Mindenki karácsonyfája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenki karácsonyfája"

Átírás

1 XVI. évfolyam 12. szám december Tisztelt Olvasó! Isten megszületett Betlehemben. Testet öltött, hogy megvilágítsa elménket. Nem belépett, hanem beleszületett a világba, hogy megértsük a teremtés lényegét. Világra jött Jézus kettõezer és hat esztendeje, hogy a szeretet mindennél világosabban közöttünk megjelenjen, és örök újszülöttként pillanatról-pillanatra karjai között tartson. Advent idején várakozunk, vágyakozunk arra, ami biztosan megjön, ami már réges rég megtörtént, amely a múlt és a jövõ: Jézus. Készülünk lélekben, elmében és testben megérteni a születés csodáját, a létezés misztériumát, amely Karácsonykor mindennél fényesebben hasít lényegünkbe. Nagykálló is készülõdik. Imádságosan a templomban, áhítattal a családban, csendes alázattal az utcán. Szinte tapintható, ahogyan a Megváltó érkezésének közeledte kitaszítja a hétköznapi, egyébként teljesen értelmetlen gyûlöletet szíveinkbõl. Ezáltal magasztosabbá lesz az emberfia. Sûrûbbé válik a levegõ is a szeretet-izzástól. A város fõterén felgyulladtak az ünnepi fények. Azon a téren, amelyre méltán büszke a kállói polgár. A szökõkút vize helyett fényár szökken a magasba, a kis faházak pedig karácsonyi vásárok idejét sejtetik. Karácsonykor Isten keresi az embert, hogy szebbé tegye, megtisztítsa. Isten, akit nem lehet ésszel felfogni csak szívvel, pedig az elsõ Karácsonykor nyilvánvalóan megmutatkozott nekünk. Buzogány Béla A TARTALOMBÓL: Bemutatkoznak az új képviselõk 2. oldal Testületi döntések 3. oldal Hivatali szépség 6. oldal Ünnepi misék, isten tiszteletek 7. oldal Mindenki karácsonyfája Kedves és immár elvárt szokássá vált az elmúlt években,hogy az önkormányzat a város központjában felállítja a mindenki karácsonyfáját. Korábban ezeket a tekintélyes méretû fenyõket a helyhatóság megvásárolta, néhány éve azonban már önzetlenül adakozó városlakók ajánlják fel. Így történt ez idén is,ezúttal idõs Porcellán Görgy és családja jóvoltából gyönyörködhetünk a fában. Köszönet illeti õket ezért,miként azokat is,akik a jövõre nézvést tettek felajánlást. Kedves nagykállóiak! Még néhány nap, s beköszönt legszebb, legbensõségesebb ünnepünk, a karácsony, majd átlépünk az új esztendõbe. Ha meg akarjuk vonni a év mérlegét, olyan jelzõk juthatnak eszünkbe, mint hogy sûrû, eseménydús, mozgalmas. A választási kampányok hevessége, az idõnként elszabaduló indulatok, a felfokozott érzelmek gyakran bizony háttérbe szorították a józan megfontolást, a mások szempontjainak mérlegelésére való hajlandóságot, a kölcsönös tiszteletet. Ha valamikor idõszerû, most különösen az, hogy kívánjunk egymásnak, magunknak több bölcsességet, türelmet, békét, megértést. Ennek jegyében köszöntsük együtt a karácsonyt, s tegyünk meg minden tõlünk telhetõt egy szebb, boldogabb új esztendõt. E gondolatokat figyelmükbe ajánlva hívom meg kedves mindnyájukat szilveszter éjszakáján a Szabadság-kertbe egy az új évet köszöntõ pezsgõs koccintásra és a szerencsét hozó malac kisorsolására. A képviselõtestület nevében: Juhász Zoltán polgármester Karácsony december 23-án ismét lesz Kállói Karácsony a Szabadság-kertben. Már 17 órától felgyulladnak a pásztortüzek, forró teát, forralt bort, pogácsát és egyéb finomságokat kínálgatnak a nagykállói civil szervezetek. Az ünneppel rímelõ népi játékokkal lepik meg a jelenlévõket drámatagozatos diákok és kállói mûvészeti csoportok. 18 órától kezdõdik a hagyományos Szép éjféli üzenet címû elõadás a színpadon. A mintegy 40 perces produkciót a Talán Teátrum játssza. Gyönyörûen éneklõ és táncoló angyalok jövendölik meg a kis Jézus születését. Vidám pásztorok meglepõdve lesznek tanúi az égi jelenésnek, aztán nagy örömmel köszöntik Isten fiát. Pompásandíszesen jönnek a három királyok, és dallal lépnek hosszú útjuk végére, az istállóba, ahol Mária és József megilletõdve fogadják kiválasztott fiúknak szánt ajándékokat. Az elõadás elõtt, alatt és után élõ állatok (bárányok, kecskék és szamár )hallatják hangjukat, engedik simogatni téli bundájukat. Végül a közönség együtt énekelhet a,,civillé vált szereplõkkel, meghallgathatja a város polgármesterének, Juhász Zoltánnak jókívánságait. Mindenkit nagy szeretettel várunk a Szent estére hangoló ünnepségre!

2 2 Nagykállói Hírmondó december Bemutatkoznak az új képviselõk Szakítva a korábbi önkormányzati választások utáni gyakorlattal, ezúttal csak azokat a testületi tagokat mutatjuk be a Nagykállói Hírmondóban, akik teljesen újak, korábban egyszer sem voltak még képviselõk (társaik régi motorosok, hosszú évek óta részesei a helyi közéletnek, ezért bemutatásukat szükségtelennek tartjuk). Juhász Mihály (MDF) A negyven éves politikus a megyeszékhelyen született u- gyan, de minden Nagykállóhoz köti. Itt járt általános iskolába, majd Nyíregyházán, az ÉVISZben érettségizett. Ezt követõen Budapesten, az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskola mélyépítõ szakán szerzett üzemmérnöki diplomát. Hazatérve hét éven át az Épszernél volt építésvezetõ, 1992 és 1996 között vállalkozóként próbálkozott, azóta a J and T Bau Kft-ben társtulajdonos. (Õ a J...). Nõs, két lányuk közül az egyik nulladikos a Korányi kéttannyelvû tagozatán, a kisebbik általános iskolás. Közéleti pályafutása 1988-ban kezdõdött azzal, hogy Ratkóval és másokkal megalapította az MDF helyi szervezetét. Pártjának azóta is tagja, s bár két ciklusban külsõ tagja volt a városfejlesztési bizottságnak, egy idõ után eltávolodott a politikától, inkább munkájára koncentrált tõl tagja volt a labdarúgó egyesület elnökségének, 2005 óta õ az elnök. A fentiek fényében nem véletlen, hogy most a sport, valamint a városfejlesztési és bûnmegelõzési bizottságban kapott feladatot. Fontosnak tartja, hogy a ciklus végére jelentõsen javuljanak a sportolás feltételei, minél több fiatal kapjon lehetõséget a mozgásra. A városfejlesztés terén a Korányi tervben foglaltak minél teljesebb megvalósítását tekinti célnak, s bízik abban, hogy az infrastruktúra további fejlesztésével városunk vonzóbbá válik a befektetõk, vállalkozások számára, élünk adottságainkkal (pl. termálturizmus), s ez munkahelyeket teremt. Orosz János (MSZP) A testületbe a Magyar Szocialista Párt listájáról bekerült képviselõ 1953-ban született Nagykállóban, s itt járt általános iskolába is. Ezután Baktalórántházán végezte el a mezõgazdasági szakiskolát, majd esti tagozaton leérettségizett a Korányiban. Miként képviselõtársa, õ is a nyíregyházi Épszernél állt munkába, a tmk-nál volt gépszerelõ ban hazajött, a téeszben dolgozott mint sofõr, anyagbeszerzõ, raktáros. A rendszerváltás környékén kibérelte a Pince presszót, majd miközben üzletvezetõi képesítést szerzett Tisztelt nagykállói lakosok! Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Buzogány Béla, dr.elek Tamás, Perje Zsófi,Sõrés Ágnes Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN: Korányi gimnázium elõtti útkanyarulatban. Az önkormányzat nevében õszinte részvétemet fejezem ki az elhunytak családjainak. A novemberben bekövetkezett tragédia kapcsán úgy terveztük, a buszöböl és gyalogos átkelõhely végleges átadása alkalmából decemberben az illetékes hatóságok, szakhatóságok és az útkezelõ, a Magyar Közút Kht. szakembereit felkérjük, hogy a 30 km/óra sebességkorlátozó jelzõtáblán túl tegyenek javaslatot további sebességlassító jelzõtáblák, jelek, eszközök elhelyezésére. Nem gondoltuk, sebességkorlátozó tábla mellett óriásként tornyosuló lelki intelem sem képes az ismételten bekövetkezett baleset megakadályozására. Az utóbbi években az életmódunkban, a gépjármûvek számában és minõségében történt ugrásszerû változás jelentõsen megváltoztatta útjainkon a közlekedési morált. A mai gépjármûvekbe tömörített lóerõk nincsenek arányban az útjaink minõségével, állapotával. A felgyorsult életmódunk sajnos az utakon való közlekedésre is rányomja a bélyeget. Mindezeknek ki van téve a kezdõ jogosítvánnyal, merészséggel rendelkezõ de gyakorlatlan fiatalember. Kérek minden fiatalt, gondolja végig a döbbenetes eseményeket, és mindig, mindenhol maradéktalanul tartsa be a közúti közlekedés szabályait, mindig az útviszonyoknak megfelelõen közlekedjen. Kérem az utasként közlekedõ társainkat, amennyiben felelõtlen magatartást tanúsít a vezetõ barátjuk, nyomatékosan szólítsák fel és vigyázzanak egymásra, másokra. megvásárolta és azóta is mûködteti családi vállalkozásban. Nõs, nagyobbik lánya pedagógus, a kisebbik államigazgatási fõiskolát, majd munka mellett jogot végzett. Életében jelentõs fordulatot okozott, hogy egy betegség következtében mozgássérültté vált, fogyatékkal kell élnie. Pártjának másfél évtizede tagja, s fontosnak tartja megjegyezni: akkor lépett be, amikor az nem volt sikk... Képviselõi ambíciói korábban nem voltak, de pártja jelöltjeit a kampányok idején segítette, az idõközi választás után pedig külsõ tagja lett a sportbizottságnak. Vezetõ szerepet vállalt a labdarúgó szakosztályban, egy évig egyesületi elnök is volt. Most a sport, továbbá a szociális és népjóléti bizottságnak lett tagja, s feltett szándéka, hogy megszervezi, segíti a mozgássérültek és más fogyatékkal élõk érdekképviseletét, anyagi támogatását. Úgy véli, a város vezetése jó úton indult el, ezen kell összefogva továbbhaladni. Kérem a tisztelt szülõket is, hogy megfelelõ intelemmel lássák el gyakorlatlan, olykor meggondolatlan gyermekeiket. Ha módjukban áll, a megfelelõ rutin megszerzéséig ne engedjék egyedül a forgalomba a fiatalokat, mivel a vizsgához kötelezõen elõírt levezetett óraszám nem ad megfelelõ gyakorlatot. A december 11-ei bejáráson az önkormányzat tisztségviselõi, a képviselõk, a közútkezelõ (tulajdonos), a rendõrség, az iskolák, a szülök, a diákok képviselõi egyeztettek. Megállapodtak, hogy a gyalogátkelõ két oldalán sárga villogó lámpát szerelnek fel, s forgalomlassító harántcsíkokat építenek ki. Juhász Zoltán polgármester

3 2006. december Nagykállói Hírmondó 3 Testületi döntések futószalagon A zárt ülésen megtárgyaltakkal együtt nem kevesebb, mint három tucatnyi napirendi pontról kellett dönteniük a képviselõknek a november 29-én megtartott testületi ülésén. Az alábbiakban a fontosabb elõterjesztéseket részletesebben ismertetjük, a kevésbé fajsúlyosokat hírcsokorban, illetve egyegy mondatban foglaljuk össze, a következõ oldalon. A víz- és csatornadíjakról Bonyolult címet viselõ, ám húsbavágó témáról szólt a következõ napirendi pont: Nagykálló Város víziközmû hálózatrendszerének használatáról és a szolgáltatott ivóvíz és csatornamû használattal kapcsolatos díjalkalmazás feltételeirõl, valamint a fizetendõ legmagasabb hatósági díjak megállapításáról szóló 12/2000. (V.03.) Önk. rendeletének módosításáról. Ami a lényeget illeti: január 1-jétõl az önkormányzat egységesen 5 százalékos vízdíj, csatornadíj, valamint szennyvízelvezetési díj emelést fogadott el. A Teszovál Kft. most 10 százalékos emelést tart indokoltnak (a Magyar Víziközmû Szövetség ajánlása százalék). A szolgáltató érveit a tulajdonos elfogadta, így a január 1-jétõl esedékes díjak így néznek ki: ivóvízdíj alapdíj 266 forint havonta, közületi fogyasztás esetén 153 forint, lakossági esetén 133 forint köbméterenként. A csatornadíj mértéke köbméterenként 67 forint. A szennyvíz-elhelyezés díja a lakosságnak 159, a vállalkozók által szállított 187 forint köbméterenként (mindannyiszor hozzájön az áfa) Táguló Teszovál Több napirendi pont is érintette a Teszovál Kft-t. Ezek egyike az önkormányzat tulajdonában lévõ két busz üzemeltetése, ami a több mint 8 millió forintos kiadás mellett mindössze 688 ezer forint bevételt hoz, azaz jócskán veszteséges. Az üzemeltetés ezután a Teszovál feladata lesz, s a cég jogot kap a buszok hasznosítására, a közfeladatok ellátásán túlmenõen a szabad kapacitás kihasználására. Ugyancsak a Teszoválhoz kerül át a harangodi terület mûködtetése és hasznosítása (a bevétel itt a kiadások 14 százalékát teszi ki). A konstrukció hasonló elven mûködne, mint a városi strand, vagyis az önkormányzat díj ellenében üzemeltetési szerzõdést köt a kft-vel, amely jogot kap a terület hasznosítására, rendezvények szervezésére, s ennek fejében elvégzi az esedékes karbantartást. Ehhez természetesen módosítani kellett az eddigi kezelõ, a mûvelõdési központ alapító okiratát is. A fentiekkel összhangban elfogadta a testület azt a rendeletet, amely a közszolgáltatások végzésére kizárólagos jogot biztosít a Teszovál Kft-nek. A társaság ügyvezetõje, Busák Jánosné megbízatása december 5-én lejárt, s mivel a továbbiakban a megbízást nem vállalja, új ügyvezetõt kell választani. A közrendrõl, közbiztonságról A közrend és a közbiztonság idei alakulásáról terjesztett beszámolót a testület elé Tábori Tibor százados, a nagykállói rendõrõrs parancsnoka. A bûnügyi szakterület elemzésébõl megtudhatjuk, hogy az õrs illetékességi területén elkövetett bûncselekmények száma egyértelmûen csökkent (Nagykálló tekintetében 277-rõl 244-re). Kiugróan vezet a lopás (88), ezt követi az okirathamisítás (28), a garázdaság (20) és a testi sértés (17). A felderítési, illetve a nyomozás eredményességi mutató alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Ami a közrendvédelmi szakterületet illeti, megállapítható, hogy a büntetõ feljelentések száma tavalyhoz képest 44-rõl 61- re nõtt, a szabálysértési feljelentések száma viszont 446-ról 380-ra esett vissza. A megbírságolt személyek száma 563 (2005- ben 710) volt, a bírságolás összegének átlaga fejenként 2361 forintról 2378-ra nõtt. Sajnálatos, hogy az évek óta fennálló létszámhiányt idén sem sikerült pótolni, ennek ellenére a Korányi, a Bátori, a Nagybalkányi úton, valamint a Szabadság téren gyakoribbá vált a rendõri intézkedés. Az eredményes munkához hozzájárult a kapcsolattartás a város intéz-ményeivel, a társhatóságokkal, a lakossággal, a polgárõrséggel. Hivatali változások Az, hogy a képviselõ-testület módosította a hivatal ügyrendjét, olvasóink számára nem lenne izgalmas, ha nem érintené a lakossági ügyintézés rendjét. Márpedig a hivatalos munkaidõn belül az ügyfélfogadás az eddigi 8 óra helyett fél 8-ra módosul, azaz minden munkanapon fél 8-tól 12 óráig intézhetjük ügyes-bajos dolgainkat a városházán. Az ügyfeleket szerdán 13 és 16 óra között is fogadják. Mindez vonatkozik az okmányirodára is azzal a megszorítással, hogy ott csütörtökönként nincs ügyfélfogadás. A lakosságot már nem érinti az a változás, amely szerint a titkársági csoport mint szervezeti szint megszûnik, hiszen az ügykezelõk az adott irodákhoz tartozó feladatokat végzik. Pénzügyeink Az idei költségvetés már-már rutinszerû és nem különösebben nagy horderejû módosítása mellett tájékoztatót hangzott el a helyi adók beszedésének idõarányos teljesítésérõl. Az önkormányzatnál október végéig összesen 703 millió forintot tettek ki a befizetett adóbevételek. Ezen belül a legnagyobb tétel a helyi iparûzési adó 637 millióval, ezt követi a gépjármûadó 53,9 millió forinttal (az összes többi adónem néhány milliót tesz ki). Anélkül, hogy ezeket külön-külön részleteznénk, a számok azt mutatják hogy az elmúlt évek hátraléka az ideivel együtt jelentõs summát tesz ki. Mivel az önkormányzati bevételek 28 százaléka a helyi adókból származik, érthetõ, hogy nagyobb figyelmet kívánnak fordítani a kintlévõségek behajtására, a végrehajtásra. Médiaügyek A képviselõ-testület nem támogatta azt a projektet,amely a városi televízió mûködésérõl,mûködtetésérõl szólt. Az egyszeri beruházás, az alkalmazottak foglalkoztatása, valamint a fenntartás költségei 2007-ben együttesen millió forintba kerültek volna. Ezzel szemben azt a verziót fogadták el, amely szerint árajánlatot kell kérni a Kölcsey Televíziótól,milyen feltételek mellett vállalná a testületi ülések közvetítését,illetve a Nagykállói Krónika címû összeállítás sugárzását. Nem teljesítették a képviselõk a www. nagykallo.net team kérelmét,hogy az önkormányzat anyagilag járuljon hozzá a honlap fejlesztéséhez,viszont hozzájárult ahhoz,hogy másolatban megkapják a Kölcsey Televízió által készített elektronikus adathordozókat a honlapon történõ megjelenítés céljából.

4 4 Nagykállói Hírmondó december Egy mondatban A képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a Nyírvidék Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. bevezesse a lemorzsolódást csökkentõ közös modellt, s ennek finanszírozásához hozzájárul. Módosította a testület a Dankó László vendéglátóipari vállalkozóval kötött szerzõdést, így a költségek növekedése miatt a vállalkozói díj átlagosan 15 százalékkal emelkedik. A Nagykállói Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat benyújtotta a lemorzsolódás elleni tevékenységgel kiegészült pedagógiai programját, amelyet a képviselõk elfogadtak. Ladányi Anita lemondott a Kállai Ket-tõs Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségérõl, utódjává a Kulturális Bizottság javaslatára Mártonné Julikát választották. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy az önkormányzat nevében szerzõdést kössön Nagy Éva diplomás ápolóval, aki a központi ügyeleten látja el feladatait. Tekintettel arra, hogy június 6-án a tervpályázattal és az útberuházással kapcsolatban már tartottak közmeghallgatást, a legközelebbit a következõ esztendõben hívják össze (idõpontját decemberben, a munkaterv elfogadásakor határozzák meg). A Nagykertiszõlõben található 3057 helyrajzi számú út a képviselõ-testület döntése értelmében az Erdõalja elnevezést kapta, a Béke utcából nyíló zsákutca neve pedig ezután hivatalosan is Béke zug. Ajándékcsomag Az elmúlt években teremtett hagyománynak megfelelõen az önkormányzat idén is igyekezett emlékezetessé tenni a városunkban élõ idõs emberek karácsonyát.az Idõsek Világnapja után most 1709 olyan városlakó kapott 1700 forint értékû,ajándékcsomag beváltására jogosító jegyet,aki 2006-ban betöltötte a hatvanadik életévét. Delegálás A megyei Kistérségi Fórum helyettes képviselõként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanácsba delegálta Juhász Zoltánt, városunk polgármesterét. Ugyanez a testület képviselõként delegálta õt az Északkelet-Magyarországi Térségi Fejlesztési Tanács Fórumába. Hírcsokor A Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolt a évben végzett munkájáról. Az elõterjesztés számba vette rendezvényeiket, gazdálkodásukat, s azt a testület rendben lévõnek találta. Döntöttek arról is, hogy változatlan feltételek mellett gondoskodnak a szükséges helyiségrõl. Mivel a nagykállói vár régészeti feltárására a Jósa András Múzeummal közösen benyújtott pályázat nem nyert, most olyan elgondolás született, hogy a munkát diákok bevonásával és régészek iránymutatásával régészeti tábor keretében végeznék el. A testület erre a célra 1,4 millió forintot szavazott meg. Megtárgyalták a képviselõk a múzeummal és a hagyományõrzéssel kapcsolatos, a 2006 és 2010 közötti idõszakra vonatkozó, Harsányi Gézáné által elõterjesztett ajánlásokat. Az eldöntendõ kérdés az, hogy a feladatok közül melyeket lehet betervezni a évi költségvetésbe. Módosult a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, a gyermekek részére nyújtott pénz- Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a közelmúltban döntött azokról a pályázatokról, amelyekbõl az önkormányzatok belterületi útjaikat újíthatják fel. A megyébõl Nagykálló és Kálmánháza kapott támogatást. A regionális fejlesztési tanács 2005-ben és 2006-ban hirdetett elõször az önkormányzatok részére ilyen jellegû pályázatot. A fel nem használt támogatásokból 2006-ra és 2007-re a régióba 54 millió 715 ezer forint újra felosztható keret áll rendelkezésre, ennek felhasználásáról döntött legutóbb a tanács. Autósok figyelmébe 2.! Szeptemberi számunkban a fenti címmel már olvashattak egy felhívást arról, hogy a belvárosi forgalom kezelhetõsége,s az autók biztonsága érdekében használják az okmányiroda mellett kialakított parkolót. A kérést most azért ismételjük meg, mert mint láthatják elkezdõdött a kórház nagyszabású bõvítése,felújítása,s ez hatással van a posta utcájának forgalmára is. Újból és nyomatékosan kérjük tehát,hogy kocsijukat hagyják a duplájára növelt,jól megközelíthetõ, biztonságos parkolóban (vonatkozik ez a kórház dolgozóira is), hiszen innen néhány perces beli és természetbeli ellátások megállapításának szabályairól, valamint a lakástámogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Az indoklás mindhárom rendelet esetében az, hogy az e célra fordított összegek nagy mértékben terhelik a költségvetést, ezért szükséges az ellenõrzés fokozása, a jogosultsági feltételek szigorítása. Döntés született az önkormányzat intézményeiben alkalmazott élelmezési nyersanyagnorma és az ehhez kapcsolódó térítési díj megállapításáról. Anélkül, hogy elmerülnénk a részletekben, elmondható, hogy az energiaárak és az áfakulcs emelkedése 10 százalékos emelést tett szükségessé. Beszámolt idei munkájáról a Gazdasági Ellátó Iroda is. Az elõterjesztésbõl kiderült, a feladatokat 21 megfelelõen képzett dolgozóval, s a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezve látják el az érintett intézmények megelégedésére. Önkormányzatunk úgy döntött, pályázatot nyújt be a város határától a Birketanyai útkeresztezõdésig vezetõ kerékpárút megépítésére. A beruházás összköltsége (kerekítve) 26 millió forint, a pályázati támogatás aránya 70 százalék, az önrész így 7,8 millió forint. Váratlanul jött milliók Juhász Zoltán polgármester elmondta: a regionális fejlesztési tanács tavasszal elutasította az önkormányzat pályázatát, így a mostani támogatásra nem is számítottak. A több mint 14 és félmillió forinthoz az önkormányzat ugyanennyit tesz, így a közel 30 millió forintból tavasszal kezdik el a belterületi utak újra aszfaltozását. Ezzel az összes út új burkolatot kap, kivéve a Közútkezelõ Kht-hez tartozó utakat, amelyek igen rossz állapotban vannak. A polgármester információ szerint jövõre uniós pénzekbõl a közhasznú társaság ezeket az utakat is felújítja. üdítõ sétával a belváros bármely pontja könnyen elérhetõ. Különben is: már Móricz megmondta, gyalogolni jó...

5 2006. december Nagykállói Hírmondó 5 Utcáról utcára Nagykálló külterületi részeit bemutató sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk. A város központjától hét kilométerre fekvõ és mintegy háromszáz lelket számláló Ludastó a legnagyobb tanyajellegû településrészünk. Ludastó közelmúltjáról, jelenérõl és az itt élõ emberek hétköznapjairól Horváth Károly alpolgármestert, a terület önkormányzati képviselõjét kérdeztem. Alpolgármester Úr! Ön több ciklus óta Ludastó önkormányzati képviselõje. Hogyan látja e terület utóbbi éveit, mindennapjait? Ludastó külterületi településrész, ahol az embereknek a távolság okán is egy kicsit mindig nehezebb volt az élete. A lakosság jelenleg öregedõ tendenciát mutat, bár több nagygyermekes család is van. Az emberek fõleg mezõgazdasággal foglalkoznak és folyamatosan megoldandó feladat a munkahelyteremtés. A meglévõ hátrányok hogyan enyhíthetõek? Az utóbbi években megpróbáltuk komfortosabbá tenni az itt élõ emberek életét: víz- és gázberuházás történt, új pormentes utak épültek. Elkészült a sportpálya, a gyerekeknek játszótér. Ludastói napok néven összejövetelt szervezünk, mikulás ünnepséget tartunk. A legfontosabb eredmény az orvosi rendelõ rendbehozatala. Dr. Bódor Klára hosszú ideje méltatlan körülmények között gyógyított lelkiismeretesen. Szerencsére ma már méltó rendelõben fogadja a betegeket. Hasznos kezdeményezésnek tartom azokat a tájékoztató elõadásokat, amelyeket idõrõl-idõre szervezünk Domokosné Évike önkormányzati tisztviselõ közremûködésével. Igyekszünk felvilágosítani a ludastóiakat a jogaikról, így azonos eséllyel igazodhatnak el a mai bonyolult világunkban. Kik vettek részt e fejlesztésben? Kiemelném a közhasznú munkások közremûködését, valamint a Teszovál vállalat tevékenységét. Minden segítõ szándék ellenére sem jutottunk volna eddig, ha nincs az a társadalmi összefogás, amit mindig tapasztalok. Az eredmények nagyrészt társadalmi munkában valósultak meg. Vannak új tervek? A rómaikatolikus egyház kis ludastói kápolnájának rendbetétele már zajlik. Talán karácsonyi ajándékként el is készül. Ebben nagy segítségünkre van Vitai apát úr. Szeretnék tenni a helyi közösségi ház technikai felszerelésének fejlesztéséért, valamint a vagyonbiztonság javítása is fontos feladat. Hogyan jellemezné a ludastói embereket? Õszinte, tiszta, egyszerû emberek. Tisztelem Õket.,, Hej rege rajta... Bölcsõt ringat december A Hónapsoroló gyermekversike utolsó sora jutott eszembe, amikor kiállíthattam a Jolánka néni, Felföldi Györgyné adományát a mi kis Múzeumunkban. A takaros kis bölcsõben három anya tíz gyereke nõtt-nõvögetett, míg ki nem nõtte az elsõ földi kuckóját. A bölcsõ történetét így mesélte el a napokban Jolánka néni: Az én Édesapám asztalos mester volt Lugoson. Egyszer, valamikor az 1930-as években, a segédjegyzõ rendelt egy bölcsõt, ami el is készült. Édesapám hazavitte, átadta a fiatalasszonynak, aki babát várt. Azt mondta, majd a férje kifizeti. De a fizetés még akkor sem történt meg, amikor a segédjegyzõék második gyereke kinõtte a bölcsõt. Édesapám kérte a munkadíját, mire a jegyzõ úr azt mondta: Nem tudom kifizetni Szulyák bácsi, vigye vissza! Édesapám hazahozta a bölcsõt, s került bele nálunk baba, a legfiatalabb öcsém. Amikor férjhez jöttem Kállóba, a hozományommal megkaptam a bölcsõt is, és a mi hét gyerekünk születés utáni elsõ helye ebben volt. A könnyû kis faalkotmány alja deszkákból áll. Mi volt még a bölcsõben? kérdezem a láthatóan jó erõben, s teljes szellemi frissességben lévõ Jolánka nénit. A deszkákon kicsi szõtt szalmazsák volt, laposan szalmával megrakva. Arra került a lepedõ, és pólyával a gyermek réklibe, kisingbe öltöztetve. A régi szobák fûtése nem volt olyan egyenletes, mint ma. Jobban féltettük a gyermeket a megfázástól. Aztán a Múzeumban lesz-e valami a bölcsõben? érdeklõdik Jolánka néni a kedves, hozzá nõtt tárgy sorsáról. A Jolánka néni neve biztosan mondom. Egyenlõre szalmazsákot tudok bele tenni, kispárnát, és van egy szép, hímzett keresztelõ paplan. Talán valaki majd felajánl egy régi pólyát, inget, réklit meg egy játék babát. Úgy szokott az lenni, hogy jön egy tárgy, aztán már tudom, mit kell hozzá keresni. A bölcsõ megmosva, szú ellen kezelve az elsõ szobába került. Vasárnap délután kislányok jöttek, s mind kipróbálták, hogyan ringott a bölcsõ annak-idején. S ahogy ring ide-oda a kis bölcsõ, a lánykák nevetnek, szemükben kedves karácsonyi fény. Harsányi Gézáné Tisztelgés A nagykállói Családi Kör Egyesület az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának emlékére október 23-án a Szabadság Kertben Bíró Lajos szobrász mûvész alkotásának leleplezése után a szobornál koszorút helyeztünk el és gyertyákat gyújtottunk a hõsi halottainkért. Mindenszentek napján, november 1-jén délután a temetõnél lévõ dombon az I. és a II. világháború nagykállói áldozatainak emlékmûvénél is megemlékeztünk, gyertyát gyújtottunk és koszorút helyeztünk el. Közlekedésbiztonsági fórum a nagykallo.net oldalon! Az elmúlt idõszak tragikus balesetei hatására elindult weboldalunkon egy közlekedésbiztonsági fórum. Ide várjuk hozzászólását, ötletét akár városunk közlekedési moráljának javításával, hiányzó, ellopott, elhasználódott táblák bejelentésével kapcsolatban, illetve várjuk minden a témába vágó javaslatát, észrevételét.

6 6 Nagykállói Hírmondó december Ámos Imre díjas December 7.-én az Ámos Imre kiállító teremben adták át az Ámos Imre díjat. Városunkban a 5/2005. (I.26.) Önkormányzati rendelet alapján Ámos Imre Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város kulturális, mûvészeti életében hosszú idõn át kiemelkedõ munkát végeztek vagy jelentõs mûvészi alkotással járultak hozzá a város hírnevének öregbítéséhez, illetõleg mûvészi alkotásuk általános elismerést vívott ki a mûvészeti életben a mûértõ közösség körében ban Ámos Imre díjban részesült id. Forró László amatõr festõ. Korábban lapunk már beszámolt sikereirõl, most életérõl, a festészethez fûzõdõ viszonyáról kérdeztem. Kérem, mutassa be önmagát! Forró László vagyok Nagykálló szülötte, nagykállói lakos. Rajzolni a helyi általános iskolában kezdtem. Tanárom Dániel Reinhold volt, érdeklõdésem talán tehetségem már ekkor megmutatkozott. Késõbb egy idõre eltávolodtam a festészettõl, elõbb a sport majd a magánélet került elõtérbe. Szakmát tanultam, megházasodtam, két fiunk született, ma már unokánk is van. Késõbb, a 70-es évek elejétõl ismét festeni kezdtem, emlékszem Laci fiamat megfestettem a bölcsõben. Mikor jelenhettek meg képei a nagyközönség elõtt? 1970-tõl már rendszeresen részese voltam a megyei amatõr tárlatoknak, változás ebben a 90-es évektõl állt be, ekkortól már gyakrabban volt lehetõség megmutatkozni, és éltem is az alkalmakkal. Beszéljen arról, milyen témákat szeret megfesteni? Elõször talán arról szólnék, hogy nem vagyok termékeny festõ, többnyire csak télen festek, a nyár a munkáé. Visszatérõ témám nincs, az élménye- imet egyszer szeretem megfesteni. Sokat gondolkodok egy képen, sokszor éjszaka, éjszakákon át Szeretem Tokajt, oda még kerékpárral is képesek voltunk elmenni Vas András barátommal festeni. Mostanság egy lovasfogat képe foglalkoztat, meg a vályogvetés mûveletének régi képe és nem titkolom, megfestem a kis unokámat és a menyemet is a családi emlékezet számára. Szóval vannak terveim. Van-e példaképe az amatõr festõnek, milyen stílusokat kedvel? Munkácsy képeit kedvelem talán azért, mert Õ is asztalos volt. Szeretem olyannak festeni a világot, amilyennek látszik. Számomra így is igen izgalmas. Stílust nehezen tudnék meghatározni, talán realista festõnek nevezhetnének. Egyébiránt olajjal festek, pasztellel vázlatolok. Ennyit mondanék a mûhelytitkokról. Milyen érzés tölti el a díj elnyerésével kapcsolatban? Öröm, egyértelmûen az. Dicsõség az Istennek mert minden tehetség és siker tõle ered. Elek Tamás Hivatali szépség Nem hiszem, hogy túl sok olyan polgármesteri hivatal lenne, ahol szépségkirálynõ intézné az ügyeket, a miénk azonban ilyen. Néhány hete itt dolgozik a 24 éves Nagy Melinda. Amatõr felvétel Milyen munkakörben foglalkoztatják? Az adóügyi csoportnál vagyok ügyintézõ, de szó van arról, hogy megkapom a romaügyi referens feladatot. Milyen végzettsége van? A Korányiban érettségiztem, a nyáron szereztem diplomát a Nyíregyházi Fõiskola kommunikáció-mûvelõdésszervezõ szakán. Mióta mozog a szépségiparban? Tíz éves korom óta modellkedem, 18 évesen egy Miss Balaton versenyen 2. lettem, majd Budapesten az év csillaga versenyen másfélszáz lány között szintén 2. helyen végeztem. A tavalyihoz hasonlóan december között ez évben is megrendezik a város fõterén a karácsonyi forgatagot. Lesz itt minden mi szemszájnak ingere: nép iparmûvészeti termékek, helyi és nyíregyházi mesterektõl, féldrágakövek, bizsuk, dísztárgyak, a Ba-No-No Bt-tõl. Paplanok, párnák, ágynemûk, asztalterítõk a Toll-Tex Kft-tõl, fengshui és egyéb ajándéktárgyak. Karácsonyi kellékek: díszcsomagoló-papírok, gyertyák, csillagszórók különleges Zepter-edények. Rongyszõnyegek, Hogyan lett Debrecen szépe? A Timy s Modellstúdió minden évben meghirdeti a hazánk szépe versenyt, jelentkeztem, s Debrecenben a húsz indulóból kiválasztott öt lány közül én lettem az elsõ. Mi volt a folytatás? Ezután jött a középdöntõ a Duna Plázában, ahol 24 lány vett részt, s ismét elsõ helyezést értem el, azaz lettem Budapest szépe. És még nincs vége... December 17-én a Hiltonban lesz a döntõ, ahol sztárok, hírességek zsûriznek. Estélyit, bikinit ölt magára? Mindkettõt, de volt farmeres, pólós bemutatkozás is. Miben bízik? A 8-asban, ugyanis 8-án születtem, s a rajtszámomban mindig szerepelt a 8-as. Roma származása jelentett elõnyt vagy hátrányt? Nem, egyszer sem. Talán a nem is jellegzetesen roma jegyeim miatt. Személyes adottságain kívül kinek köszönheti a legtöbbet? Szüleim és nõvérem támogatásának. Karácsonyi forgatag díszpárnák, üvegmunkák a kórház foglalkoztató részlegének kínálatából, kalapok, sapkák egy debreceni készítõtõl stb. A helyi intézmények és civil szervezetek (a mûvelõdési központ dolgozói, a Nõszövetség, a Nõk Baráti Társasága, a Postahivatal, az Õszi Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjai és a Kállai Lakodalmas közössége) gondoskodnak a finom, meleg, teáról. Minden délután 16 órától helyi amatõr mûvészeti csoportok produkcióiban gyönyörködhetnek az érdeklõdõk.

7 2006. december Nagykállói Hírmondó 7 Ünnepi misék, istentiszteletek Református egyház: Római Katolikus Egyház: December 24-én (vasárnap): reggel 7 óra: Kiskálló kápolna reggel fél 9-kor: Nagykálló templom délután 5 óra: Ludastó kápolna este 7 óra: Biri rk. templom este 10 óra: Nagykálló templom december 25-én (Karácsony I.nap): reggel 7 óra: Kiskálló reggel fél 9: Nagykálló templom délelõtt 10 óra: Nagykálló templom délelõtt 11 óra : Biri rk. templom este fél 5-kor: Nagykálló templom december 26-án (Karácsony II nap): reggel 7 óra : Kiskálló, reggel fél 9: Nagykálló, délelõtt fél 11: Biri, délután fél 4: Ludastó este fél 5: Nagykálló december 31-én (vasárnap): reggel 7 óra Kiskálló reggel fél 9: Nagykálló fél 11 kor: Biri, hálaadással este fél 5-kor: Nagykálló, hálaadással 2007 január 1-jén (Újév): reggel 7 óra: Kiskálló reggel fél 9: Nagykálló fél 11: Biri este 5 óra: Nagykálló Görög katolikus egyház: Nagykálló: December 24-én (vasárnap): 8 és 10 órától liturgia, 18 órától kántálás és liturgia december 25-én (hétfõ): 8 és 10 órától liturgia december 26-án (kedd): 8 és 10 órától liturgia december 27-én (szerda): 8 és 10 órától liturgia december 31-én (vasárnap): 8 és 10 órától liturgia, 17 órától évvégi liturgia Kiskálló: December 24-én (vasárnap): fél 12-tõl liturgia december 25-én (hétfõ) és december 26-án (kedd): fél 12-tõl liturgia Ludastó december 25-én (hétfõ): 14 órától liturgia január 1-jén: Nagykálló 8 és 10 órától liturgia, Kiskálló fél 12-tõl liturgia December 24-én (vasárnap): délelõtt fél 11-tõl a templomban, délután 2 órától a missziói házban, este 5 órakor Szentesti Istentisztelet gyermekmûsorral december 25-én (karácsony I. nap): délelõtt fél 11- tõl Istentisztelet Úrvacsorával, délután Istentisztelet Úrvacsorával a missziói házban, este 5 órakor a templomban december 26-án (Karácsony II. nap): reggel 8 órától Istentisztelet Úrvacsorával a Pszichiátriai Szakkórház imatermében, délelõtt fél 11-tól a templomban, este 5 órától Ünnepzáró Istentisztelet a templomban december 31-én (vasárnap): délelõtt fél 11-tõl a templomban, délután 2 órától Istentisztelet a missziói házban, este 5 órától Óévbúcsúztató Istentisztelet a templomban január 1-jén (hétfõn):újévköszöntõ Istentisztelet fél 11-tõl a templomban, este 5 órától Istentisztelet a templomban.,,hisszük, nem hiábavaló a mi munkánk az Úrban November 11-én szom-baton került sor az Iszákos Mentõ Misszió Kékkereszt Egyesület nagykállói csoportjának körzeti csendesnapjára. Az évenként megrendezett eseményen csaknem 60-an vettek részt: Budapestrõl a központból Némethné Balog Katalin országos elnökhelyettes, Szász András területi képviselõ, a környezõ csoportokból: Debrecen, Nyíregyháza, Kállósemjén, Gávavencsellõ, Bodrogkisfalud, Máteszalka és a Pszichiátriai Szakkórház addiktológiai osztálya. Dr. Horváth György református lelkész megnyitója után szavalatok hangzottak el D. Tóth Péterné, Bereczkyné Pápai Margit és Nagy Tamásné hitoktatóktól. Zimányi József lelkész beszédé- ben rámutatott a szenvedélyektõl mentes élet lehetõségére, a hitre. Némethné Balog Katalin a misszió munkájáról adott tájékoztatást elõadásában. Ezután vendéglátásra került sor, melyet követõen a záró áhitatot Kovácsné Somogyi Katalin kállósemjéni lelkésznõ végezte. Az összejövetelt megtisztelte és köszöntötte Juhász Zoltán polgármester, aki biztosította a nagykállói csoportot támogatásáról. Áldott, békés ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kíván a nagykállói Kékkereszt egyesület.,,segítségem az Úrtól jön, aki az Eget és a Földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megbotoljék. Nem szunnyad Õrizõd. Zsoltár 211:2-3 Perje Zsófia,,Segíts, hogy segíthetsünk Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány megalapítása óta legfontosabb céljának azt tekinti, hogy minden olyan rászoruló, 18. életévét be nem töltött nagykállói beteg gyermeket támogasson, akiknek fiatalon kell részt vennie egy olyan csatában, amelyben sajnos õk mutatkoznak gyengébb félnek. Alapítványunk azon fáradozik, hogy minél több beteg gyermeken és családján tudjon segíteni, legyen ez gyógykezelés vagy életmentõ mûtét. Munkánkat továbbá a szociális tevékenység, a családsegítés jellemzi. Az alábbiakban ismertetjük Alexandra történetét. Édesanyja nagyon nehéz helyzetben van, kétségbeesve megkereste alapítványunkat. Kislányánál súlyos betegséget diagnosztizáltak az orvosok, hosszú gyógykezelésre van szüksége. A gyógykezelések költségei meghaladják a család anyagi erejét, ezért fordult alapítványunkhoz. A gyermek gyógykezeléséhez az alapítványunk támogatást nyújtott, és továbbra is figyelemmel kíséri a kislány egészségi állapotát. Ezúton kérjük az Ön nagyvonalú támogatását, hogy járuljon hozzá Alexandra és a hozzá hasonló rászoruló beteg gyermekek gyógykezeléséhez, mindennapi életük megkönnyítéséhez. Csekken befizetett adománya, leírható személyi jövedelemadó alapjából. Kérjük szánjon rá egy percet és adóbevallásakor rendelkezzen adója 1 %-ával a nagykállói beteg gyermekekért. Köszönjük a segítséget! Kérünk minden jóérzésû embert, hogy észrevételével, ötletével segítse munkánkat. Adószámunk: Bank OTP Rt. Nagykálló: , Címünk: Nagykálló, Kossuth út 195. Tel.: 06-30/ Juhász János kuratórium elnöke

8 8 Nagykállói Hírmondó 2006.december A P R Ó H I R D E T É S Érettségizett virágkötõ képesítéssel, vendéglátós gyakorlattal fiatal nõ kisegítõ vagy hétvégi munkát keres. Tel.: 06-70/ Gyermek iróasztal és forgószék eladó. Tel.: 42/ Szobafestés, mázolás, tapétázás, nikecell stukkó díszítés, laminált parkettázás, külsõ-belsõ komplett generál kivitelezés. Nyugdíjasoknak és téli elõjegyzésnél jelentõs kedvezmények! Tiszta, igényes munka, referenciával, garanciával! Szabó Csaba 06-30/ Keresse reklámszervezõnket Bednárikné Irén Tel.: 06-30/ , hu A kép illusztráció Mikulás ünnepséget rendeztek immár második alkalommal Ludastón december 9-én. A Buzogány Béla közremûködésével létrejött jó hangulatú összejövetelt hagyományteremtõ céllal szervezték.

9 2006. december Nagykállói Hírmondó 9 Díj kórházunknak Korányi kupa Az idén is megrendezték a Korányi Frigyes Kosárlabda Kupát, amely már hagyománynyá vált az iskola sportéletében. November 25-én 15. alkalommal gyûltek össze a volt korányis diákok azért, hogy rég nem látott sporttársakkal, tanárokkal találkozzanak, felidézzék a gimis éveket, s tették mindezt barátságos mérkõzések keretében. Négy lány és õt fiú csapat vett részt a tornán, melynek Papp László volt a fõszervezõje. A résztvevõknek nem a gyõzelem volt a célja, hanem A bajnok Idén negyedik alkalommal hirdette meg az Észak-alföldi régió három kereskedelmi és iparkamarája az Észak-Alföldi Minõségi Díjat. A megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztatása szerint a szervezetek önállóan vagy tanácsadó segítségével az EFQM (European Foundation for Qulity Management) modell alkalmazásával önértékelést végeztek. Az önértékelés tapasztalatait rögzítõ pályázatot független EFQM képesítéssel rendelkezõ szakemberek értékelték, majd helyszíni szemlével aktualizálták. Az értékelõk javaslatait a díjbizottság hagyta jóvá. Idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díját a nagykállói Pszichiátriai Szakkórház kapta. Az intézmény az ország második legnagyobb szakmaspecifikus egészségügyi szolgáltató szervezete. A gyógyító-megelõzõ tevékenységet 530 betegágyon és négy szakrendelésen biztosítja a megye közel 500 ezer lakosa számára. Az indoklás szerint a szakkórház a tudományos, oktató munkában kiemelkedõ, nemzetközi hírnévre tett szert. Gazdaságpolitikáját, infrastruktúráját, fejlesztési koncepcióját tekintve az egészségügyi szolgáltatás élvonalában helyezkedik el. Az intézmény fõ célja a szakterületükhöz tartozó betegek legmagasabb szintû ellátása, melyben komoly szerepe van a folyamatos tanulásnak, fejlesztésnek és a pénzügyi teljesítménynek. A megújulás, hatékonyság és eredményesség pozitív kapcsolatot kovácsolt a település és a lakosság között. Az értékelõ bizottság külön kiemelte az intézményben tapasztalt pozitív légkört. Az elismerést a kórház képviselõi december 1-jén Szolnokon vették át. hogy szívvel lélekkel játszanak hajdani iskolájuk pályáján. A Korányi Kupára nem csak nagykállói kosarasok látogattak el, Gyõrbõl, Tatabányáról és Drezdából is érkeztek sportolók. Sitku Ernõ, válogatott játékos, volt nagykállói diák szintén élvezettel pattogtatta a labdát. Azok a kosarasok, akik idén nem tudtak résztvenni a találkozón, ne bánkódjanak, hiszen a szervezõk gondoskodnak a jövõ évi Korányi Kupáról is. Perje Nagykálló ifjú autóversenyzõje az idei versenyévet is eredményesen zárta. Ifj. Lendvai István ahogyan versenyzõberkekben szólítják Pistike korcsoportos kategóriájában (13 éves!) idén szinte legyõzhetetlen volt 10 elsõ és 2 második helyével. Pisti azonban már csoportján kívül az abszolút kategóriában maradandót alkotott ban REA2 rallysprint abszolút és kategória bajnoka lett! Talán Teátrum produkció A Talán Teátrum Hacsek és Sajója A 2 x 60 perces elõadás valóságos esztrád. Azaz vidám konferanszok, könnyed, pukkanós jelenetek, dalok és táncok. Arra szolgálnak, amire kitalálták ezt a mûfajt. Szórakoztatásra. Az estnek mégis van egy pikantériája. Egészen pontosan kettõ. Egyrészt a produkció során bemutatkozik a teljesen újjávarázsolt Talános énekes kvintett. Másrészt Kiss Jancsi, a csapat remek dalnoka és nagy bohóca, aki 38 éve koptatja a színpadot, elköszön a világot jelentõ deszkák bûvöletétõl. Legalábbis megpróbálja. Fontos hír, hogy Nagykálló és Nyírbátor színháza, a Talán Teátrum eljegyezte a debreceni Rythm & Shoes Dance Clubot, akiknek sztepptáncosai szintén az esztrád szereplõi lesznek. Az elõbb említett táncosok és a színház mûvészei számtalan November 17-én kellemes hangulatú ünnepség keretében köszöntötte a Magyar Vöröskereszt a településen élõ, kerek számmal jubiláló véradóit. Az ünnepséget Trefán Jánosné alpolgármester asszony nyitotta meg, majd dr. Fodor Erzsébet, az Országos Vérellátó Szolgálat Területi Állomásának vezetõ fõorvosa méltatta a sokszoros véradókat. Az ünnepség fényét a Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatos növendékei, a Gilice-madár népdalkör énekesei és Kovács Attila által adott mûsor emelte. Az ajándékok és kitüntetések átadása után állófogadáson vendégeltük meg a meghívottakat. A Magyar Vöröskereszt ezúton szeretne köszönetet mondani a településen élõ minden véradónak, akik erõsítik azt a meggyõzõdésünket, hogy a mai elanyagiasodott világunkban is Színházi Talán(y)os Esztrád avagy intenzív terápia mindazoknak, akik lazítani szeretnének alkalommal léptek fel együtt Kelet-Magyarország legkülönfélébb rangos eseményein, így aztán nem csoda a színházitáncos frigy. Summa summarum: aki fel akarja tölteni magát szilveszterre széppel tûzdelt bohósággal, annak köztünk a helye. Lazítson és kacagjon! No, és ha esetleg tetszik is valami az egészbõl, nagyon kérjük, tapsoljon is. Az elõadás helye: Nagykálló, a Mûvelõdési Központ Színházterme. Az elõadás ideje: december 30. (szombat) 18 óra. Jegyet rendelni lehet elõzetesen a 06-70/ es (Kiss Ági) telefonszámon, vagy személyesen megvásárolni a mûvelõdési központban. Belépõjegy ára: Ft Városi véradó ünnepség fenn tud maradni az önzetlenség, a segíteni tudás és akarás, az emberszeretet. Szívbõl jövõ köszönetünk magában hordozza azon ezrek és ezrek köszönetét is, akik az Önök jóvoltából nyerték vissza az életet, gyógyultak meg. Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezeket a nagyszerû embereket, a polgármesteri hivatalnak, és a Makár Pékségnek. Kérünk minden segíteni tudó és akaró olvasót, legyen a jövõben a véradó mozgalom támogatója. Ehhez kívánunk mindenkinek jó egészséget, békés, boldog Karácsonyt, és sikerekben gazdag Boldog Új Évet! Botáné Hadházi Mónika megyei véradószervezõ koordinátor

10 10 Nagykállói Hírmondó december

11 2006. december Nagykállói Hírmondó 11 A Magyarországi Volksbank Zrt. Nyíregyházi Fiókja épületének (a Bercsényi utca 13. szám Ratkó év alatti Barzó ház) falán, a Kálvin tér felõli oldalon december 12- én felavatták Ratkó József portré dombormûvét. A Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrászmûvész által készített alkotás leleplezésekor Buda Ferenc Kossuth-díjas költõ mondott méltató szavakat. * * * A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében december l6- án hirdették ki,hogy Ratkó József életmûve bekerült a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába. A Magyar Örökség Európa Egyesület 26 tagú bíráló bizottságának egyhangú döntését bejegyezték a Magyar Örökség Aranykönyvébe is. Jól kifõzték (sütötték) A mûvelõdési központ által november 29-én megrendezett Egészséges Életmód Nap részeként a vállalkozókedvû lányok, aszszonyok körében fõzõ- és sütõversenyt is rendeztek. A zsûri az alábbi eredményt hirdette ki: I. Marján Jánosné - Püspökkenyér kukoricaliszttel - Majonézes kukorica II. Szabolcsi László - Töklekvárral töltött birsalmasajt - Sült tök gazdagon (dió, méz, fahéj) - Kukoricatorta káposztával - Kukoricagránát aszalt szilvával - Tökös málé lekvárral - Sütõtökbólé III. Krizsai Jánosné és Papp Jánosné - Gerslis töltött káposzta Különdíj: Homonyik Jánosné - Káposztás béles Programok mindenkinek December 23-án 18 órától: KÁLLÓI KARÁCSONY - városi ünnepség 30-án 18 órától: Talán Teátrum Produkció: Színházi Talán(yos) EXTRÁD január 6-án 14 órától: HAVAS HÉTVÉGE (az idõjárás függvényében) Nagykállõ-Harangod. Szánkóverseny,hócsata és erdei lovasszán-séta kicsiknek és nagyoknak. 8-án 16 órától: KISTÉRSÉGÜNK AMATÕR MÛVÉSZEI sorozat: Petõ Zsuzsa szakolyi festõmûvész kiállításának megnyitó ünnepsége. Megtekinthetõ: január 19-éig. 10-én 17 órától: Egészségügyi sorozat - Ha felmegy a pumpa... Témánk a magas vérnyomás és az érrendszeri beteg ségek. 12-én 14 órától: JÁTSZÓHÁZ matricafestés 13-án 14 órától: HAVAS HÉTVÉGE (az idõjárás függvényében)nagykállõ-harangod. Hószobrászat, hócsata és erdei lovasszán-túra kicsiknek és nagyoknak. 15-én fél 6-tól: GAZDAESTÉK sorozat Erdõsi Bálint NVT tanácsadóval. 20-án 14 órától: HAVAS HÉTVÉGE (az idõjárás függvényében)nagykállõ-harangod. Hószobrászat, hócsata és erdei lovasszán-túra kicsiknek és nagyoknak. AnyakönyV Születtek: Elhunytak: 11 A születettekrõl technikai okok miatt nem érkezett adat. Házasságot kötöttek: Pócsi Tamás - Sánta Rita Kocsány József - Gyügyi Anita Sárközi Miklós - Farkas Ibolya Gyõri István - Oszlánszki Mariann Szegedi Lászlóné Torma Tamás Ádám Ámos képzõmûvészeti pályázat Ámos Imre születésének évfordulója alkalmából képzõmûvészeti pályázatot hirdetett a mûvelõdési központ a kistérség felsõs általános és középiskolás diákjai részére. A határidõre számos tehetségrõl árulkodó munka érkezett, s a legjobbakból kiállítást is rendeztek. A zsûri az alábbi sorrendet állapította meg: Középiskola I. Garai Tamás: A halál fogságában (Budai Nagy Antal Szakközépiskola Nagykálló) 17 éves, II. Kulin Anikó (Korányi Frigyes Gimnázium Nagykálló) 17 éves, III. Papp Tímea: Végzetes út (Budai Nagy Antal Szakközépiskola Nagykálló) 18 éves. Általános iskola I. Fodor Noémi: Angyal manókával /Ámos Imre után/ Körösi Csoma Sándor Általános és Mûvészeti Iskola Nagykálló, 8. osztály, II. Kiss Barbara: Menetelõ munkaszolgálatosok Körösi Csoma Sándor Általános és Mûvészeti Iskola Nagykálló 7 a. osztály, III. Tóth Fanni: Meseillusztráció (Barota Mihály Általános Iskola Bököny) 4. osztály. Különdíj: Szabó Bettina: Csendélet Barota Mihály Általános Iskola Bököny, 7. osztály. Az óvoda Pillangó csoportja, kedves Karácsonyi mûsorral köszönte meg a Kállay Rudolf Szakiskola Tagintézmény Nõiruha-készítõ csoportoknak az egész éves segítséget. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, egészségben és boldogságban gazdag Új Esztendõt kíván minden kedves nagykállói polgárnak Horváth Károly és családja. (Fizetett hirdetés)

12 12 Nagykállói Hírmondó december A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,,hírek,információk menüpontja alatt értesülhetnek.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom.

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom. Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5 7. (42) 263 101 Fax: 42/263 309 4321 Nagykálló Pf. 4. E mail. polgmest@nagykallo.hu Száma: 8 11/2006. M E G H Í V Ó A Szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 286/7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme XX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 27-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme Jelen vannak: Bóta József

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

KIVONAT. a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekben való képviseletének felülvizsgálatáról

KIVONAT. a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekben való képviseletének felülvizsgálatáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2006. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének április 28-i ülésén szereplő napirend: Saját hatáskörben tárgyalandó napirend:

KMJV Közgyűlésének április 28-i ülésén szereplő napirend: Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2016. április 19-én a Kaposfüredi Művelődési

Részletesebben

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 4. sz. jegyzőkönyve. a december 22-én megtartott ülésről.

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 4. sz. jegyzőkönyve. a december 22-én megtartott ülésről. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi 4. sz. jegyzőkönyve a 2011. december 22-én megtartott ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. december 22-én

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-13/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 3-án (szerda) 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az

Részletesebben

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM!

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM! A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember B E S Z Á M O L Ó Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i első szabad önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. július 10-én a Városháza emeleti ovális termében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SSLi. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló- Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, valamint

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Ügyszám: 2421-2/2014. Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 747-14/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.12.09-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben