). Tehát ha leszállnak a tulajdonosról és mástól veszik meg, akkor alku kérdése (ha az állam nem szabályozza, bár most szabályozza, de nem biztos, hogy mindig), hogy mennyiért szállítja ide az áramot. Nyilván a tulajdonos ott akarja majd a nyereségét betenni, nem a gáz áron. Ezért õ is az A-változatot javasolná ebben a dologban. Bár jó volt az ötlet, de utána visszajött, hogy lehetõségük lesz: egyrészt nem lesz kötelezõ megcsinálni, másrészt kettéválasztották a szállítási költséget az áram díjától (erre nyilván ráteszi a hasznot, amit eddig nem szedett be). Tehát most nem látható annak értelme, hogy hirdessék magukat stb., bár lehet, hogy egyszer majd visszatérnek. Török Endre képviselõ: Kérdése azzal lenne kapcsolatos ha már alpolgármester úr tárgyalt az áramszolgáltató vállalattal -, hogy nyilván az önkormányzatnak van egy bizonyos igénye éves szinten, amire szerzõdést lehet kötni. Ha viszont a megye volumenében az egészet meg tudná kötni, nem tudja elképzelni, hogy nem volna olcsóbb, mintha minden önkormányzat külön kötné meg. Van-e arra lehetõség, illetve ezen információ birtokában van-e, ha együtt megkötné a megye (felvállalná, hogy õ tárgyalna, megkötné), véleménye szerint olcsóbbnak kellene lennie. Loibl László alpolgármester: Amikor az energialiberalizációról a törvényt behozták, akkor az elképzelés eredetileg úgy volt, hogy kereskedõktõl lehet beszerezni az áramot. Ha van egy áramstruktúra, ami idõben megoszlik, akkor az alapfogyasztást akár közvetlenül egy erõmûtõl is be lehet szerezni a kereskedõn keresztül, tehát lényegesen olcsóbb áramot tudnak beszerezni, mint a változó idõszakonként jelentkezõ igényre. Ebbõl a szempontból teljesen logikus volt a megyei összefogás, hiszen egy megyei fogyasztás egyenletes alapkiterhelési része sokkal nagyobb megyei szinten, mint egy önkormányzat esetén, csak mint polgármester úr is mondta, az áramtovábbítási díj beleszólt ebbe a történetbe.

35 45 Pl. ha egy osztrák vízi-erõmûtõl veszik meg a megyének az alapszolgáltatási elektromos energia mennyiséget, akkor nagy valószínûséggel mire idekerül, semmi megtakarítás nincs rajta. Akkor találtatott ki ez az egyetemes dolog. Eleve önkormányzati szférának, állami intézményeknek egy kedvezményesebb tarifát próbáltak biztosítani, tehát ma az elérhetõ szabadpiaci árakhoz képest ez lényegesen kedvezõbb ár tud lenni. Török Endre képviselõ: Ezt azért vetette fel mivel bár mostanában nem foglalkozott ezzel a dologgal, de korábban igen -, hogy voltak nagyfogyasztók és voltak kisfogyasztók. A nagyfogyasztóknak másért adták és ebbõl a koncepcióból indult ki: ha együtt van, olcsóbban vásárolhat, de nem tudja, ez így változott-e. Loibl László alpolgármester: Elképzelhetõ, hogy néhány év múlva valóban abba az irányba mozdul a világ, hogy érdemesebb lesz kilépni a szabadpiacra. Most pillanatnyilag a számítások alapján ez látszik elfogadható megoldásnak. Török Gusztáv polgármester: Ebbe az állami és az önkormányzati intézmények férnek bele (az állam belenyúlt ebbe, mivel nem akarta, hogy elszabaduljanak saját intézményeinek a költségei errõl szól a történet). Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve a határozati javaslat A-változatával kapcsolatban. Képviselõ-testület 11 igenlõ szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 194/2008.öh. Önkormányzati villamos energia beszerzése A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának és intézményeinek a villamos energia beszerzését egyetemes szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint végzi. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek

36 46 - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról (elõterjesztés írásban mellékelve) Szakál Tibor képviselõ: Kérdése, hogy a 157/2008. sz. önkormányzati határozattal kapcsolatban a KalocsaKOM Kft. Felügyelõ Bizottsága tájékoztatója írásos formájában nem találkozott. Megköszönné, ha ezt megkaphatná Kondénétõl vagy az irattártól. Török Gusztáv polgármester: Kéri, hogy a jegyzõkönyvbõl küldjenek kivonatot képviselõ úrnak. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a jelentés tudomásul vételével kapcsolatban. Képviselõ-testület 13 igenlõ szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 195/2008.öh. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról A Képviselõ-testület H a t á r o z a t 1.) tudomásul veszi a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek - Polgármester tájékoztatója Török Gusztáv polgármester: Tájékoztatja a képviselõ-testületet, hogy november 27-én tartanának közmeghallgatást. Egy témát szoktak adni, és az új hulladékgazdálkodás rendszer és mûködése lenne a fõ téma, második pedig a szabad közmeghallgatás (tehát lenne egy témás, és egy téma nélküli: a lakosság bármit elmondhat). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását javaslatával (a kezdési idõpont majd attól függ, hogy lesz-e testületi ülés) kapcsolatban.

37 47 Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 196/2008.öh. Közmeghallgatás H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) november 27-én közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel: I. rész Az új hulladékgazdálkodás rendszer és mûködése Közérdekû javaslatok és kérdések II. rész 2.) Értesülnek: képviselõ-testület tagjai Polgármesteri Hivatal osztályai Önkormányzati intézmények És általuk az érintettek Török Gusztáv polgármester: Tájékoztatja a képviselõket, hogy a Homokhátsági Szilárd Hulladék Rendszer átrakójának átadása november 7-én 11 órakor lesz. Kéri, hogy aki tud, jelenjen meg. Dióssy László, a környezetvédelmi minisztérium államtitkára fogja átadni a rendszert. Átadták a bátaapáti átmeneti tárolót, a kis- és közepes aktivitású hulladékok beszállítása megkezdõdött, tehát tulajdonképpen a Paksi Atomerõmûbõl szállítják oda az anyagot. Idõsek Világnapját tartották a szokásos mûsorral együtt, mely egy jól sikerült találkozó volt. TEIT-ülést tartottak kétszer, és tárgyaltak a Paksi Atomerõmûvel a következõ 5 vagy 10 évnek a szerzõdéseirõl, szerzõdésérõl egyenlõre félúton vannak, nyilván majd tájékoztatni fogja a testületet, hogy mi lett a vége. A Vaskúti Kft-vel tárgyaltak: már többször felvetõdött testületi ülésen, hogy belépnének a kftbe tulajdonosnak, hiszen ha õ a fõvállalkozója a szilárd hulladék elhelyezésére, begyûjtésére (alvállalkozó a Kommunális Intézmény), akkor lehet, hogy úgy lenne jó, ha tulajdonos részei lennének a kft-nek is. Küldtek egy anyagot, ennek az értékelése folyamatban van. Majd át fogja adni a Városüzemeltetési Bizottságnak és a Pénzügyi Bizottságnak is (hiszen belépésrõl is lenne szó) és majd testület elé kerülne ez a dolog. Ehhez nyilván az kell, hogy a kft. is felvegye a várost.

38 48 Két lehetõség van: vagy valakitõl megvásárolják az üzletrészüket, vagyonrészüket, vagy pedig tõkeemeléssel száll be a város. A tárgyalásokat elkezdték ebben az ügyben, majd meglátják. Az APEH érdeklõdött a korábban itt a testület elõtt tárgyaló repülõtér befektetõk ügyében. Nem tudja mire vélni a dolgot, nem is jelentkeztek azóta. Különbözõ kérdéseket tettek fel, elmondták, hogy mit tárgyaltak: volt egy ajánlat, azóta áll az ügy, nem tudja, hogy mi lesz a vége, vagy mi történt. Szokásos ellenõrzéseket szokott a számvevõszék tartani, és most ellenõrzi a kórház sürgõsségi ellátásának dolgait (még folyik a munka). Tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri annak tudomásul vételét. Képviselõ-testület a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette. Török Gusztáv polgármester: Több napirend, felvetés nem lévén és miután bejelenti, hogy november 27-én várhatóan nem csak közmeghallgatás, hanem testületi ülés is lesz megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. Kmft. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ Jegyzõkönyv-hitelesítõk: (Katus Attila) képviselõ (Vén János) képviselõ

39 40 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL M E G H Í V Ó Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselõ-testület október 30-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére. N A P I R E N D : Önkormányzati kötvénykibocsátáshoz pénzintézet kiválasztása (zárt ülés keretében) Támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez Kalocsa város településrendezési tervének módosítása A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló 10/2001. (VII.27.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése Elõadó: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatása Bankszámla vezetési megbízás meghosszabbítása Városi Kórház-Rendelõintézet energetikai felülvizsgálata Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló többszörösen módosított 17/2004. (VII.21.) sz. rendelet módosítása 2 -

40 41 Kalocsa, Kinizsi P. u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése (DAOP /2/2F) Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Rt. mellett mûködõ konzorcium éves költségvetési hozzájárulásának befizetése A belsõ ellenõrzés évi munkájának tervezete Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje létszámcsökkentése A évi költségvetésrõl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítása Önkormányzatok a jövõ szakembereiért pályázatok támogatása Egyéb ügyek - Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról Kalocsa, október 22. (Török Gusztáv Andor)

41 40 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL E L Õ T E R J E S Z T É S Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testület október 30-i ülésére Tárgy: támogatás a kalocsai anyakönyvi bázis elkészítéséhez 1997-ben a Kalocsai Fõegyházmegye Levéltárában megkezdték a Kalocsa és szállásai (vagyis egykor a kalocsai plébánia filiáiként érintett települések: Homokmégy, Szakmár, Alsómégy, Drágszél, Újtelek, Öregcsertõ) történeti anyakönyvi adatbázisának elkészítését. Hat éven keresztül, pályázati támogatásokat is felhasználva az közötti idõszak 140 ezer anyakönyvi bejegyzését dolgozták fel, de az adatbázis elkészítését nem sikerült teljesen befejezni. A hiányzó, kb. 30 ezer bejegyzés feldolgozása terén a évben a Reneszánsz Év pályázati támogatása adott újabb lehetõséget, mivel a pályázaton a levéltár eft-ot nyert az adatbázis további munkálataira, mely összegbõl az elkövetkezõ hónapokban 16 ezer digitális anyakönyvi képfelvétel készülhet, és 15 ezer anyakönyvi bejegyzés szöveges feldolgozása valósulhat meg. A munka teljes költsége: Ft. Jelenleg a 19. század elsõ három évtizedébõl hiányoznak még bizonyos évfolyamok a születési- és halotti anyakönyvekbõl, a házasságok feldolgozása már teljes. (A hiányzó évfolyamok: kereszteltek , meghaltak ). 23 ezer rekord bevitelével tehát a katolikus anyakönyvi állományt tekintve teljessé válhat a történeti anyakönyvi adatbázis, mely egy város, pontosabban egy kisebb régió népességének adatait tartalmazza. A feldolgozást eddig csak a katolikus anyakönyvek alapján végeztük, de folytatni szeretnénk az izraelita anyakönyvek 1850-tõl rendelkezésre álló anyakönyvi másodpéldányaival (kb. 7 ezer bejegyzés), hogy így adatbázisunk lefedje a teljes népességet. Az adatbázis azért is jelentõs, mivel tudomásunk szerint a mai napig nem készült teljes szövegû (vagyis az anyakönyvek valamennyi információját tartalmazó) történeti adatbázis magyarországi településrõl. Ehhez hasonló csak Salgótarjánban, a Nógrád Megyei Levéltárban készült, de az ottani adatszerkezet nem törekszik a források szövegének-képének megõrzésére és megjelenítésére, inkább a családkutatói adatgyûjtésekre-adatlapokra hasonlít tavaszán így Kalocsa lehet az elsõ magyarországi város, amelynek megjelenhet teljes szövegû, történeti anyakönyvi adatbázisa. Az anyakönyvi adatbázis szövegszerû használatának-kutatásának sokféle lehetõségérõl a korábbiakban már szóltunk. Az elmondottakon túl a képi megjelenítés, vagyis az átírt szövegek és az eredeti dokumentumról készített képek együttes alkalmazása viszont több szempontból is minõségi többletet, értékes újdonságot jelent. Egyrészt biztosítja az eredetiség élményét a böngészések során, másrészt lehetõvé teszi az adatok ellenõrzését és esetleges újraértelmezését a kutatók számra, az átírt és az eredeti változat összevethetõségével. Az alábbiak miatt javaslom, hogy a Képviselõ-testület támogassa az elõterjesztést:

42 41 figyelembe véve a kutatói érdeklõdést és az igények változását, lehetõséget teremt a lakosság tömeges családfakutatására, az eredeti források széles körben történõ, élményszerû hasznosításával az anyakönyvi adatbázis használata ösztönzi a helytörténeti kutatásokat, s az eddiginél sok tekintetben elõnyösebb helyzetet teremt, új alapot ad azok végzéséhez közösségteremtõ, kapcsolatokat erõsítõ jelleggel bír, az õsök keresésével, rokoni szálak felderítésével, a lakosság és az elszármazott népesség a múltban és a jelenben is találkozhat minõségileg új kutatási lehetõséget biztosít számos tudományág számára, a nagy adattartalom statisztikai, elemzõ vizsgálata új tudományos- és módszertani eredményekkel kecsegtet ugyanazon adatbázis több tudományág szempontjából történõ vizsgálata lehetõséget ad az interdiszciplináris kutatásokra az említett vizsgálatok eredményei további kutatásokat gerjeszthetnek, melyek esetleg már más forrásokra is alapoznak modell értékûvé válhat a szélesebb közönség számára történõ minõségi tartalomszolgáltatás és a tudományos kutatások igényeinek találkozása a sikeresen mûködõ kalocsai anyakönyvi adatbázis nagy segítséget jelenthetne a projekt folytatásához szükséges társadalmi támogatottság megszerzésében Javaslom, hogy a Képviselõ testület ,-Ft-tal támogassa a Kalocsai Fõegyházmegye Levéltárának a kalocsai és szállásai anyakönyvi adatbázisának elkészítését. A projekt után az önkormányzat 300 db az adatbázis tartalmazó DVD-t kapna, amelyet értékesíteni is lehet. Határozati javaslat A Képviselõ-testület ,-Ft támogatást biztosít a Kalocsai Fõegyházmegye Levéltárának a Kalocsai és szállásai anyakönyvi adatbázisának elkészítéséhez Kalocsa,2008. október 16. Török Gusztáv Andor

43 40 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testületének október 30-iki ülésére Tárgy: Kalocsa város településrendezési tervének módosítása A Képviselõ-testület 185/2007. számú határozatával döntött a 198/2004. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv, és a 22/2004. (X. 20.) számú rendeletével jóváhagyott Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításáról. A tervezési munka megkezdõdött, de elõrehozott, egyszerûsített külön eljárásban indokolt három utca gyûjtõúttá való átminõsítése, mivel a Dél-Alföldi Operatív Program keretében pályázatot írtak ki belterületi gyûjtõutak rekonstrukciójára. Gyûjtõúttá minõsítésre a Zöldfa, Tóth Mike és Vidats utcákat találtuk szakmai szempontból alkalmasnak. A rendezési terv elõzõek szerinti módosítása után lesz lehetõsége az önkormányzatnak pályázatot benyújtania. A településrendezési tervek készítésének és jóváhagyásának rendjét meghatározó, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény 9.. (2), (3) (6) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen - végrehajtottuk a jogszabályban meghatározott szervekkel a módosítás elõzetes egyeztetését, véleményeztetését; - a lakosság részére javaslattétel, véleményezés céljából a tervezet közszemlére volt kitéve 30 napig; - a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fõépítésze szakmai véleményében megállapította, hogy a lezárult véleményezés során a jóváhagyást akadályozó, tisztázatlan kérdés nem maradt fenn. Javaslom Tisztelt Képviselõ-testületnek, hogy Kalocsa város érvényben lévõ, 198/2004. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét (rajzi és szöveges munka rész), valamint a 22/2004. (X. 20.) számú rendelettel jóváhagyott szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát módosítsa a mellékelt mûszaki munkarészek szerint. (A településszerkezeti terv 1:10000 és 1:18000 méretarányú térképe technikai okok miatt nem mellékelhetõ, azt a testületi ülésen vagy elõzetesen a mûszaki osztályon- lehet megtekinteni.) Határozati javaslat A Képviselõ-testület 1. Kalocsa város érvényben lévõ, 198/2004. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét (rajzi és szöveges munka rész) módosítja a bemutatott és mellékelt tervlap szerint; 2. megbízza polgármestert a településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos további feladatok elvégzésével. Kalocsa, október 21. (Török Gusztáv Andor)

44 41 Tervezet Kalocsa Város Önkormányzata./2008. ( ) számú rendelete Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004. (X. 20.) számú rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c.) pontjában és a 13. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004. (X. 20.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 3. A szabályozási terv 1. sz. mellékletének, a belterületek (illetve ahhoz szorosan kapcsolódó) közutak osztályba sorolása, és jellemzõi felsorolását tartalmazó táblázat kiegészül a Zöldfa utca, Vidats utca, Tóth Mike utcákkal, mint a hálózati funkció szerint gyûjtõút kategóriába sorolt utakkal. 4. A rendelet november 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Kalocsa, október.. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ

45 42 KALOCSA VÁROS CÍMZETES FÕJEGYZÕJÉTÕL 6301 Kalocsa, Szent István kir. út 35. ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete október 30-ai ülésére Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzatának 10/2001(VII.27.) számú rendelete a település tisztaságáról a közterületek és ingatlanok rendjérõl módosítása. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a város területén 20 db szelektív hulladékgyûjtõ sziget került kialakításra. A hulladékgyûjtõ szigeteken gyûjtendõ anyagok szelektálása végett a gyûjtõedények 3 színûek. mûanyag hulladék: sárga papír hulladék: kék üveg hulladék: zöld A hulladékgyûjtõ szigetekre figyelem felhívó táblákat helyezünk el az alábbi szöveggel: Figyelem! A konténerben csak papírt, üveget és mûanyag palackot lehet elhelyezni. A hulladékszigeten más hulladékot lerakni TILOS! Más jellegû háztartási szemetet a saját kukába, vagy a hulladéktelepen lehet lerakni. A Fenti Szabály megsértése esetén Ft-ig terjedõ bírság kiszabására kerülhet sor! A fentiek végrehajtása miatt a bírság kiszabhatósága miatt szükséges a település tisztaságáról a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló helyi rendelet módosítása. Kalocsa, október 22. ( Dr. Bálint József ) címzetes fõjegyzõ

46 43 Tervezet Kalocsa Város Önkormányzat /2008. (.) ör. számú rendelete a település tisztaságáról a közterületek és ingatlanok rendjérõl Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérõl szóló többszörösen módosított 10/2001 (VII.27.) számú rendelet (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1 Az R 4. -a az alábbi (6) új bekezdéssel egészül ki. (6) A szelektív hulladékgyûjtés érdekében a papír, üveg és mûanyag palackok gyûjtése külön konténerekben, hulladékgyûjtõ szigeteken történik, a hulladékszigeteken más hulladékot lerakni tilos. 2. A R 14. (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: g.) a hulladékgyûjtõ szigetekre a papír, üveg és mûanyagpalackok hulladékon kívül, más hulladékot is elhelyez. Az e rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba. 3. Török Gusztáv Andor polgármester Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ

47 44 KALOCSA VÁROS JEGYZÕJÉTÕL ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete október 30-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3)-(10) bekezdése rendelkezik a megyei és települési önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elkészítési és felülvizsgálati kötelezettségérõl. A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés október 28-i ülésén meghozott 168/2005. (X.28.) Kgy. határozatával fogadta el a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet elõzõleg a megye önkormányzataival véleményeztetett. Az Sztv. 92. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés a koncepció tartalmát két évente felülvizsgálja és aktualizálja. A Bács-Kiskun Megyei Fõjegyzõ az aktualizált koncepciót az Sztv. 92. (8) bekezdése szerint véleményezésre önkormányzatunk részére megküldte. A dokumentummal kapcsolatos önkormányzati véleményt a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Hivatala Intézményirányítási Fõosztálya részére kell megküldeni. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgált és aktualizált anyaga teljes terjedelemben az Egészségügyi és Szociális Osztályon megtekinthetõ. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elõ. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért az aktualizált Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában foglaltakkal. Kalocsa, október 7. ( Dr. Bálint József ) címzetes fõjegyzõ BKkm Önk Szoc Szolgterv Koncepció véleményezése

48 45 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ Testülete 2008 október 30-i ülésére Tárgy: Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezése A Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület tevékenységével összhangban megkereste Kalocsa Város Önkormányzatát, hogy az utóbbi idõben terjedõ génmódosított mezõgazdasági termesztés ellen fellépve Kalocsa Város is több településhez, megyéhez, és régióhoz hasonlóan génmódosítás mentes település legyen. Magyarországon eddig több mint 30 település hozott határozatot illetve állásfoglalást, ezzel csatlakozva az európai génmódosítás-mentes települések sorához. Ezen felül a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, valamint a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a tavalyi évben egyhangú döntéssel elfogadta a két régió génmódosítás-mentes övezetté nyilvánításáról szóló határozatot. A géntechnológia alkalmazásának környezeti kockázatai Noha támogatói a világ élelmiszer-termelésének forradalmasítását várják ettõl, a genetikailag módosított élõlények (elsõsorban növények) elõállítása és mezõgazdasági alkalmazása számos kockázati tényezõt rejt magában. A valamennyi élõlény örökletes tulajdonságait hordozó gének összessége, egy-egy növény vagy állat (akár ember) génállománya hosszú fejlõdési folyamat eredményeként jött létre. A génmódosítási eljárás során ebbe az egységes rendszerbe, a befogadó élõlénybe (pl. kukoricába) attól teljesen idegen (pl. baktériumokból származó) géneket juttatnak be, valamilyen új tulajdonság megjelenítése érdekében. Így azonban olyan génkombinációkat hoznak létre, amelyek természetes körülmények között aligha alakulhatnának ki. A módszer lehetséges mellékhatásairól viszont ma még nagyon kevés tudományos ismeret áll rendelkezésünkre. Valószínû azonban, hogy a bejuttatott idegen gén az élõlényben a kívánt tulajdonság kifejezése mellett, kölcsönhatásba lépve a befogadó élõlény eredeti génjeivel annak más tulajdonságait is megváltoztathatja. Ennek következtében

Pótelőirányzatok. Összesen: 0,0

Pótelőirányzatok. Összesen: 0,0 1 Kalocsa Város Önkormányzat 17/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.17.) sz. rendelet

Részletesebben

Pótelőirányzatok. Összesen: ,0

Pótelőirányzatok. Összesen: ,0 1 Kalocsa Város Önkormányzat 1/2013. (III.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012 (III.17.) sz. rendelet

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Pótelőirányzatok. Összesen: ,0

Pótelőirányzatok. Összesen: ,0 Kalocsa Város Önkormányzat 24/2010. (XII.17.) számú rendelete az önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010 (II.19) sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. november 9-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Turi

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének január 22-i rendkívüli ülésérõl.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének január 22-i rendkívüli ülésérõl. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. január 22-i rendkívüli ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kapitány

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester TELEFON: +36 42524-5 0 Ügyiratszám: KULT- 76-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána, dr. Augusztinyi Krisztina Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Pótelőirányzatok. (1) 2009. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban)

Pótelőirányzatok. (1) 2009. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Kalocsa Város Önkormányzat 31/2009. (XI.20.) számú rendelete az önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009. (II.20) sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

1. Pótelőirányzatok. Normatív kötött támogatások ,0 Támogatásértékű működési bevételek ,0. Összesen: 0,0

1. Pótelőirányzatok. Normatív kötött támogatások ,0 Támogatásértékű működési bevételek ,0. Összesen: 0,0 Kalocsa Város Önkormányzat 18/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012 (III.17.) sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2004.évi pénzmaradvány felhasználásról, valamint a 2005.évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Budapest

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben