Tisztelt Vadásztársak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Vadásztársak!"

Átírás

1 XI. évfolyam/2. szám december Az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének lapja Tisztelt Vadásztársak! Az idei ôsz kiemelkedô eseménye volt a négyévenként esedékes vadászkamarai választás. A küldöttek megválasztása október 4-én történt, az új küldöttek ezt követôen október 18-án választották meg a vezetôséget. Korábban nem tapasztalt, rendkívüli érdeklôdés nyilvánult meg a küldöttválasztás iránt, a sportvadász osztályban 311 fô, a hivatásos vadász osztályban pedig 93 fô választásra jogosult vadász jelent meg. A sportvadász osztályban 70 fô, a hivatásos osztályban 27 fô küldöttet választottak. Ez úton is gratulálok az újonnan megválasztott kamarai küldötteknek és tiszt ségviselôknek. A kamara érdekében kifejtett sikeres munkát és ehhez jó egészséget kívánok részükre az elkövetkezô négy évben. Egyúttal megköszönöm a leköszönt küldöttgyûlés és vezetôség elmúlt négyévi munkáját, amelyet a kamara mûködése érdekében kifejtett. Mivel 50 sportvadászonként lehet egy küldöttet választani, a megyének a választás idôpontjában regisztrált sportvadász létszáma még 2 küldött megválasztását lehetôvé teszi. Az ô megválasztásukra ben kerül sor. A választások után elmondhatjuk, hogy a demokrácia gyôzött és a többség akarata döntött. A választási elôkészületek során népszerûvé vált az a gondolat, hogy a megye vadásztársaságainak minél szélesebb köre képviseltesse magát a küldöttgyûlésben, mert ilyen módon lehet a legtöbb vadászt információhoz juttatni és a döntéshozatalba bevonni. Ez a gondolat volt képes integrálni a választókat, és nagyarányú, minôsített többségû gyôzelemre vinni a többségi akaratot. Áttekintve az újonnan megválasztott küldöttgyûlés összetételét, látható, hogy a megye vadásztársaságainak nagy többsége delegált küldöttet, és ezáltal sikerült a megye arányos képviseletét és lefedettségét biztosítani. Köszönöm a most megválasztott kamarai tisztségviselôk és a magam nevében, hogy a kampány során támogatták elképzeléseinket, és a választásokon bizalmat szavaztak nekünk. Idôt, pénzt és fáradságot nem kímélve eljöttek és kitartottak az elôkészületi megbeszéléseken, különösen pedig az október 4-i maratoni, embert próbáló küldöttválasztáson. Mindenképpen köszönet illeti azokat akár vállaltak tisztséget, akár nem, akik megelégelve a kamarai vezetésben és a képviselet megyén belüli elosztása terén az utóbbi idôben kialakult anomáliákat, a változást kívánók élére álltak. Ôk voltak azok, akik jelentôs szervezô munkával, különösen pedig jobbító szándékú, építô kritikákkal gyôzelemre vitték a változásokat. Jó volt látni azt az összefogást és egységet, amely ezen a téren kialakult. A választási elôkészületek során több elvárás is megfogalmazódott. Ezek körében meg kell említeni, hogy akit valamely tisztségre megválasztanak, az szolgálatként lássa el feladatait. Azt gondolom, hogy a vadásztársadalom ez irányú igénye teljesen jogos elvárás. Szolgálat alatt az új kamarai vezetés a vadászati közösség érdekében kellô alázattal végzett önzetlen munkát érti. Másfajta hozzáállás azért sem jöhet szóba, mert az a választott testület esetében ellenkezik a demokratikus elvekkel. Ebben a szellemben kell végeznünk az elkövetkezô négy évben a kamarai munkát, melynek Minden vadásztársunknak és családjuknak békés, boldog karácsonyt és vadászsikerekben gazdag, új évet kívánunk! A kamara vezetôsége és a szövetség elnöksége.

2 során legjobb tudásunk szerint el kell látnunk a Bács- Kiskun megyei vadászok érdekképviseletét, valamint a törvény által ránk ruházott egyéb feladatokat. Mindnyájan tudjuk, hogy az elmúlt idôszakban eluralkodott a vezetésben a békétlenség, amelyet a vadásztársadalom egyre türelmetlenebbül szemlélt. A megye vadászai joggal várják el az új vezetéstôl a békés építômunkát, amely természetesen nem zárja ki a szakmai vitákat sem. A viták azonban soha nem mehetnek át személyeskedésbe és ellenségeskedésbe, mert a tisztségünkkel felvállalt szolgálat, és e szolgálatban megnyilvánuló alázat is tiltja ezt a magatartást. Kiemelt elvárás a korrekt együttmûködés kialakítása és fenntartása a vadgazdálkodást érintô szakmai és társadalmi szervezetekkel, ezen belül a szakmai hatósággal és az Országos Vadászkamarával is. Teljesen természetes, hogy minden választás megosztja a választókat, hiszen a választás lényege, hogy az eltérô véleményeket ütköztesse. Fejlett demokráciákban és normálisan mûködô demokratikus szervezetekben azonban a választások közötti idôszakokban a közösség érdekeit szolgáló békés építômunka kerül elôtérbe, és félreteszik az emberek azokat a véleménykülönbségeket, melyek kárára lennének a szervezetnek. Most, hogy lezárultak a választások, én is a békés, baráti együttmûködésre kérem és ösztönzöm minden vadásztársamat, hiszen közös akarattal és erôfeszítéssel sokkal eredményesebbek lehetünk. Végül pedig, azt hiszem, az a legfontosabb, hogy mindnyájunkat összeköt és barátságra kötelez közös hivatásunk, munkánk, szenvedélyünk, hobbink a vadászat. A választásokat követôen a napi feladatok kerültek elôtérbe. A kamara évi veszteséges gazdálkodása már elôrevetítette, hogy valószínûleg pénzügyi gondokkal kell szembenéznünk. A felügyelô bizottság áttekintette a pénzügyeket, és katasztrofális helyzetet tárt elénk. Azzal szembesítette az új vezetést, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források szûkösen fedezik ugyan a kamara mûködéséhez szükséges bér- és rezsiköltségeket, de az egyéb szervezetek felé fennálló, és év végéig keletkezô mintegy nyolcmillió forint tartozásból a területi kamara ebben az évben semmit sem képes megfizetni. A pénzügyi válságkezelés arra kényszerít bennünket, hogy szigorú költséggazdálkodás mellett tárgyalásokat kezdeményezzünk a fennálló adósságok átütemezésére. A pénzügyi helyzet stabilizálása számításaink szerint három-négy évet is igénybe vehet. A kamara pénzügyei az elmúlt ciklust megelôzô idôszakokban mindig rendezettek voltak, a év gazdálkodása még nullszaldós volt. Az irodavásárláshoz felvett, és három év alatt egyenlô részletekben törlesztendô hárommillió forint hitel önmagában egyáltalán nem indokolja a veszteséges gazdálkodást, annak okai másban keresendôk. Az éves költségvetés nem túl bonyolult számaiból az is látható, hogy a keletkezett veszteség, ha nem is könnyen, de kigazdálkodható az elkövetkezô években. Kötelességünk és elhatározott szándékunk a veszteséges gazdálkodás okainak objektív feltárása és megszüntetése, illetôleg a megállapításoknak a kamara nyilvánossága elé tárása. Ennek érdekében az OMVK egyetértésével külsô szakértôt is megbíztunk az elmúlt évek gazdálkodásának vizsgálatával. Jó hírrel szeretném folytatni gondolataimat, ezért örömmel jelentem be, hogy a nagy érdeklôdésre számot tartó vadászati kiállítást, melyet 1995 óta minden évben megrendeztünk, 2014 januárjában is megnyitjuk a nagyközönség számára a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. A látogatók a huszadik jubileumi alkalommal Észak-Amerika vadvilága által nyújtott élményekkel gazdagodhatnak. A évi CXX. törvény a rendészeti feladatokat ellátó személyek közé sorolta a hivatásos vadászokat, akiket emiatt rendészeti vizsga letételére köteleztek. A megye vadásztársaságainak hivatásos vadászai részére a kamara szervezte meg a vizsgát, amely Bócsán, az Abonyi négyes fogadó termében került lebonyolításra. Az október 25-én és november 8-án megtartott vizsganapokon összesen 210 fô hivatásos vadász tett sikeres vizsgát. Ezt követôen a vizsgázókat szerény ebéddel látta vendégül a kamara. Örvendetes tény, hogy a közelmúltban jelentôs változás következett be a fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatban, így a hatósági érvényesség ötéves idôtartama megszûnt, az engedélyek visszavonásig érvényesek. A vadászfegyverek mûszakivizsga-kötelezettsége ugyancsak megszûnt, kivéve az eladást. Az egészségügyi engedélyek érvényessége a jogosítványéval egyenlôvé vált, 60 éves korig változatlan, között a kettô év háromra emelkedett, 70 év felett az egy év kettôre. Ezen túlmenôen kérheti az engedélyes a háziorvosát, hogy fegyvertartási engedélyének és jogosítványának egészségügyi érvényessége egyszerre kezdôdjön és érjen véget. Kedves Vadásztársak! Év végéhez közeledve, az egész évi munka terheit letéve, a megérdemelt pihenés napjai következnek. Minden vadásztársamnak családja körében eltöltött kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászélményekben gazdag, boldog új évet kívánok. Vadászüdvözlettel: Kara Miklós elnök ~ 2 ~

3 Puszta Sándor: Betlehemi éj A hold beszûrt a kunyhórepedésen, Ezüst halmot hintett szerte szépen. A glória már fényes messze zengett. Elaludtak. Szendergett a Gyermek. Mária édesen, a bölcsôre hajolva, József, az ács, s fejénél a szalma. Aludt a csacsi és a hû ökör. Ez éjjel nem riadt egy kutya se föl. Bogrács alatt a tûz, csuporban a tej, A fák, a bokrok, mind. És száz virágkehely. Aludt a jószág. A tágas gádorok. A mindig virrasztó csordapásztorok. Egy kis bari, tán álmán, bégetett. Sóhaja gyapjak tavába veszett. Aludt a ház. A csend. A kis patak. Háztetôn a nád. S a ház elôtti pad. Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél. Gyalogúton, állva, elaludt a szél. Gyöngyháztollú szárnnyal mind, a madarak. Aludt az éj is, egy nagy fa alatt A glória már csak szinte zümmögött, Mint a hold zenéje alvó fû között. A Hûség virraszt csak Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki Tisztelt Vadásztársak! Kérjük, hogy segítsék adójuk 1%-val a Bács-Kiskun Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítványt, melynek adószáma: Tisztelt Vadászatra Jogosultak! Ezúton hirdetjük ki a évi Bács-Kiskun Megyei Szent Hubertusz Vadász- és Horgásznap megrendezésének pályázatát a megye vadászatra jogosultjai számára. A rendezvény idôpontja szeptember 13. (szombat). A pályázatokat, valamint a kitüntetési javaslatokat kérjük, március 15-ig a kamara vagy a szövetség irodájába eljuttatni szíveskedjenek. Nagyrabecsült Vadásztársak! Puszta Sándor kedves sorait idézem, hogy az idei év utolsó Kamarai Hírlevelében karácsonyi gondolatok megfogalmazásában legyenek segítségemre. Szeretem ezt a verset, mert minden sorában annyi béke idôz, hogy több már nem is férne el benne. És ha a szívünkre tesszük a kezünket ôszintén belegondolva minden körülménybe, talán erre is van legtöbbünknek szüksége. A prófétai jövendölések között számos úgy szól az érkezô Messiásról, mint aki a Béke Fejedelme, sôt, ô maga lesz a Béke. A karácsonyról sokan sokféleképpen vélekednek: Szeretet ünnepe, szegfûszeg és fahéj édes illata, hangulat, ajándékozási mánia, sôt, egyenesen láz. Olyannyira igaz ez, hogy új tudományág van születôben, a christmasology azaz karácsonyológia. Kezdetben nemigen vették komolyan az e tárgyban itt-ott megjelenô tudományos publikációkat, mondván, van éppen elég baja az emberiségnek, hogy ne a karácsonnyal kapcsolatos pszichológiai, idegélettani, immunológiai jelenségekkel foglalkozzanak. Ennek nyomán több vizsgálat hamis megnyugvásba ringatta a szakembereket, és mégis tény: ma többen rokkannak meg a karácsony-jelenséggel kapcsolatban, mint a világ összes autóútján egy év alatt. Karácsony táján ugrásszerûen emelkedik a fertôzô megbetegedések, infarktusok és sorolhatnánk miféle betegségek-problémák száma. A riasztó statisztikák hatására napjainkban egyre-másra kutatóintézetek alakulnak a karácsony-effektus interdiszciplináris vizsgálatára. De hol a probléma gyökere? Nincs béke az emberi szívekben. Nincsenek a helyén az egyének, családok, közösségek, a nemzet és a haza s mindebben a vadásztársadalom sem. Megosztottak vagyunk, veszekszünk, irigykedünk, ahelyett, hogy a békességre törekednénk. Meggyôzôdésem, hogy mindenkinek, kivétel nélkül, erre van a legnagyobb szüksége. Békére. Szívbôl kívánom és a magam részérôl szent karácsony éjszakáján erre a szándékra is mutatom be a szentmisét, hogy minden nagyrabecsült vadásztársam szívében, otthonaikban és családjaik körében megszülethessen az áldott Béke. Szent Karácsonyt mindenkinek! Vadásztársuk: Dr. Mészáros István titeli prépost, az OMVK BKKM-i Területi Szervezete Etikai Bizottságának elnöke ~ 3 ~

4 Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ XXIV. HORGÁSZ ÉS VADÁSZ NAPOK január Január Észak-Amerika vadvilága Megnyitó: január 17. péntek, 15 óra Megnyitja: Bardócz Tamás Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Fôosztály fôosztályvezetôje. A kiállítás Észak-Amerika változatos állat- és növényvilágát mutatja be. Vadvilág a képzômûvészetben Boros Andrea, Ambrus Lajos és Szarvas Pongrác képzômûvészek alkotásai Magyarországon élô halfajok A hazai vizekben élô ôshonos halakat akváriumban mutatjuk be. A kiállítások látogathatók: január 26-ig, naponta 9 18 óráig. Belépôdíj: felnôtt: 500 Ft, diák, nyugdíjas, csoportos (10 fô felett): 300 Ft Január 25., szombat, 10 óra: Horgászkalandok élménybeszámoló, elôadó: Varga György 13 szoros casting világbajnok óra: Ôshonos halak védelme az új törvényi szabályozás tükrében, elôadó: Sallai Zoltán 11 óra: Vadászkalandok élménybeszámoló, filmbemutató, elôadó: dr. Kôhalmi Zsolt, Vörös Tamás, Németh Attila A belépés díjtalan! óra között Egészségnap Vadat-halat & fûben-fában A gyógynövények az egészségmegôrzés szolgálatában, Energiaegyensúly megôrzése, Egészséges étkezés: alapanyagok és elkészítési módszerek, Reform- és bioételek elônyei és hátrányai, Fôzô- és receptverseny az egészséges táplálkozás jegyében, a versenymûvek közös elfogyasztása. Elôadók: Dr. Galló Gyöngyi pszichológus és Horváth Lászlóné független Herbalife-tanácsadó, gombaszakellenôr, gomba, és gyógynövényklub-vezetô, szabadidôklub-vezetô Támogató: A program a Pszichohigiénés Egyesület TÁMOP / projekt keretén belül valósul meg. Információ: 76/ Óber Roland, Darabos Andrea óráig: Játszóház Vackor Vár Erdei Iskola kézmûves-foglalkozásai kicsiknek és nagyoknak, 9 16 óráig: Mesefilmek vetítése: Magyar népmesék, VUK, Vízipók csodapók Újévköszöntô Táncház Aprók tánca ( ): népi játékok, táncok a Kiskunságból, helyi népszokások felelevenítése, mesével, játékkal. Kézmûves kuckó Csutri bál ( ): Nyírségi táncok tanítása Felnôtt táncház ( ): Kiskunsági, széki, kalotaszegi, magyarbôdi, mezôségi stb. táncrendek Táncmester: Lukács László, Lukácsné Haránt Eszter, Böde István, Harkai Csilla Deák téren: Január 25., 9 17 óráig Gasztro vásár Borkóstoló, élô hal, vadhús árusítása, kézmûves termékek, ajándékok, horgászati és vadászati kellékek, valamint kiegészítôk vására 14 óra: Vadászkutya-fajtabemutató Vadat, halat, ami jó falat! Az Abonyi Fogadó látványkonyhájában: túrós csusza, bajai halászlé és vadételek. Kóstolja meg Ön is! 9 16 óráig: Ôzfôzô verseny A részvételi díj csapatonként Ft, amely tartalmazza a 2 kg ôzhúst, valamint a verseny idejére egy sörpadgarnitúrát (1 db asztal + 2 db pad). Jelentkezni lehet személyesen, telefonon és ben január 20-ig. Óber Roland, tel.: , efmk.hu Támogatók: Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete, Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség, dr. Kôhalmi Zsolt, Vörös Tamás, Németh Attila, dr. Makó Sándor, Gémesi Tamás preparátor, Paller Attila, Rényi Károly, Dr. Gergely Imre, Fornetti Kft., Kefag Zrt., Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége, Magyar Országos Horgászszövetség, Magyar Horgász újság, HO-HO Horgász Egyesület, Abonyi Fogadó, SIÓZOO Kft., NKA ~ 4 ~

5 A évi vadászjegykiadás rendje Bács-Kiskun megyében A februári csoportos vadászjegykiadás beosztásáról a vadászatra jogosultak vezetôit körlevélben értesíteni fogjuk. Az egyéni vadászjegykiváltás idôpontjai: január 2 31-ig hétfô, kedd, szerda, csütörtöki napokon: ig és ig, pénteken ig, Kecskeméten, a kamara irodájában. (Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/5.) február (hétfô, kedd, szerda) Baja, Bajai Vt. Vadászháza 9 14 óráig február (hétfô, kedd, szerda) Kiskunhalas, Helyôrségi Klub, 9 14 óráig február 19-tôl hétfô, kedd, szerda, csütörtöki napokon: ig, ig, pénteken: ig, Kecskeméten a kamara irodájában. (Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/5.) A vadászjegy díja VÁLTOZATLAN, a kamarai tagoknak Ft/fô, amelybôl a vadászjegy díja: Ft/fô, kamarai tagdíj: Ft/fô, fe le lôsségbiztosítás: Ft/fô, amelyet a helyszínen készpénzben, számla ellenében kell befizetni. Korlátozott számban lehetôség van emelt kockázatviselésû biztosítás megkötésére Ft/fô áron, ebben az esetben a vadászjegy ára Ft/fô. 70 év feletti vadásztársaknak nem kell tagdíjat fizetni. Nem kamarai tagoknak február 28-ig érvényes vadász-felelôsségbiztosítást kell magukkal hozniuk. Vadászjegyét, elôzô évi lôjegyzékét és fegyvertartási engedélyét mindenki feltétlen hozza magával! Miklós Károly titkár Tisztelt Vadásztársak! Értesítjük Önöket, hogy december 21-tôl január 2-ig zárva tartunk. Tisztújítás Az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének október 18-án megválasztott tisztségviselôi: Elnök: Kara Miklós Sportvadász alelnök: Dr. Szigethy Béla Hivatásos vadász alelnök: Dudás Pál Vezetôségi tagok: Gyenes Károly, Paor József Etikai bizottság elnöke: Dr. Mészáros István titeli prépost Etikai bizottság sportvadász tagjai: Dr. Zakupszky János Pieczarka Lajos Etikai bizottság hivatásos vadász tagjai: Jobbágy András Tóth Attila Vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság elnöke: Farkas Tibor Vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság tagjai: Jakab Attila Kammermann Péter Pásztor Zoltán Samu Attila Felügyelô bizottság elnöke: Nagy Béla Felügyelô bizottság tagjai: Besze László Tóth Ferenc Sportvadász országos küldöttek (12 fô): Csordás József Domján Gergely Dr. Szigethy Béla Kammermann Péter Kastély Attila Krasnyánszki Gyula Miklós Károly Nagy Béla Paor József Pieczarka Lajos Rozsi József Ultsch Csaba Hivatásos vadász országos küldöttek (6 fô): Dudás Pál Farkas Tibor Gyenes Károly Jobbágy András Kara Miklós Miskei Ferenc ~ 5 ~

6 A legjobb trófeák 2013-ban Bács-Kiskun megyében Gímbika III. Gímbika II. Gímbika I. Elejtés helye: Hajósi Földtulajdonosok VK Jánoshalmi Vt. Homokmégyi Dózsa Vt. Elejtés ideje: Súly: 11,57 kg 11,44 kg 11,75 kg CIC-pontszám 222,98 228,52 231,85 Dámbika III. Dámbika II. Dámbika I. Elejtés helye: KEFAG Zrt. Kelebia KEFAG Zrt. Kelebia KEFAG Zrt. Kelebia Elejtés ideje: Súly: 5,34 kg 5,75 kg 5,19 kg CIC-pontszám 215,47 217,91 218,04 Õzbak III. Õzbak II. Õzbak I. Elejtés helye: Dunamenti Kossuth Vt. Kékhegyi Vt. Bátmonostori Széchenyi Zs. Vt. Elejtés ideje: Súly: 582 g 565 g 600 g CIC-pontszám 154,93 156,60 173,50 ~ 6 ~ Fotó: Garami Ákos

7 Vadásznapi kitüntetettek listája szeptember 14. Kiskunmajsa Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme: Csordás József Magyar Vadászatért Érdemérem: Fésûs Sándor Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett: Kiskunmajsai Petôfi Vadásztársaság Nimród Vadászérem: Dr. Beke József Domján Gergely Dudás Pál Gyenes Károly Rozsi József Bács-Kiskun Megye Vadgazdálkodásáért Díj: Dr. Kecskés László Hubertusz Kereszt arany fokozat: Barna Ferenc Csernák Roland Északi Gábor Gyüre Tibor Hollós Károly Hrubos Ferenc Nagy Sándor Zoltán Rádóczi László Dr. Schwarcz László Szarka József Szerdahelyi Lajos Viola Ferenc Zsikla Ferenc Hubertusz Kereszt ezüst fokozat: Földvári Sándor Dr. Kunhalmi István Kuzman Ferenc Hubertusz Kereszt bronz fokozat: Mucsi Péter Pál Sárossy László A évi vadásznapi lôverseny helyezettjei Nôi skeet szétlövéssel: Elsô helyezett: Dávid Réka 44 pont Második helyezett: Mikó Erzsébet 41 pont Egyéni összetett A kategória: Elsô helyezett: Kovács Ignác 363 pont Második helyezett: Fehér Péter 358 pont Harmadik helyezett: Genáhl Krisztián 352 pont Egyéni összetett B kategória: Elsô helyezett: Csordás Zoltán 320 pont Második helyezett: Blazsev Zsivko 293 pont Harmadik helyezett: Bangó Pál 283 pont Csapatverseny: Skeet: a vándorserleget a Kecskeméti Petôfi és a Kiskunfélegyházi Petôfi Vadásztársaságok vegyes csapata nyerte szétlövéssel, 243 pont. A vándorserleg ismét hozzájuk került. Tagjai: Fehér Péter Szarka József Zöldág János Zsigó Imre Csapat összetett: Elsô helyezett a Kecskeméti Petôfi és a Kiskunfélegyházi Petôfi Vadásztársaság vegyes csapata 1019 ponttal Tagjai: Fehér Péter Szarka József Zöldág János Zsigó Imre Második helyezett: a Gemenc Zrt. csapata 1008 ponttal Tagjai: Blazsev Zsivko Genáhl Krisztián Kovács Ignác Szabó Barnabás Harmadik helyezett: a Kefag Zrt. csapata 891 ponttal Tagjai: Frikk László Gál Sándor Huszárik Béla Rabi Attila Rontó Sándor ~ 7 ~

8 Kynológiai Hírek Tisztelt Vadásztársak! A kynológiai bizottság a maga elé kitûzött feladatokat maximálisan teljesítette. Ezek a következôk voltak: A Vaskúti Kossuth VT vadászházában és területén elsô alkalommal, hagyományt teremtve, megrendezte a vadászkutya-vezetôi tanfolyamot. Különbözô országrészekrôl érkeztek résztvevôk, nagyon pozitív visszhangja volt a rendezvénynek. Reméljük, hogy a jövôben a megye vadászai is nagyobb érdeklôdést mutatnak e nagyon fontos vadászati hagyomány ápolására szolgáló cél érdekében, és minél nagyobb tömegeket megmozgató rendezvénnyé válik ez a kezdeményezés. Köszönjük a házigazdák hozzáállását és segítségét. A Kiskunmajsán megrendezett vadásznapon igen színvonalas vadászkutyafajta, és -munka bemutatójára került sor. A bizottság 2013-ban is folytatta a VAV-vizsgák lebonyolítását. Öt alkalommal rendeztünk vizsgát, melyen 84 kutya jelent meg, ebbôl 69 tett sikeres vizsgát, 15 kutyának nem sikerült a vizsga. Reméljük, munkánk a vadászok és segítôik, a KUTYÁK megelégedésére voltak. Ha valakinek kérdése van, forduljon hozzám bizalommal. Szikinger János, tel.: 06-30/ Mindenkinek jó egészséget, balesetmentes, sikeres vadászatot és boldog új évet kívánunk. Dunavecsén sor került egy utánkeresô csoport bemutatására, mely egy nagyon fontos lépés volt. Köszönet a házigazdáknak, kiemelve Bogdán Lajost és családját. a kynológiai bizottság nevében Szikinger János a bizottság elnöke Felelõs szerkesztõ-kiadó: Kara Miklós Kiadja az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete. Szerkesztõség címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I. em. 5. Megjelent 4000 példányban. Nyomdai elõkészítés: Pixelgraf Bt., Kecskemét Nyomás: Ábrahám Béla egyéni vállalkozó, Kecskemét ~ 8 ~

Áldott, békés Karácsonyt és reményteli boldog újévet kívánunk!

Áldott, békés Karácsonyt és reményteli boldog újévet kívánunk! VIII. évf./2 2009. december Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Áldott, békés Karácsonyt és reményteli boldog újévet kívánunk! szerkesztőség Rendőrségi

Részletesebben

Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk!

Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk! X. évf./1 2011. január Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk! Fotó: Bene Zoltán A természet

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat, álmokat

Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat, álmokat 2013. DECEMBER Tolna Megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat,

Részletesebben

Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban

Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja VI. évfolyam 2. szám Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban A Vadászkamara 2009-ben megválasztott

Részletesebben

Dr. Diviánszki János 1943-2009. A Kamara új vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Tagjainkat, jelen hírlevél olvasóit.

Dr. Diviánszki János 1943-2009. A Kamara új vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Tagjainkat, jelen hírlevél olvasóit. A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA 2009. MÁSODIK FÉLÉV Somogyország szarvasország Dr. Diviánszki János 1943-2009 A Kamara új vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Tagjainkat, jelen hírlevél olvasóit.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL 2012. DECEMBER VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A TARTALOMBÓL 2012. DECEMBER VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. DECEMBER Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Köszöntő 2. oldal Vadászjegy-érvényesítés 3.

Részletesebben

Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja

Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja 2011. DECEMBER Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Vadászjegy-érvényesítés 3. oldal Trófeamustrák

Részletesebben

Meghatározó változások a vadászati jogban

Meghatározó változások a vadászati jogban A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja V. évfolyam 2. szám Meghatározó változások a vadászati jogban Az elmúlt hónapokban született vadászatot érintõ jogszabályi változásról

Részletesebben

Vadász Hírmondó 2010. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Kiemelkedő gímtrófeák

Vadász Hírmondó 2010. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Kiemelkedő gímtrófeák vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Kiemelkedő gímtrófeák 20 éves a Vadászszövetség

Részletesebben

Zalai vadászati évadnyitó Az idõjárás nem fogadta kegyeibe 2010. augusztus 28-án

Zalai vadászati évadnyitó Az idõjárás nem fogadta kegyeibe 2010. augusztus 28-án évfolyam 2010/3. szám Zalai vadászati évadnyitó Az idõjárás nem fogadta kegyeibe 2010. augusztus 28-án a megyei vadászati évadnyitó ünnepséget Zalaegerszegen. Az egész éjjel zuhogó esõ miatt az Alsóerdõ

Részletesebben

Mráz János: Téli fácánetetõ

Mráz János: Téli fácánetetõ 2007. VII. évfolyam 3. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA Mráz János: Téli fácánetetõ m û v é s z p o r t r é BÁLINT SÁNDOR 1961-ben született Szegeden. Szakmai tanulmányait Szegeden a Kiss Ferenc Erdészeti

Részletesebben

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2013.

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2013. B E S Z Á M O L Ó Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2013. április 2 T a r t a l o m I. 2012. évi beszámoló

Részletesebben

Régi-új vezetés a Kamarában

Régi-új vezetés a Kamarában A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja VI. évfolyam 3. szám Tisztelt Vadásztársak! Ez év őszén lezajlott a tisztújítás a Somogy megyei Területi Szervezetnél is. A Tisztújító

Részletesebben

2006. DECEMBER A TARTALOMBÓL KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET FOTÓ- ÉS IRODALMI VADÁSZATVEZETŐ MEGJELENT A 66/2006 (IX.

2006. DECEMBER A TARTALOMBÓL KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET FOTÓ- ÉS IRODALMI VADÁSZATVEZETŐ MEGJELENT A 66/2006 (IX. VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZER VEZETE LAPJA A TARTALOMBÓL FOTÓ- ÉS IRODALMI PÁLYÁZAT MEGJELENT A 66/2006

Részletesebben

2009. DECEMBER A TARTALOMBÓL VADÁSZKAMARAI KIEMELKEDŐ TRÓFEÁK 2009-BEN VADÁSZJEGYEK

2009. DECEMBER A TARTALOMBÓL VADÁSZKAMARAI KIEMELKEDŐ TRÓFEÁK 2009-BEN VADÁSZJEGYEK VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZER VEZETE LAPJA A TARTALOMBÓL VADÁSZKAMARAI VÁLASZTÁSOK 141/2009. (X. 29.)

Részletesebben

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2012.

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2012. B E S Z Á M O L Ó Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2012. március 2 T a r t a l o m I. 2011. évi beszámoló

Részletesebben

Békés, áldott ünnepeket kívánunk! Varró Xénia főszerkesztő. A csodaszarvas. VII. évf./2. 2008. december

Békés, áldott ünnepeket kívánunk! Varró Xénia főszerkesztő. A csodaszarvas. VII. évf./2. 2008. december fekete zöld VII. évf./2. 2008. december A csodaszarvas Ükös ükünk, ősök őse, ázsiai puszták hőse, vágyat nevelt csodavadra, szarvast űzött napnyugatra. Űztön űzte kis sereggel, éjten éjjel, reges reggel,

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak!

Tisztelt Vadásztársak! A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA A LAPJA III. ÉVFOLYAM II. SZÁM Somogyország szarvasország Tisztelt Vadásztársak! A Kamarai Hírekről az alábbi rövid tájékoztatást szeretném adni tagjainknak. Az Országos Vadászkamara

Részletesebben

JÓ VADÁSZATOT! A FÕVÁROSI ÉS PEST MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA A FÕVÁROSI ÉS PEST MEGYEI 2008/2

JÓ VADÁSZATOT! A FÕVÁROSI ÉS PEST MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA A FÕVÁROSI ÉS PEST MEGYEI 2008/2 JÓ VADÁSZATOT! A FÕVÁROSI ÉS PEST MEGYEI A FÕVÁROSI ÉS PEST MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA 2008/2 Hírlevél Vadászjegyek érvényesítése Gondolatok az év végén Küldöttértekezleti beszámoló (részletek) Sertéspestis

Részletesebben

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja XIV. évf./2 2015. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Kamarai Hírlevél Soproni siker Ausztriában! A Soproni Lővér Vadászkürtösök a Salzburg tartománybeli

Részletesebben

Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc

Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja V. évfolyam 1. szám Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc Kedves Vadásztárs, kedves Kamarai Tag! Az OMVK SM Területi

Részletesebben

2012. február 18-án Bükfürdőn, a Fürdő étteremben tartandó VAS MEGYEI VADÁSZBÁLRA

2012. február 18-án Bükfürdőn, a Fürdő étteremben tartandó VAS MEGYEI VADÁSZBÁLRA 2011. június TermészeTvédők és vadászok vas megyei vadásznap egy régi iskola új lehetőségei vendégszereplés köttmannsdorfban a vadászat nemes ismerete egy vadászfeleség naplójából 4 Tisztelt Vadásztársaim!

Részletesebben

Vadász Hírmondó. 2012. Szeptember. Megyei Vadásznap. Jogszabályváltozások. 22. évfolyam 2. szám. III. Zempléni családi lövésznap. Fotó: Blaumann Ödön

Vadász Hírmondó. 2012. Szeptember. Megyei Vadásznap. Jogszabályváltozások. 22. évfolyam 2. szám. III. Zempléni családi lövésznap. Fotó: Blaumann Ödön vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Megyei Vadásznap Jogszabályváltozások III.

Részletesebben

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja XIII. évf./2 2014. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Kamarai Hírlevél I. Lébényi nehezített lőtt vad elhozó verseny Kora nyári meleg, napos

Részletesebben

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről B E S Z Á M O L Ó A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2012. március T a r t a l o m I.

Részletesebben

Ízelítő az Országos Vadásznap programjaiból: Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt e jeles vadászünnepre! Tisztelt Vadásztársak!

Ízelítő az Országos Vadásznap programjaiból: Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt e jeles vadászünnepre! Tisztelt Vadásztársak! XI. évf./2 2012. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Tisztelt Vadásztársak! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idei évben, a Szanyban 14.

Részletesebben

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2014. évi tevékenységéről, valamint a 2015.évi elképzelésekről, célkitűzésekről

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2014. évi tevékenységéről, valamint a 2015.évi elképzelésekről, célkitűzésekről B E S Z Á M O L Ó A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2014. évi tevékenységéről, valamint a 2015.évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2015. február T a r t a l o m I. 2014.

Részletesebben

2006. MÁJUS A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS VADÁSZATI JOG MEGÚJÍTÁSÁNAK 2005-2006-OS 16. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENGEDÉLYEZÉS ÉS GYAKORLÁSÁNAK KÉRDÉSEI

2006. MÁJUS A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS VADÁSZATI JOG MEGÚJÍTÁSÁNAK 2005-2006-OS 16. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENGEDÉLYEZÉS ÉS GYAKORLÁSÁNAK KÉRDÉSEI VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZER VEZETE LAPJA A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS ENGEDÉLYEZÉS VADÁSZATI JOG

Részletesebben

Vadász Hírmondó 2011. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket. és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Vadász-Rendőr találkozó

Vadász Hírmondó 2011. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket. és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Vadász-Rendőr találkozó vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Vadász-Rendőr találkozó Szalonka monitoring

Részletesebben

2010. X. évfolyam 2. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA. Mráz János alkotása

2010. X. évfolyam 2. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA. Mráz János alkotása 2010. X. évfolyam 2. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA Mráz János alkotása ALKOTÓTÁBOR KARAPANCSÁN A Gemenc Zrt. folytatva a hagyományokat június 7-13-ig látta vendégül a természetet kedvelô képzômuvészek

Részletesebben