Tartalom. Bevezetô Gondolotok az imakönyv használatához 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Bevezetô Gondolotok az imakönyv használatához 2"

Átírás

1

2

3 Tartalom Bevezetô Gondolotok az imakönyv használatához 2 Imák héberül és magyarul 3 Mode áni Eloháj, nesámá senátátá bi Áldások a tórára Kohanita áldás Ádon olám Jigdál Hajnali áldások Báruch seámár Ársé Jistábách Oszé sálom Imák kiejtés szerinti átírása 22 Mode áni Eloháj, nesámá senátátá bi Áldások a tórára Kohanita áldás Ádon olám Jigdál Hajnali áldások Báruch seámár Ársé Jistábách Smá Oszé sálom Szószedet, magyarázatok és kérdések 36 Mode áni Eloháj, nesámá senátátá bi Áldások a tórára Kohanita áldás Ádon olám Jigdál Hajnali áldások Báruch seámár Ársé Jistábách Smá Oszé sálom Gondolatok az imatanítás elméletéhez 68 Szómagyarázat 72 Köszönet és ajánlás 73 Tartalom א 1

4 Bevezetô ב 2 Bevezetô Gondolotok az imakönyv használatához A Trendeli Alapítvány Képes zsidó imakönyv óvodásoknak címû kiadványa 2010-ben jelent meg, és azóta vágyunk rá, hogy elkészülhessen a folytatás: A kisiskolások imakönyve. Nagy szükség van rá, mert, aki Magyarországon kisgyermeket szeretett volna zsidó imára tanítani fôleg ha otthon, annak eddig magának kellett összeszednie minden témára vonatkozó vallási és pedagógiai ismeretet. Most egy kis támogatást talál ehhez a nemes feladathoz ebben a könyvben. Bár imakönyvnek hívjuk kiadványunkat több annál. A felnôtteknek és gyermekeknek szóló magyarázatok, héber szószedetek, magyar szómagyarázatok, valamint beszélgetésindító kérdések, feladatok segítik a könyv használóját az imák mélyebb megértésében. Valamennyi magyarázat, szószedet, kérdés egy célt szolgál: segíteni a gyermeknek abban, hogy ne csak mechanikusan ismételje az imákat, hanem értse is azok szövegét és az imádkozás lényegi elemeit. Imakönyvünk szerkesztésénél a következôket tartottuk szem elôtt: Jól használható legyen az iskola alsó tagozatában (vagy otthon) imádkozó gyermekeknek a mindennapi ima során. Fonetikus átírást is tartalmaz a könyv a héberül még nem jól olvasó gyermekek részére. Mivel a fonetikus átírást csak az imák tanulásának elsô szakaszában használja a gyermek, késôbb legfeljebb a kiejtés ellenôrzését szolgálja vagy a héberül nem olvasó szülôket segíti ezért a fonetikus átírás a héber szövegtôl elkülönülten szerepel a könyvben. Az a cél, hogy minél hamarabb héber betûket olvasva imádkozzon a gyermek. A szerkesztés módja is ezt támogatja. A fonetikus átírás a mai izraeli kiejtést követi. A héber imaszöveg pontozott és nagyobb betûmérettel szedett, mint a magyar szöveg. A fonetikus átírás betûmérete szintén nagyobb, mivel ez a legkisebbek imádkozását segíti, akik még a magyar betûkkel is épp csak megismerkedtek. Az imák válogatásánál szintén a 6 10 éves korosztályt vettük célba. Nem szerepel benne pl. az Amida és a záró ima, valamint sok más részlet, melyeket nagyobbaknak tanítunk. A héberül nem tudó szülôknek is szeretnénk segítséget adni ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a gyermek imagyakorlatának alakításába. Ôk is jól használhatják a fonetikus átírást, valamint tudást merríthetnek a Néhány gondolat az imatanítás elméletéhez címû részbôl, melyben az imatanítás gyakorlatának legfontosabb kérdéseit fejtettük ki. Az imák héber szövege pontozott, és mondatonként, illetve mondatrészenként számozott. A héber mondatok számozását pontosan követi a fonetikus átírás, a magyar fordítás és a magyarázatok is. Minden imához szószedetet és többszintû magyarázatokat szerkesztettünk. A több szint a gyermek tudásának és korának megfelelôen egymásra épül. A magyarázatokat igyekeztünk egyszerûen leírni, melyeket reményeink szerint a 9-10 éves gyermek már megért. A kisebbek bizonyosan szülôi vagy tanári segítségre szorulnak. A magyarázatok tartalma hasznos lehet felnôtteknek is. A bonyolultabb gondolatok és kifejezések értelmezéséhez beszélgetésindító kérdéseket is szerkesztettünk a magyarázatok mellé. Reméljük, hogy szülôk és tanárok egyaránt szívesen használják majd azokat, vagy merítenek inspirációt más kérdésekhez, gyakorlatokhoz. Fontos azonban megjegyeznünk, a magyarázatokat nem úgy írtuk meg, hogy ilyen korosztályú gyermek önálló tanulására, vagy önálló feladatfeldolgozásra alkalmas legyen. A kisgyermekeknek az ima témaköre túl bonyolult ehhez. Mindig szükséges a tanár, vagy a szülô támogatása! A szószedetek nem teljesek. Mivel nem feltétlenül sorban dolgozzuk fel az imákat, ezért ismétlések elôfordulnak. A nagyon bonyolult szavakat a korosztályra való tekintettel mellôztük. Helyenként csak a szó imában szereplô alakját írtuk le, máshol az alapszót is. Így a modern héber szókincsbôvítéshez is segítséget jelentenek a szószedetek, és ha a tanár késztetést érez rá, a nyelvtani magyarázatokba is belemehet. A szószedet szerkesztésénél a fô szempont, hogy azon szavak elsajátításában segítsük a gyermeket, amelyek az értô imádkozáshoz a legszükségesebbek lesznek a jövôben. A fonetikus átírás csak segítség a héberül még nem beszélô gyermekeknek és szülôknek. Mivel a tanár beszél héberül és a legtöbb zsidó iskolában a gyermekek jól megtanulnak olvasni héberül az elsô négy év folyamán, a fonetikus átírás kifogástalansága, egységessége és pontossága nem volt a szerkesztésünk fókuszában. Kérjük, kedves olvasóinkat, nézzék el nekünk az esetleges ilyen hibákat. Az oldalak számozásában az arab számok és héber betûk párhuzamosan szerepelnek. A betûk számértékének elsajátításában segítség ez. Néhány bonyolult magyar szó magyarázatát a Szómagyarázatok részben megtalálják kedves olvasóink. A szavak listája azonban koránt sem teljes. Bátorítjuk a pedagógusokat, szülôket, hogy az egyszerûbbnek tûnô szavakat is tisztázzák a gyermekekkel, mivel a meg nem értett szó a megértés egyik legnagyobb akadálya.

5 מוֹד ה א נ י ל פ נ י מ ל ח י ו ק י ם ש ה ח ז ר תּ ב י נ שׁ מ ת י ב ח מ ל ה ר ב ה א מוּנ ת. ר אשׁ ית ח כ מ ה י ר א ת ה' שׂכ ל טו ב ל כ ל ע שׂה ם תּ ה ל תו עוֹמ ד ת ל ע ד. ב רוּ שׁם כ בוֹד מ ל כוּתוֹ ל עוֹל ם ו ע ד. תּוֹר ה צ וּ ה ל נוּ משׁ ה מו ר שׁ ה ק ה לּ ת י ע ב. שׁ מ ע ב נ י מוּס ר א ב י ו א ל תּטּשׁ תּו ר ת א מּ. ו א תּם ה דּ ב ק ים ב ה' א ה יכ ם ח י ים כ ל כ ם ה יּו ם. ל ישׁוּע ת וּ ית י ה'. ב רוּ א תּ ה ה א ה ינוּ מ ל ה עוֹל ם א שׁ ר ק ד שׁנוּ ב מ צ ו ת יו ו צ וּ נוּ ע ל נ ט יל ת ידי ם Köszönöm neked, örökké élô uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet: nagyon megbízható vagy. Kezdete a bölcsességnek az istenfélelem, józan ész mindazoknak, akik mûvelik, dicsôsége fennáll majd örökké. (Zsoltárok 111:10) Áldott legyen dicsô uralmának Neve örökkön-örökké! Mózes rendelte nekünk a Tórát, ez Jákob közösségének öröksége. (5Mózes 33:4) Halld fiam atyád oktatását és ne hagyd el anyád tanítását! (Példabeszédek 1:8) És Ti, akik ragaszkodtatok az Örökkévalóhoz, Istenetekhez, mindnyájan életben vagytok a mai napon. (5Mózes 4:4) Segítségedet remélem, Örökkévaló. (1Mózes 49:18) Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki megszentelt minket parancsolataival és megparancsolta nekünk a kézmosást. Imák héberül és magyarul ג 3

6 Imák héberül és magyarul ד 4 ב רוּ א תּ ה ה א ה ינוּ מ ל ה עוֹל ם א שׁ ר י צ ר א ת ה א ד ם ב ח כ מ ה וּב ר א בוֹ נ ק ב ים נ ק ב ים ח לוּל ים ח לוּל ים. גּלוּי ו י דוּע ל פ ני כ סּ א כ בוֹד שׁ א ם י פּת ח א ח ד מ ה ם אוֹ יסּ ת ם א ח ד מ ה ם א י א פ שׁר ל ה ת ק יּ ם ו ל ע מוֹד ל פ נ י. ב רוּ א תּ ה ה רוֹפ א כ ל ב ש ר וּמ פ ל יא ל ע שׂוֹת. א ה י נ שׁ מ ה שׁ נּ ת תּ ב י ט הוֹר ה ה יא. א תּ ה ב ר את הּ א תּ ה י צ ר תּ הּ א תּ ה נ פ ח תּ הּ ב י ו א תּ ה מ שׁ מּ ר הּ ב ק ר ב י ו א תּ ה ע ת יד ל טּ ל הּ מ מּנּי וּ ל ה ח ז יר הּ ב י ל ע ת יד ל בוֹא Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, ki ésszerûen alkotván meg az embert, üregekkel és nyílásokkal látta el! Nyilvánvaló és tudott fenséges trónod elôtt, hogy ha ezek közül bármelyik feleslegesen kinyílna vagy elzáródna, nem tudnánk létezni és eléd járulni. Áldott vagy Te, Örökkévaló, minden élôlény orvosa, kinek csodásak a mûvei! Istenem, a lélek, melyet belém leheltél, tiszta. Te teremtetted, Te alkodtad, Te lehelted belém, Te tartod meg bennem és Te fogod egyszer elvenni tôlem, hogy visszaadd az idôk végén.

7 כ ל ז מ ן שׁ ה נּ שׁ מ ה ב ק ר ב י מוֹד ה א נ י ל פ נ י ה' א ה י ו אה י א בוֹת י ר ב וֹן כ ל ה מּ ע שׂים א דוֹן כ ל ה נּ שׁ מוֹת. ב רוּ א תּ ה ה ה מּ ח ז יר נ שׁ מוֹת ל פ ג ר ים מ ת ים. ב רוּ א תּ ה ה א ה ינוּ מ ל ה עוֹל ם א שׁ ר ק דּ שׁ נוּ ב מ צוֹת יו ו צ וּ נוּ ל ע סוֹק ב ד ב ר י תוֹר ה. ו ה ע ר ב נ א ה' א ה ינוּ א ת ד ב ר י תוֹר ת ב פ ינוּ וּב פ י ע מּ ב ית י שׂר א ל. ו נ ה י ה א נ ח נוּ ו צ א צ א ינוּ ו צ א צ א י ע מּ ב ית י שׂר א ל כ ל נוּ יוֹד ע י שׁמ ו לוֹמ ד י תוֹר ת ל שׁמהּ Amíg e lélek bennem van, hálát adok neked, Örökkévaló Istenem, ôseim Istene, Minden történés kútfeje, minden lélek Ura. Áldott vagy Te, Örökkévaló, ki az élettelen testekbe visszaadja a lelket. Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, és megparancsolta nekünk, hogy a Tórával foglalkozzunk. Hadd élvezzük hát, Örökkévaló Istenünk Tórád szavait ajkunkon és néped, Izrael ajkán. Magunk, utódaink és néped, Izrael házának ivadékai Ismerjük a neved, és tanulmányozzuk tanodat önmaga kedvéért. Imák héberül és magyarul ה 5

8 Imák kiejtés szerinti átírása ל Nehálelchá ádonáj elohénu bisváchot uvizmirot, 121. negádelchá, unesábécháchá, unefáerchá, 122. venázkir simchá venámlichechá, 123. málkénu, elohénu, jáchid ché jáolámim, 124. Melech mesubách umefoár ádé ád smo hágádol Báruch átá ádonáj melech mehulál bátisbáchot Ásré Josvé vétechá, od jeháleluchá szelá Ásré háám sekáchá lo, 128. ásré háám seádonáj eloháv Tehilá ledávid 130. áromimchá eloháj hámelech 131. váávárechá simchá leolám váed Bechol jom ávárchechá 133. vááhálélú simchá leolám váed Gádol ádonáj umehulál meod, veligduláto én cheker Dor ledor jesábách máászechá ugvurotechá jágidu Hádár kvod hodechá, vedivré nifleotechá ászichá Veezuz norotechá jomeru ugdulátchá ászáprená Zecher ráv tuvchá jábiu vecidkátchá jeránénu.

9 139. Chánun veráchum ádonáj erech ápájim ugdol chászed Tov ádonáj lákol, veráchámáv ál kol máászáv Joduchá ádonáj kol máászechá, váchászidechá jevárchuchá Kevod málchutchá joméru ugvurátchá jedábéru Lehodiá livné háádám gvurotáv uchvod hádár málchuto Málchutchá málchut kol olámim, 145. umemsáltechá bechol dor vádor Szoméch ádonáj lechol hánoflim, 147. vezokéf lechol hákefufim Éné chol élechá jeszábéru, 149. Veátá notén láhem et ochlám beito Potéách et jádéchá umászbiá lechol cháj rácon Cádik ádonáj bechol derácháv, vechászid bechol máászáv Károv ádonáj lechol koráv, lechol áser jikráuhu veemet Recon jeréáv jáásze veet sávátám jismá vejosiem Somer ádonáj et kol oháváv 155. veét kol háresáim jásmid Tehilát ádonáj jedáber pi 157. vivárech kol bászár sém kodso leolám váed Váánáchnu neváréch já meátá veád olám hálelujá. Imák kiejtés szerinti átírása לא 31

10 Imák kiejtés szerinti átírása לב Jistábách simchá láád málkénu, 160. háél hámelech hágádol, vehákádos básámájim uváárec, 161. ki lechá náe ádonáj elohénu velohé ávoténu, 162. Sir usváchá, hálél vezimrá, oz umemsálá, necách 163. gedulá ugvurá, tehilá, vetiferet, kedusá umálchut, 164. Bráchot vehodáot meátá veád olám Báruch átá ádonáj, él melech gádol bátisbáchot, 166. él háhodáot ádon hánifláot, 167. hábochér besiré zimrá 168. melech él ché háolámim Él melech neemán 170. Smá Jiszráel ádonáj elohénu ádonáj echád Báruch sem kevod málchuto leolám váed Veáhávtá et ádonáj elohéchá bechol levávchá 173. uvechol náfsechá uvechol meodechá Veháju hádvárim háele áser ánochi 175. mecávchá hájom ál levávechá vesinántám levánechá vedibártá bám 177. besivtechá bevétechá uvelechtechá váderech

11 שׁ מ ע smá Halld! Halljad! Smá beni (7. sor) ב ן bén ב נ י beni מוּסר muszár א ב א aba א ב י ávichá fiu fiam hagyomány, erkölcsi útmutatás, feddés apa atyád Az Örökkévaló megparancsolta nekünk a szüleink tiszteletét, ezért mindig hallgatnunk kell édesapára és édesanyára. Az Örökkévaló mindig a javadat akarja. Ahogy a szüleid is a legjobbat szeretnék neked. Néha nem értjük, miért kérnek valamit és azt hisszük, az nem jó nekünk. Késôbb gyakran belátjuk, hogy igazuk volt. Például kérték, hogy vidd magaddal az esôkabátodat reggel, te pedig nem tetted. Bizony jól eláztál hazafelé jövet! Ha tudod, hogy valaki szeret téged, a javadat akarja, és okosabb is nálad, akkor érdemes hallgatni rá! Volt már olyan, hogy nem szeretted volna megcsinálni, amit anyukád kért tôled? Mondjuk, azt kéri, hagyd abba a játékot és menj be a fürdôszobába, mert itt az esti fürdés ideje. Tudsz még ilyen eseteket mondani? Mit tettél? Mit tehettél volna? Mit tehetsz, ha nincs kedved megcsinálni, amit anyukád kér tôled? תּטּשׁ titos א מּא imá א מּ imechá elhagy, eltér anya édesanyád A fizikai teremtésen túl egy gyermek szellemi teremtésében is hárman vesznek részt: az Örökkévaló, az apa és az anya. Az Örökkévaló adja a szabályokat, amelyek szerint élnünk kell, a szülôk pedig megtanítják a gyermeket ezekre. Ahogy megtanulunk a szüleinknek engedelmeskedni, úgy tanulunk meg engedelmeskedni az Örökkévalónak is! Emlékszel olyan esetre, amikor anyukád vagy apukád figyelmeztetett valamire, te nem hallgattál rá, és neki lett igaza? Mit jelent, hogy engedelmeskedni? Kinek kell engedelmeskednem és miért? Minden felnôttnek engedelmeskednem Ez a mondat áttételesen azt is jelenti, hogy mindig tiszteletben kell kell, akkor is, ha nem szép dolgot kér tartani a szokásokat, hagyományokat is (család, közösség szo- tôlem? Szószedet, magyarázatok és kérdések 41 מא

12 א ה י א בוֹת י elohé ávotáj atyáim/ôseim istene Áldások a Tórára ( sor) מ ח ז יר mácházir מ ת/מ ת ים mét/metim visszaad halott/halottak A Tóra az Örökkévaló legnagyobb ajándéka. Köszönjük! De nem csak feltesszük a polcra a Tórát, hanem minden nap foglalkozunk vele: olvassuk, beszélünk róla, gondolkodunk rajta és próbáljuk minél jobban megérteni. Neked van kedvenc tantárgyad? Azt jobban szereted tanulni, mint a többit? Abban ügyesebb vagy? Szerinted, ha a többi tantárgyból is nagyon עוֹל ם olám ל ע סוֹק láászok ד ב ר י תוֹר ה divré torá פּ ינוּ/פּ ה pinu/peh ע מּ /ע ם ámchá/ám ב ח ר báchár világ foglalkozni tórai tanítás szájunk/száj néped/nép választott, kiválasztott(a) A második áldásban azt kérjük, hogy élvezzük a Tóratanulást. Mennyivel szívesebben tanulja azt az ember, amit szeret! Három fajta áldást különböztetünk meg: a micvára mondott áldást, az élvezetre mondott áldást és a dicsôítô áldást. A Tórára három áldást mondunk egymás után, és ez a három áldás a három áldás típust jeleníti meg. Az elsô a micvára vonatkozik: köszönetet mondunk a micváért, hogy foglalkozzunk a Tórával. Fontos a szó: foglalkozzunk a Tórával. Nem csak tanuljuk a Tórát, hanem egész nap foglalatoskodunk vele. Azért mondjuk el reggel ezt az áldást a Tórával való foglalkozásra, hogy napközben bármit csináljunk is a Tórával kapcsolatban, azt már magában foglalja. ügyes lennél, akkor azokat is jobban szeretnéd? Szerinted mitôl függ, hogy szeretsz egy tantárgyat vagy sem? Tudsz példákat mondani ezekre az áldás fajtákra? Mit jelent a foglalkozni szó? Hogyan lehet még foglalkozni a Tórával a tanuláson kívül? Szószedet, magyarázatok és kérdések 47 מז

13 Gondolatok az imatanítás elméletéhez סח 68 Gondolatok az imatanítás elméletéhez A következô gondolatokat részint tanárok és szülôk figyelmébe ajánljuk, hogy megvilágítsuk az imatanítás néhány elméleti kérdését, másrészt bárkinek, akit érdekelnek a zsidó imák. Igyekszünk válaszokat adni a szülôk részérôl leggyakrabban feltett kérdésekre és megvilágítani a Maszoret Avot iskola imagyakorlatának hátterét. A szülôk és tanárok a leírt gondolatokból merítve a gyermekeknek is átadhatják sôt legvágyottabb reményünk, hogy át is adják az itt leírtakat természetesen a gyermek nyelvén és szintjén. Ehhez az imakönyv többi része is segítséget nyújt. Mi is az ima? Általánosan elfogadott vélemény szerint az imádkozás nem más, mint az Örökkévalóval való kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze. Az ima jelentôségét nem lehet túlhangsúlyozni. Egy klasszikus idézet errôl: "שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים": (אבות, פ"א מ"ב). Simon, az Igazságos, a Szent Gyülekezet egyik utolsó tagja volt. Ô mondta: Három dolog a világ alappillére (vagyis ezeken áll a világ): 1. a Tóra, 2. a szolgálat (szentélybeli, illetve azt késôbb felváltva az ima) és 3. a jócselekedetek. (Atyák Tanításai 1:2) "איזו היא עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה". (מסכת תענית דף ב ע"א). Mit jelent a szívbeli szolgálat? Ez az ima. (Táánit Traktátus 2a) Az Örökkévaló várja imáinkat, mert vágyik arra, hogy közeledjünk felé és minél közelebbi kapcsolatban legyünk Vele. Micva vagy szép szokás az ima? Az ima kapcsán a fô vallási kérdés az, hogy vajon egy micváról (vallási kötelezettségrôl) van szó, vagy csak egy szép szokásról? Ez a kérdés már Rambam és Ramban között is vitát váltott ki a 13. században. Maimonidesz (azaz Rambam) a Tórára hivatkozik: tiszta szívbôl és egész lényetekkel szolgáljátok az Örök Isteneteket (5Mózes11:13). Ennél az idézetnél a Talmud rákérdez, mi is a szívvel szolgálat? S megadja a választ ez az imát jelenti. Ebbôl kiindulva Rambam arra a következtetésre jut, hogy egy tórai micva az imádkozás. Vele szemben Naichmanidesz (azaz Ramban) rabbinikus micvának tekinti. Tórai parancsnak csak akkor tekinti az imát, ha kényszerhelyzetbe kerül az ember. Például, amikor Jákob imádkozott az Ézsauval való találkozás elôtt (1Mózes 32:9-12), vagy amikor Izrael népe imádkozott vándorlása során, hadi támadás elôtt (4Mózes 9:9). Mindkettôjük véleménye szerint tehát micváról, és nem egy szokásról van szó, az eltérés köztük csak a micva tórai, illetve rabbinikus eredeteztetésében van. Kell-e az elôreírt imákat tanítanunk a gyermeknek, vagy csak a saját szavaival imádkozzon? Az Örökkévaló minden ember imáját meghallgatja, és ez azt is jelenti, hogy minden ember bárhol, bármikor kifejezheti gondolatait, érzéseit, kívánságait az Örökkévalónak. Azzal, hogy Istenhez fordul valaki imával, kifejezi, hogy hisz Istenben, elismeri hatalmát és bízik az Ô segítségében. Ezzel a hitélet legfontosabb elemeirôl tesz tanúbizonyságot. Másrészt az imával közelít az Örökkévalóhoz, vele keresi a kapcsolatot, amihez az ima az egyik legközvetlenebb eszköz. Ezért mindig támogatnunk érdemes a gyermekek azon kísérleteit, amelyekben saját szavaikkal közelítenek az Örökkévalóhoz. Sôt, mutassunk példát neki ebben! Ahogy Mózes híres imájában, egyetlen mondatban kéri nôvére gyógyulását: És Mózes kiáltott az Örökkévalóhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg ôt! (4Mózes12:13). Hasonlóan Hanna is saját szavaival kérte gyermeke, a késôbbi Sámuel próféta születését (1Sámuel1:10). Mivel az önkéntes ima egyénre szabott, nagyban függ az imádkozó nyelvi készségétôl, valamint az Istenre, illetve az imára vonatkozó ismereteitôl. Ezért nem helyettesítheti a bölcsek által minden imára vonatkozó szabály ismeretében szerkesztett imákat. Ahogy meg kell tanulni helyesen írni, ugyanúgy meg kell tanulni alázatosan megszólítani az Örökkévalót, tisztelettel kérni tôle és hálát adni neki. Ezen fordulatok megtanulására pedig a hivatalosan szerkesztett imák a legmegfelelôbbek. A saját szavakkal való imádkozás és a bölcsek által szerkesztett imák összhangját megteremtendô, a szerkesztett imákban a bölcsek külön helyet is biztosítottak a saját kérések megfogalmazására. Miért háromszor imádkozunk egy nap? A Talmud felteszi a kérdést, honnan vesszük, hogy háromszor kell imádkozni naponta, vagy szombaton, ünnepen négyszer. Errôl is két vélemény hangzott el. Az egyik az ôsapákra hivatkozik. Ábrahám vezette be a reggeli ima hagyományát: Fölkelt Ábrahám kora reggel (1Mózes22:3), Izsák a délutáni imáét: Estefelé kiment Izsák sétálni a mezôre (1Mózes24:63), Jákob pedig Beit El-be érkezve az esti imádkozást: Eljutott egy helyre és ott töltötte az éjszakát, mert a nap leszállott (1Mózes28:11). A másik talmudi vélemény nem az ôsapákra hivatkozva mondja ki a háromszori, illetve négyszeri imát, hanem abból indul ki, hogy az imák helyettesítik a mindennapi áldozatokat, illetve szolgálatot. Reggel a reggeli áldozat (tamid sel sachar). Délután a délutáni áldozat (tamid sel bein haarbaim).

14 Este a megmaradt áldozati részeket mivel nem lehetett másnapra eltenni elégették. Ez ugyan nem áldozat volt, de esti szolgálat volt a papok részérôl. Szombaton és ünnepen volt egy ún. muszáf áldozat (szó szerinti jelentésben ráadás), ezt helyettesíti a negyedik ima. Ezek mind a fôimádságra vonatkoznak, vagyis az Amidára (Smoná Eszrére). Vehetjük úgy, hogy az áldozati állat feláldozása a fô tevékenység (amit az Amida helyettesít), de minden, ami ezt megelôzi és ami követi, megfelelô tisztasággal és szentséggel kell, hogy megvalósuljon. A papok is felkészültek az áldozati szolgálatra (felöltözködtek, kezet mostak), majd a végén is tevékenykedtek: megfelelô tisztelettel rendet raktak maguk után, átöltöztek, kezet mostak és alázatosan távoztak. Ezeknek a tevékenységeknek felelnek meg a fôimádságot megelôzô és követô imarészek. Az imát övezô chalachák is ezekbôl következnek (megfelelô ruházat, kézmosás, káváná azaz ráhangolódás, szándék stb.). Hogyan is épül fel a napi imádság rendszere? A fent írottakat követve, a Nagy Gyülekezet (Ansei Kneszet ha gdolá) bölcsei i.e. 1. század körül összeállították az ima ma is használatos rendjét. A késôbbi imakönyvek is ezt vették át. A reggeli ima felépítése: Hajnali áldások (Birkot hasachar) és a Tórára mondott áldás Tórai idézetek az áldozatok leírásáról Misnai részletek szintén az áldozatokról (érdekesség, hogy azért választották éppen ezt a részt, mert itt nem volt vita a partnerek között az értelmezést illetôen) Talmudi idézet, ami a logikai következtetés szabályait írja le Pszuké de Zimra (szó szerint énekes mondatok) válogatott zsoltárok, melyeket áldás elôz meg (Baruch se amar). Ennek a résznek a célja az Örökkévalónak történô hálaadás és egyben felkészülés lelkileg a fôimádságra. A Pszuké de Zimrá végén szerepel az Az jasir Moshe, ami a Sás-tengeren való átkelés után énekben adott hála az Örökkévalónak. A Pszuké de Zimra részt az ún. Jistabach áldás zárja le. Smá ima és áldásai Fôima vagy Smoná Eszré (azaz 18, ami az áldások számára hivatkozik), vagy Amida (azaz állva mondott ima). Ezt az imát csak állva lehet mondani. Elsô három áldás: Dicsôítés, azaz Sevach Középsô rész: Szükségletekhez kapcsolódó kérések (hétköznap, szombaton és ünnepnap pedig a szombati, illetve ünnepnaphoz kapcsolódó áldások) Utolsó három áldás: Köszönet, azaz Hodáá Tachnun: Könyörgés, bocsánatkérés (hétköznap vagy böjt alkalmával), vagy Halél azaz hálaadó imák (Rosh Chodes vagy ünnep alkalmával) Tóraolvasás (hétfô, csütörtök, szombat, böjtnapokon, ünnepnapokon, Rosh Chodes, azaz újhold alkalmával) Kedusá de Szidrá: Az ima vége, ami tulajdonképpen 3 részbôl áll: Asré kezdetû 145 zsoltár, 20. zsoltár, Uvá le Cion goel kezdetû válogatott versszakok, amelyekben újra szerepel a kados, kados, kados kifejezés. Innen kapta a Kedusá de Szidrá kifejezést az ima e része. Alénu azaz záró ima Sir sel Jom azaz napi zsoltár. A leviták minden napra meghatározott zsoltárral kisérték a napi szolgálatot. Jelen imakönyvben természetesen a felsorolt imáknak csak egy válogatott része szerepel, amelyeket a 6 10 éves korosztálynak érdemes és elegendô ismernie. Ezek az Amidát megelôzô legfontosabb imarészletek: néhány bibliai mondat, fontos zsoltárok, a hajnali áldások és természetesen a Smá. Kavana azaz a szándék szerepe Hosszú vita olvasható a Talmudban arról, hogy a micvák teljesítéséhez szükséges-e a szándék, vagy sem. Az elfogadott vélemény szerint a legtöbb micvánál maga a tett, a cselekedet a lényeg, annak teljesítése önmagában elegendô. Ha az ember kezébe veszi a lulavot, egyértelmûnek veszik, hogy ezt a micvát igyekszik teljesíteni. Akkor is így van ez, ha a szándéka valójában nem egyértelmûen erre vonatkozott. Ugyanakkor az imák esetében nem elegendô, hogy az ember elmondja az adott szöveget, a megfelelô szándék is szükséges. Ennek az az oka, hogy az ima lényege az Örökkévalóval való kapcsolatteremtés, beszélgetés. Ebbôl következik, hogy összeszedett gondolatokkal és szándékkal lehet csak értelme ennek a cselekedetnek. Tfila le lo kavana kegúf lelo nesama a bölcsek szerint az ima megfelelô gondolatiság, szándék nélkül olyan, mint a test lélek nélkül. Ennek lényegi eleme annak tudatosítása, hogy a Világ teremtôje elôtt áll az imádkozó, hozzá intézi szavait. Ahogy minden királlyal való találkozásnál van egy protokoll, az imának is megvan a helyes formája. A bölcsek által meghatározott formákon belül mindenkinek alkalma van egyéni szavakkal saját igényeinek megfelelô gondolatokat is közölni. Erre a fô ima középsô részén adatik lehetôség. Erre a klasszikus példa a gyógyulásért való áldás, amikor kinek-kinek lehetôsége van saját betegeinek nevét betoldani és külön gyógyulást kérni számukra. Héberül vagy magyarul imádkozzunk? A Talmud Sota traktátusában kiemel egyes imarészleteket, amelyeket csak héberül lehet mondani. Ilyen például a kohaniták áldása. Ebbôl következik, hogy az imák túlnyomó többségét minden nyelven lehet imádkozni. Mégis az imakönyvet igyekeztek mindig héberül kiadni, hogy a közösségben való imádkozás bárhol a világon egy nyelven folyhasson. Ezzel vált a héber nyelvû ima a közösségi összetartozás egyik központi elemévé. Ajánlatos ezért héberül megtanulni az imákat, de legalábbis képessé válni arra, hogy követni tudjuk a héber nyelvû imádkozást. Ez a garanciája annak, hogy bárhol, bármikor, bármely közösségben otthonosan érezzük magunkat egy zsinagógában. Kell-e értenünk, amit imádkozunk? A Talmud Brachot traktátusában azon vitatkoznak, hogy az imára, mint kötelezettségre tekintsünk, vagyis napi háromszori kötelezô tevékenységként kezeljük, vagy inkább, mint egyfajta alkalomként a személyes találkozásra az Örökkévalóval. Gondolatok az imatanítás elméletéhez סט 69

15 Gondolatok az imatanítás elméletéhez ע 70 Ávot traktatus 2,13-ban a következôt olvashatjuk:,,légy elôvigyázatos és szorgos a Smá mondásában, akárcsak az imában. De amikor imádkozol, az ne legyen olyan, mint a kényszermunka, hanem, mint esdeklés és fohász a Mindenütt Jelenlévô elôtt. Mert írva van Bizony irgalmas és könyörületes Ô, hosszan tûrô és kegyelmes. (Jel I, 13) Az ima idejére vonatkozóan a kényszerítô elem tagadhatatlan, naponta háromszor, reggel, délután és este. De ezen idôbeli megkötést leszámítva tartalmilag túl kell lépnünk ezen a kényszerelemen, és áhítattal kell imádkoznunk. Ez persze nem egyszerû, ezért fejlesztettek ki különbözô módszereket az áhítat elérésére: éneklés, imát bevezetô részek, felállás, leülés, meghajlás stb. Bizonyos értelemben ennek a része az is, hogy a héberül nem tudó közönségnek többnyelvû imakönyveket készítenek, hiszen áhítatot elérni úgy, hogy nem értjük az ima szövegét, nyilván még nehezebb. De érteni nem kötelezô az imákat. Ha valaki el tudja érni a megfelelô áhítatot anélkül, hogy szó szerint értené, mit mond, lehetôsége van erre is. Mint egyén, lehetôsége nyílik arra is, hogy néhány részletet leszámítva magyarul imádkozzon. Az elôimádkozó részére kötelezô a héber nyelv, és a már említett kiemelt részek esetén az egyénnek is, pl. áldás a Tórára, vagy a Kidusá ismétlésekor. Természetesen a héber imádkozás gyakorlása egyben a héber nyelvtudás gyarapítására is használható, és fordítva, a héber nyelv tanulása segíti az imák olvasását és megértését. Az anyanyelvet is elkezdjük tanítani a gyermeknek jóval az elôtt, hogy egy szót is értene belôle, mert tudjuk, hogy ezzel alapozzuk meg és csak így tanulhatja meg jól a nyelvet. A héber nyelvre nem szabad úgy tekinteni, mint egy egyszerû idegen nyelvre. A héber nyelv a zsidó lélek és hagyomány alapja, amit az ember minél hamarabb szív magába, annál hamarabb válik eggyé vele. Ezért nem baj, ha a gyermek héberül énekel kis imarészleteket, zsidó gyermekdalokat, még akkor is, ha a szavakat nem érti. Ezek mind részévé válnak a késôbbi héber tudásnak és zsidó identitásnak. Milyen kiejtéssel imádkozzunk? Magyarországon a sok zsidó imakiejtés közül kettô jöhet szóba az imádkozás során: szefárd (modern ivrit kiejtés), vagy askenáz kiejtés. Az askenázon belül különbözik a hagyományos askenáz, az ahhoz nagyon közel álló, némileg mégis eltérô magyar ima és a chaszid. A kiejtések között a pontozás artikulációjában van a legtöbb eltérés. Táblázatban foglalva álljon itt néhány lényeges különbség illusztrációként: Írásmód (kamac) Szefárd kiejtés Askenáz kiejtés Askenáz / magyar kiejtés Askenáz / chaszid kiejtés á a á a vagy u (patach) á á á á u u ü i וּ (suruk) u u u i o oj oj oj וֹ t esz esz esz ת Megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e hatása az ima lényegére a kiejtésnek. Vannak jelentôs rabbik, akik az egyik vagy a másik kiejtés mellett teszik le a voksukat. Rav Moshe Feinstein, Rav Wozner és mások is hangsúlyozzák, hogy bármely kiejtést választjuk is, legalább az Örökkévaló (héberül (י'-ה'-ו'-ה' nevét ejtsük askenáz formában o -val, megkülönböztetve ezzel a profán Úr szótól, amit a -val ejtünk. Rav Soloveitchik szerint a kiejtés hagyomány kérdése. Tisztelve minden egyes hagyományt, mindenki kövesse a sajátját, megtisztelve ezzel ôseit. Természetesen idôvel nem árt, ha az ember kényelmesen érzi magát a különbözô kiejtésekben. Mivel sajnos a magyar kiejtést már hazánkban is kevesen követik, ezért az imakönyv a modern ivrit kiejtés mellett döntött, támogatva ezzel a héber nyelvtanítást. Hány éves kortól imádkoztassuk a gyermekeket? Az ima kötelezettsége mint micva bár micva, illetve bát micva korától terheli a gyermekeket. A szülôknek kötelessége azonban tanítani vagy taníttatni a gyermekeket ezt megelôzôen is. A cél az, hogy mire kötelessé válik, addigra már elméletben és gyakorlatban is tudja a micvákat teljesíteni. Általános elvként fogadták el bölcseink, hogy minden gyermek képességének megfelelô korban kezdi az adott micvákat gyakorolni, illetve gyakorolva tanulni. Maimonidesz a maceszevés példáját hozva írja le, hogy amikortól egy gyermek már tud egyedül kenyeret enni, a szülônek kötelessége Peszachkor macesszal etetni, nevelési célzattal. Vagyis már jóval korábban, minthogy a gyermek megértené a macesz jelentôségét. Hasonló a helyzet az imával is. Már jóval azelôtt kezdünk a gyermekkel imádkozni, mielôtt megértené az ima konkrét tartalmát, vagy jelentôségét. Ahogy a gyermek nô és értelme is fejlôdik, egyre több micvát gyakorol, és egyre mélyebben magyarázzuk el neki a micvák jelentését. Az imákra levetítve ezt a tézist: egyre több imát mondunk vele, és egyre mélyebben értetjük meg vele az ima szövegét, tartalmát, és a hozzájuk kapcsolódó szabályokat. Az imádkozás, hasonlóan a nyelv tanításához, legegyszerûbben a közös tevékenységen keresztül tanítható. Vagyis együtt mondjuk a gyermekkel az áldásokat, Kriát Smát már egészen kis kortól. Sokan abban a téves hitben vannak, hogy nincs értelme naponta imádkoztatni gyermekeket, akik nem tudnak héberül, és/vagy nem elég értelmesek ahhoz, hogy megértsék az imák valódi tartalmát. Több oka is van annak, hogy ezt a felfogást miért utasítja el a zsidó hagyomány. Bármilyen szokást felvenni és általában természetesnek megélni egy tevékenységet, hosszú gyakorlat eredménye. Általában igaz, hogy minél hamarabb kezdi el az ember, annál természetesebbé válik. Hozzunk egy egyszerû példát. Egész kiskorban kezdjük rászoktatni a gyermeket az étkezések elôtti kézmosásra, vagy utána a fogmosásra. Minél késôbb kezdjük, annál nehezebb és annál valószínûbb, hogy

16 nem válik természetessé számára. Arról nem is beszélve, hogy közben egészségileg is károsodhat (megromlik a foga). Ugyanígy, az imádkozás, az Örökkévalóval való kapcsolatteremtés is egy szokás, s mint ilyen, sokkal egyszerûbb kialakítani már kisgyermek korban. Ráadásul, amihez hozzászokik, azt igényelni is fogja késôbb. Ahogy egy gyermek megszokja, hogy szülei énekelnek is hozzá, igénye alakul ki a zenére és éneklésre. A zsidó hagyomány határozott abban, hogy az emberi létezés a test és lélek együttese. Ahogy a testet megfelelô ételekkel tápláljuk, tisztán tartjuk, és ruhákkal melegítjük, ugyanúgy ápolnunk kell a lelkünket is. A lélek tápláléka pedig a Tóra és az ima. Jó, ha a szülôk tudatosítják ezt magukban, és mindkettô táplálásáról gondoskodnak egészen kicsi kortól. Szemben a fizikai igényekkel, amelyek azonnal kielégítést igényelnek hisz a gyermek sír, ha éhes, a spirituális igények ennél jóval finomabb rezgésûek, de létezésük ettôl függetlenül tagadhatatlan. Illusztrációnak hadd álljon itt a zene, ami valahol a fizikai és spiritualitás sík között helyezkedik el. Ki tagadná a kellemes zene, az édesanya meleg hangjának megnyugtató hatását a gyermekre, vagy a gyermek fejlesztésében való kimagasló eredményességét? Pedig elvileg zene nélkül is fel lehet nôni. A szülô részérôl a spirituális igényeket észrevenni és kielégíteni nagyobb érzékenységet igényel, különösen, ha ô maga nem így nôtt fel. Az imák és a Szentírás szövege egy különleges tulajdonsággal bír, a szentséggel. Tudattal nehezen felfogható a spirituális esszencia, hiszen azon túl hat és attól függetlenül mûködik. Ezért nehéz a fizikusnak megérteni a metafizikát (ami fizikán túli). A szent szövegek is így mûködnek, spirituális síkon. Ezt azt jelenti, hogy tudatunkon túl is hat, forrása és hatásmechanizmusa e világon túli. Ezért, függetlenül attól, hogy értjük-e a szavakat, tudnunk kell, hogy a Szentírás szavai mindenképpen hatnak ránk, elsôsorban a lelkünkre. A Szentírás és az imák szövege is végtelen mélységû, lehet a legegyszerûbben is érteni és egyre mélyebbre merülni benne. Az egymásra épülô magyarázatok nem kizárják egymást, hanem éppen egymásra épülnek. A gyermek elôbb egy egyszerû üzenetet ért meg, késôbb egy mélyebbet, de ettôl az egyszerûbb még igaz marad. Vagyis a gyermek igenis képes megérteni az ima értelmét. Illusztráljuk egy példával. A Smát mondva és tanítva a gyermeknek, egészen kis korában megérti, hogy az Örökkévaló egy. Elôbb csak úgy érti, hogy nincs kettô, vagy három, hanem egy van belôle. Késôbb megérti azt is, hogy egységes az Örökkévaló, s hogy ez mit jelent. De ettôl még igaz marad az elôbbi értelmezése is, azaz, hogy számszakilag 1. És mindkét értelmezés igaz marad attól, hogy újabb mélységeit érti meg a Smának élete késôbbi szakaszaiban. A gyermekek ösztönösen nagyon érzelem-orientált és spirituális lények. Gyakran sokkal jobban megértenek dolgokat, mint mi, felnôttek azt hinnénk. Mert ôk még nem az agyukkal akarnak megérteni mindent, hanem könnyen látnak a szívükkel is. Alábecsüljük ôket, ha azt hisszük, hogy mert az intellektusuk és a logikai készségeik még nem a mi szintünkön állnak, nem értik meg az imák lényegét, amelyek ráadásul gyakran nem is ezen a síkon mozognak. Egy gyermek talán nem azt érti a teljes szívbôl szeretni fogalmán, mint egy Talmud-tudós, de az is lehet, hogy a szívével jobban érti és érzi ennek az értelmét, mint a felnôttek többsége. Ezeket a megértéseket megtagadjuk a gyermektôl, ha kisgyermek korában nem adunk lehetôséget az imákkal való ismerkedésre, és lehet, hogy késôbb ez már sokkal nehezebben lesz elérhetô számára. Ezért bölcseinktôl úgy tanuljuk, hogy a gyermekek imája megnyitja az Ég kapuit. Éneklés és ima Az ének kötelezô volt a Szentélyben. Amíg a kohaniták kezelték az áldozatokat, addig a leviták zsoltárokat énekelve kisérték az áldozatokat az oltár felé. A Talmud részletesen foglalkozik annak a kérdésével, hogy melyik zsoltárt mikor énekelték. Egyrészt a zsoltár tartalma határozta meg az alkalomhoz kötôdést, de fordítva is igaz volt, a kiválasztott zsoltár határozta meg az alkalmat, például elválasztotta a hétköznapokat az ünnepektôl. A levita csapaton belül létezett egy kórus, melynek tagjai énekeltek és hangszerrel kísérték az eseményeket. Ebbôl megmaradt a napi zsoltár mondásának szokása. Az akkori dallamok sajnos elvesztek, de az igény az éneklésre megmaradt. A dallamok által megkülönböztethetôek a hétköznapi és szombati vagy ünnepi imák, gyászos dallamok stb. Például a Halélnak híres dallama van, amit ünnepen, Rosh Chodeskor, vagy Chanukakor egyaránt éneklünk. Ezek a dallamok szervesen hozzátartoznak az alkalmak hangulatához, üzenetéhez. Elég egy Avinu Malkénu dallamát hallani, és átérzed az ima hangulatát, a szövegtôl függetlenül is. A Tóra-olvasásnál is jól megkülönböztethetô a Tóra-olvasás és a Haftara (prófétai írások) olvasásának dallama. A zene hozzásegíti a gyermeket az imák megjegyzéséhez, különösen nagy segítség az olvasni még nem tudó gyermekeknél. Segít a ráhangolódásban is. Tanároknak és szülôknek további gondolatok Néhány gondolat, amirôl még érdemes lehet hozzáértôkkel beszélgetni, tanulni, utána olvasni és a gyermekeknek átadni a megszerzett tudást. Öltözet és viselkedés imátkozás alatt Mióta használjuk az imakönyvet? Hogyan alakultak ki az imakönyvek? Imák és a nôk Többnyelvû imakönyvek Különbözô Nuszachok. Miben különböznek, kik használják? Miért imádkozunk közösségben? Közösségben vagy egyedül imádkozzunk? A minjan szabályai Az elôimádkozó szerepe Káddis Arámi nyelv az imakönyvben Az áldások fajtái Az Ámen mondás szabályai és jelentôsége A meghajlás módja Zsoltárok könyve, Dávid király Gondolatok az imatanítás elméletéhez עא 71

17 Szómagyarázat עב 72 Szómagyarázat Az alsó tagozatban fontos része a szókincsfejlesztésnek a nehéz szavak megbeszélése, az imák témakörében is. A meg nem értett szó a megértés egyik legnagyobb akadálya. Alább összegyûjtöttünk jó néhányat, de szükség szerint egyéb, egyszerûbb szavakat is értelmezzünk közösen a gyermekkel! Alapkô épület építésekor elhelyezett elsô kô Hittétel alapvetô meggyôzôdés Javadat jót akar neked akarja valaki Kipa Kohén kerek fejfedô férfiaknak, már a Talmud is említést tesz róla Áron leszármazottai, a szentély ôrzôi, templomi szertartások végzôi Mezuza Micva Midrás jobb ajtófélfára helyezett fa-, fémtok bibliai részeket ôrzô pergamentekerccsel zsidó vallási parancsolat, összesen 613 micva van a Bibliához fûzött mesék, történetek, leírások, melyek megvilágítják azokat a részleteket, melyeket a Biblia nem fejt ki részletesen Alappillér Angyal az épületek legnagyobb súlyát viselô oszlop az Örökkévaló környezetéhez tartozó szellemi lény Bölcsesség nagy tudás, tapasztalt és higgadt állapot Cádik Cicit Dicsôít igaz ember, olyan ember, aki igyekszik midig az Örökkévaló akarata szerint élni szemlélô szálak négysarkú ruhákon, illetve maga a ruhadarab, amelyen ilyen rojtok vannak (lásd a képet a 20. oldalon) elragadtatva dicsér, magasztal Költemény Kóser Lélek Liturgia vers vallási szabályoknak megfelelôen elkészített és/ vagy felhasználható pl. kóser állat, kóser étel, kóser Tóratekercs halhatatlan része az embernek, az örök elpusztíthatatlan lényeg, mely testtôl független, egyenes kapcsolatban áll az Örökkévalóval szertartás, istentisztelet, imarend Megszentel elkülönít valamit a hétköznapitól, vagy minden más hasonlótól és ezzel különlegessé és értékesebbé teszi Örökkön -örökké Örökség Önkontroll Próféta Rituális Spirituális Szellemi végtelenül az idôben elôdeinktôl kapott értékek önuralom az Örökkévaló akaratának közvetítôje szimbolikus cselekedet, amelynek jelentése nem a fizikai világhoz tartozik lelki gondolati Fizikai testtel, anyaggal kapcsolatos Forrásanyag tudományos munkához adatokat szolgáló írásmû Hála Gemátria Hûséges jótevônk iránti köszönet érzése Biblia-magyarázó módszer, mely a héber betûk és ezen keresztül szavak számértékébôl von le következtetéseket kitartóan ragaszkodó Messiás Mikve a várva várt megváltó Különleges szabályok szerint épített rituális fürdô, amelyben ha megmerítkezik valaki, rituálisan tisztává válik. Férjezett asszonyoknak micva ezt használni. Férfiaknak nem micva, de szokásból teszik: esküvôjük, ünnepek, szombat bejövetele elôtt. Van olyan férfi, aki minden reggel megmerítkezik a mikvében. Természetes vízforrás is mûködhet mikveként (például folyó vagy tó). Az épített mikvében is a természetes vízzel (pl. esôvíz) való kapcsolat alapfeltétele annak, hogy a mikve kóser legyen. Szent A hétköznapitól elkülönített, különleges értékkel bíró tárgy, hely, idô. Minden az Örökkévalótól kapja a szentségét, ô a forrása. Például szent nap a szombat, szent hely Jeruzsálemben a Templomhegy, szent tárgy a Tóratekercs. Szimbolizál jelképez, bonyolult gondolatot sajátosan jelenít meg (szimbolikus kép például: A galamb a béke szimbóluma ) Talit imalepel, négyszögletes, selyem vagy gyapjú, 4 oldalán cicittel, azaz rojtokkal nôs férfiak ezt öltik magukra reggeli ima közben

18 Tan Tanú Tfilin Túlvilág Zsoltár tanítás olyan személy, akinek valamirôl közvetlenül szerzett tudomása van, például látott vagy hallott valamit. bôrbôl készült imaszíj és fekete dobozkák, a reggeli ima idején viselik férfiak a dobozkákban tórai mondatokat tartalmazó kis pergamenek (lásd kép a.oldalon) halál utáni másvilág Dávid király által írt, az Örökkévalót dicsôítô költemény Köszönet és ajánlás Bármely alkotás egy könyvé is sok tényezô együttes jelenlétén múlik. Az Örökkévaló elengedhetetlen támogatásán túl emberek, akik inspirálnak, tanácsot és ötleteket adnak, folyamatosan javítják a szövegeket, képekben is megálmodják, anyagilag támogatják a megjelenést, és nem utolsó sorban várják, értékelik, és késôbb használják a munka eredményét. Mivel olyan dologba vágtam a fejszém, amiben magam nem vagyok elég jártas, sok ember tevékeny támogatására szorultam. Olyanokéra, akik jól ismerik a zsidó imák világát, a héber nyelvet, a kisgyermek pedagógia kérdéseit. Hálás szívvel mondok köszönetet barátaimnak és tanítóimnak: Balázs Gábornak, Mattias Dahlénnak, Domán Sijének, Hegedûs Pálnak, Mojshe Becálel Lefkovitsnak, Dov Levynek, hogy tudásukat megosztották velem e könyv érdekében. Külön szeretném megköszönni igaz barátunknak, Mordche Berkovitsnak a soha meg nem szûnô bátorítását, egész családomnak nyújtott spirituális támogatását, és iránymutatását, melynek melegségét évek óta élvezzük, s mely messze túlmutat e könyvön. Hála illeti azokat, Albert Reichmannt, Shlomo Noach Mandelt, és Mordche Berkovitsot, akik anyagilag lehetôvé tették a Trendeli Alapítvány folyamatos mûködését az évek során, és ezzel támogattak minden részeredményt is, amit az alapítvány elért az évek során: a Trendeli Bölcsôdét és a Teremtsünk együtt családi hagyományt! sorozat eddig megjelent valamennyi kiadványát. Ajánlom ezt a kis imakönyvet drága kislányaimnak: Eszter Sárának, Noémi Rivkának és Ráchel Chájának. Reméljük, hogy olyan szeretettel forgatják majd kislányaim és valamennyi kisgyermek ezt az imakönyvet, amilyen szeretettel mi valamennyien készítettük számukra. Kívánjuk, hogy a Mindenható, aki meghallgatja mindenki fohászát, fogadja az ô imáikat kegyesen és teljesítse azokat mindig a jóra! Panyiné dr. Ábrahám Zita Szómagyarázatok, Köszönet és ajánlás עג 73

19 Zsidó bölcső d e az Újlipótvá r o s b a n Ha egy igazán értékés fejlesztéscentrikus bölcsődét szeretnél gyermekednek mert itt maximum 10 gyermek van kétnyelvűség kóser étkezés folyamatos fejlesztőpedagógusi közreműködés és ami a legfontosabb: sok-sok szeretet, mert a Te gyermeked, a Mi gyermekünk is! érdeklődni: Panyiné dr. Ábrahám Zita:

20

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

A SZÍVNEK VAN KÉT REKESZE INTERJÚ SCHWEITZER JÓZSEF PROFESSZORRAL A NEOLÓGIÁRÓL 2012. MÁJUS

A SZÍVNEK VAN KÉT REKESZE INTERJÚ SCHWEITZER JÓZSEF PROFESSZORRAL A NEOLÓGIÁRÓL 2012. MÁJUS A SZÍVNEK VAN KÉT REKESZE INTERJÚ SCHWEITZER JÓZSEF PROFESSZORRAL A NEOLÓGIÁRÓL 2012. MÁJUS Biró Tamás Schweitzer professzor úr jelenti három generáció óta családunk számára a rabbit. Régi vágyam teljesült,

Részletesebben

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 6. évfolyam 3. szám 2010. október A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

2014. december VI. évfolyam 2. szám

2014. december VI. évfolyam 2. szám בס"ד מ ע י י ן מ ק ו ר 2014. december VI. évfolyam 2. szám כסלו תשע"ד למען תחייה יהודית בהונגריה Alapítvány Idoszaki kiadvány Kiadja a Lativ Egy új magyar nyelvű zsidó honlap - lativ.hu oktatási program

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

2015 tavasz-nyár 5775

2015 tavasz-nyár 5775 2015 tavasz-nyár 5775 Rendszeres közös tanulás Mincha/Maariv ima előtt, mindenkit szeretettel várunk. Kérjük, ellenőrizzék a körzet honlapját http://hegedus.bzsh.hu/web/ ahol hetente frissítjük az aktuális

Részletesebben

Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat.

Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 2010. márc.1. hétfő Albin Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Énvelem is törődik. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz, nem veted meg együgyű szavaimat. Sokan megvetik,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A zsidó nép történelme

A zsidó nép történelme Jamie Cowen messiáshívő rabbi A zsidó nép történelme a bibliai kinyilatkoztatás fényében II. 30 RÓMA VASMARKÁBAN HERÓDES I.e. 90-80 tájékára a Hasmoneus család, amelynek tagjai korábban tiszta és jó célokért

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

lélekfrissítő Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. szentírás szövetség szentírás szövetség

lélekfrissítő Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. szentírás szövetség szentírás szövetség Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. Ismerkedés a Bibliával A 7-13 éves gyermekeknek ad segítséget a napi bibliaolvasásban. A kije lölt igeszakaszok mellett rövid igei gondola

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

IGE ÉS DRÁMA Bibliodráma az interkulturális párbeszédben Szerkesztette: Maria Schejbal

IGE ÉS DRÁMA Bibliodráma az interkulturális párbeszédben Szerkesztette: Maria Schejbal IGE ÉS DRÁMA Bibliodráma az interkulturális párbeszédben Szerkesztette: Maria Schejbal Szerzők: Maria Schejbal, Piotr Kostuchowski, Krystyna Sztuka, Andrew McGuire (Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne

Részletesebben