Városkapu a kerület öt pontján Budafok-Tétény öt bevezetõ útvonalán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városkapu a kerület öt pontján Budafok-Tétény öt bevezetõ útvonalán"

Átírás

1 BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM MÁRCIUS 25. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Városkapu a kerület öt pontján Budafok-Tétény öt bevezetõ útvonalán állítottak fel városkaput a napokban. Az Angeli útnál, a Nagytétényi útnál, a Vilmos utcai felüljárónál, a Leányka utcánál, és a Tanító utcánál köszöntik a kerületbe érkezõket a díszes kapuzatok. A jövõben további városkapukat helyeznek ki más útvonalakra. A Városfejlesztési Bizottság tavaly döntött arról, hogy milyen formájú városkapukat rendeljenek meg. Végül egy szabadalmazott eljárás alapján készítette el egy ismert cég a városkapukat. Acélvázas kereten kõhatású mûanyagra helyezték el a kerületi címert és a feliratot: Isten hozta Budafok-Tétényben. Képünk a nagytétényi városkapunál mutatja Szabolcs Attila polgármestert, Karsay Ferenc és Németh Zoltán alpolgármestert. Ünnepségek március 15-e alkalmából A tétényi emlékmûnél volt a központi ünnep Részlet Németh Zoltán alpolgármester ünnepi beszédébõl: Ma Magyarország, az itt élõ emberek semmit nem kívánnak jobban, mint kiszámíthatóságot és biztonságot. Kilátástalanság helyett remény; enyves kezek és korrupció helyett tisztesség; következménynélküliség helyett elszámoltatás; tehetetlenség helyett határozott cselekvés. Ez az, amire most szüksége van a hazának, (...) Széchenyi felhívta a figyelmet: a nagylelkûség és az igazság szeretete mindenekfelett március 17- én így írt: teli vagyok a legszebb reményekkel. ( ) nem tudok kételkedni nemzetünk legszebb kifejlõdésén Cikkünk a 2. oldalon Méder Áron Budafokon Az Oroszlános Udvarban tartott könyv- és hajóbemutatót a magányos hajós, aki három év alatt kerülte meg a Földet. Cikkünk a 16. oldalon

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Ünnepségek március 15-e alkalmából Megemlékezés a tétényi emlékmûnél, a Zambelli-táblánál, és a Klauzál-háznál ABudafoki Fúvós Egylet zenekara játszott az emlékmûnél, amíg gyülekezett a több száz emlékezõ. Ott volt Lendvai Ildikó és Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, Szabolcs Attila polgármester, Karsay Ferenc és Németh Zoltán alpolgármester, Tevanné dr. Südi Annamária jegyzõ, számos önkormányzati képviselõ, díszpolgár. Jelen voltak a kerületi intézmények, a civil szervezetek, a politikai pártok képviselõi. Németh Zoltán alpolgármester ünnepi beszéde következett, majd az emlékmûnél Szabolcs Attila polgármester, Németh Zoltán és Karsay Ferenc alpolgármester, Tevanné dr. Südi Annamária jegyzõ és a megjelent díszpolgárok helyezték el az önkormányzat koszorúját. Ezután az intézmények, a civil szervezetek és a pártok koszorúzása következett. A kerület több pontján volt helyi megemlékezés az ünnepen. A Klauzál Gábor Társaság koszorúzási ünnepséget tartott március 14-én, az elsõ budatétényi 48- as emlékhelyen, a Klauzál-villa falán közadakozásból elhelyezett emléktáblánál. A 903-as számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapat a Budapesti Városvédõ Egyesület Promontor- Tétény munkacsoportjával közösen koszorúzási ünnepséget tartott március 12-én a Budafok-felsõvárosi temetõben, az évi magyar forradalom és szabadságharc hõs katonái, Térey Pál honvéd huszárõrnagy és Hadik Ágoston honvéd ezredes síremlékénél. A Nagytétényi Polgári Kör a Zambelli Lajos utcában tartott koszorúzási ünnepséget, amelyen Garbóci László helytörténész méltatta a 48-as hõs huszártiszt érdemeit. Március 15-re emlékeztek az Egyesített Óvoda Rózsakert Tagóvodájában. A Kolompos együttes március 25. Jönnek a huszárok címû mûsoruk különleges élményt jelentett mind a kicsiknek, mind pedig a nagyoknak. Az együttes segítségével játékosan idézték meg az es szabadságharc idõszakát: óvodások kicsi huszároknak öltöztek, csatába vonulásukat zászlóvivõ vezette, hozzá az ütemet kisdobos verte, csákós, köpenyes lovas katonáinkat pedig pirosbabos fejkendõt viselõ, keszkenõvel integetõ lányok búcsúztatták. A mûsor különleges hangulatát fokozta, hogy mindez muzsikaszóval, verbunkos tánccal párosult. Részlet Németh Zoltán alpolgármester beszédébõl: 162 éve él a magyar nép szívében 1848 emlékezete. Ami életben tartja, az korszakonként hol a szabadság iránti vágy, hol a kivívott szabadság szeretete. Arany János így ír errõl Fellázadtunk-e mi magyarok? címû újságcikkében: A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegõéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten képére teremtett állat, hanem igavonó barom. Ezért a népek, amint lassanként felvilágosodni kezdtek, mindig jobban-jobban érezték, hogy szabadság nélkül el nem lehetnek. hangzanak Arany János szavai. Ez igaz ránk, magyarokra is. Ránk, akik 1848-ban is önrendelkezésre, függetlenségre vágytunk, de ezen kívánságunk inkább csak az autonómiára és nem az elszakadásra vonatkozott, egészen addig, amíg a bécsi udvar törekvéseinkbe bele nem avatkozott. A változtatás szükségességére Kossuth március 3-án a pozsonyi országgyûlésben felhívta a figyelmet, amikor ezt mondta: Természet elleni politikai rendszerek is soká tarthatják fel magokat, mert a népek türelme s a kétségbeesés közt hosszú út fekszik, de vannak politikai rendszerek, melyek azáltal, hogy soká tartottak, erõben nem nyertek, hanem vesztettek, s végre elkövetkezik a perc, midõn azokat tovább tartogatni akarni veszélyes volna Kossuth már akkor a többség alkotmányos elvét képviselõ, felelõs kormányzásról beszélt, idegen beavatkozástól független nemzeti kormány vízióját festette le. Szerinte a tisztánlátás, az átérzett felelõsség Isten, a világ és a saját lelkiismeretünk elõtt olyasmi, amiben mintha hiány lenne, s amihez vissza kell találnunk. Szavai változásra vágyó országunkra most is igazak. Már több évszázad óta tudjuk, hogy egy ország népe élve jogával elzavarhatja azokat, akik méltatlanná váltak a kormányzásra. Minden haszonlesõ, hazug és tehetségtelen politika elõbb vagy utóbb a történelem szemétdombján végzi. Az ilyet kell Klauzál Gábor szavaival élve Jobb elvek által kiszorítani (...) Ismét Kossuth szavait hozom segítségül, mert 162 év messzeségébõl szebben mondja ki, mire vágyunk, mint arra ma képesek volnánk: De nekünk rend kell, polgártársaim! Rend, mely a szabadsághoz hû legyen; rend kell, melynek oltalma alatt magunkat az új viszonyokba beleszilárdítsuk; rend kell, melynek balzsamujjai alatt a haza javáért egyeseken sújtott sebek meggyógyuljanak; rend kell, mely a nemzet lekötött becsületszavát beváltsa, mely gazdag gyümölcsöt érleljen a közszabadság kertében; rend kell, mely a személyt, vagyont és személyes becsületet biztosabbá tegye, mint volt az önkény lehunyt korában; rend kell, hogy a vagyon munkát adhasson a napszámosnak, kinek becsületes szíve megszaporodott keresetre vár a szabadságnak napjaiban; Aztán így folytatja: nekünk rend kell, melynek szelíd arca elõtt a kétkedés ráncai lesimuljanak; mely a szabadságot megkedveltesse, de melynek férfias határozottsága elõtt a vétek, az ármány, a féktelen pajzánság vagy megtérjen, vagy megrettenjen, és ha kell, lesújtva, büntetve legyen. Ahogy mondani szokták, a forradalomhoz nem szükséges különleges tehetség. Nem kell hozzá rendkívülinek lenni. Egy dolog kell hozzá csupán: az elszánás. A kormányzás ellenben más. Míg a forradalmakat többnyire indulatos, dühös emberek indítják el, egy ország irányításához higgadt elmék kellenek. Ezt már nem lehet indulatból vezényelni. Ide nem elég a harag, a düh, melyek fõként gyûlölettel párosulva rossz tanácsadók lehetnek. Egy ország irányításához nem elegendõek a jól hangzó, fellengzõs szavak, és nem elég a szebb jövõbe vetett hit sem. Ehhez már szaktudás, ebben a tudásban pedig tapasztalat és tehetség kell, amelyek méltó vezérlõi, irányítói a lelkesedésnek. Ha kell, határt szabnak neki; ha kell, felerõsítik. Itt az ideje a szélsõségektõl mentes, nyugodt, felelõsségteljes építkezésnek, amely Isten és a lelkiismeretünk elõtt is megállja a helyét. Itt az ideje a határozott, felelõs tetteknek, amelyek visszaadják hitünket, egy ország hitét. Ma Magyarország, az itt élõ emberek semmit nem kívánnak jobban, mint kiszámíthatóságot és biztonságot. Kilátástalanság helyett remény; enyves kezek és korrupció helyett tisztesség; következménynélküliség helyett elszámoltatás; tehetetlenség helyett határozott cselekvés. Ez az, amire most szüksége van a hazának. Na meg persze az, amire Széchenyi felhívta a figyelmet: a nagylelkûség és az igazság szeretete - mindenekfelett március 17-én így írt: "teli vagyok a legszebb reményekkel. ( ) nem tudok kételkedni nemzetünk legszebb kifejlõdésén Ha ( ) több lesz bennünk a hazafiság, mint az irigység, s több a polgári erény, mint dicsvágy, én biz azt hiszem, lesz még a magyarbul valami, s pedig sok!" - ez 1848 üzenete, ezt kívánom mindnyájunknak!

3 2010. március 25. F I Z E T E T T P O L I T I K A I H I R D E T É S 3

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 25. Díjazottak Március 11-én, a Záborszky Nándor Teremben megtartott ünnepi képviselõ-testületi ülésen Szabolcs Attila polgármester, Karsay Ferenc és Németh Zoltán alpolgármesterek átadták a XXII. kerület által alapított díjakat és kitüntetéseket. A díjazottak Hófehér Fóka Úszóiskola Sport 22 díj A Hófehér Fóka Úszóiskola az 1990-es évek elején alakult, azóta nemzedékek tanultak meg itt úszni. Országos hírnevet szereztek a kerületnek is a bébiúszás beindításával és az úszásoktatással. Az úszóiskola növendékei továbbfejlõdhetnek a Budafóka SE szakosztályaiban. Karitatív tevékenységként a Reménysugár Alapítvány növendékeit fogadják úszásra, így nagy örömet szereznek az otthon lakóinak. Itt tartják az asztmás gyermekek úszása is a gyógytestnevelés részeként. Több éve megrendezik a Vízi zene koncertet, de a Klauzál-Házzal közös programokat is szerveznek. A Hófehér Fóka Úszóiskola a XXII. kerület büszkesége, a helyi élet egyik mozgatórugója. Jankov András edzõ Sport 22 díj Jankov András 1997-ben edzõként került a Budafoki Labdarúgó Clubhoz, ahol az utánpótlás 11 csapatot irányította. Az edzõség mellett az egyesület technikai vezetését is elvállalta, mely szervezõmunkáját munkatársai és a szülõk is nagyra becsülték. Jankov András sok kisgyermekben látta meg a labdarúgó-tehetséget és kiváló pedagógiai érzékkel foglalkozott tanítványaival és 2009 között az úgynevezett Bozsik-program dél-budai programigazgatója volt. Színvonalas szakmai munkája, emberi hozzáállása alapján a sportolók példaképe lett. Kovács Tibor Budafok-Tétény közbiztonságáért díj Kovács Tibor rendõr százados 1995-ben kezdte meg tanulmányait a Rendészeti Szakközépiskolán, majd a Rendõrtiszti Fõiskola elvégzése után a BRFK XXII. Kerületi Rendõrkapitányság állományába helyezték. Szakmai tudása, személyi rátermettsége miatt egyre magasabb beosztásokba került, így 2008-ban a Közrendvédelmi Osztály vezetõjévé nevezték ki. Az osztály állományának irányítását magas szinten végzi, a kapitányság eredményes munkájához jelentõs mértékben hozzájárul. Eipli László Budafok-Tétény közbiztonságáért díj Eipli László 1999 óta tagja a Budafok-Tétény Polgárõrségnek. Tagságának kezdete óta folyamatosan részt vesz a közterületi bûnmegelõzési feladatokban. Aktív résztvevõje a polgárõrség által vállalt rendezvények, baleseti helyszínek biztosításában. Polgárõr munkáját önként, önzetlenül a köz, a közösség érdekében lelkiismeretesen, szakszerûen, a szabályok és törvények betartásával végzi. Z. Juhász Irén Kultúra 22 díj Z. Juhász Irén a XXII. kerület kulturális, zenei életében évek óta kimagasló szerepet játszik. Mûvészi igénnyel, nagy türelemmel, és magas színvonalon tanítja az amatõr énekeseket az igényes kórusmuzsikára. Z. Juhász Irén jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszékének helyettes vezetõje, az egyetem docense. A Lampart Vegyeskarnak 1990 óta karnagya. Kiváló vezetése alatt a Kultúra 22 díjat is megkapta a kórus. Munkájának elismeréseként most õt is méltán illeti meg ez a díj. Bakó Károly Kultúra 22 díj Bakó Károly születése óta itt él a kerületben, igazi lokálpatrióta. Tanulmányai során megismerkedett a fémes szakmával, de ami igazán vonzotta, az a grafika, a grafikus mesterség volt tõl dolgozik kerületünk mûvelõdési házában, munkája során számtalan kiadvány került ki a keze alól: meghívókat, mûsorfüzeteket, szórólapokat, kerületünk programjainak plakátjait készítette el. Nagyfokú szakmai tudással oldja meg feladatait, a szemét, kezét, fantáziáját, színelméleti és kompozíciós tudását adja illusztrátori és alkalmazott grafikai munkái által. Számtalan kiadvány, mesekönyv illusztrátora. Balassa Gyuláné óvodapedagógus Az év pedagógusa díj, Mihalik Sándor-emlékplakett Balassa Gyuláné 35 éve dolgozik a XXII. kerületi Egyesített Óvoda Napocska Tagóvodájában. Munkája, ami egyben hivatása is, elválaszthatatlan a gyermekek iránti nagyfokú szeretetétõl. Az általa nevelt gyermekek, akik ma kerületünk apukái és anyukái, jólesõ érzéssel keresik fel õt és bízzák rá a gyermekeiket. Szakmai munkáját évek óta magas színvonalon végzi, módszertani kultúrája, szaktudása példaértékû. A felhalmozott szakmai és módszertani tapasztalatait elõadások, bemutatók tartásával, azok elemzésével adja át óvodapedagógus kollégáinak. Bíróné Bukszár Éva tanárnõ Az év pedagógusa díj, Mihalik Sándor-emlékplakett Bíróné Bukszár Éva 1978 óta dolgozik a Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola falai között. Az itt töltött három évtizedet napközis, majd tanítói munkakörben kezdte, jelenleg egyre magasabb óraszámban angol nyelvet tanít az alsó és felsõ tagozatban. Környezetismeretet és országismeretet is angol nyelven oktat, valamint tanfolyamokat is szervez szülõknek, gyermeknek egyaránt. Módszertani kultúrája, hivatástudata, gyermekszeretete példamutató. Segíti az újonnan érkezõ kollégák munkáját, szervezi a továbbképzéseket. Petõfi Hedvig tanárnõ Az év pedagógusa díj, Mihalik Sándoremlékplakett Petõfi Hedvig 1984 óta tanít a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, valamint ének szakos tanáraként. Munkáját folyamatosan magas színvonalon végzi, tanítványai a kerületi, a budapesti és az országos versenyeken is eredményesen szerepelnek. Kiemelt figyelmet fordít a beiskolázás elõtt álló 8. osztályos tanulók felvételi vizsgára való felkészítésére. Az õ munkájának is eredménye, hogy egy fõ kivételével az összes tavalyi végzõs diákjuk az elsõ helyen megjelölt középiskolában folytathatta tanulmányait. A diákönkormányzat vezetõ tanáraként is tevékenykedik. Váradi Tamásné tanítónõ Az év pedagógusa díj, Mihalik Sándoremlékplakett Váradi Tamásné a Herman Ottó Általános Iskola tanítónõje immáron több mint 35 éve. Régi budafoki családból származó pedagógus. Eredményes tanítói munkássága során több generáció nõtt fel a keze alatt. Évekig volt az alsós munkaközös-

5 2010. március 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 ség vezetõje. Jelenleg az alsó tagozat ökocsoportjának vezetõje. Ötletekben gazdag, lelkes munkájával bizonyítja, hogy a környezetvédelem elkötelezettje, amit tanítványainak is átad. Gyermekszeretete és hivatása iránt érzett elkötelezettsége példaértékû. Klinda Zsuzsanna Az év intézményvezetõje cím, Tóth Józsefdíj Klinda Zsuzsanna 13 éve vezeti az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Általános Iskolát ban ez az iskola közel került a bezáráshoz, de az igazgatónõ kezdeményezésére és a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával 1997-tõl új program indult. A nyelvoktató kisebbségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátításával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. Bartha Elõd futballista, atléta Jó tanuló, jó sportoló díj Bartha Elõd a Herman Ottó Általános Iskola negyedik osztályos tanulója. A futballal való ismerkedést már óvodás korában kezdte és azóta is a Budafoki Labdarúgó Club igazolt játékosa. A kerületi sportversenyeken minden sportágban figyelemre méltó eredményeket elérve képviseli iskoláját. Az õszi kerületi atlétikai többpróbaversenyen és a Futafokon egyéni elsõ helyezést ért el. Korondi Márton úszó, sakkozó Jó tanuló, jó sportoló díj Korondi Márton a Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola második osztályos diákja. A Klauzál Gábor Mûvelõdési Házban, a Barcza Gedeon SC tagjaként sakkozik 2007 óta. Kimagasló eredményeket ért el a kerületi és országos versenyeken ban. A sakkozáson kívül rendszeresen focizik és úszik, ezekbõl a sportágakból is szerzett érmeket. Labdarúgásból a kerületi diákolimpián és évben 1., illetve 2. helyezést ért el csapatuk. Úszásból 2009 decemberében a Fókaolimpián bronzérmes lett. Gábos Vanda úszó Jó tanuló, jó sportoló díj Gábos Vanda a Budai Nagy Antal Gimnáziumban kilencedikes, a nyelvi elõkészítõ osztály tanulója. Az iskolában rendszeres munkával, jó tanulmányi eredményeket ér el. Rendkívüli tehetségét az úszósportban kamatoztatja, ugyanis bármilyen úszásnemben is induljon, legyen az hazai vagy nemzetközi megmérettetés, mindig dobogós helyen végez. Hekkelné Wittmann Judit Környezetvédelemért díj Hekkelné Wittmann Judit pedagógus, születése óta itt él kerületünkben, szûkebb hazája Nagytétény ig a Hugonnai Vilma Általános Iskolában dolgozott, jelenleg a Baross Gábor Általános Iskolában tanít. A környezetvédelmi akciókba személyes érintettsége miatt kapcsolódott be. Csatlakozott a Zöld Jövõ Környezetvédelmi Egyesülethez, illetve tagja a Nagytétényi Emberés Érdekvédõ Környezetvédelmi Egyesületnek is. Dr. Szakács Ferenc Környezetvédelemért díj Dr. Szakács Ferenc 1994 óta kerületi lakos, végzettsége alapján sebész- és altatóorvos, jelenleg egészségügyi szakértõként dolgozik. Környezetvédelmi szerepvállalása az M0-s autópálya szélesítése és az M6-os Barackos úti csomópont építésénél vált jelentõssé. Dr. Szakács Ferenc keményen és állhatatosan képviselte a helyben és a térségben lakók érdekeit. Felvégi Józsefné lett a kerület új díszpolgára. Õ az elsõ nõ a díszpolgárok között Felvégi Józsefné 1973 óta dolgozott a XXII. kerület óvodáiban, 27 évig vezette az Anna Utcai Tagóvodát. Határozott, megértõ, segítõkész és lelkesítõ vezetõ volt. Az õ nevéhez fûzõdik az integrációs óvodai nevelés alapjainak megteremtése, a sérült és egészséges gyermekek együtt nevelésének programja. Szakmai életének legnagyobb sikere e program országos szintû bevezetése, mely hazánkban teljesen újnak számított. Felvéginé Marika a közéletben is nagyon aktív. Az évente megrendezett rehabilitációs kongresszuson rendszeresen tartott elõadásokat. Két és fél évig önkéntesként dolgozott a XXII. kerület Kápolna utcai Reménysugár Habilitációs Intézetben. Több kitüntetés birtokosa, például: Kiváló társadalmi munkás, Kiváló munkáért díj, Budapestért jelvény, Pedagógus szolgálati emlékérem és 1997-ben az Év Pedagógusa Díj. Az új díszpolgár meghatottan köszönte meg a kitüntetõ címet:... Fiatalon lettem óvodavezetõ. Rajongtam, rajongok Anna utcai óvodánkért, mai nevén a gyönyörû Tündérkertért! Becsültem, becsülöm kollégáimat, akik közül most többen is itt vannak. Köszönöm nekik és a mindenkori fenntartónak, hogy hazánkban elsõként a mi óvodánk valósíthatta meg az egészséges és sérült gyermekek együttnevelését. Köszönöm mindazoknak, személyeknek, intézményeknek, polgármester úrnak, hogy alkalmasnak találtak e cím viselésére. Engedjék meg, hogy példaképem, II. János Pál szavait idézzem: Hálával emlékezzünk a múltra, Szenvedéllyel éljük a jelent, Bizalommal forduljunk a jövõ felé!

6 6 P O L I T I K A I H I R D E T É S március 25. Tisztelt XXII. kerületi lakosok! A kerületben közel 900 ember gondolja úgy, hogy Lehet Más a Politika. Ennyien támogatták Polákovics Balázst, az LMP XXII. kerületi képviselõjelöltjét ajánlószelvényükkel. Köszönjük! Kérjük, április 11-én támogasson szavazatával is, hogy együtt bebizonyítsuk: LEHET MÁS A POLITIKA! Az ország minden pontján lehet majd szavazni az LMP-re e tavaszi napon, mivel sikerült mind a 20 területi listát felállítanunk. Így az LMP-re leadott szavazat nem lesz elveszett szavazat. Közös erõvel új színt vihetünk a Parlamentbe, egy demokratikus ökopolitikai párt képében. Lehet átlátható a pártkassza! Rendezzük a párt- és kampányfinanszírozást, ami a korrupció melegágya. Bevonjuk a lakosságot mind a helyi, mind az országos kérdések eldöntésébe. Gátat kell szabni a korrupció csatornáinak, például a zárt ülések visszaszorításával, a szabályok alóli mentességgel, a gazdasági csoportok lobbitevékenységének megszüntetésével. Nyilvánossá, mindenki által elérhetõvé tesszük a közérdekû információkat. Erõsíteni kell az emberekben a demokrácia-tudatot a független sajtó szerepének növelésével és az iskolai részvételi demokrácia megteremtésével. Lehet munkád és gyereked! A rész- és távmunka lehetõségeit ki kell szélesíteni, családbaráttá téve a munkaerõpiacot és életszerûvé alakítva a szabályozást. Növelni kell a bölcsõdei és óvodai férõhelyek számát, és javítani az ott dolgozók képzését, pályakezdési feltételeit. Egyenlõ bánásmódot kell teremteni, a nõk munkahelyi diszkriminációját fel kell számolni! A bérek szintjét ki kell egyenlíteni a nemek között, így csökkentve a nõk kiszolgáltatottságát. Lehet ugyanannyi a fizetésük! Meg kell szüntetni a mélyszegénységben élõk és a cigány kisebbség kirekesztését, mivel ez veszélyezteti a társadalmi békét. Esélyt kell teremteni mindenkinek a munka, az oktatás és az egészségügy területén. A munka adóterheinek csökkentésével és a zöld, fenntartható munkahelyek létrehozásával esélyt kell adni a képzetlenek foglalkoztatására. Javítani kell a közoktatás színvonalát és hangsúlyt kell fektetni a jól képzett pedagógusok, szakemberek képzésére. Ösztönözni kell a rászorulókat a munkavállalásra, cserébe minimumjövedelmet kell a számukra biztosítani. Vissza kell állítani településeink biztonságát a helyi közösségi rendõrségek létrehozásával, békítõk alkalmazásával. Lehet tiszta a városi levegõ! Át kell alakítani a városi közösségi közlekedést, összehangolt, biztonságos és megfizethetõ rendszert kell kialakítani. Fejleszteni kell a kerékpárutak hálózatát és szemléletváltást kezdeményezni e területen. Rendezni kell az autós ügyeket, egységes parkolási rendszert és dugódíjat kell bevezetni, valamint a belvárost elkerülõ utakat építeni. Meg kell óvni az épített és természetes városi környezet értékeit, egyúttal növelni a városi zöld felületek és közterületek arányát és minõségét. Erõsíteni kell Budapest többközpontúságát, lehetõvé téve a szolgáltatások, munkahelyek helyi elérését. Lehet újra erõs a vidék! Meg kell erõsíteni a vidéki közszolgáltatásokat, elérhetõ közelségbe hozva a minõségi oktatást, egészségügyet, közlekedést és mûvelõdési lehetõségeket. Fejleszteni kell a kistérségi együttmûködéseket, úthálózatot. Meg kell hosszabbítani a földmoratóriumot, s kidolgozni egy fenntartható vidékstratégiát, mely a helyi gazdálkodó réteg érdekeit védi. Támogatni kell a vidéki foglalkoztatás növelését, a családi gazdaságok megerõsödését, szövetkezetek és közvetlen élelmiszerláncok létrehozását. Hangsúlyt kell fektetni a környezet és a vidéki táj védelmére, az egészséges, a helyi piacot ellátó élelmiszerek termelésére, kiszorítva a fél világon átutaztatott termékeket a hazai kereskedelembõl. Amennyiben egyet ért céljainkkal, támogasson minket szavazatával április 11-én! Jöjjön el a soron következõ LMP klubra, amit a Budafok-Tétény Általános Ipartestület (Mária Terézia út 60.) nagytermében tartunk meg április 2-án 18 órától! delbudamaskepp.blog.hu

7 2010. március 25. P O L I T I K A I H I R D E T É S 7

8 8 P O L I T I K A I H I R D E T É S március 25.

9 2010. március 25. P O L I T I K A I H I R D E T É S 9

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Budafokon felsõfokon alapfokon Lapzártakor tartják a Nádasdy iskola jubileumi rendezvénysorozatának gálaünnepét éve, 1970-ben alapították ti Iskola Cselló Tanszékének vezetõje volt, aki rövid bevezetõiben 40kerületünk egyik legfontosabb oktatási intézményét, a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti Iskolát. Ezt hogy is ünnepelhetnék meg másként, mint különbözõ jubileumi elõadásokkal. Március 10-én este a Városháza dísztermében különleges koncertnek lehettünk tanúi. A jeles évforduló alkalmából az iskola egykori és most tanuló csellistáinak játékát, valamint a világszerte híres gordonkamûvész, Perényi Miklós elõadását hallhattuk. Az ünnepi koncerten zsúfolásig megtelt a Városháza díszterme, sokan kisgyermekekkel érkeztek. Olyan prominens személyek is megjelentek, humoros átkötésekkel és Pablo Casals-idézetekkel mutatta be a zeneszámokat és az elõadókat. Budafokon felsõfokon alapfokon ez a tanszékvezetõ úr szlogenje. A jelmondat kiválóan kapcsolódott a koncerthez, hiszen nálunk, a XXII. kerületben egy alapfokú mûvészeti iskola egykori és jelenkori növendékei igazi magas szintû elõadással lepték meg a közönséget. A teljesség igénye nélkül soroljuk az elõadókat: hallhattuk Sovány Rita és Kovács Annamária gyönyörû játékát, akik a mester, Perényi Miklós tanítványai közé tartoztak egykoron, Sisak Gergely mint Szabolcs Attila polgármester, Perényi Miklós elõadását, õ hamarosan megszerzi Karsay Ferenc és Németh Zoltán zenei diplomáját. Voltak olyan fellépõk alpolgármesterek vagy Mercz Árpád, kerületünk díszpolgára, akinek unokái Kószás Ágnes és Veress Andrea a színpadon jeleskedtek mint elõadók. A kerületi vezetés nevében Németh Zoltán alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Az est konferansziéja Belej Ferenc, a Nádasdy Kálmán Mûvésze- is, akik az életben egyébként más szakterületen jeleskednek: a Vanmocsello duó egyik tagja, Vándor Béla például úszómester a Hajós Alfréd Tanuszodában, társa, In Memoriam Február utolsó szombatján a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola volt és jelenlegi diákjai, tanárai, valamint kerületi mûvészek emlékeztek a négy évtized alatt elhunyt mûvésztanárokra, munkatársaikra. A Nádasdy Teremben tartott emlékesten Arató László, a mûvészeti iskola igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd átadta a szót a rendezvény fõszervezõjének, Nemes Lászlónak. A több mint száz megjelent, köztük Szabolcs Attila polgármester is az iskola egykori vezetõje segítségével idézte fel a kollégáival vagy tanáraival együtt töltött soksok órát, a közös fellépéseket és kiállításokat, amihez nagy segítséget nyújtottak a kivetített fényképek, a rövid filmbejátszások, a felcsendülõ zeneszámok és a tánc. Az est elsõ közremûködõjeként Jandó Jenõ Kossuth-díjas zongoramûvész zongorakíséretével Csavlek Etelka operaénekes énekelt áriákat. Gaál Éváról, a Liszt-díjas balettmûvészrõl egyik tanítványa, Nagy-Hegyi Menta beszélt, aki a mesternõ szakmai múltját röviden bemutató filmhez felhasználta az 1980-as években készült videófelvételeket, a házi archívumok fotóit és a mûvésznõ lányától kapott fényképeket is. Az erre az alkalomra összegyûlt tizenegy volt balettos számára a balett tanszak fiatal növendékeinek tánca is segített felidézni a mesternõvel töltött felejthetetlen éveket. A fúvós tanárokra Gaál Lászlóra, Kucsera Jenõre és Gergely Gyulára emlékezve két Vivaldi- mû hangzott el Kiss Márk (kürt) illetve Kaján György (trombita) elõadásában. Pertis Jenõ emlékét fia, Pertis Attila idézte fel, aki szintén az iskola tanulója volt most Liszt-díjas zongoramûvész. Édesapja egyik mûvét játszotta, ahogy a Nádasdy Vonósnégyes is Pertis- darabbal tisztelgett az Erkel-díjas zeneszerzõ és zongoramûvész emlékének. A fiatalon elhunyt Scholtz Annamáriára a volt tanítványok gitár-kvartettje emlékeztette a hallgatóságot. Jandó Jenõ zongoramûvész és Csavlek Etelka operaénekes március 25. Mócsai Tamás pedig villamosmérnök. A koncert fénypontja Perényi Miklós volt, akit a világ öt legjobb csellistája között tartanak számon. Számos jelentõs díjat kapott pályafutása során: Liszt Ferenc-díjjal, Kossuth-díjjal, érdemes mûvész és kiváló mûvész érdemrenddel jutalmazták elõadó-mûvészi és zenepedagógiai munkásságát. Johann Sebastian Bach II. d-moll szvitjét hallhattuk tõle világszínvonalon, a szólójátékot ámulattal és néma csendben figyelte a közönség, még a kisgyermekeket is lebilincselte a gyönyörû zene. Perényi ráadásként Kodály Zoltán Epigrammáit adta elõ, zongorán fia kísérte. Perényi Benjámin is budafoki növendék volt, két éven keresztül tanult a Nádasdy Mûvészeti Iskolában. SINKOVICS SZILVIA A kvartett tagjai ma már kivétel nélkül maguk is gitártanárok. Bódi Ágnes grafikusmûvészt Neuberger István méltatta, míg Kõhalmi József SZMK-elnökrõl, az iskola volt könyvtárosáról Belej Ferencné emlékezett meg. Kucsera Jenõ volt tanítványa, Szabó János tanárként is éveken át itt dolgozott. Érdekesnek és felemelõnek tartja a rendezvényt, mert úgy véli, mindenkinek fontosak a gyökerek. Meg kell õriznünk az életünket meghatározó emberek emlékét, és ez az este erre lehetõséget nyújtott. Hegyi Virág szolfézst tanít Érden, a Lukin László Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézményben. Õ diákként két tanszakon is tanult a mûvészeti iskolában, zongorázott és balettozott. Az esten Gaál Évára akart emlékezni, de mint mondta, szerencse, hogy a kivetítõn megjelent képek nem szólaltak meg, mert úgy hiszi, ha meghallotta volna a mesternõ hangját, biztosan sírva fakad. A kétórás emlékest Jandó Jenõ zongorajátékával zárult, de a beszélgetés és az emlékek felidézése még hosszú órákon keresztül tartott. TAMÁS ANGÉLA

11 2010. március 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11 Pótolhatatlan nemzeti kincs került veszélybe A budatétényi Rózsakertben sajtótájékoztatón tiltakozott a kerület vezetése és Font Sándor országgyûlési képviselõ, mert végveszélybe került a Rozáriumot fenntartó Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-fejlesztõ Kht. Akutatóintézetet elmulasztotta átminõsíttetni kft.-vé a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Vagyontanács, amelyet a Pénzügyminisztérium felügyel, így a felszámolás küszöbére került az itteni gyümölcs- és dísznövény-génállomány. Font Sándor idõben figyelmeztette az illetékeseket arra, hogy pótolhatatlan nemzeti kincs került veszélybe, de már folyamatban van az intézet és a hozzá tartozó ingatlanvagyon felszámolása. Az ellenzéki képviselõ levélben kért segítséget az államfõtõl és a kormányfõtõl is, de egyelõre csak Gõgös Zoltán földmûvelési államtitkártól kapott megnyugtató választ. Ebbõl kitûnt, hogy a tárca csak a génállomány fenntartását vállalja, de figyelmen kívül hagyja a kutatóintézet hatalmas értéket képviselõ ingatlanait, amelyek fõként az M6-os és M7-es út mentén húzódnak. Ez a terület mondta Font Sándor az ingatlanértékesítéssel foglalkozó cégek érdeklõdésének középpontjában áll. A képviselõ úgy véli, hogy ingatlanspekuláció lehet a háttérben, mert a felszámolásra a Reorg Kft.-t jelölték ki, amelynek többségi tulajdonosa a Meyra Investments ingatlanfejlesztéssel foglalkozó offshore cég. A politikus szerint az államnak korábban lehetõsége lett volna, hogy a cég vagyonelemeit ne vonja kényszervégelszámolás alá, ezzel kapcsolatos kérését azonban többször elutasították. Szabolcs Attila polgármester és Németh Zoltán alpolgármester, a sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy a Rozárium a kerület egyik fõ vonzereje, ahová már a hetvenes-nyolcvanas években tízezrével zarándokoltak el a rózsakiállítások idején a fõvárosiak. Az 1990-es években a kutatóintézet nehéz helyzetbe került, s emiatt az egykor 12 hektáros területbõl csak három hektár maradt. Itt azonban még mindig 1200 fajta, mintegy nyolcezer rózsatõ található. A maradék három hektár terület is óriási értéket képvisel, és mi semmiképp sem szeretnénk, ha a kerület ékességének számító rózsakiállítás helyén lakópark épülne mondta Szabolcs Attila. A polgármester hozzáfûzte: már hazánk elsõ mezõgazdasági minisztere, Klauzál Gábor is foglalkozott ezen a területen rózsatermesztéssel a XIX. század hatvanas éveiben. Németh Zoltán kiemelte, hogy a kormányzat, illetve az illetékesek vagy tudatosan vagy hanyagságból nem tettek semmit a további mûködtetés biztosításáért. Most itt a lehetõség, és eljött az idõ, hogy bizonyítsák: nem rosszhiszemûek, nem akarják elherdálni és elveszejteni ezt a nemzeti kincset. Az alpolgármester szerint az utolsó pillanatban vagyunk. Most még van lehetõség Európa egyik legnagyobb rózsagénállományának, a rózsakiállításnak a megmentésére. Németh Zoltán elmondta azt is, Budafok-Tétény önkormányzatának vezetõje levelet juttatott el a miniszterelnöknek, a pénzügyminiszternek, a földmûvelõdésügyi miniszternek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatójának és a kerület jelenlegi országgyûlési képviselõjének, hogy vessék latba befolyásukat az Érdi Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-fejlesztõ Kht. megmaradásáért. A magyar örökség díjas Márk Gergely itt álmodta meg és hozta létre több mint ötven évvel ezelõtt Európa akkor egyik legnagyobb Rozáriumát. A sajtótájékoztatón elmondta: nagyon meglepõdött a felszámolás hírére, és tragikus dolognak tartja a történteket, hiszen életmûvének tekinti a Rózsakiállítást. A 87 éves kutató nevéhez több mint 650 rózsa nemesítése kapcsolódik, amelyeknek kivétel nélkül magyar nevet adott. Világszerte ismert többek között az Árpádházi Szent Erzsébet nevet viselõ rózsája.

BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM. Mandátumátadás a Városházán

BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM. Mandátumátadás a Városházán BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. MÁJUS 20. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Mandátumátadás a Városházán

Részletesebben

Akikre büszkék lehetünk

Akikre büszkék lehetünk BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 6. SZ. 2006. MÁRCIUS 31. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E A polgármester válaszol 3 4 7

Részletesebben

Mercz Árpádot köszöntik a díszpolgárok

Mercz Árpádot köszöntik a díszpolgárok BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2008. ÁPRILIS 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Mercz Árpádot köszöntik a díszpolgárok

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Ingyenes WIFI Az önkormányzat ingyenes wifiszolgáltatást. a 7. oldalon. Városházi. Fotó: Papp Tibor

Ingyenes WIFI Az önkormányzat ingyenes wifiszolgáltatást. a 7. oldalon. Városházi. Fotó: Papp Tibor Indul a Borfesztivál Szeptember 3-tól 4-ig tart a 22. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál. A rendezvény vendégeit ismét jó koncertek, kiállítások, gyermekprogramok sora várja Budafokon. Lapunkban részletesen

Részletesebben

Érkeznek a fesztiválkonvoj álomautói

Érkeznek a fesztiválkonvoj álomautói BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. AUGUSZTUS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Érkeznek a fesztiválkonvoj

Részletesebben

Kerületi zarándokok Csíksomlyón

Kerületi zarándokok Csíksomlyón BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 10. SZ. 2008. MÁJUS 16. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Kerületi zarándokok Csíksomlyón

Részletesebben

Városházi Híradó. Fotó: Papp Tibor

Városházi Híradó. Fotó: Papp Tibor A jövőre alapoznak Új plébános Budafokon Korszerű hulladékudvar Akadálymentes iskola Még tart az alapozás a sportegyesületeinknél, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére. továbbiak a

Részletesebben

Tiszaújváros a díszvendég

Tiszaújváros a díszvendég Kilencven év egészségben Három gyermeket nevelt fel, hat unokával és két dédunokával büszkélkedhet Magdi néni, aki családja, barátai körében ünnepelhette 90. születésnapját. Sirokai Istvánnét Bráz György

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Városházi Híradó. Sorsok és énekek Sebestyén Márta művészeti fesztiválunk vendége volt

Városházi Híradó. Sorsok és énekek Sebestyén Márta művészeti fesztiválunk vendége volt szeretet hídja Kitelepítettek, hősök Balázs Fecó partija z utolsó kapitány Negyedszer tartottak Szeretethíd elnevezéssel református önkéntes napot gyermekek részvételével. (továbbiak a 4. oldalon) második

Részletesebben

Ünnepélyes beiktatás és eskütétel Schmitt Pál köztársasági elnök október 11-én ünnepi

Ünnepélyes beiktatás és eskütétel Schmitt Pál köztársasági elnök október 11-én ünnepi BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 21. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepélyes beiktatás és eskütétel

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

Városházi Híradó. Mécs Károly zeneszerzőt alakít A kiváló színművész nemrég Munkácsynak kölcsönözte a hangját, most Berliozt alakítja

Városházi Híradó. Mécs Károly zeneszerzőt alakít A kiváló színművész nemrég Munkácsynak kölcsönözte a hangját, most Berliozt alakítja Elkezdődött a báli szezon Új színésznemzedék Folytatódik a csatornázás Emlékezés az áldozatokra A Német Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta hagyományos batyus bálját, karneválra készülnek Tétényben, Csángó

Részletesebben

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján Hősök vasárnapja Virágosztás a városházán Bálványos Huba tárlata Figyelem, árvízveszély! Budafok-Tétényben két helyen is lerótták kegyeletüket a polgárok május 26-án a világháborús hősök emlékműveinél.

Részletesebben

A kerületünkben is példátlan az öszszefogás,

A kerületünkben is példátlan az öszszefogás, Pedagógusnap Királyi prímás Rózsaünnep Tétényben Bajnokok Barcelonában Pedagógusnap alkalmából ajándékkosarakkal kedveskedett az önkormányzat a kerületi tanároknak. (továbbiak a 3. oldalon) Pál István

Részletesebben

Rózsa, rózsa, piros rózsa nyitogatja kelyhét

Rózsa, rózsa, piros rózsa nyitogatja kelyhét BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. JÚNIUS 12. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Rózsa, rózsa, piros rózsa nyitogatja

Részletesebben

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében Schmidt Mária Budafokon Megtelt a Városháza díszterme, ahol Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával beszélgethettek a kerületiek. (2. ÉS 5. OLDAL) Erzsébet-kártyákat nyertek Huszonöt kerületi

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Az önkormányzat pályázata révén az elkövetkezendő években várhatóan a borfesztivál vendégei is szebb külsejű házak között sétálhatnak majd

Az önkormányzat pályázata révén az elkövetkezendő években várhatóan a borfesztivál vendégei is szebb külsejű házak között sétálhatnak majd Tavaszi Fesztivál Nincs adósságunk! Író és pszichopedagógus Evezőseink a Dunán Szabolcs ttila polgármester hétfőn megnyitotta a negyvenedik Budafok-Tétényi Tavaszi Fesztivált. (2. ÉS 4. OLDL) Németh Zoltán

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. Sorsdöntő idők városháza Átadták a szennyvízrendszert aktuális Egészségügyi fejlesztések Sportkalauz Sportcentrum a Hadnagy úton mezőkövesdi újság 2014/6

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA VÁROSKÉP 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám www.bp18.hu www.varoskep.hu Alacskai úti lakótelep Almáskert Belsõmajor Bélatelep Bókaytelep Erdõskert Erzsébettelep

Részletesebben

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért Az Óbudai Társaskörben tartotta az önkormányzat a pedagógusnapi ünnepséget, melyen kitüntetéseket adtak át. 3 XX. évfolyam 11. szám Megjelenik kéthetente 40 oldalon

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Lehetőségautó. Dél-Budát hatalmas csőhálózat segítségével kötik össze a Budapesti Szennyvíztisztító Központtal

Lehetőségautó. Dél-Budát hatalmas csőhálózat segítségével kötik össze a Budapesti Szennyvíztisztító Központtal Éliás Junior Államtitkári látogatás Lehetőségautó Futafok: részvételi rekord! A Barry White magyar hangjaként emlegetett kiváló jazz- és popénekessel budafoki fellépése után beszélgettünk. (10. oldal)

Részletesebben

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén XXII. évfolyam 6. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. június A SÁRGA LÁB KÖTELEZ KITÜNTETÉSEK, SZÍNES PROGRAMOK A VÁROS NAPJÁN Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén Tolna

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben