Így élünk. Örülj kegyelembe fogadott! Az Úr veled van. A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Így élünk. Örülj kegyelembe fogadott! Az Úr veled van. A Soproni Református Egyházközség 2006. évi adventi tájékoztatója"

Átírás

1 Így élünk A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax / Örülj kegyelembe fogadott! Az Úr veled van (Lukács evangéliuma 1:28) Máriának, Jézus Urunk leendő édesanyjának szól e biztató köszöntés, amelyet az angyal mondott a názáreti hajlékba lépve. Mária azonban mindazok képviseletében áll a Szentírásban, akik ígéretet kaptak Istentől életük egy-egy sorsfordító helyzetében, és megtanultak ebben a helyzetben Istenre várni. Valós ígéretet kapni azt jelenti: ember vagyok, emberszámba vesznek és ezért magam is Istenre nézek, mert a hitre vagyok utalva, hitben érzek, gondolkodom és cselekszem. Ha megtépázott magyar valóságunkra tekintünk, akkor tehetetlen aggódást és kétségbeesést, vagy pedig elbizakodott és alaptalan derűlátást látunk mindenütt magunk körül. Mindkét életérzés merő ellentéte annak a bibliai realizmusnak, amely az angyal szavaiból sugárzik felénk. Istennek nem optimista, vagy pesszimista emberekre van szüksége, hanem olyanokra, akik a valóság talaján állnak. Olyanokra, akik számolnak Istennel, akik tudják, hogy mindig Isten kezében vannak, és akik bizonyosak afelől, hogy bármi történjék is ezen a világon, titokzatos módon minden az Isten céljait munkálja. Az ilyenek Máriához hasonlóan mintegy látják Isten kezét a történelemben. A keresztyénség kezdetén egy bölcső, Jézus bölcsője áll. Azóta reménységet és jövőt sugároz. Realista hitünk szerint ez a fény fogja beragyogni az előttünk lévő új esztendőt is. Krisztus vezet minket 2007-ben is, az ő kezében van mindannyiunk élete. Ezért legfontosabb kérdéseinket először neki mondjuk el, gondjainkat vele beszéljük meg. Engedelmeskedjük hívó, intő, útmutató szavának. Immánuel, az Úr velünk van! E gondolatok jegyében kívánunk minden Testvérünknek áldott karácsonyünneplést, Istenünk vezetését az új évben! Sopron, 2006 decembere Dr. Molnár Sándor főgondnok Vladár Gábor lelkipásztor

2 Napról-napra, hétről-hétre Január A Krisztushívők egységért tartott imahét keretében sorrendben a következő lelkészek szolgáltak: Volker Menke (ev); Kálmán Imre (rk), Vladár Gábor (ref); Hegedűs Attila (ev); Szabó Bertalan (rk.); Biró Tünde (ref.) Január 19. Ökumenikus imahét Kapuváron. Lelkipásztorunk hirdette Isten igéjét a helyi Szent Anna templomban. Március 5. Ezen az istentiszteleten Hodánics Péter teológiai gyakornok prédikált. Március 10. Ebben az évben az evangélikus gyülekezet rendezte meg városunkban a Nők Ökumenikus Imanapját, amelyen gyülekezetünk asszonyai ismét tevékenyen részt vettek. A D Ó Z Ó I N K F I G Y E L M É B E : A gyülekezet adószáma: A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány adószáma: Soproni Kálvin Kör adószáma: Április 9. A konfirmáltak találkozóját hatodik alkalommal rendeztük meg. Konfirmáltjaink a 10 órai istentiszteleten adtak hálát Istennek, majd a gyülekezeti teremben kötetlen beszélgetésre, szeretetvendégségre gyűltek össze. Április 10-én, a Magyar Költészet Napján az egyetemi gyülekezet ifjúsága megint szép műsort állított össze Hanula Gergely ifjúsági lelkész vezetésével. Április 19. A Jereváni lakótelep örmény napján Biró Tünde segédlelkészünk imádsággal szolgált. Az ünnepségről készült ízléses füzet az imával együtt a lelkészi hivatalban kapható. Április 22. A Kárpát-medence magyarságát átfogó feltámadási körmenet templomunkat is érintette. Menkéné Pintér Magdolna lelkész-hitoktató fogadta, Simon Kálmán ny. lelkipásztor az ökumenikus istentiszteleten imádkozott. Május 20. Konfirmandusainkkal szokásos módon Pápára kirándultunk, ahol a gyerekek megismerkedtek egyházkerületünk központi intézményeivel. Délutáni programként a csapat a Somló-hegyre túrázott. Május 25-én vizsgáztak konfirmandusaink a gyülekezet presbitériuma előtt. A sikeres vizsgát a szülők és a gyermekek szeretetvendégsége követte. Június 4. Pünkösd vasárnapján a konfirmációt követően 25-en éltek első ízben az úrvacsora szent jegyeivel: Deli Péter, Detári Bence, Fényes Dániel, Fényes Melinda, Hegedűs Orsolya, Hettinger Márk, Homoki-Farkas Dániel, Jakab Kristóf, Kottrik Gabriella, László Laura, Major Mátyás, Menke Klára, Mezei Botond, Nagy Dániel, Nagy Olivér, Német Lóránd Attila (Fertőszentmiklós), Papp Lóránd, Szalay Barna, Székely Erzsébet Hermina (Csapod), Takáts Dalma, Tóth Cseperke, Tóth Tamás, Vanó Lilla, Vikker Benedek. Az év folyamán felnőttként konfirmáltak: Jakab László, Fekete Imre (Bp.), Gősi Nándor, Király Anita (Bp.), Bagi Károly Tibor (Vitnyéd), Molnár József (Fertőd), Erdélyi Attila, Kiss Imre, Buczkó István. Június 10. Az idei pünkösd hétfőjén is megtartottuk hagyományossá vált úrvacsorás istentiszteletünket a sarródi Kócsag-várban, amelyen szép számmal vettek részt a környéken szórványban élő testvérek. Igét hirdetett Biró Tünde lelkipásztor. Ezután Fertőszentmiklóson folytatódott az ünnepség, ahol a szórványgyülekezet új harangját Lentulai Attila esperes szentelte fel istentisztelet keretében. Lásd cikkünket! Június A dunántúli reformátusok kétévente megrendezett seregszemléjén amelyet az idén Kaposvárott tartottak gyülekezeti énekkarunk vett részt, és öregbítette hírnevünket Kocsis- Holper Zoltán vezetésével a kórusok versenyén. Lelkipásztorunk előadást tartott a konferencia címadó témájáról: Megáldalak és áldás leszel. Július 2. Júliustól Biró Tünde segédlelkészünk szülési szabadságra ment. Férjét, Hodánics Pétert, a Pápai Református Teológiai Akadémia hatodéves hallgatóját püspök úr Szentgyörgyvölgyre rendelte ki segédlelkésznek. Azóta megszületett Márton nevű kisfiúk. Istenünk áldását kívánjuk mindhármuk életére új szolgálati helyükön. 2

3 Július 3-9. Hittantábor. Idén ismét 18 gyermek örült együtt és tanult egy héten át a gyülekezeti termünkben rendezett Napraforgó gyermektáborunkban. Lásd cikkünket! Július Hittantábor Novajidrányban. Serdülő fiataljaink az ország északkeleti felében töltöttek el tartalmas napokat, hitben, ismeretekben megerősödve. Lásd cikkünket! Augusztus 15. Új lelkész került gyülekezetünkbe Filotás Julianna segédlelkész személyében. Reménységgel tekintünk soproni szolgálataira. (Bemutatkozó írását lásd lapunkban!) Szeptember 8. A Szent István templomban tartott ökumenikus istentiszteletről indult az az életvédő zarándoklat a soproni kórház épületéhez, amely a magzati élet védelemében emel szót minden évben szeptember 8-án. Református részről Menkéné Pintér Magdolna lelkipásztor-hitoktató mondott beszédet. Október 22. Segítség. A Bethesda Református Gyermekkórház megsegítésére Ft perselypénzt küldtünk. Az Olaszliszkán erőszakos halált halt Szögi Lajos ref. tanár hátramaradt árváit az október 22-i perselypénzünkkel, Ft-tal támogattuk. Október 29-én énekkarunk a pápai teológusokkal kiegészülve Bárdos: Jeremiás próféta imádsága c. művét adta elő Kocsis- Holper Zoltán vezetésével a Pápai Református Kollégium alapításának 475. évfordulója alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten. Október 31. A reformáció emléknapját az evangélikus templomban ünnepeltük meg. Az istentiszteleten lelkészünk szolgált igehirdetéssel. November 1. Emlék-istentiszteletünkön közös imádságban és elcsendesedésben emlékeztünk halottainkra. Kuzsner Péter meditatív orgonajátékkal szolgált. November 18. A mosonmagyaróvári egyházmegyei presbiteri konferencián gyülekezetünket Filotás Julianna segédlelkész vezetésével Andrássy István, dr. Fényes Ákos, Sipos Ferenc presbiterek képviselték. November-December Egy lépéssel tovább haladt a parókia tetőterének beépítési munkálata. Helyére került az erkélyajtó és elkészült a födémszigetelés. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sok időt és energiát fordítottak a munka elvégzésére: Andrássy István, Bereczki Miklós, Bereczki Ildikó, Bényi Béla, Bodor Béla, Csallóközi Béla, Csákvári Csaba, dr. Fényes Ákos, Komlósi Ferenc, Ozsánna András, Pap Levente, Péntek Levente, Szalma Márton, Szalma Sándor, Tóth Dániel, Török János. December 16. Ezen az adventi hétvégén közös gyertyagyújtással, elmélkedéssel ünnepeltünk városunk Fő terén gyülekezetünk énekkarával és fiataljaival. Jáger Borbála köszöntőt mondott, Filotás Julianna és dr. Varga Viktória imádkozott, Kiss Dávid igét olvasott, vitéz Oláh Ilona szólót énekelt, Kuzsner Péter az énekkart vezette. Köszönőlevél Tiszavasváriból Dávidházy István presbiter A tiszavasvári Szögi család férj és édesapa nélkül maradt tagjai, Szöginé Megyeri Gabriella és a három gyermek: Zsuzsanna, Emese, Zsófia, saját kezűleg írt levélben köszönték meg gyülekezetünk adományát. Részlet a hozzánk megküldött levelükből: 3

4 Az új segédlelkészünk bemutatkozása 1980-ban születtem szüleim második gyermekeként. Egy Székesfehérvárhoz közeli faluban, Zámolyon nőttem fel, s itt végeztem el az általános iskolát is. A református gyülekezetbe 9 évesen egy utcánkban lakó kislány révén kapcsolódtam be. Tőle hallottam először a vasárnapi gyermekistentiszteletekről, ahova aztán később mindig elkísértem. Gyülekezetünk akkori lelkipásztora, Kertész Péter és felesége sokat tett értünk, gyerekekért és fiatalokért a faluban. A hittanórák és ifjúsági bibliaórákon kívül táborokba, ifjúsági találkozókra jártunk, amelyekre ma is szívesen emlékszem vissza májusában keresztelkedtem meg és konfirmáltam. A középiskolát Székesfehérváron, a Ciszterci Rend Szent István Gimnáziumában végeztem, ahol továbbra is lehetőségem volt arra, hogy református hittant tanuljak nyarán lelkipásztorom segítségével kimehettem Ausztriába, egy kis faluba, ahol egy idősebb házaspárnál ettől kezdve minden nyáron dolgozhattam és tanulhattam a német nyelvet. Érettségi után felvételt nyertem az 1998-ban újra induló Pápai Református Teológiai Akadémia első évfolyamába, ahol az idén, szeptember 4-5-én tettem le a záróvizsgáimat. Itthoni tanulmányaimat időközben két évre megszakítottam februárjától nyelvtanulás céljából Angliában, egy Torquay-i keresztyén konferenciahotelben dolgoztam hét hónapig, mint önkéntes. A rákövetkező 2004/2005-ös tanévben pedig mint a Gustav -Adolf-Werk ösztöndíjasa tanulhattam két szemesztert a lipcsei egyetem teológiai fakultásán. Itt az ószövetségi teológia volt a szakterületem. Az elmélet mellett persze a gyakorlat is nagy szerepet kapott ezekben az években. Hatodéves gyakornokként 10 hetet töltöttem a Székesfehérvári Református Egyházközségben, majd egy-egy hetet a Magyar Református Egyház Házasság- és Családsegítő Szolgálatánál Budapesten, illetve a Magyar Kékkereszt Egyesület Református Iszákosmentő Misszió Alkohológiai Szakintézetében Dömösön. Ezen kívül a korábbi években többször is helyettesítettem az otthoni és a mezőlaki gyülekezetekben. Takácsiban ifjúsági csoportot vezettünk egy évfolyamtársammal, tartottam gyermek- és kórházi istentiszteleteket, egy évet Pápán hitoktatóként is segédkeztem. A mögöttem lévő nyolc esztendő sokat jelent a számomra: gazdagodtak az ismereteim, és eközben én magam és a hitem is nagyon sokat formálódott. S mindezért nagyon hálás vagyok szeptember 1-től kezdve kaptam segédlelkészi kirendelésemet a soproni gyülekezetbe. Azt gondolom, mindnyájunk számára vannak olyan igék, amelyeknek különleges helye van a szívünkben, az életünkben. Számomra ilyen a Sámuel 1. könyve 3. rész 10. verse, amelyiket azon a gyermekistentiszteleten kaptam megtanulandó aranymondásként, amikor legelőször elmentem templomba: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Azóta nagyon sokszor eszembe jut ez az ige, mely hol megállít, hol figyelmeztet, hol pedig örömmel tölt el, mert ki tudom mondani, és ha meg is harcolva, de az enyém lehet ez az egykor Isten felé elhangzott felelet. Filotás Julianna segédlelkész ALAPÍTVÁNYUNKRÓL Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. (1Jn 3,18) A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány kuratóriumának nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak adták. Ezért kaphattuk az eddigi legnagyobb összeget, Ft-ot. A Megyei Önkormányzattól Ft céltámogatást kaptunk, melyet az orgona javítására, karbantartására fordítottunk. Vagyonunkat az eredeti meghatározott céloknak megfelelően kívánjuk felhasználni, illetve lekötött bankszámlán kamatoztatni. Az iskolai tanévben két tanuló fiatalt támogatunk havi rendszerességgel. A kuratórium döntése alapján vállaltuk a beosztott lelkész palástjának varratási költségét. Alapítványunk fenntartásához és munkálkodásához továbbra is kérjük támogatóink adományát az Erste Banknál vezetett számlánkra. A jövedelemadó 1%-át továbbra is kérjük, hogy a adószámra szíveskedjenek küldeni. Köszönettel: Kámán Gáborné elnök 4

5 A Diakóniai Szolgálat segítői a karácsonyi csomagok elkészítése után Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok és ő én velem. (Jelenések könyve 3,20) Az Advent szó a latin adventus szóból származik, ami megérkezést, eljövetelt jelent. A keresztyén ünnepkörben a karácsonyt megelőző négyhetes időszakot jelenti, ami jelképezni hivatott azt a 4000 évet, amely alatt a Megváltó eljövetelét várták. A karácsonyvárás hagyományos, (divatos) kelléke 1838 óta az adventi koszorú, amely Johann Heinrich Wichern evangélikus teológus nevéhez fűződik, aki életét az elhagyott gyermekek megsegítésére A d v e n t szánta. A Hamburg közeli Hornban létrehozta a Csendes Hajlékot, összegyűjtve a rászoruló gyermekeket, biztonságérzetet, szeretetet ültetve a gyermekek szívébe. Itt készítette el az adventi koszorú elődjét, amikor is hatalmas, fából készült karikát függesztett a mennyezetre, amelyre 23 gyertyát helyezett, december 1-jétől 23-ig minden napra egyet. Később a fából készült karikát zöld ágakkal díszítette, s az eredeti 23 gyertyát 4 fehér és 20 vörös gyertya váltotta föl. Napjainkra mindössze négy gyertya maradt a karácsonyvárás egy-egy hetét jelképezve az adventi koszorún. Jelképesen gyújtsuk meg a szívünkben mi is az adventi koszorú gyertyáit. Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyerekek, hogy emberek lehessetek! (Wass Albert) Az adventi gyertyák azonban jó lenne, ha azok nemcsak otthonaink fényes kellékei lennének, hanem szeretetünket, megadatott örömünket meg tudnánk osztani embertársainkkal is. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél! Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra (Weöres Sándor). Gyülekezetünk Diakóniai Szolgálata, mint az anyaszentegyháznak hálaáldozata, adományokból szeretettel készített karácsonyi ajándékcsomagokat, amelyeket eljuttatunk testvéreinkhez. Köszönjük segítőinknek a segítséget, bízva abban, hogy Áprily Lajos sorait megértve, egyre többször tudunk azokra gondolni adományainkkal, akik annak igazán, szívből örülni tudnak. Angyal zenéje, gyertyafény, kincses kezem, hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Áldott ünnepeket kíván a Diakóniai Szolgálat nevében Dr. Amberger Erzsébet Tisztelt Kámán Gáborné, Kuratóriumi Elnök Asszony! Tisztelt Alapítvány! Szóban többször is megköszöntem támogatásukat, azt a nagylelkű felajánlást, amellyel hozzájárultak palástom elkészíttetésének anyagi fedezetéhez. Mégis úgy gondolom, és úgy tartom, az illem megkéri, hogy hálámnak ne csak szavakban, de írásban is hangot adjak. Így kérem, fogadják ezúton is köszönetemet forintos adományukért. Isten gazdag áldását kívánom az Alapítvány munkájára és az Elnök Asszony életére! Sopron, november 19. Köszönettel és tisztelettel: Filotás Julianna segédlelkész 5

6 10 éves a Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont Pap Gyöngyi köszöntő beszédet mond a harangszentelő ünnepen. Pap Gyöngyi Harangszentelésre Uram, tőled kaptam a legdrágább ajándékot, az életet. Mikor megszülettem, lelkem testem börtönébe zártad, és oda adtál az édesanyámnak. Apám gondjaira bíztál, ő egy hatalmas lélek, törékeny testében áradt a szeretet. Szerette családját, nemzetét, hazáját, Istenhez fordulva kérte rá az áldást. Ápolta ősei híres hagyományát, a kovács mesterséget, az Isten adományát, vasöntők, kovácsok, kik lovakat patkoltok, és harangot csináltok, áldás szálljon rátok. Fertőszentmiklós, június 5. (A verset a fertőszentmiklósi gyülekezetnek harangot ajándékozó Pap Gyöngyi írta, amelyet a június 5-i harangszentelési ünnepen el is mondott.) Az 1996-ban megalakult Fertőszentmiklósi Református Szórványközpontunk idén ünnepelte tízéves fennállását. Az évfordulóra készülve szerettünk volna egy új harangot készíttetni a nyolc éve hívogató alumínium harang helyébe. Új bronzharangunkat Pap Gyöngyi adományozta édesapja, Szabó Lajos kovácsmester emlékére. A harangcsere további költségeit (harangláb megerősítése, szállítás, szeretetvendégség stb.) gyülekezeti tagjaink áldozatos adakozása révén tudtuk megvalósítani. Ez úton is köszönetet mondok mindazoknak, akik szíves felajánlásukkal hozzájárultak évfordulónk méltó megünnepléséhez. A harangszentelő istentiszteletünket és az azt követő szeretetvendégséget június 5-én, pünkösd hétfőjén tartottuk, melyen jelen voltak: Vladár Gábor lelkipásztor, Lentulai Attila esperes, Biró Tünde, a szórványközpontot gondozó segédlelkész, Gabnai Sándor evangélikus esperes, Horváth László polgármester, valamint a soproni, kapuvári és a bécsi magyar ajkú református gyülekezetek tagjai. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén először Fertőszentmiklóson is volt konfirmáció és keresztelő. Konfirmandusaink voltak: Németh Lóránd Attila és Székely Erzsébet Hermina. A megkeresztelt gyermek Rusu Mónika Andrea volt. Az idén augusztus 20-án megtartott szeretetvendégségünket szeretnénk minden évben megtartani, hogy a szórványban élő reformátusaink, és a közeli református gyülekezetek közötti kapcsolatokat erősítsük. Sz. Nagy Sándor gondnok 6

7 Harmadszor a Napraforgó Táborban A pusztai vándorlás 2006-ban lovaskocsin Július 3-9-ig a helyi hittanos táborban vettünk részt, amelyen Isten népének pusztai vándorlásáról tanultunk. Minden napra volt valamilyen program szervezve. A délelőtti órák azzal teltek el, hogy Dóra nénivel és Bokros Éva nénivel imádkoztunk, énekeltünk, igét olvastunk és barkácsoltunk, Zilahi Kati néni pedig szebbnél szebb meséket mondott nekünk. A finom ebédet Emőke néninek és a szülőknek köszönhettük. Délutánonként általában a templomon kívül tartózkodtunk: sétáltunk az erdőben az erdész Feri bácsival, Győrben meglátogattuk az állatkertet, Siegendorfban voltunk a strandon, Ágfalván lovas-szekereztünk. A tábor közös délutánnal fejeződött be. A szülőkkel együtt bátran elfogyasztottuk az erdőben szedett, rókagombából készült finom pörköltet, és nagy sikerrel előadtuk a Foltmanók c. színdarabot. Szalma Emese, 5. osztályos tanuló BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI REFORMÁTUS LEÁNYEGYHÁZKÖZSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Márk 13,21) A Kapuvári Református Leányegyházközségben az elmúlt 10 év hagyományai szerint minden hónap első vasárnapján, illetve a nagy egyházi ünnepeken van istentisztelet, évi négy alkalommal úrvacsoraosztás. A gyülekezet létszáma 50 fő feletti, átlagosan 20 fő vesz részt az istentiszteleteken, illetve úrvacsorázik. Az istentiszteleteket rendszeresen dr. Vladár Gábor tartja, Szalai Lászlóné Márti kántorizál. Az év említésre méltó eseményei: Január 19-én a kapuvári Szent Anna plébániatemplomban ökumenikus istentiszteleten vettünk részt, mely után a plébánián Kapui Jenő rk. esperes meghívta az evangélikus és református egyház képviselőit testvéri beszélgetésre. Április 1-én Debrecenben Hit és gyógyítás címmel dr. Ballagi Farkas felkérésre előadást tartott a Debrecen-Nagytemplomi Refomátus Értelmiségi Kör -ben. Május 27-én Ballagi Áron egyháztagunk Fekete Katalinnal házasságot kötött lelkészünk szolgálatával a kőszegi református templomban. Június 5-én hagyományainkhoz híven a kis térség szórvány-reformátusságával találkozva Sarród Kócsagváron közös pünkösdi istentiszteleten vettünk részt. Június Kaposvárott a Református Egyházi Napokon (REND) a gyülekezetünkből többen is részt vettünk. Augusztus 20-án a beledi evangélikus templom felszentelésének 200. éves évfordulójának ünnepségén meghívott vendégek voltunk. Október 11-én Tarsoly Attila presbiter testvérünktől búcsúztunk a kapuvári Szent Kereszt temetőben. Halálával elveszítettük gyüle-kezetünk egyik alapító tagját, aki hosszú éveken keresztül odaadóan végezte a pénztárosi feladatokat. A gyülekezet új pénztárosa Kóródi Sándor lett. November 4-én a burgenlandi Mosontarcsa (Andau) plébánia temp-lomában az 56-os emlékünnep keretében ökumenikus istentiszteleten vettünk részt, amelyen dr. Tőkés László királyhágómelléki református püspök, Ittzés János evangélikus elnökpüspök, valamint Franz Scharl burgenlandi segédpüspök szolgáltak. November 18-án a Mosonmagyaróváron rendezett egyházmegyei Presbiteri Konferencián dr. Ballagi Farkas vett részt. A konferencia témája a presbiteri eskü volt. A Soproni Kálvin Kör rendezvényein többen is részt vettünk. Soli Deo Gloria! Dr. Ballagi Farkas főgondnok 7

8 A Soproni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 2006-ban A költészet napja a templomban Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa (János 3,17) Az ifjúsági gyülekezet egy olyan egyetemistákból és főiskolásokból álló közösség, amely heti rendszerességgel, szerdánként tartja alkalmait a Deák tér 2. alatt a református templomban és annak gyülekezeti termében. Az ifjúsági gyülekezet fő feladata közvetíteni Isten igéjét egy olyan korosztály felé, amely útkereső és életének meghatározó szakaszát éli. Fontos a gyülekezet azért is, mert egy olyan közösséget hoz létre, ahol a keresztyén értékrenddel, a keresztyén életvezetéssel ismerkedhet meg a gyülekezetbe ellátogató érdeklődő fiatal. Mindezek miatt lényeges, hogy a gyülekezet minél nagyobb ismertségre tegyen szert, és programjai az egyetemi hirdetőfelületeken is megjelenjenek. A gyülekezet alkalmai az egyetemi félévek rendjéhez igazodnak. A félévek elején megbeszéljük, milyen bibliai témák azok, amelyet az adott félévben meg szeretnénk tárgyalni, illetve amire nagyobb hangsúlyt igyekszünk fektetni. A rendszeres gyülekezeti alkalmak az istentiszteletek, bibliaórák és filmklubok. A tavaszi félében például alfa (alapozó) csoport indult, ahol a keresztyénség alapfogalmait tisztázhatták, beszélhették meg egymás közt a fiatalok. A rendszeres alkalmakon kívül, több hagyományszámba menő, ill. egyéb különleges alkalmat is szokott az ifjúság szervezni. Ezek közül időrendi sorrendben, 2006-ban az első volt az áprilisi költészet napjára elkészített műsor. Itt magyar költők verseivel, prózáival, énekszóval, muzsikával szolgáltunk és próbáltuk bemutatni a magyar költészet és magyar nyelvünk páratlan szépségét. A rendezvényt, már több évre visszamenőleg, az egyetem kulturális szervezője, Tóth András segíteti szakértelmével valódi irodalmi esté formálni. Baráti köréből álló zenekara az elmúlt évben még színvonalasabbá tette ezen spontán kezdeményezést. A tavaszi félév vége felé tanévzáró találkozót szokott tartani a református ifjúság. Bár idén a hidegvízvölgyi szalonnasütés, az egyetemi kutatóház aktuális felújítása miatt a parókia kertjében volt megtartva, az ott elkészített bivalypörkölt azt hiszem kárpótolta az erdei környezet hiányát. Egy másik nyár eleji program is színesítette 2006-ban a tanév végét. Az egyik fiatal egyetemista, Csáki István otthonában látta vendégül a gyülekezet tagjait, ahol kecskepörkölt elkészítését kísérhettük figyelemmel és egy filmklubi alkalomhoz kapcsoltan fogyaszthattuk el közösen. Néhány éve szintén rendszeres nyári program a pápai hosszú hétvége, amelynek általában Hanula Gergely ifjúsági lelkész és családja ad otthont Idén a Pápa környéki Bakonyszűcsön, az ifjúsági lelkész új, még épülő-szépülő otthonában töltöttünk el néhány napot. A hétvége vasárnapján az adászteveli református gyülekezetbe látogattunk el, 8

9 ismerkedtünk meg a templommal, az ottani gyülekezet múltjával és jelenével. Októberben az Őrségbe kirándult az ifjúság. Az út során a volt soproni segédlelkészt, Biró Tündét és Hodánics Pétert, valamint újszülött kisfiúkat Marcit látogatta meg az ifjúsági gyülekezet új szentgyörgyvölgyi szolgálati helyükön. Remélem, a kedves gyülekezet tagoknak ezen íráson keresztül sikerült némi kis ízelítőt adni a református ifjúsági közösség programjairól, mindennapjairól. Ezúton is szeretném a kedves gyülekezeti tagok figyelmét felhívni, hogy Soproni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet nemcsak a Nyugat-Magyarországi Egyetem soproni karain tanulók számára, hanem a gyülekezet középiskolásai, ill. az ebbe a korosztályba tartozó más érdeklődő fiatalok számára is nyitott és szívesen látjuk őket gyülekezeti alkalmainkon. Áldás, Békesség! Gribovszki Zoltán Novajidrány 2006 A nyáron a gyülekezet fiataljainak kis csoportja részt vett egy, a csöndes zempléni faluban, Novajidrányban tartott táborban. A program, hála Istennek és a szervezőknek (Menkéné Pintér Magdolna, Temesvári Mónika, Koleszárné Vendégh Ildikó, Kocsis-Holper Zoltán, Papp Gábor és felesége Ágnes), nagyon jól sikerült. A Kassára, Vizsolyba és Sárospat ak - r a tett kirándulásokon gyarapíthattuk egyháztörténeti és történelmi ismereteinket, a bodrogi kenuzáson pedig a vízi sportok örömeibe (és a Bodrog vizébe) kóstolhattunk bele. Bojtor István élettörténetét hallgatva átéreztük, milyen csodálatosan vezetheti végig Isten az életünket. Victor István előadásából pedig a jelen, és egy Isten rendelését követő fiatal képe rajzolódott ki. A tábor spontaneitása és családias hangulata miatt minden résztvevő számára maradandó élmény volt. Gyöngyösi J. Dávid A kassai Szent Erzsébet Székesegyház Kriptájában a vezérlő fejedelem II. Rákóczi Ferenc sírja mellett. 9

10 Anyagi ügyeink Szinte minden évben szóba kellett hoznom az egyházközség anyagi ügyeit. Hiszen az egyház, mint szervezet, mint épületek fenntartója, közüzemek fogyasztója, a lelkész javadalmának fizetője és sok más költséget viselőnek is meg kell teremteni anyagi alapjait. Folyamatban van a parókia tetőterének beépítése is. Csak saját egyháztagjainkra számíthatunk! Az adományokat, a perselypénzeket használhatjuk fel e célra. Tudni kell: téves az a vélemény, hogy állami támogatást kapunk. A jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeget az országos Egyház központilag kapja meg. Az állam egyre csökkenő mértékben az egyházakat az iskolák, kórházak fenntartásában támogatja, amelyet az állam helyett végez, valamint a hitoktatáshoz nyújt támogatást. Az elkövetkező új esztendő a megszorító állami intézkedések miatt az egyházközség gazdálkodásában is jelentős nehézségeket okozhat. Annak ellenére, hogy ismerjük a családok, az egyedülállók megnövekedett terheit, mégis csak egyháztagjainkhoz fordulhatunk. Akik tehetik, adakozzanak a nemes célra! Sokszor kérdezik, mennyit kell adni, mennyi az egyházadó mértéke? Nincs és nem is akarunk konkrét összeget meghatározni! Mégis egyházkerületünk ajánlását követve mindenkinek a tized tizedét, tehát a jövedelem 1 %-át tartanánk mércének! Természetesen ahogy eddig is történt, jó néhányan ennek többszörösét is adták, de sajnos sok egyháztagunk nyilvántartásunkban úgy szerepel, hogy esetleg évek óta üres a befizetett összeg rovata. Persze mindenkinek lelkiismeretére bízzuk ezt a kérdést, hiszen van, aki a perselypénzzel rója le ezt a kötelezettségét. Még lehetőség van arra, hogy a személyi jövedelemadót fizetők (egyének és vállalkozók), az általuk az 2006-os adóévben befizetett adományukról igazolást kapjanak, s így az adóbevallásban a befizetett összeg 30 %-át visszaigényeljék. Ezeket az igazolásokat csak január 31-ig adhatjuk ki, amihez szükségünk van az adózó adószámára. Szólni kell ismét arról is, ami külön nem kerül pénzbe senkinek és mégis támogathatja az egyházat, illetve az egyházközségünknél működő két szervezet egyikét (Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány, Soproni Kálvin Kör). Arról a bizonyos % -ról van szó! Sajnos, az adózók közül csak minden harmadik tölti ki a Rendelkező Nyilatkozatot, amelylyel az állami adó kétszer egy százalékának sorsát legalább meghatározhatjuk! Kérjük, hogy a templomunkban kiosztásra kerülő lapok segítségével melyet már csak borítékba kell helyezni és az adóbevalláshoz csatolni éljenek ezzel a lehetőséggel is. Aki már nem adózik, mert például már nyugdíjas, úgy segíthet, hogy családtagjának, ismerősének viszi el a nyilatkozatot. Dr. Molnár Sándor főgondnok A Soproni Kálvin Kör működésének tizenegyedik éve Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? Nem hiszem." (Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt) 10 A kezdet óta immár tizenegy éve szervezzük Sopronban a református értékrendhez közelálló kulturális életet. A tíz éves működésünk értékeléséről a Kisalföld c. napilap január 6-i számában beszámoló jelent meg. Ebben az évben tovább erősítettük kapcsolatainkat a társszervezeteinkkel. Bekapcsolódtunk a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által szervezett Otthon a Hazában Keresztény felelősséggel a hazáért című; országjáró körút soproni rendezvényének megszervezésébe. A több helyszínen lezajlott egész napos rendezvény szép sikerrel zárult. A korábbi évek egyik nagy kulturális megmozdulása volt Sütő András, erdélyi író 75. születésnapjának megünneplése. Szomorú aktualitása volt az idei évnek, az író közelmúltban bekövetkezett halála. Az író emléke előtt egy előadással tisztelegtünk, melyen Sütő András soproni tisztelői nagy számban jelentek meg. Az örmény kultúra bemutatkozására szervezett programunk megrendezéséhez a Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzattól Ft. támogatást kaptunk. A tavalyi évben tagjai lettünk a Nemzeti Civil Alapprogram képviseleti rendszerének. Támogatásukkal beszereztünk egy HP VP6311 típusú korszerű vetítőt, mely nagyban hozzájárul előadásaink színvonalának emeléséhez. Örömmel jelenthetjük, hogy tagságunk létszáma idén öt fővel bővült. Az év végén bekapcsolódtunk a Ma-Holnap Magyar Jóléti Alapítvány egyházi és egyházközeli civil szervezetek fenntart-hatóságának fejlesztésére létrehozott pályázati programba. A program eredményessége esetén civil szervezetünk működési területe jelentősen bővülne. Ez igényelné alapszabályunk módosítását is. Előadásainkat általában a hónap első hétfőjén tartjuk a református egyházközség Maller Kálmán gyülekezeti termében. SZJA 1%-nak felajánlásából a kör 2006 évben ,-Ft. bevételhez jutott, melyért ezúton mondunk köszönetet Felajánlásaikat továbbra is várjuk. Adószámunk: Adományaikat és a tagsági díj (800 Ft) befizetéseiket továbbra is a Pereszteg és Vidéke Szövetkezet-

11 nél vezetett számú bankszámlára átutalással vagy befizetési csekken várjuk. (Befizetési csekkek a lelkészi hivatalban átvehetők.) A Kárpát-kanyartól a Cevennekig, illetve Soproni pár-beszéd c. könyveink a lelkészi hivatalban továbbra is beszerezhetők (Ára: 500,- Ft). Az elnökség (Bakó Erzsébet alelnök, Dr. Szarka László, Dr. Amberger Erzsébet, Dr. Cseke István, Komlósi Ferenc, Dr. Úry Előd és Tóth Szabolcs.) nevében köszönöm a Kör támogatását és várom javaslataikat előadásaink témáira. Dr. Fényes Ákos elnök Ká lvin kö ri rendezve nyek 2007 jánuá rjá bán Január 8-án hétfőn 18 órakor Fekete György (belsőépítész): Befelé tágasabb (Deák tér 2.) Január 22-én, hétfőn 18 órakor: a Magyar Kultúra Napja. Ünnepi előadó: Kalász Márton, a Magyar Írószövetség elnöke (Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ) A Soproni Kálvin Kör évi programja Január 9. Január 22. Február 2. Március 4. Április10. Április 19. Május 8. Szeptember 4. Október 20. November 6. December 18. Dr. Amberger Erzsébet: Védőoltásokról tárgyszerűen. Magyar Kultúra napja. Fasang Árpád: Remény, illúziók nélkül. Kulcsár és a haverok. Filmvetítés, majd beszélgetés az alkotókkal. Keresztény felelősséggel a hazáért. Közös rendezvény a KÉSZ-el és a Luther Szövetséggel. Húsvét előtt. Irodalmi est. Az örmény kultúra bemutatkozása. Dr. Simon Éva: Svédországi tapasztalatok. Dr. Fodor Tamás polgármester jelölt programismertetője. Harang a szélben. Emlékest Sütő András halálára. A megemlékezést tartotta: Ablonczi László, közreműködött Kubik Anna Tóth Szabolcs: Szülőföldem, Udvarhelyszék. Dr. Fényes Ákos: Spanyolország: Várak, katedrálisok földje. A év anyakönyvi adatai Eljegyezlek téged magamnak örökre (Hóseás 2,18) Házasságkötésükre Isten áldását kérték: Gősi Nándor Raffel Ildikó; Fekete Imre Németh Erika; Kelemen István Pataki Mónika; Erdélyi Attila Kloton Zsófia; Zrínyi Miklós Benedek Judit; Dr. Morvay Ferenc Borbács Zsuzsanna; Ballagi Áron Fekete Katalin; Kiss Imre Mészáros Katalin; Pölcz Balázs Düh Katalin; Szabó János Hódosy Réka; Csölle János Hutkai Melinda, Margit; Pap Tibor Fecser Ildikó; Temesfői Péter Goluszek Erika. Megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ézsaiás 43,1) Megkereszteltek: Király Anita (Bp.); Buzgó Kincső (Bp.); Bagi Károly (Vitnyéd); Kovács Dávid, Péter (Bp.); Molnár József (Fertőd); Zrínyi Zoltán, Cseke Sarolta, Borbála; Rusu Mónika, Andrea (Marosvásárhely); Homoki-Farkas Máté; Deák Péter (Törökbálint); Szabó Brigitta; Németh Marcell; Buczkó István; Lakatos Bálint, Levente; Balogh Péter; Temesfői Patrik, Péter. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. (Jel 14,13.) Elhunytak: özv. Kapu Sándor (Brennbergbánya - 62); Szabó Lajos (Kapuvár - 61); özv. Farkas Jánosné sz. Lázár Dominika (77); Mózes Mária (82); Tücsök András (74); özv. Meló Lászlóné sz. Bálint Erzsébet (Budapest - 73); Paczai Sándor (76); Vilma Minder sz. Szakács Vilma (Kapuvár - 67); Tarsoly Attila (Kapuvár - 84); Szűcs Mátyás (80); Gyallai Imre (Nagylózs - 96); Karácsony András (75). 11

12 Köszönet Ezúton is köszönetet mondunk gyülekezetünk azon tagjainak, akik családi istentiszteleteken, vendéglátáskor süteménnyel, szállásadással vagy egyéb módon segítettek. Hasonlóképpen köszönjük a kertren-dezésben, vagy más fizikai munkában való szíves részvételt. Külön köszönet illeti azokat, akik ünnepi istentiszteleteinkre úrvacsorai kenyeret és bort ajánlottak fel. Szívet-lelket melengető volt az úrasztalára hozott sok szép virág. Isten áldja meg azokat, akik észrevették gyülekezetünkben a betegeket, elesetteket, felhívták rájuk a figyelmet, bekopogtattak hozzájuk, vagy autójukkal istentiszteletre hozták őket. Imádkozzunk egymásért!!! Vladár Gábor lelkipásztor Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre: Istentisztelet: vasárnap 10 órakor Családi (kávé, tea, sütemény) a hó utolsó vasárnapján 10 órakor Ifjúsági szerdán 19 órakor Bibliaóra: csütörtök 17 ill. 18 órakor Énekkari próba: péntek 17 órakor Hittanóra Konfirmálóknak: vasárnap 11 órakor Alsótagozatosoknak: szombat 10 órako Lepra-misszió hónap utolsó keddjén 15 órakor Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 61.): Istentisztelet: minden hónap 1. és 3. vasárnap ja 15 órakor Kapuvár (Kórházi imaterem): Istentisztelet: minden hónap 1. vasárnap ja 17 ill óra Ünnepi istentiszteleteink December 24-én Szenteste du. 5 h December 25-én Karácsony I. napja de. 10 h. (úrvacsorai istentisztelet) December 26-án Karácsony II. napja de. 10 h. (úrvacsorai istentisztelet) December 27-én du. 3 h. idősek karácsonya (szeretetvendégség és úrvacsora) December 31-én de. 10 h. óévi hálaadó istentisztelet (Óév este nem tartunk istentiszteletet!) Január 1-én de. 10 h. újévi könyörgő istentisztelet 12

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Eredmények 2015/2016-os tanévről

Eredmények 2015/2016-os tanévről Eredmények 2015/2016-os tanévről Munkaközösség Verseny Magyar Nyelv és Wimetál Noémi Irodalom Reál Munkaközösség Tóth Levente Salamon Péter Major Gergely Schreier Tamás Auer Ákos Gere Kristóf Pásztor Dominik

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám:

1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám: Név: : 1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám: Vincze Laura 8.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye Szabó Szilveszter 7. osztály Appony Albert Általános Séllei

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány Férfi Gyermek-A (-9 év) 1 7135 MAKRAI Bálint 2006 00:28:42 00:12:45 13.9 km/h +00:00:00 2 7065 PÉTER Dániel 2006 00:36:17 00:16:03 11.0 km/h +00:07:35 3 7103 KOSTYÁL Kende 2006 00:57:35 00:24:24 6.9 km/h

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben