Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült:"

Átírás

1 Iktatószám: /2008. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

2 2 HATÁROZATOK: 48/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat Az önkormányzat 2008 évi III. negyedéves teljesítéséről 49/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat Tiszatenyő községi önkormányzat évi költségvetési koncepciójára 50/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat 51/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat 52/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat 53/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat Munkabérhitel felvételére A évi ellenőrzési terv jóváhagyására Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatások pályázat benyújtásáról Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásához szükséges szerződések megkötésére

3 3 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén. Jelen vannak: Kazinczi István polgármester, Hegedűs László jegyző, Guttyán Sándor, Juhász Ferenc, Kaszanyi Kálmán, Keskeny Ervin, Kovács Jánosné Majorné Bíró Éva, Mező József, Plesovszki István, és Sass Istvánné képviselők, Kolozsvári Andrea intézményvezető Tóth Sándorné intézményvezető Pozsa Sándorné gazdaságvezető Török Zsófia jegyzőkönyvvezető A lakosság részéről: 0 fő Kazinczi István polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket és sajnálattal fogadja, hogy a lakosság részéről nem jelent meg senki. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja a kiküldött napirendi pontokat elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg. Napirendi pontok: I. Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás III. negyedéves teljesítéséről Előadó: Kazinczi István polgármester II. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Kazinczi István polgármester Előterjesztések: 1. Egyebek Kazinczi István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt képviselői interpellációknak ad helyt. Interpellációs kérdés nem hangzik el.

4 I. Napirend: Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás III. negyedéves teljesítéséről 4 A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István polgármester a kiküldött tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen átnézte a tájékoztatót. A tájékoztató részletesen taglalja az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Megállapítható, hogy az önkormányzat a rendeletben foglaltakat teljesítette. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság köszönetét fejezi ki a pénzügyi dolgozóknak a munkájukért, ugyanis az önkormányzatot a háromnegyedéves záráskor kizárólag munkabér hitel terheli. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót az írásbeli kiegészítéssel elfogadásra javasolja. Az írásbeli javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke egyetért az előtte felszólalóval, véleménye szerint a tájékoztató átfogóan számol be a település gazdaságáról. Megkérdezi, hogy a vasútvonal felújításával kapcsolatos adók miért fogják negatívan befolyásolni a következő évi költségvetést? Valamint érdeklődik, hogy milyen területen lehetett volna még megtakarítás az önkormányzat részéről, illetve a termőföldekkel kapcsolatosan kér pontosabb felvilágosítást. A beszámolóban olvasható hiányosságokról sajnos már korábban is tudtunk, a betervezett feladatokat az önkormányzat teljesítette. Mező József Képviselő érdeklődik a nyáron megrendezett REPUBLIC koncertből fennmaradt kifizetetlen számlákkal kapcsolatosan, továbbá megkérdezi, hogy a sertéstenyésztésre miért van szükség, ha veszteséges. Hegedűs László Jegyző válaszol Kovács Jánosné által feltett vasútvonal felújításával kapcsolatos kérdésre. Az önkormányzatoknál szükséges adóerő képesség számítást végezni, ami szerint az iparűzési adónál meg kell állapítani azt, hogy mennyi adó folyik be és ez alapján, ha az adóerő képesség javul, az elvonást jelent az önkormányzat számára. A Montáviás beruházás során az önkormányzat adóerő képessége jelentős mértékben megnőtt, ezért a finanszírozásból kevesebbet kaptunk. A változó adó törvényeknek köszönhetően nem kivetés alapján fogjuk megállapítani az iparűzési adót, hanem önbevallásos módon. Kazinczi István Polgármester elmondja, hogy az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a kiadásokat csökkentse, de ez nem elég. A további megtakarításokat az önként vállalt feladatok számának csökkentésével tudnánk elérni. Ha a kintlévőségek befolynának, akkor az önkormányzat nem lenne ilyen helyzetben. A termőföldekkel kapcsolatosan csak december után tudunk intézkedni. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: A termőföldek bérbeadásából származó jövedelem, azért nem számít bevételnek, mert bevallás nem érkezett és ez miatt nem tudjuk előírni. Hiába van befizetve, ha bevallást nem nyújtott be, mert ennek hiányában nem tudjuk, hogy kinek a nevére kell előírni. Hegedűs László jegyző: Ezek az adócsúszások két éves kihatással vannak az önkormányzatra.

5 5 Kazinczi István Polgármester: A REPUBLIC koncertet vesztességgel zártuk. A fennmaradó összeget mindenféleképpen ki kell még fizetni. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy a szerződés szerint három részletben kell fizetni, ebből az első két részletet rögtön a koncert után kifizettük. A fennmaradó harmadik részletet kell még rendezni. A REPUBLIC koncert nem volt előre meghatározva a költségvetésben, ennek következtében túllépte azt. Ezért fogom javasolni, hogy az önkormányzatnak maximálni kell a rendezvényekre fordítható összegeket. Kazinczi István Polgármester: A koncert finanszírozásához szükséges pénzt részben a Falunapi rendezvénytől vettük el, de ezt nem lehetett észrevenni, mert sikeresen találtunk szponzorokat, akik segítségével ugyanolyan színvonalú rendezvényt tudtunk a lakosság számára biztosítani. Sajnos megmagyarázhatatlan, hogy miért nem volt akkora az érdeklődés a koncert iránt. Hegedűs László Jegyző: A szerződésben az együttes azt vállalta, hogy valamennyi időn belül a környéken nem tart koncertet, ennek ellenére a rendezvényünket megelőzően egy héttel Abádszalókon felléptek, ahol ráadásul a strand belépő áráért részt lehetett venni a koncerten. Mező József Képviselő véleménye szerint, ha a szerződésben le van írva, hogy a környéken nem tarthat koncertet, akkor az együttes szerződést szegett. Hegedűs László Jegyző: Annyit tehet még az önkormányzat, hogy a szerződést megmutatja egy ügyvédnek, és ha az ügyvéd véleménye szerint érdemes lépni ez ügyben, akkor az önkormányzat lép. Kazinczi István Polgármester nem ért egyet, mert a szerződésben az áll, hogy a környéken nem koncertezhet, de ez nem megfogható, hiszen nincs pontosan meghatározva sem kilométerben, sem település szerint hogy mit jelent a környék szó. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Sajnos a lakosság sem volt hajlandó megfizetni a jegyeket, inkább a másik utcából hallgatták ingyen. Kazinczi István Polgármester: Az állatok tartása nem jár nagy kiadással. Mező József Képviselő nem ért egyet, mert szerinte az a kevés ráfordítás is sok. Kazinczi István Polgármester: Az állatok tartását hasznos dolognak tartom, hiszen a különböző civil szervezetek, vagy akár az önkormányzat által tartott rendezvényekre biztosítani tudunk alapanyagot. Kazinczi István polgármester javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által kiegészített beszámolót elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával elfogadja az írbeli javaslattal kiegészített beszámolót és megalkotja alábbi határozatát.

6 48/2008. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat Az önkormányzat 2008 évi III. negyedéves teljesítéséről 6 Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 79. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről készített tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartása érdekében felhívja a figyelmet a költségvetési rendelet előírásainak betartására és a kiadási előirányzatok további takarékos felhasználására. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal Tiszatenyő Tiszatenyő Tiszatenyő

7 7 Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai l.számú melléklet Ezer Ft-ban! Megnevezés 2008 er mód. teljesítés % Intézményi % ÁFA % Felhalmozási % Kamat % Helyi adó % Adópótlék % Sajátos működési % Saját bevételössz % SZJA % SZJA kieg % SZJA norm Gépjármű adó % Termőföld hasz Átengedett össz: % Szociális ell % Normatív tám % Kiegészítő tám.közok % Központosított % CÉDE TEKI ÖNHIKI % Egyéb támogatás % Állami tám össz, % Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a % TB alaptól % Egyéb célra % Felhalmozási célra % Támogatás é összesen % Működésre Felhalmozásra % Átvett pénze % Műk. c kölcsön % Felhal.c kölcsön % Kölcsön vtérülés % Hitel % Pénzmaradvány igénybevétel 1418 Bevétel összesen %

8 2. sz. melléklet 2008.III névi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Mód.ei: Kiadás Személyi Járulék Dologi kölcsön,hiteltör. Támogatás Felhalmozás % Diák étkeztetés % Iskola % Napközi otthon % Közművelődés % Klubkönyvtár % Lapkiadás % ÁMK összesen: % Óvodai étkezés % Óvoda % Óvoda összesen: % Hitel 0 PH összesen: % Kiadás össz.: %

9 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai III.névi. Ezer Ft-ban! Megnevezés Mód,ei. Összesen Személyi Járulék Dologi kölcsön Támogatás Felhalmozás % PH % Saját v. bérelt ing % Karbantartók % Mezei őrszolgálat % Belvíz elleni véd % Közvilágítás % Szennyvíz elvezet % Községgazd % Mezőgazdasági tevékenység % Védőnői Szolg % Egészségügyi sz % Segélyek % Szeméttelep % Pénzügyi tev % Temetkezés % Sport % 185 PH. Összesen: %

10 II. Napirend Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester a határozati javaslatot nem kívánja szóban kiegészíteni. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot. A koncepció pontosan meghatározza, hogy az önkormányzat milyen feladatokat vállal a következő évre. Fontosnak tartja a gyermekek étkeztetésének további támogatását, valamint a társulásokat. A költségvetési koncepció megállapítja, hogy a kötelező kötelezettségvállalásokon túl új feladatokat az önkormányzat nem tud magára vállalni. Az önkormányzatnak pontosan át kell gondolnia az önként vállalt feladatokat. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kéri a szociális rendelet átdolgozását. Támogatja a szociális kölcsön további fennmaradását. A bizottság kéri a Képviselő-testületet, hogy gondolja át, melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek elhagyhatók, így csökkentvén a kiadásokat. Ezen belül is vizsgálni kell az Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásokat, amiért ez ellátott feladatokon túl az önkormányzatnak még fizetnie is kell. A szilárd hulladék ártalmatlanítási díjának átvállalása a lakosságtól is önként vállalt feladat, amelynek kiadásai a lakosság terhére csökkenthetők. Fontos, hogy a kulturális programok kiadása egyenlő legyen a bevétellel és nagyobb figyelmet kell fordítani a sportra. Figyelemmel kell kísérni továbbra is az EU-s pályázatokat. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásbeli javaslatokkal kiegészítve a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Az írásbeli javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke érdeklődik a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan. Hegedűs László Jegyző: A határozati javaslatban megfogalmazott adóerő-képesség megmutatja, hogy az önkormányzat a következő évben mennyi adóbevételre számíthat. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az adóerő jelentős mértékben nem fog változni, inkább a szerkezetében lesz érzékelhető eltérés. Plesovszki István Képviselő érdeklődik a szilárd hulladékmegsemmisítés lehetséges többlet költségeiről. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy ha ez a javaslat elfogadásra kerül, akkor ez a háztartásoknak plusz 400 Ft-os kiadást jelent. Mivel ez is egy önként vállalt feladat, a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia, hogy megmaradjon-e. Plesovszki István Képviselő kérdezi, hogy ezt a költséget a már meglévő kiadásokon felül kell-e még kifizetnie a lakosságnak? Hegedűs László Jegyző: Igen, de az ezzel kapcsolatos díjak csökkentése érdekében most folynak a konzorciumi tárgyalások. Ezek a változások az önkormányzatra is kihatnak pozitív irányban.

11 11 Juhász Ferenc Képviselő: Sajnos a mostani helyzetben mindenki arra kényszerül, hogy ahol lehet, csökkentse a kiadásait. Ez egy önként vállalt feladat, ezért legelőször ezekből a szolgáltatásokból kell lefaragnunk. Plesovszki István Képviselő: Rossz, hogy az önkormányzat ilyen helyzetben van, de az nem megoldás, ha a lakosságra terheljük ezeket a kiadásokat. Juhász Ferenc Képviselő elmondja, hogy ez csak lehetőségként merült fel a kiadások csökkentésének érdekében. Keskeny Ervin Képviselő megkérdezi, hogy van-e realitása annak, hogy az INO-nak az ellátott feladatokon felül még fizetünk majdnem négy millió forintot. Kazinczi István Polgármester: A Képviselő-testület utolsó ülését december 17-én tarja. December 17-én fogunk az ezzel kapcsolatos díjakról szavazni, addig mindenféleképpen tárgyalni kell az INO központjának vezetőségével. Az első számú szempont, hogy a kihasználtságot minimum 30 főre kell felbővíteni. Addig ez ügyben sem tudunk többet tenni, de mindenkitől várom az e fajta javaslatokat, mert az önkormányzat kell, hogy lefaragjon a kiadásaiból. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön, mik legyenek azok az önként vállalt feladatok, amiket vagy teljesen szorítson vissza, vagy minimálisra csökkentsen, mert a következő évi költségvetés ez alapján fog elkészülni. Keskeny Ervin Képviselő érdeklődik, hogy miért van annyi kiadás a Sport Egyesülettel kapcsolatosan. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy az önkormányzat nem pénzzel támogatja a Sport Egyesületet, mert az nem működik szabályosan. Kazinczi István Polgármester: Az önkormányzat úgy támogatja a Sport Egyesület, hogy biztosít sportpályát, épületet, karbantartót, ezeket fent kell tartani. Addig nem vagyunk hajlandóak pénzzel támogatni a Sport Egyesületet, amíg nem vagyunk biztosak abban, az önkormányzat által adott pénzt, tényleg arra fordítják, amire kapták. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Az önkormányzat biztosítja még, hogy az egyesület ingyen vehesse igénybe a tornatermet. Guttyán Sándor Képviselő: A pálya gondozása is felelőtlenül történt, ami rengeteg kiadást jelentett az önkormányzatnak. Kazinczi István Polgármester: Addig, ameddig az egyesület nem törvényesen működik, az önkormányzattól nem kap több támogatást. Keskeny Ervin Képviselő: Többen is tudomására adták, hogy a Sport Egyesület nem működik törvényesen és kérem a jegyző urat, hogy ennek nézzen utána.

12 Hegedűs László Jegyző: Ezzel a problémával kapcsolatosan hamarosan történni fognak változások. 12 Kazinczi István Polgármester kéri még egyszer a Képviselő-testületet, hogy érdeklődjenek a környezetükben, melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek lefaragásával csökkenteni tudják a kiadásokat, de az mégsem érinti olyan érzékenyen a lakosságot. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az önkormányzatnak azokat a szolgáltatásokat kell ellátnia, amelyeket törvény szabályoz. Ezeken kívül eső szolgáltatások közül kell választani, hogy mi az, amiről az önkormányzat hajlandó lemondani. Ilyen önként vállalt feladat például a gyógyszertámogatás is, amelyet olyanok is megkapnak, akik a nyugdíjminimumot meghaladják. Továbbá a lakásfenntartási támogatásnál is az előírtaknál többet ad az önkormányzat. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke véleménye szerint az önkormányzat által önként vállalt feladatok közül egyik sem hagyható el és érdeklődik, hogy a felsőfokú tanulmányokat folytatókat kell-e az önkormányzatnak támogatnia, mert ha nem, akkor javasolja az ilyenfajta támogatás megvonását, vagy csökkentését. Kazinczi István polgármester javasolja a kommunális adó értékének növelését. Guttyán Sándor Képviselő véleménye szerint a kiadások csökkentése érdekében a szociális támogatásokat, ezen belül is a lakásfenntartási támogatást is át kellene vizsgálni, de fontosnak tartja a gyógyszertámogatás megtartását. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: A lakásfenntartási támogatás nem önként választott feladat, törvény írja elő, hogy aki jogosult, annak kapnia kell. Hegedűs László Jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy januárban várhatóak lesznek törvénymódosítások, amelyek jelentős mértékű változásokat hoznak a szociális témában. Javasolja, hogy a szociális rendelet módosítására a törvénymódosítások után kerüljön sor. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az önként vállalt feladat témájához szeretne még kiegészítést tenni, azzal kapcsolatosan, hogy az önkormányzat jelen helyzetében veszélybe kerültek a munkabér kifizetések, valamint az üzemeltetési költségek kifizetései. A Képviselő-testületnek meg kell hoznia azt a nehéz döntést, hogy valamelyik önként vállalt feladatát elhagyja. Mező József Képviselő javasolja, hogy a kommunális szolgáltatási díjakat ne emelje meg az önkormányzat, mert az érzékenyen érintené a lakosságot, véleménye szerint az önként vállalt feladatokból kell lefaragni. Hegedűs László Jegyző kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő testületi ülésre próbáljanak kitalálni olyan javaslatokat, amelyek működőképesek és az önkormányzat költségvetésének terhét enyhítik, mert a jövő évi költségvetés ez alapján készül el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a településen dolgozók már mindent megtettek annak érdekében, hogy csökkentsék a kiadásaikat.

13 13 Kazinczi István polgármester javasolja a határozati javaslatot az írásbeli kiegészítéssel elfogadásra. Az írásbeli javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával elfogadja a határozati javaslatot az írásbeli kiegészítéssel, és megalkotja alábbi határozatát. 49/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat Tiszatenyő községi önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a 2009.évi költségvetési koncepcióját, és a tervező munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai az elsőlegesek, az önként vállalt feladatok költségeit vissza kell szorítani. 2. A felhalmozási kiadások összeállításánál az Önkormányzat által már korábban vállalt kötelezettségein túl új feladat nem szerepeltethető. 3. Az önkormányzat saját bevételeinek növelésére törekedni kell. 4. A belső ellenőr megállapításait a költségvetési tervjavaslat összeállításánál figyelembe kell venni. 5. A évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatait hasznosítani kell a évi költségvetés összeállításánál különös tekintettel a szerkezeti változásokra és az áthúzódó intézkedésekre. 6. Az Európai Uniós pályázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a pályázati feltételek megléte esetén be kell nyújtani a pályázatokat, különös tekintettel az akadálymentes környezet kialakítására, az energiahatékonyság növelésére, továbbá az esetleges bevételt eredményező turisztikai célokra. Határidő: február 15. Felelős: Kazinczi István polgármester Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal

14 14 l.számú melléklet Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai Ezer Ft-ban! Megnevezés eredeti várható Intézményi ÁFA Felhalmozási Kamat Helyi adó Adópótlék Sajátos működési Saját bevételössz SZJA SZJA kieg SzJA normatív Gépjármű adó Termőföld hasz. - - Átengedett össz: Szociális ell Normatív tám Kiegészítő tám Központosított CÉDE TEKI ÖNHIKI Állami tám össz, Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a TB alaptól Egyéb célra Támogatás é összesen Működésre Felhalmozásra Átvett pénze Műk. c kölcsön Felhal.c kölcsön Kölcsön vtérülés Hitel Pénzmaradvány Bevétel összesen

15 15 Koncepcióhoz Állami támogatások 2009 Megnevezés mutató normatíva Összesen: Település igazg. Kommunális fő Lakott külterületre fő Lakossági folyékony hulladék szállítás m Társadalmi gazdasági szempont Pénzbeli és természetbeni szoc. és Óvodai nevelés teljesítmény mutató kv. Tv. alapján 8/ kv. Tv.alapján 4/ Gyógypedagógiai norm Étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Óvoda összesen: Iskolai oktatás kv. Tv. alapján 8/ kv. Tv.alapján 4/ Gyógypedagógiai nev d Gyógypedagógiai nev e Gyógypedagógiai nev d Gyógypedagógiai nev e Napközi otthon kv. Tv. alapján 8/12 0, kv. Tv.alapján 4/12 0, Étkeztetés Kiegészítő 5-6. osztályos ingyeneshez Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Tankönyv támogtás általános Tankönyv támogtás ingyenes Iskolai oktatás összesen Közművelődés, közgyűjtemény Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési hozzájárulás Állami támogatás összesen

16 3. sz. melléklet évi várható kiadások költségvetési szervenként Megnevezés Személyi Járulék Dologi Támogatás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Összesen Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon Közművelődés Klubkönyvtár Lapkiadás ÁMK összesen: Étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: PH összesen: Kiadás összesen

17 4. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadádai 2009.évre Megnevezés Személyi Járulék Dologi Pénze. átadás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Összesen PH Ing.hasz Karbantartók Belvíz véd Közvilágítás Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Eü.szolg Segélyek Szeméttelep Szennyvíz Sport Mg.tevékenység Pénzügyi tevékenység PH.össz

18 1.) Munkabér hitel felvétele Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot tárgyalta, és szükségesnek látja a munkabér hitel felvételét, ezért elfogadásra javasolja. Kazinczi István polgármester javasolja a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát 50/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat Munkabérhitel felvételére Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1/2004./I.30./ önkormányzati rendelettel módosított 5/2003./IV.14./ önkormányzati rendelet /SZMSZ/ 33../5/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva november 28. napján 5 millió forint gazdálkodási hitelt vesz fel az OTP NyRT Törökszentmiklósi Fiókjától. A hitel összegét az novemberi havi állami támogatásból kell törleszteni. Megbízza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: november 28. Felelős: Kazinczi István polgármester Ez a határozat a hitel törlesztésével egyidejűleg hatályát veszti. Erről értesül: Képviselő testület tagjai Kazinczi István polgármester Polgármesteri Hivatal 2.) A évi ellenőrzési terv jóváhagyása Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan hozzászólások nem hangzanak el. Kazinczi István Polgármester javasolja az előterjesztést elfogadásra.

19 19 A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést elfogadja, és meghozza alábbi határozatát 51/2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat a évi ellenőrzési terv jóváhagyására Tiszatenyő Község Önkormányzata a évi LXV. tv. 92. (6) bekezdése alapján a 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 21. -ának megfelelően ezen határozat mellékletét képező évi ellenőrzési tervét elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Hegedűs László jegyző Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Képviselő-testület tagjai Kazinczi Istvánné ÁMK igazgató Kolozsvári Andrea óvodavezető Futóné Őz Judit KSzSzK vezető Csehné Köteles Rozália belső ellenőr Polgármesteri Hivatal Törökszentmiklós 3.) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásáról A módosított határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület már hozott egy határozatot. A mostani módosításokra azért van szükség, mert megváltozott a koncepció. Az önkormányzat már felvette a kapcsolatot egy pályázatíró céggel, a megállapodás során megegyeztek abban, hogy a pályázatíró cég köt szerződést a tervkészítő cégekkel. Az állam úgy döntött, hogy kettéválasztja a pályázatot, ezért az első ütemben a Polgármesteri Hivatal felújítására fogunk pályázni. A második ütemben a zöldfelületek rendezésére. A Képviselő testületnek arról kell döntenie, hogy az önkormányzat a pályázatot két részletben fogja benyújtani, valamint a már meglévő határozatban 200 ezer euro van meghatározva, amit szintén két részletben pályáz meg. Javasolja, a határozat módosításának elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a határozat módosítást elfogadja, és meghozza alábbi határozatát.

20 20 52/2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásáról Tiszatenyő Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani és évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.) FVM rendelet 3. (1) bekezdésének a) szakaszának aa), és ad) pontjaiban meghatározott épületek külső felújítására és kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, valamint a db) pontjában meghatározott zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítására, illetve a d) pontban meghatározott kültéri játszóterek kialakítására az alábbiak szerint: Pályázati cél: Tiszatenyői Alkotmány út 26. sz. alatti Polgármesteri Hivatal felújítása és a mellette, illetve az Egészségház mellet lévő zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása A pályázat ütemezése: I. ütem (beadási határidő: november 30.): Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése Igényelt támogatás mértéke a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból: eurónak megfelelő forintösszeg. Az önkormányzat a évi költségvetésében biztosítja a pályázati cél megvalósításához szükséges saját erőt, maximum a eurónak megfelelő forintösszeg áfájáig. Határidő: november 30. Felelős: Kazinczi István polgármester II. ütem (beadási határidő: október 31.): Polgármesteri Hivatal és az Egészségház mellett lévő zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása Igényelt támogatás mértéke a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból: eurónak megfelelő forintösszeg. Az önkormányzat a évi költségvetésében biztosítja a pályázati cél megvalósításához szükséges saját erőt, maximum a eurónak megfelelő forintösszeg áfájáig. Határidő: október 31. Felelős: Kazinczi István polgármester Ezzel egyidejűleg a 47/2008.(X.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 34/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 35/2008.(IX.25.)

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 15/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat 1562008.(IV.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 31/2008.(VII.16.) önkormányzati határozat Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-17/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. április 22. napján (csütörtök) 16 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben