J E L E N T É S Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi területének ellenőrzéséről december hó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi területének ellenőrzéséről. 2008. december hó"

Átírás

1 HEURÉKA Tanácsadó Részvénytársaság J E L E N T É S Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi területének ellenőrzéséről december hó HEURÉKA Részvénytársaság 1092 Budapest, Erkel utca 13/a Tel: ; Fax: ;

2 -2- Tartalomjegyzék 1. Előzmények 3 2. Összefoglalás 5 3. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jellemzői Általános adatok 3.2. Önkormányzat- Polgármesteri Hivatal- Intézmények 4. A szabályozottság, a bizonylati rend és fegyelem Szabályzatok 4.2. Rendeletek, tervezés, gazdálkodás, beszámolás 5. Egyéb előírások, határozatok, nyilvántartások ÁSZ jelentés Belső ellenőrzés Intézmények 7.2. Polgármesteri Hivatal 8. Könyvvizsgáló, könyvvizsgálat Könyvvizsgálói jelentések 8.2. A könyvvizsgáló szerződése 9. Peresített szerződések A évi zárszámadási és a évi költségvetési rendelet, a tárgyévi működés A költségvetés pénzügyi tervezésének technikája Informatika Záró megjegyzések Jogszabályi hivatkozások Mellékletek 41

3 -3-1. Előzmények Etyek Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (mint Megbízó) arra kérte fel a HEURÉKA Tanácsadó Részvénytársaságot, (mint Megbízottat) hogy végezzen átvilágítást (elsősorban) a Hivatal pénzügyi területének működésére vonatkozóan. Megbízott ajánlatot tett az ellenőrzés lefolytatására, amely magában foglalta a pénzügyi (gazdálkodási) terület átvilágítását, beleértve a Polgármesteri Hivatalt és intézményi kapcsolatait is. Az ellenőrzés kiterjedt a hatályos jogszabályi előírásokban, valamint a képviselőtestületi rendeletekben foglaltak betartására csakúgy, mint a pénzügyi terület szabályozottságának ellenőrzésére. A Felek által elfogadott vizsgálati program az alábbiakat tartalmazta: Az Önkormányzat belső információs, tervezési, működési rendszerének áttekintése, annak a jogszabályi előírásoknak és a belső rendeleteknek, szabályzatoknak való megfelelősége. A működés szervezete, tárgyi személyi feltételek. Az Önkormányzatnál korábban végzett ellenőrzések anyagainak áttekintése. A belső ellenőrzési rendszer szabályozása, működésének ellenőrzése. Az Önkormányzat (és intézményei) tervezésére, gazdálkodására, pénzügyi-, számviteli tevékenységére vonatkozó szabályzatok, vizsgálata, azok érvényesülése. a 4/2008. (II. 12.) Önk. rendelet (a évi költségvetés megállapításáról) és a 9/2008 (IV.30.) Önk. rendelet (a évi zárszámadásról) áttekintése. A tervezés (bevételek, kiadások) és a működés szabályossága, észszerűsége, megalapozottsága. A nyilvántartási, könyvelési rendszer (szúrópróba szerű) ellenőrzése, az analitikus és a főkönyvi könyvelés bizonylatai, a kötelezettségek nyilvántartása. A tárgyi eszközök nyilvántartásának és a leltárak meglétének (szúrópróba szerű) ellenőrzése, az esetleges eltérések rendezése, a vagyongazdálkodás kérdései. A források áttekintése, vizsgálata. Jogi átvilágítás, szerződések, peres ügyek. Alternatív működési feltételek vizsgálata, javaslatok.

4 -4- Az átvilágítást és között végeztük el. Ennek keretében vizsgálódtunk a Hivatal pénzügyi-, adó- és az igazgatási csoportjainál, valamennyi (részben önálló státuszú) intézményénél, egyeztettünk a helyettes polgármesterrel, az éppen a vizsgálat ideje alatt hivatalba lépő Jegyzővel, a Képviselő Testület Pénzügyi-, a Vagyongazdálkodási-, valamint a Vállalkozói Bizottságainak elnökeivel és tagjaival, beszéltünk az Önkormányzat választott könyvvizsgálójával, és a Kisebbségi Önkormányzatok vezetőivel. A vizsgálat lezárását követően, án záró megbeszélés keretében ismertettük a tapasztalatokat, amelyeket az alábbiakban terjesztünk elő.

5 -5-2. Összegzés Az Etyek Község Önkormányzatánál elvégzett vizsgálat szerint, az elmúlt 2-3 év munkáját ismétlődő és elhúzódó személycserék nehezítették. A évi választások óta a 11 tagú Képviselő-testületből heten távoztak, februárban (időközi választás után) lép majd hivatalba a harmadik polgármester, a vizsgálat ideje alatt iktatták be az ugyancsak harmadik jegyzőt, álláshirdetésben keresik a harmadik pénzügyi csoportvezetőt. Az Önkormányzatnál 2004-ben zajlott ÁSZ vizsgálat, (a évekre vonatkozólag) amely több hiányosságot, szabálytalanságot rögzített. Vizsgálatunk szerint, az akkor tapasztalt hiányosságok ma is fennállnak, (szinte teljesen hiányoznak az analitikus nyilvántartások) sőt egyes területeken (pl. belső ellenőrzési szabályzat) ma rosszabb a helyzet. Áttekintettük az Önkormányzat szabályzatait, amelyek körében több hiányosságot találtunk a mellett, hogy a meglévő szabályzatok, nagyrészt csak az azok elkészítésére vonatkozó előírásoknak való látszatmegfelelést tükröznek, és -láthatóan- egyáltalán nem céljuk a tervezés, a gazdálkodás és a beszámolás kereteinek valós szabályozása, vagy azok ellenőrzése! Felkerestük (a részben önálló költségvetési szervként működtetett) intézményeket, tájékozódtunk gazdálkodásukról, a Polgármesteri Hivatallal fennálló kapcsolataikról. Vizsgálódtunk az Önkormányzat tevékenységét szabályozó rendeletek körében, ahol szintén vannak módosításra, átdolgozásra várók. (Pl. a vagyongazdálkodás témakörében.) A létszámhiány miatt, valamint az év végi időpont miatt, nem láttuk értelmét a évi beszámolóhoz kötődő anyagok, iratok előkerestetésének. A tárgyévi kérdések körében az aktuális előirányzat-módosítások főkönyvi átvezetést ellenőriztük, valamint egy-két éppen kézben (könyvelés alatt) álló bizonylatot ellenőriztünk, a nyilvántartásokba tekintettünk be.

6 -6- Összegyűjtöttük -az ÁSZ jelentés, és a belső ellenőrzést végző társaság jelentései alapján- a megítélésünk szerint legjelentősebb hiányosságokat, (pl. analitikus nyilvántartások felfektetése és folyamatos vezetése, hiányzó szabályzatok elkészítése) ellenőriztük azokat, amelyek rendezésére, kiküszöbölésére vonatkozóan javaslatokat tettünk. Röviden bemutatjuk a peresített ügyeket, valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai helyzetét. A sürgős beavatkozást -segítséget- igénylő terület, az adóügy mellett, a pénzügyi területen dolgozók tehermentesítése, a létszám (megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező személyekkel való) feltöltése kell legyen az elsődleges cél annak érdekében, hogy a működésre, ellenőrzésre vonatkozó előírások (szabályzatok) felülvizsgálatra, majd azt követően azok betartásra is kerüljenek!

7 -7-3. Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal jellemzői 3.1. Általános adatok A valamivel alatti lélekszámú, Fejér megyei Etyek község a Közép Dunántúli Régió, Bicskei Kistérségének -Bicske és Csákvár után- a harmadik legnagyobb települése. A Községben a közművek kiépültek, az utóbbi években több lakópark létesült, a közintézményi és a szolgáltatási ellátottság jó. Az Etyek-Budai borvidék természeti adottságai, a betelepült Talentis Group és a Korda Stúdió révén lehetőségeik az országos átlagnál jobbak, amelyet borászati, (Etyeki Pincefesztivál, Etyeki Bormustra) gasztronómiai (Kezes-lábos fesztivál) és egyéb kulturális rendezvények (Sváb Bál, Etyeki Búcsú) révén kamatoztatnak. A közel 20 helyi civil szervezet, a kulturális alakulatok (versmondók, táncház, kórusok) színes közösségi életet mutatnak. Etyek Község Önkormányzat (11 tagú) Képviselő Testülete a évi választások óta eltelt időben jelentős részben kicserélődött, a képviselők közül heten mondtak le! A választáson győztes polgármester is lemondott, a helyére (2008. februárjában) megválasztott új polgármester pedig november elején távozott, az időközi választás februárjában lesz. Mindeközben két jegyzője is volt az Önkormányzatnak, (még a vizsgálat ideje alatt, november végén került sor az új, harmadik jegyző beiktatására) és a vizsgálat időszakában álláspályázat volt folyamatban aljegyzői, (humánpolitikai csoportvezetői) pénzügyi csoportvezetői és pénzügyi ügyintézői, munkakörökre is, valamint tartós távolléten -betegállományban- lévő munkavállaló is volt az apparátusban. A magas fluktuáció mellett további (súlyos) probléma, hogy a váltások alkalmával a távozás és az utódok beiktatása között számottevő idő telt el, sem a tisztségviselők, sem az alkalmazottak esetében tényleges (feladat) munkakör átadás-átvétel nem történt! Hosszú ideje nincs biztosítva a folyamatosság, (amelyet egyedül az alpolgármester személye biztosít jelenleg) számos probléma vár megoldásra, nagy az ügyhátralék.

8 -8- A helyzet -most- stabilizálódni látszik, és a fentiek alapján kijelenthető, hogy a jelenleg funkcióban lévők részéről az átlagosat jóval meghaladó erőfeszítések voltak szükségesek (önmagában) az adminisztratív működőképesség fenntartásához! Mindezek ellenére, az Önkormányzat 2007-ben nem szorult (működési) hitelre, és habár a évi költségvetésbe eft működési hitelfelvétel -előirányzat- szerepel, annak tényleges igénybevételére, várhatóan nem kerül sor Önkormányzat-Hivatal-intézmények Etyek Község Önkormányzata hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal -SZMSZ- rendelkezik. [Képviselő-testület 2/2007. (III.28) sz. rendelete, legutóbbi módosítása a Képviselő-testület 15/2008. (XI. 26.) sz. rendelete.] Az önkormányzati SZMSZ az előírásoknak -alapvetőenmegfelelő, a legtöbb kérdést egyértelműen, megfelelően rögzíti. A Képviselő-testület 11 fős, 5 állandó bizottsággal, (Pénzügyi, ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottság, Közoktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, Egészségügyi és szociális bizottság, Településfejlesztési, működtetési és vagyongazdálkodási bizottság, valamint a Vállalkozói és pályázati bizottság) amelyek 5-7 fősek. [Az SZMSZ egyébként négy helyen [13.. (3) 13.. (5) 48.. (1) 58.. (2)] hivatkozik a polgármester és a képviselők eskütételére, és annak szövegére!] Az Önkormányzati SZMSZ tartalmazza a Polgármesteri Hivatal rövid ügyrendjét, (61..) hivatkozik a Közszolgálati Szabályzatra [62. (4) bek.] mint a 4. számú függelékre, de az nem készült el! A vizsgálat megkezdésekor a Polgármesteri Hivatal nem rendelkezett SZMSZ-el! Ki kell emelni, hogy ennek hiányában munkaköri leírások sem készülhettek, helyesebben csak teljesen általános, semmitmondók készültek!

9 -9- Felleltük például a következőt; Munkaköri leírást: X.Y. pénzügyi ügyintéző, Feladatai: adóügyi feladatok ellátása. Ez így elfogadhatatlan, de egyenes következménye az SZMSZ hiányának, és -amint majd bemutatjuk- ennek viszont az a következménye, hogy nincs, vagy csak igen nehezen képzelhető el bármiféle ellenőrzés, számonkérés a hivatali munkában! Az elkészült -és időközben hatályba léptetett- hivatali SZMSZ szerint a Polgármesteri Hivatal (köztisztviselői) létszáma 15 fő. Az ország körülbelül kilencven, közötti lélekszámú települése között (1. sz. melléklet) ez átlagosnak tekinthető. A hivatali létszámok széles intervallumban (10-40 fő) mozognak, de a magas hivatali létszámú településeken mindig körjegyzőség működik, mint pl. Biharkeresztesen, ahol a 4185 fős lélekszám mellett, további 4 település (Ártánd, Bedő, Bojt és Told, közel 2000 fős lélekszámmal) körjegyzősége működik 35 fős apparátussal. Valójában már a 20 fős hivatali létszámok mögött is az a magyarázó tényező, hogy ott több településre kiterjedő illetékességi területek vannak, pl. gyámügy, építésügyi hatósági jogkör, vagy okmányirodák esetében. Ilyen például, a mindössze 3000 körüli lélekszámú Rétság, ahol a hivatali létszám 29 fő, de a gyámügyi és az építésügyi hatósági jogkör illetékességi területe a környék 24 településére terjed ki, az okmányiroda pedig ezen felül -egyes esetekben- az ország egész területére kiterjedő illetékességgel bír. Etyek Község Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala esetében a megállapított 15 fős létszám megfelelőnek látszik, a gond az üres álláshelyek következtében van, valamint azért (volt), mert az elmúlt esztendőkben többször alkalmaztak megfelelő képzettség és gyakorlat nélküli személyeket, egyes esetekben próbaidő kikötése nélkül! E téren is jelentős változás tapasztalható, egyrészt: a vizsgálat ideje alatt lezárt pénzügyi csoportvezetői állás-pályázatot eredménytelennek nyilvánították, megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező, alkalmas pályázó hiányában.

10 -10- Másrészt: [a Képviselő-testület 407/2008. (XI. 26.) számú határozatával] most első ízben határozott meg teljesítmény-követelményeket a következő esztendőre! Azt gondoljuk, a jelenlegi hivatali SZMSZ, a létszámok és a szervezeti felépítés (kialakítás) minden vonatkozásban alkalmas a Hivatal munkájának megújítására. Az Önkormányzat [a évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2008. (II. 12.) Képviselő-testületi rendelete alapján] úgy döntött, hogy az önálló és a részben önálló költségvetési szervként működő intézmények különkülön címet alkotnak. [Áht. 67. (1) - (3) bek.] Az önálló költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal mellett, a következő részben önálló státuszú költségvetési intézmények működnek: Általános Iskola, Nemzetiségi Művészeti Iskola, Könyvtár, (ÁMK) Egészségügy, Nefelejcs Nemzetiségi Óvoda, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Német Kisebbségi Önkormányzat és a Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás. Ez utóbbi, két -részben önállóintézmény keretében működött a korábbi években, a Segítőkéz Szociális Központ keretében, amely a gondozási feladatokért volt felelős, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Társulás útján, amely -6 társult településen- a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást látta el. A két intézmény összevonásra került től, majd ennek megfelelően újraszabályozásra kerültek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások. [10/2007. (VI. 27.) Képviselő-testületi rendelet.]

11 A gazdálkodás szabályozottsága, a bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége Szabályzatok A Polgármesteri Hivatal a [Vhr. 8.. (3) bekezdésében előírt] számviteli politikát elkészítette, valamint a [Vhr. 8. (4) bekezdésében előírt] alapvető szabályzatokkal rendelkezik. Árnyalja e megállapítást, hogy a szabályzatgyűjtemény fedlapja szerint az Pénzügyi-gazdálkodási szabályzatgyűjtemény, hatályosítás amely én van keltezve! A szabályzatgyűjtemény X fejezetre tagolódik az alábbiak szerint: I. Az Önkormányzat alapadatai, A Önkormányzat alapadatai mellett, megtalálhatók a bankszámlák számai, a szakfeladatok felsorolása, az önkormányzati (részben önálló) intézmények, majd azoknak a gazdálkodásra (pénzgazdálkodásra) vonatkozó különös szabályai. Az időszaki változások át vannak vezetve ebben, a legfrissebb havi. II. A számviteli törvény alapelvei és azok érvényesülés A számviteli törvény alapelveit, azok érvényesülését taglalja, a Számviteli Politikával együtt. Ez eredetileg évi szöveg, de a módosítások, módosulások több helyen is át vannak vezetve. (pl. jelentős összegű hiba Ft., értékhatár alatti eszközkör Ft-ról, Ft-ra emelése, stb.) III. A számviteléi politika Lásd az előző, II. pont alattiakat. IV. Az analitikus nyilvántartások rendje, formája Jellemzően i hatályú előírásokat tartalmaz, a probléma az, hogy ezekből szinte semmi nincs végrehajtva! V. A könyvvezetési kötelezettség, számlarend Az előírások i állapot szerintiek, egy-két helyen aktualizálni kellene.

12 -12- VI. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások kapcsolata Az előírások i állapot szerintiek, ennek megfelelően több helyen aktualizálni kellene. VII. A könyvviteli zárlat i hatályú előírásokat tartalmaz, itt is érvényes, hogy az előírások hiába megfelelőek, ha nincsenek végrehajtva! VIII. Adózással kapcsolatos előírások i hatályú előírásokat tartalmaz. Nincs az Önkormányzat esetére alakítva, nem szerepelnek benne például az ÁFA körbe tartozó tevékenységek, és nincs megadva az ÁFA bevallás gyakorisága sem. IX. Számlatükör, szakfeladati lista Frissített, a számlatükör i állapotot tartalmaz. X. Mellékletek: Bizonylati album Házipénztár és pénzkezelési szabályzat Bankszámlák kezelésének szabályzata Selejtezési és hasznosítási szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Pénzgazdálkodással kapcsolatos szabályzat (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés) Eszközök és források értékelési szabályzata Készletgazdálkodási szabályzat Analitikus nyilvántartási rendszer mintái. A szabályzatok (tartalmilag) általában megfelelőek, azok nagyrészben vásárolt, kész formaszabályzatok, esetenként saját készítésűek. Egyes helyeken évekre visszamenőleg megtalálhatók a korábbi szabályzatok, más helyeken naprakésszé vannak téve. (Pl. bankszámla feletti rendelkezési jog, kötelezettségvállalók, érvényesítők, stb.) Helyes lenne az anyagot fejezetenként és szabályzatonként külön-külön lefűzni, az egyszerűbb kezelhetőség, áttekinthetőség érdekében.

13 -13- Minimális elvárás, hogy legalább a szabályzatok címlapján szerepeljen, hogy a szabályzat Etyek Község Önkormányzat szabályzata, valamint az utolsó oldalakon legyen aláírva, dátumozva, valamint hatályba léptetve! Át kell vizsgálni a szabályzat-gyűjteményt, gondoskodni kell a megfelelő részek, rendelkezések Etyek Önkormányzatára való alakításáról, alá kell írni és hatályba kell léptetni azokat. Ugyan így, minimális elvárás, hogy ahol megválasztható, megválasztandó kérdések vannak, ott ezek legyenek megadva, és legalább a jelentős változások legyenek átvezetve azokon! A Bizonylati album eredendően évi, de a módosítások becsatolásra kerültek, a legutóbbi januári. A pénzkezelési és házipénztári szabályzat januári, de a változások naprakészen át vannak vezetve. (Pl. az 1 és 2 forintos érmék kivonása kapcsán től hatályos előírásokkal, vagy a bankszámla feletti rendelkezési jog februárimódosításával. A selejtezési (2003.) valamint a leltározási, leltárkészítési szabályzat (2007. január) is naprakésszé tett, pl. a selejtezési bizottság tagjainak változása tekintetében. A pénzgazdálkodással és az eszközök, források értékelésével összefüggő szabályzatok januári dátumúak, ezek is aláíratlanok, nincs rajtuk hatályba léptetés, nincsenek megadva az azokban foglaltak betartásáért felelősök nevei! (Az utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés jogkörét gyakorlók kijelölése, aláírás-mintái frissítve vannak, a legutóbbi változás 2008,. május havi.) Vannak továbbá nagyon régi, elavult részek és szabályzatok, a készletgazdálkodásra vonatkozó előírások például éviek, az analitikus nyilvántartások nyomtatványai című rész pedig évi! Ez utóbbi, és az annak érvényre juttatása kiemelt kérdés! Az Önkormányzatnál nincs analitikus nyilvántartás -többek között- sem a kötelezettségekről, sem a követelésekről! Ezzel számos előírást sért, [Ámr (13) és Vhr és 9. számú mellékelt a számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások 2. számlaosztály, c pont, követelések, és a 4. számlaosztály, a d pont, kötelezettségekre, vonatkozó részei] és alapjaiban kérdőjelezi meg a beszámolók megalapozottságát, valódiságát és elfogadhatóságát!

14 -14- Haladéktalanul érvényt kell szerezni az analitikus nyilvántartások felfektetésének és azok folyamatos vezetésének! A korábbi években, a szabályzatok mellett Polgármesteri- és Jegyzői utasítások (intézkedések) is születtek azok tartalmával összefüggésben, így a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri kérdéseiről is. Az alapvető jogkörök [az Ámr (1) - (3) és (7) - (15) bek. valamint 135. ] megfelelően szabályozottak, azonban a szakmai teljesítések igazolásának szempontjai [Ámr (1) bek.] nincsenek szabályozva! A létszámproblémák következtében esetenként gondot okozott az összeférhetetlenségre vonatkozó [Ámr (5) és (3) bek.] előírások betartása, amelyek az új Hivatali SZMSZ szabályai alapján megszűntek. Meg kell jegyezzük továbbá, hogy a Belső ellenőrzési szabályzat -ot még 2004-ben hatályon kívül helyezték, amikor is a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretébe szervezték ki az ellenőrzést. Ezt azóta is a B-Audit Kft végzi számukra, amely évi 6-8 ellenőrzést jelent és amelyre majd visszatérünk. A szabályzat hiányában kialakítatlan az ellenőrzési nyomvonal, a szabálytalanságok kezelésének módja és a kockázatkezelési rendszer is. El kell készíteni az Önkormányzat belső ellenőrzési és a FEUVE szabályzatát, amelyben a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás megbízása szerepelhet, de ez a belső ellenőrzésre vonatkozó megállapodás önmagában nem helyettesíti a szabályzatokat! [Ámr. 145/A., Áht (1) bek. Be. 4..] Helyesebben csak át kellene fésülni, aktualizálni kellene és hatályba kellene léptetni azokat! Van ugyanis egy Belső ellenőrzés összes dokumentuma címkéjű, szalagos irományfedéllel összekötött anyag, amelyet még 2006-ban készítettek az Önkormányzat számára. Ez a komplett FEUVE szabályzat, amelyet csak egy-két helyen kellene aktualizálni, az Önkormányzatra igazítani, és mielőbb hatályba kellene léptetni! A belső ellenőrzési rendszer kialakítását a B-AUDIT Kft ellenőrzései kapcsán évek óta hiányolja, sürgeti!

15 -15- Ugyan így, évek óta valamennyi ellenőrzésről készült jelentés zárómondata a következő: A FEUVE rendszer kialakításának megalapozás érdekében indokolt, hogy az aktualizálás alatt lévő (?) helyi gazdálkodási szabályzatok mielőbb véglegesítésre kerüljenek! Összességében, a meglévő szabályzatok nagyrészt csak az előírásoknak való látszatmegfelelést tükrözik, és egyáltalán nem céljuk a tervezés, a gazdálkodás és a beszámolás kereteinek valós szabályozása, és azok ellenőrzése! További szabályzatok. Az elmúlt években több alkalommal változott az Áht a, amely a költségvetés előterjesztésekor [Ámr. 29. ] illetve a zárszámadáskor a képviselő- testületek elé terjesztendő anyagok körét, tartalmát szabályozza. A jelenleg hatályos előírások mellett, számos olyan -elsősorban- analitikus nyilvántartás van, amelyek bemutatása alkalmas lehet arra, hogy a költségvetési gazdálkodásban, beszámolásban kevéssé járatos képviselők számára érthetővé, áttekinthetővé tegye annak rendszerét, lényegét! Az Áht (1) és (2) bekezdése egyébként, a bemutatandó anyagok felsorolása alatt, a szöveges indoklással együtt szófordulatot tartalmazza! Javasoljuk hogy vagy szabályzat készüljön, vagy alkosson rendeletet a Képviselő-testület a költségvetés- és a zárszámadás előterjesztésekor kötelezően bemutatandó mérlegek, kimutatások és szöveges -magyarázó- anyagokról! Ez nem csak abban segítene, hogy egységes, állandó formátumú lenne az évről-évre a Képviselőtestület elé kerülő anyag, hanem a részletező, magyarázó részek nagyban segíthetnék annak áttekinthetőségét, érthetőségét! Javasoljuk továbbá, hogy készítsék el az Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát, esetleg a katasztrófavédelmi (mozgósítási) szabályzatát. (Több épületben, -de nem mindenholláttunk a falakon kitűzve tűzriadó tervből származó menekülési útvonalakat.)

16 Rendeletek, tervezés, gazdálkodás, beszámolás Az Önkormányzat rendelkezik a működési körét illető alapvető rendeletekkel. (A évi zárszámadási és a évi költségvetési rendeletekkel külön, a 10. pont alatt foglalkozunk majd.) Hatályban van a Képviselő-testület 10/1996. (III. 28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, amely annak ellenére, hogy több módosítást is eszközöltek rajta, alapvető dolgokat nem tartalmaz! A módosítások döntő részt az eredetileg nem szabályozott, térítésmentes vagyonátadás [Áht (2) bek.] kérdéseit voltak hivatva rendezni! A szándékhoz tudni kell, hogy a módosítások [a Képviselő-testület 11/2006. (IV. 27.) és a Képviselő-testület 16/2006. (VI. 30.) számú rendeletei] egy akkor realizált, egyetértés és -megfelelő, megengedőelőírás nélkül lefolytatott, szabálytalan szociális telekosztáshoz teremtette meg utólag a feltételeket! Amellett, hogy a rendelet korából következőleg is elavult (abban még az 1988-as Gt-re van hivatkozás) több korábbi -eltérő betűtípusú- anyagból összefénymásolt, számos kérdést nem rendez! Nincs előírás a követelésekről való lemondás jogköréről, [Áht (2) bek.] és sem itt, sem más szabályzatban nincs előírás az értékvesztésekre, a terven felüli értékcsökkenésekre vonatkozólag, [Számv. tv. 53. valamint 55. és 56. ] és az ingatlan-értékelés szabályait sem rögzítették. A belső ellenőrzési terv szerint, II. negyedévére ütemezett volt a Hivatal vagyongazdálkodásának ellenőrzése, amely azonban elmaradt. (Nyilvánvalóan a létszámhiány miatt, amiért mi is igyekeztünk minimálisra szorítani a pénzügyi csoport dolgozóinak igénybevételét!) A vagyonkataszter felülvizsgálatára (aktualizálására) vonatkozóan született [37/2008. (I. 30.) szám alatt] Képviselő-testületi határozat, de nem találtuk annak más nyomát! A Képviselő-testület 10/1996. (III. 28.) számú, az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét aktualizálni kell, és azt ki kell egészíteni! Helyesnek tartanánk, ha valamennyi ingatlanértékesítésre vonatkozóan előírásra kerülne az értékbecslés-készítési kötelezettség!

17 Hatályban van a Képviselő-testület 8/2002. (V. 30.) számú rendelete a lakások, helyiségek elidegenítéséről, bérletéről, amelynek legutóbbi módosítása a Képviselő-testület 18/2006. (VII. 15.) számú rendelete Külön rendeletekben szabályozott a közterület használat, [Képviselő-testület 14/2007. (VIII. 29.) számú rendelete] valamint a vásártartás szabályi. [Képviselő-testület 15/2007. (VIII. 29.) számú rendelete.] Az alapvető előírásoknak ezek megfelelőek, igaz a Regionális Közigazgatási Hivatal -jogtalan megkülönböztetés- miatt, pontosíttatta azokat! Jelenleg is több hiányosság kötődik azonban még ezekhez! Egyáltalán nincs szabályozva, hogy a meghatározott díjakat mikor, milyen formában kell megfizetni! Az sem szerepel a szabályzatokban, hogy az ott feltüntetett összegek bruttó, (ÁFA-val növelt) vagy nettó (ÁFA nélkül) módon értendők! Az analitikus nyilvántartások hiányára vonatkozó korábbi megállapításunk alátámasztására megemlítjük, hogy őszén, a B- Audit Kft ellenőrzést végzett a közterület-használat kérdésében, amelyről szeptember 24. kelettel adott ki jelentést. E szerint, a közterület használatra vonatkozó kérelmek nem kerültek archiválásra. A kivetett díjakról szóló határozatok sem lelhetők fel, teljeskörűen. Ezért, léteznek határozatok, amelyekre nem történt pénzügyi teljesítés, (pl.: 306-6/2007 és 152-1/2006 ügyiratszám) ezért ezeknek követelésként kellene nyilvántartásba lenniük, ha a befizetés azóta sem történt meg! Van olyan határozat (száma: 152-7/2006) amelyről semmi nem állt rendelkezésre! És végül van olyan befizetés amelyre vonatkozólag nincs határozat! Ennek függő bevételként [Vhr. 26 (9) bek.] kellene nyilvántartásba lennie, ha azóta sem tisztázódott volna! Egyikről kérdésről sem tudtunk meggyőződni! Egyértelművé kell tenni a rendeletben a díjfizetés módjára, határidejére vonatkozó feltételeket, valamint szabályozni kell az ÁFA kérdéseit. Egységesíteni kell a kérelmek, határozatok nyilvántartására vonatkozó előírásokat, analitikus nyilvántartást kell vezetni a közterület használattal, vásártartásokkal összefüggő követelésekről is!

18 Hatályban van a Képviselő-testület 20/2007. (XII. 12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről. A rendelet megfelelően szabályozza az adókötelezettséget, (az adótárgyakat, az adómértékeket és azok megfizetésének szabályait) azonban a vizsgálat idején a Hivatal nem rendelkezett megfelelő nyilvántartással az adóalanyok vonatkozásában! A COMPLEX Céghírek-Plusz céginformációs anyaga szerint, -2. számú mellékletamely az IM Céginformációs rendszeréből származik, ( én) 474 vállalkozásnak -vállalkozónak- volt székhelye Etyek közigazgatási területén. Ezek közül 365 vállalkozás, vállalkozó aktív (működő) státuszú, a többi vagy felszámolás, vagy végelszámolás alá került (alatt volt) vagy már törölték a Cégjegyzékből. A 365 aktív adókötelezett közül 23-nak a fordulónapon már nem Etyek volt a székhelye, így valójában 342 székhely szerinti aktív adófizető volt a nyilvántartásban! Ugyanezen adatforrás szerint 48 olyan vállalkozás, vállalkozó volt amelyeknek telephelye volt Etyek közigazgatási területén. Ezek közül 31 volt aktív a fordulónapon, és ezek között is volt 4 olyan, amelynek korábban volt csak telephelye itt! Azaz a fordulónapon 27 működő vállalkozásnak, vállalkozónak volt itt telephelye. Ezek a számok hozzávetőlegesen egyezőek a hasonló lélekszámú (nagyjából azonos iparosodású, mezőgazdasági adottságú) települések adataival. A kisebb lélekszámú, de -multinacionális cégeket is tartalmazó- ipari parkkal, és ezért jelentős beszállítóval rendelkező Rétság esetében 350 körüli, Mende esetében valamivel 300 alatti, Pécsvárad esetében 400 körüli, Letenye esetében 300 feletti, Simontornyán 300 alatti az aktív, működő vállalkozások, vállalkozók száma. Nem rendelkezett továbbá a Hivatal semmiféle nyilvántartással a területén működő üzletekről! Szóbeli információ alapján, ezt egyébként a Tűzoltóság és az ÁNTSZ is kifogásolta már korábban! Az üzletek működésének szabályait (beleértve a tevékenység megkezdését, az üzlet megnyitását is) magasabb rendű jogszabályok tartalmazzák! [(133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről valamint a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről.] Nyilvántartást kell készíteni és vezetni az Önkormányzat illetékességi területén lévő (székhely és telephely) szerinti vállalkozásokról, vállalkozókról, továbbá az ott működő üzletekről, [133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 5., továbbá az Art. 24. (4) bek.] valamint az építmény- a telekadó és a gépjárműadó alanyairól.

19 -19- Megjegyezzük, hogy még alig lépett hatályba a helyi adókról szóló rendelet, a legnagyobb adófizető(k) máris megkísérelték kedvezmények elérését. A Képviselőtestület, a 93/2008. (III. 27.) számú határozatában arra vállalt kötelezettséget, hogy a Korda Stúdió kérelmére, a bevallások ismeretében felülvizsgálja az adórendeletet. A magunk részéről egyáltalán nem vagyunk az adókedvezmények mellett, még a betelepülés időszakában sem, és még kompenzációs megállapodások formájában sem! Kialakult állapotban pedig, semmi esetre sem! Ennek ellenére, nem ritka, hogy valamely nagy adófizető, a helyi önkormányzatnál (a Fővárosban kerületi önkormányzatnál) bepróbálkozik! Most éppen a Ferencvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Színház alkudozik, amely 100 millió feletti -öt éves!- építményadóhátralékát próbálja 1/3 részben elengedtetni, 1/3 részben közszolgáltatássá konvertálni, (ezért ingyenes látogatást biztosítana kerületi iskolák számára, kompenzációként) és csak 1/3 részét kívánná megfizetni! A nyilvántartások felfektetése mellett, javasoljuk, legalább a legnagyobb adózók befizetéseinek ellenőrzését, kötelezettségeik teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérését! A betervezett helyi adók mértéke nyilvánvalóan bázis-alapon kalkulálódott. A fent bemutatott, hasonló lélekszámú és adottságú településeknek, valamint számos (az 1. sz. mellékletben szereplő) továbbinak is megtalálható a net-en a költségvetése, (beszámolója) valamennyi melléklettel együtt. Szúrópróba szerű vizsgálatunk alapján, Etyek Község esetében az iparűzési adó és építményadó összege elég szerénynek tűnik Szabályozott a szociális ellátások területe, [Képviselő-testület 6/2007. (IV. 25.) számú rendelet, az egyes szociális ellátások szabályozásáról, valamint a Képviselő-testület 9/2007. (VI. 27.) számú rendelete, az egyes szociális ellátások szabályozásáról] de talán helyesebb lett volna valamely megkülönböztető megnevezés a két rendelet számára! Ugyancsak szabályozott a térítési díjak területe is.

20 Egyéb előírások, határozatok, nyilvántartások. Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban számos előírás nem kerül betartásra. Vagy azért mert nincs megnevezve az azért felelős személy, vagy azért, mert nem egyértelmű a rendelkezés. Az Önkormányzat SZMSZ 40. -a rendelkezik például a Képviselőtestület határozatainak nyilvántartásáról. Az ott előírtakkal szemben, jelenleg egy betűrendes-regiszterben, kézzel vezetnek címszavas nyilvántartást, amely sem időrendi, sem sorszámos keresést nem tesz lehetővé, hogy a lejárt határidejű határozatok kérdést ne is említsük. A Hivatalban több helyen is kockás füzetben vezetnek nyilvántartásokat. (A pontban említett, adózókra vonatkozó, nem létező nyilvántartás is egy ilyen, időközben eltűnt füzetben volt.) Szabályozni kell a hivatalos nyilvántartások vezetésének rendjét és módját, azokat mások számára is elérhető módon, számítógépre kell tenni! Az Önkormányzati SZMSZ 44. (3) bek. szerint, "A hivatal gondoskodik a rendeletek elektronikus rögzítéséről és nyilvántartásáról. Nyilvánvaló, hogy ennél konkrétabb végrehajtót -felelőst- kellene megjelölni! Probléma, hogy olykor a helyes kezdeményezések nem kerülnek végrehajtásra, elhalnak. A Képviselő-testület 52/2008 (II. 13.) számú határozata szerint..a bevételek teljesüléséről minden képviselőtestületi ülésre kimutatást kell készíteni amely helyeselhető! Nem csak azért, mert a Testület tagjai így képbe kerülhetnek, hanem azért is, mert ezáltal lehetőségük van ülésről-ülésre ismerkedni a bevételi és kiadási előirányzatok rendszerével. A Képviselő-testületi ülésekről készített jegyzőkönyvek tanúsága szerint, a határozat nincs végrehajtva. A nyilvántartásbeli kérdések mellett gond az irattárban elhelyezett anyagok fellelhetetlensége! Például nem sikerült az irattárban megtalálni az ÁSZ 2004-ben folytatott ellenőrzésének anyagát, (az irattartó üres volt) így azt az Önkormányzat kénytelen volt bekérni az ÁSZ-tól! Az általunk megtekintett 020U2 jelű mappában (amely a felirata szerint az ÁSZ anyagához kapcsolódik) egészen más iratok voltak találhatók!

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Napirend: Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 24 -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések évi tapasztalatai

Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések évi tapasztalatai Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések 2007. évi tapasztalatai Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola 2007. évben iskolánknál felügyeleti ellenőrzés nem történt. Az OKMT megbízásából az

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben