Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete május 26-i üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-i üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete május 26-i üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal: Sajtos József Tibor Karkóné Lukácsy Marianna Nagy István Mohari Istvánné Horváth Péter Tanácskozási joggal: Horváth Károly Kajos Istvánné Pinke Péter Losonczi Csabáné Györök Gyöngyi Részvételi joggal: Sándor-Németh Nikolett Távollévők: Ladányi László al képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző ÜFHB tag pénzügyi bizottsági tag ig.és Ügyv.Ir.Vez. gazdasági vezető jkv. Vezető képviselő köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre a meghívóban szereplők szerint. 87/2015.(V.26.) határozata A képviselő-testület május 26.-i ülésének napirendjéről A Képviselő-testület a május 26.-i ülésének napirendjét a következők szerint hagyja jóvá: 1.) Beszámoló a i hivatal évi munkájáról, az adóztatásról Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző

2 2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: - 3.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előterjesztő: - 4.) A évi költségvetés módosításáról - rendeletalkotás Előterjesztő: - 5.) A évi költségvetés zárszámadásáról - rendeletalkotás Előterjesztő: - 6.) A évi zárszámadással összefüggő egyes döntésekről Előterjesztő: - 7.) A évi költségvetés második negyedévi módosításáról - rendeletalkotás Előterjesztő: - 8.) A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Előterjesztő: - 9.) A i hivatal SZMSZ-ének módosításáról Előterjesztő: - 10.) Civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról Előterjesztő: - 11.) Településrendezési eszközök elkészítésének szerződéséről Előterjesztő: - 12.) Törvényességi felhívásról Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző 13.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző 14.) A évi igazgatási szünetről Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző 15.) Tájékoztatók - Egyebek 1. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a i hivatal évi munkájáról, az adóztatásról Előterjesztő: Horváth Károly jegyző Horváth Károly jegyző A törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. Minden évben megjelenik a tájékoztató. Szeretném bemutatni az új kollegákat. Az év során érkezett Bartuskáné Ildikó és nemrég Virág Nikolett. Többször szóba került a hivatal létszáma, főleg a választási kampány során. A 2013-as létszámhoz képest mínusz kettő fővel működünk.

3 Köszönetem szeretném kifejezni a hivatal dolgozóinak. Egyre sűrűbben keresik a lakók a problémáikkal a hivatalt. Sokszor nem kulturáltan teszik ezt. Ehhez sok türelem kell. A rengeteg plusz munka, amivel szembe találkozunk, a bérezés és az elismerések nincsenek összhangban. Ezúton is szeretném megköszönni a munkát. Horváth Károly jegyző Ebből ugyan nem látszik, de a kollégák online nem győznek statisztikákat és jelentéseket gyártani. Ami mindig tegnapra kell. Kajos Istvánné pénzügyi bizottsági tag A népmozgalmi statisztikánál mi az egyéb? Losonczi Csabáné Ig.és Ügyv.Ir.Vez. A statisztikai hivatal adatai alapján dolgoztam, ők ebbe mit értenek bele nem tudom. Lakosok bevallása alapján működik ez. Kajos Istvánné ÜFHB tag Gyöngyinél a gázolaj és benzin számlák kifizetése kontroll rendszerbe épüljön. Ezt hogyan gondolja? A munkagépekre vonatkozik. Demeter István fogja a tankolásokat végezni és ő számol el a Gyöngyiék felé. Kajos Istvánné ÜFHB tag Az önkormányzati földterületek. A tavalyi kimutatásról tudunk-e valamit? Györök Gyöngyi gazdasági vezető Nem készültünk, de a következőkben beszámolunk. Nem volt túl nagy nyereség. Kajos Istvánné Köszönöm mindenki munkáját. pénzügyi bizottsági tag Kérdés? Aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 88/2015.(V.26.) határozata A i hivatal beszámolójáról A Képviselő-testület megtárgyalta a jegyző Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint tett

4 előterjesztése alapján a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja, ezzel egyidejűleg a 70/2014.(VII.7.) határozatát végrehajtottnak tekinti. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal évi munkájáról szóló beszámolót készítse el és terjessze a képviselő-testület elé Felelős: Horváth Károly - jegyző Határidő: május 30. Horváth Károly jegyző Van még egy határozati javaslat. Aki egyetért ezzel a határozattal kézfelemeléssel jelezze. 89/2015.(V.26.) határozata Az adóztatásról A Képviselő-testület A helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g.) pontja szerinti adóztatásról szóló beszámolót és azt elfogadja A testület felkéri a jegyzőt, hogy a évre vonatkozó beszámolót készítse el és terjessze a képviselő-testület elé Felelős: Horváth Károly - jegyző Határidő: május Napirendi pont tárgyalása: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: - Kérdése valakinek? Aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

5 90/2015.(V.26.) határozata A lejárt határidejű határozatokról A Képviselő-testület, a nek a május 26.-i ülésére beterjesztett beszámolóját az 54-58/2015.(III.30.) és a 64-70/2015.(IV.27.) és a 72-93/2015.(IV.27.) és a 85-86/2015.(V.4.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról elfogadja. Felelős: - Határidő: azonnal 3. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előterjesztő: - Lakhatási támogatásban 1 fő részesült, temetési támogatásban 2 fő, ápolási támogatásban 2 fő. Aki ezt a tájékoztatást elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 91/2015.(V.26.) határozata Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről A Képviselő-testület a nek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló, a május 26.-i ülésre beterjesztett tájékoztatóját, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja. Felelős: - Határidő: azonnal

6 4. Napirendi pont tárgyalása: A évi költségvetés módosításáról rendeletalkotás Előterjesztő: - A költségvetés módosításával kapcsolatban a bizottságok véleményére lennék kíváncsi. Horváth Péter képviselő Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. a következő rendeletet alkotta: 9/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 5. Napirendi pont tárgyalása: A évi költségvetés zárszámadásáról rendeletalkotás Előterjesztő: - Kiegészíteni valója valakinek? Györök Gyöngyi gazdasági vezető A könyvvizsgáló szeretné, hogy azokat a tételeket, amik már régóta húzódnak be pont kerüljön a végére. Az egyik a Sárosd féle tartozás a másik az IKSZT-vel kapcsolatos dolog. Az alapítvány felé fennálló követelést célszerű lenne elengedni. Ezt a követelést ki kell vezetni. Csinálok egy előterjesztést a következő ülésre. Sajtos József Tibor al 5,2mFt ami vita tárgyát képezte. A pályázati kiírásban szerepelt, hogy helység listával kell rendelkezni. A készítő a kazánházat kihagyta a helység listáról, de a költségkimutatásnál a felújítás szerepelt.

7 A pályázatban benne volt, csak a listában nem. Kérdezem a bizottságok véleményét. Horváth Péter képviselő Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. a következő rendeletet alkotta: 10/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 6. Napirendi pont tárgyalása: A évi zárszámadással összefüggő egyes döntésekről Előterjesztő: A bizottságok nem tárgyalták. Kérdés, Györök Gyöngyi gazdasági vezető Kicsit más szemszögből mutatja be a vagyont. Amennyiben nincs kérdés, szavazásra bocsátom Aki a vagyonkimutatás határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

8 92/2015.(V.26.) határozata A vagyonkimutatásról A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló évi CLXXXIX. törvény 110. (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés c) pontja alapján a 2014 évi költségvetési zárszámadás keretében megismerte az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozó vagyonkimutatást és azt jóváhagyólag tudomásul veszi. Felelős: Határidő: azonnal Az Mötv szerinti közzététellel kapcsolatos előterjesztéssel, aki egyetért kérem kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 93/2015.(V.26.) határozata Az Mötv a szerinti közzétételről A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló évi CLXXXIX. törvény a szerinti, a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét megismerte. Megbízza a jegyzőt a helyben szokásos módon történő közzétételre. Felelős: Horváth Károly jegyző Határidő: június 1. A belső ellenőri jelentést, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

9 94/2015.(V.26.) határozata A belső ellenőrzési jelentésről A Képviselő-testület a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről" szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 49. (3a) bekezdése alapján megtárgyalta a nek a 2014 évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentését, melyet jóváhagy. Megbízza a t a évi jelentés elkészítésére. Felelős: - Határidő: május Napirendi pont tárgyalása: A évi költségvetés második negyedévi módosításáról - Rendeletalkotás Előterjesztő: - A bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésen felül valakinek van-e kérdése vagy kiegészíteni valója? Horváth Péter képviselő Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Az előterjesztést aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. a következő rendeletet alkotta: 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés második negyedévi módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

10 8. Napirendi pont tárgyalása: A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Előterjesztő: - Kilépési javaslatot elfogadtuk. Kérdés? Sajtos József Tibor Van ennek jövője? al Igen van. Az állam ezt támogatni fogja. Előrehaladott tárgyalások vannak. A módosítást aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 95/2015.(V.26.) határozata A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot megvitatta és Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése alapján a szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja: I. 1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés. Várpalota térség törlésére tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra.

11 2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u.2. képv.: Bukodi Károly, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László 3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90. (5) és (8) bekezdésekben, szövegrész helyébe 90. (8) bekezdésben, szövegrész lép. 4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő Ht. 88. (4) a, b, d, pontokban szövegrész helyébe Ht. 88. (4) bekezdés a), b) és d) pontokban szövegrész lép. 5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: A Társulás szakágazati besorolása: Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladékgazdálkodás igazgatása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából törlésre kerül a melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz szövegrész. 7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második mondatából törlésre kerül a féléves és háromnegyed szövegrész. 8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép. 9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészük ki: Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a megválasztása, visszahívása, 11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása 12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő mondat lép: A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.

12 13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül. 14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. mondat helyébe az alábbi mondat lép: A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. 15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül és gazdasági vezetője. 16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv. 17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében és a gazdasági vezető szövegrész törlésre kerül. 18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából féléves és szövegrész törlésre kerül. 20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében A jelen fejezet szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés. 21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki: Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal. 22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a továbbá a Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam lejártának napjáig. szövegrész törlésre kerül. 23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület

13 elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet. 24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése Tagi önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és ek választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal 25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. II. 1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről. Felelős: Horváth Károly - jegyző Határidő: Napirendi pont tárgyalása: A i hivatal SZMSZ-ének módosításáról Előterjesztő: - Kérdés? Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

14 96/2015.(V.26.) normatív határozata A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról A Képviselő-testület a jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény 23. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva június 1. napi hatállyal, a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja: 1.) A SZMSZ I. rész 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.5. A Hivatal jogállása, jogköre, gazdálkodása: a) jogi személyisége: önálló jogi személy b) gazdálkodási jogköre: költségvetési szerv, saját és az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve. ellátja a hozzá rendelt költségvetési szervek, a (Községi Könyvtár Seregélyes és a Művelődési Ház Seregélyes költségvetési gazdálkodásának előkészítését, végrehajtását. c) érdekeltségi rendszere: maradványérdekeltség d) bérgazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgazdálkodó e) előirányzatok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkörrel rendelkezik f) ingatlanok beruházása, felújítása tekintetében: kizárólagos jogkörrel rendelkezik g) az ellátandó, és a kormányzati funkciók szerinti számmal és megnevezéssel besorolt tevékenységeket, a szabályzat 1. függeléke szerinti alapító okirat tartalmazza. h) gazdálkodó szervezetek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol, 2.) A SZMSZ II. rész 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.3. A Hivatal létszámkeretét a képviselő-testület határozza meg. Humánerőforrás gazdálkodási jogkörében, a létszámnak a belső szerkezeti egységek közötti megosztását, a betölthető létszámokat és munkaköröket - az aktuális feladatok figyelembevételével - a jegyző állapítja meg. 3.) A SZMSZ II. rész 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.7. Bélyegzőhasználat: a) Körbélyegzők: A körbélyegzők a hatáskörrel, kiadmányozási jogkörrel rendelkező személy aláírásának hivatalosítására szolgálnak aa) A Hivatal köztisztviselői által jegyzői jogkörben használt körbélyegzők: középen tartalmazzák a Magyar Köztársaság címerét, körben a Seregélyesi Nagyközség Jegyzője feliratot és a bélyegző sorszámát,

15 ab) a körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, külső körben a Seregélyes Nagyközség Polgármestere feliratot, ac) Önkormányzati jogkörben történő kiadmányozáshoz, a aláírásának hivatalosítására használt körbélyegző középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, külső körben a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata feliratot ad) a jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, külső körben a Seregélyes Nagyközség Jegyzője feliratot, ae) a jegyző, mint helyi választási iroda vezetője által használt körbélyegző: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben a Helyi Választási Iroda Vezetője és a Seregélyes feliratot, af) az anyakönyvvezető körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben az Anyakönyvvezető Seregélyes feliratot, b) Fejbélyegzők: A fejbélyegzők a hivatal kiadványinak, egyedi nyomtatványainak, a hivatal adatainak feltüntetésére szolgálnak, a kiadmányozó aláírásának hivatalosításra nem alkalmazhatóak. ba) a Hivatal köztisztviselői által használt fejbélyegzők: téglalap alakúak, rajta a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal és a 8111 Seregélyes, Széchenyi u.5. felirattal, valamint a bélyegző sorszámával, bb) Hivatali költségvetéssel, gazdálkodással, pénzügyi műveletek lebonyolításának alátámasztására szolgáló okiratokon használt fejbélyegzők: téglalap alakúak, rajta a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal és a 8111 Seregélyes, Széchenyi u.5. felirattal, továbbá tartalmazzák a számlaszámot, az adószámot és a bélyegző sorszámát. bc) Önkormányzati költségvetéssel, gazdálkodással, pénzügyi műveletek lebonyolításának alátámasztására szolgáló okiratokon használt fejbélyegzők: téglalap alakúak, rajta a Seregélyesi Nagyközség Önkormányzata és a 8111 Seregélyes, Széchenyi u.5. felirattal, továbbá tartalmazzák a számlaszámot, az adószámot és a bélyegző sorszámát. c) A körbélyegzőjének és az ac) pontban leírt bélyegzőnek a használatára csak a jogosult d) a jegyző körbélyegzőjének és az ae) pontban leírt bélyegzőnek a használatára csak a jegyző jogosult. e) Az ab) pontban meghatározott körbélyegző használatára minden köztisztviselő jogosult a munkaköre ellátásához. f) Egyéb bélyegző használatára az azon megjelölt szervezeti egység köztisztviselője jogosult a munkaköre ellátása során. g) Előzőeken felül, bélyegző készítése a jegyző általi írásos engedély alapján lehet, melyben a bélyegző tartalmának pontos leírását szerepeltetni kell. h) A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni, amely a bélyegző lenyomata mellett az azt használó köztisztviselő aláírását is tartalmazza.

16 i) A bélyegző használatára feljogosított személy köteles annak biztonságos őrzéséről gondoskodni és megóvni az illetéktelen használat lehetőségétől. 4.) A SZMSZ III. rész 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.5. Belső ellenőrzés: A Hivatal nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, ezt a feladatot a szerv vezetője által megbízott, képesítéssel rendelkező személy vagy szervezet látja el külön megállapodás alapján. 5.) A SZMSZ III. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az egyes szervezeti egységek főbb feladatköre 2.1 Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda a) Adóügyi részleg: aa) Az adóhatósági hatáskörbe utalt központi és helyi adók bevallásával, megállapításával, kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, ellenőrzésével, a befizetések kezelésével, elszámolásával, részletfizetés, halasztás engedélyezésével, az adó mérséklésével és elengedésével, törlésével, és az adókra vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ab) helyi adórendeletek előkészítése, ac) a helyi adókkal, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása), ad) adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése, ae) adóellenőrzések végzése, af) adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése, ag) adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása, ah) statisztikai adatszolgáltatások teljesítése ai) ebtartással, ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos ügyek intézése, aj) talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyek intézése, b) Pénzügyi részleg: ba) a költségvetési bevételekre vonatkozó számítások elvégzése, a kiadási igények felmérése, bb) az önkormányzat és intézményei éves költségvetési koncepciójának, költségvetési javaslatának és a végrehajtásról szóló beszámolók tervezetének összeállítása, a i hivatal gazdálkodási körébe vont feladatok és intézmények tekintetében, bc) az operatív pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása, bd) megrendelések, kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások könyvelése, bizonylatolása, állóeszköz- anyag és készletbeszerzés-gazdálkodás, leltározás, selejtezés, pénzforgalmi

17 információ és pénzügyi adatszolgáltatások, házipénztár kezelése, bankszámla forgalom, be) likviditás biztosítása, bf) az előírt számviteli és pénzügyi- gazdálkodási nyilvántartások vezetése, intézkedés a bevételi hátralék beszedésére, számlázási ügyintézés, bg) az előírt számviteli, pénzügyi és gazdasági szabályzatok elkészítése és aktualizálása, bh) a kifizetéseket terhelő levonások elszámolása és intézése, bi) a költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelés, kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, teljességi ellenőrzés, bj) az intézmények pénzellátása, gazdálkodásuk figyelemmel kísérése, pénzmaradványaik felülvizsgálata, bk) a hivatali és az intézményi költségvetést érintő adóelszámolások elkészítése, bl) finanszírozás, támogatás igénylés és elszámolás bm) bérszámfejtés bn) a jogszabályok által előirt tartalmi és formai rendben, a megadott határidőig a költségvetés tervezése és végrehajtása körében szükséges döntések és intézkedések előkészítése, illetőleg megtétele, bo) kötelezettségvállalások nyilvántartása bp) az önkormányzati vagyonkataszter vezetése bq) állami szervekkel (Magyar Államkincstár, NAV, Stb.) való kapcsolattartás és adatszolgáltatás nyújtása. br) Önkormányzati élelmezési feladatok megszervezése, koordinálása, lebonyolítása, ellenőrzése bs) személyzeti adó és járulék ügyek intézése 2.2 Igazgatási és Ügyviteli Iroda a) Ellátja az anyakönyvvezető hatáskörébe utalt előkészítő, végrehajtó feladatokat. b) Biztosítja a családi eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátását. c) Biztosítja a sírhelykiadási feladatokat, d) Ellátja a szociális temetéssel összefüggő feladatokat. e) Ellátja az állami és önkormányzati, közigazgatási hatósági, segélyezési, támogatási feladatokat. f) Gondoskodik a folyamatos ügyfél-tájékoztatásról, hatósági bizonyítványok kiadásáról, az anyakönyvi, népesség nyilvántartási, birtokvitás ügyek intézéséről, az üzletek működésével, telepengedélyezés ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátásáról, továbbá a hagyatéki ügyintézésről,

18 g) Koordinálja az állampolgári panaszok, bejelentések (különös tekintettel a közérdekű bejelentésekre) hivatali elintézését. Fogadja az ezen ügyekben személyesen megjelenő ügyfeleket, felveszi a jegyzőkönyveket. h) Ellátja a jegyző önkormányzati és közigazgatási hatósági jogkörével kapcsolatos hatósági feladatok előkészítését. i) Ellátja a önkormányzati és közigazgatási hatósági jogkörével kapcsolatos hatósági feladatok előkészítését. j) Társhatósági megkeresésekre környezettanulmányt készít. k) Biztosítja a képviselő-testület, annak bizottsága adminisztrációját, döntéseinek előkészítését és végrehajtását. l) Ellátja a képviselői munka segítésére irányuló szervező tevékenységet. m) Megszervezi az ügyiratkezelést, biztosítja az ügyirat kezelési, raktározási feladatok ellátását. n) A és a jegyző hatáskörébe tartozó védelmi feladatok ellátását (árvíz és belvízvédelmi feladatok, polgári védelmi és honvédelmi feladatok). o) Végzi az önkormányzati oktatási, nevelési és közművelődési igazgatási feladatokat. p) Közreműködik a lakossági fórumok, tájékoztatók szervezésében. q) Közreműködik a választások népszavazások, népszámlálások előkészítésében, lebonyolításában. r) Jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja a nem kiemelt építésügyi hatósági feladatokat, s) Gondoskodik a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményeztetésével, jóváhagyásával, nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és koordináló feladatok ellátásáról, a HÉSZ végrehajtása során képviseli az önkormányzat érdekeit. t) Koordinálja a településfejlesztéshez tartozó feladatokat, pályázati lehetőségeket. u) A helyi közműszolgáltatások körében közreműködik az épített és természetes környezet védelmében, közterületek fenntartásával, a település-tisztasággal kapcsolatos feladatok ellátásában és ellenőrzésében. v) Irányítja és koordinálja az önkormányzati tulajdonokat érintő felújításokat, beruházásokat. w) Közreműködik a közfoglalkoztatás megszervezésében, lebonyolításában. x) Ellátja a földművelésügyi, állat- és növény egészségügyi engedélyezési ágazati feladatokat. y) Gondoskodik a munkaügyi jogviszony létesítéssel, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

19 6.) A SZMSZ 2 függeléke, a következők szerint módosul: 2. függelék a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája Polgármester Jegyző Költségvetési és Vagyongazdálkodás i Iroda Pénzügyi részleg Adóügyi részleg Hivatalsegéd / Takarító Igazgatási és Ügyviteli Iroda Megbízza a t, hogy az SZMSZ jegyző útján történő folyamatos felülvizsgálatát biztosítsa és szükség szerint a módosítások tekintetében tegyen előterjesztést a képviselő-testület részére, továbbá gondoskodjon annak záradékolásról 2015 június 1.-ig. Felelős: - jegyző Határidő: folyamatosan és 2015 június Napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról Előterjesztő: - Mindegyikből egy kicsit leveszek. Focisták 800eFt, horgászok 200eFt, polgárőrök 200eFt, DSE 250eFt, nyugdíjas klubok 250eFt. A Pelikán DSE-nek 250eFt-ot javaslok.

20 Karkóné Lukácsy Marianna képviselő Amit szeretnénk, az egy kamera. Európa bajnokságra szeretnénk menni a gyerekekkel. Ez az ami gondot okoz. Sajtos József Tibor Focistáknál van tagdíj? Nem tudom. Horváth Károly Tartalék van? al jegyző Nincs benne. Lehet más javaslat. Nyugodtan módosítsatok rajta. Egyedül a Pelikán DSE-ről tudunk dönteni, a többit visszaadjuk. Karkóné Lukácsy Marianna Bejelentem érintettségemet. képviselő Ne zárjuk ki Mariannt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 97/2015.(V.26.) határozata Karkóné Lukácsi Marianna képviselő kizárásáról A Képviselő-testület, a Seregélyesi Pelikán Diáksport Egyesület önkormányzati támogatása tárgyában Karkóné Lukácsi Marianna képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki. Felelős: - - a tájékoztatásra Határidő: azonnal Ha nincs más javaslat, akkor a Pelikán DSE esetében a kérelemmel szemben, amiben 350eFt támogatást kértek, 250eFt-ra tennék javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017.(IV.3.) határozata A helyi civil szervezetek támogatásáról

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017.(IV.3.) határozata A helyi civil szervezetek támogatásáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017.(IV.3.) határozata A helyi civil szervezetek támogatásáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki, a

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 08- án megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 2856 Szákszend, Száki u. 91. Tel/fax: 34/371-524 e-mail: hivatal@szakszend.hu Ügyiratszám: 65-8/2015. Kivonat a képviselő-testület könyvéből Szákszend

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Tisztelt Képviselőtestület! ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésében 700 e Ftot biztosított nyelvtanulás

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Vella Zoltán, a PÜF elnöke 3. Pénzeszköz lekötésének lehetőségével kapcsolatos javaslattétel

Vella Zoltán, a PÜF elnöke 3. Pénzeszköz lekötésének lehetőségével kapcsolatos javaslattétel A Képviselő-testület 2015. május 19-i ülésének határozatai 130/2015.(V.19.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal:

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben