E számunk tartalmából Húsvéti idõszámítás (Lelkipásztori üzenet) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E számunk tartalmából Húsvéti idõszámítás (Lelkipásztori üzenet) 1"

Átírás

1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 9. évfolyam 1. szám Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Húsvéti idõszámítás a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. 2 Kor. 5,17. Ebben az évben különös módon egybeesik a nyári idõszámítás kezdete a húsvét ünnepével. Ilyenkor egy órával kevesebbet alszunk, mert hivatalosan hajnali ket tõkor, legkésõbb másnap reggel elõre tekerjük a mutatókat és átállítjuk a digitális készülékeket. Érvek és ellenérvek sokaságát hallhatjuk arról, hogy gazdaságos, takarékos-e, és ha igen menynyire ez az változás. Az biztos, hogy a nyári idõszámítás szerinti hónapokban késõbb sötétedik, és ez nemcsak azért jó, mert tovább lehet dolgozni, hanem azért is, mert ha tovább van világos, az jobb kedvre deríti az embert. Idén nagyon vártuk is már ezt a váltást, mert sokáig úgy tûnt, tél Tábornok ideiglenesen hazánk földjén állomásozó csapatai öröklakást kaptak nálunk. A húsvét sokak szemében csak a tavasz ünnepe. A természet kezd újjáéledni, a fák rügyeznek, a madarak csiripelni kezdenek, ott van az asztalon az újhagyma és a retek, és még a tojás is az élet megelevenedését szimbolizálja. De hogyan E számunk tartalmából Húsvéti idõszámítás (Lelkipásztori üzenet) 1 B VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Adventi halászlé a Svábhegyen 4 (Kis)gyerekes adventi együttlét 6 Majdnem Betlehemes 8 Farsangi mulatság a Svábhegyen 9 Játszóházak 11 A Ráckeresztúri Vendégek 12 B ÉLETÚT Ezek az emberek elpusztíthatatlanok 13 B ÚTRAVALÓ Hívogató a nyári gyülekezeti hétre ban újra Csillagpont! 19 Egyszerûen csak segítünk 23 A Svábhegyi Református Egyházközség Zárószámadása 28 A Svábhegyi Református Egyházközség Költségvetése 32 B OLVASÁSRA AJÁNLJUK 40

2 2 d Örömmondó Útravaló Húsvét Húsvét Útravaló Örömmondó d 3 gondolkodjunk mi, keresztyének a húsvét ün nepérõl? Pál apostol az 1 Korinthus 15, ban a következõket írja: Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bûneitekben vagytok. Sõt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Számunkra a feltámadás ünnepe ezért a kozmikus tavaszt jelenti. Ugyanis Jézus feltámadása az elsõ zsengéje az új teremtésnek. Mióta Jézus feltámadt tudjuk, hogy vége az örök télnek, és közeledik a nyár. Jézus feltámadása ezért lett a világtörténelem fordulópontja. Az Õ feltámadásával megtört a halál ereje, és világosságra jött az elmúlhatatlan élet. Jézus feltámadásával megkezdõdött az újjáteremtés munkája. Jézus feltámadása nem egy fogalom, nem egy mítosz, nem a természet megújulásának megjelenítése a keresztyén köntösben, és nem is a meghaló és feltámadó istenekrõl szóló legendák egyike. Nem! Jézus feltámadása egy valós történelmi esemény, amellyel új idõszámítás vette kezdetét. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Néhány napja alig harminc centirõl leesett az órám, és megállt. Hiába ráztam, hiába tekergettem, nem mozdultak meg a mutatók. Nagypénteken a tanítványok és a vasárnap hajnalban a sírhoz sietõ aszszonyok órája is megállt, s számukra azt a percet mutatta, ahol megállt az idõ: ahol Jézus meghalt a kereszten. Õk csak idáig jutottak el. Húsvét nélkül ilyen tragikusan megállt órákat szorongat az ember. Húsvét nélkül csak múlt van, de nincs jövõ. Húsvét nélkül szorongó mozdulatlanság van, amelyikben minden a halál pillanatára emlékeztet. Ha nagypéntekkel fejezõdik be Jézus története, akkor valóban Pál apostolnak van igaza: hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Nagypéntek órája azt mutatja, hogy az erõszak, a bûn, a halál erõsebb mint az élet, mint a szeretet. Ha csak idáig lehet eljutni, akkor mi értelme van hinni, szeretni, áldozatot vállalni? Ha nagypéntekkel befejezõdik Jézus története, akkor a keresztyénség órája is egy letûnt idõt jelez csupán. Csupán arról beszél, aki volt és nem arról, aki van, és aki lesz. Ám a feltámadott új idõt mutat! Õ él. Õ ma is azokhoz megy el, akiknek az órája valami miatt megállt, akiknek az élete megakadt, és nem tudnak tovább jutni. A feltámadott nem ment el Pilátushoz, nem hívta ki isteni erejével a fõpapok rémületét, s nem jelent meg Jeruzsálem utcáin, hogy félelmet keltsen a rossz lelkiismeretû tömegben, amely feszítsd meg -et kiáltott. De találkozott azokkal, akik nélküle nem tudtak volna újat kezdeni. Újat és mást mint ami a régi volt. Az Õ jelenléte ma is onnan mozdít ki minket, ahol megállt számunkra az idõ. Vannak akiknél ott állt meg az óra, ahol valakit elveszítettek a szeretteik közül. Lehetnek olyanok, akiknél egy sértõ szó miatt örökre szétszakadtak a legszorosabb emberi szálak is. Akármennyi idõ telt is el, mégis ott állt meg az óra. Másokat más csapás vagy csalódás érhetett. S attól kezdve mintha megállt volna minden. Nem tudtak elõbbre haladni, továbblépni, pedig érezték, hogy az idõ azért múlik, sõt könyörtelenül el is múlik. De az óráinkat mi nem tudjuk újra elindítani. Ehhez húsvét kell! Pál apostol idézetként kiragadott szavai is így alkotnak egész mondatot: Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. A hét elsõ napján Krisztus új éle tre, új idõre mozdította meg a megállt órákat. Nem véletlenül kezdõdik így az evangéliumi beszámoló: Szombat elmúltával, a hét elsõ napjának hajnalán (Máté 28,1.) Jézus feltámadásával véget ért az ószövetségi szombat, a bûn alá rekesztettség, a törvény korszaka. Azóta a hét elsõ napja piros betûs ünnepként áll a naptárainkban. Mert Jézus a nyolcadik, vagyis az elsõ napon támadt fel a halálból! Ennek jelképes értelme is van. Jézus feltámadásával valami új kezdõdött el, valami, ami nem hasonlítható a régi teremtés folyamataihoz. A hetedik nap az elsõ teremtés végét jelentette, a nyolcadik nap az új teremtés kezdetét. A hét azóta is vasárnappal, az Úr napjával kezdõdik. Mintha jelezné, hogy itt új idõ, új teremtés indul el. Ha a bezárt ajtókon belül megjelent, hogyne menne el oda ahol várják keresik Õt. S mert Õ él, ezért a vasárnap nem csak egy új hétnek az indulása, nem csak munkaszüneti nap, hanem örömhír: Jézus feltámadásával egy olyan új idõszámítás vette kezdetét, amely nem ér véget soha. Egy olyan új korszak kezdõdött az egész univerzum életében, amely nem fejezõdik be október utolsó vasárnapján, amikor egyébként úgymond visszaállunk a téli idõszámításra. Jézus Krisztus golgotai kereszthalálával ugyanis végleg diadalt aratott minden, az életünket tönkre tevõ erõ és hatalom felett. Legyõzte a bûnt, az ördögöt és a kárhozat erõit is. Ahogy az Ige írja: A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mennyire megragadó az a jelenet a Passió c. filmben, amikor a keresztet hordozó, vérzõ és botladozó Jézus keservesen kínlódó anyjával találkozik, s csak ennyit mond neki: Anyám, nézd, most mindent újjá teszek. Igen, a keresztyén teológia kezdettõl fogva az új teremtés napjának hívja a húsvét napját, VOLTAM VAGYOK Voltam elgurult drahma, voltam elveszett bárány, porban s tövis közt hagyva. A MESTER így talált rám, s vagyok most meglelt drahma, vagyok megtalált bárány. FÜLE LAJOS mert Jézus új kezdetet ad a bûn által elvesztett emberi életnek. Jézus feltámadása tehát nem maradt nyomtalan a történelemben. Hatalmas a széle annak a kráternek, ami azt bizonyítja, hogy valamikor becsapódott egy bomba a jelenlegi világkorszakba és elindította azt a folyamatot, ami az új ég és új föld létrejöttével fog kiteljesedni. Jézus valóban feltámadt a halálból, és amilyen biztos Jézus feltámadása, olyan biztos az újjáteremtés reménységének ígérete is! Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. ahogyan János apostol írja. Vége a télnek, tavasz van már, és közeledik a nyár. A böjti idõszak, a nagyhét mindig jó lehetõség az Isten elõtti önvizsgálatra. Annak végiggondolására, hogy vajon mi tényleg Krisztusban vagyunk-e már? Bûneink felismerése, megvallása, az Õ kereszthalála érdeméért elnyerhetõ isteni bocsánat elfogadása által kapcsolatba kerültünk-e már Krisztussal? S vajon igeolvasás, imádság, a testvéri közösség gyakorlás és a szolgálat által növekedünk-e Õbenne? Ha igen, akkor minden körülmények között az örök húsvéti idõszámítás szerint élhetünk. Berta Zsolt lelkipásztor

3 4 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 5 Adventi halászlé a Svábhegyen A jótékonysági vacsora bevételébõl szegényeket segítettek meg karácsony elõtt Talán beleférsz még az ötszáz adagba fogadják viccelõdve egyik éppen megérkezõ polgártársukat ezüstvasárnap a svábhegyiek a Jókai agora mellett álló katonai sátor elõtt kígyózó sorban. Türelmesen és jókedvûen várnak az emberek, akik az újra hagyománnyá vált jótékonysági karácsonyi hallévacsorára érkeztek a svábhegyi Jókai iskola és a Szent László plébánia temploma elõtti parkba, december 16-án, advent harmadik vasárnapján. Ha advent, akkor a budai Svábhegyen már negyedik éve halászlét fõznek. Visszapillantó tükör Régi, a két világháború közötti idõbõl felelevenített szokás ez. Béres L. Attila, a helyi református gyülekezet tagja figyelt fel rá, amikor egy cikken dolgozott a közösség újságja számára. Akkor beszélt róla neki az interjúalany. Olyan szép kezdeményezés volt ez, hogy érdemes lenne feleleveníteni gondolta a férfi, aki az Istentõl kapott indíttatásként élte meg ezt az ötletet. Ennek megfelelõ lelkesedéssel szervezte meg elõször a jótékonysági karácsonyi hallévacsorát. Az idén pedig már negyedik alkalommal a helyi katolikus és református gyülekezet, Évrõl évre többen vesznek részt a karácsony elõtti jótékonysági hallévacsorán a Hegyvidéki Önkormányzat és a szponzorok (FH Gasztro Kft., CBA Príma Kft., László Pékség) segítségével. Nem volt könnyû az indulás. A természet mindjárt az elején próbára tette Béres L. Attilát és társait: mínusz tizennyolc fokos hideg volt a hallévacsora napján, és mellé óriási szél, így különösen gondot okozott a sátorállítás. A cövekek elhajlottak, ezért lyukakat kellett fúrni a földbe, hogy rögzíteni tudjuk a sátrat. De ez sem volt elég, betonvasakra is szükségünk volt a nagy szél miatt meséli az idõ által megszépített emlékeket lelkesen az ötletgazda. A fagyban a gázpalackok is felmondták a szolgálatot, ezért egy közeli raktárépületbe húzódva kellett megfõzni a vacsorát. Az idén jó idõ van, az emberek ráérõsen álldogálnak a sorban, és óvatosan kortyolgatják a forralt borukat. A két helyi egyházközség vezetõje, Berta Zsolt református lelkész és Kocsis István plébános közöttük járkál, és köszöntgetik híveiket, mindenkivel váltva pár szót. Hasonlóan tesz Fonti Krisztina, a Hegyvidéki Önkormányzat alpolgármestere is. Aki helyben szeretné megenni a halászlevet, a 426. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapat által állított sátorba húzódik, ahol az asztalok mellett családias hangulatban falatoznak és beszélgetnek az emberek. Négy évvel ezelõtt még háromszáz adaggal készültek a szervezõk, bár ez a szám már akkor is kevésnek bizonyult. Utána kellett fõzni a kedvelt karácsonyi ételbõl, így végül több mint háromszázötven adag fogyott el akkor. Most ötszáz tányérra valót készítettek a lébõl, amibõl négyszázat elvitelre, százat helyben fogyasztásra szántak. A kezdeményezés célja a hegyvidékiek lokálpatriotizmusának erõsítése mellett a két keresztény gyülekezet látókörében élõ Visszapillantó tükör szegények megsegítése. Ezért az adagonként befolyt hatszáz forintokból kisnyugdíjasokat és nagycsaládosokat támogatnak elsõsorban. Mert Budahegyvidéken a közvélekedéssel ellentétben nem csak gazdagok élnek hangsúlyozza Béres L. Attila, majd hozzáteszi: Adni jó, és aki ad, maga is felüdül! A jótékonysági karácsonyi hallévacsora az adakozók közösségeinek, gyülekezeteinek erõsítésére, a karácsonyvárás kifejezésére, a szeretet átadására is kiváló alkalom. Jó lenne, ha minél több helyen lennének hasonló kezdeményezések! Szöveg: Kiss Sándor Fotók: Sárközy György A jótékonysági karácsonyi hallé va csoráról szóló beszélgetés szerkesztett változatát a Kossuth rádióban a református rádiómûsor december 26-i, szerda délután 13 óra 30 kor kezdõdött Tebenned bíztunk eleitõl fogva adásába n adták le. Visszahallgatható az mr1.hu honlap hangtárából. A Polgárportálon is megjelent egy cikk: adventi-halaszle-a-svabhegyen ELVÉGEZTETETT (Ján 19,28-30.) A keresztet már Jézus elfogadta. Aztán kimondta: Elvégeztetett. Világmegváltás. Szikla ez a szó. Építsd rá hittel üdvösségedet! SIKLÓS JÓZSEF

4 6 d Örömmondó Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Húsvét Húsvét Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Örömmondó d 7 (Kis)gyerekes adventi együttlét Elõadja: az eg yik ifjú g yülekezti tag. Lejeg yezte, valamint zárójeles megjegyzésekkel ellátta: az édesanya Anya már a délelõttöt sem jól kezdte, amikor nem adott nekem harmadszor is a sütibõl, pedig tele volt a tepsi, jól láttam. A pult szélébe kapaszkodva és a fiók fogantyúján egyensúlyozva a szemem pont a tepsi szélével volt egyvonalban. A délutáni alvás után aztán szépen dobozba csomagolta az egészet sajnos, mind belefért! és nógatni kezdte a családot, hogy ne mindig mi legyünk az utolsók. Ezt aztán végképp nem értettem: nem akkor a legjobb érkezni, ha már mindenki ott van? Nem szeretek várni a barátaimra. Szerencsére majdnem mind ott voltak: Fódi Hanna, Kóti Csongor, Falus Gergõ. Falus Sári és Osváth Árpi hiányoztak, de voltak ketten nálunk is kisebbek: Parti Benjámin és Térey Ágoston. A második kellemes meglepetés az volt, hogy anya kirakta a közös asztalra a sütis dobozt! Na végre! Zsolt bácsi beszélt a legtöbbet (= vezette az alkalmat), de ez nem volt baj, mert amikor nem így volt, minden felnõtt és gyerek egyszerre beszélt. Aztán a fel nõttek elkezdtek énekelni, itt nagyon figyeltem, mert szép volt. Utána elsõként anya olvasott fel, azt hittem, jó kis mese lesz, ehelyett valami teremtésrõl szóló szöveg volt, amit ráadásul egy katolikus szerzetes (Henri Boulad SJ) írt! Ekkor már támadtak halvány rossz sejtelmeim a délután kimenetével kapcsolatban. Ezután a sorrendet lehet, hogy kicsit keverni fogom, elvégre voltak ott más, érdekesebb dolgok is. Épp kezdtem volna elmerülni a kölesgolyós tálban, amikor Berta Bogi zongorázni, Fódi Kamilla pedig énekelni kezdett, és itt át kellett adnom a tálat valakinek, mert ez olyan szép volt, mint amit egyszer egy igazi koncerten hallgattunk. Utána Zsolt bácsi olvasott fel, ez állítólag vicces volt, legalábbis a felnõttek mind nevettek. (Adrian Plass: Egy kegyes kétbalkezes naplója) Én a barátaimmal inkább megnéztem, van-e valami érdekes cuccuk a tökmagoknak, de csak csupa babás, zörgõ vacakjuk volt, amilyenekkel mi már RÉG nem játszunk. Ezután Bordás Máté furulyázott, rögtön el is határoztam, hogy mától én is furulyázni fogok tanulni. Ezt azonnal közölnöm kellett anyával, azt hittem örül majd, de csak leintett, hogy maradjak csendben. De a furulya az nagyon jó kis hangszer, fõleg, ha én is úgy fogok játszani rajta, mint Máté, ami tuti fix. Furulyán játszott Harmath Artemisz néni is, Ágoston mamája, aztán megtanította az Aranyszárnyú angyal kezdetû éneket. Ez azért volt jó egyrészt, mert elképzeltem, ahogy az angyal szárnya bevilágította az eget, és körülötte kicsit rózsaszínes-szivárványos volt minden, és a pásztorok meg elõször féltek, aztán meg örültek és alig várták, hogy láthassák a Kisbabát. A dallama legalább olyan szép volt, mint az a bizonyos aranyszárny. Végre Berta Kati néni volt az, akinek a meséjére nekünk is érdemes volt odafigyelni (Kornelia Grzywa: Karácsonyi történetek a kicsi csillagról), úgyhogy lehet, hogy mégis inkább csillag leszek, nem furulyás. Õt megint Zsolt bácsi felolvasása követte a vicces könyvbõl, de minket az foglalt le, hogy Gergõ kivívja-e (a sokadik) keksz megkóstolásának jogát. Mint kiderült, igen, így nyugodtan folytatódhatott a felolvasás, Gergõ részérõl pedig az elégedett majszolás, amitõl mi is mind felvidultunk a barátaimmal. A végére már nagyon elálmosodtam, elfárasztott a hosszú mûsor és a gondolkodás, mi is legyek. Este anyáék megdicsértek minket, amiért (aránylag) jól viseltük magunkat a testvéreimmel. Álmomban az aranyszárnyú angyal furulyaszó kíséretében kekszes tálon szánkózott Betlehembe. Nagy Villõ

5 8 d Örömmondó Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Húsvét Húsvét Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Örömmondó d 9 Majdnem Betlehemes Farsangi mulatság a Svábhegyen Betlehemesnek indult, mint már 5-6 éve minden novemberben. A gyerekek is lelkesen várták, remélték. Már a szereposztással is nagyjából meg voltunk, amikor elakadt a szokásos menet, különbözõ emberi és nem emberi tényezõkbõl kifolyólag látszott, hogy ez a betlehemes valahogy nem fog összejönni. Kicsit aggódtam, mikor eléjük kellett állnom, hogy Ne haragudjatok, sajnálom, hogy már energiát, idõt fektettek bele, mégis mûsor változás lesz! De a gyerekek csodálatosak! Maximálisan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, egy pillanat alatt szerte oszlott minden félelmem, mert záporoztak a felajánlások : ki, milyen hangszeren és mit játszott az iskolai hangversenyen, mit szavalt a bemutatókon, milyen karácsonyi történetet olvasott, amit szívesen megosztana a gyülekezettel. Már ezt a pillanatot is a gyerekek részérõl tett bizonyságtételnek éltem meg. Szívesen, lelkesen osztják meg a gyülekezettel és viszik Isten elé élményeiket, tudásukat. Pillanatok alatt összeállt a kis mûsor, szinte nyesegetni kellett a sok lelkes elõadót! Még nagyobb öröm volt számomra, hogy többen kamarázni szerettek volna. Így született meg az Osváth Lányok és a Nyírádi Lányok együtt verselése, valamint a Maya-Bogi és a Kamilla-Bogi duó is. A már jól ismert dalok olykor önállóan, olykor angyali csengõszóval, de volt, hogy Barnus gitárkíséretével hangzottak el. Sokoldalúságukról tanuskodik, hogy volt, aki énekelt, és verselt is (Kamilla), Soma pedig egy komoly (de vidám) könyvrészletet olvasott fel. Többen kérdezték is utána: Hányadikos ez a fiúcska, hogy ilyen szépen olvas? Szépen olvastak, verseltek, énekeltek, zongoráztak, fuvoláztak és gitároztak. Mert szép a lelkük. Ott a Templomban a lelkes, de megilletõdött gyermekeket bíztatva gondoltam újra, hogy ez tényleg egy bizonyságtétel részükrõl. Nem voltak kevésbé lelkesek a Kálvin János Idõsek Otthonában tartott karácsonyi alkalmon sem. Az idõsekkel való találkozás (többen a templomi Idõsek Karácsonyán is elõadták mûsorszámukat), és szeretettel készített mûsor már számukra is szerves részét képezi az adventi idõszak lezárásának, a karácsonyi ajándékozásnak. Mert nemcsak mi viszünk ilyenkor ajándékba mûsort, de a Lakók is kifejezik a gyerekek iránti szeretetüket, hálájukat valami kis aprósággal, no meg rengeteg köszönõ szóval. Hálás szerep az enyém, és ezt nem is tagadom. Én zsebelem be a dicsõség nagy részét, pedig nem engem illet. Mert az érdemi munka nem az enyém: Isten adta nekünk ezeket a kedves, lelkes, tálentumokkal megáldott gyerekeket, a szülõk pedig maximálisan segítségemre vannak mindenben a készülõdés során. Teljes mértékben csapatmunka tehát, én csak évrõl-évre összerántom õket. Köszönet tehát ezúton is fõképpen a gyerekeknek, de mindenképpen a szülõknek, és a technikai háttérnek is! És a dicsõség az Úré! Február 17-én rendeztük meg a gyülekezeti farsangot. Ezt a kellemes szombat délutánt a jelmezbe öltözés és az igei köszöntés után, a tavalyi mulatság felelevenítésével kezdtük meg. Ez kellõképp megalapozta a hangulatot. A szobros játék és az élõ csomó kibogozása után következett a délután várva várt programja, a jelmezverseny. A háromtagú zsûri elõtti kifutón bemutatkozott nekünk a Cirkusz- család a bohóccal, az énekesnõvel, a jósnõvel, a varázslóval, és a boszorkányokkal a Vásárhelyi család megformálásában. Megismerhettük egy ornitológus házaspárt (Osváthékat), akik kolibrijüket, pintyüket (?), sõt a mókusukat is elhozták magukkal. Bemutatkozott rajtuk kívül a gyülekezet nindzsája, ügyeletes boszorkánya, valamint kedvenc palackozott vize, a Szentkirályi Ásványvíz is. Ellátogatott hozzánk Harry Potter és Hermione is.

6 10 d Örömmondó Visszapillantó ÚTRAVALÓ tükör Húsvét Húsvét Visszapillantó tükör Örömmondó d 11 Játszóházak Velünk lehettek új barátaink is: a kutyuspingvin ikerpár. Ráadásként velünk volt még a szivárvány,egy Páva és maga Elvis Presley is. Sokunk szavalta el bemutatkozó költeményét is, amit a zsûri plusz pontokban értékelt. Végül mind gyõztesként kerültünk ki. Székfoglaló, kacsintós játék, és földrengésképzés után, a délután fénypontja, a Fánkevõ Verseny következett. Népszerûsége miatt külön gyermek- és felnõtt kategóriában indulhattak a versenyzõk, társaik pedig hangos drukkolással bíztathatták kedvencüket. Ugyanennyi izgalommal vártuk a farsangi tombolahúzás eredményeit is. Mindegyikõnk gazdagodhatott valami kinccsel, amire ránézve, ez a sok játékkal és nevetéssel eltöltött farsangi délután juthat eszünkbe. A farsangi mókázás lezárásaként együtt eljártuk a kacsa táncot is. Köszönet és hála a résztvevõknek és a szervezõknek ezért a délutánért! Fogas Júlia Örömmel számolunk be az elmúlt idõ szak játszóházairól. Adventban Baltazár, a negyedik keleti bölcs kalandjait láthatták a gyerekek árnyjáték formájában. Baltazár a sok segítségre szoruló miatt, nem ér oda Betlehembe a jászolhoz. Hogy hova ér Baltazár Jézus nyomában járva? Épp a kereszt alá. Noha Jézus életét nem is követhette figyelemmel a késedelem miatt, mégis találkozott vele minden egyes megsegített rászoruló képében, így még halála elõtt megkapja azt az ígéretet Jézustól, hogy nem hagyja el õt soha. Aranymondás és énektanulással, játékkal töltöttük a délután fennmaradó részét. Márciusban Pedig a vak Bartímeus történetét elevenítettük meg a gyerekekkel közösen, hömpölyögtünk a tömeggel Jerikó utcáin, lepisszegtük a hangos rikácsoló koldust, majd együtt örültünk vele gyógyulásának. Gyönyörû textil virágokat is készítettek a gyerekek, éppen olyanokat, mint amilyenekre Bartímeus is rácsodálkozhatott miután az Úr meggyógyította. Mert Jézus meg tudja nyitni a beteg szemet, sõt, belsõ lelki látásunkat is meg tudja gyógyítani, hogy észrevegyük õt az élet hétköznapi dolgaiban is. Neki köszönjük meg ezeket az alkalmakat! A jövõben is szeretettel várunk minden gyermeket játszóházainkra! Egyben kér jük a szülõket, hogy használjuk ki az alkalmainkban rejlõ missziós lehe tõ sé - geket: hívogassuk a környezetünkben élõket is, szomszédokat, ovisvagy iskolatársakat!

7 12 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 13 Március 10-én rendhagyó istentisztelet részesei lehettünk. Ellátogattak hozzánk a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon lakói. Victorné Erdõs Eszter Nagytiszteletû Asszony, az otthon vezetõje mutatta be a házat, és annak mûködését. Az Õ munkájának, és a Református Egyháznak kö - szönhetõen 1986-ban egy parasztházban indult el drogos, kallódó fiatalok rehabilitációja, és többszöri költözés után mûködik ma egy új és korszerû, 1 hektáros területen lévõ 35 fõre épült házban. Technikai személyzet nincs, a lakók maguk dolgoznak, látják el saját magukat, és a házat - a munka jó terápiás eszköz. Naponta több egyéni és csoportos terápiás foglalkozás segíti a fiatalokat gondjaik megoldásában. A keresztyén hithez való közelség és elkötelezettség erõs alapot ad a programnak. Vendégeink gitárral kísért énekekkel készültek. Sokunk szíve dobbant nagyot, amikor Ákos: Hello címû dalát énekelte egy 21 éves fiatal. Aztán Molnár János, volt lakó mutatkozott be, és mesélt Visszapillantó tükör A Ráckeresztúri Vendégek életérõl, hányatott sorsáról. Arról, hogy mennyire gyors az a lejtõ, amelyen a drog miatt lecsúszik az ember, és megállni, felkapaszkodni mennyire nehéz. Talán Isten nélkül nem is sikerült volna vallotta, és adott hálát amiért sikerült legyõznie a több évig tartó drogfüggõséget, mely a bûnözésig sodorta. A sikertelen kórházi kezelések után jutott el az otthonba, ahol meggyógyult, és immár 19 éve terápiás munkatársként dolgozik, és mellesleg boldog családapa is. Révbe ért. Istentisztelet után szeretetvendégségre hívtuk a fiatalokat, és bemutattuk a templomot is. Jó volt beszélgetni Velük, látni, hogy van kiút a kallódó fiatalok számára is, kapnak szeretõ támogatást, még ha van, aki visszaesõ is. Az otthon honlapján (www.drogterapia. hu) ezt olvastam: Küldetésünk, hogy a függõségek rabságában szenvedõknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük õket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve õket életüknek eme nehéz szakaszán. Keresztyén meggyõzõdésünkbõl fakadóan küldetésünknek tekintjük, hogy - személyes életünket és példánkat eléjük tárva - a segítségért hozzánk fordulók életében Isten szabadító evangéliuma gyakorlati valósággá váljon. Isten áldása legyen munkájukon! Fódiné Farkas Györgyi Ezek az emberek elpusztíthatatlanok Interjú Térey Jánossal Gyülekezetünk ifjú közösség, ahol kiemelt jelentõséggel bír az új emberek hívogatása, az újonnan csatlakozókkal való gazdagodás. Ennek jegyében mutatjuk be a közösségünkhöz a tavalyi évben csatlakozott Térey Jánost, aki feleségével, Harmath Artemisszel és kisfiukkal, Ágostonnal jár a gyülekezetünkbe. János József Attila- és kétszeres Köztársasági-díjas író. Saját drámáit és mûfordításait egyaránt játsszák a színházak. Alább a Magyar Narancs kultúrrovatába készült interjúból idézünk részleteket. MN: A már negyvenes évei elején is szinte klasszikusként tisztelt, színpadi szerzõként is sikeres Térey Jánossal beszélgettünk a hazafias költészet XXI. századi lehetõségeirõl, a magyar történelmi emlékezetrõl és hárításról, nemsokára megjelenõ új kötetérõl és a Nemzeti Színházról. TJ: A magyar történelmi emlékezet tabuvá teszi azokat a történeteket, amelyekben nem tudja teljes egyértelmûséggel elválasztani a jókat a rosszaktól, amelyeket egyik politikai oldal sem tud felhasználni az önigazolásra; ezért néhányan ferde szemmel néznek azokra, akik ezeket a pártház ostromához hasonlóan zavarba ejtõ pillanatokat örökítik meg. Majdnem mindenki jobban szereti visszahallani versben-drámában a saját véleményét és elõítéleteit, mint termékenyen elbizonytalanodni, nekem a mostani közéleti versreneszánsz erre bizonyíték. A liberális gondolkodás közhelyeit tehetségesen rímbe szedõ makámára ez éppen úgy igaz, mint 1956 és más események sötét oldalainak hazafias kitakarására. Ha házi feladat közéleti verset írni, juszt sem írok ilyesmit. Amit én magyar közönynek hívok, az a kultúr kö zömbösség, a közönség önelégült bot fü lûsége Életút a mûvészet felforgató, szemléletváltoztató igazságaira. A pesti színházcsinálók egy része hajlik arra, hogy olcsó élvezeti cikkekkel helyettesítse a fölkavaró élményt. A nézõk elégedetten mondhassák távozáskor: De jól szórakoztunk! Persze, értem én, fontos, hogy a nép bejöjjön, az õ kíváncsiságuk és az állami szubvenció egyaránt kardinális szempont, mégis. Azzal hízelgek magunknak, hogy a Kazamaták mindenkinek kényelmetlen volt, és ez nem baj. Mostani, frissebb törekvéseim is eléggé nonkonformisták. Tíz éve elég gyakran járok színházba, de szintén nemritkán úgy érzem: kár volt ezt a két órát itt töltenem. Kevés olyan elõadás van, amely mélyen fölzaklat, és a létezés új törvényeire tanít. Van, hogy Münchenig, Bukarestig, de legalábbis Bécsig kéne utazni érte. Az átlag megbízhatóan jó így is: tíz esetbõl egyszer jövök csak ki egy elõadás felénél. Legkevesebbszer ez Alföldi Róbert Nemzetijében fordult elõ velem. Otthonos hely, és nem csupán azért, mert itt játszották a Jeremiást is (Jeremiás avagy Isten hidege a szerk.), vagy mert fordítóként többször is dolgoztam velük. Az épületet hagyjuk, behavazva egész elviselhetõ. Vidnyánszky Attila pedig elhivatott ember, s hogy színházat vezessen, realitás.

8 14 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Életút Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Életút Örömmondó d 15 Amit viszont szívbõl sajnálok, az a mostani együttállás és teremtõ erõ; e pompás társulat, amely szétszóródik hónapokon belül. MN: A kötetbeli Bihar-versek világa hidegnek, reménytelennek, mozdulatlannak tûnik, amúgy is vonzódsz az elhagyatott tájakhoz, a leépülés poéziséhez. A szülõföld az Isten hidegével kapcsolódik össze a Jeremiás avagy Isten hidege címû drámádban is. TJ: Szülõföldem, a hajdani Hajdú vár megye furcsa módon jót is köszönhetett az ország szétaprításának, míg Bihar a trianoni trauma abszolút vesztese volt. Elég csak az egyik legintenzívebben fejlõdõ és kulturálódó színmagyar nagyváros, Nagyvárad odaátra kerülésére gondolni. Hogy ezt világosan lássuk: Csonka-Bihar lett az egyetlen olyan vármegye, amelynek nem volt városa egyetlenegy sem. Berettyóújfalu csak késõbb fejlõdött várossá: amikor Konrád György ott töltötte a gyermekkorát, még aligha volt az. Én a Hajdúság szülötte vagyok; Bihar világa földtanilag, arculatilag és társadalmilag is más, csak közigazgatási okból lettünk egy megyévé, Bihart én kívülrõl nézem. A Hajdúságban létezik egy homokbuckás erdõség, Erdõspusztáknak hívják. Külsõre mintha valahol az Õr ségben lenne, a Vadása-tó környékén. A debrecenieken kívül alig ismeri valaki, nekem viszont elsõ és meghatározó tájélményem. Volt egy szõlõnk, késõbb málnaföldünk a halápi erdõ szélén, a román határ közelében. Nagyon erõsen rögzült bennem, hogy valamiért soha nem mentünk át Romániába, a Partiumba, pedig semmit sem kellett volna külön tenni ezért, elég lett volna egyszer nem leszállni a vonatról. Nem tettük meg soha, nem is tudom, miért. Apámmal nehéz volt utazni, talán úgy volt vele, hogy õ már járt ott, Váradon mintha barátnõje is lett volna legényemberként. Hogy anyám járt-e ott valaha, abban nem vagyok biztos. Apám alighanem nem kockáztatott, járta csak a saját szûk köreit, mint arrafelé az emberek általában. Nem hiszem, hogy a miénknél sokkal brutálisabb román diktatúrától tartott volna, Rákosi alatt volt katona, 56- ban meg nemzetõr. Borzongatóan hideg táj, mondom, miközben nagyon szeretem. Éppen ezért állítom, hogy a sajátjaim nem közéleti versek, sokkal inkább tájversek, amelyekben megjelenik a történelem eróziójának nyoma. A haza földrajzi fogalom is, legyenek pillanatnyi lakói bármilyenek. MN: Nem éppen a történetük teszi számodra is érdekessé ezeket a földrajzi egységeket? TJ: De igen. Nagyon fontos tézise az új könyvemnek, hogy ezek a világok és ezek az emberek elpusztíthatatlanok. Vegyük például Budapestet, amely eddig minden ostroma során elesett, és még mindig a helyén áll. Szemben Berlinnel vagy Varsóval, nem cserélõdött ki az épületállomány háromnegyede. Budapest 1945 után is fõnixként támadt föl, Debrecennek még a címerében is a fõnix szerepel. Erõt ad, különösen alkotóként, hogy most épp egy rosszkedvû ország rosszkedvû fõvárosában élünk, bizonyos területeken mégis erõs szellemi pezsgést érzékelek. Ennek a városnak aránylag fiatal kora ellenére is volt mit elherdálnia a dualizmustól kapott örökségébõl, és volt mit újjáépítenie. Romjai, feltámadásai mindig errõl az örökségrõl tanúskodnak. De nem csak Pesttel van így, a Fürdõhely, futtában címû, a kötetben is szereplõ verset például a Balaton déli partja, Fonyód-Bélatelep magasztos leépülése íratta. Tragikum és megõrzés, megörökítés kettõse, ezek érdekelnek elsõsorban. Ezért és nem másért foglalkoztatnak a katasztrófák, most éppen a vulkánkitörések. Egyik fõ törekvésem húszéves korom óta az emlékállítás volt: az engem érdeklõ alakokról mindig tudni akartam, hová jártak, és mit fogyasztottak ahol mi most ülünk, az a hajdani Víg Agglegény vendéglõ, Babitsnak volt itt az eljegyzési vacsorája -, melyik templomban keresztelték õket. Utóbbi nekem azért is fontos, mert bár templomban engem leginkább ünnepekkor látni, a kálvinizmus számomra mégis megtartó közösség és kulturális hátország. Az ízlés alkalmankénti szigorúságát, puritanizmusát és az írás egy általam napi rendszerességgel gyakorolt, teljesen irracionális tevékenység spirituális támogatását jelenti. A líra József Attila számára logika, de hétköznapi ember szemében a szépírás, valljuk be, logikailag bajosan megokolható tevékenység; nehéz belátnia, tulajdonképpen mi értelme, pláne haszna lehet bármiféle transzcendens elemnek. Akárhogy is, a mûvészet iránti érdeklõdésemnek mindig marad egy amolyan lokális dimenziója. A képzeletem is ilyen, elõször a helyek rendezõdnek be a fejemben akkor is, ha drámát írok, aztán népesülnek karakterekkel. És bár izgat a környezetem, mégsem vagyok kisrealista szerzõ. MN: Miért idegenkedsz a közéleti költészettõl vagy az elnevezéstõl -, ha a legapróbb köztörténésekre is reflektálsz alkalomadtán, az Asztalizene címû drámádban vagy a Protokollban szinte napra-órára meg lehet mondani az utalásokból, a közelmúlt melyik pillanatában játszódnak az események. TJ: Azt nem szeretem, amikor a szellem embere a mindenkori kormányzathoz képest határozza meg magát, a jelenlegi vagy valamelyik elõzõ miniszterelnökhöz fûzõdõ viszonya lesz a platformja, és ebbõl kiindulva ír verset vagy bármi mást. A szellem birodalmában nem regnálhatnak politikusok vagy pártvezérek. Egyetlen sort sem írhatok azért, mert szeretem vagy utálom emezt vagy amazt a pártot, vagy azért, hogy az elvbarátaimkollégáim elégedettek legyenek velem. Ha nagyon fontos egy író számára a miniszterelnöke, könyvet érdemes írnia róla. A vezércikkek harmadnapra senkit sem érdekelnek. Én többnyire kicsit már aznap is unom õket. Politikus neve valamiért manapság egyszerûen nem fér versbe. Adynak komoly politikai vénája volt, és valahogy elfért a versében gróf Tisza István, akit vad, geszti bolondnak, gyújtogató, csóvás embernek nevezett. Az a József Attila-sor, hogy Zúgj, erdõ elvtárs! Szinte csikorgok egy zseniális marhaság, amelynek azonban letaglóz az ereje. Gye-

9 16 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Életút Húsvét Húsvét Útravaló Örömmondó d 17 Imádkozzunk rekkorom óta skandálom, csak valahogy nincs ilyen vénám. Ezt most miért nem lehet így, ilyen közvetlen és elementáris versként? Emögött állnak a XX. század összes illúzióvesztései és traumái, a politika presztízsvesztése az értelmiség szemében. Viszont nagyon is elképzelhetõnek tartom, hogy Orbán Viktor pályafutása a XXI. századi magyar drámairodalom egyik legnagyobb témája lesz. Ami most történik velünk, annak valószínûleg elég nagy súlya és jelentõsége van. Esetében pedig adott a nagy formátum, fontos cselekedetek, ugyanakkor azok vitatott mivolta, konfliktusok, gyõzelem, kudarc és újbóli fölemelkedés. MN: Édesapád, mint mondtad, nemigen lépett ki a köreibõl. A te fejedben meg szokott fordulni, hogy hosszabb idõre elmész innen? TJ: Öt hónapos a kisfiunk, egyelõre Pomáz vagy Gödöllõ sem jön szóba. De amúgy is, elmenni? Még belegondolni sem szeretnék. Igen, az ember természete mégiscsak jobban érdekel, mint a tájé. Itt tudom, mibõl mi lett és mi lesz. Itt számon tart minket néhány barát és olvasó, a svábhegyi református gyülekezet, és itt szólítanak sporttársnak az uszodában. Amikor külföldön vagyok, impresszionista mozi megy a fejemben, és impresszionista líra lesz belõle, ami elsõsorban Magyarországhoz képest nyeri el a jelentését. A flóra és a fauna nagyon lassan változik, ahogy az emberi természet is, mégis, az emberi alkotókészség folyamatosan meglepetéseket produkál. Mûveket és háborúkat. MN: Mostanában járhatsz a jócskán meghosszabbodott emberélet útjának felén, tekintélyes pálya van mögötted. Mit látsz, ha elõre- vagy hátranézel? TJ: Fõleg a családomat látom, ha elõre nézek. Ami egyebekben a jövõt illeti, öt kéziratom vár jelenleg megjelenésre. Kiadóm, a Libri kettõrõl már tud ezek közül. Ha én most öt évig nem csinálok semmit, nekik akkor is lesz munkájuk velem. Vári György 2013/5. ( ) Hívogató a nyári gyülekezeti hétre Kedves Testvérek, mint gyakorló szülõ, és most már mint unokázni vágyó, egyelõre apróságokat a hátán Voltaren nélkül is lovagoltatni képes várományos szeretnék néhány mondatot írni arról, hogy milyen csodás testi és lelki épülés vár a gyülekezet vállalkozó kedvû tagjaira az idén nyáron is, ezúttal Révfülöpön! Három fontos érv szól amellett, hogy minél többen jelentkezzünk a gyülekezet nyári táborába, amit az idén augusztus 5 és 10 között szervezünk az Evangélikus Egyház Továbbképzési Központjában. Az elsõ fontos érv a lelki épülés. A nyári táborok hosszú sorára emlékezhetünk vissza, amikor lelkészeink tematikus beszélgetéseken a Szentírás üzenetét a mai élet aktualitásaira vonatkoztatva magyarázták mindenki épülésére. Ezek a beszélgetések, közös áhítatok, és az ezeket követõ baráti beszélgetések sokak számára teremtettek lehetõséget olyan elmélyülésre, amit a mindennapok rohanásában máskor alig-alig tudunk magunknak megengedni. Most egy egész hét áll a rendelkezésünkre arra, hogy forgassuk, érleljük magunkban az igét, kisebb-nagyobb közösségekben beszélgessünk róla. Aki viszont inkább imádságban szeretne gyakrabban Istenhez folyamodni, annak erre is sok lehetõsége van, hiszen idõ és hely minderre bõven rendelkezésre áll. A helyszín Adjunk hálát Istennek: Új orgona beszerzése céljából indított gyûjtés sikerességéért Gyülekezetünkhöz újonnan csatlakozók nagy számáért A gyülekezeti szolgálatokba bekapcsolódó új munkatársakért Imaközösség lehetõségéért A gyülekezet életét bemutató alkalom lehetõségéért, hogy azon minél többen megismerhetik gyülekezetünket, a gyülekezeti bizottságokban folyó munkát, a szolgálattevõket Hordozzuk imádságban: Mentõöv program keretében támogatott családot; kérjük Isten áldását a Varga család életére Gyülekezetünk további gyarapodását Konfirmációi elõkészítõre járó fiatalokat Gyülekezeti bizottságokban folyó munkát Diakóniai bizottság által szervezett ruhagyûjtést és lakhatási támogatásra gyûlõ adományokat hogy minél több rászorulón segíthessünk Családos hétvége alkalmát

10 18 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Örömmondó d ban újra Csillagpont! nagyon sok kisebb-nagyobb elkülönülõ zeggel-zuggal rendelkezik, ami nagyon alkalmassá teszi arra, hogy kisebb-nagyobb csoportok elvonuljanak, beszélgessenek, imádkozzanak vagy játsszanak úgy, hogy a többieket nem zavarják. Erre házon belül és a környezõ szép parkosított kertben is van lehetõség. A második érv a közösségben való lét élménye. Erre már az elõbb is utaltam. A lelki élményt nem csak az áhítatok, közös beszélgetések táplálják, hanem a személyes vagy néhány fõs beszélgetések is. Ezeknek az együttléteknek pedig nem csak spirituális jelentõségük van, de arra is nagyon jó alkalmat nyújtanak, hogy ismerkedjünk, barátkozzunk egymással. Hogy építsük a gyülekezet belsõ házát, a híveket összekötõ szeretet-kapcsolatot. A szeretet-kapcsolat építését az elmélyülés mellett természetesen más közösségi programok is segítik majd. Így érkezünk el a harmadik fontos érvhez, a kikapcsolódáshoz, pihenéshez, szórakozáshoz. A Balaton-felvidék varázslatos vidéke vár minket Révfülöpön! Nem csak a magyar tenger közelsége (150 méter), a fürdõzési lehetõség, de a pannon vidék csodálatos, dimbes-dombos környezete, a vulkanikus tanúhegyek, bazaltképzõdmények, kõtengerek, és az épített környezet szépségei, várak, kastélyok, kúriák, szõlõbirtokok meglátogatása is mind lehetõvé válik. De ebben a környezetben nem is feltétlenül vágyik az ember aktív pihenésre, az inkább a gyermekek számára nélkülözhetetlen. Én órákig tudok egy helyben ülni vagy heverészni, pihenni vagy meditálni, amire ez a környezet nagyon csábít. Remélem, hogy sokan leszünk, akik majd osztozunk ezekben az élményekben! Szanyi Miklós Az évek folyamán a Csillagpont egy olyan márkanévvé nõtte ki magát, amely egyet jelent a találkozással, a mély beszélgetésekkel, és a spirituális megérintettséggel. Éppen tíz évvel ezelõtt egy háromnapos Bodajki találkozóval kezdõdött a rendezvény, mely azóta folyamatosan gyarapodik méretben, látogatottságában és programjainak gazdagságában. Idén nyáron újra át lehet élni azt az élményt, amit csapatos hömpölygés, koncertezés és közös úrvacsorázás együtt adnak meg egy háromezres közösségben. Július éig ezúttal Mezõtúron lesz újra együtt az egyház ifjúságának apraja és nagyja. Az idei ifjúsági találkozó fõ gondolatisága az identitást fogja körbe járni: ki vagyok én, milyen szerepein vannak, milyen konfliktusok rejlenek bennem. A fõelõadásokat ifj. Csomós József tartja, akit stand upos-ként már tavaly is elismert a hallgatóság, idén sem számítunk másra, mint mély gondolatokra elhordozható, esetenként humoros köntösben átadva. Nem hivatalos információ, hogy koncertek tekintetében olyan nevek is röpködnek a levegõben, mint a Brains, vagy a Kiscsillag. Aki szeretne Istenhez, önmagához és hozzá hasonló gondolkodású fiatalokhoz közelebb kerülni feltétlenül jelölje be a naptárában az idõpontot, és kövesse figyelemmel a Csillagponttal kapcsolatos fejleményeket a Facebookon. Így elsõ kézbõl értesülhet majd arról, ha elindul a jelentkezés. A szervezõk kérik az imatámogatást, illetve továbbra is keresnek önkénteseket.

11 20 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 21 Vele kezdõdik a magyar értekezõ próza, úgy is mondhatjuk, õ írt elõször magyarul esszéket, valamivel elõbb, mint hogy Montaigne Franciaországban kitalálta az esszé mûfajelnevezést. Vele kezdõdik a magyar nyelvtantudomány és a törekvés az egységes helyesírásra. Õ készíti el az elsõ teljes, korszerû, tudományos kritikát kiálló magyar Újszövetségfordítást. Ennyi is elegendõ volna, hogy a hazai kultúra és tudomány történetében halhatatlan hely illesse meg. De mindezek közben õ fedezte fel, hogy a magyar nyelv alkalmas a görög-latin idõmértékes versformákra, és a XVI. században oly hibátlan hexametereket és pentametereket írt, hogy a deákos verselés klasszikus korszakában, tehát a XVIII. század végén is csodájára jártak. Úgy verselt, ahogy csak két és fél évszázaddal késõbb lett divatos a magyar költészetben. Ez pedig egészen sajátos helyet biztosít neki irodalomtörténetünkben. Lehetséges, hogy családneve Erdõsi volt, és a kor humanista-reneszánsz szokása szerint ezt latinosította Sylvesterre, lehetséges, hogy kurtanemesi családból származott; az azonban bizonyos, hogy a szamosháti Szinyérváralján született, nyilván arrafelé töltötte ifjúkorát is, mert onnét hozta magával jellegzetes i-zõ tájszólását, amelyet következetesen használ akkor is, amikor dunántúli tanítómester, akkor is, amikor Bécsben egyetemi professzor. Leghíresebb verssorában, az elsõ hibátlan magyar hexameterben is régen helyett rígen -t ír ( Próféták által szólt rígen néked az Isten ). Bizonnyal így is beszélt, A HIT EMBEREI Sylvester János (1504 körül 1551 után) ami Sárvárott fura-idegenül vagy éppen mucsaiul hangozhatott a tisztelt tudós szájából, aki mindenkinél jobban tudott még abban a mûvelt Nádasdy-körben is latinul, görögül, héberül és németül. Ifjúkora a Jagellók vészterhes, az ország romlását elõkészítõ évtizedeiben telik el. Mohács évében, 1526-ban indul el a nagyvilágba, hogy minél több tudást szívjon elméjébe, amely korlátlanul képes minden ismeret befogadására. Elsõ állomása Lengyelország. A krakkói egyetemen igyekszik elsajátítani a három szent nyelv -et, ahogy a reneszánsz tudománya a latint, görögöt és hébert együtt nevezte. Itt találkozik Rotterdami Erazmus eszméivel és mûveivel. Erazmus a kor haladó elméinek példaképe: mint nyelvész, a klasszika-filológia (a latin és görög nyelvek tudományos vizsgálata) egyik megteremtõje; mint gondolkodó, a türelem és kölcsönös megértés hirdetõje; a latin nyelvû humanista irodalom legválasztékosabb stilisztája; társadalomkritikájának ironikus-szatirikus hangja mintha már Voltaire vagy Anatole France elõdje volna. Erazmusért nemzedékek lelkesednek, szabad szellemét nemzedékek korlátoltjai és maradijai gyûlölik. Sylvester mindhalálig lelkes híve a nagy kortársnak, mindiglen is az õ tanítványának tudja magát. Még azt is Erazmustól tanulja, hogy a Biblia közkeletû latin fordítása, a Vulgata (amelyet még az ókor és középkor határán Szent Jeromos ültetett át héberbõl és görögbõl az akkor még élõ latin nyelvre) tele van félreértésekkel, pontatlanságokkal, torzításokkal. Aki tehát érteni akarja a szent iratokat, annak vissza kell nyúlnia a héber és görög eredeti szövegekhez. Ez a felismerés pedig akkor, a reformáció századában napi probléma. Hiszen a Bibliát már az elõzõ században a husziták is fordították különbözõ nemzeti nyelvekre, hogy a nép kezébe adhassák. Ismerjük a magyar nyelvû huszita biblia részleteit is. De ennél is fontosabb példaként állt az új nyelvtudomány elõtt, hogy Luther nemrégen németre fordította a bibliát. Sylvesterben alighanem már Krakkóban érlelõdött a nagy terv, hogy legalábbis az Újtestamentumot magyarra fordítsa. Ehhez azonban nem volt elegendõ a szent nyelvek alapos ismerete, tisztáznia kellett a maga számára a magyar nyelv törvényszerûségeit is. Már Krakkóban ír magyar nyelvû magyarázatokat és kísérõszövegeket magyar diákok számára különbözõ tankönyv jellegû nyelvtudományos mûvekhez (ezek a legelsõ magyar nyelven kinyomtatott szövegek). De nem érzi magát még eléggé felkészültnek. Hívják-vonzzák a német egyetemek. Fõ állomása Wittenberg, a lutheri eszmék akkori tudományos központja. Egyelõre nem is Luther tanai érdeklik, hanem a nagy hírû professzor, PhilippusMelanchton, aki egyszerre barátja és híve az indulatos reformátor Luthernek és a türelmet hirdetõ Erazmusnak. A nagy rotterdami után Sylvester a személyesen is megismert Melanchtont tartja másik példamutató mesterének. Mellette ér fel a kor nyelvtudományának magas grádusára. Amikor harmincéves korában hazaérkezik a Mohács után szétszaggatott hazába, alighanem õ a legmûveltebb magyar ember. Közben itthon atyafisága kiforgatta atyai örökségébõl. Munkából kell megélnie. De azonnal akad, aki illõ munkát adjon A HIT EMBEREI neki. Ez Nádasdy Tamás, aki nemcsak befolyásos nagyúr, akit a vetélkedõ királyok Ferdinánd is, János is a maga oldalán akar tudni, s akárhová áll, válogathat a fõméltóságokban, hanem ez a nagyúr tudós módjára mûvelt, és fejedelmi udvarnak is beillõ sárvári otthonában úgy pártolja a költészetet, mûvészeteket, tudományokat, mint az olasz reneszánsz uralkodók. Nádasdy Tamásnak valami olyanféle igénye van magamagával szemben, hogy a hazai reneszánsz kultúra Lorenzo Medicije legyen. Máig sem mérték fel eléggé ösztönzõ és pártfogó jelentõségét a XVI. század magyar kultúrájában. Nádasdy alkalmas arra, hogy felismerje Sylvester értékét. Azonnal rábízza a sárvári iskolát, vállalja az Újtestamentum-fordítás anyagi támogatását, nyomdát szervez a Sárvár melletti Újszigeten, amelynek úgyszintén Sylvester lesz a vezetõje. Ez idõben pedig a nyomda egyben könyvkiadó vállalatot is jelent. Sylvester tehát taníthat, bõvítheti az alárendelt tanítómesterek tudását is, írhat, fordíthat, könyveket adhat ki. Nádasdy Sárvára a kor magyar szellemi központja, és ott Sylvester János a szellemi vezéralak. Õ hívja meg a nyomda mûszaki vezetõjének a legképzettebb és legjobb ízlésû akkori nyomdászmestert, a külföldön tanult Sásdi Benedeket. Tíz év telik el, amíg az elsõ kísérletektõl kezdve megvalósul a nagy közszükséglet, a tudományos igényeknek is megfelelõ, magyar nyelvû teljes Újtestamentum. Volt már addig is magyar bibliafordítás, amelyrõl ugyan nem tudjuk, mennyi készült el belõle (a huszitáké még az elõbbi században), Komjáti Benedek Szent Pál leveleibõl készült magyarítása és Pesti Gábor jóízû magyarsággal fogalmazott négy evangéliumfordítása, de ezek nem

12 22 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 23 is állhatták ki az erazmusi színvonalú nyelvi kritikát, és nem is adták a keresztény-keresztyén hitvitában nélkülözhetetlen teljes Újtestamentum-szöveget az olvasók kezébe. Sylvester óriási és a kor tudományos színvonalán álló teljesítménye lett a legfontosabb elõkészítõje a teljes magyar Bibliának, amelyet majd a század végsõ évtizedére készít el Károli Gáspár. Sylvester nyelve tudományosabb, nem olyan ízesen szépséges, mint majd Károlié (Pesti Gábor evangéliumainak is olvasmányosabb a hangütése), ráadásul Sylvester egyszerre tudományosan pontos, ha kell, még terjengõs is, nehogy bármit félreértsen az olvasó, de közben is megtartja szamosháti i-zõ tájszólását. A fordítás így is fordulatot jelent a magyar irodalmi nyelv történetében. Már csak azért is, mert munka közben a fordítónak tisztáznia kell a magyar nyelv törvényszerûségeit és a nyomtatott szöveg egységéért a helyesírás szabályait. Így válik Sylvester a magyar nyelvészet tudományos elõfutárává is. - És ami költészettörténeti szempontból a legérdekesebb: a fordító az egyes részekhez magyarázó szövegeket ír versekben, felismervén a nyelv prozódiai (szöveghullámzásbeli) törvényeit. Ráismer a nyelv vizsgálata közben, hogy magyarul ugyanúgy lehet antik verslábakban verseket írni, akár görögül és latinul. Sikeresen kísérletezik az ókori elégiaformával, a disztichonnal, vagyis a hexameter és pentameter váltogatásával. És a fordítás elkészülte után így, disztichonban írja meg Újtestamentumának híres elõszavát. És ha sikerült, példaadását a sárvári mûveltek közül egyesek utánozzák is, ez az eredmény mégis elzárt kísérlet marad, különös kivétel a magyar költészetben, amely csak jó két évszázaddal késõbb folytatódik a A HIT EMBEREI deákos versformákkal. Ebben Sylvester János túlságosan elõreszaladt az idõben. Ráday Gedeonnak több mint két évszázad múlva újra fel kell találnia a magyar hexametert, hogy a felvilágosodás deákosai felismerhessék és ünnepelhessék Sylvester Jánosban a legrégebbi, az igazi úttörõ elõdöt. A sárvári évek után azután alig tudunk sorsának további fordulatairól. Ismerjük még néhány érdekes esszéjét, többek között a képes beszédrõl, vagyis a költõi képekrõl és hasonlatokról szóló elmélkedését, amelyben elismerõen szól a virágénekek, vagyis a szerelmes tárgyú dalok és népdalok fordulatairól is, holott az idõben ezeket a dalokat közmegvetés sújtotta: katolikus és protestáns papok, minden rendbéli tanítók és tudósok alantas, illetlen szövegeknek tekintették. Sylvester még ha óvatosan el is utasítja szerelmes tárgyukat, méltányolja költõi kifejezésmódjukat. Ízlésben is évszázadokkal kora elõtt járt. De azután ban (39 éves korában) nyilván Nádasdy ajánlatára a bécsi egyetem meghívja a héber nyelv professzorának, késõbb görögöt és ókori történelmet is tanít. Ez idõkbõl ismerjük néhány latin nyelvû verses és prózai írását, a legkésõbbi 1551-bõl való. Hogy meddig élt, meddig tanított még, nem tudjuk. Sírhelyét sem ismerjük. Magánéletének körülményeirõl sem tudunk. De ennyire hiányos életrajz ellenére is kétségtelen, hogy õ a hazai nyelvtudomány elsõ fõszereplõje, és vele kezdõdik az idõmértékes magyar verselés. Túl korai elõfutár volt, s habár hatott kortársaira is, egy évezred negyede kellett, hogy tudósként is, költõként is idõszerû legyen. (Forrás: html/sylvester.htm )Talló zta: B. L. A Lakásmaffia áldozata lett az a négygyermekes család, amelyet tavaly fogadott örökbe a svábhegyi református gyülekezet. A 37 négyzetméteres 15. kerületi panellakásban addig maradhatnak, ameddig képesek elõteremteni a csaknem százezer forintos albérleti díjat, azután nem tudják, mi lesz. Vargáék azt mondják, abban reménykednek, hogy holnap (is) történik egy pici csoda, ami segít, hogy túléljenek, vagy könnyebb életük legyen. Becsapottan ÚTRAVALÓ Egyszerûen csak segítünk A végeláthatatlan és bonyolult történet úgy kezdõdött, hogy a feleség, Anita megörökölte egy lakás harmadrészét, a pénzbõl pedig szerettek volna saját otthont kialakítani meséli Varga Viktor, miközben négy kisgyerekük közül három fáradhatatlanul ugrál körülöttünk, a négyhónapos kislány pedig a kiságyban gõgicsél. Máskor sokat nyûgösködik, most azonban a vendégszeretõ, kedves, nyugodt arcát mutatja stábunknak. A lakás bútorzata egyszerû: egy franciaágy kopott pokróccal letakarva, kiságy, néhány szekrény. Asztal, fotel nincs, és az ablakot sem díszítik függönyök. A gyerekek nehezen hagynak beszélgetni, becipelnek a zsúfolt félszobájukba, mutatják játékaikat, ruháikat, amelyek rendben sorjáznak a szekrényben. Közben a családfõ szívesen mesél törté netükrõl, érzõdik, talán százszor is elmondta már, bár a legtöbbször süket fülekre talált. Önkormányzati lakást szerettünk volna, és egy ügyvédnõ vállalta is, hogy mindent elintéz. Rábíztuk teljes vagyo-

13 24 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Örömmondó d 25 nunkat négymillió-háromszázezer forintot aztán hiába vártunk egy évig. Eleinte nem gyanakodtunk, hiszen még meg is mutatta nekünk a lakást, amit majd megkapunk, hitelt is felvettünk a felújítására. Végül kiderült, hogy a nõ szélhámos, se nem ügyvéd, se nem ingatlanos, hanem csaló, mi pedig ott álltunk pénz és lakás nélkül. A rendõrségi eljárás persze folyik, de ki tudja, mi lesz a vége teszi fel a meg nem válaszolható kérdést a férfi. A református szeretetszolgálat segített A családnak mindene elveszett. Elõször ismerõsöknél, rokonoknál húzták meg magukat, majd bekerültek a családok átmeneti otthonába, ahol egy évig lakhattak. Itt normálisan tudtak élni, havonta 35 ezer forintot kellett fizetniük a lakhatásért. Ez csak átmeneti lehetõség volt, innen tovább kellett mennünk. Próbáltam mindenütt segítséget kérni, hiszen ebben az idõben nekem nem volt állásom, Anita GYES-ébõl éltünk. Sok helyen válaszra sem méltattak, pedig majdnem a parlamentig elmentünk. Mindig azt halljuk a médiából, hogy forduljunk segítségért, mert senkit nem hagynak magára, de a legtöbb helyen válaszra sem méltattak. Néhány helyen azonban segítettek, például a Máltai Szeretetszolgálattól élelmiszercsomagot kaptunk. Kapcsolatba kerültünk a Magyar Református Szeretetszolgálattal, õk a Mentõöv programban albérletet fizettek nekünk fél éven át, tavaly áprilistól szeptemberig, ami nagy segítség volt a számunkra. Ez idõ alatt próbáltuk rendezni a sorainkat, fizetni a hiteleket. A lakásfelújításra felvett kölcsönt ugyanis idõközben feléltük, amikor nem volt munkám. A szeretetszolgálat abban is segített, hogy elvégezzem a személy- és vagyonõrképzést, így most már állásom is van. Folyamatos mûszakban dolgozom, nettó 80 ezer forint a keresetem. Abba a furcsa helyzetbe kerültünk, hogy ez a bér egy önköltséges önkormányzati lakás igényléséhez kevés, a sima önkormányzati lakáshoz pedig túl sok. Az aprópénz A gyerekek nem túl sok mindent érzékelnek a helyzetünkbõl, mert a problémákat mindig akkor beszéljük meg Viktorral, amikor õk már alszanak veszi át a szót Anita, miközben a kicsik folyamatosan szórakoztatnak minket produkcióikkal; fejen állnak, ugrálnak, számolnak és több tornagyakorlatot bemutatnak. Niki hiperaktív, õ talán ebbe menekül, Andris pedig inkább magába forduló mondja Anita. Nekik próbáljuk az õ szintjüknek megfelelõen elmagyarázni, hogy miért nem lehet megvenni, amit szeretnének, vagy miért kell megint elköltöznünk. Sok- szor van sírás, ha nincs ennivaló, ilyenkor megmutatom nekik az aprópénzt, amirõl már tudják, hogy az a kicsi pénz, amiért nem adnak csokit a boltban, legfeljebb csak kenyeret. Megpróbálunk mindent beosztani; például mikuláskor eltesszük a csokikat, hogy késõbb is tudjunk mihez nyúlni, ha édességet kívánnak. Anita abban reménykedik, hogy holnap (is) történik egy pici csoda, ami segít túlélni. Az tartja bennünk az erõt, hogy együtt vagyunk, nem esett szét a család. Sokszor halljuk, hogy elveszik a gyerekeket a szülõktõl, amíg ez nálunk nem történik meg, van miért élnünk. Végtelen magány A református szeretetszolgálat hozott minket össze a svábhegyi református gyülekezettel veszi vissza a szót Viktor. A gyülekezet nagyon, nagyon sokat segít. Nemcsak élelmiszert, ruhát kapunk tõlünk, hanem próbálják bennünk tartani a lelket is. Ha õk nem lennének, talán már én sem lennék. Hiába van itt a családom, végtelenül magányosnak éreztem magam a nagyvilágban, hiszen akármerre szaladtam, csak nem jött a segítség. Szélmalomharcot vívunk, ördögi körben vagyunk, aminek nem látom a végét. A bankok nem állnak szóba velünk, magánemberekhez is hiába fordultam, hogy elõlegezzék meg a hitelünket, aztán majd fizetem, ez is esélytelen legyint lemondóan a családfõ. A huszonkilenc éves férfi cukorbeteg, rendszeresen kellene ennie, de elõfordult, hogy naponta csak egyszer jutott étel, és az sem olyan, amire betegsége miatt szüksége lenne. Kilátástalannak érzem az életünket, mindig csak a mának élünk, letudunk egy napot, aztán másnap nem

14 26 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Örömmondó d 27 tudjuk, hogy mi lesz. Családfõként nehéz megélni, hogy hiába dolgozom, ma megkaptam a fizetésemet, kifizettük a kötelezõ dolgainkat és tízezer forint maradt. Örökbe fogadták a családot Amikor programot indított a devizahitelük bedõlése miatt lakásukat elveszítõ családok megsegítésére a szeretetszolgálat, jelentkeztünk, hogy szeretnénk segíteni meséli a történet másik oldalát Csák Réka, akivel Budán beszélgettünk. A svábhegyi református gyülekezet diakóniai bizottságának tagja azt mondta, hogy fél évre vállalták a Varga család támogatását. Két lehetõségünk volt: egyszerûen csak pénzt utalni hat hónapon keresztül a szeretetszolgálatnak, akik eljuttatják a rászorulóknak, vagy megismerni a családot és foglalkozni, törõdni velük. Mi az utóbbit választottuk. Összesen 30 ezer forint fizetését vállaltuk, de a gyülekezet heteken át adakozott, és ennél lényegesen több pénz, 115 ezer forint gyûlt össze. Augusztusban ismerkedtünk meg a családdal, akkor még három gyerekük volt, azóta megszületett a legkisebb kislány. A történetük megdöbbentõ volt, õk nem a klasszikus devizahiteles család, hanem a lakásmaffia áldozatai lettek. Amikor átadtuk nekik elsõ találkozásunkon a pénzt, ebbõl éppen ki tudták fizetni az albérletük kaucióját. Nagyon jól jött nekik a segítség, emlékszem, mennyire meghatódtak Segíteni akartak A svábhegyi reformátusok azért csatlakoz tak a Mentõöv programhoz, mert szerettek volna segíteni, kifelé nyitni és dia kóniát végezni. Mi szinte zárt kis közösségben élünk a Svábhegyen, mindannyian ismerjük egymást, tudjuk, hogy kik szorulnak segítségre, de szerettünk volna másoknak is segíteni. Kis gyülekezet a miénk, csak nemrég váltunk le Budahegyvidékrõl és lettünk önállóak. Ez nem gazdag emberek gyülekezete, azonban a Svábhegyen mégsem találkoztunk még olyan történettel, mint amit a Varga családtól hallottunk. Persze tudtuk, hogy élnek nagyon nehéz helyzetben családok, de akkor ott álltak a valóságban elõttünk olyan emberek, akikrõl korábban legfeljebb újságokban olvastunk. Az elsõ találkozás még szûk körben zajlott, késõbb azonban vállalták, hogy egy szeretetvendégségen elmesélik történetüket a gyülekezetnek. Azon az istentiszteleten is gyûjtöttünk, 40 ezer forint jött öszsze, éppen a családfõ szemüvegének ára. Viktoron egy ragasztószalaggal betekert szemüveg volt, nem volt pénzük másikat venni emlékszik vissza Csák Réka. Még senki nem mondta Amikor novemberben megszületett a kisbaba, a svábhegyiek ismét összefogtak, a baba-mama körbe járók babakocsit, kiságyat, pólyát, ruhákat, tápszert, pelenkát ajándékoztak Vargáéknak, sõt a gyülekezet segített új albérletbe költöztetni õket. Az család örökbefogadási program azonban mégsem hollywoodi sikertörténet, hanem nehéz küzdelem és hosszas tanulási folyamat a segítõ gyülekezet számára is. Mi azt gondoltuk, milyen nagyszerû, hogy kétszer gyûjtöttünk, segítünk, adakozunk, és minden rendben van. Aztán egyik alkalommal, amikor felhívtam a családot, Viktor azt mondta: nincs mit enniük. Nekem még soha nem mondott senki ilyet a telefonban, hogy neki nincs mit enni. Letettem a telefont és hirtelen csak annyi jutott eszembe, hogy gyorsan bevásárolok és elviszem nekik az ennivalót. Aztán azóta azt is megszerveztük, hogy fél éven keresztül minden héten egy gyülekezeti tag bevásárol egy hétre való élelmiszert a családnak. Nem arról van szó, hogy õk rendelnének bármit is, hanem mindenki azt vesz, amit saját családjának is vásárolna. Sokan megkérdezik tõlünk, ugyan mit ér ez a segítség? Talán csak annyit, hogy tudjuk, legalább nem éhezik a család, fél évig biztosan van mit enniük. Számos t kapunk a gyülekezeti tagoktól, sokan segítenek, részt vesznek a programban. Amikor visszük a csomagot, a gyerekek mindig boldogan csüngenek rajtunk, õk külön is nagyon örülnek az ajándékoknak. Bízhatnak bennünk Sokszor mondják: mindenki a saját életének kovácsa. Hallani azt is, hogy ha valaki nehéz helyzetbe kerül, megvan benne a felelõssége. Mindenki hozhat az életében rossz döntést, amikor megcsúszik valamin mondja Csák Réka. Nekünk nem azt kell firtatni, hogy milyen okból került valaki kilátástalan helyzetbe, nem feladatunk ítélni, bírálni. Persze, ha a Varga családnak szüksége van a véleményünkre, szívesen segítünk, hiszen vannak köztünk jogászok, közgazdászok, akik például egy albérleti szerzõdésnél el tudják mondani, hogy azt érdemes-e aláírni, vagy keressenek más lehetõséget. Az örökbefogadott család bízhat bennünk, mi nem fogjuk õket kihasználni, nem várunk el semmit a segítségért cserébe. Egyszerûen csak segítünk. Viszont nem titkoltan missziói célunk is van, hiszen a segítésen túl szeretnénk, ha a család kötõdne a református egyházhoz. Szeretnénk, ha lakhelyükön, a 15. kerületben beépülnének majd a helyi gyülekezetbe, hiszen késõbb napi szinten nehéz ebbõl a távolságból segíteni a mindennapi életvezetésben. Ez nem azt jelenti, hogy elengedjük a kezüket, csak segítünk nekik új közösséget találni. Jó, de nehéz Segíteni nagyon jó, de ugyanolyan nehéz is folytatja Csák Réka. A történet ugyanis nem egy egyenesen felfelé ívelõ folyamat, ahol megtér a segített, mi tévedhetetlenek vagyunk, a család elfogadja összes jó tanácsunkat, együtt járunk templomba, minden nagyszerû, és mindenki boldogan él, míg meg nem hal. Sajnos ez nem errõl szól. Mi örülünk, hogy eszköz lehetünk az Úr kezében. Jó, hogy segíthetünk valakinek. A Mentõöv programban azt is megtanultuk, Isten kegyelme, ahogy élhetünk. Megtanultunk hálásnak lenni azért, hogy nem éhezünk és nem kell kétségbeesetten futkosnunk a mindennapi betevõ falatért. Fekete Zsuzsa

15 28 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Örömmondó d 29 A Svábhegyi Református Egyházközség Zárószámadása a évrõl BEVÉTELEK Költségvetési cím Elõirányzat Teljesítés I. Egyházfenntartói járulékok II. Perselypénzek 1. Gyülekezeti (templomi) perselypénzek Nem templomi perselypénzek Célperselyek Lekötött perselypénzek Perselypénzek összesen: III. Adományok 1. Isten dicsõségére Céladományok templomépítésre Adományok az Isten-Hegy Alapítványtól Adományok összesen IV. Egyéb bevételek 1. Térítések alkalmazottaktól Iratterjesztés Vegyes és elõre nem látható bevételek Missziói Egyházközség egyházmegyei támogatása Banki kamat Egyéb bevételek összesen Az egyházközség évi saját bevételei összesen V. Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen Az egyházközség évi bevételei mindösszesen ZÁRÓSZÁMADÁS A Svábhegyi Református Egyházközség Zárószámadása a évrõl KIADÁSOK Költségvetési cím Elõirányzat Teljesítés XI. Személyi kiadások XI/A. Lelkészek javadalmai és közterhei XI/A/a. Javadalmak 1. Lelkipásztor helyi javadalma Beosztott lelkipásztor javadalma Korpótlékok Beosztott lelkipásztor lakásköltség térítése Javadalmak összesen XI/A/b. Közterhek 5. Javadalmak nyugdíjintézeti fenntartói járulékai Javadalmak nyugdíjintézeti tagsági járulékai Közterhek összesen XI/A. Lelkészek javadalma és közterhei összesen XI/B. Alkalmazottak javadalmai és közterhei 1. Kántor illetménye XI/B/b. Közterhek XI/B. Alkalmazottak javadalmai és közterhei összesen XI/C. VI. éves teológus költsége Személyi kiadások összesen XII. Gyülekezeti élet kiadásai 1. Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok Gyülekezeti misszió a) Konfirmandusok b) Hitoktatás c) Ifjúsági munka Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat Gyülekezeti újság és internetes honlap Lelkészek táborozási költségei Gyermekek táboroztatási támogatása Gyülekezeti rendezvények költségei Testvérgyülekezetek támogatása Gyülekezeti élet kiadásai összesen ZÁRÓSZÁMADÁS 2012.

16 30 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Örömmondó d 31 A Svábhegyi Református Egyházközség Zárószámadása a évrõl KIADÁSOK Költségvetési cím Elõirányzat Teljesítés XIII. Igazgatási kiadások 1. Irodaszerek Posta- és telefonköltségek Banki költségek Egyházlátogatások költségei Újságok elõfizetése Igazgatási kiadások összesen XIV. Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása 1. Templom karbantartási és fenntartási költségei Templom közüzemi költségei Állóeszköz állomány fejlesztése Templom biztosítása Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása összesen XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei 1. Templomépítés XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei összesen XVI. Közalapi hozzájárulás 1. Közalap Lelkészi Szolidaritási Alap Egyházmegyei Diakóniai Alap XVI. Közegyházi hozzájárulások összesen: XVII. Egyéb kiadások 1. Adományok és segélyek a) Lekötött perselypénzek elküldése Elõre nem látható kiadások Egyéb kiadások összesen A Svábhegyi Református Egyházközség Költségvetése a évre BEVÉTELEK 2013 Költségvetési cím Részösszeg Összesen I. Egyházfenntartói járulékok II. Perselypénzek 1. Gyülekezeti (templomi) perselypénzek Lekötött templomi perselypénzek Célperselyek Nem templomi perselypénzek Perselypénzek összesen III. Adományok 1. Isten dicsõségére Templomépítés Adományok az Isten-Hegy Alapítványtól Céladományok Adományok összesen IV. Egyéb bevételek 1. Térítések alkalmazottaktól Iratterjesztés Vegyes és elõre nem látható bevételek Hallévásár Gyülekezeti vásárok (pünkösdi, adventi) Banki kamat Egyéb bevételek összesen Az egyházközség évi bevételei összesen V. Átvett pénzeszközök összesen: Az egyházközség évi kiadásai összesen ZÁRÓSZÁMADÁS Az egyházközség évi bevételei mindösszesen KÖLTSÉGVETÉS 2013.

17 32 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Örömmondó d 33 A Svábhegyi Református Egyházközség Költségvetése a évre KIADÁSOK 2013 Költségvetési cím Részösszeg Összesen XI. Személyi kiadások XI/A. Lelkészek javadalmai és közterhei XI/A/a. Javadalmak 1. Lelkipásztor helyi javadalma Beosztott lelkipásztor helyi javadalma Korpótlékok Beosztott lelkipásztor lakásköltség térítése Javadalmak összesen XI/A/b. Közterhek 5. Javadalmak nyugdíjintézeti fenntartói járulékai Javadalmak nyugdíjintézeti tagsági járulékai Közterhek összesen XI/A. Lelkészek javadalma és közterhei összesen XI/B. Alkalmazottak javadalmai és közterhei 1. Kántor illetménye XI/B/b. Közterhek XI/B. Alkalmazottak javadalmai és közterhei összesen Személyi kiadások összesen XII. Gyülekezeti élet kiadásai 1. Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok Gyülekezeti misszió a) Konfirmandusok b) Hitoktatás c) Ifjúsági munka Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat Gyülekezeten kívüli szeretetszolgálat (Mentõöv; Õrbottyán) 5. Rászorulók táboroztatási támogatása Lelkészek táborozási költségei Gyülekezeti táborok, rendezvények költségei Testvérgyülekezetek támogatása Gyülekezeti élet kiadásai összesen KÖLTSÉGVETÉS A Svábhegyi Református Egyházközség Költségvetése a évre KIADÁSOK 2013 Költségvetési cím Részösszeg Összesen XIII. Igazgatási kiadások 1. Irodaszerek Posta- és telefonköltségek Banki költségek Egyházlátogatások költségei Újságok elõfizetése Igazgatási kiadások összesen XIV. Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása 1. Templom karbantartási és fenntartási költségei Templom közüzemi költségei Állóeszköz állomány fejlesztése Templom biztosítása Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása összesen XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei 1. Templomépítés Orgonavásárlás XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei összesen XVI. Közalapi hozzájárulás XVII. Templomépítésre elkülönített alap XVIII. Egyéb kiadások 1. Adományok és segélyek a) Lekötött perselypénzek elküldése b) Gyülekezeten kívüli (egyházi iskolák, cserkészek) Elõre nem látható kiadások Lelkészi Szolidaritási Alap hozzájárulás Egyházmegyei Diakóniai Alap Egyéb kiadások összesen: Az egyházközség évi kiadásai összesen KÖLTSÉGVETÉS 2013.

18 34 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Örömmondó d 35 ÖSSZEHASONLÍTÁS Részösszeg Összesen Gyülekezeti bankszámla nyitó egyenlege én Gyülekezeti házipénztár nyitó egyenlege én Nyitó egyenleg összesen én évi összes bevétel összege évi összes kiadás összege Különbözet: Záróegyenleg én: ÖSSZEHASONLÍTÁS Részösszeg Összesen Gyülekezeti bankszámla nyitó egyenlege én Gyülekezeti házipénztár nyitó egyenlege én Nyitó egyenleg összesen én évi összes bevétel összege évi összes kiadás összege Maradvány Virágvasárnapi istentisztelet. Szommer Adrienn kántor, a gyülekezet új orgonájánál

19 36 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét ÚTRAVALÓ Örömmondó d 37 Az Immanuel Missziós Kórus mûsora Készíts egy vidám zajt Buryl Red Énekeljetek az Úrnak Clive A. Sansom Pachelbel Kánon Johann Pachelbel Minden, minden, minden Hal H. Hopson szoprán szóló Kim Jisun Dícsérünk Téged W.A. Mozart mezzoszoprán Im Suejung Milyen nagy a Te mûved / Elképesztõ kegyelem feld. David T. Clydesdale szoprán Lee Injae, tenor Kim Sungchun Dícsérjétek az Urat W.A. Mozart szoprán szóló Kim Shinhye Békém Keith Routledge Emelj engem R. Loyland & B. Graham tenor szóló Chung Hwanju Irgalmas Jézus A.L. Webber szoprán Kim Jisun, szoprán Oh Jihye Ó, ha a szentek Denys Hood Uram, itt vagyok Geoff Bullock Uram, az éltem Eddie Espinosa tenor Ku Minseok, bariton Lee Hyunseok Mikor még semmi nem létezett L. LeBlanc & P. Baloche Te csak az Istennek országát keresd feld. J. H Roh Vezényel Kim Youngdon Zongorán kísér Lee Soohyu A milánói Immanuel Missziós Kórusról 1989-ben Milánóban koreai fiatal egyetemisták egy csoportja össze-állt, hogy énekkart alakítsanak Immanuel Mission Choir néven azzal a szándékkal, hogy Krisztus üzenetét az éneken keresztül terjesszék. Az ebbe a missziós tervbe bevont fiatalok közül sokan éneklést tanulnak, Olaszországban tökéletesítik hangjukat és tech-nikájukat. Számos esetben vettek részt nemzetközi kórusrendez-vényeken tiszteletreméltó eredménnyel és számos díjat elnyerve. A zene iránti szenvedélynek a világgal történõ meg- osztásán kívül ezek a fiatalok átadják lelkesedésüket és magával ragadó energiájukat a templomokban úgy Olaszországban, mint Európában, ahol az Atya imádata megérint és felpezsdít; igazi evangéliumi üzenet. Az utóbbi húsz évben az Immanuel Mission Choir fellépett Svájcban, Franciaországban, Németországban, Horvátországban, Oroszországban. Olaszországban fellépett színházakban és köztereken, kórházakban, pszichiátriai Ismerjük meg jobban egymást és a gyülekezetet! Szeretettel hívjuk gyülekezetünk minden tagját, kicsiket és nagyokat, régieket és újakat, hogy április 21-én, a vasárnap délelõtti istentisztelet után töltsünk Gyülekezeti nap április 21. vasárnap intézetekben, idõsek ott- honaiban és börtönökben. Az énekbe foglalt üzeneten keresztül az emberek hitüket felmutatva meggyógyulnak, és a rászorulók megérezhetik magukban az Úr szeretetét és a nem hívõk elfogadhatják Jézus Krisztust, mint a maguk személyes Megváltóját ben Hong Kongban és Makaóban jótékonysági kon- certeket adott egy keresztyén központnak a hongkongi Erzsébet Királynõ Kórházban a felépítéséhez szükséges alapok számára ben sikeres koncertsorozat zajlott le Dél- Olaszországban. Az énekkar 10 éve mûködik együtt a Szeretet Cseppje egyesülettel: a saját elkötelezettségén és megjelenésén túl igyek-szik afrikai, dél-amerikai és haiti árvák megsegítésének érdekében fellépni. Kim Young Don kórusvezetõ A jótékonysági esten a milánói Immanuel Missziós Kórus a tiszteletdíját a Svábhegyi Református Egyházközség templom- és templomkert építési törekvéseinek támogatására ajánlotta fel. együtt egy napot egymás és gyülekezetünk megismerése érdekében! Tervezett program: Gyülekezetépítõ istentisztelet

20 38 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Húsvét Húsvét Útravaló ÚTRAVALÓ Örömmondó d 39 Családos-házas hétvége a Mátrában május A közös ebéd elõ ké szítése (felnõttek), játék (gyerekek) Ebéd, kávézás Új gyülekezeti tagjaink bemutatkozása Gyülekezeti bizottságaink (missziói, diakóniai, gyermek- és ifjúsági, építési, pénzügyi, számviteli) és csoportjaink (baba-mama kör, bibliaiskolások, bibliaóra, házicsoport stb.) bemutatkozása Fórumbeszélgetés aktuális gyülekezeti kérdésekrõl missziói tervek, anyagi ügyek, templomépítés stb. Kérjük, hogy aki tud egy tálca házi sü teménnyel és egy doboz gyümölcslével járuljon hozzá az alkalomhoz. A nap során menet közben is lehet csatlakozni a különbözõ programokhoz, de kérjük, hogy az ebéd miatt mindenki idõben jelezze részvételi szándékát! Mindenkit nagy szeretettel várunk! Szeretettel hívunk minden érdeklõdõ házaspárt és gyermekes családot hagyományos tavaszi csendes hétvégénkre, amelyet május 3. (péntek) és 5. (vasárnap) között tartunk Mátraházán, a Református Üdülõben! A hétvége május 3-án pénteken vacsorával kezdõdik (18 óra) és 5-én, vasárnap ebéddel (12.30) zárul. A rendkívüli szépségû, panorámás terü leten teljesen újjáépített épületben 65 fõ helyezhetõ el, többségében 2 ágyas fürdõszobás szobákban. Az épületben ingyenes vezeték nélküli internet szolgáltatást mûködik. Konferenciára is alkalmassá teszi az üdülõt a 100 fõs, klimatizált, orgonával is rendelkezõ, megfelelõ technikákkal felszerelt (hangosítás, vetítõ, vezeték nélküli internet) közösségi helyisége. A házon belül saját konyha és étterem nyújt házias jellegû ellátást. Szobabeosztás: 15 db kétágyas szoba; 8 db háromágyas szoba; 1 db négyágyas szoba; 1 db lakosztály (5 fõ részére); 8 szoba összenyitható, így családok elhelyezésére is alkalmassá válik. Részvételi díjak Egyháztag egyéni díja: 5600 Ft Egyháztag gyermeke: 3 14 éves korig (50%) 2800 Ft Csoport díj: min. 25 fõ esetén: 5300 Ft Csoportdíj gyermek: 3 14 éves korig (50%) 2650 Ft Gyermek kedvezmény, 3 éves kor alatt ingyenes. A díjak nem bonthatók meg, csomagonként értendõk. A napidíjak a teljes ellátást tartalmazzák. A listában feltüntetett árak nettó, ÁFA nélküli árak. Az idegenforgalmi adó (400 Ft/fõ/éj). A Konferenciaközpont SZÉP-kártya elfogadóhely. Rászorulóknak gyülekezetünk szívesen nyújt támogatást. Kérjük, hogy ezt jelezzék a lelkészeknek vagy a diakóniai bizottság tagjainak! Április között tavaszi csendes hétvégét tartunk konfirmácói elõkészítõre járó fiataljainknak a Börzsönyben található Berkenyén. (http:// berkenyevendeghaz.hu/) Jelentkezni a templomban istentiszteletek elõtt és után lehet. Április 14-én, vasárnap este 6 órakor jótékonysági koncertet ad templomépítésünk javára a Milánói Immánuel Missziós Kórus. Részletes tájékoztatás az Örömmondó mostani számában. Április 16-án, kedden de. 10 órakor a Budahegyvidéki Református Gyülekezet nyugdíjas csoportját látjuk vendégül az idõsek bibliaóráján. Április 21-én, vasárnap gyülekezeti napot tartunk. A de. 10 órakor kezdõdõ istentisztelet után közös ebédre maradunk együtt. Ebéd után bemutatkoznak gyülekezetünk új, az elmúlt két évben csatlakozott tagjai, valamint a különbözõ gyülekezeti bizottságok és csoportok. Ez a nap jó alkalom lesz egymás és a gyülekezet jobb megismerésére. Április között nõi hétvégét március 29-én, nagypénteken este 6 órakor úrvacsorás istentisztelet március 31-én, húsvétvasárnap 10 órakor úrvacsorás istentisztelet április 1-én, húsvéthétfõn 10 órakor úrvacsorás istentisztelet május 9-én, csütörtökön este 6 órakor, áldozócsütörtöki istentisztelet. Gyülekezeti programjaink tartunk Érden, Ciszterci Nõvérek Regina Mundi Apátságában. Május 3-5. között, péntektõl vasárnapig családos-házas hétvégét tartunk Mátraházán a Református Üdülõben. Május között kerül sor idén a konfirmációra. 25-én szombaton este 6 órakor lesz a konfirmandusok vizsgája, 26-án vasárnap de. 10-kor pedig az ünnepélyes fogadalomtétel és a konfirmandusok elsõ úrvacsora vétele. Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk! Ünnepi alkalmak, istentiszteletek május 19-én, vasárnap 10 órakor, pünkösd elsõ napján úrvacsorás istentisztelet május 20-án, hétfõn 10 órakor pünkösd második napján úrvacsorás istentisztelet.

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május I. évf. 1. szám 2010. május S z ö s z i m a n ó vagyok. Még nem találkoztunk. Én fogok segíteni Neked abban, hogy eligazodjál a különféle érdekes é s i z g a l m a s olvasmányok között. Számomra a legemlékezetesebb

Részletesebben