Tisztelt Vadásztársak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Vadásztársak!"

Átírás

1 XI. évfolyam/2. szám december Az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének lapja Tisztelt Vadásztársak! Az idei ôsz kiemelkedô eseménye volt a négyévenként esedékes vadászkamarai választás. A küldöttek megválasztása október 4-én történt, az új küldöttek ezt követôen október 18-án választották meg a vezetôséget. Korábban nem tapasztalt, rendkívüli érdeklôdés nyilvánult meg a küldöttválasztás iránt, a sportvadász osztályban 311 fô, a hivatásos vadász osztályban pedig 93 fô választásra jogosult vadász jelent meg. A sportvadász osztályban 70 fô, a hivatásos osztályban 27 fô küldöttet választottak. Ez úton is gratulálok az újonnan megválasztott kamarai küldötteknek és tiszt ségviselôknek. A kamara érdekében kifejtett sikeres munkát és ehhez jó egészséget kívánok részükre az elkövetkezô négy évben. Egyúttal megköszönöm a leköszönt küldöttgyûlés és vezetôség elmúlt négyévi munkáját, amelyet a kamara mûködése érdekében kifejtett. Mivel 50 sportvadászonként lehet egy küldöttet választani, a megyének a választás idôpontjában regisztrált sportvadász létszáma még 2 küldött megválasztását lehetôvé teszi. Az ô megválasztásukra ben kerül sor. A választások után elmondhatjuk, hogy a demokrácia gyôzött és a többség akarata döntött. A választási elôkészületek során népszerûvé vált az a gondolat, hogy a megye vadásztársaságainak minél szélesebb köre képviseltesse magát a küldöttgyûlésben, mert ilyen módon lehet a legtöbb vadászt információhoz juttatni és a döntéshozatalba bevonni. Ez a gondolat volt képes integrálni a választókat, és nagyarányú, minôsített többségû gyôzelemre vinni a többségi akaratot. Áttekintve az újonnan megválasztott küldöttgyûlés összetételét, látható, hogy a megye vadásztársaságainak nagy többsége delegált küldöttet, és ezáltal sikerült a megye arányos képviseletét és lefedettségét biztosítani. Köszönöm a most megválasztott kamarai tisztségviselôk és a magam nevében, hogy a kampány során támogatták elképzeléseinket, és a választásokon bizalmat szavaztak nekünk. Idôt, pénzt és fáradságot nem kímélve eljöttek és kitartottak az elôkészületi megbeszéléseken, különösen pedig az október 4-i maratoni, embert próbáló küldöttválasztáson. Mindenképpen köszönet illeti azokat akár vállaltak tisztséget, akár nem, akik megelégelve a kamarai vezetésben és a képviselet megyén belüli elosztása terén az utóbbi idôben kialakult anomáliákat, a változást kívánók élére álltak. Ôk voltak azok, akik jelentôs szervezô munkával, különösen pedig jobbító szándékú, építô kritikákkal gyôzelemre vitték a változásokat. Jó volt látni azt az összefogást és egységet, amely ezen a téren kialakult. A választási elôkészületek során több elvárás is megfogalmazódott. Ezek körében meg kell említeni, hogy akit valamely tisztségre megválasztanak, az szolgálatként lássa el feladatait. Azt gondolom, hogy a vadásztársadalom ez irányú igénye teljesen jogos elvárás. Szolgálat alatt az új kamarai vezetés a vadászati közösség érdekében kellô alázattal végzett önzetlen munkát érti. Másfajta hozzáállás azért sem jöhet szóba, mert az a választott testület esetében ellenkezik a demokratikus elvekkel. Ebben a szellemben kell végeznünk az elkövetkezô négy évben a kamarai munkát, melynek Minden vadásztársunknak és családjuknak békés, boldog karácsonyt és vadászsikerekben gazdag, új évet kívánunk! A kamara vezetôsége és a szövetség elnöksége.

2 során legjobb tudásunk szerint el kell látnunk a Bács- Kiskun megyei vadászok érdekképviseletét, valamint a törvény által ránk ruházott egyéb feladatokat. Mindnyájan tudjuk, hogy az elmúlt idôszakban eluralkodott a vezetésben a békétlenség, amelyet a vadásztársadalom egyre türelmetlenebbül szemlélt. A megye vadászai joggal várják el az új vezetéstôl a békés építômunkát, amely természetesen nem zárja ki a szakmai vitákat sem. A viták azonban soha nem mehetnek át személyeskedésbe és ellenségeskedésbe, mert a tisztségünkkel felvállalt szolgálat, és e szolgálatban megnyilvánuló alázat is tiltja ezt a magatartást. Kiemelt elvárás a korrekt együttmûködés kialakítása és fenntartása a vadgazdálkodást érintô szakmai és társadalmi szervezetekkel, ezen belül a szakmai hatósággal és az Országos Vadászkamarával is. Teljesen természetes, hogy minden választás megosztja a választókat, hiszen a választás lényege, hogy az eltérô véleményeket ütköztesse. Fejlett demokráciákban és normálisan mûködô demokratikus szervezetekben azonban a választások közötti idôszakokban a közösség érdekeit szolgáló békés építômunka kerül elôtérbe, és félreteszik az emberek azokat a véleménykülönbségeket, melyek kárára lennének a szervezetnek. Most, hogy lezárultak a választások, én is a békés, baráti együttmûködésre kérem és ösztönzöm minden vadásztársamat, hiszen közös akarattal és erôfeszítéssel sokkal eredményesebbek lehetünk. Végül pedig, azt hiszem, az a legfontosabb, hogy mindnyájunkat összeköt és barátságra kötelez közös hivatásunk, munkánk, szenvedélyünk, hobbink a vadászat. A választásokat követôen a napi feladatok kerültek elôtérbe. A kamara évi veszteséges gazdálkodása már elôrevetítette, hogy valószínûleg pénzügyi gondokkal kell szembenéznünk. A felügyelô bizottság áttekintette a pénzügyeket, és katasztrofális helyzetet tárt elénk. Azzal szembesítette az új vezetést, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források szûkösen fedezik ugyan a kamara mûködéséhez szükséges bér- és rezsiköltségeket, de az egyéb szervezetek felé fennálló, és év végéig keletkezô mintegy nyolcmillió forint tartozásból a területi kamara ebben az évben semmit sem képes megfizetni. A pénzügyi válságkezelés arra kényszerít bennünket, hogy szigorú költséggazdálkodás mellett tárgyalásokat kezdeményezzünk a fennálló adósságok átütemezésére. A pénzügyi helyzet stabilizálása számításaink szerint három-négy évet is igénybe vehet. A kamara pénzügyei az elmúlt ciklust megelôzô idôszakokban mindig rendezettek voltak, a év gazdálkodása még nullszaldós volt. Az irodavásárláshoz felvett, és három év alatt egyenlô részletekben törlesztendô hárommillió forint hitel önmagában egyáltalán nem indokolja a veszteséges gazdálkodást, annak okai másban keresendôk. Az éves költségvetés nem túl bonyolult számaiból az is látható, hogy a keletkezett veszteség, ha nem is könnyen, de kigazdálkodható az elkövetkezô években. Kötelességünk és elhatározott szándékunk a veszteséges gazdálkodás okainak objektív feltárása és megszüntetése, illetôleg a megállapításoknak a kamara nyilvánossága elé tárása. Ennek érdekében az OMVK egyetértésével külsô szakértôt is megbíztunk az elmúlt évek gazdálkodásának vizsgálatával. Jó hírrel szeretném folytatni gondolataimat, ezért örömmel jelentem be, hogy a nagy érdeklôdésre számot tartó vadászati kiállítást, melyet 1995 óta minden évben megrendeztünk, 2014 januárjában is megnyitjuk a nagyközönség számára a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. A látogatók a huszadik jubileumi alkalommal Észak-Amerika vadvilága által nyújtott élményekkel gazdagodhatnak. A évi CXX. törvény a rendészeti feladatokat ellátó személyek közé sorolta a hivatásos vadászokat, akiket emiatt rendészeti vizsga letételére köteleztek. A megye vadásztársaságainak hivatásos vadászai részére a kamara szervezte meg a vizsgát, amely Bócsán, az Abonyi négyes fogadó termében került lebonyolításra. Az október 25-én és november 8-án megtartott vizsganapokon összesen 210 fô hivatásos vadász tett sikeres vizsgát. Ezt követôen a vizsgázókat szerény ebéddel látta vendégül a kamara. Örvendetes tény, hogy a közelmúltban jelentôs változás következett be a fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatban, így a hatósági érvényesség ötéves idôtartama megszûnt, az engedélyek visszavonásig érvényesek. A vadászfegyverek mûszakivizsga-kötelezettsége ugyancsak megszûnt, kivéve az eladást. Az egészségügyi engedélyek érvényessége a jogosítványéval egyenlôvé vált, 60 éves korig változatlan, között a kettô év háromra emelkedett, 70 év felett az egy év kettôre. Ezen túlmenôen kérheti az engedélyes a háziorvosát, hogy fegyvertartási engedélyének és jogosítványának egészségügyi érvényessége egyszerre kezdôdjön és érjen véget. Kedves Vadásztársak! Év végéhez közeledve, az egész évi munka terheit letéve, a megérdemelt pihenés napjai következnek. Minden vadásztársamnak családja körében eltöltött kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászélményekben gazdag, boldog új évet kívánok. Vadászüdvözlettel: Kara Miklós elnök ~ 2 ~

3 Puszta Sándor: Betlehemi éj A hold beszûrt a kunyhórepedésen, Ezüst halmot hintett szerte szépen. A glória már fényes messze zengett. Elaludtak. Szendergett a Gyermek. Mária édesen, a bölcsôre hajolva, József, az ács, s fejénél a szalma. Aludt a csacsi és a hû ökör. Ez éjjel nem riadt egy kutya se föl. Bogrács alatt a tûz, csuporban a tej, A fák, a bokrok, mind. És száz virágkehely. Aludt a jószág. A tágas gádorok. A mindig virrasztó csordapásztorok. Egy kis bari, tán álmán, bégetett. Sóhaja gyapjak tavába veszett. Aludt a ház. A csend. A kis patak. Háztetôn a nád. S a ház elôtti pad. Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél. Gyalogúton, állva, elaludt a szél. Gyöngyháztollú szárnnyal mind, a madarak. Aludt az éj is, egy nagy fa alatt A glória már csak szinte zümmögött, Mint a hold zenéje alvó fû között. A Hûség virraszt csak Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki Tisztelt Vadásztársak! Kérjük, hogy segítsék adójuk 1%-val a Bács-Kiskun Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítványt, melynek adószáma: Tisztelt Vadászatra Jogosultak! Ezúton hirdetjük ki a évi Bács-Kiskun Megyei Szent Hubertusz Vadász- és Horgásznap megrendezésének pályázatát a megye vadászatra jogosultjai számára. A rendezvény idôpontja szeptember 13. (szombat). A pályázatokat, valamint a kitüntetési javaslatokat kérjük, március 15-ig a kamara vagy a szövetség irodájába eljuttatni szíveskedjenek. Nagyrabecsült Vadásztársak! Puszta Sándor kedves sorait idézem, hogy az idei év utolsó Kamarai Hírlevelében karácsonyi gondolatok megfogalmazásában legyenek segítségemre. Szeretem ezt a verset, mert minden sorában annyi béke idôz, hogy több már nem is férne el benne. És ha a szívünkre tesszük a kezünket ôszintén belegondolva minden körülménybe, talán erre is van legtöbbünknek szüksége. A prófétai jövendölések között számos úgy szól az érkezô Messiásról, mint aki a Béke Fejedelme, sôt, ô maga lesz a Béke. A karácsonyról sokan sokféleképpen vélekednek: Szeretet ünnepe, szegfûszeg és fahéj édes illata, hangulat, ajándékozási mánia, sôt, egyenesen láz. Olyannyira igaz ez, hogy új tudományág van születôben, a christmasology azaz karácsonyológia. Kezdetben nemigen vették komolyan az e tárgyban itt-ott megjelenô tudományos publikációkat, mondván, van éppen elég baja az emberiségnek, hogy ne a karácsonnyal kapcsolatos pszichológiai, idegélettani, immunológiai jelenségekkel foglalkozzanak. Ennek nyomán több vizsgálat hamis megnyugvásba ringatta a szakembereket, és mégis tény: ma többen rokkannak meg a karácsony-jelenséggel kapcsolatban, mint a világ összes autóútján egy év alatt. Karácsony táján ugrásszerûen emelkedik a fertôzô megbetegedések, infarktusok és sorolhatnánk miféle betegségek-problémák száma. A riasztó statisztikák hatására napjainkban egyre-másra kutatóintézetek alakulnak a karácsony-effektus interdiszciplináris vizsgálatára. De hol a probléma gyökere? Nincs béke az emberi szívekben. Nincsenek a helyén az egyének, családok, közösségek, a nemzet és a haza s mindebben a vadásztársadalom sem. Megosztottak vagyunk, veszekszünk, irigykedünk, ahelyett, hogy a békességre törekednénk. Meggyôzôdésem, hogy mindenkinek, kivétel nélkül, erre van a legnagyobb szüksége. Békére. Szívbôl kívánom és a magam részérôl szent karácsony éjszakáján erre a szándékra is mutatom be a szentmisét, hogy minden nagyrabecsült vadásztársam szívében, otthonaikban és családjaik körében megszülethessen az áldott Béke. Szent Karácsonyt mindenkinek! Vadásztársuk: Dr. Mészáros István titeli prépost, az OMVK BKKM-i Területi Szervezete Etikai Bizottságának elnöke ~ 3 ~

4 Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ XXIV. HORGÁSZ ÉS VADÁSZ NAPOK január Január Észak-Amerika vadvilága Megnyitó: január 17. péntek, 15 óra Megnyitja: Bardócz Tamás Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Fôosztály fôosztályvezetôje. A kiállítás Észak-Amerika változatos állat- és növényvilágát mutatja be. Vadvilág a képzômûvészetben Boros Andrea, Ambrus Lajos és Szarvas Pongrác képzômûvészek alkotásai Magyarországon élô halfajok A hazai vizekben élô ôshonos halakat akváriumban mutatjuk be. A kiállítások látogathatók: január 26-ig, naponta 9 18 óráig. Belépôdíj: felnôtt: 500 Ft, diák, nyugdíjas, csoportos (10 fô felett): 300 Ft Január 25., szombat, 10 óra: Horgászkalandok élménybeszámoló, elôadó: Varga György 13 szoros casting világbajnok óra: Ôshonos halak védelme az új törvényi szabályozás tükrében, elôadó: Sallai Zoltán 11 óra: Vadászkalandok élménybeszámoló, filmbemutató, elôadó: dr. Kôhalmi Zsolt, Vörös Tamás, Németh Attila A belépés díjtalan! óra között Egészségnap Vadat-halat & fûben-fában A gyógynövények az egészségmegôrzés szolgálatában, Energiaegyensúly megôrzése, Egészséges étkezés: alapanyagok és elkészítési módszerek, Reform- és bioételek elônyei és hátrányai, Fôzô- és receptverseny az egészséges táplálkozás jegyében, a versenymûvek közös elfogyasztása. Elôadók: Dr. Galló Gyöngyi pszichológus és Horváth Lászlóné független Herbalife-tanácsadó, gombaszakellenôr, gomba, és gyógynövényklub-vezetô, szabadidôklub-vezetô Támogató: A program a Pszichohigiénés Egyesület TÁMOP / projekt keretén belül valósul meg. Információ: 76/ Óber Roland, Darabos Andrea óráig: Játszóház Vackor Vár Erdei Iskola kézmûves-foglalkozásai kicsiknek és nagyoknak, 9 16 óráig: Mesefilmek vetítése: Magyar népmesék, VUK, Vízipók csodapók Újévköszöntô Táncház Aprók tánca ( ): népi játékok, táncok a Kiskunságból, helyi népszokások felelevenítése, mesével, játékkal. Kézmûves kuckó Csutri bál ( ): Nyírségi táncok tanítása Felnôtt táncház ( ): Kiskunsági, széki, kalotaszegi, magyarbôdi, mezôségi stb. táncrendek Táncmester: Lukács László, Lukácsné Haránt Eszter, Böde István, Harkai Csilla Deák téren: Január 25., 9 17 óráig Gasztro vásár Borkóstoló, élô hal, vadhús árusítása, kézmûves termékek, ajándékok, horgászati és vadászati kellékek, valamint kiegészítôk vására 14 óra: Vadászkutya-fajtabemutató Vadat, halat, ami jó falat! Az Abonyi Fogadó látványkonyhájában: túrós csusza, bajai halászlé és vadételek. Kóstolja meg Ön is! 9 16 óráig: Ôzfôzô verseny A részvételi díj csapatonként Ft, amely tartalmazza a 2 kg ôzhúst, valamint a verseny idejére egy sörpadgarnitúrát (1 db asztal + 2 db pad). Jelentkezni lehet személyesen, telefonon és ben január 20-ig. Óber Roland, tel.: , efmk.hu Támogatók: Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete, Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség, dr. Kôhalmi Zsolt, Vörös Tamás, Németh Attila, dr. Makó Sándor, Gémesi Tamás preparátor, Paller Attila, Rényi Károly, Dr. Gergely Imre, Fornetti Kft., Kefag Zrt., Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége, Magyar Országos Horgászszövetség, Magyar Horgász újság, HO-HO Horgász Egyesület, Abonyi Fogadó, SIÓZOO Kft., NKA ~ 4 ~

5 A évi vadászjegykiadás rendje Bács-Kiskun megyében A februári csoportos vadászjegykiadás beosztásáról a vadászatra jogosultak vezetôit körlevélben értesíteni fogjuk. Az egyéni vadászjegykiváltás idôpontjai: január 2 31-ig hétfô, kedd, szerda, csütörtöki napokon: ig és ig, pénteken ig, Kecskeméten, a kamara irodájában. (Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/5.) február (hétfô, kedd, szerda) Baja, Bajai Vt. Vadászháza 9 14 óráig február (hétfô, kedd, szerda) Kiskunhalas, Helyôrségi Klub, 9 14 óráig február 19-tôl hétfô, kedd, szerda, csütörtöki napokon: ig, ig, pénteken: ig, Kecskeméten a kamara irodájában. (Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/5.) A vadászjegy díja VÁLTOZATLAN, a kamarai tagoknak Ft/fô, amelybôl a vadászjegy díja: Ft/fô, kamarai tagdíj: Ft/fô, fe le lôsségbiztosítás: Ft/fô, amelyet a helyszínen készpénzben, számla ellenében kell befizetni. Korlátozott számban lehetôség van emelt kockázatviselésû biztosítás megkötésére Ft/fô áron, ebben az esetben a vadászjegy ára Ft/fô. 70 év feletti vadásztársaknak nem kell tagdíjat fizetni. Nem kamarai tagoknak február 28-ig érvényes vadász-felelôsségbiztosítást kell magukkal hozniuk. Vadászjegyét, elôzô évi lôjegyzékét és fegyvertartási engedélyét mindenki feltétlen hozza magával! Miklós Károly titkár Tisztelt Vadásztársak! Értesítjük Önöket, hogy december 21-tôl január 2-ig zárva tartunk. Tisztújítás Az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének október 18-án megválasztott tisztségviselôi: Elnök: Kara Miklós Sportvadász alelnök: Dr. Szigethy Béla Hivatásos vadász alelnök: Dudás Pál Vezetôségi tagok: Gyenes Károly, Paor József Etikai bizottság elnöke: Dr. Mészáros István titeli prépost Etikai bizottság sportvadász tagjai: Dr. Zakupszky János Pieczarka Lajos Etikai bizottság hivatásos vadász tagjai: Jobbágy András Tóth Attila Vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság elnöke: Farkas Tibor Vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság tagjai: Jakab Attila Kammermann Péter Pásztor Zoltán Samu Attila Felügyelô bizottság elnöke: Nagy Béla Felügyelô bizottság tagjai: Besze László Tóth Ferenc Sportvadász országos küldöttek (12 fô): Csordás József Domján Gergely Dr. Szigethy Béla Kammermann Péter Kastély Attila Krasnyánszki Gyula Miklós Károly Nagy Béla Paor József Pieczarka Lajos Rozsi József Ultsch Csaba Hivatásos vadász országos küldöttek (6 fô): Dudás Pál Farkas Tibor Gyenes Károly Jobbágy András Kara Miklós Miskei Ferenc ~ 5 ~

6 A legjobb trófeák 2013-ban Bács-Kiskun megyében Gímbika III. Gímbika II. Gímbika I. Elejtés helye: Hajósi Földtulajdonosok VK Jánoshalmi Vt. Homokmégyi Dózsa Vt. Elejtés ideje: Súly: 11,57 kg 11,44 kg 11,75 kg CIC-pontszám 222,98 228,52 231,85 Dámbika III. Dámbika II. Dámbika I. Elejtés helye: KEFAG Zrt. Kelebia KEFAG Zrt. Kelebia KEFAG Zrt. Kelebia Elejtés ideje: Súly: 5,34 kg 5,75 kg 5,19 kg CIC-pontszám 215,47 217,91 218,04 Õzbak III. Õzbak II. Õzbak I. Elejtés helye: Dunamenti Kossuth Vt. Kékhegyi Vt. Bátmonostori Széchenyi Zs. Vt. Elejtés ideje: Súly: 582 g 565 g 600 g CIC-pontszám 154,93 156,60 173,50 ~ 6 ~ Fotó: Garami Ákos

7 Vadásznapi kitüntetettek listája szeptember 14. Kiskunmajsa Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme: Csordás József Magyar Vadászatért Érdemérem: Fésûs Sándor Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett: Kiskunmajsai Petôfi Vadásztársaság Nimród Vadászérem: Dr. Beke József Domján Gergely Dudás Pál Gyenes Károly Rozsi József Bács-Kiskun Megye Vadgazdálkodásáért Díj: Dr. Kecskés László Hubertusz Kereszt arany fokozat: Barna Ferenc Csernák Roland Északi Gábor Gyüre Tibor Hollós Károly Hrubos Ferenc Nagy Sándor Zoltán Rádóczi László Dr. Schwarcz László Szarka József Szerdahelyi Lajos Viola Ferenc Zsikla Ferenc Hubertusz Kereszt ezüst fokozat: Földvári Sándor Dr. Kunhalmi István Kuzman Ferenc Hubertusz Kereszt bronz fokozat: Mucsi Péter Pál Sárossy László A évi vadásznapi lôverseny helyezettjei Nôi skeet szétlövéssel: Elsô helyezett: Dávid Réka 44 pont Második helyezett: Mikó Erzsébet 41 pont Egyéni összetett A kategória: Elsô helyezett: Kovács Ignác 363 pont Második helyezett: Fehér Péter 358 pont Harmadik helyezett: Genáhl Krisztián 352 pont Egyéni összetett B kategória: Elsô helyezett: Csordás Zoltán 320 pont Második helyezett: Blazsev Zsivko 293 pont Harmadik helyezett: Bangó Pál 283 pont Csapatverseny: Skeet: a vándorserleget a Kecskeméti Petôfi és a Kiskunfélegyházi Petôfi Vadásztársaságok vegyes csapata nyerte szétlövéssel, 243 pont. A vándorserleg ismét hozzájuk került. Tagjai: Fehér Péter Szarka József Zöldág János Zsigó Imre Csapat összetett: Elsô helyezett a Kecskeméti Petôfi és a Kiskunfélegyházi Petôfi Vadásztársaság vegyes csapata 1019 ponttal Tagjai: Fehér Péter Szarka József Zöldág János Zsigó Imre Második helyezett: a Gemenc Zrt. csapata 1008 ponttal Tagjai: Blazsev Zsivko Genáhl Krisztián Kovács Ignác Szabó Barnabás Harmadik helyezett: a Kefag Zrt. csapata 891 ponttal Tagjai: Frikk László Gál Sándor Huszárik Béla Rabi Attila Rontó Sándor ~ 7 ~

8 Kynológiai Hírek Tisztelt Vadásztársak! A kynológiai bizottság a maga elé kitûzött feladatokat maximálisan teljesítette. Ezek a következôk voltak: A Vaskúti Kossuth VT vadászházában és területén elsô alkalommal, hagyományt teremtve, megrendezte a vadászkutya-vezetôi tanfolyamot. Különbözô országrészekrôl érkeztek résztvevôk, nagyon pozitív visszhangja volt a rendezvénynek. Reméljük, hogy a jövôben a megye vadászai is nagyobb érdeklôdést mutatnak e nagyon fontos vadászati hagyomány ápolására szolgáló cél érdekében, és minél nagyobb tömegeket megmozgató rendezvénnyé válik ez a kezdeményezés. Köszönjük a házigazdák hozzáállását és segítségét. A Kiskunmajsán megrendezett vadásznapon igen színvonalas vadászkutyafajta, és -munka bemutatójára került sor. A bizottság 2013-ban is folytatta a VAV-vizsgák lebonyolítását. Öt alkalommal rendeztünk vizsgát, melyen 84 kutya jelent meg, ebbôl 69 tett sikeres vizsgát, 15 kutyának nem sikerült a vizsga. Reméljük, munkánk a vadászok és segítôik, a KUTYÁK megelégedésére voltak. Ha valakinek kérdése van, forduljon hozzám bizalommal. Szikinger János, tel.: 06-30/ Mindenkinek jó egészséget, balesetmentes, sikeres vadászatot és boldog új évet kívánunk. Dunavecsén sor került egy utánkeresô csoport bemutatására, mely egy nagyon fontos lépés volt. Köszönet a házigazdáknak, kiemelve Bogdán Lajost és családját. a kynológiai bizottság nevében Szikinger János a bizottság elnöke Felelõs szerkesztõ-kiadó: Kara Miklós Kiadja az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete. Szerkesztõség címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I. em. 5. Megjelent 4000 példányban. Nyomdai elõkészítés: Pixelgraf Bt., Kecskemét Nyomás: Ábrahám Béla egyéni vállalkozó, Kecskemét ~ 8 ~

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak!

Tisztelt Vadásztársak! X. évfolyam/2. szám 2012. december Az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének lapja A 2009-es kamarai választások óta közel 4 év telt el, a szövetségi választások pedig 2010-ben

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak!

Tisztelt Vadásztársak! XI. évfolyam/1. szám 2013. július Az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének lapja Tisztelt Vadásztársak! A kamarai választások óta immár négy év eltelt. Az elmúlt négy év

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

CLUB DYNAMIC SPORTEGYESÜLET

CLUB DYNAMIC SPORTEGYESÜLET CLUB DYNAMIC SPORTEGYESÜLET 2010. július 3-án megtartott közgyűlés jegyzőkönyve 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Club Dynamic SE közgyűlésén 2010. július 3-án 10 órakor Levezető elnök Ács Sánta Imre

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Horgászegyesület Elnöke

Horgászegyesület Elnöke Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége H V D SZ 8 0 0 0 S z é k e s f e h é r v á r S z é c h e n y i u. 4. Nyt. Szám: 15/2014 Horgászegyesület Elnöke SZÉKHELYÉN Tárgy: Versenykiírás

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

2015. OKTÓBERI PROGRAMOK

2015. OKTÓBERI PROGRAMOK SZAKMAKÖZI MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Szent János tér 3. Telefon/fax:76/462-364 e-mail:szakmakozimuvelodesihaz@gmail.com 2015. OKTÓBERI PROGRAMOK Október 1. Csütörtök Október

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

CHAVET PROJEKT: Megfelelni az agrár-szakképzéssel szemben támasztott jövőbeni kihívásoknak (a fogyasztói elvárások az agrár-szakképzéssel szemben)

CHAVET PROJEKT: Megfelelni az agrár-szakképzéssel szemben támasztott jövőbeni kihívásoknak (a fogyasztói elvárások az agrár-szakképzéssel szemben) M A S Z E M AGYAR AGRÁ RS ZAK OK TATÁS I S ZAK ÉR TŐK EGYES ÜL E TE Hungarian Associacion of Agricultural Vocational Educational Experts H-1223 Budapest, Park u. 2. EUROPEA-INTERNATIONAL konferencia. Kaszó,

Részletesebben

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzéke Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

23/2/2015. szám. H A T Á R O Z A T O K a 2015. május 30-i Küldöttgyűlésről. K-1/2015.számú határozat:

23/2/2015. szám. H A T Á R O Z A T O K a 2015. május 30-i Küldöttgyűlésről. K-1/2015.számú határozat: 23/2/2015. szám. H A T Á R O Z A T O K a 2015. május 30-i Küldöttgyűlésről. K-1/2015.számú határozat: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége küldöttgyűlése Csiszár István IB tag lemondását elfogadta,

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET FMFSN VÁNDORSERLEG XII. Székesfehérvár, 2011. április 13. TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET Fejér Megyei Felsőoktatási Sportnap Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Pannon Egyetem Székesfehérvári

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2015. február 18. Tartalom Az elnökségi ülés képes, az elnökségi tagok létszámára való tekintettel.... 2 Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítése...

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék 2015/2016 Vadászati árjegyzék 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2013. június 7-9. hétvége (péntek-vasárnap) max. 36 fő

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2011.11.03. 14:42 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-031298

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben