Isten adta szépség, szorgalmas emberek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Isten adta szépség, szorgalmas emberek"

Átírás

1 Ára: 225 Ft XXV. évfolyam szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Lapunk legközelebb augusztus 12-én jelenik meg Isten adta szépség, szorgalmas emberek Ebben jelölte meg Babák Mihály polgármester Szarvas létének és fejlődésének fő forrásait a város 288. születésnapján tartott ünnepségen, az evangélikus Ótemplomban. Az ünneplőket előbb Mótyán Tibor, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd a polgármester mondta el ünnepi gondolatait. Az Isten adta szépséget és szorgalmas embereket méltatva kiemelte Tessedik munkáját, s feltette a szónoki kérdést: vajon tud-e a mai kor embere is olyan lenni mint elődei. Az eredményes és értékes munka feltételeként az összefogást, az egymás iránt érzett szeretetet, és a folyamatos megújulást, a csüggedés nélküli újrakezdés képességét jelölte meg Babák Mihály, remélve, hogy nemcsak a ma embere, de az utánunk jövő generációk is tudják majd gazdagítani Szarvas városát. Lázár Zsolt, az Ótemplom lelkésze a 34 telepes család erős hitét a letelepedéskor már közel 200 éves ágostai hitvallást emelte ki, ami a szorgalmas munkával párosulva a tanyabokorból falut, majd várost varázsolt a vidékre, s tette a Körös-parti Athénná Szarvast. Mai korunk legnagyobb feladatának nevezte megtartani a fiatalokat a város számára, ami a jövőbe vetett hit nélkül nem lehetséges. Nobik Erzsébet lelkész az ősök nyelvén, szlovákul szólt az egybegyűltekhez, majd Mótyán Tibor mondta el ünnepi gondolatait. A templomi megemlékezéseket követően a Letelepedési Emlékkőnél helyeztek el koszorúkat és virágokat, majd a Hagyományőrző Rezesbanda vezetésével a Kossuth utcán a Harruckern szoborhoz vonultak az ünneplők, hogy az ben a vidéket újratelepítő báró szobránál helyezzék el az emlékezés virágait. A város születésnapjának ünnepe a Vajda Péter Művelődési Központ színháztermében folytatódott, ahol az esti színházi előadást megelőzően az önkormányzat által megszavazott kitüntetéseket adta át Babák Miháyl polgármester, Földesi Zoltán, a Művelődési Bizottság elnöke, dr. Melis János jegyző, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző. A kitüntetettekről szóló összefoglalót lapunk 2. oldalán találják az olvasók. Nem utolsó sorban a Körúti Színház produkciójával, Molnár Ferenc Vörös malom című színművének bemutatójával ért véget Szarvas város 288. születésnapja. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

2 Szarvas és Vidéke 2 Szarvas Városért kitüntetés Regős Imre Regős Imre, aki gyulai származású, orgonaművész diplomás zenetanár 1952 óta él Szarvason. A megüresedett kántori feladatkör betöltésére érkezett városunkba, és rögtön elkezdte az itteni gyermekek zeneoktatását. Gazsó Györggyel már októberében létrehozták a Zeneoktatók Munkakö zösségét, mely aztán az ben megnyíló önálló Állami Zeneiskolává fejlődött, melynek 1981-től 1989-ig Regős Imre az igazgatóhelyettese is volt. A szarvasi zeneoktatás kialakításának egyik jeles személyisége volt, és e mellett mint elő adóművész és koncert szervező a város zenei életének alakításában is elévülhetetlen érdemei vannak. Regős Imre orgonaművész-kántornak a közel 60 éves, máig is tartó templomi liturgiai szolgálatáért Gyémántdip lomát adományozott Pünkösdjén az Országos Magyar Cecília Egyesület, a magyar országi egyházzene legrangosabb intézete. Szarvas Város Pedagógiai Díja Dankó Pál Szarvason született 1924-ben. Szarvason járt először az Evangélikus Általános Iskolába, majd a Vajda Péter Gimnáziumba. Tanult Szegeden a Jog és Államtudományi Egyetemen, között a Szarvasi Tanítóképző hallgatója volt, majd Budapesten elvégezte a szlovák nyelvi szaktanítói képzést ban végzett Szegeden a Tanárképző Főiskolán, mint magyar szakos általános iskolai tanár között tanyai iskolákban tanított. (Bakulya sori Sápszky tanyai iskola, Középhalmi Külterületi Központi Iskola) között a szarvasi Szlovák Általános Iskola tanára, majd 1963-tól az 1. Sz. Általános Iskola pedagógusa től a Járási Tanács Művelődési Osztályán tanulmányi felügyelő, majd ig, nyugdíjba vonulásáig osztályvezető és 1984 között a Vöröskeresztnél Járási Ifjúsági Referens. Az 1970-es években a járási iskolafejlesztések szervezője, 50 új tanterem épült ebben az időszakban, ebből 25 társadalmi összefogással. A járás munkaerő helyzetét felügyelte, kezelte, sok képesítés nélküli nevelő beiskolázását megszervezte. A 60- as, 70-es években a Pávaköri Mozgalomban vett részt, zsűri, pávaköri találkozók szervezője, a kondorosi, örménykúti pávakörök életre hívója. A Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének vezetőségi tagja. Polgári temetéseken évtizedekig temetési szónokként munkálkodott. Írásai: Az idő visszhangjai, A Szlovák Általános Iskola ötven éve c. jubileumi kiadvány egyik szerkesztője és szerzője. Kitűntetései:, Magyar Vöröskereszt Kiváló Dolgozója 1968 Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1976 Gyermekekért Érdemérem 1983 Munka Érdemrend Ezüst fokozata 1984 Pedagógus Szolgálati Emlékérem Szarvas Város Napján kitünetettek Szarvas Város Kultúrájáért Díj Pesztránszki Károlyné ig alkalmazottja volt a Szarvasi Szirén Ruházati és Háziipari Szövetkezetnek, eleinte varrónőként, később a Szirén saját boltjaiban forgalmazott hímzett, díszített öltözetek előkészítésében, tervezésében, gyakorlati kivitelezésében vett részt ig elvégezte a Haán Lajos Szabadegyetemet ig a TIT által szervezett Vajda Péter Szabadegyetem Népművészetí Tagozat hallgatója volt ban C kategóriás szakkörvezetői képesítést szerzett óta folyamatosan zsűrizteti munkáit a Népi Iparművészeti Tanácsnál. Hat darab A kategóriás zsűriztetett kézimunkával rendelkezik ban megkapta a Hímző népi iparművész címet. Kutatómunkát végez a 70-es évek elejétől. Saját zsűriztetett gyűjtése: a szarvasi szőlős fehérhímzés, szarvasi szlovák színes hímzés, nagyszénási lepedővégről fehér hímzés. Felnőtt- és gyermek díszítőművészeti szakkörök vezetője volt. A Háziipari Szövetkezet szakköre 20 éven keresztül irányítása mellett minden évben kiállítást rendezett. Fontosnak tartja a nívós munka mellett a hagyományápolást, az utánpótlás keresését és támogatását, a szakmai gyűjtő és kutatómunkát. A kezdetektől aktív részese a Budapesti Mesterségek Ünnepe rendezvénynek Békés megye keretein belül, ahol nem csak, mint kiállító vesz részt, hanem az élő hagyományok őrzését ápolva bemutatókat tart. Munkásságának alapja a Békés megyén belül található szűcshímzések feldolgozása, valamint szülőfaluja, Nagyszénás és lakóhelye, Szarvas díszítőművészetének felkutatása, textíliákra való átörökítése. Folyamatosan azon munkálkodik, hogy hagyományainkat átültesse napjaink lakástextíliáira, hétköznapjaink, ünnepeink öltözékére. Hímzései, munkái: Futók, asztalterítők, párnák, kötények, blúzok, ingek, konyhai garnitúrák, zálszlók, egyházi textíliák, népi együttesek komplett öltözetének (férfi női) tervezése és kivitelezése, szarvasi fehér hímzés, szarvasi színes hímzés, békési vörös hímzés, békési bordó hímzés nagyszénási fehér hímzés. Szarvas Város Ifjú Tehetsége cím Litauszky Borbála Tizenkét éven át volt a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola fúvós tanszakának tanulója, a 2009/10-es tanévben fejezte be a továbbképző osztályt, de a fúvós zenekarban továbbra játszik. Klarinét hangszeren többször vett részt megyei versenyen, az elmúlt évben II. díjat nyert. Elindult az országos tanulmányi versenyen, ahol a válogató után a megyéből egyedüliként továbbjutott az országos döntőbe. Tagja a fúvószenekarnak, ill. az iskola kamaraegyütteseinek. Nagyon sok iskolai és városi rendezvényen, hangversenyen szerepelt. Zenei tanulmányai mellett a közismereti iskolában is kiváló tanulmányi eredményt ért el. Dezső Ilona A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola képzőművészeti tagozaton két tanszakon is kiválóan teljesített. Három alkalommal jutott be a művészeti iskolák országos tanulmányi versenyének döntőjébe festészeti és kézműves munkájával. A döntőben is kiválóan szerepelt: IV. díjat nyert (2003-ban) festészetben, majd I. díjat (2005) ill Különdíjat (2008) kézművességben. Ezen túl nagyon sok pályázaton szerepelt sikerrel. A 2009/10-es tanévben érettségizett, tanulmányait az Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen kívánja folytatni, már két felvételi megmérettetésen jutott tovább ben Ruzicskay-díjat nyert.

3 3 Mindent a fáról A szarvasi alkotók hagyományos seregszemléjére amint az a tavalyi kiállítás megnyitóján már világossá vált idén, a Város Napján a FA jegyében került sor. A Tesssedik Múzeum nagytermében a múlt pénteken Szuhyaj György köszöntötte az egybegyűlteket. Tisztelt Vendégek! Tisztelt Alkotók! Megint összeírtam néhány számomra is nehezen olvasható oldalt. Köszöntötk mindenkit ezen a mai koraestén, késő délutánon. Családomat otthon rengeteg növény fa virág veszi körül. Édesanyám is imádja a virágot, ha teheti kertészkedik. Édesapám minden kert legeldugottabb csücskébe is ültetett egy-egy fát, bokrot, vagy legalább letuszkolt egy szőlőveszszőt, ami neki természetesen ki is hajt, hiszen zöld a keze. Így a szemzései, oltásai is általában tökéletesre sikerültek. Ilyen környezet miatt, s a fának az emberi technika- és kultúrtörténetben betöltött szerepe miatt várható volt, hogy előbb-utóbb a Szarvasi Alkotók Közös Kiállításának témája a FA lesz. Ez idén következett be. Az előző évek feladataihoz képest idén talán többen adtak be alkotást, s összhatásában egységesebb és jobb kiállítás jött össze. Valószínűleg azért, mert az alkotók nem félnek nagy fába vágni a fejszéjüket, a feladattól nem kezdtek ordítani, mint a fába szorult féreg, hanem gondolkodtak és dolgoztak.köszönöm minden alkotó munkáját a város valamenynyi művészetkedvelőjének és a magam nevében is. Én a fához kevésbé értek mert fafejű vagyok, kerestem egy szakembert, aki a kiállítást méltó ismeretekkel és bölcsességgel tudja megnyitni. Ezennel átadom a szót Tirják László erdőmérnöknek, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatójának, hogy mondja el gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink, kedves Barátaink! Nagy örömmel fogadtam a felkérést, hogy egy fával, mint ősi természetes anyaggal foglalkozó kiállítás bevezetéseként, mint természettel, erdővel dolgozó ember elmondhatok néhány számomra fontos gondolatot. A mai világunk legnagyobb részben felismert, de következetesen eltitkolt gondja a természetes anyagtól és a természetes világtól való fokozatos elszakadás. Ezért a fa felhasználása számomra mindig a természetes, az organikus világot jelenti, ami jellemző a mai kiállítás egészére is, hiszen a fa, mint anyag elpusztul, elbomlik, majd mint növény, mint élőlény újraépíti a szerves anyagot egy természeti körforgás keretei között, melyre számos alkotásban találunk utalást. Azt kérték tőlem a rendezők, hogy arról beszéljek ami eszembe jut és a művészi elemzést és ítélkezést hagyjam másra. Nos, amikor szembeálltam a bölcső-fa-koporsó hármast magába foglaló alkotással, először az Erdő fohászának sorai jutottak eszemben: Vándor ki elhaladsz mellettem ne emelj rám kezet!...én vagyok tűzhelyed melege,... Én vagyok házad ajtaja, bölcsöd fája koporsód fedele. Másodszor eszembe jutott, hogy az előttem lévő, a XIX- XX. század fordulóján készült bölcső még fából készült, addig a ma használt koporsóink, azok csak fa-utánzatok, ami nemcsak azért baj, mert különböző műanyagokat kell használnunk, hanem legfőképpen azért, mert a fa iránti ősi vágyunkat kielégítve önmagunkat is becsapjuk, és nemcsak a látványpékség vagy a látványműtét, hanem a látványkoporsó is a mindennapjaink részévé vált. Miért jó a természetes és miért baj a műanyag? A műanyag jellemzője, hogy lelkes és tehetséges vegyészek különböző anyagokból állították elő őket, természetes formában nem léteznek, és hogy milyen hatással vannak az élő anyagra, az emberi szervezetre erről fogalmunk sincs. Elég, ha csak arra utalok, hogy vannak anyagok, melyek az Európai Unióban be vannak tiltva, mert mérgezőek, míg az Egyesült Államokban más kutatók azt mondják, hogy ezekkel semmi gond nincs, nyugodtan lehet használni. A WWF, a Világtermé szetvé delmi Alap hazai vizsgálatai szerint egy hozzám hasonló korú, éves Magyarországon élő férfinak a vérében 50 különféle ismeretlen hatású műanyag található. És erre azt kérdezzük tanácstalanul, mitől vagyunk betegek, mitől halunk meg fiatalon? Ezért az olyan kiállítás, amely a természetessel, így például a fával foglalkozik, mind a közös jövőnket, mind a közös élhető világunkat szolgálja. A mai kiállításon 35 alkotó különböző technikával készített alkotását láthatjuk, akik valamilyen szálon kötődnek Szarvashoz. A művészek a fához kapcsolható gondolatkört bontották ki műveikben, ki mint anyag, ki mint élőlény tekintett a fára. A kiállításon találkozhatunk olyan művel, amely több évtizedes akácdeszkát használ az alkotás és a gondolatai keretének, találkozhatunk fatörzsmetszetekből álló csodálatos harmóniájú szoborral, az életünket körülölelő természetet, fákat, erdőket, holtágakat magukba foglaló festményekkel, találhatunk példát a göcsörtös faág ábrázolására, amely támaszt nyújt a megöregedő karjainknak és több helyen beleütközhetünk az árnyat és menedéket nyújtó idős fák csodálatos ábrázolásába. Csak gratulálni tudok a sikeres témaválasztáshoz a rendezőknek, és meg szeretném köszönni az alkotóknak a köz és a jelenlévők nevében, hogy megajándékoztak minket e gazdag kiállítási anyaggal, amely a fában, erdőben és vízben kifejezetten gazdag városunk szellemének köszönheti a létét. Nos azt kívánom mindenkinek, hogy bejárva a termet és a karzatot, fedezze fel önmaga számára a művekben rejlő sok szépséget és gyönyörűséget, Szarvas és Vidéke kellemes tárlatlátogatást és élményekben gazdag időtöltést kívánok. Köszönöm a gondolatokat! A jövő évi feladat kihirdetése következik: 2011-ben csak olyan művészeti alkotást lehet kell beadni a Szarvasi Alkotók Közös Kiállítására, ami a LÓ-val foglalkozik. Szóval LÓ! Az már mindegy, hogy faló, hintaló, vagy vasaló, de ló legyen. A trójai falovat én csinálom, azzal nem kell küszködni. Mielőtt a közönség megnézhetné az alkotásokat, az alkotók meg lóhalálában elindulnának alkotni, még néhány gondolat: Néhány alkotást idén is sikerült határidőre megkapni sokat nem. Majdnem minden alkotás kiállításra készen érkezett, csak néhányat szegeltünk, drótoztunk újra. Befizetéseket még nem ellenőriztem, így ezért még nem moroghatok. Köszönet: Köszönöm a kiállítás támogatását a Solart Lámpaháznak. Normális rendezvényen díjakat szoktak kiadni az arra érdemeseknek. Ez itt is így lesz. A Fa Díj Nagyfa fokozatát adományozom Tirják Lászlónak, Horváth Mariannak, Hovorka Andrásnak, Nagy Gábornak, Bereznai Péternek és Molnár Mihálynak. Kisfa fokozatot Gulyás Andrásnak, Gyulai Marikának, Brlázs Zsoltnak és a házigazda Roszik Zoltánnak. Valamennyi kiállító művészt kérek, hogy ma itt keressenek meg, ők is kapnak Fa Díjat plussz egy kis okítást az alkotásuk mellé. Hat óra előtt ezt a karácsonyfát (egy léggömbökre erősített, a teremben lebegő elszáradt karácsonyfát a szerk.) bár nincs itt a Karácsony ünnepe elreptetjük a Mindenható teremtő, s valamennyi égi lakó és Szellemvilág felé.

4 Szarvas és Vidéke 4 Kék hírek Az előző het baleseteiről, bűneseteiről a Szarvasi Rendőrkapitányság és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletéről érkezett információk alapján, tájékoztatjuk olvasóinkat. Július 22-én, csütörtökön számú főúton, Kondoros közelében előzésbe kezdett egy ka- reggel fél 9-kor Szarvason egy nő kocsijával a Bajcsy utcában mionos. A bolgár sofőr Békéscsaba felől Kondoros irányába az udvarából az útra szeretett volna kitolatni. Ekkor azonban a Bajcsy utcán jött egy kerékpáros, akinek nem adott elsőbbséget. tartott, és egyszerre több jármű mellett szeretett volna elmenni. Kettőt meg is előzött, A biciklis asszony amikor azonban egy kombájn mikor látta, hogy az autós nem mellé ért, szembe jött vele egy áll meg, le akart szállni, hogy autó. A kocsi vezetője azért, elkerülje az ütközést, de elvesztette egyensúlyát és elesett. Július 25-én, vasárnap délután fél 5 körül Szarvas külterületén ütközött össze két személyautó. A baleset a 4404-es számú úton történt. Egy férfi kocsijával Szarvas felől Nagyszénás irányába tartott, amikor hogy elkerülje a frontális ütközést lehúzódott az út jobb oldalán lévő padkára, majd a padka melletti árokba csúszott és egy fának ütközve állt meg. A kamion eközben az általa előzött mezőgazdasági gép bal elejének ütközött. A balesetben a személyautót vezető férfi 8 na- egy balra ívelő kanyarból pon belül gyógyuló könnyű sé- kifelé haladva eltért az út vonalvezetésétől rülést szenvedett. és összeütközött egy neki szemből érkező, szabályosan közlekedő autóssal. A szemből érkező kocsi az ütközéstől letért az útról és az út menti árokban állt meg. A vezetője nem sérült meg. A másik autót vezető férfi könnyű sérülést szenvedett. Július 26-án, reggel a 44-es GYÓGYFÜRDŐ A KÖZPONTBAN Szarvasi Gyógyfürdő 5540 Szarvas, Kossuth u / Nyitvatartás: Hétfő: szünnap Kedd: 8-20 Szerda: 8-21 Csütörtök - Péntek: 8-20 Szombat - Vasárnap: Keddenként tól ig vízitorna, minden korosztálynak, bónuszként, ingyenesen, a megváltott jegy mellé! Minden szerdán egy órával tovább tartunk nyitva! Várjuk kedves vendégeinket! Az uszodát munkahelyi és egyéb rendezvényekre, egész napra is, bérbe lehet venni! A Fürdő épületében két emeleti üzlethelyiség bérelhető! Az Árpád soron lévő, volt húsbolt kiadó! Érdeklődni dr. Demeter László ügyvezetőnél, a 06/20/ as telefonszámon lehet TOP VIDEO SHOP RÉMÁLOM AZ ELM UTCÁBAN 5. SCOOBY-DOO ÉS A 13 SZELLEM VESZTESEK BOSSZÚJA DÜHÖNGŐ HALÁL LÓDÍTÓ HÓDÍTÓ MACSKASZEM ÉLI KÖNYVE KÉT KOPPER LÉGIÓ Kettőt fizet, hármat vihet! Szarvas, Szabadság út 28/2 Tel.: Nyitva: H-SZ:10-21, V:15-21 Bűnmegelőzési előadások Az idős korú személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében júliusban a Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársai figyelemfelhívó megelőzési előadásokat tartottak a szarvasi idősek otthonaiban, idősek klubjaiban. Az előadások alkalmával tájékoztatták az idős személyeket az áldozattá válást elősegítő körülményekről, és felhívták figyelmüket az erőszakos bűncselekmények preventív magatartásformáira. Strandok Éjszakája augusztus 13. péntek este 9 óra A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére országos akció lesz hasonlóan a sikeres Múzeumok Éjszakájához a fürdőkultúra népszerűsítésére. A Szarvasi Gyógyfürdő hagyományteremtő szándékkal csatlakozott a mozgalomhoz és szeretne néhány kellemes órát szerezni az éjszakai fürdést, romantikát kedvelőknek. Ezen az éjszakán várható a nagy augusztusi csillaghullás a Perseida meteorraj. Meghívott vendégünk a helyi televízió csillagászati sorozatából ismert Szklenár Tamás. Változatlen jegyárakkal várjuk este kilenctől hajnali egyig vendégeinket egy ajándék szaunázással egybekötött kellemes éjszakai fürdőzésre.

5 5 A szó a gondolat ércpénze. Vannak fecsegők, akik garasokban fi zetnek ki minket. Mások ellenben csakis aranyakat adnak. Renard Köröspart A hőség még itt is szinte elviselhetetlen Na és a szúnyogok fáradhatatlan támadásai Mit lehet ilyenkor tenni? Az ember megmártózik az enyhet adó vízben, keres egy hűvös helyet és álomba szenderül. Nem így az Edit Vendégházban táborozó gyerekek és felkészítő tanáraik: Jani Erzsébet, Molnárné Tóth Katalin, Sándor Márta, Timárné Hunya Tünde és Zakar Erika. Július a hetének minden délelőttjén lázas készülődés folyt a pénteki vitákra. A táborozók elszántságát még az embertelen meleg sem tépázta. Pedig a tételmondat, amiről vitáztak, nem egyszerű: A helyesírást mindenkinek tudnia kell. A közéletben mostanában gyakran vitatéma a helyesírás fontossága, ami a gyerekek érdeklődését is felkeltette. Érveket és ellenérveket gyűjtöttek a helyesírás szabályainak fontosságáról. A tábor résztvevői, osztályos tanulók, teljesen kezdők, vagy csak rövid ideje disputáznak. Egy bemutató vita, Kutas Ferenc tanár úr rendhagyó magyarórája az írás keletkezéséről, Szarka Péter nyelvész, főiskolai docens előadása a chatezők, smsezők nyelvéről, csoportos foglalkozások, kommunikációs játékok, nyelvművelő gyakorlatok és a már tapasztalt disputázók segítették a gyerekek munkáját. Persze a táborozók házi feladatot is kaptak: mindennap nyelvi fejtörőket, játékos, helyesírást fejlesztő gyakorlatokat oldottak meg. Csodák csodájára a feladatok el is készültek! A legjobbak a tábor végén jutalomban részesültek. A délutáni szabadidős programok lehetőséget nyújtottak a kikapcsolódásra. Volt fürdőzés a Körösben és az uszodában, látogatás az Arborétumban, hajókázás és barkácsolás. A számháborúk és az éjszakai akadályverseny tették még felejthetetlenebbé a gyerekeknek a hetet. Kiadásainkat a pályázaton elnyert összegből, 1 millió forintból álltuk, segítségével a tábor bentlakásos volt. Az ismerősök, iskolatársak így már barátokként, egy összetartó közösségként távozhattak az öt nap elmúltával. A gyerekek értékelése szerint az egyik legizgalmasabb esemény, minden disputa tábor záró programja, a vita. Nagyon izgatottan és feszülten várták a viták kezdetét és a bírók értékelését. A tapasztalt disputások sem voltak nyugodtak, ők a versengés során első alkalommal bíráskodhattak. Erre az eseményre ellátogatott Hajas Zsuzsa tanárnő a debreceni Disputa Régió vezetője is, aki elismerően nyilatkozott a gyerekek teljesítményéről. És valóban, az 1996 óta megrendezett nyári disputa táborok során a kezdők szinte játszva megtanulják a disputa szabályait, és lehetőségük van alaposan elmélyedni egy témában. A tábor sikeréhez az is hozzájárult, hogy együtt tudtuk tartani a gyerekeket, így a disputa tehetséggondozó program még hatékonyabb megvalósítására volt lehetőségünk. Szarvas és Vidéke Gyógyír kánikula ellen avagy az Oktatásért Közalapítvány által támogatott Nyári Disputa Tábor eseményei A hét sikerességét bizonyítandó álljon itt néhány vélemény a gyerekek tábort értékelő kérdőívének arra a kérdésére, hogy miben fejlődtek a tábor során: Az önbizalmam fejlődött, Jobban tudok érvelni., Választékosabban beszélek. Sokkal-sokkal többet tanultam meg a helyesírás és az írás történetéről., Jobban tudok fogalmazni., Nem vágok bele más szavába., Sokkal többet tudok a disputáról és megtanultam cáfolni. Még egy utolsó meglátás az együtt töltött hétről: Nagyon jó volt a tábor, mert játszottunk és tanultunk egyszerre!. Igen, ez volt a felkészítők célja, és az is, hogy a jól sikerült nyári tábor után összetartsuk a gyerekeket, hogy szeptemberben a Fő Téri Általános Iskola disputa szakkörében tovább folytassuk a közös munkát. A feladat adott: felkészülni az őszi pécsi disputa versenyre, ahol A technika elbutít tételmondatot vitathatják meg a csapatok. A tábor mérlege tehát egy a hőség ellenére is lelkes és felkészült gyerekcsapat, valamint elégedett felkészítő tanárok. Mindanynyian várjuk a jövő nyarat, hogy enyhet adjon a hőségben a közös játék, munka összetartó ereje, a fejlődés és tanulás öröme; a sikerélmény, amiben mindannyiunknak része volt ezen a kánikulai héten. Sándor Márta, táborvezető SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI UTÁNI TANDÍJMENTES SZAKKÉPZÉSEINK Gazdasági informatikus Informatikai rendszergazda Újságíró I. Vám és jövedéki ügyintéző Külkereskedelmi üzletkötő Pénzügyi számviteli ügyintéző Vállalkozási ügyintéző Idegennyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző Sportedző, Sportszervező- menedzser JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: augusztus 31-ig.

6 Szarvas és Vidéke 6 Kapcsolatépítés a nagyváradi civil szervezetekkel Városunk Európa hírű festőművésze, Ruzicskay György szobrának megalkotása és felállítása során került először kapcsolatba a Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége a SZARVASÉRT Alapítvánnyal. E kapcsolatnak volt látványos eredménye, hogy az Alapítvány 1 millió Ft. támogatást nyert az NCA pályázatán a Ruzicskay szoborhoz. A BINCISZ és az Alapítvány valamint Szarvas Város Baráti Köre és a Ruzicskay Közalapítvány közötti kapcsolatok a szoborállítás után sem szakadtak meg. A szarvasiak rendszeresen kaptak meghívást a nagyváradi VARADINUM tudományos-kulturális rendezvényeire, s ezeken három alkalommal vett részt szarvasi civil küldöttség. Legutóbb az idén tavaszszal egy emléklappal köszönte meg a BINCISZ vezetősége a SZARVASÉRT Alapítvány kuratóriumának az évek során kialakított szoros barátságot ismét nyertes NCA pályázatot hozott az Alapítványnak: a határon átnyúló civilkulturális kapcsolatépítés bővítése, megerősítése érdekében Ft. támogatást nyert el. E pályázati források segítségével július én tíz fős nagyváradi civil társaság látogatott el Szarvasra dr. Fleisz János a BINCISZ elnöke és kedves felesége vezetésével. A vendégeket a Polgármesteri Hivatalban fogadta Mihaleczné Kovács Mária az Alapítvány elnöke és dr. Dezső István a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület elnöke. A fogadáson Szenes János a Cervinus Teátrum igazgatója rövid áttekintést adott városunk és Nagyvárad történelmi kapcsolatairól, visszanyúlva egészen Szent Istvánig, majd meghívta a vendégeket az esti színházi előadásra, akik szállásuk elfoglalása után részt vettek Szarvas Város Napjának ünnepségein. Másnap, a VIII. Kistérségi Civil Találkozó nyújtott számunkra egész napos élményt. Részt vettek a felvonuláson, meglátogatták a Ruzicskay alkotóházat, megkóstolhatták a szarvasi civilek finom főztjeit, élvezték a fesztiválsátor színpadán zajló bőséges műsorkínálatot. A vasárnapi reggeli után a Szarvasi Gyógyfürdőben fejezték be látogatásukat. Az NCA pályázati program ezzel nem ért véget. Októberben a XIX. VARADINUM rendezvényeire 10 fős civil csapat látogat el Nagyváradra Szarvasról. Kötészeti látásmódban Második alkalommal fogtak össze a szarvasi virágüzletek, hogy a város napján megörvendeztessék a közönséget különleges munkájukkal, művészetükkel. A Tessedik Múzeumban rendezett kiállításon, a múlt héten pénteken délután Brachna Irén köszöntötte a népes közönséget. Olyan különleges kiállításnak nevezte a tárlatot, ami nem csak a szemünkkel, hanem az orrunkkal és élvezhető, ugyanakkor múlandóbb is az átlagosnál. A virágkötészet művészetét az ókori Mezopotámiában fellelt első nyomoktól az egyiptomiak és görögök művészetén át a rómaiak és napjaink virágkötészetéig felelevenítve ismertette a Margaréta Virágüzlet, a Boglárka Virágüzlet, a Florárium Virágüzlet és a Zöld Rózsa Virágüzlet művészi alkotásait, melyek kapcsolódva a szarvasi alkotóknak hirdetett képzőművészeti seregszemléhez, ezúttal a fa jegyében születtek. Turisztikai fejlesztés Nagyléptékű turisztikai fejlesztés indult el a városban, hiszen a nyertes pályázatok révén a Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a történelmi Magyarország közepén, Szarvason projekt keretében kerül illetve kerültek kialakításra: az arborétumi sétány, a gyalogos fahíd, Erzsébet-ligeten belül, valamint az Emlékút mentén a mulcsos gyalogút kialakítása a várost bemutató öt részből álló kiadványcsalád valamint a három touch infó A Szarvasra érkező vendégek a város több pontján találkozhatnak az érintőképernyős terminálokkal: a Tessedik Sámuel Múzeum bejárata előtt (Vajda Péter u. 1. sz) a Tourinform Iroda előtt (Kossuth tér 3.) az Arborétumi fogadóépületnél A Touch info terminálokon (elektronikus információs pont) kereshetnek programokat, szállásokat és éttermeket, emellett a megyei programokról is tájékozódhatnak. Az érintőképernyős terminálokon ikonok segítségével kaphatnak bővebb információt: (a Tourinform irodánál és a Tessedik Sámuel Múzeumnál) a városról, látnivalókról, szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, szarvasi eseményekről, megyei rendezvényekről. Az arborétumnál lévő terminálon az alábbi weboldalak érhetők el: melynek aloldalain is tájékozódhatnak a városról, a szálláshelyekről, s egyéb turisztikai attrakciókról, www. pepikert.hu. Mindhárom terminálon keresztül képes üdvözlet is küldhető. G.H.

7 7 Ők a civilek Közel 50 kistérségi civil szervezet adott egymásnak randevút szombaton az Erzsébet-ligetben, ezzel erősítették, színesítették, változatosabbá tették a kistérség életét, mindezek által hosszú távon fejlődést is generálnak. Mindegy volt, hogy társadalmi, közhasznú, esetleg kiemelten közhasznú szervezetről volt szó, a lényeg, hogy példamutató összefogásukkal, rendezvényeikkel a szűkebb és tágabb környezetről kialakult képet pozitív irányban befolyásolják. ŐK A CIVILEK Színes léggömbök, aprócska zászlók, a Szarvasi Hagyományőrző Fúvószenekar menetdiktáló zenéje, a gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport ritmikus léptei, a Pannon Motoros Társaság járgányainak dübörgése, a kerékpáros, gyalogos és lovasfogatot hajtó civilek kísérték július 24-én délelőtt a VIII. Kistérségi Civil Találkozó résztvevőit a város főteréről a rendezvény helyszínére, az Erzsébet-ligetbe. Szarvas és Vidéke és dr. Dezső István a Körös Szögi Civil Fórum Egyesület elnöke nyitották meg a civil társaságok találkozóját, hangsúlyozva, hogy mennyire fontos ezen civileknek az összefogása, a véleménye, a kritikája, valamint pótolhatatlan az a munka amit a közösségért, a város fejlődéséért tesznek. A megnyitó során az is kiderült, hogy Gyöngyös Város Baráti Körének részvételével a találkozó országos kiterjedésű, de ezzel egy időben nemzetközi kapcsolatokat is ápolt Kishegyes és Zenta szerb települések és Nagyvárad román delegációinak jelenlétével. A polgármester és a házigazda közösen fogalmazták meg azt, hogy az államok húzta határok a kulturális kapcsolatoknak nem szabhatnak határt. Bár lelógott az eső lába, olykor a földre is leért, mégis gyönyörű idő szolgált a civileknek ahhoz, hogy idén is bemutassák az arculatukat, az egész éves munkájukat és jövőbeni törekvésüket. A gyönyörűen díszített sátrakban azért arra is maradt hely, hogy sütés-főzés, első osztályú ligeti vendéglátás történjék, hiszen kapcsolatokat ápolni, terveket szőni, mint azt tudjuk terített asztal mellett könnyebb. Az egyesületek, társaságok, klubok tagjai mindeközben a színpadon egész nap folyó produkciókat szemlélhették. Ezek is a térség Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Magyarbánhegyes, Szarvas termékei, kulturális életének gyöngyszemei. A liget másik köröndjén közben népi játék olimpia, csikós és motoros bemutató zajlott. A félszáz civil szervezet közreműködésének eredményeként jól zárult nap végén kiosztották a Legcivilebb civilnek járó díjakat. A legszínesebben bemutatkozó, a legtöbb tagot mozgósító szervezet kapott serleget és oklevelet Mihaleczné Kovács Máriától, a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás irodavezetőjétől és dr. Dezső István házigazdától. A zenés-táncos menet óriási csinnadrattával vonult végig Szarvas központjában a 44-es főúton, melynek forgalmát ez idő alatt csupán a végeláthatatlan felvonulás jelentette. A Körös hídon a színes lufik az égbe szálltak, legalábbis azok, amiket a gyerekek nem sajnáltak elengedni. Babák Mihály polgármester, Kiszely Mihály alpolgármester A legfényesebb serleget kapták, tehát I. helyezett lett a Békésszentandrási Civil Szervezetek Közössége (szőnyegszövők bemutatója, Drofa, duzzasztómű, kertbarátok, mozgáskorlátozottak, helytörténeti és hagyományőrző egyesület) II. helyezést a Nyugdíjas Tűzoltók Egyesülete ért el, ahol Harencsár László mesemondó ejtette ámulatba a gyerekeket. III. helyen végzett a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társaság, a képességtesztekkel, ökomatával. A nemzetközi, országos és régiós szintű bemutatkozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a közösség ereje nem csak hegyeket megmozgató, jóra és szépre nevelő erő, de turisztikai és egyben kulturális lehetőség is. - Maya -

Lapunk legközelebb augusztus 8-án jelenik meg!

Lapunk legközelebb augusztus 8-án jelenik meg! Ára: 280 Ft XXVIII. évfolyam 30-31. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. július 25. Lapunk legközelebb augusztus 8-án jelenik meg! Legyen Szarvas a szeretet városa Legyen Szarvas a szeretet városa ezt kívánta

Részletesebben

2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata,

2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata, Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 21. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata, de féloldalas az a szeretetszolgálat,

Részletesebben

Kulturális élete alapján nagyobbnak tartják. Úszók, harcművész, asztaliteniszező és labdarúgó

Kulturális élete alapján nagyobbnak tartják. Úszók, harcművész, asztaliteniszező és labdarúgó Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Úszók, harcművész, asztaliteniszező és labdarúgó Kulturális élete alapján nagyobbnak tartják Az elmúlt hetekben a múzeumról és a könyvtárról olvashattak

Részletesebben

Istentisztelet, kitüntetés, faültetés A szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség

Istentisztelet, kitüntetés, faültetés A szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 40. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. október 3. Istentisztelet, kitüntetés, faültetés A szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség kevés híján évtizedes hagyománya, hogy istentiszteleten

Részletesebben

Projektzáró, tanévnyitó

Projektzáró, tanévnyitó Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 35. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Projektzáró, tanévnyitó A Fő Téri Iskola augusztus 31-én egésznapos ünnepség színhelye volt. Délelőtt a felújítás és bővítés projektzáró ünnepsége,

Részletesebben

2010. október 21. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

2010. október 21. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT. Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 42. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Tegyünk minden nap azért, hogy büszke szarvasiak lehessünk A negyedik ciklusára újraválasztott Babák Mihály polgármester fogalmazott így, a képviselő-testület

Részletesebben

Három nemzedék köszöntése

Három nemzedék köszöntése Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 36. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Három nemzedék köszöntése A Szent István Egyetem Pedagógiai Karának tanévnyitó ünnepségén, szeptember 3-án délelőtt, az Ótemplomban, dr. Lipcsei

Részletesebben

Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.: 06/20/974-37-38

Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.: 06/20/974-37-38 Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 19. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2011. május 12. Fizikakísérletek: miért nem nulla forint? A fenti jelszót is adhatnánk április 12-iki pesti kirándulásnak, amelyen diáktársammal

Részletesebben

Az összefogás hazára talált

Az összefogás hazára talált Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 43. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A sportaerobikosok számára a hétvégi budaörsi Hungarian Open jelentette az idei Magyar Kupa sorozat döntőjét. Természetesen a sportág bázisát adó

Részletesebben

Droglaborra bukkantak

Droglaborra bukkantak Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 24. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Droglaborra bukkantak Országosan is egyedülállónak számító szintetikus droglabor nyomára bukkantak a miskolci nyomozók június 11-én, pénteken Szarvason.

Részletesebben

Főszerepben a játék. Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.

Főszerepben a játék. Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel. Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 22. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Főszerepben a játék Gyermeknapon a játéké volt a főszerep a múlt hét szombatján. Délelőtt a Szarvasi Kézműves Egyesület invitált kicsiket és nagyokat,

Részletesebben

Emlékkiállítás Gödöllőn

Emlékkiállítás Gödöllőn Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 5. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. január 31. Húsz éve hunyt el Ruzicskay György A közös pont Szarvas és Ruzicskay György volt azon a kiállításmegnyitón, melyet január 26-án

Részletesebben

Schirilla a vízben Úgy tartja a népi mondás: Ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál, csinál. Na és mi van akkor ha Schirilla nem talál jeget?

Schirilla a vízben Úgy tartja a népi mondás: Ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál, csinál. Na és mi van akkor ha Schirilla nem talál jeget? Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. február 28. Schirilla a vízben Úgy tartja a népi mondás: Ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál, csinál. Na és mi van akkor ha Schirilla

Részletesebben

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK 18. szám 2012. MÁJUS KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK A diákélettől búcsúztunk, de egymástól és az iskolától nem, fogalmazták meg a ballagást követően

Részletesebben

Kopjafa az önkéntesek emlékére

Kopjafa az önkéntesek emlékére Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 46. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Kopjafa az önkéntesek emlékére Szarvas és Vidéke Hetilap előfizetői nyereményakció! Kedves Olvasó! A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is kedvezményes

Részletesebben

Új arculatot kap a belváros

Új arculatot kap a belváros Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 17. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. április 25. Az áprilisi testületi ülést megelőzően a képviselők és az érdeklődők bejáráson szemlélhették meg Babák Mihály polgármester

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Sportvezetők újévi köszöntése

Sportvezetők újévi köszöntése Ára: 195 Ft XXIX. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2014. január 9. Sportvezetők újévi köszöntése Másfél évtizedre tekint vissza az a hagyomány, hogy a város első embere, Babák Mihály, a képviselőkkel

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket! 2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Babits Mihály Ritmus a könyvrôl részlet Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,

Részletesebben

Minden Kedves Olvasónknak Boldog karácsonyt kívánunk!

Minden Kedves Olvasónknak Boldog karácsonyt kívánunk! Ára: 280 Ft XXVIII. évfolyam 51-52. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. december 19. Lapunk legközelebb 2014. január 2-án jelenik meg! Kántor Zsolt Karácsonyi akvarell Jézus Krisztusnak, hálával Csak szívvel

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Áprily Lajos: KARÁCSONY-EST

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Áprily Lajos: KARÁCSONY-EST A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 12. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. december 3. 5. A tartalomból: Önkormányzati hírek IN MEMORIAM: Tímár Miklós,

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Nem szenvedett csorbát az évtizedes fesztivál

Nem szenvedett csorbát az évtizedes fesztivál Békés megyei Körös-szög Civil Újság II. évfolyam 5. szám kistérségi havilap A SAJT ÉS A TÚRÓ ÜNNEPE Nem szenvedett csorbát az évtizedes fesztivál A sajt savanyított és felfőzött tejből készül, a túró aludttejrögökből

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XVII. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2010. június A tartalomból: Rehabilitáltuk Csernus Mihályt Csodálatos és Isten

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Három igazgató ültetett mamutfenyő-csemetét

Három igazgató ültetett mamutfenyő-csemetét Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 21. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. május 23. Három igazgató ültetett mamutfenyő-csemetét A Nemzetközi Növények Napja (május 18.) tiszteletére a Szarvasi Arborétum már második

Részletesebben