Így élünk. Örülj kegyelembe fogadott! Az Úr veled van. A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Így élünk. Örülj kegyelembe fogadott! Az Úr veled van. A Soproni Református Egyházközség 2006. évi adventi tájékoztatója"

Átírás

1 Így élünk A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax / Örülj kegyelembe fogadott! Az Úr veled van (Lukács evangéliuma 1:28) Máriának, Jézus Urunk leendő édesanyjának szól e biztató köszöntés, amelyet az angyal mondott a názáreti hajlékba lépve. Mária azonban mindazok képviseletében áll a Szentírásban, akik ígéretet kaptak Istentől életük egy-egy sorsfordító helyzetében, és megtanultak ebben a helyzetben Istenre várni. Valós ígéretet kapni azt jelenti: ember vagyok, emberszámba vesznek és ezért magam is Istenre nézek, mert a hitre vagyok utalva, hitben érzek, gondolkodom és cselekszem. Ha megtépázott magyar valóságunkra tekintünk, akkor tehetetlen aggódást és kétségbeesést, vagy pedig elbizakodott és alaptalan derűlátást látunk mindenütt magunk körül. Mindkét életérzés merő ellentéte annak a bibliai realizmusnak, amely az angyal szavaiból sugárzik felénk. Istennek nem optimista, vagy pesszimista emberekre van szüksége, hanem olyanokra, akik a valóság talaján állnak. Olyanokra, akik számolnak Istennel, akik tudják, hogy mindig Isten kezében vannak, és akik bizonyosak afelől, hogy bármi történjék is ezen a világon, titokzatos módon minden az Isten céljait munkálja. Az ilyenek Máriához hasonlóan mintegy látják Isten kezét a történelemben. A keresztyénség kezdetén egy bölcső, Jézus bölcsője áll. Azóta reménységet és jövőt sugároz. Realista hitünk szerint ez a fény fogja beragyogni az előttünk lévő új esztendőt is. Krisztus vezet minket 2007-ben is, az ő kezében van mindannyiunk élete. Ezért legfontosabb kérdéseinket először neki mondjuk el, gondjainkat vele beszéljük meg. Engedelmeskedjük hívó, intő, útmutató szavának. Immánuel, az Úr velünk van! E gondolatok jegyében kívánunk minden Testvérünknek áldott karácsonyünneplést, Istenünk vezetését az új évben! Sopron, 2006 decembere Dr. Molnár Sándor főgondnok Vladár Gábor lelkipásztor

2 Napról-napra, hétről-hétre Január A Krisztushívők egységért tartott imahét keretében sorrendben a következő lelkészek szolgáltak: Volker Menke (ev); Kálmán Imre (rk), Vladár Gábor (ref); Hegedűs Attila (ev); Szabó Bertalan (rk.); Biró Tünde (ref.) Január 19. Ökumenikus imahét Kapuváron. Lelkipásztorunk hirdette Isten igéjét a helyi Szent Anna templomban. Március 5. Ezen az istentiszteleten Hodánics Péter teológiai gyakornok prédikált. Március 10. Ebben az évben az evangélikus gyülekezet rendezte meg városunkban a Nők Ökumenikus Imanapját, amelyen gyülekezetünk asszonyai ismét tevékenyen részt vettek. A D Ó Z Ó I N K F I G Y E L M É B E : A gyülekezet adószáma: A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány adószáma: Soproni Kálvin Kör adószáma: Április 9. A konfirmáltak találkozóját hatodik alkalommal rendeztük meg. Konfirmáltjaink a 10 órai istentiszteleten adtak hálát Istennek, majd a gyülekezeti teremben kötetlen beszélgetésre, szeretetvendégségre gyűltek össze. Április 10-én, a Magyar Költészet Napján az egyetemi gyülekezet ifjúsága megint szép műsort állított össze Hanula Gergely ifjúsági lelkész vezetésével. Április 19. A Jereváni lakótelep örmény napján Biró Tünde segédlelkészünk imádsággal szolgált. Az ünnepségről készült ízléses füzet az imával együtt a lelkészi hivatalban kapható. Április 22. A Kárpát-medence magyarságát átfogó feltámadási körmenet templomunkat is érintette. Menkéné Pintér Magdolna lelkész-hitoktató fogadta, Simon Kálmán ny. lelkipásztor az ökumenikus istentiszteleten imádkozott. Május 20. Konfirmandusainkkal szokásos módon Pápára kirándultunk, ahol a gyerekek megismerkedtek egyházkerületünk központi intézményeivel. Délutáni programként a csapat a Somló-hegyre túrázott. Május 25-én vizsgáztak konfirmandusaink a gyülekezet presbitériuma előtt. A sikeres vizsgát a szülők és a gyermekek szeretetvendégsége követte. Június 4. Pünkösd vasárnapján a konfirmációt követően 25-en éltek első ízben az úrvacsora szent jegyeivel: Deli Péter, Detári Bence, Fényes Dániel, Fényes Melinda, Hegedűs Orsolya, Hettinger Márk, Homoki-Farkas Dániel, Jakab Kristóf, Kottrik Gabriella, László Laura, Major Mátyás, Menke Klára, Mezei Botond, Nagy Dániel, Nagy Olivér, Német Lóránd Attila (Fertőszentmiklós), Papp Lóránd, Szalay Barna, Székely Erzsébet Hermina (Csapod), Takáts Dalma, Tóth Cseperke, Tóth Tamás, Vanó Lilla, Vikker Benedek. Az év folyamán felnőttként konfirmáltak: Jakab László, Fekete Imre (Bp.), Gősi Nándor, Király Anita (Bp.), Bagi Károly Tibor (Vitnyéd), Molnár József (Fertőd), Erdélyi Attila, Kiss Imre, Buczkó István. Június 10. Az idei pünkösd hétfőjén is megtartottuk hagyományossá vált úrvacsorás istentiszteletünket a sarródi Kócsag-várban, amelyen szép számmal vettek részt a környéken szórványban élő testvérek. Igét hirdetett Biró Tünde lelkipásztor. Ezután Fertőszentmiklóson folytatódott az ünnepség, ahol a szórványgyülekezet új harangját Lentulai Attila esperes szentelte fel istentisztelet keretében. Lásd cikkünket! Június A dunántúli reformátusok kétévente megrendezett seregszemléjén amelyet az idén Kaposvárott tartottak gyülekezeti énekkarunk vett részt, és öregbítette hírnevünket Kocsis- Holper Zoltán vezetésével a kórusok versenyén. Lelkipásztorunk előadást tartott a konferencia címadó témájáról: Megáldalak és áldás leszel. Július 2. Júliustól Biró Tünde segédlelkészünk szülési szabadságra ment. Férjét, Hodánics Pétert, a Pápai Református Teológiai Akadémia hatodéves hallgatóját püspök úr Szentgyörgyvölgyre rendelte ki segédlelkésznek. Azóta megszületett Márton nevű kisfiúk. Istenünk áldását kívánjuk mindhármuk életére új szolgálati helyükön. 2

3 Július 3-9. Hittantábor. Idén ismét 18 gyermek örült együtt és tanult egy héten át a gyülekezeti termünkben rendezett Napraforgó gyermektáborunkban. Lásd cikkünket! Július Hittantábor Novajidrányban. Serdülő fiataljaink az ország északkeleti felében töltöttek el tartalmas napokat, hitben, ismeretekben megerősödve. Lásd cikkünket! Augusztus 15. Új lelkész került gyülekezetünkbe Filotás Julianna segédlelkész személyében. Reménységgel tekintünk soproni szolgálataira. (Bemutatkozó írását lásd lapunkban!) Szeptember 8. A Szent István templomban tartott ökumenikus istentiszteletről indult az az életvédő zarándoklat a soproni kórház épületéhez, amely a magzati élet védelemében emel szót minden évben szeptember 8-án. Református részről Menkéné Pintér Magdolna lelkipásztor-hitoktató mondott beszédet. Október 22. Segítség. A Bethesda Református Gyermekkórház megsegítésére Ft perselypénzt küldtünk. Az Olaszliszkán erőszakos halált halt Szögi Lajos ref. tanár hátramaradt árváit az október 22-i perselypénzünkkel, Ft-tal támogattuk. Október 29-én énekkarunk a pápai teológusokkal kiegészülve Bárdos: Jeremiás próféta imádsága c. művét adta elő Kocsis- Holper Zoltán vezetésével a Pápai Református Kollégium alapításának 475. évfordulója alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten. Október 31. A reformáció emléknapját az evangélikus templomban ünnepeltük meg. Az istentiszteleten lelkészünk szolgált igehirdetéssel. November 1. Emlék-istentiszteletünkön közös imádságban és elcsendesedésben emlékeztünk halottainkra. Kuzsner Péter meditatív orgonajátékkal szolgált. November 18. A mosonmagyaróvári egyházmegyei presbiteri konferencián gyülekezetünket Filotás Julianna segédlelkész vezetésével Andrássy István, dr. Fényes Ákos, Sipos Ferenc presbiterek képviselték. November-December Egy lépéssel tovább haladt a parókia tetőterének beépítési munkálata. Helyére került az erkélyajtó és elkészült a födémszigetelés. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sok időt és energiát fordítottak a munka elvégzésére: Andrássy István, Bereczki Miklós, Bereczki Ildikó, Bényi Béla, Bodor Béla, Csallóközi Béla, Csákvári Csaba, dr. Fényes Ákos, Komlósi Ferenc, Ozsánna András, Pap Levente, Péntek Levente, Szalma Márton, Szalma Sándor, Tóth Dániel, Török János. December 16. Ezen az adventi hétvégén közös gyertyagyújtással, elmélkedéssel ünnepeltünk városunk Fő terén gyülekezetünk énekkarával és fiataljaival. Jáger Borbála köszöntőt mondott, Filotás Julianna és dr. Varga Viktória imádkozott, Kiss Dávid igét olvasott, vitéz Oláh Ilona szólót énekelt, Kuzsner Péter az énekkart vezette. Köszönőlevél Tiszavasváriból Dávidházy István presbiter A tiszavasvári Szögi család férj és édesapa nélkül maradt tagjai, Szöginé Megyeri Gabriella és a három gyermek: Zsuzsanna, Emese, Zsófia, saját kezűleg írt levélben köszönték meg gyülekezetünk adományát. Részlet a hozzánk megküldött levelükből: 3

4 Az új segédlelkészünk bemutatkozása 1980-ban születtem szüleim második gyermekeként. Egy Székesfehérvárhoz közeli faluban, Zámolyon nőttem fel, s itt végeztem el az általános iskolát is. A református gyülekezetbe 9 évesen egy utcánkban lakó kislány révén kapcsolódtam be. Tőle hallottam először a vasárnapi gyermekistentiszteletekről, ahova aztán később mindig elkísértem. Gyülekezetünk akkori lelkipásztora, Kertész Péter és felesége sokat tett értünk, gyerekekért és fiatalokért a faluban. A hittanórák és ifjúsági bibliaórákon kívül táborokba, ifjúsági találkozókra jártunk, amelyekre ma is szívesen emlékszem vissza májusában keresztelkedtem meg és konfirmáltam. A középiskolát Székesfehérváron, a Ciszterci Rend Szent István Gimnáziumában végeztem, ahol továbbra is lehetőségem volt arra, hogy református hittant tanuljak nyarán lelkipásztorom segítségével kimehettem Ausztriába, egy kis faluba, ahol egy idősebb házaspárnál ettől kezdve minden nyáron dolgozhattam és tanulhattam a német nyelvet. Érettségi után felvételt nyertem az 1998-ban újra induló Pápai Református Teológiai Akadémia első évfolyamába, ahol az idén, szeptember 4-5-én tettem le a záróvizsgáimat. Itthoni tanulmányaimat időközben két évre megszakítottam februárjától nyelvtanulás céljából Angliában, egy Torquay-i keresztyén konferenciahotelben dolgoztam hét hónapig, mint önkéntes. A rákövetkező 2004/2005-ös tanévben pedig mint a Gustav -Adolf-Werk ösztöndíjasa tanulhattam két szemesztert a lipcsei egyetem teológiai fakultásán. Itt az ószövetségi teológia volt a szakterületem. Az elmélet mellett persze a gyakorlat is nagy szerepet kapott ezekben az években. Hatodéves gyakornokként 10 hetet töltöttem a Székesfehérvári Református Egyházközségben, majd egy-egy hetet a Magyar Református Egyház Házasság- és Családsegítő Szolgálatánál Budapesten, illetve a Magyar Kékkereszt Egyesület Református Iszákosmentő Misszió Alkohológiai Szakintézetében Dömösön. Ezen kívül a korábbi években többször is helyettesítettem az otthoni és a mezőlaki gyülekezetekben. Takácsiban ifjúsági csoportot vezettünk egy évfolyamtársammal, tartottam gyermek- és kórházi istentiszteleteket, egy évet Pápán hitoktatóként is segédkeztem. A mögöttem lévő nyolc esztendő sokat jelent a számomra: gazdagodtak az ismereteim, és eközben én magam és a hitem is nagyon sokat formálódott. S mindezért nagyon hálás vagyok szeptember 1-től kezdve kaptam segédlelkészi kirendelésemet a soproni gyülekezetbe. Azt gondolom, mindnyájunk számára vannak olyan igék, amelyeknek különleges helye van a szívünkben, az életünkben. Számomra ilyen a Sámuel 1. könyve 3. rész 10. verse, amelyiket azon a gyermekistentiszteleten kaptam megtanulandó aranymondásként, amikor legelőször elmentem templomba: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Azóta nagyon sokszor eszembe jut ez az ige, mely hol megállít, hol figyelmeztet, hol pedig örömmel tölt el, mert ki tudom mondani, és ha meg is harcolva, de az enyém lehet ez az egykor Isten felé elhangzott felelet. Filotás Julianna segédlelkész ALAPÍTVÁNYUNKRÓL Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. (1Jn 3,18) A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány kuratóriumának nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak adták. Ezért kaphattuk az eddigi legnagyobb összeget, Ft-ot. A Megyei Önkormányzattól Ft céltámogatást kaptunk, melyet az orgona javítására, karbantartására fordítottunk. Vagyonunkat az eredeti meghatározott céloknak megfelelően kívánjuk felhasználni, illetve lekötött bankszámlán kamatoztatni. Az iskolai tanévben két tanuló fiatalt támogatunk havi rendszerességgel. A kuratórium döntése alapján vállaltuk a beosztott lelkész palástjának varratási költségét. Alapítványunk fenntartásához és munkálkodásához továbbra is kérjük támogatóink adományát az Erste Banknál vezetett számlánkra. A jövedelemadó 1%-át továbbra is kérjük, hogy a adószámra szíveskedjenek küldeni. Köszönettel: Kámán Gáborné elnök 4

5 A Diakóniai Szolgálat segítői a karácsonyi csomagok elkészítése után Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok és ő én velem. (Jelenések könyve 3,20) Az Advent szó a latin adventus szóból származik, ami megérkezést, eljövetelt jelent. A keresztyén ünnepkörben a karácsonyt megelőző négyhetes időszakot jelenti, ami jelképezni hivatott azt a 4000 évet, amely alatt a Megváltó eljövetelét várták. A karácsonyvárás hagyományos, (divatos) kelléke 1838 óta az adventi koszorú, amely Johann Heinrich Wichern evangélikus teológus nevéhez fűződik, aki életét az elhagyott gyermekek megsegítésére A d v e n t szánta. A Hamburg közeli Hornban létrehozta a Csendes Hajlékot, összegyűjtve a rászoruló gyermekeket, biztonságérzetet, szeretetet ültetve a gyermekek szívébe. Itt készítette el az adventi koszorú elődjét, amikor is hatalmas, fából készült karikát függesztett a mennyezetre, amelyre 23 gyertyát helyezett, december 1-jétől 23-ig minden napra egyet. Később a fából készült karikát zöld ágakkal díszítette, s az eredeti 23 gyertyát 4 fehér és 20 vörös gyertya váltotta föl. Napjainkra mindössze négy gyertya maradt a karácsonyvárás egy-egy hetét jelképezve az adventi koszorún. Jelképesen gyújtsuk meg a szívünkben mi is az adventi koszorú gyertyáit. Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyerekek, hogy emberek lehessetek! (Wass Albert) Az adventi gyertyák azonban jó lenne, ha azok nemcsak otthonaink fényes kellékei lennének, hanem szeretetünket, megadatott örömünket meg tudnánk osztani embertársainkkal is. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél! Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra (Weöres Sándor). Gyülekezetünk Diakóniai Szolgálata, mint az anyaszentegyháznak hálaáldozata, adományokból szeretettel készített karácsonyi ajándékcsomagokat, amelyeket eljuttatunk testvéreinkhez. Köszönjük segítőinknek a segítséget, bízva abban, hogy Áprily Lajos sorait megértve, egyre többször tudunk azokra gondolni adományainkkal, akik annak igazán, szívből örülni tudnak. Angyal zenéje, gyertyafény, kincses kezem, hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Áldott ünnepeket kíván a Diakóniai Szolgálat nevében Dr. Amberger Erzsébet Tisztelt Kámán Gáborné, Kuratóriumi Elnök Asszony! Tisztelt Alapítvány! Szóban többször is megköszöntem támogatásukat, azt a nagylelkű felajánlást, amellyel hozzájárultak palástom elkészíttetésének anyagi fedezetéhez. Mégis úgy gondolom, és úgy tartom, az illem megkéri, hogy hálámnak ne csak szavakban, de írásban is hangot adjak. Így kérem, fogadják ezúton is köszönetemet forintos adományukért. Isten gazdag áldását kívánom az Alapítvány munkájára és az Elnök Asszony életére! Sopron, november 19. Köszönettel és tisztelettel: Filotás Julianna segédlelkész 5

6 10 éves a Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont Pap Gyöngyi köszöntő beszédet mond a harangszentelő ünnepen. Pap Gyöngyi Harangszentelésre Uram, tőled kaptam a legdrágább ajándékot, az életet. Mikor megszülettem, lelkem testem börtönébe zártad, és oda adtál az édesanyámnak. Apám gondjaira bíztál, ő egy hatalmas lélek, törékeny testében áradt a szeretet. Szerette családját, nemzetét, hazáját, Istenhez fordulva kérte rá az áldást. Ápolta ősei híres hagyományát, a kovács mesterséget, az Isten adományát, vasöntők, kovácsok, kik lovakat patkoltok, és harangot csináltok, áldás szálljon rátok. Fertőszentmiklós, június 5. (A verset a fertőszentmiklósi gyülekezetnek harangot ajándékozó Pap Gyöngyi írta, amelyet a június 5-i harangszentelési ünnepen el is mondott.) Az 1996-ban megalakult Fertőszentmiklósi Református Szórványközpontunk idén ünnepelte tízéves fennállását. Az évfordulóra készülve szerettünk volna egy új harangot készíttetni a nyolc éve hívogató alumínium harang helyébe. Új bronzharangunkat Pap Gyöngyi adományozta édesapja, Szabó Lajos kovácsmester emlékére. A harangcsere további költségeit (harangláb megerősítése, szállítás, szeretetvendégség stb.) gyülekezeti tagjaink áldozatos adakozása révén tudtuk megvalósítani. Ez úton is köszönetet mondok mindazoknak, akik szíves felajánlásukkal hozzájárultak évfordulónk méltó megünnepléséhez. A harangszentelő istentiszteletünket és az azt követő szeretetvendégséget június 5-én, pünkösd hétfőjén tartottuk, melyen jelen voltak: Vladár Gábor lelkipásztor, Lentulai Attila esperes, Biró Tünde, a szórványközpontot gondozó segédlelkész, Gabnai Sándor evangélikus esperes, Horváth László polgármester, valamint a soproni, kapuvári és a bécsi magyar ajkú református gyülekezetek tagjai. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén először Fertőszentmiklóson is volt konfirmáció és keresztelő. Konfirmandusaink voltak: Németh Lóránd Attila és Székely Erzsébet Hermina. A megkeresztelt gyermek Rusu Mónika Andrea volt. Az idén augusztus 20-án megtartott szeretetvendégségünket szeretnénk minden évben megtartani, hogy a szórványban élő reformátusaink, és a közeli református gyülekezetek közötti kapcsolatokat erősítsük. Sz. Nagy Sándor gondnok 6

7 Harmadszor a Napraforgó Táborban A pusztai vándorlás 2006-ban lovaskocsin Július 3-9-ig a helyi hittanos táborban vettünk részt, amelyen Isten népének pusztai vándorlásáról tanultunk. Minden napra volt valamilyen program szervezve. A délelőtti órák azzal teltek el, hogy Dóra nénivel és Bokros Éva nénivel imádkoztunk, énekeltünk, igét olvastunk és barkácsoltunk, Zilahi Kati néni pedig szebbnél szebb meséket mondott nekünk. A finom ebédet Emőke néninek és a szülőknek köszönhettük. Délutánonként általában a templomon kívül tartózkodtunk: sétáltunk az erdőben az erdész Feri bácsival, Győrben meglátogattuk az állatkertet, Siegendorfban voltunk a strandon, Ágfalván lovas-szekereztünk. A tábor közös délutánnal fejeződött be. A szülőkkel együtt bátran elfogyasztottuk az erdőben szedett, rókagombából készült finom pörköltet, és nagy sikerrel előadtuk a Foltmanók c. színdarabot. Szalma Emese, 5. osztályos tanuló BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI REFORMÁTUS LEÁNYEGYHÁZKÖZSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Márk 13,21) A Kapuvári Református Leányegyházközségben az elmúlt 10 év hagyományai szerint minden hónap első vasárnapján, illetve a nagy egyházi ünnepeken van istentisztelet, évi négy alkalommal úrvacsoraosztás. A gyülekezet létszáma 50 fő feletti, átlagosan 20 fő vesz részt az istentiszteleteken, illetve úrvacsorázik. Az istentiszteleteket rendszeresen dr. Vladár Gábor tartja, Szalai Lászlóné Márti kántorizál. Az év említésre méltó eseményei: Január 19-én a kapuvári Szent Anna plébániatemplomban ökumenikus istentiszteleten vettünk részt, mely után a plébánián Kapui Jenő rk. esperes meghívta az evangélikus és református egyház képviselőit testvéri beszélgetésre. Április 1-én Debrecenben Hit és gyógyítás címmel dr. Ballagi Farkas felkérésre előadást tartott a Debrecen-Nagytemplomi Refomátus Értelmiségi Kör -ben. Május 27-én Ballagi Áron egyháztagunk Fekete Katalinnal házasságot kötött lelkészünk szolgálatával a kőszegi református templomban. Június 5-én hagyományainkhoz híven a kis térség szórvány-reformátusságával találkozva Sarród Kócsagváron közös pünkösdi istentiszteleten vettünk részt. Június Kaposvárott a Református Egyházi Napokon (REND) a gyülekezetünkből többen is részt vettünk. Augusztus 20-án a beledi evangélikus templom felszentelésének 200. éves évfordulójának ünnepségén meghívott vendégek voltunk. Október 11-én Tarsoly Attila presbiter testvérünktől búcsúztunk a kapuvári Szent Kereszt temetőben. Halálával elveszítettük gyüle-kezetünk egyik alapító tagját, aki hosszú éveken keresztül odaadóan végezte a pénztárosi feladatokat. A gyülekezet új pénztárosa Kóródi Sándor lett. November 4-én a burgenlandi Mosontarcsa (Andau) plébánia temp-lomában az 56-os emlékünnep keretében ökumenikus istentiszteleten vettünk részt, amelyen dr. Tőkés László királyhágómelléki református püspök, Ittzés János evangélikus elnökpüspök, valamint Franz Scharl burgenlandi segédpüspök szolgáltak. November 18-án a Mosonmagyaróváron rendezett egyházmegyei Presbiteri Konferencián dr. Ballagi Farkas vett részt. A konferencia témája a presbiteri eskü volt. A Soproni Kálvin Kör rendezvényein többen is részt vettünk. Soli Deo Gloria! Dr. Ballagi Farkas főgondnok 7

8 A Soproni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 2006-ban A költészet napja a templomban Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa (János 3,17) Az ifjúsági gyülekezet egy olyan egyetemistákból és főiskolásokból álló közösség, amely heti rendszerességgel, szerdánként tartja alkalmait a Deák tér 2. alatt a református templomban és annak gyülekezeti termében. Az ifjúsági gyülekezet fő feladata közvetíteni Isten igéjét egy olyan korosztály felé, amely útkereső és életének meghatározó szakaszát éli. Fontos a gyülekezet azért is, mert egy olyan közösséget hoz létre, ahol a keresztyén értékrenddel, a keresztyén életvezetéssel ismerkedhet meg a gyülekezetbe ellátogató érdeklődő fiatal. Mindezek miatt lényeges, hogy a gyülekezet minél nagyobb ismertségre tegyen szert, és programjai az egyetemi hirdetőfelületeken is megjelenjenek. A gyülekezet alkalmai az egyetemi félévek rendjéhez igazodnak. A félévek elején megbeszéljük, milyen bibliai témák azok, amelyet az adott félévben meg szeretnénk tárgyalni, illetve amire nagyobb hangsúlyt igyekszünk fektetni. A rendszeres gyülekezeti alkalmak az istentiszteletek, bibliaórák és filmklubok. A tavaszi félében például alfa (alapozó) csoport indult, ahol a keresztyénség alapfogalmait tisztázhatták, beszélhették meg egymás közt a fiatalok. A rendszeres alkalmakon kívül, több hagyományszámba menő, ill. egyéb különleges alkalmat is szokott az ifjúság szervezni. Ezek közül időrendi sorrendben, 2006-ban az első volt az áprilisi költészet napjára elkészített műsor. Itt magyar költők verseivel, prózáival, énekszóval, muzsikával szolgáltunk és próbáltuk bemutatni a magyar költészet és magyar nyelvünk páratlan szépségét. A rendezvényt, már több évre visszamenőleg, az egyetem kulturális szervezője, Tóth András segíteti szakértelmével valódi irodalmi esté formálni. Baráti köréből álló zenekara az elmúlt évben még színvonalasabbá tette ezen spontán kezdeményezést. A tavaszi félév vége felé tanévzáró találkozót szokott tartani a református ifjúság. Bár idén a hidegvízvölgyi szalonnasütés, az egyetemi kutatóház aktuális felújítása miatt a parókia kertjében volt megtartva, az ott elkészített bivalypörkölt azt hiszem kárpótolta az erdei környezet hiányát. Egy másik nyár eleji program is színesítette 2006-ban a tanév végét. Az egyik fiatal egyetemista, Csáki István otthonában látta vendégül a gyülekezet tagjait, ahol kecskepörkölt elkészítését kísérhettük figyelemmel és egy filmklubi alkalomhoz kapcsoltan fogyaszthattuk el közösen. Néhány éve szintén rendszeres nyári program a pápai hosszú hétvége, amelynek általában Hanula Gergely ifjúsági lelkész és családja ad otthont Idén a Pápa környéki Bakonyszűcsön, az ifjúsági lelkész új, még épülő-szépülő otthonában töltöttünk el néhány napot. A hétvége vasárnapján az adászteveli református gyülekezetbe látogattunk el, 8

9 ismerkedtünk meg a templommal, az ottani gyülekezet múltjával és jelenével. Októberben az Őrségbe kirándult az ifjúság. Az út során a volt soproni segédlelkészt, Biró Tündét és Hodánics Pétert, valamint újszülött kisfiúkat Marcit látogatta meg az ifjúsági gyülekezet új szentgyörgyvölgyi szolgálati helyükön. Remélem, a kedves gyülekezet tagoknak ezen íráson keresztül sikerült némi kis ízelítőt adni a református ifjúsági közösség programjairól, mindennapjairól. Ezúton is szeretném a kedves gyülekezeti tagok figyelmét felhívni, hogy Soproni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet nemcsak a Nyugat-Magyarországi Egyetem soproni karain tanulók számára, hanem a gyülekezet középiskolásai, ill. az ebbe a korosztályba tartozó más érdeklődő fiatalok számára is nyitott és szívesen látjuk őket gyülekezeti alkalmainkon. Áldás, Békesség! Gribovszki Zoltán Novajidrány 2006 A nyáron a gyülekezet fiataljainak kis csoportja részt vett egy, a csöndes zempléni faluban, Novajidrányban tartott táborban. A program, hála Istennek és a szervezőknek (Menkéné Pintér Magdolna, Temesvári Mónika, Koleszárné Vendégh Ildikó, Kocsis-Holper Zoltán, Papp Gábor és felesége Ágnes), nagyon jól sikerült. A Kassára, Vizsolyba és Sárospat ak - r a tett kirándulásokon gyarapíthattuk egyháztörténeti és történelmi ismereteinket, a bodrogi kenuzáson pedig a vízi sportok örömeibe (és a Bodrog vizébe) kóstolhattunk bele. Bojtor István élettörténetét hallgatva átéreztük, milyen csodálatosan vezetheti végig Isten az életünket. Victor István előadásából pedig a jelen, és egy Isten rendelését követő fiatal képe rajzolódott ki. A tábor spontaneitása és családias hangulata miatt minden résztvevő számára maradandó élmény volt. Gyöngyösi J. Dávid A kassai Szent Erzsébet Székesegyház Kriptájában a vezérlő fejedelem II. Rákóczi Ferenc sírja mellett. 9

10 Anyagi ügyeink Szinte minden évben szóba kellett hoznom az egyházközség anyagi ügyeit. Hiszen az egyház, mint szervezet, mint épületek fenntartója, közüzemek fogyasztója, a lelkész javadalmának fizetője és sok más költséget viselőnek is meg kell teremteni anyagi alapjait. Folyamatban van a parókia tetőterének beépítése is. Csak saját egyháztagjainkra számíthatunk! Az adományokat, a perselypénzeket használhatjuk fel e célra. Tudni kell: téves az a vélemény, hogy állami támogatást kapunk. A jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeget az országos Egyház központilag kapja meg. Az állam egyre csökkenő mértékben az egyházakat az iskolák, kórházak fenntartásában támogatja, amelyet az állam helyett végez, valamint a hitoktatáshoz nyújt támogatást. Az elkövetkező új esztendő a megszorító állami intézkedések miatt az egyházközség gazdálkodásában is jelentős nehézségeket okozhat. Annak ellenére, hogy ismerjük a családok, az egyedülállók megnövekedett terheit, mégis csak egyháztagjainkhoz fordulhatunk. Akik tehetik, adakozzanak a nemes célra! Sokszor kérdezik, mennyit kell adni, mennyi az egyházadó mértéke? Nincs és nem is akarunk konkrét összeget meghatározni! Mégis egyházkerületünk ajánlását követve mindenkinek a tized tizedét, tehát a jövedelem 1 %-át tartanánk mércének! Természetesen ahogy eddig is történt, jó néhányan ennek többszörösét is adták, de sajnos sok egyháztagunk nyilvántartásunkban úgy szerepel, hogy esetleg évek óta üres a befizetett összeg rovata. Persze mindenkinek lelkiismeretére bízzuk ezt a kérdést, hiszen van, aki a perselypénzzel rója le ezt a kötelezettségét. Még lehetőség van arra, hogy a személyi jövedelemadót fizetők (egyének és vállalkozók), az általuk az 2006-os adóévben befizetett adományukról igazolást kapjanak, s így az adóbevallásban a befizetett összeg 30 %-át visszaigényeljék. Ezeket az igazolásokat csak január 31-ig adhatjuk ki, amihez szükségünk van az adózó adószámára. Szólni kell ismét arról is, ami külön nem kerül pénzbe senkinek és mégis támogathatja az egyházat, illetve az egyházközségünknél működő két szervezet egyikét (Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány, Soproni Kálvin Kör). Arról a bizonyos % -ról van szó! Sajnos, az adózók közül csak minden harmadik tölti ki a Rendelkező Nyilatkozatot, amelylyel az állami adó kétszer egy százalékának sorsát legalább meghatározhatjuk! Kérjük, hogy a templomunkban kiosztásra kerülő lapok segítségével melyet már csak borítékba kell helyezni és az adóbevalláshoz csatolni éljenek ezzel a lehetőséggel is. Aki már nem adózik, mert például már nyugdíjas, úgy segíthet, hogy családtagjának, ismerősének viszi el a nyilatkozatot. Dr. Molnár Sándor főgondnok A Soproni Kálvin Kör működésének tizenegyedik éve Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? Nem hiszem." (Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt) 10 A kezdet óta immár tizenegy éve szervezzük Sopronban a református értékrendhez közelálló kulturális életet. A tíz éves működésünk értékeléséről a Kisalföld c. napilap január 6-i számában beszámoló jelent meg. Ebben az évben tovább erősítettük kapcsolatainkat a társszervezeteinkkel. Bekapcsolódtunk a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által szervezett Otthon a Hazában Keresztény felelősséggel a hazáért című; országjáró körút soproni rendezvényének megszervezésébe. A több helyszínen lezajlott egész napos rendezvény szép sikerrel zárult. A korábbi évek egyik nagy kulturális megmozdulása volt Sütő András, erdélyi író 75. születésnapjának megünneplése. Szomorú aktualitása volt az idei évnek, az író közelmúltban bekövetkezett halála. Az író emléke előtt egy előadással tisztelegtünk, melyen Sütő András soproni tisztelői nagy számban jelentek meg. Az örmény kultúra bemutatkozására szervezett programunk megrendezéséhez a Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzattól Ft. támogatást kaptunk. A tavalyi évben tagjai lettünk a Nemzeti Civil Alapprogram képviseleti rendszerének. Támogatásukkal beszereztünk egy HP VP6311 típusú korszerű vetítőt, mely nagyban hozzájárul előadásaink színvonalának emeléséhez. Örömmel jelenthetjük, hogy tagságunk létszáma idén öt fővel bővült. Az év végén bekapcsolódtunk a Ma-Holnap Magyar Jóléti Alapítvány egyházi és egyházközeli civil szervezetek fenntart-hatóságának fejlesztésére létrehozott pályázati programba. A program eredményessége esetén civil szervezetünk működési területe jelentősen bővülne. Ez igényelné alapszabályunk módosítását is. Előadásainkat általában a hónap első hétfőjén tartjuk a református egyházközség Maller Kálmán gyülekezeti termében. SZJA 1%-nak felajánlásából a kör 2006 évben ,-Ft. bevételhez jutott, melyért ezúton mondunk köszönetet Felajánlásaikat továbbra is várjuk. Adószámunk: Adományaikat és a tagsági díj (800 Ft) befizetéseiket továbbra is a Pereszteg és Vidéke Szövetkezet-

11 nél vezetett számú bankszámlára átutalással vagy befizetési csekken várjuk. (Befizetési csekkek a lelkészi hivatalban átvehetők.) A Kárpát-kanyartól a Cevennekig, illetve Soproni pár-beszéd c. könyveink a lelkészi hivatalban továbbra is beszerezhetők (Ára: 500,- Ft). Az elnökség (Bakó Erzsébet alelnök, Dr. Szarka László, Dr. Amberger Erzsébet, Dr. Cseke István, Komlósi Ferenc, Dr. Úry Előd és Tóth Szabolcs.) nevében köszönöm a Kör támogatását és várom javaslataikat előadásaink témáira. Dr. Fényes Ákos elnök Ká lvin kö ri rendezve nyek 2007 jánuá rjá bán Január 8-án hétfőn 18 órakor Fekete György (belsőépítész): Befelé tágasabb (Deák tér 2.) Január 22-én, hétfőn 18 órakor: a Magyar Kultúra Napja. Ünnepi előadó: Kalász Márton, a Magyar Írószövetség elnöke (Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ) A Soproni Kálvin Kör évi programja Január 9. Január 22. Február 2. Március 4. Április10. Április 19. Május 8. Szeptember 4. Október 20. November 6. December 18. Dr. Amberger Erzsébet: Védőoltásokról tárgyszerűen. Magyar Kultúra napja. Fasang Árpád: Remény, illúziók nélkül. Kulcsár és a haverok. Filmvetítés, majd beszélgetés az alkotókkal. Keresztény felelősséggel a hazáért. Közös rendezvény a KÉSZ-el és a Luther Szövetséggel. Húsvét előtt. Irodalmi est. Az örmény kultúra bemutatkozása. Dr. Simon Éva: Svédországi tapasztalatok. Dr. Fodor Tamás polgármester jelölt programismertetője. Harang a szélben. Emlékest Sütő András halálára. A megemlékezést tartotta: Ablonczi László, közreműködött Kubik Anna Tóth Szabolcs: Szülőföldem, Udvarhelyszék. Dr. Fényes Ákos: Spanyolország: Várak, katedrálisok földje. A év anyakönyvi adatai Eljegyezlek téged magamnak örökre (Hóseás 2,18) Házasságkötésükre Isten áldását kérték: Gősi Nándor Raffel Ildikó; Fekete Imre Németh Erika; Kelemen István Pataki Mónika; Erdélyi Attila Kloton Zsófia; Zrínyi Miklós Benedek Judit; Dr. Morvay Ferenc Borbács Zsuzsanna; Ballagi Áron Fekete Katalin; Kiss Imre Mészáros Katalin; Pölcz Balázs Düh Katalin; Szabó János Hódosy Réka; Csölle János Hutkai Melinda, Margit; Pap Tibor Fecser Ildikó; Temesfői Péter Goluszek Erika. Megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ézsaiás 43,1) Megkereszteltek: Király Anita (Bp.); Buzgó Kincső (Bp.); Bagi Károly (Vitnyéd); Kovács Dávid, Péter (Bp.); Molnár József (Fertőd); Zrínyi Zoltán, Cseke Sarolta, Borbála; Rusu Mónika, Andrea (Marosvásárhely); Homoki-Farkas Máté; Deák Péter (Törökbálint); Szabó Brigitta; Németh Marcell; Buczkó István; Lakatos Bálint, Levente; Balogh Péter; Temesfői Patrik, Péter. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. (Jel 14,13.) Elhunytak: özv. Kapu Sándor (Brennbergbánya - 62); Szabó Lajos (Kapuvár - 61); özv. Farkas Jánosné sz. Lázár Dominika (77); Mózes Mária (82); Tücsök András (74); özv. Meló Lászlóné sz. Bálint Erzsébet (Budapest - 73); Paczai Sándor (76); Vilma Minder sz. Szakács Vilma (Kapuvár - 67); Tarsoly Attila (Kapuvár - 84); Szűcs Mátyás (80); Gyallai Imre (Nagylózs - 96); Karácsony András (75). 11

12 Köszönet Ezúton is köszönetet mondunk gyülekezetünk azon tagjainak, akik családi istentiszteleteken, vendéglátáskor süteménnyel, szállásadással vagy egyéb módon segítettek. Hasonlóképpen köszönjük a kertren-dezésben, vagy más fizikai munkában való szíves részvételt. Külön köszönet illeti azokat, akik ünnepi istentiszteleteinkre úrvacsorai kenyeret és bort ajánlottak fel. Szívet-lelket melengető volt az úrasztalára hozott sok szép virág. Isten áldja meg azokat, akik észrevették gyülekezetünkben a betegeket, elesetteket, felhívták rájuk a figyelmet, bekopogtattak hozzájuk, vagy autójukkal istentiszteletre hozták őket. Imádkozzunk egymásért!!! Vladár Gábor lelkipásztor Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre: Istentisztelet: vasárnap 10 órakor Családi (kávé, tea, sütemény) a hó utolsó vasárnapján 10 órakor Ifjúsági szerdán 19 órakor Bibliaóra: csütörtök 17 ill. 18 órakor Énekkari próba: péntek 17 órakor Hittanóra Konfirmálóknak: vasárnap 11 órakor Alsótagozatosoknak: szombat 10 órako Lepra-misszió hónap utolsó keddjén 15 órakor Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 61.): Istentisztelet: minden hónap 1. és 3. vasárnap ja 15 órakor Kapuvár (Kórházi imaterem): Istentisztelet: minden hónap 1. vasárnap ja 17 ill óra Ünnepi istentiszteleteink December 24-én Szenteste du. 5 h December 25-én Karácsony I. napja de. 10 h. (úrvacsorai istentisztelet) December 26-án Karácsony II. napja de. 10 h. (úrvacsorai istentisztelet) December 27-én du. 3 h. idősek karácsonya (szeretetvendégség és úrvacsora) December 31-én de. 10 h. óévi hálaadó istentisztelet (Óév este nem tartunk istentiszteletet!) Január 1-én de. 10 h. újévi könyörgő istentisztelet 12

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27)

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27) MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27) XVI. évf. 5-6. szám 2007. május-június El kell mondjam, hogy mi, evangélikusok jól megtanultuk a leckét. Ha a konfirmandusokat kérdezném, már ők is tudnák

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 50. szám 2014. április Köszöntő KÖSZÖNTŐ Megérkezett a tavasz, újra virágba öltöztek a fák, a természet újjászületik. Elérkeztünk a Húsvéthoz.

Részletesebben

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján Kesjár Csaba Ált. Iskola 5a. terem csütörtök 12:50 Bleyer Jakab Ált. Iskola 21. terem szerda 12:50 Herman Ottó Ált. Iskola 3. terem szerda 13:45 1. sz. Ált. Iskola 38. terem kedd 13:00 A Budaörsi Református

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24.

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és Istentől megáldott, kegyelemben gazdag, boldog új esztendőt

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

HÍRLEVELE 2012. Reformáció

HÍRLEVELE 2012. Reformáció A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2012. Reformáció Református füllel hallva bizonyára a legkatolikusabb ünnep a Mindenszentek ünnepe, s fordítva, október 31. alighanem valami hasonlót

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 4. szám 2007. december Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 4. szám 2005. december Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. JANUÁR MÁRCIUS XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM MEGISMÉTELT EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2015. március 29. vasárnap, 11

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag FÉNYSUGÁR 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft A kétezer éves betlehemi csillag Máté evangéliuma 2:1-12. A karácsonyi történet legfényesebb

Részletesebben