Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv november óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. november 27. 18 óra"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv november óra

2 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének november 27-én (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Horváth László polgármester Horgos Zsolt alpolgármester Barsi Árpád képviselő Bittó Róbert képviselő Bőhm András képviselő Nagy Nándor képviselő Rainer Ferencné képviselő Zombori László képviselő Távol maradt: Jakosáné Palkó Petra képviselő Meghívottként részt vett: dr. Malik Dean jegyző Horváth László: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel, határozatképes. Jakosáné Palkó Petra asszony igazoltan van távol. Sürgősségi indítványként javaslom napirendre venni a Zichy tér- Akadémia utca Szent I. tér- Török-kút tér által határolt közterületeken keddi és pénteki napokon történő alkalmi árusítás biztosítása a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel, a Megbízás pályázatok koordinálására és a Zsámbék, Szent I. tér 3. szám alatti ingatlan belső kialakításához költség biztosítása előterjesztéseket, zárt ülésre pedig a Megbízás ideiglenes jégpálya létesítésére tárgyú előterjesztést. Javaslom továbbá a nyilvános ülés napirendjéről levenni az Ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú Kérem szavazatukat a napirend módosításról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag Horváth László polgármester módosító indítványát, miszerint a nyilvános ülésen vegye napirendjére a Képviselő-testület a Zichy tér- Akadémia utca Szent I. tér- Török-kút tér által határolt közterületeken keddi és pénteki napokon történő alkalmi árusítás biztosítása a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel, a Megbízás pályázatok koordinálására és a Zsámbék, Szent I. tér 3. szám alatti ingatlan belső kialakításához költség biztosítása tárgyú előterjesztéseket, a zárt ülésre a Megbízás ideiglenes jégpálya létesítésére tárgyú előterjesztést - elfogadja. A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjéről leveszi az Ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú előterjesztést. 2

3 Horváth László: Most az elfogadott módosításokkal kérem szavazatukat a napirendről: A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata nemzetiségi önkormányzatokkal 1.1. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Német Nemzetiségi Önkormányzattal 1.2. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2./ Adventi Gyertyagyújtás ünnepség programjának és költségeinek jóváhagyása 3./ Tájékoztató az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 4./ Előirányzat átcsoportosítás fakivágásra 5./ Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 6./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XII.10.) számú rendelet felülvizsgálata 7./ A Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző 8./ Közterületi növények beszerzése 9./ A közterületek használatának rendjéről és a közterület használati díjakról szóló 22/2011.(X.14.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző 10./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2009. (XI.11.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző 11./ Intézkedési Terv jóváhagyása 12./ Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal ingatlanhasználatra megkötött megállapodás felmondása 13./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 14./ Zichy tér- Akadémia utca Szent I. tér- Török-kút tér által határolt közterületeken keddi és pénteki napokon történő alkalmi árusítás biztosítása a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel 3

4 15./ Megbízás pályázatok koordinálására 16./ Zsámbék, Szent I. tér 3. szám alatti ingatlan belső kialakításához költség biztosítása Zárt ülés 17./ Zsámbékvíz Kft. felé fennálló követelés elengedése 18./ Iskolai Intézményi Tanácsba történő delegálás 19./ Megbízás ideiglenes jégpálya létesítésére 1./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata nemzetiségi önkormányzatokkal 1.1. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Német Nemzetiségi Önkormányzattal Horváth László: Az előterjesztés ismertetéséhez átadom a szót jegyző úrnak. dr. Malik Dean: Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabály előírja, hogy a gazdálkodási és költségvetés előkészítési feladatok ellátásáról a két önkormányzat egymással megállapodjon. A választásokat követően a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta a megállapodást és döntött annak elfogadásáról. Javaslom, hogy az önkormányzat is támogassa a megállapodás megkötését. Horváth László: Két nemzetiségi önkormányzatunk van, így két megállapodásról kell döntenünk. dr. Malik Dean: Igen, azonban a 2. számú alpontban szereplő partner a tegnapi napon feloszlatta magát. Ilyen értelemben javaslom, hogy a szerződéskötést a Képviselő-testület utasítsa el, mert nincs kivel szerződést kötni. Horváth László: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazatukat a megállapodásokról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 210/2014.( XI.27.) számú Határozat Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 1.2. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 4

5 Horváth László: Ennél az előterjesztésnél a II. számú határozati javaslatról kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 211/2014.( XI.27.) számú Határozat Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező a Zsámbéki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást nem fogadja el. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 2./ Adventi Gyertyagyújtás ünnepség programjának és költségeinek jóváhagyása Horváth László: Tegnapi napon a bizottságok tárgyalták az előterjesztést. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse, hogy volt-e ezzel kapcsolatban valamilyen módosítási javaslatuk? Bittó Róbert: Volt módosítás. A bizottság a programot jóváhagyta és javasolja a határozat kiegészítését azzal, hogy a dolgozók túlmunkájára ,- Ft-ot biztosítson a Képviselőtestület az általános céltartalék keret terhére. Horváth László: Amennyiben nincs kérdés, a Pénzügy Bizottság módosításával együtt teszem fel szavazásra a határozatot. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 212/2014.( XI.27.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete az Adventi Gyertyagyújtó Ünnepség programját és költségvetését jóváhagyja. A dolgozók túlmunkájának finanszírozására ,- Ft-ot biztosít az általános céltartalék keret terhére. Határidő: november 30. Felelős: Horváth László polgármester 3./ Tájékoztató az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról Horváth László: A Pénzügyi Bizottság a tegnapi napon tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazatukat a határozati javaslatról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 213/2014.( XI.27.) számú Határozat 5

6 Zsámbék Város Képviselő-testülete az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 4./ Előirányzat átcsoportosítás fakivágásra Horváth László: Ezt az előterjesztést is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja. Kérem szavazatukat a határozati javaslatról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 214/2014.( XI.27.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékából ,- Ft összegű előirányzatot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Az átcsoportosítás célja: fakivágások megrendelése. Határidő: - előirányzat módosítására: azonnal - a költségvetési rendeleten történő átvezetésre: soron következő rendeletmódosítás Felelős: Horváth László polgármester 5./ Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről Horváth László: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem szavazatukat a rendeletről. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Város Képviselő-testületének 21/2014.(XII.01.) számú R E N D E L E T E a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 6

7 Zsámbék Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Zsámbék Város Önkormányzatára, az önkormányzat költségvetési szerveire, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzatra, a Zsámbéki Roma Nemzetiségi Önkormányzatra. 2. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok 2. (1) Az Önkormányzat a készpénzes kifizetések teljesítése céljából a Polgármesteri Hivatal épületében házipénztárt működtet. (2) A költségvetési szervek házipénztáraiban a megfelelő mennyiségű és címletű pénzeszköz folyamatos rendelkezésre állásárét a Gazdasági Iroda személyi állományába tatozó pénztáros felelős. A készpénzállomány feltöltéséről a pénztáros gondoskodik. (3) A pénztáros a házipénztár készpénzzel való feltöltését az adott költségvetési szerv folyószámlájáról történő pénzfelvétellel oldja meg. (4) A házipénztárból készpénzben teljesíthető kifizetések a következők: a.) bér- és személyi jellegű kifizetések folyószámlával nem rendelkező foglalkoztatottak részére vagy a foglalkoztatott külön kérésére, b.) kiküldetési, reprezentációs kiadások, c.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, d.) ellátottak pénzbeni juttatásai, e.) munkavállalók részére elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegek, f.) civilszervezetek részére nyújtott támogatás, ha a szervezet nem rendelkezik bankszámlával. (5) Jogcímtől függetlenül a polgármester, valamint a jegyző indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. (6) Nem igényelhető készpénz azokra a kifizetésekre, amelyek esetében a vonatkozó törvények bankszámlára történő utalást, illetve postai úton történő kifizetést tesznek kötelezővé. (7) A készpénzkezelés e rendelet tárgyát nem képező, egyéb szabályait a hatályos Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Záró rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7

8 (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2014. (I.31.) számú önkormányzati rendelet 20. -a hatályát veszti. (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 6./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XII.10.) számú rendelet felülvizsgálata Horváth László: Az előterjesztést a Humán Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Jegyző úrnak és a Humán Bizottságnak is volt technikai módosító indítványa. Kérem szavazatukat a módosításról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Humán Bizottság módosító indítványát - miszerint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési Szabályzatának módosítására előterjesztett rendelet-tervezet 5. számú mellékletét képező, a rendelet 4. számú függelékét tartalmazó Műemlék jellegű építmények, védett területek 5. pontjában kerüljön javításra a Napórás iskola címe: Magyar u. 2. számra - elfogadja. Horváth László: Jegyző úrnak is volt egy módosító indítványa. dr. Malik Dean: Tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén előterjesztettem egy módosító indítványt, amely a rendelet egyik szakaszának hatályba lépésére tartalmazott módosítást. Ezt a bizottság elfogadta. Horváth László: Kérem szavazatukat jegyző úr indítványáról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag dr. Malik Dean jegyző úr módosító indítványát - miszerint 1./ a Rendelet-tervezet 2.. (25) bekezdésében az 57/B (2) bekezdését az alábbi szövegezéssel fogadja el a Képviselő-testület: (2) Az integrált ügyfélszolgálati irodában a Polgármesteri Hivatal által működtetett Ügyfélszolgálati Ponton a Polgármesteri Hivatal a.) az ügyfelek részére helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek ügymeneteiről általános tájékoztatást nyújt b.) közterület-felügyelet ügykörébe tartozó ügyek intézésének c.) szociális ügyek intézésének d.) külön eljárás lefolytatása nélkül kiadható igazolások személyes ügyintézésének lehetőségét biztosítja. e.) A külső ügyfélszolgálati ponton formanyomtatványok kiadását, f.) beadványok, indítványok, kérelmek benyújtását, g.) hivatalos küldemények átadás-átvételét biztosítja. 2./ A Rendelet 4. -át az alábbi szövegezéssel fogadja el e Képviselő-testület: 8

9 4.. (1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2006. (XI.15.) számú rendelet 2. és 5. -a. (2) Ez a rendelet a (3) bekezdés kivételével, a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseinek alaprendeletbe történő beépülését követően a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti. (3) Jelen rendelet 2. (25) bekezdése február 1-jén lép hatályba. - elfogadja. Horváth László: Most az elfogadott módosításokkal együtt kérem szavazatukat a rendeletről. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2014.(XII.01.) számú R E N D E L E T E a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XII.10.) számú rendeletének módosításáról Zsámbék Város Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XII.10.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A Rendelet Preambulumának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (1) d.) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:mötv.) 43.. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a - szervezeti és működési rendjéről (továbbiakban SZMSZ) - a következő rendeletet alkotja: (2) A Rendelet 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Zsámbék Város Önkormányzatának szervezetével és működésével, valamint szervezetrendszere kialakításával kapcsolatos szabályozását az Alaptörvényben, - annak keretei között valamint a hatályos törvényekben leírt szabályokat e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell értelmezni. 9

10 (3) A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (3) Az Önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, és e rendelet szerint annak bizottsága, valamint a Polgármester és a Jegyző. (4) A Rendelet 6.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat hivatalos weblapjai: és a (5) A Rendelet 6. -a az alábbiakkal egészül ki: (3) Az Önkormányzat és szervei közzétételt szolgáló felületei (honlapok, önkormányzati lap és egyéb kiadványok, video, hang- és képfelvételek) teljes terjedelmükben szerzői jogvédelem alatt állnak. (6) A Rendelet 17. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) A Képviselő-testület ülésein szavazati joggal vesznek részt a települési képviselők, tanácskozási joggal a jegyző, a nemzetiségi önkormányzat (ok) elnöke (i) és a könyvvizsgáló. (7) A Rendelet 18. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Az alakuló ülés első napirendi pontja: a Helyi Választási Iroda vezetőjének beszámolója a polgármester és a képviselők választásának eredményéről. (8) A Rendelet 19. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A Képviselő-testület munkaterv szerinti üléseit általában minden hónap utolsó csütörtökén tartja, amelytől indokolt esetben el lehet térni. Az eltérésről a Polgármester dönt. (9) A Rendelet 20. (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének, vagy a képviselőtestület bármely bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára valamint ha azt jogszabály kötelezően előírja. (3) Az indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont (ok) előterjesztéseit, amelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben támasztott követelményeknek. Az előterjesztés elkészítéséről az indítványozó, a kormányhivatal vezetőjének indítványa esetén a jegyző köteles gondoskodni. (10) Rendelet 20. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülés kezdete előtt 48 órával kell aláírni, és a napirendi pontok előterjesztéseivel együtt elektronikus úton, kell a szavazati joggal rendelkezők részére kézbesíteni. Az ülés időpontjáról, helyéről. a javasolt napirendi pontokról a város lakosságát a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és lehetőség szerint a kábeltévében történő közléssel értesíteni kell. (10) A Rendelet 21. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A nyilvános ülés előterjesztéseit az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban, vagy az Önkormányzat hivatalos honlapján tekinthetik meg. 10

11 (11) A Rendelet 22. (4) bekezdése az alábbi g.) ponttal egészül ki: g.) a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő aláírását. (12) A Rendelet 22. (6) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: b) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, (13) A Rendelet 22. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (10) A Képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és a javasolt napirendi pontokról a város lakóit a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell értesíteni. (14) A Rendelet 24. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. (15) A Rendelet 25. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) Előterjesztő a Polgármester, a jegyző, a jogszabályban meghatározott esetekben a bizottságok elnökei és kivételesen a képviselő. (16) A Rendelet 36. -a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki: (5) Amennyiben a képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét a döntéshozatal előtt elmulasztja és részt vesz a döntéshozatalban, a képviselő-testület döntését a polgármester felfüggeszti. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. (6) A bejelentési kötelezettséget elmulasztó képviselő tiszteletdíját a képviselő-testület minősített többségű döntésével legfeljebb 3 hónap időtartamra elvonhatja. (17) A Rendelet 37. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Minősített többség szükséges az Mötv , 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, 46.. (2) bekezdésében, az 50. -ában, az 55. (1) bekezdésében, a 68. (1) bekezdésében, a 70. (1), a 74. (1) bekezdésében, a 76. d. pontjában, a 88. (2) bekezdésében, a 89. (2) bekezdésében, 103. (1) bekezdésében foglalt ügyekben, valamint azokban az ügyekben, amelyekben egyéb jogszabály minősített többségű szavazást ír elő. (18) A Rendelet 40. -a az következőkkel egészül ki: (6) A jegyzőkönyvek eredeti példányát a mellékleteivel együtt zsinórral kell összefűzni és a zsinórt a jegyzőkönyv hátoldalán az önkormányzat bélyegzőjével ellátott zárócédulával kell rögzíteni. (19) A Rendelet 41. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (3) A jegyzőkönyv egy-egy példányát zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével a lakosság és a képviselők számára a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetővé kell tenni. (20) A Rendelet 46. -a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

12 A képviselő köteles: (1) A képviselő köteles a) a Képviselő-testület ülésén és annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja. Ha hivatalos és halaszthatatlan távolléte, vagy közmegbízatása miatt a Képviselő-testület, vagy a bizottság ülésén nem tud megjelenni, azt rendes ülés megkezdése előtt köteles írásban, vagy elektronikusan előzetesen vagy legkésőbb az ülést követő munkanapon bejelenteni és indokolni a Polgármester vagy a bizottság elnöke felé. A távollét indokának elfogadásáról a Polgármester dönt. b) a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni, c) rendszeres kapcsolatot tartani a választóival, a lakosság önszerveződő közösségeivel, a társadalmi szervezetekkel, d) a képviselő a rá vonatkozó jogszabályokból adódó kötelezettségeit rendeltetésszerűen köteles gyakorolni. (2.) A jogszabályban vagy az SZMSZ-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a polgármester a.) ülésekről történő igazolatlan távollét esetén havonta 20 %-kal b.) egyéb kötelezettségszegés esetén legfeljebb hat havi időtartamra 50 %-kal csökkentheti, (3) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. (22) A Rendelet 47. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő a megbízó levelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, amelyhez csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas vagy élettársa, gyermeke, gyermekei vagyonnyilatkozatát. (2) Ha a képviselő az (1) pontban meghatározott kötelezettségének a határidőben nem tesz eleget, mulasztása megszüntetéséig jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíj, költségtérítés, részére nem folyósítható. (23) A Rendelet 47. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A vagyonnyilatkozat tételi eljárásra vonatkozóan a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről rendelkező magasabb szintű jogszabályok az irányadók. (24) A Rendelet 51. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) A bizottsági ülés jegyzőkönyvét az elnök, az ülésen a bizottság által kijelölt tagja és a jegyző aláírásával látja el. (25) A Rendelet kiegészül az alábbi 57/B. -al 57/B. (1) Az Önkormányzat a Zsámbék, Szent I. tér 3. szám alatti ingatlanban integrált ügyfélszolgálati irodát működtet. (2) Az integrált ügyfélszolgálati irodában a Polgármesteri Hivatal által működtetett Ügyfélszolgálati Ponton a Polgármesteri Hivatal 12

13 a.) az ügyfelek részére helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek ügymeneteiről általános tájékoztatást nyújt b.) közterület-felügyelet ügykörébe tartozó ügyek intézésének c.) szociális ügyek intézésének d.) külön eljárás lefolytatása nélkül kiadható igazolások személyes ügyintézésének lehetőségét biztosítja. e.) A külső ügyfélszolgálati ponton formanyomtatványok kiadását, f.) beadványok, indítványok, kérelmek benyújtását, g.) hivatalos küldemények átadás-átvételét biztosítja. (3) Az integrált ügyfélszolgálati irodában biztosítani kell az önkormányzat döntési jogkörében kiválasztott közszolgáltatást biztosító szolgáltatók szolgáltatásainak elérését. (26) A Rendelet 65. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 65.. Lakossági fórum (1) A lakosságot közvetlen tájékoztatása érdekében, helyi közügyben a polgármester lakossági fórumot hívhat össze. (2) A lakossági fórum összehívásáról, annak időpontja előtt nyolc nappal, a helyben szokásos módon kell a település lakosságát értesíteni. (3) A lakossági fórumon kizárólag az a közügy tárgyalható, amelynek érdekében a fórumot összehívták. (4) A lakossági fórumon elhangzottakról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az adott ügy tárgyalásakor az előterjesztéshez csatolni kell. (27) A Rendelet kiegészül az alábbi 65/A. és 65/B. -okkal 65/A. Civil Egyeztető Fórum (1) Az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és civilszervezetek közügyekbe történő bevonása érdekében a képviselő-testület az általa meghatározott témakörben Civil Egyeztető Fórumot összehívását kezdeményezheti. (2) A Civil Egyezető Fórumot a polgármester hívja össze. (3) A Civil Egyeztető Fórum összehívásáról, annak időpontja előtt nyolc nappal, a civil és társadalmi szervek képviselői részére értesítést kell küldeni. (4) A Civil Egyeztető Fórumon elhangzottakról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az adott ügy tárgyalásakor az előterjesztéshez csatolni kell. (1) 65/B. Közmeghallgatás 13

14 (a) A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. (b) A közmeghallgatás időpontját és napirendjét, annak időpontja előtt legalább 15 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni. (c) A közmeghallgatás során biztosítani kell, hogy minden érdeklődő a véleményét szóban kifejthesse, vagy azt írásban előterjeszthesse. (d) A közmeghallgatás időpontját a Képviselő-testület az éves munkatervében állapítja meg. (e) Közmeghallgatáson egyedi ügyek csak abban az esetben hangozhatnak el, amennyiben azok közérdekű tartalommal is bírnak. (f) A közmeghallgatás levezetésére, a hozzászólások rendjére és időtartamára a rendes képviselő testületi ülésre vonatkozó szabályok az irányadók. (g) A Polgármester, amennyiben úgy tapasztalja, hogy a hozzászólás nem közérdekű, a téma nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, vagy a hozzászóló hozzászólásával személyiségi jogokat sért, haladéktalanul intézkedik a hozzászólás befejezéséről. (h) A közmeghallgatás során fokozottan kell ügyelni a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelem megtartására. (i) Amennyiben a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdésre nem lehet azonnal választ adni, úgy arra 30 napon belül írásban küldi meg a választ a polgármester. (28) A Rendelet 66. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik. Az önkormányzat gazdálkodását az erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete kerül. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete kerül. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete kerül. (1) A Rendelet 3. számú függeléke helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete kerül. (2) A Rendelet 4. számú függeléke helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete kerül (1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2006. (XI.15.) számú rendelet 2. és 5. -a. (2) Ez a rendelet a (3) bekezdés kivételével, a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseinek alaprendeletbe történő beépülését követően a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti. (3) Jelen rendelet 2. (25) bekezdése február 1-jén lép hatályba. 14

15 1. számú melléklet ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK SZERVEZETI ÁBRÁJA Polgármester Képviselő-testület Jegyző Polgármesteri Kabinet Alpolgármester Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Tündérkert Óvoda intézményvezető Apróka Bölcsőde intézményvezető Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár intézményvezető Zsámbékvíz Kft. ügyvezető Intézmények Gazdasági társaság Zsámbékvíz Kft. Polgármesteri Hivatal Tündérkert Óvoda Apróka Bölcsőde Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár 15

16 2. számú melléklet A ZSÁMBÉKI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA POLGÁRMESTER ALPOLGÁRMESTER POLGÁRMESTERI KABINET JEGYZŐ - kulturális szervező - polgármesteri asszisztens - főépítész BELSŐ ELLENŐRZÉS VÁROSI IGAZGATÁSI ÉS TULAJDONOSI IRODA - Kereskedelmi ügyek - Szociális ügyek - Anyakönyvi ügyek - Oktatásügy - Népességnyilvántartás - Műszaki ügyek - Közterület-felügyelet - Intézményműködtetés - Városgazdálkodás - Intézményfenntartás JEGYZŐI IRODA - Humánpolitika - Informatika - Titkárság - Szervezés - Iratkezelés - Ügyfélszolgálat, Ügyfélszolgálati Pont - Kulturális ügyek GAZDASÁGI IRODA - Pénzügy - Adóügy - Önkormányzati és intézményi gazdálkodás 16

17 3. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje (1) A Polgármesteri Hivatal munkarendje HÉTFŐ: 8, KEDD:8, SZERDA: 8,00-18,00 CSÜTÖRTÖK: 8, PÉNTEK: 8, /EBÉDIDŐ: 12,30-13,00 MUNKAKÖZI SZÜNET: ig/ (2) A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Pontjának munkarendje: HÉTFŐ: 8, KEDD:8, SZERDA: 8,15-18,00 CSÜTÖRTÖK: 8, PÉNTEK: 8, (3) A Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek Ügyfélfogadási rendje HÉTFŐ: SZERDA: és PÉNTEK: Az ügyfélfogadás az ügyfélszolgálaton kiadott sorszám alapján történik. Sorszám kiadása az ügyfélfogadási idő leteltét megelőző 15 perccel lehetséges. 17

18 Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 4. számú melléklet 3. számú függelék Alaptevékenységek: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyújtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5.8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 18

19 A város területe: Összes terület Belterület Külterület Külterület (volt zártkert) Zsámbék Város fontosabb adatai 3367 ha 251 ha 3594 m ha 9896 m2 172 ha 4809 m2 5. számú melléklet 4. számú függelék Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények 1. Tündérkert Óvoda Zsámbék, Rákóczi u. 23/a hrsz. 2. Apróka Bölcsőde Zsámbék, Gerecs Á. u. 3. Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár Zsámbék, Etyeki u Központi Orvosi Ügyelet Zsámbék, Petőfi S. u Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság, mely tekintetében alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorol. 1. Zsámbékvíz Kft. Zsámbék, Magyar u. 1.(tulajdoni részesedés: 100 %) Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek tekintetében az Önkormányzat tagsági, részvényesi jogokat gyakorol 1./ PEMÜ Zrt. 90 db ,- Ft névértékű törzsrészvény 2./ Északdunántúli Vízmű Zrt. 1 db ,- Ft névértékű törzsrészvény A település fontosabb intézményei: 1. Zichy Miklós Általános Iskola Zsámbék, Honvéd u Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gungl József Tagintézménye Zsámbék, Honvéd u Egészségház - Zsámbék, Magyar u Öregek Napközi Otthona - Zsámbék, Magyar u Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola - Zsámbék, Piac köz Keresztelő Szt János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbék, Zichy tér Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ Zsámbék, Magyar u Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék, Szent I. tér Múzeumok: 1. Lámpamúzeum Zsámbék, Magyar u Szent Vendel Népi lakóház Zsámbék, Bicskei u Romtemplom- Kőtár Zsámbék, Rácváros utca 4. Földi Telepítésű Légvédelem Fegyvernemi Múzeuma Zsámbék, Laktanya területe Világhírű műemlék: 1. Romtemplom, melynek környező utcái is műemlékvédelem alatt állnak. 2. Zichy kastély, 19

20 3. Török-kút Műemlék jellegű építmények, épületek, védett területek 1. Immaculata-szobor 2. Zárdakert 3. Józsefvárosi pincesor 4. Bicskei u. l2. szám alatti lakóház Szent Vendel dombormű 5. Napórás iskola Zsámbék, Magyar u Pestis Kápolna Zsámbék, Pesti út 7. Zichy kápolna - Kálvária domb 8. Nyakas hegy 9. Józsefvárosi gödör 20

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 6. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 8. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. február 24-én (szerda) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1. sz. előterjesztés../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Bánhorváti, 2016. január 13. Előterjesztő: Földvári István polgármester Tisztelt

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói

1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói 1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette:Dr.Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette:Dr.Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr.Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19)

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-irendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

../2015. (V...) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

../2015. (V...) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 4. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (V....) ö n k o r m á n y

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 06-án

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. október 20. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének február 15. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének február 15. napján tartandó ülésére Szám: 105-47/2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2016. február 15. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2016. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete. egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete. egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása Felelős

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottságának 2015. október 27-i nyilvános üléséről Tartalmazza a 27/2015.(X.27.) 28/2015.(X.27.) 29/2015.(X.27.) 30/2015.(X.27.) Bizottsági határozatot J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 4-én (csütörtökön) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 6.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-án, 17 00 órakor megtartandó ülésére A képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 27-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sápi András intézményi referens Véleményező

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben