AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 24. szám december 15. Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! Karácsonyi pásztorlevél A 21. század embere számára lassan minden nap egyforma, hiszen mindig dolgozhat. Nem kell ünneplőbe öltöznie, és ha úgy kívánja, akkor éjjel-nappal mehet vásárolni. Azért is várunk egy-egy nagy ünnepnapot olyan nagy buzgósággal, mert úgy gondoljuk, hogy ekkor pótolhatunk be mindent. Ismét karácsony van, de vajon fel tudtunk-e készülni erre az ünnepre? A Hóseás 9,5-ben az Isten azt kérdezi: Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az Úr ünnepnapjára? Ha őszinték vagyunk, akkor bevalljuk, hogy nagyon nehéz a készülődés. Régebben a társadalom is segített, hiszen áhítat töltötte el még a városokat is. A társadalom ma nem segít, inkább gátol. A külső feltételek hiánya sok embert megakadályoz abban, hogy a karácsonyi romantikát megélhesse. Azok, akik Amerikába vándoroltak ki Európából, sokszor elmondják: hogyha tehetik, karácsonykor délről északra húzódnak, mert hó nélkül nem igazán karácsony a karácsony. Vajon ez a karácsony? Sok családban, ahonnan kirepültek a gyermekek, vagy meghalt az élettárs, mindent elhagynak, ami korábban elengedhetetlen kelléke volt az Ára 0,80 lej Kató Béla püspök (Folytatása a 3. oldalon) Rogier van der Weyden: Krisztus születése Amikor Vásárhelyen nem volt karácsony Ó, jöjjetek, hívek (Történt 1848-ban) Két napja nagy pelyhekben hull a hó, és sűrűn, mintha kárpótolni akarná a tél késését. Már jól benne van az idő a decemberi hónapban, s csak a karácsony előtti napokban kezdett el havazni, de most legalább kipótolja a lemaradást. Rövid idő alatt fehér takaró lepi be a Klastrom utca emelkedőjét, betakarva a sáros utat és az álmos házakat, a mintegy két hónapja tartó félelmet és szorongást. Már hat hete fosztogatnak a városban a császári csapatok, német és román szó uralja a székely város utcáit. A vártemplomba is császári zsoldosokat szállásoltak be, s a pimaszok még azt is elrendelték, hogy a város lakói fát hozzanak nekik, mert ők az erdélyi hideghez nincsenek hozzászokva. A császári hadtest rendeletének és a városi elöljáróság tehetetlenségének a besei erdő látta a kárát: majdnem az egészet letarolták. Ó, csak legyen vége már a fosztogatásoknak! Fodor Róza még sötétedés előtt kiáll a kapu elé havat seperni. Így tanulta gyermekkorában abban a Felső-Maros menti faluban, ahonnan férjhez jött ide. Nyírág seprűjével egyenletes mozdulatokkal sepri az utat, s szép tartásában nem látszik életének ideje, sem özvegy- Ötvös József (Folytatása az 5. oldalon) Nem csak ez a régi, szép karácsonyi ének hív minket a betlehemi jászolba ünnepelni. Magától az Úr Jézustól is halljuk a meghívást: jöjjetek énhozzám mind, akik megfáradtatok, és megterheltettetek Majd újra hangzik meghívása: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyon. Most karácsony alkalmával szóljunk családtagjainkhoz, barátainkhoz, szomszédjainkhoz a betlehemi pásztorok módján: menjünk el mind, lássuk meg e dolgot, melyet az Úr megjelentett nekünk. Mert már sok olyan gyülekezete van az egyházkerületünknek, amelyben ha a pásztorokhoz hasonlóan karácsonykor mind elmennek a templomba akkor sem telnek meg a templom padjai, a gyülekezet lélekszáma úgy megfogyatkozott. De az üres templompadok nemcsak erről beszélnek, hanem arról is, hogy gyenge az Úr Jézusban való örvendezésünk. Erősen megfogyatkozott bennünk a készség és erő arra, hogy másoknak is megmutassuk, hol található meg Jézus. Pedig Ő ott van bizonnyal, ahol a benne hívők és a reá várók együtt vannak. A szép, áldásos ünnepléstől elválasztó fal azonnal leomlik, amikor Jézust fogadjuk el életünk Urának. Sajnos nem úgy van, hogy mind elmegyünk. Mert a 21. századi ember hitének ereje már nem elég arra, hogy az őt fogva Székely József (Folytatása a 4. oldalon)

2 Barangolások bibliai tájakon Tiatira Ez a város Kis-Ázsia Lídia nevű tartományában feküdt, mintegy 80 km-re a mai Izmirtől. Kereskedő- és iparváros volt, itt gyártották a messzi földön híres bíbort. Nem véletlen, hogy Európa első keresztyén embere, Lídia ebből a városból származott. A városban sok juhot tartottak, s azok gyapjából sokféle kelmét készítettek, amivel bejárták az akkor ismert egész világot. A gyapjú- és bíborkereskedők céhekbe tömörültek, ami a mai szakszervezetnek felel meg, és ez a tény a város életét döntő módon meghatározta. Ha valaki el akarta adni a termékeit, annak feltétlenül csatlakoznia kellett e céhekhez. Akik ezt nem tették meg, azokat egyszerűen kiközösítették, s még szakmát sem tanulhattak. Ez a fajta szerveződés a helyi gyülekezet tagjainak komoly gondot okozott. Nem azzal volt gond, hogy a keresztyéneket nem vették fel a céhekbe, hanem az, hogy az összejöveteleik szöges ellentétben álltak a keresztyén tanítással. Ugyanis az ünnepélyeken pogány módon szórakoztak. Volt bálványáldozat, aminek egy részét megégették, a többi részét pedig a lakomáikon elfogyasztották. Ezzel még nem is lett volna baj, sokkal inkább a sok alkohol elfogyasztása után az ünnepség erkölcstelen orgiába fulladt. Így testi-lelki paráznaságot követtek el, egyaránt megcsalták Megváltó Urukat és hites feleségüket. Ezért a tiatirai gyülekezet tagjai számára égető kérdés lett: részt vehetnek-e ezeken az összejöveteleken, hogyan Csanádi Imre Karácsony fája A Karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép nem is sárba, latyakba... Ropog a hó alatta. Hegyek hátán zöld fenyő, kis madárnak pihenő búcsúzik a madártól, őzikétől elpártol. Beszegődik, beáll csak szép karácsony fájának derét-havát lerázza, áll csillogva, szikrázva. Ahány csengő: csendüljön, ahány gyerek: örüljön, ahány gyertya: mind égjen, karácsonyi szépségben. egyeztethető össze az üzleti élet és Krisztus követése? Az üzlet és keresztyénség mindig komoly dilemma elé állította a keresztyéneket. Ma is sokan azt állítják: becsületesen nem lehet üzletelni, mert akkor felkopik az állunk. Be kell hódolni az üzleti élet kőkemény szabályainak azért, hogy megélhessünk. Aki benne él az üzleti életben, az tudja, milyen nehéz kérdések ezek, és sokan buknak el ezen dolgokban. A gond az volt, hogy e kérdésben nem tudtak egységes álláspontot kialakítani. A megalkuvók táborát és gondolatait egy asszony képviselte, aki bátorította a férfiakat: éljetek nyugodtan szabadságotokkal, elvégre a keresztyének szabad emberek. Az asszonyt Jézabelnek nevezi a levél, aki Aháb király felesége volt. Szidonból került Izráelbe, s felforgatta a vallási és az erkölcsi életet. Vigyáznunk kell, mert a keresztyénség ma is két táborra oszlik. Vannak, akik azt mondják, hogy a Biblia elavult, a hitvallások is, s a keresztyéneknek is alkalmazkodniuk kell a modern világhoz. De hála Istennek vannak olyanok is, akik Krisztushoz, a hitvallásokhoz ragaszkodnak. A kérdés csak az: mi melyik táborhoz tartozunk? A levél írója nem elsősorban az asszonyt vádolja, hanem az egyházat, amely ezt beengedte a maga életébe. A gyakorlat az egyház történelme során azt mutatja, hogy amelyik egyház a hamis tanítást és életfolytatást eltűri, az halálra van ítélve. Ennek a városnak a megrázó üzenete a mi számunkra az, hogy ne legyünk túl türelmesek. A keresztyén szabadság nem jelenti azt, hogy elfogadhatjuk, ami ellentmond Isten Igéjének és egyházunk hitvallásainak. A gyakorlat azt is mutatja, hogy az egyházat sokkal könnyebb belülről tönkretenni, mint kívülről. Még a diktatúrák és keresztyénüldözés sem tudták úgy megrontani az egyházat, mint a szabadosság és a bűn iránti tolerancia. A mindenkori gyülekezetet Krisztus harcba szólítja. A régiek a földön élő egyházat küzdő, harcoló egyháznak nevezték. Krisztus a harcoló és győzedelmeskedő egyházának hatalmat ígér, olyan hatalmat, amivel minden csalárdságának ellene állhat. Krisztus jó vitézei felülről mindig erőt, segítséget kapnak, hogy hűségesek tudjanak maradni. A győzteseknek Jézus a hajnalcsillagot ígéri, aki Ő maga. Ha Krisztus valakinek a szívében él, az világosságot fog árasztani maga körül. Nekünk Jézus Krisztusra kell mutatnunk és hirdetnünk, hogy Ő jön, és országa beteljesedik. Ez a város és ennek gyülekezete szüntelen arra figyelmeztessen, hogy legyünk éberek, a kívülről és belülről jövő romlásra egyaránt vigyázzunk. E város lakóinak számára is van lehetőség a megtérésre, hogy rendezzék azokat a dolgokat, amikben elbuktak. Karácsony ünnepe, amit mi is minden évben megünneplünk, erre nagyszerű lehetőség. Ünnepünk ne külsőséges legyen, hanem belső, lelki. Szálljunk magunkba, vizsgáljuk meg életünket, és ha azt látjuk, hogy valami abban nem Isten akarata szerint való, akkor igazítsunk rajta. Ne vigyük át régi bűneinket az új esztendőbe. Tartsuk meg azt mi is, ami nálunk van: az evangélium tisztaságát és az abból fakadó Istennek odaszánt életet. Így lesz áldott a mi ünneplésünk. Olvasandó igék: 1Kir 16,28 34; Mt 6,24; ApCsel 16,14 15; Ef 6,11; Jel 2, Lőrincz István Mit szoktunk egymásnak kívánni? Először is egészséget. A 2015-ös kalendáriummal a szerkesztő is ezt kívánja az olvasónak; ebben segít a Házipatika rovat, amelyben egészségünk megőrzésével kapcsolatos írások olvashatók, a Diakónia rovat pedig az erdélyi református öregotthonokat veszi számba. Nem szabad elfeledkeznünk egyházi és történelmi nagyjainkról sem, akik munkájukkal, életükkel ma is szellemi táplálékot nyújtanak számunkra. A reformátor Farel Vilmos, az erdélyi püspök Abats János, az afrikai misszionárius Albert Schweitzer köszönnek ránk az oldalakról. Irodalmi nagyjaink közül József Attiláról, Szabó Dezsőről, Jókai Mórról emlékezünk meg. A művészetet Izsó Miklós szobrász, Székely Bertalan festőművész, Gy. Szabó Béla grafikus élete és munkái, valamint Bartók Béla jelenítik meg. Az Alfa és ómega fejezetben világhírű magyar tudósokról, feltalálókról olvashatunk. A Jubileum részben több templomról, gyülekezetről emlékezünk meg: Kovászna, Retteg, Beresztelke, Székelyudvarhely Bethlen-negyed, Csittszentiván, Nyárádselye, Mezőbánd, Sövényfalva, Szé kelybő, Bácsi. A szórakozás is mindennapjaink része. Erre nyújtanak lehetőséget kiadványunkban a sport mellett viccek, rejtvények, sakkfeladványok, nyelvi játékok, amelyek próbálják megnevettetni, gondolkodásra késztetni, de egyben kikapcsolódásra ösztönözni a kedves olvasót. A Kalendárium érdekes olvasmány, de az ünnepek közeledtével értékes ajándék is lehet szeretteink, ismerőseink számára. 2

3 Karácsonyi pásztorlevél (Folytatás az 1. oldalról) ünnepnek. Ha nincs család, akkor többé nincs értelme a karácsonynak? Nincs kinek örülni, fát díszíteni? Tele vagyunk bizonytalan érzelmekkel és önmagunkhoz kapcsoljuk a karácsonyt, pedig a karácsony lényege nem bennünk van. Minden emberi próbálkozás csak tökéletlen válasz arra a tényre, hogy Isten maga tette a karácsonyt ünneppé azáltal, hogy Ő emberré lett. Ez az első és legfontosabb üzenete ennek az ünnepnek. Isten azért lett érettünk emberré, hogy többé soha senki ne legyen magányos, még akkor sem, ha valami külső oknál fogva egyedül él. Karácsonykor ne essünk kétségbe, ha az ünnep minden hangulata ellenére nem tudunk eleget szeretni, mert nem kell önmagunkat megváltanunk, hiszen Krisztus azért jött, hogy Ő váltson meg minket, és megtalálja mindazokat, akik elveszettnek érzik életüket. Köszönjük meg, hogy most újra karácsony van és újra felragyog a betlehemi csillag előttünk, s mi tudjuk, hogy ebben nekünk nemcsak gyönyörködnünk kell, hanem a fényénél tájékozódni is. Különféle utakról jövünk, különböző sorsokat hordozunk, különböző gondolataink vannak, de mindannyian szeretnénk az Ige fényéből egy csóvát kapni. Mindannyian valljuk a zsoltárossal együtt, hogy a Te világosságod által látunk világosságot. Ez csak akkor történhet meg, ha jó irányba tekintünk, mert az alagút végének háttal ülők nem láthatják azt a derengő kis fényt, amelyet a szemben ülők azonnal észrevesznek. Református magyar népünknek azt kívánom, hogy üljön át a helyes irányba nézők sorába, és akkor biztosan felragyog a Krisztus, aki a világ megváltója. Nagykarácsony éjszakáján... Nagykarácsony éjszakáján, Jézus születése napján, ma örvendjünk, ma vigadjunk, ma született kis Jézusunk. Jézus ágyán nincsen paplan, megfázik a kis ártatlan. A szemei könnyedeznek, a könnyei esedeznek. Feljött már a hajnalcsillag, keljenek fel, kik alusznak! Vidám szellők lengedeznek, az angyalok énekelnek. Ki áll meg az autópálya parkolójában? 2012-ben a Magyarországi Református Egyház karácsonyi társadalmi kampányának részeként elkészült A Fiú című kisfilm, amely meglehetősen szokatlanul meséli el a születéstörténetet. Nyoma sincs idillnek, a történet szereplői a mai társadalom perifériáján vergődő személyek, kamionsofőrök, utcalányok. A film felzavarta az állóvizeket, vélemények feszültek egymásnak, egyesek betiltását követelték, mások kardoskodva védték. A középiskolás diákok akiknek akkor levetítettem tökéletesen értették, hogy miről van szó, nem hiányolták az idilli képeket, hanem éppen a nyers, kegyetlen valóság ragadta meg őket. Bennem viszont maradt egy kis hiányérzet: a filmből hiányoznak a betlehemi jászolbölcső előtt térdelő bölcsek, legalábbis 21. századi, tömjén- és mirhaillattól, valamint egyéb járulékos tényezőktől megszabadított sorstársaik. Hiányukat viszont nem a film alkotóin kell számon kérnünk. Vajon a parlamentből hazafelé tartó vidéki politikus, a köztársasági elnökhöz siető püspök vagy az állandóan utazó kutató megállt volna az autópálya parkolójában? Hol vannak a tisztességet tevő napkeleti bölcsek utódai? Korunk politikai, vallási vagy tudományos elitje ott állna-e a Fiú körül? Ott térdelünk-e a jászolbölcső mellett? Mert a napkeleti bölcsek mi vagyunk: a 21. századdal rohanó értelmiségiek. Lendületesek, céltudatosak, túlmotiváltak, jó kapcsolatokkal rendelkezők, akik nem akarnak lemaradni a versenyben, akik számára semmi sem drága, ha szakmai eredményekről van szó. Bizony-bizony felénk tart tükröt Máté evangélista. A bölcsekről nem tudjuk, hogy önként indulnak el, saját tudományos ambíciójuk hajtotta, vagy küldetést, netán kémszolgálatot teljesítettek? És ez nem is lényeges, ahogy nem lényeges számunkra az sem, hogy valaki a saját szakállára dolgozik, vagy éppen mamutcég áll mögötte. A lényeg az, hogyan teljesítik, hogyan teljesítjük a feladatot. Ismeretekkel és a keleti ügyintézésben évezredek óta megszokott apró figyelmességekkel felvértezve elindulnak a csillag irányába. Van kapcsolati tőkéjük is, Heródes udvarában a megbízható információért már-már életüket is kockára teszik. Az eredmény pedig első látásra lehangoló: Jeruzsálemben semmi sem történt, a csillag pedig Betlehemben, a barlangistálló fölött áll meg. Az alaposan felszerelt expedíció fordulhatna vissza: itt nincs semmiféle király, csak szegény, elcsigázott, nyomorult éhező fiatal család. De nem fordulnak vissza. Tudományos prekoncepcióik, feltételezéseik szappanbuborékként foszlanak szét, ők pedig nem idegesek, nem féltékenyek és nem türelmetlenek. Szempillantás alatt megértik az események lényegét, térdük koppan az istálló padlóján és az ajtónállóknak vagy éppen uralkodóknak szánt apró figyelmességeiket odateszik a Megváltó elé. Karácsonyi dugó. Ma már ezzel a kifejezéssel is meg kell barátkoznunk Talán ez az utolsó jelenet hiányzik az életünkből. Ne felejtsük, hogy Jézus Krisztus nem a sürgölődő Márta szolgálatára, hanem a lábainál térdelő Mária igehallgatására mond igent: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle. (Lk 10,41 42) Futunk, hajtunk, dolgozunk a családért, a közösségért, a nemzetért, az Anyaszentegyházért, és nincs időnk odaülni Jézus lábai elé, nincs időnk, türelmünk, alázatunk odatérdelni a jászolbölcső elé. Mi talán ott is beszédeket írnánk, elemeznénk, lefotóznánk, esetleg kidekorálnánk az istállót. A találkozás után a napkeleti bölcsek elindulnak hazafelé. Álomban viszont kijelentést kapnak, hogy kerülő úton térjenek vissza hazájukba. Máté Evangéliumában Isten Józseffel és a bölcsekkel kommunikál álomban. És az álombeli kijelentés ezúttal életmentő. Védelmet jelent egy olyan világban, ahol a Megváltó előtt leboruló ember nem mindig népszerű. Miközben hullafáradtan beesünk az ünnepbe, legyen erőnk sütés-főzés, fadíszítés, angyalkodás, prédikációírás, próbák és ünnepélyek mellett és alatt odatérdelni a bölcső mellé, letelepedni az Úr Jézus lábaihoz és hallgatni Őt. Mert Isten kommunikálni akar velünk, el akarja mondani az Életmentő Üzenetet. Meghalljuk? Ősz Előd 3

4 Akik befogadják Jézust Karácsonyra készülődve elgondolkodtunk-e már azon, hogy mi teszi ünneppé a karácsonyt? Talán az, hogy a vásárlásra, a szórakozásra nézve többet engedhetünk meg magunknak? Talán az, hogy több időt szakíthatnak a családtagok egymás számára? Vagy hogy a külföldön dolgozók úgy jöhetnek haza, hogy több időt tölthetnek a családjukkal? Bizonyára sokak számára a felsoroltak töltik be az ünnepet, de mindezek nem teszik karácsonnyá a karácsonyt. Talán hangulatossá, élvezetessé, különlegessé és netalán érzelgőssé teszik az ünnepnapokat, de nem teszik igazi karácsonynyá. Semmi és senki más nem lehet mérvadó és meghatározó számunkra, csak Jézus. Ő teszi igazi ünneppé a karácsonyt. Ha Ő nem jött volna közénk, karácsony sem lenne. A bibliai korban és utána néhány évszázadig nem ünnepelték a karácsonyt. Az első jeleket 354-ben találjuk. Mégis a lelki karácsony, Krisztus Urunk születése, földre jövetele fontos volt minden Istenre figyelő embernek. Azoknak, akik várták a Messiás eljövetelét, azoknak, akik látták Őt kisgyermekként, és hálát adtak érte. Azoknak is, akik emlékeztek arra, hogy Isten Fia a földre jött és mindenben hasonló akart lenni hozzánk emberekhez kivéve a bűnt, hogy semmi kivételt nem tartott fenn magának, hanem úgy lépett be a világunkba, mint minden ember. Megszületett, méghozzá mostoha körülmények között. Józsefnek és Máriának a mostoha körülmények ellenére igazi karácsonyuk volt, mert számukra Jézus jelentette az ünnepet. Az Ő születése ünnepet teremtett, és minden bajt másodlagossá tett. A pásztoroknak igazi ünnepük volt, mert az angyali szónak engedelmeskedtek, és elmentek megnézni a megszületett üdvözítőt. A keleti bölcsek sokkal később találkoztak a mennyei Királlyal, mert hosszú utat kellett megtenniük Betlehemig, de örömmel hódoltak, és királyhoz méltó ajándékokat vittek neki. Akiknek igazi karácsonyuk volt, azoknak Jézus által volt igazi ünnepük. Azok nemcsak elmentek megnézni, hanem hit által be is fogadták és a szívükben készítettek neki helyet. Milyen szomorú kép áll előttünk a mai keresztyén emberek többségéről: mindenki ünnepelni akar, de Jézus nélkül. Fontos az étel és ital, fontos a szórakozás, fontos a pazarlás, hiszen ilyenkor azt is megveszi az ember, ami nem is annyira szükséges számára, de nem gondol a nincstelenre, aki szegényesen készül az ünnepre. Fontos a karácsonyfa, fontos a túlzott ajándékozás. Mennyi minden fontos, s éppen az szorul az élet peremére, akit ünnepelni kellene. Legfeljebb annyi jut neki, amennyi egy díszgömbnek a karácsonyfán. Kiknek van igazi karácsonyuk? Azoknak, akik befogadták Őt, azoknak, akik Jézust ünneplik és nem önmagukat. Azoknak, akik nem a testi kívánságok futó bálványainak hódolnak, hanem teljes szívből azt imádják, aki azért jött, hogy népét megszabadítsa. A karácsony tulajdonképpen Jézus befogadásának ünnepe. Akik befogadják Őt, azoknak hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Imádkozzunk a következő verssel: Vágyva vágyunk, nagy király! Ünnepelni jöttödet, Nagy örömmel fogadunk. Jöjj, siess, te szent követ: Mi hideg jászol helyett Szívünkben adunk helyet. Szép Eduárd Ó, jöjjetek, hívek ajtó előtt megáll és zörget, hogy (Folytatás az 1. oldalról) tartó láncokat, kötelékeket szétszakítsa. Ó, mily gyakran és könnyen tartanak minket fogságban a külső körülmények. Olyan események, amelyek megakadályozzák, hogy a karácsony igazi áldásában részünk legyen. Bizony gyakran van úgy, hogy valóban nem az akadály nagy, hanem nagyobb a közömbösségünk, a kishitűségünk. A hitben való meggyengülésünk miatt már semmit sem várunk, semmit sem akarunk átvenni abból, amit Isten Fia hoz nekünk. Pedig Ő minden Az üzletek az ünnep alkalmával csillognak-villognak, a lelkek kevésbé önként nyissunk ajtót előtte, hogy új szívet és új lelket ajándékozzon. Ha nem nyílik meg szívünk Jézus kopogtatására, ha nem mondunk igent az Ő zörgetésére, akkor elmegy életünk mellett a békesség Fejedelme, és mi a karácsony áldása, lelki élmény nélkül maradunk. Menjünk el hát mind átélni a csodát, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát. Menjünk el családtagjainkkal együtt örvendeni abban, amit Jézus tett értünk. Történjen meg végre bennünk a változás, keljen életre az új ember. Jöjjön létre Isten dicsőségét szolgáló jó rend otthonunkban, gondolatainkban, beszédünkben és cselekedeteinkben. A Betlehemben megszületett Úr Jézus meghívása most is hangzik: Jöjjetek! Menjünk együtt ünnepelni a karácsonyt, azaz együtt megtapasztalni valamit Isten ajándékából, amelyet a templom légkörében, a gyülekezet szent közösségében készít számunkra. Isten az Ő kegyelme és szeretete által létre akarja hozni szívünkben a karácsony igazi örömét. Menjünk el mind és nyissuk meg szívünket, fülünket és szemünket az Úr előtt, hiszen csukott szemek számára nem ér semmit a szép napfelkelte, és zárt füleknek Isten beszéde. Menjünk el az ige hallgatására, hogy megtapasztaljuk az irgalmas Isten szabaddá tevő kegyelmét Krisztusban. Mindenkinek szól a prófétai biztatás: Kelj fel eljött világosságod. Ezzel akar Isten kimozdítni ünneptelenségünkből, közömbösségünkből és eljuttatni az Ő reményteljes világába. Vessük hát el a sokféle kifogást. Ne legyünk közömbösek azokra nézve, amiket Isten készített az övéinek. Aki egyegy világmegváltó esemény idején veszteg marad, az nem részesül a nagy örömben. Jézus megszületett, eljött, hogy meggyőzze a világot. Mennyünk el mind, kiáltsuk karácsonykor is: áldott, aki jön az Úrnak nevében! Hogy e karácsony örömteljes és boldog legyen. (A szerző egyházkerületünk missziói előadója volt) 4

5 Amikor Vásárhelyen nem volt karácsony (Folytatás az 1. oldalról) ségének súlya. Mióta két lánya férjhez ment, fiával ketten élnek a Klastrom utcai kétszobás házban. De a fia most valahol Déva körül van, négy hónapja nem látták egymást. A hulló hó csendjében megszólal lelkének szép álma: az ünnepre hátha hazajön a fiam! A Nagyerdő felől vidám kacagás és csilingelés töri meg a csendet: császári katonák lovas szánja ereszkedik alá, rajta hangoskodó németek, s még magyar is van közöttük. Róza áll a kapu előtt, kezében fogja nyírágseprűjét, s belehasít a felismerés fájdalma: amíg ezek a császáriak itt vannak a városban, az ő fia szabadon nem jöhet haza. Még karácsonyra sem, mert ellenségek. A száguldó lovas szán most éri el a seprűjére támaszkodó asszonyt, akit az egyik katona ostorával célba vesz. Az ostorcsapás a seprűt találja telibe, s ahogy kicsúszik a keze alól, az asszony nagyot esik a hóban. Jó mókának tűnt a játék, mert a vár aljáig érve sem csitul el a nevetés a szánon. Korai szürkülettel együtt Fodor Róza is naponta lesétál a vár melletti havas úton. Amióta a szánozó katona ostorával kiütötte alóla a seprűt, felkötött karral, óvatos léptekkel ereszkedik lefelé. A vár mellett némán, szótlanul mennek el egymás mellett az emberek. Azt beszélik, benn a templomban alszanak a kiscsergedi román lándzsások, talán még karácsonyi templomozás sem lesz ebben az évben. Csak a harangok zúgása hirdeti estéről estére, mégis közeledik az ünnep: jön az isteni Gyermek, a betlehemi Jézus úgyis megszületik. A város híreit öregasszonyok adják tovább, ők is csak suttogva mondják egymásnak: közelednek a Mátyás-huszárok, s lesz itt haddelhadd. Majd rendet teremtenek ők. Már látják is maguk előtt, ahogy lóháton érkeznek a huszárok karjukon a kis Jézussal, aki hozza a szabadságot Vásárhelynek. Fodor Róza karácsony este is lecsúszkál a havas úton, fia nem jött haza, s olyan szegény Ma vajon milyen ünnepre készülünk? Karácsonyfa a 21. században Marosvásárhelyen az ünnep egyedül. Hiába van karácsony, nem örömhír érkezett a városba, hanem szomorú: újabb ellenséges csapatok jöttek be Vásárhelyre. Siet is hazafelé a csúszós hóban, felkötött karral lassú a járás. Az utca most csendes, a vártemplomban karácsony estéjén idegen katonák laknak, a templomozás elmarad: itt ma nem születik meg a kicsi Jézus. Távolból szent éneklés dallama száll feléje, szabálytalan kutyaugatás töri meg a csendet, s a bástya mögül járőröző katonák lépnek ki. Fodor Róza alázatos csoszogással kerüli ki őket, amikor az egyik járőr hangosan megszólítja: Róza néne, karácsony van, ad-e nekünk egy pohár bort? Fodor Róza megszeppen a császáriak között tülekedő magyar katonától, aztán lassan, halkan megszólal: Gyertek, Janó, egy pohárral kaptok, mert karácsony van. A Fodor-porta szűk udvarú, a szobában egy vaskályha tüze világít, Róza néni egy félig égett gyertyát tesz az asztalra, egy másik gyertyával elindul a pincébe borért, s míg öregasszonyos lassúsággal felhozza a kancsó bort, a büszke osztrák járőrözők az egyszerű szoba szép rendjét megcsodálják. Szótlanul tölti a kancsóból a bort a poharakba, amikor megszólal a pár lépésre lévő vártemplom harangja. Mintha itt szólna csak a ház padlásán, az osztrák katonák koccintásra emelik poharukat, mondanák is a megszokott Frohe Weihnachten-t, de az egyiknek a keze megáll a levegőben, hirtelen elvörösödik, s Janó felé fordulva súg valamit neki németül. Janó is elpirulva teszi le poharát az asztalra, s akadozva mondja magyarul: Róza néne, a barátom azt kéri, bocsásson meg neki, hogy kiütötte maga alól a seprűt. Padlás közelben zúgnak a vártemplomi harangok, valahol a harmadik szomszédban éneklik a kántálók: elindult Mária szállást keresgélni. Róza néni hallja, s eszébe jut, hogy a templomozás elmaradt, a huszárok nem jöttek meg, a fia sem érkezett haza, de a kicsi Jézus, a szeretet úgyis megszületett. Felkötött karral, szomorúan szép tekintetével ránéz a császári katonára, s szemébe nézve mondja: Janó, mondd meg a barátodnak : magyar asszony karácsonykor megbocsát! Hova fogadjuk be Jézust? Karácsony van, Jézus Krisztus születését ünnepeljük. A Bibliából tudjuk: több mint kétezer évvel ezelőtt, miután József és Mária Názáretből fáradtan megérkeztek Betlehembe, sehol sem találtak szállást. A családoknál és a vendégfogadóknál minden hely foglalt volt a népszámlálásra érkezett utasok miatt. Józsefet és Máriát mindenhol elutasították, pedig láthatták, szállásra lett volna szükségük. Feltesszük a kérdést: ma 2014 karácsonyán befogadjuk-e Jézust? És ha igen, hova? Nem kell neki a lakásunkat átadni, hanem a szívünkbe kell befogadni. Sokan vannak ma is, akik nem készítenek advent idején helyet a szívükbe a születendő Megváltó számára. Nem veszik komolyan az Atya ígéretét, mely szerint a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban (Róm 6,23). Az első karácsony alkalmával ajándékba kaptuk Jézust, Isten egyszülöttjét, aki nem díszes királyi palotában, hanem istállóban született. Sokan viszont nem tudnak mit kezdeni Jézussal. Beteg a lelkük, nem is értik, miért kell örülniük. Ebben a rohanó világban egyik napról a másikra reménytelenül élik életüket. Unalmasnak találják az életet, amelyet a mi Urunk ajándékozott nekünk. Sokan kiégtek és belefáradtak a mindennapi küzdelmekbe. Isten azért küldte el számunkra Jézust, mert tudta: rajtunk csak az ingyen kegyelemből kapott ajándék segíthet, mivel saját erőnkből nem lennénk képesek kiérdemelni a bűnbocsánatot és az üdvösséget. A belé vetett hittel viszont mindezt elnyerhetjük, ezért az arra alkalmas időben, az első karácsonykor elküldte egyetlen Fiát az idők teljességében. Jézus születése és eljövetele minden embernek szólt, és szól ma is. Minden csak attól függ, hogy hajlandók vagyunk-e igaz hit által befogadni az ajándékot, Jézust, vagy sem. Ha szívünket kellőképpen kitisztítottuk, előkészítettük a Szentlélek munkája által, akkor az idei karácsonykor is be tudjuk hittel fogadni Jézust, és így boldog életünk lehet, mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, ne maradjon bűneinek fogságában, hanem örök élete legyen (Jn 3,16). Dr. Avornicului Mihály Rubens: Mágusok imádása 5

6 Hogyan tegyünk tanítványokká minden népeket? Táborokkal a gyermekekért A Kolozsvári Egyházmegye Presbiteri Szövetségének (PSZ) mezőségi régiója a közelmúltban tartotta év végi találkozóját. A magyarszováti templomban Tóth Árpád főjegyző rövid áhítatát követően Nagy István helybeli lelkipásztor, majd Floriska István megyei PSZelnök köszöntötte a presbitereket. A részvevők Ágoston Palkó Attila szászfenesi lelkipásztor előadását hallgatták meg, amelyben arra a kérdésre kereste a választ: hogyan tegyünk tanítványokká minden népeket? Példamutatással és önzetlen szolgálattal Ágoston Attila szerint a feltett kérdésre röviden így lehet megadni a választ. Szerinte a presbiterek egyik legfontosabb feladata a családlátogatás. Nem kell várni, hogy az emberek maguktól jöjjenek a templomba, el kell értük menni fogalmazott az előadó. Fontos a törvények betartása is, de nem minden áron, hanem Krisztus békéjének megőrzésével. Hangsúlyt kell fektetni a hit tisztaságára, ezért a tévtanításokkal szembeni küzdelmet is folytatni kell. Ezt azonban csak úgy lehet elérni, ha a presbiterek jól ismerik a Szentírást és hitvallásainkat is. A gazdasági és pénzügyi kérdések is fontosak, de nem szabad elhanyagolni az egyházi épületek karbantartását, a gyülekezeti alkalmak megszervezését, a fiatalokkal való foglalkozásokat (kirándulás, tábor) mindezt azonban úgy, hogy a lelkipásztorral és az egymással való együttműködés példamutató legyen. Az előadást követően a beszélgetések, hozzászólások rendjén elhangzott: az uniós normák bevezetése a mezőgazdaságot, álltatenyésztést tönkretette. Vidéken egyre nehezebb a megélhetés, az emberek elköltöznek, kivándorolnak, a gyülekezetek lélekszáma apad. A szomszédos gyülekezetekben (pl. Mocs és Kolozs környéke) rengeteg a cigány, helyenként vagy akár ezres lélekszámú. Ilyen körülmények között nehéz dolgozni, egyházat építeni, de még mindig jobb a helyzet, mint városon, ahol az emberekből kiölték azt az igényt, hogy templomba járjanak. Szóba került a közmunka is, amely Nagy István lelkipásztor szerint nagyon fontos közösségformáló lehetőség, ezért ne hagyjuk kikopni a gyakorlatból. Szerinte sokat jelent az is, ha egy településen ahogy Magyarszováton is a polgármester egyúttal presbiter is, hiszen így az egyház munkáját sokkal jobban tudja segíteni. Tóth Árpád főjegyző felszólalásában külön köszönetet mondott azoknak a kolozsvári gyülekezeteknek, amelyek a kisebb református közösségeknek pályázati vagy más rendszer alapján anyagi segítséget nyújtanak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a hagyományőrzés (népviselet, néptánccsoport, betlehemezés) fontosságára. Az együttlét végén Floriska István összegezte a találkozó tanulságait, és beszámolt az egyházmegyei PSZ éves munkájáról. Idén kevesebb presbitertalálkozót szerveztünk, mert az egyházmegyében élő gyermekek, ifjak foglalkoztatására az egyházmegyével közösen több évre kiterjedő, hosszú távú stratégiát dolgoztunk ki. Kolozson három részletben mintegy száz szociálisan hátrányos gyermeket, a székelyudvarhelyi Ivóban pedig 150 gyermeket táboroztattunk mondta Floriska. Szükség van arra, hogy a gyermekek találkozzanak egymással, ismerkedjenek, érezzék, hogy az egyház számon tartja őket. Így próbáljuk meg elejét venni annak, hogy román iskolába írassák őket, vegyes házasságokat kössenek; ez utóbbi kettő miatt ugyanis vészesen apad a magyarság magyarázta a PSZ megyei elnöke, aki szerint az egyházmegyében a kimutatások alapján mintegy tízezer nem regisztrált református él, s ez igencsak elgondolkoztató. Ezért összehangolt munkára van szükség a PSZ, az IKE, a lelkipásztori értekezlet, valamint a nőszövetség segítségével, s erre a két éve újjáalakult Kolozsvári Egyházmegyében dr. Bibza Gábor esperes vezetésével meg is van az esély. Somogyi Botond Harangszentelés Magyarpalatkán Magyarpalatkán november 9-én vasárnap harangot avatott a református közösség. Az 1650-ben készült harang már tavaly novemberben elrepedt, a gyülekezet pedig elhatározta, hogy újat öntet. A kiróvás és az adományok szinte az egész költséget fedezték, amelyet kipótoltak, és Lázár Imre székelyudvarhelyi öntőmesternél megrendelték az új harangot. Erre még Szabó István János lelkipásztor idejében került sor, ezt követően azonban az állás megüresedett meséli Cseh Zoltán, aki nemrég került a palatkai parókiára. A gondnok idén nyáron vetette fel annak ötletét, hogy a harangot ha már kész van, és használatban van fel kellene szentelni. Így került sor arra, hogy majdnem egy évvel a tavalyi harangöntést követően hálaadó istentiszteletet tartsunk teszi hozzá Cseh Zoltán lelkipásztor. A palatkai templomban az ünnepi istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét Lk 14,15 24 alapján. A harangok története egyúttal az egyház története is, a harang újjáöntése ugyanis a gyülekezet életéhez kapcsolódik mondta a püspök. Sok minden elnyomja ma a harang hangját: otthon, az utcán vagy a szívünkben. Nekünk azonban arra kell törekednünk, hogy a hívó szóra válaszoljunk, és elmenjünk a templomba Isten Igéjét hallgatni. Igehirdetést követően dr. Bibza Gábor esperes köszöntötte az egybegyűlteket, aki egykor maga is a gyülekezet lelkipásztora volt. Akkor, amikor a gyülekezet harangot öntet, azt jelzi, hogy meg akar maradni. Adja Isten, hogy a harang minél több ideig hívogassa Palatka templomos népét Isten hajlékába fogalmazott az esperes. Ezt követően Cseh Zoltán helybeli lelkipásztor a település, valamint a harangöntés történetét ismertette a jelenlevőknek. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult. SB Presbiteri segítség a nőszövetségnek Idén ismét a marosvásárhelyi Szabadi úti gyülekezet adott otthont az egyházkerületi Presbiteri Szövetség (PSZ) évi közgyűlésének, amelyen a 15 egyházmegyéből 14 képviseltette magát. Szegedi László missziói előadó igehirdetését követően Pályi József, a szövetség elnöke beszélt a PSZ egyéves munkájáról. Másnap az egyházmegyék elnökei számoltak be az elmúlt év eseményeiről. Jó volt hallani, hogy mindenhol igyekeztek különböző tevékenységeket szervezni. Természetesen szakítottunk időt a felvetődő kérdések, problémák megvitatására is. Erősítve a két szövetség közti kapcsolatot, idén is Borsos Melinda, a kerületi nőszövetség elnöke köszöntötte a presbitereket. Megállapodtunk, hogy a tavasz folyamán önkéntes munkával segítünk asszonytestvéreinknek a bonyhai Bethlen-kastély környezetének rendbetételében. A lelki táplálékról Jakab István maros-mezőségi, Lőrincz János marosi esperes, valamint Bárócz Huba helybeli lelkipásztor gondoskodtak. Az év végéhez közelegve, megköszönjük szövetségünk tagjainak a hozzáállását és az elnökségi tagok szolgálatát. Szintén köszönetet mondunk mindazoknak a lelkipásztoroknak, akik támogatták, segítették munkánkat, igehirdetéseikkel, előadásaikkal tápláltak, tudásunkat gazdagították. Ferenci István 6

7 Kedves Gyerekek! Képzeljétek el, mi lenne, ha nem lennének nevek. Micsoda összevisszaság lenne! Nem tudnánk egymást a nevünkön szólítani. Gyere csak ide, te! csak ezt tudnánk egymásnak mondani. A nevek fontosak. A szülők általában sokat gondolkodnak azon, milyen nevet adjanak gyermeküknek. Gyakran már jóval a születés előtt döntenek a névről. A neveknek jelentésük is van. Jézus neve is jelent valamit. Erről a névről már jóval a születése előtt döntés született. Az Ézsaiás könyvében ugyanis az Immánuél név áll, ami azt jelenti: velünk az Isten! A Máté evangéliuma szerint az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:»íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek«ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,20 23) Velünk az Isten!, csodálatos név ez. Nem vagyunk egyedül, Isten velünk van. Ő végtelenül szeret minket. Annyira szeret, hogy nem hagyott bennünket egyedül ezen a világon, hanem emberré lett. Gyerekként jött erre a földre. Majd felnőtt, tanított, gyógyított, és segített az embereken. Istenre, az Ő mennyei Atyjára mutatott. Életének célja az volt, hogy a kereszten meghaljon az emberek bűneiért. Sok ember Összeállította: Könczei Katinka pontosan ezt utasítja el. Számukra sohasem nő fel az Isten Fia. Mindig az a kisgyermek marad a jászolban. Pedig fontos, hogy az Úr Jézus naggyá legyen, naggyá a mi szívünkben is! Az ünnep, a karácsony csodája ma sem múlt el, valódi tartalma ma is él! Míg az advent a reményteli várakozás ideje, a karácsony maga a megvalósult és beteljesedett csoda: Isten Fiának, Jézus Krisztus születésének napja! A Szentírás szavaival kívánok Nektek és családotoknak ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPET! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) Labirintus Segítsetek a pásztoroknak megtalálni a Jézus jászolához vezető utat! Titkosírás A szövegből kihagyva a P és az Y betűket, megkapjátok a megfejtést, ami egy bibliai Ige! YPDICYPSŐSPYÉGPY YAPY YPMAYPGAPSSÁYGYPBAPN PISYPTEPNYNPEK, PYÉPS PAY FÖPLYDPÖNPY BPYÉPKYEPYPSSYPÉGPY, PYÉPYS YAPYZP EPMYBEYPREYKPHYEZP PJPÓYAKAPYRAPTY. Számkód Fejtsétek meg az alábbi számkódokat! Minden szám egy betűt rejt. A megfejtés egy bibliai Ige! , , E K Í M Ú U T Z R I A SZ Ü Á N O B S Ő D V L Ö Karácsonyfadísz Kellékek: A4-es színes papírlapok, olló, lyukasztó, madzag. Elkészítés: 1. lépés: Az A4-es lapokat függőlegesen, ujjnyi szélességűre felcsíkozzuk. 2. lépés: Egy dísz elkészítéséhez 5 csíkra van szükségünk. A csíkokat nem hagyjuk egyformán: a kép alapján egy csík kivételével mindegyikből kivágunk, így egyre rövidebb csíkokat kapunk. 3. lépés: A lyukasztó segítségével a csíkok mindkét végét kilyukasztjuk. 4. lépés: A kép alapján egymásra helyezzük a csíkokat. 5. lépés: Végül a madzag segítségével összekötjük a csíkokat! 7

8 Megújult a körösfői templom. Hálaadó istentisztelet keretében köszönte meg Istennek Hírek Események a körösfői gyülekezet, hogy az elmúlt évek során sikerült a templomát felújítani. A hálaadó istentiszteleten Kántor Csaba püspökhelyettes szolgált, a gyülekezet vallásórásai pedig énekkel örvendeztették meg az egybegyűlteket. A hálaadó istentisztelet végén Vincze-Minya István kalotaszegi esperes megáldotta a templomot, majd a templom előtti téren szeretetvendégségre került sor. Kálvin Idősek Otthona. November 8-án avatták fel Marosvásárhelyen a Romániai Református Egyház Nyugdíjintézete által létrehozott Kálvin Idősek Otthonát. Az avatáson jelen volt mindkét egyházkerület püspökhelyettese, valamint Kató Béla püspök is. Az eseményen részt vettek az otthon alkalmazottai és lakói is. Kató Béla püspök áldása és a szalagvágás után a meghívottakat Jakab István, az otthon igazgatója vezette körbe. Hármas ünnep Abrudbányán. A rendezvényen megemlékeztek Kálvin János ( ) reformátor halálának 450. évfordulójáról, ugyanakkor megünnepelték az 1848-as szabadságharc erdélyi polgárháborús szakaszában leégett református templom 125 éve történt újjáépítését. Az ünnepélyen megemlékeztek Alpár Ignác ( ) neves magyar tervezőmérnökről és Szalay Imre ( ) egyházkerületi főgondnok-mérnökről, akiknek az 1889-ben történt újjáépítés köszönhető. Institutio. Kálvin János halálának 450. évfordulójára ismét megjelent az Institutio. A genfi reformátor fő művét ezúttal dr. Buzogány Dezső teológiai tanár fordította magyarra. Szabó István dunamelléki püspök, a kiadvány szaklektora szerint Buzogány Dezső felbontotta Kálvin hosszú, barokk körmondatait, s ezzel elkerülte a latinos megfogalmazásokat is. A kiválasztás és predestináció terminusait a mai teológiai nyelvhez igazította, fordítása nyomán Kálvin érvelése több helyütt világosabb lett. Ha kellett, értelmezte az egyes kifejezéseket, s a magyar nyelv szinonimáival ügyesen érzékeltette a teológiai kifejezések különböző jelentésárnyalatait. Segítség a gyászban. Gyászfeldolgozó önsegítő csoport indult novemberben Sepsiszentgyörgyön és Baróton a szeretteiket elvesztett személyek részére. A Diakónia Keresztyén Alapítvány Családsegítő Program munkatársai szeretettel várják mindazokat, akiknek a közelmúltban kellett szembenézni a veszteség okozta fájdalommal, akik nek segítség, ha van kivel megosztani gondjaikat, bánatukat. Idősbarát program Baróton. A Diakónia Alapítvány feladatának tartja, hogy a még aktív életet élő nyugdíjasokkal is foglalkozzon. Ezért olyan programot szeretne nyújtani a nyugdíjasoknak, amely enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában. Családias klubja várja a csatlakozni vágyókat, mindazon személyeket, akik nyugdíjasként szeretnék mindennapjaikat színesebbé, tartalmasabbá tenni, akik szeretnének kulturális és szabadidős programokon részt venni. Testvérgyülekezeti kapcsolat jött létre a Görgényi Egyházmegyéhez tartozó Magyaró és az anyaországi Dunaszentbenedek református közössége között. Takács Malvin lelkipásztor szerint a kapcsolat azért fontos, mert az egymástól több száz kilométerre levő gyülekezetekben is vannak közös gondok, de közös örömök is; egymástól mindig lehet tanulni, és a nehezebb időszakokban egymáson kölcsönösen segíteni. A Takács lelkészházaspár által csendes hétvégének szervezett ünnepi eseményen Jakab István esperes A presbiter és családjának szolgálata a gyülekezet missziójában címmel tartott előadást. Egyház és valóság Egyházi valóság címmel konferenciát és kerekasztal-beszélgetést tartottak a Babeş Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán. A felvetett témák között többek között szó volt a megváltozott társadalom és az egyház viszonyáról, a keresztyén életvitelről és társadalmi etikáról, egyházi és társadalmi megbékélésről, egyház és politika viszonyáról, hagyomány és globalizáció viszonyáról, egyház és oktatás, változás és stratégia, többség kisebbség, misszió, szórvány, szeretetszolgálat kérdéseiről. Generális vizitációt tartottak novemberben több egyházmegyében. A vizitációs bizottság Kató Béla püspök vezetésével Sepsiszentgyörgy-Belvárosban, Kézdimártonfalván (Kézdi-Orbai) és Vízaknán (Brassói) látogatta meg a gyülekezetet, és találkozott az egyházmegye lelkipásztoraival. Gyermek-istentisztelet másképp. A Sepsi Egyházmegye gyülekezeteinek önkéntes munkatársai gyűltek össze nemrég az angyalosi gyülekezeti házban. A megjelentek a Diakónia Alapítvány képviseletében azzal a céllal találkoztak, hogy ötleteket szerezzenek gyermek-istentisztelet megtartásához. A résztvevők a Young Children and Worship nevű program által teljesen más jellegű tevékenységet ismerhettek meg. Istentiszteleti elemek bevonásával a vasárnapi igehirdetés ideje alatt egy külön helyiségben, külön szakrális teret kialakítva folyik a gyermek-istentisztelet. A különböző kellékek az aranyozott példázatdoboz, a sivatagdoboz, a fabábuk, valamint a különböző színű terítők segítségével a gyermekek átélhetik a bibliai történetek titokzatosságát, a Jézus-történetek csodáit, amelyek egységesen hozzájárulnak a gyerekek érzelmeinek fejlődéséhez. A képzést Roth Levente katekétikai előadó, valamint Jakab Éva vallástanár vezette. A gyakorlati bemutatókon kívül elkészítettük az eszközöket és kellékeket, Jakab Csaba zenei előadó vezetésével pedig tanultunk énekeket is. A képzés résztvevői lelki támogatást kaptak ahhoz, hogy a gyülekezeteikben megtarthassák a gyermek-istentiszteleteket, amihez Isten segítsége mellett szükség van a gyülekezet támogatására is. A munkához nagy alázat és belső késztetés szükséges, ami óriási felelősséggel is jár: hitelesen hirdetni Isten Igéjét a gyerekeknek, akiknek idővel templomba járó gyülekezeti tagokká kell válniuk. (Dr. Kinda Eleonóra) Lelkészbeiktatás Felvincen. Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be új szolgálati helyén Lukács György lelkipásztort. A Nagyenyed melletti felvinci templomban dr. Gudor Botond esperes hirdetett igét. A gyülekezetet Lukács György lelkipásztor köszöntötte, aki korábban a Hunyad megyei Rákosdon, majd a mezőségi Visában szolgált. Az istentiszteleten a szimbólumokat, a bibliát és az egyházközség pecsétjét Lőrincz Konrád, a Nagyenyedi Egyházmegye főjegyzője adta át Lukács Györgynek, majd Gábor Ferenc volt beszolgáló lelkipásztor, illetve Bilibók Géza plébános köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi alkalom a gyülekezeti házban tartott szeretetvendégséggel zárult. Hibaigazítás. Lapunk november 15-i számában Aki hisz Istenben, nem fut című írásban sajnálatos elírás történt: Bálint Árpád tanító nem 1990-ben, hanem 1950-ben érkezett Kalotaszegre. Az érintett szíves elnézését kérjük. ISSN

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Ökumenikus Imalánc Brassóban

Ökumenikus Imalánc Brassóban Ökumenikus Imalánc Brassóban 2016. 12. 15. 1990-ben a Brassó-Bolonyai Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség néhai elnöknője és az akkori plébános közös imára hívta a Brassó és környéke történelmi egyházak

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben