Simontornya Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simontornya Város Önkormányzata"

Átírás

1

2 Simontornya Város Önkormányzata 1. melléklet évi tervezett ellenőrzések száma és a tervezett kapacitás Megnevezés db ell. nap 1. Rendszer 2. Szabályszerűségi Pénzügyi Soron kívüli összesen 3 25 ellenőrzési nap: ellenőrzési napok száma, saját belső ellenőrzés és külső forrás együttes kapacitása évi kapacitás tervezés Kapacitásigény évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések ( ellenőri nap ) Tanácsadó tevékenység (nap) 2 3. Képzés (nap) 2 4. Egyéb tevékenység (nap) 5 5. Összes (nap) 34 Várhatóan rendelkezésre álló kapacitás létszám nap 6. FEUVE belső ellenőrzés Tervezett külső erőforrás kapacitás Összes várhatóan rendelkezésre álló kapacitás 3 34 nap: A rendelkezésre álló munkaidő ( ellenőrzés, tanácsadás, képzés, egyéb tevékenység ) egyéb tevékenység: teljesítményértékelés, önértékelés, éves jelentés készítés

3 Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése Értékelés Folyamat, és a folyamatot befolyásoló kockázati tényezők Célokra gyakorolt hatás (1-10) Valószínűség (1-5) Folyamat súlyszáma Tényező Folyamat Sorrend M K 1-18 A kockázata (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) A K M - Kölségvetési hozzájárulások (feladatfinanszírozás, normatívák) igénylése és elszámolása alapító okiratban a feladat ellátása nem szerepel x érvényes működséi engedély hiány x statisztikai adatszolgáltatás hiánya x mutatószámok pontatlan meghatározása x nem megfelelő szabályozottság x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x igénylés kritériumainak nem megfelelő értelmezés x 1 téves adatszolgáltatás miatti többletigénylés x M 35 téves adatszolgáltatás miatti aluligénylés x többletigénylés miatti visszafizetési kötelezettség az önkormányzat terhére x külső ellenőrzés állapít meg visszafizetési kötelezettséget x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok ellátása, kötelezettségvállalás-nyilvántartás, gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem megfelelő szabályozás x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x nyilvántartás vezetési kötelezettség felelősét nem határozták meg x a gazdálkodási jogkörök kialakítása nem megfelelő x a 100 eft feletti tételeknél nem történik meg az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás x az előzetes írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött értékhatár alatti tételek nyilvántartásba vételi szabályait nem alakították ki x nem került minden kötelezettségvállalás nyilvántartásba x nem történik negyedévente zárás és feladás a főkönyvi könyvelés felé x kötelezettségvállalás nem szabályosan történik x 2 nem történik pénzügyi ellenjegyzés x nem történik teljesítés igazolás x K 23 nem történik érvényesítés x utalványozás pénzügyi ellenjegyzés nélkül történik x szerződések, számlák továbbítása a pénzügyi csoport felé nem történik meg határidőre x az utalványrendelet nem megfelelő, adathiányos x nem történik meg a számlák iktatása, nyilvántartásba vétele x nem történik meg határidőre a pénzügyi teljesítés x a havi likviditási terv aktualizálása nem történik meg x kontrollrendszer hiánya x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 2

4 3 4 Közbeszerzési eljárások Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem megfelelő szabályozás x külső ellenőrzés szabálytalan eljárást állapít meg x nem készül éves közbeszerzési terv x nincs megfelelő szakértelem, nem vesznek igénybe közbeszerzési szakembert x a becsült érték meghatározása nem megfelelő x a közbeszerzési eljárás nem a megfelelő értékhatár szerinti x közbeszerzési eljárás előkészítése, hirdetmény elkészítése, műszaki dokumentáció elkészítése nem megfelelő és/vagy elhúzódik x megtámadják a lefolytatott közbeszerzési eljárást x korrupció veszélye x nem kötik meg adott időpontra a szerződést x éves statisztikai összegzés nem készül x nem megfelelő a szerződés x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Szociális segélyek és támogatások juttatásának, kifizetésének jogszabályi megfelelősége nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátásá fenntartása és megszűntetése nem a szabályoknak megfelelően történik x önkormányzat költségvetésének helyzete x a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetési kerte nagysága x rossz tervezés x közcélú foglalkoztatás a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő x a foglalkoztatási tevékenységgel összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése nem felel meg a szabályoknak x a szociálisan rászorult személyek nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget x jogosulatlan kifizetések történnek x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Vagyonvédelem, biztonsági előírások betartása x nem megfelelő szabályozottság x rendekívüli események bekövetkezésének kezelése nem megfelelő x vagyonrendelet hiányosságai, illetve a jogszabályi előírásoknak való nem megfelő szabályozás x K 26 K 28 ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás vezetésének hiányosságai, előírások be nem tartása x analaitikus nyilvántartások vezetésének hiányosságai x bekerülési érték meghatározásának hiányosságai, értékcsökkenési leírás elszámolásának pontatlanságai, hiányosságai x házipénztár, kihelyezett pénzkezelőhelyek biztonsági előírásainak be nem tartása x a költségvetési szerv tulajdonát képező nagy és kisértékű vagyontárgyak megóvása nem megoldott x jogellenesen eltulajdonítás megakadályozására nem történi intézkedés x beruházások dokumentálása nem megfelelő x 5 K a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x az eszközök és a vagyon megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerültek betartásra x 21 beruházások lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása nem a szabályozásnak megfelelő x szükséges karbantartások végrehajtása nem biztosított x a karbantartások és a felújítások, beruházások besorolása, értékelésen nem megfelelő x a költségvetési szerv nem rendelkezik informatikai biztosnsági és katarsztrófa tervvel, szabályzattal x az archiválási rendszerek nem, illetve nem megfelelően működnek x a költségvetési szerv adatkezelése és adatvédelme nem felel meg a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak x az irattár fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak x súlyozott átlag x 3

5 Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése Munkaügyi és személyügyi nyilvántartások vezetése a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a nyomtatványok kitöltése hiányos vagy a jogszabállyal ellentétes x az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a KIR3 rendszerben nem megfelelő, vagy hiányos adatkitöltés történik x a személyi anyagok kezelésénél nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el x a személyi anyagok hiányosak x a kinevezések, az átsorolások nem a szabályoknak megfelelőek x 6 a besorolások megfelelőségének hiányosságai x K a munkaidő nyilvántartás hiányos, pontatlan x a szabadságok nyilvántartása nem megfelelő x 26 a tanulmányi szerződések és ezzel kapcsolatos juttatások nem a szabályozásnak megfelelőek x az éves képzési terv készítés hiányosságai x belső kontroll hiányosságai x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 7 8 Az önkormányzat költségvetéséből céltámogatási jelleggel juttatott támogatások elszámolása nem megfelelő szabályozás x céltámogatásra irányuló képviselő-testületi előterjesztés nem megfelelő előkészítése x civil szervezetek támogatásánál nem alkalmaznak pályázati rendszert x a megítélt támogatások esetében nem kötnek támogatási szerződést x a támogatási szerződések nem tartalmaznak minden szükséges információt x céltámogatás kiutalása szerződéskötés nélkül x céltámogatási szerződés nem került pénzügyi ellenjegyzésre, és nem hivatkoznak a képviselőtestületi határozatra x a támogatási szerződésben nem került meghatározásra a támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai x a támogatás elszámolása nem történik meg határidőre x a támogatott nem a támogatási szerződésben feglalt célokra használja fel a támogatást x a nem cél szerint felhasznált támogatás visszafizettetéséren nem kerül sor x belső kontroll hiányosságai x súlyozott átlag x Önkormányzati feladatok külső szervezeti egységekkel történő ellátása szerződéskötésre, írásbeli megállapodásra nem kerül sor az önkormányzat és a külső szervezeti egyeség között x a szerződés, írásbeli megállapodás pénzügyi ellenjegyzése nem történt meg x a külső szervezeti egységek a feladatokat nem a megbízó önkormányzat elvárásai, és érdekében látják el x a pénzügyi teljesítés során nem tartják be az Ávr.-ben előírátakat (gazdlákodási hatáskörök gyakorlása) x korrupció veszélye x K 28 a szerződés, írásbeli megállapodás nem tartalmazza teljes körűen a feladatellátás pontos leírását x kontrollrendszer hiánya x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x Pénz- és értékkezlés rendje, házipénztár, pénzbeszedő helyek pénzkezelése nem megfelelő szabályozás x a pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított x az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására x 9 a gyakolat nem a jogszabályokban, szabályzatban foglaltak szerint történik x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x K 28 házipénztár, kihelyezett pénzkezelőhelyek biztonsági előírásainak be nem tartása x rendekívüli események bekövetkezésének kezelése nem megfelelő x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 4

6 10 Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Vásárosdombói nappali szociális Közös Önkormányzati ellátás biztosítása Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem megfelelő szabályozottság x a tevékenység nem megfelelő szabályozásának hiánya miatt a szociális ellátások igéynlése nem a jogszabályoknak megfelelően történik x a jogusultság megállapítása nem szabályszerű x a nem megfelelően megállapított szociális ellátások miatt a támogatottak nem jutnak hozzá az őket megillető ellátásához x jogosulatlan ellátások történnek x a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x K 25 az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a szociális elletás mérékének megállapítása helytelen x a támogatások igénylése nem megfelelő, az igénylést megalapozó nyilvántartásokat pontatlanul, hiányosan vezetik x kontrollrendszer hiánya x Nevelési-oktatási intézményekben a normatíva elszámolását alátámasztó nyilvántartások vezetése a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a dokumentumok kitöltése hiányos vagy a jogszabályi előírásokkal ellentétes x az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a tanügyi nyilvántartások pontatlan vezetés normatíva visszafizetési kötelezettséget von maga után x az étkezők nyilvántatása nem megfelelő x az óvodai felvételeknél nem tartják be a jogszabályi előírásokat x belső kontroll hiányosságai x Szigorú számadású nyomtatványok kezelése a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x nem megfelelő szabályozás x a beszerzésre kerülő szigorú számadású bizonylatokat nem veszik nyilvántartásba, vagy a nyilvántartás vezetése nem folyamatos x a szigorú számadású bizonylat elveszik x a bizonylatok nem kerülnek megőrzésre, és nyilvántartásra az előírt ideig x egy időben azonos helyen több bizonylati tömb kerül használatra x nem megállapítható, hogy a bizonylat hol talalható, mikor és ki vette át, kezelésért ki a felelős x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x súlyozott átlag x Selejtezési tevékenység nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x indokolatlanul kerülnek selejtezésre a vagyontárgyak x selejtezési tevékenység dokumentálása nem megfelelő x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Konyha anyaggazdálkodásának megfelelősége, az ellátotti létszám alapján szükséges konyhai létszám szabályozás hiányosságai x működési engedélyek hiányosságai x a tevékenység szabályozásának hiánya miatt nem biztosított a szabályszerű, a számviteli és élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő készletgazdálkodás x a bizonylati felagyel be nem tartása miatt előfordulnak pénzügyi szabálytalanságok és nem biztosított a tulajdon védelme x nincs folyamatos készletnyilvántartás, a raktári kezelés szabályait nem tartják be x K 24 K az élelmiszerbiztonsági előírásoknak (lejárati idő, fagyasztás, hőmérséklet, stb.) nem tartják be x nincs normatartaás, ezért felléphet a költségvetési kiadási előirányzatának túllépése x étlapok nem felelnek meg az előírásoknak x a személyzet szakképzettsége, és gyakorlata nem megfelelő x a tárgyi feltételek hiányosságai x veszélyes anyagok kezelése nem megfelelő x ételhulladékok kezelése nem az előírásoknak megfelelően történik x kontrollrendszer hiánya x a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem szabályszerű x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x M 35 5

7 15 Bizonylati rend, bizonylati fegyelem Vásárosdombói betartása Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem rendelkezik a költségvetési szerv bizonylati szabályzattal és bizonylati albummal x a bizonylati szabályzat, bizonylati album hiányos x bizonylat nélküli pénzmozgás, illetve könyvelés történik x az alkalmazott bizonylat nem felel meg az előirásoknak x a bizonylatok kitöltése nem szabályszerű x a szigorú számadású bizonylatokról nem készül nyilvántartás, ileltve ennek vezetése hiányos, pontatlan x a bizonylatok nyomon követése nem biztosított x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x súlyozott átlag x K Külső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavítására hozott intézkedési terv végrehajtása az ellenőrzések nyilvántartása nem felel meg a Bkr. Rendelkezéseinek x az ellenőrzések javaslataira nem készítettek intézkedési tervet x az intézkezdési tervben nem jól határozták meg a határidőket és a felelősőket x az intézkedési terv végrehatjása nem teljeskörű, hiányos, részleges x az intézkedési terv végrehajtásáról nem készítettek beszámolót x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x külső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavítására hozott intézkedési terv végrehajtása nem teljes körű, a soron következő vizsgálat idején az előző ellenőrzéskor feltárt hibák, hiányosságok továbbra is fennállnak x A költségvetési gazdálkodás folyamata az adott évi költségvetési rendelet megalkotása nem történ meg az előírt határidőig, az előírt tartalommal x irreális bevételi előirányzat került adott évre vonatkozóan betervezésre (iparűzési adó, ingatlan értékesítés, stb.), ezért túlzott mértékű kiadási előirányzat tervezése történt x előirányzat-felhasználási tevven nem rendelkezik a költségvetési szerv x nem kisérik figyelemmel a szabad előirányzatok alakulását x az adott év I. félévi bevételei és kiadási előirányzat teljesítés nem időarányoas történt, ezért a II. félévi működés veszélyeztetett x az adott év I. félévében tett kötelezettségvállalások meghaladják a ténylegesen befolyt, illetve a várhatóan befolyó bevételeket x nem vezetnek az előirányzatokról nyilvántartást x a költségvetési rendelet módosítások indokoltsága nem megfelelő x a költségvetési szerv likviditási helyzete romlik, nincs folyamatosan aktualizált likviditási terv x gazdálkodási hatáskörök gyakorlata nem szabályszerű x kontrollrendszer hiánya x írásban történő kötelezettségvállalás nem vagy hiányosan történik x hatáskörök be nem tartása x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Alapító okirtatok, pedagógiai program összhangja, létszám és bérgazdálkodás K változások esetén az alapító okiratok felelvizsgáalta és átdolgozása nem történt meg határidőre x a dokumentumok nem teljes körűen tartalmazzák a jogszabály által előírtakat x a költségvetési szerv túllépi a személyi juttatás előirányzatát x a szakmai feladatellátáshoz nem megfelelő létszám áll rendelkezéser x üres álláshelyek feladatellátását saját dolgozóval, az előírásoknak ütköző megbízási szerződéssel történik x az intézmény igénybevételére jelentkező igények nem kerültek kielégítésre x az intézmény kihasználtsága nem megfelelő x a tényleges besorolások nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak x a munkakörök betötése nem megfelelő szakképzettségű alkalmazottakal történt x a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a nyomtatványok kitöltése hiányos vagy a jogszabállyal ellentétes x 19 az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x Leltározási tevékenység nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x a dokumentálás nem szabályszerű x nem történik meg a leltározásért felelős személy meghatározása x a leltározás kiértékelése nem szabályserűen történik x a leltározás során az esetlegesen feltárt eltérések analitikus és főkönyvi könyvelésben nem jelennek meg x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x K 27 6

8 20 Hivatali gépjárművek használata, elszámolásai, Vásárosdombói valamint Közös a Önkormányzati személyi tulajdonú Hivatalhoz gépjárművek tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése hivatalos célú használata, elszámolásai nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x hivatali gépjárművek nem a célra történő használata x az előírt nyilvántartások nem megfelelő vezetése x igazolások, elrendelések hiányosságai x kontrollrendszer hiánya x Bérgazdálkodás a bérelszámolás alapbizonylatai nem teljes körűek x nem állnak rendelkezésre az alkalmazási okmányok és a végzettséget igazoló dokumentumok x a külsős foglalkoztatottak megbízási szerződései pontotlanok x az igénybe vett külső munkaerő teljesítményének igazolása nem történik meg x a számfejtések nem megfelelően történnek a KIR3 rendeszerben x a MÁK adatszolgáltatások elmaradása (távolléti jelentés) x a bér könyvelésének hiányosságai x a béren kívüli juttatások hiányosságai x a munkába járás költségtérítésének kezelése nem megfelelő x a fizetési előlegek nem a jogszabályi előírásoknak megfelelőenk x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Iratkezelési tevékenység nem megfelelő szabályozás x szabályozás ismeretének hiánya x nincsenek szabályozva az iratkezelésre vonatkozó feladat és hatáskörök x nincs kialakítva az iratkezelés folyamata x az iktatás folyamata nem az előírásoknak megfelelően történik x nincs dokumentálva az irattározás, a selejtezés és a levéltárva adás x nem nyomon követhetőek a beérkezett iratok x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x az irattár fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Beszámoló alátámasztása nem áll rendelkezésre megfelelő számviteli nyilvántartási rendszer x számviteli alapelvek megsértése x főkönyvi és analitikus nyilvántartások hiánya, pontatlan vezetése x analitika és a főkönyv egyeztetése nem történt meg x a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x a leltározás nem teljes körű x a költségvetési szerv nem időben tesz eleget beszámolási kötelezettségének x a költségvetési szerv nem követi folymatosan nyomon a könyvvezetéssel kapcsolatos jogszabályi változásokat x a bizonylati rend be nem tartása x a beszámoló nem tükrőzi a költségvetési szerv valós pénzügyi és vagyoni helyzetét x a beszámolót nem az arra kijelölt személy írta alá x a zárszámadási rendelet nem a letétbe helyezett beszámolón alapszik x K a költségvetési szerv vezetője nem tett eleget a Bkr. szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Szabályozottság a költségvetési szerv nem rendelkezik pénzügyi és számviteli szabályzatokkal x a szabályozás nem az intézményi sajátosságoknak megfelelően végezték x a szabályozás nem terjed ki a gazdálkodás teljes vertikumára x a kijelölt személyek kijelölése, megbízása nem történt meg x a szabályozás jogszabályi változásoknak, illetve struturális és személyi változásoknak megfelelően nem aktualizált x a szabályozás nem felel meg a jogszábályi előírásoknak x a szabályok ismerete nem biztosított x a munkaköri leírásokban nem szabályozták kellő mértékig a feladatokat x a szabályzatok aktualizálásával nem biztak meg dolgozót x a szabályzatok jóváhagyása, hatályba helyezése nem történt meg x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x M 35 Simontornya, november 06. Készítette: Jóváhagyta: Császár Csilla közgazdasági osztályvezető Bárdos László címzetes főjegyző 7

9 Simontornya Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési terve 3. melléklet 1. Az ellenőrzés tárgya 2. Az ellenőrzés célja Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, ingyenes étkezők nyilvántartása A évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának jogszerűsége, a térítési díjak beszedésének dokumentálása 2013-ban alakult társulások működésének, elszámolásának vizsgálata A évi állami támogatások és önkormányzati hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 3. Az ellenőrzés időszükséglete 5 nap 10 nap 5 nap 4. Ellenőrizendő időszak év év év Közmunkaprogram átfogó vizsgálata A közmunkaprogramot alátámasztó dokumentumok átfogó vizsgálata 5. Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi pénzügyi szabályszerűségi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Simontornya Város 6. Vizsgált egység Osztály Osztály Önkormányzata Közmunka 7. Az ellenőrzés ütemezése május június július Soron kívüli ellenőrzés: Az adott évben váratlan események igény szerinti ellenőrzése Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 5 nap Tanácsadói tevékenységre tervezett kapacitás: Tekintettel a jogszabályváltozások sűrűségére, illetve azok végrehajtására való felkészülési idő rövidségére a tervezett napok száma: 2 nap Képzésre tervezett kapacitás: 2 nap Egyéb tevékenységre tervezett kapacitás ( adminisztráció ): 5 nap

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány Kapcsolódó ÁROP részterületek: ÁROP 2.h) Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió Támogatásával,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

A munkamegosztási megállapodásban rögzítetett feladatok ellátása és a napi működés

A munkamegosztási megállapodásban rögzítetett feladatok ellátása és a napi működés u-~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő Munkamegosztási

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009.

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009. Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2009. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 9. szám 2008. május 13. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 68/2008. (III. 20.) Ö.h. Kölcsey Ferenc

Részletesebben

14. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

14. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714 /2015. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben