Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete május 26-i üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-i üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete május 26-i üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal: Sajtos József Tibor Karkóné Lukácsy Marianna Nagy István Mohari Istvánné Horváth Péter Tanácskozási joggal: Horváth Károly Kajos Istvánné Pinke Péter Losonczi Csabáné Györök Gyöngyi Részvételi joggal: Sándor-Németh Nikolett Távollévők: Ladányi László al képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző ÜFHB tag pénzügyi bizottsági tag ig.és Ügyv.Ir.Vez. gazdasági vezető jkv. Vezető képviselő köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre a meghívóban szereplők szerint. 87/2015.(V.26.) határozata A képviselő-testület május 26.-i ülésének napirendjéről A Képviselő-testület a május 26.-i ülésének napirendjét a következők szerint hagyja jóvá: 1.) Beszámoló a i hivatal évi munkájáról, az adóztatásról Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző

2 2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: - 3.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előterjesztő: - 4.) A évi költségvetés módosításáról - rendeletalkotás Előterjesztő: - 5.) A évi költségvetés zárszámadásáról - rendeletalkotás Előterjesztő: - 6.) A évi zárszámadással összefüggő egyes döntésekről Előterjesztő: - 7.) A évi költségvetés második negyedévi módosításáról - rendeletalkotás Előterjesztő: - 8.) A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Előterjesztő: - 9.) A i hivatal SZMSZ-ének módosításáról Előterjesztő: - 10.) Civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról Előterjesztő: - 11.) Településrendezési eszközök elkészítésének szerződéséről Előterjesztő: - 12.) Törvényességi felhívásról Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző 13.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző 14.) A évi igazgatási szünetről Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző 15.) Tájékoztatók - Egyebek 1. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a i hivatal évi munkájáról, az adóztatásról Előterjesztő: Horváth Károly jegyző Horváth Károly jegyző A törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. Minden évben megjelenik a tájékoztató. Szeretném bemutatni az új kollegákat. Az év során érkezett Bartuskáné Ildikó és nemrég Virág Nikolett. Többször szóba került a hivatal létszáma, főleg a választási kampány során. A 2013-as létszámhoz képest mínusz kettő fővel működünk.

3 Köszönetem szeretném kifejezni a hivatal dolgozóinak. Egyre sűrűbben keresik a lakók a problémáikkal a hivatalt. Sokszor nem kulturáltan teszik ezt. Ehhez sok türelem kell. A rengeteg plusz munka, amivel szembe találkozunk, a bérezés és az elismerések nincsenek összhangban. Ezúton is szeretném megköszönni a munkát. Horváth Károly jegyző Ebből ugyan nem látszik, de a kollégák online nem győznek statisztikákat és jelentéseket gyártani. Ami mindig tegnapra kell. Kajos Istvánné pénzügyi bizottsági tag A népmozgalmi statisztikánál mi az egyéb? Losonczi Csabáné Ig.és Ügyv.Ir.Vez. A statisztikai hivatal adatai alapján dolgoztam, ők ebbe mit értenek bele nem tudom. Lakosok bevallása alapján működik ez. Kajos Istvánné ÜFHB tag Gyöngyinél a gázolaj és benzin számlák kifizetése kontroll rendszerbe épüljön. Ezt hogyan gondolja? A munkagépekre vonatkozik. Demeter István fogja a tankolásokat végezni és ő számol el a Gyöngyiék felé. Kajos Istvánné ÜFHB tag Az önkormányzati földterületek. A tavalyi kimutatásról tudunk-e valamit? Györök Gyöngyi gazdasági vezető Nem készültünk, de a következőkben beszámolunk. Nem volt túl nagy nyereség. Kajos Istvánné Köszönöm mindenki munkáját. pénzügyi bizottsági tag Kérdés? Aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 88/2015.(V.26.) határozata A i hivatal beszámolójáról A Képviselő-testület megtárgyalta a jegyző Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint tett

4 előterjesztése alapján a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja, ezzel egyidejűleg a 70/2014.(VII.7.) határozatát végrehajtottnak tekinti. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal évi munkájáról szóló beszámolót készítse el és terjessze a képviselő-testület elé Felelős: Horváth Károly - jegyző Határidő: május 30. Horváth Károly jegyző Van még egy határozati javaslat. Aki egyetért ezzel a határozattal kézfelemeléssel jelezze. 89/2015.(V.26.) határozata Az adóztatásról A Képviselő-testület A helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g.) pontja szerinti adóztatásról szóló beszámolót és azt elfogadja A testület felkéri a jegyzőt, hogy a évre vonatkozó beszámolót készítse el és terjessze a képviselő-testület elé Felelős: Horváth Károly - jegyző Határidő: május Napirendi pont tárgyalása: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: - Kérdése valakinek? Aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

5 90/2015.(V.26.) határozata A lejárt határidejű határozatokról A Képviselő-testület, a nek a május 26.-i ülésére beterjesztett beszámolóját az 54-58/2015.(III.30.) és a 64-70/2015.(IV.27.) és a 72-93/2015.(IV.27.) és a 85-86/2015.(V.4.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról elfogadja. Felelős: - Határidő: azonnal 3. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előterjesztő: - Lakhatási támogatásban 1 fő részesült, temetési támogatásban 2 fő, ápolási támogatásban 2 fő. Aki ezt a tájékoztatást elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 91/2015.(V.26.) határozata Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről A Képviselő-testület a nek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló, a május 26.-i ülésre beterjesztett tájékoztatóját, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja. Felelős: - Határidő: azonnal

6 4. Napirendi pont tárgyalása: A évi költségvetés módosításáról rendeletalkotás Előterjesztő: - A költségvetés módosításával kapcsolatban a bizottságok véleményére lennék kíváncsi. Horváth Péter képviselő Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. a következő rendeletet alkotta: 9/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 5. Napirendi pont tárgyalása: A évi költségvetés zárszámadásáról rendeletalkotás Előterjesztő: - Kiegészíteni valója valakinek? Györök Gyöngyi gazdasági vezető A könyvvizsgáló szeretné, hogy azokat a tételeket, amik már régóta húzódnak be pont kerüljön a végére. Az egyik a Sárosd féle tartozás a másik az IKSZT-vel kapcsolatos dolog. Az alapítvány felé fennálló követelést célszerű lenne elengedni. Ezt a követelést ki kell vezetni. Csinálok egy előterjesztést a következő ülésre. Sajtos József Tibor al 5,2mFt ami vita tárgyát képezte. A pályázati kiírásban szerepelt, hogy helység listával kell rendelkezni. A készítő a kazánházat kihagyta a helység listáról, de a költségkimutatásnál a felújítás szerepelt.

7 A pályázatban benne volt, csak a listában nem. Kérdezem a bizottságok véleményét. Horváth Péter képviselő Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. a következő rendeletet alkotta: 10/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 6. Napirendi pont tárgyalása: A évi zárszámadással összefüggő egyes döntésekről Előterjesztő: A bizottságok nem tárgyalták. Kérdés, Györök Gyöngyi gazdasági vezető Kicsit más szemszögből mutatja be a vagyont. Amennyiben nincs kérdés, szavazásra bocsátom Aki a vagyonkimutatás határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

8 92/2015.(V.26.) határozata A vagyonkimutatásról A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló évi CLXXXIX. törvény 110. (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés c) pontja alapján a 2014 évi költségvetési zárszámadás keretében megismerte az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozó vagyonkimutatást és azt jóváhagyólag tudomásul veszi. Felelős: Határidő: azonnal Az Mötv szerinti közzététellel kapcsolatos előterjesztéssel, aki egyetért kérem kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 93/2015.(V.26.) határozata Az Mötv a szerinti közzétételről A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló évi CLXXXIX. törvény a szerinti, a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét megismerte. Megbízza a jegyzőt a helyben szokásos módon történő közzétételre. Felelős: Horváth Károly jegyző Határidő: június 1. A belső ellenőri jelentést, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

9 94/2015.(V.26.) határozata A belső ellenőrzési jelentésről A Képviselő-testület a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről" szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 49. (3a) bekezdése alapján megtárgyalta a nek a 2014 évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentését, melyet jóváhagy. Megbízza a t a évi jelentés elkészítésére. Felelős: - Határidő: május Napirendi pont tárgyalása: A évi költségvetés második negyedévi módosításáról - Rendeletalkotás Előterjesztő: - A bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésen felül valakinek van-e kérdése vagy kiegészíteni valója? Horváth Péter képviselő Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Az előterjesztést aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. a következő rendeletet alkotta: 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés második negyedévi módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

10 8. Napirendi pont tárgyalása: A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Előterjesztő: - Kilépési javaslatot elfogadtuk. Kérdés? Sajtos József Tibor Van ennek jövője? al Igen van. Az állam ezt támogatni fogja. Előrehaladott tárgyalások vannak. A módosítást aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 95/2015.(V.26.) határozata A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot megvitatta és Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése alapján a szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja: I. 1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés. Várpalota térség törlésére tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra.

11 2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u.2. képv.: Bukodi Károly, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László 3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90. (5) és (8) bekezdésekben, szövegrész helyébe 90. (8) bekezdésben, szövegrész lép. 4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő Ht. 88. (4) a, b, d, pontokban szövegrész helyébe Ht. 88. (4) bekezdés a), b) és d) pontokban szövegrész lép. 5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: A Társulás szakágazati besorolása: Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladékgazdálkodás igazgatása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából törlésre kerül a melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz szövegrész. 7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második mondatából törlésre kerül a féléves és háromnegyed szövegrész. 8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép. 9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészük ki: Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a megválasztása, visszahívása, 11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása 12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő mondat lép: A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.

12 13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül. 14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. mondat helyébe az alábbi mondat lép: A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. 15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül és gazdasági vezetője. 16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv. 17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében és a gazdasági vezető szövegrész törlésre kerül. 18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából féléves és szövegrész törlésre kerül. 20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében A jelen fejezet szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés. 21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki: Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal. 22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a továbbá a Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam lejártának napjáig. szövegrész törlésre kerül. 23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület

13 elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet. 24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése Tagi önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és ek választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal 25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. II. 1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről. Felelős: Horváth Károly - jegyző Határidő: Napirendi pont tárgyalása: A i hivatal SZMSZ-ének módosításáról Előterjesztő: - Kérdés? Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

14 96/2015.(V.26.) normatív határozata A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról A Képviselő-testület a jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény 23. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva június 1. napi hatállyal, a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja: 1.) A SZMSZ I. rész 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.5. A Hivatal jogállása, jogköre, gazdálkodása: a) jogi személyisége: önálló jogi személy b) gazdálkodási jogköre: költségvetési szerv, saját és az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve. ellátja a hozzá rendelt költségvetési szervek, a (Községi Könyvtár Seregélyes és a Művelődési Ház Seregélyes költségvetési gazdálkodásának előkészítését, végrehajtását. c) érdekeltségi rendszere: maradványérdekeltség d) bérgazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgazdálkodó e) előirányzatok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkörrel rendelkezik f) ingatlanok beruházása, felújítása tekintetében: kizárólagos jogkörrel rendelkezik g) az ellátandó, és a kormányzati funkciók szerinti számmal és megnevezéssel besorolt tevékenységeket, a szabályzat 1. függeléke szerinti alapító okirat tartalmazza. h) gazdálkodó szervezetek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol, 2.) A SZMSZ II. rész 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.3. A Hivatal létszámkeretét a képviselő-testület határozza meg. Humánerőforrás gazdálkodási jogkörében, a létszámnak a belső szerkezeti egységek közötti megosztását, a betölthető létszámokat és munkaköröket - az aktuális feladatok figyelembevételével - a jegyző állapítja meg. 3.) A SZMSZ II. rész 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.7. Bélyegzőhasználat: a) Körbélyegzők: A körbélyegzők a hatáskörrel, kiadmányozási jogkörrel rendelkező személy aláírásának hivatalosítására szolgálnak aa) A Hivatal köztisztviselői által jegyzői jogkörben használt körbélyegzők: középen tartalmazzák a Magyar Köztársaság címerét, körben a Seregélyesi Nagyközség Jegyzője feliratot és a bélyegző sorszámát,

15 ab) a körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, külső körben a Seregélyes Nagyközség Polgármestere feliratot, ac) Önkormányzati jogkörben történő kiadmányozáshoz, a aláírásának hivatalosítására használt körbélyegző középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, külső körben a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata feliratot ad) a jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, külső körben a Seregélyes Nagyközség Jegyzője feliratot, ae) a jegyző, mint helyi választási iroda vezetője által használt körbélyegző: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben a Helyi Választási Iroda Vezetője és a Seregélyes feliratot, af) az anyakönyvvezető körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben az Anyakönyvvezető Seregélyes feliratot, b) Fejbélyegzők: A fejbélyegzők a hivatal kiadványinak, egyedi nyomtatványainak, a hivatal adatainak feltüntetésére szolgálnak, a kiadmányozó aláírásának hivatalosításra nem alkalmazhatóak. ba) a Hivatal köztisztviselői által használt fejbélyegzők: téglalap alakúak, rajta a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal és a 8111 Seregélyes, Széchenyi u.5. felirattal, valamint a bélyegző sorszámával, bb) Hivatali költségvetéssel, gazdálkodással, pénzügyi műveletek lebonyolításának alátámasztására szolgáló okiratokon használt fejbélyegzők: téglalap alakúak, rajta a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal és a 8111 Seregélyes, Széchenyi u.5. felirattal, továbbá tartalmazzák a számlaszámot, az adószámot és a bélyegző sorszámát. bc) Önkormányzati költségvetéssel, gazdálkodással, pénzügyi műveletek lebonyolításának alátámasztására szolgáló okiratokon használt fejbélyegzők: téglalap alakúak, rajta a Seregélyesi Nagyközség Önkormányzata és a 8111 Seregélyes, Széchenyi u.5. felirattal, továbbá tartalmazzák a számlaszámot, az adószámot és a bélyegző sorszámát. c) A körbélyegzőjének és az ac) pontban leírt bélyegzőnek a használatára csak a jogosult d) a jegyző körbélyegzőjének és az ae) pontban leírt bélyegzőnek a használatára csak a jegyző jogosult. e) Az ab) pontban meghatározott körbélyegző használatára minden köztisztviselő jogosult a munkaköre ellátásához. f) Egyéb bélyegző használatára az azon megjelölt szervezeti egység köztisztviselője jogosult a munkaköre ellátása során. g) Előzőeken felül, bélyegző készítése a jegyző általi írásos engedély alapján lehet, melyben a bélyegző tartalmának pontos leírását szerepeltetni kell. h) A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni, amely a bélyegző lenyomata mellett az azt használó köztisztviselő aláírását is tartalmazza.

16 i) A bélyegző használatára feljogosított személy köteles annak biztonságos őrzéséről gondoskodni és megóvni az illetéktelen használat lehetőségétől. 4.) A SZMSZ III. rész 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.5. Belső ellenőrzés: A Hivatal nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, ezt a feladatot a szerv vezetője által megbízott, képesítéssel rendelkező személy vagy szervezet látja el külön megállapodás alapján. 5.) A SZMSZ III. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az egyes szervezeti egységek főbb feladatköre 2.1 Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda a) Adóügyi részleg: aa) Az adóhatósági hatáskörbe utalt központi és helyi adók bevallásával, megállapításával, kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, ellenőrzésével, a befizetések kezelésével, elszámolásával, részletfizetés, halasztás engedélyezésével, az adó mérséklésével és elengedésével, törlésével, és az adókra vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ab) helyi adórendeletek előkészítése, ac) a helyi adókkal, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása), ad) adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése, ae) adóellenőrzések végzése, af) adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése, ag) adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása, ah) statisztikai adatszolgáltatások teljesítése ai) ebtartással, ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos ügyek intézése, aj) talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyek intézése, b) Pénzügyi részleg: ba) a költségvetési bevételekre vonatkozó számítások elvégzése, a kiadási igények felmérése, bb) az önkormányzat és intézményei éves költségvetési koncepciójának, költségvetési javaslatának és a végrehajtásról szóló beszámolók tervezetének összeállítása, a i hivatal gazdálkodási körébe vont feladatok és intézmények tekintetében, bc) az operatív pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása, bd) megrendelések, kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások könyvelése, bizonylatolása, állóeszköz- anyag és készletbeszerzés-gazdálkodás, leltározás, selejtezés, pénzforgalmi

17 információ és pénzügyi adatszolgáltatások, házipénztár kezelése, bankszámla forgalom, be) likviditás biztosítása, bf) az előírt számviteli és pénzügyi- gazdálkodási nyilvántartások vezetése, intézkedés a bevételi hátralék beszedésére, számlázási ügyintézés, bg) az előírt számviteli, pénzügyi és gazdasági szabályzatok elkészítése és aktualizálása, bh) a kifizetéseket terhelő levonások elszámolása és intézése, bi) a költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelés, kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, teljességi ellenőrzés, bj) az intézmények pénzellátása, gazdálkodásuk figyelemmel kísérése, pénzmaradványaik felülvizsgálata, bk) a hivatali és az intézményi költségvetést érintő adóelszámolások elkészítése, bl) finanszírozás, támogatás igénylés és elszámolás bm) bérszámfejtés bn) a jogszabályok által előirt tartalmi és formai rendben, a megadott határidőig a költségvetés tervezése és végrehajtása körében szükséges döntések és intézkedések előkészítése, illetőleg megtétele, bo) kötelezettségvállalások nyilvántartása bp) az önkormányzati vagyonkataszter vezetése bq) állami szervekkel (Magyar Államkincstár, NAV, Stb.) való kapcsolattartás és adatszolgáltatás nyújtása. br) Önkormányzati élelmezési feladatok megszervezése, koordinálása, lebonyolítása, ellenőrzése bs) személyzeti adó és járulék ügyek intézése 2.2 Igazgatási és Ügyviteli Iroda a) Ellátja az anyakönyvvezető hatáskörébe utalt előkészítő, végrehajtó feladatokat. b) Biztosítja a családi eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátását. c) Biztosítja a sírhelykiadási feladatokat, d) Ellátja a szociális temetéssel összefüggő feladatokat. e) Ellátja az állami és önkormányzati, közigazgatási hatósági, segélyezési, támogatási feladatokat. f) Gondoskodik a folyamatos ügyfél-tájékoztatásról, hatósági bizonyítványok kiadásáról, az anyakönyvi, népesség nyilvántartási, birtokvitás ügyek intézéséről, az üzletek működésével, telepengedélyezés ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátásáról, továbbá a hagyatéki ügyintézésről,

18 g) Koordinálja az állampolgári panaszok, bejelentések (különös tekintettel a közérdekű bejelentésekre) hivatali elintézését. Fogadja az ezen ügyekben személyesen megjelenő ügyfeleket, felveszi a jegyzőkönyveket. h) Ellátja a jegyző önkormányzati és közigazgatási hatósági jogkörével kapcsolatos hatósági feladatok előkészítését. i) Ellátja a önkormányzati és közigazgatási hatósági jogkörével kapcsolatos hatósági feladatok előkészítését. j) Társhatósági megkeresésekre környezettanulmányt készít. k) Biztosítja a képviselő-testület, annak bizottsága adminisztrációját, döntéseinek előkészítését és végrehajtását. l) Ellátja a képviselői munka segítésére irányuló szervező tevékenységet. m) Megszervezi az ügyiratkezelést, biztosítja az ügyirat kezelési, raktározási feladatok ellátását. n) A és a jegyző hatáskörébe tartozó védelmi feladatok ellátását (árvíz és belvízvédelmi feladatok, polgári védelmi és honvédelmi feladatok). o) Végzi az önkormányzati oktatási, nevelési és közművelődési igazgatási feladatokat. p) Közreműködik a lakossági fórumok, tájékoztatók szervezésében. q) Közreműködik a választások népszavazások, népszámlálások előkészítésében, lebonyolításában. r) Jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja a nem kiemelt építésügyi hatósági feladatokat, s) Gondoskodik a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményeztetésével, jóváhagyásával, nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és koordináló feladatok ellátásáról, a HÉSZ végrehajtása során képviseli az önkormányzat érdekeit. t) Koordinálja a településfejlesztéshez tartozó feladatokat, pályázati lehetőségeket. u) A helyi közműszolgáltatások körében közreműködik az épített és természetes környezet védelmében, közterületek fenntartásával, a település-tisztasággal kapcsolatos feladatok ellátásában és ellenőrzésében. v) Irányítja és koordinálja az önkormányzati tulajdonokat érintő felújításokat, beruházásokat. w) Közreműködik a közfoglalkoztatás megszervezésében, lebonyolításában. x) Ellátja a földművelésügyi, állat- és növény egészségügyi engedélyezési ágazati feladatokat. y) Gondoskodik a munkaügyi jogviszony létesítéssel, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

19 6.) A SZMSZ 2 függeléke, a következők szerint módosul: 2. függelék a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája Polgármester Jegyző Költségvetési és Vagyongazdálkodás i Iroda Pénzügyi részleg Adóügyi részleg Hivatalsegéd / Takarító Igazgatási és Ügyviteli Iroda Megbízza a t, hogy az SZMSZ jegyző útján történő folyamatos felülvizsgálatát biztosítsa és szükség szerint a módosítások tekintetében tegyen előterjesztést a képviselő-testület részére, továbbá gondoskodjon annak záradékolásról 2015 június 1.-ig. Felelős: - jegyző Határidő: folyamatosan és 2015 június Napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról Előterjesztő: - Mindegyikből egy kicsit leveszek. Focisták 800eFt, horgászok 200eFt, polgárőrök 200eFt, DSE 250eFt, nyugdíjas klubok 250eFt. A Pelikán DSE-nek 250eFt-ot javaslok.

20 Karkóné Lukácsy Marianna képviselő Amit szeretnénk, az egy kamera. Európa bajnokságra szeretnénk menni a gyerekekkel. Ez az ami gondot okoz. Sajtos József Tibor Focistáknál van tagdíj? Nem tudom. Horváth Károly Tartalék van? al jegyző Nincs benne. Lehet más javaslat. Nyugodtan módosítsatok rajta. Egyedül a Pelikán DSE-ről tudunk dönteni, a többit visszaadjuk. Karkóné Lukácsy Marianna Bejelentem érintettségemet. képviselő Ne zárjuk ki Mariannt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze. 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 97/2015.(V.26.) határozata Karkóné Lukácsi Marianna képviselő kizárásáról A Képviselő-testület, a Seregélyesi Pelikán Diáksport Egyesület önkormányzati támogatása tárgyában Karkóné Lukácsi Marianna képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki. Felelős: - - a tájékoztatásra Határidő: azonnal Ha nincs más javaslat, akkor a Pelikán DSE esetében a kérelemmel szemben, amiben 350eFt támogatást kértek, 250eFt-ra tennék javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt a szándékát jelezze.

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Sport pályázat

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Sport pályázat Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Sport pályázat A pályázat kódja: HM TKHKF SPORT-2015 A pályázat tárgya: sport pályázat A Honvédelmi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal: Karkóné Lukácsy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. június 5-én Megtartott Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTH-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTH-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kiss Kata Zenekar által kidolgozott Zene Benned Van tanórán kívüli oktatási program bemutatása a XI. Nemzetközi Iskola Fesztiválon program támogatására (A pályázat kódja: NTP-KKZ-M-MPA-12)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Sportegyesület támogatása A tárgykört rendező

Részletesebben

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 1 / 24 4/16/2012 10:03 PM 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48.- 54. - okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1.

SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1. SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1. 1.) A hivatal megnevezése: Szentkirályszabadjai Polgármesteri

Részletesebben

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben