9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 0694/ , Telefon/Fax :0694/ Webcím: kisterseg.kormend.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 0694/594-320, Telefon/Fax :0694/594-321 Email: kisterseg@kormend.hu Webcím: kisterseg.kormend."

Átírás

1 KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 069/59-320, Telefon/Fax :069/ Webcím: kisterseg.kormend.hu MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa december 8-án (kedd) 6:00 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont: évi III. negyedévi beszámoló és a évi költségvési koncepció megtárgyalása 2. Egyebek MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás december 8-án (kedd) 6:30 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont:. vező beszámolója 2. Szakmai beszámoló a II. félévi tevékenységekről 3. Belső ellenőrzési ütemterv Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata 5. Könyvtári bútorok és informatikai eszközök beszerzéseinek összegzése 6. Költségvési határozat módosítása 7. Egyebek Az üléseken való részvételére számítok! Körmend, december 0. Tiszteltel, Bebes István elnök

2 KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 069/59-320, Telefon/Fax :069/ Webcím: kisterseg.kormend.hu MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa december 8-án (kedd) 6:00 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont: évi III. negyedévi beszámoló és a évi költségvési koncepció megtárgyalása 2. Egyebek Az üléseken való részvételére számítok! Körmend, december 0. Tiszteltel, Bebes István elnök 2

3 ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa december 8-i Tanácsülésének. napirendi pontjához Tárgy: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás háromnegyed éves költségvéséről készült beszámoló, valamint a évi költségvési koncepció megtárgyalása A többcélú kistérségi társulásnak a kövkező évi költségvési koncepció elkészítésével egyidejűleg be kell számolnia a tárgyévi költségvési gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről és az év végéig várható teljesítés alakulásáról. A költségvési koncepció első lépéseként egyeztni kell az ismerek alapján a kiadások szintjét, valamint számba kell venni a várható bevételek. A kiadások meghatározásánál figyelemmel kell lenni a korábban vállalt feladatokra, köteleztségekre, a bevételek tekintében pedig a többcélú kistérségi társulások támogatás igénylésnél a költségvési törvény tavalyihoz képesti feltételváltozásaira. A többcélú kistérségi társulás évi háromnegyed éves teljesítését és a várható teljesítését az előterjesztés.számú mellékle jogcímenként tartalmazza, a 2. számú mellékl a bevételek, a. számú mellékl a kiadásokat részlezi kiemelt előirányzatonként. A 3. számú mellékl tartalmazza a feladatmutatók alapján igényelt kiegészítő támogatást, az 5. számú mellékl pedig a kiadásokat részlezi kiemel szakfeladatonként.. A felhalmozási kiadások teljesítését a 6. számú mellékl tartalmazza, valamint a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és kiadásokat a 7. és 8. számú mellékl tartalmazza. A létszámadatok alakulását a 9. számú mellékl mutatja. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás III. negyedévi beszámolója Adatok e Ft-ban Bevételek Módosított előírányzat Teljesítés Arány Normatíva % Előző évi normatíva % Központosított előirányzat % Működési célú támogatásértékű bevétel % Kamatbevétel % Pénzmaradvány % Felhalmozási bevétel % Egyéb sajátos bevétel % Összesen % 3

4 Kiadások Módosított előírányzat Teljesítés Arány Személyi juttatás % Munkaadót terhelő járulékok % Dologi kiadás % % Belső ellenőrzés % Könyvtári feladatok % Egészségügyi feladatok % Kistérségi Fejlesztési Tanács % Működési célú támogatásértékű kiadás % 666 0% Közoktatás % Könyvtári feladatok % Szociális feladatok % Felhalmozási kiadás % % Belső ellenőrzés 3 77 Könyvtári feladatok % Kistérségi Fejlesztési Tanács % Gazdálkodási tartalék % Céltartalék 29 0% Összesen % évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló A normatív, kötött állami hozzájárulások összesítt teljesülése 9 %-os, azaz a módosított előirányzat e Ft, a III. negyedévi teljesítés e Ft. Ez a magas arány abból adódik, hogy a pótigénylés során a Társulás számára jelentkező többl normatíva összege előirányzatként még nem került módosításra, a teljesülések között azonban már megjelent. A működési költségvés végrehajtása A működési bevételek teljesülése a terveztnek megfelelő. Az előző évi normatív, kötött állami hozzájárulás teljesülése 00 %-os. Az évvégi elszámolás során a Társulás által még igényelhő normatíva elfogadásra és átutalásra is került. A központosított előirányzatok teljesülése 50 %-os. Ezt a támogatást a Társulás a 3. havi illmény július hónaptól havonkénti részlekben történő kifizésének fedezére kapja. Ezen támogatás előirányzatának rendezésére az évvégén kerül sor. A működési célú támogatásértékű bevétel teljesítése során még jelentkezni fog a bevétel nagy részét képező Kistérségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulásának második fele, a Komplex Kistérségi Táboroztatási Program támogatásának második fele és a Körmend Város Önkormányzatával történt normatív elszámolás összege. A kamatbevételek teljesítése 72 %-os, azaz a terveztnek megfelelő. A évi pénzmaradvány igénybevétele 00%-os.

5 Az egyéb sajátos bevétel teljesítése 907 e Ft, azaz 9 %. Ezen összeg az Őrség-Hegyhát Gazdatárs Mezőgazdasági Beszerzési és Értékesítő Kft. és a Kistérségi Fejlesztési Tanács általi bérli díj bevételből származik. A működési kiadások III. negyedéves teljesítéséről elmondható, hogy összátlagot tekintve kb. 65 % körüli teljesítést mutatnak szeptember 30-án, így a terveztnek megfelelő. A személyi juttatások és járulékai a terveznek megfelelően teljesültek. A dologi kiadások teljesítése összességében %-os, mely átlagban alacsonynak mondható. Ezt az alacsonyabb teljesülést főként a könyvtári feladatok vonatkozásában a tervezt beszerzések IV. negyedévben történő teljesítése okozza. Továbbá kis mértékben, de a Kistérségi Fejlesztési Tanács dologi kiadásainak %-os teljesülése is megemlíthő. A működési célú támogatásértékű kiadások teljesítésére a terveztnek megfelelően került sor, összességében 63 %-os arányban. A munkaszervez a kövkező cégekkel kötött évnél hosszabb időtartamú szerződést: - Z-Rox Nyugat Kft-vel (9700 Szombathely, Mátyás király u. 6.) teljeskörű átalánydíjas karbantartási szerződést kötött az irodában lévő Xerox WorkCentre 23- as fénymásolóberendezés működőképesség fenntartására és a szükséges kellékanyagok biztosítására, - Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt-vel (35 Budapest, Mór u. 2-.) kötött tagsági szerződés, - Magyar Telekom Távközlési Rt-vel (03 Budapest, Krisztina krt. 55.) ISDNelőfizési szerződést telefon és internszolgáltatás igénybevétere, - Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzlág (7 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) mobil távközlési szolgáltatások igénybevételére, - E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-vel (9027 Győr Kandó Kálmán u. -3.) kötött közüzemi fogyasztói szerződést, - Őrség-Hegyhát Gazdatárs Mezőgazdasái Beszerzési és Értékesítő Kft. (9900 Körmend, Új major 0290/3.) a Szabadság tér. szám alatt lévő 5 m²-es irodahelység bérlére. - Továbbá üzemeltési szerződések kerültek megkötésre a Társulás által beszerzt eszközök üzemeltésre történő átadására az egyes intézményekkel A felhalmozási költségvés végrehajtása A felhalmozási bevételek teljesülése a terveztnek megfelelő. A normatív, kötött állami hozzájárulás teljesülése már fent, összesítve említésre került. A felhalmozási bevételek között módosított előirányzatként szerepel 29 e Ft, mely az orvosi ügyeli autó értékesítéséből kelkezt bevételt takarja, amelynek pénzügyi teljesítése július hónapban megtörtént. A felhalmozási pénzmaradvány 22.- eft 00 %-osan igénybevételre került, amely a Kistérségi Fejlesztési Tanács tervezt beruházását foglalja magába. A beruházási kiadások (összesen 0.86 e Ft) között a munkaszervez szakfeladatán szerepel 8.8 e Ft ingatlanvásárlásra. Az ingatlan - a három irodahelység megvásárlásra került, melynek megfelelő elszámolása a munkaszervezi és a belső ellenőrzési szakfeladatra került, mely a teljesülések is tükröznek. A könyvtári feladatokra bervezt informatikai beszerzések megvalósítására a IV. negyedévben kerül sor, így ezek teljesítése 0 %-os. A Kistérségi Fejlesztési Tanács során található 22 e Ft, a trezor beszerzést foglalja magába. A társulás háromnegyed éves gazdálkodásáról elmondható, hogy a bevételek a terveztnek megfelelően teljesültek és várható, hogy teljesülnek is. A működési kiadások tekintében a személyi juttatások és járulékok felhasználása az időarányosnak megfelelően alakult. A dologi 5

6 kiadások alacsony teljesülése, továbbá a gazdálkodási tartalék felhasználása fokozottabb odafigyelést igényel az utolsó negyedévben. A felhalmozási kiadások megvalósításának egy része a terveztnek megfelelő, másik része pedig az utolsó negyedévben kerül rendezésre. Határozati javaslat:. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás III. negyedévi beszámolóját elfogadja Felelős: Társulás Elnöke, vezője Határidő: A évi költségvési koncepció A társulásnak a évi koncepcióját a társulási tanács elé kell terjeszteni. A koncepció készítése során figyelembe kell venni a különböző központi elképzelések, az adótörvények és a költségvési törvényjavaslat várható változásait. A társulást leginkább a költségvési törvényjavaslat többcélú kistérségi társulásokat érintő kiegészítő normatív támogatási része érinti. Az előzes ismerek alapján elmondható, hogy a bevételek tekintében a költségvési törvénytervez alapszámai nem változtak, tehát fajlagos mutatók tekintében a évi összegekkel számolhatunk. Azonban meg kell említeni, hogy a közoktatási intézményi feladat bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás igénylési feltételei változtak, aminek kövkeztében a fő lakosságszám felti települési önkormányzatok terülén működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után csökkentt támogatás vehő igénybe. Ez az összegcsökkentés a szeptember -jével megalakult Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztorának átadásra kerülő támogatás nagyságát érinti. Továbbá a Társulás a felvállalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra, mint közoktatási szakszolgálati feladatra is igényelh támogatást. A Társulás az új feladatra a támogatást a BDF Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött feladat-ellátási megállapodással és a munkaszervez pedagógus végztséggel rendelkező oktatási referensével való feltétel alapján tudja megigényelni. Meg kell említeni még, hogy a tervez szerint, 2009-től a támogató szolgálat nem lesz része a választható és támogatható szociális alapszolgáltatási feladatoknak, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása lesz, ezért a évben figyelemmel kell kísérni ezen vállalt feladatok vonatkozásában az elfogadott, végleges költségvési törvényt, a módosított szociális törvényt és szükség esén a megfelelő lépések kezdeményezni szükséges. A Társulás évre igényelt normatív, kötött állami hozzájárulása a kövkező jogcímekből tevődik össze: - Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása e Ft, - Közoktatási intézményi feladatok e Ft, - Közoktatási szakszolgáltatási feladatok e Ft, - Szociális alapszolgáltatási feladatok.50 e Ft, - Mozgókönyvtári feladatokra e Ft, - Belső ellenőrzési feladatokra e Ft. A normatíván kívüli bevételt képez még a évi pénzmaradvány, a várható saját működési bevétel (kamatbevétel) és egyéb sajátos bevétel (bérli díj). A koncepció kiadásainak tervezésénél a kövkező szempontok kerültek figyelembe vételre: A koncepció a 2008-as évre, a munkaszervez esében főállású alkalmazottal számol: fő munkaszervez vező, fő gazdasági vező, fő oktatási referens és fő belső ellenőr. 6

7 A személyi juttatások a évi szinten kerültek megtervezésre, mivel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII. törvény módosítása jelenleg nem ismeres. A személyi juttatások kiszámítása esében elismerésre került egy középfokú nyelvvizsga. Az egyéb személyi juttatások szintén a évi szinten kerültek megtervezésre, figyelembe véve az adótörvény módosítását. Ruházati költségtérítés Ft/fő/év, étkezési hozzájárulás Ft/fő/hó, bejáró alkalmazottak közlekedési költségtérítése, az SZJA törvénynek megfelelően adómentesen évi három alkalommal adható ajándékutalvány Ft/Fő/alkalom, és üdülési hozzájárulás ,-Ft/fő/év. Külső személyi juttatások szintén a évi alapján kerültek megtervezésre. A munkaadói járulékok között számolunk a tételes egészségügyi hozzájárulás összegével.950 Ft/fő/hó, valamint a 32 % mértékű járulékszinttel. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vtük a évi várható tényleges teljesítések és a közüzemi díjak várható emelését. A feladatellátást az alábbi szempontok figyelembe vételével terveztük: A közoktatási intézményi feladatok ellátásához kapott kiegészítő, normatív támogatás - kivéve az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó - bevételi szinten kerül átadásra a feltételek teljesítő intézmények fenntartó, gesztor önkormányzatoknak. Az iskolabusz szolgáltatást a Társulás szervező tevékenységével látja el, azaz külső szolgáltatótól és falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzattól vásárolt szolgáltatással. Ennek megfelelően a külső szolgáltatók ellátásához kapcsolódó kiadások a munkaszerveznél kerülek megtervezésre. A falugondnoki szolgáltatások esében pedig az igénybevétel alapján a normatíva átadásra kerül a szolgáltatást működtő önkormányzatoknak. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és logopédiai ellátás feladatait a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dr. Battyhányné Corh Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat látja el, így az erre a feladatra igényelt kiegészítő normatíva átadásra kerül a Társulás gesztor önkormányzatának. Azonban a feladatellátásra kapott kiegészítő, normatív támogatás nem fedezi az ellátás kiadásait, ezért javasoljuk az igényelt Ft összeg a mozgókönyvtári feladatokra és a munkaszervez feladatainak ellátására biztosított támogatásokból kiegészíteni. A kiegészítés tervezt mértéke 9.36 e Ft. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, mint közoktatási szakszolgálati feladatot a Társulás a saját szervező tevékenységével látja el, ezért a kiegészítő normatíva felhasználását a munkaszervez kiadásai között kell megtervezni. A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása külön megállapodás kerében, a többcélú kistérségi társulás székhely önkormányzat által fenntartott intézménye útján biztosított. Erre a feladatra igényelt kiegészítő normatív támogatás bevételi szinten kerül átadásra a fenntartó önkormányzatnak. Azonban e feladat esében is szükséges a feladatellátás finanszírozását kiegészíteni. A kiegészítés a munkaszervez feladatainak ellátására kapott támogatásból kerülne biztosításra, melynek tervezt mértéke 290 e Ft. A mozgókönyvtári feladatellátás esében az igényelt e Ft összegből a feladatellátására a Faludi Ferenc Könyvtár fenntartó Körmend Város Önkormányzata részére működési kiadásainak fedezére e Ft kerül átadásra, e Ft pedig a Társulásnál marad eszközbeszerzések megvalósítására. A támogatás további része pedig a már fent említt közoktatási szakszolgálati feladatra kerülne átcsoportosításra évben a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás saját feladatellátással, azaz a munkaszervez belső ellenőrével és külső szolgáltató bevonásával látja el. Meg kell említeni, hogy a bevételi oldalon a évhez képest a támogatás mértéke csökken, mivel a megalakult Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és az egyházashollósi Jegyzőség csatlakozása Egyházasrádóchoz csökkentte a támogatás szempontjából figyelembe vehő költségvési szervek számát. A külső szolgáltatókkal kapcsolatos díjakról a a decemberi hónap folyamán tárgyal. 7

8 Előzesen azonban elmondható, hogy a tervezt személyi, dologi kiadások és a évi külső szolgáltatók díjai a évre 6.57 e Ft összeg mutatnak. De ezt az összeg nagyban fogja befolyásolni a külső szolgáltatókkal történt december havi tárgyalások eredményei. A belső ellenőrzési feladat kiegészítő, normatív támogatása e Ft. Továbbá elmondható, hogy a felmerülő működési kiadások három feladat: munkaszervezi működési, belső ellenőrzési és kistérségi fejlesztési tanácsi feladatok között kerül megosztásra, elszámolásra, amely alapján került megtervezésre a dologi kiadás a koncepcióban. A működési kiadások közül a kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzésének kiadásai csak a munkaszervez kiadásaihoz kerülnek elszámolásra. Ezen kívül felmerülő összes működési költség esében pedig az adott költség 25 %-a kerül elszámolásra a kistérségi fejlesztési tanács feladatához, a 25 % felti költségek pedig a munkaszervez és a belső ellenőrzés között kerülnek elosztásra az alkalmazottak száma alapján. A évben a Tanács hozzájárul az eslegesen felmerülő különböz fedezének a közoktatási szakszolgálati és a szociális alapszolgáltatási feladatok finanszírozáshoz hasonlóan a munkaszervez működési feladataihoz biztosított támogatásból történő átcsoportosításhoz. A koncepció a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátásához bevételt nem tartalmaz, mivel ezen hozzájárulás jogosságát és összegét a évre vonatkozóan nem ismerjük. Azonban ezen feladatot a támogatások igénybevételéhez el kell látni. Ezért kiadási oldalon a évi szinten megtervezésre került a dologi kiadások között, a fent említt megosztással. A tartalék felhasználásával kapcsolatban a kövkező iránymutatások merültek fel: - A társulás hozzájárulása a szociális terülen az esleges feladatbővülés során a normatív, kötött, állami hozzájárulás és a felmerülő kiadások között jelentkező különbözhez, - Felmerült a polgármesterek számára történő laptop beszerzés, a gyorsabb és költségtakarékosabb információáramlás biztosítására. A munkaszervez évi kiadásaival kalkulálva a papír alapú információszolgáltatás egy évre számítva a kb. 600 e Ft összeg jelent. Egy középkategória felső szintjén lévő laptoppal számolva a beszerzés.000 Ft összeg jelentene ( 60 e Ft/laptop ). A költségek tekintve ezen beszerzéssel kapcsolatban 5 éves megtérülési dővel számolhatunk. - A már korábban felmerült kistérségi nyári tábor megvalósítása esén a Társulás hozzájárul a tábor koordinációs, szervezési és logisztikai feladataihoz. - Rendezvények szervezéséhez kapcsolatban felmerült egy kistérségi szintű mozgószínpad, komplt hangtechnika és rendezvénysátor beszerzése vagy e célból pályázati önerő biztosítása. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvési koncepciója adatok e Ft-ban Bevétel Kiadás Működési bevételek 300 Személyi juttatás.323 Normatív, kötött állami hozzájárulás 6 75 Munkaadót terhelő jár Egyéb sajátos bevétel 360 Dologi kiadások Pénzmaradvány 9.26 Támogatásértékű. kiadás.900 8

9 Felhalmozás Tartalék 3.05 Összesen: Összesen: Határozati javaslat:. A Tanács a évben a kövkező jogcímekre ad át kiegészítő normatív támogatást: közoktatási intézményi feladatok, közoktatás szakszolgálati feladatok, szociális alapszolgáltatási feladatok és mozgókönyvtári feladatok. 2. A dologi kiadások a koncepcióban szereplő arányok alapján kerülnek elszámolásra a munkaszervezi működés, a belső ellenőrzés és a kistérségi fejlesztési tanács feladatai között. 3. A Tanács hozzájárul a belső ellenőrzési feladat vonatkozásában az eslegesen felmerülő különböz fedezének a munkaszervez működési feladataihoz biztosított támogatásból történő átcsoportosításához.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás évi költségvési koncepcióját. Felelős: Társulás Elnöke, vezője Határidő:

10 ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa december 8-i Tanácsülésének. napirendi pontjához Tárgy: vező beszámolója Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatá-nak fejlesztése projekt megbeszélése, projektzárás egyeztése, Körmend Közoktatási megállapodással kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával (jegyző, pénzügyi referens, művelődési főtanácsos) Költségvési koncepcióval kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával (pénzügyi irodavező, pénzügyi referens) Elektronikus iktatási rendszerrel kapcsolatos megbeszélés Promaker Kft Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatá-nak fejlesztése projekt A körmendi kistérség Normatív támogatások című tematikus találkozója Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Marking és településmarking alapismertek képzés, Szombathely Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Stratégiai és terülfejlesztési alapismerek képzés, Szombathely Egyeztés a Müllex képviselőjével regionális hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatban Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával Kistérségi pénzügyi bizottsági és elnökségi ülés Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Marking és fenntartható település képzés, Szombathely Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Önkormányzati Terülfejlesztési Társulások tanácsülése Pénzügyi Bizottsági ülés Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával december 3. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Településmarking képzés, Szombathely december 6. Aktuális kistérségi ügyekről megbeszélés a társulás elnökével 0

11 2007. december 7. Körmendi Tourinform irodával egyeztő megbeszélés december 7. Egyeztés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával december 7. Pénzügyi Bizottsági ülés, informatikai beszerzések bontása Folyamatosan végzt feladatok: Vezőség részére napirendek előkészítése kollégáinak folyamatos konzultációja Tanácsülés döntéseinek végrehajtása Tanács soron kövkező ülésére való felkészülés Jegyzőkönyvek elkészítésének koordinálása Kapcsolattartás a vállalt feladatokat ellátó intézmények vezőivel Interreg IIIA pályázatok előkészítése a as időszakra Tourinform iroda működésének elősegítése Körmenden Kistérségi Hírlevél szerkesztése Határozati javaslat:. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a munkaszervez vező szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal

12 ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa december 8-i Tanácsülésének 2. napirendi pontjához Tárgy: Szakmai beszámoló a II. félévi tevékenységekről július. Az általános iskolások iskolabusszal történő utaztatásának megszervezése a körmendi kistérség terülén, egyeztés a körmendi kistérség érintt településeinek polgármestereivel, a Vasi Volán Zrt.-vel, vállalkozókkal. 2. Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat előkészítése, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 3. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése.. Együttműködés kialakítása a Moravske Toplicei turisztikai információs iroda és a Körmendi Tourinform Iroda között, amelynek működési terüle a körmendi kistérség terülére terjed ki. 5. Előkészítésre és benyújtásra került a Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat. 6. GKM kerékpárút pályázat előkészítése megtörtént. 7. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás felvételének előkészítése a Társulás feladatkörében ellátott közszolgáltatási feladatok közé, folyamatos egyeztések a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával. 8. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 9. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa jóváhagyta a évi előirányzat és költségvési határozat módosítását. 0. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a évi kistérségi tagdíjat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa átvállalta a Vas Megyei Terülfejlesztési Tanács részére az önkormányzatok által fizendő tagdíjat és rendezi azt a Tanáccsal.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le a Körmend és kistérsége című kiadvány fordítói munkáinak elvégzésére. A Körmend és kistérsége című turisztikai kiadvány fordítási munkáinak elvégzése angol, ném és szlovén nyelven történjen. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le Körmend és kistérsége című kiadvány nyomdai munkáinak elvégzésére. Kiadvány szerkesztése, tördelése, nyomdai előkészítése, valamint nyomdai munkáinak elvégzése: 0 oldalas (36+ oldal), négyszínnyomásos (+C), irkafűzéses, a Körmendi kistérség kulturális útja című A/5-ös mérű, színes fotókkal, térképekkel áttekinthővé tt turisztikai információs kiadvány példány: magyar nyelvű, angol nyelvű, ném nyelvű, szlovén nyelvű kiadvány. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás felvte a közoktatási közszolgáltatási feladatai közé a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le iskolabusz szolgáltatás vásárlására a körmendi kistérség terülén. 2

13 5. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy iskolabusz szolgáltatás vásárlási eljárást folytat le falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzatoktól. 6. A képességfejlesztő és taneszközök áthelyezésére vonatkozó indítványt fogadott el a Tanács, amely a közoktatásban történt átszervezésekkel vált indokolttá. 7. Az iroda-felújítási munkákra készítt költségkalkulációt a Tanács elfogadta, így megvalósulhat a Körmend, Szabadság tér. szám alatti ingatlan egyik 5 m 2 -es irodahelyiségének felújítása augusztus. A Körmend és kistérsége című kiadvány fordítói munkáinak elvégzésére vonatkozó beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. A Körmend és kistérsége című turisztikai kiadvány fordítási munkáinak elvégzése angol, ném és szlovén nyelven történik. 2. A Körmend és kistérsége című kiadvány nyomdai munkáinak elvégzésére vonatkozó beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. A kiadvány példányban jelenik meg: magyar nyelvű, angol nyelvű, ném nyelvű, szlovén nyelvű kiadvány. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás felvte a közoktatási közszolgáltatási feladatai közé a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást. Megkötésre került a feladatellátási szerződés a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával.. Iskolabusz szolgáltatás vásárlására a körmendi kistérség terülén a beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. 5. Iskolabusz szolgáltatás vásárlási beszerzés a falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzatoktól lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. 6. A nyertes Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat megvalósítása, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 7. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése. 8. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 9. Egyeztő megbeszélés a Közlekedéstudományi Intéz Kht., Vasi Volán Zrt., GYSEV Zrt., MÁV Zrt., körmendi kistérség polgármesterei részvételével, együttes menrendegyeztés. 0. Elkészítésre és benyújtásra került a GKM kerékpárút pályázat szeptember. A nyertes Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat megvalósítása, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 2. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése. 3. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával.. Körmend és Kistérsége Önkormányzati Terülfejlesztési Társulás és Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által indított a sz. út Körmend- Pinkamindszent-országhatár közötti szakasza burkolatának korszerűsítése kiegészítő munkák tárgyú közbeszerzési eljárás bontási ülése. 5. Elkészítésre került a I. félévi beszámoló a társulás gazdálkodásának első félévi helyzéről. 3

14 6. Előkészítésre került az üzemeltési megállapodások módosítása közoktatási feladatokra október. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadta a I. félévi beszámolót a társulás gazdálkodásának első félévi helyzéről. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa jóváhagyta a évi előirányzat és költségvési határozat módosítását. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a Vasalja, Szarvaskend, Molnaszecsőd és Magyarszecsőd Községi Önkormányzattal kötött Megállapodás a közoktatási feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról felmondását kezdeményezte az érintt önkormányzatoknál. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezte a Megállapodás a közoktatási feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról megkötését Körmend Város Önkormányzatával.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy informatikai eszközök beszerzésére a Társulás ajánlatkérést folytasson le. A beszerzés tárgya az Országos Mentőszolgálat részére nyomtató beszerzése. 5. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy informatikai eszközök beszerzésére a Társulás ajánlatkérést folytasson le. A beszerzés tárgya a mozgókönyvtárak számára informatikai eszközök beszerzése. 6. Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása megtörtént. 7. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése. 8. Együttműködés kialakítása a Moravske Toplicei turisztikai információs iroda és a Körmendi Tourinform Iroda között, amelynek működési terüle a körmendi kistérség terülére terjed ki. 9. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 0. Hatékony Innovatív Partnerség projekt kerében megrendezésre került a körmendi kistérség Közoktatás kérdései című tematikus találkozója.. Nyugat-Dunántúli Regionális Kistérségi Szakmai Konferencián való részvétel. 2. Hatékony Innovatív Partnerség projekt kerében megrendezésre került a körmendi kistérség Szociális feladatellátás című tematikus találkozója. 3. Körmend-Szentgotthárd-Vasvár és környéke Igazgatói Munkaközösség 50. Jubileumi foglalkozása.. Normatíva igényléssel kapcsolatos egyeztés a körmendi közoktatási intézmények vezőivel, normatíva igénylés felmérése megtörtént. 5. Könyvtári bútorokkal kapcsolatos beszerzés egyeztése a Faludi Ferenc Városi Könyvtár vezőjével. 6. Kistérségi gazdaságfejlesztési hálózat kiépítése című projektmegbeszélés, NYDRFÜ Kht. szervezésében Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 2. Hatékony Innovatív Partnerség projekt kerében megrendezésre került a körmendi kistérség Pályázati lehőségek önkormányzatoknak című tematikus találkozója.

15 3. Közoktatási megállapodással kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával.. Költségvési koncepcióval kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával. 5. Elektronikus iktatási rendszerrel kapcsolatos megbeszélések, cégek előzes tesztelése. 6. Hatékony Innovatív Partnerség projekt kerében megrendezésre került a körmendi kistérség Normatív támogatások című tematikus találkozója. 7. Egyeztés a Müllex képviselőjével regionális hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatban. 8. Együttes kistérségi pénzügyi bizottsági és elnökségi ülés a III. negyedévi beszámolóval és a évi költségvési koncepcióval kapcsolatban. 9. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadta a számviteli politika módosítását. 0. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa jóváhagyta a évi előirányzat és költségvési határozat módosítását.. Döntés szült arról, hogy a Társulás elkészítt feladat-meghatározás és abban foglalt műszaki tartalom alapján a Belső ellenőrzési feladatok évi ellátása megnevezésű ajánlatkérést lebonyolítja. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy informatikai eszközök beszerzésére a Társulás ajánlatkérést folytasson le. A beszerzés tárgya a mozgókönyvtárak számára informatikai eszközök és bútorok beszerzése. 3. A Tanács felhatalmazást adott külön megállapodás megkötésére iskolabusz szolgáltatás vásárlásában külső vállalkozótól érintt önkormányzatokkal.. A Tanács elfogadta a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója módosítását. 5. A Tanács az Országos Mentőszolgálattal június 27-én kötött üzemeltési szerződés 2. sz. módosítását elfogadta. 6. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kezdeményezte a Körmend Város Önkormányzatával kötött Megállapodás szociális és pedagógiai szakszolgálati és könyvtári feladatok ellátásáról módosítását. 7. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezte a Üzemeltési szerződés a mozgókönyvtári feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról megkötését Körmend Város Önkormányzatával. 8. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Szociális Szolgáltató és Információs Központ (9900 Körmend, Thököly u. 6.) között kötött Üzemeltési szerződés az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról felmondását kezdeményezte az érintt intézménynél. Valamint a Társulás egyidejűleg kezdeményezte a Üzemeltési szerződés az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról megkötését Körmend Város Önkormányzatával. 9. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezte a Üzemeltési szerződés a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról megkötését Körmend Város Önkormányzatával. 20. A Társulás elfogadta a III. negyedévi beszámolót és a évi költségvési koncepciót december. Belső ellenőrzési feladatok évi ellátása megnevezésű ajánlatkérés lefolytatásra került, megtörténtek a szerződéskötések. 5

16 A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a belső ellenőrzési feladatait Körmend, Vasalja, Kemestaródfa, Magyarnádalja, Pinkamindszent, Szarvaskend, Döbörhegy, Döröske, Halastó, Nagymizdó, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd település és költségvési szervei esében saját feladatellátásban munkaszervezi feladatellátás kerében, Csálánydoroszló, Egyházasrádóc, Nemsrempehollós, Egyházashollós, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Rádóckölked, Harsztifalu, Nagykölked település és költségvési szervei esében saját feladatellátásban külső erőforrás bevonásával látja el. 2. Informatikai eszközök beszerzésére a Társulás ajánlatkérést folytatott le. A beszerzés tárgya a mozgókönyvtárak számára informatikai eszközök és bútorok beszerzése volt. 3. Körmend Város Önkormányzatával kötött Megállapodás szociális és pedagógiai szakszolgálati és könyvtári feladatok ellátásáról szóló szerződés módosított változata aláírásra került.. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 5. Belső ellenőrzési ütemterv 2008-ra elkészült. 6. Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata megtörtént. Határozati javaslat:. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a II. félévi tevékenységekről szóló szakmai beszámolót elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal 6

17 ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa december 8-i Tanácsülésének 3. napirendi pontjához Tárgy: évi belső ellenőrzési ütemterv Jogszabályi hivatkozás: 990. LXV tv. 92. (6) A Társulás e felelős 25 település és költségvési szerveinek belső ellenőrzéséért. Körmend belső ellenőrzési ütemtervét 223/2007 (X.3) határozatával fogadta el: Körmend város Önkormányzata évi központi támogatás-normatív és kötött támogatások-elszámolásának Határidő: február 5. A normatív kötött felhasználású támogatások felhasználásának számvitelben történő szerepeltése, azok szabályozottságának vizsgálata a Pénzügyi GAMESZ és intézményei esén Határidő: július 3. Az intézményi élelmezési tevékenység vizsgálata a évi és a első féléves adatok alapján szeptember 30. A művészoktatás-zeneoktatás, táncoktatás-vizsgálata, különös tekinttel a minősítésből adódóan kialakult helyzre Határidő: június 30. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának évre és a első félévre vonatkozóan Határidő: augusztus 3. A szociális feladatok ellátásának vizsgálata, különös tekinttel a gazdálkodásra a szakmai szempontok figyelembevételével Határidő: Időszak (2008) március 7.- március 25. március.- március 3. március.- március 3. Település Rádóckölked Szarvaskend Döbörhegy évi ellenőrzés tervezt témái évi leltár A évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. A évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata évi ellenőrzés céljai Ellenőr évi beszámolót, mérleg alátámasztó, dokumentumok Cszászárné Hatz Erzséb 7

18 Időszak (2008) március.- március 3. március.- március 3. február.- június 30. január 5.- február 29. Település Döröske Nagymizdó Molnaszecsőd Vasalja évi ellenőrzés tervezt témái A évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. A évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. A felesleges, használaton kívüli tárgyak selejtezésének szabályszerűsége évi pénzmaradvány megállapításának helyessége évi ellenőrzés céljai Ellenőr január 5.- február 29. Kemestaródfa évi pénzmaradvány megállapításának helyessége március.- április 30. Magyarnádalja Számviteli és bizonylati rend szabályszerűsége január 5.- február 29. Magyarnádalja évi pénzmaradvány megállapításának helyessége március.- április 30. Pinkamindszent Számviteli és bizonylati rend szabályszerűsége január 5.- február 29. Pinkamindszent évi pénzmaradvány megállapításának helyessége március.- március 3. Halastó A évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. március.- április 30. Vasalja Számviteli és bizonylati rend szabályszerűsége március.- április 30. január 5.- március 3. február.- február 28. február.- február 28. március.- április 5. március.- április 5. március.- április 5. Kemestaródfa Csákánydoroszló Egyházasrádóc Nemesrempeholló s Nádasd Daraboshegy Halogy Számviteli és bizonylati rend szabályszerűsége ÁMK leltárellenőrzés normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak Pénzügyi Tükör Bt. 8

19 Időszak (2008) március.- április 5. március.- április 5. március.- április 5. Település Hegyháthodász Hegyhátsál Katafa évi ellenőrzés tervezt témái normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat évi ellenőrzés céljai Ellenőr költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak 2 aprilis 22.- április 2. Rádóckölked Az elszámolások dokumentálása, a bizonylatok kiállításának, a határidők bartásának előleg nyilvántartások ellenőrzées Cszászárné Hatz Erzséb június. június 30. június. június 30. június. június 30. június. június 30. június. június 30. Szarvaskend Döbörhegy Döröske Halastó Nagymizdó Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata 2 április 30.- június 30. Vasalja év mérleg valódiságának 2 április 30.- június 30. Kemestaródfa év mérleg valódiságának 2 április 30.- június 30. Magyarnádalja év mérleg valódiságának 2 április 30.- június 30. Pinkamindszent év mérleg valódiságának április. május 30. május.- május 3. május.- május 3. augusztus.- augusztus 7. július. szeptembe r 30. Csákánydoroszló Nemesrempeholló s Egyházasrádóc Rádóckölked Molnaszecsőd havi pénztárellenőrzés gazdálkodás átfogó vizsgálata gazdálkodás átfogó vizsgálata Az elszámolások dokumentálása, a bizonylatok I. félévi gazdálkodás szabályszerűségi vizsgálata annak, megállapítása, hogy a költségvési szerv gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi gyakorlatnak annak, megállapítása, hogy a költségvési szerv gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi gyakorlatnak Az átadott működési célú pénzeszközök elszámoltatásának-, felhasználásának Pénzügyi Tükör Bt. Cszászárné Hatz Erzséb 9

20 Időszak (2008) július. szeptembe r 30. július. szeptembe r 30. július. szeptembe r 30. július. szeptembe r 30. július. szeptembe r 30. július.- július 3. július.- július 3. július.- július 3. július.- július 3. július.- július 3. július.- július 3. október 27.- október 29. Település Vasalja Kemestaródfa Magyarnádalja Pinkamindszent Magyarszecsőd Nádasd Daraboshegy Halogy Hegyháthodász Hegyhátsál Katafa Rádóckölked évi ellenőrzés tervezt témái Közös fenntartású intézmények optimális gazdálkodásának Közös fenntartású intézmények optimális gazdálkodásának Közös fenntartású intézmények optimális gazdálkodásának Közös fenntartású intézmények optimális gazdálkodásának I. félévi gazdálkodás mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata Bizonylatok dokumentálásának évi ellenőrzés céljai Ellenőr feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak Házipénztár Cszászárné Hatz Erzséb október Szarvaskend Analitikus nyilvántartások vezése - a gazdasági művelekkel összhangban -; főkönyv, analitikus nyilvántartások (ingatlankataszter) összhangjának, egyezőségének biztosítása október Döbörhegy Analitikus nyilvántartások vezése - a gazdasági művelekkel összhangban -; főkönyv, analitikus nyilvántartások (ingatlankataszter) összhangjának, egyezőségének biztosítása október Döröske Analitikus nyilvántartások vezése - a gazdasági művelekkel összhangban -; főkönyv, analitikus nyilvántartások (ingatlankataszter) összhangjának, egyezőségének biztosítása október Halastó Analitikus nyilvántartások vezése - a gazdasági művelekkel összhangban -; főkönyv, analitikus nyilvántartások (ingatlankataszter) összhangjának, egyezőségének biztosítása 20

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. november 26-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL 1.ú melléklete

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1. KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa. melyre ezennel tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa. melyre ezennel tisztelettel meghívom. KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 0694/594-320, Telefon/Fax :0694/594-321 Email: munkaszervezet@kormendkisterseg.hu Webcím: kisterseg.kormend.hu

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére. NAPIREND: 1 Ügyiratszám 1/153-5/2015 ELŐTERJESZTÉS A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-25/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-25/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-25/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. december 19-én (szerdán) 16 órakor megtartott

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben