AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 24. szám december 15. Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! Karácsonyi pásztorlevél A 21. század embere számára lassan minden nap egyforma, hiszen mindig dolgozhat. Nem kell ünneplőbe öltöznie, és ha úgy kívánja, akkor éjjel-nappal mehet vásárolni. Azért is várunk egy-egy nagy ünnepnapot olyan nagy buzgósággal, mert úgy gondoljuk, hogy ekkor pótolhatunk be mindent. Ismét karácsony van, de vajon fel tudtunk-e készülni erre az ünnepre? A Hóseás 9,5-ben az Isten azt kérdezi: Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az Úr ünnepnapjára? Ha őszinték vagyunk, akkor bevalljuk, hogy nagyon nehéz a készülődés. Régebben a társadalom is segített, hiszen áhítat töltötte el még a városokat is. A társadalom ma nem segít, inkább gátol. A külső feltételek hiánya sok embert megakadályoz abban, hogy a karácsonyi romantikát megélhesse. Azok, akik Amerikába vándoroltak ki Európából, sokszor elmondják: hogyha tehetik, karácsonykor délről északra húzódnak, mert hó nélkül nem igazán karácsony a karácsony. Vajon ez a karácsony? Sok családban, ahonnan kirepültek a gyermekek, vagy meghalt az élettárs, mindent elhagynak, ami korábban elengedhetetlen kelléke volt az Ára 0,80 lej Kató Béla püspök (Folytatása a 3. oldalon) Rogier van der Weyden: Krisztus születése Amikor Vásárhelyen nem volt karácsony Ó, jöjjetek, hívek (Történt 1848-ban) Két napja nagy pelyhekben hull a hó, és sűrűn, mintha kárpótolni akarná a tél késését. Már jól benne van az idő a decemberi hónapban, s csak a karácsony előtti napokban kezdett el havazni, de most legalább kipótolja a lemaradást. Rövid idő alatt fehér takaró lepi be a Klastrom utca emelkedőjét, betakarva a sáros utat és az álmos házakat, a mintegy két hónapja tartó félelmet és szorongást. Már hat hete fosztogatnak a városban a császári csapatok, német és román szó uralja a székely város utcáit. A vártemplomba is császári zsoldosokat szállásoltak be, s a pimaszok még azt is elrendelték, hogy a város lakói fát hozzanak nekik, mert ők az erdélyi hideghez nincsenek hozzászokva. A császári hadtest rendeletének és a városi elöljáróság tehetetlenségének a besei erdő látta a kárát: majdnem az egészet letarolták. Ó, csak legyen vége már a fosztogatásoknak! Fodor Róza még sötétedés előtt kiáll a kapu elé havat seperni. Így tanulta gyermekkorában abban a Felső-Maros menti faluban, ahonnan férjhez jött ide. Nyírág seprűjével egyenletes mozdulatokkal sepri az utat, s szép tartásában nem látszik életének ideje, sem özvegy- Ötvös József (Folytatása az 5. oldalon) Nem csak ez a régi, szép karácsonyi ének hív minket a betlehemi jászolba ünnepelni. Magától az Úr Jézustól is halljuk a meghívást: jöjjetek énhozzám mind, akik megfáradtatok, és megterheltettetek Majd újra hangzik meghívása: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyon. Most karácsony alkalmával szóljunk családtagjainkhoz, barátainkhoz, szomszédjainkhoz a betlehemi pásztorok módján: menjünk el mind, lássuk meg e dolgot, melyet az Úr megjelentett nekünk. Mert már sok olyan gyülekezete van az egyházkerületünknek, amelyben ha a pásztorokhoz hasonlóan karácsonykor mind elmennek a templomba akkor sem telnek meg a templom padjai, a gyülekezet lélekszáma úgy megfogyatkozott. De az üres templompadok nemcsak erről beszélnek, hanem arról is, hogy gyenge az Úr Jézusban való örvendezésünk. Erősen megfogyatkozott bennünk a készség és erő arra, hogy másoknak is megmutassuk, hol található meg Jézus. Pedig Ő ott van bizonnyal, ahol a benne hívők és a reá várók együtt vannak. A szép, áldásos ünnepléstől elválasztó fal azonnal leomlik, amikor Jézust fogadjuk el életünk Urának. Sajnos nem úgy van, hogy mind elmegyünk. Mert a 21. századi ember hitének ereje már nem elég arra, hogy az őt fogva Székely József (Folytatása a 4. oldalon)

2 Barangolások bibliai tájakon Tiatira Ez a város Kis-Ázsia Lídia nevű tartományában feküdt, mintegy 80 km-re a mai Izmirtől. Kereskedő- és iparváros volt, itt gyártották a messzi földön híres bíbort. Nem véletlen, hogy Európa első keresztyén embere, Lídia ebből a városból származott. A városban sok juhot tartottak, s azok gyapjából sokféle kelmét készítettek, amivel bejárták az akkor ismert egész világot. A gyapjú- és bíborkereskedők céhekbe tömörültek, ami a mai szakszervezetnek felel meg, és ez a tény a város életét döntő módon meghatározta. Ha valaki el akarta adni a termékeit, annak feltétlenül csatlakoznia kellett e céhekhez. Akik ezt nem tették meg, azokat egyszerűen kiközösítették, s még szakmát sem tanulhattak. Ez a fajta szerveződés a helyi gyülekezet tagjainak komoly gondot okozott. Nem azzal volt gond, hogy a keresztyéneket nem vették fel a céhekbe, hanem az, hogy az összejöveteleik szöges ellentétben álltak a keresztyén tanítással. Ugyanis az ünnepélyeken pogány módon szórakoztak. Volt bálványáldozat, aminek egy részét megégették, a többi részét pedig a lakomáikon elfogyasztották. Ezzel még nem is lett volna baj, sokkal inkább a sok alkohol elfogyasztása után az ünnepség erkölcstelen orgiába fulladt. Így testi-lelki paráznaságot követtek el, egyaránt megcsalták Megváltó Urukat és hites feleségüket. Ezért a tiatirai gyülekezet tagjai számára égető kérdés lett: részt vehetnek-e ezeken az összejöveteleken, hogyan Csanádi Imre Karácsony fája A Karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép nem is sárba, latyakba... Ropog a hó alatta. Hegyek hátán zöld fenyő, kis madárnak pihenő búcsúzik a madártól, őzikétől elpártol. Beszegődik, beáll csak szép karácsony fájának derét-havát lerázza, áll csillogva, szikrázva. Ahány csengő: csendüljön, ahány gyerek: örüljön, ahány gyertya: mind égjen, karácsonyi szépségben. egyeztethető össze az üzleti élet és Krisztus követése? Az üzlet és keresztyénség mindig komoly dilemma elé állította a keresztyéneket. Ma is sokan azt állítják: becsületesen nem lehet üzletelni, mert akkor felkopik az állunk. Be kell hódolni az üzleti élet kőkemény szabályainak azért, hogy megélhessünk. Aki benne él az üzleti életben, az tudja, milyen nehéz kérdések ezek, és sokan buknak el ezen dolgokban. A gond az volt, hogy e kérdésben nem tudtak egységes álláspontot kialakítani. A megalkuvók táborát és gondolatait egy asszony képviselte, aki bátorította a férfiakat: éljetek nyugodtan szabadságotokkal, elvégre a keresztyének szabad emberek. Az asszonyt Jézabelnek nevezi a levél, aki Aháb király felesége volt. Szidonból került Izráelbe, s felforgatta a vallási és az erkölcsi életet. Vigyáznunk kell, mert a keresztyénség ma is két táborra oszlik. Vannak, akik azt mondják, hogy a Biblia elavult, a hitvallások is, s a keresztyéneknek is alkalmazkodniuk kell a modern világhoz. De hála Istennek vannak olyanok is, akik Krisztushoz, a hitvallásokhoz ragaszkodnak. A kérdés csak az: mi melyik táborhoz tartozunk? A levél írója nem elsősorban az asszonyt vádolja, hanem az egyházat, amely ezt beengedte a maga életébe. A gyakorlat az egyház történelme során azt mutatja, hogy amelyik egyház a hamis tanítást és életfolytatást eltűri, az halálra van ítélve. Ennek a városnak a megrázó üzenete a mi számunkra az, hogy ne legyünk túl türelmesek. A keresztyén szabadság nem jelenti azt, hogy elfogadhatjuk, ami ellentmond Isten Igéjének és egyházunk hitvallásainak. A gyakorlat azt is mutatja, hogy az egyházat sokkal könnyebb belülről tönkretenni, mint kívülről. Még a diktatúrák és keresztyénüldözés sem tudták úgy megrontani az egyházat, mint a szabadosság és a bűn iránti tolerancia. A mindenkori gyülekezetet Krisztus harcba szólítja. A régiek a földön élő egyházat küzdő, harcoló egyháznak nevezték. Krisztus a harcoló és győzedelmeskedő egyházának hatalmat ígér, olyan hatalmat, amivel minden csalárdságának ellene állhat. Krisztus jó vitézei felülről mindig erőt, segítséget kapnak, hogy hűségesek tudjanak maradni. A győzteseknek Jézus a hajnalcsillagot ígéri, aki Ő maga. Ha Krisztus valakinek a szívében él, az világosságot fog árasztani maga körül. Nekünk Jézus Krisztusra kell mutatnunk és hirdetnünk, hogy Ő jön, és országa beteljesedik. Ez a város és ennek gyülekezete szüntelen arra figyelmeztessen, hogy legyünk éberek, a kívülről és belülről jövő romlásra egyaránt vigyázzunk. E város lakóinak számára is van lehetőség a megtérésre, hogy rendezzék azokat a dolgokat, amikben elbuktak. Karácsony ünnepe, amit mi is minden évben megünneplünk, erre nagyszerű lehetőség. Ünnepünk ne külsőséges legyen, hanem belső, lelki. Szálljunk magunkba, vizsgáljuk meg életünket, és ha azt látjuk, hogy valami abban nem Isten akarata szerint való, akkor igazítsunk rajta. Ne vigyük át régi bűneinket az új esztendőbe. Tartsuk meg azt mi is, ami nálunk van: az evangélium tisztaságát és az abból fakadó Istennek odaszánt életet. Így lesz áldott a mi ünneplésünk. Olvasandó igék: 1Kir 16,28 34; Mt 6,24; ApCsel 16,14 15; Ef 6,11; Jel 2, Lőrincz István Mit szoktunk egymásnak kívánni? Először is egészséget. A 2015-ös kalendáriummal a szerkesztő is ezt kívánja az olvasónak; ebben segít a Házipatika rovat, amelyben egészségünk megőrzésével kapcsolatos írások olvashatók, a Diakónia rovat pedig az erdélyi református öregotthonokat veszi számba. Nem szabad elfeledkeznünk egyházi és történelmi nagyjainkról sem, akik munkájukkal, életükkel ma is szellemi táplálékot nyújtanak számunkra. A reformátor Farel Vilmos, az erdélyi püspök Abats János, az afrikai misszionárius Albert Schweitzer köszönnek ránk az oldalakról. Irodalmi nagyjaink közül József Attiláról, Szabó Dezsőről, Jókai Mórról emlékezünk meg. A művészetet Izsó Miklós szobrász, Székely Bertalan festőművész, Gy. Szabó Béla grafikus élete és munkái, valamint Bartók Béla jelenítik meg. Az Alfa és ómega fejezetben világhírű magyar tudósokról, feltalálókról olvashatunk. A Jubileum részben több templomról, gyülekezetről emlékezünk meg: Kovászna, Retteg, Beresztelke, Székelyudvarhely Bethlen-negyed, Csittszentiván, Nyárádselye, Mezőbánd, Sövényfalva, Szé kelybő, Bácsi. A szórakozás is mindennapjaink része. Erre nyújtanak lehetőséget kiadványunkban a sport mellett viccek, rejtvények, sakkfeladványok, nyelvi játékok, amelyek próbálják megnevettetni, gondolkodásra késztetni, de egyben kikapcsolódásra ösztönözni a kedves olvasót. A Kalendárium érdekes olvasmány, de az ünnepek közeledtével értékes ajándék is lehet szeretteink, ismerőseink számára. 2

3 Karácsonyi pásztorlevél (Folytatás az 1. oldalról) ünnepnek. Ha nincs család, akkor többé nincs értelme a karácsonynak? Nincs kinek örülni, fát díszíteni? Tele vagyunk bizonytalan érzelmekkel és önmagunkhoz kapcsoljuk a karácsonyt, pedig a karácsony lényege nem bennünk van. Minden emberi próbálkozás csak tökéletlen válasz arra a tényre, hogy Isten maga tette a karácsonyt ünneppé azáltal, hogy Ő emberré lett. Ez az első és legfontosabb üzenete ennek az ünnepnek. Isten azért lett érettünk emberré, hogy többé soha senki ne legyen magányos, még akkor sem, ha valami külső oknál fogva egyedül él. Karácsonykor ne essünk kétségbe, ha az ünnep minden hangulata ellenére nem tudunk eleget szeretni, mert nem kell önmagunkat megváltanunk, hiszen Krisztus azért jött, hogy Ő váltson meg minket, és megtalálja mindazokat, akik elveszettnek érzik életüket. Köszönjük meg, hogy most újra karácsony van és újra felragyog a betlehemi csillag előttünk, s mi tudjuk, hogy ebben nekünk nemcsak gyönyörködnünk kell, hanem a fényénél tájékozódni is. Különféle utakról jövünk, különböző sorsokat hordozunk, különböző gondolataink vannak, de mindannyian szeretnénk az Ige fényéből egy csóvát kapni. Mindannyian valljuk a zsoltárossal együtt, hogy a Te világosságod által látunk világosságot. Ez csak akkor történhet meg, ha jó irányba tekintünk, mert az alagút végének háttal ülők nem láthatják azt a derengő kis fényt, amelyet a szemben ülők azonnal észrevesznek. Református magyar népünknek azt kívánom, hogy üljön át a helyes irányba nézők sorába, és akkor biztosan felragyog a Krisztus, aki a világ megváltója. Nagykarácsony éjszakáján... Nagykarácsony éjszakáján, Jézus születése napján, ma örvendjünk, ma vigadjunk, ma született kis Jézusunk. Jézus ágyán nincsen paplan, megfázik a kis ártatlan. A szemei könnyedeznek, a könnyei esedeznek. Feljött már a hajnalcsillag, keljenek fel, kik alusznak! Vidám szellők lengedeznek, az angyalok énekelnek. Ki áll meg az autópálya parkolójában? 2012-ben a Magyarországi Református Egyház karácsonyi társadalmi kampányának részeként elkészült A Fiú című kisfilm, amely meglehetősen szokatlanul meséli el a születéstörténetet. Nyoma sincs idillnek, a történet szereplői a mai társadalom perifériáján vergődő személyek, kamionsofőrök, utcalányok. A film felzavarta az állóvizeket, vélemények feszültek egymásnak, egyesek betiltását követelték, mások kardoskodva védték. A középiskolás diákok akiknek akkor levetítettem tökéletesen értették, hogy miről van szó, nem hiányolták az idilli képeket, hanem éppen a nyers, kegyetlen valóság ragadta meg őket. Bennem viszont maradt egy kis hiányérzet: a filmből hiányoznak a betlehemi jászolbölcső előtt térdelő bölcsek, legalábbis 21. századi, tömjén- és mirhaillattól, valamint egyéb járulékos tényezőktől megszabadított sorstársaik. Hiányukat viszont nem a film alkotóin kell számon kérnünk. Vajon a parlamentből hazafelé tartó vidéki politikus, a köztársasági elnökhöz siető püspök vagy az állandóan utazó kutató megállt volna az autópálya parkolójában? Hol vannak a tisztességet tevő napkeleti bölcsek utódai? Korunk politikai, vallási vagy tudományos elitje ott állna-e a Fiú körül? Ott térdelünk-e a jászolbölcső mellett? Mert a napkeleti bölcsek mi vagyunk: a 21. századdal rohanó értelmiségiek. Lendületesek, céltudatosak, túlmotiváltak, jó kapcsolatokkal rendelkezők, akik nem akarnak lemaradni a versenyben, akik számára semmi sem drága, ha szakmai eredményekről van szó. Bizony-bizony felénk tart tükröt Máté evangélista. A bölcsekről nem tudjuk, hogy önként indulnak el, saját tudományos ambíciójuk hajtotta, vagy küldetést, netán kémszolgálatot teljesítettek? És ez nem is lényeges, ahogy nem lényeges számunkra az sem, hogy valaki a saját szakállára dolgozik, vagy éppen mamutcég áll mögötte. A lényeg az, hogyan teljesítik, hogyan teljesítjük a feladatot. Ismeretekkel és a keleti ügyintézésben évezredek óta megszokott apró figyelmességekkel felvértezve elindulnak a csillag irányába. Van kapcsolati tőkéjük is, Heródes udvarában a megbízható információért már-már életüket is kockára teszik. Az eredmény pedig első látásra lehangoló: Jeruzsálemben semmi sem történt, a csillag pedig Betlehemben, a barlangistálló fölött áll meg. Az alaposan felszerelt expedíció fordulhatna vissza: itt nincs semmiféle király, csak szegény, elcsigázott, nyomorult éhező fiatal család. De nem fordulnak vissza. Tudományos prekoncepcióik, feltételezéseik szappanbuborékként foszlanak szét, ők pedig nem idegesek, nem féltékenyek és nem türelmetlenek. Szempillantás alatt megértik az események lényegét, térdük koppan az istálló padlóján és az ajtónállóknak vagy éppen uralkodóknak szánt apró figyelmességeiket odateszik a Megváltó elé. Karácsonyi dugó. Ma már ezzel a kifejezéssel is meg kell barátkoznunk Talán ez az utolsó jelenet hiányzik az életünkből. Ne felejtsük, hogy Jézus Krisztus nem a sürgölődő Márta szolgálatára, hanem a lábainál térdelő Mária igehallgatására mond igent: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle. (Lk 10,41 42) Futunk, hajtunk, dolgozunk a családért, a közösségért, a nemzetért, az Anyaszentegyházért, és nincs időnk odaülni Jézus lábai elé, nincs időnk, türelmünk, alázatunk odatérdelni a jászolbölcső elé. Mi talán ott is beszédeket írnánk, elemeznénk, lefotóznánk, esetleg kidekorálnánk az istállót. A találkozás után a napkeleti bölcsek elindulnak hazafelé. Álomban viszont kijelentést kapnak, hogy kerülő úton térjenek vissza hazájukba. Máté Evangéliumában Isten Józseffel és a bölcsekkel kommunikál álomban. És az álombeli kijelentés ezúttal életmentő. Védelmet jelent egy olyan világban, ahol a Megváltó előtt leboruló ember nem mindig népszerű. Miközben hullafáradtan beesünk az ünnepbe, legyen erőnk sütés-főzés, fadíszítés, angyalkodás, prédikációírás, próbák és ünnepélyek mellett és alatt odatérdelni a bölcső mellé, letelepedni az Úr Jézus lábaihoz és hallgatni Őt. Mert Isten kommunikálni akar velünk, el akarja mondani az Életmentő Üzenetet. Meghalljuk? Ősz Előd 3

4 Akik befogadják Jézust Karácsonyra készülődve elgondolkodtunk-e már azon, hogy mi teszi ünneppé a karácsonyt? Talán az, hogy a vásárlásra, a szórakozásra nézve többet engedhetünk meg magunknak? Talán az, hogy több időt szakíthatnak a családtagok egymás számára? Vagy hogy a külföldön dolgozók úgy jöhetnek haza, hogy több időt tölthetnek a családjukkal? Bizonyára sokak számára a felsoroltak töltik be az ünnepet, de mindezek nem teszik karácsonnyá a karácsonyt. Talán hangulatossá, élvezetessé, különlegessé és netalán érzelgőssé teszik az ünnepnapokat, de nem teszik igazi karácsonynyá. Semmi és senki más nem lehet mérvadó és meghatározó számunkra, csak Jézus. Ő teszi igazi ünneppé a karácsonyt. Ha Ő nem jött volna közénk, karácsony sem lenne. A bibliai korban és utána néhány évszázadig nem ünnepelték a karácsonyt. Az első jeleket 354-ben találjuk. Mégis a lelki karácsony, Krisztus Urunk születése, földre jövetele fontos volt minden Istenre figyelő embernek. Azoknak, akik várták a Messiás eljövetelét, azoknak, akik látták Őt kisgyermekként, és hálát adtak érte. Azoknak is, akik emlékeztek arra, hogy Isten Fia a földre jött és mindenben hasonló akart lenni hozzánk emberekhez kivéve a bűnt, hogy semmi kivételt nem tartott fenn magának, hanem úgy lépett be a világunkba, mint minden ember. Megszületett, méghozzá mostoha körülmények között. Józsefnek és Máriának a mostoha körülmények ellenére igazi karácsonyuk volt, mert számukra Jézus jelentette az ünnepet. Az Ő születése ünnepet teremtett, és minden bajt másodlagossá tett. A pásztoroknak igazi ünnepük volt, mert az angyali szónak engedelmeskedtek, és elmentek megnézni a megszületett üdvözítőt. A keleti bölcsek sokkal később találkoztak a mennyei Királlyal, mert hosszú utat kellett megtenniük Betlehemig, de örömmel hódoltak, és királyhoz méltó ajándékokat vittek neki. Akiknek igazi karácsonyuk volt, azoknak Jézus által volt igazi ünnepük. Azok nemcsak elmentek megnézni, hanem hit által be is fogadták és a szívükben készítettek neki helyet. Milyen szomorú kép áll előttünk a mai keresztyén emberek többségéről: mindenki ünnepelni akar, de Jézus nélkül. Fontos az étel és ital, fontos a szórakozás, fontos a pazarlás, hiszen ilyenkor azt is megveszi az ember, ami nem is annyira szükséges számára, de nem gondol a nincstelenre, aki szegényesen készül az ünnepre. Fontos a karácsonyfa, fontos a túlzott ajándékozás. Mennyi minden fontos, s éppen az szorul az élet peremére, akit ünnepelni kellene. Legfeljebb annyi jut neki, amennyi egy díszgömbnek a karácsonyfán. Kiknek van igazi karácsonyuk? Azoknak, akik befogadták Őt, azoknak, akik Jézust ünneplik és nem önmagukat. Azoknak, akik nem a testi kívánságok futó bálványainak hódolnak, hanem teljes szívből azt imádják, aki azért jött, hogy népét megszabadítsa. A karácsony tulajdonképpen Jézus befogadásának ünnepe. Akik befogadják Őt, azoknak hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Imádkozzunk a következő verssel: Vágyva vágyunk, nagy király! Ünnepelni jöttödet, Nagy örömmel fogadunk. Jöjj, siess, te szent követ: Mi hideg jászol helyett Szívünkben adunk helyet. Szép Eduárd Ó, jöjjetek, hívek ajtó előtt megáll és zörget, hogy (Folytatás az 1. oldalról) tartó láncokat, kötelékeket szétszakítsa. Ó, mily gyakran és könnyen tartanak minket fogságban a külső körülmények. Olyan események, amelyek megakadályozzák, hogy a karácsony igazi áldásában részünk legyen. Bizony gyakran van úgy, hogy valóban nem az akadály nagy, hanem nagyobb a közömbösségünk, a kishitűségünk. A hitben való meggyengülésünk miatt már semmit sem várunk, semmit sem akarunk átvenni abból, amit Isten Fia hoz nekünk. Pedig Ő minden Az üzletek az ünnep alkalmával csillognak-villognak, a lelkek kevésbé önként nyissunk ajtót előtte, hogy új szívet és új lelket ajándékozzon. Ha nem nyílik meg szívünk Jézus kopogtatására, ha nem mondunk igent az Ő zörgetésére, akkor elmegy életünk mellett a békesség Fejedelme, és mi a karácsony áldása, lelki élmény nélkül maradunk. Menjünk el hát mind átélni a csodát, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát. Menjünk el családtagjainkkal együtt örvendeni abban, amit Jézus tett értünk. Történjen meg végre bennünk a változás, keljen életre az új ember. Jöjjön létre Isten dicsőségét szolgáló jó rend otthonunkban, gondolatainkban, beszédünkben és cselekedeteinkben. A Betlehemben megszületett Úr Jézus meghívása most is hangzik: Jöjjetek! Menjünk együtt ünnepelni a karácsonyt, azaz együtt megtapasztalni valamit Isten ajándékából, amelyet a templom légkörében, a gyülekezet szent közösségében készít számunkra. Isten az Ő kegyelme és szeretete által létre akarja hozni szívünkben a karácsony igazi örömét. Menjünk el mind és nyissuk meg szívünket, fülünket és szemünket az Úr előtt, hiszen csukott szemek számára nem ér semmit a szép napfelkelte, és zárt füleknek Isten beszéde. Menjünk el az ige hallgatására, hogy megtapasztaljuk az irgalmas Isten szabaddá tevő kegyelmét Krisztusban. Mindenkinek szól a prófétai biztatás: Kelj fel eljött világosságod. Ezzel akar Isten kimozdítni ünneptelenségünkből, közömbösségünkből és eljuttatni az Ő reményteljes világába. Vessük hát el a sokféle kifogást. Ne legyünk közömbösek azokra nézve, amiket Isten készített az övéinek. Aki egyegy világmegváltó esemény idején veszteg marad, az nem részesül a nagy örömben. Jézus megszületett, eljött, hogy meggyőzze a világot. Mennyünk el mind, kiáltsuk karácsonykor is: áldott, aki jön az Úrnak nevében! Hogy e karácsony örömteljes és boldog legyen. (A szerző egyházkerületünk missziói előadója volt) 4

5 Amikor Vásárhelyen nem volt karácsony (Folytatás az 1. oldalról) ségének súlya. Mióta két lánya férjhez ment, fiával ketten élnek a Klastrom utcai kétszobás házban. De a fia most valahol Déva körül van, négy hónapja nem látták egymást. A hulló hó csendjében megszólal lelkének szép álma: az ünnepre hátha hazajön a fiam! A Nagyerdő felől vidám kacagás és csilingelés töri meg a csendet: császári katonák lovas szánja ereszkedik alá, rajta hangoskodó németek, s még magyar is van közöttük. Róza áll a kapu előtt, kezében fogja nyírágseprűjét, s belehasít a felismerés fájdalma: amíg ezek a császáriak itt vannak a városban, az ő fia szabadon nem jöhet haza. Még karácsonyra sem, mert ellenségek. A száguldó lovas szán most éri el a seprűjére támaszkodó asszonyt, akit az egyik katona ostorával célba vesz. Az ostorcsapás a seprűt találja telibe, s ahogy kicsúszik a keze alól, az asszony nagyot esik a hóban. Jó mókának tűnt a játék, mert a vár aljáig érve sem csitul el a nevetés a szánon. Korai szürkülettel együtt Fodor Róza is naponta lesétál a vár melletti havas úton. Amióta a szánozó katona ostorával kiütötte alóla a seprűt, felkötött karral, óvatos léptekkel ereszkedik lefelé. A vár mellett némán, szótlanul mennek el egymás mellett az emberek. Azt beszélik, benn a templomban alszanak a kiscsergedi román lándzsások, talán még karácsonyi templomozás sem lesz ebben az évben. Csak a harangok zúgása hirdeti estéről estére, mégis közeledik az ünnep: jön az isteni Gyermek, a betlehemi Jézus úgyis megszületik. A város híreit öregasszonyok adják tovább, ők is csak suttogva mondják egymásnak: közelednek a Mátyás-huszárok, s lesz itt haddelhadd. Majd rendet teremtenek ők. Már látják is maguk előtt, ahogy lóháton érkeznek a huszárok karjukon a kis Jézussal, aki hozza a szabadságot Vásárhelynek. Fodor Róza karácsony este is lecsúszkál a havas úton, fia nem jött haza, s olyan szegény Ma vajon milyen ünnepre készülünk? Karácsonyfa a 21. században Marosvásárhelyen az ünnep egyedül. Hiába van karácsony, nem örömhír érkezett a városba, hanem szomorú: újabb ellenséges csapatok jöttek be Vásárhelyre. Siet is hazafelé a csúszós hóban, felkötött karral lassú a járás. Az utca most csendes, a vártemplomban karácsony estéjén idegen katonák laknak, a templomozás elmarad: itt ma nem születik meg a kicsi Jézus. Távolból szent éneklés dallama száll feléje, szabálytalan kutyaugatás töri meg a csendet, s a bástya mögül járőröző katonák lépnek ki. Fodor Róza alázatos csoszogással kerüli ki őket, amikor az egyik járőr hangosan megszólítja: Róza néne, karácsony van, ad-e nekünk egy pohár bort? Fodor Róza megszeppen a császáriak között tülekedő magyar katonától, aztán lassan, halkan megszólal: Gyertek, Janó, egy pohárral kaptok, mert karácsony van. A Fodor-porta szűk udvarú, a szobában egy vaskályha tüze világít, Róza néni egy félig égett gyertyát tesz az asztalra, egy másik gyertyával elindul a pincébe borért, s míg öregasszonyos lassúsággal felhozza a kancsó bort, a büszke osztrák járőrözők az egyszerű szoba szép rendjét megcsodálják. Szótlanul tölti a kancsóból a bort a poharakba, amikor megszólal a pár lépésre lévő vártemplom harangja. Mintha itt szólna csak a ház padlásán, az osztrák katonák koccintásra emelik poharukat, mondanák is a megszokott Frohe Weihnachten-t, de az egyiknek a keze megáll a levegőben, hirtelen elvörösödik, s Janó felé fordulva súg valamit neki németül. Janó is elpirulva teszi le poharát az asztalra, s akadozva mondja magyarul: Róza néne, a barátom azt kéri, bocsásson meg neki, hogy kiütötte maga alól a seprűt. Padlás közelben zúgnak a vártemplomi harangok, valahol a harmadik szomszédban éneklik a kántálók: elindult Mária szállást keresgélni. Róza néni hallja, s eszébe jut, hogy a templomozás elmaradt, a huszárok nem jöttek meg, a fia sem érkezett haza, de a kicsi Jézus, a szeretet úgyis megszületett. Felkötött karral, szomorúan szép tekintetével ránéz a császári katonára, s szemébe nézve mondja: Janó, mondd meg a barátodnak : magyar asszony karácsonykor megbocsát! Hova fogadjuk be Jézust? Karácsony van, Jézus Krisztus születését ünnepeljük. A Bibliából tudjuk: több mint kétezer évvel ezelőtt, miután József és Mária Názáretből fáradtan megérkeztek Betlehembe, sehol sem találtak szállást. A családoknál és a vendégfogadóknál minden hely foglalt volt a népszámlálásra érkezett utasok miatt. Józsefet és Máriát mindenhol elutasították, pedig láthatták, szállásra lett volna szükségük. Feltesszük a kérdést: ma 2014 karácsonyán befogadjuk-e Jézust? És ha igen, hova? Nem kell neki a lakásunkat átadni, hanem a szívünkbe kell befogadni. Sokan vannak ma is, akik nem készítenek advent idején helyet a szívükbe a születendő Megváltó számára. Nem veszik komolyan az Atya ígéretét, mely szerint a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban (Róm 6,23). Az első karácsony alkalmával ajándékba kaptuk Jézust, Isten egyszülöttjét, aki nem díszes királyi palotában, hanem istállóban született. Sokan viszont nem tudnak mit kezdeni Jézussal. Beteg a lelkük, nem is értik, miért kell örülniük. Ebben a rohanó világban egyik napról a másikra reménytelenül élik életüket. Unalmasnak találják az életet, amelyet a mi Urunk ajándékozott nekünk. Sokan kiégtek és belefáradtak a mindennapi küzdelmekbe. Isten azért küldte el számunkra Jézust, mert tudta: rajtunk csak az ingyen kegyelemből kapott ajándék segíthet, mivel saját erőnkből nem lennénk képesek kiérdemelni a bűnbocsánatot és az üdvösséget. A belé vetett hittel viszont mindezt elnyerhetjük, ezért az arra alkalmas időben, az első karácsonykor elküldte egyetlen Fiát az idők teljességében. Jézus születése és eljövetele minden embernek szólt, és szól ma is. Minden csak attól függ, hogy hajlandók vagyunk-e igaz hit által befogadni az ajándékot, Jézust, vagy sem. Ha szívünket kellőképpen kitisztítottuk, előkészítettük a Szentlélek munkája által, akkor az idei karácsonykor is be tudjuk hittel fogadni Jézust, és így boldog életünk lehet, mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, ne maradjon bűneinek fogságában, hanem örök élete legyen (Jn 3,16). Dr. Avornicului Mihály Rubens: Mágusok imádása 5

6 Hogyan tegyünk tanítványokká minden népeket? Táborokkal a gyermekekért A Kolozsvári Egyházmegye Presbiteri Szövetségének (PSZ) mezőségi régiója a közelmúltban tartotta év végi találkozóját. A magyarszováti templomban Tóth Árpád főjegyző rövid áhítatát követően Nagy István helybeli lelkipásztor, majd Floriska István megyei PSZelnök köszöntötte a presbitereket. A részvevők Ágoston Palkó Attila szászfenesi lelkipásztor előadását hallgatták meg, amelyben arra a kérdésre kereste a választ: hogyan tegyünk tanítványokká minden népeket? Példamutatással és önzetlen szolgálattal Ágoston Attila szerint a feltett kérdésre röviden így lehet megadni a választ. Szerinte a presbiterek egyik legfontosabb feladata a családlátogatás. Nem kell várni, hogy az emberek maguktól jöjjenek a templomba, el kell értük menni fogalmazott az előadó. Fontos a törvények betartása is, de nem minden áron, hanem Krisztus békéjének megőrzésével. Hangsúlyt kell fektetni a hit tisztaságára, ezért a tévtanításokkal szembeni küzdelmet is folytatni kell. Ezt azonban csak úgy lehet elérni, ha a presbiterek jól ismerik a Szentírást és hitvallásainkat is. A gazdasági és pénzügyi kérdések is fontosak, de nem szabad elhanyagolni az egyházi épületek karbantartását, a gyülekezeti alkalmak megszervezését, a fiatalokkal való foglalkozásokat (kirándulás, tábor) mindezt azonban úgy, hogy a lelkipásztorral és az egymással való együttműködés példamutató legyen. Az előadást követően a beszélgetések, hozzászólások rendjén elhangzott: az uniós normák bevezetése a mezőgazdaságot, álltatenyésztést tönkretette. Vidéken egyre nehezebb a megélhetés, az emberek elköltöznek, kivándorolnak, a gyülekezetek lélekszáma apad. A szomszédos gyülekezetekben (pl. Mocs és Kolozs környéke) rengeteg a cigány, helyenként vagy akár ezres lélekszámú. Ilyen körülmények között nehéz dolgozni, egyházat építeni, de még mindig jobb a helyzet, mint városon, ahol az emberekből kiölték azt az igényt, hogy templomba járjanak. Szóba került a közmunka is, amely Nagy István lelkipásztor szerint nagyon fontos közösségformáló lehetőség, ezért ne hagyjuk kikopni a gyakorlatból. Szerinte sokat jelent az is, ha egy településen ahogy Magyarszováton is a polgármester egyúttal presbiter is, hiszen így az egyház munkáját sokkal jobban tudja segíteni. Tóth Árpád főjegyző felszólalásában külön köszönetet mondott azoknak a kolozsvári gyülekezeteknek, amelyek a kisebb református közösségeknek pályázati vagy más rendszer alapján anyagi segítséget nyújtanak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a hagyományőrzés (népviselet, néptánccsoport, betlehemezés) fontosságára. Az együttlét végén Floriska István összegezte a találkozó tanulságait, és beszámolt az egyházmegyei PSZ éves munkájáról. Idén kevesebb presbitertalálkozót szerveztünk, mert az egyházmegyében élő gyermekek, ifjak foglalkoztatására az egyházmegyével közösen több évre kiterjedő, hosszú távú stratégiát dolgoztunk ki. Kolozson három részletben mintegy száz szociálisan hátrányos gyermeket, a székelyudvarhelyi Ivóban pedig 150 gyermeket táboroztattunk mondta Floriska. Szükség van arra, hogy a gyermekek találkozzanak egymással, ismerkedjenek, érezzék, hogy az egyház számon tartja őket. Így próbáljuk meg elejét venni annak, hogy román iskolába írassák őket, vegyes házasságokat kössenek; ez utóbbi kettő miatt ugyanis vészesen apad a magyarság magyarázta a PSZ megyei elnöke, aki szerint az egyházmegyében a kimutatások alapján mintegy tízezer nem regisztrált református él, s ez igencsak elgondolkoztató. Ezért összehangolt munkára van szükség a PSZ, az IKE, a lelkipásztori értekezlet, valamint a nőszövetség segítségével, s erre a két éve újjáalakult Kolozsvári Egyházmegyében dr. Bibza Gábor esperes vezetésével meg is van az esély. Somogyi Botond Harangszentelés Magyarpalatkán Magyarpalatkán november 9-én vasárnap harangot avatott a református közösség. Az 1650-ben készült harang már tavaly novemberben elrepedt, a gyülekezet pedig elhatározta, hogy újat öntet. A kiróvás és az adományok szinte az egész költséget fedezték, amelyet kipótoltak, és Lázár Imre székelyudvarhelyi öntőmesternél megrendelték az új harangot. Erre még Szabó István János lelkipásztor idejében került sor, ezt követően azonban az állás megüresedett meséli Cseh Zoltán, aki nemrég került a palatkai parókiára. A gondnok idén nyáron vetette fel annak ötletét, hogy a harangot ha már kész van, és használatban van fel kellene szentelni. Így került sor arra, hogy majdnem egy évvel a tavalyi harangöntést követően hálaadó istentiszteletet tartsunk teszi hozzá Cseh Zoltán lelkipásztor. A palatkai templomban az ünnepi istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét Lk 14,15 24 alapján. A harangok története egyúttal az egyház története is, a harang újjáöntése ugyanis a gyülekezet életéhez kapcsolódik mondta a püspök. Sok minden elnyomja ma a harang hangját: otthon, az utcán vagy a szívünkben. Nekünk azonban arra kell törekednünk, hogy a hívó szóra válaszoljunk, és elmenjünk a templomba Isten Igéjét hallgatni. Igehirdetést követően dr. Bibza Gábor esperes köszöntötte az egybegyűlteket, aki egykor maga is a gyülekezet lelkipásztora volt. Akkor, amikor a gyülekezet harangot öntet, azt jelzi, hogy meg akar maradni. Adja Isten, hogy a harang minél több ideig hívogassa Palatka templomos népét Isten hajlékába fogalmazott az esperes. Ezt követően Cseh Zoltán helybeli lelkipásztor a település, valamint a harangöntés történetét ismertette a jelenlevőknek. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult. SB Presbiteri segítség a nőszövetségnek Idén ismét a marosvásárhelyi Szabadi úti gyülekezet adott otthont az egyházkerületi Presbiteri Szövetség (PSZ) évi közgyűlésének, amelyen a 15 egyházmegyéből 14 képviseltette magát. Szegedi László missziói előadó igehirdetését követően Pályi József, a szövetség elnöke beszélt a PSZ egyéves munkájáról. Másnap az egyházmegyék elnökei számoltak be az elmúlt év eseményeiről. Jó volt hallani, hogy mindenhol igyekeztek különböző tevékenységeket szervezni. Természetesen szakítottunk időt a felvetődő kérdések, problémák megvitatására is. Erősítve a két szövetség közti kapcsolatot, idén is Borsos Melinda, a kerületi nőszövetség elnöke köszöntötte a presbitereket. Megállapodtunk, hogy a tavasz folyamán önkéntes munkával segítünk asszonytestvéreinknek a bonyhai Bethlen-kastély környezetének rendbetételében. A lelki táplálékról Jakab István maros-mezőségi, Lőrincz János marosi esperes, valamint Bárócz Huba helybeli lelkipásztor gondoskodtak. Az év végéhez közelegve, megköszönjük szövetségünk tagjainak a hozzáállását és az elnökségi tagok szolgálatát. Szintén köszönetet mondunk mindazoknak a lelkipásztoroknak, akik támogatták, segítették munkánkat, igehirdetéseikkel, előadásaikkal tápláltak, tudásunkat gazdagították. Ferenci István 6

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 21. szám. 2014. november 1. Ára 0,80 lej Isten vigasztaló szava Zsolt 103,1 4 November első napjaiban sok ember megfordul a temetőkben.

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 4. szám. 2014. február 15. Ára 0,80 lej Az erdélyi püspök a nyitás és a párbeszéd híve A megálmodott terveket életbe kell ültetni Beszélgetés

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 19. szám. 2013. október 1. Ára 0,80 lej Idén 125 éves a segesvári református templom. A közelmúltban tartott ünnepség alkalmával sor

Részletesebben

Üdvözítő született ma nektek

Üdvözítő született ma nektek Ige: Lukács 2, 1-20 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2012. december Karácsonyii gondollatok Üdvözítő született ma nektek Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 22. szám. 2013. november 15. Ára 0,80 lej Mégis lehet Bethlen-szobrot avattak Kolozsváron A kolozsvári Kétágú templom kertjében avatták

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 13. szám. 2014. július 1. Ára 0,80 lej Legyenek láthatóvá tetteid! 2014 Világtalálkozó rendhagyó módon Az idei világtalálkozó rendhagyó

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXVI. évfolyam 13. szám. 2015. július 1. Ára 0,80 lej A zarándok vándorbotja, a kormányos iránytűje Hogyan olvassuk a Bibliát? Számunkra a Biblia Isten

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja IX. évf. 3.sz. 2006. Reformáció havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja A lkotása felett kezdetben az Úr Z árszóként ily szavakat mondott:

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2009 / 1. Vasárnap válságnap? Ünnep-e neked is a vasárnap? Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára Hitvallásunk terei: Dr. Varga

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 15. szám. 2013. augusztus 1. Ára 0,80 lej A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Egyházkerületi közgyűlés Szovátán Az idén

Részletesebben

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA 2010. 2. szám Ébredjetek, mert Isten úgy szeret! Ha idős, hívő reformátusokkal beszélgetünk, gyakran előtör belőlük a vágy, hogy bárcsak adna Isten

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

Szeretet. Istentiszteletekre járó emberek többsége. A Szentlélek kitöltetett. 2013. MÁJUS 5. sz.

Szeretet. Istentiszteletekre járó emberek többsége. A Szentlélek kitöltetett. 2013. MÁJUS 5. sz. Szeretet 2013. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 A Szentlélek kitöltetett A felvétel a Magas-Tátrában készült, a váradi fiatalok tavalyi kirándulásán.

Részletesebben

Harangszó. Láttam két csodálatos prédikációt. Az utolsó szõlõtõkék HETEDIK KÜRTSZÓ

Harangszó. Láttam két csodálatos prédikációt. Az utolsó szõlõtõkék HETEDIK KÜRTSZÓ Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.JÚLIUSXXII.ÉVFOLYAM 13.SZÁM Láttam két csodálatos prédikációt Uhde Frigyes: Engedjétek hozzám a kisdedeket Engedjétek hozzám

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

polgármester aljegyző jegyző alpolgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő

polgármester aljegyző jegyző alpolgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Minden kedves olvasónak kellemes, szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog újesztendót kíván Rákóczifalva Nagyközség Onkormányzata! polgármester jegyző alpolgármester alpolgármester

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 49. szám 2013. december

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 49. szám 2013. december MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 49. szám 2013. december Köszöntő ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek fiain! (Zsolt 90,9) Ebben az esztendőben

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június A keresztyén közösség olyan közösség, amely Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. Se több, se

Részletesebben