Simontornya Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simontornya Város Önkormányzata"

Átírás

1

2 Simontornya Város Önkormányzata 1. melléklet évi tervezett ellenőrzések száma és a tervezett kapacitás Megnevezés db ell. nap 1. Rendszer 2. Szabályszerűségi Pénzügyi Soron kívüli összesen 3 25 ellenőrzési nap: ellenőrzési napok száma, saját belső ellenőrzés és külső forrás együttes kapacitása évi kapacitás tervezés Kapacitásigény évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések ( ellenőri nap ) Tanácsadó tevékenység (nap) 2 3. Képzés (nap) 2 4. Egyéb tevékenység (nap) 5 5. Összes (nap) 34 Várhatóan rendelkezésre álló kapacitás létszám nap 6. FEUVE belső ellenőrzés Tervezett külső erőforrás kapacitás Összes várhatóan rendelkezésre álló kapacitás 3 34 nap: A rendelkezésre álló munkaidő ( ellenőrzés, tanácsadás, képzés, egyéb tevékenység ) egyéb tevékenység: teljesítményértékelés, önértékelés, éves jelentés készítés

3 Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése Értékelés Folyamat, és a folyamatot befolyásoló kockázati tényezők Célokra gyakorolt hatás (1-10) Valószínűség (1-5) Folyamat súlyszáma Tényező Folyamat Sorrend M K 1-18 A kockázata (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) A K M - Kölségvetési hozzájárulások (feladatfinanszírozás, normatívák) igénylése és elszámolása alapító okiratban a feladat ellátása nem szerepel x érvényes működséi engedély hiány x statisztikai adatszolgáltatás hiánya x mutatószámok pontatlan meghatározása x nem megfelelő szabályozottság x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x igénylés kritériumainak nem megfelelő értelmezés x 1 téves adatszolgáltatás miatti többletigénylés x M 35 téves adatszolgáltatás miatti aluligénylés x többletigénylés miatti visszafizetési kötelezettség az önkormányzat terhére x külső ellenőrzés állapít meg visszafizetési kötelezettséget x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok ellátása, kötelezettségvállalás-nyilvántartás, gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem megfelelő szabályozás x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x nyilvántartás vezetési kötelezettség felelősét nem határozták meg x a gazdálkodási jogkörök kialakítása nem megfelelő x a 100 eft feletti tételeknél nem történik meg az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás x az előzetes írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött értékhatár alatti tételek nyilvántartásba vételi szabályait nem alakították ki x nem került minden kötelezettségvállalás nyilvántartásba x nem történik negyedévente zárás és feladás a főkönyvi könyvelés felé x kötelezettségvállalás nem szabályosan történik x 2 nem történik pénzügyi ellenjegyzés x nem történik teljesítés igazolás x K 23 nem történik érvényesítés x utalványozás pénzügyi ellenjegyzés nélkül történik x szerződések, számlák továbbítása a pénzügyi csoport felé nem történik meg határidőre x az utalványrendelet nem megfelelő, adathiányos x nem történik meg a számlák iktatása, nyilvántartásba vétele x nem történik meg határidőre a pénzügyi teljesítés x a havi likviditási terv aktualizálása nem történik meg x kontrollrendszer hiánya x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 2

4 3 4 Közbeszerzési eljárások Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem megfelelő szabályozás x külső ellenőrzés szabálytalan eljárást állapít meg x nem készül éves közbeszerzési terv x nincs megfelelő szakértelem, nem vesznek igénybe közbeszerzési szakembert x a becsült érték meghatározása nem megfelelő x a közbeszerzési eljárás nem a megfelelő értékhatár szerinti x közbeszerzési eljárás előkészítése, hirdetmény elkészítése, műszaki dokumentáció elkészítése nem megfelelő és/vagy elhúzódik x megtámadják a lefolytatott közbeszerzési eljárást x korrupció veszélye x nem kötik meg adott időpontra a szerződést x éves statisztikai összegzés nem készül x nem megfelelő a szerződés x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Szociális segélyek és támogatások juttatásának, kifizetésének jogszabályi megfelelősége nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátásá fenntartása és megszűntetése nem a szabályoknak megfelelően történik x önkormányzat költségvetésének helyzete x a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetési kerte nagysága x rossz tervezés x közcélú foglalkoztatás a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő x a foglalkoztatási tevékenységgel összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése nem felel meg a szabályoknak x a szociálisan rászorult személyek nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget x jogosulatlan kifizetések történnek x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Vagyonvédelem, biztonsági előírások betartása x nem megfelelő szabályozottság x rendekívüli események bekövetkezésének kezelése nem megfelelő x vagyonrendelet hiányosságai, illetve a jogszabályi előírásoknak való nem megfelő szabályozás x K 26 K 28 ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás vezetésének hiányosságai, előírások be nem tartása x analaitikus nyilvántartások vezetésének hiányosságai x bekerülési érték meghatározásának hiányosságai, értékcsökkenési leírás elszámolásának pontatlanságai, hiányosságai x házipénztár, kihelyezett pénzkezelőhelyek biztonsági előírásainak be nem tartása x a költségvetési szerv tulajdonát képező nagy és kisértékű vagyontárgyak megóvása nem megoldott x jogellenesen eltulajdonítás megakadályozására nem történi intézkedés x beruházások dokumentálása nem megfelelő x 5 K a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x az eszközök és a vagyon megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerültek betartásra x 21 beruházások lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása nem a szabályozásnak megfelelő x szükséges karbantartások végrehajtása nem biztosított x a karbantartások és a felújítások, beruházások besorolása, értékelésen nem megfelelő x a költségvetési szerv nem rendelkezik informatikai biztosnsági és katarsztrófa tervvel, szabályzattal x az archiválási rendszerek nem, illetve nem megfelelően működnek x a költségvetési szerv adatkezelése és adatvédelme nem felel meg a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak x az irattár fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak x súlyozott átlag x 3

5 Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése Munkaügyi és személyügyi nyilvántartások vezetése a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a nyomtatványok kitöltése hiányos vagy a jogszabállyal ellentétes x az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a KIR3 rendszerben nem megfelelő, vagy hiányos adatkitöltés történik x a személyi anyagok kezelésénél nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el x a személyi anyagok hiányosak x a kinevezések, az átsorolások nem a szabályoknak megfelelőek x 6 a besorolások megfelelőségének hiányosságai x K a munkaidő nyilvántartás hiányos, pontatlan x a szabadságok nyilvántartása nem megfelelő x 26 a tanulmányi szerződések és ezzel kapcsolatos juttatások nem a szabályozásnak megfelelőek x az éves képzési terv készítés hiányosságai x belső kontroll hiányosságai x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 7 8 Az önkormányzat költségvetéséből céltámogatási jelleggel juttatott támogatások elszámolása nem megfelelő szabályozás x céltámogatásra irányuló képviselő-testületi előterjesztés nem megfelelő előkészítése x civil szervezetek támogatásánál nem alkalmaznak pályázati rendszert x a megítélt támogatások esetében nem kötnek támogatási szerződést x a támogatási szerződések nem tartalmaznak minden szükséges információt x céltámogatás kiutalása szerződéskötés nélkül x céltámogatási szerződés nem került pénzügyi ellenjegyzésre, és nem hivatkoznak a képviselőtestületi határozatra x a támogatási szerződésben nem került meghatározásra a támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai x a támogatás elszámolása nem történik meg határidőre x a támogatott nem a támogatási szerződésben feglalt célokra használja fel a támogatást x a nem cél szerint felhasznált támogatás visszafizettetéséren nem kerül sor x belső kontroll hiányosságai x súlyozott átlag x Önkormányzati feladatok külső szervezeti egységekkel történő ellátása szerződéskötésre, írásbeli megállapodásra nem kerül sor az önkormányzat és a külső szervezeti egyeség között x a szerződés, írásbeli megállapodás pénzügyi ellenjegyzése nem történt meg x a külső szervezeti egységek a feladatokat nem a megbízó önkormányzat elvárásai, és érdekében látják el x a pénzügyi teljesítés során nem tartják be az Ávr.-ben előírátakat (gazdlákodási hatáskörök gyakorlása) x korrupció veszélye x K 28 a szerződés, írásbeli megállapodás nem tartalmazza teljes körűen a feladatellátás pontos leírását x kontrollrendszer hiánya x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x Pénz- és értékkezlés rendje, házipénztár, pénzbeszedő helyek pénzkezelése nem megfelelő szabályozás x a pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított x az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására x 9 a gyakolat nem a jogszabályokban, szabályzatban foglaltak szerint történik x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x K 28 házipénztár, kihelyezett pénzkezelőhelyek biztonsági előírásainak be nem tartása x rendekívüli események bekövetkezésének kezelése nem megfelelő x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 4

6 10 Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Vásárosdombói nappali szociális Közös Önkormányzati ellátás biztosítása Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem megfelelő szabályozottság x a tevékenység nem megfelelő szabályozásának hiánya miatt a szociális ellátások igéynlése nem a jogszabályoknak megfelelően történik x a jogusultság megállapítása nem szabályszerű x a nem megfelelően megállapított szociális ellátások miatt a támogatottak nem jutnak hozzá az őket megillető ellátásához x jogosulatlan ellátások történnek x a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x K 25 az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a szociális elletás mérékének megállapítása helytelen x a támogatások igénylése nem megfelelő, az igénylést megalapozó nyilvántartásokat pontatlanul, hiányosan vezetik x kontrollrendszer hiánya x Nevelési-oktatási intézményekben a normatíva elszámolását alátámasztó nyilvántartások vezetése a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a dokumentumok kitöltése hiányos vagy a jogszabályi előírásokkal ellentétes x az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a tanügyi nyilvántartások pontatlan vezetés normatíva visszafizetési kötelezettséget von maga után x az étkezők nyilvántatása nem megfelelő x az óvodai felvételeknél nem tartják be a jogszabályi előírásokat x belső kontroll hiányosságai x Szigorú számadású nyomtatványok kezelése a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x nem megfelelő szabályozás x a beszerzésre kerülő szigorú számadású bizonylatokat nem veszik nyilvántartásba, vagy a nyilvántartás vezetése nem folyamatos x a szigorú számadású bizonylat elveszik x a bizonylatok nem kerülnek megőrzésre, és nyilvántartásra az előírt ideig x egy időben azonos helyen több bizonylati tömb kerül használatra x nem megállapítható, hogy a bizonylat hol talalható, mikor és ki vette át, kezelésért ki a felelős x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x súlyozott átlag x Selejtezési tevékenység nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x indokolatlanul kerülnek selejtezésre a vagyontárgyak x selejtezési tevékenység dokumentálása nem megfelelő x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Konyha anyaggazdálkodásának megfelelősége, az ellátotti létszám alapján szükséges konyhai létszám szabályozás hiányosságai x működési engedélyek hiányosságai x a tevékenység szabályozásának hiánya miatt nem biztosított a szabályszerű, a számviteli és élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő készletgazdálkodás x a bizonylati felagyel be nem tartása miatt előfordulnak pénzügyi szabálytalanságok és nem biztosított a tulajdon védelme x nincs folyamatos készletnyilvántartás, a raktári kezelés szabályait nem tartják be x K 24 K az élelmiszerbiztonsági előírásoknak (lejárati idő, fagyasztás, hőmérséklet, stb.) nem tartják be x nincs normatartaás, ezért felléphet a költségvetési kiadási előirányzatának túllépése x étlapok nem felelnek meg az előírásoknak x a személyzet szakképzettsége, és gyakorlata nem megfelelő x a tárgyi feltételek hiányosságai x veszélyes anyagok kezelése nem megfelelő x ételhulladékok kezelése nem az előírásoknak megfelelően történik x kontrollrendszer hiánya x a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem szabályszerű x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x M 35 5

7 15 Bizonylati rend, bizonylati fegyelem Vásárosdombói betartása Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem rendelkezik a költségvetési szerv bizonylati szabályzattal és bizonylati albummal x a bizonylati szabályzat, bizonylati album hiányos x bizonylat nélküli pénzmozgás, illetve könyvelés történik x az alkalmazott bizonylat nem felel meg az előirásoknak x a bizonylatok kitöltése nem szabályszerű x a szigorú számadású bizonylatokról nem készül nyilvántartás, ileltve ennek vezetése hiányos, pontatlan x a bizonylatok nyomon követése nem biztosított x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x súlyozott átlag x K Külső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavítására hozott intézkedési terv végrehajtása az ellenőrzések nyilvántartása nem felel meg a Bkr. Rendelkezéseinek x az ellenőrzések javaslataira nem készítettek intézkedési tervet x az intézkezdési tervben nem jól határozták meg a határidőket és a felelősőket x az intézkedési terv végrehatjása nem teljeskörű, hiányos, részleges x az intézkedési terv végrehajtásáról nem készítettek beszámolót x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x külső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavítására hozott intézkedési terv végrehajtása nem teljes körű, a soron következő vizsgálat idején az előző ellenőrzéskor feltárt hibák, hiányosságok továbbra is fennállnak x A költségvetési gazdálkodás folyamata az adott évi költségvetési rendelet megalkotása nem történ meg az előírt határidőig, az előírt tartalommal x irreális bevételi előirányzat került adott évre vonatkozóan betervezésre (iparűzési adó, ingatlan értékesítés, stb.), ezért túlzott mértékű kiadási előirányzat tervezése történt x előirányzat-felhasználási tevven nem rendelkezik a költségvetési szerv x nem kisérik figyelemmel a szabad előirányzatok alakulását x az adott év I. félévi bevételei és kiadási előirányzat teljesítés nem időarányoas történt, ezért a II. félévi működés veszélyeztetett x az adott év I. félévében tett kötelezettségvállalások meghaladják a ténylegesen befolyt, illetve a várhatóan befolyó bevételeket x nem vezetnek az előirányzatokról nyilvántartást x a költségvetési rendelet módosítások indokoltsága nem megfelelő x a költségvetési szerv likviditási helyzete romlik, nincs folyamatosan aktualizált likviditási terv x gazdálkodási hatáskörök gyakorlata nem szabályszerű x kontrollrendszer hiánya x írásban történő kötelezettségvállalás nem vagy hiányosan történik x hatáskörök be nem tartása x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Alapító okirtatok, pedagógiai program összhangja, létszám és bérgazdálkodás K változások esetén az alapító okiratok felelvizsgáalta és átdolgozása nem történt meg határidőre x a dokumentumok nem teljes körűen tartalmazzák a jogszabály által előírtakat x a költségvetési szerv túllépi a személyi juttatás előirányzatát x a szakmai feladatellátáshoz nem megfelelő létszám áll rendelkezéser x üres álláshelyek feladatellátását saját dolgozóval, az előírásoknak ütköző megbízási szerződéssel történik x az intézmény igénybevételére jelentkező igények nem kerültek kielégítésre x az intézmény kihasználtsága nem megfelelő x a tényleges besorolások nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak x a munkakörök betötése nem megfelelő szakképzettségű alkalmazottakal történt x a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a nyomtatványok kitöltése hiányos vagy a jogszabállyal ellentétes x 19 az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x Leltározási tevékenység nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x a dokumentálás nem szabályszerű x nem történik meg a leltározásért felelős személy meghatározása x a leltározás kiértékelése nem szabályserűen történik x a leltározás során az esetlegesen feltárt eltérések analitikus és főkönyvi könyvelésben nem jelennek meg x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x K 27 6

8 20 Hivatali gépjárművek használata, elszámolásai, Vásárosdombói valamint Közös a Önkormányzati személyi tulajdonú Hivatalhoz gépjárművek tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése hivatalos célú használata, elszámolásai nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x hivatali gépjárművek nem a célra történő használata x az előírt nyilvántartások nem megfelelő vezetése x igazolások, elrendelések hiányosságai x kontrollrendszer hiánya x Bérgazdálkodás a bérelszámolás alapbizonylatai nem teljes körűek x nem állnak rendelkezésre az alkalmazási okmányok és a végzettséget igazoló dokumentumok x a külsős foglalkoztatottak megbízási szerződései pontotlanok x az igénybe vett külső munkaerő teljesítményének igazolása nem történik meg x a számfejtések nem megfelelően történnek a KIR3 rendeszerben x a MÁK adatszolgáltatások elmaradása (távolléti jelentés) x a bér könyvelésének hiányosságai x a béren kívüli juttatások hiányosságai x a munkába járás költségtérítésének kezelése nem megfelelő x a fizetési előlegek nem a jogszabályi előírásoknak megfelelőenk x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Iratkezelési tevékenység nem megfelelő szabályozás x szabályozás ismeretének hiánya x nincsenek szabályozva az iratkezelésre vonatkozó feladat és hatáskörök x nincs kialakítva az iratkezelés folyamata x az iktatás folyamata nem az előírásoknak megfelelően történik x nincs dokumentálva az irattározás, a selejtezés és a levéltárva adás x nem nyomon követhetőek a beérkezett iratok x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x az irattár fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Beszámoló alátámasztása nem áll rendelkezésre megfelelő számviteli nyilvántartási rendszer x számviteli alapelvek megsértése x főkönyvi és analitikus nyilvántartások hiánya, pontatlan vezetése x analitika és a főkönyv egyeztetése nem történt meg x a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x a leltározás nem teljes körű x a költségvetési szerv nem időben tesz eleget beszámolási kötelezettségének x a költségvetési szerv nem követi folymatosan nyomon a könyvvezetéssel kapcsolatos jogszabályi változásokat x a bizonylati rend be nem tartása x a beszámoló nem tükrőzi a költségvetési szerv valós pénzügyi és vagyoni helyzetét x a beszámolót nem az arra kijelölt személy írta alá x a zárszámadási rendelet nem a letétbe helyezett beszámolón alapszik x K a költségvetési szerv vezetője nem tett eleget a Bkr. szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Szabályozottság a költségvetési szerv nem rendelkezik pénzügyi és számviteli szabályzatokkal x a szabályozás nem az intézményi sajátosságoknak megfelelően végezték x a szabályozás nem terjed ki a gazdálkodás teljes vertikumára x a kijelölt személyek kijelölése, megbízása nem történt meg x a szabályozás jogszabályi változásoknak, illetve struturális és személyi változásoknak megfelelően nem aktualizált x a szabályozás nem felel meg a jogszábályi előírásoknak x a szabályok ismerete nem biztosított x a munkaköri leírásokban nem szabályozták kellő mértékig a feladatokat x a szabályzatok aktualizálásával nem biztak meg dolgozót x a szabályzatok jóváhagyása, hatályba helyezése nem történt meg x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x M 35 Simontornya, november 06. Készítette: Jóváhagyta: Császár Csilla közgazdasági osztályvezető Bárdos László címzetes főjegyző 7

9 Simontornya Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési terve 3. melléklet 1. Az ellenőrzés tárgya 2. Az ellenőrzés célja Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, ingyenes étkezők nyilvántartása A évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának jogszerűsége, a térítési díjak beszedésének dokumentálása 2013-ban alakult társulások működésének, elszámolásának vizsgálata A évi állami támogatások és önkormányzati hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 3. Az ellenőrzés időszükséglete 5 nap 10 nap 5 nap 4. Ellenőrizendő időszak év év év Közmunkaprogram átfogó vizsgálata A közmunkaprogramot alátámasztó dokumentumok átfogó vizsgálata 5. Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi pénzügyi szabályszerűségi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Simontornya Város 6. Vizsgált egység Osztály Osztály Önkormányzata Közmunka 7. Az ellenőrzés ütemezése május június július Soron kívüli ellenőrzés: Az adott évben váratlan események igény szerinti ellenőrzése Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 5 nap Tanácsadói tevékenységre tervezett kapacitás: Tekintettel a jogszabályváltozások sűrűségére, illetve azok végrehajtására való felkészülési idő rövidségére a tervezett napok száma: 2 nap Képzésre tervezett kapacitás: 2 nap Egyéb tevékenységre tervezett kapacitás ( adminisztráció ): 5 nap

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2015. (X.29.) határozata

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv Bankszámlaforgalom lebonyolításának a rendje rendelkeznek-e a számviteli törvényben, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben előírt pénzkezelési szabályzattal, szabályozott-e a bankszámlák és

Részletesebben

MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka.

MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka. MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka.hu Iktatószám: 292-25 /2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2015. (2. SZÁMÚ

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25828/2014. Témafelelős:

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre Belső ellenőri ütemterv 01. évre Tervezet 011 Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 01 Az Áht. 11/A. () bekezdése alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2014. évi végrehajtásáról jelentés Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Juhos Józsefné belső ellenőr Sorszám: III/3 Döntéshozatal módja: Egyszerű többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) K I V O N A T a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) sz. határozata Belső i terv 2015. évre és a 2015-2019.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K Ellenőrzési prioritások és gyakoriságok meghatározása A stratégiai ellenőrzési tervnek elemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulni. Kockázat szempontjából rangsorolni kell a szervezet beazonosított

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013.(III. 26.) KNÖT határozatával. Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda költségvetési

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013.(III. 26.) KNÖT határozatával. KISZOMBORI POLGÁRMESTERI

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány Kapcsolódó ÁROP részterületek: ÁROP 2.h) Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió Támogatásával,

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1606/2014. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti 3. melléklet a 2015. (III.26.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Tárgy: 2015. évi ellenőrzési terv Előterjesztő: dr. Szabó József

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben