X. évf. 9. szám december 200,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. évf. 9. szám 2012. december 200,- Ft"

Átírás

1 AZ ÚJ UTCANEVEKET MEGTUDHATJA A NYOLCADIK OLDALON! X. évf. 9. szám december 200,- Ft Tisztelt falugyűlés, meghívottak! Szabó Mihály polgármester úr beszámolóját az alábbiakban olvashatják, mely november 30-án hangzott el: A képviselő-testület nevében tisztelettel köszöntöm a megjelent lakosságot, képviselőket, mindazokat, akik munkájukkal segítették a település fejlődését. A nehéz gazdasági év ellenére településünk szépen fejlődött, tiszta utcái, a rendezett porták előremutatóak, pedig küzdöttünk a faggyal, a szárazsággal és sok egyéb más gonddal. Először a Virágos kert, gondozott utca címek átadására kerül sor. (A díjazottakat megismerheti a kilencedik oldalon.) Jakabszállás Községért kitüntető cím átadására ebben az évben nem kerül sor. Tájékoztatót és tájékoztatást adni felelősségteljes dolog mindenki számára, aki egy kicsit felelősséget érez egy lakóközösség, egy falu iránt. Az elmúlt évtizedek megtanítottak arra, hogy légy tisztességes és becsületes azokkal szemben, akik veled szemben tisztességesek és becsületesek, és ne vesd meg azokat, akik esetleg másképp gondolkodnak. Számolj mindenkivel és nyújtsál kezet a bajbajutottaknak, a rászorulóknak. Ez mind igaz, de változtak a körülmények. Én még dolgoztam a járási korszakban is. Kialakultak a Járási Hivatalok, megkötésre kerültek a megállapodások. Nehezedtek a gazdasági körülmények, több lett a munkanélküli, sújtott bennünket az aszály, a kemény fagyok, ami a szőlő - és gyümölcs ültetvényekben okoztak kárt, hatalmas terméskiesést okozva. Folytatás a második, harmadik, negyedik és nyolcadik oldalakon. Tartalomból Képriport az első bölcsődei Mikulás ünnepségről Lovasbáli képek 7. Magyarkert - Télikert megnyitó 7. A kóbor kutyák egyre jobban zaklatják a település lakosságát Tíz éve a közösségért dolgozik 11. Az advent azaz a várakozás Jézus Krisztusra újjászülő, gyógyító erő, mert akkor hal meg lélekben valaki, amikor már nem vár senkitől semmit. Se Istentől, se embertől, se magától. Aki ebből a mélységből föl tud emelkedni és újra vár Istentől, embertől, önmagától valamit, s az adventi időkben szent várakozással várakozik, nem csupán karácsonyi lakomára, hanem a karácsony misztériumára, örömére, békességére. Az ilyen ember számára ez a várakozás gyógyító erő! Tanuljunk meg így várakozni, hogy életünk gyógyulgasson az által, akire az advent csendjében várakozunk! Ezekkel a gondolatokkal kívánunk kedves mindnyájuknak áldott várakozást az eljövendőre és meghitt, békés karácsonyt: a szerkesztőség Nagy szeretettel köszöntjük a 2012-es évben betlehemi játékot előadó fiatalokat. Kívánjuk, hogy ez a hagyomány ne szakadjon meg. A fiúk balról jobbra: Fekete János, Juhász Péter, Szegedi Richárd és Szabó Máté Fotó: Szabó György Róbert

2 2. oldal M I N D E N N A P I É L E T Ü N K március 1-jével 2 millió Ft-tal a zsebünkben hozzáfogtunk emeletes iskolát építeni. Ez az iskola most átkerül állami irányítás alá. A települési önkormányzati társulás állami köznevelési feladatokat január 1-jétől nem láthat el. Így megszűnik az iskolatársulás Fülöpjakab településsel. Szeretnénk viszont, ha az óvodatársulás megmaradna a közös pályázatok miatt. Fülöpjakab község (1200 lakos) és Kunszállás Község (1700 lakos) bejelentették, hogy szeretnének velünk közös önkormányzati hivatalt létrehozni Jakabszállás székhellyel. A tárgyalások folynak, nem szeretnénk, ha egy esetleges társulással rosszul járnánk, de azt sem tudjuk előre, hogy milyen előnyünk származhat az esetleges társulással. Folyamatban van a Többcélú Társulás megszűnése december 31-vel, ennek a társulásnak a legfőbb szerepe először a CÉDA pályázati lehetőségek kiaknázásánál volt, majd a normatív támogatás lehívása az iskolatársulások részére Jakabszállás-Fülöpjakab esetében. Ez évi 11 millió Ft-ot jelentett. (Könyvtárszolgálat, gyermekjóléti ellátás, egészségügyi alapellátás, orvosi ügyelet stb.) Tagjai voltunk, illetve papíron még vagyunk a Tisza-kunsági Vízgazdálkodási Társulatnak, törvény erejével eltörölték a hektáronkénti hozzájárulást évi rossz eredményei miatt a társulás kezdeményezte az önkéntes hozzájárulás 300 Ft/ha. megfizetését. Ezt többek között a jakabszállási küldöttek és személyesen magam is megakadályoztuk. Nem végeztek látható munkát. A csatornát akkor is kell kezelni, ha nincs víz. Tudom azt is, ha lesznek gondok, össze kell fognunk, de egyelőre nyoma sincs a belvíznek. Úgy érzem, helyes döntés volt, hogy olyan szolgáltatásért, amit nem végeznek, nem fizetünk. A belvízzel kapcsolatban megegyezésre jutottunk a Felföldi gyep tulajdonosával. A belvízelvezető csatorna tulajdonunka került, most már kezdődhet a tervező munka, a Munkácsy utcából történő csapadékvíz levezetése. Reméljük, erre jövőre írnak ki pályázatot, mert ez évben ez nem történt meg. A bölcsődei ellátásért 370,- Ft-ot kell fizetni, más díjat nem. Ez tartalmazza a reggelit, ebédet és uzsonnát. A három év alatti kisgyermeket nevelő családok lehetőségei nőnek a gyermekelhelyezés és ez által a munkavállalás területén. Az év folyamán átadásra került bölcsődét, 11 kisgyermek veszi igénybe jelenleg. A férőhelyek száma 24 fő (2x12). A bölcsődevezető szakmai irányítása alatt dolgozik a 4 fő kisgyermeknevelő. Szívesen vállalunk gyermekmegőrzést, felügyeletet is. (350,- Ft/óra a díja). A közel 100 milliós beruházásból 85 millió Ft-ot pályázaton nyertünk. Magával a bölcsőde bemutatásával külön nem kívánok foglalkozni, én remélem, hogy sokan megtekintik, és a bölcsődés korú gyermekeket beíratják. Az épület az úttól távol van, így az utcai zaj, por nem zavarja őket. A mellette lévő idősek otthona, a családsegítő szolgálat épülete is felújításra kerül. 15 millió Ft-ot nyertünk pályázat útján, ahhoz hozzájön az önerő, így teljes felújításra kerül az épület új kerítéssel kiegészítve. A munkálatokat jövő év júliusig kell befejezni. Ugyancsak pályázat útján nyertünk pénzt az óvoda felújítására (fűtéskorszerűsítés, ablakcsere, tetőcsere, szigetelés, külső vakolat rendbehozása). Szeretnénk, ha egy szép, felújított óvoda fogadná a gyerekeket nyarától. Addig ugyanis ezt a munkát is be kell fejezni. Az egészségügyi ellátás keretében az orvosi ellátás rendben van, Dr. Imreh Éva látja el a jelenleg gyesen lévő Dr. Kovács Nóra körzetét is. Köszönöm az egészségügyben dolgozók munkáját. A képviselő-testületnek beszámolt tevékenységéről a Kőrösvíz Kft. Az fogyasztóktól beszedett alapdíj fedezetet nyújt a vízmérő 4 évente kötelező cseréjére, továbbá azon fogyasztóknál is biztosítja a készenléti szolgáltatást, ahol minimális a vízfogyasztás. A víztorony felújítására (szerk. megj. Szabó György Róbert egyéni képviselő: a beszedett alapdíjakra vonatkozó elszámolása tárgyában feltett interpellációja után) 4 millió Ft + áfát költöttek ez évben évben a Dobó és a Bem utcákban lévő bekötéseket cserélték ki és tolózárakat építtettek be Ft + áfa értékben. Jakabszállás település szennyvízelvezetése és tisztítása, szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével kapcsolatban elmondhatom, hogy ,- Ft-ot nyertünk, ez 84,9 %-os támogatásnak felel meg. Mindent elkövetünk, hogy meglegyen a 95 %-os támogatottság, hogy a lakosságnak minél kevesebbe kerüljön. Jelenleg is folynak a tárgyalások, számítások történnek arra, hogy helyi szennyvíztelep legyen-e, vagy Kecskemétre legyen bevezetve a szennyvíz, rácsatlakozva a már kiépített matkói hálózatra. Lakásonkénti bekerülési összeget nem tudok még mondani, mert senkit nem szeretnénk félrevezetni. Higgyék el szükség van szennyvízcsatornára. Per-

3 M I N D E N N A P I É L E T Ü N K 3. oldal sze nem jó hír, hogy bevezették a közművezeték adóját: minden megkezdett méter után 125,- Ft-ot, de ez elvileg nem terheli a lakosságot pl. az ivóvíz esetén. Amikor pontos számadatok birtokában leszünk, azonnal összehívjuk a lakosságot és írásban is tájékoztatjuk. Pályázatot kívánunk benyújtani a Jakabszállás-Kecskemét között kiépítendő kerékpárútra. Sajnos a Bócsa Bugacpusztaháza Jakabszállás közötti turisztikai kerékpárút pályázatát már a tervezési szakasz előtt elutasították. Ez egy kb. 1 milliárdos beruházás lett volna 100 %- os állami támogatással. Bízunk benne, hogy a Kecskemétre vezető kerékpárút megépülhet. A továbbiakban a lakosságot foglalkoztató kérdésekkel kíván foglalkozni. Kérdések, hozzászólások: Zöldi Ferencné (képünkön) az utcanév változtatással kapcsolatban elmondta, hogy nem támogatja, hogy személyekről nevezzék el az utcákat, amelyeknek a nevét kötelező megváltoztatni. Az interneten látta, hogy a Lenin utca nevére lehet javaslatot tenni, a többi utcára viszont nem talált ilyen lehetőséget. Véleménye szerint teljesen semleges nevet kell kitalálni és rövidet. Szabó Mihály hangsúlyozta, hogy az utca nevének meghatározása képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. Természetesen az utca lakóitól is véleményt kérnek a változtatásra vonatkozóan. Olyan név ne legyen, ami támadható. Szabó György Róbert kiegészítésképpen kiemelte, hogy azokban az utcákban, ahol névváltozásra kerül sor, ott a jelenleg téves házszámozást is módosítani fogják. Szabó Mihály megköszönte a kiegészítést. Zsámboki Mihályné (képünkön) a térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatosan kérte, hogy a temetőbe is helyezzenek el kamerát, mert több esetben előfordult, hogy ellopták a sírokról a virágokat, sírokat rongáltak meg. Régebben szó volt róla, hogy bezárják a temető kapuját, de ez csak két hétig valósult meg. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a kerítés is rossz állapotban van, így tehát nincs jelentősége a kapu bezárásának. Babák István egyetértett az elhangzottakkal. Szabó Mihály a temetővel kapcsolatban elmondta, hogy közösen kell megoldani az ott felmerült kérdéseket. Az egyik legrendezettebb temető a környéken a jakabszállási. A térfigyelő kamerákat tervezik a külterületi részekre is elhelyezni, szakemberekkel együtt kell ezt a kérdést szakszerűen megoldani. E témakört képviselő-testületi ülésen is megtárgyalták és fontosnak tartják a térfigyelő kamerák elhelyezését. Ezzel kapcsolatban levelet írt a Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős államtitkárnak Tállai Andrásnak, kérve a segítségét. A település szakmai programot kapott a Rendőrkapitányság kecskeméti vezetőjétől, Rigó János rendőr alezredestől. Ez javaslatot tartalmaz Jakabszállás település területén közbiztonsági célú térfigyelő kamerák telepítésére. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a rendőrséggel, amely reméljük a település jövőjére is eredményes lesz. Babák István véleménye szerint Bócsán különb temető van, ott a kerítés is nagyon szépen ki lett alakítva. Szabó Mihály kiemelte, hogy Bócsa- Soltvadkert-Kiskőrös és környéke hátrányos helyzetű települések, és ott több támogatást kapnak, valamint a pályázataik is szinte teljes támogatottságban részesülnek, nem szükséges hozzá önerő. Véleménye szerint ez nem csak az önkormányzat feladata. Egyeztetni kell a temetőt üzemeltető vállalkozóval is, és közösen kell megoldani a feladatokat. Az üzemeltetővel kötött Lakosságtól az elmúlt öt évben az Önkormányzat számlájára beszedett sírhelymegváltás évenkénti bontásban: sírhely megváltásra Ft sírhelyre Ft sírhelyre Ft sírhelyre Ft sírhely megváltása Ft Összesen: Ft Forrás: Jakabszállás Községi Önkormányzat éves beszámolói

4 4. oldal M I N D E N N A P I É L E T Ü N K szerződést felül kell vizsgálni. Az nem megy, hogy olyan feladatokat is felvállaljon az önkormányzat, ami nincs a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben. Zöldi Ferencné felvetette, hogy egyre többen kérnek hamvasztásos temetést. A jakabszállási temetőben nincs kijelölt hely az urnafal kialakítására. Valamint jó lenne olyan szóró parcella, ahol a hamvakat el lehetne helyezni. Szabó Mihály megígérte, hogy a képviselő-testület napirendre tűzi ezt a fontos kérdést. Kissné Tóth Jolán (képünkön) a kutyákkal kapcsolatban felhívta arra a figyelmet, hogy Kecskemétre jár dolgozni és iskoláskorú, beteg gyermeke van, akit a kutyák rendszeresen ijesztgetnek és egyedül nem mer közlekedni. Kéri, hogy a külterületi dűlőben lévő kutyákkal kapcsolatban intézkedjen az önkormányzat. Szabó Mihály elmondta, hogy kiküldte a kérdéses területre a mezőőrt, de akkor nem talált egyetlen kutyát sem a dűlőben. Bukovszki Sándorné (képünkön jobbra) kérte, hogy írásban nyújtsa be a kifogását, tegyen feljelentést, de legelőször is a kutya gazdájával kell beszélni, hogy ne az úton tartsa a kutyáját, mert ijesztgeti a gyermekét. Sajnos a falu belterületén lévő főutcán, az orvosi rendelőnél is több kutya kóborol gazdátlanul. Ez felelőtlenség és hanyagság is. Ne csak az önkormányzattól várja a lakosság a megoldást, hanem ő saját maga is tevékenyen és felelősségteljesen döntsön és cselekedjen. Amennyiben az önkormányzat végrehajtja a kutyák eltávolítását és x összegbe belekerül, azt a segélyekből és egyéb pénzekből kell elvonni. Több lakó is van, aki már többször fel lett szólítva és mégsem változott semmi. Javasolja néhány ember megbüntetését, példát statuálva a többieknek is. Szabó Mihály megígérte, hogy az ebek befogására született szerződésmintát kiadják az érdeklődőknek írásban, és ezzel lezárta ezt a vitát. Határozottan intézkedni kell, a képviselő-testület felelősségteljesen döntött ebben az ügyben. Kérte a lakosság segítségét, az aktuális napi találkozásokat, beszélgetéseket. Szoktak jönni problémákkal. A feladatok végrehajtásában is segítsenek, az összefogásban van az erő. Tudomásul kell venni, hogy minden felmerült problémát közös erővel tudunk leghatékonyabban megszüntetni. Zárszóként megköszönte az önkormányzati dolgozók egész éves munkáját. Kívánta hogy mindenki békességben várja a karácsonyt. Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szabó Mihály polgármester a közmeghallgatást (régi nevén falugyűlést) bezárta. Fotók: Mészáros Máté

5 J A N I B Á C S I M E S É L 5. oldal Meggyes János: Levelek az Újvilágból Menni mezítláb a homokban, a keréknyomon hazatalálni! Arra az otthon! Érhet-e bármi? Váci Mihály: Vakon is Nem emlékszem már, hogyan tanultuk a Teremtés könyvéből. Előbb az Úr megalkotta az embert és utána az utakat, amit majd járnia kell. Vagy súlyos lábaival ösvényt taposott előbb. Az ösvényeket utakká igazította, majd országúttá tette, hogy az ember végigjárhassa. Igazából az utakkal a gyerekekre gondolt. Dörgő hangját simogatóvá halkította, Engedjétek hozzám őket. Apró parasztgyerekeket, akik az utak szélén várakoztak úgy ötven-hatvan évvel ezelőtt. Négy-öt gyerek együtt, majd gyalogolva mentek az iskolába. Aztán megteremtette a vasutat, meg az állomásfőnököt, Samu Pista bácsit. Látnivaló is, oltalmazó is legyen, ha már a vasútnál bámészkodunk. Nem kergetett el minket, csak azt nem tűrte, hogy a sínek közelében járjunk. Elvezetett pár gyereket a váltókig. A váltókezelő fekete, olajos kezével állította a szerkezeteket, apró, koszos zászlóját hóna alatt szorította. A főnök hátrább állt, óvó kezét elénk tartotta míg kijárt a tehervonat. Akkor bement a csodatevő tárcsáért, amit fel kellett emelnie, hogy a személyvonat is elinduljon. Tisztelgett a vonatnak is, vezetőjének is. Felénk fordult és újra tisztelgett: De most aztán futás az iskolába! Utánunk nevetett ahogy a vasúti töltés oldalán elszaladtunk. De volt még ennél nagyobb csoda is. A posta! Ott épült ahol a vasút keresztezte az országutat, közvetlenül a sarkon. Oda vezettek a titokzatos sürgönypóznák, amik a telefon drótokat tartották. Amikor napégett karokkal átöleltük a hatalmas, kátrányszagú oszlopokat, éreztük a drótok remegését, zizegve vitték a hangokat. Megütögetve pedig titokzatos zúgás volt az oszlop belsejében. De reggel a postára nem mehettünk be, csak délután, hazafelé az iskolából. Alig fértünk el az előtérben. Sötét, szűk helyiség volt, minden befestve haragos -zöld színűre. Balra a kezelő asztal is meg a jobb sarokban lapuló tizedes mérleg is zöld volt. Szemben az üvegfal a kukucskáló ablakkal. Belül pedig a postás kisasszony. Kövérkés, középkorú asszony volt, fején apró cukorkonty ékeskedett. Szemüvege hosszú ezüstláncon a nyakán kalimpált, vagy a feje tetejére tolta egészen a kontyáig. Ilyenkor kétoldalt lelógott a lánc, és nevetségesen mozgott, ahogy hajladozott az iratok fölött. Egyszer csak berregni kezdett valamelyik masina. Úgy lestük az ablakon keresztül, mi történik odabent, mintha előadást látnánk. Halló! Halló! Hogy vagytok? Kit? Az igazgatót? Jó, kapcsolom. Kihúzott két színes dróton lógó dugót és különböző helyeken a gépbe illesztette. Szemüvege most is nyakán lógott, feszült figyelemmel hallgatta a beszélgetést. Beszélnek? szólt hirtelen a kagylóba, mintha eddig nem is hallgatózott volna. Ahogy a telefonálást befejezte, odaállt a kukucskáló ablak elé. Egyik oldalra szépen összehajtogatott újság csomagot tett felcímkézett szalagokkal. A másikon ott volt a lapos vesszőkosár tele levelekkel. Három glédában sorakoztak a levelek, színesek, fehérek vegyesen. A sarkán mindegyiknek tarka bélyeg virított. A kisasszony az újságokkal kezdte. Mondott egy nevet, majd a feléje nyújtott maszatos kézbe tette az újságot. Ez után osztotta a leveleket. Aki megkapta a küldeményt, kiment a helyiségből. Sokan kaptak levelet, sok levél pedig ott maradt a kosárban. Már csak ketten álltunk a testvéremmel az előtérben: És ti? nézett ránk a kisasszony, mire vártok? Hát a levélre! Milyen levélre? Talán nekünk is írt valaki, nagyon sokan kaptak ma is levelet válaszoltuk. Milyen névre várjátok a levelet? Hát a Ménesire, Ménesi József gyerekei vagyunk. A postás kisasszony még egyszer átnézte a leveleket. Nincs leveletek, ezután gyorsan becsukta a kukucskáló ajtaját. A következő napokban minden délután odaálltunk a levélért. De hiába. Egy hét múlva a kisasszony megunta az örökös kérdezősködést, kijött az előtérbe. Gyűrűkkel ékesített kezét testvérem vállára tette: Gyerekek, levelet csak az kap akinek ír valaki. Ha nektek nem ír senki sem, hiába is várakoztok. Ha majd megnőttök, lesznek barátaitok, vagy a testvéreitek más helyre költöznek és hallani akarnak rólatok, akkor levelet írnak. Ilyen egyszerű a levelek forgása. Bánatosan hazakullogtunk. Levél nélkül mint mindig. Micsoda élet a miénk, még egy eltévedt levelünk sincs! Anyánk ránk kérdezett: Hol tekeregtetek már megint? Mindig elbámészkodtok valahol. A munka marad rám. Csak nem a postán töltöttétek el most is az időt? Ott voltunk, de levelet ma sem kaptunk. Nekünk miért nem ír senki akár egy lapot is? kérdeztük szinte egyszerre. Ugyan ki írna? Ilyen haszontalansággal foglalkoztok örökké! Ott a sok falevél az udvaron, fogjátok a söprűt meg a lapátot és takarítsátok össze! Még ez is! A lehullott sárga, rozsdabarna levelek csúfolódva lengedeztek a söprű előtt, őszt hozó, haldokló falevelek peregtek a fejünkre. A postára nem mentünk többet kérdezősködni. Belenyugodtunk a kilátástalan várakozásba, mi már sohasem kapunk levelet. Nem beszéltünk többet a levélről otthon sem. Anyánk gyufát keresett, majd a menynyezetről lógó lámpát meggyújtotta. Hangosan köszöntünk a petróleum illatú fénynek. Lángja meg-meg billent az asztalról felszálló vacsora gőzében. Apró, héjában főtt krumpli volt az asztalon kevés alja szalonnával, teával. Anyánk a nagy, barnára sült rozskenyérre sarkos keresztet rajzolt, vállához szorította és megszegte. Most nem esett szó a levélről. Nagyapánkról beszélgettünk, halála évfordulója volt. Minden szegett kenyérrel rájuk emlékezünk, halottainkra sóhajtotta anyánk a kenyeret szeletelve. Szedjétek le az asztalt, azután menjetek aludni. Micsoda sötét az éj a mezei világban, és félelmetes a csend. Belopódzik a szobába az ágyak alá és ott is marad. Elhozza az álmot az ébren alvóknak, a pihenés gyönyörűségét az elfáradtaknak... Engem elalvás előtt újra a levél kísértett. Ha felnövök, levelet írok boldognak, boldogtalannak. De reggel minden kezdődött elölről. A posta mellett elhaladva fájó szívvel gondoltam a levélre, amit senki sem küld el nekünk. Folytatjuk a következő számban!

6 6. oldal ELSŐ MIKULÁS ÜNNEPSÉG A BÖLCSŐDÉBEN December 6-án megérkezett a Mikulás a jakabszállási bölcsődénkbe is. Az ide járó gyermekeken kívül nagy izgalommal várták a nagyszakállú jövetelét a vendégségbe hívott bölcsődés korú kisgyermekek is. A Mikulást közös énekléssel köszöntöttük, aki nagy szeretettel osztott szét puttonyából szaloncukrot és apró kis meglepetést a kicsik között. A bátrabbak a Télapó ölébe ülhettek és énekelhet- tek neki, melynek jutalma újabb szaloncukor lett. A Mikulás távozása után a gyerekek örömmel ették az édességet, és önfeledten játszottak egymással. A bölcsődébe járó és a vendégségbe hívott gyermekek egyaránt nagyon jól érezték magukat. Reméljük, hogy jövőre is ellátogat hozzánk a Mikulás! Muzslai Lilla Fotók: Mészáros Máté. Az eseményről ifj. Vörösváczki Béla által készített videófelvétel hamarosan elérhető a jakabszallas.net honlapon.

7 7. oldal LOVASBÁL 2012 Fotók: Mészáros Máté

8 8. oldal F A L U G Y Ű L É S E N T Ö R T É N T Utcanevek A falugyűlésen az alábbiak hangzottak el: A évi CLXVII. (167-es) törvény az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításával az alábbiakat mondta Szabó Mihály polgármester úr: Közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában rét vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Tárgyánál fogva díjmentes: az ingatlan közigazgatási címének közterület-névváltozás miatt történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül sor. A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. A törvény január 1-jén lép hatályba. A végrehajtási rendelet nem jelent még meg várhatóan június 30-a a határidő. Szerk. megjegyzés: Sajnos, hogy ezt most kell végrehajtani. Ha az utcanévtáblák elkészítése előtt ez megvalósult volna, most nem kellene kicserélni ezeket. A Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete jelenleg nem rendelkezik akkora agyagi forrással, hogy kicserélje a táblákat. Az év utolsó képviselő-testületi ülésen megszülettek a lakosság javaslatait figyelembe vevő új utcanevek, melyek a következők: régi név Marx Károly utca Engels utca Lenin utca Népfront utca Mező Imre utca Kun Béla utca új név Móricz Zsigmond utca Kölcsey Ferenc utca Deák Ferenc utca Katona József utca Mező utca Kun utca A falugyűlésen az alábbiak hangzottak el: Az állattartással, a kutya ügyekkel és a kóbor kutyákkal kapcsolatosan elhangzott, hogy sajnos az emberek felelőtlensége határtalan. Ebben az ügyben az önkormányzat beszerzett két együttműködési megállapodás tervezetet, amelyen el lehet gondolkodni, hogy mennyibe kerül egy kóbor kutya elhelyezése, és az állati tetemek elszállítása. Miből lehet ezt finanszírozni? A támogatott ajánlatot a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B) adta. Ebben kiszállási díj tartási díj: oltási díj tetemkezelési díj altatóvadász alkalmankénti díja Ft/alkalom Ft/kutya Ft/kutya Ft/kg Ft + ÁFA a következő szerepel: Jakabszállás község kül- és belterületén a kóbor élőállat befogását, elszállítását, elhelyezését, valamint az állati tetemek törvényi szabályozásának megfelelő módon történő elszállítását és ártalmatlanítását végzik el. Ezt kizárólag a Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől vagy megbízottjától telefonon vagy faxon kapott értesítést követő 12 illetve 24 órán belül teszik meg. Amennyiben ismert a kutya gazdája, akkor a befogással és egyebekkel felmerült költségek rá lesznek terhelve, valamint azok a kutyák, amelyek nem lesznek chippel beazonosíthatók, a törvény hatálybalépését követően befogásra kerülnek. Szerk. megjegyzés: Sajnos a falugyűlésre meghívott Dr. Vígh István állatorvos nem érkezett meg, így nem kaptunk tájékoztatást a chip elhelyezésének mikéntjéről december 3-án tartottuk a Falugondnok ok Duna-Tisza Közi E g y e s ü l e t e Álmom a CSA- LÁD projektjének a megnyitóját. Szabó Mihály polgármester köszöntőjével kezdődött a rendezvény, melyben örömét fejezte ki, hogy Jakabszállás település is bekerült ebbe a családokat segítő programba. Bátorította a falu lakosait a tanfolyamokon, tréningeken, előadásokon, közösségi programokon való aktív részvételre. Csörszné Zelenák Katalin (képünkön balra) az egyesület ügyvezetője ismertette a jelenlévőkkel az egy évig tartó programot, az abban rejlő lehetőségeket. A rendezvény Dr. Matus István Amit a feleségekről, férjekről tudni kell/ene című előadásával zárult. A program során Dr. Matusné Johanna szívességből felajánlott egészséges finomságait kóstolhatták meg a résztvevők. Köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. További programjainkon is számítok megjelenésükre! Külön köszönöm a segítő támogatást, mellyel a projektnyitó megszervezésében részesítettek! Provicsné Sági Ivett (képünkön jobbra) jakabszállási koordinátor Fotó: Mészáros Máté, az eseményről készült videófelvétel hamarosan elérhető a honlapon.

9 M I N D E N N A P I É L E T Ü N K 9. oldal Olvasói levelünkre reagáltak A Virágos kert, gondozott utca cím I. helyezését Szűcs József Jakabszállás Dobó I. u. 14. sz. alatti lakosnak ítélték. A címmel oklevél és Ft értékű kertfenntartási eszközök, anyagok vásárlására jogosító utalvány járt. Cégünk, az Univer Coop Zrt. már hosszú évek óta üzemelteti a szóban forgó törzsvásárlói kártyás rendszerét, melyre mindez idáig nem érkezett panasz. Köszönhető ez talán annak, hogy vállalatunkon kívül nem sok olyan konkurens élelmiszerlánc üzemel, mely a miénkhez hasonlóan azonnali engedményt biztosít a kasszánál a törzsvásárlói kártya felmutatása ellenében. Ennek eredményeképpen nagyon sok elégedett törzsvásárlóval büszkélkedhet cégünk, akik tapasztalataink szerint évről évre megújítják kártyájukat. Érdemes ezt már a megelőző év utolsó időszakában megtenni - melyre igyekszünk is minél több helyen felhívni vevőink figyelmét - hiszen így a tárgyév teljes időszakára igénybe vehető a vásárlásonkénti 2% kedvezmény. Természetesen ha valaki számára nem elég csábító ez a lehetőség, annak tudunk kínálni más alternatívát. A Virágos kert, gondozott utca cím II. helyezését Gál Ferenc Jakabszállás Lenin u. 16. sz. alatti lakosnak ítélte a szakmai zsűri. A címmel oklevél és Ft értékű vízdíj fizetés alóli mentesítésre való jogosultság jár. A Virágos kert, gondozott utca cím III. helyezését Fodor László és családja Jakabszállás Arany J. u. 32. sz. alatti lakosoknak ítélték. A címmel oklevél és Ft értékű kertfenntartási eszközök, anyagok vásárlására jogosító utalvány járt. Szerkesztőségünk mindenkinek jó kertészkedést kíván a jövő évre is, még akkor is, ha most nem is kaptak elismerést. Hiszen valljuk be, nem a díjakért csináljuk, hanem saját magunk szeretnénk gyönyörködni a kertünkben. Szabó György Róbert Fotók: Jakabszállási HÍRLEVÉL archívum és Mészáros Máté Létezik ugyanis a Coop Klub törzsvásárlói kártya, mely teljesen díjtalanul igényelhető bármely üzletünkben, és hasonlóan az Ön által is említett multi lánchoz, a kártya tulajdonosának a vásárlások után járó pontok gyűjtésével válik lehetősége kedvezményre jogosító kuponok felhasználására. A fentieken túl természetesen - mint ahogy erre az Ön írása is kitér - sok összetevője van annak, hogy miért is preferálnak egy élelmiszerboltot az emberek. Az Univer kifejezetten büszke rá, hogy rendkívül magas a törzsvásárlók aránya üzleteiben, és tapasztalataink szerint ez leginkább dolgozóinknak köszönhető. A segítőkészség, a barátságos kiszolgálás és a mosoly nálunk nem egy erőltetett szerep, hanem természetes forrásból fakad. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy vevőink elégedetten távozzanak üzletünkből, és ezáltal az Univer név jó híre még nagyon sok helyre eljuthasson. Üdvözlettel, Lőkös Krisztián értékesítési igazgató, Univer Coop Zrt. Szerkesztői megjegyzés: mindenki döntse el, hogy a múlt havi számban felvetett kérdésekre kaptunk-e kielégítő választ. Nekem nem ez az érzésem támadt, amikor olvastam a mostani levelet.

10 10. oldal LOKÁLPATRIÓTÁK Köszönjük, hogy a falut megajándékozták egy betlehemmel a lelkes lokálpatrióták akik, Ifj. Forczek Sándor és felesége Forczekné Tóth Csilla, Csúri Róbert Ferencné, Csizovszki Dóra, id. Forczek Sándor Imre és felesége, Gudricza Józsefné, Bosnyák Tibor és felesége Bosnyákné Gudricza Anett és Tóth Lászlóné. Isten tartsa meg a szokásukat. Fotók: Mészáros Máté Előzetes a következő havi számból: Indulhat az ivóvízminőségjavítási program Tavasszal kezdődik az Idősek Napközi Otthonának felújítása Képes beszámolókat láthatnak a település karácsonyi ünnepségeiről Látni és látszani akció Jakabszálláson ballószögi körzeti megbízott. és Szabó Roland jakabszállási tanyagondnok. Mindeközben felhívták a tanyákon élők figyelmét arra, hogy az állatot hajtó vagy vezető személynek éjszaka, és korlátozott látási viszonyok esetén. A mellényt a gyermekeknek is viselniük kell, hacsak nem tartózkodnak a felnőtt ölében vagy nincsenek a felnőtt testéhez rögzítve. Láthatósági mellényeket és kerékpárlámpákat osztott ki (hivatalosan meg nem erősített információnk alapján négy garnitúrát) november 15-én este Jakabszállás tanyavilágában László György rendőr zászlós, jakabszállási körzeti megbízott, Nagy László rendőr főtörzs-zászlós, év eleje óta kötelező viselni az úgynevezett láthatósági vagy fényvisszaverő mellényt a lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján és útpadkáján tartózkodó gyalogosnak, a kéziko- Forrás és fotók: Kecskeméti Hírhatár csival közlekedő személynek,

11 T Í Z É V E A K Ö Z Ö S S É G É R T D O L G O Z I K 11. oldal A júniusi tanévzáró alkalmából az iskola igazgatója a falu nevében is megköszönte Gálné Berente Aranka több mint egy évtizedes munkáját, melyet a szülői munkaközösség elnökeként végzett. Ezen alkalomból kérdeztem Arankát életéről, munkájáról és társadalmi szerepvállalásairól. Hogyan és mikor is lettél elnöke a szülői munkaközösségnek? 2001 szeptemberében lett első osztályos kisdiák Anett lányom. Ősszel, az osztályokban lévő választásokkor Tóthné Meggyesi Erikával lettünk szmks szülők. Majd az iskolai választáskor engem ért a megtiszteltetés, hogy a 2011/2012-es tanév végéig elláthattam az elnöki teendőket is. Milyen szerepe van egy szmk-s szülőnek és együttesen az elnöknek? Bármilyen iskolai rendezvény vagy ünnepség szervezésében és a megvalósításában is tevékenyen részt vettünk. Legyen szó a gyermeknapokról, a farsangról vagy épp a karácsonyi ünnepségekről. Akkor még voltak bálak az iskolában. Itt is mindig, néha még erőmön felül is segítettem. Nagy felelősség volt ez, hiszen egy jó zenekar megtalálása, és hogy a költségekkel se szaladjunk el, bizony sokszor kompromisszumokkal járt. Az eseményeket szervezőként megrendezni nem könnyű feladat. Hogyan zajlott ez a mindennapokban? Bizony volt, hogy szinte rá kellett beszélni a szülőket, hogy igenis rendezzük meg a gyermeknapot vagy segítsük egymás munkáját egy-egy rendezvényeken. A büféhez is adtam segítséget hosszú éveken keresztül. Mi volt az egészből a legemlékezetesebb? A Wolford-dűlői gyermeknapok. Azt sosem felejtem el. Ott volt mindenki akár a családomból, akár az egész iskolából. Örültünk annak, hogy a gyerekek hogy élvezték a traktorozást. A felsősök amikor a pótkocsi hátulján ültek és nagy-nagy sikongatással jöttek vissza a dűlőutakról. Apósomnak aki vezette a traktort is nagyon tetszett és boldog volt, hogy a gyerekek az utcán megismerték és köszöntek neki. Ott sok szülő kint volt, összejöttünk, beszélgettünk. Azoknak a gyermeknapoknak másabb volt a hangulata. Persze a parkban is kialakult ez, de mivel a falu központjában van, vagy nem jönnek ki, vagy ha kijönnek akkor sokan csak fél órát töltenek el a gyerekekkel. Az is lehet, hogy akkor mi, szülők is jobban ráértünk. Most mindenki szalad, rohan. Nem biztos, hogy mindenhez pénzre van szükség. Az emberi segítség néha többet ér, mint több ezer forint. Többször szerveztetek május elsejei majálisokat. Mi volt az indíttatás? Sok éven keresztül nem volt majális a faluban. Szerettem volna újjáéleszteni a Sántha-majori majálisok hangulatát a parkban. Volt májusfa mászás, zsákbaugrálás, pipikergetés, lángosevés, lisztfújás és tojásdobálás is. Akkor még olcsó volt a tojás. A végén ez kudarcba fulladt, hiszen ekkor kezdődik a spárga és szamóca szezon, ekkorra esnek a középiskolai ballagások is. A végére csak 2-3 szülő maradt a szervezésre. Melyik szmk-s bálra emlékszel legszívesebben? A 2006-os szilveszteri bálra, ahol palotást táncoltak a fiatalok. A 13 lányruhát mi szülök varrtuk meg. Nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik segítettek ebben. Péliné Erika és Kunné Zsuzsi kiszabta az anyagot, majd több mint tíz anyuka összeállította. Volt, aki hozta a varrógépet és azzal, volt aki kézzel a díszítést készítette. Jól emlékszem, addig jártam a ruhaanyagokért, amíg meg nem találtam a legkedvezőbb árat. Mesélnél a családodról? Anett lányom 1994-ben, Andi 1995-ben, míg az egyetlen fiú unoka 1999-ben született. Mit mondanál el zárszóként? Ezt a munkát nem tudtam volna végigcsinálni, ha nincs egy támogató férj akivel húsz éve vagyunk házasok és család, aki velem együtt szerette csinálni a közösségi rendezvényeket. Természetesen köszönöm a szülök önzetlen és tettre kész munkáját is. Köszönöm a munkádat és a beszélgetést. További sok sikert kívánok. SZGYR Fotók: Mészáros Máté és facebook A 2006-os szilveszteri bálon fellépő lányok névsora: első sor: Péter-Szabó Anna, Fazekas Emőke, Tőzsér Vivien, Patonai Nikolett, az állósor: Tóth Erika, Tamasi Zsuzsanna, Szász Dóra, Gál Anett!

12 12. oldal I F J Ú T E H E T S É G E I N K Augusztus 11-én ötödik alkalommal rendezték meg a tiszaalpári motor napot. A település határában kialakított pályán motorosok és quadok mutatták be, hogy mit tudnak. A felnőtt versenyzők mellett a bátor gyerekek is összemérhették ügyességüket. Ezen a versenyen vett részt Forczek Máté is, aki 125 köbcentis kategóriában a 2. helyezést érte el. A majdnem kilenc éves Máté kevéssel maradt le a 13 éves, első helyezést elérő tiszaalpári fiútól. Máténak ez volt az első versenye, de azt mondta, nem az utolsó, jövőre is szeretne indulni. HELYESBÍTÉS A MÚLT HAVI SZÁMUNKBAN ELIRTUK A HÁZIORVOSI RENDE- LÉS SZERDAI IDŐPONTJÁT. HELYESEN 15 ÉS 18 ÓRA KÖ- ZÖTT VEHETIK IGÉNYBE A MUN- KÁBÓL JÖVŐ VAGY A SÜRGŐS ELLÁTÁST IGÉNYLŐ BETEGEK. AKINEK HALASZTHATÓ AZ A TÖBBI NAPON IRASSA KI A GYÓGYSZEREIT. A szakszerű ellátáshoz időre van szükség, ezért mindenki megértéssel tartozik az esetleges hosszabb várakozás miatt november 18-án került megrendezésre a Diák C korosztályos Magyar-bajnokság, Budapesten az UTE csarnokban. Itt mintegy 30 egyesület, közel 300 judokája mérte össze tehetségét, tudását. A bajnokságon indult Czigány Zsombor jakabszállási kisdiák is. Nehéz ellenfelekkel, szoros küzdelmekben szerezte meg a 3. helyet. Ezzel Magyar-bajnoki bronzérmes lett. A Dél-Magyarország régió válogatottjával, kiemelkedő teljesítményével, az országos judo csapatbajnokságon ezüst érmet szereztek. Így egy egyéni bronzéremmel és egy csapatbajnoki ezüstéremmel zárta a versenyt. A képen Czigány Zsombor és Kerekes Sándor edző, egyesület: Guri Judo KESI. Aranyosi Ervin: Karácsonyi vers Ünneplő ruháját a szív magára ölti, ember a karácsonyt, megtisztulva tölti. A hétköznapi lelkek megtelnek békével, egymás iránt érzett szívszeretetével. Kár, hogy csak ilyenkor mozdul meg a lélek, csak ilyenkor zendül ajkunkon az ének. Ilyenkor látjuk csak a nyomorúságot, ilyenkor öleljük az egész világot. Pedig a világnak a legszebb ajándék, ha van bennünk részvét és jobbító szándék. Ezért a karácsony sose érjen véget, egész évben tanulj békét, emberséget. Legyen áldott az év minden egyes napja. Fényben fürödjön a Föld minden darabja. Hidd el nem kell ehhez semmi többet tenni, tanulj meg mindenkit egyformán szeretni. IMPRESSZUM Felelős kiadó: Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete Felelős szerkesztő: az egyesület elnöke Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Cím: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 4/a Az ügyeletes szerkesztő telefonszáma: 20/ , ISSN Készült az egyesület saját informatikai rendszerével. Nyomda: MediaCenter Hungary Kft. Kecskemét, Kossuth tér /

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz. L zet: 2012 r, ~' 1 ':. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő EGYSÉGES JAVASLA T egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. Jelen voltak: Bogács Község Képviselő-testülete a mellékelt jelenléti ív szerint Kásáné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-3//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi február hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 22. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 22. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 22. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 13/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 3-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről, falugyűléséről és közmeghallgatásról. Az ülés

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Tel.: 99/532-040 Fax.: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:Pereszteg

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak:, Varga András, Deli József, Gyóni János, Katona

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben