Egy könyvtár lapjai. Répcelak város nyilvános könyvtára 50 éves jubileumára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy könyvtár lapjai. Répcelak város nyilvános könyvtára 50 éves jubileumára"

Átírás

1 Egy könyvtár lapjai Répcelak város nyilvános könyvtára 50 éves jubileumára

2 Egyszer kimentettem egy kolibrit egy macska szájából. A tenyeremben tartottam az apró madarat, egyik kezemmel befedve a másikat. Nem éreztem a madár súlyát, és nem is tudtam volna, hogy ott van, ha nem éreztem volna a szívdobogását. Így van ez egy jó történettel vagy verssel is. A szívverést kell érezni, nem az olvasmány súlyát. Ray Douglas Bradbury GONDOLATAIM A KÖNYVTÁRRÓL Abban biztos vagyok, hogy a répcelaki könyvtárból első kölcsönzött könyvem Rudyard Kipling Dzsungel könyve volt. Arra is határozottan emlékszem, hogy akkor a könyvtáros az általam nagyon tisztelt Király Gyula tanár úr volt. Nagyon örült, hogy beiratkoztam, és valahogy lehet, hogy csak így gondolom utána az iskolában is még jobban figyelt tanulmányaimra. Mivel a tanár úr a krónika szerint 1960 és 1964 között volt könyvtáros, ezek szerint 9-13 éves korom között kölcsönöztem ki az első könyvet. Azt hiszem jogos volt a tanár úr öröme. Mi, az akkori újhídi utcai (most ugye Vörösmarty utca) gyerekek (voltunk vagy an az as korosztályból) nem annyira a könyv szeretetéről voltunk híresek. Hogy miről, azt hadd ne írjam le, nem akarok példát (rossz példát? mutatni) a mostaniaknak. Az első könyvet sok követte. Tamási Áron, Veres Péter és Szabó Pál meglévő műveit kölcsönöztem a leggyakrabban. Sőt ott olvasgattam az irodalmi folyóiratokat. A Kortársat, az Új Írást, a Tiszatájat. Ezek által szerettem meg az irodalmat. Segített a könyvtár a főiskolai, és főleg a levelezőn elvégzett egyetemi tanulmányaim alatt is. Később pedig a városi cím elnyerésében, hisz a bírálóknak azt tudtuk a legegyszerűbben bebizonyítani, hogy könyvtárunk városi színvonalú. Ezt az állítást pedig sokszor hangoztatjuk azóta is még nem halottam, hogy megcáfolta volna valaki. Többek között ezért is támogatta 2002-ben a bővítést a képviselő-testület. A mostani szolgáltatás alig hasonlít az ötven évvel ezelőttire. A könyvtár vezetője, munkatársa mindig a változások, az újítás generálói voltak. A könyvek kikölcsönzése, és még számtalan szolgáltatás mellett ma már mikrotérségi szerepet kapott a könyvtár, és olyan lehetőségek állnak a használók rendelkezésére, mint a médiatári tagság, a virtuális tartalomszolgáltatás és a NAVA-Pont. A kiadvány megjelenését Dr. Németh Kálmán polgármester támogatta. Könyvet, főleg szépirodalmi könyvet a mai ember kevesebbet olvas, de a többi szolgáltatás igénybevételével pezsgő élet folyik az intézményben. A XXI. század globalizációs világában nagyon sok ember nem találja helyét a világban. Aki a könyvtárba belép, az jó helyen van. És aki állandó látogatója lesz, az az időt tartalmasan fogja eltölteni.

3 A következő időszakra (ötven évre?) minden jót kívánok a látogatóknak és az ott dolgozóknak. És még azt, hogy forduljon meg az elmúlt év magyarországi tendenciája. Olvassanak az emberek egyre több magyar szépirodalmat és verset. Jókai, Mikszáth, Vörösmarty, Ady és a többi géniusz segít a magyarságunk megtartásában, és eligazodni az élet sűrűjében. Hogyha jó mesékre vágytok, "Meseládában" találtok kedvetekre mesét bőven. A játéksarok is gyermekekre vár. Fedezzétek fel milyen a könyvtár. Legyetek, hát mindig résen! Dr. Németh Kálmán polgármester Kérdéseidre a választ egy megfelelő könyvben megleled, ha jó helyen jársz, s azt a könyvet könyvtárosod ajánlja neked! Pichlerné Kondra Katalin olvasó ELŐSZÓ Egy sikeres, és közönsége körében kedvelt könyvtár ünnepli fennállásának fél évszázados jubileumát. Történetének kronológiája, intézményes létének előzményei jól mutatják a répcelakiak azon törekvését, hogy a szellem napvilágára fogékonyan éljék életüket, alakítsák környezetüket már abban az időben is, amikor az még ritkaságszámba ment. A megye könyvtárosai nevében örömteli elismeréssel gratulálok a jubileumhoz! Az immáron városi olvasóközönség szerencsésnek mondhatja magát, mert könyvtárosai dicséretes hivatástudattal, kezdeményező aktivitással sorrarendre képesek voltak fejleszteni a szolgáltatásokat, az elsők között számítógépeket alkalmazni, mintaszerű közönség- és partnerkapcsolatokkal a mindennapokban jelen lenni, közérdekű tájékoztatókkal, elektronikus tartalmakkal falakon kívül is megjelenni. A legutóbbi időben ezt a törekvést bölcs intézményvezetői támogatás, irigylésre méltó önkormányzati gondoskodás és nem utolsó sorban a lakossági szimpátia, könyvtárhasználati kedv is támogatta. Csakis így jöhetett létre az a sokszínű tevékenység, amely az emlékező füzet lapjain feltárul! Napjainkban, a digitális információszolgáltatás világában gyakorta felmerül a kérdés, hogy szükség van-e a könyvtárakra? Léteznek optimista és pesszimista jóslatok is. A legkomorabb hangok vészharangot kongatnak a könyvtárak felett mondván: Az emberek tájékozódási igényét kielégíti az elektronikus média és az internet, az olvasás pedig már elveszítette rangját a tevékenységek között és a szabadidőben. Örömünkre másfajta jövőképek is léteznek. Olyanok, amelyek hisznek a könyvtári szolgáltatás közjó jellegének megmaradásában, és vele együtt a nyomtatott szöveg és az érdeklődő, gondolkodó, érző ember semmi mással nem pótolhat, alkotásra, kiteljesedésre ösztönző erejében. Üzennek továbbá azok a jó tapasztalatok, amelyeket a változni, megújulni képes könyvtárak, köztük jelesül a répcelaki városi könyvtár is, a mindennapi létével felmutatnak. A jubileum alkalmából töretlen vitalitást, igényes közönséget és jó működési körülményeket kívánok a könyvtárnak! Pallósiné dr. Toldi Márta PhD megyei könyvtárigazgató

4 TÉNYEK RÖVIDEN 1903 A krónikák szerint Répcelakon népkönyvtár működött Létrejött a községi könyvtár A sárvári járásban elsőként Répcelakon alakult körzeti könyvtár, négy társtelepülési szolgálatóhely Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád ellátójaként. Az első lépésektől a nyolcvanas évekig 1960: A letéti gyűjtemény nagysága 353 kötet. A beiratkozott olvasók száma 105 fő, a kölcsönzött dokumentumok mennyisége kötet. A kölcsönzési napok száma havonta nyolc nap volt. A könyvtárosi teendőket tiszteletdíjas könyvtáros látta el. A belső feladatok ellátására nyitva tartási napokon két óra jutott. 1961: A saját gyűjtemény megalapozásának kezdete. 1963: A községi könyvtár állománygyarapításának értéke 6 858,80 forint, a beszerzett kiadványok mennyisége kötet volt. A szolgáltatásokat több mint 300 olvasó, és közel háromezer látogató vette igénybe. Szabadpolcon, a 45 m 2 -es alapterületen nyolcezer kötetből válogathattak az érdeklődők. Az eligazodást szakképzett könyvtáros segítette. A nyitva tartás heti 18 órára emelkedett. 1965: Elindult a helyismereti dokumentumok gyűjtése. 1971: A használói kör és a használat mértéke egyaránt növekedett. Elkezdődött a könyvtár állományának feltárása, a katalógusépítés. 1987: A könyvtár melletti tűzoltó pihenőszoba és a kultúrház fotólaboratóriumának átalakításával a könyvtári alapterület 64 m 2 -re nőtt. Szervezeti átalakulás 1989: A rendszerváltást követően a könyvtár a művelődési ház újonnan épített Bartók Béla utcai épületkomplexumának nyugati szárnyába, az eredetileg párszékháznak tervezett 143 m 2 -es épületrészbe költözött. A gyűjtemény ekkor már több mint 14 ezer kötet volt, az olvasók száma 500 fő, a látogatóké 12 ezer. Megszűnt a fiókkönyvtári hálózat. A települések újonnan alakult önkormányzatai úgy döntöttek, hogy könyvtáraikat önállóan működtetik tovább. Tiszteletben tartva törekvéseiket, a központi könyvtár a helyben levő gyűjteményeket térítésmentesen adta át községi saját tulajdonba. 1991: A művelődési otthon és a könyvtár integrációja miatt a répcelaki könyvtár szervezetileg és szakmailag mellérendelt, önálló intézményegység lett. Az első nyertes pályázatok, a technológiai változások kezdete, új kezdeményezések 1991: A szolgáltatásfejlesztés első lépéseként a könyvtár bevezette a Könyvtárpártoló jegyet. 1993: Önkormányzati és pályázati támogatásokból Soros Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alapprogram megjelentek az első számítástechnikai eszközök (számítógép, nyomtató, szkenner), és a jogtiszta felhasználói-, kiadványszerkesztői- és könyvtárkezelői (Szirén) szoftverek. A Soros Alapítvány több éven át meghosszabbított internet szolgáltatása 1999-ben szűnt meg. Megkezdődött az egyéni tanulást segítő adatbázisok, multimédiák gyarapítása (nyelvvizsgára felkészítő programok) : A Szirén, majd a Szikla integrált könyvtárkezelői rendszerrel megtörtént a teljes gyűjtemény elektronikus feldolgozása. 1997: Elindult a számítógépes kölcsönzés. A számítógépek két munkaállomáson (egy olvasói, egy könyvtárosi) teljes kihasználtsággal működtek. Répcelak önkormányzata első ízben nyerte el a Könyvtárpártoló önkormányzat címet. 1999: Az új technológiák alkalmazásának kedvező használói fogadtatása volt. Az állomány zsúfolt elhelyezése azonban továbbra is napi gondot jelentett, így a képviselő-testület négy éves programjába bekerült a könyvtári alapterület bővítése a tetőtér beépítésével. Elkészült Répcelak első, statikus honlapja (www.repcelak.hu). A felhasznált anyagok összeállításában, a formai, tartalmi elemek kidolgozásában, a folyamat összefogásában könyvtár jelentős részt vállalt. A városi rangnak megfelelő szolgáltatások, működési körülmények 2001: Az önkormányzat éves költségvetésébe bekerült a könyvtárbővítés tervezésének költsége. A gyűjteményvagyon ekkor már több mint 18 ezer dokumentum volt, 8,5 millió forint értékben. A szolgáltatásokat 435 beiratkozott olvasó, és fő látogató vette igénybe. 2002:A rekonstrukció éve. Az átalakítás alatt a könyvtár átmenetileg a Művelődési Otthon tanácskozó termében kapott helyet. Az önkormányzat önerőből

5 finanszírozott 20 millió forintos beruházása, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jelentős pályázati támogatása eredményeként az alapterület 303 m 2 -re nőtt, a berendezés, a technológia megújult. Megszűnt a sok évtizedes zsúfoltság, világos, tágas terek jöttek létre. A beruházás részeként az önkormányzat további 2,3 ezer forintot biztosított a tetőtérben kialakított informatikai övezet technikai eszközparkjának beszerzésére. Az olvasói térbe hat számítógép került, mely a könyvtárosi munkagépekkel együtt egységes hálózatot alkotott, és nyomtatókkal is kiegészült. 2003: Répcelak önkormányzata másodízben, immár városi kategóriában nyerte el a Könyvtárpártoló önkormányzat címet. Könyvtáravatás és az útkeresés évei a digitális valóságban 2003: A megújult könyvtár avatásának évében jelentős mértékben nőtt a könyvtárhasználat. A regisztrált könyvtárhasználók száma 517 fő, a könyvtárlátogatóké fő volt, a kölcsönzött dokumentumok mennyisége meghaladta a 16 ezer kötetet, és bővült a könyvtárközi kölcsönzés forgalma is (243 teljesült kérés). A többszintű elhelyezés miatt elkezdődött a dokumentumok lelőhelyének rögzítése a számítógépes rendszerben, és ezzel párhuzamosan a gépesített kölcsönzés technikailag egyszerűbbé tételére/meggyorsítására a gyűjtemény egészének vonalkódozásával (befejezés 2006) A tetőtérben kialakított gyermekkönyvtári részleg sajtkuckója gyermekprogramok és az egyéni időtöltés kedvenc helye : Könyvbeszerzési társulás alakult Csánig, Nick, Uraiújfalu és Vámoscsalád községekkel. A könyvtárak jogi helyzetét szabályozó évi CXL törvény, és az időközben újra életre hívott könyvtári szakfelügyelet hatására a környező önkormányzatok nyilvános könyvárak fenntartása helyett a répcelaki könyvtártól rendelt szolgáltatással oldották meg saját településük könyvtári ellátását. 2004: A Kölcsey Alapítvány Határon túli magyarokért pályázatán nyert 60 ezer forintból gyermekkönyveket vásárlásával támogatta a könyvtár a szlovákiai Lég község könyvtárát. A városi könyvtár adott helyet a X. Vas Megyei Könyvtári Nap szakmai programjának. A 2003-ban elnyert Könyvtárpártoló Önkormányzat cím, és az emagyarország pályázat anyagi támogatásával megvalósult az amortizálódott eszközök cseréje. A közönségszolgálati térben azóta nyolc számítógép várja a használókat.

6 Néhány szó a jelenről 2005: Elkészült Répcelak második, túlnyomó részben helyben szerkeszthető, immár dinamikus honlapja. SIKERES PÁLYÁZATOK : A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) nyertes pályázata lehetővé tette, hogy a könyvtár egy fő átmeneti alkalmazásával gondoskodjon a mikrotérség községi szolgáltlatóhelyei (Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) saját állományának retrospektív feltárásáról. 2007: Az NKA nyertes pályázati támogatása alapozta meg a könyvtár DVD gyűjteményét, és tette lehetővé a kölcsönözhető dokumentumok körének bővítését kiegészítő olvasójegy (Médiatári tagság) váltásával. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatának nyerteseként folytatódott az emagyarország 2.0 program. A gyűjtemény nagysága jelenleg meghaladja a 19 ezer kötetet, értéke pedig a 14 millió forintot. A folyóirat és a napilap választék száma 66. Az átlagos napi látogatószám 32 fő, a regisztrált olvasóké 522 fő volt. A könyvtárhasználók száma éves szinten elérte a főt. A hagyományos könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevőknél a kölcsönzött dokumentumok mennyisége kötetet tett ki. A helyben használat mértéke kötet volt. A könyvtárközi kölcsönzés finanszírozásának változása miatt a kölcsönzések száma jelentősen csökkent (89 teljesült kérés). Az internet használatának lehetőségével en éltek. Az elmúlt időszakban a könyvtár 44 rendezvénynek adott helyet. Az évek óta hagyományos iskolai foglalkozásokon, és a Nyitott Tér Kulturális Egyesülettel közösen szervezett programok mellett előtérbe kerültek az olvasást népszerűsítő és a digitális írástudást elősegítő programok. Ezek résztvevői fővel gyarapították a könyvtár látogatottságát. A SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÜLÉSÉNEK KRONOLÓGIÁJA Hagyományos rendezvénykínálat : Nagy létszámúak és rendszeresek voltak az óvodás (mesedélután, játékdélelőtt), iskolás csoportok (rendhagyó tanórák) foglakozásai, nagyszabású gyermek és felnőtt vetélkedőket szervezett a könyvtár, Napközis Klub működött. 1980: Bevezették a heti hat napos nyitva tartást : Vers- és prózaíró pályázatokat írt ki a könyvtár, és a beérkezett alkotásokból összeállította a Tollforgatók című kiadványt.

7 1986: Elkezdte működését a zeneműtár. 1990: Elindult a videógyűjtemény : Havi rendszerességgel működött a Rejtvényfejtő Klub. 2003: A könyvtár által hirdetett Mesekönyvkészítő pályázat alkotóival évente egy alkalommal gyermekíró-olvasó találkozóra kerül sor. 2004: A Nyitott Tér Kulturális Egyesület programjai egy részének állandó helyszíne a könyvtár. 2007: Havi rendszerességgel, Meseláda címmel irodalomközpontú, a szövegértést játékos formában feldolgozó foglalkozássorozat indulta gyermekeknek, a Berzsenyi Dániel Könyvtár kezdeményezése nyomán. Szamárfülek elnevezéssel az általános iskolai házi olvasmányokhoz kedvet csináló foglalkozásokat szervez a könyvtár augusztus hónapban. Közhasznú információszolgáltatási kezdeményezések Elkészült az első Répcelaki Iránytű, amely a könyvtár gondozásában között jelent meg. 1995: A könyvtár szerkesztésében elindult a Répcelaki Hírmondó. Internetes szolgáltatások 1997: A könyvtár nyilvános internet szolgáltatása 50 km-es körzetben elsőként indult el, az olvasói térbe kihelyezett egyetlen számítógépen. Elkészült és felkerült a világhálóra a Művelődési Otthon és Könyvtár. 1999: Nem csak a belső hálózat munkagépein, hanem otthonról is kereshetővé vált a könyvtár teljes gyűjteménye (www.sziren.com, ma cím alatt).

8 Az ezredforduló óta folyamatosan átalakult, változott a könyvtár. Feladatait évrőlévre újra kellett értelmezni, a könyvtár használati értékének fejlesztése érdekében minden olyan lehetőséget meg kellett ragadni (pályázatok, összefogás más könyvtárakkal, tapasztalatcserék, továbbképzések, önképzések, együttműködések), melyek a működés színvonalának fenntartását tették lehetővé. A városi könyvtári rang magasabb követelményrendszerének az informatikai fejlesztések és a szolgáltatás-fejlesztés szintjén egyaránt meg kellett felelni. Az információs társadalom stratégia elvárásaihoz igazodva, a tradícionális kölcsönkönyvtár helyett immár hagyományos és információs szolgáltatásokat egyaránt működtető intézményegységgé vált a könyvtár, amely tevékenységét a felhasználók érdekeit szem előtt tartva végzi. IGÉNYBEVÉTELI MUTATÓK Forgalmi adatok : Elérhető volt a CompLex CD jogtár online változata. 2003: Az informatikai övezetben immár hat számítógépen működött teljeskörű és korlátlan internet. A könyvtár használói egy gépen használhatják az EBSCO adatbázisát. 2004: emagyarország Pontként az internet használatáért a könyvtárlátogatók a korábbi évek térítési díjának mindössze negyedét, megkezdett óránként 100,- Ft-ot fizettek. 2005: Az érdeklődők KRESZ gyakorló programot használhatnak. 2007: NAVA-Pontként a könyvtáron belül, zárt hálózaton, térítésmentesen érhető el a Nemzeti Audiovizuális Archívum. A virtuális tartalomszolgáltatás részeként 24 órán keresztül folyamatosan, jelszó megadásával lehetségessé vált a könyvtári dokumentumok otthonról történő előjegyzése a honlapon, az online könyvár címszó alatt. A virtuális katalógusban a répcelaki mikotérség teljes közkönyvtári gyűjteménye megtalálható. Internet alapú, az elektronikus írástudást segítő térítésmentes tanfolyamok indultak felnőtteknek. Beiratkozott olvasó (fő) Látogató (fő) Kölcsönzött állományegységek száma Gyűjtemény nagysága (db) Köszönet a mindenkori fenntartónak, az olvasóknak, látogatóknak, s mindazoknak akik az eltelt évek alatt bármilyen módon segítették a könyvtár munkáját. Területi-mikrotérségi feladatok 2006: Mozgókönyvtári feladatokat a könyvtár a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás értelmében, négy településen (Csánig, Nick, Uraiujfalu, Vámoscsalád) látja el.

9 VENDÉGEINK VOLTAK Irodalmi estek, könyves ünnepek, rendhagyó tanórák neves szereplői Mezőgazdasági Könyvhét Dr. Bálint György (1975) Ünnepi Könyvhét Csikós József költő (1971), Holdosi József (1980), Káldi János (1983), Tüskés Tibor (1979), Varga Domokos (1982), Mezei András (1988), Kálnay Adél (2003) Őszi Megyei Könyvhetek Bárány Tamás (1988) Gyermekkönyvhét Csorba Csaba (1999), Gaál Péter (1994), Hárs László (1974), Hervay Tamás mesemondó (1985), Illyés György (1986), Karádi Ilona (1991), Kékes Tóbiás (1989), Kóka Rozália mesemondó (1998), Kőszegfalviné Pajor Klára (2004), Dr. Kubassek János (1995), Marék Veronika (1982, 1990) Nógrádi Gáborné (1997), Pénzes Bethen (1993), Rockenbauer Pál (1984), Tarbay Ede (1983), Tordon Ákos (1980), Zombori Ottó csillagász (1996), Dr. Vig Károly (2000) Író-olvasó találkozók Dr. Veres Pál (1989), Vavyan Fable (1989), Simon József (2006) (a Répcelakért Egyesülettel), Czakó Gábor (2006) (Magyar Írószövetséggel) Olvasás Éve Nagyon fáj József Attila emlékműsor (2002) A Nyitott Tér Kulturális Egyesülettel Ambrus Lajos, Zöld erdő harmatán Válogatás a kuruc kor költészetéből Joós Tamás-Prikazovics Ferenc Költészet napi műsora (2004), Garas Kálmán Bokányi Péter: Répcelaki képeskönyv bemutató, Prágai Tamás, Szauer Ágoston, Schaffer Erzsébet (2005) KÖNYVTÁRI IRODALOMPÁRTOLÓ TEVÉKENYSÉGEK Író-olvasó találkozó a vers-és prózaíró pályázat díjazottaival (1985) Tollforgató találkozó (1986) Gyermekírók és műveik Szalai Csilla mesekönyv bemutatója (2003) Óvodások Fodor Luca-Kiss Alexandra-Stánicz Marianna-Vojtila Alíz és a Pipitér csoport ; Horváth Andrien-Bernáth Evelin és a Süni csoport Iskolások Mihály Luca - Cseh Anasztázia, Mihály Máté (2004) Óvodások Kronekker Roberta, Gáspár Milán, az uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda Nyuszi csoportja Iskolások Kiss Viktória - Tóth Zsófia, Varga Eszter Varga Virág; Sulyok András (2005) Kövesi Petra, Varga Eszter (2006) Óvodások Gyürüsi Melissza, Király Panka, Mérges Dorottya, Németh Bálint Iskolások Mihály Luca, Pichler Patrícia, Varga Eszter (2007) Ami alkotásra inspirál (2004) Pichlerné Kondra Katalin verseinek bemutatója Boros Béláné, Irma néni verseinek bemutatója A Nagy Könyv programsorozat íróvendégei Fűzfa Balázs, Nemes Gáspár, Sohonyai Erzsébet (2006)

10 AZ ÉN KÖNYVTÁRAM FELJEGYZÉSEK AZ OLVASÓK KÍVÁNSÁGKÖNYVÉBŐL Az irodalom olyan varázskör, melyben a gyermek, a fiatal saját belső világának valamely összetevőjét ismerheti fel, s megtalálja azt az utat, melyet a felnőtté, érett személyiséggé válásakor be kell járnia. Bettelheim A jó könyvtár A kérdésre, hogy milyen is a jó könyvtár, a könyvtártudomány nyilván számos válasszal rendelkezik. De tudja a választ minden, a tudománytól független könyvtárlátogató is: mindannyiunknak megvannak a magunk szempontjaink, amik számunkra a jó könyvtár ismérvei. S honnan e saját szempontok? Talán ott gyökeredznek valahol, az első könyvtárlátogatásban, amikor először vált olvasóvá a választ kereső, amikor először lépte át egy könyvtár küszöbét. Bizonnyal az első könyvtár, ahol olvasóvá avattattunk az örök jó könyvtár, s mint ilyen, viszonyítási pont mindenkor, amikor később más könyvtárakba lépünk. E sorok írójának a jó könyvtár Répcelakon volt, a régi Művelődési Házban, ahová talán 7-8 esztendősen lépett először hivatalosan, s ahová aztán évekig visszajárt: hazajárt. Hiszen a jó könyvtár otthonos, barátságos. Az olvasószolgálati pult mögött Radó Olgi néni, Erzsi néni, Éva néni, a polcok állandó, megnyugtató rendje nem vagy csak alig változik, az olvasóterem foteljeiben pedig valahogy úgy lehet belemélyedni a könyvbe, mint otthon, a saját szobánkban A jó könyvtár észrevétlenül avatja a kisgyermeket felnőtt olvasóvá, s rendjével mintegy modellálja annak növekedését: az első beiratkozás szinte beavatási rítus, részévé tesz valaminek, amit még nem ismerünk, de sokat várunk tőle. Eleinte csak a polcsorok kis darabja a miénk: a jó könyvtárban a gyermekirodalom az, ami nevelgetni kezdi olvasóját. Aztán az olvasó növekszik, s szépen, lassan otthonosan kezd mozogni az összes polc között, egy idő után már az olvasóterembe is bemerészkedik, aztán egyre magabiztosabban mozog benne; lassacskán belenő a könyvtárba, ahogy életének is meghatározó részévé lesz a jó könyvtár. S aztán később, más könyvtárakban járva is keresi az otthonos hangulatokat, az ismerős polcsorokat, barátságos olvasótermeket s boldog, ha csak egy pillanatra is olyasvalamit érez, mint kisgyermekként ott, akkor, abban a régi, répcelaki könyvtárban, ahová először lépett, ahol először lett olvasóvá, ahol megtapasztalhatta, milyen is a jó könyvtár : köszönet érte. Bokányi Péter

11 Szalay Zsófia vagyok, 5 éves, és Csornán lakom. Nagyon szeretem lapozgatni, olvasni, olvastatni az ajándékba kapott könyveket, így örömmel kísértem el anyukámat a 3. szülinapom után a répcelaki könyvtárba. Először minden polcnál megálltam, de a legjobban a mesék és az állatos, lovas könyvek tetszettek. Mivel annyi könyvet szerettem volna hazavinni, Éva néni felajánlotta, hogy iratkozzam be a könyvtárba. Így már két éve rendszeresen elmegyünk a könyvtárba. Otthon szeretem kirakni a könyveimet, és könyvtárost játszom. A szüleim a gyerekek, akiknek én ajánlok könyveket. Az építőkockákból készült vonalkódleolvasó -val kölcsönzöm ki a könyveket. Nagyon szeretem a könyvtárat és a lakóhelyemen is beiratkozott olvasó vagyok, de a laki könyvtárat mindig felkeresem, mert jó meséket, színes könyveket lehet kihozni, és nagyon kényelmesek a fotelek, és a gyerekkönyvtári olvasósarokban is jó csücsülni. Köszönöm Erzsi néninek és Éva néninek a kedvességét. Zsófi anyukájával közösen megfogalmazott levele Az én könyvtáram Ha azt kérdezik tőlem, hogy az én könyvtáram kifejezésről mely intézmény jut elsőként az eszembe, akkor gondolkodás nélkül a válaszom a Répcelak Városi Könyvtár. Hogy miért? Nos, pozitív tapasztalataim mondatják velem ezt. Közös ismeretségünk, majd barátságunk az intézménnyel és dolgozóival egészen a 80-as évek közepéig nyúlik vissza. Akkor a könyvtár még a régi helyén, a mai Tűzoltó Laktanya helyén működött. Jó néhány emlék elevenedik fel bennem, amikor az elmúlt időkre gondolok. Emlékszem, az első irodalmi mű a Svejk a derék katona című két kötetes Haŝek-alkotás volt, melyet kikölcsönöztem. Mosolyra fakadok, ha azokra a megcsonkított Ifjúsági Magazinokra gondolok, melyekből hála néhányunknak, mindig hiányoztak a különböző rock zenekarok fotói. Aztán telt, múlt az idő, az intézmény új helyre költözött, de szerencsére a hely atmoszférája mit sem változott. Jó volt bemenni egy-egy hosszabb, rövidebb beszélgetésre, vagy csak lapozgatni a különféle magazinokat, kiadványokat. Valamikor a 90-es években, amikor versírással próbálkoztam, Nagy Károlyné volt az, aki önzetlen segítségével egy számítógépes adatbázisba rendezte addig elkészült írásaim. De szeretném megemlíteni a közötti időszakot is, amikor szintén Éva néni és Gazdag Erzsike segítsége kellett ahhoz, hogy a számítógép használatával, több alkalommal is eredményes online főiskolai vizsgát tegyek. Azt hiszem, hogy az ő lelkes, segítségük feltétlenül kellet ahhoz, hogy felsőfokú tanulmányaim sikeresen befejezzem. Ma ugyan kevesebbet látogatom a városi könyvtárat, hiszen életem jelentős része Szombathelyhez és Sárvárhoz köt, de alkalmanként jó bejárni az intézménybe. Múltkoriban fájó szívvel tapasztaltam, hogy hétfői napon, Répcelakon a könyvtár zárva volt. Bízom abban, hogy ez csak átmenti korlátozás, és a jövő a könyvár életében nem megszorításokat, hanem zavartalan működést fog hozni. Hálás vagyok az intézménynek és dolgozóinak, hiszen az olvasás szeretetét, a tanulni vágyást ott szívtam magamba. Diószegi József

12 MÚLTIDÉZŐ ELVIRA NÉNI, AZ ELSŐ KÖNYVTÁROS A répcelaki könyvtár idén 50 éves. Ki más tudná röviden-tömören összefoglalni, felidézni ezt a fél évszázadot, ha nem egy olyan ember, aki már a kezdetekkor is részese volt a könyvtár életének. Ő Elvira néni, aki könyvtárunk első könyvtárosa, és akitől beszélgetésünk során sok érdekes információt tudhattam meg. Elvira néni elmondása szerint a kezdet még nem volt igazi könyvtárosi munka, hanem egyfajta megbízatást jelentett, hiszen az akkori MATISZ (Magyar Tartalomipari Szövetség) igazgató kérte fel, a még csak éves sajtgyári dolgozót, hogy vállalja el könyvtárosságot, társadalmi munkában végzendő tevékenységként. Könyvtárunk elődjét a régi iskola folyosóján egy öltözőszekrényben helyezték el. Pár hónap múlva, 1958 első felében az akkori kultúrház nagytermébe szállították át a könyveket. Elvira néni elmondása szerint az akkori könyvtár állománya nem volt több mint kötet, melyben szépirodalmi és szakirodalmi kiadványok egyaránt voltak. Két könyvet említett: az Egri csillagokat és a három kötetes Lakodalom, Bölcső, Keresztelő című Szabó Pál könyvet. Nyáron a tsz telehordta a kultúrházat a learatott búzával, és a gabona alól kiásott könyvesszekrény rövid időre újra az iskola folyosójára került. Az akkori időben kevesen használták a könyvtári könyveket, a kölcsönzés nagyon ritka volt: Egyik vasárnap délután könyvtári nap volt a kultúrházban. Vittem hazulról egy hokedlit, arra raktam ki könyveket ott járkáltak, megnézték, hogy ez mi, de nem foglalkoztak vele. Az a kevéske olvasó pedig általában a zárás utáni órákban jelent meg Elvira néni szülői házánál: Volt úgy, hogy este hét órakor kellett kinyitni a könyvesszekrényt. Gyakori eset volt, hogy nem hozták vissza a kikölcsönzött dokumentumokat, így sok esetben a sárvári könyvtártól küldött ellenőrök büntetést szabtak ki Elvira nénire, aki saját pénzből fizette a bírságot. A rövid ideig tartó könyvtárosság alatt továbbképzésen is részt kellett vennie Elvira néninek: Abban az időben egyszer voltam Szombathelyen két napra. A Fő térnél volt a megyei könyvtár. Ott ismertették, hogy az olvasókártyákat milyen sorrendbe, hogyan kell elhelyezni. Csak az volt a gond, hogy ilyen olvasókártyák nálunk nem voltak. Aztán utána már nem is voltam sokáig könyvtáros, de később hallottam, hogy fejlesztik a felszereléseket. Elvira néni a könyvtárosság mellett a sajtgyárban dolgozott, majd egy évig a tsz konyhán tevékenykedett, amíg eljöttek a nyugdíjas évek. Városunk első könyvtárosa jelenleg nyugodt körülmények között éli mindennapjait. Állatokat tartok, de most nincs olyan sok, meg hát mindig talál valamit az ember maga körül. A városba már annyira nem járok ki, mivel fájnak a lábaim. Elvira néni mindvégig nagyon meggyőzően mesélte a történetét, és ahhoz képest, hogy úgy fogadott, hogy már nem nagyon emlékszik az akkori dolgokra, még így is nyugodtan kijelenthetem, hogy teljes képet kaptam az első évek könyvtárügyéről. Beszélgetésünk végén sokféle érzés kavargott bennem. Furcsa és maradandó élmény volt nekem, mint a könyvtár legújabb tagjának beszélgetni a város legelső könyvtárosával. Végül pedig ezúton is köszönöm, hogy rendelkezésemre állt, és jó egészséget kívánok Elvira néninek! Boros András A sárvári könyvtár folyamatosan ellenőrizte, hogy mik történnek városunk könyvtárában. Minden hónapban Sárvárról kérdőíveket küldtek, hogy hány könyvet vittek ki, hány olvasó volt. Aztán két-három hónapban egymás után egyformát kellettem ráírni, mert se olvasó nem volt, se kölcsönzés. Aztán jött vissza a levél, hogy ilyen nincs. Pedig volt Később kértem, hogy adják oda valaki másnak, mert én nem csinálom, mivel már kellemetlen volt, hogy engem hibáztatnak mindenért.

13 FOTÓALBUM Népkönyvtári bizonyítékok Répcelak Község Népkönyvtára felirat egy 1897-es kiadású könyvön A népkönyvtári könyv tartalma. A pecsét feliratának szövege: Répcelak község iskolánkívüli népművelődési bizottsága 1926

14 A nyolcvanas évek könyvtára a Marx tér 5. sz. alatt Akkori olvasóink A régi kultúrház utcai frontja és és vendégeink a könyvtár belső tere Káldi Jánossal 1986-ban

15 Könyvtárosok egymás között 1988-ban Baráti találkozó a körzeti könyvtár 20 éves jubileumi rendezvényei sorában répcelaki könyvtárosok egymás között Gazdag Erzsébet, Balassa Béláné, Rumi Zoltánné Szakács Józsefné, Brenner Tóbiásné, Hay Andrásné

16 Új kulturális létesítmény épül a Bartók Béla 55. sz. alatt A kilencvenes évek könyvtára Az építkezés és A felnőttek könyvkiválasztó övezete a végeredmény Mesekönyvek között a legkisebbekkel

17 Folyóiratolvasók és videó rajongók Olvasóterem Gyermekkönyvtári részleg Az első internet-használók

18 Felújítás-bővítés 2002 Könyvtáravató február 7. Lépcső a raktárból Átalakuló tetőtér

19 Régi-új övezetek 2003-ban Információ-és nyilvántartás Felnőttek könyvkiválasztó övezete Hírlap-és folyóiratolvasó, olvasóterem Informatikai övezet

20 Könyvtári mindennapok, rendezvények Gyermekkönyvtár

Jubiláló könyvtári-trió

Jubiláló könyvtári-trió Jubiláló könyvtári-trió 1903 Jubiláló könyvtári-trió 1903 Jubiláló könyvtári-trió 1903 Jubiláló könyvtári-trió 1903 Népkönyvtári bizonyítékok A Földművelésügyi Minisztérium jóvoltából népkönyvtár működött

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Ikt.sz. 00-33/14 Kelt, 2014.02.04-én Magyarkanizsa JELENTÉS A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről A közkönyvtárnak, mint kulturális intézménynek, feladata az ismeretekhez, információkhoz,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve 2013-2015 A könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, illetve a mindenkori országos stratégiai tervet, a könyvtár

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYEGYSÉG BESZÁMOLÓJA a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. novemberi ülésére Beszámoló a ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár működéséről

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein október 13. (hétfő) Kinyílik a mesesarok A könyvtáros meséi Időpont: 10.30 óra Alap Kezdjük mesével a hetet!- Mesedélután Böde Péter mesemondóval

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 9700 SZOMBATHELY, DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

3. Beszámoló a könyvtár 2013. évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről

3. Beszámoló a könyvtár 2013. évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről 3. Beszámoló a könyvtár 2013. évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről 3.1 Tárgyi, működési feltételek 3.2 Állománygyarapítás, feldolgozás 3.3 Olvasószolgálat

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés 2012. február Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól Mottó: A Kultúra fáján vannak ugyan fanyar gyümölcsök is amelyek termései a kultúrának, de ettől még a fa gyümölcsfa marad. Az, hogy mennyi a fanyar és mennyi a nemes gyümölcs a legtöbb esetben nem a fától

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai 1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai A könyvtár használatának szabályai a könyvtári állomány védelme és más használók jogainak

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

Beszámoló. Könyvtári, Információs és Közösségi Hely - Könyvtári szolgáltató hely

Beszámoló. Könyvtári, Információs és Közösségi Hely - Könyvtári szolgáltató hely Beszámoló Könyvtári, Információs és Közösségi Hely - Könyvtári szolgáltató hely Könyvtárunk kettős funkciójú nyilvános könyvtár, iskolai és közművelődési feladatokat lát el. Megkülönböztetés nélkül mindenki

Részletesebben

A Könyvtár szakmai beszámolója

A Könyvtár szakmai beszámolója 2010 A Könyvtár szakmai beszámolója Készítette: Őry Endre 2011.05.11. Tisztelt Képviselő testület! Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény (1997. évi CXL. Tv.), az érvényben levő kormány- és minisztériumi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

Jelen pályázatunkból az alábbi szakmai továbbképzéseket valósítottunk meg. I. Új médium az olvasás- és könyvkultúrában XIX. Vas Megyei Könyvtári Nap

Jelen pályázatunkból az alábbi szakmai továbbképzéseket valósítottunk meg. I. Új médium az olvasás- és könyvkultúrában XIX. Vas Megyei Könyvtári Nap SZAKMAI BESZÁMOLÓ az NKA 3504/01391 azonosítószámú, Vas megye könyvtári hálózataiban dolgozó szakalkalmazottak tudásmegújítását segítő továbbképzési program megrendezése című pályázathoz A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA SZMSZ 1. sz. melléklet Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Összeállította: Németi Katalin igazgató Téglás, 2015. július 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

A RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2014-2020

A RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2014-2020 A RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2014-2020 I. Társadalmi-gazdasági helyzetkép Répcelak városa a Nyugat-Dunántúli régió Kisalföldön elhelyezkedő ipari jellegű települése. Lakosságának

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

Katona József Könyvtár

Katona József Könyvtár Katona József Könyvtár egy életen át! Kecskemét, 2014. július 24. Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató, főtanácsos A múlt A könyvtár működési szakaszai Alapítás: 1897. Városi könyvtár 1952-ig városi fenntartás

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata Koltay Klára DEENK Miről lesz szó? Az ODR fejlesztések legfontosabb célkitűzési MOKKA ODR összeolvadó szolgáltatások Feltöltések: bibliográfiai és példányadatok

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE 2016 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely MUNKATERV A BERZSENYI

Részletesebben

Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai

Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM SZENTGOTTHÁRD Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai Program: Versek és dalok a barátságról Alcím: Óvodás foglalkozás

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Korszerűsített könyvtári szolgáltatások

Korszerűsített könyvtári szolgáltatások Korszerűsített könyvtári szolgáltatások Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára 2003. Barki Katalin könyvtárigazgató bkati@deimos.bdtf.hu Könyvtári helyzetkép Főiskolai könyvtár, regionális központ Alapítás:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros 1787-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Könyvtári infotéka szabályzat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben