Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült:"

Átírás

1 Iktatószám: /2008. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

2 2 HATÁROZATOK: 48/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat Az önkormányzat 2008 évi III. negyedéves teljesítéséről 49/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat Tiszatenyő községi önkormányzat évi költségvetési koncepciójára 50/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat 51/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat 52/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat 53/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat Munkabérhitel felvételére A évi ellenőrzési terv jóváhagyására Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatások pályázat benyújtásáról Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásához szükséges szerződések megkötésére

3 3 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén. Jelen vannak: Kazinczi István polgármester, Hegedűs László jegyző, Guttyán Sándor, Juhász Ferenc, Kaszanyi Kálmán, Keskeny Ervin, Kovács Jánosné Majorné Bíró Éva, Mező József, Plesovszki István, és Sass Istvánné képviselők, Kolozsvári Andrea intézményvezető Tóth Sándorné intézményvezető Pozsa Sándorné gazdaságvezető Török Zsófia jegyzőkönyvvezető A lakosság részéről: 0 fő Kazinczi István polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket és sajnálattal fogadja, hogy a lakosság részéről nem jelent meg senki. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja a kiküldött napirendi pontokat elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg. Napirendi pontok: I. Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás III. negyedéves teljesítéséről Előadó: Kazinczi István polgármester II. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Kazinczi István polgármester Előterjesztések: 1. Egyebek Kazinczi István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt képviselői interpellációknak ad helyt. Interpellációs kérdés nem hangzik el.

4 I. Napirend: Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás III. negyedéves teljesítéséről 4 A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István polgármester a kiküldött tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen átnézte a tájékoztatót. A tájékoztató részletesen taglalja az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Megállapítható, hogy az önkormányzat a rendeletben foglaltakat teljesítette. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság köszönetét fejezi ki a pénzügyi dolgozóknak a munkájukért, ugyanis az önkormányzatot a háromnegyedéves záráskor kizárólag munkabér hitel terheli. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót az írásbeli kiegészítéssel elfogadásra javasolja. Az írásbeli javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke egyetért az előtte felszólalóval, véleménye szerint a tájékoztató átfogóan számol be a település gazdaságáról. Megkérdezi, hogy a vasútvonal felújításával kapcsolatos adók miért fogják negatívan befolyásolni a következő évi költségvetést? Valamint érdeklődik, hogy milyen területen lehetett volna még megtakarítás az önkormányzat részéről, illetve a termőföldekkel kapcsolatosan kér pontosabb felvilágosítást. A beszámolóban olvasható hiányosságokról sajnos már korábban is tudtunk, a betervezett feladatokat az önkormányzat teljesítette. Mező József Képviselő érdeklődik a nyáron megrendezett REPUBLIC koncertből fennmaradt kifizetetlen számlákkal kapcsolatosan, továbbá megkérdezi, hogy a sertéstenyésztésre miért van szükség, ha veszteséges. Hegedűs László Jegyző válaszol Kovács Jánosné által feltett vasútvonal felújításával kapcsolatos kérdésre. Az önkormányzatoknál szükséges adóerő képesség számítást végezni, ami szerint az iparűzési adónál meg kell állapítani azt, hogy mennyi adó folyik be és ez alapján, ha az adóerő képesség javul, az elvonást jelent az önkormányzat számára. A Montáviás beruházás során az önkormányzat adóerő képessége jelentős mértékben megnőtt, ezért a finanszírozásból kevesebbet kaptunk. A változó adó törvényeknek köszönhetően nem kivetés alapján fogjuk megállapítani az iparűzési adót, hanem önbevallásos módon. Kazinczi István Polgármester elmondja, hogy az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a kiadásokat csökkentse, de ez nem elég. A további megtakarításokat az önként vállalt feladatok számának csökkentésével tudnánk elérni. Ha a kintlévőségek befolynának, akkor az önkormányzat nem lenne ilyen helyzetben. A termőföldekkel kapcsolatosan csak december után tudunk intézkedni. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: A termőföldek bérbeadásából származó jövedelem, azért nem számít bevételnek, mert bevallás nem érkezett és ez miatt nem tudjuk előírni. Hiába van befizetve, ha bevallást nem nyújtott be, mert ennek hiányában nem tudjuk, hogy kinek a nevére kell előírni. Hegedűs László jegyző: Ezek az adócsúszások két éves kihatással vannak az önkormányzatra.

5 5 Kazinczi István Polgármester: A REPUBLIC koncertet vesztességgel zártuk. A fennmaradó összeget mindenféleképpen ki kell még fizetni. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy a szerződés szerint három részletben kell fizetni, ebből az első két részletet rögtön a koncert után kifizettük. A fennmaradó harmadik részletet kell még rendezni. A REPUBLIC koncert nem volt előre meghatározva a költségvetésben, ennek következtében túllépte azt. Ezért fogom javasolni, hogy az önkormányzatnak maximálni kell a rendezvényekre fordítható összegeket. Kazinczi István Polgármester: A koncert finanszírozásához szükséges pénzt részben a Falunapi rendezvénytől vettük el, de ezt nem lehetett észrevenni, mert sikeresen találtunk szponzorokat, akik segítségével ugyanolyan színvonalú rendezvényt tudtunk a lakosság számára biztosítani. Sajnos megmagyarázhatatlan, hogy miért nem volt akkora az érdeklődés a koncert iránt. Hegedűs László Jegyző: A szerződésben az együttes azt vállalta, hogy valamennyi időn belül a környéken nem tart koncertet, ennek ellenére a rendezvényünket megelőzően egy héttel Abádszalókon felléptek, ahol ráadásul a strand belépő áráért részt lehetett venni a koncerten. Mező József Képviselő véleménye szerint, ha a szerződésben le van írva, hogy a környéken nem tarthat koncertet, akkor az együttes szerződést szegett. Hegedűs László Jegyző: Annyit tehet még az önkormányzat, hogy a szerződést megmutatja egy ügyvédnek, és ha az ügyvéd véleménye szerint érdemes lépni ez ügyben, akkor az önkormányzat lép. Kazinczi István Polgármester nem ért egyet, mert a szerződésben az áll, hogy a környéken nem koncertezhet, de ez nem megfogható, hiszen nincs pontosan meghatározva sem kilométerben, sem település szerint hogy mit jelent a környék szó. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Sajnos a lakosság sem volt hajlandó megfizetni a jegyeket, inkább a másik utcából hallgatták ingyen. Kazinczi István Polgármester: Az állatok tartása nem jár nagy kiadással. Mező József Képviselő nem ért egyet, mert szerinte az a kevés ráfordítás is sok. Kazinczi István Polgármester: Az állatok tartását hasznos dolognak tartom, hiszen a különböző civil szervezetek, vagy akár az önkormányzat által tartott rendezvényekre biztosítani tudunk alapanyagot. Kazinczi István polgármester javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által kiegészített beszámolót elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával elfogadja az írbeli javaslattal kiegészített beszámolót és megalkotja alábbi határozatát.

6 48/2008. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat Az önkormányzat 2008 évi III. negyedéves teljesítéséről 6 Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 79. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről készített tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartása érdekében felhívja a figyelmet a költségvetési rendelet előírásainak betartására és a kiadási előirányzatok további takarékos felhasználására. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal Tiszatenyő Tiszatenyő Tiszatenyő

7 7 Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai l.számú melléklet Ezer Ft-ban! Megnevezés 2008 er mód. teljesítés % Intézményi % ÁFA % Felhalmozási % Kamat % Helyi adó % Adópótlék % Sajátos működési % Saját bevételössz % SZJA % SZJA kieg % SZJA norm Gépjármű adó % Termőföld hasz Átengedett össz: % Szociális ell % Normatív tám % Kiegészítő tám.közok % Központosított % CÉDE TEKI ÖNHIKI % Egyéb támogatás % Állami tám össz, % Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a % TB alaptól % Egyéb célra % Felhalmozási célra % Támogatás é összesen % Működésre Felhalmozásra % Átvett pénze % Műk. c kölcsön % Felhal.c kölcsön % Kölcsön vtérülés % Hitel % Pénzmaradvány igénybevétel 1418 Bevétel összesen %

8 2. sz. melléklet 2008.III névi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Mód.ei: Kiadás Személyi Járulék Dologi kölcsön,hiteltör. Támogatás Felhalmozás % Diák étkeztetés % Iskola % Napközi otthon % Közművelődés % Klubkönyvtár % Lapkiadás % ÁMK összesen: % Óvodai étkezés % Óvoda % Óvoda összesen: % Hitel 0 PH összesen: % Kiadás össz.: %

9 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai III.névi. Ezer Ft-ban! Megnevezés Mód,ei. Összesen Személyi Járulék Dologi kölcsön Támogatás Felhalmozás % PH % Saját v. bérelt ing % Karbantartók % Mezei őrszolgálat % Belvíz elleni véd % Közvilágítás % Szennyvíz elvezet % Községgazd % Mezőgazdasági tevékenység % Védőnői Szolg % Egészségügyi sz % Segélyek % Szeméttelep % Pénzügyi tev % Temetkezés % Sport % 185 PH. Összesen: %

10 II. Napirend Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester a határozati javaslatot nem kívánja szóban kiegészíteni. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot. A koncepció pontosan meghatározza, hogy az önkormányzat milyen feladatokat vállal a következő évre. Fontosnak tartja a gyermekek étkeztetésének további támogatását, valamint a társulásokat. A költségvetési koncepció megállapítja, hogy a kötelező kötelezettségvállalásokon túl új feladatokat az önkormányzat nem tud magára vállalni. Az önkormányzatnak pontosan át kell gondolnia az önként vállalt feladatokat. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kéri a szociális rendelet átdolgozását. Támogatja a szociális kölcsön további fennmaradását. A bizottság kéri a Képviselő-testületet, hogy gondolja át, melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek elhagyhatók, így csökkentvén a kiadásokat. Ezen belül is vizsgálni kell az Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásokat, amiért ez ellátott feladatokon túl az önkormányzatnak még fizetnie is kell. A szilárd hulladék ártalmatlanítási díjának átvállalása a lakosságtól is önként vállalt feladat, amelynek kiadásai a lakosság terhére csökkenthetők. Fontos, hogy a kulturális programok kiadása egyenlő legyen a bevétellel és nagyobb figyelmet kell fordítani a sportra. Figyelemmel kell kísérni továbbra is az EU-s pályázatokat. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásbeli javaslatokkal kiegészítve a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Az írásbeli javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke érdeklődik a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan. Hegedűs László Jegyző: A határozati javaslatban megfogalmazott adóerő-képesség megmutatja, hogy az önkormányzat a következő évben mennyi adóbevételre számíthat. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az adóerő jelentős mértékben nem fog változni, inkább a szerkezetében lesz érzékelhető eltérés. Plesovszki István Képviselő érdeklődik a szilárd hulladékmegsemmisítés lehetséges többlet költségeiről. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy ha ez a javaslat elfogadásra kerül, akkor ez a háztartásoknak plusz 400 Ft-os kiadást jelent. Mivel ez is egy önként vállalt feladat, a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia, hogy megmaradjon-e. Plesovszki István Képviselő kérdezi, hogy ezt a költséget a már meglévő kiadásokon felül kell-e még kifizetnie a lakosságnak? Hegedűs László Jegyző: Igen, de az ezzel kapcsolatos díjak csökkentése érdekében most folynak a konzorciumi tárgyalások. Ezek a változások az önkormányzatra is kihatnak pozitív irányban.

11 11 Juhász Ferenc Képviselő: Sajnos a mostani helyzetben mindenki arra kényszerül, hogy ahol lehet, csökkentse a kiadásait. Ez egy önként vállalt feladat, ezért legelőször ezekből a szolgáltatásokból kell lefaragnunk. Plesovszki István Képviselő: Rossz, hogy az önkormányzat ilyen helyzetben van, de az nem megoldás, ha a lakosságra terheljük ezeket a kiadásokat. Juhász Ferenc Képviselő elmondja, hogy ez csak lehetőségként merült fel a kiadások csökkentésének érdekében. Keskeny Ervin Képviselő megkérdezi, hogy van-e realitása annak, hogy az INO-nak az ellátott feladatokon felül még fizetünk majdnem négy millió forintot. Kazinczi István Polgármester: A Képviselő-testület utolsó ülését december 17-én tarja. December 17-én fogunk az ezzel kapcsolatos díjakról szavazni, addig mindenféleképpen tárgyalni kell az INO központjának vezetőségével. Az első számú szempont, hogy a kihasználtságot minimum 30 főre kell felbővíteni. Addig ez ügyben sem tudunk többet tenni, de mindenkitől várom az e fajta javaslatokat, mert az önkormányzat kell, hogy lefaragjon a kiadásaiból. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön, mik legyenek azok az önként vállalt feladatok, amiket vagy teljesen szorítson vissza, vagy minimálisra csökkentsen, mert a következő évi költségvetés ez alapján fog elkészülni. Keskeny Ervin Képviselő érdeklődik, hogy miért van annyi kiadás a Sport Egyesülettel kapcsolatosan. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy az önkormányzat nem pénzzel támogatja a Sport Egyesületet, mert az nem működik szabályosan. Kazinczi István Polgármester: Az önkormányzat úgy támogatja a Sport Egyesület, hogy biztosít sportpályát, épületet, karbantartót, ezeket fent kell tartani. Addig nem vagyunk hajlandóak pénzzel támogatni a Sport Egyesületet, amíg nem vagyunk biztosak abban, az önkormányzat által adott pénzt, tényleg arra fordítják, amire kapták. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Az önkormányzat biztosítja még, hogy az egyesület ingyen vehesse igénybe a tornatermet. Guttyán Sándor Képviselő: A pálya gondozása is felelőtlenül történt, ami rengeteg kiadást jelentett az önkormányzatnak. Kazinczi István Polgármester: Addig, ameddig az egyesület nem törvényesen működik, az önkormányzattól nem kap több támogatást. Keskeny Ervin Képviselő: Többen is tudomására adták, hogy a Sport Egyesület nem működik törvényesen és kérem a jegyző urat, hogy ennek nézzen utána.

12 Hegedűs László Jegyző: Ezzel a problémával kapcsolatosan hamarosan történni fognak változások. 12 Kazinczi István Polgármester kéri még egyszer a Képviselő-testületet, hogy érdeklődjenek a környezetükben, melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek lefaragásával csökkenteni tudják a kiadásokat, de az mégsem érinti olyan érzékenyen a lakosságot. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az önkormányzatnak azokat a szolgáltatásokat kell ellátnia, amelyeket törvény szabályoz. Ezeken kívül eső szolgáltatások közül kell választani, hogy mi az, amiről az önkormányzat hajlandó lemondani. Ilyen önként vállalt feladat például a gyógyszertámogatás is, amelyet olyanok is megkapnak, akik a nyugdíjminimumot meghaladják. Továbbá a lakásfenntartási támogatásnál is az előírtaknál többet ad az önkormányzat. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke véleménye szerint az önkormányzat által önként vállalt feladatok közül egyik sem hagyható el és érdeklődik, hogy a felsőfokú tanulmányokat folytatókat kell-e az önkormányzatnak támogatnia, mert ha nem, akkor javasolja az ilyenfajta támogatás megvonását, vagy csökkentését. Kazinczi István polgármester javasolja a kommunális adó értékének növelését. Guttyán Sándor Képviselő véleménye szerint a kiadások csökkentése érdekében a szociális támogatásokat, ezen belül is a lakásfenntartási támogatást is át kellene vizsgálni, de fontosnak tartja a gyógyszertámogatás megtartását. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: A lakásfenntartási támogatás nem önként választott feladat, törvény írja elő, hogy aki jogosult, annak kapnia kell. Hegedűs László Jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy januárban várhatóak lesznek törvénymódosítások, amelyek jelentős mértékű változásokat hoznak a szociális témában. Javasolja, hogy a szociális rendelet módosítására a törvénymódosítások után kerüljön sor. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az önként vállalt feladat témájához szeretne még kiegészítést tenni, azzal kapcsolatosan, hogy az önkormányzat jelen helyzetében veszélybe kerültek a munkabér kifizetések, valamint az üzemeltetési költségek kifizetései. A Képviselő-testületnek meg kell hoznia azt a nehéz döntést, hogy valamelyik önként vállalt feladatát elhagyja. Mező József Képviselő javasolja, hogy a kommunális szolgáltatási díjakat ne emelje meg az önkormányzat, mert az érzékenyen érintené a lakosságot, véleménye szerint az önként vállalt feladatokból kell lefaragni. Hegedűs László Jegyző kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő testületi ülésre próbáljanak kitalálni olyan javaslatokat, amelyek működőképesek és az önkormányzat költségvetésének terhét enyhítik, mert a jövő évi költségvetés ez alapján készül el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a településen dolgozók már mindent megtettek annak érdekében, hogy csökkentsék a kiadásaikat.

13 13 Kazinczi István polgármester javasolja a határozati javaslatot az írásbeli kiegészítéssel elfogadásra. Az írásbeli javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával elfogadja a határozati javaslatot az írásbeli kiegészítéssel, és megalkotja alábbi határozatát. 49/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat Tiszatenyő községi önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a 2009.évi költségvetési koncepcióját, és a tervező munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai az elsőlegesek, az önként vállalt feladatok költségeit vissza kell szorítani. 2. A felhalmozási kiadások összeállításánál az Önkormányzat által már korábban vállalt kötelezettségein túl új feladat nem szerepeltethető. 3. Az önkormányzat saját bevételeinek növelésére törekedni kell. 4. A belső ellenőr megállapításait a költségvetési tervjavaslat összeállításánál figyelembe kell venni. 5. A évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatait hasznosítani kell a évi költségvetés összeállításánál különös tekintettel a szerkezeti változásokra és az áthúzódó intézkedésekre. 6. Az Európai Uniós pályázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a pályázati feltételek megléte esetén be kell nyújtani a pályázatokat, különös tekintettel az akadálymentes környezet kialakítására, az energiahatékonyság növelésére, továbbá az esetleges bevételt eredményező turisztikai célokra. Határidő: február 15. Felelős: Kazinczi István polgármester Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal

14 14 l.számú melléklet Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai Ezer Ft-ban! Megnevezés eredeti várható Intézményi ÁFA Felhalmozási Kamat Helyi adó Adópótlék Sajátos működési Saját bevételössz SZJA SZJA kieg SzJA normatív Gépjármű adó Termőföld hasz. - - Átengedett össz: Szociális ell Normatív tám Kiegészítő tám Központosított CÉDE TEKI ÖNHIKI Állami tám össz, Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a TB alaptól Egyéb célra Támogatás é összesen Működésre Felhalmozásra Átvett pénze Műk. c kölcsön Felhal.c kölcsön Kölcsön vtérülés Hitel Pénzmaradvány Bevétel összesen

15 15 Koncepcióhoz Állami támogatások 2009 Megnevezés mutató normatíva Összesen: Település igazg. Kommunális fő Lakott külterületre fő Lakossági folyékony hulladék szállítás m Társadalmi gazdasági szempont Pénzbeli és természetbeni szoc. és Óvodai nevelés teljesítmény mutató kv. Tv. alapján 8/ kv. Tv.alapján 4/ Gyógypedagógiai norm Étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Óvoda összesen: Iskolai oktatás kv. Tv. alapján 8/ kv. Tv.alapján 4/ Gyógypedagógiai nev d Gyógypedagógiai nev e Gyógypedagógiai nev d Gyógypedagógiai nev e Napközi otthon kv. Tv. alapján 8/12 0, kv. Tv.alapján 4/12 0, Étkeztetés Kiegészítő 5-6. osztályos ingyeneshez Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Tankönyv támogtás általános Tankönyv támogtás ingyenes Iskolai oktatás összesen Közművelődés, közgyűjtemény Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési hozzájárulás Állami támogatás összesen

16 3. sz. melléklet évi várható kiadások költségvetési szervenként Megnevezés Személyi Járulék Dologi Támogatás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Összesen Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon Közművelődés Klubkönyvtár Lapkiadás ÁMK összesen: Étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: PH összesen: Kiadás összesen

17 4. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadádai 2009.évre Megnevezés Személyi Járulék Dologi Pénze. átadás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Összesen PH Ing.hasz Karbantartók Belvíz véd Közvilágítás Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Eü.szolg Segélyek Szeméttelep Szennyvíz Sport Mg.tevékenység Pénzügyi tevékenység PH.össz

18 1.) Munkabér hitel felvétele Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot tárgyalta, és szükségesnek látja a munkabér hitel felvételét, ezért elfogadásra javasolja. Kazinczi István polgármester javasolja a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát 50/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat Munkabérhitel felvételére Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1/2004./I.30./ önkormányzati rendelettel módosított 5/2003./IV.14./ önkormányzati rendelet /SZMSZ/ 33../5/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva november 28. napján 5 millió forint gazdálkodási hitelt vesz fel az OTP NyRT Törökszentmiklósi Fiókjától. A hitel összegét az novemberi havi állami támogatásból kell törleszteni. Megbízza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: november 28. Felelős: Kazinczi István polgármester Ez a határozat a hitel törlesztésével egyidejűleg hatályát veszti. Erről értesül: Képviselő testület tagjai Kazinczi István polgármester Polgármesteri Hivatal 2.) A évi ellenőrzési terv jóváhagyása Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan hozzászólások nem hangzanak el. Kazinczi István Polgármester javasolja az előterjesztést elfogadásra.

19 19 A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést elfogadja, és meghozza alábbi határozatát 51/2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat a évi ellenőrzési terv jóváhagyására Tiszatenyő Község Önkormányzata a évi LXV. tv. 92. (6) bekezdése alapján a 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 21. -ának megfelelően ezen határozat mellékletét képező évi ellenőrzési tervét elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Hegedűs László jegyző Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Képviselő-testület tagjai Kazinczi Istvánné ÁMK igazgató Kolozsvári Andrea óvodavezető Futóné Őz Judit KSzSzK vezető Csehné Köteles Rozália belső ellenőr Polgármesteri Hivatal Törökszentmiklós 3.) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásáról A módosított határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület már hozott egy határozatot. A mostani módosításokra azért van szükség, mert megváltozott a koncepció. Az önkormányzat már felvette a kapcsolatot egy pályázatíró céggel, a megállapodás során megegyeztek abban, hogy a pályázatíró cég köt szerződést a tervkészítő cégekkel. Az állam úgy döntött, hogy kettéválasztja a pályázatot, ezért az első ütemben a Polgármesteri Hivatal felújítására fogunk pályázni. A második ütemben a zöldfelületek rendezésére. A Képviselő testületnek arról kell döntenie, hogy az önkormányzat a pályázatot két részletben fogja benyújtani, valamint a már meglévő határozatban 200 ezer euro van meghatározva, amit szintén két részletben pályáz meg. Javasolja, a határozat módosításának elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a határozat módosítást elfogadja, és meghozza alábbi határozatát.

20 20 52/2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásáról Tiszatenyő Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani és évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.) FVM rendelet 3. (1) bekezdésének a) szakaszának aa), és ad) pontjaiban meghatározott épületek külső felújítására és kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, valamint a db) pontjában meghatározott zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítására, illetve a d) pontban meghatározott kültéri játszóterek kialakítására az alábbiak szerint: Pályázati cél: Tiszatenyői Alkotmány út 26. sz. alatti Polgármesteri Hivatal felújítása és a mellette, illetve az Egészségház mellet lévő zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása A pályázat ütemezése: I. ütem (beadási határidő: november 30.): Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése Igényelt támogatás mértéke a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból: eurónak megfelelő forintösszeg. Az önkormányzat a évi költségvetésében biztosítja a pályázati cél megvalósításához szükséges saját erőt, maximum a eurónak megfelelő forintösszeg áfájáig. Határidő: november 30. Felelős: Kazinczi István polgármester II. ütem (beadási határidő: október 31.): Polgármesteri Hivatal és az Egészségház mellett lévő zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása Igényelt támogatás mértéke a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból: eurónak megfelelő forintösszeg. Az önkormányzat a évi költségvetésében biztosítja a pályázati cél megvalósításához szükséges saját erőt, maximum a eurónak megfelelő forintösszeg áfájáig. Határidő: október 31. Felelős: Kazinczi István polgármester Ezzel egyidejűleg a 47/2008.(X.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 34/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 35/2008.(IX.25.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 15/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat 1562008.(IV.17.)

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 31/2008.(VII.16.) önkormányzati határozat Környezetvédelmi

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115.

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2015. (V. 28. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról Mátraballa Községi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E a 2004. évi pénzügyi terv teljesítéséről 1.. (1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004 évi költségvetés

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes 17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére 920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben