Mindenki karácsonyfája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenki karácsonyfája"

Átírás

1 XVI. évfolyam 12. szám december Tisztelt Olvasó! Isten megszületett Betlehemben. Testet öltött, hogy megvilágítsa elménket. Nem belépett, hanem beleszületett a világba, hogy megértsük a teremtés lényegét. Világra jött Jézus kettõezer és hat esztendeje, hogy a szeretet mindennél világosabban közöttünk megjelenjen, és örök újszülöttként pillanatról-pillanatra karjai között tartson. Advent idején várakozunk, vágyakozunk arra, ami biztosan megjön, ami már réges rég megtörtént, amely a múlt és a jövõ: Jézus. Készülünk lélekben, elmében és testben megérteni a születés csodáját, a létezés misztériumát, amely Karácsonykor mindennél fényesebben hasít lényegünkbe. Nagykálló is készülõdik. Imádságosan a templomban, áhítattal a családban, csendes alázattal az utcán. Szinte tapintható, ahogyan a Megváltó érkezésének közeledte kitaszítja a hétköznapi, egyébként teljesen értelmetlen gyûlöletet szíveinkbõl. Ezáltal magasztosabbá lesz az emberfia. Sûrûbbé válik a levegõ is a szeretet-izzástól. A város fõterén felgyulladtak az ünnepi fények. Azon a téren, amelyre méltán büszke a kállói polgár. A szökõkút vize helyett fényár szökken a magasba, a kis faházak pedig karácsonyi vásárok idejét sejtetik. Karácsonykor Isten keresi az embert, hogy szebbé tegye, megtisztítsa. Isten, akit nem lehet ésszel felfogni csak szívvel, pedig az elsõ Karácsonykor nyilvánvalóan megmutatkozott nekünk. Buzogány Béla A TARTALOMBÓL: Bemutatkoznak az új képviselõk 2. oldal Testületi döntések 3. oldal Hivatali szépség 6. oldal Ünnepi misék, isten tiszteletek 7. oldal Mindenki karácsonyfája Kedves és immár elvárt szokássá vált az elmúlt években,hogy az önkormányzat a város központjában felállítja a mindenki karácsonyfáját. Korábban ezeket a tekintélyes méretû fenyõket a helyhatóság megvásárolta, néhány éve azonban már önzetlenül adakozó városlakók ajánlják fel. Így történt ez idén is,ezúttal idõs Porcellán Görgy és családja jóvoltából gyönyörködhetünk a fában. Köszönet illeti õket ezért,miként azokat is,akik a jövõre nézvést tettek felajánlást. Kedves nagykállóiak! Még néhány nap, s beköszönt legszebb, legbensõségesebb ünnepünk, a karácsony, majd átlépünk az új esztendõbe. Ha meg akarjuk vonni a év mérlegét, olyan jelzõk juthatnak eszünkbe, mint hogy sûrû, eseménydús, mozgalmas. A választási kampányok hevessége, az idõnként elszabaduló indulatok, a felfokozott érzelmek gyakran bizony háttérbe szorították a józan megfontolást, a mások szempontjainak mérlegelésére való hajlandóságot, a kölcsönös tiszteletet. Ha valamikor idõszerû, most különösen az, hogy kívánjunk egymásnak, magunknak több bölcsességet, türelmet, békét, megértést. Ennek jegyében köszöntsük együtt a karácsonyt, s tegyünk meg minden tõlünk telhetõt egy szebb, boldogabb új esztendõt. E gondolatokat figyelmükbe ajánlva hívom meg kedves mindnyájukat szilveszter éjszakáján a Szabadság-kertbe egy az új évet köszöntõ pezsgõs koccintásra és a szerencsét hozó malac kisorsolására. A képviselõtestület nevében: Juhász Zoltán polgármester Karácsony december 23-án ismét lesz Kállói Karácsony a Szabadság-kertben. Már 17 órától felgyulladnak a pásztortüzek, forró teát, forralt bort, pogácsát és egyéb finomságokat kínálgatnak a nagykállói civil szervezetek. Az ünneppel rímelõ népi játékokkal lepik meg a jelenlévõket drámatagozatos diákok és kállói mûvészeti csoportok. 18 órától kezdõdik a hagyományos Szép éjféli üzenet címû elõadás a színpadon. A mintegy 40 perces produkciót a Talán Teátrum játssza. Gyönyörûen éneklõ és táncoló angyalok jövendölik meg a kis Jézus születését. Vidám pásztorok meglepõdve lesznek tanúi az égi jelenésnek, aztán nagy örömmel köszöntik Isten fiát. Pompásandíszesen jönnek a három királyok, és dallal lépnek hosszú útjuk végére, az istállóba, ahol Mária és József megilletõdve fogadják kiválasztott fiúknak szánt ajándékokat. Az elõadás elõtt, alatt és után élõ állatok (bárányok, kecskék és szamár )hallatják hangjukat, engedik simogatni téli bundájukat. Végül a közönség együtt énekelhet a,,civillé vált szereplõkkel, meghallgathatja a város polgármesterének, Juhász Zoltánnak jókívánságait. Mindenkit nagy szeretettel várunk a Szent estére hangoló ünnepségre!

2 2 Nagykállói Hírmondó december Bemutatkoznak az új képviselõk Szakítva a korábbi önkormányzati választások utáni gyakorlattal, ezúttal csak azokat a testületi tagokat mutatjuk be a Nagykállói Hírmondóban, akik teljesen újak, korábban egyszer sem voltak még képviselõk (társaik régi motorosok, hosszú évek óta részesei a helyi közéletnek, ezért bemutatásukat szükségtelennek tartjuk). Juhász Mihály (MDF) A negyven éves politikus a megyeszékhelyen született u- gyan, de minden Nagykállóhoz köti. Itt járt általános iskolába, majd Nyíregyházán, az ÉVISZben érettségizett. Ezt követõen Budapesten, az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskola mélyépítõ szakán szerzett üzemmérnöki diplomát. Hazatérve hét éven át az Épszernél volt építésvezetõ, 1992 és 1996 között vállalkozóként próbálkozott, azóta a J and T Bau Kft-ben társtulajdonos. (Õ a J...). Nõs, két lányuk közül az egyik nulladikos a Korányi kéttannyelvû tagozatán, a kisebbik általános iskolás. Közéleti pályafutása 1988-ban kezdõdött azzal, hogy Ratkóval és másokkal megalapította az MDF helyi szervezetét. Pártjának azóta is tagja, s bár két ciklusban külsõ tagja volt a városfejlesztési bizottságnak, egy idõ után eltávolodott a politikától, inkább munkájára koncentrált tõl tagja volt a labdarúgó egyesület elnökségének, 2005 óta õ az elnök. A fentiek fényében nem véletlen, hogy most a sport, valamint a városfejlesztési és bûnmegelõzési bizottságban kapott feladatot. Fontosnak tartja, hogy a ciklus végére jelentõsen javuljanak a sportolás feltételei, minél több fiatal kapjon lehetõséget a mozgásra. A városfejlesztés terén a Korányi tervben foglaltak minél teljesebb megvalósítását tekinti célnak, s bízik abban, hogy az infrastruktúra további fejlesztésével városunk vonzóbbá válik a befektetõk, vállalkozások számára, élünk adottságainkkal (pl. termálturizmus), s ez munkahelyeket teremt. Orosz János (MSZP) A testületbe a Magyar Szocialista Párt listájáról bekerült képviselõ 1953-ban született Nagykállóban, s itt járt általános iskolába is. Ezután Baktalórántházán végezte el a mezõgazdasági szakiskolát, majd esti tagozaton leérettségizett a Korányiban. Miként képviselõtársa, õ is a nyíregyházi Épszernél állt munkába, a tmk-nál volt gépszerelõ ban hazajött, a téeszben dolgozott mint sofõr, anyagbeszerzõ, raktáros. A rendszerváltás környékén kibérelte a Pince presszót, majd miközben üzletvezetõi képesítést szerzett Tisztelt nagykállói lakosok! Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Buzogány Béla, dr.elek Tamás, Perje Zsófi,Sõrés Ágnes Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN: Korányi gimnázium elõtti útkanyarulatban. Az önkormányzat nevében õszinte részvétemet fejezem ki az elhunytak családjainak. A novemberben bekövetkezett tragédia kapcsán úgy terveztük, a buszöböl és gyalogos átkelõhely végleges átadása alkalmából decemberben az illetékes hatóságok, szakhatóságok és az útkezelõ, a Magyar Közút Kht. szakembereit felkérjük, hogy a 30 km/óra sebességkorlátozó jelzõtáblán túl tegyenek javaslatot további sebességlassító jelzõtáblák, jelek, eszközök elhelyezésére. Nem gondoltuk, sebességkorlátozó tábla mellett óriásként tornyosuló lelki intelem sem képes az ismételten bekövetkezett baleset megakadályozására. Az utóbbi években az életmódunkban, a gépjármûvek számában és minõségében történt ugrásszerû változás jelentõsen megváltoztatta útjainkon a közlekedési morált. A mai gépjármûvekbe tömörített lóerõk nincsenek arányban az útjaink minõségével, állapotával. A felgyorsult életmódunk sajnos az utakon való közlekedésre is rányomja a bélyeget. Mindezeknek ki van téve a kezdõ jogosítvánnyal, merészséggel rendelkezõ de gyakorlatlan fiatalember. Kérek minden fiatalt, gondolja végig a döbbenetes eseményeket, és mindig, mindenhol maradéktalanul tartsa be a közúti közlekedés szabályait, mindig az útviszonyoknak megfelelõen közlekedjen. Kérem az utasként közlekedõ társainkat, amennyiben felelõtlen magatartást tanúsít a vezetõ barátjuk, nyomatékosan szólítsák fel és vigyázzanak egymásra, másokra. megvásárolta és azóta is mûködteti családi vállalkozásban. Nõs, nagyobbik lánya pedagógus, a kisebbik államigazgatási fõiskolát, majd munka mellett jogot végzett. Életében jelentõs fordulatot okozott, hogy egy betegség következtében mozgássérültté vált, fogyatékkal kell élnie. Pártjának másfél évtizede tagja, s fontosnak tartja megjegyezni: akkor lépett be, amikor az nem volt sikk... Képviselõi ambíciói korábban nem voltak, de pártja jelöltjeit a kampányok idején segítette, az idõközi választás után pedig külsõ tagja lett a sportbizottságnak. Vezetõ szerepet vállalt a labdarúgó szakosztályban, egy évig egyesületi elnök is volt. Most a sport, továbbá a szociális és népjóléti bizottságnak lett tagja, s feltett szándéka, hogy megszervezi, segíti a mozgássérültek és más fogyatékkal élõk érdekképviseletét, anyagi támogatását. Úgy véli, a város vezetése jó úton indult el, ezen kell összefogva továbbhaladni. Kérem a tisztelt szülõket is, hogy megfelelõ intelemmel lássák el gyakorlatlan, olykor meggondolatlan gyermekeiket. Ha módjukban áll, a megfelelõ rutin megszerzéséig ne engedjék egyedül a forgalomba a fiatalokat, mivel a vizsgához kötelezõen elõírt levezetett óraszám nem ad megfelelõ gyakorlatot. A december 11-ei bejáráson az önkormányzat tisztségviselõi, a képviselõk, a közútkezelõ (tulajdonos), a rendõrség, az iskolák, a szülök, a diákok képviselõi egyeztettek. Megállapodtak, hogy a gyalogátkelõ két oldalán sárga villogó lámpát szerelnek fel, s forgalomlassító harántcsíkokat építenek ki. Juhász Zoltán polgármester

3 2006. december Nagykállói Hírmondó 3 Testületi döntések futószalagon A zárt ülésen megtárgyaltakkal együtt nem kevesebb, mint három tucatnyi napirendi pontról kellett dönteniük a képviselõknek a november 29-én megtartott testületi ülésén. Az alábbiakban a fontosabb elõterjesztéseket részletesebben ismertetjük, a kevésbé fajsúlyosokat hírcsokorban, illetve egyegy mondatban foglaljuk össze, a következõ oldalon. A víz- és csatornadíjakról Bonyolult címet viselõ, ám húsbavágó témáról szólt a következõ napirendi pont: Nagykálló Város víziközmû hálózatrendszerének használatáról és a szolgáltatott ivóvíz és csatornamû használattal kapcsolatos díjalkalmazás feltételeirõl, valamint a fizetendõ legmagasabb hatósági díjak megállapításáról szóló 12/2000. (V.03.) Önk. rendeletének módosításáról. Ami a lényeget illeti: január 1-jétõl az önkormányzat egységesen 5 százalékos vízdíj, csatornadíj, valamint szennyvízelvezetési díj emelést fogadott el. A Teszovál Kft. most 10 százalékos emelést tart indokoltnak (a Magyar Víziközmû Szövetség ajánlása százalék). A szolgáltató érveit a tulajdonos elfogadta, így a január 1-jétõl esedékes díjak így néznek ki: ivóvízdíj alapdíj 266 forint havonta, közületi fogyasztás esetén 153 forint, lakossági esetén 133 forint köbméterenként. A csatornadíj mértéke köbméterenként 67 forint. A szennyvíz-elhelyezés díja a lakosságnak 159, a vállalkozók által szállított 187 forint köbméterenként (mindannyiszor hozzájön az áfa) Táguló Teszovál Több napirendi pont is érintette a Teszovál Kft-t. Ezek egyike az önkormányzat tulajdonában lévõ két busz üzemeltetése, ami a több mint 8 millió forintos kiadás mellett mindössze 688 ezer forint bevételt hoz, azaz jócskán veszteséges. Az üzemeltetés ezután a Teszovál feladata lesz, s a cég jogot kap a buszok hasznosítására, a közfeladatok ellátásán túlmenõen a szabad kapacitás kihasználására. Ugyancsak a Teszoválhoz kerül át a harangodi terület mûködtetése és hasznosítása (a bevétel itt a kiadások 14 százalékát teszi ki). A konstrukció hasonló elven mûködne, mint a városi strand, vagyis az önkormányzat díj ellenében üzemeltetési szerzõdést köt a kft-vel, amely jogot kap a terület hasznosítására, rendezvények szervezésére, s ennek fejében elvégzi az esedékes karbantartást. Ehhez természetesen módosítani kellett az eddigi kezelõ, a mûvelõdési központ alapító okiratát is. A fentiekkel összhangban elfogadta a testület azt a rendeletet, amely a közszolgáltatások végzésére kizárólagos jogot biztosít a Teszovál Kft-nek. A társaság ügyvezetõje, Busák Jánosné megbízatása december 5-én lejárt, s mivel a továbbiakban a megbízást nem vállalja, új ügyvezetõt kell választani. A közrendrõl, közbiztonságról A közrend és a közbiztonság idei alakulásáról terjesztett beszámolót a testület elé Tábori Tibor százados, a nagykállói rendõrõrs parancsnoka. A bûnügyi szakterület elemzésébõl megtudhatjuk, hogy az õrs illetékességi területén elkövetett bûncselekmények száma egyértelmûen csökkent (Nagykálló tekintetében 277-rõl 244-re). Kiugróan vezet a lopás (88), ezt követi az okirathamisítás (28), a garázdaság (20) és a testi sértés (17). A felderítési, illetve a nyomozás eredményességi mutató alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Ami a közrendvédelmi szakterületet illeti, megállapítható, hogy a büntetõ feljelentések száma tavalyhoz képest 44-rõl 61- re nõtt, a szabálysértési feljelentések száma viszont 446-ról 380-ra esett vissza. A megbírságolt személyek száma 563 (2005- ben 710) volt, a bírságolás összegének átlaga fejenként 2361 forintról 2378-ra nõtt. Sajnálatos, hogy az évek óta fennálló létszámhiányt idén sem sikerült pótolni, ennek ellenére a Korányi, a Bátori, a Nagybalkányi úton, valamint a Szabadság téren gyakoribbá vált a rendõri intézkedés. Az eredményes munkához hozzájárult a kapcsolattartás a város intéz-ményeivel, a társhatóságokkal, a lakossággal, a polgárõrséggel. Hivatali változások Az, hogy a képviselõ-testület módosította a hivatal ügyrendjét, olvasóink számára nem lenne izgalmas, ha nem érintené a lakossági ügyintézés rendjét. Márpedig a hivatalos munkaidõn belül az ügyfélfogadás az eddigi 8 óra helyett fél 8-ra módosul, azaz minden munkanapon fél 8-tól 12 óráig intézhetjük ügyes-bajos dolgainkat a városházán. Az ügyfeleket szerdán 13 és 16 óra között is fogadják. Mindez vonatkozik az okmányirodára is azzal a megszorítással, hogy ott csütörtökönként nincs ügyfélfogadás. A lakosságot már nem érinti az a változás, amely szerint a titkársági csoport mint szervezeti szint megszûnik, hiszen az ügykezelõk az adott irodákhoz tartozó feladatokat végzik. Pénzügyeink Az idei költségvetés már-már rutinszerû és nem különösebben nagy horderejû módosítása mellett tájékoztatót hangzott el a helyi adók beszedésének idõarányos teljesítésérõl. Az önkormányzatnál október végéig összesen 703 millió forintot tettek ki a befizetett adóbevételek. Ezen belül a legnagyobb tétel a helyi iparûzési adó 637 millióval, ezt követi a gépjármûadó 53,9 millió forinttal (az összes többi adónem néhány milliót tesz ki). Anélkül, hogy ezeket külön-külön részleteznénk, a számok azt mutatják hogy az elmúlt évek hátraléka az ideivel együtt jelentõs summát tesz ki. Mivel az önkormányzati bevételek 28 százaléka a helyi adókból származik, érthetõ, hogy nagyobb figyelmet kívánnak fordítani a kintlévõségek behajtására, a végrehajtásra. Médiaügyek A képviselõ-testület nem támogatta azt a projektet,amely a városi televízió mûködésérõl,mûködtetésérõl szólt. Az egyszeri beruházás, az alkalmazottak foglalkoztatása, valamint a fenntartás költségei 2007-ben együttesen millió forintba kerültek volna. Ezzel szemben azt a verziót fogadták el, amely szerint árajánlatot kell kérni a Kölcsey Televíziótól,milyen feltételek mellett vállalná a testületi ülések közvetítését,illetve a Nagykállói Krónika címû összeállítás sugárzását. Nem teljesítették a képviselõk a www. nagykallo.net team kérelmét,hogy az önkormányzat anyagilag járuljon hozzá a honlap fejlesztéséhez,viszont hozzájárult ahhoz,hogy másolatban megkapják a Kölcsey Televízió által készített elektronikus adathordozókat a honlapon történõ megjelenítés céljából.

4 4 Nagykállói Hírmondó december Egy mondatban A képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a Nyírvidék Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. bevezesse a lemorzsolódást csökkentõ közös modellt, s ennek finanszírozásához hozzájárul. Módosította a testület a Dankó László vendéglátóipari vállalkozóval kötött szerzõdést, így a költségek növekedése miatt a vállalkozói díj átlagosan 15 százalékkal emelkedik. A Nagykállói Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat benyújtotta a lemorzsolódás elleni tevékenységgel kiegészült pedagógiai programját, amelyet a képviselõk elfogadtak. Ladányi Anita lemondott a Kállai Ket-tõs Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségérõl, utódjává a Kulturális Bizottság javaslatára Mártonné Julikát választották. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy az önkormányzat nevében szerzõdést kössön Nagy Éva diplomás ápolóval, aki a központi ügyeleten látja el feladatait. Tekintettel arra, hogy június 6-án a tervpályázattal és az útberuházással kapcsolatban már tartottak közmeghallgatást, a legközelebbit a következõ esztendõben hívják össze (idõpontját decemberben, a munkaterv elfogadásakor határozzák meg). A Nagykertiszõlõben található 3057 helyrajzi számú út a képviselõ-testület döntése értelmében az Erdõalja elnevezést kapta, a Béke utcából nyíló zsákutca neve pedig ezután hivatalosan is Béke zug. Ajándékcsomag Az elmúlt években teremtett hagyománynak megfelelõen az önkormányzat idén is igyekezett emlékezetessé tenni a városunkban élõ idõs emberek karácsonyát.az Idõsek Világnapja után most 1709 olyan városlakó kapott 1700 forint értékû,ajándékcsomag beváltására jogosító jegyet,aki 2006-ban betöltötte a hatvanadik életévét. Delegálás A megyei Kistérségi Fórum helyettes képviselõként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanácsba delegálta Juhász Zoltánt, városunk polgármesterét. Ugyanez a testület képviselõként delegálta õt az Északkelet-Magyarországi Térségi Fejlesztési Tanács Fórumába. Hírcsokor A Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolt a évben végzett munkájáról. Az elõterjesztés számba vette rendezvényeiket, gazdálkodásukat, s azt a testület rendben lévõnek találta. Döntöttek arról is, hogy változatlan feltételek mellett gondoskodnak a szükséges helyiségrõl. Mivel a nagykállói vár régészeti feltárására a Jósa András Múzeummal közösen benyújtott pályázat nem nyert, most olyan elgondolás született, hogy a munkát diákok bevonásával és régészek iránymutatásával régészeti tábor keretében végeznék el. A testület erre a célra 1,4 millió forintot szavazott meg. Megtárgyalták a képviselõk a múzeummal és a hagyományõrzéssel kapcsolatos, a 2006 és 2010 közötti idõszakra vonatkozó, Harsányi Gézáné által elõterjesztett ajánlásokat. Az eldöntendõ kérdés az, hogy a feladatok közül melyeket lehet betervezni a évi költségvetésbe. Módosult a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, a gyermekek részére nyújtott pénz- Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a közelmúltban döntött azokról a pályázatokról, amelyekbõl az önkormányzatok belterületi útjaikat újíthatják fel. A megyébõl Nagykálló és Kálmánháza kapott támogatást. A regionális fejlesztési tanács 2005-ben és 2006-ban hirdetett elõször az önkormányzatok részére ilyen jellegû pályázatot. A fel nem használt támogatásokból 2006-ra és 2007-re a régióba 54 millió 715 ezer forint újra felosztható keret áll rendelkezésre, ennek felhasználásáról döntött legutóbb a tanács. Autósok figyelmébe 2.! Szeptemberi számunkban a fenti címmel már olvashattak egy felhívást arról, hogy a belvárosi forgalom kezelhetõsége,s az autók biztonsága érdekében használják az okmányiroda mellett kialakított parkolót. A kérést most azért ismételjük meg, mert mint láthatják elkezdõdött a kórház nagyszabású bõvítése,felújítása,s ez hatással van a posta utcájának forgalmára is. Újból és nyomatékosan kérjük tehát,hogy kocsijukat hagyják a duplájára növelt,jól megközelíthetõ, biztonságos parkolóban (vonatkozik ez a kórház dolgozóira is), hiszen innen néhány perces beli és természetbeli ellátások megállapításának szabályairól, valamint a lakástámogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Az indoklás mindhárom rendelet esetében az, hogy az e célra fordított összegek nagy mértékben terhelik a költségvetést, ezért szükséges az ellenõrzés fokozása, a jogosultsági feltételek szigorítása. Döntés született az önkormányzat intézményeiben alkalmazott élelmezési nyersanyagnorma és az ehhez kapcsolódó térítési díj megállapításáról. Anélkül, hogy elmerülnénk a részletekben, elmondható, hogy az energiaárak és az áfakulcs emelkedése 10 százalékos emelést tett szükségessé. Beszámolt idei munkájáról a Gazdasági Ellátó Iroda is. Az elõterjesztésbõl kiderült, a feladatokat 21 megfelelõen képzett dolgozóval, s a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezve látják el az érintett intézmények megelégedésére. Önkormányzatunk úgy döntött, pályázatot nyújt be a város határától a Birketanyai útkeresztezõdésig vezetõ kerékpárút megépítésére. A beruházás összköltsége (kerekítve) 26 millió forint, a pályázati támogatás aránya 70 százalék, az önrész így 7,8 millió forint. Váratlanul jött milliók Juhász Zoltán polgármester elmondta: a regionális fejlesztési tanács tavasszal elutasította az önkormányzat pályázatát, így a mostani támogatásra nem is számítottak. A több mint 14 és félmillió forinthoz az önkormányzat ugyanennyit tesz, így a közel 30 millió forintból tavasszal kezdik el a belterületi utak újra aszfaltozását. Ezzel az összes út új burkolatot kap, kivéve a Közútkezelõ Kht-hez tartozó utakat, amelyek igen rossz állapotban vannak. A polgármester információ szerint jövõre uniós pénzekbõl a közhasznú társaság ezeket az utakat is felújítja. üdítõ sétával a belváros bármely pontja könnyen elérhetõ. Különben is: már Móricz megmondta, gyalogolni jó...

5 2006. december Nagykállói Hírmondó 5 Utcáról utcára Nagykálló külterületi részeit bemutató sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk. A város központjától hét kilométerre fekvõ és mintegy háromszáz lelket számláló Ludastó a legnagyobb tanyajellegû településrészünk. Ludastó közelmúltjáról, jelenérõl és az itt élõ emberek hétköznapjairól Horváth Károly alpolgármestert, a terület önkormányzati képviselõjét kérdeztem. Alpolgármester Úr! Ön több ciklus óta Ludastó önkormányzati képviselõje. Hogyan látja e terület utóbbi éveit, mindennapjait? Ludastó külterületi településrész, ahol az embereknek a távolság okán is egy kicsit mindig nehezebb volt az élete. A lakosság jelenleg öregedõ tendenciát mutat, bár több nagygyermekes család is van. Az emberek fõleg mezõgazdasággal foglalkoznak és folyamatosan megoldandó feladat a munkahelyteremtés. A meglévõ hátrányok hogyan enyhíthetõek? Az utóbbi években megpróbáltuk komfortosabbá tenni az itt élõ emberek életét: víz- és gázberuházás történt, új pormentes utak épültek. Elkészült a sportpálya, a gyerekeknek játszótér. Ludastói napok néven összejövetelt szervezünk, mikulás ünnepséget tartunk. A legfontosabb eredmény az orvosi rendelõ rendbehozatala. Dr. Bódor Klára hosszú ideje méltatlan körülmények között gyógyított lelkiismeretesen. Szerencsére ma már méltó rendelõben fogadja a betegeket. Hasznos kezdeményezésnek tartom azokat a tájékoztató elõadásokat, amelyeket idõrõl-idõre szervezünk Domokosné Évike önkormányzati tisztviselõ közremûködésével. Igyekszünk felvilágosítani a ludastóiakat a jogaikról, így azonos eséllyel igazodhatnak el a mai bonyolult világunkban. Kik vettek részt e fejlesztésben? Kiemelném a közhasznú munkások közremûködését, valamint a Teszovál vállalat tevékenységét. Minden segítõ szándék ellenére sem jutottunk volna eddig, ha nincs az a társadalmi összefogás, amit mindig tapasztalok. Az eredmények nagyrészt társadalmi munkában valósultak meg. Vannak új tervek? A rómaikatolikus egyház kis ludastói kápolnájának rendbetétele már zajlik. Talán karácsonyi ajándékként el is készül. Ebben nagy segítségünkre van Vitai apát úr. Szeretnék tenni a helyi közösségi ház technikai felszerelésének fejlesztéséért, valamint a vagyonbiztonság javítása is fontos feladat. Hogyan jellemezné a ludastói embereket? Õszinte, tiszta, egyszerû emberek. Tisztelem Õket.,, Hej rege rajta... Bölcsõt ringat december A Hónapsoroló gyermekversike utolsó sora jutott eszembe, amikor kiállíthattam a Jolánka néni, Felföldi Györgyné adományát a mi kis Múzeumunkban. A takaros kis bölcsõben három anya tíz gyereke nõtt-nõvögetett, míg ki nem nõtte az elsõ földi kuckóját. A bölcsõ történetét így mesélte el a napokban Jolánka néni: Az én Édesapám asztalos mester volt Lugoson. Egyszer, valamikor az 1930-as években, a segédjegyzõ rendelt egy bölcsõt, ami el is készült. Édesapám hazavitte, átadta a fiatalasszonynak, aki babát várt. Azt mondta, majd a férje kifizeti. De a fizetés még akkor sem történt meg, amikor a segédjegyzõék második gyereke kinõtte a bölcsõt. Édesapám kérte a munkadíját, mire a jegyzõ úr azt mondta: Nem tudom kifizetni Szulyák bácsi, vigye vissza! Édesapám hazahozta a bölcsõt, s került bele nálunk baba, a legfiatalabb öcsém. Amikor férjhez jöttem Kállóba, a hozományommal megkaptam a bölcsõt is, és a mi hét gyerekünk születés utáni elsõ helye ebben volt. A könnyû kis faalkotmány alja deszkákból áll. Mi volt még a bölcsõben? kérdezem a láthatóan jó erõben, s teljes szellemi frissességben lévõ Jolánka nénit. A deszkákon kicsi szõtt szalmazsák volt, laposan szalmával megrakva. Arra került a lepedõ, és pólyával a gyermek réklibe, kisingbe öltöztetve. A régi szobák fûtése nem volt olyan egyenletes, mint ma. Jobban féltettük a gyermeket a megfázástól. Aztán a Múzeumban lesz-e valami a bölcsõben? érdeklõdik Jolánka néni a kedves, hozzá nõtt tárgy sorsáról. A Jolánka néni neve biztosan mondom. Egyenlõre szalmazsákot tudok bele tenni, kispárnát, és van egy szép, hímzett keresztelõ paplan. Talán valaki majd felajánl egy régi pólyát, inget, réklit meg egy játék babát. Úgy szokott az lenni, hogy jön egy tárgy, aztán már tudom, mit kell hozzá keresni. A bölcsõ megmosva, szú ellen kezelve az elsõ szobába került. Vasárnap délután kislányok jöttek, s mind kipróbálták, hogyan ringott a bölcsõ annak-idején. S ahogy ring ide-oda a kis bölcsõ, a lánykák nevetnek, szemükben kedves karácsonyi fény. Harsányi Gézáné Tisztelgés A nagykállói Családi Kör Egyesület az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának emlékére október 23-án a Szabadság Kertben Bíró Lajos szobrász mûvész alkotásának leleplezése után a szobornál koszorút helyeztünk el és gyertyákat gyújtottunk a hõsi halottainkért. Mindenszentek napján, november 1-jén délután a temetõnél lévõ dombon az I. és a II. világháború nagykállói áldozatainak emlékmûvénél is megemlékeztünk, gyertyát gyújtottunk és koszorút helyeztünk el. Közlekedésbiztonsági fórum a nagykallo.net oldalon! Az elmúlt idõszak tragikus balesetei hatására elindult weboldalunkon egy közlekedésbiztonsági fórum. Ide várjuk hozzászólását, ötletét akár városunk közlekedési moráljának javításával, hiányzó, ellopott, elhasználódott táblák bejelentésével kapcsolatban, illetve várjuk minden a témába vágó javaslatát, észrevételét.

6 6 Nagykállói Hírmondó december Ámos Imre díjas December 7.-én az Ámos Imre kiállító teremben adták át az Ámos Imre díjat. Városunkban a 5/2005. (I.26.) Önkormányzati rendelet alapján Ámos Imre Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város kulturális, mûvészeti életében hosszú idõn át kiemelkedõ munkát végeztek vagy jelentõs mûvészi alkotással járultak hozzá a város hírnevének öregbítéséhez, illetõleg mûvészi alkotásuk általános elismerést vívott ki a mûvészeti életben a mûértõ közösség körében ban Ámos Imre díjban részesült id. Forró László amatõr festõ. Korábban lapunk már beszámolt sikereirõl, most életérõl, a festészethez fûzõdõ viszonyáról kérdeztem. Kérem, mutassa be önmagát! Forró László vagyok Nagykálló szülötte, nagykállói lakos. Rajzolni a helyi általános iskolában kezdtem. Tanárom Dániel Reinhold volt, érdeklõdésem talán tehetségem már ekkor megmutatkozott. Késõbb egy idõre eltávolodtam a festészettõl, elõbb a sport majd a magánélet került elõtérbe. Szakmát tanultam, megházasodtam, két fiunk született, ma már unokánk is van. Késõbb, a 70-es évek elejétõl ismét festeni kezdtem, emlékszem Laci fiamat megfestettem a bölcsõben. Mikor jelenhettek meg képei a nagyközönség elõtt? 1970-tõl már rendszeresen részese voltam a megyei amatõr tárlatoknak, változás ebben a 90-es évektõl állt be, ekkortól már gyakrabban volt lehetõség megmutatkozni, és éltem is az alkalmakkal. Beszéljen arról, milyen témákat szeret megfesteni? Elõször talán arról szólnék, hogy nem vagyok termékeny festõ, többnyire csak télen festek, a nyár a munkáé. Visszatérõ témám nincs, az élménye- imet egyszer szeretem megfesteni. Sokat gondolkodok egy képen, sokszor éjszaka, éjszakákon át Szeretem Tokajt, oda még kerékpárral is képesek voltunk elmenni Vas András barátommal festeni. Mostanság egy lovasfogat képe foglalkoztat, meg a vályogvetés mûveletének régi képe és nem titkolom, megfestem a kis unokámat és a menyemet is a családi emlékezet számára. Szóval vannak terveim. Van-e példaképe az amatõr festõnek, milyen stílusokat kedvel? Munkácsy képeit kedvelem talán azért, mert Õ is asztalos volt. Szeretem olyannak festeni a világot, amilyennek látszik. Számomra így is igen izgalmas. Stílust nehezen tudnék meghatározni, talán realista festõnek nevezhetnének. Egyébiránt olajjal festek, pasztellel vázlatolok. Ennyit mondanék a mûhelytitkokról. Milyen érzés tölti el a díj elnyerésével kapcsolatban? Öröm, egyértelmûen az. Dicsõség az Istennek mert minden tehetség és siker tõle ered. Elek Tamás Hivatali szépség Nem hiszem, hogy túl sok olyan polgármesteri hivatal lenne, ahol szépségkirálynõ intézné az ügyeket, a miénk azonban ilyen. Néhány hete itt dolgozik a 24 éves Nagy Melinda. Amatõr felvétel Milyen munkakörben foglalkoztatják? Az adóügyi csoportnál vagyok ügyintézõ, de szó van arról, hogy megkapom a romaügyi referens feladatot. Milyen végzettsége van? A Korányiban érettségiztem, a nyáron szereztem diplomát a Nyíregyházi Fõiskola kommunikáció-mûvelõdésszervezõ szakán. Mióta mozog a szépségiparban? Tíz éves korom óta modellkedem, 18 évesen egy Miss Balaton versenyen 2. lettem, majd Budapesten az év csillaga versenyen másfélszáz lány között szintén 2. helyen végeztem. A tavalyihoz hasonlóan december között ez évben is megrendezik a város fõterén a karácsonyi forgatagot. Lesz itt minden mi szemszájnak ingere: nép iparmûvészeti termékek, helyi és nyíregyházi mesterektõl, féldrágakövek, bizsuk, dísztárgyak, a Ba-No-No Bt-tõl. Paplanok, párnák, ágynemûk, asztalterítõk a Toll-Tex Kft-tõl, fengshui és egyéb ajándéktárgyak. Karácsonyi kellékek: díszcsomagoló-papírok, gyertyák, csillagszórók különleges Zepter-edények. Rongyszõnyegek, Hogyan lett Debrecen szépe? A Timy s Modellstúdió minden évben meghirdeti a hazánk szépe versenyt, jelentkeztem, s Debrecenben a húsz indulóból kiválasztott öt lány közül én lettem az elsõ. Mi volt a folytatás? Ezután jött a középdöntõ a Duna Plázában, ahol 24 lány vett részt, s ismét elsõ helyezést értem el, azaz lettem Budapest szépe. És még nincs vége... December 17-én a Hiltonban lesz a döntõ, ahol sztárok, hírességek zsûriznek. Estélyit, bikinit ölt magára? Mindkettõt, de volt farmeres, pólós bemutatkozás is. Miben bízik? A 8-asban, ugyanis 8-án születtem, s a rajtszámomban mindig szerepelt a 8-as. Roma származása jelentett elõnyt vagy hátrányt? Nem, egyszer sem. Talán a nem is jellegzetesen roma jegyeim miatt. Személyes adottságain kívül kinek köszönheti a legtöbbet? Szüleim és nõvérem támogatásának. Karácsonyi forgatag díszpárnák, üvegmunkák a kórház foglalkoztató részlegének kínálatából, kalapok, sapkák egy debreceni készítõtõl stb. A helyi intézmények és civil szervezetek (a mûvelõdési központ dolgozói, a Nõszövetség, a Nõk Baráti Társasága, a Postahivatal, az Õszi Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjai és a Kállai Lakodalmas közössége) gondoskodnak a finom, meleg, teáról. Minden délután 16 órától helyi amatõr mûvészeti csoportok produkcióiban gyönyörködhetnek az érdeklõdõk.

7 2006. december Nagykállói Hírmondó 7 Ünnepi misék, istentiszteletek Református egyház: Római Katolikus Egyház: December 24-én (vasárnap): reggel 7 óra: Kiskálló kápolna reggel fél 9-kor: Nagykálló templom délután 5 óra: Ludastó kápolna este 7 óra: Biri rk. templom este 10 óra: Nagykálló templom december 25-én (Karácsony I.nap): reggel 7 óra: Kiskálló reggel fél 9: Nagykálló templom délelõtt 10 óra: Nagykálló templom délelõtt 11 óra : Biri rk. templom este fél 5-kor: Nagykálló templom december 26-án (Karácsony II nap): reggel 7 óra : Kiskálló, reggel fél 9: Nagykálló, délelõtt fél 11: Biri, délután fél 4: Ludastó este fél 5: Nagykálló december 31-én (vasárnap): reggel 7 óra Kiskálló reggel fél 9: Nagykálló fél 11 kor: Biri, hálaadással este fél 5-kor: Nagykálló, hálaadással 2007 január 1-jén (Újév): reggel 7 óra: Kiskálló reggel fél 9: Nagykálló fél 11: Biri este 5 óra: Nagykálló Görög katolikus egyház: Nagykálló: December 24-én (vasárnap): 8 és 10 órától liturgia, 18 órától kántálás és liturgia december 25-én (hétfõ): 8 és 10 órától liturgia december 26-án (kedd): 8 és 10 órától liturgia december 27-én (szerda): 8 és 10 órától liturgia december 31-én (vasárnap): 8 és 10 órától liturgia, 17 órától évvégi liturgia Kiskálló: December 24-én (vasárnap): fél 12-tõl liturgia december 25-én (hétfõ) és december 26-án (kedd): fél 12-tõl liturgia Ludastó december 25-én (hétfõ): 14 órától liturgia január 1-jén: Nagykálló 8 és 10 órától liturgia, Kiskálló fél 12-tõl liturgia December 24-én (vasárnap): délelõtt fél 11-tõl a templomban, délután 2 órától a missziói házban, este 5 órakor Szentesti Istentisztelet gyermekmûsorral december 25-én (karácsony I. nap): délelõtt fél 11- tõl Istentisztelet Úrvacsorával, délután Istentisztelet Úrvacsorával a missziói házban, este 5 órakor a templomban december 26-án (Karácsony II. nap): reggel 8 órától Istentisztelet Úrvacsorával a Pszichiátriai Szakkórház imatermében, délelõtt fél 11-tól a templomban, este 5 órától Ünnepzáró Istentisztelet a templomban december 31-én (vasárnap): délelõtt fél 11-tõl a templomban, délután 2 órától Istentisztelet a missziói házban, este 5 órától Óévbúcsúztató Istentisztelet a templomban január 1-jén (hétfõn):újévköszöntõ Istentisztelet fél 11-tõl a templomban, este 5 órától Istentisztelet a templomban.,,hisszük, nem hiábavaló a mi munkánk az Úrban November 11-én szom-baton került sor az Iszákos Mentõ Misszió Kékkereszt Egyesület nagykállói csoportjának körzeti csendesnapjára. Az évenként megrendezett eseményen csaknem 60-an vettek részt: Budapestrõl a központból Némethné Balog Katalin országos elnökhelyettes, Szász András területi képviselõ, a környezõ csoportokból: Debrecen, Nyíregyháza, Kállósemjén, Gávavencsellõ, Bodrogkisfalud, Máteszalka és a Pszichiátriai Szakkórház addiktológiai osztálya. Dr. Horváth György református lelkész megnyitója után szavalatok hangzottak el D. Tóth Péterné, Bereczkyné Pápai Margit és Nagy Tamásné hitoktatóktól. Zimányi József lelkész beszédé- ben rámutatott a szenvedélyektõl mentes élet lehetõségére, a hitre. Némethné Balog Katalin a misszió munkájáról adott tájékoztatást elõadásában. Ezután vendéglátásra került sor, melyet követõen a záró áhitatot Kovácsné Somogyi Katalin kállósemjéni lelkésznõ végezte. Az összejövetelt megtisztelte és köszöntötte Juhász Zoltán polgármester, aki biztosította a nagykállói csoportot támogatásáról. Áldott, békés ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kíván a nagykállói Kékkereszt egyesület.,,segítségem az Úrtól jön, aki az Eget és a Földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megbotoljék. Nem szunnyad Õrizõd. Zsoltár 211:2-3 Perje Zsófia,,Segíts, hogy segíthetsünk Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány megalapítása óta legfontosabb céljának azt tekinti, hogy minden olyan rászoruló, 18. életévét be nem töltött nagykállói beteg gyermeket támogasson, akiknek fiatalon kell részt vennie egy olyan csatában, amelyben sajnos õk mutatkoznak gyengébb félnek. Alapítványunk azon fáradozik, hogy minél több beteg gyermeken és családján tudjon segíteni, legyen ez gyógykezelés vagy életmentõ mûtét. Munkánkat továbbá a szociális tevékenység, a családsegítés jellemzi. Az alábbiakban ismertetjük Alexandra történetét. Édesanyja nagyon nehéz helyzetben van, kétségbeesve megkereste alapítványunkat. Kislányánál súlyos betegséget diagnosztizáltak az orvosok, hosszú gyógykezelésre van szüksége. A gyógykezelések költségei meghaladják a család anyagi erejét, ezért fordult alapítványunkhoz. A gyermek gyógykezeléséhez az alapítványunk támogatást nyújtott, és továbbra is figyelemmel kíséri a kislány egészségi állapotát. Ezúton kérjük az Ön nagyvonalú támogatását, hogy járuljon hozzá Alexandra és a hozzá hasonló rászoruló beteg gyermekek gyógykezeléséhez, mindennapi életük megkönnyítéséhez. Csekken befizetett adománya, leírható személyi jövedelemadó alapjából. Kérjük szánjon rá egy percet és adóbevallásakor rendelkezzen adója 1 %-ával a nagykállói beteg gyermekekért. Köszönjük a segítséget! Kérünk minden jóérzésû embert, hogy észrevételével, ötletével segítse munkánkat. Adószámunk: Bank OTP Rt. Nagykálló: , Címünk: Nagykálló, Kossuth út 195. Tel.: 06-30/ Juhász János kuratórium elnöke

8 8 Nagykállói Hírmondó 2006.december A P R Ó H I R D E T É S Érettségizett virágkötõ képesítéssel, vendéglátós gyakorlattal fiatal nõ kisegítõ vagy hétvégi munkát keres. Tel.: 06-70/ Gyermek iróasztal és forgószék eladó. Tel.: 42/ Szobafestés, mázolás, tapétázás, nikecell stukkó díszítés, laminált parkettázás, külsõ-belsõ komplett generál kivitelezés. Nyugdíjasoknak és téli elõjegyzésnél jelentõs kedvezmények! Tiszta, igényes munka, referenciával, garanciával! Szabó Csaba 06-30/ Keresse reklámszervezõnket Bednárikné Irén Tel.: 06-30/ , hu A kép illusztráció Mikulás ünnepséget rendeztek immár második alkalommal Ludastón december 9-én. A Buzogány Béla közremûködésével létrejött jó hangulatú összejövetelt hagyományteremtõ céllal szervezték.

9 2006. december Nagykállói Hírmondó 9 Díj kórházunknak Korányi kupa Az idén is megrendezték a Korányi Frigyes Kosárlabda Kupát, amely már hagyománynyá vált az iskola sportéletében. November 25-én 15. alkalommal gyûltek össze a volt korányis diákok azért, hogy rég nem látott sporttársakkal, tanárokkal találkozzanak, felidézzék a gimis éveket, s tették mindezt barátságos mérkõzések keretében. Négy lány és õt fiú csapat vett részt a tornán, melynek Papp László volt a fõszervezõje. A résztvevõknek nem a gyõzelem volt a célja, hanem A bajnok Idén negyedik alkalommal hirdette meg az Észak-alföldi régió három kereskedelmi és iparkamarája az Észak-Alföldi Minõségi Díjat. A megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztatása szerint a szervezetek önállóan vagy tanácsadó segítségével az EFQM (European Foundation for Qulity Management) modell alkalmazásával önértékelést végeztek. Az önértékelés tapasztalatait rögzítõ pályázatot független EFQM képesítéssel rendelkezõ szakemberek értékelték, majd helyszíni szemlével aktualizálták. Az értékelõk javaslatait a díjbizottság hagyta jóvá. Idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díját a nagykállói Pszichiátriai Szakkórház kapta. Az intézmény az ország második legnagyobb szakmaspecifikus egészségügyi szolgáltató szervezete. A gyógyító-megelõzõ tevékenységet 530 betegágyon és négy szakrendelésen biztosítja a megye közel 500 ezer lakosa számára. Az indoklás szerint a szakkórház a tudományos, oktató munkában kiemelkedõ, nemzetközi hírnévre tett szert. Gazdaságpolitikáját, infrastruktúráját, fejlesztési koncepcióját tekintve az egészségügyi szolgáltatás élvonalában helyezkedik el. Az intézmény fõ célja a szakterületükhöz tartozó betegek legmagasabb szintû ellátása, melyben komoly szerepe van a folyamatos tanulásnak, fejlesztésnek és a pénzügyi teljesítménynek. A megújulás, hatékonyság és eredményesség pozitív kapcsolatot kovácsolt a település és a lakosság között. Az értékelõ bizottság külön kiemelte az intézményben tapasztalt pozitív légkört. Az elismerést a kórház képviselõi december 1-jén Szolnokon vették át. hogy szívvel lélekkel játszanak hajdani iskolájuk pályáján. A Korányi Kupára nem csak nagykállói kosarasok látogattak el, Gyõrbõl, Tatabányáról és Drezdából is érkeztek sportolók. Sitku Ernõ, válogatott játékos, volt nagykállói diák szintén élvezettel pattogtatta a labdát. Azok a kosarasok, akik idén nem tudtak résztvenni a találkozón, ne bánkódjanak, hiszen a szervezõk gondoskodnak a jövõ évi Korányi Kupáról is. Perje Nagykálló ifjú autóversenyzõje az idei versenyévet is eredményesen zárta. Ifj. Lendvai István ahogyan versenyzõberkekben szólítják Pistike korcsoportos kategóriájában (13 éves!) idén szinte legyõzhetetlen volt 10 elsõ és 2 második helyével. Pisti azonban már csoportján kívül az abszolút kategóriában maradandót alkotott ban REA2 rallysprint abszolút és kategória bajnoka lett! Talán Teátrum produkció A Talán Teátrum Hacsek és Sajója A 2 x 60 perces elõadás valóságos esztrád. Azaz vidám konferanszok, könnyed, pukkanós jelenetek, dalok és táncok. Arra szolgálnak, amire kitalálták ezt a mûfajt. Szórakoztatásra. Az estnek mégis van egy pikantériája. Egészen pontosan kettõ. Egyrészt a produkció során bemutatkozik a teljesen újjávarázsolt Talános énekes kvintett. Másrészt Kiss Jancsi, a csapat remek dalnoka és nagy bohóca, aki 38 éve koptatja a színpadot, elköszön a világot jelentõ deszkák bûvöletétõl. Legalábbis megpróbálja. Fontos hír, hogy Nagykálló és Nyírbátor színháza, a Talán Teátrum eljegyezte a debreceni Rythm & Shoes Dance Clubot, akiknek sztepptáncosai szintén az esztrád szereplõi lesznek. Az elõbb említett táncosok és a színház mûvészei számtalan November 17-én kellemes hangulatú ünnepség keretében köszöntötte a Magyar Vöröskereszt a településen élõ, kerek számmal jubiláló véradóit. Az ünnepséget Trefán Jánosné alpolgármester asszony nyitotta meg, majd dr. Fodor Erzsébet, az Országos Vérellátó Szolgálat Területi Állomásának vezetõ fõorvosa méltatta a sokszoros véradókat. Az ünnepség fényét a Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatos növendékei, a Gilice-madár népdalkör énekesei és Kovács Attila által adott mûsor emelte. Az ajándékok és kitüntetések átadása után állófogadáson vendégeltük meg a meghívottakat. A Magyar Vöröskereszt ezúton szeretne köszönetet mondani a településen élõ minden véradónak, akik erõsítik azt a meggyõzõdésünket, hogy a mai elanyagiasodott világunkban is Színházi Talán(y)os Esztrád avagy intenzív terápia mindazoknak, akik lazítani szeretnének alkalommal léptek fel együtt Kelet-Magyarország legkülönfélébb rangos eseményein, így aztán nem csoda a színházitáncos frigy. Summa summarum: aki fel akarja tölteni magát szilveszterre széppel tûzdelt bohósággal, annak köztünk a helye. Lazítson és kacagjon! No, és ha esetleg tetszik is valami az egészbõl, nagyon kérjük, tapsoljon is. Az elõadás helye: Nagykálló, a Mûvelõdési Központ Színházterme. Az elõadás ideje: december 30. (szombat) 18 óra. Jegyet rendelni lehet elõzetesen a 06-70/ es (Kiss Ági) telefonszámon, vagy személyesen megvásárolni a mûvelõdési központban. Belépõjegy ára: Ft Városi véradó ünnepség fenn tud maradni az önzetlenség, a segíteni tudás és akarás, az emberszeretet. Szívbõl jövõ köszönetünk magában hordozza azon ezrek és ezrek köszönetét is, akik az Önök jóvoltából nyerték vissza az életet, gyógyultak meg. Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezeket a nagyszerû embereket, a polgármesteri hivatalnak, és a Makár Pékségnek. Kérünk minden segíteni tudó és akaró olvasót, legyen a jövõben a véradó mozgalom támogatója. Ehhez kívánunk mindenkinek jó egészséget, békés, boldog Karácsonyt, és sikerekben gazdag Boldog Új Évet! Botáné Hadházi Mónika megyei véradószervezõ koordinátor

10 10 Nagykállói Hírmondó december

11 2006. december Nagykállói Hírmondó 11 A Magyarországi Volksbank Zrt. Nyíregyházi Fiókja épületének (a Bercsényi utca 13. szám Ratkó év alatti Barzó ház) falán, a Kálvin tér felõli oldalon december 12- én felavatták Ratkó József portré dombormûvét. A Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrászmûvész által készített alkotás leleplezésekor Buda Ferenc Kossuth-díjas költõ mondott méltató szavakat. * * * A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében december l6- án hirdették ki,hogy Ratkó József életmûve bekerült a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába. A Magyar Örökség Európa Egyesület 26 tagú bíráló bizottságának egyhangú döntését bejegyezték a Magyar Örökség Aranykönyvébe is. Jól kifõzték (sütötték) A mûvelõdési központ által november 29-én megrendezett Egészséges Életmód Nap részeként a vállalkozókedvû lányok, aszszonyok körében fõzõ- és sütõversenyt is rendeztek. A zsûri az alábbi eredményt hirdette ki: I. Marján Jánosné - Püspökkenyér kukoricaliszttel - Majonézes kukorica II. Szabolcsi László - Töklekvárral töltött birsalmasajt - Sült tök gazdagon (dió, méz, fahéj) - Kukoricatorta káposztával - Kukoricagránát aszalt szilvával - Tökös málé lekvárral - Sütõtökbólé III. Krizsai Jánosné és Papp Jánosné - Gerslis töltött káposzta Különdíj: Homonyik Jánosné - Káposztás béles Programok mindenkinek December 23-án 18 órától: KÁLLÓI KARÁCSONY - városi ünnepség 30-án 18 órától: Talán Teátrum Produkció: Színházi Talán(yos) EXTRÁD január 6-án 14 órától: HAVAS HÉTVÉGE (az idõjárás függvényében) Nagykállõ-Harangod. Szánkóverseny,hócsata és erdei lovasszán-séta kicsiknek és nagyoknak. 8-án 16 órától: KISTÉRSÉGÜNK AMATÕR MÛVÉSZEI sorozat: Petõ Zsuzsa szakolyi festõmûvész kiállításának megnyitó ünnepsége. Megtekinthetõ: január 19-éig. 10-én 17 órától: Egészségügyi sorozat - Ha felmegy a pumpa... Témánk a magas vérnyomás és az érrendszeri beteg ségek. 12-én 14 órától: JÁTSZÓHÁZ matricafestés 13-án 14 órától: HAVAS HÉTVÉGE (az idõjárás függvényében)nagykállõ-harangod. Hószobrászat, hócsata és erdei lovasszán-túra kicsiknek és nagyoknak. 15-én fél 6-tól: GAZDAESTÉK sorozat Erdõsi Bálint NVT tanácsadóval. 20-án 14 órától: HAVAS HÉTVÉGE (az idõjárás függvényében)nagykállõ-harangod. Hószobrászat, hócsata és erdei lovasszán-túra kicsiknek és nagyoknak. AnyakönyV Születtek: Elhunytak: 11 A születettekrõl technikai okok miatt nem érkezett adat. Házasságot kötöttek: Pócsi Tamás - Sánta Rita Kocsány József - Gyügyi Anita Sárközi Miklós - Farkas Ibolya Gyõri István - Oszlánszki Mariann Szegedi Lászlóné Torma Tamás Ádám Ámos képzõmûvészeti pályázat Ámos Imre születésének évfordulója alkalmából képzõmûvészeti pályázatot hirdetett a mûvelõdési központ a kistérség felsõs általános és középiskolás diákjai részére. A határidõre számos tehetségrõl árulkodó munka érkezett, s a legjobbakból kiállítást is rendeztek. A zsûri az alábbi sorrendet állapította meg: Középiskola I. Garai Tamás: A halál fogságában (Budai Nagy Antal Szakközépiskola Nagykálló) 17 éves, II. Kulin Anikó (Korányi Frigyes Gimnázium Nagykálló) 17 éves, III. Papp Tímea: Végzetes út (Budai Nagy Antal Szakközépiskola Nagykálló) 18 éves. Általános iskola I. Fodor Noémi: Angyal manókával /Ámos Imre után/ Körösi Csoma Sándor Általános és Mûvészeti Iskola Nagykálló, 8. osztály, II. Kiss Barbara: Menetelõ munkaszolgálatosok Körösi Csoma Sándor Általános és Mûvészeti Iskola Nagykálló 7 a. osztály, III. Tóth Fanni: Meseillusztráció (Barota Mihály Általános Iskola Bököny) 4. osztály. Különdíj: Szabó Bettina: Csendélet Barota Mihály Általános Iskola Bököny, 7. osztály. Az óvoda Pillangó csoportja, kedves Karácsonyi mûsorral köszönte meg a Kállay Rudolf Szakiskola Tagintézmény Nõiruha-készítõ csoportoknak az egész éves segítséget. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, egészségben és boldogságban gazdag Új Esztendõt kíván minden kedves nagykállói polgárnak Horváth Károly és családja. (Fizetett hirdetés)

12 12 Nagykállói Hírmondó december A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,,hírek,információk menüpontja alatt értesülhetnek.

XVI. évfolyam 2. szám 2006. február

XVI. évfolyam 2. szám 2006. február XVI. évfolyam 2. szám 2006. február Egy mondatban A TARTALOMBÓL: Választás 2006 2. oldal Tizennyolc igen sorozatban 3. oldal Összmûvészeti gála 5. oldal Megérdemelt kitüntetés 6. oldal Felhatalmazást kapott

Részletesebben

Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1.

Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1. A TARTALOMBÓL: Döntések márciusban 2. oldal Hírcsokor 3. oldal A vizitdíjról 4. oldal XVII. évfolyam 4. szám Tisztelt Olvasó! Szakmai (és azon kívüli) vélemények szerint nem jó, nem szerencsés az, ha egy

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október XV. évfolyam 10. szám Meghívó Nagykálló Önkormányzata tisztelettel meghívja önt, kedves családját és barátait az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségre, amelyet október 23-án 18 órától tartunk

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

Január 22. A Magyar Kultúra Napja. Nagykálló Város Önkormányzata közremûködésével városunkban az elmúlt évben alakult meg a Dél-Nyírségi Szociális

Január 22. A Magyar Kultúra Napja. Nagykálló Város Önkormányzata közremûködésével városunkban az elmúlt évben alakult meg a Dél-Nyírségi Szociális XVIII. évfolyam, 1. szám 2008. január A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Tájékoztató az 2 egészségügyi ellátásról Kötelezô az 3 igazolványok cseréje 20 éves a Kéttannyelvû Húsz évvel ezelôtt

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 1. szám 2010. január 15. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 A NÉPI DÍSZÍTÕMÛVÉSZET ÕRZÕI A szakkör tagjai az úri hímzés hagyományait ápolják. Fennállásának 45. évfordulóját

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

www.nagykallo.hu Karácsonyváró hírek, információk, a leggyorsabban Önökrõl Önöknek

www.nagykallo.hu Karácsonyváró hírek, információk, a leggyorsabban Önökrõl Önöknek XVIII. évfolyam 11. szám 2008. november Karácsonyváró December 18. (csütörtök): Egész napos kirakodóvásár 16,00 órától a Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek mûsora 16,30 órától a Kállai

Részletesebben

3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE

3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE XVIII. évfolyam, 2. szám 2008. február A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Változik a lakástámogatás rendszere 3 Ikertalálkozó Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület A lakosság részvételével

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit!

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit! PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 4. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. FEBRUÁR 23. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom A múlt év decemberében elkezdõdött az új képtárépület kivitelezése. Az önkormányzat megbízásából a Dunacenter

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

a vállalkozások jókora hasznából lehetne fedezni. A temetõket üzemeltetõ evangélikus egyház igazgatólelkésze, Orosházának kötelezõ közteme- Kártyaügy

a vállalkozások jókora hasznából lehetne fedezni. A temetõket üzemeltetõ evangélikus egyház igazgatólelkésze, Orosházának kötelezõ közteme- Kártyaügy Orosházi Élet XIV. évfolyam 44. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. október 30., péntek Temetõi körkép kép a búcsú ára Halottak napja közeledtével kényes, mindenkit érintõ témát járt körbe lapunk. A képviselõk

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Falukarácsony ÉV VÉGÉN. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa. Pálfalvi Nándor: Karácsony. Szeretettel várunk mindenkit aranyvasárnap,

Falukarácsony ÉV VÉGÉN. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa. Pálfalvi Nándor: Karácsony. Szeretettel várunk mindenkit aranyvasárnap, XVIII. évf. 207. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2011. december ÉV VÉGÉN Az elmúlt év ismét a súlyos gazdasági válság éve volt, mely nemcsak a családokat hozta nehéz helyzetbe,

Részletesebben

Adventi rendezvények a városban

Adventi rendezvények a városban VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. december XII. évfolyam 12. szám Ára: 80 Ft A képviselő-testület november 29- én tartotta soros testületi ülését. Napirendre tűzték többek között a Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Idén igen korai idõpontra esett a középiskolások ballagása. Tolnán két

Idén igen korai idõpontra esett a középiskolások ballagása. Tolnán két XX. évfolyam 5. szám Idén igen korai idõpontra esett a középiskolások ballagása. Tolnán két osztályból 56 végzõs diák ballagott el a Sztárai Mihály Gimnáziumból május 1-jén. A rövid, ám megható ünnepséget

Részletesebben