Tartalom. Bevezetô Gondolotok az imakönyv használatához 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Bevezetô Gondolotok az imakönyv használatához 2"

Átírás

1

2

3 Tartalom Bevezetô Gondolotok az imakönyv használatához 2 Imák héberül és magyarul 3 Mode áni Eloháj, nesámá senátátá bi Áldások a tórára Kohanita áldás Ádon olám Jigdál Hajnali áldások Báruch seámár Ársé Jistábách Oszé sálom Imák kiejtés szerinti átírása 22 Mode áni Eloháj, nesámá senátátá bi Áldások a tórára Kohanita áldás Ádon olám Jigdál Hajnali áldások Báruch seámár Ársé Jistábách Smá Oszé sálom Szószedet, magyarázatok és kérdések 36 Mode áni Eloháj, nesámá senátátá bi Áldások a tórára Kohanita áldás Ádon olám Jigdál Hajnali áldások Báruch seámár Ársé Jistábách Smá Oszé sálom Gondolatok az imatanítás elméletéhez 68 Szómagyarázat 72 Köszönet és ajánlás 73 Tartalom א 1

4 Bevezetô ב 2 Bevezetô Gondolotok az imakönyv használatához A Trendeli Alapítvány Képes zsidó imakönyv óvodásoknak címû kiadványa 2010-ben jelent meg, és azóta vágyunk rá, hogy elkészülhessen a folytatás: A kisiskolások imakönyve. Nagy szükség van rá, mert, aki Magyarországon kisgyermeket szeretett volna zsidó imára tanítani fôleg ha otthon, annak eddig magának kellett összeszednie minden témára vonatkozó vallási és pedagógiai ismeretet. Most egy kis támogatást talál ehhez a nemes feladathoz ebben a könyvben. Bár imakönyvnek hívjuk kiadványunkat több annál. A felnôtteknek és gyermekeknek szóló magyarázatok, héber szószedetek, magyar szómagyarázatok, valamint beszélgetésindító kérdések, feladatok segítik a könyv használóját az imák mélyebb megértésében. Valamennyi magyarázat, szószedet, kérdés egy célt szolgál: segíteni a gyermeknek abban, hogy ne csak mechanikusan ismételje az imákat, hanem értse is azok szövegét és az imádkozás lényegi elemeit. Imakönyvünk szerkesztésénél a következôket tartottuk szem elôtt: Jól használható legyen az iskola alsó tagozatában (vagy otthon) imádkozó gyermekeknek a mindennapi ima során. Fonetikus átírást is tartalmaz a könyv a héberül még nem jól olvasó gyermekek részére. Mivel a fonetikus átírást csak az imák tanulásának elsô szakaszában használja a gyermek, késôbb legfeljebb a kiejtés ellenôrzését szolgálja vagy a héberül nem olvasó szülôket segíti ezért a fonetikus átírás a héber szövegtôl elkülönülten szerepel a könyvben. Az a cél, hogy minél hamarabb héber betûket olvasva imádkozzon a gyermek. A szerkesztés módja is ezt támogatja. A fonetikus átírás a mai izraeli kiejtést követi. A héber imaszöveg pontozott és nagyobb betûmérettel szedett, mint a magyar szöveg. A fonetikus átírás betûmérete szintén nagyobb, mivel ez a legkisebbek imádkozását segíti, akik még a magyar betûkkel is épp csak megismerkedtek. Az imák válogatásánál szintén a 6 10 éves korosztályt vettük célba. Nem szerepel benne pl. az Amida és a záró ima, valamint sok más részlet, melyeket nagyobbaknak tanítunk. A héberül nem tudó szülôknek is szeretnénk segítséget adni ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a gyermek imagyakorlatának alakításába. Ôk is jól használhatják a fonetikus átírást, valamint tudást merríthetnek a Néhány gondolat az imatanítás elméletéhez címû részbôl, melyben az imatanítás gyakorlatának legfontosabb kérdéseit fejtettük ki. Az imák héber szövege pontozott, és mondatonként, illetve mondatrészenként számozott. A héber mondatok számozását pontosan követi a fonetikus átírás, a magyar fordítás és a magyarázatok is. Minden imához szószedetet és többszintû magyarázatokat szerkesztettünk. A több szint a gyermek tudásának és korának megfelelôen egymásra épül. A magyarázatokat igyekeztünk egyszerûen leírni, melyeket reményeink szerint a 9-10 éves gyermek már megért. A kisebbek bizonyosan szülôi vagy tanári segítségre szorulnak. A magyarázatok tartalma hasznos lehet felnôtteknek is. A bonyolultabb gondolatok és kifejezések értelmezéséhez beszélgetésindító kérdéseket is szerkesztettünk a magyarázatok mellé. Reméljük, hogy szülôk és tanárok egyaránt szívesen használják majd azokat, vagy merítenek inspirációt más kérdésekhez, gyakorlatokhoz. Fontos azonban megjegyeznünk, a magyarázatokat nem úgy írtuk meg, hogy ilyen korosztályú gyermek önálló tanulására, vagy önálló feladatfeldolgozásra alkalmas legyen. A kisgyermekeknek az ima témaköre túl bonyolult ehhez. Mindig szükséges a tanár, vagy a szülô támogatása! A szószedetek nem teljesek. Mivel nem feltétlenül sorban dolgozzuk fel az imákat, ezért ismétlések elôfordulnak. A nagyon bonyolult szavakat a korosztályra való tekintettel mellôztük. Helyenként csak a szó imában szereplô alakját írtuk le, máshol az alapszót is. Így a modern héber szókincsbôvítéshez is segítséget jelentenek a szószedetek, és ha a tanár késztetést érez rá, a nyelvtani magyarázatokba is belemehet. A szószedet szerkesztésénél a fô szempont, hogy azon szavak elsajátításában segítsük a gyermeket, amelyek az értô imádkozáshoz a legszükségesebbek lesznek a jövôben. A fonetikus átírás csak segítség a héberül még nem beszélô gyermekeknek és szülôknek. Mivel a tanár beszél héberül és a legtöbb zsidó iskolában a gyermekek jól megtanulnak olvasni héberül az elsô négy év folyamán, a fonetikus átírás kifogástalansága, egységessége és pontossága nem volt a szerkesztésünk fókuszában. Kérjük, kedves olvasóinkat, nézzék el nekünk az esetleges ilyen hibákat. Az oldalak számozásában az arab számok és héber betûk párhuzamosan szerepelnek. A betûk számértékének elsajátításában segítség ez. Néhány bonyolult magyar szó magyarázatát a Szómagyarázatok részben megtalálják kedves olvasóink. A szavak listája azonban koránt sem teljes. Bátorítjuk a pedagógusokat, szülôket, hogy az egyszerûbbnek tûnô szavakat is tisztázzák a gyermekekkel, mivel a meg nem értett szó a megértés egyik legnagyobb akadálya.

5 מוֹד ה א נ י ל פ נ י מ ל ח י ו ק י ם ש ה ח ז ר תּ ב י נ שׁ מ ת י ב ח מ ל ה ר ב ה א מוּנ ת. ר אשׁ ית ח כ מ ה י ר א ת ה' שׂכ ל טו ב ל כ ל ע שׂה ם תּ ה ל תו עוֹמ ד ת ל ע ד. ב רוּ שׁם כ בוֹד מ ל כוּתוֹ ל עוֹל ם ו ע ד. תּוֹר ה צ וּ ה ל נוּ משׁ ה מו ר שׁ ה ק ה לּ ת י ע ב. שׁ מ ע ב נ י מוּס ר א ב י ו א ל תּטּשׁ תּו ר ת א מּ. ו א תּם ה דּ ב ק ים ב ה' א ה יכ ם ח י ים כ ל כ ם ה יּו ם. ל ישׁוּע ת וּ ית י ה'. ב רוּ א תּ ה ה א ה ינוּ מ ל ה עוֹל ם א שׁ ר ק ד שׁנוּ ב מ צ ו ת יו ו צ וּ נוּ ע ל נ ט יל ת ידי ם Köszönöm neked, örökké élô uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet: nagyon megbízható vagy. Kezdete a bölcsességnek az istenfélelem, józan ész mindazoknak, akik mûvelik, dicsôsége fennáll majd örökké. (Zsoltárok 111:10) Áldott legyen dicsô uralmának Neve örökkön-örökké! Mózes rendelte nekünk a Tórát, ez Jákob közösségének öröksége. (5Mózes 33:4) Halld fiam atyád oktatását és ne hagyd el anyád tanítását! (Példabeszédek 1:8) És Ti, akik ragaszkodtatok az Örökkévalóhoz, Istenetekhez, mindnyájan életben vagytok a mai napon. (5Mózes 4:4) Segítségedet remélem, Örökkévaló. (1Mózes 49:18) Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki megszentelt minket parancsolataival és megparancsolta nekünk a kézmosást. Imák héberül és magyarul ג 3

6 Imák héberül és magyarul ד 4 ב רוּ א תּ ה ה א ה ינוּ מ ל ה עוֹל ם א שׁ ר י צ ר א ת ה א ד ם ב ח כ מ ה וּב ר א בוֹ נ ק ב ים נ ק ב ים ח לוּל ים ח לוּל ים. גּלוּי ו י דוּע ל פ ני כ סּ א כ בוֹד שׁ א ם י פּת ח א ח ד מ ה ם אוֹ יסּ ת ם א ח ד מ ה ם א י א פ שׁר ל ה ת ק יּ ם ו ל ע מוֹד ל פ נ י. ב רוּ א תּ ה ה רוֹפ א כ ל ב ש ר וּמ פ ל יא ל ע שׂוֹת. א ה י נ שׁ מ ה שׁ נּ ת תּ ב י ט הוֹר ה ה יא. א תּ ה ב ר את הּ א תּ ה י צ ר תּ הּ א תּ ה נ פ ח תּ הּ ב י ו א תּ ה מ שׁ מּ ר הּ ב ק ר ב י ו א תּ ה ע ת יד ל טּ ל הּ מ מּנּי וּ ל ה ח ז יר הּ ב י ל ע ת יד ל בוֹא Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, ki ésszerûen alkotván meg az embert, üregekkel és nyílásokkal látta el! Nyilvánvaló és tudott fenséges trónod elôtt, hogy ha ezek közül bármelyik feleslegesen kinyílna vagy elzáródna, nem tudnánk létezni és eléd járulni. Áldott vagy Te, Örökkévaló, minden élôlény orvosa, kinek csodásak a mûvei! Istenem, a lélek, melyet belém leheltél, tiszta. Te teremtetted, Te alkodtad, Te lehelted belém, Te tartod meg bennem és Te fogod egyszer elvenni tôlem, hogy visszaadd az idôk végén.

7 כ ל ז מ ן שׁ ה נּ שׁ מ ה ב ק ר ב י מוֹד ה א נ י ל פ נ י ה' א ה י ו אה י א בוֹת י ר ב וֹן כ ל ה מּ ע שׂים א דוֹן כ ל ה נּ שׁ מוֹת. ב רוּ א תּ ה ה ה מּ ח ז יר נ שׁ מוֹת ל פ ג ר ים מ ת ים. ב רוּ א תּ ה ה א ה ינוּ מ ל ה עוֹל ם א שׁ ר ק דּ שׁ נוּ ב מ צוֹת יו ו צ וּ נוּ ל ע סוֹק ב ד ב ר י תוֹר ה. ו ה ע ר ב נ א ה' א ה ינוּ א ת ד ב ר י תוֹר ת ב פ ינוּ וּב פ י ע מּ ב ית י שׂר א ל. ו נ ה י ה א נ ח נוּ ו צ א צ א ינוּ ו צ א צ א י ע מּ ב ית י שׂר א ל כ ל נוּ יוֹד ע י שׁמ ו לוֹמ ד י תוֹר ת ל שׁמהּ Amíg e lélek bennem van, hálát adok neked, Örökkévaló Istenem, ôseim Istene, Minden történés kútfeje, minden lélek Ura. Áldott vagy Te, Örökkévaló, ki az élettelen testekbe visszaadja a lelket. Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, és megparancsolta nekünk, hogy a Tórával foglalkozzunk. Hadd élvezzük hát, Örökkévaló Istenünk Tórád szavait ajkunkon és néped, Izrael ajkán. Magunk, utódaink és néped, Izrael házának ivadékai Ismerjük a neved, és tanulmányozzuk tanodat önmaga kedvéért. Imák héberül és magyarul ה 5

8 Imák kiejtés szerinti átírása ל Nehálelchá ádonáj elohénu bisváchot uvizmirot, 121. negádelchá, unesábécháchá, unefáerchá, 122. venázkir simchá venámlichechá, 123. málkénu, elohénu, jáchid ché jáolámim, 124. Melech mesubách umefoár ádé ád smo hágádol Báruch átá ádonáj melech mehulál bátisbáchot Ásré Josvé vétechá, od jeháleluchá szelá Ásré háám sekáchá lo, 128. ásré háám seádonáj eloháv Tehilá ledávid 130. áromimchá eloháj hámelech 131. váávárechá simchá leolám váed Bechol jom ávárchechá 133. vááhálélú simchá leolám váed Gádol ádonáj umehulál meod, veligduláto én cheker Dor ledor jesábách máászechá ugvurotechá jágidu Hádár kvod hodechá, vedivré nifleotechá ászichá Veezuz norotechá jomeru ugdulátchá ászáprená Zecher ráv tuvchá jábiu vecidkátchá jeránénu.

9 139. Chánun veráchum ádonáj erech ápájim ugdol chászed Tov ádonáj lákol, veráchámáv ál kol máászáv Joduchá ádonáj kol máászechá, váchászidechá jevárchuchá Kevod málchutchá joméru ugvurátchá jedábéru Lehodiá livné háádám gvurotáv uchvod hádár málchuto Málchutchá málchut kol olámim, 145. umemsáltechá bechol dor vádor Szoméch ádonáj lechol hánoflim, 147. vezokéf lechol hákefufim Éné chol élechá jeszábéru, 149. Veátá notén láhem et ochlám beito Potéách et jádéchá umászbiá lechol cháj rácon Cádik ádonáj bechol derácháv, vechászid bechol máászáv Károv ádonáj lechol koráv, lechol áser jikráuhu veemet Recon jeréáv jáásze veet sávátám jismá vejosiem Somer ádonáj et kol oháváv 155. veét kol háresáim jásmid Tehilát ádonáj jedáber pi 157. vivárech kol bászár sém kodso leolám váed Váánáchnu neváréch já meátá veád olám hálelujá. Imák kiejtés szerinti átírása לא 31

10 Imák kiejtés szerinti átírása לב Jistábách simchá láád málkénu, 160. háél hámelech hágádol, vehákádos básámájim uváárec, 161. ki lechá náe ádonáj elohénu velohé ávoténu, 162. Sir usváchá, hálél vezimrá, oz umemsálá, necách 163. gedulá ugvurá, tehilá, vetiferet, kedusá umálchut, 164. Bráchot vehodáot meátá veád olám Báruch átá ádonáj, él melech gádol bátisbáchot, 166. él háhodáot ádon hánifláot, 167. hábochér besiré zimrá 168. melech él ché háolámim Él melech neemán 170. Smá Jiszráel ádonáj elohénu ádonáj echád Báruch sem kevod málchuto leolám váed Veáhávtá et ádonáj elohéchá bechol levávchá 173. uvechol náfsechá uvechol meodechá Veháju hádvárim háele áser ánochi 175. mecávchá hájom ál levávechá vesinántám levánechá vedibártá bám 177. besivtechá bevétechá uvelechtechá váderech

11 שׁ מ ע smá Halld! Halljad! Smá beni (7. sor) ב ן bén ב נ י beni מוּסר muszár א ב א aba א ב י ávichá fiu fiam hagyomány, erkölcsi útmutatás, feddés apa atyád Az Örökkévaló megparancsolta nekünk a szüleink tiszteletét, ezért mindig hallgatnunk kell édesapára és édesanyára. Az Örökkévaló mindig a javadat akarja. Ahogy a szüleid is a legjobbat szeretnék neked. Néha nem értjük, miért kérnek valamit és azt hisszük, az nem jó nekünk. Késôbb gyakran belátjuk, hogy igazuk volt. Például kérték, hogy vidd magaddal az esôkabátodat reggel, te pedig nem tetted. Bizony jól eláztál hazafelé jövet! Ha tudod, hogy valaki szeret téged, a javadat akarja, és okosabb is nálad, akkor érdemes hallgatni rá! Volt már olyan, hogy nem szeretted volna megcsinálni, amit anyukád kért tôled? Mondjuk, azt kéri, hagyd abba a játékot és menj be a fürdôszobába, mert itt az esti fürdés ideje. Tudsz még ilyen eseteket mondani? Mit tettél? Mit tehettél volna? Mit tehetsz, ha nincs kedved megcsinálni, amit anyukád kér tôled? תּטּשׁ titos א מּא imá א מּ imechá elhagy, eltér anya édesanyád A fizikai teremtésen túl egy gyermek szellemi teremtésében is hárman vesznek részt: az Örökkévaló, az apa és az anya. Az Örökkévaló adja a szabályokat, amelyek szerint élnünk kell, a szülôk pedig megtanítják a gyermeket ezekre. Ahogy megtanulunk a szüleinknek engedelmeskedni, úgy tanulunk meg engedelmeskedni az Örökkévalónak is! Emlékszel olyan esetre, amikor anyukád vagy apukád figyelmeztetett valamire, te nem hallgattál rá, és neki lett igaza? Mit jelent, hogy engedelmeskedni? Kinek kell engedelmeskednem és miért? Minden felnôttnek engedelmeskednem Ez a mondat áttételesen azt is jelenti, hogy mindig tiszteletben kell kell, akkor is, ha nem szép dolgot kér tartani a szokásokat, hagyományokat is (család, közösség szo- tôlem? Szószedet, magyarázatok és kérdések 41 מא

12 א ה י א בוֹת י elohé ávotáj atyáim/ôseim istene Áldások a Tórára ( sor) מ ח ז יר mácházir מ ת/מ ת ים mét/metim visszaad halott/halottak A Tóra az Örökkévaló legnagyobb ajándéka. Köszönjük! De nem csak feltesszük a polcra a Tórát, hanem minden nap foglalkozunk vele: olvassuk, beszélünk róla, gondolkodunk rajta és próbáljuk minél jobban megérteni. Neked van kedvenc tantárgyad? Azt jobban szereted tanulni, mint a többit? Abban ügyesebb vagy? Szerinted, ha a többi tantárgyból is nagyon עוֹל ם olám ל ע סוֹק láászok ד ב ר י תוֹר ה divré torá פּ ינוּ/פּ ה pinu/peh ע מּ /ע ם ámchá/ám ב ח ר báchár világ foglalkozni tórai tanítás szájunk/száj néped/nép választott, kiválasztott(a) A második áldásban azt kérjük, hogy élvezzük a Tóratanulást. Mennyivel szívesebben tanulja azt az ember, amit szeret! Három fajta áldást különböztetünk meg: a micvára mondott áldást, az élvezetre mondott áldást és a dicsôítô áldást. A Tórára három áldást mondunk egymás után, és ez a három áldás a három áldás típust jeleníti meg. Az elsô a micvára vonatkozik: köszönetet mondunk a micváért, hogy foglalkozzunk a Tórával. Fontos a szó: foglalkozzunk a Tórával. Nem csak tanuljuk a Tórát, hanem egész nap foglalatoskodunk vele. Azért mondjuk el reggel ezt az áldást a Tórával való foglalkozásra, hogy napközben bármit csináljunk is a Tórával kapcsolatban, azt már magában foglalja. ügyes lennél, akkor azokat is jobban szeretnéd? Szerinted mitôl függ, hogy szeretsz egy tantárgyat vagy sem? Tudsz példákat mondani ezekre az áldás fajtákra? Mit jelent a foglalkozni szó? Hogyan lehet még foglalkozni a Tórával a tanuláson kívül? Szószedet, magyarázatok és kérdések 47 מז

13 Gondolatok az imatanítás elméletéhez סח 68 Gondolatok az imatanítás elméletéhez A következô gondolatokat részint tanárok és szülôk figyelmébe ajánljuk, hogy megvilágítsuk az imatanítás néhány elméleti kérdését, másrészt bárkinek, akit érdekelnek a zsidó imák. Igyekszünk válaszokat adni a szülôk részérôl leggyakrabban feltett kérdésekre és megvilágítani a Maszoret Avot iskola imagyakorlatának hátterét. A szülôk és tanárok a leírt gondolatokból merítve a gyermekeknek is átadhatják sôt legvágyottabb reményünk, hogy át is adják az itt leírtakat természetesen a gyermek nyelvén és szintjén. Ehhez az imakönyv többi része is segítséget nyújt. Mi is az ima? Általánosan elfogadott vélemény szerint az imádkozás nem más, mint az Örökkévalóval való kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze. Az ima jelentôségét nem lehet túlhangsúlyozni. Egy klasszikus idézet errôl: "שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים": (אבות, פ"א מ"ב). Simon, az Igazságos, a Szent Gyülekezet egyik utolsó tagja volt. Ô mondta: Három dolog a világ alappillére (vagyis ezeken áll a világ): 1. a Tóra, 2. a szolgálat (szentélybeli, illetve azt késôbb felváltva az ima) és 3. a jócselekedetek. (Atyák Tanításai 1:2) "איזו היא עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה". (מסכת תענית דף ב ע"א). Mit jelent a szívbeli szolgálat? Ez az ima. (Táánit Traktátus 2a) Az Örökkévaló várja imáinkat, mert vágyik arra, hogy közeledjünk felé és minél közelebbi kapcsolatban legyünk Vele. Micva vagy szép szokás az ima? Az ima kapcsán a fô vallási kérdés az, hogy vajon egy micváról (vallási kötelezettségrôl) van szó, vagy csak egy szép szokásról? Ez a kérdés már Rambam és Ramban között is vitát váltott ki a 13. században. Maimonidesz (azaz Rambam) a Tórára hivatkozik: tiszta szívbôl és egész lényetekkel szolgáljátok az Örök Isteneteket (5Mózes11:13). Ennél az idézetnél a Talmud rákérdez, mi is a szívvel szolgálat? S megadja a választ ez az imát jelenti. Ebbôl kiindulva Rambam arra a következtetésre jut, hogy egy tórai micva az imádkozás. Vele szemben Naichmanidesz (azaz Ramban) rabbinikus micvának tekinti. Tórai parancsnak csak akkor tekinti az imát, ha kényszerhelyzetbe kerül az ember. Például, amikor Jákob imádkozott az Ézsauval való találkozás elôtt (1Mózes 32:9-12), vagy amikor Izrael népe imádkozott vándorlása során, hadi támadás elôtt (4Mózes 9:9). Mindkettôjük véleménye szerint tehát micváról, és nem egy szokásról van szó, az eltérés köztük csak a micva tórai, illetve rabbinikus eredeteztetésében van. Kell-e az elôreírt imákat tanítanunk a gyermeknek, vagy csak a saját szavaival imádkozzon? Az Örökkévaló minden ember imáját meghallgatja, és ez azt is jelenti, hogy minden ember bárhol, bármikor kifejezheti gondolatait, érzéseit, kívánságait az Örökkévalónak. Azzal, hogy Istenhez fordul valaki imával, kifejezi, hogy hisz Istenben, elismeri hatalmát és bízik az Ô segítségében. Ezzel a hitélet legfontosabb elemeirôl tesz tanúbizonyságot. Másrészt az imával közelít az Örökkévalóhoz, vele keresi a kapcsolatot, amihez az ima az egyik legközvetlenebb eszköz. Ezért mindig támogatnunk érdemes a gyermekek azon kísérleteit, amelyekben saját szavaikkal közelítenek az Örökkévalóhoz. Sôt, mutassunk példát neki ebben! Ahogy Mózes híres imájában, egyetlen mondatban kéri nôvére gyógyulását: És Mózes kiáltott az Örökkévalóhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg ôt! (4Mózes12:13). Hasonlóan Hanna is saját szavaival kérte gyermeke, a késôbbi Sámuel próféta születését (1Sámuel1:10). Mivel az önkéntes ima egyénre szabott, nagyban függ az imádkozó nyelvi készségétôl, valamint az Istenre, illetve az imára vonatkozó ismereteitôl. Ezért nem helyettesítheti a bölcsek által minden imára vonatkozó szabály ismeretében szerkesztett imákat. Ahogy meg kell tanulni helyesen írni, ugyanúgy meg kell tanulni alázatosan megszólítani az Örökkévalót, tisztelettel kérni tôle és hálát adni neki. Ezen fordulatok megtanulására pedig a hivatalosan szerkesztett imák a legmegfelelôbbek. A saját szavakkal való imádkozás és a bölcsek által szerkesztett imák összhangját megteremtendô, a szerkesztett imákban a bölcsek külön helyet is biztosítottak a saját kérések megfogalmazására. Miért háromszor imádkozunk egy nap? A Talmud felteszi a kérdést, honnan vesszük, hogy háromszor kell imádkozni naponta, vagy szombaton, ünnepen négyszer. Errôl is két vélemény hangzott el. Az egyik az ôsapákra hivatkozik. Ábrahám vezette be a reggeli ima hagyományát: Fölkelt Ábrahám kora reggel (1Mózes22:3), Izsák a délutáni imáét: Estefelé kiment Izsák sétálni a mezôre (1Mózes24:63), Jákob pedig Beit El-be érkezve az esti imádkozást: Eljutott egy helyre és ott töltötte az éjszakát, mert a nap leszállott (1Mózes28:11). A másik talmudi vélemény nem az ôsapákra hivatkozva mondja ki a háromszori, illetve négyszeri imát, hanem abból indul ki, hogy az imák helyettesítik a mindennapi áldozatokat, illetve szolgálatot. Reggel a reggeli áldozat (tamid sel sachar). Délután a délutáni áldozat (tamid sel bein haarbaim).

14 Este a megmaradt áldozati részeket mivel nem lehetett másnapra eltenni elégették. Ez ugyan nem áldozat volt, de esti szolgálat volt a papok részérôl. Szombaton és ünnepen volt egy ún. muszáf áldozat (szó szerinti jelentésben ráadás), ezt helyettesíti a negyedik ima. Ezek mind a fôimádságra vonatkoznak, vagyis az Amidára (Smoná Eszrére). Vehetjük úgy, hogy az áldozati állat feláldozása a fô tevékenység (amit az Amida helyettesít), de minden, ami ezt megelôzi és ami követi, megfelelô tisztasággal és szentséggel kell, hogy megvalósuljon. A papok is felkészültek az áldozati szolgálatra (felöltözködtek, kezet mostak), majd a végén is tevékenykedtek: megfelelô tisztelettel rendet raktak maguk után, átöltöztek, kezet mostak és alázatosan távoztak. Ezeknek a tevékenységeknek felelnek meg a fôimádságot megelôzô és követô imarészek. Az imát övezô chalachák is ezekbôl következnek (megfelelô ruházat, kézmosás, káváná azaz ráhangolódás, szándék stb.). Hogyan is épül fel a napi imádság rendszere? A fent írottakat követve, a Nagy Gyülekezet (Ansei Kneszet ha gdolá) bölcsei i.e. 1. század körül összeállították az ima ma is használatos rendjét. A késôbbi imakönyvek is ezt vették át. A reggeli ima felépítése: Hajnali áldások (Birkot hasachar) és a Tórára mondott áldás Tórai idézetek az áldozatok leírásáról Misnai részletek szintén az áldozatokról (érdekesség, hogy azért választották éppen ezt a részt, mert itt nem volt vita a partnerek között az értelmezést illetôen) Talmudi idézet, ami a logikai következtetés szabályait írja le Pszuké de Zimra (szó szerint énekes mondatok) válogatott zsoltárok, melyeket áldás elôz meg (Baruch se amar). Ennek a résznek a célja az Örökkévalónak történô hálaadás és egyben felkészülés lelkileg a fôimádságra. A Pszuké de Zimrá végén szerepel az Az jasir Moshe, ami a Sás-tengeren való átkelés után énekben adott hála az Örökkévalónak. A Pszuké de Zimra részt az ún. Jistabach áldás zárja le. Smá ima és áldásai Fôima vagy Smoná Eszré (azaz 18, ami az áldások számára hivatkozik), vagy Amida (azaz állva mondott ima). Ezt az imát csak állva lehet mondani. Elsô három áldás: Dicsôítés, azaz Sevach Középsô rész: Szükségletekhez kapcsolódó kérések (hétköznap, szombaton és ünnepnap pedig a szombati, illetve ünnepnaphoz kapcsolódó áldások) Utolsó három áldás: Köszönet, azaz Hodáá Tachnun: Könyörgés, bocsánatkérés (hétköznap vagy böjt alkalmával), vagy Halél azaz hálaadó imák (Rosh Chodes vagy ünnep alkalmával) Tóraolvasás (hétfô, csütörtök, szombat, böjtnapokon, ünnepnapokon, Rosh Chodes, azaz újhold alkalmával) Kedusá de Szidrá: Az ima vége, ami tulajdonképpen 3 részbôl áll: Asré kezdetû 145 zsoltár, 20. zsoltár, Uvá le Cion goel kezdetû válogatott versszakok, amelyekben újra szerepel a kados, kados, kados kifejezés. Innen kapta a Kedusá de Szidrá kifejezést az ima e része. Alénu azaz záró ima Sir sel Jom azaz napi zsoltár. A leviták minden napra meghatározott zsoltárral kisérték a napi szolgálatot. Jelen imakönyvben természetesen a felsorolt imáknak csak egy válogatott része szerepel, amelyeket a 6 10 éves korosztálynak érdemes és elegendô ismernie. Ezek az Amidát megelôzô legfontosabb imarészletek: néhány bibliai mondat, fontos zsoltárok, a hajnali áldások és természetesen a Smá. Kavana azaz a szándék szerepe Hosszú vita olvasható a Talmudban arról, hogy a micvák teljesítéséhez szükséges-e a szándék, vagy sem. Az elfogadott vélemény szerint a legtöbb micvánál maga a tett, a cselekedet a lényeg, annak teljesítése önmagában elegendô. Ha az ember kezébe veszi a lulavot, egyértelmûnek veszik, hogy ezt a micvát igyekszik teljesíteni. Akkor is így van ez, ha a szándéka valójában nem egyértelmûen erre vonatkozott. Ugyanakkor az imák esetében nem elegendô, hogy az ember elmondja az adott szöveget, a megfelelô szándék is szükséges. Ennek az az oka, hogy az ima lényege az Örökkévalóval való kapcsolatteremtés, beszélgetés. Ebbôl következik, hogy összeszedett gondolatokkal és szándékkal lehet csak értelme ennek a cselekedetnek. Tfila le lo kavana kegúf lelo nesama a bölcsek szerint az ima megfelelô gondolatiság, szándék nélkül olyan, mint a test lélek nélkül. Ennek lényegi eleme annak tudatosítása, hogy a Világ teremtôje elôtt áll az imádkozó, hozzá intézi szavait. Ahogy minden királlyal való találkozásnál van egy protokoll, az imának is megvan a helyes formája. A bölcsek által meghatározott formákon belül mindenkinek alkalma van egyéni szavakkal saját igényeinek megfelelô gondolatokat is közölni. Erre a fô ima középsô részén adatik lehetôség. Erre a klasszikus példa a gyógyulásért való áldás, amikor kinek-kinek lehetôsége van saját betegeinek nevét betoldani és külön gyógyulást kérni számukra. Héberül vagy magyarul imádkozzunk? A Talmud Sota traktátusában kiemel egyes imarészleteket, amelyeket csak héberül lehet mondani. Ilyen például a kohaniták áldása. Ebbôl következik, hogy az imák túlnyomó többségét minden nyelven lehet imádkozni. Mégis az imakönyvet igyekeztek mindig héberül kiadni, hogy a közösségben való imádkozás bárhol a világon egy nyelven folyhasson. Ezzel vált a héber nyelvû ima a közösségi összetartozás egyik központi elemévé. Ajánlatos ezért héberül megtanulni az imákat, de legalábbis képessé válni arra, hogy követni tudjuk a héber nyelvû imádkozást. Ez a garanciája annak, hogy bárhol, bármikor, bármely közösségben otthonosan érezzük magunkat egy zsinagógában. Kell-e értenünk, amit imádkozunk? A Talmud Brachot traktátusában azon vitatkoznak, hogy az imára, mint kötelezettségre tekintsünk, vagyis napi háromszori kötelezô tevékenységként kezeljük, vagy inkább, mint egyfajta alkalomként a személyes találkozásra az Örökkévalóval. Gondolatok az imatanítás elméletéhez סט 69

15 Gondolatok az imatanítás elméletéhez ע 70 Ávot traktatus 2,13-ban a következôt olvashatjuk:,,légy elôvigyázatos és szorgos a Smá mondásában, akárcsak az imában. De amikor imádkozol, az ne legyen olyan, mint a kényszermunka, hanem, mint esdeklés és fohász a Mindenütt Jelenlévô elôtt. Mert írva van Bizony irgalmas és könyörületes Ô, hosszan tûrô és kegyelmes. (Jel I, 13) Az ima idejére vonatkozóan a kényszerítô elem tagadhatatlan, naponta háromszor, reggel, délután és este. De ezen idôbeli megkötést leszámítva tartalmilag túl kell lépnünk ezen a kényszerelemen, és áhítattal kell imádkoznunk. Ez persze nem egyszerû, ezért fejlesztettek ki különbözô módszereket az áhítat elérésére: éneklés, imát bevezetô részek, felállás, leülés, meghajlás stb. Bizonyos értelemben ennek a része az is, hogy a héberül nem tudó közönségnek többnyelvû imakönyveket készítenek, hiszen áhítatot elérni úgy, hogy nem értjük az ima szövegét, nyilván még nehezebb. De érteni nem kötelezô az imákat. Ha valaki el tudja érni a megfelelô áhítatot anélkül, hogy szó szerint értené, mit mond, lehetôsége van erre is. Mint egyén, lehetôsége nyílik arra is, hogy néhány részletet leszámítva magyarul imádkozzon. Az elôimádkozó részére kötelezô a héber nyelv, és a már említett kiemelt részek esetén az egyénnek is, pl. áldás a Tórára, vagy a Kidusá ismétlésekor. Természetesen a héber imádkozás gyakorlása egyben a héber nyelvtudás gyarapítására is használható, és fordítva, a héber nyelv tanulása segíti az imák olvasását és megértését. Az anyanyelvet is elkezdjük tanítani a gyermeknek jóval az elôtt, hogy egy szót is értene belôle, mert tudjuk, hogy ezzel alapozzuk meg és csak így tanulhatja meg jól a nyelvet. A héber nyelvre nem szabad úgy tekinteni, mint egy egyszerû idegen nyelvre. A héber nyelv a zsidó lélek és hagyomány alapja, amit az ember minél hamarabb szív magába, annál hamarabb válik eggyé vele. Ezért nem baj, ha a gyermek héberül énekel kis imarészleteket, zsidó gyermekdalokat, még akkor is, ha a szavakat nem érti. Ezek mind részévé válnak a késôbbi héber tudásnak és zsidó identitásnak. Milyen kiejtéssel imádkozzunk? Magyarországon a sok zsidó imakiejtés közül kettô jöhet szóba az imádkozás során: szefárd (modern ivrit kiejtés), vagy askenáz kiejtés. Az askenázon belül különbözik a hagyományos askenáz, az ahhoz nagyon közel álló, némileg mégis eltérô magyar ima és a chaszid. A kiejtések között a pontozás artikulációjában van a legtöbb eltérés. Táblázatban foglalva álljon itt néhány lényeges különbség illusztrációként: Írásmód (kamac) Szefárd kiejtés Askenáz kiejtés Askenáz / magyar kiejtés Askenáz / chaszid kiejtés á a á a vagy u (patach) á á á á u u ü i וּ (suruk) u u u i o oj oj oj וֹ t esz esz esz ת Megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e hatása az ima lényegére a kiejtésnek. Vannak jelentôs rabbik, akik az egyik vagy a másik kiejtés mellett teszik le a voksukat. Rav Moshe Feinstein, Rav Wozner és mások is hangsúlyozzák, hogy bármely kiejtést választjuk is, legalább az Örökkévaló (héberül (י'-ה'-ו'-ה' nevét ejtsük askenáz formában o -val, megkülönböztetve ezzel a profán Úr szótól, amit a -val ejtünk. Rav Soloveitchik szerint a kiejtés hagyomány kérdése. Tisztelve minden egyes hagyományt, mindenki kövesse a sajátját, megtisztelve ezzel ôseit. Természetesen idôvel nem árt, ha az ember kényelmesen érzi magát a különbözô kiejtésekben. Mivel sajnos a magyar kiejtést már hazánkban is kevesen követik, ezért az imakönyv a modern ivrit kiejtés mellett döntött, támogatva ezzel a héber nyelvtanítást. Hány éves kortól imádkoztassuk a gyermekeket? Az ima kötelezettsége mint micva bár micva, illetve bát micva korától terheli a gyermekeket. A szülôknek kötelessége azonban tanítani vagy taníttatni a gyermekeket ezt megelôzôen is. A cél az, hogy mire kötelessé válik, addigra már elméletben és gyakorlatban is tudja a micvákat teljesíteni. Általános elvként fogadták el bölcseink, hogy minden gyermek képességének megfelelô korban kezdi az adott micvákat gyakorolni, illetve gyakorolva tanulni. Maimonidesz a maceszevés példáját hozva írja le, hogy amikortól egy gyermek már tud egyedül kenyeret enni, a szülônek kötelessége Peszachkor macesszal etetni, nevelési célzattal. Vagyis már jóval korábban, minthogy a gyermek megértené a macesz jelentôségét. Hasonló a helyzet az imával is. Már jóval azelôtt kezdünk a gyermekkel imádkozni, mielôtt megértené az ima konkrét tartalmát, vagy jelentôségét. Ahogy a gyermek nô és értelme is fejlôdik, egyre több micvát gyakorol, és egyre mélyebben magyarázzuk el neki a micvák jelentését. Az imákra levetítve ezt a tézist: egyre több imát mondunk vele, és egyre mélyebben értetjük meg vele az ima szövegét, tartalmát, és a hozzájuk kapcsolódó szabályokat. Az imádkozás, hasonlóan a nyelv tanításához, legegyszerûbben a közös tevékenységen keresztül tanítható. Vagyis együtt mondjuk a gyermekkel az áldásokat, Kriát Smát már egészen kis kortól. Sokan abban a téves hitben vannak, hogy nincs értelme naponta imádkoztatni gyermekeket, akik nem tudnak héberül, és/vagy nem elég értelmesek ahhoz, hogy megértsék az imák valódi tartalmát. Több oka is van annak, hogy ezt a felfogást miért utasítja el a zsidó hagyomány. Bármilyen szokást felvenni és általában természetesnek megélni egy tevékenységet, hosszú gyakorlat eredménye. Általában igaz, hogy minél hamarabb kezdi el az ember, annál természetesebbé válik. Hozzunk egy egyszerû példát. Egész kiskorban kezdjük rászoktatni a gyermeket az étkezések elôtti kézmosásra, vagy utána a fogmosásra. Minél késôbb kezdjük, annál nehezebb és annál valószínûbb, hogy

16 nem válik természetessé számára. Arról nem is beszélve, hogy közben egészségileg is károsodhat (megromlik a foga). Ugyanígy, az imádkozás, az Örökkévalóval való kapcsolatteremtés is egy szokás, s mint ilyen, sokkal egyszerûbb kialakítani már kisgyermek korban. Ráadásul, amihez hozzászokik, azt igényelni is fogja késôbb. Ahogy egy gyermek megszokja, hogy szülei énekelnek is hozzá, igénye alakul ki a zenére és éneklésre. A zsidó hagyomány határozott abban, hogy az emberi létezés a test és lélek együttese. Ahogy a testet megfelelô ételekkel tápláljuk, tisztán tartjuk, és ruhákkal melegítjük, ugyanúgy ápolnunk kell a lelkünket is. A lélek tápláléka pedig a Tóra és az ima. Jó, ha a szülôk tudatosítják ezt magukban, és mindkettô táplálásáról gondoskodnak egészen kicsi kortól. Szemben a fizikai igényekkel, amelyek azonnal kielégítést igényelnek hisz a gyermek sír, ha éhes, a spirituális igények ennél jóval finomabb rezgésûek, de létezésük ettôl függetlenül tagadhatatlan. Illusztrációnak hadd álljon itt a zene, ami valahol a fizikai és spiritualitás sík között helyezkedik el. Ki tagadná a kellemes zene, az édesanya meleg hangjának megnyugtató hatását a gyermekre, vagy a gyermek fejlesztésében való kimagasló eredményességét? Pedig elvileg zene nélkül is fel lehet nôni. A szülô részérôl a spirituális igényeket észrevenni és kielégíteni nagyobb érzékenységet igényel, különösen, ha ô maga nem így nôtt fel. Az imák és a Szentírás szövege egy különleges tulajdonsággal bír, a szentséggel. Tudattal nehezen felfogható a spirituális esszencia, hiszen azon túl hat és attól függetlenül mûködik. Ezért nehéz a fizikusnak megérteni a metafizikát (ami fizikán túli). A szent szövegek is így mûködnek, spirituális síkon. Ezt azt jelenti, hogy tudatunkon túl is hat, forrása és hatásmechanizmusa e világon túli. Ezért, függetlenül attól, hogy értjük-e a szavakat, tudnunk kell, hogy a Szentírás szavai mindenképpen hatnak ránk, elsôsorban a lelkünkre. A Szentírás és az imák szövege is végtelen mélységû, lehet a legegyszerûbben is érteni és egyre mélyebbre merülni benne. Az egymásra épülô magyarázatok nem kizárják egymást, hanem éppen egymásra épülnek. A gyermek elôbb egy egyszerû üzenetet ért meg, késôbb egy mélyebbet, de ettôl az egyszerûbb még igaz marad. Vagyis a gyermek igenis képes megérteni az ima értelmét. Illusztráljuk egy példával. A Smát mondva és tanítva a gyermeknek, egészen kis korában megérti, hogy az Örökkévaló egy. Elôbb csak úgy érti, hogy nincs kettô, vagy három, hanem egy van belôle. Késôbb megérti azt is, hogy egységes az Örökkévaló, s hogy ez mit jelent. De ettôl még igaz marad az elôbbi értelmezése is, azaz, hogy számszakilag 1. És mindkét értelmezés igaz marad attól, hogy újabb mélységeit érti meg a Smának élete késôbbi szakaszaiban. A gyermekek ösztönösen nagyon érzelem-orientált és spirituális lények. Gyakran sokkal jobban megértenek dolgokat, mint mi, felnôttek azt hinnénk. Mert ôk még nem az agyukkal akarnak megérteni mindent, hanem könnyen látnak a szívükkel is. Alábecsüljük ôket, ha azt hisszük, hogy mert az intellektusuk és a logikai készségeik még nem a mi szintünkön állnak, nem értik meg az imák lényegét, amelyek ráadásul gyakran nem is ezen a síkon mozognak. Egy gyermek talán nem azt érti a teljes szívbôl szeretni fogalmán, mint egy Talmud-tudós, de az is lehet, hogy a szívével jobban érti és érzi ennek az értelmét, mint a felnôttek többsége. Ezeket a megértéseket megtagadjuk a gyermektôl, ha kisgyermek korában nem adunk lehetôséget az imákkal való ismerkedésre, és lehet, hogy késôbb ez már sokkal nehezebben lesz elérhetô számára. Ezért bölcseinktôl úgy tanuljuk, hogy a gyermekek imája megnyitja az Ég kapuit. Éneklés és ima Az ének kötelezô volt a Szentélyben. Amíg a kohaniták kezelték az áldozatokat, addig a leviták zsoltárokat énekelve kisérték az áldozatokat az oltár felé. A Talmud részletesen foglalkozik annak a kérdésével, hogy melyik zsoltárt mikor énekelték. Egyrészt a zsoltár tartalma határozta meg az alkalomhoz kötôdést, de fordítva is igaz volt, a kiválasztott zsoltár határozta meg az alkalmat, például elválasztotta a hétköznapokat az ünnepektôl. A levita csapaton belül létezett egy kórus, melynek tagjai énekeltek és hangszerrel kísérték az eseményeket. Ebbôl megmaradt a napi zsoltár mondásának szokása. Az akkori dallamok sajnos elvesztek, de az igény az éneklésre megmaradt. A dallamok által megkülönböztethetôek a hétköznapi és szombati vagy ünnepi imák, gyászos dallamok stb. Például a Halélnak híres dallama van, amit ünnepen, Rosh Chodeskor, vagy Chanukakor egyaránt éneklünk. Ezek a dallamok szervesen hozzátartoznak az alkalmak hangulatához, üzenetéhez. Elég egy Avinu Malkénu dallamát hallani, és átérzed az ima hangulatát, a szövegtôl függetlenül is. A Tóra-olvasásnál is jól megkülönböztethetô a Tóra-olvasás és a Haftara (prófétai írások) olvasásának dallama. A zene hozzásegíti a gyermeket az imák megjegyzéséhez, különösen nagy segítség az olvasni még nem tudó gyermekeknél. Segít a ráhangolódásban is. Tanároknak és szülôknek további gondolatok Néhány gondolat, amirôl még érdemes lehet hozzáértôkkel beszélgetni, tanulni, utána olvasni és a gyermekeknek átadni a megszerzett tudást. Öltözet és viselkedés imátkozás alatt Mióta használjuk az imakönyvet? Hogyan alakultak ki az imakönyvek? Imák és a nôk Többnyelvû imakönyvek Különbözô Nuszachok. Miben különböznek, kik használják? Miért imádkozunk közösségben? Közösségben vagy egyedül imádkozzunk? A minjan szabályai Az elôimádkozó szerepe Káddis Arámi nyelv az imakönyvben Az áldások fajtái Az Ámen mondás szabályai és jelentôsége A meghajlás módja Zsoltárok könyve, Dávid király Gondolatok az imatanítás elméletéhez עא 71

17 Szómagyarázat עב 72 Szómagyarázat Az alsó tagozatban fontos része a szókincsfejlesztésnek a nehéz szavak megbeszélése, az imák témakörében is. A meg nem értett szó a megértés egyik legnagyobb akadálya. Alább összegyûjtöttünk jó néhányat, de szükség szerint egyéb, egyszerûbb szavakat is értelmezzünk közösen a gyermekkel! Alapkô épület építésekor elhelyezett elsô kô Hittétel alapvetô meggyôzôdés Javadat jót akar neked akarja valaki Kipa Kohén kerek fejfedô férfiaknak, már a Talmud is említést tesz róla Áron leszármazottai, a szentély ôrzôi, templomi szertartások végzôi Mezuza Micva Midrás jobb ajtófélfára helyezett fa-, fémtok bibliai részeket ôrzô pergamentekerccsel zsidó vallási parancsolat, összesen 613 micva van a Bibliához fûzött mesék, történetek, leírások, melyek megvilágítják azokat a részleteket, melyeket a Biblia nem fejt ki részletesen Alappillér Angyal az épületek legnagyobb súlyát viselô oszlop az Örökkévaló környezetéhez tartozó szellemi lény Bölcsesség nagy tudás, tapasztalt és higgadt állapot Cádik Cicit Dicsôít igaz ember, olyan ember, aki igyekszik midig az Örökkévaló akarata szerint élni szemlélô szálak négysarkú ruhákon, illetve maga a ruhadarab, amelyen ilyen rojtok vannak (lásd a képet a 20. oldalon) elragadtatva dicsér, magasztal Költemény Kóser Lélek Liturgia vers vallási szabályoknak megfelelôen elkészített és/ vagy felhasználható pl. kóser állat, kóser étel, kóser Tóratekercs halhatatlan része az embernek, az örök elpusztíthatatlan lényeg, mely testtôl független, egyenes kapcsolatban áll az Örökkévalóval szertartás, istentisztelet, imarend Megszentel elkülönít valamit a hétköznapitól, vagy minden más hasonlótól és ezzel különlegessé és értékesebbé teszi Örökkön -örökké Örökség Önkontroll Próféta Rituális Spirituális Szellemi végtelenül az idôben elôdeinktôl kapott értékek önuralom az Örökkévaló akaratának közvetítôje szimbolikus cselekedet, amelynek jelentése nem a fizikai világhoz tartozik lelki gondolati Fizikai testtel, anyaggal kapcsolatos Forrásanyag tudományos munkához adatokat szolgáló írásmû Hála Gemátria Hûséges jótevônk iránti köszönet érzése Biblia-magyarázó módszer, mely a héber betûk és ezen keresztül szavak számértékébôl von le következtetéseket kitartóan ragaszkodó Messiás Mikve a várva várt megváltó Különleges szabályok szerint épített rituális fürdô, amelyben ha megmerítkezik valaki, rituálisan tisztává válik. Férjezett asszonyoknak micva ezt használni. Férfiaknak nem micva, de szokásból teszik: esküvôjük, ünnepek, szombat bejövetele elôtt. Van olyan férfi, aki minden reggel megmerítkezik a mikvében. Természetes vízforrás is mûködhet mikveként (például folyó vagy tó). Az épített mikvében is a természetes vízzel (pl. esôvíz) való kapcsolat alapfeltétele annak, hogy a mikve kóser legyen. Szent A hétköznapitól elkülönített, különleges értékkel bíró tárgy, hely, idô. Minden az Örökkévalótól kapja a szentségét, ô a forrása. Például szent nap a szombat, szent hely Jeruzsálemben a Templomhegy, szent tárgy a Tóratekercs. Szimbolizál jelképez, bonyolult gondolatot sajátosan jelenít meg (szimbolikus kép például: A galamb a béke szimbóluma ) Talit imalepel, négyszögletes, selyem vagy gyapjú, 4 oldalán cicittel, azaz rojtokkal nôs férfiak ezt öltik magukra reggeli ima közben

18 Tan Tanú Tfilin Túlvilág Zsoltár tanítás olyan személy, akinek valamirôl közvetlenül szerzett tudomása van, például látott vagy hallott valamit. bôrbôl készült imaszíj és fekete dobozkák, a reggeli ima idején viselik férfiak a dobozkákban tórai mondatokat tartalmazó kis pergamenek (lásd kép a.oldalon) halál utáni másvilág Dávid király által írt, az Örökkévalót dicsôítô költemény Köszönet és ajánlás Bármely alkotás egy könyvé is sok tényezô együttes jelenlétén múlik. Az Örökkévaló elengedhetetlen támogatásán túl emberek, akik inspirálnak, tanácsot és ötleteket adnak, folyamatosan javítják a szövegeket, képekben is megálmodják, anyagilag támogatják a megjelenést, és nem utolsó sorban várják, értékelik, és késôbb használják a munka eredményét. Mivel olyan dologba vágtam a fejszém, amiben magam nem vagyok elég jártas, sok ember tevékeny támogatására szorultam. Olyanokéra, akik jól ismerik a zsidó imák világát, a héber nyelvet, a kisgyermek pedagógia kérdéseit. Hálás szívvel mondok köszönetet barátaimnak és tanítóimnak: Balázs Gábornak, Mattias Dahlénnak, Domán Sijének, Hegedûs Pálnak, Mojshe Becálel Lefkovitsnak, Dov Levynek, hogy tudásukat megosztották velem e könyv érdekében. Külön szeretném megköszönni igaz barátunknak, Mordche Berkovitsnak a soha meg nem szûnô bátorítását, egész családomnak nyújtott spirituális támogatását, és iránymutatását, melynek melegségét évek óta élvezzük, s mely messze túlmutat e könyvön. Hála illeti azokat, Albert Reichmannt, Shlomo Noach Mandelt, és Mordche Berkovitsot, akik anyagilag lehetôvé tették a Trendeli Alapítvány folyamatos mûködését az évek során, és ezzel támogattak minden részeredményt is, amit az alapítvány elért az évek során: a Trendeli Bölcsôdét és a Teremtsünk együtt családi hagyományt! sorozat eddig megjelent valamennyi kiadványát. Ajánlom ezt a kis imakönyvet drága kislányaimnak: Eszter Sárának, Noémi Rivkának és Ráchel Chájának. Reméljük, hogy olyan szeretettel forgatják majd kislányaim és valamennyi kisgyermek ezt az imakönyvet, amilyen szeretettel mi valamennyien készítettük számukra. Kívánjuk, hogy a Mindenható, aki meghallgatja mindenki fohászát, fogadja az ô imáikat kegyesen és teljesítse azokat mindig a jóra! Panyiné dr. Ábrahám Zita Szómagyarázatok, Köszönet és ajánlás עג 73

19 Zsidó bölcső d e az Újlipótvá r o s b a n Ha egy igazán értékés fejlesztéscentrikus bölcsődét szeretnél gyermekednek mert itt maximum 10 gyermek van kétnyelvűség kóser étkezés folyamatos fejlesztőpedagógusi közreműködés és ami a legfontosabb: sok-sok szeretet, mert a Te gyermeked, a Mi gyermekünk is! érdeklődni: Panyiné dr. Ábrahám Zita:

20

Képes zsidó N Y I M A K O. óvodásoknak

Képes zsidó N Y I M A K O. óvodásoknak Képes zsidó I M A K O N Y : V óvodásoknak KEDVES SZÜLÔK ÉS PEDAGÓGUSOK! Ezt a kis imakönyvet a még olvasni nem tudó kicsi gyermekeknek terveztük, hogy szüleikkel együtt nézegessék, olvasgassák. A kedves

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1.

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. www.doyouspeakenglish.hu Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. MEGOLDÁS a sikeresebb angol tanuláshoz azoknak, akik már tanultak angolul, de abbahagyták, és azoknak, akik jelenleg is tanulnak angolul,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

ROS HÁSÁNÁ (A ZSIDÓ ÚJÉV) A CSALÁDI VACSORA RENDJE TEREMTSÜNK E G Y Ü T T C S A L Á D I HAGYOMÁNYT!

ROS HÁSÁNÁ (A ZSIDÓ ÚJÉV) A CSALÁDI VACSORA RENDJE TEREMTSÜNK E G Y Ü T T C S A L Á D I HAGYOMÁNYT! ROS HÁSÁNÁ (A ZSIDÓ ÚJÉV) ÜNNEPLÉSE A CSALÁDI VACSORA RENDJE TEREMTSÜNK E G Y Ü T T C S A L Á D I HAGYOMÁNYT! CSALÁDI HAGYOMÁNY TEREMTÉSE Kevés esemény erõsít úgy egy családot, mint az évrõl évre ismétlõdõ

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében Márton János Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében 1. Bevezető, előzmények A kisebbségi iskolaválasztás kérdéskörét egy 2012-ben készült kutatás keretében már vizsgáltuk:

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

JUDAISZTIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

JUDAISZTIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JUDAISZTIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Bevezetés: Az érettségi tételek összefoglalják a judaisztika tárgy lényegi elemeit. A zsidó vallás egyfelől egy, a mindennapokban megélt előírásrendszer, másfelől

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

JÉZUS GYÓGYÍT: A KAPERNAUMI SZÁZADOS SZOLGÁJA (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma)

JÉZUS GYÓGYÍT: A KAPERNAUMI SZÁZADOS SZOLGÁJA (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) JÉZUS GYÓGYÍT: A KAPERNAUMI SZÁZADOS SZOLGÁJA (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lukács 7,1-10) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom:

Részletesebben