Közben lehetőségünk nyílt az elkészült pályaművek megtekintésére, jobbnál jobb mézeskalácsból készült profi és amatőr műveket láthattunk megyénk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közben lehetőségünk nyílt az elkészült pályaművek megtekintésére, jobbnál jobb mézeskalácsból készült profi és amatőr műveket láthattunk megyénk"

Átírás

1 IX. évfolyam, 1. szám 2011 január Új év- új feladatok A törvényességre való nevelés- Az Egyház közreműködése az igazság gyümölcsét pedig békességben vetik el a békeszeretők (Jak 3,18). Minden bizonnyal a törvény a békéhez vezető út kezdete, és meg kell tanítani az embereket, hogy tiszteljék a törvényt. Azonban nem jutunk el a célhoz, ha az igazságosságot nem hatja át a szeretet és az irgalmasság. Az igazságosság és az irgalmasság olykor ellentétes hatóerőknek tűnnek. Valójában ugyanannak a valóságnak a két arca, az emberi lét két dimenziója, amelyeknek kölcsönösen ki kell egészíteniük egymást. A történelmi tapasztalat igazolja mindezt. Láttuk, hogy az igazságosság gyakran képtelen megszabadulni a rosszakarattól, a gyűlölettől, sőt a kegyetlenségtől és képtelen a mély emberi sebeket orvosolni. /Irgalmas szamaritánus/. Az igazságosság önmagában nem elegendő. Valójában az igazságosság önmagát tagadja meg, amennyiben nem nyitott a nagyobb erő iránt, ami a szeretet és az abból kibontakozó irgalmasság (Mert irgalmas és emberszerető Isten ). A keresztény hívő tudja, hogy Isten szeretetből lépett kapcsolatba az emberrel. Ezért az emberek között is a szeretet a kapcsolatok legmagasabb rendű és legnemesebb formája. A szeretetnek át kell járnia az emberi élet minden területét, beleértve a jogrendet is. Csak akkor örvendhet az emberiség a tartós és hiteles békének, ha a szeretet civilizációja jut uralomra. / II. János Pál pápa/ Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak hívják (Mt 5,9). Hogyan találhat ez a mondás amely a békéért végzett sokféle munkára hív visszhangra az emberi szívekben, ha nem felel meg a bennünk lévő elfojthatatlan vágynak és reménynek? Mi másért hívnák a békességszerzőket Isten fiainak, ha nem azért, mert Isten természete szerint maga a béke? Béke fejedelme Éppen emiatt az üdvösség üzenetében, amelyet az Egyház az egész világnak hirdet, ott vannak azok az alapvetően fontos tanbeli elemek, melyek szükségesek az együttélés kialakításához. A történelem arra tanít, hogy a béke nem épülhet pusztán csak a jogi és etikai rend iránti tiszteletre a régi közmondás szerint: Tartsd meg a rendet és a rend megtart téged! A békére nevelés feladatához különleges sürgősséggel társul annak szüksége, hogy elvezessék az egyes embereket és népeket a rend tiszteletére. Mert Isten a kozmosz a rend és nem a káosz a rendetlenség Istene. A választott képviselőknek, a város vezetőinek, az állami vezetőknek nagy felelősségük, hogy életükkel, elkötelezettséggel és a törvények betartásával mutassanak jó példát. végül a szeretet fog győzni! Kötelezzük el magunkat mindannyian ennek a győzelemnek a siettetésére. Hiszen erre vágyik minden emberi szív. / II. János Pál pápa/ Ez az az ösvény, melyet az Egyház a neki megfelelő módon köteles követni az Evangélium örök fényénél és az imádság nélkülözhetetlen segítségével. Pacsai János parókus

2 HÍREK-ESEMÉNYEK Korunkban Jézus Krisztus születésének valódi tartalma, megélése mind egyéni, mind közösségi szinten egyre inkább elsikkad. A Karácsony lényegének megmutatását szolgálta a december 18-án megrendezett Mézeskalács kapu napja karácsonyi készület elnevezésű rendezvény a Görög katolikus templomban Sajószentpéteren. A program pasztorációs lelkigyakorlattal kezdődött, melyet Balog Zoltán államtitkár úr vezetett. Példabeszéde az emberek elfogadásáról, a diszkrimináció megszüntetéséről szólt. Célunk, hogy mindenkiben meglássuk Isten teremtményét, a benne levő értékeket, és felismerjük, hogy ezeket hogyan tudjuk továbbfejleszteni. Ahhoz, hogy ennek eleget tudjunk tenni, elsőként önmagunk lelkében kell rendet tennünk, és megnyugvást találnunk, elnyerve a lelki békét. Ehhez azonban tisztáznunk kell önmagunkban, hogy kik vagyunk, mi a feladatunk, és hogy milyenlelki sérelmek értek bennünket a múltban. Ugyanis ha a lelki problémáinkkal, sérelmeinkkel, bajainkkal nem nézünk szembe, és nem próbálunk megoldást találni rájuk, akkor lelkivilágunk zavaros marad, ami az embertársaink felé való nyitás helyett a bezárkózást szüli. A kiosztott példabeszédekre leírhattuk a minket ért legnagyobb sérelmet, aláírhattuk, hogyan szeretnénk, ha megszólítanának bennünket, és meggyőződhettünk arról, hogy ezeket a szavakat Isten előttünk már kimondta. Ha sérelmeinken felül tudunk emelkedni, akkor képesek leszünk arra, hogy saját értékeinket felismerjük, és azt is, hogyan tudjuk ezeket embertársaink szolgálatába állítani. Ha ezt megtettük, elősegítjük felebarátainkat azon az úton, hogy ők maguk is felismerjék a bennük rejlő értékeket, és hogyan tudják ezeket talentumként hasznosítani. Államtitkár úr beszéde nagyon aktuális volt, ugyanis abban a korban élünk, melyben rengeteg reményvesztett, elkeseredett, bezárkózott ember él, aki képtelen saját maga erejéből talpra állni, ezért bezárkózik. Felhívta mindannyiunk figyelmét a megtérés, és a belső megújulás szükségességére, mert világunk csak úgy javulhat meg, ha mi magunk is képesek vagyunk a változásra. A beszéd előtt és után a szendrőládi cigány cursillós énekegyüttes zenélt, akik kiváló hangulatot teremtettek a hallgatóság körében, olyannyira, hogy a lelkigyakorlat után a közönséget bevonva hirtelen közös énekóra alakult ki. A beszéd szólt arról is, hogy a munkanélküliség, a szegénység, és az éhezés őket is sújtják, mégis tudnak vidámak és boldogok lenni. Tehát a lelki béke, és az öröm nem anyagi bőség kérdése. A cursillós énekegyüttes mindannyiunkban tetszést váltott ki, lehetőséget adva mások értékeinek megismerésében.

3 Közben lehetőségünk nyílt az elkészült pályaművek megtekintésére, jobbnál jobb mézeskalácsból készült profi és amatőr műveket láthattunk megyénk egész területéről, és határainkon túlról is. A zsűri igencsak nehéz helyzetben volt, mert nem lehetett egy-egy alkotást kiemelni, mindegyik egyedülállóan szép látványt nyújtott. Valamennyi darab más és más gondolatot, karácsonyhoz kötődő emlékképet ébresztett a jelenlévőkben, megidézve gyermekkorunk Karácsonyainak hangulatát, illatát, légkörét. Nézelődés közben alkalmunk nyílt ismerős és ismeretlen emberekkel szóba elegyedni. Ezután a karácsonyi énektanulás következett, melynek célja az ünnepre való ráhangolódás volt. Ezt követte a pasztorációs lelkigyakorlat második része, melyet Pacsai János esperes úr vezetett. Bevezetésként esperes úr mindenkit megkért egy rövid ideig tartó elcsendesedésre. A csend, és az ima fontosságáról beszélt. A külső és a belső csend teszi lehetővé, hogy Isten közelébe jusson el a lelkünk, így lelhetünk lelki békére, és nyugalomra. Minél több időt töltünk el Isten közelségében, annál nagyobb nyugalomra, békességre találunk, és ezt sugározhatjuk családunk, embertársaink felé. Karácsony közeledtével az Isten keresése még inkább fontosabb, mint hétköznapjainkban, mert ha magunk képesek vagyunk megszentelődni Isten kegyelmével, akkor érthetjük el azt, hogy Isten békéjét közvetítsük szeretteink, felebarátaink felé. Enélkül pedig nincs boldogság, és nem létezik békesség sem. A fogyasztói társadalom is kínál boldogság kimeríthetetlen tárházát kínálja az ünnep közeledtével, de ez csak tévutakra vezeti az embert, valódi öröm, és békesség nem származik belőle. Éppen ezért Karácsonykor még inkább szükséges a megtérés, a belső lelki megújulás, ez azonban mindenkinél egyénileg, szívünk Isten felé történő megnyitásával, őszinte bűnbánattal, és megtisztulással érhető el. Balog Zoltán államtitkár úr és Pacsai János esperes úr vezette lelkigyakorlat tartalma ugyan merőben más volt, mégis a mondanivalójuk szorosan illeszkedett egymáshoz, útmutatást adva az embereknek a Karácsony mibenlétének megélésére. Az esperes úr a belső lelki megtérést, és Isten békéjének elnyerésének az útját mutatta meg a hallgatóságnak, államtitkár úr pedig a megtisztulás nyomán létrejövő lelki béke gyümölcseit ismertette. Mindezek együttes eredménye, hogy képesek leszünk felülemelkedni lelki sérelmeinken, problémáinkon, Krisztusban elnyerve a lelki megnyugvást visszakapjuk lelki épségünket. Mindennek gyümölcseként képesek leszünk az önmagunkban levő értékeket felismerni, és azt embertársaink javára fordítani, buzdítva őket is az Istenhez való odafordulásra, és saját értékeiknek hasznosítására. A Karácsony ezáltal nyerheti el ismét valódi értelmét, ha önmagunk értékeit leszünk képesek a másokért való élet szolgálatába állítani, és a világ megváltozása is ezen az úton képzelhető el. A lelkiekben tartalmas lelkigyakorlat után elérkeztünk a program végére, a pályaművek díjazására igen jó hangulatban. A zsűri elnöke Kopcsik Lajos mestercukrász volt, aki a pályaművek népszerűsége mellett a péteri közösség összetartását is nagyra értékelte. Rocskár Gábor

4 Ö K U M E N I K U S I M A H É T A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT január Az imahét alapigéje: kitartottak az apostolok tanításában, " (ApCsel 2,42) Az alkalmak kezdési időpontja minden nap 18 óra. MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! ÉLJÜK MEG IDÉN IS EGYÜTT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉT! Stóladíjak 2011-ben I. Szent Liturgiák Összeg Pap Kántor Sekrestyés Templom Olvasott/csendes Énekes Panachidás II. Esküvők Csendes, egyszerű Énekes III. Temetések Temetés kántor nélkül Temetés kántorral Sírkő megáldása kántor nélkül Sírkő megáldása kántorral Harangozás elektromos vezérléssel Harangozás kézi húzással IV. Különfélék Panachida Hramota Parasztáz, virrasztás a templomban Parasztáz, virrasztás a templomon kívül Anyakönyvi keresés (kutatás)

5 KICSODA-MICSODA? Egyházunk január 30-án közösen ünnepli a három legkiválóbb keleti egyházatyát. Nagy Szent Bazil ( ) a szerzetesség atyja, Aranyszájú Szent János ( )a Szent Liturgia szövegének szerzője, az oltáriszentség egyháztanítója, a hitszónokok égi segítője és Nazianzi Szent Gergely ( ) a keleti egyház egyik legnagyobb hittudósa. Nagy Szent Bazil 329 körül született a kappadókiai Cezareában istenfélő keresztény családban. Családjából több embert tisztelünk a szentek között. Nevelésében nagy szerepet játszott istenfélő nagyanyja Szent Makrina. Édesatyjától az ékesszólásban kapott ismereteket. Tanulmányai tökéletesítésére Athénba utazott. A tudományokban nagy haladásra tett szert. Először, mint ügyvéd működött, majd felvéve a keresztséget és vele együtt az egyházi felolvasói rendet, Szíriában, Palesztinában, és Egyiptomban élt, hogy megtanulja a szerzetesi életet, amelyhez nagyon vonzódott. Amikor az ariánus tévtanítás sok kárt tett az Egyház életében, Bazil elhagyta a pusztát és az igaz hit védelmére kelt. 364-ben pappá szentelték. Beszédeiben tanította és óvta a rábízott igazhitű híveket. 370-ben cezareai püspök lett. Istentől rábízott szellemi nyáját szavaival, leveleivel, könyveivel tanította és óvta a évtanítástól. Híveinek testi szükségleteiről sem feledkezett meg. Kórházakat, árvaházakat, menedékházakat épített számukra. Igazhitű tanításai mellett kitűnt igaz és erényes életével. Példakép volt hívei és papjai előtt. Munkálkodása folytán érseki tartománya megmenekült az ariánus tévtantól. Önmegtagadásokban és munkában töltött élete korán legyengítette testi erejét január 1- én halt meg 50 esztendős korában. Sok egyházi mű maradt utána. Szintén neki köszönjük az évente 10-szer elvégzett Bazil liturgiát is. Január elsején ünnepeljük. Kopcsik Lajos úr barátsága jeléül felajánlott a sajószentpéteri Görög Katolikus Egyháznak egy művét, amely megtekinthető és megvásárolható a templomban. Az árát a művész úr a templomkerítés befejezésére szánja.

6 ESEMÉNYNAPTÁR Január 1. Urunk körülmetélése, polgári újév kezdete - vasárnapi liturgikus rend 5. Bűnbánati nap 7.30 imaórák, Alkonyati zsolozsma Nagy szent Bazil liturgiával és nagy vízszentelés 6. Vízkereszt - vasárnapi liturgikus rend 6-16 Házszentelések ideje - kérem a személyes egyeztetést Ökumenikus imahét: Minden nap 18 h kor kezdődnek a közös imádságok. 24. hétfő Képviselőtestületi ülés óra Téma: költségvetés, zárszámadás,család éve 30. A három főpap ünnepe - vasárnapi liturgikus rend Anyakönyvi statisztikai adatok a 2010-as évről: Egyházközségünkben 3 esküvő, 6 keresztelés, 4 elsőáldozó, 10 temetés volt. 1% Szent Péter Közhasznú Alapítvány székhelye: 3770 Sajószentpéter, Vörösmarty út 12. adószám: bankszámlaszám: cégbírósági bejegyzés szám: 13.Pk.1944/2002/2. MOST, EBBEN AZ ÉVBEN SZÁMÍTUNK TÁMOGATÁSÁRA! Kérem rendelkezzen adója 1%-val úgy, hogy támogassa a Szent Péter Közhasznú Alapítvány által, a görög katolikus templom építésének befejezését. Tudom, hogy sok szervezet, alapítvány kéri a segítséget, s talán már van olyan társulat melyet rendszeresen támogatnak, kérem ebben az évben segítsenek minket, MOST VAN SZÜKSÉGÜNK ÖNRE, hogy az elkezdett kerítés építési munkánkat befejezhessük! Bízva nagylelkűségében! Pacsai János görög katolikus pap Szent Péter Alapítvány kuratóriumának elnöke Szentpéteri levelek címmel havonta jelenik meg egyházközségünk lapja. Ha szeretné, hogy otthonába is eljuttassuk, kérjük jelezze az egyházközségi irodán vagy a parókián. Vigye, olvassa és terjessze, legyen sajtó apostol! Vízkereszt napján, illetve azt követően kis egyházunk vezetője otthonunkban felkeres minket, együtt imádkozunk és kérünk áldást házunkra és családunk tagjaira. Az együtt imádkozás közelebb hoz bennünket egymáshoz, és az egyházhoz is. Kérjük az Urat, hogy békesség segítsége kísérjen bennünket egész évben, és békesség uralkodjon otthonunkban, városunkban, országunkban is.

7 Ó, szép Jézus Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben Légy híveidben. Ó Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk! Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében. Ó szép Jézus! Drága szent nevedért Kelj föl népedért. Ó Mária! Tekints híveidre Te szent Fiadért, Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében. Ó szép Jézus! Tartsd meg híveidet, Mint tieidet. Ó Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya! Adjad, kérünk, hogy ebben Az új esztendőben Lehessünk épek Testben, lélekben. Forrás: SZVU (41) I Isten szívét adta egy bölcsőbe IIsten szeretete egyszer olyan közel ért a földhöz, hogy gyermekké lett Betlehemben, és édesanyja Mária, Jézusnak nevezte! Ez az Agapé, amelyről János ezt a lélegzetelállító tőmondatot írja: Az Isten szeretet. Hiába próbálod te és próbálom én is a kis örömöket összegyúrni nagy örömmé, nem állnak össze, mert az igazi nagy öröm mindig felbomlik kis örömökre. A nagy öröm pedig az, hogy Megváltó született nekünk Betlehemben. Mindennap keressük meg a magunk feladatát. Ha visszanézünk, csak azt mondhatjuk: Igen, Uram, úgy volt, ahogy megígérted. Velünk voltál minden napon. Ha visszatekintünk az elmúlt háromszázhatvanöt napra, akkor nem mondhatunk mást, minthogy Istenünk szabadításának számát sem tudjuk, igazán csak Ő tudja, hogy mikor, miből és kitől szabadított meg. Kérdezzük meg magunktól: tudok e egy kicsit jobban szeretni az év utolsó napján, mint az év első napján? Szeretetből, szeretetet nem várva, pénzt nem kérve, többet szolgáltam e? Elég szabad voltam e, hogy ne nézzem kinek? Nem tudom, mit hoz az új esztendő. Ám azt tudom, hogy nekem mit kell belevinnem, hogy megújult megújító esztendőm legyen: Jézus Krisztust kell magammal vinnem az évbe! Az újév új életnek a kezdete, különben mi lenne az új benne? Lehet, valakivel szakítanunk kell, és attól újulhat meg az életünk. Lehet, hogy valamit abba kell hagynunk; de az is lehet, hogy valamit el kell kezdenünk Ugyan mit hoz az új esztendő? Nem tudom, Isten biztos tudja; de amit bevetettünk az elmúlt években, az biztos beérik, és meghozhatja év végére a termést. Az lesz, amit vetettünk! Igyekezzünk, hogy ma és mától kezdve minden nap, amíg lesz napunk keressük meg a napunk feladatát! Amit aznap bízott ránk a Mindenség Ura, hogy maradéktalanul elvégezzük azt, mert anélkül szegényebb lenne a világ. Gyökössy Endre

8 December 26-án megkezdődött a család éve hazánkban, amely 2011 december 30.-án ér majd véget. Harminc esztendeje annak, hogy 1981-ben II. János Pál pápa kibocsátotta Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítását a keresztény család feladatairól a mai világban. A püspöki konferencia a évet a Család évének nyilvánította. Döntésüket az a szándék vezérelte, hogy az egyház tanúságot tegyen a hitről és felkeltse az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt Molnár C. Pál ( ) A Szent Család Az újévi torta receptje Vegyél 12 hónapot! Gondosan tisztítsd meg a keserűségtől, kicsinyességtől, félelemtől, haragtól! Aztán oszd fel a hónapokat 30 vagy 31 napra! Minden napot készíts el egy rész munkából, 3 rész jóakaratból, 1 gyűszűnyi derűből. Mindehhez adj 3 evőkanál optimizmust, 1 csipetnyi iróniát, 1 késhegynyi tapintatosságot! A kapott masszát bőven öntsd le SZERETETTEL. A kész ételt mindig díszítsd apró figyelmességgel, és tálald fel mosolygó arccal! De újra megsütheted a karácsonyi sütit is! Végy 1kg meleg szeretetet, szitáld a türelem szitáján, de nehogy pletykamag kerüljön bele! Adj hozzá 1 liter bátorságot, 3dl szorgalmat, 1dl jóságot és gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel, takard le tiszta jókedvvel. Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél, szórd meg asszonyi kacagással és tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást. Vágd fel annyi darabra, hogy egygyel több legyen, mint ahányan az asztalt körül ülitek, hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul.

9 I. János Pál : Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, Az évet, amely most kezdődik. Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, Aki igazság és Szeretet vagy, Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. Az új évnek ezt az első napját Az Ige földi születése titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát, Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:,,áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!'' Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

10 Békés Géza: Az ikonokról 3. rész Az ikonfestő számára van-e valamilyen választási lehetőség? Az ikonfestő számára egyetlen lehetőség marad. Elfogadja a kánont, vagy nem fest ikonokat. Az ikonfestő az engedelmesség magas fokán kell, hogy álljon, mert nem magát fejezi ki, hanem csak ír, mint a toll az evangélista kezében. Azzal, hogy fest, a közösséget szolgálja a megváltás folyamatában. Az ikonfestés nem ihletett állapothoz hasonlít, hanem az imádsághoz és a szemlélődéshez. Ez a lelki és testi meghódolás szintje, amivel az engedelmességet gyakorolja. A kánonoknak való engedelmesség a feladat elfogadásával kezdődik és a szabályok betartásával folytatódik. Mivel az absztrakciók jelek, ezért kerülnie kell a szenzualisztikus mozzanatokat, melyek a szükségesnél jobban kiemelnék a hús-vér valóságot, a környező anyagi világot. Nem igazi alkotóművészet ez, hiszen a hagyományok iránti tisztelet és engedelmesség a legapróbb részletre is kiterjed és reprodukciót eredményez. Az idea örök és változatlan, ezért a képi megjelenítésnek is változatlannak kell lennie. A változás az örök ideában való kételkedést jelentené. A hagyományok által szentesített örökre megkövesedett ikonográfia szolgáltatja a kereteket, mely előírja a kompozíció szerkezetét, a szereplők számát, az öltözék színét, a mozdulatok koreográfiáját, a feliratokat, a témákat. A festő szabadsága csak az alázat, hiszen a végeredmény nem önmagáért való műalkotás, az ikon esztétikai értéke más mértékkel becsülendő: mennyire válik felfoghatóvá általa az idea. Miért és hogyan szépek az ikonok? Az ikonok szépsége az ideákból való részesedésének mértékéből adódóan valósul meg. Az Istenszülő ikon nem azért szép, mert egy gyönyörű arcot ábrázol, hanem mert összetéveszthetetlenül Isten anyját ábrázolja. A keleti és nyugati művészeti felfogás közös vonása, hogy mindkét esetben szükséges a valóság megismerése, a megismert valóságelemek szelekciója egyfelől a valóság törvényszerűségeinek, leglényegesebb vonásainak célszerű leképzéséhez, az ikonok esetében a valóságot működtető elvek és összefüggések felfedezéséhez. Az ikonoknál kevésbé fontos a valóság egyediségének képszerű ábrázolása, mert nem az emberi szem által leképzett kép a lényeges, hanem az információk fontossági sorrendje. (folytatása következik) Imádság: Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Assisi Szent Ferenc

11 Egyházfenntartás 2011-ben Dicsőség Jézus Krisztusnak! Egyházközségünkhöz való tartozás egyik jele az egyházközségi hozzájárulás, vagy régi nevén egyházadó befizetése. Mi is az egyházfenntartás? Egyházunk gazdálkodás szempontjából úgy működik, mint egy független társadalmi szervezet, tehát a fenntartása alapvetően a tagjaira hárul. Akit megkereszteltek, annak kötelessége hozzájárulni az egyház fennmaradásához, akár gyakorolja a vallását, akár nem. Sajószentpéteren 804 személy vallotta magát egyházunkhoz tartozónak, vagyis görög katolikusnak. Ebből 110-en fizetnek egyházfenntartási hozzájárulást. A parókia, a templom, a pap, a kántor, a sekrestyés abból él, amit a hívek adnak. Az egyházközség gazdálkodását állami és egyházi előírások szabályozzák és ellenőrzik. Bevétele a hívek részéről befizetett egyházközségi hozzájárulás, a hívek templomi adományai (persely pénzek), egyéb külső támogatások (pl. önkormányzati, pályázati) és a stólából a templomnak járó részből tevődik össze. Kiadásai a templom és a közösségi terem, egyházközségi iroda épületének költségei (víz, villany, fűtés, telefon stb.), különféle karbantartások, javítások, fejlesztések, a templom építési kölcsön visszafizetése, parókus fizetése, (közösségépítés költségeihez való hozzájárulás (pl. Mikulás, hitoktatás, szegények karácsonya, nyugdíjas klub ), irodaszerek. Minden naptári év elején a képviselő testület megtárgyalja az előző év zárszámadását és előkészíti a következő év költségvetését, és felterjeszti a megyés püspökhöz jóváhagyásra. Mielőtt a püspökhöz felterjesztjük, a hívek megtekinthetik és véleményüket, észrevételeiket beépítjük. Püspök Úr a 2069/2002. számú leiratában meghatározza az egyházközségi hozzájárulás (egyházadó) mértékét az alábbi módon: január 1.-től az önálló keresettel (fizetés, nyugdíj, segély stb.) rendelkező személyek a nettó jövedelmük egy százaléka, de legkevesebb évi négyezer forint legyen. Hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy akinek pl. havi 60 ezer forint a keresete, annak egy évben a hozzájárulása 7200 forint lenne. Egyházfenntartás fizetése történhet több részletben (havonta, negyedévente, félévente) is, habár nagyon fontos lenne az év első részében, mert a napi kiadásokat ebből fedezzük, s a közösségünknek nincsenek tartalékai. A befizetés történhet átutalással: CIB bank , postautalványon (sárga csekk) - Görög katolikus Egyházközség Sajószentpéter, Vörösmarty u. 12. és befizetheti pénzbeszedőnknél, aki hamarosan fel fogja keresni a közösség tagjait - Tóth Illésné (Piroska néni) tel.: , 06/ Az Egyház mi vagyunk, akik együtt sírunk, együtt nevetünk, ezért a működtetés anyagi feltételeinek megteremtése a mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az érzést erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5. parancsa: Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

12 Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget elsüllyed. Ezért valamennyien elkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett. Ő megkérdezte: -Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? -Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt is viszek, itt nincs már hely a számodra. Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közlekedett: -Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni? -Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni - válaszolta a büszkeség. -Itt minden tökéletes, és te esetleg árthatnál a hajómnak! Hát a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el: -Bánat, kérlek, vigyél magaddal! -Óh, Szeretet! -mondta a Bánat, én olyan szomorú vagyok, egyedül kell maradnom a hajómon! A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg sem hallotta a Szeretet kérését. Hirtelen megszólalt egy hang: -Gyere Szeretet, én elviszlek téged! Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást: -Tudás, meg tudod mondani ki segített nekem? -Az Idő volt, - mondta a Tudás -Az Idő?- kérdezte a Szeretet. -Miért segített rajtam az Idő? A Tudás válaszolt: MERT CSAK AZ IDŐ ÉRTI MEG, HOGY MILYEN FONTOS AZ ÉLETBEN A SZERETET. SZENTPÉTERI LEVELEK Kiadja a Sajószentpéteri Görög Katolikus Egyházközség Felelős kiadó: Pacsai János parókus ( , 06-48/ )Sajószentpéter 3770, Vörösmarty út 12. Szerkesztés és nyomdai előkészítés: dr. Bakonyi Judit Szerkesztőség címe: Nyomdai munkálatok: Molnár Gábor, RAMKER Bt. ( )

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe II. évfolyam 1. szám 2015. január 2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe Jézus Krisztusra emlékezve lépünk be az Új Évbe! Az új év alaphangulatát az adja meg, ha imádkozva lépünk be a 2015-ös évbe.

Részletesebben

X. évfolyam, 1. szám 2012 január

X. évfolyam, 1. szám 2012 január X. évfolyam, 1. szám 2012 január Mit hoz nekünk a 2012-es esztendő? Mindannyiunk élete tele van a munka és a család gondjával, időnk nagy része ezekre megy el, kevés marad arra, hogy ápoljuk a lelkünk

Részletesebben

Te vagy, akit nagyon szeret!

Te vagy, akit nagyon szeret! XII.évfolyam 1. Szám 2014. január Te vagy, akit nagyon szeret! Te vagy az én szeretet Fiam, benned telik kedvem. A megkeresztelésünk óta mi vagyunk Isten szeretett gyermekei, fiai, leányai maradandó, eltörölhetetlen

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Te vagy Isten csodálatos teremtménye, akit nagyon szeret!

Te vagy Isten csodálatos teremtménye, akit nagyon szeret! VIII. évfolyam, 1. Szám 2010 január Te vagy Isten csodálatos teremtménye, akit nagyon szeret! Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem. A megkeresztelésünk óta mi vagyunk Isten szeretett gyermekei,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Újévi jókívánság. +Atanáz

Újévi jókívánság. +Atanáz V. évfolyam 1. szám 2017. január Újévi jókívánság A januári újév-kezdés nem görög találmány, de természetesen mi is örömmel bekapcsolódunk a jókívánságokba. Hiszen ezekben a napokban mindenki szívesen

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hol van az öröm forrása?

Hol van az öröm forrása? IX. évfolyam, 7. szám 2011 július-augusztus Hol van az öröm forrása? Lelke mélyén az ember el nem múló örömre vágyik. Amikor ennek forrását keresi, Valakire talál. Ha ez a Valaki ember, akkor valamiért

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben