E számunk tartalmából Húsvéti idõszámítás (Lelkipásztori üzenet) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E számunk tartalmából Húsvéti idõszámítás (Lelkipásztori üzenet) 1"

Átírás

1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 9. évfolyam 1. szám Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Húsvéti idõszámítás a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. 2 Kor. 5,17. Ebben az évben különös módon egybeesik a nyári idõszámítás kezdete a húsvét ünnepével. Ilyenkor egy órával kevesebbet alszunk, mert hivatalosan hajnali ket tõkor, legkésõbb másnap reggel elõre tekerjük a mutatókat és átállítjuk a digitális készülékeket. Érvek és ellenérvek sokaságát hallhatjuk arról, hogy gazdaságos, takarékos-e, és ha igen menynyire ez az változás. Az biztos, hogy a nyári idõszámítás szerinti hónapokban késõbb sötétedik, és ez nemcsak azért jó, mert tovább lehet dolgozni, hanem azért is, mert ha tovább van világos, az jobb kedvre deríti az embert. Idén nagyon vártuk is már ezt a váltást, mert sokáig úgy tûnt, tél Tábornok ideiglenesen hazánk földjén állomásozó csapatai öröklakást kaptak nálunk. A húsvét sokak szemében csak a tavasz ünnepe. A természet kezd újjáéledni, a fák rügyeznek, a madarak csiripelni kezdenek, ott van az asztalon az újhagyma és a retek, és még a tojás is az élet megelevenedését szimbolizálja. De hogyan E számunk tartalmából Húsvéti idõszámítás (Lelkipásztori üzenet) 1 B VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Adventi halászlé a Svábhegyen 4 (Kis)gyerekes adventi együttlét 6 Majdnem Betlehemes 8 Farsangi mulatság a Svábhegyen 9 Játszóházak 11 A Ráckeresztúri Vendégek 12 B ÉLETÚT Ezek az emberek elpusztíthatatlanok 13 B ÚTRAVALÓ Hívogató a nyári gyülekezeti hétre ban újra Csillagpont! 19 Egyszerûen csak segítünk 23 A Svábhegyi Református Egyházközség Zárószámadása 28 A Svábhegyi Református Egyházközség Költségvetése 32 B OLVASÁSRA AJÁNLJUK 40

2 2 d Örömmondó Útravaló Húsvét Húsvét Útravaló Örömmondó d 3 gondolkodjunk mi, keresztyének a húsvét ün nepérõl? Pál apostol az 1 Korinthus 15, ban a következõket írja: Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bûneitekben vagytok. Sõt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Számunkra a feltámadás ünnepe ezért a kozmikus tavaszt jelenti. Ugyanis Jézus feltámadása az elsõ zsengéje az új teremtésnek. Mióta Jézus feltámadt tudjuk, hogy vége az örök télnek, és közeledik a nyár. Jézus feltámadása ezért lett a világtörténelem fordulópontja. Az Õ feltámadásával megtört a halál ereje, és világosságra jött az elmúlhatatlan élet. Jézus feltámadásával megkezdõdött az újjáteremtés munkája. Jézus feltámadása nem egy fogalom, nem egy mítosz, nem a természet megújulásának megjelenítése a keresztyén köntösben, és nem is a meghaló és feltámadó istenekrõl szóló legendák egyike. Nem! Jézus feltámadása egy valós történelmi esemény, amellyel új idõszámítás vette kezdetét. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Néhány napja alig harminc centirõl leesett az órám, és megállt. Hiába ráztam, hiába tekergettem, nem mozdultak meg a mutatók. Nagypénteken a tanítványok és a vasárnap hajnalban a sírhoz sietõ aszszonyok órája is megállt, s számukra azt a percet mutatta, ahol megállt az idõ: ahol Jézus meghalt a kereszten. Õk csak idáig jutottak el. Húsvét nélkül ilyen tragikusan megállt órákat szorongat az ember. Húsvét nélkül csak múlt van, de nincs jövõ. Húsvét nélkül szorongó mozdulatlanság van, amelyikben minden a halál pillanatára emlékeztet. Ha nagypéntekkel fejezõdik be Jézus története, akkor valóban Pál apostolnak van igaza: hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Nagypéntek órája azt mutatja, hogy az erõszak, a bûn, a halál erõsebb mint az élet, mint a szeretet. Ha csak idáig lehet eljutni, akkor mi értelme van hinni, szeretni, áldozatot vállalni? Ha nagypéntekkel befejezõdik Jézus története, akkor a keresztyénség órája is egy letûnt idõt jelez csupán. Csupán arról beszél, aki volt és nem arról, aki van, és aki lesz. Ám a feltámadott új idõt mutat! Õ él. Õ ma is azokhoz megy el, akiknek az órája valami miatt megállt, akiknek az élete megakadt, és nem tudnak tovább jutni. A feltámadott nem ment el Pilátushoz, nem hívta ki isteni erejével a fõpapok rémületét, s nem jelent meg Jeruzsálem utcáin, hogy félelmet keltsen a rossz lelkiismeretû tömegben, amely feszítsd meg -et kiáltott. De találkozott azokkal, akik nélküle nem tudtak volna újat kezdeni. Újat és mást mint ami a régi volt. Az Õ jelenléte ma is onnan mozdít ki minket, ahol megállt számunkra az idõ. Vannak akiknél ott állt meg az óra, ahol valakit elveszítettek a szeretteik közül. Lehetnek olyanok, akiknél egy sértõ szó miatt örökre szétszakadtak a legszorosabb emberi szálak is. Akármennyi idõ telt is el, mégis ott állt meg az óra. Másokat más csapás vagy csalódás érhetett. S attól kezdve mintha megállt volna minden. Nem tudtak elõbbre haladni, továbblépni, pedig érezték, hogy az idõ azért múlik, sõt könyörtelenül el is múlik. De az óráinkat mi nem tudjuk újra elindítani. Ehhez húsvét kell! Pál apostol idézetként kiragadott szavai is így alkotnak egész mondatot: Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. A hét elsõ napján Krisztus új éle tre, új idõre mozdította meg a megállt órákat. Nem véletlenül kezdõdik így az evangéliumi beszámoló: Szombat elmúltával, a hét elsõ napjának hajnalán (Máté 28,1.) Jézus feltámadásával véget ért az ószövetségi szombat, a bûn alá rekesztettség, a törvény korszaka. Azóta a hét elsõ napja piros betûs ünnepként áll a naptárainkban. Mert Jézus a nyolcadik, vagyis az elsõ napon támadt fel a halálból! Ennek jelképes értelme is van. Jézus feltámadásával valami új kezdõdött el, valami, ami nem hasonlítható a régi teremtés folyamataihoz. A hetedik nap az elsõ teremtés végét jelentette, a nyolcadik nap az új teremtés kezdetét. A hét azóta is vasárnappal, az Úr napjával kezdõdik. Mintha jelezné, hogy itt új idõ, új teremtés indul el. Ha a bezárt ajtókon belül megjelent, hogyne menne el oda ahol várják keresik Õt. S mert Õ él, ezért a vasárnap nem csak egy új hétnek az indulása, nem csak munkaszüneti nap, hanem örömhír: Jézus feltámadásával egy olyan új idõszámítás vette kezdetét, amely nem ér véget soha. Egy olyan új korszak kezdõdött az egész univerzum életében, amely nem fejezõdik be október utolsó vasárnapján, amikor egyébként úgymond visszaállunk a téli idõszámításra. Jézus Krisztus golgotai kereszthalálával ugyanis végleg diadalt aratott minden, az életünket tönkre tevõ erõ és hatalom felett. Legyõzte a bûnt, az ördögöt és a kárhozat erõit is. Ahogy az Ige írja: A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mennyire megragadó az a jelenet a Passió c. filmben, amikor a keresztet hordozó, vérzõ és botladozó Jézus keservesen kínlódó anyjával találkozik, s csak ennyit mond neki: Anyám, nézd, most mindent újjá teszek. Igen, a keresztyén teológia kezdettõl fogva az új teremtés napjának hívja a húsvét napját, VOLTAM VAGYOK Voltam elgurult drahma, voltam elveszett bárány, porban s tövis közt hagyva. A MESTER így talált rám, s vagyok most meglelt drahma, vagyok megtalált bárány. FÜLE LAJOS mert Jézus új kezdetet ad a bûn által elvesztett emberi életnek. Jézus feltámadása tehát nem maradt nyomtalan a történelemben. Hatalmas a széle annak a kráternek, ami azt bizonyítja, hogy valamikor becsapódott egy bomba a jelenlegi világkorszakba és elindította azt a folyamatot, ami az új ég és új föld létrejöttével fog kiteljesedni. Jézus valóban feltámadt a halálból, és amilyen biztos Jézus feltámadása, olyan biztos az újjáteremtés reménységének ígérete is! Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. ahogyan János apostol írja. Vége a télnek, tavasz van már, és közeledik a nyár. A böjti idõszak, a nagyhét mindig jó lehetõség az Isten elõtti önvizsgálatra. Annak végiggondolására, hogy vajon mi tényleg Krisztusban vagyunk-e már? Bûneink felismerése, megvallása, az Õ kereszthalála érdeméért elnyerhetõ isteni bocsánat elfogadása által kapcsolatba kerültünk-e már Krisztussal? S vajon igeolvasás, imádság, a testvéri közösség gyakorlás és a szolgálat által növekedünk-e Õbenne? Ha igen, akkor minden körülmények között az örök húsvéti idõszámítás szerint élhetünk. Berta Zsolt lelkipásztor

3 4 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 5 Adventi halászlé a Svábhegyen A jótékonysági vacsora bevételébõl szegényeket segítettek meg karácsony elõtt Talán beleférsz még az ötszáz adagba fogadják viccelõdve egyik éppen megérkezõ polgártársukat ezüstvasárnap a svábhegyiek a Jókai agora mellett álló katonai sátor elõtt kígyózó sorban. Türelmesen és jókedvûen várnak az emberek, akik az újra hagyománnyá vált jótékonysági karácsonyi hallévacsorára érkeztek a svábhegyi Jókai iskola és a Szent László plébánia temploma elõtti parkba, december 16-án, advent harmadik vasárnapján. Ha advent, akkor a budai Svábhegyen már negyedik éve halászlét fõznek. Visszapillantó tükör Régi, a két világháború közötti idõbõl felelevenített szokás ez. Béres L. Attila, a helyi református gyülekezet tagja figyelt fel rá, amikor egy cikken dolgozott a közösség újságja számára. Akkor beszélt róla neki az interjúalany. Olyan szép kezdeményezés volt ez, hogy érdemes lenne feleleveníteni gondolta a férfi, aki az Istentõl kapott indíttatásként élte meg ezt az ötletet. Ennek megfelelõ lelkesedéssel szervezte meg elõször a jótékonysági karácsonyi hallévacsorát. Az idén pedig már negyedik alkalommal a helyi katolikus és református gyülekezet, Évrõl évre többen vesznek részt a karácsony elõtti jótékonysági hallévacsorán a Hegyvidéki Önkormányzat és a szponzorok (FH Gasztro Kft., CBA Príma Kft., László Pékség) segítségével. Nem volt könnyû az indulás. A természet mindjárt az elején próbára tette Béres L. Attilát és társait: mínusz tizennyolc fokos hideg volt a hallévacsora napján, és mellé óriási szél, így különösen gondot okozott a sátorállítás. A cövekek elhajlottak, ezért lyukakat kellett fúrni a földbe, hogy rögzíteni tudjuk a sátrat. De ez sem volt elég, betonvasakra is szükségünk volt a nagy szél miatt meséli az idõ által megszépített emlékeket lelkesen az ötletgazda. A fagyban a gázpalackok is felmondták a szolgálatot, ezért egy közeli raktárépületbe húzódva kellett megfõzni a vacsorát. Az idén jó idõ van, az emberek ráérõsen álldogálnak a sorban, és óvatosan kortyolgatják a forralt borukat. A két helyi egyházközség vezetõje, Berta Zsolt református lelkész és Kocsis István plébános közöttük járkál, és köszöntgetik híveiket, mindenkivel váltva pár szót. Hasonlóan tesz Fonti Krisztina, a Hegyvidéki Önkormányzat alpolgármestere is. Aki helyben szeretné megenni a halászlevet, a 426. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapat által állított sátorba húzódik, ahol az asztalok mellett családias hangulatban falatoznak és beszélgetnek az emberek. Négy évvel ezelõtt még háromszáz adaggal készültek a szervezõk, bár ez a szám már akkor is kevésnek bizonyult. Utána kellett fõzni a kedvelt karácsonyi ételbõl, így végül több mint háromszázötven adag fogyott el akkor. Most ötszáz tányérra valót készítettek a lébõl, amibõl négyszázat elvitelre, százat helyben fogyasztásra szántak. A kezdeményezés célja a hegyvidékiek lokálpatriotizmusának erõsítése mellett a két keresztény gyülekezet látókörében élõ Visszapillantó tükör szegények megsegítése. Ezért az adagonként befolyt hatszáz forintokból kisnyugdíjasokat és nagycsaládosokat támogatnak elsõsorban. Mert Budahegyvidéken a közvélekedéssel ellentétben nem csak gazdagok élnek hangsúlyozza Béres L. Attila, majd hozzáteszi: Adni jó, és aki ad, maga is felüdül! A jótékonysági karácsonyi hallévacsora az adakozók közösségeinek, gyülekezeteinek erõsítésére, a karácsonyvárás kifejezésére, a szeretet átadására is kiváló alkalom. Jó lenne, ha minél több helyen lennének hasonló kezdeményezések! Szöveg: Kiss Sándor Fotók: Sárközy György A jótékonysági karácsonyi hallé va csoráról szóló beszélgetés szerkesztett változatát a Kossuth rádióban a református rádiómûsor december 26-i, szerda délután 13 óra 30 kor kezdõdött Tebenned bíztunk eleitõl fogva adásába n adták le. Visszahallgatható az mr1.hu honlap hangtárából. A Polgárportálon is megjelent egy cikk: adventi-halaszle-a-svabhegyen ELVÉGEZTETETT (Ján 19,28-30.) A keresztet már Jézus elfogadta. Aztán kimondta: Elvégeztetett. Világmegváltás. Szikla ez a szó. Építsd rá hittel üdvösségedet! SIKLÓS JÓZSEF

4 6 d Örömmondó Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Húsvét Húsvét Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Örömmondó d 7 (Kis)gyerekes adventi együttlét Elõadja: az eg yik ifjú g yülekezti tag. Lejeg yezte, valamint zárójeles megjegyzésekkel ellátta: az édesanya Anya már a délelõttöt sem jól kezdte, amikor nem adott nekem harmadszor is a sütibõl, pedig tele volt a tepsi, jól láttam. A pult szélébe kapaszkodva és a fiók fogantyúján egyensúlyozva a szemem pont a tepsi szélével volt egyvonalban. A délutáni alvás után aztán szépen dobozba csomagolta az egészet sajnos, mind belefért! és nógatni kezdte a családot, hogy ne mindig mi legyünk az utolsók. Ezt aztán végképp nem értettem: nem akkor a legjobb érkezni, ha már mindenki ott van? Nem szeretek várni a barátaimra. Szerencsére majdnem mind ott voltak: Fódi Hanna, Kóti Csongor, Falus Gergõ. Falus Sári és Osváth Árpi hiányoztak, de voltak ketten nálunk is kisebbek: Parti Benjámin és Térey Ágoston. A második kellemes meglepetés az volt, hogy anya kirakta a közös asztalra a sütis dobozt! Na végre! Zsolt bácsi beszélt a legtöbbet (= vezette az alkalmat), de ez nem volt baj, mert amikor nem így volt, minden felnõtt és gyerek egyszerre beszélt. Aztán a fel nõttek elkezdtek énekelni, itt nagyon figyeltem, mert szép volt. Utána elsõként anya olvasott fel, azt hittem, jó kis mese lesz, ehelyett valami teremtésrõl szóló szöveg volt, amit ráadásul egy katolikus szerzetes (Henri Boulad SJ) írt! Ekkor már támadtak halvány rossz sejtelmeim a délután kimenetével kapcsolatban. Ezután a sorrendet lehet, hogy kicsit keverni fogom, elvégre voltak ott más, érdekesebb dolgok is. Épp kezdtem volna elmerülni a kölesgolyós tálban, amikor Berta Bogi zongorázni, Fódi Kamilla pedig énekelni kezdett, és itt át kellett adnom a tálat valakinek, mert ez olyan szép volt, mint amit egyszer egy igazi koncerten hallgattunk. Utána Zsolt bácsi olvasott fel, ez állítólag vicces volt, legalábbis a felnõttek mind nevettek. (Adrian Plass: Egy kegyes kétbalkezes naplója) Én a barátaimmal inkább megnéztem, van-e valami érdekes cuccuk a tökmagoknak, de csak csupa babás, zörgõ vacakjuk volt, amilyenekkel mi már RÉG nem játszunk. Ezután Bordás Máté furulyázott, rögtön el is határoztam, hogy mától én is furulyázni fogok tanulni. Ezt azonnal közölnöm kellett anyával, azt hittem örül majd, de csak leintett, hogy maradjak csendben. De a furulya az nagyon jó kis hangszer, fõleg, ha én is úgy fogok játszani rajta, mint Máté, ami tuti fix. Furulyán játszott Harmath Artemisz néni is, Ágoston mamája, aztán megtanította az Aranyszárnyú angyal kezdetû éneket. Ez azért volt jó egyrészt, mert elképzeltem, ahogy az angyal szárnya bevilágította az eget, és körülötte kicsit rózsaszínes-szivárványos volt minden, és a pásztorok meg elõször féltek, aztán meg örültek és alig várták, hogy láthassák a Kisbabát. A dallama legalább olyan szép volt, mint az a bizonyos aranyszárny. Végre Berta Kati néni volt az, akinek a meséjére nekünk is érdemes volt odafigyelni (Kornelia Grzywa: Karácsonyi történetek a kicsi csillagról), úgyhogy lehet, hogy mégis inkább csillag leszek, nem furulyás. Õt megint Zsolt bácsi felolvasása követte a vicces könyvbõl, de minket az foglalt le, hogy Gergõ kivívja-e (a sokadik) keksz megkóstolásának jogát. Mint kiderült, igen, így nyugodtan folytatódhatott a felolvasás, Gergõ részérõl pedig az elégedett majszolás, amitõl mi is mind felvidultunk a barátaimmal. A végére már nagyon elálmosodtam, elfárasztott a hosszú mûsor és a gondolkodás, mi is legyek. Este anyáék megdicsértek minket, amiért (aránylag) jól viseltük magunkat a testvéreimmel. Álmomban az aranyszárnyú angyal furulyaszó kíséretében kekszes tálon szánkózott Betlehembe. Nagy Villõ

5 8 d Örömmondó Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Húsvét Húsvét Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Örömmondó d 9 Majdnem Betlehemes Farsangi mulatság a Svábhegyen Betlehemesnek indult, mint már 5-6 éve minden novemberben. A gyerekek is lelkesen várták, remélték. Már a szereposztással is nagyjából meg voltunk, amikor elakadt a szokásos menet, különbözõ emberi és nem emberi tényezõkbõl kifolyólag látszott, hogy ez a betlehemes valahogy nem fog összejönni. Kicsit aggódtam, mikor eléjük kellett állnom, hogy Ne haragudjatok, sajnálom, hogy már energiát, idõt fektettek bele, mégis mûsor változás lesz! De a gyerekek csodálatosak! Maximálisan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, egy pillanat alatt szerte oszlott minden félelmem, mert záporoztak a felajánlások : ki, milyen hangszeren és mit játszott az iskolai hangversenyen, mit szavalt a bemutatókon, milyen karácsonyi történetet olvasott, amit szívesen megosztana a gyülekezettel. Már ezt a pillanatot is a gyerekek részérõl tett bizonyságtételnek éltem meg. Szívesen, lelkesen osztják meg a gyülekezettel és viszik Isten elé élményeiket, tudásukat. Pillanatok alatt összeállt a kis mûsor, szinte nyesegetni kellett a sok lelkes elõadót! Még nagyobb öröm volt számomra, hogy többen kamarázni szerettek volna. Így született meg az Osváth Lányok és a Nyírádi Lányok együtt verselése, valamint a Maya-Bogi és a Kamilla-Bogi duó is. A már jól ismert dalok olykor önállóan, olykor angyali csengõszóval, de volt, hogy Barnus gitárkíséretével hangzottak el. Sokoldalúságukról tanuskodik, hogy volt, aki énekelt, és verselt is (Kamilla), Soma pedig egy komoly (de vidám) könyvrészletet olvasott fel. Többen kérdezték is utána: Hányadikos ez a fiúcska, hogy ilyen szépen olvas? Szépen olvastak, verseltek, énekeltek, zongoráztak, fuvoláztak és gitároztak. Mert szép a lelkük. Ott a Templomban a lelkes, de megilletõdött gyermekeket bíztatva gondoltam újra, hogy ez tényleg egy bizonyságtétel részükrõl. Nem voltak kevésbé lelkesek a Kálvin János Idõsek Otthonában tartott karácsonyi alkalmon sem. Az idõsekkel való találkozás (többen a templomi Idõsek Karácsonyán is elõadták mûsorszámukat), és szeretettel készített mûsor már számukra is szerves részét képezi az adventi idõszak lezárásának, a karácsonyi ajándékozásnak. Mert nemcsak mi viszünk ilyenkor ajándékba mûsort, de a Lakók is kifejezik a gyerekek iránti szeretetüket, hálájukat valami kis aprósággal, no meg rengeteg köszönõ szóval. Hálás szerep az enyém, és ezt nem is tagadom. Én zsebelem be a dicsõség nagy részét, pedig nem engem illet. Mert az érdemi munka nem az enyém: Isten adta nekünk ezeket a kedves, lelkes, tálentumokkal megáldott gyerekeket, a szülõk pedig maximálisan segítségemre vannak mindenben a készülõdés során. Teljes mértékben csapatmunka tehát, én csak évrõl-évre összerántom õket. Köszönet tehát ezúton is fõképpen a gyerekeknek, de mindenképpen a szülõknek, és a technikai háttérnek is! És a dicsõség az Úré! Február 17-én rendeztük meg a gyülekezeti farsangot. Ezt a kellemes szombat délutánt a jelmezbe öltözés és az igei köszöntés után, a tavalyi mulatság felelevenítésével kezdtük meg. Ez kellõképp megalapozta a hangulatot. A szobros játék és az élõ csomó kibogozása után következett a délután várva várt programja, a jelmezverseny. A háromtagú zsûri elõtti kifutón bemutatkozott nekünk a Cirkusz- család a bohóccal, az énekesnõvel, a jósnõvel, a varázslóval, és a boszorkányokkal a Vásárhelyi család megformálásában. Megismerhettük egy ornitológus házaspárt (Osváthékat), akik kolibrijüket, pintyüket (?), sõt a mókusukat is elhozták magukkal. Bemutatkozott rajtuk kívül a gyülekezet nindzsája, ügyeletes boszorkánya, valamint kedvenc palackozott vize, a Szentkirályi Ásványvíz is. Ellátogatott hozzánk Harry Potter és Hermione is.

6 10 d Örömmondó Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Húsvét Húsvét Visszapillantó tükör Örömmondó d 11 Játszóházak Velünk lehettek új barátaink is: a kutyuspingvin ikerpár. Ráadásként velünk volt még a szivárvány,egy Páva és maga Elvis Presley is. Sokunk szavalta el bemutatkozó költeményét is, amit a zsûri plusz pontokban értékelt. Végül mind gyõztesként kerültünk ki. Székfoglaló, kacsintós játék, és földrengésképzés után, a délután fénypontja, a Fánkevõ Verseny következett. Népszerûsége miatt külön gyermek- és felnõtt kategóriában indulhattak a versenyzõk, társaik pedig hangos drukkolással bíztathatták kedvencüket. Ugyanennyi izgalommal vártuk a farsangi tombolahúzás eredményeit is. Mindegyikõnk gazdagodhatott valami kinccsel, amire ránézve, ez a sok játékkal és nevetéssel eltöltött farsangi délután juthat eszünkbe. A farsangi mókázás lezárásaként együtt eljártuk a kacsa táncot is. Köszönet és hála a résztvevõknek és a szervezõknek ezért a délutánért! Fogas Júlia Örömmel számolunk be az elmúlt idõ szak játszóházairól. Adventban Baltazár, a negyedik keleti bölcs kalandjait láthatták a gyerekek árnyjáték formájában. Baltazár a sok segítségre szoruló miatt, nem ér oda Betlehembe a jászolhoz. Hogy hova ér Baltazár Jézus nyomában járva? Épp a kereszt alá. Noha Jézus életét nem is követhette figyelemmel a késedelem miatt, mégis találkozott vele minden egyes megsegített rászoruló képében, így még halála elõtt megkapja azt az ígéretet Jézustól, hogy nem hagyja el õt soha. Aranymondás és énektanulással, játékkal töltöttük a délután fennmaradó részét. Márciusban Pedig a vak Bartímeus történetét elevenítettük meg a gyerekekkel közösen, hömpölyögtünk a tömeggel Jerikó utcáin, lepisszegtük a hangos rikácsoló koldust, majd együtt örültünk vele gyógyulásának. Gyönyörû textil virágokat is készítettek a gyerekek, éppen olyanokat, mint amilyenekre Bartímeus is rácsodálkozhatott miután az Úr meggyógyította. Mert Jézus meg tudja nyitni a beteg szemet, sõt, belsõ lelki látásunkat is meg tudja gyógyítani, hogy észrevegyük õt az élet hétköznapi dolgaiban is. Neki köszönjük meg ezeket az alkalmakat! A jövõben is szeretettel várunk minden gyermeket játszóházainkra! Egyben kér jük a szülõket, hogy használjuk ki az alkalmainkban rejlõ missziós lehe tõ sé - geket: hívogassuk a környezetünkben élõket is, szomszédokat, ovisvagy iskolatársakat!

7 12 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 13 Március 10-én rendhagyó istentisztelet részesei lehettünk. Ellátogattak hozzánk a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon lakói. Victorné Erdõs Eszter Nagytiszteletû Asszony, az otthon vezetõje mutatta be a házat, és annak mûködését. Az Õ munkájának, és a Református Egyháznak kö - szönhetõen 1986-ban egy parasztházban indult el drogos, kallódó fiatalok rehabilitációja, és többszöri költözés után mûködik ma egy új és korszerû, 1 hektáros területen lévõ 35 fõre épült házban. Technikai személyzet nincs, a lakók maguk dolgoznak, látják el saját magukat, és a házat - a munka jó terápiás eszköz. Naponta több egyéni és csoportos terápiás foglalkozás segíti a fiatalokat gondjaik megoldásában. A keresztyén hithez való közelség és elkötelezettség erõs alapot ad a programnak. Vendégeink gitárral kísért énekekkel készültek. Sokunk szíve dobbant nagyot, amikor Ákos: Hello címû dalát énekelte egy 21 éves fiatal. Aztán Molnár János, volt lakó mutatkozott be, és mesélt Visszapillantó tükör A Ráckeresztúri Vendégek életérõl, hányatott sorsáról. Arról, hogy mennyire gyors az a lejtõ, amelyen a drog miatt lecsúszik az ember, és megállni, felkapaszkodni mennyire nehéz. Talán Isten nélkül nem is sikerült volna vallotta, és adott hálát amiért sikerült legyõznie a több évig tartó drogfüggõséget, mely a bûnözésig sodorta. A sikertelen kórházi kezelések után jutott el az otthonba, ahol meggyógyult, és immár 19 éve terápiás munkatársként dolgozik, és mellesleg boldog családapa is. Révbe ért. Istentisztelet után szeretetvendégségre hívtuk a fiatalokat, és bemutattuk a templomot is. Jó volt beszélgetni Velük, látni, hogy van kiút a kallódó fiatalok számára is, kapnak szeretõ támogatást, még ha van, aki visszaesõ is. Az otthon honlapján (www.drogterapia. hu) ezt olvastam: Küldetésünk, hogy a függõségek rabságában szenvedõknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük õket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve õket életüknek eme nehéz szakaszán. Keresztyén meggyõzõdésünkbõl fakadóan küldetésünknek tekintjük, hogy - személyes életünket és példánkat eléjük tárva - a segítségért hozzánk fordulók életében Isten szabadító evangéliuma gyakorlati valósággá váljon. Isten áldása legyen munkájukon! Fódiné Farkas Györgyi Ezek az emberek elpusztíthatatlanok Interjú Térey Jánossal Gyülekezetünk ifjú közösség, ahol kiemelt jelentõséggel bír az új emberek hívogatása, az újonnan csatlakozókkal való gazdagodás. Ennek jegyében mutatjuk be a közösségünkhöz a tavalyi évben csatlakozott Térey Jánost, aki feleségével, Harmath Artemisszel és kisfiukkal, Ágostonnal jár a gyülekezetünkbe. János József Attila- és kétszeres Köztársasági-díjas író. Saját drámáit és mûfordításait egyaránt játsszák a színházak. Alább a Magyar Narancs kultúrrovatába készült interjúból idézünk részleteket. MN: A már negyvenes évei elején is szinte klasszikusként tisztelt, színpadi szerzõként is sikeres Térey Jánossal beszélgettünk a hazafias költészet XXI. századi lehetõségeirõl, a magyar történelmi emlékezetrõl és hárításról, nemsokára megjelenõ új kötetérõl és a Nemzeti Színházról. TJ: A magyar történelmi emlékezet tabuvá teszi azokat a történeteket, amelyekben nem tudja teljes egyértelmûséggel elválasztani a jókat a rosszaktól, amelyeket egyik politikai oldal sem tud felhasználni az önigazolásra; ezért néhányan ferde szemmel néznek azokra, akik ezeket a pártház ostromához hasonlóan zavarba ejtõ pillanatokat örökítik meg. Majdnem mindenki jobban szereti visszahallani versben-drámában a saját véleményét és elõítéleteit, mint termékenyen elbizonytalanodni, nekem a mostani közéleti versreneszánsz erre bizonyíték. A liberális gondolkodás közhelyeit tehetségesen rímbe szedõ makámára ez éppen úgy igaz, mint 1956 és más események sötét oldalainak hazafias kitakarására. Ha házi feladat közéleti verset írni, juszt sem írok ilyesmit. Amit én magyar közönynek hívok, az a kultúr kö zömbösség, a közönség önelégült bot fü lûsége Életút a mûvészet felforgató, szemléletváltoztató igazságaira. A pesti színházcsinálók egy része hajlik arra, hogy olcsó élvezeti cikkekkel helyettesítse a fölkavaró élményt. A nézõk elégedetten mondhassák távozáskor: De jól szórakoztunk! Persze, értem én, fontos, hogy a nép bejöjjön, az õ kíváncsiságuk és az állami szubvenció egyaránt kardinális szempont, mégis. Azzal hízelgek magunknak, hogy a Kazamaták mindenkinek kényelmetlen volt, és ez nem baj. Mostani, frissebb törekvéseim is eléggé nonkonformisták. Tíz éve elég gyakran járok színházba, de szintén nemritkán úgy érzem: kár volt ezt a két órát itt töltenem. Kevés olyan elõadás van, amely mélyen fölzaklat, és a létezés új törvényeire tanít. Van, hogy Münchenig, Bukarestig, de legalábbis Bécsig kéne utazni érte. Az átlag megbízhatóan jó így is: tíz esetbõl egyszer jövök csak ki egy elõadás felénél. Legkevesebbszer ez Alföldi Róbert Nemzetijében fordult elõ velem. Otthonos hely, és nem csupán azért, mert itt játszották a Jeremiást is (Jeremiás avagy Isten hidege a szerk.), vagy mert fordítóként többször is dolgoztam velük. Az épületet hagyjuk, behavazva egész elviselhetõ. Vidnyánszky Attila pedig elhivatott ember, s hogy színházat vezessen, realitás.

8 14 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Életút Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Életút Örömmondó d 15 Amit viszont szívbõl sajnálok, az a mostani együttállás és teremtõ erõ; e pompás társulat, amely szétszóródik hónapokon belül. MN: A kötetbeli Bihar-versek világa hidegnek, reménytelennek, mozdulatlannak tûnik, amúgy is vonzódsz az elhagyatott tájakhoz, a leépülés poéziséhez. A szülõföld az Isten hidegével kapcsolódik össze a Jeremiás avagy Isten hidege címû drámádban is. TJ: Szülõföldem, a hajdani Hajdú vár megye furcsa módon jót is köszönhetett az ország szétaprításának, míg Bihar a trianoni trauma abszolút vesztese volt. Elég csak az egyik legintenzívebben fejlõdõ és kulturálódó színmagyar nagyváros, Nagyvárad odaátra kerülésére gondolni. Hogy ezt világosan lássuk: Csonka-Bihar lett az egyetlen olyan vármegye, amelynek nem volt városa egyetlenegy sem. Berettyóújfalu csak késõbb fejlõdött várossá: amikor Konrád György ott töltötte a gyermekkorát, még aligha volt az. Én a Hajdúság szülötte vagyok; Bihar világa földtanilag, arculatilag és társadalmilag is más, csak közigazgatási okból lettünk egy megyévé, Bihart én kívülrõl nézem. A Hajdúságban létezik egy homokbuckás erdõség, Erdõspusztáknak hívják. Külsõre mintha valahol az Õr ségben lenne, a Vadása-tó környékén. A debrecenieken kívül alig ismeri valaki, nekem viszont elsõ és meghatározó tájélményem. Volt egy szõlõnk, késõbb málnaföldünk a halápi erdõ szélén, a román határ közelében. Nagyon erõsen rögzült bennem, hogy valamiért soha nem mentünk át Romániába, a Partiumba, pedig semmit sem kellett volna külön tenni ezért, elég lett volna egyszer nem leszállni a vonatról. Nem tettük meg soha, nem is tudom, miért. Apámmal nehéz volt utazni, talán úgy volt vele, hogy õ már járt ott, Váradon mintha barátnõje is lett volna legényemberként. Hogy anyám járt-e ott valaha, abban nem vagyok biztos. Apám alighanem nem kockáztatott, járta csak a saját szûk köreit, mint arrafelé az emberek általában. Nem hiszem, hogy a miénknél sokkal brutálisabb román diktatúrától tartott volna, Rákosi alatt volt katona, 56- ban meg nemzetõr. Borzongatóan hideg táj, mondom, miközben nagyon szeretem. Éppen ezért állítom, hogy a sajátjaim nem közéleti versek, sokkal inkább tájversek, amelyekben megjelenik a történelem eróziójának nyoma. A haza földrajzi fogalom is, legyenek pillanatnyi lakói bármilyenek. MN: Nem éppen a történetük teszi számodra is érdekessé ezeket a földrajzi egységeket? TJ: De igen. Nagyon fontos tézise az új könyvemnek, hogy ezek a világok és ezek az emberek elpusztíthatatlanok. Vegyük például Budapestet, amely eddig minden ostroma során elesett, és még mindig a helyén áll. Szemben Berlinnel vagy Varsóval, nem cserélõdött ki az épületállomány háromnegyede. Budapest 1945 után is fõnixként támadt föl, Debrecennek még a címerében is a fõnix szerepel. Erõt ad, különösen alkotóként, hogy most épp egy rosszkedvû ország rosszkedvû fõvárosában élünk, bizonyos területeken mégis erõs szellemi pezsgést érzékelek. Ennek a városnak aránylag fiatal kora ellenére is volt mit elherdálnia a dualizmustól kapott örökségébõl, és volt mit újjáépítenie. Romjai, feltámadásai mindig errõl az örökségrõl tanúskodnak. De nem csak Pesttel van így, a Fürdõhely, futtában címû, a kötetben is szereplõ verset például a Balaton déli partja, Fonyód-Bélatelep magasztos leépülése íratta. Tragikum és megõrzés, megörökítés kettõse, ezek érdekelnek elsõsorban. Ezért és nem másért foglalkoztatnak a katasztrófák, most éppen a vulkánkitörések. Egyik fõ törekvésem húszéves korom óta az emlékállítás volt: az engem érdeklõ alakokról mindig tudni akartam, hová jártak, és mit fogyasztottak ahol mi most ülünk, az a hajdani Víg Agglegény vendéglõ, Babitsnak volt itt az eljegyzési vacsorája -, melyik templomban keresztelték õket. Utóbbi nekem azért is fontos, mert bár templomban engem leginkább ünnepekkor látni, a kálvinizmus számomra mégis megtartó közösség és kulturális hátország. Az ízlés alkalmankénti szigorúságát, puritanizmusát és az írás egy általam napi rendszerességgel gyakorolt, teljesen irracionális tevékenység spirituális támogatását jelenti. A líra József Attila számára logika, de hétköznapi ember szemében a szépírás, valljuk be, logikailag bajosan megokolható tevékenység; nehéz belátnia, tulajdonképpen mi értelme, pláne haszna lehet bármiféle transzcendens elemnek. Akárhogy is, a mûvészet iránti érdeklõdésemnek mindig marad egy amolyan lokális dimenziója. A képzeletem is ilyen, elõször a helyek rendezõdnek be a fejemben akkor is, ha drámát írok, aztán népesülnek karakterekkel. És bár izgat a környezetem, mégsem vagyok kisrealista szerzõ. MN: Miért idegenkedsz a közéleti költészettõl vagy az elnevezéstõl -, ha a legapróbb köztörténésekre is reflektálsz alkalomadtán, az Asztalizene címû drámádban vagy a Protokollban szinte napra-órára meg lehet mondani az utalásokból, a közelmúlt melyik pillanatában játszódnak az események. TJ: Azt nem szeretem, amikor a szellem embere a mindenkori kormányzathoz képest határozza meg magát, a jelenlegi vagy valamelyik elõzõ miniszterelnökhöz fûzõdõ viszonya lesz a platformja, és ebbõl kiindulva ír verset vagy bármi mást. A szellem birodalmában nem regnálhatnak politikusok vagy pártvezérek. Egyetlen sort sem írhatok azért, mert szeretem vagy utálom emezt vagy amazt a pártot, vagy azért, hogy az elvbarátaimkollégáim elégedettek legyenek velem. Ha nagyon fontos egy író számára a miniszterelnöke, könyvet érdemes írnia róla. A vezércikkek harmadnapra senkit sem érdekelnek. Én többnyire kicsit már aznap is unom õket. Politikus neve valamiért manapság egyszerûen nem fér versbe. Adynak komoly politikai vénája volt, és valahogy elfért a versében gróf Tisza István, akit vad, geszti bolondnak, gyújtogató, csóvás embernek nevezett. Az a József Attila-sor, hogy Zúgj, erdõ elvtárs! Szinte csikorgok egy zseniális marhaság, amelynek azonban letaglóz az ereje. Gye-

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.)

Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.) Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 4. szám 2011. október A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Karácsonyi kilátások és kiáltások Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az uralom az õ vállán lesz. Ézsaiás 9:5.

Karácsonyi kilátások és kiáltások Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az uralom az õ vállán lesz. Ézsaiás 9:5. Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 5. szám 2011. december A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA 2010. 2. szám Ébredjetek, mert Isten úgy szeret! Ha idős, hívő reformátusokkal beszélgetünk, gyakran előtör belőlük a vágy, hogy bárcsak adna Isten

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS HÍRLEVÉL

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS HÍRLEVÉL KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS HÍRLEVÉL 2010. tavasz XIV. évfolyam 1. szám Ady Endre: A szép Húsvét Odukat és kriptákat pattant S bús árkokig leér a szava: Ilyen a Húsvét szent tavasza S ilyen marad. Miért tudjon

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. október 31. Reformáció XVI. évfolyam 4. szám Vallástétel Jézusról Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

FAS O RI HARANGSZÓ. www.fasor.hu. A Budapest-Fasori Református Egyházközség hírmondója. Újfolyam 59. szám 2015. március

FAS O RI HARANGSZÓ. www.fasor.hu. A Budapest-Fasori Református Egyházközség hírmondója. Újfolyam 59. szám 2015. március FAS O RI HARANGSZÓ 1 www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség hírmondója Újfolyam 59. szám 2015. március Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Pál apostol nyomában

Pál apostol nyomában országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 30. szám 2005. július 24. Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap Ára: 164 Ft Istentiszteleteik végén felváltva éneklik a székely és a magyar Himnuszt. f Délvidékre

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Nagy Karácsonyi Témák. Remény Öröm Békesség Szeretet. Simon András: Élet adatott nekünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Nagy Karácsonyi Témák. Remény Öröm Békesség Szeretet. Simon András: Élet adatott nekünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. december XVII. évfolyam 6. szám Advent eljövetel. A kereszténységben az advent-karácsonyi ünnepkör és a hozzá kapcsolódó gondolkodás

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású tervekkel és díszpolgár avatással

40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású tervekkel és díszpolgár avatással MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye IX. évfolyam 3. szám 2009. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu 40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen evangélikus hetilap 73. évfolyam, 5. szám 2008. február 3. Ötvened vasárnap (Esto mihi) Ára: 199 Ft Létezik egy olyan, nem csupán a Déli Egyházkerületet, de az egész egyházat érintõ»nõi ügy«, amelyet nagyon

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben