GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ II. NEGYEDÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. II. NEGYEDÉV"

Átírás

1 GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 17. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ II. NEGYEDÉV

2 2005. II. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: A hatalom kísértése Húsvéti elmélkedés 4 A lelkiismeret keresztútja Evangélizáció 5 A szeretett tanítvány hét arca Időszerű könyv-e ma a Biblia? Gyülekezeti szolgálatok 6 A Terézvárosi Gyülekezet Misszió Terve évre Gyülekezeti véleménykérő kérdőívek összefoglalása Az Unióelnökség látogatása 7 Vállalkozók találkozója Keresztség 8 Búcsúzás Események 9 Családi pillanatok Kapcsolatok 10 Megújult a gyülekezet internetes honlapja TeGyüK MI 11 Párosan szép az élet!-mondják... de kivel? Ismerkedő 13 Farmoson járt az ifi-csapat 14 Pro és kontra: a Tea-church-ről Hol vagy?... Merre tartasz? Teszt a gyülekezeti életről Ügyködés 16 Össznépi erkölcsi vizsgadrukk és bizonyítványosztás Egyházügyek 18 Hozzászólások 19 Kultúra 20 Ősbemutató Pécelen Keresztény Művészeti Estek Fúvós-zenekar 21 Dicsérjétek őt kürtzengéssel...! Filantróp 22 A Boldog Élet Alapítvány tájékoztatója Szolgálati beosztás 23 Útravaló - Családi percek 24 Kedves olvasóink! Minden véleményt és hozzászólást szívesen veszünk kiadványunkkal kapcsolatban. Várjuk folyamatosan azokat az írásokat is, amelyek a gyülekezet életéről és a közösség tagjainak mindennapi tapasztalatairól szólnak! Pillanatkép a puliszka partiról Ennivaló! Karmester úr köszöntése A Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezetének lapja A gyülekezet címe: H Budapest Székely Bertalan u.13. Telefon: (1) Lelkész: Bodnár János A gyülekezet vezetője: Dr.Erdélyi László első presbiter A lapot szerkesztette és készítette: Dr.Erdélyiné Halász Edit Szerkesztő munkatárs: Szabó Miklós és Szabó Ottó A gyülekezet megújult honlapján aktuális előadássorozatainkról, a fontosabb eseményekről, ifjúsági programokról és egyéb véleményekről olvashatnak az érdeklődők! A Gyülekezeti Híradó 700 példányban jelenik meg. Érdeklődők részére készséggel postán megküldjük kiadványunkat. Az erre vonatkozó igényeket a gyülekezet címén, telefonján, illetve ben lehet jelezni. 2 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

3 Bevezető gondolatok Erdélyi László: A hatalom kísértése Meglepő, hogy milyen éles a rivalizálás orvosok, ügyvédek és papok között, tehát olyanok között, akik életüket a másik ember szolgálatába állítják. (Nyíri Tamás) Bibliamagyarázók szerint, a Miatyánk imádságának a Károli fordításában is olvasható befejező mondata, a doxológia az első század végén kerülhetett a teljes szövegbe. Erre hivatkozással több bibliafordításban kimaradt az imádságból ez a minden vitán felüli, Isten dicsőítéséhez méltó elismerés: Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Nem volna helyes messzemenő következtetésekbe bocsátkozva párhuzamot vonni a katolikus egyháznak a földi és mennyei birodalomra kiterjedő hatalmi igénye és a már kánonilag elfogadott szövegen ejtett apró módosítás között. Mégsem tekinthetjük közömbösnek ezt a tényt a hatalom kísértése vizsgálatánál. Tény, hogy a hatalom kérdése jelen volt az egyházban kezdetek óta akkor is, ha így, ezt a fogalmat nem szívesen használjuk a szolgálatok meghatározásánál, és felismerhető a tanítványok rangvitájában, a Zebedeus mama kérésében, majd később a primátusság körüli viszályokban. Hatalmi harc kezdődött a Mennyben, és a hatalomért folyik a küzdelem az élet minden területén. Jó- vagy rossz-e a hatalom? Szükséges-e a hatalom? A hatalom önmagában sem nem jó, sem nem rossz. A hatalom értékét és értelmét az adja meg, akinek a kezében van; eszerint lehet áldás, ha erkölcsös, istenfélő ember rendelkezik vele, de nagy veszélyt jelenthet a köz számára, ha birtokosa gyenge jellemű, önző ember, akinél a hatalmi igény elhomályosítja a szolgálat valódi célját. Erre példák sorát említhetnénk. Találó mondás: Ha valakit meg akarsz ismerni, adj neki hatalmat; ha jobban meg akarod ismerni, vedd el azt tőle. Ennek az a magyarázata, hogy a hatalom utáni vágy az ember egyik legjellemzőbb tulajdonsága. Több mint életösztön. Az életösztön az élet fenntartására, míg a hatalmi vágy inkább az élet minőségére, az érvényesülésre irányul. Ebben rejlik a kísértés is, mert könnyen tűnik ellenfélnek az, aki útjában áll az érvényesülési törekvésnek. Ez már eleve figyelmeztetés arra, hogy hatalmat csak olyan embernek volna szabad adni, akiben van erkölcsi felelősség és önzetlen szeretet. TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Az egyházban a szombatiskolai ta-nítótól a Generál Konferencia elnökéig - mindenki rendelkezik bizonyos hatalmi körrel, amelynek jól vagy rosszul való betöltése adja életünk karakterét és a hatáskörünkben élők közérzetét. Salamon arra bíztat: Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. (Préd 9:12). A Biblia tehát nem kárhoztatja a hatalmat, sőt, arra bátorít, hogy a hatalmi körrel járó feladatot a rendelkezésünkre álló lehetőségeink szerint végezzük el. Ügyelnünk kell azonban a hatalommal járó kísértés veszélyeire. Jézus a hatalom kísértésében is példaként áll előttünk minden időkben, az élet minden helyzetében. Ezért meg kell tanulni Tőle, hogyan bánt Ő a hatalommal. Jézus hatalomgyakorlása és minden másfajta emberi hatalmi megnyilvánulás között óriási különbség van. Jézus ezt mondja önmagáról: Nékem adatott minden hatalom menynyen és földön. Ő mégsem élt vissza soha hatalmával, emberi formájában sem, és nem saját, önző céljaira használta azt, hanem az emberek jólétére. Jézusnál láthatjuk, miként tette korlátlan hatalmát szolgáló hatalommá, hogyan tudott szolgálva uralkodni. Sajnos, követői esetében sokszor az őszinte szándék ellenére is fordítva sikerül: a hatalomra jutott ember uralkodva akar szolgálni. A hatalmi körök bővülése vagy szűkítése változtat az ember magatartásán. Ez a változás lehet pozitív, amikor a gyakorlatot a nagyobb hatalommal járó nagyobb felelősség és az abból eredő elvárás motiválja. Lehet ugyanakkor negatív, ha a nagyobb lehetőségből adódó személyes érdek a mozgató rugó. Olykor mindkét irányú változás kiváltja a csodálatot: Nem lehet ráismerni erre az emberre! A napokban beszéltem egy testvérnővel, akit diakónusvezetőnek választottak. Először nehezen tudta feldolgozni magában a megbízatásból eredő hatalommal járó felelősséget. Végül imában tudta elfogadni a feladatot. Ismerős viszont az is, amikor az ember, személyes előmenetelének szándékával megpróbálja manipulálni a a hatalomra jutást. Ilyenkor elvek sérülnek, korábbi szilárdnak hitt jellem szenved csorbát; a közhasznú célok helyett a kapott hatalom által elérhető egyéni érdek kerül előtérbe, és a képességek nagy része a hatalom megtartásának, sőt ha lehet, kiterjesztésének szolgálatába lesz állítva. Még nagyobb a baj, ha a hatalom megtartására irányuló törekvésben a keresztényi alázatosság, az Úrhoz és az igazsághoz való hűséges ragaszkodás, a kegyes élet inkább féknek tűnik, ezért felváltják azt a világban alkalmazott módszerek és az igazság népszerűbb értelmezése. Az ilyen lelkülettel gyakorolt szolgálat nem jelent áldást a közösség számára. Amikor Konstantin idejében az egyház a hatalom közelségébe került, akkor Jézus eljövetelének és Isten országának várása majdnem teljesen kihalt. Sohm Rudolf szerint az egyház tagjainak kölcsönös viszonya megváltozott. A tevékeny testvéri szeretet eltűnt. Lám, mit tud eredményezni a hatalom helytelen értelmezése? Nabukodonozor, a Dániel által megfejtett álmot úgy akarta módosítani, hogy az arany korszakot az egész történelemre ki akarta terjeszteni. Nehezen akarja az ember tudomásul venni, hogy az egyszer megszerzett hatalmat át kell adnia az utána jövőnek. A hatalomhoz való ragaszkodás és bűvölet akár az Úr visszajövetelének ki nem mondott, de titkon elfogadott késleltetése árán is kívánatossá válhat. A hatalom által elbűvölt ember szeretné, ha egy kicsit még itt e földön élvezhetné az azzal járó előnyöket. Ezért tevékenysége inkább a hatalom megtartására irányul, nem pedig a kapott lehetőségeknek a köz érdekében történő kamatoztatására. Nagyon sokszor az is bekövetkezik, hogy az igazság és a keresztény élet gyakorlatában, önmagának sajnálatos engedményeket tesz. Különös áldást jelenthetnek azonban az olyan vezetők, akik az Úrtól kapott hatalom mellett az ugyancsak Tőle kért bölcsességet és tudományt tekintik a vezetés legfőbb eszközének, és készek alkalmazni a krisztusi szabályt: És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. (Mk 10:44) II. NEGYEDÉV 3

4 Húsvéti elmélkedés A lelkiismeret keresztútja Amikor Krisztus halálára és feltámadására emlékezik a világ vajon milyen gondolatokkal tesszük ezt mi? A kereszt hordozása mindannyiunk osztályrésze. Hogyan hordozzuk mi saját keresztünket? I. Jézus elítélése Keresem-e az igazságot? Vállalom-e meggyőződésem szerint az igazságot? Van-e bátorságom kimondani az igazságot? Van-e bennem részrehajlás, elfogultság és van-e bennem alázat ahogy az igazságot képviselem? Felismerem-e, mikor kell hallgatnom? II. Jézus kereszthordozása Felveszem-e a magam keresztjét? Felvállalom-e küldetésemet, szolgálatomat? Engedelmes vagyok-e feladataim elfogadásában? Feláldozom-e saját céljaimat, ambíciómat, álmaimat, kényelmi szempontjaimat az Isten által rendelt utam érdekében? Van-e reménységem afelől, hogy az út hova vezet el engem? III. Jézus első elesése Van-e bennem elkötelezettség, hivatástudat az életem céljai és szolgálatom iránt? Kitartok-e hűségesen ezen az úton? Képes vagyok-e újrakezdeni, ha elesem? IV. Jézus találkozása édesanyjával Tudom-e vállalni az életben a nehéz találkozásokat? Vállalom-e, megvallome érzelmeimet? Közösséget vállalok-e a szenvedővel, osztozom-e a fájdalomban? Életemben meghatározó és mély kötelék fűz-e családtagjaimhoz? V. Jézus találkozása czireneivel Kész vagyok-e a megfelelő időben a megfelelő módon segítséget nyújtani a rászorulónak? A szeretetet ki tudom-e fejezni tetteimben? Mit cselekszem felebarátommal az élet jelen pillanataiban? Van-e átélésem, empátiám nyitott vagyok-e az emberi kapcsolatokban? Uralom-e indulataimat? Mennyire vagyok képes közösséget vállalni a másik emberrel? Elfogadom-e felebarátomat úgy, ahogy van és amilyen helyzetben van? VII. Jézus második elesése Képes vagyok-e elviselni és feldolgozni kudarcaimat? A valóságot elfogadom, avagy tiltakozom ellene? Kitartás jellemzi-e az újrakezdést és továbbhaladást? VIII. Jézus találkozása az asszonyokkal Tapasztaltam-e a gyengeségben rejlő erőt? Ismerem-e a gyengédség áldását? Figyelmes vagyok-e, hogy a mindennapi élet zajában meglássam az Embert, aki körülvesz? Tapintat jellemzi-e odafordulásomat felebarátom felé? Rendelkezem-e lelkierővel, mellyel az életem során ért szenvedéseim közepette is mások felé fordulok? Érzem-e akkor is a felelősséget másokért? Részvéttel fordulok-e azok iránt is, akik nem hisznek Krisztusban, de szívükben mély emberi érzések, szeretet és szánalom van? A nehéz helyzetekben is képviselem-e Krisztus üzenetét, betöltöm-e küldetésem? IX. Jézus harmadik elesése Eljutok-e valaha a szeretet azon fokára, amely a halál árnyékában is élő és ható? Képes lehetek-e arra, hogy önmagam megsemmisülve és átadva kifejezzem teljes odaadásomat valakiért? Felfoghatom-e az alázat ily mértékű kiteljesedését? X. Jézus ruhátlansága Mit jelent számomra az emberi méltóság tisztelete? Felismereme még az emberi testben is annak teremtett valóját, tisztaságát és ezáltal az emberi test szépségét? Megértem-e e gondolatok által, hogy önmagam vállalása milyen komoly és milyen nehéz cselekedet? XI. Jézus keresztrefeszítése Hogyan tudom kezelni azokat a helyzeteket, amelyekben a dolgok rajtam kívül állnak és a kiszolgáltatottságot kell elfogadnom? Képes vagyok-e a lelki és testi fájdalmak elhordozására? Készen állok-e elfogadni a betegségek jelenlétét életemben? Tudatában vagyok-e korlátaimnak és ezeket hittel és értelemmel viselem-e? Mely fokára jutottam el életem és tapasztalataim által a gondviselő Atyába vetett bizalomnak? XII. Jézus kereszthalála Meglátom-e Isten akaratát életem bármilyen helyzetében? Kész vagyok-e hittel átölelni őt ebben a gondviselésében? A megnyugvó szeretetérzésben megbocsátással tekintek-e felebarátaim felé? Az élet fordulópontjain megtapasztalt fizikai szükségek, szomjúság, fájdalom, éhezés, magány elviselében van-e (lesz-e) tűrőképességem és hitem? Készülök-e a halálra úgy, hogy az szeretetben és a teljességre törekvésben érjen életem bármely idejében? XIII. Jézus holtteste anyja ölében Kész vagyok-e elfogadni, ha el kell szakadnom valakitől? A lelkem készen van-e az elengedésre? Miként élem meg a gyász fájdalmát? Mennyire feszíti értelmemet és lelkemet a túlélni akarás, képes vagyok-e megérteni és a lelki megbékélés által elfogadni a valóságot? Erős-e bennem az Isten jóságában való bizalom? XIV. Jézus sírbatétele Látom-e a fényt, a remény sugarát minden sötétségen át? Bízom-e mélyen és megingathatatlanul Isten ígéreteiben? XV. Jézus feltámadása Éltet-e a hit a Feltámadottban, a köztünk - bennünk - élő Jézus Krisztusban? Várom-e életem minden napján Őt? Hogyan készülök erre a találkozásra? Hiszem-e, hogy földi életem egyetlen haszna jellemem tökéletesedése kell legyen? 4 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

5 A szeretett tanítvány hét arca Tanulmányok János evangéliumából Evangélizáció Van egy különös, meg nem nevezett tanítványa Jézusnak János evangéliumában: ő a szeretett tanítvány. A Biblia kutatói hamar rájönnek arra, hogy ez János önmegjelölése. Valószínűleg élete végén írta le evangéliumát János, az első század utolsó éveiben. Ahogy visszaemlékezett a Megváltóval eltöltött napokra, mindig az jutott eszébe, hogy egyetlen kincse az, amit Mesterétől kapott: a szeretet. Ezért ez a különös jelző a szeretett tanítvány olyan, mint egy mesterkézzel megrajzolt, egyetlen vonalból álló arcél, mely összefoglalja viselőjének karakterét. János ha a szeretetre gondol, nem arra emlékezik, hogy az ő szívében hogyan élt ez a mennyei kincs, aminek mi csak tükrei lehetünk (a fényforrás soha!), hanem Jézus kapcsán arra gondolt mindig, hogy a Megváltó Krisztus szeretete emelte őt a Mennydörgés Fiából, szeretett tanítvánnyá. De Jánosnak nem a személye, hanem Jézussal való kapcsolata a fontos a mi számunkra, akik ma szeretnénk Jézust követni. A kereszténység nem ideológia, nem is szervezet vagy pompás (és igazi) istentisztelet, hanem naponkénti Krisztus-követés. Ezért minden élő gyülekezet igazi modellje, az apostoli kor. Ezért tanulmányoztuk az elmúlt hetek péntek estéin János evangéliuma alapján, a szeretett tanítvány hét arcát. Akik jelen voltak, sok hasznos tanulsággal gazdagodtak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a kérdőíveken több olyan téma is említésre került, amire ezekben az előadásokban választ kaptak azok, akik eljöttek. Az élő gyülekezet a kereszt alól indul és a kereszt alatt találkozik. Érdekes megfigyelés, hogy a negyedik evangéliumban éppen azoknak jut a legfontosabb szerep, akiknek a nevét nem említi a szöveg. Máriát az anyának, Jánost pedig a szeretett tanítványnak nevezi. Az írásmagyarázók szerint a név hiánya mindkét személy esetében arra vezethető vissza, hogy önmagában nem a személyük, hanem Jézussal való kapcsolatuk a fontos. Ők ketten, mint a gyülekezet magva, egymással is sorsközösséget vállalnak a kereszt alatt. Ezért János 19:27. szerint János attól az órától otthonába fogadta Máriát. A gyülekezet csak úgy lesz Krisztus teste, ha tagjai egymást elfogadni, befogadni kész emberek. Nem a szervezet teszi az egyházat élő testté, nem is a tanítás tisztasága, vagy a hibátlanság, vagy a képmutató szentség. Az egyház ott van, ahol az egymást Krisztus keresztje alatt vállalni tudó tagok közössége. A negyedik evangélium a szeretett tanítványnak hatféle funkciót tulajdonít. Ő volt Jézus bizalmasa az utolsó vacsorán, aki Jézus kebelére hajtotta a fejét és tanúja volt a Mester Júdásra is kiterjedő, megtérést munkáló szeretetének. (Ján. 13:23-24.) Közvetítő szerepet vállalt Péter és a Mester között, hiszen a bűn romboló hatalmát csak a szeretet szemével lehet igazán felismerni. (13:25.) A szeretett tanítvány felismeri küldetését: összekapcsolja tanítványtársait, és a gyűlölet közepette is mer szeretni. A szeretet indította húsvét hajnalán, hogy elsőként érjen az üres sírhoz, mert szíve Jézus után vágyott. (Ján. 20:3-10). Mivel a szeretet meggyőzte János szívét, azért bízta rá Jézus édesanyját, akit szeretett (19:26-27.) Mi is csak úgy tudunk Krisztusnak egymásért felelősséget vállaló követői lenni, ha Urunkat a keresztig elkísérjük. Ez a szeretet tette őt az evangélium tekintéllyel felruházott bizonyságtevőjévé. (Ján, 21:23-24.) A következő negyedben a péntek esti evangélizációkon, a kiosztott kérdőíveken megjelölt témák alapján új sorozatokat tervezünk. Szeretnénk, ha ebben ti is munkatársaink lennétek. Szívesen fogadjuk kéréseiteket, hozzáfűznivalóitokat. Ha van rá igény, készséggel biztosítunk alkalmat arra, hogy az elhangzó gondolatokról beszélgessünk. Minden szolgálattevő közös meggyőződése, hogy az ige alapján mindnyájunknak találkoznunk kell Jézus keresztje alatt Krisztusban egymással. A sorozat utolsó estéjén megtekintettük a Végítélet című filmet. (-i. ő.) Új sorozat! Megköszönjük az előadók - Bodnár János, Stuber György és dr.tokics Imre - fáradozását és különös tekintettel dr.szigeti Jenő közreműködését a Terézvárosi evangélizációs előadássorozatok előkészítésében és kidolgozásában. Időszerű könyv-e ma a Biblia? címmel április 22 július 15-ig pénteken esténként 6 órakor Az előadások témái: Meg lehet-e tudni a Bibliából a jövőt? Jósok-e a próféták? Teljesedtek-e az elmúlt húsz évben a próféciák? TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Jelentenek-e még valamit a jelek? Gondot visel-e még ma is Isten? A társadalom jelei a globalizálódó világban. Ópium vagy megoldás? A vallások helyzete ma. Ökológiai válság, vagy új ég és új föld? Kegyelem és/vagy ítélet? A Szentlélek, a rejtve jelenlévő isteni személy. Mi a lélek gyümölcse ma? A Lélek ajándéka-e a karizmatikus káosz? Krisztus megoldása: Ő visszajön II. NEGYEDÉV 5

6 Gyülekezeti szolgálatok A TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET MISSZIÓ TERVE ÉVRE FOLYAMATOS EVANGÉLIZÁLÁS A péntek esti alkalmakon folyamatos evangélizációt tartunk. Külföldi előadók evangélizációját tervezzük ezévben Tony Campbell testvért kérte ki számunkra a Dunamelléki Egyházterület, de Budapesten evangélizál majd Lowell Hargreaves is. A szombat délutánokon a gyülekezeti osztályok programjai kapnak helyet, amelyeken minél több zenei, ifjúsági és családi témát szeretnénk feldolgozni. EMBERI-TESTVÉRI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE Az egység és az egyetértés növelésére törekszünk a Dunamelléki Egyházterületen. A személyes lélekmentés képességének fokozása a fő célkitűzésünk közösségünk tagjainak életében. A kisebb gyülekezetek felzárkóztatásának elősegítésében további kapcsolatokat építünk és támogatást nyújtunk (Kecskeméti körzet, Kerékgyártó utca, Pestlőrinc, Vecsés) A szombatiskolai csoportokra támaszkodva, azokon keresztül kommunikálva segítjük a kisebb csoportok kialakulását gyülekezetünkön belül. A gyülekezeten belüli párbeszéd, témák felvetése és megbeszélése lehetséges a szombatiskolai csoportokban: lelki ajándékok, szolgálat, gyülekezeti szükségletek, milyen evangélizációs témákat tervezzünk stb. - ezt a gyakorlatot alakítjuk ki. Egyéb összejövetelek támogatása, gondozása pl. tábea, ifjúság, szülők köre, szombatiskolai körök szervezésében. A társ-osztályok munkáját a misszió céljaihoz és tevékenységéhez szükséges hangolni, folyamatos szervezéssel. A gyülekezet internetes honlapján keresztül, valamint telefonos szolgálattal is megszervezzük a könyvrendelési, illetve ajándékozási lehetőséget. A gyülekezeti liturgiában újabb közösségépítő elemek beépítését keressük: közös éneklés megújítása (esetleg énekfüzet szerkesztése), rendszeres zenei szolgálatok kialakítása péntek este és szombat délután is. NYITOTT GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉG AZ ÉRDEKLŐDŐK ÉS KÖRNYEZETÜNK FELÉ Keresztény Művészeti Estek címmel kultúrális programsorozatok szervezésében aktívan részt vállalunk. A Terézvárosi kapcsolatok kialakítását szorgalmazzuk a zenei élet területén (zeneiskola, kábeltévé). Értelmiségi szabadegyetem elődások, viták a speciális adventista hitelvekről és különféle témákról - szervezése már egy régebbi terv és kezdeményezés, továbbra is keressük a megvalósítás lehetőségeit. Rendszeres hirdetések megjelentetésével adunk hírt programjainkról a Terézváros c. újságban. Gyülekezeti bemutatkozó információs kártyt szerkesztünk. A Gyülekezeti Híradóban készek vagyunk más gyülekezetek bemutatására, valamint újságunkat minél szélesebb körben elérhetővé kívánjuk tenni. Korábbi evangélizációs anyagainkat felajánljuk más gyülekezetek részére misszió céljára. Gyülekezeti véleménykérő kérdőívek összefoglalása Kérdővet intéztünk névreszólóan minden tagunk felé, amelyben a gyülekezeti szolgálatok szervezésével kapcsolatos kérdésekre kértünk válaszokat. Az eljuttatott 348 kérdőívből 160 kitöltött válaszlap érkezett vissza. A szombatiskolában való részvétel felmérése eredménye: 107 fő jelezte, hogy tagja a szombatiskolai osztályoknak. Megkérdeztük, hogy a megjelölt 12 gyülekezeti szolgálati terület közül melyekben vagytok készek együttmüködni. Erre a kérdésre majdnem mindenki választ adott, kivéve azok, akik távoli lakóhelyük, vagy betegségük miatt nem tudnak aktív részt vállalni a munkában, de fontos szolgálatot végeznek az imádkozás által. A diakóniai szolgálat a gyülekezet fő összetartó és szervező ereje, ezért több kérdésre is választ vártunk e témában. Kiemelkedő azok száma, akik kérik, hogy barátaik közül válasszunk diakónust számukra, valamint a diakónusi és lelkészi látogatásokat igénylők száma is. A tábea támogatására a kérdőíveken általatok javasoltak alapján elkészült azon személyek névsora, akik januártól megemelt támogatásban részesülnek. Kérdésünkre 10 személyt jelöltetek meg, akiket ismertek és keresztségi tanításra javasoltok - megkezdtük a kapcsolatok felvételét. A gyülekezet imaéletének támogatása érdekében tettünk fel kérdéseket az imacsoportok tárgyában is. A válaszok alapján 32 fő rendszeresen részt vesz imaórákon, 46 fő jelezte, hogy szívesen csatlakozna alakuló imacsoportokhoz. Ezek alapján segítjük további imacsoportok alakítását. Két kérdés vonatkozott arra, hogy milyen témákról hallanátok szívesen az elhangzó prédikációkban és az evangélizációs előadássorozatokon. A számos javaslatot 30 témakörbe csoportosítva röviden soroljuk fel: Az utolsó napok jelei, azok felismerése, felkészülés a gyakorlatban; Jézus eljövetele és felkészülés erre; Napjaink időszerű kérdéseire bibliai válaszok: iszlám és Amerika, Izrael és Palesztina, lesz-e béke, természeti katasztrófák stb.; Szombat az igaz szombatünneplés; A szeretet hiánya és ennek okai világunkban; Gyakorlati kérdések a keresztényi életről pozitív gondolkodás hit és cselekedetek; Speciális adventista tanítások, hitelveink a XXI. Század küszöbén; Egyéb egyházak és az adventista tanítások összevetése, kiemelve a kritikus kérdéseket; A lelki növekedés útja; Az elmúlt 20 évben beteljesült próféciák; A fiatalok hogyan maradhatnak meg a hitben?; Hogyan nyerhetem meg a házastársamat a keresztény hívő életnek?; - valamint számos bibliai személy és könyvek tanulmányozása. Köszönjük szíves közreműködéseteket közös munkánkban! 6 TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

7 Az Unióelnökség látogatása Az elmúlt évi Unió Konferencia óta másodszor látogatott el gyülekezetünkbe Szilvási András elnök testvér, aki most munkatársaival Ősz-Farkas Ernő titkár és Fenyvesi Péter pénztáros testvérrel közösen hirdetett igét. A közös igeszolgálattal azt szerették volna bemutatni, hogy az elnökség az egységre és a minél sikeresebb összecsiszolódásra törekszik. A vezetés egysége ugyanis feltétele az egyház egységének, a példa minden magyarázatnál eredményesebb. Délután - egészen a szombatzáró áhítatig - komoly beszélgetést folytattunk vezető testvéreinkkel. Az emlékezetes Unió Konferencia után több kérdésben is határozott álláspontot alakított ki gyülekezetünk, amelyet szerettünk volna egyeztetni, az elnökség pedig biztosítani kívánta a gyülekezetet arról, hogy szándékai az egység létrehozására, a diszkrimináció megszüntetésére és a sebek begyógyítására őszinték és ezeket tettekkel is igazolni szeretnék. Az unióelnökség a Gyűlekezeti Híradót és a Jubileumi Albumot olvassa Vállalkozók találkozója január 29-én a gyülekezet bizottsága talákozót szervezett gyülekezetünk azon tagjaival, akik hétköznapi tevékenységükben vállalkozásokat irányítanak és működtetnek. Ez az alkalom jó lehetőséget biztosított arra, hogy az aznapi gyülekezeti bulletinban közzétett pénzügyi beszámolót továbbgondoljuk. Dr.Szigeti István presbiter, a gazdasági osztály vezetője ismertette gyülkezetünk évi gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, rámutatva a működésünket meghatározó fontosabb tendenciákra, anyagi lehetőségeinkre, így többek között a következőkre: évi tizedbevételünk a gyülekezethez befolyt 40 millió forintos összes bevétel 64 %-a volt, amelyet teljes egészében a Területhez továbbítottunk. - A Terület-Unió és Divizió részére átadott összeg összes bevételünk 70 %-a! - A befolyt bevételek nem egészen egyharmadát, 13 millió forintot használhattuk fel gyülekezeti céljainkra. Áttekintettük a tizedbevételek és adományok egyházi rendszerét és elosztási módját a Gyülekezet-Terület-Unió-Divizió között és arra a kérdésre kerestük a választ, amelyet évi terveinkben TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ is megfogalmaztunk: Anyagi javainkkal is sokkal átgondoltabban kell gazdálkodnunk. Nem úgy, mint önállótlan laikusok mozdulatlan tömege, akik csak odaadják a tizedet és az adományt, de nem érdekli őket, hogy azt hogyan és ténylegesen milyen célra használják fel. Gondold át, hogy adományaidat mire fordítod! Még sok feladatunk van! évi terveinket egyértelműen megvalósítandónak és megvalósíthatónak tartottuk, figyelembe véve gyülekezetünk működésének azon alapelvét, hogy az értelmes és elérendő feladatokhoz az anyagi forrásokat mindig biztosítanunk kell, amiben igen nagy segítséget fog nyújtani a megbeszélésen résztvevő testvérek segítőkészsége, hozzáállása és konkrét áldozathozatala. Gyülekezeti szolgálatok A Gyülekezeti Bizottsággal folytatott megbeszélésen a következő főbb kérdésekben alakult ki egyetértés, igazolva azt, hogy ahol nyílt és őszinte a testvérek közeledése, ott a Szentlélek azonnal megnyilatkozik: - Egyetértettünk abban, hogy soha többet nem alakulhat ki egyházunkban olyan hangulat, amely az elmúlt évi konferenciát jellemezte és minden erőnkkel küzdünk a belső erőszak, a titkos manipulációk, a testvérietlen megnyilatkozások ellen. - Egyetértettünk abban is, hogy az előző Unióbizottság azon határozata, amely gyülekezetünket elmarasztalta a vegyes házasságokkal kapcsolatos magatartásunk miatt méltánytalan és szabálytalan körülmények között született, ezért azt vissza kell vonni. - Végül biztosítottuk egymást, hogy elsősorban egymás jó hírét igyekszünk terjeszteni, és ha valamilyen problémánk támad, azt nyíltan, szemtől-szemben beszéljük meg. Váltsd tettekre az igazságot... mondja az Úr Mikeás könyvében. Szilvási testvér a március 6-ai küldöttgyűlésen és az Adventinfó-ban is elmondta álláspontját a konferenciával kapcsolatban, és modell értékűnek nevezte a Terézvárosi Gyülekezet életét, az Unióbizottság pedig visszavonta az elmarasztaló határozatot II. NEGYEDÉV 7

8 Keresztség A gyülekezet növekedési grafikonja Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk új tagjait! Kívánjuk Isten áldását életükre és szolgálatukra közöttünk! Az év első negyedévében három testvérünk keresztelkedett meg, mindhárman fiatalok: Fekete Dávid, Juhos Erika és Zsoldos János. Nagy kegyelem az, ha valaki már fiatal korában szövetséget köt Urával, mert így sokkal több ideje van tanulni és felkészülni, és kevésbé nyomaszt a Bibliában gyakran szereplő kifejezés az ifjúságomnak vétke. Legyünk hálásak ezért a kegyelemért! A mennyei angyalok régóta várnak az emberi eszközökre, a gyülekezet tagjaira, hogy együttműködjenek velük az elvégzendő nagy munkában. Rád is várnak! Oly nagy a terület, oly mindent magába foglaló a terv, hogy minden megszentelt szívet munkára serkent, mint az isteni hatalom eszközeit. E.G.White A gyülekezeti taglétszám alakulása Gyülekezeti levéllel érkezett Balla József Balla Zsuzsanna Boros Sándor Székely Rozália Szilveszterné Juhos Rózsika Gyülekezeti levéllel távozott Krisán Olivér Krisán Borbála Andrea Rostás Lajos Keresztség Fekete Dávid Juhos Erika Zsoldos János Halálozás Taglétszám december 31-én Taglétszám március 31-én Csendes Aladárné Esztári Jánosné Gurbán Mária Hegyi Róbert Richárd Petres Margit 394 fő 394 fő Búcsúzás Keserűen mondogattuk egymásnak az utóbbi hónapokban: szezonja van a halálnak. Hegyi Róbert Richárd, Petres Margit, Csendes Aladárné Bálint Mária, Esztári Jánosné, és Gurbán Mária testvéreink távoztak közülünk abban a reményben, hogy nemsokára újra találkozunk Urunknál. Sokan mentünk el dr.tokics Imre testvér édesanyja, Tokics Tiborné Erdős Margit temetésére is, aki szintén sokáig volt gyülekezetünk tagja. Testvéreink Hegyi Róbert Richárd kivételével idős kort értek meg és amikor utoljára talákoztunk velük, lélekben nyugodtak, kiegyensúlyozottak voltak. Jogos tehát a reményünk, hogy a mennyben találkozunk velük. Tudjuk, hogy mindannyian szerették volna megérni Jézus eljövetelét, mint ahogy ezzel mindannyian így vagyunk. Az élet és a halál titkát azonban az Úr tartja kezében, azért, hogy mi mindig a jelennel törődjünk. Sík Sándor egyszerű szavakkal magyarázza el ezt nekünk egyik versében: Nincs szánva szemednek a holnap, Ott légy igaz ember, ahol vagy. Használjuk ki időnket, hogy híven el tudjunk számolni vele! 8 Mély fájdalommal érintette az egész közösséget Hegyi Róbert Richárd halála, amely váratlanul ért minket a család súlyos autóbalesetét követő gyógyulása közben. Lelkünk mélyén a mai napig nem tudjuk ezt feldolgozni. Amit mégis tehetünk: minden lehetőségünkkel támogatjuk a család - a feleség, Gabriella, a 7 éves Márió és a fél éves Johanna- további életét. Az Úr oltalmazza őket minden időben! Tudor Adriannak a dublini gyülekezet nevében mondott beszédét idézzük fel, amely a gyásszertartáson hangzott el: Szeretett testvéreim, Barátaim! Sírni akarok, de a Seregek Ura erősnek akar most. Ordítani akarok, de a Seregek Ura szelídlelkűnek akar most. Meg akarom bosszulni Robi testvérünk halálát, de az Úr azt mondja: a bosszúállás az Övé. Elítélni akarom, aki hibás Róbert testvérünk haláláért, de az Úr azt mondja: az ítélet az Övé. Lelkem mélyén választ szeretnék kapni mindarra, ami történt, de az Úr az Ő örök könyvéhez küld. Köszönöm az Úrnak, hogy együtt dolgozott velünk a Dublini Gyülekezet testvéreiért. Ő rámutatott, hogyan legyünk Krisztusban testvérek. Megtanított, hogy tökéletesen kell hinni Jézus vérében, mely testvérekké tesz minket. Arra is tanított, hogyan neveljük gyermekeinket Krisztus mellett, és hogyan kell áldozatot hozni családjainkért, melyet Krisztustól kaptunk. Sosem tudom feledni kérdését: milyen a te kapcsolatod Krisztussal? Róbert testvérünk Jézus Krisztus misszionáriusa volt és Jézus nagyon szerette Őt és gondját viseli szeretett feleségének és gyermekeinek, kik sziklaszilárdan állnak a sötét viharban. Az Ő kitartása, rendíthetetlen hite, mellyel legyőzte a nehézségeket, megtanít bennünket is, hogyan tudunk győzni az örök élet útján. TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETI HÍRADÓ II. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2008. ÁPRILIS - 28. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Misszió Művészet Közösség A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT 22. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2006. III. NEGYEDÉV 2006.

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel. 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel. 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV 2004. II. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Beszéd-és

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2010. ÁPRILIS 35. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A tartalomból: Híd Krisztus és ember között Veszélyben a házasságok Az imádkozás harcosai Csodákra van szükségünk Szeress -

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. 19. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005.

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2012. JÚLIUS 45. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A TARTALOMBÓL: Emelt fővel járhatsz Isten utolsó kegyelmi üzenete Az Atya Isten arcai Várjon még, vagy jöjjön el mielőbb? A

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl A Keresztény Advent Közösség 2009. május 23 24-én tartotta szokásos évi küldöttértekezletét. A küldöttértekezlet elsõ napja konferenciai

Részletesebben

Tekintsünk vissza Isten tetteire!

Tekintsünk vissza Isten tetteire! Ingyenes havilap XIII. évfolyam 3. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2011. március 26. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Tekintsünk vissza Isten tetteire! A

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december www.fasor.hu Újfolyam 41. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december Mert egy gyermek születik, nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ô vállán lészen, és hívják nevét:

Részletesebben

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné TÓTH TAMÁS Valami elkezdõdött Közösségépítés és mentálhigiéné Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás, szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok,

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám Húsvét felé az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által (1. Tessz. 4,14) Catullus ókori költő írta:

Részletesebben

Pál apostol nyomában

Pál apostol nyomában országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 30. szám 2005. július 24. Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap Ára: 164 Ft Istentiszteleteik végén felváltva éneklik a székely és a magyar Himnuszt. f Délvidékre

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

Írta: Jon Paulien TANÍTÓI MELLÉKLET. 2012. július, augusztus, szeptember

Írta: Jon Paulien TANÍTÓI MELLÉKLET. 2012. július, augusztus, szeptember Írta: Jon Paulien TANÍTÓI MELLÉKLET 2012. július, augusztus, szeptember Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2012 Copyright Jon Paulien, 2012 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Hegyiné Tóth Judit

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11)

JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11) A NAgymArosi Egyházközség hírlevele XX. évf. 2015. HÚSVÉT JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11) Isten úgy szeret, mint egy atya: Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Én tanítottam meg járni

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. április XX. évfolyam 2. szám Mai feltámadás Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. (Ef 2,1)

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben