Simontornya Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simontornya Város Önkormányzata"

Átírás

1

2 Simontornya Város Önkormányzata 1. melléklet évi tervezett ellenőrzések száma és a tervezett kapacitás Megnevezés db ell. nap 1. Rendszer 2. Szabályszerűségi Pénzügyi Soron kívüli összesen 3 25 ellenőrzési nap: ellenőrzési napok száma, saját belső ellenőrzés és külső forrás együttes kapacitása évi kapacitás tervezés Kapacitásigény évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések ( ellenőri nap ) Tanácsadó tevékenység (nap) 2 3. Képzés (nap) 2 4. Egyéb tevékenység (nap) 5 5. Összes (nap) 34 Várhatóan rendelkezésre álló kapacitás létszám nap 6. FEUVE belső ellenőrzés Tervezett külső erőforrás kapacitás Összes várhatóan rendelkezésre álló kapacitás 3 34 nap: A rendelkezésre álló munkaidő ( ellenőrzés, tanácsadás, képzés, egyéb tevékenység ) egyéb tevékenység: teljesítményértékelés, önértékelés, éves jelentés készítés

3 Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése Értékelés Folyamat, és a folyamatot befolyásoló kockázati tényezők Célokra gyakorolt hatás (1-10) Valószínűség (1-5) Folyamat súlyszáma Tényező Folyamat Sorrend M K 1-18 A kockázata (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) A K M - Kölségvetési hozzájárulások (feladatfinanszírozás, normatívák) igénylése és elszámolása alapító okiratban a feladat ellátása nem szerepel x érvényes működséi engedély hiány x statisztikai adatszolgáltatás hiánya x mutatószámok pontatlan meghatározása x nem megfelelő szabályozottság x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x igénylés kritériumainak nem megfelelő értelmezés x 1 téves adatszolgáltatás miatti többletigénylés x M 35 téves adatszolgáltatás miatti aluligénylés x többletigénylés miatti visszafizetési kötelezettség az önkormányzat terhére x külső ellenőrzés állapít meg visszafizetési kötelezettséget x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok ellátása, kötelezettségvállalás-nyilvántartás, gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem megfelelő szabályozás x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x nyilvántartás vezetési kötelezettség felelősét nem határozták meg x a gazdálkodási jogkörök kialakítása nem megfelelő x a 100 eft feletti tételeknél nem történik meg az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás x az előzetes írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött értékhatár alatti tételek nyilvántartásba vételi szabályait nem alakították ki x nem került minden kötelezettségvállalás nyilvántartásba x nem történik negyedévente zárás és feladás a főkönyvi könyvelés felé x kötelezettségvállalás nem szabályosan történik x 2 nem történik pénzügyi ellenjegyzés x nem történik teljesítés igazolás x K 23 nem történik érvényesítés x utalványozás pénzügyi ellenjegyzés nélkül történik x szerződések, számlák továbbítása a pénzügyi csoport felé nem történik meg határidőre x az utalványrendelet nem megfelelő, adathiányos x nem történik meg a számlák iktatása, nyilvántartásba vétele x nem történik meg határidőre a pénzügyi teljesítés x a havi likviditási terv aktualizálása nem történik meg x kontrollrendszer hiánya x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 2

4 3 4 Közbeszerzési eljárások Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem megfelelő szabályozás x külső ellenőrzés szabálytalan eljárást állapít meg x nem készül éves közbeszerzési terv x nincs megfelelő szakértelem, nem vesznek igénybe közbeszerzési szakembert x a becsült érték meghatározása nem megfelelő x a közbeszerzési eljárás nem a megfelelő értékhatár szerinti x közbeszerzési eljárás előkészítése, hirdetmény elkészítése, műszaki dokumentáció elkészítése nem megfelelő és/vagy elhúzódik x megtámadják a lefolytatott közbeszerzési eljárást x korrupció veszélye x nem kötik meg adott időpontra a szerződést x éves statisztikai összegzés nem készül x nem megfelelő a szerződés x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Szociális segélyek és támogatások juttatásának, kifizetésének jogszabályi megfelelősége nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátásá fenntartása és megszűntetése nem a szabályoknak megfelelően történik x önkormányzat költségvetésének helyzete x a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetési kerte nagysága x rossz tervezés x közcélú foglalkoztatás a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő x a foglalkoztatási tevékenységgel összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése nem felel meg a szabályoknak x a szociálisan rászorult személyek nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget x jogosulatlan kifizetések történnek x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Vagyonvédelem, biztonsági előírások betartása x nem megfelelő szabályozottság x rendekívüli események bekövetkezésének kezelése nem megfelelő x vagyonrendelet hiányosságai, illetve a jogszabályi előírásoknak való nem megfelő szabályozás x K 26 K 28 ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás vezetésének hiányosságai, előírások be nem tartása x analaitikus nyilvántartások vezetésének hiányosságai x bekerülési érték meghatározásának hiányosságai, értékcsökkenési leírás elszámolásának pontatlanságai, hiányosságai x házipénztár, kihelyezett pénzkezelőhelyek biztonsági előírásainak be nem tartása x a költségvetési szerv tulajdonát képező nagy és kisértékű vagyontárgyak megóvása nem megoldott x jogellenesen eltulajdonítás megakadályozására nem történi intézkedés x beruházások dokumentálása nem megfelelő x 5 K a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x az eszközök és a vagyon megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerültek betartásra x 21 beruházások lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása nem a szabályozásnak megfelelő x szükséges karbantartások végrehajtása nem biztosított x a karbantartások és a felújítások, beruházások besorolása, értékelésen nem megfelelő x a költségvetési szerv nem rendelkezik informatikai biztosnsági és katarsztrófa tervvel, szabályzattal x az archiválási rendszerek nem, illetve nem megfelelően működnek x a költségvetési szerv adatkezelése és adatvédelme nem felel meg a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak x az irattár fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak x súlyozott átlag x 3

5 Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése Munkaügyi és személyügyi nyilvántartások vezetése a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a nyomtatványok kitöltése hiányos vagy a jogszabállyal ellentétes x az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a KIR3 rendszerben nem megfelelő, vagy hiányos adatkitöltés történik x a személyi anyagok kezelésénél nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el x a személyi anyagok hiányosak x a kinevezések, az átsorolások nem a szabályoknak megfelelőek x 6 a besorolások megfelelőségének hiányosságai x K a munkaidő nyilvántartás hiányos, pontatlan x a szabadságok nyilvántartása nem megfelelő x 26 a tanulmányi szerződések és ezzel kapcsolatos juttatások nem a szabályozásnak megfelelőek x az éves képzési terv készítés hiányosságai x belső kontroll hiányosságai x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 7 8 Az önkormányzat költségvetéséből céltámogatási jelleggel juttatott támogatások elszámolása nem megfelelő szabályozás x céltámogatásra irányuló képviselő-testületi előterjesztés nem megfelelő előkészítése x civil szervezetek támogatásánál nem alkalmaznak pályázati rendszert x a megítélt támogatások esetében nem kötnek támogatási szerződést x a támogatási szerződések nem tartalmaznak minden szükséges információt x céltámogatás kiutalása szerződéskötés nélkül x céltámogatási szerződés nem került pénzügyi ellenjegyzésre, és nem hivatkoznak a képviselőtestületi határozatra x a támogatási szerződésben nem került meghatározásra a támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai x a támogatás elszámolása nem történik meg határidőre x a támogatott nem a támogatási szerződésben feglalt célokra használja fel a támogatást x a nem cél szerint felhasznált támogatás visszafizettetéséren nem kerül sor x belső kontroll hiányosságai x súlyozott átlag x Önkormányzati feladatok külső szervezeti egységekkel történő ellátása szerződéskötésre, írásbeli megállapodásra nem kerül sor az önkormányzat és a külső szervezeti egyeség között x a szerződés, írásbeli megállapodás pénzügyi ellenjegyzése nem történt meg x a külső szervezeti egységek a feladatokat nem a megbízó önkormányzat elvárásai, és érdekében látják el x a pénzügyi teljesítés során nem tartják be az Ávr.-ben előírátakat (gazdlákodási hatáskörök gyakorlása) x korrupció veszélye x K 28 a szerződés, írásbeli megállapodás nem tartalmazza teljes körűen a feladatellátás pontos leírását x kontrollrendszer hiánya x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x Pénz- és értékkezlés rendje, házipénztár, pénzbeszedő helyek pénzkezelése nem megfelelő szabályozás x a pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított x az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására x 9 a gyakolat nem a jogszabályokban, szabályzatban foglaltak szerint történik x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x K 28 házipénztár, kihelyezett pénzkezelőhelyek biztonsági előírásainak be nem tartása x rendekívüli események bekövetkezésének kezelése nem megfelelő x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x 4

6 10 Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Vásárosdombói nappali szociális Közös Önkormányzati ellátás biztosítása Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem megfelelő szabályozottság x a tevékenység nem megfelelő szabályozásának hiánya miatt a szociális ellátások igéynlése nem a jogszabályoknak megfelelően történik x a jogusultság megállapítása nem szabályszerű x a nem megfelelően megállapított szociális ellátások miatt a támogatottak nem jutnak hozzá az őket megillető ellátásához x jogosulatlan ellátások történnek x a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x K 25 az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a szociális elletás mérékének megállapítása helytelen x a támogatások igénylése nem megfelelő, az igénylést megalapozó nyilvántartásokat pontatlanul, hiányosan vezetik x kontrollrendszer hiánya x Nevelési-oktatási intézményekben a normatíva elszámolását alátámasztó nyilvántartások vezetése a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a dokumentumok kitöltése hiányos vagy a jogszabályi előírásokkal ellentétes x az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x a tanügyi nyilvántartások pontatlan vezetés normatíva visszafizetési kötelezettséget von maga után x az étkezők nyilvántatása nem megfelelő x az óvodai felvételeknél nem tartják be a jogszabályi előírásokat x belső kontroll hiányosságai x Szigorú számadású nyomtatványok kezelése a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x nem megfelelő szabályozás x a beszerzésre kerülő szigorú számadású bizonylatokat nem veszik nyilvántartásba, vagy a nyilvántartás vezetése nem folyamatos x a szigorú számadású bizonylat elveszik x a bizonylatok nem kerülnek megőrzésre, és nyilvántartásra az előírt ideig x egy időben azonos helyen több bizonylati tömb kerül használatra x nem megállapítható, hogy a bizonylat hol talalható, mikor és ki vette át, kezelésért ki a felelős x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x súlyozott átlag x Selejtezési tevékenység nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x indokolatlanul kerülnek selejtezésre a vagyontárgyak x selejtezési tevékenység dokumentálása nem megfelelő x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Konyha anyaggazdálkodásának megfelelősége, az ellátotti létszám alapján szükséges konyhai létszám szabályozás hiányosságai x működési engedélyek hiányosságai x a tevékenység szabályozásának hiánya miatt nem biztosított a szabályszerű, a számviteli és élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő készletgazdálkodás x a bizonylati felagyel be nem tartása miatt előfordulnak pénzügyi szabálytalanságok és nem biztosított a tulajdon védelme x nincs folyamatos készletnyilvántartás, a raktári kezelés szabályait nem tartják be x K 24 K az élelmiszerbiztonsági előírásoknak (lejárati idő, fagyasztás, hőmérséklet, stb.) nem tartják be x nincs normatartaás, ezért felléphet a költségvetési kiadási előirányzatának túllépése x étlapok nem felelnek meg az előírásoknak x a személyzet szakképzettsége, és gyakorlata nem megfelelő x a tárgyi feltételek hiányosságai x veszélyes anyagok kezelése nem megfelelő x ételhulladékok kezelése nem az előírásoknak megfelelően történik x kontrollrendszer hiánya x a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem szabályszerű x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x M 35 5

7 15 Bizonylati rend, bizonylati fegyelem Vásárosdombói betartása Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése nem rendelkezik a költségvetési szerv bizonylati szabályzattal és bizonylati albummal x a bizonylati szabályzat, bizonylati album hiányos x bizonylat nélküli pénzmozgás, illetve könyvelés történik x az alkalmazott bizonylat nem felel meg az előirásoknak x a bizonylatok kitöltése nem szabályszerű x a szigorú számadású bizonylatokról nem készül nyilvántartás, ileltve ennek vezetése hiányos, pontatlan x a bizonylatok nyomon követése nem biztosított x a szabályozás nem megfelelő ismerete, értelmezése x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x súlyozott átlag x K Külső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavítására hozott intézkedési terv végrehajtása az ellenőrzések nyilvántartása nem felel meg a Bkr. Rendelkezéseinek x az ellenőrzések javaslataira nem készítettek intézkedési tervet x az intézkezdési tervben nem jól határozták meg a határidőket és a felelősőket x az intézkedési terv végrehatjása nem teljeskörű, hiányos, részleges x az intézkedési terv végrehajtásáról nem készítettek beszámolót x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x külső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavítására hozott intézkedési terv végrehajtása nem teljes körű, a soron következő vizsgálat idején az előző ellenőrzéskor feltárt hibák, hiányosságok továbbra is fennállnak x A költségvetési gazdálkodás folyamata az adott évi költségvetési rendelet megalkotása nem történ meg az előírt határidőig, az előírt tartalommal x irreális bevételi előirányzat került adott évre vonatkozóan betervezésre (iparűzési adó, ingatlan értékesítés, stb.), ezért túlzott mértékű kiadási előirányzat tervezése történt x előirányzat-felhasználási tevven nem rendelkezik a költségvetési szerv x nem kisérik figyelemmel a szabad előirányzatok alakulását x az adott év I. félévi bevételei és kiadási előirányzat teljesítés nem időarányoas történt, ezért a II. félévi működés veszélyeztetett x az adott év I. félévében tett kötelezettségvállalások meghaladják a ténylegesen befolyt, illetve a várhatóan befolyó bevételeket x nem vezetnek az előirányzatokról nyilvántartást x a költségvetési rendelet módosítások indokoltsága nem megfelelő x a költségvetési szerv likviditási helyzete romlik, nincs folyamatosan aktualizált likviditási terv x gazdálkodási hatáskörök gyakorlata nem szabályszerű x kontrollrendszer hiánya x írásban történő kötelezettségvállalás nem vagy hiányosan történik x hatáskörök be nem tartása x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Alapító okirtatok, pedagógiai program összhangja, létszám és bérgazdálkodás K változások esetén az alapító okiratok felelvizsgáalta és átdolgozása nem történt meg határidőre x a dokumentumok nem teljes körűen tartalmazzák a jogszabály által előírtakat x a költségvetési szerv túllépi a személyi juttatás előirányzatát x a szakmai feladatellátáshoz nem megfelelő létszám áll rendelkezéser x üres álláshelyek feladatellátását saját dolgozóval, az előírásoknak ütköző megbízási szerződéssel történik x az intézmény igénybevételére jelentkező igények nem kerültek kielégítésre x az intézmény kihasználtsága nem megfelelő x a tényleges besorolások nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak x a munkakörök betötése nem megfelelő szakképzettségű alkalmazottakal történt x a kötelező nyilvántartások vezetése nem történik meg, vagy pontatlan x a nyomtatványok kitöltése hiányos vagy a jogszabállyal ellentétes x 19 az adatkezelés során nem tartájk be a jogszabály által megkövetelet adatkezelési előírásoknak x Leltározási tevékenység nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x a dokumentálás nem szabályszerű x nem történik meg a leltározásért felelős személy meghatározása x a leltározás kiértékelése nem szabályserűen történik x a leltározás során az esetlegesen feltárt eltérések analitikus és főkönyvi könyvelésben nem jelennek meg x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x K 27 6

8 20 Hivatali gépjárművek használata, elszámolásai, Vásárosdombói valamint Közös a Önkormányzati személyi tulajdonú Hivatalhoz gépjárművek tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési terv kockázatelemezése hivatalos célú használata, elszámolásai nem megfelelő szabályozás x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x hivatali gépjárművek nem a célra történő használata x az előírt nyilvántartások nem megfelelő vezetése x igazolások, elrendelések hiányosságai x kontrollrendszer hiánya x Bérgazdálkodás a bérelszámolás alapbizonylatai nem teljes körűek x nem állnak rendelkezésre az alkalmazási okmányok és a végzettséget igazoló dokumentumok x a külsős foglalkoztatottak megbízási szerződései pontotlanok x az igénybe vett külső munkaerő teljesítményének igazolása nem történik meg x a számfejtések nem megfelelően történnek a KIR3 rendeszerben x a MÁK adatszolgáltatások elmaradása (távolléti jelentés) x a bér könyvelésének hiányosságai x a béren kívüli juttatások hiányosságai x a munkába járás költségtérítésének kezelése nem megfelelő x a fizetési előlegek nem a jogszabályi előírásoknak megfelelőenk x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Iratkezelési tevékenység nem megfelelő szabályozás x szabályozás ismeretének hiánya x nincsenek szabályozva az iratkezelésre vonatkozó feladat és hatáskörök x nincs kialakítva az iratkezelés folyamata x az iktatás folyamata nem az előírásoknak megfelelően történik x nincs dokumentálva az irattározás, a selejtezés és a levéltárva adás x nem nyomon követhetőek a beérkezett iratok x a gyakorlat nem a szabályozásnak megfelelően történik x az irattár fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak x emberi tényezők (figyelmetlenség, hanyag kezelés, stb.) x kontrollrendszer hiánya x súlyozott átlag x Beszámoló alátámasztása nem áll rendelkezésre megfelelő számviteli nyilvántartási rendszer x számviteli alapelvek megsértése x főkönyvi és analitikus nyilvántartások hiánya, pontatlan vezetése x analitika és a főkönyv egyeztetése nem történt meg x a leltározási feladatokat nem végzik el a szabályozásnak megfelelően x a leltározás nem teljes körű x a költségvetési szerv nem időben tesz eleget beszámolási kötelezettségének x a költségvetési szerv nem követi folymatosan nyomon a könyvvezetéssel kapcsolatos jogszabályi változásokat x a bizonylati rend be nem tartása x a beszámoló nem tükrőzi a költségvetési szerv valós pénzügyi és vagyoni helyzetét x a beszámolót nem az arra kijelölt személy írta alá x a zárszámadási rendelet nem a letétbe helyezett beszámolón alapszik x K a költségvetési szerv vezetője nem tett eleget a Bkr. szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x Szabályozottság a költségvetési szerv nem rendelkezik pénzügyi és számviteli szabályzatokkal x a szabályozás nem az intézményi sajátosságoknak megfelelően végezték x a szabályozás nem terjed ki a gazdálkodás teljes vertikumára x a kijelölt személyek kijelölése, megbízása nem történt meg x a szabályozás jogszabályi változásoknak, illetve struturális és személyi változásoknak megfelelően nem aktualizált x a szabályozás nem felel meg a jogszábályi előírásoknak x a szabályok ismerete nem biztosított x a munkaköri leírásokban nem szabályozták kellő mértékig a feladatokat x a szabályzatok aktualizálásával nem biztak meg dolgozót x a szabályzatok jóváhagyása, hatályba helyezése nem történt meg x kontrollrendszer hiánya x hiányosságok megszüntetésére intézkedés nem történt x súlyozott átlag x M 35 Simontornya, november 06. Készítette: Jóváhagyta: Császár Csilla közgazdasági osztályvezető Bárdos László címzetes főjegyző 7

9 Simontornya Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési terve 3. melléklet 1. Az ellenőrzés tárgya 2. Az ellenőrzés célja Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, ingyenes étkezők nyilvántartása A évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának jogszerűsége, a térítési díjak beszedésének dokumentálása 2013-ban alakult társulások működésének, elszámolásának vizsgálata A évi állami támogatások és önkormányzati hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 3. Az ellenőrzés időszükséglete 5 nap 10 nap 5 nap 4. Ellenőrizendő időszak év év év Közmunkaprogram átfogó vizsgálata A közmunkaprogramot alátámasztó dokumentumok átfogó vizsgálata 5. Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi pénzügyi szabályszerűségi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Simontornya Város 6. Vizsgált egység Osztály Osztály Önkormányzata Közmunka 7. Az ellenőrzés ütemezése május június július Soron kívüli ellenőrzés: Az adott évben váratlan események igény szerinti ellenőrzése Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 5 nap Tanácsadói tevékenységre tervezett kapacitás: Tekintettel a jogszabályváltozások sűrűségére, illetve azok végrehajtására való felkészülési idő rövidségére a tervezett napok száma: 2 nap Képzésre tervezett kapacitás: 2 nap Egyéb tevékenységre tervezett kapacitás ( adminisztráció ): 5 nap

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2015. (X.29.) határozata

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

2014. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2014. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV...../2013. Kgy.sz. határozat 1.számú melléklete Ellenőrzési tervet megalapozó elemzések címei: - évi belső ellenőri munkaterv (2. számú melléklet) - Kockázatelemzés a évi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre Belső ellenőri ütemterv 01. évre Tervezet 011 Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 01 Az Áht. 11/A. () bekezdése alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv Bankszámlaforgalom lebonyolításának a rendje rendelkeznek-e a számviteli törvényben, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben előírt pénzkezelési szabályzattal, szabályozott-e a bankszámlák és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének módosítására Sürgősségi javaslat E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 354/2015.(XI.26.) határozat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2015. december

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és munkaszervezete 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Készítette:

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25828/2014. Témafelelős:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szórakoztatás, kultúra, közművelődést nyújtó gazdasági társaság

Szórakoztatás, kultúra, közművelődést nyújtó gazdasági társaság Közigazgatás, önkormányzat Leltározási és leltárkészítési tevékenység - felül kell vizsgálni a Számviteli politikát, hogy az tartalmazza a költségvetési szervek részletes bemutatását, a beszámolási és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2015-2019. A szervezet hosszú távú célkitűzései Önkormányzati intézmények működtetése. Önkormányzati feladatok gazdaságos ellátása. Éves költségvetés előkészítése, elkészítése,

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) K I V O N A T a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) sz. határozata Belső i terv 2015. évre és a 2015-2019.

Részletesebben

MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka.

MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka. MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka.hu Iktatószám: 292-25 /2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2015. (2. SZÁMÚ

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2014. évi végrehajtásáról jelentés Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Juhos Józsefné belső ellenőr Sorszám: III/3 Döntéshozatal módja: Egyszerű többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

Belső ellenőrzési szabályzat

Belső ellenőrzési szabályzat ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Stratégiai terv 2014. 2018. június Ellenőrzési jelentések nyilvántartása 2012. - 2015. év Ellenőrzési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K Ellenőrzési prioritások és gyakoriságok meghatározása A stratégiai ellenőrzési tervnek elemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulni. Kockázat szempontjából rangsorolni kell a szervezet beazonosított

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2020. A szervezet hosszú távú célkitűzései Önkormányzati intézmények működtetése. Önkormányzati feladatok gazdaságos ellátása. Éves költségvetés előkészítése, elkészítése,

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A számvevői jelentésben megfogalmazott összefoglaló megállapítások és következtetések az alábbiak:

TÁJÉKOZTATÓ. A számvevői jelentésben megfogalmazott összefoglaló megállapítások és következtetések az alábbiak: 1 / 5 Iktató szám: I. 2-152/2004. Ügyintéző: Baranyiné/Hegedűsné TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzatánál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentéséről Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. FEBRUÁR 9-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i ülésére 4. irendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi belső i terve Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013.(III. 26.) KNÖT határozatával. Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok 2014. évről az először elkészült beszámoló jóváhagyása: 2015. 03.25. 2014. évről

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben