GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ II. NEGYEDÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. II. NEGYEDÉV"

Átírás

1 GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ II. NEGYEDÉV

2 2005. II. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: A hatalom kísértése Húsvéti elmélkedés 4 A lelkiismeret keresztútja Evangélizáció 5 A szeretett tanítvány hét arca Időszerű könyv-e ma a Biblia? Gyülekezeti szolgálatok 6 A Terézvárosi Gyülekezet Misszió Terve évre Gyülekezeti véleménykérő kérdőívek összefoglalása Az Unióelnökség látogatása 7 Vállalkozók találkozója Keresztség 8 Búcsúzás Események 9 Családi pillanatok Kapcsolatok 10 Megújult a gyülekezet internetes honlapja TeGyüK MI 11 Párosan szép az élet!-mondják... de kivel? Ismerkedő 13 Farmoson járt az ifi-csapat 14 Pro és kontra: a Tea-church-ről Hol vagy?... Merre tartasz? Teszt a gyülekezeti életről Ügyködés 16 Össznépi erkölcsi vizsgadrukk és bizonyítványosztás Egyházügyek 18 Hozzászólások 19 Kultúra 20 Ősbemutató Pécelen Keresztény Művészeti Estek Fúvós-zenekar 21 Dicsérjétek őt kürtzengéssel...! Filantróp 22 A Boldog Élet Alapítvány tájékoztatója Szolgálati beosztás 23 Útravaló - Családi percek 24 Kedves olvasóink! Minden véleményt és hozzászólást szívesen veszünk kiadványunkkal kapcsolatban. Várjuk folyamatosan azokat az írásokat is, amelyek a gyülekezet életéről és a közösség tagjainak mindennapi tapasztalatairól szólnak! Pillanatkép a puliszka partiról Ennivaló! Karmester úr köszöntése A Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezetének lapja A gyülekezet címe: H Budapest Székely Bertalan u.13. Telefon: (1) Lelkész: Bodnár János A gyülekezet vezetője: Dr.Erdélyi László első presbiter A lapot szerkesztette és készítette: Dr.Erdélyiné Halász Edit Szerkesztő munkatárs: Szabó Miklós és Szabó Ottó A gyülekezet megújult honlapján aktuális előadássorozatainkról, a fontosabb eseményekről, ifjúsági programokról és egyéb véleményekről olvashatnak az érdeklődők! A Gyülekezeti Híradó 700 példányban jelenik meg. Érdeklődők részére készséggel postán megküldjük kiadványunkat. Az erre vonatkozó igényeket a gyülekezet címén, telefonján, illetve ben lehet jelezni. 2 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

3 Bevezető gondolatok Erdélyi László: A hatalom kísértése Meglepő, hogy milyen éles a rivalizálás orvosok, ügyvédek és papok között, tehát olyanok között, akik életüket a másik ember szolgálatába állítják. (Nyíri Tamás) Bibliamagyarázók szerint, a Miatyánk imádságának a Károli fordításában is olvasható befejező mondata, a doxológia az első század végén kerülhetett a teljes szövegbe. Erre hivatkozással több bibliafordításban kimaradt az imádságból ez a minden vitán felüli, Isten dicsőítéséhez méltó elismerés: Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Nem volna helyes messzemenő következtetésekbe bocsátkozva párhuzamot vonni a katolikus egyháznak a földi és mennyei birodalomra kiterjedő hatalmi igénye és a már kánonilag elfogadott szövegen ejtett apró módosítás között. Mégsem tekinthetjük közömbösnek ezt a tényt a hatalom kísértése vizsgálatánál. Tény, hogy a hatalom kérdése jelen volt az egyházban kezdetek óta akkor is, ha így, ezt a fogalmat nem szívesen használjuk a szolgálatok meghatározásánál, és felismerhető a tanítványok rangvitájában, a Zebedeus mama kérésében, majd később a primátusság körüli viszályokban. Hatalmi harc kezdődött a Mennyben, és a hatalomért folyik a küzdelem az élet minden területén. Jó- vagy rossz-e a hatalom? Szükséges-e a hatalom? A hatalom önmagában sem nem jó, sem nem rossz. A hatalom értékét és értelmét az adja meg, akinek a kezében van; eszerint lehet áldás, ha erkölcsös, istenfélő ember rendelkezik vele, de nagy veszélyt jelenthet a köz számára, ha birtokosa gyenge jellemű, önző ember, akinél a hatalmi igény elhomályosítja a szolgálat valódi célját. Erre példák sorát említhetnénk. Találó mondás: Ha valakit meg akarsz ismerni, adj neki hatalmat; ha jobban meg akarod ismerni, vedd el azt tőle. Ennek az a magyarázata, hogy a hatalom utáni vágy az ember egyik legjellemzőbb tulajdonsága. Több mint életösztön. Az életösztön az élet fenntartására, míg a hatalmi vágy inkább az élet minőségére, az érvényesülésre irányul. Ebben rejlik a kísértés is, mert könnyen tűnik ellenfélnek az, aki útjában áll az érvényesülési törekvésnek. Ez már eleve figyelmeztetés arra, hogy hatalmat csak olyan embernek volna szabad adni, akiben van erkölcsi felelősség és önzetlen szeretet. TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Az egyházban a szombatiskolai ta-nítótól a Generál Konferencia elnökéig - mindenki rendelkezik bizonyos hatalmi körrel, amelynek jól vagy rosszul való betöltése adja életünk karakterét és a hatáskörünkben élők közérzetét. Salamon arra bíztat: Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. (Préd 9:12). A Biblia tehát nem kárhoztatja a hatalmat, sőt, arra bátorít, hogy a hatalmi körrel járó feladatot a rendelkezésünkre álló lehetőségeink szerint végezzük el. Ügyelnünk kell azonban a hatalommal járó kísértés veszélyeire. Jézus a hatalom kísértésében is példaként áll előttünk minden időkben, az élet minden helyzetében. Ezért meg kell tanulni Tőle, hogyan bánt Ő a hatalommal. Jézus hatalomgyakorlása és minden másfajta emberi hatalmi megnyilvánulás között óriási különbség van. Jézus ezt mondja önmagáról: Nékem adatott minden hatalom menynyen és földön. Ő mégsem élt vissza soha hatalmával, emberi formájában sem, és nem saját, önző céljaira használta azt, hanem az emberek jólétére. Jézusnál láthatjuk, miként tette korlátlan hatalmát szolgáló hatalommá, hogyan tudott szolgálva uralkodni. Sajnos, követői esetében sokszor az őszinte szándék ellenére is fordítva sikerül: a hatalomra jutott ember uralkodva akar szolgálni. A hatalmi körök bővülése vagy szűkítése változtat az ember magatartásán. Ez a változás lehet pozitív, amikor a gyakorlatot a nagyobb hatalommal járó nagyobb felelősség és az abból eredő elvárás motiválja. Lehet ugyanakkor negatív, ha a nagyobb lehetőségből adódó személyes érdek a mozgató rugó. Olykor mindkét irányú változás kiváltja a csodálatot: Nem lehet ráismerni erre az emberre! A napokban beszéltem egy testvérnővel, akit diakónusvezetőnek választottak. Először nehezen tudta feldolgozni magában a megbízatásból eredő hatalommal járó felelősséget. Végül imában tudta elfogadni a feladatot. Ismerős viszont az is, amikor az ember, személyes előmenetelének szándékával megpróbálja manipulálni a a hatalomra jutást. Ilyenkor elvek sérülnek, korábbi szilárdnak hitt jellem szenved csorbát; a közhasznú célok helyett a kapott hatalom által elérhető egyéni érdek kerül előtérbe, és a képességek nagy része a hatalom megtartásának, sőt ha lehet, kiterjesztésének szolgálatába lesz állítva. Még nagyobb a baj, ha a hatalom megtartására irányuló törekvésben a keresztényi alázatosság, az Úrhoz és az igazsághoz való hűséges ragaszkodás, a kegyes élet inkább féknek tűnik, ezért felváltják azt a világban alkalmazott módszerek és az igazság népszerűbb értelmezése. Az ilyen lelkülettel gyakorolt szolgálat nem jelent áldást a közösség számára. Amikor Konstantin idejében az egyház a hatalom közelségébe került, akkor Jézus eljövetelének és Isten országának várása majdnem teljesen kihalt. Sohm Rudolf szerint az egyház tagjainak kölcsönös viszonya megváltozott. A tevékeny testvéri szeretet eltűnt. Lám, mit tud eredményezni a hatalom helytelen értelmezése? Nabukodonozor, a Dániel által megfejtett álmot úgy akarta módosítani, hogy az arany korszakot az egész történelemre ki akarta terjeszteni. Nehezen akarja az ember tudomásul venni, hogy az egyszer megszerzett hatalmat át kell adnia az utána jövőnek. A hatalomhoz való ragaszkodás és bűvölet akár az Úr visszajövetelének ki nem mondott, de titkon elfogadott késleltetése árán is kívánatossá válhat. A hatalom által elbűvölt ember szeretné, ha egy kicsit még itt e földön élvezhetné az azzal járó előnyöket. Ezért tevékenysége inkább a hatalom megtartására irányul, nem pedig a kapott lehetőségeknek a köz érdekében történő kamatoztatására. Nagyon sokszor az is bekövetkezik, hogy az igazság és a keresztény élet gyakorlatában, önmagának sajnálatos engedményeket tesz. Különös áldást jelenthetnek azonban az olyan vezetők, akik az Úrtól kapott hatalom mellett az ugyancsak Tőle kért bölcsességet és tudományt tekintik a vezetés legfőbb eszközének, és készek alkalmazni a krisztusi szabályt: És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. (Mk 10:44) II. NEGYEDÉV 3

4 Húsvéti elmélkedés A lelkiismeret keresztútja Amikor Krisztus halálára és feltámadására emlékezik a világ vajon milyen gondolatokkal tesszük ezt mi? A kereszt hordozása mindannyiunk osztályrésze. Hogyan hordozzuk mi saját keresztünket? I. Jézus elítélése Keresem-e az igazságot? Vállalom-e meggyőződésem szerint az igazságot? Van-e bátorságom kimondani az igazságot? Van-e bennem részrehajlás, elfogultság és van-e bennem alázat ahogy az igazságot képviselem? Felismerem-e, mikor kell hallgatnom? II. Jézus kereszthordozása Felveszem-e a magam keresztjét? Felvállalom-e küldetésemet, szolgálatomat? Engedelmes vagyok-e feladataim elfogadásában? Feláldozom-e saját céljaimat, ambíciómat, álmaimat, kényelmi szempontjaimat az Isten által rendelt utam érdekében? Van-e reménységem afelől, hogy az út hova vezet el engem? III. Jézus első elesése Van-e bennem elkötelezettség, hivatástudat az életem céljai és szolgálatom iránt? Kitartok-e hűségesen ezen az úton? Képes vagyok-e újrakezdeni, ha elesem? IV. Jézus találkozása édesanyjával Tudom-e vállalni az életben a nehéz találkozásokat? Vállalom-e, megvallome érzelmeimet? Közösséget vállalok-e a szenvedővel, osztozom-e a fájdalomban? Életemben meghatározó és mély kötelék fűz-e családtagjaimhoz? V. Jézus találkozása czireneivel Kész vagyok-e a megfelelő időben a megfelelő módon segítséget nyújtani a rászorulónak? A szeretetet ki tudom-e fejezni tetteimben? Mit cselekszem felebarátommal az élet jelen pillanataiban? Van-e átélésem, empátiám nyitott vagyok-e az emberi kapcsolatokban? Uralom-e indulataimat? Mennyire vagyok képes közösséget vállalni a másik emberrel? Elfogadom-e felebarátomat úgy, ahogy van és amilyen helyzetben van? VII. Jézus második elesése Képes vagyok-e elviselni és feldolgozni kudarcaimat? A valóságot elfogadom, avagy tiltakozom ellene? Kitartás jellemzi-e az újrakezdést és továbbhaladást? VIII. Jézus találkozása az asszonyokkal Tapasztaltam-e a gyengeségben rejlő erőt? Ismerem-e a gyengédség áldását? Figyelmes vagyok-e, hogy a mindennapi élet zajában meglássam az Embert, aki körülvesz? Tapintat jellemzi-e odafordulásomat felebarátom felé? Rendelkezem-e lelkierővel, mellyel az életem során ért szenvedéseim közepette is mások felé fordulok? Érzem-e akkor is a felelősséget másokért? Részvéttel fordulok-e azok iránt is, akik nem hisznek Krisztusban, de szívükben mély emberi érzések, szeretet és szánalom van? A nehéz helyzetekben is képviselem-e Krisztus üzenetét, betöltöm-e küldetésem? IX. Jézus harmadik elesése Eljutok-e valaha a szeretet azon fokára, amely a halál árnyékában is élő és ható? Képes lehetek-e arra, hogy önmagam megsemmisülve és átadva kifejezzem teljes odaadásomat valakiért? Felfoghatom-e az alázat ily mértékű kiteljesedését? X. Jézus ruhátlansága Mit jelent számomra az emberi méltóság tisztelete? Felismereme még az emberi testben is annak teremtett valóját, tisztaságát és ezáltal az emberi test szépségét? Megértem-e e gondolatok által, hogy önmagam vállalása milyen komoly és milyen nehéz cselekedet? XI. Jézus keresztrefeszítése Hogyan tudom kezelni azokat a helyzeteket, amelyekben a dolgok rajtam kívül állnak és a kiszolgáltatottságot kell elfogadnom? Képes vagyok-e a lelki és testi fájdalmak elhordozására? Készen állok-e elfogadni a betegségek jelenlétét életemben? Tudatában vagyok-e korlátaimnak és ezeket hittel és értelemmel viselem-e? Mely fokára jutottam el életem és tapasztalataim által a gondviselő Atyába vetett bizalomnak? XII. Jézus kereszthalála Meglátom-e Isten akaratát életem bármilyen helyzetében? Kész vagyok-e hittel átölelni őt ebben a gondviselésében? A megnyugvó szeretetérzésben megbocsátással tekintek-e felebarátaim felé? Az élet fordulópontjain megtapasztalt fizikai szükségek, szomjúság, fájdalom, éhezés, magány elviselében van-e (lesz-e) tűrőképességem és hitem? Készülök-e a halálra úgy, hogy az szeretetben és a teljességre törekvésben érjen életem bármely idejében? XIII. Jézus holtteste anyja ölében Kész vagyok-e elfogadni, ha el kell szakadnom valakitől? A lelkem készen van-e az elengedésre? Miként élem meg a gyász fájdalmát? Mennyire feszíti értelmemet és lelkemet a túlélni akarás, képes vagyok-e megérteni és a lelki megbékélés által elfogadni a valóságot? Erős-e bennem az Isten jóságában való bizalom? XIV. Jézus sírbatétele Látom-e a fényt, a remény sugarát minden sötétségen át? Bízom-e mélyen és megingathatatlanul Isten ígéreteiben? XV. Jézus feltámadása Éltet-e a hit a Feltámadottban, a köztünk - bennünk - élő Jézus Krisztusban? Várom-e életem minden napján Őt? Hogyan készülök erre a találkozásra? Hiszem-e, hogy földi életem egyetlen haszna jellemem tökéletesedése kell legyen? 4 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

5 A szeretett tanítvány hét arca Tanulmányok János evangéliumából Evangélizáció Van egy különös, meg nem nevezett tanítványa Jézusnak János evangéliumában: ő a szeretett tanítvány. A Biblia kutatói hamar rájönnek arra, hogy ez János önmegjelölése. Valószínűleg élete végén írta le evangéliumát János, az első század utolsó éveiben. Ahogy visszaemlékezett a Megváltóval eltöltött napokra, mindig az jutott eszébe, hogy egyetlen kincse az, amit Mesterétől kapott: a szeretet. Ezért ez a különös jelző a szeretett tanítvány olyan, mint egy mesterkézzel megrajzolt, egyetlen vonalból álló arcél, mely összefoglalja viselőjének karakterét. János ha a szeretetre gondol, nem arra emlékezik, hogy az ő szívében hogyan élt ez a mennyei kincs, aminek mi csak tükrei lehetünk (a fényforrás soha!), hanem Jézus kapcsán arra gondolt mindig, hogy a Megváltó Krisztus szeretete emelte őt a Mennydörgés Fiából, szeretett tanítvánnyá. De Jánosnak nem a személye, hanem Jézussal való kapcsolata a fontos a mi számunkra, akik ma szeretnénk Jézust követni. A kereszténység nem ideológia, nem is szervezet vagy pompás (és igazi) istentisztelet, hanem naponkénti Krisztus-követés. Ezért minden élő gyülekezet igazi modellje, az apostoli kor. Ezért tanulmányoztuk az elmúlt hetek péntek estéin János evangéliuma alapján, a szeretett tanítvány hét arcát. Akik jelen voltak, sok hasznos tanulsággal gazdagodtak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a kérdőíveken több olyan téma is említésre került, amire ezekben az előadásokban választ kaptak azok, akik eljöttek. Az élő gyülekezet a kereszt alól indul és a kereszt alatt találkozik. Érdekes megfigyelés, hogy a negyedik evangéliumban éppen azoknak jut a legfontosabb szerep, akiknek a nevét nem említi a szöveg. Máriát az anyának, Jánost pedig a szeretett tanítványnak nevezi. Az írásmagyarázók szerint a név hiánya mindkét személy esetében arra vezethető vissza, hogy önmagában nem a személyük, hanem Jézussal való kapcsolatuk a fontos. Ők ketten, mint a gyülekezet magva, egymással is sorsközösséget vállalnak a kereszt alatt. Ezért János 19:27. szerint János attól az órától otthonába fogadta Máriát. A gyülekezet csak úgy lesz Krisztus teste, ha tagjai egymást elfogadni, befogadni kész emberek. Nem a szervezet teszi az egyházat élő testté, nem is a tanítás tisztasága, vagy a hibátlanság, vagy a képmutató szentség. Az egyház ott van, ahol az egymást Krisztus keresztje alatt vállalni tudó tagok közössége. A negyedik evangélium a szeretett tanítványnak hatféle funkciót tulajdonít. Ő volt Jézus bizalmasa az utolsó vacsorán, aki Jézus kebelére hajtotta a fejét és tanúja volt a Mester Júdásra is kiterjedő, megtérést munkáló szeretetének. (Ján. 13:23-24.) Közvetítő szerepet vállalt Péter és a Mester között, hiszen a bűn romboló hatalmát csak a szeretet szemével lehet igazán felismerni. (13:25.) A szeretett tanítvány felismeri küldetését: összekapcsolja tanítványtársait, és a gyűlölet közepette is mer szeretni. A szeretet indította húsvét hajnalán, hogy elsőként érjen az üres sírhoz, mert szíve Jézus után vágyott. (Ján. 20:3-10). Mivel a szeretet meggyőzte János szívét, azért bízta rá Jézus édesanyját, akit szeretett (19:26-27.) Mi is csak úgy tudunk Krisztusnak egymásért felelősséget vállaló követői lenni, ha Urunkat a keresztig elkísérjük. Ez a szeretet tette őt az evangélium tekintéllyel felruházott bizonyságtevőjévé. (Ján, 21:23-24.) A következő negyedben a péntek esti evangélizációkon, a kiosztott kérdőíveken megjelölt témák alapján új sorozatokat tervezünk. Szeretnénk, ha ebben ti is munkatársaink lennétek. Szívesen fogadjuk kéréseiteket, hozzáfűznivalóitokat. Ha van rá igény, készséggel biztosítunk alkalmat arra, hogy az elhangzó gondolatokról beszélgessünk. Minden szolgálattevő közös meggyőződése, hogy az ige alapján mindnyájunknak találkoznunk kell Jézus keresztje alatt Krisztusban egymással. A sorozat utolsó estéjén megtekintettük a Végítélet című filmet. (-i. ő.) Új sorozat! Megköszönjük az előadók - Bodnár János, Stuber György és dr.tokics Imre - fáradozását és különös tekintettel dr.szigeti Jenő közreműködését a Terézvárosi evangélizációs előadássorozatok előkészítésében és kidolgozásában. Időszerű könyv-e ma a Biblia? címmel április 22 július 15-ig pénteken esténként 6 órakor Az előadások témái: Meg lehet-e tudni a Bibliából a jövőt? Jósok-e a próféták? Teljesedtek-e az elmúlt húsz évben a próféciák? TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Jelentenek-e még valamit a jelek? Gondot visel-e még ma is Isten? A társadalom jelei a globalizálódó világban. Ópium vagy megoldás? A vallások helyzete ma. Ökológiai válság, vagy új ég és új föld? Kegyelem és/vagy ítélet? A Szentlélek, a rejtve jelenlévő isteni személy. Mi a lélek gyümölcse ma? A Lélek ajándéka-e a karizmatikus káosz? Krisztus megoldása: Ő visszajön II. NEGYEDÉV 5

6 Gyülekezeti szolgálatok A TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET MISSZIÓ TERVE ÉVRE FOLYAMATOS EVANGÉLIZÁLÁS A péntek esti alkalmakon folyamatos evangélizációt tartunk. Külföldi előadók evangélizációját tervezzük ezévben Tony Campbell testvért kérte ki számunkra a Dunamelléki Egyházterület, de Budapesten evangélizál majd Lowell Hargreaves is. A szombat délutánokon a gyülekezeti osztályok programjai kapnak helyet, amelyeken minél több zenei, ifjúsági és családi témát szeretnénk feldolgozni. EMBERI-TESTVÉRI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE Az egység és az egyetértés növelésére törekszünk a Dunamelléki Egyházterületen. A személyes lélekmentés képességének fokozása a fő célkitűzésünk közösségünk tagjainak életében. A kisebb gyülekezetek felzárkóztatásának elősegítésében további kapcsolatokat építünk és támogatást nyújtunk (Kecskeméti körzet, Kerékgyártó utca, Pestlőrinc, Vecsés) A szombatiskolai csoportokra támaszkodva, azokon keresztül kommunikálva segítjük a kisebb csoportok kialakulását gyülekezetünkön belül. A gyülekezeten belüli párbeszéd, témák felvetése és megbeszélése lehetséges a szombatiskolai csoportokban: lelki ajándékok, szolgálat, gyülekezeti szükségletek, milyen evangélizációs témákat tervezzünk stb. - ezt a gyakorlatot alakítjuk ki. Egyéb összejövetelek támogatása, gondozása pl. tábea, ifjúság, szülők köre, szombatiskolai körök szervezésében. A társ-osztályok munkáját a misszió céljaihoz és tevékenységéhez szükséges hangolni, folyamatos szervezéssel. A gyülekezet internetes honlapján keresztül, valamint telefonos szolgálattal is megszervezzük a könyvrendelési, illetve ajándékozási lehetőséget. A gyülekezeti liturgiában újabb közösségépítő elemek beépítését keressük: közös éneklés megújítása (esetleg énekfüzet szerkesztése), rendszeres zenei szolgálatok kialakítása péntek este és szombat délután is. NYITOTT GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉG AZ ÉRDEKLŐDŐK ÉS KÖRNYEZETÜNK FELÉ Keresztény Művészeti Estek címmel kultúrális programsorozatok szervezésében aktívan részt vállalunk. A Terézvárosi kapcsolatok kialakítását szorgalmazzuk a zenei élet területén (zeneiskola, kábeltévé). Értelmiségi szabadegyetem elődások, viták a speciális adventista hitelvekről és különféle témákról - szervezése már egy régebbi terv és kezdeményezés, továbbra is keressük a megvalósítás lehetőségeit. Rendszeres hirdetések megjelentetésével adunk hírt programjainkról a Terézváros c. újságban. Gyülekezeti bemutatkozó információs kártyt szerkesztünk. A Gyülekezeti Híradóban készek vagyunk más gyülekezetek bemutatására, valamint újságunkat minél szélesebb körben elérhetővé kívánjuk tenni. Korábbi evangélizációs anyagainkat felajánljuk más gyülekezetek részére misszió céljára. Gyülekezeti véleménykérő kérdőívek összefoglalása Kérdővet intéztünk névreszólóan minden tagunk felé, amelyben a gyülekezeti szolgálatok szervezésével kapcsolatos kérdésekre kértünk válaszokat. Az eljuttatott 348 kérdőívből 160 kitöltött válaszlap érkezett vissza. A szombatiskolában való részvétel felmérése eredménye: 107 fő jelezte, hogy tagja a szombatiskolai osztályoknak. Megkérdeztük, hogy a megjelölt 12 gyülekezeti szolgálati terület közül melyekben vagytok készek együttmüködni. Erre a kérdésre majdnem mindenki választ adott, kivéve azok, akik távoli lakóhelyük, vagy betegségük miatt nem tudnak aktív részt vállalni a munkában, de fontos szolgálatot végeznek az imádkozás által. A diakóniai szolgálat a gyülekezet fő összetartó és szervező ereje, ezért több kérdésre is választ vártunk e témában. Kiemelkedő azok száma, akik kérik, hogy barátaik közül válasszunk diakónust számukra, valamint a diakónusi és lelkészi látogatásokat igénylők száma is. A tábea támogatására a kérdőíveken általatok javasoltak alapján elkészült azon személyek névsora, akik januártól megemelt támogatásban részesülnek. Kérdésünkre 10 személyt jelöltetek meg, akiket ismertek és keresztségi tanításra javasoltok - megkezdtük a kapcsolatok felvételét. A gyülekezet imaéletének támogatása érdekében tettünk fel kérdéseket az imacsoportok tárgyában is. A válaszok alapján 32 fő rendszeresen részt vesz imaórákon, 46 fő jelezte, hogy szívesen csatlakozna alakuló imacsoportokhoz. Ezek alapján segítjük további imacsoportok alakítását. Két kérdés vonatkozott arra, hogy milyen témákról hallanátok szívesen az elhangzó prédikációkban és az evangélizációs előadássorozatokon. A számos javaslatot 30 témakörbe csoportosítva röviden soroljuk fel: Az utolsó napok jelei, azok felismerése, felkészülés a gyakorlatban; Jézus eljövetele és felkészülés erre; Napjaink időszerű kérdéseire bibliai válaszok: iszlám és Amerika, Izrael és Palesztina, lesz-e béke, természeti katasztrófák stb.; Szombat az igaz szombatünneplés; A szeretet hiánya és ennek okai világunkban; Gyakorlati kérdések a keresztényi életről pozitív gondolkodás hit és cselekedetek; Speciális adventista tanítások, hitelveink a XXI. Század küszöbén; Egyéb egyházak és az adventista tanítások összevetése, kiemelve a kritikus kérdéseket; A lelki növekedés útja; Az elmúlt 20 évben beteljesült próféciák; A fiatalok hogyan maradhatnak meg a hitben?; Hogyan nyerhetem meg a házastársamat a keresztény hívő életnek?; - valamint számos bibliai személy és könyvek tanulmányozása. Köszönjük szíves közreműködéseteket közös munkánkban! 6 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

7 Az Unióelnökség látogatása Az elmúlt évi Unió Konferencia óta másodszor látogatott el gyülekezetünkbe Szilvási András elnök testvér, aki most munkatársaival Ősz-Farkas Ernő titkár és Fenyvesi Péter pénztáros testvérrel közösen hirdetett igét. A közös igeszolgálattal azt szerették volna bemutatni, hogy az elnökség az egységre és a minél sikeresebb összecsiszolódásra törekszik. A vezetés egysége ugyanis feltétele az egyház egységének, a példa minden magyarázatnál eredményesebb. Délután - egészen a szombatzáró áhítatig - komoly beszélgetést folytattunk vezető testvéreinkkel. Az emlékezetes Unió Konferencia után több kérdésben is határozott álláspontot alakított ki gyülekezetünk, amelyet szerettünk volna egyeztetni, az elnökség pedig biztosítani kívánta a gyülekezetet arról, hogy szándékai az egység létrehozására, a diszkrimináció megszüntetésére és a sebek begyógyítására őszinték és ezeket tettekkel is igazolni szeretnék. Az unióelnökség a Gyűlekezeti Híradót és a Jubileumi Albumot olvassa Vállalkozók találkozója január 29-én a gyülekezet bizottsága talákozót szervezett gyülekezetünk azon tagjaival, akik hétköznapi tevékenységükben vállalkozásokat irányítanak és működtetnek. Ez az alkalom jó lehetőséget biztosított arra, hogy az aznapi gyülekezeti bulletinban közzétett pénzügyi beszámolót továbbgondoljuk. Dr.Szigeti István presbiter, a gazdasági osztály vezetője ismertette gyülkezetünk évi gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, rámutatva a működésünket meghatározó fontosabb tendenciákra, anyagi lehetőségeinkre, így többek között a következőkre: évi tizedbevételünk a gyülekezethez befolyt 40 millió forintos összes bevétel 64 %-a volt, amelyet teljes egészében a Területhez továbbítottunk. - A Terület-Unió és Divizió részére átadott összeg összes bevételünk 70 %-a! - A befolyt bevételek nem egészen egyharmadát, 13 millió forintot használhattuk fel gyülekezeti céljainkra. Áttekintettük a tizedbevételek és adományok egyházi rendszerét és elosztási módját a Gyülekezet-Terület-Unió-Divizió között és arra a kérdésre kerestük a választ, amelyet évi terveinkben TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ is megfogalmaztunk: Anyagi javainkkal is sokkal átgondoltabban kell gazdálkodnunk. Nem úgy, mint önállótlan laikusok mozdulatlan tömege, akik csak odaadják a tizedet és az adományt, de nem érdekli őket, hogy azt hogyan és ténylegesen milyen célra használják fel. Gondold át, hogy adományaidat mire fordítod! Még sok feladatunk van! évi terveinket egyértelműen megvalósítandónak és megvalósíthatónak tartottuk, figyelembe véve gyülekezetünk működésének azon alapelvét, hogy az értelmes és elérendő feladatokhoz az anyagi forrásokat mindig biztosítanunk kell, amiben igen nagy segítséget fog nyújtani a megbeszélésen résztvevő testvérek segítőkészsége, hozzáállása és konkrét áldozathozatala. Gyülekezeti szolgálatok A Gyülekezeti Bizottsággal folytatott megbeszélésen a következő főbb kérdésekben alakult ki egyetértés, igazolva azt, hogy ahol nyílt és őszinte a testvérek közeledése, ott a Szentlélek azonnal megnyilatkozik: - Egyetértettünk abban, hogy soha többet nem alakulhat ki egyházunkban olyan hangulat, amely az elmúlt évi konferenciát jellemezte és minden erőnkkel küzdünk a belső erőszak, a titkos manipulációk, a testvérietlen megnyilatkozások ellen. - Egyetértettünk abban is, hogy az előző Unióbizottság azon határozata, amely gyülekezetünket elmarasztalta a vegyes házasságokkal kapcsolatos magatartásunk miatt méltánytalan és szabálytalan körülmények között született, ezért azt vissza kell vonni. - Végül biztosítottuk egymást, hogy elsősorban egymás jó hírét igyekszünk terjeszteni, és ha valamilyen problémánk támad, azt nyíltan, szemtől-szemben beszéljük meg. Váltsd tettekre az igazságot... mondja az Úr Mikeás könyvében. Szilvási testvér a március 6-ai küldöttgyűlésen és az Adventinfó-ban is elmondta álláspontját a konferenciával kapcsolatban, és modell értékűnek nevezte a Terézvárosi Gyülekezet életét, az Unióbizottság pedig visszavonta az elmarasztaló határozatot II. NEGYEDÉV 7

8 Keresztség A gyülekezet növekedési grafikonja Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk új tagjait! Kívánjuk Isten áldását életükre és szolgálatukra közöttünk! Az év első negyedévében három testvérünk keresztelkedett meg, mindhárman fiatalok: Fekete Dávid, Juhos Erika és Zsoldos János. Nagy kegyelem az, ha valaki már fiatal korában szövetséget köt Urával, mert így sokkal több ideje van tanulni és felkészülni, és kevésbé nyomaszt a Bibliában gyakran szereplő kifejezés az ifjúságomnak vétke. Legyünk hálásak ezért a kegyelemért! A mennyei angyalok régóta várnak az emberi eszközökre, a gyülekezet tagjaira, hogy együttműködjenek velük az elvégzendő nagy munkában. Rád is várnak! Oly nagy a terület, oly mindent magába foglaló a terv, hogy minden megszentelt szívet munkára serkent, mint az isteni hatalom eszközeit. E.G.White A gyülekezeti taglétszám alakulása Gyülekezeti levéllel érkezett Balla József Balla Zsuzsanna Boros Sándor Székely Rozália Szilveszterné Juhos Rózsika Gyülekezeti levéllel távozott Krisán Olivér Krisán Borbála Andrea Rostás Lajos Keresztség Fekete Dávid Juhos Erika Zsoldos János Halálozás Taglétszám december 31-én Taglétszám március 31-én Csendes Aladárné Esztári Jánosné Gurbán Mária Hegyi Róbert Richárd Petres Margit 394 fő 394 fő Búcsúzás Keserűen mondogattuk egymásnak az utóbbi hónapokban: szezonja van a halálnak. Hegyi Róbert Richárd, Petres Margit, Csendes Aladárné Bálint Mária, Esztári Jánosné, és Gurbán Mária testvéreink távoztak közülünk abban a reményben, hogy nemsokára újra találkozunk Urunknál. Sokan mentünk el dr.tokics Imre testvér édesanyja, Tokics Tiborné Erdős Margit temetésére is, aki szintén sokáig volt gyülekezetünk tagja. Testvéreink Hegyi Róbert Richárd kivételével idős kort értek meg és amikor utoljára talákoztunk velük, lélekben nyugodtak, kiegyensúlyozottak voltak. Jogos tehát a reményünk, hogy a mennyben találkozunk velük. Tudjuk, hogy mindannyian szerették volna megérni Jézus eljövetelét, mint ahogy ezzel mindannyian így vagyunk. Az élet és a halál titkát azonban az Úr tartja kezében, azért, hogy mi mindig a jelennel törődjünk. Sík Sándor egyszerű szavakkal magyarázza el ezt nekünk egyik versében: Nincs szánva szemednek a holnap, Ott légy igaz ember, ahol vagy. Használjuk ki időnket, hogy híven el tudjunk számolni vele! 8 Mély fájdalommal érintette az egész közösséget Hegyi Róbert Richárd halála, amely váratlanul ért minket a család súlyos autóbalesetét követő gyógyulása közben. Lelkünk mélyén a mai napig nem tudjuk ezt feldolgozni. Amit mégis tehetünk: minden lehetőségünkkel támogatjuk a család - a feleség, Gabriella, a 7 éves Márió és a fél éves Johanna- további életét. Az Úr oltalmazza őket minden időben! Tudor Adriannak a dublini gyülekezet nevében mondott beszédét idézzük fel, amely a gyásszertartáson hangzott el: Szeretett testvéreim, Barátaim! Sírni akarok, de a Seregek Ura erősnek akar most. Ordítani akarok, de a Seregek Ura szelídlelkűnek akar most. Meg akarom bosszulni Robi testvérünk halálát, de az Úr azt mondja: a bosszúállás az Övé. Elítélni akarom, aki hibás Róbert testvérünk haláláért, de az Úr azt mondja: az ítélet az Övé. Lelkem mélyén választ szeretnék kapni mindarra, ami történt, de az Úr az Ő örök könyvéhez küld. Köszönöm az Úrnak, hogy együtt dolgozott velünk a Dublini Gyülekezet testvéreiért. Ő rámutatott, hogyan legyünk Krisztusban testvérek. Megtanított, hogy tökéletesen kell hinni Jézus vérében, mely testvérekké tesz minket. Arra is tanított, hogyan neveljük gyermekeinket Krisztus mellett, és hogyan kell áldozatot hozni családjainkért, melyet Krisztustól kaptunk. Sosem tudom feledni kérdését: milyen a te kapcsolatod Krisztussal? Róbert testvérünk Jézus Krisztus misszionáriusa volt és Jézus nagyon szerette Őt és gondját viseli szeretett feleségének és gyermekeinek, kik sziklaszilárdan állnak a sötét viharban. Az Ő kitartása, rendíthetetlen hite, mellyel legyőzte a nehézségeket, megtanít bennünket is, hogyan tudunk győzni az örök élet útján. TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

9 Események Erdélyben a fő fogások között különlegességnek számít a kukoricadarából készült puliszka, aminek főzési, sütési mesterei igazából a román pásztorok, de ugyanígy a gyimesi csángók, akik teljes hétköznapi és ünnepi étrendet tudnak összeállítani belőle. Éttermi étlapon a kímélő étrend ajánlatai között található leginkább, tejfölös, tehéntúrós puliszka, vagy juhtúrós puliszka néven. A Székelyföldön rendszerint túrós puliszkának hívják, s ezalatt minden esetben juhtúrós értendő. Ha nem az, akkor nem az igazi. Jó rákérdezni! (MiMi.hu) Terézvárosban az énekkari parti fő fogása között szerepel a puliszka a la Terézváros, amelynek mesterei a szoprán és alt szólamok hölgyei. Fogyasztói legfőképpen a basszus élelmesebb tagjai, valamint azok, akik értékelik és szeretik az ízes erdélyi hazai ételeket. A terézvárosi puliszka nem a kímélő étrend ajánlatában található - ez egészen biztos, mert tapasztaltuk. Éppen ezért a baráti hangulatú estéken mindenkinek jut bőven - a gyorsabbaknak a puliszkából, az asszonyoknak a dicséretből, a karvezető és pincér társainak a felszolgálásból. Nálunk leginkább a tele tányérral és a repeta puliszka népszerű, hogy milyen túróval, az már nem is fontos. A lényeg, hogy mennyi van még a konyhában? Jó rákérdezni! Az éhezők lakomája - lehet ennyit enni büntetlenül?! Családi pillanatok A Hadházi család legfiatalabb tagja HADHÁZI BORSOS RÉKA KINGA és BALÁZS kisgyermekére, Mátyásra kértük Isten áldását. Az édesanya, Réka óvónő és gyermektanítóként vett részt a gyülekezeti szolgálatban. Nemrég köszöntöttük Őt, amikor főiskolai tanulmányait vörös diplomával végezte. Jelenleg a GyES mellett egyetemre jár. Férje, Balázs nem tagja közösségünknek, de szívesen van közöttünk. Részt vett táborozásunkon és a jövőben is számítunk arra, hogy a család minden tagja szívesen vesz részt közösségünk programjain. Szeretettel várjuk őket! TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ RÁDULY ANDRÁS, gyülekezetünk tagja több éve él Amerikában, így képekben kaptunk hírt házasságkötéséről. Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak! Gyülekezetünkben örömmel adunk helyt keresztény társaink házasságkötésekor imádság és áldáskérés ünnepélyes alkalmaira. Ifjú pár a koreai gyülekezetből II. NEGYEDÉV 9

10 Kapcsolatok Meghívtuk az Érdi Gyülekezetet Vasile Cazan és a Brass Fúvószenekar A marosvásárhelyi Brass Fúvós-zenekar adott koncertet április 8-án és 9-én este a Terézvárosi Gyülekezetben, Vasile Cazan karnagy vezetésével. Az együttes igen fellelkesítette a mi fúvósainkat, hiszen bemutatták, hogy így is meg lehet fújni a hangszert. Vasile Cazan a Marosvásárhelyi Filharmónia művészeti vezetője, aktív kapcsolatban van a magyarországi zenei élettel. Gyülekezetünkben is többször vendégül láttuk és élveztük színvonalas előadásaikat. A Dunamelléki Egyházterület gyülekezetei közül az érdi testvéreinket láttuk vendégül február 19-én. Az Érdi Gyülekezettel hagyományosan jó a kapcsolatunk, sokszor hallgatjuk szolgálatukat, amikor új tagokat hoznak hozzánk keresztelni. Jelenleg Zarka Péter látja el a lelkészi szolgálatot az érdi gyülekezetben és ő prédikált ezen a szombat délelőttön is. Az istentisztelet után egy szerény ebéddel szolgáltunk vendégeinknek. Az Érdi Gyülekezet nagy munkában van. Néhány évvel ezelőtt sikerült visszakapni annak a teleknek egy részét, amelyre valamikor az érdi gyülekezetet építette fel Lenk Lajos testvér, de az állam elkérte a kész épületet. Most Rumi Imre, a város főépítésze tervezte meg az új kápolnát, amelyet némi területi támogatással saját kezűleg építettek fel. Az építkezés nagyon megviselte a gyülekezetet, ráadásul a kész épületet még a beköltözés előtt, majdnem teljesen kirabolták. A testvérek azonban nem csüggedtek el, hanem pótolták az elveszett felszerelést és tovább folytatják az építkezést a befejezésig. Isten áldja meg erőfeszítéseiket! Lowell Hargreaves látogatása A Dunamelléki Egyházterület meghívására Budapesten tartózkodott Lowell Hargreaves, a nemzetközi evangelista, akit gyülekezetünk jól ismer, hiszen nálunk is tartott nagysikerű evangélizációs sorozatot. Április 2-án szombaton misszióra felkészítő programot szerveztek Újpesten, az Ady Endre Művelődési Központban, másnap, vasárnap pedig az Óbudai Gyülekezetben találkozott azokkal a presbiterekkel, misszió vezetőkkel és az érdeklődő munkásokkal, akik az őszre tervezett újabb kampányban segíteni fognak neki. Az őszi programok során Lowell Hargreaves-t a Terézvárosi Gyülekezetbe is meghívjuk majd, ezért megkértük, hogy - az előzetes tervektől eltérően - a szombat esti áhítat keretében nálunk is tartson egy előadást. Témája a misszióra való lelkesítés és mozgósítás volt: Ha azért imádkozol, hogy Isten adjon még több munkást az aratáshoz, Ő minden bizonnyal először Téged fog elküldeni. Megújult gyülekezetünk internetes honlapja! A honlapon megtalálható küldetésünk lényege, a gyülekezet életét tükröző osztályok ismertetése és természetesen alapvető információk elérhetőségünkről. Naprakész információkat adunk közre minden gyülekezeti programunkról: megtalálható a teljes negyedévi szombatiskolai tanulmány (letölthető formában), a péntek esti előadássorozatok részletes programjai, valamint a szombati istentiszteleti alkalmak témái. A gyülekezeti honlapon megtalálhatjuk a közelmúlt eseményeinek képes beszámolóit is, mint pl. a jubileumi emlékünnepély, az orgona avatása kapcsán a hangszer története, valamint mindig megjelenik kulturális programjaink, koncertjeink bemutatása is. Helyet adtunk Álláspont rovatunkban egyes témakörökben (mint pl. Ökumenikus Charta, napjaink drámai eseményei, ügynökkérdés stb.) az adventista egyház álláspontjának, illetve egyes személyek véleményének is. 10 A jövőben a Gyülekezeti Híradó egyes cikkeit is közzétesszük, valamint könyveink és hangkazettáink megrendelésének lehetőségét is tervezzük. A honlap akkor éri el célját, ha hitünket és közösségünket hitelesen tudjuk bemutatni a külvilágnak egyrészt minél szélesebb körű információval, másrészt egy szeretetközösség bemutatásával embertársaink felé. Tudjuk, hogy ez a lap még csak a kezdet, mert dinamikusabb, emberközelibb tartalommal és megjelenéssel még gazdagabbá tehetnénk, de egyenlőre ennyi tellett időnkből és erőnkből. Örömmel veszünk minden észrevételt és aktív segítséget! Egyúttal tudatjuk, hogy a Dunamelléki Egyházterület is új honlapot indított, amely a következő web címen található: A Balatonlelle Összeadtalak Alapítvány Kuratóriuma a évi április-szeptemberi üdülési szezonra munkatársakat keres: képesített szakács, háziasszony, takarítónő, kertész (karbantartó) feladatok ellátására. Jelentkezés: Szigeti László Tel: (1) , (30) , vagy Halász Istvánné Tel: (1) TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

11 szám TeGyüK MI TeGyüK MI Szeretettel köszöntünk új lapunkon! Gondolkoztál-e már azon, hogy...? Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté (I.Móz. 2:24.) Ebben az egy igeversben benne sűrűsödik az ember legteljesebb embersége. Benne rejlik az, hogy az ember monogám párkapcsolati lény. Benne van az, hogy az ember párosan élhet Istentől rendelt, igazán kiteljesedett emberi életet. Ne gondolja senki véletlennek azt a tényt, hogy Isten úgy teremtett embert, hogy két pólust alkotott: férfiút és nőt. Ne gondolja senki véletlennek, hogy Isten csak egy emberpárt alkotott és a föld benépesítését rájuk bízta. Az Alkotó szándéka az is, hogy amikor eljön az ideje, váljon le a gyermek a szülőről, mint gyümölcs a fáról. Szükségszerű, hogy gyökeres érzelmi átalakuláson menjen át a fiatal ember és az élete új kapcsolat által épüljön újjá. A vér szerinti kapcsolat elsődlegességét valami másnak kell felváltania: valaminek, ami talán még annál is több, erősebb... Így gondoskodik a Jó Isten tervének megvalósulásáról, az emberről - rólad... Vajon te hogyan gondoskodsz önmagadról? Kérdéseink a fiatalok felé: 1. Mennyire tartod fontosnak, hogy a szüleid egyetértenek-e a barátod/ barátnőd személyével? 2. Igyekszel-e megérteni a szülőket, vagy csak az a fontos, hogy ők megértsenek és elfogadjanak téged? 3. Elvárod-e barátodtől, hogy tisztelje szüleidet? 4. Minden áron kitartanál-e barátod/ barátnőd mellett a szüleid ellenkezése ellenére is? Milyen jövőt látsz egy ilyen helyzetben a kapcsolatnak? TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Megkérdeztünk fiatalokat és szülőket, mit gondolnak erről?! A nehéz kérdéseknél talán még nehezebb volt őszinte válaszokat adni - önmagunk és egymás számára. Fordíts! Kérdéseink a szülők felé: 1. Mit tegyen a szülő, amikor gyermeke barátja/barátnője nem szimpatikus, nem illik a családba? 2. Mi a fontosabb: alkalmazkodni, vagy kimutatni a világos határvo-nalakat? Lehet-e, és ha igen, miben kell alkalmazkodni és miben nem lehet megalkudni? 3. Hogy tudnád elfogadtatni a Te véleményedet, érveidet gyermekeddel anélkül, hogy erős ellenállást válts ki benne? 4. Miért imádkozol a gyermeked életében egy számodra nem tetsző kapcsolat láttán? II. NEGYEDÉV 11

12 TeGyüK MI Nagy Mónika: Mivel tisztelem a szüleimet, természetesen fontosnak tartom az ő véleményüket is a párom megválasztásánál! Tudom, hogy a szüleim csak jót akarnak nekem, ezért igyekszem elfogadni a lehetőségeket, amiket elém tárnak! A kölcsönös tiszteletet mindketten megadjuk egymás családja iránt, mindkettőnket így neveltek, szerencsére ilyen gondom nincsen. Úgy gondolom, hogy nem lehet úgy igazán boldog az ember, ha tudja, hogy a családja nem fogadja el kedvesét, de szerencsére nálunk nem áll fenn ennek a veszélye! Döbrei Zsuzsanna: Pont eléggé tartom fontosnak a szüleim véleményét. Sőt, számítok is rájuk, ha kételyeim vannak, de nem akarom, hogy nagy mértékben befolyásoljanak. A végső döntés az enyém. Igyekszem megérteni őket, bár ha ez nem sikerül, nem tudok egyetérteni velük, akkor inkább a saját véleményemről próbálom meggyőzni őket. Nekik is meg kell érteniük, hallgatniuk engem. Maximálisan elvárom, hogy a barátom tisztelje a szüleimet. Ha ezt nem teszi, alapjában véve hiányzik belőle az illem, a tisztelettudat, a figyelmesség rám nézve is, a tapintat, ami biztosan később másban is kiderül. Ezek hiánya miatt nálam kizáró ok, hiszen akkor nem tudom igazán szeretni, rosszul érzem magam mellette érezve a különbözőséget. Nem feltétlenül tartanék ki tehát a barátom mellett, ha ellenkeznem kellene a szüleimmel. Kívülről ők biztosan többet látnak, mint amit én nem akarok észrevenni. Ha annyira elmérgesedne a viszony a család és a barátom között (amit nem hiszem, hogy megengednék), nem tartana soká a kapcsolat, mert ez hosszabb távon elviselhetetlenné válna. Kurucz Margit: Számomra ez egy tízpontos kérdés, mivel sajnos a sok rossz tulajdonságom között van még egy rosszabb: ha valaki első találkozáskor nem szimpatikus, az egy életre elásta magát nálam. De mivel Isten gyermeke vagyok, igyekszem levetkőzni előítéleteimet. Erre törekszem akkor is, ha gyermekemet tanácsolom, hogy ne bántsam meg őt, sem barátját. Még nem kerültem ilyen helyzetbe, így imádkozom, hogy az Úr rendelje mellé a megfelelő barátokat és a társát is. Mégis mi lenne, ha előkerülne egy ellenszenves ember? Istent kérném, hogy segítsen és adjon bölcsességet, hogy megismerjem annak jó oldalát is és elfogadjam őt. Ha az Úr akaratával megegyezik az a kapcsolat, akkor mutasson utat, nekem mit kell tennem. Mivel eddig is Isten segítségével tudtam megállni életem nehéz helyzeteiben, kitartóan imádkoznék - hiszen ha jó emberi szokás szerint vezetném elő a véleményemet gyermekem elé, akkor biztos, hogy ellenállásba ütköznék. Nem szabad elhamarkodott véleményt mondani, mert az sérülést okozhat mind a gyermekemnek, mint az érintett félnek. Alkalmazkodni pedig mindhárom félnek szükséges ugyan, de nem képmutatás céljából, hiszen ha csak azért fogadom el, mert jobb a békesség, előbb-utóbb kilóg a lóláb. Minden esetre némi kutakodás után - ami annyit jelent, hogy finoman észrevétlenül utána kell járni, hogy az a nem szimpatikus barát hogyan gondolkodik, hogyan viszonyul pl. a családjához, milyen nézeteket vall, mi a véleménye másoknak őróla - össze kell állítani a valós képet és ennek alapján kialakítani egy véleményt, melyről a gyermekemet is meg tudom győzni, ha szükséges szám Takácsné Darabos Judit: Ha egy fiatalember nem szimpatikus, mindenképpen törekednem kell az illető megismerésére. Ez a dolog nálunk már megesett. Egyik gyermekem barátait a látszat alapján ítéltem meg, így megpróbáltam lebeszélni lányomat a barátkozásról. Aztán közelebbről megismertem őket és rá kellett jönnöm, hogy rosszul ítéltem meg. Tehát mindenképpen fontos az alaposabb megismerés. Ha ezután is rossz a véleményünk, az már nehezebb. A nehéz dolgokban mindig arra gondolok: Mit tenne Jézus a helyemben? Tehát bizonyos mértékig tiszteletben kell tartanunk gyermekünk döntéseit. Ha alapelveinkkel, életvitelünkkel nagyon ellentétes természetű az új barát, mindenképpen gyermekemmel kell megértetni azt, hogy milyen veszélyekkel járhat döntése. A baráttal nem lehetek ellenséges, mert ezzel gyermekemből dacot válthatok ki. Nagyon észnél kell lenni ilyen helyzetekben, és mindig a fent idézett kedvenc szlogenemre próbálok hagyatkozni. Nagyon fontos a legfontosabb -, hogy gyermekeimmel kicsi koruktól fogva olyan lelki kontaktusban legyek, hogy elfogadják a véleményemet. Nem szoktam őket a bibliai utolsó idővel, a törvényekkel stb. ijesztgetni. De ha olyan helyzetbe kerülök, hogy gyermekem válaszút előtt áll, és olyan életet választhat, amit fiatal korára való tekintettel ő még nem tud helyesen megítélni, akkor muszáj a lelkére hatnom. Nem parancsolok és nem követelek rengeteget beszélgetünk és igyekszem barátságában megmaradni. Azért imádkozom, hogy az Úr töltse be gyermekeim szívét, nyissa meg szemeiket, és hogy énmagam bölcs tudjak lenni és én is helyesen lássak! Asztalnál ült a család. A nagyfiú bejelentette, hogy eljegyzik egymást a szomszéd lánnyal. - De hát egy fillér hozománya sem lesz, és rosszul keres! - szólt az apja. - Főzni meg vasalni sem tud!- sopánkodott az anyja és táncolni sem.. - kontrázott az öccse. - Talán majd az esküvő előtt elmegy egyszer egy igazi fodrászhoz... - szólt oda a húga -... túl sok sminket használ, rossz tanuló és nem elég sportos! - szólt még a legkisebb is. - De van egy nagy előnye...- pattant fel a nagyfiú.- Nincs családja! A szülők mindig találnak kivetnivalót a nagylány udvarlóiban. Amikor új barátjával moziba indult a nagylány, kistestvérei az ablakból leselkedtek az egymást szorosan átölelő pár után. - Hát, ezek sem fognak már sokáig együtt járni...- mondja az öccs a húgának. - Dehogynem! - válaszolja a kislány-, hiszen annyira szerelmesek egymásba. - Az lehet, de anyu már megint nagyon sokat imádkozik, majdcsak szétimádkozza ezeket is... lendületben tovább - ígértük tavaly év végén. Mi igyekeztünk!megszületett a TeGyüK MI - a Terézvárosi Gyülekezeti Közösség Munkálkodó Ifjúsága kísérleti weboldala! Reméljük, minél többen rendszeresen látogatjá(to)k majd, melyen a fiatalok életét mutatjuk be: az önképző kör, a bulik eseményeit sok-sok képpel, a fiatalok céljait és munkáját a gyülekezeten belül és környezetükben, valamint hozzászólások a Vendégkönyvben. A webmester: Kóródi Zsolt munkáját dicséret illeti! Várjuk észrevételeiteket, véleményeteket és főleg aktív közreműködéseteket a weboldal folyamatos szerkesztésében! www. tagnet.org/terezvaros honlapról az IFJÚSÁG menüpontól, vagy 12 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

13 szám Cséfalvay szülők: Legjobb, ha megbeszéljük a kérdést gyerekünkkel, ahogy minden más - ennél sokkal lényegtelenebb dolgot is. Ezt hívják nevelésnek. Egy fiatal annyira lesz igényes a párválasztásban, vagy a barát megválasztásában, amennyire igényes önmagával szemben. Olyan emberrel érzi jól magát, akivel egyek tudnak lenni. Néhány szülő beleesik abba a hibába, hogy nem veszi komolyan a nevelést. A gyermek értékrendjének, jellemének kialakítását másokra bízza. Elmaradnak a naponkénti közös együttlétek és már nagyon korán más közösségek (óvoda, iskola, barátok) lesznek a fontosabbak. Így a tinédzser kor tájékán, amikor amúgy is megnő a családon kívüli közösségeknek és a barátok szavának hatalma, a szülő úgy érezheti, hogy már tehetetlen. Nem igazán értem, milyen világos határvonalak -ra gondolsz? Faji, vallási, vagy politikai határvonalakra? Én ilyenekre nem gondolok, de vannak emberi jellemvonások, amelyek határvonalakat jelenthetnek. Gyermekem barátja/barátnője lehet kedves, szimpatikus, jókedvű, igazán hívő, kiegyensúlyozott, őszinte, okos, megbízható, becsületes stb. és lehet unszimpatikus, mogorva, sumákoló, bugyuta, de magát nagyra tartó, megbízhatatlan, békétlen, irigykedő, másokat utánzó stb. vagy ezek más-más keveréke. Mégsem ezek a jelzők a fontosak, hanem valahol a jelleme legbelül, amiből a viselkedése fakad. Mivel más család, vagy más közösség nevelte nem olyan lesz, mintha te nevelted volna. Ez a saját nevelésed próbája is, mert még mindig igaz, amit az előbb írtam, hogy gyermeked olyan emberrel érzi jól magát, akivel egyek tudnak lenni. Ha vannak határvonalak, azok már saját gyermeked nevelésekor kialakultak. Én hiszek abban is, hogy az ember változhat, különben hogyan hihetnék a megtérésben. Az elhanyagolt gyermek számára nem értékes és nem is érdekes a szülő véleménye. Az elveszett bizalmat visszaszerezni igen nehéz. TeGyüK MI Érdemes végig gondolni: Fontos, hogy mindig enyém legyen az utolsó szó? Fontos, hogy mindig nekem legyen igazam? Nem lenne érdemes engedni most, hogy később nagyobb kár ne legyen? A határok magam részéről a hitemnél és a másik fél oldaláról a neki adott szabadságnál vannak. Ha a gyereked nevelését komolyan vetted születésétől kezdve, kialakítottad a családi együttlétek, beszélgetések örömét, akkor ő is komolyan fogja venni a véleményedet. Ennek a kapcsolatnak az eredménye épp itt, a felnőtt kor határán látszik meg igazán. Imádkozom, ha valami nem tetszik, változzon meg. Változzon meg a szituáció, vagy az ember, de lehet, hogy éppen nekem kell megváltoznom. Honnan tudhatom azt előre, mielőtt Isten megmutatná mi a helyes? Kevés, ha az ember csak a maga bölcsességére számíthat. Kóródi Zsolt: Ezzel a témával kapcsolatban apukámmal régóta mindig megbeszélem a párkapcsolattal kapcsolatos kérdéseimet. Sőt, konkrét esetben is kikérem a véleményét. Ő soha nem válaszol közvetlenül igennel, vagy nemmel, hanem mindig elmondja az ő személyes véleményét - úgy a pozitívat, mint a negatívat. A végső döntést pedig mindig rám bízza. Én viszont nagyon sokat adok a véleményére, mert amikor szerelmes az ember, akkor sok mindenben vak is. És ő kívülről a lányról elfogulatlanul tud véleményt alkotni. Az, hogy a barátnőm tisztelje a szüleimet, azt nagyon is elvárom, bár többször meg kellett értsem, hogy nem mindenkinek olyan felhőtlen a kapcsolata a szüleivel, mint nekem. Nagyon remélem, hogy soha nem kell majd a szüleim és a barátnőm között választanom. És azt is tudom, hogy a szüleim biztos nem állítanak ilyen döntés elé. Szóval nem sok jövőt adok egy olyan kapcsolatnak, amelyben a lány nem fogadja el szüleimet és a velük való kapcsolatomat. TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ismerkedő JÄGER NIKOLETTA 16 éves és gyerekkora óta jár a gyülekezetünkbe. Kóter Edi kérdezgette Nikit, mit kell róla tudni, avagy ki rejtőzik a mosolygós fiatal lány arca mögött? * Rendszeresen szoktalak látni a gyüliben, jól érzed magad köztünk? - Igen nagyon jól érzem magam, és szeretek is ide járni. * Sokat hallunk arról, hogy mostanában több olyan fiatal van, aki kimarad, vagy nagyon ritkán jár gyülibe.téged mi köt ide? - Főleg a barátok, a társaság. *Ha nem lennének itt a barátaid, úgy érzed eltávolodnál? - Szerintem igen, nekem fontos, hogyha járok egy helyre, ott legyenek a barátaim, és jól is érezzem magam. * A társasággal jó a kapcsolatod, jól beilleszkedtél, de milyen mély a kapcsolatod Istennel? - Azt hiszem elmondhatom, hogy mély, de ez nem befolyásolja a gyülekezetbe való járásomat. Persze - mint még rajtam kívül sok embernek - vannak és voltak kevésbé jó tapasztalataim, ami megtörte a hitem, de idáig még mindig visszataláltam.j * Az ifi elindulásakor szinte te voltál az egyetlen lány, aki folyamatosan járt az önképző körökre és részt vett különböző programjainkon. Ez nem zavart téged? Hogy érezted magad a sok fiú közt? - Jól, mindig is jobban kijöttem a fiúkkal, mint a lányokkal, ezért egyáltalán nem zavart. * Mivel töltöd a hétköznapjaidat? - Mostanában főleg csak tanulok. * Mik a jövőbeli terveid? - Ez jó kérdés.j Vannak értelmetlennek tűnő álmaim, mind pl. egy saját szállodát vagy egy kisebb panziót üzemeltetni, de konkrét terveim még nincsenek. * Szabadidődben mit szoktál csinálni? - Sportolok, kirándulni járok a többiekkel, zenét hallgatok. * A fiúkkal hogy állsz? - Hadilábon. * Mik az elvárásaid egy fiúval szemben? - Legyen aranyos, beszédesebb, mint én, és igényes, őszinte, megbízható, határozott, nyílt legyen és a külső sem teljesen mindegy. * Szívesebben választanál az adventisták közül? - Igen, csak kár, hogy keveset ismerek.l Szívből kívánjuk, hogy te nyitsd meg az első budapesti keresztény panziót egy kis kápolnával - és sokan jöjjenek a világ minden részéből...! És találd meg hozzá a párodat, aki igazi társad lesz - és nem baj, ha három nyelven is beszél. JJJHa előbb találkozunk vele, szólunk! II. NEGYEDÉV 13

14 TeGyüK MI Farmoson járt az ifi-csapat A Gyülekezet ifjúsága azon igyekszik, hogy mindegyik gyülekezeti munkaág, minden egyes osztály munkáját támogassa, erősítse. A fontosak közül is egyik legfontosabb a missziómunka: a másokért és egymásért végzett evangéliumhirdetés. Fontos kihívásnak tartjuk gyülekezetünk kis gyülekezeteket felzárkóztató belmissziós programját. Ez nem csak azért nagyszerű elgondolás, mert nem csupán központi programok adminisztratív lebontását jelenti az egyes gyülekezetekre, hanem a gyülekezet vezetése teljesesen szabad teret biztosít az alulról jövő kezdeményezésnek, a spontán megnyilvánulásoknak, ami nem más mint a Szent Lélek vezetésének elfogadása. Ezért jó ez a program. Ezért működik. Ilyen volt a farmosi kirándulásunk is. Hozzávalók : egy elöregedett kis gyülekezet, egy megoldást kereső lelkész, némi személyes indíttatás egy fiatal csapat és sok-sok lelkesedés. A lelkesedés talán a legfontosabb elem, mert erőfeszítés nélkül nincs eredmény. A programra az utolsó héten rajtoltunk rá, ezért hát igen intenzív munkára volt szükség ahhoz, hogy megörvendeztethessük az angyalokat és a farmosi testvéreket. A felkészülés hetén minden este benépesítettük a gyülekezetet: a kisterem falai harsány szervezéstől, énekhangtól, szavalattól voltak hangosak. A jó kezdeményezés, a lázas készülődés magával ragad. Pro és kontra szám Először csak nyolcan voltunk, aztán tizen, tizenketten s a végén huszonhatan utaztunk. A megvalósításban adtunk a romantikára is. Úgy döntöttünk, hogy nem külön-külön, hanem együtt utazunk: vonattal. Ne tudjátok meg, hogy milyen hangulat volt a vasúti kocsiban! Odafele a főpróbát tartottuk, visszafele a nap levezetését. Akinek nem tetszett a hangunk, hamar ülőhelyet változtatott, de aki értékelte műsorunkat, végig élvezhette az úton. A gyülekezetben olyan lázas izgalommal vártuk a debütálást, hogy kislányos zavarunkban már az adakozás előtt felálltunk énekelni, pedig még utána is hosszas köszöntőket prédikáltak nekünk. De utána miénk volt a hang, a szó. Énekeltünk, szavaltunk, prózát mondtunk Mindkét istentiszteleten háromnegyed órán át tartott a szolgálatunk, így negyed óra maradt a közös énekre, imára, igeszolgálatra együtt. De azt mondták a testvérek, nem volt baj, mert igeszolgálatot gyakran hallanak, ilyen szép kórusszolgálatot pedig nagyon ritkán. Örömüket gazdag ebéddel hálálták meg, most is csak köszönetünket tudjuk mondani érte. A nap végén a talpunk alatt ropogó hóban indultunk az állomásra és rácsodálkoztunk: itt még milyen üde-fehér a hó és milyen sok van belőle. A nagy rácsodálkozástól a lányok haja és a fiúk inge mind vizes lett, de sebaj, a vonaton jó meleg volt, így senki nem kapott tüdőgyulladást Amikor leszálltunk a vonatról és hazafelé ballagtam, azon tűnődtem: a mai napon ki kapott ajándékot, a farmosi gyülekezet tagjai vagy mi? (Szabó Ottó) A tea-church a barátságra és Isten szavára épülő közösség, amely egy tea-klubra hasonlít, ahol terített asztal, gyertyák, tea és sütemény várja a fiatalokat. (Peter Roennfeldt) Hogy különcök-e? Relativ Nem titok, ez a cikk e csoport védelmére született, ugyanis elég sok nyílt támadás éri őket, amivel egyébként ők, tudtommal nem különösebben foglalkoznak. Nem szerencsés, ha olyan emberek, akik egyébként soha nem voltak ebben a közösségben, leírják ezeket a fiatalokat, akikhez neves lelkészek olyan szívesen járnak. Van olyan vélemény is, hogy ez a közösség azokból a fiatalokból tevődik öszsze, akiknek máshol nem veszik hasznát. Némelyek annyira informáltak, hogy azt is tudni vélik, hogy ez a közösség nem igazán szolgálja Isten művét, de a holland és az angol változat, az igen! Szegény emberek., nem voltak sem a magyar, sem a határon túli tea-church-ben csak valakitől hallották, akik ugyancsak hallották valakiktől. Elég erős?! Azok megnyugtatására, akik különcnek titulálják ezeket a fiatalokat, leírom, hogy vannak ilyen megnyilvánulásaik. Mindenki döntse el, hogy ez jó vagy rossz. Például a szombatiskola nem szombat reggel fél 10-kor kezdődik, ahogy azt itt már oly rég megszoktuk, hanem péntek este fél 7 órai kezdettel, és ezért a vége nincs időhöz kötve, ami szerintem azért is jó, mert a sokszor oly fontos kérdéseket tüzetesen meg lehet beszélni. Az istentiszteleti forma sem tradicionális, ami nálunk már ősidőktől megszokott. Ott beszélgetés formájában, természetesen lelkész vezetésével történik mindez. Feltölt az is, ahogyan a heti tapasztalataikat mondják el egymásnak, ahogyan Jézusról és Isten vezetéséről életükben beszélnek. A hozzáállás, a felszabadultság, a természetes mosoly, ami az arcukon van, elárulja, hogy tudnak valamit, amit oly sokan nem. Véleményem szerint a szombat itt is lehet áldásos, főleg ha az ember vágyik rá. Természetesen nem az a megoldás, hogy gyülekezetünk 150 tagú ifjúsága áttelepüljön e közösségbe, még csak az sem, hogy újabb kis csoportokat alakítsanak, hanem amit Pál is tanácsol: mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok (1Thess 5: ) (Szigyártó Fineás) Tea-church különcök?! A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott. (ApCsel 2:44,46,47) Szép történet. Csak nagyon régi. Kétezer éves. De ma már jobbat tudunk ennél: A hívek a hét 168 órájából csak másfelet vannak együtt, de nem egy szívvel-lélekkel, hanem külön fiatal szívvel és idős lélekkel. A kenyeret nem törjük meg házanként, hanem felszeletelve vesszük a Tesco-ban. Az Istent mi is nagyon dicsőítjük, bár azt nem mondhatjuk, hogy a nép ezért nagyon szeretne minket. Az Úr viszont nem növeli naponként az üdvözültek számát, de hát ez az Úr dolga, nem a miénk, Ő tudja, miért nem teszi. Igaz, hogy vagy száz évvel ezelőtt még azt írta egy White nevű asszony, hogy Az idősek és fiatalok együttlétében áldás van. A fiatalok napfényt sugározhatnak az idősek szívébe és életébe. Azoknak, akiket egyre gyöngülő szálak kötnek az élethez, szükségük van az ifjúság bizakodásával és frissességével való kapcsolat áldásaira. A fiatalok pedig áldást meríthetnek az idősek bölcsességéből és tapasztalataiból. Legfőképpen az önzetlen szolgálat leckéjét kell megtanulniuk. De már ez is régen volt és nyilván maga is öreg volt, amikor írta, ma már ezeket nem kell komolyan venni. Ma már tudjuk, hogy felesleges erőltetni ezt a heti másfél óra együttlétet is, hiszen a mennyben, ahova igyekszünk, nyilvánvalóan lesz annyi hely - sok lakóhely mondta Jézus -, hogy ne kelljen még szombatonként sem eltűrni az öregeket, akik itt a gyülekezetben egyébként makacsul ott vannak, ha véletlenül odamegyünk: télen-nyáron, esőben-hóban, lehetelen kikerülni őket. (dr.erdélyi László) TeGyüK MI 14 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

15 Közösség HOL VAGY?... MERRE TARTASZ?... A kérdés nehéz... a teszt (legalább) könnyebb Mit jelent számodra a gyülekezethez tartozás a gyarkolatban? Most lehetőséged nyílik önmagad felé őszinte válaszokat adni a kérdésekre. Az alábbi skálákon jelöld, hogy kevésbé, vagy határozottan azonosulni tudsz-e az A vagy B megállapítással. A kérdésekre adott válaszok többségét bizonyára a két szélső érték között jelölnéd meg nyugodt szívvel. Tedd ezt! Ne úgy válaszolj, ahogyan elvileg helyesnek tartod az állítást, hanem ahogyan Te gondolkozol, ahogy cselekszel ahogy élsz. A gyülekezeti élet számomra azt jelenti, hogy a hitem szerinti valláshoz való tartozás miatt részt veszek a közösségi alkalmakon, istentiszteleteken. Véleményem szerint az egyház/gyülekezet nem korszerű, a gyülekezeti istentiszteletek színvonala alacsony, a programok nem átütőek, így nem vonz tömegeket ezért nem tudok őszintén lelkesedni az egyházért, nem tudok aktív részese lenni a gyülekezeti életnek. A gyülekezet tele van kötöttségekkel, szabályokkal, melyeket nem tartok magamra nézve kötelezőnek és így a gyakorlatban nem azonosulok velük. A liberális elvek híve vagyok, ezért a magam felfogása szerint gyakorlom a hitéletemet. A gyülekezet istentiszteletein részt veszek, mert érzem a bibliai tanítások szükségességét, azonban több alkalommal csak illendőségből, vagy megszokásból, a barátokkal való találkozás miatt megyek el. Nem érzem és nem tapasztalom a szombat különleges áldását életemben. Életvitelem úgy alakul, hogy nem rendelem alá egyéb családi, baráti és a munkámmal kapcsolatos dolgaimat a szombat és a gyülekezeti szolgálat elsőbbségének. Amikor más elfoglaltságom van, azokat nem hárítom el, pedig a dolgok valójában tőlem függnek. Tudom, hogy Isten és a gyülekezet mit vár(na) el tőlem, mégis sokszor nincs elég lelki és fizikai erőm, hogy azt tegyen, ami a helyes, mégha tudom is, mi lenne az. Tudom, hogy mulasztásaim vannak és ezekkel elszámolni tartozom Isten felé. Mégis elhallgattatom a belső hangokat, mert úgy érzem, hogy nincs erőm leállni, hogy elhatározzam: változtatok a magam által felépített életvitelemen. Talán nem mérem fel mulasztásaim súlyát és elhárítom a felelősséget a kifogások és akadályok miatt. Bizonyára nem vágyom eléggé Isten jelenlétére életemben. Vágyom az örök életre. Hogy érdemes lennék rá? Nem tudom. Nálam sokkal bűnösebbeknek is megbocsátott Isten, így bizonyára én is elnyerem az üdvösséget. Mégis olyan távolinak tűnik a mindennapi, hajszolt életemben, hogy nem érek rá ezzel foglalkozni még nem.. HOL REJTŐZIK AZ IGAZSÁG? A gyülekezeti élet számomra a hitem megélése a gyakorlatban és ezt csak a közösségben való aktív részvétel és a szolgálat által látom teljesnek és kielégítőnek. A gyülekezet élete és munkája olyan, amilyenné a tagok elkötelezettsége, szolgálata teszi. Amit és ahogyan ÉN hozzáteszek a közösség életéhez, amennyire én lelkesedem és részt vállalok, annyival lesz több és jobb a közösség aktivitása, színvonala, hitelessége és vonzereje. Tiszteletben tartom az egyház és a gyülekezeti közösség tagjainak szokásait, elvárásait, véleményét és igyekszem alkalmazkodni, együttműködni ezekben anélkül, hogy személyiségem és a saját véleményem szabadsága sérülne. A szombatnapot áldásnak tartom és megtapasztaltam, hogy a találkozás Istennel a közösségben, valamint a szolgálat és a lelki megpihenés napja erőt és örömöt ad. Amit megteszek családomért, barátaimért, munkatársaimért azt megteszem hittestvéreimért is, azért a közösségért, aki hitem szerint - Isten megbizatását teljesíti. Meggyőződésből alakítom életvitelemet úgy, hogy a gyülekezet és a szolgálat meghatározó szerepet jelent életemben. A keresztséggel vállaltam, hogy Istent szolgálom és Ő minden kérdést megold életemben. Ezért ezt az elvet nem adom fel! Meggyőződésből támogatom a közösséget lehetőségeim szerinti személyes részvételemmel, munkámmal, időmmel, véleményemmel és anyagi eszközeimmel. Tudom, hogy a kötelék, ami összeköt Istennel erős és sok próbát kiáll. Tudom, hogy a közösség ereje minden nehéz élethelyzetben mögöttem áll és felszínen tart. Kétségeim és erőtlenségem elmúlnak akkor, mikor bennük kapaszkodom, rájuk támaszkodom. Ezt megtapasztaltam és mindig ebben bízom. Kitartok Isten és a gyülekezet szolgálata mellett. Isten kezét fogva semmi kétségem nincs afelől, hogy ő vezet, megőriz és így számomra is elérhető cél az örök élet, mely ígéret nekem szól! Ezért nem emberekben és földi értékekben bízom, hanem a megváltás jogán az örök életben. Alacsonyabb tartomány értékelése: Középső tartomány értékelése: Magasabb tartomány értékelése: Isten nem tud segíteni a kifogásokon: nincs idő, nincs erő, nincs elhatározás. A hitben felnőtté úgy válhatunk, ha felelősségünket megértjük és vállaljuk azt életvitelünk, céljaink és döntéseink alakításában. Akarjuk-e tudatosan a változást? Ha nem, miért? Ha igen, mit tehetünk? Isten partnerünk kíván lenni a változásban, ha döntésünkkel kifejezzük elhatározásunkat. Akkor Ő mellénk áll erőtlen elkötelezettségünkben, gyenge hitünkben. Segít megtalálnunk a bátorító társakat, a közösséget, és segít felismernünk a maradandó értékeket életünkben. Istennel minden lehetséges. Az első lépés. a Tiéd! TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Aki már rátalált a helyes útra és próbál azon járni, egyre sűrűbben következnek az akadályok, kudarcok. Ezek lehetnek mindennapi problémáink tömege, de emberi reakcióink is: én már annyit részt vettem, segítettem, még pénteken este is ott voltam, meg sem kérdeztek, amit tettem észre sem vették,... a prédikáció nem tetszett és el sem jöttek a próbára, a teadélutánra is nekünk kellett menni na, és megint mennyit kellett a családra várni!... Mert ilyenek vagyunk Mindenkinek jár és kell a pihenés, ezért én is viszszafogom magam. Tudom, hogy az Úr látja a körülményeimet és megért engem. Életem fontos része a gyülekezeti élet és a szolgálat, annak ellenére, hogy számos problémám van mind családi, mind munkahelyi gondok, mégis igyekszem fizikai és lelki fáradtságom ellenére is ellátni feladataimat. Mindenek előtt együtt élek a gyülekezettel, mert fontos számomra, örömmel veszem, ha számítanak rám a gyülekezeti munkában és ebben tehetségem és lehetőségeim szerint részt veszek.a nehéz időkben számíthatok a gyülekezet támogatására, a szolgálatban bízom a közösség erejében. Hiszem, hogy Isten vezeti népét az örök élet felé, és ennek örömmel én is részese vagyok! II. NEGYEDÉV 15

16 Ügyködés Össznépi erkölcsi vizsgadrukk és bizonyítványosztás Vizsgalázban van az ország. Van aki most vizsgázik, van aki bizonyítványosztásra vár. Kénytelen-kelletlen. Nem új jelenség, csak az ember nehezen tanul, illetve inkább azt tanulja meg, miként kell a rosszat egyre jobban csinálni úgy, hogy ne lehessen tetten érhető. Előbb amolyan próbapereket mesterkéltek, jól álcázott rejtekhelyekről repült egy-egy nehéz kő. Most hirtelen kartácseső hullott másik irányból. Jól ismert, köztiszteletben álló, magas egyházi és társadalmi funkciót betöltő emberek neve került a listára. Vajon mennyi idő kell az újabb névsor megjelenéséig? Mi várható még? Engem, mint az Adventhírnök akkori főszerkesztőjét 2002-ben világított át Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvéleményformáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére létrehozott II. sz. Bizottság. Nyolc hónap alatt született meg a határozat, amelyben felsorolva a BM, a Honvédelmi Minisztérium, a Nemzetbiztonsági Szolgálatok, a Történeti Hivatal és egyéb nyilvántartások archívumait közölték, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az ellenőrzött Erdélyi László úr a jelzett miniszterek hatáskörébe, illetőleg a felügyeletük vagy irányításuk alá tartozó szervek erre vonatkozó nyilvántartásában nem szerepel, és a Törvény 1. -ában meghatározott tevékenységére utaló adat nincs. Aláírás: három bíró. Barátaim nem gratuláltak, mert természetesnek tartották. Ellenségeim konokul (el)hallgattak. Vannak, akik már akkor elszomorodnak, ha nem háboroghatnak, de mélyen hallgatnak, vagy tagadnak, tiltakoznak, kikérik maguknak, ha róluk van szó. A mai idők a vizsgák időszakai. Hívők és nem hívők; keresztények és nem keresztények; hazafiak és kozmopoliták; jobbosok és balosok; besúgók és besúgottak; vizsgázunk mindannyian: becsületességből, tisztességből, emberségből, irgalmasságból, szeretetből, kereszténységből! Nem az a legnagyobb baj életünkben, hogy hibákat, bűnöket követünk el. Nincs makulátlan ember. A Biblia nagyjai életében is találunk súlyos bűnöket. A probléma az, hogy nem tudjuk biblikusan rendezni dolgainkat. A kereszténység nem a bűntelenségben mutatkozik meg, hanem a bűnök kezelésében és rendezésében, abban, hogy szembe tud nézni hibáival és saját előítéleteivel, és tud megbocsátani. De vannak, akik nem a tettektől félnek, hanem a minősítéstől. A középkor egyházában nem az volt a legvisszataszítóbb, hogy súlyos erkölcsi problémákkal, visszaélésekkel hozott szégyent Krisztus nevére, hanem az, hogy a bűnök ellen protestálókat máglyára küldte. Úgy tűnik, ha a körülmények ma is biztosítanák a fát, volnának máglyarakók is, és készen állna a gyűlölet és a düh tüze is, hogy lángra lobbantsa azt. Minden nap van új téma, és vannak várható események. Az a baj, hogy mindenki a másik helyett akarja megmondani, annak mit kell tennie. Ha mindenki tudná, mit vár el tőle Isten, gyorsan helyükre kerülnének a dolgok. De addig, amíg a besúgó azt átkozza, aki őt beszervezte, mélyen elhallgatva, miért volt beszervezhető(!); amíg a néma cinkos akarja bűnbánatra kényszeríteni a vétkest, mert abban erre nincs hajlandóság; amíg az ártatlanul szenvedőt csak a bosszú hajtja; amíg nincs bűnbánó és bűnöket megbocsátó; amíg nem látható a tékozló fiú és szerető édesatya, addig nincs olyan ügynöktörvény, amely ezt a kérdést megnyugtató módon megoldaná. Azt, hogy mit kellene tenni ilyen válságos helyzetben, elsősorban a nyáj pásztorainak kell tudni, mégpedig igei alapon. Egy lelkipásztor nem adhat politikai választ, amikor erkölcsi magatartásról van szó, mert ebben az esetben messze eltér a krisztusi elvektől. Fájó, hogy néhány egyházi megszólalásból az tükröződik, mintha egyes vezetők nem akarnák ismerni a Bibliában oly világosan megfogalmazott krisztusi elveket, és bűnbánat helyett inkább toporzékolnak, fenyegetőznek, másokat minősítenek. Hogy ki miért lett besúgó, ügynök, nyílván megpróbálja magyarázni. Itt most ne menjünk bele ennek vizsgálatába. Ne üljünk a bírói ítélőszékbe. Amikor olvasom a kezembe került listán azoknak a köztiszteletben álló, és általam is ismert és nagyra becsült lelkészeknek, püspököknek, professzoroknak neveit, mélyen megrendülök. Nem tudom, miért kellett ennek így történnie, nem tudom, a minősítés mit takar, és mi az igazság. Nem is akarom tudni, mit tettek és miért tették? Nem tudom, hogyan lehetett többszörös lelki teherrel erkölcsi probléma miatt megzsarolva, és ezért szolgatársaik árulóiként gyóntatni, másokat feloldozni bűneikből, kiszolgáltatni az eucharisztiát és egyéb szentségeket éveken keresztül, vagy a szószékről hirdetni Isten igéjét. A keresztény megoldás mégsem a kődobálás. Erre mindig vannak eszközök, de nem a keresztények között. Mindenesetre, egy egyház nem biblikus védekezése és mások felé irányított támadásai nem javítanak a megvádolt emberek helyzetén, hiszen korábbi beszervezésükhöz is sok esetben hozzájárult néhány egyház politikai magatartása. Ezért az egyháznak magának kell belső önvizsgálatot tartani. Amikor egyházi vezetők bármikor beléptek a politikai arénába, amelyben Isten igéje szerint semmi keresnivalójuk sincs, ezzel maguk váltottak ki olyan helyzetet, amely visszaütött. Jézus önmaga védelmére sem engedte meg, hogy Péter apostol fegyvert használjon: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vajon azt gondolod, nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? (Mt 26:52-53). Elképzelni is félelmetes, mi történne, ha bármelyik egyháznak olyan hatalma lenne, amiről itt Jézus beszél. Még emlékszünk arra, amikor megáldották mindkét oldalon az egymás ellen harcoló fegyvereket. Ha egy egyház vezetői, lelkészei a ringbe lépnek, és kiütik őket, ez nem nevezhető egyházüldözésnek, és nem kérhetik ki maguknak: ők Isten szolgái és miért üldözik őket? Az egyház dolga nem a társadalmi kérdésekben való befolyásolás, nem pártpolitika, hanem az erkölcsi (!) útmutatás, és az, hogy az embereket felkészítse Isten országa számára. Tanuljuk meg Jézustól, a világi dolgokhoz való helyes viszonyulást. Zakariás könyve 3. fejezetében az Isten egyházát jelképező Józsua főpap Isten előtt áll a vádak tűzében. A vádoló: Sátán. Józsua szennyes ruhája jelképezi bűnösségét. Isten azzal felel Sátán vádjaira, hogy leveteti Józsuáról a szennyes ruhát és felöltözteti az Ő igazságának tiszta öltönyébe. Józsua nem védekezik, mert erre nincs semmi erkölcsi alapja. A szennyes ruhát ő nem tisztíthatja meg. Egyedül Isten veheti le róla a bűnt. Ennek útja pedig az, hogy ő nem védekezik, mert a bűnére nincs mentség. A kereszténység nem a bűntelenségben mutatkozik meg, hanem a bűnök kezelésében és rendezésében; abban, hogy szembe tud nézni hibáival és saját előítéleteivel, és meg tud bocsátani. 16 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

17 Ruháját saját maga és népe bűnei szenynyezték be. Ahhoz, hogy bűnre vigyenek valakit, saját hozzájárulása szükséges. A keresztény hírnevét befeketíthetik, de jellemét nem szennyezhetik be. Ha tiszta a lelkiismerete, akkor tudnia kell, hogy van, aki megvédje és igazolja: Jézus Krisztus. Ha jogos a vád, amely őt érte, akkor viselnie kell annak következményét. Ebben az esetben is Krisztustól kaphat felmentést, ha megbánja, bevallja és jóváteszi a mások ellen elkövetett bűnét. A másik történetsor a babiloni fogság idejéből való. Izrael népének nagy részét Babilonba deportálják. Közöttük van Dániel és három társa. Tudják, hogy a jövendölés szerint a fogság 70 évig tart. Nem lázadoznak sorsuk ellen, mert tudják, hogy Isten ítélete van népükön, és ők maguk is sorsközösséget vállaltak a bűnös néppel. Dániel tudja, hogy a politikai változás nem erőszakkal történhet, hanem úgy, ahogy ezt nagy tisztelettel kimondja az álom magyarázatakor Nabukodonozor király előtt: És Ő (Isten) változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat (Dn 2:21). Ezek az ifjak sohasem keveredtek politikai összeesküvésbe, de többször vádolták őket igaztalanul. Nem lázítottak a fennálló rendszer ellen, sőt, hűséggel szolgálták azt, mert ez volt Isten akarata. Jeremiás próféta beszámol arról, hogy miként tartották hazaárulóknak azokat, akik az Úr tanácsa szerint igyekeztek a város jólétén, amelyben fogságban voltak. Figyelemre méltó, hogy árulóikkal szemben nem folyamodtak hasonló eszközhöz. Megmenekülhettek volna a tüzes kemencétől, az oroszlánok verméből, de bátran szembenéztek a halálos veszedelemmel. A tiszta lelkiismeret adott nekik erőt, mert Dániel el tudta mondani: ártatlannak találtattam Ő (Isten) előtte és te előtted sem követtem el, oh király, semmi vétket (Dn 6:22). Nem voltak zsarolhatók sem erkölcsileg, sem politikailag, sem hűtlen gazdálkodással. Egyedüli vétkük az volt, hogy hűségesek voltak Istenhez. Egy esetben Dániel menti ki a halálos ítéletből ellenségeit. Különös műfaj a besúgás: nem foglalkozás, nem elvi kérdés, nem meggyőződésből fakadó cselekedet. A besúgás: életforma. A besúgónak nincsenek elvei. Pénzért, anyagi vagy egyéb előnyért, talán félelemből, másokkal szembeni rosszindulatból, irigységből teszi azt, amit tesz. Neki mindegy, milyen a társadalmi rendszer, mindegy kit szolgál. Gyermekkorban formálódik ez a jellem: az árulkodásnál. Felnőttkorban, munkahelyen fúrásnak nevezik. Ilyenből lesz a bicikliző típus: felfele kapaszkodik, lefele tapos. Akkor válik veszélyessé ez a magatartás, amikor az eldobott kő függetleníti magát és kiszámíthatatlanná válik az útja. Így járt egykori munkatársam, aki ilyen roszszul sikerült besúgás után, kétségbeesve kérdezte, most mit csináljon. No, nem az bántotta, amit elkövetett, hanem az, hogy rájöttek kétkulacsosságára. Ugyanő másik esetben a besúgásért felvett pénzen hirtelen elkezdett jótékonykodni, no, nem jószívűségből, hanem azért, mert lelepleződött. Barátunk emberi gyengeségében főképpen az a megdöbbentő, hogy egész életében válogatás nélkül másokat vádol azzal, amit ő tett. A besúgó ugyanis mindig azt érzi, hogy őt figyelik. Ez egészen az üldözési mániáig fokozódhat. A bűn önmagában hordja büntetését. Ez a dolgok természetes rendje. A besúgónak ezért soha sincs nyugta. Mint ahogy az árulkodó gyermek is azt gondolja, hogy őrá mindenki árulkodik. Mindenkiben saját bűnét látja. Ez jellemző a totalitárius rendszerekre is, ahol mindenkit megfigyelnek. Ez ellen a leghatékonyabb módszer az, hogy legyen az életünk átlátszó, amelyben nincs rejteni való. Pál apostol mondja: A mi levelünk ti vagytok, amelyet ismer és olvas minden ember (2Kor 3:2). A fenti történet csak azért kívánkozik ide, mert tipikus esetről van szó. Általában a hangos vádaskodó életéből hiányzik az önkontroll, ami segítene neki önmaga jobb megismerésében és Isten szeretetének megtapasztalásában. Nos, barátunknak is, és mindannyiunknak jó volna megszívlelni, amit illik tudni minden Bibliát forgató embernek, és jó volna, ha mindenki, aki kereszténynek vallja magát, ennek tudatában élne. Működik egy tökéletes, tévedhetetlen átvilágító bizottság: Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz. Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle, ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. (Dán 7:9-10). János apostol Pátmosz szigetén hétszáz évvel később kapja ugyanezt a látomást: Ügyködés És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint (Jel 20:11-14). Itt nincs vita: besúgók és áldozataik; szegények és gazdagok; lelkipásztorok és híveik együtt állnak Isten ítélőszéke előtt. Isten mindenkit a reá ruházott felelősség és a számára adott lehetőségek és ismeret alapján fog megítélni. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát és nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap; aki viszont nem ismerte ura akaratát az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon (Lk 12:47-48). Erre a vizsgálati ítéletre mindannyian megkaptuk az idézést: Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszt (2Kor 5:10). Az ítélő bíránk a Mindenható Isten, aki sohasem téved. Csak Jézus Krisztus igazságának birtokában, az Ő szeretete által kaphatunk felmentést, ha bennünk is Krisztus szeretete él. Éljünk ennek tudatában! Készüljünk erre a meghallgatásra! Zárszóként azokhoz, akik koruknál fogva vagy egyéb okból nem részesülhettek abban az előjogban, hogy megmutathassák hűségüket Isten iránt és becsületességüket a szorongatott helyzetükben, mégis feljogosítva érzik magukat ahhoz, hogy bírálják azokat, akik nem tehettek arról, hogy abba a korba születtek, de helytálltak Isten ügye mellett, vagy gyengék voltak és elbuktak. Ez a generáció még nem tudhatja, mit jelentett akkor keresztényként megállni, s hiányoznak életükből azok a tapasztalatok is, amelyek igazolnák életük hitelességét. Ha figyelünk, láthatjuk azokat a jelzéseket, amelyek már formálják a jövő potenciális árulóit, akiknek ajakáról ma még lágy zeneként hangzik a hízelgő árulkodás, vagy kezükben a halk zizegésű lézerfúró, netán a fülsiketítő légkalapács. A bibliai előrejelzés így szól: szeretet sokakban meghidegül (Mt 24:12), és elárulnak titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is (Lk 21: 16). Íme, a készülő ügynöklista. Jézus tanítványai talán ma is remegve megkérdeznék: Én vagyok-é az Uram? (Erdélyi László) Legyen az életünk átlátszó, amelyben nincs rejteni való. Pál apostol mondja: A mi levelünk ti vagytok, amelyet ismer és olvas minden ember (2Kor 3:2). TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV 17

18 Egyházügyek A Dunamelléki Egyházterület Bizottsága április 17- ére hívta össze a háromévenként tartandó Egyházterületi Konferenciát. Gyülekezetünket nyolc rendes küldött képviseli, akiken kívül úgynevezett hivatalbóli küldöttek még a felszentelt lelkészek, és a Területi Bizottság tagjai. Rendes küldöttek: dr.abaházi Attila, Borbáth István, Cséfalvay Miklós, Jakó Gyula, Mailinger Ferenc, Menyhért Jánosné, Szabó Ottó, dr.szigeti István. Hivatalból küldöttek: Bodnár János, Erdélyi László, dr.erdélyi László, Fekete István, Stuber György, Ócsai Tamás. Miután a gyülekezet megválasztotta a küldötteket, a Gyülekezeti Bizottság és a presbiteri kar több alkalommal tárgyalt arról, hogyan készüljünk fel a konferenciára úgy, hogy a lehető legtöbb áldást jelentse részvételünk a testvéri közösség számára. Az elmúlt évi konferencia tanulságait levonva igyekezetünk a Terület és az Unió vezetőivel is egyeztetni, hogy a konferencia ne a viták helye, hanem az egység kifejezője legyen. Szilvási András unióelnök testvér az unió küldöttgyűlésén és az Adventinfo-ban is közzétette azokat az elveket, amelyeket az unió vezetése a két területnek közösen ajánl. Ezekhez a Gyülekezeti Bizottság csatlakozott és saját meglátásainkkal kiegészítve itt összegezzük elképzeléseinket és javasatainkat a Konferncia számára. 18 Az egyházak a vezetésüket általában a következő négy forma valamelyikének alakalmazásával szervezik meg: - pápai, episzkopális (püspöki), kongregacionalista (ahol minden hatalom a gyülekezeti tagok kezében van) és a képviseleti. A Hetednapi Adventista Egyház képviseleti elven szervezi a munkát, ahol a hatalom a gyülekezeti tagok kezében van, de a vezetés és tervkészítés felelőssége a meghatalmazottakon nyugszik. Az adventista egyházban öt szintje van az adminisztratív és négy szintje a választott szervezetnek. A négy választási szint: 1. A helyi gyülekezet a hívők szervezett testülete. Amikor egy meg nem szervezett csoport létszámában megnövekedett és lelki érettségre jutott, elegendő lelki ajándékról tett bizonyásgot, valamint saját fenntartásához elegendő anyagiakat tud felmutatni, akkor kérheti a területtől a gyülekezet megszervezését és felévételét a gyülekezetek testvéri közösségébe. 2. A helyi terület, vagy helyi misszió egy államban, egy vidéken vagy területen lévő gyülekezetek testvéri közössége, szervezett testülete. 3. Az unió egy nagyobb területen lévő területek és miszsziók testülete. 4. A Generál Konferencia a szervezet legnagyobb egysége, amelynek központja Washingtonban van és meghatározott földrajzi egységekben divíziói által működik. A magyar unió a Transz-Európai Divízióhoz tartozik. A Dunamelléki Egyházterület Konferenciája Alapelvek a választásra Egyetértünk abban, hogy - nincs itt az ideje, hogy alapvető strukturális-, vagy alkotmányi változásokat szorgalmazzunk - stabil lelkészi és választási körzetek kialakítására van szükség - legyen a lelkészeknek munkaköri leírása, vagy inkább pontos tervek, feladatok legyenek számára meghatározva - lelkész-kiértékelési rendszert működtetni - a helyezéseket tervszerűen, új szabályok alapján kell lebonyolítani, bevonva a gyülekezeteket - arató evangélizálásokat kell szervezni - a gyülekezeti tagokat ténylegesen be kell vonni a munkaszervezésbe és a munkavégzésbe, úgy, ahogy pl. a Terézvárosi Gyülekezetben történik - a DET Bizottsága - szorosan együttműködve a magyar Unióval - dolgozzon ki határozott elképzelést a lelkészi és a vezetői utánpótlására, a gyülekezeti vezetők képzésére, valamint a generációk közötti folyamatosság megvalósítására - a területi vezetés folyamatosan tájékoztassa a gyülekezeti tisztviselőket a különféle tervekről és azok végrehajtásáról, kérje ki véleményüket, tanácsaikat. Milyen legyen a vezető? Alapelvünk a folyamatosság, mint a gyülekezeti szolgálatban, vagyis csak akkor változtassunk, ha biztosak vagyunk abban, hogy az új egyben jobb is lesz Egyetértünk abban, hogy olyan vezetőt kell választani, - akit a közösség egésze, vagy nagy többsége elfogad - alkalmas a lelkészek vezetésére és a kiértékelés irányítására - aki minden idejét erre a megbízatásra fogja fordítani - aki nem adminisztrátor, hanem inkább lelki beállítottságú, lelki pásztor a lelkészek lelki tanácsadója - aki a rangidős, tapasztalt, a vezetésben gyakorlatot szerzett lelkészek közül kerül ki. A titkár, vagy titkár-pénztáros Egyetértünk abban, hogy a titkár, vagy titkár-pénztáros - működjön együtt az Unióval - legyen szakember, jártas az irodavezetésben és gazdasági képzettsége is legyen - elsősorban nem lelkész legyen, de ha mégis, ki kell venni a lelkészi szolgálatból. A lelkészek Egyetértünk, hogy olyan lelkész tagokat kell választani, akik - eredményesek, és a többiek felnéznek rájuk. A bizottsági tagok A bizottság nem lelkész tagjaival kapcsolatban nem értünk egyet abban, hogy - elsősorban a földrajzi elosztás legyen a szempont, de kétségtelenül ez is lehet mérvadó Javasoljuk, hogy - a tapasztalt tagokból kerüljenek ki a bizottsági tagok - legyen rálátásuk az egész Terület életére - legyenek ismertek a közösség előtt - legyen személyes tekintélyük a gyülekezetek és a tagok elött. TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

19 Az elmúlt év végén a gyülekezet minden tagját érintő véleménykérő felmérést végeztünk (lásd 6.oldal), amelyben a Kérdőívek mellett számos észrevétel és üzenet is érkezett. Ezekből idézünk néhányat. Örömmel részt vennék a közös munkában, de sajnos az elrohanó évek és a betegségem nem teszik lehetővé. Eszembe jutnak a régi idők, amikor Roóz Magduskával együtt jártunk szombatonként Kistarcsán házról-házra, ahol egy család megengedte, hogy náluk tartsunk istentiszteleteket. Sokat muzsikáltunk, Tokics Tibi ( a mostani prédikátor papája) klarinétozott - felejthetetlen emlék maradt nekem az az egység és szeretet, ami köztünk volt. De amit tudok, ma is megteszek, mindennap imádkozom a gyülekezetünkért, prédikátorainkért. Sajnos elestem és eltörött a jobb kezem, félek az eséstől, egyedül vagyok, ezért nem tudok elmenni. Az úrvacsorára igyekszem ott lenni! Mikó Jánosné Vasárnappal kezdődnek-e a hét napjai? Kárpáti Áron írását a IV. negyedévi számban találhatjuk, melynek befejező részét adjuk most közre: Tudomásul kell venni egyszer, s mindenkorra, hogy teremtő Istenünk a szombatnapra adott áldásait nem helyezte és nem is helyezi át másik napra, a vasárnapra sem. A szombat az Ő dicsőséges napja. Izrael népének tragédiája az volt, hogy sokszor elhagyták az igaz Isten imádatát és bálványokat, azaz nem létező isteneket imádtak. Azonban minden időben voltak olyanok (ők izraeliták voltak testben és lélekben is), akik folyamatosan megőrizték Istenük kinyilatkoztatott beszédeit és megmaradtak az egy igaz Isten iránti hitükben. Istenünk kinyilatkoztatta önmagáról: Mert én az Úr meg nem változom. (Mal 3:6) E kijelentése érvényes az Ő jellemtulajdonságára és erkölcsi törvényeire egyaránt. A Biblia olyan hatalomról ír, amely már most is működik, mint: a törvényszegés titkos bűne, amely előbb-utóbb színre is fog lépni (2Thess 2:7). Dániel olyan hatalomról ír, amely igen veszélyes lesz Isten hűséges népére: És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. (Dán 7:25) 1932-ben olyan hírekről lehetett hallani, amely szerint teljesen fel akarták forgatni az összes eddigi naptárrendszert. Azzal okolták elgondolásuk helyességét, hogy TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Az Úr eljövetele közel van, és mi eljőve az istentiszteletekre már annyi mindent tudunk! Ezért azt hiányolom, hogy nem járunk el kisebb falvakba hirdetni az üzenetet. Nekünk ez a feladatunk. Sok ember még azt sem tudja, hogy van egy élő Isten a mennyben. Tehát szombatnapon, akinek kocsija van hárman fogjanak össze és a falvakban hirdessék Isten utolsó felhívását kisebb könyvekkel. Nem kell szégyellni! Az Úr így nem lehet elégedett, ha tudjuk, mit kellene tenünk, de nem szólunk. Én 85 éves vagyok és balesetem volt, de ha az Úr még e-rőt ad, én is kész vagyok elmenni és szólni az Úr üzenetetét. Tisztelettel: Vígh Mihályné gazdaságilag előnyösebb lenne, nem törődve azzal, hogy a mind eddig érvényben lévő és az Isten által elrendelt időritmust akarnák megváltoztatni! Ha a bizonyos naptárrendszer megvalósult volna, nehéz helyzetbe kerülnének mind az eredeti szombathoz, mind a vasárnaphoz ragaszkodók. Ha viszont nem lesz naptárreform, akkor a szombathoz ragaszkodók ellen a vasárnaphoz ragaszkodók lesznek türelmetlenek. A hamis krisztus hangja lágy, szelíd és megnyerő Krisztustól bitorolt szerepében azt állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra és megparancsolja mindenkinek, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet Ő megáldott. Kijelenti, hogy azok, akik a szombat szentségét makacsul vallják, az Ő nevét káromolják E.G.White: A nagy küzdelem) Azonban Isten ígéretet adott övéi számára, hogy Ő megőrzi a hozzá hűségeseket. Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele a hamis krisztusi jelenségek után közel van. A dátumszerű pontos idő nincs kijelentve. Azt az időt csak a mennyei Atya tudja, ezért nem szabad emberileg elgondolt, dátumszerű időt meghatározni. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. (Mt 24:13) Kárpáti Áron Hozzászólások Sajnos csak akkor vagyok gyülekezetben, amikor a fiam el tud vinni. Félig vakon és süketen, szívbetegen már nem vagyok képes közlekedni. Azonban az Úr vezet és irányít. Könyveket vásároltam az orvosoknak, ápolóknak, betegeknek és boldogan mondják, hogy olvassák őket. Sajnos ami problémát okoz, hogy a forint nyugdíjból ezer Ft a drága gyógyszerek és a saját létfenntartásomra csak annyi jut, hogy éhen ne haljak. Ezért kérlek benneteket, hogy segítsetek. Ötször voltam kórházban, nemrég volt műtétem, most a következőre várok és szemműtétre is szükség lesz. Ezek ellenére az orvosok örülnek a könyveknek, így dolgozom az Úr művében. Péterné Nagy Gizella (A gyülekezet rendszeres anyagi támogatást biztosít testvérnőnk részére.) Hallok olyan testvérekről, akik szükségben élnek, akikről nem is gondoltam volna. Az ember pedig nem megy közvetlenül oda senkihez, hogy segíthetek?. Pedig kellene! A baj az, hogy nem ismerjük egymást igazán. Tudom, ez nem lehetséges, de jó lenne tudni, hogy kik azok, akik igazán segítségre szorulnak és mire van leginkább szükségük. Mert nem biztos, hogy mindig a pénz a legjobb adomány. Ezt egy kézben kell tartani úgy, hogy a rászoruló is szégyen nélkül odamenne és az is, aki segíteni tud! Így megmarad a diszkréció is, de mégis tudunk egymásról! Takácsné Darabos Judit A gyülekezet tábea szolgálata ebben az évben is áttekintette a támogatásra szorulók körét és megemelt támogatást nyújt 10 idős testvér és 4 család részére. Az igényeket folyamatosan figyelemmel kísérjük. Ebben a szolgálatban számítunk észrevételeitekre, valamint várjuk szíves adományaitokat a tábea támogatására a tizedborítékokban, illetve személyes felajánlások útján II. NEGYEDÉV 19

20 Kultúra Március 23-án este a péceli katolikus templomban hangzott el Fáy Ferenc: A keresztút című versciklusának zenés bemutatója. Fáy Ferenc (Pécel, Toronto, 1981.) az emigráció költészetének egyik fő alakja, kinek műve először 1974-ben a Vigiliában jelent meg és vált ismertté. A versciklust Nyári István előadóművész tolmácsolta a helybéli zeneiskola kórusának, zenekarának és szólistáinak közreműködésével. A felcsendülő próza és zene hátterében a templom falán a keresztút stációnak festményei méltó hátteret adtak a megemlékezésnek. Az est közönsége megtöltötte a templomot, közöttük volt a város alpolgármester asszonya is. A helyi kábeltévé a teljes programot rögzítette és Ősbemutató Pécelen Keresztény Művészeti Estek a Terézvárosi Adventista Kápolnában húsvét vasárnapi adásában a város és körzete is láthatta az előadás felvételét. A templomban szolgáló plébános úr mélyen meghatva köszönte meg a csodálatos estét és kifejezte azt, hogy a jövőben is szívesen várnak hasonló programokat! Az előadás létrehozásának kezdeményezője és segítője Szigeti Jenő volt, akit szintén köszönet illet a szép estéért tavaszi programajánlat Irodalmi estek Zenei programok április 23. szombat este 6 órakor NYÁRI ISTVÁN ELŐADÓESTJE Ami megmarad A hit az ellehetetlenülő világunkban az egyetlen emberi remény. Amikor úgy érezzük, hogy börtönbe zárt az élet, a hit mutat kivezető utat. A XXI. századi embernek újra kell valami, ami megmutatja, hogy mivégre él a világon, és merre vezet az út? május 29. vasárnap délután 5 órakor A József Attila emlékév alkalmából kerül megrendezésre Harsányi Gábor színművész és Nyári István előadóművész közös estje József Attila műveiből május 8-án, vasárnap délután 4 órakor az Újpesti Kama-raszínházban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! május 14. szombat este 6 órakor PÜNKÖSDI EGYHÁZZENEI ÁHITAT a Központi Kórus közreműködésével május 21. szombat este 6 órakor FIATAL MŰVÉSZEK ELŐADÓESTJE HANGVERSENY SZIGETI JENŐ KÖLTŐI ESTJE Ébredés után A fogyasztói társadalom zsibbasztó jajában fohászkodnunk kell a hétköznapok értelméért. Szigeti Jenő új versei a mindennapok apró cserép-törmelékeiben keresi meg a ma is jelenlévő gondviselő Istent. Május 21-én és 29-én KUTASI MIKLÓS festményeinek tárlatát mutatjuk be. PROGRAMJAINKRA MINDENKIT SOK SZERETETEL VÁRUNK! május 28. szombat este 6 órakor A TERÉZVÁROSI FÚVÓSZENEKAR ZENEI PROGRAMJA vezényel: Dohos László június 18-án szombaton este 6 órakor a zenét tanuló gyermekek adnak hangversenyt június 12. vasárnap délután 5 órakor FLEISCHER KATINKA ÉS BARÁTAI ÉNEK-ZENEI ELŐADÓESTJE Kész az én szívem 20 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. II. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. II. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. II. NEGYEDÉV 2005. II. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: A hatalom kísértése Húsvéti elmélkedés 4 A lelkiismeret

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben