Közben lehetőségünk nyílt az elkészült pályaművek megtekintésére, jobbnál jobb mézeskalácsból készült profi és amatőr műveket láthattunk megyénk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közben lehetőségünk nyílt az elkészült pályaművek megtekintésére, jobbnál jobb mézeskalácsból készült profi és amatőr műveket láthattunk megyénk"

Átírás

1 IX. évfolyam, 1. szám 2011 január Új év- új feladatok A törvényességre való nevelés- Az Egyház közreműködése az igazság gyümölcsét pedig békességben vetik el a békeszeretők (Jak 3,18). Minden bizonnyal a törvény a békéhez vezető út kezdete, és meg kell tanítani az embereket, hogy tiszteljék a törvényt. Azonban nem jutunk el a célhoz, ha az igazságosságot nem hatja át a szeretet és az irgalmasság. Az igazságosság és az irgalmasság olykor ellentétes hatóerőknek tűnnek. Valójában ugyanannak a valóságnak a két arca, az emberi lét két dimenziója, amelyeknek kölcsönösen ki kell egészíteniük egymást. A történelmi tapasztalat igazolja mindezt. Láttuk, hogy az igazságosság gyakran képtelen megszabadulni a rosszakarattól, a gyűlölettől, sőt a kegyetlenségtől és képtelen a mély emberi sebeket orvosolni. /Irgalmas szamaritánus/. Az igazságosság önmagában nem elegendő. Valójában az igazságosság önmagát tagadja meg, amennyiben nem nyitott a nagyobb erő iránt, ami a szeretet és az abból kibontakozó irgalmasság (Mert irgalmas és emberszerető Isten ). A keresztény hívő tudja, hogy Isten szeretetből lépett kapcsolatba az emberrel. Ezért az emberek között is a szeretet a kapcsolatok legmagasabb rendű és legnemesebb formája. A szeretetnek át kell járnia az emberi élet minden területét, beleértve a jogrendet is. Csak akkor örvendhet az emberiség a tartós és hiteles békének, ha a szeretet civilizációja jut uralomra. / II. János Pál pápa/ Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak hívják (Mt 5,9). Hogyan találhat ez a mondás amely a békéért végzett sokféle munkára hív visszhangra az emberi szívekben, ha nem felel meg a bennünk lévő elfojthatatlan vágynak és reménynek? Mi másért hívnák a békességszerzőket Isten fiainak, ha nem azért, mert Isten természete szerint maga a béke? Béke fejedelme Éppen emiatt az üdvösség üzenetében, amelyet az Egyház az egész világnak hirdet, ott vannak azok az alapvetően fontos tanbeli elemek, melyek szükségesek az együttélés kialakításához. A történelem arra tanít, hogy a béke nem épülhet pusztán csak a jogi és etikai rend iránti tiszteletre a régi közmondás szerint: Tartsd meg a rendet és a rend megtart téged! A békére nevelés feladatához különleges sürgősséggel társul annak szüksége, hogy elvezessék az egyes embereket és népeket a rend tiszteletére. Mert Isten a kozmosz a rend és nem a káosz a rendetlenség Istene. A választott képviselőknek, a város vezetőinek, az állami vezetőknek nagy felelősségük, hogy életükkel, elkötelezettséggel és a törvények betartásával mutassanak jó példát. végül a szeretet fog győzni! Kötelezzük el magunkat mindannyian ennek a győzelemnek a siettetésére. Hiszen erre vágyik minden emberi szív. / II. János Pál pápa/ Ez az az ösvény, melyet az Egyház a neki megfelelő módon köteles követni az Evangélium örök fényénél és az imádság nélkülözhetetlen segítségével. Pacsai János parókus

2 HÍREK-ESEMÉNYEK Korunkban Jézus Krisztus születésének valódi tartalma, megélése mind egyéni, mind közösségi szinten egyre inkább elsikkad. A Karácsony lényegének megmutatását szolgálta a december 18-án megrendezett Mézeskalács kapu napja karácsonyi készület elnevezésű rendezvény a Görög katolikus templomban Sajószentpéteren. A program pasztorációs lelkigyakorlattal kezdődött, melyet Balog Zoltán államtitkár úr vezetett. Példabeszéde az emberek elfogadásáról, a diszkrimináció megszüntetéséről szólt. Célunk, hogy mindenkiben meglássuk Isten teremtményét, a benne levő értékeket, és felismerjük, hogy ezeket hogyan tudjuk továbbfejleszteni. Ahhoz, hogy ennek eleget tudjunk tenni, elsőként önmagunk lelkében kell rendet tennünk, és megnyugvást találnunk, elnyerve a lelki békét. Ehhez azonban tisztáznunk kell önmagunkban, hogy kik vagyunk, mi a feladatunk, és hogy milyenlelki sérelmek értek bennünket a múltban. Ugyanis ha a lelki problémáinkkal, sérelmeinkkel, bajainkkal nem nézünk szembe, és nem próbálunk megoldást találni rájuk, akkor lelkivilágunk zavaros marad, ami az embertársaink felé való nyitás helyett a bezárkózást szüli. A kiosztott példabeszédekre leírhattuk a minket ért legnagyobb sérelmet, aláírhattuk, hogyan szeretnénk, ha megszólítanának bennünket, és meggyőződhettünk arról, hogy ezeket a szavakat Isten előttünk már kimondta. Ha sérelmeinken felül tudunk emelkedni, akkor képesek leszünk arra, hogy saját értékeinket felismerjük, és azt is, hogyan tudjuk ezeket embertársaink szolgálatába állítani. Ha ezt megtettük, elősegítjük felebarátainkat azon az úton, hogy ők maguk is felismerjék a bennük rejlő értékeket, és hogyan tudják ezeket talentumként hasznosítani. Államtitkár úr beszéde nagyon aktuális volt, ugyanis abban a korban élünk, melyben rengeteg reményvesztett, elkeseredett, bezárkózott ember él, aki képtelen saját maga erejéből talpra állni, ezért bezárkózik. Felhívta mindannyiunk figyelmét a megtérés, és a belső megújulás szükségességére, mert világunk csak úgy javulhat meg, ha mi magunk is képesek vagyunk a változásra. A beszéd előtt és után a szendrőládi cigány cursillós énekegyüttes zenélt, akik kiváló hangulatot teremtettek a hallgatóság körében, olyannyira, hogy a lelkigyakorlat után a közönséget bevonva hirtelen közös énekóra alakult ki. A beszéd szólt arról is, hogy a munkanélküliség, a szegénység, és az éhezés őket is sújtják, mégis tudnak vidámak és boldogok lenni. Tehát a lelki béke, és az öröm nem anyagi bőség kérdése. A cursillós énekegyüttes mindannyiunkban tetszést váltott ki, lehetőséget adva mások értékeinek megismerésében.

3 Közben lehetőségünk nyílt az elkészült pályaművek megtekintésére, jobbnál jobb mézeskalácsból készült profi és amatőr műveket láthattunk megyénk egész területéről, és határainkon túlról is. A zsűri igencsak nehéz helyzetben volt, mert nem lehetett egy-egy alkotást kiemelni, mindegyik egyedülállóan szép látványt nyújtott. Valamennyi darab más és más gondolatot, karácsonyhoz kötődő emlékképet ébresztett a jelenlévőkben, megidézve gyermekkorunk Karácsonyainak hangulatát, illatát, légkörét. Nézelődés közben alkalmunk nyílt ismerős és ismeretlen emberekkel szóba elegyedni. Ezután a karácsonyi énektanulás következett, melynek célja az ünnepre való ráhangolódás volt. Ezt követte a pasztorációs lelkigyakorlat második része, melyet Pacsai János esperes úr vezetett. Bevezetésként esperes úr mindenkit megkért egy rövid ideig tartó elcsendesedésre. A csend, és az ima fontosságáról beszélt. A külső és a belső csend teszi lehetővé, hogy Isten közelébe jusson el a lelkünk, így lelhetünk lelki békére, és nyugalomra. Minél több időt töltünk el Isten közelségében, annál nagyobb nyugalomra, békességre találunk, és ezt sugározhatjuk családunk, embertársaink felé. Karácsony közeledtével az Isten keresése még inkább fontosabb, mint hétköznapjainkban, mert ha magunk képesek vagyunk megszentelődni Isten kegyelmével, akkor érthetjük el azt, hogy Isten békéjét közvetítsük szeretteink, felebarátaink felé. Enélkül pedig nincs boldogság, és nem létezik békesség sem. A fogyasztói társadalom is kínál boldogság kimeríthetetlen tárházát kínálja az ünnep közeledtével, de ez csak tévutakra vezeti az embert, valódi öröm, és békesség nem származik belőle. Éppen ezért Karácsonykor még inkább szükséges a megtérés, a belső lelki megújulás, ez azonban mindenkinél egyénileg, szívünk Isten felé történő megnyitásával, őszinte bűnbánattal, és megtisztulással érhető el. Balog Zoltán államtitkár úr és Pacsai János esperes úr vezette lelkigyakorlat tartalma ugyan merőben más volt, mégis a mondanivalójuk szorosan illeszkedett egymáshoz, útmutatást adva az embereknek a Karácsony mibenlétének megélésére. Az esperes úr a belső lelki megtérést, és Isten békéjének elnyerésének az útját mutatta meg a hallgatóságnak, államtitkár úr pedig a megtisztulás nyomán létrejövő lelki béke gyümölcseit ismertette. Mindezek együttes eredménye, hogy képesek leszünk felülemelkedni lelki sérelmeinken, problémáinkon, Krisztusban elnyerve a lelki megnyugvást visszakapjuk lelki épségünket. Mindennek gyümölcseként képesek leszünk az önmagunkban levő értékeket felismerni, és azt embertársaink javára fordítani, buzdítva őket is az Istenhez való odafordulásra, és saját értékeiknek hasznosítására. A Karácsony ezáltal nyerheti el ismét valódi értelmét, ha önmagunk értékeit leszünk képesek a másokért való élet szolgálatába állítani, és a világ megváltozása is ezen az úton képzelhető el. A lelkiekben tartalmas lelkigyakorlat után elérkeztünk a program végére, a pályaművek díjazására igen jó hangulatban. A zsűri elnöke Kopcsik Lajos mestercukrász volt, aki a pályaművek népszerűsége mellett a péteri közösség összetartását is nagyra értékelte. Rocskár Gábor

4 Ö K U M E N I K U S I M A H É T A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT január Az imahét alapigéje: kitartottak az apostolok tanításában, " (ApCsel 2,42) Az alkalmak kezdési időpontja minden nap 18 óra. MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! ÉLJÜK MEG IDÉN IS EGYÜTT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉT! Stóladíjak 2011-ben I. Szent Liturgiák Összeg Pap Kántor Sekrestyés Templom Olvasott/csendes Énekes Panachidás II. Esküvők Csendes, egyszerű Énekes III. Temetések Temetés kántor nélkül Temetés kántorral Sírkő megáldása kántor nélkül Sírkő megáldása kántorral Harangozás elektromos vezérléssel Harangozás kézi húzással IV. Különfélék Panachida Hramota Parasztáz, virrasztás a templomban Parasztáz, virrasztás a templomon kívül Anyakönyvi keresés (kutatás)

5 KICSODA-MICSODA? Egyházunk január 30-án közösen ünnepli a három legkiválóbb keleti egyházatyát. Nagy Szent Bazil ( ) a szerzetesség atyja, Aranyszájú Szent János ( )a Szent Liturgia szövegének szerzője, az oltáriszentség egyháztanítója, a hitszónokok égi segítője és Nazianzi Szent Gergely ( ) a keleti egyház egyik legnagyobb hittudósa. Nagy Szent Bazil 329 körül született a kappadókiai Cezareában istenfélő keresztény családban. Családjából több embert tisztelünk a szentek között. Nevelésében nagy szerepet játszott istenfélő nagyanyja Szent Makrina. Édesatyjától az ékesszólásban kapott ismereteket. Tanulmányai tökéletesítésére Athénba utazott. A tudományokban nagy haladásra tett szert. Először, mint ügyvéd működött, majd felvéve a keresztséget és vele együtt az egyházi felolvasói rendet, Szíriában, Palesztinában, és Egyiptomban élt, hogy megtanulja a szerzetesi életet, amelyhez nagyon vonzódott. Amikor az ariánus tévtanítás sok kárt tett az Egyház életében, Bazil elhagyta a pusztát és az igaz hit védelmére kelt. 364-ben pappá szentelték. Beszédeiben tanította és óvta a rábízott igazhitű híveket. 370-ben cezareai püspök lett. Istentől rábízott szellemi nyáját szavaival, leveleivel, könyveivel tanította és óvta a évtanítástól. Híveinek testi szükségleteiről sem feledkezett meg. Kórházakat, árvaházakat, menedékházakat épített számukra. Igazhitű tanításai mellett kitűnt igaz és erényes életével. Példakép volt hívei és papjai előtt. Munkálkodása folytán érseki tartománya megmenekült az ariánus tévtantól. Önmegtagadásokban és munkában töltött élete korán legyengítette testi erejét január 1- én halt meg 50 esztendős korában. Sok egyházi mű maradt utána. Szintén neki köszönjük az évente 10-szer elvégzett Bazil liturgiát is. Január elsején ünnepeljük. Kopcsik Lajos úr barátsága jeléül felajánlott a sajószentpéteri Görög Katolikus Egyháznak egy művét, amely megtekinthető és megvásárolható a templomban. Az árát a művész úr a templomkerítés befejezésére szánja.

6 ESEMÉNYNAPTÁR Január 1. Urunk körülmetélése, polgári újév kezdete - vasárnapi liturgikus rend 5. Bűnbánati nap 7.30 imaórák, Alkonyati zsolozsma Nagy szent Bazil liturgiával és nagy vízszentelés 6. Vízkereszt - vasárnapi liturgikus rend 6-16 Házszentelések ideje - kérem a személyes egyeztetést Ökumenikus imahét: Minden nap 18 h kor kezdődnek a közös imádságok. 24. hétfő Képviselőtestületi ülés óra Téma: költségvetés, zárszámadás,család éve 30. A három főpap ünnepe - vasárnapi liturgikus rend Anyakönyvi statisztikai adatok a 2010-as évről: Egyházközségünkben 3 esküvő, 6 keresztelés, 4 elsőáldozó, 10 temetés volt. 1% Szent Péter Közhasznú Alapítvány székhelye: 3770 Sajószentpéter, Vörösmarty út 12. adószám: bankszámlaszám: cégbírósági bejegyzés szám: 13.Pk.1944/2002/2. MOST, EBBEN AZ ÉVBEN SZÁMÍTUNK TÁMOGATÁSÁRA! Kérem rendelkezzen adója 1%-val úgy, hogy támogassa a Szent Péter Közhasznú Alapítvány által, a görög katolikus templom építésének befejezését. Tudom, hogy sok szervezet, alapítvány kéri a segítséget, s talán már van olyan társulat melyet rendszeresen támogatnak, kérem ebben az évben segítsenek minket, MOST VAN SZÜKSÉGÜNK ÖNRE, hogy az elkezdett kerítés építési munkánkat befejezhessük! Bízva nagylelkűségében! Pacsai János görög katolikus pap Szent Péter Alapítvány kuratóriumának elnöke Szentpéteri levelek címmel havonta jelenik meg egyházközségünk lapja. Ha szeretné, hogy otthonába is eljuttassuk, kérjük jelezze az egyházközségi irodán vagy a parókián. Vigye, olvassa és terjessze, legyen sajtó apostol! Vízkereszt napján, illetve azt követően kis egyházunk vezetője otthonunkban felkeres minket, együtt imádkozunk és kérünk áldást házunkra és családunk tagjaira. Az együtt imádkozás közelebb hoz bennünket egymáshoz, és az egyházhoz is. Kérjük az Urat, hogy békesség segítsége kísérjen bennünket egész évben, és békesség uralkodjon otthonunkban, városunkban, országunkban is.

7 Ó, szép Jézus Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben Légy híveidben. Ó Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk! Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében. Ó szép Jézus! Drága szent nevedért Kelj föl népedért. Ó Mária! Tekints híveidre Te szent Fiadért, Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében. Ó szép Jézus! Tartsd meg híveidet, Mint tieidet. Ó Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya! Adjad, kérünk, hogy ebben Az új esztendőben Lehessünk épek Testben, lélekben. Forrás: SZVU (41) I Isten szívét adta egy bölcsőbe IIsten szeretete egyszer olyan közel ért a földhöz, hogy gyermekké lett Betlehemben, és édesanyja Mária, Jézusnak nevezte! Ez az Agapé, amelyről János ezt a lélegzetelállító tőmondatot írja: Az Isten szeretet. Hiába próbálod te és próbálom én is a kis örömöket összegyúrni nagy örömmé, nem állnak össze, mert az igazi nagy öröm mindig felbomlik kis örömökre. A nagy öröm pedig az, hogy Megváltó született nekünk Betlehemben. Mindennap keressük meg a magunk feladatát. Ha visszanézünk, csak azt mondhatjuk: Igen, Uram, úgy volt, ahogy megígérted. Velünk voltál minden napon. Ha visszatekintünk az elmúlt háromszázhatvanöt napra, akkor nem mondhatunk mást, minthogy Istenünk szabadításának számát sem tudjuk, igazán csak Ő tudja, hogy mikor, miből és kitől szabadított meg. Kérdezzük meg magunktól: tudok e egy kicsit jobban szeretni az év utolsó napján, mint az év első napján? Szeretetből, szeretetet nem várva, pénzt nem kérve, többet szolgáltam e? Elég szabad voltam e, hogy ne nézzem kinek? Nem tudom, mit hoz az új esztendő. Ám azt tudom, hogy nekem mit kell belevinnem, hogy megújult megújító esztendőm legyen: Jézus Krisztust kell magammal vinnem az évbe! Az újév új életnek a kezdete, különben mi lenne az új benne? Lehet, valakivel szakítanunk kell, és attól újulhat meg az életünk. Lehet, hogy valamit abba kell hagynunk; de az is lehet, hogy valamit el kell kezdenünk Ugyan mit hoz az új esztendő? Nem tudom, Isten biztos tudja; de amit bevetettünk az elmúlt években, az biztos beérik, és meghozhatja év végére a termést. Az lesz, amit vetettünk! Igyekezzünk, hogy ma és mától kezdve minden nap, amíg lesz napunk keressük meg a napunk feladatát! Amit aznap bízott ránk a Mindenség Ura, hogy maradéktalanul elvégezzük azt, mert anélkül szegényebb lenne a világ. Gyökössy Endre

8 December 26-án megkezdődött a család éve hazánkban, amely 2011 december 30.-án ér majd véget. Harminc esztendeje annak, hogy 1981-ben II. János Pál pápa kibocsátotta Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítását a keresztény család feladatairól a mai világban. A püspöki konferencia a évet a Család évének nyilvánította. Döntésüket az a szándék vezérelte, hogy az egyház tanúságot tegyen a hitről és felkeltse az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt Molnár C. Pál ( ) A Szent Család Az újévi torta receptje Vegyél 12 hónapot! Gondosan tisztítsd meg a keserűségtől, kicsinyességtől, félelemtől, haragtól! Aztán oszd fel a hónapokat 30 vagy 31 napra! Minden napot készíts el egy rész munkából, 3 rész jóakaratból, 1 gyűszűnyi derűből. Mindehhez adj 3 evőkanál optimizmust, 1 csipetnyi iróniát, 1 késhegynyi tapintatosságot! A kapott masszát bőven öntsd le SZERETETTEL. A kész ételt mindig díszítsd apró figyelmességgel, és tálald fel mosolygó arccal! De újra megsütheted a karácsonyi sütit is! Végy 1kg meleg szeretetet, szitáld a türelem szitáján, de nehogy pletykamag kerüljön bele! Adj hozzá 1 liter bátorságot, 3dl szorgalmat, 1dl jóságot és gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel, takard le tiszta jókedvvel. Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél, szórd meg asszonyi kacagással és tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást. Vágd fel annyi darabra, hogy egygyel több legyen, mint ahányan az asztalt körül ülitek, hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul.

9 I. János Pál : Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, Az évet, amely most kezdődik. Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, Aki igazság és Szeretet vagy, Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. Az új évnek ezt az első napját Az Ige földi születése titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát, Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:,,áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!'' Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

10 Békés Géza: Az ikonokról 3. rész Az ikonfestő számára van-e valamilyen választási lehetőség? Az ikonfestő számára egyetlen lehetőség marad. Elfogadja a kánont, vagy nem fest ikonokat. Az ikonfestő az engedelmesség magas fokán kell, hogy álljon, mert nem magát fejezi ki, hanem csak ír, mint a toll az evangélista kezében. Azzal, hogy fest, a közösséget szolgálja a megváltás folyamatában. Az ikonfestés nem ihletett állapothoz hasonlít, hanem az imádsághoz és a szemlélődéshez. Ez a lelki és testi meghódolás szintje, amivel az engedelmességet gyakorolja. A kánonoknak való engedelmesség a feladat elfogadásával kezdődik és a szabályok betartásával folytatódik. Mivel az absztrakciók jelek, ezért kerülnie kell a szenzualisztikus mozzanatokat, melyek a szükségesnél jobban kiemelnék a hús-vér valóságot, a környező anyagi világot. Nem igazi alkotóművészet ez, hiszen a hagyományok iránti tisztelet és engedelmesség a legapróbb részletre is kiterjed és reprodukciót eredményez. Az idea örök és változatlan, ezért a képi megjelenítésnek is változatlannak kell lennie. A változás az örök ideában való kételkedést jelentené. A hagyományok által szentesített örökre megkövesedett ikonográfia szolgáltatja a kereteket, mely előírja a kompozíció szerkezetét, a szereplők számát, az öltözék színét, a mozdulatok koreográfiáját, a feliratokat, a témákat. A festő szabadsága csak az alázat, hiszen a végeredmény nem önmagáért való műalkotás, az ikon esztétikai értéke más mértékkel becsülendő: mennyire válik felfoghatóvá általa az idea. Miért és hogyan szépek az ikonok? Az ikonok szépsége az ideákból való részesedésének mértékéből adódóan valósul meg. Az Istenszülő ikon nem azért szép, mert egy gyönyörű arcot ábrázol, hanem mert összetéveszthetetlenül Isten anyját ábrázolja. A keleti és nyugati művészeti felfogás közös vonása, hogy mindkét esetben szükséges a valóság megismerése, a megismert valóságelemek szelekciója egyfelől a valóság törvényszerűségeinek, leglényegesebb vonásainak célszerű leképzéséhez, az ikonok esetében a valóságot működtető elvek és összefüggések felfedezéséhez. Az ikonoknál kevésbé fontos a valóság egyediségének képszerű ábrázolása, mert nem az emberi szem által leképzett kép a lényeges, hanem az információk fontossági sorrendje. (folytatása következik) Imádság: Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Assisi Szent Ferenc

11 Egyházfenntartás 2011-ben Dicsőség Jézus Krisztusnak! Egyházközségünkhöz való tartozás egyik jele az egyházközségi hozzájárulás, vagy régi nevén egyházadó befizetése. Mi is az egyházfenntartás? Egyházunk gazdálkodás szempontjából úgy működik, mint egy független társadalmi szervezet, tehát a fenntartása alapvetően a tagjaira hárul. Akit megkereszteltek, annak kötelessége hozzájárulni az egyház fennmaradásához, akár gyakorolja a vallását, akár nem. Sajószentpéteren 804 személy vallotta magát egyházunkhoz tartozónak, vagyis görög katolikusnak. Ebből 110-en fizetnek egyházfenntartási hozzájárulást. A parókia, a templom, a pap, a kántor, a sekrestyés abból él, amit a hívek adnak. Az egyházközség gazdálkodását állami és egyházi előírások szabályozzák és ellenőrzik. Bevétele a hívek részéről befizetett egyházközségi hozzájárulás, a hívek templomi adományai (persely pénzek), egyéb külső támogatások (pl. önkormányzati, pályázati) és a stólából a templomnak járó részből tevődik össze. Kiadásai a templom és a közösségi terem, egyházközségi iroda épületének költségei (víz, villany, fűtés, telefon stb.), különféle karbantartások, javítások, fejlesztések, a templom építési kölcsön visszafizetése, parókus fizetése, (közösségépítés költségeihez való hozzájárulás (pl. Mikulás, hitoktatás, szegények karácsonya, nyugdíjas klub ), irodaszerek. Minden naptári év elején a képviselő testület megtárgyalja az előző év zárszámadását és előkészíti a következő év költségvetését, és felterjeszti a megyés püspökhöz jóváhagyásra. Mielőtt a püspökhöz felterjesztjük, a hívek megtekinthetik és véleményüket, észrevételeiket beépítjük. Püspök Úr a 2069/2002. számú leiratában meghatározza az egyházközségi hozzájárulás (egyházadó) mértékét az alábbi módon: január 1.-től az önálló keresettel (fizetés, nyugdíj, segély stb.) rendelkező személyek a nettó jövedelmük egy százaléka, de legkevesebb évi négyezer forint legyen. Hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy akinek pl. havi 60 ezer forint a keresete, annak egy évben a hozzájárulása 7200 forint lenne. Egyházfenntartás fizetése történhet több részletben (havonta, negyedévente, félévente) is, habár nagyon fontos lenne az év első részében, mert a napi kiadásokat ebből fedezzük, s a közösségünknek nincsenek tartalékai. A befizetés történhet átutalással: CIB bank , postautalványon (sárga csekk) - Görög katolikus Egyházközség Sajószentpéter, Vörösmarty u. 12. és befizetheti pénzbeszedőnknél, aki hamarosan fel fogja keresni a közösség tagjait - Tóth Illésné (Piroska néni) tel.: , 06/ Az Egyház mi vagyunk, akik együtt sírunk, együtt nevetünk, ezért a működtetés anyagi feltételeinek megteremtése a mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az érzést erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5. parancsa: Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

12 Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget elsüllyed. Ezért valamennyien elkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett. Ő megkérdezte: -Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? -Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt is viszek, itt nincs már hely a számodra. Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közlekedett: -Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni? -Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni - válaszolta a büszkeség. -Itt minden tökéletes, és te esetleg árthatnál a hajómnak! Hát a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el: -Bánat, kérlek, vigyél magaddal! -Óh, Szeretet! -mondta a Bánat, én olyan szomorú vagyok, egyedül kell maradnom a hajómon! A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg sem hallotta a Szeretet kérését. Hirtelen megszólalt egy hang: -Gyere Szeretet, én elviszlek téged! Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást: -Tudás, meg tudod mondani ki segített nekem? -Az Idő volt, - mondta a Tudás -Az Idő?- kérdezte a Szeretet. -Miért segített rajtam az Idő? A Tudás válaszolt: MERT CSAK AZ IDŐ ÉRTI MEG, HOGY MILYEN FONTOS AZ ÉLETBEN A SZERETET. SZENTPÉTERI LEVELEK Kiadja a Sajószentpéteri Görög Katolikus Egyházközség Felelős kiadó: Pacsai János parókus ( , 06-48/ )Sajószentpéter 3770, Vörösmarty út 12. Szerkesztés és nyomdai előkészítés: dr. Bakonyi Judit Szerkesztőség címe: Nyomdai munkálatok: Molnár Gábor, RAMKER Bt. ( )

X. évfolyam, 1. szám 2012 január

X. évfolyam, 1. szám 2012 január X. évfolyam, 1. szám 2012 január Mit hoz nekünk a 2012-es esztendő? Mindannyiunk élete tele van a munka és a család gondjával, időnk nagy része ezekre megy el, kevés marad arra, hogy ápoljuk a lelkünk

Részletesebben

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe II. évfolyam 1. szám 2015. január 2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe Jézus Krisztusra emlékezve lépünk be az Új Évbe! Az új év alaphangulatát az adja meg, ha imádkozva lépünk be a 2015-ös évbe.

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak!

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 1. szám 2015. január 11. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Az új év kezdetén boldogságot szokás kívánni

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME?

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME? FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) IGEMAG A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992.

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. 6725 Szeged, Mátyás tér 26. ISBN - 963 8112 00 X Elektronikus

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

MÉGIS BOLDOG II. JÁNOS PÁL KARÁCSONYI IMÁDSÁGA. 2012. karácsony A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu

MÉGIS BOLDOG II. JÁNOS PÁL KARÁCSONYI IMÁDSÁGA. 2012. karácsony A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! V eled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! XIX./4. (171.sz.) 2009. szeptember

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és

Részletesebben