Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv november óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. november 27. 18 óra"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv november óra

2 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének november 27-én (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Horváth László polgármester Horgos Zsolt alpolgármester Barsi Árpád képviselő Bittó Róbert képviselő Bőhm András képviselő Nagy Nándor képviselő Rainer Ferencné képviselő Zombori László képviselő Távol maradt: Jakosáné Palkó Petra képviselő Meghívottként részt vett: dr. Malik Dean jegyző Horváth László: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel, határozatképes. Jakosáné Palkó Petra asszony igazoltan van távol. Sürgősségi indítványként javaslom napirendre venni a Zichy tér- Akadémia utca Szent I. tér- Török-kút tér által határolt közterületeken keddi és pénteki napokon történő alkalmi árusítás biztosítása a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel, a Megbízás pályázatok koordinálására és a Zsámbék, Szent I. tér 3. szám alatti ingatlan belső kialakításához költség biztosítása előterjesztéseket, zárt ülésre pedig a Megbízás ideiglenes jégpálya létesítésére tárgyú előterjesztést. Javaslom továbbá a nyilvános ülés napirendjéről levenni az Ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú Kérem szavazatukat a napirend módosításról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag Horváth László polgármester módosító indítványát, miszerint a nyilvános ülésen vegye napirendjére a Képviselő-testület a Zichy tér- Akadémia utca Szent I. tér- Török-kút tér által határolt közterületeken keddi és pénteki napokon történő alkalmi árusítás biztosítása a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel, a Megbízás pályázatok koordinálására és a Zsámbék, Szent I. tér 3. szám alatti ingatlan belső kialakításához költség biztosítása tárgyú előterjesztéseket, a zárt ülésre a Megbízás ideiglenes jégpálya létesítésére tárgyú előterjesztést - elfogadja. A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjéről leveszi az Ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú előterjesztést. 2

3 Horváth László: Most az elfogadott módosításokkal kérem szavazatukat a napirendről: A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata nemzetiségi önkormányzatokkal 1.1. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Német Nemzetiségi Önkormányzattal 1.2. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2./ Adventi Gyertyagyújtás ünnepség programjának és költségeinek jóváhagyása 3./ Tájékoztató az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 4./ Előirányzat átcsoportosítás fakivágásra 5./ Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 6./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XII.10.) számú rendelet felülvizsgálata 7./ A Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző 8./ Közterületi növények beszerzése 9./ A közterületek használatának rendjéről és a közterület használati díjakról szóló 22/2011.(X.14.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző 10./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2009. (XI.11.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző 11./ Intézkedési Terv jóváhagyása 12./ Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal ingatlanhasználatra megkötött megállapodás felmondása 13./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 14./ Zichy tér- Akadémia utca Szent I. tér- Török-kút tér által határolt közterületeken keddi és pénteki napokon történő alkalmi árusítás biztosítása a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel 3

4 15./ Megbízás pályázatok koordinálására 16./ Zsámbék, Szent I. tér 3. szám alatti ingatlan belső kialakításához költség biztosítása Zárt ülés 17./ Zsámbékvíz Kft. felé fennálló követelés elengedése 18./ Iskolai Intézményi Tanácsba történő delegálás 19./ Megbízás ideiglenes jégpálya létesítésére 1./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata nemzetiségi önkormányzatokkal 1.1. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Német Nemzetiségi Önkormányzattal Horváth László: Az előterjesztés ismertetéséhez átadom a szót jegyző úrnak. dr. Malik Dean: Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabály előírja, hogy a gazdálkodási és költségvetés előkészítési feladatok ellátásáról a két önkormányzat egymással megállapodjon. A választásokat követően a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta a megállapodást és döntött annak elfogadásáról. Javaslom, hogy az önkormányzat is támogassa a megállapodás megkötését. Horváth László: Két nemzetiségi önkormányzatunk van, így két megállapodásról kell döntenünk. dr. Malik Dean: Igen, azonban a 2. számú alpontban szereplő partner a tegnapi napon feloszlatta magát. Ilyen értelemben javaslom, hogy a szerződéskötést a Képviselő-testület utasítsa el, mert nincs kivel szerződést kötni. Horváth László: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazatukat a megállapodásokról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 210/2014.( XI.27.) számú Határozat Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 1.2. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 4

5 Horváth László: Ennél az előterjesztésnél a II. számú határozati javaslatról kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 211/2014.( XI.27.) számú Határozat Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező a Zsámbéki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást nem fogadja el. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 2./ Adventi Gyertyagyújtás ünnepség programjának és költségeinek jóváhagyása Horváth László: Tegnapi napon a bizottságok tárgyalták az előterjesztést. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse, hogy volt-e ezzel kapcsolatban valamilyen módosítási javaslatuk? Bittó Róbert: Volt módosítás. A bizottság a programot jóváhagyta és javasolja a határozat kiegészítését azzal, hogy a dolgozók túlmunkájára ,- Ft-ot biztosítson a Képviselőtestület az általános céltartalék keret terhére. Horváth László: Amennyiben nincs kérdés, a Pénzügy Bizottság módosításával együtt teszem fel szavazásra a határozatot. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 212/2014.( XI.27.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete az Adventi Gyertyagyújtó Ünnepség programját és költségvetését jóváhagyja. A dolgozók túlmunkájának finanszírozására ,- Ft-ot biztosít az általános céltartalék keret terhére. Határidő: november 30. Felelős: Horváth László polgármester 3./ Tájékoztató az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról Horváth László: A Pénzügyi Bizottság a tegnapi napon tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazatukat a határozati javaslatról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 213/2014.( XI.27.) számú Határozat 5

6 Zsámbék Város Képviselő-testülete az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 4./ Előirányzat átcsoportosítás fakivágásra Horváth László: Ezt az előterjesztést is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja. Kérem szavazatukat a határozati javaslatról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 214/2014.( XI.27.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékából ,- Ft összegű előirányzatot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Az átcsoportosítás célja: fakivágások megrendelése. Határidő: - előirányzat módosítására: azonnal - a költségvetési rendeleten történő átvezetésre: soron következő rendeletmódosítás Felelős: Horváth László polgármester 5./ Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről Horváth László: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem szavazatukat a rendeletről. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Város Képviselő-testületének 21/2014.(XII.01.) számú R E N D E L E T E a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 6

7 Zsámbék Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Zsámbék Város Önkormányzatára, az önkormányzat költségvetési szerveire, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzatra, a Zsámbéki Roma Nemzetiségi Önkormányzatra. 2. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok 2. (1) Az Önkormányzat a készpénzes kifizetések teljesítése céljából a Polgármesteri Hivatal épületében házipénztárt működtet. (2) A költségvetési szervek házipénztáraiban a megfelelő mennyiségű és címletű pénzeszköz folyamatos rendelkezésre állásárét a Gazdasági Iroda személyi állományába tatozó pénztáros felelős. A készpénzállomány feltöltéséről a pénztáros gondoskodik. (3) A pénztáros a házipénztár készpénzzel való feltöltését az adott költségvetési szerv folyószámlájáról történő pénzfelvétellel oldja meg. (4) A házipénztárból készpénzben teljesíthető kifizetések a következők: a.) bér- és személyi jellegű kifizetések folyószámlával nem rendelkező foglalkoztatottak részére vagy a foglalkoztatott külön kérésére, b.) kiküldetési, reprezentációs kiadások, c.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, d.) ellátottak pénzbeni juttatásai, e.) munkavállalók részére elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegek, f.) civilszervezetek részére nyújtott támogatás, ha a szervezet nem rendelkezik bankszámlával. (5) Jogcímtől függetlenül a polgármester, valamint a jegyző indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. (6) Nem igényelhető készpénz azokra a kifizetésekre, amelyek esetében a vonatkozó törvények bankszámlára történő utalást, illetve postai úton történő kifizetést tesznek kötelezővé. (7) A készpénzkezelés e rendelet tárgyát nem képező, egyéb szabályait a hatályos Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Záró rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7

8 (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2014. (I.31.) számú önkormányzati rendelet 20. -a hatályát veszti. (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 6./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XII.10.) számú rendelet felülvizsgálata Horváth László: Az előterjesztést a Humán Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Jegyző úrnak és a Humán Bizottságnak is volt technikai módosító indítványa. Kérem szavazatukat a módosításról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Humán Bizottság módosító indítványát - miszerint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési Szabályzatának módosítására előterjesztett rendelet-tervezet 5. számú mellékletét képező, a rendelet 4. számú függelékét tartalmazó Műemlék jellegű építmények, védett területek 5. pontjában kerüljön javításra a Napórás iskola címe: Magyar u. 2. számra - elfogadja. Horváth László: Jegyző úrnak is volt egy módosító indítványa. dr. Malik Dean: Tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén előterjesztettem egy módosító indítványt, amely a rendelet egyik szakaszának hatályba lépésére tartalmazott módosítást. Ezt a bizottság elfogadta. Horváth László: Kérem szavazatukat jegyző úr indítványáról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag dr. Malik Dean jegyző úr módosító indítványát - miszerint 1./ a Rendelet-tervezet 2.. (25) bekezdésében az 57/B (2) bekezdését az alábbi szövegezéssel fogadja el a Képviselő-testület: (2) Az integrált ügyfélszolgálati irodában a Polgármesteri Hivatal által működtetett Ügyfélszolgálati Ponton a Polgármesteri Hivatal a.) az ügyfelek részére helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek ügymeneteiről általános tájékoztatást nyújt b.) közterület-felügyelet ügykörébe tartozó ügyek intézésének c.) szociális ügyek intézésének d.) külön eljárás lefolytatása nélkül kiadható igazolások személyes ügyintézésének lehetőségét biztosítja. e.) A külső ügyfélszolgálati ponton formanyomtatványok kiadását, f.) beadványok, indítványok, kérelmek benyújtását, g.) hivatalos küldemények átadás-átvételét biztosítja. 2./ A Rendelet 4. -át az alábbi szövegezéssel fogadja el e Képviselő-testület: 8

9 4.. (1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2006. (XI.15.) számú rendelet 2. és 5. -a. (2) Ez a rendelet a (3) bekezdés kivételével, a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseinek alaprendeletbe történő beépülését követően a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti. (3) Jelen rendelet 2. (25) bekezdése február 1-jén lép hatályba. - elfogadja. Horváth László: Most az elfogadott módosításokkal együtt kérem szavazatukat a rendeletről. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2014.(XII.01.) számú R E N D E L E T E a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XII.10.) számú rendeletének módosításáról Zsámbék Város Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XII.10.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A Rendelet Preambulumának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (1) d.) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:mötv.) 43.. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a - szervezeti és működési rendjéről (továbbiakban SZMSZ) - a következő rendeletet alkotja: (2) A Rendelet 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Zsámbék Város Önkormányzatának szervezetével és működésével, valamint szervezetrendszere kialakításával kapcsolatos szabályozását az Alaptörvényben, - annak keretei között valamint a hatályos törvényekben leírt szabályokat e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell értelmezni. 9

10 (3) A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (3) Az Önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, és e rendelet szerint annak bizottsága, valamint a Polgármester és a Jegyző. (4) A Rendelet 6.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat hivatalos weblapjai: és a (5) A Rendelet 6. -a az alábbiakkal egészül ki: (3) Az Önkormányzat és szervei közzétételt szolgáló felületei (honlapok, önkormányzati lap és egyéb kiadványok, video, hang- és képfelvételek) teljes terjedelmükben szerzői jogvédelem alatt állnak. (6) A Rendelet 17. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) A Képviselő-testület ülésein szavazati joggal vesznek részt a települési képviselők, tanácskozási joggal a jegyző, a nemzetiségi önkormányzat (ok) elnöke (i) és a könyvvizsgáló. (7) A Rendelet 18. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Az alakuló ülés első napirendi pontja: a Helyi Választási Iroda vezetőjének beszámolója a polgármester és a képviselők választásának eredményéről. (8) A Rendelet 19. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A Képviselő-testület munkaterv szerinti üléseit általában minden hónap utolsó csütörtökén tartja, amelytől indokolt esetben el lehet térni. Az eltérésről a Polgármester dönt. (9) A Rendelet 20. (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének, vagy a képviselőtestület bármely bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára valamint ha azt jogszabály kötelezően előírja. (3) Az indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont (ok) előterjesztéseit, amelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben támasztott követelményeknek. Az előterjesztés elkészítéséről az indítványozó, a kormányhivatal vezetőjének indítványa esetén a jegyző köteles gondoskodni. (10) Rendelet 20. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülés kezdete előtt 48 órával kell aláírni, és a napirendi pontok előterjesztéseivel együtt elektronikus úton, kell a szavazati joggal rendelkezők részére kézbesíteni. Az ülés időpontjáról, helyéről. a javasolt napirendi pontokról a város lakosságát a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és lehetőség szerint a kábeltévében történő közléssel értesíteni kell. (10) A Rendelet 21. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A nyilvános ülés előterjesztéseit az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban, vagy az Önkormányzat hivatalos honlapján tekinthetik meg. 10

11 (11) A Rendelet 22. (4) bekezdése az alábbi g.) ponttal egészül ki: g.) a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő aláírását. (12) A Rendelet 22. (6) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: b) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, (13) A Rendelet 22. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (10) A Képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és a javasolt napirendi pontokról a város lakóit a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell értesíteni. (14) A Rendelet 24. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. (15) A Rendelet 25. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) Előterjesztő a Polgármester, a jegyző, a jogszabályban meghatározott esetekben a bizottságok elnökei és kivételesen a képviselő. (16) A Rendelet 36. -a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki: (5) Amennyiben a képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét a döntéshozatal előtt elmulasztja és részt vesz a döntéshozatalban, a képviselő-testület döntését a polgármester felfüggeszti. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. (6) A bejelentési kötelezettséget elmulasztó képviselő tiszteletdíját a képviselő-testület minősített többségű döntésével legfeljebb 3 hónap időtartamra elvonhatja. (17) A Rendelet 37. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Minősített többség szükséges az Mötv , 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, 46.. (2) bekezdésében, az 50. -ában, az 55. (1) bekezdésében, a 68. (1) bekezdésében, a 70. (1), a 74. (1) bekezdésében, a 76. d. pontjában, a 88. (2) bekezdésében, a 89. (2) bekezdésében, 103. (1) bekezdésében foglalt ügyekben, valamint azokban az ügyekben, amelyekben egyéb jogszabály minősített többségű szavazást ír elő. (18) A Rendelet 40. -a az következőkkel egészül ki: (6) A jegyzőkönyvek eredeti példányát a mellékleteivel együtt zsinórral kell összefűzni és a zsinórt a jegyzőkönyv hátoldalán az önkormányzat bélyegzőjével ellátott zárócédulával kell rögzíteni. (19) A Rendelet 41. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (3) A jegyzőkönyv egy-egy példányát zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével a lakosság és a képviselők számára a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetővé kell tenni. (20) A Rendelet 46. -a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

12 A képviselő köteles: (1) A képviselő köteles a) a Képviselő-testület ülésén és annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja. Ha hivatalos és halaszthatatlan távolléte, vagy közmegbízatása miatt a Képviselő-testület, vagy a bizottság ülésén nem tud megjelenni, azt rendes ülés megkezdése előtt köteles írásban, vagy elektronikusan előzetesen vagy legkésőbb az ülést követő munkanapon bejelenteni és indokolni a Polgármester vagy a bizottság elnöke felé. A távollét indokának elfogadásáról a Polgármester dönt. b) a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni, c) rendszeres kapcsolatot tartani a választóival, a lakosság önszerveződő közösségeivel, a társadalmi szervezetekkel, d) a képviselő a rá vonatkozó jogszabályokból adódó kötelezettségeit rendeltetésszerűen köteles gyakorolni. (2.) A jogszabályban vagy az SZMSZ-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a polgármester a.) ülésekről történő igazolatlan távollét esetén havonta 20 %-kal b.) egyéb kötelezettségszegés esetén legfeljebb hat havi időtartamra 50 %-kal csökkentheti, (3) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. (22) A Rendelet 47. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő a megbízó levelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, amelyhez csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas vagy élettársa, gyermeke, gyermekei vagyonnyilatkozatát. (2) Ha a képviselő az (1) pontban meghatározott kötelezettségének a határidőben nem tesz eleget, mulasztása megszüntetéséig jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíj, költségtérítés, részére nem folyósítható. (23) A Rendelet 47. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A vagyonnyilatkozat tételi eljárásra vonatkozóan a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről rendelkező magasabb szintű jogszabályok az irányadók. (24) A Rendelet 51. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) A bizottsági ülés jegyzőkönyvét az elnök, az ülésen a bizottság által kijelölt tagja és a jegyző aláírásával látja el. (25) A Rendelet kiegészül az alábbi 57/B. -al 57/B. (1) Az Önkormányzat a Zsámbék, Szent I. tér 3. szám alatti ingatlanban integrált ügyfélszolgálati irodát működtet. (2) Az integrált ügyfélszolgálati irodában a Polgármesteri Hivatal által működtetett Ügyfélszolgálati Ponton a Polgármesteri Hivatal 12

13 a.) az ügyfelek részére helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek ügymeneteiről általános tájékoztatást nyújt b.) közterület-felügyelet ügykörébe tartozó ügyek intézésének c.) szociális ügyek intézésének d.) külön eljárás lefolytatása nélkül kiadható igazolások személyes ügyintézésének lehetőségét biztosítja. e.) A külső ügyfélszolgálati ponton formanyomtatványok kiadását, f.) beadványok, indítványok, kérelmek benyújtását, g.) hivatalos küldemények átadás-átvételét biztosítja. (3) Az integrált ügyfélszolgálati irodában biztosítani kell az önkormányzat döntési jogkörében kiválasztott közszolgáltatást biztosító szolgáltatók szolgáltatásainak elérését. (26) A Rendelet 65. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 65.. Lakossági fórum (1) A lakosságot közvetlen tájékoztatása érdekében, helyi közügyben a polgármester lakossági fórumot hívhat össze. (2) A lakossági fórum összehívásáról, annak időpontja előtt nyolc nappal, a helyben szokásos módon kell a település lakosságát értesíteni. (3) A lakossági fórumon kizárólag az a közügy tárgyalható, amelynek érdekében a fórumot összehívták. (4) A lakossági fórumon elhangzottakról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az adott ügy tárgyalásakor az előterjesztéshez csatolni kell. (27) A Rendelet kiegészül az alábbi 65/A. és 65/B. -okkal 65/A. Civil Egyeztető Fórum (1) Az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és civilszervezetek közügyekbe történő bevonása érdekében a képviselő-testület az általa meghatározott témakörben Civil Egyeztető Fórumot összehívását kezdeményezheti. (2) A Civil Egyezető Fórumot a polgármester hívja össze. (3) A Civil Egyeztető Fórum összehívásáról, annak időpontja előtt nyolc nappal, a civil és társadalmi szervek képviselői részére értesítést kell küldeni. (4) A Civil Egyeztető Fórumon elhangzottakról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az adott ügy tárgyalásakor az előterjesztéshez csatolni kell. (1) 65/B. Közmeghallgatás 13

14 (a) A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. (b) A közmeghallgatás időpontját és napirendjét, annak időpontja előtt legalább 15 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni. (c) A közmeghallgatás során biztosítani kell, hogy minden érdeklődő a véleményét szóban kifejthesse, vagy azt írásban előterjeszthesse. (d) A közmeghallgatás időpontját a Képviselő-testület az éves munkatervében állapítja meg. (e) Közmeghallgatáson egyedi ügyek csak abban az esetben hangozhatnak el, amennyiben azok közérdekű tartalommal is bírnak. (f) A közmeghallgatás levezetésére, a hozzászólások rendjére és időtartamára a rendes képviselő testületi ülésre vonatkozó szabályok az irányadók. (g) A Polgármester, amennyiben úgy tapasztalja, hogy a hozzászólás nem közérdekű, a téma nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, vagy a hozzászóló hozzászólásával személyiségi jogokat sért, haladéktalanul intézkedik a hozzászólás befejezéséről. (h) A közmeghallgatás során fokozottan kell ügyelni a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelem megtartására. (i) Amennyiben a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdésre nem lehet azonnal választ adni, úgy arra 30 napon belül írásban küldi meg a választ a polgármester. (28) A Rendelet 66. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik. Az önkormányzat gazdálkodását az erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete kerül. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete kerül. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete kerül. (1) A Rendelet 3. számú függeléke helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete kerül. (2) A Rendelet 4. számú függeléke helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete kerül (1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2006. (XI.15.) számú rendelet 2. és 5. -a. (2) Ez a rendelet a (3) bekezdés kivételével, a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseinek alaprendeletbe történő beépülését követően a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti. (3) Jelen rendelet 2. (25) bekezdése február 1-jén lép hatályba. 14

15 1. számú melléklet ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK SZERVEZETI ÁBRÁJA Polgármester Képviselő-testület Jegyző Polgármesteri Kabinet Alpolgármester Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Tündérkert Óvoda intézményvezető Apróka Bölcsőde intézményvezető Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár intézményvezető Zsámbékvíz Kft. ügyvezető Intézmények Gazdasági társaság Zsámbékvíz Kft. Polgármesteri Hivatal Tündérkert Óvoda Apróka Bölcsőde Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár 15

16 2. számú melléklet A ZSÁMBÉKI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA POLGÁRMESTER ALPOLGÁRMESTER POLGÁRMESTERI KABINET JEGYZŐ - kulturális szervező - polgármesteri asszisztens - főépítész BELSŐ ELLENŐRZÉS VÁROSI IGAZGATÁSI ÉS TULAJDONOSI IRODA - Kereskedelmi ügyek - Szociális ügyek - Anyakönyvi ügyek - Oktatásügy - Népességnyilvántartás - Műszaki ügyek - Közterület-felügyelet - Intézményműködtetés - Városgazdálkodás - Intézményfenntartás JEGYZŐI IRODA - Humánpolitika - Informatika - Titkárság - Szervezés - Iratkezelés - Ügyfélszolgálat, Ügyfélszolgálati Pont - Kulturális ügyek GAZDASÁGI IRODA - Pénzügy - Adóügy - Önkormányzati és intézményi gazdálkodás 16

17 3. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje (1) A Polgármesteri Hivatal munkarendje HÉTFŐ: 8, KEDD:8, SZERDA: 8,00-18,00 CSÜTÖRTÖK: 8, PÉNTEK: 8, /EBÉDIDŐ: 12,30-13,00 MUNKAKÖZI SZÜNET: ig/ (2) A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Pontjának munkarendje: HÉTFŐ: 8, KEDD:8, SZERDA: 8,15-18,00 CSÜTÖRTÖK: 8, PÉNTEK: 8, (3) A Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek Ügyfélfogadási rendje HÉTFŐ: SZERDA: és PÉNTEK: Az ügyfélfogadás az ügyfélszolgálaton kiadott sorszám alapján történik. Sorszám kiadása az ügyfélfogadási idő leteltét megelőző 15 perccel lehetséges. 17

18 Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 4. számú melléklet 3. számú függelék Alaptevékenységek: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyújtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5.8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 18

19 A város területe: Összes terület Belterület Külterület Külterület (volt zártkert) Zsámbék Város fontosabb adatai 3367 ha 251 ha 3594 m ha 9896 m2 172 ha 4809 m2 5. számú melléklet 4. számú függelék Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények 1. Tündérkert Óvoda Zsámbék, Rákóczi u. 23/a hrsz. 2. Apróka Bölcsőde Zsámbék, Gerecs Á. u. 3. Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár Zsámbék, Etyeki u Központi Orvosi Ügyelet Zsámbék, Petőfi S. u Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság, mely tekintetében alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorol. 1. Zsámbékvíz Kft. Zsámbék, Magyar u. 1.(tulajdoni részesedés: 100 %) Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek tekintetében az Önkormányzat tagsági, részvényesi jogokat gyakorol 1./ PEMÜ Zrt. 90 db ,- Ft névértékű törzsrészvény 2./ Északdunántúli Vízmű Zrt. 1 db ,- Ft névértékű törzsrészvény A település fontosabb intézményei: 1. Zichy Miklós Általános Iskola Zsámbék, Honvéd u Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gungl József Tagintézménye Zsámbék, Honvéd u Egészségház - Zsámbék, Magyar u Öregek Napközi Otthona - Zsámbék, Magyar u Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola - Zsámbék, Piac köz Keresztelő Szt János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbék, Zichy tér Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ Zsámbék, Magyar u Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék, Szent I. tér Múzeumok: 1. Lámpamúzeum Zsámbék, Magyar u Szent Vendel Népi lakóház Zsámbék, Bicskei u Romtemplom- Kőtár Zsámbék, Rácváros utca 4. Földi Telepítésű Légvédelem Fegyvernemi Múzeuma Zsámbék, Laktanya területe Világhírű műemlék: 1. Romtemplom, melynek környező utcái is műemlékvédelem alatt állnak. 2. Zichy kastély, 19

20 3. Török-kút Műemlék jellegű építmények, épületek, védett területek 1. Immaculata-szobor 2. Zárdakert 3. Józsefvárosi pincesor 4. Bicskei u. l2. szám alatti lakóház Szent Vendel dombormű 5. Napórás iskola Zsámbék, Magyar u Pestis Kápolna Zsámbék, Pesti út 7. Zichy kápolna - Kálvária domb 8. Nyakas hegy 9. Józsefvárosi gödör 20

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat elnevezése és székhelye

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat elnevezése és székhelye Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat megnevezése, jelképei 1.. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat megnevezése, jelképei 1.. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kunmadaras

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/2014 (X.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/2014 (X.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/2014 (X.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) és a 12/2015.(VI.18.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Földeák község Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben a 12/2015.(VIII.25.)

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. december 11. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. december 11. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. december 11. 18 óra JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Petneháza Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Petneháza Község Önkormányzata. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Petneháza Község Önkormányzata önállóan,

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Hozott rendeletek: Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről 10/2014.

Részletesebben

Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezet

Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezet Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben