J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében március 12. napján órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1) Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról Előadó: Polgárőrség elnöke 24/2014.(III.12.) sz. határozat 2) Egyeki Polgárőrség kérelme 25/2014.(III.12.) sz. határozattól - 30/2014.(III.12.) sz. határozatig 3) Tájékoztató a temető üzemeltetéséről Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető 32/2014.(III.12.) sz. határozat 4) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra meghívandó kivitelezőkről döntés 33/2014.(III.12.) sz. határozat 5) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás jóváhagyása 34/2014.(III.12.) sz. határozat 6) Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásának elfogadása 35/2014.(III.12.) sz. határozat 7) Szöghatár Kft. tájékoztatója pályázati projektekkel kapcsolatban 36/2014.(III.12.) sz. határozat 8) Szöghatár Kft. módosított évi pénzügyi terve 37/2014.(III.12.) sz. határozat 9) évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 38/2014.(III.12.) sz. határozat 1/51

2 10) Környezetvédelmi alap felhasználásáról döntés 39/2014.(III.12.) sz. határozat 11) Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 40/2014.(III.12.) sz. határozattól - 42/2014.(III.12.) sz. határozatig 12) Talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 43/2014.(III.12.) sz. határozat 13) Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 44/2014.(III.12.) sz. határozat 14) Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása 45/2014.(III.12.) sz. határozat 15) Egyek, Petőfi u. 66. szám alatti ingatlan felajánlása 46/2014.(III.12.) sz. határozat 16) Egyek, Vörösmarty u. 50. szám alatti ingatlan megvételre történő felajánlása 47/2014.(III.12.) sz. határozat 17) Egyek, Széchenyi u. 19. sz. és az Egyek Eötvös u. 5. sz. alatti ingatlanok felajánlása 48/2014.(III.12.) sz. határozattól - 49/2014.(III.12.) sz. határozatig 18) Számítógép térítésmentes felajánlása az Egyeki Rendőrőrs részére 50/2014.(III.12.) sz. határozat 19) Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 54/2014.(III.12.) sz. határozattól - 60/2014.(III.12.) sz. határozatig 20) Asszisztensek támogatási kérelme vérvételi feladatok finanszírozására 51/2014.(III.12.) sz. határozat 21) Mozgó Szakorvosi Szolgálat működtetéséhez támogatási kérelem 52/2014.(III.12.) sz. határozat 22) Major Jánosné kérelme továbbfoglalkoztatás biztosítására 53/2014.(III.12.) sz. határozat 23) Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme 54/2014.(III.12.) sz. határozata 2/51

3 Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Murvai Ferenc és Dr. Hegyesi Kálmán bizottságit tagok nem tudnak részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Ecsedi János bizottsági tagot, a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. Kérdezi, hogy plusz napirendre valakinek van-e javaslata? A 3. sz. háziorvosi praxis betöltéséről való döntést javasolja napirendre venni. Javasolja napirendre venni a Szöghatár Kft. módosított évi pénzügyi tervét és a Szöghatár Kft. tájékoztatóját pályázati projektekkel kapcsolatban. Kemény István elnök: Kérdezi, hogy a Szociális Szövetkezet által benyújtott kérelmet nem tárgyalja meg a bizottság? Nem lehet az önkormányzatot kötelezni arra, hogy támogassa a Szociális Szövetkezetet, de valamilyen álláspontot foglalni kell. Azt tudja mondani, hogy ugyan felvehetik, de úgysem a Pénzügyi Bizottság fog dönteni ez ügyben. Szerinte az a legjárhatóbb út, ha holnap a Képviselő-testület veszi fel, illetve ha nem sikerülne, akkor a kérdések interpellációknál van rá lehetőség, hogy erről beszéljenek. Ezt a beadványt, még most látták. Ha helyszínen kapják meg az anyagot, akkor általában a bizottságnak az a véleménye, hogy bízzák a Képviselő-testületre a döntést. Javasolja még napirendre venni a Számítógép térítésmentes felajánlását az Egyeki Rendőrőrs részére. Kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel, ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés. Elmondja, hogy a napirendek sorrendjét az előadók megérkezéséhez fogják igazítani. Elsőként az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg a bizottság. 3/51

4 Napirendek tárgyalása: 1) Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról Előadó: Polgárőrség elnöke Kérdezi Soltész Gábort, hogy a tájékoztatót kívánja-e szóban kiegészíteni? Soltész Gábor polgárőrség titkára: Annyival egészítené ki, hogy a évi pénzmaradvány összege nem lett feltüntetve, végig 0 volt és ez módosításra került. Megköszöni a munkájukat és a tájékoztatót is. Elmondja, hogy a évi beszámolónál a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőrség Szövetségnél Ft van feltüntetve támogatásként, a évi tervnél pedig Ft. Kérdezi, hogy mi indokolja ezt a különbséget? Soltész Gábor polgárőrség titkára: A poszeidon rendszerben történt meg a polgárőr igazolványok kiadása és az OPSZ 300 millió Ft-ot adott a Polgárőr Egyesületeknek az új érvényes igazolványok alapján. Ezek alapján Ft támogatást kaptak, ezzel március 31-ig kell elszámolni, mert utófinanszírozásos, illetve emelkedik valamelyest az OPSZ éves támogatása. A másik kérdése, hogy az Egyéb kiadásoknál 2013-ban Ft, évben pedig Ft. Kérdezi, hogy ezt a különbséget mi indokolja? Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Igazából nem tudják meghatározni, hogy a Nivával mennyit fognak közlekedni. Ez csak egy felvezetés, a pontos számok majd akkor derülnek ki, amikor 2015-ben elkészül a 2014-es beszámoló, hogy az üzemanyag költség növekszik-e vagy nem. Van egy tervezett üzemanyagköltség, illetve a gépkocsinak az egyéb üzemeltetése, vizsgáztatás, gumik stb. Nem tudni azt, hogy mennyi lesz a benzin ára, ezért nem tudják pontosan megmondani. Ezért derül ki mindig az előző évi tényleges beszámolónál. Kérdezi, hogy mennyi volt a Polgárőrség életében a legtöbb bevétel egy évben? Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Mindennel együtt között. Ez mindig attól függ, hogy az OPSZ mennyi pénzt ad. Ez az összeg Ft volt. A pénzügyi tervet nézve látja, hogy az összes bevétel Ft. Mondhatják, hogy egy jó év elé néznek? Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Igen, de ez az Ft, kicsit csalóka, mert ez a Polgárőr Szövetségtől kapott támogatás egy jelentős összeg, ez egy eseti támogatás. Ugyanis nem minden évben kapnak a Polgárőr 4/51

5 Egyesületek igazolvány alapján pénzt. Ezzel már 2015-ben nem tudnak számolni. Ezzel a támogatással igen, ez egy jó év. Ezelőtt soha korábban nem volt olyan, hogy az önkormányzat főállásban közmunkás polgárőröket biztosított volna a Polgárőrség részére. Jelenleg 7 főt biztosítanak, az ő munkabérük éves szinten 7-8 millió Ft. Mondhatják azt, hogy az önkormányzat ahol tudja, maximálisan támogatja a Polgárőrséget, és ez látszik is a működésében? Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Látszik a működésében, viszont azt is kell látni, hogy ha a közfoglalkoztatású polgárőröket leveszik, van fő, aki polgárőrként dolgozik, az ő munkájukhoz jelentős fejlesztésre nem volt lehetőség az elmúlt jó pár évben. Most volt az, amikor tudtak vásárolni pár dolgot (kerékpár, póló, fényvisszaverő mellény, sapka). Ha mindezt megnézik, üzemanyag költségre gyakorlatilag, ha naponta 2 ezer forintot elkocsikáznának, és ha ezt az év 365 napján tennék, akkor több mint 700 ezer Ft-ra lenne szükségük csak üzemanyagra. Ilyen szempontból ezek a számok túlzók. Nyílván sokkal hatásosabb jó időben a kerékpárral való járőrözés. A költségvetés ilyen szempontból nagyon gyermeteg. Kaptak pénzt a Polgárőr Szövetségtől, de ahhoz hogy ez normálisan működjön, ezt a támogatást a duplájára kellene emelnie az önkormányzatnak, - nyílván tisztában vannak az önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel is-, de véleménye szerint a támogatásnak el kellene érni az 1 millió Ft-ot 2-3 éven belül, ami a meglévő infrastruktúra mellett elégséges lenne. Nem vitatja, vannak helyzetek mikor a működést segíti a gépjármű jelenléte, de összességében a járőrözések hatékonyságát kerékpárral és gyalogosan jobban meg lehet oldani. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Igen jobban meg lehet oldani, de nem lehet megoldani, hóesésben, -15 fokban és esőben. Nagyon keveset megy az autó, mert kerékpárral járőröznek. Azt gondolja, hogy ha kerékpárral körbemennek, sokkal többet látnak, mint ha gépjárműből néznének szét. Egészséges törekvés az, hogy az ember mindig többet-többet és jobb szolgáltatási színvonalat szeretne, de arra is vigyázni kell, hogy ha túlzó igényekkel lépnek fel, az kicsit a komolytalanság irányába vihet el mindenkit. Mindenkiben tudatosítani kell, hogy ilyen mértékű bevétele, anyagi támogatása, önkormányzati támogatása a Polgárőrségnek ezelőtt nem volt. Ha ez terjed el és a Polgárőrség is a maximálisat nyújtja, akkor mindenki örülni fog ennek. Viszont, hogy ha az az információ terjed el, hogy az önkormányzat nem kellőképpen, és másik civil szervezethez képest hátrányosan kezeli a Polgárőrséget, az már rossz fényt vet mindenkire. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: A tavalyi zárolt Ft-ról szólt, hogy nagy szükség lett volna rá. Az a támogatás, amit a Polgárőr Szövetség nyújt az utófinanszírozott. Kölcsön kellett kérniük, hogy igénybe tudják venni ezt a lehetőséget. Egy civil szervezet nem mehet bele úgy a következő évre, hogy nincs tartaléka. 5/51

6 Tavaly tavasz óta tudja a Polgárőrség, hogy ez az összeg, zárolásra került. Tavaly decemberben kapta az önkormányzat a támogatást, de ez lehetett volna 0 Ft is, tehát ezzel a zárolt összeggel nem kalkulálhatott volna a Polgárőrség, és nem is kalkuláltak, mert nem is jött az igény, hogy oldják fel. Ha ennek ellenére likviditási gondok voltak, akkor a saját gazdálkodásukba is bele kellett volna nézni, hogy esetleg nagyobb tartalékot lépezni. Illetve ha likviditási gond van, akkor forduljanak az önkormányzathoz. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Mivel a zárolást a Képviselő-testület döntötte el, ő is fogja feloldani. Azt gondolták, hogy miután az önkormányzat megkapta az ÖNHIKI-t, és az anyagi helyzete pozitívan változott a Képviselő-testület fel fogja oldani ezeknek az összegnek a zárolását. Mivel a Polgárőrség részéről nem jött semmiféle jelzés, úgy gondolták sikerült olyan bevételre szert tenni, ami nem indokolja ezt a feloldást. Azt gondolja, hogy vonják le ebből mindannyian a következtetéseket. Minden Képviselő-testület ülésére a meghívó fent van a honlapon és kövessék nyomon ezt. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Egyszerűen meg lehet oldani ezt a kérdést. Ha az önkormányzat Ft-tal megnöveli az ez évi támogatást, legfeljebb zárolva. Elmondja, hogy ha annyi támogatást kapott volna az önkormányzat, amennyi a költségvetésben tervezve volt 55 millió Ft, akkor lett volna jogos elvárás a zárolás automatikus feloldása, ezzel szemben 27 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat, így kérni kellett volna. Maga a támogatási szerződés tartalmazta azt, hogy mennyi összeg van zárolva és a zárolás feloldására semmi nem tér ki. Úgy gondolja, hogy ez az Ft a tavalyi évre elment. Az ide év, a költségvetést még ezután tárgyalják, ha problémájuk van, akkor bármikor jöhetnek kérelemmel az önkormányzat felé, és tudnak arra is hivatkozni, hogy tavaly zároltak tőlük. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Vonják le a konzekvenciát, és a félreértések elkerülése végett a jövőben minden támogatási szerződésben egyértelműen írják bele zárolt tétel esetén, hogy kérelemre feloldja az önkormányzat, ha erre nincs szükség, akkor továbbra se szerepeljen ez a támogatási szerződésben, hogy egyértelművé váljon minden civil szervezet számára, hogy szükséges kérelmet beadni az önkormányzat felé, vagy automatikusan működik. Nem tartja olyan nagy összegnek, hogy az idei költségvetésbe ne legyen betervezhető plusz támogatásként, és zárolva addig, és adják meg az esélyt, hogy az idén benyújthassák a kérelmet a zárolás feloldására. Javasolja, hogy az Ft-tal emeljék meg az idei támogatást, zárolják, és a támogatási szerződésben egyértelműen írják bele, hogy kérni szükséges, vagy automatikusan feloldásra kerül a támogatás. Annyit elmond, hogy ez a javaslat ne a tájékoztatóhoz kerüljön, hanem a Polgárőrségnek van egy kérelme, amit tegnap a bizottsági ülésen pontonként szavaztak és ott hangzott el ez a javaslat. 6/51

7 Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a megköszönik a Polgárőrség munkáját, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 24/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót. A bizottság megköszöni a polgárőrség munkáját. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester 2) Egyeki Polgárőrség kérelme Hajduné Holló Katalin képviselő javaslata, hogy az idei évbe tervezzék be a plusz Ftot és zárolják, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 1 igen szavazattal 2 tartózkodással szavazott. Neki az volt a javaslata, hogy amennyiben likviditási gondjaik vannak, akkor adjanak be támogatási kérelmet erre az Ft-ra hivatkozva. Hasonló ez a javaslat Hajduné Holló Katalin bizottsági tagéhoz, csak ezt a költségvetésben nem tervezik be, de ha gond lesz, úgy is megoldást fognak rá találni. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 25/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy amennyiben likviditási gondjai lesznek az Egyeki Polgárőrségnek, a tavalyi évben zárolt Ft-ra hivatkozva nyújtsanak be támogatási kérelmet. Határidő: folyamatos Felelős: Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke A kérelemben a következő pont a fűtés számla. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: A tegnapi javaslat, hogy az elmúlt évre 2013-ra, a 3x Ft-ot ne kérjék, hivatkozva arra, hogy bár elment a zárolás feloldásának a lehetősége, elment a fűtésszámla kifizetésének a lehetősége is és 2014-re vonatkozóan tervezzék be a fűtési díjat. 7/51

8 Neki más javaslata van. Abba az épületegyüttesbe szeretnének bálás kazánt vásárolni, az önkormányzat közmunkaprogramjain keresztül szeretnének biztosítani tüzelőanyagot, ahogy ezt idén sikerült biztosítani. Bízik benne, hogy jövőre már nem lesznek fűtési költségek. Javasolja, hogy az önkormányzat ezt a 3,94%-ot vállalja magára. A tavalyi év ki van fizetve, az idei évre nincs tervezve a költségvetésben. Kérdezi, hogy mi lesz a fedezet? Ennyivel megnövelik a Belügyminisztériumtól várt támogatási összeget. Ez egy olyan kiadás, amit minden hónapban ki kell fizetni, ha lesz támogatás, ha nem. Az előző döntésükre hivatkozva az előző évet vállalják be, az ideit pedig tervezzék be. Ezzel maximálisan egyetért. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Kifizetik, elszámolják működési költségként. Ecsedi János bizottsági tag: Az elkövetkezendő időszakban, ha a Polgárőrség tudja vállalni, kifizeti, vagy kiköltözik. A visszamenőt ne kérjék már számon. Javasolja, fizessék ki a hivatal költségvetéséből. A falugazdásznak és a polgárőrségnek a hivatal dologi kiadásából fizessék. Ez egy közvetett támogatás lesz, ezt nem lehet csak nettó módon, bruttó módon kell kezelni. Polgármester úr javaslata, hogy a hivatal dologi kiadásaiból fedezzék a falugazdásznak és a polgárőrségnek a fűtésszámláját. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 2 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 26/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgárőrség és a falugazdász irodájának fűtési költségét a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból fedezze. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester 8/51

9 Jelzi, hogy úgy döntsenek már, hogy közvetett támogatásként kapja meg a Polgárőrség, ne úgy, hogy a polgármesteri hivatal dologi kiadásaiból. Módosítja a javaslatát, úgy ahogy Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető elmondta, közvetett támogatásként a polgárőrségnek és a falugazdásznak is. Ez azt jelenti, hogy a rendeletben a hivatal dologi kiadásai le lesznek csökkentve és a Polgárőrség támogatása az önkormányzat költségvetésben meg lesz növelve. És a falugazdászé. Kéri, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 2 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 27/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgárőrség és a falugazdász irodájának fűtési költségét közvetett támogatásként adják az Egyeki Polgárőrség és a falugazdász részére. Valamint az ezzel kapcsolatos kiadások a polgármesteri hivatal dologi kiadásait csökkentik, ugyanilyen mértékben az önkormányzat dologi kiadásai növekednek. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester Kéri, hogy aki Hajduné Holló Katalin képviselő javaslatával ért egyet, hogy visszamenőleg ne fizessenek, az idei évre pedig tervezze be a Polgárőrség a fűtést, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 28/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőr iroda október, november és december havi fűtési költségét ne kérje megfizetni a polgárőrségtől. Az a Polgármesteri Hivatal 2013.évi dologi kiadásai között kerüljön elszámolásra. A Polgárőrség az iroda fűtési költségeit a évre tervezze be. Határidő: folyamatos Felelős: Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke 9/51

10 A legelső határozatot, ami a fűtésre vonatkozik, vissza kellene vonni. Kéri, hogy aki egyetért a határozat visszavonással, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 29/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy a 26/2014.(III.12.) sz. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Antal László bizottsági elnök A harmadik kérés az étterem bérleti díja. Tegnap bizottsági ülésen Györfi István volt jelen és korrigálva lett a kérelem a Házasságkötő teremre, ma reggel ismét korrigálta, hogy az eredeti kérelmet tartják fenn azaz az éttermet kérik. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: 29-én szombatra kérik az éttermet. Az rendben van, hogy Képviselő-testületi döntés van arról, hogy a civil szervezetek részére ingyen oda kell adni az éttermet. Amikor egy ilyen rendezvénnyel kapcsolatosan az a kérés merül fel, hogy nem a Kft-től kérnek ételt, hanem megfőzik máshol, de ahhoz adjanak tányért, evőeszközt, poharat, abroszt. Ezeket majd mind el kell mosogatni. Igaz, hogy felajánlották, hogy segítenek mosogatni, de nem lehet. A HACCP rendszer szerint nem engedhetnek be senkit a konyha területére, csak olyat, aki ott dolgozik, és aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik. Kérte volna Tardi Kálmántól, hogy a költségekhez valamivel járuljanak már hozzá, de mondta, hogy nagyon korlátozott a költségvetésük. Nekik fel kell törölni, el kell mosogatni és ki kell fizetni a villanyszámlát. Ráadásul még zenekar is lesz, ami további plusz energia költség. Amikor erre vonatkozóan Képviselő-testületi döntés született, szerinte 2-3 órás közgyűlés megtartására vonatkozott, nem zenés vacsorás rendezvényre. Döntsék már el, hogy a Kft-nek hogyan, milyen eszközzel kell segíteni a civil szervezeteket. Évente 2-3 alkalommal a lehetőségeit kihasználva minden eszközzel segítsék. Azt mondja, hogy ez a Nonprofit Kft. életébe valamennyire bele kell férjen. Nyílván nem szabad olyan mértékben támogatni ezeket a rendezvényeket, hogy a Kft. emiatt anyagi problémákba keveredjen, de egy elfogadható szintű támogatást, évente 2-3 alkalommal össze kell hozni. 10/51

11 Neki ebből a kérelemből nem jött át, hogy ez a vacsora úgy működik, hogy visznek kaját. Azt hitte, hogy itt a Kft-nek is lesz bevétele, függetlenül attól, hogy az étterem bérleti díja az most elengedésre kerül. A működési engedélyük 180 főre szól, plusz 10 fő lehet a konyhán. Ennél több ember nem tartózkodhat bent. Ha bármiféle munkavédelmi ellenőrzés, vagy bármilyen ellenőrzés során ebből a Kft-nek bírságot kell fizetni, nem tudja, ki fogja kifizetni, de ők nem. Minden egyes rendezvénykor elmondja, hogy 180 fő, plusz 10 fő lehet a konyhán. Ebben az esetben a konyhán nem lesz senki, a konyha le lesz zárva, így ők lehetnek 190-en. Ezek olyan dolgok, amik rajtuk kívülállók, jogszabály határozza meg, be kell tartani. Tehát a kérelem továbbra is az étteremre irányul. Az, hogy az éttermet kinek adják oda ingyen, át van ruházva a Szöghatár Kft. ügyvezetőjére, ezt nem is kell a Képviselő-testülettől kérni. Erről van egy testületi határozat, hogy civil szervezetnek kötelességük odaadni. Ez nem volt kérdés. Ha van egy ilyen határozat, akkor nem kell dönteni. Az a javaslata, hogy az időpontról és a díjakkal kapcsolatban a Kft-vel egyeztessen a Polgárőrség. Pénzügyi Bizottság 30/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az Egyeki Polgárőrség közgyűlésének időpontjáról és költségeiről egyeztessen a polgárőrség és a Szöghatár Kft. Határidő: folyamatos Felelős: Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke Magyar Éva ügyvezető A negyedik kérés, a pályázat utófinanszírozásáról Ft és március közepéig meg kell, hogy kapják az első félévi támogatásukat. Ha holnap el lesz fogadva a költségvetési rendelet, akkor a Polgárőrség jövő hét péntekig megkapja. Kéri, hogy aki a kérelmet támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 11/51

12 Pénzügyi Bizottság 31/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Egyeki Polgárőrség kérelmét, és a részére elkülönített önkormányzati támogatásból Ft-ot biztosítson március 21-ig a polgárőrség részére a Belügyminisztérium Polgárőrségek számára elkülönített keretéből nyert utófinanszírozott támogatás elszámolása érdekében. Határidő: Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 3) Tájékoztató a temető üzemeltetéséről Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Látták, hogy mit fejlesztettek, mit terveznek, illetve javasoltak még pár dolgot, hogy miket kellene még elvégezni. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a temető elkülönített számláján Ft volt év végén, ebből Ft kötelezettséggel terhelt az ajtó felújítása miatt, tehát marad rajta. Ha esetleg úgy döntenek később, akkor ez az összeg másra nem lesz felhasználva. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Ismerteti mennyi lett az önkormányzat felé átutalva sírhely megváltásból. Ezek közül a legfontosabbnak az útburkolatot tartja, a benti utak sóderral vagy murvával való feltöltését. Az is probléma lesz, hogy a mellette lévő föld magasabban van, a víz szinte mindig megáll. A drótkerítést melyik szakaszon kellene javítani? Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: A hátsó részen. A közmunka programban keletkezett drótkerítéssel mi van? Polgármester úr a romos ingatlanokat akarja vele körbe keríttetni, ezt vele kell leegyeztetni. Elindult a sírhelymegváltás, szépen folyik befelé belőle a bevétel. Egy eset került a Kormányhivatal elé, egy ügyfél megkifogásolta a sírhelymegváltást. A Járási Hivatal helyben hagyta a kérelmet, de az ő és a temető üzemeltető álláspontja szerint nem jogos az, hogy helyben hagyta az ügyfél kérelmét, tehát fizetni kell ezt a sírhelymegváltási díjat. Megfellebbezésre került, a Kormányhivatal előtt van és várják az eredményt. Azt gondolja, hogy ez az egy eset a több százhoz képest nem számottevő. Március vagy április a határidő, 12/51

13 amikor felül lehet vizsgálni, hogy kik azok, akik nem váltották meg, azután jön a közös sírhely kijelölése és akkor meg lehet kezdeni a meg nem váltott sírhelyek értékesítését. Amit a jogszabály előírt a háromszori hirdetést, annak eleget tettek országos és területi lapban is, és helyben is meg lettek keresve. Azt gondolja, hogy az a lehetőség, ami a kezükben volt, azt kimerítették ebben a témakörben. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Elmondja, hogy többen jelentkeztek, akik lemondtak a sírról, jegyzőkönyvbe lett véve, körülbelül 20-ról mondtak le. Urnafal tetőszerkezetének átfestésére a Kft-től lehetne árajánlatot kérni. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Az előtetőt is festeni kellene. Előtetőre még garanciának kell lennie. A vállalkozónak minél hamarabb jelezni kell m drótkerítést elloptak, kérdezi, hogy azt tudják-e pótolni a közmunkaprogramból? Van drót, meg tudják csinálni, csak a lopásra kell valami megoldást találni. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Azért mondta Polgármester úrnak, hogy a biztonságra nagyobb figyelmet kell fordítani. Az ő részéről a cél az, hogy az ajtót cseréljék ki, az már folyamatban van. A következő cél, hogy a boncteremet át kellene alakítani és ott kialakítani a mellékhelyiséget. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Jó ötlet, de télen a fűtést hogy lesz megoldva? Azt meg kell oldani valahogy. Már kért árajánlatot, de még nem érkezett be teljesen. Előre kegyeleti parkot szeretne kialakítani, kis épületekkel. Van rá igény. Erre tervezés, árajánlatkérés folyamatban van, de nyílván döntésre ide kerül a Képviselő-testület elé. Amit még fontosnak tartana, hogy a temető melletti földterületet meg kellene venni. Állítólag a tulajdonos nagyon kitartja az árát. A temető kezd betelni. Ebben az évben még nem probléma, de szerinte jövőre, 2 év múlva ez probléma lesz, be fog telni és nem tudnak hova temetkezni. Már a temető üzemeltető hátul szűkíti a sorokat, ami nem teljesen jó dolog, mert jó, hogy ha a temetőnek van egy zöld jellege. A temető melletti területeket vagy megveszik aranyáron vagy egyszerűen kisajátítják. 13/51

14 A kisajátításnál bizonyítani kell, hogy különös közérdek. Előkeres egy előterjesztést, amikor pár évvel ezelőtt ki akartak sajátítani bizonyos ingatlanokat és akkor körbejárta a kisajátítás szabályát. Majd megnézi. Ezt körbe kell járni. Ebben az évben valamit lépni kell, vagy megveszik, vagy el kell indítani a kisajátítást, mert pár éven belül oda jutnak, hogy nem tudják az embereket hova temetni. Ecsedi János bizottsági tag: Felmerült a WC kérdése. Kérdezi, hogy nincs arra lehetőség, hogy mobil WC-ét helyezzenek oda? Meg kellene nézni, annak milyen költsége van? A temetőben is lehetne. A közmunkaprogramban nem férne bele egy-két helyre ennek a költsége? A közmunkások részére a mobil WC-ét, teljesen jónak gondolja, a temetőbe nem. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Ha bekerül a boncterembe, mert felmerül valami ötlet, hogy ne fagyjon el, akkor is érdemes lenne a végére egy mobil WC-ét tenni. A tájékoztatóban lévő javasolt fejlesztéseken mindenki gondolkozzon, Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető mondta, hogy van még pénzmaradvány. Plusz bevételek is folyamatosan jönnek. Ő elsőként az urnafal tetőszerkezetének festésére mondta, hogy kérjenek árajánlatot a Szöghatár Kft.-től. Az előtetőre mondták, hogy szóljanak a vállalkozónak, mert garanciális és javítsa ki. Az urnafal tetőszerkezetére nem kell árajánlatot kérni, mert vannak festők és kifestetik velük. Az anyagköltséget Magyar Éva ügyvezető átszámlázza, ők pedig elszámolják ennek a költségére. Kérdezi, hogy a benti utak zúzott kővel való feltöltése milyen költség lenne? Azt gondolja, hogy körülbelül 3-4 millió Ft. Elfogadja, hogy tényleg jó lenne az, de először a faluban csinálják meg az utakat. Ha idén beindul a térkő gyártás, akkor szeretne térkövezni. Ismerteti, hol szeretne térköveztetni. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy mindenki gondolkozzon a fejlesztéseken, kézfelemeléssel jelezze. 14/51

15 Pénzügyi Bizottság 32/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester Hegyi Elemérné temető üzemeltető A vendégekre való tekintettel a következő napirendi pontokat veszik előre: 4) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra meghívandó kivitelezőkről döntés 5) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás jóváhagyása Kérdezi, hogy a kiküldött anyaghoz képest van-e szóbeli kiegészítés? Beszéljenek már az értékelésről, hogy mi alapján értékelnek majd? Mint minden közbeszerzési dokumentációnál, illetve felhívásnál vannak a jogszabály által előírt kötelező elemek, amire nézve a Képviselő-testületnek nincs döntési kompetenciája, ezek bele dolgozásra kerültek és vannak azok, amik a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, ezek sárgával vannak jelölve az anyagban az alkalmassági feltételeknél. Ez a felhívás úgy lett összeállítva, hogy a legolcsóbb ellenszolgáltatás lehet a pályázat nyertese. Természetesen ez nem kőbe vésett dolog, ők előzetesen így egyeztették le, de lehet a nyertes az összességében legelőnyösebb árajánlat is, azokra értékelési szempontokat kell meghatározni. Tulajdonképpen ez az eljárás lehetett volna nyílt eljárás is, de a pályázati dokumentációban már megjelölték, hogy meghívásos eljárást fognak lebonyolítani, úgyhogy ehhez tartják is magukat. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Az önkormányzat ennek a finanszírozására kötött egy támogatási szerződést. A támogatási szerződésnek, a közbeszerzési terv is egy mellékletét képezi, és ott már az eljárás típusát kiválasztotta az önkormányzat. Ez a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. Az ilyen eljárásnál mindig vitatható az, hogy megfelel a verseny és egyéb szabályoknak. A támogatás felhasználásának és annak a szabályosságát ellenőrzik utólag, - már pedig nyílván fogják - akkor az önkormányzat közbeszerzési kötelezettséggel vagy kötelezettség alapján kifejezetten a szerződés szerint jár el, akkor, amikor ezt az eljárási formát választja. Ezt ilyen értelemben utólag kifogásolni nem lehet. Ennek az eljárásnak az a lényege, hogy legalább 3 ajánlattevőt kell az eljárásba bevonni, úgy hogy ezek megfeleljenek a vonatkozó jogszabálynak, az az mikro-kis vagy középvállalkozások. A fizetési határidőnél kormányrendeletet jelöltek meg és nem pedig konkrét fizetési határidőt. Illetve kellene dönteni az alkalmassági feltételekről. Az egyik feltétel, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2012-ben veszteségesen működik, a másik feltétel pedig, hogy 100 és 50 millió Ft-nak megfelelő árbevétellel rendelkezik a 2012-es üzleti évben. A műszaki alkalmasság vonatkozásában legalább 250 millió Ft értékű referenciával rendelkezzen az elmúlt 5 évben építési beruházások terén. Azt gondolja, hogy ez az utóbbi teljesen indokolt, 15/51

16 normális kikötés. A pénzügyinél, viszont akit meg akar hívni az önkormányzat meg kell nézni meg felel-e a feltételeknek. Tehát ezeket kell eldönteni. A legalacsonyabb ellenszolgáltatásra van összeállítva, de az is Képviselő-testületi kompetencia hogy összességében a legelőnyösebb és az a bizonyos pontozási eljárás és a feltételeknek a meghatározása. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Azt javasolja az önkormányzatnak ennél a meghatározásnál, hogy azt vegye figyelembe, hogy kiket akar meghívni. Nyílván olyat sem érdemes meghívni, aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek. A kettőt összhangba kell hozni. A felhívásban az szerepel, hogy 2012-ben 100 millió forint az árbevétel, ezt levenné 50 millióra, a másik értéket az építési- szerelési tevékenységet 25 millióra javasolja levenni. Minél kisebb az összeg, annál nagyobb esélye van a kisebb cégeknek. Azt is figyelembe kell venni, hogy a beruházás biztonsága is számít. Tehát nagyon kis cégnek sem lehet adni, mert mi van, ha bebukja. Kérdezi, hogy a műszaki alkalmasság marad 250 millió Ft? Azon is lehet változtatni. Tehát, ami sárgával van kiemelve, abban kell dönteniük. Ecsedi János bizottsági tag: Van-e már olyan jelölt, akit tudnak, hogy meg fognak hívni és tudják-e, hogy alkalmas rá? Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Illetve a másik feltétel, hogy ne legyen veszteséges. 3-4 céget beszéltek Polgármester úrral. Küldött Képviselő-testületnek egy t, hogy ha van valakinek javaslata, akkor tegye meg. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Ő a Nádép Kft-ét javasolja. Azt ők is javasolták. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Ezeket a feltételeket úgy kellene meghatározni, hogy akit meg kíván hívni az önkormányzat, azok ennek megfeleljenek. Azt mondja, hogy most írják össze a cégneveket, és a holnapi testületi ülésre meg kell vizsgálni, hogy melyik alkalmas. Azt mondja, hogy itt a lehetőség mindenkinek. Meg lett kérdezve mindenki, javasoljanak cégeket. De, hogy ha az lesz az eredménye, hogy a javasolt 16/51

17 cégek közül legalább 3 nem lesz alkalmas a részvételre, akkor legyen felhatalmazva, hogy még hívjon hozzá más cégeket. Szerinte ez nem lehet, mert a szabályzatban úgy van, hogy a Képviselő-testület dönt az ajánlatokról. Meg kell változtatni. Bóta Barbara aljegyző: Az Universal Bau belefér a mikro-kis középvállalkozás fogalmába? Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Abba biztosan belefér, csak nem tudja, hogy a többinek megfelel-e. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Ő a Józsa Kft-ét is jó szívvel javasolná. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Azt javasolja, hogy ezeket a feltételeket a Pénzügyi Bizottság ne fogadja el, hanem a meghívottaknak megfelelően alakítsák ki. Annak a néhány cégnek, akinek a neve felmerül meg kell kérdezni, hogy mely feltételnek felelnek meg. Bóta Barbara aljegyző: Most lehet, hogy eszükbe jut 4-5 cég név, akikben semmi hasonlóság nincs. Az egyik mikro, a másik kis és középvállalkozás. Az egyiknek x referenciája van, a másiknak 10-szer annyi. Nem mindegy, hogy hol szabják meg a határt. Ő meg azt mondja, hogy akit javasolnak azt meg kell hívni, és az eljárásnál kiderül, hogy megfelel vagy nem. Szerinte a legkisebb cég a Tízen Együtt Kft. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: A világon semmi kivetni való nincs és semmilyen vonatkozásában nem sérti sem a közbeszerzési törvényt, sem egyéb más jogszabályt, ha felhívnak egy potenciális ajánlatkérő céget, hogy terveznek egy közbeszerzést, és mondják meg, hogy mennyi az árbevételük, nyereségesek voltak-e 2012-ben, ha nem voltak, akkor melyik évben voltak nyereségesek. Ezt meg lehet kérdezni. A jogszabály csak azt mondja, hogy nem vehet részt az ajánlattevő az ajánlati feltételek kidolgozásában és az eljárás előkészítésében. Az nem egy előkészítés, hogy ezt valaki megkérdezi. Ki az, aki olyat akar meghívni, aki nem felel meg a feltételeknek. Nem azt kell megmondani, hogy milyen feltételeket írjanak ki, hanem fel kell tenni nekik néhány kérdést és annak alapján lehet a feltételeket meghatározni. Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó: Ismerteti az eddig ajánlott cégek (Nádép Kft, Józsa Kft, Tíz-En Együtt Kft, Universal Bau 96 Bt.) adatait. 17/51

18 Javasolja még meghívni az alábbi cégeket: - Egberstone Kft. - Presztizs Team Kft. - Morotva Víz Energia Kft. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A legkisebb meghívandóhoz kell alakítani a feltételeket, és akkor még a nagy is pályázhat. Holnapra ezeknek a cégeknek utána tudnak nézni, hogy tudjanak dönteni a számokban? Igen, de ha ezeket az értékeket lejjebb viszik, akkor mindegyik belefér. Javasolja, hogy vigyék lentebb az értékeket. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Javasolja, hogy túl sok céget ne hívjanak meg, ő 3 legfeljebb 4 céget javasol. Kérdezi, hogy ki az, aki biztos? Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Universal Bau 96 Bt. és a Nádép Kft. A Tíz-En Együtt Kft nem? Dr. Berecz Orsolya: Szerinte az kicsi a többihez képest és biztos, hogy nincs tartaléka, hogy megfinanszírozza. Polgármester úr az mondta, hogy a Tíz-En Együtt Kft-ét egy cég segítené. A feltételeken nem kell lazítani, szerezzenek olyan partnert, akivel együtt tudnak pályázni. Szerinte ne bonyolítsák. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Azt mondja, hogy minél kevesebb ajánlattevőt hívjanak meg, legalább hármat és mind feleljen meg a feltételeknek. Már a 4 is sok. Azt írják ki, hogy az elmúlt 3 évben legalább 2- ben nyereségesen működjön. A referencia vonatkozásában legalább rendelkezzen 50 millió Ft árbevétellel és ebből legalább 25 millió Ft legyen építési beruházás és rendelkezzen az elmúlt 5 évben 250 millió Ft építési beruházás referenciával, ezen is lehet csökkenteni, levenni 50 vagy 100 millió Ft-ra. Ez a két cég meg fog felelni, meg kell nézni, a Józsa Kft-ét. 18/51

19 Tehát az elmúlt 5 évben rendelkezzen legalább 50 vagy 100 millió Ft építési beruházásra vonatkozó referenciával, aki 5 év alatt nem épített semmit, azt nem is szabad megkérdezni. Javasolja, hogy nézzék meg még a Józsa Kft-ét, ha az a véleményük, hogy az jó. Vagy esetleg még a Morotva Víz Energia Kft-ét. Olyat kell meghívni, akinek a munkáját ismerik. Ez teljesen egyértelmű. A Tíz-En Együtt Kft. még nem épített semmit, pénzük nincs, akkor ő őket nem hívná meg. De ő az egyetlen, aki helyi. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Akármilyen helyi, az önkormányzatnak nem lehet célja, hogy elbukja ezt a beruházást, vagy olyan csinálja meg, aki nem tudja megépíteni. Olyat kell keresni, akinek a munkáját ismerik. Nagyon szigorú szerződéses feltételek vannak, nyílván lehet, hogy az változni fog, még tárgyalnak róla. Biztosítást kell adni, biztosítást kell kötni. Ez az önkormányzat érdeke, hogy ezek jók legyenek. Egy idegen cégtől lehet követelni. Akkor lehet, azt a politikát kellene követni, hogy meg kell hívni 3 céget, aki tényleg meg tudja csinálni és ezt a Tízen Együtt Kft-ét, helyi céget. Akkor hívják meg, ezt a 4 céget, aki a legtöbb szavazatot fogja kapni. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Azt mondaná, akkor hogy az elmúlt 3 üzleti évben legalább 1x legyen nyereséges, a másik feltétel, hogy legyen évente 50 millió Ft árbevétele és 25 millió Ft építési beruházása és az elmúlt 5 évben legyen legalább 50 millió Ft építési beruházás referenciája. Holnapra meg kell nézni, hogy ezek a cégek megfelelnek-e a feltételeknek. Kérdezi, hogy van-e indítvány, hogy egyenként szavazzanak a cégekről? Ezt a négy céget javasolja a bizottság: 1) Nádép Kft. 2) Józsa Kft. 3) Tíz-En Együtt Kft. 4) Universal Bau 96 Bt. Ő még javasolná meghívni a Morotva Víz Energia Kft.-ét is. Kérdezi, hogy az Egberstone Kft. és a Presztizs Team Kft.-ét nem hívják meg? Bóta Barbara aljegyző: Ezek építési vállalkozások? 19/51

20 A Presztizs Team Kft. műszaki ellenőrzéssel és tervellenőrzéssel foglalkozik. Azt mondja, hogy legyen ez a 4-5 cég, és ha ezek között alkalmatlanok vannak, akkor jönnek ők, a tartaléklistáról. Kérdezi, hogy van rá indítvány, hogy a cégekről külön szavazzanak? Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Elmondja, hogy a Morotva Víz Energia Kft. is megfelelne. Bóta Barbara aljegyző: Az önkormányzatnak biztos az az érdeke, hogy olyan céggel kössön szerződést, aki tőkeerős és meg tudja finanszírozni és határidőbe be tudja fejezni. A bizottság részéről nincs indítvány arra, hogy a meghívandó cégekről külön szavazzanak. Akkor 4 cég, plusz a helyi cég. Ezzel egyet tud érteni. Kéri, hogy aki az alábbi cégek meghívásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 1) NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2) Józsa Kft. 3) Tíz-En Együtt Kft. 4) Universal Bau 96 Bt. 5) Morotva-Víz-Energia Kft. Pénzügyi Bizottság 33/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Védőnői szolgálat épületének küldő-belső felújítása c. pályázatra az alábbi cégeket hívja meg: 1) NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.) 2) Józsa Kft. (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.) 3) Tíz-En Együtt Kft. (4069 Egyek, Ady E. u. 11.) 4) Universal Bau 96 Bt. (4029 Debrecen, Csillag u. 53.) 5) Morotva-Víz-Energia Kft. (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25.) Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester, Dr. Kovács Tibor ügyvéd Az ajánlattételi felhívás módosítására az alábbi javaslatok hangzottak el: 20/51

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013. TERKA 11/2013. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. május 27. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV 30/2014.

JEGYZŐ KÖNYV 30/2014. 30/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. december 15. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5.-én 17 óra 00 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 109/2014. (VIII. 7.) BVKt 110/2014. (VIII. 7.) BVKt 111/2014. (VIII. 7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben