Városkapu a kerület öt pontján Budafok-Tétény öt bevezetõ útvonalán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városkapu a kerület öt pontján Budafok-Tétény öt bevezetõ útvonalán"

Átírás

1 BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM MÁRCIUS 25. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Városkapu a kerület öt pontján Budafok-Tétény öt bevezetõ útvonalán állítottak fel városkaput a napokban. Az Angeli útnál, a Nagytétényi útnál, a Vilmos utcai felüljárónál, a Leányka utcánál, és a Tanító utcánál köszöntik a kerületbe érkezõket a díszes kapuzatok. A jövõben további városkapukat helyeznek ki más útvonalakra. A Városfejlesztési Bizottság tavaly döntött arról, hogy milyen formájú városkapukat rendeljenek meg. Végül egy szabadalmazott eljárás alapján készítette el egy ismert cég a városkapukat. Acélvázas kereten kõhatású mûanyagra helyezték el a kerületi címert és a feliratot: Isten hozta Budafok-Tétényben. Képünk a nagytétényi városkapunál mutatja Szabolcs Attila polgármestert, Karsay Ferenc és Németh Zoltán alpolgármestert. Ünnepségek március 15-e alkalmából A tétényi emlékmûnél volt a központi ünnep Részlet Németh Zoltán alpolgármester ünnepi beszédébõl: Ma Magyarország, az itt élõ emberek semmit nem kívánnak jobban, mint kiszámíthatóságot és biztonságot. Kilátástalanság helyett remény; enyves kezek és korrupció helyett tisztesség; következménynélküliség helyett elszámoltatás; tehetetlenség helyett határozott cselekvés. Ez az, amire most szüksége van a hazának, (...) Széchenyi felhívta a figyelmet: a nagylelkûség és az igazság szeretete mindenekfelett március 17- én így írt: teli vagyok a legszebb reményekkel. ( ) nem tudok kételkedni nemzetünk legszebb kifejlõdésén Cikkünk a 2. oldalon Méder Áron Budafokon Az Oroszlános Udvarban tartott könyv- és hajóbemutatót a magányos hajós, aki három év alatt kerülte meg a Földet. Cikkünk a 16. oldalon

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Ünnepségek március 15-e alkalmából Megemlékezés a tétényi emlékmûnél, a Zambelli-táblánál, és a Klauzál-háznál ABudafoki Fúvós Egylet zenekara játszott az emlékmûnél, amíg gyülekezett a több száz emlékezõ. Ott volt Lendvai Ildikó és Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, Szabolcs Attila polgármester, Karsay Ferenc és Németh Zoltán alpolgármester, Tevanné dr. Südi Annamária jegyzõ, számos önkormányzati képviselõ, díszpolgár. Jelen voltak a kerületi intézmények, a civil szervezetek, a politikai pártok képviselõi. Németh Zoltán alpolgármester ünnepi beszéde következett, majd az emlékmûnél Szabolcs Attila polgármester, Németh Zoltán és Karsay Ferenc alpolgármester, Tevanné dr. Südi Annamária jegyzõ és a megjelent díszpolgárok helyezték el az önkormányzat koszorúját. Ezután az intézmények, a civil szervezetek és a pártok koszorúzása következett. A kerület több pontján volt helyi megemlékezés az ünnepen. A Klauzál Gábor Társaság koszorúzási ünnepséget tartott március 14-én, az elsõ budatétényi 48- as emlékhelyen, a Klauzál-villa falán közadakozásból elhelyezett emléktáblánál. A 903-as számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapat a Budapesti Városvédõ Egyesület Promontor- Tétény munkacsoportjával közösen koszorúzási ünnepséget tartott március 12-én a Budafok-felsõvárosi temetõben, az évi magyar forradalom és szabadságharc hõs katonái, Térey Pál honvéd huszárõrnagy és Hadik Ágoston honvéd ezredes síremlékénél. A Nagytétényi Polgári Kör a Zambelli Lajos utcában tartott koszorúzási ünnepséget, amelyen Garbóci László helytörténész méltatta a 48-as hõs huszártiszt érdemeit. Március 15-re emlékeztek az Egyesített Óvoda Rózsakert Tagóvodájában. A Kolompos együttes március 25. Jönnek a huszárok címû mûsoruk különleges élményt jelentett mind a kicsiknek, mind pedig a nagyoknak. Az együttes segítségével játékosan idézték meg az es szabadságharc idõszakát: óvodások kicsi huszároknak öltöztek, csatába vonulásukat zászlóvivõ vezette, hozzá az ütemet kisdobos verte, csákós, köpenyes lovas katonáinkat pedig pirosbabos fejkendõt viselõ, keszkenõvel integetõ lányok búcsúztatták. A mûsor különleges hangulatát fokozta, hogy mindez muzsikaszóval, verbunkos tánccal párosult. Részlet Németh Zoltán alpolgármester beszédébõl: 162 éve él a magyar nép szívében 1848 emlékezete. Ami életben tartja, az korszakonként hol a szabadság iránti vágy, hol a kivívott szabadság szeretete. Arany János így ír errõl Fellázadtunk-e mi magyarok? címû újságcikkében: A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegõéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten képére teremtett állat, hanem igavonó barom. Ezért a népek, amint lassanként felvilágosodni kezdtek, mindig jobban-jobban érezték, hogy szabadság nélkül el nem lehetnek. hangzanak Arany János szavai. Ez igaz ránk, magyarokra is. Ránk, akik 1848-ban is önrendelkezésre, függetlenségre vágytunk, de ezen kívánságunk inkább csak az autonómiára és nem az elszakadásra vonatkozott, egészen addig, amíg a bécsi udvar törekvéseinkbe bele nem avatkozott. A változtatás szükségességére Kossuth március 3-án a pozsonyi országgyûlésben felhívta a figyelmet, amikor ezt mondta: Természet elleni politikai rendszerek is soká tarthatják fel magokat, mert a népek türelme s a kétségbeesés közt hosszú út fekszik, de vannak politikai rendszerek, melyek azáltal, hogy soká tartottak, erõben nem nyertek, hanem vesztettek, s végre elkövetkezik a perc, midõn azokat tovább tartogatni akarni veszélyes volna Kossuth már akkor a többség alkotmányos elvét képviselõ, felelõs kormányzásról beszélt, idegen beavatkozástól független nemzeti kormány vízióját festette le. Szerinte a tisztánlátás, az átérzett felelõsség Isten, a világ és a saját lelkiismeretünk elõtt olyasmi, amiben mintha hiány lenne, s amihez vissza kell találnunk. Szavai változásra vágyó országunkra most is igazak. Már több évszázad óta tudjuk, hogy egy ország népe élve jogával elzavarhatja azokat, akik méltatlanná váltak a kormányzásra. Minden haszonlesõ, hazug és tehetségtelen politika elõbb vagy utóbb a történelem szemétdombján végzi. Az ilyet kell Klauzál Gábor szavaival élve Jobb elvek által kiszorítani (...) Ismét Kossuth szavait hozom segítségül, mert 162 év messzeségébõl szebben mondja ki, mire vágyunk, mint arra ma képesek volnánk: De nekünk rend kell, polgártársaim! Rend, mely a szabadsághoz hû legyen; rend kell, melynek oltalma alatt magunkat az új viszonyokba beleszilárdítsuk; rend kell, melynek balzsamujjai alatt a haza javáért egyeseken sújtott sebek meggyógyuljanak; rend kell, mely a nemzet lekötött becsületszavát beváltsa, mely gazdag gyümölcsöt érleljen a közszabadság kertében; rend kell, mely a személyt, vagyont és személyes becsületet biztosabbá tegye, mint volt az önkény lehunyt korában; rend kell, hogy a vagyon munkát adhasson a napszámosnak, kinek becsületes szíve megszaporodott keresetre vár a szabadságnak napjaiban; Aztán így folytatja: nekünk rend kell, melynek szelíd arca elõtt a kétkedés ráncai lesimuljanak; mely a szabadságot megkedveltesse, de melynek férfias határozottsága elõtt a vétek, az ármány, a féktelen pajzánság vagy megtérjen, vagy megrettenjen, és ha kell, lesújtva, büntetve legyen. Ahogy mondani szokták, a forradalomhoz nem szükséges különleges tehetség. Nem kell hozzá rendkívülinek lenni. Egy dolog kell hozzá csupán: az elszánás. A kormányzás ellenben más. Míg a forradalmakat többnyire indulatos, dühös emberek indítják el, egy ország irányításához higgadt elmék kellenek. Ezt már nem lehet indulatból vezényelni. Ide nem elég a harag, a düh, melyek fõként gyûlölettel párosulva rossz tanácsadók lehetnek. Egy ország irányításához nem elegendõek a jól hangzó, fellengzõs szavak, és nem elég a szebb jövõbe vetett hit sem. Ehhez már szaktudás, ebben a tudásban pedig tapasztalat és tehetség kell, amelyek méltó vezérlõi, irányítói a lelkesedésnek. Ha kell, határt szabnak neki; ha kell, felerõsítik. Itt az ideje a szélsõségektõl mentes, nyugodt, felelõsségteljes építkezésnek, amely Isten és a lelkiismeretünk elõtt is megállja a helyét. Itt az ideje a határozott, felelõs tetteknek, amelyek visszaadják hitünket, egy ország hitét. Ma Magyarország, az itt élõ emberek semmit nem kívánnak jobban, mint kiszámíthatóságot és biztonságot. Kilátástalanság helyett remény; enyves kezek és korrupció helyett tisztesség; következménynélküliség helyett elszámoltatás; tehetetlenség helyett határozott cselekvés. Ez az, amire most szüksége van a hazának. Na meg persze az, amire Széchenyi felhívta a figyelmet: a nagylelkûség és az igazság szeretete - mindenekfelett március 17-én így írt: "teli vagyok a legszebb reményekkel. ( ) nem tudok kételkedni nemzetünk legszebb kifejlõdésén Ha ( ) több lesz bennünk a hazafiság, mint az irigység, s több a polgári erény, mint dicsvágy, én biz azt hiszem, lesz még a magyarbul valami, s pedig sok!" - ez 1848 üzenete, ezt kívánom mindnyájunknak!

3 2010. március 25. F I Z E T E T T P O L I T I K A I H I R D E T É S 3

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 25. Díjazottak Március 11-én, a Záborszky Nándor Teremben megtartott ünnepi képviselõ-testületi ülésen Szabolcs Attila polgármester, Karsay Ferenc és Németh Zoltán alpolgármesterek átadták a XXII. kerület által alapított díjakat és kitüntetéseket. A díjazottak Hófehér Fóka Úszóiskola Sport 22 díj A Hófehér Fóka Úszóiskola az 1990-es évek elején alakult, azóta nemzedékek tanultak meg itt úszni. Országos hírnevet szereztek a kerületnek is a bébiúszás beindításával és az úszásoktatással. Az úszóiskola növendékei továbbfejlõdhetnek a Budafóka SE szakosztályaiban. Karitatív tevékenységként a Reménysugár Alapítvány növendékeit fogadják úszásra, így nagy örömet szereznek az otthon lakóinak. Itt tartják az asztmás gyermekek úszása is a gyógytestnevelés részeként. Több éve megrendezik a Vízi zene koncertet, de a Klauzál-Házzal közös programokat is szerveznek. A Hófehér Fóka Úszóiskola a XXII. kerület büszkesége, a helyi élet egyik mozgatórugója. Jankov András edzõ Sport 22 díj Jankov András 1997-ben edzõként került a Budafoki Labdarúgó Clubhoz, ahol az utánpótlás 11 csapatot irányította. Az edzõség mellett az egyesület technikai vezetését is elvállalta, mely szervezõmunkáját munkatársai és a szülõk is nagyra becsülték. Jankov András sok kisgyermekben látta meg a labdarúgó-tehetséget és kiváló pedagógiai érzékkel foglalkozott tanítványaival és 2009 között az úgynevezett Bozsik-program dél-budai programigazgatója volt. Színvonalas szakmai munkája, emberi hozzáállása alapján a sportolók példaképe lett. Kovács Tibor Budafok-Tétény közbiztonságáért díj Kovács Tibor rendõr százados 1995-ben kezdte meg tanulmányait a Rendészeti Szakközépiskolán, majd a Rendõrtiszti Fõiskola elvégzése után a BRFK XXII. Kerületi Rendõrkapitányság állományába helyezték. Szakmai tudása, személyi rátermettsége miatt egyre magasabb beosztásokba került, így 2008-ban a Közrendvédelmi Osztály vezetõjévé nevezték ki. Az osztály állományának irányítását magas szinten végzi, a kapitányság eredményes munkájához jelentõs mértékben hozzájárul. Eipli László Budafok-Tétény közbiztonságáért díj Eipli László 1999 óta tagja a Budafok-Tétény Polgárõrségnek. Tagságának kezdete óta folyamatosan részt vesz a közterületi bûnmegelõzési feladatokban. Aktív résztvevõje a polgárõrség által vállalt rendezvények, baleseti helyszínek biztosításában. Polgárõr munkáját önként, önzetlenül a köz, a közösség érdekében lelkiismeretesen, szakszerûen, a szabályok és törvények betartásával végzi. Z. Juhász Irén Kultúra 22 díj Z. Juhász Irén a XXII. kerület kulturális, zenei életében évek óta kimagasló szerepet játszik. Mûvészi igénnyel, nagy türelemmel, és magas színvonalon tanítja az amatõr énekeseket az igényes kórusmuzsikára. Z. Juhász Irén jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszékének helyettes vezetõje, az egyetem docense. A Lampart Vegyeskarnak 1990 óta karnagya. Kiváló vezetése alatt a Kultúra 22 díjat is megkapta a kórus. Munkájának elismeréseként most õt is méltán illeti meg ez a díj. Bakó Károly Kultúra 22 díj Bakó Károly születése óta itt él a kerületben, igazi lokálpatrióta. Tanulmányai során megismerkedett a fémes szakmával, de ami igazán vonzotta, az a grafika, a grafikus mesterség volt tõl dolgozik kerületünk mûvelõdési házában, munkája során számtalan kiadvány került ki a keze alól: meghívókat, mûsorfüzeteket, szórólapokat, kerületünk programjainak plakátjait készítette el. Nagyfokú szakmai tudással oldja meg feladatait, a szemét, kezét, fantáziáját, színelméleti és kompozíciós tudását adja illusztrátori és alkalmazott grafikai munkái által. Számtalan kiadvány, mesekönyv illusztrátora. Balassa Gyuláné óvodapedagógus Az év pedagógusa díj, Mihalik Sándor-emlékplakett Balassa Gyuláné 35 éve dolgozik a XXII. kerületi Egyesített Óvoda Napocska Tagóvodájában. Munkája, ami egyben hivatása is, elválaszthatatlan a gyermekek iránti nagyfokú szeretetétõl. Az általa nevelt gyermekek, akik ma kerületünk apukái és anyukái, jólesõ érzéssel keresik fel õt és bízzák rá a gyermekeiket. Szakmai munkáját évek óta magas színvonalon végzi, módszertani kultúrája, szaktudása példaértékû. A felhalmozott szakmai és módszertani tapasztalatait elõadások, bemutatók tartásával, azok elemzésével adja át óvodapedagógus kollégáinak. Bíróné Bukszár Éva tanárnõ Az év pedagógusa díj, Mihalik Sándor-emlékplakett Bíróné Bukszár Éva 1978 óta dolgozik a Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola falai között. Az itt töltött három évtizedet napközis, majd tanítói munkakörben kezdte, jelenleg egyre magasabb óraszámban angol nyelvet tanít az alsó és felsõ tagozatban. Környezetismeretet és országismeretet is angol nyelven oktat, valamint tanfolyamokat is szervez szülõknek, gyermeknek egyaránt. Módszertani kultúrája, hivatástudata, gyermekszeretete példamutató. Segíti az újonnan érkezõ kollégák munkáját, szervezi a továbbképzéseket. Petõfi Hedvig tanárnõ Az év pedagógusa díj, Mihalik Sándoremlékplakett Petõfi Hedvig 1984 óta tanít a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, valamint ének szakos tanáraként. Munkáját folyamatosan magas színvonalon végzi, tanítványai a kerületi, a budapesti és az országos versenyeken is eredményesen szerepelnek. Kiemelt figyelmet fordít a beiskolázás elõtt álló 8. osztályos tanulók felvételi vizsgára való felkészítésére. Az õ munkájának is eredménye, hogy egy fõ kivételével az összes tavalyi végzõs diákjuk az elsõ helyen megjelölt középiskolában folytathatta tanulmányait. A diákönkormányzat vezetõ tanáraként is tevékenykedik. Váradi Tamásné tanítónõ Az év pedagógusa díj, Mihalik Sándoremlékplakett Váradi Tamásné a Herman Ottó Általános Iskola tanítónõje immáron több mint 35 éve. Régi budafoki családból származó pedagógus. Eredményes tanítói munkássága során több generáció nõtt fel a keze alatt. Évekig volt az alsós munkaközös-

5 2010. március 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 ség vezetõje. Jelenleg az alsó tagozat ökocsoportjának vezetõje. Ötletekben gazdag, lelkes munkájával bizonyítja, hogy a környezetvédelem elkötelezettje, amit tanítványainak is átad. Gyermekszeretete és hivatása iránt érzett elkötelezettsége példaértékû. Klinda Zsuzsanna Az év intézményvezetõje cím, Tóth Józsefdíj Klinda Zsuzsanna 13 éve vezeti az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Általános Iskolát ban ez az iskola közel került a bezáráshoz, de az igazgatónõ kezdeményezésére és a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával 1997-tõl új program indult. A nyelvoktató kisebbségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátításával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. Bartha Elõd futballista, atléta Jó tanuló, jó sportoló díj Bartha Elõd a Herman Ottó Általános Iskola negyedik osztályos tanulója. A futballal való ismerkedést már óvodás korában kezdte és azóta is a Budafoki Labdarúgó Club igazolt játékosa. A kerületi sportversenyeken minden sportágban figyelemre méltó eredményeket elérve képviseli iskoláját. Az õszi kerületi atlétikai többpróbaversenyen és a Futafokon egyéni elsõ helyezést ért el. Korondi Márton úszó, sakkozó Jó tanuló, jó sportoló díj Korondi Márton a Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola második osztályos diákja. A Klauzál Gábor Mûvelõdési Házban, a Barcza Gedeon SC tagjaként sakkozik 2007 óta. Kimagasló eredményeket ért el a kerületi és országos versenyeken ban. A sakkozáson kívül rendszeresen focizik és úszik, ezekbõl a sportágakból is szerzett érmeket. Labdarúgásból a kerületi diákolimpián és évben 1., illetve 2. helyezést ért el csapatuk. Úszásból 2009 decemberében a Fókaolimpián bronzérmes lett. Gábos Vanda úszó Jó tanuló, jó sportoló díj Gábos Vanda a Budai Nagy Antal Gimnáziumban kilencedikes, a nyelvi elõkészítõ osztály tanulója. Az iskolában rendszeres munkával, jó tanulmányi eredményeket ér el. Rendkívüli tehetségét az úszósportban kamatoztatja, ugyanis bármilyen úszásnemben is induljon, legyen az hazai vagy nemzetközi megmérettetés, mindig dobogós helyen végez. Hekkelné Wittmann Judit Környezetvédelemért díj Hekkelné Wittmann Judit pedagógus, születése óta itt él kerületünkben, szûkebb hazája Nagytétény ig a Hugonnai Vilma Általános Iskolában dolgozott, jelenleg a Baross Gábor Általános Iskolában tanít. A környezetvédelmi akciókba személyes érintettsége miatt kapcsolódott be. Csatlakozott a Zöld Jövõ Környezetvédelmi Egyesülethez, illetve tagja a Nagytétényi Emberés Érdekvédõ Környezetvédelmi Egyesületnek is. Dr. Szakács Ferenc Környezetvédelemért díj Dr. Szakács Ferenc 1994 óta kerületi lakos, végzettsége alapján sebész- és altatóorvos, jelenleg egészségügyi szakértõként dolgozik. Környezetvédelmi szerepvállalása az M0-s autópálya szélesítése és az M6-os Barackos úti csomópont építésénél vált jelentõssé. Dr. Szakács Ferenc keményen és állhatatosan képviselte a helyben és a térségben lakók érdekeit. Felvégi Józsefné lett a kerület új díszpolgára. Õ az elsõ nõ a díszpolgárok között Felvégi Józsefné 1973 óta dolgozott a XXII. kerület óvodáiban, 27 évig vezette az Anna Utcai Tagóvodát. Határozott, megértõ, segítõkész és lelkesítõ vezetõ volt. Az õ nevéhez fûzõdik az integrációs óvodai nevelés alapjainak megteremtése, a sérült és egészséges gyermekek együtt nevelésének programja. Szakmai életének legnagyobb sikere e program országos szintû bevezetése, mely hazánkban teljesen újnak számított. Felvéginé Marika a közéletben is nagyon aktív. Az évente megrendezett rehabilitációs kongresszuson rendszeresen tartott elõadásokat. Két és fél évig önkéntesként dolgozott a XXII. kerület Kápolna utcai Reménysugár Habilitációs Intézetben. Több kitüntetés birtokosa, például: Kiváló társadalmi munkás, Kiváló munkáért díj, Budapestért jelvény, Pedagógus szolgálati emlékérem és 1997-ben az Év Pedagógusa Díj. Az új díszpolgár meghatottan köszönte meg a kitüntetõ címet:... Fiatalon lettem óvodavezetõ. Rajongtam, rajongok Anna utcai óvodánkért, mai nevén a gyönyörû Tündérkertért! Becsültem, becsülöm kollégáimat, akik közül most többen is itt vannak. Köszönöm nekik és a mindenkori fenntartónak, hogy hazánkban elsõként a mi óvodánk valósíthatta meg az egészséges és sérült gyermekek együttnevelését. Köszönöm mindazoknak, személyeknek, intézményeknek, polgármester úrnak, hogy alkalmasnak találtak e cím viselésére. Engedjék meg, hogy példaképem, II. János Pál szavait idézzem: Hálával emlékezzünk a múltra, Szenvedéllyel éljük a jelent, Bizalommal forduljunk a jövõ felé!

6 6 P O L I T I K A I H I R D E T É S március 25. Tisztelt XXII. kerületi lakosok! A kerületben közel 900 ember gondolja úgy, hogy Lehet Más a Politika. Ennyien támogatták Polákovics Balázst, az LMP XXII. kerületi képviselõjelöltjét ajánlószelvényükkel. Köszönjük! Kérjük, április 11-én támogasson szavazatával is, hogy együtt bebizonyítsuk: LEHET MÁS A POLITIKA! Az ország minden pontján lehet majd szavazni az LMP-re e tavaszi napon, mivel sikerült mind a 20 területi listát felállítanunk. Így az LMP-re leadott szavazat nem lesz elveszett szavazat. Közös erõvel új színt vihetünk a Parlamentbe, egy demokratikus ökopolitikai párt képében. Lehet átlátható a pártkassza! Rendezzük a párt- és kampányfinanszírozást, ami a korrupció melegágya. Bevonjuk a lakosságot mind a helyi, mind az országos kérdések eldöntésébe. Gátat kell szabni a korrupció csatornáinak, például a zárt ülések visszaszorításával, a szabályok alóli mentességgel, a gazdasági csoportok lobbitevékenységének megszüntetésével. Nyilvánossá, mindenki által elérhetõvé tesszük a közérdekû információkat. Erõsíteni kell az emberekben a demokrácia-tudatot a független sajtó szerepének növelésével és az iskolai részvételi demokrácia megteremtésével. Lehet munkád és gyereked! A rész- és távmunka lehetõségeit ki kell szélesíteni, családbaráttá téve a munkaerõpiacot és életszerûvé alakítva a szabályozást. Növelni kell a bölcsõdei és óvodai férõhelyek számát, és javítani az ott dolgozók képzését, pályakezdési feltételeit. Egyenlõ bánásmódot kell teremteni, a nõk munkahelyi diszkriminációját fel kell számolni! A bérek szintjét ki kell egyenlíteni a nemek között, így csökkentve a nõk kiszolgáltatottságát. Lehet ugyanannyi a fizetésük! Meg kell szüntetni a mélyszegénységben élõk és a cigány kisebbség kirekesztését, mivel ez veszélyezteti a társadalmi békét. Esélyt kell teremteni mindenkinek a munka, az oktatás és az egészségügy területén. A munka adóterheinek csökkentésével és a zöld, fenntartható munkahelyek létrehozásával esélyt kell adni a képzetlenek foglalkoztatására. Javítani kell a közoktatás színvonalát és hangsúlyt kell fektetni a jól képzett pedagógusok, szakemberek képzésére. Ösztönözni kell a rászorulókat a munkavállalásra, cserébe minimumjövedelmet kell a számukra biztosítani. Vissza kell állítani településeink biztonságát a helyi közösségi rendõrségek létrehozásával, békítõk alkalmazásával. Lehet tiszta a városi levegõ! Át kell alakítani a városi közösségi közlekedést, összehangolt, biztonságos és megfizethetõ rendszert kell kialakítani. Fejleszteni kell a kerékpárutak hálózatát és szemléletváltást kezdeményezni e területen. Rendezni kell az autós ügyeket, egységes parkolási rendszert és dugódíjat kell bevezetni, valamint a belvárost elkerülõ utakat építeni. Meg kell óvni az épített és természetes városi környezet értékeit, egyúttal növelni a városi zöld felületek és közterületek arányát és minõségét. Erõsíteni kell Budapest többközpontúságát, lehetõvé téve a szolgáltatások, munkahelyek helyi elérését. Lehet újra erõs a vidék! Meg kell erõsíteni a vidéki közszolgáltatásokat, elérhetõ közelségbe hozva a minõségi oktatást, egészségügyet, közlekedést és mûvelõdési lehetõségeket. Fejleszteni kell a kistérségi együttmûködéseket, úthálózatot. Meg kell hosszabbítani a földmoratóriumot, s kidolgozni egy fenntartható vidékstratégiát, mely a helyi gazdálkodó réteg érdekeit védi. Támogatni kell a vidéki foglalkoztatás növelését, a családi gazdaságok megerõsödését, szövetkezetek és közvetlen élelmiszerláncok létrehozását. Hangsúlyt kell fektetni a környezet és a vidéki táj védelmére, az egészséges, a helyi piacot ellátó élelmiszerek termelésére, kiszorítva a fél világon átutaztatott termékeket a hazai kereskedelembõl. Amennyiben egyet ért céljainkkal, támogasson minket szavazatával április 11-én! Jöjjön el a soron következõ LMP klubra, amit a Budafok-Tétény Általános Ipartestület (Mária Terézia út 60.) nagytermében tartunk meg április 2-án 18 órától! delbudamaskepp.blog.hu

7 2010. március 25. P O L I T I K A I H I R D E T É S 7

8 8 P O L I T I K A I H I R D E T É S március 25.

9 2010. március 25. P O L I T I K A I H I R D E T É S 9

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Budafokon felsõfokon alapfokon Lapzártakor tartják a Nádasdy iskola jubileumi rendezvénysorozatának gálaünnepét éve, 1970-ben alapították ti Iskola Cselló Tanszékének vezetõje volt, aki rövid bevezetõiben 40kerületünk egyik legfontosabb oktatási intézményét, a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti Iskolát. Ezt hogy is ünnepelhetnék meg másként, mint különbözõ jubileumi elõadásokkal. Március 10-én este a Városháza dísztermében különleges koncertnek lehettünk tanúi. A jeles évforduló alkalmából az iskola egykori és most tanuló csellistáinak játékát, valamint a világszerte híres gordonkamûvész, Perényi Miklós elõadását hallhattuk. Az ünnepi koncerten zsúfolásig megtelt a Városháza díszterme, sokan kisgyermekekkel érkeztek. Olyan prominens személyek is megjelentek, humoros átkötésekkel és Pablo Casals-idézetekkel mutatta be a zeneszámokat és az elõadókat. Budafokon felsõfokon alapfokon ez a tanszékvezetõ úr szlogenje. A jelmondat kiválóan kapcsolódott a koncerthez, hiszen nálunk, a XXII. kerületben egy alapfokú mûvészeti iskola egykori és jelenkori növendékei igazi magas szintû elõadással lepték meg a közönséget. A teljesség igénye nélkül soroljuk az elõadókat: hallhattuk Sovány Rita és Kovács Annamária gyönyörû játékát, akik a mester, Perényi Miklós tanítványai közé tartoztak egykoron, Sisak Gergely mint Szabolcs Attila polgármester, Perényi Miklós elõadását, õ hamarosan megszerzi Karsay Ferenc és Németh Zoltán zenei diplomáját. Voltak olyan fellépõk alpolgármesterek vagy Mercz Árpád, kerületünk díszpolgára, akinek unokái Kószás Ágnes és Veress Andrea a színpadon jeleskedtek mint elõadók. A kerületi vezetés nevében Németh Zoltán alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Az est konferansziéja Belej Ferenc, a Nádasdy Kálmán Mûvésze- is, akik az életben egyébként más szakterületen jeleskednek: a Vanmocsello duó egyik tagja, Vándor Béla például úszómester a Hajós Alfréd Tanuszodában, társa, In Memoriam Február utolsó szombatján a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola volt és jelenlegi diákjai, tanárai, valamint kerületi mûvészek emlékeztek a négy évtized alatt elhunyt mûvésztanárokra, munkatársaikra. A Nádasdy Teremben tartott emlékesten Arató László, a mûvészeti iskola igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd átadta a szót a rendezvény fõszervezõjének, Nemes Lászlónak. A több mint száz megjelent, köztük Szabolcs Attila polgármester is az iskola egykori vezetõje segítségével idézte fel a kollégáival vagy tanáraival együtt töltött soksok órát, a közös fellépéseket és kiállításokat, amihez nagy segítséget nyújtottak a kivetített fényképek, a rövid filmbejátszások, a felcsendülõ zeneszámok és a tánc. Az est elsõ közremûködõjeként Jandó Jenõ Kossuth-díjas zongoramûvész zongorakíséretével Csavlek Etelka operaénekes énekelt áriákat. Gaál Éváról, a Liszt-díjas balettmûvészrõl egyik tanítványa, Nagy-Hegyi Menta beszélt, aki a mesternõ szakmai múltját röviden bemutató filmhez felhasználta az 1980-as években készült videófelvételeket, a házi archívumok fotóit és a mûvésznõ lányától kapott fényképeket is. Az erre az alkalomra összegyûlt tizenegy volt balettos számára a balett tanszak fiatal növendékeinek tánca is segített felidézni a mesternõvel töltött felejthetetlen éveket. A fúvós tanárokra Gaál Lászlóra, Kucsera Jenõre és Gergely Gyulára emlékezve két Vivaldi- mû hangzott el Kiss Márk (kürt) illetve Kaján György (trombita) elõadásában. Pertis Jenõ emlékét fia, Pertis Attila idézte fel, aki szintén az iskola tanulója volt most Liszt-díjas zongoramûvész. Édesapja egyik mûvét játszotta, ahogy a Nádasdy Vonósnégyes is Pertis- darabbal tisztelgett az Erkel-díjas zeneszerzõ és zongoramûvész emlékének. A fiatalon elhunyt Scholtz Annamáriára a volt tanítványok gitár-kvartettje emlékeztette a hallgatóságot. Jandó Jenõ zongoramûvész és Csavlek Etelka operaénekes március 25. Mócsai Tamás pedig villamosmérnök. A koncert fénypontja Perényi Miklós volt, akit a világ öt legjobb csellistája között tartanak számon. Számos jelentõs díjat kapott pályafutása során: Liszt Ferenc-díjjal, Kossuth-díjjal, érdemes mûvész és kiváló mûvész érdemrenddel jutalmazták elõadó-mûvészi és zenepedagógiai munkásságát. Johann Sebastian Bach II. d-moll szvitjét hallhattuk tõle világszínvonalon, a szólójátékot ámulattal és néma csendben figyelte a közönség, még a kisgyermekeket is lebilincselte a gyönyörû zene. Perényi ráadásként Kodály Zoltán Epigrammáit adta elõ, zongorán fia kísérte. Perényi Benjámin is budafoki növendék volt, két éven keresztül tanult a Nádasdy Mûvészeti Iskolában. SINKOVICS SZILVIA A kvartett tagjai ma már kivétel nélkül maguk is gitártanárok. Bódi Ágnes grafikusmûvészt Neuberger István méltatta, míg Kõhalmi József SZMK-elnökrõl, az iskola volt könyvtárosáról Belej Ferencné emlékezett meg. Kucsera Jenõ volt tanítványa, Szabó János tanárként is éveken át itt dolgozott. Érdekesnek és felemelõnek tartja a rendezvényt, mert úgy véli, mindenkinek fontosak a gyökerek. Meg kell õriznünk az életünket meghatározó emberek emlékét, és ez az este erre lehetõséget nyújtott. Hegyi Virág szolfézst tanít Érden, a Lukin László Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézményben. Õ diákként két tanszakon is tanult a mûvészeti iskolában, zongorázott és balettozott. Az esten Gaál Évára akart emlékezni, de mint mondta, szerencse, hogy a kivetítõn megjelent képek nem szólaltak meg, mert úgy hiszi, ha meghallotta volna a mesternõ hangját, biztosan sírva fakad. A kétórás emlékest Jandó Jenõ zongorajátékával zárult, de a beszélgetés és az emlékek felidézése még hosszú órákon keresztül tartott. TAMÁS ANGÉLA

11 2010. március 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11 Pótolhatatlan nemzeti kincs került veszélybe A budatétényi Rózsakertben sajtótájékoztatón tiltakozott a kerület vezetése és Font Sándor országgyûlési képviselõ, mert végveszélybe került a Rozáriumot fenntartó Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-fejlesztõ Kht. Akutatóintézetet elmulasztotta átminõsíttetni kft.-vé a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Vagyontanács, amelyet a Pénzügyminisztérium felügyel, így a felszámolás küszöbére került az itteni gyümölcs- és dísznövény-génállomány. Font Sándor idõben figyelmeztette az illetékeseket arra, hogy pótolhatatlan nemzeti kincs került veszélybe, de már folyamatban van az intézet és a hozzá tartozó ingatlanvagyon felszámolása. Az ellenzéki képviselõ levélben kért segítséget az államfõtõl és a kormányfõtõl is, de egyelõre csak Gõgös Zoltán földmûvelési államtitkártól kapott megnyugtató választ. Ebbõl kitûnt, hogy a tárca csak a génállomány fenntartását vállalja, de figyelmen kívül hagyja a kutatóintézet hatalmas értéket képviselõ ingatlanait, amelyek fõként az M6-os és M7-es út mentén húzódnak. Ez a terület mondta Font Sándor az ingatlanértékesítéssel foglalkozó cégek érdeklõdésének középpontjában áll. A képviselõ úgy véli, hogy ingatlanspekuláció lehet a háttérben, mert a felszámolásra a Reorg Kft.-t jelölték ki, amelynek többségi tulajdonosa a Meyra Investments ingatlanfejlesztéssel foglalkozó offshore cég. A politikus szerint az államnak korábban lehetõsége lett volna, hogy a cég vagyonelemeit ne vonja kényszervégelszámolás alá, ezzel kapcsolatos kérését azonban többször elutasították. Szabolcs Attila polgármester és Németh Zoltán alpolgármester, a sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy a Rozárium a kerület egyik fõ vonzereje, ahová már a hetvenes-nyolcvanas években tízezrével zarándokoltak el a rózsakiállítások idején a fõvárosiak. Az 1990-es években a kutatóintézet nehéz helyzetbe került, s emiatt az egykor 12 hektáros területbõl csak három hektár maradt. Itt azonban még mindig 1200 fajta, mintegy nyolcezer rózsatõ található. A maradék három hektár terület is óriási értéket képvisel, és mi semmiképp sem szeretnénk, ha a kerület ékességének számító rózsakiállítás helyén lakópark épülne mondta Szabolcs Attila. A polgármester hozzáfûzte: már hazánk elsõ mezõgazdasági minisztere, Klauzál Gábor is foglalkozott ezen a területen rózsatermesztéssel a XIX. század hatvanas éveiben. Németh Zoltán kiemelte, hogy a kormányzat, illetve az illetékesek vagy tudatosan vagy hanyagságból nem tettek semmit a további mûködtetés biztosításáért. Most itt a lehetõség, és eljött az idõ, hogy bizonyítsák: nem rosszhiszemûek, nem akarják elherdálni és elveszejteni ezt a nemzeti kincset. Az alpolgármester szerint az utolsó pillanatban vagyunk. Most még van lehetõség Európa egyik legnagyobb rózsagénállományának, a rózsakiállításnak a megmentésére. Németh Zoltán elmondta azt is, Budafok-Tétény önkormányzatának vezetõje levelet juttatott el a miniszterelnöknek, a pénzügyminiszternek, a földmûvelõdésügyi miniszternek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatójának és a kerület jelenlegi országgyûlési képviselõjének, hogy vessék latba befolyásukat az Érdi Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-fejlesztõ Kht. megmaradásáért. A magyar örökség díjas Márk Gergely itt álmodta meg és hozta létre több mint ötven évvel ezelõtt Európa akkor egyik legnagyobb Rozáriumát. A sajtótájékoztatón elmondta: nagyon meglepõdött a felszámolás hírére, és tragikus dolognak tartja a történteket, hiszen életmûvének tekinti a Rózsakiállítást. A 87 éves kutató nevéhez több mint 650 rózsa nemesítése kapcsolódik, amelyeknek kivétel nélkül magyar nevet adott. Világszerte ismert többek között az Árpádházi Szent Erzsébet nevet viselõ rózsája.

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Nyílt napok a bölcsõdében Jöjj be hozzám kis madárka Ismerkedésre, játékra és beszélgetésre hívjuk azokat a szülõket és gyermekeket, akik 2010 szeptemberétõl bölcsõdések szeretnének lenni. Idõpontok: Április 13., kedd Rózsakerti Bölcsõde 1223 Bp., Rákóczi út 18. Április 14., szerda Leányka Utcai Bölcsõde 1221 Bp., Leányka u. 40/A Április 15., csütörtök Bartók Úti Bölcsõde 1225 Bp., Bartók B. út 4. Április 20., kedd Vöröskereszt Utcai Bölcsõde 1222 Bp., Vöröskereszt u. 13. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a nyílt napokra 9 és 11 óra között! BÖLCSÕDEI BEIRATKOZÁS Beiratkozásra május 3., hétfõtõl május 14. péntekig munkanapokon 9 órától 13 óráig várjuk azokat a szülõket, akik szeptembertõl bölcsõdébe szeretnék íratni gyermeküket. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: gyermek születési anyakönyvi kivonata, szülõ lakcímkártyája. A beiratkozás helyszínei: Leányka U. Bölcsõde 1221 Bp., Leányka u. 40/A Tel.: Kochné Orosz Anikó tagbölcsõde-vezetõ Vöröskereszt U. Bölcsõde 1222 Bp., Vöröskereszt u. 13. Tel.: Bartha Katalin tagbölcsõde-vezetõ Rózsakerti Bölcsõde 1223 Bp., Rákóczi út 18. Tel.: Eisner Ágnes tagbölcsõde-vezetõ Bartók B. Úti Bölcsõde 1225 Bp., Bartók B. út 4. Tel.: Bakti Istvánné tagbölcsõde-vezetõ Tisztelt budafok-tétényiek! A budafok-tétényi Városháza és a vasút közötti parkoló lezárásával megkezdõdött a P+R parkoló I. ütemének kiépítése. A Mária Terézia útról a Budafok-belvárosi vasúti megállónál lehajtó gépjármûveknek a Városháza elõtt vissza kell hajtaniuk a Mária Terézia útra. A parkoló teljes kiépítése várhatóan két hónapot vesz igénybe. Az építés idejére szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Nyílt napok a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda tagóvodáiban március 25. Tájékoztatom a kedves szülõket, érdeklõdõket, hogy a 3 5 éves korú gyermekek óvodai beíratása elõtt a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda tagóvodáiban a mellékelt táblázatban feltüntetett idõpontokban lesznek nyílt napok. A nyílt napok keretében megismerkedhetnek a tagintézmények vezetõivel, az óvodapedagógusokkal, tájékoztatást kaphatnak tõlük a tagóvodák Helyi Nevelési Programjairól, megismerhetik az óvoda adottságait, jellegzetességeit, a csoportszobákat, a környezetet. A nyílt napok órakor kezdõdnek! Sok szeretettel várjuk önöket! Horváthné Fûkõ Zsuzsanna, óvodavezetõ Tagóvoda Idõpontok Árnyas Kert Tagóvoda április 21. szerda 1222 Bp., Kisfaludy u április 22., csütörtök Bartók Tagóvoda április 15., csütörtök 1225 Bp., Bartók B. u április 19., hétfõ Csemetekert Tagóvoda április 15., csütörtök 1224 Bp., VII. u április 19., hétfõ Csicsergõ Tagóvoda április 21., szerda 1222 Bp., Vöröskereszt u április 22., csütörtök Ficánka Tagóvoda április 14., szerda 1222 Bp., Árpád u április 19., hétfõ Huncutka Tagóvoda április 15., csütörtök 1223 Bp., Rákóczi u április 19., hétfõ Leányka Tagóvoda április 14., szerda 1221 Bp., Leányka u április 15., csütörtök Maci Tagóvoda április 22., csütörtök 1222 Bp. Kereszt u április 23., péntek Napocska Napközi Tagóvoda április 12., hétfõ 1225 Bp., Napközi u április 13., kedd Rózsakert Tagóvoda április 21., szerda 1223 Bp., Rózsakert u április 22., csütörtök Szivárvány Tagóvoda április 21., szerda 1222 Bp., Mezõ u április 22., csütörtök Tündérkert Tagóvoda április 16., péntek 1221 Bp., Anna u április 19., hétfõ Varázskastély Tagóvoda április 14., szerda 1223 Bp., Erzsébet királyné u április 15., csütörtök Zöldecske Tagóvoda április 19., hétfõ 1221 Bp., Ják u április 22., csütörtök

13 2010. március 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 13 Kertészkedjünk! Kertészeti tanácsok április elején Averõfényes napsütés már simogatja az arcunkat, és az esõ is egyre enyhébb, frissebb. A sok friss, új hajtás zöldje, a virító kora tavaszi hagymás virágok, és a gyümölcsfák virágai is színnel és illattal töltik meg a természet éledését. Felélénkültünk mi is, életkedvünk megnõtt, érezzük a változást. Energiával telve mehetünk ki újra a kertbe, hogy folytassuk alapos munkánkat, és így sok késõbbi gondtól óvjuk meg magunkat. Röviddel virágzás elõttig metszhetjük még csonthéjas gyümölcsfáinkat (kajszi, õszibarack). Ha metszéseink nyesedékét még nem takarítottuk el, és van szalonnasütõnk, ne dobjuk ki, mert tökéletes tûzrakó anyag. Hordjuk inkább egy félreesõ tárolóhelyre, és rakjuk kazalba. Itt az ideje a vetõmagok beszerzésének. A betegségre ellenállók kevesebb permetezéssel is termeszthetõk, tehát ezeket a fajtákat részesítsük elõnyben. Ha szükséges, fertõtlenítsük a talajt vetés elõtt. Vágjuk vissza az új hajtásokig a nyári orgonát (Buddleia), és virágzás után ritkítsuk ki az aranycserjét (Forsythia). Védekezzünk a kártevõk ellen, de vigyázzunk a virágzásra és a méhekre. Monília ellen használhatunk réztartalmú szert a csonthéjasoknál. Az esõs idõjárás kedvez a gombás betegségeknek, ilyenkor gombaölõ szerrel védekezzünk. A gyep gombabetegségei ellen bordói lével vagy biotermékekkel védekezhetünk. Minden háziasszony tudja, hogy a friss fûszereknek van a legjobb aromájuk, és ezekkel lehet a legfinomabb ételeket elkészíteni. Kertünk legnaposabb részén alakítsunk ki fûszerkertet, a meleg segít a növényeknek felhalmozni az értékes illóolajokat. A fûszernövények közül sok évelõ: citromfû (Melissa), lestyán (Levisticum), kakukkfû (Thymus), rozmaring (Rosmarinus), szurokfû (Origanum), tárkony (Artemisia dracunculus). Az egyévesek közül a zsázsát és a kaprot több lépcsõben ajánlatos elvetni, hogy a fûszerezéshez, salátaöntethez mindig friss, zöld levelünk legyen. VIRÁGFÖLDVÁSÁR Fantasztikus virágföld árak a Fitoland Dísznövénykertészetekben! Általános virágföld 990 Ft/50 l, 490 Ft/20 l A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövénykertészet Budapest XXII. ker., Rókales u (70-es út mellett, a Szoborparknál) Nyitva mindennap: További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat keresse a weboldalon. *Az akció március 31-ig, ill. a készlet erejéig érvényes, és más akcióval nem vonható össze. Ritkábban és több vízzel öntözzük egynyári virágaink magvetését, így távol tarthatjuk a kórokozókat. Palántadõlés kártevése esetén távolítsuk el a fertõzött növényeket, megfelelõ növényvédõ szerrel kezeljük az állományt. A tulipánvész által megtámadott görbe, torz tulipánokat szedjük ki. A hagymás növények akkor hoznak következõ évben is szép virágot, ha elvirágzás után nem hagyjuk, hogy termést hozzanak (pl. tulipánoknál a termõ lecsippentésével). Az elszáradó szárból a növények fokozatosan vonják ki a tápanyagot, fejlesztenek erõs hagymákat. Áprilisban felújíthatjuk virágos balkonládáinkat. Távolítsuk el a tavalyi földet, és alaposan mossuk ki a ládát. Ezután töltsük meg friss földdel. Használjunk speciálisan erre a célra kialakított balkonvirágföldet. Most ültethetünk tavaszi növényeket a balkonládákba, edényekbe. Ilyenek pl.: árvácska (Viola sp.), jácint (Hyacinthus sp.), kõtörõfû (Saxifraga sp.), kankalin (Primula sp.), nefelejcs (Brunnera sp.), százszorszép (Bellis sp.), tulipán, stb. Ezeket késõbb, visszahúzódás után nyári növényekkel egynyáriakkal vagy évelõkkel váltsuk fel. Védett helyen teleltetett edényes dísznövényeinket április elejétõl vihetjük ki a kertbe, teraszra, elõtte szedjük le róluk az elpusztult, sérült, száraz részeket. Ha egyik-másik felkopaszodott, készítsünk dugványt fertõzésmentes földbe. Azokat a növényeinket, amiket most szaporítottunk, ne tegyük még napra, mert könnyen elpusztulnak a meginduló, számukra túl erõs anyagcsere-folyamatoktól. A szobanövények tavaszi átültetése most idõszerû. Vizsgáljuk meg õket, kinõtték-e a cserepüket, és felélték-e a tápanyagot. Ezt egyszerûen megtehetjük: kicsit beöntözzük õket, így a virágföld enyhén összeáll. Ezután fejjel lefelé fordítva kiütjük a cserépbõl. Ha csak kevés a talaj, és összetapadt, vékony gyökérzet látszik, akkor szükséges az átültetés nagyobb cserépbe, és friss virágföldbe. FRIEDMANN MÁRTON OKLEVELES TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZMÉRNÖK

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 25. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool stb. Hétvégén is! : LEGYEN ÖNNEK IS PÁRJA! Társkeresõ Iroda Fényképes és színvonalas adatbázissal! Márciusban a 40 év alatti hölgyek regisztrációja ingyenes! Ez nem internet, ez valóság! Tel.: 06 (30) Randevúzzon még MA! Széchenyi-kártya ügyintézés! Dél-Budán egyedül az Ipartestület székházában igényelhet és hosszabbíthatja meg Széchenyi-kártyáját. Bõvebb információ: , Tekintse meg a Google-ban: Dinasztia Galéria. Vásárolunk készpénzért 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig törtaranyat, ezüstöt (dísztárgyat), bútort, képet, hagyatékot. Kérem, hívjon bizalommal , (A volt budai Skála mellett.) Aprótól a legnagyobbig, az IPARTESTÜLET GYORSSZOLGÁLAT elvégzi. Az Ipartestület garanciavállalással biztosítja a munka minõségét. Tel.: Szobafestés, mázolástapétázás, laminált parketta lerakása. Minõségi munka, kedvezõ ár. Szabó Dénes, telefon: Web: Aprók Diósdon, a Bartók ltp-en kétszobás, napos, II. emeleti, jó állapotú, azonnal beköltözhetõ lakás 13 millió forintért eladó. Tel.: Keresek régi ipari berendezéseket, mûhelybútorokat: vastárolók, fiókos vasszekrények, öltözõ vasszekrények, vasasztalok, vasszékek, vaslámpák. Tel.: vagy Lakásszerviz Ajtók, ablakok, csapok, bojlerek, WC-öblítõk javítása, cseréje. Üvegezés, kisebb kõmûvesmunkák, javítások. Tel.: Bõrgyógyászat és természetgyógyászat a Campona közelében. További információk: tel.: +36(20) , tel.:+36 (30) SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS Orion, Videoton, ITT-Nokia, Vestel, Nordmende, Grundig. Helyszínen azonnal villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Budafoki fogtechnika. Fogsorok, hidak, koronák készítése és javítása. Törhetetlen fogsorok készítése, Soniwhite II fogfehérítés, teljes fogorvosi ellátás, alsó-,felsõ kivehetõ fogsor 45 ezer Ft-tól. Nyugdíjasokank 10% kedvezmény. Cím: XXII. Budafok, Mezõ u.13. Tel.: Új épület kivitelezése, régi épület felújítása. Teljes szakipari munkák garanciával. Ingyenes felmérés. Kisebb munkát is vállalunk. Szili Tibor: , Fogtechnikus Javítás 3000 Ft, fogsor Ft Bp. XXII., Hómezõ u. 45. Tel.: , Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Tisztelt szülõk! Tisztelt támogatók! A XXII. kerület egyesített bölcsõdék Aprók Háza Alapítványa köszöni a évi személyi jövedelemadójuk 1%-ból felajánlott Ft-ot. SVÉDMASSZÁZS (Terv. u.) tel: Bartók Lakótelepért Egyesület évi közhasznú jelentése Nyilvántartási szám: Források: 94 e Ft. Bevételek: 140 e Ft. Ráfordítások: 74 e Ft. Tárgyévi eredmény: 66 e Ft. Diplomás zenetanárnõ vállal zongora-, fuvola-, furulya-, ének-, szolfézs-, zeneelméletoktatást kezdõ és haladó szinten. Tel.: Az alapítvány a bölcsõdés gyermekek tárgyi környezetének fejlesztését támogatta: a Leányka Utcai Bölcsõde udvari mozgásfejlesztõ játékot és gyermekbútort a Vöröskereszt Utcai Bölcsõde udvari játéktárolót, udvari fejlesztõ játékot és szobabútort, a Rózsakerti Bölcsõde udvari játéktárolót, játékokat és gyermekfektetõt, a Bartók Bölcsõde udvari játéktárolót, gyermekbútort és fektetõt kapott az alapítványtól. APRÓK HÁZA ALAPÍTVÁNY adószáma: Számlaszáma: Címe: 1221 Budapest, Leányka utca 40/A Köszönjük a támogatást! Továbbra is várjuk a felajánlásokat! Társasházak közös képviseletét vállaljuk, teljes körû ügyintézéssel, mûszaki, jogi háttérrel. Tel.: , TAVASZI KERTI MUNKÁK Gyümölcsfák termõre metszése, díszfák, bokrok metszése, sövénynyírás, alakítás, lemosó permetezés, gépi kapálás, nyesedékelszállítás kertészmérnöktõl. Tel.: , A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Felelõs kiadó: Boor Géza Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Telefon: Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató

15 2010. március 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Programajánló RÓZSAVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 1221 Bp., Ady Endre út 25. Tel.: , Március 27., szombat 8 15 óráig Tavaszváró Magyarok Vására és gyógyító nap Rózsavölgyben. 17 órakor kiállítás: Nagy Zoltán csempeképeit mutatjuk be a Madárdal zenekar közremûködésével tól Rózsavölgyi Esték Új szekták, avagy tájékozódás a tisztultabb hitéletrõl. Kirándulunk Pécsre és környékére április 18-án, vasárnap. Jelentkezés március 30-ig, Kiss Irénkénél: Április 9. péntek 19 óra Költészet napja Rózsavölgyben I. rész. Belépõ: 600,-/fõ Március végéig lehet még jelentkezni felvidéki máj , és erdélyi július i kirándulásainkra! Pécs ápr.18., és Gyõr jún. 20. Jelentkezési határideje ápr.7! Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budapest XXII. kerület, XVI. u. 22. Áprilisi programok: 2., péntek 17 óra: Természetjárók baráti körének összejövetele. Vezeti: Sümegi János és Szeribert István. 2., péntek óra: Zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ. 6., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ. 6., kedd óra: Zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ. 7., szerda 18 óra: Polgári Kör összejövetele. Vezeti: Pelikán Imre elnök. 8., csütörtök 17 óra: Fotóklub. Vezeti: Kutas Endre alelnök. 8., csütörtök 18 óra: Ki mit gyûjt klub. Vezeti: dr. Rácz István. 9., péntek óra: Zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ. A Baross Gábor Közösségi Könyvtár nyitvatartási ideje: hétfõn óráig, valamint pénteken óráig. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk székházunk alagsorában. A kölcsönzés ingyenes. A könyvtárat vezeti: Pintér Zsuzsanna. A szülõk és gyerekek játékos klubja mindenkit szeretettel vár. Kézmûves-foglalkozás, vezeti Kutasné Bálint Katalin népi iparmûvész. A klubfoglalkozások minden szombaton 16 órakor kezdõdnek. Minden kisgyereket és szüleit szeretettel várjuk! A részvétel ingyenes! A klubot vezeti: Ruzsa Klára és Varga Éva. Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-ház (Nagytétényi út 306.) Tel.: , Állandó programok a honlapunkon, ill. a VH elõzõ számában olvasható. Új: Kártyások klubja: minden héten hétfõn ig A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesület Székház 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Ipartestület Székház programjai (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) Állandó programjainkról tájékozódhat a 06 (30) es telefonszámon, vagy látogassa meg honlapunkat: Tátika kezdõdjék a muzsika Valamikor 4 évvel ezelõtt a kerület leglátogatottabb baba-mama foglalkozásán találkoztunk elõször a Klauzál-házban. Õ a kislányával, én az ugyanannyi idõs kisfiammal verseltem, énekeltem heti rendszerességgel. Mindig irigykedve hallgattam tiszta énekhangját. Gondoltam jó neki, tud énekelni Most egészen más apropóból találkozunk. Õ lett a kerület Tátija jó egy évvel ezelõtt, meghódítva kicsiket és nagyokat egyaránt. Zenés foglalkozásokat tart a kerület különbözõ pontjain, rendezvényekre hívják és jó néhány óvodában tart zeneovikat is a saját maga által kitalált programmal. Kíváncsi voltam, hogyan lesz egy fõállású anyuka, Vassné Varga Ágnes Táti Ági, és kezd a régi marketinges karrier helyett valami egészen másba. Amióta én is anya lettem, a sokéves zenetanulás és a zene szeretete új értelmet nyert számomra. Így aztán megalakult a TÁ-TI- KA, egyre több elbûvölõ, apró Tátogóval. Hangszerparkomat egyre több ritkaság gazdagítja, jelenleg pedig zeneterápiát tanulok a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolán. Miben új ez a fajta megközelítése a zenei nevelésnek, oktatásnak? A TÁ-TI-KA program az értékes zene táplálását, átörökítését tûzte ki céljául. Az élményközpontú foglalkoztatás alapja a hétéves korig kidolgozott tematika. A zene szeretetére tanít kicsit és nagyot egyaránt. A kerületben most futó programok a babazene, a zenebölcsi és a zeneovi. A foglalkozásokon kizárólag élõ hangszeres zenével találkozhattok az énekszó és mondókák mellett. A zenei anyag gondosan összeállított, mindig az érintett korosztály sajátosságait szem elõtt tartva. A kiválasztott dalok többnyire az évszakokhoz, jeles eseményekhez kötõdnek. Tehát a legkisebbek zenei nevelését tûzted ki célul. A picikre, kicsikre jellemzõ, hogy olyan tevékenységeken keresztül fejleszthetõek leginkább, amiben örömüket lelik. A megfelelõ módon tolmácsolt zene mindannyiuk számára élmény, sokrétû fejlesztõhatása pedig megkérdõjelezhetetlen. Mi a helyzet a kerületben? Fogékonyak az anyukák az újdonságokra? Bátran mondhatom, hogy akik eddig eljöttek, nagyon szeretik a foglalkozásokat. Én magam is kerületi vagyok, és kerületi mamáknak, babáknak, gyerekeknek szánom a foglalkozásaimat. Pont ez a jó bennük, hogy mindenki itthon van. A Tátifoglalkozások családiasak, név szerint ismerjük egymást és a gyerekeket. Mindannyiunkat a zene hozott össze és sokan aztán a hétköznapokban is összejárunk. Mire készülsz mostanában? Mennek a zenebölcsik, zeneovik teljes gõzzel. Itt érdemes megemlíteni, hogy aki kíváncsi egy ilyen foglalkozásra, a Zeneovi nyílt órák április végén lesznek. Részletek majd az érintett óvodákban és a honlapon (www.tatikazene.hu) olvashatók. Még egy jó hír azoknak, akik szeretik a zenémet. Belekezdtem egy TÁTIKA gyereklemez elkészítésébe, amelyen értékes gyerekversek igényes megzenésítései lesznek hallhatók ismert hazai zenészekkel. Szívem, lelkem beleteszem a munkába, remélem, szeretni fogják kicsik és nagyok egyaránt. SCHOLTZ VIKTÓRIA

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 25. Ismét hajóra szállok! Méder Áron három év alatt az alig hatméteres Carina nevû vitorlásával utazta körbe a Földet. Hajóját Budafokon, az Oroszlános udvarban lehet megtekinteni május elejéig. Áron erõsen kötõdik kerületünkhöz. Ötéves koráig itt lakott a Promontor utcában, és elindulása elõtt, augusztus 20-án a Hárosi-öbölben a gazdagréti László atya áldotta meg minijachtját. Molnár Dia felvétele A nagyhét ünneplése Nagytétényi római katolikus templom Március 28., virágvasárnap. Vasárnapi miserend: 10.00: Barkaszentelés, körmenet, szentmise Április 1., nagycsütörtök: 10.00: Bp. Bazilika Olajszentelési mise : Szentmise az utolsó vacsora emlékére : Virrasztás. Április 2., nagypéntek: 15.00: Keresztút : Gyónási lehetõség Nagypénteki szertartások (Jézus szenvedésének ünneplése). Április 3., nagyszombat: és : Imádság a szentsírnál. Alatta gyónási lehetõség Húsvéti vigília ünneplése. Fényliturgia igeliturgia keresztségi liturgia szentmise a felajánlástól körmenet. Április 4. húsvétvasárnap: 10.00; 18.30: Szentmisék. Április 5., húsvéthétfõ: 8.00 és 10.00: Szentmisék. Római katolikus egyház Budatétényi Plébánia Március 28. Virágvasárnap: 9 óra Szent Mihály kápolna barkaszentelés, ezt követõen mise, 8.30 óra szentmise A nagyhéten minden nap mise órakor, kivéve nagyszombaton. Április 2. Nagypéntek: 15 óra Keresztút, óra szertartás Cápahorgászat Áron gyermekkora óta vitorlázik. Versenyeken is vett részt, emellett vitorlásoktató is volt. A három éves útnak azért vágott neki, mert vágyott a kalandra. Ki akart szakadni a pesti életmódból. Helyette egy egyszerûbb életbe hajózott át. A minijachtot 2004 novemberében vette meg. Az elõkészület másfél évig tartott, aztán 2006-ban nekivágott a nagy útnak. A Föld 192 országa közül negyven országot érintett. Az élelemvásárlást bankkártyával oldotta meg, az óceánon pedig halászott. Cápa nem akadt a horgára, de látott pár szép, kifejlett példányt. Sõt, valamikor velük együtt úszott a végtelen óceánban. Vágjunk bele! A kiállítás látogatói között volt Szabolcs Attila polgármester is. Vele is a hajókról és a vízrõl beszélgettem. - Pár évvel ezelõtt beültem egy versenykajakba, aztán egybõl a másik oldalán találtam magam meséli mosolyogva polgármesterünk. Elmondta, nagyon szereti a vizet és a hajózást. Tizenöt évig vitorlázott a Balatonon. Nagyhajós versenyeken is indult családjával. - Idõnként a barátokkal elmegyünk kenutúrára, de akkor nem maradhat otthon a sátor és a bogrács sem. Ha vitorlásversenyeken nem is, de az õszi önkormányzati választásokon mindenképpen versenybe szállok. Király Dóri (14 éves) Méder Áron az Oroszlános Udvarban (Leányka utca 1/B) Békét és Szelet! Három év a Föld körül címû könyvét dedikálja április 3-án 10-tõl 12 óráig a Carina mellett. Április 3. Nagyszombat: 21 óra Vigilia Április 4. húsvétvasárnap: 9 óra szentmise Április 5. húsvéthétfõ: 9 óra szentmise Szeptember utolsó vasárnapjáig vasárnaponként a szentmise a Szent Mihály kápolnában lesz. Budafoki evangélikus templom Családostól várjuk híveinket istentiszteleteinkre amelyeket de. 10-kor tartunk. Virágvasárnap március 28-án nagypénteken, április 2-án. Ezen az ünnepen este 6-kor fiataljaink a PASSIÓT adják elõ. Húsvétkor az istentiszteleten megemlékezünk Radnai Mártonról aki 100 évvel ezelõtt született és a gyülekezet kántora volt. A Budapest-Budafoki Református Egyházközség Április 1. (nagycsütörtök) Istentisztelet 18 óra (Úrvacsora közös kehely) Április 2. (nagypéntek) Istentisztelet 10 óra és 18 óra Április 4. (húsvétvasárnap) Istentisztelet 10 óra (Úrvacsora kis pohár) Április 5. (húsvéthétfõ) Istentisztelet 10 óra (Úrvacsora közös kehely) Református egyház Nagytétényi Egyházközség Április 4. (húsvétvasárnap) Istentisztelet: 10 óra Április 5. (húsvéthétfõ) Istentisztelet: 10 óra Civil szervezetek napja 2010 Kerületünk civil szervezetei közös összefogással ismét baráti találkozót tartanak március 27-én, szombaton 9.30 órai kezdettel a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székházában (1222 Budapest, Tóth József utca 45.). Az idei Civil Szervezetek Napja délelõtti programja keretében a április 11-ére meghirdetett országgyûlési képviselõi választásokhoz kapcsolódóan lehetõséget kívánunk biztosítani Budafok-Tétény országgyûlési képviselõjelöltjeinek a bemutatkozásra, programjaik rövid ismertetésére. Minden kerületi lakost sok szeretettel várunk a programokra, a süteménysütõ és borversenyre! Részletes versenykiírás az interneten olvasható: Rémhírek, szelíd tények Vélhetõen zavarkeltés céljából idõrõl idõre pletykák, rémhírek terjednek arról, hogy Szabolcs Attila polgármester ezerszámra telepít be Budapest más kerületeibõl hátrányos helyzetû polgárokat Nagytéténybe. Bár volna ennyi szabad önkormányzati lakás válaszolhatná erre minden jó szándékú kerületi, aki tudja, hányan várnak önkormányzati lakásra. Évente legfeljebb 4-5, sok éve a kerületben lakó, rászoruló családnak tud a Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázaton lakást adni. A polgármester ugyanis nem ad és nem adhat lakást. Senkinek. Polgármesteri Kabinet

17 2010. március 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Pályázati felhívás A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselõtestületének Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet: 1. önkormányzati fenntartású intézmények számára szeptember 1. és augusztus 31. közötti megvalósítási idõszakra az alábbi kategóriákban: környezetvédelmi versenyek, környezetvédelmi könyvtár, videotéka fejlesztése, zöldfelület-fejlesztés, környezetvédelmi rendezvények, tematikus napok, környezetvédelmi kirándulás, környezeti nevelési munkát, környezetvédelmi tevékenység megvalósítását segítõ kis értékû eszközfejlesztés, egyéb környezetvédelmi tevékenység. A Környezetvédelmi Alap pályázati kerete Ft. 2. a Bp. XXII. kerületben mûködõ nem önkormányzati fenntartású szervezetek számára szeptember 1. és augusztus 31. közötti megvalósítási idõszakra az alábbi kategóriákban: környezetvédelmi versenyek, környezetvédelmi könyvtár, videotéka fejlesztése, zöldfelület-fejlesztés, környezetvédelmi rendezvények, tematikus napok, környezetvédelmi kirándulás, környezeti nevelési munkát, környezetvédelmi tevékenység megvalósítását segítõ kis értékû eszközfejlesztés, egyéb környezetvédelmi tevékenység. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény értelmében a nem önkormányzati fenntartású szervezetek pályázóinak nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak a pályázaton indulásból kizárt személyi körbe. A Környezetvédelmi Alap pályázati kerete Ft. A pályázatokat pályázati adatlapon kell benyújtani. A pályázati adatlap az önkormányzat honlapjáról (www.bp22.hu) letölthetõ vagy a Környezetvédelmi Csoporttól elektronikus úton igényelhetõ illetve ügyfélfogadási idõben átvehetõ. Egy pályázó minden pályázati kategóriában indulhat, de kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásának határideje: április 23. A pályázat elbírálásának határideje: május 19. Az elbírált pályázati eredmények közzétételének határideje: június 4. A pályázat benyújtásának helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda, Környezetvédelmi Csoport (Budapest XXII., Anna utca 15/A I. emelet 12. szoba). A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Koncz Judit, tel.: /103. A pályázat nyerteseivel a szerzõdést a polgármester köti meg. Csobánki Jenõ, KVB-elnök ZÁRKIRÁLY Bt. ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT XI., Fehérvári út 24. T: II., Margit krt. 54. T: H P: 9 18 Szo: SZOLGÁLTATÁSAINK: Szombat! KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, immobilizeres, speciális, mágnes ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS RENDSZEREK HEVEDERZÁRAK szerelése: egyedi méret is ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE -10 % Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának jegyzõje pályázatot ír ki pályakezdõ diplomás fiatalok ösztöndíjas foglalkoztatására Az ösztöndíjas foglalkoztatás által a pályakezdõ fiatalok lehetõséget kapnak arra, hogy a diplomájuk mellé gyakorlati munkatapasztalatot is szerezzenek, ezáltal megkönnyítve a késõbbi elhelyezkedést. Fõként olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik elsõsorban a közigazgatásban szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni. Pályázati feltételek magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, 30 évnél fiatalabb életkor, fõiskolai vagy egyetemi szintû igazgatási vagy jogi végzettség, amelyet igazoló okirat kiadására az ösztöndíjas foglalkozatási jogviszony létesítését megelõzõ két éven belül került sor, START-kártya vagy arra való jogosultság. Ösztöndíjas foglalkoztatásra kijelölt szakterület Városfejlesztési Iroda: egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (magasépítõ, mélyépítõ, útépítõ) szakképzettség. Gyámhivatal: jogász vagy igazgatásszervezõ végzettség. A pályázatnak tartalmaznia kell fényképes önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, motivációs levelet, végzettséget igazoló okiratok másolatát. Illetmény, egyéb juttatások bruttó forint ösztöndíj, utazásiköltség-térítés, étkezési hozzájárulás. Az ösztöndíjas foglalkoztatásról a évi CXXIII. törvény rendelkezik. A pályázatokat április 2-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájához Ösztöndíjas foglalkoztatás jeligével a szakterület megjelölésével lehet benyújtani az alábbi postai vagy címre: postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat jegyzõje pályázatot ír ki Parkfenntartó kertész munkakör betöltésére a munka törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény alapján. Betöltendõ munkakör: parkfenntartó kertész határozatlan idõre, teljes munkaidõben. Feladatok: a közterületi zöldfelületeken, parkfelületeken zöldfelület-, parkfelület-fenntartással kapcsolatos feladatok végzése. Közterületek tisztán tartása, kertészeti feladatok végzése. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, kertészeti szakmunkás, kertészeti vagy mezõgazdasági gépkezelõ, B kategóriás jogosítvány. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: kertészeti szakközépiskolai végzettség, T kategóriás jogosítvány. Elvárt kompetenciák: kiváló szintû megbízhatóság, precizítás, terhelhetõség, önálló munkavégzés. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata. A munkavégzés helye: 1221 Budapest, Leányka u. 1/A. A pályázatokat április 2-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájához Parkfenntartó kertész jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy címre: postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Hirdetmény március 25. A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat mint tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Cím Eladási ár (bruttó Ft) Foglaló (bruttó Ft) Bp. XXII., József A. u. 1/B Ft Ft /1. hrsz., 1091 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Panoráma u Ft Ft /13. hrsz., 1155 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 55. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /14. hrsz., 1640 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /15. hrsz., 1649 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 61. és 63. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Barót köz Ft Ft /3. hrsz., felépítményes ingatlan (telek: 778 m 2, épület: 358 m 2 ) Bp. XXII., Klauzál u Ft Ft /5/A/2. hrsz., pince (415 m 2 ) Bp. XXII., Péter Pál u Ft Ft /1/A/2., 5. hrsz., tároló 19 m 2 + pince 216 m 2 (A két ingatlant csak együtt értékesítjük!) Bp. XXII., Alsósas u Ft Ft /0/A/1. hrsz. lakás, tároló m 2 Bp. XXII., Márvány u Ft Ft hrsz. lakóingatlan (telek: 362 m 2, lakás: 52 m 2 ) A József A. utcai, a Temesvári és Panoráma utcai ingatlanok elõtt az utcában víz, villany, gáz, csatorna van, a Barót közben víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni. A Barót közben lévõ 3 szintes lakóház (pince, földszint, tetõtér) kb. 60%-os készültségû, az ingatlan elõtt az utcában víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni. A Klauzál utcai pince megközelítése a társasház utcafronti udvarrészén keresztül biztosított. A kétágú, átjárókkal összekötött, természetes szellõzésû pincében víz és villany van. A Péter Pál utcai egyhelyiséges tároló és a két önálló ágból álló pince helyreállításra szorul. A pincében vízvételi lehetõség van. Az egyéb közmûvek beköthetõk. A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpont-egyeztetést követõen van lehetõség (tel.: , Belkó Judit). Az ingatlanok közmûbekötésének költségei, a közmûfejlesztési hozzájárulások, valamint a telkeken esetlegesen lévõ alépítmények, építmények bontása a vevõt terhelik. További információ az övezeti elõírásokkal, a beépítéssel/átépítéssel kapcsolatban az Építéshatósági Irodától, a szabályozási tervvel kapcsolatban a Fõépítészi és Városrendezési Irodától, közmûvesítéssel kapcsolatban a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodától a polgármesteri hivatalban (Bp. XXII., Városház tér 11.) kérhetõ. A fenti önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok értékesítési feltételei: A megjelölt közmûvek a telkek és a Barót közben lévõ felépítményes ingatlan esetében az ingatlan elõtti közmûvet jelentik, bekötés nélkül. A Klauzál, Péter Pál utcai ingatlanoknál a megjelölt közmûvek az ingatlanban bent vannak. Az egyéb közmûbekötések költségei (közmûvek felé fizetendõ + önkormányzat felé fizetendõ közmûfejlesztési hozzájárulás) a vevõt terhelik. Önerõs közmûépítés esetén minden költség a vevõt terheli. A vételiszándék-nyilatkozatot írásban kell benyújtani, megjelölve, hogy a vevõ melyik ingatlant kívánja megvásárolni. A kérelemben az elérhetõséget és a vevõ vagy vevõk adatait fel kell tüntetni (név, születési hely és idõ, anyja neve, személyi szám, adóazonosító, állandó lakcím, telefonszám). Amennyiben a vevõ értesítési címe idõközben megváltozik, úgy köteles arról az eladót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a szerzõdés aláírásáig további vételi szándék beérkezik, úgy a jelentkezõk között licitet tartunk, és a legtöbbet ajánlóval kötjük meg az adásvételi szerzõdést. Az adásvételi szerzõdés aláírásáig a bruttó vételár 10%-át kerekítve kell foglalóként csekken befizetni vagy átutalni a KÖSZ 22 Kft. számlájára. A szerzõdéskötés a KÖSZ 22 Kft.-ben (Bp. XXII., Kereszt u. 2.) történik. Az ingatlanoknál a teljes vételár kifizetése egy összegben a szerzõdés hatályossá válását követõen, az errõl szóló értesítés átvételét követõ 8 napon belül esedékes (6-8 hét). A szerzõdés hatályossá válik, amenynyiben a Fõvárosi Önkormányzat nyilatkozik, hogy nem él elõvásárlási jogával, mely jogot az évi XXXIII. tv. biztosítja számára. A nyilatkozat beszerzése az eladó kötelezettsége. ÉRDEKLÕDNI LEHET: KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft., 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: , fax: , FÉLFOGADÁSI IDÕ: hétfõ , szerda 8 16, péntek

19 2010. március 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Pünkösd Csíksomlyón Karsay Ferenc alpolgármester a kerületi katolikus egyházak támogatásával zarándokutat szervez pünkösdkor Csíksomlyóra. Budafok-Tétény keresztalja május 20-án, csütörtökön késõ este indul, visszaérkezik május 24-én, hétfõn a késõ esti órákban. A részvételi költség tartalmazza három éjszakára a szállást Tusnádon, két-, három- és négyágyas, fürdõszobás szobákban, félpanzióval (reggeli, vacsora). Részvételi költség: kétágyas szobában fejenként Ft, háromágyas szobában fejenként Ft, négyágyas szobában fejenként Ft. A részvételi díj tartalmazza az utazási költséget és a kirándulásokat. Utasbiztosítást minden résztvevõnek egyénileg kell kötni. Jelentkezni lehet a es telefonszámon, ahol az utazással kapcsolatban is felvilágosítást adnak. Bérbeadási hirdetmény ABudafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonú és kezelésû ingatlanokat. Az elõleg Ft, mely összeget április 6-áig kell befizetni. A részvételi díj fennmaradó összegét május 5-éig kell eljuttatni a szervezõkhöz. Bérbeadási hirdetmény ABudafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Cím Helyrajzi szám Funkció Alapterület Gyula vezér u gombapince 2093 m 2 Gyula vezér u gombapince 2493 m 2 Kastélypark u /0/A/5. pince 70 m 2 Kistétény u /1. borospince 170 m 2 Kossuth L. u E üzlet 42 m 2 Kossuth L. u E orvosi rendelõ 22 m 2 Kossuth L. u E üzlet 75 m 2 Kossuth L. u E üzlet 81 m 2 Kossuth L. u E üzlet 39 m 2 Kossuth L. u E üzlet 39 m 2 Kossuth L. u E üzlet 34 m 2 Nagytétényi út mûhely, raktár 409 m 2 Nagytétényi út raktár 456 m 2 Péter Pál u /1. pince 301 m 2 Péter Pál u pince 480 m 2 Rákóczi út 20/B /44. üzlet 205 m 2 Vihar u /0/A/1. iroda 70 m 2 Az ingatlanok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ. (Szabó Ferencné, Takács Ádám, tel.: , ). Félfogadási idõ: hétfõ , szerda , péntek óra. Cím Helyrajzi szám Funkció Alapterület Bp. XXII., Leányka u /1/A/1-2. ikergarázs 40 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/3. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/189. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/52. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/187. garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/230. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Rózsakert u /9/A/3. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u /14/A/1. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u /14/A/3. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u /10/A/1. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u. 19/c /12/A/66. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u /14/A/27. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u. 29/C 19. sz /16/0/A/50. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Sóhaj u. 2/A 6. sz /5/A/12. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Sóhaj u. 2/B 5. sz /4/A/11. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/30. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /7/A/25. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u sz /7/A/23. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u sz /8/A/26. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /5/A/1. garázs 18 m 2 Az ingatlanok gépkocsitárolásra és raktározási célra egyaránt bérbe vehetõek. Az Árpád és Sóhaj utcai garázsokban villany, míg a Rózsakert és Tûzliliom utcai garázsokban villany és távfûtés van. A garázsok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ (Szabó Ferencné, Takács Ádám, tel.: , ). Félfogadási idõ: hétfõ , szerda , péntek

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 25. Elõzõ rejtvényünkben egy néhai politikus nevét rejtettük el. A helyes megfejtés: Kovács Béla. Mostani rejtvényünkben egy, a kerületben lakó színmûvész nevét rejtettük el. Beküldendõ a vízszintes 26. számú sor megfejtése. Vízszintes: 1. Csípõs ízû fûszer. 5. Bántón, élesen nevetõ. 11. Balatoni üdülõhely. 13. AC...; olasz sportklub. 14. Téli sport Sumac; perui énekesnõ. 16. Finn autóversenyzõ (Mika). 17. Baszk szeparatista szervezet. 20. A Guido férfinév magyar alakja. 21. A Ludolf-féle szám. 23. Palindrom férfinév. 25. Idegen elõtag: kettõ Magyar színésznõ, Jászai Mari-díjas, érdemes mûvész (1957-). 29. Képzõ, a -ve párja. 30. Erre a helyre. 31. Idõszámításunk elõtt, röv. 33. Az a távolabbi. 36. Jókai...; regényírónk. 38. Piaci mérõsúly. 40. Maró anyag. 42. Üres kéz! 43. Tóth Árpád szülõvárosának lakója. 45. Sík, sima. 47. Csuklón viselt idõmérõ eszköz. 48. Nõi becenév. Függõleges: 1. Svájci város német neve. 2. Tanítgat. 3. Helyrag, a -re párja. 4. Sylvester Stallone beceneve (SLY). 6. Ifjúsági Magazin, röv Master's Voice; a múlt század elején alapított amerikai zenemûkiadó vállalat (és annak védett márkaneve). 8. Norvég királyi név. 9. Kis baj. 10. Európa-, világ- és olimpiai bajnok tornásznõnk (Henrietta). 12. Fohász. 18. Az egyik szülõ, becézve. 19. Arra a helyre. 22. Ibolya, becézve. 23. Szántóeszköz. 24. Enikõ, becézve. 26. Filmfelvevõ gép. 27. Regényét Gárdonyi Géza írta meg. 28. Tagadószó. 29. Henri Matisse nevével fémjelzett francia festõcsoport (Fauves) magyar neve. 32. Erzsébet, becézve. 34. Erõsen óhajt. 35. Kopoltyús víziállat ig tartott történelmi idõszak. 39. Állami bevétel. 41. Létezik. 44. Az irídium vegyjele. 46. Olasz folyó és síkság. S. I.

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

az általános iskolákba történő beíratásra

az általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. tavaszi ülésszakára vonatkozó MUNKATERVE (2013. január 1-től június 30-ig) 3 Tartalomjegyzék Ülések időpontjai: Előterjesztések

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín augusztus 25. 11.00 Tanszakvezetői alakuló Solti értekezlet augusztus 26 29. Vonószenekar

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Meghívó Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Időpont 2014. április 25., péntek 8.00-14.00 óráig Helyszín

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Szakmai elismere sek az egyesü letben

Szakmai elismere sek az egyesü letben Szakmai elismere sek az egyesü letben 2015. június 4-én, Pedagógusnap alkalmából Dr. Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket adományozott pedagógusoknak. A díjak Egyesületünket nagy megtiszteltetés

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben