J E L E N T É S Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi területének ellenőrzéséről december hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi területének ellenőrzéséről. 2008. december hó"

Átírás

1 HEURÉKA Tanácsadó Részvénytársaság J E L E N T É S Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi területének ellenőrzéséről december hó HEURÉKA Részvénytársaság 1092 Budapest, Erkel utca 13/a Tel: ; Fax: ;

2 -2- Tartalomjegyzék 1. Előzmények 3 2. Összefoglalás 5 3. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jellemzői Általános adatok 3.2. Önkormányzat- Polgármesteri Hivatal- Intézmények 4. A szabályozottság, a bizonylati rend és fegyelem Szabályzatok 4.2. Rendeletek, tervezés, gazdálkodás, beszámolás 5. Egyéb előírások, határozatok, nyilvántartások ÁSZ jelentés Belső ellenőrzés Intézmények 7.2. Polgármesteri Hivatal 8. Könyvvizsgáló, könyvvizsgálat Könyvvizsgálói jelentések 8.2. A könyvvizsgáló szerződése 9. Peresített szerződések A évi zárszámadási és a évi költségvetési rendelet, a tárgyévi működés A költségvetés pénzügyi tervezésének technikája Informatika Záró megjegyzések Jogszabályi hivatkozások Mellékletek 41

3 -3-1. Előzmények Etyek Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (mint Megbízó) arra kérte fel a HEURÉKA Tanácsadó Részvénytársaságot, (mint Megbízottat) hogy végezzen átvilágítást (elsősorban) a Hivatal pénzügyi területének működésére vonatkozóan. Megbízott ajánlatot tett az ellenőrzés lefolytatására, amely magában foglalta a pénzügyi (gazdálkodási) terület átvilágítását, beleértve a Polgármesteri Hivatalt és intézményi kapcsolatait is. Az ellenőrzés kiterjedt a hatályos jogszabályi előírásokban, valamint a képviselőtestületi rendeletekben foglaltak betartására csakúgy, mint a pénzügyi terület szabályozottságának ellenőrzésére. A Felek által elfogadott vizsgálati program az alábbiakat tartalmazta: Az Önkormányzat belső információs, tervezési, működési rendszerének áttekintése, annak a jogszabályi előírásoknak és a belső rendeleteknek, szabályzatoknak való megfelelősége. A működés szervezete, tárgyi személyi feltételek. Az Önkormányzatnál korábban végzett ellenőrzések anyagainak áttekintése. A belső ellenőrzési rendszer szabályozása, működésének ellenőrzése. Az Önkormányzat (és intézményei) tervezésére, gazdálkodására, pénzügyi-, számviteli tevékenységére vonatkozó szabályzatok, vizsgálata, azok érvényesülése. a 4/2008. (II. 12.) Önk. rendelet (a évi költségvetés megállapításáról) és a 9/2008 (IV.30.) Önk. rendelet (a évi zárszámadásról) áttekintése. A tervezés (bevételek, kiadások) és a működés szabályossága, észszerűsége, megalapozottsága. A nyilvántartási, könyvelési rendszer (szúrópróba szerű) ellenőrzése, az analitikus és a főkönyvi könyvelés bizonylatai, a kötelezettségek nyilvántartása. A tárgyi eszközök nyilvántartásának és a leltárak meglétének (szúrópróba szerű) ellenőrzése, az esetleges eltérések rendezése, a vagyongazdálkodás kérdései. A források áttekintése, vizsgálata. Jogi átvilágítás, szerződések, peres ügyek. Alternatív működési feltételek vizsgálata, javaslatok.

4 -4- Az átvilágítást és között végeztük el. Ennek keretében vizsgálódtunk a Hivatal pénzügyi-, adó- és az igazgatási csoportjainál, valamennyi (részben önálló státuszú) intézményénél, egyeztettünk a helyettes polgármesterrel, az éppen a vizsgálat ideje alatt hivatalba lépő Jegyzővel, a Képviselő Testület Pénzügyi-, a Vagyongazdálkodási-, valamint a Vállalkozói Bizottságainak elnökeivel és tagjaival, beszéltünk az Önkormányzat választott könyvvizsgálójával, és a Kisebbségi Önkormányzatok vezetőivel. A vizsgálat lezárását követően, án záró megbeszélés keretében ismertettük a tapasztalatokat, amelyeket az alábbiakban terjesztünk elő.

5 -5-2. Összegzés Az Etyek Község Önkormányzatánál elvégzett vizsgálat szerint, az elmúlt 2-3 év munkáját ismétlődő és elhúzódó személycserék nehezítették. A évi választások óta a 11 tagú Képviselő-testületből heten távoztak, februárban (időközi választás után) lép majd hivatalba a harmadik polgármester, a vizsgálat ideje alatt iktatták be az ugyancsak harmadik jegyzőt, álláshirdetésben keresik a harmadik pénzügyi csoportvezetőt. Az Önkormányzatnál 2004-ben zajlott ÁSZ vizsgálat, (a évekre vonatkozólag) amely több hiányosságot, szabálytalanságot rögzített. Vizsgálatunk szerint, az akkor tapasztalt hiányosságok ma is fennállnak, (szinte teljesen hiányoznak az analitikus nyilvántartások) sőt egyes területeken (pl. belső ellenőrzési szabályzat) ma rosszabb a helyzet. Áttekintettük az Önkormányzat szabályzatait, amelyek körében több hiányosságot találtunk a mellett, hogy a meglévő szabályzatok, nagyrészt csak az azok elkészítésére vonatkozó előírásoknak való látszatmegfelelést tükröznek, és -láthatóan- egyáltalán nem céljuk a tervezés, a gazdálkodás és a beszámolás kereteinek valós szabályozása, vagy azok ellenőrzése! Felkerestük (a részben önálló költségvetési szervként működtetett) intézményeket, tájékozódtunk gazdálkodásukról, a Polgármesteri Hivatallal fennálló kapcsolataikról. Vizsgálódtunk az Önkormányzat tevékenységét szabályozó rendeletek körében, ahol szintén vannak módosításra, átdolgozásra várók. (Pl. a vagyongazdálkodás témakörében.) A létszámhiány miatt, valamint az év végi időpont miatt, nem láttuk értelmét a évi beszámolóhoz kötődő anyagok, iratok előkerestetésének. A tárgyévi kérdések körében az aktuális előirányzat-módosítások főkönyvi átvezetést ellenőriztük, valamint egy-két éppen kézben (könyvelés alatt) álló bizonylatot ellenőriztünk, a nyilvántartásokba tekintettünk be.

6 -6- Összegyűjtöttük -az ÁSZ jelentés, és a belső ellenőrzést végző társaság jelentései alapján- a megítélésünk szerint legjelentősebb hiányosságokat, (pl. analitikus nyilvántartások felfektetése és folyamatos vezetése, hiányzó szabályzatok elkészítése) ellenőriztük azokat, amelyek rendezésére, kiküszöbölésére vonatkozóan javaslatokat tettünk. Röviden bemutatjuk a peresített ügyeket, valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai helyzetét. A sürgős beavatkozást -segítséget- igénylő terület, az adóügy mellett, a pénzügyi területen dolgozók tehermentesítése, a létszám (megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező személyekkel való) feltöltése kell legyen az elsődleges cél annak érdekében, hogy a működésre, ellenőrzésre vonatkozó előírások (szabályzatok) felülvizsgálatra, majd azt követően azok betartásra is kerüljenek!

7 -7-3. Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal jellemzői 3.1. Általános adatok A valamivel alatti lélekszámú, Fejér megyei Etyek község a Közép Dunántúli Régió, Bicskei Kistérségének -Bicske és Csákvár után- a harmadik legnagyobb települése. A Községben a közművek kiépültek, az utóbbi években több lakópark létesült, a közintézményi és a szolgáltatási ellátottság jó. Az Etyek-Budai borvidék természeti adottságai, a betelepült Talentis Group és a Korda Stúdió révén lehetőségeik az országos átlagnál jobbak, amelyet borászati, (Etyeki Pincefesztivál, Etyeki Bormustra) gasztronómiai (Kezes-lábos fesztivál) és egyéb kulturális rendezvények (Sváb Bál, Etyeki Búcsú) révén kamatoztatnak. A közel 20 helyi civil szervezet, a kulturális alakulatok (versmondók, táncház, kórusok) színes közösségi életet mutatnak. Etyek Község Önkormányzat (11 tagú) Képviselő Testülete a évi választások óta eltelt időben jelentős részben kicserélődött, a képviselők közül heten mondtak le! A választáson győztes polgármester is lemondott, a helyére (2008. februárjában) megválasztott új polgármester pedig november elején távozott, az időközi választás februárjában lesz. Mindeközben két jegyzője is volt az Önkormányzatnak, (még a vizsgálat ideje alatt, november végén került sor az új, harmadik jegyző beiktatására) és a vizsgálat időszakában álláspályázat volt folyamatban aljegyzői, (humánpolitikai csoportvezetői) pénzügyi csoportvezetői és pénzügyi ügyintézői, munkakörökre is, valamint tartós távolléten -betegállományban- lévő munkavállaló is volt az apparátusban. A magas fluktuáció mellett további (súlyos) probléma, hogy a váltások alkalmával a távozás és az utódok beiktatása között számottevő idő telt el, sem a tisztségviselők, sem az alkalmazottak esetében tényleges (feladat) munkakör átadás-átvétel nem történt! Hosszú ideje nincs biztosítva a folyamatosság, (amelyet egyedül az alpolgármester személye biztosít jelenleg) számos probléma vár megoldásra, nagy az ügyhátralék.

8 -8- A helyzet -most- stabilizálódni látszik, és a fentiek alapján kijelenthető, hogy a jelenleg funkcióban lévők részéről az átlagosat jóval meghaladó erőfeszítések voltak szükségesek (önmagában) az adminisztratív működőképesség fenntartásához! Mindezek ellenére, az Önkormányzat 2007-ben nem szorult (működési) hitelre, és habár a évi költségvetésbe eft működési hitelfelvétel -előirányzat- szerepel, annak tényleges igénybevételére, várhatóan nem kerül sor Önkormányzat-Hivatal-intézmények Etyek Község Önkormányzata hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal -SZMSZ- rendelkezik. [Képviselő-testület 2/2007. (III.28) sz. rendelete, legutóbbi módosítása a Képviselő-testület 15/2008. (XI. 26.) sz. rendelete.] Az önkormányzati SZMSZ az előírásoknak -alapvetőenmegfelelő, a legtöbb kérdést egyértelműen, megfelelően rögzíti. A Képviselő-testület 11 fős, 5 állandó bizottsággal, (Pénzügyi, ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottság, Közoktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, Egészségügyi és szociális bizottság, Településfejlesztési, működtetési és vagyongazdálkodási bizottság, valamint a Vállalkozói és pályázati bizottság) amelyek 5-7 fősek. [Az SZMSZ egyébként négy helyen [13.. (3) 13.. (5) 48.. (1) 58.. (2)] hivatkozik a polgármester és a képviselők eskütételére, és annak szövegére!] Az Önkormányzati SZMSZ tartalmazza a Polgármesteri Hivatal rövid ügyrendjét, (61..) hivatkozik a Közszolgálati Szabályzatra [62. (4) bek.] mint a 4. számú függelékre, de az nem készült el! A vizsgálat megkezdésekor a Polgármesteri Hivatal nem rendelkezett SZMSZ-el! Ki kell emelni, hogy ennek hiányában munkaköri leírások sem készülhettek, helyesebben csak teljesen általános, semmitmondók készültek!

9 -9- Felleltük például a következőt; Munkaköri leírást: X.Y. pénzügyi ügyintéző, Feladatai: adóügyi feladatok ellátása. Ez így elfogadhatatlan, de egyenes következménye az SZMSZ hiányának, és -amint majd bemutatjuk- ennek viszont az a következménye, hogy nincs, vagy csak igen nehezen képzelhető el bármiféle ellenőrzés, számonkérés a hivatali munkában! Az elkészült -és időközben hatályba léptetett- hivatali SZMSZ szerint a Polgármesteri Hivatal (köztisztviselői) létszáma 15 fő. Az ország körülbelül kilencven, közötti lélekszámú települése között (1. sz. melléklet) ez átlagosnak tekinthető. A hivatali létszámok széles intervallumban (10-40 fő) mozognak, de a magas hivatali létszámú településeken mindig körjegyzőség működik, mint pl. Biharkeresztesen, ahol a 4185 fős lélekszám mellett, további 4 település (Ártánd, Bedő, Bojt és Told, közel 2000 fős lélekszámmal) körjegyzősége működik 35 fős apparátussal. Valójában már a 20 fős hivatali létszámok mögött is az a magyarázó tényező, hogy ott több településre kiterjedő illetékességi területek vannak, pl. gyámügy, építésügyi hatósági jogkör, vagy okmányirodák esetében. Ilyen például, a mindössze 3000 körüli lélekszámú Rétság, ahol a hivatali létszám 29 fő, de a gyámügyi és az építésügyi hatósági jogkör illetékességi területe a környék 24 településére terjed ki, az okmányiroda pedig ezen felül -egyes esetekben- az ország egész területére kiterjedő illetékességgel bír. Etyek Község Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala esetében a megállapított 15 fős létszám megfelelőnek látszik, a gond az üres álláshelyek következtében van, valamint azért (volt), mert az elmúlt esztendőkben többször alkalmaztak megfelelő képzettség és gyakorlat nélküli személyeket, egyes esetekben próbaidő kikötése nélkül! E téren is jelentős változás tapasztalható, egyrészt: a vizsgálat ideje alatt lezárt pénzügyi csoportvezetői állás-pályázatot eredménytelennek nyilvánították, megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező, alkalmas pályázó hiányában.

10 -10- Másrészt: [a Képviselő-testület 407/2008. (XI. 26.) számú határozatával] most első ízben határozott meg teljesítmény-követelményeket a következő esztendőre! Azt gondoljuk, a jelenlegi hivatali SZMSZ, a létszámok és a szervezeti felépítés (kialakítás) minden vonatkozásban alkalmas a Hivatal munkájának megújítására. Az Önkormányzat [a évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2008. (II. 12.) Képviselő-testületi rendelete alapján] úgy döntött, hogy az önálló és a részben önálló költségvetési szervként működő intézmények különkülön címet alkotnak. [Áht. 67. (1) - (3) bek.] Az önálló költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal mellett, a következő részben önálló státuszú költségvetési intézmények működnek: Általános Iskola, Nemzetiségi Művészeti Iskola, Könyvtár, (ÁMK) Egészségügy, Nefelejcs Nemzetiségi Óvoda, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Német Kisebbségi Önkormányzat és a Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás. Ez utóbbi, két -részben önállóintézmény keretében működött a korábbi években, a Segítőkéz Szociális Központ keretében, amely a gondozási feladatokért volt felelős, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Társulás útján, amely -6 társult településen- a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást látta el. A két intézmény összevonásra került től, majd ennek megfelelően újraszabályozásra kerültek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások. [10/2007. (VI. 27.) Képviselő-testületi rendelet.]

11 A gazdálkodás szabályozottsága, a bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége Szabályzatok A Polgármesteri Hivatal a [Vhr. 8.. (3) bekezdésében előírt] számviteli politikát elkészítette, valamint a [Vhr. 8. (4) bekezdésében előírt] alapvető szabályzatokkal rendelkezik. Árnyalja e megállapítást, hogy a szabályzatgyűjtemény fedlapja szerint az Pénzügyi-gazdálkodási szabályzatgyűjtemény, hatályosítás amely én van keltezve! A szabályzatgyűjtemény X fejezetre tagolódik az alábbiak szerint: I. Az Önkormányzat alapadatai, A Önkormányzat alapadatai mellett, megtalálhatók a bankszámlák számai, a szakfeladatok felsorolása, az önkormányzati (részben önálló) intézmények, majd azoknak a gazdálkodásra (pénzgazdálkodásra) vonatkozó különös szabályai. Az időszaki változások át vannak vezetve ebben, a legfrissebb havi. II. A számviteli törvény alapelvei és azok érvényesülés A számviteli törvény alapelveit, azok érvényesülését taglalja, a Számviteli Politikával együtt. Ez eredetileg évi szöveg, de a módosítások, módosulások több helyen is át vannak vezetve. (pl. jelentős összegű hiba Ft., értékhatár alatti eszközkör Ft-ról, Ft-ra emelése, stb.) III. A számviteléi politika Lásd az előző, II. pont alattiakat. IV. Az analitikus nyilvántartások rendje, formája Jellemzően i hatályú előírásokat tartalmaz, a probléma az, hogy ezekből szinte semmi nincs végrehajtva! V. A könyvvezetési kötelezettség, számlarend Az előírások i állapot szerintiek, egy-két helyen aktualizálni kellene.

12 -12- VI. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások kapcsolata Az előírások i állapot szerintiek, ennek megfelelően több helyen aktualizálni kellene. VII. A könyvviteli zárlat i hatályú előírásokat tartalmaz, itt is érvényes, hogy az előírások hiába megfelelőek, ha nincsenek végrehajtva! VIII. Adózással kapcsolatos előírások i hatályú előírásokat tartalmaz. Nincs az Önkormányzat esetére alakítva, nem szerepelnek benne például az ÁFA körbe tartozó tevékenységek, és nincs megadva az ÁFA bevallás gyakorisága sem. IX. Számlatükör, szakfeladati lista Frissített, a számlatükör i állapotot tartalmaz. X. Mellékletek: Bizonylati album Házipénztár és pénzkezelési szabályzat Bankszámlák kezelésének szabályzata Selejtezési és hasznosítási szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Pénzgazdálkodással kapcsolatos szabályzat (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés) Eszközök és források értékelési szabályzata Készletgazdálkodási szabályzat Analitikus nyilvántartási rendszer mintái. A szabályzatok (tartalmilag) általában megfelelőek, azok nagyrészben vásárolt, kész formaszabályzatok, esetenként saját készítésűek. Egyes helyeken évekre visszamenőleg megtalálhatók a korábbi szabályzatok, más helyeken naprakésszé vannak téve. (Pl. bankszámla feletti rendelkezési jog, kötelezettségvállalók, érvényesítők, stb.) Helyes lenne az anyagot fejezetenként és szabályzatonként külön-külön lefűzni, az egyszerűbb kezelhetőség, áttekinthetőség érdekében.

13 -13- Minimális elvárás, hogy legalább a szabályzatok címlapján szerepeljen, hogy a szabályzat Etyek Község Önkormányzat szabályzata, valamint az utolsó oldalakon legyen aláírva, dátumozva, valamint hatályba léptetve! Át kell vizsgálni a szabályzat-gyűjteményt, gondoskodni kell a megfelelő részek, rendelkezések Etyek Önkormányzatára való alakításáról, alá kell írni és hatályba kell léptetni azokat. Ugyan így, minimális elvárás, hogy ahol megválasztható, megválasztandó kérdések vannak, ott ezek legyenek megadva, és legalább a jelentős változások legyenek átvezetve azokon! A Bizonylati album eredendően évi, de a módosítások becsatolásra kerültek, a legutóbbi januári. A pénzkezelési és házipénztári szabályzat januári, de a változások naprakészen át vannak vezetve. (Pl. az 1 és 2 forintos érmék kivonása kapcsán től hatályos előírásokkal, vagy a bankszámla feletti rendelkezési jog februárimódosításával. A selejtezési (2003.) valamint a leltározási, leltárkészítési szabályzat (2007. január) is naprakésszé tett, pl. a selejtezési bizottság tagjainak változása tekintetében. A pénzgazdálkodással és az eszközök, források értékelésével összefüggő szabályzatok januári dátumúak, ezek is aláíratlanok, nincs rajtuk hatályba léptetés, nincsenek megadva az azokban foglaltak betartásáért felelősök nevei! (Az utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés jogkörét gyakorlók kijelölése, aláírás-mintái frissítve vannak, a legutóbbi változás 2008,. május havi.) Vannak továbbá nagyon régi, elavult részek és szabályzatok, a készletgazdálkodásra vonatkozó előírások például éviek, az analitikus nyilvántartások nyomtatványai című rész pedig évi! Ez utóbbi, és az annak érvényre juttatása kiemelt kérdés! Az Önkormányzatnál nincs analitikus nyilvántartás -többek között- sem a kötelezettségekről, sem a követelésekről! Ezzel számos előírást sért, [Ámr (13) és Vhr és 9. számú mellékelt a számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások 2. számlaosztály, c pont, követelések, és a 4. számlaosztály, a d pont, kötelezettségekre, vonatkozó részei] és alapjaiban kérdőjelezi meg a beszámolók megalapozottságát, valódiságát és elfogadhatóságát!

14 -14- Haladéktalanul érvényt kell szerezni az analitikus nyilvántartások felfektetésének és azok folyamatos vezetésének! A korábbi években, a szabályzatok mellett Polgármesteri- és Jegyzői utasítások (intézkedések) is születtek azok tartalmával összefüggésben, így a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri kérdéseiről is. Az alapvető jogkörök [az Ámr (1) - (3) és (7) - (15) bek. valamint 135. ] megfelelően szabályozottak, azonban a szakmai teljesítések igazolásának szempontjai [Ámr (1) bek.] nincsenek szabályozva! A létszámproblémák következtében esetenként gondot okozott az összeférhetetlenségre vonatkozó [Ámr (5) és (3) bek.] előírások betartása, amelyek az új Hivatali SZMSZ szabályai alapján megszűntek. Meg kell jegyezzük továbbá, hogy a Belső ellenőrzési szabályzat -ot még 2004-ben hatályon kívül helyezték, amikor is a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretébe szervezték ki az ellenőrzést. Ezt azóta is a B-Audit Kft végzi számukra, amely évi 6-8 ellenőrzést jelent és amelyre majd visszatérünk. A szabályzat hiányában kialakítatlan az ellenőrzési nyomvonal, a szabálytalanságok kezelésének módja és a kockázatkezelési rendszer is. El kell készíteni az Önkormányzat belső ellenőrzési és a FEUVE szabályzatát, amelyben a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás megbízása szerepelhet, de ez a belső ellenőrzésre vonatkozó megállapodás önmagában nem helyettesíti a szabályzatokat! [Ámr. 145/A., Áht (1) bek. Be. 4..] Helyesebben csak át kellene fésülni, aktualizálni kellene és hatályba kellene léptetni azokat! Van ugyanis egy Belső ellenőrzés összes dokumentuma címkéjű, szalagos irományfedéllel összekötött anyag, amelyet még 2006-ban készítettek az Önkormányzat számára. Ez a komplett FEUVE szabályzat, amelyet csak egy-két helyen kellene aktualizálni, az Önkormányzatra igazítani, és mielőbb hatályba kellene léptetni! A belső ellenőrzési rendszer kialakítását a B-AUDIT Kft ellenőrzései kapcsán évek óta hiányolja, sürgeti!

15 -15- Ugyan így, évek óta valamennyi ellenőrzésről készült jelentés zárómondata a következő: A FEUVE rendszer kialakításának megalapozás érdekében indokolt, hogy az aktualizálás alatt lévő (?) helyi gazdálkodási szabályzatok mielőbb véglegesítésre kerüljenek! Összességében, a meglévő szabályzatok nagyrészt csak az előírásoknak való látszatmegfelelést tükrözik, és egyáltalán nem céljuk a tervezés, a gazdálkodás és a beszámolás kereteinek valós szabályozása, és azok ellenőrzése! További szabályzatok. Az elmúlt években több alkalommal változott az Áht a, amely a költségvetés előterjesztésekor [Ámr. 29. ] illetve a zárszámadáskor a képviselő- testületek elé terjesztendő anyagok körét, tartalmát szabályozza. A jelenleg hatályos előírások mellett, számos olyan -elsősorban- analitikus nyilvántartás van, amelyek bemutatása alkalmas lehet arra, hogy a költségvetési gazdálkodásban, beszámolásban kevéssé járatos képviselők számára érthetővé, áttekinthetővé tegye annak rendszerét, lényegét! Az Áht (1) és (2) bekezdése egyébként, a bemutatandó anyagok felsorolása alatt, a szöveges indoklással együtt szófordulatot tartalmazza! Javasoljuk hogy vagy szabályzat készüljön, vagy alkosson rendeletet a Képviselő-testület a költségvetés- és a zárszámadás előterjesztésekor kötelezően bemutatandó mérlegek, kimutatások és szöveges -magyarázó- anyagokról! Ez nem csak abban segítene, hogy egységes, állandó formátumú lenne az évről-évre a Képviselőtestület elé kerülő anyag, hanem a részletező, magyarázó részek nagyban segíthetnék annak áttekinthetőségét, érthetőségét! Javasoljuk továbbá, hogy készítsék el az Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát, esetleg a katasztrófavédelmi (mozgósítási) szabályzatát. (Több épületben, -de nem mindenholláttunk a falakon kitűzve tűzriadó tervből származó menekülési útvonalakat.)

16 Rendeletek, tervezés, gazdálkodás, beszámolás Az Önkormányzat rendelkezik a működési körét illető alapvető rendeletekkel. (A évi zárszámadási és a évi költségvetési rendeletekkel külön, a 10. pont alatt foglalkozunk majd.) Hatályban van a Képviselő-testület 10/1996. (III. 28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, amely annak ellenére, hogy több módosítást is eszközöltek rajta, alapvető dolgokat nem tartalmaz! A módosítások döntő részt az eredetileg nem szabályozott, térítésmentes vagyonátadás [Áht (2) bek.] kérdéseit voltak hivatva rendezni! A szándékhoz tudni kell, hogy a módosítások [a Képviselő-testület 11/2006. (IV. 27.) és a Képviselő-testület 16/2006. (VI. 30.) számú rendeletei] egy akkor realizált, egyetértés és -megfelelő, megengedőelőírás nélkül lefolytatott, szabálytalan szociális telekosztáshoz teremtette meg utólag a feltételeket! Amellett, hogy a rendelet korából következőleg is elavult (abban még az 1988-as Gt-re van hivatkozás) több korábbi -eltérő betűtípusú- anyagból összefénymásolt, számos kérdést nem rendez! Nincs előírás a követelésekről való lemondás jogköréről, [Áht (2) bek.] és sem itt, sem más szabályzatban nincs előírás az értékvesztésekre, a terven felüli értékcsökkenésekre vonatkozólag, [Számv. tv. 53. valamint 55. és 56. ] és az ingatlan-értékelés szabályait sem rögzítették. A belső ellenőrzési terv szerint, II. negyedévére ütemezett volt a Hivatal vagyongazdálkodásának ellenőrzése, amely azonban elmaradt. (Nyilvánvalóan a létszámhiány miatt, amiért mi is igyekeztünk minimálisra szorítani a pénzügyi csoport dolgozóinak igénybevételét!) A vagyonkataszter felülvizsgálatára (aktualizálására) vonatkozóan született [37/2008. (I. 30.) szám alatt] Képviselő-testületi határozat, de nem találtuk annak más nyomát! A Képviselő-testület 10/1996. (III. 28.) számú, az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét aktualizálni kell, és azt ki kell egészíteni! Helyesnek tartanánk, ha valamennyi ingatlanértékesítésre vonatkozóan előírásra kerülne az értékbecslés-készítési kötelezettség!

17 Hatályban van a Képviselő-testület 8/2002. (V. 30.) számú rendelete a lakások, helyiségek elidegenítéséről, bérletéről, amelynek legutóbbi módosítása a Képviselő-testület 18/2006. (VII. 15.) számú rendelete Külön rendeletekben szabályozott a közterület használat, [Képviselő-testület 14/2007. (VIII. 29.) számú rendelete] valamint a vásártartás szabályi. [Képviselő-testület 15/2007. (VIII. 29.) számú rendelete.] Az alapvető előírásoknak ezek megfelelőek, igaz a Regionális Közigazgatási Hivatal -jogtalan megkülönböztetés- miatt, pontosíttatta azokat! Jelenleg is több hiányosság kötődik azonban még ezekhez! Egyáltalán nincs szabályozva, hogy a meghatározott díjakat mikor, milyen formában kell megfizetni! Az sem szerepel a szabályzatokban, hogy az ott feltüntetett összegek bruttó, (ÁFA-val növelt) vagy nettó (ÁFA nélkül) módon értendők! Az analitikus nyilvántartások hiányára vonatkozó korábbi megállapításunk alátámasztására megemlítjük, hogy őszén, a B- Audit Kft ellenőrzést végzett a közterület-használat kérdésében, amelyről szeptember 24. kelettel adott ki jelentést. E szerint, a közterület használatra vonatkozó kérelmek nem kerültek archiválásra. A kivetett díjakról szóló határozatok sem lelhetők fel, teljeskörűen. Ezért, léteznek határozatok, amelyekre nem történt pénzügyi teljesítés, (pl.: 306-6/2007 és 152-1/2006 ügyiratszám) ezért ezeknek követelésként kellene nyilvántartásba lenniük, ha a befizetés azóta sem történt meg! Van olyan határozat (száma: 152-7/2006) amelyről semmi nem állt rendelkezésre! És végül van olyan befizetés amelyre vonatkozólag nincs határozat! Ennek függő bevételként [Vhr. 26 (9) bek.] kellene nyilvántartásba lennie, ha azóta sem tisztázódott volna! Egyikről kérdésről sem tudtunk meggyőződni! Egyértelművé kell tenni a rendeletben a díjfizetés módjára, határidejére vonatkozó feltételeket, valamint szabályozni kell az ÁFA kérdéseit. Egységesíteni kell a kérelmek, határozatok nyilvántartására vonatkozó előírásokat, analitikus nyilvántartást kell vezetni a közterület használattal, vásártartásokkal összefüggő követelésekről is!

18 Hatályban van a Képviselő-testület 20/2007. (XII. 12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről. A rendelet megfelelően szabályozza az adókötelezettséget, (az adótárgyakat, az adómértékeket és azok megfizetésének szabályait) azonban a vizsgálat idején a Hivatal nem rendelkezett megfelelő nyilvántartással az adóalanyok vonatkozásában! A COMPLEX Céghírek-Plusz céginformációs anyaga szerint, -2. számú mellékletamely az IM Céginformációs rendszeréből származik, ( én) 474 vállalkozásnak -vállalkozónak- volt székhelye Etyek közigazgatási területén. Ezek közül 365 vállalkozás, vállalkozó aktív (működő) státuszú, a többi vagy felszámolás, vagy végelszámolás alá került (alatt volt) vagy már törölték a Cégjegyzékből. A 365 aktív adókötelezett közül 23-nak a fordulónapon már nem Etyek volt a székhelye, így valójában 342 székhely szerinti aktív adófizető volt a nyilvántartásban! Ugyanezen adatforrás szerint 48 olyan vállalkozás, vállalkozó volt amelyeknek telephelye volt Etyek közigazgatási területén. Ezek közül 31 volt aktív a fordulónapon, és ezek között is volt 4 olyan, amelynek korábban volt csak telephelye itt! Azaz a fordulónapon 27 működő vállalkozásnak, vállalkozónak volt itt telephelye. Ezek a számok hozzávetőlegesen egyezőek a hasonló lélekszámú (nagyjából azonos iparosodású, mezőgazdasági adottságú) települések adataival. A kisebb lélekszámú, de -multinacionális cégeket is tartalmazó- ipari parkkal, és ezért jelentős beszállítóval rendelkező Rétság esetében 350 körüli, Mende esetében valamivel 300 alatti, Pécsvárad esetében 400 körüli, Letenye esetében 300 feletti, Simontornyán 300 alatti az aktív, működő vállalkozások, vállalkozók száma. Nem rendelkezett továbbá a Hivatal semmiféle nyilvántartással a területén működő üzletekről! Szóbeli információ alapján, ezt egyébként a Tűzoltóság és az ÁNTSZ is kifogásolta már korábban! Az üzletek működésének szabályait (beleértve a tevékenység megkezdését, az üzlet megnyitását is) magasabb rendű jogszabályok tartalmazzák! [(133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről valamint a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről.] Nyilvántartást kell készíteni és vezetni az Önkormányzat illetékességi területén lévő (székhely és telephely) szerinti vállalkozásokról, vállalkozókról, továbbá az ott működő üzletekről, [133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 5., továbbá az Art. 24. (4) bek.] valamint az építmény- a telekadó és a gépjárműadó alanyairól.

19 -19- Megjegyezzük, hogy még alig lépett hatályba a helyi adókról szóló rendelet, a legnagyobb adófizető(k) máris megkísérelték kedvezmények elérését. A Képviselőtestület, a 93/2008. (III. 27.) számú határozatában arra vállalt kötelezettséget, hogy a Korda Stúdió kérelmére, a bevallások ismeretében felülvizsgálja az adórendeletet. A magunk részéről egyáltalán nem vagyunk az adókedvezmények mellett, még a betelepülés időszakában sem, és még kompenzációs megállapodások formájában sem! Kialakult állapotban pedig, semmi esetre sem! Ennek ellenére, nem ritka, hogy valamely nagy adófizető, a helyi önkormányzatnál (a Fővárosban kerületi önkormányzatnál) bepróbálkozik! Most éppen a Ferencvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Színház alkudozik, amely 100 millió feletti -öt éves!- építményadóhátralékát próbálja 1/3 részben elengedtetni, 1/3 részben közszolgáltatássá konvertálni, (ezért ingyenes látogatást biztosítana kerületi iskolák számára, kompenzációként) és csak 1/3 részét kívánná megfizetni! A nyilvántartások felfektetése mellett, javasoljuk, legalább a legnagyobb adózók befizetéseinek ellenőrzését, kötelezettségeik teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérését! A betervezett helyi adók mértéke nyilvánvalóan bázis-alapon kalkulálódott. A fent bemutatott, hasonló lélekszámú és adottságú településeknek, valamint számos (az 1. sz. mellékletben szereplő) továbbinak is megtalálható a net-en a költségvetése, (beszámolója) valamennyi melléklettel együtt. Szúrópróba szerű vizsgálatunk alapján, Etyek Község esetében az iparűzési adó és építményadó összege elég szerénynek tűnik Szabályozott a szociális ellátások területe, [Képviselő-testület 6/2007. (IV. 25.) számú rendelet, az egyes szociális ellátások szabályozásáról, valamint a Képviselő-testület 9/2007. (VI. 27.) számú rendelete, az egyes szociális ellátások szabályozásáról] de talán helyesebb lett volna valamely megkülönböztető megnevezés a két rendelet számára! Ugyancsak szabályozott a térítési díjak területe is.

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 31. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba 13106 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-040-038/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0528 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0546 2005. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben