X. évf. 9. szám december 200,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. évf. 9. szám 2012. december 200,- Ft"

Átírás

1 AZ ÚJ UTCANEVEKET MEGTUDHATJA A NYOLCADIK OLDALON! X. évf. 9. szám december 200,- Ft Tisztelt falugyűlés, meghívottak! Szabó Mihály polgármester úr beszámolóját az alábbiakban olvashatják, mely november 30-án hangzott el: A képviselő-testület nevében tisztelettel köszöntöm a megjelent lakosságot, képviselőket, mindazokat, akik munkájukkal segítették a település fejlődését. A nehéz gazdasági év ellenére településünk szépen fejlődött, tiszta utcái, a rendezett porták előremutatóak, pedig küzdöttünk a faggyal, a szárazsággal és sok egyéb más gonddal. Először a Virágos kert, gondozott utca címek átadására kerül sor. (A díjazottakat megismerheti a kilencedik oldalon.) Jakabszállás Községért kitüntető cím átadására ebben az évben nem kerül sor. Tájékoztatót és tájékoztatást adni felelősségteljes dolog mindenki számára, aki egy kicsit felelősséget érez egy lakóközösség, egy falu iránt. Az elmúlt évtizedek megtanítottak arra, hogy légy tisztességes és becsületes azokkal szemben, akik veled szemben tisztességesek és becsületesek, és ne vesd meg azokat, akik esetleg másképp gondolkodnak. Számolj mindenkivel és nyújtsál kezet a bajbajutottaknak, a rászorulóknak. Ez mind igaz, de változtak a körülmények. Én még dolgoztam a járási korszakban is. Kialakultak a Járási Hivatalok, megkötésre kerültek a megállapodások. Nehezedtek a gazdasági körülmények, több lett a munkanélküli, sújtott bennünket az aszály, a kemény fagyok, ami a szőlő - és gyümölcs ültetvényekben okoztak kárt, hatalmas terméskiesést okozva. Folytatás a második, harmadik, negyedik és nyolcadik oldalakon. Tartalomból Képriport az első bölcsődei Mikulás ünnepségről Lovasbáli képek 7. Magyarkert - Télikert megnyitó 7. A kóbor kutyák egyre jobban zaklatják a település lakosságát Tíz éve a közösségért dolgozik 11. Az advent azaz a várakozás Jézus Krisztusra újjászülő, gyógyító erő, mert akkor hal meg lélekben valaki, amikor már nem vár senkitől semmit. Se Istentől, se embertől, se magától. Aki ebből a mélységből föl tud emelkedni és újra vár Istentől, embertől, önmagától valamit, s az adventi időkben szent várakozással várakozik, nem csupán karácsonyi lakomára, hanem a karácsony misztériumára, örömére, békességére. Az ilyen ember számára ez a várakozás gyógyító erő! Tanuljunk meg így várakozni, hogy életünk gyógyulgasson az által, akire az advent csendjében várakozunk! Ezekkel a gondolatokkal kívánunk kedves mindnyájuknak áldott várakozást az eljövendőre és meghitt, békés karácsonyt: a szerkesztőség Nagy szeretettel köszöntjük a 2012-es évben betlehemi játékot előadó fiatalokat. Kívánjuk, hogy ez a hagyomány ne szakadjon meg. A fiúk balról jobbra: Fekete János, Juhász Péter, Szegedi Richárd és Szabó Máté Fotó: Szabó György Róbert

2 2. oldal M I N D E N N A P I É L E T Ü N K március 1-jével 2 millió Ft-tal a zsebünkben hozzáfogtunk emeletes iskolát építeni. Ez az iskola most átkerül állami irányítás alá. A települési önkormányzati társulás állami köznevelési feladatokat január 1-jétől nem láthat el. Így megszűnik az iskolatársulás Fülöpjakab településsel. Szeretnénk viszont, ha az óvodatársulás megmaradna a közös pályázatok miatt. Fülöpjakab község (1200 lakos) és Kunszállás Község (1700 lakos) bejelentették, hogy szeretnének velünk közös önkormányzati hivatalt létrehozni Jakabszállás székhellyel. A tárgyalások folynak, nem szeretnénk, ha egy esetleges társulással rosszul járnánk, de azt sem tudjuk előre, hogy milyen előnyünk származhat az esetleges társulással. Folyamatban van a Többcélú Társulás megszűnése december 31-vel, ennek a társulásnak a legfőbb szerepe először a CÉDA pályázati lehetőségek kiaknázásánál volt, majd a normatív támogatás lehívása az iskolatársulások részére Jakabszállás-Fülöpjakab esetében. Ez évi 11 millió Ft-ot jelentett. (Könyvtárszolgálat, gyermekjóléti ellátás, egészségügyi alapellátás, orvosi ügyelet stb.) Tagjai voltunk, illetve papíron még vagyunk a Tisza-kunsági Vízgazdálkodási Társulatnak, törvény erejével eltörölték a hektáronkénti hozzájárulást évi rossz eredményei miatt a társulás kezdeményezte az önkéntes hozzájárulás 300 Ft/ha. megfizetését. Ezt többek között a jakabszállási küldöttek és személyesen magam is megakadályoztuk. Nem végeztek látható munkát. A csatornát akkor is kell kezelni, ha nincs víz. Tudom azt is, ha lesznek gondok, össze kell fognunk, de egyelőre nyoma sincs a belvíznek. Úgy érzem, helyes döntés volt, hogy olyan szolgáltatásért, amit nem végeznek, nem fizetünk. A belvízzel kapcsolatban megegyezésre jutottunk a Felföldi gyep tulajdonosával. A belvízelvezető csatorna tulajdonunka került, most már kezdődhet a tervező munka, a Munkácsy utcából történő csapadékvíz levezetése. Reméljük, erre jövőre írnak ki pályázatot, mert ez évben ez nem történt meg. A bölcsődei ellátásért 370,- Ft-ot kell fizetni, más díjat nem. Ez tartalmazza a reggelit, ebédet és uzsonnát. A három év alatti kisgyermeket nevelő családok lehetőségei nőnek a gyermekelhelyezés és ez által a munkavállalás területén. Az év folyamán átadásra került bölcsődét, 11 kisgyermek veszi igénybe jelenleg. A férőhelyek száma 24 fő (2x12). A bölcsődevezető szakmai irányítása alatt dolgozik a 4 fő kisgyermeknevelő. Szívesen vállalunk gyermekmegőrzést, felügyeletet is. (350,- Ft/óra a díja). A közel 100 milliós beruházásból 85 millió Ft-ot pályázaton nyertünk. Magával a bölcsőde bemutatásával külön nem kívánok foglalkozni, én remélem, hogy sokan megtekintik, és a bölcsődés korú gyermekeket beíratják. Az épület az úttól távol van, így az utcai zaj, por nem zavarja őket. A mellette lévő idősek otthona, a családsegítő szolgálat épülete is felújításra kerül. 15 millió Ft-ot nyertünk pályázat útján, ahhoz hozzájön az önerő, így teljes felújításra kerül az épület új kerítéssel kiegészítve. A munkálatokat jövő év júliusig kell befejezni. Ugyancsak pályázat útján nyertünk pénzt az óvoda felújítására (fűtéskorszerűsítés, ablakcsere, tetőcsere, szigetelés, külső vakolat rendbehozása). Szeretnénk, ha egy szép, felújított óvoda fogadná a gyerekeket nyarától. Addig ugyanis ezt a munkát is be kell fejezni. Az egészségügyi ellátás keretében az orvosi ellátás rendben van, Dr. Imreh Éva látja el a jelenleg gyesen lévő Dr. Kovács Nóra körzetét is. Köszönöm az egészségügyben dolgozók munkáját. A képviselő-testületnek beszámolt tevékenységéről a Kőrösvíz Kft. Az fogyasztóktól beszedett alapdíj fedezetet nyújt a vízmérő 4 évente kötelező cseréjére, továbbá azon fogyasztóknál is biztosítja a készenléti szolgáltatást, ahol minimális a vízfogyasztás. A víztorony felújítására (szerk. megj. Szabó György Róbert egyéni képviselő: a beszedett alapdíjakra vonatkozó elszámolása tárgyában feltett interpellációja után) 4 millió Ft + áfát költöttek ez évben évben a Dobó és a Bem utcákban lévő bekötéseket cserélték ki és tolózárakat építtettek be Ft + áfa értékben. Jakabszállás település szennyvízelvezetése és tisztítása, szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével kapcsolatban elmondhatom, hogy ,- Ft-ot nyertünk, ez 84,9 %-os támogatásnak felel meg. Mindent elkövetünk, hogy meglegyen a 95 %-os támogatottság, hogy a lakosságnak minél kevesebbe kerüljön. Jelenleg is folynak a tárgyalások, számítások történnek arra, hogy helyi szennyvíztelep legyen-e, vagy Kecskemétre legyen bevezetve a szennyvíz, rácsatlakozva a már kiépített matkói hálózatra. Lakásonkénti bekerülési összeget nem tudok még mondani, mert senkit nem szeretnénk félrevezetni. Higgyék el szükség van szennyvízcsatornára. Per-

3 M I N D E N N A P I É L E T Ü N K 3. oldal sze nem jó hír, hogy bevezették a közművezeték adóját: minden megkezdett méter után 125,- Ft-ot, de ez elvileg nem terheli a lakosságot pl. az ivóvíz esetén. Amikor pontos számadatok birtokában leszünk, azonnal összehívjuk a lakosságot és írásban is tájékoztatjuk. Pályázatot kívánunk benyújtani a Jakabszállás-Kecskemét között kiépítendő kerékpárútra. Sajnos a Bócsa Bugacpusztaháza Jakabszállás közötti turisztikai kerékpárút pályázatát már a tervezési szakasz előtt elutasították. Ez egy kb. 1 milliárdos beruházás lett volna 100 %- os állami támogatással. Bízunk benne, hogy a Kecskemétre vezető kerékpárút megépülhet. A továbbiakban a lakosságot foglalkoztató kérdésekkel kíván foglalkozni. Kérdések, hozzászólások: Zöldi Ferencné (képünkön) az utcanév változtatással kapcsolatban elmondta, hogy nem támogatja, hogy személyekről nevezzék el az utcákat, amelyeknek a nevét kötelező megváltoztatni. Az interneten látta, hogy a Lenin utca nevére lehet javaslatot tenni, a többi utcára viszont nem talált ilyen lehetőséget. Véleménye szerint teljesen semleges nevet kell kitalálni és rövidet. Szabó Mihály hangsúlyozta, hogy az utca nevének meghatározása képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. Természetesen az utca lakóitól is véleményt kérnek a változtatásra vonatkozóan. Olyan név ne legyen, ami támadható. Szabó György Róbert kiegészítésképpen kiemelte, hogy azokban az utcákban, ahol névváltozásra kerül sor, ott a jelenleg téves házszámozást is módosítani fogják. Szabó Mihály megköszönte a kiegészítést. Zsámboki Mihályné (képünkön) a térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatosan kérte, hogy a temetőbe is helyezzenek el kamerát, mert több esetben előfordult, hogy ellopták a sírokról a virágokat, sírokat rongáltak meg. Régebben szó volt róla, hogy bezárják a temető kapuját, de ez csak két hétig valósult meg. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a kerítés is rossz állapotban van, így tehát nincs jelentősége a kapu bezárásának. Babák István egyetértett az elhangzottakkal. Szabó Mihály a temetővel kapcsolatban elmondta, hogy közösen kell megoldani az ott felmerült kérdéseket. Az egyik legrendezettebb temető a környéken a jakabszállási. A térfigyelő kamerákat tervezik a külterületi részekre is elhelyezni, szakemberekkel együtt kell ezt a kérdést szakszerűen megoldani. E témakört képviselő-testületi ülésen is megtárgyalták és fontosnak tartják a térfigyelő kamerák elhelyezését. Ezzel kapcsolatban levelet írt a Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős államtitkárnak Tállai Andrásnak, kérve a segítségét. A település szakmai programot kapott a Rendőrkapitányság kecskeméti vezetőjétől, Rigó János rendőr alezredestől. Ez javaslatot tartalmaz Jakabszállás település területén közbiztonsági célú térfigyelő kamerák telepítésére. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a rendőrséggel, amely reméljük a település jövőjére is eredményes lesz. Babák István véleménye szerint Bócsán különb temető van, ott a kerítés is nagyon szépen ki lett alakítva. Szabó Mihály kiemelte, hogy Bócsa- Soltvadkert-Kiskőrös és környéke hátrányos helyzetű települések, és ott több támogatást kapnak, valamint a pályázataik is szinte teljes támogatottságban részesülnek, nem szükséges hozzá önerő. Véleménye szerint ez nem csak az önkormányzat feladata. Egyeztetni kell a temetőt üzemeltető vállalkozóval is, és közösen kell megoldani a feladatokat. Az üzemeltetővel kötött Lakosságtól az elmúlt öt évben az Önkormányzat számlájára beszedett sírhelymegváltás évenkénti bontásban: sírhely megváltásra Ft sírhelyre Ft sírhelyre Ft sírhelyre Ft sírhely megváltása Ft Összesen: Ft Forrás: Jakabszállás Községi Önkormányzat éves beszámolói

4 4. oldal M I N D E N N A P I É L E T Ü N K szerződést felül kell vizsgálni. Az nem megy, hogy olyan feladatokat is felvállaljon az önkormányzat, ami nincs a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben. Zöldi Ferencné felvetette, hogy egyre többen kérnek hamvasztásos temetést. A jakabszállási temetőben nincs kijelölt hely az urnafal kialakítására. Valamint jó lenne olyan szóró parcella, ahol a hamvakat el lehetne helyezni. Szabó Mihály megígérte, hogy a képviselő-testület napirendre tűzi ezt a fontos kérdést. Kissné Tóth Jolán (képünkön) a kutyákkal kapcsolatban felhívta arra a figyelmet, hogy Kecskemétre jár dolgozni és iskoláskorú, beteg gyermeke van, akit a kutyák rendszeresen ijesztgetnek és egyedül nem mer közlekedni. Kéri, hogy a külterületi dűlőben lévő kutyákkal kapcsolatban intézkedjen az önkormányzat. Szabó Mihály elmondta, hogy kiküldte a kérdéses területre a mezőőrt, de akkor nem talált egyetlen kutyát sem a dűlőben. Bukovszki Sándorné (képünkön jobbra) kérte, hogy írásban nyújtsa be a kifogását, tegyen feljelentést, de legelőször is a kutya gazdájával kell beszélni, hogy ne az úton tartsa a kutyáját, mert ijesztgeti a gyermekét. Sajnos a falu belterületén lévő főutcán, az orvosi rendelőnél is több kutya kóborol gazdátlanul. Ez felelőtlenség és hanyagság is. Ne csak az önkormányzattól várja a lakosság a megoldást, hanem ő saját maga is tevékenyen és felelősségteljesen döntsön és cselekedjen. Amennyiben az önkormányzat végrehajtja a kutyák eltávolítását és x összegbe belekerül, azt a segélyekből és egyéb pénzekből kell elvonni. Több lakó is van, aki már többször fel lett szólítva és mégsem változott semmi. Javasolja néhány ember megbüntetését, példát statuálva a többieknek is. Szabó Mihály megígérte, hogy az ebek befogására született szerződésmintát kiadják az érdeklődőknek írásban, és ezzel lezárta ezt a vitát. Határozottan intézkedni kell, a képviselő-testület felelősségteljesen döntött ebben az ügyben. Kérte a lakosság segítségét, az aktuális napi találkozásokat, beszélgetéseket. Szoktak jönni problémákkal. A feladatok végrehajtásában is segítsenek, az összefogásban van az erő. Tudomásul kell venni, hogy minden felmerült problémát közös erővel tudunk leghatékonyabban megszüntetni. Zárszóként megköszönte az önkormányzati dolgozók egész éves munkáját. Kívánta hogy mindenki békességben várja a karácsonyt. Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szabó Mihály polgármester a közmeghallgatást (régi nevén falugyűlést) bezárta. Fotók: Mészáros Máté

5 J A N I B Á C S I M E S É L 5. oldal Meggyes János: Levelek az Újvilágból Menni mezítláb a homokban, a keréknyomon hazatalálni! Arra az otthon! Érhet-e bármi? Váci Mihály: Vakon is Nem emlékszem már, hogyan tanultuk a Teremtés könyvéből. Előbb az Úr megalkotta az embert és utána az utakat, amit majd járnia kell. Vagy súlyos lábaival ösvényt taposott előbb. Az ösvényeket utakká igazította, majd országúttá tette, hogy az ember végigjárhassa. Igazából az utakkal a gyerekekre gondolt. Dörgő hangját simogatóvá halkította, Engedjétek hozzám őket. Apró parasztgyerekeket, akik az utak szélén várakoztak úgy ötven-hatvan évvel ezelőtt. Négy-öt gyerek együtt, majd gyalogolva mentek az iskolába. Aztán megteremtette a vasutat, meg az állomásfőnököt, Samu Pista bácsit. Látnivaló is, oltalmazó is legyen, ha már a vasútnál bámészkodunk. Nem kergetett el minket, csak azt nem tűrte, hogy a sínek közelében járjunk. Elvezetett pár gyereket a váltókig. A váltókezelő fekete, olajos kezével állította a szerkezeteket, apró, koszos zászlóját hóna alatt szorította. A főnök hátrább állt, óvó kezét elénk tartotta míg kijárt a tehervonat. Akkor bement a csodatevő tárcsáért, amit fel kellett emelnie, hogy a személyvonat is elinduljon. Tisztelgett a vonatnak is, vezetőjének is. Felénk fordult és újra tisztelgett: De most aztán futás az iskolába! Utánunk nevetett ahogy a vasúti töltés oldalán elszaladtunk. De volt még ennél nagyobb csoda is. A posta! Ott épült ahol a vasút keresztezte az országutat, közvetlenül a sarkon. Oda vezettek a titokzatos sürgönypóznák, amik a telefon drótokat tartották. Amikor napégett karokkal átöleltük a hatalmas, kátrányszagú oszlopokat, éreztük a drótok remegését, zizegve vitték a hangokat. Megütögetve pedig titokzatos zúgás volt az oszlop belsejében. De reggel a postára nem mehettünk be, csak délután, hazafelé az iskolából. Alig fértünk el az előtérben. Sötét, szűk helyiség volt, minden befestve haragos -zöld színűre. Balra a kezelő asztal is meg a jobb sarokban lapuló tizedes mérleg is zöld volt. Szemben az üvegfal a kukucskáló ablakkal. Belül pedig a postás kisasszony. Kövérkés, középkorú asszony volt, fején apró cukorkonty ékeskedett. Szemüvege hosszú ezüstláncon a nyakán kalimpált, vagy a feje tetejére tolta egészen a kontyáig. Ilyenkor kétoldalt lelógott a lánc, és nevetségesen mozgott, ahogy hajladozott az iratok fölött. Egyszer csak berregni kezdett valamelyik masina. Úgy lestük az ablakon keresztül, mi történik odabent, mintha előadást látnánk. Halló! Halló! Hogy vagytok? Kit? Az igazgatót? Jó, kapcsolom. Kihúzott két színes dróton lógó dugót és különböző helyeken a gépbe illesztette. Szemüvege most is nyakán lógott, feszült figyelemmel hallgatta a beszélgetést. Beszélnek? szólt hirtelen a kagylóba, mintha eddig nem is hallgatózott volna. Ahogy a telefonálást befejezte, odaállt a kukucskáló ablak elé. Egyik oldalra szépen összehajtogatott újság csomagot tett felcímkézett szalagokkal. A másikon ott volt a lapos vesszőkosár tele levelekkel. Három glédában sorakoztak a levelek, színesek, fehérek vegyesen. A sarkán mindegyiknek tarka bélyeg virított. A kisasszony az újságokkal kezdte. Mondott egy nevet, majd a feléje nyújtott maszatos kézbe tette az újságot. Ez után osztotta a leveleket. Aki megkapta a küldeményt, kiment a helyiségből. Sokan kaptak levelet, sok levél pedig ott maradt a kosárban. Már csak ketten álltunk a testvéremmel az előtérben: És ti? nézett ránk a kisasszony, mire vártok? Hát a levélre! Milyen levélre? Talán nekünk is írt valaki, nagyon sokan kaptak ma is levelet válaszoltuk. Milyen névre várjátok a levelet? Hát a Ménesire, Ménesi József gyerekei vagyunk. A postás kisasszony még egyszer átnézte a leveleket. Nincs leveletek, ezután gyorsan becsukta a kukucskáló ajtaját. A következő napokban minden délután odaálltunk a levélért. De hiába. Egy hét múlva a kisasszony megunta az örökös kérdezősködést, kijött az előtérbe. Gyűrűkkel ékesített kezét testvérem vállára tette: Gyerekek, levelet csak az kap akinek ír valaki. Ha nektek nem ír senki sem, hiába is várakoztok. Ha majd megnőttök, lesznek barátaitok, vagy a testvéreitek más helyre költöznek és hallani akarnak rólatok, akkor levelet írnak. Ilyen egyszerű a levelek forgása. Bánatosan hazakullogtunk. Levél nélkül mint mindig. Micsoda élet a miénk, még egy eltévedt levelünk sincs! Anyánk ránk kérdezett: Hol tekeregtetek már megint? Mindig elbámészkodtok valahol. A munka marad rám. Csak nem a postán töltöttétek el most is az időt? Ott voltunk, de levelet ma sem kaptunk. Nekünk miért nem ír senki akár egy lapot is? kérdeztük szinte egyszerre. Ugyan ki írna? Ilyen haszontalansággal foglalkoztok örökké! Ott a sok falevél az udvaron, fogjátok a söprűt meg a lapátot és takarítsátok össze! Még ez is! A lehullott sárga, rozsdabarna levelek csúfolódva lengedeztek a söprű előtt, őszt hozó, haldokló falevelek peregtek a fejünkre. A postára nem mentünk többet kérdezősködni. Belenyugodtunk a kilátástalan várakozásba, mi már sohasem kapunk levelet. Nem beszéltünk többet a levélről otthon sem. Anyánk gyufát keresett, majd a menynyezetről lógó lámpát meggyújtotta. Hangosan köszöntünk a petróleum illatú fénynek. Lángja meg-meg billent az asztalról felszálló vacsora gőzében. Apró, héjában főtt krumpli volt az asztalon kevés alja szalonnával, teával. Anyánk a nagy, barnára sült rozskenyérre sarkos keresztet rajzolt, vállához szorította és megszegte. Most nem esett szó a levélről. Nagyapánkról beszélgettünk, halála évfordulója volt. Minden szegett kenyérrel rájuk emlékezünk, halottainkra sóhajtotta anyánk a kenyeret szeletelve. Szedjétek le az asztalt, azután menjetek aludni. Micsoda sötét az éj a mezei világban, és félelmetes a csend. Belopódzik a szobába az ágyak alá és ott is marad. Elhozza az álmot az ébren alvóknak, a pihenés gyönyörűségét az elfáradtaknak... Engem elalvás előtt újra a levél kísértett. Ha felnövök, levelet írok boldognak, boldogtalannak. De reggel minden kezdődött elölről. A posta mellett elhaladva fájó szívvel gondoltam a levélre, amit senki sem küld el nekünk. Folytatjuk a következő számban!

6 6. oldal ELSŐ MIKULÁS ÜNNEPSÉG A BÖLCSŐDÉBEN December 6-án megérkezett a Mikulás a jakabszállási bölcsődénkbe is. Az ide járó gyermekeken kívül nagy izgalommal várták a nagyszakállú jövetelét a vendégségbe hívott bölcsődés korú kisgyermekek is. A Mikulást közös énekléssel köszöntöttük, aki nagy szeretettel osztott szét puttonyából szaloncukrot és apró kis meglepetést a kicsik között. A bátrabbak a Télapó ölébe ülhettek és énekelhet- tek neki, melynek jutalma újabb szaloncukor lett. A Mikulás távozása után a gyerekek örömmel ették az édességet, és önfeledten játszottak egymással. A bölcsődébe járó és a vendégségbe hívott gyermekek egyaránt nagyon jól érezték magukat. Reméljük, hogy jövőre is ellátogat hozzánk a Mikulás! Muzslai Lilla Fotók: Mészáros Máté. Az eseményről ifj. Vörösváczki Béla által készített videófelvétel hamarosan elérhető a jakabszallas.net honlapon.

7 7. oldal LOVASBÁL 2012 Fotók: Mészáros Máté

8 8. oldal F A L U G Y Ű L É S E N T Ö R T É N T Utcanevek A falugyűlésen az alábbiak hangzottak el: A évi CLXVII. (167-es) törvény az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításával az alábbiakat mondta Szabó Mihály polgármester úr: Közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában rét vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Tárgyánál fogva díjmentes: az ingatlan közigazgatási címének közterület-névváltozás miatt történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül sor. A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. A törvény január 1-jén lép hatályba. A végrehajtási rendelet nem jelent még meg várhatóan június 30-a a határidő. Szerk. megjegyzés: Sajnos, hogy ezt most kell végrehajtani. Ha az utcanévtáblák elkészítése előtt ez megvalósult volna, most nem kellene kicserélni ezeket. A Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete jelenleg nem rendelkezik akkora agyagi forrással, hogy kicserélje a táblákat. Az év utolsó képviselő-testületi ülésen megszülettek a lakosság javaslatait figyelembe vevő új utcanevek, melyek a következők: régi név Marx Károly utca Engels utca Lenin utca Népfront utca Mező Imre utca Kun Béla utca új név Móricz Zsigmond utca Kölcsey Ferenc utca Deák Ferenc utca Katona József utca Mező utca Kun utca A falugyűlésen az alábbiak hangzottak el: Az állattartással, a kutya ügyekkel és a kóbor kutyákkal kapcsolatosan elhangzott, hogy sajnos az emberek felelőtlensége határtalan. Ebben az ügyben az önkormányzat beszerzett két együttműködési megállapodás tervezetet, amelyen el lehet gondolkodni, hogy mennyibe kerül egy kóbor kutya elhelyezése, és az állati tetemek elszállítása. Miből lehet ezt finanszírozni? A támogatott ajánlatot a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B) adta. Ebben kiszállási díj tartási díj: oltási díj tetemkezelési díj altatóvadász alkalmankénti díja Ft/alkalom Ft/kutya Ft/kutya Ft/kg Ft + ÁFA a következő szerepel: Jakabszállás község kül- és belterületén a kóbor élőállat befogását, elszállítását, elhelyezését, valamint az állati tetemek törvényi szabályozásának megfelelő módon történő elszállítását és ártalmatlanítását végzik el. Ezt kizárólag a Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől vagy megbízottjától telefonon vagy faxon kapott értesítést követő 12 illetve 24 órán belül teszik meg. Amennyiben ismert a kutya gazdája, akkor a befogással és egyebekkel felmerült költségek rá lesznek terhelve, valamint azok a kutyák, amelyek nem lesznek chippel beazonosíthatók, a törvény hatálybalépését követően befogásra kerülnek. Szerk. megjegyzés: Sajnos a falugyűlésre meghívott Dr. Vígh István állatorvos nem érkezett meg, így nem kaptunk tájékoztatást a chip elhelyezésének mikéntjéről december 3-án tartottuk a Falugondnok ok Duna-Tisza Közi E g y e s ü l e t e Álmom a CSA- LÁD projektjének a megnyitóját. Szabó Mihály polgármester köszöntőjével kezdődött a rendezvény, melyben örömét fejezte ki, hogy Jakabszállás település is bekerült ebbe a családokat segítő programba. Bátorította a falu lakosait a tanfolyamokon, tréningeken, előadásokon, közösségi programokon való aktív részvételre. Csörszné Zelenák Katalin (képünkön balra) az egyesület ügyvezetője ismertette a jelenlévőkkel az egy évig tartó programot, az abban rejlő lehetőségeket. A rendezvény Dr. Matus István Amit a feleségekről, férjekről tudni kell/ene című előadásával zárult. A program során Dr. Matusné Johanna szívességből felajánlott egészséges finomságait kóstolhatták meg a résztvevők. Köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. További programjainkon is számítok megjelenésükre! Külön köszönöm a segítő támogatást, mellyel a projektnyitó megszervezésében részesítettek! Provicsné Sági Ivett (képünkön jobbra) jakabszállási koordinátor Fotó: Mészáros Máté, az eseményről készült videófelvétel hamarosan elérhető a honlapon.

9 M I N D E N N A P I É L E T Ü N K 9. oldal Olvasói levelünkre reagáltak A Virágos kert, gondozott utca cím I. helyezését Szűcs József Jakabszállás Dobó I. u. 14. sz. alatti lakosnak ítélték. A címmel oklevél és Ft értékű kertfenntartási eszközök, anyagok vásárlására jogosító utalvány járt. Cégünk, az Univer Coop Zrt. már hosszú évek óta üzemelteti a szóban forgó törzsvásárlói kártyás rendszerét, melyre mindez idáig nem érkezett panasz. Köszönhető ez talán annak, hogy vállalatunkon kívül nem sok olyan konkurens élelmiszerlánc üzemel, mely a miénkhez hasonlóan azonnali engedményt biztosít a kasszánál a törzsvásárlói kártya felmutatása ellenében. Ennek eredményeképpen nagyon sok elégedett törzsvásárlóval büszkélkedhet cégünk, akik tapasztalataink szerint évről évre megújítják kártyájukat. Érdemes ezt már a megelőző év utolsó időszakában megtenni - melyre igyekszünk is minél több helyen felhívni vevőink figyelmét - hiszen így a tárgyév teljes időszakára igénybe vehető a vásárlásonkénti 2% kedvezmény. Természetesen ha valaki számára nem elég csábító ez a lehetőség, annak tudunk kínálni más alternatívát. A Virágos kert, gondozott utca cím II. helyezését Gál Ferenc Jakabszállás Lenin u. 16. sz. alatti lakosnak ítélte a szakmai zsűri. A címmel oklevél és Ft értékű vízdíj fizetés alóli mentesítésre való jogosultság jár. A Virágos kert, gondozott utca cím III. helyezését Fodor László és családja Jakabszállás Arany J. u. 32. sz. alatti lakosoknak ítélték. A címmel oklevél és Ft értékű kertfenntartási eszközök, anyagok vásárlására jogosító utalvány járt. Szerkesztőségünk mindenkinek jó kertészkedést kíván a jövő évre is, még akkor is, ha most nem is kaptak elismerést. Hiszen valljuk be, nem a díjakért csináljuk, hanem saját magunk szeretnénk gyönyörködni a kertünkben. Szabó György Róbert Fotók: Jakabszállási HÍRLEVÉL archívum és Mészáros Máté Létezik ugyanis a Coop Klub törzsvásárlói kártya, mely teljesen díjtalanul igényelhető bármely üzletünkben, és hasonlóan az Ön által is említett multi lánchoz, a kártya tulajdonosának a vásárlások után járó pontok gyűjtésével válik lehetősége kedvezményre jogosító kuponok felhasználására. A fentieken túl természetesen - mint ahogy erre az Ön írása is kitér - sok összetevője van annak, hogy miért is preferálnak egy élelmiszerboltot az emberek. Az Univer kifejezetten büszke rá, hogy rendkívül magas a törzsvásárlók aránya üzleteiben, és tapasztalataink szerint ez leginkább dolgozóinknak köszönhető. A segítőkészség, a barátságos kiszolgálás és a mosoly nálunk nem egy erőltetett szerep, hanem természetes forrásból fakad. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy vevőink elégedetten távozzanak üzletünkből, és ezáltal az Univer név jó híre még nagyon sok helyre eljuthasson. Üdvözlettel, Lőkös Krisztián értékesítési igazgató, Univer Coop Zrt. Szerkesztői megjegyzés: mindenki döntse el, hogy a múlt havi számban felvetett kérdésekre kaptunk-e kielégítő választ. Nekem nem ez az érzésem támadt, amikor olvastam a mostani levelet.

10 10. oldal LOKÁLPATRIÓTÁK Köszönjük, hogy a falut megajándékozták egy betlehemmel a lelkes lokálpatrióták akik, Ifj. Forczek Sándor és felesége Forczekné Tóth Csilla, Csúri Róbert Ferencné, Csizovszki Dóra, id. Forczek Sándor Imre és felesége, Gudricza Józsefné, Bosnyák Tibor és felesége Bosnyákné Gudricza Anett és Tóth Lászlóné. Isten tartsa meg a szokásukat. Fotók: Mészáros Máté Előzetes a következő havi számból: Indulhat az ivóvízminőségjavítási program Tavasszal kezdődik az Idősek Napközi Otthonának felújítása Képes beszámolókat láthatnak a település karácsonyi ünnepségeiről Látni és látszani akció Jakabszálláson ballószögi körzeti megbízott. és Szabó Roland jakabszállási tanyagondnok. Mindeközben felhívták a tanyákon élők figyelmét arra, hogy az állatot hajtó vagy vezető személynek éjszaka, és korlátozott látási viszonyok esetén. A mellényt a gyermekeknek is viselniük kell, hacsak nem tartózkodnak a felnőtt ölében vagy nincsenek a felnőtt testéhez rögzítve. Láthatósági mellényeket és kerékpárlámpákat osztott ki (hivatalosan meg nem erősített információnk alapján négy garnitúrát) november 15-én este Jakabszállás tanyavilágában László György rendőr zászlós, jakabszállási körzeti megbízott, Nagy László rendőr főtörzs-zászlós, év eleje óta kötelező viselni az úgynevezett láthatósági vagy fényvisszaverő mellényt a lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján és útpadkáján tartózkodó gyalogosnak, a kéziko- Forrás és fotók: Kecskeméti Hírhatár csival közlekedő személynek,

11 T Í Z É V E A K Ö Z Ö S S É G É R T D O L G O Z I K 11. oldal A júniusi tanévzáró alkalmából az iskola igazgatója a falu nevében is megköszönte Gálné Berente Aranka több mint egy évtizedes munkáját, melyet a szülői munkaközösség elnökeként végzett. Ezen alkalomból kérdeztem Arankát életéről, munkájáról és társadalmi szerepvállalásairól. Hogyan és mikor is lettél elnöke a szülői munkaközösségnek? 2001 szeptemberében lett első osztályos kisdiák Anett lányom. Ősszel, az osztályokban lévő választásokkor Tóthné Meggyesi Erikával lettünk szmks szülők. Majd az iskolai választáskor engem ért a megtiszteltetés, hogy a 2011/2012-es tanév végéig elláthattam az elnöki teendőket is. Milyen szerepe van egy szmk-s szülőnek és együttesen az elnöknek? Bármilyen iskolai rendezvény vagy ünnepség szervezésében és a megvalósításában is tevékenyen részt vettünk. Legyen szó a gyermeknapokról, a farsangról vagy épp a karácsonyi ünnepségekről. Akkor még voltak bálak az iskolában. Itt is mindig, néha még erőmön felül is segítettem. Nagy felelősség volt ez, hiszen egy jó zenekar megtalálása, és hogy a költségekkel se szaladjunk el, bizony sokszor kompromisszumokkal járt. Az eseményeket szervezőként megrendezni nem könnyű feladat. Hogyan zajlott ez a mindennapokban? Bizony volt, hogy szinte rá kellett beszélni a szülőket, hogy igenis rendezzük meg a gyermeknapot vagy segítsük egymás munkáját egy-egy rendezvényeken. A büféhez is adtam segítséget hosszú éveken keresztül. Mi volt az egészből a legemlékezetesebb? A Wolford-dűlői gyermeknapok. Azt sosem felejtem el. Ott volt mindenki akár a családomból, akár az egész iskolából. Örültünk annak, hogy a gyerekek hogy élvezték a traktorozást. A felsősök amikor a pótkocsi hátulján ültek és nagy-nagy sikongatással jöttek vissza a dűlőutakról. Apósomnak aki vezette a traktort is nagyon tetszett és boldog volt, hogy a gyerekek az utcán megismerték és köszöntek neki. Ott sok szülő kint volt, összejöttünk, beszélgettünk. Azoknak a gyermeknapoknak másabb volt a hangulata. Persze a parkban is kialakult ez, de mivel a falu központjában van, vagy nem jönnek ki, vagy ha kijönnek akkor sokan csak fél órát töltenek el a gyerekekkel. Az is lehet, hogy akkor mi, szülők is jobban ráértünk. Most mindenki szalad, rohan. Nem biztos, hogy mindenhez pénzre van szükség. Az emberi segítség néha többet ér, mint több ezer forint. Többször szerveztetek május elsejei majálisokat. Mi volt az indíttatás? Sok éven keresztül nem volt majális a faluban. Szerettem volna újjáéleszteni a Sántha-majori majálisok hangulatát a parkban. Volt májusfa mászás, zsákbaugrálás, pipikergetés, lángosevés, lisztfújás és tojásdobálás is. Akkor még olcsó volt a tojás. A végén ez kudarcba fulladt, hiszen ekkor kezdődik a spárga és szamóca szezon, ekkorra esnek a középiskolai ballagások is. A végére csak 2-3 szülő maradt a szervezésre. Melyik szmk-s bálra emlékszel legszívesebben? A 2006-os szilveszteri bálra, ahol palotást táncoltak a fiatalok. A 13 lányruhát mi szülök varrtuk meg. Nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik segítettek ebben. Péliné Erika és Kunné Zsuzsi kiszabta az anyagot, majd több mint tíz anyuka összeállította. Volt, aki hozta a varrógépet és azzal, volt aki kézzel a díszítést készítette. Jól emlékszem, addig jártam a ruhaanyagokért, amíg meg nem találtam a legkedvezőbb árat. Mesélnél a családodról? Anett lányom 1994-ben, Andi 1995-ben, míg az egyetlen fiú unoka 1999-ben született. Mit mondanál el zárszóként? Ezt a munkát nem tudtam volna végigcsinálni, ha nincs egy támogató férj akivel húsz éve vagyunk házasok és család, aki velem együtt szerette csinálni a közösségi rendezvényeket. Természetesen köszönöm a szülök önzetlen és tettre kész munkáját is. Köszönöm a munkádat és a beszélgetést. További sok sikert kívánok. SZGYR Fotók: Mészáros Máté és facebook A 2006-os szilveszteri bálon fellépő lányok névsora: első sor: Péter-Szabó Anna, Fazekas Emőke, Tőzsér Vivien, Patonai Nikolett, az állósor: Tóth Erika, Tamasi Zsuzsanna, Szász Dóra, Gál Anett!

12 12. oldal I F J Ú T E H E T S É G E I N K Augusztus 11-én ötödik alkalommal rendezték meg a tiszaalpári motor napot. A település határában kialakított pályán motorosok és quadok mutatták be, hogy mit tudnak. A felnőtt versenyzők mellett a bátor gyerekek is összemérhették ügyességüket. Ezen a versenyen vett részt Forczek Máté is, aki 125 köbcentis kategóriában a 2. helyezést érte el. A majdnem kilenc éves Máté kevéssel maradt le a 13 éves, első helyezést elérő tiszaalpári fiútól. Máténak ez volt az első versenye, de azt mondta, nem az utolsó, jövőre is szeretne indulni. HELYESBÍTÉS A MÚLT HAVI SZÁMUNKBAN ELIRTUK A HÁZIORVOSI RENDE- LÉS SZERDAI IDŐPONTJÁT. HELYESEN 15 ÉS 18 ÓRA KÖ- ZÖTT VEHETIK IGÉNYBE A MUN- KÁBÓL JÖVŐ VAGY A SÜRGŐS ELLÁTÁST IGÉNYLŐ BETEGEK. AKINEK HALASZTHATÓ AZ A TÖBBI NAPON IRASSA KI A GYÓGYSZEREIT. A szakszerű ellátáshoz időre van szükség, ezért mindenki megértéssel tartozik az esetleges hosszabb várakozás miatt november 18-án került megrendezésre a Diák C korosztályos Magyar-bajnokság, Budapesten az UTE csarnokban. Itt mintegy 30 egyesület, közel 300 judokája mérte össze tehetségét, tudását. A bajnokságon indult Czigány Zsombor jakabszállási kisdiák is. Nehéz ellenfelekkel, szoros küzdelmekben szerezte meg a 3. helyet. Ezzel Magyar-bajnoki bronzérmes lett. A Dél-Magyarország régió válogatottjával, kiemelkedő teljesítményével, az országos judo csapatbajnokságon ezüst érmet szereztek. Így egy egyéni bronzéremmel és egy csapatbajnoki ezüstéremmel zárta a versenyt. A képen Czigány Zsombor és Kerekes Sándor edző, egyesület: Guri Judo KESI. Aranyosi Ervin: Karácsonyi vers Ünneplő ruháját a szív magára ölti, ember a karácsonyt, megtisztulva tölti. A hétköznapi lelkek megtelnek békével, egymás iránt érzett szívszeretetével. Kár, hogy csak ilyenkor mozdul meg a lélek, csak ilyenkor zendül ajkunkon az ének. Ilyenkor látjuk csak a nyomorúságot, ilyenkor öleljük az egész világot. Pedig a világnak a legszebb ajándék, ha van bennünk részvét és jobbító szándék. Ezért a karácsony sose érjen véget, egész évben tanulj békét, emberséget. Legyen áldott az év minden egyes napja. Fényben fürödjön a Föld minden darabja. Hidd el nem kell ehhez semmi többet tenni, tanulj meg mindenkit egyformán szeretni. IMPRESSZUM Felelős kiadó: Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete Felelős szerkesztő: az egyesület elnöke Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Cím: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 4/a Az ügyeletes szerkesztő telefonszáma: 20/ , ISSN Készült az egyesület saját informatikai rendszerével. Nyomda: MediaCenter Hungary Kft. Kecskemét, Kossuth tér /

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók!

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag 2014-es esztendőt kíván Jánoshalmi Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága

Részletesebben

INGYENES MELLÉKLETTET TALÁL AZ ÚJSÁG KÖZEPÉN! X. évf. 7. szám 2012. november. 200,- Ft. új kiskun kapitányt. tisztséget Kovács. szállás polgármestere

INGYENES MELLÉKLETTET TALÁL AZ ÚJSÁG KÖZEPÉN! X. évf. 7. szám 2012. november. 200,- Ft. új kiskun kapitányt. tisztséget Kovács. szállás polgármestere Sántha György S MARADUNK A VÉGTELENBE 1934-1944 VERSEIBŐL INGYENES MELLÉKLETTET TALÁL AZ ÚJSÁG KÖZEPÉN! X. évf. 7. szám 2012. november 200,- Ft Megalakult Kecskeméten a Sántha György Emlékkör Novembert

Részletesebben

Mészölyösök a Kinizsi próbán

Mészölyösök a Kinizsi próbán A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2015. május 14. - XXVI. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft Meglepõdnél, ha tudnád..... 3 Tavaszt köszöntöttek...... 10 Pünkösd jelentõsége...... 11 Átvilágítók..........

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

..és tisztelet, mert olyan sokat adnak! Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak! Szűcs Lajos. Jászboldogháza polgármestere

..és tisztelet, mert olyan sokat adnak! Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak! Szűcs Lajos. Jászboldogháza polgármestere Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁ RMES TERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2015. MÁRCIUS 16. ÉVFOLYAM

Részletesebben

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013 2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám Kányádi Sándor: Április hónapja Bolondos egy hónap április hónapja, hol kalap a fején, hol báránybőr sapka. Köpenyegbe burkol, ingujjra vetkőztet; mutatja

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét

Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét XXII. évfolyam II. szám 2014. február Ára: 120 Ft Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét Bár lakodalom nem volt, mégis mindenki úgy érezhette magát, mintha ott lett volna. A vendégek szórakozásáról

Részletesebben

Szecsői Tükör 2008 szeptember

Szecsői Tükör 2008 szeptember Tisztelt Ingatlantulajdonos! Kérjük azokat, akik az elmúlt időszakban a csatornaközmű társulás szerződések alkalmával a belépési szándéknyilatkozatot és a Fundamentás ajánlatot aláírták, de mindeddig nem

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december AZ ÜNNEP JEGYÉBEN DECEMBER 13. PÉNTEK 17.00 Zenei pályán továbbtanult növendékeink hangversenye

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

így hamarosan megkezdődhet a munka a teljesen megújult intézményben 21. századi körülmények között. A legnagyobb munka mellett tájékozódhattak

így hamarosan megkezdődhet a munka a teljesen megújult intézményben 21. századi körülmények között. A legnagyobb munka mellett tájékozódhattak Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója XXII. évf. 12. szám, 2012. december Fotó: BM Beszámolt a testület év végén Köszönet Az Igmándi Hírnököt kiadójaként ezúton is köszönetemet fejezem ki a helyi

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

XXII. évfolyam 8. szám 2013. augusztus 200 Ft MEGHÍVÓ. a hagyományosan megrendezésre kerülõ

XXII. évfolyam 8. szám 2013. augusztus 200 Ft MEGHÍVÓ. a hagyományosan megrendezésre kerülõ XXII. évfolyam 8. szám Ára: 2013. augusztus 200 Ft MEGHÍVÓ a hagyományosan megrendezésre kerülõ AUGUSZTUS 20-i ünnepélyre és a VÁROSRÉSZEK VETÉLKEDÕJÉRE, mely idén kibõvül egy székely csapattal. Ezen az

Részletesebben

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel.

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel. i i 2008. november-december e e d e f i i Abony Város Önkormányzatának lapja e e d f f i f d XVI. évfolyam 11-12. szám 2008. november-december Ára: 300 Ft Érzés Szenteste az utcán lépkedem, S hallom a

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Saj(t)ó~Szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2012. december XVI. évfolyam 4. szám. Tisztelt Ünneplő Faluközösség!

Saj(t)ó~Szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2012. december XVI. évfolyam 4. szám. Tisztelt Ünneplő Faluközösség! 2012. december XVI. évfolyam 4. szám Tisztelt Ünneplő Faluközösség! Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Közérdekű információ.... 6 Anyakönyvi hírek..... 7 Hosszú hétvégék 2013-ban.... 7 A

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

IDŐSEK VILÁGNAPJA. Obecsey István Szeressétek az öregeket

IDŐSEK VILÁGNAPJA. Obecsey István Szeressétek az öregeket 2007. Nyolcadik szám IDŐSEK VILÁGNAPJA Idősek tisztelete Obecsey István Szeressétek az öregeket Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat...

Részletesebben

A HAZA ÖRÖK, S NEM CSAK AZ IRÁNT TARTOZUNK. A tartalomból: (Kossuth Lajos) Évfordulók

A HAZA ÖRÖK, S NEM CSAK AZ IRÁNT TARTOZUNK. A tartalomból: (Kossuth Lajos) Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. MÁRCIUS XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A tartalomból: Március 15. 2 Ez + az 3 Óvodabál 5 Képviselõi oldal 6 Tanácsok 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató 9 Költségvetés

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Falunap. 2011. augusztus 13.

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Falunap. 2011. augusztus 13. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Falunap 2011. augusztus 13. Ballagás 2011. Hírlétra Zagyvarékas 10,6 millió forint támogatást

Részletesebben