9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 0694/ , Telefon/Fax :0694/ Webcím: kisterseg.kormend.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 0694/594-320, Telefon/Fax :0694/594-321 Email: kisterseg@kormend.hu Webcím: kisterseg.kormend."

Átírás

1 KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 069/59-320, Telefon/Fax :069/ Webcím: kisterseg.kormend.hu MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa december 8-án (kedd) 6:00 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont: évi III. negyedévi beszámoló és a évi költségvési koncepció megtárgyalása 2. Egyebek MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás december 8-án (kedd) 6:30 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont:. vező beszámolója 2. Szakmai beszámoló a II. félévi tevékenységekről 3. Belső ellenőrzési ütemterv Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata 5. Könyvtári bútorok és informatikai eszközök beszerzéseinek összegzése 6. Költségvési határozat módosítása 7. Egyebek Az üléseken való részvételére számítok! Körmend, december 0. Tiszteltel, Bebes István elnök

2 KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 069/59-320, Telefon/Fax :069/ Webcím: kisterseg.kormend.hu MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa december 8-án (kedd) 6:00 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont: évi III. negyedévi beszámoló és a évi költségvési koncepció megtárgyalása 2. Egyebek Az üléseken való részvételére számítok! Körmend, december 0. Tiszteltel, Bebes István elnök 2

3 ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa december 8-i Tanácsülésének. napirendi pontjához Tárgy: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás háromnegyed éves költségvéséről készült beszámoló, valamint a évi költségvési koncepció megtárgyalása A többcélú kistérségi társulásnak a kövkező évi költségvési koncepció elkészítésével egyidejűleg be kell számolnia a tárgyévi költségvési gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről és az év végéig várható teljesítés alakulásáról. A költségvési koncepció első lépéseként egyeztni kell az ismerek alapján a kiadások szintjét, valamint számba kell venni a várható bevételek. A kiadások meghatározásánál figyelemmel kell lenni a korábban vállalt feladatokra, köteleztségekre, a bevételek tekintében pedig a többcélú kistérségi társulások támogatás igénylésnél a költségvési törvény tavalyihoz képesti feltételváltozásaira. A többcélú kistérségi társulás évi háromnegyed éves teljesítését és a várható teljesítését az előterjesztés.számú mellékle jogcímenként tartalmazza, a 2. számú mellékl a bevételek, a. számú mellékl a kiadásokat részlezi kiemelt előirányzatonként. A 3. számú mellékl tartalmazza a feladatmutatók alapján igényelt kiegészítő támogatást, az 5. számú mellékl pedig a kiadásokat részlezi kiemel szakfeladatonként.. A felhalmozási kiadások teljesítését a 6. számú mellékl tartalmazza, valamint a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és kiadásokat a 7. és 8. számú mellékl tartalmazza. A létszámadatok alakulását a 9. számú mellékl mutatja. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás III. negyedévi beszámolója Adatok e Ft-ban Bevételek Módosított előírányzat Teljesítés Arány Normatíva % Előző évi normatíva % Központosított előirányzat % Működési célú támogatásértékű bevétel % Kamatbevétel % Pénzmaradvány % Felhalmozási bevétel % Egyéb sajátos bevétel % Összesen % 3

4 Kiadások Módosított előírányzat Teljesítés Arány Személyi juttatás % Munkaadót terhelő járulékok % Dologi kiadás % % Belső ellenőrzés % Könyvtári feladatok % Egészségügyi feladatok % Kistérségi Fejlesztési Tanács % Működési célú támogatásértékű kiadás % 666 0% Közoktatás % Könyvtári feladatok % Szociális feladatok % Felhalmozási kiadás % % Belső ellenőrzés 3 77 Könyvtári feladatok % Kistérségi Fejlesztési Tanács % Gazdálkodási tartalék % Céltartalék 29 0% Összesen % évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló A normatív, kötött állami hozzájárulások összesítt teljesülése 9 %-os, azaz a módosított előirányzat e Ft, a III. negyedévi teljesítés e Ft. Ez a magas arány abból adódik, hogy a pótigénylés során a Társulás számára jelentkező többl normatíva összege előirányzatként még nem került módosításra, a teljesülések között azonban már megjelent. A működési költségvés végrehajtása A működési bevételek teljesülése a terveztnek megfelelő. Az előző évi normatív, kötött állami hozzájárulás teljesülése 00 %-os. Az évvégi elszámolás során a Társulás által még igényelhő normatíva elfogadásra és átutalásra is került. A központosított előirányzatok teljesülése 50 %-os. Ezt a támogatást a Társulás a 3. havi illmény július hónaptól havonkénti részlekben történő kifizésének fedezére kapja. Ezen támogatás előirányzatának rendezésére az évvégén kerül sor. A működési célú támogatásértékű bevétel teljesítése során még jelentkezni fog a bevétel nagy részét képező Kistérségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulásának második fele, a Komplex Kistérségi Táboroztatási Program támogatásának második fele és a Körmend Város Önkormányzatával történt normatív elszámolás összege. A kamatbevételek teljesítése 72 %-os, azaz a terveztnek megfelelő. A évi pénzmaradvány igénybevétele 00%-os.

5 Az egyéb sajátos bevétel teljesítése 907 e Ft, azaz 9 %. Ezen összeg az Őrség-Hegyhát Gazdatárs Mezőgazdasági Beszerzési és Értékesítő Kft. és a Kistérségi Fejlesztési Tanács általi bérli díj bevételből származik. A működési kiadások III. negyedéves teljesítéséről elmondható, hogy összátlagot tekintve kb. 65 % körüli teljesítést mutatnak szeptember 30-án, így a terveztnek megfelelő. A személyi juttatások és járulékai a terveznek megfelelően teljesültek. A dologi kiadások teljesítése összességében %-os, mely átlagban alacsonynak mondható. Ezt az alacsonyabb teljesülést főként a könyvtári feladatok vonatkozásában a tervezt beszerzések IV. negyedévben történő teljesítése okozza. Továbbá kis mértékben, de a Kistérségi Fejlesztési Tanács dologi kiadásainak %-os teljesülése is megemlíthő. A működési célú támogatásértékű kiadások teljesítésére a terveztnek megfelelően került sor, összességében 63 %-os arányban. A munkaszervez a kövkező cégekkel kötött évnél hosszabb időtartamú szerződést: - Z-Rox Nyugat Kft-vel (9700 Szombathely, Mátyás király u. 6.) teljeskörű átalánydíjas karbantartási szerződést kötött az irodában lévő Xerox WorkCentre 23- as fénymásolóberendezés működőképesség fenntartására és a szükséges kellékanyagok biztosítására, - Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt-vel (35 Budapest, Mór u. 2-.) kötött tagsági szerződés, - Magyar Telekom Távközlési Rt-vel (03 Budapest, Krisztina krt. 55.) ISDNelőfizési szerződést telefon és internszolgáltatás igénybevétere, - Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzlág (7 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) mobil távközlési szolgáltatások igénybevételére, - E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-vel (9027 Győr Kandó Kálmán u. -3.) kötött közüzemi fogyasztói szerződést, - Őrség-Hegyhát Gazdatárs Mezőgazdasái Beszerzési és Értékesítő Kft. (9900 Körmend, Új major 0290/3.) a Szabadság tér. szám alatt lévő 5 m²-es irodahelység bérlére. - Továbbá üzemeltési szerződések kerültek megkötésre a Társulás által beszerzt eszközök üzemeltésre történő átadására az egyes intézményekkel A felhalmozási költségvés végrehajtása A felhalmozási bevételek teljesülése a terveztnek megfelelő. A normatív, kötött állami hozzájárulás teljesülése már fent, összesítve említésre került. A felhalmozási bevételek között módosított előirányzatként szerepel 29 e Ft, mely az orvosi ügyeli autó értékesítéséből kelkezt bevételt takarja, amelynek pénzügyi teljesítése július hónapban megtörtént. A felhalmozási pénzmaradvány 22.- eft 00 %-osan igénybevételre került, amely a Kistérségi Fejlesztési Tanács tervezt beruházását foglalja magába. A beruházási kiadások (összesen 0.86 e Ft) között a munkaszervez szakfeladatán szerepel 8.8 e Ft ingatlanvásárlásra. Az ingatlan - a három irodahelység megvásárlásra került, melynek megfelelő elszámolása a munkaszervezi és a belső ellenőrzési szakfeladatra került, mely a teljesülések is tükröznek. A könyvtári feladatokra bervezt informatikai beszerzések megvalósítására a IV. negyedévben kerül sor, így ezek teljesítése 0 %-os. A Kistérségi Fejlesztési Tanács során található 22 e Ft, a trezor beszerzést foglalja magába. A társulás háromnegyed éves gazdálkodásáról elmondható, hogy a bevételek a terveztnek megfelelően teljesültek és várható, hogy teljesülnek is. A működési kiadások tekintében a személyi juttatások és járulékok felhasználása az időarányosnak megfelelően alakult. A dologi 5

6 kiadások alacsony teljesülése, továbbá a gazdálkodási tartalék felhasználása fokozottabb odafigyelést igényel az utolsó negyedévben. A felhalmozási kiadások megvalósításának egy része a terveztnek megfelelő, másik része pedig az utolsó negyedévben kerül rendezésre. Határozati javaslat:. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás III. negyedévi beszámolóját elfogadja Felelős: Társulás Elnöke, vezője Határidő: A évi költségvési koncepció A társulásnak a évi koncepcióját a társulási tanács elé kell terjeszteni. A koncepció készítése során figyelembe kell venni a különböző központi elképzelések, az adótörvények és a költségvési törvényjavaslat várható változásait. A társulást leginkább a költségvési törvényjavaslat többcélú kistérségi társulásokat érintő kiegészítő normatív támogatási része érinti. Az előzes ismerek alapján elmondható, hogy a bevételek tekintében a költségvési törvénytervez alapszámai nem változtak, tehát fajlagos mutatók tekintében a évi összegekkel számolhatunk. Azonban meg kell említeni, hogy a közoktatási intézményi feladat bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás igénylési feltételei változtak, aminek kövkeztében a fő lakosságszám felti települési önkormányzatok terülén működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után csökkentt támogatás vehő igénybe. Ez az összegcsökkentés a szeptember -jével megalakult Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztorának átadásra kerülő támogatás nagyságát érinti. Továbbá a Társulás a felvállalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra, mint közoktatási szakszolgálati feladatra is igényelh támogatást. A Társulás az új feladatra a támogatást a BDF Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött feladat-ellátási megállapodással és a munkaszervez pedagógus végztséggel rendelkező oktatási referensével való feltétel alapján tudja megigényelni. Meg kell említeni még, hogy a tervez szerint, 2009-től a támogató szolgálat nem lesz része a választható és támogatható szociális alapszolgáltatási feladatoknak, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása lesz, ezért a évben figyelemmel kell kísérni ezen vállalt feladatok vonatkozásában az elfogadott, végleges költségvési törvényt, a módosított szociális törvényt és szükség esén a megfelelő lépések kezdeményezni szükséges. A Társulás évre igényelt normatív, kötött állami hozzájárulása a kövkező jogcímekből tevődik össze: - Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása e Ft, - Közoktatási intézményi feladatok e Ft, - Közoktatási szakszolgáltatási feladatok e Ft, - Szociális alapszolgáltatási feladatok.50 e Ft, - Mozgókönyvtári feladatokra e Ft, - Belső ellenőrzési feladatokra e Ft. A normatíván kívüli bevételt képez még a évi pénzmaradvány, a várható saját működési bevétel (kamatbevétel) és egyéb sajátos bevétel (bérli díj). A koncepció kiadásainak tervezésénél a kövkező szempontok kerültek figyelembe vételre: A koncepció a 2008-as évre, a munkaszervez esében főállású alkalmazottal számol: fő munkaszervez vező, fő gazdasági vező, fő oktatási referens és fő belső ellenőr. 6

7 A személyi juttatások a évi szinten kerültek megtervezésre, mivel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII. törvény módosítása jelenleg nem ismeres. A személyi juttatások kiszámítása esében elismerésre került egy középfokú nyelvvizsga. Az egyéb személyi juttatások szintén a évi szinten kerültek megtervezésre, figyelembe véve az adótörvény módosítását. Ruházati költségtérítés Ft/fő/év, étkezési hozzájárulás Ft/fő/hó, bejáró alkalmazottak közlekedési költségtérítése, az SZJA törvénynek megfelelően adómentesen évi három alkalommal adható ajándékutalvány Ft/Fő/alkalom, és üdülési hozzájárulás ,-Ft/fő/év. Külső személyi juttatások szintén a évi alapján kerültek megtervezésre. A munkaadói járulékok között számolunk a tételes egészségügyi hozzájárulás összegével.950 Ft/fő/hó, valamint a 32 % mértékű járulékszinttel. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vtük a évi várható tényleges teljesítések és a közüzemi díjak várható emelését. A feladatellátást az alábbi szempontok figyelembe vételével terveztük: A közoktatási intézményi feladatok ellátásához kapott kiegészítő, normatív támogatás - kivéve az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó - bevételi szinten kerül átadásra a feltételek teljesítő intézmények fenntartó, gesztor önkormányzatoknak. Az iskolabusz szolgáltatást a Társulás szervező tevékenységével látja el, azaz külső szolgáltatótól és falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzattól vásárolt szolgáltatással. Ennek megfelelően a külső szolgáltatók ellátásához kapcsolódó kiadások a munkaszerveznél kerülek megtervezésre. A falugondnoki szolgáltatások esében pedig az igénybevétel alapján a normatíva átadásra kerül a szolgáltatást működtő önkormányzatoknak. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és logopédiai ellátás feladatait a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dr. Battyhányné Corh Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat látja el, így az erre a feladatra igényelt kiegészítő normatíva átadásra kerül a Társulás gesztor önkormányzatának. Azonban a feladatellátásra kapott kiegészítő, normatív támogatás nem fedezi az ellátás kiadásait, ezért javasoljuk az igényelt Ft összeg a mozgókönyvtári feladatokra és a munkaszervez feladatainak ellátására biztosított támogatásokból kiegészíteni. A kiegészítés tervezt mértéke 9.36 e Ft. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, mint közoktatási szakszolgálati feladatot a Társulás a saját szervező tevékenységével látja el, ezért a kiegészítő normatíva felhasználását a munkaszervez kiadásai között kell megtervezni. A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása külön megállapodás kerében, a többcélú kistérségi társulás székhely önkormányzat által fenntartott intézménye útján biztosított. Erre a feladatra igényelt kiegészítő normatív támogatás bevételi szinten kerül átadásra a fenntartó önkormányzatnak. Azonban e feladat esében is szükséges a feladatellátás finanszírozását kiegészíteni. A kiegészítés a munkaszervez feladatainak ellátására kapott támogatásból kerülne biztosításra, melynek tervezt mértéke 290 e Ft. A mozgókönyvtári feladatellátás esében az igényelt e Ft összegből a feladatellátására a Faludi Ferenc Könyvtár fenntartó Körmend Város Önkormányzata részére működési kiadásainak fedezére e Ft kerül átadásra, e Ft pedig a Társulásnál marad eszközbeszerzések megvalósítására. A támogatás további része pedig a már fent említt közoktatási szakszolgálati feladatra kerülne átcsoportosításra évben a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás saját feladatellátással, azaz a munkaszervez belső ellenőrével és külső szolgáltató bevonásával látja el. Meg kell említeni, hogy a bevételi oldalon a évhez képest a támogatás mértéke csökken, mivel a megalakult Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és az egyházashollósi Jegyzőség csatlakozása Egyházasrádóchoz csökkentte a támogatás szempontjából figyelembe vehő költségvési szervek számát. A külső szolgáltatókkal kapcsolatos díjakról a a decemberi hónap folyamán tárgyal. 7

8 Előzesen azonban elmondható, hogy a tervezt személyi, dologi kiadások és a évi külső szolgáltatók díjai a évre 6.57 e Ft összeg mutatnak. De ezt az összeg nagyban fogja befolyásolni a külső szolgáltatókkal történt december havi tárgyalások eredményei. A belső ellenőrzési feladat kiegészítő, normatív támogatása e Ft. Továbbá elmondható, hogy a felmerülő működési kiadások három feladat: munkaszervezi működési, belső ellenőrzési és kistérségi fejlesztési tanácsi feladatok között kerül megosztásra, elszámolásra, amely alapján került megtervezésre a dologi kiadás a koncepcióban. A működési kiadások közül a kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzésének kiadásai csak a munkaszervez kiadásaihoz kerülnek elszámolásra. Ezen kívül felmerülő összes működési költség esében pedig az adott költség 25 %-a kerül elszámolásra a kistérségi fejlesztési tanács feladatához, a 25 % felti költségek pedig a munkaszervez és a belső ellenőrzés között kerülnek elosztásra az alkalmazottak száma alapján. A évben a Tanács hozzájárul az eslegesen felmerülő különböz fedezének a közoktatási szakszolgálati és a szociális alapszolgáltatási feladatok finanszírozáshoz hasonlóan a munkaszervez működési feladataihoz biztosított támogatásból történő átcsoportosításhoz. A koncepció a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátásához bevételt nem tartalmaz, mivel ezen hozzájárulás jogosságát és összegét a évre vonatkozóan nem ismerjük. Azonban ezen feladatot a támogatások igénybevételéhez el kell látni. Ezért kiadási oldalon a évi szinten megtervezésre került a dologi kiadások között, a fent említt megosztással. A tartalék felhasználásával kapcsolatban a kövkező iránymutatások merültek fel: - A társulás hozzájárulása a szociális terülen az esleges feladatbővülés során a normatív, kötött, állami hozzájárulás és a felmerülő kiadások között jelentkező különbözhez, - Felmerült a polgármesterek számára történő laptop beszerzés, a gyorsabb és költségtakarékosabb információáramlás biztosítására. A munkaszervez évi kiadásaival kalkulálva a papír alapú információszolgáltatás egy évre számítva a kb. 600 e Ft összeg jelent. Egy középkategória felső szintjén lévő laptoppal számolva a beszerzés.000 Ft összeg jelentene ( 60 e Ft/laptop ). A költségek tekintve ezen beszerzéssel kapcsolatban 5 éves megtérülési dővel számolhatunk. - A már korábban felmerült kistérségi nyári tábor megvalósítása esén a Társulás hozzájárul a tábor koordinációs, szervezési és logisztikai feladataihoz. - Rendezvények szervezéséhez kapcsolatban felmerült egy kistérségi szintű mozgószínpad, komplt hangtechnika és rendezvénysátor beszerzése vagy e célból pályázati önerő biztosítása. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvési koncepciója adatok e Ft-ban Bevétel Kiadás Működési bevételek 300 Személyi juttatás.323 Normatív, kötött állami hozzájárulás 6 75 Munkaadót terhelő jár Egyéb sajátos bevétel 360 Dologi kiadások Pénzmaradvány 9.26 Támogatásértékű. kiadás.900 8

9 Felhalmozás Tartalék 3.05 Összesen: Összesen: Határozati javaslat:. A Tanács a évben a kövkező jogcímekre ad át kiegészítő normatív támogatást: közoktatási intézményi feladatok, közoktatás szakszolgálati feladatok, szociális alapszolgáltatási feladatok és mozgókönyvtári feladatok. 2. A dologi kiadások a koncepcióban szereplő arányok alapján kerülnek elszámolásra a munkaszervezi működés, a belső ellenőrzés és a kistérségi fejlesztési tanács feladatai között. 3. A Tanács hozzájárul a belső ellenőrzési feladat vonatkozásában az eslegesen felmerülő különböz fedezének a munkaszervez működési feladataihoz biztosított támogatásból történő átcsoportosításához.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás évi költségvési koncepcióját. Felelős: Társulás Elnöke, vezője Határidő:

10 ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa december 8-i Tanácsülésének. napirendi pontjához Tárgy: vező beszámolója Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatá-nak fejlesztése projekt megbeszélése, projektzárás egyeztése, Körmend Közoktatási megállapodással kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával (jegyző, pénzügyi referens, művelődési főtanácsos) Költségvési koncepcióval kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával (pénzügyi irodavező, pénzügyi referens) Elektronikus iktatási rendszerrel kapcsolatos megbeszélés Promaker Kft Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatá-nak fejlesztése projekt A körmendi kistérség Normatív támogatások című tematikus találkozója Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Marking és településmarking alapismertek képzés, Szombathely Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Stratégiai és terülfejlesztési alapismerek képzés, Szombathely Egyeztés a Müllex képviselőjével regionális hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatban Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával Kistérségi pénzügyi bizottsági és elnökségi ülés Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Marking és fenntartható település képzés, Szombathely Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Önkormányzati Terülfejlesztési Társulások tanácsülése Pénzügyi Bizottsági ülés Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával december 3. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Településmarking képzés, Szombathely december 6. Aktuális kistérségi ügyekről megbeszélés a társulás elnökével 0

11 2007. december 7. Körmendi Tourinform irodával egyeztő megbeszélés december 7. Egyeztés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával december 7. Pénzügyi Bizottsági ülés, informatikai beszerzések bontása Folyamatosan végzt feladatok: Vezőség részére napirendek előkészítése kollégáinak folyamatos konzultációja Tanácsülés döntéseinek végrehajtása Tanács soron kövkező ülésére való felkészülés Jegyzőkönyvek elkészítésének koordinálása Kapcsolattartás a vállalt feladatokat ellátó intézmények vezőivel Interreg IIIA pályázatok előkészítése a as időszakra Tourinform iroda működésének elősegítése Körmenden Kistérségi Hírlevél szerkesztése Határozati javaslat:. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a munkaszervez vező szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal

12 ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa december 8-i Tanácsülésének 2. napirendi pontjához Tárgy: Szakmai beszámoló a II. félévi tevékenységekről július. Az általános iskolások iskolabusszal történő utaztatásának megszervezése a körmendi kistérség terülén, egyeztés a körmendi kistérség érintt településeinek polgármestereivel, a Vasi Volán Zrt.-vel, vállalkozókkal. 2. Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat előkészítése, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 3. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése.. Együttműködés kialakítása a Moravske Toplicei turisztikai információs iroda és a Körmendi Tourinform Iroda között, amelynek működési terüle a körmendi kistérség terülére terjed ki. 5. Előkészítésre és benyújtásra került a Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat. 6. GKM kerékpárút pályázat előkészítése megtörtént. 7. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás felvételének előkészítése a Társulás feladatkörében ellátott közszolgáltatási feladatok közé, folyamatos egyeztések a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával. 8. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 9. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa jóváhagyta a évi előirányzat és költségvési határozat módosítását. 0. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a évi kistérségi tagdíjat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa átvállalta a Vas Megyei Terülfejlesztési Tanács részére az önkormányzatok által fizendő tagdíjat és rendezi azt a Tanáccsal.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le a Körmend és kistérsége című kiadvány fordítói munkáinak elvégzésére. A Körmend és kistérsége című turisztikai kiadvány fordítási munkáinak elvégzése angol, ném és szlovén nyelven történjen. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le Körmend és kistérsége című kiadvány nyomdai munkáinak elvégzésére. Kiadvány szerkesztése, tördelése, nyomdai előkészítése, valamint nyomdai munkáinak elvégzése: 0 oldalas (36+ oldal), négyszínnyomásos (+C), irkafűzéses, a Körmendi kistérség kulturális útja című A/5-ös mérű, színes fotókkal, térképekkel áttekinthővé tt turisztikai információs kiadvány példány: magyar nyelvű, angol nyelvű, ném nyelvű, szlovén nyelvű kiadvány. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás felvte a közoktatási közszolgáltatási feladatai közé a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le iskolabusz szolgáltatás vásárlására a körmendi kistérség terülén. 2

13 5. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy iskolabusz szolgáltatás vásárlási eljárást folytat le falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzatoktól. 6. A képességfejlesztő és taneszközök áthelyezésére vonatkozó indítványt fogadott el a Tanács, amely a közoktatásban történt átszervezésekkel vált indokolttá. 7. Az iroda-felújítási munkákra készítt költségkalkulációt a Tanács elfogadta, így megvalósulhat a Körmend, Szabadság tér. szám alatti ingatlan egyik 5 m 2 -es irodahelyiségének felújítása augusztus. A Körmend és kistérsége című kiadvány fordítói munkáinak elvégzésére vonatkozó beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. A Körmend és kistérsége című turisztikai kiadvány fordítási munkáinak elvégzése angol, ném és szlovén nyelven történik. 2. A Körmend és kistérsége című kiadvány nyomdai munkáinak elvégzésére vonatkozó beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. A kiadvány példányban jelenik meg: magyar nyelvű, angol nyelvű, ném nyelvű, szlovén nyelvű kiadvány. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás felvte a közoktatási közszolgáltatási feladatai közé a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást. Megkötésre került a feladatellátási szerződés a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával.. Iskolabusz szolgáltatás vásárlására a körmendi kistérség terülén a beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. 5. Iskolabusz szolgáltatás vásárlási beszerzés a falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzatoktól lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. 6. A nyertes Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat megvalósítása, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 7. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése. 8. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 9. Egyeztő megbeszélés a Közlekedéstudományi Intéz Kht., Vasi Volán Zrt., GYSEV Zrt., MÁV Zrt., körmendi kistérség polgármesterei részvételével, együttes menrendegyeztés. 0. Elkészítésre és benyújtásra került a GKM kerékpárút pályázat szeptember. A nyertes Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat megvalósítása, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 2. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése. 3. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával.. Körmend és Kistérsége Önkormányzati Terülfejlesztési Társulás és Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által indított a sz. út Körmend- Pinkamindszent-országhatár közötti szakasza burkolatának korszerűsítése kiegészítő munkák tárgyú közbeszerzési eljárás bontási ülése. 5. Elkészítésre került a I. félévi beszámoló a társulás gazdálkodásának első félévi helyzéről. 3

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 1/2006. (II.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető tájékoztatását az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2006. február

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2007. január

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2015. szeptember 17.

2015. szeptember 17. MEGHÍVÓ 2015. szeptember 17. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-én (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

Részletesebben

KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz.

KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i 1/2004.(VI.28.)sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás dönt arról, hogy elfogadja a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009.

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. NOVEMBER 26-ÁN

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben