2.1. A szinkronizációs elemek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.1. A szinkronizációs elemek"

Átírás

1 2.1. A szinkronizációs elemek A taskok működésük összehangolására, egymás futásának kölcsönös kizárására a monitor által biztosított un. szinkronizációs elemeket használhatják. Két ilyen elem van: a flag és a postaláda. A szinkronizációs elemek (de a később tárgyalandó erőforrások is) névvel (számmal) azonosítható logikai elemek. A logikai elem terminus azt jelenti, hogy fizikailag nem léteznek. Akármilyen kis darabokra szedünk szét egy számítógépet, nem fogjuk megtalálni őket. Létük az általuk kiváltott hatásban van, és ez a hatás nagyon is valóságos. A hatás úgy jön létre, hogy pontosan betartjuk a kezelésükre vonatkozó szabályokat, vagyis adott esetben nem tehetünk meg akármit, hanem csak úgy cselekedhetünk, hogy közben e fiktív objektumokra vonatkozó játékszabályok ne sérüljenek A flag (szemafor) A flag egy névvel azonosítható kétállapotú logikai elem, amely lehet SET ( szabad ) és RESET ( tilos ) állapotban. Egy flag (például) egy esemény leképezésére alkalmas: ha az esemény bekövetkezett, a flag SET, ha még nem, akkor RESET állapotú. Az esemény tartalma a flag kezelése szempontjából teljesen érdektelen, azt csak a taskoknak kell ismerniük. A flaggel négy művelet végezhető, mindegyik művelet egy-egy monitorhívással realizálható: RQSTF: szabadra állítás (SET), RQCLF: tilosa állítás (RESET), RQASK: a flag állásának lekérdezése, RQWTF: várakozás a flag SET állapotára. Minden monitorhívásnál paraméterként meg kell adni a flag számát. Egy flag közvetítésével mindig két task kerül kapcsolatba egymással. A taskok viszonya a flaghez aszimmetrikus: az egyik állítja, a másik vizsgálja, illetve várakozik a SET állapotra. Az RQSTF, RQCLF és az RQASK hívások nem vihetik WAIT állapotba a hívó taskot. Az RQWTF hívásnál a hívó várakozni kényszerül, ha a flag tilosra áll és csak akkor kerülhet újra aktív állapotba, ha a másik szabadra állítja a szemafort. Egy task lekérdezheti egy flag állapotát (RQASK). Ez nem okozhat várakozást, viszont tilos szemafor esetén a task nyilván nem csinálhatja azt a továbbiakban, amit szabad szemafor esetén csinálna. A flag használatára nézzünk egy egyszerű példát. Két task közösen használ egy memóriaterületet, az egyik (I) írja, a másik (O) olvassa. Amíg I be nem fejezte az írást, O nem olvashat, és fordítva. A kölcsönös kizárásra két flaget használnak: IE az írás engedélyező, OE az olvasás engedélyező flag. Az IE-t O állítja és I vizsgálja, az OE-t I állítja és O vizsgálja. I az írást csak akkor kezdheti meg, ha IE szabadra áll. Az írás megkezdése előtt OE-t tilosra, befejezésekor pedig szabadra kell állítania. O az olvasást csak akkor kezdheti, ha OE szabadra áll. Az olvasás megkezdése előtt IE-t tilosra, befejezésekor pedig szabadra kell állítania. A példa nagyon jól szemlélteti a flagek használatát, de maga a feladat más eszközzel sokkal elegánsabban megoldható. A monitor több (64, 128, ) flaget biztosít a taskok számára. A monitortáblákban minden flaghez egy bájt tartozik, amely a flag állapotát tartalmazza. (Az állapotinformáció tárolására egy bájt pazarlóan sok, viszont a szelektív bitkezelés igen hosszadalmas művelet és a monitor gyors működése még a hajdani, memóriaszűkös világban is sokkal fontosabb szempont volt, mint a memóriatakarékosság.)

2 A postaláda (exchange) A postaláda egy névvel azonosítható kétállapotú logikai elem, amely lehet üres és nem-üres állapotban. A postaládába lehet üzenetet küldeni, vagy (ha nem üres) lehet belőle üzenetet venni. Az exchange kezelésére két monitorhívás szolgál: RQSEN: üzenetküldés, RQWTE: üzenetvétel. Mindkét hívásnál paraméterként meg kell adni a postaláda számát, ezen kívül az RQSEN-nél a küldendő üzenet kezdőcímét. Az RQWTE hívás, ha van üzenet, annak kezdőcímét adja vissza. Az RQSEN hívásnál a hívó task nem kerülhet WAIT állapotba, az RQWTE-nél - üres postaláda esetén - igen. A várakozó állapotból a task akkor szabadul, ha üzenet érkezik az exchangebe. Az üzeneteket, ahogy a postán a leveleket, borítékban kell küldeni. A borítéknak itt az elhasznált (feldolgozott) üzenet felel meg. Így a küldőnek először kell vennie egy elhasznált üzenetet, annak tartalmát felül kell írnia az új adatokkal (aktualizálni kell), és ezt kell érvényes új üzenetként elküldenie. A vevő, miután feldolgozta a kapott üzenetet, nem dobhatja el, hanem elhasznált üzenetként el kell küldenie egy erre a célra fenntartott postaládába. A vázolt üzenetforgalom két task között két postaláda közvetítésével szervezhető meg (6-3. ábra) ábra A két task szerepe nem szimmetrikus. Az egyik a termelő (T), ő küldi a feldolgozandó üzeneteket, a másik a fogyasztó (F), ő dolgozza fel a kapott üzeneteket. Az egyik postaládában (X1) a feldolgozandó (érvényes), a másikban (X0) az elhasznált üzenetek gyülekeznek. A termelő X0-ból vesz és X1-be küld, a fogyasztó X1-ből vesz és X0-ba küld. A körforgásban résztvevő üzenetek száma állandó. Ezt a számot a fogyasztó szabja meg oly módon, hogy a rendszer indulásakor adott számú üres borítékot ( elhasznált üzenetet) küld X0-ba. Később a borítékok száma már nem változhat, bármely időpontban az üzenetek egy része érvényes, más része elhasznált. Ha sok üzenet van forgalomban, a gyorsabb task

3 megszaladhat a lassúbbhoz képest. Mivel azonban az üzenetek összes száma állandó, egy idő után észre fogja venni, hogy a megfelelő exchange-ből nem kap üzenetet, így küldeni sem tud, és le fog fékeződni. (Egyébként a gyorsabb task - lassúbb task szereposztás nem örök érvényű, azt számtalan változó körülmény befolyásolja és dinamikusan változhat.) A forgalomban lévő üzenetek számának növelése rugalmasabbá, csökkentése merevebbé teszi a két task kapcsolatát. Ha csak egy üzenet van forgalomban, akkor a kölcsönös kizárás esete valósul meg. Maga az üzenet egy adott hosszúságú memóriaterület, amely két részből, az üzenetfejből és az üzenettörzsből áll. Az üzenetfejet a monitor használja, a taskoknak szigorúan tilos megváltoztatni. Az üzenettörzs az üzenet tartalmi része, ennek értelmezése az érintett taskok belügye. A postaláda egy, az üzenetfejjel azonos méretű, egy cím tárolására alkalmas memóriaterület (pl. két bájt, vagy egy szó). A monitor az üzeneteket láncolt FIFO-ba rendezve csatolja a postaládához oly módon, hogy minden üzenetfej a következő üzenet pointere (6-4. ábra) ábra Az utolsó üzenet fejében un. láncvég-jel van. A postaláda az első üzenetre mutat. Ha a postaláda üres, akkor ő tartalmazza a láncvég-jelet. Az üzenetlánc FIFO jellege biztosítja, hogy a vevő task a küldés sorrendjében kapja meg az üzeneteket. A láncolási mechanizmus a következőképpen működik: üzenetküldéskor a monitor a lánc utolsó üzenetének fejéből kiveszi a láncvég-jelet és a küldött üzenet címét helyezi bele, míg a láncvég-jel az újonnan becsatolt üzenet fejrészébe íródik.. Üzenetvételkor a postaládában lévő címet kapja meg a hívó, majd a postaládába a kicsatolt üzenet fejében lévő cím íródik. A monitor a taskok számára több (64, 128,...) postaládát biztosít. Tevékenység: A fenti részfejezet áttanulmányozása után önállóan, segédeszköz használata nélkül; - Írja le/mondja el a szinkronizációs elem fogalmát és sorolja fel típusait! - Írja le/mondja el a flag fogalmát, használatát, és sorolja fel a flaget kezelő monitorhívásokat! - Gondolja meg, mi történne, ha termelő az érvényes üzeneteket a lejárt (üres) üzenetek ládájába küldené!

4 2.2. Az erőforrás Az erőforrás egy névvel azonosítható kétállapotú logikai elem, amely lehet szabad, vagy foglalt állapotban. Ez eddig a két állapot elnevezésétől (ami egyébként lényegtelen) eltekintve azonos a flag és a postaláda kapcsán mondottakkal, és fogalmunk sincs, hogy mi az erőforrás. Ha a lényeget akarjuk megragadni, a következőt kell mondanunk. Az erőforrás olyan logikai elem, amely egyidejűleg csak egy task birtokában lehet, de amelyet ugyanakkor több task konkurens módon igényel. Ebből már látható, hogy az erőforrás olyan valami (bármi), amiből adott időben kevesebb van, mint amennyi kellene, ezért versenyezni kell érte. Az erőforrás tehát a rendszer szűk keresztmetszeteit leképező, illetve azok kezelését lehetővé tevő elem. Abban a pillanatban, amikor a valamiből annyi lesz, amennyi kell, a valami elveszíti erőforrás jellegét, mert minden igénylőnek meglesz a saját valamije és senki nem verseng már érte. (Egyébként a rendszer legfőbb erőforrása a processzoridő, de ezt a monitor saját hatáskörén belül osztja el.) Az erőforrást lehet igényelni (lefoglalni) és elengedni (visszaadni, felszabadítani). E műveletekre két monitorhívás van: RQRES: lefoglalás, RQRLS: elengedés. Mindkét hívásnál paraméterként meg kell adni az erőforrás azonosítóját. Az RQRES híváskor, ha az erőforrás szabad, a hívó task megkapja (ezzel az erőforrás foglalttá válik), és futhat tovább. Ha az erőforrás nem szabad, a hívó WAIT állapotba kerül és a monitor bejegyzi az adott erőforrásra várakozók prioritás szerinti láncába. Ha az erőforrás felszabadul, akkor a rá váró tskok közül a legmagasabb prioritású kapja meg, a többinek pedig tovább kell várnia. Az RQRLS hívással a task visszaadja az általa birtokolt erőforrást. Ez a hívás nem viheti WAIT állapotba a taskot. Egy task csak általa birtokolt (megelőzőleg lefoglalt és megkapott) erőforrást engedhet el, vagyis nem lehet egy RQRLS hívással egy másik tasktól elvenni az erőforrást. A tasknak a már nem használt erőforrást azonnal fel kell szabadítania. Egy task egyszerre csak egy erőforrást foglalhat le, és amíg el nem engedte, másikat nem igényelhet. (Ezt a monitor nem ellenőrzi ugyan, de kötelező betartani.) Ellenkező esetben un. holtpont alakulhat ki és a szabályszegő task soha többé nem fog futni. Vizsgáljuk meg ezt részletesebben! Az A task fut, lefoglalja és megkapja az α erőforrást. Fut tovább és α előzetes elengedése nélkül kéri a β erőforrást. Ám az foglalt, egy B task foglalja, így A WAIT állapotba kerül. Egyszer csak B-re kerül a sor, ő fut, és mielőtt β-t elengedné, kéri α-t. Ám α foglalt az A által, így B is WAIT állapotba kerül. Most már mind a ketten várakoznak, és mivel sem α-t, sem β-t más nem szabadíthatja fel, örökre várakozni is fognak. Fokozza (ha még lehet) a bajt, hogy ez az ájulat tovább gyűrűzhet, mert bármely olyan task, amely a későbbiekben az említett két erőforrás valamelyikét igényli, szintén örökre várakozó állapotba zuhan. Néhány példa az erőforrás alkalmazására: Több task akar nyomtatni, de csak egy nyomtató van. Hogy ne keveredhessenek össze az egyes szövegek karakterei, csak sorban egymás után nyomtathatnak. A nyomtatóhoz egy erőforrást kell rendelni. Egy nem újrahívható szubrutint is használhat több task, ha erőforrás van hozzárendelve. Egy-egy hívó előbb lefoglalja, majd a szubrutin lefutása után elengedi, így azt nem lehet újrahívni. Viszont az erőforrás-jellegű szubrutint tilos közönséges szubrutinként hívni!

5 A flaggel kapcsolatban bemutatott példa elegánsabb megoldása: a közös memóriaterületet erőforrásnak tekintjük. Az író task írás előtt lefoglalja, az írás végén felszabadítja (így írás alatt nem lehet beleolvasni). Az olvasó task olvasás előtt lefoglalja, utána felszabadítja (így nem lehet olvasás közben beleírni). Az ottani példában a kölcsönös kizárást két flaggel lehetett biztosítani, itt ugyanaz elérhető egy erőforrással. Szokás az erőforrást is a szinkronizációs elemek közé sorolni. Mi azért választottuk külön, mert más a funkciója. A szinkronizációs elemek közvetítésével rendszerint két task lép egymással kapcsolatba, míg az erőforrás esetében egy task az összes konkurens partnerével úgy, hogy átmenetileg kizárja őket a működésből. A monitor több (64, 128, ) erőforrást bocsát a taskok rendelkezésére. A monitortáblákban minden erőforráshoz egy állapotbájt (szabad/foglalt), egy, az aktuális birtokos task számát tartalmazó bájt, és az igénylők várakozási sora tartozik. Tevékenység: - Írja le/mondja el a postaláda és az üzenet fogalmát, használatát, és sorolja fel az üzenetforgalmat lebonyolító monitorhívásokat! - Írja le/mondja el az erőforrás fogalmát, használatát, és az erőforráskezelő monitorhívásokat! 2.3. Az I/O hívások Az I/O kezelés a real-time monitorok legkevésbé általánosítható jellemzője. Több monitor a perifériakezelő programok (un. handlerek) bő választékát tartalmazza, míg másokhoz ezeket külön meg kell írni és megszakítás által aktivált task-ként, bizonyos előírások betartásával a monitor alá kell generálni. Ami többé-kevésbé általános, az a következő: A handlerek a perifériákat megszakításosan kezelik, a beérkező, illetve kiküldendő adatokat a monitor csatornánként input, illetve output FIFO-kba gyűjti. A taskok a perifériákat egyáltalán nem látják, sőt, a FIFO-khoz is csak monitorhívásokkal férhetnek hozzá. Két tipikus I/O-kezelő monitorhívás van: RQINP: egy bájt beolvasása adott csatornáról, RQOUT: egy bájt kiküldése adott csatornára. Mindkét monitorhívásnál meg kell adni a csatornaszámot. Az RQINP-nél a task várakozó állapotba kerül, ha az input FIFO üres, ha nem, megkapja a legrégibb adatot és futhat tovább. Az RQOUT-nál paraméterként meg kell adni a kiküldendő adatot. A hívás után a task várakozó állaotba kerül, ha a FIFO tele van, ha még van hely, az adat bekerül a sorba és a task futhat tovább. Tevékenység: Ismertesse az I/O kezelés minitorhívásait! 2.4. Egy megjegyzés a taskok türelméről A tárgyalt monitorhívások között van négy olyan (az RQWTF, az RQWTE, az RQINP és az RQOUT), amelyek hívásakor a hívó tasknak paraméterként meg kell adnia egy időtartamot is, mellyel a monitor tudomására hozza, hogy WAIT állapotba kerülése esetén legfeljebb

6 mennyi ideig hajlandó várakozni. Ezt az időtartamot time-out-nak nevezik, magyarul úgy mondhatjuk: türelmi idő. A time-out lehet végtelen, valamilyen véges érték, vagy zérus. Ha a time-out végtelen, a task, amikor újra aktív állapotba kerül, biztos lehet abban, hogy a monitortól kért szolgáltatás rendben teljesült. Ha pl. üzenetre várt (RQWTE), továbbfutáskor biztos lehet abban, hogy megkapta az üzenetet. Ha a time-out nem végtelen, továbbfutáskor a tasknak tudnia kell, hogy most azért futhat, mert időközben teljesült a továbbfutás feltétele, vagy csak azért, mert a türelmi idő lejárt. A két különböző esetben ugyanis a task nyilvánvalóan nem folytathatja azonos módon a tevékenységét. A monitor ilyenkor visszaadott paraméterben közli a továbbfutás körülményeit, és a taskra van bízva, hogy mit tesz A monitor működése Említettük, hogy a monitor két esetben fut: óra-interruptkor, illetve - a köztes időben - monitorhíváskor. Most, amikor megkíséreljük összegyűjteni a monitor konkrét tevékenységeit, a korábbiakra támaszkodva már igen egyszerű helyzetben vagyunk. A) Óra-interrupt: Az összes időtől függő tevékenység ekkor zajlik le. A futó task megállítása, de aktív állapotban hagyása. A szoftver-óra aktualizálása. Az IDLE állapotban levő időzített taskok időzítés-számlálóinak aktualizálása. Amelyiknek letelt az időzítése, annak aktív állapotba helyezése. A WAIT állapotban levő véges time-outos taskok time-out számlálóinak aktualizálása. Amelyiknek letelt a time-outja, annak aktív állapotba helyezése, és a nem-normális aktiválás jelzése. A legmagasabb prioritású aktív task kiválasztása és futásának engedélyezése. B) Monitorhívás: Időtől függő tevékenység nincs, az megtörtént az előző óra-interruptnál. A hívó task megállítása, de (egyelőre) aktív állapotban hagyása. A monitorhívás jellegének megfelelő tevékenységek és állapotváltoztatások végrehajtása. Ha az állapotváltoztatás WAIT állapotban levő véges time-outos task aktiválásával jár, annak jelzése, hogy az aktiválás normális, tehát nem a time-out lejárta miatt következik be. Az aktív taskok közül a legmagasabb prioritású kiválasztása és futásának engedélyezése. A második tevékenységsor leírása nagyon általánosnak és felületesnek tűnik (pedig éppen olyan pontos, mint az első). Ez természetes is, mert nem mondtuk meg, hogy milyen konkrét monitorhívásról van szó. Tevékenység: Nyomatékkal javasoljuk az Olvasónak, hogy néhány konkrét hívás esetében alaposan gondolja át a működés részleteit, vagyis töltse meg konkrét tartalommal a fenti, nagyon általánosan megfogalmazott utalásokat! Ennek kapcsán azt is gondolja át, hogy egy olyan ártatlan monitorhívásnál, amely biztosan nem viheti WAIT állapotba a hívót, vajon biztosan ő fog-e tovább futni, vagy olyan eset is előfordulhat, hogy csak aktív marad, de mégsem ő fut! Vagy plasztikusabban fogalmazva: előfordulhat-e, hogy valakit kihúzunk a gödörből és az hálából nem lök ugyan bele a gödörbe, de elveszi tőlünk a biciklit és otthagy?

7 - Sorolja fel a monitor tevékenységeit óra-interrupt, illetve monitorhívás esetén! - Írja le/mondja el a time-out fogalmát és a time-out-os monitorhívások speciális működését!

Operációs rendszerek. Holtpont

Operációs rendszerek. Holtpont Operációs rendszerek Holtpont Holtpont (deadlock) fogalma A folyamatok egy csoportja olyan eseményre vár, amelyet egy másik, ugyancsak várakozó folyamat tud előidézni. Esemény: tipikusan erőforrás felszabadulása.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete. Holtpont (Deadlock) Alapfogalmak, példák, ábrázolás. Biztonságos és nem biztonságos állapot

Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete. Holtpont (Deadlock) Alapfogalmak, példák, ábrázolás. Biztonságos és nem biztonságos állapot 1 Holtpont (Deadlock) Alapfogalmak, példák, ábrázolás Kialakulási feltételek Biztonságos és nem biztonságos állapot Holtpont kezelési stratégiák Problémák 2 Alapfogalmak A deadlock (holtpont) az az állapot,

Részletesebben

C# Szálkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21

C# Szálkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21 C# Szálkezelés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szálkezelés 3 Konkurens Programozás Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem)

Részletesebben

Operációs rendszerek be és kivitelkezelése, holtpont fogalma, kialakulásának feltételei, holtpontkezelési stratégiák, bankár algoritmus.

Operációs rendszerek be és kivitelkezelése, holtpont fogalma, kialakulásának feltételei, holtpontkezelési stratégiák, bankár algoritmus. Operációs rendszerek be és kivitelkezelése, holtpont fogalma, kialakulásának feltételei, holtpontkezelési stratégiák, bankár algoritmus. Input/Output I/O Hardware I/O eszközök (kommunikációs portok szerint

Részletesebben

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication)

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1 Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1. A folyamat (processzus, process) fogalma 2. Folyamatok: műveletek, állapotok, hierarchia 3. Szálak (threads)

Részletesebben

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication)

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1 Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1. A folyamat (processzus, process) fogalma 2. Folyamatok: műveletek, állapotok, hierarchia 3. Szálak (threads)

Részletesebben

Rekurzió. Dr. Iványi Péter

Rekurzió. Dr. Iványi Péter Rekurzió Dr. Iványi Péter 1 Függvényhívás void f3(int a3) { printf( %d,a3); } void f2(int a2) { f3(a2); a2 = (a2+1); } void f1() { int a1 = 1; int b1; b1 = f2(a1); } 2 Függvényhívás void f3(int a3) { printf(

Részletesebben

Előadás_#06. Előadás_06-1 -

Előadás_#06. Előadás_06-1 - Előadás_#06. 1. Holtpont, Éheztetés [OR_04_Holtpont_zs.ppt az 1-48. diáig / nem minden diát érintve] A holtpont részletes tárgyalása előtt nagyon fontos leszögezni a következőt: Az éheztetés folyamat szintű

Részletesebben

Uniprogramozás. várakozás. várakozás. Program A. Idő. A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna

Uniprogramozás. várakozás. várakozás. Program A. Idő. A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna Processzusok 1 Uniprogramozás Program A futás várakozás futás várakozás Idő A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna 2 Multiprogramozás Program A futás vár futás

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek 10. előadás - Holtpont kezelés, szignálok 2006/2007. II. félév Dr. Török Levente Links A. Tanenbaum: Op. rendszerek http://www.iit.uni-miskolc.hu/%7evadasz/geial201/jegyzet/3rd.pdf

Részletesebben

Termelő-fogyaszt. fogyasztó modell

Termelő-fogyaszt. fogyasztó modell Termelő-fogyaszt fogyasztó modell A probléma absztrakt megfogalmazása Adott egy N 1 kapacitású közös tároló. Adott a folyamatok két csoportja, amelyek a tárolót használják. n 1 termelő folyamat, m 1 fogyasztó

Részletesebben

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése Folyamatok ütemezése Folyamatok modellezése az operációs rendszerekben Folyamatok állapotai alap állapotok futásra kész fut és várakozik felfüggesztett állapotok, jelentőségük Állapotátmeneti diagram Állapotátmenetek

Részletesebben

Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek

Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek Soós Sándor Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai és Gazdasági Intézet E-mail: soossandor@inf.nyme.hu 2011.

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

Operációs rendszerek. Folyamatok ütemezése

Operációs rendszerek. Folyamatok ütemezése Operációs rendszerek Folyamatok ütemezése Alapok Az ütemezés, az események sorrendjének a meghatározása. Az ütemezés használata OPR-ekben: az azonos erőforrásra igényt tartó folyamatok közül történő választás,

Részletesebben

Operációs rendszerek Folyamatok 1.1

Operációs rendszerek Folyamatok 1.1 Operációs rendszerek p. Operációs rendszerek Folyamatok 1.1 Pere László (pipas@linux.pte.hu) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK A rendszermag Rendszermag

Részletesebben

Programozás alapjai. 7. előadás

Programozás alapjai. 7. előadás 7. előadás Wagner György Általános Informatikai Tanszék Jótanács (1) Tipikus hiba a feladat elkészítésekor: Jótanács (2) Szintén tipikus hiba: a file-ból való törléskor, illetve a file-nak új elemmel való

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 4 IV. FÜGGVÉNYEk 1. LEkÉPEZÉSEk, függvények Definíció Legyen és két halmaz. Egy függvény -ből -ba egy olyan szabály, amely minden elemhez pontosan egy elemet rendel hozzá. Az

Részletesebben

... S n. A párhuzamos programszerkezet két vagy több folyamatot tartalmaz, melyek egymással közös változó segítségével kommunikálnak.

... S n. A párhuzamos programszerkezet két vagy több folyamatot tartalmaz, melyek egymással közös változó segítségével kommunikálnak. Párhuzamos programok Legyen S parbegin S 1... S n parend; program. A párhuzamos programszerkezet két vagy több folyamatot tartalmaz, melyek egymással közös változó segítségével kommunikálnak. Folyamat

Részletesebben

Előadás_# Az első ZH megírása

Előadás_# Az első ZH megírása Előadás_#05. 1. Az első ZH megírása 2. Szinkronizáció [OR_02_Folyamatok_zs.ppt az 57-114. diáig / nem minden diát érintve] Azok a folyamatok, melyek egymástól nem függetlenek, azaz valamilyen függőség

Részletesebben

Adatszerkezetek Adatszerkezet fogalma. Az értékhalmaz struktúrája

Adatszerkezetek Adatszerkezet fogalma. Az értékhalmaz struktúrája Adatszerkezetek Összetett adattípus Meghatározói: A felvehető értékek halmaza Az értékhalmaz struktúrája Az ábrázolás módja Műveletei Adatszerkezet fogalma Direkt szorzat Minden eleme a T i halmazokból

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

Az operációs rendszer szerkezete, szolgáltatásai

Az operációs rendszer szerkezete, szolgáltatásai Az operációs rendszer szerkezete, szolgáltatásai Felhasználói programok Rendszerhívások Válaszok Kernel Eszközkezelők Megszakításvezérlés Perifériák Az operációs rendszer szerkezete, szolgáltatásai Felhasználói

Részletesebben

Architektúra, megszakítási rendszerek

Architektúra, megszakítási rendszerek Architektúra, megszakítási ek Mirıl lesz szó? Megszakítás fogalma Megszakítás folyamata Többszintű megszakítási ek Koschek Vilmos Példa: Intel Pentium vkoschek@vonalkodhu Koschek Vilmos Fogalom A számítógép

Részletesebben

Optimista konkurenciavezérlés

Optimista konkurenciavezérlés Optimista konkurenciavezérlés Léteznek zárolás nélküli módszerek is a tranzakciók sorba rendezhetségének a biztosítására. idpecsét érvényesítés. Optimista: feltételezik, hogy nem fordul el nem sorba rendezhet

Részletesebben

FORD Edifact IHS Import

FORD Edifact IHS Import FORD Edifact IHS Import 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. FORD gyártói adatok betöltése... 3 1.1. Import Javasolt Ütemezése... 10 1.2.

Részletesebben

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 1 Az interrupt (program megszakítás) órajel generátor cím busz környezet RESET áramkör CPU ROM RAM PERIF. adat busz vezérlõ busz A periféria kezelés során információt

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

A PR-650 2. verziójának új funkciói HU

A PR-650 2. verziójának új funkciói HU A PR-650 2. verziójának új funkciói HU A második verzióban az itt bemutatott új funkciók kaptak helyet. A gép használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és a PR650-es varrógéphez tartozó

Részletesebben

Bevezetés a programozásba

Bevezetés a programozásba Bevezetés a programozásba 1. Előadás Bevezetés, kifejezések http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ Egyre precízebb A programozás természete Hozzál krumplit! Hozzál egy kiló krumplit! Hozzál egy kiló krumplit

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Eljárások és függvények

Eljárások és függvények Eljárások és függvények Jegyzet Összeállította: Faludi Anita 2012. Bevezetés Ez a jegyzet elsősorban azoknak a diákoknak készült, akiket tanítok, ezért a jegyzet erőteljesen hiányos. Az olvasó egy percig

Részletesebben

2. Folyamatok. Operációs rendszerek. Folyamatok. Bevezetés. 2.1. Folyamatkezelés multiprogramozott rendszerekben. Folyamatok modellezése

2. Folyamatok. Operációs rendszerek. Folyamatok. Bevezetés. 2.1. Folyamatkezelés multiprogramozott rendszerekben. Folyamatok modellezése Operációs rendszerek 2. Folyamatok Simon Gyula 2. Folyamatok Bevezetés Folyamatkezelés multiprogramozott rendszerben Környezet váltás Folyamatleírók, I/O leírók Szálak Megszakítások Felhasznált irodalom:

Részletesebben

Az eshop vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei

Az eshop vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei Az eshop vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei A Brandpath Commerce Limited társult vállalatán amely a cégbejegyzésben szereplő Expansys S.A.S keresztül működteti az eshopot a Sony Mobile

Részletesebben

Programozás alapjai. 10. előadás

Programozás alapjai. 10. előadás 10. előadás Wagner György Általános Informatikai Tanszék Pointerek, dinamikus memóriakezelés A PC-s Pascal (is) az IBM PC memóriáját 4 fő részre osztja: kódszegmens adatszegmens stackszegmens heap Alapja:

Részletesebben

Folyamatok. 6. előadás

Folyamatok. 6. előadás Folyamatok 6. előadás Folyamatok Folyamat kezelése, ütemezése folyamattábla új folyamat létrehozása átkpcsolás folyamatok elválasztása egymástól átlátszó Szál szálkezelő rendszer szálak védése egymástól

Részletesebben

Dinamikus modell: állapotdiagram, szekvencia diagram

Dinamikus modell: állapotdiagram, szekvencia diagram Programozási : állapotdiagram, szekvencia diagram osztályszerep Informatikai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 osztályszerep Tartalom 1 2 3 osztályszerep 2 Bevezető Állapot Interakciós Tevékenység osztályszerep

Részletesebben

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 Objektumorientált programozás Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 9. ELİADÁS Kivételkezelés (Exception handling) 2 Mi a kivétel (exception)? A kivétel, olyan hibás állapot vagy esemény, amely

Részletesebben

Internet programozása. 3. előadás

Internet programozása. 3. előadás Internet programozása 3. előadás Áttekintés Hogyan használjuk az if szerkezetet arra, hogy bizonyos sorok csak adott feltételek teljesülése mellett hajtódjanak végre? Hogyan adhatunk meg csak bizonyos

Részletesebben

Előadás_#02. Előadás_02-1 -

Előadás_#02. Előadás_02-1 - Előadás_#02. 1. Folyamatok [OR_02_Folyamatok_zs.ppt az 1-12. diáig / Előadás_#02 (dinamikusan)] A multiprogramozott rendszerek előtt a tiszta szekvenciális működés volt a jellemző. Egy program (itt szándékosan

Részletesebben

5/1. tétel: Optimalis feszítőfák, Prim és Kruskal algorithmusa. Legrövidebb utak graphokban, negatív súlyú élek, Dijkstra és Bellman Ford algorithmus.

5/1. tétel: Optimalis feszítőfák, Prim és Kruskal algorithmusa. Legrövidebb utak graphokban, negatív súlyú élek, Dijkstra és Bellman Ford algorithmus. 5/1. tétel: Optimalis feszítőfák, Prim és Kruskal algorithmusa. Legrövidebb utak graphokban, negatív súlyú élek, Dijkstra és Bellman Ford algorithmus. Optimalis feszítőfák Egy összefüggő, irányítatlan

Részletesebben

Bevezetés a számítástechnikába

Bevezetés a számítástechnikába Bevezetés a számítástechnikába Megszakítások Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. november 9. Bevezetés Megszakítások

Részletesebben

SMS küldő központ Leírás

SMS küldő központ Leírás SMS küldő központ Leírás Budapest 2015 Bevezetés A Clicxoft programcsalád egyes programjaiból sms-t lehet küldeni. Az sms-t küldése nem közvetlenül a programokból történik. Az egyes programok a küldendő

Részletesebben

Smalltalk 3. Osztályok létrehozása. Készítette: Szabó Éva

Smalltalk 3. Osztályok létrehozása. Készítette: Szabó Éva Smalltalk 3. Osztályok létrehozása Készítette: Szabó Éva Metaosztály fogalma Mint korában említettük, a Smalltalkban mindent objektumnak tekintünk. Még az osztályok is objektumok. De ha az osztály objektum,

Részletesebben

Operációs rendszerek. 3. előadás Ütemezés

Operációs rendszerek. 3. előadás Ütemezés Operációs rendszerek 3. előadás Ütemezés 1 Szemaforok Speciális változók, melyeket csak a két, hozzájuk tartozó oszthatatlan művelettel lehet kezelni Down: while s < 1 do üres_utasítás; s := s - 1; Up:

Részletesebben

Operációs rendszerek. Folyamatok

Operációs rendszerek. Folyamatok Operációs rendszerek Folyamatok Folyamatok A folyamat (process) a multiprogramozott rendszerek alapfogalma. Folyamat általános definíciója: Műveletek meghatározott sorrendben történő végrehajtása. Műveletek

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés /ügyintéző súgó. Az ügyintéző által végzendő munkafolyamat lépései:

Elektronikus ügyintézés /ügyintéző súgó. Az ügyintéző által végzendő munkafolyamat lépései: Elektronikus ügyintézés /ügyintéző súgó Az ügyintéző által végzendő munkafolyamat lépései: 1. Új / folyamatban lévő ügyek lekérdezése: 1.1. Belépés a portálra: ( a regisztrációs azonosítójával és jelszavával)

Részletesebben

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű.

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű. 12. Felügyeleti eszközök Néhány számítógép és szerver felügyeletét viszonylag egyszerű ellátni. Ha sok munkaállomásunk (esetleg több ezer), vagy több szerverünk van, akkor a felügyeleti eszközök nélkül

Részletesebben

é ö é Á é é é ö é é ú ö é é ő é ő ő é ö é í ű ő ö ö é ü ű ő ő ő Ú É ö É Ú é é ö é ö é Íé Ú ú ö é é é ő ő é ú ö é ö é é é ú ü é ő é é ö é é Á é ű ö ű é é é ú é É Ú Á É É Á ö é Á é ő ö é ő É é ű ú é é Á

Részletesebben

0,424 0,576. f) P (X 2 = 3) g) P (X 3 = 1) h) P (X 4 = 1 vagy 2 X 2 = 2) i) P (X 7 = 3, X 4 = 1, X 2 = 2 X 0 = 2) j) P (X 7 = 3, X 4 = 1, X 2 = 2)

0,424 0,576. f) P (X 2 = 3) g) P (X 3 = 1) h) P (X 4 = 1 vagy 2 X 2 = 2) i) P (X 7 = 3, X 4 = 1, X 2 = 2 X 0 = 2) j) P (X 7 = 3, X 4 = 1, X 2 = 2) Legyen adott a P átmenetvalószín ség mátrix és a ϕ 0 kezdeti eloszlás Kérdés, hogy miként lehetne meghatározni az egyes állapotokban való tartózkodás valószín ségét az n-edik lépés múlva Deniáljuk az n-lépéses

Részletesebben

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Felhasználói útmutató ver. 1.0 Budapest, 2017. január 04. 1 A Microsigner telepítő letöltése A telepítés megkezdéséhez

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

ECP. Site Administration System. Felhasználói kézikönyv. v2.9.24+ (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez)

ECP. Site Administration System. Felhasználói kézikönyv. v2.9.24+ (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez) v2.9.24+ ECP Site Administration System Felhasználói kézikönyv (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez) AW STUDIO Nyíregyháza, Luther utca 5. 1/5, info@awstudio.hu 1 2 Jelen dokumentáció

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2011. 09. 08. 1 A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Erősen buzzword-fertőzött terület, manapság mindent szeretnek

Részletesebben

Szálak szinkronizálása (Ro- Sincronizarea threadurilor)

Szálak szinkronizálása (Ro- Sincronizarea threadurilor) Szálak szinkronizálása (Ro- Sincronizarea threadurilor) A gyakorlat célja: Megismerkedni a szálak szinkronizációs metódusaival és alkalmazásuk a Windows környezetben. Elméleti bevezető: Szálak szinkronizálása:

Részletesebben

Informatika 1 Operációs rendszerek

Informatika 1 Operációs rendszerek Informatika 1 Operációs rendszerek Előszó A jegyzetben sajnos hibák előfordulhatnak én is csak ember vagyok de ha találtok is, akkor nyugodtan írjatok egy mailt a negedes@freemail.hu címre, és kijavítva,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a DFL Systems Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Első lépések:... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési kulcs... 4 Felhasználói adatok... 5 Telepítő csomagok

Részletesebben

Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter

Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter 1 ATM gép ATM=Automated Teller Machine Pénzkiadó automata Kezelő szoftvert szeretnénk írni Objektum-orientált módon 2 Követelmények Egyszerre csak egy embert

Részletesebben

a Raiffeisen Expressz programban

a Raiffeisen Expressz programban VIBER utalások kezelése 1. VIBER átutalások kezelése a Raiffeisen Expressz programban A Raiffeisen Expressz lehetőséget biztosít VIBER utalási megbízások kézi rögzítésére, majd elektronikus aláírás után

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései:

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: Elektronikus ügyintézés súgó Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: 1. Elektronikus ügyintézés kezdeményezése: 1.1 Elektronikus ügyintézés menüpont-, azon belül az Elektronikus ügyintézés

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Előadás_#04. Előadás_04-1 -

Előadás_#04. Előadás_04-1 - Előadás_#04. 1. Szálak (thread) [OR_02_Folyamatok_zs.ppt az 13-14. diáig] A szálakról általános érvényű megfogalmazásokat általában a multiprogramozott rendszerekre vonatkozóan csak nagyon óvatosan lehet

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete III-3TK/37/2/2006. Tervezet A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről

Részletesebben

A jogszabályok és a szabványok eltérő szerepköréből következően, a két dokumentumtípus között több fontos különbség is található:

A jogszabályok és a szabványok eltérő szerepköréből következően, a két dokumentumtípus között több fontos különbség is található: Dr. Szakács György * : Az útügyi műszaki előírások helye a szabályozási rendszerben 1. A műszaki szabályozás dokumentumai A műszaki szabályozásnak két eltérő szerepkört betöltő fő dokumentumtípusa van:

Részletesebben

5. SOR. Üres: S Sorba: S E S Sorból: S S E Első: S E

5. SOR. Üres: S Sorba: S E S Sorból: S S E Első: S E 5. SOR A sor adatszerkezet is ismerős a mindennapokból, például a várakozási sornak számos előfordulásával van dolgunk, akár emberekről akár tárgyakról (pl. munkadarabokról) legyen szó. A sor adattípus

Részletesebben

Folyamatos aukció kereskedési modell

Folyamatos aukció kereskedési modell A BÉT-en a Xetra kereskedési rendszer indulásával megváltozott a certifikátok kereskedési modellje. Bár a kereskedés ebben a modellben is aránylag folyamatos módon zajlik, az egyes aukciók folyamatosan,

Részletesebben

System i. 6. változat 1. kiadás

System i. 6. változat 1. kiadás System i Tárolási 6. változat 1. kiadás megoldások System i Tárolási 6. változat 1. kiadás megoldások Megjegyzés Jelen leírás és a tárgyalt termék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a Nyilatkozatok,

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

A rendszer célja. Funkciók

A rendszer célja. Funkciók A rendszer célja A Megrendelő fejleszteni kívánja a kommunikációját. A mindennapi munka során egyre nagyobb igény jelentkezik az üzenetváltások pontos kezelésére, naplózására, nagyméretű, illetve sok címzettet

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSMARKETING. 2. segédanyag

SZOLGÁLTATÁSMARKETING. 2. segédanyag SZOLGÁLTATÁSMARKETING 2. segédanyag Kovács István 2016 1. A SZOLGÁLTATÁSTERMÉK, AZ ÁR-, AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA Termék Értékesítés Kommunikáció Ár Személyzet Tárgyi elemek Folyamat

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Ütemezés (Scheduling),

Ütemezés (Scheduling), 1 Ütemezés (Scheduling), Alapfogalmak Ütemezési feltételek (kritériumok) Ütemezési algoritmusok Több-processzoros eset Algoritmus kiértékelése 2 Alapfogalmak A multiprogramozás célja: a CPU foglaltság

Részletesebben

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.)

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása a hiánypótlás alkalmazásáról (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23.

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23. Szoftverprototípus készítése Dr. Mileff Péter A prototípus fogalma: a szoftverrendszer kezdeti verziója Mi a célja? Arra használják, hogy bemutassák a koncepciókat, kipróbálják a tervezési opciókat, jobban

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

Tartalom. Operációs rendszerek. 4.1 Holtpont definíciója. Bevezetés helyett... Rendszermodell 1. A klasszikus példa...

Tartalom. Operációs rendszerek. 4.1 Holtpont definíciója. Bevezetés helyett... Rendszermodell 1. A klasszikus példa... Tartalom Operációs rendszerek 4. A holtpont és kezelése Simon Gyula Bevezetés A holtpont kialakulásának szükséges feltételei Az erőforrás-használati gráf A holtpont kezelése holtpont megelőzése holtpont

Részletesebben

Függvények határértéke, folytonossága

Függvények határértéke, folytonossága Függvények határértéke, folytonossága 25. február 22.. Alapfeladatok. Feladat: Határozzuk meg az f() = 23 4 5 3 + 9 a végtelenben és a mínusz végtelenben! függvény határértékét Megoldás: Vizsgáljuk el

Részletesebben

Feladat kezelő modul

Feladat kezelő modul Feladat kezelő modul 1. Bevezetés... 2 2. Folyamat... 3 2.1. Feladatok küldése... 3 o Általános feladat küldése... 3 o Egy vagy több partneres CRM feladat küldése... 9 2.1. Feladatok megjelenése... 13

Részletesebben

A C programozási nyelv VI. Parancssori argumentumok File kezelés

A C programozási nyelv VI. Parancssori argumentumok File kezelés A C programozási nyelv VI. Parancssori argumentumok File kezelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv VI. (Parancssori argumentum, file kezelés) CBEV6 / 1 Parancssori

Részletesebben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben Operációs rendszerek (vimia219) Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben dr. Kovácsházy Tamás 3. anyagrész 1. Ütemezéssel kapcsolatos példa 2. Összetett prioritásos és többprocesszoros

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2016. 05. 09. 1 2 Gondoljunk rá, hogy egy ekkora rendszerben garantáltan folyamatosan van valami meghibásodás! Az adatok nem légből kapottak, az egyik magyarországi VMware Users Group

Részletesebben

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Kezelési útmutató akkumulátoros (12V) automata elektronikához A készülék használata Időzítés Ciklus 1. 2 Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Az akkumulátor csatlakozók megfelelő polaritással

Részletesebben

Hálózatkezelés Szolgáltatási minőség (QoS)

Hálózatkezelés Szolgáltatási minőség (QoS) System i Hálózatkezelés Szolgáltatási minőség (QoS) 6. verzió 1. kiadás System i Hálózatkezelés Szolgáltatási minőség (QoS) 6. verzió 1. kiadás Megjegyzés Jelen leírás és a tárgyalt termék használatba

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat

Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat Számítógépes Hálózatok 5. gyakorlat Feladat 0 Számolja ki a CRC kontrollösszeget az 11011011001101000111 üzenetre, ha a generátor polinom x 4 +x 3 +x+1! Mi lesz a 4 bites kontrollösszeg? A fenti üzenet

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2.

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. CAN busz - Autóipari alkalmazásokhoz fejlesztették a 80-as években - Elsőként a BOSCH vállalat fejlesztette - 1993-ban szabvány (ISO 11898: 1993) - Később fokozatosan az iparban

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat Számítógépes Hálózatok 4. gyakorlat Feladat 0 Számolja ki a CRC kontrollösszeget az 11011011001101000111 üzenetre, ha a generátor polinom x 4 +x 3 +x+1! Mi lesz a 4 bites kontrollösszeg? A fenti üzenet

Részletesebben

G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével

G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével 1. lépés: regisztráljunk e-mail fiókot a G-Mail rendszerében http://www.google.hu weboldalon a bal

Részletesebben

1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL

1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL 1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL Nyomógomb panel eloxált alumíniumból, 12 gombos kezelővel és 4 számjegyes kijelzővel. Lehetővé teszi max. 255 hívás létrehozását és elküldését

Részletesebben

loop() Referencia: https://www.arduino.cc/en/reference/homepage

loop() Referencia: https://www.arduino.cc/en/reference/homepage Arduino alapok Sketch ~ Solution Forrás:.ino (1.0 előtt.pde).c,.cpp,.h Külső könyvtárak (legacy / 3rd party) Mintakódok (example) setup() Induláskor fut le, kezdeti értékeket állít be, inicializálja a

Részletesebben

_INVHU000_WriteReadParameter.cxf Frekvenciaváltók

_INVHU000_WriteReadParameter.cxf Frekvenciaváltók INV-HU-000 A FB feladata A dokumentáció tartalma Szimbólum A CP1H vagy a CP1L PLC és frekvenciaváltó(k) automatikus kommunikációja: _INVHU000_WriteReadParameter A frekvenciaváltó üzemi paramétereinek írása,

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

AF 4073-1. 5 hangú kód adó-vevő. Fő jellemzők:

AF 4073-1. 5 hangú kód adó-vevő. Fő jellemzők: AF 4073-1 5 hangú kód adó-vevő Fő jellemzők: SELECT 5 jelzések küldése - billentyüzeten beirt 5 hangú szekvencia küldése - szekvencia küldés 9 db programozható hivó-memória egyikéből - REDIAL funkció egy

Részletesebben

Verem Verem mutató 01

Verem Verem mutató 01 A számítástechnikában a verem (stack) egy speciális adatszerkezet, amiben csak kétféle művelet van. A berak (push) egy elemet a verembe rak, a kivesz (pop) egy elemet elvesz a verem tetejéről. Mindig az

Részletesebben

Tudásszint mérés feladatlap

Tudásszint mérés feladatlap Tudásszint mérés feladatlap 9. évfolyam Útmutató: Semmilyen segédeszköz nem használható! A feladatlap kitöltésére 40 perc áll rendelkezésedre! Gondold át válaszaidat! Név:... Dátum:... Iskola:... Osztály:...

Részletesebben