MOKLASZ-pódium október 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOKLASZ-pódium 2009. október 5."

Átírás

1 MOKLASZ-pódium október 5. Kolláth György: Kulcsmondatok a piaci értékről szóló AB-indítvány kapcsán /az előadás már e honlapon!/

2 Elvárás: spekulatív bázisú többlet Tisztelt Kollégák és Érdeklődők! Ebben a körben első ízben találkozunk. A VOSZ-szal már több éve együttműködöm. 3 éve az elvárt adóalap és kétszeres járulék-alap AB-indítványát nyújtottuk be. Az elvárt adó közjogi felülvizsgálatát megnyertük, a dupla járulék-alapról nincs alkotmánybírósági döntés. /Ha az utóbbi is megszületett volna, talán ma nincs miről beszélnem./ Hibás filozófiája mindkettőnek azonos: a törvény megszab egy spekulatív, (közép)arányosnak vélt, többlet közteher-elvárást. Nem a % nő, hanem a számítás bázisa torzul, így a rendszer borul. Logikája: több pénz kell az állami, illetve a tébé-büdzsébe, finnyáskodni nincs idő, szorítani kell az adó-eltitkolókon. A cél, netán a krízis szentesíti az eszközt. Ez év nyarán, jövő januári hatályba lépéssel új, fiktív bázisú köztehertörvény született. Fedőneve: járulék-bázis=a tevékenység piaci értéke.

3 Prokrusztész ágya Nem csak a munkaviszonyban is álló társas vállalkozók gondjabaja ez. A budapesti ügyvédi kamara hírlevele jelzi: minden sürgetés ellenére a pénzügyi kormányzat még mindig bizonytalanságban tartja az ügyvédséget, az Szja. törvény 25. -a (a tevékenységre jellemző kereset figyelembe vételével történő adóalap-megállapítás) kapcsán.ez szükségessé teszi az adóstruktúrák áttekintését, mivel e szabályok jelentős reáljövedelem-csökkenéshez vezetnek. Ami ott több ezer ügyvédre nonszensz egységes mérce: a tevékenységre jellemző kereset, az a VOSZ társas vállalkozásai és vállalkozóinál a tevékenység piaci értéke. Mindkettő: Prokrusztész ágya. A barbár időkben ez az ágy etalon volt. Aki rövidebb volt nála, azt kinyújtották, aki hosszabb, azt bárddal az ágy méretére szabták. Csekély alkotmányjogi öröm, hogy nem diszkrimináltak. Egyenlőség volt: szabadság és testvériség nélkül a mondabeli időkben. Lássuk, mennyit mentünk előre azóta! A tevékenység piaci értéke tárgyában született törvényt lehetőleg sürgősséggel és visszamenőlegesen kérjük megsemmisíteni. Indítványunk nem nyilvános. Közismert ugyanerről Dávid Ferenc főtitkár hírlevele. Kulcs-mondata a címe: Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk.

4 5 klasszikus elv, érték Mind a VOSZ-nak, mind az értő felelős törvényhozásnak volnának (köz)jogi sarokpontjai. Főleg ez az 5 dolog: elvárható gazdasági alkotmányosság, befektető-barát klíma, érték-szemléletű, kiszámítható, biztonságos jogállamiság. Továbbá, a kollektív szankcionálás és a bizonyítási teher megfordításának elvetése, elvi akadálya. Végül: nem fair ügyfélbarát hatósági jogalkalmazásról beszélni, hogyha közben a törvényalkotás ennek pont az ellenkezőjét intézményesíti. Mindezek terén kevéssé lett tisztább a jogélet. Az AB határozatai nyomán két közjogi elv, s mérce látható:

5 Alkotmányos közteher mérce a)az elvárt jövedelem adóztatása megdönthetetlen vélelem alapján, azaz ellenbizonyítás nélkül alkotmánysértő, ezért pl. a mostani törvényben egy kockázatos ellenbizonyítás már megjelenik, b) a közteher-viselésre immár van egy 4 elemből álló alkotmányossági mérce, melyet súlya és tartós érvénye miatt érdemes idézni: az adó (közteher) alanyi kötelezettek jövedelmi és vagyoni viszonyainak való megfelelése; az adó és az alanyi kötelezettek adófizetési kötelezettség alá vont jövedelme, illetve vagyona között fennálló közvetlen kapcsolat; az alanyi kötelezettek által ténylegesen megszerzett jövedelem, illetve vagyon adóztatása; az adó alanyi kötelezettek teherviselő képességével való arányossága. Megjegyzés: ha nincs direkt megfelelőség és arányosság a tényleges jövedelmi-vagyoni viszonyokkal, akkor a köztehertörvény nem alkotmányos. Ezek közismert tételek. A piaci érték törvényben nem találhatók meg.

6 Határozatlan jogfogalom Nem csak emiatt vitatjuk a tevékenység piaci (m)értékét, mint járulék alapot. Elvi baki a próbálkozás jogállami-piacgazdasági abszurditása. 1)Az alkotmányosság és a demokratikus jogállamiság közé szokás egyenlőségjelet tenni. Ha az utóbbi hiányzik, sérül az előbbi is. Esetünkben a törvény a tevékenység piaci értékét határozatlan jogfogalomként kezeli. Ez, mint értelmezhetetlen és végrehajthatatlan norma, sérti a jogbiztonságból fakadó normavilágosság követelményét. Az AB érvei: a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. A jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Még ha el is fogadnánk alapként a piaci értéket, akkor sem tudható, hogy mi és mennyi ez! Viszont, amennyiben utólag, törvényi felhatalmazás nélkül születik konkretizáló tartalmú (informális) jogforrás, úgy az további alkotmánysértést vet fel. Az AB szerint a jogalkotás garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes.

7 Vállalkozói autonómia, válaszút 2) Kiállunk a vállalkozás alkotmányos alapjoga, s a piacgazdaságban meghatározó magántulajdon cselekvési szabadsága, autonómiája mellett is. Paternalista gazdasági és jogrendszerben tudhatja jobban az állam, mint a tulajdonos, hogy mi jó és rossz a vállalkozónak, ő mit és hogyan érvényesítsen. A törvény szükségtelen és aránytalan beavatkozás az értéktermelő magántulajdonos döntési autonómiájába. Egy korrekt piacgazdaságban a vállalkozó döntési szabadságába tartozzék: a cégben keletkező jövedelmet osztalékként avagy munkabérként veszi ki. Akié a döntés, azé a felelősség: ezt önkényesen, törvénnyel megbontani értelmetlen és káros. A közteher %-os mértéke szinte sosem alkotmányossági kérdés. Ha megszorítás kell, lásd áfa-emelés, a metódus adott. De a szisztémát a közhatalom kénye-kedve szerint átírni kríziskor sem helyénvaló. Válaszúthoz értünk, talán már túl is vagyunk a vörös vonalon. Objektív felelősséggel, az alárendelt félre testált bizonyítási teherrel, rendszer-idegen átlagolással ideig-óráig, taktikailag lehet operálni, plusz-pénzt és kiutat keresni. Ám ennek a stratégiai eredménye: kényelmes, döjfös, inaktív államhatalom és vele szemben remegő, ideges, trükköző és morális mentséget lelő ügyfél. Megéri??!

8 Hidegvíz, meleg víz Néha a közgazdasági, a jogi logika, s a józan paraszti ész egybeesik. Nemcsak alkotmányosan és financiálisan kifogásolható a piaci érték, avagy a tevékenységre jellemző kereset, mint bázis, hanem a tiszta ész kritikájaként is. Ismét ügyvédi példa ad szemléltetést. Az összlétszámunk tízezer fő, az eltartó-képesség ennek a negyede-ötöde. Van talán ezer fő prókátor-oligarcha, van 4-5 ezer fős középosztály, és sajnos van pár-ezer, a minimálbér környékén tengődő kolléga is. Van mindennek jelleghasonló, alsó széle közepe? Nincsen! A jellemző, piaci (m)érték csakis múltbeli, bizonytalan tételek átlag-értéke volna. Az átlag csalóka: mint amikor az ember egyik lába 100 fokos forró, a másik 0 fokos jéghideg vízben van. Átlagosan jól van, de ténylegesen!? Orvosilag ugyanez: 10 napig tart a hasmenés, majd 10 napig a szorulás. Átlagban remek az emésztés! Belenyugodjunk? Nem mehet szembe egyetlen törvény sem a józan ésszel. Az írott törvény akkor igazán erős, ha íratlan törvénnyé is válik.

9 Válság, normavilágosság Az AB negatív jogalkotó, elvi precedens-bíróság. Döntéseit felülírni alkotmánymódosítással avagy saját jogfejlesztő, új határozatával lehet. Néha a jogilag biztonságos következetesség, az autonómiát és az alapjogot megillető jogvédelem elvész a testület munkájában is. Mindenütt nagyobb jogbiztonságra, normavilágosságra volna szükség. Egyelőre nem lehet megtippelni a testület várható döntését, s annak időszerűségét sem. 3 éve, a VOSZ-nál a jósnő esetével tréfálkoztam. Idegesen hallgatja az ifjú bombázó a jósnő látomását: meg fog halni az ura! Válasz: azt én is tudom, azt mondja meg, mennyit kapok érte?! 2010-ben a hibás új törvény megszorító filozófiájának indítékával, a válsággal lehet derűsen takarózni. Ami nem vicc: félő, hogy a járulék-alap négy-ötszörös felemelése bukásra ítél menedzser-vállalkozókat. A pesti humor a válságra is kitalált egy történetet. Egy kisvállalkozó férfi neje meglepetést szerez a férjének, ezért váratlanul beállít annak munkahelyére. Benyit az irodába, s látja, hogy a férfi ölében félreérthetetlen helyzetben ott ül a titkárnője. Emberünk, hogy mentse a menthetőt, diktálni kezd:...végül, a T. adóhatóságnak, hadd jelezzem, hogy válság ide vagy oda, nem tudom ezt az irodát egy székkel működtetni. Reméljük, hogy ennél azért jobban járunk. Még van remény arra, hogy egy átlag-mentes saláta-ízű jogi korrekció szülessék.

Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események

Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események Tilk Péter egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események 1. Előzmények 2010 novemberében

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila A vizsgálat megindítása A Lánglovagok Egyesület elnöke beadvánnyal fordult Hivatalomhoz, amelyben az Országos

Részletesebben

Kolláth György: (R)evolúció: a jogállam krédója /kötetbe szerkesztett változat/

Kolláth György: (R)evolúció: a jogállam krédója /kötetbe szerkesztett változat/ 1 Kolláth György: (R)evolúció: a jogállam krédója /kötetbe szerkesztett változat/ Tanulmányom a jogállam(iság) alakulását vizsgálja. Húszéves érlelődésének folyamatát, de főként 2010-től máig tartó mélyrepülését

Részletesebben

Adótudatosság és adóelkerüléssel kapcsolatos lakossági vélemények változása Magyarországon

Adótudatosság és adóelkerüléssel kapcsolatos lakossági vélemények változása Magyarországon Penta Unió Oktatási Centrum Adótudatosság és adóelkerüléssel kapcsolatos lakossági vélemények változása Magyarországon Angyal József Nemzetközi adózás szak Budapest, 2008. Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Lápossy Attila Az eljárás megindítása A szociális szférában dolgozó egyik civil szervezet fordult

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK DönTÉsEK

TARTALOMJEGYZÉK DönTÉsEK TARTALOMJEGYZÉK Döntések... 7 590/B/2007. AB határozat Az Országgyűlés, a Kormány, a minisztérium vagy a helyi önkormányzat által 1994. január 1-je előtt létrehozott alapítványok alapítói közhatalmi szervek,

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Szerkesztőségi ajánlás

Szerkesztőségi ajánlás Szerkesztőségi ajánlás Az Alkotmánybírósági Szemle első számának márciusi megjelenése nem maradt visszhang nélkül. A visszajelzések között voltak érdeklődők, elismerők, de akadtak olyanok is, amelyek a

Részletesebben

Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása:

Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása: Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása: A tevékenységre jellemző kereset és a tevékenység piaci értéke A jogszabály változtatás

Részletesebben

Akérdés megválaszolásakor néhány adottságot figyelembe

Akérdés megválaszolásakor néhány adottságot figyelembe A HATÁROZATOKBAN KIFEJEZÉST KAP A MAGYAR GAZDASÁG TEHERBÍRÓ KÉPESSÉGÉNEK SZÁMÍTÁSBA VÉTELE H A R M A T H Y A T T I L A A L K O T M Á N Y B Í R Ó V A L H A L M A I G Á B O R É S T O R D A I C S A B A B

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

1_ÁltR Az Alkotmány fogalma, történeti típusai az alkotmányosság klasszikus alapelvei Alkotmánytan I. Osiris Kiadó 2002.: 19-29.

1_ÁltR Az Alkotmány fogalma, történeti típusai az alkotmányosság klasszikus alapelvei Alkotmánytan I. Osiris Kiadó 2002.: 19-29. 1_ÁltR Az Alkotmány fogalma, történeti típusai az alkotmányosság klasszikus alapelvei Alkotmánytan I. Osiris Kiadó 2002.: 19-29. oldal I. Az alkotmány fogalma szűkebb és tágabb értelemben [több alkotmány-fogalom]

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA 94/B/2000. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában Dr. Kiss László

Részletesebben

Tilburg University. The Hungarian Constitutional Court on Real Estate Tax Cserne, Peter. Published in: Jogesetek magyarázata

Tilburg University. The Hungarian Constitutional Court on Real Estate Tax Cserne, Peter. Published in: Jogesetek magyarázata Tilburg University The Hungarian Constitutional Court on Real Estate Tax Cserne, Peter Published in: Jogesetek magyarázata Document version: Author final version (often known as postprint) Publication

Részletesebben

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Holló András Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Pokol Béla tanulmányának 1 első másfél sorában megdicsérte az Alkotmánybíróság (1990-től számított) két évtizedes gyakorlatát, majd ezt követően

Részletesebben

SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE

SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE KORREFERÁTUM DEZSŐ MÁRTA BRAGYOVA ANDRÁS: AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON CÍMŰ ELŐADÁSÁHOZ A népszavazások, illetve népszavazási kezdeményezések

Részletesebben

Szlifka Gábor Adójogi változások nemzetközi visszhangja

Szlifka Gábor Adójogi változások nemzetközi visszhangja Pázmány Law Working Papers 2014/32. Szlifka Gábor Adójogi változások nemzetközi visszhangja Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ Szlifka

Részletesebben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Ercsey Zsombor Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Szalayné Sándor

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. május 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. május 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. május 31. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK 51/2010. (IV. 28.) AB határozat... 546 56/2010. (V. 5.) AB határozat.... 560

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6514/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6514/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6514/2013. számú ügyben Előadó: dr. Vass Veronika Az eljárás megindítása Egy magánszemély azért fordult Hivatalomhoz, mert a magasabb összegű családi pótlékra

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

Az alkotmányozói gondolat olvasása

Az alkotmányozói gondolat olvasása Dienes-Oehm Egon Az alkotmányozói gondolat olvasása Figyelemre méltó jogászi karriert futott be Dienes-Oehm Egon, míg 2011-ben az Alkotmánybíróság bírájává választották. Dienes-Oehm 1945-ben született

Részletesebben

Mit ér ma a tulajdonhoz való alkotmányos jog a mezőgazdaságban?

Mit ér ma a tulajdonhoz való alkotmányos jog a mezőgazdaságban? Téglási András egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék Mit ér ma a tulajdonhoz való alkotmányos jog a mezőgazdaságban? Avagy alkotmányossági

Részletesebben

Deák Dániel a tulajdon háborítatlan gyakorlásához fú zó d ó jo g megsértése a közszolgálati végkielégítés megadóztatásával

Deák Dániel a tulajdon háborítatlan gyakorlásához fú zó d ó jo g megsértése a közszolgálati végkielégítés megadóztatásával Deák Dániel a tulajdon háborítatlan gyakorlásához fú zó d ó jo g megsértése a közszolgálati végkielégítés megadóztatásával n. k. m. magyarország elleni Ügye 1. adózás, tulajdon És társadalmi költségek

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 12.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 12. PEDAGÓGUSOK LAPJA 12. LXVI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2010. DECEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN JUS MURMURANDI Értünk szólt a dal december 4-én, azon a kristályhideg, mégis

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila dr. Fecz Dóra Az eljárás megindítása Egy neve elhallgatását kérő panaszos a kötelező gyógyszertári ügyeletre

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Tankönyv Budapest, 2014 Tartalomjegyzék 1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 5 1.1. A gazdasági közigazgatás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben 1. Az eljárás megindítása, előzmények Mozgássérült panaszos a lakás akadálymentesítési támogatással kapcsolatos beadványával fordult

Részletesebben