J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében március 12. napján órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1) Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról Előadó: Polgárőrség elnöke 24/2014.(III.12.) sz. határozat 2) Egyeki Polgárőrség kérelme 25/2014.(III.12.) sz. határozattól - 30/2014.(III.12.) sz. határozatig 3) Tájékoztató a temető üzemeltetéséről Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető 32/2014.(III.12.) sz. határozat 4) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra meghívandó kivitelezőkről döntés 33/2014.(III.12.) sz. határozat 5) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás jóváhagyása 34/2014.(III.12.) sz. határozat 6) Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásának elfogadása 35/2014.(III.12.) sz. határozat 7) Szöghatár Kft. tájékoztatója pályázati projektekkel kapcsolatban 36/2014.(III.12.) sz. határozat 8) Szöghatár Kft. módosított évi pénzügyi terve 37/2014.(III.12.) sz. határozat 9) évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 38/2014.(III.12.) sz. határozat 1/51

2 10) Környezetvédelmi alap felhasználásáról döntés 39/2014.(III.12.) sz. határozat 11) Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 40/2014.(III.12.) sz. határozattól - 42/2014.(III.12.) sz. határozatig 12) Talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 43/2014.(III.12.) sz. határozat 13) Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 44/2014.(III.12.) sz. határozat 14) Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása 45/2014.(III.12.) sz. határozat 15) Egyek, Petőfi u. 66. szám alatti ingatlan felajánlása 46/2014.(III.12.) sz. határozat 16) Egyek, Vörösmarty u. 50. szám alatti ingatlan megvételre történő felajánlása 47/2014.(III.12.) sz. határozat 17) Egyek, Széchenyi u. 19. sz. és az Egyek Eötvös u. 5. sz. alatti ingatlanok felajánlása 48/2014.(III.12.) sz. határozattól - 49/2014.(III.12.) sz. határozatig 18) Számítógép térítésmentes felajánlása az Egyeki Rendőrőrs részére 50/2014.(III.12.) sz. határozat 19) Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 54/2014.(III.12.) sz. határozattól - 60/2014.(III.12.) sz. határozatig 20) Asszisztensek támogatási kérelme vérvételi feladatok finanszírozására 51/2014.(III.12.) sz. határozat 21) Mozgó Szakorvosi Szolgálat működtetéséhez támogatási kérelem 52/2014.(III.12.) sz. határozat 22) Major Jánosné kérelme továbbfoglalkoztatás biztosítására 53/2014.(III.12.) sz. határozat 23) Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme 54/2014.(III.12.) sz. határozata 2/51

3 Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Murvai Ferenc és Dr. Hegyesi Kálmán bizottságit tagok nem tudnak részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Ecsedi János bizottsági tagot, a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. Kérdezi, hogy plusz napirendre valakinek van-e javaslata? A 3. sz. háziorvosi praxis betöltéséről való döntést javasolja napirendre venni. Javasolja napirendre venni a Szöghatár Kft. módosított évi pénzügyi tervét és a Szöghatár Kft. tájékoztatóját pályázati projektekkel kapcsolatban. Kemény István elnök: Kérdezi, hogy a Szociális Szövetkezet által benyújtott kérelmet nem tárgyalja meg a bizottság? Nem lehet az önkormányzatot kötelezni arra, hogy támogassa a Szociális Szövetkezetet, de valamilyen álláspontot foglalni kell. Azt tudja mondani, hogy ugyan felvehetik, de úgysem a Pénzügyi Bizottság fog dönteni ez ügyben. Szerinte az a legjárhatóbb út, ha holnap a Képviselő-testület veszi fel, illetve ha nem sikerülne, akkor a kérdések interpellációknál van rá lehetőség, hogy erről beszéljenek. Ezt a beadványt, még most látták. Ha helyszínen kapják meg az anyagot, akkor általában a bizottságnak az a véleménye, hogy bízzák a Képviselő-testületre a döntést. Javasolja még napirendre venni a Számítógép térítésmentes felajánlását az Egyeki Rendőrőrs részére. Kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel, ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés. Elmondja, hogy a napirendek sorrendjét az előadók megérkezéséhez fogják igazítani. Elsőként az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg a bizottság. 3/51

4 Napirendek tárgyalása: 1) Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról Előadó: Polgárőrség elnöke Kérdezi Soltész Gábort, hogy a tájékoztatót kívánja-e szóban kiegészíteni? Soltész Gábor polgárőrség titkára: Annyival egészítené ki, hogy a évi pénzmaradvány összege nem lett feltüntetve, végig 0 volt és ez módosításra került. Megköszöni a munkájukat és a tájékoztatót is. Elmondja, hogy a évi beszámolónál a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőrség Szövetségnél Ft van feltüntetve támogatásként, a évi tervnél pedig Ft. Kérdezi, hogy mi indokolja ezt a különbséget? Soltész Gábor polgárőrség titkára: A poszeidon rendszerben történt meg a polgárőr igazolványok kiadása és az OPSZ 300 millió Ft-ot adott a Polgárőr Egyesületeknek az új érvényes igazolványok alapján. Ezek alapján Ft támogatást kaptak, ezzel március 31-ig kell elszámolni, mert utófinanszírozásos, illetve emelkedik valamelyest az OPSZ éves támogatása. A másik kérdése, hogy az Egyéb kiadásoknál 2013-ban Ft, évben pedig Ft. Kérdezi, hogy ezt a különbséget mi indokolja? Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Igazából nem tudják meghatározni, hogy a Nivával mennyit fognak közlekedni. Ez csak egy felvezetés, a pontos számok majd akkor derülnek ki, amikor 2015-ben elkészül a 2014-es beszámoló, hogy az üzemanyag költség növekszik-e vagy nem. Van egy tervezett üzemanyagköltség, illetve a gépkocsinak az egyéb üzemeltetése, vizsgáztatás, gumik stb. Nem tudni azt, hogy mennyi lesz a benzin ára, ezért nem tudják pontosan megmondani. Ezért derül ki mindig az előző évi tényleges beszámolónál. Kérdezi, hogy mennyi volt a Polgárőrség életében a legtöbb bevétel egy évben? Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Mindennel együtt között. Ez mindig attól függ, hogy az OPSZ mennyi pénzt ad. Ez az összeg Ft volt. A pénzügyi tervet nézve látja, hogy az összes bevétel Ft. Mondhatják, hogy egy jó év elé néznek? Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Igen, de ez az Ft, kicsit csalóka, mert ez a Polgárőr Szövetségtől kapott támogatás egy jelentős összeg, ez egy eseti támogatás. Ugyanis nem minden évben kapnak a Polgárőr 4/51

5 Egyesületek igazolvány alapján pénzt. Ezzel már 2015-ben nem tudnak számolni. Ezzel a támogatással igen, ez egy jó év. Ezelőtt soha korábban nem volt olyan, hogy az önkormányzat főállásban közmunkás polgárőröket biztosított volna a Polgárőrség részére. Jelenleg 7 főt biztosítanak, az ő munkabérük éves szinten 7-8 millió Ft. Mondhatják azt, hogy az önkormányzat ahol tudja, maximálisan támogatja a Polgárőrséget, és ez látszik is a működésében? Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Látszik a működésében, viszont azt is kell látni, hogy ha a közfoglalkoztatású polgárőröket leveszik, van fő, aki polgárőrként dolgozik, az ő munkájukhoz jelentős fejlesztésre nem volt lehetőség az elmúlt jó pár évben. Most volt az, amikor tudtak vásárolni pár dolgot (kerékpár, póló, fényvisszaverő mellény, sapka). Ha mindezt megnézik, üzemanyag költségre gyakorlatilag, ha naponta 2 ezer forintot elkocsikáznának, és ha ezt az év 365 napján tennék, akkor több mint 700 ezer Ft-ra lenne szükségük csak üzemanyagra. Ilyen szempontból ezek a számok túlzók. Nyílván sokkal hatásosabb jó időben a kerékpárral való járőrözés. A költségvetés ilyen szempontból nagyon gyermeteg. Kaptak pénzt a Polgárőr Szövetségtől, de ahhoz hogy ez normálisan működjön, ezt a támogatást a duplájára kellene emelnie az önkormányzatnak, - nyílván tisztában vannak az önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel is-, de véleménye szerint a támogatásnak el kellene érni az 1 millió Ft-ot 2-3 éven belül, ami a meglévő infrastruktúra mellett elégséges lenne. Nem vitatja, vannak helyzetek mikor a működést segíti a gépjármű jelenléte, de összességében a járőrözések hatékonyságát kerékpárral és gyalogosan jobban meg lehet oldani. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Igen jobban meg lehet oldani, de nem lehet megoldani, hóesésben, -15 fokban és esőben. Nagyon keveset megy az autó, mert kerékpárral járőröznek. Azt gondolja, hogy ha kerékpárral körbemennek, sokkal többet látnak, mint ha gépjárműből néznének szét. Egészséges törekvés az, hogy az ember mindig többet-többet és jobb szolgáltatási színvonalat szeretne, de arra is vigyázni kell, hogy ha túlzó igényekkel lépnek fel, az kicsit a komolytalanság irányába vihet el mindenkit. Mindenkiben tudatosítani kell, hogy ilyen mértékű bevétele, anyagi támogatása, önkormányzati támogatása a Polgárőrségnek ezelőtt nem volt. Ha ez terjed el és a Polgárőrség is a maximálisat nyújtja, akkor mindenki örülni fog ennek. Viszont, hogy ha az az információ terjed el, hogy az önkormányzat nem kellőképpen, és másik civil szervezethez képest hátrányosan kezeli a Polgárőrséget, az már rossz fényt vet mindenkire. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: A tavalyi zárolt Ft-ról szólt, hogy nagy szükség lett volna rá. Az a támogatás, amit a Polgárőr Szövetség nyújt az utófinanszírozott. Kölcsön kellett kérniük, hogy igénybe tudják venni ezt a lehetőséget. Egy civil szervezet nem mehet bele úgy a következő évre, hogy nincs tartaléka. 5/51

6 Tavaly tavasz óta tudja a Polgárőrség, hogy ez az összeg, zárolásra került. Tavaly decemberben kapta az önkormányzat a támogatást, de ez lehetett volna 0 Ft is, tehát ezzel a zárolt összeggel nem kalkulálhatott volna a Polgárőrség, és nem is kalkuláltak, mert nem is jött az igény, hogy oldják fel. Ha ennek ellenére likviditási gondok voltak, akkor a saját gazdálkodásukba is bele kellett volna nézni, hogy esetleg nagyobb tartalékot lépezni. Illetve ha likviditási gond van, akkor forduljanak az önkormányzathoz. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Mivel a zárolást a Képviselő-testület döntötte el, ő is fogja feloldani. Azt gondolták, hogy miután az önkormányzat megkapta az ÖNHIKI-t, és az anyagi helyzete pozitívan változott a Képviselő-testület fel fogja oldani ezeknek az összegnek a zárolását. Mivel a Polgárőrség részéről nem jött semmiféle jelzés, úgy gondolták sikerült olyan bevételre szert tenni, ami nem indokolja ezt a feloldást. Azt gondolja, hogy vonják le ebből mindannyian a következtetéseket. Minden Képviselő-testület ülésére a meghívó fent van a honlapon és kövessék nyomon ezt. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Egyszerűen meg lehet oldani ezt a kérdést. Ha az önkormányzat Ft-tal megnöveli az ez évi támogatást, legfeljebb zárolva. Elmondja, hogy ha annyi támogatást kapott volna az önkormányzat, amennyi a költségvetésben tervezve volt 55 millió Ft, akkor lett volna jogos elvárás a zárolás automatikus feloldása, ezzel szemben 27 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat, így kérni kellett volna. Maga a támogatási szerződés tartalmazta azt, hogy mennyi összeg van zárolva és a zárolás feloldására semmi nem tér ki. Úgy gondolja, hogy ez az Ft a tavalyi évre elment. Az ide év, a költségvetést még ezután tárgyalják, ha problémájuk van, akkor bármikor jöhetnek kérelemmel az önkormányzat felé, és tudnak arra is hivatkozni, hogy tavaly zároltak tőlük. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Vonják le a konzekvenciát, és a félreértések elkerülése végett a jövőben minden támogatási szerződésben egyértelműen írják bele zárolt tétel esetén, hogy kérelemre feloldja az önkormányzat, ha erre nincs szükség, akkor továbbra se szerepeljen ez a támogatási szerződésben, hogy egyértelművé váljon minden civil szervezet számára, hogy szükséges kérelmet beadni az önkormányzat felé, vagy automatikusan működik. Nem tartja olyan nagy összegnek, hogy az idei költségvetésbe ne legyen betervezhető plusz támogatásként, és zárolva addig, és adják meg az esélyt, hogy az idén benyújthassák a kérelmet a zárolás feloldására. Javasolja, hogy az Ft-tal emeljék meg az idei támogatást, zárolják, és a támogatási szerződésben egyértelműen írják bele, hogy kérni szükséges, vagy automatikusan feloldásra kerül a támogatás. Annyit elmond, hogy ez a javaslat ne a tájékoztatóhoz kerüljön, hanem a Polgárőrségnek van egy kérelme, amit tegnap a bizottsági ülésen pontonként szavaztak és ott hangzott el ez a javaslat. 6/51

7 Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a megköszönik a Polgárőrség munkáját, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 24/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót. A bizottság megköszöni a polgárőrség munkáját. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester 2) Egyeki Polgárőrség kérelme Hajduné Holló Katalin képviselő javaslata, hogy az idei évbe tervezzék be a plusz Ftot és zárolják, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 1 igen szavazattal 2 tartózkodással szavazott. Neki az volt a javaslata, hogy amennyiben likviditási gondjaik vannak, akkor adjanak be támogatási kérelmet erre az Ft-ra hivatkozva. Hasonló ez a javaslat Hajduné Holló Katalin bizottsági tagéhoz, csak ezt a költségvetésben nem tervezik be, de ha gond lesz, úgy is megoldást fognak rá találni. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 25/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy amennyiben likviditási gondjai lesznek az Egyeki Polgárőrségnek, a tavalyi évben zárolt Ft-ra hivatkozva nyújtsanak be támogatási kérelmet. Határidő: folyamatos Felelős: Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke A kérelemben a következő pont a fűtés számla. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: A tegnapi javaslat, hogy az elmúlt évre 2013-ra, a 3x Ft-ot ne kérjék, hivatkozva arra, hogy bár elment a zárolás feloldásának a lehetősége, elment a fűtésszámla kifizetésének a lehetősége is és 2014-re vonatkozóan tervezzék be a fűtési díjat. 7/51

8 Neki más javaslata van. Abba az épületegyüttesbe szeretnének bálás kazánt vásárolni, az önkormányzat közmunkaprogramjain keresztül szeretnének biztosítani tüzelőanyagot, ahogy ezt idén sikerült biztosítani. Bízik benne, hogy jövőre már nem lesznek fűtési költségek. Javasolja, hogy az önkormányzat ezt a 3,94%-ot vállalja magára. A tavalyi év ki van fizetve, az idei évre nincs tervezve a költségvetésben. Kérdezi, hogy mi lesz a fedezet? Ennyivel megnövelik a Belügyminisztériumtól várt támogatási összeget. Ez egy olyan kiadás, amit minden hónapban ki kell fizetni, ha lesz támogatás, ha nem. Az előző döntésükre hivatkozva az előző évet vállalják be, az ideit pedig tervezzék be. Ezzel maximálisan egyetért. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: Kifizetik, elszámolják működési költségként. Ecsedi János bizottsági tag: Az elkövetkezendő időszakban, ha a Polgárőrség tudja vállalni, kifizeti, vagy kiköltözik. A visszamenőt ne kérjék már számon. Javasolja, fizessék ki a hivatal költségvetéséből. A falugazdásznak és a polgárőrségnek a hivatal dologi kiadásából fizessék. Ez egy közvetett támogatás lesz, ezt nem lehet csak nettó módon, bruttó módon kell kezelni. Polgármester úr javaslata, hogy a hivatal dologi kiadásaiból fedezzék a falugazdásznak és a polgárőrségnek a fűtésszámláját. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 2 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 26/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgárőrség és a falugazdász irodájának fűtési költségét a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból fedezze. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester 8/51

9 Jelzi, hogy úgy döntsenek már, hogy közvetett támogatásként kapja meg a Polgárőrség, ne úgy, hogy a polgármesteri hivatal dologi kiadásaiból. Módosítja a javaslatát, úgy ahogy Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető elmondta, közvetett támogatásként a polgárőrségnek és a falugazdásznak is. Ez azt jelenti, hogy a rendeletben a hivatal dologi kiadásai le lesznek csökkentve és a Polgárőrség támogatása az önkormányzat költségvetésben meg lesz növelve. És a falugazdászé. Kéri, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 2 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 27/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgárőrség és a falugazdász irodájának fűtési költségét közvetett támogatásként adják az Egyeki Polgárőrség és a falugazdász részére. Valamint az ezzel kapcsolatos kiadások a polgármesteri hivatal dologi kiadásait csökkentik, ugyanilyen mértékben az önkormányzat dologi kiadásai növekednek. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester Kéri, hogy aki Hajduné Holló Katalin képviselő javaslatával ért egyet, hogy visszamenőleg ne fizessenek, az idei évre pedig tervezze be a Polgárőrség a fűtést, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 28/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőr iroda október, november és december havi fűtési költségét ne kérje megfizetni a polgárőrségtől. Az a Polgármesteri Hivatal 2013.évi dologi kiadásai között kerüljön elszámolásra. A Polgárőrség az iroda fűtési költségeit a évre tervezze be. Határidő: folyamatos Felelős: Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke 9/51

10 A legelső határozatot, ami a fűtésre vonatkozik, vissza kellene vonni. Kéri, hogy aki egyetért a határozat visszavonással, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 29/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy a 26/2014.(III.12.) sz. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Antal László bizottsági elnök A harmadik kérés az étterem bérleti díja. Tegnap bizottsági ülésen Györfi István volt jelen és korrigálva lett a kérelem a Házasságkötő teremre, ma reggel ismét korrigálta, hogy az eredeti kérelmet tartják fenn azaz az éttermet kérik. Soltész Gábor Polgárőrség titkára: 29-én szombatra kérik az éttermet. Az rendben van, hogy Képviselő-testületi döntés van arról, hogy a civil szervezetek részére ingyen oda kell adni az éttermet. Amikor egy ilyen rendezvénnyel kapcsolatosan az a kérés merül fel, hogy nem a Kft-től kérnek ételt, hanem megfőzik máshol, de ahhoz adjanak tányért, evőeszközt, poharat, abroszt. Ezeket majd mind el kell mosogatni. Igaz, hogy felajánlották, hogy segítenek mosogatni, de nem lehet. A HACCP rendszer szerint nem engedhetnek be senkit a konyha területére, csak olyat, aki ott dolgozik, és aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik. Kérte volna Tardi Kálmántól, hogy a költségekhez valamivel járuljanak már hozzá, de mondta, hogy nagyon korlátozott a költségvetésük. Nekik fel kell törölni, el kell mosogatni és ki kell fizetni a villanyszámlát. Ráadásul még zenekar is lesz, ami további plusz energia költség. Amikor erre vonatkozóan Képviselő-testületi döntés született, szerinte 2-3 órás közgyűlés megtartására vonatkozott, nem zenés vacsorás rendezvényre. Döntsék már el, hogy a Kft-nek hogyan, milyen eszközzel kell segíteni a civil szervezeteket. Évente 2-3 alkalommal a lehetőségeit kihasználva minden eszközzel segítsék. Azt mondja, hogy ez a Nonprofit Kft. életébe valamennyire bele kell férjen. Nyílván nem szabad olyan mértékben támogatni ezeket a rendezvényeket, hogy a Kft. emiatt anyagi problémákba keveredjen, de egy elfogadható szintű támogatást, évente 2-3 alkalommal össze kell hozni. 10/51

11 Neki ebből a kérelemből nem jött át, hogy ez a vacsora úgy működik, hogy visznek kaját. Azt hitte, hogy itt a Kft-nek is lesz bevétele, függetlenül attól, hogy az étterem bérleti díja az most elengedésre kerül. A működési engedélyük 180 főre szól, plusz 10 fő lehet a konyhán. Ennél több ember nem tartózkodhat bent. Ha bármiféle munkavédelmi ellenőrzés, vagy bármilyen ellenőrzés során ebből a Kft-nek bírságot kell fizetni, nem tudja, ki fogja kifizetni, de ők nem. Minden egyes rendezvénykor elmondja, hogy 180 fő, plusz 10 fő lehet a konyhán. Ebben az esetben a konyhán nem lesz senki, a konyha le lesz zárva, így ők lehetnek 190-en. Ezek olyan dolgok, amik rajtuk kívülállók, jogszabály határozza meg, be kell tartani. Tehát a kérelem továbbra is az étteremre irányul. Az, hogy az éttermet kinek adják oda ingyen, át van ruházva a Szöghatár Kft. ügyvezetőjére, ezt nem is kell a Képviselő-testülettől kérni. Erről van egy testületi határozat, hogy civil szervezetnek kötelességük odaadni. Ez nem volt kérdés. Ha van egy ilyen határozat, akkor nem kell dönteni. Az a javaslata, hogy az időpontról és a díjakkal kapcsolatban a Kft-vel egyeztessen a Polgárőrség. Pénzügyi Bizottság 30/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az Egyeki Polgárőrség közgyűlésének időpontjáról és költségeiről egyeztessen a polgárőrség és a Szöghatár Kft. Határidő: folyamatos Felelős: Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke Magyar Éva ügyvezető A negyedik kérés, a pályázat utófinanszírozásáról Ft és március közepéig meg kell, hogy kapják az első félévi támogatásukat. Ha holnap el lesz fogadva a költségvetési rendelet, akkor a Polgárőrség jövő hét péntekig megkapja. Kéri, hogy aki a kérelmet támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 11/51

12 Pénzügyi Bizottság 31/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Egyeki Polgárőrség kérelmét, és a részére elkülönített önkormányzati támogatásból Ft-ot biztosítson március 21-ig a polgárőrség részére a Belügyminisztérium Polgárőrségek számára elkülönített keretéből nyert utófinanszírozott támogatás elszámolása érdekében. Határidő: Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 3) Tájékoztató a temető üzemeltetéséről Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Látták, hogy mit fejlesztettek, mit terveznek, illetve javasoltak még pár dolgot, hogy miket kellene még elvégezni. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a temető elkülönített számláján Ft volt év végén, ebből Ft kötelezettséggel terhelt az ajtó felújítása miatt, tehát marad rajta. Ha esetleg úgy döntenek később, akkor ez az összeg másra nem lesz felhasználva. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Ismerteti mennyi lett az önkormányzat felé átutalva sírhely megváltásból. Ezek közül a legfontosabbnak az útburkolatot tartja, a benti utak sóderral vagy murvával való feltöltését. Az is probléma lesz, hogy a mellette lévő föld magasabban van, a víz szinte mindig megáll. A drótkerítést melyik szakaszon kellene javítani? Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: A hátsó részen. A közmunka programban keletkezett drótkerítéssel mi van? Polgármester úr a romos ingatlanokat akarja vele körbe keríttetni, ezt vele kell leegyeztetni. Elindult a sírhelymegváltás, szépen folyik befelé belőle a bevétel. Egy eset került a Kormányhivatal elé, egy ügyfél megkifogásolta a sírhelymegváltást. A Járási Hivatal helyben hagyta a kérelmet, de az ő és a temető üzemeltető álláspontja szerint nem jogos az, hogy helyben hagyta az ügyfél kérelmét, tehát fizetni kell ezt a sírhelymegváltási díjat. Megfellebbezésre került, a Kormányhivatal előtt van és várják az eredményt. Azt gondolja, hogy ez az egy eset a több százhoz képest nem számottevő. Március vagy április a határidő, 12/51

13 amikor felül lehet vizsgálni, hogy kik azok, akik nem váltották meg, azután jön a közös sírhely kijelölése és akkor meg lehet kezdeni a meg nem váltott sírhelyek értékesítését. Amit a jogszabály előírt a háromszori hirdetést, annak eleget tettek országos és területi lapban is, és helyben is meg lettek keresve. Azt gondolja, hogy az a lehetőség, ami a kezükben volt, azt kimerítették ebben a témakörben. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Elmondja, hogy többen jelentkeztek, akik lemondtak a sírról, jegyzőkönyvbe lett véve, körülbelül 20-ról mondtak le. Urnafal tetőszerkezetének átfestésére a Kft-től lehetne árajánlatot kérni. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Az előtetőt is festeni kellene. Előtetőre még garanciának kell lennie. A vállalkozónak minél hamarabb jelezni kell m drótkerítést elloptak, kérdezi, hogy azt tudják-e pótolni a közmunkaprogramból? Van drót, meg tudják csinálni, csak a lopásra kell valami megoldást találni. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Azért mondta Polgármester úrnak, hogy a biztonságra nagyobb figyelmet kell fordítani. Az ő részéről a cél az, hogy az ajtót cseréljék ki, az már folyamatban van. A következő cél, hogy a boncteremet át kellene alakítani és ott kialakítani a mellékhelyiséget. Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője: Jó ötlet, de télen a fűtést hogy lesz megoldva? Azt meg kell oldani valahogy. Már kért árajánlatot, de még nem érkezett be teljesen. Előre kegyeleti parkot szeretne kialakítani, kis épületekkel. Van rá igény. Erre tervezés, árajánlatkérés folyamatban van, de nyílván döntésre ide kerül a Képviselő-testület elé. Amit még fontosnak tartana, hogy a temető melletti földterületet meg kellene venni. Állítólag a tulajdonos nagyon kitartja az árát. A temető kezd betelni. Ebben az évben még nem probléma, de szerinte jövőre, 2 év múlva ez probléma lesz, be fog telni és nem tudnak hova temetkezni. Már a temető üzemeltető hátul szűkíti a sorokat, ami nem teljesen jó dolog, mert jó, hogy ha a temetőnek van egy zöld jellege. A temető melletti területeket vagy megveszik aranyáron vagy egyszerűen kisajátítják. 13/51

14 A kisajátításnál bizonyítani kell, hogy különös közérdek. Előkeres egy előterjesztést, amikor pár évvel ezelőtt ki akartak sajátítani bizonyos ingatlanokat és akkor körbejárta a kisajátítás szabályát. Majd megnézi. Ezt körbe kell járni. Ebben az évben valamit lépni kell, vagy megveszik, vagy el kell indítani a kisajátítást, mert pár éven belül oda jutnak, hogy nem tudják az embereket hova temetni. Ecsedi János bizottsági tag: Felmerült a WC kérdése. Kérdezi, hogy nincs arra lehetőség, hogy mobil WC-ét helyezzenek oda? Meg kellene nézni, annak milyen költsége van? A temetőben is lehetne. A közmunkaprogramban nem férne bele egy-két helyre ennek a költsége? A közmunkások részére a mobil WC-ét, teljesen jónak gondolja, a temetőbe nem. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Ha bekerül a boncterembe, mert felmerül valami ötlet, hogy ne fagyjon el, akkor is érdemes lenne a végére egy mobil WC-ét tenni. A tájékoztatóban lévő javasolt fejlesztéseken mindenki gondolkozzon, Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető mondta, hogy van még pénzmaradvány. Plusz bevételek is folyamatosan jönnek. Ő elsőként az urnafal tetőszerkezetének festésére mondta, hogy kérjenek árajánlatot a Szöghatár Kft.-től. Az előtetőre mondták, hogy szóljanak a vállalkozónak, mert garanciális és javítsa ki. Az urnafal tetőszerkezetére nem kell árajánlatot kérni, mert vannak festők és kifestetik velük. Az anyagköltséget Magyar Éva ügyvezető átszámlázza, ők pedig elszámolják ennek a költségére. Kérdezi, hogy a benti utak zúzott kővel való feltöltése milyen költség lenne? Azt gondolja, hogy körülbelül 3-4 millió Ft. Elfogadja, hogy tényleg jó lenne az, de először a faluban csinálják meg az utakat. Ha idén beindul a térkő gyártás, akkor szeretne térkövezni. Ismerteti, hol szeretne térköveztetni. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy mindenki gondolkozzon a fejlesztéseken, kézfelemeléssel jelezze. 14/51

15 Pénzügyi Bizottság 32/2014.(III.12.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester Hegyi Elemérné temető üzemeltető A vendégekre való tekintettel a következő napirendi pontokat veszik előre: 4) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra meghívandó kivitelezőkről döntés 5) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás jóváhagyása Kérdezi, hogy a kiküldött anyaghoz képest van-e szóbeli kiegészítés? Beszéljenek már az értékelésről, hogy mi alapján értékelnek majd? Mint minden közbeszerzési dokumentációnál, illetve felhívásnál vannak a jogszabály által előírt kötelező elemek, amire nézve a Képviselő-testületnek nincs döntési kompetenciája, ezek bele dolgozásra kerültek és vannak azok, amik a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, ezek sárgával vannak jelölve az anyagban az alkalmassági feltételeknél. Ez a felhívás úgy lett összeállítva, hogy a legolcsóbb ellenszolgáltatás lehet a pályázat nyertese. Természetesen ez nem kőbe vésett dolog, ők előzetesen így egyeztették le, de lehet a nyertes az összességében legelőnyösebb árajánlat is, azokra értékelési szempontokat kell meghatározni. Tulajdonképpen ez az eljárás lehetett volna nyílt eljárás is, de a pályázati dokumentációban már megjelölték, hogy meghívásos eljárást fognak lebonyolítani, úgyhogy ehhez tartják is magukat. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd: Az önkormányzat ennek a finanszírozására kötött egy támogatási szerződést. A támogatási szerződésnek, a közbeszerzési terv is egy mellékletét képezi, és ott már az eljárás típusát kiválasztotta az önkormányzat. Ez a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. Az ilyen eljárásnál mindig vitatható az, hogy megfelel a verseny és egyéb szabályoknak. A támogatás felhasználásának és annak a szabályosságát ellenőrzik utólag, - már pedig nyílván fogják - akkor az önkormányzat közbeszerzési kötelezettséggel vagy kötelezettség alapján kifejezetten a szerződés szerint jár el, akkor, amikor ezt az eljárási formát választja. Ezt ilyen értelemben utólag kifogásolni nem lehet. Ennek az eljárásnak az a lényege, hogy legalább 3 ajánlattevőt kell az eljárásba bevonni, úgy hogy ezek megfeleljenek a vonatkozó jogszabálynak, az az mikro-kis vagy középvállalkozások. A fizetési határidőnél kormányrendeletet jelöltek meg és nem pedig konkrét fizetési határidőt. Illetve kellene dönteni az alkalmassági feltételekről. Az egyik feltétel, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2012-ben veszteségesen működik, a másik feltétel pedig, hogy 100 és 50 millió Ft-nak megfelelő árbevétellel rendelkezik a 2012-es üzleti évben. A műszaki alkalmasság vonatkozásában legalább 250 millió Ft értékű referenciával rendelkezzen az elmúlt 5 évben építési beruházások terén. Azt gondolja, hogy ez az utóbbi teljesen indokolt, 15/51

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. március 27. napján a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. április 25-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. április 22. napján 15:25 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 13-én 14:20 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester pénzmaradvány elszámolásánál vesszük figyelembe.

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester pénzmaradvány elszámolásánál vesszük figyelembe. Jegyzőkönyv Készült 2012. június 27-én (hétfőn) 18.00 órakor a kosdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2612 Kosd, Szent I. u. 2.) Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. február 8. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 05. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-17/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. július 14-én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag

Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag 4/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. május 10.-én a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Távolmaradását nem jelezte: Érkezését későbbre jelezte: Tanácskozási joggal részt vett: Meghívottként megjelent: Lakosság részéről megjelent: Gyömrő Város Önkormányzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. szeptember 3-án 15:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. január 20-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV

17. számú JEGYZŐKÖNYV Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2011. sz. jegyzőkönyv 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. július 15. napján pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalában megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben